Interaktiva Tjänster GEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Interaktiva Tjänster GEN. 2008.05.05"

Transkript

1 Interaktiva Tjänster GEN HemNod-System B Huvudcentralen Multimediauttag Digital TV Radio IP-Telefoni HemNod HCCU TV Kabel HC Kabel-TV-Center Central Nätövervakning A Hemmet Modem Radio HECU TV Närvaro- Temp- Display INTERNET INTERNET Larmtjänst Rök- Kontakt- Vatten- El, vatten, gas mätare Serviceföretag Fastighetsförvaltare Administration D Fastighetsförvaltare, m.m. Sensorer C Server Systemadministratören Leverantörer El, Vatten, Gas Sidan 1 av 38

2 1. SYSTEMBESKRIVNING 5 2. UTRUSTNING I HEMMET HemNod MätarNod Mätare Sensorer och aktörer Kommunikation inom en lägenhet - Kabel vs radio 6 3. UTRUSTNING I NÄTET Kommunikation med server Kommunikationsmetoder: Mätvärdesinsamling och larm Kommunikationsmetoder: Endast mätvärdesinsamling 8 4. UTRUSTNING HOS SYSTEMADMINISTRATÖREN DAS SYSTEM 9 5. UTRUSTNING HOS FASTIGHETSADMINISTRATÖREN, M.M SYSTEM Tråd/radio i lägenheten och kabel-tv-nät genom byggnaden (78 kbit) Tråd/radio i lägenheten och FTT- kabel genom byggnaden (78kbit) Tråd/radio i lägenheten och via 230V-nät genom byggnaden (4 kbit) Tråd/radio i lägenheten och bredband genom byggnaden (Mbit) VATTENMÄTARE Varmvatten vad är det? "Jag vägrar att betala för varmvatten vattnet är alltid kallt länge innan jag kan duscha" Legionella Jag kunde omöjligen förbruka så mycket vatten Rördragningen i svenska lägenheter 20 Sidan 2 av 38

3 7.6. Vattenmätare/gradlitermätare sammanfattning UPPVÄRMNING Komfortberäkning. Värmekonto Uppvärmningsstyrning ELMÄTARE Elmätare i hemmet eller i fastighetens källare Motorvärmareuttag LARM Dörrkontakt ID-knappsats Rökdetektor Siren Närvarodetektor Vattenläckagedetektor PRESENTATION AV DATA Display Hemsida BMS-meddelande Komfortsida Förbrukningssida TVÄTTSTUGEBOKNING DATAPRESENTATION FÖR FASTIGHETSADMINISTRATÖR Direkt eller fjärransluten dataskärm Administratörens webbsida HMI Ett verktyg Urval Parametrar 35 Sidan 3 av 38

4 Resultat Presentation Rapporter Export i Excel Export i XML Export via webservice 37 Sidan 4 av 38

5 1. Systembeskrivning Systemets huvuduppgift är att hjälpa hyresgäster och fastighetsförvaltare att reducera energiförbrukningen och därigenom reducera boendekostnaden. Systemets konstruktion gör det möjligt att göra avläsning av el- och vattenmätare, temperaturer i lägenhetens samtliga rum och på ett kostnadseffektivt sätt implementera tjänster som inbrotts-, brand- och vattenläckagelarm. Fastighet: Lägenhet Inom fastigheten Genom staden Alt.1.Kabel-tv-nät Kabel-tv-nät eller Alt.2.Partvinnadkabel Kabel-tv-nät eller Alt.3.230V nät Kabel-tv-nät eller Alt.4.. Den boendes arbetsplats Hemnod: Display: Lägenhet Lägenhet Lägenhet Kabel TV nätet Router i HC Dataserver Hemnod Nätövervakning Systemet består av fyra huvuddelar lokaliserade i: 1. I hemmet 2. Hos nätleverantören (kommunikationsutrustning) 3. Hos systemadministratören (utrustning för nätövervakning) 4. Hos fastighetsadministratören (dataserver). Dessa delar kommunicerar med varandra i realtid. 2. Utrustning i Hemmet 2.1. HemNod En kontrollenhet, HemNod, placeras i varje insamlingspunkt och kommunicerar beroende på valda applikationer med diverse sensorer, larmkomponenter, mätare och en displayenhet. En typisk insamlingspunkt är en lägenhet men kan också vara utrymmet där fastighetens elmätare eller vattenmätare är placerade. HemNoden ansvarar för: - datainsamling via diverse sensorer och ett tangentbord, - datapresentation via en display och signallampor - aktivering av en larmsiren och - styrning av extern utrustning ansluten till fastigheten t.ex. bilvärmare. Sidan 5 av 38

6 2.2. MätarNod Om mätutrustning (elmätare eller vattenmätare) finns i en gemensam lokal (mätarskåp eller elcentral) behöver man installera en variant av HemNod, en MätarNod. MätarNoden består i princip av samma komponenter som HemNod men programmeras för att kunna avläsa ett stort antal mätare. Kommunikationen mellan MätarNoden och servern sker på samma sätt som mellan HemNoden och servern, dvs. den kan kopplas direkt till kabel-tv-nätet, kopplas via en FTTkabel till FTT/CATV router, kopplas via 230V ledningar till PL/kabel-tv router eller slutligen kopplas direkt till ett Ethernetuttag. I fortsatt beskrivning av systemet kommer en gemensam lokal med el- eller vattenmätare att betraktas som en vanlig lägenhet Kommunikation mellan HemNoden och huvudcentralenheten sker med hjälp av LonTalk protokollet. Kommunikationen mellan den boende och systemet sker via en display. Samtliga funktioner som är tillgängliga genom systemet kan betjänas via displayen, som är installerad i hallen. De boende har också tillgång till insamlade uppgifter via webbsidor. Webbsidan kan bli uppsatt i en dator administrerad av administratören eller CompWell och kan vara ansluten till fastighetsägarens webbportal. Vissa uppgifter kommer att kunna hämtas från datorer administrerade av t.ex. elleverantören. Fastighetsadministratören (eller CompWell på fastighetsadministratörens uppdrag) har ansvaret för utrustningen i hemmen Mätare Systemet kan avläsa värden från ett antal olika mätare som temperaturmätare, elmätare, vattenmätare, värmemängdsmätare (kalorimätare), gasmätare, koldioxidmätare, lutflödesmätare, m.m. Fortsatt beskrivning fokuseras på mätning av temperatur samt vatten- och elförbrukning Sensorer och aktörer Systemet kan avläsa ett antal sensorer som t.ex. rökdetektor, närvarodetektor, vattenläckagedetektor samt status av dörr- eller fönsterkontakter, larmknappar, etc. Systemet kan aktivera larmsirenen, varningslampor, sluta eller bryta reläer. Fortsatt beskrivning fokuserar på rök-, närvaro- och läckagedetektorer samt dörrkontakt Kommunikation inom en lägenhet - Kabel vs radio Fördelar med kabelbaserade system Miljö. - Systemet använder inga batterier. Batterier betraktas i allt större utsträckning som miljöfarliga och beläggs redan nu med skrotningsavgifter. Dessa avgifter kommer att öka. De boende - Inga diskussioner om radios potentiella skadlighet* Driftssäkerhet. - Immunitet från hackers och störningar från annan utrustning Hastighet. - Högre kommunikationshastigheter ger snabba avläsningar av data och larm Kostnad. - Väsentligt billigare sensorer Driftskostnad. - Väsentligt lägre driftskostnad utan batteribyte Nackdelar med kabelbaserade system Systemkostnad. - Högre installationskostnad De boende. - Kablar, även om de monteras i skenor, kan upplevas som störande Slutsats: Kabel bör användas tveklöst i nybyggen eller vid ombyggnader då det finns möjlighet att lägga kablar i rör. Sidan 6 av 38

