Kyrkfack. Meningen med facket. Engagemang bygger TEMA MEDLEM I KYRKA THOMAS JORDAN MARIA HAMMARSTRÖM

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kyrkfack. Meningen med facket. Engagemang bygger TEMA MEDLEM I KYRKA THOMAS JORDAN MARIA HAMMARSTRÖM"

Transkript

1 Kyrkfack EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND NR TEMA MEDLEM I KYRKA THOMAS JORDAN MARIA HAMMARSTRÖM Engagemang bygger Meningen med facket

2 TEMA NR 3/15 MEDLEM I KYRKA VI ARBETAR PÅ KANSLIET VIBEKE HAMMARSTRÖM Kanslichef LENA FORSBERG KRISTINA HARRISON LENNART HÅKANSSON ASTRID GRAF Ombudsman ROBERT SVEC EVALENA ÖDMAN Ombudsman ANNE CHARLOTTE WELLSTEN CHRISTER EDVINSON ANGELINA BACKMAN ELISABETH HÅRD AF SEGERSTAD JENS LINDER MIA MÖLLER ANDREA SCHLEEH KONTAKT MED KANSLIET hela sommaren Du kan även besöka vår ÄNDRING AV MEDLEMSUPPGIFTER FRÅGOR KRING MEDLEMSKAPET kl Telefon: JOURHAVANDE OMBUDSMAN Vill du ha facklig rådgivning? STEN BYLIN AGNETA NYBERG KENT ÖSTERDAHL JENNY SJÖGREEN Kontaktperson, 14:e kretsen Kretsordförande, Utlandskretsen Kyrkans Akademikerförbund Box 30078, Stockholm Besöksadress Mariedalsvägen 4 Stadshagen telefon telefax Bror Holm mobiltelefon Ann Thörnblad mobiltelefon Bror Holm Daniel Lindén Annika Svensson Vibeke Hammarström Lennart Håkansson Ann Thörnblad Ann Thörnblad Text och foto där ej annat anges Omslagsbild Magnus Aronson. På bilden Maria Hammarström, Karin Stillström och Niklas Blåder. Tryck Elanders Sverige, 2015 ISSN nr 4/15-11 sep 2015 Annonser d.a. media Kontakt Agneta Kempe Erneberg mobiltelefon /1 färg :- 1/1 s/v 9 000:- 1/2 färg 6 500:- 1/2 s/v 5 000:- 1/4 färg 3 500:- 1/4 s/v 2 500:- 2 KYRKFACK 3/15

3 LEDAREN fackförbund som och i grunden inomkyrklig kultur bra fackligt arbete Vi kan kyrkan! sommarskrud. Jag en drygt tjugoårig teologiestuderande är på informationsmöte med facket, med Svenska Kyrkans Personalförbund, numera Kyrkans Akademikerförbund. Det var då jag bestämde mig. Jag sa ja till facket. För mig var det så självklart. Jag utbildade mig för tjänst i Svenska kyrkan och då var det naturligt att bli medlem i ett förbund som arbetade för de anställda i kyrkan. Vad jag inte visste då var att jag 1977 skulle bli facklig förtroendeman och sedermera förbundsordförande för förbundet. Nästan hela mitt yrkesliv har jag arbetat i Svenska kyrkan och samtidigt arbetat fackligt i KyrkA och jag har älskat det. För mig har kyrkan och förbundet varit sammanlänkade i den meningen att Svenska kyrkan är en förutsättning för KyrkA och förbundet verkar för kyrkan, genom att vara just Kyrkans Akademikerförbund. Det fackliga arbetet i kyrkan har för mig inneburit att ge stöd till förbundets medlemmar, att förhandla med våra medlemmars bästa för ögonen och att driva frågor i medlemmarnas intresse i olika sammanhang. Det är och har varit ett roligt, givande och berikande uppdrag. Ibland tungt och tidskrävande, men oftast ett mycket tacksamt och utvecklande arbete. Enligt min uppfattning är jag därigenom med och bidrar till att utveckla Svenska kyrkan som arbetsgivare. Min målsättning är att Svenska kyrkan ska bli Sveriges bästa arbetsgivare. Ett föredöme för andra arbetsgivare och därmed även trovärdigare som kyrka. I det arbetet är KyrkA helt nödvändigt. Vi kan kyrkan. Att förstå och i grunden kunna verksamhet, organisation och inomkyrklig kultur är avgörande för att kunna göra ett bra fackligt arbete för anställda i Svenska kyrkan. Låt mig ge ett par exempel. I Svenska kyrkan påverkas anställningsskyddet av Kyrkoordningen (KO) om du är präst eller diakon. Om du inte kan KO riskerar du att försämra för en medlem som hotas av uppsägning. I Svenska kyrkans församlingar utförs den grundläggande uppgiften av hängiva och lojala medarbetare. Om du inte förstår vad som driver arbetet och vad verksamheten i Svenska kyrkan går ut på hur ska du då kunna teckna kollektivavtal? förbundets inriktning, arbete och beslut. Vi kan Svenska kyrkan och våra medlemmar är anställda i Svenska kyrkan eller i kyrkan närstående organisationer. Du som medlem kan känna dig trygg i vetskapen om att alla fackliga förtroendevalda arbetar i Svenska kyrkan. Förbundets anställda arbetar med arbetsrättsliga frågor enbart inom Svenska kyrkan. Detta gör KyrkA unikt som förbund. ångrat. Tvärtom har jag inifrån sett vad förbundet gör och hur viktigt detta arbete är för medlemmarna och för Svenska kyrkan nu och i framtiden. Att arbeta i Svenska kyrkan och vara medlem i KyrkA hör samman det är vi som kan kyrkan. dig! BROR HOLM FÖRBUNDSORDFÖRANDE KYRKFACK 3/15 3

