Verksamhetsberättelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse"

Transkript

1 2011 Verksamhetsberättelse

2 verksamhetsberättelse 2011 arenagruppen arena medier...8 bokförlaget atlas arena idé arenauniversitetet premiss förlag arena skolinformation slutord bilagor - Styrelsen, Medarbetare, Abonnenter, Arenagruppens vänner 35

3 Förord Arenagruppen bedriver idag en bred och varierad verksamhet inom opinions- och idébildning. Arenagruppen är nu en etablerad arena för radikal och progressiv samhällsdebatt och nätverksbyggande. I nuvarande form har Arenagruppen existerat i drygt tio år. Men Arenagruppens historia inleddes redan när tidskriften Arena kom ut med sitt första nummer hösten Under snart två decennier har vi med mycket knappa resurser byggt upp vår verksamhet som nu tar allt större plats i den offentliga debatten och påverkar den politiska dagordningen. Arenagruppen har en fortsatt stor uppgift. Den borgerliga mediedominansen i kombination med en kraftig övervikt av konservativa och högerorienterade tankesmedjor och opinionsbildare, gör behovet av alternativa röster och perspektiv som utgår ifrån löntagarnas och medborgarnas perspektiv stort. Arenagruppen vill tillsammans med andra på olika sätt utmana denna idédominans och bredda samhällsdebatten. Tillsammans med vänner och likasinnade ska vi fortsätta utveckla vår verksamhet. Vi gör det med gott humör och stort självförtroende. Vår erfarenhet visar att det går att förändra med goda idéer, hög kompetens, uthållighet, tålamod och mod. För vi vet att vår verksamhet är nödvändigare än någonsin! Håkan A Bengtsson VD Arenagruppen 3

4 arenagruppen verksamhetsberättelse

5 2011 Arenagruppens 2011 präglades av både konsolidering och utveckling. Vår roll som progressiv och radikal aktör i den offentliga debatten har ökat under det gångna året. Sammantaget har vi ett stort genomslag i den offentliga debatten i Sverige. Anställda på Arenagruppen är mycket efterfrågade i offentliga debatter, i radio och teve. Inte minst de olika skribenterna på Dagens Arena och i Arena, som ofta framträder i exempelvis Godmorgon världens panel och i en rad andra sammanhang. De böcker vi ger ut i Atlas har stor betydelse och stort genomslag. En av 2011 års mest uppmärksammade debatter om det finns lyckliga skilsmässor utgick från en Atlasbok, nämligen Maria Svelands och Katarina Wennstams bok Happy, happy. Under året utvecklades den nystartade verksamheten Arena Skolinformation mycket positivt. Verksamheten inleddes redan under 2010, då det första materialet Arbetslivet togs fram och distribuerades till gymnasieskolor runt om i landet. Under 2011 hade vi distribuerat över material! Ett av de mest beställda materialen till gymnasieskolorna totalt sett. Det visar vilket stort behov som funnits av material om arbetsmarknaden som inte bara utgår från näringslivsorganisationernas intresse. Detta Arenagruppsinitiativ är ett tydligt exempel där vi tillsammans med andra identifierat ett stort behov och sedan gjort något konkret för att fylla behovet. Arena medier är den största verksamheten inom Arenagruppen med båda egna tidningar och uppdragsutgivning. Flera av chefredaktörerna och medarbetarna har varit flitiga gäster i olika paneler och soffprogram. Året präglades av utveckling av respektive tidning och av att utveckla tydligare strategier för bättre genomslag i olika sociala medier. Nättidningen Dagens Arena utvecklades definitivt från en ledarsida till en etablerad, respekterad och citerad nyhetstidning på nätet med egen profil. Arbetet har lett till ökad läsbarhet, att redaktionens nyhetsarbete lyfts fram och att sidan kontinuerligt uppdateras och hålls intressant. Debatt och ledare har lyfts upp, internationella krönikor på söndagar har införts och bloggarna har fått mer av nyhetskaraktär. Tidskriften Arena fortsätter att fylla en viktig funktion i den kultur- och idépolitiska debatten, där bland annat debatter om skitjobb och Socialdemokraternas integrationspolitik tog fart utifrån artiklar i tidskriften. Arena fick i oktober en ny chefredaktör, Mikael Feldbaum, och före årsskiftet blev det klart att Malena Rydell skulle efterträda Devrim Mavi efter årsskiftet som den andra chefredaktören. Även våra uppdragstidningar Akademikern och Chefstidningen fortsatte att utvecklas. Akademikern fick ett delvis nytt ansikte med förändringar till form och innehåll, med en mer strukturerad indelning av det redaktionella materialet. Chefstidningen kom under 2011 ut med sitt femtionde nummer sedan starten 2005, då tidskriften hette LOOP. I jubileumsnumret gjordes tillbakablickar och vad hände sen-nedslag. Tidskriften OmVärlden publicerade flera kritiska granskningar av konkreta biståndsprojekt och bidrog till en levande debatt om biståndspolitiken, bland annat genom debattantologin Bistånd är politik. Under året började också publiceringen av digitala nyhetsbrev varannan vecka. Bokförlaget Atlas hade ett mycket bra år. Förlagsbranschen befinner sig i en stark strukturomvandling med fortsatt snabba förändringar där de stora förlagen ytterligare stärker sin dominans över distributionen. Atlas 5

6 arenagruppen verksamhetsberättelse 2011 arbetar tillsammans med andra mindre bokförlag inom De oberoende för att få till stånd en gemensam satsning på e-böcker. Atlas har också under året konverterat all sin tidigare utgivning till e-boksformat vilket stärker oss inför framtiden. Höstens bokutgivning gav stor publicitet och försäljningsframgångar. Arena Idé har under året fortsatt raden av samarbeten och projekt inom välfärd, kultur och ekonomi. Rapporter har publicerats och en mängd olika seminarier har genomförts i egen regi och tillsammans med andra. Under året startade Arenagruppen projektet Facklig förnyelse och förändring för att visa det intensiva utvecklings- och förändringsarbete som pågår inom fackförbund för att kunna svara upp mot medlemmarnas behov. Det har varit tuffa år för de svenska fackföreningarna som dock inte varit passiva. Projektet vill lyfta fram det spännande arbete som sker på många håll men som inte nått ut i tillräcklig omfattning. Arbetet med att hitta en långsiktig finansiering av Arena Idés tankesmedja intensifierades under året med en särskild projektgrupp i styrelsen och en projektanställd under delar av året. Under året genomfördes studieresor till såväl Oslo som Berlin och flera frukostseminarier arrangerades för att diskutera utvecklingen av tankesmedjan. I slutet av året ställde sig styrelsen bakom inriktning, organisation och finansieringsmodell för tankesmedjan. Arena Program och Universitet har också under året fortsatt sitt arbete att erbjuda öppna och skräddarsydda utbildningar och samarbeta om kurser och seminarier. Under året blev Arenagruppen samarbetspartner till Miljöpartiet i Stockholms Bar Grön tillsammans med Fores, Cogito och Studieförbundet Vuxenskolan. Bar Grön är en mötesplats för mingel, samvaro och samtal om politik, engagemang och framtidsvisioner och under hösten genomfördes två seminariekvällar. Under hösten beslutade Arenagruppen att bilda ett nytt bolag, Arena Opinion, som startade den 1 januari Arenagruppen har länge diskuterat möjligheten att också kunna erbjuda främst organisationer och samarbetspartners stöd i kommunikations- och opinionsbildningsarbete. Genom ett långsiktigt projekt med en grupp fackliga organisationer blev det nu möjligt att starta Arena Opinion som blir ett bra komplement till vår övriga verksamhet. Som tydligt framgår av verksamhetsberättelsen så fortsätter Arenagruppen att växa och få en allt bredare verksamhet. För att möta detta och erbjuda en bättre arbetsmiljö och kunna hantera kommande förändringar, genomfördes en rad organisationsförändringar vid årsskiftet. Mer resurser för administration, ekonomi och personalfrågor, ökat stöd för att arbeta med strategiska samarbeten externt och sammanslagning av bokförlagen Atlas och Premiss är några av förändringarna. En ny tjänst som vice VD inrättades också. Omsättningen har ökat under året för att nu uppgå till omkring 40 miljoner kronor. Det ekonomiska resultatet blev emellertid en besvikelse och slutade med ett mindre överskott. För en så stor verksamhet som Arenagruppen bedriver behövs ett betydande överskott för att kunna hantera oväntade förändringar och ge trygghet för våra anställda. Detta visar hur viktigt det är för oss att verkligen fokusera på det långsiktiga och strategiska arbetet framöver. Som framgår ovan fortsätter vårt uppdrag att främja en radikal och progressiv samhällsdebatt i oförminskad styrka. Med dessa ord överlämnar styrelsen sin verksamhetsberättelse för arenagruppen 2011

7 Arenagruppens värdegrund Arenagruppen utgår från en radikal och progressiv syn på samhället. Vi försöker se med nyfikenhet på samtidens problem och framtidens möjligheter. Vi är en ideell förening som står oberoende från partier och organisationer. Vi vill påverka samhällsdebatten och idébildningen. Utgångspunkten är våra värderingar: demokrati, frihet, jämlikhet, solidaritet, jämställdhet och rättvisa. Vi utgår inte från något på förhand givet program eller trossystem. Vi vill undersöka vår samtid och påverka framtiden. Vi är en arena för en samhällsdebatt präglad av bredd och mångfald. Vi strävar efter att olika röster ska komma till tals. Vi hyser en stark tilltro till demokratins möjligheter. Demokratin är ett sätt att fatta beslut om våra gemensamma angelägenheter. Hierarkiska och auktoritära idéer står i motsatsställning till vår syn på demokratin. Strukturer och värderingar som hindrar människors fria utveckling bör kritiseras. Demokratin måste i framtiden stärkas på lokal och nationell nivå men också etableras globalt. Arenagruppen är en arena för en bred och nyfiken samhällsdebatt är en obunden och ideell förening är ett forum för dialog och ömsesidig respekt i det offentliga samtalet är ett nätverk av samhällsintresserade medborgare är en arena för folkbildning i vår tid bedriver en radikal och progressiv opinionsbildning 7

8 Arena Medier är Arenagruppens eget mediehus. Under året 2011 producerades fem olika tidningar, varav två egna: nättidningen Dagens ARENA MEDIER producerar dels Arenagruppens tidningar, dels tidningar på uppdrag åt andra organi- Arena respektive tidskriften Arena. De övriga tre görs på uppdrag: Akademikern sationer. De egna och tidningarna Chefstidningen är tidskriften Arena på uppdrag av Akademikerförbundet och nättidningen SSR samt Dagens OmVärlden, Arena. Externa som tidningar sedan 2010 görs på uppdrag av Sida som görs på uppdrag var när verksamhetsåret inleddes Akademikern med och Global Chefstidningen, Reporting. båda Ambitionen ägda har varit att öka våra tillsammans prenumerationer av Akademikerförbundet och förbättra SSR. synergierna mellan våra tidningar. Ett stort Under våren 2010 lade Arena Medier, tillsammans med Global Reporting, ett anbud på Sidas tid- arbete har också lagts ned på att nå ut bättre via varandras kanaler och i sociala ning OmVärlden. medier. Allt I juni fler erhölls hittar det oss positiva via Facebook, beskedet att upphandlingen hade vunnits. En redaktion Twitter och andra kanaler. upprättades och 1 juni tillträdde Jesper Bengtsson och Anki Wood som chefredaktör respektive redaktionschef. 1 september flyttade de in i Arenagruppens lokaler. Global Reporting, som har sitt kontor i Gamla stan, utgör den resterande delen av redaktionen. arenagruppen verksamhetsberättelse 2011 UNDER 2010 HAR tidskriften Arena kommit ut med sex nummer och fortsatt att väcka debatt och diskussioner. Den grafiska formen har utvecklats och tidningen har fortsatt lyckats kombinera ett samtida formspråk med läsvänlighet. Under februari kom Devrim Mavi tillbaka från sin föräldraledighet och Olav Fumarola Unsgaard började som chefredaktör när Karolina Ramqvist blev föräldraledig. I samarbete med Clandestinofestivalen i Göteborg deltog Arenas grundare och tidigare chefredaktör Per Wirtén i ett samtal om stadspolitik utifrån sin bok Där jag kommer från kriget mot förorten lett av Olav Fumarola Unsgaard den 12 juni Hösten inleddes med ett välbesökt samtal med konstkritikern och kuratorn Maria Lind som också var intervjuad i Arena. På Socialistiskt forum som ägde rum 27 november 2011 ordnade Arena ett välbesökt samtal om den ekonomiska krisen och vänsterns svårigheter at bemöta den. Deltagare var Anna Hellgren, Björn Elmbrant och Jonas Sjöstedt. Samtalet sändes också på SVT 24. Antalet prenumeranter under 2010 har varit run 3000, vilket följer de senaste årens trend och fö tredje året i rad har Arena beviljats kulturtidskrifts stöd från Kulturrådet på kronor. 8 ARENA MEDIER

9 Verksamhetsåret 2011 bekräftade Dagens Arenas utveckling från en ledarsida till en etablerad, respekterad och citerad nyhetstidning på nätet med egen profil. Utifrån ett tiopunktsprogram har Dagens Arena utvecklats under året för att få ökad läsbarhet, få fram redaktionens nyhetsarbete och hålla sidan kontinuerligt uppdaterad och intressant. En tydligare bildstrategi har tagits fram, debatt och ledare har lyfts upp, internationella krönikor på söndagar har införts och bloggarna har fått mer av nyhetskaraktär. Parallellt med detta har webbsidan gjorts om tack vare ett intensivt arbete under våren, under ledning av Maria Georgieva och i nära samarbete med webbyrån Klandestino AB. Omgörningen var klar precis lagom till Almedalsveckan i juli. Antalet läsare har vuxit kraftigt under 2011 och Dagens Arena har nått en ny nivå vad gäller såväl genomslag som kontinuerlig trafik. Dagens Arena har totalt haft besökare under året, varav unika besökare. Det totala antalet sidvisningar uppgick till , vilket är en ökning på +69,4 procent. De helt unika besökarna har ökat med +85,5 procent. Sedan politikerveckan i Almedalen har Dagens Arena uppnått en jämnare webbstatistik, med mellan och besökare varje dag. Besöksantalet varierar från månad till månad, beroende på nyhetsläget. Genomsnittstiden per besökare på Dagens Arena ökar, och sidvisningarna är fler. Mer än hälften av alla besökare når i dag sidan via sociala medier (i synnerhet Twitter och Facebook). Pressklippen har ökat med ca 100 procent under 2011, till ungefär pressklipp totalt. Dagens Arena har numera aktivitet sju dagar i veckan, tack vare helgledaren på lördagar och den internationella krönikan på söndagar, vilket också har jämnat ut besöksstatistiken. Antalet prenumeranter på nyhetsbrevet uppgår till strax under 8 000, vilket är något mindre än Under året har vi sett att intresset för vårt nyhetsbrev har minskat något, samtidigt som intresset via Twitter och Facebook ökat kraftigt. Det är en förskjutning som speglar utvecklingen på nätet i övrigt. Av Dagens Arenas läsare under 2011 har (42,3 procent) kommit till sidan via hänvisningswebbplatser i sociala medier, som Twitter och Facebook (36,1 procent) surfade in direkt på sajten kom via olika sökmotorer (18,9 procent) hittade till sidan via övriga kanaler, som nyhetsbrevet (2,7 procent). Annonseringen under året hade några förväntade toppar, i synnerhet inför Almedalsveckan. En rad fackförbund har också marknadsfört sina kampanjer på Dagens Arena. Även utbytesannonseringen och samarbeten med andra organisationer har gett resultat. Tidigare har enskilda ledartexter varit de största trafikkällorna, men under det gångna verksamhetsåret har flera nyhetstexter fått lika mycket och i vissa fall mer genomslag. Ett exempel är den snabba intervjun med Laura Hartman, som via Dagens Arena berättade varför hon valde att lämna SNS. Ett annat exempel är bloggposten med bilden som visar varför det blev Juholt. 9

10 arenagruppen verksamhetsberättelse 2011 Ett tredje exempel är intervjun med Maryam Yazdanfar i vilken hon bekräftade att Håkan Juholts stab stod bakom förslaget om temporära medborgarskap. En rad reportage fick också många läsare och genomslag i andra medier. Exempel är granskningen av Christer G. Wennerholms styrning av SL och faiblesse för spårväg samt reportaget om en dödsolycka och brister i arbetsmiljöarbetet hos vindskraftsbyggarna Enercon. Den ledare som drog mest trafik under 2011 var En antifacklig partiledare om Centerns nya partiledare Annie Lööf. Andra exempel är Efter tragedin på Utøya, Juholtaffären är inte slut samt Tid att avliva myter om rut-avdraget. I sammanfattning citeras Dagens Arena i större utsträckning som en nyhetskälla i andra medier, vilket ökar det totala genomslaget. Under 2011 har genomslaget för Dagens Arenas ledarsida ökat ytterligare, både sett till antalet pressklipp och närvaron i etermedier. Dagens Arena har till exempel två ledarskribenter som regelbundet medverkar i panelen i SR:s Godmorgon, världen! (Eric Sundström och Per Wirtén). Ledarna citeras även regelbundet i SR:s Tidningskrönikan. Krisen inom socialdemokratin, men även det kommande presidentvalet i USA, gjorde att Dagens Arenas ledarsida i allmänhet och chefredaktören i synnerhet fick möjlighet att regelbundet medverka i nyhetsinslag och program i bland annat SR (Godmorgon, världen!, Studio Ett, P1 Morgon, Alltid Nyheter), SVT (Agenda, Gomorron Sverige, dokumentären Spelet bakom kulisserna, SVT Forum), TV4 (Nyheterna, Nyhetsmorgon). Flera av ledarskribenterna har också deltagit i seminarier, föreläsningar och öppna samtal. Under året knöts även Johanna Palmström till ledarredaktionen. Att Palmström är en av Bangs chefredaktörer var en medveten tanke som syftar till att knyta närmare band mellan Dagens Arena och en tidning som finns i samma politiska sfär. Ett nytt samarbete inleddes med Karlskoga- Kuriren, som återpublicerar våra texter på ledarplats i pappersupplagan ett par gånger varje vecka. Förutom att åsikterna sprids till tidningens prenumeranter i framför allt Värmland har samarbetet medfört ett ekonomiskt tillskott. En av årets höjdpunkter var, som vanligt, Almedalsveckan då såväl nyhetsredaktionen som stora delar av ledarredaktionen begav sig till Visby. Dagens Arena uppdaterades intensivt under veckan med såväl opinions- som nyhetstexter. Flera medarbetare deltog också i en rad seminarier, både som panelister och som 10 arena medier

11 Akademikern moderatorer. Innan Håkan Juholts tal på fredagen i Almedalen anordnade Dagens Arena, tillsammans med Aftonbladets ledarsida, en progressiv pressklubb på O Learys där opinionsbildare samlades för att diskutera sina förväntningar på talet. Under året har vi även, på ledarskribenternas uppmaning, gjort en ansträngning i syfte att hyfsa diskussionen i kommentarsfältet under ledartexterna. Numer krävs att du aktivt konfirmerar din webbadress om du ska kunna kommentera, vi modererar diskussionen hårdare, och i synnerhet chefredaktören deltar aktivt i vissa så kallade kommentarstrådar. Resultatet har hittills varit positivt. Ledarskribenter under 2011 var Eric Sundström, Håkan A Bengtsson, Nisha Besara, Björn Elmbrant, Anna Hellgren, Devrim Mavi, Johanna Palmström, Mikael Feldbaum och Per Wirtén. Devrim Mavi slutade som chefredaktör för Arena vid årsskiftet 2011/12 i och valde då att också sluta som ledarskribent. Även Nisha Besara lämnade Arenagruppen under hösten 2011 och lämnade i samband med detta även ledarredaktionen. Redaktörerna på nyhetsredaktionen var under året Victor Bernhardtz, Mikael Färnbo, Yonna Waltersson och Magnus Åsblad. Maria Georgieva har ingått i redaktionen, formellt med en halvtidstjänst, i den roll som webbstrateg och marknadsförare som hon även har på Arenagruppen i övrigt. Akademikern är Akademikerförbundet SSR:s medlemstidning, med tonvikt på fackliga frågor och arbetsmarknad. Innehållet speglar medlemmarnas situation på jobbet och tar upp aktuella yrkesfrågor och samhälls- och välfärdsfrågor ur ett bredare perspektiv. Flera uppmärksammande reportage ägnades åt privatiseringens konsekvenser och förutsättningar. Exempelvis var Akademikern tidigt ute med att beskriva de dilemman som uppstår när vinstintressen tar över äldreomsorgen en fråga som senare blev högaktuell i samband med Caremaskandalen. I andra reportage belystes och jämfördes den sociala tryggheten i de olika nordiska länderna. Akademikern tog även upp den aktuella debatten om hushållsnära tjänster och ämnen som glesbygden, familjeliv och pensioner. Upptakten inför avtalsrörelsen 2012 speglades i ett tema och flera uppföljande artiklar. Andra ämnen var samhällsvetarnas nätverksarbete, mentorskap, etik och behovet av kompetensutveckling. Under 2011 fick tidningen ett delvis nytt ansikte med förändringar till form och innehåll, med en mer strukturerad indelning av det redaktionella materialet. Nya avdelningar blev bland annat angeläget, heta stolen, du och facket och på jobbet. Ett urval artiklar och krönikor publicerades på Det gick också att ladda ned tidningen via Qiozk. Upplagan steg under året. TS-kontrollerad upplaga var , vilket ska jämföras med år Produktionen görs av Arenagruppen. Margaretha Holmqvist är chefredaktör och ansvarig utgivare. Layout och form görs av Cajsa Unnbom. foto: denny lorentzen foto: anna-lena lundqvist 11

12 foto: emilia bergmark jiménez Chefstidningen HR och ledarskapsmagasin för akademiker 2011 ill: emma hanqu ist Chefstidningen kom under 2011 ut med sitt femtionde nummer sedan starten 2005, då tidskriften hette LOOP. I jubileumsnumret gjordes tillbakablickar och vad hände sen-nedslag. Övriga ämnen i årets åtta nummer var bland annat intern kommunikation, mångfald, rekrytering, öppen innovation, arbetsmiljö och privatekonomi. Inom avdelningarna Ledarskapsutmaningen och Trenden har vitt skilda ämnen berörts, som att leda medarbetare i kris, lean -produktion, whistleblowers, diskriminering och vett & etikett på kontoret. I Modelltestet har åtta metoder från kreativitet till tydliga arbetsprocesser beskrivits, testats och betygssatts. Chefstidningen ges som medlemsförmån till chefer, personalvetare, beteendevetare och egenföretagare inom Akademikerförbundet SSR. Chefer inom FSA och Tjänstetandläkarna har också Chefstidningen som sin ledarskapstidskrift. Tidningen finns till lösnummerförsäljning genom Presstopp och för digital nedladdning via Qiozk. Produktionen görs av Arenagruppen. Chefredaktör är Eva Brandsma, layout och form görs av Cajsa Unnbom. Under året nästan dubblerades annonsintäkterna för Chefstidningen. TS upplagan var år arenagruppen verksamhetsberättelse 2011 Tidskriften Arena Tidskriften Arena har under 2011 kommit ut med sex nummer. Tidningens redaktörer har också deltagit i seminarier anordnade av såväl Arena som andra aktörer. En föreläsningsserie om populism arrangerades till exempel i samarbete med Reorient och ABF Stockholm. En av tidningens grundare, Per Wirtén, samtalade i ett samarrangemang med ABF om främlingsfientlighet i Europa. Arena nummer 6 presenterades på ett välbesökt samtal om stadsplanering i Arenagruppens lokaler. Chefredaktören Devrim Mavi har också deltagit vid ett flertal tillfällen i riksmedia, till exempel Sveriges Radio och TV4. Redaktionen deltog också på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg Nummer 1:s tema om psykoanalys uppmärksammades av många medier, till exempel Aftonbladet. Vi fick en diskussion om skitjobb i medierna efter artikeln i Arena nr 4. Debatten om Socialdemokraternas integrationspolitik tog fart i till exempel Aftonbladet och Göteborgsposten efter en artikel av Devrim Mavi i Arena nr 6. I oktober tillträdde en ny chefredaktör, Mikael Feldbaum. Vid årsskiftet slutade tidningens mångåriga chefredaktör Devrim Mavi och anställningskontrakt skrevs med Malena Rydell som ny chefredaktör. TS-upplagan ökade under året med 15 procent. Av distribuerade exemplar säljs 700 exemplar av tidningen i butik och exemplar når prenumeranter med post. Arena beviljades kronor i stöd från Kulturrådet. I samarbete med föreningen Ord och Bild beviljades Arena också kronor i stöd av Kulturrådet för översättningar av tidningens material till engelska för publicering på Eurozine.com. Under året har Arenas texter publicerats och spridits i sociala medier i hela Europa genom Eurozine.com. 12 arena medier

13 Tidskriften OmVärlden Tidskriften OmVärlden berättar om globala frågor och utveckling och kom under 2011 ut med åtta nummer. Viktiga teman under året var kvinnor och utveckling, kollapsade stater som hinder för utveckling, demokratiseringsprocesser och näringslivets och handelns roll som utvecklingsfaktor. Tidskriften publicerade flera kritiska granskningar av konkreta biståndsprojekt och bidrog till en levande debatt om biståndspolitiken, bland annat genom debattantologin Bistånd är politik, som gavs ut i samarbete med Silc. Under året publicerade OmVärlden även ett nyhetsbrev, med utgivning varannan vecka, och medverkade på en rad olika events, både som arrangör, medarrangör och utställare. Vid varje nytt nummer av tidningen arrangerades ett seminarium eller liknande. OmVärldens chefredaktör var flitigt medverkande i debatter och anföranden och i de breda massmedierna. Tidskriftens upplaga var under året 8 000, varav cirka var prenumererad upplaga och lösnummerförsäljning. Resten distribueras via Sida, som är ägare av tidskriften, och vid evenemang och liknande. OmVärlden var även aktiv på internet, med hemsidan och på Facebook, där tidningen har följare. OmVärldens chefredaktör och ansvarig utgivare var under året Jesper Bengtsson. 13

14 Bokförlaget Atlas hade ett mycket bra år. Förlagsbranschen befinner sig i en stark strukturomvandling med fortsatt snabba förändringar där de stora förlagen ytterligare stärker sin dominans över distributionen. Atlas arbetar tillsammans med andra mindre bokförlag inom De oberoende för att få till stånd en gemensam satsning på e-böcker. Atlas har också under året konverterat all sin tidigare utgivning till e-boksformat vilket stärker oss inför framtiden. Höstens bokutgivning gav stor publicitet och försäljningsframgångar. arenagruppen verksamhetsberättelse

15 Under 2011 publicerade Bokförlaget Atlas 25 nya titlar. Årets succé var utan tvekan Maria Svelands och Katharina Wennstams Happy, happy en bok om skilsmässa som blev ett av höstens stora debattämne. Det mediala genomslaget för boken liknar inget tidigare i förlagets historia och glädjande nog resulterade det även i höga försäljningssiffror. Boken släpptes i september och trycktes om vid två tillfällen under hösten. Pocketrättigheterna till Happy, happy såldes till Månpocket och likaså utlandsrättigheterna som gick till det danska förlaget People s Press. Samma dag som Nobelpristagaren i litteratur skulle tillkännages pryddes omslaget till DN Kultur för andra året i rad av Alice Munro. Något Nobelpris blev det nu inte, i alla fall inte i år, men försäljningen av Munro fick ytterligare en skjuts. Under hösten fick vi ytterligare en säljframgång i Stina Lundberg Dabrowskis självbiografiska Stina om Stina och konsten att intervjua. När Stina tog Jens Stoltenberg i handen och gjorde ett av sina hopp i programmet Skavlan passerade boken ex. Viktiga titlar under året var annars översättningen av den kanadensiska novellisten Mavis Gallant och flera utpräglade Atlasförfattare märktes i utgivningen som till exempel Mattias Hagberg och Walter Repo. Under våren lanserade vi även ett nytt imprint, Atlas reportage, och kunde med det ytterligare stärka vår ställning som förnyare av det svenska reportaget. I början av hösten släpptes Richard Björnelids reportagebok om SAS, förstaupplagan sålde slut och förberedelser gjordes för pocketutgivning. Samarbetet med Fronesis fortsatte med utgivning av två akademiska titlar var annars ett år med fortsatt snabba förändringar inom bokbranschen. De större förlagen Bonniers och Norstedts ökade sitt inflytande över distributionskanalerna, något som kritiserades av nätverket De oberoende som Atlas under 2009 varit med om att ta initiativ till, där tolv av Sveriges ledande kvalitetsförlag gått samman. Många av de mellanstora förlagen tvingades se sjunkande säljsiffror under Under året fördjupades samarbetet inom De oberoende med bland annat en gemensam satsning på e-böcker. Under året fullbordades Atlas långsiktiga investering i konvertering av samtliga titlar till e-pubformat. Vid årets slut fanns hela Atlas backlist och nyheter tillgängliga som e-böcker, något som stärkte Atlas ställning som ett av de förlag som är väl rustade för framtida förändringar i läs- och köpvanor. I det delvis förändrade landskapet ägnades mycket arbete på Atlas under 2011 åt att hitta en ny organisation och få ordning på förlagets ekonomi. Förutom satsningen på e-böcker gjordes också en strategisk satsning på att öka egenförsäljningen samt att teckna samarbetsavtal med utländsk agent som tillförsäkrar Atlas procent på utlandsförsäljning. Under hösten gjordes förberedelser för att under 2012 ta över Arenagruppens uppdragsutgivning för att på sikt ytterligare öka stabiliteten i förlagets ekonomi. Förlaget deltog på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg och anordnade under året en rad utåtriktade författarsamtal i bland annat ABF-huset och på Södra teatern. Under året publicerade Månpocket Magnus Lintons Cocaina och Stephan Mendel-Enks Tre apor. 15

16 Atlas utgivning under 2011 Hagberg Herredjuret inbunden Gallant Från det femtonde distriktet inbunden Sahlström Gå hem inbunden Ambjörnsson Mitt förnamn är Ronny storpocket Ambjörnsson Mansmyter POD Ambjörnsson Öst och väst POD Malm Hatet mot muslimer pocket Harvey Ojämlikhetens nya geografi storpocket Burman, Lennerhed Sekelslut POD Agerman, Östlund Insiders storpocket Fröberg Idling Pol Pots leende storpocket Hilton No tears for queers storpocket Elmbrant Dom där uppe, dom där nere POD Elmbrant Palme POD Elmbrant Fälldin POD Tham Berliner Republik pocket arenagruppen verksamhetsberättelse 2011 Listerborn, Molina, Våldets topografier POD Mulinari Mahloujian Möter dig i Larnaca inbunden Björnelid SAS inbunden Sveland, Wennstam Happy, happy inbunden Kolliander Tivoli inbunden Lundberg Dabrowski Stina om Stina inbunden Hammarberg Retoriken och verkligheten kartonnage Tollin Sida vid sida POD Fraser Rättvisans mått storpocket Repo Folkhemmets äventyrare inbunden 16 bokförlaget atlas

17 Pressröster När bokförlaget Atlas nu ger ut samlingen Från det femtonde distriktet, måste det därför betraktas som en litterär händelse. Eva Johansson, Svenska Dagbladet om Mavis Gallants Från det femtonde distriktet Med sina tidigare reportageböcker Släpp fångarna loss och Skräp kan Mattias Hagberg räknas till de nya berättande journalister som i bokform speglar den gängse journalistikens förträngda samtidsfrågor. Men med dess subjektiva stil, idéhistoriska förgreningar och debatterande udd skiljer också Herredjuret ut sig från reportagegenrens huvudströmning. Jag tänker flera gånger på Sven Lindqvists klassiska tankeböcker. Sverker Lenas, DN Bokbranschen pekar samstämmigt ut skilsmässoantologin Happy, happy som den stora PR-succén just nu. Janne Sundling, Resumé 2010 hjälpte Skansens lemurer DN Kultur att gissa Nobelpristagare. De valde Atlasförfattaren Alice Munro tog DN Kultur hjälp av en katt med samma resultat. 17

18 Tankesmedjan Arena Idé är en verksamhetsdel i Arenagruppen tillsammans med förlaget Premiss och Arena Program/Universitet. Den inriktning av verksamheten som definierades vid starten, baserad på Arenagruppens värdegrund, gäller inklusive de senaste årens orientering mot forsknings- och utredningsverksamhet. Samarbetet med de fackliga organisationerna ska utvecklas liksom samarbetet med andra folkrörelser, intresseorganisationer och företag. Den akademiska världen är en annan viktig kontaktyta. Internationella kontakter, såväl i nätverk som bilateralt, ska utvecklas. arenagruppen verksamhetsberättelse 2011 Sony Kapoor vid seminariet Finanskrisens effekter utifrån boken Decent Capitalism under 2011 års politikervecka i Almedalen. 18

19 Arena Idés vetenskapliga råd Arena Idé ska fungera självständigt gentemot såväl sina kärn- som projektfinansiärer. För att förstärka denna självständighet har Arena Idé knutit till sig ett vetenskapligt råd. Rådet har en central betydelse för Arena Idés idéutveckling och som rådgivare till vår löpande verksamhet. Under året har vidstående personer ingått i rådet Ylva Bergström, fil dr i pedagogik, Uppsala universitet Janne Bromseth, fil dr, Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet Drude Dahlerup, professor i statsvetenskap, Stockholms universitet Marie Demker, professor i statsvetenskap, Göteborgs universitet Susanne Fransson, docent i rättsvetenskap, Göteborgs universitet Sverker Gustavsson, professor i statskunskap, Uppsala universitet Peo Hansen, statsvetare och docent vid REMESO - Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle, Linköpings universitet Stefan Jonsson, docent vid REMESO, Linköpings universitet samt författare och kritiker i Dagens Nyheter Shahram Khosravi, docent i socialantropologi, Stockholms universitet Tomas Korpi, professor i sociologi, SOFI, Stockholms universitet Daniel Lind, chefsekonom på Unionen, ekonom och statsvetare Ingemar Lindberg, jur kand och f d LO-utredare Edda Manga, fil dr i idéhistoria, Uppsala univeresitet Katarina Mattson, fil dr i kulturgeografi, Uppsala universitet Jonas Olofsson, docent i ekonomisk historia, Umeå universitet Carl-Ulrik Schierup, professor, föreståndare för REMESO Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle - Linköpings universitet Stefan Svallfors, professor i sociologi, Umeå universitet, och forskare vid Institutet för framtidsstudier (med i rådet fr o m 1 juli) Adrienne Sörbom, docent i sociologi, Stockholms universitet Sverker Sörlin, professor i miljöhistoria, KTH Magnus Wennerhag, fil dr i sociologi, Södertörns högskola I rådet ingår även Håkan A Bengtsson och Boa Ruthström, Arenagruppen. Rådet sammanträdde 25 januari, 28 april och 4 oktober. Arena Idés fackliga råd Rådet bildades för att erbjuda ett forum för de fackliga organisationer som vi samarbetar med. Syftet är att testa idéer på fackliga frågor som är intressanta att behandla inom vår verksamhet och ge förbundsrepresentanterna möjlighet att väcka nya frågor. Under året har vidstående personer ingått i rådet Tomas Abrahamsson, SEKO Dag Andersson, ST Tobias Baudin, Kommunal Josefin Boman, Handels Samuel Engblom, TCO Eva Fagerberg, SSR (till 30 juni), Markus Furuberg (fr o m 1 juli) Åsa Johansson, Unionen Erica Sjölander, IF Metall Lars Lindgren, Transport Thord Pettersson, LO Karin Ottosson, SKTF Marie-Louise Strömgren, SACO Therese Svanström Andersson, SKTF I rådet har även Håkan A Bengtsson, Bengt Lindman och Boa Ruthström, Arenagruppen, deltagit. Rådet möttes 1 februari och 11 oktober. 19

20 Projekt arenagruppen verksamhetsberättelse 2011 Lön och kön Projektet leds av en grupp med docent Susanne Fransson, Göteborgs universitet, docent Åsa Löfström, Umeå universitet, jur dr Per Norberg, arbetsrättsjurist Eberhard Stüber och Anna Thoursie, utredningschef vid Kommunal, t o m juni, därefter vid KFS. Tre konferenser har genomförts med olika jämställdhetsteman. Vid den senaste konferensen presenterades även en preliminär rapport om kvinnors och mäns löner inom transportsektorn. Under 2011 har arbetet koncentrerats till planering av ett seminarium om lönekartläggning, som kommer att genomföras i maj Koalition för kulturdebatt Sedan våren 2008 pågår projektet Koalition för kulturdebatt, som syftar till att ge förutsättningar för en både bred och djup debatt kring kulturpolitik. Under 2009 var huvudtemat den presenterade kulturutredningen och 2010 fokuserades på att lyfta de kulturpolitiska frågorna i valrörelsen. Under 2011 har Koalitionen sökt bidrag från Kulturbryggan för genomförande av aktiviteter kring den s k samverkansmodellen. Tyvärr avslogs ansökan. Därutöver har koalitionen fått en forskningsöversikt av Tobias Harding, chef för SweCult. I Koalitionen har under året ingått FHP, ABF, Sensus, Teaterförbundet, KLYS, ax, Riksskådebanan, Riksteatern, Runöskolan, SKF (Sveriges konstföreningar), KRO/KIF och Arena Idé. Välfärdens framtida finansiering Under hösten 2009 startade Arena Idés projekt Välfärdens framtida finansiering som handlar om att det finns ett framtida finansiellt gap mellan behov och resurser. Bakgrunden är de slutsatser olika statliga utredningar (Långtidsutredningen 2004, Regeringens äldreberedning 2003) och utredningar inom Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, kommit fram till, nämligen att behoven av offentlig konsumtion kommer att öka mer än resurserna ökar. Det beror bland annat på demografisk utveckling, men även på att den medicinska vetenskapen kommer att kunna behandla olika sjukdomar bättre, dock till ökade kostnader. Samma utredningar visar att utrymmet för den privata konsumtionen kommer att fortsätta att växa långsiktigt. Vad händer om människornas förväntningar på sjukvård och äldreomsorg inte motsvaras av det som kan erbjudas samtidigt som man har ett privat konsumtionsutrymme? En viktig politisk utgångspunkt i projektet är att medborgarna ska få välfärd efter sina behov och att det ska finnas stor valfrihet för medborgaren. En annan viktig utgångspunkt för projektet är öppenhet och att vi vill pröva nya synsätt för att finna lösningar på de finansiella problemen. En första rapport i projektet presenterades i juni 2010 av Petter Odmark för styrgruppen. Rapporten, Välfärdens framtida finansiering är ett framtida problem, presenterades på ett öppet möte i ABF-huset den 26 oktober. Joakim Palme kommenterade rapporten. Under 2011 presenterade sjukvårdskonsulten Fredrik Westander den 31 maj en rapport på ett expertseminarium om privata möjligheter att finansiera delar av sjukvården. Den kortfattade slutsatsen är att olika privata finansieringskällor endast kan bidra marginellt och att risken är stor att det leder till negativa fördelningspolitiska konsekvenser. Rapporten presenterades även på ett offentligt seminarium den 27 oktober på ABF-huset i Stockholm. Det andra temat under året har varit äldreomsorg. Olav Fumarola Unsgaard har anlitats som skribent och rapportförfattare till en rapport om äldreomsorg. För att skapa underlag till rapporten har ett seminarium genomförts tillsammans med Äldrecentrum vid Karolinska institutet den 9 juni och ytterligare ett under Almedalsveckan den 4 juli. Vid seminariet har forskare från Äldrecentrum deltagit tillsammans med praktiker och representanter för berörda fackliga organisationer. Rapporten om äldreomsorg kommer att presenteras under första halvåret tankesmedjan arena idé

21 I projektgruppen ingår Anna Hedborg, Bengt Westerberg och Lars-Åke Almqvist, samt representanter för de organisationer som finansierar projektet: Roger Mörtvik och Åsa Forsell, TCO, Ulrika Lorentzi, Kommunal, Anders Blanck, LIF (de forskande läkemedelsföretagen), Therese Svanström-Anderssson, SKTF/Vision, Kerstin Falck, Pfizer, och Martin Östberg, Vårdförbundet. Från Arenagruppen deltar Håkan A Bengtsson och Boa Ruthström. Ekonomiska rådet Ekonomiska rådet är en ny verksamhet som startats under 2010 tillsammans med Friedrich Ebert Stiftung. Den 27 oktober 2010 anordnades en internationell konferens på temat New Growth Creating Real Value års konferens genomfördes den 3 november med temat Decent Capitalism Creating the economic model of the future. Medverkade gjorde bland andra Stefan Colignon, London School of Economics, Andrew Martin, Center for European Studies, Harvard University, Zoltan Pogatsa, Ungern, Juhana Vartiainen, KI, Jon Erik Dölvik, Fafo, Norge, Emma Lennartsson, Kommunal och Stefan Löfven, IF Metall. Seminariet filmades av Sveriges Television och finns att se på UR-play. Tillsammans med Socialdemokratiska Ekonomklubben på Handelshögskolan har vi fortsatt med de lunchseminarier som startades Under året genomfördes följande seminarier: Trick or treat? A Comparison of European job strategies during the crisis 24 januari Medverkande: Donald Storrie, the European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Andranik Tangian, Hans-Böckler Foundation/University of Karlsruhe, Thomas Carlén, LO-ekonom och Henning Jørgensen, Professor Aalborg University Klimatkrisen och statens roll 12 april Professor Thomas B Johansson och Gustav Fridolin Fria skolvalet 4 maj Professor Bo Malmberg och Per Sonnerby Bostadsmarknadens betydelse för rörlighet och tillväxt 24 maj Professor Hans Lind och André Johansson Nationalekonomins förmåga (eller oförmåga) att ta till sig nya rön 21 september Professor Axel Leijonhufvud och Leif Pagrotsky Överskott till överflöd? 26 oktober Anne-Marie Pålsson och Tommy Waidelich Fiscal Space 12 december Atish Gosh, IMF, och Magdalena Andersson Inom ramen för rådets verksamhet har tre rapporter publicerats (finns att ladda ned på hemsidan). Först ut var Unionens chefsekonom Daniel Lind med rapporten Ryktet om industrins död är betydligt överdrivet. Därefter publicerades två rapporter av Axel Leijonhufvud, Economics of the Crisis and Crisis of the Economics samt Crisis Policies and the Crisis Politics. Ny tid Ny tid är ett projekt som startade 2010, inom tankesmedjan Arena Idé. Syftet är att främja en radikal och progressiv idéutveckling inom olika politikområden. Projektet kommer att söka inspiration från såväl andra länder som från de senaste forskarrönen. Inom projektet har vi presenterat fyra rapporter: Magnus Linton: Latinamerika, vänstern, framtiden Mats Wingborg: Strategier för en global fackföreningsrörelse Alexandra Franzén: Från Tel Aviv till Teheran Arbetarrörelsen i Mellanöstern samt Bo Rothstein: Creating a Solidaristic Society. Samtliga rapporter finns att ladda ner på vår hemsida. 13 januari genomfördes ett seminarium om Magnus Lintons rapport Latinamerika, vänstern, framtiden, 21

22 arenagruppen verksamhetsberättelse 2011 med Pierre Schori, författare och tidigare biträdande utrikesminister, och Carmen Blanco, vice ordförande i Latinamerikagrupperna, som kommentatorer. I oktober genomfördes ett seminarium kring Mats Wingborgs rapport. Kommentatorer var Eva Hansson, forskare vid Stockholms universitet och Roger Mörtvik, samhällspolitisk chef på TCO. Franzéns rapport presenterades på ett seminarium den 30 november med kommentarer av professor Ulf Bjereld. I projektets referensgrupp ingår Håkan A Bengtsson, Helena Markstedt, Emma Lennartsson, Samuel Engblom, Karin Pettersson, Claes-Mikael Jonsson, Jytte Guteland, Therese Svanström Andersson, Boa Ruthström, Katrine Kielos, Eric Sundström och Lennart Weiss. Uppdrag Fackförbundet Vision, tidigare SKTF, har gett Arena Idé i uppdrag att dokumentera det förändringsarbete förbundet bedrivit från 2008 och framåt. Särskilt fokus ska vara på de faktorer som befrämjar framgång i utvecklingsarbetet. Såväl den centrala som den lokala nivån ska följas. Uppdraget beräknas avslutas under hösten Kommunal ska se över den plattform man har haft för facklig politisk samverkan med det socialdemokratiska partiet. Arena Idé har engagerats för att bidra med diskussionsunderlag och fakta till arbetsgruppen. Arbetet påbörjades under hösten 2011 och är planerat vara klart till sommaren Seminarier Arena Idé arrangerar på uppdrag åt andra seminarier och konferenser samt medverkar i andras seminarier och konferenser. Den januari arrangerade Kulturfonden Sverige-Finland en konferens för svenska och finska tankesmedjor där syftet var att dels ha ett utbyte mellan tankesmedjorna, dels särskilt diskutera den nordiska välfärdsmodellen. Arena Idé deltog även i planering och förberedelser. Den 18 oktober anordnades ett seminarium kring Atlasboken SAS om konsten att sänka ett flygbolag. I november medverkade tankesmedjan i en utbildning för unga ledare som Socialdemokraterna i Stockholms län anordnade och i samma månad var Arena Idé inbjuden till Norrbottens läns landsting för att tala om tankesmedjor i Sverige, historik och nuläge. Arena Idé planerade, genomförde och modererade tre stora paneler under IF Metalls kongress i juni. Under Almedalsveckan, 3-10 juli, hade Arenagruppen i uppdrag att moderera åtta seminarier för LO och LOförbund. Vi arrangerade även ett seminarium för Kommunal om facklig-politisk samverkan. Äldreomsorg var temat för ett seminarium som vi själva anordnade. Tillsammans med Agenda PR arrangerades ett seminarium om tankesmedjor och tillsammans med Friedrich Ebert Stiftung ett om Mellanöstern. Arena Idé medverkade tillsammans med Global Utmaning i ett seminarium om ideologier som arrangerades av Timbro och Fores. 22 tankesmedjan arena idé

23 Utveckling av tankesmedjan I april beslöt Arenagruppens styrelse att tillsätta en arbetsgrupp för utveckling av tankesmedjan för att åstadkomma en långsiktig och stabil finansiering. I arbetsgruppen ingår från styrelsen Bengt Ohlsson, Maria Östberg Svanelind, Leif Hansson och Anders Ferbe, från Kommunal deltar Anders Bergström och därutöver deltar Håkan A Bengtsson, Agneta Karlsson och Boa Ruthström. Arbetsgruppen har genomfört studieresor till Norge och Tyskland för att studera hur tankesmedjor med nära samarbete med fackföreningsrörelsen arbetar och är uppbyggda. Ett flertal möten har genomförts med fackförbundsledningar, en presentation gavs under Almedalsveckan och arbetet fortsätter in på nästa år. Facket förändras och utvecklas Det har varit ett antal tuffa år för den svenska fackföreningsrörelsen. Utmaningarna har avlöst varandra i form av offensiva arbetsgivare, globalisering, strukturförändringar, vikande medlemssiffror, den ekonomiska krisen och inte minst det stora medlemsraset i samband med regeringens a-kasseförändringar Men utmaningarna har också sporrat de fackliga organisationerna till ett intensivt utvecklings- och förändringsarbete för att kunna svara upp mot medlemmarnas behov. Information om detta når dock inte i tillräcklig utsträckning ut utanför de egna organisationerna. Arenagruppen tog därför under hösten 2011 initiativ till en seminarieserie på temat Facklig utveckling och förändring för att spegla den rörelse som idag finns i de fackliga leden. Under oktober-november 2011 genomfördes följande fyra seminarier i denna serie: Organisering och kamp för vita jobb 18 oktober Svenska Transportarbetarförbundet är ett av de fackförbund som påverkats mest av globaliseringens konsekvenser. Ökad internationell konkurrens, företag utan anställda, svarta jobb, svårigheter att få igång en lokal facklig verksamhet på nya arbetsplatser detta är några av de områden där förbundet prövar nya fackliga metoder. Om sanningen ska fram... 3 november Akademikerförbundet SSR berättade hemligheten bakom varför förbundet är det mest växande Sacoförbundet. Seminariet handlade om opinionsbildning, politik, yrkesfrågor och rekryteringssatsningar. FacketFörändras Hur går det? 9 november FacketFörändras är ett samarbetsprojekt mellan förbunden inom TCO. Projektet inleddes 2009 med det specifika syftet att ändra bilden av facket bland målgruppen yngre akademiker upp till 35 år. Seminariet handlade om vad som sedan har hänt och hur det har gått med den ändrade bilden. Vision ett nytt fackförbund 17 november Fackförbundet SKTF bytte nyligen namn till Vision. Men namnbytet handlar inte om en kosmetisk förändring på ytan. Förbundet vill genomföra genomgripande förändringar, ett nytt sätt att jobba och etablera en ny facklig image. Hur kommer då detta att synas. Ytterligare seminarier i serien är inplanerade under våren

24 Arenauniversitetet erbjuder kurser inom kommunikation och opinionsbildning med kursledare som är en del av det offentliga samtalet. Kursdeltagarna är både förtroendevalda och anställda. Under 2011 har fokus för Arenauniversitetet legat på skräddarsydda uppdragsutbildningar och under senare delen av året märktes en ökad efterfrågan på Arenauniversitetets kurser. Några av uppdragsgivarna var Kommunal, Folkets Hus och Parker, LO och Handisam. Bland kurserna fanns flera fördjupande skrivkurser, men också kurser i samtalsledning och omvärldsanalys. Arenauniversitetet har under både våren och hösten haft möjligheten att erbjuda den terminslånga folkhögskolekursen Att skriva politiskt i samarbete med Viskadalens folkhögskola. arenagruppen verksamhetsberättelse

25 Arena Program har haft i uppgift att sprida debatt och samtal om politik, kultur- och samhällsfrågor. Formerna för det har varit seminarier, producerade i egen regi eller i samverkan med andra organisationer. Seminarier är något som flertalet av Arenagruppens verksamheter ser som en del av sin verksamhet och behovet av ett eget verksamhetsnamn har minskat. Därför har namnet Arena Program succesivt fasats ut under året men ambitionerna att främja debatt och samtal står fast. Seminarier Skolan och arbetslivet 29 mars Vilka kunskaper har dagens gymnasieelever om arbetslivet? Hur förberedda är de för arbetsmarknaden? Och hur kan elevernas förutsättningar förbättras i den nya gymnasieskolan efter reformerna med Gy 2011? Den svenska fackföreningsrörelsen har unika kunskaper om hur arbetsmarknaden fungerar. Hur kan dessa kunskaper göras tillgängliga i gymnasieskolans verksamhet för att förbättra elevernas arbetslivsförutsättningar? Moderator: Eric Sundström, Arenagruppen Medverkande: Johanna Lindell, Arena Skolinformation Facklig panel: Wanja Lundby-Wedin, LO Sture Nordh, TCO Josefine Larsson, IF Metall Annika Strandhäll, SKTF Christin Johansson, Akademikerförbundet SSR Politisk panel: Tina Acketoft, Folkpartiet Rossana Dinamarca, Vänsterpartiet Skolpanel: Maria Rönn, Lärarförbundet Metta Fjelkner, Lärarnas Riksförbund Samir El-Sabini, Seco, Sveriges Elevråds Centralorganisation Green Greener Industrial policy 6 april Matthias Machnig, ekominister i Thüringen talade om en grön industripolitik. Stefan Löfven, förbundsordförande IF Metall, medverkade också. Our future 6 maj Ett seminarium med Susan George om hennes bok Whose Crisis? Whose Future? Henning Melber, direktör för Dag Hammarskjöld Foundation, kommenterade och Håkan A Bengtsson modererade. Seminariet var ett samarbete mellan Arenagruppen, Dag Hammarskjöld Foundation och Friedrich Ebert Stiftung. 25

26 Håkan A Bengtsson, Susan George och Henning Melber vid seminariet Our Future 6 maj Vad händer i Tyskland? 27 september Seminarium om den politiska utvecklingen i Tyskland. Werner Perger, ledande tysk politisk journalist (tidningen Die Zeit m.fl), samtalade med Carl Tham, svensk samhällsdebattör, författare och politiker. arenagruppen verksamhetsberättelse 2011 Den politiska sprängkraften i skilsmässan 28 september Ett samtal om att leva sitt eget liv i det familjekonservativa 2000-talet och den politiska sprängkraften i skilsmässan. Medverkande: Maria Sveland och Pernilla Glaser författare till Happy, happy en bok om skilsmässa. Samtalsledare: Karin Thorasdotter. Occupy Wall Street 1 november Seminarium om de pågående protesterna i New York och många andra platser i USA och övriga världen. Medverkande: Linnea M. Palmer Paton, Occupy Wall Streets pressteam. Håkan A Bengtsson modererade. Efter folkrörelsepartiet after work 7 november Samarrangemang med Sektor3. Samtalet tog sin utgångpunkt i Svend Dahls avhandling Efter folkrörelsepartiet. Samtalet fördes mellan statsvetaren Svend Dahl, Devrim Mavi chefredaktör för tidskriften Arena och Torbjörn Nilsson från Fokus. Hanna Hallin från Sektor3 modererade. 26 arenauniversitetet

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 arenagruppen politikens och idéernas arena... 5 arena medier... 9 bokförlagen atlas och premiss... 15 arena idé... 21 arenauniversitetet... 26 arena

Läs mer

Arenagruppens verksamhetsberättelse

Arenagruppens verksamhetsberättelse Arenagruppens verksamhetsberättelse 2010 Arenagruppen är i dag den verksamhet som tillsammans med andra kan utmana denna nyliberala och konservativa idédominans. Förord Arenagruppen har under senare år

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Arenagruppen 2013 Förord Vi ska inte luta oss tillbaka utan fortsätta i samma stil som tidigare. Förra året lämnade Arenagruppen tonåren och firade 20-årsjubileum. Hösten 1993 kom

Läs mer

Arenagruppens verksamhetsberättelse

Arenagruppens verksamhetsberättelse Arenagruppens verksamhetsberättelse 2009 2009 var ett år då Arenagruppen ömsade skinn. ARENAGRUPPEN ÄR EN unik radikal och progressiv röst i den svenska samhällsdebatten. Arenagruppen är en blandning av

Läs mer

Arenagruppens verksamhetsberättelse

Arenagruppens verksamhetsberättelse Arenagruppens verksamhetsberättelse 2008 Arenagruppen är en unik radikal och progressiv röst i den svenska samhällsdebatten. 2 Arenagruppens verksamhetberättelse 2008 Arenagruppen är en unik radikal och

Läs mer

verksamhetsberättelse

verksamhetsberättelse verksamhetsberättelse 2012 Innehållsförteckning Verksamhetsåret 2012... 4 Partiets verksamhet i siffror... 6 Stöd till partiledningen... 11 Partiets kommunikationsverksamhet... 15 Partiets organisatoriska

Läs mer

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2012 Innehåll Annika Strandhäll om året som gått... 3 Mål 2012 och Vi bygger Vision... 6 Förbundsstyrelsen... 9 2012: Året då Vision fortsatte växa... 13 Visions

Läs mer

erksamhets erättelse Jobbkongressen 2009

erksamhets erättelse Jobbkongressen 2009 erksamhets erättelse 007 2008 Jobbkongressen 2009 Verksamhetsberättelse och Ekonomisk berättelse 2007 2008 Socialdemokratiska partistyrelsen överlämnar härmed till partiets 36e ordinarie kongress, den

Läs mer

Verksamhetsberättelse Årsredovisning. 2009 Verksamhetsberättelse Årsredovisning

Verksamhetsberättelse Årsredovisning. 2009 Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2010 Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2009 Verksamhetsberättelse Årsredovisning Verksamhetsberättelsen 2010 Intervju Eva Nordmark...4. Fråga till FS-ledamöterna...7 SKTFs mål 2012... 13 Förbundsmötet

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013. Beslutad av partistyrelsen 140425

Verksamhetsberättelse 2013. Beslutad av partistyrelsen 140425 Verksamhetsberättelse 2013 Beslutad av partistyrelsen 140425 2(130) Innehållsförteckning Verksamhetsåret 2013... 4 Partiets verksamhet i siffror... 6 Kongress 2013... 9 Utveckling, förnyelse och samordning...

Läs mer

Vem har makten över samhällsidéerna? en sammanfattning

Vem har makten över samhällsidéerna? en sammanfattning Vem har makten över samhällsidéerna? en sammanfattning Svenska näringslivsintressen ligger bakom merparten av svenska tankesmedjor. Av de sjutton någorlunda stora och kända idébaserade instituten är 10

Läs mer

ABF mitt i debatten. ABFs förbundssekreterare

ABF mitt i debatten. ABFs förbundssekreterare ABF mitt i debatten under 2005 har Arbetarnas Bildningsförbund kraftigt minskat antalet deltagare i vår verksamhet. Året innan deltog 635 666 i våra studiecirklar, under 2005 var det 599 729. Det är en

Läs mer

Ordförande har ordet 2006

Ordförande har ordet 2006 Verksamhetsberättelse 2006 Ordförande har ordet 2006 Så har ännu ett händelserikt år gått, ett år fyllt av kreativt engagemang och en hel del slit. RFSU:s verksamhet växer lokalt, nationellt och internationellt,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010 Socialdemokraterna

Verksamhetsberättelse 2010 Socialdemokraterna Verksamhetsberättelse 2010 Socialdemokraterna 1 Innehållsförteckning Verksamhetsåret 2010 jobb och nya möjligheter...3 Partiets verksamhet i siffror...4 Valrörelsen 2010...8 Etablering av en ny gemensam

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse för STIL, Stiftarna av Independent STILs Living verksamhetsberättelse i Sverige 2013 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Inledning 4 Ordföranden

Läs mer

rapport nr 38/2011 SAMVERKAN INTE SAMMANBLANDNING En rapport om förändrade villkor för facklig-politisk samverkan Av Johan Rydstedt

rapport nr 38/2011 SAMVERKAN INTE SAMMANBLANDNING En rapport om förändrade villkor för facklig-politisk samverkan Av Johan Rydstedt rapport nr 38/2011 SAMVERKAN INTE SAMMANBLANDNING En rapport om förändrade villkor för facklig-politisk samverkan Av Johan Rydstedt Rapporten Samverkan, inte sammanblandning" utgiven av Arbetarrörelsens

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Innehåll Förord 3 Kongress i Ronneby 5 Event 6 SPF engagerat i Almedalsveckan 6 SPF:s tävling Seniorvänlig kommun 6 Två seminarier väcker uppmärksamhet 7 Träffa SPF på mässan

Läs mer

Verksamhetsberättelse SPF, Sveriges Pensionärsförbund 2013

Verksamhetsberättelse SPF, Sveriges Pensionärsförbund 2013 Verksamhetsberättelse SPF, Sveriges Pensionärsförbund 2013 Bild omslaget: Qi Gong i SPF Oden Märsta. Foto: Jurek Holtzer Verksamhetsberättelse SPF, Sveriges Pensionärsförbund 2013 Innehåll Ordföranden

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

Folkbildningsförbundets. verksamhetsberättelse med årsbokslut 2010

Folkbildningsförbundets. verksamhetsberättelse med årsbokslut 2010 Folkbildningsförbundets verksamhetsberättelse med årsbokslut 2010 Verksamhetsberättelse 2010, tryck mars 2011 innehåll Styrelseordföranden har ordet Generalsekreteraren har ordet Prioriteringar 2010 Omvärldsbevakning

Läs mer

Unga Folkbildare Om Framtiden

Unga Folkbildare Om Framtiden Unga Folkbildare Om Framtiden En intervjuskrift om folkbildningens idé och framtid Unga Folkbildare Om Framtiden En intervjuskrift om folkbildningens idé och framtid Innehåll Förord 4 Redaktören har ordet

Läs mer

Verksamhetsberättelse FACKET FÖR SKOGS-, TRÄ- OCH GRAFISK BRANSCH

Verksamhetsberättelse FACKET FÖR SKOGS-, TRÄ- OCH GRAFISK BRANSCH Verksamhetsberättelse FACKET FÖR SKOGS-, TRÄ- OCH GRAFISK BRANSCH 2013 Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 2013 Innehåll Förord...2 Verkställande utskottet och förbundsstyrelsen...3 Beslut från förbundsstyrelsens

Läs mer

Verksamhetsberättelser 2009 2012

Verksamhetsberättelser 2009 2012 Akademikernas ansvar Verksamhetsberättelser 2009 2012 Verksamhetsberättelser 2009-2012 Sammanställningen av s verksamhetsberättelser för åren 2009-2012 bifogas exklusive bilagorna för bokslut för de enskilda

Läs mer

Verksamhetsberättelse Föreningen Ordfront 2014

Verksamhetsberättelse Föreningen Ordfront 2014 Föreningsstyrelsens arbete Verksamhetsberättelse Föreningen Ordfront 2014 Ekonomi Styrelsens arbete med att hitta en smidigare organisation för verksamheten fortsatte även under 2014. Målsättningen är

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Förbundsordföranden har ordet 2012 blev i många avseenden ett motsägelsefullt år för journalistiken i Sverige. Redaktionellt material spreds och diskuterades kanske mer än någonsin,

Läs mer

Med nya spelregler men fast i gamla hjulspår

Med nya spelregler men fast i gamla hjulspår Läkemedelsindustrin Med nya spelregler men fast i gamla hjulspår Octapharma Globalt, svenskt och familjeägt Välfärdsfrågor i fokus i Almedalen Tufft för läkemedelslanseringar nummer 4/2010 årgång 13 Mer

Läs mer

ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE & ÅRSREDOVISNING 2014. ABFs verksamhetsberättelse 2014

ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE & ÅRSREDOVISNING 2014. ABFs verksamhetsberättelse 2014 ABFs verksamhetsberättelse 214 ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE & ÅRSREDOVISNING 214 Förbundsexpeditionen Box 522 11 3 Stockholm Telefon: 8-613 5 www.abf.se ABF stärker folkrörelserna

Läs mer

Historisk seger för facket i EU. B Omkring 30 000 fackliga kämpar från hela Europa. fakta och information från seko. mars 2006

Historisk seger för facket i EU. B Omkring 30 000 fackliga kämpar från hela Europa. fakta och information från seko. mars 2006 fakta och information från seko mars 2006 SEKOs förbundsordförande Janne Rudén (i mitten) var en av många fackliga företrädare som demonstrerade för att försvara arbetsrätt och kollektivavtal. Historisk

Läs mer

Förslag till dagordning vid årsmöte med partidistriktets förtroenderåd 14 april 2012 i Hallsberg

Förslag till dagordning vid årsmöte med partidistriktets förtroenderåd 14 april 2012 i Hallsberg Förslag till dagordning vid årsmöte med partidistriktets förtroenderåd 14 april 2012 i Hallsberg 1. Öppnande 2. Godkännande av ombudsfullmakter 3. Förslag till dag- och arbetsordning 4. Val av presidium

Läs mer

Verksam hetsber ättelse

Verksam hetsber ättelse Verksam hetsber ättelse 2011 Verksamhetsberättelse för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Innehållsförteckning Inledning 4 Ordföranden har ordet 4 Detta är STIL 7 Styrelsen 7 Intressepolitik

Läs mer