7 OBS. CompWell innehar ett intyg från Arbetmiljöverket om att CompWell:s radiosystemen är helt ofarliga. Baserat på detta beslutade LKF i Lund i samråd med en lokala Hyresgästföreningen att övergå till radiobaserade system. Priset per lägenhet är densamma men de radiobaserade installationerna är mycket elegantare. Referenser för CompWells kabel och radiobaserade system Nya lägenheter: Uppsalahem i Uppsala. 600 nya lägenheter installerades av CompWell under de senaste 18 månaderna. Systemen inkluderar vatten- och komfortvärmemätning. I vissa fall förekommer även larm. Renoverade lägenheter: Väsbyhem i Upplands Väsby. 500 renoverade lägenheter med CompWell system för vatten- och komfortmätning samt inbrotts-, brand- och översvämningslarm. Samtliga sensorer kopplades samman med kabel i samband med renoveringen av alla el- och rörledningar i fastigheten. Befintliga lägenheter: LKF i Lund lägenheter med komfortvärmemätning, brandlarm och inbrottslarm installerade med kablar 1400 lägenheter med samma funktionaliteten men med radio Installationerna av vattenmätare påbörjades först nu när gradlitermätarna i clamp-on utförande blev tillgängliga. 3. Utrustning i Nätet 3.1. Kommunikation med server HemNoden kan kommunicera med servern placerad hos systemadministratören (Fastighetsägare eller CompWell) genom: - Kabel (data och strömförsörjning) dragen till fastighetens källare och ansluten via en router till antingen ComHem:s kabel-tv-nät (och vidare via HC till och vidare till DAS server) eller direkt till i fastigheten. Fördelen med att använda kabel som försörjer HemNoden med ström är att hyresvärden står för kostnaden för strömmen. HemNoden använder ca 5 Watt (dvs lika mycket som en TV i standby-läge). Årsförbrukning blir således 44 kwh/år. Vid energikostnad av 1 kr per kwh innebär det en utgift av 44 kronor per år eller 4 kronor per månad. Om strömmen till HemNoden tas från el-panelen som är ansluten efter en elmätare betalas denna avgift av hyresgästen. Trots att kostnaden är ganska försumbara 4 kronor per månad har det förekommit diskussioner mellan hyresgästerna och fastighetsägarna om vem ska stå för denna kostnad. Kopplas HemNoden via kabel som även leverera ström betalas denna kostand av fastighetsägare och därigenom undviker man alla diskussioner. Metoden lämpar sig för nybyggda och renoverade fastigheter där man har möjlighet att montera och anlägga nya installationsrör. HemNoden monteras då i hallen i närheten av lägenhetens el-central. - Kabel-tv. Värden överförs till ComHem:s huvudcentral (HC) och vidare via till servern. Metoden lämpar sig för 1,4 millioner befintliga lägenheter anslutna till ComHem:s nät idag. Nackdelen är att HemNoden måste installeras i närheten av ett kabel-tv-uttag som i de flesta fall finns i vardagsrummet. För att överföra data mellan servern och hemmet via kabel-tv-nätet behöver man installera en router (HECU) i ComHem:s central, (HC). En HemNod för kabel-tv-nät förbrukar 8W V nät (PLC). HemNoder kommunicerar med en router placerad i källaren via fastighetens elnät. Router kopplas i sin tur till antingen ComHem:s nät som för signalerna till ComHem:s central HC och vidare via till server. Routern kan anslutas direkt till ett bredbandsuttag i fastigheten eller till ett GPRS sändare/mottagare. Metoden lämpar sig för alla fastigheter i Sverige men överföringshastigheten är mycket låg och kan därför användas endast för insamling av förbrukningsvärden. En HemNod för PLC kommunikation förbrukar 5 W. - Bredbandanslutning. HemNoden ansluts direkt till uttaget. HemNoden anropar DAS systemet varje gång den har några nya mätvärden (temperaturer och förbrukning mäts var 15-de minut) eller larm (anrop sker inom några få sekunder) att rapportera. DAS levererar till HemNoden mätresultat och larmrapporter som visas på displayen, ändrar inställningar om så behövs och kontrollerar att HemNoden fungerar tillfredställande. En HemNod för bredbandsanslutning förbrukar 5 W. Metoden lämpar sig endast för fastigheter där ALLA lägenheter har en Ethernetanslutning. Den ger möjlighet att både samla mätvärden och betjäna larm. Sidan 7 av 38

8 3.2. Kommunikationsmetoder: Mätvärdesinsamling och larm Lägenhet, källare, parkeringsplats Vattenmätare Elmätare: lägenhet källare p-plats (eluttag) S0-interface Värmemätare Gasmätare Temp Närvarodetektor Dörrkontakt Rökdetektor Läckagedetektor 1-wire-bus Radio LonWorks / 230V Display-alfanumerisk eller numerisk HemNod installerad alt. MätarNod installerad i källare i lägenhet (avläsning av i källare placerade mätare) B y g g n a d LonWorks/FTT Ethernet/PL Ethernet/kabel 78 Kbit 80 Mbit 100 Mbit FTT / CATV Router FTT / Router Gateway PL / Router G a t a Kabel-tv-nät (CATV) 78Kbit Mbit CATV / Router HECU Server 3.3. Kommunikationsmetoder: Endast mätvärdesinsamling Lägenhet Källare P-plats Värmemängdsmätare Gasmätare Tempsensor S0-interface Vattenmätare i lägenhet Vattenmätare i källare Elmätare i lägenhet Elmätar e i källare Eluttag med elmätare på parkeringsplats 1-wire-bus 9 Kbit Radio 4 Kbit LonWorks /230V 4 Kbit MätarNod installerad i källare Display alfanumerisk eller numerisk HemNod installerad i lägenhet alt MätarNod installerad i källare LonWorks / FTT kabel 78 Kbit LonWorks / 230V Ethernet / 230V 4 Kbit 8 alt 80 Mbit Ethernet / CAT kabel Radio 100 Mbit 4 Kbit Byggnad FTT / CATV Router PL / CATV Router Radio / CATV Router FTT / Router PL/ Router Gateway Radio / Router Kabel-tv-nät 8 x 78 Kbit Server Gata Stad CATV / INTERNET Router HECU +100 Mbit Sidan 8 av 38

9 4. Utrustning hos Systemadministratören DAS system Maskinvaran består av en 2 GHz CPU med ett 1024 MB minne, 160 GB disk, CD, en Ethernetanslutning och en monitor. Systemet bygger på Windows XP operativsystem, MSDE SQL databashanterare (ersätts inom kort med Microsoft SQL Server Express 2005), LonWorks management programvara och datainsamling- och bearbetningsprogram CompWell DAS. Inkommande data bearbetas och lagras i en SQL-databas. Diverse programvaror ("klienter") som betjänar rapportgenerering, beräkning av komfort, uppringning vid larm, hantering av webbsidor, m.m. hämtar och levererar informationen från och till databasen simultant med den pågående datainsamlingen. Alla rapporter genererade av klienter kan överföras via , FTP- eller webbsidorna till olika användare. 5. Utrustning hos Fastighetsadministratören, m.m. Fastighetsadministratören och tjänsteleverantörerna kan hämta uppgifter från servern oavsett var den är placerad med hjälp av webbsidor implementerade i servern. Servern kan också generera periodiska rapporter som skickas till den berörda organisationen via . Företag med egna datorsystem kan avhämta data via FTP. CompWell har utvecklat ett antal programvaror enligt de första kundernas önskemål. Successivt kommer dessa program att utökas och kommer att vara tillgängliga för CompWell:s samtliga kunder. Sidan 9 av 38

10 6. System 6.1. Tråd/radio i lägenheten och kabel-tv-nät genom byggnaden (78 kbit) HemNoden B Huvudcentral Multimedia uttag Digital TV Radio IP-Telefoni HemNod HCCU TV Kabel HC Kabel-TV-Center Central Nätövervakning A Hem Modem Radio HECU TV Närvaro- Temp- Display INTERNET INTERNET Larmtjänst Rök- Kontakt- Vatten- El, vattenmätare Serviceföretag Fastighetsförvaltare Administration D Fastighetsförvaltare, m.m. Sensorer C Server Systemadministratör Leverantörer El, Vatten, Gas RF LARM Närvarodetektor, Rökdetektor. Dörrkontakt, Läckagedetektor, TEMPERATURSENSORER ELMÄTARE Vattenmätare Tråd Tråd eller RF Lägenhet Display HemNod Kabel-tv-nät Fastighetsägare alt. CompWell ComHem Center TEMPE RATUR DAS Server CATV/ Router HECU Kabel-tv-nät ComHem:s panel Sidan 10 av 38

11 HemNod HC för installation vid tv-uttaget. Display fästs med magnet. HemNod HC för installation i hall inkl. (från vänster) siren, närvaro- och rökdetektor. HCMB HCCB HemNoden består av två huvudenheter HCCB och HCMB. HCMB konverterar digitala datasignaler genererade i HCCB till analoga signaler och överför dessa på en av 8 kanaler inom MHz bandet till ComHem:s central. Överföring av styrsignaler från centralen till HemNoden sker på en av 8 kanaler inom MHz bandet. Kommunikation mellan HemNoden och servern sker med hjälp av LonTalk protokoll. LonTalk är en av huvudbeståndsdelar i ett LonWorks system (LON - Local Operating Network). LonWorks som är ANSI-standard för bygg- och industriautomationsapplikationer används idag av världens största företag inom HVAC (heating, ventilation och airconditioning) som t.ex. Siemens, ABB, TAC använder LonWorks teknologi i stora byggprojekt. LonWorks teknologi används idag bl.a. av Vattenfall och E.ON för avläsa elförbrukningen i millioner svenska hem. En HCCB ansvarar för datainsamling, tillfällig lagring av data och kontroll av samtliga systemfunktioner. Den inkluderar väl tilltagna ROM, RAM och EEPROM minnen, systemklocka och drivkretsar för en 1-wire buss, en RS485-buss, en M-buss och radio för kommunikation med olika sensorer. HemNoden HC monteras i närheten av ett kabel-tv-uttag för att undvika kabeldragning genom rummen och kopplas till multimediauttaget och till 230V. Den boendes tv- och utrustning ansluts till HemNoden.. HemNoden HC monteras i hallen så att närvarodetektorn kan se rörelse i lägenheten. Rökdetektorn monteras antingen på HemNoden eller i taket. Installation av HC vid tv-uttaget Sidan 11 av 38

