FÖRETAGSFÖRSÄKRINGAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRETAGSFÖRSÄKRINGAR"

Transkript

1 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS HAR DU RÄTT SKYDD? OPTIMALA VAL - sidan 4 5 POSITIONERA FÖR FRAMTIDEN PENSION - sidan 6 TRYGGA DIN FRAMTID HÄLSA - sidan 8 9 FÖRETAGSFÖRSÄKRINGAR nr FÖRSÄKRA UTAN TVIST FÖRSÄKRINGSRÄTT - sidan 10 INNAN OLYCKAN ÄR FRAMME SKADEFÖRSÄKRING - SIDAN 12 Medföljer som bilaga i Dagens Industri november 2009

2 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS Medföljer som bilaga i Dagens Industri november ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information ANNONS LEDAREN HAR DU RÄTT SKYDD? OPTIMALA VAL - sidan 4 5 POSITIONERA FÖR FRAMTIDEN PENSION - sidan 6 TRYGGA DIN FRAMTID HÄLSA - sidan 8 9 FÖRETAGSFÖRSÄKRINGAR FÖRSÄKRA UTAN TVIST nr FÖRSÄKRINGSRÄTT - sidan 10 INNAN OLYCKAN ÄR FRAMME SKADEFÖRSÄKRING - SIDAN 12 TRUBBEL I PARADISET? Som företagare är det mycket du ska tänka på när det handlar om försäkringar. Och det gäller att ha tänkt rätt när olyckan är framme. Här presenterar vi några av de vanligaste försäkringarna för dig och ditt företag. Provisa Information AB Strandvägen Stockholm PROJEKTLEDARE Philip Falkenberg REDAKTÖR & SKRIBENT Linda Eriksson OMSLAGSFOTO Istockphoto LAYOUT & REPRO Primaform Produktion AB TRYCK BOLD/DNEX Tryckeri AB, Akalla V-TAB Aröd AB, Göteborg MittMedia Print, Örnsköldsvik MEDFÖLJER SOM BILAGA I Dagens Industri, november 2009 Sedan 20 år tillbaka i nansierar, producerar och publicerar Provisa kundanpassade tematidningar, magasin och guider. Tillsammans med våra kunder skapar vi en unik produkt som på ett effektivt sätt når ut med rätt budskap till rätt målgrupp. Vill du veta mer? Kontakta verkställande direktör Staffan Lund på tel Under de senaste 25 åren har företagsförsäkringsscenen förändrats mycket i Sverige och även i våra nordiska grannländer. Vi har länge haft en svensk företagsförsäkringsmarknad med ett mindre antal svenska försäkringsbolag som dominerade marknaden med en så kallad marknadsöverenskommelse mellan försäkringsbolagen där man förband sig att inte betala provisioner till försäkringsmäklare och konsulter utan endast till sådana parter som var ombud för en eller l era försäkringsbolag. MEN DEN INTERNATIONELLA UTVECK- LINGEN började så sakteliga vinna mark i Sverige och MÖ skrotades, försäkringsmäklare och konsulter blev ett alternativ till att förhandla direkt med försäkringsbolagen. De stora multinationella svenska bolagen ledde vägen genom att söka hjälp med sina försäkringsbehov utomlands. Där fanns en fungerande mäklarmarknad som erbjöd dem den hjälp de sökte. Svenska Försäkringsmäklares Förening bildades där medlemmarna var oberoende från försäkringsbolagen. Mindre försäkringsbolag och nya utländska såg dagens ljus och i ck genom mäklarna en chans att bli sedda och vara med att of erera med de stora sakbolagen. EG:S REGLER OM FRI RÖRLIGHET OCH FRI KONKURRENS inom unionen ökade också möjligheterna för utländska försäkringsbolag och mäklare att etablera eller marknadsföra sina tjänster i annat land. Detta bidrog till en ökad konkurrens till förmån för företagen. Allt såg väl ut och företagen hade en fri och konkurrerande försäkringsmarknad till sitt förfogande. Kring mitten av 2000-talet påverkades utvecklingen av främst tre händelser: ETT FLERTAL FÖRSÄKRINGSBOLAG BÖRJADE KÖPAS UPP, slås ihop, och de flesta svenska bolag började få stora utländska ägare. FÖRSÄKRINGSMÄKLARMARKNADEN i ck sig en ordentlig törn med det amerikanska av slöjandet att de största mäklarbolagens riggade ofertbud och tog emot stora provisioner från försäkringsbolagen. EG:S NYA REGLER om samlingsbegreppet försäkringsförmedlare, tänkt att omfatta alla som har beröring med försäkringar visade sig vara alltför brett och otydligt. En omarbetning av begreppet är under utredning med målet att tydliggöra både för förmedlarna och företagen vad och vilka man har att göra med i försäkringsfrågor. I kölvattnet av EG-reglerna om fri konkurrens och fri rörlighet över nationsgränserna har våra nordiska grannar, som alla etablerat sig i vårt land, velat förbjuda att betala ersättningar till försäkringsförmedlare i sina egna länder. I Finland har de gått så långt som att i lag förbjuda detta, något som EU starkt kritiserat och som kommer innebära att lagen måste tas bort. IDAG ÄR DET VIKTIGT att företagen gör sin due diligence avseende både vilken förmedlare man har att göra med, hur företagets försäkringsbolag ser ut bakom den svenska fasaden och hur båda parters i nansiella rating ser ut. Det är även viktigt att man ställer frågor om sådant man upplever väsentligt för företagets verksamhet och ser till att man får skrivna svar så man har något att falla tillbaka på den dag olyckan är framme och alla skyller på alla. Vägen till paradiset må vara lång och krokig men vägen dit är värd all mödan. Magnus Åkerman Försäkringsmäklare Åkerman & Partner FOTO: MARIE ANDRÉN

3 Premiär! Bli-inte-sjuk- försäkring. Med rätt sjukförsäkring kan du undvika att bli sjuk. Hos oss får du kostnadsfri rådgivning och stöd även i förebyggande syfte vid depression, värk eller andra stressrelaterade symptom. Att få professionellt stöd i tid kan minska antalet sjukskrivningar på din arbetsplats med upp till 40%. Läs mer om hur vi skapar friskare företag på skandia.se/foretag eller ring oss på

4 4 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information ANNONS OPTIMALA LÖSNINGAR KORT OM FÖRSÄKRINGAR Förra året (2008) anmäldes skador inom företags- och fastighetsförsäkringar. Av dessa avar vattenskador, inbrott, brand och inom rättsskydd. I Sverige arbetar cirka personer i försäkringsbranschen. Drygt av dessa är anställda i försäkringsbolagen och resterande arbetar i mäklarföretag, skaderegleringsföretag eller andra närliggande verksamheter. Källa: försäkringsförbundet ARBETSGIVARENS ANSVAR Arbetsgivare som är med i Svenskt Näringsliv eller som slutit kollektivavtal med fackförbund, är enligt avtalet skyldiga att teckna försäkringar för sina anställda. Arbetsgivare som inte är bunden av kollektivavtal tecknar frivilligt avtalsförsäkringar för sina anställda. Arbetsgivaren gör en försäkringsanmälan till försäkringsbolaget och måste teckna försäkringsavtal om: TFA Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, gäller både arbetare och tjänstemän. AGB Avgångsbidrag. AGS Avtalsgruppsjukförsäkring. TGL Tjänstegrupplivförsäkring Avtalspension SAF-LO eller annan kollektivavtalad pensions- lösning som omfattar arbetare. För tjänstemän gäller dessutom: ITP Industrins och handelns tilläggspension för tjänstemän. TGL Tjänstegrupplivförsäkring. LFU Läkekostnadsförsäkring vid utlandstjänstgöring, för företag som har tjänstemän som tjänstgör utomlands. Källa: Expowera EN AV TIO UTSÄTTS FÖR KRIMINALITET En ny undersökning från Företagarna visar att den organiserade kriminaliteten slår allt hårdare mot småföretagen och att de lesta branscherna drabbas. kriminellt ägda företag pengar, drabbas av svarta underleverantörer eller mutor och hot vid avtalskrivande Bluffakturor är mest förekommande (60 procent av all organiserad kriminal itet) och drabbar alla branscher. Näst vanligast är stölder och snatterier (35 procent) som slår hårdast mot byggsektorn (57 procent) och detalj handeln (56 procent). På tredje plats kommer konkurrens från kriminellt ägda drabbas och andelen är högst inom partihandel (36 procent) och samfärdsmedel/ transporter (27 procent). Undersökningen har gjorts av SIFO på uppdrag av Företagarna under senvåren Drygt företagsledare med 1-49 anställda har intervjuats. Källa:Företagarna.se HAR DITT FÖRETAG RÄTT Som företagare är det mycket du ska tänka på när det handlar om försäkringar. Och det gäller att ha tänkt rätt när olyckan är framme. Här presenterar vi några av de vanligaste försäkringarna för dig och ditt företag. Din typ av företag styr din försäkring Är du anställd tänker arbetsgivaren åt dig när det gäller försäkringar, men som egenföretagare måste du göra jobbet själv. Det innebär att du måste vara uppdaterad och påläst om en rad olika försäkringar. De lesta försäkringsbolag har paketlösningar för nystartade och mindre företag. Ett första steg är att kontakta försäkringsbolag, försäkringsmäklare eller banker för mer information. Tillhör du ett branschförbund kan det innas speciella försäkringserbjudanden till medlemmarna. EXEMPEL PÅ FÖRSÄKRINGAR FÖR DITT FÖRETAG: Egendomsförsäkringar. Inventarier, varor och annat vid inbrott, brand, vattenskada med mera. Ansvarsförsäkring. Vid skadeståndsanspråk. Det inns även konsultansvarsförsäkringar. Avbrottsförsäkring. Ersätter skador som kan uppstå till följd av avbrott i verksamheten. Rättsskyddsförsäkring. Advokat- och rättegångskostnader. Kompanjonförsäkring. När du driver företaget tillsammans med någon annan FÖRSÄKRING EFTER BEHOV Det är viktigt att komma ihåg att olika försäkringar täcker olika behov. Det är din typ av verksamhet och de behov du har som avgör vilka försäkringar du behöver skafa. Försäkringar kan rikta sig till ditt företag, dig själv eller dina anställda. Ett tips är att alltid jämföra erbjudanden från olika försäkringsbolag. Förenklat kan man dela upp företagsförsäkringen i fyra områden. Egendomsförsäkring ger dig ekonomisk ersättning för skada på egendom, avbrottsförsäkring ger dig ekonomisk kompensation vid inkomstbortfall, ansvarsförsäkring betalar din motpart för något du själv vållat och personförsäkring som ger dig ekonomisk ersättning vid sjukdom, dödsfall, arbetslöshet och pensionering. EGENDOMSFÖRSÄKRING - I en egendomsförsäkring är brandförsäkring och försäkring för vattenskada vanliga delar. Det finns även försäkring för inbrott, skadegörelse, maskin och rättskydd. En rättskyddsförsäkring bör alltid ingå i en företagsförsäkring eftersom den innebär att du vid skadeståndsprocesser kan anlita advokat. Kom ihåg att din hemförsäkring inte gäller i ditt företag! Du måste försäkra företagets egendom separat. AVBROTTSFÖRSÄKRING - En egendomsskada följs ofta av ett avbrott i verksamheten under en lång tid framöver. För att inte göra en ekonomisk förlust är därför en avbrottsförsäkring lönande i många företag. Kom ihåg att du själv måste informera försäkringsbolaget om du gör du förändringar i verksamheten. ANSVARSFÖRSÄKRING - Ansvarsförsäkringen är ett bra skydd för företagaren om det uppstår skador i samband med leverans av varor eller tjänster och den skyddar dig som företagare från skadeståndsskyldighet. Skulle en motpart kräva skadestånd av dig tar försäkringsbolaget and om förhandlingen. SKYDDA DIN PERSON Det är vanligt att egenföretagaren har koll på försäkringar som rör verksamheten, som fastigheten, inventarier och personal men det är viktigt att du inte glömmer bort dig själv som egenföretagare, eftersom ditt personliga skydd försämras jämfört med när du är anställd. EXEMPEL PÅ FÖRSÄKRINGAR FÖR DINA ANSTÄLLDA: Grupplivförsäkring Arbetsmarknadsförsäkring stadgar en skyldighet att teckna försäkringar för anställda som omfattas av kollektivavtal

5 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information ANNONS 5 OPTIMALA LÖSNINGAR FÖRSÄKRING? PERSONFÖRSÄKRING - De egenavgifter eller arbetsgivaravgifter som du betalar in för dig själv när du är företagare, ger en grundtrygghet som omfattar sjukförsäkring, folkpension, tilläggspension och arbets skadeförsäkring. Du kan även komplettera ditt personliga försäkrings skydd med en extra sjukförsäkring. Du kan komplettera med en extra sjukförsäkring, olycksfall- och liv försäkring. Andra försäkringar du kan komplettera med är Arbetslöshets försäkring genom a-kassa. Om inte företaget utvecklas som planerat eller går i konkurs får du ett ekonomiskt skydd. En pensionsförsäkring eller privat pensionssparande kan också vara fördelaktigt och utbudet hos försäkringsbolag, försäkringsmäklare och banker är stort. Genom en sjukavbrotts försäkring kan du få ersättning för fasta kostnader vid sjukdom ÅRS MÄTNING AV FÖRSÄKRINGSBOLAGEN Svenska folket ger sina sakförsäkringsbolag högre betyg i år jämfört med förra året. Företagskunderna är mer nöjda i år än de varit under tidigare mätningar. Alla sakförsäkringsbolag får höga betyg på skadereglering medan man överlag är dålig på att hantera klagomål från kunderna. Andelen klagande kunder är dock fortsatt låg. Företagskunderna är även i år fortsatt mer nöjda när de går via försäkringsmäklare än via direktavtal med försäkringsbolaget. Källa: Svenskt Kvalitetsindex Låt oss sänka dina försäkringspremier! Kostnadsfri upphandling för ditt företag! Oberoende försäkringsförmedlare! Fordonsförsäkring Företagsförsäkring Fastighetsförsäkring Ring oss på eller besök oss på webben, 30 ÅR AV TRYGGHET Med 30 års erfarenhet av försäkringar vet Hallberg & Hallberg hur man skapar en tryggare vistelse för personal på tjänsteresa utanför Sveriges gränser. Hallberg & Hallberg är specialiserade på tjänste reseförsäkringar och försäkringar för utlandsstationerade. Bolaget samarbetar med lera stora svenska företag kring deras behov av tjänste reseförsäkringar. Företagen och dess personal får hjälp med hela försäkringskedjan, från analys av behov till skadereglering och all administration kring tjänstereseförsäkringen. Vi analyserar förutsättningarna och resmönstret samt deinierar behovet av försäkringen. I de fall ersättning från andra försäkringar kan komma ifråga hjälper Hallberg & Hallberg till att samordna ersättningen. Om skada inträfar så sköter vi också skadereglering och uppföljning av skadeutfall, säger Björn Sleman, vd på Hallberg & Hallberg. OBEROENDE FÖRSÄKRINGSMÄKLARE Hallberg & Hallberg är registrerade försäkringsförmedlare hos Finansinspektionen och Bolagsverket. Företaget arbetar som oberoende försäkringsmäklare vilket innebär att man förmedlar och löser varje kunds unika behov. Vi levererar kundanpassade försäkringslösningar tillsammans med de främsta aktörerna på marknaden, säger Björn Sleman. SAMARBETE MED LARMCENTRALER För att tjänsteresenärerna och de utlandsstationerade skall få snabb medicinsk hjälp samarbetar Hallberg & Hallberg med larm- och assistanscentraler runt om i världen, bland annat jobbar man tillsammans med oberoende företaget International SOS worldwide. Även här betonas det kund unika i tjänsterna. Våra larm- och assistanscentraler har olika proiler och arbetssätt för att kunna matchas mot kundens Björn Sleman speciika behov, berättar Björn Sleman. Alla skador som omfattas av kundens försäkring skaderegleras. Dessutom samordnar Hallberg & Hallberg försäkringsersättningar med andra försäkringar som kan vara aktuella. Vi är specialiserade på denna typ av administration och målsättningen är att skadereglera så snabbt och smidigt som möjligt. VARJE KUND ÄR UNIK Med 30 års erfarenhet har Hallberg & Hallberg idag ett unikt kunnande. Man arbetar både den engelska och den svenska marknaden och har erfarenhet av både direktförsäkring och att arbeta via klienters captive. Varje kund är unik hos oss och lösningarna ser alltid olika ut för att på så vis helt matcha de risker som kunden vill försäkra sig mot, avslutar Björn Sleman.

6 6 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information ANNONS PENSION RÄTT POSITION MED PENSION Med en pensionsförsäkring för företag kan du sporra, motivera och engagera dina anställda. Men svenska företagare har dålig koll på sin pension. Vi berättar hur pensionsförsäkringen fungerar och hur du och ditt företag kan vinna på att se över pensionssparandet. En individuell pensionsförsäkring är ett komplement till dina anställdas lag stadgade pensionsskydd och kan också fungera som konkurrensfördel när ditt företag ska rekrytera nya medarbetare. Men svenska företagare har dålig koll på sin pension visar en undersökning som Synovate gjort på uppdrag av Swedbank. En klar majoritet av företagarna litar inte på det allmänna försäkrings skyddet och småföretagaren sätter av för lite till sin pension. SÅ FUNGERAR PENSIONS FÖRSÄKRINGEN Att spara i en pensionsförsäkring innebär öronmärkta pengar till pensionen, bundna till 55 års ålder. Försäkrings premier betalas löpande av arbetsgivaren, är skattemässigt avdragsgilla och dras av i deklarationen nästkommande år. Kapitalvinster i en pensionsförsäkring är skattefria. Istället belastas sparandet med en schablonskatt som tas ut oavsett om pengarna ökar eller minskar i värde. Pengarna placeras antingen i en fond försäkring där man själv väljer vilka fonder man vill spara i eller i en traditionell försäkring där försäkringsbolaget placerar pengarna åt försäkringstagaren. SKATTA RÄTT Maxtaket för ett sparande i en privat pensionsförsäkring är kronor per år, vilket innebär att inga avdrag får göras för sparande som överstiger maxtaket. Det över stigande beloppet sparas alltså med skattade pengar och inkomstskatt betalas den dag man löser ut försäkringen. Det betyder att allt sparande i pensionsförsäkringar som överstiger kronor per år skattas två gånger. Som egenföretagare är det viktigt att ta ut egen lön för att inte missa den statliga pensionen. Vill man sedan komplettera den med en privat pensionsförsäkring är det bra att försöka löneväxla, det vill säga en avsättning som företaget gör i stället för som privatperson. Det är ofta mer fördelaktigt, säger Pia Nilsson, vd på Fondbolagens förening. DÅLIG KOLL En fjärdedel av de svenska företagare som deltog i Swedbanks undersökning saknar helt ett företagsbetalt pensionssparande och nästan hälften saknar sjukförsäkring. Många uppger också att de har dålig koll på pensions- och försäkrings frågorna. Att ha låg kunskap om sin pension gäller svenskar i allmänhet. Däremot borde företagare vara mer engagerade i frågan eftersom de själva måste ordna med sin kompletterande pensionslösning, säger Madeleine Björnerhag, Försäkringsspecialist på Varbergs Sparbank Enligt undersökningen sätter egen företagare endast av 3,3 procent av sin lön. Till den som är anställd sätts vanligtvis 4,5 procent av den anställdes lönebelopp av till en tjänstepension. Som egenföretagare är det lätt att se till företaget först och glömma sig själv. Men det är inte säkert att företaget i sig är en så god pensionsförsäkring. Man bör sprida sina framtida möjligheter och risker, Madeleine Björnerhag En rekommendation är att som företagare minst sätter av 4,5 procent och ofta bra mycket mer, särskilt om man har en hög inkomst eller tar ut en lägre lön än vad man skulle ha haft som anställd. Pensionen kan ses som en pyramid där den allmänna pensionen utgör basen. Den allmänna pensionen är uppdelad i inkomstpension och premiepension. I pensionspyramidens mitt inns tjänstepensionen, eller avtalspensionen. Tjänste pensionen är ett komplement till den allmänna försäkringen och betalas av arbetsgivaren det vill säga av ditt företag. Källa: Varbergs sparbank

7 Vi tackar Sveriges nöjdaste pensionskunder för förtroendet! Max Matthiessen (73,2) Konkurrent (67,5) 3. Konkurrent (66,9) Kvalitet före tillväxt Källa: Svenskt Kvalitetsindex (SKI). Betyg från företagskunder som erhåller livförsäkring via separat förmedlare. Endast särredovisade förmedlare.

8 8 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information ANNONS HÄLSA FÖRSÄKRA FÖR Vårdköerna är långa i Sverige och behovet av snabb och kvaliicerad sjukvård är stort. Det är därför allt vanligare att arbetsgivare och organisationer skapar trygghet för sina anställda genom att teckna sjukvårdsförsäkringar. Undersökningar visar att det till och med kan minska företagets sjukfrånvaro rejält. Det inns egentligen bara två förlorare när personalen är sjuk. Arbetsgivaren, som efter två veckors sjukfrånvaro får betala sjuklön, samt arbetstagaren som förlorar en stor del av sin lön. Att snabbt komma tillbaka i arbete är därför vad som gagnar alla i företaget mest. Att teckna en sjukvårdsförsäkring visar omtanke om den anställde men är också en ren och skär kostnadsfråga. Som företagare skyddar det dig från onödiga kostnader, säger Lars Danielsson på Folksam. En privat sjukvårdsförsäkring gör även Årets julklapp Spikmatta eller sjukvårdsförsäkring? Spikmatta har utsetts till årets julklapp. Frågan är om den hamnar i garderoben tillsammans med bakmaskinen. Vi rekommenderar en julklapp som varar längre, till exempel en sjukvårdsförsäkring kryddad med ett hälsotorg. Vi tar pulsen på dina medarbetare bokstavligt talat på din arbetsplats. Läs mer på ring forenadeliv.se/halsa

9 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information ANNONS 9 HÄLSA som träning och ett genomgående hälsosamt tänk, säger Lars Danielsson. Anders Morin är ansvarig för välfärdspolitik på Svenskt Näringsliv: - Liknande erfarenheter inns även inom företagshälsovården. Den bristande tillgängligheten i landstingens vård medför att många är sjukskrivna i onödan. Det är uppenbart att sjukvårdsförsäkringar fyller en viktig funktion för att minska sjukfrånvaron, säger han i ett uttalande på Svenskt Näringslivs hemsida FRAMTIDEN företaget till en attraktiv arbetsplats och kan fungera som ett incitament när företaget knyter till sig personal. Det är en riktigt bra personalförmån och går dessutom att använda i en förhandlings position med en blivande anställd, säger Lars Danielsson. EN DEL AV EN HÄLSOSAM ORGANISATION En rapport från 2008 som Svenskt Näringsliv publicerat visar att sjukfrånvaron minskar betydligt om företaget erbjuder sina anställda privata sjuk vårds försäkringar. Enligt rapporten, som innefattade 470 företag med mellan 30 och 500 anställda, skulle ett företag som köper en sjuk vårdsförsäkring åt sina anställda generellt sätt minska sjukfrånvaron med 20 procent. Jag tror att dessa studier framförallt visar att en sjukvårdsförsäkring är en del av en hälsosam organisation, tillsammans med andra förmåner FÖRDELAR MED SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING Framförallt innebär en privat sjukvårdsförsäkring snabb tillgång till sjukvård. Ofta ingår vård garanti, läkarvård, råd givning och vårdplanering. Försäkringen utlöses i de fall du behöver uppsöka läkare, med vissa undantag. Enligt en analys från Sveriges Kommuner och Landstingsting (SKL) från 2008 lever endast sex landsting upp till kraven att minst 80 procent av patienterna ska få vård inom vård garantins wtidsramar, det vill säga 90 dagar. Vårdköerna hos landstinget kan vara 4-6 månader i väntan på en behandling. Det innebär att den anställde i värsta fall blir långtids sjukskriven i väntan på rätt vård. De lesta sjukvårdsförsäkringar har en vårdgaranti som innebär att man får hjälp inom bara några dagar, annars får försäkringsbolaget böta. Det säger sig självt att kostnaden för försäkringen snabbt betalas tillbaka i dessa fall, säger Lars Danielsson. De lesta försäkringsbolag har olika varianter av sjukvårdsförsäkring, med ett basutbud som kan utökas för en högre premie. Det är därför en fördel att först fundera över vad just ditt företag behöver och därefter göra en noggrann genomgång av marknaden. Länsförsäkringar är en bolagsgrupp som består av 24 självständiga länsförsäkringsbolag, alla med stark lokal förankring och närhet till sina kunder.

10 10 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information ANNONS FÖRSÄKRINGSRÄTT FÖRSÄKRING MED ELLER UTAN TVIST Det är viktigt att ha ett försäkringsskydd som är anpassat till den verksamhet förtaget bedriver. I annat fall kan du bli skadeståndsskyldig eller hamna i tvist med ditt försäkringsbolag. I en tvist kan en advokat inom försäkringsrätt fungera som en medlare mellan företag och försäkringsbolag och advokaten undersöker även om det är lönt att ta fallet till domstol. Bengt Kärde är advokat och partner på Advokatirma DLA Nordic. Han företräder ofta försäkringsbolagen men kan även ge råd om försäkringsfrågor till företag. TRADITIONELL JURIDIK PÅ ETT MODERNT SÄTT Affärsjuridik, Försäkrings- & Skadeståndsrätt. Fleminggatan 15, Stockholm. Tfn Bengt Kärde Vilka typer av tvister mellan företag och försäkringsbolag förekommer? Tvister mellan försäkringstagare och försäkringsbolag är väldigt vanligt. Det inns en mängd olika anledningar till att ett försäkringsbolag kan avböja att betala ut försäkringsbeloppet. Kanske anser försäkringsbolaget att den som tagit försäkringen inte upplyst om riskerna i verksam- heten. Kanske täcker inte försäkringsvillkoren försäkringsfallet det vill säga skadan omfattas inte av försäkringen. Det kan tänkas att premierna inte betalats i tid så försäkringen förfallit eller att försäkringsbolaget misstänker oegentligheter, säger Bengt Kärde. TÄNK EFTER FÖRE Innan försäkring tecknas bör du tänka på exempelvis miljörisker. Om ditt företag förvarar stöldbegärlig egendom bör du försäkra sig mot egendomsbrott. Driver du ett konsultföretag måste du försäkra sig mot felaktig rådgivning. Sådan försäkring är till exempel obligatorisk för advokater. Att utforma ett adekvat försäkringsskydd kan försäkringsmäklare och försäkringsbolagen hjälpa till med. Det är otroligt svårt att säga vilken typ av tvister som är vanligast. Något som är väldigt aktuellt just nu är tvister inom vd- och styrelseförsäkring. Styrelse och vd kan bli personligt ansvariga för företagets skulder, inte mint skatteskulder, säger Bengt Kärde. En vd- och styrelseförsäkring fungerar som ett skydd för vd:n eller styrelsen. Styrelsen i bolaget har ett ansvar vilket innebär att styrelsen blir ansvarig för både skatter och andra skulder. Det mest uppmärksammade fallet i Sverige är kanske Fermenta, där huvudägaren och styrelse ledamoten Refaat El-Sayed åtalades även för brottsligt förfarande. Det mest uppmärksammade fallet i Sverige är kanske Fermenta, där huvudägaren och styrelseledamoten Refaat El-Sayed åtalades för brottsligt förfarande. Det är även vanligt att försäkra sig mot brottsligt förfarande från företagets anställda. TA HJÄLP AV ADVOKAT En advokat kan hjälpa till att tolka försäkringsvillkoren och om parterna inte kommer överens företräda dem inför domstol. Under försäkringstiden är det viktigt att informera sitt försäkringsbolag om den försäkrade risken ökar. Innehåller försäkringsvillkoren särskilda föreskrifter om exempelvis säkerhetsanordningar måste man efterfölja dessa. Vad bör man som företagare tänka på för att undvika tvister? Det är viktigt att man noga läser igenom försäkringsvillkoren innan en skada inträfat och frågar sitt försäkringsbolag eller sin advokat om det är något man inte förstår. Man måste också vara noggrann med att lämna korrekta och fullständiga uppgifter när man tecknar sin försäkring annars kan försäkringsskyddet falla bort helt eller delvis, avslutar Bengt Kärde.

11 Försäkra dig om rätt hjälp Advokatfirman Nilsson & Co är en av få advokatbyråer i Sverige som kan erbjuda försäkringsbolag spetskompetens inom området försäkringsrätt. Vi samarbetar med såväl nationella som internationella försäkringsbolag avseende bland annat biträde i tvist med anknytning till försäkring eller försäkringsverksamhet, villkorstolkning, villkorsskrivning, reglering av skador och regress. STO GOT CPH There s no business. like your business. OSL NORDIA är en skandinavisk advokatbyrå med kontor i Stockholm, Oslo, Köpenhamn och Göteborg. Vi biträder företag och företagare inom alla affärsjuridiska områden, bl a inom skadeståndsoch försäkringsrätt. Ditt bästa är vårt fokus. Hamngatan 27, Stockholm TELEFON Din kompletta försäkringsförmedlare Sjö & Transport Företag Sport Grupp Liv & Sparande ÖSTERSUND Storgatan Östersund Tfn Fax SUNDSVALL Erstagatan Sundsvall Tfn Fax STOCKHOLM Birger Jarlsgatan Stockholm Tfn VÄXJÖ Norrgatan Växjö Tfn Fax

12 12 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information ANNONS SKADEFÖRSÄKRING INNAN OLYCKAN ÄR FRAMME De lesta försäkringsbolag har kombinerade försäkringar som täcker de vanligaste skadorna. Här ger vi dig några riktlinjer när du ska välja skadeförsäkring till ditt företag. Skadeförsäkringen ska omfatta skador på byggnader, inventarier/lösöre och varor. En skadeförsäkring innebär en trygghet för företagaren. Framförallt skyddar man sin balansräkning och företagets ekonomi från oväntade kostnader om något skulle hända, säger Christina Almtun, nordisk chef på If. FÖRSÄKRING EFTER VERKSAMHET Ofta består skadeförsäkringar av ett standardpaket där de vanligaste skadorna omfattas. Du kan dock behöva utvidga försäkringen med olika tilläggsförsäkringar för att täcka företagets andra behov. Den svenska försäkringsmarknaden är relativt mättad och i stora drag omfattas alla stora skador av de etablerade försäkringsbolagen, säger Chirstina Almtun. Vilken typ av försäkring som passar just ditt företag beror på vilken form av verksamhet du driver. Var därför noga med att förklara verksamheten så ingående Christina Almtun som möjligt. Något som inte täcks in av en vanlig skadeförsäkring är personalen. Det är viktigt att skydda sin personal genom till exempel sjukvårdsförsäkringar som också skyddar företagaren mot avbrott. Även konsulter kan behöva extra försäkringsskydd om de kan råka ut för att bli skadeståndsskyldiga eller liknande. SKADEFÖREBYGGANDE ARBETE Försäkringsbolagen lägger ofta stor vikt vid att du som företagare måste arbeta aktivt för att förhindra att skador och olyckor inträfar. För att du ska få full ersättning vid ett inbrott måste försäkringens inbrottsskyddskrav vara uppfyllda och det är därför viktigt att du åtgärdar eventuella brister annars kan du gå miste om ersättning. Återigen beror det på sin verksamhet vilken typ av skadeförebyggande åtgärd som krävs av dig, säger Christina Almtun. Godkända lås är alltid ett krav. Sysslar du med så kallad stöldbegärlig verksamhet, som till exempel en klock- eller pälsbutik, krävs det bland annat att du har ett godkänt larm och galler och fönster. Christina Almtun har ett enkelt tips. Använd ditt sunda förnuft. Vad skulle du göra med ditt hem, du skulle inte lämna dörren på vid gavel. Så ska du även ta hand om ditt företag. Ny Större Förmedlare Swedish Insurance Group ( S.I.G ) Upphandlade pensionsplaner Thomas Gyllenmo Tel:

13 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information ANNONS 13 Jerlov

14 14 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information ANNONS KRAFTIG ÖKNING AV SJUKVÅRDS- FÖRSÄKRINGAR Antalet privata sjukvårdsförsäkringar har ökat kraftigt de senaste åren visar Försäkringsförbundets statistik. Sedan år 2000, då personer hade en privat sjukvårdsförsäkring, har antalet tecknade försäkringar ökat oavbrutet varje år. Förra året (2008) hade personer privat sjukvårdsförsäkring. Sifrorna visar att marknaden för sjukvårdsförsäkringar har blivit nära två och en halv gånger större på åtta år. Särskilt snabb var ökningstakten från 2005 och framåt. ÅTTA AV TIO ÄR FÖRSÄKRADE GENOM ARBETS GIVAREN För åren 2006 till och med 2008 redovisas andelarna för individuell respektive arbetsgivarbetald sjukvårdsförsäkring i Försäkringsförbundets statistik. Individer med arbetsgivarbetald sjukvårds försäkring utgör en övervägande andel av det totala antalet försäkrade. År 2006 var andelen med arbetsgivarbetald privat sjukvårdsförsäkring 94 procent, medan den år 2008 hade minskat till 87 procent. Källa: Försäkringsförbundet SVINBRA FÖRSÄKRING 4FRÅGOR TILL FÖRMEDLAREN Magnus Åkerman Vi ställde fyra frågor om försäkringsförmedling till Magnus Åkerman försäkringsmäklare på Åkerman & Partners. 1HUR ARBETAR EN FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLARE? Bra fråga deinitionen är så bred idag att så gott som alla som befattar sig med försäkring är att betecknas som förmedlare allt från någon på en resebyrå som säljer med någon försäkring som har samband med resan till de allra största försäkringsförmedlarna som inns i de lesta länder runt om i världen och försäkrar multinationella företag och deras anställda. 2VARFÖR SKA MAN SOM FÖRETAGARE ANVÄNDA SIG AV EN FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLARE? För att det generellt sett ger företaget en större möjlighet att få en mer opartisk rådgivning, men för att vara riktigt säker på att den är opartisk bör företaget anlita en förmedlare som av Svenska Försäkringsförmedlares Förening har rätt att titulera sig försäkringsmäklare en sådan garanterar nämligen att de inte har några bindningar till något försäkringsbolag. Tänk även på att en sakförsäkringsmäklare företräder företaget, det är ju denne som gett förmedlaren uppdraget, och ska alltså bistå kunden att köpa rätt försäkring inte sälja försäkringsbolagets produkter till företaget! 3 VAD KAN SVENSKA FÖRETAGARE BLI BÄTTRE PÅ NÄR DE VÄLJER FÖRSÄKRINGSLÖSNINGAR? Se till att försäkringen verkligen är anpassad till företagets verksamhet och afärsidé. Många försäkringar är standardiserade och tar inte alltid hänsyn till de speciika behov som gäller för verksamheten; transporternas geograiska omfattning, underleverantörsberoende, maskinavbrott, skalskyddet verkligen uppfyller påbjuden skyddsklass, exponeringar på internet med mera. 4 HAR DU NÅGRA BRA TIPS TILL FÖRETAGAREN? Företagen bör ta på större allvar att rätt försäkring är en överlevnadsfråga när det verkligen går illa, och ge dessa frågor högre prioritet. Ett viktigt steg till att förbereda sig för framtiden kan vara att företaget regelbundet genomför en scenarioanalys av vad som är det värsta som kan hända företaget och hur man agerar steg för steg. Denna övning leder till att man adresserar skeenden avseende företagets sårbarhet och strategiska positionering mer än operationella hänsyn. Att man inte ser en händelse som en kris utan är förberedd på hur man skall agera om olyckan skulle vara framme. En lärdom företag fått vid dessa övningar är att många mindre praktiska problem dykt upp som man inte hade insett den stora betydelsen av förrän man faktiskt simulerade en händelse från första början till att man åter är i full produktion igen. 2 Anders Lofthammar FRÅGOR TILL FÖRSÄKRINGSBOLAGET Vi ställde två frågor till affärsområdeschef Företag & Lantbruk på Länsförsäkringar Jönköping FOTO: MARIE ANDRÉN Om många blir sjuka av svininluensan blir det en dyr afär för företagen. Inte bara produktionsbortfallet kostar, de första 14 sjukdagarna, utom karensdagen, måste arbetsgivaren dessutom stå för sjuklönen. Genom Försäkringskassan erbjuder staten redan mindre arbetsgivare ett slags högkostnadsskydd. Men arbetsgivare med en lönekostnad över fem och en halv miljon kronor får klara sig själva. Det är dessa arbetsgivare, med kanske 10 till 15 anställda och mera, som det svenska försäkringsbolaget Aspis Liv riktar in sig på. Försäkringen kompenserar eventuella ökningar av sjuklönekostnaderna, den kostar 1,25 procent på lönesumman och gäller ett år framöver. Källa: Lag & Avtal 1VAD KAN SVENSKA FÖRETAG BLI BÄTTRE PÅ NÄR DET GÄLLER SINA FÖRSÄKRINGSLÖSNINGAR? Företagen kan bli bättre på att hålla en löpande dialog med sin försäkringskontakt. Försäkringskontakten ska vara en naturlig del i företagets utveckling, eftersom försäkringslösningarna måste anpassas efter hur företaget utvecklas. Vi erbjuder specialistkunskap som går att knyta an till olika typer av frågeställningar som företagen ställs inför. 2HUR GÅR MAN ENKLAST TILLVÄGA FÖR ATT HITTA RÄTT FÖRSÄKRING TILL SITT FÖRETAG? Företaget ska kontakta sin lokala försäkringskontakt. Det kan vara direkt via ett försäkringsbolag eller via en försäkringsmäklare. Det viktiga är att lägga tid på att tillsammans göra en ordentlig analys av företagets behov. Varje företag är unikt och kräver sin speciella företagslösning.

15

16 Sveriges nöjdaste företagskunder i år igen! Sökes: Egna företagare som egentligen inte har tid att läsa den här annonsen. Har du kunder som inte hinner med sitt pappersarbete? Vi har en bra försäkring för egna företagare. Så enkel att den går att berätta om på bara några minuter. Ring oss på Dina Försäkringar är ett 50-tal lokala bolag över hela landet med försäkringar för familjen, företaget och lantbruket. Läs mer på

Trygghet för dig och företaget. Unionen Egenföretagare Ditt försäkringspaket en medlemsförmån

Trygghet för dig och företaget. Unionen Egenföretagare Ditt försäkringspaket en medlemsförmån Trygghet för dig och företaget Unionen Egenföretagare Ditt försäkringspaket en medlemsförmån Har du många järn i elden? Som företagare har du säkert mycket att tänka på. Inköp, leveranser, bokföring och

Läs mer

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket Dina försäkringar 3 Avtalsförsäkringar 4 Avtalsgruppsjukförsäkring 4 Trygghetsförsäkring vid arbetsskada 5 - Avgångsbidrag 5 - Avtalspension

Läs mer

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar www.fora.se Det handlar om företagets Avtalsförsäkringarna är en del av det svenska trygghetssystemet och bygger på kollektivavtal mellan

Läs mer

Pensionsplan. Omtanke om dina medarbetare. I dag och i morgon

Pensionsplan. Omtanke om dina medarbetare. I dag och i morgon Pensionsplan Omtanke om dina medarbetare. I dag och i morgon Omtanke som lönar sig Att hitta rätt medarbetare är inte lätt. Och när du väl har dem, gäller det att behålla dem. Med Pensionsplan kan du erbjuda

Läs mer

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar.

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar. Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar. www.fora.se Det handlar om företagets Avtalsförsäkringarna är en del av det svenska trygghetssystemet och bygger på kollektivavtal mellan

Läs mer

Tips! Bra att löpande genom presentationen tala om var ni är i pyramiden.

Tips! Bra att löpande genom presentationen tala om var ni är i pyramiden. Bild 1 Syftet med denna bild är att förklara vilka Alecta är. Alecta har blivit valda att hantera vissa delar av tjänstepensionen för privatanställda tjänstemän. Detta enligt ett kollektivavtal mellan

Läs mer

Försäkringar för ditt företag

Försäkringar för ditt företag Försäkringar för ditt företag Vad händer med verksamheten och ekonomin i ditt företag om du råkar ut för oförutsedda händelser som en vattenskada, ett inbrott eller en rättstvist? Vi har försäkringarna

Läs mer

Trygghet och ett hållbart arbetsliv

Trygghet och ett hållbart arbetsliv Trygghet och ett hållbart arbetsliv Tre skäl att välja Bliwa bliwa är specialist på gruppförsäkring Bliwa är ett av få svenska försäkringsbolag som specialiserat sig på försäkring för grupper av individer.

Läs mer

Att tänka på som egen företagare

Att tänka på som egen företagare Att tänka på som egen företagare EKONOMI OCH FÖRSÄKRING FÖR LÄKARE MED EGET FÖRETAG Ta inga risker! Som egen företagare har du ansvar för verksamheten, dig själv och dina anställda. Det gäller därför att

Läs mer

Vår kunskap er trygghet

Vår kunskap er trygghet Vår kunskap er trygghet Vår kunskap, er trygghet Vi erbjuder branschorganisationer, företag och personer ett helhetskoncept där vi hjälper till att upphandla, välja rätt och vid behov skräddarsy försäkringsskydd.

Läs mer

Försäkringar för ditt företag

Försäkringar för ditt företag Försäkringar för ditt företag Vad händer med verksamheten och ekonomin i ditt företag om du råkar ut för oförutsedda händelser som en vattenskada, ett inbrott eller en rättstvist? Vi har försäkringarna

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 1

Din tjänstepension heter ITP 1 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 1 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 1

Din tjänstepension heter ITP 1 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 1 Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos Alecta. Alecta har blivit utvalt att hantera vissa

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos Alecta. Alecta har blivit utvalt att hantera vissa

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

Om ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist AGB FÖRSÄKRING

Om ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist AGB FÖRSÄKRING Om ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist AGB FÖRSÄKRING Utgiven i januari 2015 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet.

Läs mer

Försäkringspaket för UF-företag. Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring

Försäkringspaket för UF-företag. Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring Försäkringspaket för UF-företag Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring Ung Företagsamhet Företagsförsäkring Den här försäkringslösningen är

Läs mer

Försäkringspaket för UF-företag. Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring

Försäkringspaket för UF-företag. Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring Försäkringspaket för UF-företag Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring Ung Företagsamhet Företagsförsäkring Den här försäkringslösningen är

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. Försäkring 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX. Försäkring 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX Försäkring 2014 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Johan Parmler, Projektledare

Läs mer

MODEBUTIKERNAS MEDLEMSFÖRSÄKRING

MODEBUTIKERNAS MEDLEMSFÖRSÄKRING FÖRETAGSFÖRSÄKRING MODEBUTIKERNAS MEDLEMSFÖRSÄKRING Denna skräddarsydda försäkringsprodukt erbjuds Modebutikernas medlemmar och den ger dig som modeaffär/textilhandlare en heltäckande och förmånlig affärsförsäkring.

Läs mer

Vi handlar för din framtid.

Vi handlar för din framtid. företagsplan Vi handlar för din framtid. Tjänstepensionsplanen som gör morgondagen tryggare Som företagare ska du givetvis ha minst samma trygghet som du skulle haft som anställd. Detsamma gäller dina

Läs mer

FÖRSÄKRING. Om ersättning vid arbetsskada PSA

FÖRSÄKRING. Om ersättning vid arbetsskada PSA FÖRSÄKRING Om ersättning vid arbetsskada PSA Maj 2011 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal

Läs mer

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket Dina försäkringar 3 Avtalsförsäkringar 4 Avtalsgruppsjukförsäkring 4 Trygghetsförsäkring vid arbetsskada 5 - Avgångsbidrag 5 - Avtalspension

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta 1311 2012.01 Illustration Agnes Miski Török Foto Björn Keller Produktion Alecta f ö r m å n s b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n, i t p 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premiebestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. Innehåll Din tjänstepension är

Läs mer

Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL

Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL Utgiven i juni 2012 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal

Läs mer

Om ersättning vid arbetsskada TFA

Om ersättning vid arbetsskada TFA FÖRSÄKRING Om ersättning vid arbetsskada TFA April 2011 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal

Läs mer

Pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla kommun

Pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla kommun Blad 1 Pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 13 oktober 2010, 226. 1. Inledning Genom förtroendeuppdraget hos Uddevalla kommun så omfattas den förtroendevalda

Läs mer

FORTUM BRYR SIG OM DIN PENSION OCH DINA FÖRSÄKRINGAR

FORTUM BRYR SIG OM DIN PENSION OCH DINA FÖRSÄKRINGAR FORTUM BRYR SIG OM DIN PENSION OCH DINA FÖRSÄKRINGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning - Kunskap och engagemang nyckeln till medvetna förmånsval Pensionstjänsten - En samlad bild av din pension och dina försäkringar

Läs mer

FÄRG MÖBLER OCH INTERIÖR MEDLEMSFÖRSÄKRING

FÄRG MÖBLER OCH INTERIÖR MEDLEMSFÖRSÄKRING FÖRETAGSFÖRSÄKRING Färg Möbler och Interiörs företagsförsäkring FÄRG MÖBLER OCH INTERIÖR MEDLEMSFÖRSÄKRING Denna skräddarsydda försäkringsprodukt erbjuds Färg Möbler och Interiörs medlemmar och den ger

Läs mer

Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL

Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL Utgiven i juni 2013 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda

Läs mer

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO Ditt pensionsval Avtalspension SAF-LO Gör ett val som passar dig Utöver den allmänna pensionen från staten har de flesta någon form av pension genom jobbet som bekostas av arbetsgivaren. Den pensionen

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal. för dig som är arbetsgivare

Du tjänar på kollektivavtal. för dig som är arbetsgivare Du tjänar på kollektivavtal för dig som är arbetsgivare 2 Kollektivavtal det tjänar du på För dig som är arbetsgivare Varför finns det kollektivavtal? Den svenska arbetsmarknaden bygger på att fackföreningar

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Startbild Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. 1 Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

MEDLEMSFÖRSÄKRING. Försäkringar för kropp och själ RÄTT FÖRSÄKRING FÖR MEDLEMMAR I SVENSKA NAPRAPATFÖRBUNDET

MEDLEMSFÖRSÄKRING. Försäkringar för kropp och själ RÄTT FÖRSÄKRING FÖR MEDLEMMAR I SVENSKA NAPRAPATFÖRBUNDET MEDLEMSFÖRSÄKRING RÄTT FÖRSÄKRING FÖR MEDLEMMAR I SVENSKA NAPRAPATFÖRBUNDET Försäkringar för kropp och själ Trygghet är att veta att du inte står ensam om något skulle hända, vare sig det gäller jobbet

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp 1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premie bestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. 1 Din tjänstepension i Alecta

Läs mer

Företagsförsäkring. För vem och vilken typ av verksamhet? Försäkringens omfattning

Företagsförsäkring. För vem och vilken typ av verksamhet? Försäkringens omfattning Företagsförsäkring v. 2011-05 Företagsförsäkring Som medlem i Psykologföretagarna omfattas du av en kollektiv företagsförsäkring hos Trygg-Hansa. Här följer en översiktlig presentation av försäkringen,

Läs mer

När du är sjukskriven

När du är sjukskriven När du är sjukskriven När du är sjukskriven Har du koll på dina rättigheter som sjukskriven? Det kan vara mycket att hålla reda på samtidigt som du ska försöka bli frisk igen. Unionen hjälper dig att

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Beskrivning av Carnegie Pension & Försäkring

Beskrivning av Carnegie Pension & Försäkring Beskrivning av Carnegie Pension & Försäkring Allmänt Carnegie Pension & Försäkring är en enhet inom Carnegie Investment Bank AB (publ) ( Carnegie ). Vi verkar på den svenska pensionsmarknaden med målsättningen

Läs mer

FEMAvtals- och medlemsförsäkringar. för medlemmar i Metall

FEMAvtals- och medlemsförsäkringar. för medlemmar i Metall + FEMAvtals- och medlemsförsäkringar för medlemmar i Metall FEM+ Metalls medlemsförsäkringar och kollektiva försäkringar Att känna trygghet i livet är viktigt. Bra försäkringar är en del av trygghetsnätet.

Läs mer

Grundutbildning. för Junisledare. Vilket ansvar har jag som ledare

Grundutbildning. för Junisledare. Vilket ansvar har jag som ledare Kurspass 7 Säkerhet Fakta Grundutbildning Vilket ansvar har jag som ledare Ni som ledare har tagit ett ansvar för barn genom att bli ledare för en grupp. Barnens föräldrar har lämnat över ansvaret till

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO Ditt pensionsval Avtalspension SAF-LO Så gör du ett val som passar dig I Avtalspension SAF-LO kan du göra ett pensionsval så att du själv bestämmer hur pengarna placeras. Du kan även välja ett alternativ

Läs mer

Fråga Försäkringshjälpen gratis! Försäkringen som gör det enklare att vara proffs

Fråga Försäkringshjälpen gratis! Försäkringen som gör det enklare att vara proffs Fråga Försäkringshjälpen gratis! Försäkringen som gör det enklare att vara proffs Skräddarsydda försäkringar för dig som är kund hos Ahlsell Enkelt, tryggt och skräddarsytt till ett riktigt bra pris Du

Läs mer

Försäkring för Samfällighetsföreningar

Försäkring för Samfällighetsföreningar Försäkring för Samfällighetsföreningar Det här är en branschanpassad försäkring för samfällighetsföreningar och dess medlemmar. Försäkringen ger ett väl anpassat skydd för samfällighetsföreningar och kan

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Kollektivavtal det tjänar du på

Kollektivavtal det tjänar du på Kollektivavtal det tjänar du på för dig som är arbetsgivare 1 2 Kollektivavtal det tjänar du på För dig som är arbetsgivare Varför finns det kollektivavtal? Den svenska arbetsmarknaden bygger på att fackföreningar

Läs mer

Teknikföretagens. Företagsförsäkring. En försäkring för produktfokuserade teknikföretag

Teknikföretagens. Företagsförsäkring. En försäkring för produktfokuserade teknikföretag Teknikföretagens Företagsförsäkring En försäkring för produktfokuserade teknikföretag En stadig grund att stå på En bra företagsförsäkring ger din verksamhet en stadig grund att stå på. Teknikföretagen

Läs mer

Försäkringsförmedlaren

Försäkringsförmedlaren Sida 1 av 6 Försäkringsförmedlaren - din partner på försäkringsmarknaden Sida 2 av 6 Vad är en försäkringsförmedlare? Med försäkringsförmedling avses att yrkesmässigt: lägga fram och förslå försäkringsavtal

Läs mer

gruppförsäkring Ger anställda vid företag och medlemmar i förbund ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro

gruppförsäkring Ger anställda vid företag och medlemmar i förbund ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro gruppförsäkring Ger anställda vid företag och medlemmar i förbund ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro Ifs gruppförsäkring erbjuder en förmånlig försäkring till flera Principen med

Läs mer

k Individuella Kollektivavtal Lagar

k Individuella Kollektivavtal Lagar Försäkringsskydd k Individuella Gruppförsäkringar Kollektivavtal Lagar 2012-03-06 2 Medlemmarnas försäkringsskydd k Försäkrad enligt lag Sjukförsäkring Arbetsskadeförsäkring Föräldraförsäkring Ålderspensioner

Läs mer

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande.

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande. Särskilt villkor Gäller från 2009-04-01 Genom detta särskilda villkor utökas försäkringen att omfatta VD och styrelseledamots ansvar vid skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskada i försäkrat aktiebolag.

Läs mer

gruppförsäkring Ger dig som anställd ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro.

gruppförsäkring Ger dig som anställd ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro. gruppförsäkring Ger dig som anställd ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro. Ifs gruppförsäkring erbjuder en förmånlig försäkring till flera Principen med Ifs gruppförsäkring är att flera

Läs mer

Kollektivavtalet bra för både arbetsgivare och arbetstagare Information till dig som är arbetsgivare

Kollektivavtalet bra för både arbetsgivare och arbetstagare Information till dig som är arbetsgivare et bra för både arbetsgivare och arbetstagare Information till dig som är arbetsgivare et bra för både arbetsgivare och arbetstagare 1 Stål och Metall 1 april 2013 31 mars 2016 ALLOKEMISK INDUSTRI 2013-04-01

Läs mer

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO Ditt pensionsval Avtalspension SAF-LO Gör ett val som passar dig Som privatanställd arbetare har du en tjänstepension som heter Avtalspension SAF-LO. Det betyder att din arbetsgivare varje år betalar in

Läs mer

PRESSINFO FÖRSÄKRING 2012 Datum: 2012-11-05 Release: Kl. 05.00

PRESSINFO FÖRSÄKRING 2012 Datum: 2012-11-05 Release: Kl. 05.00 PRESSINFO FÖRSÄKRING 2012 Datum: 2012-11-05 Release: Kl. 05.00 PRESSMEDDELANDE FÖRSÄKRING 2012 SKI Svenskt Kvalitetsindex Vi visar vad som driver kunder att bli och förbli kunder. www.kvalitetsindex.se

Läs mer

Om du skadar dig. För privat anställda FÖRSÄKRING

Om du skadar dig. För privat anställda FÖRSÄKRING Om du skadar dig För privat anställda FÖRSÄKRING Utgiven i juni 2016 Cirka 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtalade försäkringar. Hör du till dem är du försäkrad via jobbet.

Läs mer

Om du skadar dig. För privat anställda FÖRSÄKRING

Om du skadar dig. För privat anställda FÖRSÄKRING Om du skadar dig För privat anställda FÖRSÄKRING Utgiven i augusti 2016 Cirka 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtalade försäkringar. Hör du till dem är du försäkrad via jobbet.

Läs mer

Guide: ME-medlemsförsäkring

Guide: ME-medlemsförsäkring Guide: ME-medlemsförsäkring Branschförsäkringen som tryggar medlemmens hela verksamhet I SAMARBETE MED Sidan 2 Jobbet som görs Varje bransch och varje företag har sina speciella förutsättningar, risker

Läs mer

Fackets försäkringar tryggt och förmånligt. Information om LOs nya försäkringspaket

Fackets försäkringar tryggt och förmånligt. Information om LOs nya försäkringspaket Fackets försäkringar tryggt och förmånligt Information om LOs nya försäkringspaket Varför försäkrar facket? Fackets grundläggande idé är vi ställer upp för varandra. Genom att vi håller ihop värnar vi

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation SEKO. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation SEKO. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation SEKO Namn Arbetsplats Datum 5 2 Dina avtalsförsäkringar 2012-03 Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Försäkring. Trygghet för Svenska kyrkan

Försäkring. Trygghet för Svenska kyrkan Försäkring Trygghet för Svenska kyrkan Därför försäkring i eget försäkringsbolag Kyrkans eget försäkringsbolag har den närhet och erfarenhet som önskas och krävs till lägsta möjliga kostnad. Vi erbjuder

Läs mer

Som privatanställd tjänsteman har du tjänstepensionen ITP 1. Varje månad betalar din arbetsgivare in pengar till din tjänstepension.

Som privatanställd tjänsteman har du tjänstepensionen ITP 1. Varje månad betalar din arbetsgivare in pengar till din tjänstepension. 2015 DITT ITP 1-VAL Genom ditt arbete har du tjänstepensionen ITP 1. Du har möjlighet att välja hur pengarna ska förvaltas och om din familj ska kunna få pengar efter dig. Oavsett om du gör ett aktivt

Läs mer

Ökad medlemsnytta. PLUS webshop MEDLEMSNYTTA FÖR ORGANISATIONER

Ökad medlemsnytta. PLUS webshop MEDLEMSNYTTA FÖR ORGANISATIONER = fler medlemmar Vill ni öka nyttan med att vara medlem i er organisation? MEDLEMSFÖRMÅNER ÄR VIKTIGA. PLUS är ett koncept för att hjälpa intressestyrda organisationer att öka upplevd medlemsnytta inom

Läs mer

Till dig som har tjänstepensionen ITP 1

Till dig som har tjänstepensionen ITP 1 Till dig som har tjänstepensionen ITP 1 1 Innehåll Vi har ordnat en riktigt bra pension åt dig 3 Varifrån kommer pensionen? 4 ITP 1 när du går i pension 6 ITP-valet är ditt 8 ITP till din familj 10 ITP

Läs mer

Branschanpassad försäkring för TEKNISKA KONSULTER

Branschanpassad försäkring för TEKNISKA KONSULTER Branschanpassad försäkring för TEKNISKA KONSULTER Ett ovanligt bra GRUNDSKYDD med tillvalsmöjligheter Alla branscher har sina utmaningar och risker, men det som förenar alla företagare är vikten av att

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

LEKSAKSBRANSCHENS MEDLEMSFÖRSÄKRING

LEKSAKSBRANSCHENS MEDLEMSFÖRSÄKRING FÖRETAGSFÖRSÄKRING LEKSAKSBRANSCHENS MEDLEMSFÖRSÄKRING Leksaksbranschens medlemmar erbjuds denna skräddarsydda försäkring som ger dig som handlare inom vår bransch ett heltäckande försäkringsskydd. Vid

Läs mer

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Förmånliga kollektivavtal försäkrar akademiker 1 Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Sjukpension Föräldraledighet Arbetslöshet Efterlevandeskydd Innehåll: Sjukdom 4 Arbetsskada 5 Sjukpension 6 Föräldraledighet

Läs mer

Om du blir sjuk. För privat- och kooperativt anställda arbetare FÖRSÄKRING

Om du blir sjuk. För privat- och kooperativt anställda arbetare FÖRSÄKRING Om du blir sjuk För privat- och kooperativt anställda arbetare FÖRSÄKRING Utgiven i maj 2017 Cirka 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtalade försäkringar. Hör du till dem är

Läs mer

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Utgiven i juni 2014 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra

Läs mer

Kvarnstugan Järnforsen 2012. Marsh Leadership, Knowledge, Solutions Worldwide. 0

Kvarnstugan Järnforsen 2012. Marsh Leadership, Knowledge, Solutions Worldwide. 0 Kvarnstugan Järnforsen 2012 Marsh Leadership, Knowledge, Solutions Worldwide. 0 Kvarnstugan Järnforsen 2012 Marsh Leadership, Knowledge, Solutions Worldwide. 1 Pappersbruket Silverdalen Marsh Leadership,

Läs mer

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada för yrkesfiskare TFA

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada för yrkesfiskare TFA Trygghetsförsäkring vid arbetsskada för yrkesfiskare TFA Utgiven i november 2014 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra

Läs mer

Om du skadar dig. För anställda i kommun, landsting, region, Svenska kyrkan och vissa kommunala bolag

Om du skadar dig. För anställda i kommun, landsting, region, Svenska kyrkan och vissa kommunala bolag Om du skadar dig För anställda i kommun, landsting, region, Svenska kyrkan och vissa kommunala bolag Utgiven i juli 2017 Cirka 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtalade försäkringar.

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt. tillägg. Checklista försäkringsinformation BYGGNADS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt. tillägg. Checklista försäkringsinformation BYGGNADS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation BYGGNADS Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation FASTIGHETS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation FASTIGHETS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation FASTIGHETS Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Nordisk försäkringstidskrift 1/2012. Den glömda försäkringen

Nordisk försäkringstidskrift 1/2012. Den glömda försäkringen Den glömda försäkringen Arbetsskadeförsäkringen är den glömda socialförsäkringen. Allmänhetens och politikernas uppmärksamhet riktas till andra delar av det allmänna försäkringssystemet; ålderspensionsförsäkringen,

Läs mer

Du startade företaget. Du äger företaget. Du driver företaget. Hur kommer det sig då att du har det sämsta försäkringsskyddet?

Du startade företaget. Du äger företaget. Du driver företaget. Hur kommer det sig då att du har det sämsta försäkringsskyddet? Du startade företaget. Du äger företaget. Du driver företaget. Hur kommer det sig då att du har det sämsta försäkringsskyddet? Tillval Sjukvårdsförsäkring Ibland kan det vara skönt att gå till läkaren

Läs mer

Försäkring. Trygghet för Svenska kyrkan!

Försäkring. Trygghet för Svenska kyrkan! Försäkring Trygghet för Svenska kyrkan! Därför försäkring i eget försäkringsbolag Kyrkans eget försäkringsbolag har den närhet och erfarenhet som önskas och krävs till lägsta möjliga kostnad. Vi erbjuder

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring för yrkesfiskare TGL/EF

Tjänstegrupplivförsäkring för yrkesfiskare TGL/EF Tjänstegrupplivförsäkring för yrkesfiskare TGL/EF Utgiven i mars 2015 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar

Läs mer

Avtalspension SAF-LO ett viktigt tillägg

Avtalspension SAF-LO ett viktigt tillägg Avtalspension SAF-LO ett viktigt tillägg 2013 Din avtalspension ett viktigt tillägg När du så småningom går i pension kommer du att få pension från två håll: Allmän pension och avtalspension. Den allmänna

Läs mer

Försäkringsförmedlare 18 anställda i Göteborg 60 anställda totalt

Försäkringsförmedlare 18 anställda i Göteborg 60 anställda totalt Försäkringsförmedlare 18 anställda i Göteborg 60 anställda totalt Program Huvudområden i er pensions- & försäkringsplan Kollektivavtal Genomgång Investering, pension & försäkring Speciellt att tänka på!

Läs mer

Fastighetsägarna Stockholm. Brandkontoret Oscar Wikander Anne-Maj Höglund Estberg

Fastighetsägarna Stockholm. Brandkontoret Oscar Wikander Anne-Maj Höglund Estberg Fastighetsägarna Stockholm Brandkontoret 2012-02-14 Oscar Wikander Anne-Maj Höglund Estberg AGENDA Presentation Brandkontoret Fastighetsförsäkring med Pluskonto Försäkringsinnehåll Allframtidsförsäkring

Läs mer

SEF Småföretagarförsäkring

SEF Småföretagarförsäkring SEF Småföretagarförsäkring Varför? En företagsförsäkring genom SEF! Vi har sedan många år tillbaka tecknat så kallad hängavtal eller som vi brukar kalla dem separatavtal, med företag som av olika skäl

Läs mer

Driftig men otrygg S11097 11-04

Driftig men otrygg S11097 11-04 Driftig men otrygg S11097 11-04 Sammanfattning Småföretagare kan inte räkna med samma trygghet som anställda tillförsäkras genom det statliga socialförsäkringssystemet och de kollektivavtalade försäkringarna.

Läs mer

Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor

Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor En annan bild av Sverige. 3 Klubbslaget som hjälpte änkorna Berättelsen om oss börjar med ett klubbslag i förhandlingsbordet mellan arbetsmarknadens parter

Läs mer

Förköpsinformationen för Medlemsföretagsförsäkring SFKM är en förenklad information som förklarar innehållet i försäkringen.

Förköpsinformationen för Medlemsföretagsförsäkring SFKM är en förenklad information som förklarar innehållet i försäkringen. Förköpsinformation Förköpsinformationen för Medlemsföretagsförsäkring SFKM är en förenklad information som förklarar innehållet i försäkringen. Fullständiga försäkringsvillkor finns att rekvirera hos Söderberg

Läs mer

VID DIN SIDA. Om att bli medlem i Vårdföretagarna för dig som arbets givare inom äldrevård och hemtjänst

VID DIN SIDA. Om att bli medlem i Vårdföretagarna för dig som arbets givare inom äldrevård och hemtjänst VID DIN SIDA Om att bli medlem i Vårdföretagarna för dig som arbets givare inom äldrevård och hemtjänst EN PRODUKT FRÅN ALMEGA KOMMUNIKATION 2013 VÅR BREDD ÄR VÅR STYRKA TILLSAMMANS MED OSS på Vårdföretagarna

Läs mer

PSA OM ERSÄTTNING VID ARBETSSKADA

PSA OM ERSÄTTNING VID ARBETSSKADA PSA OM ERSÄTTNING VID ARBETSSKADA Maj 2008 1 Din trygghet om något händer - Avtal om ersättning vid personskada (PSA) Du omfattas av ett avtal via jobbet. Avtalet är ett komplement till den ersättning

Läs mer

Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare. Bli medlem nu!

Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare. Bli medlem nu! Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare Bli medlem nu! Du är eftertraktad! Som byggnadsarbetare är du en eftertraktad, respekterad och attraktiv arbetskraft med hög status. Du har en lång och gedigen

Läs mer

Fakta om dina medlemsförsäkringar

Fakta om dina medlemsförsäkringar Fakta om dina medlemsförsäkringar Seko ger dig bästa försäkringsskyddet 1 Som medlem i Seko får du det bästa försäkringsskyddet Nedan ser du några jämförelser mellan Seko, ST och Unionen på vilka försäkringar,

Läs mer

Med en gruppförsäkring får du ett ekonomiskt skyddsnät som underlättar din vardag om det oförutsedda skulle inträffa

Med en gruppförsäkring får du ett ekonomiskt skyddsnät som underlättar din vardag om det oförutsedda skulle inträffa Med en gruppförsäkring får du ett ekonomiskt skyddsnät som underlättar din vardag om det oförutsedda skulle inträffa ett extra försäkringsskydd för både dig och din familj Alla vuxna i Sverige har genom

Läs mer

Varje månad betalar din arbetsgivare in pengar till din tjänstepension. Är man som du privatanställd tjänsteman, heter tjänstepensionen ITP 1.

Varje månad betalar din arbetsgivare in pengar till din tjänstepension. Är man som du privatanställd tjänsteman, heter tjänstepensionen ITP 1. 2013 Ditt ITP 1-val Du har tjänstepensionen ITP 1. Det är din arbetsgivare som betalar, men det är du som väljer hur pengarna ska förvaltas. Collectum är valcentral, det är hos oss du gör ditt val. Det

Läs mer

Om du blir sjuk. För anställda i kommun, landsting, region, svenska kyrkan och vissa kommunala bolag FÖRSÄKRING

Om du blir sjuk. För anställda i kommun, landsting, region, svenska kyrkan och vissa kommunala bolag FÖRSÄKRING Om du blir sjuk För anställda i kommun, landsting, region, svenska kyrkan och vissa kommunala bolag FÖRSÄKRING Utgiven i maj 2017 Cirka 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtalade

Läs mer

Försäkringsförmedlingen omfattas av Willis ABs Ansvarsförsäkring för Ren Förmögenhetsskada med försäkringsbelopp enligt vid varje tidpunkt gällande

Försäkringsförmedlingen omfattas av Willis ABs Ansvarsförsäkring för Ren Förmögenhetsskada med försäkringsbelopp enligt vid varje tidpunkt gällande Personuppgifter Willis AB åtar sig att behandla personuppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen (1998:204), PUL. Willis AB behandlar sådana personuppgifter som är nödvändiga för fullgörande av våra

Läs mer

Att vara anställd i Vi Unga. - en guide till personalen

Att vara anställd i Vi Unga. - en guide till personalen Att vara anställd i Vi Unga - en guide till personalen Fastställd av förbundsstyrelsen den 1 juni 2008 Innehållsförteckning ROLLEN SOM PERSONAL I VI UNGA... 3 ANSTÄLLNINGSAVTAL... 4 LAGAR OCH FÖRSÄKRINGAR...

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation MÅLARNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation MÅLARNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation MÅLARNA Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

VID DIN SIDA. Om att bli medlem i Vårdföretagarna för dig som arbets givare inom personlig assistans

VID DIN SIDA. Om att bli medlem i Vårdföretagarna för dig som arbets givare inom personlig assistans VID DIN SIDA Om att bli medlem i Vårdföretagarna för dig som arbets givare inom personlig assistans EN PRODUKT FRÅN ALMEGA KOMMUNIKATION 2013 VÅR BREDD ÄR VÅR STYRKA TILLSAMMANS MED OSS på Vårdföretagarna

Läs mer