Unik metod för. sårläkning. smärtlindring. och. Avsevärt kortare läkningstider Medicinskt bevisad effektivitet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Unik metod för. sårläkning. smärtlindring. och. Avsevärt kortare läkningstider Medicinskt bevisad effektivitet"

Transkript

1 PMB_008_SV_Rev1104_PMB_008_SV_Rev1104.qxd Sida 1 MEDICINSK INNOVATION MED NATURLIGT LÄKANDE VERKAN BIOPTRON 2 professional väggstativ BIOPTRON 2 professional golvstativ COPYRIGHT BIOPTRON AG Unik metod för sårläkning Code: PMB-008-SV Rev.1104 Printed in Italy 2005 och BIOPTRON Pro 1 med stativ w w w. b i o p t ro n. c o m GaloMedical AB Söndrumsvägen Halmstad Sweden Telefon: + 46 (0) E-post: BIOPTRON Compact III med stativ smärtlindring Avsevärt kortare läkningstider Medicinskt bevisad effektivitet

2 PMB_008_SV_Rev1104_PMB_008_SV_Rev1104.qxd Sida 2 Vad gör egentligen BIOPTRONs ljusterapi? BIOPTRONs ljusterapi vid sårläkning och vävnadsreparation Behandling av människor med kroniska sår är en växande utmaning Vad är BIOPTRON-ljus? BIOPTRONs ljusterapisystem utstrålar ljus med följande egenskaper: BIOPTRONs ljusterapisystem medicinsk apparatur som är kliniskt bevisad effektiv både vid sår- och smärtbehandling och vid behandling av olika hudåkommor (sårhantering). I BIOPTRON-ljus används en kombination av infraröda och synliga våglängder som anses välgörande vid behandling av olika typer av problem och skador. Både synligt och infrarött ljus har visats ha olika positiva effekter på cellulär nivå. Sårläkning BENSÅR (ULCUS CRURIS) POSTTRAUMATISKA SÅR BRÄNNSKADOR POSTKIRURGISKA SÅR TRYCKSÅR (DECUBITUS) 1) Polarisering BIOPTRON-ljus är polariserat ljus, vågorna rör sig (oscillerar) på parallella plan. Linjär reflexionspolarisering (multilager-spegelsystem, Brewster-spegel) är mycket effektivt och uppnår en polariseringsgrad på 95 %. Biostimulerande effekter av BIOPTRON-ljus är resultatet av synergi mellan olika mekanismer: 2) Polykromi 1) HARMONISERAR ÄMNESOMSÄTTNINGEN 4) Låg energi BIOPTRONs ljusterapisystem har en låg energitäthet (flöde) med ett genomsnitt på 2,4 J/cm2. BIOPTRON-ljuset når till området som ska behandlas med en konstant och jämn intensitet. Denna energitäthet har en biostimulerande verkan. Tvärsnitt av läkningsprocesser i ett hudsår 4) PÅSKYNDAR SÅRLÄKNING Scab Wavelength [λ] nm Epidermis 5) AVHJÄLPER ELLER LINDRAR SMÄRTA Epidermis 0 1 Dermis Schematisk bild av en cell Huvudmekanism i ljusterapiprocessen Med BIOPTRONs ljusterapi kan doseringen av energitätheten bestämmas exakt. Vidare bestäms ljusets effekt också av effektdensiteten. Eftersom den mäts vid hudens yta varierar den både beroende på intensiteten på ljuskällan och avståndet från området som ska behandlas. Den specifika effektdensiteten för BIOPTRON-ljuset är ungefär 40 mw/cm2 vid ett behandlingsavstånd på 10 cm. Det motsvarar en genomsnittlig energidensitet (flöde) på 2,4 J/cm2 per minut. Ljuspenetrering i vävnad 80 > BIOPTRON-ljus är inkoherent eller fasförskjutet. Det betyder att ljusvågorna inte är synkroniserade. 3) STIMULERAR HELA ORGANISMENS REGENERERANDE OCH REPARERANDE PROCESSER De vetenskapliga mekanismer som ligger bakom olika ljusterapi-behandlingar håller fortfarande på att utforskas. Forskare har dock identifierat vissa biologiska reaktioner som kan uppnås allmänt med hjälp av stimulering med ljus. De är: 1) Stimulering av neoangiogenes. Förbättring av mikrocirkulationen. 2) Ökning av fagocytosprocessen. Dermis 3) Inkoherent ljus 2) FÖRSTÄRKER DET MÄNSKLIGA IMMUNFÖRSVARET BIOPTRONs ljusterapisystem ger nya insikter om hantering av bensår, diabetiska fotsår, brännskador och sår som uppkommer i samband med operationer och skador. Patienter med sårskador kan nu behandlas på ett nytt och innovativt sätt. BIOPTRONs ljusterapi kan ge påtagliga förbättringar tillsammans med sårbehandling av standardtyp. 2 Fibroblast 0.5 Blood vessels cross-section longitudinal Subcutaneous tissue BIOPTRONs ljusterapisystem omfattar våglängdsintervallet 480 nm till 3400 nm. Det här spektrumet innehåller det synbara ljusintervallet och en del infraröd strålning. Det elektromagnetiska spektrumet i BIOPTRONljuset innehåller inte ultraviolett (UV) strålning. dessutom minska risken för infektioner hos patienten, minska antalet kostsamma såromläggningar, och göra att patienten fortare kommer tillbaka till den aktivitetsnivå som fanns före skadan/sjukdomen. Kroniska sår underskattas ofta av både läkare och människor i allmänhet, fastän de har ökat dramatiskt i omfattning på grund av den stadiga ökningen av andelen äldre människor bland befolkningen. Äldre människor löper en ökad risk att drabbas av kroniska tillstånd som en följd av kroniska sår. Behovet att behandla människor med kroniska sår är en växande utmaning som kräver innovativa lösningar. Vi tror att BIOPTRONs ljusterapi kan förbättra den naturliga sårläkningsprocessen avsevärt, både när den används som enda behandlingsform och när den används tillsammans med andra metoder. Förbättrad sårläkning kan Tvärsnitt av mänsklig hud & underliggande vävnad UV Visible light Penetration depth mm (approx.) Område med vävnad som repareras IR BIOPTRON Light 1. Kollagensyntes hos fibroblaster / 2. Proliferation av fibroblaster 3. Tillväxt av nya blodkärl / 4. Migration av makrofager Smärtbehandling 3) Stimulering och aktivering av ATP-produktionen. 4) Ökning av viktiga enzymer som är specifikt delaktiga i cellregenering. FYSIOTERAPI REUMATOLOGI IDROTTSMEDICIN 5) Ökning av aktiviteten i lymfsystemet. De här egenskaperna för BIOPTRON-ljuset gör att det är möjligt att penetrera ytan på huden med minimal uppvärmningseffekt, utan hudskador och kända biverkningar. 2 6) Aktivering av fibroblastaktiviteten och ökning av kollagenproduktionen. 7) Ökning av DNA- och RNA-produktionen. 8) Minskad retbarhet hos nervvävnad och förbättring av musklernas avslappning. De lyckade resultaten med ljusterapibehandling kan bero på flera olika mekanismer, varav en kan vara den positiva effekten på kondrocytproliferation och matrixsyntes. Vidare har en påtagligt stimulerande effekt noterats på fibroblastaktivitet och reparation av bindväv. De här effek- terna verkar vara relaterade till ljusterapins biostimulerande effekt på cellulär nivå. En normalisering av mikrocirkulationen och hastigheten på nervsignalerna har visats avbryta den onda cirkeln med smärta som uppstår och utvecklas. 3

3 PMB_008_SV_Rev1104_PMB_008_SV_Rev1104.qxd Sida 4 Akuta och kroniska sår Akuta och kroniska sår Den komplexa sårläkningsprocessen kan påverkas positivt av BIOPTRON-ljus Sårläkning utgörs av en mycket invecklad kombination av fysiologiska processer som styrs av många olika cellulära och humorala faktorer. Venösa bensår Det är allmänt känt att ljusterapi kan påskynda sårläkning och ytliga hudsår.1,2 Den positiva effekten av BIOPTRONs ljusterapi vid läkning av venösa bensår kan förklaras med stimuleringen av epitelial tillväxt och granulär vävnadsregenerering.10 Stimulering av endogen rening genom borttagning av infektiösa mikroorganismer och cellfragment Stimulering av makrofager (bakteriell) fagocytosaktivitet + (bakteriell) fagocytoskapacitet genom bildning av ätarceller Stimulering av neutrofiler ( antal neutrofiler + fagocytosaktivitet) Frisättning av medlare Högre kvalitet på granulationen Cytokines-frisättning (IL I och IL VI) genom ny kärlbildning och kollagenproduktion genom accelererad proliferation och migration av epitelceller, som kan uppstå vid sårets utkanter och eventuellt bilda sårbädden Stimulering av endotelceller (= stimulering av angiogenes) Stimulering av keratinocyter ( bildning av epitelceller) Efter 28 dagars terapi pt N 15 [EGF] Stimulering av tillväxt av epitelceller TILLSLUTNING AV SÅR Den komplexa sårläkningsprocessen kan påverkas positivt av BIOPTRONs ljusterapi. De kliniska resultat som rapporterats i ett antal publikationer har varit positiva, men mekanismerna i den biologiska processen vid behandling med polariserat ljus håller fortfarande på att utforskas. Man antar att det lipida bilagrets polära huvuden i cellmembranen ordnas om av polariserat ljus,och att det som en följd av detta inträffar funktionella förändringar.3 Olika biologiska effekter har observerats efter ljusterapi, inklusive stimulering av cellproliferation (särskilt i fibroblaster), frisättning av tillväxtfaktorer och förbättring av kollagensyntesen.3,4,5 Ett antal kliniska studier har påvisat påskyndad tillslutning av sår, med ökad sårepitelisering och förbättrad draghållfasthet för ärr. 4-7 En mekanism som antas ingå i fotobiostimulering är absorption av synligt ljus genom mitokondrier.8 Det kan orsaka kedjereaktioner på molekylärnivå som leder till en Innan BIOPTRONterapi [bfgf] Stimulering av cellulär tillväxt av fibroblaster HAROMED BVBA - Haroun Vereecken Källa: Bolton, P., Dyson, M., Young, S. The effect of polarized light on the release of growth factors from the U-937 macrophagelike cell line. Laser Therapy 1992; Efter 28 dagars terapi pt N 4 Stimulering av fibroblaster ( kollagenproduktion) Snabbare epitelisering Innan BIOPTRON-terapi Frisättning av tillväxtfaktorer ökning av cellenergin och aktivering av nukleinsyrasyntesen, vilket har en avgörande betydelse för sårläkningen. En annan mekanism som antas ingå uppkommer via det infraröda ljuset i spektrumet. Det sätter igång aktiviteten på membrannivå, förmodligen tack vare fotofysikaliska effekter på Ca ++-kanaler.9 Ljusterapi har påvisats stimulera frisättning av tillväxtfaktorer i bestrålade celler. Tillväxtfaktorerna stimulerar angiogenes, extracellulär matrixproduktion och nedbrytning samt cytokines-frisättning.10 Nyckelcellerna vid sammandragning av hudsår och kollagensyntes är fibroblaster och keratinocyter. Ett antal studier har påvisat att de aktiveras och förökas vid stimulering av lågeneriglaser /fotoner. Andra mekanismer som kan ha en del i ljusets terapeutiska effekt är den lokala perifera vasodilatationen, som kan förbättra blodflödet i huden och tillförseln av syre till sårområdet, vilket underlättar transporten av de näringsämnen som behövs för sårläkning.10 Källa: Institute of Dermatovenerology, Department of Dermatovenerology, Belgrade University, School of Medicine, Belgrad, Serbien och Montenegro. Sårläkning: Mätningar av sårets ytområde (sårstorlek) med hjälp av datorbaserad planimetri (Planix 7 digital planimeter). Histopatologiska resultat A) Masson-trikrom A) HE: Innan BIOPTRONs ljusterapi Diffust dermalt inflammatoriskt infiltrat och dålig granulation. B) HE: Efter BIOPTRONs ljusterapi Granulationsvävnad som består av ett stort antal fibroblaster, omfattande kollagenfällning och ett stort antal blodkärl. Innan BIOPTRONs ljusterapi: Uttalad inflammatorisk infiltration och dålig granulation B) Masson-trikrom Efter BIOPTRONs ljusterapi: Vävnad som är rik på kapillärer, fibroblaster och fibrotisk vävnad Medenica, Lj., Lens, M. The use of polarised polychromatic non-coherent light alone as a therapy for venous leg ulceration. Journal of Wound Care 2003; 12: 1,

4 PMB_008_SV_Rev1104_PMB_008_SV_Rev1104.qxd Sida 6 Sårläkning Bild 2 Sårläkning Terapi påbörjas 2 dagar efter olyckan Djupa andra gradens brännskador Diabetiska fotsår Bild 1 Terapi påbörjas Efter 12 dagar Efter 21 dagar BIOPTRONs ljusterapi har använts för behandling av diabetiska fotsår, och de kliniska resultaten har bekräftat att det påverkade och behandlade området har påverkats positivt. Såren rensades, granulerades och epitelariserades gradvis under behandlingen. Läkningstiden förkortades avsevärt och sårsmärtan minskade jämfört med behandling utan BIOPTRON-ljus.17 Utseende efter 19 månader BIOPTRON-terapi påbörjas efter amputering Efter 15 månader Bild 1: Ett fall (källa: Department of Plastic Surgery, University Hospital Gent, Belgium) som visar effekten av BIOPTRONs ljusterapi. Bild 2: Monstrey, S., Hoeksema, H., Saelens, H., Depuydt, K., Hamdi, M., Van Landuyt, K., Blondeel, P. A conservative approach for deep dermal burn wounds using polarised-light therapy. British Journal of Plastic Surgery 2002; 55: , Första gradens och ytliga andra gradens brännskador kan behandlas med traditionella lokalmedicinska metoder i kombination med BIOPTRONs ljusterapi. Kliniska studier har visat att regelbunden användning av BIOPTRONs ljusterapi avsevärt kan minska den tid som krävs för fullständig epitelisering av den skadade huden, vilket minskar risken för att det bildas ärr som är funktionellt och estetiskt oacceptabla.11 Efter 3 månaders BIOPTRON-terapi Uppföljning efter 8 månaders BIOPTRON-terapi Ett fall (källa: Department of Plastic Surgery, University Hospital Gent, Belgium) som visar effekten av BIOPTRONs ljusterapi. Posttraumatiska sår Återstående defekter efter transplantation och hud-/vävnadsrekonstruktion på en fot med krosskada. Terapi påbörjas Efter 15 dagar Efter 19 dagar Efter 29 dagar Efter 9 månader Monstrey, S., Hoeksema, H., Saelenes, H., Depuydt, K., Hamdi, M., Van Landuyt, K., Blondeel, P. The effect of polarized light on wound healing. European Journal of Plastic Surgery, 2002; 24 (8): Trycksår (decubitus) Kliniska studier har påvisat effektiviteten hos polariserad ljusterapi vid behandling av 1:a, 2:a och 3:e gradens trycksår. När polariserad ljusbehandling lades till som komplement till konventionell sårterapi märktes snabba förändringar i utseende och storlek på såren, och i hälften av fallen var läkningen helt genomförd och i de övriga fallen påskyndad och delvis genomförd efter 1-2 veckor.12 Innan BIOPTRON-terapi Efter 12 dagars BIOPTRON-terapi Efter 27 dagars BIOPTRON-terapi Ett fall (källa: Department of Plastic Surgery, University Hospital Gent, Belgium) som visar effekten av BIOPTRONs ljusterapi. 6 BIOPTRON-terapi påbörjas Efter 21 dagars BIOPTRON-terapi Efter 8 månaders BIOPTRON-terapi Ett fall (källa: Department of Plastic Surgery, University Hospital Gent, Belgium) som visar effekten av BIOPTRONs ljusterapi. Coce, F., Korsic, M., Martinac, M. Approach to neuropathic and neuroishaemic foot ulcers in diabetic patients using lineary polarized light therapy. Presenterad vid 18th International Diabetes Federal Congress, Paris, juli, Postkirurgiska sår BIOPTRONs ljusterapi är en mycket enkel och effektiv kompletterande behandlingsform för kirurgiska sår. BIOPTRON-terapi påbörjas Efter 25 dagars BIOPTRON-terapi A. Simic, P.Pesko, M. Bjelovic, D. Stojakov, M.Todorovic, I. Jekic, M. Micev, P.Sabljak, M. Kontarak : Bioptron Light Therapy and Thoracophrenolaparotomy wound healing in patients operated due to cardiac carcinoma. Presenterad vid 4th International Gastric Congress, New York, USA, 30 april-2 maj,

5 PMB_008_SV_Rev1104_PMB_008_SV_Rev1104.qxd Sida 8 Smärtbehandling Tillämpning BIOPTRON steg för steg Smärta är en obehaglig upplevelse som är förknippad med faktisk eller potentiell vävnadsskada. Smärta som uppstår efter en vävnadsskada har en skyddande funktion, som meddelar kroppen att en skada har uppstått och att regenerering av restvävnad ska påbörjas. Vid kronisk ihållande smärta kan den här fysiologiska funktionen rubbas. I smärtans patofysiologi ingår ändring av banorna för smärtöverföring. Därför är kunskap om den normala fysiologin hos de här banorna en avgörande förutsättning för att förstå mekanismen i akuta och kroniska smärttillstånd. 18 Cellskada Muskelspasm Vävnadsischemi Frisättning av smärtmediatorer och inflammatoriska mediatorer BIOPTRONs ljusterapi är en behandlingsform som är enkel att använda: 1 2 Stora hudpartier behandlas bit för bit. För sår: applicera såromläggningen enligt ordinering från behandlande läkare. Stimulering av smärtreceptorer och nervbanor SMÄRTVÄG Peka ljusstrålen mot området som ska behandlas och håll enheten i högervinkel (90o) med ett avstånd på cirka 10 cm. Använd BIOPTRONs ljusterapi 4 10 minuter en eller två gånger dagligen. Ljusterapi: potentiella effekter 3 Smärtförnimmelse Förbered området som ska behandlas genom att rengöra det (för sår genom rengöring enligt läkares rekommendationer). Dra ur nätsladden efter användning En förlängning av BIOPTRON-terapin med en eller två veckor efter att såret har stängts rekommenderas för att stärka området som behandlats. SMÄRTVÄG Minskad smärtupplevelse med ljusterapi. Tack vare förmågan hos BIOPTRONs ljusterapi att penetrera levande vävnad är den här utrustningen lämplig för behandling av olika tillstånd inom REUMATOLOGI, IDROTTSMEDICIN och FYSIOTERAPI. Det är dokumenterat att smärta kan lindras avsevärt vid kroniska smärtsamma tillstånd (reumatisk artrit, axel- och nackvärk). I alla de här fallen kan ljusterapi hjälpa till att minska smärtan och förbättra funktionaliteten. Det går att uppnå mycket goda resultat i kombination med klassiska behandlingsmetoder. Ljusterapins välgörande inverkan kan förbättra patientens allmäntillstånd och lindra smärtupplevelser. Smärta i ländryggen 8 Idrottsskador BIOPTRONs ljusterapi är idealisk som kompletterande behandling vid rehabilitering. Den är ofta viktig tillsammans med fysioterapeutisk standardbehandling och kan med framgång användas som en del av komplexa fysioterapeutiska procedurer för idrottsskador, brännskador, fot- och knäskador, axeloch armbågsåkommor, uttänjda senor, blåmärken. Muskeloch skelettsmärta kan orsakas av inflammation, degenerering eller trauma i skelettvävnad eller myofascial vävnad. Aktuell forskning har visat att BIOPTRONs ljusterapi kan användas för att temporärt lindra lättare kronisk smärta och axelsmärta med muskelskelett-ursprung. BIOPTRONs ljusterapi lämpar sig både som ett komplement till konventionella medicinska behandlingsmetoder och som enda behandlingsform vid vissa symptom. Du som läkare måste naturligtvis övervaka effekterna av behandlingen och bedöma den kliniska lämpligheten med BIOPTRONs ljusterapi för din patient. Användningsområden KIRURGI REHABILITERING REUMATOLOGI HEMVÅRD IDROTTSMEDICIN TRAUMATOLOGI GERIATRIK DERMATOLOGI VÅRDHEM FYSIOTERAPI Smärta i nacken 9

6 PMB_008_SV_Rev1104_PMB_008_SV_Rev1104.qxd Sida 10 BIOPTRON sammanfattning Tekniska specifikationer BIOPTRONs ljusterapi En enskild enhet som sänder ut ett brett våglängdsintervall ljus med konstant intensitet för säker ljusterapi, och som utgör en effektiv, kliniskt testad lösning för sårläkning och smärtbehandling. Innovativ ny teknik med kliniskt testad effe ktivitet och synliga resultat som främjar samarbetet med patienten. Mobil, lätthanterlig och underhållsfri enhet. Hög patientgenomströmning: snabb, 4 10 minuters fullständig behandling som kan utföras av personalen. Utvecklad och producerad av BIOPTRON AG, Schweiz, med världspatenterad teknik. Teknik som rekommenderas och används av ledande läkare på stora universitet och kliniker i fem världsdelar. Kan användas både på kliniker och hemma hos patienten. Ökade kostnader inom sjukvården har gjort det nödvändigt att ta fram säkra och effektiva behandlingsmetoder som inte medför långvariga kostnader. Vi kan erbjuda BIOPTRONs ljusterapi för att minska sjukvårdens kostnader vid sårläkning och smärtbehandling. Fördelar med BIOPTRONs ljusterapi De tre BIOPTRON-enheterna Compact III, BIOPTRON Pro och BIOPTRON 2 varierar i storlek, utformning och inställningar, men har identiska fysikaliska ljusegen ska per. De används både av medicinsk expertis på sjukhus och privata kliniker och av hemanvändare och patienterna själva. De olika typerna garanterar att alla patienter hittar en lösning som passar dem. BIOPTRON Compact III BIOPTRON Pro 1 BIOPTRON 2 Filterdiameter - BIOPTRON Compact III 4 cm - BIOPTRON Pro 11 cm - BIOPTRON 2 15 cm Strömförsörjning - BIOPTRON Compact III V~, 50/60 Hz - BIOPTRON Pro V~, 50/60 Hz - BIOPTRON V~, 50/60 Hz Energiförbrukning - BIOPTRON Compact III 56 VA - BIOPTRON Pro 100 VA - BIOPTRON 2 1,4 1,0 A Säkring - BIOPTRON Compact III - - BIOPTRON Pro - - BIOPTRON 2 T2A/250 V Uppskattad halogeneffekt - BIOPTRON Compact III 20 W - BIOPTRON Pro 50 W - BIOPTRON 2 90 W Skyddsklass - BIOPTRON Compact III Klass II, IP 20 - BIOPTRON Pro Klass II, IP 20 - BIOPTRON 2 Klass I, IP 20 Enhetstyp - BIOPTRON Compact III Typ BF - BIOPTRON Pro Typ BF - BIOPTRON 2 Typ B Vikt (utan stativ) - BIOPTRON Compact III 0,5 kg - BIOPTRON Pro 1,3 kg - BIOPTRON 2 4,3 kg Omgivande temperatur - Användning från +10 C till +40 C - Förvaring från +5 C till +45 C Våglängd nm Polariseringsgrad > 95 % ( nm) Specifik effektdensitet i genomsnitt 40 mw/cm 2 Ljusenergi per minut i genomsnitt 2,4 J /cm 2 CE-märkning 10 Stort användningsområde Slutgiltiga terapeutiska resultat Kort behandlingstid Kostnadseffektivt (kortare sjukhusvistelser och rehabiliterings tider; minskad användning av sårvårdsmaterial) Inga kända biverkningar Enkel att använda Förlängd användning (hyra/hemvård) Kan användas både på sjukhus och hemma hos patienten References 1) Mester, E., Mester, A.F., Mester, A. The biomedical effects of laser application. Lasers Surg Med 1985; 5: ) Fenyo, M. Theoretical and experimental basis of biostimulation. Optics Laser Technol 1984; 16: ) Kertes, I., Fenyo, M., Mester, E., Bathory, G., Hypothetical physical model for laser biostimulation. Optics and Laser Technology, 1982; 16: ) Kubasova, T., Fenyo, M., Somosy, Z., Gazso, L., Kertesz. I. Investigations on biological effect of polarized light. Photochemistry and Photobiology, 1988; 48: ) Bolton, P., Dyson, M., Young, S. The effect of polarized light on the release of growth factors from the U-937 macrophage-like cell line. Laser Therapy 1992; ) Young, S., Bolton, P., Dyson, M. et al. Macrophage responsiveness to light therapy. Lasers Surg Med 1989; 9: 5, ) Depuydt, K., Monstrey, S., Hoeksema, H., The use of polarised light in the treatment of the burn wounds. Abstract. Presented at the 10 th Annual EURAPS Meeting, Madrid, Spain, 21 May ) Karu, T., Photobiology of low-power laser effects. Health Physics 1989; 56: ) Smith, K.C. The photobiological basis of low-level laser radiation therapy. Laser Therapy 1991; 3: ) Medenica, L., Lens, M. The use of polarised polychromatic non-coherent light alone as a therapy for venous leg ulceration. Journal of Wound Care 2003; 12: 1, ) Monstrey, S., Hoeksema, H., Saelens, H., Depuydt, K., Hamdi, M., Van Landuyt, K., Blondeel, P. A conservative approach for deep dermal burn wounds using polarised-light therapy. British Journal of Plastic Surgery 2002; 55: ) Iordanou, P., Baltopoulos, G., Giannakopoulou, M., Bellou, P., Ktenas, E. Effect of polarized light in the healing process of pressure ulcers. Int J Nurs Pract 2002; 8: 1, ) Kubasova, T., Horvath, M., Kocsis,K., Feny, M. Effect of visible light on some cellular and immune parameters. Immunology and Cell Biology 1995; 73: ) Young, S., Bolton, P., Dyson, M. et al. Macrophage responsiveness to light therapy. Lasers Surg Med 1989; 9: 5, ) Smith, K.C., The photobiological basis of low-level laser radiation therapy. Laser Therapy 1991; 3: ) Monstrey, S., Hoeksema, H., Saelenes, H., Depuydt, K., Hamdi, M., Van Landuyt, K., Blondeel, P. The effect of polarized light on wound healing. European Journal of Plastic Surgery, 2002; 24 (8): ) Coce, F., Korsic, M., Martinac, M. Approach to neuropathic and neuroishaemic foot ulcers in diabetic patients using lineary polarized light therapy. Presented on 18 th International Diabetes Federal Congress, Paris July, ) Wulf, H., Baron, R., The theory of pain. Position Document, Pain at wound dressing changes,

Unik metod för. sårläkning. smärtlindring. och. Avsevärt kortare läkningstider Medicinskt bevisad effektivitet

Unik metod för. sårläkning. smärtlindring. och. Avsevärt kortare läkningstider Medicinskt bevisad effektivitet Unik metod för sårläkning och smärtlindring Avsevärt kortare läkningstider Medicinskt bevisad effektivitet Vad gör egentligen BIOPTRON-LJUSET? Vad är BIOPTRON-ljus? BIOPTRON utstrålar ljus med följande

Läs mer

Laser som läker. Lars Hode. Utgiven av Svenska Laser-Medicinska Sällskapet

Laser som läker. Lars Hode. Utgiven av Svenska Laser-Medicinska Sällskapet Laser som läker av Lars Hode Utgiven av Svenska Laser-Medicinska Sällskapet Laser som läker Avsikten med denna lilla skrift är att sammanfatta de erfarenheter vi har inom Svenska Laser-Medicinska Sällskapet

Läs mer

Produktkatalog Sårbehandling

Produktkatalog Sårbehandling Produktkatalog Sårbehandling S å r b e h a n d l i n g Effektiv sårbehandling från ConvaTec Innehållsförteckning Sår och sårläkning Sid 3 Hantera symtom från såret Sid 4 Hantering av sårvätska Sid 4 Hantering

Läs mer

BEMER MEDICINSK KONFERENS, 27-28 april 2013

BEMER MEDICINSK KONFERENS, 27-28 april 2013 BEMER MEDICINSK KONFERENS, 27-28 april 2013 46 länder arbetar idag med BEMER och 21 länder var representerade på konferensen med totalt 350 deltagare. Ungern Liechtenstein Slovakien Tyskland Rumänien Serbien

Läs mer

AKUPUNKTURENS EFFEKT VID LÅNGVARIG SMÄRTA

AKUPUNKTURENS EFFEKT VID LÅNGVARIG SMÄRTA Hälsa och samhälle AKUPUNKTURENS EFFEKT VID LÅNGVARIG SMÄRTA EN LITTERATURSTUDIE MATTIAS NIKKU HELENA NÄSLUND Examensarbete Omvårdnad 46-55 poäng Sjuksköterskeprogrammet Juni 2007 Malmö högskola Hälsa

Läs mer

Smärta & smärtlindring

Smärta & smärtlindring ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Maj 2008 Smärta & smärtlindring Rätt smärtlindring vid aborter och kejsarsnitt Årets smärtsjuksköterska, Birgitta Platon, berättar om

Läs mer

KinesioTapens påverkan på smärtlindring och funktionsnivå vid arbetsrelaterade nackbesvär

KinesioTapens påverkan på smärtlindring och funktionsnivå vid arbetsrelaterade nackbesvär KinesioTapens påverkan på smärtlindring och funktionsnivå vid arbetsrelaterade nackbesvär Åsa Gustavsson Sofia Larsson Examensarbete i Sjukgymnastik, 15 hp (grundnivå) Höstterminen 2009 Höstterminen 2010

Läs mer

Innehåll. Biolight 2014 3. Biolight metoden, produkten och huvudsakliga kundgrupper 4. Vd kommenterar 10. Vision, affärsidé och strategier 11

Innehåll. Biolight 2014 3. Biolight metoden, produkten och huvudsakliga kundgrupper 4. Vd kommenterar 10. Vision, affärsidé och strategier 11 Årsredovisning 2014 Innehåll Biolight 2014 3 Biolight metoden, produkten och huvudsakliga kundgrupper 4 Vd kommenterar 10 Vision, affärsidé och strategier 11 Styrelse, ledning och revisor 13 Biolight-aktien

Läs mer

Akupunkturbehandling

Akupunkturbehandling Akupunkturbehandling Patienters förväntningar och upplevelser samt sjuksköterskans roll FÖRFATTARE PROGRAM/KURS Olivia Gougeon Ulrika Östlund Sjuksköterskeprogrammet, 120 poäng/ Omvårdnad - Eget arbete

Läs mer

Nej, i förhållande till den beräknade besparing som Bioptron ger, innebär den en avsevärd vård och kostnadseffektivisering.

Nej, i förhållande till den beräknade besparing som Bioptron ger, innebär den en avsevärd vård och kostnadseffektivisering. Hur hjälper behandling med Bioptron immunsystemet? Ljusbehandling har visat sig minska smärta på flera olika sätt. Activerar celler som gör bakterierna till sitt byte. Aktiverar celler som bryter ner mikrober.

Läs mer

Veterinärinformation från Doggy AB. Smärta hos djur

Veterinärinformation från Doggy AB. Smärta hos djur 2/97 4/02 ÅRGÅNG 26 Veterinärinformation från Doggy AB God Jul Med detta årets sista nummer vill vi på redaktionen passa på att tacka alla våra läsare och medarbetare och önska en riktigt God Jul och ett

Läs mer

Minska värken. värken minska värken minsk a. minska värken m i nsk a vä rken. minska värken minska. värken min s k a vär k e n

Minska värken. värken minska värken minsk a. minska värken m i nsk a vä rken. minska värken minska. värken min s k a vär k e n Minska värken minska värken minska värken minska värken minsk a värken min s k a vär k e n minska värken minska värken minska värken minska vä r k e n minska värken minska värken m i nsk a vä rken minska

Läs mer

Bedömning med modifierad Nortonskala av vårdtagare på särskilda boendeformer på distrikt Öster i Jönköpings kommun.

Bedömning med modifierad Nortonskala av vårdtagare på särskilda boendeformer på distrikt Öster i Jönköpings kommun. Risk för trycksår? Bedömning med modifierad Nortonskala av vårdtagare på särskilda boendeformer på distrikt Öster i Jönköpings kommun. Marie Ernsth Bravell & Bo Malmberg Jönköping: Institutet för gerontologi,

Läs mer

HUDMELANOM BASALCELLSCANCER SKIVEPITELCANCER

HUDMELANOM BASALCELLSCANCER SKIVEPITELCANCER Handbok för hudcancerpatienter HUDMELANOM BASALCELLSCANCER SKIVEPITELCANCER Diagnostik Behandling Uppföljning Hjälp och stöd att klara sig genom sjukdomen Hudvård Skydd mot solen Innehåll Till läsaren...

Läs mer

Insulinpumpbehandling

Insulinpumpbehandling Ett bakgrundsmaterial om Insulinpumpbehandling Augusti 2004 Ett material för media framtaget av Medtronic Minimed i samarbete med GCI Stockholm. Vid frågor kontakta Karin Centerlind eller Annelie Victorzon

Läs mer

Innehåll. Årsstämma. sårläkningsbehandlingen ChronSeal, det terapeutiska hepatit C-vaccinet ChronVac-C,s a m t teknologiplattformen RAS

Innehåll. Årsstämma. sårläkningsbehandlingen ChronSeal, det terapeutiska hepatit C-vaccinet ChronVac-C,s a m t teknologiplattformen RAS ÅRSREDOVISNING 2008 Innehåll Året i korthet... 3 VD har ordet... 4 Affärsidé, mål och strategier... 5 Forskningsprocessen och projektfinansiering... 6 Forskningsportföljen... 8 Nätverk och medarbetare...

Läs mer

Omsätta vetenskap till policy för att förbättra ADPKD-vården i Europa En rapport från European ADPKD Forum

Omsätta vetenskap till policy för att förbättra ADPKD-vården i Europa En rapport från European ADPKD Forum Omsätta vetenskap till policy för att förbättra ADPKD-vården i Europa En rapport från European ADPKD Forum ADPKD eller autosomal dominant polycystic kidney disease Denna rapport har godkänts av PKD International

Läs mer

Komplementärmedicinska behandlingsmetoder vid kroniska/långvariga smärttillstånd

Komplementärmedicinska behandlingsmetoder vid kroniska/långvariga smärttillstånd Komplementärmedicinska behandlingsmetoder vid kroniska/långvariga smärttillstånd Ett särskilt utredningsuppdrag för Hälso och sjukvårdsnämnden (HSN) Landstinget i Östergötland Wolfgang Doerfler¹ ² Anna

Läs mer

Årsredovisning 2014 Del 1, Aerocrine i ord

Årsredovisning 2014 Del 1, Aerocrine i ord Aerocrines vision är att förbättra behandlingen av inflammatoriska luftvägssjukdomar och därmed också livskvaliteten för behandlade patienter över hela världen. k n ow l e d g e in e v e ry bre at h Årsredovisning

Läs mer

Sår och Sårbehandling 2010

Sår och Sårbehandling 2010 Sår och Sårbehandling 2010 Sår drabbar alla människor någon gång, från de enkla skrubbsåren till komplicerade svårläkta sår. Sårläkning är vanligen okomplicerad, men i vissa fall stannar den upp och kan

Läs mer

Informerat samtycke Bröstrekonstruktion med vävnadsexpansion Instruktioner Allmän information

Informerat samtycke Bröstrekonstruktion med vävnadsexpansion Instruktioner Allmän information Informerat samtycke Bröstrekonstruktion med vävnadsexpansion Instruktioner Detta är ett dokument om informerat samtycke som har förberetts för att hjälpa din kirurg att informera dig om bröstrekonstruktion

Läs mer

Framtidens hälsooch sjukvård

Framtidens hälsooch sjukvård Rapport från Teknisk Framsyn Uppdateringsprojektet 2003 Framtidens hälsooch sjukvård framsteg och utmaningar Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 1. Inledning 7 2. Drivkrafter specifika för framsynsområdet

Läs mer

Har medicinsk lågeffektslaser någon effekt på smärta och/eller funktionsnedsättning i muskuloskeletala systemet?

Har medicinsk lågeffektslaser någon effekt på smärta och/eller funktionsnedsättning i muskuloskeletala systemet? Har medicinsk lågeffektslaser någon effekt på smärta och/eller funktionsnedsättning i muskuloskeletala systemet? Litteraturstudie Författare: Katarina Ljungberg, sjukgymnast Öppenvårdsrehab Skövde Projektredovisning

Läs mer

Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North

Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North VIKTIG INFORMATION OM FIRST NORTH First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i NASDAQ OMX. Den har inte

Läs mer

Michael Collan. Hemjärn. Det naturliga sättet för järnsupplementering. Allt du behöver veta om hemjärn. Ed 1.0

Michael Collan. Hemjärn. Det naturliga sättet för järnsupplementering. Allt du behöver veta om hemjärn. Ed 1.0 Michael Collan Hemjärn Det naturliga sättet för järnsupplementering Allt du behöver veta om hemjärn. Ed 1.0 Hemjärn Det naturliga sättet för järnsupplementering Naturligt hemjärn har använts i stor skala

Läs mer

Sarkoidos och lungfibros. En temaskrift om två mindre vanliga lungsjukdomar

Sarkoidos och lungfibros. En temaskrift om två mindre vanliga lungsjukdomar Sarkoidos och lungfibros En temaskrift om två mindre vanliga lungsjukdomar Den här temaskriften är en del av Hjärt-Lungfondens arbete med att sprida information om hjärt- och lungsjukdomar. Den är möjlig

Läs mer

Främja Hälsa. Body and mind Hur skapar vi empowerment? Vad kan vi lära från psychoneuroimmunology?

Främja Hälsa. Body and mind Hur skapar vi empowerment? Vad kan vi lära från psychoneuroimmunology? Främja Hälsa nr 3 2013 En tidning från nätverket Hälsofrämjande sjukvård TEMA: Den internationella HPH-konferensen i Göteborg Body and mind Hur skapar vi empowerment? Vad kan vi lära från psychoneuroimmunology?

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 RLS GLOBAL

ÅRSREDOVISNING 2014 RLS GLOBAL ÅRSREDOVISNING 2014 RLS GLOBAL 1 ÅRET I KORTHET Januari En unik utbildning öppnar dörren för tandhygienister att behandla enklare kariesangrepp. Utbildningen genomförs vid Göteborgs universitet Sahlgrenska

Läs mer

CHRONTECH 2010 ÅRSREDOVISNING

CHRONTECH 2010 ÅRSREDOVISNING CHRONTECH 2010 ÅRSREDOVISNING Innehåll Året i korthet... 3 VD har ordet... 4 Affärsidé, mål och strategier... 6 Forskningsprocessen och projektfinansiering... 7 Forskningsportföljen... 9 Nätverk och medarbetare...

Läs mer