12 6.2. Tråd/radio i lägenheten och FTT- kabel genom byggnaden (78kbit) HemNod-System HemNod HCCU Multimediauttag i husets källare TV Kabel B Huvudcentral Digital TV Radio IP-Telefoni HC Kabel-TV-Center Central Nätövervakning A He m FTT-kabel Koax HECU FTT/CATV Router Närvaro- Temp- Display Källare INTERNET INTERNET Larmtjänst Rök- Kontakt- Vatten- El, vatten, gas mätare Serviceföretag Fastighetsförvaltare Administration D Fastighetsförvaltare, m.m. Sensorer C Server Systemadministratör Leverantörer El, Vatten, Gas RF LARM Närvarodetektor, Rökdetektor. Dörrkontakt, Läckagedetektor, TEMPERATURSENSORER ELMÄTARE VATTENMÄTARE Tråd Tråd eller RF Lägenhet Display HemNod FTT kabel Fastighetsägare alt. CompWell ComHem Center Källare DAS Server CATV/ Router HECU Kabel-tv-nät FTT / CATV Router Sidan 12 av 38

13 HN Datainsamling och larm. Sirenen monteras i HemNoden medan närvarodetektor och rökdetektor monteras på HemNoden. HemNod HC Endast datainsamling Dessa HemNoder bygger på två processorer; en Neuron och en PIC processor. Neuronen är ansluten via en FTT transceiver till byggnadens FTT-nät som i sin tur är ansluten via en FTT/CATV router till ComHem:s kabel-tv-nät i källaren. Kommunikation mellan HemNoden och servern sker med hjälp av LonTalk protokollet. En PIC processor ansvarar för datainsamling, tillfällig lagring av data och kontroll av samtliga systemfunktioner. Den inkluderar väl tilltagna ROM, RAM och EEPROM minnen, systemklocka och drivkretsar för en 1-wire buss och radio för kommunikation med olika sensorer. Dessa HemNoder installeras i hallen. Rökdetektorn monteras antingen på HemNoden eller i taket. Sidan 13 av 38

14 6.3. Tråd/radio i lägenheten och via 230V-nät genom byggnaden (4 kbit) HemNod-System B Huvudcentral HemNod HCCU Multimediauttag i husets källare TV Kabel Digital TV Radio IP-Telefoni HC Kabel-TV-Center Central Nätövervakning A Hem 230V nät Koax HECU PL/CAT V Router Temp- Källare INTERNET INTERNET El, vatten, gas mätare Serviceföretag Fastighetsförvaltare Administration D Fastighetsförvaltare, m.m. C Server Systemadministratör Leverantörer El, Vatten, Gas RF TEMPERATURSENSORER ELMÄTARE VATTENMÄTARE Tråd Tråd eller RF Lägenhet Display HemNod 230 V nät Fastighetsägare alt. CompWell Bredbandsleverantör Källare DAS Server PL / Router Sidan 14 av 38

15 HC Datainsamling via 1.wire-bus HC Datainsamling via RF HC och HC bygger på två processorer; en Neuron och en PIC processor. Neuronen är ansluten via en PL-transceiver till byggnadens 230V-nät som i sin tur är ansluten via en PL/CATV router till ComHem:s kabeltv-nät i källaren eller via en PL/Ethernet router direkt till dataservern. Kommunikation mellan HemNoden och servern sker med hjälp av LonTalk protokollet. En PIC processor ansvarar för datainsamling, tillfällig lagring av data och kontroll av samtliga systemfunktioner. Den inkluderar väl tilltagna ROM, RAM och EEPROM minnen, systemklocka och drivkretsar för en 1-wire buss och radio för kommunikation med olika sensorer. Då kommunikationen på elnätet är långsam lämpar sig dessa HemNoder endast för insamling av mätvärden. Vid korrekt planerat nät kan mätarna avläsas var je kvart om så önskas. Sidan 15 av 38

16 6.4. Tråd/radio i lägenheten och bredband genom byggnaden (Mbit) HemNod-System B ISP Bredbandsleverantör HemNod HCCU Ethernet Uttag A Hem Tele Närvaro- Temp- Display TV INTERNET INTERNET Larmtjänst Rök- Kontakt- Vatten- El, vatten, gas mätare Serviceföretag Fastighetsförvaltare Administration D Fastighetsförvaltare, m.m. Sensorer C Server Systemadministratör Leverantörer El, Vatten, Gas RF LARM Närvarodetektor, Rökdetektor. Dörrkontakt, Läckagedetektor, TEMPERATURSENSORER ELMÄTARE VATTENMÄTARE Kabel eller RF Lägenhet Display HemNod Ethernet Fastighetsägare alt. CompWell Bredbandsleverantör DAS Server Switch Sidan 16 av 38

17 HemNod HC Ethernet Mätvärdeinsamling HemNod HC Ethernet Mätvärdeinsamling och larm HemNoden består av två huvudenheter; ett HCCB och ett Ethernetmodem. Modemet konverterar LonTalk meddelanden som genereras i HCCB till TCP/IP meddelanden för överföring via till dataservern. HCCB ansvarar för datainsamling, tillfällig lagring av data och kontroll av samtliga systemfunktioner. Den inkluderar väl tilltagna ROM, RAM och EEPROM minnen, systemklocka och drivkretsar för en 1-wire buss och radio för kommunikation med olika sensorer. HC monteras i hallen. Rökdetektorn monteras antingen på HemNoden eller i taket. HC monteras däremot närmast ett Ethernetuttag. Sidan 17 av 38

18 7. Vattenmätare Kvartalsförbrukning i kronor Varmvatten - 1 m3-53 sek Kallvatten - 1 m3-14 sek Kostnad (kr) LGH 1A ROK 1 26,6 m2 LGH 1B ROK 1 26,6 m2 LGH 3A ROK 3 70,3 m2 LGH 3B ROK 3 70,3 m2 LGH 4A ROK 4 83,7 m2 LGH 2A ROK 2 49,0 m2 LGH 2B ROK 2 49,0 m2 LGH 4B ROK 4 83,7 m2 LGH 5A ROK 5 100,0 m2 LGH 5B ROK 5 100,0 m2 Yta ( m 2 ) 3A förbrukar vatten för 300 kr, 3B förbrukar vatten för 2500 kr men betalar idag lika mycket Varmvatten vad är det? Traditionella vattenmätare mäter endast vattenflöde. Byggnormen föreskriver att vattnets temperatur måste hållas mellan 50 ºC och 65 ºC. Normen tillåter alltså att vattnets ekonomiska värde (vattnets termiska innehåll) får variera med 30 % (65 ºC /50 ºC =1,3). Hos en och samma fastighetsägare kan således en person behöva förbruka 30 % mer varmvatten dvs. betala 30 % mer pengar för att ta ett bad än en annan person som bor i en annan del av samma fastighet. Vilken hyresgäst eller hyresgästernas representant kommer att gå med på det när han/hon får kännedom om detta? Slutsats Vattenmätare måste kunna mäta både mängd av levererade vatten och dess temperatur. CompWell har föreslagit och fick godkännande (TNC) på att presentera båda dessa värden i en enhet som kallas gradliter (ºC * L eller CL). C*L representerar alltså vattnets termiska innehåll. Traditionell metod flöde Samma pris för varan vars värde varierar 30% Modern metod flöde och temperatur i 2 rör Priset ändras när temperaturen ändras "Jag vägrar att betala för varmvatten vattnet är alltid kallt länge innan jag kan duscha" Trots att i de flesta fastigheter finns ett cirkulationssystem för varmvatten förekommer det mycket ofta att under de första minuterna man endast får kallvatten i duschen. Slutsats: Vattenmätaren måste kunna mäta både mängd av tillfört vatten och dess temperatur. Så länge varmvattnets temperatur ligger under 50 ºC debiteras inte användaren alls. Volymen av sådant vatten ska dock räknas (som spillvatten) för att senare kunna kontrollera att den totala förbrukningen stämmer men summan av de förbrukningsvärden som uppmättes i enskilda lägenheter. Sidan 18 av 38

19 Är det verkligen varmvatten jag får för mina pengar? Volym < 50 C Volym > 50 C Temperatur( vid 50C-0, vid 65C-max som den roda) : : : : : : : : : :07 Tid 7.3. Legionella Skålningsrisker vid högre temperaturer Legionella Legionärssjuka är en typ av lunginflammation som sprids via små luftburna vattendroppar. Den vanligaste spridningorsaken anses vara vattendimmorna som uppkommer vid duschar och luftinblandare på vattenkranar. 65 C Max. temp 50 C Min. temp Temperaturen på varmvattnet måste vara lägst 50 C vid varje tappställe Bakteriens tillväxtområde Optimal tillväxt C Vila Legionellabakterierna upptäcktes 1976 efter ett sjukdomsutbrott bland deltagare i en kongress för krigsveteraner (legionärer) i Philadelphia, USA. I Sverige insjuknar minst 500 personer årligen i legionärssjuka. Av de som insjuknar dör uppskattningsvis var tionde av sjukdomen. Oftast rör det sig om människor med nedsatt motståndskraft pga. rökning, ålder, sjukdom. Legionärssjuka behandlas med antibiotika. För att förhindra tillväxten av Legionellabakterier ska: -- Systemen hållas rena - Kallvatten ska vara kallt - Varmvatten ska vara hett 7.4. Jag kunde omöjligen förbruka så mycket vatten För att kunna införa vattenmätning i stor skala i ett land där minst halva befolkningen aldrig behövde tänka på hur mycket vattnet kostar måste man kunna fjärravläsa mätarna minst var 15-de minut dygnet runt. Att registrera och spara dessa detaljerade avläsningar under t.ex. en månad efter att räkningarna för periodens förbrukning har sänts ut är ett Sidan 19 av 38

20 måste. Efter denna period bör detaljerade värden omräknas till endast ett värde (månadsförbrukning) och sparas ett antal år för framtida jämförelse. Slutsats Vår erfarenhet från genomförande av mätningar visar att lägenhetsinnehavare har mycket svårt att acceptera sina vattenförbrukningssiffror. Det som omedelbart hjälpte var att i detalj visa vid vilket klockslag och hur mycket vatten som användes Rördragningen i svenska lägenheter Då det inte finns några föreskrifter/rekommendationer om vattenmätning har de flesta lägenheter inte anpassats för införande av installation av vattenmätare. Lägenheterna kopplas med varandra med vertikala rör, kök med kök ovanför, badrum med badrum ovanför. Att mäta vatten med dagens mätare kräver att man kapar dessa vattenledningar (liggande på rygg under diskbänken, t.ex.), monterar mätare med mätartavlan vänd uppåt för att inte mätarklassen försämras, testar om mätaren visar vattenflöde, provtrycker hela systemet, monterar elektronik, ansluter den till 230V och provkör en elektronisk insamlingsenhet. Slutsats I de befintliga lägenheterna borde det vara mest ekonomiskt och praktiskt att montera vattenmätare direkt på de existerande ledningarna utan att ledningarna behöver kapas, etc. Det vore bra om installationen kan genomföras av samma person som installerar ett datainsamlingssystem även för el- och temperaturmätning Vattenmätare/gradlitermätare sammanfattning Mätaren monteras på några minuter på befintliga kopparrör 12, 15, 18, 22 och 28 mm Monteras horisontellt eller vertikalt Mätaren kan levereras monterad på standard 110 eller 130 mm koppar- eller rostfriarör (nya hus) Elektronikenheten (med eller utan display) kan sättas på vägg upp till 2 meter längre bort Strömförsörjning från antingen 230V (miljöaspekt) eller från kommunikationsbussen Mätning av flöde OCH temperatur, separat och simultant Mätning i Liter, ºC och Celsius-litre (ºC*L), gradliter (sv) and kelvinlitre (eng.) Följer normen OIML R 49-1 Water meters intended for the metering of cold potable water Mätområde för t.ex. 15 mm rör: 30 l/tim till 3000 l/tim Ingen tryckförlust i mätaren Avläsning av C*L varje sekund Standard rapportering av C*L varje 15 minuter Momentan avläsning på begäran från servern Radio, LonWorks, M-bus, Dallas-bus Sidan 20 av 38

21 8. Uppvärmning Komfortberäkning. Värmekonto. Temperatursensor, radio och batteri för minum 6 årsdrift Temperatursensor med kommunikation och strömförsörjning via en telefonkabel Systemets huvuduppgift är att hjälpa de boende och fastighetförvaltare att reducera energiförbrukningen och därigenom reducera boendekostnaden. Uppvärmning av lägenheter är en av de största utgiftsposterna i fastighetens driftsbudget. Ett effektivt sätt att reducera denna kostnad är att uppmuntra till sparsamhet. Lägre genomsnittstemperatur i lägenheten ger lägre hyra. Denna metod kallas Komfortberäkningsmetoden och belönades med Energiguldpriset Komfortberäkningen sker enligt en överenskommen beräkningsmodell som utgår från: - Inlästa temperaturvärden korrigerade med temperatursensorernas placeringsfaktorer. Temperaturer uppmätta av sensorerna placerade vid övre dörrposten justeras för att motsvara rummets medeltemperatur. Justeringsalgoritmen är framtagen i samarbete med Lunds Tekniska Högskola. - Rummens storlek i m 2. - Utomhustemperatur. Beräkningen sker endast om utomhustemperaturen inte har överskridit varit 12 C under dagen. - Gränsvärden är 17 respektive 24 C. Värden över 24 C räknas som 24 C. Värden under 17 C räknas som 21 C och under 16 C som 24 C % av de högsta värdena som uppmätts, tas bort (räknas ej med). - Beräkningen utförs under perioden 1 maj till 30 september. - Kronor per C, m 2 och år Sidan 21 av 38

22 Period Temperatur Area LKF1 LKF2 LKF3 LKF4 LKF5 Under 21 C Över 21 C Total Lägenheter över/under 21 C 100% % / Antal 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% LKF1 LKF2 LKF3 LKF4 LKF5 Över 21 C Under 21 C Area Ett begrepp värmekonto har skapats för att åskådliggöra effekterna av temperatursänkningar. Varje dag räknar systemet ut hur mycket lägre eller högre medeltemperaturen var för lägenheten i förhållande till den avtalade referenstemperaturen (t.ex. 21 grader) och omvandlar skillnaden till kronor och ören. Pengarna krediteras eller debiteras lägenhetsinnehavares Värmekonto. Exempelvis var sjätte månad regleras kontot genom avdrag eller tillägg på hyran. Alla värden lagras i databasen och går att avläsa på lägenhetens webbsida. Beräkningsexempel: 21 C avtalad bastemperatur och "värmekostnad på 4.70 kronor per C, per m 2 och per år: Boende i en lägenhet om 80 m 2 kan spara 752 kronor per år om han/hon lyckas sänka medeltemperaturen från 21 till 19 C genom att t.ex. hålla i genomsnitt 18 C i sovrummen och 20 i vardagsrummet som är lika stort som de mindre rummen tillsammans. Systemet möjliggör uppsamling av de önskemål de boende har om temperaturer i enskilda rum (önskade temperaturer). Med hjälp av dessa uppgifter kan man uppnå ytterligare energibesparingar genom att bättre anpassa temperaturen på uppvärmningsvatten till rådande behov. Varje temperatursensor har ett eget ID-nummer och kalibreras vid produktionen för att visa ett temperaturvärde med en noggrannhet bättre än +/- 0,15 grader Celsius. Denna precision uppnår vi genom en individuell kalibrering i en värmekammare mot en uppsättning av referenssensorer. Referenssensorerna har certifierats i ett standardiseringslaboratorium i en referenskammare mot 0,01 noggranna mätinstrument. En HemNod avläser temperatursensorerna fyra gånger per timme. Det avlästa värdet tillsammans med sensorns ID och tidstämpeln lagras i HemNodens minne i avvaktan på att bli överfört via kabelnät, HECU och till databasen Uppvärmningsstyrning Systemet möjliggör skapandet av "ÄR" och "BÖR" värden för hela fastigheten som i sin tur möjliggör noggrannare reglering av värmen än en styrning via en styrkurva. - Systemet genererar en bild som visar fastighetens samtliga rum - Systemet skriver in i bilden de aktuella temperaturvärdena var 15 minut - Temperaturen representeras med tal (21,2) eller färg (från mörkblå för 17 och under till mörkröd för 23 och över) - Bilden är tillgänglig för systemadministratören från webbsidan Sidan 22 av 38

ENERGI. Scala 1:1. Aptus Logga_Negativ I cmyk 40% svart

ENERGI. Scala 1:1. Aptus Logga_Negativ I cmyk 40% svart ENERGI Scala : Aptus Logga_Negativ I cmyk 40% svart ENERGI. Individuell mätning sänker dina kostnader och skapar ett miljömedvetet boende. Oavsett om du vill få kontroll på din vatten-, el-, temperatur-

Läs mer

Varför motorvärmare?

