Verksamhetsberättelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse"

Transkript

1 2011 Verksamhetsberättelse

2 verksamhetsberättelse 2011 arenagruppen arena medier...8 bokförlaget atlas arena idé arenauniversitetet premiss förlag arena skolinformation slutord bilagor - Styrelsen, Medarbetare, Abonnenter, Arenagruppens vänner 35

3 Förord Arenagruppen bedriver idag en bred och varierad verksamhet inom opinions- och idébildning. Arenagruppen är nu en etablerad arena för radikal och progressiv samhällsdebatt och nätverksbyggande. I nuvarande form har Arenagruppen existerat i drygt tio år. Men Arenagruppens historia inleddes redan när tidskriften Arena kom ut med sitt första nummer hösten Under snart två decennier har vi med mycket knappa resurser byggt upp vår verksamhet som nu tar allt större plats i den offentliga debatten och påverkar den politiska dagordningen. Arenagruppen har en fortsatt stor uppgift. Den borgerliga mediedominansen i kombination med en kraftig övervikt av konservativa och högerorienterade tankesmedjor och opinionsbildare, gör behovet av alternativa röster och perspektiv som utgår ifrån löntagarnas och medborgarnas perspektiv stort. Arenagruppen vill tillsammans med andra på olika sätt utmana denna idédominans och bredda samhällsdebatten. Tillsammans med vänner och likasinnade ska vi fortsätta utveckla vår verksamhet. Vi gör det med gott humör och stort självförtroende. Vår erfarenhet visar att det går att förändra med goda idéer, hög kompetens, uthållighet, tålamod och mod. För vi vet att vår verksamhet är nödvändigare än någonsin! Håkan A Bengtsson VD Arenagruppen 3

4 arenagruppen verksamhetsberättelse

5 2011 Arenagruppens 2011 präglades av både konsolidering och utveckling. Vår roll som progressiv och radikal aktör i den offentliga debatten har ökat under det gångna året. Sammantaget har vi ett stort genomslag i den offentliga debatten i Sverige. Anställda på Arenagruppen är mycket efterfrågade i offentliga debatter, i radio och teve. Inte minst de olika skribenterna på Dagens Arena och i Arena, som ofta framträder i exempelvis Godmorgon världens panel och i en rad andra sammanhang. De böcker vi ger ut i Atlas har stor betydelse och stort genomslag. En av 2011 års mest uppmärksammade debatter om det finns lyckliga skilsmässor utgick från en Atlasbok, nämligen Maria Svelands och Katarina Wennstams bok Happy, happy. Under året utvecklades den nystartade verksamheten Arena Skolinformation mycket positivt. Verksamheten inleddes redan under 2010, då det första materialet Arbetslivet togs fram och distribuerades till gymnasieskolor runt om i landet. Under 2011 hade vi distribuerat över material! Ett av de mest beställda materialen till gymnasieskolorna totalt sett. Det visar vilket stort behov som funnits av material om arbetsmarknaden som inte bara utgår från näringslivsorganisationernas intresse. Detta Arenagruppsinitiativ är ett tydligt exempel där vi tillsammans med andra identifierat ett stort behov och sedan gjort något konkret för att fylla behovet. Arena medier är den största verksamheten inom Arenagruppen med båda egna tidningar och uppdragsutgivning. Flera av chefredaktörerna och medarbetarna har varit flitiga gäster i olika paneler och soffprogram. Året präglades av utveckling av respektive tidning och av att utveckla tydligare strategier för bättre genomslag i olika sociala medier. Nättidningen Dagens Arena utvecklades definitivt från en ledarsida till en etablerad, respekterad och citerad nyhetstidning på nätet med egen profil. Arbetet har lett till ökad läsbarhet, att redaktionens nyhetsarbete lyfts fram och att sidan kontinuerligt uppdateras och hålls intressant. Debatt och ledare har lyfts upp, internationella krönikor på söndagar har införts och bloggarna har fått mer av nyhetskaraktär. Tidskriften Arena fortsätter att fylla en viktig funktion i den kultur- och idépolitiska debatten, där bland annat debatter om skitjobb och Socialdemokraternas integrationspolitik tog fart utifrån artiklar i tidskriften. Arena fick i oktober en ny chefredaktör, Mikael Feldbaum, och före årsskiftet blev det klart att Malena Rydell skulle efterträda Devrim Mavi efter årsskiftet som den andra chefredaktören. Även våra uppdragstidningar Akademikern och Chefstidningen fortsatte att utvecklas. Akademikern fick ett delvis nytt ansikte med förändringar till form och innehåll, med en mer strukturerad indelning av det redaktionella materialet. Chefstidningen kom under 2011 ut med sitt femtionde nummer sedan starten 2005, då tidskriften hette LOOP. I jubileumsnumret gjordes tillbakablickar och vad hände sen-nedslag. Tidskriften OmVärlden publicerade flera kritiska granskningar av konkreta biståndsprojekt och bidrog till en levande debatt om biståndspolitiken, bland annat genom debattantologin Bistånd är politik. Under året började också publiceringen av digitala nyhetsbrev varannan vecka. Bokförlaget Atlas hade ett mycket bra år. Förlagsbranschen befinner sig i en stark strukturomvandling med fortsatt snabba förändringar där de stora förlagen ytterligare stärker sin dominans över distributionen. Atlas 5

6 arenagruppen verksamhetsberättelse 2011 arbetar tillsammans med andra mindre bokförlag inom De oberoende för att få till stånd en gemensam satsning på e-böcker. Atlas har också under året konverterat all sin tidigare utgivning till e-boksformat vilket stärker oss inför framtiden. Höstens bokutgivning gav stor publicitet och försäljningsframgångar. Arena Idé har under året fortsatt raden av samarbeten och projekt inom välfärd, kultur och ekonomi. Rapporter har publicerats och en mängd olika seminarier har genomförts i egen regi och tillsammans med andra. Under året startade Arenagruppen projektet Facklig förnyelse och förändring för att visa det intensiva utvecklings- och förändringsarbete som pågår inom fackförbund för att kunna svara upp mot medlemmarnas behov. Det har varit tuffa år för de svenska fackföreningarna som dock inte varit passiva. Projektet vill lyfta fram det spännande arbete som sker på många håll men som inte nått ut i tillräcklig omfattning. Arbetet med att hitta en långsiktig finansiering av Arena Idés tankesmedja intensifierades under året med en särskild projektgrupp i styrelsen och en projektanställd under delar av året. Under året genomfördes studieresor till såväl Oslo som Berlin och flera frukostseminarier arrangerades för att diskutera utvecklingen av tankesmedjan. I slutet av året ställde sig styrelsen bakom inriktning, organisation och finansieringsmodell för tankesmedjan. Arena Program och Universitet har också under året fortsatt sitt arbete att erbjuda öppna och skräddarsydda utbildningar och samarbeta om kurser och seminarier. Under året blev Arenagruppen samarbetspartner till Miljöpartiet i Stockholms Bar Grön tillsammans med Fores, Cogito och Studieförbundet Vuxenskolan. Bar Grön är en mötesplats för mingel, samvaro och samtal om politik, engagemang och framtidsvisioner och under hösten genomfördes två seminariekvällar. Under hösten beslutade Arenagruppen att bilda ett nytt bolag, Arena Opinion, som startade den 1 januari Arenagruppen har länge diskuterat möjligheten att också kunna erbjuda främst organisationer och samarbetspartners stöd i kommunikations- och opinionsbildningsarbete. Genom ett långsiktigt projekt med en grupp fackliga organisationer blev det nu möjligt att starta Arena Opinion som blir ett bra komplement till vår övriga verksamhet. Som tydligt framgår av verksamhetsberättelsen så fortsätter Arenagruppen att växa och få en allt bredare verksamhet. För att möta detta och erbjuda en bättre arbetsmiljö och kunna hantera kommande förändringar, genomfördes en rad organisationsförändringar vid årsskiftet. Mer resurser för administration, ekonomi och personalfrågor, ökat stöd för att arbeta med strategiska samarbeten externt och sammanslagning av bokförlagen Atlas och Premiss är några av förändringarna. En ny tjänst som vice VD inrättades också. Omsättningen har ökat under året för att nu uppgå till omkring 40 miljoner kronor. Det ekonomiska resultatet blev emellertid en besvikelse och slutade med ett mindre överskott. För en så stor verksamhet som Arenagruppen bedriver behövs ett betydande överskott för att kunna hantera oväntade förändringar och ge trygghet för våra anställda. Detta visar hur viktigt det är för oss att verkligen fokusera på det långsiktiga och strategiska arbetet framöver. Som framgår ovan fortsätter vårt uppdrag att främja en radikal och progressiv samhällsdebatt i oförminskad styrka. Med dessa ord överlämnar styrelsen sin verksamhetsberättelse för arenagruppen 2011

7 Arenagruppens värdegrund Arenagruppen utgår från en radikal och progressiv syn på samhället. Vi försöker se med nyfikenhet på samtidens problem och framtidens möjligheter. Vi är en ideell förening som står oberoende från partier och organisationer. Vi vill påverka samhällsdebatten och idébildningen. Utgångspunkten är våra värderingar: demokrati, frihet, jämlikhet, solidaritet, jämställdhet och rättvisa. Vi utgår inte från något på förhand givet program eller trossystem. Vi vill undersöka vår samtid och påverka framtiden. Vi är en arena för en samhällsdebatt präglad av bredd och mångfald. Vi strävar efter att olika röster ska komma till tals. Vi hyser en stark tilltro till demokratins möjligheter. Demokratin är ett sätt att fatta beslut om våra gemensamma angelägenheter. Hierarkiska och auktoritära idéer står i motsatsställning till vår syn på demokratin. Strukturer och värderingar som hindrar människors fria utveckling bör kritiseras. Demokratin måste i framtiden stärkas på lokal och nationell nivå men också etableras globalt. Arenagruppen är en arena för en bred och nyfiken samhällsdebatt är en obunden och ideell förening är ett forum för dialog och ömsesidig respekt i det offentliga samtalet är ett nätverk av samhällsintresserade medborgare är en arena för folkbildning i vår tid bedriver en radikal och progressiv opinionsbildning 7

8 Arena Medier är Arenagruppens eget mediehus. Under året 2011 producerades fem olika tidningar, varav två egna: nättidningen Dagens ARENA MEDIER producerar dels Arenagruppens tidningar, dels tidningar på uppdrag åt andra organi- Arena respektive tidskriften Arena. De övriga tre görs på uppdrag: Akademikern sationer. De egna och tidningarna Chefstidningen är tidskriften Arena på uppdrag av Akademikerförbundet och nättidningen SSR samt Dagens OmVärlden, Arena. Externa som tidningar sedan 2010 görs på uppdrag av Sida som görs på uppdrag var när verksamhetsåret inleddes Akademikern med och Global Chefstidningen, Reporting. båda Ambitionen ägda har varit att öka våra tillsammans prenumerationer av Akademikerförbundet och förbättra SSR. synergierna mellan våra tidningar. Ett stort Under våren 2010 lade Arena Medier, tillsammans med Global Reporting, ett anbud på Sidas tid- arbete har också lagts ned på att nå ut bättre via varandras kanaler och i sociala ning OmVärlden. medier. Allt I juni fler erhölls hittar det oss positiva via Facebook, beskedet att upphandlingen hade vunnits. En redaktion Twitter och andra kanaler. upprättades och 1 juni tillträdde Jesper Bengtsson och Anki Wood som chefredaktör respektive redaktionschef. 1 september flyttade de in i Arenagruppens lokaler. Global Reporting, som har sitt kontor i Gamla stan, utgör den resterande delen av redaktionen. arenagruppen verksamhetsberättelse 2011 UNDER 2010 HAR tidskriften Arena kommit ut med sex nummer och fortsatt att väcka debatt och diskussioner. Den grafiska formen har utvecklats och tidningen har fortsatt lyckats kombinera ett samtida formspråk med läsvänlighet. Under februari kom Devrim Mavi tillbaka från sin föräldraledighet och Olav Fumarola Unsgaard började som chefredaktör när Karolina Ramqvist blev föräldraledig. I samarbete med Clandestinofestivalen i Göteborg deltog Arenas grundare och tidigare chefredaktör Per Wirtén i ett samtal om stadspolitik utifrån sin bok Där jag kommer från kriget mot förorten lett av Olav Fumarola Unsgaard den 12 juni Hösten inleddes med ett välbesökt samtal med konstkritikern och kuratorn Maria Lind som också var intervjuad i Arena. På Socialistiskt forum som ägde rum 27 november 2011 ordnade Arena ett välbesökt samtal om den ekonomiska krisen och vänsterns svårigheter at bemöta den. Deltagare var Anna Hellgren, Björn Elmbrant och Jonas Sjöstedt. Samtalet sändes också på SVT 24. Antalet prenumeranter under 2010 har varit run 3000, vilket följer de senaste årens trend och fö tredje året i rad har Arena beviljats kulturtidskrifts stöd från Kulturrådet på kronor. 8 ARENA MEDIER

9 Verksamhetsåret 2011 bekräftade Dagens Arenas utveckling från en ledarsida till en etablerad, respekterad och citerad nyhetstidning på nätet med egen profil. Utifrån ett tiopunktsprogram har Dagens Arena utvecklats under året för att få ökad läsbarhet, få fram redaktionens nyhetsarbete och hålla sidan kontinuerligt uppdaterad och intressant. En tydligare bildstrategi har tagits fram, debatt och ledare har lyfts upp, internationella krönikor på söndagar har införts och bloggarna har fått mer av nyhetskaraktär. Parallellt med detta har webbsidan gjorts om tack vare ett intensivt arbete under våren, under ledning av Maria Georgieva och i nära samarbete med webbyrån Klandestino AB. Omgörningen var klar precis lagom till Almedalsveckan i juli. Antalet läsare har vuxit kraftigt under 2011 och Dagens Arena har nått en ny nivå vad gäller såväl genomslag som kontinuerlig trafik. Dagens Arena har totalt haft besökare under året, varav unika besökare. Det totala antalet sidvisningar uppgick till , vilket är en ökning på +69,4 procent. De helt unika besökarna har ökat med +85,5 procent. Sedan politikerveckan i Almedalen har Dagens Arena uppnått en jämnare webbstatistik, med mellan och besökare varje dag. Besöksantalet varierar från månad till månad, beroende på nyhetsläget. Genomsnittstiden per besökare på Dagens Arena ökar, och sidvisningarna är fler. Mer än hälften av alla besökare når i dag sidan via sociala medier (i synnerhet Twitter och Facebook). Pressklippen har ökat med ca 100 procent under 2011, till ungefär pressklipp totalt. Dagens Arena har numera aktivitet sju dagar i veckan, tack vare helgledaren på lördagar och den internationella krönikan på söndagar, vilket också har jämnat ut besöksstatistiken. Antalet prenumeranter på nyhetsbrevet uppgår till strax under 8 000, vilket är något mindre än Under året har vi sett att intresset för vårt nyhetsbrev har minskat något, samtidigt som intresset via Twitter och Facebook ökat kraftigt. Det är en förskjutning som speglar utvecklingen på nätet i övrigt. Av Dagens Arenas läsare under 2011 har (42,3 procent) kommit till sidan via hänvisningswebbplatser i sociala medier, som Twitter och Facebook (36,1 procent) surfade in direkt på sajten kom via olika sökmotorer (18,9 procent) hittade till sidan via övriga kanaler, som nyhetsbrevet (2,7 procent). Annonseringen under året hade några förväntade toppar, i synnerhet inför Almedalsveckan. En rad fackförbund har också marknadsfört sina kampanjer på Dagens Arena. Även utbytesannonseringen och samarbeten med andra organisationer har gett resultat. Tidigare har enskilda ledartexter varit de största trafikkällorna, men under det gångna verksamhetsåret har flera nyhetstexter fått lika mycket och i vissa fall mer genomslag. Ett exempel är den snabba intervjun med Laura Hartman, som via Dagens Arena berättade varför hon valde att lämna SNS. Ett annat exempel är bloggposten med bilden som visar varför det blev Juholt. 9

10 arenagruppen verksamhetsberättelse 2011 Ett tredje exempel är intervjun med Maryam Yazdanfar i vilken hon bekräftade att Håkan Juholts stab stod bakom förslaget om temporära medborgarskap. En rad reportage fick också många läsare och genomslag i andra medier. Exempel är granskningen av Christer G. Wennerholms styrning av SL och faiblesse för spårväg samt reportaget om en dödsolycka och brister i arbetsmiljöarbetet hos vindskraftsbyggarna Enercon. Den ledare som drog mest trafik under 2011 var En antifacklig partiledare om Centerns nya partiledare Annie Lööf. Andra exempel är Efter tragedin på Utøya, Juholtaffären är inte slut samt Tid att avliva myter om rut-avdraget. I sammanfattning citeras Dagens Arena i större utsträckning som en nyhetskälla i andra medier, vilket ökar det totala genomslaget. Under 2011 har genomslaget för Dagens Arenas ledarsida ökat ytterligare, både sett till antalet pressklipp och närvaron i etermedier. Dagens Arena har till exempel två ledarskribenter som regelbundet medverkar i panelen i SR:s Godmorgon, världen! (Eric Sundström och Per Wirtén). Ledarna citeras även regelbundet i SR:s Tidningskrönikan. Krisen inom socialdemokratin, men även det kommande presidentvalet i USA, gjorde att Dagens Arenas ledarsida i allmänhet och chefredaktören i synnerhet fick möjlighet att regelbundet medverka i nyhetsinslag och program i bland annat SR (Godmorgon, världen!, Studio Ett, P1 Morgon, Alltid Nyheter), SVT (Agenda, Gomorron Sverige, dokumentären Spelet bakom kulisserna, SVT Forum), TV4 (Nyheterna, Nyhetsmorgon). Flera av ledarskribenterna har också deltagit i seminarier, föreläsningar och öppna samtal. Under året knöts även Johanna Palmström till ledarredaktionen. Att Palmström är en av Bangs chefredaktörer var en medveten tanke som syftar till att knyta närmare band mellan Dagens Arena och en tidning som finns i samma politiska sfär. Ett nytt samarbete inleddes med Karlskoga- Kuriren, som återpublicerar våra texter på ledarplats i pappersupplagan ett par gånger varje vecka. Förutom att åsikterna sprids till tidningens prenumeranter i framför allt Värmland har samarbetet medfört ett ekonomiskt tillskott. En av årets höjdpunkter var, som vanligt, Almedalsveckan då såväl nyhetsredaktionen som stora delar av ledarredaktionen begav sig till Visby. Dagens Arena uppdaterades intensivt under veckan med såväl opinions- som nyhetstexter. Flera medarbetare deltog också i en rad seminarier, både som panelister och som 10 arena medier

11 Akademikern moderatorer. Innan Håkan Juholts tal på fredagen i Almedalen anordnade Dagens Arena, tillsammans med Aftonbladets ledarsida, en progressiv pressklubb på O Learys där opinionsbildare samlades för att diskutera sina förväntningar på talet. Under året har vi även, på ledarskribenternas uppmaning, gjort en ansträngning i syfte att hyfsa diskussionen i kommentarsfältet under ledartexterna. Numer krävs att du aktivt konfirmerar din webbadress om du ska kunna kommentera, vi modererar diskussionen hårdare, och i synnerhet chefredaktören deltar aktivt i vissa så kallade kommentarstrådar. Resultatet har hittills varit positivt. Ledarskribenter under 2011 var Eric Sundström, Håkan A Bengtsson, Nisha Besara, Björn Elmbrant, Anna Hellgren, Devrim Mavi, Johanna Palmström, Mikael Feldbaum och Per Wirtén. Devrim Mavi slutade som chefredaktör för Arena vid årsskiftet 2011/12 i och valde då att också sluta som ledarskribent. Även Nisha Besara lämnade Arenagruppen under hösten 2011 och lämnade i samband med detta även ledarredaktionen. Redaktörerna på nyhetsredaktionen var under året Victor Bernhardtz, Mikael Färnbo, Yonna Waltersson och Magnus Åsblad. Maria Georgieva har ingått i redaktionen, formellt med en halvtidstjänst, i den roll som webbstrateg och marknadsförare som hon även har på Arenagruppen i övrigt. Akademikern är Akademikerförbundet SSR:s medlemstidning, med tonvikt på fackliga frågor och arbetsmarknad. Innehållet speglar medlemmarnas situation på jobbet och tar upp aktuella yrkesfrågor och samhälls- och välfärdsfrågor ur ett bredare perspektiv. Flera uppmärksammande reportage ägnades åt privatiseringens konsekvenser och förutsättningar. Exempelvis var Akademikern tidigt ute med att beskriva de dilemman som uppstår när vinstintressen tar över äldreomsorgen en fråga som senare blev högaktuell i samband med Caremaskandalen. I andra reportage belystes och jämfördes den sociala tryggheten i de olika nordiska länderna. Akademikern tog även upp den aktuella debatten om hushållsnära tjänster och ämnen som glesbygden, familjeliv och pensioner. Upptakten inför avtalsrörelsen 2012 speglades i ett tema och flera uppföljande artiklar. Andra ämnen var samhällsvetarnas nätverksarbete, mentorskap, etik och behovet av kompetensutveckling. Under 2011 fick tidningen ett delvis nytt ansikte med förändringar till form och innehåll, med en mer strukturerad indelning av det redaktionella materialet. Nya avdelningar blev bland annat angeläget, heta stolen, du och facket och på jobbet. Ett urval artiklar och krönikor publicerades på Det gick också att ladda ned tidningen via Qiozk. Upplagan steg under året. TS-kontrollerad upplaga var , vilket ska jämföras med år Produktionen görs av Arenagruppen. Margaretha Holmqvist är chefredaktör och ansvarig utgivare. Layout och form görs av Cajsa Unnbom. foto: denny lorentzen foto: anna-lena lundqvist 11

12 foto: emilia bergmark jiménez Chefstidningen HR och ledarskapsmagasin för akademiker 2011 ill: emma hanqu ist Chefstidningen kom under 2011 ut med sitt femtionde nummer sedan starten 2005, då tidskriften hette LOOP. I jubileumsnumret gjordes tillbakablickar och vad hände sen-nedslag. Övriga ämnen i årets åtta nummer var bland annat intern kommunikation, mångfald, rekrytering, öppen innovation, arbetsmiljö och privatekonomi. Inom avdelningarna Ledarskapsutmaningen och Trenden har vitt skilda ämnen berörts, som att leda medarbetare i kris, lean -produktion, whistleblowers, diskriminering och vett & etikett på kontoret. I Modelltestet har åtta metoder från kreativitet till tydliga arbetsprocesser beskrivits, testats och betygssatts. Chefstidningen ges som medlemsförmån till chefer, personalvetare, beteendevetare och egenföretagare inom Akademikerförbundet SSR. Chefer inom FSA och Tjänstetandläkarna har också Chefstidningen som sin ledarskapstidskrift. Tidningen finns till lösnummerförsäljning genom Presstopp och för digital nedladdning via Qiozk. Produktionen görs av Arenagruppen. Chefredaktör är Eva Brandsma, layout och form görs av Cajsa Unnbom. Under året nästan dubblerades annonsintäkterna för Chefstidningen. TS upplagan var år arenagruppen verksamhetsberättelse 2011 Tidskriften Arena Tidskriften Arena har under 2011 kommit ut med sex nummer. Tidningens redaktörer har också deltagit i seminarier anordnade av såväl Arena som andra aktörer. En föreläsningsserie om populism arrangerades till exempel i samarbete med Reorient och ABF Stockholm. En av tidningens grundare, Per Wirtén, samtalade i ett samarrangemang med ABF om främlingsfientlighet i Europa. Arena nummer 6 presenterades på ett välbesökt samtal om stadsplanering i Arenagruppens lokaler. Chefredaktören Devrim Mavi har också deltagit vid ett flertal tillfällen i riksmedia, till exempel Sveriges Radio och TV4. Redaktionen deltog också på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg Nummer 1:s tema om psykoanalys uppmärksammades av många medier, till exempel Aftonbladet. Vi fick en diskussion om skitjobb i medierna efter artikeln i Arena nr 4. Debatten om Socialdemokraternas integrationspolitik tog fart i till exempel Aftonbladet och Göteborgsposten efter en artikel av Devrim Mavi i Arena nr 6. I oktober tillträdde en ny chefredaktör, Mikael Feldbaum. Vid årsskiftet slutade tidningens mångåriga chefredaktör Devrim Mavi och anställningskontrakt skrevs med Malena Rydell som ny chefredaktör. TS-upplagan ökade under året med 15 procent. Av distribuerade exemplar säljs 700 exemplar av tidningen i butik och exemplar når prenumeranter med post. Arena beviljades kronor i stöd från Kulturrådet. I samarbete med föreningen Ord och Bild beviljades Arena också kronor i stöd av Kulturrådet för översättningar av tidningens material till engelska för publicering på Eurozine.com. Under året har Arenas texter publicerats och spridits i sociala medier i hela Europa genom Eurozine.com. 12 arena medier

13 Tidskriften OmVärlden Tidskriften OmVärlden berättar om globala frågor och utveckling och kom under 2011 ut med åtta nummer. Viktiga teman under året var kvinnor och utveckling, kollapsade stater som hinder för utveckling, demokratiseringsprocesser och näringslivets och handelns roll som utvecklingsfaktor. Tidskriften publicerade flera kritiska granskningar av konkreta biståndsprojekt och bidrog till en levande debatt om biståndspolitiken, bland annat genom debattantologin Bistånd är politik, som gavs ut i samarbete med Silc. Under året publicerade OmVärlden även ett nyhetsbrev, med utgivning varannan vecka, och medverkade på en rad olika events, både som arrangör, medarrangör och utställare. Vid varje nytt nummer av tidningen arrangerades ett seminarium eller liknande. OmVärldens chefredaktör var flitigt medverkande i debatter och anföranden och i de breda massmedierna. Tidskriftens upplaga var under året 8 000, varav cirka var prenumererad upplaga och lösnummerförsäljning. Resten distribueras via Sida, som är ägare av tidskriften, och vid evenemang och liknande. OmVärlden var även aktiv på internet, med hemsidan och på Facebook, där tidningen har följare. OmVärldens chefredaktör och ansvarig utgivare var under året Jesper Bengtsson. 13

14 Bokförlaget Atlas hade ett mycket bra år. Förlagsbranschen befinner sig i en stark strukturomvandling med fortsatt snabba förändringar där de stora förlagen ytterligare stärker sin dominans över distributionen. Atlas arbetar tillsammans med andra mindre bokförlag inom De oberoende för att få till stånd en gemensam satsning på e-böcker. Atlas har också under året konverterat all sin tidigare utgivning till e-boksformat vilket stärker oss inför framtiden. Höstens bokutgivning gav stor publicitet och försäljningsframgångar. arenagruppen verksamhetsberättelse

15 Under 2011 publicerade Bokförlaget Atlas 25 nya titlar. Årets succé var utan tvekan Maria Svelands och Katharina Wennstams Happy, happy en bok om skilsmässa som blev ett av höstens stora debattämne. Det mediala genomslaget för boken liknar inget tidigare i förlagets historia och glädjande nog resulterade det även i höga försäljningssiffror. Boken släpptes i september och trycktes om vid två tillfällen under hösten. Pocketrättigheterna till Happy, happy såldes till Månpocket och likaså utlandsrättigheterna som gick till det danska förlaget People s Press. Samma dag som Nobelpristagaren i litteratur skulle tillkännages pryddes omslaget till DN Kultur för andra året i rad av Alice Munro. Något Nobelpris blev det nu inte, i alla fall inte i år, men försäljningen av Munro fick ytterligare en skjuts. Under hösten fick vi ytterligare en säljframgång i Stina Lundberg Dabrowskis självbiografiska Stina om Stina och konsten att intervjua. När Stina tog Jens Stoltenberg i handen och gjorde ett av sina hopp i programmet Skavlan passerade boken ex. Viktiga titlar under året var annars översättningen av den kanadensiska novellisten Mavis Gallant och flera utpräglade Atlasförfattare märktes i utgivningen som till exempel Mattias Hagberg och Walter Repo. Under våren lanserade vi även ett nytt imprint, Atlas reportage, och kunde med det ytterligare stärka vår ställning som förnyare av det svenska reportaget. I början av hösten släpptes Richard Björnelids reportagebok om SAS, förstaupplagan sålde slut och förberedelser gjordes för pocketutgivning. Samarbetet med Fronesis fortsatte med utgivning av två akademiska titlar var annars ett år med fortsatt snabba förändringar inom bokbranschen. De större förlagen Bonniers och Norstedts ökade sitt inflytande över distributionskanalerna, något som kritiserades av nätverket De oberoende som Atlas under 2009 varit med om att ta initiativ till, där tolv av Sveriges ledande kvalitetsförlag gått samman. Många av de mellanstora förlagen tvingades se sjunkande säljsiffror under Under året fördjupades samarbetet inom De oberoende med bland annat en gemensam satsning på e-böcker. Under året fullbordades Atlas långsiktiga investering i konvertering av samtliga titlar till e-pubformat. Vid årets slut fanns hela Atlas backlist och nyheter tillgängliga som e-böcker, något som stärkte Atlas ställning som ett av de förlag som är väl rustade för framtida förändringar i läs- och köpvanor. I det delvis förändrade landskapet ägnades mycket arbete på Atlas under 2011 åt att hitta en ny organisation och få ordning på förlagets ekonomi. Förutom satsningen på e-böcker gjordes också en strategisk satsning på att öka egenförsäljningen samt att teckna samarbetsavtal med utländsk agent som tillförsäkrar Atlas procent på utlandsförsäljning. Under hösten gjordes förberedelser för att under 2012 ta över Arenagruppens uppdragsutgivning för att på sikt ytterligare öka stabiliteten i förlagets ekonomi. Förlaget deltog på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg och anordnade under året en rad utåtriktade författarsamtal i bland annat ABF-huset och på Södra teatern. Under året publicerade Månpocket Magnus Lintons Cocaina och Stephan Mendel-Enks Tre apor. 15

16 Atlas utgivning under 2011 Hagberg Herredjuret inbunden Gallant Från det femtonde distriktet inbunden Sahlström Gå hem inbunden Ambjörnsson Mitt förnamn är Ronny storpocket Ambjörnsson Mansmyter POD Ambjörnsson Öst och väst POD Malm Hatet mot muslimer pocket Harvey Ojämlikhetens nya geografi storpocket Burman, Lennerhed Sekelslut POD Agerman, Östlund Insiders storpocket Fröberg Idling Pol Pots leende storpocket Hilton No tears for queers storpocket Elmbrant Dom där uppe, dom där nere POD Elmbrant Palme POD Elmbrant Fälldin POD Tham Berliner Republik pocket arenagruppen verksamhetsberättelse 2011 Listerborn, Molina, Våldets topografier POD Mulinari Mahloujian Möter dig i Larnaca inbunden Björnelid SAS inbunden Sveland, Wennstam Happy, happy inbunden Kolliander Tivoli inbunden Lundberg Dabrowski Stina om Stina inbunden Hammarberg Retoriken och verkligheten kartonnage Tollin Sida vid sida POD Fraser Rättvisans mått storpocket Repo Folkhemmets äventyrare inbunden 16 bokförlaget atlas

17 Pressröster När bokförlaget Atlas nu ger ut samlingen Från det femtonde distriktet, måste det därför betraktas som en litterär händelse. Eva Johansson, Svenska Dagbladet om Mavis Gallants Från det femtonde distriktet Med sina tidigare reportageböcker Släpp fångarna loss och Skräp kan Mattias Hagberg räknas till de nya berättande journalister som i bokform speglar den gängse journalistikens förträngda samtidsfrågor. Men med dess subjektiva stil, idéhistoriska förgreningar och debatterande udd skiljer också Herredjuret ut sig från reportagegenrens huvudströmning. Jag tänker flera gånger på Sven Lindqvists klassiska tankeböcker. Sverker Lenas, DN Bokbranschen pekar samstämmigt ut skilsmässoantologin Happy, happy som den stora PR-succén just nu. Janne Sundling, Resumé 2010 hjälpte Skansens lemurer DN Kultur att gissa Nobelpristagare. De valde Atlasförfattaren Alice Munro tog DN Kultur hjälp av en katt med samma resultat. 17

18 Tankesmedjan Arena Idé är en verksamhetsdel i Arenagruppen tillsammans med förlaget Premiss och Arena Program/Universitet. Den inriktning av verksamheten som definierades vid starten, baserad på Arenagruppens värdegrund, gäller inklusive de senaste årens orientering mot forsknings- och utredningsverksamhet. Samarbetet med de fackliga organisationerna ska utvecklas liksom samarbetet med andra folkrörelser, intresseorganisationer och företag. Den akademiska världen är en annan viktig kontaktyta. Internationella kontakter, såväl i nätverk som bilateralt, ska utvecklas. arenagruppen verksamhetsberättelse 2011 Sony Kapoor vid seminariet Finanskrisens effekter utifrån boken Decent Capitalism under 2011 års politikervecka i Almedalen. 18

19 Arena Idés vetenskapliga råd Arena Idé ska fungera självständigt gentemot såväl sina kärn- som projektfinansiärer. För att förstärka denna självständighet har Arena Idé knutit till sig ett vetenskapligt råd. Rådet har en central betydelse för Arena Idés idéutveckling och som rådgivare till vår löpande verksamhet. Under året har vidstående personer ingått i rådet Ylva Bergström, fil dr i pedagogik, Uppsala universitet Janne Bromseth, fil dr, Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet Drude Dahlerup, professor i statsvetenskap, Stockholms universitet Marie Demker, professor i statsvetenskap, Göteborgs universitet Susanne Fransson, docent i rättsvetenskap, Göteborgs universitet Sverker Gustavsson, professor i statskunskap, Uppsala universitet Peo Hansen, statsvetare och docent vid REMESO - Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle, Linköpings universitet Stefan Jonsson, docent vid REMESO, Linköpings universitet samt författare och kritiker i Dagens Nyheter Shahram Khosravi, docent i socialantropologi, Stockholms universitet Tomas Korpi, professor i sociologi, SOFI, Stockholms universitet Daniel Lind, chefsekonom på Unionen, ekonom och statsvetare Ingemar Lindberg, jur kand och f d LO-utredare Edda Manga, fil dr i idéhistoria, Uppsala univeresitet Katarina Mattson, fil dr i kulturgeografi, Uppsala universitet Jonas Olofsson, docent i ekonomisk historia, Umeå universitet Carl-Ulrik Schierup, professor, föreståndare för REMESO Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle - Linköpings universitet Stefan Svallfors, professor i sociologi, Umeå universitet, och forskare vid Institutet för framtidsstudier (med i rådet fr o m 1 juli) Adrienne Sörbom, docent i sociologi, Stockholms universitet Sverker Sörlin, professor i miljöhistoria, KTH Magnus Wennerhag, fil dr i sociologi, Södertörns högskola I rådet ingår även Håkan A Bengtsson och Boa Ruthström, Arenagruppen. Rådet sammanträdde 25 januari, 28 april och 4 oktober. Arena Idés fackliga råd Rådet bildades för att erbjuda ett forum för de fackliga organisationer som vi samarbetar med. Syftet är att testa idéer på fackliga frågor som är intressanta att behandla inom vår verksamhet och ge förbundsrepresentanterna möjlighet att väcka nya frågor. Under året har vidstående personer ingått i rådet Tomas Abrahamsson, SEKO Dag Andersson, ST Tobias Baudin, Kommunal Josefin Boman, Handels Samuel Engblom, TCO Eva Fagerberg, SSR (till 30 juni), Markus Furuberg (fr o m 1 juli) Åsa Johansson, Unionen Erica Sjölander, IF Metall Lars Lindgren, Transport Thord Pettersson, LO Karin Ottosson, SKTF Marie-Louise Strömgren, SACO Therese Svanström Andersson, SKTF I rådet har även Håkan A Bengtsson, Bengt Lindman och Boa Ruthström, Arenagruppen, deltagit. Rådet möttes 1 februari och 11 oktober. 19

20 Projekt arenagruppen verksamhetsberättelse 2011 Lön och kön Projektet leds av en grupp med docent Susanne Fransson, Göteborgs universitet, docent Åsa Löfström, Umeå universitet, jur dr Per Norberg, arbetsrättsjurist Eberhard Stüber och Anna Thoursie, utredningschef vid Kommunal, t o m juni, därefter vid KFS. Tre konferenser har genomförts med olika jämställdhetsteman. Vid den senaste konferensen presenterades även en preliminär rapport om kvinnors och mäns löner inom transportsektorn. Under 2011 har arbetet koncentrerats till planering av ett seminarium om lönekartläggning, som kommer att genomföras i maj Koalition för kulturdebatt Sedan våren 2008 pågår projektet Koalition för kulturdebatt, som syftar till att ge förutsättningar för en både bred och djup debatt kring kulturpolitik. Under 2009 var huvudtemat den presenterade kulturutredningen och 2010 fokuserades på att lyfta de kulturpolitiska frågorna i valrörelsen. Under 2011 har Koalitionen sökt bidrag från Kulturbryggan för genomförande av aktiviteter kring den s k samverkansmodellen. Tyvärr avslogs ansökan. Därutöver har koalitionen fått en forskningsöversikt av Tobias Harding, chef för SweCult. I Koalitionen har under året ingått FHP, ABF, Sensus, Teaterförbundet, KLYS, ax, Riksskådebanan, Riksteatern, Runöskolan, SKF (Sveriges konstföreningar), KRO/KIF och Arena Idé. Välfärdens framtida finansiering Under hösten 2009 startade Arena Idés projekt Välfärdens framtida finansiering som handlar om att det finns ett framtida finansiellt gap mellan behov och resurser. Bakgrunden är de slutsatser olika statliga utredningar (Långtidsutredningen 2004, Regeringens äldreberedning 2003) och utredningar inom Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, kommit fram till, nämligen att behoven av offentlig konsumtion kommer att öka mer än resurserna ökar. Det beror bland annat på demografisk utveckling, men även på att den medicinska vetenskapen kommer att kunna behandla olika sjukdomar bättre, dock till ökade kostnader. Samma utredningar visar att utrymmet för den privata konsumtionen kommer att fortsätta att växa långsiktigt. Vad händer om människornas förväntningar på sjukvård och äldreomsorg inte motsvaras av det som kan erbjudas samtidigt som man har ett privat konsumtionsutrymme? En viktig politisk utgångspunkt i projektet är att medborgarna ska få välfärd efter sina behov och att det ska finnas stor valfrihet för medborgaren. En annan viktig utgångspunkt för projektet är öppenhet och att vi vill pröva nya synsätt för att finna lösningar på de finansiella problemen. En första rapport i projektet presenterades i juni 2010 av Petter Odmark för styrgruppen. Rapporten, Välfärdens framtida finansiering är ett framtida problem, presenterades på ett öppet möte i ABF-huset den 26 oktober. Joakim Palme kommenterade rapporten. Under 2011 presenterade sjukvårdskonsulten Fredrik Westander den 31 maj en rapport på ett expertseminarium om privata möjligheter att finansiera delar av sjukvården. Den kortfattade slutsatsen är att olika privata finansieringskällor endast kan bidra marginellt och att risken är stor att det leder till negativa fördelningspolitiska konsekvenser. Rapporten presenterades även på ett offentligt seminarium den 27 oktober på ABF-huset i Stockholm. Det andra temat under året har varit äldreomsorg. Olav Fumarola Unsgaard har anlitats som skribent och rapportförfattare till en rapport om äldreomsorg. För att skapa underlag till rapporten har ett seminarium genomförts tillsammans med Äldrecentrum vid Karolinska institutet den 9 juni och ytterligare ett under Almedalsveckan den 4 juli. Vid seminariet har forskare från Äldrecentrum deltagit tillsammans med praktiker och representanter för berörda fackliga organisationer. Rapporten om äldreomsorg kommer att presenteras under första halvåret tankesmedjan arena idé

21 I projektgruppen ingår Anna Hedborg, Bengt Westerberg och Lars-Åke Almqvist, samt representanter för de organisationer som finansierar projektet: Roger Mörtvik och Åsa Forsell, TCO, Ulrika Lorentzi, Kommunal, Anders Blanck, LIF (de forskande läkemedelsföretagen), Therese Svanström-Anderssson, SKTF/Vision, Kerstin Falck, Pfizer, och Martin Östberg, Vårdförbundet. Från Arenagruppen deltar Håkan A Bengtsson och Boa Ruthström. Ekonomiska rådet Ekonomiska rådet är en ny verksamhet som startats under 2010 tillsammans med Friedrich Ebert Stiftung. Den 27 oktober 2010 anordnades en internationell konferens på temat New Growth Creating Real Value års konferens genomfördes den 3 november med temat Decent Capitalism Creating the economic model of the future. Medverkade gjorde bland andra Stefan Colignon, London School of Economics, Andrew Martin, Center for European Studies, Harvard University, Zoltan Pogatsa, Ungern, Juhana Vartiainen, KI, Jon Erik Dölvik, Fafo, Norge, Emma Lennartsson, Kommunal och Stefan Löfven, IF Metall. Seminariet filmades av Sveriges Television och finns att se på UR-play. Tillsammans med Socialdemokratiska Ekonomklubben på Handelshögskolan har vi fortsatt med de lunchseminarier som startades Under året genomfördes följande seminarier: Trick or treat? A Comparison of European job strategies during the crisis 24 januari Medverkande: Donald Storrie, the European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Andranik Tangian, Hans-Böckler Foundation/University of Karlsruhe, Thomas Carlén, LO-ekonom och Henning Jørgensen, Professor Aalborg University Klimatkrisen och statens roll 12 april Professor Thomas B Johansson och Gustav Fridolin Fria skolvalet 4 maj Professor Bo Malmberg och Per Sonnerby Bostadsmarknadens betydelse för rörlighet och tillväxt 24 maj Professor Hans Lind och André Johansson Nationalekonomins förmåga (eller oförmåga) att ta till sig nya rön 21 september Professor Axel Leijonhufvud och Leif Pagrotsky Överskott till överflöd? 26 oktober Anne-Marie Pålsson och Tommy Waidelich Fiscal Space 12 december Atish Gosh, IMF, och Magdalena Andersson Inom ramen för rådets verksamhet har tre rapporter publicerats (finns att ladda ned på hemsidan). Först ut var Unionens chefsekonom Daniel Lind med rapporten Ryktet om industrins död är betydligt överdrivet. Därefter publicerades två rapporter av Axel Leijonhufvud, Economics of the Crisis and Crisis of the Economics samt Crisis Policies and the Crisis Politics. Ny tid Ny tid är ett projekt som startade 2010, inom tankesmedjan Arena Idé. Syftet är att främja en radikal och progressiv idéutveckling inom olika politikområden. Projektet kommer att söka inspiration från såväl andra länder som från de senaste forskarrönen. Inom projektet har vi presenterat fyra rapporter: Magnus Linton: Latinamerika, vänstern, framtiden Mats Wingborg: Strategier för en global fackföreningsrörelse Alexandra Franzén: Från Tel Aviv till Teheran Arbetarrörelsen i Mellanöstern samt Bo Rothstein: Creating a Solidaristic Society. Samtliga rapporter finns att ladda ner på vår hemsida. 13 januari genomfördes ett seminarium om Magnus Lintons rapport Latinamerika, vänstern, framtiden, 21

22 arenagruppen verksamhetsberättelse 2011 med Pierre Schori, författare och tidigare biträdande utrikesminister, och Carmen Blanco, vice ordförande i Latinamerikagrupperna, som kommentatorer. I oktober genomfördes ett seminarium kring Mats Wingborgs rapport. Kommentatorer var Eva Hansson, forskare vid Stockholms universitet och Roger Mörtvik, samhällspolitisk chef på TCO. Franzéns rapport presenterades på ett seminarium den 30 november med kommentarer av professor Ulf Bjereld. I projektets referensgrupp ingår Håkan A Bengtsson, Helena Markstedt, Emma Lennartsson, Samuel Engblom, Karin Pettersson, Claes-Mikael Jonsson, Jytte Guteland, Therese Svanström Andersson, Boa Ruthström, Katrine Kielos, Eric Sundström och Lennart Weiss. Uppdrag Fackförbundet Vision, tidigare SKTF, har gett Arena Idé i uppdrag att dokumentera det förändringsarbete förbundet bedrivit från 2008 och framåt. Särskilt fokus ska vara på de faktorer som befrämjar framgång i utvecklingsarbetet. Såväl den centrala som den lokala nivån ska följas. Uppdraget beräknas avslutas under hösten Kommunal ska se över den plattform man har haft för facklig politisk samverkan med det socialdemokratiska partiet. Arena Idé har engagerats för att bidra med diskussionsunderlag och fakta till arbetsgruppen. Arbetet påbörjades under hösten 2011 och är planerat vara klart till sommaren Seminarier Arena Idé arrangerar på uppdrag åt andra seminarier och konferenser samt medverkar i andras seminarier och konferenser. Den januari arrangerade Kulturfonden Sverige-Finland en konferens för svenska och finska tankesmedjor där syftet var att dels ha ett utbyte mellan tankesmedjorna, dels särskilt diskutera den nordiska välfärdsmodellen. Arena Idé deltog även i planering och förberedelser. Den 18 oktober anordnades ett seminarium kring Atlasboken SAS om konsten att sänka ett flygbolag. I november medverkade tankesmedjan i en utbildning för unga ledare som Socialdemokraterna i Stockholms län anordnade och i samma månad var Arena Idé inbjuden till Norrbottens läns landsting för att tala om tankesmedjor i Sverige, historik och nuläge. Arena Idé planerade, genomförde och modererade tre stora paneler under IF Metalls kongress i juni. Under Almedalsveckan, 3-10 juli, hade Arenagruppen i uppdrag att moderera åtta seminarier för LO och LOförbund. Vi arrangerade även ett seminarium för Kommunal om facklig-politisk samverkan. Äldreomsorg var temat för ett seminarium som vi själva anordnade. Tillsammans med Agenda PR arrangerades ett seminarium om tankesmedjor och tillsammans med Friedrich Ebert Stiftung ett om Mellanöstern. Arena Idé medverkade tillsammans med Global Utmaning i ett seminarium om ideologier som arrangerades av Timbro och Fores. 22 tankesmedjan arena idé

23 Utveckling av tankesmedjan I april beslöt Arenagruppens styrelse att tillsätta en arbetsgrupp för utveckling av tankesmedjan för att åstadkomma en långsiktig och stabil finansiering. I arbetsgruppen ingår från styrelsen Bengt Ohlsson, Maria Östberg Svanelind, Leif Hansson och Anders Ferbe, från Kommunal deltar Anders Bergström och därutöver deltar Håkan A Bengtsson, Agneta Karlsson och Boa Ruthström. Arbetsgruppen har genomfört studieresor till Norge och Tyskland för att studera hur tankesmedjor med nära samarbete med fackföreningsrörelsen arbetar och är uppbyggda. Ett flertal möten har genomförts med fackförbundsledningar, en presentation gavs under Almedalsveckan och arbetet fortsätter in på nästa år. Facket förändras och utvecklas Det har varit ett antal tuffa år för den svenska fackföreningsrörelsen. Utmaningarna har avlöst varandra i form av offensiva arbetsgivare, globalisering, strukturförändringar, vikande medlemssiffror, den ekonomiska krisen och inte minst det stora medlemsraset i samband med regeringens a-kasseförändringar Men utmaningarna har också sporrat de fackliga organisationerna till ett intensivt utvecklings- och förändringsarbete för att kunna svara upp mot medlemmarnas behov. Information om detta når dock inte i tillräcklig utsträckning ut utanför de egna organisationerna. Arenagruppen tog därför under hösten 2011 initiativ till en seminarieserie på temat Facklig utveckling och förändring för att spegla den rörelse som idag finns i de fackliga leden. Under oktober-november 2011 genomfördes följande fyra seminarier i denna serie: Organisering och kamp för vita jobb 18 oktober Svenska Transportarbetarförbundet är ett av de fackförbund som påverkats mest av globaliseringens konsekvenser. Ökad internationell konkurrens, företag utan anställda, svarta jobb, svårigheter att få igång en lokal facklig verksamhet på nya arbetsplatser detta är några av de områden där förbundet prövar nya fackliga metoder. Om sanningen ska fram... 3 november Akademikerförbundet SSR berättade hemligheten bakom varför förbundet är det mest växande Sacoförbundet. Seminariet handlade om opinionsbildning, politik, yrkesfrågor och rekryteringssatsningar. FacketFörändras Hur går det? 9 november FacketFörändras är ett samarbetsprojekt mellan förbunden inom TCO. Projektet inleddes 2009 med det specifika syftet att ändra bilden av facket bland målgruppen yngre akademiker upp till 35 år. Seminariet handlade om vad som sedan har hänt och hur det har gått med den ändrade bilden. Vision ett nytt fackförbund 17 november Fackförbundet SKTF bytte nyligen namn till Vision. Men namnbytet handlar inte om en kosmetisk förändring på ytan. Förbundet vill genomföra genomgripande förändringar, ett nytt sätt att jobba och etablera en ny facklig image. Hur kommer då detta att synas. Ytterligare seminarier i serien är inplanerade under våren

24 Arenauniversitetet erbjuder kurser inom kommunikation och opinionsbildning med kursledare som är en del av det offentliga samtalet. Kursdeltagarna är både förtroendevalda och anställda. Under 2011 har fokus för Arenauniversitetet legat på skräddarsydda uppdragsutbildningar och under senare delen av året märktes en ökad efterfrågan på Arenauniversitetets kurser. Några av uppdragsgivarna var Kommunal, Folkets Hus och Parker, LO och Handisam. Bland kurserna fanns flera fördjupande skrivkurser, men också kurser i samtalsledning och omvärldsanalys. Arenauniversitetet har under både våren och hösten haft möjligheten att erbjuda den terminslånga folkhögskolekursen Att skriva politiskt i samarbete med Viskadalens folkhögskola. arenagruppen verksamhetsberättelse

25 Arena Program har haft i uppgift att sprida debatt och samtal om politik, kultur- och samhällsfrågor. Formerna för det har varit seminarier, producerade i egen regi eller i samverkan med andra organisationer. Seminarier är något som flertalet av Arenagruppens verksamheter ser som en del av sin verksamhet och behovet av ett eget verksamhetsnamn har minskat. Därför har namnet Arena Program succesivt fasats ut under året men ambitionerna att främja debatt och samtal står fast. Seminarier Skolan och arbetslivet 29 mars Vilka kunskaper har dagens gymnasieelever om arbetslivet? Hur förberedda är de för arbetsmarknaden? Och hur kan elevernas förutsättningar förbättras i den nya gymnasieskolan efter reformerna med Gy 2011? Den svenska fackföreningsrörelsen har unika kunskaper om hur arbetsmarknaden fungerar. Hur kan dessa kunskaper göras tillgängliga i gymnasieskolans verksamhet för att förbättra elevernas arbetslivsförutsättningar? Moderator: Eric Sundström, Arenagruppen Medverkande: Johanna Lindell, Arena Skolinformation Facklig panel: Wanja Lundby-Wedin, LO Sture Nordh, TCO Josefine Larsson, IF Metall Annika Strandhäll, SKTF Christin Johansson, Akademikerförbundet SSR Politisk panel: Tina Acketoft, Folkpartiet Rossana Dinamarca, Vänsterpartiet Skolpanel: Maria Rönn, Lärarförbundet Metta Fjelkner, Lärarnas Riksförbund Samir El-Sabini, Seco, Sveriges Elevråds Centralorganisation Green Greener Industrial policy 6 april Matthias Machnig, ekominister i Thüringen talade om en grön industripolitik. Stefan Löfven, förbundsordförande IF Metall, medverkade också. Our future 6 maj Ett seminarium med Susan George om hennes bok Whose Crisis? Whose Future? Henning Melber, direktör för Dag Hammarskjöld Foundation, kommenterade och Håkan A Bengtsson modererade. Seminariet var ett samarbete mellan Arenagruppen, Dag Hammarskjöld Foundation och Friedrich Ebert Stiftung. 25

26 Håkan A Bengtsson, Susan George och Henning Melber vid seminariet Our Future 6 maj Vad händer i Tyskland? 27 september Seminarium om den politiska utvecklingen i Tyskland. Werner Perger, ledande tysk politisk journalist (tidningen Die Zeit m.fl), samtalade med Carl Tham, svensk samhällsdebattör, författare och politiker. arenagruppen verksamhetsberättelse 2011 Den politiska sprängkraften i skilsmässan 28 september Ett samtal om att leva sitt eget liv i det familjekonservativa 2000-talet och den politiska sprängkraften i skilsmässan. Medverkande: Maria Sveland och Pernilla Glaser författare till Happy, happy en bok om skilsmässa. Samtalsledare: Karin Thorasdotter. Occupy Wall Street 1 november Seminarium om de pågående protesterna i New York och många andra platser i USA och övriga världen. Medverkande: Linnea M. Palmer Paton, Occupy Wall Streets pressteam. Håkan A Bengtsson modererade. Efter folkrörelsepartiet after work 7 november Samarrangemang med Sektor3. Samtalet tog sin utgångpunkt i Svend Dahls avhandling Efter folkrörelsepartiet. Samtalet fördes mellan statsvetaren Svend Dahl, Devrim Mavi chefredaktör för tidskriften Arena och Torbjörn Nilsson från Fokus. Hanna Hallin från Sektor3 modererade. 26 arenauniversitetet

Arenagruppens moderatorer i Almedalen 2012

Arenagruppens moderatorer i Almedalen 2012 Arenagruppens moderatorer i Almedalen 2012 Följande personer kommer att finnas i Almedalen och är möjliga att boka för moderatorsuppdrag. Kontakta gärna Karin Thorasdotter karin.thorasdotter@arenagruppen.se

Läs mer

Marknadens gränser och politikens villkor

Marknadens gränser och politikens villkor Marknadens gränser och politikens villkor Inbjudan till konferens 6 maj 2011 Stockholm Var går gränsen mellan marknad och politik i en tid när den finansiella sektorn får allt större betydelse? Gränserna

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 arenagruppen politikens och idéernas arena... 5 arena medier... 9 bokförlagen atlas och premiss... 15 arena idé... 21 arenauniversitetet... 26 arena

Läs mer

Jämlikhet och ojämlikhet

Jämlikhet och ojämlikhet Jämlikhet och ojämlikhet Hur påverkas välfärden, ekonomin och vår hälsa av den ökande ojämlikheten? Inbjudan till konferens 9 10 april 2010 i Riksdagshuset, Stockholm Vilka lärdomar bör politiken dra av

Läs mer

Arenagruppens verksamhetsberättelse

Arenagruppens verksamhetsberättelse Arenagruppens verksamhetsberättelse 2010 Arenagruppen är i dag den verksamhet som tillsammans med andra kan utmana denna nyliberala och konservativa idédominans. Förord Arenagruppen har under senare år

Läs mer

ARBETARRÖRELSENS FORSKARNÄTVERK. Inbjudan. till konferens maj 2008 i Stockholm

ARBETARRÖRELSENS FORSKARNÄTVERK. Inbjudan. till konferens maj 2008 i Stockholm ARBETARRÖRELSENS FORSKARNÄTVERK Inbjudan till konferens 17 18 maj 2008 i Stockholm En mötesplats för nya kunskaper, goda idéer och kritiska synpunkter Välkommen till nätverkskonferens i Stockholm den 17-18

Läs mer

Stockholms Universitet Masterprogrammet i Statsvetenskap Praktikrapport Fackförbundet SKTF. Praktikrapport

Stockholms Universitet Masterprogrammet i Statsvetenskap Praktikrapport Fackförbundet SKTF. Praktikrapport Praktikrapport Praktik - Fackförbundet SKTF Omfattning: 2010-09-01-2011-01-21. 20 veckor (30 hp), heltid. Handledare: Besöks-/Postadress: Therese Svanström Andersson, Stabschef SKTF. 08-7896533 / 070-2983244

Läs mer

Ett material för elevkårer, skolföreningar och skoltidningar inför riksdagsvalet och skolvalet GÖR NÅGOT INFÖR VALET!

Ett material för elevkårer, skolföreningar och skoltidningar inför riksdagsvalet och skolvalet GÖR NÅGOT INFÖR VALET! Ett material för elevkårer, skolföreningar och skoltidningar inför riksdagsvalet och skolvalet GÖR NÅGOT INFÖR VALET! Nu är det snart skolval! Hösten 2010 hålls riksdags-, landstings- och kommunalval samtidigt

Läs mer

När det värsta händer

När det värsta händer När det värsta händer Fem sätt att agera när en medarbetare blir svårt sjuk, drabbas av psykisk ohälsa eller dör. 2015 Red. Karin Karlström och Anna Kopparberg Fem sätt att agera när en medarbetare blir

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

10 löften och ett handslag! - En ny Socialdemokratisk arbetsgivarepolitik i Östergötland!

10 löften och ett handslag! - En ny Socialdemokratisk arbetsgivarepolitik i Östergötland! Östergötland 2009-11-16 10 löften och ett handslag! - En ny Socialdemokratisk arbetsgivarepolitik i Östergötland! Socialdemokraterna i Östergötland har presenterat ett program som ska genomföras efter

Läs mer

Så hanterar du etiska dilemman. 2014 Redaktörer Karin Karlström och Anna Kopparberg

Så hanterar du etiska dilemman. 2014 Redaktörer Karin Karlström och Anna Kopparberg Så hanterar du etiska dilemman 2014 Redaktörer Karin Karlström och Anna Kopparberg Så hanterar du etiska dilemman Saco Chefsråd har formulerat ett antal råd kring etik och hur du som chef kan göra för

Läs mer

Rödgrön röra eller glasklar opposition? - seminarium i Almedalen i samarbete med Retriever. Juli 2012

Rödgrön röra eller glasklar opposition? - seminarium i Almedalen i samarbete med Retriever. Juli 2012 ! Rödgrön röra eller glasklar opposition? - seminarium i Almedalen i samarbete med Retriever Juli 2012 Vad tycker väljarna? Varje månad frågar vi de som deltar i någon av YouGovs undersökningar vad de

Läs mer

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg TRELLEBORG Tillsammans Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg Tillsammans Trelleborg Tillsammans är en lokal överenskommelse om samverkan mellan Trelleborgs kommun, föreningar

Läs mer

KONGRESSBLADET. Sveriges näste statsminister besökte kongressen. 13 juni 2014

KONGRESSBLADET. Sveriges näste statsminister besökte kongressen. 13 juni 2014 KONGRESSBLADET 13 juni 2014 Sveriges näste statsminister besökte kongressen Under fredagseftermiddagen kom Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven till Byggnads kongress. Han talade om arbetsrätt

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen VERKSAMHETSPLAN 2015 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Inledning Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, IKF i Malmö, är en väl etablerad ideell förening

Läs mer

3 (8) Under verksamhetsperioden ska vi arbeta med att utveckla hela rekryteringskedjan som innefattar, frågan betalningen välkomnandet introduktionen.

3 (8) Under verksamhetsperioden ska vi arbeta med att utveckla hela rekryteringskedjan som innefattar, frågan betalningen välkomnandet introduktionen. 2 (8) Den här verksamhetsplanen för Socialdemokraterna i Bohuslän sträcker sig från 1 januari 2015 till 31 december 2018. Eftersom det är en flerårig verksamhetsplan håller den sig på en övergripande verksamhetsnivå.

Läs mer

KRISTDEMOKRATERNA SENIORFÖRBUNDET E-NYHETSBREV NR 22/2012

KRISTDEMOKRATERNA SENIORFÖRBUNDET E-NYHETSBREV NR 22/2012 KRISTDEMOKRATERNA SENIORFÖRBUNDET E-NYHETSBREV NR 22/2012 Seniorförbundets e-nyhetsbrev tar nu en sommarpaus och är tillbaka vecka 35. Vi önskar alla prenumeranter en fortsatt bra sommar! Åldersdiskriminering

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Arenagruppen 2013 Förord Vi ska inte luta oss tillbaka utan fortsätta i samma stil som tidigare. Förra året lämnade Arenagruppen tonåren och firade 20-årsjubileum. Hösten 1993 kom

Läs mer

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år.

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år. året då växte 4 000 startade. när växte så växer? och står bakom Vivarakanjättestolta! bli? cirka 200 000 Vad har fått är den få kontakt med Vad har blivit bra för våra Hos får du personlig rådgivning

Läs mer

Den politiska bloggvärldens historia - en analys av politiska bloggar 2007 2012

Den politiska bloggvärldens historia - en analys av politiska bloggar 2007 2012 Den politiska bloggvärldens historia - en analys av politiska bloggar 2007 2012 April 2012 Arbetsmarknadsfrågor stora bland politiska bloggar Unionen anser att bloggar och andra sociala medier är rätt

Läs mer

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Slutrapport Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering Deltagare: Hans Danelid, Högskolan Dalarna Jörgen Eriksson, Lunds

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 Inledning De arbetsintegrerande sociala företagen har som övergripande mål att skapa arbetstillfällen för de som står utanför, eller som inte fått tillträde till, arbetsmarknaden

Läs mer

KOP nätverket för konst och publikfrågor

KOP nätverket för konst och publikfrågor KOP nätverket för konst och publikfrågor På uppdrag av Kultur Skåne, Region Skånes kulturnämnd Utförd under år 2012 Anna Lönnquist, Ystads konstmuseum Innehåll Bakgrund... 1 KOP- nätverket för konst och

Läs mer

Publicerat 14 januari, 2011 av Victor Bernhardtz - 10 kommentarer

Publicerat 14 januari, 2011 av Victor Bernhardtz - 10 kommentarer 1 von 6 17.01.2011 14:30 Dagens Arena Publicerat 14 januari, 2011 av Victor Bernhardtz - 10 Per Ahlmark-stiftelsen bjöd i går in till seminarium om antisemitism i det samtida Europa, under rubriken Ryktet

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Den 20-22 oktober 2011 arrangerades för första gången demokratidagar i Huddinge kommun med det övergripande syftet att lyfta

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! FUF-bladet Seminariegruppen Biståndsdebatten.se Projektgruppen FUF-nätverket Vem kan söka till

Läs mer

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö arbetarekommuner 5 ombud skall väljas i valkretsen. Presentation av de 16 kandidater som kandiderar i valkrets

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna Motionerna B24 1:a att-satsen och B28 vill stärka den fackligpolitiska samverkan. Motion B30 vill att IF Metall

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media Framtidens kollektivtrafik Kommunikation och media Detta är en delrapport inom det förvaltningsövergripande projektet Framtidens kollektivtrafik i Malmö. Detta pm är sammanställt av: Linda Herrström, Gatukontoret

Läs mer

Palestinagrupperna i Sverige (PGS) The Palestine Solidarity Association of Sweden

Palestinagrupperna i Sverige (PGS) The Palestine Solidarity Association of Sweden Projektsammanfattning - Mänskliga rättigheter i fokus NGO - observatörer till Jerusalem, Västbanken och Gaza 2006 Sammanfattning Palestinagrupperna i Sverige fick ett bidrag från Folke Bernadotte Akademin

Läs mer

S-studenters långtidsplan fram till 2020

S-studenters långtidsplan fram till 2020 S-studenters långtidsplan fram till SOCIALDEMOKRATISKA Inledning S-studenter är det socialdemokratiska studentförbundet i Sverige och har sin ideologiska och organisatoriska grundsyn inom socialismen och

Läs mer

Sveriges Dövas Ungdomsförbund Förbundsstämma 2014 Västanviks Folkhögskola

Sveriges Dövas Ungdomsförbund Förbundsstämma 2014 Västanviks Folkhögskola Verksamhetsplan 2014 ALLMÄNT Under verksamhetsåret 2014 är det också valår i Sverige. Sverige Dövas Ungdomsförbund (SDUF) avser i samarbete med andra intresseorganisationer lägga ett fokus på att döva

Läs mer

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig!

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk form. Illustration: Lukas Möllersten. Tryck: EO Grafiska, december 2006. Upplaga: 3 000

Läs mer

Digital strategi för Miljöpartiet

Digital strategi för Miljöpartiet 2012-03-12 Digital strategi för Miljöpartiet Bakgrund Vår webbplats ska förnyas och i processen med att upphandla en ny dök frågan upp om vilket syfte den skulle ha i relation till övrig webbnärvaro. I

Läs mer

Väljarkontraktet Karin Nelsson

Väljarkontraktet Karin Nelsson Väljarkontraktet 2014-06-29 Karin Nelsson Mätning om partisympati? Sverige Tycker har genomfört en undersökning om svenska folkets relation till sitt parti med avseende på olika parametrar. Undersökningen

Läs mer

VÄLFÄRDENS AKADEMIKER I ALMEDALEN

VÄLFÄRDENS AKADEMIKER I ALMEDALEN VÄLFÄRDENS AKADEMIKER I ALMEDALEN AKADEMIKERFÖRBUNDET SSR I ALMEDALEN 2015 Är dubbelarbete roten till kvinnors psykiska ohälsa? Dubbelarbetet medför hälsorisker även när männen utför det. Det är arbetsbelastningen,

Läs mer

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Närvarande: Anna-Lena Sörenson, Östergötland, ordf Agneta Jansson, Västra Götaland Ann Lindman, Gävleborg Cecilia Carpelan, Stockholm

Läs mer

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Internationell solidaritet genom föreningens arbete för

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Internationell solidaritet genom föreningens arbete för Vision & idé Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Internationell solidaritet genom föreningens arbete för att alla människor ska omfattas av mänskliga

Läs mer

VÄSTSVENSKA TRENDER Annika Bergström & Jonas Ohlsson (red.)

VÄSTSVENSKA TRENDER Annika Bergström & Jonas Ohlsson (red.) VÄSTSVENSKA TRENDER 1998 215 Annika Bergström & Jonas Ohlsson (red.) Västsvenska trender 1998 215 SOM-institutet SOM-institutet vid Göteborgs universitet grundades år 1986 med syftet att genomföra frågeundersökningar

Läs mer

Georange ideella förening Tel. 0953 211 10 Org.nr 894702-1047 Box 43 Mobil 070 343 96 85 (ordf) Bg. 5530-4612 930 70 Malå e-post: ordf@georange.

Georange ideella förening Tel. 0953 211 10 Org.nr 894702-1047 Box 43 Mobil 070 343 96 85 (ordf) Bg. 5530-4612 930 70 Malå e-post: ordf@georange. Seminariet inleddes med en registrering och ett drop-in-fika för de c:a 60 deltagarna som hade anmält sig. Lennart Gustavsson hälsade alla välkomna och informerade om dagens agenda. Lennart informerade

Läs mer

Den bortglömda hälsans folk. Berit Sundgren Grinups (red.) Lisbeth Bekkengen Bertil Lundberg Catharina Höijer

Den bortglömda hälsans folk. Berit Sundgren Grinups (red.) Lisbeth Bekkengen Bertil Lundberg Catharina Höijer Berit Sundgren Grinups (red.) Lisbeth Bekkengen Bertil Lundberg Catharina Höijer Den bortglömda hälsans folk Rapport från projekt Långtidsfrisk i Värmland ett vardagsbaserat hälsoarbete Karlstad University

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

Praktikrapport för höstteminen 2009 på Arena Idé

Praktikrapport för höstteminen 2009 på Arena Idé Praktikrapport för höstteminen 2009 på Arena Idé Jag har under perioden 17/8 2009 15/1 2010 praktiserat på Arena Idé som är tankesmedjan inom Arenagruppen. Praktiken har varit på heltid och min handledare

Läs mer

Folkuniversitetets verksamhetsidé. Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv

Folkuniversitetets verksamhetsidé. Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv Folkuniversitetet för ett rikare liv Folkuniversitetets idé är att kunskap, förståelse

Läs mer

FACKLIG UTBILDNING (FU)

FACKLIG UTBILDNING (FU) FACKLIG UTBILDNING (FU) Motionerna FU 1 FU 7 MOTION FU 1 Byggnads GävleDala Det blir svårare få ungdomar intressera sig för fackliga frågor. Detta beror oftast på okunskap om vad en fackförening är och

Läs mer

Partierna och politikerna i medierna

Partierna och politikerna i medierna Partierna och politikerna i medierna En undersökning av Boråspolitiken i de sociala- och traditionella medierna Oskar Eklöf 1. Inledning 1.1. Bakgrund Under 2-talet har internet revolutionerat informations-

Läs mer

Slutsatser och sammanfattning

Slutsatser och sammanfattning Slutsatser och sammanfattning SNS Studieförbundet Näringsliv och Samhälle är ett fristående nätverk av ledande beslutsfattare i privat och offentlig sektor med engagemang i svensk samhällsutveckling. Syftet

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

Förbundsstyrelsen. Möte nr

Förbundsstyrelsen. Möte nr Möte nr 2010-7 Förbundsstyrelsen Dag och tid Internat måndag 30 augusti fredag 3 september 2010 Föredragningar och diskussioner med början 30 augusti och internatet avslutas med beslutssammanträde fredag

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! Filmgruppen FUF-bladet Studentpanelen Biståndsdebatten.se NY! Projektgruppen NY! Vem kan söka

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Kunskapsplattform ledning. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (8) Datum 150218

Verksamhetsplan 2015. Kunskapsplattform ledning. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (8) Datum 150218 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Pia Håkansson 010-240 35 93 pia.hakansson@msb.se Noomi Egan 010 240 35 45 noomi.egan@msb.se Verksamhetsplan 2015 Kunskapsplattform ledning samhällsskydd och beredskap

Läs mer

Förbundsstyrelsen sammanträder

Förbundsstyrelsen sammanträder Möte nr 2011-7 Förbundsstyrelsen sammanträder Dag och tid Onsdag 26 oktober 2011 kl 09.30-17.00 Torsdag 27 oktober 2011 kl 09.00 17.00 Plats Akademikerförbundet SSR, Mariedalsvägen 4, Stockholm Beslutande:

Läs mer

Ung i Seko Väst aktiviteter/utbildningar. 2016 Upp till 30 år

Ung i Seko Väst aktiviteter/utbildningar. 2016 Upp till 30 år Ung i Seko Väst aktiviteter/utbildningar 2016 Upp till 30 år Det avgår en bokad buss från Göteborg. Mer info om tid och plats kommer efter anmälan. Sista anmälningsdag 31 mars. Anmäl dig via ungisekovast@gmail.com

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Östergötland 2012 Det här samarbetet handlar om att unga, som det pratas om och planeras för i kulturplanerna, själva ska få komma till tals. Att deras idéer

Läs mer

Hjärtefrågan Välfärd i världsklass 2015-04-09

Hjärtefrågan Välfärd i världsklass 2015-04-09 1 Hjärtefrågan 2 Du som jobbar med en välfärd i världsklass ska kunna göra det med fokus på kvalitet. 3 Beslut från förbundsmötet 2014 Bra arbetsvillkor för dig som arbetar i välfärden ger en bra verksamhet

Läs mer

Underlag vision. Kongressombuden November 2008

Underlag vision. Kongressombuden November 2008 Till Kongressombuden November 2008 Underlag vision Underlag till Extra kongressen 2009 På kongressen 2008 behandlas visionen i gruppsittningen och yrkanden har bearbetats av redaktionsutskotten. Ett nytt

Läs mer

Framtidens tjänstepensioner

Framtidens tjänstepensioner Michael Møller Niels Christian Nielsen Framtidens tjänstepensioner SNS FÖRLAG SNS Förlag Box 5629 114 86 Stockholm Telefon: 08-507 025 00 Telefax: 08-507 025 25 order@sns.se www.sns.se SNS Studieförbundet

Läs mer

Om intressen och inflytande i socialtjänsten

Om intressen och inflytande i socialtjänsten Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst KUND UND, BRUK UKARE ARE, KLIENT NT, MEDBORGARE GARE? Om intressen och inflytande i socialtjänsten Konferens i Göteborg 27 28 april 2010 Kund,

Läs mer

Jag har läst kandidatprogrammet i globala studier vid Göteborgs universitet, och en kompletterande kurs i Latinamerikakunskap.

Jag har läst kandidatprogrammet i globala studier vid Göteborgs universitet, och en kompletterande kurs i Latinamerikakunskap. Praktikrapport Louisa Flores Praktikplats Global Utmaning Birger Jarlsgatan 27 111 34 Stockholm Utbildning Jag har läst kandidatprogrammet i globala studier vid Göteborgs universitet, och en kompletterande

Läs mer

- KLYS Manifest KLYS

- KLYS Manifest KLYS KLYS Manifest KLYS Förverkliga kultursamhället! Vi vill att så många som möjligt ska ta del av så mycket kultur som möjligt. Vi vill ha ett brett, mångfacetterat, nyskapande och kvalitativt kulturutbud.

Läs mer

Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare. 2015-11-12 2016-02-29 Skåne 1.0 Mats Runsten

Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare. 2015-11-12 2016-02-29 Skåne 1.0 Mats Runsten Årsrapport Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare 2015-11-12 2016-02-29 Skåne 1.0 Mats Runsten Årsrapport Innehåll 1. Sammanfattning... 1 2. Måluppföljning... 2 3. Effekt... 3 4. Goda

Läs mer

Värdegrund för HRF. Vårt ändamål. Vår vision. Vår syn på människan och samhället. Våra kärnvärden

Värdegrund för HRF. Vårt ändamål. Vår vision. Vår syn på människan och samhället. Våra kärnvärden Värdegrund för HRF Vårt ändamål Hörselskadades Riksförbund (HRF) är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation, vars ändamål är att tillvarata hörselskadades intressen samt värna våra

Läs mer

Utges av Tjänstemännens Centralorganisation Årgång 35 - Nr 25/1981

Utges av Tjänstemännens Centralorganisation Årgång 35 - Nr 25/1981 Utges av Tjänstemännens Centralorganisation Årgång 35 - Nr 25/1981 ST-ja till kollektiva löntagarfonder sid 4-5 AMS styrelse kräver mer pengar igen! sid 10 i Foto: Sven Oredson Ledarna Samverkan på TCO-sidan

Läs mer

Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision:

Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision: Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision: Verksamhetsidé: tar tillvara och driver den svenska museisektorns gemensamma intressen. Vision:

Läs mer

Journalisterna är överlag mest nöjda med presshanteringen hos intresseorganisationer!

Journalisterna är överlag mest nöjda med presshanteringen hos intresseorganisationer! 2010 Resultat från PR Barometern Samhälle 2010 en undersökning av svenska journalisters relation till institutioner, organisationer och intresseorganisationer i den offentliga sektorn. Journalisterna är

Läs mer

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete 1 Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Gustav Malmqvist Huvudsekreterare 2 Internationell context Trender och tendenser i omvärlden EU som policyskapare

Läs mer

NYHETSBREV September december, 2010

NYHETSBREV September december, 2010 NYHETSBREV September december, 2010 Under projektets Utmana könsroller för att motverka sexslaveri 4:e fas (september december, 2010) startades tjej- och killgruppsverksamheten i båda partnerländerna och

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

SNS SAMHÄLLS PROGRAM. etapp 2, 10-13 oktober ETT UNIKT UTVECKLINGSPROGRAM FÖR CHEFER I PRIVAT OCH OFFENTLIG SEKTOR

SNS SAMHÄLLS PROGRAM. etapp 2, 10-13 oktober ETT UNIKT UTVECKLINGSPROGRAM FÖR CHEFER I PRIVAT OCH OFFENTLIG SEKTOR SNS SAMHÄLLS PROGRAM 2012 ETT UNIKT UTVECKLINGSPROGRAM FÖR CHEFER I PRIVAT OCH OFFENTLIG SEKTOR etapp 2, 10-13 oktober onsdag 10 oktober 09:30-10:30 Mona Sahlin 10:30-11:30 regeringssamarbetet Arvid Wallgren,

Läs mer

tidskrift för politisk filosofi nr 2 2013 årgång 17

tidskrift för politisk filosofi nr 2 2013 årgång 17 tidskrift för politisk filosofi nr 2 2013 årgång 17 Bokförlaget thales politisk filosofi idag politisk filosofi idag intervju med martin peterson, professor i filosofi vid eindhoven university of technology

Läs mer

Central utbildningskatalog. Central utbildningskatalog

Central utbildningskatalog. Central utbildningskatalog ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUND Förbundsexpeditionen Box 522 101 30 Stockholm 08-613 50 00 www.abf.se C Central utbildningskatalog Central utbildningskatalog C Centralt arrangerade utbildningar för ABFs centrala

Läs mer

SEKOs handlingsprogram mot. rasism, nazism och främlingsfientlighet

SEKOs handlingsprogram mot. rasism, nazism och främlingsfientlighet SEKOs handlingsprogram mot rasism, nazism och främlingsfientlighet SEKOs handlingsprogram mot rasism, nazism och främlingsfientlighet I Tyskland kom nazisterna och tog kommunisterna, men jag sa ingenting,

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016

Verksamhetsplan 2015/2016 Verksamhetsplan 2015/2016 Förbundsstyrelsens förslag till kongressen Inledning I år antar kongressen för första gången en långtidsplan. Den drar upp riktlinjerna för de kommande fem åren och hur vi ska

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen ÖVERENSKOMMELSE OM samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen örebro kommun och det civila samhället presenterar i denna broschyr, som grund för sin samverkan, en överenskommelse om värdegrund,

Läs mer

Jubileumsdagen. Heldagsseminarium Lördag 20 oktober 2007 Klockan 12.00-18.00 Södertörns Högskola

Jubileumsdagen. Heldagsseminarium Lördag 20 oktober 2007 Klockan 12.00-18.00 Södertörns Högskola Jubileumsdagen Heldagsseminarium Lördag 20 oktober 2007 Klockan 12.00-18.00 Södertörns Högskola Program 12.00-13.00 Inledning med invigningstal av Mona Sahlin och Mikael Damberg 13.00-14.15 Storstadsseminarium

Läs mer

Verksamhetsberättelse Realstars Ideell förening RÄKENSKAPSÅR 1: 2010-03-01-2011-12-31. Göteborg 2011-05-01

Verksamhetsberättelse Realstars Ideell förening RÄKENSKAPSÅR 1: 2010-03-01-2011-12-31. Göteborg 2011-05-01 RealStars IF 1(5) Verksamhetsberättelse Realstars Ideell förening RÄKENSKAPSÅR 1: 2010-03-01-2011-12-31. Göteborg 2011-05-01 Innehållsförteckning 1. Om RealStars, vision, syfte 2. Verksamhet 2010 Resultatuppfyllelse

Läs mer

att uppdra åt kommunledningskontoret att förbereda och genomföra ett deltagande under Almedalsveckan 2016 enligt föredragningen

att uppdra åt kommunledningskontoret att förbereda och genomföra ett deltagande under Almedalsveckan 2016 enligt föredragningen KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Dahlmann Christian Datum 2015-11-24 Diarienummer KSN-2015-2171 Kommunstyrelsen Almedalsveckan 2016 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att kommunstyrelsens

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Fördjupad Projektbeskrivning

Fördjupad Projektbeskrivning Fördjupad Projektbeskrivning 8.1 Bakgrundsbeskrivning, skäl för projektet Kreativa näringar/kulturnäringar Internationellt sett talas det idag mycket om den Kreativa klassen och dess betydelse för framförallt

Läs mer

Här redovisas seminariets diskussioner tematiskt istället för i en kronologisk ordning.

Här redovisas seminariets diskussioner tematiskt istället för i en kronologisk ordning. Promemoria 2010-08-23 Delegationen för hållbara städer Miljövårdsberedningen M Jo 1968:A Utredningssekreterare Katarina Schylberg Telefon 08-405 58 16 Mobil 070 304 57 07 Telefax 08-405 36 69 E-post katarina.schylberg@environment.ministry.se

Läs mer

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona Orimliga löneskillnader i Blekinge 2012 Inledning För 50 år sedan avskaffades de särskilda lönelistor som gällde för kvinnor. Kvinnolönerna

Läs mer

Konferens: Etnisk diskriminering på arbetsmarknaden vad bör fack och arbetsgivare göra?

Konferens: Etnisk diskriminering på arbetsmarknaden vad bör fack och arbetsgivare göra? Konferens: Etnisk diskriminering på arbetsmarknaden vad bör fack och arbetsgivare göra? Datum: 28 okt, kl 9.30 Plats: Symfonin, Unionen, Olof Palmesgata 17 Form: Öppningsanförande, 20 min INTRO ALLAS LIKA

Läs mer

Protokoll ViS styrelsemöte 13-14 september 2010 på Lernias huvudkontor i Stockholm

Protokoll ViS styrelsemöte 13-14 september 2010 på Lernias huvudkontor i Stockholm Protokoll ViS styrelsemöte 13-14 september 2010 på Lernias huvudkontor i Stockholm Närvarande: Dag ett: Jonas, Katharina, Thomas, Bengt, Åke, Caroline, Annika, Owe (från punkt 4) Dag ett omfattar punkt

Läs mer

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten?

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? November 27 2 Inledning SKTFs medlemmar leder, utvecklar och

Läs mer

Maten och miljön #1/2017

Maten och miljön #1/2017 Maten och miljön #1/2017 NYHETSBREV SPECIAL FRÅN SVENSK MAT- OCH MILJÖINFORMATION PUBLICERAT DEN 16 MARS 2017 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SMMI, VERKSAMHETSÅRET 2016 Verksamhetsberättelse 2016 2016 läggs

Läs mer

Folkuniversitetets verksamhetsidé

Folkuniversitetets verksamhetsidé folkuniversitetet Box 26 152. 100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50. Fax 08-678 15 44 info@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge

Läs mer

En stad tre verkligheter

En stad tre verkligheter Uppsats i Historia1, Delkurs 1 Högskolan Dalarna, VT 2010 En stad tre verkligheter En uppsats om Sundsvallspressens bevakning av den stora strejken 1909 Rickard Björling Innehåll 1. Inledning. s. 2 1.1

Läs mer

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck,

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck, Vision & idé Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck, fattigdom och imperialism och att alla ska omfattas

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro November 2011

Väljaropinion i samarbete med Metro November 2011 Väljaropinion i samarbete med Metro November 2011 Socialdemokraternas tullar på trogna Det är den lägsta noteringen någonsin för Socialdemokraterna. De har tappat var sjätte väljare på en månad maken till

Läs mer

StrAtegi FÖr Arbetet med Sverigebilden i utlandet

StrAtegi FÖr Arbetet med Sverigebilden i utlandet StrAtegi FÖr Arbetet med Sverigebilden i utlandet Strategi för arbetet med Sverigebilden i utlandet Arbetet med Sverigebilden i utlandet Sverige är ett land med gott rykte, men världen förändras i snabb

Läs mer

Följande siffror visar hur många som har sett SVT:s sändningar:

Följande siffror visar hur många som har sett SVT:s sändningar: TV-tittare Viasat och SVT fortsätter med en stor satsning på STCC. Från varje tävling sänder Viasat 290 minuter LIVE i kanalen Viasat Motor samt ett 10-tal repriser av sändningarna, plus ett införprogram.

Läs mer

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Projekt Medborgardialog 2012 Inledning Det finns ett generellt behov av att öka medborgardialogen i Sverige och så även

Läs mer

Delstrategi och utmaning medlemskapet stärker individen

Delstrategi och utmaning medlemskapet stärker individen Förmågan att väcka engagemang och samtidigt utveckla medlemskapet är avgörande för att kunna växa som förbund. Unionen har genom att se och möta medlemmarnas behov lyckats nå vårt mål om att bli 600 000

Läs mer

Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar

Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar Starka tillsammans Genom att vi är många och håller ihop är vi starka. Genom aktiva och engagerade medlemmar formar vi våra

Läs mer

Åtta års arbete med att främja kvinnors företagande var är vi och vart vill vi?

Åtta års arbete med att främja kvinnors företagande var är vi och vart vill vi? Åtta års arbete med att främja kvinnors företagande var är vi och vart vill vi? Gunilla Thorstensson, programansvarig Lyft näringslivet, 2014-11-05 Twitter: #kvinnftg 1 I absoluta tal beviljades mäns företag

Läs mer