AVTALAT. Kommentarer till EIO

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AVTALAT. Kommentarer till EIO"

Transkript

1 AVTALAT Info från förbundsledning & förhandlingsavdelning Svenska Elektrikerförbundet. Kontakt Våra avtalskrav för ett modernt arbetsliv Först en garanterad reallöneökning. Därefter modernisering av avtalet som främjar löneutveckling, produktivitet och ett bra liv. Större hänsyn till elektrikernas livssituation och trygga anställningar. Du ska själv avgöra om övertiden. Vi vill även skapa praktiska möjligheter för lokalt sammarbete mellan företag och fack - på mindre firmor och arbetsplatser. Företagen pratar ofta om att de vill EIO:s förslag ligger långt under märket lågvattenmärket. De vill provocera fram en konflikt. Undrar om medlemsföretagen verkligen står bakom deras militanta inställning, säger Ronny Wenngren, förhandlingschef. De pratar om Moderna avtal men menar att företaget ska bestämma mer. öka produktiviteten och bli modernare. Då är det läge att arbeta för samsyn med dem som jobbar ihop pengarna ute på elfirmorna. Men EIO verkar vara långt ifrån produktionens vardag, säger Wenngren, förhandlinschef. Myndigförklara elektrikern Det är modernt att vuxna löntagare ska kunna kombinera arbete och liv på ett vettigt sätt och orka arbeta till den naturliga pensionen. Forts. sid 2-9 Kommentarer till EIO EIO vill vrida klockan tillbaka. De tar inte moderniseringen av arbetslivet på allvar. Man måste kunna vara överens om tagen mellan vuxna människor, det är otidsenligt att företaget alltid ska ha rätt. Det är trygga anställningar och justa spelregler som skapar produktivitet och trivsel, säger Jonas Wallin, förbundsordförande. Nr 89 februari 2012

2 Elektrikernas avtalskrav i korthet avgöra om övertidsarbete är möjligt är nödvändig. Kan man ha den regeln för byggnadsarbetarna kan man ha det för elektriker också. Avtalslängd Kort. Lönenivå Garanterad reallöneökning. 3,5 % räknat på år. Minst 860 kr/ månaden. Trygga jobb Förutsättningen för positiv utveckling av branschen är att den kan erbjuda anställda trygghet. Du ska exempelvis kunna förena arbete och familjeliv. Därför måste IS-avtalet anpassas. Efter flera goda år är förutsättningarna att modernisera avtalet bättre än på länge. Arbete och familjeliv Möjligheten att förena arbetsliv och familjeliv- ett modernt arbetsliv - är av största vikt. Detta kan uppnås via arbetstidsförkortning men också via en begränsning av övertiden då oförutsett övertidsarbete kan skapa stora problem för t ex ensamstående föräldrar. Du ska avgöra om övertiden Du måste själv kunna planera ditt liv. Rätten att som arbetstagare själv Föräldralönen Tiden måste utökas som en del i arbetet för ett modernare avtal. Något som utgör ett naturligt steg på vägen mot att få fler män att ta ut mer föräldraledighet. Modernt anställningsskydd Dagens regler förhindrar inte arbetsgivaren att undvika att ge arbetstagarna tillsvidareanställningar. Allt vanligare att turordningsreglerna kringgås. Praxis vid arbetsbrist har inneburit att man sätter löntagarens turordning ur spel. Genom omplaceringar kan man frånta arbetstagare med lång arbetstid deras plats i turordningen. Våra medlemmar upplever det som godtyckligt och djupt orättvist. Denna möjlighet till kringgående måste bort. Begränsning av visstidsanställningarna i enlighet med LO-samordningen. Höj penningsfaktorn Höjning av penningfaktorn utöver avtalshöjningen för att göra ackordsarbete attraktivare vilket är bra för löneutveckling men också produktiviteten i företagen. Höjning av lägstalönerna Sid 2. Nr 89 februari 2012

3 EIO:s förslag i korthet Avtalslängd Kort. Pengar/nivå. Inom ramen för industrins märke. p Moderna kollektivavtal för branschens utveckling. Installationsavtalet från 1900-talets början, är starkt centraliserat och hämmar företagen och medarbetarnas utveckling. Vi behöver kollektivavtal som stödjer utveckling av nya tekniker och affärsområden; då kan vi ger bra villkor och vara en attraktiv bransch att jobba i. Branschen breddas - fler kompetenser behövs. Bredare underlag för att anställa de kompetenser företagen behöver. Dessutom krävs att företaget kan säkerställa att kompetensen blir kvar i samband med driftsinskränkningar. Mer lokal lönebildning och individuella löner. Lönerna bör sättas där löneutrymmet skapas. Vi vill ha en lönebildning med större möjligheter till individuell fördelning av löneutrymmet. En rättvis lönesättning bygger på lön efter prestation, ansvar och svårighetsgraden i arbetsuppgifterna. Gör rätt igen! Vi följer märket som industrin satt. Vi kan inte tillåta oss ta ut högre löneökningar än industrin och annan internationellt konkurrensutsatt verksamhet. Övriga EIO förslag p Se över hela Yrkesutbildningsavtalet i arbetsgrupp. p Enklare för företag att anställa unga på visstidsanställningar så det passar företagens behov. Man vill komma ifrån tillsvidareanställningar med dess krav på uppsägningsregler, turordning och förhandlingar. p Ackordssystemet och månadslönesystemet koordineras bl a att överskottet fördelas lika i laget och läggs ovanpå den individuella månadslönen. p Se över arbetstidsreglerna för att bl a anpassa dem till företagens olika kundbehov. p Uppsägning av inkasseringsavtalet d v s att företagen drar fackavgiften. Sid 3. Nr 89 februari 2012

4 Nej till otrygga anställningar Ett modernt anställningsskydd behövs för ett modernt avtal. Trygga löntagare producerar bättre än otrygga. Vi vill ha bort det faktum att anställningsskyddet regelbundet sätts ur system av företagen. Reglerna tilllåter företagen för mycket att undvika att ge löntagarna fasta anställningar (tillsvidareanställning). Dessutom har det blivit praxis med olika tekniska trixanden som sätter anställningsskyddet ur spel, säger Arne Dufåker, förhandlingsavdelningen. Begränsa visstidsanställningarna Det har blivit för lätt att ge visstidsanställningar sedan tillkomsten av LAS. Nu vill EIO dessutom ha större möjlighet att visstidsanställa ungdomar utifrån företagens kortsiktiga behov. Visstidsanställningar försvårar för dig som individ att fungera i vårt samhälle. Du har svårt att få lån i bank och frågan är om du ens kan teckna mobilabonnemang. Vem tecknar ett kontrakt med en ung som har papper på några månaders anställning? Arne Dufåker, förhandlingsavd. För många företag utnyttjar arbetskraften och anställningsformen som dragspel. In och ut med folk, begränsa antalet tillsvidareanställda och så på med lite bemanningsföretag, säger Arne Dufåker. Samma krav som LO-samordningen Vi, liksom LO, vill begränsa företagens rätt till kortanställningar som visstid. Småsint tjafs om fackavgiften EIO vill säga upp inkasseringsavtalet d v s att företagen betalar in fackavgiften för de anställda. En praktisk ordning som vi har haft lika länge som vi har haft avtalet, säger Arne Dufåker. Det här är bara fåniga nålstick för att provocera och jäklas. Verkligen en låg nivå. Sid 4. Nr 89 februari 2012

5 Makten över övertiden till dig Idag har en arbetsgivare rätt att beordra övertid motsvarar över två månaders heltidsarbete om året. Du ska avgöra Självklart ska vi ha övertid kvar. Många vill ha extrapengar och ställer upp. Men det ska vara du som avgör om du vill och kan. Utan att ha krav på dig att motivera. Idag har arbetsgivaren rätt att pröva om dina skäl för att inte vilja arbeta över är skäliga. Det är ett gammalmodigt synsätt som i en förlängning kan innebära att en vägran kan få avgöras i domstol. Då beslutar domstolen om du är skyldig att arbeta över eller inte. Eget ansvar för ditt liv Du är ju en vuxen människa som måste kunna ta ansvar för din livssituation. Du kan ha massor av olika privata skäl i livet, säger Urban Pettersson. Faktum är att ett företag med nio anställda kan ha ett övertidsuttag motsvarande en heltidsanställd. Och Urban Pettersson, förhandlingsavd. vissa på firman är mer utsatta än andra beronde på deras arbetsuppgifter. Vår syn på anställningskontraktet När du tar ett jobb så lovar du att arbeta 40 timmar i veckan i regel. Något mer vill vi inte att du ska förpliktiga dig till utan att du och företaget är överens. Sid 5. Nr 89 februari 2012

6 Ackord - ger en social frihet Det är ständiga diskussioner runt vårt ackordssystem. De som vill slopa det kallar det för krångligt, oärligt och omodernt. Jag själv jobbar alltid på ackord. Även om det finns tillfällen när jag misströstar och funderar på om det är värt allt jobb, är det enligt mig det i särklass bästa systemet. Ska man kritisera dagens system måste man komma med ett system som är bättre och inte bara för en själv. I mina ögon finns det i slutändan inget som slår detta sätt att arbeta, säger Daniel Eriksson, ledande montör från Vk 1. Inte bara pengar Det som oftast framhålls som fördelar med att arbeta på ackord är att man tjänar ordentligt, mer pengar än grundlönen och att man kan styra sitt jobb. Självklart är det så, men jag tycker att vi har missat att lyfta fram en annan sak. Den sociala frihet som systemet ger oss möjlighet till när vi inte jobbar, alltså under vår privata tid. Jag har en kroniskt sjuk dotter, vilket innebär mycket behandlingar, läkarbesök och sjukhusvistelser som tar mycket tid i anspråk. Att det då kommer in motsvarande 3-4 månadslöner extra varje år gör att jag inte behöver känna någon stress över min ekonomiska situation på grund av dotterns sjukdom. Denna ekonomiska stress är något andra föräldrar i samma situation, som bara har månadslön, måste leva med varje dag. Daniel Eriksson, 36 år, ledande montör på Midroc Electro i Stockholm. Dessa föräldrar, som jag träffar nästan dagligen, önskar att de hade de möjligheterna som jag har. De har förstått att genom att sträva efter de bästa exemplen i arbetslivet får vi det gemensamt bättre oavsett yrke. Ackord är ömsesidigt förtroende Vid ackordsarbete är det självklart att man måste ge allt när man är på arbetet och producera så mycket det går. Det går inte att greja rejäla sedlar genom att luras; man måste slita för pengarna. Ackordsjobben är ju inte backjobb för företagen, tvärtom tjänar de överlag mer pengar på sista raden på ackordsjobb än på andra. I mitt fall är det tanken på min dotter som driver på i bakhuvudet, för andra är det kanske att bygga ut huset, åka på en ordentlig semester med familjen eller betala av det där lånet. Oavsett ger ackordet oss anställda en social frihet som vi måste vara rädda om, hälsar Daniel Eriksson. Sid 6. Nr 89 februari 2012

7 Kraftig försämring av allmänna villkoren i avtalet Energiföretagens Arbetsgivareförening, EFA, föreslår radikalt försämrade allmänna villkor i kraftavtalet. Vi känner igen flera av deras idéer från förra avtalsrörelsen. I korthet handlar det om att företagen vill ha större rätt att fritt disponera arbetskraften. En återgång till gamla tider förklätt som modernt, säger Ulf Carlsson, ansvarig för Kraftavtalet, som berör 1700 kraftverksmontörer på kraft- och energiföretag. det är företagets bedömning. Du ska vara flexibel - för företaget EFA vill tillämpa s k förskjuten arbetstid vilket innebär att företaget kan bestämma när du börjar och slutar på dagen. De är också ute efter att kunna säsongsanpassa arbetstiderna, säger Carlsson. Lönesättning Vårt krav är 3,5 % i löneförhöjning, minst 860 kr i månaden i enlighet med LO-samodningen. EFA vill fritt kunna avgöra hur stor löneökningen ska vara för respektive individ. Det skulle i praktiken innebära att vissa inte får någon löneökning alls om Deras förslag innebär att de vill komma undan övertidsersättningar genom att omdefiniera vad som är ordinarie arbetstid och OB. Konsekvenserna sammantaget innebär utökad arbetsledningsrätt för företagen, lägre ersättning för arbete utanför ordinarie arbetstid och rätten till betald dygnsvila på ordinarie arbetstid urholkas. Den nya livegenskapen Det EFA kallar modernt är återgång till det gamla där företagen bestämmer över sina anställda. Det går stick i stäv mot våra förslag om ett modernt arbetsliv med trygg anställning där du kan kombinera arbete och familjeliv. Sid 7. Nr 89 februari 2012

8 Kort och ansvarsfullt Vi föreslår en kort avtalstid med hänsyn till hur det ser ut i omvärlden och är beredda att ta ansvar men det förutsätter givetvis en garanterad reallöneökning i avtalet. Under en kort avtalsperiod kan man kanske inte reglera allt man vill men vi kan ta tag i de frågor där det finns goda förutsättningar att snabbt komma till en gemensam lösning, säger Ulf Carlsson. Förbundet ser ett stort behov av att reglera det ökade övertidsuttaget i branschen. Vi ser detta både som en arbetsmiljöfråga och att personalen ska kunna orka med jobbet utan att vi ska riskera olyckor. Vi kan notera lite för många olycksfall vilket vi anser hänger samman med att man slimmar organisationen för hårt och lägger på för mycket extrajobb på många montörer. EFA verkar konfliktsugna De tar till en stridsåtgärd direkt i sitt avtalsförslag genom att de vill sluta med Vi fortsätter motståndet mot Elsäkerhetsverkets idéer som de vill att regeringens ska fatta beslut om. Våra krav är: l Behåll sambandet mellan certifierade elektriker och behöriga installatörer i företagen. l Vill staten att ökad kunskap om elsäkerhet ska ingå i certifieringen är det bara att reglera detta i skolan och Sid 8. Nr 89 februari 2012 Ulf Carlsson, 2:e vice ordf. och ansvarig för Kraftverksavtalet. att företagen drar fackavgiften på lönespecen. En ordning vi haft i alla tider. Ett enkelt knapptryck för arbetsgivaren. Detta gör de bara för att provocera oss, säger Ulf Carlsson. Energiministern uppvaktad om behörigheten mellan branschens parter. l Vill Elsäkerhetsverket eller elfirmorna öka elektrikernas kunskap om elsäkerhet tecknar vi gärna kollektivavtal om vidareutbildning och kompetensutveckling. l Ge Elsäkerhetsverket i uppgift att ta fram ett nytt förslag i samförstånd med elteknik- och energibranschens företrädare och parter.

Info från förbundsledning & förhandlingsavdelning. Svenska Elektrikerförbundet. Kontakt 08-412 82 82. postbox.fk@sef.se. Moderna arbetsvillkor

Info från förbundsledning & förhandlingsavdelning. Svenska Elektrikerförbundet. Kontakt 08-412 82 82. postbox.fk@sef.se. Moderna arbetsvillkor Svenska Elektrikerförbundet. Kontakt 08-412 82 82. postbox.fk@sef.se Info från förbundsledning & förhandlingsavdelning AVTALAT Moderna arbetsvillkor vi backar inte tillbaka! Är det ojämställt att kräva

Läs mer

Info från förbundsledning & förhandlingsavdelning. Svenska Elektrikerförbundet. Kontakt 08-412 82 82. postbox.fk@sef.se

Info från förbundsledning & förhandlingsavdelning. Svenska Elektrikerförbundet. Kontakt 08-412 82 82. postbox.fk@sef.se AVTALAT Info från förbundsledning & förhandlingsavdelning Svenska Elektrikerförbundet. Kontakt 08-412 82 82. postbox.fk@sef.se Förberedelserna inför avtalsrörelsen 2012 går in i ett intensivare skede.

Läs mer

EIO Aktuellt. EIO upprörda över SEF:s storvarsel vid avtalsväxling. Reklamfilm inleder ELRÄTT 2013. EIO startar Ledarskapsprogram

EIO Aktuellt. EIO upprörda över SEF:s storvarsel vid avtalsväxling. Reklamfilm inleder ELRÄTT 2013. EIO startar Ledarskapsprogram EIO Aktuellt För medlemsföretag i EIO NR 1/2 2013 EIO upprörda över SEF:s storvarsel vid avtalsväxling Jan Siezing, vd EIO samt Åsa Kjellberg Kahn, förhandlingschef EIO Reklamfilm inleder ELRÄTT 2013 ELRÄTT

Läs mer

Inledning. Presentation

Inledning. Presentation Inledning Detta material är ett exempel på vad man kan ta upp när man håller skolinformation, det innehåller många powerpointbilder samt massa andra verktyg du kan använda dig av som skolinformatör. Tanken

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

Kollektivavtal för Framtiden

Kollektivavtal för Framtiden Kollektivavtal för Framtiden De första åren 1999 2006 Redogörelse för förhandlingsresultat inför avtalsrörelsen 2007 Svenska Elektrikerförbundet Kollektivavtal för Framtiden De första åren 1999 2006 Redogörelse

Läs mer

ARTIKEL: 22. Turordningsreglerna. Artikel:22 - Turordningsreglerna Av Charbel Malki och Ali Hamza Alwan

ARTIKEL: 22. Turordningsreglerna. Artikel:22 - Turordningsreglerna Av Charbel Malki och Ali Hamza Alwan ARTIKEL: 22 Turordningsreglerna Artikel:22 - Turordningsreglerna Av Charbel Malki och Ali Hamza Alwan Engelsk titel: Article: 22 - Priority rules By Charbel Malki and Ali Hamza Alwan B - uppsats Linköpings

Läs mer

Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige. 10 Starka. kollektivavtal

Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige. 10 Starka. kollektivavtal Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige 10 Starka kollektivavtal Kongress 2013 Starka kollektivavtal Innehåll Inledning...3 Enlångsiktigstabillönebildning...4 Vårakollektivavtal...5 Jämställdalöner...8 Individuellalönesättningssystem...10

Läs mer

förord Stockholm i november 2013 Claes Stråth Generaldirektör lön för mödan 1

förord Stockholm i november 2013 Claes Stråth Generaldirektör lön för mödan 1 förord Det kan vara svårt att veta vad som gäller när man får sitt första jobb. Vilken lön ska jag ha? Hur mycket semester har jag rätt till? Vilka försäkringar har jag om jag blir skadad? Frågorna kan

Läs mer

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

Inledning. Presentation

Inledning. Presentation Inledning Detta material är ett exempel på vad man kan ta upp när man håller skolinformation, det innehåller många powerpointbilder samt massa andra verktyg du kan använda dig av som skolinformatör. Tanken

Läs mer

Dagordningens punkt 17 Vår arbetsplats. Utlåtande Inhyrning och anställningstrygghet motionerna A92 A109

Dagordningens punkt 17 Vår arbetsplats. Utlåtande Inhyrning och anställningstrygghet motionerna A92 A109 Utlåtande Inhyrning och anställningstrygghet motionerna A92 A109 Inom industrin har användningen av visstidsanställningar ökat markant de senaste åren. Under en lång period har företag, delvis till följd

Läs mer

LÖN FÖR MÖDAN. Medlingsinstitutet

LÖN FÖR MÖDAN. Medlingsinstitutet LÖN FÖR MÖDAN Medlingsinstitutet innehall: förord...1 1. VAD ÄR ETT ARBETE VÄRT?...3 2. OLIKA INTRESSEN gemensam lösning...9 3. Arbetslivets regelbok -kollektivavtalet...14 4. förhandlingar och konflikter...20

Läs mer

Ett jobb att leva på!

Ett jobb att leva på! Detta är en annonsbilaga från LO december 2009 tema...lo-förbund är med i sförhandlingarna, det vill säga alla....kollektiv handlar det om, varav en del mycket små. f o t o : l e i f c l a e s s o n...miljoner

Läs mer

Finns det andra problem med anställningsvillkor som du möter eller funderar över som vi bör känna till?

Finns det andra problem med anställningsvillkor som du möter eller funderar över som vi bör känna till? Finns det andra problem med anställningsvillkor som du möter eller funderar över som vi bör känna till? Att man förutsätts vara tillgänglig utan ersättning är dessutom vanligt förekommande inom det offentliga,

Läs mer

10 moderata slag mot oss anställda

10 moderata slag mot oss anställda 10 moderata slag mot oss anställda Tryggheten på jobbet står på spel. Moderaterna vill genomföra dramatiska försämringar för de anställda och de före detta mittenpartierna följer med åt höger. Här följer

Läs mer

handlingsplan för förändring OCH påverka? du är

handlingsplan för förändring OCH påverka? du är handlingsplan för förändring vill DU VARA MED OCH påverka? du är 2 Vad är facket för dig? Tänk att vi skalar bort allt. Alla paragrafer och försäkringar. Alla krångliga blanketter, alla avtal. Allt för

Läs mer

Schyssta schemat. Praktiska råd om schemaläggning

Schyssta schemat. Praktiska råd om schemaläggning Schyssta schemat Praktiska råd om schemaläggning TILLHÖR: Innehåll Inledning 3 Avtalet stryr 4 Arbetstid enligt lagen 6 Arbetstidens förläggning 9 Andra lagar som påverkar 13 Inte bara schemaläggning 14

Läs mer

VALFAKTAHÄFTE NR4 ARBETE

VALFAKTAHÄFTE NR4 ARBETE VALFAKTAHÄFTE NR4 ARBETE INLEDNING För Ung Vänster är arbete en rättighet. Rätten till arbete borde vara en av grundpelarna i samhället, men så ser det inte ut idag. Frågan om allas rätt till arbete är

Läs mer

Verksamhetsberättelse Svenska Elektrikerförbundet. Inför CR 11-12 juni 2013

Verksamhetsberättelse Svenska Elektrikerförbundet. Inför CR 11-12 juni 2013 2012 Verksamhetsberättelse Svenska Elektrikerförbundet Inför CR 11-12 juni 2013 Verksamhetsberättelse är en populärversion av verksamhetsberättelsen med årsredovisning 2012. De kompletta handlingarna med

Läs mer

tre studiehäften för Kommunals arbetsplatsombud det skrivna löftet

tre studiehäften för Kommunals arbetsplatsombud det skrivna löftet 2Kollektivavtalet tre studiehäften för Kommunals arbetsplatsombud det skrivna löftet TILLHÖR: Innehåll Faran är inte över Fakta: Alltid avtal Fakta: Skydd för din lön Fakta: Tillfälligt avtalslöst? Att

Läs mer

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Annika Ödebrink 2013 SEKO Facket för Service och Kommunikation Omslagsillustration: Max Gustafson Original:

Läs mer

Genom den föreslagna regleringen i den nya lagen stärks arbetstagarens rätt till likabehandling i lönehänseende.

Genom den föreslagna regleringen i den nya lagen stärks arbetstagarens rätt till likabehandling i lönehänseende. 14 Svar på interpellation 2012/13:94 om missbruk av bemanningsföretag Anf. 46 Arbetsmarknadsminister HILLEVI ENGSTRÖM (M): Fru talman! Jonas Sjöstedt har frågat mig om jag avser att verka för skärpt lagstiftning

Läs mer

Info från förbundsledning & förhandlingsavdelning Svenska Elektrikerförbundet. Kontakt 08-412 82 82. postbox.fk@sef.se Modernt arbetsliv!

Info från förbundsledning & förhandlingsavdelning Svenska Elektrikerförbundet. Kontakt 08-412 82 82. postbox.fk@sef.se Modernt arbetsliv! AVTALAT Info från förbundsledning & förhandlingsavdelning Svenska Elektrikerförbundet. Kontakt 08-412 82 82. postbox.fk@sef.se Modernt arbetsliv! Medlemmarna kom in med många hundratals avtalsförslag som

Läs mer

Därför är det bra med kollektivavtal

Därför är det bra med kollektivavtal Därför är det bra med kollektivavtal ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, oktober 2007. Upplaga: 10 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52 37. Fax: 08-791

Läs mer

Inledning. Presentation

Inledning. Presentation Inledning Detta material är ett exempel på vad man kan ta upp när man håller skolinformation, det innehåller många powerpointbilder samt massa andra verktyg du kan använda dig av som skolinformatör. Tanken

Läs mer

DITT LÖNESAMTAL. guide till löneförhandlingen

DITT LÖNESAMTAL. guide till löneförhandlingen DITT LÖNESAMTAL guide till löneförhandlingen Juseks stöd inför lönesamtalet För medlemmar www.jusek.se Innehåll Ditt lönesamtal guide till löneförhandlingen... 3 Skilj lönesamtalet från utvecklingssamtalet...

Läs mer

Stark tillsammans Verksamhets- förslag

Stark tillsammans Verksamhets- förslag ns a m k r a St m a s till Verksamhets- förslag 12 VERKSAMHETSFÖRSLAG På jobbet Stark tillsammans på jobbet 1. VI LOVAR VARANDRA 13 2. ORGANISERA FÖR ÖKAT INFLYTANDE 13 3. UTVECKLA VÅRA YRKESROLLER 14

Läs mer

Dagordningens punkt 17 Vår arbetsplats. Utlåtande Arbetsrättsliga frågor motionerna A121 A125

Dagordningens punkt 17 Vår arbetsplats. Utlåtande Arbetsrättsliga frågor motionerna A121 A125 Utlåtande Arbetsrättsliga frågor motionerna A121 A125 I motion A121 föreslås att IF Metall ska sluta förhandla direkt eller indirekt åt icke medlemmar i facken samt att IF Metall ska se till att endast

Läs mer

Verksamhetsbeslut Kongressens fastställda verksamhet

Verksamhetsbeslut Kongressens fastställda verksamhet kongressens beslut Verksamhetsbeslut Kongressens fastställda verksamhet Kongressperiod 2012 2016 @ 2011 Handelsanställdas förbund Foto David Bicho Tryck september 2011 art nr HA 19016 Innehåll att göra

Läs mer