Varför motorvärmare? 6. MOTORVÄRMARE Bilvärmeuttag består av 2 eluttag, en mikroprocessorbaserad kontroller med temperatur-, energi- och tidmätningsfunktion med förmåga att kommunicera genom ett befintligt elnät och vidare

Läs mer

within ANVÄNDARGUIDE

within ANVÄNDARGUIDE within ANVÄNDARGUIDE INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 System- och flödesbeskrivning... 3 1.1 Mobil avläsning... 3 1.2 Mätning av el och fysisk inkoppling av centraler... 3 1.3 OBS! Driftsättning efter leverans...

Läs mer

Cargolog Impact Recorder System

Cargolog Impact Recorder System Cargolog Impact Recorder System MOBITRON Mobitron AB Box 241 561 23 Huskvarna, Sweden Tel +46 (0)36 512 25 Fax +46 (0)36 511 25 Att mäta är att veta Vi hjälper dig och dina kunder minska skador och underhållskostnader

Läs mer

E.ON Smarta Hem Framtidens hem. Användar- och installationsmanual

E.ON Smarta Hem Framtidens hem. Användar- och installationsmanual E.ON Smarta Hem Framtidens hem Användar- och installationsmanual 1 Vårt mest avancerade Smarta Hemsystem Image for illustration purposes only. Photographer Lovisa Fredriksson www.lovisaeva.se Ditt Smarta

Läs mer

within e3 produkter SNABBGUIDE

within e3 produkter SNABBGUIDE within e3 produkter SNABBGUIDE Fördelar e3: Visualisera: Elförbrukningen redovisad i grafer och diagram. Utmärkt underlag för planering och effektivisering. Styra: Minimera elförbrukningen genom att styra

Läs mer

Fastighetsnätets uppbyggnad

Fastighetsnätets uppbyggnad Fastighetsnätets uppbyggnad Vi skall försöka förklara hur fibernätet ansluts till huset och ge exempel på hur man kan bygga sitt eget nät inomhus. OBSERVERA ATT BILDERNA GER EXEMPEL HUR DE OLIKA KOMPONENTERNA

Läs mer

PROFORT. Fjärrstyrning och mätning. Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer. multiguard-produktserien

PROFORT. Fjärrstyrning och mätning. Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer. multiguard-produktserien -produktserien Fjärrstyrning och mätning Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer UTVECKLAD FÖR NORDISKA FÖRHÅLLANDEN Serien av -produkter är anpassad för alla behov

Läs mer

Del 1 Frågor om vad höghastighetsnät är:

Del 1 Frågor om vad höghastighetsnät är: Frågor och svar om installation av höghastighetsnät i BRF STÄMJÄRNET Vi i styrelsen hoppas att du genom att läsa nedan frågor och svar, ska få den information du behöver om höghastighetsinstallationen

Läs mer

Nu är den här! ELS Vision. All kommunikation i en enhet! Med 5 års garanti!

Nu är den här! ELS Vision. All kommunikation i en enhet! Med 5 års garanti! Nu är den här! ELS Vision All kommunikation i en enhet! Med 5 års garanti! (Electrolux) Bokningstavla ELS Vision ELS Vision är en kommunikationscentral för alla berörda i en fastighet. Inomhusanvändning.

Läs mer

Användarmanual För Lansen Larm- och Miljösystem. Utgåva DA01 2011-11-23

Användarmanual För Lansen Larm- och Miljösystem. Utgåva DA01 2011-11-23 Användarmanual För Lansen Larm- och Miljösystem Utgåva DA -- Användarmanual För Lansen Larm- och Miljösystem Lansen Larm- och Miljösystem är en trådlös plattform baserad på patenterad teknik som utvecklats

Läs mer

Larm för olika behov. Idriftsättningen är enkel, ett eller ett par SMS så är du igång.

Larm för olika behov. Idriftsättningen är enkel, ett eller ett par SMS så är du igång. LARMPAKET GSM Larm för olika behov Induo Home har fem larmpaket för att passa de vanligaste larmbehoven för mindre objekt. Våra paket passar för att övervaka hem, mindre företag, fritidsbostäder, hobbygarage,

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet.

Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet. Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet. Dessutom får du ytterligare givande tips i slutet av dokumentet. Vill du ha rådgivning kontakta Bostadslarmet

Läs mer

Bevent Rasch RCMU8. - Brand Övervakningssystem - www.bevent-rasch.se

Bevent Rasch RCMU8. - Brand Övervakningssystem - www.bevent-rasch.se Bevent Rasch - Brand Övervakningssystem - RCMU8 Kontrollenhet RCMU8 / -MOD / -LW Upp till 8 st spjäll och 8st rökdetektorer uppdelat på fyra grupper Indikering av varje enskilt spjäll Möjlighet till externt

Läs mer

FULL KOLL. på mätdatan överallt

FULL KOLL. på mätdatan överallt FULL KOLL. på mätdatan överallt Mäter Övervakar Larmar Dokumenterar Trådlöst hela vägen. Från givare till basstation till molnet till mobil eller dator Celsicom - systemet Trådlösa radiogivare för t.ex.

Läs mer

YL-007K3 Instruktions Manual

YL-007K3 Instruktions Manual YL-007K3 Instruktions Manual Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift. 1 Viktigt att tänka på vid installation 1. Placera inte huvudenheten intill en TV-apparat,

Läs mer

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5.

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. ScandLarm Air Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen... 7 5.1 Radera enhet...

Läs mer

Beskrivning av TallyCard systemet. En liten beskrivning, senast ändrad den 14 juli 2007 av Kenneth Broberg

Beskrivning av TallyCard systemet. En liten beskrivning, senast ändrad den 14 juli 2007 av Kenneth Broberg Beskrivning av TallyCard systemet En liten beskrivning, senast ändrad den 14 juli 2007 av Kenneth Broberg Allmänt Systemet "TallyCard" är utvecklat för hamnar och campingar. Systemet gör debiteringen av

Läs mer

snabbmanual för installation av bredband och telefoni

snabbmanual för installation av bredband och telefoni snabbmanual för installation av bredband och telefoni Startboxen innehåller följande utrustning Nätverkskablar Modem Strömadapter Testplugg Splitter Antenner Väggfäste Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777

Läs mer

Installationsguide / Användarmanual

Installationsguide / Användarmanual (Ver. 2.6.0) Installationsguide / Användarmanual Innehåll 1. Välkommen Sid 1 Välkommen som Internet kund hos Seth s Bredband Kontrollera att din Internetlåda innehåller: 2. Anslutningsguide Sid 2 Koppla

Läs mer

SB Bredband. Användarguide för SB Bredband. Valfrihet för våra hyresgäster. Det är enkelt att komma igång med husets snabbaste bredbandsnät!

SB Bredband. Användarguide för SB Bredband. Valfrihet för våra hyresgäster. Det är enkelt att komma igång med husets snabbaste bredbandsnät! S redband Valfrihet för våra hyresgäster H Ä S S E L Y L KE E RG S PÅ N G J Ä RV nvändarguide för S redband Det är enkelt att komma igång med husets snabbaste bredbandsnät! sid 1 Om S redband Svenska ostäders

Läs mer

SB Bredband. Användarguide för SB Bredband. OCH telefoni. Så här kommer du igång med Svenska Bostäders fibernät. Valfrihet för våra hyresgäster.

SB Bredband. Användarguide för SB Bredband. OCH telefoni. Så här kommer du igång med Svenska Bostäders fibernät. Valfrihet för våra hyresgäster. S redband Valfrihet för våra hyresgäster Hus med endast fibernät innerstaden nvändarguide för S redband Så här kommer du igång med Svenska ostäders fibernät TV, REN OH telefoni sid Om S redband Innehåll

Läs mer

BREDBANDSANSLUTNING VIA FIBER TILL BRF STOCKHOLMSHUS 11

BREDBANDSANSLUTNING VIA FIBER TILL BRF STOCKHOLMSHUS 11 BREDBANDSANSLUTNING VIA FIBER TILL BRF STOCKHOLMSHUS 11 Detaljerad information Bakgrund En av bostadsrättsföreningens viktigaste uppgifter är att tillgodose medlemmarnas ekonomiska intressen. De boende

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE. within

ANVÄNDARGUIDE. within ANVÄNDARGUIDE within 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 System- och flödesbeskrivning... 3 1.1 Mobil avläsning... 3 1.2 Mätning av el och fysisk inkoppling av centraler... 3 1.3 OBS! Driftsättning efter leverans...

Läs mer

FAQs: HomeSecure GSM-MA-0004

FAQs: HomeSecure GSM-MA-0004 FAQs: Trådlöst larmsystem inkl. GSM-modul (GSM-MA-0004) Vi uppdaterar konstant informationen på våra produkter. För att få den nyaste informationen av våra produkter, gå till: downloads på www.homealarm.se

Läs mer

Systemkrav och tekniska förutsättningar

Systemkrav och tekniska förutsättningar Systemkrav och tekniska förutsättningar Hogia Webbrapporter Det här dokumentet går igenom systemkrav, frågor och hanterar teknik och säkerhet kring Hogia Webbrapporter, vilket bl a innefattar allt ifrån

Läs mer

Techem Smart Systems: En plattform för. Techem Smart System. Individuell Mätning och Debitering (IMD) PRODUKTINFORMATION TJÄNSTEINFORMATION

Techem Smart Systems: En plattform för. Techem Smart System. Individuell Mätning och Debitering (IMD) PRODUKTINFORMATION TJÄNSTEINFORMATION PRODUKTINFORMATION TJÄNSTEINFORMATION Reading value display Energy and water monitoring Techem Portal adapterm Techem Smart System Device monitoring Billing Techem Smart Systems: En plattform för Techem

Läs mer

Kabel tv leverantör Canaldigital (Genom samfällighet, gemensamt kabel tv nät i området)

Kabel tv leverantör Canaldigital (Genom samfällighet, gemensamt kabel tv nät i området) 1(9) Drift & skötsel samt produktinformation gällande Kraft, Belysning,, Kabel tv, Telefoni, Bredband, Digital Tv via bredband. Lägenhetsi nnehava re Kortfattad anläggnings beskrivning. Avtals operatörer

Läs mer

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni STARTBOXEN INNEHÅLLER FÖLJANDE UTRUSTNING Modem Två nätverkskablar Strömadapter Splitter Testplugg Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777

Läs mer

SB Bredband. Användarguide för SB Bredband. Så här kommer du igång med Svenska Bostäders fibernät. Valfrihet för våra hyresgäster.

SB Bredband. Användarguide för SB Bredband. Så här kommer du igång med Svenska Bostäders fibernät. Valfrihet för våra hyresgäster. S redband Valfrihet för våra hyresgäster Hus med endast fibernät Västerort och Järva nvändarguide för S redband Så här kommer du igång med Svenska ostäders fibernät TV, REN OH telefoni sid Om S redband

Läs mer

Individuell värme- och varmvattenmätning. Dennis Westin 2010-03-24

Individuell värme- och varmvattenmätning. Dennis Westin 2010-03-24 Individuell värme- och varmvattenmätning Dennis Westin 2010-03-24 I enlighet med informationen på förra årets Stämma kommer vi vid årets Stämma att informera om Individuell värmemätning. Vi kommer dock

Läs mer

Rotronic CP11 CO2-logger

Rotronic CP11 CO2-logger Rotronic CP11 CO2-logger Teknisk data Mätområde, noggrannhet: Koldioxid 0...5000ppmCO2 ± 30ppmCO2 ± 5% av mätvärdet Relativ fukt 0.1...99.95%RF ± 2,5%RF (10...90%RF) Temperatur -20...60 C ± 0,3 C (vid

Läs mer

Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress

Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress Inomhusnod Comega FTTH-TVMC... 2 Inomhusnod Allied Telesyn img616... 4 Inomhusnod CTS HET-3109... 5 Nätverkskort... 6 Kontakter och kablar...

Läs mer

Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress

Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress Inomhusnod Comega FTTH-TVMC... 2 Inomhusnod Allied Telesyn img616... 4 Inomhusnod CTS HET-3109... 5 Nätverkskort... 6 Kontakter och kablar... 6

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

SB Bredband. Användarguide för SB Bredband. Det är enkelt att komma igång med husets bästa bredbandsnät! Valfrihet för våra hyresgäster.

SB Bredband. Användarguide för SB Bredband. Det är enkelt att komma igång med husets bästa bredbandsnät! Valfrihet för våra hyresgäster. S redband I N N E R S T N Valfrihet för våra hyresgäster nvändarguide för S redband Det är enkelt att komma igång med husets bästa bredbandsnät! sid 1 Om S redband Svenska ostäders eget bredbandsnät, S

Läs mer

Telia Bredbandstelefoni Telefonadapter Vood 322. Handbok

Telia Bredbandstelefoni Telefonadapter Vood 322. Handbok Telia Bredbandstelefoni Telefonadapter Vood 322 Handbok Innehåll Introduktion Förutsättningar för Telia Bredbandstelefoni med telefonadapter 4 Det här ska finnas i utrustningspaketet 4 Installation För

Läs mer

Uppföljning Individuell värme- och varmvattenmätning

Uppföljning Individuell värme- och varmvattenmätning Uppföljning Individuell värme- och varmvattenmätning Installationsläget Besparing Enskilda fastigheters förbrukning Medelförbrukning värme och varmvatten Inloggning för enskilda fastigheter Anledningar

Läs mer

Bruksanvisning för ditt larmsystem. System: Domonial

Bruksanvisning för ditt larmsystem. System: Domonial Bruksanvisning för ditt larmsystem System: Domonial Sector Alarm Tack för att du valt ett larmsystem från Sector Alarm! Bruksanvisningen som du har i handen ska fungera som ett stöd i den dagliga användningen.

Läs mer

Borra hål för att montera larmpanel och rörelsedetektor. Att montera fästen till larm-panel och rörelsedetektor. SIM-kort, GSM (standardstorlek, 2G)

Borra hål för att montera larmpanel och rörelsedetektor. Att montera fästen till larm-panel och rörelsedetektor. SIM-kort, GSM (standardstorlek, 2G) Scandinavia Scandinavia Verktyg: Elektrisk borr Stjärnskruvmejsel Används till: Borra hål för att montera larmpanel och rörelsedetektor. Att montera fästen till larm-panel och rörelsedetektor. Verktyg:

Läs mer

Principer för energi- och volymmätning

Principer för energi- och volymmätning Tekniska krav och anvisningar Energi Principer för energi- och volymmätning Dokumentet gäller för följande verksamheter: Bostad med särskild service, Förskola, Grundskola, Gymnasieskola, Kontor, Äldreboende

Läs mer

Så här enkelt kommer du igång med dina tjänster.

Så här enkelt kommer du igång med dina tjänster. Östersundsbostäders kommunikationsnät Användarguide Så här enkelt kommer du igång med dina tjänster. sid Bredband, telefoni och TV Vårt nya kommunikationsnät är ett öppet fiberoptiskt nät. Innehåll Så

Läs mer

Centralenhet med GSM. Larmbricka

Centralenhet med GSM. Larmbricka Trygghet i alla hem Centralenhet med GSM Centralenheten är hjärtat av ditt larmsystem. Den har koll på alla komponenter och kommunicerar trådlöst med både komponenterna och larmcentralen. Håll koll på

Läs mer

SVM F4 Integreringsverk

SVM F4 Integreringsverk DATABLAD 5 optionskortsplatser Flera parallella kommunikationsutgångar 2 extra pulsingångar 2 pulsutgångar för energi och volym 2- eller 4-trådsanslutning av temperaturgivare Väl tilltagna skruvplintar

Läs mer

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni STARTBOXEN INNEHÅLLER FÖLJANDE UTRUSTNING Trådlös gateway Två nätverkskablar Två telefonkablar Strömadapter Mellanpropp Testplugg Bredbandsbolaget

Läs mer

Installationshandbok För telefonadapter Vood 322. Telia Bredbandstelefoni Geografiskt riktnummer

Installationshandbok För telefonadapter Vood 322. Telia Bredbandstelefoni Geografiskt riktnummer Installationshandbok För telefonadapter Vood 322 Telia Bredbandstelefoni Geografiskt riktnummer introduktion Förutsättningar för Telia bredbandstelefoni med telefonadapter 3 Det här ska finnas i startpaketet

Läs mer

Brand-/Brandgasspjällstyrning för två spjäll m. rökdetektor 8SC2:004, 8SC2-1:004 (endast ett spjäll)

Brand-/Brandgasspjällstyrning för två spjäll m. rökdetektor 8SC2:004, 8SC2-1:004 (endast ett spjäll) Produktbeskrivning: Brand-/Brandgasspjällstyrning Funktion: SIOX-modul: Processbild: Brand-/Brandgasspjällstyrning för två spjäll m. rökdetektor 8SC2:004, 8SC2-1:004 (endast ett spjäll) 8SC2_004.DFF Inkopplingsbeskrivning

Läs mer

Conreg. Översikt T-Logg T-LOGG. System för insamling, bearbetning, visning och lagring av tjockleksdata 1 (14)

Conreg. Översikt T-Logg T-LOGG. System för insamling, bearbetning, visning och lagring av tjockleksdata 1 (14) T-LOGG System för insamling, bearbetning, visning och lagring av tjockleksdata 1 (14) Systemöversikt T-Logg är en utrustning för mätvärdesinsamling, bearbetning, visning och lagring av tjockleksdata i

Läs mer

EL-Online. Telemetri / Individuell mätning

EL-Online. Telemetri / Individuell mätning EL-Online Telemetri / Individuell mätning Vad är Telemetri? Telemetri (Tele + metri) betyder fjärrmätning. Telemetri är överföring av mätdata från ett eller flera mätobjekt (t.ex. givare) till en central

Läs mer

5 STEG TILL ENERGI- SNÅLARE BOENDE. Individuell mätning & debitering

5 STEG TILL ENERGI- SNÅLARE BOENDE. Individuell mätning & debitering GUIDE 5 STEG TILL ENERGI- SNÅLARE BOENDE Individuell mätning & debitering 1 5 Hur minskar man energiförbrukningen? Hur fördelar man kostnaderna rättvist? Minol ger dig 5 steg till ett energisnålare och

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

Beskrivning av PowerSoft

Beskrivning av PowerSoft BESKRIVNING AV POWERSOFT... 1 PRINCIPSKISS... 1 ANVÄNDARDEL... 2 Visningssidor... 2 Visning och hantering... 4 Diagram och tabeller... 5 KONFIGURATION... 7 Kommunikation och anslutningar... 7 Instrument...

Läs mer

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d...

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d... Användarmanual Användarmenyn När larmsystemet är i frånkopplat läge kan användarmenyn nås genom att en användare skriver in sin PIN-kod. Från användarmenyn kan larmsystemet sedan larmas på, sättas i skalskyddsläge,

Läs mer

Industriell Datakommunikation. Allt du behöver veta om RS-232

Industriell Datakommunikation. Allt du behöver veta om RS-232 Industriell Datakommunikation Allt du behöver veta om RS-232 Email info@foxcomputer.se, Website http://www.foxcomputer.se Ulf Rääf Datakommunikation och Industriell IT enligt standard RS-232 Teori och

Läs mer

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0 P-660H Triple Play modem Snabbinstallation Version 2.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda ditt P-660H Triple Play modem. Följande installationsguide beskriver installation av modemet

Läs mer

Systembeskrivning. Trygghetstelefon Caresse

Systembeskrivning. Trygghetstelefon Caresse och bärbar larmknapp Carino uppfyller EU:s direktiv för CE-märkning. Caresse är ett registrerat varumärke för Tunstall AB. Rätt till ändringar förbehålles. Tunstall AB, 2008 2 1997-02-25 Art.nr. 64CSE005

Läs mer

snabbmanual för installation av bredband och telefoni

snabbmanual för installation av bredband och telefoni snabbmanual för installation av bredband och telefoni STARTBOXEN INNEHÅLLER FÖLJANDE UTRUSTNING Modem Nätverkskabel Strömadapter Splitter Testplugg Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777 000 www.bredbandsbolaget.se

Läs mer

Instruktionsbok för Byalag som anlitar Telia som operatör

Instruktionsbok för Byalag som anlitar Telia som operatör Godkänd Instruktionsbok för Byalag 2011-11-14 1 (13) Uppgjord Telia Operator Business Leif Berglund Next 070-5650574 Ante Baric leif.a.berglundeliasonera.com Detta dokument reder ut hur en fastighetsanslutning

Läs mer

bredband Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777 000

bredband Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777 000 Snabbmanual för installation av bredband och telefoni Den här guiden visar dig hur du installerarr bredband och telefoni med modemet Zyxel 2812. Startboxen innehåller följande utrustning Bredbandsbolaget

Läs mer

SERVICEINFORMATION för brukare. Med känsla för ert hem. Din nya radiatormätare: kort beskrivning av funktion

SERVICEINFORMATION för brukare. Med känsla för ert hem. Din nya radiatormätare: kort beskrivning av funktion SERVICEINFORMATION för brukare Med känsla för ert hem. Din nya radiatormätare: kort beskrivning av funktion TECHEM RADIATORMÄTARE Din nya inneboende ser bra ut och kan en massa Din nyinflyttade sörjer

Läs mer

VIKTIGT! Du kommer snart att få nytt passersystem och fiberinstallation i huset där du bor

VIKTIGT! Du kommer snart att få nytt passersystem och fiberinstallation i huset där du bor Viktig information Östlyckan, Hedvigsberg VIKTIGT! Du kommer snart att få nytt passersystem och fiberinstallation i huset där du bor De närmaste månaderna kommer Alingsåshem att installera ett fibernät

Läs mer

BRUKSANVISNING SÄKERHETSLARM HA51S

BRUKSANVISNING SÄKERHETSLARM HA51S BRUKSANVISNING SÄKERHETSLARM HA51S Malmbergs Elektriska AB Box 144, 692 23 Kumla Telefon: 019-58 77 00 Fax: 019-57 11 77 info@malmbergs.com www. malmbergs.com SÄKERHETSLARM HA51S Detta trådlösa larmsystem

Läs mer

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 177-H1

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 177-H1 1(10) 1. Allmänt Dataloggern Testo 177-H1 mäter fukt och temperatur samt daggpunkt. Den används för att lagra och läsa ut separata mätvärden samt hela mätsekvenser. Värdena mäts, sparas och överförs till

Läs mer

LARM www.induohome.com LARMPAKET GSM

LARM www.induohome.com LARMPAKET GSM LARMPAKET GSM LARM www.induohome.com Larm för olika behov Induo Home har fyra larmpaket för att passa de vanligaste larmbehoven för mindre objekt. Våra paket passar för att övervaka hem, mindre företag,

Läs mer

Norgo Energy Meter Modell: NGE04

Norgo Energy Meter Modell: NGE04 Norgo Energy Meter Modell: NGE04 Introduktion Norgo Energy Meter är en produkt konstruerad och utvecklad i Danmark. Vårt mål är att hjälpa dig att begränsa din elförbrukning och samtidigt reducera utsläppen

Läs mer

Installation Tele2 Bredband via TV-uttaget

Installation Tele2 Bredband via TV-uttaget Installation Tele2 Bredband via TV-uttaget Den här manualen hjälper dig att installera ditt bredband.glöm inte att ha dina abonnemangsuppgifter tillgängliga. T2P_053_01-01 tele2.se tele2.se 2 Innehåll:

Läs mer

Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148. Bruksanvisning Daglig användare. Utgåva ver.6.00 2004-03-01. Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar

Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148. Bruksanvisning Daglig användare. Utgåva ver.6.00 2004-03-01. Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148 Bruksanvisning Daglig användare Utgåva ver.6.00 2004-03-01 Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar 1 2 Bruksanvisning för NX-148 Rev.6.0 Bruksanvisning NX-148

Läs mer

COAX INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00

COAX INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00 COAX INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0 Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90 Alla dagar 08:00-22:00 1. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING Alt. 1. OM DU ANSLUTER EN DATOR 1. Anslut den medföljande

Läs mer

Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 -

Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 - Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 - Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv Du har nu tillgång till en stor mängd TV-kanaler, både analoga och digitala. Baspaketet i NAV(N)ET kabel-tv från Vaggeryds

Läs mer

Användarguide för SB Bredband i nyproduktion, söderort Innehåll

Användarguide för SB Bredband i nyproduktion, söderort Innehåll Användarguide för SB Bredband i nyproduktion, söderort Innehåll Bredband, telefoni och TV i nyproduktion... 2 Kort om SB Bredband... 2 Så här fungerar din bredbandsinstallation... 2 Komma igång... 3 Beställa

Läs mer

ELMÄTARE PM 300 - BRUKSANVISNING

ELMÄTARE PM 300 - BRUKSANVISNING ELMÄTARE PM 300 - BRUKSANVISNING -1- Om PM300 PM300 är en elmätare som gör det möjligt att mäta elförbrukningen för en elektrisk apparat och genom angivande av elpriset att beräkna totalkostnaden av apparatens

Läs mer

Marina 2009. Design Kvalité Miljö Säkerhet

Marina 2009. Design Kvalité Miljö Säkerhet Produktkatalog Marina 2009 Design Kvalité Miljö Säkerhet Marina 2009 Design Kvalité Miljö Säkerhet Om företaget Vi vill vara marknadsledande när det gäller design, kvalité, miljö och säkerhet. Vi ser framåt

Läs mer

Bygga bostadsnät. Telias rekommendationer för att bygga bostadsnät för telekommunikation T 10 984-06

Bygga bostadsnät. Telias rekommendationer för att bygga bostadsnät för telekommunikation T 10 984-06 Bygga bostadsnät Telias rekommendationer för att bygga bostadsnät för telekommunikation T 10 984-06 Innehåll Varför bostadsnät? 3 Bostadsnätets struktur 4 Bredbandskåpet 5 Uttagssnätet 7 Byggnation av

Läs mer

Presentationer på Stämman 2014 Dennis Westin

Presentationer på Stämman 2014 Dennis Westin Presentationer på Stämman 2014 Dennis Westin Underhållsplan för Akalladalen Ritnings arkiv Individuell värmemätning. Hur går det Individuell värmemätning. Installationen Fortums sätt att debitera fjärrvärme

Läs mer

Välkommen till Stadsholmens fibernät

Välkommen till Stadsholmens fibernät Visste du att... Fiber är idag den överlägset bästa och mest framtidssäkra tekniken för fasta bredbandsuppkopplingar. I fibern sänds data med optisk ljus, dvs med ljusets hastighet. Det gör att man kan

Läs mer

Manuell SMARTCD.G2 02.2015

Manuell SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Avsedd användning... 3 2 Säkerhetsanvisningar... 4 3 Ingår i leveransen... 5 4 Anslutning till en dator/bärbar dator... 6 5 Ladda batterierna... 7 6 Driftsättning... 8 7 Konfigurering

Läs mer

VÄRMEGARDIN. Det är dags att förnya synen vi har på våra fönster idag. Här finns en hel värld av energi att ta vara på!

