VISNING& ÅLLBAR ETS ÅRSREDO VISNING OVIS- OVIS NING HÅLLBAR HETS REDOVISNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VISNING& ÅLLBAR ETS ÅRSREDO VISNING OVIS- OVIS NING HÅLLBAR HETS REDOVISNING"

Transkript

1 RSRED ÅRSREDO VISNING VISNING& ÅLLBAR HÅLLBAR ETS HETS REDOVISNING ÅRS-ÅRS RED RED OVIS- OVIS NING

2 VÅRT NYA BANKKONTOR SOM ÖPPNAR 2015 I NORRTÄLJE ÄR EN UNIK FRAMTIDSSATSNING MED EN ANNORLUNDA PROFIL. DET HÄR BLIR INTE ETT TRADITIONELLT BANKKONTOR MED KASSOR OCH KONTANTER, UTAN EN LÄTTILLGÄNGLIG MÖTESPLATS DÄR DU SOM KUND KAN TITTA FÖRBI NÄR DU HAR TID OCH FÅ SNABB KUNDSERVICE, PERSONLIG RÅDGIVNING OCH SUPPORT.

3 SPARBANKSTÄMMAN ÄGER RUM ONSDAGEN DEN 25 MARS KL 18.00, FOLKETS HUS, NORRTÄLJE INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD-ord sid 3 Företag och tillväxt sid 4 Närhet och kompetens sid 6 Visuell ekonomi sid 8 Vår syn på hållbarhet sid 11 Ekonomisk hållbarhet sid 14 Ekologisk hållbarhet sid 18 Social hållbarhet sid 24 Medarbetare sid 30 Förvaltningsberättelse sid 36 Fem år i sammandrag sid 39 Nyckeltal sid 40 Noter sid 45 Påskrifter sid 72 Revisionsberättelse sid 73 Företagsstyrning sid 74 Organisation sid 75 Styrelse & Huvudmän sid 76 Kontorsadresser sid 77

4 -SOM LÖNSAM SPARBANK KAN VI OCKSÅ AGERA SOM SAMHÄLLSMOTOR CHARLOTTE LINDBERG, VD

5 VD-ORD I november 2014 fick jag det stora förtroendet att tillträda som verkställande direktör i Roslagens Sparbank. Att redan ett par månader senare få vara med och presentera ett starkt rörelseresultat och en god tillväxt i affärsvolymerna, känns förstås extra glädjande. Trots pressade räntemarginaler på grund av både ränteläge och konkurrens, kan banken redovisa en stabil intjäning, god kostnadskontroll och minskade kreditförluster Ett bra resultat är viktigt för en liten lokal sparbank. Endast genom en lönsam bankverksamhet kan vi förvalta arvet av snart 156 års verksamhet och skapa långsiktig stabilitet, trygghet och växtkraft för våra kunder och banken kommande år. Med ett starkt resultat får vi som sparbank också möjlighet att använda en del av vår vinst till annan samhällsnytta genom projektbidrag, stöd och stipendier via Roslagens Sparbanks tre stiftelser. Enbart de senaste tio åren har vi den vägen bidragit med över 80 mkr till utvecklingen mot ett attraktivt och öppet Roslagen i tillväxt vår vision. I november 2014 var det också exakt 100 år sedan Roslagens Sparbank för första gången flyttade in i egna lokaler sedan starten Då, mitt under brinnande världskrig, var beslutet om att bygga nytt en stor satsning och en viktig signal om framtidstro och utvecklingsambition. Sedan dess har också Roslagens Sparbank växt i takt med, och varit en motor för, samhällsutvecklingen i Norrtälje kommun. 100 år efter att vårt huvudkontor invigdes, började arbetet med att bygga ett nytt kontor, en ny mötesplats vid Norrteljeportens Handelsområde i Norrtälje, med invigning hösten Ett första steg mot den nya mötesplatsen togs i och med stängningen av kontoret i Grind våren 2014, vilket frigjorde resurser för det nya kontorsprojektet. Men varför då satsa på ett nytt kontor i tider när flertalet andra banker lägger ned och stänger igen sina kontor och tjänsteutbudet i mobiler, surfplattor och datorer bara växer? Vi i Roslagens Sparbank tycker svaret är enkelt: En bank måste vara nära sina kunder och lätt tillgänglig för möten, frågor och problemlösning. På telefon, via internetoch mobilbanker och andra nya digitala kanaler, men också för gammaldags möten öga mot öga. Betalningar i all ära. En sparbank ska förstås ha ett attraktivt sparaerbjudande, vilket jag vågar påstå att Roslagens Sparbank har. Samtidigt har förstås den allmänna ränteutvecklingen, med Riksbankens historiska nollräntebeslut i höstas och minusrätna nu i början av 2015, gjort det allt svårare att erbjuda höga räntor på traditionella sparkonton. I dessa tider är det då desto viktigare att som kund se över sina spar- och placeringsformer för att hitta många av de alternativa lösningar som finns idag. Den rådgivningen är också en del av vårt spara-erbjudande och något jag hoppas ännu fler kunder drar nytta av 2015! En framgångsrik bankverksamhet ger människor i vårt verksamhetsområde Norrtälje kommun och Ljusterö tillgång till kapital, finansiell kompetens och vardaglig bankservice. Ett viktigt samhällsansvar, med andra ord. Ett ansvar för en hållbar utveckling ekologiskt, ekonomiskt och socialt som presenteras närmare i den hållbarhetsredovisning som sedan i fjol är en integrerad del av årsredovisningen. En sund och hållbar ekonomi innebär inte bara sparande, utan också investeringar. Bästa sättet att förvalta insättarnas, spararnas, pengar är att låna ut dem. Som närproducerad bank hjälper vi allt från företag som vill växa, till familjer som behöver bostad med sina finansieringsbehov. En klassisk bankverksamhet, fokuserad på Roslagen. Den snart 200-åriga sparbanksidén är det ett viktigt arv att förvalta. Om än med nya kanaler, nya tjänster och utökad service med hjälp av modern teknik. Den kombinationen, av tradition och nytänkande, ser jag också som en viktig förklaring till Roslagens Sparbanks framgångsrika Ytterst handlar bank om förtroende, vilket förutsätter engagerade, kunniga och serviceinriktade medarbetare. Det har vi i Roslagens Sparbank och därför känns det naturligt att några av våra över 100 kompetenta medarbetare i år får illustrera års- och hållbarhetsredovisningen. Tillsammans tackar vi våra kunder för det förtroende som ni visar oss. Vår absoluta ambition är att leva upp till det även 2015 och åren därefter. Charlotte Lindberg, VD VD-ORD / 03

6 HELENA ERICSSON AFFÄRSCHEF Vid årsskiftet började jag jobba som affärschef på Roslagens Sparbank efter 20 år på Handelsbanken i Norrtälje. Mina egna värderingar stämmer väl överens med sparbanksidén om vikten av en sund och hållbar ekonomi för både privatpersoner och företag. Och det känns som en spännande uppgift att få ansvara för att vi ska bli en ännu bättre och lönsammare bank för alla våra kunder. I mitt ledarskap hämtar jag inspiration och metaforer från lagidrotten, ett område jag alltid varit djupt engegerad i - allt från fotboll på Div 1 nivå till gruppledare på Friskis & Svettis. För mig faller det sig naturligt att peppa mina medarbetare så att vi alla kan nå våra uppsatta mål. 04 / FÖRETAG OCH TILLVÄXT

7 FÖRETAG OCH TILLVÄXT Vi tror på Roslagen och engagerar oss i bygdens utveckling. Hos oss på sparbanken finns Roslagens största företagsavdelning. Här arbetar 20 personer heltid med att hjälpa bankens över företags- och föreningskunder med finansiering, placeringar och effektiva, moderna betaltjänster. Ett attraktivt och öppet Roslagen i tillväxt. Det är Roslagens Sparbanks vision. Sedan 1859 har banken varit en viktig motor för tillväxten i vårt område. Lån för boende har varit en central aktivitet, finansieringen av nya och växande företag en annan. Med vår utlåning kan vi bidra till att finansiera framtidens tillväxt i Roslagen. Inte minst för att vi sedan många år har en mycket stabil kapitalsituation som gör detta möjligt. Genom en fortsatt ansvarsfull kreditgivning med hög kvalitet blir tillväxten långsiktigt hållbar. Roslagens Sparbank är en fristående sparbank, ett självständigt företag med en egen styrelse. Men tack vare ett nära samarbete med Swedbank kan vi hänga med i den snabba teknik- och produktutvecklingen och erbjuda ett komplett sortiment av tjänster resulterade detta exempelvis i en version av den bekväma betal-appen Swish för företag och organisationer. Vårt samarbete med Swedbank symboliseras med myntet som du ser tillsammans med vårt namn Roslagens Sparbank. Vi har många gemensamma erbjudanden med Swedbank (och dess dotterbolag som Swedbank Finans och Robur) och då är avsändaren Swedbank och sparbankerna eller ibland bara Swedbank. Detta gäller i hög grad på företagsmarknaden där bankens egna experter kan kompletteras av Swedbanks spetskompetens inom t ex finansiering, placeringar och cash management. För företag med affärer utanför Sverige, finns dessutom tillgång till Swedbanks internationella nätverk. Det mesta i kompetensväg som våra kunder efterfrågar finns dock alltid närmare än så på våra fyra (hösten 2015, fem) kontor i Roslagen. De kundansvariga företagsrådgivarna har hjälp av bland annat försäkringsspecialist, jurist och betalspecialister. Dessutom har banken två egna specialister inom området skog och lantbruk en viktig näring i Roslagen. FÖRETAG OCH TILLVÄXT / 05

8 NÄRHET OCH KOMPETENS Vi är en närproducerad bank. Inte bara genom vår starka lokala förankring utan också för att vi är just NÄRA. Vi är den bank i Norrtälje kommun som har flest kontor och mest generösa öppettider. Dessutom är vi den enda banken med huvudkontor i Norrtälje. Detta ger möjlighet till personliga möten något både vi och våra kunder värderar högt. Som sparbank kan vi inte flytta det går inte att vara Roslagens Sparbank någon annanstans än i Roslagen. Därför vill vi ta vårt ansvar för vår bygds utveckling och tillväxt. Satsningen på närhet och tillgänglighet är en del i detta ansvar, ingen annan bank har lika många kontor som vi i Norrtälje kommun och ingen annan bank har lika öppet som vi (10-18 alla vardagar på centralkontoret i Norrtälje, alla vardagar på vår egen telefonbank). Tack vare modern teknik kan vi också vara banken även för Rospiggar utanför Roslagen som uppskattar personliga relationer och vårt engagemang i Roslagens utveckling. Svenska kundmätningar visar att valet av bank fortfarande i hög grad är en fråga om förtroende och personliga relationer. Även om det blivit allt lättare att göra allt mer av vardagliga bankärenden själv, när, var och hur man vill med hjälp av mobiler och internet, vill de allra flesta av våra drygt privatkunder fortfarande diskutera sina största och viktigaste beslut med en människa av kött och blod, öga mot öga. Vår lokala förankring innebär att kundernas önskemål blir särskilt viktiga. Vi tar del av dessa önskemål och synpunkter, dels genom våra 32 huvudmän (läs mer på sid 76) som representerar sparbankens ägare, alltså invånarna i Roslagen, och dels genom olika kundundersökningar och mätningar. Våren 2014 deltog 25 privatkunder och 25 företagskunder i en Varumärkespejling. Förväntansbilden var tydlig: Kompetens, trygghet, konkurrenskraftiga villkor, snabb service och proaktivitet. Glädjande nog visar också den kundenkät som ca 800 privat- och företagskunder svarade på under försommaren, att vi får höga betyg på de här områdena. Samtidigt kommer vi att arbeta vidare med dem under Stort tack till alla kunder som bidragit med sina synpunkter, tips och råd under året! Att bidra till en sund och hållbar ekonomi för våra kunder det är syftet med verksamheten på våra bankkontor. Det personliga mötet tror vi är så viktigt att vi ju också lovar en årlig genomgång av ekonomin för alla kunder med vardagspaketet Nyckelkund ett servicelöfte! Det ger möjlighet att i lugn och ro diskutera frågor om sparande på kort och lång sikt, pensionssparande, livförsäkringar, sakförsäkringar, trygghetsförsäkringar, lån och så vidare. Den personliga rådgivaren är också ett stöd inför till exempel köp av bostad. Även i koncepten Premium (för privatkunder med större och/eller mer krävande affärer och servicebehov) och Bättre Affärer (för företagskunder) är personliga möten med en egen bankman en grundbult. Självklart har våra kunder också tillgång till den övriga specialistkompetens som finns i banken inom områden som försäkring, värdepapper, skatter och juridik. Nära, tillgänglig, på plats här i Roslagen. 06 / NÄRHET OCH KOMPETENS

9 CATRIN HELLGREN CHEF TELEFONBANKEN Jag har jobbat på vårt huvudkontor i åtta år, nu senast som chef för telefonbanken. När beslutet togs att bygga ett nytt framtidsorienterat kontor, fick jag äran att leda projektet. Vårt nya kontor blir mer en mötesplats, inga kassor eller kontanter, för alla besökare. Vi kommer ha generösa öppettider på vardagar men även lördagsöppet. Visionen är att vi ska kunna hjälpa ännu fler kunder att hitta rätt bland alla moderna självbetjäningstjänster. Och samtidigt på ett avspänt sätt även få in kundernas synpunkter så att vi kan utvecklas och ta sparbanksidén till nya höjder. NYA VÄGAR IN I BANKEN / 07

10 FORTSATT TILLVÄXT OCH ETT STABILT RESULTAT Roslagens Sparbank fortsatte att växa under 2014 med en ökning av affärsvolymen på 4,9% och med ett stabilt rörelseresultat på 87mkr. Den svenska ekonomin uppvisade en förhållandesvis stabil utveckling under 2014 trots inrikespolitisk osäkerhet och svag tillväxt i Europa. Norrtälje kommun fortsätter att växa med en positiv befolkningstillströmning 2014 och det planeras för fler bostäder och en helt ny stadsdel i Norrtälje hamn. Inflationen i landet sjönk och Riksbanken sänkte räntan 2 gånger från 0,75% till 0% under 2014 för att sedan i februari 2015 sänka den ytterliggare till -0,10%. Banken har trots detta ett flertal sparkonton med konkurrenskraftiga räntor men även alternativa sparformer som ger möjlighet till högre avkastning. En sparbank har inga aktieägare. Istället delas en del av årets vinst ut till allmännyttiga ändamål. Årets avsättning till allmännyttiga ändamål föreslås bli 8 mkr, vilket motsvarar ca 11% av bankens resultat efter skatt. Resterande del av vinsten förs över till bankens eget kapital, där det bl.a. bidrar till att täcka de risker som banken är exponerad för och därigenom skydda insättarnas pengar. RESULTAT Rörelseresultatet blev 87 mkr jämfört med 86 mkr föregående år. Totala intäkter ökade med 1%. Räntenettot försämrades på grund av det låga ränteläget, samtidigt som provisionsnettot stärktes. Totala kostnader ökade med 5% medan kreditförlusterna minskade tack vare ett fortsatt aktivt arbete med kreditkvalitet och kreditprocesser. rörelse resultat rörelse resultat rörelse RÖRELSERESULTAT, resultat MKR fo K/I-talet visar totala kostnader i relation till totala intäkter. Ett lågt K/I-tal är önskvärt. Under 2014 ökade bankens K/Ital något, från 0,58 för 2013 till 0,60 i år, vilket beror på att kostnaderna ökade mer än intäkterna. KI tal K/I-TAL KI tal KI tal 0,66 0,66 0,66 0,64 0,64 0,64 0,62 0,62 0,62 0,60 0,60 0,60 0,58 0,58 0,58 0,56 0, , Årets avsättning till samhällsnyttiga ändamål föreslås bli 8 mkr, vilket utgör ca 11% av resultatet efter skatt. De senaste tio åren har banken därmed bidragit med nästan 80 mkr till utvecklingen mot ett attraktivt och öppet Roslagen i tillväxt. AVSÄTTNING TILL SAMHÄLLSNYTTA, MKR välgörenhet välgörenhet välgörenhet / VISUELL EKONOMI

