GS-Trean. För avd. 3 Halland/Kronoberg Nr 24 sept Certifierade BAM-utbildare sid 3 Smurfit/Kappa sid 4-5 Hemförsäkring sid 7

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GS-Trean. För avd. 3 Halland/Kronoberg Nr 24 sept 2015. Certifierade BAM-utbildare sid 3 Smurfit/Kappa sid 4-5 Hemförsäkring sid 7"

Transkript

1 GS-Trean För avd. 3 Halland/Kronoberg Nr 24 sept 2015 Certifierade BAM-utbildare sid 3 Smurfit/Kappa sid 4-5 Hemförsäkring sid 7

2 Ordföranden har ordet: Under de två gångna mandatperioderna har arbetsmiljöområdet rustats ned. Arbetsmiljöverket har fått minskade resurser vilket påverkat verkets möjligheter att genomföra inspektioner. Samtidigt ökar antalet arbetsskador och arbetssjukdomar. Särskilt bland kvinnor ökar sjukfrånvaron oroväckande. Samtidigt har vi ett arbetsliv som ställer allt högre krav på flexibilitet och att man skall orka jobba längre. Det är därför glädjande att regeringen beslutat satsa på arbetsmiljön inför de utmaningar och krav som de anställda ställs inför. Regeringens satsning är på fyra olika områden. Arbetsmiljöverkets anslag förstärks med 20 miljoner kronor från och med juli i år och med ytterligare 35 miljoner 2016 och med ytterligare fem miljoner Förstärkningen innebär bland annat att fler inspektörer kan anställas. Det statliga bidraget till regionala skyddsombud ökas med nio miljoner kronor från juli 2015 och med ytterligare en miljon Ett välkommet tillskott till den uppsökande verksamhet som våra regionala skyddsombud genomför. Regeringen genomför också en särskild satsning på arbetslivsforskning med fokus på kvinnors arbetsmiljöproblem och arbetsrelaterade ohälsa. Totalt satsar man 25 miljoner kronor på denna forskning. Det finns idag väldigt lite forskning kring kvinnors arbetssjukdomar och därför har också kvinnor svårare att få sina arbetsskador godkända. Bra att regeringen tar tag i detta stora problem. Den sista delen i regeringens satsning på arbetsmiljön är en förstärkning av företagshälsovårdens kompetensförsörjning med 10 miljoner. Den socialdemokratiskt ledda regeringen har med dessa satsningar visat att man tar arbetsmiljön på stort allvar. Det är med det förebyggande arbetet ute på arbetsplatserna som vi förhindrar att det finns jobb som skapar arbetsskador. /Christer Gustavsson/ E-post: Ny webbredaktör på avdelningen Vi har fått en ny ansvarig för vår hemsida. Christofer Rosberg från Växjö, 31-årig tvåbarnsfar, jobbar på Inwido Produktion i Lenhovda där han tillhör isolerglasavdelningen. Sedan drygt ett år är han tillika klubbordförande på sitt jobb, och har förutom utbildning i klubbordförandeskap och ledarskap även gått en webbutbildning av förbundet. - Jag ska försöka få vår hemsida mer levande, göra snabbare uppdateringar med nyheter och på så vis bli mer aktuell. Just nu håller jag på med bild på nya styrelsen, säger han. Avdelningen önskar honom lycka till med sitt nya uppdrag då man anser hemsidan bli viktigare och viktigare.

3 Nu har vi certifierade BAM-handledare! Vår avdelningsstyrelse har alltid tyckt det vara viktigt med att vi har en bra arbetsmiljö på våra arbetsplatser. Ja, så viktigt att vi numera har egna certifierade handledare i Prevents grundläggande arbetsmiljöutbildning (BAM). Under en kurs i våras drillades tre av våra medlemmar, Jörgen Johansson, Torbjörn Nilsson och Magnus Svensson, vilket mynnade ut i att dessa fick certifikat att i sin tur utbilda våra övriga skyddsombud. Vad innebär detta? - Det innebär att vår avdelning själv kan hålla grundutbildningen för våra nya skyddsombud (BAM). På så vis får vi en bättre kontakt med våra nya skyddsombud och kan följa upp dem och stötta i framtiden, säger Torbjörn Nilsson, arbetsmiljöansvarig i avdelningen och regionalt skyddsombud. I förlängningen kan avdelningen även tänka sig att köra företagsanpassade BAM- och SAM-utbildningar då man ser en stor fördel om skyddsombud och arbetsledning har gått samma utbildning. Att vara regionalt skyddsombud innebär att man åker ut till mindre företag som inte har egna skyddsombud för att kontrollera arbetsmiljön för våra medlemmar där. Torbjörn Nilsson Vi sökte upp Magnus Svensson, skyddsombud på Strålfors och ett av våra regionala skyddsombud, som är en av de tre utbildade och frågade honom vad kursen gett honom. Vad har certifieringen gett dig jämfört med tidigare? Det har gett mej en större säkerhet när det gäller att föreläsa och en förståelse för hur inlärningen sker hos vuxna. Är det viktigare i dag med skyddsombud på arbetsplatsen? Har varit viktigt och kommer nog att vara ännu viktigare då den ökade arbetsbelastningen och stressen på företagen gör att olycksrisken ökar. Vilka frågor och problem är vanligast på din arbetsplats? Bemanningsfrågan och den ökade stressen är de problem jag oftast möter. Den psykosociala arbetsmiljön Arbetsmiljöverket har släppt sin rapport om arbetsskador (2014:1). Rapporten visar att anmälda arbetssjukdomar har ökat med nio procent under 2013 jämfört med 2012, och antalet anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro ökade med tre procent. Samtidigt har sysselsättningen ökat med en procent. Även om belastning, såsom upprepade tunga lyft, ligger bakom de flesta arbetssjukdomarna består ökningen i anmälda arbetssjukdomar i allt högre utsträckning av problem i den psykosociala arbetsmiljön, såsom problem i relationer med arbetskamrater och chefer, och stress. Det är kanske lite tjatigt att upprepar sig - men allt tyder på att den psykosociala arbetsmiljön blir allt viktigare. Magnus Svensson

4 I lilla Brännögård utanför Torup i Halland ligger en stor wellpappindustri som redan 1936 startade i ett nedlagt väveri övergick företaget i Förenade Well som efter att ha blivit en del av holländska Kappa numera heter Smurfit Kappa Group. GS-Trean fick en rundvandring med Patrik Nilsson som ciceron i företaget där säkerheten är viktig. Alla besökare måste bära stålförsedda skor, skyddsrock och färgglad väst. Vi har heller inte många olycksincidenter, säger Patrik. Från väveri till högteknisk Hög organisationsgrad - Vi är cirka 140 anställda här i Brännögård, varav runt 120 är kollektivanställda, berättar Patrik. Alla är fackligt anslutna, och vi är ungefär 14% kvinnor, fortsätter han. En del av fabriken i Brännögård Smurfit Kappa Group är en global förpackningstillverkare i 33 länder som har anställda och man är faktiskt störst på den europeiska marknaden. Här i Brännögård tillverkas alltså wellpapp och produktionsvolymen närmar sig hisnande 100 miljoner kvadratmeter! Man kör också sedan i år med treskift. - Vi täcker den svenska marknaden och delvis den utländska, säger Patrik, där en stor del går till livsmedelsbranschen. En viktig del är naturligtvis trycket utanpå wellpappen. Därför betraktas man som ett grafiskt företag och man tillämpar flexotryck. Karl Josefsson kör just en sådan maskin, bilden till vänster. Stora pappersrullar, som oftast kommer från Piteå, körs med truck in till den högteknologiska Wellmaskinen för tillverkning av wellpapp. I trucken ses Qerim Mehmeti. Hela denna process är TV-övervakad där Daniel Svensson ständigt håller koll, bilden nedan. Kvalitén är viktig och Christer Röricksson kollar ständigt trycket på produkten, nedan t. v. Klichéerna sparas en tid och Lotta Karlsson försöker hålla rätt på de cirka tio tusen som finns i lager.

