Luftbehandlingsaggregat KLASIK

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Luftbehandlingsaggregat KLASIK"

Transkript

1 Luftbehandlingsaggregat KLASIK

2 Luftbehandlingsaggregat Luftbehandlingsaggregat Aggregatserien KLASIK erbjuder kunden en pålitlig och kvalitativ utrustning med tekniska parametrar som gör det möjligt att skapa en bekväm omgivning i olika lokaler, för att motsvara moderna ekologiska och energieffektiva krav. Tillverkaren Amalva följer kvalitetledningsstandard ISO 9001 och miljöledningsstandard ISO i all utveckling och produktion. Luftbehandlingsaggregatet KLASIK bygger på ett system av moduler vars antal och funktion bestäms av kundens krav och funktioner för projektet. KLASIK kan levereras komplett med värmeåtervinning eller som enbart tillufts - eller frånluftsaggregat. Beroende på kundens behov kan aggregaten levereras antingen som monoblock (består av en sektion) eller som modulär (bestå av flera sektioner eller moduler). KLASIK-aggregaten finns i 10 olika storlekar med luftflöden från 1000 m 3 /h till m 3 /h (0,3 m 3 /s till 11,1 m 3 /s). Även aggregat med större kapacitet kan tillverkas på begäran och utformas då enligt kundens önskemål.

3 Aggregatmodell Modell KLASIK REGO Luftbehandlingsaggregat med roterande värmeväxlare. Temperaturverkningsgrad upp till 85%. Monoblock Möjliga sektionsanslutningar Modell KLASIK RECU Luftbehandlingsaggregat med korsströms-värmeväxlare. Temperaturverkningsgrad upp till 70%. Monoblock Möjliga sektionsanslutningar 2 3

4 Luftbehandlingsaggregat Modell KLASIK OTK Tillufts - eller frånluftsaggregat utan värmeväxlare. Monoblock Möjliga sektionsanslutningar Modell KLASIK DSVI Luftbehandlingsaggregat med batteri-värmeväxlare. Temperaturverkningsgrad upp till 55%. DSVI tillufts-/frånluftsaggregat med åtskiljda luftriktningar. Fördelar: Tack vare helt separerade tillufts- och frånluftsflöden kan värmen från förorenad luft användas. Tilluft- och frånluftsaggregat kan monteras separat i olika lokaler vilket är mycket viktigt när den tillgängliga installationsytan är begränsad, mycket lämpligt vid större installationer. Möjliga sektionsanslutningar

5 Modell KLASIK OTM, DSVIM Aggregat i hygienutförande. Luftbehandlingsaggregat av OTM- och DSVIM- modell uppfyller mycket höga hygieniska krav. De inre ytorna på OTM- och DSVIM- aggregaten är släta, och lackerade utan utstående element och ojämnheter för att undvika och skydda från ansamling av föroreningar och smittoämnen. Alla anslutningar är tilläggstätade med dammtätt tätningsmaterial. Botten av aggregaten (och om så krävs även alla inre väggar) tillverkas av rostfritt stål som tillåter att inre ytor tvättas och rengörs med desinfektionsmedel. Luftflöde m 3 /s m 3 /h 4 5

6 Luftbehandlingsaggregat Design Hölje Aggregatserien KLASIK kännetecknas av en stabil och pålitlig konstruktion. Höljets ramar är tillverkade av aluminiumprofiler och gjutna aluminiumhörn. Täckpanelerna är tillverkade av galvaniserad eller rostfri plåt och är av tvåskikts-konstruktion. Panelerna är isolerade med 45 mm tjock brandhärdig och ljudabsorberande mineralull. På begäran kan höljet målas. Särskilda packningar och tätningar används för att säkerställa hög täthet i höljet och ljudisolering. Alla inspektionsdörrar har gångjärn och är utrustade med handtag som kan låsas. Tillbehör som justerbara fötter, inspektions-fönster, sektionsbelysning etcetera finns på kundens begäran. Aggregathöljet motsvarar klass A för täthetskrav och klass T3 i enlighet med EN1886-standard. Spjäll Spjällen är tillverkade av aluminium, eller galvaniserad stålplåt, med gummitätning.

7 Filter KLASIK - aggregaten levereras med påsfilter tillverkade av syntet eller glasfiber med en filterklass på G3 upp till F9. Standardlängden på påsarna är beroende av filterklass: för G3-G4 är påslängden 200 mm för F5 300 mm för F6-F9 500 mm Filtren har en stor filterarea vilket ger låga interna tryckfall och lång livslängd. Filtrens fixeras med hjälp av excenterlås som säkerställer tätheten och underlättar vid filterbyte. Värmeväxlare KLASIK - aggregaten kan levereras med något av följande alternativ: Roterande värmeväxlare Temperaturverkningsgrad upp till 85% Möjlig veckhöjd är från 1,4 mm till 2,4 mm, beroende på föreskriven temperatureffektivitet ŋ (%). Typer av roterande värmeväxlare: aluminium aluminium med hygroskopiskt ytbehandling. Den roterande värmeväxlaren är varvtalsstyrd via frekvensomvandlare, vilket ger en optimal drift. Smidigt ändras rotorns hastighet från 0 upp till 10 varv per minut. Den roterande värmeväxlaren kan, på kundens begäran, levereras med inbyggd renblåsningssektor. Korsströmsvärmeväxlare Temperaturverkningsgrad upp till 70%. Värmeväxlaren är tät, båda luftflödena är separata, värmen av förorenad luft är möjligt att använda. KLASIK - serien är försedd med korsströmsvärmeväxlare med aluminiumlameller. Värmeväxlaren är försedd med en inbyggd by-pass med spjäll och avstängningsspjäll för reglering av värmeåtervinning och frostskydd. Varje aggregat med korsströmsvärmeväxlare är utrustat med ett dräneringstråg i rostfritt stål. Batterivärmeväxlare med glykol - Temperaturverkningsgrad upp till 55%. I dessa system är växlaren för uppvärmning placerad på tilluften och för kylning på frånluften. Växlarna är sammankopplade med rör och i dessa utgör en vatten och glykolblandning värmebäraren mellan de två värmeväxlarna. Luftbehandlingsaggregat med sådan värmeåtervinning används i fall där luftströmmarna måste vara helt åtskilda eller när aggregatet av någon anledning måste installeras på olika våningar. Värmeväxlare är tillverkade av kopparrör med aluminiumlameller. 6 7

8 Luftbehandlingsaggregat Fläktar Fläktarna är balanserade både statiskt och dynamiskt enligt ISO 1940 standard och överensstämmer med klass G2,5/6,3 (vid max-varvtal). Detta säkerställer, även vid maximalt varvtal, minimalt med vibrationer och möter moderna krav på ventilationsutrustning. Beroende av luftflöden och statiskt tryck används 2 typer av fläktar i aggregaten: Kammarfläktar Huvudsakliga fördelar: Hög verkningsgrad, enkelt justerbart flödesområde, fördelaktiga ljuddata, minimalt med rörliga delar. Den laminära luftströmmen efter fläkthjulet ger lägre tryckfall och möjliggör anslutning av böj direkt på aggregatet, det finns möjlighet att ansluta utrustning för luftflödesmätning. Fläkten är monterad i höljet med effektiva vibrationsdämpare. Fläktarna levereras med frekvensstyrda 3-fas motorer (400V, 50 Hz). Säkerhetsklass IP55 enligt IEC34-5, lindningsisolering av kategori F. Arbetstemperatur upp till 40 C. Remdrivna, dubbelsugande radialfläktar Fläktar med bakåtböjda blad ger en speciell stabilitet i arbetet, ett högt tryck, och verkningsgraden når 85%. Fläktar med framåtböjda blad verkar på låga hastigheter, är tysta, verkningsgraden når 70%. Fläktarna levereras med en-hastighetsmotor som styrs av frekvensomvandlaren. Fläktar med bakåtböjda blad Fläktar med framåtböjda blad

9 Värmebatteri Vattenbatteri Standardbatteriet är uppbyggt av aluminiumlameller (lamelldelning 3 eller 4 mm) och kopparrör. Som tillval finns dykrör för frysvaktens känselkropp. Max. arbetstryck: 10 bar. Max. vattentemperatur: o C (på begäran kan vi erbjuda upp till: o C). Max. temperaturuppvärmning upp till: + 40 o C Elbatteri 3-fas (400V/50Hz) värmeelement i rostfritt stål. Överhettningsskydd i två steg för hög säkerhet. Säkerhetsklass IP54 enligt IEC Max. temperaturuppvärmning upp till: + 40 o C Kylbatteri och Luftfuktare Vätskekylbatteri Standardbatteriet är uppbyggt av aluminiumlameller (lamelldelning 2,5 eller 3 mm) och kopparrör. Max. arbetstryck 10 bar. Kylbatteriet kan utrustas med kondensdränering och vattenlås. DX kyla Standardbatteriet är uppbyggt av aluminiumlameller (lamelldelning 2,5 eller 3 mm) och kopparrör. Max. arbetstryck 10 bar. Kylbatteriet kan utrustas med kondensdränering och vattenlås. Effekten på kylbatteriet kan delas upp i olika steg. Storleken på effektstegen uppges vid beställning. Luftfuktare Luftfuktare med lågtrycksånga eller luftfuktare med finfördelning till utrustningen kan erbjudas. Luftfuktare med finfördelning 8 9

10 Luftbehandlingsaggregat Ljuddämparsektion Till luftbehandlingsaggregaten kan vi även erbjuda integrerad ljuddämpare eller separat ljuddämpare. Högpresterande ljuddämpare såväl som ventilationsaggregat säkerställer en låg ljudnivå och är helt isolerade i höljet. Tillbehör KLASIK - aggregaten kan levereras i utomhusutförande. Aggregat i utomhusutförande levereras komplett med: ett skyddande tak, intags - och frånlufthuvar yttre galler. Ytterligare tillbehör: justerbara fötter inspektionsfönster sektionsbelysning.

11 Märkning Aggregatmodell OTK X X/X X X X X/X OTM X X/X X X X X/X recu X X/X X X X X/X X X X X rego X X/X X X X X/X X X X X Standardstorlek Tilluftsfläkt och externt systemtryckfall, m 3 /hх1000/pах100 Tilluftsfilter filterklass Typ av värmebatteri och kapacitet i kw Typ av kylbatteri och kapacitet i kw* Frånluftsfläkt och externt systemtryckfall, m 3 /h х 1000/Pах100 Frånluftsfilter filterklass Monteringssätt Utförande Blandningsdel (recirkulation) förkortning* *Markeras i de fall där tilluftsaggregatet har en blandningsdel (recirkulationsdel). Exempel: Enheten med roterande värmeväxlare rego 6 9,3/3 EU5 VK42 AF35 9,3/3 EU4 S P X Luftbehandlingsaggregat, storlek 6 Tilluftsflöde och externt systemtryckfall 9300 m 3 /h/300 Pa F5 tilluft filterklass Vattenbatteri kapacitet 42 kw DX-Kylbatteri kapacitet 35 kw Frånluftsflöde och externt systemtryckfall 9300 m 3 /h/300 Pa F4 frånluft filterklass Aggregatets sektionsmontering Aggregat i inomhusutförande Ingen blandningsdel (recirkulationsdel) Använda förkortningar M Luftbehandlingsaggregat Monoblock S Luftbehandlingsaggregat Sektion L Utomhusutförande P Inomhusutförande VK EK A AF MS Vattenbatteri Elbatteri Kylbatteri DX Kylbatteri Blandningsdel (recirkulation) Varje anläggning är individuellt anpassad efter rådande parametrar och behov, med ett individuellt projektnamn. På begäran kan vi ta fram exakt urval, storlek och aggregatspecifikationer

12 Till varje anläggning kan vi erbjuda styrutrustning speciellt framtagna för olika behov. Aggregatets styrenhet kan monteras in i ett separat, löst levererat styrskåp. Beroende på den stora mångfalden av ventilationsaggregat och kundens krav på kontrollfunktioner utrustas aggregaten med KOMFOVENTs digitala styrsystem C1, C2, C3 eller andra alternativa system. AB SweDen tel: UAB AMALVA Ozo str. 10, LT Vilnius, LITHUANIA tel

DVCompact 10-150. Luftmängd 0,3-15 m 3 /s

DVCompact 10-150. Luftmängd 0,3-15 m 3 /s Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdistributionsprodukter Brandsäkerhet Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar DVCompact 10-150 Luftmängd 0,3-15 m 3 /s 2 DVCompact DVCompact Ett unikt bidrag till

Läs mer

DOMEKT styrsystem C4 installation och användarmanual SE

DOMEKT styrsystem C4 installation och användarmanual SE DOMEKT styrsystem C4 installation och användarmanual SE Innehåll 1. INSTALLATION...3 1.1. Elanslutning...3 1.2. Anslutning av kontrollpanel...3 1.3. Anslutning till spiskåpa...4 1.4. Anslutning av extern

Läs mer

Produktpresentation. Jäs/Kyl/Frys

Produktpresentation. Jäs/Kyl/Frys Produktpresentation Jäs/Kyl/Frys Marknadsledande Kyl-jäs, frys-jäs från Sveba-Dahlen I Sveba-Dahlen:s breda produktutbud så hittar ni jäsutrustning för alla behov. Våra pålitliga och användarvänliga produkter

Läs mer

Topvex med SoftCooler

Topvex med SoftCooler Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdistributionsprodukter Brandsäkerhet Luftkonditionering Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar Topvex med SoftCooler ger alltid rätt temperatur - även på sommaren

Läs mer

TA 450-4500 Luftbehandlingsaggregat Installationsinstruktioner

TA 450-4500 Luftbehandlingsaggregat Installationsinstruktioner Luftbehandlingsaggregat GB SE er Ver. no. 1.1-0-07 Fig. 1 Fig. 2 2 Fig. 3 Fig. 5 3 Fig. 6 Fig. 7 Fig. 8 4 Beskrivning fig. 3-6 TA 450 EL TA 650-2000 EL W TA 1500-4500 HW Fig. 9 A. Speed transformer B.

Läs mer

Topvex med SoftCooler ger alltid rätt temperatur även på sommaren

Topvex med SoftCooler ger alltid rätt temperatur även på sommaren Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdon Brandsäkerhet Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar Topvex med SoftCooler ger alltid rätt temperatur även på sommaren 2 Att andas är att leva Eftersom vi tillbringar

Läs mer

FLER INNOVATIVA MÖJLIGHETER FRÅN IV PRODUKT

FLER INNOVATIVA MÖJLIGHETER FRÅN IV PRODUKT NEWSNEWSNEWS 2014 Ger dig full koll på det senaste Växel 0470-75 88 00 Styrsupport 0470-75 89 00 www.ivprodukt.se FLER INNOVATIVA MÖJLIGHETER FRÅN IV PRODUKT Vi har sparat på jordens resurser i över fyrtio

Läs mer

DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING GOLD RX/PX/CX/SD, GENERATION E

DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING GOLD RX/PX/CX/SD, GENERATION E DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING GOLD RX/PX/CX/SD, GENERATION E Från och med programversion 1.13 GOLD PX GOLD RX GOLD CX GOLD SD Dokumentets ursprungsspråk är svenska Reservation för ändringar. www.swegon.com

Läs mer

ALD. Ljuddämpande ytterväggsgaller

ALD. Ljuddämpande ytterväggsgaller Ljuddämpande ytterväggsgaller ALD Snabbfakta Mycket bra ljuddämpning Ett robust galler som tål svåra klimatförhållanden Kan fås i ett antal olika material Allmänt ALD-gallret reducerar effektivt buller

Läs mer

DOMEKT REGO / RECU LT EN RU CZ PL DK FI NO SE FR DE

DOMEKT REGO / RECU LT EN RU CZ PL DK FI NO SE FR DE DOMEKT REGO / RECU LT EN RU CZ PL DK FI NO SE FR DE Elektros montavimo ir eksploatavimo instrukcija 3 Electrical installation and Operation Manual 14 Инструкция по электромонтажу и эксплуатации 25 Elektroinstalační

Läs mer

Upptäck Mono EZstrip Family

Upptäck Mono EZstrip Family Upptäck Mono EZstrip Family Unik (MIP) Maintenance In Place teknik! Titta på demonstrationer på smartphone: Fördelar med produktfamiljen EZstrip Maintenance In Place Snabbt och enkelt byte av förbrukningsdelar,

Läs mer

GA 55 + -90 GA 75-90 VSD

GA 55 + -90 GA 75-90 VSD GA 55 + -90 GA 75-90 VSD 55-90 kw/75-125 hk Oljeinsprutade skruvkompressorer WorkPlace Air System Full kapacitet, fullt ansvar Atlas Copco levererar tryckluft av högsta kvalitet för att kunden skall få

Läs mer

AVFUKTARE DA 290. Drift- och skötselinstruktion. Gäller från serienummer 4690311

AVFUKTARE DA 290. Drift- och skötselinstruktion. Gäller från serienummer 4690311 AVFUKTARE DA 290 Drift- och skötselinstruktion Gäller från serienummer 4690311 FUKTKONTROLL AB Tel: 08-792 11 55 Enhagsslingan 23 Fax: 08-792 55 59 187 40 TÄBY E-post: info@fuktkontroll.com Sweden Hemsidor:

Läs mer

Dimensionering, installation, mått och vikt

Dimensionering, installation, mått och vikt Dimensionering, installation, mått och vikt Diagram och tabeller i denna dokumentation är avsedda som översikt. Exakt dimensionering erhålles i aggregatvalsprogrammet ProUnit. Innehållsförteckning Förutsättningar

Läs mer

VFL-EX, VTL-EX och VRA-EX Elektriska rektangulära kanalvärmare för explosionsfarliga miljöer

VFL-EX, VTL-EX och VRA-EX Elektriska rektangulära kanalvärmare för explosionsfarliga miljöer VFL-EX, VTL-EX och VRA-EX Elektriska rektangulära kanalvärmare för explosionsfarliga miljöer VFL-EX, VTL-EX och VRA-EX Elektriska rektangulära -godkända kanalvärmare VEAB:s rektangulära -godkända kanalvärmare

Läs mer

LESOL solvärme Vår erfarenhet - Din trygghet. Vår erfarenhet - Din trygghet. Tel: 031-301 97 97 www.lesol.se. Katalog nr 3

LESOL solvärme Vår erfarenhet - Din trygghet. Vår erfarenhet - Din trygghet. Tel: 031-301 97 97 www.lesol.se. Katalog nr 3 LESOL solvärme Tel: 031-301 97 97 www.lesol.se Katalog nr 3 1 Solens möjligheter Klimatförändringar på grund av våra utsläpp av växthusgaser är idag verklighet. Med användning av rätt teknik som t ex solenergi

Läs mer

getinge quadro BordSautoKLaV

getinge quadro BordSautoKLaV getinge quadro BORDSAUTOKLAV 2 Getinge Quadro Bordsautoklav SteriLISerar SÅ MYCKet Mer, tar SÅ MYCKet Mindre PLatS. Getinge Quadro är en bordsautoklav som utvecklats för tandläkarkliniker och läkarmottagningar

Läs mer

EHDC. Kyl-system för Datacenter och serverskåp.

EHDC. Kyl-system för Datacenter och serverskåp. EHDC Kyl-system för Datacenter och serverskåp. EHDC PEN LP EHDC L är en High Density Cooling -modul för pen Loopkonfigurationer. Den kan med fördel användas tillsammans med Enoc Systems kallkorridorsystem

Läs mer

solvärme Vår erfarenhet - Din trygghet Tel 0520-44 42 00 www.lesol.se Katalog nr 5

solvärme Vår erfarenhet - Din trygghet Tel 0520-44 42 00 www.lesol.se Katalog nr 5 solvärme Tel 0520-44 42 00 www.lesol.se Katalog nr 5 Solens möjligheter Klimatförändringar på grund av våra utsläpp av växthusgaser är idag verklighet. Med användning av rätt teknik som t ex solenergi

Läs mer

Serverrack med kyla. Kyld korridor, EHDC Open Loop, EHDC Closed Loop. Kapsling av kall korridor

Serverrack med kyla. Kyld korridor, EHDC Open Loop, EHDC Closed Loop. Kapsling av kall korridor Serverrack med kyla Kyld korridor, EHDC Open Loop, EHDC Closed Loop Racktech har ett heltäckande utbud för bästa möjliga kylning av serverrack med hjälp av kall korridor, EHDC Open Loop samt EHDC Closed

Läs mer

Tryckluftsprodukter. Kvalitet, prestanda och säkerhet. tryckluft

Tryckluftsprodukter. Kvalitet, prestanda och säkerhet. tryckluft Tryckluftsprodukter Kvalitet, prestanda och säkerhet tryckluft Med nästan 60 år i branschen finns CEJN över hela världen och vi är stolta över att vi fortfarande är made in Sweden. DETTA ÄR CEJN SNABBKOPPLINGAR

Läs mer

Följande varumärken är basen i vårt sortiment av kvalitetsprodukter.

Följande varumärken är basen i vårt sortiment av kvalitetsprodukter. PRODUKTKATALOG 2014 JAN COMSTEDT AB är ett grossistföretag i marin- och industribranschen. Det startades 1983 av Jan Comstedt, med hans då trettioåriga erfarenhet av den svenska marinmarknaden. Nu 31 år

Läs mer

Section G Automatiska dysor

Section G Automatiska dysor Section G Översikt Om er applikation kräver noggrann automatisk kontroll av intermittent sprutning, kommer ni att finna dussintals alternativ i denna sektion. Ni kan välja mellan tryckluftstyrda eller

Läs mer

Atlas Copco. Kompressorer för medicinsk luft GA 5-22 MED / GA 5-15 VSD MED (5-22 kw / 7,5-30 hk)

Atlas Copco. Kompressorer för medicinsk luft GA 5-22 MED / GA 5-15 VSD MED (5-22 kw / 7,5-30 hk) Atlas Copco Kompressorer för medicinsk luft (5-22 kw / 7,5-30 hk) Medicinsk luft: Renhet och precision i krävande sjukvårdsmiljöer Inom det viktiga området patientvård krävs en tillförlitlig tryckluftskälla

Läs mer

Flygt LTA - lätt trycksatta avloppssystem

Flygt LTA - lätt trycksatta avloppssystem Water & Wastewater Flygt LTA - lätt trycksatta avloppssystem Effektiva pumplösningar för småhus Innehåll Flygt LTA lätt trycksatta avloppssystem... 3 Flygt LTA för hushåll Baspaket... 6 Flygt LTA för professionella

Läs mer

Luftmodul till bergvärmepump NIBE F1345

Luftmodul till bergvärmepump NIBE F1345 PBD SE 1306-1 Luftmodul NIBE T AB 30 NIBE T 639552 AB 30 4 Luftmodul till bergvärmepump NIBE F1345 Allmänt öjligt att kombinera luft med berg-/markkollektor. Flexibel placering av AB30. öjligt att bygga

Läs mer

Tugger pumpar med skärande pumphjul. Även kompletta pumpstationer för tryckavloppssystem

Tugger pumpar med skärande pumphjul. Även kompletta pumpstationer för tryckavloppssystem Tugger pumpar med skärande pumphjul Även kompletta pumpstationer för tryckavloppssystem Tryckavloppssystem för alla topografiska förhållanden Där terrängen gör det omöjligt att använda avlopp med självfall

Läs mer

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Version: 3.1 a Upphovsrätt och varumärken All information och samtliga ritningar i denna bruksanvisning tillhör Biddle och får ej användas (förutom för det faktiska

Läs mer

TYLÖ BYGG BASTU. OBS: Alla priser i katalogen är inklusive svensk moms.

TYLÖ BYGG BASTU. OBS: Alla priser i katalogen är inklusive svensk moms. TYLÖ BYGG BASTU OBS: Alla priser i katalogen är inklusive svensk moms. TYLÖ BYGG BASTU Bygg din egen bastu Om du drömmer om en egen bastu hemma, varför inte bygga den själv? Istället för dyra fakturor

Läs mer

Aggregat GOLD, storlek 11-32

Aggregat GOLD, storlek 11-32 Drift- och skötselanvisning Aggregat GOLD, storlek 11-32 Version A 1 Innehållsförteckning Avsnitt Sid 1. Allmänt... 3 1.1 Användningsområde... 3 1.2 Mekanisk konstruktion... 3 1.3 Inbyggt styrsystem...

Läs mer