Byggbranschens konferens om eaffärer Peter Fredholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Byggbranschens konferens om eaffärer 2013. Peter Fredholm"

Transkript

1 Byggbranschens konferens om eaffärer 2013 Peter Fredholm

2 Agenda Välkomna, Inledning Status i BEAst och våra projekt/arbetsutskott Arbetsutskott Teknik Arbetsutskott Logistik Projekt Effektivare varuförsörjning Fika PEPPOL Effektivare anläggningstransporter (NeC) Besparing med e-faktura Lunch Nationellt forum för e-faktura Aktuella B2B-frågor få inom Odette Praktikfall Peab Fika Praktikfall Lindab Praktikfall Produktivitet Årsstämma Konstituerande styrelsemöte

3 Kort om BEAst

4 Verksamhetsidé för BEAst BEAst tar fram standarder och tjänster för elektroniskt informationsutbyte som leder till sänkta kostnader för aktörerna i och i anslutning till byggbranschen b 4

5 Lite fakta om BEAst Cirka 60 medlemmar från branschens alla hörn Startade t 1988 som ett projekt för datakommunikation ti (DK Bygg) och hette under flera år EDI Bygg Standardisering Branschinförande Information, produktblad, guidelines, utbildning, mall för uppföljning av nytta, mall för e-avtal m.m. Målsättningen är att stötta branschens användning av e- affärer med ökad produktivitetsutveckling som resultat 5

6 Det här är BEAst Projekt Arbetsutskott intressenätverk E-faktura Logistik Teknik? ebuild Tjänster Implementering Valideringsportalen Dokumentationstjänsten Rådgivning Standarder, rekommendationer, information 6

7 Standarder från BEAst Process Termkatalog Medde- landen NeB e-handel B2B NeR Maskin- uthyrning NeC Anläggnings- g transporter Kollietikett Bygg SMSI Bygg e-faktura SMSI Servicefaktura 7

8 Vad har det hänt 2012 i BEAst? Tio nya medlemsföretag (sju nya hittills 2013) Standarden d NeC för anläggningstransporter t och maskintjänster publicerad Startat projektet Effektivare varuförsörjning, det största någonsin i BEAst Informationsinsatser under 2012 Två grundkurser Två fortsättningskurser En konferens i samband med årsmötet Två workshops Ca 10 föredrag i olika sammanhang Nyhetsbrev Löpande rådgivning till medlemmar 8

9 Förhoppningar för 2013 Få fart på användningen av NeC för anläggningstransporter och maskintjänster Helhetsgrepp på varuförsörjning: process modell meddelanden märkning Utökad funktionalitet i ebuild Få med medelstora byggföretag Styra mot standard. Verktyg: partsregister, vita listan, PEPPOL(?) 9

10 Utkast till gemensam företagsportal för hantering av företagsdata Externa databaser SKV D&B PAR?? Stora leverantörer Små leverantörer Egen modul Egen information, bedömningar etc Eget register ebuild Företagsportal Grunddata öppet för alla Reskontra Inköpsportal Övervakning 10

11 Kontakt med BEAst Webbplats Peter Fredholm Vd, projektledning Per Lindahl Standarder d och teknik 11

12 Aktuella frågor

13 Utvecklingen av e-affärer B2B över tiden ANVÄNDAR- VÄRDE Standarder (EDI) Portaler Moln- PEPPOL? Marknads- Internet-EDI Webb- EDI ERP- tjänster Webb-platser shops commu- nities TID Filöverföring tal tal tal tal tal 13

14 Utvecklingen av standarder för B2B över tiden ANVÄNDAR- VÄRDE Regionala standarder VDA ANSI X12 Dakom mfl m.fl. Internationell standard UN/Edifact - innehåll - syntax Branschstandarder Odette GS1 Edifice BEAst m.fl XML - syntax - fritt innehåll Alla gör eget Trender Olika spår a) Bransch baserat på Cefact (intlt.) b) CEN (off. sektor) c) Eget (bransch, företag och IT-lev) TID tal tal tal tal tal 14

15 PEPPOL Effektivare e- kommunikation i byggsektorn (?)

16 Fakta om förstudien Drivs av BEAst och finansieras av SBUF Deltagande företag i arbetsgruppen är Ahlsell, MLT, NCC, Svevia och Visma Spcs Syftet är att utvärdera om PEPPOL kan förenkla e- kommunikation i byggbranschen och ska ge svar på: Vilka tekniska problem föreligger vid elektronisk affärskommunikation i byggbranschen (nuläge)? Kan PEPPOL lösa de problemen? Hur ska i så fall byggbranschens medverkan i PEPPOL arrangeras? 16

17 Nuläge, ett exempel från den komplexa verkligheten Operatör 2 Part A Format 3 Avtal 3 Kommunikation 3 Säkerhet 3 Operatör Part B Format 2 Avtal 2 Kommunikation 2 Säkerhet 2 Operatör 1 Part ta Format 1 Avtal 1 Kommunikation 1 Säkerhet 1 Affärssystem Part A Affärsdokument Format 4 Avtal 4 Kommunikation 4 Säkerhet 4 Integrationssystem Part B Format 5 Avtal 5 Kommunikation 5 Affärssystem Part B Säkerhet 5 17

18 Upplever ni att det är ett problem med att olika företag har olika krav på kommunikation? Mycket Litet 18

19 Är det ett problem att det finns olika tillämpningar och versioner av standarder? Mycket 1 0 Litet 19

20 Anser ni att ni har tekniska problem vid EDI- trafik? Mycket Litet 20

21 Hur lång är den genomsnittliga tiden att ansluta ny part med ett meddelande? < 2 tim < 5 tim 5-10 tim tim tim tim > 60 tim Vet ej Ej svar 21

22 Brister i nuläge Tar lång tid att ansluta en ny part / nytt meddelande Ett meddelande kan konverteras vid flera tillfällen Mappningar görs ofta av en inhyrd tekniker utan kunskap om t.ex. process, terminologi och innehåll Fokus vid tester är i många fall tekniskt inriktad Kostnader för anslutning, trafik och kringtjänster kan bli betydande En rad kommunikationsprotokoll används, i många fall med bristande funktion och säkerhet Brister i samtrafikavtal mellan operatörer, t.ex. att vissa nekas avtal och att de har olika innehåll Avtalsmässiga glapp i kedjan 22

23 Alternativ för anslutning till PEPPOL c) Z har egen AP och SMP ZAB SMP Trafik AP Trafik Adressering PEPPOL SML AB Operatör SMP Trafik AP AB AB Var finns X? Adress? Meddelanden? AB Dessa hittas och nås av X, Y och Z AP Y AB Tjänst SMP b) Y har egen AP, men SMP som tjänst Trafik AP Operatör SMP X AB a) X har både AP och SMP som tjänst 23

24 Arbetsutskott e-faktura

25 Kort om Arbetsutskott e-faktura Ca 10 företag deltar i intressenätverket Styrgrupp för portalen ebuild Mycket arbete med en ny version av ebuild SMSI Servicefaktura publicerad Besparingsmall var en av huvuduppgifterna under året Bollar olika praktiska frågor Deltar via Ulla Strandberg, Peab, i Nationellt forum för e- faktura Både stålindustrin och Sveriges Elgrossister (SEG) utvärderar att ansluta sig till SMSI 25

26 Fakturaportalen ebuild SMSI standard- faktura Leverantörer företag Webbfaktura Kunder ebuild fakturaportal Många leverantörer till många kunder producenter handelsföretag installatörer entreprenörer fastighetsbolag 26

27 Besparingsmall för e-faktura Syfte: ta fram en mall för individuell beräkning av besparing med e-faktura för både utställare och mottagare Preliminärt kommer den att ligga på BEAst webb Vi började med att göra 13 definitioner på vanliga begrepp Genomgång av aktiviteterna i processen för utställare respektive mottagare Ab Arbetsgruppen har tagit itfram referensvärden, äd men alla kan lägga in egna värden Blir det bra kommer kalkylen att utökas med t.ex. orderhantering 27

28 Sju typfall för fakturautställare F A K T U R A S Y S T E M 7) EDI automatisk SMSI 6) EDI manuell SMSI 5) Webbfaktura från order SMSI 4) Webbfaktura från formulär SMSI 3) Fakturabild i printfil Virtuell skrivare 2) E-post + PDF-faktura 1) Pappersfaktura F A K T U R A M O T T A G A R E 28

29 Besparing för fakturautställare Tid i minuter per faktura Typfall 1 Typfall 2 och 3 Typfall 4 Typfall 5 Typfall 6 Typfall 7 Bereda och skapa faktura Skriva ut faktura 1 0, Skriva ut bilagor bl * Sortera fakturor och bilagor Kuvertera 0, Väga 0, Frankera 05 0, Hantering av avvikelser, ,5 reklamationer, returer, påminnelser och inkasso * Summa minuter per faktura 16,5 12, ,5 Timkostnad i kronor Antal fakturor per år Summa kostnader i Tkr tkr tkr tkr tkr tkr 417 tkr Övriga kostnader Kostnad för papper, kuvert och porto eller motsvarande ** 8 kr/st kr/st 1 kr/st Räntekostnad pga senare betalning *** 7 dgr 383 tkr 6 dgr 328 tkr 1 dgr 55 tkr 1 dgr 55 tkr 1 dgr 55 tkr 1 dgr 55 tkr Uppföljning och statistik Mervärde Mervärde Mervärde Mervärde Mervärde Mervärde Miljöbesparing Mervärde Mervärde Mervärde Mervärde Mervärde Mervärde Summa övriga kostnader Summa kostnader i tusen kronor tkr tkr tkr tkr tkr 572 tkr Andel e faktura i procent Summa besparing 29

30 Sju typfall för fakturamottagare F A K T U R A U T S T Ä L L A R E 7) EDI / SMSI med matchning 6) EDI / SMSI utan matchning 5) E-post + PDF-faktura samt metod 3 4) E-post + PDF-faktura Samt metod 1 eller 2 3) Pappersfaktura Skanning + tolkning 2) Pappersfaktura Skanning 1) Pappersfaktura manuell Reskontra- 1) P f kt ll R k t system E F H - S Y S T E M 30

31 Besparing för fakturamottagare, exkl besparingar i miljö, bättre uppföljning etc Tid i minuter per faktura Typfall 1 Typfall 2 Typfall 3 Typfall 4 Typfall 5 Typfall 6 Typfall 7 A. Initial fas ,5 25 2,5 36 3, Hämta post * 0,1 0,1 0,1 Öppna kuvert /mail 0,1 0,1 0,1 0,5 Sortera 0,1 0,1 0,1 Ankomststämpla 0,1 0,1 0,1 0,1 Scanning ** Verifiering av scanning B. Hanteringsfas * Ankomstregistrering Hantering av bilagor Returnering av ofullständig faktura * Fakturareklamationer **** Påminnelser och inkassokrav **** ,5 0,5 C. Kontrollfas 13,5 9,5 9,5 9,5 9,5 5,5 1,5 Kontroll och godkännande/attest ,2 Interna påminnelser **** ,5 Felsökning, rättning * ,2 Kontering ,2 Slutattest 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Insortering / arkivering Utanordning av betalning 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Summa minuter per faktura 23, ,5 6,5 2,5 Timkostnad i kronor Antal fakturor per år Summa kostnad i tusen kronor tkr tkr tkr tkr tkr tkr tkr 31

Beräkning av nytta med e-faktura vid olika typfall. Vägledning från BEAst

Beräkning av nytta med e-faktura vid olika typfall. Vägledning från BEAst Beräkning av nytta med e-faktura vid olika typfall Vägledning från BEAst 9 maj 2014 Besparing med e-faktura www.beast.se www.ebuild.se info@beast.se Sida 1 1. Bakgrund De flesta är medvetna om att hanteringen

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. BEAst Bygg- och fastighetssektorns Elektroniska Affärsstandard

Verksamhetsplan 2015. BEAst Bygg- och fastighetssektorns Elektroniska Affärsstandard Verksamhetsplan 2015 BEAst Bygg- och fastighetssektorns Elektroniska Affärsstandard Adress: BEAst, Box 1178, 111 91 Stockholm. Besöksadress Västra Järnvägsgatan 15, 12tr 1 1 Mål och vision 1.1 Verksamhetsidé

Läs mer

Effektivare e-kommunikation. Förstudie PEPPOL. Effektivare e-kommunikation i byggsektorn. Rapport från BEAst

Effektivare e-kommunikation. Förstudie PEPPOL. Effektivare e-kommunikation i byggsektorn. Rapport från BEAst Förstudie PEPPOL Effektivare e-kommunikation i byggsektorn Rapport från BEAst ett projekt finansierat av SBUF (nr 12767) Maj 2013 BEAst AB www.beast.se www.ebuild.se info@beast.se Sida 1 Innehållsförteckning

Läs mer

BEAst Bygg- och fastighetssektorns Elektroniska Affärsstandard Verksamhetsberättelse 2014

BEAst Bygg- och fastighetssektorns Elektroniska Affärsstandard Verksamhetsberättelse 2014 BEAst Bygg- och fastighetssektorns Elektroniska Affärsstandard Verksamhetsberättelse 2014 2015-02-02 Peter Fredholm, vd BEAst BEAst verksamhetsberättelse 2014 2015-02-02 1(8) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...3

Läs mer

Nyhetsbrev 1/09. Dags för årets träffpunkt. Klart med XMLstandard

Nyhetsbrev 1/09. Dags för årets träffpunkt. Klart med XMLstandard INNEHÅLL 1 Klart med XML-standard 2 Dags för årets träffpunkt 3 Projekt Hyresmaskiner startat 4 Projekt Avtalsfaktura startat 5 Diskussion om offertorder 6 NeB växer så in i Norden 7 Ökning för svensk

Läs mer

E-fakturavägar. - Vad innebär e-fakturering?

E-fakturavägar. - Vad innebär e-fakturering? E-fakturavägar - Vad innebär e-fakturering? Nätverket för Elektroniska Affärer, NEA - 2015 1 Förord Den här guiden är framtagen av Nätverket för Elektroniska Affärer (NEA). Syftet är att beskriva vad e-fakturering

Läs mer

Standardprocess för e-handel i byggsektorn

Standardprocess för e-handel i byggsektorn Standardprocess för e-handel i byggsektorn BEAst har sedan många år givit ut standarder för de vanligaste affärstransaktionerna som används i bygg- och fastighetssektorn. Det har varit ett viktigt verktyg

Läs mer

Rekommendation. Hantering av elektroniska fakturor

Rekommendation. Hantering av elektroniska fakturor 1 Rekommendation Hantering av elektroniska fakturor 2008-12-15 Rapportförfattare: Lars Dykert och Peter Fredholm Finansierad av SBUF 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Rekommendationer

Läs mer

Företagsportal för samhällsbyggnadssektorn

Företagsportal för samhällsbyggnadssektorn Företagsportal för samhällsbyggnadssektorn En förstudie om förutsättningarna för en gemensam branschportal Rapport från BEAst ett projekt finansierat av SBUF (nr 12829) samt medverkande företag 6 december

Läs mer

SFTI rekommendation om PEPPOL:s infrastruktur för kommunikation

SFTI rekommendation om PEPPOL:s infrastruktur för kommunikation 1/39 SFTI rekommendation om PEPPOL:s infrastruktur för kommunikation Beslut och förstudie 2/39 SFTI styrgrupp beslutade den 26 november att fastställa PEPPOL:s infrastruktur inklusive registertjänsten

Läs mer

Olika slags e- fakturor

Olika slags e- fakturor Olika slags e- fakturor Odette/GEA Arlanda den 28 november, 2003 Peter Fredholm Fredholm Consulting AB Verksamhet inom eaffärer! Rådgivning! Utredningar! Föredrag och utbildning Tel: 08 466 99 60, 070

Läs mer

Elektroniska Fakturor -

Elektroniska Fakturor - Elektroniska Fakturor - en rapport om elektronisk fakturahantering från Gemenskapen för elektroniska affärer Författare Lars Dykert, LRD Revision och Rådgivning Peter Fredholm, Fredholm Consulting AB Följande

Läs mer

Elektroniska fakturor

Elektroniska fakturor Elektroniska fakturor - en rapport om elektronisk fakturering och fakturahantering Oktober 2006 Författare Lars Dykert, LRD Revision och Rådgivning Peter Fredholm, Fredholm Consulting AB ISBN 13: 978-91-631-9750-5

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS Distribueras i Dagens Industri 4 maj 2009 2 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY

Läs mer

Elektroniska affärer Status och trender 2006

Elektroniska affärer Status och trender 2006 Peter Fredholm Elektroniska affärer Status och trender 2006 Utgiven av NEA - Nätverket för Elektroniska Affärer, maj 2006 Boken kan köpas i din bokhandel, alternativt beställas direkt från: booksondemand.e-butik.se.

Läs mer

Vad innebär elektronisk fakturering? Kerstin Wiss Holmdahl 28 november 2005

Vad innebär elektronisk fakturering? Kerstin Wiss Holmdahl 28 november 2005 Vad innebär elektronisk fakturering? Kerstin Wiss Holmdahl 28 november 2005 1 E-handel och e-fakturering i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting (Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet

Läs mer

30 mars 15 Ansvarig: Sten Odelberg EFFEKTIVISERING AV FAKTURAFLÖD GENOM EFAKTURA OCH EFFEKTIVARE E-HANDEL VERSION 1.0 UPPDRAGSBESKRIVNING

30 mars 15 Ansvarig: Sten Odelberg EFFEKTIVISERING AV FAKTURAFLÖD GENOM EFAKTURA OCH EFFEKTIVARE E-HANDEL VERSION 1.0 UPPDRAGSBESKRIVNING 30 mars 15 Ansvarig: Sten Odelberg EFFEKTIVISERING AV FAKTURAFLÖD GENOM EFAKTURA OCH EFFEKTIVARE E-HANDEL VERSION 1.0 UPPDRAGSBESKRIVNING Bakgrund... 3 Syfte... 3 Vision... 3 Att alla beställningar görs

Läs mer

Temperaturmätning efaktura Sverige

Temperaturmätning efaktura Sverige mars2012 Temperaturmätning efaktura Sverige SAMMANFATTNING Undersökningen syftar till att ge en temperaturmätning om hur långt företag och organisationer har kommit med elektronisk fakturering i Sverige.

Läs mer

mars 2012 Kalkylering och nyckeltal vid elektroniska affärer en vägledning

mars 2012 Kalkylering och nyckeltal vid elektroniska affärer en vägledning mars 2012 Kalkylering och nyckeltal vid elektroniska affärer en vägledning FÖRORD NEA är en ideell intresseorganisation som erbjuder en neutral och oberoende mötesplats där vi verkar för att eaffärer ska

Läs mer

Teori. Elektroniska affärer innebär att affärssystem kopplas upp mot varandra i nätverk för att effektivt överföra information.

Teori. Elektroniska affärer innebär att affärssystem kopplas upp mot varandra i nätverk för att effektivt överföra information. 3. Teori F ör att uppnå uppsatsens syfte har vi ansett oss behöva en bred teoretisk referensram. Vi har lagt upp teorikapitlet så att läsaren först får en allmän uppfattning om vad elektronisk affärssamverkan

Läs mer

Solution Description -Invoice Processing

Solution Description -Invoice Processing Solution Description -Invoice Processing PaletteInvoice PaletteContract PaletteOrdermatching PaletteMobile/Mail PaletteSupplierPortal Innehållsförteckning 1 Palettes produktsvit - från beställning till

Läs mer

Elektronisk handel och e- fakturering; Aktuellt inom SFTI Kerstin Wiss Holmdahl 2005-12-08

Elektronisk handel och e- fakturering; Aktuellt inom SFTI Kerstin Wiss Holmdahl 2005-12-08 Elektronisk handel och e- fakturering; Aktuellt inom SFTI Kerstin Wiss Holmdahl 2005-12-08 1 Bakgrund om e-handel och e-fakturering i kommuner och landsting? Hittills har kommuner och landsting infört

Läs mer

Svenska staten inför e- fakturor, vilken påverkan får det?

Svenska staten inför e- fakturor, vilken påverkan får det? Svenska staten inför e- fakturor, vilken påverkan får det? 2007-10-29 E-fakturaprojektet ESV Eva Wern Sören Pedersen Verva - Arena Program e-fakturaprojektet i svenska staten Val av standard för e-faktura

Läs mer

Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor

Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor Regeringsuppdrag Rapport Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor 2015:44 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser

Läs mer

Rapport Slutrapport PEPPOL 2012-2013 2014:27

Rapport Slutrapport PEPPOL 2012-2013 2014:27 Rapport Slutrapport PEPPOL 2012-2013 2014:27 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas ner som

Läs mer

Processbeskrivning för e-handel i byggsektorn

Processbeskrivning för e-handel i byggsektorn Processbeskrivning. Version 1.0 1 Processbeskrivning för e-handel i byggsektorn En standard från BEAst, Bygg- och fastighetssektorns elektroniska affärsstandard BEAst AB 2008-06-18 Processbeskrivning.

Läs mer

BEAst. fastighetssektorn. Att kalkylera l nyttan med e-affärer i byggbranschen. Lars Dykert LRD Revision och Rådgivning

BEAst. fastighetssektorn. Att kalkylera l nyttan med e-affärer i byggbranschen. Lars Dykert LRD Revision och Rådgivning BEAst Elektroniska affärer i bygg- och fastighetssektorn Konferens den 29 mars 2012 Att kalkylera l nyttan med e-affärer i byggbranschen Lars Dykert LRD Revision och Rådgivning g 1 Lars Dykert LRD Revision

Läs mer

E-handels och IT ansvarig Rådet För Internationell handel VD för avslutade GEA projektet Ansvarig för SVEA projektet

E-handels och IT ansvarig Rådet För Internationell handel VD för avslutade GEA projektet Ansvarig för SVEA projektet Telefonintervju Förbundsjurist Svenska Kommun Förbundet Ansvarig för arbetet med att främja införandet av e-handel inom Sveriges kommuner och landsting Intervjuare Tove Mantzakanis Datum 2004-04-22 Vad

Läs mer

Statens införande av e-faktura NEA forum 2008-03-07

Statens införande av e-faktura NEA forum 2008-03-07 Statens införande av e-faktura NEA forum 2008-03-07 Peter Norén Funktionsansvarig e-handel 08-690 4596 peter.noren@esv.se Bakgrund och mål med arbetet 2008-03-07 Sid 2 Mål med statens införande av e-faktura

Läs mer

E-faktura - Hur gör man

E-faktura - Hur gör man A Basware Presentation E-faktura - Hur gör man Kent Westerlund Basware AB 1 E-FAKTURA, EDI, EDIFACT, B2B, B2C, XML? E-faktura EDI Numera vanligen i ett XML-format Svefaktura, Finvoice, UBL, E2B, TEAPPS

Läs mer