5 wellpapproduktion i Brännögård Kent-Olof Norrman jobbar på färg- och klichéavdelningen och varit företaget trogen i över 30 år, bilden till höger. Roger Malmstigen t.v. är maskinförare på den så kallade rotationsstansningen och nedan till höger syns Andreas Ödman kontrollera produkten innan den går vidare i hanteringen. Det är viktigt att man roterar personalen på dessa kontroller minst en gång i timmen för att behålla skärpan, säger Patrik. Conny Adolfsson jobbar här på en intern transportkärra och förser maskinerna med material, bilden ovan. Det gäller stora mängder och truckarna ilar hela tiden omkring med tunga laster. En sista kvalitetskontroll av slutprodukten görs av Leif Petersson, t.h. Vid utlastningen jobbar Matilda Näslund och Christoffer Josefsson med att banda och emballera pallar, se nedan, där sedan truckföraren Daniel Larsson tar pallen vidare, nederst till höger. Företaget har en väl fungerande klubb med månatliga styrelsemöten. Klubbstyrelsen består av ordförande Patrik Nilsson, Donika Lushtaku, Victoria Strand, Kent-Olof Norrman, Lotta Karlsson, och Bert-Ove Liljesson. Saknas på bild gör Miguel Castro, Jesper Andersson, Faton Idrizi, Stefan Carlsson och Cecilia Johansson.

6 Sverige väl framme i ungdomsarbetet Ja, så väl att vår avdelning skickade Fredrik Svens-son från Strålfors att representera Sverige på en ung-domskonferens i Dubrovnik. Här är hans berättelse: Jag fick en förfrågan från GS-förbundet om jag var intresserad av att delta i en ungdomskonferens i Kroatien. Att få representera GS internationellt på en konferens med 146 deltagare såg jag som en utmaning och en spännande upplevelse. Det var första gången som det samlades så mycket ungdomar i Europa från metall, transport, mat, service, bygg och skogsfacken. Konferensen handlade om hur vi i våra fackliga organisationer bättre kan integrera ungdomar upp till 35 års ålder i facket. Antingen satsar vi på ungdom i facket eller så kommer det inte finnas några fack i framtiden. I ungdomsarbetet i Sverige är vi duktiga på att informera skolungdomar om vad facket är och vi arbetar ständigt med att värva nya medlemmar till den fackliga organisationen. Vad som kunde konstateras är att det ser betydligt värre ut i Europa än vad det gör i Sverige för ungdomar på arbetsmarknaden. Krisen som härjar i Europa slår hårdast mot dem som är unga på väg mellan skola och sitt första jobb. Fredrik Svensson i Dubrovnik Det ungdomar idag möts av är otrygga anställningar och arbetslöshet. Det enda sättet att ändra på dåliga anställningsförhållanden är att organisera folket. Facket är verktyget för att förändra så det blir tryggare anställningar. Vi alla tillsammans måste se till så att ungdomarna kommer med i fackföreningen och får ansvarsfulla uppdrag som är av betydelse för individen. Fredrik Svensson Gemensam Satsning en utvärdering Vi är nu drygt halvvägs i projektet Gemensam Satsning och det märks inte bara på aktiviteten på arbetsplatserna utan det syns även i statistiken. Sedan sammanslagningen av Grafiska Fackförbundet och Skogs och Träfacket och vi blev GS har vi historiskt haft ett medlemstapp varje år. Tappet är troligen ett resultat av många saker, exempelvis minskande branscher, förhöjd avgift för införande av inkomstförsäkring och sjunkande medvetenhet. Men nu konstaterar styrgruppen för projektet att trenden är bruten och vi tappar inte medlemmar längre. Vi har aldrig någonsin haft så många som valt att gå med i GS. Och det här beror så klart på många saker. Projektets mål är högre organisationsgrad, Bättre fungerande lokal organisation, fler medlemmar i A- kassan och teckna fler kollektivavtal. Här i avdelning 3 har man försökt grunda för en lång och hållbar medlemsutveckling genom att bygga den lokala organisationen. Steg 1 har ju varit att få en bild av det hela, en kartläggning. Och utifrån den göra de extra insatser som krävs för att uppnå målen. Hösten 2014 började vi med att besöka företag med fler än fyra anställda med en organisationsgrad under 50%. Vi fortsatte att besöka företag fler än fyra anställda, denna gång organisationsgrad 50-70%. Och under året 2015 är avdelning 3 den avdelning i hela GS som haft flest nya inträden, dryga Jonathan Lundberg, organisationsombudsman 200 nya medlemmar. Det är en positiv trend just nu och mycket beror på att verksamheten ökar och ökar verksamheten ökar även medvetenheten. Nu inför hösten kommer vi besöka företag under 80% i organisationsgrad med fler än tio anställda. På detta sätt hoppas vi också på att kunna stärka alla förtroendevalda på de lite större arbetsplatserna som gör ett kanonbra jobb. Det är ju de förtroendevalda på arbetsplatserna som alltid blir första kontakten med GS. Därför är det också viktigt att vi gör en bra facklig introduktion och talar om fackets idé och syfte. Och framförallt ställer frågan: Vill du gå med i GS?

