BEAst Bygg- och fastighetssektorns Elektroniska Affärsstandard Verksamhetsberättelse 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BEAst Bygg- och fastighetssektorns Elektroniska Affärsstandard Verksamhetsberättelse 2014"

Transkript

1 BEAst Bygg- och fastighetssektorns Elektroniska Affärsstandard Verksamhetsberättelse Peter Fredholm, vd BEAst BEAst verksamhetsberättelse (8)

2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning Styrelse Medlemmar Basverksamhet Standarder Informationsverksamhet Tjänster Fakturaportalen e-build --> under namnändring till BEAst Portal Valideringsportal Dokumentationstjänsten Rådgivning Projektverksamhet Effektivare anläggningstransporter Effektivare varuförsörjning PEPPOL Fortsättningsprojekt Arbetsutskott Fakturautskott Teknikutskott Implementeringsutskott Logistikutskott Samverkan och samordning Samverkan i Sverige Samverkan internationellt Om BEAst...8 BEAst verksamhetsberättelse (8)

3 1. Sammanfattning Intäkterna har under 2014 uppgått till SEK att jämföra med SEK föregående år. Under året har dessa aktiviteter stått i fokus för BEAst verksamhet: att fungera som plattform för spridningen av e-affärer inom bygg- och fastighetssektorn utvecklingsprojektet "Effektivare varuförsörjning" spridningsprojektet "Effektivare anläggningstransporter" pilotprojektet: "PEPPOL Fortsättningsprojekt" arbetsutskott i form av erfarenhetsnätverk för att satsa på särskilda intresseområden tillhandahålla fakturaportalen e-build med nästan företag som användare underhålla och stötta vid tillämpning och implementering av meddelanden för e-affärer informera och marknadsföra möjligheterna med e-affärer inom bygg- och fastighetssektorn samverka med andra sektorer för att förenkla för användarna 2. Styrelse Styrelsens sammansättning i december 2014: Jan Svedman Ordförande Per Redtzer Vice ordförande Ulf Larsson Vice ordförande Urban Jansson Johan Fors Erik Hellqvist Jan-Åke Dahlin Christian Johansson Gebauer Dag Jarlson Fredrik Mälström 3. Medlemmar Under året har det tillkommit 17 nya medlemmar i föreningen. BEAst hade därmed 89 medlemmar vid utgången av år Arbetet med att rekrytera medlemmar är en prioriterad verksamhet då det ger en större legitimitet till verksamheten. Det är också viktigt för finansieringen av BEAst. 4. Basverksamhet 4.1 Standarder Nordic e-building (NeB) --> under namnändring till BEAst Trade Standarden för e-handel, Nordic e-building (NeB), är en bas i BEAst utbud. Den ger bygg- och fastighetsbranschen en väl anpassad standard för att förenkla sina processer vid handel med varor. Som namnet antyder är NeB framtagen i ett nordiskt samarbete, men baserad på internationell standard och synkroniserad med användargrupper i andra branscher. Det är en modern och väldokumenterad standard som ska kunna vara en plattform för sektorn i ett flertal år framöver. BEAst verksamhetsberättelse (8)

4 4.1.2 SMSI för elektronisk fakturering --> under namnändring till BEAst Invoice SMSI är en standard för e-faktura som har utvecklats av BEAst tillsammans med fordonsindustrin och transportbranschen och i samarbete med GS1 och offentlig sektor. Användningen har under året haft en omfattande ökning, bl.a. genom att flera standardsystem på marknaden har inbyggt stöd för SMSI Nordic e-construction (NeC) --> under namnändring till BEAst Supply NeC Standarden består av en processbeskrivning för ett effektivare arbetssätt samt inkluderar åtta standardmeddelanden. Användningsområdet är flödet mellan bygg- och anläggningsföretag och deras leverantörer, t.ex. åkeriföretag, producenter av material som ballast, asfalt och betong samt maskintjänstföretag. Standarden har under 2014 testats med goda resultat i pilotprojekt. Det har också byggts in stöd för NeC i flera system på marknaden e-build Supply --> under namnändring till BEAst Supply Standarden togs fram under den första etappen av projektet "Effektivare varuförsörjning" och baseras på NeB men med anpassning till de förhållanden som finns vid leveranser till byggarbetsplatser. Nya meddelanden jämfört med NeB är Leveransplan och Avisering, vilka även används i NeC. Under året skedde de första testerna av standarden i pilotprojekt, med mycket goda resultat e-build Label --> under namnändring till BEAst Label I projektet "Effektivare varuförsörjning" togs också fram en standardiserad kollietikett för leveranser till byggarbetsplatser. Med e-build Label finns stora möjligheter till förenkling av bygglogistiken. De två standarderna e-build Supply för meddelanden och e-build Label för märkning kommer att införas parallellt i pilotprojekt som BEAst ska samordna under Nordic e-rental (NeR) Standarden från 2010 har ännu inte fått någon större spridning. Det pågår en diskussion i BEAst styrelse om aktiviteter för att få igång tillämpningen av NeR då den bedöms ha stor potential. Ett alternativ är att samordna den med e-build Supply Övrigt om standarder Samtliga standarder från BEAst finns öppet tillgängliga för nedladdning från BEAst webbplats under menyn standarder. Varje meddelande dokumenteras i både beskrivande dokument, specifikationer samt operativa driftdokument (xml schema). BEAst tillhandahåller rådgivning om alla sina standarder. Exempel på detta är validering av filer för att säkra att de följer standarden samt rådgivning i hur de ska tolkas. De äldre standarderna finns i både Edifact- och XML-versioner, medan nyare standarder som NeC och e- Build Supply endast finns som XML-meddelanden. 4.2 Informationsverksamhet Webbplats Grunden i BEAst informationsverksamhet är webbplatsen Den uppdateras regelbundet med nyheter och information till medlemmar och andra intressenter. Där finns information om BEAst verksamhet och standarder samt en del mer övergripande information om e-affärer. Det finns också en BEAst verksamhetsberättelse (8)

5 engelsk version, dock med mindre omfattande innehåll jämfört med den svenska. Ett viktigt informationsmaterial är den film om e-handel inom byggsektorn: Medlemssidor Det mesta av information och t.ex. standarder finns på den öppna webbplatsen, men det finns också medlemssidor där protokoll och andra mer interna dokument publiceras. Där finns även ett projektarkiv med samtliga arbetsdokument för pågående projekt Nyhetsbrev Nyhetsbrevet skickas till kontaktpersoner och intressenter med syfte att informera om BEAst standarder och aktiviteter samt stimulera användningen av e-affärer. Under 2014 utkom fyra nummer. Däremellan har olika slags informationsutskick skett vid ett 20-tal tillfällen till medlemmarna Seminarier och kurser I samband med årsstämman våren 2014 hölls en konferens om e-affärer i byggsektorn med drygt 100 deltagare. Det hölls en informationsträff om varuförsörjningsprojektet som också lockade ett 100-tal deltagare. Under året har också en grundkurs och en fortsättningskurs i e-affärer hållits. Dessutom har BEAst medverkat med föredrag vid olika seminarier och andra arrangemang hos medlemmar och intressenter. 5. Tjänster 5.1 Fakturaportalen e-build --> under namnändring till BEAst Portal Hösten 2010 lanserade BEAst e-build som en gemensam fakturaportal för bygg- och fastighetssektorn. Målgruppen är lite större fakturamottagare i branschen som vill kunna få e-fakturor även från sina små leverantörer. I slutet av året var det drygt fakturautställare som använde portalen för att fakturera sina kunder. Antalet företag som använder portalen hat ökat med minst 100 varje månad. 5.2 Valideringsportal BEAst Valideringsportal är en testfunktion i form av en webbtjänst där medlemmar och deras kunder och leverantörer kan testa att filer stöder standarden i samband med implementering och anslutning av nya parter. Tjänsten som levererats av ett externt företag har inte riktigt uppfyllt våra krav och har därför sagts under Tills vidare kan filer skickas per e-post till BEAst för validering i vårt eget verktyg. Parallellt undersöks möjligheterna att sätta upp en ny webbaserad tjänst. 5.3 Dokumentationstjänsten BEAst Dokumentationstjänst innebär att medlemmar med hjälp av BEAst kan få en vederhäftig dokumentation av sina företagsprofiler baserade på BEAst grundstandarder. Det sker genom att BEAst utifrån standarden dokumenterar hur det aktuella företaget tillämpar standarden. Genom BEAst särskilda dokumentations- och publiceringsverktyg går det att vara säker på att dokumentationen är korrekt. Det är ett effektivt sätt att få fram professionell dokumentation av de meddelanden man använder. 5.4 Rådgivning En viktig del i verksamheten är att stötta medlemmarna i deras arbete med att införa och utveckla e- handel med sina kunder och leverantörer samt att implementera BEAst:s standarder. Under året har det givits ett ganska omfattande fortlöpande stöd till medlemsföretagen via möten, telefon och e-post. BEAst verksamhetsberättelse (8)

6 6. Projektverksamhet Under 2013 har nedanstående projekt drivits. De redovisas i detalj på BEAst webbplats. Gemensamt för dem är att de finansierats av svenska byggbranschens utvecklingsfond SBUF samt av deltagande företag. 6.1 Effektivare anläggningstransporter I den första etappen 2013 av projektet etablerades standarden Nordic e-construction (NeC) för anläggningstransporter och maskintjänster. Under 2014 har etapp två pågått för att samordna ett brett införande samt spridning av standarden. Det har inte minst skett i cirka 15 pilotprojekt som kunnat verifiera att standarden fungerar i praktiken. Resultaten visar att det finns betydande besparingar för både kund och leverantör. En annan intressant effekt är att den förbättrade planeringen och framförhållningen som standarden leder till har lett till minskade körsträckor och därmed minskade utsläpp. Resurser har också lagts på att stötta systemleverantörer att bygga in stöd för NeC. För de företag som inte har ett eget systemstöd pågår arbete inom projektet för att tillhandahålla en webbportal. 6.2 Effektivare varuförsörjning Som i anläggningsprojektet bestod etapp ett av att ta fram en standard för effektivare varuförsörjning. Under 2014 startade en andra etapp med syfte att sprida standarden med dess processbeskrivning, informationsflöden och märkning. Andra delar som är centrala Större delen av projektet kommer att genomföras under PEPPOL Fortsättningsprojekt PEPPOL är en infrastruktur för e-handel mellan företag som består av standarder för hur standardmeddelanden ska skickas på ett effektivt och säkert sätt mellan företags system. Grunden i PEPPOL är DNS, den teknik som är den centrala delen i webben. Förra årets förstudie visade på en stor besparingspotential för branschen att använda PEPPOL genom att processerna för att ansluta, testa och kommunicera elektroniskt med sin omvärld. Under 2014 togs nästa steg i ett projekt där BEAst satte upp en tjänst för PEPPOL i form av en så kallad accesspunkt (AP) och en katalog (SMP). Pilottesterna har varit framgångsrika och verifierat den potential som identifierats i förstudien. Under 2015 kommer BEAst styrelse därför att ta ställning till om tjänsten ska göras permanent. 7. Arbetsutskott BEAst arrangerar arbetsutskott för att fokusera på särskilt aktuella områden och för att fungera som intresse- och erfarenhetsnätverk inom dessa. 7.1 Fakturautskott Utskottet har haft möten fem gånger under året. Exempel på arbete är löpande rekommendationer om hur SMSI-standarden ska tillämpas, uppföljning av e-build samt en lönsamhetskalkyl med genomgång av kostnader och besparing för olika typfall av e-faktura. 7.2 Teknikutskott Utskottet håller möten en gång i kvartalet. Exempel på arbete som utförts under året är tekniska rekommendationer om hur standarden ska tolkas. Samtliga rekommendationer finns publicerade på BEAst webbplats. Delar av utskottet har format arbetsgruppen för PEPPOL-projektet. 7.3 Implementeringsutskott Utskottet träffas vid behov för att diskutera och planera aktiviteter för införande av e-affärer i sektorn. Utskottet stöttar också BEAst vd i frågor runt information, marknadsföring, policies och medlemsrekryte- BEAst verksamhetsberättelse (8)

7 ring. Under året har införande av de standarder som tagits fram i de två logistikprojekten varit en viktig del av verksamheten. 7.4 Logistikutskott Utskottets primära syfte är att fungera som ett erfarenhetsnätverk inom bygglogistik samt ta initiativ till nya projekt. De två projekten Effektivare anläggningstransporter och Effektivare varuförsörjning har varit utskottets huvudaktiviteter under året. 8. Samverkan och samordning 8.1 Samverkan i Sverige En stor del av den information som köpare och säljare utbyter är gemensam för olika näringssektorer, och affärer görs dessutom ofta över sektorsgränserna. BEAst samarbetar därför med systerorganisationer i andra branscher med syfte att harmonisera standarder och därmed förenkla för användarna. GS1 Från BEAst rekommenderas användandet av GS1:s nummerserier för artiklar och kollin samt deras verktyg för märkning i form av standarder för streckkoder och RFID. BEAst anlitar dessutom GS1 för delar av administrationen av BEAst standarder. Andra branschorganisationer BEAst har en väl utvecklad samverkan med organisationer från andra branscher som bedriver liknande standardiseringsarbete som BEAst. Det gäller främst Odette från fordonsindustrin, SFTI från Sveriges Kommuner och Landsting respektive Pharos från Transportindustriförbundet. Ett flerårigt samarbete mellan dessa och BEAst kring samordning av standardmeddelanden har fortsatt under året, t.ex. vad gäller e-faktura och SMSI. Organisationer inom byggsektorn Flera branschorganisationer tar fram regelverk och nummerserier för artiklar vilka används i BEAst standarder. De som BEAst samarbetar med i detta är Sveriges Bygg- och Järnhandlarförbund (Vilma), Rörgrossisterna (RSK), Sveriges Elgrossister (e-nummer) och Sveriges Åkeriföretag (register för transporttjänster). Dessa organisationer är medlemmar i BEAst för att säkerställa att de standarder och regelverk som tas fram är harmonierade med varandra. BEAst har också en nära samverkan med BIM Alliance genom att vi är medlemmar hos varandra för att hålla oss informerade om vad som händer inom respektive organisation med syfte att hitta gemensamma områden och undvika dubbelarbete. 8.2 Samverkan internationellt Resurserna för internationell samverkan om e-affärer inom bygg- och fastighetssektorn är små och det förekommer endast ett begränsat samarbete i standardiseringsfrågor och då främst inom UN/CEFACT. Grundstandarderna för e-handel tas fram inom FN-organet CEFACT. Deras standarder täcker affärsprocesser, meddelanden och termkataloger. De flesta branscher, och så även byggsektorn, tar fram sina tilllämpningar baserade på UN/CEFACT. Där finns en arbetsgrupp för utveckling av meddelanden inom byggsektorn som kallas TBG6. BEAst medverkar i TBG6 men är inte särskilt aktivt utan prioriterar att delta via distributionslistor, telefonmöten och webbkonferenser vilket ger en möjlighet att följa vad som händer i det internationella standardiseringsarbetet samt att upprätthålla ett nätverk med internationella kontakter. BEAst verksamhetsberättelse (8)

8 Under året har kontakter fördjupats med olika organisationer i Norge med mål att piloter som använder BEAst logistikstandarder ska kunna startas under Standarden NeB har redan en stark förankring i Norge. 9. Om BEAst Peter Fredholm är engagerad som VD och Åsa Nilsson leder det tekniska utskottet. Därutöver finns inhyrda resurser för ekonomi samt stöd i t.ex. BEAst utvecklingsprojekt. Kontaktuppgifterna för BEAst: BEAst AB, c/o GS1 Sweden AB, Box 1178, Stockholm Telefon: E-post: Webbadress: och BEAst verksamhetsberättelse (8)

Effektivare e-kommunikation. Förstudie PEPPOL. Effektivare e-kommunikation i byggsektorn. Rapport från BEAst

Effektivare e-kommunikation. Förstudie PEPPOL. Effektivare e-kommunikation i byggsektorn. Rapport från BEAst Förstudie PEPPOL Effektivare e-kommunikation i byggsektorn Rapport från BEAst ett projekt finansierat av SBUF (nr 12767) Maj 2013 BEAst AB www.beast.se www.ebuild.se info@beast.se Sida 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Nyhetsbrev 1/09. Dags för årets träffpunkt. Klart med XMLstandard

Nyhetsbrev 1/09. Dags för årets träffpunkt. Klart med XMLstandard INNEHÅLL 1 Klart med XML-standard 2 Dags för årets träffpunkt 3 Projekt Hyresmaskiner startat 4 Projekt Avtalsfaktura startat 5 Diskussion om offertorder 6 NeB växer så in i Norden 7 Ökning för svensk

Läs mer

Standardprocess för e-handel i byggsektorn

Standardprocess för e-handel i byggsektorn Standardprocess för e-handel i byggsektorn BEAst har sedan många år givit ut standarder för de vanligaste affärstransaktionerna som används i bygg- och fastighetssektorn. Det har varit ett viktigt verktyg

Läs mer

SFTI rekommendation om PEPPOL:s infrastruktur för kommunikation

SFTI rekommendation om PEPPOL:s infrastruktur för kommunikation 1/39 SFTI rekommendation om PEPPOL:s infrastruktur för kommunikation Beslut och förstudie 2/39 SFTI styrgrupp beslutade den 26 november att fastställa PEPPOL:s infrastruktur inklusive registertjänsten

Läs mer

Företagsportal för samhällsbyggnadssektorn

Företagsportal för samhällsbyggnadssektorn Företagsportal för samhällsbyggnadssektorn En förstudie om förutsättningarna för en gemensam branschportal Rapport från BEAst ett projekt finansierat av SBUF (nr 12829) samt medverkande företag 6 december

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS Distribueras i Dagens Industri 4 maj 2009 2 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY

Läs mer

Elektroniska fakturor

Elektroniska fakturor Elektroniska fakturor - en rapport om elektronisk fakturering och fakturahantering Oktober 2006 Författare Lars Dykert, LRD Revision och Rådgivning Peter Fredholm, Fredholm Consulting AB ISBN 13: 978-91-631-9750-5

Läs mer

Elektroniska Fakturor -

Elektroniska Fakturor - Elektroniska Fakturor - en rapport om elektronisk fakturahantering från Gemenskapen för elektroniska affärer Författare Lars Dykert, LRD Revision och Rådgivning Peter Fredholm, Fredholm Consulting AB Följande

Läs mer

Ökad användning av offentlig elektronisk handel

Ökad användning av offentlig elektronisk handel 2007:4 Ökad användning av offentlig elektronisk handel Att skapa en IT-infrastruktur för e-handel där såväl företag som individers behov tillgodoses Ökad användning av offentlig elektronisk handel Att

Läs mer

Beräkning av nytta med e-faktura vid olika typfall. Vägledning från BEAst

Beräkning av nytta med e-faktura vid olika typfall. Vägledning från BEAst Beräkning av nytta med e-faktura vid olika typfall Vägledning från BEAst 9 maj 2014 Besparing med e-faktura www.beast.se www.ebuild.se info@beast.se Sida 1 1. Bakgrund De flesta är medvetna om att hanteringen

Läs mer

Nyhetsbrev e-beställningar #1, 2010

Nyhetsbrev e-beställningar #1, 2010 1/9 Datum 2010-03-25 ESV Dnr 10-743/2009 Handläggare Anders Nyström Ert datum Er beteckning Myndighetens kontaktperson för e-beställningar och ekonomichef/upphandlingschef/administrativ chef/ inköpsansvarig

Läs mer

BIM Standardiseringsbehov

BIM Standardiseringsbehov ID: 12690 1 BIM Standardiseringsbehov Anders Ekholm, Håkan Blom, Klas Eckerberg, Kurt Löwnertz, Väino Tarandi 2013-06-20 2 Förord Föreliggande arbete är slutrapport för SBUF-projektet nr 12690 BIM standardiseringsbehov.

Läs mer

Elektroniska affärer Status och trender 2006

Elektroniska affärer Status och trender 2006 Peter Fredholm Elektroniska affärer Status och trender 2006 Utgiven av NEA - Nätverket för Elektroniska Affärer, maj 2006 Boken kan köpas i din bokhandel, alternativt beställas direkt från: booksondemand.e-butik.se.

Läs mer

handelsplats wermland Enklare e-handel

handelsplats wermland Enklare e-handel handelsplats wermland Enklare e-handel En sammanfattning av Handelskammaren Värmlands initiativ att öka kunskapen om e-handel och både stimulera och aktivt arbeta med e-handelsutvecklingen i regionen.

Läs mer

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Infonr 090-2007 Nutek och Verva Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Avrapportering samt studie av företags användning och behov av offentliga e-tjänster Nutek och Verva Offentliga e-tjänster

Läs mer

HANDBOK fi2xml version 1.3

HANDBOK fi2xml version 1.3 HANDBOK fi2xml version 1.3 Ny version Del 1 Översikt Handboken kan beställas från: fi2 Förvaltningsinformation www.fi2.se 2012 fi2 Förvaltningsinformation Omslagsfoto: Asif Akbar Tryck: GML Print on Demand

Läs mer

E-fakturavägar. - Vad innebär e-fakturering?

E-fakturavägar. - Vad innebär e-fakturering? E-fakturavägar - Vad innebär e-fakturering? Nätverket för Elektroniska Affärer, NEA - 2015 1 Förord Den här guiden är framtagen av Nätverket för Elektroniska Affärer (NEA). Syftet är att beskriva vad e-fakturering

Läs mer

Föreningen för Förvaltningsinformation Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2011

Föreningen för Förvaltningsinformation Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2011 Föreningen för Förvaltningsinformation Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2011 Garanten för ett obrutet informationsflöde sidan 2 Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 2011 Föreningen för Förvaltningsinformation,

Läs mer

Processbeskrivning för e-handel i byggsektorn

Processbeskrivning för e-handel i byggsektorn Processbeskrivning. Version 1.0 1 Processbeskrivning för e-handel i byggsektorn En standard från BEAst, Bygg- och fastighetssektorns elektroniska affärsstandard BEAst AB 2008-06-18 Processbeskrivning.

Läs mer

Elektronisk handel: Status och trender

Elektronisk handel: Status och trender Telewia+i KFB &:TeLDOK Elektronisk handel: Status och trender Peter Fredholm V :(S Denna rapport i programmet Telematik 2001, tema: Telematik i näringslivet, utgör samtidigt KFB-rapport 1998:21 (ISBN 91-88868-94-X)

Läs mer

Rapport Delrapport E-SENS 2013

Rapport Delrapport E-SENS 2013 Rapport Delrapport E-SENS 2013 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas ner som pdf-fil eller

Läs mer

AFFÄRSSYSTEM MED ÖPPEN KÄLLKOD

AFFÄRSSYSTEM MED ÖPPEN KÄLLKOD 2015-02-02 Redovisning av stöd till Stockholms stad 1 (6) AFFÄRSSYSTEM MED ÖPPEN KÄLLKOD - en förstudie utförd av Interim kultur id. för. INLEDNING Under 2013 beviljades föreningen Interim kultur 70 000

Läs mer

Kommerskollegium 2010:4. e-faktura i gränsöverskridande handel

Kommerskollegium 2010:4. e-faktura i gränsöverskridande handel Kommerskollegium 2010:4 e-faktura i gränsöverskridande handel e Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Vår främsta uppgift är att

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR 2006

VERKSAMHETSPLAN FÖR 2006 1(28) VERKSAMHETSPLAN FÖR 2006 1 2(28) Innehållsförteckning Sid SAMVERKANSFORUMS UTVECKLING 3 Överenskommelse maj 2001 Erfarenheter kring nätverk och dess verksamhet Nätverk under 2006 GEMENSAMMA AKTIVITETER

Läs mer

Bolagsverkets utvecklingsansvar inom sektorn företag och företagande

Bolagsverkets utvecklingsansvar inom sektorn företag och företagande 1 (16) 1 (16) Klassificeringsid 1.1.1 Sektorns verksamhetsplaner Bolagsverkets utvecklingsansvar inom sektorn företag och företagande Diarienummer: AD 267/2013 Datum: 2013-12-19 Version: 1.0 Upprättad

Läs mer

Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor

Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor Regeringsuppdrag Rapport Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor 2015:44 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt Så enkelt som möjligt för så många som möjligt samordning och digital samverkan Betänkande av E-delegationen Stockholm 2013 SOU 2013:22 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Infrastruktur och söktjänster. Om svensk forskningsinformation på internet

Infrastruktur och söktjänster. Om svensk forskningsinformation på internet Infrastruktur och söktjänster Om svensk forskningsinformation på internet Slutrapport från IS-projektet 1 januari 2008 30 juni 2010 1 2 Innehållsförteckning Förord... 4 Bakgrund till IS-projektet... 5

Läs mer

PTS genomförande av funktionshinderspolitik en

PTS genomförande av funktionshinderspolitik en Rapportnummer PTS-ER-2012:5 Datum 2012-03-06 PTS genomförande av funktionshinderspolitik en PTS redovisning av uppdrag om delmål, uppföljning och redovisning inom ramen för En strategi för genomförande

Läs mer

C-UPPSATS. Införandet av elektronisk handel. Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist. Luleå tekniska universitet

C-UPPSATS. Införandet av elektronisk handel. Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist. Luleå tekniska universitet C-UPPSATS 2007:176 Införandet av elektronisk handel Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist Luleå tekniska universitet C-uppsats Data och systemvetenskap Institutionen för Industriell

Läs mer