Montage- og betjeningsvejledning Monterings- och bruksanvisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Montage- og betjeningsvejledning Monterings- och bruksanvisning"

Transkript

1 Modell: Datum: 12712no se 17/12-15ks Montage- og betjeningsvejledning Monterings- och bruksanvisning Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN- kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene, er funksjonsforstyrrelser utelukket. LANDMANN Gassgrill skal kun brukes utendørs. Läs noggrant igenom monterings- och bruksanvisningen innan Du tar Din LANDMANNkvalitetsgrill i bruk. Vid användning enligt föreskrifterna är funktionsstörningar uteslutna LANDMANN Gasolgrill får endast användas utomhus 12712

2 A B C D E F G M6x70 M6x10 M4x10 M6 Ø6 M8 Ø8 12x 17x 8x 9x 8x 2x 4x H I J K L M4x6 Ø4 M3x10 M3 M6 M 4x 4x 2x 2x 8x 8x 2 GRILLCHEF

3 Innhold Tekniske data... 4 Funksjoner... 5 Monteringstips... 5 Generelle tips for en vellykket montering... 5 Miljø og gjenvinning... 5 Oppstilling av grillen... 6 Tillkobling av gassflaske... 6 Før oppstart av grillen... 6 Tilkobling av nippel... 7 Tilkobling av regulator... 7 Tenning av grillen... 8 Regelmessig kontroll og vedlikehold av din grill... 9 Kontroller regelmessig slangen Rengjøring av gassgrillen... 9 Vanlige spørsmål og svar Lagring av grillen Vår hjemmeside: 11 Passande tillbehör till er grill Grill tips Miljø og gjenvinning Garanti GRILLCHEF 3

4 Tekniske data Gass: Gassflaske: Tilkoblingsstrykk: Regulator: Driftstrykk regulator: Slange: Munnstykkets diameter : Forbruk: Effekt: Vekt: Grillflate: Brennere: Tenning: Propan P6, P11, PC5 og PC10 30mbar CE-godkjent mbar CE-godkjent (maks lengde 1,5m) 0,9 mm ca765 g/h ca. 10,5 kw ca 33 kg 2 stk 454 x 295 mm 3 stk Integrert tenning Ved kjøp av en Landmann - Gassgrill har Du fått et kvalitetsprodukt.grillen er godkjent i henhold til de europeiske sikkerhetsforskriftene gjennom TUV under CE-nummer Nr 1008CN GRILLCHEF

5 Funksjoner Ved å trykke inn bryteren og vri den motsols, (til venstre), tennes den justerbare gassbrenneren. Med denne grillen kan Du grille, ovnsbake, steke og holde maten varm. Forberedelsetiden er minimal. Grillingen kan påbegynnes etter 5 10 minutter. Monteringstips Et tips i forkant: Ikke stram til alle skruene før alle delene er komplett monterte. Dette forenkler monteringen og hever stabiliteten på grillen. Før monteringen påbegynnes er det lurt å ta ut alle delene av forpakningen og sortere dem i henhold til denne monteringsanvisningen. Skulle grillen, til tross før nøye kontroll, ikke være komplett, ber vi Deg ta kontakt med forhandleren. Les først denne bruksanvisningen nøye og følg så monteringsanvisningene. Vi tar forbehold om tekniske endringer og trykkfeil. Gå gjerne inn på FØR du monterer og bruker grillen, for eventuelle endringer i bruks- og monteringsanvisningen. Bruk aldri vann for å slukke ilden. Det kan føre til alvorlig fare for skader på mennesker og utstyr. ADVARSEL - fare for surstoffmangel! Grill aldri i lukkede rom eller overbygde arealer! ADVARSEL - fare for brannskader! Advarsel - Hold barn og husdyr på sikker avstand fra grillens varme deler! Forlat aldri en grill som er i bruk, men hold den alltid under oppsyn. ADVARSEL! Hold barn og husdyr på sikker avstand! Miljø og gjenvinning. Vern om miljøet. Papp og plast som medfølger for å beskytte grillen, skal leveres til kommunens gjenvinningsordning. Når grillen er oppbrukt, skal også denne leveres inn på kommunens gjenvinningsstasjon OBS! Visse av grillens deler er tunge og man bør være to for å løfte disse på plass ved montering. Generelle tips for en vellykket montering Les nøye igjennom hele monteringsanvisningen før noen montering påbegynnes. Ta deg god tid når du monterer grillen. Ta vare på monteringsanvisningen til bruk i fremtiden. Hvis du vil bestille reservedeler eller tilbehør, må du vite artikkelnummeret som står på anvisningens første side. GRILLCHEF 5

6 Oppstilling av grillen Sett grillen på et stabilt, jevnt og ikke brennbart underlag. Grillen fungerer best når den står i ly for vinden. Sørg for tilstrekkelig sikkerhetsavstand til brennbare materialer. Minste avstand er 60cm. Beskytt gassflasken fra direkte sollys og andre varmekilder (max. 50 C). Flytt ikke på grillen når den er varm eller i bruk. Gassflasken skal stå ved siden av grillen, sørg for at slangen ikke ligger mot noen varme deler på grillen og at den ikke er bøyd eller i spenn. Det er ikke tillatt å plassere gassflasken under grillen/ brennerene. Tillkobling av gassflaske. For å koble til grillen trenger du følgende: - Gassflaske P6, P11, PC5 eller PC10. Disse kan kjøpes hos godkjent forhandler og kan byttes/fylles på når de er tomme. - En regulator med tilkoblingstrykk mbar. - En slange. En skadet slange skal umiddelbart byttes ut. Se avsnittet om Regelmessig kontroll og vedlikehold av din grill - Såpevann. Til kontroll av tettheten ved slangekoblingene. Før oppstart av grillen Såpetest Ved å pensle alle koblinger og slangen med såpevann, kan man kontrollere at gassforbindelsene er tette. Legg merke til at såpevannstesten ikke skal utføres med åpen ild. Hvis det dannes bobler er det ikke tett. Skru da av gassen umiddelbart, utbedre lekkasjen eller bytt ut defekte deler. Dryppskuff Før du tar grillen i bruk skal skuffen fylles med et ca 10 mm tykt lag fettabsorberende materiale. F. eks. finkornet sand. Dette skal suge opp matfett og oljer fra maten som tilberedes. Gjøres ikke dette, kan dette fettet antenne og brenne. Kontroller derfor regelmessig at sanden er tørr og ren. Et smart tips er å først legge aluminiumsfolie i skuffen, slik forenkles rengjøring og vedlikeholdet av skuffen betraktelig. BRUK ALDRI SAGSPON ELLER ANNET BRENNBART MATERIALE I DRYPPSKUFFEN. Sørg alltid for at skuffen er helt inne og på plass. Rist Før du bruker risten for første gang, skal disse vaskes med et mildt oppvaskmiddel og rikelig med vann. Deretter skal de smøres lett inn med matolje. Dette kan du gjenta etter hver grilling, så varer grillen lengre og du har en innbydende grill neste gang du skal grille. 6 GRILLCHEF

7 Tilkobling av nippel Det medfølger en nippel til grillen som skal monteres på grillens ene side. Slangen skal tres over nippelen. Den andre enden av slangen skal man tre over regulatorens tilkoblingstapp. (Bruk de medfølgende slangeklemmene for å tette). Tips! Det er lettere å få på nippelen hvis den er litt oppmyknet. Press slangeenden mellom tommel og pekefinger, eller du kan bruke en tang med forsiktighet. Deretter kan man smøre inn nippelen med matolje, såpe eller lignende. Prøv å skru slangen innover samtidig som du trykker slangen på plass. Når slangen sitter på plass, skrur du fast slangeklemmene. Tilkobling av regulator Ta beskyttelseshetten av flaskeventilen. Deretter kan hetten løftes av Sjekk at bryteren på trykkregulatoren er stengt NB! Sjekk at ventilen på propanapparatet er stengt inntil det skal benyttes. Grip trykkregulatoren og trykk den ned på flaskeventilen Press låseringen ned til den går i med ett lite knepp. Når den er skikkelig låst, skal du kunne løfte flasken ved kun å holde i trykkregulatoren Propanflasken er nå tilkoblet anlegget, og bryteren kan åpnes (rødt ildmerke opp) 1. Slangen skal monteres på nippel og regulator, stram slangeklemmene hardt. Nippelen skrus deretter fast på grillens gjengede tilkoblingstapp. Denne forbindelsen skal være hardt tilstrammet. Kontroller alltid alle gassforbindelser før grillen tas i bruk. 2. Ved å pensle alle koblinger og slange med såpevann kan man kontrollere at gassforbindelsene er tette. Obs! såpevanntesten skal IKKE utføres med åpen ild. 3. Hvis det dannes bobler er det ikke tett. Skru i så fall av gassen og utbedre lekkasjen umiddelbart eller bytt ut de defekte delene. GRILLCHEF 7

8 Tenning av grillen Bruk først Din LANDMANN Gassgrill etter at Du har kontrollert tettheten av alle gassførende detaljer på grillen. Ved tenning av grillen: Ikke len Deg over grillflaten når du tenner brennerne. Du kan tenne Din gassgrill på en trygg måte, om Du gjør følgende: 1. Åpne lokket på grillen og ha lokket åpent ved tenning. 2. Åpne ventilen på gassflasken. 3. Trykk inn en av bryterne og vri motsols til pos. max. Da hører du at det knepper. Da slår en liten gnist fra ventilen som antenner gassen. Tenner ikke grillen første gang du vrir, prøv en gang til. Hold bryteren inntrykt hele tiden og vri opp og ned til det tenner. Avbryt om grillen ikke har tent etter 10 sek. 4. Still inn den ønskede varmen med bryteren. 5. For å tenne den andre brenneren gjør du som ovenfor. Du vil da ikke høre noe knepp, men gassprederen vil sørge for å antenne de neste brennerne når disse ventilene åpnes. 6. For å avslutte grillingen stenger Du ventilen på gassflasken og vrir bryterne til OFF. Videre må bemerkes: Start alltid med åpent lokk og la grillen brenne på max effekt i ca 5 10 min. Før du bruker grillen for aller første gang må grillen brennes av. Åpne lokket, tenn grillen og la så grillen brenne på max i ca minutter med åpent lokk. De siste (max 5 min) lar du lokket være lukket. Advarsel! Å bruke grillen med lokket stengt på full effekt mer enn 5min kan føre til alvorlige skader og misfarging på lokket Ha på Deg beskyttelseshansker når Du håndterer varme deler. Smør inn grillristen med matolje før bruk. Dette forhindrer at det som skal grilles fester seg. Bruk aldri vann for å slukke ilden, dette vil skade grillen og føre til fare for mennesker og dyr. ADVARSEL - Fare for surstoffmangel! Grill aldri i lukkede eller overbygde lokaler Advarsel - Hold barn og husdyr på sikker avstand fra grillens varme deler! Gå aldri fra grillen når den er i bruk, men hold den alltid under oppsikt. ADVARSEL! Hold barn og husdyr på sikker avstand! 8 GRILLCHEF

9 Regelmessig kontroll og vedlikehold av din grill Kontroller regelmessig slangen. Gummi er ferskvare og forringes med årene. Kontroller derfor regelmessig slangen ved å bøye den. Ser du sprekker i slangen må den umiddelbart byttes ut. Rengjøring av gassgrillen ADVARSEL- fare for brannskader! Vent til grillen har blitt helt kald før du går i gang med rengjøringen. Nøyaktig rengjøring er nødvendig for å sikre en pen og hygienisk grill. BRUK IKKE RENGJØRINGSMIDDEL ELLER POLERINGSMIDDEL I SPRAYFORM PÅ GRILLEN, RIST/PLATE ELLER PÅ BRENNERNE, ETTERSOM AEROSOLPRODUKTER PÅ VARME OVERFLATER KAN DANNE SKADELIGE GASSER. DU BØR HELLER IKKE BRUKE ETSENDE RENGJØRINGSMIDLER DA DE GJØR MER SKADE ENN NYTTE. Brennerne Brenn av fett og rester i fem minutter på MAX etter matlaging. Man bør rengjøre dem så ofte som mulig. Marinader og fett tærer på brennerne så forsøk å holde dem så rene som mulig - så forlenger du livslengden. For å rengjøre brennerens hull kan du bruke en piperenser e.l. BRUK BESKYTTELSESHANSKER NÅR DU HOLDER PÅ MED VARME DELER, FOR Å UNNGÅ BRANNSKADER. Kontroller at brennerne havner rett på ventilenes munnstykker hvis du har tatt dem ut. Brennerne skal ikke sitte helt fast i grillen, men være litt løse, ellers kan de gjøre skade på grillen. Det skal heller ikke være helt tett mellom brennerens hals og ventil ettersom gassen her blir blandet med surstoff for å få korrekt forbrenning av gassen. Brennerne er ikke oppbrukt før det lekker gass ut på brennerens overside. Når sesongen avsluttes bør man gjenta denne fremgangsmåten for vedlikehold av brennerne. Emaljert grillrist Når du har avsluttet matlagingen skal du brenne på MAX i ytterligere fem minutter. Deretter skrur du av grillen og skraper av fett og matrester med en fin grillristbørste eller svamp. Man kan innimellom også vaske dem i rikelig med varmt vann BRUK BESKYTTELSESHANSKER NÅR DU HOLDER PÅ MED VARMEDELER, FOR Å UNNGÅ BRANNSKADER. Grilldelen Ta bort overflødig fett fra grillens innside med en plast- eller treskrape. Når du vil rengjøre grillen grundig, kan man bruke en svamp eller myk børste med såpevann. Ta bort rist/plate og brennere før rengjøring. Sørg for at regulator og ventiler ikke blir våte. Et godt tips er å dekke disse delene med folie ved rengjøring. OBS: Husk at dersom grillen er altfor fettet og skitten, kan fettet antenne og brenne. Dessuten tærer marinader og matfett/sjy på grillen. Dryppskuffen Kontroller regelmessig at materialet i denne er rent og tørt. Hvis det ikke er rent/tørt, må det byttes ut (bruk f. eks. finkornet sand eller katte/fuglesand). VÆR NØYE MED DETTE, ELLERS KAN FETT OG RESTER ANTENNE OG BRENNE. OBS! Kontroller før gassgrillen tas i bruk, at de gassførende delene av grillen ikke er gjengrodde av insekter, hardnet fett e.l. Dette kan forårsake stopp i gasstilførselen. Lokk og andre utvendige deler Deler i lakkert metall skal holdes rene og behandles med middel for lakkerte flater. Obs! Se avsnittet vanlige spørsmål for hvordan brennerne skal plasseres på ventilen. GRILLCHEF 9

