ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag"

Transkript

1 Kommunfullmäktige (76) Plats och tid Roslagens Sparbank, Norrtälje, kl ande Enligt förteckning Övriga deltagande Jonas Vallgårda, kommunsekreterare Britt-Marie Bohlin, sekreterare Eva Kutscher, sekreterare Utses att justera Louise Branting (C) och Lenneke Sundblom (S) Justeringens Kommunstyrelsekontoret den 3 oktober 2011, kl plats och tid Underskrift Sekreterare... Paragrafer Britt-Marie Bohlin Ordförande... Nils Matsson Justerande... Louise Branting Lenneke Sundblom ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunfullmäktige Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsekontoret Underskrift...

2 Kommunfullmäktige Närvarolista/omröstningsprotokoll Norrtälje Kommunfullmäktige Namn Närvarande = N 282 Frånvarande = F Ja Nej Ja Nej Ja Nej Tjänstgörande = Tj LEDAMÖTER 1:a valkretsen Kjell Jansson M N Ja Göran Pettersson M N Ja Mats Hultin M N Ja Lotta Lindblad Söderman M N Ja Bino Drummond M F (Susanne Lippert Enquist)- Margit Odelsparr M N Ja Ann S Pihlgren M N Ja Cecilia Nordström M N Ja Kjell Johansson M N Ja Ingmar Wallén M N Ja Irene Solberg Ruhn M N Ja Annette Tagesson M N Ja Nils Matsson M N Ja Per Lodenius C N Ja Hans Stergel C N Ja Tommy Lundqvist C N Ja Åsa Wärlinder C F (Louise Branting) - Margareta Säterli Milde FP N Ja Åsa Wennerfors FP F (Anders Fransson) - Jonny Degerman FP N Ja Åke Malmström KD N Ja Jan Emanuel Johansson S F (Johan Westerholm) - Elisabeth Björk S N Ja Sune Alm S N Ja Hanna Stymne Bratt S F (Christina Pettersson)- Olle Jansson S N Ja Ulrika Falk S N Ja Kristian Krassman S F (Lena Svenonius) - Lenneke Sundblom S N Ja Sara Hansson S N Ja Aleksandar Srndovic S N Ja Catarina Wahlgren V N till Nej Ingrid Landin MP N Nej Mats Wedberg MP N Nej Kerstin Carlgren MP N Nej Bernt Grönblad SD N Nej

3 Kommunfullmäktige LEDAMÖTER 2:a valkretsen Ulla Malutchenko M N Ja Bo Wetterström M N Ja Ann Lewerentz M N Ja Hamed Abbasi M N Ja Sören Forslund M F (Kim Lützen) - Louise Angleryd M N Ja Britt-Inger Kjellberg M N Ja Berit Jansson C N Ja Karin Broström C N Ja Bengt Ericsson C F (Joakim Lind) - Hans Andersson FP N Ja Roine Wallin FP N Ja Ulla-Britt Pettersson KD N Ja Margareta Lundgren S N Ja Kjell Drotz S N Ja Marie-Louise Sellin S F (Lars Sundberg) - Gary Park S N Ja Kerstin Bergström S N Ja Ragnar Bergsten S N Ja Bodil Henriksson S N Ja Andreas Hofbauer S F (Holger Forsberg) - Bertil Karlsson V N Nej Bosse Blideman MP N Nej Åke Söderström MP F (Marie Larsén) - Stefan Pålsson SD F (Tommy Arrefalk) - ERSÄTTARE 1:a och 2:a valkretsen Susanne Lippert Enquist M NTj (Bino Drummond) Ja Elisabeth Pettersson M F - Kim Lützen M NTj (Sören Forslund) Ja Ole Bonesmo M N - Gail Watt M N - Inger Nordqvist M N - Klas Zettergren M N - Stefan Juhnell M N - Alexander Klaréus M N - Svante Norström M N - Louise Branting C NTj (Åsa Wärlinder) Ja Joakim Lind C NTj (Bengt Ericsson) Ja Liv Westermark C F - Leif Karlsson C N -

4 Kommunfullmäktige Christina Frisk FP F - Anders Fransson FP NTj (Åsa Wennerfors) Ja Paula Christofidi Cederqvist FP N - Göte Waara KD N - Bennit Jennerstål KD N - Maija Kohtanen S F - Johan Westerholm S NTj (Jan E Johansson) Ja Christina Pettersson S NTj (Hanna Stymne Bratt Ja Måns Nilsson S F - Lena Svenonius S NTj (Kristian Krassman) Ja Lars Sundberg S NTj (Marie-Louise Sellin) Ja Holger Forsberg S NTj (Andreas Hofbauer) Ja Ethel Söderman-Sandin S N - Ahmet Kozaragic S N - Leif Glavstedt V F - Eleonor Rosenquist V N - Marie Larsén MP NTj (Åke Söderström) Nej Roine Karlsson MP F - Bridget Wedberg MP F - Tommy Arrefalk SD NTj (Stefan Pålsson) Nej Vakant SD - - Ledamöter Närvarande 49 Ja 42 Ja Ja Frånvarande 12 Nej 7 Nej Nej Avstår Avstår Avstår Ersättare Närvarande 14 Ja 10 Ja Ja Tjänstgörande 12 Nej 2 Nej Nej Frånvarande 8 Avstår Avstår Avstår Vakant 1 Ledamöter och ersättare Närvarande 63 Ja 52 Ja Ja Tjänstgörande 12 Nej 9 Nej Nej Frånvarande 20 Avstår Avstår Avstår Vakant 1

5 Kommunfullmäktige KF 263 Val av justeringsmän och tillkännagivande om justering att utse Louise Branting (C) och Lenneke Sundblom (S) att jämte ordföranden justera protokollet, att justeringen skall äga rum på kommunstyrelsekontoret den 3 oktober 2011, kl Bakgrund Det antecknas att dagens sammanträde med kommunfullmäktige i laga ordning kungjorts och att kungörelsen översänts till fullmäktiges samtliga ledamöter och ersättare inom lagstadgad tid, lagts ut på kommunens hemsida samt annonserats i den av kommunfullmäktige beslutade tidningen.

6 Kommunfullmäktige KF 264 TioHundranämndens utdelning av Delta-priset TioHundranämnden har utsett ICA Supermarket Väddö till vinnare av Deltapriset 2011 med följande motivering: ICA Supermarket Väddö har gjort en uppskattad medveten satsning på att tillgängliggöra butiken, både invändigt och utvändigt. ICA Supermarket Väddö är ett föredöme när det gäller möjligheten för personer med olika funktionsnedsättningar att ta sig fram både inne i butiken och utanför butiken. Personalens trevliga bemötande och hjälpsamma sätt bidrar också till att alla känner sig välkomna, oavsett funktionsnedsättning. Priset överlämnas av TioHundranämndens ordförande Hans Andersson (FP) till ICA Supermarket Väddös ägare Mats Ryderborn.

7 Kommunfullmäktige KF 265 Information från kommunstyrelsen Kommunstyrelsens ordförande Kjell Jansson (M) informerar om att kommunen efter den tragiska händelsen på Utöya i Norge haft kondoleansböcker utlagda i kommunhuset Ankarets reception och på biblioteket. Dessa böcker har sedan översänts till den norska statsministern. Vidare informerar kommunstyrelsens ordförande om invigningen av den nya parken, Gustaf II Adolfs park, vid gamla stadshotellet.

8 Kommunfullmäktige KF 266 Information från revisorerna Kommunrevisorernas ordförande Johnny Karlson (S) informerar om inlämnade granskningsrapporter, Granskning avtalstrohet och Granskning av kommunens system och rutiner för kontroll av leverantörer/entreprenörer, samt en kommande rapport om uppföljning om verkställandet av kommunfullmäktiges beslut.

9 Kommunfullmäktige KF 267 Dnr KS Besvarande av interpellation från Elisabeth Björk (S) till socialnämndens ordförande om att skapa en mötesplats för människor i Rimbo att bordlägga besvarandet av interpellationen, då socialnämndens ordförande inte är närvarande. Bakgrund Elisabeth Björk (S) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde , 252, följande interpellation till socialnämndens ordförande om att skapa en mötesplats för människor i Rimbo. Interpellation etc... Bilaga 267

10 Kommunfullmäktige KF 268 Dnr KS Besvarande av interpellation från Elisabeth Björk (S) till kultur- och fritidsnämndens ordförande om flytt av biblioteket i Rimbo att bordlägga besvarandet av interpellationen, då kultur- och fritidsnämndens ordförande inte är närvarande. ande sammanträde Elisabeth Björk (S) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde , 253, följande interpellation till kultur- och fritidsnämndens ordförande om flytt av biblioteket i Rimbo. Interpellation etc... Bilaga 268.

11 Kommunfullmäktige KF 269 Dnr KS Besvarande av interpellation från Margareta Lundgren (S) till kommunstyrelsens ordförande om hanteringen av MBL i Norrtälje kommun att interpellationen härmed anses besvarad. Bakgrund Margareta Lundgren (S) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde , 254, följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande om hanteringen av MBL i Norrtälje kommun. Interpellation etc... Bilaga 269. ande sammanträde Kommunstyrelsens ordförande Kjell Jansson (M) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar. Svar etc... Bilaga 269. Margareta Lundgren (S) och Olle Jansson (S) yttrar sig.

12 Kommunfullmäktige KF 270 Dnr KS Besvarande av interpellation från Lenneke Sundblom (S) till kommunstyrelsens ordförande om namn på och skyltning till utomhusbadet i Hallstavik att interpellationen härmed anses besvarad. Bakgrund Lenneke Sundblom (S) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde , 255, följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande om namn på och skyltning till utomhusbadet i Hallstavik Interpellation etc... Bilaga 270. ande sammanträde Kommunstyrelsens ordförande Kjell Jansson (M) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar. Svar etc... Bilaga 270. Lenneke Sundblom (S) yttrar sig.

13 Kommunfullmäktige KF 271 Dnr KS Besvarande av interpellation från Catarina Wahlgren (V) till klimatnämndens ordförande om klimatnämndens utredning av hur framtida klimatförändringar kan komma att påverka Norrtälje kommun att bordlägga besvarandet av interpellationen, då klimatnämndens ordförande inte är närvarande. Bakgrund Catarina Wahlgren (V) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde , 256, följande interpellation till klimatnämndens ordförande om klimatnämndens utredning av hur framtida klimatförändringar kan komma att påverka Norrtälje kommun. Interpellation etc... Bilaga 271.

14 Kommunfullmäktige KF 272 Dnr KS Besvarande av interpellation från Bosse Blideman (MP) till klimatnämndens ordförande om plan för avveckling av fossila bränslen att bordlägga interpellationen, då klimatnämndens ordförande inte är närvarande. Bakgrund Bosse Blideman (MP) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde , 257, följande interpellation till klimatnämndens ordförande om plan för avveckling av fossila bränslen. Interpellation etc... Bilaga 272.

15 Kommunfullmäktige KF 273 Dnr KS Campus Roslagen Hemställan om bildande av dotter- och dotterdotterbolag samt godkännande av bolagsordningar att tillstyrka Campus Roslagen AB:s försäljning av fastigheterna Görla 9:5, Jungfrun 3 samt Jungfrun 2, att tillstyrka att Campus Roslagen får bilda ett dotterbolag som i sin tur får bilda ett eller flera dotterdotterbolag för försäljning, att godkänna att de fastigheter som ska säljas får överlåtas till dotterdotterbolagen och att aktierna i dessa fall får säljas, att godkänna förslag till bolagsordning för Campus Roslagen AB:s dotterbolag, bilaga 2 i kommunstyrelsekontorets skrivelse daterad den 22 augusti 2011, att godkänna förslag till bolagsordning för Campus Roslagen AB:s dotterdotterbolag, bilaga 3 kommunstyrelsekontorets skrivelse daterad den 22 augusti 2011, att uppdra åt Campus Roslagen att genomföra de eventuella justeringar som kan komma att krävas av Bolagsverket avseende namn i bolagsordningen samt att realisationsvinsten från försäljningarna ska tillfalla Campus Roslagen AB. Bakgrund Campus Roslagen AB har till Norrtälje Kommunhus AB och till kommunfullmäktige hemställt om att få bilda dotterbolag och dotterdotterbolag för försäljning av fastigheterna Görla 9:5, Jungfrun 3 samt Jungfrun 2. Hemställan är ett led i att verkställa punkt 2 i det borgerliga handlingsprogrammet. forts

16 Kommunfullmäktige KF 273 forts Den borgerliga majoriteten fastslår i sitt handlingsprogram, punkt 2, att som en del av satsningen på Campus Roslagen ska återstående fastigheter i NIHAB, utöver Campusområdet avvecklas senast Detta framgår även av ägardirektiven till Campus Roslagen AB. Tjänstemannaberedning Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 22 augusti 2011 att kommunfullmäktige beslutar att tillstyrka Campus Roslagen AB:s försäljning av fastigheterna Görla 9:5, Jungfrun 3 samt Jungfrun 2, att tillstyrka att Campus Roslagen får bilda ett dotterbolag som i sin tur får bilda ett eller flera dotterdotterbolag för försäljning, att godkänna att de fastigheter som ska säljas får överlåtas till dotterdotterbolagen och att aktierna i dessa fall får säljas, att godkänna förslag till bolagsordning för Campus Roslagen AB:s dotterbolag, bilaga 2 i kommunstyrelsekontorets skrivelse daterad den 22 augusti 2011, att godkänna förslag till bolagsordning för Campus Roslagen AB:s dotterdotterbolag, bilaga 3 kommunstyrelsekontorets skrivelse daterad den 22 augusti 2011, att uppdra åt Campus Roslagen att genomföra de eventuella justeringar, som kan komma att krävas av Bolagsverket, avseende namn i bolagsordningen samt att realisationsvinsten från försäljningarna ska tillfalla Campus Roslagen AB. Vidare föreslås kommunstyrelsen besluta att uppdra till kommunstyrelsekontoret att göra en översyn av hyreskontrakt med Campus Roslagen före försäljning. Politisk beredning Arbetsutskottet har vid sammanträde den 31 augusti 2011, 262, föreslagit att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den 22 augusti Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 september 2011, 175, för egen del beslutat att uppdra till kommunstyrelsekontoret att göra en översyn av hyreskontrakt med Campus Roslagen före försäljning, samt i övrigt föreslagit kommunfullmäktige besluta enligt arbetsutskottets förslag. Miljöpartiets ledamot deltog inte i beslutet. forts

17 Kommunfullmäktige KF 273 forts ande sammanträde Yrkanden: Kjell Jansson (M) - bifall till kommunstyrelsens förslag Expedieras till: Campus AB Ekonomi och verksamhetsstyrning

18 Kommunfullmäktige KF 274 Dnr KS Aktieteckning i Visit Roslagen AB att Norrtälje kommun ska förvärva högst aktier à 100 kr/st i Visit Roslagen AB ( ) för ett pris på totalt högst kr samt att köpet finansieras med egna medel. Reservation Hans Stergel (oberoende) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Bakgrund Nuvarande Visit Östhammar AB, som ägs av Östhammars kommun och privata intressenter är under ombildning till Visit Roslagen AB. Syftet är att bilda ett destinationsbolag, som ska sköta destinationsutveckling och turistservice i hela Roslagen samt att driva Marknadsplats Roslagen med bland annat bokningsbar webb. I samband med nyemissionen kommer Norrtälje kommun kunna förvärva aktier motsvarande ungefär 10% ägarandel. Syftet är att bolaget ska ta över Norrtälje kommuns löpande turismrelaterade verk-samhet, som exempelvis drift av turistbyrån. Tjänstemannaberedning Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 24 maj 2011 att kommunfullmäktige beslutar att Norrtälje kommun ska förvärva högst aktier à 100 kr/st i Visit Roslagen AB ( ) för ett pris på totalt högst kr samt att köpet finansieras med egna medel. Politisk beredning Arbetsutskottet har vid sammanträde den 8 juni 2011, 199, föreslagit att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den 24 maj forts

19 Kommunfullmäktige KF 274 forts Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 september 2011, 176, föreslagit enligt arbetsutskottets förslag. ande sammanträde Yrkanden: Kjell Jansson (M) - bifall till kommunstyrelsens förslag Hans Stergel (oberoende) - återremiss Kjell Jansson (M) - avslag på återremissyrkandet Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på bifall till eller avslag på återremissyrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar avslå yrkandet. Expedieras till: Dan Löfgren, näringsliv och kommunikation Ekonomi och verksamhetsstyrning

20 Kommunfullmäktige KF 275 Dnr KS Kommuninvest tydligt medlemsansvar att med Kommuninvest ekonomisk förening och medlemmarna i föreningen samt Kommuninvest i Sverige AB ingå nytt regressavtal, att regressavtalet ska ersätta nuvarande regressavtal, benämnt Avtal, daterat med början den 7 maj 1993, att med Kommuninvest i Sverige AB ingå avtal gällande Norrtälje kommuns ansvar för Kommuninvests i Sverige AB:s motpartsexponeringar avseende derivat, att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören i förening att underteckna ovan angivna avtal för Norrtälje kommuns räkning. Bakgrund Norrtälje kommun blev medlem i Kommuninvest ekonomisk förening under Föreningens syfte är att ge svenska kommuner och landsting bättre villkor för sina investeringar än vad de får var och en för sig. Avgörande för finansmarknadens förtroende är den solidariska borgen, som krävs för ett medlemskap. I dag har föreningen 262 medlemmar. Vid föreningsstämman 2011 beslutades att medlemmarna ska ingå dels ett förtydligat regressavtal, som ersätter nuvarande, dels ett garantiavtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat. Tjänstemannaberedning Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 11 juli 2011 att kommunfullmäktige beslutar att med Kommuninvest ekonomisk förening och medlemmarna i föreningen samt Kommuninvest i Sverige AB ingå nytt regressavtal, forts

21 Kommunfullmäktige KF 275 forts att regressavtalet ska ersätta nuvarande regressavtal, benämnt Avtal, daterat med början den 7 maj 1993, att med Kommuninvest i Sverige AB ingå avtal gällande Norrtälje kommuns ansvar för Kommuninvests i Sverige AB:s motpartsexponeringar avseende derivat, att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören i förening att underteckna ovan angivna avtal för Norrtälje kommuns räkning. Politisk beredning Arbetsutskottet har vid sammanträde den 24 augusti 2011, 234, föreslagit att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den 11 juli Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 september 2011, 177, föreslagit enligt arbetsutskottets förslag. ande sammanträde Yrkanden: Kjell Jansson (M) - bifall till kommunstyrelsens förslag. Expedieras till: Ekonomi och verksamhetsstyrning

22 Kommunfullmäktige KF 276 Dnr KS Ansökan från Folkets Hus i Hallstavik om kommunal borgen för utbyte av restauranghiss att bevilja Folketshusföreningen Framtiden, Hallstavik, borgen under en 20- årsperiod för lån på 600 tkr för utbyte av restauranghiss. Bakgrund På grund av att restauranghissen i Hallstaviks Folkets Hus har havererat har Folketshusföreningen Framtiden i Hallstavik inkommit med en förfrågan om kommunal borgen för ett lån på 600 tkr. Föreningen har erhållit ett muntligt lånelöfte från Roslagens Sparbank. Norrtälje kommun äger andelar i Folketshusföreningen Framtiden till ett värde av tkr. Föreningen äger i sin tur fastigheten. Tjänstemannaberedning Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 22 augusti 2011 att kommunfullmäktige beslutar att bevilja Folketshusföreningen Framtiden, Hallstavik, borgen under en 20-årsperiod för lån på 600 tkr för utbyte av restauranghiss. Politisk beredning Arbetsutskottet har vid sammanträde den 31 augusti 2011, 263, föreslagit att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den 22 augusti Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 september 2011, 178, föreslagit enligt arbetsutskottets förslag forts

23 Kommunfullmäktige KF 276 forts ande sammanträde Yrkanden: Kjell Jansson (M) - bifall till kommunstyrelsens förslag Expedieras till: Folkets Husföreningen, Hallstavik Ekonomi och verksamhetsstyrning

24 Kommunfullmäktige KF 277 Dnr KS Antagande av aktualiserat program för utveckling av kommunalt vatten och avlopp att anta förslag till aktualiserat program för utveckling av kommunalt vatten och avlopp , daterat den 7 april 2011, att tidigare beslutat program för utveckling av kommunalt vatten och avlopp antaget av kommunfullmäktige den 18 februari 2008, 12, upphävs, att uppdra till kommunstyrelsen att göra erforderliga justeringar av programmet samt att godkänna att kommunfullmäktiges uppdrag från den 26 januari 2009 beträffande överläggningar med Käppalaförbundet angående avloppsanslutning till Käppala avloppsreningsverk på Lidingö skrivs av. Bakgrund Kommunfullmäktige antog den 18 februari 2008, 12, ett program för utveckling av kommunalt vatten och avlopp för planeringsperioden Enligt beslutet ska programmet aktualitetsförklaras vart fjärde år. Föreliggande aktualiserade program innehåller fördjupningar och anpassningar till nya infrastrukturer, som utvecklades under perioden , bland annat beslut om Norrvattenledning samt investeringar i Kapellskärsledning och Kapellskärs reningsverk. Vidare har nya områden tillkommit med anledning av analyserna i bygg- och miljökontorets VA 2-program. forts

25 Kommunfullmäktige KF 277 forts Tjänstemannaberedning Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 11 april 2011 att kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till aktualiserat program för utveckling av kommunalt vatten och avlopp , daterat den 7 april 2011, att tidigare beslutat program för utveckling av kommunalt vatten och avlopp antaget av kommunfullmäktige den 18 februari 2008, 12, upphävs, att uppdra till kommunstyrelsen att göra erforderliga justeringar av programmet samt att godkänna att kommunfullmäktiges uppdrag från den 26 januari 2009 beträffande överläggningar med Käppalaförbundet angående avloppsanslutning till Käppala avloppsreningsverk på Lidingö är slutfört. Politisk beredning Arbetsutskottet har vid sammanträde den 22 juni 2011, 214, föreslagit att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den 11 april Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 september 2011, 179, föreslagit enligt arbetsutskottets förslag. ande sammanträde Yrkanden: Kjell Jansson (M) med instämmande av Mats Wedberg (MP) och Bertil Karlsson (V) - bifall till kommunstyrelsens förslag. Expedieras till: Teknik och service

26 Kommunfullmäktige KF 278 Dnr KS Antagande av detaljplan för fastigheterna Humlö 1:9-1:29 i Frötuna församling att med stöd av ÄPBL 5:29 anta detaljplan för fastigheterna Humlö 1:9-1:29 i Frötuna församling. Bakgrund Detaljplanens syfte är att ersätta gällande plan, som fastställdes Innebörden av planändringen är att byggrätten för huvudbyggnad ökas till 140 m 2 och för komplementbyggnad till 60 m 2. Därutöver redovisas förslag till markområden avsedda för mindre sammansatta grupper av förrådsbodar/ sjöbodar på 6-7m 2. Planen har varit ute på samråd mellan 12 februari och 27 mars 2009 samt utställd mellan 18 januari och 15 februari Länsstyrelsen har enligt kommunens önskemål upphävt strandskyddet och förordnandet enligt 113 BL. Tjänstemannaberedning Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 23 juni 2011 att kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till detaljplan och överlämna detta till kommunfullmäktige för beslut om antagande enligt ÄPBL 5:29. Politisk beredning Arbetsutskottet har vid sammanträde den 31 augusti 2011, 251, föreslagit att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den 23 juni forts

27 Kommunfullmäktige KF 278 forts Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 september 2011, 180, beslutat att godkänna förslaget till detaljplan och överlämna detta till kommunfullmäktige för beslut om antagande enligt ÄPBL 5:29. ande sammanträde Yrkanden: Kjell Jansson (M) - bifall till kommunstyrelsens förslag. Expedieras till: Planering och utveckling Länsstyrelsen i Stockholms län Övriga berörda

28 Kommunfullmäktige KF 279 Dnr KS Antagande av detaljplan för fastigheterna Görla 1:15, 1:11, 7:1 m.fl. i Frötuna församling att med stöd av ÄPBL 5:29 anta detaljplan för fastigheten Görla 1:15, 1:11, 7:1 m.fl. i Frötuna församling. Bakgrund Planens syfte är ett ange förutsättningar för bebyggelse inom ett område öster om Frötuna trafikplats i Norrtälje. Planen möjliggör ny bebyggelse i huvudsak inom fastigheterna Görla 7:1 och 1:15, men medger också att ett mindre markområde väster om Görla 7:1 tillförs som kvartersmark. Ett programsamråd ägde rum mellan den 12 juli och 24 augusti Detaljplanen har varit ute på samråd mellan den 27 maj och 8 juli Första utställningen ägde rum mellan den 12 maj och 9 juni Därefter reviderades planen och den andra utställningen ägde rum mellan den 3 juni och 24 maj Tjänstemannaberedning Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 10 augusti 2011 att kommunstyrelsen beslutar att godkänna det reviderade förslaget till detaljplan och överlämna detta till kommunfullmäktige för beslut om antagande enligt ÄPBL 5. Politisk beredning Arbetsutskottet har vid sammanträde den 31 augusti 2011, 252, föreslagit att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den 10 augusti forts

29 Kommunfullmäktige KF 279 forts Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 september 2011, 181, beslutat att godkänna det reviderade förslaget till detaljplan och överlämna detta till kommunfullmäktige för beslut om antagande enligt ÄPBL 5:29. ande sammanträde Yrkanden: Kjell Jansson (M) - bifall till kommunstyrelsens förslag. Expedieras till: Planering och utveckling Länsstyrelsen i Stockholms län Övriga berörda

30 Kommunfullmäktige KF 280 Dnr KS Antagande av detaljplan för Niord 7 i Norrtälje stad att med stöd av ÄPBL 5:29 anta detaljplan för fastigheten Niord 7 i Norrtälje stad. Bakgrund Planen syftar till att ge kvarteret nya bostäder som är anpassade till intentionerna för Baldersgatans utveckling och i övrigt har en exploatering som nyttjar kvarterets centrala läge nära busstation och centrum. I översiktsplan för Norrtälje stad, som antogs av kommunfullmäktige 1992 redovisas området för bostadsbebyggelse. Planen har varit ute på samråd mellan 16 december 2009 och 5 februari 2010 samt utställd mellan den 21 december 2010 och 25 januari Tjänstemannaberedning Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 13 maj 2011 att kommunstyrelsen beslutar att godkänna det reviderade förslaget till detaljplan och överlämna detta till kommunfullmäktige för beslut om antagande enligt ÄPBL 5:29. Politisk beredning Arbetsutskottet har vid sammanträde den 31 augusti 2011, 254, föreslagit att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den 13 maj Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 september 2011, 183, beslutat att godkänna det reviderade förslaget till detaljplan och överlämna detta till kommunfullmäktige för beslut om antagande enligt ÄPBL 5:29. forts

31 Kommunfullmäktige KF 280 forts ande sammanträde Yrkanden: Kjell Jansson (M) - bifall till kommunstyrelsens förslag. Expedieras till: Planering och utveckling Länsstyrelsen i Stockholms län Övriga berörda

32 Kommunfullmäktige KF 281 Dnr KS Besvarande av motion från Gary Park (S) om läxhjälp i skolan att enligt önskemål från motionären dra tillbaka denna motion.

33 Kommunfullmäktige KF 282 Dnr KS Besvarande av motion från Bert Grönblad (SD) om införande av närvarorätt vid nämndsammanträden för partier i kommunfullmäktige som inte har nämndrepresentation att avslå motionen. Reservation Sverigedemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets ledamöter reserverar till förmån för eget yrkande. Sverigedemokraterna lämnar skriftlig reservation, enligt bilaga. Bakgrund Motionen lämnades in vid kommunfullmäktiges sammanträde den 4 april 2011, 155. Motionären hemställer att kommunfullmäktige beslutar att förtroendevald, som inte är ledamot eller ersättare i en viss nämnd ska få närvara vid nämndens sammanträde, att den förtroendevalde ska få delta i överläggningar men inte i besluten, att den förtroendevalda ska ha rätt att få sin mening antecknad i protokollet. Yttrande Enligt 4 kap 23 kommunallagen får kommunfullmäktige besluta att en förtroendevald, som inte är ledamot eller ersättare i en viss nämnd ska få närvara vid nämndens sammanträden och delta i överläggningarna men inte i besluten. et får även innefatta att den förtroendevalde ska ha rätt att få sin mening antecknad i protokollet. forts

34 Kommunfullmäktige KF 282 forts I skrivelse daterad den 12 maj 2011 uttalar den borgerliga majoriteten bland annat att Norrtälje kommun valt att fördela platserna i kommunstyrelsen och nämnderna efter valresultatet. Den borgerliga majoriteten föreslår att motionen avslås med hänvisning till att de inte har för avsikt att ompröva kommunfullmäktiges beslut om fördelning av platserna i kommunstyrelsen och nämnderna eller tilldela ytterligare observatörsplatser. Politisk beredning Arbetsutskottet har vid sammanträde den 8 juni 2011, 198, föreslagit att kommunstyrelsen beslutar enligt den borgerliga majoritetens förslag från den 12 maj Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 september 2011, 168, föreslagit enligt arbetsutskottets förslag. Miljöpartiets ledamot reserverade sig till förmån för eget yrkande. ande sammanträde Yrkanden: Berit Jansson (C) med instämmande av Kjell Jansson (M) och Elisabeth Björk (S) - bifall till kommunstyrelsens förslag. Bernt Grönblad (SD) - i första hand återremiss och i andra hand bifall till motionen Catarina Wahlgren (V) och Ingrid Landin (MP) - bifall till motionen Bosse Blideman (MP), Alexander Klaréus (M) och Bertil Karlsson (V) yttrar sig. forts

35 Kommunfullmäktige KF 282 forts Propositionsordning Ordföranden ställer först proposition på bifall till eller avslag på återremissyrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar avslå yrkandet. Härefter ställer ordföranden proposition på bifall till kommunstyrelsens förslag att avslå motionen eller bifall till motionen och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs Omröstningsproposition Ja-röst för avslag på motionen Nej-röst för bifall till motionen Omröstningsresultat Med 52 ja-röster och 9 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att avslå motionen.

36 Kommunfullmäktige KF 283 Dnr KS Besvarande av motion från Elisabeth Björk (S) angående hur kontakterna mellan kommunens politiker och tjänstemän och företagen ska intensifieras Kommunfullmäktige beslutar att motionen härmed anses besvarad. Reservation Socialdemokraternas och Vänsterpartiets ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Bakgrund Elisabeth Björk (S) lämnade in motionen på kommunfullmäktiges sammanträde den 21 februari 2011, 67. För att kontakterna mellan kommunens politiker, tjänstemän och kommunens företag ska intensifieras föreslår motionären att kommunstyrelsen och berörda tjänstemän minst en gång om året genomför en heldag med företagsbesök i kommunen samt att kommunstyrelsen en gång om året bjuder in näringslivet till ett seminarium där aktuella frågor från båda parter tas upp. Yttrande Majoritetens uppfattning är att företagens behov av kontakter med kommunens företrädare är väl tillgodosett genom av kommunen arrangerade befintliga aktiviteter såsom näringslivsråd, företagarfrukostar, företagsbesök m.m. Därutöver medverkar kommunen till exempel på Företagsgalan och Expo Roslagen. Den borgerliga majoriteten föreslår att motionen kan anses som besvarad med hänvisning till ovanstående sammanfattning av majoritetens yttrande från den 10 augusti 2011 och kommunstyrelsekontorets skrivelse daterad den 19 maj forts

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2011-09-12 1(58) Plats och tid Kommunhuset Ankaret, sammanträdesrum Norrtälje, kl 18.00-18.35 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Per Nordenstam, kommundirektör Tommie Eriksson, kommunstyrelsekontoret

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-28

Socialnämnden 2014-11-28 Socialnämnden 2014-11-28 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.00, 10.30-11.00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag NORRTÄLJE Barn- och skolnämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL 2012-03-26 Plats och tid Norrtäijesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 14:00-16.30 Beslutande Enligt förteckning sid 2 övriga deltagande

Läs mer

Underskrift Sekreterare... Paragrafer 19-22. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Underskrift Sekreterare... Paragrafer 19-22. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1(8) Plats och tid Ununge, kommunhuset Ankaret, klockan 13.15 15.45 Beslutande enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Tommie Eriksson, vice kommundirektör

Läs mer

2012-09-27 1(10) Ordförande... Sofia Paulsson (M) Ragnar Bergsten (S)

2012-09-27 1(10) Ordförande... Sofia Paulsson (M) Ragnar Bergsten (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2012-09-27 1(10) TioHundranämnden Plats och tid Beslutande Norrtälje ko mmunhus, Norrtäljesalen, enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Utses justera

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2009-04-27 1(74) Plats och tid Folkets Hus, Hallstavik, kl 17.00-22.10. Ajournering för kaffe 18.15-18.30 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Christina Nilsson, sekreterare Utses

Läs mer

Enligt förteckning. Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare. Socialkontoret, Baldersgatan 17, Norrtälje, ANSLAG/BEVIS

Enligt förteckning. Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare. Socialkontoret, Baldersgatan 17, Norrtälje, ANSLAG/BEVIS NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-05-25 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-11.00, 11.45-12.15 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-11.15, 12.00-12.30 Enligt förteckning. Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare

Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-11.15, 12.00-12.30 Enligt förteckning. Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare NORRTÄLJE KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-28 Plats och tid ande Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-11.15, 12.00-12.30 Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef

Läs mer

2012-09-27 1(12) Sandra Raimundo, ekonom, ksk 106 Joakim Myrnäs, avdelningschef, 99-106 Britt Stålhandske, strategisk kvalitetsutvecklare 102

2012-09-27 1(12) Sandra Raimundo, ekonom, ksk 106 Joakim Myrnäs, avdelningschef, 99-106 Britt Stålhandske, strategisk kvalitetsutvecklare 102 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1(12) Tiohundranämnden Plats och tid Norrtälje k ommunhus, Norrtäljesalen, kl 10.00-14.55 ande enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Tomas Sjöberg,

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014-04-14

Kommunfullmäktige 2014-04-14 Kommunfullmäktige Sid Närvarolista/omröstningsprotokoll 2-4 50 Val av justerare och tillkännagivande om justering 5 51 Årsredovisning 2013 för Norrtälje kommun och kommunkoncernen 6-9 52 Revisionsberättelse

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-08 1 (14) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.35 ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Olle Jansson (S) Hans Andersson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-10 1 (16) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00 09.40 Beslutande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-02-10 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003--05 Undertecknande av handlingar 2 Alkohol- och drogpolitiskt program 3 Riktlinjer för att uppnå en ansvarsfull alkoholhantering vid serveringstillstånd 4 Förvärv, Vårgården 5 Sammanträdesplan

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 20.53 1 (14) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Anitha Lata (S) Catherine Persson (S) Helmuth Petersén (SD) Ina Liljeberg (M) Lars Mikkelä (M) Nils-Gunnar

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-09-09 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset Ankaret, Kultur o fritidsförvaltningens sammanträdesrum Estunavägen 12, Norrtälje, kl 13.00-15.00 Louise Branting (c),

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Förvaltningen informerar om dagens ärenden. Information om skolmåltidsverksamhet

Förvaltningen informerar om dagens ärenden. Information om skolmåltidsverksamhet Utbildningsnämnden 2008-09-23 1 Plats och tid Kommunhuset Ankaret, Norrtäljesalen, Estunavägen 14, Norrtälje, kl 10.30-15.40 Beslutande Se närvarolista Program: Kl. 10.30-12.00 Kl. 12.00-13.00 Kl. 13.00-14.30

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2008-11-03 1(83) Plats och tid Roslagens Sparbank, Norrtälje, kl 18.00-23.40 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Christina Nilsson, sekreterare Utses att justera Kurt Pettersson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1 Plats och tid ande Norrtäljesalen, kommunhuset Måndagen den 22 april 2010 kl 09.30-12.00 (Hjärt- och lungsjukas förening tog pulsen på TioHundranämndens ledamöter mellan kl 08.30-09.30) enligt bifogad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman Nr 4 Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 15 augusti 2007, klockan 11.20-11.55 Beslutande Robert Svensson, ordf. (c) Johnny Stücken, v. ordf. (s) Anette

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 16.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Jan-Erik Wallin (M), ordförande Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2012-03-19 1 Plats och tid Kommunhuset Ankaret, sammanträdesrum Norrtälje, kl 18.00-18.55 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Per Nordenstam, kommundirektör Tommie Eriksson,

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Inger Nordqvist (M), tjänstgörande ersättare

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Inger Nordqvist (M), tjänstgörande ersättare 1(7) Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00-14.50 Ledamöter Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M)

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 18 juni 2012, klockan 08:00 09:00. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Mari-Teres Ögren (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2009-02-02 Blad. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och fritidsnämnden

TJÖRNS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2009-02-02 Blad. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och fritidsnämnden TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2009-02-02 Blad Kultur- och fritidsnämnden 1 Plats och tid Beslutande Stora Tjörnsalen, kommunhuset, Skärhamn, kl 17:00-19:20 Benita Nilsson (fp), ordf Ewa-Lena Svensson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-06-05 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.35 Beslutande Övriga närvarande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2009-03-30 Sida 1 av 15 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 19.55 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V) Annika

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson 1 Plats och tid Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög måndagen den 27 februari 2012 kl 9:00-10:00 Beslutande Magnus Oscarsson (KD), ordförande Anders Rydberg (KD), ersättare för Arne Arvidsson (KD)

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare Produktionsstyrelsen 2012-05-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Tisdagen den 15 maj 2012, klockan 19:00-21.40 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf. Kent Hjalmarsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik kommunsekreterare Birgitta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Cecilia Hane,

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

Christian Nordin Olsson (SD) Majlis Johansson, kommunsekreterare Susann Johansson, förvaltningsadministratör

Christian Nordin Olsson (SD) Majlis Johansson, kommunsekreterare Susann Johansson, förvaltningsadministratör Kommunstyrelsen 2013-09-02 1 (14) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2013-09-02 klockan 13.00 17.00 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Pär-Anders Olovsson (C) Malin Svensson (M) Göran Landström

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3)

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Sida Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 08.00-08.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Sofia Jarl

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 10.00-11.15 Beslutande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lennart Hägglund (KD) Rose-Marie Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1 Socialnämnden 2008-02-05 1 Plats och tid Svegs Hälsocentral, kl 09.00-14.10 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Stig Holm (c) kl 09.00-14.00

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 35 Besök i Förrskolan på Spinnet... 39 36 Budgetramar 2012-2014... 40 37 Mål och satsningar 2011-2014... 41 38 Remiss utredning om alternativ till lösning av allaktivitetshus Träffpunkt

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2010-02-22 1 (12) Folkets Hus, Surahammar Måndag 22 februari, 2010 klockan 18.00 18.40

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2010-02-22 1 (12) Folkets Hus, Surahammar Måndag 22 februari, 2010 klockan 18.00 18.40 2010-02-22 1 (12) Plats och tid Folkets Hus, Surahammar Måndag 22 februari, 2010 klockan 18.00 18.40 Beslutande Christina W Jansson (S) ordförande Anders Tollin (S) Kerstin Nyhlén (S) Anders Rydell (S)

Läs mer

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande.

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande. SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.15 Beslutande Övriga deltagare 30 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Tisdagen den 26 april 2011, kl. 13.00-15.20 i Prologen, kommunhuset Beslutande Ledamöter Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Jan-Eric

Läs mer

Per Almström, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare. Bo Dahlqvist Boel Rosdahl

Per Almström, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare. Bo Dahlqvist Boel Rosdahl Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 18.25 1 (6) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Utses justera Bo Dahlqvist

Läs mer

Kommunhuset, administrativ service

Kommunhuset, administrativ service 1(4) Plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl. 16.30-16.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga Justeringens plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl.18.00

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2012-04-26

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2012-04-26 1(8) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset klockan 16.00-16.05 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Ann-Sofie Wågström (S), tjänstgörande ersättare Mikael Edlund (S) Johan Nilsson (S) Magnus

Läs mer

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson, socialchef 74. Kommunkontoret 2013-12-11 ANSLAG/BEVIS

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson, socialchef 74. Kommunkontoret 2013-12-11 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.10, 19.25-20.20. 1 (9) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson,

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-17.30 ande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette

Läs mer

Peter Melinder (M) ersättare Catharina Malmborg (M) ersättare Daniel Rhodin (FP) ersättare

Peter Melinder (M) ersättare Catharina Malmborg (M) ersättare Daniel Rhodin (FP) ersättare Sida 1 (8) Plats och tid Sammanträdesplats, klockan 14.00-16.30 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tjg ers. för T Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M)

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223 Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 16.30 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s) ers Annica Blomgren (s) Ove Torpman

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 )

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30-15.30 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Per Aspengren (S) Lillemor Larsson (V)

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13 Socialnämnden 6-13 2 6 Information från förvaltningschef och avdelningschefer...5 7 Flerårsstrategi för Socialnämnden 2015-2017...6 8 Samverkansavtal mellan Föreningen Kvinnojouren Olivia och Alingsås

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Justerare Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kl 09.00- Örjan Lid (M), ordförande Elisabeth Rydström

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2011-05-02 1(66) Plats och tid Kommunhuset Ankaret, sammanträdesrum Norrtälje, kl 18.00-19.00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Tommie Eriksson, kommundirektör Gunnel Löfqvist,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2015-05-26. \.Ä.l;\Mtl::~iv ~ILL-L.LQ_JLi2.~--- HH-- ---------- o - h "~,.,, _).

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2015-05-26. \.Ä.l;\Mtl::~iv ~ILL-L.LQ_JLi2.~--- HH-- ---------- o - h ~,.,, _). l {10) Plats och tid Närvarande Gustaf Adolfssalen, kl 13.30-14.30 Se sidan 2 Underskrifter "'"""" (f'!- ~t""t-::--- --- ~ "'~"" 138-143 Ordförande \.Ä.l;\Mtl::~iv ~ILL-L.LQ_JLi2.~--- -c-;;~ i; c;~-~~-;~~~-~;;--c7~------------------------------------------------

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Sekreterare. Val av justerande: Doris Brunstorp och Mats Lithner. Ärende Beteckning Sida

Sekreterare. Val av justerande: Doris Brunstorp och Mats Lithner. Ärende Beteckning Sida Kungörelse Kommunfullmäktige 2012-12-06 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-12-17 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Daniel Mörner (M) Åke Niklasson (C) Mahlin Engstrand (S) Mohammed Bitar (S)

Daniel Mörner (M) Åke Niklasson (C) Mahlin Engstrand (S) Mohammed Bitar (S) PROTOKOLL 1(5) Plats och tid A-salen Medborgarhuset Alafors, kl 18:00-20:20 Närvarande ledamöter Klas Nordh (FP), ordförande Mikael Berglund (M) Inge Nilsson (M) Jan Skog (M) Dan Björk (M) Rose-Marie Fihn

Läs mer

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-1 1-12 2?. AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046 Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Arbetsutskottets

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2007-01-31 Organ Socialnämnden 9 Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 16.00 19.30 Beslutande Övriga delt Bertil Nilsson (m), ordförande Margaretha Schneider (m) Ulla Svensson (c) Annelie Nyberg

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (6) Mötesdatum Plats och tid Sessionssalen, vån 2, Rådhuset kl. 09.00-11.40 Beslutande Ulf Bingsgård (M) Catherine Persson (S) Tina Järvenpää (FP) Nils-Gunnar Snygg (S) Lars Mikkelä

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Freddy Tönnesen(sd) deltar från 3. Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef Jan Demerud, ekonomichef

Freddy Tönnesen(sd) deltar från 3. Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef Jan Demerud, ekonomichef 2011-01-31 1 Plats och tid Nygatan 8, Folkets Hus Emmaboda, 2011-01-31, 18:00 19:00 Beslutande Samtliga närvarande med undantag av Gunvor Karlsson(s), Maria Ixcot Nilsson(s), Hans Fransson(sd), Anne Thuresson(kd),

Läs mer

Datum 2015-01-12. Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1.e kommunsekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-37 Ulrika Thorell

Datum 2015-01-12. Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1.e kommunsekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-37 Ulrika Thorell 1(40) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 10.00 12.00- Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande Christina Lundqvist

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35 Kommunstyrelsen 30 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35 Beslutande Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Marie-Louise Löwenbeck

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 17.30 Varav budgetberedning, klockan 13.00 16.40 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kumla Folkets hus, Husaren måndagen den 24 februari 1997 kl 18.30-19.10 Beslutande Samtliga ledamöter utom Tjg ersättare Börje Pettersson (s) Carina Andersson (s) Sigbritt Collin (s) Johan

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer