vacon 100 hvac frekvensomriktare applikationshandbok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "vacon 100 hvac frekvensomriktare applikationshandbok"

Transkript

1 vacon 100 hvac frekvensomriktare applikationshandbok

2

3 vacon 0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Dokument-: DPD0055H Beställningskod: DOC-APP02456+DLUK Rev. H Datum för publicering av denna revision: Motsvarar applikationspaket FW0065V021.vcx 1. Vacon Uppstart Startguide P-snabbguide Multipump-snabbguide Brandfunktionsguide Manöverpanel för frekvensomriktaren Vacon manöverpanel med grafisk display Manöverpanelens display Att använda den grafiska manöverpanelen Vacon manöverpanel med textdisplay Manöverpanelens display Använda manöverpanelen Menystruktur Snabbinställning Övervakning Parametrar Diagnostik I/O och hårdvara Anv.inställning Favoriter Användarnivåer Vacon HVAC-applikation Specifika funktioner för Vacon HVAC-applikation Exempel på styrningsanslutningar...1. Isolering av digitala ingångar från jord....4 HVAC-applikation parametergrupp för snabbinställning Övervakning Multidisplay Grund Övervakning av timerfunktioner Övervakning av P-regulator Övervakning av P-regulator Multi-pumpsövervakning Fältbussdataövervakning Övervakning av temperaturingångar Vacon HVAC-applikation förteckning över parametrar Förklaringar till kolumnerna Parameterprogrammering Grupp.1: Motorinställningar Grupp.2: Inställning för start/stopp Grupp.: Inställningar av börvärdesreferenser Grupp.4: Inställning av Ramper & Bromsning Grupp.5: I/O-konfiguration Grupp.6: Fältbuss datamappning Grupp.7: Förbjudna frekvenser Grupp.8: Övervakning gränsvärden Grupp.9: Skydd Grupp.10: Automatisk återställning hour support +58 (0)

4 vacon Grupp.11: Timerfunktioner Grupp.12: P-regulator Grupp.1: P-regulator Grupp.14: Multi-Pump Grupp.16: Brandläge Grupp.17: Applikationsinställningar Grupp.18: inställningar för kwh-pulsutgång HVAC-applikation mer information om vissa parametrar HVAC-applikation felsökning Fel inträffar Felhistorik Felkoder...11 Tel. +58 (0) Fax +58 (0)

5 Vacon Uppstart vacon 2 1. VACON UPPSTART 1.1 Startguide Startguiden begär inmatning av viktiga uppgifter som behövs för att du ska kunna börja kontrollera processen. Startguiden förutsätter användning av följande knappar på panelen: Vänster-/högerpilar. Dessa knappar används för förflyttning mellan siffror och decimaler. Uppåt-/neråtpilar. Dessa knappar används för förflyttning mellan menyalternativ och för ändring av värden. OK OK-knapp. Bekräfta valet med denna knapp. BACK RESET Tillbaka-/återställknapp. Denna knapp medför återgång till närmast högre nivå i guiden. Om den trycks in vid första frågan avslutas guiden. När frekvensomriktaren har anslutits till nätet följer man instruktionerna nedan för enkel inställning. OBS! Din AC-enhet kan utrustas med en manöverpanel med antingen grafisk display eller LCD-display. 1 Val av språk Beror på språkpaket 2 Sommartid * * Dessa frågor visas om batteriet är installerat Ryssland USA EU AV Tid* hh:mm:ss 4 Dag* dd.mm. 5 År* yyyy 24-hour support +58 (0)

6 vacon Vacon Uppstart 6 Köra Startguiden? Ja Nej Tryck på OK-knappen om du inte vill ställa in alla parametervärden manuellt. 7 Välj din process Pump Fläkt 8 Ställ in värde för Motorns märkvarvtal (i enlighet med namnplåt) Område: vpm Ställ in värde för Motorns märkström (i enlighet med namnplåt) 9 Område: Varierar Ställ in värde för Lägsta tillåtna 10 frekvens Område: ,00 Hz 11 Ställ in värde för Högsta frekvens Område: ,00 Hz Nu är Startguiden klar. Startguiden kan startas om genom att aktivera parameter Återgå till fabriksinställningar (par. P6.5.1) i Parameterbackup undermeny (M6.5) ELLER med parameter P1.19 i Snabbinstallationsmenyn. 1.2 P-snabbguide P-snabbguide aktiveras i menyn Snabbinställning. Denna guide förutsätter att du ska använda P-regulatorn i läget ett ärvärde/ett börvärde. I/O-styrplatsen är A och processenheten är %. P-snabbguide begär inställning av följande värden: 1 Val av processenhet (Flera val. Se par. P ) Om någon annan processenhet än % väljs visas följande frågor: Annars hoppar guiden direkt till steg 5. 2 Processenhet min. Processenhet max. 4 Processenhet decimaler Ärvärde 1 val av källa Se avsnitt på sida 77 för val. Om du väljer en av de analoga insignalerna kommer du till fråga 6, annars kommer du till fråga 7. 0 = 0 10V / 0 20mA 6 Signalområde för analog ingång 1 = 2 10V / 4 20mA Se sida Tel. +58 (0) Fax +58 (0)

7 Vacon Uppstart vacon 4 7 Invertering av regelfel 0 = Normal 1 = Inverterad 8 Val av källa för börvärde Se sida 75 för val. Om du väljer en av de analoga insignalerna kommer du till fråga 9, annars kommer du till fråga 11. Om du väljer något av värdena Börvärde 1 från panel eller Börvärde 2 från panel kommer du till fråga Signalområde för analog ingång 10 Panelstyrningsbörvärde 0 = 0 10V / 0 20mA 1 = 2 10V / 4 20mA Se sida Insomningsfunktion Om Ja väljs tillfrågas du om tre värden till: 12 Nej Ja Gränsvärde för insomningsfrekvens 0, ,00 Hz 1 Insomningsfördröjning s 14 Uppvakningsnivå 1 Området beror på den valda processenheten. 1. Multipump-snabbguide Snabbguiden för Multipump ställer de viktigaste frågorna kring installationen av ett flerpumpsystem. P-snabbguiden gås alltid igenom före multipump-snabbguiden. Manöverpanelen guidar dig genom frågorna enligt kapitel 1.2 som sedan följs av frågorna nedan: 15 Antal motorer Förreglingsfunktion 0 = Används inte 1 = Tillgänglig 17 Autoväxling 0 = Inaktuverad 1 = Tillgänglig Om funktionen för autoväxling är aktiverad visas följande tre frågor. Om du inte vill använda funktionen för autoväxling kommer du direkt till fråga Inkludera FC 0 = Inaktuverad 1 = Tillgänglig 19 Autoväxlingsintervall 0, ,0 h 20 Autoväxling: Frekvensgräns 0, ,00 Hz 21 Bandbredd % 24-hour support +58 (0)

8 vacon 5 Vacon Uppstart 22 Bandbreddsfördröjning s Därefter visar manöverpanelen den konfiguration för den digitala ingången och reläutgången som har gjorts av applikationen (gäller endast den grafiska manöverpanelen). Anteckna värdena för framtida bruk. 1.4 Brandfunktionsguide Brandfunktionsguiden är avsedd för enkel driftsättning av brandfunktionen. Du startar brandfunktionsguiden genom att välja Aktivera för parametern P1.20 på menyn Snabbinställning. Brandfunktionsguiden ställer de viktigaste frågorna kring installationen av en brandfunktion. Starta brandfunktionsguiden Är brandfunktionen redan aktiv? JA Fråga: Fortsätta guiden? NEJ Fråga parameter: Referenskälla för frekvens för brandfunktion Fortsätta guiden? NEJ JA Frekvens vid brandfunktion vald till Frekvensreferens? NEJ JA Fråga parameter: Frekvens vid brandfunktion Fråga parameter: Typ av aktiveringssignal Typ av aktiveringssignal? (Öppna/stäng) ÖPPNA STÄNG Fråga parameter: Brandfunktion aktiv Stäng Fråga parameter: Brandfunktion aktiv Öppen Fråga parameter: Brandfunktion bakåt Fråga parameter: Lösenord för brandfunktion Klart! 707.emf 1 Tel. +58 (0) Fax +58 (0)

9 Manöverpanel för frekvensomriktaren vacon 6 2. MANÖVERPANEL FÖR FREKVENSOMRIKTAREN Manöverpanelen är gränssnittet mellan Vacon 100 frekvensomriktare och användaren. Med manöverpanelen går det att kontrollera styra en motors hastighet, övervaka utrustningens status och ställa in frekvensomriktarens parametrar. Det finns två typer av manöverpaneler du kan välja för ditt användargränssnitt: Manöverpanel med grafisk display och manöverpanel med textdisplay (textpanel). Knappsatsen på manöverpanelen är identisk för båda typerna av manöverpaneler. Flytta Move bakåt backward i menyn; in menu Lämna redigeringsläget; Exit edit mode Återställ efter fel genom Reset att faults hålla with knappen long press intryckt Scroll Rulla menu menyn upuppåt Increase Öka värdet value FUNCT Ändra Change styrplats control place Gå till styrsidan Ändra riktning Mer information finns i avsnitt Flytta markören Move cursor left åt vänster Flytta markören åt Move höger cursor right Gå till redigeringsläget Åsidosätt egenskapssida Stoppknapp Stop button Scroll Rulla menu menyn down nedåt Decrease Minska värdet value Startknapp Start button Gå till den markerade nivån/positionen Enter active level/item Bekräfta Confirm valet selection 9086.emf Figur 1. Manöverpanelens knappar 24-hour support +58 (0)

10 vacon 7 Manöverpanel för frekvensomriktaren 2.1 Vacon manöverpanel med grafisk display Den grafiska manöverpanelen har en LCD-display och 9 knappar Manöverpanelens display Manöverpanelens display visar motorns och omriktarens status och indikerar eventuella störningar i funktionerna för motorn eller omriktaren. På displayen ser användaren information om sin aktuella plats i menystrukturen och den post som visas. Se den bifogade kartan över navigeringen på manöverpanelen för en heltäckande bild av menystrukturen Huvudmeny Data på panelen är ordnade i menyer och undermenyer. Använd uppåtpilen och nedåtpilen för förflyttning mellan menyerna. Välj grupp/post genom att trycka på OK och återgå till föregående nivå genom att trycka på knappen Back/Reset (tillbaka/återställ). Platsfält anger din aktuella plats. Statusfält ger information om omriktarens aktuella status. Se Figur 1. Statusfält STOPP/IGÅNG STOP READY I/O Riktning : Quick Setup ( 17 ) Monitor ( 5 ) Parameters ( 12 ) Statusfält KLAR/EJ KLAR/FEL Main Menu M1 LARM Styrplats: PC/IO/PANEL/FÄLTBUSS Platsfält (Parameterns och aktuell plats i menyn) Aktiverad grupp/post. Tryck på OK för att verkställa. Antal poster i gruppen 9159.emf Figur 2. Huvudmeny Att använda den grafiska manöverpanelen Redigera värden Ändra parametervärden för följande procedur nedan: 1. Sök upp parametern. 2. Aktivera läget Redigera.. Ställ in det nya värdet med uppåtpil/nedåtpil. Det går också att flytta sig från siffra till siffra med vänsterpil/högerpil, om värdet är numeriskt. Den valda siffrans värde ändras sedan med hjälp av uppåtpil/nedåtpil. 4. Bekräfta den gjorda ändringen med knappen OK, eller avbryt utan att ändra med knappen Back/Reset (tillbaka/återställ). 2 Tel. +58 (0) Fax +58 (0)

11 Manöverpanel för frekvensomriktaren vacon 8 STOP READY I/O STOP READY I/O STOP READY I/O Start/Stop Setup Rem Control Place Rem Control Place :172 M.2.1 : M.2.1 M.2.1 Rem Control Place I/O Control Edit FieldbusCTRL KeypadStopButton Yes Help I/O Control Start Function Ramping Add to favorites BACK RESET ELLER: OR: STOP READY I/O STOP READY I/O Start/Stop Setup :172 M.2.1 M.2.1 Rem Control Place I/O Control KeypadStopButton Yes Start Function Ramping Rem Control Place FieldbusCTRL I/O Control 9160.emf Återställning av fel Figur. Redigera värden på den grafiska panelen Anvisningar för återställning av fel finns i avsnitt.8.1 på sidan sida Knapp för val av lokal styrning eller fjärrstyrning Knappen LOC/REM används för två funktioner: att snabbt komma åt sidan för styrning och enkelt växla mellan lokal- (manöverpanel) och fjärrstyrplats. Styrplatser Styrplatsen är den punkt från vilken omriktaren kan startas och stoppas. Varje styrplats har sin egen parameter för val av källa för frekvensreferens. För HVCA-applikationen är alltid Lokal styrplats manöverpanelen. Fjärrstyrplatsen fastställs av parameter P1.15 (I/O eller fältbuss). Vald styrplats kan ses på panelens statusribba. Fjärrstyrplats I/O A, I/O B och fältbuss kan användas som fjärrstyrplatser. I/O A och fältbuss har lägst prioritet och kan väljas med parameter P.2.1 (Fjärrstyrplats). I/O B, igen, kan passera förbi vald fjärrstyrplats med parameter P.2.1 med hjälp av en digital inmatning. Digital inmatning väljs med parameter P (I/O B Ctrl Force). Lokalstyrning Manöverpanelen används som styrplats i lokalstyrning. Lokalstyrning har högre prioritet än fjärrstyrning. Därför, om styrplatsen t.ex. kringgås av parameter P via digital inmatning i läget Fjärr, kommer styrplatsen ändå att växla till manöverpanel om Lokal har valts. Växling mellan lokal- och fjärrstyrplats kan göras genom att trycka ner knappen Loc/Rem på panelen eller genom att använda parametern Local/Remote (211). Ändra styrplatser Ändra styrplats från Fjärr till Lokal (manöverpanel). 1. Tryck varsomhelst i strukturen på knappen Loc/Rem. 2. Tryck på uppåtpilen eller neråtpilen för att välja Lokal/Fjärr och bekräfta med knappen OK.. På nästa display väljer du Lokal eller Fjärr och bekräftar återigen med knappen OK. 4. Skärmen återgår till den plats där den var när knappen Loc/Rem trycktes. Om fjärrstyrplatsen ändrades till lokal (manöverpanel) kommer du att ombes om en panelreferens. 24-hour support +58 (0)

12 vacon 9 Manöverpanel för frekvensomriktaren STOP READY Keypad Main Menu : M1 Monitor ( 12 ) Parameters ( 21 ) Diagnostics ( 6 ) STOP Ready Keypad STOP READY Keypad Choose action Local/Remote? :1805 :211 Control page Local Local/Remote Remote STOP READY I/O Main Menu : M1 Monitor ( 12 ) Parameters ( 21 ) Diagnostics ( 6 ) emf Figur 4. Ändra styrplatser Komma åt börvärdessidan Börvärdessidan är avsedd för enkel drift och övervakning av de viktigaste värdena. 1. Tryck varsomhelst i strukturen på knappen Loc/Rem. 2. Tryck på uppåtpilen eller neråtpilen för att välja Börvärdessida och bekräfta med knappen OK.. Sidan för börvärden visas Om manöverpanelens styrplats och panelreferensen är valda att användas kan du ställa in Panelreferens efter att du tryckt på knappen OK. Om andra styrplatser eller referensvärden används visar displayen Frekvensreferens som inte är redigerbar. De övriga värdena på sidan är driftvärden för övervakning. Det går att välja vilka värden som ska visas här för övervakning (för mer information om denna procedur, se sidan sida 16). STOP READY I/O Main Menu : M1 Monitor ( 12 ) Parameters ( 21 ) Diagnostics ( 6 ) STOP Ready Keypad Choose action :1805 Control page Local/Remote STOP READY Keypad Keypad Reference :184 Output Frequency 0.00Hz Motor Current ( A ) 0.00 Hz Motor Torque 0.00% Motor Power 0.00% STOP READY Keypad Keypad Reference : Hz Output Frequency Motor Torque 0.00Hz 0.00% Motor Current Motor Power ( 60.00A ) 0.00% emf Figur 5. Komma åt börvärdessidan 2 Tel. +58 (0) Fax +58 (0)

13 Manöverpanel för frekvensomriktaren vacon Kopiera parametrar OBS! Funktionen finns endast på den grafiska manöverpanelen. Funktionen för att kopiera parametrar kan användas för att kopiera parametrar från en omriktare till en annan. Parametrarna sparas först på manöverpanelen, sedan kopplas panelen ifrån och ansluts till en annan omriktare. Slutligen laddas parametrarna ner till den nya omriktaren från manöverpanelen. Innan parametrar kan kopieras från en omriktare till en annan, måste omriktaren stoppas när parametrarna laddas ner. Gå förs till menyn Användarinställningar och sedan undermenyn Parameterbackup. I undermenyn Parameterbackup finns det tre möjliga funktioner att välja: Återgå till fabriksinställningar kommer att återställa till de parameterinställningar som ursprungligen gjorts på fabriken. Genom att välja Spara till manöverpanelen kan du kopiera alla parametrar till manöverpanelen. Hämta från manöverpanelen kommer att kopiera alla parametrar från manöverpanelen till en omriktare. STOP READY Keypad : M6 I/O and Hardware ( 8 ) User settings ( 4 ) Favourites ( 0 ) Main Menu STOP READY Keypad User settings : M6.5 Language selection English Parameter backup ( ) Parameter compare ( 4 ) STOP READY Keypad Parameter backup : P6.5.2 Restore factory defaults Save to keypad Restore from keypad emf Figur 6. Kopiera parameter OBS! Om manöverpanelen ändras mellan omriktare av olika storlek, kommer de kopierade värdena av dessa parametrar inte att användas: Motorns märkström (P.1.1.4) Motorns märkspänning (P.1.1.1) Motorns märkvarvtal (P.1.1.) Motorns märkeffekt (P.1.1.6) Motorns märkfrekvens (P.1.1.2) Motorns cos phii (P.1.1.5) Kopplingsfrekvens (P.1.2.1) Motorns strömgräns (P.1.1.7) Fastlåst strömgräns (P.9.12) Fastlåst tidsgräns (P.9.1) Fastlåsningsfrekvens (P.9.14) Högsta frekvens (P..2) 24-hour support +58 (0)

14 vacon 11 Manöverpanel för frekvensomriktaren Hjälptexter Den grafiska panelen har hjälp- och informationstexter för olika menyer. Det finns en hjälptext för varje parameter. Markera Hjälp och tryck på OK. Det finns också informationstexter i samband med fel, larm och startguider. STOP READY I/O Digital Inputs :40 M Ctrl Signal 1 A Ctrl Signal 2 A STOP READY I/O :40 M Edit Help Ctrl signal 1 A STOP READY I/O Ctrl signal 1 A :40 M Start Signal 1 for control Place I/O A. Start Signal 1 functionality chosen with I/O A Logic in Start/Stop Setup Menu. Ctrl Signal 1 B ( 6 ) Add to favorites ( 6 ) Figur 7. Exempel på hjälptext 9165.emf Lagra parametrar i favoritlistan Vissa parametrar eller andra menypositioner kan behöva nås ofta. Istället för att söka upp dem steg för steg i menystrukturen kan de läggas i en mapp, Favoriter där de är lätta att komma t. Se avsnitt 2..7 för information om hur man tar bort objekt ur favoritmappen. STOP READY I/O Basic Settings Motor Nom Voltg V Motor Nom Freq Hz Motor Nom Speed 140 rpm STOP READY I/O STOP READY I/O Edit Help Motor Nom Freq Add to favorites was added to favorites. Press OK to continue. Motor Nom Freq 9166.emf Figur 8. Lagring av parametrar i favoritlistan 2 Tel. +58 (0) Fax +58 (0)

15 Manöverpanel för frekvensomriktaren vacon Vacon manöverpanel med textdisplay Du kan också välja en Manöverpanel med textdisplay (textpanel) för nya användargränssnitt. Den har i huvudsak samma funktioner som manöverpanelen med grafisk display även om vissa av dessa är något begränsade Manöverpanelens display Manöverpanelens display visar motorns och omriktarens status och indikerar eventuella störningar i funktionerna för motorn eller omriktaren. På displayen ser användaren information om sin aktuella plats i menystrukturen och den post som visas. Om texten på textraden är för lång för att få plats på displayen, kommer texten att rullas från vänster till höger för att visa hela textsegmentet Huvudmeny Data på panelen är ordnade i menyer och undermenyer. Använd uppåtpilen och nedåtpilen för förflyttning mellan menyerna. Välj grupp/post genom att trycka på OK och återgå till föregående nivå genom att trycka på knappen Back/Reset (tillbaka/återställ). Indikatorer: Status Indikatorer: Larm, Fel Grupp- eller parameternamn Menyplats 9167.emf Indikatorer: Riktning Indikatorer: Styrplats 24-hour support +58 (0)

16 vacon 1 Manöverpanel för frekvensomriktaren Använda manöverpanelen Redigera värden Ändra parametervärden för följande procedur nedan: 1. Sök upp parametern. 2. Aktivera läget Redigera genom att trycka på OK.. Ställ in det nya värdet med uppåtpil/nedåtpil. Det går också att flytta sig från siffra till siffra med vänsterpil/högerpil, om värdet är numeriskt. Den valda siffrans värde ändras sedan med hjälp av uppåtpil/nedåtpil. 4. Bekräfta den gjorda ändringen med knappen OK, eller avbryt utan att ändra med knappen Back/Reset (tillbaka/återställ). BACK RESET Figur 9. Redigera värden Återställning av fel Anvisningar om återställning efter fel finns i avsnitt.8.1 på sidan sida Knapp för val av lokal styrning eller fjärrstyrning Knappen LOC/REM används för två funktioner: att snabbt komma åt sidan för styrning och enkelt växla mellan lokal- (manöverpanel) och fjärrstyrplats. Styrplatser Styrplatsen är den punkt från vilken omriktaren kan startas och stoppas. Varje styrplats har sin egen parameter för val av källa för frekvensreferens. För HVCA-applikationen är alltid Lokal styrplats manöverpanelen. Fjärrstyrplatsen fastställs av parameter P1.15 (I/O eller fältbuss). Vald styrplats kan ses på panelens statusribba. Fjärrstyrplats I/O A, I/O B och fältbuss kan användas som fjärrstyrplatser. I/O A och fältbuss har lägst prioritet och kan väljas med parameter P.2.1 (Fjärrstyrplats). I/O B, igen, kan passera förbi vald fjärrstyrplats med parameter P.2.1 med hjälp av en digital inmatning. Digital inmatning väljs med parameter P (I/O B Ctrl Force). Lokalstyrning Manöverpanelen används som styrplats i lokalstyrning. Lokalstyrning har högre prioritet än fjärrstyrning. Därför, om styrplatsen t.ex. kringgås av parameter P via digital inmatning i läget Fjärr, kommer styrplatsen ändå att växla till manöverpanel om Lokal har valts. Växling mellan lokal- och fjärrstyrplats kan göras genom att trycka ner knappen Loc/Rem på panelen eller genom att använda parametern Local/Remote (P.2.2) emf 2 Tel. +58 (0) Fax +58 (0)

17 Manöverpanel för frekvensomriktaren vacon 14 Ändra styrplatser Ändra styrplats från Fjärr till Lokal (manöverpanel). 1. Tryck varsomhelst i strukturen på knappen Loc/Rem. 2. Använd piltangenterna, välj Lokal/Fjärr och bekräfta med knappen OK.. På nästa display väljer du Lokal eller Fjärr och bekräftar återigen med knappen OK. 4. Skärmen återgår till den plats där den var när knappen Loc/Rem trycktes. Om fjärrstyrplatsen ändrades till lokal (manöverpanel) kommer du att ombes om en panelreferens emf Figur 10. Ändra styrplatser Komma åt styrsidan Styrsidan är avsedd för enkel drift och övervakning av de viktigaste värdena. 1. Tryck varsomhelst i strukturen på knappen Loc/Rem. 2. Tryck på uppåtpilen eller neråtpilen för att välja Styrsida och bekräfta med knappen OK.. Sidan för börvärden visas Om manöverpanelens styrplats och panelreferensen är valda att användas kan du ställa in Panelreferens efter att du tryckt på knappen OK. Om andra styrplatser eller referensvärden används visar displayen Frekvensreferens som inte är redigerbar. Figur 11. Komma åt börvärdessidan emf 24-hour support +58 (0)

