tolta sta(). Ösrergöcland rill Våsrergöcland på sin Eriksgatan sen l 000-raJet. Vid J unabäcken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "tolta sta(). Ösrergöcland rill Våsrergöcland på sin Eriksgatan sen l 000-raJet. Vid J unabäcken"

Transkript

1 nr februari 2008

2 ~tft)a nr februari 2008 Tankar från styrpupeten: tolta sta(). Hejsan, det var änge sent Var bor du nu för tiden? Han tittade ite skamset mot marken och sa: "Du förstår jag bor i Kattarp just nu, men det är bara tifäigt." Egentigen vi vi ju bo i Dogarp, men,ja du vet, barnen måste ju gå färdigt skofan och min hustru har ju inte så ätt att få arbete så vi bor vä kvar i Kattarp ti det öppnar sig nåt annat. K " ner du igen samraer? Mängder v mänruskorsom man cräffurskäms vcr sin bygd. Jag rycker der är rorfiirigr. Man ska vara stot över sin bygd. Jönköping har vi inger att skämmas över. Vi känner vår historia vä och vi är stota över der som hänt i vår vackra Vårterbygd sen urminnes rid. Redan for 500 mijoner år sen, innan Aperna hade bijdars fanns den djupa ravin som idag är fyd med Värterns friska och kaa vatten. Under mijoner år har jordskorpans skiftningar Hyrtar denna stora forkastningsspricka ti den pats där den finns idag och som ger vår byggd sitt unika jus vid dess djupa vanen. Vår historia är magnifik och många undrar kanske varfor det bev ett Junakoping (tidjgr namn på Jönköping) vid Våtteros södra spers? Den omskakande tidiga mederiden var en tid av bodig maktkamp mean ätter och kungar. Detta edde små småningom fram ti att Sverige bev ett enat rike. Under dryge 00 år styrdes dåvarande "Svea rike" från kungaborgen Näs på Visingsö. J unakoping var en strategisk pats eftersom kungar hade ridit genom vår bygd från ~ti6a ö storgaan 6, Jönköping Te , Fax E-post: ANSVARIG UTGIVARE: Dan Ekström REDAKTION -G Akerberg, Mats Anderson, Uf Unnman, Christer Wander, Erik Svensson TRYCK Tabergs Tryceri Ösrergöcand ri Våsrergöcand på sin Eriksgatan sen 000-raJet. Vid J unabäcken (TaJavidskoan) ämnade Östgörarna över ansvaret ti Västgötarna, förmodigen för att Junabäckens pats var en sjävskriven knutpunkt på medetiden. Österifrån kom vägarna från Västervik och Växjö. Lagastigen och Nissastigen var urgama kommunikationseder från det danska kuscanskaper. Aa viktiga eder knörs samman på den pats vid Vätterns södra spets där nu en vacker staty står strax nedanfor Viktor Rydbergsmuseet på väster. Vägmöter bev en handesknut och ur derra växte vår vackra stad Jönköping fram. Där fok samas brukar det uppstå hande och man kan förmoda arr der v:u- detta som så småningom bev den fokaktivitet som Magnus Laduås gav handesrämgherer Detta brev undertecknat av Konungen är anders ädsta bevarade sradspriviegiebrev. Jönköping är inte bara en fanrasrisk stad/kommun, vi är också unika ur en historiskt perspektiv. Vet vad vi tror på Der sägs arr vi tror mycket i Jönköping. Det må så vara, men ti skinad från många andra så vet vi vad vi tror på. I Stockhom tror man att staden grundades 1252 men man vet inte riktigt säkert. Man tror att det var rikers Jar som hette Birger som grundade staden, men man vet inre. I Jönköping vet vi vem som grundade staden eftersom papperen på grundaodet fortfarande finns kvar. I Jönköping tror vi, men vi vet vad vi tror och visst är det bättre art veta att man har en tro än arr tro att man ver. Moderogen och aa BeJmanvänner må ursäkta, men for mig är Stota Srad Faktiskt Jönköping! När EvertTaube (medem i PB) skrev sin sista sång Ängamark riforde han err nytt begrepp i det svenska ordforrådet och han inrymde i der begrepper der finaste som kan sägas om en bygd och err innanhav. Ängama.rk! Even Taube dog E4 ängs Våttern invigdes den 13 december I 16 år hade ajjrså Taube möjighet att tardas på "Sveriges vackraste" morored och nog måste han ha ragir intryck från vår vackra Våtterbygd när han skrev Ängamark (det är min ovetenskapiga tokning). Taube var i aa fa medveten om att det fanns ett Lysande Säskap i Jönköping och även om PB bidades på östra sidan om kanajen (tyvärr måsre jag erkänna detta) så är Jönköpings ädsta historia ändå forknippad med väster (därav biden på forsta sidan) for det var här ating började. Det var Gustaf II Adof som bestämde arr staden efter branden "av roiirära sjä" skue forfyrras ti "sanden" öster om Vindbron gav riksforesråndare Stcn Srure d.ä. Borgerskapet i Jönköping tisrån d arr håa torgdag och vi är ha håir på sen dess. Tån k på detta när ni går ti Våstra Torget nästa ördag. Så har vi gått och handar i 535 år. Två steg tibaka Vad har då detta med Par Bricoe att göra? Vådigr mycket faktiskt för utan vår historia och vår kunskap om Stota Stad så fö r orar vi visionerna om art två sreg tibaka är ajrid ett sreg framåt for Par Bricoe. Detta kan bäst beysas genom berättesen om Astrid som var änka. När hon fyt 80 Ayttade hon tiij ett gruppboende på väster och hennes vänner överraskade henne med en fest. Hon satt änge och tittade på en man som satt ängst ner och när kväen började gå mor sitt sut reste hon sig ocb gick fran1 ti honom och sa: Ursäkta om jag stirrat på dig under hea kväen, men du ser precis ut som min femte man. Mannen svarade: hur många gånger har du varit gift egentigen? Fyra, svarade Aserid med err srort eende på äpparna. Dom gifte sig strax därefter. Positivt tänkande är Livsust. Var därror stot över den du är och över den srad du bor i och der Säskap du tihör och nästa gång någon frågar dig var du bor så svarar du sjävkjan: Stota Stad, i Jönköping, där Der Lysande Säskapet Par Bricoe yser upp min tivaro i vintermörkret! DAN EKSTRÖM Styrande Miistar( 2

3 nr februari 2008 ~'Wv Gradkaendarium I band kanske dec ti och med går så ångt an du växar några snabba ord, det kan vara i kön på Hemköp eer i en paus på någon av HY? :s hemmamatcher, med någon vars identitet du inte är riktigt säker på. Var har jag träffat honom? Avisaredaktör Åkerberg gjorde mig uppmärksam på frågan om häsandecs betydese vid vårt forra redakrionsmöre. Frågan definierades: Ska man häsa på bröderna i Par Bricoe, även om man kanske bara känner igen ansiktet? Mitt sponrana svar var naturigtvis ja och frågan är berättigad eftersom der är svårt att håa hea Par Bricoes medemsmatrike i huvudet. Sedan fu nderade jag över mina egna riukorrakommanden när der gäer arr minnas namn och ansikten samt framforae arr koppa ihop dessa på ett korrekt säre. Der är inre uran viss ångest och avundsjuka som jag yssnar ri historier om människor som kommer ihågpersoner med rätt namn efter att bara ha träffårs i en hiss. Amerikanarna sägs vara extrem r bra på det här och jag har mer än en gång kaat avägsna amerikanska koegor for" my friend" efter att de hurtigt häsac mig med mitt namn. Egentigen tror jag der hea utgår från inäraodets konst. Vi är oika när dec gäer an ra ti oss information. Vissa ränker i et... Du har säkert varit med om det. Ett bekant ansikte dyker upp i vimet på stan och när era ögon möts hejar du utan att refektera. sekunden senare frågar du dig sjäv eer någon i ditt säskap: Vem var det? bider, andra i ord. Der vi ser med ögonen (biden) sägs scanna i minnet mer effektivt än der som går in via öronen (order). Morsatsen råder for arr formeda känsor. (För an forhöja dramatiken i en scen arbetar man därfor oerhört mycket med jud och musik inom fimen. En käftsmä i fimerna om boxaren Rocky vaj t ex sammansatt av fyrtio oika judkäor. Den kändes med andra ord inte bara hos boxaren sjäv.) Med detta vi jag påstå an vi män n is kor har oika faenhet att ägga namn och ansikten på minnet. Någon kanske invänder att nog minns man den man viu minnas, att det rör sig om personens egen prioritering av vem som ska hamna på hjärnans hårddisk. Jag kan, årminscone for min egen de, avwda denna invändning och meddea art någon prioritering inte sker. Däremot kan jag se ett mönster. Efter eec ensraka korr möre uppstår säan någon kompen registrering, oftast bara en bid (ansiktet). Efter två möten har arbetsminnet aktiverats och ansiktet har etaberats. Efter Sera möten än två öppnas en mapp och regisueringav såvä ansikte som namn sker. Gemensamt for aa registreringar är att ansiktet, biden, kommer först. bästa fa föjer namnet, order, snarr eftej. Dessvärre finns det på min personiga hårddisk en rad registreringar med ansikten som saknar namn. Men jagjobbar hårt på uppdateringar och kompetteringar. Jag vågar påstå att der är något av en medfödd taang att komma ihåg namn och ansikten redan efter en kort möte. Säkerr kan denna taang, precis som andra taanger, även tränas upp ytterigare. Min egen taang inom området är som sagt brisrfåig men medan jag arbetar på den kommer jag arr forrsärra med art heja en gång for mycket i forhoppning om art inre uppfartas som arrogant eer introvert... ULFLINNMAN Ordforande Arbttsgradema Sammanträden Jufest 6/1 6/1 Styrande Rådet 17/1 15/1 IV 26/1 31/1 Stora Rådet 7/2 5/2 I, Årsmöte 1/3 7/3 RGK 18/3 RSK 19/4 Akademins 24/4 23/4 högtidsdag VII 17/5 Vårba 9/5 Bemandagen meddeas senare III 27/9 26/9 IX 12/10 VI 2/11 1/11 V, VI 1/12 30/11 Barbara, 6/12 5/12 Samteige Bröder- Faddrar! Nya Bricoister! Ute i den mörka viiriden vandmr idag omkring ett stort anta visna men siker/igen nek så tamzgfun kamucke1; r i ska kumw sökrt iutriide uti PB. Inträdesansökan skickas ti Kansiet. RIDDARE UTAN SKÖLD Sacchi Penseriddare hjäper Dig från ide ti färdig Sköd. Tag koutakt med Bmno Hom Lars Norrqvist e/u Aan Paoainen SEB 3

4 ~t{(){t nr febr u a ri 2008 Köpmannastaden önk~p~nf/ ett verk av majestater Då det hos bröderna i Det Lysande Säskapet Par Bricoe i Jönköping uppenbarigen finns ett dot intresse för Jönköpings Historia, föjer här något av ett förenkat korn därav. Många av bröderna av idag har eer har haft sin verksamhet ur en eer annan köpmannanäring, varför det möjigen skue vara av intresse att ta de av hur kanske Jönköping bev just en Köpmannastad. Jönköpings stads sigi från edan i priviegiebreven 1284 skrev Magnus Laduås in att Jönköping ka bi en betydande marknadsstad. En köpmannasrad pacerad i hjärtat av Göraand. Han beordrade rvå marknader om året, en i januari och en i oktober. Båda dagarna skue sammanfaua med krisrna mässor. Hande och reigion skue med andra ord gå hand i hand. Detta på gott och ont, som at annat i denna historiska tid, fö r Jönköping som drabbades av mycket eände. At från bränder ti sjukdomar som i oika omgångar hotade staden. Nya priviegiebrev Efter branden som ödeade gama staden Jönköping 1612, var det dags for nya priviegiebrev och då från Gustav 11 Adof. J dessa beordrades band an nar aa kringboende smeder och övriga banrverkare, sam r köpmän arr fyna tiij Jönköping för arr bygga upp staden med hande och hantverk. De festa skue komma att bo centrat i den nya staden och då företrädesvis på Smedjegatan. - Der finns vä inget art köpa uppe på väster, brukade min morfar atid säga när 1950-raer var ungt i Jönköping. Han var en person sprungen ur det nya Jönköping och då det östra Jönköping med centrum for hande och hanrverk. Vad han inte tänkte på, var forstås att uppe på väster hade tidigare det gama och enda Jönköping en gång funnirs. Den gama staden hade sitt centrum i kvarteren väster om Rådhus- och Läroverksparken idag. Här fanns i knutarna marknadspatser kända över hea der dåtida Sverige. Idag brukar Avisans redaktionsmöten håas där och då på Bernards kondirori. Krigstider Men viktiga centrum har atid råkat iija ut i krigstider. Jönköpings bev inget undanrag därvidag. De ihåande krigen mot Danmark, med början på Gustav Vasas tid, skue visa sig bi ödesdigra för der gama Jönköping som brann Den starka sottsbefasrningen gick ur tiden devis med hjäp av stadens egna borgare, som vade att sjäva bränna ned marken i Jönköping. ]önköpingsborna vie såedes inte förtryckas av krafter de inte kunde behärska. Om der var denna besutsamher från Jönköpingsborna som ti1jsut6ckdanskc kung Kristian arr åter vända söderut efter sina härjningar, är emeertid inte historiskt beagt. Att bygga upp det nya Jönköping skue ta gorr och vä 200 år. Och gnmden var med hjäp av hande och hanrverk och inte minst med den tidens återvinning. Det som bev kvar av band annat Sottet byggdes både hamnkanainopp och järnvägsva vid Våtteros södra srrand. Senare i tiden skue Huskvaroas egen nationaskad Af Henrikson betrakta jönköpingsborna som ert tämigen driftigt fok. - De ämnar nämigen ingenting efter sig... - Hamnstaden Men åter ti uppbyggnadstiden under Sveriges srormakrsrid mean Under den rid urveckades Jönköping Gama hamnbider från Jönköping. 4

5 från moderoge och sysredoger forväntas vafårda djj vår sjunde grad i maj. Anmä dig i tid när det bir dags! Diskussionen handade också om hur vi samteige bröder måste arbeta för att rekrytera Aer bivande bricojister. Ert sänr februari 2008 ~~~Ja som hamnstad. Hamnen betydde vädigt mycket for Jönköping ångt in på raet. Det var patsen där varor bytte ägare. Dir kom importen och därifrån skue exporren ur i värden starta. At detta är noga bokfort och redovisat i Hamnboagers böcker som idag finns bevarade hos Jönköpings Stadsarkiv. Lasrer av mjö, beck, porsin, oja, vanen och armamr, iksom kaffeoch bomsterkrukor. Godser varierade som sig bör i en hamnsrad av betydande mått. Tiden fram ti 1850 skue bi den ridsepok som gjorde Jönköping ti var den är idag. Det var då staden forst ansåg sigkunna utveckas med modernare perspektiv. Från 1850 och framåt byggdes Järnvägen, Rådhuset och Läroverket. Nu hade handesstaden Jönköping bivit en riktig stad. Staden skue också ra ett hore där köpmän och i övrigt då betydande män skue kunna represemera och f sig en tifåig fristad. Srora Hoteet. Också Srora Hoteets focsca gäster är ridsrypiskr for Jönköping under denna rid. Trots arr horeer ännu inte var riktigt kan, kunde man inhysa en sror deegation av antmän som bö mässa i bavfårdiga Spegesaen. Få anade vä då vika måtidskaas skue håas där genom åren fram mot ert ra som ingen taade om, ty detta hände ju sig i en rid ån gr fore både Par Bricoe och E m i a. Götaands kärnpunkt Arer ti 1850-taer då Jönköping var Götaands kärnpunkt. Strategiskr beäger inom Götaandsänen. Så är dec än idag. Den nya köpmannastadens centrum åg forstås utmed hamnen vid dåvarande Södra Strandgatan med Smedjegatan paraet aningen norrut. Köpmän och hantverkare kunde vid ediga stunder kosta på sig arr ta sig ner från der hektiska och intensiva iver vid Smedjegatan, via Hoppers Gränd, idag Hoppers Torg, for arr känna på magin från de många båtarna som ade ti och ur. Der var i dessa fartyg man såg vägen ut i den stora värden. Somiga kastade ett mynt över axen ner i Munksjön, for arr på så sätt önska sig ert yckigt öde någonstans där ute i värden. Men vägen dit hade varit svår for deras forfåder. En väg kantat med hårt arbete inom hande och hantverk. Dagens köpmän kan säkert också i dessa rider av kamp om kunder forstå diemmat. Inre minst när den moderna staden vid tiden runt sutet av 1900-raer envisades med att bygga ännu ett köpmannacentrum österut då stadens arrieriregemenre skue ersättas med ny marknadspats. Köpmännen i staden med anor från 1200-taer srod pa. Nu återstår en ny utmaning. Detta an forma framridens Jönköping. Framridens köpmannastad. L-G ÅKERBERG AviJaredaktör, Sankt Sigfrids Riddare Vad gör Stora Rådet? Ett säskap som viar på månghundraåriga traditioner och förekommer på ett ferta patser i vårt avånga and kräver vissa ramar och strukturer för att fungera. Par Bricoe har en organisationsform som med ursprung i 1700-taets grundide formats ti ett raffinerat nät av koppingar mean oika råd, nämnder, kommitteer och grupper. ag tänker inte ens forsöka beskriva hur dessa koppingar hänger ihop. Däremot kan jag rapportera från en av aa essa instanser och dess åriga möte, Stora Rådet i Säskapet Jönköping Par Bricoe. Srora Råder besrår av De styrande, Riddarofficianterna samt SäJskapers övriga Riddare av Svarta Korset och Riddare av Gyene Korser. Der är med and ra ord mest bröder i de övre conåren som ingår i denna forsaming. Råders uppgift är arr forbereda Säskapers årsmöte, behanda frågor av större berydese for Säskapet, väja nya styrande och forrätta va av nya Riddare av Gyene Korset. TiJJ årers möre den 7 januari hade inte mindre än 40-taet bröder tagit sig ti SEBs okaer på Östra Storgaran i Jönköping. Dagordningen innehö sedvaniga punkter som resutatredovisning 2007, forsjag du budger 2008 och oika informarionspunkrer. Der rapporterades från Srora Konsejen hos Moderogen, diverse instaationer hos systrarna och ite om paneringen infår årets sjunde grad. Den senare emotses med mycket stora forvänrningar eftersom avgående Stormästaren Forseius utnämnt den ti något av det finaste som hea det forsamjade bricoeriet kan uppvisa. Styrande och andra bröder skap som vårt bygger ju på medemmarna och om det inte ständigt tiförs nya bröder tynar säskapet sakta men säkert bort. Hos ogerna i Göteborg, Stockhom och Borås står de sökande i kö f'or arr komma in i värmen. Här måste vi aa se oss omkring och identifiera ämpiga bivande bröder. Börja idag! Sucigen kan konstateras arr SäJskapet Jönköping Par Bricoe står på en sund ekonomisk pattform, styrs med fäst men ändå känsig hand av De Styrande och har rack vare den sinnrikt konstruerade organisationsformen ett kompetent, erfaret och ambitiöse skyddsnär av bröder i aa grader. ULFUNNMAN Samtetige Bröder! PUNSCH BRÖDERNA K./2. 00 sista umdagm v111je måruuf i BeU.man.sam. 5

6 &fi6a~ nr februari

7 nr februari 2008 ~1{6({/ 7

8 ~t{tja nr februari 2008 NYE DIREKTÖREN &/;LLa välkomna till teatern/ -Vi behöver fer taanger ti teatern. Och du behöver Inte stå på scen om du känner dig byg. Vi tar gärna emot PB-medemmar som kan hjäpa ti med dekor, rekvisita, dräkter eer peruker. Kanske har du en vass penna och kan bidra med texter, kanske kan du hjäpa oss med ekonomin - det finns en pats för aa, säger Jakob Sandwa/1, ny teaterdirektör sedan årsmötet januari. Teatern har atid varit ett betydesefut insag i Par Bricaes verksamhet.. Verksamheten har under årens opp hafr såvä upp- som nedgångar. För närvarande består Teatern en han av en en riota aktiva som ska dea på aa arbetsuppgifter. Nye teaterdirektören Jakob Sandwa. - Vi behöver bi fer för art göra bra framträdanden. Vi vi också utöka sarnarbeter med Musiken och Kören och återuppväcka Baetten som nu är en sumrande taanggrupp inom PB i Jönköping. Vi har en baettmästare som vi hoppas kommer arr överraska oss i samband med And ra graden. Framträder sex-åtta gånger per år - Teatern framträder sex-årta gånger om årer. Vi har åraganden i aa fyra arbetsgraderna, på Barbara och vid traktörernas jufest. Iband framträder Teatern också på Bemandagen och på Vårbae n. Dessutom har vi någon gång gjorr err spex därutöver. Så det finns mycket att bita i. Jakob Sandwa har sjäv varit med i Teatern sedan Gruppen träffas varje onsdagskvä på Lia Scenen inne på Tändsticksområdet för panering eer repetitioner. -Vi brukar ha vädigt ku under våra möten och det är högt i tak när vi diskurerar ideer eer övar. Jag tycker onsdagskväarna känns häriga. Då kan man verkigen spea ut sina tearerraangcr! Tradition och förnyese Den nya reaterdirektören håer med om att Teatern kanske gjort några mindre yckade framträdanden under Vi måste ära oss art bi tydigare i vår inrerna kommunikation, säger ban sjävkritiskt. Nu ser vi framåt och när du äser detta, har du kanske noterat att vi gjorr en de varsamma förändringar av fram förandet under Fjärde graden. Det är ett av våra diemman, hur mycket ska vi behåa av den ursprungiga rexren? Baansen mean tradition och förnyese är en srändig diskussionsfråga inom gruppen. Många ädre har ju hört samma rexter gånger under arbetsgraderna och det är viktigt att behåa ramarna. Men samtidigt kan det krävas en språkig förnyese iband, så act bröderna får en devis ny uppevese av de stycken vi framfö r. På papperet har Teatern ett 40-ra medemmar men många av dessa har sin reaterkarriär bakom sig. Ti senaste årsmötet, kaar Kryddhyan (viket Styrande Mästaren berärrar mer om här inti) kom 20 medemmar. Jakob Sandwa som sjäv kan skriva den smått osannoika yrkestiten journaisr-barrender-ubåtskock-säjkoordinawr på sitt visitkort, hoppas nu på en verkig nysrart for Teatern. Och han avsöjar också paner på ett riktigt store kommande projekt. Funderar på nytt spex - Vi funderar på ett spex om Beman i sanarbete med Musiken och Kören. Sikret är instät på premiär under2009, kanske ti Vårbaen, kanske ti Barbara. Vi har ärt oss att det inre går att forcera fram ett bra spex uran det måste få ra sin tid. Men samtidigt ver vi art der finns massor av ysande taanger inom PB i Jönköping och vi hoppas vi kan inreessera några av dessa att börja i Teatern. O ch som sagt: aa sorters taanger är hjärtigt väkomna! CHRJSTR WALUNO.ER Guv~mör GJ?,ecip i en 'i) et Grad V den 26 november 2007!Vj Andmson, um "Lisa" Andersson, Martin Citmou. Goran Emtr, Car-0/ofjohansson, Lars Knz~rftrk, S~piJan Möer. Robert Stmvtdi Grad Vi den 26 november 2007 Lemtrt Boesu1d, Ake Lamon, Torsten Hedund, Gunnar Hjertqvist. Johan Larsson, Urban Lindström. Erik Nisson, Esku Osson, Per-Oof Ringquist, Greger Supesvori, John n Wahigmn. Christer Woindn Stefim Wiberg Grad IV den 26 januari Ciri-Gu.stof AtterdttL Göran Kttrsson, Sven Ake Nisson. jan Westberg, Kent Frrtnsson, Andrens Brun Hansen, Cuzes - Göran Axt sson. Ptr-Oit Wennefors. Krisur ]otsson, Sven Ha, CiUe }örningt, Hans Hedström. Michne Smke, Htikan Arthursson. Raine Borg. Peter Nesh, Göran Fransso11 8

9 Kryddhyan bev tjt:ä88hyllan när nye teaterdirektören Jakob Sandwa bjöd på tre rätters meny Varför kaas teaterns årsmöte för "Kryddhyan". Det var en av frågorna på dagordningen när DBT hade årsmöte den 4 januari Teaterdirektör emeritus Dan Ekström var inbjuden for au reda ur frågan och svaret bev korcfarrar. Teaterns årsmöte heter inre "Kryddhyan"! Dec bev ånga ansikten och stor forvåning i Barbarasaongen. Tearerdirekrör emeritus Christer "Krydda" Eng såg sig uppgiver omkring... ruskade på huvudet ire besvärar och årsades säga... Der är Ni som trott art jag gett namn år Kryddhyan, inre jag! Dessuroro var Chares Perruson direktör för rearem 1988 och verksamhersåret var brutet viket gjorde att vi hade årsmöre i augusti. Teorin om Krydda Eng fö atså på sin egen orimighet. Hängbuksvinet Af Der måste 6nnas en trovärdigare bakgrund. Jodå, så här var det: 1987 besökte dåvarande reaterdirektören Chares Pettusan den hjsroriska patsen Edeskvarna norr om Huskvarna där Dan Ekström bodde med sin hw1d och si tr Vietnamesiskahängbuks-svin Af. Perruson imponerades av den väpanerade kryddträdgården vars växter tisacres tiu det rena brännvin som producerades "nånstans" i närheten. Han såg också sa r si i fat från Göteborg och bjöds på en anta äckerbitar från der Edeskvarnska köket. Pettusan befann sig het enket min i ert kryddparadis. Si och brännvin!!! "Det är inte jag som gett namn åt Kryddhyan", försäkrar Christer "Krydda" Eng. Bredvid ser vi Bo Bemtsson. Här måste bi fest sa Perruson men eftersom vägen ti Edcskvarna var mörk, sngrig och svår så besöts att kryddkaaser skue håas hemma hos Anders Ruberg på Brunnsgatan i Jönköping (Odd Feowhuser). Direktöm skickade brev med frimärke på och inbjöd ti fest furteaterbröder i januari Våkommen ti "Kryddhyan" skrev han och det bev en fest som vi som var med förmodigen aruig kommer an gömma. Kang och Gutår Aa hade Lammännens gröna kepsar på sig och varje gång direktören fäde skärmen uppåt betydde der kang och gutår. Den som gömde fåa skärmen 6ck böra en tia. Der är ha bivit mycket pengar i potten och vart dom rog vägen är der forrfarande ingen som vet. Året därpå bev det så stor uppsutning att man var rvungen att forägga Kryddhyan ti reaterokaen Lia Scenen. Fortfarande med Eksuöms Sainäggnjngar och kryddade brännvln. Över 30 bröder närvarade. 1990/91 skrev nye teaterdirektör Ekström i sin verksamhetsberättese föjande som faktiskt pubicerades i Avisa nr 16 på Styrande Kansern Gerhard Marrus initiativ. "Kryddhyan bev i år het Lutande Mästarens kvä (Sune Winad, red.anm) Påverkad av Lutande Mästarens (in)jytande forstodjag av min hustrus min vid Jmkostbordet att jag haft fruktansvärt roigt. D~.St.M emeritus, Torsten Wtantkr gick omkring och Nostagikerna Dan Ekström och Benno Hom. deade ut idiotiska huvudbonader, motk Indianuva i stickad bast, höjd 40 cm. Bo Spång fick en och grät i sin. Chares fick ingen men hade ändå en, Bmno Hom drack ur sin, nya bröderna Anden fonzon och Mikae Poss stod på sina och sjöng konstigasaker om såm som Fwrberger altid vi berätta om. Fwrberger tyckte detvar bättre forr. Lutantk Mästaren!utde värre iin vanigt (utan sin Luta} och gav oss nytt jw över begreppet Lt~ tande Mästare. Vi åt också gott säg.r det. jag ringde Sune Winad och frågade vad vi åt men han kom inte heer ihåg. Jag äste ett PB-protokofrån 1800-taet häromdagen. Kryddhyan J 991 åg msigt nära. " Kryddhyan fortsatte under direktörerna Sten Janer, Arne Janson-Leven, Christer "Krydda" Eng, Leif Thor, Janne Franzen och Hege Granquist. Så småningom bev årsmötet inedningen ti årsfesren "Kryddhyan" som från och med 2009 forhoppningsvis kommer att heta Gräddhyan eftersom nye reaterdirektören bjöd på rre rätters meny med vin i Bemansaen på kansier. Vackert, smakrikt och med sti och eegans. En person ska nämnas i sammanhanger som bidragit med smakfut kryddar ö sen starren. Tack Jan-Erik franz.c!n som förgyt över 20 års reaterverksamhet med skwnmandc väsmakat ö från Abro. Derra måsre förmodigen vara unikt i sponsorsammanhang. Heder år Långfot! 9

10 ~1{t)(( n r fe b r u ar i o

11 n r fe b r u a r i ~'tija "Visst har vi minutschema'' - Det finns ett schema minut för minut för vad som ska ske under en arbets-. grad. Men i sann brico/isfisk anda, brukar det vara ite svårt att få aa bröder att föja det schemat... Urban Limiström är numera Förste Ordningsman j Arbetsgraderna efter att ha praktiserat några år tisammans med Lars Jönsson, numera upphöjd ti Riddare-Banerförare. Han rycker arbetsuppgiften är intressant och roig och skapar en namrig konrakryta med bröder som man inte tidigare pratat med. Men uppdrager kan iband ha sina sidor... Respektera givna tider - Vårt största probem är att fa bröderna an: ämna baren i rid när vi ska ä ca middag, säger Urban. Och der är ju ite nonchaant mot aa andra som vänrar och mor de som jobbar i köket, arr struma i de tidsramar som finns. - Vi forsöker som ordningsmän att ha gimten i ögat när vi manar på fokmen då måste också bröderna visa oss den respekt som faktiskt igger i ämbetet. Förr använde ordningsmännen sina käppar för att bokstavigen driva fok ti bords. -Numera forsöker vi använda kockan i puben för att ra aua att forstå att dec är dags for återsaming. I roen igger att ordningsmännen sjäva är påpassade. -Vi far atid höra om vi gjort något fe. Och der är kart att iband händer oväntade saker under en kvä men dec är bara roigt. Säskapet heter ju ime för inre Par Bricoe, viket som bekant beryder "av en händese"! Ordningsmännen har stora befogenheter och kan ri och med skicka hem bröder som bivitvä "gada i hatten" eersom inre sköter sig. - Det har vä skett någon enstaka gång att vi fart sätra en broder i taxi och skicka hem honom men det är verkigen undantag. I stort sett rycker jag aa sköter sig mycketvä ochstämningen är atidgod på våra möten. Urban Undström i väkänd Jönköpingsmijö. Han är nu Förste Ordningsman i arbetsgradema. Ordningsmännen i en paus under fjärde graden. Fr v Andre Ordningsman Richard Prah, Förste Ordningsman Urban Lindström och Biträdande O rdningsman Bert Norin. En oas i en hektisk tid Urban Lindström gick in i Par Bricoe i början av 2000-taer efter stor rvekan. - Jag hade då återvänt ti Jönköping efter att ha arbetat ert decem1iurn i Stockhom. Med tre yngre barn i famijen ryckre jag inre att det då fanns tid för PB. Men vår ceremonimästare Hans Pamberg fick mig i aa fa att pröva på någon gång och det ångrar jag inre. Nu ser jag Par Bricoe od1 våra ceremonier som en oas j en hektisk rid. -Jag rycker en P B-kvä ger så mycket, samvaro, sång, ta och många givande samta. Och jag rycker det är viktigt att vi håer på strukturen och fojer PB:s motto med ''ordning, styrka, munterher och fortroighet." Den riciigare ämnesäraren för matte och fysik Urban Lindström arbetar numera som!t-strateg i Jönköpings kommun. - Via personautbidning och projektedning inom Stockhoms stad kom jag tidigr in i datavädden. Det är så änge sedan att inte ens Internet fanns som begrepp for gemene man. Sedan har jagjobbar mycket med IT-projekr av oika sag och är i dagsäget band annat invoverad i edningen for ett e-program for önköpings kommun. CHIUSTER WALLINDER Guvernör 7heaterspexarna stäer frågan: " GÅ I KLOSTER eer GÅ PÅ MUNKEN?" Den Bacchanaiska Theatern exekverar vid II:a oraden, enigt den mångårig traditionen etr rykande tarskt spex. Ett spetsigt spektake- n u mera en revenue- en numrerad revy. Missa nu inte denna "IV-såpa': den sänds endast direkt ftån munkens kåpa.

12 r - - ÅRSMÖTE -., Hänned kaas ti ÅRSMÖTE uti Det Lysande Säskapet Jönköping Par Bricoe Tid: Lördagen den mars 2008 k Pars: Konferensrummer Oe Bu, Srora Horeer Dagordning: En. srarurer. Finnes på pats L DET STYRANDE GUVERNEMENTET nr februari 2008 INBJUDAN Deoitte. Audit Tax Consuing Financia Advisory ~ ~ J!!Jratuierat. 70år 3/4 Chares Sundqvist 7/4 Björn Linden 29/4 Anders Hugoson 3/5 Bo S Hedström 27/5 Ragnar Jonsei 29/5 Fredrik von Essen 50 år 75år 12/5 Lennart Ackze 11/4 Bo Fjaesrad 60år 21/4 OofBjörkund 9/4 Ivan Letterfors 4/5 Eric Skogund 29/5 Jan Magnusson 5/6 Ingemar Boman 23/6 UfJohansson BO år 24/6 Kar-Gusrav Andersson 13/5 Sven-Åke Suhr såiiciwas ~ E STORA HOTELLET F.t.n'E HOTF.LES OfSI\>m; Dec Lysande Säskapetjönköping Par Bricoe giver ~n8ra!jra8en med efterföjande måtidskaas a 300 kronor kontant Lördagen den mars 2008 Spegdsaen Srora Horder kockan om eftermiddagen Recipiendsaming: kockan Missa inre denna afton, då vi fira vårr "munrersorgsna" gravö och få foja forrjänre Bröder arr upptagas i denna grad och såedes bifva ÖVerkommendörer. Njut aftonens tonatt föde ftån Den Bacchanaiska Kören & Den Bacchanaiska Musiken och åt oss adees särskit underhåas av Baetten. Kädse: Snmuige brötkr frack mt!d svart viist. OSA: SentUt måndagm den 25 februari knnsit!t tihanda på bifogat svarskorte/kr jfix Käre bröder, Möt våren och recipienderna i Andra graden. Just när vårens nyanända fagar börjar rensa struparna for att anägga de rätta tonerna och de maniga tamkartema vässar korna för an göra upp om kvarterers honor, då mörs vi bröder i Jönköpings Par Bricoe för an inviga etr anta vakna bröder i den Andra graden. Du som redan passerar derra nåsöga ska givervis ära oss och recipienderna med din närvaro, om inte annat så för an deta i den varma gemenskapen och ära en utsökt middag. Vi ineder med säskapers årsmöte redan kockan om eftermiddagen. KANSLIET ÄR ÖPPET "nästan" varje förmiddag Kansiråd: Tore E. Meijer Registrator: Ingvar Larsson Kansiintendent Janeric Andersson Mej: JÖNKÖPING PAR BRICOLE Östra storgaan 6, Jönköping Te 036/ , Fax 036/ GRAFISK FORMGIVNING ~ i TEXT FOTO ILLUSTRATIONER Der bär är dessutom vårterminens andra och sista arbersgrad, så ta tif'åer i akt! Kang och Väkommen! Uf Linnmnn Ordforande Notera an inbjudan sker endast pi detta vis.

------------------------- -------------------- ---------------------------------

------------------------- -------------------- --------------------------------- A.RaVBXBMPLAR Sida: 1 Anm.upptagande p -mynd : STOCKHOLMS LÄN Dnr: Bnhet: 80NC/H Myndighetskod: 0201 Dnr annan p-mynd: AnmAningsdatum: 2010-09-02 k: 20.30 Amnäningssitt: se fritext upptagen av: Pa Thomas

Läs mer

Tillsammans kan vi göra skillnad. Här är en guide som hjälper dig att komma igång!

Tillsammans kan vi göra skillnad. Här är en guide som hjälper dig att komma igång! Tisammans kan vi göra skinad. Här är en guide som hjäper dig att komma igång! VAD ÄR NICKELODEONS TOGETHER FOR GOOD? VAD ÄR PLAN INTERNATIONAL? Nickeodeon tror att vi kan göra gott tisammans. Nickeodeons

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

Zick Zack årskurs 4 finns för användning detta läsår. Årskurs 5 utkommer till höstterminen 2012 och årskurs 6 till höstterminen 2013.

Zick Zack årskurs 4 finns för användning detta läsår. Årskurs 5 utkommer till höstterminen 2012 och årskurs 6 till höstterminen 2013. STEG 1 Zick Zack består a Läsrummet och Skrirummet och är Bonnier Utbidnings nya basäromede i senska och senska som andraspråk för årskurs 4 6. De båda rummen kompetterar arandra, men kan äen anändas ar

Läs mer

Motion 1982/83: 697. Thorbjörn Fälldin m. fl. Ökat sparande

Motion 1982/83: 697. Thorbjörn Fälldin m. fl. Ökat sparande 7 Motion 1982/83: 697 Thorbjörn Fädin m. f. Ökat sparande Ett omfattande sparande inom den privata sektorn är av avgörande betydese för samhäets kapitabidning och därmed för den ekonomiska tiväxten. Genom

Läs mer

Veronica s. Dikt bok 2

Veronica s. Dikt bok 2 Veronica s Dikt bok 2 Det är bra att ha en syster Min syster betyder så mycket för mig. Jag vet att hon betyder likadant för mig. Om jag vill henne något så vet jag att hon finns där för mig. Jag är glad

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010 Uppsökande Verksamhet med Munhälsobedömning

Verksamhetsberättelse 2010 Uppsökande Verksamhet med Munhälsobedömning Verksamhetsberättese 2010 Uppsökande Verksamhet med Munhäsobedömning Det ska vara skönt att eva Aa som har bestående och omfattande behov av vård och omsorg, har rätt ti gratis munhäso bedömning och tandvård

Läs mer

När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19

När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19 Predikan, Korskyrkan Borås den 15 oktober 2006, av Micael Nilsson När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19 SARA Den är veckan har jag stämt möte med Sara. Det har inte varit så enkelt

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

Övning 7 Diffraktion och upplösning

Övning 7 Diffraktion och upplösning Övning 7 Diffraktion och uppösning Diffraktionsbegränsade system Om man tittar på ett objekt genom ett perfekt (aberrationsfritt) optiskt system avgörs hur små saker man kan se av diffraktionen i insen.

Läs mer

Förvandlingen. Jag vågade inte släppa in honom utan frågade vad han ville. Jag trodde att du behövde mig, sa gubben och log snett.

Förvandlingen. Jag vågade inte släppa in honom utan frågade vad han ville. Jag trodde att du behövde mig, sa gubben och log snett. Förvandlingen Det var sent på kvällen och jag var ensam hemma. Jag måste upp på vinden och leta efter något kul och läskigt att ha på mig på festen hos Henke. Det skulle bli maskerad. Jag vet att jag inte

Läs mer

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Programmet bygger på Kognitiv biobeteendeterapeutisk självhjälpsmanual för tvångssyndrom av Jeffrey Schwartz. Texten har översatts av Susanne Bejerot. Texten

Läs mer

Den dumme bonden som bytte bort sin ko

Den dumme bonden som bytte bort sin ko q Den dumme bonden som bytte bort sin ko b Sagan är satt med typsnittet Transport kapitäler, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt från samma typsnittstecknare.

Läs mer

Kapitel 1 Hej! Jag heter Jessica Knutsson och jag går på Storskolan. Jag är nio år. Jag har blont hår och små fräknar. Jag älskar att rida.

Kapitel 1 Hej! Jag heter Jessica Knutsson och jag går på Storskolan. Jag är nio år. Jag har blont hår och små fräknar. Jag älskar att rida. Kapitel 1 Hej! Jag heter Jessica Knutsson och jag går på Storskolan. Jag är nio år. Jag har blont hår och små fräknar. Jag älskar att rida. Min bästa kompis heter Frida. Frida och jag brukar leka ridlektion

Läs mer

Mot. 1982/83 1435-1444 Motion

Mot. 1982/83 1435-1444 Motion Mot. 1982/83 1435-1444 Motion 1982183 : 1435 Lars Werner m. f. Inandsbanans upprustning Bakgrund Redan 1975 fattade riksdagen ett positivt besut om inandsbanans upprustning. Den första borgeriga regeringen

Läs mer

Åländska Studentlaget vid Åbo Akademi r.f.

Åländska Studentlaget vid Åbo Akademi r.f. Åändska Studentaget vid Åbo Akademi r.f. Årsberättese 2015 Styresen I styresen 2015 har föjande personer suttit på föreningens förtroendeposter (nämnda i den ordning de nämns i stadgarna): Lucas Mattsson,

Läs mer

MUSIKALEN: JAKTEN PÅ DEN FÖRSVUNNA SKATTEN

MUSIKALEN: JAKTEN PÅ DEN FÖRSVUNNA SKATTEN MUSIKALEN: JAKTEN PÅ DEN FÖRSVUNNA SKATTEN Text Karl-Gunnar Svensson, 1992 Musik: Karl-Gunnar Svensson och Diana Stigsson (Kärlek) 1991-1992 Arrangemang: Karl-Gunnar Svensson, 2013 1 En m usikal om att

Läs mer

5. Roger Nordén, Ä:.' I

5. Roger Nordén, Ä:.' I ÖVERKLAGAT BESLUT Kommunfuírnäktigo i Timrå kommuns besut den 24 augusti 2015, 112 _.í»-i,,0_. D0k.d 99749 Postadress Besöksadress Teeïon Teefax Expeditionstid Box 314 Backgränd 9 0611-46 06 00 0611-51

Läs mer

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren qvo vadis? 2007-01-11 Av Ellenor Lindgren SCEN 1 HEMMA Publikinsläpp. tar emot publiken och förklarar att slagit huvudet. har bandage runt huvudet och ligger och ojar sig på scenen. leker och gör skuggspel.

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

Utbildningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001

Utbildningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001 Utbidningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001 Hogia PA-kompetens AB Kompetens är färskvara. Inte minst inom det personaadministrativa området. Ständig uppdatering är en förutsättning för din framgång

Läs mer

ÄR DET ALLTID BRA ATT HÖRA?

ÄR DET ALLTID BRA ATT HÖRA? ÄR DET ALLTID BRA ATT HÖRA? Den här uppgiften börjar med att du läser ett utdrag från romanen Talk Talk av TC Boyle. Boken handlar bland annat om Dana som är döv och hur hennes familj och pojkvän uppfattar

Läs mer

1. Mycket tidigt på första dagen i veckan kom de till graven då solen gick upp.

1. Mycket tidigt på första dagen i veckan kom de till graven då solen gick upp. Markus 16 (16:1-8) Jesus uppstår ur graven 1 När sabbaten var över, köpte Maria från Magdala, Maria, Jakobs mor, och Salome välluktande oljor för att gå och smörja honom. 2 Mycket tidigt på första dagen

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 6 Hålet En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april 2013 Jag var ute

Läs mer

Arbetslös men inte värdelös

Arbetslös men inte värdelös Nina Jansdotter & Beate Möller Arbetslös men inte värdelös Så behåller du din självkänsla som arbetssökande Karavan förlag Box 1206 221 05 Lund info@karavanforlag.se www.karavanforlag.se Karavan förlag

Läs mer

Först vill vi förklara några ord och förkortningar. i broschyren: impulsiv för en del personer kan det vara som att

Först vill vi förklara några ord och förkortningar. i broschyren: impulsiv för en del personer kan det vara som att Hej! Du som har fått den här broschyren har antagligen ett syskon som har ADHD eller så känner du någon annan som har det. Vi har tagit fram den här broschyren för att vi vet att det inte alltid är så

Läs mer

MARTIN LUTHER OCH REFORMATIONEN

MARTIN LUTHER OCH REFORMATIONEN EXPERTKORT VASATIDEN 1. GUSTAV VASA FLYR Koll på vasatiden sid. 10-11 1. Vad är en krönika? 2. Vem bestämde vad som skulle stå i krönikan om hur Gustav Vasa flydde från soldaterna? 3. Vem berättade för

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 4 Friluftsdagen. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 4 Friluftsdagen. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 4 Friluftsdagen En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april 2013 Det

Läs mer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text 1 Har du köpt tillräckligt med saker? 2 Tja... Jag vet inte. Vad tycker du? Borde jag handla mer saker? 3 Är det nån på ön som du inte har köpt nåt åt? 4 -Ja, en. -En? 5 -Dig. -Men jag bor inte på ön...

Läs mer

Vet du varför de norska hundarna har så platta nosar? Nej. Dom har jagat parkerade bilar.

Vet du varför de norska hundarna har så platta nosar? Nej. Dom har jagat parkerade bilar. Vet du varför de norska hundarna har så patta nosar? Dom har jagat parkerade biar. Har du hört om den senaste norska uppfinningen? En vattentät tepåse. Vet du när norrmännen bränner fötterna? När dom stryker

Läs mer

Julvandring 1. Julvandring 1 ur Jul- och påskvandringar Lotta Sundberg och Argument Förlag, 2010

Julvandring 1. Julvandring 1 ur Jul- och påskvandringar Lotta Sundberg och Argument Förlag, 2010 Julvandring 1 8 Roller Guide... Station 1: Maria... Ängel... Station 2: Josef... INTRODUKTION Guiden kan introducera vandringen ungefär så här: Välkomna! Nu ska vi göra en speciell resa en tidsresa! Vi

Läs mer

13. DIKTÖRNS SÅNG. l l l l. a 2 2 ff f l. l l l l. a2 ff f l. l l l l. b 2 2f f f. k k k k k k k k

13. DIKTÖRNS SÅNG. l l l l. a 2 2 ff f l. l l l l. a2 ff f l. l l l l. b 2 2f f f. k k k k k k k k 13. DIKTÖRNS SÅNG 70 a 2 2 ff f a2 ff f Ditörn: Ficor: b 2 2f f f Pirater: a 2 2 ff f b2f f f e e f n n J mz o Jag Jag är ett fö-re-dö-me för en ä-ta fö-re - ta - ga-re, en fö-re-bid för star-a - re som

Läs mer

Tranbärets månadsbrev november

Tranbärets månadsbrev november 2013-12-04 Tranbärets månadsbrev november Snart kommer han med skägget! Det ligger längtan och förväntan i luften. Vi myser, pysslar och firar jul här på förskolan. Julen är också en tid att rå om varandra

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

Lärarhandledning. Folke och Frida Fridas nya värld Frida Åslund

Lärarhandledning. Folke och Frida Fridas nya värld Frida Åslund Lärarhandledning Folke och Frida Fridas nya värld Frida Åslund www.atriumforlag.se info@atriumforlag.se Innehåll Om boken 2 Om författaren 2 Ingångar till läsningen 3 Analys Berättare Karaktärer Läsdagbok

Läs mer

Sånglekar 4 Nordiska museets julgransplundring 2008

Sånglekar 4 Nordiska museets julgransplundring 2008 Sånglekar 4 Nordiska museets julgransplundring 2008 Den äldsta benämningen på sånglekar är»jullekar«. Carl von Linné skrev för 275 år sedan ner texten och leksättet till sex lekar som han kallade»dahlflickors

Läs mer

Sagan om kungafamiljen Silver

Sagan om kungafamiljen Silver Sagan om kungafamiljen Silver Det var en gång för länge sen en familj som hette kungafamiljen Silver. De bodde i ett stort slott. Runt slottet var det en bred vallgrav. Muren var gjord av silver med guldstjärnor

Läs mer

Jag kan vad jag har fått lära!

Jag kan vad jag har fått lära! Jag kan vad jag har fått lära! (Saga från Danmark) Det var en gång en man och kvinna som hade tre döttrar. Döttrarna var alla tre gifta med troll som bodde under marken. En dag tänkte mannen att han skulle

Läs mer

SJÖHÄSTARNAS Ö. Det var en gång en alldeles speciell ö långt, långt härifrån. www.muistiliitto.fi/se facebook.com/muistiliitto

SJÖHÄSTARNAS Ö. Det var en gång en alldeles speciell ö långt, långt härifrån. www.muistiliitto.fi/se facebook.com/muistiliitto SJÖHÄSTARNAS Ö Det var en gång en alldeles speciell ö långt, långt härifrån Alzheimer Centralförbundet 2014 www.muistiliitto.fi/se facebook.com/muistiliitto Penningautomatföreningen har understött uppgörandet

Läs mer

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han huvudet längre och nästan dubbelt så bred. Springer Med

Läs mer

Mirella och Lukas förstår inte vad mannen pratar om. Det blir lite trångt när han ska tränga sig förbi dem i den smala trappan. Står det några och

Mirella och Lukas förstår inte vad mannen pratar om. Det blir lite trångt när han ska tränga sig förbi dem i den smala trappan. Står det några och Hisstunnan Det luktar verkligen rök. Inte cigarettrök, utan ungefär sådan där rök som kommer från eld. De fortsätter försiktigt i den rangliga järntrappan, som ringlar sig neråt. Kolla! Det är den där

Läs mer

Först till häcken... en berättelse om vad som hände innan prinsen kysste prinsessan ROLLER HÄCK-IRÈN MAMMA OLE DOLE DOFF

Först till häcken... en berättelse om vad som hände innan prinsen kysste prinsessan ROLLER HÄCK-IRÈN MAMMA OLE DOLE DOFF Först till häcken... en berättelse om vad som hände innan prinsen kysste prinsessan ROLLER HÄCK-IRÈN D sovande flicka mamma lat son lat son lat son flitig gårdskarl gift med Ingvild flitig gårdsfru gift

Läs mer

HandledarGuiden. - till dig som tar emot en praktikant år från PraktikService Malmö stad

HandledarGuiden. - till dig som tar emot en praktikant år från PraktikService Malmö stad HandedarGuiden - ti dig som tar emot en praktikant 16-20 år från PraktikService Mamö stad PraktikService är en servicefunktion inom Utbidningsförvatningen Mamö stad som arbetar med att samordna och administrera

Läs mer

barnhemmet i muang mai torsdag 22 januari - söndag 12 april, 2015

barnhemmet i muang mai torsdag 22 januari - söndag 12 april, 2015 barnhemmet i muang mai torsdag 22 januari - söndag 12 april, 2015 Det är skollov och väldigt tyst här på barnhemmet. Några av våra barn är hemma och hälsar på i sina hembyar och sju av våra pojkar har

Läs mer

hela rapporten: www.ls.aland.fi/utbildning_kultur/utbildningsbehov.pbs

hela rapporten: www.ls.aland.fi/utbildning_kultur/utbildningsbehov.pbs hea rapporten: www.s.aand.fi/utbidning_kutur/utbidningsbehov.pbs Utbidningsbehov vem vad hur var Nuvarande utbidningsnivå Kort sammanfattning Hur ser åänningarnas framtida utbidningsbehov ut? Vika har

Läs mer

Jojo 5B Ht-15. Draken

Jojo 5B Ht-15. Draken 1 Draken Kapitel 1 drakägget - Jojo kan du gå ut och plocka lite ved till brasan frågade mamma - Okej jag kommer sa jag Å föresten jag heter Jojo och jag är 11 år jag bor i ett rike som kallas älvänka

Läs mer

Caroline. af Ugglas. vad var det jag sa

Caroline. af Ugglas. vad var det jag sa Caroline af Ugglas vad var det jag sa Caroline af Ugglas vad var det jag sa VILL KUNNA SÄGA FÖRLÅT Text: Caroline af Ugglas Vill kunna säga Att jag behöver dig, att jag behöver dig Alla gånger vi bråkat,

Läs mer

Innehållsförteckning. Kapitel 1

Innehållsförteckning. Kapitel 1 Innehållsförteckning Kapitel 1, Zara: sid 1 Kapitel 2, Jagad: sid 2 Kapitel 3, Slagna: sid 3 Kapitel 4, Killen i kassan: sid 5 Kapitel 5, Frågorna: sid 7 Kapitel 6, Fångade: sid 8 Kapitel 1 Zara Hej, mitt

Läs mer

BEFOLKNINGSUTVECKLINGEN

BEFOLKNINGSUTVECKLINGEN .., '... ~ ~. ~-.. '... ~ - -!f>. BEFOLKNINGSUTVECKLINGEN I SOVJETUNIONEN Av professor CARL-ERIK QUENSEL, Lund DE UPPGIFTER om samhäsutveckingen, som kommit utandet tihanda från Sovjetunionen, ha för det

Läs mer

med mig lite grejer som jag kunde använda till att bygga en hydda med. Jag hittade löv några stockar och träd.

med mig lite grejer som jag kunde använda till att bygga en hydda med. Jag hittade löv några stockar och träd. Kapitel 1 Resan Jag har väntat länge på att göra denna resan. Jag heter Hanna och är 23 år. Jag ska åka båt till en Ön Madagaskar. Jag kommer ha med mig en hel besättning. Vi tog med oss väldigt mycket

Läs mer

Hur prins Siddharta blev Buddha

Hur prins Siddharta blev Buddha buddism Hur prins Siddharta blev Buddha En mycket konstig dröm En natt, i ett land som nu kallas Nepal, satte sig en kvinna plötsligt rakt upp i sin säng. Det var drottning Maya, kung Suddhodanas hustru,

Läs mer

Nja, man vet inte riktigt hur lång tid det tar men om en stund är det nog din tur! Hur mår du? Vill du ha en tablett eller nåt?!

Nja, man vet inte riktigt hur lång tid det tar men om en stund är det nog din tur! Hur mår du? Vill du ha en tablett eller nåt?! $.87(1 AKUTEN Introduktion: Det här dramat handlar om mannen som låg vid Betesdadammen och väntade på att få hjälp ned i en bassäng. Det var nämligen så att när vattnet kom i rörelse så hade vattnet en

Läs mer

Nu har turen kommit till Trollet Sture som skickat oss en julhälsning. Jo, det är sant. Även trollen firar Jul minsann.

Nu har turen kommit till Trollet Sture som skickat oss en julhälsning. Jo, det är sant. Även trollen firar Jul minsann. Värdparet in Nu har turen kommit till Trollet Sture som skickat oss en julhälsning. Jo, det är sant. Även trollen firar Jul minsann. Musikintro Sture är hemma, trollampa, hattmajor m.m bemannas av skådespelare

Läs mer

Vannaktiviteter. Torsby och Sunne

Vannaktiviteter. Torsby och Sunne Vannaktiviteter Torsby och Sunne KANOT- OCH FLOTTFÄRD Kanottur Njut av en kanottur på Karäven - en fridfu uppevese för små och stora. Karäven är det perfekta vattendraget för turer på några timmar upp

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

1. Låt mej bli riktigt bra

1. Låt mej bli riktigt bra 1. Låt mej bli riktigt bra Rosa, hur ser en vanlig dag i ditt liv ut? Det är många som är nyfikna på hur en världsstjärna har det i vardagen. Det börjar med att min betjänt kommer in med frukost på sängen.

Läs mer

Dopgudstjänst SAMLING

Dopgudstjänst SAMLING Dopgudstjänst Psalm SAMLING Inledningsord och tackbön I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi skall leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin Son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

KAPITEL 2. Publicerat med tillstånd Bankrånet Text Anna Jansson Bild Mimmi Tollerup Rabén & Sjögren 2010. Bankrånet inl.indd 18 2010-08-24 10.

KAPITEL 2. Publicerat med tillstånd Bankrånet Text Anna Jansson Bild Mimmi Tollerup Rabén & Sjögren 2010. Bankrånet inl.indd 18 2010-08-24 10. KAPITEL 2 De hade knappt kommit ut på gatan förrän Emil fick syn på Söndagsförstöraren. Tant Hulda brukade komma och hälsa på varje söndag, fast Vega som bott i huset före familjen Wern hade flyttat för

Läs mer

Nu, då och sen. m i n e g e n b o k

Nu, då och sen. m i n e g e n b o k Nu, då och sen m i n e g e n b o k Innehåll Hur mår du idag? Rita ansikten i den gula ringen! Hej! Det här är din egen bok 3 Det här är jag idag 4 5 Min resa 6 Mitt nya hem 7 Så här såg det ut där jag

Läs mer

Kapitel 1 - Hej Hej! Jag heter Lola. Och jag är 10 år och går på vinbärsskolan som ligger på Gotland. Jag går i skytte och fotboll. Jag älskar min bästa vän som heter Moa. Jag är rädd för våran mattant

Läs mer

Läsnyckel Smyga till Hallon av Erika Eklund Wilson

Läsnyckel Smyga till Hallon av Erika Eklund Wilson Läsnyckel Smyga till Hallon av Erika Eklund Wilson Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med lite mer fokus på samtal och bearbetning. Vi vill att böckerna ska räcka länge och att läsaren ska aktiveras

Läs mer

Utforskarna. ålder 4-5 år

Utforskarna. ålder 4-5 år Utforskarna ålder 4-5 år I våra mål satte vi upp att vi ville ha mer drama, konstruktion och berättelse. Detta gjorde att vi delade upp utforskarna i tre grupper med dessa områden som fokus. Barnen fick

Läs mer

KIDNAPPAD. Linus har kommit hem från pizzaresturangen. Han undrar om det är han som har gjort slut på alla pengar.

KIDNAPPAD. Linus har kommit hem från pizzaresturangen. Han undrar om det är han som har gjort slut på alla pengar. innehållsförteckning Kap 1 Byxor s.1 Kap 2 Kidnappad s.2 Kap 3 den stora resan s.3 Kap 4 Hittat honom s.4 kap 5 Ingen tror oss s.5 Kap 6 Äntligen fångade s.6 BYXOR $$ Kap 1 Linus satt en tidig lördagmorgon

Läs mer

Pärlan vid Asundens strand

Pärlan vid Asundens strand Pärlan vid Asundens strand KO N F E R E N S L Å T D I G I N S P I R E R A S AV G O D M AT O C H VA C K R A V Y E R Där Östergötland är som skönast, vid sjön Åsunden, ligger Rimforsa Strand den perfekta

Läs mer

Läsnyckel Lukas är en drak- krigare av Dorthe Skytte illustrationer av Kim Dalsgaard

Läsnyckel Lukas är en drak- krigare av Dorthe Skytte illustrationer av Kim Dalsgaard Läsnyckel Lukas är en drak- krigare av Dorthe Skytte illustrationer av Kim Dalsgaard Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med lite mer fokus på samtal och bearbetning än tidigare. Vi vill att böckerna

Läs mer

Vikingarna. Frågeställning: Ämne: Historia, vikingarna.

Vikingarna. Frågeställning: Ämne: Historia, vikingarna. Frågeställning: Ämne: Historia, vikingarna. Jag vill fördjupa mig i vikingatiden. Vad de åt, hur de levde, o.s.v. Jag tänkte dessutom jämföra med hur vi lever idag. Detta ska jag ta reda på: Vad var städerna

Läs mer

Kapitel 1 Personen Hej jag heter Lars jag är 9 år och jag går på Söderskolan. Jag tycker om min morfar. Jag har 4 syskon 2 bröder och 2 systrar. Mina

Kapitel 1 Personen Hej jag heter Lars jag är 9 år och jag går på Söderskolan. Jag tycker om min morfar. Jag har 4 syskon 2 bröder och 2 systrar. Mina Kapitel 1 Personen Hej jag heter Lars jag är 9 år och jag går på Söderskolan. Jag tycker om min morfar. Jag har 4 syskon 2 bröder och 2 systrar. Mina bröder är 8 år gamla och mina systrar är 3 och 5år.

Läs mer

l iootterdotterdotterdotterbolag

l iootterdotterdotterdotterbolag Intresseboa Dotterboa et AB ÖviksHem Dotterdotterboa ootterdotterboaa 2008 Intresseboa Dotterdotterboa /kommun omsködsviks J Moderboag: Rodret i Örnsködsvik AB o otterföretaa Ovik Eneroi AB ootterdotterboaq

Läs mer

God dag. Jag skulle behöva tala med någon assistent eller så, som kan hjälpa mig med ett problem jag har fått. Det gäller sjukpenning.

God dag. Jag skulle behöva tala med någon assistent eller så, som kan hjälpa mig med ett problem jag har fått. Det gäller sjukpenning. TÖI ROLLSPEL F 007 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning Ordlista sjukpenning inskriven komplettering diskbråck sjukanmälan distriktsläkarmottagning utbetalningskort registerkort nyinflyttad datan personnummer

Läs mer

Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips

Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips en lektion från Lärarrummet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips Ämne: Svenska, SVA, SFI Årskurs: 7-9, Gym, Vux Lektionstyp: reflektion och diskussion

Läs mer

Han var på våg till sin flicka, och klockan kvart i sju skulle hon stå utanfor biografen Saga.

Han var på våg till sin flicka, och klockan kvart i sju skulle hon stå utanfor biografen Saga. Slå folje Stig Claesson Han var på våg till sin flicka, och klockan kvart i sju skulle hon stå utanfor biografen Saga. Hon hette Karin det mindes han tydligt. Han skulle hinna precis. Klockan var bara

Läs mer

Elevuppgifter till Spöket i trädgården. Frågor. Kap. 1

Elevuppgifter till Spöket i trädgården. Frågor. Kap. 1 Elevuppgifter till Spöket i trädgården Frågor Kap. 1 1. Varför vaknade Maja mitt i natten? 2. Berätta om när du vaknade mitt i natten. Varför vaknade du? Vad tänkte du? Vad gjorde du? Kap 2 1. Varför valde

Läs mer

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. A. Förbön för sjuka Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Materialet kan användas i tillämpliga delar. Det fullständiga formuläret för förbön för sjuka finns i Kyrkliga

Läs mer

Superi mot välfårdssamhället

Superi mot välfårdssamhället PER UNCKEL: Superi mot väfårdssamhäet Btror akohomissbruket på att det är for ätt att {a tag på sprit? Frågan stäs av riksdagsman Ptr Uncke. Han hävdar att det inte kjäper med atr /Orbud. Vi må~ te i stäet

Läs mer

Sex- och samlevnadsundervisning i skolan. på sju högstadieskolor i Stockholms län

Sex- och samlevnadsundervisning i skolan. på sju högstadieskolor i Stockholms län LAFA 1:2005 Sex- och samevnadsundervisning i skoan En kartäggning av sex- och samevnadsundervisningen på sju högstadieskoor i Stockhoms än Landstinget förebygger aids (Lafa) är Stockhoms äns andstings

Läs mer

Ellie och Jonas lär sig om eld

Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Textbearbetning: Boel Werner och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Grafisk form: Per

Läs mer

. 13. Publicerat med tillstånd Om jag bara inte råkat byta ut tant Doris hund Text Ingelin Angerborn Tiden 2003

. 13. Publicerat med tillstånd Om jag bara inte råkat byta ut tant Doris hund Text Ingelin Angerborn Tiden 2003 2 Tant Doris hund heter Loppan. Hon är en långhårig chihuahua, och inte större än en kanin. Mycket mindre än en del av mina gosehundar. Men hon är riktig! Vit och ljusbrun och alldeles levande. Jag går

Läs mer

Samtal med Hussein en lärare berättar:

Samtal med Hussein en lärare berättar: Samtal med Hussein en lärare berättar: Under en håltimme ser jag Hussein sitta och läsa Stjärnlösa nätter. Jag hälsar som vanligt och frågar om han tycker att boken är bra. Han ler och svarar ja. Jag frågar

Läs mer

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner.

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Veronicas Diktbok Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Vi gör roliga saker tillsammans. Jag kommer alltid

Läs mer

Arbetsmaterial LÄSAREN Kära Ruth Författare: Bente Bratlund. www.viljaforlag.se

Arbetsmaterial LÄSAREN Kära Ruth Författare: Bente Bratlund. www.viljaforlag.se Arbetsmaterial LÄSAREN Kära Ruth Författare: Bente Bratlund Bakgrund Det här materialet hör till boken Kära Ruth som är skriven av Bente Bratlund. Materialet är tänkt som ett stöd för dig som läser boken.

Läs mer

!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Träffen! Ett filmmanus av! Linda Åkerlund!

!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Träffen! Ett filmmanus av! Linda Åkerlund! Träffen Ett filmmanus av Linda Åkerlund Linda Åkerlund Skapat datum: Kamomillgången 15 25 oktober 2015 61145 Nyköping Version 8 070-5883143 Slutmanus 151102 INT. SEBASTIANS VARDAGSRUM -KVÄLL Sebastian,

Läs mer

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd Ätstörningar Ätstörningar innebär att ens förhållande till mat och ätande har blivit ett problem. Man tänker mycket på vad och när man ska äta, eller på vad man inte ska äta. Om man får ätstörningar brukar

Läs mer

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens.

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens. q = 72 & bb 4 4 1. Vatt 2. Mol net rörs nen gli & bb der vin lätt dagio m den spe lar, vind som vi ta sva nar vat ö ten tar ver him F B b Text: Bo Bergman Musik: Lasse ahlberg var 1ens ann. sjö, Bak men

Läs mer

Nell 5A Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Nell 5A Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Jag vaknade på morgonen. Fåglarna kvittrade och solen lyste. Jag gick ut ur den trasiga fula dörren. Idag var det en vacker dag på gården. Jag satte mig på gräset vid min syster.

Läs mer

Kraaam. Publicerat med tillstånd Kartkatastrofen Text Ingelin Angeborn Rabén & Sjögren 2009. Kartkatastrofen.indd 9 09-02-09 20.48.

Kraaam. Publicerat med tillstånd Kartkatastrofen Text Ingelin Angeborn Rabén & Sjögren 2009. Kartkatastrofen.indd 9 09-02-09 20.48. Kraaam Viktor, Vilma och jag, Viking, har bildat en hemlig klubb. Den heter AB Klant & Kompani. Det är jag som är Klant och Viktor och Vilma som är Kompani. Vi har lånat namnet från min pappas målarfirma.

Läs mer

Tentamen i matematisk statistik för MI/EPI/DI/MEI den 19 dec 2012

Tentamen i matematisk statistik för MI/EPI/DI/MEI den 19 dec 2012 Tentamen i matematisk statistik för MI/EPI/DI/MEI den 19 dec 01 Uppgift 1: Ett företag tiverkar säkerhetsutrustningar ti biar. Tiverkningen är föragd ti fyra oika änder, A, B C och D. I and A finns 0%

Läs mer

Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ.

Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ. Höra 1 Varför kommer de för sent? Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ. A Ursäkta mig, jag skyndade mig så mycket jag

Läs mer

Medeltiden Tiden mellan ca år 1000 och år 1500 kallas för medeltiden.

Medeltiden Tiden mellan ca år 1000 och år 1500 kallas för medeltiden. Medeltiden Tiden mellan ca år 1000 och år 1500 kallas för medeltiden. Vad hände under medeltiden? Sverige blev ett rike. Människor blev kristna. Handeln ökade. Städer började byggas. Riddare och borgar.

Läs mer

Göm Enya! Kärleken är starkare än alla gränser i världen.

Göm Enya! Kärleken är starkare än alla gränser i världen. Göm Enya! Text: Anette Skåhlberg Bild: Katarina Dahlquist Anette Skåhlberg och Katarina Dahlquist 2011 Sagolikt Bokförlag 2011 Formgivning: Katarina Dahlquist www.sagoliktbokforlag.se sagolikt@sagoliktbokforlag.se

Läs mer

BENF_SV.qxd 8/07/04 18:47 Page cov4 KH-57-03-297-SV-C

BENF_SV.qxd 8/07/04 18:47 Page cov4 KH-57-03-297-SV-C BENF_SV.qxd 8/07/04 18:47 Page cov4 14 16 KH-57-03-297-SV-C BENF_SV.qxd 8/07/04 18:47 Page cov1 Flyg vackra svalor, flyg! Europeiska kommissionen BENF_SV.qxd 8/07/04 18:47 Page cov2 Denna publikation har

Läs mer

enkelt superläskigt. Jag ska, Publicerat med tillstånd Fråga chans Text Marie Oskarsson Bild Helena Bergendahl Bonnier Carlsen 2011

enkelt superläskigt. Jag ska, Publicerat med tillstånd Fråga chans Text Marie Oskarsson Bild Helena Bergendahl Bonnier Carlsen 2011 Kapitel 1 Det var alldeles tyst i klass 2 B. Jack satt med blicken envist fäst i skrivboken framför sig. Veckans Ord var ju så roligt Han behövde inte kolla för att veta var i klassrummet Emilia satt.

Läs mer

Innehållsförteckning. Elsa sida 1 Centrum sida 2 Rånet sida 3 Rånarluvan sida 5 Anton Antonsson sida 6 Handklovar sida 8. Elsa

Innehållsförteckning. Elsa sida 1 Centrum sida 2 Rånet sida 3 Rånarluvan sida 5 Anton Antonsson sida 6 Handklovar sida 8. Elsa Innehållsförteckning Elsa sida 1 Centrum sida 2 Rånet sida 3 Rånarluvan sida 5 Anton Antonsson sida 6 Handklovar sida 8 Elsa Hej jag heter Elsa och jag är 12 år. Jag har blont hår och gröna ögon. Jag har

Läs mer

LEVI MAURITZSSON: Utrikeskrönika

LEVI MAURITZSSON: Utrikeskrönika LEVI MAURITZSSON: Utrikeskrönika Utrikeskrönikan granskar i dag den brittiska tidningsbranschen, närmare bestämt utveckingen på och kring Londons ärevördiga tidningsgata Feet Street. Den nya tekniken gör

Läs mer

40-årskris helt klart!

40-årskris helt klart! 40-årskris helt klart! Oj, det kom som ett brev på posten! En stor och enorm hemsk känsla! Det var krisdags igen! Jag ville helst inte vara med, jag kände mig så totalt misslyckad mitt i mitt liv! Så här

Läs mer

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 4: Att ge bort det bästa man har

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 4: Att ge bort det bästa man har När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 4: Att ge bort det bästa man har Illustration: En ung munk fick för första gången i ansvar att hålla i morgonandakten.

Läs mer

Marie Oskarsson Helena Bergendahl

Marie Oskarsson Helena Bergendahl Marie Oskarsson Helena Bergendahl Kapitel 1 Det var alldeles tyst i klass 2 B. Jack satt med blicken envist fäst i skrivboken framför sig. Veckans Ord var ju så roligt Han behövde inte kolla för att veta

Läs mer

INDISKA BERÄTTELSER DEL 8 MANGOTRÄDET av Lena Gramstrup Olofgörs intervju och berättelse. Medverkande: Arvind Chander Pallavi Chander

INDISKA BERÄTTELSER DEL 8 MANGOTRÄDET av Lena Gramstrup Olofgörs intervju och berättelse. Medverkande: Arvind Chander Pallavi Chander INDISKA BERÄTTELSER DEL 8 MANGOTRÄDET av Lena Gramstrup Olofgörs intervju och berättelse Medverkande: Arvind Chander Pallavi Chander Uppläsning av Cecilia Frode Indiska Berättelser del 8 Hej Jag heter

Läs mer

Kung Polybos: Men ut med språket då ditt vider!vad väntar du på? Spåman: Din son kommer förråda dig! Din son kommer bli din död.

Kung Polybos: Men ut med språket då ditt vider!vad väntar du på? Spåman: Din son kommer förråda dig! Din son kommer bli din död. SCEN 1 - I TRONRUMMET Scenen börjar med att Drottning Iokaste och Kung Polypos sitter i tronsalen, Iokaste håller i ett spädbarn när en spåman kommer in. Spåman: Min kung! Jag har nyheter till er! Kung

Läs mer