Arenagruppens verksamhetsberättelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arenagruppens verksamhetsberättelse"

Transkript

1 Arenagruppens verksamhetsberättelse 2009

2 2009 var ett år då Arenagruppen ömsade skinn.

3 ARENAGRUPPEN ÄR EN unik radikal och progressiv röst i den svenska samhällsdebatten. Arenagruppen är en blandning av en rad olika verksamheter inom media, kultur, idébildning, forskning, folkbildning och opinionsbildning. Inom Arenagruppen finns i dag tidskriften Arena och Dagens Arena, den dagliga ledarsidan på nätet. Arenagruppens bokförlag Atlas är ett etablerat förlag med en bred utgivning av samhällsböcker i olika genrer. Premiss förlag fokuserar på att ge ut böcker i samarbete med och på uppdrag av andra. Arena Idé är den enda oberoende tankesmedjan som utmanar de etablerade tankesmedjorna som är knutna till högern och näringslivet. Arena Program organiserar en rad egna seminarier på aktuella teman och seminarier på uppdrag. Arenauniversitetets kursverksamhet har expanderat och utvecklats under året liksom studiereseverksamheten. Arenagruppens verksamhet har stor betydelse för samhällsdebatten i Sverige. Arenagruppens medarbetare medverkar under ett år också i en rad olika debatter och framträder i medier, i intervjuer i radio, tv och tidningar samt medverkar som kommentatorer i en rad olika paneler. De frågor vi lyfter fram i våra böcker, på våra seminarier och i våra egna medier sprider sig på olika sätt i den svenska debatten. Arenagruppen består förutom de anställda av ett nätverk av författare, forskare, debattörer och skribenter. Arenagruppens nätverk utgörs också av våra organisationsabonnenter och individuella abonnenter av fackliga organisationer, folkrörelser, företag och engagerade medborgare. Arenagruppen gör många uppdrag, inte minst i samarbete med våra abonnenter. Det gäller allt från seminarier till böcker. Ofta medverkar Arenagruppens medarbetare som moderatorer på olika seminarier och debatter. Vi producerar sedan något år tidningar på uppdrag. Under 2009 gjorde vi Akademikerförbundet SSR:s två tidningar Akademikern och Chefstidningen. Denna del av verksamheten hoppas vi kunna utveckla ytterligare i framtiden. UNDER 2009 genomfördes också en större omorganisation där verksamheten delades upp i tre dotterbolag, som den presenteras i denna verksamhetsberättelse. Det är Bokförlaget Atlas AB, Arena Idé AB och Politikens Arena Medier AB. Samtidigt har en tydligare kostnadsfördelning för de olika verksamheterna möjliggjorts. Under året fortsatte arbetet med att förverkliga skolinformationsprojektet i samarbete med fackliga organisationer. Under hösten blev det klart att verksamheten kommer att kunna starta från 2010 i bolaget Politikens arena skolinformation AB. Sammanfattningsvis har Arenagruppen under 2009 tagit viktiga kvalitativa steg och etablerat en ARENAGRUPPEN 3

4 mer professionell organisation. Detta skapar förutsättningar för att ge Arenagruppen en mer stabil ekonomisk bas i framtiden. Med Arenagruppens roll som paraply för en rad verksamheter ökar de olika verksamhetsdelarnas genomslagskraft. Arenagruppen samordnar de olika verksamheterna vilket ger stora spridningseffekter. Här finns också särskilda gemensamma seminarier, en del speciellt för våra abonnenter i serien Tidssignaler, där vi ofta bjuder in internationella gäster. Flera av dem sker i samarbete med Friedrich Ebert Stiftungs kontor i Stockholm under temarubriken What s Left. Vi har haft besökare från en rad olika länder på seminarier som Arenagruppen arrangerat. Detta har utvecklat Arenagruppens internationella kontaktnät. Flera seminarier har haft ett fackligt tema. Inför EU-valet gjorde Arena en gemensam undersökning tillsammans med ett antal partner i Sverige, Frankrike, Italien, Spanien och Ungern. Bland annat medverkade Aftonbladet och franska Libération. Rapporten diskuterades på ett seminarium med Henrik Berggren och Annika Ström Melin som kommentatorer. Under 2009 bildades på Bengt Säve-Söderberghs initiativ föreningen Arenagruppens vänner som kommer att stödja Arenagruppen moraliskt och ekonomiskt var ett år då Arenagruppen ömsade skinn. Genom en omorganisation har Arenagruppen trampat ur barnaskorna även rent organisatoriskt. Vi har anpassat organisationen till den faktiska nu betydligt större verksamhetsvolymen. Det ger Arenagruppen förutsättningar att utvecklas och växa ytterligare. Med dessa ord överlämnar styrelsen denna verksamhetsberättelse för verksamhetsåret ARENAGRUPPENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009

5 ARENAGRUPPEN 5

6 Seminarier Is it Possible to Reinvent the left in Poland? Slawomir Sierakowski från Krytyka Polityczna, Polen. European Answers to the Financial Crisis How much Regulation Needed? Christian Kellerman, Friedrich Ebert Stiftung och Roland Spånt, TCO. Postneoliberalism A Beginning Debate Professor Ulrich Brand, Wiens universitet, Uwe Optenhögel, Friedrich Ebert Stiftung, Håkan A Bengtsson, Arenagruppen och Henning Melber, Dag Hammarskjöld Foundation. Capitalism and Social Democracy in Crisis? Wolfgang Schröder, professor vid Kassels universitet, och Björn von Sydow, Sveriges Riksdag. Mer eller mindre Europa? Annika Ström Melin, författare och journalist, och Henrik Berggren, författare och ledarskribent på Dagens Nyheter. New on-line strategies Alan Rosenblatt, Associate Director for Online Advocacy, Center for American Progress. US after Obama s victory Andrew Sherry, vice president for Online Strategies, Center for American Progress. Medlemsras och minskat inflytande vad krävs för att vända utvecklingen? Anders Kjellberg, sociolog vid Lunds universitet, och Annika Strandhäll från SKTF (O)möjligt uppdrag. Om makt, kunskap och lärande i fackets vardag Susanne Köpsén, forskare och författare till boken (O)möjligt uppdrag, med Monika Theodorsson från IF Metall och Martin Persson från SKTF som kommentatorer. Fackets framtid och utmaningar Wanja Lundby-Wedin, LO och Sture Nordh, TCO. 6 ARENAGRUPPENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009

7 Arenagruppens värdegrund Arenagruppen utgår från en radikal och progressiv samhällsanalys. Vi försöker se med nyfikenhet på samtidens problem och framtidens möjligheter. Vi är en ideell förening som står oberoende från partier och organisationer. Vi förenas av att vi vill påverka samhällsdebatten och idébildningen. Utgångspunkten är våra värderingar: demokrati, frihet, jämlikhet, solidaritet, jämställdhet och rättvisa. Vi är en arena för en bred samhällsdebatt, där många olika röster ska komma till tals. Vi har inte något på förhand givet politiskt program som vi vill prångla ut. Vi vill undersöka vår samtid och påverka framtiden. Vi hyser en stark tilltro till demokratins möjligheter. Demokratin är ett ramverk, ett sätt att fatta beslut om våra gemensamma angelägenheter. Dessutom bör alla band som hindrar och förtrycker uppmärksammas, kritiseras och bekämpas. Hierarkiska och auktoritära idéer står i motsatsställning till vår syn på demokratin. Demokratin måste i framtiden stärkas på lokal och nationell nivå men också etableras globalt. Arenagruppen ARENAGRUPPEN 7

8 Styrelsen Styrelsen har under 2009 haft följande ledamöter: Stina Andersson, ordförande Lena Ag, ledamot Annelie Hellander Nordström, ledamot Anders Ferbe, ledamot Leif Hansson, ledamot Bengt Olsson, ledamot Britta Lejon, ledamot Mats Erikson, suppleant Helle Klein, suppleant Yvonne Rock, suppleant Maria Östberg Svanelind, suppleant Under året har fyra styrelsemöten ägt rum. Styrelsen har kontinuerligt följt den ekonomiska utvecklingen och haft särskilda temagenomgångar om olika verksamhetsdelar. Styrelsen har utsett en arbetsgrupp, bestående av Bengt Olsson, Leif Hansson och Stina Andersson, som tillsammans med vd följt den ekonomiska utvecklingen. Revisorer Kjell Forsman är auktoriserad revisor för föreningen Arena. Ingela Rozmán är föreningens revisor. Medlemmar Föreningen Arena hade 83 medlemmar år Anställd personal Under 2009 har följande personer varit anställda inom föreningen Arenas verksamhet: Arena Medier Nisha Besara, chef för Arena medier och chefredaktör Dagens Arena Per Wirtén, chefredaktör för tidskriften Arena (tjänstledig januari augusti) Karolina Ramqvist, chefredaktör för tidskriften Arena Devrim Mavi, chefredaktör för tidskriften Arena (föräldraledig från 1 maj) Margaretha Holmqvist, chefredaktör Akademikern Eva Brandsma, chefredaktör Chefstidningen Pelle Olsson, design, webbutveckling och layout Anna Fridh, layout (september december) Bokförlaget Atlas Richard Herold, förlagschef Atlas (föräldraledig från 1 augusti) Ann-Louise Gustavsson, marknads- och informationsansvarig Atlas (tf förlagschef från 1 augusti) Stefan Sunnerdahl, redaktör Atlas Stefan Ingvarsson, redaktör Atlas Caroline Åberg, redaktör Atlas (till och med 1 augusti) Arena Idé Boa Ruthström, chef för Arena Idé Ulla Kindenberg, förlagschef Premiss Madeleine Banks, chef för Arena Program och Arenauniversitetet Håkan A Bengtsson, vd Gun Andersson, administration, register och prenumerationer Bengt Lindman, organisationskontakter 8 ARENAGRUPPENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009

9 Abonnenter GULD SKTF LO Prime PR SILVER BRONS Folksam Kommunal Unionen Fackförbundet ST IV Akademikerförbundet SSR IF Metall V Handelsanställdas förbund SEKO Pfizer AB VI TCO GS, Facket för Skog-, Trä- och Grafisk bransch Folkets hus och parker Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare Pappersarbetareförbundet Transportarbetareförbundet Byggnadsarbetareförbundet Hyresgästföreningen Swedbank Posten Elektrikerförbundet Svenskt Näringsliv Lärarförbundet ABF Göteborg ABF Malmö Palmecentret Vårdförbundet Teaterförbundet Sensus studieförbund Hotell och Restaurang Facket Sveriges Ingenjörer GlaxoSmithKline AB IF Metall Västbo Riksbyggen Runö Folkhögskola Farmaciförbundet ABF-Förbundet IF Metall Norra Kalmar Arenagruppens individuella abonnenter har under året övergått till den under 2009 bildade Arenagruppens vänner. VII ABF-Stockholm KFO Aftonbladet Fastighetsanställdas förbund Svenska Målarförbundet ARENAGRUPPEN 9

10 " Arena Medier producerar dels Arenagruppens tidningar, dels tidningar på uppdrag åt andra organisationer."

11 ARENA MEDIER producerar dels Arenagruppens tidningar, dels tidningar på uppdrag åt andra organisationer. De egna tidningarna är tidskriften Arena och nättidningen Dagens Arena. Externa tidningar som görs på uppdrag var under 2009 Akademikern och Chefstidningen, båda ägda av Akademikerförbundet SSR. Under 2009 har vi också erbjudit såväl formgivningsarbete som webblösningar till en rad organisationer. Bland dessa finns tidningen Frihet, Hotell- och Restaurangfackets Stockholmsdistrikt samt a-kassa, nätverket jagvillhabostad.nu, bokförlaget Alfabeta och Socialdemokratiska Studentförbundet. UNDER ÅRET SOM GÅTT har Arena kommit ut med sex nummer och fortsatt att precis som tidigare år väcka debatt och diskussioner. Tidskriften har nominerats både till Årets kulturtidskrift 2009 och Årets tidskrift 2009 (fackpress under ex). Den grafiska formen har utvecklats " Den grafiska formen har utvecklats vidare och tidskriften har lyckats kombinera ett samtida formspråk med hög läsvänlighet." ARENA MEDIER 11

12 vidare och tidskriften har lyckats kombinera ett samtida formspråk med hög läsvänlighet. I februari 2009 ägde ett mingel med panelsamtal rum, ordnat av redaktionen tillsammans med Yvonne Rock. Gäster i panelen var Sveriges dåvarande EU-kommissionär Margot Wallström, ledarskribenten Henrik Berggren och Yasmine Sherif, folkrättsjurist på FN-organet UNDP. Redaktörerna har under året som gått ordnat och modererat flera seminarier. På Feministiskt Forum 2009 hade tidskriften ett mycket välbesökt seminarium i samarbete med ABF Stockholm. Under våren 2009 ägde också en seminarieserie rum under rubriken Migration Global utmaning. Det var ett samarbete mellan tidskriften Arena, Arena Program, Röda korset, Re:Orient, Natur & Kultur och Kulturhuset. Seminarierna var mycket välbesökta och seminarieserien utmynnade i en internationell konferens i Stockholm 2 november under rubriken Migration en fråga för global politik. Per Wirtén avtackades för sin tid på tidskriften när han i slutet av december lämnade Arena. Han var med och grundade Arena 1993 och har jobbat på tidskriften sedan starten. Per Wirtén och Karolina Ramqvist tog tillsammans med de övriga svenska Eurozine-tidskrifterna initiativ till ett unikt upprop under hösten. Det handlade om att skapa en debatt om och försöka få ändringar i de snäva skrivningarna om kulturbegreppet i regeringens kulturproposition angående kulturtidskriftsstödet. Uppropet skrevs under av de deltagande tidskrifterna samt kulturcheferna på Dagens Nyheter, Expressen, Svenska Dagbladet, Aftonbladet, Sydsvenskan, Göteborgs-Posten och Helsingborgs Dagblad, Eurozines chefredaktör Carl Henrik Fredriksson och ett stort antal andra undertecknare. Antalet prenumeranter har under året varit runt 3000, vilket följer de senaste årens trend. För andra året i rad beviljades Arena kulturtidskriftsstöd från Kulturrådet på kronor. Arena 1/ 2009: Varför så tyst? Vi ställde frågan Varför är det så tyst om feminism i svenska debatten? i en stor enkät till 22 namnkunniga feminister. De gav sin syn på hur utrymmet i offentligheten ser ut och var feminismen befinner sig. Temat för årets första nummer var Vad händer i Kongo?. Anna Roxvall diskuterade massvåldtäkterna och beskrivningen av dem i västliga medier, Svante Weyler tog ett brett grepp om landets historia och Felix Holmgren kartlade de utländska vinstintressena i Kongos naturrikedomar som tjänar på att Afrikas största krig fortsätter. Övriga artiklar: Karin Eder-Ekman skrev om de nykonservativa vänstermännens kärleksskola. Fanny Söderbäck åkte från New York till den utfattiga staden Camden. Björn Elmbrant skrev om pensionsbromsen inför en sänkning av pensionerna. 12 ARENAGRUPPENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009

13 Arena 2/ 2009: Strid om islamismen Under rubriken Vänstern är död skrev Gideon Levy en analys av den israeliska vänsterns stora valförlust och extremhögerns valframgångar. Temablocket för Arena 2/2009 var Ett omöjligt samtal? och ställde frågor om den låsta debatten om islamism i Sverige. Edda Manga granskade Rosengårdsrapporten, Pernilla Ouis kritiserade islamofobibegreppet och Devrim Mavi pekade på möjligheterna till ett samtal bortom låsta positioner. Övriga artiklar: Ingemar Lindberg skrev om hur en hållbar ekonomi kan skapas med en stabilare världsordning. Fredsaktivisten Martin Smedjeback och fotografen Pelle Kronestedt rapporterade från stridsflygmässan Aero 2009 där Saab säljer Jasplan till Indien. Litteraturvetaren Rebecca Thor beskrev språket som politisk produkt. Klas Gustavsson skrev om Eva Lundgrens bok om Knutby. Arena 3/2009: Är du en av dom? I numret intervjuades konstnären Anna Odell inför utställningen av hennes kontroversiella examensarbete på Konstfack. Temat Transpolitik handlade om politiken kring transpersoners situation i tre olika länder. Christina Wassholm skrev om transaktivism i Serbien, Kai Bergendal om de omoderna lagarna i Sverige och Dean Spade om hur aktivister i USA vidgar analysen. Övriga artiklar: I In i utanförskapet gjorde Leila Zoubir en genomlysning av högerns succébegrepp utanförskap som har tagits över även av (S). Devrim Mavi skrev en artikel om filmen Mammut och varför kvinnors migration provocerar. Mårten af Ekenstam diskuterade den skuld och skam som omger pedofiler. Jon Rekdal skrev ett utspel om upphovsrätten och STIM som en tandlös dinosaurie. ARENA MEDIER 13

14 Arena 4/ 2009: Tandlös opposition I artikeln Oppositionsdepression ställde Anna Hellgren diagnos på en viljelös socialdemokrati ett år före valet. I intervjun mötte Arena Thomas Idergard, välfärdsansvarig på Timbro och nykonverterad katolik. Temat var radikalitet. Daniel Strand berättade om Facebookradikalerna, Olav Fumarola Unsgaard undersökte radikaliteten som politisk position och Karolina Ramqvist skrev om radikalfeministiska utspel som avfärdar välsminkade feminister. Övriga artiklar: I Kinas dubbla rörelse skrev Erik Bengtsson om den tillväxt som totalitär politik i samklang med kapitalism har skapat i Kina. Anna Gavanas diskuterade feministiska strategier i musikbranschen. Ett utdrag ur den tidigare Arenaredaktören Kristina Hultmans lesbiska komma ut-roman Undersökningen eller When I woke up this morning I felt so gay publicerades. Arena 5/ 2009: (S)-eliten svarar I intervjuer gav socialdemokrater svar på Anna Hellgrens kritik från nummer fyra. Torsten Sverenius intervjuade Sven-Erik Österberg, Ibrahim Baylan, Marita Ulvskog och Thomas Östros om vad som har hänt med socialdemokratins ekonomiska visioner. Temat var Rwanda efter folkmordet. Felix Holmgren granskade en bok som mer än något annat har präglat Rwandabilden. Intervjuer med överlevare från båda folkgrupperna publicerades. Övriga artiklar: Martin Gelin skriver om den amerikanska progressiva vänsterns första år med Obama. I Vad händer med hårdporren? penetrerar Anna Lyrenäs porrbranschens kris. Anna Adenji skriver utifrån sin avhandling om politiska äktenskap och bröllopsyra och undrar varför feminister gifter sig. Joacim Tåg och Magnus Henrekson förklarar varför teveavgiften måste höjas. 14 ARENAGRUPPENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009

15 Ny gästkrönikör i Arena är Gideon Levy, skribent i israeliska Haaretz. Hans första kolumn är en analys av Goldstone-rapporten. Arena 6/ 2009: Mansfällan Arena ställde frågan om niqab och burka markerar gränsen för tolerans i Sverige. Tolv intellektuella och opinionsbildare svarade. Temat, under rubriken Agendamannen, analyserar manlighetspolitik. Niclas Järvklo skriver om maskulinitetspolitikens svårigheter, Sara Edenheim analyserar maskulinitetsforskningens villkor och Zanyar Adami anser att mansrollen långsamt dödar männen. Nancy Frazer, en av vår tids mest uppmärksammade vänsterfilosofer, intervjuas av Alfredo Gomez- Müller och Gabriel Rockhill i ett samtal om identitetspolitik, spänningar och socialismens fall. Övriga artiklar: Anna Hellgren utreder ett gammalt vaccinationsmotstånd som aktualiseras av den nya influensan. Ann-Helen Meyer von Bremen skriver i Utspelet om Marit Paulsens attacker på ekologiskt lantbruk. I Dokumentet publiceras den amerikanska historikern Timothy Snyders artikel om dödens fält i Europa. I 00-talets sista nummer av Arena flammar debatten om Arenavänstern upp. Olav Fumarola Unsgaard svarar Daniel Suhonen. Mika Nielsen och Janne Bromseth plockar upp debatten om Arena. Devrim Mavi avslutar den. Pressröster om Arena Jag får ofta ont i magen när jag läser tidskriften Arena. Kajsa Ekis Ekman, DN Kultur vänsterns ledande idétidskrift. Per Gudmundsson, SvD Det är därför glädjande att Arena försökt höja debattnivån. Håkan Boström, DN:s ledarredaktion Veckans medalj går till: Per Wirtén Ny tid, Göteborg ARENA MEDIER 15

16 DAGENS ARENA har under 2009 fortsatt att etablera sig som en stark röst i samhällsdebatten. Förfrågningar om att delta i olika sammanhang har ökat, vilket kan tolkas som att Dagens Arena är en naturlig första part att vända sig till om man vill ha en oberoende vänsterröst som kan kommentera aktuella frågor. Sidan var fortsatt flitigt citerad och replikerad av andra ledarsidor. Varje måndag till fredag har en ledare publicerats. Ledarna får i regel många kommentarer av läsare, ofta även långt efter publiceringsdag. " Dagens Arena har under 2009 fortsatt att etablera sig som en stark röst i samhällsdebatten." I februari gjordes sidan om något. Krönikorna lyftes bort, liksom debattsidan, och en redaktionsblogg infördes. Formen på sidan ändrades något och blev mer stilren. Redaktionsbloggen har haft en ojämn takt, ibland flera inlägg per dag och ibland bara ett inlägg i veckan. Stora delar av redaktionen var på plats under Almedalsveckan och bevakade seminarier, skrev ledare, bloggade och satt i eller ledde paneler. Chefredaktör under året har varit Nisha Besara. Ledarskribenter har varit Håkan A Bengtsson, Devrim Mavi (föräldraledig från maj och året ut), Björn Elmbrant, Anna Hellgren (från och med maj) och Per Wirtén. Karolina Ramqvist har skrivit enstaka texter. Under juni, juli och augusti gjorde Maja Nordström praktik på Dagens Arena och skrev flera blogginlägg och någon gästledare. Antalet besökare på Dagens Arena har under året haft snittet i månaden, något färre i början/slutet av året och under sommaren och fler mitt i terminerna. Prenumeranterna har sakta minskat i antal och låg i slutet av 2009 på strax under stycken. Annonseringen har haft ett jämnt flöde, med något ökat intresse inför Almedalsveckan. Pressröster om Dagens Arena Dagens Arena är en jättebra nättidning, även om inte allt i den är för alla. Att det är lite tuggmotstånd i artiklarna är som det ska vara. Signaturen ARBETARE, LO-Tidningen Dagens Arena bidrar till den mediala mångfalden och breddar samhällsdebatten i Sverige. Annika Ström Melin, DN 16 ARENAGRUPPENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009

17 Dagens Arenas avslöjande reportage om direktörernas lönelyft åren kan bli rena dynamiten i avtalsrörelsen. Lars Bodén, Västerbottens Folkblad Vänstersajten Dagens Arena är någonting viktigt på spåren när den konstaterar att den viktigaste uppgiften är att rädda och utveckla know-how som kan utveckla Sverige. Karl Rydå, Upsala Nya Tidning ARENA MEDIER 17

18 Tidningar på uppdrag AKADEMIKERN AKADEMIKERN PRODUCERAS av Arena Medier på uppdrag av Akademikerförbundet SSR. Tidningen är förbundets fackliga medlemstidning och går ut till samtliga medlemmar. I takt med den positiva medlemsutvecklingen för Akademikerförbundet SSR steg också upplagan. Den TS-kontrollerade upplagan var exemplar (motsvarande siffra för 2008 var ). Under året fortsatte arbetet med att utveckla Akademikern som en aktuell, läsvärd och medlemsnära facklig tidning. " Under året fortsatte arbetet med att utveckla Akademikern som en aktuell, läsvärd och medlemsnära facklig tidning." Fokus har legat på medlemmarna och deras villkor. Bredden i medlemskåren har bland annat skildrats i artikelserien Mitt yrke och genom reportage från arbetsplatser runt om i landet, under hösten med speciellt fokus på kommunerna. Bevakningen inför 2010 års avtalsrörelse startade på senhösten. Välfärdens utveckling och finansiering var viktiga och återkommande inslag i tidningen. De skenande kostnaderna för försörjningsstöd, de båda politiska blocken och skattepolitiken och arbetsmarknadspolitikens utveckling analyserades i speciella temareportage. Akademikern skrev under året regelbundet om kollektivavtalens roll och betydelse. Förbundets olika aktiviteter uppmärksammades bland annat genom artiklar från Almedalen och kring projektet Uppdrag välfärd. I augusti tillträdde Margaretha Holmqvist som ny chefredaktör och ansvarig utgivare. Jenny Åkervall slutade i februari och däremellan sköttes redaktörskapet på frilansbasis. Akademikern utkom under året med tio nummer. 18 ARENAGRUPPENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009

19 CHEFSTIDNINGEN HR- OCH LEDARSKAPSMAGASIN FÖR AKADEMIKER VID ÅRSSKIFTET tog Arena Medier över produktionen av Chefstidningen på uppdrag av Akademikerförbundet SSR. Tidningen bytte samtidigt både namn och form. Tidskriften LOOP blev Chefstidningen HR- och ledarskapsmagasin för akademiker. Pelle Olsson arbetade om formen och gav tidningen en luftigare, mer tillgänglig och lite mindre akademisk framtoning. Chefredaktör Eva Brandsma följde med från LOOP och Akademikerförbundet SSR. Under 2009 kom tidningen ut med sju nummer, varav ett dubbelnummer. De teman som vi tagit upp under året är globalisering, ledarskap i kris, HBT, ledarskap i Europa, yrke: chef, entreprenörskap och curriculum vitae. På omslagen har vi bland andra sett Margot Wallström, Dan Eliasson och Per Schlingmann. Nytt i Chefstidningen var under året Modelltestet. Chefer har testat och betygssatt mer eller mindre kända metoder för bland annat omvärldsbevakning, brainstorming och problemlösning. Chefstidningen är Akademikerförbundet SSR:s ledarskapstidskrift. Den går som kostnadsfri medlemsförmån till chefer och personalvetare inom förbundet. Även andra Saco-förbund har erbjudit Chefstidningen till sina chefer. Upplagan var under ex. "Även andra Saco-förbund har erbjudit Chefstidningen till sina chefer." ARENA MEDIER 19

20 Efter två år med stora överskott var det delvis tillbaka till grunderna som gällde för förlaget. Trots det nådde Atlas sin tredje högsta omsättning någonsin.

21 2009 VAR ETT ÅR av konsolidering för Atlas. Efter två år med stora överskott var det delvis tillbaka till grunderna som gällde för förlaget. Trots det nådde Atlas sin tredje högsta omsättning någonsin. Men en för stor kostym bidrog till att dra ned det ekonomiska resultatet som blev sämre än förväntat. På flera andra fronter får dock verksamheten sägas ha tagit ännu ett kliv framåt. Atlas var en av initiativtagarna till att nio av Sveriges ledande kvalitetsförlag inledde ett samarbete under namnet De oberoende. Atlas inledde också ett närmare samarbete med pocketförlaget Månpocket, som under året köpte rättigheterna till flera titlar. Och inte minst sjösattes den oerhört ambitiösa reprintserien, Atlas vintage, med återutgivning av hela Sven Lindqvists och Annette Kullenbergs backlist. Böckerna trycks on-demand och Atlas är det första förlaget i Norden som i stor skala utnyttjar den nya tekniken. Totalt publicerade Atlas 20 nya titlar under Årets stora succé var lanseringen av den kanadensiska författaren Alice Munro. Med två titlar inom loppet av tre månader såldes drygt exemplar och Munro hyllades som en av samtidens ledande författare. Samma dag som Nobelprisvinnaren skulle tillkännages tippade tre av Dagens Nyheters kritiker att priset skulle tillfalla Munro. Så blev det nu inte, i alla fall inte i år, men från att ha varit helt bortglömd var plötsligt Munro en författare det talades om. Mycket glädjande var även att den tredje boken av Anneli Jordahl, Jag skulle vara din hund (om jag bara finge vara i din närhet), om Ellen Key, blev en både kommersiell och medial framgång. Boken såldes i över exemplar och hyllades som en av årets bästa romaner. Under våren var det ett starkt fokus på politik och sakprosa. Utgivningen av Andreas Malms Hatet mot muslimer får nog sägas vara en av de mest omdebatterade under Boken hyllades och hatades och den ledde till en våldsam debatt. Boken måste sägas ha varit en stor framgång om än inte alls i försäljningssiffror. Även Martin Gelins bok om Barack Obamas väg till att bli amerikansk president blev en stor succé. Förlaget deltog på bokmässorna Textmässan i Stockholm och Bok- och biblioteksmässan i Göteborg. Atlas litterära tillägg, ALT, belönades med priset Bästa design, Caroline Ringskog Ferrada- Noli nominerades till Borås tidnings debutantpris och såväl Ringskog som Martin Gelin nominerades (Martin vann!) till Nöjesguidens pris. BOKFÖRLAGET ATLAS 21

22 Utgivning 2009 Nya titlar Det sjuka Författare: Anna-Maria Sörberg Allt vi här drömma om Författare: Erik Wijk Drottninglandet Inklusive cd med musik av Frida Hyvönen Fotograf: Elin Berge Hatet mot muslimer Författare: Andreas Malm Bönbok för en vän Författare: Joan Didion Det amerikanska löftet Författare: Martin Gelin Då kan man lika gärna kittla varandra en bok om Allan Edwall Författare: Johan Erlandsson God dag kampsyster Författare: Lisa Bjurwald, Maria Blomquist Jag skulle vara din hund (om jag bara finge vara i din närhet) Författare: Anneli Jordahl Alla är vi kritiker Författare: Thomas Anderberg Den sista läsaren Författare: David Toscana Naturen Författare: Caroline Ringskog Ferrada-Noli Farlighetslagen Författare: Josefine Adolfsson Skjut inte på journalisten Redaktörer: Lars Gunnar Erlandson, Ing-Marie Froman Nära hem Författare: Alice Munro 22 ARENAGRUPPENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009

23 Pockettitlar Det är vår bestämda uppfattning att om ingenting görs nu kommer det att vara för sent Författare: Andreas Malm Vi vill upplysa er om att vi kommer att dödas imorgon tillsammans med våra familjer Författare: Philip Gourevitch Kraschad Författare: Fredrik Virtanen Alexandramannen Författare: Katia Wagner Kärlek, vänskap, hat Författare: Alice Munro Sålda pocketrättigheter Månpocket Skräp Författare: Mattias Hagberg Välkommen till paradiset Författare: Jennie Dielemans Bönbok för en vän Författare: Joan Didion Svart notis Författare: Stina Blomgren Omtryck Bortom mammas gata Pocket med nytt efterord Författare: Alexandra Pascalidou Svensk punk Storpocket Redaktör: Benke Carlsson Print-on-demand Då kan man lika gärna kittla varandra en bok om Allan Edwall Författare: Johan Erlandsson 17 titlar Författare: Annette Kullenberg 20 titlar Författare: Sven Lindqvist BOKFÖRLAGET ATLAS 23

24 Från Atlasbloggen: Atlas det kungliga förlaget När vi slog upp Svenskan i dag kunde vi konstatera att Riksmarskalken och tillika bröllopskoordinatorn Ingemar Eliasson verkar tillhöra våra kärnläsare. Hade vi varit det minsta rojalistiska hade vi ansökt om en sån där hovleverantörstatus. Nu nöjer vi oss med att kunna verka där vi kan påverka. Vi skickar gärna fler böcker om hovet är intresserade. Åsa Linderborgs Håll med eller håll käft, Anna-Maria Sörbergs Det Sjuka eller valfri Andreas Malm? Anneli Jordahl inleder hösten Full aktivitet på förlaget. Alla är på plats och först ut av höstens böcker är Anneli Jordahls fantastiska kärleksroman om Ellen Key, Jag skulle vara din hund (om jag bara finge vara i din närhet). De första läsarreaktionerna är överväldigande positiva. Boken bygger på en verklig kärlekshistoria, men Anneli har gjort sin egen berättelse av boken som till stor del består av Ellens och Urbans brev. Skrivna av Anneli, alltså. I England diskuteras relationen mellan fakta/fiktion efter Anthony Beevors inlägg om The Mistress of Nothing, av Kate Pullinger. Årets Johan Hanssonpristagare utsedda 2009 års pris delas mellan de båda journalisterna Martin Gelin, för hans bok Det amerikanska löftet. Barack Obamas väg till Vita Huset och Andreas Malm för boken Hatet mot muslimer. De mottar vardera kronor på Bok & Bibliotek i Göteborg. Martin Gelin, Juryns motivering: Johan Hansson-priset 2009 tilldelas Martin Gelin för Det amerikanska löftet. Barack Obamas väg till Vita Huset, ett reportage om det amerikanska presidentvalet Genom att kombinera reporterns känsla för den konkreta detaljen med samtidshistorikerns förmåga att sammanfatta skeenden har Martin Gelin skapat en fullödig skildring av ett dramatiskt ögonblick i vår samtid. Andreas Malm, Juryns motivering: Johan Hansson-priset 2009 tilldelas Andreas Malm för Hatet mot muslimer, en på många sätt utmanande och kontroversiell, alltid väldokumenterad, uppgörelse med den växande islamofobin i Sverige och Europa. Hatet mot muslimer för oss med stor lärdom genom olika tidsåldrar och över geografiska gränser på jakt efter rasism och islamofobi. 24 ARENAGRUPPENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009

Arenagruppens verksamhetsberättelse

Arenagruppens verksamhetsberättelse Arenagruppens verksamhetsberättelse 2008 Arenagruppen är en unik radikal och progressiv röst i den svenska samhällsdebatten. 2 Arenagruppens verksamhetberättelse 2008 Arenagruppen är en unik radikal och

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 arenagruppen politikens och idéernas arena... 5 arena medier... 9 bokförlagen atlas och premiss... 15 arena idé... 21 arenauniversitetet... 26 arena

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Arenagruppen 2013 Förord Vi ska inte luta oss tillbaka utan fortsätta i samma stil som tidigare. Förra året lämnade Arenagruppen tonåren och firade 20-årsjubileum. Hösten 1993 kom

Läs mer

EKONOMISK KRIS, KLIMATKRIS, RESURS KRIS OCH SAMTIDIGT VÄNSTERNS KRIS.

EKONOMISK KRIS, KLIMATKRIS, RESURS KRIS OCH SAMTIDIGT VÄNSTERNS KRIS. EKONOMISK KRIS, KLIMATKRIS, RESURS KRIS OCH SAMTIDIGT VÄNSTERNS KRIS. Varför faller socialdemokratin i hela Europa? Varför går arbetarrörelsen kräftgång när den behövs som mest? Varför biter inte vänsterns

Läs mer

Igår debatterade ett gäng partisekreterare, en

Igår debatterade ett gäng partisekreterare, en nr 4 2 JULI 2009 denna tidning är gratis på gotland torsdag 2 juli Måste våga skaffa fiender almedalspartiet 7 Ingen duvunge sidan 13 Triumftåg för TV4-bossen LEDAREN 2 Säpo-chefen vill bli folkkär Pr-drive

Läs mer

Tal av Jytte Guteland och partisekreterare Ibrahim Baylan. Love Antell från bandet Florence Valentin spelar.

Tal av Jytte Guteland och partisekreterare Ibrahim Baylan. Love Antell från bandet Florence Valentin spelar. Seminarieprogrammet Tisdag 3/8 Kl. 21.00-22.00 Stora scenen Invigning Tal av Jytte Guteland och partisekreterare Ibrahim Baylan. Love Antell från bandet Florence Valentin spelar. Kl. 22.00-00.00 Stora

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2007-2009

Verksamhetsberättelse 2007-2009 Verksamhetsberättelse 2007-2009 GLÖD-kongressen 2009 Rådhuset, Malmö 2 Innehåll Organisation... 6 1. Kongressen 2007... 6 2. Förbundsstyrelsen... 6 3. Broderskapsdistrikten... 8 4. Broderskap i riksdagen...

Läs mer

SKR. Verksamhets berättelse. www.kvinnojouren.se. Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund. MailJouren

SKR. Verksamhets berättelse. www.kvinnojouren.se. Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund. MailJouren SKR Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund Läs om MailJouren Tjejjouren.se barnperspektivet sexköpslagen Jourbesök med mera... 2010 Verksamhets berättelse www.kvinnojouren.se 1 Inledning Min resa

Läs mer

Årsberättelse 2012. Releasefrukost för Hertha på Internationella kvinnodagen med Anne Jalakas och Birgitta Wistrand från redaktionen.

Årsberättelse 2012. Releasefrukost för Hertha på Internationella kvinnodagen med Anne Jalakas och Birgitta Wistrand från redaktionen. Årsberättelse 2012 NR 2 2013 Information från Fredrika Bremer Förbundet Efter kl. 15:51 jobbar kvinnor gratis. Varje dag. Hög tid för lön hela dagen! Releasefrukost för Hertha på Internationella kvinnodagen

Läs mer

erksamhets erättelse Jobbkongressen 2009

erksamhets erättelse Jobbkongressen 2009 erksamhets erättelse 007 2008 Jobbkongressen 2009 Verksamhetsberättelse och Ekonomisk berättelse 2007 2008 Socialdemokratiska partistyrelsen överlämnar härmed till partiets 36e ordinarie kongress, den

Läs mer

Vem har makten över samhällsidéerna? en sammanfattning

Vem har makten över samhällsidéerna? en sammanfattning Vem har makten över samhällsidéerna? en sammanfattning Svenska näringslivsintressen ligger bakom merparten av svenska tankesmedjor. Av de sjutton någorlunda stora och kända idébaserade instituten är 10

Läs mer

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2012 Innehåll Annika Strandhäll om året som gått... 3 Mål 2012 och Vi bygger Vision... 6 Förbundsstyrelsen... 9 2012: Året då Vision fortsatte växa... 13 Visions

Läs mer

Ordförande har ordet 2006

Ordförande har ordet 2006 Verksamhetsberättelse 2006 Ordförande har ordet 2006 Så har ännu ett händelserikt år gått, ett år fyllt av kreativt engagemang och en hel del slit. RFSU:s verksamhet växer lokalt, nationellt och internationellt,

Läs mer

Morgonbris tidning utgiven av S-kvinnor. Årgång:107. Nummer 2 2011. 40kr. KOM IGEN LENA!

Morgonbris tidning utgiven av S-kvinnor. Årgång:107. Nummer 2 2011. 40kr. KOM IGEN LENA! Rapport från arbetsgrupperna Framtidskommissionen Första maj morgonbris Morgonbris tidning utgiven av S-kvinnor. Årgång:107. Nummer 2 2011. 40kr. Extra Extra Partikongress! nystart men vart tog feminismen

Läs mer

Jenny Stills turnédagbok Unionen på plats i Almedalen Njut av din semester! Facklig världskongress i Göteborg Förmåner i medlemskapet

Jenny Stills turnédagbok Unionen på plats i Almedalen Njut av din semester! Facklig världskongress i Göteborg Förmåner i medlemskapet Jenny Stills turnédagbok Unionen på plats i Almedalen Njut av din semester! Facklig världskongress i Göteborg Förmåner i medlemskapet hetluft 5/09 Information och inspiration för dig som har ett fackligt

Läs mer

Verksam hetsber ättelse

Verksam hetsber ättelse Verksam hetsber ättelse 2011 Verksamhetsberättelse för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Innehållsförteckning Inledning 4 Ordföranden har ordet 4 Detta är STIL 7 Styrelsen 7 Intressepolitik

Läs mer

Verksamhetsberättelse Föreningen Ordfront 2014

Verksamhetsberättelse Föreningen Ordfront 2014 Föreningsstyrelsens arbete Verksamhetsberättelse Föreningen Ordfront 2014 Ekonomi Styrelsens arbete med att hitta en smidigare organisation för verksamheten fortsatte även under 2014. Målsättningen är

Läs mer

O O T TAL KR CK. Arbete & nya möjligheter. Empati är inget man föds med SVENSKA EU-POLITIKERS SYN PÅ EU-STÖDET

O O T TAL KR CK. Arbete & nya möjligheter. Empati är inget man föds med SVENSKA EU-POLITIKERS SYN PÅ EU-STÖDET HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN Arbete & nya möjligheter T TAL KR CK O O SVENSKA EU-POLITIKERS SYN PÅ EU-STÖDET Göran Färm (s) sidan 11 Cecilia Wikström (fp) sidan 10 Empati

Läs mer

Verksamhetsberättelse Årsredovisning. 2009 Verksamhetsberättelse Årsredovisning

Verksamhetsberättelse Årsredovisning. 2009 Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2010 Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2009 Verksamhetsberättelse Årsredovisning Verksamhetsberättelsen 2010 Intervju Eva Nordmark...4. Fråga till FS-ledamöterna...7 SKTFs mål 2012... 13 Förbundsmötet

Läs mer

SKANDAL! Bland annat»den röda Grevinnan«belönad med Augustpriset! Marita Ulvskog, efter ett år i EU: MORGONBRIS 1

SKANDAL! Bland annat»den röda Grevinnan«belönad med Augustpriset! Marita Ulvskog, efter ett år i EU: MORGONBRIS 1 »«Bland annat»den röda Grevinnan«belönad med Augustpriset! SKANDAL! Marita Ulvskog, efter ett år i EU:» «MORGONBRIS 1 Endast för Morgonbris läsare! BILDA FÖRLAG 199:Tomas Ekman NY BOK UNG PÅ 70-TALET Decenniet

Läs mer

Förbundsordförande. och trygghet, kommunpolitiskt program 2011 Kapitel 10 Stärkt medborgarinflytande. Motioner 86-112

Förbundsordförande. och trygghet, kommunpolitiskt program 2011 Kapitel 10 Stärkt medborgarinflytande. Motioner 86-112 LEDARE Regeringen saknar inte visioner Blå Skåne Runt om i världen rasar kriser av olika slag. I både USA och Europa slåss regeringar med skenande underskott och ohållbara system. I Sverige är situationen

Läs mer

Mana. Antirasistisk tidskrift #1 2 2012 Pris 85 kronor

Mana. Antirasistisk tidskrift #1 2 2012 Pris 85 kronor Mana Antirasistisk tidskrift #1 2 2012 Pris 85 kronor Tema: Kärlek Jakten på den perfekta kvinnan Kärlek à la Migrationsverket Rasism i krisens Grekland Mo Amer muslimsk standup Svenska svarta pantrarna

Läs mer

Ledarskap. Malmös nye stadsbibliotekarie. Pia Sundhage en hyllad ledare. Behrang Miri skriver nytt kapitel

Ledarskap. Malmös nye stadsbibliotekarie. Pia Sundhage en hyllad ledare. Behrang Miri skriver nytt kapitel Framsidan Aktuellt magasin om biblioteksfrågor från Kultur i Väst Nr 1 2013 Ledarskap Malmös nye stadsbibliotekarie Pia Sundhage en hyllad ledare Behrang Miri skriver nytt kapitel Ny satsning på bibliotekschefer

Läs mer

DAGENS ETC. Vi vill. mer än en tredje pappamånad. Mindre makt till Islands folk. Maria Sveland: Jag är en stolt gnällfeminist

DAGENS ETC. Vi vill. mer än en tredje pappamånad. Mindre makt till Islands folk. Maria Sveland: Jag är en stolt gnällfeminist KRÖNIKA S.27 Maria Sveland: Jag är en stolt gnällfeminist REPORTAGE S.12-14 Mindre makt till Islands folk INRIKES S.10 KD-politiker kräver fortsatt hård linje i migrationsfrågan MÅNDAG 2 FEBRUARI 2015

Läs mer

Enklare ge gåva SMS och Internet slog igenom efter tsunamin

Enklare ge gåva SMS och Internet slog igenom efter tsunamin FRII är en politiskt och religiöst obunden sammanslutning av 79 frivilligorganisationer inom humanitet, kultur och miljövård. Tillsammans har vi cirka fyra miljoner sympatisörer. FRII verkar för etisk

Läs mer

2006 Verksamhetsberättelse Årsredovisning

2006 Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2006 Verksamhetsberättelse Årsredovisning Verksamhetsberättelsen 2006 Eva Nordmark om året som gått... 4 Förbundsstyrelsen: Vad gjorde dig mest stolt över SKTF under 2006?...7 Inriktning av verksamheten

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013 1 Innehåll Vision det här är vi... 3 Ordförande Annika Strandhäll om året som gått... 5 Mål, medlemslöfte och hjärtefrågor 2013... 7 Mål: Tillsammans rekryterar

Läs mer

Framtidens journalistik och fortbildning. 40 år med Journalistfonden för vidareutbildning

Framtidens journalistik och fortbildning. 40 år med Journalistfonden för vidareutbildning Framtidens journalistik och fortbildning 40 år med Journalistfonden för vidareutbildning Dokumentation av ett seminarium den 12 november 2009 Torbjörn von Krogh (red) Stiftelsen Journalistfonden för vidareutbildning

Läs mer

Verksamhetsberättelse & Årsredovisning 2013

Verksamhetsberättelse & Årsredovisning 2013 Verksamhetsberättelse & Årsredovisning 2013 INNEHÅLL Så arbetar Rättviseförmedlingen 2 Balansräkning 27 Exempel på efterlysare 3 Brev från vår vd 4 Statistik 2013 5 Notanteckningar Styrelseledamöters underskrifter

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 2013 ST, 2014. Produktion: STs informationsenhet. Finns att ladda ner från ST Förlag, www.st.org/forlag. Artikelnr 2380 Innehåll 2013 Ett händelserikt år! 3 Engagerade förtroendevalda

Läs mer