Kyrkfack. Meningen med facket. Engagemang bygger TEMA MEDLEM I KYRKA THOMAS JORDAN MARIA HAMMARSTRÖM

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kyrkfack. Meningen med facket. Engagemang bygger TEMA MEDLEM I KYRKA THOMAS JORDAN MARIA HAMMARSTRÖM"

Transkript

1 Kyrkfack EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND NR TEMA MEDLEM I KYRKA THOMAS JORDAN MARIA HAMMARSTRÖM Engagemang bygger Meningen med facket

2 TEMA NR 3/15 MEDLEM I KYRKA VI ARBETAR PÅ KANSLIET VIBEKE HAMMARSTRÖM Kanslichef LENA FORSBERG KRISTINA HARRISON LENNART HÅKANSSON ASTRID GRAF Ombudsman ROBERT SVEC EVALENA ÖDMAN Ombudsman ANNE CHARLOTTE WELLSTEN CHRISTER EDVINSON ANGELINA BACKMAN ELISABETH HÅRD AF SEGERSTAD JENS LINDER MIA MÖLLER ANDREA SCHLEEH KONTAKT MED KANSLIET hela sommaren Du kan även besöka vår ÄNDRING AV MEDLEMSUPPGIFTER FRÅGOR KRING MEDLEMSKAPET kl Telefon: JOURHAVANDE OMBUDSMAN Vill du ha facklig rådgivning? STEN BYLIN AGNETA NYBERG KENT ÖSTERDAHL JENNY SJÖGREEN Kontaktperson, 14:e kretsen Kretsordförande, Utlandskretsen Kyrkans Akademikerförbund Box 30078, Stockholm Besöksadress Mariedalsvägen 4 Stadshagen telefon telefax Bror Holm mobiltelefon Ann Thörnblad mobiltelefon Bror Holm Daniel Lindén Annika Svensson Vibeke Hammarström Lennart Håkansson Ann Thörnblad Ann Thörnblad Text och foto där ej annat anges Omslagsbild Magnus Aronson. På bilden Maria Hammarström, Karin Stillström och Niklas Blåder. Tryck Elanders Sverige, 2015 ISSN nr 4/15-11 sep 2015 Annonser d.a. media Kontakt Agneta Kempe Erneberg mobiltelefon /1 färg :- 1/1 s/v 9 000:- 1/2 färg 6 500:- 1/2 s/v 5 000:- 1/4 färg 3 500:- 1/4 s/v 2 500:- 2 KYRKFACK 3/15

3 LEDAREN fackförbund som och i grunden inomkyrklig kultur bra fackligt arbete Vi kan kyrkan! sommarskrud. Jag en drygt tjugoårig teologiestuderande är på informationsmöte med facket, med Svenska Kyrkans Personalförbund, numera Kyrkans Akademikerförbund. Det var då jag bestämde mig. Jag sa ja till facket. För mig var det så självklart. Jag utbildade mig för tjänst i Svenska kyrkan och då var det naturligt att bli medlem i ett förbund som arbetade för de anställda i kyrkan. Vad jag inte visste då var att jag 1977 skulle bli facklig förtroendeman och sedermera förbundsordförande för förbundet. Nästan hela mitt yrkesliv har jag arbetat i Svenska kyrkan och samtidigt arbetat fackligt i KyrkA och jag har älskat det. För mig har kyrkan och förbundet varit sammanlänkade i den meningen att Svenska kyrkan är en förutsättning för KyrkA och förbundet verkar för kyrkan, genom att vara just Kyrkans Akademikerförbund. Det fackliga arbetet i kyrkan har för mig inneburit att ge stöd till förbundets medlemmar, att förhandla med våra medlemmars bästa för ögonen och att driva frågor i medlemmarnas intresse i olika sammanhang. Det är och har varit ett roligt, givande och berikande uppdrag. Ibland tungt och tidskrävande, men oftast ett mycket tacksamt och utvecklande arbete. Enligt min uppfattning är jag därigenom med och bidrar till att utveckla Svenska kyrkan som arbetsgivare. Min målsättning är att Svenska kyrkan ska bli Sveriges bästa arbetsgivare. Ett föredöme för andra arbetsgivare och därmed även trovärdigare som kyrka. I det arbetet är KyrkA helt nödvändigt. Vi kan kyrkan. Att förstå och i grunden kunna verksamhet, organisation och inomkyrklig kultur är avgörande för att kunna göra ett bra fackligt arbete för anställda i Svenska kyrkan. Låt mig ge ett par exempel. I Svenska kyrkan påverkas anställningsskyddet av Kyrkoordningen (KO) om du är präst eller diakon. Om du inte kan KO riskerar du att försämra för en medlem som hotas av uppsägning. I Svenska kyrkans församlingar utförs den grundläggande uppgiften av hängiva och lojala medarbetare. Om du inte förstår vad som driver arbetet och vad verksamheten i Svenska kyrkan går ut på hur ska du då kunna teckna kollektivavtal? förbundets inriktning, arbete och beslut. Vi kan Svenska kyrkan och våra medlemmar är anställda i Svenska kyrkan eller i kyrkan närstående organisationer. Du som medlem kan känna dig trygg i vetskapen om att alla fackliga förtroendevalda arbetar i Svenska kyrkan. Förbundets anställda arbetar med arbetsrättsliga frågor enbart inom Svenska kyrkan. Detta gör KyrkA unikt som förbund. ångrat. Tvärtom har jag inifrån sett vad förbundet gör och hur viktigt detta arbete är för medlemmarna och för Svenska kyrkan nu och i framtiden. Att arbeta i Svenska kyrkan och vara medlem i KyrkA hör samman det är vi som kan kyrkan. dig! BROR HOLM FÖRBUNDSORDFÖRANDE KYRKFACK 3/15 3

4 Tryggheten, solidariteten och gemenskapen med andra som också har yrken NAMN Joakim Johansson ÅLDER 57 år GÖR Göteborg FAMILJ och 3 barnbarn BOR INTRESSEN VIKTIGT I LIVET ningen i mitten på 80-talet. Joakim Johansson minns att någon representant från förbundet kom till pastoralinstitutet och pratade om varför man skulle vara med i facket och i KyrkA. Det var lite trevande skyddsronder de första åren. Det checkades om det fanns en ledstång till predikstolen och om det var tillräcklig stoppning för knäfallet vid altaret. Men det kunde också vara tuffa arbetsledningsfrågor. När jag började var stiftet arbetsgivare för prästerna och när jag skulle ta ut min semester kunde kyrkoherden grymta vad skulle det vara bra för. Det var en helt annan tid, när kyrkan fortfarande var en myndighet och en del av det gamla maktsamhället, säger Joakim och ler. Annorlunda saker Han har varit präst i dryga 30 år och arbetar sedan snart fyra år som präst och föreståndare i Evangeliska brödraförsamlingen i Göteborg. Det är en ideell förening inom Svenska kyrkan, men han är anställd av en privat stiftelse. Vi är tre anställda och har 75 medlemmar. Arbetet liknar det som jag hade en sommar i SKUT i Middlesbrough, du får göra allt möjligt. Idag på morgonen har jag burit möbler, i eftermiddag ska jag ha en gudstjänst i domkyrkan och ikväll är det möte med styrelsen. När jag blev präst bestämde jag mig för att viga den första hälften av mitt yrkesliv åt att vara församlingspräst och den andra till att göra annorlunda saker. Så jag har arbetat på Göteborgs stift, varit polispräst i västra Götaland och missionär i Mocambique med min familj. Vi hörde till de sista traditionella missionärerna som sändes ut och mötte människor på deras villkor i byarna. De två åren förändrade mig. Jag fick en helt annan syn på kyrkornas möjlighet att nå ut till människor. Det sociala engagemanget och att möta människor i ögonhöjd går också igen i det fackliga engagemanget. När jag frågar vad medlemskapet betyder för Joakim Johansson svarar han att det är en trygghet att det alltid finns kunnigt folk som du kan fråga. Du får hjälp med löneförhandlingar och har förmånliga försäkringar som medlem. Gemenskapen är också viktig. KyrkA har bjudit in till flera möten i samband med den stora omorganisationen som precis ägt rum i Göteborg där det till sist beslutades att vi bildar sex pastorat och tre församlingar i stället för ett enda stort pastorat. Vi som har dessa yrken är förbundna med löften och det skapar en särskild samhörighet. För våra jobb kan vara både ensamma och utsatta vi gör sånt som ingen annan gör och får ta del av människors svårigheter och hemligheter. Joakim Johansson kommer från en 4 KYRKFACK 3/15

5 familj med fackliga traditioner. Hans föräldrar var engagerade och brodern har varit aktiv i många år. För några år sedan hamnade Joakim Johansson i ett kritiskt läge där grundvalarna rubbades och utan medlemskapet hade han inte varit vid mina sinnes fulla bruk. Jag hade en projektanställning på 23 månader i Evangeliska brödraförsamlingen och efter att min anställning hade övergått till en tillsvidare eskalerade det som jag trodde skulle vara en rutinfråga till en allvarlig konflikt. När jag påtalade att det fanns ett kollektivavtal tecknat sedan flera år svarade min dåvarande ordförande att det inte behövdes längre. Hennes erfarenhet av arbetsgivarfrågor var begränsad och hon framhärdade att kollektivavtal inte behövdes och fick med sig en styrelseledamot. Sent en kväll en månad före jul, fick jag ett papper på att jag var avskedad. Stort stöd Allt det som han tagit för självklart i arbetslivet ställdes på ända. Samma natt satt han på en innerstadsbuss och skrev ett mail till Anna-Lisa Saar, ordförande i Göteborgskretsen. Svaret kom med vändande mail Ring mig. Det här är inte klokt, sa hon och en vecka senare kom tre representanter från KyrkA och förhandlade med styrelsen. Jag fick också ett stort stöd av min biskop Per Eckerdal. Efter FORTS NÄSTA SIDA och har förmånliga försäkringar som Bror säger Holm, Joakim förbundsordförande. Johansson. Daniel Lindén, vice förbundsordförande. KYRKFACK 3/15 5

6 det gick allting väldigt fort. Länsstyrelsen blev inkopplad, de tillsatte en ny ordförande på trettondagen som genast samlade en delvis ny styrelse. Dagen efter var jag tillbaks på jobbet, återupprättad med fullt förtroende. Stödet från KyrkA var hundraprocentigt. De fackligt förtroendevalda som jag var i kontakt med förmedlade alla sina kunskaper om hur människor reagerar i kris och jag fick möjlighet att bearbeta det som hände i en samtalsgrupp med människor som varit med om liknande saker. Under de veckor där Joakim Johansson var avskedad och levde i ovisshet om framtiden cirkulerade många rykten i församlingen om varför. Det spekulerades kring allt möjligt. Rykten som skrapade på hans heder. Den här erfarenheten har gjort något med tilliten. Nu tittar jag mer bakom hörnet än vad jag gjorde tidigare. Jag har talat med kollegor i frikyrkor och vi är alla av en samlad mening; att i små sammanhang där människor känner varandra är det extra noga med ett skrivet anställningsavtal. Men det positiva, säger Joakim Johansson i nästa andetag, är att han har fått en närmare kontakt med sina kollegor och stärkt sin fackliga tillhörighet. Han fick ett sådant förtroende för KyrkAs fackligt förtroendevalda att han klev in i ett aktivt uppdrag i januari Jag valdes in i styrelsen och det är både intressant och lärorikt. Hade jag inte varit medlem när allting hände i december 2013 hade jag förlorat jobbet, säger han tveklöst. Den fackliga tillhörigheten ger en trygghet. Du behöver vara med i ett sammanhang där mjuka värden som arbetsmiljö och hälsa prioriteras. Lagen täcker inte allt och när det kommer till ett läge där sist in och först ut gäller behöver du ha det stödet. Ett misstag som en del som fyllt 60 gör, är att de går ur i tron att nu behöver de inte facket längre, men det kan vara vanskligt. Dels missar du solidariteten med de andra och du tappar en säkerhet. Det är mycket som kan hända, även de sista åren i arbetslivet. TEXT ANN THÖRNBLAD FOTO MIKAEL RINGLANDER 6 KYRKFACK 3/15

7 NOTISER Den 20 november erbjuder KyrkA RSO och/eller för- KYRKA PÅ PRIDE deltar Kyrkans Akademikerförbund på Stockholm Pride den 27 Kursen behandlar följande: ningsskydd. då vi Hur hanterar KYRKFACK 3/15 7

8 Communicare necesse est sala universitet på 90-talet var bara fyra procent av professorerna kvinnor trots att en majoritet av studenterna var kvinnor. De siffrorna pockade på uppmärksamhet och jämställdhet är också en av hennes hjärtefrågor. Alla ska ha samma möjligheter att utvecklas på arbetsplatsen, det är viktigt att motverka diskriminering, säger hon. Arbetsmiljön är en annan hjärtefråga och den hänger ihop med så många andra saker. Som att utbildning ska 8 KYRKFACK 3/15 löna sig och att det finns möjlighet till kompetensutveckling på arbetsplatsen. I nästa andetag nämner Karin Stillström vikten av medarbetarskap. Liksom ordet antyder handlar det om att skapa något med varandra och i det ligger att själv vara aktiv. Att våga vara kritisk och säga om jag inte tycker att någonting fungerar. Det handlar också om att stå för det du tycker i ett sammanhang, där det är möjligt att påverka. Men för att kunna ta det ansvaret behöver det finnas en tillit i en någorlunda trygg arbetsmiljö, säger Karin Stillström som har varit medlem i KyrkA sedan Det var en av hennes arbetskamrater som inspirerade. Hon satt i kretsstyrelsen lokalt och Karin tyckte att de drev viktiga frågor förankrade i en kompetens. De kunde mycket om kyrkan så jag fick ett stort förtroende för styrelsen. Det blir lättare att driva frågor när du är ett fackförbund specialiserad på ett område. Och nu är jag själv en

9 NAMN GÖR Kommunikatör på i krets 14 FAMILJ Ja BOR INTRESSEN VIKTIGT I LIVET av ledamöterna i kretsstyrelsen sedan fem år. När jag fick frågan hade jag funderat ett tag på att det vore kul att gå in i styrelsen. Jag har suttit med i olika styrelsen under åren och tycker det är roligt att vara med och påverka. Det är viktigt att finnas med som en samtalspartner i ett tidigt skede vid förändringar och omorganisationer. Om arbetsgivaren för en dialog med sina medarbetare om riktningen och syftet med förändringen är det så mycket enklare att skapa ett hållbart arbetsklimat. Ser man den röda linjen och vad det är man väljer och vad man väljer bort blir förändringen mer begriplig. Det handlar om att ge och ta från båda håll och bygga förtroenden med varandra och det kräver en viss öppenhet. Kommunikation är också Karin Stillströms profession. Sedan 2001 har hon arbetat som kommunikatör på Kyrkokansliet i Uppsala och för att kommunikationen ska nå ut förutsätter det ett aktivt lyssnande och en lyhördhet för andra människor, vår omvärld och samtid. Ordet communicare betyder att göra gemensamt. Det innebär att det finns två parter som är beredda att lyssna och ändra sig i vissa fall. Om ett budskap inte går hem behöver man ta reda på mer om de människor man vill nå ut till. Kommunikation behöver fokusera på olika saker för olika målgrupper. Som kommunikatör är hon med och lyfter fram Svenska kyrkans identitet och roll i samhället genom olika kanaler. Beroende på vad som händer i samhället kan det handla om allt ifrån kyrkans finanser till kyrkans roll i ett mångkulturellt samhälle och hur man fortsätter att vara en öppen kyrka utan att tappa den egna identiteten, säger Karin Stillström och nämner att intresset för den svenska, kristna identiteten ökar särskilt hos unga människor. Ser man en klasskamrat som fastar under ramadan kan det väcka intresse för den egna religionen och vad fastan innebär i den kristna traditionen. Som kommunikatör fungerar Karin Stillström som en brygga mellan vad organisationen vill uttrycka och vad de flesta uppfattar. I egenskap av expert är det lätt att glömma att det som är självklart i den egna organisationen inte är lika kristallklart när man ska kommunicera det utåt. Alla kan inte det kyrkiska språket. De flesta människor vet till exempel inte vad en diakon gör och förstår inte skillnaden mellan en präst och kyrkoherde. Men, menar Karin Stillström, även om språket är begripligt finns det också ett selektivt lyssnade som kan göra att vi inte hör alla gånger. Många gånger uppfattar vi det vi förväntar oss av en organisation. Om Svenska kyrkan uttalar sig och engagerar sig i kristna som är förföljda i mellanöstern går det fram, för det finns en förväntan att vi ska agera på en sådan situation. Men om Svenska kyrkan uttalar sig om miljöfrågor, uppfattas inte budskapet lika tydligt.. Ibland finns heller inte kunskapen om det unika med Svenska kyrkans internationella arbete. Men Svenska kyrkan har relationer som vi har byggt upp sedan lång tid tillbaka. Vi finns även med i ett globalt nätverk med andra kyrkor och organisationer som heter Action by Churches Together. De många lokala kyrkorna och organisationerna i ACT-alliansen kan språket i landet, känner kulturen och har god kunskap om de faktiska behoven på plats. Det gör att vi kan finnas med både före, under och efter att katastrofen inträffat. Det är sådant som bygger trovärdighet och trovärdigheten för Svenska kyrkan har ökat på senare tid visar undersökningar. Det människor frågar efter är relevansen. Antje Jackelén är aktiv i olika samhällsfrågor och det har betydelse. Klockringningen som ringde för alla goda krafter, kärleken och demokratin i Visby innan Almedalsveckan förra året fick också gehör. De senaste tio åren har vi fått en ökad flyktingsvåg och extremismen har växt sig starkare. När kyrkan tar ett ansvar och vågar ta ställning för människovärdet så betyder det mycket för just relevansen Vi lever i en tid där människovärdet annars förknippas med prestationer i ett samhället som inte har mycket till övers för förlorare. På facebook handlar de flesta uppdateringar om att visa upp vilket bra liv du lever. Då behövs det motkrafter som påminner om människovärdet och att vi av Gud är älskade för vår egen skull. TEXT ANN THÖRNBLAD KYRKFACK 3/15 9

10 Du har många medlemsförmåner - medlemmar är kyrkoherdar och chefer De som förhandlar fram villkoren i och behoven i Svenska kyrkan. KyrkA Lönesamtal coachning om du behöver. Du har även erfarna förhandlare. KyrkAs förhandlare Juridiskt stöd 10 KYRKFACK 3/15 Livs hemsida. Överklagandenämnd. Om du av någon Läs mer om medlemsförsäkringen hos Förenade Liv. Medlemmar i Kyrkans Akademikerförbund Du får Tidningen Kyrkfack hem i brevlådan.

11 FORTS NÄSTA SIDA KYRKFACK 3/15 11

12 . som människa. EN KONFLIKT UPPSTÅR önskemål blockerar önskemål, agera Ända sedan tonåren har Thomas Jordan varit intresserad av samhällsfrågor såväl lokalt som internationellt. Det fanns en drivkraft att vara med och minska lidandet i världen och när han kom i kontakt med kollegor på universitetet, som arbetade med fredsforskning och konflikthantering, såg han en möjlig väg att arbeta med de här frågorna. Flera av mina intressen sammanstrålar i konflikthantering. Intresset för psykologi och hur vi människor fungerar liksom viljan att bidra till en bättre värld, säger Thomas Jordan, universitetslektor vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet. Men han arbetar också som konsult i konflikthantering, har skrivit boken Handbok i konflikthantering och föreläser regelbundet i ämnet. På sin hemsida skriver han bland annat Jag har genom över tjugo års forskning och undervisning vid universitetet och genom mina personliga forskningsresor i det yttre och det inre samlat mycket kunskap. Att själv lära och sedan göra kunskapen tillgänglig för andra är min livsväg. Och att lära oss att hantera konflikter med större medvetenhet förbättrar onekligen våra relationer, både privat och på arbetsplatsen. När jag frågar Thomas Jordan vad som är den vanligaste orsaken till konflikter blir svaret; att vi inte lyssnar på varandra. Det är svårt att peka ut någon enstaka orsak till konflikter, men om man ändå ska lyfta fram något så är detta med att inte lyssna centralt. Om vi lyssnade förutsättningslöst till varandra och försökte förstå vad det är vi hör, utan att läsa in saker, skulle många frågor vara lättare att hantera. Men för att det ska vara möjligt att lyssna behöver den som talar också vara tydlig och uttrycka vad man har på hjärtat så att det är möjligt att uppfatta. De konflikter som verkligen är besvärliga är de som är berör relationer. Där det finns en frustration över någon annans bemötande eller beteende, som kanske har pågått under en längre tid, 12 KYRKFACK 3/15

13 Se annons sid 7. T J och där det finns en negativ förväntan att det kommer att fortsätta. Det är ibland viktigt att konfrontera andra med det som inte fungerar, har man en trosföreställning kan det i vissa fall bli ett hinder snarare än en tillgång. Det finns visserligen en omsorgsfullhet i hur man umgås med andra människor men om man har en intention att vara en god människa kan viljan att inte såra andra resultera i en otydlig kommunikation. Svenska kyrkan har en organisationsform där arbetsgivaren är ett kyrkoråd. En del kyrkoråd är väldigt kompetenta och håller gränserna för sina roller men när det inte fungerar hamnar kyrkoherden i en knepig situation där kyrkorådet kan blanda ihop begreppen styra och leda. Det finns också många andra faktorer som bidrar till att försvåra arbetsmiljön. På mindre orter kan församlingar kännetecknas av relationer med flera dimensioner, Samtidigt som jag är anställd är jag också kusin eller svärdotter. Det är speciella omständigheter som inte gör det alldeles lätthanterligt, säger Thomas Jordan. Det ligger i själva strukturen och är något som Svenska kyrkan delar med andra värdeburna organisationer. Det är enklare med en arbetsplats som exempelvis Volvo där medarbetarens uppdrag är självklart och det handlar om att sälja en produkt. Men i synnerhet för en präst, diakon, pedagog eller musiker så kommer inte uppdraget enbart från arbetsgivaren utan också från Gud och viljan att tjäna det goda. På så vis kan det uppstå konflikter kring hur man ska utforma en gudstjänst eller en mötesplats. I vissa församlingar finns det en självklar linje uppifrån och ner medan det i andra vilar verksamheten på att medarbetaren har en viss grad av autonomi. Att vi tror oss veta vad problemet är och drar förhastade slutsatser, vilket handlar om detta igen att vi inte lyssnar på varandra. Försök i stället ha en undersökande hållning och var beredd att vrida och vända på problemet och se ingredienser som du inte tänkte på i första hand. Det är också vanligt att man försöker förklara konflikter med individers egenskaper, men det kanske inte alltid är Nisse eller Lisa som är omedgörliga ibland handlar det om otydligheter i uppdraget och i rollerna. Ofta är en konflikt sammansatt och består av flera delar. Kanske hade en konflikt inte uppstått om Annalisa varit kamrer istället för Nisse, men å andra sidan kanske Nisse inte hade varit ett problem om beslutsgångarna och ansvarsfördelningen hade varit tydligare. Det handlar om flera faktorer. En grund är välfungerande forum där det fi n ns möjl ig het at t t a upp o ch pro - cessa frågor på arbetsplatsen liksom att arbeta med medarbetarskap och ledarskap. Medarbetaren behöver veta vad som förväntas och vilka åtaganden arbetet innebär. En ledare behöver stöd för att kunna ta ansvar för sin roll och ha tillgång till handledning, särskilt vid problematiska situationer. Det organisatoriska är viktigt. Det behöver finnas rutiner och tydliga ramar för vem som har mandat och befogenheter att fatta beslut i olika frågor och rutiner för att kontinuerligt se över arbetsmiljön, säger Thomas Jordan. TEXT OCH FOTO ANN THÖRNBLAD KYRKFACK 3/15 13

14 sitt fackliga engagemang och arbetet som teologisk samordnare för Svenska Kyrkans Unga. Jag har lärt mig mer om lagar och regler genom mitt fackliga engagemang, det är en kunskapsbakgrund som jag har användning för i mitt arbete. Eftersom jag jobbar på nationell nivå inom Svenska Kyrkans Unga är det kunskaper från mitt arbete som jag har nytta av också i förbundsstyrelsen. Både mitt fackliga engagemang och mitt arbete som teologisk samordnare skapar mycket kontakter som gynnar samtliga uppdrag. Många människor tänker på facket som en form av försäkring, det ska finnas i bakgrunden i fall att någonting går snett, med en förhoppning om att man inte ska behöva uppleva det. Men det finns också en stark solidarisk anledning till att vara med i facket. De rättigheter vi har idag och tar för självklara - som till exempel kollektivavtalet - hade inte existerat utan starka fackförbund. Att vara med i facket är också en investering i demokrati och rättigheter för framtiden. Maria Hammarströms fackliga engagemang Det är en fördel att vara ett litet förbund, det ger oss god och nära kännedom om Svenska kyrkans arbetsplatser och organisationen. Vi lokala företrädare har själva kyrkan som arbetsplats och känner arbetsvillkoren. Min bild är att de lokala fackligt förtroendevalda ofta är en tillgång för arbetsgivaren, vi är pålästa om lagar och regler och är en viktig kunskapsresurs. 14 KYRKFACK 3/15

15 Mer och mer med åren så är det arbetsmiljöfrågor i vid bemärkelse. Jag har sett många både bra och dåliga exempel på hur arbetsgivare tar tillvara eller inte tar tillvara de fackligt förtroendevalda och skyddsombuden. När det fungerar bra så drar arbetsgivaren nytta av den kompetens som finns. I ett klimat där man ser varandra som en resurs drar man också åt samma håll. Men jag har också sett exempel på motsatsen, när det finns misstänksamhet mot de fackligt förtroendevalda och där man snarare gräver skyttegravar vilket i förlängningen kan bli förödande för arbetsmiljön. Som fackförbund har man en rådgivande funktion när det gäller arbetsmiljön. Vi kan vara med som en kunskapsresurs och röst för medlemmarna, lyfta fram perspektiv och hjälpa arbetsgivaren att upptäcka dem på egen hand. Samtidigt är det arbetsgivaren som har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön. Däremot, om arbetsgivaren bryter mot lagen, så kan man som fackförbund eller skyddsombud ingripa och sätta ned foten. Det vore värdefullt om vi också kunde nå ut till exempel fler kyrkomusiker, jurister och kommunikatörer som av hävd tillhör andra fackförbund. Inte genom lock och pock utan helt enkelt genom att visa vilka vi är och vad vi gör. Det är ett ord med många bottnar som grundar sig i en magkänsla i botten. Att du brinner för något kombinerat med en viljeriktning. Engagemang bygger på att vilja förändra något till det bättre, genom strategi och kunskap, tillsammans med andra. Det är något som tar tid och ork och däri ligger en utmaning. Det kan vara svårt att hitta tiden i det pressade schema som de flesta lever under idag. NAMN Maria Hammarström ledamot i förbundsstyrelsen och i styrelsen för krets 14 BOR FAMILJ INTRESSEN VIKTIGT I LIVET 3 av Thomas Jordan KYRKFACK 3/15 15

16 Därför har KyrkA tagit fram ett förslag på underlag för ett gemensamt samtal i arbetslaget. Frågorna kommer gå ut via mail till samtliga kyrkoherdar i höst. Om beredskap krävs ska tydliga rutiner som förebygger ovisshet om vem som har beredskap utarbetas av arbetsledningen. Givetvis ska beredskapsersättning utgå enligt Kyrkans avtal. För att undvika att den anställda använder jobbmobilen under till exempel semestern kan en lösning vara att skaffa sig en privat mobiltelefon. Du ser exempel på en tillgänglighetspolicy till höger. Vi vill här visa ett exempel på tillgänglighetspolicy det är högaktuellt då många redan gått på semester och flera är på väg på semester. Om det inte redan finns en policy på din arbetsplats så se till att ni efter semestrarna börjar arbeta med att ta fram en policy för hur ni kan begränsa att du och dina arbetskamrater blir störda under semestern eller under till exempel en ledig helg, säger KyrkAs kanslichef Vibeke Hammarström. Att respektera varandras ledigheter är viktigt. Kanske viktigare än vad många tror. KyrkA konstaterar genom till exempel siffror från Försäkringskassans statistik att kvinnliga präster har Sveriges farligaste yrke vad gäller psykisk ohälsa. Vi har underlag som pekar mot att orsaken till detta ligger i att arbetet som präst är gränslöst och därför riskabelt ur hälsosynpunkt. Alla behöver återhämtning. Det som är viktigt att tänka på är att du behöver återhämtning från ditt arbete även om du älskar det. Håll u I NN församling har denna policy som reglerar Om semesterledig arbetstagare kontaktas rörande Ort och datum NN kyrkoherde 16 KYRKFACK 3/15

17 Foto Izabela Knochenhauer Mailadressen är Vad händer med För närvarande är jag sjukskriven 50 % veckor. Vad händer med mina semes- har också funderingar kring lönen under sjukskrivningen, vad gäller då för ob-er- Grubblande komminister Semesterlagen ger tillsammans med arbetstidslagen en viss garanti för att du får en behövlig ledighet från arbetet. Lagen utgör på så sätt en skyddslagstiftning till förmån för arbetstagarna. Frånvaro från arbetet har betydelse för antalet semesterdagar med semesterlön och semesterlönens storlek. Viss frånvaro, såsom frånvaro på grund av sjukdom samt arbetsskada och föräldraledighet, betraktas som semesterlönegrundande frånvaro och påverkar endast efter längre tid intjänandet av semesterförmåner. Exempelvis intjänas semester under sjukfrånvaro i 180 dagar per intjänandeår (cirka halva året). I detta sammanhang räknas en halv sjukledighetsdag som en hel sjukdag som förbrukas och avräknas från 180 dagar. Beror sjukfrånvaron på arbetsskada gäller inte begränsningen om 180 dagar utan semester intjänas under hela året. Frånvaro på grund av sjukdom eller arbetsskada upphör att vara semesterlönegrundande om du varit helt eller delvis frånvarande från arbetet under ett helt intjänandeår, utan längre avbrott i frånvaron än 14 dagar i en följd. Sker insjuknandet under visst intjänandeår uppnås alltså inte ett helt intjänandeår förrän nästa intjänandeår passerat. Så snart du återgått i arbete i minst 15 dagar och därefter blir sjuk på nytt, får du tillgodoräkna dig ytterligare semesterlönegrundande frånvarotid om längst ett helt intjänandeår. Vid semester har du rätt att från semestern räkna bort sådana semesterdagar som sammanfaller med sjukdom och i stället få dessa dagar utlagda i ett sammanhang vid ett annat tillfälle. Denna utbytesrätt gäller dock endast vid hel sjukledighet. Vid beräkning av den ersättning som utgår under sjukdom i form av sjuklön från arbetsgivaren, sjukpenning från Försäkringskassan och kollektivavtalad dagersättning från AFA försäkring, som utges dag i sjukperioden, ska även tillägg för obekväm arbetstid beaktas. Får jag lön under församling under många år. På grund Gördis Eriksson, kamrer Östersunds församling FRÅGA JURISTEN Huvudregeln enligt anställningsskyddslagen (LAS) är att en arbetstagare som blivit uppsagd också har rätt att under uppsägningstiden behålla sin lön och andra anställningsförmåner även om arbetstagaren inte får några arbetsuppgifter alls. Skälet för bestämmelsen är att ge arbetstagaren ekonomisk trygghet under den omställningstid som följer på en uppsägning från arbetsgivarens sida. Det saknas betydelse om arbetstagaren sagts upp på grund av arbetsbrist eller av personliga skäl. En viktig förutsättning för att arbetsgivaren ska bli skyldig att betala ut lön m m under uppsägningstiden är att arbetstagaren står till arbetsgivarens förfogande, om arbetsgivaren kräver det. Om arbetstagaren av något skäl inte vill utföra anvisat arbete eller av något annat skäl inte står till arbetsgivarens förfogande, är arbetsgivaren inte skyldig att betala ut uppsägningslön och anställningsförmåner i övrigt för motsvarande tid. Det finns dock ett undantag till denna regel; om arbetsgivaren har förklarat att arbetstagaren inte behöver stå till förfogande under uppsägningstiden eller en del därav, får arbetsgivaren från lön och andra anställningsförmåner avräkna inkomster som arbetstagaren under samma tid har förvärvat i annan anställning eller uppenbarligen kunde ha förvärvat i annan godtagbar anställning. I ditt fall får jag det intrycket att arbetsgivaren inte närmare refelkterat över vare sig huvud- eller undantagsregeln rörande löneförmåner under uppsägningstiden. Vanligt är att arbetsgivaren befriar arbetstagaren från arbete under uppsägningstiden som en slags kompensation för den förlorade anställningen. Det är också fullt möjligt att du inte kunnat förvärva inkomster i annan anställning under uppsägningstiden. Vid sådana förhållanden torde det inte föreligga någon risk för avräkning överhuvudtaget. KYRKFACK 3/15 17 KYRKFACK 2/14 17

