ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag"

Transkript

1 Kommunfullmäktige (76) Plats och tid Roslagens Sparbank, Norrtälje, kl ande Enligt förteckning Övriga deltagande Jonas Vallgårda, kommunsekreterare Britt-Marie Bohlin, sekreterare Eva Kutscher, sekreterare Utses att justera Louise Branting (C) och Lenneke Sundblom (S) Justeringens Kommunstyrelsekontoret den 3 oktober 2011, kl plats och tid Underskrift Sekreterare... Paragrafer Britt-Marie Bohlin Ordförande... Nils Matsson Justerande... Louise Branting Lenneke Sundblom ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunfullmäktige Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsekontoret Underskrift...

2 Kommunfullmäktige Närvarolista/omröstningsprotokoll Norrtälje Kommunfullmäktige Namn Närvarande = N 282 Frånvarande = F Ja Nej Ja Nej Ja Nej Tjänstgörande = Tj LEDAMÖTER 1:a valkretsen Kjell Jansson M N Ja Göran Pettersson M N Ja Mats Hultin M N Ja Lotta Lindblad Söderman M N Ja Bino Drummond M F (Susanne Lippert Enquist)- Margit Odelsparr M N Ja Ann S Pihlgren M N Ja Cecilia Nordström M N Ja Kjell Johansson M N Ja Ingmar Wallén M N Ja Irene Solberg Ruhn M N Ja Annette Tagesson M N Ja Nils Matsson M N Ja Per Lodenius C N Ja Hans Stergel C N Ja Tommy Lundqvist C N Ja Åsa Wärlinder C F (Louise Branting) - Margareta Säterli Milde FP N Ja Åsa Wennerfors FP F (Anders Fransson) - Jonny Degerman FP N Ja Åke Malmström KD N Ja Jan Emanuel Johansson S F (Johan Westerholm) - Elisabeth Björk S N Ja Sune Alm S N Ja Hanna Stymne Bratt S F (Christina Pettersson)- Olle Jansson S N Ja Ulrika Falk S N Ja Kristian Krassman S F (Lena Svenonius) - Lenneke Sundblom S N Ja Sara Hansson S N Ja Aleksandar Srndovic S N Ja Catarina Wahlgren V N till Nej Ingrid Landin MP N Nej Mats Wedberg MP N Nej Kerstin Carlgren MP N Nej Bernt Grönblad SD N Nej

3 Kommunfullmäktige LEDAMÖTER 2:a valkretsen Ulla Malutchenko M N Ja Bo Wetterström M N Ja Ann Lewerentz M N Ja Hamed Abbasi M N Ja Sören Forslund M F (Kim Lützen) - Louise Angleryd M N Ja Britt-Inger Kjellberg M N Ja Berit Jansson C N Ja Karin Broström C N Ja Bengt Ericsson C F (Joakim Lind) - Hans Andersson FP N Ja Roine Wallin FP N Ja Ulla-Britt Pettersson KD N Ja Margareta Lundgren S N Ja Kjell Drotz S N Ja Marie-Louise Sellin S F (Lars Sundberg) - Gary Park S N Ja Kerstin Bergström S N Ja Ragnar Bergsten S N Ja Bodil Henriksson S N Ja Andreas Hofbauer S F (Holger Forsberg) - Bertil Karlsson V N Nej Bosse Blideman MP N Nej Åke Söderström MP F (Marie Larsén) - Stefan Pålsson SD F (Tommy Arrefalk) - ERSÄTTARE 1:a och 2:a valkretsen Susanne Lippert Enquist M NTj (Bino Drummond) Ja Elisabeth Pettersson M F - Kim Lützen M NTj (Sören Forslund) Ja Ole Bonesmo M N - Gail Watt M N - Inger Nordqvist M N - Klas Zettergren M N - Stefan Juhnell M N - Alexander Klaréus M N - Svante Norström M N - Louise Branting C NTj (Åsa Wärlinder) Ja Joakim Lind C NTj (Bengt Ericsson) Ja Liv Westermark C F - Leif Karlsson C N -

4 Kommunfullmäktige Christina Frisk FP F - Anders Fransson FP NTj (Åsa Wennerfors) Ja Paula Christofidi Cederqvist FP N - Göte Waara KD N - Bennit Jennerstål KD N - Maija Kohtanen S F - Johan Westerholm S NTj (Jan E Johansson) Ja Christina Pettersson S NTj (Hanna Stymne Bratt Ja Måns Nilsson S F - Lena Svenonius S NTj (Kristian Krassman) Ja Lars Sundberg S NTj (Marie-Louise Sellin) Ja Holger Forsberg S NTj (Andreas Hofbauer) Ja Ethel Söderman-Sandin S N - Ahmet Kozaragic S N - Leif Glavstedt V F - Eleonor Rosenquist V N - Marie Larsén MP NTj (Åke Söderström) Nej Roine Karlsson MP F - Bridget Wedberg MP F - Tommy Arrefalk SD NTj (Stefan Pålsson) Nej Vakant SD - - Ledamöter Närvarande 49 Ja 42 Ja Ja Frånvarande 12 Nej 7 Nej Nej Avstår Avstår Avstår Ersättare Närvarande 14 Ja 10 Ja Ja Tjänstgörande 12 Nej 2 Nej Nej Frånvarande 8 Avstår Avstår Avstår Vakant 1 Ledamöter och ersättare Närvarande 63 Ja 52 Ja Ja Tjänstgörande 12 Nej 9 Nej Nej Frånvarande 20 Avstår Avstår Avstår Vakant 1

5 Kommunfullmäktige KF 263 Val av justeringsmän och tillkännagivande om justering att utse Louise Branting (C) och Lenneke Sundblom (S) att jämte ordföranden justera protokollet, att justeringen skall äga rum på kommunstyrelsekontoret den 3 oktober 2011, kl Bakgrund Det antecknas att dagens sammanträde med kommunfullmäktige i laga ordning kungjorts och att kungörelsen översänts till fullmäktiges samtliga ledamöter och ersättare inom lagstadgad tid, lagts ut på kommunens hemsida samt annonserats i den av kommunfullmäktige beslutade tidningen.

6 Kommunfullmäktige KF 264 TioHundranämndens utdelning av Delta-priset TioHundranämnden har utsett ICA Supermarket Väddö till vinnare av Deltapriset 2011 med följande motivering: ICA Supermarket Väddö har gjort en uppskattad medveten satsning på att tillgängliggöra butiken, både invändigt och utvändigt. ICA Supermarket Väddö är ett föredöme när det gäller möjligheten för personer med olika funktionsnedsättningar att ta sig fram både inne i butiken och utanför butiken. Personalens trevliga bemötande och hjälpsamma sätt bidrar också till att alla känner sig välkomna, oavsett funktionsnedsättning. Priset överlämnas av TioHundranämndens ordförande Hans Andersson (FP) till ICA Supermarket Väddös ägare Mats Ryderborn.

7 Kommunfullmäktige KF 265 Information från kommunstyrelsen Kommunstyrelsens ordförande Kjell Jansson (M) informerar om att kommunen efter den tragiska händelsen på Utöya i Norge haft kondoleansböcker utlagda i kommunhuset Ankarets reception och på biblioteket. Dessa böcker har sedan översänts till den norska statsministern. Vidare informerar kommunstyrelsens ordförande om invigningen av den nya parken, Gustaf II Adolfs park, vid gamla stadshotellet.

8 Kommunfullmäktige KF 266 Information från revisorerna Kommunrevisorernas ordförande Johnny Karlson (S) informerar om inlämnade granskningsrapporter, Granskning avtalstrohet och Granskning av kommunens system och rutiner för kontroll av leverantörer/entreprenörer, samt en kommande rapport om uppföljning om verkställandet av kommunfullmäktiges beslut.

9 Kommunfullmäktige KF 267 Dnr KS Besvarande av interpellation från Elisabeth Björk (S) till socialnämndens ordförande om att skapa en mötesplats för människor i Rimbo att bordlägga besvarandet av interpellationen, då socialnämndens ordförande inte är närvarande. Bakgrund Elisabeth Björk (S) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde , 252, följande interpellation till socialnämndens ordförande om att skapa en mötesplats för människor i Rimbo. Interpellation etc... Bilaga 267

10 Kommunfullmäktige KF 268 Dnr KS Besvarande av interpellation från Elisabeth Björk (S) till kultur- och fritidsnämndens ordförande om flytt av biblioteket i Rimbo att bordlägga besvarandet av interpellationen, då kultur- och fritidsnämndens ordförande inte är närvarande. ande sammanträde Elisabeth Björk (S) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde , 253, följande interpellation till kultur- och fritidsnämndens ordförande om flytt av biblioteket i Rimbo. Interpellation etc... Bilaga 268.

11 Kommunfullmäktige KF 269 Dnr KS Besvarande av interpellation från Margareta Lundgren (S) till kommunstyrelsens ordförande om hanteringen av MBL i Norrtälje kommun att interpellationen härmed anses besvarad. Bakgrund Margareta Lundgren (S) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde , 254, följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande om hanteringen av MBL i Norrtälje kommun. Interpellation etc... Bilaga 269. ande sammanträde Kommunstyrelsens ordförande Kjell Jansson (M) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar. Svar etc... Bilaga 269. Margareta Lundgren (S) och Olle Jansson (S) yttrar sig.

12 Kommunfullmäktige KF 270 Dnr KS Besvarande av interpellation från Lenneke Sundblom (S) till kommunstyrelsens ordförande om namn på och skyltning till utomhusbadet i Hallstavik att interpellationen härmed anses besvarad. Bakgrund Lenneke Sundblom (S) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde , 255, följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande om namn på och skyltning till utomhusbadet i Hallstavik Interpellation etc... Bilaga 270. ande sammanträde Kommunstyrelsens ordförande Kjell Jansson (M) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar. Svar etc... Bilaga 270. Lenneke Sundblom (S) yttrar sig.

13 Kommunfullmäktige KF 271 Dnr KS Besvarande av interpellation från Catarina Wahlgren (V) till klimatnämndens ordförande om klimatnämndens utredning av hur framtida klimatförändringar kan komma att påverka Norrtälje kommun att bordlägga besvarandet av interpellationen, då klimatnämndens ordförande inte är närvarande. Bakgrund Catarina Wahlgren (V) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde , 256, följande interpellation till klimatnämndens ordförande om klimatnämndens utredning av hur framtida klimatförändringar kan komma att påverka Norrtälje kommun. Interpellation etc... Bilaga 271.

14 Kommunfullmäktige KF 272 Dnr KS Besvarande av interpellation från Bosse Blideman (MP) till klimatnämndens ordförande om plan för avveckling av fossila bränslen att bordlägga interpellationen, då klimatnämndens ordförande inte är närvarande. Bakgrund Bosse Blideman (MP) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde , 257, följande interpellation till klimatnämndens ordförande om plan för avveckling av fossila bränslen. Interpellation etc... Bilaga 272.

15 Kommunfullmäktige KF 273 Dnr KS Campus Roslagen Hemställan om bildande av dotter- och dotterdotterbolag samt godkännande av bolagsordningar att tillstyrka Campus Roslagen AB:s försäljning av fastigheterna Görla 9:5, Jungfrun 3 samt Jungfrun 2, att tillstyrka att Campus Roslagen får bilda ett dotterbolag som i sin tur får bilda ett eller flera dotterdotterbolag för försäljning, att godkänna att de fastigheter som ska säljas får överlåtas till dotterdotterbolagen och att aktierna i dessa fall får säljas, att godkänna förslag till bolagsordning för Campus Roslagen AB:s dotterbolag, bilaga 2 i kommunstyrelsekontorets skrivelse daterad den 22 augusti 2011, att godkänna förslag till bolagsordning för Campus Roslagen AB:s dotterdotterbolag, bilaga 3 kommunstyrelsekontorets skrivelse daterad den 22 augusti 2011, att uppdra åt Campus Roslagen att genomföra de eventuella justeringar som kan komma att krävas av Bolagsverket avseende namn i bolagsordningen samt att realisationsvinsten från försäljningarna ska tillfalla Campus Roslagen AB. Bakgrund Campus Roslagen AB har till Norrtälje Kommunhus AB och till kommunfullmäktige hemställt om att få bilda dotterbolag och dotterdotterbolag för försäljning av fastigheterna Görla 9:5, Jungfrun 3 samt Jungfrun 2. Hemställan är ett led i att verkställa punkt 2 i det borgerliga handlingsprogrammet. forts

16 Kommunfullmäktige KF 273 forts Den borgerliga majoriteten fastslår i sitt handlingsprogram, punkt 2, att som en del av satsningen på Campus Roslagen ska återstående fastigheter i NIHAB, utöver Campusområdet avvecklas senast Detta framgår även av ägardirektiven till Campus Roslagen AB. Tjänstemannaberedning Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 22 augusti 2011 att kommunfullmäktige beslutar att tillstyrka Campus Roslagen AB:s försäljning av fastigheterna Görla 9:5, Jungfrun 3 samt Jungfrun 2, att tillstyrka att Campus Roslagen får bilda ett dotterbolag som i sin tur får bilda ett eller flera dotterdotterbolag för försäljning, att godkänna att de fastigheter som ska säljas får överlåtas till dotterdotterbolagen och att aktierna i dessa fall får säljas, att godkänna förslag till bolagsordning för Campus Roslagen AB:s dotterbolag, bilaga 2 i kommunstyrelsekontorets skrivelse daterad den 22 augusti 2011, att godkänna förslag till bolagsordning för Campus Roslagen AB:s dotterdotterbolag, bilaga 3 kommunstyrelsekontorets skrivelse daterad den 22 augusti 2011, att uppdra åt Campus Roslagen att genomföra de eventuella justeringar, som kan komma att krävas av Bolagsverket, avseende namn i bolagsordningen samt att realisationsvinsten från försäljningarna ska tillfalla Campus Roslagen AB. Vidare föreslås kommunstyrelsen besluta att uppdra till kommunstyrelsekontoret att göra en översyn av hyreskontrakt med Campus Roslagen före försäljning. Politisk beredning Arbetsutskottet har vid sammanträde den 31 augusti 2011, 262, föreslagit att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den 22 augusti Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 september 2011, 175, för egen del beslutat att uppdra till kommunstyrelsekontoret att göra en översyn av hyreskontrakt med Campus Roslagen före försäljning, samt i övrigt föreslagit kommunfullmäktige besluta enligt arbetsutskottets förslag. Miljöpartiets ledamot deltog inte i beslutet. forts

17 Kommunfullmäktige KF 273 forts ande sammanträde Yrkanden: Kjell Jansson (M) - bifall till kommunstyrelsens förslag Expedieras till: Campus AB Ekonomi och verksamhetsstyrning

18 Kommunfullmäktige KF 274 Dnr KS Aktieteckning i Visit Roslagen AB att Norrtälje kommun ska förvärva högst aktier à 100 kr/st i Visit Roslagen AB ( ) för ett pris på totalt högst kr samt att köpet finansieras med egna medel. Reservation Hans Stergel (oberoende) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Bakgrund Nuvarande Visit Östhammar AB, som ägs av Östhammars kommun och privata intressenter är under ombildning till Visit Roslagen AB. Syftet är att bilda ett destinationsbolag, som ska sköta destinationsutveckling och turistservice i hela Roslagen samt att driva Marknadsplats Roslagen med bland annat bokningsbar webb. I samband med nyemissionen kommer Norrtälje kommun kunna förvärva aktier motsvarande ungefär 10% ägarandel. Syftet är att bolaget ska ta över Norrtälje kommuns löpande turismrelaterade verk-samhet, som exempelvis drift av turistbyrån. Tjänstemannaberedning Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 24 maj 2011 att kommunfullmäktige beslutar att Norrtälje kommun ska förvärva högst aktier à 100 kr/st i Visit Roslagen AB ( ) för ett pris på totalt högst kr samt att köpet finansieras med egna medel. Politisk beredning Arbetsutskottet har vid sammanträde den 8 juni 2011, 199, föreslagit att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den 24 maj forts

19 Kommunfullmäktige KF 274 forts Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 september 2011, 176, föreslagit enligt arbetsutskottets förslag. ande sammanträde Yrkanden: Kjell Jansson (M) - bifall till kommunstyrelsens förslag Hans Stergel (oberoende) - återremiss Kjell Jansson (M) - avslag på återremissyrkandet Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på bifall till eller avslag på återremissyrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar avslå yrkandet. Expedieras till: Dan Löfgren, näringsliv och kommunikation Ekonomi och verksamhetsstyrning

20 Kommunfullmäktige KF 275 Dnr KS Kommuninvest tydligt medlemsansvar att med Kommuninvest ekonomisk förening och medlemmarna i föreningen samt Kommuninvest i Sverige AB ingå nytt regressavtal, att regressavtalet ska ersätta nuvarande regressavtal, benämnt Avtal, daterat med början den 7 maj 1993, att med Kommuninvest i Sverige AB ingå avtal gällande Norrtälje kommuns ansvar för Kommuninvests i Sverige AB:s motpartsexponeringar avseende derivat, att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören i förening att underteckna ovan angivna avtal för Norrtälje kommuns räkning. Bakgrund Norrtälje kommun blev medlem i Kommuninvest ekonomisk förening under Föreningens syfte är att ge svenska kommuner och landsting bättre villkor för sina investeringar än vad de får var och en för sig. Avgörande för finansmarknadens förtroende är den solidariska borgen, som krävs för ett medlemskap. I dag har föreningen 262 medlemmar. Vid föreningsstämman 2011 beslutades att medlemmarna ska ingå dels ett förtydligat regressavtal, som ersätter nuvarande, dels ett garantiavtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat. Tjänstemannaberedning Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 11 juli 2011 att kommunfullmäktige beslutar att med Kommuninvest ekonomisk förening och medlemmarna i föreningen samt Kommuninvest i Sverige AB ingå nytt regressavtal, forts

21 Kommunfullmäktige KF 275 forts att regressavtalet ska ersätta nuvarande regressavtal, benämnt Avtal, daterat med början den 7 maj 1993, att med Kommuninvest i Sverige AB ingå avtal gällande Norrtälje kommuns ansvar för Kommuninvests i Sverige AB:s motpartsexponeringar avseende derivat, att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören i förening att underteckna ovan angivna avtal för Norrtälje kommuns räkning. Politisk beredning Arbetsutskottet har vid sammanträde den 24 augusti 2011, 234, föreslagit att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den 11 juli Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 september 2011, 177, föreslagit enligt arbetsutskottets förslag. ande sammanträde Yrkanden: Kjell Jansson (M) - bifall till kommunstyrelsens förslag. Expedieras till: Ekonomi och verksamhetsstyrning

22 Kommunfullmäktige KF 276 Dnr KS Ansökan från Folkets Hus i Hallstavik om kommunal borgen för utbyte av restauranghiss att bevilja Folketshusföreningen Framtiden, Hallstavik, borgen under en 20- årsperiod för lån på 600 tkr för utbyte av restauranghiss. Bakgrund På grund av att restauranghissen i Hallstaviks Folkets Hus har havererat har Folketshusföreningen Framtiden i Hallstavik inkommit med en förfrågan om kommunal borgen för ett lån på 600 tkr. Föreningen har erhållit ett muntligt lånelöfte från Roslagens Sparbank. Norrtälje kommun äger andelar i Folketshusföreningen Framtiden till ett värde av tkr. Föreningen äger i sin tur fastigheten. Tjänstemannaberedning Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 22 augusti 2011 att kommunfullmäktige beslutar att bevilja Folketshusföreningen Framtiden, Hallstavik, borgen under en 20-årsperiod för lån på 600 tkr för utbyte av restauranghiss. Politisk beredning Arbetsutskottet har vid sammanträde den 31 augusti 2011, 263, föreslagit att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den 22 augusti Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 september 2011, 178, föreslagit enligt arbetsutskottets förslag forts

23 Kommunfullmäktige KF 276 forts ande sammanträde Yrkanden: Kjell Jansson (M) - bifall till kommunstyrelsens förslag Expedieras till: Folkets Husföreningen, Hallstavik Ekonomi och verksamhetsstyrning

24 Kommunfullmäktige KF 277 Dnr KS Antagande av aktualiserat program för utveckling av kommunalt vatten och avlopp att anta förslag till aktualiserat program för utveckling av kommunalt vatten och avlopp , daterat den 7 april 2011, att tidigare beslutat program för utveckling av kommunalt vatten och avlopp antaget av kommunfullmäktige den 18 februari 2008, 12, upphävs, att uppdra till kommunstyrelsen att göra erforderliga justeringar av programmet samt att godkänna att kommunfullmäktiges uppdrag från den 26 januari 2009 beträffande överläggningar med Käppalaförbundet angående avloppsanslutning till Käppala avloppsreningsverk på Lidingö skrivs av. Bakgrund Kommunfullmäktige antog den 18 februari 2008, 12, ett program för utveckling av kommunalt vatten och avlopp för planeringsperioden Enligt beslutet ska programmet aktualitetsförklaras vart fjärde år. Föreliggande aktualiserade program innehåller fördjupningar och anpassningar till nya infrastrukturer, som utvecklades under perioden , bland annat beslut om Norrvattenledning samt investeringar i Kapellskärsledning och Kapellskärs reningsverk. Vidare har nya områden tillkommit med anledning av analyserna i bygg- och miljökontorets VA 2-program. forts

25 Kommunfullmäktige KF 277 forts Tjänstemannaberedning Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 11 april 2011 att kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till aktualiserat program för utveckling av kommunalt vatten och avlopp , daterat den 7 april 2011, att tidigare beslutat program för utveckling av kommunalt vatten och avlopp antaget av kommunfullmäktige den 18 februari 2008, 12, upphävs, att uppdra till kommunstyrelsen att göra erforderliga justeringar av programmet samt att godkänna att kommunfullmäktiges uppdrag från den 26 januari 2009 beträffande överläggningar med Käppalaförbundet angående avloppsanslutning till Käppala avloppsreningsverk på Lidingö är slutfört. Politisk beredning Arbetsutskottet har vid sammanträde den 22 juni 2011, 214, föreslagit att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den 11 april Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 september 2011, 179, föreslagit enligt arbetsutskottets förslag. ande sammanträde Yrkanden: Kjell Jansson (M) med instämmande av Mats Wedberg (MP) och Bertil Karlsson (V) - bifall till kommunstyrelsens förslag. Expedieras till: Teknik och service

26 Kommunfullmäktige KF 278 Dnr KS Antagande av detaljplan för fastigheterna Humlö 1:9-1:29 i Frötuna församling att med stöd av ÄPBL 5:29 anta detaljplan för fastigheterna Humlö 1:9-1:29 i Frötuna församling. Bakgrund Detaljplanens syfte är att ersätta gällande plan, som fastställdes Innebörden av planändringen är att byggrätten för huvudbyggnad ökas till 140 m 2 och för komplementbyggnad till 60 m 2. Därutöver redovisas förslag till markområden avsedda för mindre sammansatta grupper av förrådsbodar/ sjöbodar på 6-7m 2. Planen har varit ute på samråd mellan 12 februari och 27 mars 2009 samt utställd mellan 18 januari och 15 februari Länsstyrelsen har enligt kommunens önskemål upphävt strandskyddet och förordnandet enligt 113 BL. Tjänstemannaberedning Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 23 juni 2011 att kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till detaljplan och överlämna detta till kommunfullmäktige för beslut om antagande enligt ÄPBL 5:29. Politisk beredning Arbetsutskottet har vid sammanträde den 31 augusti 2011, 251, föreslagit att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den 23 juni forts

27 Kommunfullmäktige KF 278 forts Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 september 2011, 180, beslutat att godkänna förslaget till detaljplan och överlämna detta till kommunfullmäktige för beslut om antagande enligt ÄPBL 5:29. ande sammanträde Yrkanden: Kjell Jansson (M) - bifall till kommunstyrelsens förslag. Expedieras till: Planering och utveckling Länsstyrelsen i Stockholms län Övriga berörda

28 Kommunfullmäktige KF 279 Dnr KS Antagande av detaljplan för fastigheterna Görla 1:15, 1:11, 7:1 m.fl. i Frötuna församling att med stöd av ÄPBL 5:29 anta detaljplan för fastigheten Görla 1:15, 1:11, 7:1 m.fl. i Frötuna församling. Bakgrund Planens syfte är ett ange förutsättningar för bebyggelse inom ett område öster om Frötuna trafikplats i Norrtälje. Planen möjliggör ny bebyggelse i huvudsak inom fastigheterna Görla 7:1 och 1:15, men medger också att ett mindre markområde väster om Görla 7:1 tillförs som kvartersmark. Ett programsamråd ägde rum mellan den 12 juli och 24 augusti Detaljplanen har varit ute på samråd mellan den 27 maj och 8 juli Första utställningen ägde rum mellan den 12 maj och 9 juni Därefter reviderades planen och den andra utställningen ägde rum mellan den 3 juni och 24 maj Tjänstemannaberedning Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 10 augusti 2011 att kommunstyrelsen beslutar att godkänna det reviderade förslaget till detaljplan och överlämna detta till kommunfullmäktige för beslut om antagande enligt ÄPBL 5. Politisk beredning Arbetsutskottet har vid sammanträde den 31 augusti 2011, 252, föreslagit att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den 10 augusti forts

29 Kommunfullmäktige KF 279 forts Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 september 2011, 181, beslutat att godkänna det reviderade förslaget till detaljplan och överlämna detta till kommunfullmäktige för beslut om antagande enligt ÄPBL 5:29. ande sammanträde Yrkanden: Kjell Jansson (M) - bifall till kommunstyrelsens förslag. Expedieras till: Planering och utveckling Länsstyrelsen i Stockholms län Övriga berörda

30 Kommunfullmäktige KF 280 Dnr KS Antagande av detaljplan för Niord 7 i Norrtälje stad att med stöd av ÄPBL 5:29 anta detaljplan för fastigheten Niord 7 i Norrtälje stad. Bakgrund Planen syftar till att ge kvarteret nya bostäder som är anpassade till intentionerna för Baldersgatans utveckling och i övrigt har en exploatering som nyttjar kvarterets centrala läge nära busstation och centrum. I översiktsplan för Norrtälje stad, som antogs av kommunfullmäktige 1992 redovisas området för bostadsbebyggelse. Planen har varit ute på samråd mellan 16 december 2009 och 5 februari 2010 samt utställd mellan den 21 december 2010 och 25 januari Tjänstemannaberedning Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 13 maj 2011 att kommunstyrelsen beslutar att godkänna det reviderade förslaget till detaljplan och överlämna detta till kommunfullmäktige för beslut om antagande enligt ÄPBL 5:29. Politisk beredning Arbetsutskottet har vid sammanträde den 31 augusti 2011, 254, föreslagit att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den 13 maj Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 september 2011, 183, beslutat att godkänna det reviderade förslaget till detaljplan och överlämna detta till kommunfullmäktige för beslut om antagande enligt ÄPBL 5:29. forts

31 Kommunfullmäktige KF 280 forts ande sammanträde Yrkanden: Kjell Jansson (M) - bifall till kommunstyrelsens förslag. Expedieras till: Planering och utveckling Länsstyrelsen i Stockholms län Övriga berörda

32 Kommunfullmäktige KF 281 Dnr KS Besvarande av motion från Gary Park (S) om läxhjälp i skolan att enligt önskemål från motionären dra tillbaka denna motion.

33 Kommunfullmäktige KF 282 Dnr KS Besvarande av motion från Bert Grönblad (SD) om införande av närvarorätt vid nämndsammanträden för partier i kommunfullmäktige som inte har nämndrepresentation att avslå motionen. Reservation Sverigedemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets ledamöter reserverar till förmån för eget yrkande. Sverigedemokraterna lämnar skriftlig reservation, enligt bilaga. Bakgrund Motionen lämnades in vid kommunfullmäktiges sammanträde den 4 april 2011, 155. Motionären hemställer att kommunfullmäktige beslutar att förtroendevald, som inte är ledamot eller ersättare i en viss nämnd ska få närvara vid nämndens sammanträde, att den förtroendevalde ska få delta i överläggningar men inte i besluten, att den förtroendevalda ska ha rätt att få sin mening antecknad i protokollet. Yttrande Enligt 4 kap 23 kommunallagen får kommunfullmäktige besluta att en förtroendevald, som inte är ledamot eller ersättare i en viss nämnd ska få närvara vid nämndens sammanträden och delta i överläggningarna men inte i besluten. et får även innefatta att den förtroendevalde ska ha rätt att få sin mening antecknad i protokollet. forts

34 Kommunfullmäktige KF 282 forts I skrivelse daterad den 12 maj 2011 uttalar den borgerliga majoriteten bland annat att Norrtälje kommun valt att fördela platserna i kommunstyrelsen och nämnderna efter valresultatet. Den borgerliga majoriteten föreslår att motionen avslås med hänvisning till att de inte har för avsikt att ompröva kommunfullmäktiges beslut om fördelning av platserna i kommunstyrelsen och nämnderna eller tilldela ytterligare observatörsplatser. Politisk beredning Arbetsutskottet har vid sammanträde den 8 juni 2011, 198, föreslagit att kommunstyrelsen beslutar enligt den borgerliga majoritetens förslag från den 12 maj Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 september 2011, 168, föreslagit enligt arbetsutskottets förslag. Miljöpartiets ledamot reserverade sig till förmån för eget yrkande. ande sammanträde Yrkanden: Berit Jansson (C) med instämmande av Kjell Jansson (M) och Elisabeth Björk (S) - bifall till kommunstyrelsens förslag. Bernt Grönblad (SD) - i första hand återremiss och i andra hand bifall till motionen Catarina Wahlgren (V) och Ingrid Landin (MP) - bifall till motionen Bosse Blideman (MP), Alexander Klaréus (M) och Bertil Karlsson (V) yttrar sig. forts

35 Kommunfullmäktige KF 282 forts Propositionsordning Ordföranden ställer först proposition på bifall till eller avslag på återremissyrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar avslå yrkandet. Härefter ställer ordföranden proposition på bifall till kommunstyrelsens förslag att avslå motionen eller bifall till motionen och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs Omröstningsproposition Ja-röst för avslag på motionen Nej-röst för bifall till motionen Omröstningsresultat Med 52 ja-röster och 9 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att avslå motionen.

36 Kommunfullmäktige KF 283 Dnr KS Besvarande av motion från Elisabeth Björk (S) angående hur kontakterna mellan kommunens politiker och tjänstemän och företagen ska intensifieras Kommunfullmäktige beslutar att motionen härmed anses besvarad. Reservation Socialdemokraternas och Vänsterpartiets ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Bakgrund Elisabeth Björk (S) lämnade in motionen på kommunfullmäktiges sammanträde den 21 februari 2011, 67. För att kontakterna mellan kommunens politiker, tjänstemän och kommunens företag ska intensifieras föreslår motionären att kommunstyrelsen och berörda tjänstemän minst en gång om året genomför en heldag med företagsbesök i kommunen samt att kommunstyrelsen en gång om året bjuder in näringslivet till ett seminarium där aktuella frågor från båda parter tas upp. Yttrande Majoritetens uppfattning är att företagens behov av kontakter med kommunens företrädare är väl tillgodosett genom av kommunen arrangerade befintliga aktiviteter såsom näringslivsråd, företagarfrukostar, företagsbesök m.m. Därutöver medverkar kommunen till exempel på Företagsgalan och Expo Roslagen. Den borgerliga majoriteten föreslår att motionen kan anses som besvarad med hänvisning till ovanstående sammanfattning av majoritetens yttrande från den 10 augusti 2011 och kommunstyrelsekontorets skrivelse daterad den 19 maj forts

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2010-11-08 1(13) Plats och tid Roslagens Sparbank, Norrtälje, kl 18.00-18.45 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Jonas Vallgårda, kommunsekreterare Britt-Marie Bohlin, sekreterare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2011-11-07 1(98) Plats och tid Roslagens Sparbank, Norrtälje, kl 09:00-12.00, 13.30-18.15. Ajournering för lunch 12.00-13.30 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Jonas Vallgårda,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2011-09-12 1(58) Plats och tid Kommunhuset Ankaret, sammanträdesrum Norrtälje, kl 18.00-18.35 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Per Nordenstam, kommundirektör Tommie Eriksson, kommunstyrelsekontoret

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2010-12-13 1(65) Plats och tid Roslagens Sparbank, Norrtälje, kl 18.00-23.30. Mötet ajournerades vid tre tillfällen, en gång för kommunens deltagande i val till Sveriges Kommuner och

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2010-09-27 1(36) Plats och tid Roslagens Sparbank, Norrtälje, kl 18.00-19.00 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Jonas Vallgårda, kommunsekreterare Britt-Marie Bohlin, sekreterare

Läs mer

Närvarolista/omröstningsprotokoll 2-4. 172 Val av j usterare och tillkännagivande om j ustering 5. 173 Val till kommunfullmäktiges presidium 6

Närvarolista/omröstningsprotokoll 2-4. 172 Val av j usterare och tillkännagivande om j ustering 5. 173 Val till kommunfullmäktiges presidium 6 Sid Närvarolista/omröstningsprotokoll 2-4 172 Val av j usterare och tillkännagivande om j ustering 5 173 Val till kommunfullmäktiges presidium 6 174 Val till kommunfullmäktiges valberedning 2014-11-10

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-28

Socialnämnden 2014-11-28 Socialnämnden 2014-11-28 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.00, 10.30-11.00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare

Läs mer

Per Nordenstam, kommundirektör Tommie Eriksson, vice kommundirektör Mikael Forssander, sekreterare

Per Nordenstam, kommundirektör Tommie Eriksson, vice kommundirektör Mikael Forssander, sekreterare 1(7) Plats och tid Norrtälje sportcentrum, klockan 16.30-16.47 ande Ledamöter Ulrika Falk (S), ordförande Olle Jansson (S) Hanna Stymne Bratt (S) Alexander Srndovic (S), 189 Margareta Lundgren (S) Berit

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-05-05 1 (26) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-9.35. ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson (S) Hanna Stymne

Läs mer

Sammanträdesdatum Socialnämnden

Sammanträdesdatum Socialnämnden NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2011-01-13 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-09.10, 10.30-11.50 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag NORRTÄLJE Barn- och skolnämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL 2012-03-26 Plats och tid Norrtäijesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 14:00-16.30 Beslutande Enligt förteckning sid 2 övriga deltagande

Läs mer

Kommunstyrelsekontoret fredagen den 18 mars (Britt-Marie Bohlin. ÅsaJ^årljnder. Justerande...yjdfc^ Kristian Krassman ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsekontoret fredagen den 18 mars (Britt-Marie Bohlin. ÅsaJ^årljnder. Justerande...yjdfc^ Kristian Krassman ANSLAG/BEVIS Klimatnämnden 2011-03-10 1(12) Piatsociitid Kommunhuset Ankaret, sammanträdesrum Häverö, kl 13.15-15.00, 16.00-16.20 ande Enl förteckning övriga deltagande Britt-Marie Bohlin, sekreterare Gunnel Löfqvist,

Läs mer

Underskrift Sekreterare... Paragrafer 19-22. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Underskrift Sekreterare... Paragrafer 19-22. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1(8) Plats och tid Ununge, kommunhuset Ankaret, klockan 13.15 15.45 Beslutande enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Tommie Eriksson, vice kommundirektör

Läs mer

2010-04-22. Socialkontoret, Norrtälje, kl. 08.30-09.35, 10.15-12.00. Socialkontoret, Baldersgatan 17, Norrtälje, tisdagen den 27 april 2010

2010-04-22. Socialkontoret, Norrtälje, kl. 08.30-09.35, 10.15-12.00. Socialkontoret, Baldersgatan 17, Norrtälje, tisdagen den 27 april 2010 NORRTÄLJE KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL 2010-04-22 Plats och tid ande Socialkontoret, Norrtälje, kl. 08.30-09.35, 10.15-12.00 Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, socialchef

Läs mer

Socialkontoret, Norrtälje, kl , Socialkontoret, Baldersgatan 17, Norrtälje, tisdagen den 15 september 2009

Socialkontoret, Norrtälje, kl , Socialkontoret, Baldersgatan 17, Norrtälje, tisdagen den 15 september 2009 NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL Socialnämnden 2009-09-10 Plats och tid Beslutande Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.10, 11.10-11.30 Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson,

Läs mer

2012-09-27 1(10) Ordförande... Sofia Paulsson (M) Ragnar Bergsten (S)

2012-09-27 1(10) Ordförande... Sofia Paulsson (M) Ragnar Bergsten (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2012-09-27 1(10) TioHundranämnden Plats och tid Beslutande Norrtälje ko mmunhus, Norrtäljesalen, enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Utses justera

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

Underskrift Paragrafer 1-9 Paragraferna 5, 9 är enskilda ärenden och är belagda med sekretess. Hanna Stymne Bratt ANSLAG/BEVIS

Underskrift Paragrafer 1-9 Paragraferna 5, 9 är enskilda ärenden och är belagda med sekretess. Hanna Stymne Bratt ANSLAG/BEVIS NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-01-31 Platsochtid Socialkontoret,Norrtälje, kl. 09.00-10.00, 10.45-11.15 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-11-16 1 (10) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 10.00-10.35 ande Kjell Jansson (M), ordförande (ej 349) Berit Jansson (C) ordförande 349 Elisabeth Björk (S) Olle

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2011-04-04 1 (87 ) Plats och tid Roslagens Sparbank, Norrtälje, kl 18.00-22.15 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Jonas Vallgårda, kommunsekreterare Britt-Marie Bohlin, sekreterare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2009-04-27 1(74) Plats och tid Folkets Hus, Hallstavik, kl 17.00-22.10. Ajournering för kaffe 18.15-18.30 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Christina Nilsson, sekreterare Utses

Läs mer

2012-11-22. Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret torsdagen den 22 november 2012 klockan 17.00-18.24.

2012-11-22. Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret torsdagen den 22 november 2012 klockan 17.00-18.24. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanfrådesdalum 1(19) Plats och tid Beslutande Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret torsdagen den 22 november 2012 klockan 17.00-18.24. enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande

Läs mer

Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare. Socialkontoret, Baldersgatan 17, Norrtälje, torsdagen den 24 mars 2011

Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare. Socialkontoret, Baldersgatan 17, Norrtälje, torsdagen den 24 mars 2011 NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2011-03-24 Platsochtid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-09.10, 10.00-12.15, 13.15-16.30 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson,

Läs mer

Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.50, 11.35-12.00

Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.50, 11.35-12.00 NORRTÄLJE KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL 2013-03-22 Plats och tid ande Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.50, 11.35-12.00 Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2011-05-16 1(82) Plats och tid Roslagens Sparbank, Norrtälje, kl 18.00-23.20 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Jonas Vallgårda, kommunsekreterare Eva Kutscher, sekreterare Britt-Marie

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1 Plats och tid Beslutande Norrtäljesalen, kommunhuset Fredagen den 3 september 2010 kl 13.00-14.30 enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Tomas Sjöberg, sekreterare Karin Thalén, förvaltningschef

Läs mer

Slutlig rösträkning och mandatfördelning

Slutlig rösträkning och mandatfördelning 1/1 Länsstyrelsen i Stockholms län PROTOKOLL 2010-09-20 09-30 Slutlig rösträkning och mandatfördelning Val till kommunfullmäktige 2010-09-19 Kommun: NORRTÄLJE Plats: Länsstyrelsens sammanräkningslokal

Läs mer

Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-11.15, 12.00-12.30 Enligt förteckning. Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare

Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-11.15, 12.00-12.30 Enligt förteckning. Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare NORRTÄLJE KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-28 Plats och tid ande Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-11.15, 12.00-12.30 Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef

Läs mer

Enligt förteckning. Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare. Socialkontoret, Baldersgatan 17, Norrtälje, ANSLAG/BEVIS

Enligt förteckning. Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare. Socialkontoret, Baldersgatan 17, Norrtälje, ANSLAG/BEVIS NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-05-25 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-11.00, 11.45-12.15 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida.

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger kommunhuset, 2017-04-13, kl. 11.00 11.59 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Cornelia Englén,

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-01-12 1 (5) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-9.45 ande Kjell Jansson (M), ordförande (ej 1 på grund av jäv) Berit Jansson (C) ordförande ( 1) Elisabeth

Läs mer

2012-09-27 1(12) Sandra Raimundo, ekonom, ksk 106 Joakim Myrnäs, avdelningschef, 99-106 Britt Stålhandske, strategisk kvalitetsutvecklare 102

2012-09-27 1(12) Sandra Raimundo, ekonom, ksk 106 Joakim Myrnäs, avdelningschef, 99-106 Britt Stålhandske, strategisk kvalitetsutvecklare 102 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1(12) Tiohundranämnden Plats och tid Norrtälje k ommunhus, Norrtäljesalen, kl 10.00-14.55 ande enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Tomas Sjöberg,

Läs mer

NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Underskrift Sekreterare... Paragrafer Christer Eklund ANSLAG/BEVIS

NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Underskrift Sekreterare... Paragrafer Christer Eklund ANSLAG/BEVIS Socialnämnden 2009-04-08 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-11.00, 11.30-12.00 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Lars Davidsson, socialchef Christer Eklund, sekreterare Justeringens

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sida KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sida KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sida Val- och förtroendemannanämnden 2012-04-24 1 (9) Plats och tid Kommunhuset Ankaret, sammanträdesrum Häverö, kl 15.00-16.05 Beslutande Enl forteckning Övriga deltagande

Läs mer

Socialkontoret, Norrtälje, kl , Enligt förteckning. Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare

Socialkontoret, Norrtälje, kl , Enligt förteckning. Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2013-04-26 Plats och tid ande Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.30, 11.30-12.00 Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2012-04-02 1(70) Plats och tid Roslagens Sparbank, Norrtälje, kl 18.00-23.00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Britt-Marie Bohlin, sekreterare Eva Kutscher, sekreterare Utses

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-09-01 1 (14) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.30 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Sammanträdesdatum. Socialnämnden 2014-10-31

Sammanträdesdatum. Socialnämnden 2014-10-31 Socialnämnden 2014-10-31 NORRTÄLJE SOCIALNÄMND Närvarolista/omröstningsprotokoll Närvarande = N Datum: 2014-10-31 Frånvarande = F Ja Ja Ja Tjänstgörande = TJ Nej Nej Nej Ledamöter Ann Lewerentz M N Kule

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Mikael Forssander. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Mikael Forssander. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(5) 2014-05-28 Plats och tid Norrtälje-salen, kommunhuset Ankaret kl. 8.30 13.00 Beslutande Ledamöter Ann S. Pihlgren (M), ordförande Christina Pettersson, (S) Clas Forsgren (C) Bengt Ringberg (FP) Bengt

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-14 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.40 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Olle Jansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1 Plats och tid Beslutande Norrtäljesalen, kommunhuset Torsdag 20 januari 2011 kl. 13:00-15:15 enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Tomas Sjöberg, sekreterare Karin Thalén, förvaltningschef 6-14

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2010-03-29 1(80) Plats och tid Roslagens Sparbank, Norrtälje, kl 18.00-23.05 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Britt-Marie Bohlin, sekreterare Eva Kutscher, sekreterare Utses

Läs mer

Socialkontoret, Baldersgatan 17, Norrtälje, tisdagen den 23 november Åke Malmström ANSLAG/BEVIS

Socialkontoret, Baldersgatan 17, Norrtälje, tisdagen den 23 november Åke Malmström ANSLAG/BEVIS NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2010-11-18 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 08.30-09.00, 10.00-11.30 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson,

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

Socialkontoret, Baldersgatan 17, Norrtälje, tisdagen den 10 november 2009

Socialkontoret, Baldersgatan 17, Norrtälje, tisdagen den 10 november 2009 NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2009-11-05 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.05, 11.05-11.50 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Plats och tid ande Norrtäljesalen, Kommunhuset Onsdag 25 januari 2012 kl. 10.00-12.20 enligt närvarolista 1 Övriga deltagande Tomas Sjöberg, sekreterare Karin Thalén, förvaltningschef 1-8 Kristian Damlin,

Läs mer

NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden

NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2009-08-27 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.30, 11.30-11.50, 13.00-15.30 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören

Läs mer

Pia Blomgren, tf förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare. Socialkontoret, Baldersgatan 17, Norrtälje, torsdagen den 20 december 2012

Pia Blomgren, tf förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare. Socialkontoret, Baldersgatan 17, Norrtälje, torsdagen den 20 december 2012 NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-12-20 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 18.30-19.00, 20.00-20.30 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Pia Blomgren, tf förvaltningschef

Läs mer

Socialkontoret, Norrtälje, kl , Socialkontoret, Baldersgatan 17, Norrtälje, tisdagen den 28 september 2010

Socialkontoret, Norrtälje, kl , Socialkontoret, Baldersgatan 17, Norrtälje, tisdagen den 28 september 2010 NORRTÄLJE KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL 2010-09-23 Plats och tid Beslutande Socialkontoret, Norrtälje, kl. 08.30-09.00, 10.00-12.20 Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-10-30 1 (21) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.30-10.45 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Ulrika Falk (S) Olle Jansson (S)

Läs mer

e..ite..å^^...atlo Hanna Stymne Bratt

e..ite..å^^...atlo Hanna Stymne Bratt NORRTÄLJE KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL 2010-10-07 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 08.30-09.00, 10.00-10.35 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson,

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-08 1 (14) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.35 ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Olle Jansson (S) Hans Andersson

Läs mer

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-10-20 1() Plats och tid Kommunhuset måndag 2014-10-20 kl 18.30-19.30 med ajournering 18.45-18.50 Beslutande Se bilaga 1 Övriga närvarande Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson,

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Hans-Olof Hake (ersättare Jan Hansson) Malin Sjöberg. Ordförande Irja Gustavsson. Justerare... Hans-Olof Hake

Hans-Olof Hake (ersättare Jan Hansson) Malin Sjöberg. Ordförande Irja Gustavsson. Justerare... Hans-Olof Hake Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 11.05-11.20 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Irja Gustavsson (S) ordförande Linda Svahn (S) Margareta Ahlm (S) Hans-Olof

Läs mer

Ulrika Falk (S), ordförande Olle Jansson (S), ordförande 48-51

Ulrika Falk (S), ordförande Olle Jansson (S), ordförande 48-51 1(11) Plats och tid Häverösalen, onsdagen den 24 augusti 2016 kl 13:00 15.00 ande Ledamöter Ulrika Falk (S), ordförande 45-47 Olle Jansson (S), ordförande 48-51 Berit Jansson (C) Mats Wedberg (MP) Kjell

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2008-12-15 1(77) Plats och tid Roslagens Sparbank, Norrtälje, kl 16.00-21.15 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Christina Nilsson, sekreterare Utses att justera Justeringens Ledningskontoret

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 2013-02-18 Sid Närvarolista/omröstningsprotokoll 2-4 1 Val av justerare och tillkännagivande om justering 5 2 Information från kommunstyrelsen 6 3 Kommunens revisorer informerar 7 4 Besvarande

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35 Kommunstyrelsen 2011-12-19 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35 Ordförande: Elvy Söderström (S) Ledamöter: Glenn Nordlund (S),

Läs mer

Motioner inlämnade under föregående mandatperiod

Motioner inlämnade under föregående mandatperiod 2016-09-27 1 MOTIONSREDOVISNING Enligt kommunallagen 5 kap 33. Kommunallagen stadgar att motion bör beredas så, att fullmäktige kan fatta beslut med anledning av motionen vid sammanträde som hålles inom

Läs mer

2012-10-25. Socialkontoret, Norrtälje, kl. 18.00-19.05, 19.35-20.00 Enligt förteckning. Pia Blomgren, tf förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare

2012-10-25. Socialkontoret, Norrtälje, kl. 18.00-19.05, 19.35-20.00 Enligt förteckning. Pia Blomgren, tf förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare NORRTÄLJE KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL 2012-10-25 Plats och tid Beslutande Socialkontoret, Norrtälje, kl. 18.00-19.05, 19.35-20.00 Enligt förteckning Övriga deltagande Pia Blomgren, tf förvaltningschef

Läs mer

Monica Samuelsson. Peter Ohlsson (S) Jessica Norberg (S) Stefan Hagman (S) Elaine Björkman (S) Seppo Tallheden (S)

Monica Samuelsson. Peter Ohlsson (S) Jessica Norberg (S) Stefan Hagman (S) Elaine Björkman (S) Seppo Tallheden (S) 1(8) Plats och tid Ledamöter Medborgarhusets A -sal i Alafors -direktjusterade p kl. 18.00-20:20 Inga-Lill Andersson (S), ordförande Paula Örn (S) Björn Norberg (S) Klas Karlsson (S) Dennis Ljunggren (S)

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen KOMMUNFULLMÄKTIGE 2004-09-0 Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen Meddelande 2 Ägardirektiv för Vårgårda bostäder AB 3 Svar på motion, besparingsåtgärder avseende förtroendevaldas

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2008-03-31 1(52) Plats och tid Roslagens Sparbank, Norrtälje, kl 18.00-21.45 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Christina Nilsson, sekreterare Utses att justera Birgitta Åsbrink

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik. kommunsekreterare Birigtta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Justerare Justeringens

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-10-27 1 (14) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.05 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-10 1 (16) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00 09.40 Beslutande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle

Läs mer

Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl Marita Jeansson (S) Ulla Maiutchenko (M)

Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl Marita Jeansson (S) Ulla Maiutchenko (M) NORRTÄLJE KOMMUN Barn- och skolnämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL Plats och tid ande ledamöter Tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare övriga deltagande Utses justera Justeringens plats och tid Underskrift

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2010-06-21 1(66) Plats och tid Roslagens Sparbank, Norrtälje, kl 18.00-21.40 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Jonas Vallgårda, kommunsekreterare Eva Kutscher, sekreterare

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014-04-14

Kommunfullmäktige 2014-04-14 Kommunfullmäktige Sid Närvarolista/omröstningsprotokoll 2-4 50 Val av justerare och tillkännagivande om justering 5 51 Årsredovisning 2013 för Norrtälje kommun och kommunkoncernen 6-9 52 Revisionsberättelse

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2007-03-22 1 Plats och tid Torsdag 22 mars 2007 kl 19.00-19.50 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

PROTOKOLL 1(6) Sammanträdesdatum

PROTOKOLL 1(6) Sammanträdesdatum 1(6) Plats och tid: A-salen Medborgarhuset Alafors, kl 18:30-21:10 Beslutande Stina-Kajsa Melin (s), ordf Ewa Johansson (ad) och tjänstgörande ersättare Roland Wall (c) Anita Ahlberg (ad) Hasse Andersson

Läs mer

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej KOMMUNFULLMÄKTIGE Nya hyrestaxor för kommunens idrottsanläggningar 2 Åtgärder för att få budget i balans 200 3 Kommunbidrag 2002, kommunfullmäktige och revisionen 4 Exploateringsavtal, Västra Degrabo 5

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-09-09 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset Ankaret, Kultur o fritidsförvaltningens sammanträdesrum Estunavägen 12, Norrtälje, kl 13.00-15.00 Louise Branting (c),

Läs mer

Socialnämnden

Socialnämnden NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-05-23 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-11.10, 11.40-12.20, 13.15-14.15 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson,

Läs mer

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L)

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L) 1(13) Plats och tid Kommunhuset Ankaret i Norrtälje, kl. 14.00-15.40 ande Ledamöter Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L) Övriga närvarande

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-02-10 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP)

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP) Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen, Stadshuset kl 15.00 16.25 Beslutande Johan Abrahamsson (M) ordförande Rune Skogsberg (C) 1:e vice ordförande Ida Ekeroth (S) 2:e vice ordförande Anette

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Anitha Lata (S) Catherine Persson (S) Helmuth Petersén (SD) Ina Liljeberg (M) Lars Mikkelä (M) Nils-Gunnar

Läs mer

Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.00, 11.00-11.30 Enligt förteckning. Pia Blomgren, tf förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare

Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.00, 11.00-11.30 Enligt förteckning. Pia Blomgren, tf förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-04-26 Plats och tid ande Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.00, 11.00-11.30 Enligt förteckning Övriga deltagande Pia Blomgren, tf förvaltningschef

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 1(9) PROTOKOLL Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 Beslutande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Paula Örn

Läs mer

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10.

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10. 1 (5) Plats och tid: Kommunkontoret, kl 8.30-9.15 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Ulla-Maj Andersson (s), ordförande Bengt Åberg (s) Thomas Johansson (s), tj ers. Assar Nilsson (s) Mona

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Henrik Lilliehöök, renhållningschef 28, punkt 2 Peter Elenfalk, fastighetschef 28 och 32 Eva Kutscher, sekreterare

Henrik Lilliehöök, renhållningschef 28, punkt 2 Peter Elenfalk, fastighetschef 28 och 32 Eva Kutscher, sekreterare Teknik-och klimatnämnden 2015-06-09 1 (14) Plats och tid Kommunhuset Ankaret, sammanträdesrum Norrtälje, kl. 15:00-16:30 B eslutande Enligt förteckning Ö vriga deltagande Ulrika Isgård, projektledare gata/park,

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-05 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09-15 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Ulrika Falk (S) Olle Jansson (S)

Läs mer

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 20.53 1 (14) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003--05 Undertecknande av handlingar 2 Alkohol- och drogpolitiskt program 3 Riktlinjer för att uppnå en ansvarsfull alkoholhantering vid serveringstillstånd 4 Förvärv, Vårgården 5 Sammanträdesplan

Läs mer