E N V Ä R L D S N Y H E T V Ä R L D E N V E R K L I G E N B E H Ö V E R. Sorry Vattenfall, Eon och Fortum, nu sänker vi byggbolagens

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "E N V Ä R L D S N Y H E T V Ä R L D E N V E R K L I G E N B E H Ö V E R. Sorry Vattenfall, Eon och Fortum, nu sänker vi byggbolagens"

Transkript

1 E N V Ä R L D S N Y H E T V Ä R L D E N V E R K L I G E N B E H Ö V E R Sorry Vattenfall, Eon och Fortum, nu sänker vi byggbolagens elräkningar.

2 Innehåll Vem styr elförbrukningen? Ta kontrollen Så fungerar e3-teknologin Framtida möjligheter

3 E N V Ä R L D S N Y H E T V Ä R L D E N V E R K L I G E N B E H Ö V E R Spara pengar och miljö. I mer än 55 år har El-Björn satt standarden för en trygg och säker byggarbetsplats. Våra byggplatscentraler för el, arbetsplatsbelysningar och värmefläktar har gett byggindustrin kostnadseffektiva lösningar. Nu sätter vi återigen standarden: Med trådlös teknik mäter e3 elförbrukningen, visualiserar effektiviseringar och låter dig styra effektuttaget på byggarbetsplatsen. Var du än är. Via webben. Bli först med framtidens standard. 3

4 Vem har kontroll över elförbrukningen när ni bygger? Det går åt mycket el i onödan när det byggs hus. Full värme i byggbyssjan när ingen är där, belysning som står på i tomma rum och fläktar som går i onödan. Det är ingens fel. Istället handlar det om att ingen har kontroll över hur, var och när all el går åt. Då är det svårt att bygga kostnadseffektivt och vara med för att uppfylla Sveriges och EU:s miljömål. För hur kan man göra det när det inte finns någon teknik för kontroll och styrning av elförbrukningen? Tills nu. Med e3 kopplat till El-Björns byggplatscentraler kan du med trådlös teknik mäta elförbrukningen, visualisera möjliga effektiviseringar och styra effektuttaget. Möjligheterna med e3 är svindlande; trådlös styrning via webben av t ex belysning och värme beroende på väder och tid, historik över hur hårt centralen varit belastad och möjlighet att kunna jämföra olika centraler utifrån säkra och tydliga diagram och grafer. 4

5 Hur mycket tjänar du när kilowatttimmarna blir färre?? Undersökningar visar att bebyggelsen använder 33 procent av vår energi. Cirka 15 procent förbrukas under byggfasen. Mycket i onödan utan att någon har kontroll över förbrukningen. 5

6 Ta kontroll, tjäna pengar och uppnå miljömålen. Vill du bygga kostnadseffektivt och miljövänligt, är det inget alternativ att välja bort e3-tekniken; obefintlig kontroll, små möjligheter att styra eller påverka elförbrukningen samt bristfällig historik för framtida beslut är ingen bra utgångspunkt. Med e3 förändras era möjligheter i grunden att visualisera, mäta och styra elförbrukningen. Det betyder att ni som byggbolag får lägre elräkningar, lättare kan uppfylla såväl era som Sveriges och EU:s energimål, samt ge era uppdragsgivare bättre offerter. Det är därför vi kallar det för en världsnyhet världen verkligen behöver. Visualisering Mätning Styrning 6

7 Jämför flera byggen Med e3 kan du jämföra elförbrukningen mellan olika byggen i Sverige eller runt hela världen. Ett utmärkt kontrollverktyg för att kunna se om eluttaget är orimligt högt på något projekt. Men även nödvändigt underlag för planeringar av framtidens byggprojekt. Belysning Handen på hjärtat; nog står viss belysning på i onödan? Med e3 kan du bekvämt styra den via webben. ON/OFF Fjärrstyrning När en underentreprenör inte betalar för sin förbrukning av el tar han inte heller alltid fullt ansvar för att stänga av fläktar och annan utrustning. Sköt det själv via webben. Temperatur Väder och vind är opålitliga faktorer. Med e3 styr du byggets temperatur var du än är bara du har Internetuppkoppling. ON/OFF ON/OFF Byggbyssjan Inte sällan står värmen på för fullt i byggbyssjan när ingen är där. Då blir det för varmt när många har rast. Följden blir ofta att temperaturregleringen sköts med fönstret. Sköt den med e3 istället. 7

8 Så funkar det. e3 är en teknologi för att kontrollera elförbrukningen. Systemet mäter energiåtgång och lagrar datan så att den kan fjärravläsas via ett modem. Det finns även möjlighet att styra systemet för att stänga av en el-central eller ett enskilt uttag. Signal Signalerna skickas genom en överlagrad frekvens i elnätet. within Elmätare Systemet mäter elförbrukningen genom elmätare. Beroende på var mätaren sitter kan mätning göras på hela elkretsen, specifika områden eller till och med på enskilda uttag. within Logger Vid varje elcentral som ska mätas sitter en logger. Den läser av och sparar energiåtgången från en elmätare. För att hämta informationen från loggern används ett modem. within Modem Det räcker med ett modem för varje elkrets. Modemenheten kopplas till ett elnät i närheten av centralerna som ska avläsas. För att kunna hämta data i alla centraler, måste centralerna vara spänningssatta i samma elkrets (max 200 meter mellan centralerna). 8

9 Insamlingsenhet Insamlingsenheten, som kan placeras var som helst i anläggningen, skickar vidare insamlad data till din webb. ON/OFF Visualisering Mätning ON/OFF Styrning ON/OFF Med e3 får du full kontroll samt kan styra och övervaka all elåtgång under hela bygget 9

10 Nya debiteringsmöjligheter. Nytt beteende. Hur kommer det sig att den som förbrukar elen på ett bygge inte betalar för den? Vad skulle hända om byggbolagen debiterade sina underentreprenörer för elen de gör åt? Traditioner, oskrivna regler och gamla vanor finns i alla branscher. Även i byggbranschen. Dessvärre är det ofta ett hinder för utveckling. Med e3 finns det möjlighet till förändring. Tekniken möjliggör att alla som förbrukar el tilldelas egna mätbara centraler. Byggbolaget kan då debitera för förbrukad el och använda sig av siffrorna för framtida planering. Möjligheten att mäta respektive entreprenörs förbrukning påverkar naturligtvis allas ansvar, attityder och beteende. Oavsett om man debiteras för elförbrukningen eller inte. Vet man att det finns exakta siffror på varenda kilowattimme som förbrukats kommer allt färre armaturer lysa i tomma utrymmen eller fläktar och maskiner stå på i onödan. 10

11 e3 öppnar för nya affärsmöjligheter till exempel att debitera respektive entreprenör för den el de förbrukar. Framförallt kommer allas beteende att förändras när man vet att det finns exakta siffror på varenda kilowattimme som förbrukas. 11

12 IPM Ulricehamn. El-Björn har sedan 1954 utvecklat och tillverkat helhetslösningar för kraftdistribution, belysning och klimatkontroll i tillfälliga installationer. Huvudkontor, tillverkning och lager finns i Anderstorp, mitt i Småland. Svensk kvalitet för nordiska förhållanden. Adress: El-björn ab, box 29, anderstorp, sverige Besöksadress: depågatan 6, anderstorp, sverige Telefon: Fax: Webb: Mail: