Motion: Användning Gårdshus 12

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Motion: Användning Gårdshus 12"

Transkript

1 Motion: Användning Gårdshus 12 Svar från styrelsen Styrelsen tar hänsyn till förslaget.

2 Motion:Medlemskap Svar från styrelsen Styrelsen tar hänsyn till förslaget.

3 Motion: Utbildning för Bostadsrättshavare Svar från styrelsen Styrelsen tar hänsyn till förslaget.

4 Motion: Representation och Samarbete Svar från styrelsen Styrelsen tar hänsyn till förslaget.

5

6

7 Svar till motioner angående föreningens revisor Av stort intresse vore att få veta vilka är dessa många faktorer och vad är källan till det. Styrelsen vill styrka att varje år granskas förenings arbete av den externa auktoriserade revisionsbyrån KPMG. Detta görs genom att gå igenom både protokoll och årsredovisning i syfte att säkerställa att tagna beslut följts samt att föreningens ekonomi är stabil. Att välja bort den interna revisorn var ett initiativ som starkt drivits igenom av dåvarande styrelseledamot och konsult Eva Hellström, som nu lämnat en motion emot detta. En sådan åtgärd krävt en ändring av våra stadgar och stora investeringar både ekonomiskt och tidsmässigt. Inte minst två stämmor. Motiveringar till att välja bort den interna revisorn har varit flera. En anledning var den redundanta rollen (samma uppgifter som den externa revisorn har idag), med en extra kostnad för det. En annan anledning har det varit brist på kompetens inom föreningen för en kvalificerad granskning. För övrigt har det under upprepade år varit svårt att kunna hitta en medlem som velat ställa upp för detta uppdrag. I våra stadgar står revisorerna skall till antalet vara minst en och högst tre, samt högst en suppleant så det finns inga hinder att utse en internrevisor. För övrigt så välkomnas kompetenta medlemmar som är kvalificerade för uppdraget och som är villiga att ställa upp. Styrelsen lämnar beslutet till stämman.

8

9

10

11 Svar till motioner angående lokalen i Terapivägen 18 F Styrelsen arbetar ständigt för att minska onödiga kostnader och hitta inkomstkällor som inte belastar medlemmarna ekonomiskt. Av stort intresse för styrelsen vore att få veta vem som gett detta löfte och på vilka grunder, då det skulle innebära ett stort ansvar. Kan påstående styrkas med relevant underlag? Flera år har lokalen varit stängd. Detta har inneburit missade intäkter på flera miljoner. Att kunna disponera av en sådan resurs och inte utnyttja den anses vara ett oacceptabelt dröjsmål. Lokalen är dock i ett stort behov av en omfattande renovering. Utifall man vill hyra ut lokalen är man tvungen att åtgärda det, och enligt den utredning som före detta styrelseledamot och Konsult Eva Hellström genomfört skulle det innebära en kostnad på minst 1 miljon kronor. Styrelsen anser som orimligt att medlemmarna ska stå för sådana kostnader. Denna åtgärd kan undvikas utifall lokalen säljs i befintligt skick som bostadsrätt och föreningen även får in månadsavgift varje månad. Värdering av utgångspris för lokalen och med hänsyn till dess skick har gjorts av auktoriserade mäklare från Länsförsäkringar med stor erfarenhet av vårt område. Månadskostnaden för lokalen har beräknats av en expertis från HSB (observera att kostnaden är baserad på en beräkning för en månadskostnad som bostadsrätt och inte som hyreslokal). Efter att några klagomål inkommit under tiden, har försäljningsprocessen avbrutits. Styrelsen föreslår en extra stämma för att behandla ärendet, att reda ut oklarheter och fatta beslut.

12 Motion: Armaturer i trapphusen För flera år sedan fick vi armaturer utbytta i trapphusen. Fortfarande har man inte spacklat hålen efter de gamla armaturerna och inte heller målat om där det så behövs. Detta kallar jag högsta grad för försummelse av den inre byggnadsvården. Jag kräver att styrelsen ser till att trapphusen och tvättstugor spacklas och målas om där det behövs. Huddinge Helena Saari Svar från styrelsen Styrelsen kommer att säkerställa att åtgärden finns inlagd i underhållsplan.

13 Motion: Porttelefoner till lägenheter För flera år sedan fick vi porttelefoner inkopplad till samtliga lägenheter. Porttelefonerna slutade att fungera efter garagebranden Sedan dess har man inte gjort någonting för att återställa porttelefonerna. Detta kallar jag högsta grad för försummelse av den inre byggnadsvården. Porttelefonerna är viktiga inte minst för de boende som har hemtjänst, läkemedelsförsändelser o.s.v. Jag kräver att styrelsen skyndsamt återställer porttelefonerna. Huddinge Helena Saari Svar från styrelsen Styrelsen följer problemet för åtgärder. Föreningen har haft problem med porttelefonsystemet i 18 huset. För närvarande håller ett anlitad av styrelsen företag med att åtgärda felet/felen i systemet.

14 Motion: IT-utrustning och kameraövervakning Svar från styrelsen Föreningen genomför sedan en tid tillbaks ett systematiskt arbete för att anlita externa leverantörer för hantering av IT-utrustning. Syfte är att minska sårbarheten och förbättra professionaliteten i hanteringen av de olika systemen. Ett exempel är kameraövervakningssystem, som sköts av kameraövervakningsföretaget IPAS och hanteras enligt regerande lag. På grund av komplexiteten av system och dess hantering och för att säkerställa ett korrekt svar på frågan hänvisas boende till leverantörerna.

15

16

17 Svar från styrelse Öppet brev till Gloria R. Bernez Norman lgh. Nr 414 I brevet, som styrelsen Brf. Grantorp fått av dig har du, Gloria, bland annat framfört åsikter i samband med att styrelsemedlemmarna har ett annat ursprung än svenskt. Det du skriver angående etnisk bakgrund upplevs som ett kränkande påhopp. Vad är syftet? Styrelsen har ansvar för organisation och förvaltning av föreningen. Styrelsen har alltid hållit sig till de demokartiska principerna, som finns reglerade i stadgarna och i riktlinjerna för styrelsearbetet, i sitt arbete. Det är av stor vikt att ha ansvarsfulla, duktiga, kreativa, ärliga och kompetenta människor i styrelsen. Mot den bakgrunden är det uppenbarligen att alla är välkomna oavsett bakgrund. I vår förening bor folk med över 40 olika nationaliteter. Det är inte det etniska ursprunget som styr nomineringen och valet av styrelseledamöter, utan engagemanget, lämpligheten, initiativtagandet och ansvarsfullheten. Även att styrelsearbetet är krävande på alla plan med inte proportionellt lågt arvode måste beaktas. Föreningen har haft problem med porttelefonsystemet i 18 huset. För närvarande håller ett anlitad av styrelsen företag med att åtgärda felet/felen i systemet. Du, som vilken annan medlem i Brf. Grantorp, är alltid välkommen med dina synpunkter. Det är alltid viktigt med synpunkter från medlemmarna i föreningen, vilket är en viktig driftkraft i utvecklandet. Har du frågor och önskar få ett svar, behövs det mera underlag för att styrelsen korrekt kunde bemöta dem. Med vänlig hälsning Styrelsen i Grantorp

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA Till boende i Styrelsens kommentarer och förslag inför extra stämma onsdagen den 12 mars 2008. Gruppen som vill ha en ny typ av finansiering har begärt att få en ny extra stämma. Styrelsen har en mycket

Läs mer

Motioner till föreningsstämman 2012

Motioner till föreningsstämman 2012 Motioner till föreningsstämman 2012 Motion 1 Från Styrelsen angående Avrapportering från stämman 2011 Individuell mätning av varmvattenförbrukning Styrelsen har varit i kontakt med en leverantör som gett

Läs mer

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Några av fördelarna du får som HSB-medlem Centrala avtal som sänker kostnader Tack vare att vi är så många i HSB kan vi teckna förmånliga avtal

Läs mer

Du och din bostadsrättsförening

Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening kan vara arbetsamt och kräver stor kunskap. De frågor som behandlas sträcker sig över vida

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

Styrelsehandboken. För styrelseledamöter i bostadsrättsföreningen

Styrelsehandboken. För styrelseledamöter i bostadsrättsföreningen Styrelsehandboken För styrelseledamöter i bostadsrättsföreningen 2 Riksbyggen styrelsehandboken Innehåll Välkommen till ditt uppdrag! 4 Bostadsrätt ett rätt sätt att bo 7 Riksbyggen på en kooperativ värdegrund

Läs mer

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt Växjö januari 2012 Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt Information till dig som hyresgäst I budget för 2012 har kommunfullmäktige beslutat följande - Hyresgästerna hos Växjöhem och Vidingehem ska

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Tvättstugans golv städas och tvättmaskinernas ovansida torkas av i samband med veckans entré städning.

Tvättstugans golv städas och tvättmaskinernas ovansida torkas av i samband med veckans entré städning. Städavtal MOTIONSSVAR 1 AV 5 TILL BRF LOKES FÖRENINGSSTÄMMA 2013 J M Städservice AB städar trapphus och entréer enligt avtal varje vecka efter ett uppgjort städschema. På anslagstavlan med kontaktuppgifter

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Medlem i bostadsrättsföreningen

Medlem i bostadsrättsföreningen Medlem i bostadsrättsföreningen Vad har du som boende ansvar för och vad ska föreningen ta hand om? Vad sker på en stämma och vem kan väljas in i styrelsen? I den här skriften får du svar på de här och

Läs mer

Medlem i bostadsrättsföreningen

Medlem i bostadsrättsföreningen Medlem i bostadsrättsföreningen Vad har du som boende ansvar för och vad ska föreningen ta hand om? Vad sker på en stämma och vem kan väljas in i styrelsen? I den här skriften får du svar på de här och

Läs mer

Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö

Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö Valberedningens uppgift Enligt bostadsrättsföreningen stadgar skall årsstämman välja en valberedning med uppgift att förbereda

Läs mer

Konstituerande möte. Ordförande

Konstituerande möte. Ordförande Styrelsen En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika

Läs mer

Bostadsrätterna kräver förändring

Bostadsrätterna kräver förändring INNEHÅLL Så här förvaltar du förtroendet Skapa säkra lekplatser Avgift vid andrahandsuthyrning Vindar ger fler lägenheter Frågor och svar Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens styrelse. www.bostadsratterna.se

Läs mer

Ett häfte om bostadsdiskriminering. Kunskaper samlade från Malmö mot Diskriminerings projekt Diskriminering på bostadsmarknaden

Ett häfte om bostadsdiskriminering. Kunskaper samlade från Malmö mot Diskriminerings projekt Diskriminering på bostadsmarknaden Ett häfte om bostadsdiskriminering Kunskaper samlade från Malmö mot Diskriminerings projekt Diskriminering på bostadsmarknaden 1 Samlade kunskaper från projektet Diskriminering på bostadsmarknaden Malmö

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn... Starta förening 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta en förening?...... 3 Olika föreningar...... 4 Kort om ekonomiska föreningar...... 6 Föreningens namn...... 8 Styrelsen och verkställande

Läs mer

Kulturförvaltningen 1 (2) Tjänsteskrivelse. Uppföljning granskning av föreningar. 2014-03-26 Vår referens

Kulturförvaltningen 1 (2) Tjänsteskrivelse. Uppföljning granskning av föreningar. 2014-03-26 Vår referens Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (2) Datum 2014-03-26 Vår referens Anne Mattsson Ekonomichef anne.mattsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning granskning av föreningar KN-KFÖ-2014-00959 Sammanfattning

Läs mer

1 Årsredovisning 2014 Brf Imatra 1

1 Årsredovisning 2014 Brf Imatra 1 1 Årsredovisning 2014 Brf Imatra 1 2 Att bo i en bostadsrättsförening - Vad innebär det? I Brf Imatra bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (=

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening? 3. Olika föreningar 4. Kort om ekonomiska föreningar 6. Föreningens namn 8

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening? 3. Olika föreningar 4. Kort om ekonomiska föreningar 6. Föreningens namn 8 Starta förening 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta en förening? 3 Olika föreningar 4 Kort om ekonomiska föreningar 6 Föreningens namn 8 Styrelsen och verkställande direktören 10 Revisor 12

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma i Brf Kannan 13. Datum: Torsdagen den 16 maj 2013, kl 19.00. Plats: Karlbergs skola, Norrbackagatan 31-33

Kallelse till ordinarie föreningsstämma i Brf Kannan 13. Datum: Torsdagen den 16 maj 2013, kl 19.00. Plats: Karlbergs skola, Norrbackagatan 31-33 Kallelse till ordinarie föreningsstämma i Brf Kannan 13 Datum: Torsdagen den 16 maj 2013, kl 19.00 Plats: Karlbergs skola, Norrbackagatan 31-33 Dagordning 1. stämmans öppnande 2. val av ordförande vid

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Motion 38 Motion 39. med utlåtanden

Motion 38 Motion 39. med utlåtanden Motion 38 Motion 39 med utlåtanden 106 Motion 38 Kortare handläggningstider vid behov av tvångsförvaltning. Hyresgästföreningen får ibland ärenden om dålig teknisk förvaltning och bristande underhåll.

Läs mer

Boendeguide till Brf Björkslingan

Boendeguide till Brf Björkslingan Boendeguide till Brf Björkslingan Denna boendeguide innehåller information om vad Du som bostadsrättsinnehavare och boende i Brf Björkslingan bör känna till. Utöver denna skrift bör Du även ta del av de

Läs mer

SKRIFTEN ÄR FRAMTAGEN AV FAR I SAMARBETE MED BOSTADSRÄTTERNA, HSB, RIKSBYGGEN OCH SBC.

SKRIFTEN ÄR FRAMTAGEN AV FAR I SAMARBETE MED BOSTADSRÄTTERNA, HSB, RIKSBYGGEN OCH SBC. Om årsredovisningen för Bostadsrättsföreningen Modell Bättre (org nr 700000-0000) Idéskrift 1 Idéer och tankar om åtgärder för att göra en bostadsrättsförenings årsredovisning mer relevant och läsvärd.

Läs mer

Från hyresrätt till bostadsrätt. Ditt eget boende ditt eget val

Från hyresrätt till bostadsrätt. Ditt eget boende ditt eget val Från hyresrätt till bostadsrätt Ditt eget boende ditt eget val Många vill äga sin bostad men inte alla. Det är viktigt att det fi nns både hyresrätter och bostadsrätter att välja mellan. Idag saknas den

Läs mer