GS-Trean. För avd. 3 Halland/Kronoberg Nr 24 sept Certifierade BAM-utbildare sid 3 Smurfit/Kappa sid 4-5 Hemförsäkring sid 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GS-Trean. För avd. 3 Halland/Kronoberg Nr 24 sept 2015. Certifierade BAM-utbildare sid 3 Smurfit/Kappa sid 4-5 Hemförsäkring sid 7"

Transkript

1 GS-Trean För avd. 3 Halland/Kronoberg Nr 24 sept 2015 Certifierade BAM-utbildare sid 3 Smurfit/Kappa sid 4-5 Hemförsäkring sid 7

2 Ordföranden har ordet: Under de två gångna mandatperioderna har arbetsmiljöområdet rustats ned. Arbetsmiljöverket har fått minskade resurser vilket påverkat verkets möjligheter att genomföra inspektioner. Samtidigt ökar antalet arbetsskador och arbetssjukdomar. Särskilt bland kvinnor ökar sjukfrånvaron oroväckande. Samtidigt har vi ett arbetsliv som ställer allt högre krav på flexibilitet och att man skall orka jobba längre. Det är därför glädjande att regeringen beslutat satsa på arbetsmiljön inför de utmaningar och krav som de anställda ställs inför. Regeringens satsning är på fyra olika områden. Arbetsmiljöverkets anslag förstärks med 20 miljoner kronor från och med juli i år och med ytterligare 35 miljoner 2016 och med ytterligare fem miljoner Förstärkningen innebär bland annat att fler inspektörer kan anställas. Det statliga bidraget till regionala skyddsombud ökas med nio miljoner kronor från juli 2015 och med ytterligare en miljon Ett välkommet tillskott till den uppsökande verksamhet som våra regionala skyddsombud genomför. Regeringen genomför också en särskild satsning på arbetslivsforskning med fokus på kvinnors arbetsmiljöproblem och arbetsrelaterade ohälsa. Totalt satsar man 25 miljoner kronor på denna forskning. Det finns idag väldigt lite forskning kring kvinnors arbetssjukdomar och därför har också kvinnor svårare att få sina arbetsskador godkända. Bra att regeringen tar tag i detta stora problem. Den sista delen i regeringens satsning på arbetsmiljön är en förstärkning av företagshälsovårdens kompetensförsörjning med 10 miljoner. Den socialdemokratiskt ledda regeringen har med dessa satsningar visat att man tar arbetsmiljön på stort allvar. Det är med det förebyggande arbetet ute på arbetsplatserna som vi förhindrar att det finns jobb som skapar arbetsskador. /Christer Gustavsson/ E-post: Ny webbredaktör på avdelningen Vi har fått en ny ansvarig för vår hemsida. Christofer Rosberg från Växjö, 31-årig tvåbarnsfar, jobbar på Inwido Produktion i Lenhovda där han tillhör isolerglasavdelningen. Sedan drygt ett år är han tillika klubbordförande på sitt jobb, och har förutom utbildning i klubbordförandeskap och ledarskap även gått en webbutbildning av förbundet. - Jag ska försöka få vår hemsida mer levande, göra snabbare uppdateringar med nyheter och på så vis bli mer aktuell. Just nu håller jag på med bild på nya styrelsen, säger han. Avdelningen önskar honom lycka till med sitt nya uppdrag då man anser hemsidan bli viktigare och viktigare.

3 Nu har vi certifierade BAM-handledare! Vår avdelningsstyrelse har alltid tyckt det vara viktigt med att vi har en bra arbetsmiljö på våra arbetsplatser. Ja, så viktigt att vi numera har egna certifierade handledare i Prevents grundläggande arbetsmiljöutbildning (BAM). Under en kurs i våras drillades tre av våra medlemmar, Jörgen Johansson, Torbjörn Nilsson och Magnus Svensson, vilket mynnade ut i att dessa fick certifikat att i sin tur utbilda våra övriga skyddsombud. Vad innebär detta? - Det innebär att vår avdelning själv kan hålla grundutbildningen för våra nya skyddsombud (BAM). På så vis får vi en bättre kontakt med våra nya skyddsombud och kan följa upp dem och stötta i framtiden, säger Torbjörn Nilsson, arbetsmiljöansvarig i avdelningen och regionalt skyddsombud. I förlängningen kan avdelningen även tänka sig att köra företagsanpassade BAM- och SAM-utbildningar då man ser en stor fördel om skyddsombud och arbetsledning har gått samma utbildning. Att vara regionalt skyddsombud innebär att man åker ut till mindre företag som inte har egna skyddsombud för att kontrollera arbetsmiljön för våra medlemmar där. Torbjörn Nilsson Vi sökte upp Magnus Svensson, skyddsombud på Strålfors och ett av våra regionala skyddsombud, som är en av de tre utbildade och frågade honom vad kursen gett honom. Vad har certifieringen gett dig jämfört med tidigare? Det har gett mej en större säkerhet när det gäller att föreläsa och en förståelse för hur inlärningen sker hos vuxna. Är det viktigare i dag med skyddsombud på arbetsplatsen? Har varit viktigt och kommer nog att vara ännu viktigare då den ökade arbetsbelastningen och stressen på företagen gör att olycksrisken ökar. Vilka frågor och problem är vanligast på din arbetsplats? Bemanningsfrågan och den ökade stressen är de problem jag oftast möter. Den psykosociala arbetsmiljön Arbetsmiljöverket har släppt sin rapport om arbetsskador (2014:1). Rapporten visar att anmälda arbetssjukdomar har ökat med nio procent under 2013 jämfört med 2012, och antalet anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro ökade med tre procent. Samtidigt har sysselsättningen ökat med en procent. Även om belastning, såsom upprepade tunga lyft, ligger bakom de flesta arbetssjukdomarna består ökningen i anmälda arbetssjukdomar i allt högre utsträckning av problem i den psykosociala arbetsmiljön, såsom problem i relationer med arbetskamrater och chefer, och stress. Det är kanske lite tjatigt att upprepar sig - men allt tyder på att den psykosociala arbetsmiljön blir allt viktigare. Magnus Svensson

4 I lilla Brännögård utanför Torup i Halland ligger en stor wellpappindustri som redan 1936 startade i ett nedlagt väveri övergick företaget i Förenade Well som efter att ha blivit en del av holländska Kappa numera heter Smurfit Kappa Group. GS-Trean fick en rundvandring med Patrik Nilsson som ciceron i företaget där säkerheten är viktig. Alla besökare måste bära stålförsedda skor, skyddsrock och färgglad väst. Vi har heller inte många olycksincidenter, säger Patrik. Från väveri till högteknisk Hög organisationsgrad - Vi är cirka 140 anställda här i Brännögård, varav runt 120 är kollektivanställda, berättar Patrik. Alla är fackligt anslutna, och vi är ungefär 14% kvinnor, fortsätter han. En del av fabriken i Brännögård Smurfit Kappa Group är en global förpackningstillverkare i 33 länder som har anställda och man är faktiskt störst på den europeiska marknaden. Här i Brännögård tillverkas alltså wellpapp och produktionsvolymen närmar sig hisnande 100 miljoner kvadratmeter! Man kör också sedan i år med treskift. - Vi täcker den svenska marknaden och delvis den utländska, säger Patrik, där en stor del går till livsmedelsbranschen. En viktig del är naturligtvis trycket utanpå wellpappen. Därför betraktas man som ett grafiskt företag och man tillämpar flexotryck. Karl Josefsson kör just en sådan maskin, bilden till vänster. Stora pappersrullar, som oftast kommer från Piteå, körs med truck in till den högteknologiska Wellmaskinen för tillverkning av wellpapp. I trucken ses Qerim Mehmeti. Hela denna process är TV-övervakad där Daniel Svensson ständigt håller koll, bilden nedan. Kvalitén är viktig och Christer Röricksson kollar ständigt trycket på produkten, nedan t. v. Klichéerna sparas en tid och Lotta Karlsson försöker hålla rätt på de cirka tio tusen som finns i lager.

5 wellpapproduktion i Brännögård Kent-Olof Norrman jobbar på färg- och klichéavdelningen och varit företaget trogen i över 30 år, bilden till höger. Roger Malmstigen t.v. är maskinförare på den så kallade rotationsstansningen och nedan till höger syns Andreas Ödman kontrollera produkten innan den går vidare i hanteringen. Det är viktigt att man roterar personalen på dessa kontroller minst en gång i timmen för att behålla skärpan, säger Patrik. Conny Adolfsson jobbar här på en intern transportkärra och förser maskinerna med material, bilden ovan. Det gäller stora mängder och truckarna ilar hela tiden omkring med tunga laster. En sista kvalitetskontroll av slutprodukten görs av Leif Petersson, t.h. Vid utlastningen jobbar Matilda Näslund och Christoffer Josefsson med att banda och emballera pallar, se nedan, där sedan truckföraren Daniel Larsson tar pallen vidare, nederst till höger. Företaget har en väl fungerande klubb med månatliga styrelsemöten. Klubbstyrelsen består av ordförande Patrik Nilsson, Donika Lushtaku, Victoria Strand, Kent-Olof Norrman, Lotta Karlsson, och Bert-Ove Liljesson. Saknas på bild gör Miguel Castro, Jesper Andersson, Faton Idrizi, Stefan Carlsson och Cecilia Johansson.

6 Sverige väl framme i ungdomsarbetet Ja, så väl att vår avdelning skickade Fredrik Svens-son från Strålfors att representera Sverige på en ung-domskonferens i Dubrovnik. Här är hans berättelse: Jag fick en förfrågan från GS-förbundet om jag var intresserad av att delta i en ungdomskonferens i Kroatien. Att få representera GS internationellt på en konferens med 146 deltagare såg jag som en utmaning och en spännande upplevelse. Det var första gången som det samlades så mycket ungdomar i Europa från metall, transport, mat, service, bygg och skogsfacken. Konferensen handlade om hur vi i våra fackliga organisationer bättre kan integrera ungdomar upp till 35 års ålder i facket. Antingen satsar vi på ungdom i facket eller så kommer det inte finnas några fack i framtiden. I ungdomsarbetet i Sverige är vi duktiga på att informera skolungdomar om vad facket är och vi arbetar ständigt med att värva nya medlemmar till den fackliga organisationen. Vad som kunde konstateras är att det ser betydligt värre ut i Europa än vad det gör i Sverige för ungdomar på arbetsmarknaden. Krisen som härjar i Europa slår hårdast mot dem som är unga på väg mellan skola och sitt första jobb. Fredrik Svensson i Dubrovnik Det ungdomar idag möts av är otrygga anställningar och arbetslöshet. Det enda sättet att ändra på dåliga anställningsförhållanden är att organisera folket. Facket är verktyget för att förändra så det blir tryggare anställningar. Vi alla tillsammans måste se till så att ungdomarna kommer med i fackföreningen och får ansvarsfulla uppdrag som är av betydelse för individen. Fredrik Svensson Gemensam Satsning en utvärdering Vi är nu drygt halvvägs i projektet Gemensam Satsning och det märks inte bara på aktiviteten på arbetsplatserna utan det syns även i statistiken. Sedan sammanslagningen av Grafiska Fackförbundet och Skogs och Träfacket och vi blev GS har vi historiskt haft ett medlemstapp varje år. Tappet är troligen ett resultat av många saker, exempelvis minskande branscher, förhöjd avgift för införande av inkomstförsäkring och sjunkande medvetenhet. Men nu konstaterar styrgruppen för projektet att trenden är bruten och vi tappar inte medlemmar längre. Vi har aldrig någonsin haft så många som valt att gå med i GS. Och det här beror så klart på många saker. Projektets mål är högre organisationsgrad, Bättre fungerande lokal organisation, fler medlemmar i A- kassan och teckna fler kollektivavtal. Här i avdelning 3 har man försökt grunda för en lång och hållbar medlemsutveckling genom att bygga den lokala organisationen. Steg 1 har ju varit att få en bild av det hela, en kartläggning. Och utifrån den göra de extra insatser som krävs för att uppnå målen. Hösten 2014 började vi med att besöka företag med fler än fyra anställda med en organisationsgrad under 50%. Vi fortsatte att besöka företag fler än fyra anställda, denna gång organisationsgrad 50-70%. Och under året 2015 är avdelning 3 den avdelning i hela GS som haft flest nya inträden, dryga Jonathan Lundberg, organisationsombudsman 200 nya medlemmar. Det är en positiv trend just nu och mycket beror på att verksamheten ökar och ökar verksamheten ökar även medvetenheten. Nu inför hösten kommer vi besöka företag under 80% i organisationsgrad med fler än tio anställda. På detta sätt hoppas vi också på att kunna stärka alla förtroendevalda på de lite större arbetsplatserna som gör ett kanonbra jobb. Det är ju de förtroendevalda på arbetsplatserna som alltid blir första kontakten med GS. Därför är det också viktigt att vi gör en bra facklig introduktion och talar om fackets idé och syfte. Och framförallt ställer frågan: Vill du gå med i GS?

7 Hemförsäkring vad ingår? GS hemförsäkring, som ingår i medlemsavgiften, ger er-sättning i många situationer där du och din familj råkar ut för oväntade och ovälkomna kostnader. Det kan handla om både små och stora förluster från ett inbrott i garaget till att hemmet brinner upp. Hemförsäkringen ger också en extra trygghet när ni är ute på resa. Ni kan få ersättning om ni förlorar bagage eller blir bestulna. Om någon blir skadad eller plötsligt sjuk kan ni fä hjälp att hitta akut vård och att ta er hem. Dessutom ingår hjälp vid ID-stöld, rättskydd och en ansvarsförsäkring. Vem gäller försäkringen för? Alla som är bosatta och folkbokförda på adressen och har gemensamt hushåll både vuxna och barn. När och var gäller försäkringen? Inom Norden och i hela världen de första 45 dagarna ni är på resa. Vad ersätter försäkringen? Brand och läckage Ersätter skador som beror på att hela eller delar av hemmet skadas vid en brand, blixtnedslag eller att något exploderat samt skador på saker som beror på läckage. Extra kostnader som du får om bostaden inte kan användas när den repareras. Inbrott och rån Ersätter saker som stjäls vid ett inbrott i hemmet, i bilen eller från en annan låst plats. Om du blir bestulen på saker som du har med dig utanför hemmet. Det finns begränsningar i ersättning för stöldbegärlig egendom som smycken, pengar och frimärken. Om hushållsmaskiner går sönder Ersätter om t.ex. kyl, frys eller tvättmaskin går sönder. Du kan också få ersättning för mat i frysen. Rättsskydd Ersätter ombuds- och rättegångskostnader om du hamnar i en tvist i allmän domstol. Ansvarsförsäkring Om du som privatperson krävs på skadestånd för att du har skadat någon annan eller dennes egendom. Om någon i familjen utsätts för överfall Försäkringen betalar ut ersättning för vissa överfall t.ex. misshandel och sexualbrott. Krisförsäkring Om du drabbas av psykisk ohälsa efter en skada som försäkringen ersätter får du upp till tio behandlingar hos en psykolog. ID-stöld GS hemförsäkring ger dig omfattande hjälp vid ID-stöld. Du får dygnet runt-hjälp med att förebygga, upptäcka och begränsa skador av en ID-stöld. Dessutom ingår juridisk hjälp för att bli av med oriktiga pengakrav och att radera oriktiga betalningsanmärkningar. Flyttskydd När du skall flytta är dina saker försäkrade både på den gamla och nya adressen under 30 dagar. Bortaskydd ersättning upp till kronor Bortaskyddet gäller dina saker som förvaras på annan adress. Uppgradera hemförsäkringen GS hemförsäkring är ett bra grundskydd för dig och dina saker. Du har också möjlighet att uppgradera din hemförsäkring efter dina behov samt komplettera med olika tilläggsförsäkringar. Bor du i villa eller bostadsrätt Om du bor i vill måste du komplettera med en försäkring på villan och om du har en bostadsrätt måste du ha en bostadsrättsförsäkring. Viktiga telefonnummer Folksam kundservice Skadeanmälan Folksam Jour Sverige Utanför Sverige

8 Nominering av ombud till kongressen GS har sin andra ordinarie kongress den maj 2016 på Aros Congress Center i Västerås. Vid årsskiftet 2015/2016 kommer förbundet att meddela hur många ombud respektive avdelning erhåller med ledning av medlemsantalet. Varje avdelning erhåller ett ombud för varje påbörjat 400-tal aktiva medlemmar. Ersättare väljs till samma antal som antalet ombud. Om inget speciellt inträffar kommer avdelningen att få cirka 10 ombud och lika många ersättare. Varje medlem, arbetsplats eller klubb har rätt att nominera ombud till kongressen. De nominerade skall vara tillfrågade och accepterat uppdraget. Namn på dem ni nominerar skall skickas med e-post till eller per brev till: GS avd 3 Halland/Kronoberg, Box 278, Ljungby. Följande uppgifter måste finnas med för att nomineringen skall vara giltig: Namn och personnummer eller medlemsnummer på den ni nominerar samt namn på den som lämnar nomineringen. Nomineringar måste vara på avdelningen senast den 2 oktober. Motioner till kongressen Avdelningsstyrelsen uppmanar till att skriva motioner inför GS andra ordinarie kongress den maj Kongressen kommer att behandla motioner rörande stadgar, organisationsutveckling, avtals- och lönepolitik samt närings- och branschpolitik. I dessa frågor har avdelning, sektion, klubb, eller enskild medlem rätt att väcka motion. Utformning av motion Motioner utformas på följande sätt: 1. Motionen ska behandla endast ett ämnesområde. 2. Ange om det är en avdelnings-/klubb- eller enskild motion. 3. Ge motionen en rubrik 4. Skriv själva texten 5. Gör en så enkel uppställning av texten som möjligt. 6. Avsluta med att ange motionens förslag i form av att-satser. Vid fler än en att-sats ska dessa ställas upp under varandra. Motioner skall vara avdelningen tillhanda senast den 20 november. Skicka in motioner med e-post eller per brev till: GS avd 3 Halland/Krononerg, Box 278, Ljungby. Inkomna motioner skickas, med avdelningsstyrelsens tilleller avslagsyrkande till förbundet. Behöver du hjälp att formulera ditt förslag till en motion kontaktar du avdelningen så hjälper vi till. (Illustr. Classe Tecknare, saxat ur Ombudet, Utbildningsförlaget Brevskolan 1996)

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

Strax dags för jobb. Om anställning och facket

Strax dags för jobb. Om anställning och facket Strax dags för jobb Om anställning och facket IF Metall din Har du eller utbildar du dig till arbete inom industrin är IF Metall din fackförening. Du och alla andra medlemmar ska behandlas rättvist och

Läs mer

Grundutbildning. för Junisledare. Vilket ansvar har jag som ledare

Grundutbildning. för Junisledare. Vilket ansvar har jag som ledare Kurspass 7 Säkerhet Fakta Grundutbildning Vilket ansvar har jag som ledare Ni som ledare har tagit ett ansvar för barn genom att bli ledare för en grupp. Barnens föräldrar har lämnat över ansvaret till

Läs mer

Studieledighet ansökan - ersättning

Studieledighet ansökan - ersättning Studieledighet ansökan - ersättning Enligt studieledighetslagen har du rätt att vara ledig från jobbet för att delta i fackliga studier och vuxenutbildning. Lagen klargör också hur det ska gå till när

Läs mer

Kalendarium Fackliga studier. Hösten 2015

Kalendarium Fackliga studier. Hösten 2015 Kalendarium Fackliga studier Hösten 2015 Lite om våra kurser under våren 2011 2015-02-02 Medlem i facket / Medlemsutbildning Målgrupp: För medlemmar utan förtroendeuppdrag. Kursinnehåll: Är du nöjd eller

Läs mer

Det ska löna sig att vara medlem i Handels. Dina medlemsförmåner

Det ska löna sig att vara medlem i Handels. Dina medlemsförmåner Det ska löna sig att vara medlem i Handels Dina medlemsförmåner Dina medlemsförmåner Välkommen som medlem i Handels. För dig och alla som valt att gå med i Handels vill vi göra vårt yttersta för att det

Läs mer

Försäkringar för ditt företag

Försäkringar för ditt företag Försäkringar för ditt företag Vad händer med verksamheten och ekonomin i ditt företag om du råkar ut för oförutsedda händelser som en vattenskada, ett inbrott eller en rättstvist? Vi har försäkringarna

Läs mer

Talarmanus Bättre arbetsmiljö / Fall 4

Talarmanus Bättre arbetsmiljö / Fall 4 Sid 1 av 9 De föreskrifter från Arbetsmiljöverket som gäller för verksamheten är viktiga underlag vid undersökning av arbetsmiljön. Föreskrifterna AFS 2012:2 Belastningsergonomi handlar om hur arbete ska

Läs mer

Försäkringar för ditt företag

Försäkringar för ditt företag Försäkringar för ditt företag Vad händer med verksamheten och ekonomin i ditt företag om du råkar ut för oförutsedda händelser som en vattenskada, ett inbrott eller en rättstvist? Vi har försäkringarna

Läs mer

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels Välkommen som skyddsombud Skyddsombuden har verkat i över 100 år med att förbättra arbetsmiljön i Sverige. En bra arbetsmiljö kräver både samverkan och

Läs mer

Kalendarium Fackliga studier. Våren 2017

Kalendarium Fackliga studier. Våren 2017 Kalendarium Fackliga studier Våren 2017 Lite om våra kurser under våren 2011 2016-11-17 Medlem i facket / Medlemsutbildning Målgrupp: För medlemmar utan förtroendeuppdrag. Kursinnehåll: Är du nöjd eller

Läs mer

Lilla guiden till. arbetsmiljö lagstiftningen

Lilla guiden till. arbetsmiljö lagstiftningen Lilla guiden till arbetsmiljö lagstiftningen Förord I den här skriften får du snabb information om vad som ingår i begreppet arbetsmiljö. Vilka lagar som styr och vilka rättigheter och skyldigheter du

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

Fackuttrycket. Studier 2016 MEDLEMSTIDNING FÖR GS- AVD. 6 VÄST

Fackuttrycket. Studier 2016 MEDLEMSTIDNING FÖR GS- AVD. 6 VÄST Fackuttrycket Studier 2016 MEDLEMSTIDNING FÖR GS- AVD. 6 VÄST GS-medlem innehåll Innehållsförteckning Ordförande har ordet Sida 3 Hur gör jag? Sida 4 Vilken ersättning får jag? Sida 4 Medlemsutbildning

Läs mer

Öka inflytandet på jobbet

Öka inflytandet på jobbet Öka inflytandet på jobbet Som medlem kan du förändra och göra skillnad. Maria Larsson, Stockholm foto David Bicho Vill du ha koll på läget? Hos oss är du som medlem alltid i fokus. Du är vår uppdragsgivare.

Läs mer

PREVENTS MATERIAL. Se www.prevent.se, samlingssida Organisatorisk och social arbetsmiljö

PREVENTS MATERIAL. Se www.prevent.se, samlingssida Organisatorisk och social arbetsmiljö ORGANISATORISK OCH SOCIAL ARBETSMILJÖ, AFS 2015:4 Syfte 1 Syftet med föreskrifterna är att främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala förhållanden i

Läs mer

Kurskatalog 2008. Höst TULL-KUST

Kurskatalog 2008. Höst TULL-KUST Kurskatalog 2008 Höst TULL-KUST INLEDANDE ORD Denna kurskatalog omfattar de kurser som TCOs fackliga Akademi erbjuder under hösten 2008. Det är viktigt att ni ser över vilket behov ni har i ert fackliga

Läs mer

Anvisningar för klubbar

Anvisningar för klubbar Göteborg den 3 december 2012 Till Klubbar inom Region Väst Anvisningar för klubbar Här kommer ett dokument som ska vara till hjälp i klubbarbetet under 2013 och framöver. Dessa anvisningar för klubbar

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Andreas! g heter Lena Danås och rättar dina uppgifter! På fråga 5a vill jag att du tar reda på lite mer om SACO-förneingar på din arbetsplats. Frågorna 7 a) och

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

En liten lathund till dig som arbetsplatsombud/medlem

En liten lathund till dig som arbetsplatsombud/medlem En liten lathund till dig som arbetsplatsombud/medlem Du som arbetsplatsombud har viktiga uppgifter Du förmedlar information mellan arbetsplatsen och din klubb/sektion Du kontaktar nya arbetskamrater på

Läs mer

Skyddsombud UPPDRAG: SKYDDSOMBUD

Skyddsombud UPPDRAG: SKYDDSOMBUD Skyddsombud UPPDRAG: SKYDDSOMBUD Skyddsombuden är till för dig! Skyddsombudet är en nyckelperson i vårt gemensamma arbetsmiljöarbete. Arbetsgivaren är ansvarig för arbetsmiljön. Skyddsombudet är arbetstagarnas

Läs mer

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet!

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet! 1 Vår arbetsplats Kongress 2014 2 Att trivas och utvecklas på jobbet! Arbetsorganisation. Bemanning. Arbetstider. Arbetsmiljö. Rehabilitering. Kompetensutveckling. Trygga anställningar. Jämställdhet. Lönesystem

Läs mer

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år.

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år. året då växte 4 000 startade. när växte så växer? och står bakom Vivarakanjättestolta! bli? cirka 200 000 Vad har fått är den få kontakt med Vad har blivit bra för våra Hos får du personlig rådgivning

Läs mer

Inlämningsuppgift. Hoppas att du anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det dags för det nu.

Inlämningsuppgift. Hoppas att du anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det dags för det nu. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Daniel! Nu är din inlämningsuppgift rättad och godkänd! Du svarade mycket bra på de frågor som du kompletterade och du har överlag bra koll på det fackliga

Läs mer

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver?

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver? 1 Vår organisation Kongress 2014 2 Hur ska vi jobba framöver? Fackliga studier. Information och opinionsbildning. Kultur. Medlemsförsäkringar. Ekonomi och avgiftsfrågor. Medlemsutveckling. Klubbar, avdelningar

Läs mer

Medlemsrekrytering. Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning

Medlemsrekrytering. Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning Medlemsrekrytering Medlemsrekrytering Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning Facklig introduktion Information till alla nyanställda (t ex i samband med företagets introduktion):

Läs mer

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija,

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija, Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Ksenija, Genomgående mycket bra svar. Väl genomtänkta resonemang kring fackliga grundtankar såväl som bra koll på regelverket. Du hade bara ett par smärre missar

Läs mer

Projekt Stark lokal organisation

Projekt Stark lokal organisation Klubb 01 Projekt Stark lokal organisation Syfte Avdelningen ska bilda och upprätthålla klubbar som uppfyller kravet på att vara lokal facklig organisation enligt 16 och i övrigt enligt de riktlinjer som

Läs mer

För rehabilitering med hälsan i fokus

För rehabilitering med hälsan i fokus 22 juni 2015 a15-0494 Kommunal/YW Till Socialdepartementet För rehabilitering med hälsan i fokus Vägar till sjukskrivning Vid mötet med statsrådet Annika Strandhäll den 20 april 2015 lämnade Kommunal över

Läs mer

IF Metalls 5 arbetsmiljöutmaningar 2011 2014

IF Metalls 5 arbetsmiljöutmaningar 2011 2014 IF Metalls 5 arbetsmiljöutmaningar 2011 2014 1 IF Metalls handlingslinjer En arbetsmiljö för hållbara, trygga och utvecklande jobb Arbetsmiljöarbetet är en viktig del i det hållbara arbetet. En god arbetsmiljö

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Västra Svealand

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Västra Svealand ST Arbetsförmedlingen Protokoll 2013-11-28 Tid: 09:00-15:00 Plats: Videokonferens Lämnat återbud: Mikke Sandberg, Jonas Hed 1) Mötets öppnande 2) Närvarande: Johan Eklund, Ann-Kristin Kallesgården, Marita

Läs mer

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud Fakta och tips till dig som är förtroendevald i Handels Välkommen som fackombud Välkommen som fackombud Att vara fackombud innebär att du är Handels kontaktperson på arbetsplatsen. Du har fått förtroendet

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bilagor Slutversionen av VP efter beslut kommer att innehålla: Sid. 5 5 5 6 6 7 8 8 9 10 11 12 12 13

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bilagor Slutversionen av VP efter beslut kommer att innehålla: Sid. 5 5 5 6 6 7 8 8 9 10 11 12 12 13 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 2. Visions hjärtefrågor 3. Ekonomiska förutsättningar 4. Vision Stockholms stads gemensamma fokusfråga 5. Vision Stockholms stads organisation och uppdrag 6. Verksamhetshjulet

Läs mer

En arbetsmiljöstrategi. moderna arbetslivet Ylva Johansson. Arbetsmarknadsdepartementet

En arbetsmiljöstrategi. moderna arbetslivet Ylva Johansson. Arbetsmarknadsdepartementet En arbetsmiljöstrategi för det moderna arbetslivet 2016-2020 Ylva Johansson Regeringen prioriterar arbetsmiljön Resursförstärkning med 100 miljoner kronor per år under mandatperioden 60 mnkr till Arbetsmiljöverkets

Läs mer

Alla under samma hjälm

Alla under samma hjälm Alla under samma hjälm Du och alla andra brandmän tjänar på att vara med i Kommunal. Kommunal har kollektivavtal för alla brandmän. Läs om nya medlemsförsäkringen för dig som är deltidsbrandman (RiB:are).

Läs mer

Handels Handels avd 29 Umeå Anmälan handels.se/umea Kunskap ger styrka

Handels Handels avd 29 Umeå Anmälan handels.se/umea Kunskap ger styrka Handels 2014 Handels avd 29 Umeå handels.se/umea Kunskap ger styrka Februari 24-26 Steg 4, Umeå 7 Mars 3-4 Samhället, Förtroendev. Skellefteå 8 6 Samhället, Medlemmar, Skellefteå 9 17-18 Samhället, Skyddsombud,

Läs mer

Arbetsmiljökurser i LOs kunskapssystem 2015 (2014-11-07)

Arbetsmiljökurser i LOs kunskapssystem 2015 (2014-11-07) Arbetsmiljökurser i LOs kunskapssystem 2015 (2014-11-07) 1 Innehåll Arbetsmiljö... 3 Vidareutbildning för skyddsombud 1... 4 Vidareutbildning för skyddsombud 2... 6 Regionala skyddsombud... 7 Kurs för

Läs mer

Välkommen till IF Metall

Välkommen till IF Metall Välkommen till IF Metall Välkommen till IF Metall 1 IF Metall är en facklig organisation som arbetar för att du och alla andra medlemmar ska behandlas rättvist och få bättre lön, bättre arbetsmiljö samt

Läs mer

Riktlinjer fastställda av avdelningsstyrelsen 2008-01-23.

Riktlinjer fastställda av avdelningsstyrelsen 2008-01-23. ST inom migrationsområdet Avdelningsstyrelsen Skyddsombud inom ST Riktlinjer fastställda av avdelningsstyrelsen 2008-01-23. Uppdraget som skyddsombud är ett fackligt uppdrag och ett skyddsombud har förtroendemans

Läs mer

ETT ANPASSAT FÖRSÄKRINGSSKYDD

ETT ANPASSAT FÖRSÄKRINGSSKYDD ETT ANPASSAT FÖRSÄKRINGSSKYDD för privatpraktiserande tandläkare Det här är en branchanpassad försäkring för privatpraktiserande tandläkare. Försäkringen ger ett väl anpassat skydd för din praktik och

Läs mer

Fakta om dina medlemsförsäkringar

Fakta om dina medlemsförsäkringar Fakta om dina medlemsförsäkringar Seko ger dig bästa försäkringsskyddet 1 Som medlem i Seko får du det bästa försäkringsskyddet Nedan ser du några jämförelser mellan Seko, ST och Unionen på vilka försäkringar,

Läs mer

Välkommen till Kommunal. Blankett för inträdesansökan i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

Välkommen till Kommunal. Blankett för inträdesansökan i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Välkommen till Kommunal Blankett för inträdesansökan i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Art nr 978 91 7141 980 4. Maj 2011 Inträdesansökan till Svenska Kommunalarbetareförbundet

Läs mer

Arbetsmiljö. Riktlinjer för. Syfte. Bakgrund. Antagna av Kommunstyrelsen 2001-09-19.

Arbetsmiljö. Riktlinjer för. Syfte. Bakgrund. Antagna av Kommunstyrelsen 2001-09-19. Kommunledningskontorets personalavdelning Kontaktperson: Boel Steén, tfn 13 56 87 Riktlinjer för Arbetsmiljö Antagna av Kommunstyrelsen 2001-09-19. Syfte Syftet med dessa riktlinjer är att visa Kristianstads

Läs mer

Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare. Bli medlem nu!

Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare. Bli medlem nu! Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare Bli medlem nu! Du är eftertraktad! Som byggnadsarbetare är du en eftertraktad, respekterad och attraktiv arbetskraft med hög status. Du har en lång och gedigen

Läs mer

Tvärfackliga studier Jönköpings län 2016

Tvärfackliga studier Jönköpings län 2016 2016 Tvärfackliga studier Jönköpings län 2016 1 Information. Ledigt för fackliga studier: Ansökan ska göras till arbetsgivaren senast 14 dagar före utbildningens start. Vi rekommenderar att du anmäler

Läs mer

Motion gällande valberedningens deltagande och yttrande-, förslags- samt rösträtt vid regionstyrelsens sammanträden.

Motion gällande valberedningens deltagande och yttrande-, förslags- samt rösträtt vid regionstyrelsens sammanträden. Punkt 9 på dagordningen Motioner till kongressen. 2011-00018 Regionstyelsen Unionen Motion gällande verksamhetsrevisorernas deltagande vid regionstyrelsens sammanträde. Verksamhetsrevisorerna Uppgift och

Läs mer

En styrelse som gör skillnad

En styrelse som gör skillnad Upplaga 5 Upplaga 1 Vision utbildningar En styrelse som gör skillnad *Förslag på utbildningsmaterial* Ett arbetsliv där alla får plats och behövs och som ger möjlighet till gemenskap och utveckling. (Visions

Läs mer

Endast det bästa det är du värd!

Endast det bästa det är du värd! Endast det bästa det är du värd! 1 "Min kompetens garanterar din säkerhet. Jag är stolt över mina yrkeskunskaper och vill ha bra betalt för dem. 2 Ensam eller gemensamt det finns olika sätt att hantera

Läs mer

Det här är SEKOs medlemmar

Det här är SEKOs medlemmar Det här är SEKO 1 Det här är SEKOs medlemmar Tåg som kommer i tid, posten hemburen, varma hus, framkomliga vägar och fungerande telefoner. Och så förstås trygg färjetrafik, säkra fängelser och en trevlig

Läs mer

Demokratihandbok. Version Del 4. Medlem UPPDATERINGSDATUM

Demokratihandbok. Version Del 4. Medlem UPPDATERINGSDATUM Demokratihandbok Version 6.2-2015 Del 4 Medlem 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3. Medlem... 3 3.1 Rätt till medlemskap... 3 3.2 Medlems inträde och tillhörighet... 5 3.3 Medlems rättigheter... 6 3.4 Medlems åtaganden...

Läs mer

en handbok om rehabilitering

en handbok om rehabilitering Vägen tillbaka en handbok om rehabilitering Tillbaka till jobbet Som förtroendevald i FTF har du många uppgifter. En av dem är att stötta sjukskrivna medlemmar på din arbetsplats till att komma tillbaka

Läs mer

Motion till Årsstämma för Salnö sportstugeområdes vägsamfällighet

Motion till Årsstämma för Salnö sportstugeområdes vägsamfällighet Motion till Årsstämma för Salnö sportstugeområdes vägsamfällighet Riksförbundet Enskilda Vägar (REV) bevakar övergripande frågor som rör den enskilda väghållningen i Sverige och tar initiativ till förhandlingar

Läs mer

Ansökan Tilläggsförsäkringar 2014

Ansökan Tilläggsförsäkringar 2014 Ansökan Tilläggsförsäingar 2014 Företagets namn Organisationsnummer Adress Postnummer & ort Kontaktperson Verksamhet Telefon E-post Medlem i TOMER Ja, medlemsnummer Nej, se nedan. För dig som inte är medlem

Läs mer

Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter

Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter Medlemsavgifter motion 103, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 och 129 Motion 103 Avdelning Västerås, Eskilstuna och Köping Motionär Henrik Ryman, Patrik Hellström,

Läs mer

Rapport 2017:6 En vitbok om kvinnors arbetsmiljö

Rapport 2017:6 En vitbok om kvinnors arbetsmiljö Rapport 2017:6 En vitbok om kvinnors arbetsmiljö Organisera för en jämställd arbetsmiljö från ord till handling En vitbok från Arbetsmiljöverkets regeringsuppdrag Kvinnors arbetsmiljö 2011-2016. Innehåll

Läs mer

Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften.

Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Edin, Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften. Hörde att du drillats av Lena och Krille i veckan så det klart att

Läs mer

Handels Handels avd 29 Umeå Anmälan handels.se/umea Kunskap ger styrka

Handels Handels avd 29 Umeå Anmälan handels.se/umea Kunskap ger styrka Handels 2017 Handels avd 29 Umeå handels.se/umea Kunskap ger styrka Januari 31 Peppdagen, Skellefteå 6 Februari 6-12 Uppsökeri vecka 6 21-23 Steg 4, Umeå 7 Mars 1-2 Valutbildning, Skellefteå 8 16 Avdelningens

Läs mer

Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem

Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Välkommen som medlem Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för

Läs mer

STARK TILLSAMMANS. Handels kongress 2016 GRESS. Vår kongress

STARK TILLSAMMANS. Handels kongress 2016 GRESS. Vår kongress r a t S ill t k m m sa ans 16 KON 20 GRESS Vår kongress Handels 25:e kongress hålls i april 2016. Temat är: Alla medlemmar berörs på ett eller annat sätt av Handels kongress, vare sig man är aktiv eller

Läs mer

Om det händer. Handledning för taxiföretagets krisarbete vid hot och våldshändelser

Om det händer. Handledning för taxiföretagets krisarbete vid hot och våldshändelser Om det händer Handledning för taxiföretagets krisarbete vid hot och våldshändelser 1 Människor reagerar olika i en våldssituation En del reagerar direkt med stressreaktioner eller chocktillstånd, andra

Läs mer

Satsa på arbetsmiljön. det lönar sig

Satsa på arbetsmiljön. det lönar sig Satsa på arbetsmiljön det lönar sig Arbetsmiljö Arbetsgivare som satsar på en god arbetsmiljö och därmed på sin personal uppnår mycket. Minskad sjukfrånvaro, högre intäkter och ökad goodwill är bara några

Läs mer

Demokratihandbok. Augusti Version 8. Del 4. Medlem. Skillnaden i förhållande till version 7:

Demokratihandbok. Augusti Version 8. Del 4. Medlem. Skillnaden i förhållande till version 7: Demokratihandbok Augusti 2016 - Version 8 Skillnaden i förhållande till version 7: Förbundsstyrelsen har, efter beslut vid mötet 7-9 juni gjort en uppföljning av de lokala årsmötena och som en konsekvens

Läs mer

Att förbättra kvinnors arbetsmiljö ett uppdrag från regeringen

Att förbättra kvinnors arbetsmiljö ett uppdrag från regeringen Att förbättra kvinnors arbetsmiljö ett uppdrag från regeringen Arbetsmiljöverket fick 2011 i uppdrag från regeringen att utveckla och genomföra särskilda insatser för att förebygga att kvinnor slås ut

Läs mer

Bättre arbetsmiljö BAM

Bättre arbetsmiljö BAM EN GRUNDUTBILDNING FRAMTAGEN AV PREVENT Sid 1 av 7 Det är Prevent som tagit fram konceptet för grundutbildningen Bättre Arbetsmiljö BAM. Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt

Läs mer

Välkommen som skyddsombud i Pappers

Välkommen som skyddsombud i Pappers Välkommen som skyddsombud i Pappers Du är nu vald av dina arbetskamrater till ett av de finaste uppdragen som man kan få inom Pappers SKYDDSOMBUD, vi kan bara säga GRATTIS, till uppdraget. Varför då? Du

Läs mer

Fackets försäkringar tryggt och förmånligt. Information om LOs nya försäkringspaket

Fackets försäkringar tryggt och förmånligt. Information om LOs nya försäkringspaket Fackets försäkringar tryggt och förmånligt Information om LOs nya försäkringspaket Varför försäkrar facket? Fackets grundläggande idé är vi ställer upp för varandra. Genom att vi håller ihop värnar vi

Läs mer

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor!

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! En stark fackförening gör skillnad Kraven på oss arbetstagare ökar hela tiden. Vi ska göra mer på kortare tid. Genom vårt arbete

Läs mer

Väst, Skåne och Sydost. Studieprogram Våren 2014

Väst, Skåne och Sydost. Studieprogram Våren 2014 Väst, Skåne och Sydost Studieprogram Våren 2014 SEKO väg & ban i Skåne, Sydost och Väst arrangerar olika kurser som berör din arbetsplats. Detta gör vi eftersom vi anser att utbildning är rätt väg till

Läs mer

Nyhet! Upplaga 1. Vision utbildningar. Mentorskapsprogram. för avdelningar och klubbar. *Förslag på utbildningsmaterial*

Nyhet! Upplaga 1. Vision utbildningar. Mentorskapsprogram. för avdelningar och klubbar. *Förslag på utbildningsmaterial* Nyhet! Upplaga 1 Vision utbildningar Mentorskapsprogram för avdelningar och klubbar *Förslag på utbildningsmaterial* Ett arbetsliv där alla får plats och behövs och som ger möjlighet till gemenskap och

Läs mer

ARBETSMILJÖUTBILDNINGAR FÖR SKYDDSOMBUD, ARBETSLEDARE, CHEFER MED FLERA

ARBETSMILJÖUTBILDNINGAR FÖR SKYDDSOMBUD, ARBETSLEDARE, CHEFER MED FLERA ARBETSMILJÖUTBILDNINGAR FÖR SKYDDSOMBUD, ARBETSLEDARE, CHEFER MED FLERA Välkommen till ABF Skånes arbetsmiljöutbildningar ABF har en lång erfarenhet av samhälls- och arbetlivsutveckling. En del av detta

Läs mer

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Att bli medlem i Handels en bra affär! Medlemskap i facket är fortfarande en självklarhet samtidigt finns det undersökningar

Läs mer

ETT ANPASSAT FÖRSÄKRINGSSKYDD

ETT ANPASSAT FÖRSÄKRINGSSKYDD ETT ANPASSAT FÖRSÄKRINGSSKYDD för privatpraktiserande tandläkare Det här är en branchanpassad försäkring för privatpraktiserande tandläkare. Försäkringen ger ett väl anpassat skydd för din praktik och

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

Försäkringspaket för UF-företag. Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring

Försäkringspaket för UF-företag. Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring Försäkringspaket för UF-företag Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring Ung Företagsamhet Företagsförsäkring Den här försäkringslösningen är

Läs mer

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv!

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! 1 Vårt samhälle Kongress 2014 2 Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! Kollektivtrafik. Barnomsorg. Utbildning i livets olika faser. Sjukvård. Föräldraförsäkring. Arbetsförmedling och arbetslöshetsförsäkring.

Läs mer

Skåne, Sydost och Väst. Studieprogram Hösten 2012 och Våren 2013

Skåne, Sydost och Väst. Studieprogram Hösten 2012 och Våren 2013 Skåne, Sydost och Väst Studieprogram Hösten 2012 och Våren 2013 SEKO väg & ban i Skåne, Sydost och Väst arrangerar olika kurser som berör din arbetsplats. Detta gör vi eftersom vi anser att utbildning

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Skillnaden. ü ü ü ü. Rättshjälp Förhandlingshjälp Utbildning på arbetstid Rätt att kräva kollektivavtal Ersättning vid strejk

Skillnaden. ü ü ü ü. Rättshjälp Förhandlingshjälp Utbildning på arbetstid Rätt att kräva kollektivavtal Ersättning vid strejk Det lönar sig att vara med i Byggnads?????? För medlemmar Rättshjälp Förhandlingshjälp Utbildning på arbetstid Rätt att kräva kollektivavtal Ersättning vid strejk STARK STOLT TRYGG Icke medlem Skillnaden

Läs mer

Arbetsmiljöprocess. Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelsen ( )

Arbetsmiljöprocess. Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelsen ( ) Arbetsmiljöprocess Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelsen (2015-08-24) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-08-24 Dokumentansvarig: HR-avdelningen Senast reviderad:

Läs mer

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket Dina försäkringar 3 Avtalsförsäkringar 4 Avtalsgruppsjukförsäkring 4 Trygghetsförsäkring vid arbetsskada 5 - Avgångsbidrag 5 - Avtalspension

Läs mer

Känner du. dig osynlig? Jobbar du med e-handel? Gå med i Handels och bli stark tillsammans!

Känner du. dig osynlig? Jobbar du med e-handel? Gå med i Handels och bli stark tillsammans! Känner du dig osynlig? Jobbar du med e-handel? Gå med i Handels och bli stark tillsammans! Du kan göra skillnad! Det är lätt att känna sig osynlig i e-handelsbranschen eftersom du aldrig möter kunderna

Läs mer

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också.

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Handels är ett av Sveriges mest framgångsrika fackförbund. Vi ökar och har idag cirka 156 000 medlemmar.

Läs mer

Välkommen som medlem. Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop

Välkommen som medlem. Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop Välkommen som medlem Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop Välkommen som medlem Handels förhandlar avtal för ett stort antal tjänstemän. Handels målsättning är att våra tjänstemannaavtal

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

ST Student. försäkring till riktigt studentpris. Hemförsäkring Studentrabatt 20% Olycksfallsförsäkring 23 kr/mån. I samarbete med

ST Student. försäkring till riktigt studentpris. Hemförsäkring Studentrabatt 20% Olycksfallsförsäkring 23 kr/mån. I samarbete med ST Student försäkring till riktigt studentpris Hemförsäkring Studentrabatt 20% Olycksfallsförsäkring 23 kr/mån I samarbete med Sidan 2 Försäkringar för både dig och ditt hem med studentrabatt! När du flyttat

Läs mer

Mall för systematiskt arbetsmiljöarbete. Institutionen för

Mall för systematiskt arbetsmiljöarbete. Institutionen för Mall för systematiskt arbetsmiljöarbete Institutionen för År 1. Uppföljning... 3 1.1 Uppföljning av arbetsmiljöarbetet föregående år (.)... 3 1.2 Statistik, årlig uppföljning föregående år (.)... 6 1.3

Läs mer

Enkät Frågor om projektarbete. Frågor om hot och våld. Framtagen av projektgruppen Bättre beredd än rädd. Mars 2012

Enkät Frågor om projektarbete. Frågor om hot och våld. Framtagen av projektgruppen Bättre beredd än rädd. Mars 2012 Enkät Frågor om projektarbete. Frågor om hot och våld. Framtagen av projektgruppen Bättre beredd än rädd. Mars 2012 Inledande frågor 1. Var arbetar du? (1) Namn på arbetsplatsen (2) Namn på arbetsplatsen

Läs mer

Våra utbildningar våren 2017

Våra utbildningar våren 2017 Våra utbildningar våren 2017 Allmän information För de företag som har timavtal kan utbildningskostnaden dras från timbanken alternativt faktureras. Vid heldagsutbildningar ingår för- och eftermiddagsfika

Läs mer

Stadgar. gällande från och med den 28 maj 2015 (Senast ändrat vid extra kongress 27 maj 2015)

Stadgar. gällande från och med den 28 maj 2015 (Senast ändrat vid extra kongress 27 maj 2015) Stadgar gällande från och med den 28 maj 2015 (Senast ändrat vid extra kongress 27 maj 2015) ST, 2004. Produktion: STs kommunikationsenheten. 6:e upplagan. Tryck: Vitt Grafiska 2015. Upplaga: 1000 ex.

Läs mer

Försäkringspaket för UF-företag. Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring

Försäkringspaket för UF-företag. Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring Försäkringspaket för UF-företag Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring Ung Företagsamhet Företagsförsäkring Den här försäkringslösningen är

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Inledning sid 1 Ersättningsregler sid 2 Kurser sid 3-8 Arbetsmiljöutbildningar sid 9 ABF sid 10 LO - Ung sid 11 Albins Folkhögskola sid 12 Medlemsutbildningar sid 13 LO kurser sid

Läs mer

RÄTTS- HJÄLP FÖRHANDLINGSHJÄLP FACKLIG INFORMATION PÅ BETALD ARBETSTID RÄTT ATT KRÄVA KOLLEKTIVAVTAL

RÄTTS- HJÄLP FÖRHANDLINGSHJÄLP FACKLIG INFORMATION PÅ BETALD ARBETSTID RÄTT ATT KRÄVA KOLLEKTIVAVTAL RÄTTS- HJÄLP FÖRHANDLINGSHJÄLP FACKLIG INFORMATION PÅ BETALD ARBETSTID RÄTT ATT KRÄVA KOLLEKTIVAVTAL AVTALSBEVAKNING KONFLIKTERSÄTTNING VID STREJK RÅDGIVNING UTBILDNING GEMENSAM STYRKA Ditt skydd på arbetsmarknaden

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016 FÖR VISION GÖTEBORG

VERKSAMHETSPLAN 2016 FÖR VISION GÖTEBORG VERKSAMHETSPLAN 2016 FÖR VISION GÖTEBORG INLEDNING OCH ÖVERGRIPANDE MÅL Vår verksamhetsplan för 2016 grundar sig i rapporten Vi bygger Vision nu tar vi nästa steg! och de hjärtefrågor som förbundsmötet

Läs mer

Teknikföretagens. Företagsförsäkring. En försäkring för produktfokuserade teknikföretag

Teknikföretagens. Företagsförsäkring. En försäkring för produktfokuserade teknikföretag Teknikföretagens Företagsförsäkring En försäkring för produktfokuserade teknikföretag En stadig grund att stå på En bra företagsförsäkring ger din verksamhet en stadig grund att stå på. Teknikföretagen

Läs mer

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete? Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att man ska undersöka om det finns risker på jobbet. De anställda ska inte

Läs mer

Arbetsmiljö. Arbetsmiljörapport

Arbetsmiljö. Arbetsmiljörapport Arbetsmiljö Arbetsmiljörapport 1 Förord Vem som helst kan drabbas av sjukdom och då är det vårt gemensamma uppdrag att se till att människor blir friska och ges möjligheter att komma tillbaka till arbetslivet.

Läs mer

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056 Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se 2 Avtalet är befrielse Kollektivavtalet handlar om löner, arbetstider och ersättningar. Men

Läs mer

Tvärfackliga studier Jönköpings län 2015

Tvärfackliga studier Jönköpings län 2015 2014-12-15 Tvärfackliga studier Jönköpings län 2015 1 Information. Ledigt för fackliga studier: Ansökan ska göras till arbetsgivaren senast 14 dagar före utbildningens start. Vi rekommenderar att du anmäler

Läs mer