EC - lågenergifläktar för ventilation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EC - lågenergifläktar för ventilation"

Transkript

1 EC - lågenergifläktar för ventilation vid renovering och nybyggnad Vinnare av För minskad energianvändning och bättre miljö

2 Ventilationsfläktar med EC-integralmotorer Minskad energianvändning Minskad servicekostnad Lägre ljudnivå ergianvändning Energianvändning Driftskostnad Driftskostnad Driftskostnad Ljudnivå Ljudnivå 30% 30% 41% 41% 41% 60 dba 15dBA 45 dba 60 dba 15dBA 45 dba AC EC AC EC AC EC AC EC AC EC AC EC AC EC 2

3 Innehåll Om ebm-papst Vår försäljningsavdelning - ventilation Stora inneklimatpriset EC - lågenergifläktar Effektiv ventilation Flödesberäkning Referensinstallationer Produkter - EC MXA - aggregatfläktar MXI - isolerade fläktar för kanalanslutning MXK - fläktar för kanalanslutning MKR - takfläktar MXPC - kammarfläktar MXPD - kammarfläktar (AC) FX - värmeåtervinningsmodul 3

4 ebm-papst Med våra engagerade medarbetare är vi världsledande inom fläktar och elmotorer. Vår kompetens inom aerodynamik, elektronik och motorteknologi utgör grunden för våra framgångar. I vårt dagliga arbete försöker vi alltid hitta den optimala lösningen för kundens applikation. Ofta innebär det att vi utvecklar, producerar och levererar en fläkt eller elmotor som är anpassad speciellt för vår kund. Vår ambition är alltid ett nära och långsiktigt samarbete med kunden. Lågenergifläktar med EC-integralmotorer Som ett resultat av vår satsning på forskning och utveckling har vi marknadens i särklass mest kompletta sortiment med EC-lågenergifläktar. Tack vare avancerad och modern motorteknik med integrerad motor- och styrelektronik kan energianvändningen för fläktdrift många gånger minskas med över 50%. Fakta om ebm-papst Försäljningverksamhet i 57 länder Omsättning ebm-papst totalt: miljoner EUR (08/09) Omsättning Sverige: 250 miljoner SEK (08/09) Antal anställda ebm-papst totalt: Antal anställda Sverige: 55 Produktion: 49,8 miljoner motorer och fläktar per år Sortiment: olika produkter Produktionsanläggningar: 17 st 4 4

5 Vi är ledande inom ventilationsfläktar - välkommen att kontakta oss för rådgivning. Försäljningschef Fredrik Gunnarsson Tel Mobil Försäljningsingenjör Lennart Andersson Tel Mobil Försäljningsingenjör, Norrland Kjell Perersgård Tel Mobil Försäljningsingenjör Kalle Silén Tel Mobil Försäljningsingenjör, Göteborg Per Mood Tel Mobil Innesäljare Fredrik Lindh Tel Försäljningsingenjör, Helsingborg Jan Franzon Tel Mobil Teknisk chef, marknadschef Pär-Johan Sandberg Tel Mobil Försäljningsingenjör, Helsingborg Anders Johansson Tel

6 ebm-papst vinnare av Stora Inneklimatpriset Stora Inneklimatpriset instiftades år 2001 av Slussen Building Services i samarbete med Energi- och Miljötekniska Föreningen, Svensk Ventilation och Svenska Kyltekniska Föreningen. Stora Inneklimatpriset syftar till att stärka inneklimatteknikens ställning och att öka intresset för den samma. I juryn ingår representanter för de tre branschorganisationerna samt ordföranden Per Fahlén, professor vid institutionen för Installationsteknik, Chalmers Tekniska Högskola. ebm-papst AB har tilldelats Stora Inneklimatpriset för 2008 med följande motivering: Till vinnare av 2008 års Stora Inneklimatpris har juryn utsett ebmpapst AB. Priset ges för en kommersiellt tillgänglig, mycket resurseffektiv fläkt som väl täcker behoven i merparten av ventilationstillämpningar. Med hög verkningsgrad även för mindre storlekar ger fläkten möjligheter till innovativa, distribuerade fläktsystem med stor flexibilitet och hög systemverkningsgrad. ebm-papsts fläkt med EC integralmotor är lätt att kapacitetsreglera för att behovsstyra luftflödet. Detta, tillsammans med den höga verkningsgraden, gör det möjligt att öka ventilationsluftflödet för att säkra inomhusklimatets kvalitet. Detta kan göras med oförändrad eller till och med minskad resursanvändning/driftskostnad. Förslaget är innovativt, kommersiellt och kan bidra till att förbättra inneklimatet och minska energianvändningen, vilket gör ebm-papst till en värdig mottagare av 2008 års pris. 6

7 "Till vinnare av 2008 års Stora Inneklimatpris har juryn utsett ebm-papst AB. Priset ges för en kommersiellt tillgänglig, mycket resurseffektiv fläkt som väl täcker behoven i merparten av ventilationstillämpningar." 7 7

8 EC lågenergifläktar Minskad energianvändning EC-integralmotorer från ebm-papst har avsevärt högre verkningsgrad än AC-motorer. En vanlig AC-motor drivs av växelström som ger upphov till växlande magnetiska fält inne i motorn som får den att rotera. Tyvärr går en stor del av den tillförda energin till förluster i form av värme. EC-motorer från ebm-papst har permanentmagneter för att skapa det magnetiska fältet och elektroniskt kommuterad likström för att skapa rotation. Konstruktionen gör att en större del av den tillförda energin skapar rotation och en mindre del går till förlustvärme. Verkningsgraden blir därmed högre! På vår hemsida hittar du mer information om EC. 8

9 EC lågenergifläktar För minskad energianvändning och bättre miljö Tillförd effekt (W) 500 EC motor 400 AC motor Varvtal (%) Ljudlös och enkel varvtalsreglering utan förluster EC-integralmotorerna från ebm-papst är enkla att varvtalsstyra och det sker utan extra ljudalstring. Att reglera varvtalet hos en vanlig AC-motor leder oftast till både sämre verkningsgrad och oljud. Vissa reglermetoder förkortar även AC-motorns livslängd. Dessutom kräver AC-motorn extra reglerutrustning med ökade investerings- och installationskostnader som följd. Funktionen för att varvtalsreglera en fläkt med EC-integralmotor från ebm-papst ingår redan i den integrerade styr- och drivelektroniken. Varvtalet styrs enkelt med t.ex. 0-10V signal. Den höga verkningsgraden bibehålls över hela varvtalsområdet % liksom motorns långa livslängd. Energibesparingen med EC-integral jämfört med andra motorer och reglermetoder blir mycket stor vid nedreglering av varvtalet, många gånger över 50%. 9

10 Behovsanpassad ventilation Hur mycket kan man minska uppvärmningskostnaden med ett effektivt reglersystem? Bättre ventilation kan ge minskade kostnader Samtidigt som ventilationssystemet förbättras finns det möjligheter att minska dess driftskostnader. Med rätt val av fläkt och reglerutrustning kan man dra nytta av ny teknik och göra besparingar på följande sätt: Moderna EC-integralmotorer och effektiva fläkthjul minskar energianvädningen för fläktdrift. Direktdrivna fläktar minskar servicekostnaden. Genom att behovsanpassa ventilationen kan dessutom uppvärmningskostnaden minskas. Behovsanpassad ventilation minskar uppvärmningskostnaden Ventilationsbehovet i ett bostadshus är inte konstant. Det varierar bland annat med årstiden och de boendes verksamhet, t.ex. matlagning. Under den kalla årstiden är ventilationsbehovet mindre på grund av att uteluften har låg luftfuktighet. Den ersättningsluft som kommer in i lägenheten kan därmed ta upp en större mängd fukt på vintern än på sommaren. Ventilationsflödet beror även på yttre omständigheter som vind och temperatur. Vinden ger upphov till tryckförändringar i huset och påverkar därigenom luftflödet. Temperaturskillnaden mellan uteluften och husets temperatur ger upphov till skorstensverkan vilket betyder att termiska krafter driver på ventilationen. Genom att låta luftflödet sjunka med sjunkande utetemperatur minskar problem med kalldrag och energiåtgången för uppvärmning reduceras. Lämpliga reglersystem Genom att låta flödet vara beroende av utetemperaturen, kan man ta hänsyn både till ventilationsbehovets variationer med årstiden och dra fördel av skorstensverkan. Utetemperaturkompenserad tryckreglering Man kan även välja ett varvtalsregleringssystem som ändrar undertrycket i kanalsystemet med hänsyn till utetemperaturen. På så sätt kan man dessutom säkerställa funktionen hos forceringsdon, t.ex. spiskåpor, och i viss utsträckning dra nytta av de tryckförändringar som vinden ger upphov till. Diagram 1 visar exempel på hur man kan variera undertrycket i ventilationssystemet med hänsyn till utetemperaturen. Denna funktion kallas tryckreglering med utetemperaturkompenserat börvärde. Om man inte vill minska ventilationsflödet med sjunkande utetemperatur, installerar man istället en varvtalsreglering som håller trycket i anläggningen konstant. På så sätt säkerställer man funktionen hos forceringsdon. Denna funktion kallas konstanttryckreglering. Hur mycket kan man minska uppvärmningskostnaden med ett effektivt reglersystem? Om luftflödet är konstant året om, brukar energibehovet för uppvärmning som härrör från ventilationsförluster, vara ca 30% av husets totala energibehov. Låter man istället luftflödet minska med sjunkande utetemperatur, från 100% vid +15 C till 60% vid -15 C minskar energibehovet för uppvärmning av ventilationsluften med 30%. Husets totala uppvärmningsbehov minskar alltså med 10% på årsbasis. Diagram 2 visar vilken besparing som kan uppnås vid olika årsmedeltemperaturer. Exempel: En ventilationsanläggning i Kalmar (årsmedeltemperatur +7 C) har ett frånluftsflöde på 1 m 3 /s. Man överväger att reglera flödet efter rådande utetemperatur. Vid +15 C eller högre temperatur skall flödet vara 100% (1 m 3 /s). Då temperaturen sjunker under denna temperatur skall flödet sjunka för att vid -15 C vara 50% (0,5 m 3 /s). I diagram 2 kan vi utläsa att energibesparingen blir kwh per år. Hur mycket flödet kan minskas beror på ventilationssystemets konstruktion. I vissa system kan man inte minska flödet alls utan att försämra komforten. 10

11 Behovsanpassad ventilation Årsmedeltemperatur ( C), urval från SMHI klimatdata Kiruna -1,2 Karlstad 5,9 Umeå 3,4 Göteborg 7,9 Sundsvall 3,9 Borås 6,3 Östersund 2,7 Kalmar 7,0 Västerås 5,9 Visby 7,2 Uppsala 5,7 Jönköping 6,1 Stockholm 6,5 Växjö 6,5 Örebro 5,9 Malmö 8,0 Linköping 6,8 Ystad 7,8 p (Pa) Utetemperatur ( C) Diagram 1 Besparing i kwh per år och m³/s C -1 C C C C 3 C C 5 C C 7 C C Flöde vid -15 C i procent av flödet vid +15 C Diagram 2 11

12 Effektiv ventilation Lönsamt att byta fläktar Att byta ut gamla fläktar mot nya och moderna ger flera besparingsmöjligheter. Här nämner vi några och visar hur man gör beräkningar som kan utgöra beslutsunderlag för investeringar. Renovera befintliga aggregat Det kan vara lönsamt att renovera ett befintligt aggregat istället för att byta ut det. Man slipper på detta sätt göra stora ingrepp i byggnaden. Fläktar, typ MXA..., är speciellt utvecklade för utbyte av gamla fläktar i befintliga aggregat. B-hjul och direktdrift Äldre frånluftssystem har ofta fläktar med framåtböjda skovlar och remdrift installerade. Enligt de undersökningar som gjorts ligger det specifika drivenergibehovet (SFP) i dessa anläggningar på 0,7-2 kw/ m 3 /s. Vid byte till fläktar med bakåtböjda skovlar och direktdrift sänks SFP till ca 0,3-0,6 kw/m 3 /s. Om fläktarna är i kontinuerlig drift är besparingspotentialen således ca kwh/år och m 3 /s. EC-integralmotorer Elektroniskt kommuterade likströmsmotorer, EC-motorer, är oftast ett ekonomiskt alternativ till vanliga asynkronmotorer. EC-motorerna har högre verkningsgrad. Vid nedreglering är skillnaden mest markant jämfört med asynkronmotorerna. Läs mer på sid 8-9. Att tänka på vid byte av fläktar Även om de gamla fläktarna i ventilationssystemet fortfarande fungerar, kan det vara motiverat att byta dem. Lägre energiförbrukning, minskat servicebehov och bättre reglerutrustning som ger ökad komfort och minskar uppvärmningskostnaden, är skäl som motiverar byte av fläktar och reglerutrustning. Förberedelser Inför fläktbytet är det viktigt att förbereda sig så att fläktvalet blir rätt. Tryck och flöde skall mätas. Förutsättningar för elanslutning och intransport av fläkten skall kontrolleras. Om fläkten skall monteras i ett befintligt aggregat skall aggregatets innermått mätas. Val av utrustning Vid val av fläktar och reglerutrustning bör följande krav vägas samman och i möjligaste mån uppfyllas: Fläkten skall vara energieffektiv. Fläkten skall vara servicevänlig. Installationen skall vara så enkel som möjligt. Fläkten skall vara tystgående. Se över ventilationssystemet I samband med fläktbyte bör man se över ventilationssystemets funktion. Förbättringsåtgärder i äldre bostadshus med mekanisk frånluft kan vara: Installation av spiskåpor medger en sänkning av grundflödet. Hyresgästerna upplever ofta en stor förbättring av ventilationen. Installation av uteluftdon. Många hus har renoverats och fått tätare fasader och fönster med för liten tillförsel av uteluft som följd. Rengöring, tätning eller byte av kanalsystem. 12

13 Effektiv ventilation EC- integralmotorer är oftast ett ekonomiskt alternativ till vanliga asynkronmotorer. EC-lågenergifläktar i befintliga aggregat Bilden illustrerar hur MXAC med EC-integralmotor enkelt kan ersätta de gamla fläktarna i aggregatet. Mätning av flödet med hjälp av inloppskona En fläkts flöde kan bestämmas genom att mäta den statiska tryckskillnaden ( p) mellan ett mätplan i inloppskonan och det statiska trycket på fläktens sugsida, se figur till höger. Flödet beräknas enligt följande formel: q = k p q = flöde (l/s) k = k-faktor p = statisk tryckskillnad (Pa) K-faktor hämtas ur respektive produktdatatabell. p 13

14 BRF Snödroppen - Avesta Brf Snödroppen i Avesta bytte med hjälp av KEAB Klimat & Elservice AB till moderna EC-lågenergifläktar typ MXKC med 180 swing-out lucka. Efter bytet är anläggningen servicevänlig och de boende störs inte längre av oljud. MXKC förenklar underhållet Peter Skånsjö på KEAB demonstrerar hur luckan enkelt kan öppnas för rengöring. MXKC45M-1550 på plats i det trånga utrymmet på vinden. KEAB Klimat & Elservice AB tecknade sommaren 2008 ett serviceavtal med Brf Snödroppen i Avesta avseende underhåll av ventilationssystemet. Vid en första inspektion av husens ventilationsanläggningar konstaterade KEAB ett flertal brister. Dukstosarna på fläktarnas utlopp var trasiga, fläktarnas kullager orsakade oljud, remskivorna var slitna och luftkanalerna var ordentligt nedsmutsade. I lägenheterna var många frånluftsdon trasiga. De boende hade också framfört klagomål på oljud från fläktarna och även klagat på för höga luftflöden vintertid. En total översyn av ventilationssystemet krävdes. I entreprenaden genomfördes, förutom byte av fläktar, även rengöring av kanalsystemen, byten av trasiga don i lägenheterna och injustering av luftflödet. Brf Snödroppen i Avesta består av 51 lägenheter fördelat på tre huskroppar. Fläktaggregaten var tidigare försedda med remdrivna dubbelsugande fläktar med F-hjul. Servicevänliga och tysta EC-lågenergifläktar från ebm-papst Fläktaggregaten hos Brf Snödroppen är placerade i trånga och svåråtkomliga utrymmen på vinden vilket försvårar service och rengöring. För att förenkla rengöringen ville Peter Skånsjö på KEAB hitta en fläkt som var lätt att serva och göra ren. Valet föll på tre fläktar av modellen MXKC45M-1550 från ebm-papst. Fläktarna är av typen EC-lågenergifläktar, utrustade med EC-integralmotor och swing-out lucka som kan öppnas 180 vilket förbättrar åtkomlighet vid rengöring. Fläktarna levererades med utetemperaturskompenserad tryckreglering. En av de stora fördelarna med EC-lågenergifläktarna är att de bibehåller sin låga ljudnivå över hela varvtalsområdet vid nedreglering. Efter renoveringen av ventilationssystemen berättar Peter Skånsjö på KEAB att de boende i fastigheten upplever bättre komfort och att oljudet från fläktarna har försvunnit. Produktinformation om MXKC sid

15 Riksbyggen - Alnön Enkelt montage och minskad energianvändning med EC-lågenergifläktar från ebm-papst. Energibesparing 78% Stefan Nordin, ansvarig för fläktbytet hos Riksbyggen Energi. Mitthems hyreshusområde på Alnön utanför Sundsvall. Riksbyggen sparar energi åt Mitthem i Sundsvall Under hösten 2008 fick Riksbyggen Energi i Sundsvall uppdraget att ta fram ett förslag på fläktbyten på ett av Mitthems hyreshusområden på Alnön utanför Sundsvall. De befintliga fläktarna var ca 35 år gamla typ JBBA, enkelsugande F-hjulsfläktar nedfällda i takgenomföring på tak, en vanlig frånluftkonstruktion under 70-talet. Kravet från Mitthem var att de nya fläktarna skulle förses med utetemperaturkompenserad tryckreglering. Som utbytesfläktar valdes ljudisolerade takfläktar från ebm-papst typ MXRC i storlek 31 och 35 med EC-integralmotorer och all reglerutrustning färdigmonterad inuti fläkten. Valet av fläktar med likströmsmotor var avgörande för att kunna få ner elanvändningen till ett minimum jämfört med befintliga fläktar. Arbetet med fläktbytet genomfördes under senhösten och bestod totalt i byte av 29 st fläktar. För att få en jämförelse i effektbehov mellan befintlig och ny fläkt, mättes effektuttaget med effektmätare. En befintlig fläkt och en ny utbytesfläkt mättes vid samma tryckuppsättning. Den befintliga fläktens effektuttag vid mätning var 450 W medan den nya takfläkten med likströmsmotor endast drog 100 W, d.v.s. en reducering av effektuttaget på 350W eller 78%. Stefan Nordin, ansvarig för fläktbytet hos Riksbyggen Energi. - Montaget av fläktarna var mycket enkel då all nödvändig reglerutrustning redan fanns monterad i fläkten och vi blev mycket överraskade av den stora reduceringen av effektbehovet. Vi räknar med att spara minst kwh per år i hela området. Eftersom fläktarna även försågs med reglering, som kommer att sänka uppvärmningskostnaden, så är fläktbytet snart återbetalt för Mitthem. Stefan Wassbrink, energicontroller hos Mitthem i Sundsvall. - Fläktbytet gick väldigt bra och vi har fått flera positiva reaktioner från våra hyresgäster. Framför allt märker man att ljudnivån har sjunkit. De nya ljudisolerade takfläktarna är betydligt tystare än de gamla JBBA. Produktinformation om MXRC sid 24 15

16 Svenska bostäder - Vinsta Energianvändningen för fläktdrift minskade med över 60% Energibesparing 60% Ullvidevägen i Vällingby. MXAC - EC-integral på plats i det befintliga FTX-aggregatet. Krav på lägre energiförbrukning Projektet på Ullvidevägen i Vinsta, beläget i västra Stockholm, började med att Joakim Ekwall på Inair AB fick en förfrågan från energienheten på Svenska Bostäder. De ville minska den höga elanvändning i sina fastigheter på Ullvidevägen och samtidigt förbättra ventilationen. Måttanpassade fläktar FTX-aggregaten var ursprungligen försedda med remdrivna dubbelsugande radialfläktar med F-hjul. Med hjälp av ebm-papst hittades en lösning med måttanpassade fläktar försedda med energieffektiva EC-integral motorer. Vi konstaterade snabbt att fläktarnas elmotorer var den största orsaken till fördyrande elkostnader i området. De gamla fläktarna behövde bytas ut till fläktar med moderna elmotorer, säger Joakim Ekwall. Vi kontaktade ebm-papst för en fläktlösning som var anpassad till det befintliga aggregathöljet, fortsätter Joakim Ekwall på Inair. Område från 1985 med FTX-system Svenska Bostäders 197 lägenheter på Ullvidevägen i Vinsta är byggda Ventilationen ombesörjs med FTX-system (mekanisk från- / tilluft med värmeväxlare). Ventilationsaggregaten är placerade i fläktrum på vinden. Till objektet levererades två olika fläktar ur serien MXAC. Till de större aggregaten har 11 st MXAC40RK-2590 använts och till de mindre 7 st MXAC31RK Installationen av de nya fläktarna och injusteringen i lägenheterna genomfördes under Stor energibesparing Efter fläktbyte och injustering minskades elförbrukningen med över 60%. Då vi utförde effektmätning inför bytet så hade vi goda förutsättningar till en bra helhetsbild över enskilda aggregat samt den totala förbrukningen. Efter bytet skulle det visa sig att vi mer än halverat elkostnaden, säger Joakim på Inair. Produktinformation om MXAC sid

17 Laholms kommun Lägre energikostnader i Laholm tack vare nya kammarfläktar från ebm-papst. Energibesparingen blev bättre än kalkylerat. Ulf Lundström, driftingenjör vid Laholms kommun. Osbecksgymnasiet i Laholm fick nya ventilationsfläktar från ebm-papst Stor potential av energibesparing i Laholm I Laholms kommun fattade man beslut om att se över energiförbrukningen inom kommunens lokaler, ett omfattande projekt som Siemens kontrakterades för att upprätta och genomföra. Efter genomgång av kommunens lokaler fann Siemens en stor potential till energibesparing. Ett avtal utformades där Siemens som garant får betalt beroende på energibesparingsvinsten. Översyn av ventilationen ebm-papst anslöt till projektet när man tog beslutet att byta ut 14 ventilationsfläktar på Osbecksgymnasiet och Laholmsskolan. Kammarfläktar av typen MXPD installerades i de bägge skolorna vilket har bidragit till lägre energiförbrukning och bättre funktioner. Resultatet idag visar sig vara bättre än den på förhand kalkylerade energibesparingen vilket representaterna från Simens och Laholms kommun känner sig mycket nöjda med. Produktinformation om MXPD sid 28 17

18 MXAC - aggregatfläktar Tack vare det måttanpassade stativet förkortades installationstiden avsevärt. Beskrivning MXAC aggregatfläkt är en EC-lågenergifläkt som används bland annat som ROT-fläkt för inbyggnad i befintliga aggregat vid renovering. Fläkten är mycket kompakt och genom sin flexibilitet kan den anpassas till en lång rad frånlufts- och värmeåtervinningsaggregat. Den är försedd med vår EC-integralmotor för minskad energianvändning och är klar för varvtalsstyrning med 0-10 V signal. MXAC är en direktdriven enkelsugande radialfläkt med bakåtböjda skovlar och kåpa av halvspiraltyp. Rektangulär dukstos A MXAC finns i liggande eller stående utförande Kvadratisk dukstos A D Levereras komplett med vibrationsdämpat stativ samt dukstos på B B utlopp. Inloppskonan är försedd med flödesmätuttag. Reglering för tryck- och / eller temperatur levereras som tillbehör. C C E Måttskiss MXAC (för mått på liggande utförande, se Typbeteckning (rektangulär dukstos) Spänning VAC Effekt kw Märkström A Kurva k-faktor l/s Dimensioner mm A* B C D E MXAC25M ~230 0,49 3,0 1 20, MXAC31MK ~230 0,18 1,3 2 25,7 227 (483) MXAC31MK ~230 0,51 3,1 3 25, MXAC31RK ~400 1,0 1,9 4 25, MXAC35MK ~230 0,45 2,9 5 36,8 257 (536) MXAC35MK ~400 0,94 1,5 6 36, MXAC35RK ~400 2,25 3,5 7 36, MXAC40MK ~230 0,41 2,5 8 47,8 289 (600) MXAC40MK ~400 0,83 1,8 9 47, MXAC40RK ~400 2,95 4, , MXAC45MK ~230 0,64 2, ,4 346 (670) MXAC45MK ~400 1,0 1, ,4 346 (670) MXAC45RK ~400 2,9 4, , MXAC50MK ~400 0,82 1, ,6 349 (752) MXAC50MK ~400 2,7 4, , MXAC50RDK ~400 4,27 6, ,0 450 (752) MXAC56MK ~400 2,3 3, ,2 399 (827) MXAC56MK ~400 3,1 4, ,2 399 (827) MXAC56RDK ~400 4,6 7, ,7 500 (825) * Mått inom parantes avser kvadratisk dukstos. Referensinstallation sid

19 MXAC - aggregatfläktar Flödesberäkning q = k p q = flöde (l/s) k = k-faktor (se tabell) p = statisk tryckskillnad (Pa) Mer info på sidan MXAC - 25M R Flödesberäkning q = k p q = flöde (l/s) k = k-faktor (se tabell) p = statisk tryckskillnad (Pa) Mer info på sidan MXAC - 45M D-1720 Referensinstallation sid 16 19

20 MXIC - isolerade fläktar för kanalanslutning Trots det trånga utrymmet kunde MXIC-fläkten installeras. MXIC är en EC-lågenergifläkt med brandisolerat hölje (EI30) och lämplig för t.ex. installation på vind där fläktens in- och utlopp ansluts till kanal. Fläkthjul och motor sitter på en öppningsbar lucka för enkel rengöring och åtkomst av kanal. Fläkten är försedd med vår ECintegralmotor för minskad energianvändning och är klar för varvtalsstyrning med 0-10 V signal. MXIC är en direktdriven enkelsugande radialfläkt med bakåtböjda skovlar och kåpa av halvspiraltyp. Finns även med spänningsreglerbar asynkronmotor av ytterrotoryp och heter då MXIE (1~230 VAC) eller MXID (3~400 VAC). Levereras komplett med vibrationsdämpat stativ, dukstos på in- och utlopp samt säkerhetsbrytare. Inloppskonan är försedd med flödesmätuttag. Reglering för tryck- och / eller temperatur levereras som tillbehör. Typbeteckning Spänning VAC Effekt kw Märkström A Kurva k-faktor l/s Dimensioner mm A B C D (Ø) E MXIC35M ~230 0, , MXIC40M ~230 0, , MXIC45M ~230 0, , MXIC45M ~400 1, , MXIC50M ~230 0, , MXIC50M ~400 0, , MXIC56M ~400 2, , MXIC56M ~400 3, , MXIC56RD ~400 4,6 7,1 9 96,

21 MXIC - isolerade fläktar för kanalanslutning Flödesberäkning q = k p q = flöde (l/s) k = k-faktor (se tabell) p = statisk tryckskillnad (Pa) Mer info på sidan MXIC A B D E C Måttskiss MXIC 21

22 MXKC - fläktar för kanalanslutning gångjärnet gjorde anläggningen servicevänlig. Beskrivning MXKC är en EC-lågenergifläkt som bland annat ersätter fläktar i vissa aggregat och är lämplig för montage i sugkammare med kanalanslutet utlopp. Fläkthjul och motor sitter på en öppningsbar lucka för enkel rengöring och åtkomst av kanal. Fläkten är försedd med vår ECintegralmotor för minskad energianvändning och är klar för varvtalsstyrning med 0-10 V signal. MXKC är en direktdriven enkelsugande radialfläkt med bakåtböjda skovlar och kåpa av halvspiraltyp. Finns även med spänningsreglerbar asynkronmotor av ytterrotoryp och heter då MXKE (1~230 VAC) eller MXKD (3~400 VAC). Levereras komplett med vibrationsdämpat stativ samt dukstos på utlopp. Inloppskonan är försedd med flödesmätuttag. Reglering för tryck- och / eller temperatur levereras som tillbehör gångjärnet gör anläggningen servicevänlig Typbeteckning Spänning VAC Effekt kw Märkström A Kurva k-faktor l/s Dimensioner mm A B C D E F MXKC31M ~230 0, , MXKC35M ~230 0, , MXKC40M ~230 0, , MXKC45M ~230 0, , MXKC45M ~400 1, , MXKC50M ~230 0, , MXKC50M ~400 0, , MXKC56M ~400 2, , MXKC56M ~400 3, , MXKC63M ~400 2, , Referensinstallation sid

23 MXKC - fläktar för kanalanslutning Flödesberäkning q = k p q = flöde (l/s) k = k-faktor (se tabell) p = statisk tryckskillnad (Pa) Mer info på sidan MXKC C D A B F E Inloppsgaller levereras som tillbehör. Måttskiss MXKC Referensinstallation sid 14 23

24 MXRC - takfläktar Den färdiga elkopplingen gjorde montagearbetet enkelt trots att det var vinter. Beskrivning Med en ljudisolerad takfläkt från ebm-papst uppnår man en hög driftsäkerhet, låg energianvändning, låg ljudnivå samt låg serviceoch underhållskostnad. MXRC är en direktdriven enkelsugande radialfläkt med bakåtböjda skovlar. Den drivs med en energibesparande EC-integralmotor som är klar för varvtalsstyrning 0-10 V eller med spänningsreglerbar asynkronmotor av ytterrotoryp. Fläkten kan som option levereras med inbyggd, inkopplad och förprogrammerad reglering. Den är försedd med fällbar bottenram och med fast uttag för flödesmätning. För att passa takmiljön kan fläkten levereras i olika kulörer (svart är standard). Anslutningsmåtten är anpassade till standardtakgenomföringar. Rengöring och service underlättas tack vare att fläkten enkelt öppnas genom att demontera sidopanelerna. Sidopaneltema finns i följande färger: Svart (standard) Aluzink Tegelröd Valfri kulör enligt NCS Fläkten är demonterbar med enkla verktyg vilket förenklar hantering och transportering till hustaket. Typbeteckning Spänning VAC Effekt kw Märkström A Kurva k-faktor l/s Dimensioner mm A B C MXRC22M ~230 0, MXRC28M ~230 0, , MXRC31M ~230 0, , MXRC35M ~230 0, , MXRC40M ~230 0, , MXRC45M ~ , MXRC45M ~ , MXRC50M ~ , MXRC50M ~400 0, , MXRC56M ~400 2, , MXRC63M ~400 2, , Referensinstallation sid

25 MXRC - takfläktar Flödesberäkning q = k p q = flöde (l/s) k = k-faktor (se tabell) p = statisk tryckskillnad (Pa) Mer info på sidan MXRC B A C Måttskiss MXRC Referensinstallation sid 15 25

26 MXPC - kammarfläktar Nu även med EC-motor. Beskrivning Direktdriven kammarfläkt med EC-integralmotor och ett fläkthjul med hög verkningsgrad och låg ljudalstring. Fläkten lämpar sig för installation i såväl sug- som tryckkammare. Inloppskonan är försedd med mätuttag. Fläkten levereras med inloppspackning och vibrationsdämpare. Levereras med inloppspackning och vibrationsdämpare. Typbeteckning Spänning VAC Effekt kw Märkström A Kurva k-faktor l/s Dimensioner mm A B C MXPC25RD ~230 0,42 2, , MXPC28RD ~230 0,39 2, , MXPC31RD ~400 0,99 1, , MXPC35RD ~400 1,00 1, , MXPC35RD ~400 1,70 2, , MXPC40RD ~400 2,95 4, , MXPC45RD ~400 2,98 4, , MXPC50RD ~400 4,27 6, , MXPC56RD ~400 4,60 7, ,

27 MXPC - kammarfläktar Flödesberäkning q = k p q = flöde (l/s) k = k-faktor (se tabell) p = statisk tryckskillnad (Pa) Mer info på sidan MXPC A B C Måttskiss MXPC 27

28 MXPD- kammarfläktar Beskrivning Direktdriven B-hjulsfläkt för montage i ventilationsaggregat. Lämplig för nya aggregat och för byte av fläkt i äldre aggregat. Inloppskona försedd med flödesmätuttag. Levereras med dukstos på inloppet samt dämpare för avvibrering. Levereras med dukstos och vibrationsdämpare. Typbeteckning Spänning VAC Effekt kw Märkström A Kurva k-faktor l/s Dimensioner mm A B C MXPD63R-4 KW 3~230 / 3~400 4,0 15 / MXPD63R-5,5 KW 3~230 / 3~400 5, / MXPD63R-7,5 KW 3~400 / 3~690 7,5 15 / MXPD71R-5,5 KW 3~400 / 3~690 5, / MXPD71R-7,5 KW 3~400 / 3~690 7,5 15 / MXPD71R-11 KW 3~400 / 3~ / MXPD71R-15 KW 3~400 / 3~ / MXPD80R-7,5 KW 3~400 / 3~690 7,5 17 / MXPD80R-11 KW 3~400 / 3~ / MXPD80R-15 KW 3~400 / 3~ / MXPD90R-11 KW 3~400 / 3~ / MXPD90R-15 KW 3~400 / 3~ / MXPD90R-18,5 KW 3~400 / 3~690 18, / MXPD100R-15 KW 3~400 / 3~ / MXPD100R-18,5 KW 3~400 / 3~690 18, / MXPD100R-22 KW 3~400 / 3~ / Referensinstallation sid

29 MXPD - kammarfläktar Flödesberäkning q = k p q = flöde (l/s) k = k-faktor (se tabell) p = statisk tryckskillnad (Pa) Mer info på sidan MXPD A B C Måttskiss MXPC Referensinstallation sid 17 29

30 FX - värmeåtervinningsmodul Funktion ebm-papst återvinningsmoduler används för att återvinna värmeenergin ur frånluftsventilationen. Återvinningsmodulen innehåller ett effektivt batteri som via en brine/vattenlösning kan anslutas till en värmepump alternativt ett eller flera batterier på tilluftsidan (ecotermsystem). De ger även möjlighet att förvärma inkommande vatten till en varmvattenberedare. Produktbeskrivning Finns i två utföranden, VFXU och VFXU Light Tillverkas i fyra storlekar för luftflöden upp till 4,8 m 3 /s Ansluts till en energieffektiv EC- fläkt Innehåller brandgas by-pass med spjällfunktion och säkerhetsmotor (VFXU). Tillverkade för att klara ett intransportmått på 800 mm Utförda i paneler med mellanliggande 50 mm stenulls isolering alternativt 25 mm polyuretanskumsisolering i light modellen. Inspektionslucka med gångjärn och handtag. Påsfilter i filterklass F5 med excenterlåsnlng för enkelt filterbyte. Tryckuttag för kontroll av statiskt filtertryckfall. Filtermanometer lnnehåller marknadens effektivaste värmeväxlare. Vattenlås för undertrycksmontage. Lika utförande för höger respektive vänstermontage. Material och ytbehandling Modulhöljena är uppbyggda med profiler och hörn i aluminium. Modulerna är tillverkade i varmförzinkad stålplåt med rostfritt dräneringstråg. Isolering i 50 mm stenull (VFXU) alternativt 25 mm polyuretanskum (VFXU Light). Batteriet är utfört i koppartuber med aluminiumlameller, lamelldelning 2,5mm. Inbyggt spjäll i varmförzinkad stålplat med fabriksmonterad säkerhetsmotor. (VFXU) Alternativa material för aggressiv frånluft kan levereras på begäran. Brandgasfunktion Vid brandindikation bryts spänningen till säkerhetsmotorn som då öppnar evakuerlngsspjället. Undertrycket i kanalen hålls då konstant även om filtret är helt igensatt. Dimensionering Kontakta din återförsäljare för exakt dimensionering av det aktuella driftsfallet. 30

31 FX - värmeåtervinningsmodul Luftflödesområde VFXU, VFXU Light VFXU-40 VFXU-25 VFXU-15 VFXU m³/s VFXU Utförande höger Utförande vänster Utförande framifrån D L-1300 inkl PG skarvar D H 300 H L-1300 inkl PG skarvar Avlopp DN32 C B D D H Avlopp DN32 C B VFXU Light Utförande höger Utförande vänster Utförande framifrån H L-1300 inkl PG skarvar L-1300 inkl PG skarvar VFXU Dimensioner mm Vikt kg B H C D VFXU VFXU VFXU VFXU VFXU Light Dimensioner mm B H C D Vikt kg VFXU VFXU VFXU VFXU C B C B Gängad röranslutning VFXU-06 DN25 VFXU-15 DN32 VFXU-25 DN50 VFXU-40 DN50 Gängat avlopp DN32 31

32 ebm-papst AB Stockholm, Järfälla Helsingborg Göteborg Järvsö Äggelundavägen Järfälla Tel Fax Florettgatan 29 C Helsingborg Tel Fax Backa bergögata Göteborg Tel Fax Bodavägen Järvsö Tel Fax

ko mpendium Renovera energismart

ko mpendium Renovera energismart ko mpendium Renovera energismart u p p d at e r at mars 2011 Innehåll 1. Inledning 2. Om miljonprogrammet 3. Vad kostar det att inte renovera energismart?! 4. Klimatskal Ytterväggar 5. Klimatskal Tak och

Läs mer

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar Reviderad 2015 BRF Energieffektiv Handbok för bostadsrättsföreningar Kv. Framtiden Spara miljoner och minska miljöbelastningen. Vilken uppvärmningsform är bäst för er? Så genomför ni en upphandling av

Läs mer

Värmeåtervinningssystem för befintliga flerbostadshus

Värmeåtervinningssystem för befintliga flerbostadshus Värmeåtervinningssystem för befintliga flerbostadshus Förstudie inför teknikupphandling Utarbetad av Åsa Wahlström, CIT Energy Management Åke Blomsterberg, WSP Environmental Daniel Olsson, CIT Energy Management

Läs mer

Bra inomhusklimat är beroendeframkallande.

Bra inomhusklimat är beroendeframkallande. Bra inomhusklimat är beroendeframkallande. Har man en gång upplevt bra inomhusklimat noterar man omedelbart det dåliga. Inte för att det bra klimatet märks, utan för att det inte märks. Grundidén med behovsstyrd

Läs mer

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar BRF Energieffektiv Handbok för bostadsrättsföreningar Kv. Framtiden Spara miljoner och minska miljöbelastningen. Vilken uppvärmningsform är bäst för er? Så genomför ni en upphandling av leverantörer. BRF

Läs mer

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar BRF Energieffektiv Handbok för bostadsrättsföreningar Kv. Framtiden Spara miljoner och minska miljöbelastningen. Vilken uppvärmningsform är bäst för er? Så genomför ni en upphandling av leverantörer. BRF

Läs mer

Framtidssäkra byggnader EN IDÉBOK OM ENERGIEFFEKTIVISERING FÖR FASTIGHETSÄGARE

Framtidssäkra byggnader EN IDÉBOK OM ENERGIEFFEKTIVISERING FÖR FASTIGHETSÄGARE Framtidssäkra byggnader EN IDÉBOK OM ENERGIEFFEKTIVISERING FÖR FASTIGHETSÄGARE 1 2 Framtidssäkra byggnader EN IDÉBOK OM ENERGIEFFEKTIVISERING FÖR FASTIGHETSÄGARE Branschsamverkan mellan vvs Företagen kylentreprenörernas

Läs mer

Ventilera rätt. Bra att veta om ventilation av hus och lägenheter

Ventilera rätt. Bra att veta om ventilation av hus och lägenheter Ventilera rätt Bra att veta om ventilation av hus och lägenheter Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller beställas genom att skicka

Läs mer

FINSNICKERI AB I RÅNEÅ

FINSNICKERI AB I RÅNEÅ Etablering och marknadsutveckling för Energieffektivt företagande i Norrbotten Energikartläggning FINSNICKERI AB I RÅNEÅ Juli 2007 Finansiärer: Genomförandegrupp: Theresa Palo Johan Andersson Handledare:

Läs mer

Friskluft med värmeåtervinning

Friskluft med värmeåtervinning Friskluft med värmeåtervinning Andra generationen Air Star är tystare och snyggare! Tänk på all den tid vi tillbringar inomhus. Omvandla den tiden dag och natt. Det är då enkelt att förstå att ett bra

Läs mer

% & " % % 4 " $ " # $ "

% &  % % 4  $  # $ !"# $ % & " % '%()*(*+)(,%-.//.)+0&! "# 1 2 3 % 4 " $ " # $ " % &''()**+,-.! /'&'% 0&'*1'&'% 2 00 $ " 2 03 4 025 6 3'.%&(7+()**'&'% 8 30 " ""$ 8 33( 9 32 9 2'.%&,,/!&:#;%%'#1. < 20 0= 23 " 02! " # $ %

Läs mer

VÄRMEÅTERVINNING VENTIL ATIONSPRODUKTER FÖR BOSTÄDER, AFFÄRER, LOK ALER FRISK LUFT FRISK ARE LIV

VÄRMEÅTERVINNING VENTIL ATIONSPRODUKTER FÖR BOSTÄDER, AFFÄRER, LOK ALER FRISK LUFT FRISK ARE LIV VÄRMEÅTERVINNING VENTIL TIONSPRODUKTER FÖR BOSTÄDER, FFÄRER, LOK LER FRISK LUFT FRISK RE LIV VÄRMEÅTERVINNING Ventilationsprodukter för bostäder, affärer & lokaler VENTILTION Med energikrisen på 70-talet

Läs mer

Friskluft med värmeåtervinning

Friskluft med värmeåtervinning Friskluft med värmeåtervinning Andra generationen Air Star är tystare och snyggare! Tänk på all den tid vi tillbringar inomhus. Omvandla den tiden dag och natt. Det är då enkelt att förstå att ett bra

Läs mer

Living. För återvinning av värme i flerbostadshus med frånluftsventilation

Living. För återvinning av värme i flerbostadshus med frånluftsventilation Fläktar Luftbehandlingsaggregat Brandsäkerhet Luftdistribution Luftkonditionering Värmeprodukter Living För återvinning av värme i flerbostadshus med frånluftsventilation 2 Living Energieffektiv ventilation

Läs mer

Luftmiljö Free Så fungerar FTX-ventilation

Luftmiljö Free Så fungerar FTX-ventilation Luftmiljö Free Så fungerar FTX-ventilation 365 Produktserien MiniWin Lägenheter & villor upp till 120 m² vid placering i kök, eller upp till 160 m² vid placering i tvättstuga, groventré eller liknande.

Läs mer

Lågtemperaturuppvärmning med tilluftsradiatorer och värmeåtervinning i frånluft

Lågtemperaturuppvärmning med tilluftsradiatorer och värmeåtervinning i frånluft Lågtemperaturuppvärmning med tilluftsradiatorer och värmeåtervinning i frånluft - en varsam renovering av flerbostadshus för energieffektivisering Energi och miljökompetenscentrum (EMC) Rapport 2014:1

Läs mer

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT + Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar

Läs mer

NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR

NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR + VARFÖR KASTA BORT ENERGI NÄR MAN KAN ÅTERVINNA DEN? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar upp energi från den varma inomhusluften

Läs mer

energikloka bostadsrättsföreningar berättar energikloka bostadsrättsföreningar berättar 1

energikloka bostadsrättsföreningar berättar energikloka bostadsrättsföreningar berättar 1 energikloka bostadsrättsföreningar berättar energikloka bostadsrättsföreningar berättar 1 Projektet Energiklok bostadsrättsförening genomfördes av Energikontoret Regionförbundet Örebro under 2009 2010.

Läs mer

NIBE FRÅNLUFT. NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE FRÅNLUFT. NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE FRÅNLUFT NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem.

Läs mer

Litteratur och länklista

Litteratur och länklista Bilaga 2 Litteratur och länklista Bra litteratur Kalkylera med LCCenergi. Ekonomisk hållbar upphandling av energikrävande utrustning baserat på ENEU -konceptet Kalkylera med LCCenergi är ett verktyg när

Läs mer

SBR Svenska Byggingenjörers Riksförbund BYGG B EL B VVS B ANLÄGGNING. Nedanstående är en annons från ÅF

SBR Svenska Byggingenjörers Riksförbund BYGG B EL B VVS B ANLÄGGNING. Nedanstående är en annons från ÅF SBR Svenska Byggingenjörers Riksförbund BYGG B EL B VVS B ANLÄGGNING 609 Nedanstående är en annons från ÅF nr 6 2009 Årgång 51 SBR SVENSKA BYGGINGENJÖRERS RIKSFÖRBUND B BYGG B EL B VVS B ANLÄGGNING

Läs mer

20 C men hur och till vilken kostnad i Sverige? Energikunskap 10 p. Fall 3

20 C men hur och till vilken kostnad i Sverige? Energikunskap 10 p. Fall 3 20 C men hur och till vilken kostnad i Sverige? Energikunskap 10 p. Fall 3 Stefan A. Johansson Uppsala universitet Helsingborg 2004-05-05 stefanajohansson@yahoo.se 1 Sammanfattning Energi som inte används

Läs mer

Förord. Halmstad, juni 2013. iii

Förord. Halmstad, juni 2013. iii EXAMENSARBETE i Abstract Sweden has long had access to low electricity prices due to the wide availability of hydro and nuclear power. This has now changed because of today's rising electricity rates resulting

Läs mer

Fläkten Nr. Inte lätt räkna rätt vid energieffektivisering. Lönsamt sluta rengöra frånluftsdon. 50 år sedan Vasa lyftes

Fläkten Nr. Inte lätt räkna rätt vid energieffektivisering. Lönsamt sluta rengöra frånluftsdon. 50 år sedan Vasa lyftes Fläkten Nr 1 2011 Lönsamt sluta rengöra frånluftsdon 50 år sedan Vasa lyftes Inte lätt räkna rätt vid energieffektivisering Innehåll s 9 s 20 s 13 s 19 Ledare Miljonprogrammen på gång s 3 Noterat s 5 Balanserad

Läs mer

Renovera energismart

Renovera energismart Renovera energismart 1 Går det att minska energibehovet i en äldre byggnad? Svaret är utan tvekan ja! I den här broschyren presenterar vi en rad åtgärder som i paketlösningar minskar energibehovet till

Läs mer

Energibesparingsmöjligheter för kontorshus En undersökande studie av ett nybyggnadsprojekt

Energibesparingsmöjligheter för kontorshus En undersökande studie av ett nybyggnadsprojekt Energibesparingsmöjligheter för kontorshus En undersökande studie av ett nybyggnadsprojekt NAVID HARIRI MSc in Electric Power Engineering Institutionen för energi och miljö Avdelningen för elteknik CHALMERS

Läs mer

Spara energi i mindre industrier

Spara energi i mindre industrier Spara energi i mindre industrier Mät först spara sen! Nästan alla verksamheter kan spara energi. Detta gäller naturligtvis även för små- och medelstora industriföretag. Men eftersom kärn verksam heterna

Läs mer

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT + Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar

Läs mer

Att ventilera hus. Kompendium. Fakta och bakgrund om ventilation av hus och lägenheter

Att ventilera hus. Kompendium. Fakta och bakgrund om ventilation av hus och lägenheter Att ventilera hus Kompendium Fakta och bakgrund om ventilation av hus och lägenheter Fotot associerar till en allmän uppfattning om vad som är bra luftkvalitet. Foto: Joakim Achim Friedrich, Göteborg Förord

Läs mer