10 Gassflasken Hver gang du bytter gassflaske, er denne kontrollert av leverandøren. Slange og regulator Du bør kontrollere slangen og regulatoren hver gang du skal bruke grillen. Sørg for at slangeklemmer og koblinger er tette. Bytt ut skadede deler. Lagring av grillen Når grillen ikke brukes bør den sommerstid stå under tak og et trekk skal tres over Det er viktig å beskytte grillen fra fukt og kulde. Bor du 5 km eller nærmere havet anbefaler vi å sette grillen innendørs, ettersom saltene i luften kan redusere levetiden på grillen. Når grillen skal settes vekk etter sesongen, gjør da følgende: 1.: La grillen bli helt kald. 2.: Koble vekk slangen og gassflasken. 3.: Rengjør grillen. 4.: Lagre grillen tørt og beskytt den fra kuldegrader. 5.: Sørg for at slangen ikke er bøyd eller brettet. 6.: Oppbevar monteringsanvisningen sammen med grillen. 7.: Rengjør rist og brennere. Smør inn disse med rikelig med matolje før overvintringen begynner (se avsnittet om vedlikehold/rengjøring). Advarsel! La grillen bli helt kald før du tar på trekket! Vanlige spørsmål og svar Hvorfor er det ikke tett mellom brenneren og ventilen? Gass som kommer ut av ventilen og inn i brennererøret blandes med surstoff slik at det blir korrekt forbrenning og temperatur i brenneren. Koblingen må ikke tettes. Hvis den tettes endres forbrenningen og grillen vil ikke oppnå korrekt temperatur. 10 GRILLCHEF

11 Hvilken funksjon har platen som ligger over brenneren? Platen eller Flametameren, som den kalles, gjør følgende: 1. Reduserer stikkflammer som kan slå opp mot grillmaten. Den gir ganske enkelt bedre kontroll når du griller. 2. Øker levetiden på brenneren betydelig, beskytter den mot fettsyrer i kjøttsafter m.m. 3. Gir også en viss forbedring av varmespredningen. Hvor lang tid tar det å varme opp grillen? Det tar ca 5-10 min å varme opp grillen til riktig temperatur Min grill tenner ikke? Kontroller at det kommer gass frem til brenneren ved å forsiktig forsøke å tenne med en fyrstikk. Tenner brenneren med fyrstikk, må du sjekke om det kommer noen gnist og at stiften sikter mot brennerens kant! Prøv å sikte stiften nærmere brennerens kant. Skal det være lavastein i min grill? Nei! Til denne modellen skal det ikke være lavastein. Mitt lokk er skjevt Prøv å løsne litt på skruene til hengselene! Stram til skruene når lokket en nede. Min grill blir ikke varm Kontroller at alle koblinger er skikkelig tette (se avsnittet Tilkobling av regulator) Sørg for at grillen står i le for beste resultat Vår hjemmeside: På vår hjemmeside kan du få tips om hvordan man blir en mester ved grillen, support, nyheter og tilbehør til din grill. Vi har et stort sortiment med forskjellige tilbehør til din grill, slik som Trekk, Bestikk, Røykflis, Vedlikeholdspakke, Rist, Stekeplater og Brennere, og mye mer. Disse produktene finnes hos velassorterte Landmannforhandlere, og kan selvsagt bestilles hos vår reservedelsforhandler. Du har også mulighet til å bestille tilbehør og reservedeler direkte fra vår hjemmeside via vår webbutikk! GRILLCHEF 11

12 Passende tilbehør til din grill Trekk Vannavvisende trekk beskytter din grill mot vær og vind Trekk14330 Et trekk i høy kvalitet som beskytter din grill enda bedre Stekeplate 1070 Emaljert. Bytt ut en av ristene for en praktisk stekeplate. Perfekt om man ønsker å grille grønnsaker, egg, bacon og mye annet Grilltips Visste du at røykflis både setter farge og smak på det du griller? Ulike kombinasjoner av treslag vil lede til nye smakssensasjoner. Prøv for eksempel kirsebær og eple til din grillede kylling, eller hvorfor ikke grille en laksefilet på en grillplanke av amerikansk ceder, en garantert suksess. Når tre varmes opp frigis smakfulle stoffer og antioksidanter. I kombinasjon med indirekte grilling med lav temperatur blir dette både en smakfull og nyttig grillopplevelse. Gjør slik Lag 2 varmesoner i din gassgrill. Om du har en gassgrill med flere brennere, så kan man lage en sone for å holde maten varm/ettergrilling ved å la en eller flere brennere være avstengte under grillingen, man kan da tilfeldig flytte det man griller til denne sonen hvis det blir for varmt, eller om man ønsker å la det man griller ligge der under hele tiden, og slik grille indirekte, lokket må da være stengt under hele grilltiden. Prøv også å bruke røykflis i din gassgrill. Landmann har flere typer i sitt sortiment. For eksempel or, eple og einerbær, dette gir ekstra farge og krydder til grillmaten. Legg røykflisen i en røykboks og plasser røykboksen over en av brennerne, la røykutviklingen komme i gang og grill så med lokket stengt under hele grilltiden. Grillplanker finnes også i ulike treslag som passer perfekt til grilling av enklere retter som skalldyr og fisk. Mer informasjon og tips finner du på www. landmann.no Lykke til! 12 GRILLCHEF

13 Miljø og gjenvinning Ta vare på miljøet. Isopor, papp og plast som brukes for å skåne grillen under transport og håndtering, skal leveres inn på kommunens gjenvinningsstasjoner eller via kildesorteringen i den enkelte kommune. Når grillen er oppbrukt skal også denne leveres inn på kommunens gjenvinningsstasjon. Garanti Garanti for Landmann griller gjelder ett år fr. o. m. innkjøpsdato og omfatter kun produksjonsfeil og manglende deler som erstattes. Garantien omfatter ikke utbytting eller kostnad for forbrukningsdetaljer slik som brennere eller rist/plate. Kostnader for frakter, montering, normalt slitasje og feilaktig håntering omfattes ikke av garantien. Garantien gjelder heller ikke ved egen modifisering eller annen endring av grillen. Ingenting i denne informasjonen begrenser vilkår, garantier, rettigheter eller godtgjørelse i henhold til gjeldende forbrukerkjøpslov. Skulle, til tross for nøye produksjon, kontroll, pakking og transport, dette produktet ikke være komplett eller til Din fulle tilfredshet, ber vi Dem sende denne originalanvisningen med kommentarer til: GRILLCHEF 13

14 Innehållsförteckning Teknisk data Funktioner Monteringstips Allmänna tips för en lyckad montering Miljö och återvinning Uppställning av grillen Anslutning av gasolflaska Innan uppstart av grillen Anslutning av nippel Anslutning av regulator Tändning av grillen Regelbunden kontroll och skötsel av din grill Kontrollera regelbundet slangen Rengöring av gasgrillen Gasflaskan Slang och regulator Regulatorn (enbart Sverige) Vanliga frågor och svar Förvaring av grillen Vår hemsida: 22 Passande tillbehör till er grill Grilltips Garanti GRILLCHEF

15 Teknisk data Gas: Gasflaska: Anslutningstryck: Regulator: Driftstryck regulator Slang: Munstycksdiameter : Förbrukning Effekt: Vikt: Grillyta: Brännare: Tändning: Propan P6, P11, PC5 och PC10 30mbar CE-godkänd mbar CE-godkänd (max längd 1,5m) 0,9 mm ca 765 g/h ca. 10,5 kw ca 33 kg 2 st 454 x 295 mm 3 st Integrerad tändning Med köpet av en Landmann - Gasolgrill har Ni fått en högvärdig kvalitetsprodukt. Grillen är godkänd enligt de europeiska säkerhetsföreskrifterna genom TUV under CE-nummer Nr 1008CN2625 GRILLCHEF 15

16 Funktioner Genom att trycka in något av vreden och vrida det motsols (åt vänster), tänds den justerbara gasbrännaren. Med denna grill kan Du grilla, ugnsbaka, steka och hålla maten varm. Förberedelsetiden är minimal. Grillningen kan påbörjas efter 5 10 minuter. Monteringstips Ett tips i förväg: Dra åt alla skruvar först när alla delar är komplett monterade. Detta underlättar vid monteringen och höjer stabiliteten på grillen. Innan monteringen påbörjas är det lämpligt att ta ur alla delar ur förpackningen och sortera dem med hjälp av monteringsanvisningen. Skulle grillen, trots noggrann kontroll, inte vara komplett, ber vi Dig ta kontakt med inköpsstället. Läs först denna bruksanvisning noggrant och följ sedan monteringsanvisningarna. Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar och tryckfel. Gå gärna in på INNAN du monterar och använder grillen, för eventuella ändringar i bruks- monteringsanvisningen. Använd aldrig vatten för att släcka elden. Det kan leda till allvarlig risk för skador hos människor även grillen skadas VARNING - Risk för syrebrist! Grilla aldrig i stängda eller överbyggda utrymmen! VARNING - Risk för brännskador! Varning - Håll barn och husdjur på säkert avstånd från grillens varma delar! Lämna aldrig grillen utan uppsikt då den används. VARNING! Håll barn och husdjur på säkert avstånd! Miljö och återvinning Var rädd om miljön. Papp och plast som medföljer för att skydda grillen ska lämnas in på kommunens återvinningsstationer När grillen är förbrukad ska även denna lämnas in på kommunens återvinningsstationer. OBS! Grillens delar är tunga och man skall vara minst 2 personer för att lyfta upp grillens delar Allmänna tips för en lyckad montering Läs noggrant igenom hela monteringsanvisningen innan någon montering påbörjas. Ta god tid på er att montera grillen. Om produkten, trots noggrann tillverkningskontroll, inte skulle vara komplett eller till er fulla belåtenhet så ber vi er ta kontakt med inköpsstället. Spara monteringsanvisningen för framtida bruk. Om ni vill beställa reservdelar eller tillbehör måste ni veta artikelnumret som står på grillens första sida. 16 GRILLCHEF

17 Uppställning av grillen Ställ grillen på ett stabilt, jämnt och ej brännbart underlag. Grillen fungerar bäst när den står skyddad från vind. Se till att det är tillräckligt säkerhetsavstånd till brännbara saker och material. Minsta avstånd är 60cm. Skydda gasflaskan från direkt solljus och andra värmekällor, (max. 50 C). Flytta inte grillen då den är varm eller används. Gasflaskan skall stå bredvid grillen när grillen används, se till att slangen inte ligger emot några varma delar på grillen eller att den inte är böjd eller spänd. Det är inte tillåtet att placera gasflaskan under grillen/ brännarna. Anslutning av gasolflaska För att ansluta grillen behövs följande: - Gasolflaska P6, P11, PC5 eller PC10. Dessa finns att köpa i handeln och kan bytas / fyllas på då de är tomma. - En regulator med anslutningstryck mbar. - En slang. En skadad slang ska omedelbart bytas ut. Se avsnitt för Regelbunden kontroll och skötsel av din grill - Såpvatten. För kontroll av tätheten vid slangkopplingarna. Innan uppstart av grillen Såpatest Genom att pensla alla kopplingar och slang med såpvatten, kan man kontrollera att gasförbindningarna är täta. Observera att såpvattentestet ej ska göras med öppen låga. Om det bildas blåsor är det otätt. Stäng i så fall genast av gasen och åtgärda omedelbart läckaget eller byt ut de defekta delarna. Dropplåt Innan du använder grillen skall plåten fyllas med ett ca 10 mm tjockt lager fettabsorberande material, t.ex. finkornig sand. Detta är till för att suga åt sig matfett och oljor som kan droppa ner från maten som tillagas. Om man inte gör detta kan fettet antändas och brinna. Kontrollera därför regelbundet att materialet är torrt och rent. Ett tips är att först lägga aluminiumfolie på plåten för att underlätta hanteringen av t. ex. sanden. ANVÄND ALDRIG SÅGSPÅN ELLER ANNAT BRÄNNBART MATERIAL I DROPPLÅTEN. Se alltid till att plåten är helt införd och på plats. Galler Innan ni använder grillens galler för första gången skall dessa diskas med ett milt diskmedel och rikligt med vatten. Det går bra att diska gallerna i diskmaskin om så önskas. GRILLCHEF 17

