Svenska Ridsportförbundets Besöksprotokoll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska Ridsportförbundets Besöksprotokoll"

Transkript

1 Svenska Ridsportförbundets Besöksprotokoll Besöksuppgifter Förening Besöksdatum Anledning Ansökan om anslutning valitetsmärkning Omprövning av anslutning Rutin inom distriktet Annat: Vid besöket närvarande SvRF företrädare Länsstyrelsen ommunen Distriktsförbundet Föreningsföreträdare Ridskolans företrädare Förening Faktauppgifter Aktuella föreningsstadgar Stadgar fastställda år Föreningen är ansluten sedan Tillstånd enligt 16 djurskyddslagen Utfärdat på (person) Behörighet/utbildning E-post Hemsida Totala arealen för verksamheten ha

2 Fullständig besöksadress C/o Adress Postnummer Ort Postadress C/o Adress Postnummer Ort Ägarförhållanden, driftsform Anläggningen ägs av Ridskolan ägs av Ridskolan drivs av Samarbetsavtal - upprättat mellan ridskola och förening Gäller endast om det finns uppgörelse mellan en privat aktör och arrendator eller dylikt Ligger avtalet i linje med RF:s o SvRF:s anvisningar Totala antalet medlemmar i föreningen Har föreningen driftsbidrag/samarbetsavtal med kommunen Driftsbidrag eller dylikt, ej LO-stöd (kr på årsbasis) kr/år

3 Försäkringar Finns kollektiv olycksfallsförsäkring? Finns avbrottsförsäkring? Finns försäkringsinformation till medlemmarna? Elsäkerhet och brandskydd Finns plan och dokument över periodisk kontroll av elanläggningen? Genomförs systematiskt brandskyddsarbete? Föreningens policydokument Föreningspolicy finns (Värdegrund) Visions- eller måldokument (Styrdokument) Verksamhetsinriktning (Aktiviteter beskrivs) Miljöpolicy Aktiv ungdomsverksamhet (USE)

4 Säkerhet Logg om tillbud upprättad/tillgänglig Regelbunden LABC/HLR utbildning (minst vartannat år) Säkerhetsplan förebyggande säkerhetsarbete risplan (olyckor, mobbing, sexuella trakasserier) Finns uppdaterad sjukvårdsväska Finns hjärtstartare Verksamhet Ridskola Antal lektioner oavsett längd/vecka i ordinarie verksamhet Antal uppsittningar per vecka Totalt Ponny Häst Lektionstidens längd (minuter) Ponny Häst Lektionspriser Senior - Junior - Barn - Antal ryttare per grupp Verksamhet för; Finns utbildningsplaner (för såväl ridutbildning samt hästkunskap/ridlära)? Ryttare med funktionsnedsättning Om ja, antal ryttare med funktionsnedsättning

5 Verksamhet för vilka discipliner Distansritt Dressyr Fälttävlan Gymkhana Hoppning Island örning Voltige Working Equitation Andra discipliner Ridläger Privatryttares träning ortare kurser Uthyrningsverksamhet av anläggningen Arbetar man med integration Bedrivs skolsamverkan Aktiviteter utanför ordinarie verksamhet (Beskriv upplägg) Finns hjälmar för utlåning? Finns skyddsväst för utlåning? Byts hjälmar och västar för utlåning? Tidsintervall eller annat Används säkerhetsstigbyglar? Finns rutiner för att regelbundet kontrollera utrustning/mundering för hästarna?

6 Tävlingsarrangemang Tävling Elit Internationell lubb/pay Lokal Nationell Regional Distansritt Dressyr Fälttävlan Gymkhana Hoppning Island örning Voltige Working Equitation Antal dagar/år Tävling Elit Internationell lubb/pay Lokal Nationell Regional Distansritt Dressyr Fälttävlan Gymkhana Hoppning Island örning Voltige Working Equitation Antal dagar/år Tävling Elit Internationell lubb/pay Lokal Nationell Regional Distansritt Dressyr Fälttävlan Gymkhana Hoppning Island örning Voltige Working Equitation Antal dagar/år Personal Antal personal Totalt Varav heltid Halvtid Deltid Bedrivs systematiskt arbetsmiljöarbete? Finns anställningsavtal? Finns arbetsbeskrivningar?

7 Verksamhetsansvarig Undervisning % Administration % Stalltjänst % Hästutbildning % Anläggningsvård % Namn % av heltid Utbildning Diplomerad hästskötare Hippolog med stallchefsinriktning Ridledare Stallchefsutbildning Ridlärare Undervisning % Administration % Stalltjänst % Hästutbildning % Anläggningsvård % Namn Ridlärare Undervisning % Administration % Stalltjänst % Hästutbildning % Anläggningsvård % Namn % av heltid % av heltid Utbildning SRL I SRL II SRL III Utbildning SRL I SRL II SRL III

8 Ridlärare Ridlärare Undervisning % Undervisning % Administration % Administration % Stalltjänst % Stalltjänst % Hästutbildning % Hästutbildning % Anläggningsvård % Anläggningsvård % Namn Namn % av heltid % av heltid Utbildning SRL I Utbildning SRL I SRL II SRL II SRL III SRL III Tränare Tränare Undervisning % Undervisning % Administration % Administration % Stalltjänst % Stalltjänst % Hästutbildning % Hästutbildning % Anläggningsvård % Anläggningsvård % Namn Namn % av heltid % av heltid Tränare Tränare Undervisning % Undervisning % Administration % Administration % Stalltjänst % Stalltjänst % Hästutbildning % Hästutbildning % Anläggningsvård % Anläggningsvård % Namn Namn % av heltid % av heltid

9 Övrig personal/uppgift Tas praktikanter emot Typ av praktik Anläggningen Stall Benämning Byggår Renoverat år Totalt antal spiltor Totalt antal boxar Minsta storlek på dörrar genom vilka hästar ska passera Bredd cm Höjd cm Ange stallgångens bredd (cm) Dubbelrad spiltor Spiltor-vägg Spiltor-boxrad Boxrad-vägg Boxrad-boxrad Är boxdörren öppningsbar inifrån? Halkfritt material i stallgången Håller stallavdelningen god och säker standard för såväl människa som häst Finns nödbelysning vid ev. strömavbrott Finns spolspilta Finns automatisk utfodring Finns anpassad plats för hovslageri, veterinär Finns automatisk gödselhantering

10 Är belysningen god Ridhus Benämning Byggår Renoverat år Manegemått Längd m Bredd m Underlag Fibersand Grus Gummiflis Spån Stenmjöl Sågspån Träflis Annat underlag Inlagt år Bytesintervall Läktare (antal platser) Isolerat Är ridhuset/läktaren uppvärmd Ridhuset har god ventilation Är sargen ur säkerhetssynpunkt korrekt uppförd Belysningen är god Finns nödbelysning vid ev. strömavbrott Håller ridhuset god och säker standard för såväl människa som häst

11 Gräshagar Antal gräshagar st Minsta mått Största mått Total yta Antal gräshagar med markstabilisering Yta med markstabilisering st Grushagar Antal grushagar st Minsta mått Största mått Total yta Antal grushagar med markstabilisering Yta med markstabilisering st Hagar med lera Antal lerhagar st Minsta mått Största mått Total yta Antal lerhagar med markstabilisering Yta med markstabilisering st

12 Övriga hagar Markens beskaffenhet Antal övriga hagar st Minsta mått Största mått Total yta Antal övriga med markstabilisering Yta med markstabilisering st Ridbanor utomhus och ridvägar Ridbana utomhus för lektionsverksamhet finns Ridbana Benämning Storlek Underlag Fibersand Grus Gummiflis Spån Stenmjöl Sågspån Träflis Annat underlag Staket Om ja, ange i vilket material Belysning

13 Ridvägar Finns märkta ridvägar/ridleder Personalutrymmen Uppfyller dessa gällande lagar och förordningar Gemensamma utrymmen Större samlingslokal Byggår Renoverat Café eller restaurang Byggår Renoverat Omklädningsrum Byggår Renoverat Toalett Byggår Renoverat Dusch Byggår Renoverat Tillgänglighet Stallar Ridhus Samlingslokal

14 Café eller restaurang Omklädning Toalett Dusch Yttre miljö Är yttre miljö säkerhetsmässigt god? Är det en god logistik för att nå anläggningen? (Trygg väg, kommunal transport, skyltat o s v) Är yttre miljö tillfredsställande? (Ordning, städning, parkering, belyst plats för lastning) Är anläggningen rökfri? (Anvisad rökplats kan förekomma) Finns upprättad anläggningsskiss? (rav för tävlingsarrangör) Uppfyller rasthagar/paddockar och hagar gällande lagstiftning? Om nej motivering Finns sjukhage?

15 Sadelkammare Är ventilationen god? Är standarden god? Håller den god ordning och standard? Hästar Allmänt Antal dagar per vecka där lektionsverksamhet normalt bedrivs (0-7) Antal lektionsponnyer Medelålder Ange hur många lektioner som ges per ponny och lektionsdag i genomsnitt (max två decimaler) Antal lektionsponnyer per dressyrnivå LD LC LB LA MSVC MSVB MSVA Antal lektionsponnyer per hoppspann Antal lektionshästar Medelålder Ange hur många lektioner som ges per häst och lektionsdag i genomsnitt (max två decimaler) Antal lektionshästar per dressyrnivå LD LC LB LA MSVC MSVB MSVA Antal lektionshästar per hoppspann Hur rekryteras ponnyer/hästar till verksamheten? Egen uppfödning Hyr öper av hästhandlare öper privat När en häst köps in, avser man då att: Hästen skall vara kvar i verksamheten hela aktiva livstiden Hästen avses säljas/avvecklas efter: år

16 Hur avvecklas ponnyer/hästar ur verksamheten? Avlivas Pensioneras Säljs Finns utbildningsplaner för lektionsponnyer och hästar Beskriv Utbildar ridskolan unghästar systematiskt? Om ja beskriv hur utbildningen är ordnad Är hästarna i gott skick Antal timmar hästarna vistas ute/dag Större hagar tillgängliga på anläggningen (exempelvis för unga hästar eller för sommarbete) Är hovvården god Utförs regelbundna träckprov Intervall för avmaskning Rutin Träckprov Vilka vaccinationer görs? Botulism Hästinfluensa Stelkramp Andra vaccinationer Intervall för tandkontroll En gång per år Vid behov

17 Munderingens standard God Ej god Beskriv Hur försäkras hästarna? atastrof Liv Veterinärvård Ponnyerna/hästarna släpps på sommarbete Om ja, ange antal veckor Antal medlemsuppstallade hästar på anläggningen varav används/hyrs in till verksamheten Foder och vatten Vilka grovfoder ges? Halm Hö Hösilage Luzern Andra grovfoder som ges Är grovfodret hygieniskt förvarat Är grovfodret analyserat Vilka kraftfoder ges? Betfor Havre orn Müsli Pelleterat foder Andra kraftfoder som ges raftfodret på instängt område Hur många gånger utfodras hästarna per dag? (antal)

18 Fri tillgång till foder Datorstyrd utfodring Har ponnyerna/hästarna individuella foderstater? Hur ges vatten? I stallet I rasthage I stor hage Vattenkopp eller hink? Vattenkopp Hink Strömedel och gödselhantering Vilka strömedel används Halm Halmpellets Papper Spån Sågspån Torv Annat strömedel Hur avyttras gödseln? Är den samlade helhetsbilden av hästar och hästhållning god?

19 Sammanfattning Besöksgruppens sammanfattning Besöksgruppens sammanfattning och förslag på åtgärder valitetsmärkning Medlemsförening valitetsmärkt medlemsförening med ridskoleverksamhet

Välkomna. Presentation NTRK och Lotta

Välkomna. Presentation NTRK och Lotta Välkomna Presentation NTRK och Lotta Välkomna Presentation av deltagarna Verksamhetsinformation Ett stall 34 platser varav 17 för ridskolans hästar Ett ridhus 20x60m 300 uppsittningar/vecka 300 medlemmar

Läs mer

- Ett modernt hästcentrum som är det självklara valet!

- Ett modernt hästcentrum som är det självklara valet! - Ett modernt hästcentrum som är det självklara valet! Projekt Framtidens ridskola FRAMTIDENS RIDSKOLA Det vi vill är att arbeta fram en ny ridsportanläggning som är anpassad efter våra och samhällets

Läs mer

Ridskolehästars hälsa & hållbarhet då & nu - jämförande rapport om veterinärstudier

Ridskolehästars hälsa & hållbarhet då & nu - jämförande rapport om veterinärstudier Ridskolehästars hälsa & hållbarhet då & nu - jämförande rapport om veterinärstudier Ridskolehästars hälsa och hållbarhet då och nu - jämförande rapport om veterinärstudier 1 Bakgrund 4 Material och metoder

Läs mer

VÄXJÖ KOMMUNS RID- SKOLEANLÄGGNINGAR En statusrapport. Rapport. 2015-01-15 Upprättad av: Malvina Feltlind och Charlotte Boe Steder

VÄXJÖ KOMMUNS RID- SKOLEANLÄGGNINGAR En statusrapport. Rapport. 2015-01-15 Upprättad av: Malvina Feltlind och Charlotte Boe Steder VÄXJÖ KOMMUNS RID- SKOLEANLÄGGNINGAR En statusrapport 2015-01-15 Upprättad av: Malvina Feltlind och Charlotte Boe Steder VÄXJÖ KOMMUNS RIDANLÄGGNINGAR MED RIDSKOLEVERKSAMHET En statusrapport KUND Peter

Läs mer

Personalhandbok för xxx Arbetsmiljö, arbetstider, arbetsrutiner, kontaktuppgifter

Personalhandbok för xxx Arbetsmiljö, arbetstider, arbetsrutiner, kontaktuppgifter Personalhandbok för xxx Arbetsmiljö, arbetstider, arbetsrutiner, kontaktuppgifter 1 Intyg Jag har tagit del och förstått innehållet i personalhandboken samt i arbetsmiljöhandboken. Namn Underskift Datum

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. 2. 1 3. 2 4. 5. 6. TRS

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. 2. 1 3. 2 4. 5. 6. TRS INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Uppstallningsavtal 2. Uppstallningsvillkor Bilaga 1 3. Prislista Bilaga 2 4. Checklista för ny uppstallad 5. Organisationsmodell 6. TRS ordningsregler 7. Brandskydd 8. Tillbud-

Läs mer

SÄKER MED HÄST. Säkerhetsanvisningar inom svensk ridsport

SÄKER MED HÄST. Säkerhetsanvisningar inom svensk ridsport SÄKER MED HÄST Säkerhetsanvisningar inom svensk ridsport INNEHÅLL Förord 3 Säkerhetspolicy 5 Förbundets säkerhetsarbete 6 Hästens beteende 7 Vad gör hästen säker 9 Hantering och utrustning 12 Hästens utrustning

Läs mer

Manual för privatryttare

Manual för privatryttare MANUAL PRIVATRYTTARE 1 (6) Manual för privatryttare Denna manual är framtagen för att ge information till de privatryttare som använder Tyresö Ryttarförenings ridhus och utebana. Bakomliggande ramar för

Läs mer

Välkommen till Viarps Kör- och Ridklubb!

Välkommen till Viarps Kör- och Ridklubb! 2014-2015 Välkommen till Viarps Kör- och Ridklubb! Viarps kör- och ridklubb är en ideell förening som grundades 1972. Under åren har föreningen stadigt utvecklats och idag har vi ca 600 medlemmar. VKRK

Läs mer

I ett bra stall står hästen tillsammans med andra hästar, men är samtidigt skyddad från sina grannar så att den kan äta ifred samt få lugn och ro.

I ett bra stall står hästen tillsammans med andra hästar, men är samtidigt skyddad från sina grannar så att den kan äta ifred samt få lugn och ro. Stallet hästens hem I ett bra stall står hästen tillsammans med andra hästar, men är samtidigt skyddad från sina grannar så att den kan äta ifred samt få lugn och ro. Ett stall är i sig inget måste för

Läs mer

Förstudie Ljungsberg den nya ridskolan i Lammhult Material av Frida Holm Johansson i samarbete med en projektgrupp och Lammhults ridklubbsstyrelse.

Förstudie Ljungsberg den nya ridskolan i Lammhult Material av Frida Holm Johansson i samarbete med en projektgrupp och Lammhults ridklubbsstyrelse. Förstudie Ljungsberg den nya ridskolan i Lammhult Material av Frida Holm Johansson i samarbete med en projektgrupp och Lammhults ridklubbsstyrelse. Projektet är finansierat av Leader Linné Innehållsförteckning

Läs mer

UPPSTALLNINGSAVTAL. Mellan undertecknade parter har denna dag träffats avtal om uppstallning av häst enligt följande: Namn: Person-/Orgnr: - Adress:

UPPSTALLNINGSAVTAL. Mellan undertecknade parter har denna dag träffats avtal om uppstallning av häst enligt följande: Namn: Person-/Orgnr: - Adress: UPPSTALLNINGSAVTAL Mellan undertecknade parter har denna dag träffats avtal om uppstallning av häst enligt följande: UPPSTALLNINGSVÄRD Excellent Equestrian Sweden AB Orgnr: 559005-4705 BG: 695-3178 Lövhamra

Läs mer

ÅRSMÖTE 2015-02-15. Dagordning. Styrelse under 2014. Lägesbeskrivning för val av styrelse 2015. Verksamhetsberättelse. Resultatrapport.

ÅRSMÖTE 2015-02-15. Dagordning. Styrelse under 2014. Lägesbeskrivning för val av styrelse 2015. Verksamhetsberättelse. Resultatrapport. ÅRSMÖTE 2015-02-15 Dagordning Styrelse under 2014 Lägesbeskrivning för val av styrelse 2015 Verksamhetsberättelse Resultatrapport Balansrapport Revisionsberättelse Förslag till budget 2015 DAGORDNING 1.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Svenska Ridsportförbundet 2 Stockholms Läns Ridsportförbund 3-10 Information/konferenser och utbildningar 11 Rökfritt/Ridsporten vill 12 Idrottslyftet 13

Läs mer

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds ÅRSBERÄTTELSE 2013 Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund Årsmöte 24 mars, 2014 DAGORDNING 1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd 2. Fastställande

Läs mer

RIDSKOLEUTREDNING MALMÖ 2011. Fritidsförvaltningen

RIDSKOLEUTREDNING MALMÖ 2011. Fritidsförvaltningen RIDSKOLEUTREDNING MALMÖ 2011 Fritidsförvaltningen INLEDNING Ett flertal utredningar har sedan början av 90-talet belyst ridsporten i Malmö Stad. Ridskoleföreningarna och dess medlemmar utövar sin sport

Läs mer

MODELLER FÖR DRIFT OCH SKÖTSEL AV STÖRRE RIDANLÄGGNINGAR

MODELLER FÖR DRIFT OCH SKÖTSEL AV STÖRRE RIDANLÄGGNINGAR LINKÖPINGS KOMMUNS ARBETSUNDERLAG BETRÄFFANDE MODELLER FÖR DRIFT OCH SKÖTSEL AV STÖRRE RIDANLÄGGNINGAR UTREDARE CHRISTINA RISSHYTT -COLLMAN KULT URA AB 1 INLEDNING 3 1.1 Uppdrag och arbetssätt 3 1.2 Rapportens

Läs mer

Lurbo Ridklubb Årsredovisning 2014-01-01-2014-12-31 org.nr. 817600-7717

Lurbo Ridklubb Årsredovisning 2014-01-01-2014-12-31 org.nr. 817600-7717 Årsredovisning 2014-01-01-2014-12-31 org.nr. 817600-7717 Uppsala februari 2015 Ordförande har ordet Lurbo ridklubb är en förening för ridintresserade hästvänner. Klubben har idag ett mycket brett utbud

Läs mer

Svensk Ridlärare I - SRL I

Svensk Ridlärare I - SRL I KOMPETENSBESKRIVNING FÖR Svensk Ridlärare I - SRL I 2011-01-24/2013-12-01 Svensk Ridlärare I SRL I 1 RIDSPORTENS YRKESPROV OCH DIPLOM Yrkesdiplomet är ridsportens kompetensbeskrivning och bekräftelse på

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010

Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhetsberättelse 2010 Styrelsen för Karlstads Ridklubb vill härmed lämna verksamhetsberättelse för 2010. Karlstads Ridklubb har en hög ambition att vara centrum för ridsporten i Värmland. Målsättningen

Läs mer

HÄSTKRAFT Hästens lokala betydelse & utvecklingskraft i Gävle kommun

HÄSTKRAFT Hästens lokala betydelse & utvecklingskraft i Gävle kommun HÄSTKRAFT Hästens lokala betydelse & utvecklingskraft i Gävle kommun Mariana Femling Jan 2007 Sammanfattning Inom kommunen pågår en utredning om satsning på en ny stor ridsportanläggning. I spåret av denna

Läs mer

SKOLPLAN med arbetsplan och KURSKATALOG. DILLE GÅRD Naturbruksgymnasium

SKOLPLAN med arbetsplan och KURSKATALOG. DILLE GÅRD Naturbruksgymnasium SKOLPLAN med arbetsplan och KURSKATALOG DILLE GÅRD Läsåret 2010-2011 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Viktiga telefonnummer 3. Krishantering 4. Kontakt 5. Vision och Mål 6. Policydokument 7. Verksamhet

Läs mer

Anders Ehrlemark. Huddinge kommun, kartläggning ridskolor, Gladö. Version 2014-02-05

Anders Ehrlemark. Huddinge kommun, kartläggning ridskolor, Gladö. Version 2014-02-05 P R A K T E K Anders Ehrlemark Version 2014-02-05 Huddinge kommun, kartläggning ridskolor, Gladö Detta dokument innehåller en dokumentation av observationer och noteringar angående byggnaderna på anläggningen.

Läs mer

Verksamhets- och förvaltningsberättelse för 2013

Verksamhets- och förvaltningsberättelse för 2013 Verksamhets- och förvaltningsberättelse för 2013 Verksamhets- och förvaltningsberättelse för 2013 2 Verksamheten i helhet 3 Ridskolan 7 Tävlingskommittén Lokala och regionala tävlingar samt Pay & Ride

Läs mer

Höstterminen 2015. www.stjarnholmsrf.se

Höstterminen 2015. www.stjarnholmsrf.se www.stjarnholmsrf.se Stort Tack till er som sponsrat vår nya fina hinder park Coop Forum REAL Gymnasiet KRAFFT Q&T Steel Consulting Natur och Fritid J-O Björk Konsult AB Höstterminen 2015 Höstterminen

Läs mer

Råd och regler för ridskolans tävlingselever

Råd och regler för ridskolans tävlingselever Råd och regler för ridskolans tävlingselever Innehåll: Att tävla för och representera sin klubb Uppsala Ponnyklubbs Championat Hos oss behöver man inte ha egen häst! Det kostar pengar att tävla Att anmäla

Läs mer

smedstad 1:4, linköping

smedstad 1:4, linköping smedstad 1:4, linköping program samt utredning inför detaljplan för ny ridsportanläggning smedstad idag, Översiktlig analys Rester av äppelodlingar, spännande trädgårdshistoriska spår. MOT LINKÖPING CENTRUM

Läs mer

och mål 2 Syfte 3.2 För Ridsporten 5.3 Driftsbudget 6 Tidsplan Bilagor Ansökan kommunalt Anläggningslån 2010-06-10

och mål 2 Syfte 3.2 För Ridsporten 5.3 Driftsbudget 6 Tidsplan Bilagor Ansökan kommunalt Anläggningslån 2010-06-10 Ansökan om kommunalt Anläggningslån: Nyanläggning av RIDHUS i Kateryd. Tibroo 2011-06-10 Sökande: Tibro Hästsportklubb Ansvarig: Styrelsen 1 Innehåll 1 Bakgrund 2 Syfte och mål 3 Mervärden 3.1 För Tibro

Läs mer

Framtid för Färgelanda Ridklubb

Framtid för Färgelanda Ridklubb Framtid för Färgelanda Ridklubb Sammandrag Färgelanda Ridklubb startades för 30 år sedan och verksamheten har byggts upp och vuxit avsevärt med åren. Vi känner att vi har en bra verksamhet i dagsläget,

Läs mer

www.stjarnholmsrf.se

www.stjarnholmsrf.se www.stjarnholmsrf.se "...Ryttarföreningens och Ridskolans målsättning är att ge bra utbildning i och hästkännedom samtidigt som vi strävar efter en god föreningsanda så att alla känner sig välkomna till

Läs mer