AVTALAT Advokatförsäkring ny medlemsförmån

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AVTALAT Advokatförsäkring ny medlemsförmån"

Transkript

1 AVTALAT Info från förbundsledning & förhandlingsavdelning Svenska Elektrikerförbundet. Kontakt Advokatförsäkring ny medlemsförmån Från 1 maj kommer medlemmarna i Elektrikerna, som första fackförbund i Sverige, att erbjudas en advokatförsäkring. Det handlar om en individuell försäkring till kollektivt pris, 60 kr i månaden. I Norge är det fyra fackförbund med medlemmar som infört advokatförsäkring, sade Wenngren. Ronny Wenngren informerade också om den omröstning som skett bland medlemmarna yrkesaktiva medlemmar deltog i omröstningen (62 %) röstade för medan 960 (39,8 %) röstade nej. Av de som röstade gjorde över 70 procent det via SMS, resten via hemsidan. Vi tycker det är en väldigt bra medlemsförmån för våra medlemmar. En modern förmån i tiden. Tror den blir minst lika betydelsefull som den kollektiva hemförsäkring som vi var först med av LO förbunden att införa, säger Jonas Wallin, Elektrikernas förbundsordförande, i en kommentar. Grupparbete Hela CR delades också upp i grupper för att diskutera och komma med frågor. Viktigt med informationen ut till medlemmarna då det är ett erbjudande man måste säga ja eller nej till. Av grupparbetena framkom många exempel där medlemmar skulle ha behövt denna försäkring. Help i Norge har ett 50-tal advokater som arbetar med denna försäkring. Man bygger nu upp en svensk organisation i Stockholm.

2 Låt oss modernisera arbetslivet Mitt budskap till arbetsgivarna är: Om nu inte stora nominella löneökningar är önskvärda, utan reallöneökning, bör det finnas gott om tillfälle att förbättra arbetsvillkoren. Det bör med andra ord vara ett alldeles utmärkt tillfälle för Svenskt Näringsliv, EIO, EFA och de andra att diskutera arbetslivets modernisering och villkor, sade Jonas Wallin i sitt inledningsanförande. Satsa på unga och kvinnor I min egenskap ordförande för World Skills Sweden har jag mött många kvalificerade företrädare inom offentlig förvaltning, näringsliv och även politiker som liksom jag sett en utmaning i att satsa på ungdomen och få in kvinnorna i branscher där vi nästan bara har män för att både trygga yrkesbranschernas rekryteringsbehov och dels för att stärka vår internationella konkurrenskraft. I högtidliga sammanhang brukar alla tala sig varma om ett mer hållbart samhälle, näringsliv, arbetsmarknad, you name it.

3 Med det menas att vi ska verka i balans med långsiktiga miljö- och naturmål, arbeta långsiktigt och inte kortsiktigt. Arbetsmarknadens parter lägger ner många miljoner på kurser som predikar vikten av Balans i livet, Medarbetaren i centrum, Låt oss växa tillsammans. Det borde således vara en ganska gemensam uppgift då att utforma arbetsmiljöer där de som arbetar där inte slits ut eller skadas så att de inte kan verka fram till sin naturliga pensionsavgång, sade Wallin. Familj, barn, arbete Det finns nog hos de flesta löntagare och företagare också en samsyn kring att jämställdhet och familjen är viktig. Då borde det finnas en samsyn hur vi på arbetsmarknaden kan reglera så att arbetsliv och familjeliv med barn går att kombinera bättre. Alla är överens om att ett så extremt exportberoende land som Sverige måste vara kunnigare och duktigare än konkurrentländerna för att vi ska kunna ta marknadsandelar. Det andra alternativet är att våra personalkostnader ska vara billigare än alla andra konkurrenter Om vi inte tror på att lönedumpning eller social dumpning är ett effektivt konkurrensmedel för ett land som Sverige förutsätts att vi satsar på utbildning, kompetens och att utveckla vår arbetslivsorganisation, sade Wallin. Beslut om budget och avgifter 2012 Förbundsstyrelsens förslag till budget 2012 och Verksamhetsplan godkändes av CR. Där ingick beslut om avgifter. o Medlemsavgift i procentavgift, totalt, 1,9 %. A-kassan debiterar medlemsavgiften direkt av medlem i särskild ordning. o Ackordskontrollavgift, 0,5%. o Fast avgift 1: 555 kr/mån (+15 kr) avser de som arbetar utanför våra avtalsområden o Fast avgift 2: 350 kr/mån (+10 kr) avser studier, sjuk etc med avgiftsunderlag > kr. o Fast avgift 3: 230 kr/mån (+5 kr) studier, sjuk etc med avgiftsunderlag < kr. o Fast avgift 4: 235 kr/mån (+5 kr) avser medlem anställd utomlands, med medlemskap i ett annat lands fackförening, men som vill kvarstå som medlem. o Fast avgift 5: 235 kr/mån (+5 kr) avser arbetslös medlem. o Pensionär född 1925 eller senare, 135 kr/mån (oförändrad).

4 Unga röster från CR Rickard Ångkvist, 23 år, Bravida i Karlskrona, VK 8. Åkte hit för att lära. Intressant att se hur man fattar beslut t ex om advokatförsäkringen som nu blir verklighet. Johan Hillerkrans, 23 år, APQ El i Malmö. VK 8. Nyttigt, man får vara med och lägga en påverkande åsikt. Jag uppmanar unga elektriker att engagera sig och påverka sin situation. Bobo Kafashi, 27 år, YIT i Linköping, VK 31. Bra att vi får komma hit, att få tala och delta i diskussionerna. Våra idéer kommer fram. Andra gången jag är med på CR. Sakarias Waara, 21 år, Goodtech i Gällivare, VK 28. Kul att få delta. Motsvarar väl vad jag trodde. Tycker att advokatförsäkringen är en bra grej.

5 Riktigt roligt att få träffa kamrater från hela Sverige. Uppmanar verkligen alla unga elektriker att engagera sig. 5 på CR 10 vid Förbundsmötet I syfte att främja engagemang och intresse för unga har stadgarna gjort det möjligt att fem unga elektriker får delta på CR och 10 när det är Förbundsmöte. Ungdomarna har yttranderätt men inte rösträtt. Claes Melkersson, 21 år, arbetslös, ungdomsansvarig, Stockholm, VK 1. Premiär för mig. Tycker det är en ära att få vara med och se beslut fattas. Många bra idéer och diskussioner. Fler yngre på CR Fler unga har blivit ordinarie ledamöter av CR. Inslaget av yngre elektriker har börjat öka på CR. Bakre raden fr v. Per-Ola Nilsson, VK 8, Oskar Larsson, VK 9, Karolina Johansson, VK 15 och John Björkman, VK 28 är nu ordinarie ledamöter av CR. Dagens unga elektriker vid CR var rad 2 fr v Bobo Kafashi, VK 31, Johan Hillerkrans, VK 8, Rickard Ångkvist, VK 8. Längst fram fr v. Claes Melkersson, VK 1 och Sakarias Waara, VK 28.

6 Tuffaste avtalsrörelsen på länge väntar 2012 Vi står inför en av de besvärligaste avtalsrörelserna på länge, mitt i en ekonomisk kris och med en enig arbetsgivarfront som vill betala mindre och bestämma mer, sade Ronny Wenngren i sin rapportering till CR. Wenngren gav information om det omfattande arbete som skett inför avtalsrörelsen med uppsökeri på arbetsplatserna för att lyssna på vad medlemmarna vill. Det resulterade i runt avtalsförslag. Rekord. En rimligare del av vad man faktiskt har jobbat ihop Medlemmarna vill självklart ha reallöneökningar, en rimligare del av det resultat de faktiskt arbetat ihop år elfirmorna och energiföretag. Kraven därutöver handlar om att få modernare villkor i arbetslivet. Så att de ska kunna orka jobba till pensionen, inte behöva dö i förtid för att det dammar eller kroppen slits ut av dåliga arbetsmiljöer. Man vill ha arbetstidsförkortning och underlätta för unga med barn att kunna kombinera det med att jobba, säger Wenngren i en kommentar till Avtalat. Ingen har bett om försämringar Från inget håll har jag hört att våra medlemmar vill ha det som våra motparter önskar. Ingen frågar om individuella avtal, ingen tycker att firman ska få bestämma mer över hur, när och var de ska arbete. Inte ett förslag har kommit in om säsongsanpassade arbetstider eller om lösare anställningsformer, säger Wenngren. Arbetsgivarna vill ha mer makt än vad de har idag. De har ingen utgångspunkt Nr 87 November 2011

7 Val på CR Fyllnadsval som ersättare till förbundsstyrelsen. o Per-Ola Nilsson, VK 8. (Ersätter Peter Mårtensson, som blir ombudsman). i sin värld utifrån hur en elektriker eller en kraftverkare har det i vardagen på jobbet. Stöd till industrifacken På CR tog ombudet Christer Olsson, VK 1, upp ett förslag om ett stöduttalande för industrifackens avtalskamp. Det ställde sig ett enhälligt CR bakom. Bra. De har det tufft och de ska veta att vi ställer upp om de behöver solidaritet, säger Ronny Wenngren. På samma sätt ställer vi upp för förbunden som har många underavlönade kvinnor som behöver lyftas upp. Vi är ju för jämställdhet även i lönekuvertet, säger Wenngren. Ackord och kontrollavgifter Det är beklämmande att vi ska behöva ödsla tid med konflikter kring kontrollavgifterna. Det är så omoget av arbetsgivarna att investera i draksådd. Det kan komma att bränna sig. Nog borde det finnas intelligentare förhandlingar som borde ske kring produktionens villkor och förnyelse. o Ullrik Persson, VK 2. (Ersätter Thomas Åberg som blivit ombudsman). Mötesordförande Tre ordföranden förbereder, leder CR och Förbundsmötet. Johan Olin, VK 2 har avsagt sig sitt uppdrag liksom Peter Mårtensson, VK 8. CR valde nu som ordinarie Sebastian Brandt, VK 8 och Joe Mayer, VK 31. Ersättare: Krister Nylander, VK 15. Nr 87 November 2011

8 Årets blåslampa Tomas Gustafsson En fackligt förtroendevald eldsjäl från VK 9 utsågs av förbundsordförande Jonas Wallin till 2011 års Blåslampa. Tomas har utöver sitt gedigna arbete i sin verksamhetskrets varit Sverige runt och blåst liv i den fackliga aktiviteten, propagerat för ackordsarbete, informerat om Elsäkerhetsverkets behörighetsförslag och inte minst gjort ett hästjobb när det gäller att få medlemmar ute på arbetsplatser att skriva avtalsförslag, säger Jonas Wallin. Meste veteranen Claes-Göran Olsson, Göteborg veteran på CR mötet. Han har varit med sedan man startade med CR Claes-Göran har också suttit med i förbundsstyrelsen i många år. Enda kvinnan Gustafsson, i orange väst, på ett av otaliga arbetsplatsmöten. I sin fackliga vardag har Tomas och hans kamrater visat att det går att värva medlemmar och engagera fler i det fackliga arbetet. Nyckeln heter att vara ute på arbetsplatserna och snacka. Tomas Gustafsson, som är verksamhetsledare i VK, hade tyvärr inte tid att närvara på CR. Karolina Johansson, från Örnsköldsvik och VK 15 var CR:s enda kvinnliga ombud. För inte så många år sedan deltog Karro på ett Ungdomsforum på Åkers Runö. Idag är hon ledamot av CR och arbetar med ungdomsfrågor och skolinfo i verksamhetskretsen.

Info från förbundsledning & förhandlingsavdelning Svenska Elektrikerförbundet 08-412 82 82 postbox.fk@sef.se. LO-samordningen prövas i november

Info från förbundsledning & förhandlingsavdelning Svenska Elektrikerförbundet 08-412 82 82 postbox.fk@sef.se. LO-samordningen prövas i november AVTALAT Info från förbundsledning & förhandlingsavdelning Svenska Elektrikerförbundet 08-412 82 82 postbox.fk@sef.se LO-samordningen prövas i november Ska nya LO gå enade fram i nästa avtalsrörelse? Svaret

Läs mer

Verksamhetsberättelse Svenska Elektrikerförbundet. Inför CR 30-31 maj 2012

Verksamhetsberättelse Svenska Elektrikerförbundet. Inför CR 30-31 maj 2012 2011 Verksamhetsberättelse Svenska Elektrikerförbundet Inför CR 30-31 maj 2012 Verksamhetsberättelse är en populärversion av verksamhetsberättelsen med årsredovisning 2011. De kompletta handlingarna med

Läs mer

Verksamhetsberättelse Svenska Elektrikerförbundet. Inför CR 11-12 juni 2013

Verksamhetsberättelse Svenska Elektrikerförbundet. Inför CR 11-12 juni 2013 2012 Verksamhetsberättelse Svenska Elektrikerförbundet Inför CR 11-12 juni 2013 Verksamhetsberättelse är en populärversion av verksamhetsberättelsen med årsredovisning 2012. De kompletta handlingarna med

Läs mer

Info från förbundsledning & förhandlingsavdelning. Svenska Elektrikerförbundet. Kontakt 08-412 82 82. postbox.fk@sef.se. Moderna arbetsvillkor

Info från förbundsledning & förhandlingsavdelning. Svenska Elektrikerförbundet. Kontakt 08-412 82 82. postbox.fk@sef.se. Moderna arbetsvillkor Svenska Elektrikerförbundet. Kontakt 08-412 82 82. postbox.fk@sef.se Info från förbundsledning & förhandlingsavdelning AVTALAT Moderna arbetsvillkor vi backar inte tillbaka! Är det ojämställt att kräva

Läs mer

Medlemskapets värde Visstidsanställda

Medlemskapets värde Visstidsanställda 2008-02-15 Medlemskapets värde Visstidsanställda slutrapport Inledning På uppdrag av styrgruppen för Medlemskapets värde har en projektgrupp bildats för att analysera och finna lösningar på problemet med

Läs mer

Unionenvecka. med balanstema

Unionenvecka. med balanstema Vårens Unionenvecka, Avtalsrörelsen, Nya profilprodukter i webbshopen, Nominera din vardagshjälte, Ta ansvar ny antalogi, Kongressen 2011 Information och inspiration för dig som har ett fackligt uppdrag

Läs mer

handlingsplan för förändring OCH påverka? du är

handlingsplan för förändring OCH påverka? du är handlingsplan för förändring vill DU VARA MED OCH påverka? du är 2 Vad är facket för dig? Tänk att vi skalar bort allt. Alla paragrafer och försäkringar. Alla krångliga blanketter, alla avtal. Allt för

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

AVTAL 2012 DAGS FÖR NÄSTA STEG

AVTAL 2012 DAGS FÖR NÄSTA STEG AVTAL 2012 DAGS FÖR NÄSTA STEG 1 Förord I höstas fick jag frågan om jag ville intervjua företrädare inom 6F om hur de såg på sitt samarbete och framtiden. Uppdraget var rakt och tydligt: Tala med oss och

Läs mer

Motioner & utlåtanden

Motioner & utlåtanden Motioner & utlåtanden REGISTER REGISTER Organisation... 2 Stadgemotioner... 4 Yrkesroll... 31 Jämställdhet... 34 Rättshjälp... 36 Arbetsmiljö... 40 Studier... 42 Politisk påverkan... 46 Medlemskap... 94

Läs mer

Jenny Stills turnédagbok Unionen på plats i Almedalen Njut av din semester! Facklig världskongress i Göteborg Förmåner i medlemskapet

Jenny Stills turnédagbok Unionen på plats i Almedalen Njut av din semester! Facklig världskongress i Göteborg Förmåner i medlemskapet Jenny Stills turnédagbok Unionen på plats i Almedalen Njut av din semester! Facklig världskongress i Göteborg Förmåner i medlemskapet hetluft 5/09 Information och inspiration för dig som har ett fackligt

Läs mer

Innehåll. Avtalsrörelserna är igång Vision växer Förbered lönesamtalen Ordna yrkesträffar Profilprodukter och identitet

Innehåll. Avtalsrörelserna är igång Vision växer Förbered lönesamtalen Ordna yrkesträffar Profilprodukter och identitet Vision Aspekten #01, 2012 En tidning för Visions förtroendevalda. Innehåll Avtalsrörelserna är igång Vision växer Förbered lönesamtalen Ordna yrkesträffar Profilprodukter och identitet Nu är det vår tur!

Läs mer

Verksamhetsberättelse Årsredovisning. 2009 Verksamhetsberättelse Årsredovisning

Verksamhetsberättelse Årsredovisning. 2009 Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2010 Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2009 Verksamhetsberättelse Årsredovisning Verksamhetsberättelsen 2010 Intervju Eva Nordmark...4. Fråga till FS-ledamöterna...7 SKTFs mål 2012... 13 Förbundsmötet

Läs mer

Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. Motioner och utlåtanden

Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. Motioner och utlåtanden Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013 2013 Motioner och utlåtanden A STADGEFRÅGOR A:1 Fackavgiften Enskild medlem, sektion Skellefteå Vård och Service, Kommunal Västerbotten Jag vet

Läs mer

vi är livs vi är livs 1

vi är livs vi är livs 1 vi är livs vi är livs 1 2 vi är livs Innehåll Vi föder Sverige 3 Vår ideologi 8 En klok uppfinning 11 Fakta om Livs kollektivavtal 16 Andra superviktiga frågor 17 Vi tar matchen 22 Livs försäkrar 25 Mycket

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

GS-Trean. För avd. 3 Halland/Kronoberg Nr 21 juni 2015. Årsmöte/ny styrelse sid 3 Hestra Inredningar sid 4-5 Inkomstförsäkring sid 8

GS-Trean. För avd. 3 Halland/Kronoberg Nr 21 juni 2015. Årsmöte/ny styrelse sid 3 Hestra Inredningar sid 4-5 Inkomstförsäkring sid 8 GS-Trean För avd. 3 Halland/Kronoberg Nr 21 juni 2015 Årsmöte/ny styrelse sid 3 Hestra Inredningar sid 4-5 Inkomstförsäkring sid 8 Ordföranden har ordet: Innan vi alla tar en välbehövlig semester, tänkte

Läs mer

Upplaga 5. Vision utbildningar. Vision-ombud. Vision-ombud- 1

Upplaga 5. Vision utbildningar. Vision-ombud. Vision-ombud- 1 Upplaga 5 Vision utbildningar Vision-ombud Vision-ombud- 1 Ett arbetsliv där alla får plats och behövs och som ger möjlighet till gemenskap och utveckling. (Visions framtidsidé) En framtidsidé kan dock

Läs mer

Motioner och utlåtanden

Motioner och utlåtanden Motioner och utlåtanden A.Organisation stadgefrågor... 3 B. Medlemsavgifter övriga ekonomiska frågor...55 C. Studier information...63 D. Kompetensutveckling...72 E. Lönepolitik förhandlingar...73 F. Allmänna

Läs mer

Nära dig. Norrbotten. Guldnappen 2012. En tidning till dig som är medlem i Unionen

Nära dig. Norrbotten. Guldnappen 2012. En tidning till dig som är medlem i Unionen Nära dig No: 1-2012 Norrbotten En tidning till dig som är medlem i Unionen I detta nummer : Vårens kurser och aktiviteter sidan 5-8 Unionens ledarskapsprogram sidan 9 Vikten av ett fast jobb sidan 3 Bli

Läs mer

Hundra år av skillnad

Hundra år av skillnad Hundra år av skillnad Handels avdelning 24 Göteborg 1912-2012 innehåll Hundra år av skillnad Ordförande har ordet/ 100 år av kamp, lycka och framgång...4 Handels idag/ Fyra hinder för yrkets utveckling...7

Läs mer

2006 Verksamhetsberättelse Årsredovisning

2006 Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2006 Verksamhetsberättelse Årsredovisning Verksamhetsberättelsen 2006 Eva Nordmark om året som gått... 4 Förbundsstyrelsen: Vad gjorde dig mest stolt över SKTF under 2006?...7 Inriktning av verksamheten

Läs mer

FLYTT OCH MER SAMARBETE DAGS FÖR TREDJE STEGET

FLYTT OCH MER SAMARBETE DAGS FÖR TREDJE STEGET FLYTT OCH MER SAMARBETE DAGS FÖR TREDJE STEGET 1 Förord Innehållsförteckning: De intervjuade 4 Nöjda företrädare vill bredda märkessättning 7 Fem av sex flyttar ihop 17 Social dumping allt vanligare 25

Läs mer

SEMESTER. Vår uppgift är att rädda liv

SEMESTER. Vår uppgift är att rädda liv l l l Nr 3 juli 2012 Peter Lindquist på Sjöfartsverkets sjö- och flygräddning: Vår uppgift är att rädda liv SEMESTER Dags att gå ner i varv, tips från hälsovetare UD-jouren där resande svenskar söker hjälp

Läs mer

Nu går startskottet för stor SEKO-kampanj 1.2007. 7 februari. En tidning för dig som är förtroendevald i SEKO. Opinionsbildning allt viktigare

Nu går startskottet för stor SEKO-kampanj 1.2007. 7 februari. En tidning för dig som är förtroendevald i SEKO. Opinionsbildning allt viktigare 7 februari 1.2007 En tidning för dig som är förtroendevald i SEKO Opinionsbildning allt viktigare Vi måste skapa förståelse bland vanligt folk för våra frågor. Lyckas vi med det kan vi lättare nå fram

Läs mer

Information och inspiration för dig som har ett fackligt uppdrag i Unionen

Information och inspiration för dig som har ett fackligt uppdrag i Unionen Mari-Ann avstår omval. Sugen på karriärmakeover? Många motioner till kongressen. Premiär för Min profil. Demokratiska diskussioner. Pensionen stressar och tryggar. hetluft 4/08 Information och inspiration

Läs mer

juni 2014 Förbundsmöte 2014 Motioner

juni 2014 Förbundsmöte 2014 Motioner juni 2014 Förbundsmöte 2014 Motioner Innehåll Utskott 1 1 1. Auktoriserade revisorer i Vision 2 2. Bevara Visionstidningen i dess nuvarande form 3 3. Forum för framtidsgrupper i landet mötas och samverka

Läs mer

motioner och utlåtanden

motioner och utlåtanden motioner och utlåtanden Motioner och utlåtanden 2013 Livsmedelsarbetareförbundet produktion Bilda Förlag & Idé omslagsillustration Anna Gunneström tryck TMG Sthlm, Bromma, 2013.03 Li1303 Innehåll Organisationsfrågor

Läs mer

(4) Lagstiftningen kring F-skatt förstärks. Det måste vara enkelt att bedöma om en person ska betraktas som självständig företagare eller anställd.

(4) Lagstiftningen kring F-skatt förstärks. Det måste vara enkelt att bedöma om en person ska betraktas som självständig företagare eller anställd. Kamrater! Vilken underbar syn. En hel sal full av fackliga kämpar och nästan alla är elektriker. Till och med gästerna, som Hans Öhlund och Janne Ruden från Fastigehets och Seko är elektriker. Ni ska alla

Läs mer