Nyhetsbrev 4 maj 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyhetsbrev 4 maj 2013"

Transkript

1 Nyhetsbrev 4 maj 2013 Ekonomin avgifterna höjs med 10 procent från den 1 juli Styrelsen har tyvärr tvingats fatta beslut om en avgiftshöjning, från den 1 juli. Anledningen är att ekonomin inte är i balans, det vill säga fastighetens kostnader är helt enkelt högre än dess intäkter. Avgifterna kommer därför enligt styrelsebeslut den 21 april att höjas med 10 %, vilket kommer att märkas på nästa kvartals avier. Höjningen (som ju motsvarar 5 % utslaget på hela året, eftersom vi inför dem först från halvårsskiftet) räcker dessvärre inte för att nå en budget i balans, som siffrorna ser ut nu. Styrelsen klurar därför sedan en tid på fler sätt att sänka kostnaderna och höja intäkterna, och välkomnar förslag från alla medlemmar. Lyckas vi inte med detta är det fullt möjligt att avgifterna måste höjas ännu mer i framtiden. Givetvis kommer vi att göra allt vi kan för att hålla utgifterna nere, som att se över avtal och kostnader för uppvärmning, el och vatten. Men det är viktigt att veta att föreningen står inför flera större utgifter, exempelvis takrenovering och inköp av en ny fjärrvärmecentral. Bara fjärrvärmecentralen kostar omkring :- i inköp (ungefär en femtedel av föreningens intäkter). Större renoveringar måste vi finansiera med lån, vilka måste betalas med räntor och amorteringar. Det är också troligt att föreningens lån blir dyrare i framtiden, beroende på det allmänna ränteläget. Det är alltså viktigt att vi stärker vår ekonomi, och avgifterna borde möjligen ha höjts mer för flera år sedan. Mer information om föreningens ekonomi kommer i och med årsbokslutet för 2012, som medlemmarna får inför årsstämman. 1

2 Sökes: internrevisor Medlemsstämman 2012 valde Jörgen Schumacher som revisor, vilket han varit för BRF Roslagsbanan under många år. Hans arvode är dock tämligen högt (20 000:-) varför det finns förslag på att ersätta honom med en så kallad internrevisor, föreningsrevisor eller medlemsrevisor alltså att någon av er medlemmar granskar styrelsens arbete och årsredovisningen. För en så liten förening som vår, som dessutom har en professionell redovisningsbyrå, behövs inte en (dyr) auktoriserad revisor, utan det bör räcka med en medlem med sunt förnuft, kritiskt sinnelag och siffersinne. Kan du tänka dig att åta dig uppdraget att omgående granska 2012 års siffror, inför medlemsstämman? Kontakta isåfall omgående valberedarna (se nedan)! Vi måste isåfall genast utlysa en extrastämma, så det är bråttom. Engagera dig i styrelsen och föreningen! Är du duktig på ekonomi, juridik, uppvärmning, föreningsfrågor, duktig på tas med hantverkare och att förhandla med banken om sänkta låneräntor eller kanske praktiskt lagd och bra på att röja, fixa och byta säkringar? Bostadsrättsföreningar bygger som bekant på självförvaltning för att hålla nere kostnaderna, och på att alla medlemmar engagerar sig och tar ansvar för fastigheten som vi alla äger gemensamt. Detta är särskilt viktigt i en liten förening som vår! Om du vill göra göra en insats i styrelsen, hör av dig snarast till föreningens valberedare: Max Rosengren, 3 tr eller Kamjar Hajabdolahi, 1 tr maila en intresseanmälan om du själv är intresserad av styrelseuppdrag maila förslag på någon annan medlem som du tycker skulle vara lämplig att välja in Om du inte vill sitta i styrelsen i år, men ändå göra en insats, så behövs det alltid folk som engagerar sig i konkreta saker (t ex tvättstugan, grovsoprummet, fibernätsinstallation, att gå iväg med felaktigt slängda kartonger till pappersåtervinningen eller att ordna med blommor). Ett annat sätt kan vara att tipsa om hur vi kan sänka våra kostnader, hitta bättre leverantörer eller fixa rabatter på tjänster. Maila isåfall styrelsen: 2

