ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag"

Transkript

1 Kommunfullmäktige (76) Plats och tid Roslagens Sparbank, Norrtälje, kl ande Enligt förteckning Övriga deltagande Jonas Vallgårda, kommunsekreterare Britt-Marie Bohlin, sekreterare Eva Kutscher, sekreterare Utses att justera Louise Branting (C) och Lenneke Sundblom (S) Justeringens Kommunstyrelsekontoret den 3 oktober 2011, kl plats och tid Underskrift Sekreterare... Paragrafer Britt-Marie Bohlin Ordförande... Nils Matsson Justerande... Louise Branting Lenneke Sundblom ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunfullmäktige Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsekontoret Underskrift...

2 Kommunfullmäktige Närvarolista/omröstningsprotokoll Norrtälje Kommunfullmäktige Namn Närvarande = N 282 Frånvarande = F Ja Nej Ja Nej Ja Nej Tjänstgörande = Tj LEDAMÖTER 1:a valkretsen Kjell Jansson M N Ja Göran Pettersson M N Ja Mats Hultin M N Ja Lotta Lindblad Söderman M N Ja Bino Drummond M F (Susanne Lippert Enquist)- Margit Odelsparr M N Ja Ann S Pihlgren M N Ja Cecilia Nordström M N Ja Kjell Johansson M N Ja Ingmar Wallén M N Ja Irene Solberg Ruhn M N Ja Annette Tagesson M N Ja Nils Matsson M N Ja Per Lodenius C N Ja Hans Stergel C N Ja Tommy Lundqvist C N Ja Åsa Wärlinder C F (Louise Branting) - Margareta Säterli Milde FP N Ja Åsa Wennerfors FP F (Anders Fransson) - Jonny Degerman FP N Ja Åke Malmström KD N Ja Jan Emanuel Johansson S F (Johan Westerholm) - Elisabeth Björk S N Ja Sune Alm S N Ja Hanna Stymne Bratt S F (Christina Pettersson)- Olle Jansson S N Ja Ulrika Falk S N Ja Kristian Krassman S F (Lena Svenonius) - Lenneke Sundblom S N Ja Sara Hansson S N Ja Aleksandar Srndovic S N Ja Catarina Wahlgren V N till Nej Ingrid Landin MP N Nej Mats Wedberg MP N Nej Kerstin Carlgren MP N Nej Bernt Grönblad SD N Nej

3 Kommunfullmäktige LEDAMÖTER 2:a valkretsen Ulla Malutchenko M N Ja Bo Wetterström M N Ja Ann Lewerentz M N Ja Hamed Abbasi M N Ja Sören Forslund M F (Kim Lützen) - Louise Angleryd M N Ja Britt-Inger Kjellberg M N Ja Berit Jansson C N Ja Karin Broström C N Ja Bengt Ericsson C F (Joakim Lind) - Hans Andersson FP N Ja Roine Wallin FP N Ja Ulla-Britt Pettersson KD N Ja Margareta Lundgren S N Ja Kjell Drotz S N Ja Marie-Louise Sellin S F (Lars Sundberg) - Gary Park S N Ja Kerstin Bergström S N Ja Ragnar Bergsten S N Ja Bodil Henriksson S N Ja Andreas Hofbauer S F (Holger Forsberg) - Bertil Karlsson V N Nej Bosse Blideman MP N Nej Åke Söderström MP F (Marie Larsén) - Stefan Pålsson SD F (Tommy Arrefalk) - ERSÄTTARE 1:a och 2:a valkretsen Susanne Lippert Enquist M NTj (Bino Drummond) Ja Elisabeth Pettersson M F - Kim Lützen M NTj (Sören Forslund) Ja Ole Bonesmo M N - Gail Watt M N - Inger Nordqvist M N - Klas Zettergren M N - Stefan Juhnell M N - Alexander Klaréus M N - Svante Norström M N - Louise Branting C NTj (Åsa Wärlinder) Ja Joakim Lind C NTj (Bengt Ericsson) Ja Liv Westermark C F - Leif Karlsson C N -

4 Kommunfullmäktige Christina Frisk FP F - Anders Fransson FP NTj (Åsa Wennerfors) Ja Paula Christofidi Cederqvist FP N - Göte Waara KD N - Bennit Jennerstål KD N - Maija Kohtanen S F - Johan Westerholm S NTj (Jan E Johansson) Ja Christina Pettersson S NTj (Hanna Stymne Bratt Ja Måns Nilsson S F - Lena Svenonius S NTj (Kristian Krassman) Ja Lars Sundberg S NTj (Marie-Louise Sellin) Ja Holger Forsberg S NTj (Andreas Hofbauer) Ja Ethel Söderman-Sandin S N - Ahmet Kozaragic S N - Leif Glavstedt V F - Eleonor Rosenquist V N - Marie Larsén MP NTj (Åke Söderström) Nej Roine Karlsson MP F - Bridget Wedberg MP F - Tommy Arrefalk SD NTj (Stefan Pålsson) Nej Vakant SD - - Ledamöter Närvarande 49 Ja 42 Ja Ja Frånvarande 12 Nej 7 Nej Nej Avstår Avstår Avstår Ersättare Närvarande 14 Ja 10 Ja Ja Tjänstgörande 12 Nej 2 Nej Nej Frånvarande 8 Avstår Avstår Avstår Vakant 1 Ledamöter och ersättare Närvarande 63 Ja 52 Ja Ja Tjänstgörande 12 Nej 9 Nej Nej Frånvarande 20 Avstår Avstår Avstår Vakant 1

5 Kommunfullmäktige KF 263 Val av justeringsmän och tillkännagivande om justering att utse Louise Branting (C) och Lenneke Sundblom (S) att jämte ordföranden justera protokollet, att justeringen skall äga rum på kommunstyrelsekontoret den 3 oktober 2011, kl Bakgrund Det antecknas att dagens sammanträde med kommunfullmäktige i laga ordning kungjorts och att kungörelsen översänts till fullmäktiges samtliga ledamöter och ersättare inom lagstadgad tid, lagts ut på kommunens hemsida samt annonserats i den av kommunfullmäktige beslutade tidningen.

6 Kommunfullmäktige KF 264 TioHundranämndens utdelning av Delta-priset TioHundranämnden har utsett ICA Supermarket Väddö till vinnare av Deltapriset 2011 med följande motivering: ICA Supermarket Väddö har gjort en uppskattad medveten satsning på att tillgängliggöra butiken, både invändigt och utvändigt. ICA Supermarket Väddö är ett föredöme när det gäller möjligheten för personer med olika funktionsnedsättningar att ta sig fram både inne i butiken och utanför butiken. Personalens trevliga bemötande och hjälpsamma sätt bidrar också till att alla känner sig välkomna, oavsett funktionsnedsättning. Priset överlämnas av TioHundranämndens ordförande Hans Andersson (FP) till ICA Supermarket Väddös ägare Mats Ryderborn.

7 Kommunfullmäktige KF 265 Information från kommunstyrelsen Kommunstyrelsens ordförande Kjell Jansson (M) informerar om att kommunen efter den tragiska händelsen på Utöya i Norge haft kondoleansböcker utlagda i kommunhuset Ankarets reception och på biblioteket. Dessa böcker har sedan översänts till den norska statsministern. Vidare informerar kommunstyrelsens ordförande om invigningen av den nya parken, Gustaf II Adolfs park, vid gamla stadshotellet.

8 Kommunfullmäktige KF 266 Information från revisorerna Kommunrevisorernas ordförande Johnny Karlson (S) informerar om inlämnade granskningsrapporter, Granskning avtalstrohet och Granskning av kommunens system och rutiner för kontroll av leverantörer/entreprenörer, samt en kommande rapport om uppföljning om verkställandet av kommunfullmäktiges beslut.

9 Kommunfullmäktige KF 267 Dnr KS Besvarande av interpellation från Elisabeth Björk (S) till socialnämndens ordförande om att skapa en mötesplats för människor i Rimbo att bordlägga besvarandet av interpellationen, då socialnämndens ordförande inte är närvarande. Bakgrund Elisabeth Björk (S) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde , 252, följande interpellation till socialnämndens ordförande om att skapa en mötesplats för människor i Rimbo. Interpellation etc... Bilaga 267

10 Kommunfullmäktige KF 268 Dnr KS Besvarande av interpellation från Elisabeth Björk (S) till kultur- och fritidsnämndens ordförande om flytt av biblioteket i Rimbo att bordlägga besvarandet av interpellationen, då kultur- och fritidsnämndens ordförande inte är närvarande. ande sammanträde Elisabeth Björk (S) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde , 253, följande interpellation till kultur- och fritidsnämndens ordförande om flytt av biblioteket i Rimbo. Interpellation etc... Bilaga 268.

11 Kommunfullmäktige KF 269 Dnr KS Besvarande av interpellation från Margareta Lundgren (S) till kommunstyrelsens ordförande om hanteringen av MBL i Norrtälje kommun att interpellationen härmed anses besvarad. Bakgrund Margareta Lundgren (S) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde , 254, följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande om hanteringen av MBL i Norrtälje kommun. Interpellation etc... Bilaga 269. ande sammanträde Kommunstyrelsens ordförande Kjell Jansson (M) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar. Svar etc... Bilaga 269. Margareta Lundgren (S) och Olle Jansson (S) yttrar sig.

12 Kommunfullmäktige KF 270 Dnr KS Besvarande av interpellation från Lenneke Sundblom (S) till kommunstyrelsens ordförande om namn på och skyltning till utomhusbadet i Hallstavik att interpellationen härmed anses besvarad. Bakgrund Lenneke Sundblom (S) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde , 255, följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande om namn på och skyltning till utomhusbadet i Hallstavik Interpellation etc... Bilaga 270. ande sammanträde Kommunstyrelsens ordförande Kjell Jansson (M) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar. Svar etc... Bilaga 270. Lenneke Sundblom (S) yttrar sig.

13 Kommunfullmäktige KF 271 Dnr KS Besvarande av interpellation från Catarina Wahlgren (V) till klimatnämndens ordförande om klimatnämndens utredning av hur framtida klimatförändringar kan komma att påverka Norrtälje kommun att bordlägga besvarandet av interpellationen, då klimatnämndens ordförande inte är närvarande. Bakgrund Catarina Wahlgren (V) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde , 256, följande interpellation till klimatnämndens ordförande om klimatnämndens utredning av hur framtida klimatförändringar kan komma att påverka Norrtälje kommun. Interpellation etc... Bilaga 271.

14 Kommunfullmäktige KF 272 Dnr KS Besvarande av interpellation från Bosse Blideman (MP) till klimatnämndens ordförande om plan för avveckling av fossila bränslen att bordlägga interpellationen, då klimatnämndens ordförande inte är närvarande. Bakgrund Bosse Blideman (MP) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde , 257, följande interpellation till klimatnämndens ordförande om plan för avveckling av fossila bränslen. Interpellation etc... Bilaga 272.

15 Kommunfullmäktige KF 273 Dnr KS Campus Roslagen Hemställan om bildande av dotter- och dotterdotterbolag samt godkännande av bolagsordningar att tillstyrka Campus Roslagen AB:s försäljning av fastigheterna Görla 9:5, Jungfrun 3 samt Jungfrun 2, att tillstyrka att Campus Roslagen får bilda ett dotterbolag som i sin tur får bilda ett eller flera dotterdotterbolag för försäljning, att godkänna att de fastigheter som ska säljas får överlåtas till dotterdotterbolagen och att aktierna i dessa fall får säljas, att godkänna förslag till bolagsordning för Campus Roslagen AB:s dotterbolag, bilaga 2 i kommunstyrelsekontorets skrivelse daterad den 22 augusti 2011, att godkänna förslag till bolagsordning för Campus Roslagen AB:s dotterdotterbolag, bilaga 3 kommunstyrelsekontorets skrivelse daterad den 22 augusti 2011, att uppdra åt Campus Roslagen att genomföra de eventuella justeringar som kan komma att krävas av Bolagsverket avseende namn i bolagsordningen samt att realisationsvinsten från försäljningarna ska tillfalla Campus Roslagen AB. Bakgrund Campus Roslagen AB har till Norrtälje Kommunhus AB och till kommunfullmäktige hemställt om att få bilda dotterbolag och dotterdotterbolag för försäljning av fastigheterna Görla 9:5, Jungfrun 3 samt Jungfrun 2. Hemställan är ett led i att verkställa punkt 2 i det borgerliga handlingsprogrammet. forts

16 Kommunfullmäktige KF 273 forts Den borgerliga majoriteten fastslår i sitt handlingsprogram, punkt 2, att som en del av satsningen på Campus Roslagen ska återstående fastigheter i NIHAB, utöver Campusområdet avvecklas senast Detta framgår även av ägardirektiven till Campus Roslagen AB. Tjänstemannaberedning Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 22 augusti 2011 att kommunfullmäktige beslutar att tillstyrka Campus Roslagen AB:s försäljning av fastigheterna Görla 9:5, Jungfrun 3 samt Jungfrun 2, att tillstyrka att Campus Roslagen får bilda ett dotterbolag som i sin tur får bilda ett eller flera dotterdotterbolag för försäljning, att godkänna att de fastigheter som ska säljas får överlåtas till dotterdotterbolagen och att aktierna i dessa fall får säljas, att godkänna förslag till bolagsordning för Campus Roslagen AB:s dotterbolag, bilaga 2 i kommunstyrelsekontorets skrivelse daterad den 22 augusti 2011, att godkänna förslag till bolagsordning för Campus Roslagen AB:s dotterdotterbolag, bilaga 3 kommunstyrelsekontorets skrivelse daterad den 22 augusti 2011, att uppdra åt Campus Roslagen att genomföra de eventuella justeringar, som kan komma att krävas av Bolagsverket, avseende namn i bolagsordningen samt att realisationsvinsten från försäljningarna ska tillfalla Campus Roslagen AB. Vidare föreslås kommunstyrelsen besluta att uppdra till kommunstyrelsekontoret att göra en översyn av hyreskontrakt med Campus Roslagen före försäljning. Politisk beredning Arbetsutskottet har vid sammanträde den 31 augusti 2011, 262, föreslagit att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den 22 augusti Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 september 2011, 175, för egen del beslutat att uppdra till kommunstyrelsekontoret att göra en översyn av hyreskontrakt med Campus Roslagen före försäljning, samt i övrigt föreslagit kommunfullmäktige besluta enligt arbetsutskottets förslag. Miljöpartiets ledamot deltog inte i beslutet. forts

17 Kommunfullmäktige KF 273 forts ande sammanträde Yrkanden: Kjell Jansson (M) - bifall till kommunstyrelsens förslag Expedieras till: Campus AB Ekonomi och verksamhetsstyrning

18 Kommunfullmäktige KF 274 Dnr KS Aktieteckning i Visit Roslagen AB att Norrtälje kommun ska förvärva högst aktier à 100 kr/st i Visit Roslagen AB ( ) för ett pris på totalt högst kr samt att köpet finansieras med egna medel. Reservation Hans Stergel (oberoende) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Bakgrund Nuvarande Visit Östhammar AB, som ägs av Östhammars kommun och privata intressenter är under ombildning till Visit Roslagen AB. Syftet är att bilda ett destinationsbolag, som ska sköta destinationsutveckling och turistservice i hela Roslagen samt att driva Marknadsplats Roslagen med bland annat bokningsbar webb. I samband med nyemissionen kommer Norrtälje kommun kunna förvärva aktier motsvarande ungefär 10% ägarandel. Syftet är att bolaget ska ta över Norrtälje kommuns löpande turismrelaterade verk-samhet, som exempelvis drift av turistbyrån. Tjänstemannaberedning Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 24 maj 2011 att kommunfullmäktige beslutar att Norrtälje kommun ska förvärva högst aktier à 100 kr/st i Visit Roslagen AB ( ) för ett pris på totalt högst kr samt att köpet finansieras med egna medel. Politisk beredning Arbetsutskottet har vid sammanträde den 8 juni 2011, 199, föreslagit att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den 24 maj forts

19 Kommunfullmäktige KF 274 forts Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 september 2011, 176, föreslagit enligt arbetsutskottets förslag. ande sammanträde Yrkanden: Kjell Jansson (M) - bifall till kommunstyrelsens förslag Hans Stergel (oberoende) - återremiss Kjell Jansson (M) - avslag på återremissyrkandet Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på bifall till eller avslag på återremissyrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar avslå yrkandet. Expedieras till: Dan Löfgren, näringsliv och kommunikation Ekonomi och verksamhetsstyrning

20 Kommunfullmäktige KF 275 Dnr KS Kommuninvest tydligt medlemsansvar att med Kommuninvest ekonomisk förening och medlemmarna i föreningen samt Kommuninvest i Sverige AB ingå nytt regressavtal, att regressavtalet ska ersätta nuvarande regressavtal, benämnt Avtal, daterat med början den 7 maj 1993, att med Kommuninvest i Sverige AB ingå avtal gällande Norrtälje kommuns ansvar för Kommuninvests i Sverige AB:s motpartsexponeringar avseende derivat, att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören i förening att underteckna ovan angivna avtal för Norrtälje kommuns räkning. Bakgrund Norrtälje kommun blev medlem i Kommuninvest ekonomisk förening under Föreningens syfte är att ge svenska kommuner och landsting bättre villkor för sina investeringar än vad de får var och en för sig. Avgörande för finansmarknadens förtroende är den solidariska borgen, som krävs för ett medlemskap. I dag har föreningen 262 medlemmar. Vid föreningsstämman 2011 beslutades att medlemmarna ska ingå dels ett förtydligat regressavtal, som ersätter nuvarande, dels ett garantiavtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat. Tjänstemannaberedning Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 11 juli 2011 att kommunfullmäktige beslutar att med Kommuninvest ekonomisk förening och medlemmarna i föreningen samt Kommuninvest i Sverige AB ingå nytt regressavtal, forts

21 Kommunfullmäktige KF 275 forts att regressavtalet ska ersätta nuvarande regressavtal, benämnt Avtal, daterat med början den 7 maj 1993, att med Kommuninvest i Sverige AB ingå avtal gällande Norrtälje kommuns ansvar för Kommuninvests i Sverige AB:s motpartsexponeringar avseende derivat, att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören i förening att underteckna ovan angivna avtal för Norrtälje kommuns räkning. Politisk beredning Arbetsutskottet har vid sammanträde den 24 augusti 2011, 234, föreslagit att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den 11 juli Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 september 2011, 177, föreslagit enligt arbetsutskottets förslag. ande sammanträde Yrkanden: Kjell Jansson (M) - bifall till kommunstyrelsens förslag. Expedieras till: Ekonomi och verksamhetsstyrning

22 Kommunfullmäktige KF 276 Dnr KS Ansökan från Folkets Hus i Hallstavik om kommunal borgen för utbyte av restauranghiss att bevilja Folketshusföreningen Framtiden, Hallstavik, borgen under en 20- årsperiod för lån på 600 tkr för utbyte av restauranghiss. Bakgrund På grund av att restauranghissen i Hallstaviks Folkets Hus har havererat har Folketshusföreningen Framtiden i Hallstavik inkommit med en förfrågan om kommunal borgen för ett lån på 600 tkr. Föreningen har erhållit ett muntligt lånelöfte från Roslagens Sparbank. Norrtälje kommun äger andelar i Folketshusföreningen Framtiden till ett värde av tkr. Föreningen äger i sin tur fastigheten. Tjänstemannaberedning Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 22 augusti 2011 att kommunfullmäktige beslutar att bevilja Folketshusföreningen Framtiden, Hallstavik, borgen under en 20-årsperiod för lån på 600 tkr för utbyte av restauranghiss. Politisk beredning Arbetsutskottet har vid sammanträde den 31 augusti 2011, 263, föreslagit att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den 22 augusti Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 september 2011, 178, föreslagit enligt arbetsutskottets förslag forts

23 Kommunfullmäktige KF 276 forts ande sammanträde Yrkanden: Kjell Jansson (M) - bifall till kommunstyrelsens förslag Expedieras till: Folkets Husföreningen, Hallstavik Ekonomi och verksamhetsstyrning

24 Kommunfullmäktige KF 277 Dnr KS Antagande av aktualiserat program för utveckling av kommunalt vatten och avlopp att anta förslag till aktualiserat program för utveckling av kommunalt vatten och avlopp , daterat den 7 april 2011, att tidigare beslutat program för utveckling av kommunalt vatten och avlopp antaget av kommunfullmäktige den 18 februari 2008, 12, upphävs, att uppdra till kommunstyrelsen att göra erforderliga justeringar av programmet samt att godkänna att kommunfullmäktiges uppdrag från den 26 januari 2009 beträffande överläggningar med Käppalaförbundet angående avloppsanslutning till Käppala avloppsreningsverk på Lidingö skrivs av. Bakgrund Kommunfullmäktige antog den 18 februari 2008, 12, ett program för utveckling av kommunalt vatten och avlopp för planeringsperioden Enligt beslutet ska programmet aktualitetsförklaras vart fjärde år. Föreliggande aktualiserade program innehåller fördjupningar och anpassningar till nya infrastrukturer, som utvecklades under perioden , bland annat beslut om Norrvattenledning samt investeringar i Kapellskärsledning och Kapellskärs reningsverk. Vidare har nya områden tillkommit med anledning av analyserna i bygg- och miljökontorets VA 2-program. forts

25 Kommunfullmäktige KF 277 forts Tjänstemannaberedning Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 11 april 2011 att kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till aktualiserat program för utveckling av kommunalt vatten och avlopp , daterat den 7 april 2011, att tidigare beslutat program för utveckling av kommunalt vatten och avlopp antaget av kommunfullmäktige den 18 februari 2008, 12, upphävs, att uppdra till kommunstyrelsen att göra erforderliga justeringar av programmet samt att godkänna att kommunfullmäktiges uppdrag från den 26 januari 2009 beträffande överläggningar med Käppalaförbundet angående avloppsanslutning till Käppala avloppsreningsverk på Lidingö är slutfört. Politisk beredning Arbetsutskottet har vid sammanträde den 22 juni 2011, 214, föreslagit att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den 11 april Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 september 2011, 179, föreslagit enligt arbetsutskottets förslag. ande sammanträde Yrkanden: Kjell Jansson (M) med instämmande av Mats Wedberg (MP) och Bertil Karlsson (V) - bifall till kommunstyrelsens förslag. Expedieras till: Teknik och service

26 Kommunfullmäktige KF 278 Dnr KS Antagande av detaljplan för fastigheterna Humlö 1:9-1:29 i Frötuna församling att med stöd av ÄPBL 5:29 anta detaljplan för fastigheterna Humlö 1:9-1:29 i Frötuna församling. Bakgrund Detaljplanens syfte är att ersätta gällande plan, som fastställdes Innebörden av planändringen är att byggrätten för huvudbyggnad ökas till 140 m 2 och för komplementbyggnad till 60 m 2. Därutöver redovisas förslag till markområden avsedda för mindre sammansatta grupper av förrådsbodar/ sjöbodar på 6-7m 2. Planen har varit ute på samråd mellan 12 februari och 27 mars 2009 samt utställd mellan 18 januari och 15 februari Länsstyrelsen har enligt kommunens önskemål upphävt strandskyddet och förordnandet enligt 113 BL. Tjänstemannaberedning Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 23 juni 2011 att kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till detaljplan och överlämna detta till kommunfullmäktige för beslut om antagande enligt ÄPBL 5:29. Politisk beredning Arbetsutskottet har vid sammanträde den 31 augusti 2011, 251, föreslagit att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den 23 juni forts

27 Kommunfullmäktige KF 278 forts Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 september 2011, 180, beslutat att godkänna förslaget till detaljplan och överlämna detta till kommunfullmäktige för beslut om antagande enligt ÄPBL 5:29. ande sammanträde Yrkanden: Kjell Jansson (M) - bifall till kommunstyrelsens förslag. Expedieras till: Planering och utveckling Länsstyrelsen i Stockholms län Övriga berörda

28 Kommunfullmäktige KF 279 Dnr KS Antagande av detaljplan för fastigheterna Görla 1:15, 1:11, 7:1 m.fl. i Frötuna församling att med stöd av ÄPBL 5:29 anta detaljplan för fastigheten Görla 1:15, 1:11, 7:1 m.fl. i Frötuna församling. Bakgrund Planens syfte är ett ange förutsättningar för bebyggelse inom ett område öster om Frötuna trafikplats i Norrtälje. Planen möjliggör ny bebyggelse i huvudsak inom fastigheterna Görla 7:1 och 1:15, men medger också att ett mindre markområde väster om Görla 7:1 tillförs som kvartersmark. Ett programsamråd ägde rum mellan den 12 juli och 24 augusti Detaljplanen har varit ute på samråd mellan den 27 maj och 8 juli Första utställningen ägde rum mellan den 12 maj och 9 juni Därefter reviderades planen och den andra utställningen ägde rum mellan den 3 juni och 24 maj Tjänstemannaberedning Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 10 augusti 2011 att kommunstyrelsen beslutar att godkänna det reviderade förslaget till detaljplan och överlämna detta till kommunfullmäktige för beslut om antagande enligt ÄPBL 5. Politisk beredning Arbetsutskottet har vid sammanträde den 31 augusti 2011, 252, föreslagit att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den 10 augusti forts

29 Kommunfullmäktige KF 279 forts Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 september 2011, 181, beslutat att godkänna det reviderade förslaget till detaljplan och överlämna detta till kommunfullmäktige för beslut om antagande enligt ÄPBL 5:29. ande sammanträde Yrkanden: Kjell Jansson (M) - bifall till kommunstyrelsens förslag. Expedieras till: Planering och utveckling Länsstyrelsen i Stockholms län Övriga berörda

30 Kommunfullmäktige KF 280 Dnr KS Antagande av detaljplan för Niord 7 i Norrtälje stad att med stöd av ÄPBL 5:29 anta detaljplan för fastigheten Niord 7 i Norrtälje stad. Bakgrund Planen syftar till att ge kvarteret nya bostäder som är anpassade till intentionerna för Baldersgatans utveckling och i övrigt har en exploatering som nyttjar kvarterets centrala läge nära busstation och centrum. I översiktsplan för Norrtälje stad, som antogs av kommunfullmäktige 1992 redovisas området för bostadsbebyggelse. Planen har varit ute på samråd mellan 16 december 2009 och 5 februari 2010 samt utställd mellan den 21 december 2010 och 25 januari Tjänstemannaberedning Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 13 maj 2011 att kommunstyrelsen beslutar att godkänna det reviderade förslaget till detaljplan och överlämna detta till kommunfullmäktige för beslut om antagande enligt ÄPBL 5:29. Politisk beredning Arbetsutskottet har vid sammanträde den 31 augusti 2011, 254, föreslagit att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den 13 maj Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 september 2011, 183, beslutat att godkänna det reviderade förslaget till detaljplan och överlämna detta till kommunfullmäktige för beslut om antagande enligt ÄPBL 5:29. forts

31 Kommunfullmäktige KF 280 forts ande sammanträde Yrkanden: Kjell Jansson (M) - bifall till kommunstyrelsens förslag. Expedieras till: Planering och utveckling Länsstyrelsen i Stockholms län Övriga berörda

32 Kommunfullmäktige KF 281 Dnr KS Besvarande av motion från Gary Park (S) om läxhjälp i skolan att enligt önskemål från motionären dra tillbaka denna motion.

33 Kommunfullmäktige KF 282 Dnr KS Besvarande av motion från Bert Grönblad (SD) om införande av närvarorätt vid nämndsammanträden för partier i kommunfullmäktige som inte har nämndrepresentation att avslå motionen. Reservation Sverigedemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets ledamöter reserverar till förmån för eget yrkande. Sverigedemokraterna lämnar skriftlig reservation, enligt bilaga. Bakgrund Motionen lämnades in vid kommunfullmäktiges sammanträde den 4 april 2011, 155. Motionären hemställer att kommunfullmäktige beslutar att förtroendevald, som inte är ledamot eller ersättare i en viss nämnd ska få närvara vid nämndens sammanträde, att den förtroendevalde ska få delta i överläggningar men inte i besluten, att den förtroendevalda ska ha rätt att få sin mening antecknad i protokollet. Yttrande Enligt 4 kap 23 kommunallagen får kommunfullmäktige besluta att en förtroendevald, som inte är ledamot eller ersättare i en viss nämnd ska få närvara vid nämndens sammanträden och delta i överläggningarna men inte i besluten. et får även innefatta att den förtroendevalde ska ha rätt att få sin mening antecknad i protokollet. forts

34 Kommunfullmäktige KF 282 forts I skrivelse daterad den 12 maj 2011 uttalar den borgerliga majoriteten bland annat att Norrtälje kommun valt att fördela platserna i kommunstyrelsen och nämnderna efter valresultatet. Den borgerliga majoriteten föreslår att motionen avslås med hänvisning till att de inte har för avsikt att ompröva kommunfullmäktiges beslut om fördelning av platserna i kommunstyrelsen och nämnderna eller tilldela ytterligare observatörsplatser. Politisk beredning Arbetsutskottet har vid sammanträde den 8 juni 2011, 198, föreslagit att kommunstyrelsen beslutar enligt den borgerliga majoritetens förslag från den 12 maj Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 september 2011, 168, föreslagit enligt arbetsutskottets förslag. Miljöpartiets ledamot reserverade sig till förmån för eget yrkande. ande sammanträde Yrkanden: Berit Jansson (C) med instämmande av Kjell Jansson (M) och Elisabeth Björk (S) - bifall till kommunstyrelsens förslag. Bernt Grönblad (SD) - i första hand återremiss och i andra hand bifall till motionen Catarina Wahlgren (V) och Ingrid Landin (MP) - bifall till motionen Bosse Blideman (MP), Alexander Klaréus (M) och Bertil Karlsson (V) yttrar sig. forts

35 Kommunfullmäktige KF 282 forts Propositionsordning Ordföranden ställer först proposition på bifall till eller avslag på återremissyrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar avslå yrkandet. Härefter ställer ordföranden proposition på bifall till kommunstyrelsens förslag att avslå motionen eller bifall till motionen och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs Omröstningsproposition Ja-röst för avslag på motionen Nej-röst för bifall till motionen Omröstningsresultat Med 52 ja-röster och 9 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att avslå motionen.

36 Kommunfullmäktige KF 283 Dnr KS Besvarande av motion från Elisabeth Björk (S) angående hur kontakterna mellan kommunens politiker och tjänstemän och företagen ska intensifieras Kommunfullmäktige beslutar att motionen härmed anses besvarad. Reservation Socialdemokraternas och Vänsterpartiets ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Bakgrund Elisabeth Björk (S) lämnade in motionen på kommunfullmäktiges sammanträde den 21 februari 2011, 67. För att kontakterna mellan kommunens politiker, tjänstemän och kommunens företag ska intensifieras föreslår motionären att kommunstyrelsen och berörda tjänstemän minst en gång om året genomför en heldag med företagsbesök i kommunen samt att kommunstyrelsen en gång om året bjuder in näringslivet till ett seminarium där aktuella frågor från båda parter tas upp. Yttrande Majoritetens uppfattning är att företagens behov av kontakter med kommunens företrädare är väl tillgodosett genom av kommunen arrangerade befintliga aktiviteter såsom näringslivsråd, företagarfrukostar, företagsbesök m.m. Därutöver medverkar kommunen till exempel på Företagsgalan och Expo Roslagen. Den borgerliga majoriteten föreslår att motionen kan anses som besvarad med hänvisning till ovanstående sammanfattning av majoritetens yttrande från den 10 augusti 2011 och kommunstyrelsekontorets skrivelse daterad den 19 maj forts

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2011-05-02 1(66) Plats och tid Kommunhuset Ankaret, sammanträdesrum Norrtälje, kl 18.00-19.00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Tommie Eriksson, kommundirektör Gunnel Löfqvist,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2010-09-13 1(71) Plats och tid Kommunhuset Ankaret, sammanträdesrum Norrtälje, kl 16.00-16.10 kl 18.00-18.20 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Karlsson, kommundirektör Tommie

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2011-08-15 149-178

Protokoll. Kommunstyrelsen 2011-08-15 149-178 Kommunstyrelsen 149-178 Kommunstyrelsen sammanträde 149. Ändring av arbetsordning för kommunfullmäktige 150. Kostenheten, överflyttning till barn- och ungdomsnämnden samt justering av kommunstyrelsens

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2011-02-10 1 [38] Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset, kl. 15.00 17.50 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Bo Bertelsen (M) 1:e vice ordförande Lars Thorsson (M) Yvonne Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2012-09-18 1-47

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2012-09-18 1-47 Kommunfullmäktige 2012-09-18 1-47 Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, kl. 18.30-22.35 Beslutande Annsofi Aurell (M) Gösta Bergenheim (M) Per Fåhraeus (M) Lennart Andrén (M) Sven Andersson (M)

Läs mer

Rådhuset, Simrishamn, kl. 18.00-19.55, 20.15-22.00

Rådhuset, Simrishamn, kl. 18.00-19.55, 20.15-22.00 1 Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll 2012-05-28 Plats och tid Rådhuset, Simrishamn, kl. 18.00-19.55, 20.15-22.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning,

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (56) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 20 Val av justerare samt tid och plats för justering 21 Medborgarförslag Samordningen inom kommunens förvaltningar 22 Val av kommunens företrädare

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011. Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011. Innehållsförteckning KROKOMS KOMMUN Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011 Innehållsförteckning Sida * Öppnande, 85...2-3 * Frågor, 86,...4-5 * Allmänhetens frågestund, 87... 6 * Medborgarförslag om helt ny

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige. Sammanträdesdatum 2007-05-28 1 (68) Österlengymnasiet, kl 18.00-19.45, 20.00-22.

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige. Sammanträdesdatum 2007-05-28 1 (68) Österlengymnasiet, kl 18.00-19.45, 20.00-22. 2007-05-28 1 (68) Plats och tid Österlengymnasiet, kl 18.00-19.45, 20.00-22.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Ersättare: Enligt särskild förteckning, sidan 3 Övriga närvarande Einar

Läs mer

Karin Gustafsson, kommundirektör. Jan Ekström (MP) och Marie-Louise Dinäss (S) Kommunstyrelsekontoret den 31 maj 2011, kl. 16.00

Karin Gustafsson, kommundirektör. Jan Ekström (MP) och Marie-Louise Dinäss (S) Kommunstyrelsekontoret den 31 maj 2011, kl. 16.00 1 (24) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 18.30-22.15 Ajournering 21.35-21.50 Beslutande Se särskild förteckning Övriga deltagande Karin Gustafsson, kommundirektör Utses justera Justeringens plats

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (44) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl.13.00-20.00 ande Se särskild närvarolista. Övriga deltagande Barbro Holmberg, assistent Inger Ronkainen, sekreterare

Läs mer

Annika Johansson och Bengt Sjöberg med Paavo Jussila och Björn Stålhammar som ersättare.

Annika Johansson och Bengt Sjöberg med Paavo Jussila och Björn Stålhammar som ersättare. Kommunfullmäktige 26 november 2009 1 (40) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-21.05 Ajournering 19.50-20.05, 20.45-20.50 Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Karl-Erik Brobäck

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 NÄRVAROLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE Beslutande Parti Namn Parti Namn s Björn Jönsson s Lars Schultz m Gunilla Nordgren sd Lena Thörnquist s Gull-Britt Jönsson m Göran

Läs mer

Gunilla Olsson (S), Carl-Axel Johansson (KD)

Gunilla Olsson (S), Carl-Axel Johansson (KD) Datum Plats och tid Knutssalen Gamla Rådhuset 18:00-20:45 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Närvarande ej tjänstgörande ersättare Lykke Palme (M), Paula Larsson Jarl (M), Fredrik Bothén (M), Urban

Läs mer

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1(51) 2009-09-24 Kommunfullmäktige Plats och tid: Ronnebysalen, Stadshuset, Ronneby 18.30-23.20 ande: Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B, har

Läs mer

Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 224-259 Karin Boström. Ordförande... Marit Holmstrand. Justerande... László Gönczi

Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 224-259 Karin Boström. Ordförande... Marit Holmstrand. Justerande... László Gönczi Kommunstyrelsen Plats och tid Ljusdalssalen, förvaltningshuset Ljusdal. Torsdag 7 oktober 2010 Kl 08:30-17:00 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande Personalchef Britt-Marie Andersson Nilsson, 225

Läs mer

Folkets Hus Amazon, Flen

Folkets Hus Amazon, Flen 126 Plats och tid Folkets Hus Amazon, Flen Kl 18.00-20.20 Beslutande Stefan Zunko (s), ordf Björn Berglöv (s) Lars-Erik Lordh (s) Bengt Eriksson (kd), 1:e vo Anders Jonsson (c) Sirkka Mäenpää (m) Agneta

Läs mer

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-05-22 kl. 08:30 11:30 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson (M), ersättare

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 524 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.15 Beslutande Stig Davidson, ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) Lisbeth Lundberg (s) Sivert

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2010-05-17 1 () Plats och tid KS-salen, kommunhuset, klockan 14.30 16.50 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf, ej 68-69, 73 Kjell Iwemyr 68-70 Tommy Persson (S) 56-69 Håkan Johansson

Läs mer

ej 214, 218 endast 214, 218 ANSLAG/BEVIS Protokollet från kommunfullmäktige den 20 juni 2011, 202-225 är justerat och tillkännagivet genom anslag

ej 214, 218 endast 214, 218 ANSLAG/BEVIS Protokollet från kommunfullmäktige den 20 juni 2011, 202-225 är justerat och tillkännagivet genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (28) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Måndag den 20 juni 2011, kl. 17.00-17.50 ande Se sidan 2 Övriga Helena Bååth (S) ersättare ej 214, 218 Kenneth Bååth (S)

Läs mer

Torsdag den 6 mars 2014 kl. 15.30, kansliet, kommunhuset. Malin Sjöberg. Ordförande Bengt Storbacka. Justerare... Hans-Olof Hake

Torsdag den 6 mars 2014 kl. 15.30, kansliet, kommunhuset. Malin Sjöberg. Ordförande Bengt Storbacka. Justerare... Hans-Olof Hake Plats och tid Storåskolan, Storå, kl. 17:00-20:20 ande Se bilaga Övriga deltagande Utses att justera Malin Sjöberg, sekreterare Christer Lenke, kommunchef Anna Nilsson, nämndsekreterare Ayse Mertoglu,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige 2010-05-31 1 (38) Plats och tid Biblioteket, Edsbyn, hörsalen, måndagen den 31 maj 2010, kl. 18:30-20:00. Ajournering kl. 19:20-19:30. Beslutande Se särskild förteckning, sid 3. Övriga närvarande Christer

Läs mer