11 rörelse resultat KI tal2010 KI tal 0,66 0,66 KI tal 0,64 0,64 0,66 0,62 0,62 0,64 0,60 0,60 0,62 0,58 0,58 0,60 0,56 0,56 0, , AFFÄRSVOLYM Roslagens Sparbanks affärsvolym utgörs av de kundvolymer som banken förvaltar och förmedlar. Av den totala affärsvolymen återfinns delar av den totala utlåningen och inlåningen i bankens egen balansräkning. Övriga delar av affärsvolymen, såsom t.ex. utlåning förmedlad till Swedbank Hypotek och fonder via Swedbank Robur, ligger utanför bankens balansräkning. Affärsvolymen har ökat med 4,9% under året och uppgick vid årets slut till mkr. Affärsvolymens storlek påverkas dels av förändring av utlåning och inlåning, dels av börsutvecklingen som har en stor inverkan på bl.a. fondvolymerna Under året ökade inlåningen med 9,9% eller 552 mkr jämnt fördelat 2010 på 2011 privat och företagskunder En av sparbankernas främsta uppgifter är att främja sparande och en sund och hållbar ekonomi för kunderna och samhället. Banken har därför ett flertal sparkonton med konkurrenskraftiga räntor som är anpassade till kundernas olika behov. välgörenhet välgörenhet 8 8 välgörenhet Bankens 2011 utlåning 2012 finns 2013 dels i egen 2014portfölj, dels förmedlad till Swedbank 2011 Hypotek Under ökade den totala utlåningen med 0,4% vilket kan jämföras med en minskning Utlåningen i egen portfölj ökade med 8,3%, från mkr till mkr 2014, medan förmedlade krediter till Swedbank Hypotek minskade med 5,3% från mkr till mkr affärsvolym affärsvolym AFFÄRSVOLYM, MKR affärsvolym inlåning inlåning INLÅNING, MKR inlåning UTLÅNING, MKR utlåning utlåning utlåning Swedbank Hypotek - Roslagens Sparbank rörelse resultat 100 De fondvolymer som banken förmedlar till Swedbank Robur uppgick vid årsskiftet till mkr, en ökning med 13% eller 311 mkr jämfört med 2013 vilket främst är relaterat till den positiva marknadsutvecklingen (börsen). 0 FÖRMEDLADE fondvolymer FONDVOLYMER, 2011 MKR affärsvolym VISUELL EKONOMI / 09

12 ÅLL AR ETS HÅLLH BARB HETSH REDOVIS R EDO-

13 2014 HÅLL BAR ÅLL HETS AR ETS REDO- NING EDO- VISNIN

14 SOCIALTEKOLOGISKT VÅR SYN PÅ HÅLLBARHET SOM SPARBANK VERKAR VI FÖR EN EKOLOGISK, EKONOMISK OCH SOCIAL HÅLLBAR TILLVÄXT FÖR VÅRA KUNDER, FÖR VÅRT SAMHÄLLE OCH FÖR OSS SJÄLVA. SOCIALT Att satsa på de unga framtidens rospiggar och bankkunder och aktivt få fler att bo, leva och verka i Norrtälje kommun. EKONOMISKT En sund och hållbar ekonomi för både våra kunder och sparbanken. EKOLOGISKT Vi arbetar för att löpande begränsa vår miljö- och klimatpåverkan, men också för att stödja våra kunder genom information och inspiration. 12 / VÅR SYN PÅ HÅLLBARHET

15 EKONOMISKTSOCIALT En sparbank har inga enskilda ägare eller vinstintressen. Därför kan en del av den årliga vinsten istället lämnas tillbaka till det lokala samhället som stöd för en hållbar tillväxt. De senaste tio åren har Roslagens Sparbank på detta sätt lämnat cirka 80 miljoner kronor i stöd till aktiviteter, projekt och organisationer som verkar för Roslagens utveckling. Huvuddelen av dessa medel har hanterats av bankens tre stiftelser (Näringsliv och Kultur; Forskning och Utbildning; respektive Ungdomsboende). FÖR OSS ÄR HÅLLBARHET ATT TA SAMHÄLLSANSVAR. DET GÖR VI PÅ FLERA NIVÅER OCH FLERA OLIKA SÄTT. * Bankverksamheten i sig tar miljöansvar genom att vara ISO-certifierad och klimatneutral samt erbjuda ett antal tjänster med miljöprofil, t ex ett förmånligt VA-lån. Men framför allt innebär bankens starka lokala närvaro god tillgång till kapital, banktjänster och finansiell rådgivning för alla som bor, lever och verkar i Roslagen. * Roslagens Sparbank och dess stiftelser tar också direkt samhällsansvar genom att äga och driva aktiviteter och processer som ungdomsboende, Egen Sommar, Unga Jobb, Bra till Bättre, Inspiration Rimbo och Ljus i ån för att nämna några. Alla dessa är utförligare beskrivna på följande sidor! * Genom att initiera projekt och /eller stödja dem med kompetens och resurser, tar vi också ett indirekt samhällsansvar. Exempel på detta är Hallstaviksnätverket, samarbetet med Ung Företagsamhet och skoldagarna på industrimuséet Pythagoras. * Ett mer perifert, men likväl viktigt, samhällsansvar är engagemanget i organisationer som Norrtälje Handelsstad, Handelskammaren, Norrtälje Utvecklings AB (NUAB) och stiftelsernas omfattande stöd till kultur, näringsliv, forskning och utbildning. * Till detta kommer hjälpen till olika välgörande ändamål till förmån för exempelvis Norrtäljes hemlösa eller ensamstående föräldrar med små ekonomiska resurser. Denna hållbarhetsredovisning är vår sjätte. Eftersom hållbarhetsarbetet är en integrerad del av bankens verksamhet, är hållbarhetsredovisningen för 2014 en del av Roslagens Sparbanks årsredovisning. För 2014 har vi valt att i huvudsak följa struktur och begrepp enligt i den internationella standarden GRI (Global Reporting Initiative), dock utan att formellt rapportera enligt GRI:s relativt omfattande regelverk. Hållbarhetsredovisningen omfattar kalenderåret 2014 och är framtagen enligt bankens interna instruktion för denna process. Arbetet har letts av kommunikationsavdelningen med stöd av de ansvariga för miljö, HR och ekonomi. Kontaktperson för Hållbarhetsredovisningen är vvd Sten Törnsten, VÅR SYN PÅ HÅLLBARHET / 13

16 GERT HOLMBERG SPARA ANSVARIG Jag har jobbat i Roslagens Sparbank i drygt 30 år och den mesta tiden som placeringsrådgivare. Ett inspirerande arbete som ständigt förändras, inte minst i dessa tider då räntorna är historiskt låga. Numera är jag också Sparaansvarig i banken och brinner naturligtvis extra mycket för sparafrågorna. Att spara till allt från oförutsedda utgifter till den framtida pensionen är viktigt och en stor trygghet. Förutom tryggheten så får man på köpet en större valfrihet och möjlighet den dagen t.ex en bostad, en bil, en resa eller något annat ska köpas vilket borde vara ett nog så viktigt argument för att spara. EKONOMISK HÅLLBARHET REDAN NÄR DE FÖRSTA SPARBANKERNA BILDADES I SVERIGE PÅ 1820-TALET, VAR SYFTET ATT UPPMUNTRA TILL SPARSAMHET OCH ATT VERKA FÖR ATT GE ALLA MÖJLIGHETEN ATT BYGGA SIG EN EGEN FRAM- TIDA TRYGGHET. EKONOMISK HÅLLBARHET HAR MED ANDRA ORD VARIT EN GRUNDBULT I BANKENS VERKSAMHET ÄNDA FRÅN STARTEN. 14 / EKONOMISK HÅLLBARHET

17 Roslagens Sparbank Norrtäljes första bank - öppnade den 2 juli 1859 och blev snabbt populär. Redan första dagen stod 20-talet kunder, varav en majoritet var pigor, i kö för att sätta in sina sparade slantar. Längst fram i kön stod pigan Mathilda Sofia Öhman för att sätta in tre riksdaler. Där står hon kvar, snart 156 år senare, i form av en staty utanför huvudkontoret i Norrtälje en symbol för sparsamhet och långsiktighet. IDAG BETYDER EKONOMISK HÅLLBARHET FÖR OSS FRAMFÖR ALLT ANSVAR FÖR: * förvaltningen av bankens kapital och insättarnas (spararnas) medel. * * * lättillgängliga banktjänster i hela vårt område. att bidra till en sund ekonomi för våra kunder. information och utbildning kring sparande, inte minst för barn och ungdomar.

18 VI UTBILDAR BYGDENS UNGA I HÅLLBARHET NÄRA, TRYGG OCH STABIL BANK Sedan många år är Roslagens Sparbank en bank med stabil ekonomi och trygga finanser. När det gäller nyckeltal som kapitaltäckning och likviditet ligger banken klart över myndigheternas krav. Roslagens Sparbank är inte bara Norrtäljes första, utan också största, bank. I Norrtälje kommun har vi idag fler anställda och lika många kontor (fem) som konkurrenterna sammanlagt. Våra kunder har därmed alltid nära till sin bank. Dessutom förstärks och kompletteras tillgängligheten av exempelvis telefonbanken (öppen alla vardagar klockan 07-19), internet, mobilbank och andra moderna kanaler. SATSAR PÅ ROSLAGENS UNGDOMAR Från tidigt 1900-tal bedrev landets sparbanker omfattande information och utbildning kring sparande. Då startades exempelvis barnens tidning Lyckoslanten som fortfarande kan fås gratis av alla mellanstadieklasser i Roslagens Sparbanks verksamhetsområde. Men behovet av privatekonomisk utbildning har bara ökat sedan figurerna Spara och Slösa såg dagens ljus. Roslagens Sparbank försöker ta sitt ansvar för bygdens ungdomar och unga vuxna genom att erbjuda skolor och föreningar kostnadsfria föreläsningar. Under 2014 genomfördes 22 sådana lektioner för sammanlagt cirka 430 elever lanserade banken UNG8242, en klubb för ungdomar år med erbjudanden, information, föreläsningar, tävlingar och evenemang. Vid årsskiftet hade UNG8242 cirka 350 medlemmar. Stödet till aktiviteter såsom Ung Företagsamhet och Egen Sommar, bidrar också till ökad kunskap om företagandets villkor bland yngre människor. I Ung Företagsamhet får gymnasieelever ökad kunskap om företagande och förståelse för entreprenörskap genom att under ett år driva ett eget företag. Omkring 120 elever i Roslagen gör detta varje år. Banken bjuder på alla företagstjänster och arrangerar olika inspirationsaktiviteter som en julmässa och en lokal UF-final. Egen Sommar startades av banken som en del av 150-årsjubiléet år Aktiviteten liknar UF till viss del men är öppen för alla ungdomar år. I Egen Sommar skapar ungdomarna sitt eget sommarjobb med stöd från banken, utbildning från Nyföretagarcentrum med flera. Egen Sommar har de senaste åren också fått stöd från fler andra lokala företag och Norrtälje Kommun. 16 / EKONOMISK HÅLLBARHET

19 TILLSKAPAT OCH FÖRDELAT EKONOMISKT VÄRDE DIREKT TILLSKAPAT EKONOMISKT VÄRDE, TKR 2014 BEHÅLLET EKONOMISKT VÄRDE INTÄKTER FÖRDELAT EKONOMISKT VÄRDE, TKR Rörelsekostnader Löner och ersättningar till anställda Betalningar till finansiärer Betalningar till den finansiella sektorn Investeringar i samhället SUMMA BANKEN I RADIO Hösten 2011 startades radioprogrammet Pengarna och livet där specialister från banken samtalar med programledaren och Norrtälje-profilen Bengt Ericsson om olika ekonomiska frågor. Under 2014 blev det närmare 20 program om sparande, placeringar, bostadsköp, familjejuridik, skogs- och lantbruk och konjunktur. Programmen som sänds i närradiokanalen Radio Roslagen går också att lyssna på i efterhand, som webradio på radioroslagen.se. PROGRAMMET PENGARNA OCH LIVET TILLHANDAHÅLLER MATNYTTIGA EKONOMISKA RÅD OCH TIPS EKOLOGISK HÅLLBARHET / 17

20 LINUS RYDERBORN RÅDGIVARE Jag jobbar som rådgivare på vårt kontor i Hallstavik. Detta är mitt första jobb efter skolan och jag känner att jag hamnat helt rätt. Det jag verkligen brinner för är den personliga kontakten med kunderna att få hjälpa dem och ge relevanta tips både vad gäller sparande och lån känns bra i själen. Och att dessutom kunna göra det i min hembygd Roslagen är ett extra plus. Roslagens Sparbank sponsrar många olika aktiviteter i Roslagen, bland annat Speedway som är stort här. Vid tävlingar är jag ofta ute på plats, pratar med folk, visar våra digitala tjänster och representerar Roslagens Sparbank. 18 / EKOLOGISK HÅLLBARHET

21 EKOLOGISK HÅLLBARHET SOM LOKAL BANK VILL VI TA VÅRT ANSVAR FÖR MILJÖN, BÅDE LOKALT OCH GLOBALT. ATT KLIMATKOMPENSERA, BIDRA TILL MINSKAD ANVÄND- NING AV KONTANTER OCH ATT STÄNDIGT ARBETA FÖR ATT MINSKA VÅR ENERGIANVÄNDNING ÄR EN DEL I VÅRT MILJÖARBETE, LIKSOM ATT ER- BJUDA ENERGILÅN OCH MILJÖFONDER. Omtanken om bygden och människorna har ända sedan starten varit en av de viktigaste grundstenarna för Roslagens Sparbank. Att verka för ekologisk hållbarhet rimmar väl med denna ambition. En bank har visserligen ingen större direkt miljöpåverkan, men för oss är ekologisk hållbarhet en strategisk fråga; Vi är övertygade om att ett långsiktigt miljöarbete är bra för våra kunder såväl som för bygdens hållbara framtid. VÅR MILJÖVISION CERTIFIERING OCH KLIMATKOMPENSATION Hållbarhet och miljöhänsyn ska prägla vår vardag både i affärsrörelsen och internt i banken. Bland våra medarbetare finns hållbarhetsinspiratörer på alla våra kontor och avdelningar. Deras uppgift är att hålla de övergripande miljömål som styrelsen fastställer varje år levande. Sedan 2002 är Roslagens Sparbank ISO-certifierade enligt ISO14001 och bedriver därför ett systematiskt miljöförbättringsarbete. Certifieringen revideras årligen och det är vår uppgift att ständigt förbättra oss. * att * vi * som vara en sparbank handlar om att främja sparsamhet ekonomiskt men även när det gäller naturens resurser. verkar, tillsammans med majoriteten av våra kunder, i roslagen. det är därför grundläggande att roslagens miljö och tillväxt är långsiktigt hållbar. bank och ett av vår bygds större företag har vi ett särskilt ansvar att påverka attityden och öka kunskapen hos våra kunder och leverantörer tog vi steget att som första bank i Sverige bli klimatneutrala och kompensera för våra koldioxidutsläpp i internationella projekt. Vi arbetar för att minska vår påverkan på miljön både indirekt och direkt. I samarbete med företaget Respect Climate inventerar vi våra koldioxidutsläpp och klimatkompenserar för de utsläpp vi gjort under året. För 2014 uppgick de samlade koldioxidutsläppen till 152,58 ton, som kompenseras i Indien genom Envirofit Jivan Joyti Cook Stoves. Det är energieffektiva vedspisar som bidrar till minskad bränsleförbrukning och minskad skogsavverkning med 60%. Även den hälsovådliga röken minskar med 80%. Spisarna bidrar även till (Källa: Respect Climate): Frigjord tid för kvinnor och barn som kan ägnas åt skola, arbete och lek, högre levnadsstandard och starkare skydd för biologisk mångfald. EKOLOGISK HÅLLBARHET / 19

22 Här sitter vår rådgivare Linus Ryderborn och visar Christina Swärd hur man kommr in på mobila banken. PRODUKTER OCH TJÄNSTER MED MILJÖPROFIL Roslagens Sparbank har i samverkan med Swedbank ett stort utbud av miljöinriktade produkter och tjänster för privatpersoner och företag. På sparaområdet finns ett antal miljö- och etikfonder som förvaltas av Swedbank Robur. Kontanter är en av våra värsta miljöbovar som släpper ut mängder med koldioxidutsläpp på sin resa mellan bank, affär och plånbok. Att använda tjänster som internetbanken, kontokort eller Swish är ett sätt att förenkla affärer och förbättra samhällets ekologiska hållbarhet: Betal- och kreditkort är en viktig produkt för att främja miljön långsiktigt, genom att minska kontanthanteringen. Även Swish är en produkt som minskar kontanthanteringen och är ett säkert och smidigt sätt att föra över pengar mellan privatpersoner, men även till swish-anslutna företag. Telefonbanken, med sina generösa öppettider, bidrar till att minska bilåkandet till banken och uppmuntrar kunderna till att använda andra betalningsmedel än kontanter. * * * 94% av våra kunder använder kort eller internet vid betalningar. 13% av våra kunder är anslutna till Swish och under 2014 har andelen Swish-anslutna ökat med närmare 300%. 50% av våra kunder är anslutna till telefon banken. 20 / EKOLOGISK HÅLLBARHET

Kommentar från vd. Sala Sparbank en relationsbank. Vad menar jag med att vi är en relationsbank?

Kommentar från vd. Sala Sparbank en relationsbank. Vad menar jag med att vi är en relationsbank? Årsredovisning 2013 1 Kommentar från vd Sala Sparbank en relationsbank. Vad menar jag med att vi är en relationsbank? Om vi börjar i andra änden kan man konstatera att storbankerna blir mer lönsamma och

Läs mer

Det behövs en bank i norra Klarälvdalen

Det behövs en bank i norra Klarälvdalen Det behövs en bank i norra Klarälvdalen från andra banker? Vad skiljer egentligen en sparbank i princip av våra kunder. ägs utan Vi har inga enskilda ägare driva och utveckla banken att till erna Därför

Läs mer

Årsredovisning 2001. Hållbarhet

Årsredovisning 2001. Hållbarhet Årsredovisning 2001 Hållbarhet H å l l b a r h e t e n a n g e l ä g e n h e t f ö r a l l a HÅLLBARHET EN ANGELÄGENHET FÖR ALLA FöreningsSparbanken och hållbarhet FöreningsSparbanken bidrar till en positiv

Läs mer

A K T U E L LT F R Å N S PA R B A N K E N I E N KÖ P I N G N R 2 : 2 0 0 8

A K T U E L LT F R Å N S PA R B A N K E N I E N KÖ P I N G N R 2 : 2 0 0 8 A K T U E L LT F R Å N S PA R B A N K E N I E N KÖ P I N G N R 2 : 2 0 0 8 Finanskris eller bankkris? Rubrikens frågeställning är ytterst intressant mot bakgrund av de senaste månadernas fokusering på

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2007 VERKSAMHETSÅR 181

ÅRSREDOVISNING 2007 VERKSAMHETSÅR 181 ÅRSREDOVISNING 2007 VERKSAMHETSÅR 181 2007 1 VD har ordet......................4 Om Sparbanken Syd...............7 Tjänster & produkter............10 Om tillväxt.....................12 Bank- & finansmarknaden.......15

Läs mer

Årsredovisning 2002. Hållbarhet

Årsredovisning 2002. Hållbarhet Årsredovisning 2002 Hållbarhet Innehåll 4 FöreningsSparbanken och hållbarhetsbegreppet 5 VD-ordet Samhällsansvar en del av affärsverksamheten 6 Kort om FöreningsSparbanken 7 Kunder 9 Medarbetare 11 Aktieägare

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning 2013 Innehåll 1 Swedbank i korthet 2 Ordförande har ordet 2 VD har ordet 3 Framsteg 2013 4 Swedbank i en föränderlig värld 5 Hållbarhetsstrategi 6 Väsentlighetsanalys 7 Hållbarhet

Läs mer

i korthet och tryggare. att växa utomlands. utmaningen LIGGER Det nya varumärket, sidan 11 private banking, sidan 15 placeringsmarknad, sidan 14

i korthet och tryggare. att växa utomlands. utmaningen LIGGER Det nya varumärket, sidan 11 private banking, sidan 15 placeringsmarknad, sidan 14 VD ÅRSRAPPORT har ordet 2010 1 INNEHÅLL 3 Sparbanken 4 Sparbanken 6 ÅRET Öresund i korthet Öresund KONCERNEN i KORTHET 17 VÅRA ÄGARE 17 SAMHÄLLSANSVAR 18 UTIFRÅN- PERSPEKTIV 8 VD HAR ORDET 20 PRO FORMAredovisning,

Läs mer

Detta är Handelsbanken

Detta är Handelsbanken Årsredovisning 2013 Detta är Handelsbanken Handelsbanken är en fullsortimentsbank för både privat- och företagskunder. Banken har ett lands omfattande kontorsnät i Sverige, Storbritannien, Danmark, Finland,

Läs mer

kostnader för året inklusive

kostnader för året inklusive 11 1 2 Innehåll Sidan 6 Stora företag och institutioner Nära relationer och djup kunskap om kundernas behov ligger till grund för SEB:s arbete med storföretag och finansiella institutioner. Under 2011

Läs mer

Corporate Responsibility redovisning 2012

Corporate Responsibility redovisning 2012 ängre Corporate Responsibility redovisning 2012 Kortsiktighetens fiende 1 Koncernchef och CR-chefen har ordet 2 Det här är Skandia 4 CR-strategi 6 Samhälle 8 Kunder 16 Medarbetare 26 Partners 32 Miljö

Läs mer

VD:s kommentar. VD:s kommentar. Tjugohundratretton, ytterligare ett år i sparbankens långa historia! Leksands Sparbank årsredovisning 2013

VD:s kommentar. VD:s kommentar. Tjugohundratretton, ytterligare ett år i sparbankens långa historia! Leksands Sparbank årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Leksands Sparbank årsredovisning 2013 VD:s kommentar VD:s kommentar Tjugohundratretton, ytterligare ett år i sparbankens långa historia! Jag vill börja med att tacka för förtroendet

Läs mer

JUBILEUMSAKTUELLT FRÅN SPARBANKEN I ENKÖPING JUNI 2011. Hälsogym och sommarmotion! Nyheter och sommartips!

JUBILEUMSAKTUELLT FRÅN SPARBANKEN I ENKÖPING JUNI 2011. Hälsogym och sommarmotion! Nyheter och sommartips! JUBILEUMSAKTUELLT FRÅN SPARBANKEN I ENKÖPING JUNI 2011 Hälsogym och sommarmotion! Nyheter och sommartips! 1 Stark inför kommande utmaningar Den akuta krisen i den globala ekonomin verkar vara över och

Läs mer

Årsredovisning 2014 GodEl

Årsredovisning 2014 GodEl Årsredovisning 2014 GodEl Innehållsförteckning GodEl 2014 i korthet 2 Viktiga händelser 2014 3 Vårt syfte 4 Vår vision 4 Så här fungerar det 5 VD-ord 6 Elprisutveckling under 2014 7 Bra för våra kunder

Läs mer

Innehållsförteckning. Året i korthet 3. Framtid 4. Vd-ord 5. Vår marknad 6. Vi ger tillbaka 10. Förvaltningsberättelse 12. Bolagsstyrningsrapport 20

Innehållsförteckning. Året i korthet 3. Framtid 4. Vd-ord 5. Vår marknad 6. Vi ger tillbaka 10. Förvaltningsberättelse 12. Bolagsstyrningsrapport 20 Årsredovisning Innehållsförteckning Året i korthet 3 Framtid 4 Vd-ord 5 Vår marknad 6 Vi ger tillbaka 10 Förvaltningsberättelse 12 Marknader 12 Rörelseverksamheten 14 Organisationen 16 Medarbetare 17 Ekonomisk

Läs mer

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation 6. SO har ordet 8. Vd har ordet 10. Finansiella nyckeltal 11. Viktiga händelser 12. Peter Yngwe 30 år på sek 16. Uppdrag och

Läs mer

Avanza bank Årsredovisning 2008

Avanza bank Årsredovisning 2008 008 Avanza bank Årsredovisning 2008 Året i korthet Rörelseintäkterna minskade med 9 (+22) procent till 509 (557) MSEK. Rörelseresultatet minskade till 239 (307) MSEK. Resultat per aktie minskade till 6,78

Läs mer

PENGAR VARBERGS. Digitala tjänster. Alexandra berättar om den traditionella banken i nya kanaler

PENGAR VARBERGS. Digitala tjänster. Alexandra berättar om den traditionella banken i nya kanaler Hela denna tidning är en annonsbilaga från Varbergs Sparbank VARBERGS PENGAR GLADA HUDIK BESÖKER VARBERG: SKOLPROJEKT OCH FÖRESTÄLLNING 30AUGUSTI SPARBANKSDAGEN MED ERFARENHETER OCH KONTAKTER ÖKAR CHANSERNA

Läs mer

Innehåll. 2013 i korthet. De viktigaste händelserna under året:

Innehåll. 2013 i korthet. De viktigaste händelserna under året: Årsredovisning 13 Innehåll Detta är SEB Omslag Styrelseordföranden har ordet 2 VD har ordet 3 Strategi och marknader 4 Medarbetare och kultur i SEB 12 Hållbarhet 14 SEB-aktien 16 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104

Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104 Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104 1 FOREX BANK FOREX är Nordens marknadsledare på resevaluta. Sedan 2003 erbjuder vi också enkla banktjänster som inlåning, utlåning, betalningsförmedling,

Läs mer

Södra Hestra. 140år. Tävling! Vinn en cykel

Södra Hestra. 140år. Tävling! Vinn en cykel Södra Hestra En jubileumstidning från Södra Hestra Sparbank 2014 Vi firar 140år Tävling! Vinn en cykel Mai, 84, betalar räkningar med surfplattan Örjan tar kraft från vattnet Åsa och Lars bygger nytt i

Läs mer

SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning

SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning 2012 2 VD-ord Innehåll VD har ordet 2 Strategi och mål 3 En hållbar ekonomi 5 Nöjda medarbetare ger nöjda kunder 8 Samhällsengagemang 11 Klimatsmart bank 12 Ansvar,

Läs mer

Årsredovisning 2014 B IKANO BANK ÅRSREDOVISNING 2014

Årsredovisning 2014 B IKANO BANK ÅRSREDOVISNING 2014 Årsredovisning 2014 B IKANO BANK ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Året i korthet 2 Det här är Ikano Bank 3 Vd-ord 4 Erbjudande 6 Kunder 8 Hållbarhet 10 Marknader 12 Medarbetare 14 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Wihlborgs Årsredovisning

Wihlborgs Årsredovisning Wihlborgs Årsredovisning 213 Inbjudan till årsstämma Årsstämma i Wihlborgs Fastigheter AB (publ) äger rum tisdagen den 29 april 214 klockan 16. på Slagthuset, Jörgen Kocksgatan 7 A i. Aktieägare som önskar

Läs mer

PENGAR I TJUST BILFÖR- SÄKRING I TOPP!

PENGAR I TJUST BILFÖR- SÄKRING I TOPP! PENGAR I TJUST En tidning om guldkant och vardag från Tjustbygdens Sparbank Nummer 1 2012 Stiftelsen stöttar spännande skolprojekt E-bokföring med föreningskonto Internetbankskolan Banken tar VisFestivalen

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2013. Tänk längre

Hållbarhetsredovisning 2013. Tänk längre Hållbarhetsredovisning 2013 Tänk längre Rik på idéer? Så bra. För den som är kund i Skandia har en unik chans att påverka. Skandia är nämligen ett ömsesidigt eller kundstyrt bolag. Det gör att vi kan satsa

Läs mer

Årets utlåning på 208000000 kr beräknas generera investeringar på

Årets utlåning på 208000000 kr beräknas generera investeringar på 2012 ÅRSREDOVISNING OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING Årets utlåning på 208000000 kr beräknas generera investeringar på 1300000000 kr i regionen. Våra 378 kunder har nära 8000 anställda och omsätter över 13000000000

Läs mer

b ät t r e ä n banken. VaRJE DaG. H e L A t I D e n. Å r Sr e D O V ISn I n G 2011

b ät t r e ä n banken. VaRJE DaG. H e L A t I D e n. Å r Sr e D O V ISn I n G 2011 b ät t r e ä n banken. VARJE DAG. H E L A T I D E N. Å R S R E D O V I S N I N G 2011 Vår v erk sa mhe t har många lik he t er med en t r aditionell bank. V i l ånar in o ch u t pengar, bidr ar med lik

Läs mer

Ny profil -men 170-åringen behåller sitt namn

Ny profil -men 170-åringen behåller sitt namn A K T U E L L T F R Å N S P A R B A N K E N I E N K Ö P I N G N R 2 : 2 0 0 6 Ny profil -men 170-åringen behåller sitt namn FöreningsSparbanken har under hösten bytt namn till Swedbank. Samtidigt ändrar

Läs mer

VINJETT Årsredovisning 2014

VINJETT Årsredovisning 2014 VINJETT Årsredovisning 2014 med hållbarhetsredovisning Vår vision Swedol är den partner som bäst tillgodoser den professionella användarens behov och önskemål 1 SWEDOLS ÅRSREDOVISNING 2014 Hållbarhet Hållbar

Läs mer