ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETS- REDOVISNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETS- REDOVISNING"

Transkript

1 ÅSEDOVISNING & HÅLLBAHETS- EDOVISNING

2 SPABANKSTÄMMAN ÄGE UM ONSDAGEN DEN 26 MAS KL 18 I OSLAGENS SPABANK, NOTÄLJE INNEHÅLLSFÖTECKNING Höjdpunkter Utviksflik VD-ord sid 3 Personliga mötet sid 4 Nya vägar in i banken sid 7 Visuell ekonomi sid 8 Vår syn på hållbarhet sid 11 Ekonomisk hållbarhet sid 12 Ekologisk hållbarhet sid 15 Social hållbarhet sid 18 Medarbetare sid 22 GI-index sid 26 Förvaltningsberättelse sid 28 Fem år i sammandrag sid 31 Nyckeltal sid 32 Noter sid 37 Påskrifter sid 64 evisionsberättelse sid 65 Företagsstyrning sid 66 Organisation sid 67 Styrelse & Huvudmän sid 68

3 ETT AXPLOCK AV OSLAGSHÄNDELSE SOM SATTE AVTYCK SATSNING PÅ SKOG OCH LANTBUK En förstärkt satsning på skogs- och lantbrukssektorn inleddes med att bankens företagsavdelning utökades med jägmästaren Andreas Jansson i januari. Tillsammans med kollegan Lars-Erik Lindskog deltog han på många kundträffar och möten under året. EXPO OSLAGEN Mässan Expo oslagen i början av maj lockade tusentals besökare. Banken var inte bara huvudsponsor utan också utställare. I en modernt utformad monter visades nyheter i internetbank, mobilbank, appar, Swish, Bart med mera upp. KOUTSLÄPPET Koutsläppet på Väddö gårdsmejeri lockar alltid stora skaror besökare. Då är också sparbanken på plats med bankbussen UT och aktiviteter för barn och vuxna. INSPIATION IMBO initierade banken Inspiration imbo, ett informellt nätverk för alla som vill engagera sig i utvecklingen av kommunens västra delar. Under genomförde Inspiration imbo två debattkvällar på Café Chocolate i imbo om bland annat handelns, kulturens och idrottens villkor och förutsättningar. SPABANKSDAGEN Andra lördagen i juni bjuder sparbanken sedan mer än tio år alla rospiggar och sommargäster på familjefest i Societetsparken i Norrtälje. var det Sean Banan som tjusade den uppemot 5 personer stora publiken. Besökarna kunde också titta på roddtävlingen Mathildarodden och över 3 utställande föreningar med ponnyridning, hunduppvisningar, och andra aktiviteter. ÅN I ÄLMSTA Mitt på dagen den 15 juli utsattes Älmsta-kontoret för ett rån. Dessbättre kom ingen anställd eller kund till fysisk skada men tyvärr var rånet fortfarande olöst vid årsskiftet, trots hjälp av bland annat TV-programmet Efterlyst. OSTINDIEFAAEN GÖTHEBOG Helgen 3 augusti till 1 september var Ostindiefararen Götheborg tillbaka till Norrtälje för att mötas i hamnen av bland annat vår bankbuss! Banken var genom sina stiftelser största privata sponsor av besöket där 25 personer under två dagar passade på att gå ombord på det fantastiska skeppet som inte kommer tillbaka till Sverige från nästa långresa förrän om sju år! SPABANKSLOPPET Söndagen den 15 september återkom Sparbanksloppet och det skedde under de bästa tänkbara förutsättningarna för löpning - sol och precis lagom temperatur. Start och mål på Sparbanksloppet skedde vid Mathildahallen på Campus oslagen i Norrtälje. De yngsta deltagarna sprang 8 meter och sedan fanns sträckorna 15 meter, tre kilometer och 1 kilometer. SKÖDEMAKNADE Tillsammans med föreningen oslagsmat lokala producenter arrangerades fyra skördemarknader i slutet av sommaren och början av hösten. Välbesökta och uppskattade evenemang, där banken dessutom sålde nästan 4 exemplar av sin egen matkasse med närodlade varor! HÅLLBAHETSVECKAN oslagens Sparbank vill verka för ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Det uppmärksammas särskilt under bankens hållbarhetsvecka på hösten. innehöll veckan bland annat ett attraktivt sparaerbjudande, företagarfrukost om hållbarhet, utdelning av bankens Hållbarhetspris som gick till Montessoriskolan i Norrtälje. ÅETS LOKALA BANK 28 fick banken prestigefyllda utnämningen Årets Bank av tidningen Privata Affärer. var det dags igen, då utnämndes vi till Årets lokala bank. Bakom utnämningen låg bland annat satsningen på privatekonomi i skolorna och bankens egen ungdomsklubb UNG8242. LJUS I ÅN Vintermånaderna i Norrtälje lystes upp extra mycket av Ljus i ån - en dekorationsljussättning som ska göra Norrtälje till en mer attraktiv stad att vandra, handla och stanna i, även vintertid. Projektet är ett samarbete mellan oslagens Sparbanks Stiftelser, MK-Illumination och Norrtälje kommuns Gatu-och parkavdelning.

4

5 ATT VI Ä NÄA VÅA KUNDE OCH ENGAGEADE I VÅ BYGD LEDDE FAM TILL ATT OSLAGENS SPABANK UTSÅGS TILL ÅETS LOKALA BANK. EN UTMÄKELSE SOM FÖPLIKTIGA, SOM VI Ä STOLTA ÖVE, OCH SOM TYDLIGT SIGNALEA VÅ STAKA LOKALA KOPPLING.

6 STEN TÖNSTEN VICE VD DAG NODSTÖM VD

7 SOM LÖNSAM SPABANK KAN VI OCKSÅ AGEA SOM SAMHÄLLSMOTO. DE SENASTE TIO ÅEN HA VI AVSATT ÖVE 85 MILJONE KONO TILL OLIKA SAMHÄLLSSATSNINGA I VÅ BYGD. ÅETS LOKALA BANK I år är det 155 år sedan Matilda Sofia Öhman som första kund satte in tre sparade riksdaler i oslagens Sparbank. Det är också 1 år sedan banken, Norrtäljes första, fick ett eget hus mellan Stora Brogatan och Danskes Gränd, och där vi fortfarande finns kvar. Den långa historien som bank och samhällsmotor har därmed byggts på med ytterligare ett år. Ett år,, som trots en svag ekonomisk utveckling i stort och en del orosmoln lokalt, gett bankens hittills starkaste resultat. Bakom resultatet ligger förstås stort förtroende från våra kunder, vilket vi är ständigt tacksamma för, och hårt arbete från våra medarbetare. En stark finansiell ställning ger inte bara banken stabilitet och växtkraft, utan också trygghet för våra kunder. En framgångsrik bankverksamhet gör det också möjligt för oss att fortsätta ta vårt samhällsansvar och bidra till ett attraktivt och öppet oslagen i tillväxt vår vision. Som lokal sparbank är vår uppgift att skapa förutsättningar för lokal ekonomiskt och socialt hållbar tillväxt, att hjälpa våra kunder till en sund och hållbar ekonomi. Men som lönsam sparbank kan vi också agera som samhällsmotor. De senaste tio åren har vi avsatt över 85 miljoner kronor till olika samhällssatsningar, pengar som gått tillbaka till vår bygd för att gynna en långsiktigt hållbar utveckling och tillväxt i roslagen. Huvuddelen av dessa medel har hanterats av bankens stiftelser för utveckling av näringsliv, kultur, forskning, utbildning och ungdomsboende. Deras verksamhet beskrivs därför också i den hållbarhetsredovisning som för är en del av årsredovisningen vilket för mig bara understryker den starka koppling som finns i en sparbank mellan bank och samhällsnytta. I december utsågs oslagens Sparbank till Årets Lokala Bank av tidningen Privata Affärer. En utmärkelse som förpliktigar, som vi är stolta över, och som tydligt signalerar vår starka lokala koppling. Vi är en närproducerad bank, där kunderna och kommuninvånarna har yttersta beslutsrätten genom bankens huvudmän. Det är de som exempelvis väljer bankens styrelse, även den med stark lokal koppling till vår bygd, vilket också framgår av bilderna i denna årsredovisning. Konjunkturbedömarna hos vår samarbetspartner Swedbank ser 214 som ett år där tillväxten i Sverige tar fart, och BNP kommer att växa med 3,1 procent. Tillväxten drivs av inhemsk efterfrågan med ökande investeringar och god konsumtionsutveckling medan exporttillväxten hålls tillbaka av ett krisdrabbat Europa. Ljusare framtidsutsikter, men ändå stor osäkerhet för många hushåll och företag. Därför vill vi fortsätta stå för det som allt fler kunder efterlyser, inte minst av sin bank; långsiktighet, sparsamhet och djup lokal förankring. Gamla värden som åter kommit till heders och som vi vill kombinera med personlig service och moderna tekniska hjälpmedel. Aldrig har det ju varit så lätt som nu att komma i kontakt med sin bank! Med ett starkt i ryggen och hög andel nöjda kunder (enligt Svenskt Kvalitetsindex ) är vi redo att ta den snart 2 år gamla sparbanksidén vidare ett år till - idén om en närproducerad bank som aktivt och ansvarsfullt bidrar till sitt samhälle och sina kunders utveckling. Dag Nordström, VD VD-OD / 3

8 ATT ÖKA KUNSKAPEN HOS UNGA OM SPAANDE OCH PIVATEKONOMI Ä EN DEL AV VÅT ANSVA SOM BYGDENS LOKALA BANK. GENOM VÅ UNGDOMSKLUBB UNG8242 OCH BESÖK PÅ SKOLO VÄLKOMNA VI UNGA TILL SAMTAL OM LÖN, SPAANDE OCH OLIKA BANKTJÄNSTE. I EN ALLT ME DIGITALISEAD VÄLD Ä DET VIKTIGT ATT VÄNA OM DET MÄNSKLIGA MÖTET. VI VET ATT DE STOA OCH VIKTIGA BESLUTEN VILL MAN DISKUTEA ÖGA MOT ÖGA MED EN MÄNNISKA AV KÖTT OCH BLOD. PESONLIGA MÖTET Även om det har blivit allt lättare att göra vardagliga bankärenden själv, när och var man vill med hjälp av mobiler och internet, vill de allra flesta fortfarande diskutera sina största och viktigaste beslut öga mot öga med en människa av kött och blod. Valet av bank är därför i hög grad en fråga om förtroende och personliga relationer. Det har alla kundhetsnöjdhetsmätningar visat i många år och vi vet att det även gäller för våra kunder. Med kontor i Norrtälje kommuns fyra största orter är vi och våra rådgivare alltid nära. Och ofta: Vårt huvudkontor i Norrtälje är öppet kl 1-18 alla vardagar och även på övriga kontor finns tid för personlig rådgivning utanför kassans öppettider 1-15 (längre torsdagar). Dessutom går det numera lika bra att få personlig rådgivning per telefon med någon av rådgivarna på vår telefonbank i Norrtälje öppen kl 7-19 alla vardagar för alla kunder med kostnadsfria tjänsten Telefonbanken Personlig Service. Ytterligare en satsning när det gäller det personliga mötet är vårt servicelöfte om en årlig genomgång av ekonomin för alla kunder med vardagspaketet Nyckelkund. Då kan man i lugn och ro diskutera igenom frågor om sparande på kort och lång sikt, pensionssparande, livförsäkringar, sakförsäkringar, trygghetsförsäkringar, lån osv. Den personliga rådgivaren är också ett stöd inför t ex köp av bostad. Även i koncepten Premium (för privatkunder med större och/eller mer krävande affärer och servicebehov) och Bättre Affärer (för företagskunder) är personliga möten med en egen bankman en grundbult. Självklart har våra kunder också tillgång till den övriga specialistkompetens som finns i banken inom områden såsom försäkring, värdepapper, skatter och juridik. Här kommer ny teknik att göra det ännu enklare för kunder på alla våra kontor att snabbt komma i kontakt med våra specialister! lanserade oslagens Sparbank ungdomsklubben Ung8242. Där vill vi göra det enkelt för dig som är år att komma in och prata bank, börja spara, skaffa mobilbank, kort med mera. Våra medarbetare åker också ut i skolor och till föreningar och informerar unga om privatekonomi vad man ska tänka på när man får lön, hur man sparar, inför första boendet med mera. Det personliga mötet är dock inte bara begränsat till våra kontor eller telefon eller via Facebook. Nya och gamla kunder möter oss också ofta på de många event som varje år arrangeras runt om i oslagen: Festivaler, konserter, idrottsevenemang, kulturarrangemang och självklart bankens egna evenemang som Sparbanksdagen och Sparbanksloppet. 4 / PESONLIGA MÖTET

9 JAG VILL SKAPA EN BA STUKTU FÖ STYELSEABETET OCH EN TILLÅTANDE ATMOSFÄ I STYELSEUMMET DÄ ALLA FÅ CHANS ATT UTTYCKA SINA SYNPUNKTE. KUT PETTESSON, ODFÖANDE POFESSO I LIMNOLOGI

10 JAG BINNE BLAND ANNAT FÖ FÅGO SOM HANDLA OM HU VI KAN UTVECKLA VÅT SAMHÄLLSENGAGEMANG OCH ATT VÅ AVSÄTTNING TILL SAMHÄLLSNYTTIGA ÄNDAMÅL FÖDELAS PÅ ETT SÄTT SOM GE STÖST SAMHÄLLSNYTTA FÖ VÅ BYGD. ÅSA ANDESSON CIVILINGENJÖ

11 ATT GÖA AFFÄE PÅ BUSSEN, BETALA ÄKNINGA MITT I NATTEN, ELLE GÖA EN SNABB PENGAÖVEFÖING I BUTIKSKÖN Ä INGET POBLEM IDAG Ä KANALENA IN I BANKEN GÄNSLÖSA. MED INTENET- BANK, MOBILBANK OCH VÅA APPA KAN DU SOM KUND SJÄLV VÄLJA NÄ, VA OCH HU DU VILL HA KONTAKT MED BANKEN. NYA VÄGA IN I BANKEN Trots våra 155 år i oslagen vill vi också vara en modern bank för våra kunder. En bank där kunden själv väljer när, var och hur kontakten med banken sker. Och det har aldrig varit enklare än idag! Internetbank, mobilbank och våra appar gör i dag att det finns många vägar in i banken vägar som är öppna dygnet runt, året runt och nåbara var kunden än befinner sig. De nya, moderna kanalerna är gränslösa. Tack vare dem kan fler välja att behålla oslagens Sparbank som sin bank exempelvis ospiggar som flyttar på grund av studier eller arbete. oslagens Sparbank är en sparbank, ett självständigt företag med en egen styrelse, men tack vare ett nära samarbete med Swedbank kan vi hänga med i den snabba teknik- och produktutvecklingen och erbjuda ett komplett sortiment av tjänster. Vårt samarbete med Swedbank symboliseras med myntet som du ser tillsammans med vårt namn oslagens Sparbank. Vi har många gemensamma erbjudanden med Swedbank och då är avsändaren Swedbank och sparbankerna eller ibland bara Swedbank. Vi sätter dock våra egna priser och villkor vilket gör att vi kan överträffa storbankerna i det mesta. Dessutom ger vi tillbaka pengar till bygden i form av sponsring, stipendier och bidrag. Exempel på det är e-sparkontot med en av marknadens bästa sparräntor, barn- och ungdomssparkontot (BUS) som både ger bra ränta och en köplats till ungdomsboende, Mastercard-kortet classic med unika rabatter från oslagens företagare och förmånliga lån för miljö-, VA- och energiinvesteringar. Bank-, betal- och kreditkort har länge varit enkelt, tryggt och säkert att använda för betalningar. kompletterades de av Swish en bankgemensam app som gör det snabbt och enkelt att överföra pengar mellan olika konton, via mobilnumret! Smidigt när man ska dela på en nota, samla in pengar till uppvaktning etc. Till sommaren 214 planeras också en variant av Swish för företag och föreningar. När många andra banker har valt att avskaffa sin kontantservice, har oslagens Sparbank valt att ha kvar den för sina kunder. Glädjande upptäcker dock allt fler att kontanter inte bara är omständigt, utan också bankbranschens största miljöbov på grund av alla transporter. Under har det nystartade, bankgemensamt ägda, bolaget Bankomat AB övertagit ansvaret för även vår banks uttagsautomater. NYA VÄGA IN I BANKEN / 7

12 STAKAE ESULTAT TOTS ÖKAD KONKUENS oslagens Sparbank kan se tillbaka på som ett år med fortsatt volymtillväxt och ett förbättrat resultat. Tillväxten i bankens affärsvolym 2 5 blev 3% och rörelseresultatet uppgick till 86 mkr. Under ljusnade den globala konjunkturen och i Sverige, och till viss del även i oslagen, affärsvolym ökade efterfrågan både på investeringar och konsumtion. iksbanken sänkte reporäntan från 1% till,75% och banken sänkte sina kundräntor 2 vid två tillfällen. 2 Under 214 kommer den svenska tillväxten troligtvis att 25 öka, men på grund av den låga inflationen kommer det sannolikt att dröja till en bit in i 215 innan iksbanken höjer reporäntan igen. 1 5 En sparbank har inga aktieägare. Istället delas en del av årets vinst ut till allmännyttiga ändamål. Årets avsättning till allmännyttiga ändamål 1 fondvolymer 15 föreslås bli 4 mkr, vilket motsvarar ca 5% av bankens resultat efter skatt. 15 esterande del av vinsten förs över till bankens eget kapital, där det 1 bland annat 5bidrar till att täcka de risker som banken är exponerad för och därigenom skydda insättarnas pengar. Bankens kapitaltäckningskvot uppgick vid årets slut till 1,92 vilket är en förbättring jämfört med. En kapitaltäckningskvot på 1,92 kan beskrivas som att oslagens Sparbank har 5 mer kapital än vad som krävs enligt lag för att täcka de risker banken är exponerad för. Kravet är en kapitaltäckningskvot på rörelse resultat affärsvolym nr ESULTAT 29 inlåning välgörenhet 21 affärsvolym 6 affärsvolym nr örelseresultatet fondvolymer blev 86 mkr jämfört med 61 mkr föregående år, en ökning med 41%. äntenettot försämrades på grund av ökad konkurrens 15 och det låga ränteläget, samtidigt som provisionsnettot stärktes genom 2 ökad kundaktivitet. Totala kostnader ökade något 3 medan kreditförlusterna minskade kraftigt tack vare ett aktivt arbete med kreditkvalitet och kreditprocesser ÖELSEESULTAT, rörelse resultat MK fondvolymer utlåning K/I-talet visar totala kostnader i relation till totala intäkter. Ett lågt K/I-tal är önskvärt. 2 5 inlåning Under ökade bankens K/I-tal något, från 1 6 2,57 för till,58 i år rörelse resultat K/I-TAL KI-tal 1 välgörenhet % 64% 62% 6% % % inlåning Årets avsättning till samhällsnyttiga ändamål föreslås bli 4 mkr, 6 vilket utgör ca 5 % av resultatet efter skatt. De senaste tio åren har banken därmed 5 bidragit med ca 85 mkr till utvecklingen mot ett attraktivt och öppet oslagen i tillväxt. 4 1 utlåning välgörenhet AVSÄTTNING TILL SAMHÄLLSNYTTA, MK 8 KI-tal % / VISUELL EKONOMI % 62% 6% 58% 56% utlåning KI-tal

13 AFFÄSVOLYM fondvolymer 2 5 rörelse resultat 1 fondvolymer rörelse resultat oslagens Sparbanks affärsvolym utgörs av de kundvolymer som banken förvaltar och förmedlar. Av den totala affärsvolymen återfinns delar av den totala utlåningen och inlåningen i bankens egen balansräkning. Övriga delar av affärsvolymen, såsom till exempel utlåning förmedlad till Swedbank Hypotek och fonder via Swedbank obur, ligger utanför bankens balansräkning. Affärsvolymen har ökat med 3% under året och uppgick vid årets slut till mkr. Affärsvolymens storlek påverkas dels av förändring av utlåning och inlåning, dels av börsutvecklingen som har en stor inverkan på bland annat fondvolymerna AFFÄSVOLYM, affärsvolym MK affärsvolym nr inlåning välgörenhet 29 6 Under året ökade inlåningen med 4% eller 233 mkr. En av sparbankernas främsta uppgifter är att främja sparande och en sund och hållbar ekonomi för kunderna och samhället. Banken har därför ett flertal sparkonton med konkurrenskraftiga räntor som är anpassade till kundernas olika behov. inlåning 5 INLÅNING, MK 6 fondvolymer välgörenhet rörelse re Bankens utlåning finns dels i egen portfölj, dels förmedlad till Swedbank Hypotek. Under minskade den totala utlåningen med 1% eller 147 mkr. Minskningen beror bland annat på att banken under fokuserat på att både öka kreditkvalitet och minska kreditriskerna, vilket även innebär ett fokus på sund och hållbar ekonomi för våra kunder utlåning UTLÅNING, affärsvolym MK 2 1 utlåning inlåning affärsvolym KI-tal nr KI-tal väl Swedbank Hypotek oslagens Sparbank De fondvolymer som banken förmedlar till Swedbank obur uppgick vid årsskiftet till mkr, en ökning med 18% eller 377 mkr jämfört med. Ökningen beror både på ett positivt nettosparande men även på den positiva marknadsutvecklingen (börsen) FÖMEDLADE fondvolymer FONDVOLYME, MK utlåning rörelse resulta KI-ta inlåning 6 2 VISUELL EKONOMI / välgöre.56

14 HÅLLBAHETS EDOVISNING

15 ATT VEKA FÖ EN LÅNGSIKTIGT SUND OCH HÅLLBA EKONOMI, OCH ÄVEN FÖ SOCIAL HÅLLBAHET DET HA VAIT GUNDEN FÖ OSLAGENS SPABANK SEDAN STATEN ATT VAA SPABANK Ä ATT VAA BÅDE BANK OCH SAMHÄLLSMOTO OCH DÄMED BLI VÅT ENGAGEMANG I UTVECKLINGS- OCH HÅLLBAHETSFÅGO NÅGOT SJÄLVKLAT P5 * VÅ SYN PÅ HÅLLBAHET Som lokal sparbank är oslagens Sparbanks egen framtid starkt sammankopplad med utvecklingen i bankens verksamhetsområde. Detta speglas också i bankens vision ett attraktivt och öppet oslagen i tillväxt. För oss innebär hållbarhet (SO1)*: EKONOMISK HÅLLBAHET - att skapa förutsättningar för, och stödja, ett gott företagsklimat samt att främja en sund och hållbar ekonomi för våra kunder, såväl privat som företag. EKOLOGISK HÅLLBAHET - att medverka till att minimera påverkan på naturen och människors hälsa genom egna åtgärder och positiv inspiration för regionens aktörer. SOCIAL HÅLLBAHET - att vara en god arbetsgivare för våra anställda och förvalta och vidareutveckla goda relationer med våra samarbetspartners inklusive kunder och leverantörer. Men det handlar också om att bidra till att göra oslagen till en plats som ännu fler vill bo, leva och verka i. En sparbank har inga enskilda ägare eller enskilda vinstintressen. Därför kan en del av den årliga vinsten istället lämnas tillbaka till det lokala samhället. De senaste tio åren har oslagens Sparbank på detta sätt lämnat över 85 miljoner kronor i stöd och bidrag till aktiviteter, projekt och organisationer som verkar för oslagens utveckling och till- växt. Huvuddelen av dessa medel har hanterats av bankens tre stiftelser för samhällsnytta. Deras verksamhet beskrivs därför också i denna hållbarhetsredovisning. Sedan 22 är banken miljöcertifierad enligt ISO 141 och sedan 28 är banken också klimatneutral (espect Sverige). Vårt hållbarhets- och samhällsarbete redovisas sedan 29 i en årlig hållbarhetsredovisning enligt den internationella standarden GI (Global eporting Initiative). Årets hållbarhetsredovisning är framtagen enligt GI 3. Från 214 är ambitionen att rapportera enligt den nya modellen G4. Denna hållbarhetsrapport är vår femte hållbarhetsredovisning enligt GI. Vi redovisar på C nivå enligt GI:s riktlinjer. apporteringsperioden följer kalenderår 3.1*, 3.3*, 3.11*. Denna redovisning omfattar hela oslagens Sparbank utan avgränsningar 3.6*, 3.7*, 3,8*. Inga avgränsningar har gjorts i jämförelse med utgåvan för, publicerad i mars 3.2*. Indikator för vattenförbrukning EN8 har tillkommit sedan föregående hållbarhetsredovisning () 3.1*. Vilka policydokument banken har, och hur de är kopplade till de olika hållbarhetsaspekterna, framgår också av denna redovisning. Eftersom hållbarhetsarbetet är en integrerad del av bankens verksamhet är hållbarhetsredovisningen för en del av den samlade årsredovisningen för oslagens Sparbank. Hållbarhetsredovisningen är framtagen enligt bankens instruktion för denna process. Arbetet har letts av kommunikationsavdelningen med stöd av ansvariga för miljö, H och ekonomi 3,5*. Kontaktperson, Sten Törnsten, vvd 3.4* * Se GI-INDEX SID: VÅ SYN PÅ HÅLLBAHET / 11

16 EKONOMISK HÅLLBAHET HIT Ä ALLA LIKA VÄLKOMNA OAVSETT HU STOA ELLE SMÅ BELOPP MAN Ö SIG MED. VEM SOM HELST SKA HA MÖJLIGHET ATT BYGGA SIG EN EGEN FAMTIDA TYGGHET, DET HA ALLTID VAIT MÅLET FÖ OSLAGENS SPABANK. STYANDE DOKUMENT SPABANKSPOLICY ISKPOLICY POLICY INTEN STYNING IKTLINJE FÖ SPAANDE IKTLINJE FÖ LIKVIDITETSISKE IKTLINJE FÖ MAKNADSISKE IKTLINJE FÖ OPEATIVA ISKE IKTLINJE FÖ KEDITISKE oslagens Sparbank Norrtäljes första bank - öppnade den 2 juli 1859 och blev snabbt populär. edan första dagen stod 2-talet kunder, varav en majoritet för övrigt var pigor, i kö för att sätta in sina sparade slantar. Längst fram i kön stod pigan Mathilda Sofia Öhman för att sätta in tre riksdaler. Där står hon kvar, 155 år senare, i form av en staty utanför huvudkontoret i Norrtälje en symbol för sparsamhet och långsiktighet. information, se bankens ekonomiska årsredovisning på sidan 28 och framåt. oslagens Sparbank är inte bara Norrtäljes första, utan också största, bank. I Norrtälje kommun har vi idag fler anställda och lika många kontor (fem) som konkurrenterna sammanlagt. Våra kunder har därmed alltid nära till sin bank. Dessutom förstärks och kompletteras tillgängligheten av exempelvis telefonbanken (öppen alla vardagar klockan 7-19), internet, mobilbank och andra moderna kanaler. Sommaren (liksom ) körde också vårt rullande bankkontor, bankbussen, under fem sommarveckor till fasta hållplatser från Ljusterö till Grisslehamn, tre dagar i veckan. Från tidigt 19-tal bedrev landets sparbanker omfattande information och utbildning kring sparande. Då startades exempelvis barnens tidning Lyckoslanten. Men behovet av privatekonomisk utbild- Idag betyder Ekonomisk hållbarhet för oss framför allt ansvar för: * * * * Förvaltningen av bankens kapital och insättarnas (spararnas) medel Lättillgängliga banktjänster i hela vårt område Att bidra till en sund ekonomi för våra kunder Information och utbildning kring sparande, inte minst för barn och ungdomar Sedan många år är oslagens Sparbank en bank med stabil ekonomi och trygga finanser. När det gäller nyckeltal som kapitaltäckning och likviditet ligger banken klart över myndigheternas krav. För mer TILLSKAPAT OCH FÖDELAT EKONOMISKT VÄDE EC1 DIEKT TILLSKAPAT EKONOMISKT VÄDE, TK Intäkter FÖDELAT EKONOMISKT VÄDE, TK örelsekostnader Löner och ersättnittningar till anställda Betalningar till finansiärer Betalningar till den finansiella sektorn Investeringar i samhället 8 BEHÅLLET EKONOMISKT VÄDE / EKONOMISK HÅLLBAHET

17 ning har bara ökat sedan figurerna Spara och Slösa såg dagens ljus. oslagens Sparbank försöker ta sitt ansvar för bygdens ungdomar och unga vuxna genom att erbjuda skolor och föreningar kostnadsfria föreläsningar. I mars lanserades även UNG8242, en ekonomisk klubb för ungdomar år med erbjudanden, information, föreläsningar, tävlingar och evenemang. Första året lockade UNG8242 som också har ett eget rum på bankens huvudkontor i Norrtälje närmare 3 medlemmar. Konceptet var också en viktig faktor bakom utmärkelsen Årets Lokala Bank från tidningen Privata Affärer! Stödet till aktiviteter såsom Ung Företagsamhet och Egen Sommar, bidrar också till ökad kunskap om företagandets villkor bland yngre människor. I Ung Företagsamhet får gymnasieelever under ett år driva ett eget företag. Omkring 12 elever i oslagen gör detta varje år. Banken bjuder på alla företagstjänster och arrangerar olika inspirationsaktiviteter. Egen Sommar startades av banken som en del av 15-årsjubiléet år 29. Aktiviteten liknar UF till del men är öppen för alla ungdomar år. I Egen Sommar skapar ungdomarna sitt eget sommarjobb med stöd från banken, utbildning från Nyföretagarcentrum med flera. Egen Sommar har de senaste åren också fått stöd från fler andra lokala företag och Norrtälje kommun. Hösten började banken tillsammans med Norrtälje-profilen Bengt Ericsson som programledare i närradiokanalen adio oslagen programmet Pengarna och livet. Under blev det närmare 2 program om sparande, placeringar, bostadsköp, familjejuridik, skogs- och lantbruk, konjunktur med mera! Programmen går också att lyssna på live eller i efterhand - som webradio på radioroslagen.se. MIN STOA PASSION Ä FÅGO OM HU VI KAN AGEA FÖ ATT SKAPA EN INTESSANT LANDSBYGD FÖ KOMMANDE GENEATIONE. I BANKENS STYELSE TILLFÖ JAG KUNSKAP OCH FÖSTÅELSE FÖ ALLA TYPE AV LANT- OCH SKOGSBUKSFÅGO. MATS EIKSSON LANTMÄSTAE

18 FÖUTOM ATT JAG FÄSTE STO VIKT VID EKONOMI- OCH PESONALFÅGO Ä JAG STAKT ENGAGEAD I FÅGESTÄLLNINGA KING HU VI KAN FÖDELA VÅA SAMHÄLLSAVSÄTTNINGA TILL POJEKT OCH AKTIVITETE SOM BIDA TILL ETT FOTSATT LEVANDE OSLAGEN. ALEKSANDA SNDOVIC POCESSOPEATÖ OCH FACKLIG ODFÖANDE

19 EN1 EKOLOGISK HÅLLBAHET SOM LOKAL BANK TA VI VÅ DEL AV ANSVAET FÖ MILJÖN. EN BANK HA VISSELIGEN INGEN STÖE DIEKT MILJÖPÅ- VEKAN, MEN FÖ OSS Ä ÄNDÅ EKOLOGISK HÅLLBAHET EN STATEGISK FÅGA. VI Ä NÄMLIGEN ÖVETYGADE OM ATT ETT LÅNGSIKTIGT MILJÖABETE Ä BA FÖ VÅA KUNDE OCH FÖ BYGDENS FAMTID. STYANDE DOKUMENT SPABANKSPOLICY MILJÖPOLICY KOMMUNIKATIONSPOLICY ISKPOLICY Som lokal bank tar vi vår del av ansvaret för miljön. En bank har visserligen ingen större direkt miljöpåverkan, men för oss är ändå ekologisk hållbarhet en strategisk fråga. Vi är nämligen övertygade om att ett långsiktigt miljöarbete är bra för våra kunder och för bygdens framtid. Att verka för ekologisk hållbarhet är dessutom något som rimmar väl med våra grundläggande värderingar och vår verksamhet i övrigt: * * * Att vara sparbank har alltid handlat om att främja sparsamhet, vilket även gäller naturens resurser. Vår vision om ett attraktivt och öppet oslagen i tillväxt innebär att vi vill värna om oslagens miljö och en tillväxt som är långsiktigt hållbar. Som bank och ett av vår bygds större företag har vi ett särskilt ansvar, samtidigt som vi också vill påverka kunskap och attityder hos våra kunder. STÄNDIGT PÅGÅENDE MILJÖABETE oslagens Sparbanks miljöarbete är en del av den dagliga affärsverksamheten och vi arbetar med konkreta miljöförbättringar, såsom minskad kontanthantering. Som miljöcertifierad och klimatneutral bank, strävar vi alltid mot att förbättra oss och minska vår energi- och resursförbrukning. edan 22 blev vi certifierade enligt ISO141 och bedriver därför ett systematiskt miljöförbättringsarbete. Styrelsen fastställer årligen de övergripande målen och i vardagen hålls miljöarbetet levande av de miljöombud som finns bland medarbetarna på alla kontor och avdelningar. Vårt andra steg i att arbeta för ekologisk hållbarhet tog vi 28 då vi som Sveriges första bank blev klimatneutrala. Det innebär bland annat att vi arbetar för att förenkla kundernas affärer på ett sätt som gör att resursåtgången minskar genom detta förbättrar vi samhällets ekologiska hållbarhet och våra kunders ekonomi. Vi vill även minska vår påverkan på miljön och kompenserar för de utsläpp vi står för i verksamheten direkt och indirekt. I samarbete med företaget espect Climate inventerar vi våra koldioxidutsläpp och klimatkompenserar för de utsläpp vi gjort under året. För uppgick de samlade koldioxidutsläppen till 116,1 ton, som kompenserades i klimatprojekt Kikonda Forest eserve i Uganda. ÖKA KUNDENAS MEDVETANDE EN6 EN7 I vårt miljöarbete försöker vi påverka andra, främst kunder och leverantörer, att bidra till en bättre miljö. I vardagen sker detta bland annat genom att hjälpa kunderna till att använda andra betalningsmedel än kontanter. 71,5% av våra företagskunder och 8,1% av privatkunderna har nu uppmärksammat att vi arbetar aktivt för miljön i oslagen. MILJÖAKTIVITETE Hållbarhetstänkandet ska prägla vardagen både i affärsverksamheten och internt, men vid ett par tillfällen varje år har vi extra mycket fokus på miljön. Bland annat under Hållbarhetsveckan som har kommit att bli vårt flaggskepp inom Ekologisk Hållbarhet. anordnades Hållbarhetsveckan vecka 4 med aktiviteter såsom utdelning av hållbarhetspris till Montessoriskolan i Norrtälje och ett välbesökt frukostseminarium med tema Hållbarhet ekonomiskt lönsamt för mitt företag?. Dessutom uppmuntrades våra kunder att starta eller EKOLOGISK HÅLLBAHET / 15

20 höja sitt fond- och försäkringssparande med minst 3 kr för att få en kasse med närproducerade varor från oslagsmat. För andra året i rad uppmuntrades även bankens medarbetare och chefer att minska sin påverkan på miljön genom att under Hållbarhetsveckan ta sig till arbetet genom exempelvis samåkning, åka kollektivt eller cykla. Det gav en positiv effekt och ledde till att vi under veckan minskade våra utsläpp. VÅ MILJÖPÅVEKAN EN6 EN7 EN26 EN29 oslagens Sparbanks direkta påverkan består framför allt av energikonsumtion, tjänsteresor och transporter samt pappersförbrukning. Sedan slutet av 199-talet har banken arbetat aktivt med att minska energiförbrukningen, och från till minskade den sammanlagda energiförbrukningen med 95 mwh. I mars uppmärksammade vi Earth Hour som går ut på att släcka all belysning under en timme, något som vi gjorde på alla kontor. Under flera tillfällen under sensommaren & hösten anordnas skördemarknader i Societetsparken i Norrtälje i samarbete med oslagsmat. Enligt vår instruktion för tjänsteresor ska miljöpåverkan beaktas vid val av ressätt vid tjänsteresa. Det innebär att när så är möjligt väljer vi till exempel buss framför bil, tåg framför flyg, hyrbil miljöklass 1, elektroniska biljetter istället för pappersbiljetter och samåkning. Telefonkonferenser ska alltid övervägas som ett alternativ till tjänsteresa. Årets nyhet var våra digitala skärmar istället för tryckta affischer som finns i alla kundmötesrum och allmäna ytor. Under kundmötet kan en slinga med enbart fokus på vårt hållbarhetsarbete visas för våra kunder. Det är ett enkelt och modern sätt att belysa det vi gör. För alla upphandlingar gäller bankens Instruktion för Inköp, som ställer krav på att miljöpolicyn ska beaktas och att inköp bör göras av en leverantör som har ett miljöarbete, helst ett miljöcertifierat företag. Företag i vårt närområde ska om möjligt också prioriteras. Egen bil är det vanligaste transportmedlet för resor till och från arbetet. Trots det minskade bilpendlingen, men däremot ökade klimatpåverkan beroende på vilket drivmedel som använts. apporteringen har under varit frivillig avseende pendling, cirka 65 % av bankens medarbetare har svarat. PODUKTE OCH TJÄNSTE MED MILJÖPOFIL EN6 EN26 oslagens Sparbank har i samverkan med Swedbank ett stort utbud av miljöinriktade produkter och tjänster för privatpersoner och företag. På sparaområdet finns ett antal miljö- och etikfonder som förvaltas av Swedbank obur. Betal- och kreditkort är en viktig produkt för att främja miljön långsiktigt, genom att minska kontanthanteringen. På lånaområdet har banken utvecklat ett eget Energilån för privatpersoner som vill göra förbättringar på sin fastighet utifrån ett miljöperspektiv, t ex ett VA-lån för investeringar i vatten och avlopp. AVFALL EN22 Allt som källsorteras, enligt tabellen Samtek källsorterat, går till återvinning. Farligt avfall består framför allt av kasserade datorer och skärmar och hanteras miljövänligt i samarbete med extern leverantör. VATTENFÖBUKNING, ÅTEVINNING, MÅL OCH UTFALL, ENEGIFÖBUKNING SAMT KLIMATPÅVEKAN ANGETT I EXAKTA VÄDEN VATTENFÖBUKNING2 EN 8 OT Norrtälje Älmsta TOTALT Mäts endast i Norrtälje CK och Älmsta, då det ingår i hyran på bankens tre andra kontor. 1 6 / EKOLOGISK HÅLLBAHET EN 22 (KG) (KG) FÖBUKNING KBM 2 SAMTEK KÄLLSOTEAT Pappersförpackningar Wellpapp Plastförpackningar Metall Glas eturpapper- tidningar Brännbart - fjärrvärme

21 TABELL MÅL OCH UTFALL EN7 MÅL UTFALL UTFALL Minska CO2 - utsläpp 116,1 ton 92,27 ton Öka kundernas medvetenhet om oslagens Sparbanks miljöarbete (enligt Svensk kvalitetsindex) 8,1% (privatkunder) 71,5% (företagskunder) 52% (privatkunder) 56% (företagskunder) MÅL 214 För 214 är bankens övergripande miljömål att minska nivån av CO2 -utsläpp INDIEKT ENEGIFÖBUKNING FÅN TJÄNSTEESO EN17 EN29 FÖBUKNING (KM) Flyg Tåg Buss Hyrbil, taxi, privatbil TOTAL KLIMATPÅVEKAN (TON CO2 EQV)* ,81 <,1,46 5,28 5,67 <,1,46 1,3 22,72 <,1,78 4, ,56 7,43 27,9 * CO2 ekvivalenter omfattar metangas, lustgas och koldioxid INDIEKT ENEGIFÖBUKNING FÅN PENDLINGSESO EN17 EN29 FÖBUKNING (KM) KLIMATPÅVEKAN (TON CO 2 EQV)* Buss Bil ,42 76,69 5,66 73,3 4,82 79,88 TOTAL ,11 78,69 84,7 * CO2 ekvivalenter omfattar metangas, lustgas och koldioxid INDIEKT ENEGIKONSUMTION PE KÄLLA EN4 EN16 FÖBUKNING (MWH) KLIMATPÅVEKAN (TON CO2 EQV)* Elektricitet Bra Miljöval Fjärrvärme ,2 4,51,2 2,2,2 2,48 TOTAL ,52 2,22 2,5 927 * CO 2 ekvivalenter omfattar metangas, lustgas och koldioxid 1 Förbrukningen av fjärrvärme har minskat från, men omvandlingsfaktorn har förändrats därav det högre värdet. EKOLOGISK HÅLLBAHET / 1 7

22 SO SOCIAL HÅLLBAHET VI VILL ATT FLE MÄNNISKO SKA BO, VEKA OCH LEVA I OSLAGEN. SOM BANK KAN VI BIDA TILL DET GENOM ATT TA VÅT SAMHÄLLSANSVA OCH GÖA DET ENKLAE ATT LEVA OCH BYGGA SIN FAMTID HÄ. STYANDE DOKUMENT SPABANKSPOLICY MILJÖPOLICY POLICY FÖ EGELEFTELEVNAD ETIKPOLICY PESONAL- OCH OGANISATIONSPOLICY MED UNDELIGGANDE IKTLINJE KOMMUNIKATIONSPOLICY IKTLINJE FÖ SAMHÄLLSABETE Vår vision är ett attraktivt och öppet oslagen i tillväxt. Vi tror att närvaron av banken och dess verksamhet i sig kan bidra till att göra det enklare att leva och bygga sin framtid i oslagen, men vi stöder också projekt och samarbeten som kan förbättra infrastruktur och andra grundläggande förutsättningar, inte minst en bra skola. oslagens Sparbank har tre stiftelser för aktiviteter inom samhällsnyttan: * * * oslagens Sparbanks stiftelse för forskning och utbildning oslagens Sparbanks stiftelse för näringsliv och kultur oslagens Sparbanks stiftelse för ungdomsboende i oslagen Stiftelserna, som är juridiskt oberoende organisationer, baserar sin verksamhet på vinstavsättningar från oslagens Sparbank. Sedan starten har de två bidragsstiftelserna delat ut över 5 miljoner kronor i bidrag, stöd och stipendier. NÅGA EXEMPEL FÅN : Teaterföreställningen Trollet med den gula kepsen sågs av 5-6 barn i åldrarna 3-9 år i oktober. Stiftelserna bjöd på teater och transport som en uppföljning av fjolårets succé med barnteatern Spara & Slösa. Ljus i ån - en dekorationsljussättning som invigdes i december och som ska göra Norrtälje till en mer attraktiv stad att vandra, handla och stanna i, även vintertid. I samarbete med MK-Illumination och Norrtälje kommuns Gatu-och parkavdelning. sstiftelserna subventionerar vidare skolorna med studiebesök hos Pythagoras museum, Vikingabyn Storholmen, Erkenlaboratoriet (vattendagar), Norrtälje Naturvårdsstiftelsen (miljö och naturdagar) och Färsna 4 H-gården (djurdagar). sstipendier till ungdomsledare, stipendier för studieresor, projektarbeten (skolan) utlandsstudier och utbytesstudenter, samt körstipendium (delades ut i samband med ett lokalt Körslag i maj ). 2 hjärtstartare till föreningar, hembygdsgårdar med flera. 8 kronor till Erkenlaboratoriet och Uppsala Universitet för fortsatt forskning i och kring sjön Erken. Huvudsponsor för Ostindienfararen Götheborgs besök i Norrtälje hamn i månadsskiftet augusti-september. UNGDOMSBOENDE Stiftelsen oslagens Sparbanks Ungdomsboende i oslagen instiftades 27 och erbjuder hyreslägenheter till ungdomar mellan 18 och 29 år. Bankens barn- och ungdomskonto (BUS-kontot) ger därmed inte bara konkurrenskraftig ränta, utan också en köplats till stiftelsens ungdomsboenden. Vid årsskiftet -14 hade stiftelsen 18 lägenheter på Arholmagatan i Norrtälje, två i Drottningdal och 3 studentlägenheter på Campus oslagen i Norrtälje. 18 / SOCIAL HÅLLBAHET

23 JAG ANVÄNDE MIN EFAENHET FÅN ATT HA DIVIT FÖETAG MED MÅNGA ANSTÄLLDA TILL ATT STÄLLA FÅGO OCH KOMMA MED FÖSLAG OM HU BANKEN KAN UPPNÅ UPPSATTA MÅL. DESSUTOM HA JAG HYGGLIG KOLL PÅ SIFFO. MATS HULTIN, VICE ODFÖANDE TEKNISK FYSIKE OCH ENTEPENÖ

24 VIKTIGAST FÖ MIG Ä ATT VI TA VAA PÅ DET UNIKA MED SPABANKSTANKEN SAMTIDIGT SOM VI ANPASSA OSS TILL DAGENS OCH FAMTIDENS NYA FÖUTSÄTTNINGA. ATT VAA LYHÖDA GENTEMOT KUNDE OCH OMVÄLD UTAN ATT TAPPA VÅ SJÄL. EVA PFISTE LÄAE OCH EGEN FÖETAGAE

25 VÅ VISION OM ETT ATTAKTIVT OCH ÖPPET OSLAGEN I TILLVÄXT OMSÄTTS I VADAGEN AV VÅA TE SAMHÄLLSOIENTEADE STIFTELSE. GENOM DEM STÖDE VI EN MÄNGD AKTIVITETE I BYGDEN SÅSOM UNGDOMSBOENDE, IDOTTSFÖENINGA, STÖD TILL LOKALA NÄTVEK OCH EN MÄNGD OLIKA EVENEMANG. ME SAMHÄLLSNYTTA Sparbanksdagen Sparbanksdagen anordnas varje år för familjer, barn och ungdomar. Evenemanget, som alltid hålls den andra lördagen i juni i Societetsparken i Norrtälje, ger dessutom ett stort antal föreningar (mer än 3 stycken!) möjlighet att visa upp sin verksamhet. Sparbanksdagen innehåller också roddtävlingen Mathildarodden och bjuder alltid på en känd artist var det Sean Banan som underhöll de närmare 5 besökarna. Sparbanksloppet Bankens eget motionslopp betonar just motion, inte tävling. I soligt septemberväder lockades 23 barn och vuxna att gå, jogga eller springa allt ifrån några hundra meter (minsta barnklassen) upp till huvudklassens 1 km. Sparbanksloppet genomförs i samarbete med friidrottsföreningen ånäs 4H. Seminarier och föreläsningar Via stiftelsen för forskning och utbildning är oslagens Sparbank en viktig bidragsgivare till Handelshögskolan i Stockholms utbildning Center for etailing på Campus oslagen. Sparbanken försöker också göra Handelshögskolans kompetens och nätverk tillgängliga för näringslivet i oslagen. Under arrangerades fyra öppna frukostföreläsningar som lockade totalt över 35 deltagare. Hallstaviksnätverket Sedan 27 stöder banken Hallstaviksnätverkets arbete med att vända utvecklingen i kommunens norra delar, bygga framtidstro och skapa nya arbetstillfällen. Inspiration imbo De positiva erfarenheterna från bruksorten Hallstavik inspirerade till att också försöka samla alla lokala positiva krafter i kommunens västra delar, i och runt imbo. Det inledande seminariet våren följdes under upp av två välbesökta seminarier om utvecklingen i kommunens västra delar. Välgörande ändamål Banken stöder bland annat Cancerfonden, Aktiva Synskadade, KIS, Ett Narkotikafritt Samhälle, Städa Sverige och Kids Ark (fadderbarn). Vidare har banken samarbetat med de lokala Lionsföreningarna och stöttat alternativa julfiranden för hemlösa. Bankutbildning till Norrtälje? Hösten lämnades (för tredje gången) en ansökan in till Yrkeshögskolemyndigheten om att starta en tvåårig bankutbildning i Norrtälje. Ansökan gjordes på initiativ av sparbanken men stöttades av alla banker i Norrtälje liksom Finansförbundet, Swedbank och Sparbankerna samt SEB. Tyvärr avslogs ansökan igen, i januari 214, av Yrkeshögskolemyndigheten. Hjärtstartare På alla bankens kontor finns sedan en defibrillator hjärtstartare och utbildad personal. Trampolinen oslagens Sparbank adopterade en klass på oslagsskolan höstterminen 21. Eleverna gick då i sjunde klass. Syftet har bland annat varit att eleverna, under en treårsperiod, ska få insikt i och få lära känna oslagens Sparbank som arbetsgivare samt få kännedom om vilka olika yrkesroller som finns hos oss - inför kommande studie/yrkesval. I maj avslutades projektet då klassen gick ut årskurs nio. SOCIAL HÅLLBAHET / 21

26 MEDABETAE FÖ ATT KUNNA BEMÖTA KUNDENA MED VÄNLIGHET, HÖG KOMPETENS OCH BA SEVICE MÅSTE MEDABETANA TIVAS OCH VAA FISKA. VÅ SATSNING PÅ VÄLMÅENDE MEDABETAE INNEBÄ DÄMED ÄVEN EN SATSNING PÅ VÅA KUNDE. STYANDE DOKUMENT PESONAL OCH OGANISATIONSPOLICY POLICY FÖ EGELEFTELEVNAD ETIKPOLICY BANKENS VÄDEINGA VÅA VÄDEINGA LA12 Värderingarna hålls levande i vardagen genom bland annat genom utvecklingssamtal och lönesamtal. Samtliga medarbetare har under året haft minst ett utvecklingssamtal med sin närmaste chef för utvärdering och uppföljning av utfört arbete. Efter samtalen görs individuella utvecklingsplaner för kort och lång sikt. Varje medarbetare har också en befattningsbeskrivning som beskriver vad just den personen har för uppdrag, ansvar och befogenheter. I oslagens Sparbank ska vi bemöta varandra och andra: * Engagerat Positivt Med ömsesidig respekt * Ett av bankens övergripande målområden är motiverade medarbetare. Det följs upp med en årlig intern mätning, Voice, som har hög svarsfrekvens. Mätningen har fram till genomförts på hösten, från 214 genomförs den på våren och därför gjordes ingen Voice kalenderåret. MEDABETAE LA2 LA4 Antal anställda på oslagens Sparbank motsvarade under 97 helårsarbetare. Totalt var 122 personer anställda i banken under året. Av det totala antalet anställda arbetar omkring tre fjärdedelar med direkt kundkontakt och övriga i stabs- och stödfunktioner samt administration. Under har sammanlagt sex personer slutat i banken, tre för att gå i pension och tre för att övergå till andra arbetsgivare. Alla anställda på oslagens Sparbank omfattas av kollektivavtal mellan BAO (bankernas arbetsgivarorganisation) och Finansförbundet eller SACO. Dessa förnyades i slutet av. SATSA PÅ MEDABETANAS HÄLSA Att våra medarbetare är friska är viktigt både för våra kunder och för samhället i stort. oslagens Sparbanks långsiktiga mål när det gäller hälsa och sjukfrånvaro är 8% långtidsfriska (personer med maximalt fem sjukdagar under en tolvmånadersperiod). blev utfallet 73,4% (74,7% föregående år). Ett annat hälsotal vi följer upp, är sjukfrånvaro där målet är maximalt 3,5%. För blev utfallet 2,% att jämföra med totalt 2,7% föregående år. Såväl sjukfrånvaron som andelen långtidsfriska följs upp månatligen. Att satsa på hälsa är självklart för en bank som arbetar för bland annat social hållbarhet. För att förbättra hälsotalen driver banken en fortsättning på de hälsosatsningar som startade redan / MEDABETAE

27 Hälsoarbetet går nu in i slutfasen på den senaste satsningen Hälsoprojekt Målet med detta projekt är att över 8% av medarbetarna ska ha bra eller mycket bra livsstil och hälsodata. Vid den senaste avstämningen gjordes en jämförelse mellan 29 och års hälsotal. 29 hade 63,7% av de anställda bra/ mycket bra livsstil och hälsodata. Vid års mätning hade motsvarande siffra stigit till 87, 9%. Vidare visade 29 års mätning att 69,7% av de anställda upplevde sin hälsa som bra /mycket bra. Vid års mätning hade motsvarande siffra stigit till 9,9 %. MEDABETAFÖENINGA I banken finns två lokala fackklubbar, för Finansförbundet respektive SACO. De har representation i styrelsen och regelbundna samrådsmöten med bankledningen. I banken finns också två medarbetarföreningar, dels fritidsföreningen Umgänget som arrangerar trivselkvällar, utflykter etc, och dels Konstföreningen som bildades. Banken stöder också den seniorklubb som är öppen för tidigare, men nu pensionerade medarbetare. ETIK OCH INTEGITET SO2 SO3 SO4 P8 Samtliga nya medarbetare utbildas i etiska riktlinjer, lagar och regelverk. Dessa följs också upp årligen. I banken bedöms inga affärsenheter ha särskild risk relaterad till korruption och under har inga incidenter gällande korruption inträffat. Inte heller har några klagomål anförts avseende kunders integritet och/ eller förlust av kundinformation. VI Ä PESONALENS EPESENTANTE I STYELSEN OCH VI SE TILL ATT INFOMATION OM VAD SOM PÅGÅ I STYELSEN KOMME UT TILL VÅA ESPEKTIVE FACKLIGA KLUBBAS MEDLEMMA SÅ ATT PESONALEN FÖSTÅ OCH VET VAD SOM Ä PÅ GÅNG. OCH VICE VESA ATT STYELSEN FÅ KÄNNEDOM OM VILKA FÅGO SOM Ä VIKTIGAST FÖ PESONALEN. JENNY LINDE-WIBEG MAKUS BEGLUND ANN-LOUISE NYMAN PESONALEPESENTANTE

28 FÖ MIG HANDLA DE VIKTIGASTE FÅGONA OM HU BANKEN SKA UTVECKLAS FÖ ATT MÖTA FAMTIDEN ATT TÄNKA FAMÅT UTAN ATT TAPPA SINA ÖTTE I DEN SNAT 2 Å GAMLA SPABANKSIDÉN. AUDEY MALMGEN HANSEN FIL D. OCH EGEN FÖETAGAE JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD LA13 oslagens Sparbank vill vara ett föredöme inom jämställdhet och mångfald utifrån de förutsättningar som gäller i oslagen. Alla medarbetare oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, ålder, sexuell läggning eller funktionshinder ska ha lika förutsättningar när det gäller arbetsuppgifter och möjlighet till karriär och löneutveckling. För att säkerställa att detta efterlevs görs bland annat en årlig lönekartläggning med handlingsplan i samband med att jämställdhetsplanen tas fram. Vi strävar också efter att anställa medarbetare med olika erfarenhet och olika etnisk bakgrund samt en jämn fördelning mellan män och kvinnor på samtliga nivåer. Vid varje rekrytering ska därför dessa profiler på kandidater presenteras i ett urval. VD, är sex kvinnor och nio män. Totalt i banken är 69% av de 122 anställda (tillsvidare- och visstidsanställda) kvinnor. För de olika yrkesrollerna i banken finns motsvarande utbildningar och vidareutbildningar. Dessa kompletteras med interna certifieringar och, för medarbetare som arbetar med kvalificerad placeringsrådgivning, den externa Swedsec-licensen. SwedSec-licens för rådgivare som arbetar med investeringsrådgivning och försäkringsförmedling startade 1/1. I oslagens Sparbank har samtliga denna licens som arbetar med detta. DISKIMINEINGSINCIDENTE H4 Under året har inga incidenter gällande diskriminering förekommit. I bankens styrelse är könsfördelningen jämn och bland bankens chefer, inklusive 24 / MEDABETAE

29 SJUKFÅNVAO LA7 Total sjukfrånvaro1 Kort sjukfrånvaro2 Lång sjukfrånvaro3⁴ Långtidsfriska4⁴ MÄN KVINNO MÄN 1,7% 1,7% % 78% 2,2% 2,1%,1% 72% 1,% 1,% % 81% KVINNO MÄN 3,4% 2,% 1,4% 68% 1,1% 1,1% % 8% KVINNO 3,2% 1,9% 1,2% 73% Vi har inga anmälda arbetsrelaterade sjukdomar/skador. Den sjukfrånvaro vi har är inte något känt arbetsrelaterat. 1. Total frånvaro i förhållande till den sammanlagda ordinarie arbetstiden för män respektive kvinnor. 2. Definition av kort sjukfrånvaro < 6 dgr sjukfrånvaro. 3. Definition av lång sjukfrånvaro > 6 dgr sjukfrånvaro. 4. Definition av långtidsfriska: Med långtidsfriska menas de som under den senaste 12-månadersperioden haft max fem dagar med sjukfrånvaro. MEDABETAE LA1 LA2 MEDABETAE Antal anställda (2.8)* Kvinnor 69% - Män 31% Medelantal anställda % 32% % 3% 97 5% % Personalomsättning7 Ledningsgrupp - Kvinnor - Män Chefspositioner - Kvinnor - Män 5% Antalet totalt arbetade timmar delat med 173 för att få antalet helårsarbetare. 7. Personalomsättning beräknas genom antalet slutade i förhållande till antalet anställda * oslagens Sparbank redovisar endast total personalstyrka TABELL ÅLDESFÖDELNING ÅLDESFÖDELNING -29 år 3-49 år 5 år Av det totala antalet anställda arbetar ca 75% med kundkontakt. JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD LA13 JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD Antal anställda Ledningsgrupp * Kontorschefer ** Styrelse, valda av stämman ANTAL TOTALT MÄN KVINNO * Bankens ledning består av VD och vice VD. Samtliga chefer och ledare samlas månatligen i Ledarforum. ** Cheferna för bankens kontor, Företagsenheten och Telefonbanken. MEDABETAE / 2 5

30 1 OSLAGENS SPABANK GI INDEX HÄ VISAS VILKA INDIKATOE SOM OSLAGENS SPABANK VALT ATT EDOVISA HELT ELLE DELVIS. DESSA INDIKATOE SPEGLA VÅ VÄSENTLIGA HÅLLBAHETSPÅVEKAN. INDIKATOENA Ä FITT ÖVESATTA FÅN ENGELSKA. FÖ FULLSTÄNDIG FOMULEING SE: SÅ HÄ LÄSE DU HÅLLBAHETSEDOVISNINGEN: 1 INDIKATONUMME FÅN GI (GLOBAL EPOTING INITIATIVE) OCH OSLAGENS SPABANKS STYANDE DOKUMENT 2 INDIKATOE SOM TAS UPP OCH SOM SPEGLA VÅ HÅLLBAHETS-PÅVEKAN 3 VISA OM ESPEKTIVE INDIKATO EDOVISAS HELT ELLE DELVIS 4 VISA VILKA SIDO I H-EDOVISNINGEN ELLE I ÅSEDOVISNINGEN ESPEKTIVE INDIKATO EDOVISAS POFIL STATEGI OCH ANALYS * SIDN VDs ord med vision och strategi 3,11 2 OGANISATIONSPOFIL Namn Huvudsakliga produkter och tjänster Organisationsstruktur Huvudkontorets adress Länder där verksamhet bedrivs Ägarstruktur och bolagsform Marknaden Organisationens storlek Väsentliga förändringar under rapportperioden Kommentar: Inga väsentliga förändringar har skett under rapportperioden avseende storlek, struktur eller ägande. 11, , 28, 67 67, , 11, Erhållna utmärkelser under rapportperioden: Utnämndes till Årets Lokala Bank av tidningen privata affärer 3 3 APPOTPAAMETA APPOT POFIL 3.1 apportperiod Datum för senaste rapport apportcykel Kontaktuppgifter för frågor om rapporten Process för att bestämma rapportinnehåll 11 OMFATTNING OCH AVGÄNSNING 3.6 Avgränsningar i rapporten Begränsningar i rapportens omfattning Grunder för rapporten som påverkar jämförbarhet GI INNEHÅLLSINDEX Effekt av förändring 3.11 Väsentliga förändringar Förteckning över vad upplysningar finns i rapporten 1, 26, 27 4 STYNING, ÅTAGANDE OCH ENGAGEMANG STYNING 4.1 Ledningsorganisation 28, Om högsta person i ledning också är verkställande 28, Antal oberoende, icke-verkställande styrelseledamöter 28, Mekanismer för aktieägare och anställda att ge rekommendationer till högsta beslutande organ 28, Deklarationer, principer eller andra initiativ som organisationen anslutit sig till eller stödjer Intressenter som involverats av organisationen Princip för identifiering och urval av intressenter Tillvägagångsätt vid kommunikation med intressenter Viktiga områden som lyfts fram via kommunikation ÅTAGANDEN BETÄFFANDE EXTENA INITIATIV ENGAGEMANG I INTESSENTE EKONOMISKA INDIKATOE EC 2 6 / GI-INDEX EKONOMISK PESTATION EC1 Genererat ekonomiskt värde 12 EC2 Ekonomiska effekter som följer av klimatförändring D

Policy för Miljö och hållbarhet

Policy för Miljö och hållbarhet Policy för Miljö och hållbarhet Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2017-04-25 116 Datum för fastställelse 2017-04-25 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank Miljö- och Hållbarhetspolicy Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2016-04-19 110. Datum för fastställelse 2016-04-19 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Denna riktlinje ska hållas tillgänglig för bankens kunder och allmänhet. FN:s Global Compact 10 grundprinciper, innebär att deltagande företag ska:

Denna riktlinje ska hållas tillgänglig för bankens kunder och allmänhet. FN:s Global Compact 10 grundprinciper, innebär att deltagande företag ska: 1 (6) 1) Syfte Syftet med denna riktlinje är att beskriva hur Roslagens Sparbank (banken) avser att ta samhällsansvar och skapa förutsättningar för ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Syftet är

Läs mer

Intern klimatrapport Sala Sparbank

Intern klimatrapport Sala Sparbank Intern klimatrapport Sala Sparbank FÖRETAGSUPPGIFTER Webadress www.salasparbank.se Verksamhetsområde Sala och Heby Beräkningsperiod Januari-december 2014 Kontaktperson Annika Nelson Berg NYCKELTAL Antal

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Code of Conduct för leverantörer

Code of Conduct för leverantörer Code of Conduct för leverantörer Endast tillsammans når vi våra mål Swedavias Code of Conduct för leverantörer är grundläggande för ett framgångsrikt och långsiktigt samarbete mellan oss på Swedavia och

Läs mer

VISNING& ÅLLBAR ETS ÅRSREDO VISNING OVIS- OVIS NING HÅLLBAR HETS REDOVISNING

VISNING& ÅLLBAR ETS ÅRSREDO VISNING OVIS- OVIS NING HÅLLBAR HETS REDOVISNING RSRED ÅRSREDO VISNING VISNING& ÅLLBAR HÅLLBAR ETS HETS REDOVISNING 014 2014 ÅRS-ÅRS RED RED OVIS- OVIS NING VÅRT NYA BANKKONTOR SOM ÖPPNAR 2015 I NORRTÄLJE ÄR EN UNIK FRAMTIDSSATSNING MED EN ANNORLUNDA

Läs mer

Råd för ett friare liv. Kapitalrådgivning

Råd för ett friare liv. Kapitalrådgivning Råd för ett friare liv Kapitalrådgivning När jag för första gången fick min egen kapitalrådgivare, Victor, blev mitt liv mycket enklare. Jag är inte så intresserad själv och vill därför ha råd om mina

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2009

Hållbarhetsredovisning 2009 09 Hållbarhetsredovisning 2009 Hertz är Sveriges ledande hyrbilsföretag. Med en så stark position följer ett stort ansvar gentemot miljön och företagets intressenter. Hertz arbetar därför sedan länge med

Läs mer

Swedbank. en företagspresentation. 30 juni, 2015. Swedbank

Swedbank. en företagspresentation. 30 juni, 2015. Swedbank Swedbank en företagspresentation 30 juni, 2015 2 Det ska aldrig vara långt till banken, varken bokstavligt eller bildligt. Det ska vara enkelt att bli och att vara kund. Vi ska ha en aktiv och kontinuerlig

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

Detta är Swedbank. 2 februari, 2017

Detta är Swedbank. 2 februari, 2017 Detta är Swedbank 2 februari, 2017 Sverige, Estland, Lettland och Litauen är våra hemmamarknader 16,2 miljoner invånare 7,3 miljoner privatkunder 650 000 företagskunder 389 bankkontor 13 700 medarbetare

Läs mer

TÄNK OM DET FINNS EN BANK SOM TÄNKER ANNORLUNDA

TÄNK OM DET FINNS EN BANK SOM TÄNKER ANNORLUNDA TÄNK OM DET FINNS EN BANK SOM TÄNKER ANNORLUNDA Vi står alltid på din sida På Sparbanken Öresund tänker vi annorlunda. Vi sätter alltid dig och regionen där du lever och verkar i fokus. Våra rådgivare

Läs mer

Roslagens Sparbanks delårsrapport för januari-juni 2012

Roslagens Sparbanks delårsrapport för januari-juni 2012 Roslagens Sparbanks delårsrapport för januari-juni 2012 Allmänt om verksamheten januari-juni 2012 Hållbarhet har varit ett genomgående tema i bankens aktiviteter under det första halvåret. Det har handlat

Läs mer

Roslagens Sparbanks delårsrapport för andra kvartalet 2014

Roslagens Sparbanks delårsrapport för andra kvartalet 2014 Roslagens Sparbanks delårsrapport för andra kvartalet 2014 Allmänt om verksamheten andra kvartalet 2014 I bankens arbete med att hjälpa sina kunder till en sund och hållbar ekonomi, är bokade möten med

Läs mer

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Jag läste nyligen en artikel om Sala Sparbank, införd i VLT maj 2001. Det är ganska precis 10

Läs mer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer Cybercom GRI-Bilaga Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Rapporteringen av Cybercoms hållbarhetsarbete följer sedan 2011 riktlinjerna

Läs mer

Hela Skånes sparbank

Hela Skånes sparbank Hela Skånes sparbank Tillsammans ger vi tillbaka Sparbanksidén har drygt 200 år på nacken och är mer aktuell än någonsin. Genom våra tre ägarstiftelser fortsätter vi en stolt tradition att ge tillbaka

Läs mer

Intern klimatrapport Sala Sparbank

Intern klimatrapport Sala Sparbank Intern klimatrapport Sala Sparbank FÖRETAGSUPPGIFTER Webadress www.salasparbank.se Verksamhetsområde Sala och Heby Beräkningsperiod Januari-december 2013 Kontaktperson Annika Nelson Berg NYCKELTAL Antal

Läs mer

Roslagens Sparbanks delårsrapport för januari-juni 2013

Roslagens Sparbanks delårsrapport för januari-juni 2013 Roslagens Sparbanks delårsrapport för januari-juni 2013 Allmänt om verksamheten januari-juni 2013 Banken har under våren presenterat flera offensiva satsningar på bland annat skog- och lantbruksmarknaden,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2013-01-01 2013-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar.

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2012-01-01-2012-06-30 Allmänt om verksamheten Världens ekonomi

Läs mer

Klimatrapport Alteco AB

Klimatrapport Alteco AB Klimatrapport Alteco AB FÖRETAGSUPPGIFTER Webadress www.alteco.se Verksamhetsområde Teknikkonsult Beräkningsperiod 2014-01-01 till 2014-12-31 Kontaktperson Joachim Åhman NYCKELTAL Antal Anställda 29 Ton

Läs mer

Hur bygger man en bank utifrån ett försäkringsbolag?

Hur bygger man en bank utifrån ett försäkringsbolag? Hur bygger man en bank utifrån ett försäkringsbolag? Rikard Josefson vd Länsförsäkringar Bank 2013-03-13 Kunderna har år efter år sagt sitt! Svenskt Kvalitetsindex (SKI) Länsförsäkringar Bank har mest

Läs mer

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Inledande ord Jämtkraft är ett ansvarsfullt företag, som tar ansvar för den påverkan som verksamheten faktiskt innebär. Vi är medvetna om att

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012

Delårsrapport januari juni 2012 Delårsrapport januari juni 2012 Styrelsen för Sparbanken Boken, org nr 537600-6234, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2012. 1 Allmänt om verksamheten

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen. 2010 AFFÄRSPLAN 2013 AB Stora Tunabyggen Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.se BESÖK Vasagatan 27 TEL 0243-733 00 FAX 0243-733 70 E-POST info@tunabyggen.se BANKGIRO 465-2566 POSTGIRO 46 26 58-6 ORG

Läs mer

Delårsrapport Januari - juni 2016

Delårsrapport Januari - juni 2016 HÄRADSSPARBANKEN MÖNSTERÅS ORG. NR. 532800-6209 Delårsrapport Januari - juni 2016 Delårsrapport för perioden januari juni 2016 Styrelsen för Häradssparbanken Mönsterås (532800-6209) får härmed avge delårsrapport

Läs mer

Innehållsförteckning enligt GRI G3

Innehållsförteckning enligt GRI G3 Innehållsförteckning enligt GRI G3 Lernia har upprättat en hållbarhetsredovisning för 2009 i enlighet med riktlinjerna från Global Reporting Initiative, GRI G3. Redovisningen uppfyller tillämplighetsnivå

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

Centerpartiets miljöpolicy

Centerpartiets miljöpolicy Centerpartiets miljöpolicy - för en hållbar utveckling juni 2008 www.centerpartiet.se Centerpartiets miljöpolicy För en hållbar, ekologisk och tillväxtfrämjande utveckling Centerpartiet ska vara ett föredöme

Läs mer

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015 Sparbanken Gotland Org.nr. 534000-5775 Delårsrapport Januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari - juni 2015 Styrelsen för Sparbanken Gotland (534000-5775) avger härmed delårsrapport för verksamheten

Läs mer

PLAN FÖR MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET 2011-2013

PLAN FÖR MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET 2011-2013 PLAN FÖR MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET 2011-2013 1 3 Det är ett sätt att efterleva vår värdegrund. Det ger dynamik i organisationen Oliktänkande breddar perspektiven och ökar effektiviteten. Det driver hela

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

Hållbarhetspolicy. Norrenergi

Hållbarhetspolicy. Norrenergi Hållbarhetspolicy Norrenergi Hållbarhetspolicy Vår verksamhet består i att producera och leverera miljömärkt fjärrvärme och fjärrkyla med tillhörande energitjänster i Solna, Sundbyberg och angränsande

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2014-01-01 2014-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Hållbarhetsarbetet i de statliga bolagen

Hållbarhetsarbetet i de statliga bolagen Hållbarhetsarbetet i de statliga bolagen Finansmarknadsminister Peter Norman 10 september 2013 En av Sveriges största bolagsportföljer 53 bolag 43 helägda och 10 delägda 35 förvaltas under 3 noterade TeliaSonera,

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Hållbarhetspolicy C. 2 Version 2.0 Konfidentialitetsgrad: Klass 0 Publik information 12 december 2016 Upprättad av: Chef Public Affairs och

Hållbarhetspolicy C. 2 Version 2.0 Konfidentialitetsgrad: Klass 0 Publik information 12 december 2016 Upprättad av: Chef Public Affairs och C. 2 Version 2.0 Konfidentialitetsgrad: Klass 0 Publik information 12 december 2016 Upprättad av: Chef Public Affairs Fastställd av: Styrelsen i Landshypotek Bank Innehållsförteckning 1 Bankens affärsmodell...

Läs mer

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekod Vår vision Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Läs mer

Delårsrapport per 2014-06-30

Delårsrapport per 2014-06-30 Delårsrapport per 2014-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2014 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle 2014 Hälsofrämjande miljöarbete TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle Det finns en stark koppling mellan hälsa och miljö. I TioHundra AB jobbar vi med båda. Redan 2007 miljöcertifierades hela TioHundra

Läs mer

Sparbanken När det gäller sparbankens verksamhet vill jag lyfta fram tre saker.

Sparbanken När det gäller sparbankens verksamhet vill jag lyfta fram tre saker. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2015-01-01-2015-06-30 Omvärlden Första halvåret 2015 har

Läs mer

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Org nr 533200-5189 Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Delårsrapport 2007-01-01 2007-06-30 Delårsrapport för januari juni 2007 Styrelsen för Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten

Läs mer

Innehålls- förteckning enligt gri g3

Innehålls- förteckning enligt gri g3 Innehållsförteckning enligt GRI G3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ENLIGT GRI 2 Lernia har upprättat en hållbarhetsredovisning för 2010 i enlighet med riktlinjerna från Global Reporting Initiative, GRI G3. Redovisningen

Läs mer

Klimatrapport Alteco AB

Klimatrapport Alteco AB Klimatrapport Alteco AB FÖRETAGSUPPGIFTER Webadress www.alteco.se Verksamhetsområde Teknikkonsult Beräkningsperiod 2013-01-01 till 2013-12-31 Kontaktperson Ingemar Jakobsson tel 070-576 05 60 NYCKELTAL

Läs mer

Syfte Mål Värderingar

Syfte Mål Värderingar Syfte Mål Värderingar xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon +47 22 89 11 00 afgruppen.se 2 kingdesign.no / 0614 6 Syfte Vision Affärsidé 12 Mål Ägare Medarbetare Kunder Leverantörer Samhället Hälsa, miljö och

Läs mer

Miljöhandlingsplan 2012

Miljöhandlingsplan 2012 Miljöhandlingsplan 2012 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av DSV:s styrelse 2012-02-14 2 Miljöhandlingsplan 2012 Bakgrund Rektor vid har den 5 mars 2009 beslutat att ska miljöcertifieras

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

Kungsträdgården 1-6 juni 2011

Kungsträdgården 1-6 juni 2011 20 år! Kungsträdgården 1-6 juni 2011 Miljöutbildning 3 maj, 2011 Presentation 11-05-05 1 20 år med smakprover! År 1991 startades Restaurangernas Dag som ett evenemang för att inspirera stockholmarna att

Läs mer

Miljöledning Ecotraffic

Miljöledning Ecotraffic Miljöledning Ecotraffic Ecotraffic AB Postadress Box 1159 131 26 Nacka Strand Besöksadress Kungsholmstorg 16 112 21 Stockholm +46-(0)8-545 168 00 info@ecotraffic.se http://www.ecotraffic.se orgnr: 556473-0215

Läs mer

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. G4-4 Redovisa de viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. G4-4 Redovisa de viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna ICA Gruppens hållbarhetsredovisning följer den senaste versionen av GRI:s, Global Reporting Initiatives, riktlinjer (G4). Den täcker alla väsentliga principer i FN:s Global Compact och beskriver hållbarhetsfrågor

Läs mer

Sparbanken i Sverige mer än en vanlig bank. En berättelse om Sveriges drygt 60 sparbanker

Sparbanken i Sverige mer än en vanlig bank. En berättelse om Sveriges drygt 60 sparbanker Sparbanken i Sverige mer än en vanlig bank En berättelse om Sveriges drygt 60 sparbanker 2 En sparbank är en annorlunda bank. Och, så mycket mer än en vanlig bank. Här berättar vi om skillnaderna, om sparbanksidén

Läs mer

Roslagens Sparbanks delårsrapport för andra kvartalet 2015

Roslagens Sparbanks delårsrapport för andra kvartalet 2015 Roslagens Sparbanks delårsrapport för andra kvartalet 2015 Allmänt om verksamheten andra kvartalet 2015 Riksbankens beslut om negativ styrränta, som dessutom ytterligare sänkts vid två tillfällen hittills

Läs mer

Klimatrapport Alteco AB

Klimatrapport Alteco AB Klimatrapport Alteco AB FÖRETAGSUPPGIFTER Webadress www.alteco.se Verksamhetsområde Teknikkonsult Beräkningsperiod 2009-01-01 till 2009-12-31 Kontaktperson Ulf Fransson tel 070-576 49 10 NYCKELTAL Antal

Läs mer

Uppförandekod. Ventus Norden Org nr: Högbergsgatan Stockholm. Uppförandekod Sverige

Uppförandekod. Ventus Norden Org nr: Högbergsgatan Stockholm. Uppförandekod Sverige V E N T U S N O R D E N O2 02 Innehållsförteckning 03 Inledning 03 Kunder och vårt arbete 03 Våra medarbetare 03 Arbetsmiljö 04 Särskilda riktlinjer för din tjänst 04 Språk och bemötande 04 Alkohol och

Läs mer

fagerhult group Code of Conduct

fagerhult group Code of Conduct fagerhult group Code of Conduct Fagerhult Group Code of Conduct Vår globala närvaro ställer krav på att våra medarbetare och affärspartners tar ansvar för sig själva och för varandra. Vi har därför skapat

Läs mer

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Dokumenttyp Säkerhetsklass Ansvarig Författare Beslutsfattare Fastställd Policy Intern Compliance Nils Lansing Styrelsen 2013-12-05 POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Aros Kapital AB, 556669-3130 Sid

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2009 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta som vid årets ingång uppgick till 2 procent sänktes löpande under året till 0,50 procent vid halvårsskiftet.

Läs mer

Miljöcertifierad enligt ISO 14001 och klimatneutral

Miljöcertifierad enligt ISO 14001 och klimatneutral Miljöcertifierad enligt ISO 14001 och klimatneutral Roslagens Sparbank - Hållbarhetsredovisning 2009 Innehållsförteckning VDs ord...3 Måluppfyllnad...3 Förväntningar på det kommande året...3 Strategiska

Läs mer

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el.

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el. KLIMATBOKSLUT Det är dags att summera 2013 års klimatinventering. Tyréns årliga klimatinventering baseras på den internationella beräkningsstandarden The Greenhouse Gas Protocol. 1 Miljömässiga dimensionen

Läs mer

Swedbank en företagspresentation. 30 juni, 2010

Swedbank en företagspresentation. 30 juni, 2010 Swedbank en företagspresentation 30 juni, 2010 2 Det ska aldrig vara långt till banken, varken bokstavligt eller bildligt. Det ska vara enkelt att bli och att vara kund. Vi ska ha en aktiv och kontinuerlig

Läs mer

Klimatrapport Alteco AB

Klimatrapport Alteco AB Klimatrapport Alteco AB FÖRETAGSUPPGIFTER Webadress www.alteco.se Verksamhetsområde Teknikkonsult Beräkningsperiod 2010-01-01 till 2010-12-31 Kontaktperson Ulf Fransson tel 070-576 49 10 NYCKELTAL Antal

Läs mer

INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR

INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR Initiativet för Socialt ansvar är en av CSR Västsveriges tipslistor för ökat ansvarstagande, lokalt och globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Högsby Sparbank. Ersättningspolicy. Ramverksversion 720.002.01.01

Högsby Sparbank. Ersättningspolicy. Ramverksversion 720.002.01.01 Högsby Sparbank Ersättningspolicy Ramverksversion 720.002.01.01 Datum för fastställelse 2015-04-28 Sidan 1 Innehåll 1. Allmänt... 2 2. Övergripande mål... 2 3. Beslut om ersättningssystem och riskbedömning...

Läs mer

Klimatrapport Alteco AB

Klimatrapport Alteco AB Klimatrapport Alteco AB FÖRETAGSUPPGIFTER Webadress www.alteco.se Verksamhetsområde Teknikkonsult Beräkningsperiod 2012-01-01 till 2012-12-31 Kontaktperson Ingemar Jakobsson tel 070-576 05 60 NYCKELTAL

Läs mer

Hållbarhet i flygbranschen

Hållbarhet i flygbranschen Hållbarhet i flygbranschen Framtidens lösning - vi kommer inte flyga mindre, vi kommer flyga grönare Flygets globala miljömål 2010-2020 ska bränsleeffektiviteten öka med 1,5% per år (just nu överträffar

Läs mer

Michael Wolfs anförande vid Swedbanks årsstämma i Stockholm den 24 april 2009

Michael Wolfs anförande vid Swedbanks årsstämma i Stockholm den 24 april 2009 Michael Wolfs anförande vid Swedbanks årsstämma i Stockholm den 24 april 2009 Ärade stämmodeltagare, Jag vill helt kort inleda med att sammanfatta koncernens resultat från fjolåret. Mellan klockan 15 och

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering

Läs mer

Miljö www.kalixtele24.se www.kalixtele24.se

Miljö www.kalixtele24.se www.kalixtele24.se Miljö Vi verkar för att belastningen på natur och miljö begränsas så långt som möjligt i våra kunduppdrag. Miljöledningssystem Miljöutredning MiljöPolicy Övergripande Miljömål detaljerade Miljömål Handlingsprogram

Läs mer

Delårsrapport för perioden

Delårsrapport för perioden Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

InItIatIvet för. socialt ansvar

InItIatIvet för. socialt ansvar InItIatIvet för socialt ansvar Initiativet för socialt ansvar Initiativet för Socialt ansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna

Läs mer

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEK vill att man vid användande av VÄRMEK-avtal ska känna sig säker på att man engagerar leverantörer som tar ansvar för sina produkter miljömässigt,

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Lönepolitik? Statistik för ditt yrke? Hjärtefråga lön? På vision.se/lon hittar du till allt som rör din lön. Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av

Läs mer

Swedbanks Stora småföretagarenkät

Swedbanks Stora småföretagarenkät Swedbanks Stora småföretagarenkät Internetbank för vardagen, personlig rådgivare för affärerna! Sammanfattning av undersökningen Swedbanks Stora småföretagarenkät är en undersökning av småföretagens behov

Läs mer

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling p e r s o n a l p o l i c y Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling Vår personalpolicy Att bygga och utveckla ny kunskap ställer särskilda krav

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2011-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2011 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2011-01-01-2011-06-30 (Då

Läs mer

Miljöpolicy och miljömål 2009-2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna 2009-03-11

Miljöpolicy och miljömål 2009-2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna 2009-03-11 Miljöpolicy och miljömål -2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna -03-11 Stadsbyggnadsförvaltningen är miljöcertifierad Stadsbyggnadsförvaltningen är

Läs mer

Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014

Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014 Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014 Inledning och bakgrund Syftet med Sollentuna kommuns jämställdhetsplan är att främja kvinnor och mäns lika rätt ifråga om arbete, anställnings- och

Läs mer

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara Planeten ska med Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara 2 På vår resa ska planeten med n Vår resa mot framtiden bygger just nu på sju åtaganden som vi ska

Läs mer

Delårsrapport per 2015-06-30

Delårsrapport per 2015-06-30 Delårsrapport per 2015-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2015 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

Ersättningspolicy Fastställd av styrelsen den 11 november 2016

Ersättningspolicy Fastställd av styrelsen den 11 november 2016 Ersättningspolicy Fastställd av styrelsen den 11 november 2016 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Fast ersättning 3. Rörlig ersättning till anställda och dess syfte 4. Riskbedömning 5. Organisation och

Läs mer

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system.

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013-01-01-2013-06-30 Allmänt om verksamheten Om man ur ett

Läs mer

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB Sida 1 av 6 MILJÖLEDNINGSSYSTEM MORA DATORER AB INNEHÅLL MILJÖPOLICY 3 RIKTLINJER FÖR MILJÖARBETET 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Organisation och ledarskap 3 Miljöledningssystem

Läs mer

Danske Bank fortsätter att växa med nöjdast kunder

Danske Bank fortsätter att växa med nöjdast kunder Pressinformation Resultatrapport Kvartal 3 DENNA RESULTATRAPPORT AVSER AFFÄRS- OMRÅDET BANKAKTIVITETER SVERIGE INOM DANSKE BANK. DETTA AFFÄRSOMRÅDE OMFATTAR KONTORSRÖRELSEN INKLUSIVE ENHETERNA CORPORATE

Läs mer

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK -

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Våra etiska regler Uppförandekod

Våra etiska regler Uppförandekod Våra etiska regler Uppförandekod ABA Skol AB erbjuder det bästa inom bild- & lekmaterial, läromedel och skolmöbler till de viktigaste människorna i världen! Vi är ett företag som säljer bild-, förbruknings-

Läs mer

Resultatrapport. Danske Bank fortsätter växa och förnyar marknaden för boendeaffärer i Sverige. Pressinformation. Kvartal 3 2005

Resultatrapport. Danske Bank fortsätter växa och förnyar marknaden för boendeaffärer i Sverige. Pressinformation. Kvartal 3 2005 Pressinformation Kvartal 3 2005 Resultatrapport DENNA RESULTATRAPPORT AVSER AFFÄRS- OMRÅDET BANKAKTIVITETER SVERIGE INOM DANSKE BANK. DETTA AFFÄRSOMRÅDE OMFATTAR KONTORSRÖRELSEN INKLUSIVE ENHETERNA CORPORATE

Läs mer

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Ur vår miljöpolicy: "Miljöfrågorna är en självklar och viktig del av evenemanget och för våra samarbetspartners". Vårt miljöarbete tar sin utgångspunkt i

Läs mer

Roslagens Sparbanks HÅLLBARHETS REDOVISNING

Roslagens Sparbanks HÅLLBARHETS REDOVISNING Roslagens Sparbanks HÅLLBARHETS REDOVISNING 2011 innehållsförteckning Introduktion sid 1 VD:s tankar om hållbarhet sid 2 Bankens organisation sid 5 Hållbarhet för oss sid 6 FN:s 10 principer sid 8 Ekonomisk

Läs mer

Samhällsansvar i Nordea. Skapa förtroende varje dag

Samhällsansvar i Nordea. Skapa förtroende varje dag Samhällsansvar i Nordea Skapa förtroende varje dag Skapa förtroende varje dag Samhällsansvar: vad är det egentligen? Företagets samhällsansvar, eller CSR som det brukar kallas (Corporate Social Responsibility),

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

VD:s anförande vid årsstämman 2015

VD:s anförande vid årsstämman 2015 VD:s anförande vid årsstämman 2015 Även jag vill hälsa er varmt välkomna till vår årsstämma här i Konserthuset. 2014 var ett bra år för bankens kunder och för er bankens ägare. De senaste decennierna har

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer