Riskbruk, missbruk och beroende. Nationell fortbildningskurs Missbrukspsykologi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riskbruk, missbruk och beroende. Nationell fortbildningskurs Missbrukspsykologi"

Transkript

1 Riskbruk, missbruk och beroende Nationell fortbildningskurs Missbrukspsykologi Vision Att fortbildningen ger en orientering om hur missbrukspsykologi kan tillämpas i det kliniska/praktiska arbetet med personer med riskbruk, missbruk eller beroende. Målgrupp Vård- och behandlingspersonal som ej är psykologutbildade och som i sitt arbete möter riskbruk, missbruk och beroende, framförallt vad gäller alkohol och narkotika. Notera att denna utbildningsinsats (två dagar) ger endast en orientering av området missbruks- och beroendepsykologi. För att erhålla mer omfattande kunskap rekommenderas de kurser som ges av universiteten, t.ex. finns två fristående kurser i Missbrukspsykologi (15 hp vardera) på avancerad nivå vid Göteborgs universitet.

2 Mål Få en orientering i psykologiska teorier, modeller och förhållningssätt inom missbruksområdet och hur sådan kunskap kan användas av vård- och behandlingspersonal i det kliniska/praktiska arbetet. Av särskild vikt är att de personer som går utbildningen får förståelse för hur missbrukspsykologi kan tillämpas samt särskilja vad som är allmänpsykologisk kunskap och vad som är specialiserad psykologisk kunskap. Lärandemål Efter medverkan i fortbildningen skall den deltagande kunna beskriva vad ämnet missbrukspsykologi omfattas av redogöra för psykologiska tester och metoder som kan användas i arbetet med riskbruk, missbruk och beroende förstå hur alkohol/droger inverkar på hjärnans funktion och hur sådan inverkan kan påverka möjligheten att genomföra behandling Omfattning redogöra för vanliga kännetecken på psykisk ohälsa/psykopatologi vid riskbruk, missbruk och beroende beskriva psykologiska/psykoterapeutiska insatser som rekommenderas vid risbruk, missbruk och beroende förstå hur psykologiska krafter kan inverka på grupp, team, vårdklimat och organisationen tillämpa missbrukspsykologisk kunskap i relevanta sammanhang Minst två heldagar, gärna separerade från varandra så att kunskap från första utbildningstillfället hinner bearbetas och integreras till nästa utbildningsdag. Mellanrummet kan med fördel vara en månad.

3 Riskbruk, missbruk och beroende, Kunskap till praktik Missbrukspsykologi DAG 1 Missbrukspsykologi - introduktion Missbrukspsykologi en introduktion till ämnet Psykometri och testmetodik Att mäta tankar, känslor och beteende en orientering i psykometri & testmetodik Psykobiologi Beroendeutveckling - Vad händer i hjärnan Innehåll, föreläsare och tidsåtgång Claudia Fahlke, professor & leg psykolog Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet Beroendekliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset Claudia Fahlke, professor & leg psykolog Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet Beroendekliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset Jenny Häggkvist, Med. Dr Centrum för Psykiatriforskning Institutionen för Klinisk Neurovetenskap 25 min 30 min 45 min

4 Neuropsykologi Neuropsykologi, med inriktning på cannabis Thomas Lundqvist, Leg psykolog & docent Rådgivningsbyrån i narkotikafrågor i Lund Psykiatri Skåne 30 min DAG 2 Hälsopsykologi/Psykopatologi Hur psykologiska riskfaktorer kan leda till utveckling av ohälsa/psykopatologi Kristina Berglund universitetslektor och forskare vid psykologiska institutionen, Göteborg 20 min Psykisk ohälsa och substansmissbruk Stöd och behandling ur ett psykologiskt perspektiv Psykologiska och psykoterapeutiska insatser Elisabeth Punzi, Leg psykolog, Beroendekliniken SU Doktorand, Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet Christina Scheffel Birath, Leg. Psykolog och Med. Dr Beroendecentrum Stockholm 20 min 20 min

5 Grupp- och organisationspsykologi Organisations- och gruppsykologi samverkan team - parallellprocesser Övningsuppgift Litteratur Arbeta med studiematerialet i mindre grupper Avsätt tid för detta på såväl utbildningsdag 1 och dag 2 Se bilaga 2; Tips på litteratur till fortbildningen i missbrukspsykologi Sven-Eric Alborn leg. Psykolog, leg. Psykoterapeut Kliniksamordnare Beroendekliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset 40 min Lokala seminarieledare 60 min x 2

6 Bilaga 1 Definitionen av området missbrukspsykologi enligt Nationalkommittén för psykologi: Missbrukspsykologi är det område som behandlar hur kognition, emotioner och beteende är involverade vid riskbruk, missbruk och beroende av alkohol och andra droger. Missbrukspsykologi inkluderar även andra tillstånd, som exempelvis missbruk av mat, nikotin, spel och träning. Området har en nära anknytning till bland annat klinisk psykologi, emotions-, kognitions-, motivations- och utvecklingspsykologi. Missbrukspsykologi är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde som angränsar till och har en nära samhörighet med andra vetenskapsområden såsom socialt arbete, socialmedicin och psykiatri. Missbrukspsykologi omfattar såväl grundforskning som tillämpad forskning. Inom grundforskning studeras psykologiska, psykosociala och psykobiologiska riskfaktorer som bidrar till uppkomst och utveckling av olika former av missbruksproblem samt vilka psykologiska processer som vidmakthåller ett sådant problem. Inom den tillämpade forskningen undersöks strategier för att förebygga risken för utveckling av riskbruk, missbruk och beroende. Vidare studeras vilka utredningsförfaranden, bedömningsmetoder, psykosociala och psykoterapeutiska interventioner samt återfallspreventiva insatser som har effekt vid dessa tillstånd. Utveckling av nya metoder och tekniker för det kliniska arbetet inom missbruks- och beroendevården prövas också.

7 Bilaga 2 Tips på litteratur till fortbildningen i psykologi Fahlke, Claudia & Johansson, Per Magnus (2007). Personlighetspsykologi. Stockholm: Natur och Kultur. Gyllenhammar, Carl (2007). Bryta vanor. Kognitiv och beteendeinriktad behandling vid missbruk och beroende. Stockholm: Natur och Kultur. Hwang P, Lundberg I, Rönnberg J & Smedler A-C (red) Vår tids psykologi. Stockholm: Natur och Kultur. Johansson, Katarina & Wirbing, Peter (2005). Riskbruk och missbruk. Stockholm: Natur och Kultur. Leissner T(red) Alkohol: Ett psykosocialt, beteende- och samhällsvetenskapligt perspektiv. Lund: Studentlitteratur. Melin, Ann-Gerd & Näsholm, Christina (1998). Behandlingsplanering vid missbruk. Lund: Studentlitteratur. Saxon L & Wirbing P (2004). Återfallsprevention. Lund: Studentlitteratur. Socialstyrelsen (2007). Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården. Socialstyrelsen, artikelnummer Statens institutionsstyrelse (2010). Bedömningsinstrument inom behandling och forskning för missbruks- och beroendevård. ISBN (kan beställas via

Kurspresentation- Fördjupningskurser för personal inom missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik

Kurspresentation- Fördjupningskurser för personal inom missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik Kurspresentation- Fördjupningskurser för personal inom missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik Fördjupningskurser för personal inom missbruks- och beroendevården Som en fortsättning på den nationella

Läs mer

Psykologiskt perspektiv på missbruk och beroende

Psykologiskt perspektiv på missbruk och beroende Psykologiskt perspektiv på missbruk och beroende En del i ett mångfaktoriellt perspektiv Claudia Fahlke, professor & leg psykolog Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet Beroendekliniken, Sahlgrenska

Läs mer

Projekt Västkompetens Yvonne Andersson - projektledare

Projekt Västkompetens Yvonne Andersson - projektledare Projekt Västkompetens Yvonne Andersson - projektledare Besöksadress: Skärgårdsgatan 4, 414 58 Göteborg Telefon: 076 118 93 63 E-post: yvonne.ma.andersson@vgregion.se INBJUDAN TILL UTBILDNING! Projekt Västkompetens

Läs mer

INSATSER, FORSKNING & FORTBILDNING I VÄSTRA GÖTALAND

INSATSER, FORSKNING & FORTBILDNING I VÄSTRA GÖTALAND RISKBRUK MISSBRUK BEROENDE INSATSER, FORSKNING & FORTBILDNING I VÄSTRA GÖTALAND En rapport från Forskningsrådet för missbruks och beroendefrågor nätverk i Västra Götaland 2010 Forskningsrådet för missbruks

Läs mer

Biologiska faktorer - hjärnan och dess belöningssystem. Substansberoende enligt DSM IV. Ärftlighet?

Biologiska faktorer - hjärnan och dess belöningssystem. Substansberoende enligt DSM IV. Ärftlighet? Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan Biologiska faktorer - hjärnan och dess belöningssystem Bo Söderpalm Beroendemedicin, Sektionen för psykiatri och neurokemi, Institutionen för

Läs mer

utveckling och framtid

utveckling och framtid BeroendEvårdens utveckling och framtid vilka utmaningar står vi inför? Dokumentation från jubileumskonferens i Göteborg 17 oktober 2014 när Beroendekliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, fyller 10

Läs mer

Svensk beroendeforskning vad är på gång?

Svensk beroendeforskning vad är på gång? Svensk beroendeforskning vad är på gång? Claudia Fahlke, professor vid Göteborgs universitet & Beroendekliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset Förståndare för CERA, centrum för beroendeforskning vid

Läs mer

Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård

Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård Vägledning för socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens verksamhet för personer med missbruks- och beroendeproblem Socialstyrelsen klassificerar

Läs mer

En översikt över missbruksvården i Nordvästkommunerna med fokus på unga vuxna med cannabismissbruk

En översikt över missbruksvården i Nordvästkommunerna med fokus på unga vuxna med cannabismissbruk En översikt över missbruksvården i Nordvästkommunerna med fokus på unga vuxna med cannabismissbruk Praktikerrapport Maria Andersson 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning 4 Förförståelse Problemformulering

Läs mer

Psykiatridagarna 2013

Psykiatridagarna 2013 Psykiatridagarna 2013 Konferens 11-12 mars 2013, Stockholm Den årliga mötesplatsen för kunskap och nätverkande som vänder sig till hela psykiatrimålgruppen! www.psykiatridagarna.com Ur innehållet första

Läs mer

Erbjudande om deltagande i utbildning av cannabisutbildare, 7.5 p.

Erbjudande om deltagande i utbildning av cannabisutbildare, 7.5 p. INFORMATION Datum 2012-12-03 Beteckning 7003-42105-2012 Enheten för sociala frågor Kaisa Snidare Polismyndighetens polismästardistrikt i länet via länspolismästarens kansli Kommunstyrelsen samt socialnämnden

Läs mer

Sjukgymnastutbildningarnas mål och innehåll relaterade till sjukdomsförebyggande metoder

Sjukgymnastutbildningarnas mål och innehåll relaterade till sjukdomsförebyggande metoder LEVNADSVANEPROJEKT Sjukgymnastutbildningarnas mål och innehåll relaterade till sjukdomsförebyggande metoder Catharina Broberg Raija Tyni-Lenné Oktober 2012 Innehåll Bakgrund...2 Syfte...3 Material och

Läs mer

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik Utveckling av missbruks- och beroendevården Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik är ett utvecklingsarbete som startade i maj 2008 inom Sveriges Kommuner

Läs mer

Nationella Riktlinjer

Nationella Riktlinjer Nationella Riktlinjer KOMPETENSSTÖDJARUTBILDNING TJÖRN 2-3 Juni 2009 R I S GIR Riktlinjer I Samverkan Västra Götaland Av: Alf Midholm & Kia Benroth Göteborgs Implementering av Riktlinjer KOMPETENSSTÖDJARUTBILDNING

Läs mer

Framtidens riskbruks-, missbruks- och beroendevård ditt ansvar som politiker och chef

Framtidens riskbruks-, missbruks- och beroendevård ditt ansvar som politiker och chef Nationell konferens för politiker och chefstjänstemän i Stockholm 17 18 november 2010 Framtidens riskbruks-, missbruks- och beroendevård ditt ansvar som politiker och chef 900 000 riskkonsumenter 2010.

Läs mer

N Y T T F R Å N SIKTA

N Y T T F R Å N SIKTA Nr 3/11 N Y T T F R Å N SIKTA SIKTA- Skånes missbruks och beroendevård i utveckling ett utvecklingsarbete i samverkan mellan Kommunförbundet Skåne och Region Skåne Kommunförbundet Skåne och Region Skåne

Läs mer

Temadag Missbruk, beroende och psykiatrisk samsjuklighet

Temadag Missbruk, beroende och psykiatrisk samsjuklighet Temadag Missbruk, beroende och psykiatrisk samsjuklighet Sven-Eric Alborn Leg.Psykolog, leg Psykoterapeut Utvecklingsledare för Beroendevården Psykiatriförvaltningen Region Halland Email:sven-eric.alborn@regionhalland.se

Läs mer

KOMMUNERNA OCH LANDSTINGET I VÄSTERNORRLAND HAR SLUTIT EN ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN INOM MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN

KOMMUNERNA OCH LANDSTINGET I VÄSTERNORRLAND HAR SLUTIT EN ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN INOM MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN KOMMUNERNA OCH LANDSTINGET I VÄSTERNORRLAND HAR SLUTIT EN ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN INOM MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN 1/17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 2 Lagkrav i Socialtjänstlagen och Hälso-

Läs mer

Utbildning för psykologer i psykofarmakologi

Utbildning för psykologer i psykofarmakologi Utbildning för psykologer i psykofarmakologi Bakgrund Collskog Konferenser AB har under flera år arrangerat konferenser och fortbildningskurser för bl. a. psykologer. 2011 gavs en kurs i psykofarmakologi

Läs mer

SVERIGEHÄLSANS KURSER & UTBILDNINGAR 2013

SVERIGEHÄLSANS KURSER & UTBILDNINGAR 2013 SVERIGEHÄLSANS KURSER & UTBILDNINGAR 2013 LANDETS LEDANDE UTBILDNINGAR INOM HÄLSA Välkommen till Sverigehälsan ditt kunskapsforum inom hälsa och personlig utveckling. Vi erbjuder utbildning och kompetensutveckling

Läs mer

Regionalt Vårdprogram

Regionalt Vårdprogram Medicinskt programarbete Regionalt Vårdprogram Alkoholproblem Stockholms läns landsting 2007 Regionalt Vårdprogram Alkoholproblem Rapporten är framtagen av Johan Franck Utgåva 2, ISBN 91-85211-46-X (Reviderad

Läs mer

Specialistarbetsterapeuten - en resurs för handledning av kvalitets- och utvecklingsarbete

Specialistarbetsterapeuten - en resurs för handledning av kvalitets- och utvecklingsarbete Specialistarbetsterapeuten - en resurs för handledning av kvalitets- och utvecklingsarbete Christina Lundqvist, leg arbetsterapeut, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Nacka Kvalitet inom arbetsterapi

Läs mer

Utbildning i Organisationspsykologi Konsultation, Handledning, Coaching, Personligt ledarskap och Teambuilding

Utbildning i Organisationspsykologi Konsultation, Handledning, Coaching, Personligt ledarskap och Teambuilding Utbildning i Organisationspsykologi Konsultation, Handledning, Coaching, Personligt ledarskap och Teambuilding Specialistutbildning inom arbetslivets psykologi för psykologer med 7,5 poäng/termin. 2015

Läs mer

Mål och riktlinjer för den samlade. elevhälsan i Göteborgs Stad

Mål och riktlinjer för den samlade. elevhälsan i Göteborgs Stad Mål och riktlinjer för den samlade elevhälsan i Göteborgs Stad INNEHÅLL Inledning...3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Styrdokument för elevhälsan...4 Nationell nivå... 4 Kommunal nivå... 4 Elevhälsans organisation

Läs mer

Ekonomiprogrammet (EK)

Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) ska utveckla elevernas kunskaper om ekonomiska samhällsförhållanden, om företagens roll och ansvar, om att starta och driva företag samt om det svenska rättssamhället.

Läs mer

Anvisningar till kurserna Organisationspsykologi I, 5 p, och II 5p (kurserna 27 och 28) Läsanvisning

Anvisningar till kurserna Organisationspsykologi I, 5 p, och II 5p (kurserna 27 och 28) Läsanvisning Uppsala universitet Institutionen för psykologi Psykologprogrammet, termin 8 VT-2010 Anvisningar till kurserna Organisationspsykologi I, 5 p, och II 5p (kurserna 27 och 28) Läsanvisning Kursanvisningen

Läs mer

Stöd vid upphandling av fortbildning i förflyttningskunskap. för dig som är chef

Stöd vid upphandling av fortbildning i förflyttningskunskap. för dig som är chef Stöd vid upphandling av fortbildning i förflyttningskunskap för dig som är chef Stöd vid upphandling av fortbildning i förflyttningskunskap I den här skriften får du råd om vad en heltäckande fortbildning

Läs mer

Utbildningsplan Dnr CF 52-500/2008. Sida 1 (9) MASTERPROGRAM I PSYKOLOGI/FOLKHÄLSOVETENSKAP MED PREVENTIONSINRIKTNING, 120 HÖGSKOLEPOÄNG

Utbildningsplan Dnr CF 52-500/2008. Sida 1 (9) MASTERPROGRAM I PSYKOLOGI/FOLKHÄLSOVETENSKAP MED PREVENTIONSINRIKTNING, 120 HÖGSKOLEPOÄNG AKADEMIN FÖR JURIDIK, PSYKOLOGI OCH SOCIALT ARBETE Utbildningsplan Dnr CF 52-500/2008 Sida 1 (9) MASTERPROGRAM I PSYKOLOGI/FOLKHÄLSOVETENSKAP MED PREVENTIONSINRIKTNING, 120 HÖGSKOLEPOÄNG Master program

Läs mer

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Form: Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning, Kommunikation Illustratör: Johnny

Läs mer