7 Hemförsäkring vad ingår? GS hemförsäkring, som ingår i medlemsavgiften, ger er-sättning i många situationer där du och din familj råkar ut för oväntade och ovälkomna kostnader. Det kan handla om både små och stora förluster från ett inbrott i garaget till att hemmet brinner upp. Hemförsäkringen ger också en extra trygghet när ni är ute på resa. Ni kan få ersättning om ni förlorar bagage eller blir bestulna. Om någon blir skadad eller plötsligt sjuk kan ni fä hjälp att hitta akut vård och att ta er hem. Dessutom ingår hjälp vid ID-stöld, rättskydd och en ansvarsförsäkring. Vem gäller försäkringen för? Alla som är bosatta och folkbokförda på adressen och har gemensamt hushåll både vuxna och barn. När och var gäller försäkringen? Inom Norden och i hela världen de första 45 dagarna ni är på resa. Vad ersätter försäkringen? Brand och läckage Ersätter skador som beror på att hela eller delar av hemmet skadas vid en brand, blixtnedslag eller att något exploderat samt skador på saker som beror på läckage. Extra kostnader som du får om bostaden inte kan användas när den repareras. Inbrott och rån Ersätter saker som stjäls vid ett inbrott i hemmet, i bilen eller från en annan låst plats. Om du blir bestulen på saker som du har med dig utanför hemmet. Det finns begränsningar i ersättning för stöldbegärlig egendom som smycken, pengar och frimärken. Om hushållsmaskiner går sönder Ersätter om t.ex. kyl, frys eller tvättmaskin går sönder. Du kan också få ersättning för mat i frysen. Rättsskydd Ersätter ombuds- och rättegångskostnader om du hamnar i en tvist i allmän domstol. Ansvarsförsäkring Om du som privatperson krävs på skadestånd för att du har skadat någon annan eller dennes egendom. Om någon i familjen utsätts för överfall Försäkringen betalar ut ersättning för vissa överfall t.ex. misshandel och sexualbrott. Krisförsäkring Om du drabbas av psykisk ohälsa efter en skada som försäkringen ersätter får du upp till tio behandlingar hos en psykolog. ID-stöld GS hemförsäkring ger dig omfattande hjälp vid ID-stöld. Du får dygnet runt-hjälp med att förebygga, upptäcka och begränsa skador av en ID-stöld. Dessutom ingår juridisk hjälp för att bli av med oriktiga pengakrav och att radera oriktiga betalningsanmärkningar. Flyttskydd När du skall flytta är dina saker försäkrade både på den gamla och nya adressen under 30 dagar. Bortaskydd ersättning upp till kronor Bortaskyddet gäller dina saker som förvaras på annan adress. Uppgradera hemförsäkringen GS hemförsäkring är ett bra grundskydd för dig och dina saker. Du har också möjlighet att uppgradera din hemförsäkring efter dina behov samt komplettera med olika tilläggsförsäkringar. Bor du i villa eller bostadsrätt Om du bor i vill måste du komplettera med en försäkring på villan och om du har en bostadsrätt måste du ha en bostadsrättsförsäkring. Viktiga telefonnummer Folksam kundservice Skadeanmälan Folksam Jour Sverige Utanför Sverige

8 Nominering av ombud till kongressen GS har sin andra ordinarie kongress den maj 2016 på Aros Congress Center i Västerås. Vid årsskiftet 2015/2016 kommer förbundet att meddela hur många ombud respektive avdelning erhåller med ledning av medlemsantalet. Varje avdelning erhåller ett ombud för varje påbörjat 400-tal aktiva medlemmar. Ersättare väljs till samma antal som antalet ombud. Om inget speciellt inträffar kommer avdelningen att få cirka 10 ombud och lika många ersättare. Varje medlem, arbetsplats eller klubb har rätt att nominera ombud till kongressen. De nominerade skall vara tillfrågade och accepterat uppdraget. Namn på dem ni nominerar skall skickas med e-post till eller per brev till: GS avd 3 Halland/Kronoberg, Box 278, Ljungby. Följande uppgifter måste finnas med för att nomineringen skall vara giltig: Namn och personnummer eller medlemsnummer på den ni nominerar samt namn på den som lämnar nomineringen. Nomineringar måste vara på avdelningen senast den 2 oktober. Motioner till kongressen Avdelningsstyrelsen uppmanar till att skriva motioner inför GS andra ordinarie kongress den maj Kongressen kommer att behandla motioner rörande stadgar, organisationsutveckling, avtals- och lönepolitik samt närings- och branschpolitik. I dessa frågor har avdelning, sektion, klubb, eller enskild medlem rätt att väcka motion. Utformning av motion Motioner utformas på följande sätt: 1. Motionen ska behandla endast ett ämnesområde. 2. Ange om det är en avdelnings-/klubb- eller enskild motion. 3. Ge motionen en rubrik 4. Skriv själva texten 5. Gör en så enkel uppställning av texten som möjligt. 6. Avsluta med att ange motionens förslag i form av att-satser. Vid fler än en att-sats ska dessa ställas upp under varandra. Motioner skall vara avdelningen tillhanda senast den 20 november. Skicka in motioner med e-post eller per brev till: GS avd 3 Halland/Krononerg, Box 278, Ljungby. Inkomna motioner skickas, med avdelningsstyrelsens tilleller avslagsyrkande till förbundet. Behöver du hjälp att formulera ditt förslag till en motion kontaktar du avdelningen så hjälper vi till. (Illustr. Classe Tecknare, saxat ur Ombudet, Utbildningsförlaget Brevskolan 1996)

GS-Trean. För avd. 3 Halland/Kronoberg Nr 21 juni 2015. Årsmöte/ny styrelse sid 3 Hestra Inredningar sid 4-5 Inkomstförsäkring sid 8

GS-Trean. För avd. 3 Halland/Kronoberg Nr 21 juni 2015. Årsmöte/ny styrelse sid 3 Hestra Inredningar sid 4-5 Inkomstförsäkring sid 8 GS-Trean För avd. 3 Halland/Kronoberg Nr 21 juni 2015 Årsmöte/ny styrelse sid 3 Hestra Inredningar sid 4-5 Inkomstförsäkring sid 8 Ordföranden har ordet: Innan vi alla tar en välbehövlig semester, tänkte

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

handlingsplan för förändring OCH påverka? du är

handlingsplan för förändring OCH påverka? du är handlingsplan för förändring vill DU VARA MED OCH påverka? du är 2 Vad är facket för dig? Tänk att vi skalar bort allt. Alla paragrafer och försäkringar. Alla krångliga blanketter, alla avtal. Allt för

Läs mer

TRR:s regionchef. Krisöverenskommelse anledning till klubbildning på Konecranes i Markaryd. Småland

TRR:s regionchef. Krisöverenskommelse anledning till klubbildning på Konecranes i Markaryd. Småland Nära dig No: 1 2010 En tidning till dig som är medlem i Unionen i Småland TRR:s regionchef - Förvånansvärt många har fått jobb under 2009 Krisöverenskommelse anledning till klubbildning på Konecranes i

Läs mer

Läs mer i tidningen om: Ann-Kristine Johansson (s), en gästdeltagare när 96:ans Socialdemokratiska

Läs mer i tidningen om: Ann-Kristine Johansson (s), en gästdeltagare när 96:ans Socialdemokratiska 3 10 Grillfesten i Segmon Ann-Kristine Johansson (s), en gästdeltagare när 96:ans Socialdemokratiska förening står på pass utanför en av våra livsmedelsaffärer och delar ut material inför valet. I regn

Läs mer

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko.

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko. fakta och information från seko december 2005 Skärpta krav på anställningar B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet är SEKO Postens tre fackliga kärnfrågor under det kommande verksamhetsåret.

Läs mer

Vi jobbar för dig! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 6-2013. Läs i detta nummer. Fackförbundet ST. Posten AB.

Vi jobbar för dig! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 6-2013. Läs i detta nummer. Fackförbundet ST. Posten AB. Webbtidning för medlemmar i Nummer 6-2013 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap... Sidan 2 Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Sidan 3-6

Läs mer

Allt om dina medlemsförsäkringar. är du tryggare än du trodde?

Allt om dina medlemsförsäkringar. är du tryggare än du trodde? Allt om dina medlemsförsäkringar är du tryggare än du trodde? TILLHÖR: Innehåll Lite praktisk vardagssolidaritet 4 Försäkringar är mänskliga 6 Både lönsamt och solidariskt 9 Lätt och ärligt 13 Det handlar

Läs mer

Hundra år av skillnad

Hundra år av skillnad Hundra år av skillnad Handels avdelning 24 Göteborg 1912-2012 innehåll Hundra år av skillnad Ordförande har ordet/ 100 år av kamp, lycka och framgång...4 Handels idag/ Fyra hinder för yrkets utveckling...7

Läs mer

Försäkringar. Sikte på säkrare jordbruk. nr 2 16 februari 2009

Försäkringar. Sikte på säkrare jordbruk. nr 2 16 februari 2009 nr 2 16 februari 2009 Försäkringar På ledarforumet Kompass samlades sektions- och avdelningsordförande på Münchenbryggeriet i Stockholm. Diskussionerna gick varma om konjunktur, organisationsförändringar

Läs mer

KVINNORS ARBETSMILJÖ FOKUS PÅ. Anya Klöfving: Alla skulle må bra av att jobba i hemtjänstens

KVINNORS ARBETSMILJÖ FOKUS PÅ. Anya Klöfving: Alla skulle må bra av att jobba i hemtjänstens FOKUS PÅ KVINNORS ARBETSMILJÖ EN TIDNING FRÅN ARBETSMILJÖVERKET FOTO: ARBETSMILJÖVERKET Arbetsmiljö som framgångsfaktor Mikael Sjöberg, generaldirektör Arbetsmiljöverket sid 2 FOTO: ERIK MÅRTENSSON FOTO:

Läs mer

Medlemskapets värde Visstidsanställda

Medlemskapets värde Visstidsanställda 2008-02-15 Medlemskapets värde Visstidsanställda slutrapport Inledning På uppdrag av styrgruppen för Medlemskapets värde har en projektgrupp bildats för att analysera och finna lösningar på problemet med

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor Handbok för förtroendevalda inom privat sektor Innehållsförteckning Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande principer 9 När

Läs mer

Socialdemokraterna. arbete åt alla. Studiematerial

Socialdemokraterna. arbete åt alla. Studiematerial Socialdemokraterna arbete åt alla Studiematerial arbete åt alla ett studiematerial om Socialdemokraternas jobb- och näringspolitik Studiematerialet är framtaget av Socialdemokraterna i samverkan med ABF

Läs mer

Facket tar Scania till täten

Facket tar Scania till täten trygg på jobbe t Ett nyhetsbrev från AFA Försäkring. Nummer 3 2013 tema: > Samvetsstress att inte räcka till skapar stress Ny kampanj Enklare anmäla via Kundwebben > Sociala medier kundtjänsten nu på Facebook

Läs mer

Nära dig. Norrbotten. Guldnappen 2012. En tidning till dig som är medlem i Unionen

Nära dig. Norrbotten. Guldnappen 2012. En tidning till dig som är medlem i Unionen Nära dig No: 1-2012 Norrbotten En tidning till dig som är medlem i Unionen I detta nummer : Vårens kurser och aktiviteter sidan 5-8 Unionens ledarskapsprogram sidan 9 Vikten av ett fast jobb sidan 3 Bli

Läs mer

Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 10-2011

Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 10-2011 Webbtidning för medlemmar i Nummer 0-0 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap... Sidan Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Sidan -6 Posten

Läs mer

Transport. Priset för flexibiliteten. Upphandlingsrapport. Fackligt center för papperslösa FEMMAN. Ny rapport från LO-distriktet

Transport. Priset för flexibiliteten. Upphandlingsrapport. Fackligt center för papperslösa FEMMAN. Ny rapport från LO-distriktet Transport i Stockholm Nummer 3/2014 FEMMAN Inför valet Kan du påverka politiken? Upphandlingsrapport LO-distriktet granskar Priset för flexibiliteten Ny rapport från LO-distriktet Fackligt center för papperslösa

Läs mer

Skyddsombuden erfarenheter 2012

Skyddsombuden erfarenheter 2012 LO Arbetsmiljö Skyddsombuden erfarenheter 2012 Skyddsombuden 100 år Författare: Sten Gellerstedt, Arbetslivsenheten Landsorganisationen i Sverige 1 Förord Skyddsombudet fyller 100 år 2012. LO gör därför

Läs mer

Kunskap som förebygger. En samling artiklar publicerade under preventionsprojektet om hot och våld på arbetsplatsen 2009 2011.

Kunskap som förebygger. En samling artiklar publicerade under preventionsprojektet om hot och våld på arbetsplatsen 2009 2011. Kunskap som förebygger. En samling artiklar publicerade under preventionsprojektet om hot och våld på arbetsplatsen 2009 2011. Förord AFA Försäkring har genomfört preventionsprojektet Hot och våld på uppdrag

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

Fackuttrycket. Studier - 2015 GAF ABF AFIG MEDLEMSTIDNING FÖR GS- AVD. 6 VÄST. iskadalens folkhögskola. v& Kursgård

Fackuttrycket. Studier - 2015 GAF ABF AFIG MEDLEMSTIDNING FÖR GS- AVD. 6 VÄST. iskadalens folkhögskola. v& Kursgård Fackuttrycket Studier - 2015 OBS! Sidorna 9-12 innehåller nyheter i försäkringarna 2015 GAF ABF iskadalens folkhögskola v& Kursgård AFIG MEDLEMSTIDNING FÖR GS- AVD. 6 VÄST GS-medlem innehåll Innehållsförteckning

Läs mer

När de uthyrda kommer in. En hjälpreda och faktabok

När de uthyrda kommer in. En hjälpreda och faktabok När de uthyrda kommer in En hjälpreda och faktabok Innehåll Med mobilen i hand? 5 1. Hundra års kamp mot otrygga jobb 7 Inhyrd = strejkbrytare 7 Från två poler till triangel 9 Skrivbyråer, hamnar 11 Lag

Läs mer

Bättre trafiksäkerhet

Bättre trafiksäkerhet TRANSP0RTBLADET AVD 12 Nummer 1-2014 Årgång 30 Bättre trafiksäkerhet Trelleborgs hamn har efter två års diskussioner med Transports avd 12 och Hamnavdelnig 2 äntligen byggt och monterat en anordning, som

Läs mer

TRANSPORT. 3:an. Avdelning 3 har valt nytt Regionalt skyddsombud sid 8. Johan Nyman - nyvalt RSO sid 8 Larma - gruppen sid 9 Svarta Blomman sid 12

TRANSPORT. 3:an. Avdelning 3 har valt nytt Regionalt skyddsombud sid 8. Johan Nyman - nyvalt RSO sid 8 Larma - gruppen sid 9 Svarta Blomman sid 12 TRANSPORT 3:an Medlemstidning för Svenska Transportarbetareförbundet avdelning 3 Nr 1 2015 Avdelning 3 har valt nytt Regionalt skyddsombud sid 8 Ordförande har ordet sid 2 Här stannar Sverige! sid 4-5

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer