Montage- og betjeningsvejledning Monterings- och bruksanvisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Montage- og betjeningsvejledning Monterings- och bruksanvisning"

Transkript

1 Modell: Datum: 12712no se 17/12-15ks Montage- og betjeningsvejledning Monterings- och bruksanvisning Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN- kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene, er funksjonsforstyrrelser utelukket. LANDMANN Gassgrill skal kun brukes utendørs. Läs noggrant igenom monterings- och bruksanvisningen innan Du tar Din LANDMANNkvalitetsgrill i bruk. Vid användning enligt föreskrifterna är funktionsstörningar uteslutna LANDMANN Gasolgrill får endast användas utomhus 12712

2 A B C D E F G M6x70 M6x10 M4x10 M6 Ø6 M8 Ø8 12x 17x 8x 9x 8x 2x 4x H I J K L M4x6 Ø4 M3x10 M3 M6 M 4x 4x 2x 2x 8x 8x 2 GRILLCHEF

3 Innhold Tekniske data... 4 Funksjoner... 5 Monteringstips... 5 Generelle tips for en vellykket montering... 5 Miljø og gjenvinning... 5 Oppstilling av grillen... 6 Tillkobling av gassflaske... 6 Før oppstart av grillen... 6 Tilkobling av nippel... 7 Tilkobling av regulator... 7 Tenning av grillen... 8 Regelmessig kontroll og vedlikehold av din grill... 9 Kontroller regelmessig slangen Rengjøring av gassgrillen... 9 Vanlige spørsmål og svar Lagring av grillen Vår hjemmeside: 11 Passande tillbehör till er grill Grill tips Miljø og gjenvinning Garanti GRILLCHEF 3

4 Tekniske data Gass: Gassflaske: Tilkoblingsstrykk: Regulator: Driftstrykk regulator: Slange: Munnstykkets diameter : Forbruk: Effekt: Vekt: Grillflate: Brennere: Tenning: Propan P6, P11, PC5 og PC10 30mbar CE-godkjent mbar CE-godkjent (maks lengde 1,5m) 0,9 mm ca765 g/h ca. 10,5 kw ca 33 kg 2 stk 454 x 295 mm 3 stk Integrert tenning Ved kjøp av en Landmann - Gassgrill har Du fått et kvalitetsprodukt.grillen er godkjent i henhold til de europeiske sikkerhetsforskriftene gjennom TUV under CE-nummer Nr 1008CN GRILLCHEF

5 Funksjoner Ved å trykke inn bryteren og vri den motsols, (til venstre), tennes den justerbare gassbrenneren. Med denne grillen kan Du grille, ovnsbake, steke og holde maten varm. Forberedelsetiden er minimal. Grillingen kan påbegynnes etter 5 10 minutter. Monteringstips Et tips i forkant: Ikke stram til alle skruene før alle delene er komplett monterte. Dette forenkler monteringen og hever stabiliteten på grillen. Før monteringen påbegynnes er det lurt å ta ut alle delene av forpakningen og sortere dem i henhold til denne monteringsanvisningen. Skulle grillen, til tross før nøye kontroll, ikke være komplett, ber vi Deg ta kontakt med forhandleren. Les først denne bruksanvisningen nøye og følg så monteringsanvisningene. Vi tar forbehold om tekniske endringer og trykkfeil. Gå gjerne inn på FØR du monterer og bruker grillen, for eventuelle endringer i bruks- og monteringsanvisningen. Bruk aldri vann for å slukke ilden. Det kan føre til alvorlig fare for skader på mennesker og utstyr. ADVARSEL - fare for surstoffmangel! Grill aldri i lukkede rom eller overbygde arealer! ADVARSEL - fare for brannskader! Advarsel - Hold barn og husdyr på sikker avstand fra grillens varme deler! Forlat aldri en grill som er i bruk, men hold den alltid under oppsyn. ADVARSEL! Hold barn og husdyr på sikker avstand! Miljø og gjenvinning. Vern om miljøet. Papp og plast som medfølger for å beskytte grillen, skal leveres til kommunens gjenvinningsordning. Når grillen er oppbrukt, skal også denne leveres inn på kommunens gjenvinningsstasjon OBS! Visse av grillens deler er tunge og man bør være to for å løfte disse på plass ved montering. Generelle tips for en vellykket montering Les nøye igjennom hele monteringsanvisningen før noen montering påbegynnes. Ta deg god tid når du monterer grillen. Ta vare på monteringsanvisningen til bruk i fremtiden. Hvis du vil bestille reservedeler eller tilbehør, må du vite artikkelnummeret som står på anvisningens første side. GRILLCHEF 5

6 Oppstilling av grillen Sett grillen på et stabilt, jevnt og ikke brennbart underlag. Grillen fungerer best når den står i ly for vinden. Sørg for tilstrekkelig sikkerhetsavstand til brennbare materialer. Minste avstand er 60cm. Beskytt gassflasken fra direkte sollys og andre varmekilder (max. 50 C). Flytt ikke på grillen når den er varm eller i bruk. Gassflasken skal stå ved siden av grillen, sørg for at slangen ikke ligger mot noen varme deler på grillen og at den ikke er bøyd eller i spenn. Det er ikke tillatt å plassere gassflasken under grillen/ brennerene. Tillkobling av gassflaske. For å koble til grillen trenger du følgende: - Gassflaske P6, P11, PC5 eller PC10. Disse kan kjøpes hos godkjent forhandler og kan byttes/fylles på når de er tomme. - En regulator med tilkoblingstrykk mbar. - En slange. En skadet slange skal umiddelbart byttes ut. Se avsnittet om Regelmessig kontroll og vedlikehold av din grill - Såpevann. Til kontroll av tettheten ved slangekoblingene. Før oppstart av grillen Såpetest Ved å pensle alle koblinger og slangen med såpevann, kan man kontrollere at gassforbindelsene er tette. Legg merke til at såpevannstesten ikke skal utføres med åpen ild. Hvis det dannes bobler er det ikke tett. Skru da av gassen umiddelbart, utbedre lekkasjen eller bytt ut defekte deler. Dryppskuff Før du tar grillen i bruk skal skuffen fylles med et ca 10 mm tykt lag fettabsorberende materiale. F. eks. finkornet sand. Dette skal suge opp matfett og oljer fra maten som tilberedes. Gjøres ikke dette, kan dette fettet antenne og brenne. Kontroller derfor regelmessig at sanden er tørr og ren. Et smart tips er å først legge aluminiumsfolie i skuffen, slik forenkles rengjøring og vedlikeholdet av skuffen betraktelig. BRUK ALDRI SAGSPON ELLER ANNET BRENNBART MATERIALE I DRYPPSKUFFEN. Sørg alltid for at skuffen er helt inne og på plass. Rist Før du bruker risten for første gang, skal disse vaskes med et mildt oppvaskmiddel og rikelig med vann. Deretter skal de smøres lett inn med matolje. Dette kan du gjenta etter hver grilling, så varer grillen lengre og du har en innbydende grill neste gang du skal grille. 6 GRILLCHEF

7 Tilkobling av nippel Det medfølger en nippel til grillen som skal monteres på grillens ene side. Slangen skal tres over nippelen. Den andre enden av slangen skal man tre over regulatorens tilkoblingstapp. (Bruk de medfølgende slangeklemmene for å tette). Tips! Det er lettere å få på nippelen hvis den er litt oppmyknet. Press slangeenden mellom tommel og pekefinger, eller du kan bruke en tang med forsiktighet. Deretter kan man smøre inn nippelen med matolje, såpe eller lignende. Prøv å skru slangen innover samtidig som du trykker slangen på plass. Når slangen sitter på plass, skrur du fast slangeklemmene. Tilkobling av regulator Ta beskyttelseshetten av flaskeventilen. Deretter kan hetten løftes av Sjekk at bryteren på trykkregulatoren er stengt NB! Sjekk at ventilen på propanapparatet er stengt inntil det skal benyttes. Grip trykkregulatoren og trykk den ned på flaskeventilen Press låseringen ned til den går i med ett lite knepp. Når den er skikkelig låst, skal du kunne løfte flasken ved kun å holde i trykkregulatoren Propanflasken er nå tilkoblet anlegget, og bryteren kan åpnes (rødt ildmerke opp) 1. Slangen skal monteres på nippel og regulator, stram slangeklemmene hardt. Nippelen skrus deretter fast på grillens gjengede tilkoblingstapp. Denne forbindelsen skal være hardt tilstrammet. Kontroller alltid alle gassforbindelser før grillen tas i bruk. 2. Ved å pensle alle koblinger og slange med såpevann kan man kontrollere at gassforbindelsene er tette. Obs! såpevanntesten skal IKKE utføres med åpen ild. 3. Hvis det dannes bobler er det ikke tett. Skru i så fall av gassen og utbedre lekkasjen umiddelbart eller bytt ut de defekte delene. GRILLCHEF 7

8 Tenning av grillen Bruk først Din LANDMANN Gassgrill etter at Du har kontrollert tettheten av alle gassførende detaljer på grillen. Ved tenning av grillen: Ikke len Deg over grillflaten når du tenner brennerne. Du kan tenne Din gassgrill på en trygg måte, om Du gjør følgende: 1. Åpne lokket på grillen og ha lokket åpent ved tenning. 2. Åpne ventilen på gassflasken. 3. Trykk inn en av bryterne og vri motsols til pos. max. Da hører du at det knepper. Da slår en liten gnist fra ventilen som antenner gassen. Tenner ikke grillen første gang du vrir, prøv en gang til. Hold bryteren inntrykt hele tiden og vri opp og ned til det tenner. Avbryt om grillen ikke har tent etter 10 sek. 4. Still inn den ønskede varmen med bryteren. 5. For å tenne den andre brenneren gjør du som ovenfor. Du vil da ikke høre noe knepp, men gassprederen vil sørge for å antenne de neste brennerne når disse ventilene åpnes. 6. For å avslutte grillingen stenger Du ventilen på gassflasken og vrir bryterne til OFF. Videre må bemerkes: Start alltid med åpent lokk og la grillen brenne på max effekt i ca 5 10 min. Før du bruker grillen for aller første gang må grillen brennes av. Åpne lokket, tenn grillen og la så grillen brenne på max i ca minutter med åpent lokk. De siste (max 5 min) lar du lokket være lukket. Advarsel! Å bruke grillen med lokket stengt på full effekt mer enn 5min kan føre til alvorlige skader og misfarging på lokket Ha på Deg beskyttelseshansker når Du håndterer varme deler. Smør inn grillristen med matolje før bruk. Dette forhindrer at det som skal grilles fester seg. Bruk aldri vann for å slukke ilden, dette vil skade grillen og føre til fare for mennesker og dyr. ADVARSEL - Fare for surstoffmangel! Grill aldri i lukkede eller overbygde lokaler Advarsel - Hold barn og husdyr på sikker avstand fra grillens varme deler! Gå aldri fra grillen når den er i bruk, men hold den alltid under oppsikt. ADVARSEL! Hold barn og husdyr på sikker avstand! 8 GRILLCHEF

9 Regelmessig kontroll og vedlikehold av din grill Kontroller regelmessig slangen. Gummi er ferskvare og forringes med årene. Kontroller derfor regelmessig slangen ved å bøye den. Ser du sprekker i slangen må den umiddelbart byttes ut. Rengjøring av gassgrillen ADVARSEL- fare for brannskader! Vent til grillen har blitt helt kald før du går i gang med rengjøringen. Nøyaktig rengjøring er nødvendig for å sikre en pen og hygienisk grill. BRUK IKKE RENGJØRINGSMIDDEL ELLER POLERINGSMIDDEL I SPRAYFORM PÅ GRILLEN, RIST/PLATE ELLER PÅ BRENNERNE, ETTERSOM AEROSOLPRODUKTER PÅ VARME OVERFLATER KAN DANNE SKADELIGE GASSER. DU BØR HELLER IKKE BRUKE ETSENDE RENGJØRINGSMIDLER DA DE GJØR MER SKADE ENN NYTTE. Brennerne Brenn av fett og rester i fem minutter på MAX etter matlaging. Man bør rengjøre dem så ofte som mulig. Marinader og fett tærer på brennerne så forsøk å holde dem så rene som mulig - så forlenger du livslengden. For å rengjøre brennerens hull kan du bruke en piperenser e.l. BRUK BESKYTTELSESHANSKER NÅR DU HOLDER PÅ MED VARME DELER, FOR Å UNNGÅ BRANNSKADER. Kontroller at brennerne havner rett på ventilenes munnstykker hvis du har tatt dem ut. Brennerne skal ikke sitte helt fast i grillen, men være litt løse, ellers kan de gjøre skade på grillen. Det skal heller ikke være helt tett mellom brennerens hals og ventil ettersom gassen her blir blandet med surstoff for å få korrekt forbrenning av gassen. Brennerne er ikke oppbrukt før det lekker gass ut på brennerens overside. Når sesongen avsluttes bør man gjenta denne fremgangsmåten for vedlikehold av brennerne. Emaljert grillrist Når du har avsluttet matlagingen skal du brenne på MAX i ytterligere fem minutter. Deretter skrur du av grillen og skraper av fett og matrester med en fin grillristbørste eller svamp. Man kan innimellom også vaske dem i rikelig med varmt vann BRUK BESKYTTELSESHANSKER NÅR DU HOLDER PÅ MED VARMEDELER, FOR Å UNNGÅ BRANNSKADER. Grilldelen Ta bort overflødig fett fra grillens innside med en plast- eller treskrape. Når du vil rengjøre grillen grundig, kan man bruke en svamp eller myk børste med såpevann. Ta bort rist/plate og brennere før rengjøring. Sørg for at regulator og ventiler ikke blir våte. Et godt tips er å dekke disse delene med folie ved rengjøring. OBS: Husk at dersom grillen er altfor fettet og skitten, kan fettet antenne og brenne. Dessuten tærer marinader og matfett/sjy på grillen. Dryppskuffen Kontroller regelmessig at materialet i denne er rent og tørt. Hvis det ikke er rent/tørt, må det byttes ut (bruk f. eks. finkornet sand eller katte/fuglesand). VÆR NØYE MED DETTE, ELLERS KAN FETT OG RESTER ANTENNE OG BRENNE. OBS! Kontroller før gassgrillen tas i bruk, at de gassførende delene av grillen ikke er gjengrodde av insekter, hardnet fett e.l. Dette kan forårsake stopp i gasstilførselen. Lokk og andre utvendige deler Deler i lakkert metall skal holdes rene og behandles med middel for lakkerte flater. Obs! Se avsnittet vanlige spørsmål for hvordan brennerne skal plasseres på ventilen. GRILLCHEF 9

10 Gassflasken Hver gang du bytter gassflaske, er denne kontrollert av leverandøren. Slange og regulator Du bør kontrollere slangen og regulatoren hver gang du skal bruke grillen. Sørg for at slangeklemmer og koblinger er tette. Bytt ut skadede deler. Lagring av grillen Når grillen ikke brukes bør den sommerstid stå under tak og et trekk skal tres over Det er viktig å beskytte grillen fra fukt og kulde. Bor du 5 km eller nærmere havet anbefaler vi å sette grillen innendørs, ettersom saltene i luften kan redusere levetiden på grillen. Når grillen skal settes vekk etter sesongen, gjør da følgende: 1.: La grillen bli helt kald. 2.: Koble vekk slangen og gassflasken. 3.: Rengjør grillen. 4.: Lagre grillen tørt og beskytt den fra kuldegrader. 5.: Sørg for at slangen ikke er bøyd eller brettet. 6.: Oppbevar monteringsanvisningen sammen med grillen. 7.: Rengjør rist og brennere. Smør inn disse med rikelig med matolje før overvintringen begynner (se avsnittet om vedlikehold/rengjøring). Advarsel! La grillen bli helt kald før du tar på trekket! Vanlige spørsmål og svar Hvorfor er det ikke tett mellom brenneren og ventilen? Gass som kommer ut av ventilen og inn i brennererøret blandes med surstoff slik at det blir korrekt forbrenning og temperatur i brenneren. Koblingen må ikke tettes. Hvis den tettes endres forbrenningen og grillen vil ikke oppnå korrekt temperatur. 10 GRILLCHEF

11 Hvilken funksjon har platen som ligger over brenneren? Platen eller Flametameren, som den kalles, gjør følgende: 1. Reduserer stikkflammer som kan slå opp mot grillmaten. Den gir ganske enkelt bedre kontroll når du griller. 2. Øker levetiden på brenneren betydelig, beskytter den mot fettsyrer i kjøttsafter m.m. 3. Gir også en viss forbedring av varmespredningen. Hvor lang tid tar det å varme opp grillen? Det tar ca 5-10 min å varme opp grillen til riktig temperatur Min grill tenner ikke? Kontroller at det kommer gass frem til brenneren ved å forsiktig forsøke å tenne med en fyrstikk. Tenner brenneren med fyrstikk, må du sjekke om det kommer noen gnist og at stiften sikter mot brennerens kant! Prøv å sikte stiften nærmere brennerens kant. Skal det være lavastein i min grill? Nei! Til denne modellen skal det ikke være lavastein. Mitt lokk er skjevt Prøv å løsne litt på skruene til hengselene! Stram til skruene når lokket en nede. Min grill blir ikke varm Kontroller at alle koblinger er skikkelig tette (se avsnittet Tilkobling av regulator) Sørg for at grillen står i le for beste resultat Vår hjemmeside: På vår hjemmeside kan du få tips om hvordan man blir en mester ved grillen, support, nyheter og tilbehør til din grill. Vi har et stort sortiment med forskjellige tilbehør til din grill, slik som Trekk, Bestikk, Røykflis, Vedlikeholdspakke, Rist, Stekeplater og Brennere, og mye mer. Disse produktene finnes hos velassorterte Landmannforhandlere, og kan selvsagt bestilles hos vår reservedelsforhandler. Du har også mulighet til å bestille tilbehør og reservedeler direkte fra vår hjemmeside via vår webbutikk! GRILLCHEF 11

12 Passende tilbehør til din grill Trekk Vannavvisende trekk beskytter din grill mot vær og vind Trekk14330 Et trekk i høy kvalitet som beskytter din grill enda bedre Stekeplate 1070 Emaljert. Bytt ut en av ristene for en praktisk stekeplate. Perfekt om man ønsker å grille grønnsaker, egg, bacon og mye annet Grilltips Visste du at røykflis både setter farge og smak på det du griller? Ulike kombinasjoner av treslag vil lede til nye smakssensasjoner. Prøv for eksempel kirsebær og eple til din grillede kylling, eller hvorfor ikke grille en laksefilet på en grillplanke av amerikansk ceder, en garantert suksess. Når tre varmes opp frigis smakfulle stoffer og antioksidanter. I kombinasjon med indirekte grilling med lav temperatur blir dette både en smakfull og nyttig grillopplevelse. Gjør slik Lag 2 varmesoner i din gassgrill. Om du har en gassgrill med flere brennere, så kan man lage en sone for å holde maten varm/ettergrilling ved å la en eller flere brennere være avstengte under grillingen, man kan da tilfeldig flytte det man griller til denne sonen hvis det blir for varmt, eller om man ønsker å la det man griller ligge der under hele tiden, og slik grille indirekte, lokket må da være stengt under hele grilltiden. Prøv også å bruke røykflis i din gassgrill. Landmann har flere typer i sitt sortiment. For eksempel or, eple og einerbær, dette gir ekstra farge og krydder til grillmaten. Legg røykflisen i en røykboks og plasser røykboksen over en av brennerne, la røykutviklingen komme i gang og grill så med lokket stengt under hele grilltiden. Grillplanker finnes også i ulike treslag som passer perfekt til grilling av enklere retter som skalldyr og fisk. Mer informasjon og tips finner du på www. landmann.no Lykke til! 12 GRILLCHEF

13 Miljø og gjenvinning Ta vare på miljøet. Isopor, papp og plast som brukes for å skåne grillen under transport og håndtering, skal leveres inn på kommunens gjenvinningsstasjoner eller via kildesorteringen i den enkelte kommune. Når grillen er oppbrukt skal også denne leveres inn på kommunens gjenvinningsstasjon. Garanti Garanti for Landmann griller gjelder ett år fr. o. m. innkjøpsdato og omfatter kun produksjonsfeil og manglende deler som erstattes. Garantien omfatter ikke utbytting eller kostnad for forbrukningsdetaljer slik som brennere eller rist/plate. Kostnader for frakter, montering, normalt slitasje og feilaktig håntering omfattes ikke av garantien. Garantien gjelder heller ikke ved egen modifisering eller annen endring av grillen. Ingenting i denne informasjonen begrenser vilkår, garantier, rettigheter eller godtgjørelse i henhold til gjeldende forbrukerkjøpslov. Skulle, til tross for nøye produksjon, kontroll, pakking og transport, dette produktet ikke være komplett eller til Din fulle tilfredshet, ber vi Dem sende denne originalanvisningen med kommentarer til: GRILLCHEF 13

14 Innehållsförteckning Teknisk data Funktioner Monteringstips Allmänna tips för en lyckad montering Miljö och återvinning Uppställning av grillen Anslutning av gasolflaska Innan uppstart av grillen Anslutning av nippel Anslutning av regulator Tändning av grillen Regelbunden kontroll och skötsel av din grill Kontrollera regelbundet slangen Rengöring av gasgrillen Gasflaskan Slang och regulator Regulatorn (enbart Sverige) Vanliga frågor och svar Förvaring av grillen Vår hemsida: 22 Passande tillbehör till er grill Grilltips Garanti GRILLCHEF

15 Teknisk data Gas: Gasflaska: Anslutningstryck: Regulator: Driftstryck regulator Slang: Munstycksdiameter : Förbrukning Effekt: Vikt: Grillyta: Brännare: Tändning: Propan P6, P11, PC5 och PC10 30mbar CE-godkänd mbar CE-godkänd (max längd 1,5m) 0,9 mm ca 765 g/h ca. 10,5 kw ca 33 kg 2 st 454 x 295 mm 3 st Integrerad tändning Med köpet av en Landmann - Gasolgrill har Ni fått en högvärdig kvalitetsprodukt. Grillen är godkänd enligt de europeiska säkerhetsföreskrifterna genom TUV under CE-nummer Nr 1008CN2625 GRILLCHEF 15

16 Funktioner Genom att trycka in något av vreden och vrida det motsols (åt vänster), tänds den justerbara gasbrännaren. Med denna grill kan Du grilla, ugnsbaka, steka och hålla maten varm. Förberedelsetiden är minimal. Grillningen kan påbörjas efter 5 10 minuter. Monteringstips Ett tips i förväg: Dra åt alla skruvar först när alla delar är komplett monterade. Detta underlättar vid monteringen och höjer stabiliteten på grillen. Innan monteringen påbörjas är det lämpligt att ta ur alla delar ur förpackningen och sortera dem med hjälp av monteringsanvisningen. Skulle grillen, trots noggrann kontroll, inte vara komplett, ber vi Dig ta kontakt med inköpsstället. Läs först denna bruksanvisning noggrant och följ sedan monteringsanvisningarna. Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar och tryckfel. Gå gärna in på INNAN du monterar och använder grillen, för eventuella ändringar i bruks- monteringsanvisningen. Använd aldrig vatten för att släcka elden. Det kan leda till allvarlig risk för skador hos människor även grillen skadas VARNING - Risk för syrebrist! Grilla aldrig i stängda eller överbyggda utrymmen! VARNING - Risk för brännskador! Varning - Håll barn och husdjur på säkert avstånd från grillens varma delar! Lämna aldrig grillen utan uppsikt då den används. VARNING! Håll barn och husdjur på säkert avstånd! Miljö och återvinning Var rädd om miljön. Papp och plast som medföljer för att skydda grillen ska lämnas in på kommunens återvinningsstationer När grillen är förbrukad ska även denna lämnas in på kommunens återvinningsstationer. OBS! Grillens delar är tunga och man skall vara minst 2 personer för att lyfta upp grillens delar Allmänna tips för en lyckad montering Läs noggrant igenom hela monteringsanvisningen innan någon montering påbörjas. Ta god tid på er att montera grillen. Om produkten, trots noggrann tillverkningskontroll, inte skulle vara komplett eller till er fulla belåtenhet så ber vi er ta kontakt med inköpsstället. Spara monteringsanvisningen för framtida bruk. Om ni vill beställa reservdelar eller tillbehör måste ni veta artikelnumret som står på grillens första sida. 16 GRILLCHEF

17 Uppställning av grillen Ställ grillen på ett stabilt, jämnt och ej brännbart underlag. Grillen fungerar bäst när den står skyddad från vind. Se till att det är tillräckligt säkerhetsavstånd till brännbara saker och material. Minsta avstånd är 60cm. Skydda gasflaskan från direkt solljus och andra värmekällor, (max. 50 C). Flytta inte grillen då den är varm eller används. Gasflaskan skall stå bredvid grillen när grillen används, se till att slangen inte ligger emot några varma delar på grillen eller att den inte är böjd eller spänd. Det är inte tillåtet att placera gasflaskan under grillen/ brännarna. Anslutning av gasolflaska För att ansluta grillen behövs följande: - Gasolflaska P6, P11, PC5 eller PC10. Dessa finns att köpa i handeln och kan bytas / fyllas på då de är tomma. - En regulator med anslutningstryck mbar. - En slang. En skadad slang ska omedelbart bytas ut. Se avsnitt för Regelbunden kontroll och skötsel av din grill - Såpvatten. För kontroll av tätheten vid slangkopplingarna. Innan uppstart av grillen Såpatest Genom att pensla alla kopplingar och slang med såpvatten, kan man kontrollera att gasförbindningarna är täta. Observera att såpvattentestet ej ska göras med öppen låga. Om det bildas blåsor är det otätt. Stäng i så fall genast av gasen och åtgärda omedelbart läckaget eller byt ut de defekta delarna. Dropplåt Innan du använder grillen skall plåten fyllas med ett ca 10 mm tjockt lager fettabsorberande material, t.ex. finkornig sand. Detta är till för att suga åt sig matfett och oljor som kan droppa ner från maten som tillagas. Om man inte gör detta kan fettet antändas och brinna. Kontrollera därför regelbundet att materialet är torrt och rent. Ett tips är att först lägga aluminiumfolie på plåten för att underlätta hanteringen av t. ex. sanden. ANVÄND ALDRIG SÅGSPÅN ELLER ANNAT BRÄNNBART MATERIAL I DROPPLÅTEN. Se alltid till att plåten är helt införd och på plats. Galler Innan ni använder grillens galler för första gången skall dessa diskas med ett milt diskmedel och rikligt med vatten. Det går bra att diska gallerna i diskmaskin om så önskas. GRILLCHEF 17

18 Anslutning av nippel Det medföljer en nippel till grillen som skall monteras på grillens ena sida. Till den ska slangen från gasolflaskan anslutas. Andra änden av slangen skall man trä över regulatorns anslutningstapp. (Använd de medföljande slangklämmorna för att täta). Tips! På svenska marknaden ska slangen endast föras på halvvägs på nippeln. För att lättare få på slangen på nippeln så mjuka först upp slangänden genom att pressa den samman mellan tummen och pekfingret eller använd försiktigt en tång. Sedan kan ni smörja nippeln med matolja, såpa eller liknande. Försök att skruva på slangen samtidigt som ni trycker på den. När slangen sitter på plats skruva fast slangklämman. Anslutning av regulator 1. Kontrollera packningen på gasolflaskans ventil. Gör detta varje gång Du byter flaska. Använd inga extra packningar. 2. Skruva för hand samman regulatorn och gasolflaskan med hjälp av den vänstergängade muttern på regulatorn. Verktyg är inte nödvändigt och kan skada packningarna på gasolflaskan. 3. Slangen ska monteras på nippel och regulator, dra åt slangklämmor hårt. Nippeln skruvas därefter fast på grillens gängade anslutningstapp. Denna förbindning ska vara hårt åtdragen. Kontrollera alltid alla gasförbindningar innan grillen tas i bruk. 4. Genom att pensla alla kopplingar och slangen med såpvatten, kan man kontrollera att gasförbindningarna är täta. Observera att såpvattentestet ej ska göras med öppen låga. 5. Om det bildas blåsor är det otätt. Stäng i så fall genast av gasen och åtgärda omedelbart läckaget eller byt ut de defekta delarna. 18 GRILLCHEF

19 Tändning av grillen Använd först Din LANDMANN Gasolgrill efter det att Du har kontrollerat tätheten av alla gasförande detaljer på grillen. Vid tändning av grillen: Luta Dig inte över grillytan vid tändning av brännaren. Du kan tända Din gasolgrill på ett säkert sätt, om Du gör på följande vis: 1. Öppna locket på grillen och ha locket öppet vid tändning. 2. Öppna ventilen på gasolflaskan. 3. Tryck in något av vreden och vrid motsols till läge max. Du hör då att det knäpper till. Då slår det en liten gnista från ventilen som antänder gasolen. Tänder inte grillen första gången ni vrider, vrid upp vredet och prova igen. Håll vredet intryckt hela tiden och vrid upp och ner tills det tänder. Avbryt om inte grillen har tänt efter 10 sek. 4. Har inte grillen tänt efter ca 5 sek vid första tändförsöket; stäng av gasen och vänta 3 min till nästa tändningsförsök. 5. Ställ in den önskade värmegraden på vredet. 6. För att tända den andra brännaren gör du som ovan. För att avsluta grillningen stänger Du ventilen på gasolflaskan och vrider av gastillförseln till brännaren. Vidare ska beaktas: Starta alltid genom att med öppet lock låta grillen brinna på max effekt i ca 5 10 min. Innan Du använder grillen 1:a gången måste grillen brännas av. Öppna locket, tänd grillen och låt sedan grillen brinna på max i ca minuter med öppet lock. De sista (max 5min) låter ni locket vara stängt. Varning! Att använda grillen med locket stängt på full effekt mer än 5min kan leda till allvarliga skador och missfärganingar på locket Ha på Dig skyddshandskar när Du handskas med varma delar. Smörj in grillgallret med matolja innan användning. Detta förhindrar att det som ska grillas fastnar. Använd aldrig vatten för att släcka elden, detta skadar allvarligt grillen. Även risk att människor och djur skadas. VARNING - Risk för syrebrist! Grilla aldrig i stängda eller överbyggda utrymmen Varning - Håll barn och husdjur på säkert avstånd från grillens varma delar! Lämna aldrig grillen utan uppsikt då den används. VARNING! Håll barn och husdjur på säkert avstånd! GRILLCHEF 19

20 Regelbunden kontroll och skötsel av din grill Kontrollera regelbundet slangen Gummi är färskvara och slits med åren. Kontrollera därför regelbundet slangen genom att vika den. Ser ni sprickor i slangen byt då genast ut den. Rengöring av gasgrillen VARNING- Risk för brännskador! Vänta tills grillen har svalnat helt innan rengöring påbörjas. Noggrann rengöring är nödvändig för att hålla grillen fräsch och hygienisk. ANVÄND INTE RENGÖRINGSMEDEL ELLER POLERMEDEL I SPRAYFORM TILL GRILLEN, GALLREN ELLER BRÄNNARNA, EFTERSOM AEROSOLPRODUKTER PÅ VARMA YTOR KAN BILDA GASER SOM SKADAR GRILLEN. DU BÖR INTE HELLER ANVÄNDA ETSANDE RENGÖRINGSMEDEL DÅ DE GÖR MER SKADA ÄN NYTTA. Brännarna Bränn av fett och flott i fem minuter på MAX efter matlagning. Man bör rengöra dem så ofta som möjligt. Marinader och fett är skadligt för brännarna så försök att hålla dem så rena som möjligt så förlängs livslängden. För att rengöra brännarens hål kan du använda en piprensare eller liknande. ANVÄND SKYDDSHANDSKAR NÄR DU HÅLLER PÅ MED VARMA DELAR, FÖR ATT UNDVIKA BRÄNNSKADOR. Brännarna är inte förbrukade förrän gasol läcker ut på brännarens ovansida. Då säsongen avslutas bör man med fördel upprepa ovanstående procedur. Om du inte har använt grillen på länge bör du kontrollera att brännarnas hål inte blivit tilltäppta av spindelväv, insektsbo etc. Om det är tilltäppt finns risken att gas läcker ut vid ventilerna och de kan då skada grillen. Skulle det vara tätt åtgärdar du detta med hjälp av en piprensare, flaskborste eller något liknande. Kontrollera att brännarna hamnar rätt på ventilernas 20 GRILLCHEF munstycken då du haft loss dem. Brännarna ska inte sitta helt stumt/ fast i grillen, utan vara lite lösa, annars kan de skada grillen. Anledningen till att det inte är någon tätning mellan brännarens hals och gasventilen är att syre skall tas upp för att få rätt förbränning/temperatur i brännarna. Obs! Se avsnitt vanliga frågor hur brännaren skall placeras på ventilen. Emaljerat grillgaller När du har avslutat matlagningen skall du bränna ytterligare på MAX i fem minuter. Därefter stänger du av grillen och skrapa av flott och matrester med en fin grillgallerborste eller svamp. Man kan emellanåt även diska dem i rikligt med varmt vatten ANVÄND SKYDDSHANSKE NÄR DU HÅLLER PÅ MED VARMA DELAR, FÖR ATT UNDVIKA BRÄNNSKADOR. Grilldelen Ta bort överflödigt fett från grillens insida med en plast- eller träskrapa. När du vill rengöra grillen grundligt kan man använda en svamp eller mjuk borste med såpvatten. Ta bort galler och brännare före rengöring. Se till att regulator eller ventiler inte blir blöta. Ett tips är att täcka över dessa delar med folie under rengöring. OBS: Tänk på att om grillen är allt för flottig/smutsig kan flottet antändas. Dessutom fräter marinader och matfett på grillen. Dropplåten Kontrollera regelbundet att materialet i dropplåten är rent och torrt. Annars måste det bytas ut (använd t.ex. finkornig sand eller kattsand). VAR NOGA MED DETTA, ANNARS KAN FETT OCH FLOTT ANTÄNDAS OCH BRINNA. OBS! Kontrollera före gasolgrillen tas i bruk, att de gasförande delarna av grillen inte är igensatta av insekter eller dylikt. Detta kan orsaka stopp i gastillförseln. Lock och övrigt utvändiga delar Delar i lackad plåt Skall hållas rena och behandlas med medel framtaget för lackad plåt.

21 Gasflaskan Varje gång du byter gasflaska, är denna kontrollerad av leverantör. Slang och regulator Du bör kontrollera slangen och regulatorn varje gång du skall använda grillen. Se till att slangklämmor och kopplingar är täta. Byt ut eventuellt skadade delar. Regulatorn (enbart Sverige) Kontrollera att gummipackningen på tappen som skall skruvas in i gasolflaskan inte är sprucken eller uttorkad. Om så är fallet skall man byta ut regulatorn. Vanliga frågor och svar Förvaring av grillen När grillen inte används bör den sommartid stå under tak och en skyddshuv ska användas. Viktigt är att skydda grillen från fukt och kyla. Bor du 5 km eller närmre havet är det rekommenderat att ställa grillen inomhus, eftersom salterna i luften kan minska livslängden på grillen. När grillen skall ställas in efter säsong beakta följande punkter: 1.: Låt grillen svalna helt. 2.: Koppla bort slangen och gasflaskan. 3.: Rengör grillen. 4.: Lagra grillen torrt och skydda den från köldgrader. 5.: Se till att slangen inte är böjd eller vikt. 6.: Förvara monteringsanvisningen med grillen. 7.: Rengör galler och brännare. Smörj in dessa rikligt med matolja före eftersäsongsförvaringen (se avsnitt om skötsel/rengöring). Varning! Låt grillen svalna helt innan ni för på skyddshuven Varför är det ingen tätning mellan brännaren och ventilen? Gasolen som kommer ur ventilen och in i brännareröret blandas med syre för att få rätt förbränning uppe i brännaren. Kopplingen får inte tätas. Tätar man ändrar man gasolförbräningen och det kommer inte att bli rätt temperatur i grillen. Fort. nästa sida GRILLCHEF 21

22 Fortsättning vanliga frågor Vad gör plåten som ligger över brännaren? Plåten eller Flametamern som den kallas gör följande: 1. Minskar flammor som kan slå upp mot grillgodset. Ger helt enkelt bättre kontroll vid grillning. 2. Ökar livslängden på brännaren markant, skyddar den mot fettsyror i köttsafter m.m. 3. Ger som en bonus även viss förbättring av värmefördelningen. Hur lång tid tar det att värma upp grillen? Det tar ca 5-10 min att värma upp grillen till rätt temperatur Min grill tänder inte? Kontrollera att gas kommer genom att försiktigt prova att tända med längre tändsticka eller braständare. Tänder brännaren med tändsticka/tändare kolla att det kommer gnista och att stiftet är riktat emot brännarens kant! Prova att rikta in stiftet närmre brännarens kant. Ska det vara lavasten i min grill? Nej! Till denna modell skall det inte vara lavasten. Mitt lock är skevt Prova att lossa lite på skruvarna till gångjärnen! Dra åt skruvarna när locket är nerfällt. Min grill blir ej varm Kontrollera så att alla kopplingar är ordentligt tätade (se avsnitt Anslutning av regulator) Kontrollera även så att gummipackningen på regulatorn är hel. Se till att grillen står vindstilla för bästa resultat Vår hemsida: På vår hemsida kan ni få tips allt ifrån hur man blir en mästare vid grillen, support, nyheter och tillbehör till eran grill. Vi har ett stort sortiment med olika tillbehör till eran grill så som Skyddhuvar, Bestick, Rökflis, Skötselkit, Galler, Stekplattor och Brännare och mycket mer. Dessa produkter finns hos välsorterade Landmann återförsäljare. Många av våra återförsäljare kan även beställa hem önskade delar till er. Ni har även möjlighet att beställa tillbehör och reservdelar direkt på vår hemsida via webbutiken! 22 GRILLCHEF

23 Passande tillbehör till er grill Skyddshuv Vattenavisande skyddshuv som skyddar din grill emot väta och surt nerfall Skyddshuv En skyddshuv i hög kvalité som skyddar din grill ännu bättre Stekplatta 1070 I emaljerad plåt. Byt ut ett av gallerna för en praktisk stekplatta. Perfekt om man önskar grilla grönsaker, ägg, bacon och mycket annat Grilltips Visste du att rökflis både sätter färg och smak åt det du grillar? Olika kombinationer av träslag kommer att leda till nya smaksensationer. Prova t.ex. körsbär och äpple till din grillade kyckling, eller varför inte grilla en laxfilé på en grillplanka av amerikansk ceder, en garanterad succé! När trä upphettas frigörs smakrika ämnen och antioxidanter, i kombination med indirekt grillning med lägre temperatur blir detta en både smakrikare och nyttigare grillupplevelse. Gör så här Skapa 2 värmezoner i din gasolgrill. Om du har en gasolgrill med fler än en brännare så kan man skapa en zon för varmhållning/eftergrillning genom att låta någon eller några brännare vara avstängda under grillningen, man kan då tillfälligt flytta det man grillar till denna yta om det blir för varmt eller om man så önskar låta det man grillar ligga där under hela grillningen och på så sätt grilla indirekt, locket måste dock vara stängt under hela grilltiden. Prova också att använda rökflis i din gasolgrill. Landmann har flera sorter i sitt sortiment, t.ex. Al, Äpple och En, detta ger extra färg och krydda åt det man grillar. Lägg rökflisen i en röklåda och placera röklådan ovanför en av brännarna, låt rökutvecklingen komma igång och grilla sedan med locket stängt under hela grilltiden. Grillplankor finns också i olika träslag som passar perfekt till att grilla enklare rätter som skaldjur och fisk. Mer information och tips finns på www. landmann.se Lycka till! GRILLCHEF 23

24 Miljö och återvinning Var rädd om miljön. Frigolit, papp och plast som medföljer för att skydda grillen ska lämnas in i kommunens återvinningsstationer När grillen är förbrukad ska även denna lämnas in i kommunens återvinningsstationer. Garanti Garanti för Landmann grillar gäller ett år fr. o. m. inköpsdatum och omfattar endast produktionsfel och saknade delar som ersätts. Garantin omfattar inte utbyte eller kostnad för förbrukningsdetaljer så som brännare eller galler. Kostnader för frakter, montering, normalt slitage och felaktig hantering omfattas ej av garantin. Garantin gäller inte heller vid egen modifiering eller annan ändring av grillen. Ingenting i denna information är avsett att begränsa villkor, garantier, rättigheter eller gottgörelse i enlighet med gällande konsumentlag, förutom i den utsträckning som medges enligt lagen. Skulle, trots noggrann tillverkning, kontroll, förpackning och transport denna produkt inte vara komplett eller till Er fulla belåtenhet, ber vi Er sända denna originalanvisning med motsvarande kommentar till: 24 GRILLCHEF Gå gärna in på vår hemsida för Nyheter, Tillbehör, Tips och Inspiration m.m.

25 x 5x 4x 2x 2x x 4x 4x GRILLCHEF 25

26 3. 12x x 26 GRILLCHEF

27 5. 4x x 4x GRILLCHEF 27

28 x 4x x 28 GRILLCHEF

29 9. 4 8x 8x GRILLCHEF 29

30 30 GRILLCHEF

31 SVERIGE Landmann Skandinavia AB Storgatan Skillingaryd Tel: Fax: hemsida: NORGE Landmann Norge A/S Fjordveien 3 N-1363 Høvik Tele: Fax: hemsida: FINLAND Landmann Finland Oy Laulukuja 4A PO. Box 1 SF Helsinki Tele: Fax: hemsida: DANMARK Landmann Skandinavia AB Storgatan Skillingaryd Tel: Fax: hemsida: GRILLCHEF 31

32 32 GRILLCHEF

Monteringsanvisning Gasolgrill

Monteringsanvisning Gasolgrill Modell: 12461 Datum: 3/12-09tc Monteringsanvisning Gasolgrill Läs noggrant igenom monteringsoch bruksanvisningen innan Du tar Din LANDMANN- kvalitetsgrill i bruk. Vid användning enligt föreskrifterna är

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning för gasolgrill 12781

Monterings- och bruksanvisning för gasolgrill 12781 12781 SWE 10/08 TC Monterings- och bruksanvisning för gasolgrill 12781 Läs noggrant igenom monterings- och bruksanvisningen innan Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Vid användning enligt föreskrifterna

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning för gasolgrill 12794

Monterings- och bruksanvisning för gasolgrill 12794 12794 SWE 12/08 TC Monterings- och bruksanvisning för gasolgrill 12794 Läs noggrant igenom monterings- och bruksanvisningen innan Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Vid användning enligt föreskrifterna

Läs mer

12218 SWE - 2006 JA 1 Monterings- och bruksanvisning lavastensgasolgrill. 12218 VIKTIGT: LÄSA IGENOM INSTRUKTIONERNA INNAN DU ANVÄNDER DENNA GRILL. FÖLJ PRODUCENTENS ANVISNINGAR OM TÄNDNING OCH ANVÄNDANDE.

Läs mer

Gasolgrill med lavastenar

Gasolgrill med lavastenar Modell: 527 99 005 27 Bruksanvisning Gasolgrill med lavastenar Den nya lavastensgrillen (99 005 27) representerar en ny topmodell av grillar som utvecklats under år av erfarenhet med beprövade och testade

Läs mer

Ash filter Föravskiljare Askeutskiller

Ash filter Föravskiljare Askeutskiller 170208 manual 05-04-06 14:35 Side 1 Ash filter Föravskiljare Askeutskiller Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning AF18A Varenr. 170208 170208 manual 05-04-06 14:35 Side 2 Askeutskiller AF18A

Läs mer

Grilltunna Grilltønne

Grilltunna Grilltønne Bruksanvisning/Bruksanvisning Grilltunna Grilltønne SE NO 1 Item. No. 6235-1170 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning!

Läs mer

Gasolgrill Silverline XL med 5+1 brännare

Gasolgrill Silverline XL med 5+1 brännare ruksanvisning / ruksanvisning Gasolgrill Silverline XL med 5+1 brännare Gassgrill Silverline XL med 5+1 brennere SE NO Item. No. 6235-1240 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom

Läs mer

Gasolkamin Dakar Gassovn Dakar

Gasolkamin Dakar Gassovn Dakar Bruksanvisning / Bruksanvisning Gasolkamin Dakar Gassovn Dakar SE NO Item. No. 6247-0002 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning!

Läs mer

11081 SWE 12/04 JA Bruksanvisning till grill-lok Art.-Nr. 11081 Läs noggrant igenom monterings- och bruksanvisningen innan Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Vid användning enligt föreskrifterna

Läs mer

CAMP STOVE. Får endast användas i väl ventilerade utrymmen. Model nr: CS-02

CAMP STOVE. Får endast användas i väl ventilerade utrymmen. Model nr: CS-02 08 0511 CAMP STOVE Model nr: CS-02 Viktigt: Läs dessa instruktioner noga innan användandet. Bekanta dig med utrustningen innan den ansluts till gasolflaskan. Spara denna manual för framtida referens. Får

Läs mer

Crux TM. Canister mounted stove for outdoor use SWE OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899

Crux TM. Canister mounted stove for outdoor use SWE OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899 Crux TM Canister mounted stove for outdoor use OIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899 Figure [1] Figure [2] O-ring Art. No. 8017867 Figure [3] Figure [4] Figure [5] Figure [6] svenska TÄNK PÅ SÄKERHET Det här

Läs mer

VARNING. Monterings- och användarhandbok för gasgrill modell TREVOR FÖR SÄKERHETS SKULL

VARNING. Monterings- och användarhandbok för gasgrill modell TREVOR FÖR SÄKERHETS SKULL Monterings- och användarhandbok för gasgrill modell TREVOR Bilderna i denna handbok är inte skalenliga. Tekniska data kan ändras utan föregående meddelande. Modell K30-3/GG080 VARNING Endast för utomhusbruk.

Läs mer

Cafébord 120x70 cm Kafébord 120x70 cm Milano

Cafébord 120x70 cm Kafébord 120x70 cm Milano Bruksanvisning / Bruksanvisning Cafébord 120x70 cm Kafébord 120x70 cm Milano SE NO Item. No. 6010-1158 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering

Läs mer

Soft Step. NO: Øvelser

Soft Step. NO: Øvelser Soft Step NO: Øvelser Her får du en komplett trening av styrke, stabilitet, utholdenhet, bevegelighet, koordinasjon, kroppskontroll og en flott kroppsholdning! 1 Magemuskulatur, stabilitet i bekken og

Läs mer

CARRI CHEF. Modeller 8100, 8110, 8120, 8130, 8140, 8150,

CARRI CHEF. Modeller 8100, 8110, 8120, 8130, 8140, 8150, CARRI CHEF Modeller 8100, 8110, 8120, 8130, 8140, 8150, VIKTIGT: Läs igenom denna instruktion noggrant för att bli förtrolig med grillen innan du ansluter den till gasflaskan. Spara denna instruktion för

Läs mer

GASOL NJUT AV SÄKER OCH MILJÖVÄNLIG ENERGI. MyAGA.se

GASOL NJUT AV SÄKER OCH MILJÖVÄNLIG ENERGI. MyAGA.se GASOL NJUT AV SÄKER OCH MILJÖVÄNLIG ENERGI MyAGA.se Varmt eller kallt - oändliga möjligheter med gasol. I den här broschyren får du veta mer om gasol och hur du med några enkla grundregler kan ta del av

Läs mer

Gas Grill with 4 burners

Gas Grill with 4 burners Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning Gas Grill with 4 burners Gasolgrill med 4 brännare / Gassgrill med 4 brennere Masterline ENG SE NO Item No. 6235-1216 ENG Thank you for choosing to purchase a product

Läs mer

GASOLGRILL 32337 Gör dig väl förtrogen med innehållet i denna handbok innan du monterar ihop och använder din grill.

GASOLGRILL 32337 Gör dig väl förtrogen med innehållet i denna handbok innan du monterar ihop och använder din grill. 32337 09/03 JA 1 GASOLGRILL 32337 Gör dig väl förtrogen med innehållet i denna handbok innan du monterar ihop och använder din grill. Om du har några frågor angående denna handbok, eller hur grillen används,

Läs mer

Så här används Cylinda spisar

Så här används Cylinda spisar Så här används Cylinda spisar Modellerna med emaljhäll SE 512 SE 514 Viktigt! Läs hela bruksanvisningen innan Du börjar använda spisen. Då lär Du Dig använda och sköta den rätt från början Läs hela bruksanvisningen

Läs mer

Bruksanvisning för digital veckotimer

Bruksanvisning för digital veckotimer Bruksanvisning för digital veckotimer Artikelnummer 406-068 2010-10-03 Läs bruksanvisningen noggrant innan användning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Anslut inte två eller flera timers tillsammans. Anslut inte elapparater

Läs mer

Vägg-/bordsklocka, radiokontrollerad Veggur/bordklokke, radiokontrollert

Vägg-/bordsklocka, radiokontrollerad Veggur/bordklokke, radiokontrollert 31-4465 Vägg-/bordsklocka, radiokontrollerad Veggur/bordklokke, radiokontrollert SVENSKA NORSK Ver. 2007-06 www.clasohlson.com SVENSKA Vägg-/bordsklocka, radiokontrollerad Art.nr 31-4465 Läs igenom hela

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

Universal-dimmerströmbrytare NEXA CMR-100

Universal-dimmerströmbrytare NEXA CMR-100 Universal-dimmerströmbrytare NEXA CMR-100 En unik universal-dimmermottagare för fjärrstyrning av husets dimringsbara ledlampor (230 V), energisparlampor (CFL/ESL), glödlampor, halogenlampor, induktiva

Läs mer

Cerafit Fusion-pannor, set med 7 delar

Cerafit Fusion-pannor, set med 7 delar Cerafit Fusion-pannor, set med 7 delar Cerafit Fusion_MNL_R0_SV_140828.indd 1 Kära kund! Du har precis köpt en enastående kvalitetsprodukt, Cerafit Fusion-setet från Emerald Green Edition. Aluminium och

Läs mer

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING SMART MEMPHIS 440690

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING SMART MEMPHIS 440690 MONTERING OG BRUKERVEILEDNING SMART MEMPHIS 440690 NO SV DA FI EN Bruksanvisning Bruksanvisning Betjeningsvejledning Käyttöohje Instruction Manual 1 Country of Destination Appliance Category Gas and Supply

Läs mer

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61 WCS-61 Bruksanvisning för Wonder Core Smart Innan du börjar använda träningsredskapet läs igenom avsnittet Säkerhetsinformation noggrant för att säkerställa en korrekt användning. När du har läst igenom

Läs mer

Bruksanvisning. Smart Bag MO engangs ventilasjonsbag Smart Bag MO engångsrevivator

Bruksanvisning. Smart Bag MO engangs ventilasjonsbag Smart Bag MO engångsrevivator Bruksanvisning Smart Bag MO engangs ventilasjonsbag Smart Bag MO engångsrevivator Smart Bag MO ventilasjonsbag er et engangsprodukt for manuell ventilasjon. Smart Bag tilbyr en eksakt og kontrollert ventilasjon

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

Muurikka Sommarkök Gasol. Muurikka Sommarkök El. Endast sommarköksvagn. Muurikka Sommarköksvagn Profi

Muurikka Sommarkök Gasol. Muurikka Sommarkök El. Endast sommarköksvagn. Muurikka Sommarköksvagn Profi Muurikka Sommarkök Gasol Sommarkök Gas är snabbt, mångsidigt och trevligt. Innehåller Storlek: 48 cm - Muurikka stekhäll 48 cm inkl. 3 st korta och 3 st långa ben - Grillvagn av trä - Gasbrännare D-300

Läs mer

Zodiac Znookerphone 55 Svenska/Norsk

Zodiac Znookerphone 55 Svenska/Norsk MANUAL ZODIAC ZNOOKERPHONE 55 Zodiac Znookerphone 55 Svenska/Norsk 1 1. PACKA UPP I kartongen skall det finnas: 1. Telefondel 2. Lur 3. Linjekabel med telejack 4. Lurkabel spiral 5. Bruksanvisning För

Läs mer

Manual till Bradley Smoker digitala rökskåp

Manual till Bradley Smoker digitala rökskåp Manual till Bradley Smoker digitala rökskåp Bästa kund, Välkommen till en fantastisk värld av hemmarökning och långsam ugnsstekning. Bradley Smoker är en isolerad ugn som producerar ett jämnt flöde av

Läs mer

DL VÄRMELAMPA. Installations- och användningsanvisningar

DL VÄRMELAMPA. Installations- och användningsanvisningar DL VÄRMELAMPA Installations- och användningsanvisningar INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmänt... 3 2. Säkerhetsföreskrifter... 3 3. Konstruktion och modeller... 4 4. Installation... 4 4.1 Placering av lampan...4

Läs mer

Trädgårdsbelysning / Hagebelysning

Trädgårdsbelysning / Hagebelysning Manual/Bruksanvisning/Bruksanvisning Garden light Trädgårdsbelysning / Hagebelysning Flower light ENG SE NO Item. No/Art. nr./produkt nr. 9130-1190 ENG Thank you for choosing to purchase a product from

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Modell T-1600 EA VARNING: För att undvika brand, elektriska stötar eller andra skador, läs följande säkerhetsföreskrifter innan du använder

Läs mer

Gasolspis CHEF. Monterings- och bruksanvisning

Gasolspis CHEF. Monterings- och bruksanvisning Gasolspis CHEF Monterings- och bruksanvisning Chef 50 x 60 Art.nr 340026 Chef 50 x 60 Art.nr 340028 Chef 60 x 60 Art.nr 340066 Chef 60 x 60 Art.nr 340068 Kära kund, Gratulerar till valet av denna spis

Läs mer

Hjelpestarter/Starthjälp Powerstart 900 m/kompressor

Hjelpestarter/Starthjälp Powerstart 900 m/kompressor Bruksanvisning Bruksanvisning Hjelpestarter/Starthjälp Powerstart 900 m/kompressor Art.no.560210 VIKTIG! Les bruksanvisning nøye før bruk og følges nøye. TEKNISK DATA MODEL 900 ART.NR: 560210 SPENNING

Läs mer

Mataki Halotex RS10 Horisontal montering Mataki Halotex RS10 Horisontal montering

Mataki Halotex RS10 Horisontal montering Mataki Halotex RS10 Horisontal montering Mataki Halotex RS10 Horisontal montering Mataki Halotex RS10 Horisontal montering SE Användningsområden Montaget förutsätter max c/c 1200 mm mellan takstolarna. Installeras som frihängande underlagstak

Läs mer

Monteringsanvisning Air-radvent Vinklad v 1.3

Monteringsanvisning Air-radvent Vinklad v 1.3 Monteringsanvisning Air-radvent Vinklad v 1.3 Patenterad av Fastighetsidéer i Forshaga AB Fastighetsidéer i Forshaga AB, Aspliden 9, 667 33 Forshaga Tel/fax:054-87 28 20 Mobil:0768-28 20 20 e- post: post@fastighetsideer.se

Läs mer

INBYGNADSUGN Modell 8433.70. Översikt av ugnsdetaljer

INBYGNADSUGN Modell 8433.70. Översikt av ugnsdetaljer INBYGNADSUGN Modell 8433.70 Kategori I 3 + CE - godkänd Bruksanvisning installation och service manual. Apparaterna skall installeras av kompetent person, och överensstämmande med landets ( Danmark / Sverige

Läs mer

k g c h d i e j f b l a m

k g c h d i e j f b l a m SV k g c h d i e j f b l a m 2 3 2 a b/c 2 2 d e 2 3 MAX,5l 2 2a 2b/c 2 2d 3a 2 2 3b 3c 4 DE TILLBEHÖR SOM HÖR TILL DEN HÄR MODELLEN FINNS ANGIVNA PÅ ETIKETTEN PÅ FÖRPACKNINGENS OVANSIDA. Du kan köpa de

Läs mer

Bruksanvisning. U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending. Distribueras av. www.tvins.

Bruksanvisning. U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending. Distribueras av. www.tvins. Bruksanvisning U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending Distribueras av www.tvins.com Fairfield, NJ 07004 Tillverkad i Kina 2013 Ontel Products Corporation.

Läs mer

HITTA RÄTT STEKPANNA En lit en guide som leder dig rät t bland gjutjär n och kolstål.

HITTA RÄTT STEKPANNA En lit en guide som leder dig rät t bland gjutjär n och kolstål. HITTA RÄTT STEKPANNA En lit en guide som leder dig rät t bland gjutjär n och kolstål. EMALJERAT GJUTJÄRN GJUTJÄRN Ex. Le creuset och Staub Emaljerat gjutjärn är ett slitstarkt material och kan användas

Läs mer

WATER PUMP-PRESSURE HYDROFORPUMP M/TANK ROSTFRI VANNPUMPE M/TANK RUSTFRI. Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning

WATER PUMP-PRESSURE HYDROFORPUMP M/TANK ROSTFRI VANNPUMPE M/TANK RUSTFRI. Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning WATER PUMP-PRESSURE HYDROFORPUMP M/TANK ROSTFRI VANNPUMPE M/TANK RUSTFRI Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning PT1000A INOX 1 Vnr. 510143 Vannpumpe m/tank rustfri PT1000A INOX Les nøye gjennom

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-110 Driven vändskiva 180º HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 14 35 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-109 Driven vändskiva 900 HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 80 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

Så funkar EcoDry MANUAL. Fakta EcoDry: OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas.

Så funkar EcoDry MANUAL. Fakta EcoDry: OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas. MANUAL OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas. Så funkar EcoDry Porslin Porslin är mycket mer hygieniskt och lättare att hålla rent än andra material som plast eller liknande. Urinslang

Läs mer

Futur Trio Alpes Basic 3 Brenners Propangrill G45220

Futur Trio Alpes Basic 3 Brenners Propangrill G45220 Futur Trio Alpes Basic 3 Brenners Propangrill G45220 SÄKERHETS-, SKÖTSEL- OCH MONTERINGSRÅD FÖR ER SÄKERHET Om Ni känner gaslukt: 1. Stäng omedelbart av gastillflödet. 2. Släck eventuella lågor. 3. Öppna

Läs mer

Cordless drill Sladdlös borrmaskin Oppladbar bormaskin. Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning

Cordless drill Sladdlös borrmaskin Oppladbar bormaskin. Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning Cordless drill Sladdlös borrmaskin Oppladbar bormaskin Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning CD21AKS Varenr.430134 ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet inn i kontakten, kontroller at

Läs mer

Insektsdödare IT-150

Insektsdödare IT-150 Bruksanvisning / Bruksanvisning Insektsdödare IT-150 Insektsfelle IT-150 SE NO Item. No. 9075-1075 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering

Läs mer

Boazuls rullmanschetter är ett komplett system för att åstadkomma och bibehålla blodtomhet i armar och ben vid operationer i blodtomt fält.

Boazuls rullmanschetter är ett komplett system för att åstadkomma och bibehålla blodtomhet i armar och ben vid operationer i blodtomt fält. 1 2 Innehållsförteckning sid 1. Introduktion 2 2. Innehåll 2 3. Säkerhetsanvisningar 2 4. Komma igång 3 5. Rengöring 5 6. Desinfektering 5 7. Sterilisering 5 8. Förpackning och lagring 7 9. Garanti 7 1.

Läs mer

2ME KOMBIVAGN BREMEN

2ME KOMBIVAGN BREMEN 2ME KOMBIVAGN BREMEN Tack för att ni har valt en Kombivagn från Scandinavian Baby Alliance Läs igenom och spara denna manual för säkrare användning av produkten. Denna produkt är testad och godkänd enligt

Läs mer

BRUKSANVISNING URBAN GASELDAD ÖPPEN SPIS. ansluten till fläkt från EXODRAFT. Reviderad 2013-05-14 1

BRUKSANVISNING URBAN GASELDAD ÖPPEN SPIS. ansluten till fläkt från EXODRAFT. Reviderad 2013-05-14 1 BRUKSANVISNING URBAN GASELDAD ÖPPEN SPIS ansluten till fläkt från EXODRAFT 1 Inledande kommentar Denna anvisning avser instruktioner för URBAN gaseldad öppen spis som är ansluten till fläkt och automatik

Läs mer

SKÖTSEL OCH STÄDNING GOLV LINOLEUMMATTA OLJADE ELLER SÅPADE TRÄGOLV STEN- OCH KLINKER

SKÖTSEL OCH STÄDNING GOLV LINOLEUMMATTA OLJADE ELLER SÅPADE TRÄGOLV STEN- OCH KLINKER SKÖTSEL OCH STÄDNING Bostadens material och ytskikt är i regel tåliga och lätta att hålla rena. De flesta materialleverantörer har omfattande dokumentation om materialens egenskaper i olika avseenden,

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TIS, TES, TFS TIS: Tovenco Internal System Intern EC fläkt TES: Tovenco External System Extern EC/AC fläkt TFS: Tovenco Filtering System Recirkulering, kolfilter Tovenco

Läs mer

Jordfräs RTT 3. Nima Maskinteknik AB nima@nimaab.se Tel 019-30 43 00. Box 1505, 701 15 ÖREBRO www.nimaab.se Fax 019-36 16 97

Jordfräs RTT 3. Nima Maskinteknik AB nima@nimaab.se Tel 019-30 43 00. Box 1505, 701 15 ÖREBRO www.nimaab.se Fax 019-36 16 97 Jordfräs RTT 3 Tekniska data 3 växlar Arbetsbredd 60cm Vikt 78 kg Däckdimension 1.00-6 Fräsknivarnas dimension 320 mm Rotationshastighet kniv 27 rpm Hastighet växel 1 1,1 km/h Hastighet växel 2 2,1 km/h

Läs mer

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning Skärmaskin E 16 E 21 Svensk bruksanvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Strömbrytare (temp/kont drift) Stopplatta Matarvagn Tjockleksvred Uppsamlarbricka Typetikett Nätsladd Kabelvinda Påmatare/Resthållare

Läs mer

BRUKSANVISNING. Kyl/frys. VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk!

BRUKSANVISNING. Kyl/frys. VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk! BRUKSANVISNING Kyl/frys VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk! Kära kund! Gratulerar till ditt nya CYLINDA-skåp. Det är viktigt att du använder din maskin rätt och sörjer för normal

Läs mer

B R U KERMAN UAL/ A N VÄ N DARMANUAL NO/SE

B R U KERMAN UAL/ A N VÄ N DARMANUAL NO/SE B R U KERMAN UAL/ A N VÄ N DARMANUAL NO/SE HURTIGVEILEDNING FOR Å KOMME I GANG MED DIN E-GREEN. Batteriet er grunnladet når sykkelen leveres, så det er ikke nødvendig å lade batteriet før bruk. LADING

Läs mer

MSpa Owner s Manual. BRUKSANVISNING M-009LS Alpine LITE. www.the-mspa.com. Where Luxury Is Affordable

MSpa Owner s Manual. BRUKSANVISNING M-009LS Alpine LITE. www.the-mspa.com. Where Luxury Is Affordable Where Luxury Is Affordable www.the-mspa.com MSpa Owner s Manual BRUKSANVISNING M-009LS Alpine LITE Due to MSpa continuous product improvement, MSpa reserves the right to change specifications and product

Läs mer

Business Meetpoint 3-5 november 2009

Business Meetpoint 3-5 november 2009 GEMENSAM EVALUERING BUSINESS MEETPOINT 2009 Årets konferanse hadde totalt 125 deltakere. Dette var en god del færre deltakere enn vi hadde håpet på, og vi tror at dette i hovedsak skyldes lavkonjunktur

Läs mer

BMG 4907. Svensk bruksanvisning

BMG 4907. Svensk bruksanvisning BMG 4907 Svensk bruksanvisning Generella säkerhets instruktioner - Läs bruksanvisningen noggrannt innan produkten används. Spara dessutom bruksanvisningen för framtida bruk och behåll garanti sedeln (warranty),

Läs mer

OBS: Starta inte din poolrobot utan vatten. Startas den utan vatten kan det skada motorerna. Garantin täcker inte detta fel.

OBS: Starta inte din poolrobot utan vatten. Startas den utan vatten kan det skada motorerna. Garantin täcker inte detta fel. MV-5701-PT9i-9-2015 PT9i ROBOTIC POOL CLEANER Lycka till med ditt köp! PT9i är en teknologisk avancerad automatisk pool robot, som är enkel att använda. PT9I gör det lätt att hålla din pool ren. Följ nedanstående

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok Zodiac Me2You Privat Mobil Radio Användarhandbok Introduktion Privat mobil radio(pmr) låter dig prata med så många människor du vill, så ofta du vill, utan licens eller samtalsavgifter. Den är väldigt

Läs mer

Användarhandbok för Matavfallskvarn T-serien

Användarhandbok för Matavfallskvarn T-serien Användarhandbok för Matavfallskvarn T-serien Om vi alla hjälps åt kan vi hjälpa vår värld att må bättre GRATTIS DU HAR KÖPT EN HÖGPRESTERANDE AVFALLSKVARN Viktigt läs alla instruktioner noggrant. Behåll

Läs mer

NO Bruksanvisning 2 Kjøleskap SV Bruksanvisning 22 Kylskåp QR2582K QR2582X

NO Bruksanvisning 2 Kjøleskap SV Bruksanvisning 22 Kylskåp QR2582K QR2582X NO Bruksanvisning 2 Kjøleskap SV Bruksanvisning 22 Kylskåp QR2582K QR2582X 2 INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON...3 2. SIKKERHETSANVISNINGER...4 3. BRUK...6 4. DAGLIG BRUK... 9 5. RÅD OG TIPS...10 6. STELL

Läs mer

Dovado Wifi Router. Quick Start Guide. The Mobile Choice for your Broadband Internet

Dovado Wifi Router. Quick Start Guide. The Mobile Choice for your Broadband Internet Dovado Wifi Router Quick Start Guide The Mobile Choice for your Broadband Internet Quick Start Guide Konfigurera din router i 5 enkla steg Med en Dovado router har du tillgång till Internet via 3Mobilt

Läs mer

User s Manual. Multimedia Furnitures Multimedia-möbler Multimedia-møbler

User s Manual. Multimedia Furnitures Multimedia-möbler Multimedia-møbler User s Manual Multimedia Furnitures Multimedia-möbler Multimedia-møbler Manual English On a different brand On is more than a brand. It s a declaration of proof. When we place On on one of our products,

Läs mer

NO Bruksanvisning 2 Kjøleskap SV Bruksanvisning 19 Kylskåp QR2460W QR2460X

NO Bruksanvisning 2 Kjøleskap SV Bruksanvisning 19 Kylskåp QR2460W QR2460X NO Bruksanvisning 2 Kjøleskap SV Bruksanvisning 19 Kylskåp QR2460W QR2460X 2 INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON...3 2. SIKKERHETSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. BRUK...7 5. DAGLIG BRUK... 9

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS Tovenco Damper System Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Användarhandbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 SV Användarhandbok a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Svenska Gratulerar till

Läs mer

INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik

INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se Upplaga 120516 Sid 1 GARANTIVILLKOR Ni har just installerat ett filter från Aqua Expert AB,

Läs mer

KAPP- OG GJÆRINGSSAG MSS254-1 KAP- OCH GERINGSSÅG MSS254-1

KAPP- OG GJÆRINGSSAG MSS254-1 KAP- OCH GERINGSSÅG MSS254-1 KAPP- OG GJÆRINGSSAG MSS254-1 KAP- OCH GERINGSSÅG MSS254-1 ART.NR. 590420 MANUAL Leverandør: GEBE KAPP- OG GJÆRINGSSAG MSS254-1 NORSK 8 GEBE KAPP- OG GJÆRINGSSAG MSS254-1 NORSK FORSIKTIGHETSREGEL

Läs mer

Vattenfelsbrytare esystop

Vattenfelsbrytare esystop 150317 sida 1 av 2 Installationen bör utföras av en fackman. Vattenfelsbrytaren esystop är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. För installation av magnetventil i systemet se separat blad

Läs mer

Monteringsanvisning Air-radvent Rak v 1.3

Monteringsanvisning Air-radvent Rak v 1.3 Monteringsanvisning Air-radvent Rak v 1.3 Patenterad av Fastighetsidéer i Forshaga AB Fastighetsidéer i Forshaga AB, Aspliden 9, 667 33 Forshaga Tel/fax:054-87 28 20 Mobil:0768-28 20 20 e- post: post@fastighetsideer.se

Läs mer

Always here to help you

Always here to help you Always here to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome HD7699 HD7697 HD7695 HD7685 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 HD7697, HD7695, HD7685 SVENSKA

Läs mer

Bruksanvisning Kaffekvarn. Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie

Bruksanvisning Kaffekvarn. Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie Bruksanvisning Kaffekvarn Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie Innehållsförteckning Säkerhetsinformation... 3 Uppackning... 4 Krav på installationsplatsen... 4 Före första användningen... 5 Justering

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Flo-tech PT-selar Monteringsanvisning TRANSPORT I FORDON UNDERHÅLL ANVÄNDNINGSBEGRÄNSNINGAR UTBILDNING KOMPATIBILITET

Flo-tech PT-selar Monteringsanvisning TRANSPORT I FORDON UNDERHÅLL ANVÄNDNINGSBEGRÄNSNINGAR UTBILDNING KOMPATIBILITET INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING OCH VÅRD OBS! Läs följande anvisningar noga före montering. Denna produkt bör monteras av en erfaren förskrivare eller tekniker. Detta dokument innehåller viktig information

Läs mer

Coffee Maker Kaffebryggare / Kaffetrakter

Coffee Maker Kaffebryggare / Kaffetrakter Manual/Bruksanvisning/Bruksanvisning Coffee Maker Kaffebryggare / Kaffetrakter ENG SE NO Item. No. 9030-1255 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through the entire manual

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Lyktstolpe Hybrid. Artikelnummer 9130-1176

B R U K S A N V I S N I N G. Lyktstolpe Hybrid. Artikelnummer 9130-1176 B R U K S A N V I S N I N G Lyktstolpe Hybrid Artikelnummer 9130-1176 Lyktstolpe hybrid FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL A. Lanterna B. Nedre stolpe C. Mellan stolpe D. Övre stolpe E. Övre kruka F. Undre kruka

Läs mer

Manual. Kompostkvern SDS2804 Kompostkvarn SDS2804

Manual. Kompostkvern SDS2804 Kompostkvarn SDS2804 Manual Kompostkvern SDS2804 Kompostkvarn SDS2804 540312 1 Sikkerhetsinstruksjoner Advarsel! Vennligst les og følg sikkerhetsinstruksjonene nøye. Kvernen må monteres korrekt før bruk. Advarsel! Dette apparatet

Läs mer

SPIKERPISTOL SPIKPISTOL

SPIKERPISTOL SPIKPISTOL SPIKERPISTOL SPIKPISTOL Manual GFN2190 LP-36A Art no 120420 VIKTIG TA VARE PÅ DENNE MANUALEN Spikerpistol Les igjennom manualen fra begynnelse til slutt før du bruker verktøyet. Følg alle anvisninger i

Läs mer

Montering och Bruksanvisning PVC fönster

Montering och Bruksanvisning PVC fönster Montering och Bruksanvisning PVC fönster Detta behövs för att montera ett fönster: Rev.nr 130206 Borrmaskin/Skruvdragare Skruv för infästning Vattenpass Tumstock Kilar (boardbitar) Drevisolering Leverans

Läs mer

12VF Varmvattenberedare. Installations & Bruksanvisning

12VF Varmvattenberedare. Installations & Bruksanvisning JS D24-12VF 12VF Varmvattenberedare SW Exergon art:13-0950 Installations & Bruksanvisning Pin:0063BT7591 1 Bruksanvisning & installation Starta VV-beredaren. VV-beredaren startar automatiskt när varm-vattenkranen

Läs mer

UNDERHÅLLSFRIA PVC FÖNSTER. Monteringsanvisning

UNDERHÅLLSFRIA PVC FÖNSTER. Monteringsanvisning UNDERHÅLLSFRIA PVC FÖNSTER Monteringsanvisning Mått och Väggöppning Fönstermått anges alltid med breddmåttet före höjdmåttet. Om väggöppningen för fönstret är 1010x1310mm (=modulmått 10x13) skall fönstrets

Läs mer

GASOLGRILL Handbok för LP gasolgrill

GASOLGRILL Handbok för LP gasolgrill GASOLGRILL Handbok för LP gasolgrill #56970 DU MÅSTE LÄSA DENNA HANDBOK INNAN DU ANVÄNDER GASOLGRILLEN. m FARA Om du känner lukt av gasol:. Stäng av gasoltillförseln till enheten.. Släck öppna eldslågor..

Läs mer

1. Viktigt till att börja med din spis.

1. Viktigt till att börja med din spis. HETA TIPS 1 Ett kök kan se ut nästan hur som helst. Ljust eller mörkt, gammalt eller nytt spelar ingen roll där finns nästan alltid en spis. Har du sedan en stekpanna eller två, några kastruller och grytor

Läs mer

Världens Bästa helg! Unge Ledere. 23-25 april, Mastemyr. EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden

Världens Bästa helg! Unge Ledere. 23-25 april, Mastemyr. EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Världens Bästa helg! Unge Ledere 23-25 april, Mastemyr EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Helgen började med gåvor... T-shirts, vattenflaskor och deltagarbrickor var en del av det

Läs mer

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 Produkt Zinc Air-batteri Modellnamn IEC Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Läs mer

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Om din trådlösa laddare Med Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 kan du ladda din telefon trådlöst. Placera bara telefonen på laddaren

Läs mer

Confidence in quality. Monteringsanvisning. mounting instructions URBINO. strømberg & fischer www.stromberg-fischer.dk

Confidence in quality. Monteringsanvisning. mounting instructions URBINO. strømberg & fischer www.stromberg-fischer.dk Confidence in quality Monteringsanvisning MONTERINGSANVISNINGER GB mounting instructions URBI strømberg & fischer www.stromberg-fischer.dk OBS! BORRA ALDRIG HÅL I OBS! BORRA ALDRIG HÅL I OBS! BORRA ALDRIG

Läs mer

Produktblad/ Broschyr, Bruksanvisning samt teknisk information

Produktblad/ Broschyr, Bruksanvisning samt teknisk information Produktblad/ Broschyr, Bruksanvisning samt teknisk information Armbågskrycka är en hjälp för personer med nedsatt gångförmåga av olika anledningar, bör ej användas till annat ändamål. Kryckorna går lika

Läs mer

FR... P. 5 EN... P. 8 DE... P. 11 NL... P. 15 DA... P. 18 SV... P. 21 NO... P. 24 FI... P. 27 FR EN DE NL DA SV. www.krups.com F233 WWW.KRUPS.

FR... P. 5 EN... P. 8 DE... P. 11 NL... P. 15 DA... P. 18 SV... P. 21 NO... P. 24 FI... P. 27 FR EN DE NL DA SV. www.krups.com F233 WWW.KRUPS. KR_EGG-COOKER_F_Mise en page // : PageC www.krups.com FR...................... P. EN..................... P. 8 DE..................... P. NL...................... P. DA..................... P. 8 SV......................

Läs mer

Monteringsanvisning for NorDan Fastkarm vindu

Monteringsanvisning for NorDan Fastkarm vindu Monteringsanvisning for NorDan Fastkarm vindu Fitting instructions for NorDan Fixed window Monteringsanvisning för NorDan Fast fönster www.nordan.no /.co.uk /.se Art. no 240232 Rev 1 1.0 NO: Bestem vinduets

Läs mer

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är Din Cool Control Cool Control Symbolbeskrivning...41 Viktig information 43 Användning för avsett ändamål...43 För din säkerhet...43 1 Förberedelse och idrifttagning 44 Leverans...44 Uppställning och anslutning...44

Läs mer

HANDBOK FÖR LPG GASOLGRILL

HANDBOK FÖR LPG GASOLGRILL HANDBOK FÖR LPG GASOLGRILL E0 ORIGINAL E0 ORIGINAL E0 ORIGINAL Tack för att du köpt en Weber grill. Du har gjort en god investering. Ta nu några minuter i anspråk och skydda den genom att registrera din

Läs mer

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 1/6 1 INSTALLATION SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING 1.1 Montering SLM är försedd med en monteringsplatta för enklare installation. SLM kan monteras genom att lossa en

Läs mer