VÄRMEGARDIN. Det är dags att förnya synen vi har på våra fönster idag. Här finns en hel värld av energi att ta vara på! VÄRMEGARDIN Det är dags att förnya synen vi har på våra fönster idag. Här finns en hel värld av energi att ta vara på! Genom att lyssna på vad konsumenten kan tänka sig att göra för att spara energi har

Läs mer

snabbmanual för installation av bredband och telefoni

snabbmanual för installation av bredband och telefoni snabbmanual för installation av bredband och telefoni STARTBOXEN INNEHÅLLER FÖLJANDE UTRUSTNING Modem Nätverkskabel Strömadapter Splitter Testplugg T0087 Bredbandsbolaget 0770-777 000 www.bredbandsbolaget.se

Läs mer

Sirius II Installation och Bruksanvisning

Sirius II Installation och Bruksanvisning Sirius II Installation och Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2. Installation av Sirius II programvara... 3. Anslutning Data Linker interface.... 4. Sirius II funktioner.... 5. Bruksanvisning....

Läs mer

EL-EPM01 Elmätare SVENSKA INSTRUKTIONER

EL-EPM01 Elmätare SVENSKA INSTRUKTIONER EL-EPM01 Elmätare SVENSKA INSTRUKTIONER Inledning: Elmätaren EL-PM01 har utformats för att övervaka och mäta elektriska belastningar. Den är en effektiv lösning för att hjälpa till att beräkna kostnader.

Läs mer

EffHP135w. Vätska/vattenvärmepump för Passivhus

EffHP135w. Vätska/vattenvärmepump för Passivhus EffHP135w Vätska/vattenvärmepump för Passivhus Integrerad kylfunktion Flexibel varmvattenlösning Anpassad för FTX Kan drivas med solpaneler Flexibel värmelösning Tillhör Ni de som tror på framtiden och

Läs mer

Guide till val av motor och styrning för naturlig komfort och brandventilation

Guide till val av motor och styrning för naturlig komfort och brandventilation Guide till val av och styrning för naturlig komfort och brandventilation UTÅTGÅENDE FÖNSTER WMX MOTOR STEG 1 TILL 5 luminiumprofil Träprofil Plastprofil STEG 1 val av Höjd (över och underkantshängt) redd

Läs mer

Hogias Ekonomisystem. Systemkrav för enanvändarinstallation fr o m version 2015.1 av GENERELLA KRAV

Hogias Ekonomisystem. Systemkrav för enanvändarinstallation fr o m version 2015.1 av GENERELLA KRAV Systemkrav för enanvändarinstallation fr o m version 2015.1 av Hogias Ekonomisystem Systemkraven specificerar de miljöer och förutsättningar som programvaran är testad i och som vi rekommenderar för att

Läs mer

Kom i gång med trådlösa

Kom i gång med trådlösa 1 Kom i gång med trådlösa nätverk Lite historia För ganska många år sedan började man att koppla samman datorer i ett nätverk med kablar. Detta gör man fortfarande, och kommer även att göra i framtiden.

Läs mer

Rek. Slutkundpris (inkl moms) Art. Namn. Art. Nr. Produktbeskrivning

Rek. Slutkundpris (inkl moms) Art. Namn. Art. Nr. Produktbeskrivning Art. Nr Art. Namn. Bild Produktbeskrivning Rek. Slutkundpris (inkl moms) 88004 JA 80G Trådlös gasdetektor. Indikerar läckage av: Naturgas, Metangas, Propangas, Butangas, Acetylengas, GPL, vätgas, Platinasensor.

Läs mer

BESKRIVNING AV SOLENERGISYSTEMET PÅ AUGUSTENBORGSVÄGEN 26 MALMÖ

BESKRIVNING AV SOLENERGISYSTEMET PÅ AUGUSTENBORGSVÄGEN 26 MALMÖ BESKRIVNING AV SOLENERGISYSTEMET PÅ AUGUSTENBORGSVÄGEN 26 MALMÖ Beskrivning av solenergisystemet Augustenborgsvägen 26, Malmö Sida 2(7) BESKRIVNING AV SOLENERGISYSTEMET. Innehållsförteckning 1 Allmänt...

Läs mer

YOYOCam G2. Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1

YOYOCam G2. Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1 YOYOCam G2 Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1 1. Vad är YOYOCam?...3 2. Hur fungerar YOYOCam?...3 3. Kan YOYOCam ta bilder och skicka dem?...3 4. Kan YOYOCam fjärrstyras?...3 5. Hur och när tar (och

Läs mer

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8.

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8. Galcon 6051, 6054 1. Sprängskiss 1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9 8. Bajonett 10 9. Pil vattenriktning 10. Ventilhus

Läs mer

Bygg med Vision. HomIQ

Bygg med Vision. HomIQ HomIQ Beskrivning: Har du åkt hemifrån och är orolig att du kanske glömt spisen på? Med HomIQs nya system får du full kontroll över el, värme och larm i huset, genom ett knapptryck på din PC, ipad, iphone

Läs mer

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Elektro Relä AB Sördalavägen 22 SE-141 60 Huddinge Telefon +46 (0)8-774 88 00 Telefax +46 (0)8-774 88 14 E-post: info@elektro-rela.se www.erab.com Obs! Operatörspanelen

Läs mer

SB Bredband. Användarguide för SB Bredband. Det är enkelt att komma igång med husets snabbaste bredbandsnät! Valfrihet för dig! Söderort.

SB Bredband. Användarguide för SB Bredband. Det är enkelt att komma igång med husets snabbaste bredbandsnät! Valfrihet för dig! Söderort. S redband Valfrihet för dig! Söderort nvändarguide för S redband et är enkelt att komma igång med husets snabbaste bredbandsnät! sid 1 Om S redband Svenska ostäders eget bredbandsnät, S redband, är ett

Läs mer

Fortum Hemkontroll. Ta kontrollen över ditt hem. Manual

Fortum Hemkontroll. Ta kontrollen över ditt hem. Manual Ta kontrollen över ditt hem Manual Innehållsförteckning Vad behöver jag för att komma igång? 2 Att komma igång 3 Installera gateway 4 Installera dina styruttag 6 Tilldela rumsfärger och nummer 7 Koppla

Läs mer

Systemkrav 2014 för enanvändarinstallation fr o m version 2014.2 av

Systemkrav 2014 för enanvändarinstallation fr o m version 2014.2 av Systemkrav 2014 för enanvändarinstallation fr o m version 2014.2 av Hogias ekonomisystem Systemkraven specificerar de miljöer och förutsättningar som programvaran är testad i och som vi rekommenderar för

Läs mer

www.profort.dk Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering GSM-enheten indvändigt (oversättelse, se bilaga) Spänning

www.profort.dk Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering GSM-enheten indvändigt (oversättelse, se bilaga) Spänning Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering 1. Förbered ett SIM-kort så att pinkoden är 1234 eller avaktiverad. Montera kortet i enheten som nu har 1234 som pinkod eller är helt utan pinkod. Kortet monteras

Läs mer

Handhavande. inbrottslarmsystem VR8

Handhavande. inbrottslarmsystem VR8 Handhavande inbrottslarmsystem VR8 Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fax: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral: Telefon:

Läs mer

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning Inledning: OBS! Läs igenom anvisningen noga innan du tar fjärrstyrningen i bruk. Krav för optimal funktion. Bra och stabil 2G GSM signal. Fri sikt från fjärrstyrningen

Läs mer

Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag.

Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag. Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag. Det är lätt att vara energismart, bara man vet hur. Vi vet att många idag vill leva lite energismartare både för den egna hushållskassans och

Läs mer

Presentationer på Stämman 2015 Dennis Westin

Presentationer på Stämman 2015 Dennis Westin Presentationer på Stämman 2015 Dennis Westin Underhållsplan för Akalladalen Ritnings arkiv Individuell värmemätning. Hur går det Individuell värmemätning. Installationen Fortums debitering Samfällighets

Läs mer

Välkommen till det uppkopplade smarta hemmet.

Välkommen till det uppkopplade smarta hemmet. Välkommen till det uppkopplade smarta hemmet. Smarta tjänster för hemmet och familjen. Tänk om det fanns ett hemlarm som kunde stänga av kaffebryggaren eller tala om för dig när barnen kommer hem från

Läs mer