FXR Värmeåtervinnare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FXR 08-15-22-30 Värmeåtervinnare"

Transkript

1 INSTALLATIONSANVISNING FÖR FXR Värmeåtervinnare Exhausto AB Verkstadsgatan Mariestad Tel Fax

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Produktinformation Användningsområde Krav på användningsmiljön Uppackning Moduluppbyggd FXR Konstruktion Filter Brandgasbypass Service Ritning och huvudmått FXR Mekanisk montering Val av inspektionssida Montering Återvinningsbatteri Kondensavlopp Brandgasbypass Tryckstyrning Suglåda för FXR Ritning och huvudmått Suglåda Montering av suglåda Underhåll Filter Tekniska specifikationer Tryckfallsdiagram.15 2

3 Symbolförklaring: Förbudssymbol Överträdelse av anvisningar som markerats med förbudssymbol kan medföra livsfara. Symbol för fara Överträdelse av anvisningar som markerats med symbol för fara kan medföra risk för personskada eller materiella skador. 3

4 1. Produktinformation 1.1 Användningsområde Återvinnaren är avsedd att användas för värmeåtervinning i frånluftssystem. Återvinnaren placeras före frånluftsfläkten och dess återvinningsbatteri kopplas till en värmepump. 1.2 Krav på användningsmiljön Utrymmeskrav Framför FX behövs ett fritt utrymme för service enligt nedan: FXR08 FXR15 FXR22 FXR30 Utrymmeskrav 410 mm 570 mm 690 mm 760 mm Avlopp Avlopp för kondensvatten, se kapitlet Montering. 1.3 Uppackning FXR levereras liggande på rygg med inspektionssidan uppåt. En komplett FXR innehåller följande: 1 st batteridel 1 st filterdel 1 st tillbehörslåda 1 st filterlåda 1 st filtermanometer 2. Moduluppbyggd FXR 2.1 Konstruktion Återvinnaren FXR är modulbyggen och en komplett enhet innehåller återvinningsbatteri, filter och brandgasbypass. FXR är flexibel då man genom att ändra modulernas inbördes placering kan välja höger eller vänster inspektionssida. FXR är isolerad aluminiumprofiler och isolerade hörn av plast. Modulerna är klädda med dubbelväggiga luckor i aluzink vilka är isolerade med 50 mm mineralull, motsvarande EI30. FXR är försedd med justerbara fötter. 2.2 Filter Samtliga FX storlekar är försedda med påsfilter i filterklass F Brandgasbypass För att vid brand säkerställa fortsatt undertryck i kanalsystemet, oberoende av om filter och batteri sätts igen av brandstoft, är återvinnaren utrustad med brandgasbypass. Bypass-spjällets täthetsklass motsvarar Typ 2. Redovisat tryckfall över öppen bypass (brandläge) gäller vid blockerat filter/batteri. Vid brandindikering från brandautomatiken (t.ex EXHAUSTO BRC3) öppnar återvinnarens brandgasbypass (spänningslös är bypasskanalen öppen). Om EXHAUSTO automatik används (t.ex konstanttryckregulator MAC) ges även möjlighet till att fläkten samtidigt forceras till fullt varvtal i brandläget. 4

5 2.4 Service Filterbyte och inspektion sker via en handtagsförsedd lucka på fronten. Tryckfallet över filtret kan avläsas via filtermanometern på filterdelens ovansida. 2.5 Ritning och huvudmått FXR I nedanstående ritning anges huvudmåtten (alla mått i mm): 5

6 3. Mekanisk montering 3.1 Val av inspektionssida Återvinnaren levereras i två delar, filterdel och batteridel. Delarna är symetriska och genom att ändra delarnas inbördes placering kan inspektionssida höger eller vänster väljas. Bilden visar inspektionssida vänster. 3.2 Montering Så här monteras växlarens batteridel med filterdelen: 1. Välj inspektionssida, höger eller vänster. Låt delarna ligga kvar på rygg. 2. Montera de medföljande justerbara fötterna i återvinnarens hörn. Två fötters monteras på vardera enhets yttersta hörn. 6

7 3. Montera den medföljande tätningslisten mellan delarna. 4.Sammanfoga de två modulerna med bultarna i skarvblecken på växlarens framsida och topp.. 5. Res växlaren upp på fötterna. 6. Montera ihop modulerna med bult/bultar i skarvblecken på växlarens baksida. 7

8 7. Justera fötterna till rätt höjd så att återvinnaren står vågrätt. Fötternas justermån är 32 mm. Det är viktigt att återvinnaren ställs upp vågrätt, eftersom detta påverkar uppsamling och avledning av kondensvatten. 8. Montera en av de två de medföljande filterkassetterna i filterdelen i den skena som sitter längst bort från batteridelen. 9. Montera en tätningslist på det andra filtrets lodräta kanter och skjut in filtren in skenan så att tätningen kommer mellan filtren. 8

9 10. Montera manometer för filtertryckfall. I filterdelens topp finns två mätuttag för filtertryckfall. Anslut slangarna på mätuttagens undersida till de monterade nipplarna inuti filterdelen. Den ena slangen ansluts till nippeln vid filterdelens inlopp och den andra till nippeln i mitten på filterdelen. 11. Montera manometern ovanpå filterdelen och fyll på vätska tills vätskepelarna visar 0 på båda sidor. Justera vid behov manometerns lutning så att den sitter lodrätt. 12. Anslut slangarna till mätuttagen och manometern. 9

10 3.3 Återvinningsbatteri Anslutning Anslut batteriets uttag för tillopp och retur. Returledningen skall anslutas till det uttag som sitter närmast filterdelen för att erhålla motströmskoppling. Montera de medföljande märkskyltarna för Tillopp och Retur vid resp. anslutning. Avluftning Vid påfyllning kan batteriet avluftas genom uttaget Avluftning. 3.4 Kondensavlopp Anslutning Led kondensavloppet till golvavlopp eller liknande. Kondensavloppet skall förses med vattenlås. Frysrisk Om återvinnaren placeras i kallt utrymme skall kondensledningen isoleras och hållas frostfri. 3.5 Brandgasbypass Spjällställdon Ställdonet till brandgasbypass-spjället monteras på spjällaxeln. Kontrollera att spjället är i helt öppet läge och att ställdonets fjäder är förspänd enligt fabrikantens anvisningar. 10

11 3.6 Tryckstyrning Tryckgivare Om anläggningen tryckstyrs (t.ex. av EXHAUSTO konstanttryckregulator MAC) skall tryckgivaren placeras före värmeåtervinnaren, EJ mellan värmeåtervinnare och fläkt! 11

12 3.7 Suglåda för FXR Ritning och huvudmått Suglåda Montering av suglåda Montera en suglåda på respektive sida av de två enheterna med hjälp av skarvblecken. 12

13 4. Underhåll 4.1 Filter Filtertryckfall Filtertryckfallet kan avläsas på filtermanometern på filterdelens ovansida. Tryckfallet vid rena filter samt rekommenderat sluttryckfall kan avläsas i nedanstående tabell och gäller vid nominellt luftflöde. Begynnelsetryckfall Pa Sluttryckfall Pa Nominellt Luftflöde l/s FXR FXR FXR FXR Filterbyte Vid rengöring/byte av filter öppnas batteridelens lucka och filterkassetterna dras rakt ut. Nya filterkassetter med monterade tätningslister skjuts in på samma plats och luckan sätts åter på plats. Tätningslister monteras på filtrens lodräta kanter 13

14 5. Tekniska specifikationer 5.1 Tryckfallsdiagram Tryckfall över värmeåtervinnare med rena filter och stängd brandgasbypass 14

TA 450-4500 Luftbehandlingsaggregat Installationsinstruktioner

TA 450-4500 Luftbehandlingsaggregat Installationsinstruktioner Luftbehandlingsaggregat GB SE er Ver. no. 1.1-0-07 Fig. 1 Fig. 2 2 Fig. 3 Fig. 5 3 Fig. 6 Fig. 7 Fig. 8 4 Beskrivning fig. 3-6 TA 450 EL TA 650-2000 EL W TA 1500-4500 HW Fig. 9 A. Speed transformer B.

Läs mer

DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING GOLD RX/PX/CX/SD, GENERATION E

DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING GOLD RX/PX/CX/SD, GENERATION E DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING GOLD RX/PX/CX/SD, GENERATION E Från och med programversion 1.13 GOLD PX GOLD RX GOLD CX GOLD SD Dokumentets ursprungsspråk är svenska Reservation för ändringar. www.swegon.com

Läs mer

Spiskåpa 392 10. SV...3 Installation...3 Bruksanvisning...7

Spiskåpa 392 10. SV...3 Installation...3 Bruksanvisning...7 Spiskåpa 392 10 SV...3 Installation...3 Bruksanvisning...7 125621/2013-01-07 (1833) INSTALLATION Spiskåpa 392 10 är avsedd för montering infälld i skåp. Spiskåpan är försedd med motordrivet spjäll, halogenlampor

Läs mer

Dimensionering, installation, mått och vikt

Dimensionering, installation, mått och vikt Dimensionering, installation, mått och vikt Diagram och tabeller i denna dokumentation är avsedda som översikt. Exakt dimensionering erhålles i aggregatvalsprogrammet ProUnit. Innehållsförteckning Förutsättningar

Läs mer

MONTERINGSANVISNING CAR-IN garageport

MONTERINGSANVISNING CAR-IN garageport K081064 (05-02-01) MONTERINGSANVISNING CAR-IN garageport SE VIKTIGT! Läs igenom hela anvisningen innan arbetet påbörjas! Denna garageport är endast avsedd för användning i privat (ej industriellt) bruk.

Läs mer

Installationsanvisning / Manual. Plansolfångare. Intelli-heat PS2.4 2010-12-10. Upphovsrättsskyddat enligt lag 1 Sol & Energiteknik SE AB

Installationsanvisning / Manual. Plansolfångare. Intelli-heat PS2.4 2010-12-10. Upphovsrättsskyddat enligt lag 1 Sol & Energiteknik SE AB Installationsanvisning / Manual Plansolfångare Intelli-heat PS2.4 2010-12-10 Upphovsrättsskyddat enligt lag 1 Sol & Energiteknik SE AB Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

ANVISNING FÖR EKOTREAT FOSFORFÄLLNINGSENHET 15-30 PE SAMT 1-60 PE

ANVISNING FÖR EKOTREAT FOSFORFÄLLNINGSENHET 15-30 PE SAMT 1-60 PE Version 1.0-2014-03-28 ANVISNING FÖR EKOTREAT FOSFORFÄLLNINGSENHET 15-30 PE SAMT 1-60 PE Tack för att Ni valt EkoTreat fosforfällningsenhet från FANN VA-teknik AB. EkoTreat fosforfällningsenhet för stora

Läs mer

Cylinda DM 15 Charmant Bäste Cylindakund!

Cylinda DM 15 Charmant Bäste Cylindakund! Cylinda DM 15 Charmant Bäste Cylindakund! Tack för att du valt Cylinda. En svensktillverkad diskmaskin med många finesser som gör den mycket lätt att hantera och som under många år kommer att ge dig skinande

Läs mer

Montage- & Skötselanvisning

Montage- & Skötselanvisning Montage- & Skötselanvisning Tisa Konstruktion HB Utgåva 1.2009SF Kära kund Tisa Konstruktion vill erbjuda våra kunder kvalitativa och funktionella produkter med en tidlös design. Vi, på Tisa Konstruktion,

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning 086 IAV 078-7 000-06-0-00 -00 Handöl 0 Handöl 0T Bäste Handöl-ägare! Vi önskar Er välkommen till Handöl-familjen och hoppas att Ni får mycket glädje av kaminen. Vi tror oss förstå

Läs mer

Instruktionsbok, Bruksanvisning EFT 7406 EFT 6406 Brugsvejledning, Liesituuletin S N DK FIN

Instruktionsbok, Bruksanvisning EFT 7406 EFT 6406 Brugsvejledning, Liesituuletin S N DK FIN Instruktionsbok, Bruksanvisning EFT 706 EFT 606 Brugsvejledning, Liesituuletin S N DK FIN S Innehållsförteckning N Innholdsfortegnelse 0 DK Indholdsfortegnelse 8 FIN Sisällysluettelo 6 Innehållsförteckning

Läs mer

Pump Division. Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL

Pump Division. Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL Pump Division Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL PCN=71569128 03-05 (V) (inkluderar C937KH023 och C937KH064) Dessa instruktioner måste

Läs mer

RIKSBYGGENS BRF. YSTADSHUS NR 10

RIKSBYGGENS BRF. YSTADSHUS NR 10 RIKSBYGGENS BRF. YSTADSHUS NR 10 ANVISNINGAR OCH FÖRKLARINGAR VID ISOLERING AV LÄGENHETSFÖRRÅD 2015-02-23 AB SKÅNSKA TEKNIK-& KONSULTTJÄNSTER ARBETSNUMMER 15005 AB Skånska Teknik- & Konsulttjänster Hyllie

Läs mer

GASOLGRILL 32337 Gör dig väl förtrogen med innehållet i denna handbok innan du monterar ihop och använder din grill.

GASOLGRILL 32337 Gör dig väl förtrogen med innehållet i denna handbok innan du monterar ihop och använder din grill. 32337 09/03 JA 1 GASOLGRILL 32337 Gör dig väl förtrogen med innehållet i denna handbok innan du monterar ihop och använder din grill. Om du har några frågor angående denna handbok, eller hur grillen används,

Läs mer

Cirkulärt kanalsystem - Veloduct Produktkatalog

Cirkulärt kanalsystem - Veloduct Produktkatalog Cirkulärt kanalsystem - Veloduct Produktkatalog Innehåll Kanalsystem VEODUCT allmänt............. 4 Dimensioner och toleranser..................... 5 Typgodkännandebevis....................... 6 7 Tryckfallsdiagram

Läs mer

OWNERS INSTRUCTION GUIDE. Freeway and Classic Legend Models

OWNERS INSTRUCTION GUIDE. Freeway and Classic Legend Models OWNERS INSTRUCTION GUIDE Freeway and Classic Legend Models Innehåll Sida 1 Sida 2 Sida 3 Sida 4 Sida 5 Sida 6 Sida 7 Sida 8 Sida 9 Sida 11 Sida 12 Monteringsanvisningar för Freeway. Lär känna din Freeway.

Läs mer

Bruksanvisning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Bruksanvisning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INNEHÅLL Innehåll INNEHÅLL Innehåll... 2 INLEDNING Bäste kund... 3 Färd

Läs mer

Sensorbox DAPZ... AR. Festo AG & Co. KG. Postfach D 73726 Esslingen ++49/711/347 0 www.festo.com. (sv) Bruksanvisning 756 075 1010c.

Sensorbox DAPZ... AR. Festo AG & Co. KG. Postfach D 73726 Esslingen ++49/711/347 0 www.festo.com. (sv) Bruksanvisning 756 075 1010c. Sensorbox DAPZ... AR (sv) Bruksanvisning 756 075 00c Original: de Komponenter och anslutningar ad 8 ac ab 9 aa Festo AG & Co. KG Postfach D 776 Esslingen ++49/7/47 0 www.festo.com Genomskinligt lock med

Läs mer

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N. Användarhandledning. Art. nr: 6720640391 Utgåva: 2010/10

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N. Användarhandledning. Art. nr: 6720640391 Utgåva: 2010/10 SV IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N Användarhandledning Art. nr: 6720640391 Utgåva: 2010/10 Läs noggrant igenom användarhandledningen innan du använder produkten. Användarhandledningen ska sparas på ett