3 Skriv en motion! Alla medlemmar har möjlighet att lämna förslag till årsstämman, så kallade motioner, om frågor som rör föreningen. Varje motion behandlas av årsstämman, som preliminärt äger rum den 29 maj kl 18 (formell kallelse kommer inom kort). Styrelsen måste få motionerna i god tid före stämman, för att kunna behandla dem och för att kunna ta med ärendena samt eventuella bilagor i kallelsen OCH för att kunna besvara dem. Styrelsen föreslår stämman om motionen ska bifallas eller avslås. En motion kan gälla exempelvis stadgeändringar, ekonomifrågor, inköp, styrelsens organisation, former för medlemskap, andrahandsuthyrningspolicy, reparationer... Allt som rör föreningen. Det finns inga formella krav för att motionen ska behandlas, mer än att den ska komma in i tid. Så här enkelt kan den skrivas: 1. Börja med en rubrik om vad motionen går ut på. 2. Beskriv bakgrunden/problemet/möjligheten, eller vad det nu handlar om. 3. Avsluta med ett förslag till beslut, något som årsstämman kan ta ställning till och rösta för eller emot. ( Jag föreslår att... ) 4. Skriv under med namn, namnteckning och datum. Lägg din motion i styrelsens brevlåda i entrén så snart som möjligt och helst före den 10 maj! (Löpande förslag som rör föreningens förvaltning kan ni naturligtvis alltid skicka till styrelsen under året.) Restate sköter vår administration Sedan några år sköter firman Restate allt som rör föreningens ekonomiska och administrativa förvaltning. Vår kontaktperson heter Malin Selberg, och det är hon som gör vår bokföring och upprättar våra årsbokslut. Mer information om Restate: Se även din avi. Om du vill betala månadsavgiften med hjälp av autogiro vilket starkt rekommenderas för att din avgift ska nå föreningen i tid är det Restate du kontaktar för att få en blankett. Det är också Restate som sköter föreningens medlemsregister. Det innebär att det är dit mäklare och banker ska skicka alla papper som rör lån, ägarförhållanden och 3

4 pantförskrivningar. Upplys gärna dina mäklar- och bankkontakter, i den mån du har sådana, om Restates postadress! Behöver din lägenhet en dörr? Föreningen har ett antal dörrar på vinden, som funnits i olika lägenheter och ställts upp efter hand. Vi vill gärna ha kvar dörrarna, så att det finns möjlighet för medlemmar att ha sina lägenheter i originalskick i möjligaste mån. Samtidigt tar de plats på vinden, och kanske kommer de till bättre användning någon annanstans?! Styrelsen överväger därför att sälja dörrarna till Nacka Byggnadsvårdsbutik. De betalar dock inga stora summor, så vinsten är isåfall att vi slipper dem på vinden. Ännu är inget beslut fattat i frågan. Skulle du vilja ta en eller flera av dörrarna till din lägenhet (eller köpa, om det är till annat ändamål)? De flesta är i behov av renovering; några är i gott skick. Hör isåfall av dig till styrelsen snarast! Släng inga tidningar och inget glas i soppåsarna (och knyt ihop dem ordentligt)! Vi har numera sophämtning fyra dagar i veckan: måndagar, onsdagar, fredagar och lördagar. Men tyvärr har det varit trassel med sophanteringen under våren, vilket vållat styrelsen en hel del extraarbete. Entreprenören LL-bolagen (f d Liselotte Lööf) som sköter hämtningen av hushållssopor på uppdrag av kommunen har av arbetsmiljöskäl gått över till mindre sopkärl, vilket innebär att dessa fylls snabbt. Därmed trycks soppåsar ofta ut på golvet vid större mängder, och entreprenören hämtar endast själva sopkärlen. Soporna på golvet har istället fått plockas upp av oss i styrelsen eller av vår fastighetsskötare Håkan (vilket kostar föreningen extra). Tyvärr har många av påsarna gått sönder, så att lösa sopor spridits över hela golvet i soprummet. Tänk därför på att knyta ihop din soppåse ordentligt! Dessutom: Många påsar har innehållit glas och vassa föremål. Sådant måste slängas på kommunens återvinningsstationer! Tänk på såväl skaderisken som på miljön. Vidare har påsar med tidningar och reklamblad slängts 4

