Att tänka på som egen företagare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att tänka på som egen företagare"

Transkript

1 Att tänka på som egen företagare EKONOMI OCH FÖRSÄKRING FÖR LÄKARE MED EGET FÖRETAG

2 Ta inga risker! Som egen företagare har du ansvar för verksamheten, dig själv och dina anställda. Det gäller därför att känna till vilka regler som gäller så att du inte behöver ta någon ekonomisk risk. Du som är medlem i Sveriges läkarförbund har därför möjlighet att teckna förmånliga försäkringar via SalusAnsvar. Kontakta SalusAnsvar för mer information och hjälp att välja de försäkringar som passar din verksamhet. Vilka försäkringar behöver du? Patienten: Enligt Patientskadelagen är du som vårdgivare skyldig att teckna en patientförsäkring, som ger patienten samma försäkringsskydd som vid vård på sjukhus. Företaget: Om en nyckelperson i företaget blir långvarigt sjuk minskar företagets inkomster medan utgifterna kvarstår. Rätt försäkring minskar ekonomiska förluster. Praktiken: Se till att din praktik, utrustning och inredning är försäkrad. Även om du har mottagningen hemma, bör du ha en praktikförsäkring eftersom hemförsäkringen inte gäller för yrkesmässig verksamhet. För dig och dina anställda: Det blir allt viktigare att bygga upp ett ekonomiskt skyddsnät för att klara sig vid ett eventuellt olycksfall, sjukdom eller dödsfall. Framtiden: Sist, men inte minst, måste du se till att du och dina anställda får en bra pension. Utan pensionssparande blir det svårt att få pengarna att räcka till. Skillnaden mot att vara anställd När du startar eget företag på hel- eller deltid går du miste om en del av de förmåner du har som anställd. Som egen företagare måste du själv se till att skaffa det ekonomiska skydd dessa förmåner innebär. Det här är några av de förmåner du bör kompensera genom egna försäkringar och eget sparande: Patientförsäkring, obligatorisk enligt lag Allmän ansvarsförsäkring, om du blir skadeståndsskyldig Olycksfallsförsäkring, om du skadar dig på arbetet Sjukförsäkring, om du blir sjuk Tjänstegruppliv, om du skulle avlida Avtalspension, komplement till den allmänna pensionen Samhällets skyddsnät räcker inte alltid till Om du blir sjuk De två första veckorna du är sjuk står arbetsgivaren, d v s du själv, för kostnaden. Därefter får du sjukersättning från Försäkringskassan. Ersättningen är maximerad till 80 % av 7,5 pbb vilket gör att du högst kan få kr/månad i sjukersättning oavsett hur mycket du tjänar. Räkneexempel: Så här mycket förlorar du på att vara sjuk om du tjänar kr/år: När du går i pension. Som läkare får du bara omkring hälften av din nuvarande lön i allmän pension, eller ännu mindre, eftersom taket för den pensionsgrundande inkomsten är kr/mån. Räkneexempel: Så här mycket får du i pension om du har en inkomst på kr/år. Lön :- Sjukersättning :- Inkomstminskning :- Lön :- Allmän pension :- Inkomstminskning :- Se till att både du själv och dina anställda har en sjukförsäkring som gör att ni får behålla större delen av er inkomst vid sjukdom. Pensionsspara för både dig själv och dina anställda så att ni får ekonomiska möjligheter för att leva gott även när ni slutar arbeta. Prisbasbeloppet (pbb) 2002 är kr

3 För ditt företag För dig som egen företagare har vi gjort det lite enklare vid val av försäkringar genom att ta fram färdiga paketlösningar som täcker flera olika typer av skador. Paketlösningarna utgör ett grundskydd för verksamheten och kan kompletteras med andra försäkringar efter behov. Du måste även börja fundera på hur du vill ha det den dag du slutar arbeta. Även om det är långt kvar till pensionen, är det dags att se till att du har de ekonomiska möjligheterna att göra det du vill den dag du kan njuta av ledigheten. Försäkring för din praktik Komplett försäkring som täcker de flesta skador och olägenheter till följd av skador på din praktik, utrustning och inredning. Allt det här ingår i Praktikförsäkringen: Egendom, gäller för utrustning och inredning som du äger eller leasar Avbrott, ger ekonomisk kompensation för stillestånd om din praktik råkar ut för t ex brand eller skadegörelse i samband med inbrott Patientolycksfall, ger ersättning om en patient råkar ut för olycksfall eller överfall på din praktik. Försäkring för ditt yrke Yrkesförsäkringen kan tecknas separat eller ingå i samma paket som Praktikförsäkringen. Den obligatoriska patientförsäkringen ingår liksom en kompletterande ansvarsförsäkring som betalar skadestånd, utrednings- och rättegångskostnader om du begår ett misstag och blir ersättningsskyldig enligt skadeståndslagen. Kan även ersätta rättegångskostnader i tvist med massmedia. Allt det här ingår i Yrkesförsäkringen: Patientförsäkring Ansvarsförsäkring Rättsskydd Överfallsskydd Krishantering Ersättning för förstörda tillhörigheter, stöld av läkarväska och smitta som drabbar den försäkrades familj. Försäkring för företagets nyckelperson Nyckelperson i företag är framför allt du själv men kan även vara en kompanjon eller anställd. Långvarig sjukdom eller dödsfall kan bli förödande för verksamheten om du står utan försäkring, speciellt om företaget har höga fasta kostnader. Sjukavbrottsförsäkring, om du själv eller en nyckelperson blir långvarigt sjuk betalar försäkringen bl a löner till anställda, hyror och andra fasta kostnader. Nyckelmannaförsäkring, skyddar företaget mot ekonomisk förlust om en av dina viktigaste medarbetare inte kan arbeta vidare i ditt företag pga dödsfall. Sparande på kort sikt Om du vill spara pengar men vet att pengarna kan behövas i verksamheten inom en överskådlig framtid eller som säkerhet för oförutsedda utgifter, föreslår vi sparande på Accesskonto. Kontot ger dig hög ränta och saknar krångliga regler och avgifter. Räntan är rörlig och gäller från första sparade kronan. Aktuell ränta och ansökan hittar du på Sparande på lång sikt Om företaget har pengar över som kan avvaras på längre sikt är fondsparande ett alternativ. Via det delagda fondbolaget SalusAnsvar Öhman Fonder kan du spara i ett brett utbud av etiska fonder med olika placeringsinriktning.

4 För dig och dina anställda Gruppförsäkringar för liv, olycksfall och sjukdom är en löneförmån som alla med kollektivavtal har. Dessa betalas av arbetsgivaren och kostar jämförelsevis lite och ger ett bra grundskydd om något skulle hända. Som egen företagare bör du själv se till att teckna gruppförsäkringar för dig själv och dina anställda. Tänk även på att teckna tjänstepensions- och kompanjonförsäkringar. Skyddsnät för familjen Tjänstegruppliv (TGL) är till för att ge familjen ett ekonomiskt grundskydd om den försäkrade avlider. Familjen får ett skattefritt belopp på kr (6 pbb). Om det finns barn under 21 år i familjen utbetalas dessutom barntillägg med upp till kr per barn. Även begravningshjälp ingår. Efter 55 års ålder trappas ersättningen stegvis ner. Olycksfall i arbetet Gruppolycksfall Arbetstid (GOA) ersätter olyckor på arbetstid och på väg till och från arbetet. Försäkringen betalar kostnaderna för bl a läkarvård och rehabilitering, ger ersättning för inkomstförlust, sveda och värk. Invaliditetsersättning upp till 1,5 miljoner kronor (40 pbb). Höj din sjukpenning! Det är en vanlig missuppfattning att man får 80 % av sin lön i sjukpenning, men så är det inte. I stället får du 80 % av 7,5 pbb dvs max kr/månad före skatt. Avtalsgruppsjukförsäkring, kompletterar sjukpenningen som du får från försäkringskassan och går in och täcker glappet mellan 80 % och 90% av ersättningstaket de tre första månaderna. Individuell sjukinkomstförsäkring, Ju mer du tjänar desto större blir inkomstbortfallet om du skulle bli långtidssjuk, eftersom du inte får sjukpenning för inkomster över ca kr. Överstiger din inkomst den summan är det viktigt att du ser över ditt försäkringsbehov och kompletterar med individuell sjukinkomstförsäkring. Hur mycket vill du ha i pension? Om du förlitar dig på vad du får i allmän pension blir det kärvt ekonomiskt. När du är egen företagare förlorar du avtalspensionen som du har som anställd. Teckna därför Tjänstepensionsförsäkring för dig och dina anställda! Pensionsförsäkring som löneförmån. Som egen företagare är avdragsmöjligheterna för pensionssparande mycket generösa. Reglerna för hur mycket du får dra av skiljer sig något beroede på om du har aktiebolag eller enskild firma. Kompanjonförsäkring för delägarna Om du har kompanjoner kan delägarna teckna försäkringar på varandra för att, vid ett eventuellt dödsfall, ha råd att lösa ut den avlidnes arvingar. Prisbasbeloppet (pbb) 2002 är kr

5 För dig som privatperson När du väljer försäkringar är det inte bara en fråga om pris, innehållet är minst lika viktigt. Som medlem i Sveriges läkarförbund har du möjlighet att teckna gruppförsäkringar hos SalusAnsvar för dig själv, din familj och det du äger. Med gruppförsäkringar får du samma skydd som med individuella försäkringar men oftast till betydligt lägre premier. Försäkra liv & hälsa Försäkringar som ger dig och din familj ett bra skydd vid olycksfall, sjukdom och dödsfall. Livförsäkring med dubbelt förtidskapital, skyddsnät för dig själv och din familj Olycksfallsförsäkring, om du skadar dig under fritid eller på arbetstid Sjukvårdsförsäkring, du slipper stå i operationskö Sjukinkomstförsäkring, om du blir långtidssjukskriven Barnförsäkring, för alla barn i familjen till en och samma premie. Försäkra det du äger Gruppförsäkringar för hem, bil, villa och fritidshus till bra villkor och premier. Hem, lösöret är försäkrat upp till fullvärde Stora Hem, förutom allt som ingår i Grupphem ingår även ett allrisktillägg på kr - som är en oturförsäkring - och ResKlar med avbeställningsskydd Villa & Fritidshus, byggnad försäkras normalt upp till fullvärde Bil, samma villkor som ordinarie bilförsäkring men till lägre premie. Komplettera med Assistansförsäkring och BilAllrisk Båt, MC m m det lönar sig att ha alla försäkringar på samma ställe. Spara till drömmar... Förutom sparande på Accesskonto och i fonder kan du även spara i försäkringar. Pensionsförsäkring, pensionsspara med garanterad ränta och teckna efterlevandepension i vår Universallivförsäkring Kapitalförsäkring, spara i kapitalförsäkring med garanterad ränta så får du ett sparkapital som är skattat och klart.... eller låna till verklighet Du kan välja mellan Medlemslån och Bolån. Medlemslån, låna upp till kronor utan säkerhet till låg ränta. Du betalar ingen uppläggningsavgift eller aviseringsavgift om du öppnar Accesskonto i SalusAnsvar, från vilket ränta och amortering dras automatiskt varje månad. Bolån, låna till villa, fritidshus och bostadsrätt till en av marknadens lägsta räntor med SalusAnsvars Bolån 1). Välj om du vill ha fast eller rörlig ränta eller en kombination av dessa. Säkerhet för lånet är pantbrev i fastighet/tomträtt eller pant i bostadsrätt. 1) SalusAnsvar Bolån i samarbete med SBAB Aktuella räntor och ansökningar hittar du på Där kan du även göra en bolånekalkyl.

6 Ring för kostnadsfri rådgivning! Läkarförbundet har sedan 1903 samarbetat med SalusAnsvar, som kan vår verksamhet och vet vilket försäkringsskydd som krävs när man arbetar med människors liv och hälsa. Här får du en bild av vad du bör tänka på vad gäller ekonomi och försäkring när du startar eget företag. Det är ingen fullständig information, utan gjord för att du snabbt och enkelt ska få en helhetsbild. För att du ska få ett försäkringsskydd som passar just din verksamhet måste försäkringsskyddet utformas individuellt. Du är därför välkommen att höra av dig till SalusAnsvar för mer information och en offert på de försäkringar du är intresserad av. Du når SalusAnsvars rådgivare på telefon: eller e-post: I samarbete för medlemmarnas intresse : SA

gruppförsäkring Ger dig som anställd ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro.

gruppförsäkring Ger dig som anställd ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro. gruppförsäkring Ger dig som anställd ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro. Ifs gruppförsäkring erbjuder en förmånlig försäkring till flera Principen med Ifs gruppförsäkring är att flera

Läs mer

Din guide till. PTK Rådgivningstjänst

Din guide till. PTK Rådgivningstjänst 1 Din guide till PTK Rådgivningstjänst Innehåll Inledning 3 Det här innehåller PTK Rådgivningstjänst 4 Kom igång med PTK Rådgivningstjänst 5 Din ersättning vid sjukdom 6 Fakta om ersättningar vid sjukdom

Läs mer

FÖRSTÅ OCH PLANERA DIN PENSION. Förstå och planera din pension

FÖRSTÅ OCH PLANERA DIN PENSION. Förstå och planera din pension FÖRSTÅ OCH PLANERA DIN PENSION Förstå och planera din pension Förstå och planera din pension Pensionen kan kännas svår att förstå, men den är viktig att sätta sig in i eftersom det är den du ska leva av

Läs mer

FREDRIKA BREMER FÖRBUNDET MARS 2013 VÅGA OCH VINN TIPS FÖR EN BRA PENSION

FREDRIKA BREMER FÖRBUNDET MARS 2013 VÅGA OCH VINN TIPS FÖR EN BRA PENSION FREDRIKA BREMER FÖRBUNDET MARS 2013 VÅGA OCH VINN TIPS FÖR EN BRA PENSION Hej, Förhoppningsvis är det många år som ska finansieras efter att du slutat jobba. Därför gäller det att själv försöka styra pensionsprognosen

Läs mer

Trygghet för hela familjen

Trygghet för hela familjen GRUPPFÖRSÄKRING Trygghet för hela familjen Movestics gruppförsäkring kan ge dig och dina efterlevande skydd vid bland annat olycksfall, sjukdom och dödsfall. Vi erbjuder försäkring till både dig, din partner

Läs mer

Bolån steg för steg när du köper bostad

Bolån steg för steg när du köper bostad Bolån steg för steg när du köper bostad Innehåll Bolån hos SEB enkelt, flexibelt och tryggt!... 4 Att tänka på när du köper bostad... 6 Tips från Jens... 7 Bolån steg för steg... 10 Så här sätter vi bolåneräntan...

Läs mer

Goda råd behöver inte vara dyra. så använder du PTK Rådgivningstjänst

Goda råd behöver inte vara dyra. så använder du PTK Rådgivningstjänst Goda råd behöver inte vara dyra så använder du PTK Rådgivningstjänst 1 Innehåll Inledning 3 Det här innehåller PTK Rådgivningstjänst 4 Kom igång med PTK Rådgivningstjänst 5 Din ersättning vid sjukdom 8

Läs mer

Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID.

Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Till dig som har tjänstepensionen ITP 1

Till dig som har tjänstepensionen ITP 1 Till dig som har tjänstepensionen ITP 1 1 Innehåll Vi har ordnat en riktigt bra pension åt dig 3 Varifrån kommer pensionen? 4 ITP 1 när du går i pension 6 ITP-valet är ditt 8 ITP till din familj 10 ITP

Läs mer

Fackets försäkringar tryggt och förmånligt. Information om LOs nya försäkringspaket Januari 2007

Fackets försäkringar tryggt och förmånligt. Information om LOs nya försäkringspaket Januari 2007 Fackets försäkringar tryggt och förmånligt Information om LOs nya försäkringspaket Januari 2007 2 Varför försäkrar facket? Fackets grundläggande idé är vi ställer upp för varandra. Genom att vi håller

Läs mer

Johanna Rygaard och Nora Hjertén. Första flytten

Johanna Rygaard och Nora Hjertén. Första flytten Johanna Rygaard och Nora Hjertén Första flytten FF Första Flytten är till för dig som är på väg eller funderar på att flytta hemifrån för första gången inom Linköping. Vi kommer att besvara viktiga frågor

Läs mer

Trygga försäkringar. för dig som är medlem i Finansförbundet. I samarbete med

Trygga försäkringar. för dig som är medlem i Finansförbundet. I samarbete med Trygga försäkringar för dig som är medlem i Finansförbundet I samarbete med Sidan 2 Försäkringar för hela familjen till medlemspris Tack vare ett samarbete mellan Finansförbundet och Trygg-Hansa kan du

Läs mer

Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor

Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor Version 2006-01-09 Innehåll I medborgarnas tjänst 4 Utvecklas med arbetet 5 Samverkan för en god arbetsplats 6 Arbetsmiljö och

Läs mer

1000-tals unga har dåligt eller onödigt försäkringsskydd

1000-tals unga har dåligt eller onödigt försäkringsskydd EN TIDNING OM FÖRSÄKRINGAR FRÅN KONSUMENTERNAS FÖRSÄKRINGSBYRÅ OCH KONSUMENTVERKET Tvi, tvi, tvi! 1000-tals unga har dåligt eller onödigt försäkringsskydd Fett oflyt, tycker Lemmy Müpp, 15. 16-årings moped

Läs mer

Budgetrådgivarnas guide till bra ekonomi

Budgetrådgivarnas guide till bra ekonomi KONSUMENT HALMSTAD Budgetrådgivarnas guide till bra ekonomi När du slutat gymnasiet har du möjlighet att själv bestämma vad du ska göra med ditt liv. Samtidigt ska du kanske fatta många svåra beslut.

Läs mer

Det trygga boendet, många värdefulla. för hemmet och familjen

Det trygga boendet, många värdefulla. för hemmet och familjen Det trygga boendet, många värdefulla tjänster för hemmet och familjen En vanlig försäkring är bra för hemmet Det trygga boendet är också bra för alla som bor där Det trygga boendet är ett unikt skydd,

Läs mer

Åkarnas gruppförsäkring

Åkarnas gruppförsäkring gruppförsäkring för dig i sveriges åkeriföretag Åkarnas gruppförsäkring gäller från 1 januari 2014 Nyhet 2014 - Ny Barnförsäkring Snabb hjälp när den behövs som mest Ingen kan förutse hur livet ska bli.

Läs mer

TRYGG SOM SAMBO. Trygg som sambo

TRYGG SOM SAMBO. Trygg som sambo TRYGG SOM SAMBO Trygg som sambo Trygg som sambo Juridiska regler som gäller för samboförhållanden och vad som är viktigt att tänka på för att undvika ekonomiska fallgropar. Allt fler lever som sambo och

Läs mer

Att arbeta i statlig tjänst. förmåner och villkor

Att arbeta i statlig tjänst. förmåner och villkor Att arbeta i statlig tjänst förmåner och villkor 4 Att arbeta i statlig tjänst förmåner och villkor Produktion: Arbetsgivarverket, 2006 3:e reviderade tryckningen Grafisk form: Ozelot Konsult AB Tryck:

Läs mer

Allt om dina medlemsförsäkringar. är du tryggare än du trodde?

Allt om dina medlemsförsäkringar. är du tryggare än du trodde? Allt om dina medlemsförsäkringar är du tryggare än du trodde? TILLHÖR: Innehåll Lite praktisk vardagssolidaritet 4 Försäkringar är mänskliga 6 Både lönsamt och solidariskt 9 Lätt och ärligt 13 Det handlar

Läs mer

Bo-ekonomen Innehåll Förord...3 Kan samhällsekonomin påverka dina boendekostnader?...4 Inflation...4 Hög- och lågkonjunktur...4 Räntemarknaden...5 Vilka lån ska jag ta?... 7 Lånelöfte... 7 Kontantinsats...

Läs mer

DITT BARNS EKONOMISKA TRYGGHET. Ditt barns ekonomiska trygghet

DITT BARNS EKONOMISKA TRYGGHET. Ditt barns ekonomiska trygghet DITT BARNS EKONOMISKA TRYGGHET Ditt barns ekonomiska trygghet Ditt barns ekonomiska trygghet Juridiska regler och ekonomiska frågor fram till myndighetsdagen I den här broschyren är det samlat många av

Läs mer

Trygga försäkringar. för dig som är medlem i fackförbundet ST. I samarbete med

Trygga försäkringar. för dig som är medlem i fackförbundet ST. I samarbete med Trygga försäkringar för dig som är medlem i fackförbundet ST I samarbete med Sidan 2 Försäkringar för hela familjen till medlemspris Tack vare ett samarbete mellan ST och Trygg-Hansa kan du som är medlem

Läs mer

Bo-ekonomen 2 Innehåll Förord...3 Kan samhällsekonomin påverka dina boendekostnader?...4 Inflation...4 Hög- och lågkonjunktur...4 Räntemarknaden...5 Vilka lån ska jag ta?... 7 Lånelöfte... 7 Kontantinsats...

Läs mer

om dig och din trygghet.

om dig och din trygghet. EXKLUS IV T för dig som m ed l e mi personförsäkringar om dig och din trygghet. Corbis/Scanpix Över 100 år av omtanke Där vi kommer ifrån måste man bry sig lite mer För drygt hundra år sedan var det en

Läs mer

Koll på pengarna. Din ekonomi. Hjälp med din budget. Råd och tips om. på lättläst svenska

Koll på pengarna. Din ekonomi. Hjälp med din budget. Råd och tips om. på lättläst svenska Koll på pengarna 2013 Hjälp med din budget Råd och tips om Din ekonomi på lättläst svenska Din ekonomi Vi har alla drömmar om framtiden. Vi kanske vill köpa hus, eller bil, eller resa bort på semestern.

Läs mer

Bo-ekonomen Innehåll Förord...3 Kan samhällsekonomin påverka dina boendekostnader?...4 Inflation...4 Hög- och lågkonjunktur...4 Räntemarknaden...5 Vilka lån ska jag ta?...5 Lånelöfte... 7 Kontantinsats...

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING

BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING 2 Bostadsrättsförsäkring Du, det droppar från taket i mitt kök, är det något som du kan förklara? Fredrik ska precis låsa upp dörren till den lägenhet han hyr av sin kompis Peter

Läs mer

2007 Koll på. pengarna. Så räcker dina. pengar. längre RÅD OCH TIPS OM DIN EKONOMI

2007 Koll på. pengarna. Så räcker dina. pengar. längre RÅD OCH TIPS OM DIN EKONOMI 2007 Koll på pengarna ets k r e ntv ar e m u g Konsberäknin Så räcker dina pengar längre RÅD OCH TIPS OM DIN EKONOMI Min ekonomi Det är bara de med god ekonomi som kan säga att de struntar i pengar. Hör

Läs mer

Koll på pengarna. d Råd o. hjälp med din budget. ch tips om

Koll på pengarna. d Råd o. hjälp med din budget. ch tips om Koll på pengarna 2013 hjälp med din budget d Råd o ch om in ekonomi din ekonomi Vi har alla drömmar om framtiden. Vissa kanske vill köpa bostad eller bil, eller åka på en semesterresa. Andra skulle vilja

Läs mer