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin TT 1260

Bruksanvisning. Tvättmaskin TT 1260 SV Bruksanvisning Tvättmaskin TT 1260 Innehåll Säkerhetsinformation 2 Säkerhetsföreskrifter 3 Produktbeskrivning 4 Beskrivning av kontrollpanelen 4 Programöversikt 5 Förbrukningsvärden 6 Tillvalsfunktioner

Läs mer

Bruksanvisning Rider 15V2. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska

Bruksanvisning Rider 15V2. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska Bruksanvisning Rider 15V2 Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bruksanvisning för Rider 15V2 Introduktion... 2 Färd och transport

Läs mer

Topvex med SoftCooler

Topvex med SoftCooler Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdistributionsprodukter Brandsäkerhet Luftkonditionering Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar Topvex med SoftCooler ger alltid rätt temperatur - även på sommaren

Läs mer

Frihängande komfortmodul

Frihängande komfortmodul Frihängande komfortmodul www.eurovent-certification.com www.certiflash.com Komfortmodul Parasol EX Parasol EX är benämningen på produktfamiljen komfortmoduler för frihängande installation. Modulerna är

Läs mer

LK Värmeväxlarpaket 10 - n

LK Värmeväxlarpaket 10 - n LK Värmeväxlarpaket 10 - n 6 9 14 2 5 15 12 11 13 7 10 3 4 14 1 8 Utförande LK Värmeväxlarpaket är främst tänkt till glykolblandade golvvärmesystem som behöver skiljas från det övriga värmesystemet. Exempel

Läs mer

FÖRBEREDELSER. Läs före användning. GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR. Läs när ytterligare information behövs. BILAGA

FÖRBEREDELSER. Läs före användning. GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR. Läs när ytterligare information behövs. BILAGA Läs före användning. FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD Läs när ytterligare information behövs. NYTTOSÖMMAR BILAGA Datorstyrd symaskin Bruksanvisning Viktiga säkerhetsanvisningar Läs dessa säkerhetsanvisningar

Läs mer

IMKANAL.SE UTGÅVA 2012:1

IMKANAL.SE UTGÅVA 2012:1 IMKANAL.SE UTGÅVA 2012:1 Utformnings- och utförandeanvisningar för imkanaler Branschrekommendation fluetec 1 Förord 3 1. Omfattning 3 2. Normativa hänvisningar 3 3. Klassificering av imkanaler 5 4. Imkanalens

Läs mer

Emineo. Basic One-tool. Bruksanvisning MB3160-SE

Emineo. Basic One-tool. Bruksanvisning MB3160-SE Emineo Basic One-tool Bruksanvisning Inledning Vi gratulerar till ett mycket bra val av ny rullstol Kvalitet och funktion är nyckelbegrepp för alla rullstolar i Handicare-serien. Emineo tillverkas av Handicare.

Läs mer

EnergyWatch Installationsmanual. Vattenfall Försäljning

EnergyWatch Installationsmanual. Vattenfall Försäljning EnergyWatch Installationsmanual Vattenfall Försäljning Innehåll Denna installationsguide hjälper dig att installera EnergyWatch. Det är viktigt att du installerar delarna i rätt ordning! 1. Kontrollera

Läs mer

Monteringsanvisning Örnen 10

Monteringsanvisning Örnen 10 Monteringsanvisning Örnen 10 Vid frågor kan du ringa Stig Wikström VD/Säljare. Montering/Tekniska frågor. Telefon: 0910-78 17 80 Telefon: 0910-78 17 84 Stig@Botniastugan.se info@botniastugan.se Lycka till

Läs mer

ADAPT Parasol EX b Energisparande frihängande komfortmodul till Swegons system WISE för behovsstyrd ventilation

ADAPT Parasol EX b Energisparande frihängande komfortmodul till Swegons system WISE för behovsstyrd ventilation Energisparande frihängande komfortmodul till Swegons system WISE för behovsstyrd ventilation www.eurovent-certification.com www.certiflash.com Frihängande komfortmodul för behovsstyrd ventilation och Swegons

Läs mer