ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETS- REDOVISNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETS- REDOVISNING"

Transkript

1 ÅSEDOVISNING & HÅLLBAHETS- EDOVISNING

2 SPABANKSTÄMMAN ÄGE UM ONSDAGEN DEN 26 MAS KL 18 I OSLAGENS SPABANK, NOTÄLJE INNEHÅLLSFÖTECKNING Höjdpunkter Utviksflik VD-ord sid 3 Personliga mötet sid 4 Nya vägar in i banken sid 7 Visuell ekonomi sid 8 Vår syn på hållbarhet sid 11 Ekonomisk hållbarhet sid 12 Ekologisk hållbarhet sid 15 Social hållbarhet sid 18 Medarbetare sid 22 GI-index sid 26 Förvaltningsberättelse sid 28 Fem år i sammandrag sid 31 Nyckeltal sid 32 Noter sid 37 Påskrifter sid 64 evisionsberättelse sid 65 Företagsstyrning sid 66 Organisation sid 67 Styrelse & Huvudmän sid 68

3 ETT AXPLOCK AV OSLAGSHÄNDELSE SOM SATTE AVTYCK SATSNING PÅ SKOG OCH LANTBUK En förstärkt satsning på skogs- och lantbrukssektorn inleddes med att bankens företagsavdelning utökades med jägmästaren Andreas Jansson i januari. Tillsammans med kollegan Lars-Erik Lindskog deltog han på många kundträffar och möten under året. EXPO OSLAGEN Mässan Expo oslagen i början av maj lockade tusentals besökare. Banken var inte bara huvudsponsor utan också utställare. I en modernt utformad monter visades nyheter i internetbank, mobilbank, appar, Swish, Bart med mera upp. KOUTSLÄPPET Koutsläppet på Väddö gårdsmejeri lockar alltid stora skaror besökare. Då är också sparbanken på plats med bankbussen UT och aktiviteter för barn och vuxna. INSPIATION IMBO initierade banken Inspiration imbo, ett informellt nätverk för alla som vill engagera sig i utvecklingen av kommunens västra delar. Under genomförde Inspiration imbo två debattkvällar på Café Chocolate i imbo om bland annat handelns, kulturens och idrottens villkor och förutsättningar. SPABANKSDAGEN Andra lördagen i juni bjuder sparbanken sedan mer än tio år alla rospiggar och sommargäster på familjefest i Societetsparken i Norrtälje. var det Sean Banan som tjusade den uppemot 5 personer stora publiken. Besökarna kunde också titta på roddtävlingen Mathildarodden och över 3 utställande föreningar med ponnyridning, hunduppvisningar, och andra aktiviteter. ÅN I ÄLMSTA Mitt på dagen den 15 juli utsattes Älmsta-kontoret för ett rån. Dessbättre kom ingen anställd eller kund till fysisk skada men tyvärr var rånet fortfarande olöst vid årsskiftet, trots hjälp av bland annat TV-programmet Efterlyst. OSTINDIEFAAEN GÖTHEBOG Helgen 3 augusti till 1 september var Ostindiefararen Götheborg tillbaka till Norrtälje för att mötas i hamnen av bland annat vår bankbuss! Banken var genom sina stiftelser största privata sponsor av besöket där 25 personer under två dagar passade på att gå ombord på det fantastiska skeppet som inte kommer tillbaka till Sverige från nästa långresa förrän om sju år! SPABANKSLOPPET Söndagen den 15 september återkom Sparbanksloppet och det skedde under de bästa tänkbara förutsättningarna för löpning - sol och precis lagom temperatur. Start och mål på Sparbanksloppet skedde vid Mathildahallen på Campus oslagen i Norrtälje. De yngsta deltagarna sprang 8 meter och sedan fanns sträckorna 15 meter, tre kilometer och 1 kilometer. SKÖDEMAKNADE Tillsammans med föreningen oslagsmat lokala producenter arrangerades fyra skördemarknader i slutet av sommaren och början av hösten. Välbesökta och uppskattade evenemang, där banken dessutom sålde nästan 4 exemplar av sin egen matkasse med närodlade varor! HÅLLBAHETSVECKAN oslagens Sparbank vill verka för ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Det uppmärksammas särskilt under bankens hållbarhetsvecka på hösten. innehöll veckan bland annat ett attraktivt sparaerbjudande, företagarfrukost om hållbarhet, utdelning av bankens Hållbarhetspris som gick till Montessoriskolan i Norrtälje. ÅETS LOKALA BANK 28 fick banken prestigefyllda utnämningen Årets Bank av tidningen Privata Affärer. var det dags igen, då utnämndes vi till Årets lokala bank. Bakom utnämningen låg bland annat satsningen på privatekonomi i skolorna och bankens egen ungdomsklubb UNG8242. LJUS I ÅN Vintermånaderna i Norrtälje lystes upp extra mycket av Ljus i ån - en dekorationsljussättning som ska göra Norrtälje till en mer attraktiv stad att vandra, handla och stanna i, även vintertid. Projektet är ett samarbete mellan oslagens Sparbanks Stiftelser, MK-Illumination och Norrtälje kommuns Gatu-och parkavdelning.

4

5 ATT VI Ä NÄA VÅA KUNDE OCH ENGAGEADE I VÅ BYGD LEDDE FAM TILL ATT OSLAGENS SPABANK UTSÅGS TILL ÅETS LOKALA BANK. EN UTMÄKELSE SOM FÖPLIKTIGA, SOM VI Ä STOLTA ÖVE, OCH SOM TYDLIGT SIGNALEA VÅ STAKA LOKALA KOPPLING.

6 STEN TÖNSTEN VICE VD DAG NODSTÖM VD

7 SOM LÖNSAM SPABANK KAN VI OCKSÅ AGEA SOM SAMHÄLLSMOTO. DE SENASTE TIO ÅEN HA VI AVSATT ÖVE 85 MILJONE KONO TILL OLIKA SAMHÄLLSSATSNINGA I VÅ BYGD. ÅETS LOKALA BANK I år är det 155 år sedan Matilda Sofia Öhman som första kund satte in tre sparade riksdaler i oslagens Sparbank. Det är också 1 år sedan banken, Norrtäljes första, fick ett eget hus mellan Stora Brogatan och Danskes Gränd, och där vi fortfarande finns kvar. Den långa historien som bank och samhällsmotor har därmed byggts på med ytterligare ett år. Ett år,, som trots en svag ekonomisk utveckling i stort och en del orosmoln lokalt, gett bankens hittills starkaste resultat. Bakom resultatet ligger förstås stort förtroende från våra kunder, vilket vi är ständigt tacksamma för, och hårt arbete från våra medarbetare. En stark finansiell ställning ger inte bara banken stabilitet och växtkraft, utan också trygghet för våra kunder. En framgångsrik bankverksamhet gör det också möjligt för oss att fortsätta ta vårt samhällsansvar och bidra till ett attraktivt och öppet oslagen i tillväxt vår vision. Som lokal sparbank är vår uppgift att skapa förutsättningar för lokal ekonomiskt och socialt hållbar tillväxt, att hjälpa våra kunder till en sund och hållbar ekonomi. Men som lönsam sparbank kan vi också agera som samhällsmotor. De senaste tio åren har vi avsatt över 85 miljoner kronor till olika samhällssatsningar, pengar som gått tillbaka till vår bygd för att gynna en långsiktigt hållbar utveckling och tillväxt i roslagen. Huvuddelen av dessa medel har hanterats av bankens stiftelser för utveckling av näringsliv, kultur, forskning, utbildning och ungdomsboende. Deras verksamhet beskrivs därför också i den hållbarhetsredovisning som för är en del av årsredovisningen vilket för mig bara understryker den starka koppling som finns i en sparbank mellan bank och samhällsnytta. I december utsågs oslagens Sparbank till Årets Lokala Bank av tidningen Privata Affärer. En utmärkelse som förpliktigar, som vi är stolta över, och som tydligt signalerar vår starka lokala koppling. Vi är en närproducerad bank, där kunderna och kommuninvånarna har yttersta beslutsrätten genom bankens huvudmän. Det är de som exempelvis väljer bankens styrelse, även den med stark lokal koppling till vår bygd, vilket också framgår av bilderna i denna årsredovisning. Konjunkturbedömarna hos vår samarbetspartner Swedbank ser 214 som ett år där tillväxten i Sverige tar fart, och BNP kommer att växa med 3,1 procent. Tillväxten drivs av inhemsk efterfrågan med ökande investeringar och god konsumtionsutveckling medan exporttillväxten hålls tillbaka av ett krisdrabbat Europa. Ljusare framtidsutsikter, men ändå stor osäkerhet för många hushåll och företag. Därför vill vi fortsätta stå för det som allt fler kunder efterlyser, inte minst av sin bank; långsiktighet, sparsamhet och djup lokal förankring. Gamla värden som åter kommit till heders och som vi vill kombinera med personlig service och moderna tekniska hjälpmedel. Aldrig har det ju varit så lätt som nu att komma i kontakt med sin bank! Med ett starkt i ryggen och hög andel nöjda kunder (enligt Svenskt Kvalitetsindex ) är vi redo att ta den snart 2 år gamla sparbanksidén vidare ett år till - idén om en närproducerad bank som aktivt och ansvarsfullt bidrar till sitt samhälle och sina kunders utveckling. Dag Nordström, VD VD-OD / 3

8 ATT ÖKA KUNSKAPEN HOS UNGA OM SPAANDE OCH PIVATEKONOMI Ä EN DEL AV VÅT ANSVA SOM BYGDENS LOKALA BANK. GENOM VÅ UNGDOMSKLUBB UNG8242 OCH BESÖK PÅ SKOLO VÄLKOMNA VI UNGA TILL SAMTAL OM LÖN, SPAANDE OCH OLIKA BANKTJÄNSTE. I EN ALLT ME DIGITALISEAD VÄLD Ä DET VIKTIGT ATT VÄNA OM DET MÄNSKLIGA MÖTET. VI VET ATT DE STOA OCH VIKTIGA BESLUTEN VILL MAN DISKUTEA ÖGA MOT ÖGA MED EN MÄNNISKA AV KÖTT OCH BLOD. PESONLIGA MÖTET Även om det har blivit allt lättare att göra vardagliga bankärenden själv, när och var man vill med hjälp av mobiler och internet, vill de allra flesta fortfarande diskutera sina största och viktigaste beslut öga mot öga med en människa av kött och blod. Valet av bank är därför i hög grad en fråga om förtroende och personliga relationer. Det har alla kundhetsnöjdhetsmätningar visat i många år och vi vet att det även gäller för våra kunder. Med kontor i Norrtälje kommuns fyra största orter är vi och våra rådgivare alltid nära. Och ofta: Vårt huvudkontor i Norrtälje är öppet kl 1-18 alla vardagar och även på övriga kontor finns tid för personlig rådgivning utanför kassans öppettider 1-15 (längre torsdagar). Dessutom går det numera lika bra att få personlig rådgivning per telefon med någon av rådgivarna på vår telefonbank i Norrtälje öppen kl 7-19 alla vardagar för alla kunder med kostnadsfria tjänsten Telefonbanken Personlig Service. Ytterligare en satsning när det gäller det personliga mötet är vårt servicelöfte om en årlig genomgång av ekonomin för alla kunder med vardagspaketet Nyckelkund. Då kan man i lugn och ro diskutera igenom frågor om sparande på kort och lång sikt, pensionssparande, livförsäkringar, sakförsäkringar, trygghetsförsäkringar, lån osv. Den personliga rådgivaren är också ett stöd inför t ex köp av bostad. Även i koncepten Premium (för privatkunder med större och/eller mer krävande affärer och servicebehov) och Bättre Affärer (för företagskunder) är personliga möten med en egen bankman en grundbult. Självklart har våra kunder också tillgång till den övriga specialistkompetens som finns i banken inom områden såsom försäkring, värdepapper, skatter och juridik. Här kommer ny teknik att göra det ännu enklare för kunder på alla våra kontor att snabbt komma i kontakt med våra specialister! lanserade oslagens Sparbank ungdomsklubben Ung8242. Där vill vi göra det enkelt för dig som är år att komma in och prata bank, börja spara, skaffa mobilbank, kort med mera. Våra medarbetare åker också ut i skolor och till föreningar och informerar unga om privatekonomi vad man ska tänka på när man får lön, hur man sparar, inför första boendet med mera. Det personliga mötet är dock inte bara begränsat till våra kontor eller telefon eller via Facebook. Nya och gamla kunder möter oss också ofta på de många event som varje år arrangeras runt om i oslagen: Festivaler, konserter, idrottsevenemang, kulturarrangemang och självklart bankens egna evenemang som Sparbanksdagen och Sparbanksloppet. 4 / PESONLIGA MÖTET

9 JAG VILL SKAPA EN BA STUKTU FÖ STYELSEABETET OCH EN TILLÅTANDE ATMOSFÄ I STYELSEUMMET DÄ ALLA FÅ CHANS ATT UTTYCKA SINA SYNPUNKTE. KUT PETTESSON, ODFÖANDE POFESSO I LIMNOLOGI

10 JAG BINNE BLAND ANNAT FÖ FÅGO SOM HANDLA OM HU VI KAN UTVECKLA VÅT SAMHÄLLSENGAGEMANG OCH ATT VÅ AVSÄTTNING TILL SAMHÄLLSNYTTIGA ÄNDAMÅL FÖDELAS PÅ ETT SÄTT SOM GE STÖST SAMHÄLLSNYTTA FÖ VÅ BYGD. ÅSA ANDESSON CIVILINGENJÖ

11 ATT GÖA AFFÄE PÅ BUSSEN, BETALA ÄKNINGA MITT I NATTEN, ELLE GÖA EN SNABB PENGAÖVEFÖING I BUTIKSKÖN Ä INGET POBLEM IDAG Ä KANALENA IN I BANKEN GÄNSLÖSA. MED INTENET- BANK, MOBILBANK OCH VÅA APPA KAN DU SOM KUND SJÄLV VÄLJA NÄ, VA OCH HU DU VILL HA KONTAKT MED BANKEN. NYA VÄGA IN I BANKEN Trots våra 155 år i oslagen vill vi också vara en modern bank för våra kunder. En bank där kunden själv väljer när, var och hur kontakten med banken sker. Och det har aldrig varit enklare än idag! Internetbank, mobilbank och våra appar gör i dag att det finns många vägar in i banken vägar som är öppna dygnet runt, året runt och nåbara var kunden än befinner sig. De nya, moderna kanalerna är gränslösa. Tack vare dem kan fler välja att behålla oslagens Sparbank som sin bank exempelvis ospiggar som flyttar på grund av studier eller arbete. oslagens Sparbank är en sparbank, ett självständigt företag med en egen styrelse, men tack vare ett nära samarbete med Swedbank kan vi hänga med i den snabba teknik- och produktutvecklingen och erbjuda ett komplett sortiment av tjänster. Vårt samarbete med Swedbank symboliseras med myntet som du ser tillsammans med vårt namn oslagens Sparbank. Vi har många gemensamma erbjudanden med Swedbank och då är avsändaren Swedbank och sparbankerna eller ibland bara Swedbank. Vi sätter dock våra egna priser och villkor vilket gör att vi kan överträffa storbankerna i det mesta. Dessutom ger vi tillbaka pengar till bygden i form av sponsring, stipendier och bidrag. Exempel på det är e-sparkontot med en av marknadens bästa sparräntor, barn- och ungdomssparkontot (BUS) som både ger bra ränta och en köplats till ungdomsboende, Mastercard-kortet classic med unika rabatter från oslagens företagare och förmånliga lån för miljö-, VA- och energiinvesteringar. Bank-, betal- och kreditkort har länge varit enkelt, tryggt och säkert att använda för betalningar. kompletterades de av Swish en bankgemensam app som gör det snabbt och enkelt att överföra pengar mellan olika konton, via mobilnumret! Smidigt när man ska dela på en nota, samla in pengar till uppvaktning etc. Till sommaren 214 planeras också en variant av Swish för företag och föreningar. När många andra banker har valt att avskaffa sin kontantservice, har oslagens Sparbank valt att ha kvar den för sina kunder. Glädjande upptäcker dock allt fler att kontanter inte bara är omständigt, utan också bankbranschens största miljöbov på grund av alla transporter. Under har det nystartade, bankgemensamt ägda, bolaget Bankomat AB övertagit ansvaret för även vår banks uttagsautomater. NYA VÄGA IN I BANKEN / 7

12 STAKAE ESULTAT TOTS ÖKAD KONKUENS oslagens Sparbank kan se tillbaka på som ett år med fortsatt volymtillväxt och ett förbättrat resultat. Tillväxten i bankens affärsvolym 2 5 blev 3% och rörelseresultatet uppgick till 86 mkr. Under ljusnade den globala konjunkturen och i Sverige, och till viss del även i oslagen, affärsvolym ökade efterfrågan både på investeringar och konsumtion. iksbanken sänkte reporäntan från 1% till,75% och banken sänkte sina kundräntor 2 vid två tillfällen. 2 Under 214 kommer den svenska tillväxten troligtvis att 25 öka, men på grund av den låga inflationen kommer det sannolikt att dröja till en bit in i 215 innan iksbanken höjer reporäntan igen. 1 5 En sparbank har inga aktieägare. Istället delas en del av årets vinst ut till allmännyttiga ändamål. Årets avsättning till allmännyttiga ändamål 1 fondvolymer 15 föreslås bli 4 mkr, vilket motsvarar ca 5% av bankens resultat efter skatt. 15 esterande del av vinsten förs över till bankens eget kapital, där det 1 bland annat 5bidrar till att täcka de risker som banken är exponerad för och därigenom skydda insättarnas pengar. Bankens kapitaltäckningskvot uppgick vid årets slut till 1,92 vilket är en förbättring jämfört med. En kapitaltäckningskvot på 1,92 kan beskrivas som att oslagens Sparbank har 5 mer kapital än vad som krävs enligt lag för att täcka de risker banken är exponerad för. Kravet är en kapitaltäckningskvot på rörelse resultat affärsvolym nr ESULTAT 29 inlåning välgörenhet 21 affärsvolym 6 affärsvolym nr örelseresultatet fondvolymer blev 86 mkr jämfört med 61 mkr föregående år, en ökning med 41%. äntenettot försämrades på grund av ökad konkurrens 15 och det låga ränteläget, samtidigt som provisionsnettot stärktes genom 2 ökad kundaktivitet. Totala kostnader ökade något 3 medan kreditförlusterna minskade kraftigt tack vare ett aktivt arbete med kreditkvalitet och kreditprocesser ÖELSEESULTAT, rörelse resultat MK fondvolymer utlåning K/I-talet visar totala kostnader i relation till totala intäkter. Ett lågt K/I-tal är önskvärt. 2 5 inlåning Under ökade bankens K/I-tal något, från 1 6 2,57 för till,58 i år rörelse resultat K/I-TAL KI-tal 1 välgörenhet % 64% 62% 6% % % inlåning Årets avsättning till samhällsnyttiga ändamål föreslås bli 4 mkr, 6 vilket utgör ca 5 % av resultatet efter skatt. De senaste tio åren har banken därmed 5 bidragit med ca 85 mkr till utvecklingen mot ett attraktivt och öppet oslagen i tillväxt. 4 1 utlåning välgörenhet AVSÄTTNING TILL SAMHÄLLSNYTTA, MK 8 KI-tal % / VISUELL EKONOMI % 62% 6% 58% 56% utlåning KI-tal

13 AFFÄSVOLYM fondvolymer 2 5 rörelse resultat 1 fondvolymer rörelse resultat oslagens Sparbanks affärsvolym utgörs av de kundvolymer som banken förvaltar och förmedlar. Av den totala affärsvolymen återfinns delar av den totala utlåningen och inlåningen i bankens egen balansräkning. Övriga delar av affärsvolymen, såsom till exempel utlåning förmedlad till Swedbank Hypotek och fonder via Swedbank obur, ligger utanför bankens balansräkning. Affärsvolymen har ökat med 3% under året och uppgick vid årets slut till mkr. Affärsvolymens storlek påverkas dels av förändring av utlåning och inlåning, dels av börsutvecklingen som har en stor inverkan på bland annat fondvolymerna AFFÄSVOLYM, affärsvolym MK affärsvolym nr inlåning välgörenhet 29 6 Under året ökade inlåningen med 4% eller 233 mkr. En av sparbankernas främsta uppgifter är att främja sparande och en sund och hållbar ekonomi för kunderna och samhället. Banken har därför ett flertal sparkonton med konkurrenskraftiga räntor som är anpassade till kundernas olika behov. inlåning 5 INLÅNING, MK 6 fondvolymer välgörenhet rörelse re Bankens utlåning finns dels i egen portfölj, dels förmedlad till Swedbank Hypotek. Under minskade den totala utlåningen med 1% eller 147 mkr. Minskningen beror bland annat på att banken under fokuserat på att både öka kreditkvalitet och minska kreditriskerna, vilket även innebär ett fokus på sund och hållbar ekonomi för våra kunder utlåning UTLÅNING, affärsvolym MK 2 1 utlåning inlåning affärsvolym KI-tal nr KI-tal väl Swedbank Hypotek oslagens Sparbank De fondvolymer som banken förmedlar till Swedbank obur uppgick vid årsskiftet till mkr, en ökning med 18% eller 377 mkr jämfört med. Ökningen beror både på ett positivt nettosparande men även på den positiva marknadsutvecklingen (börsen) FÖMEDLADE fondvolymer FONDVOLYME, MK utlåning rörelse resulta KI-ta inlåning 6 2 VISUELL EKONOMI / välgöre.56

14 HÅLLBAHETS EDOVISNING

15 ATT VEKA FÖ EN LÅNGSIKTIGT SUND OCH HÅLLBA EKONOMI, OCH ÄVEN FÖ SOCIAL HÅLLBAHET DET HA VAIT GUNDEN FÖ OSLAGENS SPABANK SEDAN STATEN ATT VAA SPABANK Ä ATT VAA BÅDE BANK OCH SAMHÄLLSMOTO OCH DÄMED BLI VÅT ENGAGEMANG I UTVECKLINGS- OCH HÅLLBAHETSFÅGO NÅGOT SJÄLVKLAT P5 * VÅ SYN PÅ HÅLLBAHET Som lokal sparbank är oslagens Sparbanks egen framtid starkt sammankopplad med utvecklingen i bankens verksamhetsområde. Detta speglas också i bankens vision ett attraktivt och öppet oslagen i tillväxt. För oss innebär hållbarhet (SO1)*: EKONOMISK HÅLLBAHET - att skapa förutsättningar för, och stödja, ett gott företagsklimat samt att främja en sund och hållbar ekonomi för våra kunder, såväl privat som företag. EKOLOGISK HÅLLBAHET - att medverka till att minimera påverkan på naturen och människors hälsa genom egna åtgärder och positiv inspiration för regionens aktörer. SOCIAL HÅLLBAHET - att vara en god arbetsgivare för våra anställda och förvalta och vidareutveckla goda relationer med våra samarbetspartners inklusive kunder och leverantörer. Men det handlar också om att bidra till att göra oslagen till en plats som ännu fler vill bo, leva och verka i. En sparbank har inga enskilda ägare eller enskilda vinstintressen. Därför kan en del av den årliga vinsten istället lämnas tillbaka till det lokala samhället. De senaste tio åren har oslagens Sparbank på detta sätt lämnat över 85 miljoner kronor i stöd och bidrag till aktiviteter, projekt och organisationer som verkar för oslagens utveckling och till- växt. Huvuddelen av dessa medel har hanterats av bankens tre stiftelser för samhällsnytta. Deras verksamhet beskrivs därför också i denna hållbarhetsredovisning. Sedan 22 är banken miljöcertifierad enligt ISO 141 och sedan 28 är banken också klimatneutral (espect Sverige). Vårt hållbarhets- och samhällsarbete redovisas sedan 29 i en årlig hållbarhetsredovisning enligt den internationella standarden GI (Global eporting Initiative). Årets hållbarhetsredovisning är framtagen enligt GI 3. Från 214 är ambitionen att rapportera enligt den nya modellen G4. Denna hållbarhetsrapport är vår femte hållbarhetsredovisning enligt GI. Vi redovisar på C nivå enligt GI:s riktlinjer. apporteringsperioden följer kalenderår 3.1*, 3.3*, 3.11*. Denna redovisning omfattar hela oslagens Sparbank utan avgränsningar 3.6*, 3.7*, 3,8*. Inga avgränsningar har gjorts i jämförelse med utgåvan för, publicerad i mars 3.2*. Indikator för vattenförbrukning EN8 har tillkommit sedan föregående hållbarhetsredovisning () 3.1*. Vilka policydokument banken har, och hur de är kopplade till de olika hållbarhetsaspekterna, framgår också av denna redovisning. Eftersom hållbarhetsarbetet är en integrerad del av bankens verksamhet är hållbarhetsredovisningen för en del av den samlade årsredovisningen för oslagens Sparbank. Hållbarhetsredovisningen är framtagen enligt bankens instruktion för denna process. Arbetet har letts av kommunikationsavdelningen med stöd av ansvariga för miljö, H och ekonomi 3,5*. Kontaktperson, Sten Törnsten, vvd 3.4* * Se GI-INDEX SID: VÅ SYN PÅ HÅLLBAHET / 11

16 EKONOMISK HÅLLBAHET HIT Ä ALLA LIKA VÄLKOMNA OAVSETT HU STOA ELLE SMÅ BELOPP MAN Ö SIG MED. VEM SOM HELST SKA HA MÖJLIGHET ATT BYGGA SIG EN EGEN FAMTIDA TYGGHET, DET HA ALLTID VAIT MÅLET FÖ OSLAGENS SPABANK. STYANDE DOKUMENT SPABANKSPOLICY ISKPOLICY POLICY INTEN STYNING IKTLINJE FÖ SPAANDE IKTLINJE FÖ LIKVIDITETSISKE IKTLINJE FÖ MAKNADSISKE IKTLINJE FÖ OPEATIVA ISKE IKTLINJE FÖ KEDITISKE oslagens Sparbank Norrtäljes första bank - öppnade den 2 juli 1859 och blev snabbt populär. edan första dagen stod 2-talet kunder, varav en majoritet för övrigt var pigor, i kö för att sätta in sina sparade slantar. Längst fram i kön stod pigan Mathilda Sofia Öhman för att sätta in tre riksdaler. Där står hon kvar, 155 år senare, i form av en staty utanför huvudkontoret i Norrtälje en symbol för sparsamhet och långsiktighet. information, se bankens ekonomiska årsredovisning på sidan 28 och framåt. oslagens Sparbank är inte bara Norrtäljes första, utan också största, bank. I Norrtälje kommun har vi idag fler anställda och lika många kontor (fem) som konkurrenterna sammanlagt. Våra kunder har därmed alltid nära till sin bank. Dessutom förstärks och kompletteras tillgängligheten av exempelvis telefonbanken (öppen alla vardagar klockan 7-19), internet, mobilbank och andra moderna kanaler. Sommaren (liksom ) körde också vårt rullande bankkontor, bankbussen, under fem sommarveckor till fasta hållplatser från Ljusterö till Grisslehamn, tre dagar i veckan. Från tidigt 19-tal bedrev landets sparbanker omfattande information och utbildning kring sparande. Då startades exempelvis barnens tidning Lyckoslanten. Men behovet av privatekonomisk utbild- Idag betyder Ekonomisk hållbarhet för oss framför allt ansvar för: * * * * Förvaltningen av bankens kapital och insättarnas (spararnas) medel Lättillgängliga banktjänster i hela vårt område Att bidra till en sund ekonomi för våra kunder Information och utbildning kring sparande, inte minst för barn och ungdomar Sedan många år är oslagens Sparbank en bank med stabil ekonomi och trygga finanser. När det gäller nyckeltal som kapitaltäckning och likviditet ligger banken klart över myndigheternas krav. För mer TILLSKAPAT OCH FÖDELAT EKONOMISKT VÄDE EC1 DIEKT TILLSKAPAT EKONOMISKT VÄDE, TK Intäkter FÖDELAT EKONOMISKT VÄDE, TK örelsekostnader Löner och ersättnittningar till anställda Betalningar till finansiärer Betalningar till den finansiella sektorn Investeringar i samhället 8 BEHÅLLET EKONOMISKT VÄDE / EKONOMISK HÅLLBAHET

17 ning har bara ökat sedan figurerna Spara och Slösa såg dagens ljus. oslagens Sparbank försöker ta sitt ansvar för bygdens ungdomar och unga vuxna genom att erbjuda skolor och föreningar kostnadsfria föreläsningar. I mars lanserades även UNG8242, en ekonomisk klubb för ungdomar år med erbjudanden, information, föreläsningar, tävlingar och evenemang. Första året lockade UNG8242 som också har ett eget rum på bankens huvudkontor i Norrtälje närmare 3 medlemmar. Konceptet var också en viktig faktor bakom utmärkelsen Årets Lokala Bank från tidningen Privata Affärer! Stödet till aktiviteter såsom Ung Företagsamhet och Egen Sommar, bidrar också till ökad kunskap om företagandets villkor bland yngre människor. I Ung Företagsamhet får gymnasieelever under ett år driva ett eget företag. Omkring 12 elever i oslagen gör detta varje år. Banken bjuder på alla företagstjänster och arrangerar olika inspirationsaktiviteter. Egen Sommar startades av banken som en del av 15-årsjubiléet år 29. Aktiviteten liknar UF till del men är öppen för alla ungdomar år. I Egen Sommar skapar ungdomarna sitt eget sommarjobb med stöd från banken, utbildning från Nyföretagarcentrum med flera. Egen Sommar har de senaste åren också fått stöd från fler andra lokala företag och Norrtälje kommun. Hösten började banken tillsammans med Norrtälje-profilen Bengt Ericsson som programledare i närradiokanalen adio oslagen programmet Pengarna och livet. Under blev det närmare 2 program om sparande, placeringar, bostadsköp, familjejuridik, skogs- och lantbruk, konjunktur med mera! Programmen går också att lyssna på live eller i efterhand - som webradio på radioroslagen.se. MIN STOA PASSION Ä FÅGO OM HU VI KAN AGEA FÖ ATT SKAPA EN INTESSANT LANDSBYGD FÖ KOMMANDE GENEATIONE. I BANKENS STYELSE TILLFÖ JAG KUNSKAP OCH FÖSTÅELSE FÖ ALLA TYPE AV LANT- OCH SKOGSBUKSFÅGO. MATS EIKSSON LANTMÄSTAE

18 FÖUTOM ATT JAG FÄSTE STO VIKT VID EKONOMI- OCH PESONALFÅGO Ä JAG STAKT ENGAGEAD I FÅGESTÄLLNINGA KING HU VI KAN FÖDELA VÅA SAMHÄLLSAVSÄTTNINGA TILL POJEKT OCH AKTIVITETE SOM BIDA TILL ETT FOTSATT LEVANDE OSLAGEN. ALEKSANDA SNDOVIC POCESSOPEATÖ OCH FACKLIG ODFÖANDE

19 EN1 EKOLOGISK HÅLLBAHET SOM LOKAL BANK TA VI VÅ DEL AV ANSVAET FÖ MILJÖN. EN BANK HA VISSELIGEN INGEN STÖE DIEKT MILJÖPÅ- VEKAN, MEN FÖ OSS Ä ÄNDÅ EKOLOGISK HÅLLBAHET EN STATEGISK FÅGA. VI Ä NÄMLIGEN ÖVETYGADE OM ATT ETT LÅNGSIKTIGT MILJÖABETE Ä BA FÖ VÅA KUNDE OCH FÖ BYGDENS FAMTID. STYANDE DOKUMENT SPABANKSPOLICY MILJÖPOLICY KOMMUNIKATIONSPOLICY ISKPOLICY Som lokal bank tar vi vår del av ansvaret för miljön. En bank har visserligen ingen större direkt miljöpåverkan, men för oss är ändå ekologisk hållbarhet en strategisk fråga. Vi är nämligen övertygade om att ett långsiktigt miljöarbete är bra för våra kunder och för bygdens framtid. Att verka för ekologisk hållbarhet är dessutom något som rimmar väl med våra grundläggande värderingar och vår verksamhet i övrigt: * * * Att vara sparbank har alltid handlat om att främja sparsamhet, vilket även gäller naturens resurser. Vår vision om ett attraktivt och öppet oslagen i tillväxt innebär att vi vill värna om oslagens miljö och en tillväxt som är långsiktigt hållbar. Som bank och ett av vår bygds större företag har vi ett särskilt ansvar, samtidigt som vi också vill påverka kunskap och attityder hos våra kunder. STÄNDIGT PÅGÅENDE MILJÖABETE oslagens Sparbanks miljöarbete är en del av den dagliga affärsverksamheten och vi arbetar med konkreta miljöförbättringar, såsom minskad kontanthantering. Som miljöcertifierad och klimatneutral bank, strävar vi alltid mot att förbättra oss och minska vår energi- och resursförbrukning. edan 22 blev vi certifierade enligt ISO141 och bedriver därför ett systematiskt miljöförbättringsarbete. Styrelsen fastställer årligen de övergripande målen och i vardagen hålls miljöarbetet levande av de miljöombud som finns bland medarbetarna på alla kontor och avdelningar. Vårt andra steg i att arbeta för ekologisk hållbarhet tog vi 28 då vi som Sveriges första bank blev klimatneutrala. Det innebär bland annat att vi arbetar för att förenkla kundernas affärer på ett sätt som gör att resursåtgången minskar genom detta förbättrar vi samhällets ekologiska hållbarhet och våra kunders ekonomi. Vi vill även minska vår påverkan på miljön och kompenserar för de utsläpp vi står för i verksamheten direkt och indirekt. I samarbete med företaget espect Climate inventerar vi våra koldioxidutsläpp och klimatkompenserar för de utsläpp vi gjort under året. För uppgick de samlade koldioxidutsläppen till 116,1 ton, som kompenserades i klimatprojekt Kikonda Forest eserve i Uganda. ÖKA KUNDENAS MEDVETANDE EN6 EN7 I vårt miljöarbete försöker vi påverka andra, främst kunder och leverantörer, att bidra till en bättre miljö. I vardagen sker detta bland annat genom att hjälpa kunderna till att använda andra betalningsmedel än kontanter. 71,5% av våra företagskunder och 8,1% av privatkunderna har nu uppmärksammat att vi arbetar aktivt för miljön i oslagen. MILJÖAKTIVITETE Hållbarhetstänkandet ska prägla vardagen både i affärsverksamheten och internt, men vid ett par tillfällen varje år har vi extra mycket fokus på miljön. Bland annat under Hållbarhetsveckan som har kommit att bli vårt flaggskepp inom Ekologisk Hållbarhet. anordnades Hållbarhetsveckan vecka 4 med aktiviteter såsom utdelning av hållbarhetspris till Montessoriskolan i Norrtälje och ett välbesökt frukostseminarium med tema Hållbarhet ekonomiskt lönsamt för mitt företag?. Dessutom uppmuntrades våra kunder att starta eller EKOLOGISK HÅLLBAHET / 15

20 höja sitt fond- och försäkringssparande med minst 3 kr för att få en kasse med närproducerade varor från oslagsmat. För andra året i rad uppmuntrades även bankens medarbetare och chefer att minska sin påverkan på miljön genom att under Hållbarhetsveckan ta sig till arbetet genom exempelvis samåkning, åka kollektivt eller cykla. Det gav en positiv effekt och ledde till att vi under veckan minskade våra utsläpp. VÅ MILJÖPÅVEKAN EN6 EN7 EN26 EN29 oslagens Sparbanks direkta påverkan består framför allt av energikonsumtion, tjänsteresor och transporter samt pappersförbrukning. Sedan slutet av 199-talet har banken arbetat aktivt med att minska energiförbrukningen, och från till minskade den sammanlagda energiförbrukningen med 95 mwh. I mars uppmärksammade vi Earth Hour som går ut på att släcka all belysning under en timme, något som vi gjorde på alla kontor. Under flera tillfällen under sensommaren & hösten anordnas skördemarknader i Societetsparken i Norrtälje i samarbete med oslagsmat. Enligt vår instruktion för tjänsteresor ska miljöpåverkan beaktas vid val av ressätt vid tjänsteresa. Det innebär att när så är möjligt väljer vi till exempel buss framför bil, tåg framför flyg, hyrbil miljöklass 1, elektroniska biljetter istället för pappersbiljetter och samåkning. Telefonkonferenser ska alltid övervägas som ett alternativ till tjänsteresa. Årets nyhet var våra digitala skärmar istället för tryckta affischer som finns i alla kundmötesrum och allmäna ytor. Under kundmötet kan en slinga med enbart fokus på vårt hållbarhetsarbete visas för våra kunder. Det är ett enkelt och modern sätt att belysa det vi gör. För alla upphandlingar gäller bankens Instruktion för Inköp, som ställer krav på att miljöpolicyn ska beaktas och att inköp bör göras av en leverantör som har ett miljöarbete, helst ett miljöcertifierat företag. Företag i vårt närområde ska om möjligt också prioriteras. Egen bil är det vanligaste transportmedlet för resor till och från arbetet. Trots det minskade bilpendlingen, men däremot ökade klimatpåverkan beroende på vilket drivmedel som använts. apporteringen har under varit frivillig avseende pendling, cirka 65 % av bankens medarbetare har svarat. PODUKTE OCH TJÄNSTE MED MILJÖPOFIL EN6 EN26 oslagens Sparbank har i samverkan med Swedbank ett stort utbud av miljöinriktade produkter och tjänster för privatpersoner och företag. På sparaområdet finns ett antal miljö- och etikfonder som förvaltas av Swedbank obur. Betal- och kreditkort är en viktig produkt för att främja miljön långsiktigt, genom att minska kontanthanteringen. På lånaområdet har banken utvecklat ett eget Energilån för privatpersoner som vill göra förbättringar på sin fastighet utifrån ett miljöperspektiv, t ex ett VA-lån för investeringar i vatten och avlopp. AVFALL EN22 Allt som källsorteras, enligt tabellen Samtek källsorterat, går till återvinning. Farligt avfall består framför allt av kasserade datorer och skärmar och hanteras miljövänligt i samarbete med extern leverantör. VATTENFÖBUKNING, ÅTEVINNING, MÅL OCH UTFALL, ENEGIFÖBUKNING SAMT KLIMATPÅVEKAN ANGETT I EXAKTA VÄDEN VATTENFÖBUKNING2 EN 8 OT Norrtälje Älmsta TOTALT Mäts endast i Norrtälje CK och Älmsta, då det ingår i hyran på bankens tre andra kontor. 1 6 / EKOLOGISK HÅLLBAHET EN 22 (KG) (KG) FÖBUKNING KBM 2 SAMTEK KÄLLSOTEAT Pappersförpackningar Wellpapp Plastförpackningar Metall Glas eturpapper- tidningar Brännbart - fjärrvärme

21 TABELL MÅL OCH UTFALL EN7 MÅL UTFALL UTFALL Minska CO2 - utsläpp 116,1 ton 92,27 ton Öka kundernas medvetenhet om oslagens Sparbanks miljöarbete (enligt Svensk kvalitetsindex) 8,1% (privatkunder) 71,5% (företagskunder) 52% (privatkunder) 56% (företagskunder) MÅL 214 För 214 är bankens övergripande miljömål att minska nivån av CO2 -utsläpp INDIEKT ENEGIFÖBUKNING FÅN TJÄNSTEESO EN17 EN29 FÖBUKNING (KM) Flyg Tåg Buss Hyrbil, taxi, privatbil TOTAL KLIMATPÅVEKAN (TON CO2 EQV)* ,81 <,1,46 5,28 5,67 <,1,46 1,3 22,72 <,1,78 4, ,56 7,43 27,9 * CO2 ekvivalenter omfattar metangas, lustgas och koldioxid INDIEKT ENEGIFÖBUKNING FÅN PENDLINGSESO EN17 EN29 FÖBUKNING (KM) KLIMATPÅVEKAN (TON CO 2 EQV)* Buss Bil ,42 76,69 5,66 73,3 4,82 79,88 TOTAL ,11 78,69 84,7 * CO2 ekvivalenter omfattar metangas, lustgas och koldioxid INDIEKT ENEGIKONSUMTION PE KÄLLA EN4 EN16 FÖBUKNING (MWH) KLIMATPÅVEKAN (TON CO2 EQV)* Elektricitet Bra Miljöval Fjärrvärme ,2 4,51,2 2,2,2 2,48 TOTAL ,52 2,22 2,5 927 * CO 2 ekvivalenter omfattar metangas, lustgas och koldioxid 1 Förbrukningen av fjärrvärme har minskat från, men omvandlingsfaktorn har förändrats därav det högre värdet. EKOLOGISK HÅLLBAHET / 1 7

22 SO SOCIAL HÅLLBAHET VI VILL ATT FLE MÄNNISKO SKA BO, VEKA OCH LEVA I OSLAGEN. SOM BANK KAN VI BIDA TILL DET GENOM ATT TA VÅT SAMHÄLLSANSVA OCH GÖA DET ENKLAE ATT LEVA OCH BYGGA SIN FAMTID HÄ. STYANDE DOKUMENT SPABANKSPOLICY MILJÖPOLICY POLICY FÖ EGELEFTELEVNAD ETIKPOLICY PESONAL- OCH OGANISATIONSPOLICY MED UNDELIGGANDE IKTLINJE KOMMUNIKATIONSPOLICY IKTLINJE FÖ SAMHÄLLSABETE Vår vision är ett attraktivt och öppet oslagen i tillväxt. Vi tror att närvaron av banken och dess verksamhet i sig kan bidra till att göra det enklare att leva och bygga sin framtid i oslagen, men vi stöder också projekt och samarbeten som kan förbättra infrastruktur och andra grundläggande förutsättningar, inte minst en bra skola. oslagens Sparbank har tre stiftelser för aktiviteter inom samhällsnyttan: * * * oslagens Sparbanks stiftelse för forskning och utbildning oslagens Sparbanks stiftelse för näringsliv och kultur oslagens Sparbanks stiftelse för ungdomsboende i oslagen Stiftelserna, som är juridiskt oberoende organisationer, baserar sin verksamhet på vinstavsättningar från oslagens Sparbank. Sedan starten har de två bidragsstiftelserna delat ut över 5 miljoner kronor i bidrag, stöd och stipendier. NÅGA EXEMPEL FÅN : Teaterföreställningen Trollet med den gula kepsen sågs av 5-6 barn i åldrarna 3-9 år i oktober. Stiftelserna bjöd på teater och transport som en uppföljning av fjolårets succé med barnteatern Spara & Slösa. Ljus i ån - en dekorationsljussättning som invigdes i december och som ska göra Norrtälje till en mer attraktiv stad att vandra, handla och stanna i, även vintertid. I samarbete med MK-Illumination och Norrtälje kommuns Gatu-och parkavdelning. sstiftelserna subventionerar vidare skolorna med studiebesök hos Pythagoras museum, Vikingabyn Storholmen, Erkenlaboratoriet (vattendagar), Norrtälje Naturvårdsstiftelsen (miljö och naturdagar) och Färsna 4 H-gården (djurdagar). sstipendier till ungdomsledare, stipendier för studieresor, projektarbeten (skolan) utlandsstudier och utbytesstudenter, samt körstipendium (delades ut i samband med ett lokalt Körslag i maj ). 2 hjärtstartare till föreningar, hembygdsgårdar med flera. 8 kronor till Erkenlaboratoriet och Uppsala Universitet för fortsatt forskning i och kring sjön Erken. Huvudsponsor för Ostindienfararen Götheborgs besök i Norrtälje hamn i månadsskiftet augusti-september. UNGDOMSBOENDE Stiftelsen oslagens Sparbanks Ungdomsboende i oslagen instiftades 27 och erbjuder hyreslägenheter till ungdomar mellan 18 och 29 år. Bankens barn- och ungdomskonto (BUS-kontot) ger därmed inte bara konkurrenskraftig ränta, utan också en köplats till stiftelsens ungdomsboenden. Vid årsskiftet -14 hade stiftelsen 18 lägenheter på Arholmagatan i Norrtälje, två i Drottningdal och 3 studentlägenheter på Campus oslagen i Norrtälje. 18 / SOCIAL HÅLLBAHET

23 JAG ANVÄNDE MIN EFAENHET FÅN ATT HA DIVIT FÖETAG MED MÅNGA ANSTÄLLDA TILL ATT STÄLLA FÅGO OCH KOMMA MED FÖSLAG OM HU BANKEN KAN UPPNÅ UPPSATTA MÅL. DESSUTOM HA JAG HYGGLIG KOLL PÅ SIFFO. MATS HULTIN, VICE ODFÖANDE TEKNISK FYSIKE OCH ENTEPENÖ

24 VIKTIGAST FÖ MIG Ä ATT VI TA VAA PÅ DET UNIKA MED SPABANKSTANKEN SAMTIDIGT SOM VI ANPASSA OSS TILL DAGENS OCH FAMTIDENS NYA FÖUTSÄTTNINGA. ATT VAA LYHÖDA GENTEMOT KUNDE OCH OMVÄLD UTAN ATT TAPPA VÅ SJÄL. EVA PFISTE LÄAE OCH EGEN FÖETAGAE

25 VÅ VISION OM ETT ATTAKTIVT OCH ÖPPET OSLAGEN I TILLVÄXT OMSÄTTS I VADAGEN AV VÅA TE SAMHÄLLSOIENTEADE STIFTELSE. GENOM DEM STÖDE VI EN MÄNGD AKTIVITETE I BYGDEN SÅSOM UNGDOMSBOENDE, IDOTTSFÖENINGA, STÖD TILL LOKALA NÄTVEK OCH EN MÄNGD OLIKA EVENEMANG. ME SAMHÄLLSNYTTA Sparbanksdagen Sparbanksdagen anordnas varje år för familjer, barn och ungdomar. Evenemanget, som alltid hålls den andra lördagen i juni i Societetsparken i Norrtälje, ger dessutom ett stort antal föreningar (mer än 3 stycken!) möjlighet att visa upp sin verksamhet. Sparbanksdagen innehåller också roddtävlingen Mathildarodden och bjuder alltid på en känd artist var det Sean Banan som underhöll de närmare 5 besökarna. Sparbanksloppet Bankens eget motionslopp betonar just motion, inte tävling. I soligt septemberväder lockades 23 barn och vuxna att gå, jogga eller springa allt ifrån några hundra meter (minsta barnklassen) upp till huvudklassens 1 km. Sparbanksloppet genomförs i samarbete med friidrottsföreningen ånäs 4H. Seminarier och föreläsningar Via stiftelsen för forskning och utbildning är oslagens Sparbank en viktig bidragsgivare till Handelshögskolan i Stockholms utbildning Center for etailing på Campus oslagen. Sparbanken försöker också göra Handelshögskolans kompetens och nätverk tillgängliga för näringslivet i oslagen. Under arrangerades fyra öppna frukostföreläsningar som lockade totalt över 35 deltagare. Hallstaviksnätverket Sedan 27 stöder banken Hallstaviksnätverkets arbete med att vända utvecklingen i kommunens norra delar, bygga framtidstro och skapa nya arbetstillfällen. Inspiration imbo De positiva erfarenheterna från bruksorten Hallstavik inspirerade till att också försöka samla alla lokala positiva krafter i kommunens västra delar, i och runt imbo. Det inledande seminariet våren följdes under upp av två välbesökta seminarier om utvecklingen i kommunens västra delar. Välgörande ändamål Banken stöder bland annat Cancerfonden, Aktiva Synskadade, KIS, Ett Narkotikafritt Samhälle, Städa Sverige och Kids Ark (fadderbarn). Vidare har banken samarbetat med de lokala Lionsföreningarna och stöttat alternativa julfiranden för hemlösa. Bankutbildning till Norrtälje? Hösten lämnades (för tredje gången) en ansökan in till Yrkeshögskolemyndigheten om att starta en tvåårig bankutbildning i Norrtälje. Ansökan gjordes på initiativ av sparbanken men stöttades av alla banker i Norrtälje liksom Finansförbundet, Swedbank och Sparbankerna samt SEB. Tyvärr avslogs ansökan igen, i januari 214, av Yrkeshögskolemyndigheten. Hjärtstartare På alla bankens kontor finns sedan en defibrillator hjärtstartare och utbildad personal. Trampolinen oslagens Sparbank adopterade en klass på oslagsskolan höstterminen 21. Eleverna gick då i sjunde klass. Syftet har bland annat varit att eleverna, under en treårsperiod, ska få insikt i och få lära känna oslagens Sparbank som arbetsgivare samt få kännedom om vilka olika yrkesroller som finns hos oss - inför kommande studie/yrkesval. I maj avslutades projektet då klassen gick ut årskurs nio. SOCIAL HÅLLBAHET / 21

26 MEDABETAE FÖ ATT KUNNA BEMÖTA KUNDENA MED VÄNLIGHET, HÖG KOMPETENS OCH BA SEVICE MÅSTE MEDABETANA TIVAS OCH VAA FISKA. VÅ SATSNING PÅ VÄLMÅENDE MEDABETAE INNEBÄ DÄMED ÄVEN EN SATSNING PÅ VÅA KUNDE. STYANDE DOKUMENT PESONAL OCH OGANISATIONSPOLICY POLICY FÖ EGELEFTELEVNAD ETIKPOLICY BANKENS VÄDEINGA VÅA VÄDEINGA LA12 Värderingarna hålls levande i vardagen genom bland annat genom utvecklingssamtal och lönesamtal. Samtliga medarbetare har under året haft minst ett utvecklingssamtal med sin närmaste chef för utvärdering och uppföljning av utfört arbete. Efter samtalen görs individuella utvecklingsplaner för kort och lång sikt. Varje medarbetare har också en befattningsbeskrivning som beskriver vad just den personen har för uppdrag, ansvar och befogenheter. I oslagens Sparbank ska vi bemöta varandra och andra: * Engagerat Positivt Med ömsesidig respekt * Ett av bankens övergripande målområden är motiverade medarbetare. Det följs upp med en årlig intern mätning, Voice, som har hög svarsfrekvens. Mätningen har fram till genomförts på hösten, från 214 genomförs den på våren och därför gjordes ingen Voice kalenderåret. MEDABETAE LA2 LA4 Antal anställda på oslagens Sparbank motsvarade under 97 helårsarbetare. Totalt var 122 personer anställda i banken under året. Av det totala antalet anställda arbetar omkring tre fjärdedelar med direkt kundkontakt och övriga i stabs- och stödfunktioner samt administration. Under har sammanlagt sex personer slutat i banken, tre för att gå i pension och tre för att övergå till andra arbetsgivare. Alla anställda på oslagens Sparbank omfattas av kollektivavtal mellan BAO (bankernas arbetsgivarorganisation) och Finansförbundet eller SACO. Dessa förnyades i slutet av. SATSA PÅ MEDABETANAS HÄLSA Att våra medarbetare är friska är viktigt både för våra kunder och för samhället i stort. oslagens Sparbanks långsiktiga mål när det gäller hälsa och sjukfrånvaro är 8% långtidsfriska (personer med maximalt fem sjukdagar under en tolvmånadersperiod). blev utfallet 73,4% (74,7% föregående år). Ett annat hälsotal vi följer upp, är sjukfrånvaro där målet är maximalt 3,5%. För blev utfallet 2,% att jämföra med totalt 2,7% föregående år. Såväl sjukfrånvaron som andelen långtidsfriska följs upp månatligen. Att satsa på hälsa är självklart för en bank som arbetar för bland annat social hållbarhet. För att förbättra hälsotalen driver banken en fortsättning på de hälsosatsningar som startade redan / MEDABETAE

27 Hälsoarbetet går nu in i slutfasen på den senaste satsningen Hälsoprojekt Målet med detta projekt är att över 8% av medarbetarna ska ha bra eller mycket bra livsstil och hälsodata. Vid den senaste avstämningen gjordes en jämförelse mellan 29 och års hälsotal. 29 hade 63,7% av de anställda bra/ mycket bra livsstil och hälsodata. Vid års mätning hade motsvarande siffra stigit till 87, 9%. Vidare visade 29 års mätning att 69,7% av de anställda upplevde sin hälsa som bra /mycket bra. Vid års mätning hade motsvarande siffra stigit till 9,9 %. MEDABETAFÖENINGA I banken finns två lokala fackklubbar, för Finansförbundet respektive SACO. De har representation i styrelsen och regelbundna samrådsmöten med bankledningen. I banken finns också två medarbetarföreningar, dels fritidsföreningen Umgänget som arrangerar trivselkvällar, utflykter etc, och dels Konstföreningen som bildades. Banken stöder också den seniorklubb som är öppen för tidigare, men nu pensionerade medarbetare. ETIK OCH INTEGITET SO2 SO3 SO4 P8 Samtliga nya medarbetare utbildas i etiska riktlinjer, lagar och regelverk. Dessa följs också upp årligen. I banken bedöms inga affärsenheter ha särskild risk relaterad till korruption och under har inga incidenter gällande korruption inträffat. Inte heller har några klagomål anförts avseende kunders integritet och/ eller förlust av kundinformation. VI Ä PESONALENS EPESENTANTE I STYELSEN OCH VI SE TILL ATT INFOMATION OM VAD SOM PÅGÅ I STYELSEN KOMME UT TILL VÅA ESPEKTIVE FACKLIGA KLUBBAS MEDLEMMA SÅ ATT PESONALEN FÖSTÅ OCH VET VAD SOM Ä PÅ GÅNG. OCH VICE VESA ATT STYELSEN FÅ KÄNNEDOM OM VILKA FÅGO SOM Ä VIKTIGAST FÖ PESONALEN. JENNY LINDE-WIBEG MAKUS BEGLUND ANN-LOUISE NYMAN PESONALEPESENTANTE

28 FÖ MIG HANDLA DE VIKTIGASTE FÅGONA OM HU BANKEN SKA UTVECKLAS FÖ ATT MÖTA FAMTIDEN ATT TÄNKA FAMÅT UTAN ATT TAPPA SINA ÖTTE I DEN SNAT 2 Å GAMLA SPABANKSIDÉN. AUDEY MALMGEN HANSEN FIL D. OCH EGEN FÖETAGAE JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD LA13 oslagens Sparbank vill vara ett föredöme inom jämställdhet och mångfald utifrån de förutsättningar som gäller i oslagen. Alla medarbetare oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, ålder, sexuell läggning eller funktionshinder ska ha lika förutsättningar när det gäller arbetsuppgifter och möjlighet till karriär och löneutveckling. För att säkerställa att detta efterlevs görs bland annat en årlig lönekartläggning med handlingsplan i samband med att jämställdhetsplanen tas fram. Vi strävar också efter att anställa medarbetare med olika erfarenhet och olika etnisk bakgrund samt en jämn fördelning mellan män och kvinnor på samtliga nivåer. Vid varje rekrytering ska därför dessa profiler på kandidater presenteras i ett urval. VD, är sex kvinnor och nio män. Totalt i banken är 69% av de 122 anställda (tillsvidare- och visstidsanställda) kvinnor. För de olika yrkesrollerna i banken finns motsvarande utbildningar och vidareutbildningar. Dessa kompletteras med interna certifieringar och, för medarbetare som arbetar med kvalificerad placeringsrådgivning, den externa Swedsec-licensen. SwedSec-licens för rådgivare som arbetar med investeringsrådgivning och försäkringsförmedling startade 1/1. I oslagens Sparbank har samtliga denna licens som arbetar med detta. DISKIMINEINGSINCIDENTE H4 Under året har inga incidenter gällande diskriminering förekommit. I bankens styrelse är könsfördelningen jämn och bland bankens chefer, inklusive 24 / MEDABETAE

29 SJUKFÅNVAO LA7 Total sjukfrånvaro1 Kort sjukfrånvaro2 Lång sjukfrånvaro3⁴ Långtidsfriska4⁴ MÄN KVINNO MÄN 1,7% 1,7% % 78% 2,2% 2,1%,1% 72% 1,% 1,% % 81% KVINNO MÄN 3,4% 2,% 1,4% 68% 1,1% 1,1% % 8% KVINNO 3,2% 1,9% 1,2% 73% Vi har inga anmälda arbetsrelaterade sjukdomar/skador. Den sjukfrånvaro vi har är inte något känt arbetsrelaterat. 1. Total frånvaro i förhållande till den sammanlagda ordinarie arbetstiden för män respektive kvinnor. 2. Definition av kort sjukfrånvaro < 6 dgr sjukfrånvaro. 3. Definition av lång sjukfrånvaro > 6 dgr sjukfrånvaro. 4. Definition av långtidsfriska: Med långtidsfriska menas de som under den senaste 12-månadersperioden haft max fem dagar med sjukfrånvaro. MEDABETAE LA1 LA2 MEDABETAE Antal anställda (2.8)* Kvinnor 69% - Män 31% Medelantal anställda % 32% % 3% 97 5% % Personalomsättning7 Ledningsgrupp - Kvinnor - Män Chefspositioner - Kvinnor - Män 5% Antalet totalt arbetade timmar delat med 173 för att få antalet helårsarbetare. 7. Personalomsättning beräknas genom antalet slutade i förhållande till antalet anställda * oslagens Sparbank redovisar endast total personalstyrka TABELL ÅLDESFÖDELNING ÅLDESFÖDELNING -29 år 3-49 år 5 år Av det totala antalet anställda arbetar ca 75% med kundkontakt. JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD LA13 JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD Antal anställda Ledningsgrupp * Kontorschefer ** Styrelse, valda av stämman ANTAL TOTALT MÄN KVINNO * Bankens ledning består av VD och vice VD. Samtliga chefer och ledare samlas månatligen i Ledarforum. ** Cheferna för bankens kontor, Företagsenheten och Telefonbanken. MEDABETAE / 2 5

30 1 OSLAGENS SPABANK GI INDEX HÄ VISAS VILKA INDIKATOE SOM OSLAGENS SPABANK VALT ATT EDOVISA HELT ELLE DELVIS. DESSA INDIKATOE SPEGLA VÅ VÄSENTLIGA HÅLLBAHETSPÅVEKAN. INDIKATOENA Ä FITT ÖVESATTA FÅN ENGELSKA. FÖ FULLSTÄNDIG FOMULEING SE: SÅ HÄ LÄSE DU HÅLLBAHETSEDOVISNINGEN: 1 INDIKATONUMME FÅN GI (GLOBAL EPOTING INITIATIVE) OCH OSLAGENS SPABANKS STYANDE DOKUMENT 2 INDIKATOE SOM TAS UPP OCH SOM SPEGLA VÅ HÅLLBAHETS-PÅVEKAN 3 VISA OM ESPEKTIVE INDIKATO EDOVISAS HELT ELLE DELVIS 4 VISA VILKA SIDO I H-EDOVISNINGEN ELLE I ÅSEDOVISNINGEN ESPEKTIVE INDIKATO EDOVISAS POFIL STATEGI OCH ANALYS * SIDN VDs ord med vision och strategi 3,11 2 OGANISATIONSPOFIL Namn Huvudsakliga produkter och tjänster Organisationsstruktur Huvudkontorets adress Länder där verksamhet bedrivs Ägarstruktur och bolagsform Marknaden Organisationens storlek Väsentliga förändringar under rapportperioden Kommentar: Inga väsentliga förändringar har skett under rapportperioden avseende storlek, struktur eller ägande. 11, , 28, 67 67, , 11, Erhållna utmärkelser under rapportperioden: Utnämndes till Årets Lokala Bank av tidningen privata affärer 3 3 APPOTPAAMETA APPOT POFIL 3.1 apportperiod Datum för senaste rapport apportcykel Kontaktuppgifter för frågor om rapporten Process för att bestämma rapportinnehåll 11 OMFATTNING OCH AVGÄNSNING 3.6 Avgränsningar i rapporten Begränsningar i rapportens omfattning Grunder för rapporten som påverkar jämförbarhet GI INNEHÅLLSINDEX Effekt av förändring 3.11 Väsentliga förändringar Förteckning över vad upplysningar finns i rapporten 1, 26, 27 4 STYNING, ÅTAGANDE OCH ENGAGEMANG STYNING 4.1 Ledningsorganisation 28, Om högsta person i ledning också är verkställande 28, Antal oberoende, icke-verkställande styrelseledamöter 28, Mekanismer för aktieägare och anställda att ge rekommendationer till högsta beslutande organ 28, Deklarationer, principer eller andra initiativ som organisationen anslutit sig till eller stödjer Intressenter som involverats av organisationen Princip för identifiering och urval av intressenter Tillvägagångsätt vid kommunikation med intressenter Viktiga områden som lyfts fram via kommunikation ÅTAGANDEN BETÄFFANDE EXTENA INITIATIV ENGAGEMANG I INTESSENTE EKONOMISKA INDIKATOE EC 2 6 / GI-INDEX EKONOMISK PESTATION EC1 Genererat ekonomiskt värde 12 EC2 Ekonomiska effekter som följer av klimatförändring D

VISNING& ÅLLBAR ETS ÅRSREDO VISNING OVIS- OVIS NING HÅLLBAR HETS REDOVISNING

VISNING& ÅLLBAR ETS ÅRSREDO VISNING OVIS- OVIS NING HÅLLBAR HETS REDOVISNING RSRED ÅRSREDO VISNING VISNING& ÅLLBAR HÅLLBAR ETS HETS REDOVISNING 014 2014 ÅRS-ÅRS RED RED OVIS- OVIS NING VÅRT NYA BANKKONTOR SOM ÖPPNAR 2015 I NORRTÄLJE ÄR EN UNIK FRAMTIDSSATSNING MED EN ANNORLUNDA

Läs mer

Roslagens Sparbanks HÅLLBARHETS REDOVISNING

Roslagens Sparbanks HÅLLBARHETS REDOVISNING Roslagens Sparbanks HÅLLBARHETS REDOVISNING 2011 innehållsförteckning Introduktion sid 1 VD:s tankar om hållbarhet sid 2 Bankens organisation sid 5 Hållbarhet för oss sid 6 FN:s 10 principer sid 8 Ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning 2012. En visionär bank i bygden

Årsredovisning 2012. En visionär bank i bygden Årsredovisning En visionär bank i bygden årsredovisning innehållsförteckning sid 3 årsredovisning innehållsförteckning vd har ordet sid 4 närproducerad bank sid 6 lilla banken med stora bankens resurser

Läs mer

49 Not 11 Övriga rörelsekostnader. 51 Not 12 Kreditförluster, netto. 52 Not 13 Bokslutsdispositioner. 52 Not 14 Skatter

49 Not 11 Övriga rörelsekostnader. 51 Not 12 Kreditförluster, netto. 52 Not 13 Bokslutsdispositioner. 52 Not 14 Skatter Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning Kommentar från vd 2 Kommentar från styrelseordförande 3 Omvärldsanalys 4 Förvaltningsberättelse 5 Fem år i sammandrag 17 Resultaträkning 20 Balansräkning 21 Rapport

Läs mer

Kommentar från vd. Sala Sparbank en relationsbank. Vad menar jag med att vi är en relationsbank?

Kommentar från vd. Sala Sparbank en relationsbank. Vad menar jag med att vi är en relationsbank? Årsredovisning 2013 1 Kommentar från vd Sala Sparbank en relationsbank. Vad menar jag med att vi är en relationsbank? Om vi börjar i andra änden kan man konstatera att storbankerna blir mer lönsamma och

Läs mer

2008 Årsberättelse 2008. En personlig bank i bygden

2008 Årsberättelse 2008. En personlig bank i bygden 2008 Årsberättelse 2008 En personlig bank i bygden ÅRSBERÄTTELSE 2008 SID 2 En engagerad balansgång Intervju med styrelseordförande och VD Vad utmärkte år 2008? Kurt Petterson, styrelseordförande: Den

Läs mer

Innehållsförteckning. Sala Sparbank 579500-4133

Innehållsförteckning. Sala Sparbank 579500-4133 Årsredovisning 2011 Sala Sparbank 579500-4133 Innehållsförteckning Vd:s kommentar 1 Omvärldsanalys 2 Förvaltningsberättelse 3 Fem år i sammandrag 14 Resultaträkning 17 Balansräkning 18 Sammandrag över

Läs mer

Innehåll. Sid 4 5 6 8 10 12 14 16 26 27 28 29 30 61 62 63 64 65 66

Innehåll. Sid 4 5 6 8 10 12 14 16 26 27 28 29 30 61 62 63 64 65 66 Årsredovisning 2014 Innehåll Sid 4 5 6 8 10 12 14 16 26 27 28 29 30 61 62 63 64 65 66 Milstolpar 2014 Året i sammandrag VD-kommentar Alltid tillgång till banken Sparbanksidén växer med oss En närvarande

Läs mer

Årsredovisning 2007 1

Årsredovisning 2007 1 Årsredovisning 2007 1 Innehåll Innehåll SID 3 5 6 8 12 14 19 20 21 22 23 24 50 51 52 53 54 55 56 57 Viktiga händelser VD har ordet Omvärlden Om Kristianstads Sparbank Fem år i sammandrag Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2001. Hållbarhet

Årsredovisning 2001. Hållbarhet Årsredovisning 2001 Hållbarhet H å l l b a r h e t e n a n g e l ä g e n h e t f ö r a l l a HÅLLBARHET EN ANGELÄGENHET FÖR ALLA FöreningsSparbanken och hållbarhet FöreningsSparbanken bidrar till en positiv

Läs mer

SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning

SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning 2013 2 VD-ORD VD-ord Innehåll VD-ord 2 Mål och strategi 3 Ekonomisk hållbarhet 5 Social hållbarhet 9 Miljömässig hållbarhet 12 Redovisning och styrning av hållbarhetsarbetet

Läs mer

2 Produktion: abse media AB

2 Produktion: abse media AB Årsredovisning 2008 2 Produktion: abse media AB Årsredovisning 2008 Sparbanksstämman med huvudmännen äger rum onsdagen den 22 april kl 18.00 i Folkets Hus, Heby 3 Innehåll Vd:s kommentar 5 Förvaltningsberättelse

Läs mer

VD har ordet. - vi blickar framåt

VD har ordet. - vi blickar framåt Årsöversikt 2014 1 Innehåll VD har ordet 4 Bildbank för nyfikna 6 En bank med lokalt engagemang 7 Tro, Hopp & Klöver 8 Ung livsstil i Hedemora 9 Det handlar om kärlek 10 Grön Kraft 11 Utdrag ur förvaltningsberättelsen

Läs mer

Årsredovisning 2002. Hållbarhet

Årsredovisning 2002. Hållbarhet Årsredovisning 2002 Hållbarhet Innehåll 4 FöreningsSparbanken och hållbarhetsbegreppet 5 VD-ordet Samhällsansvar en del av affärsverksamheten 6 Kort om FöreningsSparbanken 7 Kunder 9 Medarbetare 11 Aktieägare

Läs mer

ÅRS RED OVIS NING. 2014 Bankens 163:e verksamhetsår

ÅRS RED OVIS NING. 2014 Bankens 163:e verksamhetsår ÅRS RED OVIS NING 2014 Bankens 163:e verksamhetsår Årsredovisning 2014 Sparbankens 163:e verksamhetsår Sparbanksstämman med huvudmännen äger rum onsdagen den 29 april 2015 kl 13.00, Acusticum, Piteå. 2

Läs mer

Hållbarhetsredovisning. SBAB Bank AB (publ)

Hållbarhetsredovisning. SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning 2014 SBAB Bank AB (publ) SBAB Bank AB (publ) AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ) SBAB Bank AB (publ) Baselregelverkets Pelare 3 INNEHÅLL Innehåll Läs mer på sbab.se Kort

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011 Bankens 160:e verksamhetsår

ÅRSREDOVISNING 2011 Bankens 160:e verksamhetsår ÅRSREDOVISNING 2011 Bankens 160:e verksamhetsår Årsredovisning 2011, Sparbankens 160:e verksamhetsår Sparbanksstämman med huvudmännen äger rum torsdag den 29 mars 2012 kl 13.00, Pite Havsbad, Piteå. INNEHÅLL

Läs mer

Fotografierna på omslaget är hämtade från den film som Swedbank Sjuhärad och Sparbanksstiftelsen Sjuhärad lanserade våren 2014. Filmen beskriver den

Fotografierna på omslaget är hämtade från den film som Swedbank Sjuhärad och Sparbanksstiftelsen Sjuhärad lanserade våren 2014. Filmen beskriver den Årsredovisning 2014 Fotografierna på omslaget är hämtade från den film som Swedbank Sjuhärad och Sparbanksstiftelsen Sjuhärad lanserade våren 2014. Filmen beskriver den starka utveckling som sker i Borås

Läs mer

SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning

SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning 2012 2 VD-ord Innehåll VD har ordet 2 Strategi och mål 3 En hållbar ekonomi 5 Nöjda medarbetare ger nöjda kunder 8 Samhällsengagemang 11 Klimatsmart bank 12 Ansvar,

Läs mer

Länsförsäkringar Skåne Årsredovisning

Länsförsäkringar Skåne Årsredovisning 2013 Länsförsäkringar Skåne Årsredovisning 2013 Året i siffror Företag - verksamheten 2013 Mkr 2013 2012 Förändring Sakpremier 546 531 2,9 % Skadekostnader 397 522-23,8 % Liv - premiedragande bestånd 798

Läs mer

Sparbankernas årsberättelse 2010. 62 sparbankers rapportering sammanställd av Sparbankernas Riksförbund

Sparbankernas årsberättelse 2010. 62 sparbankers rapportering sammanställd av Sparbankernas Riksförbund Sparbankernas årsberättelse 2010 62 sparbankers rapportering sammanställd av Sparbankernas Riksförbund Sparbankernas årsberättelse 2010 62 sparbankers rapportering sammanställd av Sparbankernas Riksförbund

Läs mer

SEB Hållbarhetsrapport. Hållbara perspektiv. Så tar vi ansvar för ekonomin, människorna och miljön.

SEB Hållbarhetsrapport. Hållbara perspektiv. Så tar vi ansvar för ekonomin, människorna och miljön. FN:s Global Compact Rapport om FRAMstegen under 2011 Hållbara perspektiv Så tar vi ansvar för ekonomin, människorna och miljön. SEB Hållbarhetsrapport 11 Priser och utmärkelser under 2011 Utdelat av Kunder

Läs mer

Skandia Årsredovisning 2014

Skandia Årsredovisning 2014 Skandia Årsredovisning 2014 Innehåll Vill du bli kund eller komma i kontakt med Skandia? gå in på skandia.se eller ring: Skandia kundservice 0771-55 55 00 du kan också skriva till oss: Skandia 106 55 Stockholm

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning Bostadsbolagets hållbarhetsredovisning ingår som en enskild del i bolagets årsredovisning. Här beskrivs hur bolaget arbetar med hållbar utveckling inom miljö, samhälle och ekonomi,

Läs mer

Årsredovisning 2009. med Hållbarhetsredovisning. Sveriges Bostadsfinansieringsaktiebolag, SBAB (publ)

Årsredovisning 2009. med Hållbarhetsredovisning. Sveriges Bostadsfinansieringsaktiebolag, SBAB (publ) Årsredovisning 2009 med Hållbarhetsredovisning Sveriges Bostadsfinansieringsaktiebolag, SBAB (publ) Innehåll Året 2009 i korthet 1 VD har ordet 2 Affärsmodell 3 Omvärld 4 Hållbarhetsredovisning 6 Strategi

Läs mer

Mer till dig. Mindre till banken. Den tanken har givit oss Sveriges nöjdaste kunder fyra år i rad.

Mer till dig. Mindre till banken. Den tanken har givit oss Sveriges nöjdaste kunder fyra år i rad. Årsredovisning 2013 Mer till dig. Mindre till banken. Den tanken har givit oss Sveriges nöjdaste kunder fyra år i rad. 2 Avanza Bank 2013 Innehåll Kort om Avanza 4 Händelser under året 5 VD har ordet 6

Läs mer

VINJETT Årsredovisning 2014

VINJETT Årsredovisning 2014 VINJETT Årsredovisning 2014 med hållbarhetsredovisning Vår vision Swedol är den partner som bäst tillgodoser den professionella användarens behov och önskemål 1 SWEDOLS ÅRSREDOVISNING 2014 Hållbarhet Hållbar

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning 2013 innehåll 2 Koncernchefen har ordet Det här är Folksam Organisation och styrning Kunder Ägarstyrning Medarbetare Trafikforskning Miljöarbete Folksams forskningsstiftelse Priser

Läs mer

166 (136) 16,3 (8,7) 5,6 (5,4)

166 (136) 16,3 (8,7) 5,6 (5,4) Nordnet årsredovisning 2014 Nordnet är en nordisk bank. Vi erbjuder privatpersoner och företag tjänster som gör det möjligt att ta kontroll över sin finansiella framtid. Vi vänder oss till medvetna sparare

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2007. Bankens 156:e verksamhetsår

ÅRSREDOVISNING 2007. Bankens 156:e verksamhetsår ÅRSREDOVISNING 2007 Bankens 156:e verksamhetsår Årsredovisning 2007 Sparbankens 156:e verksamhetsår Sparbanksstämman med huvudmännen äger rum torsdag den 3 april 2008 kl 16.00 i Sparbanken Nords samlingssal,

Läs mer