Verksamhetsberättelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse Arenagruppen 2013

2 Förord Vi ska inte luta oss tillbaka utan fortsätta i samma stil som tidigare. Förra året lämnade Arenagruppen tonåren och firade 20-årsjubileum. Hösten 1993 kom tidskriften Arena ut med sitt första nummer. Två decennier senare kommer den fortfarande ut. Nu har den fått ett nytt tilltal och en ny utformning och transformerats till Magasinet Arena. I samband med jubileet gav Arena ut en antologi, Arena texter 93 13, med ett urval av texter från 120 välmatade nummer. Boken är ett kvitto på att Arena har hållit en mycket hög kvalitet. Det är texter som fortfarande står sig. Många har gjort avtryck. Förra året ökade Arena såväl antalet prenumeranter som lösnummerförsäljningen. Det är en sak att starta en tidning. En annan att få den att överleva. Och åter en annan att uppvisa vitalitet även efter 20 år. Arena har inte bara överlevt och utvecklats. Den har också inspirerat en rad andra verksamheter som i dag ingår i Arenagruppen. I vårt mediebolag finns den allt mer lästa och uppmärksammade nättidningen Dagens Arena samt uppdragstidningarna Akademikern, Chefstidningen och Omvärlden. Bokförlagen Atlas och Premiss förlag. Arena Skolinformation som nu nått över en halv miljoner elever med material och rollspel. Arenauniversitetets kurser och studieresor. Tankesmedjan Arena Idé. Och Arena Opinion som gör kampanjer på uppdrag. Sedan var 20-årsjubileet speciellt av en rad skäl. Vi flyttade från Drottninggatan 83 där vi huserat i 17 år till nya och större lokaler på Sveavägen. Alice Munro fick Nobelpriset i litteratur och bokförlaget Atlas fick ett viktigt erkännande. Och tankesmedjan Arena Idé lyckades få en ordentlig och långsiktig finansiering. Allt detta bådar gott inför framtiden. Vi gör kort sagt oerhört mycket som gör avtryck och påverkar samhällsdebatten. Det ska vi fortsätta med. Vi ska inte luta oss tillbaka utan fortsätta i samma stil som tidigare. Vara permanent nyfikna. Vi ska göra vårt bästa. Ha roligt. Och försöka göra världen till en bättre och mer rättvis plats att leva i. Håkan A Bengtsson Vd för Arenagruppen 2

3 Arenagruppens värdegrund Arenagruppen utgår från en radikal och progressiv syn på samhället. Vi försöker se med nyfikenhet på samtidens problem och framtidens möjligheter. l Vi är en ideell förening som står oberoende från partier och organisationer. Vi vill påverka samhällsdebatten och idébildningen. l Utgångspunkten är våra värderingar: demokrati, frihet, jämlikhet, solidaritet, jämställdhet och rättvisa. l Vi utgår inte från något på förhand givet program eller trossystem. Vi vill undersöka vår samtid och påverka framtiden. l Vi är en arena för en samhällsdebatt präglad av bredd och mångfald. Vi strävar efter att olika röster ska komma till tals. l Vi hyser en stark tilltro till demokratins möjligheter. Demokratin är ett sätt att fatta beslut om våra gemensamma angelägenheter. Hierarkiska och auktoritära idéer står i motsatsställning till vår syn på demokratin. Strukturer och värderingar som hindrar människors fria utveckling bör kritiseras. l Demokratin måste i framtiden stärkas på lokal och nationell nivå men också etableras globalt. l Arenagruppen bedriver en radikal och progressiv opinionsbildning. Radikal i meningen att de grundläggande värderingarna om jämlikhet, jämställdhet, social rättvisa, demokrati och frihet står i förgrunden. l Progressiv i betydelsen att vi vill se med nyfikenhet på vår tids problem. Vi blickar inte tillbaka, men betraktar inte heller framtiden som given, utan möjlig att påverka, styra och förändra. Arenagruppen är: l en arena för folkbildning i vår tid l en arena för en bred och nyfiken samhällsdebatt l en obunden och ideell förening l ett forum för dialog och ömsesidig respekt i det offentliga samtalet l ett nätverk av samhällsintresserade medborgare 3

4 Med flytten till Sveavägen 61 och Nobelpriset i litteratur som tilldelades vår författare Alice Munro så blir 2013 ett svårslaget år i Arenagruppens historia. Inledning Arenagruppen firade förra året 20 år. Detta präglade på många sätt verksamheten med både roliga tillbakablickar och spännande framtidsvisioner. Med flytten till Sveavägen 61, en långsiktig finansiering av vår tankesmedja Arena Idé och inte minst Nobelpriset i litteratur som tilldelades vår författare Alice Munro så blir 2013 ett svårslaget år i Arenagruppens historia. Vi är i dag en mycket etablerad aktör inom såväl bok-, medie- som opinionsbildningsbranschen. Arenagruppen är en ideell förening som bedriver en rad opinionsbildande verksamheter. Arenagruppens styrelse väljs av våra medlemmar varje år. Huvudbolaget Politikens och Idéernas Arena i Stockholm ansvarar för administration och samordning av Arenagruppens olika verksamheter som bedrivs i olika dotterbolag. Under året har ett ytterligare dotterbolag tillkommit som förvaltar kapitalet vars avkastning till viss del finansierar Arena Idés verksamhet. Under förra året handlade mycket av våra gemensamma insatser om att hitta nya lokaler till vår växande verksamhet. Valet föll till slut på lokalerna på Sveavägen 61 som erbjuder oss bättre möjligheter att arrangera seminarier och att ge våra medarbetare bättre arbetsmiljö. Lokalerna inbjuder också till mer synergier mellan våra olika verksamheter. Bokförlaget Atlas fick ny förlagschef och verksamheten fortsatte att utvecklas positivt med både nya och nygamla författare. Och årets absoluta höjdpunkt blev förstås att Alice Munro tilldelades Nobelpriset vilket firades rejält på olika sätt. Lagom till prisutdelningen kom en nyutgåva av hennes Tiggarflickan. Premiss förlag fick också nystart med ny projektledare för verksamheten. Genom Arena Idés verksamhet och bokproduktion har också Premiss förlag fått en ökad utgivning. Verksamheten präglades också av att en rad fackförbund beslutade sig för att gå in med betydande resurser för att långsiktigt stödja Arena Idés verksamhet. Med avkastning från kapital och verksamhetsstöd kan verksamheten nu bedriva sin egen agenda och verkligen ta kampen om att beskriva löntagarnas villkor i linje med Arenagruppens grundläggande värderingar. Vi kunde därmed också rekrytera utredningschef och chefsekonom vilket gjort att verksamheten nu är i full swing. Stoppa skitlivet blev en av dem mest uppmärksammade rapporterna som handlade om åtgärder för öka tryggheten på arbetsmarknaden. Rapporten tog vid där antologin Skitliv slutade, där de stora problemen med tillfälliga och otrygga anställningar främst inom mediebranschen beskrevs. Antologin presenterades i det stora projektet Vilket samhälle vill du ha? som finansierats av 6F- förbunden. Arena Mediers verksamhet var i stora delar mycket positiv. Både Magasinet Arena och webbtidningen Dagens Arena fick under året betydligt fler läsare. Antalet prenumerationer (+350) och lösnummer (+16 procent) ökade för Magasinet. För Dagens Arena ökade de unika besökarna med 123,62 procent. Våra uppdragstidningar OmVärlden, Akademikern och Chefstidningen fortsatte att inspirera och lyfta angelägna frågor och aktuella personligheter inom sina respektive områden. Under 2013 ökade efterfrågan på uppdragsutbildningar hos Arenauniver- 4

5 Håkan A Bengtsson. sitetet, inte minst inom politisk kommunikation. Under hösten genomfördes en studieresa tillsammans med Friedrich Ebert Stiftung till Berlin i samband med valet till förbundsdagen. Arenauniversitetet har också förmedlat en rad moderatorsuppdrag och medverkat i Almedalen, Bar Grön och Socialistiskt forum bland annat. Vår nystartade verksamhet Arena Opinion fortsatte att vidga verksamheten. Även detta år har bolaget jobbat med den stora kampanjen Vilket samhälle vill du ha? åt 6F-förbunden. Förutom seminarier och annat visades bioreklam under våren som även visades på Youtube. Kommunals stora kulturprisutdelning genomfördes också under våren. Under hösten initierades ett samarbete med Arena Idé, där Arena Opinion utför deras kommunikationsarbete. Vår uppdragsverksamhet Arena Skolinformation fortsatte också att utvecklas under året. Samtliga material fortsatte att vara populära och har i stort sett hela tiden legat på Utbudets topplista. Under året arrangerades också välbesökta lärarföreläsningar på temat entreprenörskap. Inom moderbolaget Politikens och Idéernas Arena samlas Arenagruppens abonnemangssystem och de övergripande kontakterna med våra nuvarande och blivande samarbetspartner. Under 2013 genomfördes bland annat Kommunals strategidagar, rekryteringsuppdrag, uppdrag för Arbetarrörelsens Intressenter i Gävleborg, IF Metall och diverse interna uppdrag främst åt Arena Idé och Arenauniversitetet. Arenagruppens 20:e år visade verkligen på vår bredd och utvecklingsförmåga. Vi bedriver nu verksamhet inom moderbolaget och fyra dotterbolag med ett dotterdotterbolag för kapitalförvaltning. Vår verksamhet är etablerad och respekterad. Våra medarbetare kunniga, erfarna och kompetenta. Vid årsskiftet 2013/2014 slog vi ihop två av våra bolag Arena Skolinformation och Arena Opinion, för att samla fler av våra uppdragsverksamheter 5

6 flyttade även Arenauniversitet in under detta bolag. Vi lägger också mer tid för administration, personalfrågor och ekonomiuppföljning men även för kommunikation och marknadsföring. Omsättningen har fortsatt öka och för första gången någonsin visar vårt bokslut ett rejält överskott! Detta främst tack vare den fantastiska försäljningen av vår Nobelpristagare Alice Munros böcker. Men också för att vi genom den stabila finansieringen av Arena Idé nu har finansiering för våra seminarier och uppdrag. Vi kommer nu att både samla i ladorna och finansiera en del strategiska projekt som siktar på att öka våra intäkter i framtiden. Vi vill också passa på att tacka Arenagruppens Vänner för deras stora stöd och engagemang i vår verksamhet. Utan den hade vi inte nått dit vi är i dag. Vi är också stolta och glada över alla våra abonnenter, nya som gamla, som stöttar vår verksamhet löpande och möjliggör en stor del av vår verksamhet. Vi tackar också förstås alla våra uppdragsgivare och samarbetspartner under året utan er hade vår verksamhet inte kunnat nå dagens höjder! Vi hoppas på fortsatt god utveckling och samarbete med vår omvärld under kommande år. Med dessa ord överlämnar styrelsen sin verksamhetsberättelse för Styrelsen Ordförande Stina Andersson Ledamöter Lena Ag Leif Nicklagård Anders Ferbe Britta Lejon Leif Hansson Annelie Nordström Suppleanter Tobias Baudin Carolina Frände Helle Klein Maria Östberg Svanelind Revisorer Per Artvin, Nexia är auktoriserad revisor Lars-Åke Henriksson är föreningens revisor 6

7 BokförlageT Atlas Bokförlaget Atlas ser med kvardröjande glädje tillbaka på det gångna året var ett ovanligt bra år för oss, ett av de absolut bästa i förlagets historia. Såväl ekonomiskt som uppmärksamhetsmässigt. Anledningen till detta stavas naturligtvis Nobelpriset som äntligen tilldelades vår författare Alice Munro och som cementerade vår roll som ett förlag med fingertoppskänsla för kvalitativ litteratur. Men vi hade även i övrigt en stark utgivning, inte minst under hösten. Våra böcker är fortsatt högprioriterat material på kultursidorna och vi fortsätter att ge avtryck i samtidsdebatten, både i medier och kring fikaborden på arbetsplatserna. Utgivningen Året rivstartade med både en ny förlagschef i Johan Hilton och en dubbelutgivning av Agneta Klingspors Dagböckerna och klippboken Tji fick du. Inte minst den förra boken blev ett uppskattat återseende för kritikerna och Klingspors författargärning kallades för imponerande av Expressen. Vårens riktiga formtopp kom dock med Alice Munros sista och färska novellsamling Brinnande livet. Då visste vi naturligtvis inte att hon skulle tilldelas Nobelpriset, även om både vi och flera av kritikerna i dagspressen höll tummarna. Mästerligt, skrev exempelvis DN om boken som också låg på tidningens kritikerlista större delen av våren. Första hälften av 2013 fortsatte med gentrifieringsstudien Stad i rörelse av Håkan Thörn som mottogs entusiastiskt på flera håll. Under vår etikett Atlas Akademi gav vi ut flera högintressanta titlar, varav Jenny Lantz medryckande Trendskaparna förtjänar ett särskilt omnämnande, inte minst för sin läsvänlighet och gedigna research. Under hösten gav vi ut färre akademiska titlar och satsade i stället krutet på en lite bredare utgivning. Med nyöversättningen av vittnesdokumentet Männen med rosa triangel av Heinz Heger täppte vi till en historisk lucka i kunskapen om de fasor som mötte homosexuella män i tredje riket. Boken har inte funnits tillgänglig på svenska sedan 80-talet, vilket uppmärksammades i Jonas Gardells förord. Alice Munros Tiggarflickan är visserligen inte nyöversatt, men har inte heller den funnits att få tag på i svensk översättning på många år. Nyutgivningen av samlingen där alla noveller på ett eller annat sätt kretsar kring arbetarflickan Roses klassresa fick, precis som Brinnande livet, enastående recensioner och toppade såväl försäljnings- som kritikerlistor. Och med Nobelpriset tog försäljningen dessutom ordentlig fart. Stolta och glada är vi även för Alexandra Pascalidous skakande reportagebok Kaos. Med detta krislexikon återvände den folkkära medieprofilen till Atlas och fick med sin bok ett bredare genombrott som reportageförfattare. Kritikerna gjorde formligen vågen över Pascalidous banbrytande form och empatividgande prosa. Ett mått på hennes suveräna rörlighet som reporter, skrev Expressen. Även Martina Montelius må ha varit känd tidigare, främst som teaterdirektör, kulturdebattör och dramatiker. Men det var i höstas som hon blev känd för en större publik, inte minst för sitt deltagande i På spåret, men också genom sin rosade debutroman Främlingsleguanen. I denna vidunderliga kortroman möter vi ett barn som med en vuxen människas vokabulär dissekerar sin omgivning. Romanen bemöttes av blott en enda tveksam recension, i övrigt var kritikerjublet kompakt. ATLAS 2014 Tji fick du och Dagböckerna Agneta Klingspor Tivoli Kim Kolliander Brinnande livet Alice Munro Trendmakarna Jenny Lantz Att följa med samtiden Enander, Holmberg mfl Med historiens motståndare Petter Bergner Frihetskonst Ragnar Haake Demokrati bortom politiken Anna Friberg Liberalismens uppgång och fall Carl Tham Stad i rörelse Håkan Thörn Det var jag som kom hem till dig pocket Nina Hemmingsson I brottets spår - pocket Walter Repo Männen med rosa triangel Heinz Heger Tyst territorium Laurin/Schmidt David Cameron fick just Andres Lokko Kaos Alexandra Pascalidou Blod är ett billigt pris Staffan Lindberg Tiggarflickan Alice Munro Främlingsleguanen Martina Montelius Ingens mamma Josefine Adolfsson Moralpanik och lågkultur Gustafsson/Arnberg 7

8 Johan Hilton och Alice Munro. Året avrundades med antologin Ingens mamma. Redaktör Josefine Adolfsson samlade här tolv kvinnor som aktivt har valt att inte skaffa barn och som därmed ställt sig utanför en ofta outtalad samhällelig förväntan på den fertila kvinnan. Boken blev hett omdebatterad, inte minst i feministiska kretsar och nominerades till priset Årets läsning av såväl Nöjesguiden Malmö som Nöjesguiden Stockholm. Övriga reportage som förtjänar särskilda omnämnanden är Tyst territorium av Fredrik Laurin och Lars Schmidt och som utforskar hur vi i väst påverkas av den mångåriga marockanska ockupationen av Västsahara samt Staffan Lindbergs exposé över den arabiska våren, Blod är ett billigt pris för frihet. Synlighet Goda recensioner och bra försäljning är dock inte allt. Eftersom Atlas vill vara en given referenspunkt i samhällsdebatten fortsätter vi att satsa på ökad synlighet, både i fysisk form och i digital. Under våren deltog vi med bokbord på Kommunals kongress och under hösten fanns vi som vanligt både på Bokmässan och Socialistiskt forum. Och så åkte vi, med överväldigande resultat, med på DN:s författarkryssning där Martina Montelius charmade publiken. Vi har även gjort ett uppsving i sociala medier som Facebook, Twitter och Instagram där samtliga på förlaget nu är aktiva och där vi bedriver en medveten strategi för att öka surret kring våra titlar. En av dessa kampanjer var realisationen av Stina Blomgrens fem år gamla skildring av papperslösa, Svart notis, i samband med Reva-debatten, en annan var Munro-tävlingen på Twitter där twittrare själva fick motivera varför Munro förtjänade Nobelpriset. Vi har också digitaliserat större delen av vår backlist och alla nya titlar ges 8

9 även fortsättningsvis ut också som e-böcker. Under 2014 påbörjar vi samarbetet med Readly som är en streamingtjänst där de flesta större förlag ingår. Nobelpris Nobelpriset är värt en helt egen och avrundande sektion. I synnerhet som vi fortfarande, ett halvår efteråt, är omtumlade av glädje och stolthet. Dagarna efter tillkännagivandet av priset var kaotiska. Vi fanns i alla medier och överallt, från morgonsoffor till radioprogram och tidningar. Nog tyckte vi att Alice Munro helt riktigt rubricerad som den samtida novellkonstens mästare i prismotiveringen var värd priset, men vågade ändå inte riktigt hoppas. Och så gick det vägen. Även om Alice Munro själv dessvärre var förhindrad att delta under Nobelveckan där vi deltog både under prisutdelningen och Nobelbanketten knöt vi goda kontakter med våra kolleger på de stora nordamerikanska förlagen där Munro ges ut. Utgivningen av fler Munrotitlar är säkrade och vi för även diskussioner om översättningar av andra kanadensiska författarskap. I slutet av januari 2014 reste Atlas förlagschef Johan Hilton dessutom till Victoria i Kanada där han fick träffa en glad Alice Munro och framföra förlagets varma gratulationer personligen. Ann-Louise Gustafsson, biträdande förlagschef på Atlas, Bokmässan i Göteborg; Alexandra Pascalido. 9

10 PREMISS Bortom horisonten Ingemar Lindberg, Anders Neergaard, Erik Bengtsson (red.) Den sänkta löneandelen Erik Bengtsson (red.) Global respekt (ny reviderad utgåva Anna-Lena Lodenius, Mats Wingborg Lönekamp med förhinder Anna Danielsson Öberg, Tommy Öberg Trygghet på flykt Håkan Svärdman Stoppa skitlivet: strategier mot osäkra anlitandeformer Shadé Jalali, Mats Wingborg Den feministiska utmaningen: mot en jämställd arbetsmarknad Olav Fumarola Unsgaard, Karin Thorasdotter (red.) Yttrandefrihet och whistleblowing: om gränserna för anställdas kritikrätt Susanne Fransson Så ökar vi bostadsbyggandet Sophia Mattsson- Linnala, Hans Lind, Lennart Weiss (red.) Var ligger min arbetsplats i morgon? Liv Beckström (red.) När operan kom till byn Malin Krutmeijer Bortom horisonten: Fackets vägval i globaliseringens tid Ingemar Lindberg, Anders Neergaard, Erik Bengtsson Premiss Premiss förlag, som sedan 2012 ligger under Atlas, inledde ett prestigefullt samarbete med Folkets Hus och Parker. I två böcker skildras rörelsens viktiga insats för svensk filmkonst. Den första delen utkom under hösten och är en riktig praktutgivning. I När operan kom till byn utforskar kulturjournalisten Malin Krutmeijer hur digitaliseringen av Folkets hus och Parkers biografer innebar en demokratisering av kulturkonsumtion som tidigare endast förunnades ett fåtal. På Folkets bio kan alla numera ta del av direktsändningar av operaföreställningar från Metropolitan i New York eller teaterföreställningar från brittiska National Theatre. I pipeline ligger även en kokbok som har tillkommit i samarbete med Grosshandlargården på kursgården Marholmen i Roslagen. Premiss har dessutom inlett ett fruktsamt samarbete med Arena idé där inte minst Stoppa skitlivet en praktiskt politisk åtgärdsskrift och systerbok till Atlasutgivningen Skitliv har vållat uppmärksamhet. Med rekryteringen av Karin Thorasdotter som ny projektledare kommer Premiss garanterat att låta höra om sig under Flera bollar är redan i rullning, det kommer att bli ett spännande år. Karin Thorasdotter. 10

11 Arena Medier Arena Medier är Arenagruppens mediebolag. Vi gör sammanlagt fem tidningar och har tretton anställda och några praktikanter, dock inte alla på heltid. I fokus finns vårt nu 20-årsjubilerande Magasinet Arena som blev starten till Arenagruppens verksamhet. Dagens Arena är vår egen nättidning som började som en progressiv ledarsida på webben men med stöd från främst LO, nu är en bred webbtidning som citeras allt flitigare av andra medier och debattörer. Dagens Arena har två år i rad vunnit Svenska Publishingpriset. Därutöver gör vi tre tidningar på uppdrag: Akademikern och Chefstidningen på uppdrag av Akademikerförbundet SSR samt OmVärlden, som sedan 2010 görs på uppdrag av Sida tillsammans med Global Reporting. Samtliga tidningar är oerhört uppskattade och får fler läsare. Året har kännetecknats av fortsatt läsaruppgång för både Magasinet Arena och Dagens Arena. Samarbetet mellan de båda tidningarna har ökat antalet läsare och delningar, men också prenumerationer. Under hösten uppmärksammades Magasinets 20 år genom bland annat jubileumsfest och seminarium samt antologin Arena med ett urval texter från de 20 åren, sammanställda av Malena Rydell. Tidningen var också nominerad till priset för bästa omgörning vid Tidningsgalan Under året har vi fortsatt arbeta för att öka annonsintäkterna, minska kostnaderna och hitta alternativa finansieringsmetoder. Vi har bland annat bytt annonsbyrå. Dagens Arena har börjat arbeta med crowd-funding för att få stöd för sin granskande journalistik och även utvecklat webbaket för försäljning. Men som för alla andra mediebolag har det varit ett mycket tufft år för annonser. Samtliga tidningar har fortsatt att utveckla sin närvaro i sociala medier och på webben. Vilket fortsatt öka antalet besök på våra webbsidor och gjort att våra artiklar delats och lästs av betydligt fler än tidigare. Vi har också aktivt sökt nya uppdrag och samarbetspartner för att fortsätta utveckla Arena Medier. Detta kommer att intensifieras under kommande år. Chef för mediebolaget är Agneta Karlsson. 11

12 48 Magasinet Arena # Magasinet Arena # av anna-maria sörberg illustration Pablo lobat o av Sanna SamuelSSo n [ foto Eva Edsjö] diktafonen har batterier och läser igenom mina frågor blir jag nervös. Jag fick välja intervjuplats och valde ett generiskt hipstercafé på Södermalm. Men var det ett dumt val? Anna Odell kanske blir obekväm. Anna Odell kanske inte gillar att folk stirrar på henne. Och, inser jag när jag tittar mig omkring, alla här inne kommer veta vem Anna Odell är och hur hon ser ut. Rufsigt brunt hår och så den där skarpa, isblå blicken. Efter debatten 2009 är hon en av Sveriges kanske mest kända konstnärer. Numera är hon även regissör. Återträffen, som har premiär den 15 november, är hennes debutfilm. En hyllad sådan dessutom, den fick ett hedersomnäm- Den nya formen är uppskattad, och de positiva reaktionerna på tidningen håller i sig. Magasinet Arena Arena har nu kommit ut i sin nya form i ett drygt år. Den har fortsatt vara Magasinet Arena med ett bredare tilltal men med samma kvalificerade innehåll som tidigare. Den nya formen är uppskattad, och de positiva reaktionerna på tidningen håller i sig vad gäller såväl presskommentarer som ökad lösnummerförsäljning och ett ökat inflöde av prenumeranter. I slutet av året anställde vi Tobias Rydin som AD. Tobias kommer bli en garant för att Magasinet Arena håller i den nya, vassa formen. Läsningen av Magasinet Arenas artiklar på webben har ökat stort. Under 2013 var några av texterna som toppade Dagens Arenas lista över mest lästa artiklar ur Magasinet. Det visade att även långa magasinstexter på runt tecken kan bli framgångsrika vad gäller klick och delningar. Målet med omgörningen var att få tidningen att upplevas som mer angelägen, förankrad i samtidens stora frågor, och att göra den mer lättillgänglig för en större läsargrupp. Under första året ökade prenumerantantalet med cirka 300 ex, vilket ger en ökning på runt 14 procent. Under 2013 ökade prenumeranterna med ytterligare 200 ex. Lösnummerförsäljningen går också uppåt. Den ökade med 16 % under Nr nådde vi all time high vad gäller lösnummerförsäljning, det numret sålde ex. Under 2012 sålde vi sammanlagt lösnummer av Arena, att jämföra med Av de sålda exemplaren var mer än hälften nr 6, det vill säga det första numret av nya Arena. Sammanfattningsvis har omgörningen lett till en ihållande positiv trend i Pressbyråerna, delvis tack vare flera olika kampanjer. Porträtt. Anna Odell Essä. Homonationalism HoMokriget Under 2013 fyllde Magasinet Arena 20 år, vilket firades med att vi gav ut en 500-sidig pocketbok som samlade ett urval av de allra bästa texterna som tryckts i Arena under de gångna två decennierna. Redaktör för boken var Malena Rydell. Medverkande skribenter var bland andra Peter Englund, Sara Stridsberg, Karolina Ramqvist, Göran Greider, Linda Skugge och PO Enquist med många flera. Boken har genererat god uppmärksamhet för tidningen i form av artiklar och recensioner, som påminner om vilken uthållig institution i debatten Arena är. Boken lanserades vid Arenagruppens 20-årsfest i de nya lokalerna, då hölls XXX även ett samtal utifrån boken där de före detta chefredaktörerna Devrim Mavi, XXXMagnus Linton, Karolina Ramqvist och Per Wirtén medverkade. Boken XXXXXX medföljde som en gåva till alla prenumeranter och lösnummerköpare till nr är jag för tredje gången kontrollerar att Magasinet Arena deltog på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg, Socialistiskt N forum och Marx 2013-konferensen på ABF-huset i Stockholm. Vi deltog också i arrangemangen Progressiv bar, som genomfördes en gång i månaden under första halvåret 2013, tillsammans med andra kulturtidskrifter. Arena beviljades i stöd från Kulturrådet. Under året har Magasinet Arenas texter publicerats och spridits i sociala medier och i hela Europa genom Eurozine.com. Arenas TS-upplaga 2013 var exemplar per utgåva av dessa distribuerades med post och 900 nummer såldes i butik. Arena har som alla medier en tuff uppgift i att dra in annonsintäkter. Men under 2013 tog vi initiativ till att vända trenden genom att byta annonsförsäljare. Vi slöt avtal med DA Media som ny annonsförmedlare. 12

13 Rebecca och Fiona och Göran Greider plåtas till Arenas intervju. Mikael, Malena och Tobias. Under året har Arena utkommit med 6 nummer. Tryckeri Norra Skåne. Redaktörer för tidningen är Mikael Feldbaum och Malena Rydell. Formgivare var Martin Kindgren som efterträddes av Tobias Rydin. Ansvarig för prenumerationer och läsarkontakter är Gun Andersson. Reaktionen får stöd av Maria Georgieva för marknadsföring och webb. 13

14 Dagens Arena vinner Svenska Publishingpriset för andra gången i rad. Totalt ökade antalet unika besökare med 74,96 procent. Dagens Arena Dagens Arena är en av Sveriges ledande nyhets-, opinions- och debattsajter. En position som stärktes ytterligare under verksamhetsåret Besökssiffrorna har kontinuerligt ökat under året. Totalt ökade antalet unika besökare med 74,96 procent. Dagens Arena fick under året ta emot Svenska Publishing-Priset för andra gången. Efter flera år av större webbomgörningar präglades 2013 av lättnad och uppskattning över att det stora utvecklingsarbetet lett till en komplett sajt med fullt fungerande innehåll. I stället kunde året ägnas åt att lägga fokus på att stärka kvaliteten på det journalistiska innehållet. Dagens Arena har under 2013 fått stor uppmärksamhet för flera av de granskningar tidningen har genomfört. Granskningen av den konkursade skolkoncernen JB Education ledde till den enskilt mest lästa nyhetsartikeln på Dagens Arena. Granskningen fick stort mediegenomslag och har citerats i både lokal och nationell press. En uppföljning om försvunna betyg innebar att Dagens Arenas granskning även citerades i SVT Agendas partiledardebatt. Flera av Dagens Arenas granskningar citerades av TT under Det ser vi som ett bra betyg för att vi har ökat vår trovärdighet hos traditionella medier. Bland dessa granskningar återfinns Fyra av tio friskolor sparar inte betyg i enlighet med lag, Skogsstyrelsen fakturerade miljoner trots noll deltagare och Stopp för utbildning i fas 3. Granskningen av JB Educations konkurs och att pengarna till utbildning i fas 3 tagit slut ledde även till interpellationsdebatter i riksdagen. Det visar att Dagens Arena blir läst av politiker och opinionsbildare. 14

15 Redaktionen för Dagens Arena. Samarbetet med Magasinet Arena fortsatte under Under året växte också läsarnas intresse för de längre artiklar som publiceras i Arena. Lars Berges artikel Experimentet fick exempelvis totala sidvisningar. Samarbetet med Karlskoga-Kuriren avslutades vid årsskiftet 2013/2014. Det eftersom Dagens Arena inte publicerar ledare under julledighet/sommar och att Karlskoga-Kuriren därför behöver ha egna fasta skribenter. Under året som gick återpublicerades dock ledare i pappersupplagan ett par gånger i veckan. Besöksutveckling och statistik: Under 2013 har Dagens Arena haft totala besökare, varav unika besökare. Det motsvarar en ökning med 74,96 procent jämfört med De helt unika besökarna har ökat med 123,62 procent är återkommande besökare (57,2 procent) och är nya besökare (42,8 procent). 15

16 Sociala medier mobilanvändningen ökar Av Dagens Arenas läsare under 2013 har besökare hittat till sajten via hänvisningstrafik i sociala medier (i synnerhet via Twitter och Facebook). Det är 104,03 procent fler besökare än Från Facebook har besökare hittat till Dagens Arena, en förändring på 70 procent, i jämförelse med Fler läsare når sajten via sina mobiltelefoner besökare, i jämförelse med 2012 (8992). Det är en förändring på nästan procent. Besökarantalet från Twitter har ökat allra mest, en ökning med 195,55 procent, viket betyder fler besök till Dagens Arena från Twitter i jämförelse med 2012 (ca ). Översikt all trafik läsare, 41,53 procent av det totala antalet, surfade in direkt på sajten (58, 65) procent använde sökmotorn Google hittade till sajten via Dagens Arenas nyhetsbrev, knappt en procent. Antalet prenumeranter på nyhetsbrevet uppgår till vilket är något mindre än Under åren har vi sett att läsarnas intresse för nyhetsbrevet har minskat, samtidigt som intresset via Twitter och Facebook ökar. Det är en förskjutning som speglar utvecklingen på nätet i övrigt. Dagens Arena citeras i större utsträckning som nyhetskälla i andra medier, vilket ökar det totala genomslaget. Genomsnittstiden per besökare på Dagens Arena sjönk, jämfört med 2012, från min till min. Det ser redaktionen som en naturlig utveckling eftersom nyhetsarbetet prioriterats, med ett större antal korta artiklar. Sidvisningarna på sajten är fler: vilket innebär en ökning med 63,63 procent. Dagens Arena 2013 i siffror Dagensarena.se (ettan) förändrades med drygt 28 procent, vilket innebar totala sidvisningar under 2013 (jämfört med ca under 2012). Kategorier/flikar Ledarsidan: (totala sidvisningar) Debattsidan: (totala sidvisningar) Nyhetssidan: (sidvisningar) Granskning: (totala sidvisningar) Krönika: (totala sidvisningar) Analys: (totala sidvisningar) Reportage: (totala sidvisningar) Bloggsidan: (totala sidvisningar) Intervju: (totala sidvisningar) Mest lästa debattinlägg: Sveriges kvinnolobby 50 nyanser av sexism ( totala sidvisningar) Mest lästa krönikor: Aida Paridad: Vi vann över nazisterna genom att våga stanna ( totala sidvisningar) Yonna Waltersson: Bränn p-pillren ( totala sidvisningar) 16

17 Mest lästa granskning: Folkstorm mot Filippa Reinfeldt (7 833 totala sidvisningar) Mest lästa nyhet: JB:s skolor mjölkades på pengar (5 284 totala sidvisningar) Mest lästa bildnyhet: Nanna Johansson: Vägra kallas gubbslem ( totala sidvisningar) Mest lästa ledare: Åsa Petersen: Ryggradslöst Peter Wolodarski (5 115 totala sidvisningar) Magasinet Arenas webb: Experimentet ( totala sidvisningar) Mest lästa blogg: Sveriges radios beslut ett moraliskt moras ( totala sidvisningar) Ständigt aktuell ledarsida Dagens Arenas ledarsida har under året haft ett stort genomslag i den bredare politiska debatten. Ledarskribenter har ofta synts i radio- och tv-program som Godmorgon världen!, Studio Ett och Agenda. Eric Sundström har även lett större arrangemang som Första maj-firandet på Norra Bantorget och Tillväxtdagarna. Han har också modererat en rad seminarier och föreläst om amerikanska kampanjmetoder och medieutveckling. Hela redaktionen var också på plats såväl under Almedalen som i Göteborg under S-kongressen. Efter att Helle Klein tillträtt posten som chefredaktör för Dagens Arbete och i och med att Eric Sundström skulle gå på föräldraledighet fanns ett behov av att stärka upp ledarredaktionen ytterligare. Redan i maj rekryterades Åsa Petersen till tidningens ledarsida. Hon har stått för flera av ledarredaktionens mest lästa texter. Samma månad tillkom också Daniel Mathisen, som bidragit med en skarp stilistisk förmåga. Under hösten rekryterades Irene Wennemo och Ulrika Kärnborg, som snabbt fick ett stort genomslag med sina ledartexter. Under året var Roya Hakimnia ledarskribent under ett halvår men på grund av hög arbetsbelastning övergick hon efter sommaren till att bli krönikör på Dagens Arena. Ledarskribenter under året var: Eric Sundström, Håkan A Bengtsson, Malena Rydell, Mikael Feldbaum, Åsa Petersen, Ulrika Kärnborg, Irene Wennemo, Björn Elmbrant, Per Wirtén, Daniel Mathisen, Roya Hakimnia och Johanna Palmström. 17

18 Förändring av redaktionell bemanning Dagens Arenas redaktion har mött verksamhetsåret 2013 med stor flexibilitet. Det eftersom två av redaktionens medlemmar gick på föräldraledighet under året. Eric Sundström, chefredaktör och ansvarig utgivare, gick på föräldraledighet i juni och var borta resten av året. Under tiden gick Yonna Waltersson upp som tf chefredaktör och ansvarig utgivare. Jonna Sima rekryterades som ny politisk redaktör, för ett sex månader långt vikariat (med plan för förlängning), och inledde sin anställning efter sommaren. Mikael Färnbo, som varit tjänstledig till juni, behövde gå på föräldraledighet redan tidigare än planerat på grund av familjeomständigheter. Det innebar att Magasinet Arenas ena chefredaktör, Mikael Feldbaum, under en period arbetade 30 procent för Dagens Arena. Under året vikarierade även Maria Carlsson en månad på tidningen och Eric Rosén arbetade årets tre inledande månader. En övergripande organisationsförändring på Arenagruppen innebar också att Maria Georgievas tjänst flyttades över till Arena Opinion. Hon kommer i framtiden att jobba 25 procent på Dagens Arena. Utveckling av webbpaket Dagens Arenas webbverktyg som utvecklats i samarbete med Klandestino utvecklades under 2013 till ett verktyg som ska säljas i Dagens Arenas regi. Paketet säljs som bas- och pluspaket. Paketet var färdigutvecklat innan sommaren och införsäljningsarbetet inleddes i augusti. Innan jul valde WM Media att köpa ett första paket. Det ger intäkter till Dagens Arena. 18

19 Chefstidningen Cajsa Unnbom. Chefstidningen HR och ledarskapsmagasin för akademiker produceras av Politikens Arena Medier AB. Chefstidningen ägs av Akademikerförbundet SSR och går som medlemsförmån till chefer, personalvetare, beteendevetare och egna företagare inom förbundet. Även chefer inom Sveriges Arbetsterapeuter, Tjänstetandläkarna och Fysioterapeuterna får Chefstidningen som medlemsförmån genom grupprenumerationer. Under 2013 utkom Chefstidningen med åtta nummer. Teman under året har bland annat varit att leda idéburna, etik, interkommunikation, hälsosamt arbetsliv, offentligt ledarskap och hållbara chefer. Under året har Chefstidningen anordnat kurser i Strategiskt twitter och Arbetsrätt och sociala medier samt ett antal frukostseminarier. Tidningen fanns till lösnummerförsäljning genom Presstopp, Qiozk och Interpress. Formgivare är Cajsa Unnbom och chefredaktör är Eva Brandsma. Tryckeri Norra Skåne. 19

20 Margaretha Holmqvist. Akademikern Akademikern går ut till samtliga medlemmar i Akademikerförbundet SSR. Tidningens ambition är att vara ett aktuellt och granskande fackligt magasin med fokus på läsarnas vardag och arbetsvillkor, arbetsmarknad och välfärdsfrågor. Fördjupande teman under året handlade bland annat om kvinnor och välfärd, om äldreomsorg, om gränspendlare och om de utmaningar som möter högskolan. Med läsarna i centrum fanns i varje nummer reportage från arbetsplatser runt om i landet. Akademikern utkom med tio nummer under Från nummer ett fick tidningen en delvis ny form. Förändringar gjordes även vad gäller papper och format. Den TS-kontrollerade upplagan var exemplar, en ökning med 600 exemplar jämfört med Ett begränsat urval artiklar och krönikor publicerades på Det gick att ladda ned Akademikern via webb- och mobiltjänsten Qiozk. Akademikern nominerades till Svenska Publishingpriset. Margaretha Holmqvist var chefredaktör och ansvarig utgivare och formgivare Cajsa Unnbom. Tryckeri: Norra Skåne. 20

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 arenagruppen politikens och idéernas arena... 5 arena medier... 9 bokförlagen atlas och premiss... 15 arena idé... 21 arenauniversitetet... 26 arena

Läs mer

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2012 Innehåll Annika Strandhäll om året som gått... 3 Mål 2012 och Vi bygger Vision... 6 Förbundsstyrelsen... 9 2012: Året då Vision fortsatte växa... 13 Visions

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013 1 Innehåll Vision det här är vi... 3 Ordförande Annika Strandhäll om året som gått... 5 Mål, medlemslöfte och hjärtefrågor 2013... 7 Mål: Tillsammans rekryterar

Läs mer

Verksamhetsberättelse Föreningen Ordfront 2014

Verksamhetsberättelse Föreningen Ordfront 2014 Föreningsstyrelsens arbete Verksamhetsberättelse Föreningen Ordfront 2014 Ekonomi Styrelsens arbete med att hitta en smidigare organisation för verksamheten fortsatte även under 2014. Målsättningen är

Läs mer

Sineva Ribeiro. Dialog bättre än strejk. Alkohol, psoriasis. LO & Svenskt näringsliv bryter arm MP, C & M talar ut om. Forskningen

Sineva Ribeiro. Dialog bättre än strejk. Alkohol, psoriasis. LO & Svenskt näringsliv bryter arm MP, C & M talar ut om. Forskningen Ut med A4, in med G5 Vinn signerade 438 dagar Forskningen gör framsteg Nr 1 2014 Alkohol, psoriasis & klass LO & Svenskt näringsliv bryter arm MP, C & M talar ut om vården Sineva Ribeiro Dialog bättre

Läs mer

entreprenörskap innovation småföretagande

entreprenörskap innovation småföretagande entreprenörskap innovation småföretagande 4 2012 ETHEL BRUNDIN:»I Sverige är vi lite bortskämda«dessutom Agenda för forskning Ridskolor Närhet till kreativitet 150 Estrad Smådriftsfördelar Genus Demokratiskt

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 2013 ST, 2014. Produktion: STs informationsenhet. Finns att ladda ner från ST Förlag, www.st.org/forlag. Artikelnr 2380 Innehåll 2013 Ett händelserikt år! 3 Engagerade förtroendevalda

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Kvinnorna på ön - som startar, äger, driver och utvecklar företag

Kvinnorna på ön - som startar, äger, driver och utvecklar företag Kvinnorna på ön - som startar, äger, driver och utvecklar företag Rapport nr 2010:10 En jämställdhetsfokuserad uppföljning av programmet Främja kvinnors företagande på Gotland 2007-2009 kvinnorna på ön

Läs mer

Biblioteksbladet 08:2012. Jubilar: BHS 40 år e-boken: Förlagen ger sitt perspektiv litteraturutredningen: Biblioteken i fokus trend: Litteraturhus

Biblioteksbladet 08:2012. Jubilar: BHS 40 år e-boken: Förlagen ger sitt perspektiv litteraturutredningen: Biblioteken i fokus trend: Litteraturhus Biblioteksbladet 08:2012 Jubilar: BHS 40 år e-boken: Förlagen ger sitt perspektiv litteraturutredningen: Biblioteken i fokus trend: Litteraturhus Förord Kulturbudgeten, Litteraturutredningen, ny bibliotekslag

Läs mer

FÖRENINGEN STILS VERKSAMHETS BERÄTTELSE. Verksamhetsberättelse för STIL, STILs Stiftarna verksamhetsberättelse av Independent Living 2012 i Sverige

FÖRENINGEN STILS VERKSAMHETS BERÄTTELSE. Verksamhetsberättelse för STIL, STILs Stiftarna verksamhetsberättelse av Independent Living 2012 i Sverige FÖRENINGEN STILS VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2012 Verksamhetsberättelse för STIL, STILs Stiftarna verksamhetsberättelse av Independent Living 2012 i Sverige 1 STILs verksamhetsberättelse 2012. Layout: Birgitta

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2014 2015 Seko, Service- och kommunikationsfacket Grafisk form: JINAB Tryck: Fasab/Seko 2015 15.05 Innehåll Verksamhetsberättelse 2014...5 Ordförande har ordet... 5 Organisera och

Läs mer

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE INTRODUKTION Den Europeiska socialfonden i Sverige, ESF, har fem nationella temagrupper, vars uppdrag är att samla, analysera och systematisera erfarenheter

Läs mer

Veteran redo för kongress ANDERS GRUNDSTRÖM 18/2012. sid 4. kurs i kristianstad militära frågor lockar alla åldrar sid 12

Veteran redo för kongress ANDERS GRUNDSTRÖM 18/2012. sid 4. kurs i kristianstad militära frågor lockar alla åldrar sid 12 18/2012 ANDERS GRUNDSTRÖM Veteran redo för kongress sid 4 framtidsperspektiv från lärobok till digital teknik sid 8 italiensk dom Vilket ansvar har forskare? sid 10 kurs i kristianstad militära frågor

Läs mer

verksamhetsberättelse

verksamhetsberättelse verksamhetsberättelse 2012 Innehållsförteckning Verksamhetsåret 2012... 4 Partiets verksamhet i siffror... 6 Stöd till partiledningen... 11 Partiets kommunikationsverksamhet... 15 Partiets organisatoriska

Läs mer

Så ska medlemstappet stoppas SID 4

Så ska medlemstappet stoppas SID 4 nr 9 18 september 2007 Välfärd på drift Tiger inte i församlingen Helene Cranser är arbetsplatsombud inom Svenska kyrkan, en lite speciell arbetsplats, som hon säger. Alla här ska vara så himla snälla

Läs mer

Ledarskap. Malmös nye stadsbibliotekarie. Pia Sundhage en hyllad ledare. Behrang Miri skriver nytt kapitel

Ledarskap. Malmös nye stadsbibliotekarie. Pia Sundhage en hyllad ledare. Behrang Miri skriver nytt kapitel Framsidan Aktuellt magasin om biblioteksfrågor från Kultur i Väst Nr 1 2013 Ledarskap Malmös nye stadsbibliotekarie Pia Sundhage en hyllad ledare Behrang Miri skriver nytt kapitel Ny satsning på bibliotekschefer

Läs mer

O O T TAL KR CK. Arbete & nya möjligheter. Empati är inget man föds med SVENSKA EU-POLITIKERS SYN PÅ EU-STÖDET

O O T TAL KR CK. Arbete & nya möjligheter. Empati är inget man föds med SVENSKA EU-POLITIKERS SYN PÅ EU-STÖDET HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN Arbete & nya möjligheter T TAL KR CK O O SVENSKA EU-POLITIKERS SYN PÅ EU-STÖDET Göran Färm (s) sidan 11 Cecilia Wikström (fp) sidan 10 Empati

Läs mer

Filosofi från öst visar vägen

Filosofi från öst visar vägen Uppdrag: Vad skapar tilltro? DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING #6 september 2012 tidningen för dig i försäkringskassan stort intresse för FKfakturor TEMA: LEAN Filosofi från öst visar vägen #6 INNEHÅLL Det gör ont

Läs mer

Verksamhetsberättelse. inklusive årsredovisning 2008

Verksamhetsberättelse. inklusive årsredovisning 2008 Verksamhetsberättelse inklusive årsredovisning 2008 2 innehållsförteckning förord Innehåll Steg i rätt riktning 2 Året som gick i korthet 4 2008 vad ville vi uppnå? 6 Att skapa en rörelse 7 Värderingsförändringen

Läs mer

l l l Nr 3 juni 2014 Idrottsstjärnan som blev hälsopedagog Finns den perfekta chefen?

l l l Nr 3 juni 2014 Idrottsstjärnan som blev hälsopedagog Finns den perfekta chefen? l l l Nr 3 juni 2014 Johanna Sjöberg Idrottsstjärnan som blev hälsopedagog Finns den perfekta chefen? INNEHÅLL 3 Tema ledar-/medarbetarskap Samspel på jobbet allas ansvar...3 Inte alltid lätt att sätta

Läs mer

Årsberättelse 2012. Releasefrukost för Hertha på Internationella kvinnodagen med Anne Jalakas och Birgitta Wistrand från redaktionen.

Årsberättelse 2012. Releasefrukost för Hertha på Internationella kvinnodagen med Anne Jalakas och Birgitta Wistrand från redaktionen. Årsberättelse 2012 NR 2 2013 Information från Fredrika Bremer Förbundet Efter kl. 15:51 jobbar kvinnor gratis. Varje dag. Hög tid för lön hela dagen! Releasefrukost för Hertha på Internationella kvinnodagen

Läs mer

Tolk av tidens tecken 2/2015. Ledarskap Rektorer får stanna trots reservationer. Dubbla karriärer Lundaprofessorn är sångare i kultband

Tolk av tidens tecken 2/2015. Ledarskap Rektorer får stanna trots reservationer. Dubbla karriärer Lundaprofessorn är sångare i kultband 2/2015 Tolk av tidens tecken Johanna Mesch undervisar på Sveriges första akademiska utbilding till teckenspråkstolk sid 32 Ledarskap Rektorer får stanna trots reservationer sid 4 Akademisk frihet Kritiken

Läs mer

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko.

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko. fakta och information från seko december 2005 Skärpta krav på anställningar B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet är SEKO Postens tre fackliga kärnfrågor under det kommande verksamhetsåret.

Läs mer

Verksam hetsber ättelse

Verksam hetsber ättelse Verksam hetsber ättelse 2011 Verksamhetsberättelse för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Innehållsförteckning Inledning 4 Ordföranden har ordet 4 Detta är STIL 7 Styrelsen 7 Intressepolitik

Läs mer

SKR. Verksamhets berättelse. www.kvinnojouren.se. Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund. MailJouren

SKR. Verksamhets berättelse. www.kvinnojouren.se. Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund. MailJouren SKR Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund Läs om MailJouren Tjejjouren.se barnperspektivet sexköpslagen Jourbesök med mera... 2010 Verksamhets berättelse www.kvinnojouren.se 1 Inledning Min resa

Läs mer

Hon tar tag i de obekväma frågorna

Hon tar tag i de obekväma frågorna Nyheter Utgiven av FAR Årgång 38 Pris 60 kronor Nr 10 2012 INTERNREPRESENTATION Skatteverket förtydligar vad som gäller REDOVISNING K3 Frågor vid koncernredovisning REVISION debatt: kommunal revision måste

Läs mer

Sept. 4/2011. Bostadsbrist hotar expansion av utbildning. Tema: Kvalitetsutvärdering Jakt på livets byggstenar Det är roligt att undervisa

Sept. 4/2011. Bostadsbrist hotar expansion av utbildning. Tema: Kvalitetsutvärdering Jakt på livets byggstenar Det är roligt att undervisa Sept. 4/2011 Bostadsbrist hotar expansion av utbildning Tema: Kvalitetsutvärdering Jakt på livets byggstenar Det är roligt att undervisa LEDARE Universitetsnytt Sista etappen i integrationen av lärarutbildningen

Läs mer

Föräldrastöd börjar ge resultat Nyfiken minister i Södertälje Stora hälsoekonomiska vinster i sikte Vad är egentligen Barns bästa?

Föräldrastöd börjar ge resultat Nyfiken minister i Södertälje Stora hälsoekonomiska vinster i sikte Vad är egentligen Barns bästa? magasin Statens folkhälsoinstituts satsning inom den nationella föräldrastödsstrategin nummer 2 våren 2012 Föräldrastöd börjar ge resultat Nyfiken minister i Södertälje Stora hälsoekonomiska vinster i

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet

Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet 1 Rapport Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet Programmet genomfört av Göteborgsregionens Kommunalförbund på uppdrag

Läs mer