5 bland hushållssoporna. Dessa ska alltid slängas i kärlet för tidningspappersinsamling, som står vid ingången till källaren inte i sopnedkasten. Kom ihåg att föreningen får höga kostnader för all extra sophantering! Sophämtarna vill att vi stänger sopnedkasten LL-bolagen har också anmärkt på att det är en relativt smal dörr, en trång passage med många cyklar samt en vinkel innan de når fram till soprummet. Dörför vill de att vi stänger våra sopnedkast, och istället installerar sopkärl som de på bilden utanför huset. Sopnedkasten har som bekant stängts i en stor del av Stockholms fastigheter. Men vi vill gärna behålla våra, och kommer att kämpa för dem tillsvidare. Vi avvaktar också kommunens stora avfallsutredning, som lär komma i höst och som kan komma att ställa nya krav på föreningens sophantering. För övrigt håller vi på att ta in anbud från målarfirmor för att se vad det skulle kosta att sprutmåla källaren, så att den blir trevligare att vistas i än den är nu. Elarbeten i maj Elektrikern Kjell Söderman, som inspekterade fastighetens el i fjol, återkommer för att göra vissa elarbeten tisdagen den 14 maj. Han behöver tillträde till samtliga lägenheter, varför vi kommer att samla in nycklar. Se separat informationslapp om detta! En av våra lokalhyresgäster söker avlösare Vladimir Boudnitski som äger Old & Rare, d v s antikaffären i bottenvåningen, har via en jurist signalerat till styrelsen att han gärna vill slippa ur det hyreskontrakt som han är bunden av till och med september 2015, eftersom han av olika skäl vill trappa ner på verksamheten. Vi har svarat att kontraktet naturligtvis gäller, men att vi ska hålla ögon och öron öppna för intresserade hyresgäster. Om någon av er medlemmar känner till något företag eller annan intresserad organisation som söker lokal, hänvisa dem gärna till oss antingen direkt till Vladimir 5

6 som kan visa lokalen och berätta hur han vill överlåta den, eller till styrelsen (som måste godkänna en ny hyresgäst). Lämplig verksamhet skulle kunna vara: butik, resebyrå, reklambyrå, grafisk ateljé, arkitektkontor eller liknande naturligtvis gärna något som gör fastigheten attraktiv. Ett glas vin, som förhandlade med styrelsen i höstas men inte accepterade den höjda hyra vi föreslog, har återkommit och är eventuellt intresserade av lokalen. Föreningen har fått två nya medlemmar Lägenheten 1301 på 3 trappor har bytt ägare. Max Mellfors har sålt den, nya medlemmar är från den 3 maj David och Lars Pode som äger 50 % var. Välkommen, David (som studerar ekonomi vid Stockholms universitet och den som ska bo här)! Max har i flera omgångar bidragit till styrelsens arbete, nu senast exempelvis som vice ordförande, med tvättstugan och hemsidan som ansvarsområden. Stort tack för dina insatser och ditt engagemang, Max! Låt alltid dörren gå i lås Porten i entrén verkar ha fungerat väl på sistone, efter det senaste låssmedsbesöket. Men det är fortfarande viktigt att ALLA vi boende, våra gäster, hantverkare och andra som rör sig här kollar att porten går i lås vid ut- eller inpassage. För några år sedan kom objudna gäster in i huset, vilket ledde till att föreningen anlitade ett vaktbolag. Det kostade (enligt gamla protokoll) 400:-/månad och medlem! Sådana utgifter vill vi undvika. Därför är det viktigt att alla tar ansvar för att dörren alltid är låst. Brandvarnare och brandfilt till alla lägenheter Nu har de brandvarnare och de brandfiltar som föreningen köpt in delats ut. Vi skaffade 30 st av vardera, men tyvärr tog brandfiltarna slut innan alla hade fått. Ni som råkat få extra filtar, vänligen returnera dessa till Helen Kraver så att hon kan fördela dem till de medlemmar som inte fick någon. Glöm inte att även montera brandvarnaren i din lägenhet, och att kolla batterierna med jämna mellanrum! Detta kommer att inspekteras vid framtida lägenhetsinspektioner. OBS! Utrustningen hör till föreningen/lägenheten, och ska alltså lämnas kvar till framtida ägare. 6

7 Andrahandsuthyrning kräver fortfarande styrelsens tillstånd Från och med den 1 februari gäller nya regler för andrahandsuthyrning, vilket t ex Hyresnämnden, Fastighetsägarna och Bostadsrätterna har mer information om. Fortfarande gäller dock, precis som tidigare, att den som vill hyra ut i andra hand måste ha styrelsens skriftliga tillstånd. Den som upplåter lägenheten utan tillstånd riskerar att förverka bostadsrätten som det heter det vill säga kan bli uppsagd som medlem, och alltså tvingas sälja lägenheten. Vi har skrivit ett utförligt PM om de tillståndsregler som gäller, som även innehåller ett formulär för ansökan. Det kan du hitta på hemsidan: Föreningen har en relativt hög andel andrahandsuthyrningar. Fem medlemmar av 30 har för närvarande en av styrelsen godkänd uthyrning. (Styrelsen har för övrigt nyligen skickat ut brev till ytterligare fyra medlemmar som verkar upplåta sin lägenhet i andra hand utan tillstånd, något vi fått frågor om från andra medlemmar.) Tyvärr blir föreningen i längden sårbar när en tredjedel av föreningens lägenheter inte bebos av dess medlemmar. Du som får hyra ut i andra hand för att du jobbar utomlands eller studerar på annan ort tillfälligt tänk på att gärna planera in tid för styrelse- och föreningsarbete när du återvänt till Stockholm! Detta gäller särskilt om du inte redan dragit ett tungt lass i styrelsen. (Observera att styrelsen har laglig rätt att neka tillstånd om andelen redan är hög, även om synnerliga, behjärtansvärda skäl för att hyra ut finns. Anledningen till att lagen ser ut så är att styrelsearbetet i små föreningar måste ha en chans att fungera.) Ny hemsida på Bostadsrätternas domän! Vi har skaffat en ny hemsida: Den är späckad med information, bilder, historik och mycket annat, och mer kommer att läggas upp så snart vi i styrelsen har tid exempelvis uppdaterade ordningsregler, och givetvis alla handlingar inför medlemsstämman 29 maj. Webbmaster är Patrik Forslind. Det mesta är öppet för vem som helst, men vissa saker kommer att vara tillgängligt endast för dig som medlem till exempel medlemsmatrikeln. Logga in: Användare: Brf Roslagsbanan 1 Lösen:

8 Vi har även en ny mailadress till styrelsen: Om du har en enkel fråga, kolla gärna först om svaret finns på hemsidan! Vi finns som tidigare nämnts även på Facebook. Lägg gärna till dig som medlem (sök på Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 1 ). Än så länge finns mest vi i styrelsen med, men gruppen är öppen för alla. Nyhetsbreven + anslagstavlan är fortfarande våra huvudkanaler för information men tanken har varit att använda Facebook för t ex påminnelser, bilder, snabba förfrågningar och informella frågor. Så vi hoppas att fler medlemmar dyker upp där! Vi har föreslagit kommunen en ny typ av entréramp Styrelsen skrev nyligen ett brev till Trafikkontoret på Stockholms stad, med ett förslag om hur trottoaren utanför vår port skulle kunna anläggas så att marken sluttar upp mot huset. På så vis skulle metallrampen kunna tas port, men porten ändå vara handikappanpassad. På vår hemsida finns en bild på hur det skulle kunna se ut: Blommor i entrén och på gården Som ni säkert sett hänger det några växter vid entrédörren och på bakgården. Vi hoppas att det ska förhöja trivseln för alla boende och besökare i huset och såklart för förbipasserande! Vi hoppas också att växterna får hänga i fred. Avslutningsvis vill vi tacka alla medlemmar, andrahandshyresgäster och respektive till medlemmar som deltog under den trevliga vindsröjnings- och städdagen den 22 april! Hjälteartade insatser för att tömma de allmänna utrymmena på vinden utfördes. Inom kort kommer ni att få en kallelse till medlemsstämman. Vi ses där! Trevlig fortsättning på våren, önskar Styrelsen för BRF Roslagsbanan 1 8

Nyhetsbrev 1 juni 2013

Nyhetsbrev 1 juni 2013 Nyhetsbrev 1 juni 2013 Stämman i Cocktailbäret Årets medlemsstämma hölls den 29 maj i en av de byggnader som finns kvar från Östra renhållningsstationen, som anlades i Ruddammen år 1903. Vi i styrelsen

Läs mer

Välkommen till Färjan! En skrift om vad som gäller och vem som ska kontaktas Låt den alltid finnas i din lägenhet, som en guide!

Välkommen till Färjan! En skrift om vad som gäller och vem som ska kontaktas Låt den alltid finnas i din lägenhet, som en guide! Välkommen till Färjan! En skrift om vad som gäller och vem som ska kontaktas Låt den alltid finnas i din lägenhet, som en guide! Denna version är tryckt 2012 För eventuella ändringar se: www.hsb.se/stockholm/farjan

Läs mer

Föreningen, styrelsen & årsstämma

Föreningen, styrelsen & årsstämma Föreningen, styrelsen & årsstämma Vad är en bostadsrätt? Du har fått detta informationshäfte eftersom du är medlem i Slottshörnets Bostadsrättsförening. Vi i styrelsen hoppas att du kommer att trivas!

Läs mer

SÅ FUNKAR DET I BRF ASKEN Trivselregler och rutiner

SÅ FUNKAR DET I BRF ASKEN Trivselregler och rutiner SÅ FUNKAR DET I BRF ASKEN Trivselregler och rutiner 2009-10-01 1 Välkommen till Brf Asken! Hej och välkommen till Brf Asken. Vår fastighet byggdes 1936 och består i dagsläget av 16 lägenheter. Vi blev

Läs mer

SÅ FUNKAR DET I BRF ASKEN Trivselregler och rutiner

SÅ FUNKAR DET I BRF ASKEN Trivselregler och rutiner SÅ FUNKAR DET I BRF ASKEN Trivselregler och rutiner 2014-02-24 1 Välkommen till Brf Asken! Vår fastighet byggdes år 1936 och består i dagsläget av 16 lägenheter. Vi blev en bostadsrättsförening år 2005.

Läs mer

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson Bergsundsbladet Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson I en tid då vädret verkar ha lite svårt att bestämma sig kommer årets första nummer av Bergsundsbladet. Bladet

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

Informationshäfte A-Ö

Informationshäfte A-Ö Informationshäfte A-Ö Maj 2015 Bostadsrättsföreningen Majtalaren 7 Ängskärsgatan 6, Stockholm Viktigt information till alla medlemmar i vår förening och våra gemensamma förhållningsregler för ökad trivsel

Läs mer

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4 BRF Diligensen 4 A-Ö Trivselregler A Ö om vad som gäller i BRF Diligensen 4 När man har valt ett boende i ett flerfamiljshus, så innebär det att man har grannar nära inpå sig, ofta både ovanför, under

Läs mer

Från hyresrätt till bostadsrätt. Ditt eget boende ditt eget val

Från hyresrätt till bostadsrätt. Ditt eget boende ditt eget val Från hyresrätt till bostadsrätt Ditt eget boende ditt eget val Många vill äga sin bostad men inte alla. Det är viktigt att det fi nns både hyresrätter och bostadsrätter att välja mellan. Idag saknas den

Läs mer

HUSBOK. Vi hälsar dig varmt välkommen till Bostadsrättsföreningen Dalafjället.

HUSBOK. Vi hälsar dig varmt välkommen till Bostadsrättsföreningen Dalafjället. HUSBOK Vi hälsar dig varmt välkommen till Bostadsrättsföreningen Dalafjället. För att alla ska trivas och ha ett trevligt och säkert boende finns det en del saker som vi tillsammans bör tänka på. Vi kallar

Läs mer

Att bo i bostadsrätt. en informationsskrift om bostadsrättens villkor. juni 2006. Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för.

Att bo i bostadsrätt. en informationsskrift om bostadsrättens villkor. juni 2006. Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för. Att bo i bostadsrätt en informationsskrift om bostadsrättens villkor juni 2006 Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för. Eftertryck förbjudes Att bo i bostadsrätt Denna informationsskrift är utgiven

Läs mer

BRF Skogås 1:s A - Ö Detta är ett särtryck från den uppdaterade version av Husboken som finns på BRF Skogås 1:s hemsida, brfskogas1.se/husboken.

BRF Skogås 1:s A - Ö Detta är ett särtryck från den uppdaterade version av Husboken som finns på BRF Skogås 1:s hemsida, brfskogas1.se/husboken. 1 BRF Skogås 1:s A - Ö Detta är ett särtryck från den uppdaterade version av Husboken som finns på BRF Skogås 1:s hemsida, brfskogas1.se/husboken. a Allmän information Organisationsnummer: 712800-0200

Läs mer

Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av

Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö. För synpunkter eller förslag kontakta

Läs mer

V A D Ä R E N B O S T A D S R Ä T T?...

V A D Ä R E N B O S T A D S R Ä T T?... Innehållsförteckning VAD ÄR EN BOSTADSRÄT T?... - 3 - Vem bestämmer i en bostadsrättsförening?... - 3 - Vem äger lägenheten?... - 4 - Pantsättning av bostadsrätt... - 5 - Vad betalar Du till föreningen?...

Läs mer

Kåpan Nytt. Den nya styrelsen APRIL 2008

Kåpan Nytt. Den nya styrelsen APRIL 2008 APRIL 2008 Kåpan Nytt Den nya styrelsen Innehåll: Den nya styrelsen (sid 1) Vårstädning 10 maj klockan 10:00 (sid 2) Efterlysning! Revisor sökes! (sid 2) Värmepumpen en följetong (sid 3) Garaget en följetong

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Bra att tänka på vid ombildning Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker

Läs mer

HANDBOK för. Version 090907

HANDBOK för. Version 090907 HANDBOK för Version 090907 Inledning... 3 Brf Färdknäppen 2... 4 Bostadsrätt och bostadsrättsförening... 4 Hur föreningen styrs... 4 Föreningsstämman... 4 Styrelsen... 4 Styrelsens arbetssätt... 5 Valberedningens

Läs mer

V Ä R T att V E T A. från A till Ö

V Ä R T att V E T A. från A till Ö V Ä R T att V E T A från A till Ö 2014 Värt att veta från A till Ö För dig som bor i Brf Harald Stake Information och trivselregler. Värt att veta kommer att uppdateras vid behov på föreningens hemsida.

Läs mer

V Ä R T att V E T A. från A till Ö

V Ä R T att V E T A. från A till Ö V Ä R T att V E T A från A till Ö 2014 Värt att veta från A till Ö För dig som bor i Brf Harald Stake Information och trivselregler. Värt att veta kommer att uppdateras vid behov på föreningens hemsida.

Läs mer

Nyhetsblad Skvadronen 20

Nyhetsblad Skvadronen 20 Nyhetsblad Skvadronen 20 2013 Hej kära granne! Först ett tack till er som var med och vårfixade! Vi hade verkligen en härlig förmiddag och fick gjort en hel del som vi alla har glädje av. Till er som inte

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade!

Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade! Välkommen till vår förening! Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade! Vi hälsar dig välkommen och hoppas att du skall trivas i din lägenhet och med vår bostadsrättsförening.

Läs mer

MARMORNBLADET NR 1 ÅRGÅNG 22 MARS 2015. Du vet väl om att vi har en webbplats!

MARMORNBLADET NR 1 ÅRGÅNG 22 MARS 2015. Du vet väl om att vi har en webbplats! MARMORNBLADET NR 1 ÅRGÅNG 22 MARS 2015 ORDFÖRANDEN HAR ORDET Nu har våren kommit till Marmorn, både krokus och andra blommor har tittat fram! Vår trädgårdsgrupp kommer under våren att planetera mer blommor

Läs mer

Du och din bostadsrättsförening

Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening kan vara arbetsamt och kräver stor kunskap. De frågor som behandlas sträcker sig över vida

Läs mer

HJALP! OMBILDA. Natverket Radda hyresratten. Mina grannar vill. En handbok fran

HJALP! OMBILDA. Natverket Radda hyresratten. Mina grannar vill. En handbok fran HJALP! Mina grannar vill OMBILDA En handbok fran Natverket Radda hyresratten Hjälp! Mina grannar vill ombilda! Elva råd till dig som vill bo kvar som hyresgäst i ett allmännyttigt fastighetsbolag. 1 Informationsmöte

Läs mer

ABC för boende. Ordningsregler & information för boende i bostadsrättsföreningen Tattby 4:1

ABC för boende. Ordningsregler & information för boende i bostadsrättsföreningen Tattby 4:1 ABC för boende Ordningsregler & information för boende i bostadsrättsföreningen Tattby 4:1 Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

BRF Kumlet 18 trivsel- och ordningsregler

BRF Kumlet 18 trivsel- och ordningsregler BRF Kumlet 18 trivsel- och ordningsregler 1 Innehållsförteckning 1 Permanent boende... 3 2 Andrahandsuthyrning... 3 Rutiner vid andrahandsuthyrning.... 3 3 Anslagstavlor... 4 4 Autogiro... 5 5 Brandskydd...

Läs mer

Glad Sommar önskar Styrelsen

Glad Sommar önskar Styrelsen HSB:s brf. Färjan, Svarvargatan 4, 112 49 Stockholm. Telefon: 08-653 20 65 Orgnr: 702000-6909 E-post: styrelsen.farjan@bredband.net No.2, 2013 Glad Sommar önskar Styrelsen Ordförandespalten Ny styrelse

Läs mer

Brf Kvarteret Södermanland Solstigen 4, LIDINGÖ.

Brf Kvarteret Södermanland Solstigen 4, LIDINGÖ. Brf Kvarteret Södermanland Solstigen 4, LIDINGÖ. Informationsskrift till medlemmar Allmänt Huset är byggt 1955 och har varit en del av Foresta Hotels fastigheter. Bostadsrättsföreningen bildades 1988 och

Läs mer