18 Anslutning av nippel Det medföljer en nippel till grillen som skall monteras på grillens ena sida. Till den ska slangen från gasolflaskan anslutas. Andra änden av slangen skall man trä över regulatorns anslutningstapp. (Använd de medföljande slangklämmorna för att täta). Tips! På svenska marknaden ska slangen endast föras på halvvägs på nippeln. För att lättare få på slangen på nippeln så mjuka först upp slangänden genom att pressa den samman mellan tummen och pekfingret eller använd försiktigt en tång. Sedan kan ni smörja nippeln med matolja, såpa eller liknande. Försök att skruva på slangen samtidigt som ni trycker på den. När slangen sitter på plats skruva fast slangklämman. Anslutning av regulator 1. Kontrollera packningen på gasolflaskans ventil. Gör detta varje gång Du byter flaska. Använd inga extra packningar. 2. Skruva för hand samman regulatorn och gasolflaskan med hjälp av den vänstergängade muttern på regulatorn. Verktyg är inte nödvändigt och kan skada packningarna på gasolflaskan. 3. Slangen ska monteras på nippel och regulator, dra åt slangklämmor hårt. Nippeln skruvas därefter fast på grillens gängade anslutningstapp. Denna förbindning ska vara hårt åtdragen. Kontrollera alltid alla gasförbindningar innan grillen tas i bruk. 4. Genom att pensla alla kopplingar och slangen med såpvatten, kan man kontrollera att gasförbindningarna är täta. Observera att såpvattentestet ej ska göras med öppen låga. 5. Om det bildas blåsor är det otätt. Stäng i så fall genast av gasen och åtgärda omedelbart läckaget eller byt ut de defekta delarna. 18 GRILLCHEF

19 Tändning av grillen Använd först Din LANDMANN Gasolgrill efter det att Du har kontrollerat tätheten av alla gasförande detaljer på grillen. Vid tändning av grillen: Luta Dig inte över grillytan vid tändning av brännaren. Du kan tända Din gasolgrill på ett säkert sätt, om Du gör på följande vis: 1. Öppna locket på grillen och ha locket öppet vid tändning. 2. Öppna ventilen på gasolflaskan. 3. Tryck in något av vreden och vrid motsols till läge max. Du hör då att det knäpper till. Då slår det en liten gnista från ventilen som antänder gasolen. Tänder inte grillen första gången ni vrider, vrid upp vredet och prova igen. Håll vredet intryckt hela tiden och vrid upp och ner tills det tänder. Avbryt om inte grillen har tänt efter 10 sek. 4. Har inte grillen tänt efter ca 5 sek vid första tändförsöket; stäng av gasen och vänta 3 min till nästa tändningsförsök. 5. Ställ in den önskade värmegraden på vredet. 6. För att tända den andra brännaren gör du som ovan. För att avsluta grillningen stänger Du ventilen på gasolflaskan och vrider av gastillförseln till brännaren. Vidare ska beaktas: Starta alltid genom att med öppet lock låta grillen brinna på max effekt i ca 5 10 min. Innan Du använder grillen 1:a gången måste grillen brännas av. Öppna locket, tänd grillen och låt sedan grillen brinna på max i ca minuter med öppet lock. De sista (max 5min) låter ni locket vara stängt. Varning! Att använda grillen med locket stängt på full effekt mer än 5min kan leda till allvarliga skador och missfärganingar på locket Ha på Dig skyddshandskar när Du handskas med varma delar. Smörj in grillgallret med matolja innan användning. Detta förhindrar att det som ska grillas fastnar. Använd aldrig vatten för att släcka elden, detta skadar allvarligt grillen. Även risk att människor och djur skadas. VARNING - Risk för syrebrist! Grilla aldrig i stängda eller överbyggda utrymmen Varning - Håll barn och husdjur på säkert avstånd från grillens varma delar! Lämna aldrig grillen utan uppsikt då den används. VARNING! Håll barn och husdjur på säkert avstånd! GRILLCHEF 19

20 Regelbunden kontroll och skötsel av din grill Kontrollera regelbundet slangen Gummi är färskvara och slits med åren. Kontrollera därför regelbundet slangen genom att vika den. Ser ni sprickor i slangen byt då genast ut den. Rengöring av gasgrillen VARNING- Risk för brännskador! Vänta tills grillen har svalnat helt innan rengöring påbörjas. Noggrann rengöring är nödvändig för att hålla grillen fräsch och hygienisk. ANVÄND INTE RENGÖRINGSMEDEL ELLER POLERMEDEL I SPRAYFORM TILL GRILLEN, GALLREN ELLER BRÄNNARNA, EFTERSOM AEROSOLPRODUKTER PÅ VARMA YTOR KAN BILDA GASER SOM SKADAR GRILLEN. DU BÖR INTE HELLER ANVÄNDA ETSANDE RENGÖRINGSMEDEL DÅ DE GÖR MER SKADA ÄN NYTTA. Brännarna Bränn av fett och flott i fem minuter på MAX efter matlagning. Man bör rengöra dem så ofta som möjligt. Marinader och fett är skadligt för brännarna så försök att hålla dem så rena som möjligt så förlängs livslängden. För att rengöra brännarens hål kan du använda en piprensare eller liknande. ANVÄND SKYDDSHANDSKAR NÄR DU HÅLLER PÅ MED VARMA DELAR, FÖR ATT UNDVIKA BRÄNNSKADOR. Brännarna är inte förbrukade förrän gasol läcker ut på brännarens ovansida. Då säsongen avslutas bör man med fördel upprepa ovanstående procedur. Om du inte har använt grillen på länge bör du kontrollera att brännarnas hål inte blivit tilltäppta av spindelväv, insektsbo etc. Om det är tilltäppt finns risken att gas läcker ut vid ventilerna och de kan då skada grillen. Skulle det vara tätt åtgärdar du detta med hjälp av en piprensare, flaskborste eller något liknande. Kontrollera att brännarna hamnar rätt på ventilernas 20 GRILLCHEF munstycken då du haft loss dem. Brännarna ska inte sitta helt stumt/ fast i grillen, utan vara lite lösa, annars kan de skada grillen. Anledningen till att det inte är någon tätning mellan brännarens hals och gasventilen är att syre skall tas upp för att få rätt förbränning/temperatur i brännarna. Obs! Se avsnitt vanliga frågor hur brännaren skall placeras på ventilen. Emaljerat grillgaller När du har avslutat matlagningen skall du bränna ytterligare på MAX i fem minuter. Därefter stänger du av grillen och skrapa av flott och matrester med en fin grillgallerborste eller svamp. Man kan emellanåt även diska dem i rikligt med varmt vatten ANVÄND SKYDDSHANSKE NÄR DU HÅLLER PÅ MED VARMA DELAR, FÖR ATT UNDVIKA BRÄNNSKADOR. Grilldelen Ta bort överflödigt fett från grillens insida med en plast- eller träskrapa. När du vill rengöra grillen grundligt kan man använda en svamp eller mjuk borste med såpvatten. Ta bort galler och brännare före rengöring. Se till att regulator eller ventiler inte blir blöta. Ett tips är att täcka över dessa delar med folie under rengöring. OBS: Tänk på att om grillen är allt för flottig/smutsig kan flottet antändas. Dessutom fräter marinader och matfett på grillen. Dropplåten Kontrollera regelbundet att materialet i dropplåten är rent och torrt. Annars måste det bytas ut (använd t.ex. finkornig sand eller kattsand). VAR NOGA MED DETTA, ANNARS KAN FETT OCH FLOTT ANTÄNDAS OCH BRINNA. OBS! Kontrollera före gasolgrillen tas i bruk, att de gasförande delarna av grillen inte är igensatta av insekter eller dylikt. Detta kan orsaka stopp i gastillförseln. Lock och övrigt utvändiga delar Delar i lackad plåt Skall hållas rena och behandlas med medel framtaget för lackad plåt.

21 Gasflaskan Varje gång du byter gasflaska, är denna kontrollerad av leverantör. Slang och regulator Du bör kontrollera slangen och regulatorn varje gång du skall använda grillen. Se till att slangklämmor och kopplingar är täta. Byt ut eventuellt skadade delar. Regulatorn (enbart Sverige) Kontrollera att gummipackningen på tappen som skall skruvas in i gasolflaskan inte är sprucken eller uttorkad. Om så är fallet skall man byta ut regulatorn. Vanliga frågor och svar Förvaring av grillen När grillen inte används bör den sommartid stå under tak och en skyddshuv ska användas. Viktigt är att skydda grillen från fukt och kyla. Bor du 5 km eller närmre havet är det rekommenderat att ställa grillen inomhus, eftersom salterna i luften kan minska livslängden på grillen. När grillen skall ställas in efter säsong beakta följande punkter: 1.: Låt grillen svalna helt. 2.: Koppla bort slangen och gasflaskan. 3.: Rengör grillen. 4.: Lagra grillen torrt och skydda den från köldgrader. 5.: Se till att slangen inte är böjd eller vikt. 6.: Förvara monteringsanvisningen med grillen. 7.: Rengör galler och brännare. Smörj in dessa rikligt med matolja före eftersäsongsförvaringen (se avsnitt om skötsel/rengöring). Varning! Låt grillen svalna helt innan ni för på skyddshuven Varför är det ingen tätning mellan brännaren och ventilen? Gasolen som kommer ur ventilen och in i brännareröret blandas med syre för att få rätt förbränning uppe i brännaren. Kopplingen får inte tätas. Tätar man ändrar man gasolförbräningen och det kommer inte att bli rätt temperatur i grillen. Fort. nästa sida GRILLCHEF 21

22 Fortsättning vanliga frågor Vad gör plåten som ligger över brännaren? Plåten eller Flametamern som den kallas gör följande: 1. Minskar flammor som kan slå upp mot grillgodset. Ger helt enkelt bättre kontroll vid grillning. 2. Ökar livslängden på brännaren markant, skyddar den mot fettsyror i köttsafter m.m. 3. Ger som en bonus även viss förbättring av värmefördelningen. Hur lång tid tar det att värma upp grillen? Det tar ca 5-10 min att värma upp grillen till rätt temperatur Min grill tänder inte? Kontrollera att gas kommer genom att försiktigt prova att tända med längre tändsticka eller braständare. Tänder brännaren med tändsticka/tändare kolla att det kommer gnista och att stiftet är riktat emot brännarens kant! Prova att rikta in stiftet närmre brännarens kant. Ska det vara lavasten i min grill? Nej! Till denna modell skall det inte vara lavasten. Mitt lock är skevt Prova att lossa lite på skruvarna till gångjärnen! Dra åt skruvarna när locket är nerfällt. Min grill blir ej varm Kontrollera så att alla kopplingar är ordentligt tätade (se avsnitt Anslutning av regulator) Kontrollera även så att gummipackningen på regulatorn är hel. Se till att grillen står vindstilla för bästa resultat Vår hemsida: På vår hemsida kan ni få tips allt ifrån hur man blir en mästare vid grillen, support, nyheter och tillbehör till eran grill. Vi har ett stort sortiment med olika tillbehör till eran grill så som Skyddhuvar, Bestick, Rökflis, Skötselkit, Galler, Stekplattor och Brännare och mycket mer. Dessa produkter finns hos välsorterade Landmann återförsäljare. Många av våra återförsäljare kan även beställa hem önskade delar till er. Ni har även möjlighet att beställa tillbehör och reservdelar direkt på vår hemsida via webbutiken! 22 GRILLCHEF

23 Passande tillbehör till er grill Skyddshuv Vattenavisande skyddshuv som skyddar din grill emot väta och surt nerfall Skyddshuv En skyddshuv i hög kvalité som skyddar din grill ännu bättre Stekplatta 1070 I emaljerad plåt. Byt ut ett av gallerna för en praktisk stekplatta. Perfekt om man önskar grilla grönsaker, ägg, bacon och mycket annat Grilltips Visste du att rökflis både sätter färg och smak åt det du grillar? Olika kombinationer av träslag kommer att leda till nya smaksensationer. Prova t.ex. körsbär och äpple till din grillade kyckling, eller varför inte grilla en laxfilé på en grillplanka av amerikansk ceder, en garanterad succé! När trä upphettas frigörs smakrika ämnen och antioxidanter, i kombination med indirekt grillning med lägre temperatur blir detta en både smakrikare och nyttigare grillupplevelse. Gör så här Skapa 2 värmezoner i din gasolgrill. Om du har en gasolgrill med fler än en brännare så kan man skapa en zon för varmhållning/eftergrillning genom att låta någon eller några brännare vara avstängda under grillningen, man kan då tillfälligt flytta det man grillar till denna yta om det blir för varmt eller om man så önskar låta det man grillar ligga där under hela grillningen och på så sätt grilla indirekt, locket måste dock vara stängt under hela grilltiden. Prova också att använda rökflis i din gasolgrill. Landmann har flera sorter i sitt sortiment, t.ex. Al, Äpple och En, detta ger extra färg och krydda åt det man grillar. Lägg rökflisen i en röklåda och placera röklådan ovanför en av brännarna, låt rökutvecklingen komma igång och grilla sedan med locket stängt under hela grilltiden. Grillplankor finns också i olika träslag som passar perfekt till att grilla enklare rätter som skaldjur och fisk. Mer information och tips finns på www. landmann.se Lycka till! GRILLCHEF 23

24 Miljö och återvinning Var rädd om miljön. Frigolit, papp och plast som medföljer för att skydda grillen ska lämnas in i kommunens återvinningsstationer När grillen är förbrukad ska även denna lämnas in i kommunens återvinningsstationer. Garanti Garanti för Landmann grillar gäller ett år fr. o. m. inköpsdatum och omfattar endast produktionsfel och saknade delar som ersätts. Garantin omfattar inte utbyte eller kostnad för förbrukningsdetaljer så som brännare eller galler. Kostnader för frakter, montering, normalt slitage och felaktig hantering omfattas ej av garantin. Garantin gäller inte heller vid egen modifiering eller annan ändring av grillen. Ingenting i denna information är avsett att begränsa villkor, garantier, rättigheter eller gottgörelse i enlighet med gällande konsumentlag, förutom i den utsträckning som medges enligt lagen. Skulle, trots noggrann tillverkning, kontroll, förpackning och transport denna produkt inte vara komplett eller till Er fulla belåtenhet, ber vi Er sända denna originalanvisning med motsvarande kommentar till: 24 GRILLCHEF Gå gärna in på vår hemsida för Nyheter, Tillbehör, Tips och Inspiration m.m.

25 x 5x 4x 2x 2x x 4x 4x GRILLCHEF 25

26 3. 12x x 26 GRILLCHEF

27 5. 4x x 4x GRILLCHEF 27

28 x 4x x 28 GRILLCHEF

29 9. 4 8x 8x GRILLCHEF 29

30 30 GRILLCHEF

31 SVERIGE Landmann Skandinavia AB Storgatan Skillingaryd Tel: Fax: hemsida: NORGE Landmann Norge A/S Fjordveien 3 N-1363 Høvik Tele: Fax: hemsida: FINLAND Landmann Finland Oy Laulukuja 4A PO. Box 1 SF Helsinki Tele: Fax: hemsida: DANMARK Landmann Skandinavia AB Storgatan Skillingaryd Tel: Fax: hemsida: GRILLCHEF 31

32 32 GRILLCHEF

Gasolkamin Dakar Gassovn Dakar

Gasolkamin Dakar Gassovn Dakar Bruksanvisning / Bruksanvisning Gasolkamin Dakar Gassovn Dakar SE NO Item. No. 6247-0002 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning!

Läs mer

Gas Grill with 4 burners

Gas Grill with 4 burners Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning Gas Grill with 4 burners Gasolgrill med 4 brännare / Gassgrill med 4 brennere Masterline ENG SE NO Item No. 6235-1216 ENG Thank you for choosing to purchase a product

Läs mer

GASOLGRILL 32337 Gör dig väl förtrogen med innehållet i denna handbok innan du monterar ihop och använder din grill.

GASOLGRILL 32337 Gör dig väl förtrogen med innehållet i denna handbok innan du monterar ihop och använder din grill. 32337 09/03 JA 1 GASOLGRILL 32337 Gör dig väl förtrogen med innehållet i denna handbok innan du monterar ihop och använder din grill. Om du har några frågor angående denna handbok, eller hur grillen används,

Läs mer

MSpa Owner s Manual. BRUKSANVISNING M-009LS Alpine LITE. www.the-mspa.com. Where Luxury Is Affordable

MSpa Owner s Manual. BRUKSANVISNING M-009LS Alpine LITE. www.the-mspa.com. Where Luxury Is Affordable Where Luxury Is Affordable www.the-mspa.com MSpa Owner s Manual BRUKSANVISNING M-009LS Alpine LITE Due to MSpa continuous product improvement, MSpa reserves the right to change specifications and product

Läs mer

QR2660W QR2660K QR2660X. NOBruksanvisning 2 SV Bruksanvisning 21

QR2660W QR2660K QR2660X. NOBruksanvisning 2 SV Bruksanvisning 21 QR2660W QR2660K QR2660X NOBruksanvisning 2 SV Bruksanvisning 21 2 www.husqvarna-electrolux.no INNHOLD 1. SIKKERHETSANVISNINGER................................................... 3 2. BETJENINGSPANEL.........................................................

Läs mer

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Spabad. Modell: Enjoy, Relax & Delight

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Spabad. Modell: Enjoy, Relax & Delight Bruksanvisning / Bruksanvisning Spabad Modell: Enjoy, Relax & Delight 1 Item. No 9610-0001, 9610-0002, 9610-0003, 9610-0004, 9610-0113-0101, 9610-0113-0102 Bruksanvisning / Bruksanvisning Läs igenom hela

Läs mer

Manual. Kompostkvern SDS2804 Kompostkvarn SDS2804

Manual. Kompostkvern SDS2804 Kompostkvarn SDS2804 Manual Kompostkvern SDS2804 Kompostkvarn SDS2804 540312 1 Sikkerhetsinstruksjoner Advarsel! Vennligst les og følg sikkerhetsinstruksjonene nøye. Kvernen må monteres korrekt før bruk. Advarsel! Dette apparatet

Läs mer

KAPP- OG GJÆRINGSSAG MSS254-1 KAP- OCH GERINGSSÅG MSS254-1

KAPP- OG GJÆRINGSSAG MSS254-1 KAP- OCH GERINGSSÅG MSS254-1 KAPP- OG GJÆRINGSSAG MSS254-1 KAP- OCH GERINGSSÅG MSS254-1 ART.NR. 590420 MANUAL Leverandør: GEBE KAPP- OG GJÆRINGSSAG MSS254-1 NORSK 8 GEBE KAPP- OG GJÆRINGSSAG MSS254-1 NORSK FORSIKTIGHETSREGEL

Läs mer

Din manual SAMSUNG M1727N http://sv.yourpdfguides.com/dref/3584596

Din manual SAMSUNG M1727N http://sv.yourpdfguides.com/dref/3584596 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SAMSUNG M1727N. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Kitchen 5.0. DraughtMaster TM // draught beer dispenser // Serve cold beer in your own home // Ideal for parties, dinners and barbeques //

Kitchen 5.0. DraughtMaster TM // draught beer dispenser // Serve cold beer in your own home // Ideal for parties, dinners and barbeques // Kitchen DraughtMaster TM // draught beer dispenser // Serve cold beer in your own home // 5.0 5 litre beer keg is easily installed // Ideal for parties, dinners and barbeques // Cooling element ensures

Läs mer

EWT 1266 AOW... NO VASKEMASKIN BRUKSANVISNING 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 23

EWT 1266 AOW... NO VASKEMASKIN BRUKSANVISNING 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 23 EWT 1266 AOW...... NO VASKEMASKIN BRUKSANVISNING 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 23 2 www.electrolux.com INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON............................................... 3 2. SIKKERHETSANVISNINGER................................................

Läs mer

VANNPUMPE NEDSENKBAR DRÄNKBAR PUMP

VANNPUMPE NEDSENKBAR DRÄNKBAR PUMP VANNPUMPE NEDSENKBAR DRÄNKBAR PUMP Manual Art LP-36A no 510111 510117 510120 510121 510123 510124 Nedsenkbar vannpumpe Viktig informasjon før bruk! Elektrisk tilkobling skjer med en jordingskontakt med

Läs mer

A.C.M. BANDSÅGER -BANDASAGAR STAR 400, 440, 500, 600, 700, 800 INSTRUKSJONSBOK INSTRUKTIONSBOK

A.C.M. BANDSÅGER -BANDASAGAR STAR 400, 440, 500, 600, 700, 800 INSTRUKSJONSBOK INSTRUKTIONSBOK A.C.M. BANDSÅGER -BANDASAGAR STAR 400, 440, 500, 600, 700, 800 (ACM Typebetegnelse Typbeteckning: STAR 400, 500, 600, 700, 800) INSTRUKSJONSBOK INSTRUKTIONSBOK N S EU-forsikring om overensstemmelse med

Läs mer

Din manual ZANUSSI DW6726 http://sv.yourpdfguides.com/dref/666153

Din manual ZANUSSI DW6726 http://sv.yourpdfguides.com/dref/666153 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ZANUSSI DW6726. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Exceptional Home AB Box 42129 SE-126 15 Stockholm. BBQ-Scout GmbH Eichenallee 5 32791 Lage Germany

Exceptional Home AB Box 42129 SE-126 15 Stockholm. BBQ-Scout GmbH Eichenallee 5 32791 Lage Germany Användarhandledning Detaljlista samt skiss Monteringsmaterial Monteringsanvisning Bruksanvisning Säkerhet Garanti Egenskaper och funktioner: Grillyta Grillkammare ca. 102 x 48,5 cm FireBox ca. 36x46,5

Läs mer

Bruksanvisning. Diskmaskin G 4201 G 4210 / G 4215 XXL G 4230 / G 4240

Bruksanvisning. Diskmaskin G 4201 G 4210 / G 4215 XXL G 4230 / G 4240 Bruksanvisning Diskmaskin G 4201 G 4210 / G 4215 XXL G 4230 / G 4240 Läs ovillkorligen bruksanvisningen sv-se innan du installerar och tar diskmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och

Läs mer

Bruksanvisning. Diskmaskin

Bruksanvisning. Diskmaskin Bruksanvisning Diskmaskin Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan diskmaskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på diskmaskinen. M.-Nr. 06 996

Läs mer

Så här används Cylinda spisar Modellerna med keramikhäll: 7 11, 6 11, 7 31, 6 31

Så här används Cylinda spisar Modellerna med keramikhäll: 7 11, 6 11, 7 31, 6 31 Så här används Cylinda spisar Modellerna med keramikhäll: 7 11, 6 11, 7 31, 6 31 Läs hela bruksanvisningen innan du börjar använda spisen. Då lär du dig använda och sköta den rätt från början. 1 Varning!

Läs mer

LUFTAVFUKTARE INSTRUKTIONSBOK. Svenska. Innan du börjar använda enheten. Användning. Felsökning MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innehållsförteckning

LUFTAVFUKTARE INSTRUKTIONSBOK. Svenska. Innan du börjar använda enheten. Användning. Felsökning MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innehållsförteckning LUFTAVFUKTARE MODELL MJ-E14CG-S1-SWE INSTRUKTIONSBOK Svenska SV Funktioner Invändig torkning Luftfilter och sterilisering med silverjoner samt deodoriserande filter Enkel avfuktning Intelligent tvätt-torkning

Läs mer

Kylskåp. bruksanvisning. Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter

Kylskåp. bruksanvisning. Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter Kylskåp bruksanvisning Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter Tack för att du köpte denna produkt från Samsung. Om du vill få en mer komplett tjänst

Läs mer

Installations- og vedligeholdelsesanvisning WP5 WP7

Installations- og vedligeholdelsesanvisning WP5 WP7 Installations- og vedligeholdelsesanvisning WP5 WP7 Indbygningsovn med pyrolyse DK (s. 2-20) Inbyggnadsugn med pyrolysprogram SE (s. 21-41) ADVARSEL: Når pyrolyseprogrammet er aktivt, kan ovnen nå en temperatur

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 420 V, DA 420 V EXT DA 424 V, DA 424 V EXT sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor

Läs mer

Bruksanvisning. Kyl-/frysskåp ERB40250W8 ERB35250W8 ERB35253W8

Bruksanvisning. Kyl-/frysskåp ERB40250W8 ERB35250W8 ERB35253W8 Bruksanvisning Kyl-/frysskåp ERB40250W8 ERB35250W8 ERB35253W8 We were thinking of you when we made this product 8184173-00/6 092007 Välkommen till Electrolux värld Tack för att du har valt en förstklassig

Läs mer

Sveis- og slipemaske svets- och sliphjälm

Sveis- og slipemaske svets- och sliphjälm Sveis- og slipemaske svets- och sliphjälm LP-36A Manual Art no 250421 Sveis- og slipemaske Norsk Sveisehjelm beskytter øyne og ansikt mot gnister, røyk og skadelig stråling under normale sveiseforhold.

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Kylskåp med DynaCool K 32122 i K 32142 if K 34122 i K 34142 if Läs ovillkorligen bruks- och monteringsanvisningen innan du installerar och tar sv-se kylskåpet i bruk. Det

Läs mer

Din manual BOSCH WFX160SN http://sv.yourpdfguides.com/dref/3561675

Din manual BOSCH WFX160SN http://sv.yourpdfguides.com/dref/3561675 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för BOSCH WFX160SN. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Bruksanvisning Kaffemaskin

Bruksanvisning Kaffemaskin Bruksanvisning Kaffemaskin Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar kaffemaskinen i bruk. På så vis undviker du personskador och skador på kaffemaskinen. sv-se M.-Nr. 09 821 910

Läs mer

ELDNINGS- INSTRUKTION. Vi har bara en värld, och den har vi fått låna av våra barn.

ELDNINGS- INSTRUKTION. Vi har bara en värld, och den har vi fått låna av våra barn. ELDNINGS- INSTRUKTION Vi har bara en värld, och den har vi fått låna av våra barn. Denna instruktion är NSPs och konsumentens bidrag till en effektiv och miljöriktig eldning med ved som eliminerar olägenheter

Läs mer

Innehåll 10. FELSÖKNINGSSCHEMA... 143

Innehåll 10. FELSÖKNINGSSCHEMA... 143 Innehåll 1. SÄKERHETSÅTGÄRDER... 131 2. AVSEDD ANVÄNDNING AV KYLEN... 131 3. INSTALLATION OCH ANSLUTNING... 132 3.1 VAL AV PLATS... 132 3.2 PLACERING OCH NIVÅJUSTERING AV SKÅPET... 132 3.3 ELANSLUTNING...

Läs mer

ELEKTRISK FÖRBRÄNNINGSTOALETT. Bruksanvisning

ELEKTRISK FÖRBRÄNNINGSTOALETT. Bruksanvisning ELEKTRISK FÖRBRÄNNINGSTOALETT Bruksanvisning Innehåll KARTONGENS INNEHÅLL...3 KONSTRUKTION...3 SÄKERHET...3 TRANSPORTSÄKRING...4 MONTERING...4 ANVÄNDNING...6 TÖMNING...7 UNDERHÅLL...7 FELSÖKNING...8 TEKNISKA

Läs mer