18 Den som är medlem i lem i KyrkA sedan KYRKFACK 3/15 diakon, men från början hade Agneta Nyberg funderingar på att bli församlingsassistent. Jag visste i alla fall att jag ville jobba i kyrkan, säger hon. Så jag gjorde det diakonala året och fick en diakon som handledare som blev en stor förebild. Det förändrade perspektivet och under det året fick jag en kallelse. Den var väldigt tydlig men jag brottades ganska länge med beslutet innan jag svarade på den kallelsen. När Agneta Nyberg vigdes till diakon i Luleå stift var hennes handledare där. Det blev ett heligt ögonblick på flera sätt. Idag har jag en blandad tjänst där jag gör hembesök, är med på gudstjänster och ute på ett äldreboende och en hälsocentral för samtal, säger Agneta Nyberg när vi pratas vid en torsdagseftermiddag i slutet av maj. Tiden mellan hägg och syren. Hon sitter på diakoniexpeditionen i Umeå stadsförsamling, där hon arbetat sedan sex år, och efter intervjun ska hon till hälsocentralen i Umeå med en diakonipraktikant och möta patienter i samtal. Vi har en bra kontakt med personalen, och ett upparbetat samarbete sedan flera år tillbaka, säger Agneta Nyberg som arbetar 50 procent som diakon och 50 procent som fackligt förtroendevald. För henne har det alltid varit en självklarhet att vara med i facket. Arbete och fackförbund hör ihop och förutsätter lite varandra, Det behövs en sammanslutning när du pratar med arbetsgivaren om olika frågor. Tillsammans är vi starka och kan göra betydligt mer än vad varje person kan göra på egen hand. KyrkA är också ett förbund som verkligen kan kyrkan. Vi som är fackligt förtroendevalda arbetar ju själva inom kyrkan. Ordförande i Luleå Relationen med KyrkA fördjupades för tre år sedan när en hon fick en fråga från valberedningen om hon ville gå med i styrelsen. De behövde en diakon och hade haft ögonen på Agneta som de visste hade ett stort nätverk. I våras blev hon vald till ordförande i Luleå stiftskrets. Ett förtroendeuppdrag som hon tycker ska bli spännande. Jag hade inte tänkt bli ordförande men jag känner att jag har ett stort stöd från de övriga styrelsemedlemmarna, säger hon. Till hjärtefrågorna hör arbetsmiljön. Efter att ha vart skyddsombud i flera år vet hon hur avgörande den psykosociala arbetsmiljön är för trivseln och välmåendet. I Umeå har sex församlingar bildat ett pastorat sedan 1 januari 2014, så det finns en del frågeställningar kring det organisatoriska. Det saknas också

19 NAMN Agneta Nyberg GÖR Diakon i Umeå stadsförsam- MEDLEM I KYRKA Sedan 1994 FAMILJ Sambo, 2 barn och INTRESSEN Musik spelar VIKTIGT I LIVET församlingsledare vilket ställer till problem. Kommunikationen och informationen når inte alltid fram. En god arbetsmiljö förutsätter en bra struktur och organisation och jag har mycket kunskap i de frågorna. Jag hör också till dem som tycker det är roligt med lagar, avtal och regler och har en fallenhet för det. Vad ser du som en naturlig Det är framförallt medlemrekryte- rande att göra ett bra jobb. Genom att prata om KyrkA och fortsätta arbetet med löneförhandlingar och att finnas som ett stöd när det behövs. Lönenivåerna skulle sjunka och människor som idag hamnar i kläm med arbetsgivaren skulle bli ännu sämre behandlade. De skulle inte ha någon att vända sig till vid konflikter. TEXT OCH FOTO ANN THÖRNBLAD KYRKFACK 3/15 19

20 BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING Posttidning B Har du upptäckt Kyrkjobb.se? - Snabb och effektiv annonsering för arbetsgivare och arbetssökande! - Över 1500 engagerade gillare, följare och delare på sociala medier! - Kyrklig arbetsförmedling när den är som bäst - för alla! kyrkjobb.se Nu 1000 unika besökare/månad! Vi kan kyrkan - fackföreningen för dig twitter.com/kyrkjobb facebook.com/kyrkjobb.se kyrkjobb.se - allt på ett ställe Som läsare av Kyrkfack får du detta speciella läsarerbjudande. Uppge reskoden KYRKFACK vid beställning så får du automatiskt rabattpriset. Sommar på historiskt hotell 4 dagar på 4-stjärnigt centrumhotell i Lund, Skåne Grand Hotel Lund Grand Hotel Lund Lund är en av Sveriges mest kontrastrika och historiska städer. Staden grundades i slutet av 900-talet och Lunds universitet har sedan år 1666 varit ett säte för bildning och nya idéer. Universitetsatmosfären är också en stor del av stadens identitet och många kända svenskar har studerat här, t.ex. Carl von Linné. Stadens mest exklusiva hotell som ligger mitt i centrum, dess charmiga och eleganta byggnad från 1800-talet har utsikt över det vackra parklandskapet med Lundagård, Stadsparken och Botaniska Trädgården. Ankomst: Valfri i perioden 22/6-14/ Beställning: eller tel Öppet vardagar kl Förbehåll för tryck- och prisfel samt utsålt. Avbeställningsskydd kan köpas till. Expeditionsavgift på 89:- tillkommer. BILSEMESTER Pris per person i dubbelrum 1.799:- Pris utan reskod 1.949:- 3 övernattningar 3 x frukostbuffé 2 x 2-rätters middag Fri Wi-Fi RES I HÖST 2 övernattningar inkl. 1 x 2-rätters middag 1.399:- Reskoden: Kyrkfack Teknisk arrangör: Funderar Funderar du du över över dina dina alkoholvanor? alkoholvanor? RING RING och prata med våra rådgivare. och prata med våra rådgivare. Det är kostnadsfritt, Det är kostnadsfritt, du kan vara anonym du kan vara anonym och ringa från och ringa från hela landet. hela landet. Läs mer på alkohollinjen.se Läs mer på alkohollinjen.se

Årsberättelse för Göteborgs stiftskrets av KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND för verksamhetsåret 1 januari 31 december 2014.

Årsberättelse för Göteborgs stiftskrets av KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND för verksamhetsåret 1 januari 31 december 2014. Årsberättelse 2014 Kyrkans Akademikerförbund (KyrkA) är ett Sacoförbund som ägnar all sin verksamhet åt Svenska Kyrkan och dess akademiker. Årsberättelse för Göteborgs stiftskrets av KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND

Läs mer

Semester så funkar det

Semester så funkar det Semester så funkar det Information om reglerna i semesterlagen Semesterlagen Alla anställda har rätt till fem veckors semester (25 dagar) per år. Semesterlagen skiljer på betald och obetald semester. Semesteråret,

Läs mer

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind.

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Ett medlemskap Välkommen till Arbetsgivarföreningen KFO Sveriges största fristående arbetsgivarorganisation.

Läs mer

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET TCO-förbundet nära dig Foto: Sören Andersson VISION VÅR VISION: Vi i Försvarsförbundet ska genom vårt arbete medverka till bättre livskvalitet för medlemmarna FÖR DIG Jobbar du inom försvaret eller en

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena.

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Dennis! Nu har jag rättat dina svar och önskar kompletteringar på några frågor. Det är 1a), 5 a) och b) samt lite beskrivning av värvning och synlighet på sista

Läs mer

Ska du vara föräldraledig?

Ska du vara föräldraledig? Ska du vara föräldraledig? Information om vad man ska tänka på när man ska vara föräldraledig Ska du vara föräldraledig? När du är föräldraledig sänks din medlemsavgift till Handels gäller inte avgiften

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL SÅ ANSTÄLLER DU Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL VAD SKA JAG TÄNKA PÅ DÅ JAG ANSTÄLLER EN PERSON? Tänk noga igenom vilka kvaliteter, kvalifikationer och personlighetstyp du vill ha till

Läs mer

Därför är det bra med kollektivavtal

Därför är det bra med kollektivavtal Därför är det bra med kollektivavtal ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, oktober 2007. Upplaga: 10 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52 37. Fax: 08-791

Läs mer

Mall & Guide inför Semesterberäkning

Mall & Guide inför Semesterberäkning Mall & Guide inför Semesterberäkning Semesterlagen gäller för alla anställda Semesterlagen gäller alla arbetstagare, även medlemmar av arbetsgivarens familj. 25 dagars semester Varje anställd har rätt

Läs mer

Distansarbete och tillfälligt hemarbete

Distansarbete och tillfälligt hemarbete GÖTEBORGS UNIVERSITET Personalavdelningen Hilding Sjödén Avd.dir. 2006-01-23Dnr F1 230/06 Distansarbete och tillfälligt hemarbete Definitioner Med distansarbete avses arbete som en anställd efter skriftlig

Läs mer

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels Välkommen som skyddsombud Skyddsombuden har verkat i över 100 år med att förbättra arbetsmiljön i Sverige. En bra arbetsmiljö kräver både samverkan och

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare. Bli medlem nu!

Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare. Bli medlem nu! Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare Bli medlem nu! Du är eftertraktad! Som byggnadsarbetare är du en eftertraktad, respekterad och attraktiv arbetskraft med hög status. Du har en lång och gedigen

Läs mer

Policy för likabehandling

Policy för likabehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Omfattning och ansvar... 3 0.1. Omfattning... 3 0.2. Ansvar... 3 0.2.1. Samverkan... 3 0.2.2. Centralt och lokalt ansvar... 3 0.2.3. Chefen/arbetsledaren...

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Arbetsrätt för anställda

Arbetsrätt för anställda Georg Frick Arbetsrätt för anställda Konsultförlaget 1 Uppsala Publishing House Av Georg Frick har tidigare på Konsultförlaget, Uppsala Publishing House utgivits: Lönesamtal handbok för chefer om individuell

Läs mer

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi?

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? talarmanus för skolinformatör i åk 1-3 2011 talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? JOBBA Värt att veta inför sommar- och extrajobb. Bild 2 Berätta vem du är och varför du är engagerad i facket

Läs mer

VALDEMARSVIKS Sid. 1 (5) KOMMUN. Rehabilitering Regler och riktlinjer

VALDEMARSVIKS Sid. 1 (5) KOMMUN. Rehabilitering Regler och riktlinjer VALDEMARSVIKS Sid. 1 (5) REHABILITERINGSPROCESSEN är en process som innefattar flera skeden. Initiativet kan komma från den enskilde eller från ansvarig arbetsledare. En rehabiliteringsutredning är ett

Läs mer

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös?

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös? Är du MELLAN JOBB eller riskerar du att bli arbetslös? 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från TRR 10 Råd och stöd

Läs mer

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 *Om du är under 30 betalar du endast 100 kr för hela första året Vi är fackförbundet

Läs mer

FACKLIG HANDBOK. om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal

FACKLIG HANDBOK. om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal FACKLIG HANDBOK om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal Akademikerförbundet SSR, DIK, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Naturvetarna, Sveriges Farmacevtförbund, Sveriges

Läs mer

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN Att ha medarbetare som har kunskap och vilja att delta i arbetsplatsens förändrings- och utvecklingsarbete, är en avgörande faktor för en verksamhets framgång och utveckling.

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422 Arbetsmiljöpolicy Reviderad i november 2006 1. GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR Landstinget Sörmland ska skapa arbetsmiljöer som främjar personalens hälsa och förebygger ohälsa.

Läs mer

Riktlinjer för avgång och avveckling

Riktlinjer för avgång och avveckling Riktlinjer för avgång och avveckling Haparanda Stad Antagen av kommunstyrelse 2000-06-13 RIKTLINJER FÖR AVGÅNG OCH AVVECKLING I HAPARANDA STAD Inledning Avveckling av personal är en uppgift som kräver

Läs mer

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

Varför ska du vara med i facket?

Varför ska du vara med i facket? Varför ska du vara med i facket? www.gåmedifacket.nu 020-56 00 56 Vill du förhandla på egen hand? Det gör inte din chef. Visst kan du förhandla om din egen lön, och visst kan du själv diskutera dina villkor

Läs mer

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets författningssamling Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö samt allmänna

Läs mer

När du är sjukskriven

När du är sjukskriven När du är sjukskriven När du är sjukskriven Har du koll på dina rättigheter som sjukskriven? Det kan vara mycket att hålla reda på samtidigt som du ska försöka bli frisk igen. Unionen hjälper dig att

Läs mer

Uppdaterat mars 2014

Uppdaterat mars 2014 Kursprogram 2014 Uppdaterat mars 2014 Basutbildningar För styrelseledamot i klubb eller förening FTFs basutbildningar ger dig som är ledamot i föreningens eller klubbens styrelse de kunskaper du behöver

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Andreas! g heter Lena Danås och rättar dina uppgifter! På fråga 5a vill jag att du tar reda på lite mer om SACO-förneingar på din arbetsplats. Frågorna 7 a) och

Läs mer

Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften.

Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Edin, Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften. Hörde att du drillats av Lena och Krille i veckan så det klart att

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Det ska löna sig att vara medlem i Handels. Dina medlemsförmåner

Det ska löna sig att vara medlem i Handels. Dina medlemsförmåner Det ska löna sig att vara medlem i Handels Dina medlemsförmåner Dina medlemsförmåner Välkommen som medlem i Handels. För dig och alla som valt att gå med i Handels vill vi göra vårt yttersta för att det

Läs mer

Avtalen klara! Det här betyder det för dig

Avtalen klara! Det här betyder det för dig Avtalen klara! Det här betyder det för dig 1 2 ST, 2007. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafi ska, december 2007. Upplaga: 63 000 ex. Beställ fl er exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52

Läs mer

Information om din anställning med anledning av konkurs

Information om din anställning med anledning av konkurs Information om din anställning med anledning av konkurs Här följer en kort sammanställning med information om de vanligaste löne- och anställningsfrågorna som kan uppkomma i samband med en konkurs. Experts

Läs mer

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija,

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija, Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Ksenija, Genomgående mycket bra svar. Väl genomtänkta resonemang kring fackliga grundtankar såväl som bra koll på regelverket. Du hade bara ett par smärre missar

Läs mer

FÖRSTA HJÄLPEN VID SJUKDOM

FÖRSTA HJÄLPEN VID SJUKDOM FÖRSTA HJÄLPEN VID SJUKDOM Vilka regler gäller för ersättning? LO-TCO Rättsskydd AB FRÅN KAOS TILL KLARHET Reglerna i socialförsäkringssystemet är inte lätta att hålla reda på. Inte ens för dem som ska

Läs mer

Välkommen som medlem. Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop

Välkommen som medlem. Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop Välkommen som medlem Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop Välkommen som medlem Handels förhandlar avtal för ett stort antal tjänstemän. Handels målsättning är att våra tjänstemannaavtal

Läs mer

Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor

Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor En annan bild av Sverige. 3 Klubbslaget som hjälpte änkorna Berättelsen om oss börjar med ett klubbslag i förhandlingsbordet mellan arbetsmarknadens parter

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet ST driver frågor som jag tycker är viktiga, som möjlighet att påverka sin egen utveckling och jämställdhet. Lisa Wedin, Controller på Arbetsförmedlingens

Läs mer

RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR. För dig som är anställd vid advokatbyrå

RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR. För dig som är anställd vid advokatbyrå RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR För dig som är anställd vid advokatbyrå Inledning Advokatbyråer drabbas ibland liksom andra företag av vikande lönsamhet. Därmed kan behov att minska antalet anställda jurister

Läs mer

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city Samarbetsavtal mellan 1. Grunddokument D etta grunddokument beskriver mål och inriktning samt ekumeniska förutsättningar för samarbetet mellan Linköpings domkyrkoförsamling och Linköpings S:t Lars församling

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Kollektivavtal vad är grejen?

Kollektivavtal vad är grejen? Kollektivavtal vad är grejen Det är skönt när det finns avtal om lön och andra villkor. Men så är det inte på alla arbetsplatser. Första steget för den som bryr sig och vill ha koll* på sitt jobb är att

Läs mer

Vad händer om jag blir sjuk?

Vad händer om jag blir sjuk? Vad händer om jag blir sjuk? En informationsbroschyr till alla medarbetare i Vilhelmina kommun Vad är rehabilitering? Ordet rehabilitering betyder att åter göra duglig. Rehabilitering är ett samlingsnamn

Läs mer

Sommarjobb, tips och idéer

Sommarjobb, tips och idéer Sommarjobb, tips och idéer Vill du tjäna extra pengar under sommaren och samtidigt få ut det mesta av lovet? Då är det ett perfekt tillfälle att söka jobb under sommaren! Vem vet, kanske leder sommarjobbet

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Personalpolicy DOKUMENTNAMN Personalpolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2014-06-16 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KF 2014-06-16 16 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION 1.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- och

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

NYA SEMESTERREGLER TRÄDER I KRAFT 1 JANUARI 2011

NYA SEMESTERREGLER TRÄDER I KRAFT 1 JANUARI 2011 ST inom Sveriges Domstolar NYA SEMESTERREGLER TRÄDER I KRAFT 1 JANUARI 2011 Innehåll Ändringar fr.o.m. 2011-01-01... 2 Nyheter i Semesterlagen... 2 Övergångsbestämmelser... 3 Outtagna semesterdagar...

Läs mer

Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet. Borgerligt alternativs program 2014 2017

Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet. Borgerligt alternativs program 2014 2017 Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet Borgerligt alternativs program 2014 2017 1 Innehåll Förord 3 Värdegrund 4 Vad är Svenska kyrkan? 5 Verksamhet i församlingarna 6 Gudstjänstliv i förnyelse Kyrkomusiken

Läs mer

Föräldraledighet. En guide för anställda och chefer. och karriär

Föräldraledighet. En guide för anställda och chefer. och karriär Föräldraledighet En guide för anställda och chefer och karriär Citat. Medlemmar om föräldraledighet: Det är svårt att vara föräldraledig på deltid för att arbetsuppgifterna inte reduceras utan man förväntas

Läs mer

ditt skyddsnät, din trygghet i arbetslivet

ditt skyddsnät, din trygghet i arbetslivet Välkommen till Byggnads ditt skyddsnät, din trygghet i arbetslivet Det här får du för din medlemsavgift Rådgivning Har du eller chefen rätt? Var inte rädd att ställa frågor! Vi hjälper dig att förklara

Läs mer

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal Löneladda! Du har rätt att få en lön som motsvarar din prestation på jobbet. Gör du ett bra jobb ska det synas i lönekuvertet, helt enkelt. Det står i kollektivavtalet. Där står också att det är det lokala

Läs mer

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud Fakta och tips till dig som är förtroendevald i Handels Välkommen som fackombud Välkommen som fackombud Att vara fackombud innebär att du är Handels kontaktperson på arbetsplatsen. Du har fått förtroendet

Läs mer

Medlemsrekrytering. Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning

Medlemsrekrytering. Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning Medlemsrekrytering Medlemsrekrytering Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning Facklig introduktion Information till alla nyanställda (t ex i samband med företagets introduktion):

Läs mer

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver?

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver? 1 Vår organisation Kongress 2014 2 Hur ska vi jobba framöver? Fackliga studier. Information och opinionsbildning. Kultur. Medlemsförsäkringar. Ekonomi och avgiftsfrågor. Medlemsutveckling. Klubbar, avdelningar

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

Handbok för dig som ska sommarjobba

Handbok för dig som ska sommarjobba Handbok för dig som ska sommarjobba Min arbetsplats: Här fyller du i information om din arbetsplats. Arbetsplats: Adress: Chef på arbetsplatsen Handledare: Telefonnummer: Annan kontaktperson: Telefonnummer:

Läs mer

Bilda klubb på arbetsplatsen

Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Att ha en egen klubb på arbetsplatsen är det bästa sättet att få vara med och påverka villkoren på jobbet, exempelvis arbetstider och omorganisationer.

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 24 september 2013 Vad har varit bra under dagen? Tänkvärt - Kommunikation viktigt för att förebygga konflikter Givande dag, lugnt och bra tempo Håkan - Bra föreläsare,

Läs mer

Plan för att förebygga och hantera trakasserier sexuella trakasserier kränkande särbehandling

Plan för att förebygga och hantera trakasserier sexuella trakasserier kränkande särbehandling Plan för att förebygga och hantera trakasserier sexuella trakasserier kränkande särbehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Lagar 2 Vad innebär trakasserier, sexuella trakasserier,

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation FASTIGHETS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation FASTIGHETS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation FASTIGHETS Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

När tänkte du på dig själv senast?

När tänkte du på dig själv senast? Bli medlem du också! 8 av 10 läkare är redan med. När tänkte du på dig själv senast? Vi tänker på dig under hela din karriär 1 Vi tänker på dig under hela din karriär Som läkare har du ett viktigt och

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation MÅLARNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation MÅLARNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation MÅLARNA Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Kurs för förskollärare och BVC-sköterskor i Kungälv 2011-2012, 8 tillfällen. Kursbok: Ditt kompetenta barn av Jesper Juul. Med praktiska exempel från

Läs mer

SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning

SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning Arbetsområdet startas upp med värderingsövningar, som bidrar till att eleverna får reflektera över hur de känner inför sina egna värderingar när det gäller framtiden,

Läs mer

Om enskilda överenskommelser

Om enskilda överenskommelser Fackförbundet ST Förhandlingsenheten 2012-12-14 Om enskilda överenskommelser Viktigt att tänka på om ni ska träffa lokalt kollektivavtal om enskilda överenskommelser Inledning Avsikten är att ge en översiktlig

Läs mer

Hållbart chefskap. 8 råd från Saco chefsråd om hur du som chef hanterar gränslöshet och stress. 2014 Red. Karin Karlström och Anna Kopparberg

Hållbart chefskap. 8 råd från Saco chefsråd om hur du som chef hanterar gränslöshet och stress. 2014 Red. Karin Karlström och Anna Kopparberg Hållbart chefskap 8 råd från Saco chefsråd om hur du som chef hanterar gränslöshet och stress 2014 Red. Karin Karlström och Anna Kopparberg Teknik, ekonomi och organisationsformer gör arbetslivet alltmer

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation ELEKTRIKERNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation ELEKTRIKERNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation ELEKTRIKERNA Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Så utvecklar vi vår kompetens!

Så utvecklar vi vår kompetens! Så utvecklar vi vår kompetens! Färdigheter kunna tillverka kunna hantera verktyg Samordning fysisk kraft psykisk energi Kunskaper veta fakta kunna metoder lära av misstag och framgång social förmåga kontaktnät

Läs mer

Välkommen till Handels!

Välkommen till Handels! Välkommen till Handels! Välkommen till Handelsanställdas förbund, eller Handels som vi brukar säga. I den här broschyren vill vi berätta lite mer om förbundet och vad ditt medlemskap innebär och vad vi

Läs mer

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket Dina försäkringar 3 Avtalsförsäkringar 4 Avtalsgruppsjukförsäkring 4 Trygghetsförsäkring vid arbetsskada 5 - Avgångsbidrag 5 - Avtalspension

Läs mer

Officersförbundet på din sida

Officersförbundet på din sida Foto: Cecilia Larsson Officersförbundet på din sida Officersförbundet, den självklara organisationen för all militär personal Officersförbundet företräder militär personal i fackliga frågor samt bidrar

Läs mer

Personalpolitiskt program. Karlskrona kommun

Personalpolitiskt program. Karlskrona kommun Personalpolitiskt program Karlskrona kommun Innehåll Trygg. Framgångsrik. Delaktig. Stolt. 3 Medarbetarskap 4 Ledarskap 5 Kompetens 6 Hållbart arbetsliv 7 Lön 8 Mångfald 9 Stolt och framgångsrik 10 Det

Läs mer

Ändringar i anställningsskyddslagen (LAS) och föräldraledighetslagen

Ändringar i anställningsskyddslagen (LAS) och föräldraledighetslagen Arbetsgivarfrågor Nr 10 Juni 2006 Ändringar i anställningsskyddslagen (LAS) och föräldraledighetslagen Riksdagen beslutade den 18 maj 2006 om ändringar i anställningsskyddslagen och föräldraledighetslagen.

Läs mer

Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013. Under perioden 2010-2013 gäller följande:

Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013. Under perioden 2010-2013 gäller följande: Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013 Denna plan är ett stöd och ett verktyg för ökad jämställdhet. Planen är främst avsedd för arbetsledare och medarbetare i organisationen och den förtydligar

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

När tänkte du på dig själv senast?

När tänkte du på dig själv senast? Bli medlem du också! 8 av 10 läkare är redan med. När tänkte du på dig själv senast? Vi tänker på dig under hela din karriär 1 Vi tänker på dig under hela din karriär Som läkare har du ett viktigt och

Läs mer

En lathund om hur man hanterar. kränkande behandling M O B BA D, U T F RYS T, T R A K A S S E R A D VA D G Ö R M A N?

En lathund om hur man hanterar. kränkande behandling M O B BA D, U T F RYS T, T R A K A S S E R A D VA D G Ö R M A N? En lathund om hur man hanterar kränkande behandling M O B BA D, U T F RYS T, T R A K A S S E R A D VA D G Ö R M A N? Med kränkande särbehandling avses återkommande klandervärda eller negativt präglade

Läs mer

Om ersättning vid sjukdom AGS-KL och Avgiftsbefrielseförsäkring

Om ersättning vid sjukdom AGS-KL och Avgiftsbefrielseförsäkring Om ersättning vid sjukdom AGS-KL och Avgiftsbefrielseförsäkring Utgiven i mars 2014 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet.

Läs mer

Checklista för idrottens arbetsgivare. - små till medelstora föreningar med upp till fem anställda där styrelsen är ideellt engagerad

Checklista för idrottens arbetsgivare. - små till medelstora föreningar med upp till fem anställda där styrelsen är ideellt engagerad Checklista för idrottens arbetsgivare - små till medelstora föreningar med upp till fem anställda där styrelsen är ideellt engagerad Innehåll Arbetsgivaransvar Medlemskap i arbetsgivarorganisation Kollektivavtal

Läs mer

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap www.byggledarskap.se Ledarskapsmodeller 1(5) Ledarskapsmodeller Kravet på ledarskapet varierar mellan olika organisationer. Kraven kan också variera över tid inom ett och samma företag. Ledarskapet i en

Läs mer

Viktig information om du är eller blir sjuk/skadad

Viktig information om du är eller blir sjuk/skadad Viktig information om du är eller blir sjuk/skadad Viktig information om du är eller blir sjuk/skadad Även om du inte är sjukskriven nu spara och använd denna information. Den är viktig! Det finns nya

Läs mer

En Lathund. om kyrkans närvaro i Sociala medier. för anställda och förtroendevalda i Svenska kyrkan i Linköping

En Lathund. om kyrkans närvaro i Sociala medier. för anställda och förtroendevalda i Svenska kyrkan i Linköping En Lathund om kyrkans närvaro i Sociala medier för anställda och förtroendevalda i Svenska kyrkan i Linköping Inledning Nya internetbaserade kommunikationsformer skapar nya möjligheter för kyrkan. Många

Läs mer

MEDBESTÄMMANDE OCH INFLYTANDE (MBL)

MEDBESTÄMMANDE OCH INFLYTANDE (MBL) MEDBESTÄMMANDE OCH INFLYTANDE (MBL) Motionerna MBL 1 MBL 5 MOTION MBL 1 Byggnads MellanNorrland När och hur det utses förtroendevalda representera förbundet i lokala större företags styrelser, verkar inte

Läs mer

Kurser höst 2014. För dig med fackligt uppdrag i Unionen Mellannorrland, Västerbotten och Norrbotten

Kurser höst 2014. För dig med fackligt uppdrag i Unionen Mellannorrland, Västerbotten och Norrbotten Kurser höst 2014 För dig med fackligt uppdrag i Unionen Mellannorrland, Västerbotten och Norrbotten Kunskap skapar trygghet och ger kraft Unionens kurser är en viktig del i din kompetensutveckling. De

Läs mer

Riskbedömning genom friskfaktorer

Riskbedömning genom friskfaktorer Januari 2012 Sida 1 Riskbedömning genom friskfaktorer 8 Arbetsgivaren skall regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall

Läs mer

Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet!

Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet! Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet! Gratis elevmedlemskap för dig som studerar Livs är på din sida! Slaktare och bagare. Snusarbetare och kylpersonal. Maskin skötare och kafferostare. Bryggare och kex

Läs mer

GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS

GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS Information om din anställning med anledning av konkurs Gallerix Sverige AB försattes i konkurs den 3 september 2013. Till konkursförvaltare har förordnats advokat Christoffer

Läs mer

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar.

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar. 1 (6) Personalpolicy Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-09-15 145) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-09-15 Dokumentansvarig: HR-chef Senast reviderad: 2015-09-15

Läs mer

Kort om anställningsskyddet

Kort om anställningsskyddet Kort om anställningsskyddet Kort om anställningsskyddet Landsorganisationen i Sverige 2006 Grafisk form: LO Original: LOs informationsenhet Tryck: LO-Tryckeriet, Stockholm 2006 art.nr 999-1359 lo 06.01

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer