Interaktiva Tjänster GEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Interaktiva Tjänster GEN. 2008.05.05"

Transkript

1 Interaktiva Tjänster GEN HemNod-System B Huvudcentralen Multimediauttag Digital TV Radio IP-Telefoni HemNod HCCU TV Kabel HC Kabel-TV-Center Central Nätövervakning A Hemmet Modem Radio HECU TV Närvaro- Temp- Display INTERNET INTERNET Larmtjänst Rök- Kontakt- Vatten- El, vatten, gas mätare Serviceföretag Fastighetsförvaltare Administration D Fastighetsförvaltare, m.m. Sensorer C Server Systemadministratören Leverantörer El, Vatten, Gas Sidan 1 av 38

2 1. SYSTEMBESKRIVNING 5 2. UTRUSTNING I HEMMET HemNod MätarNod Mätare Sensorer och aktörer Kommunikation inom en lägenhet - Kabel vs radio 6 3. UTRUSTNING I NÄTET Kommunikation med server Kommunikationsmetoder: Mätvärdesinsamling och larm Kommunikationsmetoder: Endast mätvärdesinsamling 8 4. UTRUSTNING HOS SYSTEMADMINISTRATÖREN DAS SYSTEM 9 5. UTRUSTNING HOS FASTIGHETSADMINISTRATÖREN, M.M SYSTEM Tråd/radio i lägenheten och kabel-tv-nät genom byggnaden (78 kbit) Tråd/radio i lägenheten och FTT- kabel genom byggnaden (78kbit) Tråd/radio i lägenheten och via 230V-nät genom byggnaden (4 kbit) Tråd/radio i lägenheten och bredband genom byggnaden (Mbit) VATTENMÄTARE Varmvatten vad är det? "Jag vägrar att betala för varmvatten vattnet är alltid kallt länge innan jag kan duscha" Legionella Jag kunde omöjligen förbruka så mycket vatten Rördragningen i svenska lägenheter 20 Sidan 2 av 38

3 7.6. Vattenmätare/gradlitermätare sammanfattning UPPVÄRMNING Komfortberäkning. Värmekonto Uppvärmningsstyrning ELMÄTARE Elmätare i hemmet eller i fastighetens källare Motorvärmareuttag LARM Dörrkontakt ID-knappsats Rökdetektor Siren Närvarodetektor Vattenläckagedetektor PRESENTATION AV DATA Display Hemsida BMS-meddelande Komfortsida Förbrukningssida TVÄTTSTUGEBOKNING DATAPRESENTATION FÖR FASTIGHETSADMINISTRATÖR Direkt eller fjärransluten dataskärm Administratörens webbsida HMI Ett verktyg Urval Parametrar 35 Sidan 3 av 38

4 Resultat Presentation Rapporter Export i Excel Export i XML Export via webservice 37 Sidan 4 av 38

5 1. Systembeskrivning Systemets huvuduppgift är att hjälpa hyresgäster och fastighetsförvaltare att reducera energiförbrukningen och därigenom reducera boendekostnaden. Systemets konstruktion gör det möjligt att göra avläsning av el- och vattenmätare, temperaturer i lägenhetens samtliga rum och på ett kostnadseffektivt sätt implementera tjänster som inbrotts-, brand- och vattenläckagelarm. Fastighet: Lägenhet Inom fastigheten Genom staden Alt.1.Kabel-tv-nät Kabel-tv-nät eller Alt.2.Partvinnadkabel Kabel-tv-nät eller Alt.3.230V nät Kabel-tv-nät eller Alt.4.. Den boendes arbetsplats Hemnod: Display: Lägenhet Lägenhet Lägenhet Kabel TV nätet Router i HC Dataserver Hemnod Nätövervakning Systemet består av fyra huvuddelar lokaliserade i: 1. I hemmet 2. Hos nätleverantören (kommunikationsutrustning) 3. Hos systemadministratören (utrustning för nätövervakning) 4. Hos fastighetsadministratören (dataserver). Dessa delar kommunicerar med varandra i realtid. 2. Utrustning i Hemmet 2.1. HemNod En kontrollenhet, HemNod, placeras i varje insamlingspunkt och kommunicerar beroende på valda applikationer med diverse sensorer, larmkomponenter, mätare och en displayenhet. En typisk insamlingspunkt är en lägenhet men kan också vara utrymmet där fastighetens elmätare eller vattenmätare är placerade. HemNoden ansvarar för: - datainsamling via diverse sensorer och ett tangentbord, - datapresentation via en display och signallampor - aktivering av en larmsiren och - styrning av extern utrustning ansluten till fastigheten t.ex. bilvärmare. Sidan 5 av 38

6 2.2. MätarNod Om mätutrustning (elmätare eller vattenmätare) finns i en gemensam lokal (mätarskåp eller elcentral) behöver man installera en variant av HemNod, en MätarNod. MätarNoden består i princip av samma komponenter som HemNod men programmeras för att kunna avläsa ett stort antal mätare. Kommunikationen mellan MätarNoden och servern sker på samma sätt som mellan HemNoden och servern, dvs. den kan kopplas direkt till kabel-tv-nätet, kopplas via en FTTkabel till FTT/CATV router, kopplas via 230V ledningar till PL/kabel-tv router eller slutligen kopplas direkt till ett Ethernetuttag. I fortsatt beskrivning av systemet kommer en gemensam lokal med el- eller vattenmätare att betraktas som en vanlig lägenhet Kommunikation mellan HemNoden och huvudcentralenheten sker med hjälp av LonTalk protokollet. Kommunikationen mellan den boende och systemet sker via en display. Samtliga funktioner som är tillgängliga genom systemet kan betjänas via displayen, som är installerad i hallen. De boende har också tillgång till insamlade uppgifter via webbsidor. Webbsidan kan bli uppsatt i en dator administrerad av administratören eller CompWell och kan vara ansluten till fastighetsägarens webbportal. Vissa uppgifter kommer att kunna hämtas från datorer administrerade av t.ex. elleverantören. Fastighetsadministratören (eller CompWell på fastighetsadministratörens uppdrag) har ansvaret för utrustningen i hemmen Mätare Systemet kan avläsa värden från ett antal olika mätare som temperaturmätare, elmätare, vattenmätare, värmemängdsmätare (kalorimätare), gasmätare, koldioxidmätare, lutflödesmätare, m.m. Fortsatt beskrivning fokuseras på mätning av temperatur samt vatten- och elförbrukning Sensorer och aktörer Systemet kan avläsa ett antal sensorer som t.ex. rökdetektor, närvarodetektor, vattenläckagedetektor samt status av dörr- eller fönsterkontakter, larmknappar, etc. Systemet kan aktivera larmsirenen, varningslampor, sluta eller bryta reläer. Fortsatt beskrivning fokuserar på rök-, närvaro- och läckagedetektorer samt dörrkontakt Kommunikation inom en lägenhet - Kabel vs radio Fördelar med kabelbaserade system Miljö. - Systemet använder inga batterier. Batterier betraktas i allt större utsträckning som miljöfarliga och beläggs redan nu med skrotningsavgifter. Dessa avgifter kommer att öka. De boende - Inga diskussioner om radios potentiella skadlighet* Driftssäkerhet. - Immunitet från hackers och störningar från annan utrustning Hastighet. - Högre kommunikationshastigheter ger snabba avläsningar av data och larm Kostnad. - Väsentligt billigare sensorer Driftskostnad. - Väsentligt lägre driftskostnad utan batteribyte Nackdelar med kabelbaserade system Systemkostnad. - Högre installationskostnad De boende. - Kablar, även om de monteras i skenor, kan upplevas som störande Slutsats: Kabel bör användas tveklöst i nybyggen eller vid ombyggnader då det finns möjlighet att lägga kablar i rör. Sidan 6 av 38

7 OBS. CompWell innehar ett intyg från Arbetmiljöverket om att CompWell:s radiosystemen är helt ofarliga. Baserat på detta beslutade LKF i Lund i samråd med en lokala Hyresgästföreningen att övergå till radiobaserade system. Priset per lägenhet är densamma men de radiobaserade installationerna är mycket elegantare. Referenser för CompWells kabel och radiobaserade system Nya lägenheter: Uppsalahem i Uppsala. 600 nya lägenheter installerades av CompWell under de senaste 18 månaderna. Systemen inkluderar vatten- och komfortvärmemätning. I vissa fall förekommer även larm. Renoverade lägenheter: Väsbyhem i Upplands Väsby. 500 renoverade lägenheter med CompWell system för vatten- och komfortmätning samt inbrotts-, brand- och översvämningslarm. Samtliga sensorer kopplades samman med kabel i samband med renoveringen av alla el- och rörledningar i fastigheten. Befintliga lägenheter: LKF i Lund lägenheter med komfortvärmemätning, brandlarm och inbrottslarm installerade med kablar 1400 lägenheter med samma funktionaliteten men med radio Installationerna av vattenmätare påbörjades först nu när gradlitermätarna i clamp-on utförande blev tillgängliga. 3. Utrustning i Nätet 3.1. Kommunikation med server HemNoden kan kommunicera med servern placerad hos systemadministratören (Fastighetsägare eller CompWell) genom: - Kabel (data och strömförsörjning) dragen till fastighetens källare och ansluten via en router till antingen ComHem:s kabel-tv-nät (och vidare via HC till och vidare till DAS server) eller direkt till i fastigheten. Fördelen med att använda kabel som försörjer HemNoden med ström är att hyresvärden står för kostnaden för strömmen. HemNoden använder ca 5 Watt (dvs lika mycket som en TV i standby-läge). Årsförbrukning blir således 44 kwh/år. Vid energikostnad av 1 kr per kwh innebär det en utgift av 44 kronor per år eller 4 kronor per månad. Om strömmen till HemNoden tas från el-panelen som är ansluten efter en elmätare betalas denna avgift av hyresgästen. Trots att kostnaden är ganska försumbara 4 kronor per månad har det förekommit diskussioner mellan hyresgästerna och fastighetsägarna om vem ska stå för denna kostnad. Kopplas HemNoden via kabel som även leverera ström betalas denna kostand av fastighetsägare och därigenom undviker man alla diskussioner. Metoden lämpar sig för nybyggda och renoverade fastigheter där man har möjlighet att montera och anlägga nya installationsrör. HemNoden monteras då i hallen i närheten av lägenhetens el-central. - Kabel-tv. Värden överförs till ComHem:s huvudcentral (HC) och vidare via till servern. Metoden lämpar sig för 1,4 millioner befintliga lägenheter anslutna till ComHem:s nät idag. Nackdelen är att HemNoden måste installeras i närheten av ett kabel-tv-uttag som i de flesta fall finns i vardagsrummet. För att överföra data mellan servern och hemmet via kabel-tv-nätet behöver man installera en router (HECU) i ComHem:s central, (HC). En HemNod för kabel-tv-nät förbrukar 8W V nät (PLC). HemNoder kommunicerar med en router placerad i källaren via fastighetens elnät. Router kopplas i sin tur till antingen ComHem:s nät som för signalerna till ComHem:s central HC och vidare via till server. Routern kan anslutas direkt till ett bredbandsuttag i fastigheten eller till ett GPRS sändare/mottagare. Metoden lämpar sig för alla fastigheter i Sverige men överföringshastigheten är mycket låg och kan därför användas endast för insamling av förbrukningsvärden. En HemNod för PLC kommunikation förbrukar 5 W. - Bredbandanslutning. HemNoden ansluts direkt till uttaget. HemNoden anropar DAS systemet varje gång den har några nya mätvärden (temperaturer och förbrukning mäts var 15-de minut) eller larm (anrop sker inom några få sekunder) att rapportera. DAS levererar till HemNoden mätresultat och larmrapporter som visas på displayen, ändrar inställningar om så behövs och kontrollerar att HemNoden fungerar tillfredställande. En HemNod för bredbandsanslutning förbrukar 5 W. Metoden lämpar sig endast för fastigheter där ALLA lägenheter har en Ethernetanslutning. Den ger möjlighet att både samla mätvärden och betjäna larm. Sidan 7 av 38

8 3.2. Kommunikationsmetoder: Mätvärdesinsamling och larm Lägenhet, källare, parkeringsplats Vattenmätare Elmätare: lägenhet källare p-plats (eluttag) S0-interface Värmemätare Gasmätare Temp Närvarodetektor Dörrkontakt Rökdetektor Läckagedetektor 1-wire-bus Radio LonWorks / 230V Display-alfanumerisk eller numerisk HemNod installerad alt. MätarNod installerad i källare i lägenhet (avläsning av i källare placerade mätare) B y g g n a d LonWorks/FTT Ethernet/PL Ethernet/kabel 78 Kbit 80 Mbit 100 Mbit FTT / CATV Router FTT / Router Gateway PL / Router G a t a Kabel-tv-nät (CATV) 78Kbit Mbit CATV / Router HECU Server 3.3. Kommunikationsmetoder: Endast mätvärdesinsamling Lägenhet Källare P-plats Värmemängdsmätare Gasmätare Tempsensor S0-interface Vattenmätare i lägenhet Vattenmätare i källare Elmätare i lägenhet Elmätar e i källare Eluttag med elmätare på parkeringsplats 1-wire-bus 9 Kbit Radio 4 Kbit LonWorks /230V 4 Kbit MätarNod installerad i källare Display alfanumerisk eller numerisk HemNod installerad i lägenhet alt MätarNod installerad i källare LonWorks / FTT kabel 78 Kbit LonWorks / 230V Ethernet / 230V 4 Kbit 8 alt 80 Mbit Ethernet / CAT kabel Radio 100 Mbit 4 Kbit Byggnad FTT / CATV Router PL / CATV Router Radio / CATV Router FTT / Router PL/ Router Gateway Radio / Router Kabel-tv-nät 8 x 78 Kbit Server Gata Stad CATV / INTERNET Router HECU +100 Mbit Sidan 8 av 38

9 4. Utrustning hos Systemadministratören DAS system Maskinvaran består av en 2 GHz CPU med ett 1024 MB minne, 160 GB disk, CD, en Ethernetanslutning och en monitor. Systemet bygger på Windows XP operativsystem, MSDE SQL databashanterare (ersätts inom kort med Microsoft SQL Server Express 2005), LonWorks management programvara och datainsamling- och bearbetningsprogram CompWell DAS. Inkommande data bearbetas och lagras i en SQL-databas. Diverse programvaror ("klienter") som betjänar rapportgenerering, beräkning av komfort, uppringning vid larm, hantering av webbsidor, m.m. hämtar och levererar informationen från och till databasen simultant med den pågående datainsamlingen. Alla rapporter genererade av klienter kan överföras via , FTP- eller webbsidorna till olika användare. 5. Utrustning hos Fastighetsadministratören, m.m. Fastighetsadministratören och tjänsteleverantörerna kan hämta uppgifter från servern oavsett var den är placerad med hjälp av webbsidor implementerade i servern. Servern kan också generera periodiska rapporter som skickas till den berörda organisationen via . Företag med egna datorsystem kan avhämta data via FTP. CompWell har utvecklat ett antal programvaror enligt de första kundernas önskemål. Successivt kommer dessa program att utökas och kommer att vara tillgängliga för CompWell:s samtliga kunder. Sidan 9 av 38

10 6. System 6.1. Tråd/radio i lägenheten och kabel-tv-nät genom byggnaden (78 kbit) HemNoden B Huvudcentral Multimedia uttag Digital TV Radio IP-Telefoni HemNod HCCU TV Kabel HC Kabel-TV-Center Central Nätövervakning A Hem Modem Radio HECU TV Närvaro- Temp- Display INTERNET INTERNET Larmtjänst Rök- Kontakt- Vatten- El, vattenmätare Serviceföretag Fastighetsförvaltare Administration D Fastighetsförvaltare, m.m. Sensorer C Server Systemadministratör Leverantörer El, Vatten, Gas RF LARM Närvarodetektor, Rökdetektor. Dörrkontakt, Läckagedetektor, TEMPERATURSENSORER ELMÄTARE Vattenmätare Tråd Tråd eller RF Lägenhet Display HemNod Kabel-tv-nät Fastighetsägare alt. CompWell ComHem Center TEMPE RATUR DAS Server CATV/ Router HECU Kabel-tv-nät ComHem:s panel Sidan 10 av 38

11 HemNod HC för installation vid tv-uttaget. Display fästs med magnet. HemNod HC för installation i hall inkl. (från vänster) siren, närvaro- och rökdetektor. HCMB HCCB HemNoden består av två huvudenheter HCCB och HCMB. HCMB konverterar digitala datasignaler genererade i HCCB till analoga signaler och överför dessa på en av 8 kanaler inom MHz bandet till ComHem:s central. Överföring av styrsignaler från centralen till HemNoden sker på en av 8 kanaler inom MHz bandet. Kommunikation mellan HemNoden och servern sker med hjälp av LonTalk protokoll. LonTalk är en av huvudbeståndsdelar i ett LonWorks system (LON - Local Operating Network). LonWorks som är ANSI-standard för bygg- och industriautomationsapplikationer används idag av världens största företag inom HVAC (heating, ventilation och airconditioning) som t.ex. Siemens, ABB, TAC använder LonWorks teknologi i stora byggprojekt. LonWorks teknologi används idag bl.a. av Vattenfall och E.ON för avläsa elförbrukningen i millioner svenska hem. En HCCB ansvarar för datainsamling, tillfällig lagring av data och kontroll av samtliga systemfunktioner. Den inkluderar väl tilltagna ROM, RAM och EEPROM minnen, systemklocka och drivkretsar för en 1-wire buss, en RS485-buss, en M-buss och radio för kommunikation med olika sensorer. HemNoden HC monteras i närheten av ett kabel-tv-uttag för att undvika kabeldragning genom rummen och kopplas till multimediauttaget och till 230V. Den boendes tv- och utrustning ansluts till HemNoden.. HemNoden HC monteras i hallen så att närvarodetektorn kan se rörelse i lägenheten. Rökdetektorn monteras antingen på HemNoden eller i taket. Installation av HC vid tv-uttaget Sidan 11 av 38

12 6.2. Tråd/radio i lägenheten och FTT- kabel genom byggnaden (78kbit) HemNod-System HemNod HCCU Multimediauttag i husets källare TV Kabel B Huvudcentral Digital TV Radio IP-Telefoni HC Kabel-TV-Center Central Nätövervakning A He m FTT-kabel Koax HECU FTT/CATV Router Närvaro- Temp- Display Källare INTERNET INTERNET Larmtjänst Rök- Kontakt- Vatten- El, vatten, gas mätare Serviceföretag Fastighetsförvaltare Administration D Fastighetsförvaltare, m.m. Sensorer C Server Systemadministratör Leverantörer El, Vatten, Gas RF LARM Närvarodetektor, Rökdetektor. Dörrkontakt, Läckagedetektor, TEMPERATURSENSORER ELMÄTARE VATTENMÄTARE Tråd Tråd eller RF Lägenhet Display HemNod FTT kabel Fastighetsägare alt. CompWell ComHem Center Källare DAS Server CATV/ Router HECU Kabel-tv-nät FTT / CATV Router Sidan 12 av 38

13 HN Datainsamling och larm. Sirenen monteras i HemNoden medan närvarodetektor och rökdetektor monteras på HemNoden. HemNod HC Endast datainsamling Dessa HemNoder bygger på två processorer; en Neuron och en PIC processor. Neuronen är ansluten via en FTT transceiver till byggnadens FTT-nät som i sin tur är ansluten via en FTT/CATV router till ComHem:s kabel-tv-nät i källaren. Kommunikation mellan HemNoden och servern sker med hjälp av LonTalk protokollet. En PIC processor ansvarar för datainsamling, tillfällig lagring av data och kontroll av samtliga systemfunktioner. Den inkluderar väl tilltagna ROM, RAM och EEPROM minnen, systemklocka och drivkretsar för en 1-wire buss och radio för kommunikation med olika sensorer. Dessa HemNoder installeras i hallen. Rökdetektorn monteras antingen på HemNoden eller i taket. Sidan 13 av 38

14 6.3. Tråd/radio i lägenheten och via 230V-nät genom byggnaden (4 kbit) HemNod-System B Huvudcentral HemNod HCCU Multimediauttag i husets källare TV Kabel Digital TV Radio IP-Telefoni HC Kabel-TV-Center Central Nätövervakning A Hem 230V nät Koax HECU PL/CAT V Router Temp- Källare INTERNET INTERNET El, vatten, gas mätare Serviceföretag Fastighetsförvaltare Administration D Fastighetsförvaltare, m.m. C Server Systemadministratör Leverantörer El, Vatten, Gas RF TEMPERATURSENSORER ELMÄTARE VATTENMÄTARE Tråd Tråd eller RF Lägenhet Display HemNod 230 V nät Fastighetsägare alt. CompWell Bredbandsleverantör Källare DAS Server PL / Router Sidan 14 av 38

15 HC Datainsamling via 1.wire-bus HC Datainsamling via RF HC och HC bygger på två processorer; en Neuron och en PIC processor. Neuronen är ansluten via en PL-transceiver till byggnadens 230V-nät som i sin tur är ansluten via en PL/CATV router till ComHem:s kabeltv-nät i källaren eller via en PL/Ethernet router direkt till dataservern. Kommunikation mellan HemNoden och servern sker med hjälp av LonTalk protokollet. En PIC processor ansvarar för datainsamling, tillfällig lagring av data och kontroll av samtliga systemfunktioner. Den inkluderar väl tilltagna ROM, RAM och EEPROM minnen, systemklocka och drivkretsar för en 1-wire buss och radio för kommunikation med olika sensorer. Då kommunikationen på elnätet är långsam lämpar sig dessa HemNoder endast för insamling av mätvärden. Vid korrekt planerat nät kan mätarna avläsas var je kvart om så önskas. Sidan 15 av 38

16 6.4. Tråd/radio i lägenheten och bredband genom byggnaden (Mbit) HemNod-System B ISP Bredbandsleverantör HemNod HCCU Ethernet Uttag A Hem Tele Närvaro- Temp- Display TV INTERNET INTERNET Larmtjänst Rök- Kontakt- Vatten- El, vatten, gas mätare Serviceföretag Fastighetsförvaltare Administration D Fastighetsförvaltare, m.m. Sensorer C Server Systemadministratör Leverantörer El, Vatten, Gas RF LARM Närvarodetektor, Rökdetektor. Dörrkontakt, Läckagedetektor, TEMPERATURSENSORER ELMÄTARE VATTENMÄTARE Kabel eller RF Lägenhet Display HemNod Ethernet Fastighetsägare alt. CompWell Bredbandsleverantör DAS Server Switch Sidan 16 av 38

17 HemNod HC Ethernet Mätvärdeinsamling HemNod HC Ethernet Mätvärdeinsamling och larm HemNoden består av två huvudenheter; ett HCCB och ett Ethernetmodem. Modemet konverterar LonTalk meddelanden som genereras i HCCB till TCP/IP meddelanden för överföring via till dataservern. HCCB ansvarar för datainsamling, tillfällig lagring av data och kontroll av samtliga systemfunktioner. Den inkluderar väl tilltagna ROM, RAM och EEPROM minnen, systemklocka och drivkretsar för en 1-wire buss och radio för kommunikation med olika sensorer. HC monteras i hallen. Rökdetektorn monteras antingen på HemNoden eller i taket. HC monteras däremot närmast ett Ethernetuttag. Sidan 17 av 38

18 7. Vattenmätare Kvartalsförbrukning i kronor Varmvatten - 1 m3-53 sek Kallvatten - 1 m3-14 sek Kostnad (kr) LGH 1A ROK 1 26,6 m2 LGH 1B ROK 1 26,6 m2 LGH 3A ROK 3 70,3 m2 LGH 3B ROK 3 70,3 m2 LGH 4A ROK 4 83,7 m2 LGH 2A ROK 2 49,0 m2 LGH 2B ROK 2 49,0 m2 LGH 4B ROK 4 83,7 m2 LGH 5A ROK 5 100,0 m2 LGH 5B ROK 5 100,0 m2 Yta ( m 2 ) 3A förbrukar vatten för 300 kr, 3B förbrukar vatten för 2500 kr men betalar idag lika mycket Varmvatten vad är det? Traditionella vattenmätare mäter endast vattenflöde. Byggnormen föreskriver att vattnets temperatur måste hållas mellan 50 ºC och 65 ºC. Normen tillåter alltså att vattnets ekonomiska värde (vattnets termiska innehåll) får variera med 30 % (65 ºC /50 ºC =1,3). Hos en och samma fastighetsägare kan således en person behöva förbruka 30 % mer varmvatten dvs. betala 30 % mer pengar för att ta ett bad än en annan person som bor i en annan del av samma fastighet. Vilken hyresgäst eller hyresgästernas representant kommer att gå med på det när han/hon får kännedom om detta? Slutsats Vattenmätare måste kunna mäta både mängd av levererade vatten och dess temperatur. CompWell har föreslagit och fick godkännande (TNC) på att presentera båda dessa värden i en enhet som kallas gradliter (ºC * L eller CL). C*L representerar alltså vattnets termiska innehåll. Traditionell metod flöde Samma pris för varan vars värde varierar 30% Modern metod flöde och temperatur i 2 rör Priset ändras när temperaturen ändras "Jag vägrar att betala för varmvatten vattnet är alltid kallt länge innan jag kan duscha" Trots att i de flesta fastigheter finns ett cirkulationssystem för varmvatten förekommer det mycket ofta att under de första minuterna man endast får kallvatten i duschen. Slutsats: Vattenmätaren måste kunna mäta både mängd av tillfört vatten och dess temperatur. Så länge varmvattnets temperatur ligger under 50 ºC debiteras inte användaren alls. Volymen av sådant vatten ska dock räknas (som spillvatten) för att senare kunna kontrollera att den totala förbrukningen stämmer men summan av de förbrukningsvärden som uppmättes i enskilda lägenheter. Sidan 18 av 38

19 Är det verkligen varmvatten jag får för mina pengar? Volym < 50 C Volym > 50 C Temperatur( vid 50C-0, vid 65C-max som den roda) : : : : : : : : : :07 Tid 7.3. Legionella Skålningsrisker vid högre temperaturer Legionella Legionärssjuka är en typ av lunginflammation som sprids via små luftburna vattendroppar. Den vanligaste spridningorsaken anses vara vattendimmorna som uppkommer vid duschar och luftinblandare på vattenkranar. 65 C Max. temp 50 C Min. temp Temperaturen på varmvattnet måste vara lägst 50 C vid varje tappställe Bakteriens tillväxtområde Optimal tillväxt C Vila Legionellabakterierna upptäcktes 1976 efter ett sjukdomsutbrott bland deltagare i en kongress för krigsveteraner (legionärer) i Philadelphia, USA. I Sverige insjuknar minst 500 personer årligen i legionärssjuka. Av de som insjuknar dör uppskattningsvis var tionde av sjukdomen. Oftast rör det sig om människor med nedsatt motståndskraft pga. rökning, ålder, sjukdom. Legionärssjuka behandlas med antibiotika. För att förhindra tillväxten av Legionellabakterier ska: -- Systemen hållas rena - Kallvatten ska vara kallt - Varmvatten ska vara hett 7.4. Jag kunde omöjligen förbruka så mycket vatten För att kunna införa vattenmätning i stor skala i ett land där minst halva befolkningen aldrig behövde tänka på hur mycket vattnet kostar måste man kunna fjärravläsa mätarna minst var 15-de minut dygnet runt. Att registrera och spara dessa detaljerade avläsningar under t.ex. en månad efter att räkningarna för periodens förbrukning har sänts ut är ett Sidan 19 av 38

20 måste. Efter denna period bör detaljerade värden omräknas till endast ett värde (månadsförbrukning) och sparas ett antal år för framtida jämförelse. Slutsats Vår erfarenhet från genomförande av mätningar visar att lägenhetsinnehavare har mycket svårt att acceptera sina vattenförbrukningssiffror. Det som omedelbart hjälpte var att i detalj visa vid vilket klockslag och hur mycket vatten som användes Rördragningen i svenska lägenheter Då det inte finns några föreskrifter/rekommendationer om vattenmätning har de flesta lägenheter inte anpassats för införande av installation av vattenmätare. Lägenheterna kopplas med varandra med vertikala rör, kök med kök ovanför, badrum med badrum ovanför. Att mäta vatten med dagens mätare kräver att man kapar dessa vattenledningar (liggande på rygg under diskbänken, t.ex.), monterar mätare med mätartavlan vänd uppåt för att inte mätarklassen försämras, testar om mätaren visar vattenflöde, provtrycker hela systemet, monterar elektronik, ansluter den till 230V och provkör en elektronisk insamlingsenhet. Slutsats I de befintliga lägenheterna borde det vara mest ekonomiskt och praktiskt att montera vattenmätare direkt på de existerande ledningarna utan att ledningarna behöver kapas, etc. Det vore bra om installationen kan genomföras av samma person som installerar ett datainsamlingssystem även för el- och temperaturmätning Vattenmätare/gradlitermätare sammanfattning Mätaren monteras på några minuter på befintliga kopparrör 12, 15, 18, 22 och 28 mm Monteras horisontellt eller vertikalt Mätaren kan levereras monterad på standard 110 eller 130 mm koppar- eller rostfriarör (nya hus) Elektronikenheten (med eller utan display) kan sättas på vägg upp till 2 meter längre bort Strömförsörjning från antingen 230V (miljöaspekt) eller från kommunikationsbussen Mätning av flöde OCH temperatur, separat och simultant Mätning i Liter, ºC och Celsius-litre (ºC*L), gradliter (sv) and kelvinlitre (eng.) Följer normen OIML R 49-1 Water meters intended for the metering of cold potable water Mätområde för t.ex. 15 mm rör: 30 l/tim till 3000 l/tim Ingen tryckförlust i mätaren Avläsning av C*L varje sekund Standard rapportering av C*L varje 15 minuter Momentan avläsning på begäran från servern Radio, LonWorks, M-bus, Dallas-bus Sidan 20 av 38

21 8. Uppvärmning Komfortberäkning. Värmekonto. Temperatursensor, radio och batteri för minum 6 årsdrift Temperatursensor med kommunikation och strömförsörjning via en telefonkabel Systemets huvuduppgift är att hjälpa de boende och fastighetförvaltare att reducera energiförbrukningen och därigenom reducera boendekostnaden. Uppvärmning av lägenheter är en av de största utgiftsposterna i fastighetens driftsbudget. Ett effektivt sätt att reducera denna kostnad är att uppmuntra till sparsamhet. Lägre genomsnittstemperatur i lägenheten ger lägre hyra. Denna metod kallas Komfortberäkningsmetoden och belönades med Energiguldpriset Komfortberäkningen sker enligt en överenskommen beräkningsmodell som utgår från: - Inlästa temperaturvärden korrigerade med temperatursensorernas placeringsfaktorer. Temperaturer uppmätta av sensorerna placerade vid övre dörrposten justeras för att motsvara rummets medeltemperatur. Justeringsalgoritmen är framtagen i samarbete med Lunds Tekniska Högskola. - Rummens storlek i m 2. - Utomhustemperatur. Beräkningen sker endast om utomhustemperaturen inte har överskridit varit 12 C under dagen. - Gränsvärden är 17 respektive 24 C. Värden över 24 C räknas som 24 C. Värden under 17 C räknas som 21 C och under 16 C som 24 C % av de högsta värdena som uppmätts, tas bort (räknas ej med). - Beräkningen utförs under perioden 1 maj till 30 september. - Kronor per C, m 2 och år Sidan 21 av 38

22 Period Temperatur Area LKF1 LKF2 LKF3 LKF4 LKF5 Under 21 C Över 21 C Total Lägenheter över/under 21 C 100% % / Antal 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% LKF1 LKF2 LKF3 LKF4 LKF5 Över 21 C Under 21 C Area Ett begrepp värmekonto har skapats för att åskådliggöra effekterna av temperatursänkningar. Varje dag räknar systemet ut hur mycket lägre eller högre medeltemperaturen var för lägenheten i förhållande till den avtalade referenstemperaturen (t.ex. 21 grader) och omvandlar skillnaden till kronor och ören. Pengarna krediteras eller debiteras lägenhetsinnehavares Värmekonto. Exempelvis var sjätte månad regleras kontot genom avdrag eller tillägg på hyran. Alla värden lagras i databasen och går att avläsa på lägenhetens webbsida. Beräkningsexempel: 21 C avtalad bastemperatur och "värmekostnad på 4.70 kronor per C, per m 2 och per år: Boende i en lägenhet om 80 m 2 kan spara 752 kronor per år om han/hon lyckas sänka medeltemperaturen från 21 till 19 C genom att t.ex. hålla i genomsnitt 18 C i sovrummen och 20 i vardagsrummet som är lika stort som de mindre rummen tillsammans. Systemet möjliggör uppsamling av de önskemål de boende har om temperaturer i enskilda rum (önskade temperaturer). Med hjälp av dessa uppgifter kan man uppnå ytterligare energibesparingar genom att bättre anpassa temperaturen på uppvärmningsvatten till rådande behov. Varje temperatursensor har ett eget ID-nummer och kalibreras vid produktionen för att visa ett temperaturvärde med en noggrannhet bättre än +/- 0,15 grader Celsius. Denna precision uppnår vi genom en individuell kalibrering i en värmekammare mot en uppsättning av referenssensorer. Referenssensorerna har certifierats i ett standardiseringslaboratorium i en referenskammare mot 0,01 noggranna mätinstrument. En HemNod avläser temperatursensorerna fyra gånger per timme. Det avlästa värdet tillsammans med sensorns ID och tidstämpeln lagras i HemNodens minne i avvaktan på att bli överfört via kabelnät, HECU och till databasen Uppvärmningsstyrning Systemet möjliggör skapandet av "ÄR" och "BÖR" värden för hela fastigheten som i sin tur möjliggör noggrannare reglering av värmen än en styrning via en styrkurva. - Systemet genererar en bild som visar fastighetens samtliga rum - Systemet skriver in i bilden de aktuella temperaturvärdena var 15 minut - Temperaturen representeras med tal (21,2) eller färg (från mörkblå för 17 och under till mörkröd för 23 och över) - Bilden är tillgänglig för systemadministratören från webbsidan Sidan 22 av 38

Interaktiva Tjänster påverka dina boendekostnader!

Interaktiva Tjänster påverka dina boendekostnader! Interaktiva Tjänster påverka dina boendekostnader! LÄGENHETSPLATTFORM Uppvärmningskostnader Vattenförbrukningskostnader Elförbrukningskostnader Brandskador Översvämningsskador Trygghet för boende Tvättstugebokning

Läs mer

1. ATT AVLÄSA LÄGENHETSTEMPERATUR s ATT AVLÄSA VÄRMEKONTOT s Hur beräknas kostnaden för värme s ATT AVLÄSA ELMÄTARE s.

1. ATT AVLÄSA LÄGENHETSTEMPERATUR s ATT AVLÄSA VÄRMEKONTOT s Hur beräknas kostnaden för värme s ATT AVLÄSA ELMÄTARE s. Interaktiva Tjänster - En lathund till dispalyen INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ATT AVLÄSA LÄGENHETSTEMPERATUR s. 2 2. ATT AVLÄSA VÄRMEKONTOT s. 3 2.1. Hur beräknas kostnaden för värme s. 4 3. ATT AVLÄSA ELMÄTARE

Läs mer

Funktionsbeskrivning Brf Magneten (Rovan 3)

Funktionsbeskrivning Brf Magneten (Rovan 3) Funktionsbeskrivning Brf Magneten (Rovan 3) Introduktion Huvuduppgiften är att hjälpa de boende och fastighetsförvaltare att reducera energiförbrukningen och därigenom reducera boendekostnaden. Systemet

Läs mer

Display Display Tangentbord

Display Display Tangentbord 2. LÄGENHETSDISPLAY Display Displayen kommunicerar med HemNoden via en RS485- buss och inkluderar en alfanumerisk display med 4 x 20 tecken och ett svenskt tangentbord med 64 tangenter. Med hjälp av displayen

Läs mer

ENERGI. Scala 1:1. Aptus Logga_Negativ I cmyk 40% svart

ENERGI. Scala 1:1. Aptus Logga_Negativ I cmyk 40% svart ENERGI Scala : Aptus Logga_Negativ I cmyk 40% svart ENERGI. Individuell mätning sänker dina kostnader och skapar ett miljömedvetet boende. Oavsett om du vill få kontroll på din vatten-, el-, temperatur-

Läs mer

Varför motorvärmare?

Varför motorvärmare? 6. MOTORVÄRMARE Bilvärmeuttag består av 2 eluttag, en mikroprocessorbaserad kontroller med temperatur-, energi- och tidmätningsfunktion med förmåga att kommunicera genom ett befintligt elnät och vidare

Läs mer

ELMÄTAREN. Så fungerar den

ELMÄTAREN. Så fungerar den ELMÄTAREN Så fungerar den Vi installerar snart en ny elmätare med ny modern teknik hos dig. Alla LEVA i Lysekils elmätare är fjärravlästa, vilket innebär att värden skickas automatiskt till vår databas

Läs mer

within ANVÄNDARGUIDE

within ANVÄNDARGUIDE within ANVÄNDARGUIDE INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 System- och flödesbeskrivning... 3 1.1 Mobil avläsning... 3 1.2 Mätning av el och fysisk inkoppling av centraler... 3 1.3 OBS! Driftsättning efter leverans...

Läs mer

Cargolog Impact Recorder System

Cargolog Impact Recorder System Cargolog Impact Recorder System MOBITRON Mobitron AB Box 241 561 23 Huskvarna, Sweden Tel +46 (0)36 512 25 Fax +46 (0)36 511 25 Att mäta är att veta Vi hjälper dig och dina kunder minska skador och underhållskostnader

Läs mer

Felsökning-självhjälp. Punkt 1. Kontrollera bredbandsutrustningen.

Felsökning-självhjälp. Punkt 1. Kontrollera bredbandsutrustningen. Felsökning-självhjälp All elektronisk utrustning kan sluta att fungera på grund av att den blir gammal, utsätts för åverkan eller att naturfenomen (åska, vatten och eld) slår ut den. Men mest normalt är

Läs mer

Del 1 Frågor om vad höghastighetsnät är:

Del 1 Frågor om vad höghastighetsnät är: Frågor och svar om installation av höghastighetsnät i BRF STÄMJÄRNET Vi i styrelsen hoppas att du genom att läsa nedan frågor och svar, ska få den information du behöver om höghastighetsinstallationen

Läs mer

Anbud - Individuell mätning och debitering. Rörskärets samfällighetsförening. Innehållsförteckning:

Anbud - Individuell mätning och debitering. Rörskärets samfällighetsförening. Innehållsförteckning: Namn: Rörskärets samfällighetsförening Att: Jan Villaume Datum: 2013-08-13 Gata: Storholmsvägen 382 Objekt: Rörskärets samf. Postadress: 132 52 Saltsjö-boo Offert-nr: 657 Anbud - Individuell mätning och

Läs mer

within e3 produkter SNABBGUIDE

within e3 produkter SNABBGUIDE within e3 produkter SNABBGUIDE Fördelar e3: Visualisera: Elförbrukningen redovisad i grafer och diagram. Utmärkt underlag för planering och effektivisering. Styra: Minimera elförbrukningen genom att styra

Läs mer

Frågor & Svar samt Spartips

Frågor & Svar samt Spartips Gårdstensbostäder presenterar Frågor & Svar samt Spartips om individuell mätning Juni 2010 Installation av individuell mätning finns nu snart i hela Gårdsten. Denna folder förklarar en del frågor som du

Läs mer

Fastighetsnätets uppbyggnad

Fastighetsnätets uppbyggnad Fastighetsnätets uppbyggnad Vi skall försöka förklara hur fibernätet ansluts till huset och ge exempel på hur man kan bygga sitt eget nät inomhus. OBSERVERA ATT BILDERNA GER EXEMPEL HUR DE OLIKA KOMPONENTERNA

Läs mer

Fiber i din fastighet. Information om TV, telefon och internet

Fiber i din fastighet. Information om TV, telefon och internet Fiber i din fastighet Information om TV, telefon och internet Möjlighet till stort TV-utbud och snabbt internet med öppen fiber Fiber är den snabbaste metoden för informationsöverföring som finns idag.

Läs mer

Beskrivning av TallyCard systemet. En liten beskrivning, senast ändrad den 14 juli 2007 av Kenneth Broberg

Beskrivning av TallyCard systemet. En liten beskrivning, senast ändrad den 14 juli 2007 av Kenneth Broberg Beskrivning av TallyCard systemet En liten beskrivning, senast ändrad den 14 juli 2007 av Kenneth Broberg Allmänt Systemet "TallyCard" är utvecklat för hamnar och campingar. Systemet gör debiteringen av

Läs mer

WebAccess och dess moduler

WebAccess och dess moduler V8-10 för ECL Comfort 200 / 300 Beskrivning WebAccess-satsen möjliggör: Fjärrövervakning och styrning via Internet / Intranet Konfigureringsbara larminställningar och meddelanden till externa mottagare

Läs mer

Nu är den här! ELS Vision. All kommunikation i en enhet! Med 5 års garanti!

Nu är den här! ELS Vision. All kommunikation i en enhet! Med 5 års garanti! Nu är den här! ELS Vision All kommunikation i en enhet! Med 5 års garanti! (Electrolux) Bokningstavla ELS Vision ELS Vision är en kommunikationscentral för alla berörda i en fastighet. Inomhusanvändning.

Läs mer

Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor och svar Vanliga frågor och svar Anslutning och konfiguration 2014-04-21 TaHoma, ta kontroll over ditt hem! 1. Hur upprättar jag anslutningarna? Koppla först boxen till bredbandsmodemet med hjälp av medföljande

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

snabbmanual för installation av bredband och telefoni

snabbmanual för installation av bredband och telefoni snabbmanual för installation av bredband och telefoni Startboxen innehåller följande utrustning Nätverkskablar Modem Strömadapter Testplugg Splitter Antenner Väggfäste Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777

Läs mer

Installationsguide / Användarmanual

Installationsguide / Användarmanual (Ver. 2.6.0) Installationsguide / Användarmanual Innehåll 1. Välkommen Sid 1 Välkommen som Internet kund hos Seth s Bredband Kontrollera att din Internetlåda innehåller: 2. Anslutningsguide Sid 2 Koppla

Läs mer

SB Bredband. Användarguide för SB Bredband. Valfrihet för våra hyresgäster. Det är enkelt att komma igång med husets snabbaste bredbandsnät!

SB Bredband. Användarguide för SB Bredband. Valfrihet för våra hyresgäster. Det är enkelt att komma igång med husets snabbaste bredbandsnät! S redband Valfrihet för våra hyresgäster H Ä S S E L Y L KE E RG S PÅ N G J Ä RV nvändarguide för S redband Det är enkelt att komma igång med husets snabbaste bredbandsnät! sid 1 Om S redband Svenska ostäders

Läs mer

Installationsanvisning. Version 3 Gäller för: echolog echolog I/O-modul echolog GIO

Installationsanvisning. Version 3 Gäller för: echolog echolog I/O-modul echolog GIO Installationsanvisning Version 3 Gäller för: echolog echolog I/O-modul echolog GIO Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Echolog... 1 1.2 Versioner... 2 2 I/O-modul 3 2.1 Fastsättning... 4 2.2 Elmätare...

Läs mer

Installations- och användarhandbok

Installations- och användarhandbok Installations- och användarhandbok 64 USE 575 Utbildning Bruksanvisning Connect + Dat. 081124 Sid 2 (16) Innehåll Följande finns i förpackningen...4 Centralenheten...5 Vy framifrån...5 Vy bakifrån...5

Läs mer

Så här fungerar det. A Uttag 1. D Uttag 6 7. B Uttag 2 3. C Uttag 4 5. Så här använder du ditt bredbandsskåp och dina bredbandsuttag.

Så här fungerar det. A Uttag 1. D Uttag 6 7. B Uttag 2 3. C Uttag 4 5. Så här använder du ditt bredbandsskåp och dina bredbandsuttag. Så här fungerar det Så här använder du ditt bredbandsskåp och dina bredbandsuttag. I hallen, oftast nära elcentralen sitter ditt Bredbandsskåp. Skåpet innehåller en panel med numrerade uttag. Antalet uttag

Läs mer

Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet.

Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet. Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet. Dessutom får du ytterligare givande tips i slutet av dokumentet. Vill du ha rådgivning kontakta Bostadslarmet

Läs mer

Användarhandledning Webbsida Administratör

Användarhandledning Webbsida Administratör Användarhandledning Webbsida Administratör INNEHÅLL 1. INLOGGNING 2 2. MÅNADSRAPPORTER 3 3. VATTEN 4 4. EL 7 5. TEMPERATUR 10 6. INSTÄLLNINGAR FÖR ANVÄNDARE 13 1/13 1. Inloggning a) Skriv in adressen för

Läs mer

Rotronic CP11 CO2-logger

Rotronic CP11 CO2-logger Rotronic CP11 CO2-logger Teknisk data Mätområde, noggrannhet: Koldioxid 0...5000ppmCO2 ± 30ppmCO2 ± 5% av mätvärdet Relativ fukt 0.1...99.95%RF ± 2,5%RF (10...90%RF) Temperatur -20...60 C ± 0,3 C (vid

Läs mer

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni STARTBOXEN INNEHÅLLER FÖLJANDE UTRUSTNING Modem Två nätverkskablar Strömadapter Splitter Testplugg Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777

Läs mer

Så här enkelt kommer du igång med dina tjänster.

Så här enkelt kommer du igång med dina tjänster. Östersundsbostäders kommunikationsnät Användarguide Så här enkelt kommer du igång med dina tjänster. sid Bredband, telefoni och TV Vårt nya kommunikationsnät är ett öppet fiberoptiskt nät. Innehåll Så

Läs mer

Larm för olika behov. Idriftsättningen är enkel, ett eller ett par SMS så är du igång.

Larm för olika behov. Idriftsättningen är enkel, ett eller ett par SMS så är du igång. LARMPAKET GSM Larm för olika behov Induo Home har fem larmpaket för att passa de vanligaste larmbehoven för mindre objekt. Våra paket passar för att övervaka hem, mindre företag, fritidsbostäder, hobbygarage,

Läs mer

Bygg med Vision. HomIQ

Bygg med Vision. HomIQ HomIQ Beskrivning: Har du åkt hemifrån och är orolig att du kanske glömt spisen på? Med HomIQs nya system får du full kontroll över el, värme och larm i huset, genom ett knapptryck på din PC, ipad, iphone

Läs mer

Sirius II Installation och Bruksanvisning

Sirius II Installation och Bruksanvisning Sirius II Installation och Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2. Installation av Sirius II programvara... 3. Anslutning Data Linker interface.... 4. Sirius II funktioner.... 5. Bruksanvisning....

Läs mer

FULL KOLL. på mätdatan överallt

FULL KOLL. på mätdatan överallt FULL KOLL. på mätdatan överallt Mäter Övervakar Larmar Dokumenterar Trådlöst hela vägen. Från givare till basstation till molnet till mobil eller dator Celsicom - systemet Trådlösa radiogivare för t.ex.

Läs mer

Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress

Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress Inomhusnod Comega FTTH-TVMC... 2 Inomhusnod Allied Telesyn img616... 4 Inomhusnod CTS HET-3109... 5 Nätverkskort... 6 Kontakter och kablar... 6

Läs mer

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d...

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d... Användarmanual Användarmenyn När larmsystemet är i frånkopplat läge kan användarmenyn nås genom att en användare skriver in sin PIN-kod. Från användarmenyn kan larmsystemet sedan larmas på, sättas i skalskyddsläge,

Läs mer

Individuell värme- och varmvattenmätning. Dennis Westin 2010-03-24

Individuell värme- och varmvattenmätning. Dennis Westin 2010-03-24 Individuell värme- och varmvattenmätning Dennis Westin 2010-03-24 I enlighet med informationen på förra årets Stämma kommer vi vid årets Stämma att informera om Individuell värmemätning. Vi kommer dock

Läs mer

Erfarenheter av IMD i bostadshus. Stefan Källman Energi & Miljöchef Hyresbostäder i Norrköping AB

Erfarenheter av IMD i bostadshus. Stefan Källman Energi & Miljöchef Hyresbostäder i Norrköping AB Erfarenheter av IMD i bostadshus Stefan Källman Energi & Miljöchef Hyresbostäder i Norrköping AB Hyresbostäder I korthet 100% ägt av Norrköpings kommun Omsätter 813 Mkr 181 fastigheter 9 475 lägenheter

Läs mer

Användarmanual För Lansen Larm- och Miljösystem. Utgåva DA01 2011-11-23

Användarmanual För Lansen Larm- och Miljösystem. Utgåva DA01 2011-11-23 Användarmanual För Lansen Larm- och Miljösystem Utgåva DA -- Användarmanual För Lansen Larm- och Miljösystem Lansen Larm- och Miljösystem är en trådlös plattform baserad på patenterad teknik som utvecklats

Läs mer

Instruktionsbok för Byalag som anlitar Telia som operatör

Instruktionsbok för Byalag som anlitar Telia som operatör Godkänd Instruktionsbok för Byalag 2011-11-14 1 (13) Uppgjord Telia Operator Business Leif Berglund Next 070-5650574 Ante Baric leif.a.berglundeliasonera.com Detta dokument reder ut hur en fastighetsanslutning

Läs mer

PROFORT. Fjärrstyrning och mätning. Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer. multiguard-produktserien

PROFORT. Fjärrstyrning och mätning. Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer. multiguard-produktserien -produktserien Fjärrstyrning och mätning Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer UTVECKLAD FÖR NORDISKA FÖRHÅLLANDEN Serien av -produkter är anpassad för alla behov

Läs mer

Att ansluta en fastighet till Karlstads Stadsnät och bygga ett fastighetsnät. www.stadsnat.karlstad.se

Att ansluta en fastighet till Karlstads Stadsnät och bygga ett fastighetsnät. www.stadsnat.karlstad.se Att ansluta en fastighet till Karlstads Stadsnät och bygga ett fastighetsnät www.stadsnat.karlstad.se Inledning Att ansluta en fastighet till Karlstads Stadsnät innebär att i stort sett få obegränsade

Läs mer

Mäter. Övervakar. Larmar. Dokumenterar. Trådlöst hela vägen. Från givare till basstation till molnet till mobil eller dator

Mäter. Övervakar. Larmar. Dokumenterar. Trådlöst hela vägen. Från givare till basstation till molnet till mobil eller dator Mäter Övervakar Larmar Dokumenterar Trådlöst hela vägen. Från givare till basstation till molnet till mobil eller dator Cel s i c o m - s ys t emet Trådlösa radiogivare för t.ex. temperatur och fukt Basstation

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

Techem Smart Systems: En plattform för. Techem Smart System. Individuell Mätning och Debitering (IMD) PRODUKTINFORMATION TJÄNSTEINFORMATION

Techem Smart Systems: En plattform för. Techem Smart System. Individuell Mätning och Debitering (IMD) PRODUKTINFORMATION TJÄNSTEINFORMATION PRODUKTINFORMATION TJÄNSTEINFORMATION Reading value display Energy and water monitoring Techem Portal adapterm Techem Smart System Device monitoring Billing Techem Smart Systems: En plattform för Techem

Läs mer

Kabel tv leverantör Canaldigital (Genom samfällighet, gemensamt kabel tv nät i området)

Kabel tv leverantör Canaldigital (Genom samfällighet, gemensamt kabel tv nät i området) 1(9) Drift & skötsel samt produktinformation gällande Kraft, Belysning,, Kabel tv, Telefoni, Bredband, Digital Tv via bredband. Lägenhetsi nnehava re Kortfattad anläggnings beskrivning. Avtals operatörer

Läs mer

Användarguide för SB Bredband i nyproduktion, söderort Innehåll

Användarguide för SB Bredband i nyproduktion, söderort Innehåll Användarguide för SB Bredband i nyproduktion, söderort Innehåll Bredband, telefoni och TV i nyproduktion... 2 Kort om SB Bredband... 2 Så här fungerar din bredbandsinstallation... 2 Komma igång... 3 Beställa

Läs mer

SERVICEINFORMATION för brukare. Med känsla för ert hem. Din nya radiatormätare: kort beskrivning av funktion

SERVICEINFORMATION för brukare. Med känsla för ert hem. Din nya radiatormätare: kort beskrivning av funktion SERVICEINFORMATION för brukare Med känsla för ert hem. Din nya radiatormätare: kort beskrivning av funktion TECHEM RADIATORMÄTARE Din nya inneboende ser bra ut och kan en massa Din nyinflyttade sörjer

Läs mer

E N V Ä R L D S N Y H E T V Ä R L D E N V E R K L I G E N B E H Ö V E R. Sorry Vattenfall, Eon och Fortum, nu sänker vi byggbolagens

E N V Ä R L D S N Y H E T V Ä R L D E N V E R K L I G E N B E H Ö V E R. Sorry Vattenfall, Eon och Fortum, nu sänker vi byggbolagens E N V Ä R L D S N Y H E T V Ä R L D E N V E R K L I G E N B E H Ö V E R Sorry Vattenfall, Eon och Fortum, nu sänker vi byggbolagens elräkningar. Innehåll Vem styr elförbrukningen?...4-5 Ta kontrollen...6-7

Läs mer

B O F A K T A K V A R T E R E T K R Ä M A R E N

B O F A K T A K V A R T E R E T K R Ä M A R E N B O F A K T A K V A R T E R E T K R Ä M A R E N BOFAKTA Krämaren är en förtätning inom fastigheten Krämaren 1 på Fäladstorget. Krämaren utgörs av ett flerbostadshus med 7 våningar fördelat på 24 lägenheter

Läs mer

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5.

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. ScandLarm Air Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen... 7 5.1 Radera enhet...

Läs mer

Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress

Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress Inomhusnod Comega FTTH-TVMC... 2 Inomhusnod Allied Telesyn img616... 4 Inomhusnod CTS HET-3109... 5 Nätverkskort... 6 Kontakter och kablar...

Läs mer

Instruktioner för Internetanslutning

Instruktioner för Internetanslutning Nov 2003 Instruktioner för Internetanslutning På dessa sidor finner du instruktioner för att få din bredbandsanslutning att fungera. Du behöver inte använda några inloggningsuppgifter utan är hela tiden

Läs mer

BREDBANDSANSLUTNING VIA FIBER TILL BRF STOCKHOLMSHUS 11

BREDBANDSANSLUTNING VIA FIBER TILL BRF STOCKHOLMSHUS 11 BREDBANDSANSLUTNING VIA FIBER TILL BRF STOCKHOLMSHUS 11 Detaljerad information Bakgrund En av bostadsrättsföreningens viktigaste uppgifter är att tillgodose medlemmarnas ekonomiska intressen. De boende

Läs mer

E.ON Smarta Hem Framtidens hem. Användar- och installationsmanual

E.ON Smarta Hem Framtidens hem. Användar- och installationsmanual E.ON Smarta Hem Framtidens hem Användar- och installationsmanual 1 Vårt mest avancerade Smarta Hemsystem Image for illustration purposes only. Photographer Lovisa Fredriksson www.lovisaeva.se Ditt Smarta

Läs mer

Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 -

Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 - Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 - Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv Du har nu tillgång till en stor mängd TV-kanaler, både analoga och digitala. Baspaketet i NAV(N)ET kabel-tv från Vaggeryds

Läs mer

1. ALLMÄNT OM DISPLAYEN s NAVIGERING s KONTAKTLISTA OCH HUVUDMENY s ATT AVLÄSA MEDELTEMPERATUR s. 6

1. ALLMÄNT OM DISPLAYEN s NAVIGERING s KONTAKTLISTA OCH HUVUDMENY s ATT AVLÄSA MEDELTEMPERATUR s. 6 Interaktiva Tjänster En lathund till displayen INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT OM DISPLAYEN s. 2 2. NAVIGERING s. 4 3. KONTAKTLISTA OCH HUVUDMENY s. 5 4. ATT AVLÄSA MEDELTEMPERATUR s. 6 5. ATT AVLÄSA VÄRMEKONTOT

Läs mer

AK990 Personsökare BESKRIVNING INSTALLATION. Installera sändaren. Antenninstallation

AK990 Personsökare BESKRIVNING INSTALLATION. Installera sändaren. Antenninstallation AK990 Personsökare INNEHÅLL: 1 AK990 (E-37EV) Sändarenhet 1 AK995 (E-37RV) Mottagare 1 Antennkabel för anslutning till bilradio 1 Kablage BESKRIVNING AK990 är ett personsökarsystem. Det består av 2 delar:

Läs mer

för möjlighet till stort TV-utbud och snabbt internet

för möjlighet till stort TV-utbud och snabbt internet Stockholm 2017-03-22 Information till boende om TV, telefoni och internet Telia öppen fiber för möjlighet till stort TV-utbud och snabbt internet I fastigheten finns fibernätet Telia öppen fiber. Nätet

Läs mer

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni STARTBOXEN INNEHÅLLER FÖLJANDE UTRUSTNING Trådlös gateway Två nätverkskablar Två telefonkablar Strömadapter Mellanpropp Testplugg Bredbandsbolaget

Läs mer

Passersystem och porttelefoni

Passersystem och porttelefoni Passersystem och porttelefoni Underlättar nyckelhantering Skapar trygghet Enkel integration Hantera över internet Support för att snabbt komma igång Sammankoppla med bokningstavla och fastighetsbox Översikt

Läs mer

Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148. Bruksanvisning Daglig användare. Utgåva ver.6.00 2004-03-01. Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar

Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148. Bruksanvisning Daglig användare. Utgåva ver.6.00 2004-03-01. Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148 Bruksanvisning Daglig användare Utgåva ver.6.00 2004-03-01 Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar 1 2 Bruksanvisning för NX-148 Rev.6.0 Bruksanvisning NX-148

Läs mer

SwingControl. för TurboSwing filter. Ver. 2.0 2014-03

SwingControl. för TurboSwing filter. Ver. 2.0 2014-03 SwingControl för TurboSwing filter 2014-03 Ver. 2.0 Innehåll Produktbeskrivning sid 3 Funktion sid 3 Konstruktion sid 4 Dimensioner sid 5 Riktlinjer vid VVS konstruktion sid 5 Riktlinjer vid El konstruktion

Läs mer

Brand-/Brandgasspjällstyrning för två spjäll m. rökdetektor 8SC2:004, 8SC2-1:004 (endast ett spjäll)

Brand-/Brandgasspjällstyrning för två spjäll m. rökdetektor 8SC2:004, 8SC2-1:004 (endast ett spjäll) Produktbeskrivning: Brand-/Brandgasspjällstyrning Funktion: SIOX-modul: Processbild: Brand-/Brandgasspjällstyrning för två spjäll m. rökdetektor 8SC2:004, 8SC2-1:004 (endast ett spjäll) 8SC2_004.DFF Inkopplingsbeskrivning

Läs mer

Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag.

Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag. Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag. Det är lätt att vara energismart, bara man vet hur. Vi vet att många idag vill leva lite energismartare både för den egna hushållskassans och

Läs mer

Bevent Rasch RCMU8. - Brand Övervakningssystem - www.bevent-rasch.se

Bevent Rasch RCMU8. - Brand Övervakningssystem - www.bevent-rasch.se Bevent Rasch - Brand Övervakningssystem - RCMU8 Kontrollenhet RCMU8 / -MOD / -LW Upp till 8 st spjäll och 8st rökdetektorer uppdelat på fyra grupper Indikering av varje enskilt spjäll Möjlighet till externt

Läs mer

Manual Sportident Onlinekontroll via GPRS

Manual Sportident Onlinekontroll via GPRS Manual Sportident Onlinekontroll via GPRS 2012-07-10 Komponenter För att använda onlinekontroll över GPRS behövs dessa delar: GPRS låda (GPRS-modem med samlingsbox och batterier) Riktantenn med kabel (anslutes

Läs mer

Beskrivning av PowerSoft

Beskrivning av PowerSoft BESKRIVNING AV POWERSOFT... 1 PRINCIPSKISS... 1 ANVÄNDARDEL... 2 Visningssidor... 2 Visning och hantering... 4 Diagram och tabeller... 5 KONFIGURATION... 7 Kommunikation och anslutningar... 7 Instrument...

Läs mer

bredband Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777 000

bredband Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777 000 Snabbmanual för installation av bredband och telefoni Den här guiden visar dig hur du installerarr bredband och telefoni med modemet Zyxel 2812. Startboxen innehåller följande utrustning Bredbandsbolaget

Läs mer

IQ8Wireless. - Att kombinera trådbundet och trådlöst brandlarm

IQ8Wireless. - Att kombinera trådbundet och trådlöst brandlarm IQ8Wireless - Att kombinera trådbundet och trådlöst brandlarm Börjar där kablarna slutar: Revolutionerande lösningar för branddetektion Det finns områden och byggnader där vanlig kabelinstallation kan

Läs mer

!!! Solcellsanläggning! Miljövänligt, självförsörjande och kostnadsbesparande!

!!! Solcellsanläggning! Miljövänligt, självförsörjande och kostnadsbesparande! Solcellsanläggning Miljövänligt, självförsörjande och kostnadsbesparande Det finns många anledningar att utnyttja energin från solen, men hur går man tillväga? Vad krävs för att skapa sin egen solcellsanläggning?

Läs mer

VIKTIGT! Du kommer snart att få nytt passersystem och fiberinstallation i huset där du bor

VIKTIGT! Du kommer snart att få nytt passersystem och fiberinstallation i huset där du bor Viktig information Östlyckan, Hedvigsberg VIKTIGT! Du kommer snart att få nytt passersystem och fiberinstallation i huset där du bor De närmaste månaderna kommer Alingsåshem att installera ett fibernät

Läs mer

Exempel på tillämpningar med energibesparing Av: Mats Bäckström 2010-03-26

Exempel på tillämpningar med energibesparing Av: Mats Bäckström 2010-03-26 Exempel på tillämpningar med energibesparing Av: Mats Bäckström 2010-03-26 Begränsa returtemperaturen Genom att tillfälligt sänka värmeventilen så sänks fjärrvärmecentralens returtemperatur. Det går tex

Läs mer

SB Bredband. Användarguide för SB Bredband. OCH telefoni. Så här kommer du igång med Svenska Bostäders fibernät. Valfrihet för våra hyresgäster.

SB Bredband. Användarguide för SB Bredband. OCH telefoni. Så här kommer du igång med Svenska Bostäders fibernät. Valfrihet för våra hyresgäster. S redband Valfrihet för våra hyresgäster Hus med endast fibernät innerstaden nvändarguide för S redband Så här kommer du igång med Svenska ostäders fibernät TV, REN OH telefoni sid Om S redband Innehåll

Läs mer

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 177-H1

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 177-H1 1(10) 1. Allmänt Dataloggern Testo 177-H1 mäter fukt och temperatur samt daggpunkt. Den används för att lagra och läsa ut separata mätvärden samt hela mätsekvenser. Värdena mäts, sparas och överförs till

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

Conreg. Översikt T-Logg T-LOGG. System för insamling, bearbetning, visning och lagring av tjockleksdata 1 (14)

Conreg. Översikt T-Logg T-LOGG. System för insamling, bearbetning, visning och lagring av tjockleksdata 1 (14) T-LOGG System för insamling, bearbetning, visning och lagring av tjockleksdata 1 (14) Systemöversikt T-Logg är en utrustning för mätvärdesinsamling, bearbetning, visning och lagring av tjockleksdata i

Läs mer

Guide till val av motor och styrning för naturlig komfort och brandventilation

Guide till val av motor och styrning för naturlig komfort och brandventilation Guide till val av och styrning för naturlig komfort och brandventilation UTÅTGÅENDE FÖNSTER WMX MOTOR STEG 1 TILL 5 luminiumprofil Träprofil Plastprofil STEG 1 val av Höjd (över och underkantshängt) redd

Läs mer

Marina 2009. Design Kvalité Miljö Säkerhet

Marina 2009. Design Kvalité Miljö Säkerhet Produktkatalog Marina 2009 Design Kvalité Miljö Säkerhet Marina 2009 Design Kvalité Miljö Säkerhet Om företaget Vi vill vara marknadsledande när det gäller design, kvalité, miljö och säkerhet. Vi ser framåt

Läs mer

Installationsmanual 501 GPS Tracker

Installationsmanual 501 GPS Tracker Installationsmanual 501 GPS Tracker 2011-09-14 1. Beskrivning av enhet: Framsida: Baksida: GSM antenn GPS antenn mini USB kontakt Huvudkontakt Funktionsknapp 2. Sätta i SIM kortet: Följ stegen nedan för

Läs mer

YL-007K3 Instruktions Manual

YL-007K3 Instruktions Manual YL-007K3 Instruktions Manual Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift. 1 Viktigt att tänka på vid installation 1. Placera inte huvudenheten intill en TV-apparat,

Läs mer

web: www.injektor.com 2003-09-12 e-mail: info@injektor.com fax: 0709 66 78 96 tel: kontor 08-753 00 04, Toby Edmundsson mobil: 0704 38 01 99, Jan

web: www.injektor.com 2003-09-12 e-mail: info@injektor.com fax: 0709 66 78 96 tel: kontor 08-753 00 04, Toby Edmundsson mobil: 0704 38 01 99, Jan Quick-Start Manual TempRecord Temprecord är ett välbeprövat system för att ta in mätdata och möjliggöra senare analys av dessa. Företaget har funnits en längre tid på marknaden och borgar för god kvalitet.

Läs mer

VERSION 3.2 KLIENTMANUAL NETALERT CS

VERSION 3.2 KLIENTMANUAL NETALERT CS KLIENTMANUAL NETALERT CS Om NetAlert Allmänt NetAlert är ett säkerhetssystem med en Serverprogramvara och en klientprogramvara. Serverprogramvaran installeras på en eller flera servrar. Klientprogramvaran

Läs mer

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Elektro Relä AB Sördalavägen 22 SE-141 60 Huddinge Telefon +46 (0)8-774 88 00 Telefax +46 (0)8-774 88 14 E-post: info@elektro-rela.se www.erab.com Obs! Operatörspanelen

Läs mer

SVM F4 Integreringsverk

SVM F4 Integreringsverk DATABLAD 5 optionskortsplatser Flera parallella kommunikationsutgångar 2 extra pulsingångar 2 pulsutgångar för energi och volym 2- eller 4-trådsanslutning av temperaturgivare Väl tilltagna skruvplintar

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning EFP Trådlös väggmonterad värmevakt med spisvakt 3-fas (E-nr 1340188 / 1340190) Installations- och bruksanvisning Allmänt EFP Trådlös väggmonterad värmevakt med spisvakt (E-nr 1340188 / 1340190). Värmevakten

Läs mer

MINIX NEO A1+ Användar Manual

MINIX NEO A1+ Användar Manual MINIX NEO A1+ Användar Manual 1 Produkt information Tack för att du har köpt en MINIX NEO A1+ MINIX NEO A1+ är en trådlös air mouse + tangentbord som kombinerar alla de kapaciteter av en vanlig mus och

Läs mer

Full fart med bredband!

Full fart med bredband! Full fart med bredband! Krokomsbostäder satsar på ett av Sveriges bästa fibernät för tv, bredband och telefoni! Framtiden är här! Och med den nya möjligheter. Vi kommunicerar med varandra som aldrig förr,

Läs mer

GIVETVIS. SKA DU HA INTERNET I DIN LÄGENHET! En guide till hur du installerar internet i ditt nya hem.

GIVETVIS. SKA DU HA INTERNET I DIN LÄGENHET! En guide till hur du installerar internet i ditt nya hem. GIVETVIS SKA DU HA INTERNET I DIN LÄGENHET! En guide till hur du installerar internet i ditt nya hem. INTERNET EN SJÄLVKLARHET Internet är en standard i våra lägenheter, precis som vatten, el och värme.

Läs mer

SB Bredband. Användarguide för SB Bredband. Så här kommer du igång med Svenska Bostäders fibernät. Valfrihet för våra hyresgäster.

SB Bredband. Användarguide för SB Bredband. Så här kommer du igång med Svenska Bostäders fibernät. Valfrihet för våra hyresgäster. S redband Valfrihet för våra hyresgäster Hus med endast fibernät Västerort och Järva nvändarguide för S redband Så här kommer du igång med Svenska ostäders fibernät TV, REN OH telefoni sid Om S redband

Läs mer

Bygga bostadsnät. Telias rekommendationer för att bygga bostadsnät för telekommunikation T 10 984-06

Bygga bostadsnät. Telias rekommendationer för att bygga bostadsnät för telekommunikation T 10 984-06 Bygga bostadsnät Telias rekommendationer för att bygga bostadsnät för telekommunikation T 10 984-06 Innehåll Varför bostadsnät? 3 Bostadsnätets struktur 4 Bredbandskåpet 5 Uttagssnätet 7 Byggnation av

Läs mer

Principer för energi- och volymmätning

Principer för energi- och volymmätning Tekniska krav och anvisningar Energi Principer för energi- och volymmätning Dokumentet gäller för följande verksamheter: Bostad med särskild service, Förskola, Grundskola, Gymnasieskola, Kontor, Äldreboende

Läs mer

snabbmanual för installation av bredband och telefoni

snabbmanual för installation av bredband och telefoni snabbmanual för installation av bredband och telefoni STARTBOXEN INNEHÅLLER FÖLJANDE UTRUSTNING Modem Nätverkskabel Strömadapter Splitter Testplugg Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777 000 www.bredbandsbolaget.se

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt 1-fas (E-nr 1340197) Installations- och bruksanvisning Allmänt EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt (E-nr 1340197). Värmevakten monteras i taket

Läs mer

Energismarta tips. Tänkvärt! Bra för både miljön och plånboken. Tillsammans kan vi spara energi och sänka kostnaderna i bostadsrättsföreningen!

Energismarta tips. Tänkvärt! Bra för både miljön och plånboken. Tillsammans kan vi spara energi och sänka kostnaderna i bostadsrättsföreningen! Tänkvärt! Tillsammans kan vi spara energi och sänka kostnaderna i bostadsrättsföreningen! Energismarta tips Bra för både miljön och plånboken Smarta energitips som både sparar pengar och är bra för miljön.

Läs mer

Kapitel 1 Ansluta Router till Internet

Kapitel 1 Ansluta Router till Internet Kapitel 1 Ansluta Router till Internet I det här kapitlet beskrivs hur du installerar router i ditt lokala nätverk (LAN) och ansluter till Internet. Du får information om hur du installerar router med

Läs mer

INSTALLATIONSGUIDE Technicolor TG389ac Bredband Fastighet FiberLAN

INSTALLATIONSGUIDE Technicolor TG389ac Bredband Fastighet FiberLAN INSTALLATIONSGUIDE Technicolor TG389ac Bredband Fastighet FiberLAN Power Internet Wireless GHz Wireless Ghz Power Internet Wireless GHz Wireless Ghz Power Internet Wireless GHz Wireless Ghz INSTALLATION

Läs mer

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip TELECO AUTOMATION SRL - Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TELEFON: ++9.0.5 FAX: ++9.0.5 - www.telecoautomation.com Det här dokumentet tillhör Teleco Automation Srl som förbehåller sig

Läs mer