4 Tryggheten, solidariteten och gemenskapen med andra som också har yrken NAMN Joakim Johansson ÅLDER 57 år GÖR Göteborg FAMILJ och 3 barnbarn BOR INTRESSEN VIKTIGT I LIVET ningen i mitten på 80-talet. Joakim Johansson minns att någon representant från förbundet kom till pastoralinstitutet och pratade om varför man skulle vara med i facket och i KyrkA. Det var lite trevande skyddsronder de första åren. Det checkades om det fanns en ledstång till predikstolen och om det var tillräcklig stoppning för knäfallet vid altaret. Men det kunde också vara tuffa arbetsledningsfrågor. När jag började var stiftet arbetsgivare för prästerna och när jag skulle ta ut min semester kunde kyrkoherden grymta vad skulle det vara bra för. Det var en helt annan tid, när kyrkan fortfarande var en myndighet och en del av det gamla maktsamhället, säger Joakim och ler. Annorlunda saker Han har varit präst i dryga 30 år och arbetar sedan snart fyra år som präst och föreståndare i Evangeliska brödraförsamlingen i Göteborg. Det är en ideell förening inom Svenska kyrkan, men han är anställd av en privat stiftelse. Vi är tre anställda och har 75 medlemmar. Arbetet liknar det som jag hade en sommar i SKUT i Middlesbrough, du får göra allt möjligt. Idag på morgonen har jag burit möbler, i eftermiddag ska jag ha en gudstjänst i domkyrkan och ikväll är det möte med styrelsen. När jag blev präst bestämde jag mig för att viga den första hälften av mitt yrkesliv åt att vara församlingspräst och den andra till att göra annorlunda saker. Så jag har arbetat på Göteborgs stift, varit polispräst i västra Götaland och missionär i Mocambique med min familj. Vi hörde till de sista traditionella missionärerna som sändes ut och mötte människor på deras villkor i byarna. De två åren förändrade mig. Jag fick en helt annan syn på kyrkornas möjlighet att nå ut till människor. Det sociala engagemanget och att möta människor i ögonhöjd går också igen i det fackliga engagemanget. När jag frågar vad medlemskapet betyder för Joakim Johansson svarar han att det är en trygghet att det alltid finns kunnigt folk som du kan fråga. Du får hjälp med löneförhandlingar och har förmånliga försäkringar som medlem. Gemenskapen är också viktig. KyrkA har bjudit in till flera möten i samband med den stora omorganisationen som precis ägt rum i Göteborg där det till sist beslutades att vi bildar sex pastorat och tre församlingar i stället för ett enda stort pastorat. Vi som har dessa yrken är förbundna med löften och det skapar en särskild samhörighet. För våra jobb kan vara både ensamma och utsatta vi gör sånt som ingen annan gör och får ta del av människors svårigheter och hemligheter. Joakim Johansson kommer från en 4 KYRKFACK 3/15

5 familj med fackliga traditioner. Hans föräldrar var engagerade och brodern har varit aktiv i många år. För några år sedan hamnade Joakim Johansson i ett kritiskt läge där grundvalarna rubbades och utan medlemskapet hade han inte varit vid mina sinnes fulla bruk. Jag hade en projektanställning på 23 månader i Evangeliska brödraförsamlingen och efter att min anställning hade övergått till en tillsvidare eskalerade det som jag trodde skulle vara en rutinfråga till en allvarlig konflikt. När jag påtalade att det fanns ett kollektivavtal tecknat sedan flera år svarade min dåvarande ordförande att det inte behövdes längre. Hennes erfarenhet av arbetsgivarfrågor var begränsad och hon framhärdade att kollektivavtal inte behövdes och fick med sig en styrelseledamot. Sent en kväll en månad före jul, fick jag ett papper på att jag var avskedad. Stort stöd Allt det som han tagit för självklart i arbetslivet ställdes på ända. Samma natt satt han på en innerstadsbuss och skrev ett mail till Anna-Lisa Saar, ordförande i Göteborgskretsen. Svaret kom med vändande mail Ring mig. Det här är inte klokt, sa hon och en vecka senare kom tre representanter från KyrkA och förhandlade med styrelsen. Jag fick också ett stort stöd av min biskop Per Eckerdal. Efter FORTS NÄSTA SIDA och har förmånliga försäkringar som Bror säger Holm, Joakim förbundsordförande. Johansson. Daniel Lindén, vice förbundsordförande. KYRKFACK 3/15 5

6 det gick allting väldigt fort. Länsstyrelsen blev inkopplad, de tillsatte en ny ordförande på trettondagen som genast samlade en delvis ny styrelse. Dagen efter var jag tillbaks på jobbet, återupprättad med fullt förtroende. Stödet från KyrkA var hundraprocentigt. De fackligt förtroendevalda som jag var i kontakt med förmedlade alla sina kunskaper om hur människor reagerar i kris och jag fick möjlighet att bearbeta det som hände i en samtalsgrupp med människor som varit med om liknande saker. Under de veckor där Joakim Johansson var avskedad och levde i ovisshet om framtiden cirkulerade många rykten i församlingen om varför. Det spekulerades kring allt möjligt. Rykten som skrapade på hans heder. Den här erfarenheten har gjort något med tilliten. Nu tittar jag mer bakom hörnet än vad jag gjorde tidigare. Jag har talat med kollegor i frikyrkor och vi är alla av en samlad mening; att i små sammanhang där människor känner varandra är det extra noga med ett skrivet anställningsavtal. Men det positiva, säger Joakim Johansson i nästa andetag, är att han har fått en närmare kontakt med sina kollegor och stärkt sin fackliga tillhörighet. Han fick ett sådant förtroende för KyrkAs fackligt förtroendevalda att han klev in i ett aktivt uppdrag i januari Jag valdes in i styrelsen och det är både intressant och lärorikt. Hade jag inte varit medlem när allting hände i december 2013 hade jag förlorat jobbet, säger han tveklöst. Den fackliga tillhörigheten ger en trygghet. Du behöver vara med i ett sammanhang där mjuka värden som arbetsmiljö och hälsa prioriteras. Lagen täcker inte allt och när det kommer till ett läge där sist in och först ut gäller behöver du ha det stödet. Ett misstag som en del som fyllt 60 gör, är att de går ur i tron att nu behöver de inte facket längre, men det kan vara vanskligt. Dels missar du solidariteten med de andra och du tappar en säkerhet. Det är mycket som kan hända, även de sista åren i arbetslivet. TEXT ANN THÖRNBLAD FOTO MIKAEL RINGLANDER 6 KYRKFACK 3/15

7 NOTISER Den 20 november erbjuder KyrkA RSO och/eller för- KYRKA PÅ PRIDE deltar Kyrkans Akademikerförbund på Stockholm Pride den 27 Kursen behandlar följande: ningsskydd. då vi Hur hanterar KYRKFACK 3/15 7

8 Communicare necesse est sala universitet på 90-talet var bara fyra procent av professorerna kvinnor trots att en majoritet av studenterna var kvinnor. De siffrorna pockade på uppmärksamhet och jämställdhet är också en av hennes hjärtefrågor. Alla ska ha samma möjligheter att utvecklas på arbetsplatsen, det är viktigt att motverka diskriminering, säger hon. Arbetsmiljön är en annan hjärtefråga och den hänger ihop med så många andra saker. Som att utbildning ska 8 KYRKFACK 3/15 löna sig och att det finns möjlighet till kompetensutveckling på arbetsplatsen. I nästa andetag nämner Karin Stillström vikten av medarbetarskap. Liksom ordet antyder handlar det om att skapa något med varandra och i det ligger att själv vara aktiv. Att våga vara kritisk och säga om jag inte tycker att någonting fungerar. Det handlar också om att stå för det du tycker i ett sammanhang, där det är möjligt att påverka. Men för att kunna ta det ansvaret behöver det finnas en tillit i en någorlunda trygg arbetsmiljö, säger Karin Stillström som har varit medlem i KyrkA sedan Det var en av hennes arbetskamrater som inspirerade. Hon satt i kretsstyrelsen lokalt och Karin tyckte att de drev viktiga frågor förankrade i en kompetens. De kunde mycket om kyrkan så jag fick ett stort förtroende för styrelsen. Det blir lättare att driva frågor när du är ett fackförbund specialiserad på ett område. Och nu är jag själv en

9 NAMN GÖR Kommunikatör på i krets 14 FAMILJ Ja BOR INTRESSEN VIKTIGT I LIVET av ledamöterna i kretsstyrelsen sedan fem år. När jag fick frågan hade jag funderat ett tag på att det vore kul att gå in i styrelsen. Jag har suttit med i olika styrelsen under åren och tycker det är roligt att vara med och påverka. Det är viktigt att finnas med som en samtalspartner i ett tidigt skede vid förändringar och omorganisationer. Om arbetsgivaren för en dialog med sina medarbetare om riktningen och syftet med förändringen är det så mycket enklare att skapa ett hållbart arbetsklimat. Ser man den röda linjen och vad det är man väljer och vad man väljer bort blir förändringen mer begriplig. Det handlar om att ge och ta från båda håll och bygga förtroenden med varandra och det kräver en viss öppenhet. Kommunikation är också Karin Stillströms profession. Sedan 2001 har hon arbetat som kommunikatör på Kyrkokansliet i Uppsala och för att kommunikationen ska nå ut förutsätter det ett aktivt lyssnande och en lyhördhet för andra människor, vår omvärld och samtid. Ordet communicare betyder att göra gemensamt. Det innebär att det finns två parter som är beredda att lyssna och ändra sig i vissa fall. Om ett budskap inte går hem behöver man ta reda på mer om de människor man vill nå ut till. Kommunikation behöver fokusera på olika saker för olika målgrupper. Som kommunikatör är hon med och lyfter fram Svenska kyrkans identitet och roll i samhället genom olika kanaler. Beroende på vad som händer i samhället kan det handla om allt ifrån kyrkans finanser till kyrkans roll i ett mångkulturellt samhälle och hur man fortsätter att vara en öppen kyrka utan att tappa den egna identiteten, säger Karin Stillström och nämner att intresset för den svenska, kristna identiteten ökar särskilt hos unga människor. Ser man en klasskamrat som fastar under ramadan kan det väcka intresse för den egna religionen och vad fastan innebär i den kristna traditionen. Som kommunikatör fungerar Karin Stillström som en brygga mellan vad organisationen vill uttrycka och vad de flesta uppfattar. I egenskap av expert är det lätt att glömma att det som är självklart i den egna organisationen inte är lika kristallklart när man ska kommunicera det utåt. Alla kan inte det kyrkiska språket. De flesta människor vet till exempel inte vad en diakon gör och förstår inte skillnaden mellan en präst och kyrkoherde. Men, menar Karin Stillström, även om språket är begripligt finns det också ett selektivt lyssnade som kan göra att vi inte hör alla gånger. Många gånger uppfattar vi det vi förväntar oss av en organisation. Om Svenska kyrkan uttalar sig och engagerar sig i kristna som är förföljda i mellanöstern går det fram, för det finns en förväntan att vi ska agera på en sådan situation. Men om Svenska kyrkan uttalar sig om miljöfrågor, uppfattas inte budskapet lika tydligt.. Ibland finns heller inte kunskapen om det unika med Svenska kyrkans internationella arbete. Men Svenska kyrkan har relationer som vi har byggt upp sedan lång tid tillbaka. Vi finns även med i ett globalt nätverk med andra kyrkor och organisationer som heter Action by Churches Together. De många lokala kyrkorna och organisationerna i ACT-alliansen kan språket i landet, känner kulturen och har god kunskap om de faktiska behoven på plats. Det gör att vi kan finnas med både före, under och efter att katastrofen inträffat. Det är sådant som bygger trovärdighet och trovärdigheten för Svenska kyrkan har ökat på senare tid visar undersökningar. Det människor frågar efter är relevansen. Antje Jackelén är aktiv i olika samhällsfrågor och det har betydelse. Klockringningen som ringde för alla goda krafter, kärleken och demokratin i Visby innan Almedalsveckan förra året fick också gehör. De senaste tio åren har vi fått en ökad flyktingsvåg och extremismen har växt sig starkare. När kyrkan tar ett ansvar och vågar ta ställning för människovärdet så betyder det mycket för just relevansen Vi lever i en tid där människovärdet annars förknippas med prestationer i ett samhället som inte har mycket till övers för förlorare. På facebook handlar de flesta uppdateringar om att visa upp vilket bra liv du lever. Då behövs det motkrafter som påminner om människovärdet och att vi av Gud är älskade för vår egen skull. TEXT ANN THÖRNBLAD KYRKFACK 3/15 9

10 Du har många medlemsförmåner - medlemmar är kyrkoherdar och chefer De som förhandlar fram villkoren i och behoven i Svenska kyrkan. KyrkA Lönesamtal coachning om du behöver. Du har även erfarna förhandlare. KyrkAs förhandlare Juridiskt stöd 10 KYRKFACK 3/15 Livs hemsida. Överklagandenämnd. Om du av någon Läs mer om medlemsförsäkringen hos Förenade Liv. Medlemmar i Kyrkans Akademikerförbund Du får Tidningen Kyrkfack hem i brevlådan.

11 FORTS NÄSTA SIDA KYRKFACK 3/15 11

12 . som människa. EN KONFLIKT UPPSTÅR önskemål blockerar önskemål, agera Ända sedan tonåren har Thomas Jordan varit intresserad av samhällsfrågor såväl lokalt som internationellt. Det fanns en drivkraft att vara med och minska lidandet i världen och när han kom i kontakt med kollegor på universitetet, som arbetade med fredsforskning och konflikthantering, såg han en möjlig väg att arbeta med de här frågorna. Flera av mina intressen sammanstrålar i konflikthantering. Intresset för psykologi och hur vi människor fungerar liksom viljan att bidra till en bättre värld, säger Thomas Jordan, universitetslektor vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet. Men han arbetar också som konsult i konflikthantering, har skrivit boken Handbok i konflikthantering och föreläser regelbundet i ämnet. På sin hemsida skriver han bland annat Jag har genom över tjugo års forskning och undervisning vid universitetet och genom mina personliga forskningsresor i det yttre och det inre samlat mycket kunskap. Att själv lära och sedan göra kunskapen tillgänglig för andra är min livsväg. Och att lära oss att hantera konflikter med större medvetenhet förbättrar onekligen våra relationer, både privat och på arbetsplatsen. När jag frågar Thomas Jordan vad som är den vanligaste orsaken till konflikter blir svaret; att vi inte lyssnar på varandra. Det är svårt att peka ut någon enstaka orsak till konflikter, men om man ändå ska lyfta fram något så är detta med att inte lyssna centralt. Om vi lyssnade förutsättningslöst till varandra och försökte förstå vad det är vi hör, utan att läsa in saker, skulle många frågor vara lättare att hantera. Men för att det ska vara möjligt att lyssna behöver den som talar också vara tydlig och uttrycka vad man har på hjärtat så att det är möjligt att uppfatta. De konflikter som verkligen är besvärliga är de som är berör relationer. Där det finns en frustration över någon annans bemötande eller beteende, som kanske har pågått under en längre tid, 12 KYRKFACK 3/15

13 Se annons sid 7. T J och där det finns en negativ förväntan att det kommer att fortsätta. Det är ibland viktigt att konfrontera andra med det som inte fungerar, har man en trosföreställning kan det i vissa fall bli ett hinder snarare än en tillgång. Det finns visserligen en omsorgsfullhet i hur man umgås med andra människor men om man har en intention att vara en god människa kan viljan att inte såra andra resultera i en otydlig kommunikation. Svenska kyrkan har en organisationsform där arbetsgivaren är ett kyrkoråd. En del kyrkoråd är väldigt kompetenta och håller gränserna för sina roller men när det inte fungerar hamnar kyrkoherden i en knepig situation där kyrkorådet kan blanda ihop begreppen styra och leda. Det finns också många andra faktorer som bidrar till att försvåra arbetsmiljön. På mindre orter kan församlingar kännetecknas av relationer med flera dimensioner, Samtidigt som jag är anställd är jag också kusin eller svärdotter. Det är speciella omständigheter som inte gör det alldeles lätthanterligt, säger Thomas Jordan. Det ligger i själva strukturen och är något som Svenska kyrkan delar med andra värdeburna organisationer. Det är enklare med en arbetsplats som exempelvis Volvo där medarbetarens uppdrag är självklart och det handlar om att sälja en produkt. Men i synnerhet för en präst, diakon, pedagog eller musiker så kommer inte uppdraget enbart från arbetsgivaren utan också från Gud och viljan att tjäna det goda. På så vis kan det uppstå konflikter kring hur man ska utforma en gudstjänst eller en mötesplats. I vissa församlingar finns det en självklar linje uppifrån och ner medan det i andra vilar verksamheten på att medarbetaren har en viss grad av autonomi. Att vi tror oss veta vad problemet är och drar förhastade slutsatser, vilket handlar om detta igen att vi inte lyssnar på varandra. Försök i stället ha en undersökande hållning och var beredd att vrida och vända på problemet och se ingredienser som du inte tänkte på i första hand. Det är också vanligt att man försöker förklara konflikter med individers egenskaper, men det kanske inte alltid är Nisse eller Lisa som är omedgörliga ibland handlar det om otydligheter i uppdraget och i rollerna. Ofta är en konflikt sammansatt och består av flera delar. Kanske hade en konflikt inte uppstått om Annalisa varit kamrer istället för Nisse, men å andra sidan kanske Nisse inte hade varit ett problem om beslutsgångarna och ansvarsfördelningen hade varit tydligare. Det handlar om flera faktorer. En grund är välfungerande forum där det fi n ns möjl ig het at t t a upp o ch pro - cessa frågor på arbetsplatsen liksom att arbeta med medarbetarskap och ledarskap. Medarbetaren behöver veta vad som förväntas och vilka åtaganden arbetet innebär. En ledare behöver stöd för att kunna ta ansvar för sin roll och ha tillgång till handledning, särskilt vid problematiska situationer. Det organisatoriska är viktigt. Det behöver finnas rutiner och tydliga ramar för vem som har mandat och befogenheter att fatta beslut i olika frågor och rutiner för att kontinuerligt se över arbetsmiljön, säger Thomas Jordan. TEXT OCH FOTO ANN THÖRNBLAD KYRKFACK 3/15 13

14 sitt fackliga engagemang och arbetet som teologisk samordnare för Svenska Kyrkans Unga. Jag har lärt mig mer om lagar och regler genom mitt fackliga engagemang, det är en kunskapsbakgrund som jag har användning för i mitt arbete. Eftersom jag jobbar på nationell nivå inom Svenska Kyrkans Unga är det kunskaper från mitt arbete som jag har nytta av också i förbundsstyrelsen. Både mitt fackliga engagemang och mitt arbete som teologisk samordnare skapar mycket kontakter som gynnar samtliga uppdrag. Många människor tänker på facket som en form av försäkring, det ska finnas i bakgrunden i fall att någonting går snett, med en förhoppning om att man inte ska behöva uppleva det. Men det finns också en stark solidarisk anledning till att vara med i facket. De rättigheter vi har idag och tar för självklara - som till exempel kollektivavtalet - hade inte existerat utan starka fackförbund. Att vara med i facket är också en investering i demokrati och rättigheter för framtiden. Maria Hammarströms fackliga engagemang Det är en fördel att vara ett litet förbund, det ger oss god och nära kännedom om Svenska kyrkans arbetsplatser och organisationen. Vi lokala företrädare har själva kyrkan som arbetsplats och känner arbetsvillkoren. Min bild är att de lokala fackligt förtroendevalda ofta är en tillgång för arbetsgivaren, vi är pålästa om lagar och regler och är en viktig kunskapsresurs. 14 KYRKFACK 3/15

15 Mer och mer med åren så är det arbetsmiljöfrågor i vid bemärkelse. Jag har sett många både bra och dåliga exempel på hur arbetsgivare tar tillvara eller inte tar tillvara de fackligt förtroendevalda och skyddsombuden. När det fungerar bra så drar arbetsgivaren nytta av den kompetens som finns. I ett klimat där man ser varandra som en resurs drar man också åt samma håll. Men jag har också sett exempel på motsatsen, när det finns misstänksamhet mot de fackligt förtroendevalda och där man snarare gräver skyttegravar vilket i förlängningen kan bli förödande för arbetsmiljön. Som fackförbund har man en rådgivande funktion när det gäller arbetsmiljön. Vi kan vara med som en kunskapsresurs och röst för medlemmarna, lyfta fram perspektiv och hjälpa arbetsgivaren att upptäcka dem på egen hand. Samtidigt är det arbetsgivaren som har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön. Däremot, om arbetsgivaren bryter mot lagen, så kan man som fackförbund eller skyddsombud ingripa och sätta ned foten. Det vore värdefullt om vi också kunde nå ut till exempel fler kyrkomusiker, jurister och kommunikatörer som av hävd tillhör andra fackförbund. Inte genom lock och pock utan helt enkelt genom att visa vilka vi är och vad vi gör. Det är ett ord med många bottnar som grundar sig i en magkänsla i botten. Att du brinner för något kombinerat med en viljeriktning. Engagemang bygger på att vilja förändra något till det bättre, genom strategi och kunskap, tillsammans med andra. Det är något som tar tid och ork och däri ligger en utmaning. Det kan vara svårt att hitta tiden i det pressade schema som de flesta lever under idag. NAMN Maria Hammarström ledamot i förbundsstyrelsen och i styrelsen för krets 14 BOR FAMILJ INTRESSEN VIKTIGT I LIVET 3 av Thomas Jordan KYRKFACK 3/15 15

16 Därför har KyrkA tagit fram ett förslag på underlag för ett gemensamt samtal i arbetslaget. Frågorna kommer gå ut via mail till samtliga kyrkoherdar i höst. Om beredskap krävs ska tydliga rutiner som förebygger ovisshet om vem som har beredskap utarbetas av arbetsledningen. Givetvis ska beredskapsersättning utgå enligt Kyrkans avtal. För att undvika att den anställda använder jobbmobilen under till exempel semestern kan en lösning vara att skaffa sig en privat mobiltelefon. Du ser exempel på en tillgänglighetspolicy till höger. Vi vill här visa ett exempel på tillgänglighetspolicy det är högaktuellt då många redan gått på semester och flera är på väg på semester. Om det inte redan finns en policy på din arbetsplats så se till att ni efter semestrarna börjar arbeta med att ta fram en policy för hur ni kan begränsa att du och dina arbetskamrater blir störda under semestern eller under till exempel en ledig helg, säger KyrkAs kanslichef Vibeke Hammarström. Att respektera varandras ledigheter är viktigt. Kanske viktigare än vad många tror. KyrkA konstaterar genom till exempel siffror från Försäkringskassans statistik att kvinnliga präster har Sveriges farligaste yrke vad gäller psykisk ohälsa. Vi har underlag som pekar mot att orsaken till detta ligger i att arbetet som präst är gränslöst och därför riskabelt ur hälsosynpunkt. Alla behöver återhämtning. Det som är viktigt att tänka på är att du behöver återhämtning från ditt arbete även om du älskar det. Håll u I NN församling har denna policy som reglerar Om semesterledig arbetstagare kontaktas rörande Ort och datum NN kyrkoherde 16 KYRKFACK 3/15

17 Foto Izabela Knochenhauer Mailadressen är Vad händer med För närvarande är jag sjukskriven 50 % veckor. Vad händer med mina semes- har också funderingar kring lönen under sjukskrivningen, vad gäller då för ob-er- Grubblande komminister Semesterlagen ger tillsammans med arbetstidslagen en viss garanti för att du får en behövlig ledighet från arbetet. Lagen utgör på så sätt en skyddslagstiftning till förmån för arbetstagarna. Frånvaro från arbetet har betydelse för antalet semesterdagar med semesterlön och semesterlönens storlek. Viss frånvaro, såsom frånvaro på grund av sjukdom samt arbetsskada och föräldraledighet, betraktas som semesterlönegrundande frånvaro och påverkar endast efter längre tid intjänandet av semesterförmåner. Exempelvis intjänas semester under sjukfrånvaro i 180 dagar per intjänandeår (cirka halva året). I detta sammanhang räknas en halv sjukledighetsdag som en hel sjukdag som förbrukas och avräknas från 180 dagar. Beror sjukfrånvaron på arbetsskada gäller inte begränsningen om 180 dagar utan semester intjänas under hela året. Frånvaro på grund av sjukdom eller arbetsskada upphör att vara semesterlönegrundande om du varit helt eller delvis frånvarande från arbetet under ett helt intjänandeår, utan längre avbrott i frånvaron än 14 dagar i en följd. Sker insjuknandet under visst intjänandeår uppnås alltså inte ett helt intjänandeår förrän nästa intjänandeår passerat. Så snart du återgått i arbete i minst 15 dagar och därefter blir sjuk på nytt, får du tillgodoräkna dig ytterligare semesterlönegrundande frånvarotid om längst ett helt intjänandeår. Vid semester har du rätt att från semestern räkna bort sådana semesterdagar som sammanfaller med sjukdom och i stället få dessa dagar utlagda i ett sammanhang vid ett annat tillfälle. Denna utbytesrätt gäller dock endast vid hel sjukledighet. Vid beräkning av den ersättning som utgår under sjukdom i form av sjuklön från arbetsgivaren, sjukpenning från Försäkringskassan och kollektivavtalad dagersättning från AFA försäkring, som utges dag i sjukperioden, ska även tillägg för obekväm arbetstid beaktas. Får jag lön under församling under många år. På grund Gördis Eriksson, kamrer Östersunds församling FRÅGA JURISTEN Huvudregeln enligt anställningsskyddslagen (LAS) är att en arbetstagare som blivit uppsagd också har rätt att under uppsägningstiden behålla sin lön och andra anställningsförmåner även om arbetstagaren inte får några arbetsuppgifter alls. Skälet för bestämmelsen är att ge arbetstagaren ekonomisk trygghet under den omställningstid som följer på en uppsägning från arbetsgivarens sida. Det saknas betydelse om arbetstagaren sagts upp på grund av arbetsbrist eller av personliga skäl. En viktig förutsättning för att arbetsgivaren ska bli skyldig att betala ut lön m m under uppsägningstiden är att arbetstagaren står till arbetsgivarens förfogande, om arbetsgivaren kräver det. Om arbetstagaren av något skäl inte vill utföra anvisat arbete eller av något annat skäl inte står till arbetsgivarens förfogande, är arbetsgivaren inte skyldig att betala ut uppsägningslön och anställningsförmåner i övrigt för motsvarande tid. Det finns dock ett undantag till denna regel; om arbetsgivaren har förklarat att arbetstagaren inte behöver stå till förfogande under uppsägningstiden eller en del därav, får arbetsgivaren från lön och andra anställningsförmåner avräkna inkomster som arbetstagaren under samma tid har förvärvat i annan anställning eller uppenbarligen kunde ha förvärvat i annan godtagbar anställning. I ditt fall får jag det intrycket att arbetsgivaren inte närmare refelkterat över vare sig huvud- eller undantagsregeln rörande löneförmåner under uppsägningstiden. Vanligt är att arbetsgivaren befriar arbetstagaren från arbete under uppsägningstiden som en slags kompensation för den förlorade anställningen. Det är också fullt möjligt att du inte kunnat förvärva inkomster i annan anställning under uppsägningstiden. Vid sådana förhållanden torde det inte föreligga någon risk för avräkning överhuvudtaget. KYRKFACK 3/15 17 KYRKFACK 2/14 17

18 Den som är medlem i lem i KyrkA sedan KYRKFACK 3/15 diakon, men från början hade Agneta Nyberg funderingar på att bli församlingsassistent. Jag visste i alla fall att jag ville jobba i kyrkan, säger hon. Så jag gjorde det diakonala året och fick en diakon som handledare som blev en stor förebild. Det förändrade perspektivet och under det året fick jag en kallelse. Den var väldigt tydlig men jag brottades ganska länge med beslutet innan jag svarade på den kallelsen. När Agneta Nyberg vigdes till diakon i Luleå stift var hennes handledare där. Det blev ett heligt ögonblick på flera sätt. Idag har jag en blandad tjänst där jag gör hembesök, är med på gudstjänster och ute på ett äldreboende och en hälsocentral för samtal, säger Agneta Nyberg när vi pratas vid en torsdagseftermiddag i slutet av maj. Tiden mellan hägg och syren. Hon sitter på diakoniexpeditionen i Umeå stadsförsamling, där hon arbetat sedan sex år, och efter intervjun ska hon till hälsocentralen i Umeå med en diakonipraktikant och möta patienter i samtal. Vi har en bra kontakt med personalen, och ett upparbetat samarbete sedan flera år tillbaka, säger Agneta Nyberg som arbetar 50 procent som diakon och 50 procent som fackligt förtroendevald. För henne har det alltid varit en självklarhet att vara med i facket. Arbete och fackförbund hör ihop och förutsätter lite varandra, Det behövs en sammanslutning när du pratar med arbetsgivaren om olika frågor. Tillsammans är vi starka och kan göra betydligt mer än vad varje person kan göra på egen hand. KyrkA är också ett förbund som verkligen kan kyrkan. Vi som är fackligt förtroendevalda arbetar ju själva inom kyrkan. Ordförande i Luleå Relationen med KyrkA fördjupades för tre år sedan när en hon fick en fråga från valberedningen om hon ville gå med i styrelsen. De behövde en diakon och hade haft ögonen på Agneta som de visste hade ett stort nätverk. I våras blev hon vald till ordförande i Luleå stiftskrets. Ett förtroendeuppdrag som hon tycker ska bli spännande. Jag hade inte tänkt bli ordförande men jag känner att jag har ett stort stöd från de övriga styrelsemedlemmarna, säger hon. Till hjärtefrågorna hör arbetsmiljön. Efter att ha vart skyddsombud i flera år vet hon hur avgörande den psykosociala arbetsmiljön är för trivseln och välmåendet. I Umeå har sex församlingar bildat ett pastorat sedan 1 januari 2014, så det finns en del frågeställningar kring det organisatoriska. Det saknas också

19 NAMN Agneta Nyberg GÖR Diakon i Umeå stadsförsam- MEDLEM I KYRKA Sedan 1994 FAMILJ Sambo, 2 barn och INTRESSEN Musik spelar VIKTIGT I LIVET församlingsledare vilket ställer till problem. Kommunikationen och informationen når inte alltid fram. En god arbetsmiljö förutsätter en bra struktur och organisation och jag har mycket kunskap i de frågorna. Jag hör också till dem som tycker det är roligt med lagar, avtal och regler och har en fallenhet för det. Vad ser du som en naturlig Det är framförallt medlemrekryte- rande att göra ett bra jobb. Genom att prata om KyrkA och fortsätta arbetet med löneförhandlingar och att finnas som ett stöd när det behövs. Lönenivåerna skulle sjunka och människor som idag hamnar i kläm med arbetsgivaren skulle bli ännu sämre behandlade. De skulle inte ha någon att vända sig till vid konflikter. TEXT OCH FOTO ANN THÖRNBLAD KYRKFACK 3/15 19

20 BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING Posttidning B Har du upptäckt Kyrkjobb.se? - Snabb och effektiv annonsering för arbetsgivare och arbetssökande! - Över 1500 engagerade gillare, följare och delare på sociala medier! - Kyrklig arbetsförmedling när den är som bäst - för alla! kyrkjobb.se Nu 1000 unika besökare/månad! Vi kan kyrkan - fackföreningen för dig twitter.com/kyrkjobb facebook.com/kyrkjobb.se kyrkjobb.se - allt på ett ställe Som läsare av Kyrkfack får du detta speciella läsarerbjudande. Uppge reskoden KYRKFACK vid beställning så får du automatiskt rabattpriset. Sommar på historiskt hotell 4 dagar på 4-stjärnigt centrumhotell i Lund, Skåne Grand Hotel Lund Grand Hotel Lund Lund är en av Sveriges mest kontrastrika och historiska städer. Staden grundades i slutet av 900-talet och Lunds universitet har sedan år 1666 varit ett säte för bildning och nya idéer. Universitetsatmosfären är också en stor del av stadens identitet och många kända svenskar har studerat här, t.ex. Carl von Linné. Stadens mest exklusiva hotell som ligger mitt i centrum, dess charmiga och eleganta byggnad från 1800-talet har utsikt över det vackra parklandskapet med Lundagård, Stadsparken och Botaniska Trädgården. Ankomst: Valfri i perioden 22/6-14/ Beställning: eller tel Öppet vardagar kl Förbehåll för tryck- och prisfel samt utsålt. Avbeställningsskydd kan köpas till. Expeditionsavgift på 89:- tillkommer. BILSEMESTER Pris per person i dubbelrum 1.799:- Pris utan reskod 1.949:- 3 övernattningar 3 x frukostbuffé 2 x 2-rätters middag Fri Wi-Fi RES I HÖST 2 övernattningar inkl. 1 x 2-rätters middag 1.399:- Reskoden: Kyrkfack Teknisk arrangör: Funderar Funderar du du över över dina dina alkoholvanor? alkoholvanor? RING RING och prata med våra rådgivare. och prata med våra rådgivare. Det är kostnadsfritt, Det är kostnadsfritt, du kan vara anonym du kan vara anonym och ringa från och ringa från hela landet. hela landet. Läs mer på alkohollinjen.se Läs mer på alkohollinjen.se

EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND NR

EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND NR Kyrkfack EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND NR 4 2014 Så tolkar du reglerna för de 15 fridagarna CRISTINA GRENHOLM: LEDARSKAP är ansvar & samspel Herde fick upprättelse i AD TEMA NR 4/14 LEDARSKAP

Läs mer

Kyrkfack. Vad händer med oss vid sammanläggningar? TALA ÄR GULD FYRA RUM MOD & INBLICK. säg din mening i tid TEMA SAMMANLÄGGNINGAR.

Kyrkfack. Vad händer med oss vid sammanläggningar? TALA ÄR GULD FYRA RUM MOD & INBLICK. säg din mening i tid TEMA SAMMANLÄGGNINGAR. Kyrkfack EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND Nr 2 2010 MOD & INBLICK KyrkA medlade i Växjö Förändringens FYRA RUM TALA ÄR GULD säg din mening i tid TEMA SAMMANLÄGGNINGAR Vad händer med oss vid sammanläggningar?

Läs mer

EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND NR

EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND NR Kyrkfack EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND NR 6 2014 KTR: Stöd vid arbetsbrist och ohälsa TEMA Försäkringar LENA MANGELL: Inre trygghet hänger ihop med självkänsla KYRKA vann nytt mål i AD Försäkringar

Läs mer

EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND NR

EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND NR Kyrkfack EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND NR 3 2014 KyrkAs FÖRBUNDSfullmäktige ROLF, ELISABETH OCH ANGELINA: OM DET GODA medarbetarskapet KARIN KARLSTRÖM OM PSYKOLOGISKA ASPEKTER PÅ LÖNEN: Då

Läs mer

Kyrkfack. Dina framtida pengar. Går en diakon & en präst i pension? TEMA. Nr 5 2010

Kyrkfack. Dina framtida pengar. Går en diakon & en präst i pension? TEMA. Nr 5 2010 Kyrkfack EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND Nr 5 2010 SJUKFÖRSÄKRING Vad gör den för mig? PENSIONEN Så kan du påverka den INKOMSTFÖRSÄKRING Så räddar den din ekonomi vid arbetslöshet Går en diakon

Läs mer

Kyrkfack. Hur jämställda är vi? Vi bär på mytbilder som begränsar. TEMA Kyrkoherde och kvinna NY BOK OM GENUSFRÅGOR: CHARLOTTE HOLGERSSON:

Kyrkfack. Hur jämställda är vi? Vi bär på mytbilder som begränsar. TEMA Kyrkoherde och kvinna NY BOK OM GENUSFRÅGOR: CHARLOTTE HOLGERSSON: Kyrkfack EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND NR 4 2013 TEMA Kyrkoherde och kvinna CHARLOTTE HOLGERSSON: Vi bär på mytbilder som begränsar NY BOK OM GENUSFRÅGOR: Hur jämställda är vi? TEMA NR 4/13

Läs mer

Kyrkfack. TEMA Chef & kyrkoherde i KyrkA. Att ge & TA KRITIK. Hur sätter du gränser? Nr 1 2010 EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND

Kyrkfack. TEMA Chef & kyrkoherde i KyrkA. Att ge & TA KRITIK. Hur sätter du gränser? Nr 1 2010 EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND Kyrkfack EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND Nr 1 2010 Att ge & TA KRITIK Hur sätter du gränser? TEMA Chef & kyrkoherde i KyrkA TEMA NR 1/10 CHEF & KYRKOHERDE I KYRKA En trygg och kompetent chef

Läs mer

Kyrkfack. Det är lättare för män. Jämställdhet. 8 av 10 experter är män. seher Yilmaz: diakoner & pedagoger om jämställdhet:

Kyrkfack. Det är lättare för män. Jämställdhet. 8 av 10 experter är män. seher Yilmaz: diakoner & pedagoger om jämställdhet: Kyrkfack En tidning från kyrkans akademikerförbund nr 2 2014 Tema Jämställdhet seher Yilmaz: 8 av 10 experter är män diakoner & pedagoger om jämställdhet: Det är lättare för män tema nr 2/14 JÄMSTÄLLDHET

Läs mer

TEMA LEDARSKAP DEN GODE HERDEN 4-5 LEDARSKAPETS FEM UTMANINGAR

TEMA LEDARSKAP DEN GODE HERDEN 4-5 LEDARSKAPETS FEM UTMANINGAR Kyrkfack EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND Nr 1 2009 TEMA LEDARSKAP DEN GODE HERDEN Caroline Krook om ledarrollen sid 4-5 LEDARSKAPETS FEM UTMANINGAR Nycklarna till förändring sid 8-9 Per Westberg,

Läs mer

Kyrkfack. Med särskild blick för mjuka frågor TEMA. & avtal EVA LINÉR: RESULTATET AV BALANSAKT: Vi jobbar ständigt över

Kyrkfack. Med särskild blick för mjuka frågor TEMA. & avtal EVA LINÉR: RESULTATET AV BALANSAKT: Vi jobbar ständigt över Kyrkfack EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND NR 6 2013 TEMA R frågor & avtal EVA LINÉR: Med särskild blick för mjuka frågor RESULTATET AV BALANSAKT: Vi jobbar ständigt över TEMA NR 6/13 HR & AVTAL

Läs mer

Kyrkfack. Lär dig att stressa rätt. TEMA ARBETSMILJÖ Konfliktens fem faser HÄLSA OCH ARBETE DAN HASSON

Kyrkfack. Lär dig att stressa rätt. TEMA ARBETSMILJÖ Konfliktens fem faser HÄLSA OCH ARBETE DAN HASSON Kyrkfack EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND Nr 2 2009 DAN HASSON Lär dig att stressa rätt LENNART BELFRAGE Var femte präst riskerar utbrändhet TEMA ARBETSMILJÖ Konfliktens fem faser HÄLSA OCH ARBETE

Läs mer

EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND NR

EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND NR Kyrkfack EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND NR 3 2013 Tema Kompetensutveckling JONAS BROMANDER: teologiskt djup NYA AVTALET GER: En bättre arbetsmiljö TEMA NR 3/13 NYA AVTALET OCH KOMPETENSUTVECKLING

Läs mer

EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND NR

EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND NR Kyrkfack EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND NR 5 2014 TEMA r CARL CEDERBERG: L f r a a c a r ra LÅNEN I TID Kyrk r ck r r a AD Så kan du påverka din pension: A a ra k TEMA NR 5/14 PENSIONER VI ARBETAR

Läs mer

Kyrkfack Ledare sid 3

Kyrkfack Ledare sid 3 1 TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND 2007 Kyrkfack Ledare sid 3 Intervju med Sven Thidevall sid 4 Nytt utlandsavtal Chef med koll på chefer INNEHÅLL Kyrkfack ges ut av KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND Box

Läs mer

MARIA LUNDQVIST NORLING

MARIA LUNDQVIST NORLING Kyrkfack EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND Nr 5 2011 MARIA LUNDQVIST NORLING Reder ut begreppen kring tystnadsplikten TYSTNADSPLIKT FÖR FRIVLLIGA Vilket ansvar har jag som anställd? När förtroenden

Läs mer

Kyrkfack. Fridas Hallelujamoment sid 10-11 Helle Klein om 50-årsjubileet sid 13 Rapport från förbundsfullmäktige sid 2-7.

Kyrkfack. Fridas Hallelujamoment sid 10-11 Helle Klein om 50-årsjubileet sid 13 Rapport från förbundsfullmäktige sid 2-7. Kyrkfack EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND Nr 3 2008 Fridas Hallelujamoment sid 10-11 Helle Klein om 50-årsjubileet sid 13 Rapport från förbundsfullmäktige sid 2-7 Kyrkfack ges ut av Kyrkans Akademikerförbund

Läs mer

UTLÖSER UTMATTNINGSSYNDROM?

UTLÖSER UTMATTNINGSSYNDROM? Kyrkfack EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND Nr 6 2008 TEMA Kompetensutveckling FRAMTIDENS KOMPETENS Församlingsförbundet & Sensus blickar framåt VAD UTLÖSER UTMATTNINGSSYNDROM? Två experter om arbetsmiljön

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

6 TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND 2007. Kyrkfack. Förbättrad medlemsförsäkring sid 8. Pedagoger om vigning

6 TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND 2007. Kyrkfack. Förbättrad medlemsförsäkring sid 8. Pedagoger om vigning 6 TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND 2007 Kyrkfack Avtalsrörelsen startar sid 4 Förbättrad medlemsförsäkring sid 8 Pedagoger om vigning INNEHÅLL Kyrkfack ges ut av KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND Box 30078,

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor Handbok för förtroendevalda inom privat sektor Innehållsförteckning Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande principer 9 När

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Läkare & chef EN HANDBOK

Läkare & chef EN HANDBOK Att bli chef ska vara en naturlig och attraktiv karriärväg för läkare, anser vi inom Sveriges läkarförbund. Vi finns för läkare i hela karriären och arbetar därför för att motivera, inspirera och uppmuntra

Läs mer

Citat från arbetet med Värdegrundsboken

Citat från arbetet med Värdegrundsboken Värdegrundsboken Mars 2015, 5,000 ex För att kunna förändra något, behöver jag börja med mig själv. För att kunna förändra en helhet behöver jag börja med en liten del. Förändring startar med insikt. Insikt

Läs mer

l l l Nr 3 juni 2015 BOKHUND Lär barn att läsa Rapport från SRATs förbundsmöte

l l l Nr 3 juni 2015 BOKHUND Lär barn att läsa Rapport från SRATs förbundsmöte l l l Nr 3 juni 2015 BOKHUND Lär barn att läsa Rapport från SRATs förbundsmöte INNEHÅLL 3 Rapport från SRATs förbundsmöte och presentation av nya styrelsen...4-11 Från Saco-toppen till stallbacken...12

Läs mer

INKLUDERAD. En liten bok om facket & sexuell läggning

INKLUDERAD. En liten bok om facket & sexuell läggning INKLUDERAD En liten bok om facket & sexuell läggning Koordinator/projektledning: Anette Sjödin Redaktör: Rickard Henley Form/illustrationer: Anna Björnström Foto: Simon Johansson Tryck: Ljungbergs Tryckeri

Läs mer

l l l Nr 2 april 2014 Spaning på karriären Äldrepedagog ett yrke på frammarsch

l l l Nr 2 april 2014 Spaning på karriären Äldrepedagog ett yrke på frammarsch l l l Nr 2 april 2014 Spaning på karriären Äldrepedagog ett yrke på frammarsch INNEHÅLL 2 Karriär mer än position och pengar...4 Barn-tv & tidiga drömmar grunden till deras karriärval...8 På väg ut I yrkeslivet...10

Läs mer

Om organisering. och andra viktiga saker för ett. sunt arbetsliv. Lisbeth Rydén. EllErr Konsult

Om organisering. och andra viktiga saker för ett. sunt arbetsliv. Lisbeth Rydén. EllErr Konsult Om organisering och andra viktiga saker för ett sunt arbetsliv Lisbeth Rydén EllErr Konsult EllErr? Om organiserande och andra viktiga saker för ett sunt arbetsliv Författare: Lisbeth Rydén EllErr Konsult

Läs mer

JAG, EN ENT REP RENÖR?

JAG, EN ENT REP RENÖR? Att starta företag har verkligen varit en häf tig resa. Jag har vuxit som människa. Hanna Jörnhammar, Linliving JAG, EN ENT REP RENÖR? Jag vet ingen ENT REP RENÖR som har lyckats med sin första idé. De

Läs mer

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Annika Ödebrink 2013 SEKO Facket för Service och Kommunikation Omslagsillustration: Max Gustafson Original:

Läs mer

Finns det andra problem med anställningsvillkor som du möter eller funderar över som vi bör känna till?

Finns det andra problem med anställningsvillkor som du möter eller funderar över som vi bör känna till? Finns det andra problem med anställningsvillkor som du möter eller funderar över som vi bör känna till? Att man förutsätts vara tillgänglig utan ersättning är dessutom vanligt förekommande inom det offentliga,

Läs mer