Arenagruppens verksamhetsberättelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arenagruppens verksamhetsberättelse"

Transkript

1 Arenagruppens verksamhetsberättelse 2010

2 Arenagruppen är i dag den verksamhet som tillsammans med andra kan utmana denna nyliberala och konservativa idédominans.

3 Förord Arenagruppen har under senare år etablerat sig som en arena för en radikal och progressiv samhällsdebatt. I sin nuvarande form har Arenagruppen existerat i tio år. Men Arenagruppens historia inleddes redan när tidskriften Arena kom ut med sitt första nummer hösten Steg för steg har vi med små resurser byggt upp en viktig opinions- och idébildande verksamhet. Arenagruppen har en stor uppgift. Det finns en stor övervikt för tankesmedjor och opinionsbildare som står till höger. Arenagruppen är i dag den verksamhet som tillsammans med andra kan utmana denna nyliberala och konservativa idédominans. Denna uppgift tar vi på stort allvar. Men vi gör det med gott humör och stort självförtroende. Behovet av en radikal och progressiv röst i samhällsdebatten är större än någonsin. Den rollen hoppas vi att Arenagruppen ska kunna fylla i ännu högre grad i framtiden. ARENAGRUPPENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE

4 Vårt genomslag i samhällsdebatten är stort

5 ARENAGRUPPEN är i dag en bred verksamhet. Vårt genomslag i samhällsdebatten är stort. Arenagruppens personal och andra i vårt nätverk medverkar i mängder av debatter och samtal runt om i landet och vår synlighet i andra medier är omfattande. Inte minst genom utvecklingen av Dagens Arena som tog ett kvalitativt språng under 2010 har vi en närvaro i den dagliga debatten. Men även Arena Skolinformation förtjänar att särskilt lyftas fram. Det är en strategisk och viktig verksamhet som Arenagruppen tagit initiativ till och drivit igenom. Under 2010 har vi alltså tagit ytterligare ett steg framåt i vår verksamhet. Och det märks också mätt i ekonomisk omsättning. Under året startades en helt ny verksamhet upp inom Arenagruppen. Under flera år har förberedelserna pågått för att dra igång Arena Skolinformation. Initiativet togs efter en diskussion i Arenagruppens styrelse. Bakgrunden är att det i dag finns en obalans i skolans värld. Svenskt Näringsliv producerar löpande kompletterande läromedel som i hög grad används i skolan. Denna verksamhet har pågått sedan 1970-talet. Ett samlat initiativ med ett arbetstagarperspektiv har länge saknats. Sedan 2010 existerar ett sådant initiativ i form av Arena Skolinformation. Projektet stöds från fackförbund och centralorganisationer i LO, TCO och Saco. Första materialet Arbetslivet presenterades i augusti Redan vid årsskiftet hade det beställts i över exemplar. Det blev en stor framgång och genomslaget överträffade alla våra förväntningar. Detta innebär att projektet som under 2010 bedrevs på försök nu kan fortsätta och utvecklas ytterligare under ARENA MEDIER är i dag den största verksamhetsdelen i Arenagruppen. Tidskriften Arena är fortfarande en central del av vår idébildningsverksamhet vars utgivning ofta kommenteras och debatteras. Nättidningen Dagens Arenas ledarredaktion startades på eget initiativ och har blivit en stor framgång. Under 2010 kunde vi utveckla denna ytterligare. Genom stöd från LO:s mediefond blev det under 2010 möjligt att knyta en redaktion till Dagens Arena som nu erbjuder ett bredare innehåll med förutom ledarna även reportage, nyheter och debatt. Sedan tidigare gör Arena Medier Akademikern och Chefstidningen på uppdrag av Akademikerförbundet SSR. I samband med halvårsskiftet vann Arena Medier i samarbete med Global Reporting en upphandling om att producera Sidas tidning OmVärlden, som vi gör från halvårsskiftet BOKFÖRLAGET ATLAS fick under 2010 en ny förlagschef efter ett par sämre år rent ekonomiskt (dessförinnan hade Atlas ett par extremt framgångsrika år). Det går upp och ner i bokbranschen och dessutom innebär internet och digitaliseringen en stor omstrukturering av bokbranschen. Atlas har därför tvingats till besparingar som slog igenom under Under det året vände utvecklingen, och resultatet stabiliserades även om vi också detta år hade ett underskott i bokförlaget. Det finns emellertid skäl att vara optimistisk inför framtiden. Förändringar innebär också möjligheter. Vi har nu gjort en anpassning till det nya läget i bokbranschen. Och Atlas är ett starkt varumärke med en god utgivning och starka författarskap. Atlas har en bred utgivning av samhällslitteratur, debatt, reportage, akademiska titlar och skönlitteratur. Arena Idé innefattar tankesmedjan Arena Idé, Premiss förlag, seminarieverksamhet, kurser och studieresor i Arenauniversitetet. Premiss förlag ger ut böcker i samarbete med andra. I Arenauniversi- ARENAGRUPPEN 5

6 tetet har framför allt kursverksamheten utvecklats positivt under senare år. Tankesmedjan har också utvecklats under 2010 genom nya projekt som Arenas ekonomiska råd, som initierats i samarbete med Friedrich Ebert Stiftungs kontor i Stockholm. Samtidigt har vi inlett ett arbete för att skapa en ordentlig grundfinansiering för tankesmedjan i framtiden. I dag har Arena Idé ingen sådan grundfinansiering över huvud taget. Förhoppningsvis kommer detta arbete att bära frukt under ARENAGRUPPEN har ett stort internationellt nätverk av progressiva akademiker, opinionsbildare och tankesmedjor. Arenagruppens företrädare och medarbetare deltar också med talare på olika internationella konferenser och seminarier. Arenagruppen har sedan flera år ett samarbete med Friedrich Ebert Stiftungs kontor i Stockholm, bland annat genom Sedan 2010 existerar Arena Skolinformation. Projektet stöds från fackförbund och central- organisationer i LO, TCO och Saco. att vi tillsammans arrangerar seminarier och diskussioner med internationella föreläsare. Det är viktigt för Arenagruppen att ta del av och vara en del av ett radikalt och progressivt europeiskt och globalt idéutbyte. Exempelvis har seminarieserien What s left pågått under flera år. Projektet Ny tid i Arena Idé har gett ut rapporter som vi ordnat seminarier kring. Ofta har dessa haft en internationell utblick. Efter valet tog vi initiativ till en oberoende valanalys. Valanalysen hade ett öppet arbetssätt. Arenagruppen tillfrågade ett stort antal personer om de ville medverka och ge synpunkter. Dessa bidrag publicerades särskilt liksom alla debattinlägg i Arena och på Dagens Arena. Dessutom tillsattes en särskild grupp bestående av Håkan A Bengtsson, Eric Sundström, Göran Johnsson, Björn Elmbrant, Lars-Åke Almqvist, Kajsa Borgnäs (fram tills hon valdes in i Socialdemokraternas kriskommission), Carl Melin, Helene Hellmark Knutsson och Katrine Kielos. Gruppen skrev Tio råd till dagens socialdemokrati. Dessutom publicerades boken Från medgång till nedgång av Carl Melin med stöd av United Minds/Prime. Strax före jul avslöjade Aftonbladet att Prime hade ett uppdrag för Svenskt näringsliv att påverka eftervalsdebatten. Arenagruppen beslutade att omedelbart bryta med Prime som dittills varit en av Arenagruppens abonnenter. SAMMANTAGET var 2010 ett år då Arenagruppen etablerade verksamheten på en högre nivå. Vi har blivit mycket större, vilket lagt grunden för oss att utveckla verksamheten ytterligare. Det ska vi också göra. Arenagruppen ska spela en ännu större roll för att främja en radikal och progressiv samhällsdebatt. Med dessa ord överlämnar styrelsen verksamhetsberättelsen för ARENAGRUPPENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

7 Under 2010 har vi alltså tagit ytterligare ett steg framåt i vår verksamhet. PRESSRÖSTER OM Med uppenbar känsla för stil: Oerhört intressant, fruktansvärt skrämmande Läs den! Yukiko Duke, SVT Ett reportage som ger läsaren andnöd. Jesper Bengtsson, Aftonbladet Oumbärligt viktig. Mats Olsson, Expressen intifadan utbryter i Israel är den judiska församlingen i Göteborg på väg att splittras. 13-årige Jacob befinner sig i konfliktens mitt. Ett knappt halvår efter hans Bar mitzva har hans föräldrar skiljt sig, mammans nya man flyttat in i huset och hans far- och morföräldrar slutat att prata med varandra. Och det värsta är ännu inte över. Tre apor är en humoristisk och sorglig skildring av tre generationer judar i diasporan. SAMTIDIGT SOM DEN FÖRSTA Reportagets största styrka är att det är så personligt. Mendel-Enk skriver bättre än de flesta skönlitterära debutanter. Och allt han berättar är sant 127 sidor lämnar efter sig en längtan efter mer. Lena Kvist, Borås Tidning Om en tjej hade skrivit reportaget Med uppenbar känsla för stil och påstått att killar är dumma i huvudet, hade hon snart fått massa knullmail från män och epitetet feministhora i gubbkretsar. Natalia Kazmierska, Expressen Hans korta rapport om [manlighetens] inre tillstånd är läsvärd, på en gång upplysande, oroande och beskt underhållande. Lars Linder, DN är journalist och författare. Hans debut, reportageboken Med uppenbar känsla för stil (2004), blev en omedelbar succé och har sålt i över exemplar. Mendel-Enk har bland annat jobbat för DN, Offside och Bon. Sedan 2004 är han kolumnist på Metro. Han bor i Stockholm med sin fru och två barn. STEPHAN MENDEL-ENK ATLAS FOTO: Erik Nilsson ROMAN ATLAS 7

8 Seminarier Fackliga tema 9 mars Fackets Kulturkris metaforer som organisationsterapi Andreas Bergsten presenterade sin doktorsavhandling. 25 mars Erfarenheter av fackliga strategier i finanskriser Magnus Ryner, Oxford Brooks University, Ingemar Lindberg, Arenas vetenskapliga råd Kommentator: Mats Morin, LO-ekonom. 19 maj Facket i det medialiserade samhället Jesper Enbom presenterade sin avhandling Facket i det medialiserade samhället en studie av LO:s och medlemsförbundens tilllämpning av news management. Ny Tid 15 mars En radikal och progressiv stadspolitik en provisorisk utopi Johannes Åsberg, stadsdebattör. Kommentatorer: Lennart Weiss, VD Nai Svefa och Marika Lindgren Åsbrink, Politisk sekreterare Stadshuset. 12 maj Fransk vänster efter Förnyelsen som aldrig kom Wojtek Kalinowski, journalist på Alternatives Economiques, Paris. 9 juni Det populistiska laboratoriet Inför det nederländska valet Per Wirtén, författare och ledarskribent på Dagens Arena. 2 november Nästa vänster efter den nationella klasskompromissen Ingemar Lindberg, författare Kommentator: Aron Etzler, Flamman. 8 december Det civila samhället mellan stat och marknad Håkan Arvidsson, historiker Kommentatorer: Henrik Berggren, författare och medarbetare i DN och Monica Andersson, tidigare borgarråd och disputerad statsvetare på avhandlingen Politik och stadsbyggande. Whats left? 6 maj A society of empowered citizens Ernst Hillbrand, Friedrich Ebert Stiftung Paris. Kommentator: Håkan A Bengtsson, Arenagruppen. 18 juni After New Labour Patrick Diamond, Policy Network, London. 3 december The Good Society as a Progressive Project Thorben Albrecht, SPD:s kontor i Berlin. Kommentator: Magnus Wennerhag, tidskriften Fronesis. 8 ARENAGRUPPENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

9 Arenagruppens värdegrund Arenagruppen utgår från en radikal och progressiv syn på samhället. Vi försöker se med nyfikenhet på samtidens problem och framtidens möjligheter. Vi är en ideell förening som står oberoende från partier och organisationer. Vi vill påverka samhällsdebatten och idébildningen. Utgångspunkten är våra värderingar: demokrati, frihet, jämlikhet, solidaritet, jämställdhet och rättvisa. Vi utgår inte från något på förhand givet program eller trossystem. Vi vill undersöka vår samtid och påverka framtiden. Vi är en arena för en samhällsdebatt präglad av bredd och mångfald. Vi strävar efter att olika röster ska komma till tals. Vi hyser en stark tilltro till demokratins möjligheter. Demokratin är ett sätt att fatta beslut om våra gemensamma angelägenheter. Hierarkiska och auktoritära idéer står i motsatsställning till vår syn på demokratin. Strukturer och värderingar som hindrar människors fria utveckling bör kritiseras. Demokratin måste i framtiden stärkas på lokal och nationell nivå men också etableras globalt. Arenagruppen ARENAGRUPPEN 9

10 Styrelsen Styrelsen har under 2010 haft följande ledamöter: Stina Andersson, ordförande Lena Ag, ledamot Annelie Hellander Nordström, ledamot Anders Ferbe, ledamot Leif Hansson, ledamot Bengt Olsson, ledamot Britta Lejon, ledamot Mats Erikson, suppleant Helle Klein, suppleant Yvonne Rock, suppleant Maria Östberg Svanelind, suppleant Revisorer Svante Nylén, Ernst & Young är auktoriserad revisor för föreningen Arena. Ingela Rozmán är föreningens revisor. Medlemmar Föreningen Arena hade 93 medlemmar år Anställd personal Under 2010 har följande personer varit anställda inom föreningen Arenas verksamhet: Arenagruppen Håkan A Bengtsson, vd Gun Andersson, administration, register och prenumerationer Bengt Lindman, organisationskontakter Niklas Nordblad, korrekturläsning, register (från 1 september) Arena Medier Nisha Besara, chef för Arena Medier och chefredaktör Dagens Arena (föräldraledig från 7 november) Eric Sundström, chef för Arena Medier och chefredaktör Dagens Arena (från 7 november) Karolina Ramqvist, chefredaktör för tidskriften Arena (tjänstledig från 15 februari) Devrim Mavi, chefredaktör för tidskriften Arena Olav Furmarola Unsgaard, chefredaktör för tidskriften Arena (från 15 februari) Margaretha Holmqvist, chefredaktör Akademikern Eva Brandsma, chefredaktör Chefstidningen Cajsa Unnbom, layout Chefstidningen och Akademikern Jesper Bengtsson, chefredaktör OmVärlden (från 1 juli) Anki Wood, redaktionssekreterare OmVärlden (från 1 juli) Maria Georgieva, marknadsföring Dagens Arena (från 10 maj) Yonna Waltersson, redaktör Dagens Arena (från 19 april) Mikael Färnbo, redaktör Dagens Arena (från 26 april) Magnus Åsblad, redaktör Dagens Arena (från 12 april) Victor Bernhardtz, redaktör Dagens Arena (från 12 april) 10 ARENAGRUPPENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

11 Bokförlaget Atlas Richard Herold, förlagschef Atlas (föräldraledig till 1 september) Moa Elf Karlén, förlagschef (från 1 september) Ann-Louise Gustavsson, marknads- och informationsansvarig Atlas (tf. förlagschef till 1 september) Stefan Sunnerdahl, redaktör (föräldraledig från 1 juli) Stefan Ingvarsson, pr (till 15 maj) Arena Idé Boa Ruthström, chef för Arena Idé Ulla Kindenberg, förlagschef Premiss Madeleine Banks, chef för Arena Program och Arenauniversitetet (tjänstledig från 1 september) Somar Al Naher, chef för Arena Program och Arenauniversitetet (vikarie från 1 september) Arena Skolinformation Johanna Lindell, chef (från 1 februari) ARENAGRUPPEN 11

12 Abonnenter GULD SKTF LO Prime PR BRONS Folksam Kommunal Unionen IV Akademikerförbundet SSR IF Metall Fackförbundet ST V Handelsanställdas förbund SEKO VI TCO GS, Facket för Skog-, Trä- och Grafisk bransch Folkets hus och parker VII ABF-Stockholm KFO Aftonbladet Fastighetsanställdas förbund Svenska Målarförbundet Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare Pappersarbetareförbundet Transportarbetareförbundet Byggnadsarbetareförbundet Hyresgästföreningen Swedbank Posten Elektrikerförbundet Svenskt Näringsliv Lärarförbundet Livsmedelsarbetareförbundet ABF Göteborg ABF Malmö Palmecentret Vårdförbundet Teaterförbundet Sensus studieförbund Hotell och Restaurang Facket Sveriges Ingenjörer Pfizer AB IF Metall Västbo Riksbyggen Runö Folkhögskola Electrolux Farmaciförbundet ABF-Förbundet Apoteket 12 ARENAGRUPPENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

13 Arenagruppens vänner Arenagruppens Vänner bildades vid ett konstitu- erande möte tisdagen den 10 november 2009 efter ett initiativ av Bengt Säve-Söderbergh. Syftet med Arenagruppens Vänner är att stödja Arenagruppens arbete ekonomiskt, politiskt och moraliskt. Arenagruppens Vänners styrelse har under 2010 bestått av följande personer: Bengt Säve-Söderbergh (ordförande), Martin Börjesson (kassör), Leif Åke Falk (sekreterare), Monica Green, Karin Rudebeck, Sverker Lindström, Bo Göransson, Anders Mellbourn, Anita Gradin, Lars Andersson, Måns Lönnroth (fram till årsmötet i april), Anna Thoursie (fram till årsmötet i april), Ulf Hjertonsson (nyvald vid årsmötet i april). Onsdagen den 7 april 2010 organiserade Vänföreningen en välbesökt debattkväll på ABF i Stockholm med rubriken Vem har makten över samhälls-idéerna?. Debattkvällen byggde på en rapport och kartläggning av Sverker Lindström om tanke-smedjor i Sverige, som visar på en grundläggande snedbalans mellan höger och vänster och den helt dominerande roll i finansiering och därmed inflytande som spelas av Svenskt Näringsliv och dess medlemmar. Denna snedbalans var ett av flera motiv för bildandet av Vänföreningen. Debattkvällen på ABF följdes senare under året upp med en debattartikel på DN-Debatt den 16 september med rubriken All makt i dagens Sverige är samlad i näringslivet av styrelseledamöterna Bengt Säve-Söderbergh, Bo Göransson och Sverker Lindström. Vid årsskiftet 2010/2011 hade Arenagruppens Vänner cirka 150 medlemmar. ARENAGRUPPEN 13

14 " Arena Medier producerar dels Arenagruppens tidningar, dels tidningar på uppdrag åt andra organisationer."

15 producerar dels Arenagruppens tidningar, dels tidningar på uppdrag åt andra organisationer. De egna tidningarna är tidskriften Arena och nättidningen Dagens Arena. Externa tidningar som görs på uppdrag var när verksamhetsåret inleddes Akademikern och Chefstidningen, båda ägda av Akademikerförbundet SSR. Under våren 2010 lade Arena Medier, tillsammans med Global Reporting, ett anbud på Sidas tidning OmVärlden. I juni erhölls det positiva beskedet att upphandlingen hade vunnits. En redaktion upprättades och 1 juni tillträdde Jesper Bengtsson och Anki Wood som chefredaktör respektive redaktionschef. 1 september flyttade de in i Arenagruppens lokaler. Global Reporting, som har sitt kontor i Gamla stan, utgör den resterande delen av redaktionen. ARENA MEDIER tidskriften Arena kommit ut med sex nummer och fortsatt att väcka debatt och diskussioner. Den grafiska formen har utvecklats och tidningen har fortsatt lyckats kombinera ett samtida formspråk med läsvänlighet. Under februari kom Devrim Mavi tillbaka från sin föräldraledighet och Olav Fumarola Unsgaard började som chefredaktör när Karolina Ramqvist blev föräldraledig. I samarbete med Clandestinofestivalen i Göteborg deltog Arenas grundare och tidigare chefredaktör Per Wirtén i ett samtal om stadspolitik utifrån sin bok Där jag kommer från kriget mot förorten lett av Olav Fumarola Unsgaard den 12 juni UNDER 2010 HAR ARENA MEDIER Hösten inleddes med ett välbesökt samtal med konstkritikern och kuratorn Maria Lind som också var intervjuad i Arena. På Socialistiskt forum som ägde rum 27 november 2011 ordnade Arena ett välbesökt samtal om den ekonomiska krisen och vänsterns svårigheter att bemöta den. Deltagare var Anna Hellgren, Björn Elmbrant och Jonas Sjöstedt. Samtalet sändes också på SVT 24. Antalet prenumeranter under 2010 har varit runt 3000, vilket följer de senaste årens trend och för tredje året i rad har Arena beviljats kulturtidskriftsstöd från Kulturrådet på kronor. 15

16 Arena 1/2010: Individens upplösning Vi ställde frågan Är idén om människan som självständig individ historia? Isobel Hadley-Kamptz, Cecilia Åsberg och Karl Palmås skrev i temat posthumanism i årets första nummer och det handlade om övervakning, intelligens utanför kroppen och problemet med humanism. I intervjun berättar Gunnar Lindstedt att en miljon svenskar måste bli bönder om vi ska överleva en stundande energikris. Ställ om tillbaka till tiden före industrialismen är hans uppmaning i ett samtal om peak oil, klimatdebatt och landsbygdsromantik. Övriga artiklar: Martin Schibbye skrev om migrationsvågen, Anna Sandqvist om nya migrationstyper och förändrad flyktingpolitik. Andres Lokko skrev sin berättelse om flytten till och drömmarna om London. Under hela 2010 skrev den israeliska journalisten och fredsaktivisten Gideon Levy kolumner exklusivt för Arena från Tel Aviv. Arena 2/2010: Nätets baksida Arena träffade litteraturprofessorn och författaren Ebba Witt-Brattström, aktuell med boken Å alla kära systrar: min kvinnorörelsehistoria i ett samtal om Grupp 8, generationsbråk mellan feminister och Fi. Sociala medier ses som en demokratirevolution, men där frodas hatet och kontrollen. Evgeny Mo- 16 rozov, Lisa Bjurwald och Anders Mildner skrev om nätmobb, rasistiska attacker i kommentarsfälten och varför större antal klick räknas som bättre journalistik i temat som handlade om Internets avigsidor. Tobias Hübinette och Carina Tigervall skrev om varför det anses okej med skämt om gulingar i en artikel om humorrasism. Vi publicerade ett utdrag ur Magnus Lintons bok Cocaína som tog oss till drogkrigets Colombia och till de nya legaliseringsvindarna som blåser i Latinamerika. Övrigt: Jan Selling diskuterade vänsterns hållning till det lugna livet på landet och hyllandet av naturen. Björn Elmbrant diskuterade nödvändigheten av pragmatism i politiken. Arena 3/2010: Hur ska de vinna? I Arenas sommarnummer gav vi stor plats åt valrörelsen genom att ställa frågan Hur ska de rödgröna vinna valet? till 15 opinionsbildare från borgerligt och vänsterhåll i enkäten. Även temat handlade om valet: Fyra år till med alliansen? frågade vi och Katrine Kielos, Anders Rydell och Jesper Bengtsson berättade om vad fyra år till med alliansen skulle innebära för finans-, kultur- och utrikespolitiken. Övrigt: Pelle Strindlund jämförde köttätandet med slaveriet och synade köttnationalismen. Felix Holmgren kritiserade de svenska krigsambitionerna och avsaknaden av antimilitarism hos vänstern. Iso- ARENAGRUPPENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

17 bel Hadley-Kamptz skrev om att välfärden numera bara är till för medelklassen. I Dokumentet skrev Stefan Ingvarsson om de polska svårigheterna med att skriva de postkommunistiska berättelserna. Arena 4/2010 Platsen som inte finns I intervjun berättade kuratorn, utbildaren och numera konsthallschefen Maria Lind om konsten som en enastående förståelseform som inte syns tillräckligt. Arena träffade henne i New York för ett samtal om konstens roll i politiken, konstvärldens strukturer, nyliberalismen och konstens provokationer. Varför är Sofokles 2400 år gamla drama Antigone aktuellt och fyller teatrar och debatteras i samhällsteorin än i dag? Fanny Söderbäck beskrev bakgrunden, Kristina Hultman undersökte ledtrådarna och Roland Anrup gjorde en filosofisk analys. Övrigt: Johanna Palmström gjorde en djupdykning i de senaste tio årens feministiska landvinningar och motgångar i politiken. Hanna Sistek skrev från Pakistan om landet som slits mellan behovet av politiska reformer och hårdför militärmakt. Vi publicerade också ett utdrag ur Per Wirténs bok Där jag kommer från kriget mot förorten. Arena 5/2010: Vänsterns bakläxa Många såg finanskrisen som vänsterns chans för politisk revansch. Men hur gick det egentligen? ARENA MEDIER Björn Elmbrant, Lars Ahnland Nordfors och Anna Hellgren analyserade vänstern två år efter finanskraschen i temablocket om vänstern och finanskrisen. Arena intervjuade DO Katri Linna, för ett samtal om kön, religionsfrihet och individualism. Det går att förändra strukturer genom att driva enskilda mål, berättade Linna. Övrigt: Carolina Hemlin skrev om kvinnor som offrar sexlivet efter underlivsskador vid förlossningar och hur frågan glöms bort både av politiker och sexualpolitiska aktivister. Cristopher Holmbäck skrev om den amerikanska krigsmodellen Coin och om hur Sverige synkar sin insats i Afghanistan med USA. Carolina Frände och Åsa Lindholm kritiserade genusanalyserna inom scenkonsten för att vara enögda och begränsande i artikeln Genus som moral. Lisa Åkesson skrev om hur trafficking och människohandel används som argument för att skärpa migrationspolitiken ytterligare. Arena 6/2010: Rädd för velourmannen? I temablocket ställde vi frågan om vad vänstern nu efter valförlusten ska göra. Svaret var: den måste tänka bortom nationalstaten, skillnadstänkandet och industrisamhället. Leila Brännström, Ingemar Lindberg och Aleksander Motturi skrev. I intervjun träffade Arena den tidigare finansmannen Sony Kapoor som menade att marknadsekonomin kommer att ta död på sig själv om den inte reformeras. Övrigt: Genusforskaren Helena Hill skrev om att rädslan för att bli betraktade som mjuka velourmän stod i vägen för pappors uttag av föräldraledighet. Michele Masucci såg Sverige konstrueras genom en kolonial blick på Italien, Mattias Hagberg skrev om privata konsultfirmor inom offentliga sektorn och om riskerna med de korrupta relationerna. Varenda biståndskrona granskas under lupp, skrev Jöran Lindeberg, medan den svenska närvaron i Afghanistan står utan någon offentlig redovisning. 17

18 NÄR VERKSAMHETSÅRET inleddes var Dagens Arena en radikal och uppskattad ledarsida på nätet. Vid slutet av det händelserika året 2010 hade Dagens Arena utvecklats till en etablerad nättidning som blandar opinionsmaterial med nyheter och egna reportage. Utvecklingen möjliggjordes av ett beslut om en satsning på Dagens Arena som LO fattade i februari. Enligt det avtal som slöts mellan LO och Arenagruppen skulle Dagens Arena utvecklas till en länkbaserad webbportal och utveckla det egenproducerade materialet och bevaka bland annat politik, ekonomi, arbetsmarknad och kultur. Under mars och april följde ett intensivt arbete med rekrytering av fyra redaktörer (Victor Bernhardtz, Mikael Färnbo, Yonna Waltersson, Magnus Åsblad) samt en marknadsförare (Maria Georgieva). Ett samarbete med webbstrategen Tommie Nordholm inleddes och webbyrån We Up North anlitades. Den nya sajten lanserades i mitten av maj. Under juni månad arbetade redaktionen med att hitta formerna för den nya tidningen. I juli var hela redaktionen närvarande under Almedalsveckan, där redaktionen bland annat analyserade alla partiernas tal. Dagens Arenas redaktionsmedlemmar modererade även seminarier, deltog i paneldebatter, och kommenterade veckan i olika riksmedia. Efter sommaren följde en intensiv valspurt där chefredaktören Nisha Besara var en ständig gäst i olika tv- och radioprogram. En rad reportage från olika kommuner runt om i Sverige fick stor spridning och Dagens Arenas ledarsida citerades ofta i valrörelsens slutskede. Vid sidan om Besara har ledarredaktionen under året bestått av Håkan A Bengtsson, Björn Elmbrant, Anna Hellgren, Devrim Mavi och Per Wirtén. Redan innan valdagen bokade redaktionen upp en rad skribenter som fick kommentera valutgången på Dagens Arenas debattsida. På det sättet fick sajten stor relevans för den rödgröna eftervalsdebatten. 1 november gick Nisha Besara på föräldraledighet. Eric Sundström rekryterades i hennes ställe och ett arbete med att utveckla sajten inleddes omgående. Ett program med tio förändringsförslag togs fram i samarbete med redaktionen lagom till julledigheten. Programpunkterna genomförs under nästföljande verksamhetsår. Efter nylanseringen av sajten i maj har Dagens Arena i genomsnitt haft drygt besökare i månaden. Under årets första månader var motsvarande siffra Det totala antalet besökare under året var drygt September månad, då riksdagsvalet inföll, var årets bästa med över besökare. Bloggröster om Dagens Arena: Marika Lindgren Åsbrink: Vi har förlorat i flera omgångar, på sin egen blogg. På detta sätt skapar vi en koppling och ett flöde mellan våra skribenter och med deras egna läsare. Dagens Arena var tidigt ute med publiceringssystemet Wordpress 3.0. Detta uppmärksammande bland andra branschpublikationen Medievärlden: Dagens Arenas nya site är inte bara en satsning på nyheter och sociala medier. Man kommer även att helt och hållet byta publiceringssystem till Wordpress 3.0. Jan Paimo: Apropå Dagens Arenas och Dagens Arbetes reportage Helt sjukt om fusk och fel : I dag är jag på bättre humör tack vare Dagens Arena. Det bästa jag läst i Dagens Arena. Fortsätt vara granskande, redovisa siffror! Visioner och antaganden är värdelösa om man inte kan visa på konkreta fakta som underbygger ett resonemang. 18 ARENAGRUPPENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009

19 En rad reportage från olika kommuner runt om i Sverige fick stor spridning och Dagens Arenas ledarsida citerades ofta i valrörelsens slutskede. Från mitten av november fram till julledigheten hade sidan etablerat sig på en nivå kring besökare. Antalet mailprenumeranter på nyhetsbrevet är strax under 9 000, vilket är oförändrat jämfört med Av de nya läsarna har kommit via Ali Esbati: Ali Esbati lyfter fram Dagens Arenas eftervalsdebatt. Same Same But Different, bloggen om mötet mellan gamla och nya medier citerar ofta Dagens Arena. Exempelvis här: Dagens Arena illustrerar varför Juholt vann valberedningens förtroende med en karta över hans besök ute i landet. hänvisningswebbplatser som Twitter och Facebook surfade in direkt på sajten. Annonseringen har haft ett jämnt flöde, med något ökat intresse inför Almedalsveckan och under valrörelsen. Dagens Media uppmärksammade, bland annat, att Dagens Arena startar en debattsida: Dagens Arena lanserar i dag sin debattsida. Sajten erbjuder dem som refuseras av etablerade debattsidor som DN-Debatt eller dem som inte vill skriva på Newsmill ett alternativ. Centerpartiet lyfter fram Dagens Arena: Dagens Arena kan tjäna som inspiration och förebild för en grön, decentralistisk webbtidning. För ett decentralistiskt parti med underifrånperspektiv på politiken är gemensamma arenor för idéutbyte, diskussion och erfarenhetsutbyte av grundläggande betydelse.

20 Chefstidningen HR- och ledarskapsmagasin för akademiker är en av de externa produktioner som görs av Arena Medier. Tidskriften ägs av Akademikerförbundet SSR och distribueras till medlemmar inom förbundet som är chefer, personalvetare, beteendevetare eller egna företagare. TS-kontrollerad upplaga 2010 var , en ökning från 2009 då TS-upplagan var Chefstidningen gick under året även som medlemsförmån till chefer anslutna till Tjänstetandläkarna och till Sveriges Arbetsterapeuter. Under året utkom tidningen med åtta nummer. Teman i tidskriften under året var att leda unga, kreativitet, sociala medier, ansvar, ledarskap och humor, krishantering, medarbetarutveckling och jämställdhet. På omslaget syntes bland andra Lars Nittve, Pia Sundhage, Peter Settman och Jan Åke Jonsson. Den sistnämnde, Saabs vd, prydde omslaget i samband med att han också fick Stora Chefspriset, ett pris som Chefstidningen är med och delar ut. Chefstidningen finns för lösnummerförsäljning hos Presstopp, och digitalt via Qiozk. Under 2010 gjordes tidningens hemsida om och sköts nu av chefredaktören Eva Brandsma. Layouten av Chefstidningen görs av Cajsa Unnbom. CHEFSTIDNINGEN 20 Akademikern produceras av Arena Medier på uppdrag av Akademikerförbundet SSR. Tidningen är förbundets fackliga medlemstidning och går ut till samtliga medlemmar. Akademikern granskade under året välfärdens utveckling med fokus på kommunernas ökade kostnader för försörjningsstöd (socialbidrag), utförsäkringar och hög arbetslöshet. Akademikerförbundet SSR:s medlemmar, och deras vardag och villkor, skildrades bland annat genom artikelserien Mitt yrke och med reportage från arbetsplatser runt om i landet. I serien Pejl på besöktes några av landets kommuner. Även i dessa artiklar stod medlemmarnas arbetsvillkor i centrum. Valrörelsen speglades ur olika perspektiv, genom intervjuer med politiker från de olika politiska blocken och med analyser av de båda regeringsalternativens politik. Efter valet intervjuades några av de nyutnämnda ministrarna. Avtalsrörelsen lyftes fram genom presentationer av de nya avtalen och med kommentarer från medlemmar och förhandlare. Löneläget inom olika branscher, som socialtjänsten, gav upphov till flera reportage och läsarkommentarer. Under året handlade de stora temareportagen AKADEMIKERN ARENAGRUPPENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

21 bland annat om fattigdom, studentliv, ung och arbetslös och om att jobba med att hjälpa. Akademikern fick under året en ny layout för att förstärka profileringen som ett aktuellt och modernt medlemsmagasin och utkom med tio nummer. Den positiva upplagetrenden höll i sig under året. TS-kontrollerad upplaga var , att jämföra med år Margaretha Holmqvist var chefredaktör och ansvarig utgivare. Layouten görs av Cajsa Unnbom. OmVärlden tog Arenagruppen tillsammans med Global Reporting över utgivningen av tidningen OmVärlden, Sidas tidning om utveckling, globalisering och bistånd. Tidningen är en viktig röst i debatten om dessa frågor. Den når både en initierad grupp, med kunskaper och nätverk inom biståndsbranschen, och en grupp läsare som är allmänt intresserade av de frågor tidningen bevakar. En ny redaktion rekryterades med Jesper Bengtsson som chefredaktör. Anki Wood blev redaktionschef, Anna Petersson och Magnus Linton knöts till tidningen som skribenter. Bild och grafisk design gjordes av Julia Björne och Johan Resele. I den nya regin gavs det ut fyra nummer av OmVärlden under UNDER ÅRET ARENA MEDIER Tidningens form gjordes om under 2009 och för detta nominerades OmVärlden under 2010 som en av tre tidningar till Sveriges Tidskrifters pris Årets omgörning. Tidningen skrev under året om flera brännande utvecklingsfrågor: näringslivsutveckling i Afrika, vapenvägrare i Colombia, FN:s arbete för att förhindra massmord, översvämningarna i Pakistan, diktaturen i Burma och folkomröstningen i södra Sudan, för att nämna några exempel. Tidningen har även varit framträdande i debatten kring biståndets utveckling och har publicerat flera artiklar som granskar Sida, biståndspolitiken och misstankar om korruption eller resursslöseri inom biståndet. Vi har fått mycket uppmärksamhet i andra medier för detta. Tidningen har arrangerat minst ett seminarium eller event i anslutning till varje nytt nummer och har medverkat på Bokmässan, MR-dagarna, Cinemafrica och andra arrangemang för att stärka varumärket och öka antalet prenumeranter. 21

22 Till vår stora stolthet fick Atlas sin tredje Augustnominering någonsin när Magnus Lintons Cocaína nominerades i klassen bästa fackbok.

23 UNDER 2010 publicerade Bokförlaget Atlas 25 nya titlar. Årets stora succé var utan tvekan den kanadensiska författaren Alice Munro. Novellsamlingen För mycket lycka hyllades av en enig kritikerkår och Alice Munro lyftes fram som en av samtidens ledande författare. Samma dag som nobelpristagaren skulle tillkännages pryddes omslaget till DN Kultur av Alice Munros namn. Något nobelpris blev det nu inte, i alla fall inte i år, men försäljningen landade på nära 8000 exemplar. Oktober var en intensiv månad på förlaget då inte bara nobelprissurret runt Munro var igång utan även Augustprisnomineringarna tillkännagavs. Till vår stora stolthet fick Atlas sin tredje Augustnominering någonsin när Magnus Lintons Cocaína nominerades i klassen bästa fackbok. Under våren fortsatte vi vår utgivning av en av våra mest etablerade författare, Björn Elmbrant, som i sin Stockholmskärlek skrivit om politikern Hjalmar Mehr. På den skönlitterära sidan väckte Stephan Mendel-Enks romandebut Tre apor mycket stor uppmärksamhet var annars ett år med fortsatt snabba förändringar inom bokbranschen. De större förlagen Bonniers och Norstedts ökade sitt inflytande över distributionskanalerna, Bonniers bland annat genom ägandet av största nätbokhandeln Adlibris och nyförvärv av Pocketgrossisten och KF genom att under året slå samman Norstedts förlag, Akademibokhandeln och Bokus till ett affärsområde under en ledning. Ägarkoncentrationen på distributionssidan möttes av hård kritik från nätverket De oberoende, som Atlas under 2009 varit med att ta initiativ till, där tolv av Sveriges ledande kvalitetsförlag gått samman. Under året fördjupades samarbetet. I det delvis förändrade landskapet ägnades mycket arbete på Atlas under 2010 åt att hitta en ny organisation och få ordning på förlagets ekonomi. Precis som flera andra förlag i branschen var vi tvungna att anpassa utgifterna till sjunkande intäkter. Vi gick under våren ned från tre till två fast anställda och den 1 september tillträdde Moa Elf Karlén som ny förlagschef. Under hösten intensifierades det långsiktiga arbetet att nå en ekonomi i balans. Under hösten byggdes vår print on demandutgivning ut genom att Atlas akademiska helt las över till print on demand vilket på sikt kan bidra till en ökad stabilitet i ekonomin. Under hösten togs det även fram en strategi för ökad egenförsäljning, möjligheterna till ökad uppdragsutgivning sågs över liksom vår utgivning av e-böcker vilket ledde till att en rad titlar ur vår backlist lades upp. Tack vare höstens arbete står vi nu väl rustade för en kommande förändring av köp- och läsvanor. Förlaget deltog på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg och anordnade under hösten en rad utåtriktade författarsamtal på bland annat Södra teatern och ABF-huset. Stephan Mendel-Enk nominerades till Borås tidnings debutantpris och formgivare Elina Grandin (Cocaína, Marnas hemlighet m.fl.) belönades av svensk bokkonst för årets bästa bokomslag. Atlas fortsatte också sitt samarbete med pocketförlaget Månpocket, som under året köpte rättigheterna till flera titlar. BOKFÖRLAGET ATLAS 23

24 Utgivning 2010 Titlar Leve fortsättarna Stefan Helgesson inbunden En hjälpande hand Quistbergh m fl. seriebok Stockholmskärlek Björn Elmbrant inbunden 24 Den kärleken Tove Leffler inbunden Purgatorium Mats Deland inbunden Cocaína Magnus Linton inbunden Solidaritetens betydelse Håkan Thörn inbunden Fantasiön Henrik Brandao Jönsson inbunden Tre apor Stephan Mendel-Enk inbunden Insiders Östlund/Agerman inbunden Därför är jag republikan Vilhelm Moberg pocket Leva på gränsen Leif Norrman inbunden

25 För mycket lycka Alice Munro inbunden En sommarsaga Ann-Charlotte Leffler pod Protkoll Allan Edwall pod Den stora konstsvindeln Thomas Anderberg inbunden Jämlikhet Ann-Charlotte Leffler pod Ljuva läge Allan Edwall pod Marnas hemlighet Lotta Schüllerqvist inbunden Sonja Kovalevsky Ann-Charlotte Leffler pod Engeln Allan Edwall pod Allt vi här drömma Erik Wijk pocket Över regnbågen Anna-Maria Sörberg kartonnage Reclaim the streets Ulf Stahre pod Limpan Allan Edwall pod 25

26 Från Atlasbloggen: Dawit Isaaks första bok på svenska Hopp historien om Moses och Mannas kärlek & andra texter. Det är titeln på fängslade journalisten Dawit Isaaks första bok på svenska. Boken presenterades på en presskonferens på Bokmässans första dag. Snart har det gått ett decennium sedan den svensk-eritreanske journalisten Dawit Isaak fängslades i Eritrea. Trots detta har han fortfarande inte fått någon rättegång och få känner till under vilka omständigheter han lever i fängelset i dag. Nu kommer boken Hopp historien om Moses och Mannas kärlek & andra texter där ett antal 26 svenska bokförlag, Bokförlaget Atlas är ett utav dem, och organisationer ideellt har gått samman och sammanställt ett urval av Dawit Isaaks texter. Intäkterna från boken går oavkortat till författaren själv. De inblandade förlagen: Alfabeta, Atlantis, bokförlaget Atlas, Albert Bonniers förlag, Ersatz, Historiska media, Norstedts, Ordfront, Sns, Weyler förlag Fyra Allan Edwall-romaner på Atlas Bertil Engelbrekt också kallad Engeln släpptes ut från kåken en grå och kylig torsdagsförmiddag i ARENAGRUPPENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

27 mitten av oktober Det blåste småsnålt och dom sista gula löven från björkdungen uppe på Nynäsvägen kom långsamt rasslande över fältet och den smala vägen ner till fängelsebyggnaden. (ur inledningen till Engeln) Det är inte så många som minns att Allan Edwall även var en uppskattad författare. Han skrev sammanlagt fyra romaner den fiktiva dagboken Protokoll (1954), Ljuva läge (1967), deckaren Engeln (1974) och satiren Limpan (1977). Två av böckerna blev film Engeln (tv-film 1974 och uppföljare 1976) och Limpan (1983). Nu finns alla titlarna tillgängliga i serien Atlas Vintage. ARENAGRUPPENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Sommarförlag Det må vara växlande molnighet på andra sidan fönstret, men på förlagets kontor skiner solen. Finbesök av Johan Erlandsson, författare till Då kan man lika gärna kittla varandra, och blommor i alla krukor gör sitt till. Tove Lefflers Den kärleken spirar, Leva på gränsen av Leif Norrman har planterats ute i bokhandeln, och vi sår Håkan Thörns Solidaritetens betydelse i pressåkrarna runtom i landet. Det är sommar. 27

28 Tack vare höstens arbete står vi nu väl rustade för en kommande förändring av köp- och läsvanor. Röster om Atlas För att förklara storheten i samlingens små berättelser frestas jag att överanvända uttryck som mäktig, kompakt, komprimerad, episk, djup, komplex, myllrande jag skulle kunna ha fortsatt peppra läsaren med förtjusta adjektiv den här recensionens hela längd. Men jag får nöja mig med att konstatera att Munro helt enkelt, som ingen annan författare jag känner till, lyckas färdigställa fulländade små konstverk där andra knappt hunnit stava till persongalleri. Johanna Gredfors Ottesen Helsingborgs dagblad En forskningsbragd PO Enquist om Mats Delands bok i Expressen

29 En tidigare svensk roman med liknande elegans var Mikael Niemis Populärmusik från Vittula. Stephan Mendel-Enks Tre apor förtjänar en lika stor läsekrets och kommer säkerligen också att få det. Jonas Thente, Dagens Nyheter Jag vet ingen annan svensk journalist som med samma lätthet som Magnus Linton kan röra sig mellan reporternärvaro, referat av akademiska läsefrukter och storpolitiskt resonemang: som en skicklig bilförare håller han stilen oavsett vägunderlag. Hans reportagekonst har något filmiskt över sig: sättet att späcka texten med våldsamma spanska glosor och den kontrasterande naturlyriken. Det är ett katastrofreportage, men utan falska råd och lösningar. Björn af Kleen i Sydsvenskan

30 Arena Idé består av tankesmedjan Arena Idé, bokförlaget Premiss, Arena Program och Arenauniversitetet. 30 ARENAGRUPPENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009

31 Tankesmedjan Arena Idé Organisation FRÅN OCH MED 2009 har tankesmedjan Agora det nya namnet Arena Idé och bildar en enhet i Arenagruppen tillsammans med förlaget Premiss och Arena Program/Universitet. Den inriktning av verksamheten som definierades vid starten, baserad på Arenagruppens värdegrund, gäller inklusive de senaste årens orientering mot forsknings- och utredningsverksamhet. Samarbetet med de fackliga organisationerna ska utvecklas liksom samarbetet med andra folkrörelser, intresseorganisationer och företag. Den akademiska världen är en annan viktig kontaktyta. Internationella kontakter, såväl i nätverk som bilateralt, ska utvecklas. Arena Idés vetenskapliga råd Arena Idé ska fungera självständigt gentemot såväl sina kärn- som projektfinansiärer. För att förstärka denna självständighet har Arena Idé knutit till sig ett vetenskapligt råd. Rådet har en central betydelse för Arena Idés idéutveckling och som rådgivare till vår löpande verksamhet. Under året har ett antal byten av personer i rådet skett. Vid början av året ingick följande personer i rådet: Villy Bergström, docent i nationalekonomi Paula Blomqvist, docent i statskunskap, Uppsala universitet Drude Dahlerup, professor i statsvetenskap, Stockholms universitet Jonas Ebbesson, professor i miljörätt, Stockholms universitet Susanne Fransson, docent i rättsvetenskap, Göteborgs universitet Sverker Gustavsson, professor i statskunskap, Uppsala universitet Stefan Jonsson, docent vid REMESO Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle Linköpings universitet samt författare och kritiker i Dagens Nyheter Shahram Khosravi, docent i socialantropologi, Stockholms universitet Daniel Lind, chefsekonom på Unionen, ekonom och statsvetare Ingemar Lindberg, jur.kand. och f.d. LO-utredare Katarina Mattson, fil.dr i kulturgeografi, Uppsala universitet Anita Nyberg, affilierad professor i genusstudier, Stockholms universitet Jonas Olofsson, docent i ekonomisk historia, Umeå universitet Martin Persson, doktor i energi och miljö, Chalmers Tekniska Högskola Carl-Ulrik Schierup, professor, föreståndare för REMESO Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle Linköpings universitet Adrienne Sörbom, docent i sociologi, Stockholms universitet ARENA IDÉ 31

32 I slutet av året ingick följande personer: Ylva Bergström, fil.dr i pedagogik, Uppsala universitet Janne Bromseth, fil.dr, Centrum för genusvetenskap, Uppsala Pressröster universitet Drude Dahlerup, professor i statsvetenskap, Stockholms universitet Marie Demker, professor i statsvetenskap, Göteborgs universitet Susanne Fransson, docent i rättsvetenskap, Göteborgs universitet Sverker Gustavsson, professor i statskunskap, Uppsala universitet Peo Hansen, statsvetare och docent vid REMESO Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle, Linköpings universitet Stefan Jonsson, docent vid REMESO, Linköpings universitet samt författare och kritiker i Dagens Nyheter Shahram Khosravi, docent i socialantropologi, Stockholms universitet Tomas Korpi, professor i sociologi, SOFI, Stockholms universitet Daniel Lind, chefsekonom på Unionen, ekonom och statsvetare Ingemar Lindberg, jur.kand. och f.d. LO-utredare Edda Manga, fil.dr i idéhistoria, Uppsala universitet Katarina Mattson, fil.dr i kulturgeografi, Uppsala universitet Jonas Olofsson, docent i ekonomisk historia, Umeå universitet Carl-Ulrik Schierup, professor, föreståndare för REMESO Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle Linköpings universitet Adrienne Sörbom, docent i sociologi, Stockholms universitet Sverker Sörlin, professor i miljöhistoria, KTH Magnus Wennerhag, fil. dr i sociologi, Södertörns högskola I rådet ingår även Håkan A Bengtsson och Boa Ruthström, Arenagruppen. Rådet sammanträdde i maj och oktober. Den inriktning av verksamheten som definierades vid starten, baserad på Arenagruppens värdegrund, gäller inklusive de senaste årens orientering mot forsknings- och utredningsverksamhet. 32 ARENAGRUPPENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

33 Arena Idés fackliga råd Rådet bildades för att erbjuda ett forum för de fackliga organisationer som vi samarbetar med. Syftet är att testa idéer på fackliga frågor som är intressanta att behandla inom vår verksamhet och ge förbundsrepresentanterna möjlighet att väcka nya frågor. I rådet har under året följande personer ingått: Birgitta Carlsson-Sevefjord, SEKO Dag Andersson, Fackförbundet ST Samuel Engblom, TCO Eva Fagerberg, Akademikerförbundet SSR Åsa Johansson, Unionen Josefin Boman, Handels Annelie Hellander, Kommunal Erik Adolfsson t.o.m. 30 juni, Erica Sjölander fr.o.m. 1 juli, IF Metall Lars Lindgren, Transport Anna Fransson, LO Thord Pettersson, LO Karin Ottosson, SKTF Marie-Louise Strömgren, Saco Therese Svanström-Andersson, SKTF I rådet har även Håkan A Bengtsson, Bengt Lindman och Boa Ruthström, Arenagruppen, deltagit. Rådet möttes i februari, maj och oktober. Projekt Lön och kön Projektet leds av en grupp med docent Susanne Fransson, Göteborgs universitet, docent Åsa Löfström, Umeå universitet, jur.dr Per Norberg, arbetsrättsjurist Eberhard Stüber och Anna Thoursie, utredningschef vid Kommunal t.o.m. juni, därefter vid KFS. Den första konferensen av tre genomfördes den 4 december 2008 i Göteborg och hade som tema Jämställda löner och föräldraskap. Den andra den 26 maj på temat Jämställda löner och avtalsrörelsen 2009 (Stockholm). Den tredje arrangerades den 25 november 2010 i Lund på temat Jämställda löner och individuell lönesättning. Vid denna presenterades även en preliminär rapport om kvinnors och mäns löner inom transportsektorn. Framtidens socialförsäkringar I Sverige och i andra nordiska länder ser vi en utveckling från universella välfärds- och trygghetssystem i riktning mot kollektiva och privata. Detta projekt syftar till att analysera denna utveckling och presentera olika idéer till förnyelse där utgångspunkten är en fortsatt generell välfärd. Den första rapporten presenterades i maj 2010, skriven av Håkan Svärdman, omvärldsanalytiker på Folksam. Den heter Fallucka eller trampolin och handlar om arbetsskadeförsäkringen. I rapporten prövar han hypotesen om arbetsskadeförsäkringen leder till att arbetsskadade utestängs från arbetsmarknaden när ett deltagande är möjligt. Nästa rapport, Vän eller fiende?, presenterades i januari och handlade om socialförsäkringarna i ett klass- och könsperspektiv. Den är skriven av Viktoria Bergström, utredare på Kommunal. Hon hävdar bland annat att de riskerar att urholkas när de flyttas från social- till avtalsförsäkringar och att kvinnors sjukfrånvaro är samtidens största jämställdhetsproblem. Koalition för kulturdebatt Sedan våren 2008 pågår projektet Koalition för kulturdebatt, som syftar till att ge förutsättningar för en både bred och djup debatt kring kulturpolitik. Under 2010 fokuserades på att lyfta de kulturpolitiska frågorna i valrörelsen Under våren försökte vi arrangera en debatt om kulturpolitik mellan statsministern och Mona Sahlin. Sahlin tackade ja, men det gick inte att hitta ett datum då även statsministern kunde. Koalitionen genomförde en gemensam manifestation under Almedalsveckan med sång och musik, gatuteater och uppläsning av olika kulturpolitiska ARENA IDÉ 33

34 texter. Texterna hämtades ur antologin Att vara eller vara en vara, som framtagits av Koalitionen för att delas ut under Almedalsveckan. Bidragen i antologin har författats av de olika organisationer som ingår i koalitionsarbetet. I samband med att Riksskådebanan firade 100 år i augusti anordnades en kulturpolitisk debatt med deltagare från partier och fria kulturdebattörer. I början av september, mitt i den intensiva valrörelsen, lyckades en av koalitionsmedlemmarna, FHP, anordna en konst- och kulturpolitisk debatt med kulturministern och Leif Pagrotsky (S), på Bio Rio i Stockholm. Koalitionen spred inbjudan och bidrog till närvaron. I Koalitionen har under året ingått FHP, ABF, Sensus, SKTF, TCO, Teaterförbundet, KLYS, ax, Riksskådebanan, Riksteatern, Runöskolan, SKF (Sveriges konstföreningar), KRO/KIF, Det Osynliga och Arena Idé. Välfärdens framtida finansiering Under hösten 2009 startade Arena Idés projekt Välfärdens framtida finansiering som handlar om att det finns ett framtida finansiellt gap mellan behov och resurser. Bakgrunden är de slutsatser olika statliga utredningar (Långtidsutredningen 2004, Regeringens äldreberedning 2003) och utredningar inom Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, kommit fram till, nämligen att behoven av offentlig konsumtion kommer att öka mer än resurserna ökar. Det beror bland annat på demografisk utveckling, men även på att den medicinska vetenskapen kommer att kunna behandla olika sjukdomar bättre, dock till ökade kostnader. Samma utredningar visar att utrymmet för den privata konsumtionen kommer att fortsätta att växa långsiktigt. Vad händer om människornas förväntningar på sjukvård och äldreomsorg inte motsvaras av det som kan erbjudas samtidigt som man har ett privat konsumtionsutrymme? En viktig politisk utgångspunkt i projektet är att medborgarna ska få välfärd efter sina behov och att det ska finnas stor valfrihet för medborgaren. En annan viktig utgångspunkt för projektet är öppenhet och att vi vill pröva nya synsätt för att finna lösningar på de finansiella problemen. En första rapport i projektet presenterades för styrgruppen i juni av Petter Odmark. Rapporten, Välfärdens framtida finansiering är ett framtida problem, diskuterades på ett internt seminarium i juni och presenterades på ett öppet möte i ABF-huset den 26 oktober. Joakim Palme kommenterade rapporten. I projektgruppen ingår Anna Hedborg, Bengt Westerberg och Lars-Åke Almqvist, samt representanter för de organisationer som finansierar projektet: Roger Mörtvik, TCO, Bodil Umegård, Kommunal, Anders Blanck, LIF (de forskande läkemedelsföretagen), Therese Svanström-Anderssson, SKTF, och Martin Östberg, Vårdförbundet. Från Arenagruppen deltar Håkan A Bengtsson och Boa Ruthström. Under hösten meddelade läkemedelsföretaget Pfizer att de går in och stödjer projektet från och med AT-kommissionen På initiativ av Per Borg tillsatte Arena Idé tillsammans med Timbro en kommission med uppgift att analysera förutsättningarna för den framtida finansieringen av vård- och omsorgstjänster i Sverige. Den kommission som tillsattes har en bred ideologisk, praktisk och partipolitisk förankring. Ledamöterna i kommissionen representerade höger, vänster och mitten i politiken, samt hade erfarenhet från näringsliv och fackligt arbete. Kommissionens arbete presenterades på ett mycket välbesökt seminarium under Almedalsveckan i Visby. Ekonomiska rådet Ekonomiska rådet är en ny verksamhet som startats under 2010 tillsammans med Friedrich Ebert Stiftung. Den 27 oktober anordnades en internationell konferens på temat New Growth Creating Real Value. Medverkade gjorde bland andra Sony Kapoor, Re- Define, Hansjörg Herr, Berlin, Wolfgang Münchau, Financial Times, Lena Westerlund, LO, Sebastien 34 ARENAGRUPPENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

Arenagruppens verksamhetsberättelse

Arenagruppens verksamhetsberättelse Arenagruppens verksamhetsberättelse 2009 2009 var ett år då Arenagruppen ömsade skinn. ARENAGRUPPEN ÄR EN unik radikal och progressiv röst i den svenska samhällsdebatten. Arenagruppen är en blandning av

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 arenagruppen politikens och idéernas arena... 5 arena medier... 9 bokförlagen atlas och premiss... 15 arena idé... 21 arenauniversitetet... 26 arena

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Arenagruppen 2013 Förord Vi ska inte luta oss tillbaka utan fortsätta i samma stil som tidigare. Förra året lämnade Arenagruppen tonåren och firade 20-årsjubileum. Hösten 1993 kom

Läs mer

Arenagruppens verksamhetsberättelse

Arenagruppens verksamhetsberättelse Arenagruppens verksamhetsberättelse 2008 Arenagruppen är en unik radikal och progressiv röst i den svenska samhällsdebatten. 2 Arenagruppens verksamhetberättelse 2008 Arenagruppen är en unik radikal och

Läs mer

EKONOMISK KRIS, KLIMATKRIS, RESURS KRIS OCH SAMTIDIGT VÄNSTERNS KRIS.

EKONOMISK KRIS, KLIMATKRIS, RESURS KRIS OCH SAMTIDIGT VÄNSTERNS KRIS. EKONOMISK KRIS, KLIMATKRIS, RESURS KRIS OCH SAMTIDIGT VÄNSTERNS KRIS. Varför faller socialdemokratin i hela Europa? Varför går arbetarrörelsen kräftgång när den behövs som mest? Varför biter inte vänsterns

Läs mer

Tal av Jytte Guteland och partisekreterare Ibrahim Baylan. Love Antell från bandet Florence Valentin spelar.

Tal av Jytte Guteland och partisekreterare Ibrahim Baylan. Love Antell från bandet Florence Valentin spelar. Seminarieprogrammet Tisdag 3/8 Kl. 21.00-22.00 Stora scenen Invigning Tal av Jytte Guteland och partisekreterare Ibrahim Baylan. Love Antell från bandet Florence Valentin spelar. Kl. 22.00-00.00 Stora

Läs mer

erksamhets erättelse Jobbkongressen 2009

erksamhets erättelse Jobbkongressen 2009 erksamhets erättelse 007 2008 Jobbkongressen 2009 Verksamhetsberättelse och Ekonomisk berättelse 2007 2008 Socialdemokratiska partistyrelsen överlämnar härmed till partiets 36e ordinarie kongress, den

Läs mer

Arbetarnas Bildningsförbund Verksamhetsberättelse. årsredovisning 2008 ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUND

Arbetarnas Bildningsförbund Verksamhetsberättelse. årsredovisning 2008 ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUND Arbetarnas Bildningsförbund Verksamhetsberättelse & årsredovisning 2008 ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUND ABF står aldrig still när jag tackade ja till att bli ny förbundssekreterare i ABF var det med stor

Läs mer

Verksamhetsberättelse Årsredovisning. 2009 Verksamhetsberättelse Årsredovisning

Verksamhetsberättelse Årsredovisning. 2009 Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2010 Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2009 Verksamhetsberättelse Årsredovisning Verksamhetsberättelsen 2010 Intervju Eva Nordmark...4. Fråga till FS-ledamöterna...7 SKTFs mål 2012... 13 Förbundsmötet

Läs mer

Vem har makten över samhällsidéerna? en sammanfattning

Vem har makten över samhällsidéerna? en sammanfattning Vem har makten över samhällsidéerna? en sammanfattning Svenska näringslivsintressen ligger bakom merparten av svenska tankesmedjor. Av de sjutton någorlunda stora och kända idébaserade instituten är 10

Läs mer

ABF mitt i debatten. ABFs förbundssekreterare

ABF mitt i debatten. ABFs förbundssekreterare ABF mitt i debatten under 2005 har Arbetarnas Bildningsförbund kraftigt minskat antalet deltagare i vår verksamhet. Året innan deltog 635 666 i våra studiecirklar, under 2005 var det 599 729. Det är en

Läs mer

Årsberättelse 2012. Releasefrukost för Hertha på Internationella kvinnodagen med Anne Jalakas och Birgitta Wistrand från redaktionen.

Årsberättelse 2012. Releasefrukost för Hertha på Internationella kvinnodagen med Anne Jalakas och Birgitta Wistrand från redaktionen. Årsberättelse 2012 NR 2 2013 Information från Fredrika Bremer Förbundet Efter kl. 15:51 jobbar kvinnor gratis. Varje dag. Hög tid för lön hela dagen! Releasefrukost för Hertha på Internationella kvinnodagen

Läs mer

Förbundsordförande. och trygghet, kommunpolitiskt program 2011 Kapitel 10 Stärkt medborgarinflytande. Motioner 86-112

Förbundsordförande. och trygghet, kommunpolitiskt program 2011 Kapitel 10 Stärkt medborgarinflytande. Motioner 86-112 LEDARE Regeringen saknar inte visioner Blå Skåne Runt om i världen rasar kriser av olika slag. I både USA och Europa slåss regeringar med skenande underskott och ohållbara system. I Sverige är situationen

Läs mer

ALLT DU BEHÖVER VETA OM FESTIVALET. Strömstad 3-9 augusti

ALLT DU BEHÖVER VETA OM FESTIVALET. Strömstad 3-9 augusti ALLT DU BEHÖVER VETA OM FESTIVALET Strömstad 3-9 augusti VÄLKOMMEN TILL FESTIVALET! Äntligen är det dags för sommarens stora händelse. Äntligen samlas vi, ungdomar från hela landet som vill arbeta för

Läs mer

Ordförande har ordet 2006

Ordförande har ordet 2006 Verksamhetsberättelse 2006 Ordförande har ordet 2006 Så har ännu ett händelserikt år gått, ett år fyllt av kreativt engagemang och en hel del slit. RFSU:s verksamhet växer lokalt, nationellt och internationellt,

Läs mer

Verksam hetsber ättelse

Verksam hetsber ättelse Verksam hetsber ättelse 2011 Verksamhetsberättelse för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Innehållsförteckning Inledning 4 Ordföranden har ordet 4 Detta är STIL 7 Styrelsen 7 Intressepolitik

Läs mer

rapport nr 38/2011 SAMVERKAN INTE SAMMANBLANDNING En rapport om förändrade villkor för facklig-politisk samverkan Av Johan Rydstedt

rapport nr 38/2011 SAMVERKAN INTE SAMMANBLANDNING En rapport om förändrade villkor för facklig-politisk samverkan Av Johan Rydstedt rapport nr 38/2011 SAMVERKAN INTE SAMMANBLANDNING En rapport om förändrade villkor för facklig-politisk samverkan Av Johan Rydstedt Rapporten Samverkan, inte sammanblandning" utgiven av Arbetarrörelsens

Läs mer

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2012 Innehåll Annika Strandhäll om året som gått... 3 Mål 2012 och Vi bygger Vision... 6 Förbundsstyrelsen... 9 2012: Året då Vision fortsatte växa... 13 Visions

Läs mer

Morgonbris tidning utgiven av S-kvinnor. Årgång:107. Nummer 2 2011. 40kr. KOM IGEN LENA!

Morgonbris tidning utgiven av S-kvinnor. Årgång:107. Nummer 2 2011. 40kr. KOM IGEN LENA! Rapport från arbetsgrupperna Framtidskommissionen Första maj morgonbris Morgonbris tidning utgiven av S-kvinnor. Årgång:107. Nummer 2 2011. 40kr. Extra Extra Partikongress! nystart men vart tog feminismen

Läs mer

SKR. Verksamhets berättelse. www.kvinnojouren.se. Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund. MailJouren

SKR. Verksamhets berättelse. www.kvinnojouren.se. Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund. MailJouren SKR Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund Läs om MailJouren Tjejjouren.se barnperspektivet sexköpslagen Jourbesök med mera... 2010 Verksamhets berättelse www.kvinnojouren.se 1 Inledning Min resa

Läs mer

Jennie Sennemark, klubbordförande Medborgarskolan: Engagemang betyder inte att man måste förändra världen. Små förändringar som höjoch sänkbara bord

Jennie Sennemark, klubbordförande Medborgarskolan: Engagemang betyder inte att man måste förändra världen. Små förändringar som höjoch sänkbara bord w 5:2014 Jennie Sennemark, klubbordförande Medborgarskolan: Engagemang betyder inte att man måste förändra världen. Små förändringar som höjoch sänkbara bord kan göra skillnad för medlemmarna! SPÄNNANDE

Läs mer

Framtidens journalistik och fortbildning. 40 år med Journalistfonden för vidareutbildning

Framtidens journalistik och fortbildning. 40 år med Journalistfonden för vidareutbildning Framtidens journalistik och fortbildning 40 år med Journalistfonden för vidareutbildning Dokumentation av ett seminarium den 12 november 2009 Torbjörn von Krogh (red) Stiftelsen Journalistfonden för vidareutbildning

Läs mer

Nyhetsbrev. Skaffa bättre koll och större kontroll över din pension!

Nyhetsbrev. Skaffa bättre koll och större kontroll över din pension! Nyhetsbrev NR 4 2012 Information från Fredrika Bremer Förbundet Välkommen in på nya hemsidan! www.fredrikabremer.se Skaffa bättre koll och större kontroll över din pension! Fredrika Bremer Förbundet kommer

Läs mer

DAGENS ETC. Vi vill. mer än en tredje pappamånad. Mindre makt till Islands folk. Maria Sveland: Jag är en stolt gnällfeminist

DAGENS ETC. Vi vill. mer än en tredje pappamånad. Mindre makt till Islands folk. Maria Sveland: Jag är en stolt gnällfeminist KRÖNIKA S.27 Maria Sveland: Jag är en stolt gnällfeminist REPORTAGE S.12-14 Mindre makt till Islands folk INRIKES S.10 KD-politiker kräver fortsatt hård linje i migrationsfrågan MÅNDAG 2 FEBRUARI 2015

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010 Socialdemokraterna

Verksamhetsberättelse 2010 Socialdemokraterna Verksamhetsberättelse 2010 Socialdemokraterna 1 Innehållsförteckning Verksamhetsåret 2010 jobb och nya möjligheter...3 Partiets verksamhet i siffror...4 Valrörelsen 2010...8 Etablering av en ny gemensam

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Förbundsordföranden har ordet 2012 blev i många avseenden ett motsägelsefullt år för journalistiken i Sverige. Redaktionellt material spreds och diskuterades kanske mer än någonsin,

Läs mer

Verksamhetsberättelse. inklusive årsredovisning 2008

Verksamhetsberättelse. inklusive årsredovisning 2008 Verksamhetsberättelse inklusive årsredovisning 2008 2 innehållsförteckning förord Innehåll Steg i rätt riktning 2 Året som gick i korthet 4 2008 vad ville vi uppnå? 6 Att skapa en rörelse 7 Värderingsförändringen

Läs mer

Verksamhetsberättelser 2009 2012

Verksamhetsberättelser 2009 2012 Akademikernas ansvar Verksamhetsberättelser 2009 2012 Verksamhetsberättelser 2009-2012 Sammanställningen av s verksamhetsberättelser för åren 2009-2012 bifogas exklusive bilagorna för bokslut för de enskilda

Läs mer

O O T TAL KR CK. Arbete & nya möjligheter. Empati är inget man föds med SVENSKA EU-POLITIKERS SYN PÅ EU-STÖDET

O O T TAL KR CK. Arbete & nya möjligheter. Empati är inget man föds med SVENSKA EU-POLITIKERS SYN PÅ EU-STÖDET HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN Arbete & nya möjligheter T TAL KR CK O O SVENSKA EU-POLITIKERS SYN PÅ EU-STÖDET Göran Färm (s) sidan 11 Cecilia Wikström (fp) sidan 10 Empati

Läs mer

Fuglesang är en av alumnerna som blir allt viktigare för högskolan 17/2012. sid 6. Högskolan har effektivitetsproblem sid 10

Fuglesang är en av alumnerna som blir allt viktigare för högskolan 17/2012. sid 6. Högskolan har effektivitetsproblem sid 10 17/2012 Fuglesang är en av alumnerna som blir allt viktigare för högskolan sid 6 Forskning Dubbla budskap i propositionen sid 4 Karriär Doktorand behöver seniorers närvaro sid 8 ESO-rapport Högskolan har

Läs mer