18 vacon 15 Manöverpanel för frekvensomriktaren 2. Menystruktur Klicka på den meny du vill veta mer om (elektronisk användarhandbok). Tabell 1. Panelmenyer Snabbinställning Se avsnitt.. Multidisplay* Allmänt Timerfunktioner P-regulator 1 Övervakning P-regulator 2 Multi-Pump Fältbussdata Temperaturingångar Parametrar Se avsnitt. Aktiva fel återställa fel Felhistorik Diagnostik Räknare Trippräknare Information om mjukvaran Standard I/O Kortplats D Kortplats E Realtidsklocka I/O och hårdvara Kraftdel inställ Manöverpanel RS-485 Ethernet Val av språk Applikationsval Anv.inställning Parameterbackup* Omriktarnamn Favoriter * Se avsnitt Behörighetsnivåer Se avsnitt *. Inte tillgängligt i textpanel 2 Tel. +58 (0) Fax +58 (0)

19 Manöverpanel för frekvensomriktaren vacon Snabbinställning Menyn för snabbinställning innehåller en uppsättning av de vanligaste parametrarna som behövs för inställning och driftsättning. Närmare information om parametrarna i den här gruppen återfinns i avsnitt Övervakning Multidisplay OBS! Denna meny är inte tillgänglig i textpanel. P sidan för Multidisplay kan man samla upp till nio parametrar som man vill övervaka. STOP READY I/O Main Menu : M1 Quick Setup ( 4 ) Monitor ( 5 ) Parameters ( 12 ) STOP READY I/O 25 FreqReferenc Multimonitor Output Freq 0.00 Hz FreqReference Motor Speed 20.0 Hz 0.00Hz 0.0rpm Motor Curre Motor Torque Motor Voltage 0.00A 0.00% 0.0V DC-link volt Unit Tempera Motor Tempera 0.0V 81.9 C 0.0% STOP READY I/O Monitor : M2.1 Multimonitor (1) Basic (1) Timer functions (10) STOP Ready I/O FreqReference :1 M Output frequency 0.00 Hz FreqReference Hz Motor Speed 0.00 rpm Motor Current 0.00 A Motor Torque 0.00 % Motor Power 0.00 % emf Figur 12. Sidan för Multidisplay Ändra den övervakade parametern genom att aktivera cellen med värdet (använd vänsterpil/högerpil) och klicka OK. Välj sedan en ny parameter på listan över övervakade värden och klicka på OK igen. Allmänt De allmänna driftvärdena är de faktiska värdena för de valda parametrarna och signalerna samt status och uppmätta värden. Olika applikationer kan ha olika och olika antal driftvärden. Timerfunktioner Övervakning av timerfunktioner och realtidsklockan. Se avsnitt.5.. P-regulator 1 Övervakning av värden som används av P-regulatorn. Se avsnitt.5.4 och.5.5. P-regulator 2 Övervakning av värden som används av P-regulatorn. Se avsnitt.5.4 och.5.5. Multi-Pump Övervakning av värden vid användning av flera pumpar. Se avsnitt.5.6. Fältbussdata Fältbussdata visas som övervakningsvärden för avlusningsändamål vid t.ex. driftsättning av fältbuss. Se avsnitt hour support +58 (0)

20 vacon 17 Manöverpanel för frekvensomriktaren 2.. Parametrar Den här undermenyn ger åtkomst till parametergrupper och enskilda parametrar. Mer information om parametrar finns i avsnitt Diagnostik Den här menyn ger åtkomst till Aktiva fel, Återställa fel, Felhistorik, Räknare och Information om mjukvaran Aktiva fel Meny Funktion Anm. Aktiva fel När ett eller flera fel uppträder Felet kvarstår på listan över aktiva börjar skärmen blinka med felets fel tills återställning sker med Reset-knappen namn. Tryck på OK för att återgå (hålls inne minst 2 till menyn för diagnostik. sekund) eller via en återställningssignal Undermenyn för Aktiva fel visar från digitalingång eller fält- antalet aktuella fel. Markera felet bussen eller tills användaren väljer och tryck på OK för att få återställning efter samtliga fel med tidsuppgifter om felet. Återställa fel (se nedan). Minnet rymmer upp till 10 aktiva fel i den ordning som de inträffat Återställa fel Meny Funktion Anm. Återställa fel I den här menyn kan du återställa SE UPP! Ta bort extern startorder fel. Närmare anvisningar återfinns innan återställning görs, så att inte i avsnitt.8.1. omriktaren startar oavsiktligt Felhistorik Meny Funktion Anm. Felhistorik I Felhistoriken lagras de 40 senaste felen. Feltidpunkten (detaljer) för det markerade felet visas vid val av Felhistorik och ett tryck på OK. 2 Tel. +58 (0) Fax +58 (0)

21 Manöverpanel för frekvensomriktaren vacon Räknare Tabell 2. Diagnostikmeny, räknare Parameter Min Max Enhet Innehållsförteckning Standardvärde (förvalt) V4.4.1 Energiräknare Varierar 2291 V4.4. V4.4.4 V4.4.5 V4.4.6 V4.4.7 V4.4.8 V4.4.9 V V V V4.4.1 V Drifttidsräknare (grafisk manöverpanel) Drifttidsräknare (textpanel) Drifttidsräknare (textpanel) Drifttidsräknare (textpanel) Drifttid (grafisk manöverpanel) Drifttid (textpanel) Drifttid (textpanel) Drifttid (textpanel) Spänningssatt tid (grafisk manöverpanel) Spänningssatt tid (textpanel) Spänningssatt tid (textpanel) Spänningssatt tid (textpanel) Förbrukningen av energi från elnätet. Ingen återställning. ANMÄRKNING OM TEXTPA- NELEN: Den högsta energienheten som visas på standardpanelen är MW. Om den uppmätta energin överstiger 999,9 MW visas ingen enhet på panelen. a d hh:min 2298 Drifttidsräknare styrenhet a d hh:min:ss Drifttidsräknare för styrenhet i totala år Drifttidsräknare för styrenhet i totala dagar Drifttidsräknare för styrenhet i timmar, minuter och sekunder a d hh:min 229 Drifttid för motorn a d hh:min:ss a d hh:min 2294 a d hh:min:ss V Startorderräknare 2295 Drifttid för motorn i totalt antal år Drifttid för motorn i totalt antal dagar Drifttid för motorn i timmar, minuter och sekunder Tid som omriktarens kraftdel varit spänningssatt. Kan inte nollställas. Spänningssatt tid i totala år Spänningssatt tid i totala dagar Spänningssatt tid i timmar, minuter och sekunder Antal gånger som omriktaren startas. 24-hour support +58 (0)

22 vacon 19 Manöverpanel för frekvensomriktaren Trippräknare Tabell. Diagnostikmeny, trippräknare Parameter Min Max Enhet Innehållsförteckning Standardvärde (förvalt) V4.5.1 Energitrippräknare Varierar 2296 V4.5. V4.5.4 V4.5.5 V4.5.6 Drifttid (grafisk manöverpanel) Drifttid (standardpanel) Drifttid (standardpanel) Energimätare som kan nollställas. ANMÄRKNING OM TEXTPA- NELEN: Den högsta energienheten som visas på standardpanelen är MW. Om den uppmätta energin överstiger 999,9 MW visas ingen enhet på panelen. Återställa räknaren: Standardpanelen: Tryck på OK och håll ned knappen (4 sek). Grafisk manöverpanel: Tryck en gång på OK. Sidan för återställning av räknaren visas. Tryck en gång till på OK. a d hh:min 2299 Återställningsbar. Se P a d hh:mm:ss Total drifttid i år Total drifttid i dagar Drifttid i timmar, minuter och sekunder Information om mjukvaran V4.6.1 V4.6.2 Tabell 4. Diagnostisk meny, information om mjukvaran Parameter Min Max Enhet Programpaket (grafisk manöverpanel) för programpaket (textpanel) Drifttid (standardpanel) Innehållsförteckning Standardvärde (förvalt) 2524 Kod för mjukvaruidentifiering. V4.6. Version av programpaket (textpanel) V4.6.4 Systembelastning % 200 Last på styrenhetens CPU V4.6.5 Applikationsnamn (grafisk 2525 Namn på applikation manöverpanel) V4.6.6 för applikation 87 Applikationskod. V4.6.7 Version på applikation 88 2 Tel. +58 (0) Fax +58 (0)

23 Manöverpanel för frekvensomriktaren vacon I/O och hårdvara P den här menyn finns olika inställningar beroende på utrustning Standard I/O Här övervakas status för ingångar och utgångar. Tabell 5. I/O och hårdvarumeny, standard-i/o Parameter Min Max Enhet Innehållsförteckning Standardvärde (förvalt) V5.1.1 Digital ingång Status för digital insignal V5.1.2 Digital ingång Status för digital insignal V5.1. Digital ingång Status för digital insignal V5.1.4 Digital ingång Status för digital insignal V5.1.5 Digital ingång Status för digital insignal V5.1.6 Digital ingång Status för digital insignal V5.1.7 Analogingång 1 läge C 2508 Visar valt (med bygel) läge för analog insignal 1 = mA = V V5.1.8 Analog ingång % 2509 Status för analog insignal V5.1.9 Analog ingång 2 läge C 2510 Visar valt (med bygel) läge för analog insignal 1 = mA = V V Analog ingång % 2511 Status för analog insignal V Analog utgång 1 läge C 2512 Visar valt (med bygel) läge för analog utsignal 1 = mA = V V Analog utgång % 251 Status för analog utsignal Kortplats för tilläggskort Parametrarna i den här gruppen beror på vilket tillvalskort som installerats. Om inget tillvalskort sitter i kortplats Då eller E visas inga parametrar. Se avsnitt.6.2 för var kortplatserna finns. Då ett tillvalskort tas bort, kommer informationstext F9 Device removed att visas på displayen Se Tabell 74. Meny Funktion Anm. Kortplats D Inställningar Relaterade inställningar för tillvalskort Övervakning Övervakning av data som sammanhänger med tilläggskortet. Kortplats E Inställningar Relaterade inställningar för tillvalskort Övervakning Övervakning av data som sammanhänger med tilläggskortet. 24-hour support +58 (0)

24 vacon 21 Manöverpanel för frekvensomriktaren Realtidsklocka Tabell 6. Menyn I/O och Hårdvara, parametrarna Realtidsklocka Parameter Min Max Enhet Innehållsförteckning Standardvärde (förvalt) V5.5.1 Batteristatus Batteriets status 1 = Har inte installerats 2 = Har installerats = Byt batteri V5.5.2 Tid hh:mm:ss 2201 Aktuell klocktid V5.5. Datum mm.dd Aktuellt datum V5.5.4 År yyyy 220 Aktuellt år Sommartidsregel 1 = Av V5.5.5 Sommartid = EU = USA 4 = Ryssland Kraftdel inställ Fläkt Fläkten körs antingen i optimerat läge eller är alltid på. I optimerat läge styrs fläkthastigheten av omriktarens interna signaler som får information från temperaturmätningarna (om detta stöds av kraftenheten) och fläkten stoppas efter fem minuter när omriktaren är i stoppläget. Annars körs den konstant med full hastighet. Tabell 7. Kraftdel inställ, fläkt Parameter Min Max Enhet Innehållsförteckning Standardvärde (förvalt) V Fläktstyrn. mod = Alltid på 1 = Optimerat M Fläktens livslängd Saknas Saknas Fläktens livslängd M Fläkt livsl larmgräns h Fläkt livsl larmgräns M Återställning av fläktens livslängd Saknas Saknas 0 82 Återställning av fläktens livslängd Bromschopper Tabell 8. Kraftdel inställ, Bromschopper Parameter Min Max Enhet Innehållsförteckning Standardvärde (förvalt) P Bromschopper mod = Spärrad 1 = Till (Drift) 2 = Till (Drift&Stopp) = Till (Drift-ingen test) Sinusfilter Sinusfiltret gör så att djupet på övermoduleringen begränsas och förhindrar att kopplingsfrekvensen minskar på grund av funktionerna för värmehantering. 2 Tel. +58 (0) Fax +58 (0)

25 Manöverpanel för frekvensomriktaren vacon 22 Tabell 9. Kraftdel inställ, Sinusfilter Parameter Min Max Enhet Innehållsförteckning Standardvärde (förvalt) P Sinusfilter = Spärrad 1 = Tillgänglig Manöverpanel Tabell 10. Meny för I/O och hårdvara; parametrar för panelen Parameter Min Max Enhet Innehållsförteckning Standardvärde (förvalt) P5.7.1 Återgångstid 0 60 min P5.7.2 Standardsida P5.7. Menyindex 2499 P5.7.4 Kontrast* 0 70 % P5.7.5 Skärmbelysningstid 0 60 min Väntetid innan displayen återgår till huvudmenyn P = Används inte 0 = Ingen 1 = Ange menyindex 2 = Huvudmeny = Styrsida 4 = Multimonitor Ställ in menyindex för önskad sida och aktivera med parameter P5.7.2 = 1. Ställ in displayens kontrast ( %). Ställ in tiden innan skärmens belysning stängs av (0 60 min). Om tiden ställs in till 0 s, kommer skärmen alltid att lysa. * Endast tillgänglig på den grafiska manöverpanelen 24-hour support +58 (0)

26 vacon 2 Manöverpanel för frekvensomriktaren Fältbuss Parametrar som sammanhänger med fältbusskortet är också åtkomliga från menyn för I/O och hårdvara. Dessa parametrar kommenteras närmare i den aktuella fältbussens handbok. Undermeny nivå 1 Undermeny nivå 2 Undermeny nivå Undermeny nivå 4 RS-485 Allmänna inst Protokoll Modbus/RTU N2 BACnet MS/TP Modbus/RTU Parametrar Nodadress Baudhastighet Paritetstyp Stoppbitar Komm.timeout Driftläge Övervakning Status för fältbussprotokoll Komm.status Olagliga funktioner Olagliga dataadresser Olagliga datavärden Nodenheten är upptagen Minnesparitetsfel Fel på nodenhet Senaste felrespons Styrord Statusord N2 Parametrar Enhetsadress Komm.timeout Övervakning Status för fältbussprotokoll Komm.status Ogiltiga data Ogiltiga kommandon Kommandot accepteras inte Styrord Statusord RS-485 BACnet MS/TP Parametrar Baudhastighet Autobauding MAC-adress Instansnummer Komm.timeout Övervakning Status för fältbussprotokoll Komm.status Aktuellt instansnummer Felkod Styrord Statusord 2 Tel. +58 (0) Fax +58 (0)

27 Manöverpanel för frekvensomriktaren vacon 24 Ethernet Allmänna inst IP-adressmod Fast IP IP-adress Subnet Mask Default Gateway IP-adress Subnet Mask Default Gateway ModBus TCP Allmänna inst Anslutningsgräns Nodadress Komm.timeout Övervakning* Status för fältbussprotokoll Komm.status Olagliga funktioner Olagliga dataadresser Olagliga datavärden Nodenheten är upptagen Minnesparitetsfel Fel på nodenhet Senaste felrespons Styrord Statusord BACnet/IP Inställningar Instansnummer Komm.timeout Protokoll i anv BBMD IP BBMD Port Livslängd Övervakning Status för fältbussprotokoll Komm.status Aktuellt instansnummer Styrord Statusord * Visas endast när anslutningen har upprättats Tabell 11. Gemensamma RS-485-inställningar Innehållsförteckning Parameter Min Max Enhet Standardvärde (förvalt) P Protokoll = Inget protokoll 4 = Modbus-RTU 5 = N2 9 = BACnet-MSTP 24-hour support +58 (0)

28 vacon 25 Manöverpanel för frekvensomriktaren Tabell 12. ModBus-RTU-parametrar (Den här tabellen visas endast när P protokoll = 4/Modbus-RTU) Parameter Min Max Enhet Innehållsförteckning Standardvärde (förvalt) P Nodadress Nodadress P Baudhastighet bps Baudhastighet P Paritetstyp Jämn Ingen Ingen 279 Paritetstyp P Stoppbitar Stoppbitar P Kommunikation timeout s Kommunikation timeout P Driftläge Slav Ledare Slav 274 Driftläge Tabell 1. ModBus-RTU-övervakning (Den här tabellen visas endast när P protokoll = 4/Modbus-RTU) Parameter Min Max Enhet Innehållsförteckning Standardvärde (förvalt) Tabell 14. N2-parametrar (Den här tabellen visas endast när P protokoll = 5/N2) M Fältbussprotokoll status Status för fältbussprotokoll P Kommunikation status Komm.status M Olagliga funktioner 0 28 Olagliga funktioner M Olagliga dataadresser Olagliga dataadresser M Olagliga datavärden Olagliga datavärden M Nodenheten är upptagen Nodenheten är upptagen M Minnesparitetsfel Minnesparitetsfel M Fel på nodenhet Fel på nodenhet M Senaste felrespons Senaste felrespons M Styrord 16#0 290 Styrord M Statusord 16#0 291 Statusord Innehållsförteckning Parameter Min Max Enhet Standardvärde (förvalt) P Enhetsadress Enhetsadress P Kommunikation timeout Kommunikation timeout 2 Tel. +58 (0) Fax +58 (0)

29 Manöverpanel för frekvensomriktaren vacon 26 Tabell 15. N2-övervakning (Den här tabellen visas endast när P protokoll = 5/N2) M Parameter Min Max Enhet Fältbussprotokoll status Innehållsförteckning Standardvärde (förvalt) Status för fältbussprotokoll M Kommunikation status Komm.status M Ogiltiga data Ogiltiga data M Ogiltiga kommandon Ogiltiga kommandon M Kommando NACK Kommando NACK M Styrord 16# Styrord M Statusord 16# Statusord Tabell 16. BACnet-MSTP-parametrar (Den här tabellen visas endast när P protokoll = 9/BACNetMSTP) Parameter Min Max Enhet Innehållsförteckning Standardvärde (förvalt) P Baudhastighet bps Baudhastighet P Autobauding Autobauding P MAC-adress MAC-adress P Instansnummer Instansnummer P Kommunikation timeout Kommunikation timeout Tabell 17. BACnet-MSTP-övervakning (Den här tabellen visas endast när P protokoll = 9/BACNetMSTP) M M Parameter Min Max Enhet Fältbussprotokoll status Kommunikation status Innehållsförteckning Standardvärde (förvalt) 0 29 Fältbussprotokoll status Kommunikation status M Aktuell instans Aktuell instans M Felkod Felkod M Styrord 16#0 297 Styrord M Statusord 16#0 298 Statusord Tabell 18. Gemensamma Ethernet-inställningar Parameter Min Max Enhet Innehållsförteckning Standardvärde (förvalt) P IP-adressmod = Fast IP 1 = DHCP med AutoIP 24-hour support +58 (0)

30 vacon 27 Manöverpanel för frekvensomriktaren Tabell 19. Fast IP Parameter Min Max Enhet Innehållsförteckning Standardvärde (förvalt) P IP-adress P Subnet Mask P Default Gateway Den här parametern används om P = 0/Fast IP Den här parametern används om P = 0/Fast IP Den här parametern används om P = 0/Fast IP M IP-adress IP-adress M Subnet Mask Subnet Mask M Default Gateway Default Gateway M MAC-adress 2486 MAC-adress Tabell 20. Gemensamma ModBus-TCP-inställningar Parameter Min Max Enhet Innehållsförteckning Standardvärde (förvalt) P Anslutningsgräns Anslutningsgräns P Nodadress Nodadress P Kommunikation timeout s Kommunikation timeout Tabell 21. BACnet-IP-inställningar Parameter Min Max Enhet Innehållsförteckning Standardvärde (förvalt) P Instansnummer Instansnummer P Kommunikation timeout Kommunikation timeout P Protokoll i anv Protokoll i anv P BBMD IP BBMD IP P BBMD Port BBMD Port P Livslängd Livslängd Tabell 22. BACnet-IP-övervakning Parameter Min Max Enhet Innehållsförteckning Standardvärde (förvalt) M Fältbussprotokoll status Status för fältbussprotokoll P Kommunikation status Komm.status M Aktuell instans Ogiltiga data M Styrord 16# Styrord M Statusord 16# Statusord 2 Tel. +58 (0) Fax +58 (0)

31 Manöverpanel för frekvensomriktaren vacon Anv.inställning Parameterbackup Tabell 2. Menyn Anv.inställning, Allmänna inställningar Parameter Min Max Enhet Innehållsförteckning Standardvärde (förvalt) P6.1 Val av språk Varierar Varierar Varierar 802 Beror på språkpaket. M6.5 Parameterbackup Se tabell 24 nedan. M6.6 Parameterjämförelse Se tabell 25 nedan. P6.7 Omriktarnamn Tabell 24. Menyn Anv.inställning, parametrarna Parameterbackup Ange namnet på omriktaren om det behövs. P6.5.1 P6.5.2 P6.5. Parameter Min Max Enhet Återgå till fabriksinställningar Spara till manöverpanelen * Hämta från manöverpanelen* *. Endast tillgänglig på den grafiska manöverpanelen Innehållsförteckning Standardvärde (förvalt) P6.5.4 Spara till Set P6.5.5 Återst från Set P6.5.6 Spara till Set P6.5.7 Återst från Set Återställer parametrarna till sina standardvärden och startar Startguiden. Spara parametervärdena i manöverpanelen om du t.ex. vill kopiera dem till en annan enhet. Spara parametervärden i parameteruppsättning 1. Läs in parametervärden från parameteruppsättning 1. Spara parametervärden i parameteruppsättning 1. Läs in parametervärden från parameteruppsättning 1. Tabell 25. Parameterjämförelse Parameter Min Max Enhet Läs in parametervärden från manöverpanelen till omriktaren. Innehållsförteckning Standardvärde (förvalt) P6.6.1 Aktiv upps-set P6.6.2 Aktiv upps-set P6.6. Aktiv upps-förval 2495 P6.6.4 Aktiv upps-panelinst 2496 Börjar jämföra parametrar med valt set. Börjar jämföra parametrar med valt set. Börjar jämföra parametrar med valt set. Börjar jämföra parametrar med valt set. 24-hour support +58 (0)

32 vacon 29 Manöverpanel för frekvensomriktaren 2..7 Favoriter OBS! Denna meny är inte tillgänglig i textpanel. Favoriter används för att lagra olika parametrar eller signaler från de olika menyerna. Användaren kan lägga till parametrar i favoritmappen enligt beskrivningen i avsnitt Så här gör man för att ta bort en parameter från favoritmappen: STOP READY I/O Favorites Motor Nom Freq Hz STOP READY I/O Motor Nom Freq Monitor Help Rem from favorites 9172.emf 2..8 Användarnivåer Parametrar för användarnivåer är avsedda för att begränsa synligheten av parametrar och förhindra oauktoriserad och oavsiktlig sättning av parametrar på manöverpanelen. Tabell 26. Parametrar för användarnivå Parameter Min Max Enhet Innehållsförteckning Standardvärde (förvalt) P8.1 Användarnivå P8.2 Åtkomstkod = Normal 1 = Övervakning I övervakningsnivån är endast menyerna Övervaka, Favoriter och Användarnivåer synliga i huvudmenyn. Om värdet är inställt till något annat än 0 innan användaren växlar till övervakning när t.ex. användarnivå Normal är aktiv, kommer användaren ombes om åtkomstkoden vid försök att växla tillbaka till Normal. Detta kan därför användas för att förhindra oauktoriserad sättning av parametrar på manöverpanelen. STOP READY ALARM Keypad User levels :262 P8.2 User level Normal Access code STOP READY ALARM I/O Min:0 Max:9 Access code :262 P emf 2 Tel. +58 (0) Fax +58 (0)

33 Vacon HVAC-applikation vacon 0. VACON HVAC-APPLIKATION Vacon HVAC-applikation är en förinstallerad applikationsmjukvara. Parametrarna till denna applikation listas i avsnitt.6 i den här handboken och förklaras närmare i avsnitt.7..1 Specifika funktioner för Vacon HVAC-applikation Vacon HVAC-applikationen är en lättanvänd applikation inte enbart för vanliga pump- och fläktinstallationer, med bara en motor och en omriktare, utan även för avancerade tillämpningar med P-reglering. Egenskaper Startguide för mycket snabb inställning för vanliga pump- eller fläktinstallationer Snabbguider för att förenkla inställning av applikationer Loc/Rem-knapp för snabb växling mellan lokal styrning (panelen) och fjärrstyrning. Fjärrstyrplatsen fastställs av parameter (I/O eller fältbuss). Styrsidan för enkel drift och övervakning av de viktigaste värdena. Driftförregling ingång (dämpningsförregling). Omriktaren startar inte förrän signal finns på denna ingång. Olika förvärmningslägen som används för att undvika kondenseringsproblem Högst utfrekvens 20 Hz Funktioner för realtidsklocka och timer (om batteri har installerats). Möjlighet att programmera tidskanaler för att uppnå olika funktioner i omriktaren (t.ex. start/stopp och förvalda frekvenser). Extern P-reglering tillgängligt. Kan användas för att styra exempelvis en ventil med hjälp av frekvensomriktarens I/O Funktion för viloläge som automatiskt startar och stoppar omriktaren utgående från förinställda nivåer, för att spara energi. P-regulator för 2 zoner (2 olika ärvärden, kontroll av minimum och maximum) Två olika börvärden för P-regulatorn. Väljs via digitala ingångar. Boost-funktion för börvärde till P-regulatorn. Framkopplingsfunktion för att förbättra systemets reaktioner på processändringar. Övervakning av processvärden Flerpumpsstyrning (Multi-Pump) Kompensation för tryckfall för kompensering av tryckfall i rörledningarna t.ex. när sensorn är felaktigt placerad nära pumpen eller fläkten. 24-hour support +58 (0)

34 vacon 1 Vacon HVAC-applikation.2 Exempel på styrningsanslutningar Tabell 27. Exempel på anslutningar till standard I/O-kort Referenspotentiometer kω Referens, fjärr mA/0...10V (programmerbar) Standard I/O-kort Standardvärde Anslutning Signal (förvalt) V ref Referensutgång 2 AI1+ Analog ingång, spänning eller ström* AI1- Analog ingång chassijord (ström) Spänning 4 AI2+ Analog ingång, spänning eller ström 5 AI2- Analog ingång chassijord (ström) Ström 6 24 V out 24V hjälpspänning 7 GND I/O-signal till jord 8 DI1 Digital ingång 1 Starta FWD (framåt) 9 DI2 Digital ingång 2 Starta REV (bakåt) 10 DI Digital ingång Fel 11 CM Chassijord A för DIN1 DIN6** ma V out 24V hjälpspänning 1 GND I/O-signal till jord 14 DI4 Digital ingång 4 15 DI5 Digital ingång 5 16 DI6 Digital ingång 6 17 CM Chassijord A för DIN1 DIN6** 18 AO1+ Analog signal (+utgång) 19 AO-/GND Analog utgång chassijord Vin 24V hjälpingångsspänning Förvald frekvens 1 Förvald frekvens 2 Felåterställning Utfrekvens Till reläkort 1 eller 2 A RS485 Seriell buss, negativ B RS485 Seriell buss, positiv *Valbar via DIP-omkopplare; se installationshandboken till Vacon 100 **Digitala ingångar kan kopplas bort från jord. Se installationshandboken 952.emf Tel. +58 (0) Fax +58 (0)

35 Vacon HVAC-applikation vacon 2 Tabell 28. Anslutningsexempel, reläkort 1 Från Standard I/O-kort Från ansl.nr Från ansl.nr 6eller12 #1 95.emf DRIFT Reläkort1 Terminal 21 RO1/1 NC 22 RO1/2 CM 2 RO1/ NO 24 RO2/1 NC 25 RO2/2 CM 26 RO2/ NO 2 RO/1 CM RO/2 NO Signal Reläutgång 1 Reläutgång 2 Reläutgång Standardvärde (förvalt) DRIFT FEL DRIFKLAR Tabell 29. Anslutningsexempel, reläkort emf Från Standard I/O-kort Från ansl.nr #12 DRIFT Från ansl.nr #1 Anslutning 21 RO1/1 NC Reläkort 2 Signal Reläutgång 1 Reläutgång 2 Termistoringång 22 RO1/2 CM 2 RO1/ NO 24 RO2/1 NC 25 RO2/2 CM 26 RO2/ NO 28 TI1+ 29 TI1- Standardvärde (förvalt) DRIFT FEL 24-hour support +58 (0)

36 vacon Vacon HVAC-applikation. Isolering av digitala ingångar från jord De digitala ingångarna (plintarna 8 10 och 14 16) på standard-i/o-kortet kan också isoleras från jord genom att DIP-omkopplaren på styrkortet ställs i FRÅN-läge. Figur 1 visar de individuella omkopplarna och de tillgängliga alternativen. TILL ON TILL ON DGND RS485* AC AO1 V AC AI2 V FRÅN OFF FRÅN OFF AC AI1 V 9054.emf Figur 1. DIP-omkopplare och deras standardlägen. * Resistor för bussterminering Tel. +58 (0) Fax +58 (0)

37 Vacon HVAC-applikation vacon 4.4 HVAC-applikation parametergrupp för snabbinställning Parametergruppen för snabbinställning innehåller en uppsättning av de vanligaste parametrarna som behövs för inställning och driftsättning. De har samlats i den första parametergruppen så att de är lätta att komma åt. De kan dock även nås och redigeras i sina egentliga parametergrupper. Om en parameter får nytt värde i snabbinställningsgruppen ändras också värdet i dess egentliga parametergrupp. Tabell 0. Parametrar för snabbinställning Parameter Min Max Enhet Innehållsförteckning Standardvärde (förvalt) P1.1 Motorns märkspänning Varierar Varierar V Varierar 110 P1.2 Motorns märkfrekvens Hz P1. Motorns märkvarvtal vmp Varierar 112 P1.4 Motorns märkström Varierar Varierar A Varierar 11 P1.5 Motorns Cos Phi Varierar 120 P1.6 Motorns märkeffekt Varierar Varierar kw Varierar 116 P1.7 Motorns strömgräns Varierar Varierar A Varierar 107 P1.8 Lägsta tillåtna frekvens Detta värde U n framgår av motorns märkskylt. Se sida 48. Detta värde f n framgår av motorns märkskylt. Se sida 48. Detta värde n n framgår av motorns märkskylt. Detta värde I n framgår av motorns märkskylt. Detta värde framgår av motorns märkskylt. Detta värde I n framgår av motorns märkskylt. Max. motorström från omriktaren 0.00 P1.9 Hz Varierar 101 Största tillåtna frekvens P1.9 Högsta frekvens P Hz P1.10 I/O-styrplats A, val av börvärde P1.11 Förvald frekvens 1 P Hz P1.12 Förvald frekvens 2 P Hz P1.1 Accelerationstid s P1.14 Retardationstid s P1.15 Fjärrstyrplats P1.16 Automatisk återställning Största tillåtna frekvensreferens Val av källa för börvärdet när I/O-styrplatsen är A. Se sida sida 52 för tillgängliga alternativ. Välj med digitalingång: Förvald frekvens val 0 (P ) (Standard = digital ingång 4) Välj med digitalingång: Förvald frekvens val 1 (P ) (Standard = digital ingång 5) Accelerationstid från 0 Hz till högsta frekvens Tid för retardation från min frekvens till 0 Hz Val av fjärrstyrplats (start/ stopp) 1 = I/O 2 = Fältbuss 0 = Spärrad 1 = Tillgänglig 24-hour support +58 (0)

38 vacon 5 Vacon HVAC-applikation Tabell 0. Parametrar för snabbinställning P1.17 P-snabbguide * P1.18 Universalpumpguide * * = Parametern visas endast på den grafiska panelen. * = Parametern visas endast på den grafiska panelen och textpanelen. 0 = Inaktiv 1 = Aktivera Se avsnitt = Inaktiv 1 = Aktivera Se avsnitt 1.. P1.19 Startguide ** = Inaktiv 1 = Aktivera Se avsnitt 1.1. P1.20 Brandfunktionsguide * = Inaktiv 1 = Aktivera Tel. +58 (0) Fax +58 (0)

39 Vacon HVAC-applikation vacon 6.5 Övervakning Omriktaren Vacon 100 HVAC ger möjlighet att övervaka parametrarnas ärvärden och signaler, liksom registrerade statusvärden och uppmätta värden. Vissa av de värden som ska övervakas kan väljas av användaren..5.1 Multidisplay P sidan för Multidisplay kan man samla upp till nio parametrar som man vill övervaka. Se sida 16 för mer information..5.2 Grund De allmänna driftvärdena beskrivs i Tabell 1. OBS! Endast status för Standard I/O-kort är tillgängliga i övervakningsmenyn. Status för alla I/Okortsignaler finns som rådata i menyn för I/O och hårdvara. Kontrollera status för expansions-i/o-kort vid behov i menyn för I/O och hårdvara. Tabell 1. Parametrar som övervakas Kod Övervakat värde Enhet V2.2.1 Utfrekvens Hz 1 Utfrekvens till motorn V2.2.2 Frekvensreferens Hz 25 Frekvensbörvärde för motorstyrningen V2.2. Motorvarvtal vmp 2 Motorns varvtal i vpm V2.2.4 Motorström A V2.2.5 Motormoment % 4 Beräknat axelmoment V2.2.7 Motoraxeleffekt % 5 Total strömkonsumtion hos omvandlaren V2.2.8 Motoraxeleffekt kw/hk 7 V2.2.9 Motorspänning V 6 V DC-bryggans spänning V 7 V Enhetens temperatur C 8 Temperaturen på kylflänsen V Motortemperatur % 9 Beräknad motortemperatur V2.2.1 Analog ingång 1 % 59 Signal i procent av använt intervall V Analog ingång 2 % 60 Signal i procent av använt intervall V Analog utgång 1 % 81 Signal i procent av använt intervall V Förvärmning av motor = AV 1 = Värmning (likströmsmatning) V Omriktarstatusord 4 Bitkodat statusord för omriktaren B1 = Klar B2 = Kör B = Fel B6 = Frigivning B7 = Larm aktivt B10 = DC-ström stoppad B11 = DC-broms aktiv B12 = Körbegäran B1 = Motorregulator aktiv 24-hour support +58 (0)

40 vacon 7 Vacon HVAC-applikation V Senaste aktiva fel 7 V Brandfunktion status 1597 V DIN-statusord 1 56 V DIN-statusord 2 57 V Motorström med 1 decimal Tabell 1. Parametrar som övervakas Kod Övervakat värde Enhet V2.2.2 Appl.statusord 1 89 V Appl.statusord 2 90 V kwh-trippräknare låg 1054 V kwh-trippräknare låg Felkoden för det senaste aktiverade felet som inte återställts. 0 = Spärrad 1 = Tillgänglig 2 = Aktiverad (Tillgänglig + DI öppen) = Testläge 16-bitarsord där varje bit visar status för en digital ingång. 6 digitala ingångar läses vid varje plats. Ord 1 startar från ingång 1 för kortplats A (bit0) och går till ingång 4 för kortplats C (bit15). 16-bitarsord där varje bit visar status för en digital ingång. 6 digitala ingångar läses vid varje plats. Ord 2 startar från ingång 5 för kortplats C (bit0) och går till ingång 6 för kortplats E (bit1). Övervakningsvärde för motorström med ett fastställt antal decimaler och mindre filtrering. Kan användas t.ex. för fälbussyften för att alltid få rätt värde oavsett chassistorlek, eller övervakning när mindre filtreringstid krävs för motorströmmen. Bitkodat applikationsstatusord 1. B0 = Förregl1, B1 = Förregl2, B5 = I/O A- styrning akt., B6 = I/O B-styrning akt., B7 = Fältbusstyrning akt., B8 = Lokal styrning akt., B9 = PC-styrning akt., B10 = Förvalda frekvenser akt., B12 = Brandfunkt. akt., B1 = Förvärme akt. Bitkodat applikationsstatusord 2. B0 = Acc/Ret förbjudet, B1 = Motorbrytare akt. Energiräknare med kwh-utgång. (Lågt ord) Fastställer hur många gånger energiräknaren har snurrat runt. (Högt ord) Tel. +58 (0) Fax +58 (0)

41 Vacon HVAC-applikation vacon 8.5. Övervakning av timerfunktioner Det går att övervaka timern och realtidsklockan. Tabell 2. Övervakning av timerfunktioner Kod Övervakat värde Enhet V2..1 TC 1, TC 2, TC 1441 Det går att övervaka status för tre tidskanaler (TK) V2..2 Intervall Status för timerintervall V2.. Intervall Status för timerintervall V2..4 Intervall 1444 Status för timerintervall V2..5 Intervall Status för timerintervall V2..6 Intervall Status för timerintervall V2..7 Timer 1 s 1447 Återstående tid om timern är aktiv V2..8 Timer 2 s 1448 Återstående tid om timern är aktiv V2..9 Timer s 1449 Återstående tid om timern är aktiv V2..10 Realtidsklocka hour support +58 (0)

42 vacon 9 Vacon HVAC-applikation.5.4 Övervakning av P-regulator 1 Tabell. Övervakning av värden för P-regulator 1 Kod Övervakat värde Enhet V2.4.1 P1 börvärde Varierar 20 Enhet väljs via parameter V2.4.2 P1 ärvärde Varierar 21 Enhet väljs via parameter V2.4. P1 reglerfel Varierar 22 Enhet väljs via parameter V2.4.4 P1 utgång % 2 V2.4.5 P1 status 24 Utsignal till motorstyrning eller extern styrning (AO) 0 = Stoppad 1 = I drift = Vänteläge 4= I dödband (se sida sida 74).5.5 Övervakning av P-regulator 2 Tabell 4. Övervakning av värden för P-regulator 2 Kod Övervakat värde Enhet V2.5.1 P2 börvärde Varierar 8 Enhet väljs via parameter V2.5.2 P2 ärvärde Varierar 84 Enhet väljs via parameter V2.5. P2 reglerfel Varierar 85 Enhet väljs via parameter V2.5.4 P2 utgång % 86 Utsignal till extern styrning (AO) V2.5.5 P2 status 87 0 = Stoppad 1 = I drift 2= I dödband (se sida sida 74).5.6 Multi-pumpsövervakning Tabell 5. Multi-pumpsövervakning Kod Övervakat värde Enhet V2.6.1 Motorer igång 0 V2.6.2 Autoväxling 1114 Antalet motorer som är igång vid användning av multipumpsfunktionen. Informerar användaren om autoväxling begärts. Tel. +58 (0) Fax +58 (0)

43 Vacon HVAC-applikation vacon Fältbussdataövervakning Tabell 6. Fältbussdataövervakning Kod Övervakat värde Enhet V2.8.1 FB kontrollord 874 V2.8.2 FB hastighetsreferens 875 Fältbusskontrollord används av applikationen i förbikopplingsläge/format. Beroende på typ eller profil av fältbuss kan data modifieras innan de skickas till applikationen. Hastighetsreferens graderad mellan minimi- och maximifrekvens vid det tillfälle då den mottogs av applikationen. Minimi- och maximifrekvenserna kan ändras efter det att referensen är mottagen utan att referensen påverkas. V2.8. FB-data i Råvärde på processdata i 2-bitars signerat format V2.8.4 FB-data i Råvärde på processdata i 2-bitars signerat format V2.8.5 FB-data i 878 Råvärde på processdata i 2-bitars signerat format V2.8.6 FB-data i Råvärde på processdata i 2-bitars signerat format V2.8.7 FB-data i Råvärde på processdata i 2-bitars signerat format V2.8.8 FB-data i Råvärde på processdata i 2-bitars signerat format V2.8.9 FB-data i Råvärde på processdata i 2-bitars signerat format V FB-data i 8 88 Råvärde på processdata i 2-bitars signerat format V FB statusord 864 V FB faktisk hastighet 865 Fältbusstatusord skickat av applikationen i förbikopplingsläge/format. Beroende på typ eller profil av fältbuss kan data modifieras innan de skickas till fältbussen. Faktisk hastighet i procent. 0 och 100 % motsvarar lägsta resp. högsta frekvens. Den uppdateras kontinuerligt beroende på de momentana min- och maxfrekvenserna och utgångsfrekvensen. V2.8.1 FB-data ut Råvärde på processdata i 2-bitars signerat format V FB-data ut Råvärde på processdata i 2-bitars signerat format V FB-data ut 868 Råvärde på processdata i 2-bitars signerat format V FB-data ut Råvärde på processdata i 2-bitars signerat format V FB-data ut Råvärde på processdata i 2-bitars signerat format V FB-data ut Råvärde på processdata i 2-bitars signerat format V FB-data ut Råvärde på processdata i 2-bitars signerat format V FB-data ut 8 87 Råvärde på processdata i 2-bitars signerat format 24-hour support +58 (0)

44 vacon 41 Vacon HVAC-applikation.5.8 Övervakning av temperaturingångar Den här menyn visas endast om det finns ett optionskort med ingångar för temperaturmätningar installerat, exempelvis OPT-BJ-optionskort. Tabell 7. Övervakning av temperaturingångar Parameter Min Max Enhet Innehållsförteckning Standardvärde (förvalt) P2.9.1 Temp.ingång 1-50,0 200,0 C 200,0 50 P2.9.2 Temp.ingång 2-50,0 200,0 C 200,0 51 P2.9. Temp.ingång -50,0 200,0 C 200,0 52 Mätvärde för temperaturingång 1. Om ingången är tillgänglig men ingen givare är ansluten, visas det högsta värdet eftersom den uppmätta resistansen är oändlig. Mätvärde för temperaturingång 2. Om ingången är tillgänglig men ingen givare är ansluten, visas det högsta värdet eftersom den uppmätta resistansen är oändlig. Mätvärde för temperaturingång. Om ingången är tillgänglig men ingen givare är ansluten, visas det högsta värdet eftersom den uppmätta resistansen är oändlig. Tel. +58 (0) Fax +58 (0)

45 Vacon HVAC-applikation vacon 42.6 Vacon HVAC-applikation förteckning över parametrar Gör så här för att välja meny och parametergrupp: STOP READY Keypad Main Menu : M Quick Setup ( 17 ) Monitor ( 6 ) Parameters ( 1 ) STOP READY Keypad Motor Settings ( 2 ) Start/Stop Setup ( 7 ) References ( 18 ) Parameters : M emf 9151.emf Applikationen har följande parametergrupper: Tabell 8. Parametergrupper Meny och parametergrupp Grupp.1: Motorinställningar Grupp.2: Inställning för start/stopp Grupp.: Inställningar av börvärdesreferenser Grupp.4: Inställning av Ramper & Bromsning Grupp.5: I/O-konfiguration Grupp.6: Fältbuss datamappning Grupp.7: Förbjudna frekvenser Grupp.8: Övervakning gränsvärden Grupp.9: Skydd Grupp.10: Automatisk återställning Grupp.11: Timerfunktioner Grupp.12: P-regulator 1 Grupp.1: P-regulator 2 Grupp.14: Multi-Pump Grupp.16: Brandläge Grupp.17 Applikationsinställningar Grupp.18 kwh-pulsutgång Grundläggande och avancerade motorinställningar Inställning av start- och stoppfunktioner Inställning av börvärdesreferens Inställning av acceleration/retardation I/O-programmering Utgående parametrar för fältbuss Programmering av förbjudna frekvenser Programmerbara gränsvärden Konfigurering av skyddsfunktioner Konfigurering av automatisk återställning efter fel Konfigurering av tidkanaler som utnyttjar realtidsklockan Parametrar för P-regulator 1. Motorstyrning eller extern styrning. Parametrar för P-regulator 2. Extern styrning. Parametrar för multi-pumpsstyrning. Parametrar för funktion vid brand. Parametrar för att konfigurera en digital utgång som ger pulser motsvarande kwh-räknaren. 24-hour support +58 (0)

46 vacon 4 Vacon HVAC-applikation.6.1 Förklaringar till kolumnerna Kod = Platsindikering på panelen; visar aktuellt parameternummer Parameter = Namnet på parametern Min = Minimivärde på parameter Max = Maximivärde på parameter Enhet = Enheten för parameterns värde; anges om möjligt Standardvärde = Fabriksinställt värde = parameterns -nummer = Kort beskrivning av parametervärdena eller parameterns funktion = Mer information om denna parameter finns; visas vid klick på parameternamnet Tel. +58 (0) Fax +58 (0)

47 Vacon HVAC-applikation vacon Parameterprogrammering Vacon HVAC-applikationen erbjuder flexibel programmering av digitala ingångar. Ingen av de digitala ingångarna är reserverade för specifika funktioner. Användaren väljer önskad anslutning för avsedd funktion. Funktionerna blir parametrar som användaren anger ingång för. Tabell Tabell 45 på sidan 47 ger en lista över de digitala ingångarnas funktion. Även Tidkanaler kan tilldelas digitala ingångar. Du hittar mer information om detta på sida sida 70. De värden för programmerbara parametrar som kan väljas är av typen DigIN SlotA.1 (grafisk manöverpanel) eller di A.1 (textpanel) i vilka DigIN / di står för digital ingång. Slot_ avser kortplats; A och B är standardkort för Vacon-omriktare,, D och E är tillvalskort (se Figur 14). Se avsnitt Siffran efter kortplatsbeteckningen anger den specifika ingången på det angivna kortet. SlotA.1 / A.1 betyder alltså ingång DIN1 på standardkortet på kortplats A. Parametern (signalen) är inte ansluten till någon terminal, d.v.s den används inte, om, det sista numret istället för en bokstav följs av 0 (t.ex. DigIN Slot0.1 / di 0.1). Kortplats D för tilläggskort Kortplats E för tilläggskort emf Figur 14.Kortplats för tilläggskort 24-hour support +58 (0)

48 vacon 45 Vacon HVAC-applikation EXEMPEL: Du vill ansluta Styrsignal 2 A (parameter P.5.1.2) till digital ingång D12 på I/O-kort Exempelprogrammering med grafisk manöverpanel 1 Hitta parametern Styrsignal 2 A (P.5.1.2) på manöverpanelen. STOP READY Keypad Main Menu : M Quick Setup ( 17 ) Monitor ( 5 ) Parameters ( 12 ) STOP READY Keypad : M.5 References ( 18 ) Ramps and Brakes ( 7 ) I/O Config ( 4 ) Parameters STOP READY Keypad I/O Config : M.5.1 Digital Inputs ( 26 ) OK OK OK Analog Inputs ( 6 ) Digital Outputs ( 1 ) STOP READY Keypad Digital Inputs :404 M Ctrl Signal 1 A DigIn SlotA.1 Ctrl Signal 2 A DigIn Slot0.1 Ctrl Signal 1 B DigIn Slot emf 2 Aktivera läget Redigera. STOP READY Keypad Digital Inputs :404 M Ctrl Signal 1 A DigIn SlotA.1 Ctrl Signal 2 A DigIn Slot0.1 Ctrl Signal 1 B DigIn Slot0.1 OK STOP READY Keypad Ctrl signal 2 A : M Edit Help Add to favorites OK STOP READY Keypad Min: Max: :404 Ctrl signal 2 A M DigIN SlotA.2 DigIN Slot DigIN SlotA Varies DigIN SlotB Varies DigIN SlotC Varies DigIN SlotD Varies DigIN SlotE Varies TimeChannel 1- Fieldbus CW 0-1 LLP signal emf Ändra värdet: Den redigerbara delen av värdet (DigIN Slot0) är understruken och blinkar. Ändra kortplats eller tilldela signalen till en tidskanal med hjälp av uppåtpil och nedåtpil. Gör anslutningspunkten (.1) redigerbar genom att trycka en gång på högerpil och sedan ändra värdet med uppåtpil/nedåtpil. Bekräfta ändringarna genom att trycka på OK eller avbryt utan ändringar genom att trycka på BACK/RESET. Tel. +58 (0) Fax +58 (0)

49 Vacon HVAC-applikation vacon Exempelprogrammering med textpanel 1 Hitta parameter Styrsignal 2 A (P.5.1.2) på panelen. OK OK OK 9156.emf 2 Aktivera läget Redigera genom att trycka på OK. Den första bokstaven börjar blinka. Ändra värdet på signalkällan till A med pilknapparna. Tryck sedan på höger pilknapp. Nu blinkar anslutningsnumret. Anslut parameter Styrsignal 2 A (P.5.1.2) till anslutning DI2 genom att ställa in anslutningsnumret till 2. OK OK 9157.emf 24-hour support +58 (0)

50 vacon 47 Vacon HVAC-applikation.6.2. av signalkällor: Tabell 9. av signalkällor Källa Kortplats 0 Kortplats A Kortplats B Kortplats C Kortplats D Kortplats E Funktion 1 = Alltid FALSK, 2-9 = Alltid SANN Numren motsvarar digital ingång i kortplatsen. Numren motsvarar digital ingång i kortplatsen. Numren motsvarar digital ingång i kortplatsen. Numren motsvarar digital ingång i kortplatsen. Numren motsvarar digital ingång i kortplatsen. TimeChannel (tch) (tidskanal) 1=Tidskanal 1, 2=Tidskanal 2, =Tidskanal Tel. +58 (0) Fax +58 (0)

51 Vacon HVAC-applikation vacon Grupp.1: Motorinställningar.6..1 Grundinställningar Tabell 40. Grundinställningar för motorn Innehållsförteckning Parameter Min Max Enhet Standardvärde (förvalt) P Motorns märkspänning Varierar Varierar V Varierar 110 Detta värde U n framgår av motorns märkskylt. Denna parameter ställer in spänningen vid fältförsvagningspunkten till 100 % * U nmotor. Notera också vald koppling för motorn (Delta/Star) P Motorns märkfrekvens Hz Varierar 111 Detta värde f n framgår av motorns märkskylt. P.1.1. Motorns märkvarvtal vmp Varierar 112 Detta värde n n framgår av motorns märkskylt. P Motorns märkström Varierar Varierar A Varierar 11 Detta värde I n framgår av motorns märkskylt. P Motorns Cos Phi Varierar 120 P Motorns märkeffekt Varierar Varierar kw Varierar 116 P Motorns strömgräns Varierar Varierar A Varierar 107 P Motortyp Detta värde framgår av motorns märkskylt. Detta värde In framgår av motorns märkskylt. Max. motorström från omriktaren Välj vilken motortyp som används. 0 = asynkron induktionsmotor, 1 = PM-synkronmotor. 24-hour support +58 (0)

52 vacon 49 Vacon HVAC-applikation.6..2 Inställningar för motorstyrning Tabell 41. Avancerade motorinställningar Innehållsförteckning Parameter Min Max Enhet Stand.värde (förvalt) P Kopplingsfrekvens 1.5 Varierar khz Varierar 601 P Motorbrytare P Nollfrekvensspänning % Varierar 606 P P P Motorns förvärmningsfunktion Gräns för motorns förvärmningstemperatur Motorns förvärmningsström C *I L A Varierar 1227 P Val av U/f-förhållande 0 1 Varierar 108 P P Överspänningsregulator Underspänningsregulator Motorljudet kan minskas genom att använda en hög kopplingsfrekvens. Högre kopplingsfrekvens minskar frekvensomriktarens kapacitet. Om motorkabeln är lång bör man använda en låg kopplingsfrekvens för att minimera de kapacitiva strömmarna i kabeln. Genom att aktivera denna funktion förhindras omriktaren från att lösas ut när motorbrytaren är stängd och öppen t.ex. med hjälp av flygande start. 0 = Spärrad 1 = Tillgänglig Den här parametern definierar nollfrekvensspänningen för U/f-kurvan. Standardvärdet varierar i enlighet med enhetens storlek. 0 = Används inte 1 = Alltid i stoppläge 2 = Styrs av DI = Temp.gräns (kylare) OBS! Virtuell digital ingång kan aktiveras med realtidsklocka Motorförvärmningen slås till när kylartemperaturen går under denna nivå (om par. P sätts till temperaturgränsen. Om gränsen t.ex. är 10 C startar matningsströmmen vid 10 C och stoppar vid 11 C (1 grads hysteres). Likström för förvärmning av motor och omriktare i stoppläge. Aktiveras av digital ingång eller av temperaturgräns. Typ av U/f-kurva mellan nollfrekvens och fältförsvagningspunkten. 0 = Linjär 1 = Kvadratisk 0 = Spärrad 1 = Tillgänglig 0 = Spärrad 1 = Tillgänglig Tel. +58 (0) Fax +58 (0)

53 Vacon HVAC-applikation vacon 50 Tabell 41. Avancerade motorinställningar P StatorSpännJust 50.0 % % P Energioptimering P Alt. för flygande start P I/f start P I/f start frekvens 5 25 Hz 0,2 x P P I/f start ström % Parameter för justering av statorns spänning i permanentmagnetmotorer. Omriktaren söker efter minsta motorström för att spara energi och sänka motorljudet. Den här funktionen kan användas t.ex. i fläkt- och pumpsystem. 0 = Spärrad 1 = Tillgänglig 0 = Axelriktning söks från båda riktningarna. 1 = Axelriktning söks endast från samma riktning som frekvensreferensen. Med den här funktionen aktiveras/inaktiveras funktionen I/f start. 0 = Spärrad 1 = Tillgänglig Utfrekvensens gräns, under vilken funktionen I/f start aktiveras. Definierar den ström som matas till motorn när funktionen I/f start aktiveras, i procentandel av den nominella strömmen. 24-hour support +58 (0)

54 vacon 51 Vacon HVAC-applikation.6.4 Grupp.2: Inställning för start/stopp Start/stopp-kommandon ges olika beroende på styrplats. Fjärrstyrplats (I/O A): Start-, stopp- och omvända kommandon styrs av 2 digitala ingångar som väljs med parameter P och P Funktionen/logiken för dessa ingångar väljs sedan med parameter P.2.6 (i denna grupp). Fjärrstyrplats (I/O B): Start-, stopp- och omvända kommandon styrs av 2 digitala ingångar som väljs med parameter P.5.1. och P Funktionen/logiken för dessa ingångar väljs sedan med parameter P.2.7 (i denna grupp). Lokal styrplats (manöverpanel): Start- och stoppkommandon kommer från manöverpanelens knappar, medan rotationsriktningen väljs med parameter P..7. Fjärrstyrplats (fältbuss): Start-, stopp- och omvända kommandon kommer från fältbuss. Tabell 42. Meny för inställning av start/stopp Parameter Min Max Enhet Innehållsförteckning Standardvärde (förvalt) P.2.1 Fjärrstyrplats P.2.2 Lokal/fjärr P.2. Stoppknapp på panelen P.2.4 Startfunktion 0 1 Varierar 505 P.2.5 Stoppfunktion P.2.6 P.2.7 I/O A start/stopp logik I/O B start/stopp logik Val av fjärrstyrplats (start/ stopp). Kan användas för att byta tillbaka till fjärrstyrning från Vacon Live vid t.ex. trasig panel. 0=I/O-styrning 1=Fältbusstyrning Omkoppling mellan lokaloch fjärrstyrningsplats 0 = Fjärr 1 = Lokal 0=Stoppknapp alltid aktiv (Ja) 1=Begränsad funktion på stoppknapp (Nej) 0=Ramping 1=Flygande start 0=Utrullning 1=Ramping Se ovan. P.2.8 Fältbuss startlogik Logik = 0: Styrsignal 1 = Framåt Styrsignal 2 = Bakåt Logik = 1: Styrsignal 1 = Framåt (flank) Styrsignal 2 = Inverterat stopp Logik = 2: Styrsignal 1 = Framåt (flank) Styrsignal 2 = Bakåt (flank) Logik = : Styrsignal 1 = Start Styrsignal 2 = Bakåt Logik = 4: Styrsignal 1 = Start (flank) Styrsignal 2 = Bakåt 0=Stigande flank krävs 1=Status Tel. +58 (0) Fax +58 (0)

55 Vacon HVAC-applikation vacon Grupp.: Inställningar av börvärdesreferenser Frekvensreferenskällan programmerbar för alla kontrollplatser utom PC, som alltid tar referens från PC-verktyg. Fjärrstyrplats (I/O A): Källan för frekvensreferens kan väljas med parameter P... Fjärrstyrplats (I/O B): Källan för frekvensreferens kan väljas med parameter P..4. Lokal styrplats (manöverpanel): Om standardval för parameter P..5 används, gäller referensen som ställts in med parameter P..6. Fjärrstyrplats (fältbuss): Frekvensreferens kommer från fältbuss om standardvärdet för parameter P..9 behålls. P..1 Tabell 4. Inställningar av börvärdesreferenser Parameter Min Max Enhet Lägsta tillåtna frekvens Innehållsförteckning Standardvärde (förvalt) 0.00 P..2 Hz Största tillåtna frekvens P..2 Högsta frekvens P Hz P.. P..4 P..5 I/O-styrplats A, val av börvärde I/O-styrplats B, val av börvärde Panelstyrning, val av börvärde P..6 Panelreferens 0.00 P..2 Hz P..7 Panelriktning Största tillåtna frekvensreferens Val av referenskälla när styrplats är I/O A 1 = Förvald frekvens 0 2 = Manöverpanelsreferens = Fältbuss 4 = AI1 5 = AI2 6 = AI1+AI2 7 = P 1 referens 8 = Motorpotentiometer Val av källa för börvärdet när I/O-styrplatsen är B. Se ovan. OBS: I/O B styrplats kan endast tvingas aktiv med digital ingång (P.5.1.5). Val av börvärdeskälla när styrplatsen är panelen: 1 = Förvald frekvens 0 2 = Panel = Fältbuss 4 = AI1 5 = AI2 6 = AI1+AI2 7 = P 1 referens 8 = Motorpotentiometer Frekvensreferensen kan justeras från panelen med denna parameter. Motorrotation när manöverpanelen är aktiv 0 = Framåt 1 = Bakåt 24-hour support +58 (0)

56 vacon 5 Vacon HVAC-applikation Tabell 4. Inställningar av börvärdesreferenser P..8 P..9 Kopiering av panelbörvärde Fältbusstyrning, val av börvärde P..10 Förvalt frekvensläge P..11 Förvald frekvens 0 P..1 P..2 Hz P..12 Förvald frekvens 1 P..1 P..2 Hz P..1 Förvald frekvens 2 P..1 P..2 Hz P..14 Förvald frekvens P..1 P..2 Hz P..15 Förvald frekvens 4 P..1 P..2 Hz P..16 Förvald frekvens 5 P..1 P..2 Hz P..17 Förvald frekvens 6 P..1 P..2 Hz P..18 Förvald frekvens 7 P..1 P..2 Hz P..19 P..20 P..21 Förvald frekvens vid larm Ramptid för motorpotentiometer Återställning av motorpotentiometer P..1 P..2 Hz Hz/s Väljer funktion för driftstatus och börvärde vid övergång till panelstyrning: 0 = Kopiera referens 1 = Kopiera börvärdet och driftstatus 2 = Ingen kopiering Val av börvärdeskälla när styrplatsen är fältbussen: 1 = Förvald frekvens 0 2 = Panel = Fältbuss 4 = AI1 5 = AI2 6 = AI1+AI2 7 = P 1 referens 8 = Motorpotentiometer 0 = Binärkodat 1 = Antal ingångar. Förvald frekvens väljs beroende på antalet aktiva digitala ingångar för konstanta varvtal Förvald frekvens 0 då denna valts som börvärde via börvärdesparameter (P..). Väljs via digitala ingångar: Förvald frekvens Val 0 (P ) Väljs via digitala ingångar: Förvald frekvens Val (P ) Väljs via digitala ingångar: Förvald frekvens Val 0 & 1 Väljs via digitala ingångar: Förvald frekvens Val 2 (P ) Väljs via digitala ingångar: Förvald frekvens Val 0 & 2 Väljs via digitala ingångar: Förvald frekvens Val 1 & 2 Väljs via digitala ingångar: Förvald frekvens Val 0 & 1 & 2 Denna frekvens används när åtgärd vid fel (i Grupp.9: Skydd) är larm + förvald Förändringshastighet av motorpotentiometerreferens vid minskning eller ökning. Nollställning för motorpotentiometerns frekvensreferens. 0 = Ingen nollställning 1 = Nollställning vid stopp 2 = Nollställning vid spänningsfrånslag Tel. +58 (0) Fax +58 (0)

57 Vacon HVAC-applikation vacon 54 Tabell 4. Inställningar av börvärdesreferenser P..22 Omvänd riktning Med den här funktionen aktiveras/inaktiveras funktionen för körning av motorn i omvänd riktning. Parametern ska vara inställd på Omvänd körning inte tillåten om det finns risk för processkador av omvänd körning. 0 = Omvänd körning tillåten 1 = Omvänd körning inte tillåten 24-hour support +58 (0)

58 vacon 55 Vacon HVAC-applikation.6.6 Grupp.4: Inställning av Ramper & Bromsning Det finns två ramper tillgängliga (två uppsättningar accelerationstider, retardationstider och rampformer). Den andra rampen kan aktiveras med en digital ingång. OBS! Ramp 2 har alltid högre prioritet och används om en digital ingång för rampval har aktiverats eller om Ramp 2:s tröskelvärde är lägre än Rampfrekv.utgång. Innehållsförteckning Tabell 44. Inställning av ramper och bromsning Parameter Min Max Enhet Standardvärde (förvalt) P.4.1 Ramp 1 form s S-tidkurva ramp 1 P.4.2 Accelerationstid s Bestämmer hur lång tid det tar för utfrekvensen att öka från noll till maxfrekvensen P.4. Retardationstid s Bestämmer hur lång tid det tar för utfrekvensen att minska från max till nollfrekvensen P.4.4 Ramp 2 form s S-tidkurva ramp 2. Se P.4.1. P.4.5 Accelerationstid s Se P.4.2. P.4.6 Retardationstid s Se P.4.. P.4.7 Magnetiseringstid vid start 0,00 600,00 s 0, Denna parameter anger hur lång tid motorn förmagnetiseras innan acceleration påbörjas. P.4.8 Magnetiseringsström vid start Varierar Varierar A Varierar 517 P.4.9 DC-bromstid vid stopp 0,00 600,00 s 0, Avgör om bromsning är PÅ eller AV och anger bromstiden för DC-bromsning när motorn stannar. P.4.10 DC-bromsström Varierar Varierar A Varierar 507 Definierar strömmen till motorn under likströmsbromsning. 0 = Spärrad P.4.11 Startfrekvens för DCbromsning vid 0,10 10,00 Hz 1, Den utfrekvens vid vilken DCbromsning påbörjas. rampstopp P.4.12 Flödesbroms = Spärrad 1 = Tillgänglig P.4.1 Flödesbromsström 0 Varierar A Varierar Definierar strömnivån för flödesbromsning. 519 Tel. +58 (0) Fax +58 (0)

59 Vacon HVAC-applikation vacon Grupp.5: I/O-konfiguration Digitala ingångar Digitala insignaler ger stor flexibilitet. Parametrar är funktioner som är anslutna till den valda digitala ingången. De digitala ingångarna betecknas med exempelvis DigIN Kortplats A.2, vilket betyder ingång 2 på kortplats A. Det går också att koppla de digitala ingångarna till tidskanaler, som också motsvarar anslutningar. OBS! Status för digitala ingångar och digitala utgångar kan övervakas i flerövervakningsvyn, se avsnitt.5.1. Innehållsförteckning Parameter Tabell 45. Inställningar för digital ingång Standardvärde (förvalt) P Styrsignal 1 A DigIN KortplatsA.1 40 Startsignal 1 när styrplats är I/O 1 (Framåt) P Styrsignal 2 A DigIN kortplats Startsignal 2 när styrplats är I/O 1 (Bakåt) P.5.1. Styrsignal 1 B DigIN kortplats Startsignal 1 när styrplats är I/O B P Styrsignal 2 B DigIN kortplats Startsignal 2 när styrplats är I/O B P Styrplats I/O B DigIN kortplats TRUE = SANT = I/O-styrplatsen tvingas till B P Börvärdesreferens I/O B DigIN kortplats SANT = Använd börvärdesreferens bestäms av referensparametern för I/O B (P..4). P Externt fel slutande DigIN KortplatsA. 405 FALSKT = OK SANT = Externt fel P Externt fel öppet DigIN kortplats FALSKT = Externt fel TRUE = OK P Felåterställning DigIN KortplatsA Nollställer alla aktiva fel P Tillåtet att köra DigIN kortplats Måste vara till för att omriktaren ska gå till läge driftklar P Driftförregling 1 DigIN kortplats Omriktaren startas inte förrän den här ingången aktiveras (dämpningsförregling). P Driftförregling 2 DigIN kortplats Som ovan. P Motorförvärmning TILL DigIN kortplats FALSK = Ingen åtgärd SANN = Använder motorförvärmningens likström i Stoppläge Används när parametern P är satt till 2. P Aktivering av brandfunktion DigIN kortplats P Förvald frekvens Val 0 DigIN KortplatsA P Förvald frekvens Val 1 DigIN KortplatsA P Förvald frekvens Val 2 DigIN kortplats P Timer 1 DigIN kortplats P Timer 2 DigIN kortplats Se ovan P Timer DigIN kortplats Se ovan P P1 förstärkning av börvärde DigIN kortplats P P1 val av börvärde DigIN kortplats FALSKT = Brandfunktion aktiv SANT = Ingen åtgärd Binär väljare för förvalda hastigheter (0-7) Se sida 5. Binär väljare för förvalda hastigheter (0-7) Se sida 5. Binär väljare för förvalda hastigheter (0-7) Se sida 5. Timer 1 startar på stigande flank efter programmerade i parametergrupp Grupp.11: Timerfunktioner FALSK = Ingen förstärkning SANT = Förstärkning FALSKT = Börvärde 1 SANT = Börvärde 2 24-hour support +58 (0)

60 vacon 57 Vacon HVAC-applikation P P2 startsignal DigIN kortplats FALSK = P2 i stoppläge SANN = P2 reglerar Parametern har ingen verkan om P2-styrningen inte är aktiverad i grundmenyn för P2 P P2 val av börvärde DigIN kortplats FALSKT = Börvärde 1 SANT = Börvärde 2 P Förregling motor 1 DigIN kortplats FALSKT = Inte aktiv SANT = Aktiv P Förregling motor 2 DigIN kortplats FALSKT = Inte aktiv SANT = Aktiv P Förregling motor DigIN kortplats FALSKT = Inte aktiv SANT = Aktiv P Förregling motor 4 DigIN kortplats FALSKT = Inte aktiv SANT = Aktiv P Motor 5 förregling DigIN Kortplats FALSK = Inte aktiv SANT = Aktiv P Motorpotentiometer UPP DigIN Kortplats FALSK = Inte aktiv SANN = Aktiv (Motorpotentiometerns referens ÖKAR tills kontakten har öppnats) P Motorpotentiometer NER DigIN kortplats FALSKT = Inte aktiv SANT = Aktiv (Motorpotentiomenterreferens MINSKAR tills kontakten är öppen) P Val av Ramp 2 DigIN kortplats Används för att växla mellan ramp 1 och 2. ÖPPEN = Ramp 1 form, accelerationstid 1 och retardationstid 1. STÄNGD = Ramp 2 form, accelerationstid 2 och retardationstid 2. P.5.1. Fältbusstyrning DigIN kortplats SANT = Tvingar styrplats till fältbuss P P Brandfunktion aktivering öppen Brandfunktion aktivering stäng DigIN kortplats DigIN Kortplats P Brandfunktion bakåt DigIN Kortplats Aktiverar brandfunktionen, om brandfunktionen aktiveras med rätt lösenord. FALSKT = Aktiv SANT = Inaktiv Aktiverar brandfunktionen, om brandfunktionen aktiveras med rätt lösenord. FALSKT = Aktiv SANT = Inaktiv Kommando för omvänd rotationsriktning vid körning av brandfunktionen. Den här funktionen har ingen verkan vid normal drift. P Panel CTRL DigIN Kortplats Tvinga styrplats till panel P ÅterställkWh-trippräknare DigIN Kortplats Återställa kwh-trippräknaren P P Brandfunktion förvald frekvensval 0 Brandfunktion förvald frekvensval 1 Tabell 45. Inställningar för digital ingång DigIN Kortplats DigIN Kortplats Brandfunktionens frekvenskälla måste vara Frekvens för brandfunktion innan valet kan aktiveras. Brandfunktionens frekvenskälla måste vara Frekvens för brandfunktion innan valet kan aktiveras. Tel. +58 (0) Fax +58 (0)

61 Vacon HVAC-applikation vacon Analoga ingångar P Tabell 46. Inställningar för analog ingång Parameter Min Max Enhet Val av AI1-signal Innehållsförteckning Standardvärde (förvalt) AnIN KortplatsA.1 77 Anslut AI1-signalen till valfri analogingång med denna parameter. Programmerbar P AI1 signalfiltertid s Filtertid för analog insignal P.5.2. AI1 signalområde P AI1 anpassat min % = 0 10V / 0 20mA 1 = 2 10V / 4 20mA Anpassat område min.inställning 20 % = 4-20 ma/2-10 V Anpassat område maxinställning P AI1 anpassat max % P AI1 signalinvertering = Normal 1 = Signal inverterad P AI2 signalval AnIN KortplatsA.2 88 Se P P AI2 signalfiltertid s Se P P AI2 signalområde = 0 10V / 0 20mA 1 = 2 10V / 4 20mA P AI2 anpassat min % Se P P AI2 anpassat max % Se P P AI2 signalinvertering Se P P AI signalval AnIN Kortplats Anslut AI-signalen till valfri analogingång med denna parameter. Programmerbar P AI signalfiltertid s Filtertid för analog insignal P AI signalområde = 0 10V / 0 20mA 1 = 2 10V / 4 20mA P AI anpassat min % % = 4-20 ma/2-10 V Anpassat område maxinställning P AI anpassat max % P AI signalinvertering = Normal 1 = Signal inverterad P AI4 signalval AnIN Kortplats0.1 P AI4 signalfiltertid s Se P Se P Programmerbar P AI4 signalområde = 0 10V / 0 20mA 1 = 2 10V / 4 20mA P AI4 anpassat min % Se P P AI4 anpassat max % Se P P AI4 signalinvertering Se P P AI5 signalval AnIN Kortplats Anslut AI5-signalen till valfri analogingång med denna parameter. Programmerbar. P AI5 signalfiltertid s Filtertid för analog insignal P AI5 signalområde = 0 10V / 0 20mA 1 = 2 10V / 4 20mA 24-hour support +58 (0)

62 vacon 59 Vacon HVAC-applikation P AI5 anpassat min % % = 4-20 ma/2-10 V Anpassat område maxinställning P AI5 anpassat max % P AI5 signalinvertering = Normal 1 = Signal inverterad P AI6 signalval Tabell 46. Inställningar för analog ingång AnIN Kortplats0.1 P AI6 signalfiltertid s Se P Se P Programmerbar P.5.2. AI6 signalområde = 0 10V / 0 20mA 1 = 2 10V / 4 20mA P AI6 anpassat min % Se P P AI6 anpassat max % Se P P AI6 signalinvertering Se P Tel. +58 (0) Fax +58 (0)

63 Vacon HVAC-applikation vacon Digitala utgångar, kortplats B (Grund) P Tabell 47. Digitala utgångsinställningar för standard-i/o-kort Parameter Min Max Enhet Grundläggande R01-funktion Innehållsförteckning Standardvärde (förvalt) Funktionsval för grundläggande R01: 0 = Ingen 1 = Driftklar 2 = Drift = Allmänt fel 4 = Allmänt fel inverterat 5 = Allmänt larm 6 = Reversering 7 = Varvtalet uppnått 8 = Motorreglering aktiverad 9 = Förvalt frekvens aktiverad 10 = Panelstyrning aktiv 11 = Styrning via I/O B aktiv 12 = Övervakningsgräns 1 1 = Övervakningsgräns 2 14 = Startsignal aktiv 15 = Reverserat 16 = Aktivering av brandfunktion 17 = RTC kanaltid 1 styrning 18 = RTC kanaltid 2 styrning 19 = RTC kanaltid styrning 20 = Fältbuss CW.B1 21 = Fältbuss CW.B14 22 = Fältbuss CW.B15 2 = P1 i viloläge 24 = Reverserat 25 = P1-övervakningsgräns 26 = P2-övervakningsgräns 27 = Styrning av motor 1 28 = Styrning av motor 2 29 = Styrning av motor 0 = Styrning av motor 4 1 = Reserverad (alltid öppen) 2 = Reserverad (alltid öppen) = Reserverad (alltid öppen) 4 = Underhållslarm 5 = Underhållsfel 6 = Termistorfel 7 = Motorbrytare 8 = Förvärmning 9 = kwh-pulsutgång P R01 TILL-fördröjning s Tillslagsfördröjning för relä P R01 FRÅN-fördröjning s Frånslagsfördröjning för relä P R02 funktion Se P P R02 TILL-fördröjning s Se P P R02 FRÅN-fördröjning s Se P P R0 funktion Se P Visas inte om bara 2 reläer har installerats 24-hour support +58 (0)

64 vacon 61 Vacon HVAC-applikation Expansionskortplatser D och E med digitala utgångar Tabell 48. Digitala utgångar för kortplatserna D/E Parameter Min Max Enhet Innehållsförteckning Standardvärde (förvalt) Lista över dynamiska utsignaler Visar bara parametrarna för de befintliga utgångarna i kortplatserna D/E. Valalternativ som för reläutgång R01 Visas inte om det finns någon digital utgång Analoga utgångar, portplats A (standard) Tabell 49. Analoga utgångsinställningar för standard I/O-kort Parameter Min Max Enhet P AO1-funktion 0 Pärvärde Innehållsförteckning Standardvärde (förvalt) P AO1 filtertid s P AO1 mininivå P AO1 min. skalning Varierar Varierar Variera r P Ao1 max.skalning Varierar Varierar Variera r = TEST 0 % (används inte) 1 = TEST 100 % 2 = Utgångsfrekv. (0-fmax) = Ref-frekvens (0-fmax) 4 = Motorvarvtal (0-motorns nominella varvtal) 5 = Motorström (0-I nmotor ) 6 = Motormoment (0-T nmotor ) 7 = Motoreffekt (0-P nmotor ) 8 = Motorspänning (0-U nmotor ) 9 = DC-spänning (0-1000V) 10 = Utsignal från P1 (0-100 %) 11= Utsignal från P2 (0-100 %) 12 = Processdata in 1 1 = Processdata in 2 14 = Processdata in 15 = Processdata in 4 16 = Processdata in 5 17 = Processdata in 6 18 = Processdata in 7 19 = Processdata in 8 OBS! För processdata in, t.ex. värde = 50,00 % Filtertid för analog utsignal. Se P = Ingen filtrering 0 = 0 ma / 0V 1 = 4 ma / 2V Observera skillnaden för skalning av analog utsignal i parameter P Min.skala för processenheten (beror på valet av AO1-funktion) Max.skala för processenheten (beror på valet av AO1-funktion) Tel. +58 (0) Fax +58 (0)

65 Vacon HVAC-applikation vacon Expansionskortplatser D och E med analoga utgångar Tabell 50. Analoga utgångar för kortplatserna D/E Parameter Min Max Enhet Innehållsförteckning Standardvärde (förvalt) Lista över dynamiska utsignaler Visar bara parametrarna för de befintliga utgångarna i kortplatserna D/E. Valalternativ som för reläutgång A01 Visas inte om det finns någon analog utgång i portplats D/E. 24-hour support +58 (0)

66 vacon 6 Vacon HVAC-applikation.6.8 Grupp.6: Fältbuss datamappning Tabell 51. Fältbuss datamappning Parameter Min Max Enhet Innehållsförteckning Standardvärde (förvalt) P.6.1 Fältbussdata ut P.6.2 Fältbussdata ut P.6. Fältbussdata ut P.6.4 Fältbussdata ut P.6.5 Fältbussdata ut P.6.6 Fältbussdata ut P.6.7 Fältbussdata ut P.6.8 Fältbussdata ut Data som ska skickas till fältbussen kan väljas med nummer för parameter eller övervakningsvärde. Data skalas till osignerat 16-bitarsformat enligt formatet på manöverpanelen. T.ex. motsvaras 25.5 på manöverpanelen med 255. Välj Processdata ut med parameter- Välj Processdata ut med parameter- Välj Processdata ut med parameter- Välj Processdata ut med parameter- Välj Processdata ut med parameter- Välj Processdata ut med parameter- Välj Processdata ut med parameter- Processdata på fältbussen Värden som kan övervakas via fältbussen: Tabell 52. Processdata på fältbussen Data Parameter Skala Processdata ut 1 Utfrekvens 0,01 Hz Processdata ut 2 Motorvarvtal 1 vpm Processdata ut Motorström 0,1 A Processdata ut 4 Motormoment 0.1 % Processdata ut 5 Motoreffekt 0.1 % Processdata ut 6 Motorspänning 0.1 V Processdata ut 7 DC-bryggans spänning 1 V Processdata ut 8 Senaste aktiva felkod Tel. +58 (0) Fax +58 (0)

67 Vacon HVAC-applikation vacon Grupp.7: Förbjudna frekvenser I vissa system kan det vara nödvändigt att undvika vissa frekvenser p.g.a. problem med mekaniska resonanser. Dessa frekvenser kan undvikas genom att man upprättar förbjudna frekvensintervall. P.7.1 P.7.2 P.7. P.7.4 P.7.5 P.7.6 Tabell 5. Förbjudna frekvenser Parameter Min Max Enhet Förbjudet frekvensområde 1, nedre gräns Förbjudet frekvensområde 1, övre gräns Förbjudet frekvensområde 2, nedre gräns Förbjudet frekvensområde 2, övre gräns Förbjudet frekvensområde, nedre gräns Förbjudet frekvensområde, övre gräns Innehållsförteckning Standardvärde (förvalt) -1,00 20,00 Hz 0, = Används inte 0,00 20,00 Hz 0, = Används inte 0,00 20,00 Hz 0, = Används inte 0,00 20,00 Hz 0, = Används inte 0,00 20,00 Hz 0, = Används inte 0,00 20,00 Hz 0, = Används inte P.7.7 Ramptidsfaktor 0,1 10,0 Tider 1,0 518 Faktor för vald ramptid inom förbjudet frekvensintervall. 24-hour support +58 (0)

68 vacon 65 Vacon HVAC-applikation.6.10 Grupp.8: Övervakning gränsvärden Välj här: 1. En eller två (P.8.1/P.8.5) signaler som ska övervakas. 2. Om det är övre eller nedre gränsen som ska övervakas (P.8.2/P.8.6). De faktiska gränsvärdena (P.8./P.8.7). 4. Hysteresen för de inställda gränsvärdena (P.8.4/P.8.8). P.8.1 Tabell 54. Inställning av övervakningsgränser Parameter Min Max Enhet Övervakning 1, val av signal Innehållsförteckning Standardvärde (förvalt) P.8.2 Övervakning 1, läge P.8. P.8.4 Övervakning 1, gränsvärde Övervakning 1, hysteres Varierar Varierar P.8.5 Övervakning 2, val av signal Se P.8.1. P.8.6 Övervakning 2, läge Se P.8.2. P.8.7 P.8.8 Övervakning 2, gränsvärde Övervakning 2, hysteres Varierar Se P Varierar Se P = Utfrekvens 1 = Frekvensbörvärde 2 = Motorström = Motormoment 4 = Motoreffekt 5 = DC-spänning 6 = Analogingång 1 7 = Analogingång 2 0 = Används inte 1 = Övervakning av undre gräns (utsignalen aktiv ovanför gränsen) 2 = Övervakning av övre gräns (utsignalen aktiv under gränsen) Övervakningsgräns för vald signal. Enheten visas automatiskt. Hysteresen för övervakningsgräns för vald signal. Enheten anges automatiskt. Tel. +58 (0) Fax +58 (0)

69 1006.emf 1006.emf 1006.emf Vacon HVAC-applikation vacon Grupp.9: Skydd Parametrar för termiskt motorskydd (P.9.6 till P.9.10) Det termiska motorskyddet är för att skydda motorn från överhettning. Omriktaren kan ge motorn högre ström än märkström. Om belastningen kräver denna högre ström, finns det en risk att motorn kommer att bli termiskt överbelastad. Detta händer speciellt vid låga frekvenser. Vid låga frekvenser reduceras motorns kylningseffekt som dess kapacitet. Om motorn är utrustad med en extern fläkt, är laddningsreduktionen vid låga hastigheter liten. Det termiska motorskyddet baseras på en uträkningsmodell och använder omriktarens utgångsström för att fastställa motorns belastning. Det termiska motorskyddet kan justeras med parametrar. Motorns termiska strömkurva I T anger belastningsströmmen över vilken motorn överbelastas. Denna strömgräns är ett resultat av utgångsfrekvensen. Motorns termiska läge kan övervakas på manöverpanelens display. Se avsnitt.5. Om du använder långa motorkablar ( 1.5 kw) kan den motorström som mäts av omriktaren vara mycket högre än den faktiska motorströmmen, på grund av kapacitiv ström i motorns kablar. Överväg detta när du installerar funktionerna hos det termiska motorskyddet. Uträkningsmodellen skyddar inte motorn om luftflödet till motorn reduceras av blockerade luftintag. Om styrkortet är avstängt initieras modellen baserat på det värde som beräknades innan avstängningen (minnesfunktion). Parametrar för skydd mot fastlåsning (P.9.11 till P.9.14) Skydd för fastlåsning av motorn skyddar motorn från korta överbelastningar såsom orsakat av en fastlåst axel. Reaktionstiden för skydd mot fastlåsning kan ställas in att vara kortare än termiskt motorskydd. Fastslåsningen definieras av två parametrar, P.9.12 (Underlastskydd) och P.9.14 (Gräns för fastlåsningsfrekvens). Om strömmen är högre än fastställd gräns och utfrekvensen är lägre än fastställd gräns, är fastslåsningsstatusen ett faktum. Det finns faktiskt ingen riktig indikation på axelroation. Skydd för fastlåsning är en typ av överströmsskydd. Om du använder långa motorkablar ( 1.5 kw) kan den motorström som mäts av omriktaren vara mycket högre än den faktiska motorströmmen, på grund av kapacitiv ström i motorns kablar. Överväg detta när du installerar funktionerna hos det termiska motorskyddet. Parametrar för skydd mot underbelastning (P.9.15 till P.9.18) Syftet med motorns skydd för underbelastning är att se till att det finns belastning på motorn när omriktaren är igång. Om motorn förlorar sin belastning kan det bli problem i processen, t.ex. en brusten rem eller en torr pump. Skydd för underbelastning av motorn kan justeras genom att ställa in underbelastningskurvan med parameter P.9.16 (Underbelastningsskydd: Belastning för fältförsvagningsområde) och P.9.17 (Underbelastningsskydd: Nollfrekvensbelastning), se nedan. Underbelastningskurvan är en fyrkantig kurva, inställda mellan nollfrekvens och fältförsvagningspunkten. Skyddet är inte aktivt under 5 Hz (tidsräknaren för underbelastning stoppas). Momentvärdena för inställning av underbelastningskurvan ställs in som procenttal som refererar till motorns nominalvridmoment. Motorns märkskylt, parameter för motorns nominalström och 24-hour support +58 (0)

70 1006.emf vacon 67 Vacon HVAC-applikation omriktarens nominalström I L används för att hitta skalningsområde för det interna momentvärdet. Om annan motor än nominalmotorn används med omriktaren, minskar exaktheten på momentberäkningarna. Om du använder långa motorkablar ( 1.5 kw) kan den motorström som mäts av omriktaren vara mycket högre än den faktiska motorströmmen, på grund av kapacitiv ström i motorns kablar. Överväg detta när du installerar funktionerna hos det termiska motorskyddet. Innehålls förteckni ng P.9.1 Tabell 55. Skyddsinställningar Parameter Min Max Enhet Respons för fel vid analogingång Standardvärde (förvalt) P.9.2 Respons på externt fel P.9. Respons på fel i ingångsfas P.9.4 Underspänningsfel P.9.5 Respons på fel i utgångsfas Se P.9.2. P.9.6 Termiskt motorskydd Se P.9.2. P.9.7 P.9.8 P.9.9 P.9.10 P.9.11 Faktor för motorns omgivningstemperatur Motorns termiska kylning vid nollvarv Motorns termiska tidskonstant Motorns överlastningsfaktor Motorns fastlåsningsskydd C % min Varierar % Se P = Ingen åtgärd 1 = Larm 2 = Larm, inställd förvald frekvens (par. P..19) = Fel (stoppar enligt valt stoppläge) 4 = Fel (stoppar med utrullning) 0 = Ingen åtgärd 1 = Larm 2 = Fel (stoppar enligt valt stoppläge) = Fel (stoppar med utrullning) Välj matningsfaskonfigurationen. Övervakningen av ingångsfas säkerställer att frekvensomriktarens ingångsfaser har ungefär samma ström. 0 = stöd för -fas 1 = stöd för 1-fas 0 = Fel lagrat i historiken 1 = Fel ej lagrat i historiken Omgivningstemperaturen i C Definierar kylfaktorn vid stillastående jämfört med den punkt där motorn går med nominellt varvtal utan yttre kylning. Tidskonstanten är den tid inom vilken den beräknade termiska modellen har nått 6 % av sitt slutvärde. Tel. +58 (0) Fax +58 (0)

71 Vacon HVAC-applikation vacon 68 P.9.12 Underlastskydd *I H A I H 710 P.9.1 Fastlåstningstid s P.9.14 P.9.15 P.9.16 P.9.17 P.9.18 P.9.19 Gräns för fastlåsningsfrekvens Underbelastningsfel (brusten rem/torr pump) Underbelastningsskydd: Belastning för fältförsvagningsområde Den här parametern ger värdet för minsta tillåtna vridmoment när utfrekvensen är över fältförsvagningspunkten. Underbelastningsskydd: Nollfrekvensbelastning Underbelastningsskydd: Tidsgräns Respons på kommunikationsfel för fältbuss 1.00 P..2 Hz Se P % % s Se P.9.1. P.9.20 Kommunikationsfel för kortplats Se P.9.2. P.9.21 Termistorfel Se P.9.2. P.9.22 P.9.2 Respons på P1 övervakningsfel Respons på P2 övervakningsfel P.9.25 Signal för tempfel 0 Tabell 55. Skyddsinställningar Se P Se P.9.2. Används ej P.9.26 Gräns för templarm -0,0 200,0 10,0 741 P.9.27 Gräns för templarm -0,0 200,0 155,0 742 P.9.28 Reaktion på tempfel 0 Fel För att fastlåsning ska inträffa, måste strömmen ha överstigit denna gräns. Detta är högsta tillåtna tid för fastlåsning. För att fastlåsning ska inträffa, måste utfrekvensen ha varit under sin gräns under en viss tid. Den här parametern ger värdet för minsta tillåtna vridmoment med nollfrekvens. Om du ändrar parameterns värde P återställs denna parameter automatiskt till standardvärde. Det här är högsta tillåtna tid för en underbelastning. Val av vilka signaler som ska användas för larm och felutlösare. Temperatur för utlösning av larm. Temperatur för utlösning av fel. Felreaktion för temperaturfel. 0 = Ingen reaktion 1 = Larm 2 = Fel (stopp enligt stoppläge) = Fel (stopp genom utrullning) 24-hour support +58 (0)

72 vacon 69 Vacon HVAC-applikation.6.12 Grupp.10: Automatisk återställning Tabell 56. Inställningar för automatisk återställning P.10.1 Parameter Min Max Enhet Automatisk återställning Innehållsförteckning Standardvärde (förvalt) P.10.2 Återstartsfunktion P.10. Väntetid 0, ,0 s 0, P.10.4 Försökstid 0, ,0 s 60, P.10.5 Antal försök P.10.6 P.10.7 P.10.8 P.10.9 P P P P.10.1 Automatisk återställning: Underspänning Automatisk återställning: Överspänning Automatisk återställning: Överström Automatisk återställning: AI låg Automatisk återställning: Övertemperatur i enheten Automatisk återställning: Övertemperatur hos motor Automatisk återställning: Externt fel Automatisk återställning: Underspänningsfel P P-övervakning Nej Ja Nej = Spärrad 1 = Tillgänglig Startfunktionen vid automatisk återställning efter fel väljs med denna parameter: 0 = Flygande start 1 = Enligt par. P.2.4 Väntetid innan första återställning sker. Om felet är kvar när försökstiden får ut löser omriktarskyddet ut. OBS! Totalt antal försök (oavsett felorsak) Automatisk återställning tilllåten? 0 = Nej 1 = Ja Automatisk återställning tilllåten? 0 = Nej 1 = Ja Automatisk återställning tilllåten? 0 = Nej 1 = Ja Automatisk återställning tilllåten? 0 = Nej 1 = Ja Automatisk återställning tilllåten? 0 = Nej 1 = Ja Automatisk återställning tilllåten? 0 = Nej 1 = Ja Automatisk återställning tilllåten? 0 = Nej 1 = Ja Automatisk återställning tilllåten? 0 = Nej 1 = Ja Inkludera fel i automatisk återställningsfunktion. Tel. +58 (0) Fax +58 (0)

73 Vacon HVAC-applikation vacon Grupp.11: Timerfunktioner Tidsfunktionerna (tidskanaler) i Vacon 100 gör det möjligt att programmera funktioner så att de kontrolleras av den interna realtidsklockan. I stort sett varje funktion som kan kontrolleras av en digital ingång kan också kontrolleras av en tidskanal. Istället för att ha en extern PLC som kontrollerar en digital ingång, kan du programmera Stängd och öppnad för ingången internt. OBS! Funktionerna i den här parametergruppen kan utnyttjas till fullo om batteri installerats (tillval) och realtidsklockan ställts in korrekt enligt Startguiden (se sida 2 och sida ). Det rekommenderas inte att använda dessa funktioner utan batteribackup eftersom omriktarens tid- och datuminställningar kommer att återställas vid varje strömavbrott om inget batteri för RTC är installerat. Tidskanaler Av/På-logiken för Tidskanalerna konfigureras genom att tilldela dem Intervaller och/eller Timers. En Tidskanal kan kontrolleras av många Intervall eller Timers genom att tilldela så många av dessa som krävs för Tidskanalen. P Tilldela AssignToChannel kanal Intervall 1 Intervall 22 TimeChannel Tidskanal 1 Intervall Intervall 44 Intervall 5 5 TimeChannel Tidskanal 2 Timer 1 1 Timer 2 2 Timer TimeChannel Tidskanal 9146.emf Figur 15. Intervallerna och timers kan tilldelas till tidskanaler på ett flexibelt sätt. Varje intervall och timer har sin egen parameter för att tilldela till en tidskanal. Intervall Varje intervall ges en PÅ-tid och AV-tid med parametrar. Det här är den dagliga tid som intervallerna kommer att aktiveras på under dagar inställda med Från dag och Till dag. T.ex. betyder parameterinställningen nedan att intervallet är aktivt från 07:00 till 09:00 varje vardag (måndag till fredag). Tidskanalen till vilket detta intervall är tilldelat kommer att ses som en Stängd virtuell ingång under denna period. PÅ-tid: 07:00:00 AV-tid: 09:00:00 Från dag: måndag Till dag: Fredag 24-hour support +58 (0)

74 vacon 71 Vacon HVAC-applikation Timers Timers kan användas för att ställa in en tidskanal till aktiv under en viss tid via kommando från en digital ingång (eller en timerkanal). Återstående time Remaining tid Time Tid Aktivering Activation Varaktighet Duration UT OUT 917.emf Figur 16. Aktiveringssignal kommer från en digital ingång eller en virtuell digital ingång såsom en tidskanal. Timern räknar ner från en fallande kant. Nedanstående parametrar kommer att ställa timern till aktiv när Digital ingång 1 vid kortplats A är stängd och hålla den aktiv under 0 sekunder efter att den öppnas. Varaktighet 0 s Timer: DigIn KortplatsA.1 Tips: En varaktighet på 0 sekunder kan användas för att åsidosätta en tidskanal som aktiverats från en digital ingång utan någon frånslagsfördröjning efter den fallande kanten. EXEMPEL Problem: Vi har en frekvensomvandlare för luftkonditionering i ett varuhus. Den behöver vara igång mellan 07:00 till 17:00 vardagar och 09:00 till 1:00 på helger. Vidare behöver vi kunna manuellt sätta igång omriktaren att fungera efter arbetstid om det finns människor i byggnaden och lämna den igång under 0 minuter efteråt. Lösning: Vi måste ställa in två intervall, en för vardagar och en för helger. En timer behövs också för aktivering efter kontorstider. Vi visar ett beräkningsexempel nedan. Intervall 1: P : PÅ-tid: 07:00:00 P : AV-tid: 17:00:00 P.11.1.: Från dag: 1 (=måndag) P : Till dag: 5 (=fredag) P : Tilldela till kanal: Tidskanal 1 Intervall 2: P : PÅ-tid: 09:00:00 P : AV-tid: 1:00:00 P.11.2.: Från dag: Lördag Tel. +58 (0) Fax +58 (0)

75 Vacon HVAC-applikation vacon 72 P : Till dag: Söndag P : Tilldela till kanal: Tidskanal 1 Timer 1 Manuell åsidosättning kan hanteras via en digital ingång 1 vid kortplats A (av en annan omkopplare eller anslutning till ljus). P : Varaktighet 1800s (0min) P : Tilldela till kanal: Tidskanal 1 P : Timer 1: DigIn KortplatsA.1 (Parameter placerad i meny för digitala ingångar.) Intervall 1 Från = Måndag Till =Fredag ON = 07:00:00 hrs OFF = 17:00:00 hrs P Styrsignal 1A Intervall 2 Från = Lördag Till = Söndag ON = 09:00:00 hrs OFF = 1:00:00 hrs Tidskanal 1 Start/Stop Digitalingång 1 i Slot A Timer 1 Varaktighet = 1800 s emf Figur 17. Slutlig konfiguration där tidskanal 1 används som kontrollsignal för startkommando istället för en digital ingång. Tabell 57. Timerfunktioner Parameter Min Max Enhet Innehållsförteckning Standardvärde (förvalt).11.1 INTERVALL 1 P PÅ-tid 00:00:00 2:59:59 hh:mm:ss 00:00: PÅ-tid P AV-tid 00:00:00 2:59:59 hh:mm:ss 00:00: AV-tid P Från dag PÅ-dag i veckan 0 = Söndag 1 = Måndag 2 = Tisdag = Onsdag 4 = Torsdag 5 = Fredag 6 = Lördag P Till dag Se ovan P Tilldela till kanal: Välj aktuell tidskanal (1-) 0=Används ej 1 = Tidskanal 1 2 = Tidskanal 2 = Tidskanal.11.2 INTERVALL 2 P PÅ-tid 00:00:00 2:59:59 hh:mm:ss 00:00: Se Intervall 1 P AV-tid 00:00:00 2:59:59 hh:mm:ss 00:00: Se Intervall 1 P Från dag Se Intervall 1 P Till dag Se Intervall 1 24-hour support +58 (0)

76 vacon 7 Vacon HVAC-applikation Tabell 57. Timerfunktioner P Tilldela till kanal Se Intervall INTERVALL P PÅ-tid 00:00:00 2:59:59 hh:mm:ss 00:00: Se Intervall 1 P AV-tid 00:00:00 2:59:59 hh:mm:ss 00:00: Se Intervall 1 P.11.. Från dag Se Intervall 1 P Till dag Se Intervall 1 P Tilldela till kanal Se Intervall INTERVALL 4 P PÅ-tid 00:00:00 2:59:59 hh:mm:ss 00:00: Se Intervall 1 P AV-tid 00:00:00 2:59:59 hh:mm:ss 00:00: Se Intervall 1 P Från dag Se Intervall 1 P Till dag Se Intervall 1 P Tilldela till kanal Se Intervall INTERVALL 5 P PÅ-tid 00:00:00 2:59:59 hh:mm:ss 00:00: Se Intervall 1 P AV-tid 00:00:00 2:59:59 hh:mm:ss 00:00: Se Intervall 1 P Från dag Se Intervall 1 P Till dag Se Intervall 1 P Tilldela till kanal Se Intervall TIMER 1 P Varaktighet s P Tilldela till kanal P Läge TOFF TON TOFF TIMER 2 Tid som timern går efter aktivering. (Aktiveras av digitalingång) P Varaktighet s Se Timer 1 P Tilldela till kanal Se Timer 1 P Läge TOFF TON TOFF TIMER P Varaktighet s Se Timer 1 P Tilldela till kanal Se Timer 1 P Läge TOFF TON TOFF 1552 Välj aktuell tidskanal (1-) 0=Används ej 1 = Tidskanal 1 2 = Tidskanal 2 = Tidskanal Välj om timern fungerar med till-fördröjning eller från-fördröjning. Välj om timern fungerar med till-fördröjning eller från-fördröjning. Välj om timern fungerar med till-fördröjning eller från-fördröjning. Tel. +58 (0) Fax +58 (0)

77 Vacon HVAC-applikation vacon Grupp.12: P-regulator Grundinställningar Tabell 58. Parameter Min Max Enhet Innehållsförteckning Standardvärde (förvalt) P P-förstärkning % P P-integrationstid s P P-deriveringstid s P Val av processenhet P Processenhet min. Varierar Varierar Varierar 0 10 P Processenhet max. Varierar Varierar Varierar P Processenhet decimaler P Invertering av regelfel P Dödbandshysteres Varierar Varierar Varierar P Dödbandsfördröjning s Om parametervärdet sätts till 100 % orsakar 10 % regelfel att regulatorns utsignal ändras med 10 %. Om parametern sätts till 1,00 sekunder, orsakar 10 % regelfel att utsignalen ändras med 10 % per sekund. Om parametern sätts till 1,00 sekunder, orsakar 10 % regelfel under 1,00 sek att utsignalen ändras med 10 %. Väljer enhet för faktiska värden. Antal decimaler i värdet för processenheten 0 = Normal (ärvärde < börvärde -> ökning av utsignalen från P) 1 = Invertering (ärvärde < börvärde -> minskning av utsignalen från P) Dödbandsområde kring börvärdet i processenheter. Utsignalen från P ändas inte om ärvärdet förblir inom dödbandsområdet under en förvald tidsrymt. Utsignalen från P ändas inte om ärvärdet förblir inom dödbandsområdet under denna tidsrymd. 24-hour support +58 (0)

78 vacon 75 Vacon HVAC-applikation Börvärden Tabell 59. Parameter Min Max Enhet Innehållsförteckning Standardvärde (förvalt) P Börvärde 1 från panel Varierar Varierar Varierar P Börvärde 2 från panel Varierar Varierar Varierar P Ramptid för börvärde s P Val av börvärdeskälla P P P P Minimum för bärvärde 1 Maximum för börvärde 1 Gränsvärde för insomningsfrekvens Insomningsfördröjning % % Hz s P Uppvakningsnivå 1 0, x Anger ramptider för ökning och minskning vid ändring av bärvärdet. (Den tid det tar mellan minimum och maximum.) 0 = Används inte 1 = Börvärde 1 från panel 2 = Börvärde 2 från panel = AI1 4 = AI2 5 = AI 6 = AI4 7 = AI5 8 = AI6 9 = ProcessDataIn1 10 = ProcessDataIn2 11 = ProcessDataIn 12 = ProcessDataIn4 1 = ProcessDataIn5 14 = ProcessDataIn6 15 = ProcessDataIn7 16 = ProcessDataIn8 AI och ProcessDataIn hanteras som procent (0-100 %) och skalan anpassas till max. och min. för börvärdet. OBS! ProcessDataIn anges med två decimaler. Minsta värde vid min. analog signal. Största värde vid max. analog signal. Omriktaren får in i viloläge om utfrekvensen ligger under denna gräns under en tidsrymd som överstiger värdet på parametern Insomningsfördröjning. Den minsta tidsrymd som frekvensen måste hålla sig under insomningsnivån innan frekvensomriktaren stoppas. Vid viloläge startar Pregulatorn omriktaren och reglerar när den här nivån underskrids. Absolut nivå eller relativ till börvärde baserat på WakeUpModeparametern. Tel. +58 (0) Fax +58 (0)

79 Vacon HVAC-applikation vacon 76 P Börvärde 1 väckningsläge Välj om väckningsnivån ska fungera som absolut nivå eller relativt börvärde. 0 = Absolut nivå 1 = Relativt börvärde P Börvärde 1 ökning x Börvärdet kan ökas med en digital insignal. P Val av börvärdeskälla Se par. P P P P Minimum för bärvärde 2 Maximum för börvärde 2 Gränsvärde 2 för insomningsfrekvens % % Hz Se P P Insomningsfördröjning s Se P P Uppvakningsnivå 2 Varierar Se P P Börvärde 2 väckningsläge Tabell Minsta värde vid min. analog signal. Största värde vid max. analog signal. Välj om väckningsnivån fungerar som den absoluta nivån eller det relativa börvärdet. 0 = Absolut nivå 1 = Relativt börvärde P Börvärde 2 ökning Varierar Se P hour support +58 (0)

80 vacon 77 Vacon HVAC-applikation Ärvärden Tabell 60. Parameter Min Max Enhet Innehållsförteckning Standardvärde (förvalt) P Ärvärdesfunktion P Ärvärdesfunktion förstärkning % P.12.. Ärvärde 1 val av källa P Min. för ärvärde % P Max. för ärvärde % P Ärvärde 2 val av källa Se P P Min. för ärvärde % P Max. för ärvärde % = Bara källa 1 används 2 = KVRT (källa 1); (Flöde=konstant x KVRT (Tryck)) = KVRT (källa 1 - källa 2) 4 = KVRT (källa 1) + KVRT (källa 2) 5 = källa 1 + källa 2 6 = källa 1 - källa 2 7 = MIN (källa 1, källa 2 8 = MAX (källa 1, källa 2 7 = MEDEL (källa 1, källa 2 Används t.ex. med alternativ 2 under Ärvärdesfunktion 0 = Används inte 1 = AI1 2 = AI2 = AI 4 = AI4 5 = AI5 6 = AI6 7 = ProcessDataIn1 8 = ProcessDataIn2 9 = ProcessDataIn 10 = ProcessDataIn4 11 = ProcessDataIn5 12 = ProcessDataIn6 1 = ProcessDataIn7 14 = ProcessDataIn8 AI och ProcessDataIn hanteras som procent (0-100 %) och skalan anpassas till max. och min. för ärvärdet. OBS! ProcessDataIn anges med två decimaler. Minsta värde vid min. analog signal. Största värde vid max. analog signal. Minsta värde vid min. analog signal. Största värde vid max. analog signal. Tel. +58 (0) Fax +58 (0)

81 Vacon HVAC-applikation vacon Framkoppling Framkoppling förutsätter vanligen detaljerade processmodeller, men i enkla fall räcker framkoppling av typen förstärkning+offset. Framkopplingen utnyttjar inga ärvärdesmätningar av den styrda processvariabeln (vattennivån i exemplet på sidan 10). Framkopplingsstyrning hos Vacon bygger på andra mätningar som har indirekt samband med den styrda processvariabeln. P P P P P P P P Tabell 61. Parameter Min Max Enhet Framkopplingsfunktio n Förstärkning för framkopplingsfunktion Framkoppling 1 val av källa Min. för framkoppling 1 Max. för framkoppling 1 Framkoppling 2 val av källa Min. för framkoppling 2 Max. för framkoppling 2 Innehållsförteckning Standardvärde (förvalt) Se tabell 60, P % Se tabell 60, P Se tabell 60, P % Se tabell 60, P % Se tabell 60, P Se tabell 60, P % Se tabell 60, P % Se tabell 60, P Processövervakning Processövervakningens uppgift är att kontrollera att ärvärdena håller sig inom förvalda gränser. Den här funktionen gör att man exempelvis upptäcker ett allvarligt rörbrott och kan förhindra onödig översvämning. Mer information finns på sidan sida 10. Tabell 62. P Parameter Min Max Enhet Aktivera processövervakning Innehållsförteckning Standardvärde (förvalt) P Övre gräns Varierar Varierar Varierar Varierar 76 P Nedre gräns Varierar Varierar Varierar Varierar 758 P Fördröjning s = Spärrad 1 = Tillgänglig Övre ärvärde/processvärde vid övervakning Nedre ärvärde/processvärde vid övervakning Om önskat värde inte uppnås inom denna tidsrymd genereras ett fel eller ett larm. 24-hour support +58 (0)

82 vacon 79 Vacon HVAC-applikation Kompensation för tryckfall Tabell 6. Parameter Min Max Enhet Innehållsförteckning Standardvärde (förvalt) P Aktivera börvärde P Max. Kompensation för börvärde 1 Varierar Varierar Varierar Varierar 1190 Aktivera kompensation för tryckfall för börvärde 1. 0 = Spärrad 1 = Tillgänglig Tillägg som är proportionellt mot frekvensen. Börvärdeskompensation = Max. kompensation * (Utfrekv. Min. frekv.)/(max. frekv. Min. frekv.) P Aktivera börvärde Se P ovan. P Max. Kompensation för börvärde 2 Varierar Varierar Varierar Varierar 1192 Se P ovan. Tel. +58 (0) Fax +58 (0)

83 Vacon HVAC-applikation vacon Grupp.1: P-regulator Grundinställningar För mer detaljerad informations, se kapitel Tabell 64. Parameter Min Max Enhet Innehållsförteckning Standardvärde (förvalt) P Aktivera P = Spärrad 1 = Tillgänglig P Utgång vid stopp % P.1.1. P-förstärkning % P P-integrationstid s P P-deriveringstid s P Val av processenhet P Processenhet min. Varierar Varierar Varierar P Processenhet max. Varierar Varierar Varierar P Processenhet decimaler P Invertering av regelfel P Dödbandshysteres Varierar Varierar Varierar P Dödbandsfördröjning s Utgångsvärdet från P-styrningen i procent av dess högsta utgångsvärde när den är stoppad från digital ingång Börvärden Tabell 65. Parameter Min Max Enhet Innehållsförteckning Standardvärde (förvalt) P Börvärde 1 från panel Varierar P Börvärde 2 från panel Varierar P.1.2. Ramptid för börvärde s P Val av börvärdeskälla P Minimum för börvärde % Minsta värde vid min. analog signal. P Maximum för börvärde % Största värde vid max. analog signal. P Val av börvärdeskälla Se P P Minimum för börvärde % P Maximum för börvärde % Minsta värde vid min. analog signal. Största värde vid max. analog signal. 24-hour support +58 (0)

84 vacon 81 Vacon HVAC-applikation Ärvärden För mer detaljerad informations, se kapitel Tabell 66. Parameter Min Max Enhet Innehållsförteckning Standardvärde (förvalt) P.1..1 Ärvärdesfunktion P.1..2 P.1.. Ärvärdesfunktion förstärkning Ärvärde 1 val av källa % P.1..4 Min. för ärvärde % P.1..5 Max. för ärvärde % P.1..6 Ärvärde 2 val av källa P.1..7 Min. för ärvärde % P.1..8 Max. för ärvärde % Minsta värde vid min. analog signal. Största värde vid max. analog signal. Minsta värde vid min. analog signal. Största värde vid max. analog signal Processövervakning För mer detaljerad informations, se kapitel P Tabell 67. Parameter Min Max Enhet Aktivera övervakning Innehållsförteckning Standardvärde (förvalt) = Spärrad 1 = Tillgänglig P Övre gräns Varierar Varierar Varierar Varierar 1660 P.1.4. Nedre gräns Varierar Varierar Varierar Varierar 1661 P Fördröjning s Om önskat värde inte uppnås inom denna tidsrymd aktiveras ett fel eller ett larm. Tel. +58 (0) Fax +58 (0)

85 Vacon HVAC-applikation vacon Grupp.14: Multi-Pump Multi-pump-funktionen gör det möjligt att styra upp till 4 motorer (pumpar, fläktar) med P-regulator 1. Omriktaren är ansluten till en motor, som är den reglerande motorn och startar och stoppar de övriga motorerna via relästyrka kontaktorer, när så behövs för att upprätthålla valt börvärde. FunktionenAutoväxling styr i vilken ordning/prioritet motorerna startas, så att de förslits lika mycket. Den reglerande motorn kan läggas in i logiken för automatisk växling och förregling, eller också kan den ställas in för att alltid vara motor 1. Motorer kan tas ur bruk tillfälligt, t.ex. vid service med hjälp av Förreglingsfunktionen för motorer. Se sida 106. Tabell 68. Parametrar för multi-pumpsfunktion Parameter Min Max Enhet Innehållsförteckning Standardvärde (förvalt) P.14.1 Antal motorer P.14.2 Förreglingsfunktion P.14. Inkludera FC P.14.4 Autoväxling P.14.5 Autoväxlingsintervall h P.14.6 P.14.7 Autoväxling: Frekvensgräns Autoväxling: Motorgräns Hz P.14.8 Bandbredd % P.14.9 Bandbreddsfördröjning s Total antalet motorer (pumpar/fläktar) i ett multipumpsystem. Aktivera/stänga av förregling. Förregling innebär att systemet får veta vilka motorer som är anslutna. 0 = Spärrad 1 = Tillgänglig Ta med frekvensomriktarstyrda motorn i systemet för automatisk växling och förregling. 0 = Spärrad 1 = Tillgänglig Stäng av/aktivera växling av startordningen och prioritet mellan motorerna. 0 = Spärrad 1 = Tillgänglig När tidsrymden som definieras med denna parameter löpt ut, äger autoväxling rum om kapacitetsbehovet ligger under den nivå som definieras med parameter P.14.6 och P Dessa parametrar definierar den nivå under vilken kapacitetsbehovet måste ligga för att autoväxling ska kunna ske. Procent av börvärdet. Exempel. Börvärdet = 5 bar, bandbredden = 10 %: Så länge som ärvärdet ligger mellan 4,5 och 5,5 bar kommer motorn inte att stängas av eller tas bort. Om ärvärdet ligger utanför bandbredden måste denna tidsrymd passera innan pumpar läggs till eller tas bort. 24-hour support +58 (0)

86 vacon 8 Vacon HVAC-applikation.6.17 Grupp.16: Brandläge Omriktaren ignorerar alla kommandon från manöverpanelen, fältbussar och PC-verktyget och körs på den förinställda frekvensen om brandfunktionen aktiveras. Om den aktiveras visas en larmsymbol på manöverpanelen och garantin gäller inte. För att aktivera funktionen måste du ställa in ett lösenord för parameter Lösenord för brandfunktion. Observera NC-typ (normalt stängd) för denna ingång! OBS! GARANTIN UPPHÖR OM FUNKTIONEN AKTIVERAS! Det finns också ett annat lösenord för testläge som kan användas för att testa brandfunktionen utan att garantin upphör. P.16.1 P.16.2 P.16. P.16.4 P.16.5 P.16.6 P.16.7 P.16.8 P.16.9 Tabell 69. Parametrar för brandfunktion Parameter Min Max Enhet Lösenord för brandfunktion Brandfunktion aktiv Öppen Brandfunktion aktiv Stäng Frekvens vid brandfunktion Frekvens vid brandfunktionskälla Brandfunktion omvänd Förinställd frekvens för brandfunktion 1 Förinställd frekvens för brandfunktion 2 Förinställd frekvens för brandfunktion Innehållsförteckning Standardvärde (förvalt) DigIN kortplats 0.2 DigIN Kortplats P..2 Hz DigIN kortplats = Aktiverad 124 = Testläge Se ovan Se ovan. M Brandfunktion status FALSK = Brandfunktion aktiv SANT = Inaktiv FALSK = Inaktiv SANN = Brandfunktion aktiv Frekvens som används när brandfunktionen aktiveras. Val av referenskälla när brandfunktion är aktiverat. Det här aktiverar valet av t.ex. AI1 eller P-reglator som referenskälla även vid drift med brandfunktion. 0 = Frekvens vid brandfunktion 1 = Förvalt varvtal 1 2 = Panel = Fältbuss 4 = AI1 5 = AI2 6 = AI1 + AI2 7 = P1 8 = Motorpotentiometer Omvänt kommando för rotationsriktning medan igång i brandfunktion. Den här funktionen fungerar inte i normal drift. FALSKT = Framåt SANT = Bakåt Förinställd frekvens för brandfunktion Övervakningsvärde (se också Tabell 1) 0 = Spärrad 1 = Tillgänglig 2 = Aktiverad (Tillgänglig + DI öppen) = Testläge Tel. +58 (0) Fax +58 (0)

87 Vacon HVAC-applikation vacon 84 Tabell 69. Parametrar för brandfunktion M Brandfunktion räknare Brandfunktionsräknaren indikerar hur många gånger brandfunktionen har aktiverats. Denna räknare kan inte återställas Grupp.17: Applikationsinställningar Tabell 70. Applikationsinställningar Parameter Min Max Enhet Innehållsförteckning Standardvärde (förvalt) P.17.1 Lösenord Grupp.18: inställningar för kwh-pulsutgång Tabell 71. Inställningar för kwh-pulsutgång Parameter Min Max Enhet Innehållsförteckning Standardvärde (förvalt) P.18.1 kwh-pulsutgång ms P.18.2 kwh-pulsupplösning kwh Längd för kwh-puls in millisekunder Anger hur ofta kwh-pulsen måste utlösas. 24-hour support +58 (0)

88 vacon 85 Vacon HVAC-applikation.7 HVAC-applikation mer information om vissa parametrar Vacon HVAC-applikation är så användarvänlig och enkel att de flesta parametrar bara behöver en enkel beskrivning, enligt tabellerna i avsnitt.6. I det här avsnittet finns mer information om några mera avancerade parametrar för Vacon HVACapplikation. Om du saknar någon information kan du kontakta din leverantör. P MOTORNS STRÖMGRÄNS Denna parameter bestämmer den maximala motorström som frekvensomriktaren lämnar. Parameterns inställningsområde varierar beroende på frekvensomriktarens storlek. Om strömbegränsning aktiveras minskar omriktarens utfrekvens. OBS! Detta är inte utlösningsvärdet för motoröverlastskyddet. P VAL AV U/F-FÖRHÅLLANDE Alternativets nr. 0 Linjär Benämning 1 Kvadratisk Motorspänningen ändras linjärt som en funktion av utfrekvensen från spänning för nollfrekvens (P.1.2.4) till spänning för fältförsvagningspunk (FWT) vid FWP-frekvens. Den hår standardinställningen ska användas om det inte finns något särskilt behov för en annan inställning. Motorspänningen ändras från nollpunktsspänning (P.1.2.4) enligt en kvadratisk kurva från noll till fältförsvagningspunkten. Motorn kör undermagnetiserad under fältförsvagningspunkten och producerar lägre vridmoment. Kvadratiskt U/fförhållande kan användas i applikationer där kravet på vridmoment är proportionellt till kvadraten av hastighet, d.v.s. i centrifugalfläktar och pumpar. U[V] Förvalt: Default: motorns Nominal nominella voltage of spänning the motor Field Fältförsvagningspunkt weakening point Linjär Linear Kvadratisk Squared Förvalt: motorns nominella Default: frekvens Nominal frequency of the motor f[hz] emf Figur 18. Linjär och kvadratisk ändring av motorspänning Tel. +58 (0) Fax +58 (0)

89 Vacon HVAC-applikation vacon 86 P P ÖVERSPÄNNINGSREGULATOR UNDERSPÄNNINGSREGULATOR Dessa parametrar tillåter att under-/överspänningsregulatorerna stängs av. Detta kan vara användbart om t.ex. huvudströmmen varierar mer än -15 % till +10 % och applikationen inte tolererar denna under-/överspänning. I detta fall kontrollerar regulatorn utfrekvensen genom att beakta matningsväxlingar. P JUSTERING AV STATORSPÄNNING Parametern Justering av statorspänning används bara om Permanentmagnetmotor (PM-motor) har valts för parameter P Den här parametern har ingen verkan om Induktionsmotor har valts. När en induktionsmotor används tvångssätts parametern till 100 % och detta värde kan inte ändras. Om värdet för parameter P (Motortyp) ändras till PM-motor justeras U/f-kurvan automatiskt upp till gränserna för omriktarens totala utspänning, för att behålla det fastställda U/f-förhållandet. Det är en intern utökning som görs för att undvika körning av PM-motorn i fältförsvagningsområdet eftersom PM-motorns nominella spänning vanligen är mycket lägre än omriktarens totala kapacitet för utspänning. PM-motorns nominella spänning motsvarar vanligen motorns motriktade elektromotoriska kraft vid märkfrekvensen, men för en del motortillverkare kan den t.ex. motsvara statorspänningen vid nominell belastning. Den här parametern gör det lättare att anpassa omriktarens U/f-kurva till motorns motriktade elektromotoriska kraft utan att behöva ändra ett flertal parametrar för U/f-kurvan. Parametern Justering av statorspänning bestämmer omriktarens utspänning i procent av motorns nominella spänning vid motorns märkfrekvens. Omriktarens U/f-kurva justeras vanligen så att den ligger något över kurvan för motorns motriktade elektromotoriska kraft. Motorströmmen ökar ju mer omriktarens U/f-kurva avviker från kurvan för motorns motriktade elektromotoriska kraft. P.2.5 STOPPFUNKTION Alternativets nr. Benämning 0 Utrullning 1 Ramp Motorn får rotera tills den stannar av sig själv. Omriktaren slutar reglera motorn momentant och motorströmmen faller till noll när stoppkommandot ges. Efter stoppkommandot retarderas motorn till stillastående enligt inställda retardationstider. P.2.6 I/O A START/STOPP LOGIK Med värdena 0 4 bestäms hur omriktaren ska starta och stanna med hjälp av digitala signaler på de digitala ingångarna. CS = Kontrollsignal Valen som inkluderar texten flank används för att utesluta möjligheten för en oavsiktlig start när t.ex. strömmen ansluts, återansluts efter ett strömavbrott, efter en felåterställning, efter att omriktaren stoppats av Driftfrigivning (Driftfrigivning = Falsk) eller när styrplatsen ändras till I/O-kontroll. Start/Stopp-kontakten måste öppnas innan motorn kan startas. Det stoppläge som används är Utrullning i alla exempel. 24-hour support +58 (0)

90 vacon 87 Vacon HVAC-applikation 0 Alternativets nr. Benämning CS1: Framåt CS2: Bakåt Anm. Funktionerna utförs när kontakterna sluts. FRAMÅT FWD Output Utfrekvens frequency Set frequency Inställd frekvens 0 Hz Inställd Set frequency frekvens REV BAKÅT t Driftfrigivning Run enable Ctrl Styrsignal 1 1 Ctrl Styrsignal 2 2 Startknappen Keypad startpå manöverpanelen button Stoppknappen Keypad stoppå manöverpanelen button emf Figur 19. Start/stopp-logik för I/O A = 0 Förklaringar: 1 Styrsignal 1 aktiveras vilket får utfrekvensen att öka. Motorn körs framåt. 8 Driftfrigivningssignalen sätts till FALSK, vilket för att frekvensen faller till 0. Driftfrigivningssignalen konfigureras med parameter P Styrsignal 2 aktiveras. Detta har dock ingen effekt på utfrekvensen eftersom den första valda riktningen har högst prioritet. 9 Driftfrigivningssignalen sätts till SANN, vilket får frekvensen att öka mot den inställda frekvensen eftersom Styrsignal 1 fortfarande är aktiv. Styrsignal 1 inaktiveras vilket leder till att ritningen börjar ändras (FRAMÅT till BAKÅT) eftersom Styrsignal 2 fortfarande är aktiv. 10 Stoppknappen på manöverpanelen trycks in och frekvensen som matas till motorn faller till 0. (signalen fungerar endast om P.2. Stoppknapp på panelen = Ja) 4 Styrsignal 2 inaktiveras och frekvensen om matas till motorn faller till Omriktaren startar när startknappen på manöverpanelen trycks in. 5 Syrsignal aktiveras igen vilket får motorn att accelerera (BAKÅT) mot den inställda frekvensen. 12 Ett tryck på stoppknappen på manöverpanelen igen stoppar omriktaren. 6 Styrsignal 2 inaktiveras och frekvensen om matas till motorn faller till 0. 1 Försöket at starta omriktaren genom att trycka på Startknappen lyckas inte eftersom Styrsignal 1 inaktiv. 7 Styrsignal 1 aktiveras och motorn accelererar (FRAMÅT) mot den inställda frekvensen. Tel. +58 (0) Fax +58 (0)

91 Vacon HVAC-applikation vacon 88 1 Alternativets nr. Benämning CS1: Framåt (flank) CS2: Inverterat stopp Anm. FRAMÅT FWD Utfrekvens Output frequency Set frequency Inställd frekvens 0 Hz t Inställd Set frequency frekvens BAKÅT REV Driftfrigivning Run enable Styrsignal 1 Ctrl signal 1 Styrsignal 2 Ctrl signal 2 Stoppknappen på manöverpanelen Keypad stop button emf Figur 20.Start/stopp-logik för I/O A = 1 Förklaringar: 1 Styrsignal 1 aktiveras vilket får utfrekvensen att öka. Motorn körs framåt. 6 Styrsignal 1 aktiveras och motorn accelererar (FRAMÅT) mot den inställda frekvensen eftersom driftfrigivningssignalen satts till SANN. 2 Styrsignal 2 inaktiveras vilket får frekvensen att falla till 0. 7 Stoppknappen på manöverpanelen trycks in och frekvensen som matas till motorn faller till 0. (signalen fungerar endast om P.2. Stoppknapp på panelen = Ja) Styrsignal 1 aktiveras vilket får utfrekvensen att öka igen. Motorn körs framåt. 8 Styrsignal 1 aktiveras vilket får utfrekvensen att öka igen. Motorn körs framåt. 4 Driftfrigivningssignalen sätts till FALSK, vilket för att frekvensen faller till 0. Driftfrigivningssignalen konfigureras med parameter P Styrsignal 2 inaktiveras vilket får frekvensen att falla till 0. 5 Startförsöket med Styrsignal 1 lyckas inte eftersom driftfrigivningssignalen fortfarande är FALSK. 24-hour support +58 (0)

92 vacon 89 Vacon HVAC-applikation 2 Alternativets nr. Benämning CS1: Framåt (flank) CS2: Bakåt (flank) Anm. Används för att utesluta möjligheten för en oavsiktlig start. Start/Stopp-kontakten måste öppnas innan motorn kan startas om. FRAMÅT FWD Utfrekvens Output frequency Inställd Set frequency frekvens 0 Hz t Inställd Set frequency frekvens BAKÅT REV Driftfrigivning Run enable Ctrl Styrsignal signal 1 1 Ctrl Styrsignal 2 2 Stoppknappen Keypad stop på manöverpanelen button emf Figur 21. Start/stopp-logik för I/O A = 2 Förklaringar: 1 Styrsignal 1 aktiveras vilket får utfrekvensen att öka. Motorn körs framåt. 7 Styrsignal 1 aktiveras och motorn accelererar (FRAMÅT) mot den inställda frekvensen. 2 Styrsignal 2 aktiveras. Detta har dock ingen effekt på utfrekvensen eftersom den första valda riktningen har högst prioritet. 8 Driftfrigivningssignalen sätts till FALSK, vilket för att frekvensen faller till 0. Driftfrigivningssignalen konfigureras med parameter P Styrsignal 1 inaktiveras vilket leder till att ritningen börjar ändras (FRAMÅT till BAKÅT) eftersom Styrsignal 2 fortfarande är aktiv. 9 Driftgivningssignalen är satt till SANN. Till skillnad från om värdet 0 valts för parametern har det ingen effekt eftersom en stigande flank krävs för att starta även o Styrsignal 1 är aktiv. 4 Styrsignal 2 inaktiveras och frekvensen om matas till motorn faller till Stoppknappen på manöverpanelen trycks in och frekvensen som matas till motorn faller till 0. (signalen fungerar endast om P.2. Stoppknapp på panelen = Ja) 5 Syrsignal aktiveras igen vilket får motorn att accelerera (BAKÅT) mot den inställda frekvensen. 11 Styrsignal 1 öppnas och stängs igen vilket får motorn att starta. 6 Styrsignal 2 inaktiveras och frekvensen om matas till motorn faller till Styrsignal 1 inaktiveras och frekvensen om matas till motorn faller till 0. Tel. +58 (0) Fax +58 (0)

93 Vacon HVAC-applikation vacon 90 Alternativets nr. Benämning CS1: Start CS2: Bakåt Anm. FRAMÅT FWD Output Utfrekvens frequency Set frequency Inställd frekvens 0 Hz Inställd Set frequency frekvens BAKÅT REV t Driftfrigivning Run enable Ctrl Styrsignal 11 Ctrl Styrsignal 22 Startknappen Keypad start på manöverpanelen button Stoppknappen Keypad stop på manöverpanelen button emf Figur 22. Start/stopp-logik för I/O A = Förklaringar: 1 Styrsignal 1 aktiveras vilket får utfrekvensen att öka. Motorn körs framåt. 7 Driftfrigivningssignalen sätts till FALSK, vilket för att frekvensen faller till 0. Driftfrigivningssignalen konfigureras med parameter P Styrsignal 2 aktiveras vilket leder till att riktningen börjar ändras (FRAMÅT till BAKÅT). 8 Driftfrigivningssignalen sätts till SANN, vilket får frekvensen att öka mot den inställda frekvensen eftersom Styrsignal 1 fortfarande är aktiv. Styrsignal 2 inaktiveras vilket leder till att ritningen börjar ändras (BAKÅT till FRAMÅT) eftersom Styrsignal 1 fortfarande är aktiv. 9 Stoppknappen på manöverpanelen trycks in och frekvensen som matas till motorn faller till 0. (signalen fungerar endast om P.2. Stoppknapp på panelen = Ja) 4 Styrsignal 1 inaktiveras också och frekvensen faller till Omriktaren startar när startknappen på manöverpanelen trycks in. 5 Trots aktivering av Styrsignal 2, startar inte motorn eftersom Styrsignal 1 är inaktiverad. 11 Omriktaren stoppas igen med stoppknappen på manöverpanelen. 6 Styrsignal 1 aktiveras vilket får utfrekvensen att öka igen. Motorn går framåt eftersom Styrsignal 2 är inaktiverad. 12 Försöket at starta omriktaren genom att trycka på Startknappen lyckas inte eftersom Styrsignal 1 inaktiv. 24-hour support +58 (0)

94 vacon 91 Vacon HVAC-applikation 4 Alternativets nr. Benämning CS1: Start (flank) CS2: Bakåt Anm. Används för att utesluta möjligheten för en oavsiktlig start. Start/Stopp-kontakten måste öppnas innan motorn kan startas om. FRAMÅT FWD Utfrekvens Output frequency Set frequency Inställd frekvens 0 Hz Inställd frekvens Set frequency BAKÅT REV t Driftfrigivning Run enable Ctrl Styrsignal 1 Ctrl Styrsignal 2 Stoppknappen Keypad stop på manöverpanelen button emf Figur 2. Start/stopp-logik för I/O A = 4 Förklaringar: 1 Styrsignal 1 aktiveras vilket får utfrekvensen att öka. Motorn går framåt eftersom Styrsignal 2 är inaktiverad. 7 Driftfrigivningssignalen sätts till FALSK, vilket för att frekvensen faller till 0. Driftfrigivningssignalen konfigureras med parameter P Styrsignal 2 aktiveras vilket leder till att riktningen börjar ändras (FRAMÅT till BAKÅT). 8 Innan en lyckad start kan genomföras måste Styrsignal 1 öppnas och stängas igen. Styrsignal 2 inaktiveras vilket leder till att ritningen börjar ändras (BAKÅT till FRAMÅT) eftersom Styrsignal 1 fortfarande är aktiv. 9 Stoppknappen på manöverpanelen trycks in och frekvensen som matas till motorn faller till 0. (signalen fungerar endast om P.2. Stoppknapp på panelen = Ja) 4 Styrsignal 1 inaktiveras också och frekvensen faller till Innan en lyckad start kan genomföras måste Styrsignal 1 öppnas och stängas igen. 5 Trots aktivering av Styrsignal 2, startar inte motorn eftersom Styrsignal 1 är inaktiverad. 11 Styrsignal 1 inaktiveras och frekvensen faller till 0. 6 Styrsignal 1 aktiveras vilket får utfrekvensen att öka igen. Motorn går framåt eftersom Styrsignal 2 är inaktiverad. Tel. +58 (0) Fax +58 (0)

95 Vacon HVAC-applikation vacon 92 P..10 FÖRVALT FREKVENSLÄGE Det går att använda parametrarna för förvald frekvens och ställa in fasta börvärdesfrekvenser i förväg. Dessa börvärdesfrekvenser används sedan genom aktivering/inaktivering av digitala ingångar som är anslutna till parameter P , P och P (Förvald frekvens Val 0, Förvald frekvens Val 1 och Förvald frekvens Val 2). Två olika logiksystem kan användas: Alternativets nr. Benämning Anm. 0 Binärkodat 1 Antal (ingångar som används) Kombinera aktiverade ingångar enligt Tabell 72 för att välja den förvalda frekvens som önskas. Beroende på hur många ingångar som används för Val av förvald frekvens kan de Förvalda frekvenserna 1 till användas. P..12 FÖRVALDA FREKVENSER 1 P..18 TILL 7 Värdena för de förvalda frekvenserna begränsas automatiskt av värden för minimifrekvens och maximifrekvens (P..1 och P..2). Se tabellen nedan. Tabell 72. Val av förinställda frekvenser; = ingång aktiverad Nödvändig åtgärd Välj värde 1 för parameter P.. Aktiverad frekvens Förvald frekvens 0 B2 B1 B0 Förvald frekvens 1 B2 B1 B0 Förvald frekvens 2 B2 B1 B0 Förvald frekvens B2 B1 B0 Förvald frekvens 4 B2 B1 B0 Förvald frekvens 5 B2 B1 B0 Förvald frekvens 6 B2 B1 B0 Förvald frekvens 7 P.4.1 RAMP 1 FORM Början och slutet av accelerations- och retardationsramperna kan jämnas ut med denna parameter. Ett inställt värde 0 ger en linjär rampform som innebär att accelerationen och retardationen reagerar direkt på ändringar i referenssignalen. Om värdet på denna parameter ställs på 0,1 10 sekunder ger det en S-formad accelerations-/retardationskurva. Accelerationstiden bestäms av parametrarna P.4.2 och P.4.. Se Figur 24. Dessa parametrar används för att minska mekanisk påkänning och strömspikar när referenssignalen ändras. 24-hour support +58 (0)

96 vacon 9 Vacon HVAC-applikation [Hz] P.4.2, P.4. P.4.1 P.4.1 [t] emf Figur 24.Acceleration/retardation (S-formad) P.4.12 FLÖDESBROMS I stället för DC-bromsning är flödesbromsning en användbar metod för att öka bromsförmågan i de fall då extra bromsmotstånd inte behövs. När bromsning behövs minskas frekvensen och flödet i motorn ökar, vilket i sin tur ökar motorns kapabilitet att bromsa. I motsats till likströmsbromsning bibehålls motorvarvtalet under kontroll vid bromsning. Flödesbromsen kan ställas in på TILL eller FRÅN. OBS! Flödesbromsning omvandlar energin till värme i motorn och bör användas intermittent för att motorskador ska undvikas. P TILLÅTET ATT KÖRA Kontakten öppen: Motorstart förhindrad Kontakten stängd: Motorstart möjlig Frekvensomriktaren stoppas beroende på vald funkton vid P.2.5. Den styrda maskinen stannar alltid genom utrullning. P DRIFTFÖRREGLING 1 P DRIFTFÖRREGLING 2 Driften kan inte startas om någon av förreglingarna är öppen. Funktionen kan användas t.ex. för spjällförregling, så att driften inte kn startas om spjället är stängt. P FÖRVALD FREKVENS VAL 0 P FÖRVALD FREKVENS VAL 1 P FÖRVALD FREKVENS VAL 2 Anslut en digital insignal till dessa funktioner med den programmeringsmetod som presenteras i avsnitt.6.2 för att kunna utnyttja förinställda frekvenser 1 till 7 (se Tabell 72 och sidorna 5, 56 och 92). Tel. +58 (0) Fax +58 (0)

97 Vacon HVAC-applikation vacon 94 P AI1 SIGNALFILTERT Om den här parametern sätts till ett värde större än noll, aktiveras funktionen som filtrerar störningar från inkommande analog signal. OBS! En lång filtertid ger ett långsammare regelsvar. % Unfiltered Ofiltreradsignal 100% 6% Filtered Filtreradsignal P t [s] Figur 25. AI1 signalfiltrering emf P GRUNDLÄGGANDE R01-FUNKTION Tabell 7. Utsignaler via RO1 Alternativ Alternativets beteckning 0 Används inte 1 Klar Frekvensomriktaren är klar för drift 2 Driftklar Frekvensomriktaren är i drift (motorn är igång) Allmänt fel En felutlösning har inträffat 4 Allmänt fel inverterat En felutlösning har inte inträffat 5 Allmänt larm 6 Reversering Reverseringskommandot har valts 7 Valvtalet uppåt Utfrekvensen har uppnått den inställda frekvensen 8 Motorreglering aktiverad En av gränsregulatorerna (t.ex. strömgräns eller momentgräns) är aktiverad 9 Förvald frekvens aktiv Den förvalda frekvensen har valts via en digitalingång 10 Panelstyrning aktiv Styrning via panelen har valts 11 Styrning via I/O B aktiv I/O B har valts till styrplats 12 Övervakningsgräns 1 Aktiveras om signalen blir lägre eller högre än den 1 Övervakningsgräns 2 inställda övervakningsgränsen (P.8. or P.8.7) beroende på vald funktion. 14 Startkommando har aktiverats Startkommando har aktiverats. 15 Reserverad 16 Brandfunktion TILL 17 RTC tidkanal 1 styrning Tidkanal 1 används. 24-hour support +58 (0)

98 vacon 95 Vacon HVAC-applikation 18 RTC tidkanal 2 styrning Tidkanal 2 används. 19 RTC tidkanal styrning Tidkanal används. 20 Fältbuss CW B.1 21 Fältbuss CW B Fältbuss CW B.15 2 P1 i viloläge 24 Reserverad P1-övervakningsgränser Ärvärdet till P1 ligger utanför övervakningsgränserna. P2-övervakningsgränser Tabell 7. Utsignaler via RO1 Alternativ Alternativets beteckning Ärvärdet till P2 ligger utanför övervakningsgränserna. 27 Styrning av motor 1 Kontaktorstyrning för Multipump-funktionen 28 Styrning av motor 2 Kontaktorstyrning för Multipump-funktionen 29 Styrning av motor Kontaktorstyrning för Multipump-funktionen 0 Styrning av motor 4 Kontaktorstyrning för Multipump-funktionen 1 Reserverad (Alltid öppen) 2 Reserverad (Alltid öppen) Reserverad (Alltid öppen) 4 Underhållsvarning 5 Underhållsfel P.9.2 RESPONS PÅ EXTERNT FEL Ett larm- eller felmeddelande generas av ett externt fel som ger signal på någon av de programmerbara digitala ingångarna (standardvalet är DI) med hjälp av parametrarna P och P Informationen kan också programmeras genom att aktivera någon av reläutgångarna. P.9.8 MOTORNS TERMISKA KYLNING V NOLLVARV Definierar kylfaktorn vid stillastående jämfört med den punkt där motorn går med nominellt varvtal utan yttre kylning. Se Tabell 55. Standardvärdet ställs in under antagandet att det inte finns någon yttre fläkt som kyler motorn. Om yttre fläkt används kan denna parameter sättas till 90 % (eller ännu högre). Om du ändrar parameterns värde P (Motorns märkström), återställs denna parameter automatiskt till standardvärde. Inställningen av parametern påverkar inte den maximala utgångsströmmen från omriktaren, som endast bestäms av parametern P Hörnfrekvensen för det termiska skyddet är 70 % av motorns nominella frekvens (P.1.1.2). Tel. +58 (0) Fax +58 (0)

99 Vacon HVAC-applikation vacon 96 P kylning P cooling 100% Överbelastningsområde Overload area I T Par. P.9.8=40% 0 Brytfrekvens Corner freq f n f emf Figur 26. Motorns termiska strömkurva I T P.9.9 MOTORNS TERMISKA TSKONSTANT Tidskonstanten är den tid inom vilken den beräknade termiska modellen har nått 6 % av sitt slutvärde. Ju större ram och/eller långsammare hastighet på motorn, desto längre tidskonstant. Motorns termiska tid är specifik för motorkonstruktionen och varierar mellan olika motortillverkare. Parameterns standardinställning varierar efter motorns storlek. Om motorns t6-tid (t6 är den tid i sekunder som motorn utan risk kan köras med sex gånger märkströmmen) är känd (enligt tillverkaren) kan tidskonstantparametern bestämmas utgående från t6. Som tumregel är motorns termiska tidskonstant i munter lika med 2 x t6. Om omriktaren är i stoppläge ökas tidskonstanten internt till tre gånger det angivna parmetervärdet. Kylningen i stopptillstånd är baserad på konvektion och tidskonstanten höjs. Se Figur 27. P.9.10 MOTORNS ÖVERLASTNINGSFAKTOR Om värdet sätts till 10 % uppnås motorns märktemperatur vid 10 % av märkströmmen. 24-hour support +58 (0)

100 vacon 97 Vacon HVAC-applikation Motortemperatur temperature 105% Utlösningsområde Trip area Motor Motorström current I/I T Fault/alarm Fel/larm P.9.6 M.9.6 Time TidskonstantT* constant T *) ) Motor MotortemperaturQ=(I/I temperature Q = (I/IT) 2 x T ) 2 x(1-e -t/t ) ) *)Berorpåmotornsstorlek, Changes by ställs motor in size med and P.9.9 adjusted with P.9.9 Tid Time emf Figur 27.Beräkning av motortemperatur P.9.12 UNDERLASTSKYDD Strömmen kan ställas in till 0,0 2*I L. För att fastlåsning ska inträffa, måste strömmen ha överstigit denna gräns. Se Figur 28. Om parameter P Motorns strömgräns ändras, beräknas denna parameter automatiskt till 90 % av strömgränsen. Se sida 66. OBS! För att försäkra önskvärd funktion, måste denna gräns ställas in under strömgränsen. I Stall area Fastlåsningsområde Par. P.9.12 Par. P.9.14 f emf Figur 28. Inställning av fastlåsningsfunktioner P.9.1 FASTLÅSTNINGST Denna tid kan ställas in mellan 1,0 och 120,0 sek. Detta är högsta tillåtna tid för fastlåsning. Fastlåsningstiden beräknas av en intern upp/nerräknare. Om räknaren för fastlåsningstid går över denna gräns, kommer detta skydd leda till en utlösning (se P.9.11). Se sida 66. Tel. +58 (0) Fax +58 (0)

101 Vacon HVAC-applikation vacon 98 Tidräknare Stall time counter för fastlåsning Par. P.9.1 Utlösningsområde Trip area Utlösning/varning Trip/warning par. par. P.9.11 Tid Time Fastlåst Stall Ej Nofastlåst stall emf Figur 29. Tidräkning för fastlåsning P.9.16 UNDERBELASTNINGSSKYDD: BELASTNING FÖR FÄLTFÖRSVAGNINGSOMRÅDE Vridmomentets gräns kan ställas in mellan 10,0-150,0 % x T nmotor. Den här parametern ger värdet för minsta tillåtna vridmoment när utfrekvensen är över fältförsvagningspunkten. Se Figur 0. Om du ändrar parameterns värde P (Motorns märkström) återställs denna parameter automatiskt till standardvärde. Se sida 66. Moment Torque Par. P.9.16 Par. P Hz Underload Underlastområde area Fältförsvagningspunkt Fieldweakening point f emf Figur 0. Ställa in minsta belastning 24-hour support +58 (0)

102 vacon 99 Vacon HVAC-applikation P.9.18 UNDERBELASTNINGSSKYDD: TSGRÄNS Denna tid kan ställas in mellan 2,0 och 600,0 sek. Det här är högsta tillåtna tid för en underbelastning. En intern upp/nerräknare beräknar den ackumulerade underbelastningstiden. Om räknaren för underbelastning går över denna gräns, kommer detta skydd leda till en utlösning enligt parameter P.9.15). Om omriktaren stannas, återställs räknaren för underbelastning till noll. Se Figur 1 och sida 66. Tidräknare Underload för time underlast counter Par. P.9.18 Utlösningsområde Trip area Trip/warning Utlösning/varning par. P.9.15 Tid Time Underlast Underload Ej No underlast underl emf Figur 1. Räknare för underbelastningstid P.10.1 AUTOMATISK ÅTERSTÄLLNING Aktivera Automatisk återställning efter fel med denna parameter. OBS! Automatisk återställning är bara tillåten efter vissa fel. Genom att ge parametrarna P.10.6 till P.10.1 värdet 0 eller 1 kan man tillåta respektive förbjudna automatisk återställning efter respektive fel. P.10. VÄNTET P.10.4 AUTOMATISK ÅTERSTÄLLNING: FÖRSÖKST P.10.5 ANTAL FÖRSÖK Funktionen automatisk återställning genomför försök till omstart efter fel under den tidsrymd som anges med denna parameter. Om antalet fel under försökstiden överskrider det värde som anges med parameter P.10.5 genereras ett permanent fel. Annars nollställs räknaren när försökstiden har förflutit och vid nästa fel börjar försökstiden löpa på nytt. Parameter P.10.5 anger det maximala antalet automatiska försök till omstart efter fel som får göras under försökstiden. Tiden börjar mätas från första automatiska omstarten. Det maximala antalet är oberoende av feltypen. Tel. +58 (0) Fax +58 (0)

103 Vacon HVAC-applikation vacon 100 Felutlösning Fault trigger Väntetid Wait time P.10. Wait Väntetid time P.10. Wait Väntetid time P.10. Larm Alarm Reset Omstart1 1 Reset Omstart 2 2 Automatiskåterställning Autoreset Försökstid Trial time Trial Försökstid time P.10.4 Fault Aktivt active fel Number Antalförsök: of trials: (P.10.5=2) = emf Figur 2.Funktionen automatisk återställning 24-hour support +58 (0)

104 vacon 101 Vacon HVAC-applikation P P DÖDBANDSHYSTERES DÖDBANDSFÖRDRÖJNING Utsignalen från P-regulatorn är låst om ärvärdet förblir inom dödbandsområdet kring referensvärdet under en förvald tidsrymd. Denna funktion förhindrar att ställdon, exempelvis ventiler, startas och slits i onödan. Dödbandsområde (P ) Referensvärde Dödbandsfördröjning (P ) Ärvärde Utsignallåst emf Figur. Dödband Tel. +58 (0) Fax +58 (0)

105 Vacon HVAC-applikation vacon 102 P GRÄNSVÄRDE FÖR INSOMNINGSFREKVENS P INSOMNINGSFÖRDRÖJNING 1 P UPPVAKNINGSNIVÅ 1 Den här funktionen tvingar omriktaren in i viloläge om frekvensen ligger under insomningsgränsen under längre tid än den som anges med parametern insomningsfördröjning (P ). Detta innebär att startkommandot ligger kvar, men begäran om körning är avstängd. När ärvärdet sjunker under eller stiger över uppvakningsnivån, beroende på inställt arbetsläge, kommer systemet att aktivera begäran om körning på nytt, om startkommandot fortfarande ligger kvar. Ärvärde Actual value Uppvakningsnivå Wake-up level (P ) (P ) Frekvens Frequency Insomningsfördröjning Sleep delay (P ) Insomningsgräns Sleep limit (P ) (P ) Idrift Idrift Regulating mode Stoppatläge Sleep Regulating mode emf Figur 4. Insomningsgräns, insomningsfördröjning, uppvakningsnivå P FRAMKOPPLINGSFUNKTION Framkoppling förutsätter vanligen detaljerade processmodeller, men i enkla fall räcker framkoppling av typen förstärkning+offset. Framkopplingen utnyttjar inga ärvärdesmätningar av den styrda processvariabeln (vattennivån i exemplet på sidan sida 10). Framkopplingsstyrning hos Vacon bygger på andra mätningar som har indirekt samband med den styrda processvariabeln. Exempel 1: Styrning av vattennivån i en tank med hjälp av flödesstyrning. Den önskade vattennivån har angetts i form av ett börvärde och ärvärdet är den faktiska nivån. Styrsignalen påverkar inflödet. Man kan betrakta utflödet som en mätbar störning. Utgående från mätning av störningen kan vi försöka kompensera för den genom enkel framkopplingsstyrning (förstärkning+offset), som läggs ovanpå utsignalen från P-regulatorn. Detta gör att regulatorn reagerar mycket snabbare på ändringar i utflödet än om enbart vattennivån hade mätts. 24-hour support +58 (0)

106 vacon 10 Vacon HVAC-applikation Ref.nivå Level ref P + + FFW LT Nivåstyrning Level control FT Outflow Utflödesstyrning control emf Figur 5. Framkopplingsstyrning P AKTIVERA PROCESSÖVERVAKNING Övregräns Upper limit P ) Ärvärde Actual value Referensvärde Nedregräns Lower limit P (P.12.5.) Fördröjning (P ) Delay (P ) Regulating Idriftmode Larm Alarm eller or faultfel emf Figur 6. Processövervakning Kring referensvärdet har övre och nedre gränser satts. När ärvärdet passerar utanför dessa gränser börjar en räknarelöpa tills fördröjningstiden är slut (P ). När ärvärdet återgår till det tilllåtna området räknar räknaren åt andra hållet. När räknevärdet passerar fördröjningsvärdet avges ett larm eller fel (beroende på vald åtgärd). Tel. +58 (0) Fax +58 (0)

107 Vacon HVAC-applikation vacon 104 KOMPENSATION FÖR TRYCKFALL Pressure Tryck Utan No flow flöde Med f löde With flow PT PT Rörlängd Pipe length Position1 1 Position emf Figur 7. Tryckgivarens position Om man trycksätter ett långt rör med många förgreningar kan det bästa läget för tryckgivaren vara på mitten längs röret (position 2). Det går dock att placera givare direkt efter pumpen. Då avläser man värdet direkt efter pumpen, men längre bort i röret har trycket fallit, olika mycket beroende på flödet. 24-hour support +58 (0)

108 vacon 105 Vacon HVAC-applikation P AKTIVERA BÖRVÄRDE 1 P MAX. KOMPENSATION FÖR BÖRVÄRDE 1 Givaren placeras i position 1. Trycket i röret blir konstant om det inte finns något flöde. När ett flöde sker kommer dock trycket att sjunka längs röret. Detta kan man kompensera för, genom att öka börvärdet med ökande flöde. I så fall beräknar man flödet från utfrekvensen och ökar börvärdet proportionellt mot flödet enligt figuren nedan. Setpoint Börvärde Börvärde +max.kompensation Setpoint + Max compensation Börvärde Setpoint Min.frekv,min.flöde Freq and Flow Max.frekv., Freq max.flöde and Flow Tryck Pressure Utan No flowflöde Med flöde och kompensation With flow and compensation Pipe Rörlängd length P T P T Position1 1 Position emf Figur 8. Aktivera börvärde 1 för kompensation för tryckfall Tel. +58 (0) Fax +58 (0)

109 Vacon HVAC-applikation vacon 106 ANVÄNDNING AV MULTI-PUMPFUNTKIONEN En motor/flera motorer kopplas till/från när P-regulatorn inte kan hålla processvärdet/ärvärdet inom den fastställda bandbredden kring börvärdet. Kriterier för att koppla in flera motorer (se även Figur 9): Ärvärdet ligger inte inom bandbredden. Den reglerande motorn drivs med en frekvens som ligger nära max (-2 Hz). Dessa villkor föreligger under längre tidsrymd än fördröjningstiden. Det finns flera motorer att tillgå. Bandbredd Bandwidth Börvärde Setpoint Motor2 2 Motor Feedback Ärvärde Delay Fördr. EIN TILL AUS FRÅN EIN TILL FRÅN AUS Omriktarna Drive is running lämnar at maximal maximumeller or close to maximum frequency nästan maximal frekvens emf Figur 9. Kriterier för att koppla från/ta bort motorer: Ärvärdet ligger inte inom bandbredden. Den reglerande motorn drivs med en frekvens som ligger nära min (+2 Hz). Dessa villkor föreligger under längre tidsrymd än fördröjningstiden. Flera motorer än den reglerande motorn är igång. P.14.2 FÖRREGLINGSFUNKTION Förreglingar kan användas för att informera multipumpsystemet om att en motor inte finns att tillgå, t.ex. därför att den tagits ur drift för underhåll, eller körs manuellt. Funktionen ska aktiveras förregling. Välj önskad status för respektive motor via de digitala ingångarna (parametrar P till P ). Om ingången är sluten (TRUE) är motorn tillgänglig för multipumpssystemet, annars är motorn inte inkopplad i multipumpslogiken. 24-hour support +58 (0)

110 vacon 107 Vacon HVAC-applikation EXEMPEL PÅ FÖRREGLINGSLOGIK: Antag att motorerna startar i ordningen 1->2->->4->5 Förreglingen för motor kopplas bort, d.v.s. värdet på parametern P sätts till FALSE. Då ändras ordningen till följande: 1->2->4->5. Om motorn kopplas in igen (parametern P ändras till TRUE) så fortsätter systemet utan att stanna och motor läggs sist i ordningen. 1->2->4->5-> När systemet stannas eller får över i viloläge nästa gång återställs den ursprungliga ordningsföljden. 1->2->->4->5 P.14. INKLUDERA FC Alternativ Alternativets beteckning 0 Inaktiverad 1 Aktiverad Motor 1 (ansluten till frekvensomriktaren) är frekvensstyrd hela tiden och påverkas inte av förreglingarna. Alla motorer kan styras och påverkas av förreglingarna. LEDNINGSDRAGNING Det finns två sätt att göra anslutningar på, beroende på om alternativ 0 eller 1 har valts för parametern. Alternativ 0, Inaktiverad: Frekvensomriktaren eller den reglerande motorn ingår inte i logiksystemet för autoväxling eller förregling. Omriktaren är direktansluten till motor 1 enligt Figur 40 nedan. De övriga motorerna är hjälpmotorer som får spänning från nätet via kontaktorer och styrs av reläer i systemet. Tel. +58 (0) Fax +58 (0)

111 Vacon HVAC-applikation vacon 108 Elnät Mains K2 K M M M Motor 11 Motor 22 Motor Motor Motor 1 control 1 relästyrd from relay Motor Motor 2 control 2 relästyrd from relay Motor Motor control relästyrd from relay Används NOT USED inte K2 K emf Figur 40. Alternativ 1, Aktiverad: Om den reglerande motorn måste ingå i logiken för autoväxling eller förregling kopplas den in enligt Figur 41 nedan. Varje motor styrs av ett relä, men kontaktorlogiken ser till att den föst anslutna motorn alltid är kopplad till omriktaren och nätet. 24-hour support +58 (0)

112 vacon 109 Vacon HVAC-applikation Mains Elnät K1 K1.1 K2 K2.1 K K.1 M M M Motor 1 Motor 2 Motor Motor 1 relästyrd control Motor 2 relästyrd control Motor relästyrd control from relay from relay from relay K K2 K K K1 K K1 K2 K1 K2 K1 K2 K1.1 K1 K1 K1.1 K2.1 K2 K2 K2.1 K.1 K K K emf Figur 41. Tel. +58 (0) Fax +58 (0)

113 Vacon HVAC-applikation vacon 110 P.14.4 AUTOVÄXLING Alternativ Alternativets beteckning 0 Inaktiverad 1 Aktiverad Vid normal drift gäller följande startordning/prioritet för motorerna: Ordningen kan ha ändrats under körningen om förreglingar kopplats från och till igen, men prioriteringen/ordningen återställs alltid vid stopp. Prioriteringen ändras med vissa intervall så att motorerna ska ha lika stort slitage. Intervallet för autoväxlingen kan ändras (P.14.5). Det går också att sätta en gräns för hur många motorer som får köras (P.14.7) och för hur hög frekvensen maximalt får vara för den reglerande motorn när när autoväxling sker (P.14.6). Om autoväxlingsintervallet (P.14.5) har löpt ut, men villkoren för frekvens och motorgräns inte uppfylls, så skjuts autoväxlingen upp tills villkoren uppfylls (detta för att undvika t.ex. plötsliga tryckfall för att systemet håller på med autoväxling samtidigt som en pumpstation kräver extra hög kapacitet. EXEMPEL: I autoväxlingsordningen efter en autoväxling sätts motorn med högst prioritet sist, och de andra flyttar upp ett steg: Startordning/prioritet mellan motorer: 1->2->->4->5 --> Autoväxling --> Startordning/prioritet mellan motorer: 2->->4->5->1 --> Autoväxling --> Startordning/prioritet mellan motorer: ->4->5->1->2 24-hour support +58 (0)

114 vacon 111 Vacon HVAC-applikation.8 HVAC-applikation felsökning När diagnostikfunktionen för omriktarsystemet upptäcker ett ovanligt drifttillstånd avges ett meddelande, es på panelen. Panelen visar kod, namn och kort beskrivning för det aktuella felet eller larmet. Meddelandena har olika betydelse och kräver olika åtgärder. När ett Fel uppkommer, stannar omriktaren och måste startas om. Ett Larm informerar om ovanliga driftsförhållanden, men systemet stannar inte. Ett Info kan kräva kvittering men påverkar inte systemet. För vissa fel kan man programmera olika åtgärder. Se parametergruppen Skyddsfunktioner. Återställning efter fel kan göras genom ett tryck på Reset-knappen på panelen eller via I/O-plinten. Felen med tidsstämplar lagras i felhistorikmenyn som är bläddringsbar. De olika felkoderna visas i tabellen nedan. OBS! Vid kontakt med leverantören eller fabriken i samband med ett fel ska alla texter och koder på panelen antecknas..8.1 Fel inträffar När ett fel inträffar och omriktaren stannar, ska orsaken till felet utredas enligt nedan, varefter systemet återställs. 1. Med en lång (1 sek) tryckning på Reset-knappen på panelen eller 2. Genom att man går till menyn för Diagnostik (M4), anger återställ efter fel (M4.2) och väljer parameter återställ fel.. Endast för manöverpaneler med LCD-skärm: Genom att välja värdet Ja för parametern och klicka på OK. STOP READY I/O Main Menu STOP READY I/O Diagnostics STOP READY I/O : Reset faults M4.2 : M4 Monitor ( 5 ) Parameters ( 12 ) Diagnostics ( 6 ) : M4.1 Active faults ( 0 ) Reset faults Fault history ( 9 ) Reset faults Help 915.emf 9152.emf Tel. +58 (0) Fax +58 (0)

115 Vacon HVAC-applikation vacon Felhistorik I meny M4. Felhistorik hittar du upp till max 40 inträffade fel. Du hittar också mer information om varje fel i minnet. Se nedan. STOP READY I/O Diagnostics : M4.1 Active faults ( 0 ) Reset faults Fault history ( 9 )!! STOP READY I/O! : Fault history M4.. External Fault Fault old External Fault Fault old Device removed Info old s s s STOP READY I/O! Device removed : M4...2 Code 9 80 State Info old Date Time 04:46: Operating time 86257s Source1 Source2 Source 9155.emf 9154.emf 24-hour support +58 (0)

116 vacon 11 Vacon HVAC-applikation.8. Felkoder Tabell 74. Felkoder och beskrivningar Felkod 1 2 Fel Benämning Möjlig orsak Åtgärd Överström (hårdvarufel) Överström (mjukvarufel) Överspänning (hårdvarufel) Överspänning (mjukvarufel) Jordfel (hårdvarufel) Jordfel (mjukvarufel) 5 40 Laddningsbrytare 7 60 Mättning Frekvensomriktaren har upptäckt en överström (>4*I H ) i motorkabeln: plötslig stor belastningsökning kortslutning i motorkablar olämplig motor DC-spänningen i mellanledet har överskridit de inställda gränserna. för kort retardationstid bromschopper inaktiverad höga översspänningsspikar i nätspänningen Start/stoppsekvensen för snabb Strömmätningar visar att summan av dasströmmarna i motorn inte är noll. isolationsfel i kablar eller motor Laddningsbrytaren är öppen när START-kommandot kommer. felaktig drift komponentfel Olika orsaker: defekt komponent bromsmotståndet är kortslutet eller har överbelastats Kontrollera belastningen. Kontrollera motorn. Kontrollera kablarna. Gör en identifikationskörning. Kontrollera ramptiderna. Öka retardationstiden. Använd bromschopper eller bromsmotstånd (finns som tillval). Aktivera överspänningsregulatorn. Kontrollera ingångsspänning. Kontrollera kablar och motor. Återställ systemet och gör omstart. Om felet uppkommer igen, kontakta leverantören. Kan in inte återställas från panelen. Bryt strömmen. ANSLUT INTE STRÖMMEN IGEN! Kontakta fabriken. Om detta fel uppträder tillsammans med fel 1, ska motorkablar och motor kontrolleras. Tel. +58 (0) Fax +58 (0)

117 Vacon HVAC-applikation vacon 114 Felkod 8 9 Fel Systemfel 647 Mjukvarufel Underspänning (fel) Underspänning (larm) Kommunikationen mellan styrkoret och kraftenheten är defekt. Watchdog-funktionen har återställt mikroprocessorn Hjälpspänningen till kraftenheten är för låg Fasfel: en utgående fas har fel spänning CPLD fungerar fel, men det finns ingen detaljerad information om felet Mjukvara för styr- och strömenhet är inte kompatibla Ingångsfas Ingångsfas saknas Utgångsfas Tabell 74. Felkoder och beskrivningar Benämning Möjlig orsak Åtgärd Mjukvaruversionen kan inte läsas. Det finns ingen mjukvara i strömenheten. Processorn överbelastad. Vissa delar av mjukvaran (t.ex. applikation) har orsakat en överbelastning. Felkällan har avbrutits Minnesåtkomst inte möjlig. T.ex. så kan inte bevarade variabler återfås. Nödvändiga enhetsegenskaper kan inte läsas. Felaktig funktionsblockering använd i applikationen. Systemets mjukvara och applikation är inte kompatibla. Resursöverbelastning. Fel vid laddning av parametrars initiala värden. Fel vid återställning av parametrar. Fel när parametrar sparas. DC-spänning i mellanledet har underskridit de inställda gränserna. troligaste orsak: för låg nätspänning Internt fel i frekvensomriktaren fel på matningssäkring extern laddningsbrytare öppen OBS! Felet aktiveras endast om omriktaren är i driftsstatus. Aktuell mätning har visat att det inte finns någon ström i en motorfas. Återställ systemet och gör omstart. Om felet uppkommer igen, kontakta leverantören. Uppdatera mjukvaran. Om felet uppkommer igen, kontakta leverantören. Uppdatera strömenhetens mjukvara. Om felet uppkommer igen, kontakta leverantören. Återställ systemet och gör omstart. Om felet uppkommer igen, kontakta leverantören. Uppdatera mjukvaran. Om felet uppkommer igen, kontakta leverantören. Vid temporära avbrott i elmatningen, ska felet kvitteras och frekvensomriktaren startas om. Kontrollera nätspänningen. Om den är korrekt har ett internt fel inträffat. Kontakta leverantören. Kontrollera nätspänningen, säkringar och kabel. Kontrollera kablar och motor. 24-hour support +58 (0)

118 vacon 115 Vacon HVAC-applikation Felkod Övervakning av bromschopper (hårdvarufel) Larm för mättning i bromschopper Undertemperatur i frekvensomriktaren (fel) Undertemperatur i frekvensomriktaren (larm) Övertemperatur i frekvensomriktaren (fel, kylfläns) Övertemperatur i frekvensomriktaren (larm, kylfläns) Övertemperatur i frekvensomriktaren (fel, kort) Övertemperatur i frekvensomriktaren (larm, kort) Inget bromsmotstånd har installerats. Bromsmotståndet är defekt. Fel på bromschopper. Den uppmätta temperaturen i kraftenhetens kylflänsar eller kretskort är för låg. Kylflänsarnas temperatur ligger under -10 C. Den uppmätta temperaturen i kraftenhetens kylflänsar eller kretskort är för hög. Kylflänsarnas temperatur ligger över 100 C. Kontrollera bromsmotståndet och kablarna. Om dessa är ok är det choppern som är defekt. Kontakta leverantören. Kontrollera mängden kylluftsflöde. Kontroller att flänsarna inte är igensatta av damm. Kontrollera omgivningstemperaturen. Kontrollera att kopplingsfrekvensen inte är för hög med tanke på omgivningstemperaturen och motorbelastningen Motor fastlåst Motorn fastlåst Kontrollera motorn och lasten Övertemperatur hos motor Underbelastning av motorn Strömöverbelastning (korttidsövervakning) Strömöverbelastning (långtidsövervakning) Fel vid motorstyrning Motorn är överbelastad. Motorn är underbelastad. Omriktarens ström är för hög. Identifikation av starvinkel felaktig. Generiskt fel vid motorstyrning Fläktkylning Fläktens livslängd slut. Fel 7 60 Brandfunktion aktiv Ändring av enhet (samma typ) Tabell 74. Felkoder och beskrivningar Benämning Möjlig orsak Åtgärd Brandfunktionen för omriktaren är aktiverad. Omriktarens skydd används inte. Tilläggskort ändrat för ett som tidigare satts in i samma kortplats. Kortets parameterinställningar sparas. Minska motorns last. Om motorn inte är överbelastad, kontrollera inställningarna för motorskyddets parametrar. Kontrollera belastningen. Minska lasten. Byt fläkt och återställ fläktens räknare. Enheten är klar att användas. Gamla parameterinställningar kommer att användas. Tel. +58 (0) Fax +58 (0)

119 Vacon HVAC-applikation vacon 116 Felkod 8 70 Ändring av enhet (samma typ) 9 80 Enhet borttagen Okänd enhet IGBT-temperatur Tilläggskort tillagt. Tilläggskortet har Enheten är klar att användas. tidigare satts in i samma kortplats. Gamla parameterinställningar Kortets parameterinställningar sparas. kommer att användas. Tilläggskortet borttaget från kortplatsen. Okänd enhet ansluten (strömenhet/ tilläggskort) IGBT-temperatur (omriktarens temperatur + I 2 T) är för hög. Pulsgivare 1 kanal A saknas. 421 Pulsgivare 1 kanal B saknas. 422 Pulsgivarfel Båda kanaler för pulsgivare 1 saknas 42 Pulsgivare omvänd 424 Pulsgivarkort saknas Ändring av enhet (annan typ) Ändring av enhet (annan typ) Externt fel Digital ingång. 52 Fel Kommunikationsfel mot manöverpanel Kommunikationsfel mot fältbuss 154 Fel kortplats A Tabell 74. Felkoder och beskrivningar Benämning Möjlig orsak Åtgärd Tilläggskort ändrat för ett som inte finns i samma kortplats sedan innan. Inga parameterinställningar har sparats. Tilläggskort tillagt. Tilläggskortet har inte tidigare satts in i samma kortplats. Inga parameterinställningar har sparats. Anslutningen mellan styrpanel och frekvensomvandlare är bruten. Avbrott i datakommunikationen mellan fältbussmaster och fältbusens kretskort Enheten är inte längre tillgänglig. Enheten är inte längre tillgänglig. Kontrollera belastningen. Kontrollera motorstorleken. Gör en identifikationskörning. Kontrollera pulsgivarens anslutningar. Kontrollera pulsgivare och dess kabel. Kontrollera pulsgivarens kort. Kontrollera pulsgivarens frekvens in öppen krets. Ställ in tilläggskortets parametrar igen. Ställ in tilläggskortets parametrar igen. Kontrollera förbindelsen och möjligen panelkabeln Kontrollera installationen och fältbussmaster Fel kortplats B 1654 Fel kortplats D Felaktigt tilläggskort eller kortplats Kontrollera kortet/platsen 1754 Fel kortplats E Kommunikationsfel mot PC Termistorfel Förbindelsen mellan PC och omriktaren är bruten. Termistoringången visar ökad motortemperatur. Kontrollera motorns kylning och lasten. Kontrollera termistoranslutningen (Om termistorns ingång inte används ska den kortslutas.) 24-hour support +58 (0)

120 vacon 117 Vacon HVAC-applikation Tabell 74. Felkoder och beskrivningar Felkod 69 Fel Benämning Möjlig orsak Åtgärd Fel i fältbusmappning Fel i processövervakningen (P1) Fel i processövervakningen (P2) Ett obefintlig -nummer används för att mappa värden till Processdata på fältbussen. Det går inte att konvertera ett eller flera värden för Processdata på fältbussen. Spill när värden mappas och konverteras för Processdata på fältbussen (16-bitar). P-regulatorn: Ärvärdet ligger utanför övervakningsgränserna (och fördröjningen, om den har ställts in). P-regulatorn: Ärvärdet ligger utanför övervakningsgränserna (och fördröjningen, om den har ställts in). Kontrollera parametrarna i menyn för Datamappning fältbuss (avsnitt.6.8). Värdet som mappas kan vara av en odefinierad typ. Kontrollera parametrarna i menyn för Datamappning fältbuss (avsnitt.6.8). Tel. +58 (0) Fax +58 (0)

121

122 Find your nearest Vacon office on the Internet at: Manual authoring: Vacon Plc. Runsorintie Vaasa Finland Subject to change without prior notice 201 Vacon Plc. Document : Rev. H

vacon 100 frekvensomriktare applikationshandbok

vacon 100 frekvensomriktare applikationshandbok vacon 100 frekvensomriktare applikationshandbok INLEDNING VACON 3 INLEDNING Dokument-id: DPD01100F Datum: 5.12.2013 Programvaruversion: FW0072V012 OM HANDBOKEN Upphovsrätten till handboken ägs av Vacon

Läs mer

VACON NX SNABBHJÄLP. Grundapplikation: I/O referens (P2.14) Standardapplikation: I/O referens (P2.1.11)

VACON NX SNABBHJÄLP. Grundapplikation: I/O referens (P2.14) Standardapplikation: I/O referens (P2.1.11) VACON NX SNABBHJÄLP Startup guide Startup guiden aktiveras då spänningen till frekvensomriktaren slås på för första gången, eller då Startup guiden är aktiverad från system menyn (P6.5.3) OCH strömmen

Läs mer

vacon 100 AC-FREKVENSOMRIKTARE applikationshandbok

vacon 100 AC-FREKVENSOMRIKTARE applikationshandbok vacon 100 AC-FREKVENSOMRIKTARE applikationshandbok vacon 0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Dokumentkod: DPD01100E Datum för publicering av denna version: 15.11.12 Beskriver programvarupaket FW0072V00.vcx 1. Vacon

Läs mer

vacon 100 hvac frekvensomriktare applikationshandbok

vacon 100 hvac frekvensomriktare applikationshandbok vacon 100 hvac frekvensomriktare applikationshandbok INLEDNING VACON 3 INLEDNING Dokument-id: DPD01697J Datum: 3.2.2015 Programvaruversion: FW0065V030 OM HANDBOKEN Upphovsrätten till handboken ägs av

Läs mer

OBS! Detta är ingen komplett bruksanvisning utan endast ett komplement till den tyska/engelska

OBS! Detta är ingen komplett bruksanvisning utan endast ett komplement till den tyska/engelska JUMO DICON 400 JUMO DICON 500 Universal processregulator B 70.3570 Handhavandebeskrivning OBS! Detta är ingen komplett bruksanvisning utan endast ett komplement till den tyska/engelska 1 5.1 Display och

Läs mer

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP Tekniska data Produkten levereras med aktuellt datum och klockslag inställt. Automatisk växling vinter-/sommartid. Programmeringsknapp - för förbikoppling

Läs mer

Programmeringsanvisning

Programmeringsanvisning ACS 100 Programmeringsanvisning Manöverpanel Denna anvisning beskriver användningen av manöverpanelen ACS 100-PAN tillsammans med frekvensomriktaren ACS 100. Se även ACS 100 Bruksanvisning. Manöverpanelen

Läs mer

Igångkörningsanvisningar

Igångkörningsanvisningar ACS 600 Igångkörningsanvisningar Denna anvisning omfattar: Inställning av ACS 600 via manöverpanelen Start första gången Kontroll av rotationsriktningen Start via en digital ingång Varvtalsreglering via

Läs mer

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Elektro Relä AB Sördalavägen 22 SE-141 60 Huddinge Telefon +46 (0)8-774 88 00 Telefax +46 (0)8-774 88 14 E-post: info@elektro-rela.se www.erab.com Obs! Operatörspanelen

Läs mer

ETO Manual ETO Innehåll

ETO Manual ETO Innehåll ETO2 4550 Manual ETO2-4550 Innehåll Förklaringar Inledning Uppstart Huvudmeny Information Inställningar Fabriksinställningar Kopplingsscheman Så här kopplas givarna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Förklaring Zon

Läs mer

Swema 05. Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530

Swema 05. Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 Swema 05 Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 SWEMA AB Pepparv. 27 SE-123 56 FARSTA Tel: +46 8 94 00 90 Fax: +46 8 93 44 93 E-mail: swema@swema.se Hemsida: www.swema.se Innehållsförteckning: 1. Introduktion...

Läs mer

THERMOMATIC EC HOME. Trådlös rumsgivare - Installations- och Bruksanvisning

THERMOMATIC EC HOME. Trådlös rumsgivare - Installations- och Bruksanvisning THERMOMATIC EC HOME Trådlös rumsgivare - Installations- och Bruksanvisning OBS! Denna manual är i första hand för installation och manövrering av den trådlösa rumsgivaren för Thermomatic EC Home. Övriga

Läs mer

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 1. Allmänt 2. Knappfunktion 3. Ställa in Värde 3.1. Datum och Tid 3.2. Drifttid 3.3. Min Temp Tilluft 3.4. Börvärde Frånluft 3.5. Blockering Nattkyla 3.6. Börvärde rum natt

Läs mer

Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Multitemp

Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Multitemp Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Multitemp Spara för framtida bruk Dokumentversioner Nr Datum Typ av ändring Reviderad av 1 2014/10/20 Första redigering av dokumentet YM / SG 2 Innehåll 1 - ÖVERSIKT...

Läs mer

SNABBMANUAL FÖR IGÅNGKÖRNING AV BOXFAN

SNABBMANUAL FÖR IGÅNGKÖRNING AV BOXFAN SNABBMANUAL FÖR IGÅNGKÖRNING AV BOXFAN Innehållsförteckning 1. Generella anvisningar 2 2. Symbolbeteckningar 2 3. Styrskåpet 2 4. El-anslutning 2 5. Användning av frekvensomriktarens knappsats 2 6. Frekvensomriktarens

Läs mer

Bruksanvisning IMSE Operatörspanel

Bruksanvisning IMSE Operatörspanel Bruksanvisning IMSE Operatörspanel Abelko Innovation Box 808 971 25 LULEÅ Telefon 0920-22 03 60 Telefax 0920-22 00 68 E-post info@abelko.se www.abelko.se Opertörspanel Obs! Operatörspanelen kan bara anslutas

Läs mer

PROGRAMMERING RMS RS1

PROGRAMMERING RMS RS1 dametric PROGRAMMERING RMS RS1 RMS POWER UNIT RPU-RM2 7327 126 POWER RMS RELAY UNIT RRU-RM1 7322 705 RMS RELAY UNIT RRU-RM1 7322 705 DTM POM TDC 230 VAC MAIN SUPPLY INPUT (187-264 VAC) Output: 24 VDC,

Läs mer

SGH-A400 WAP Browser Användarhandbok

SGH-A400 WAP Browser Användarhandbok * Vissa innehåll i denna handbok kan skilja sig från din telefon beroende på mjukvaran som installerats eller din operatör. SGH-A400 WAP Browser Användarhandbok ELECTRONICS Behöver du hjälp eller har frågor,

Läs mer

Manual för användning av MODBUS-protokoll

Manual för användning av MODBUS-protokoll Manual för användning av MODBUS-protokoll Rev 1.0 Frabil El AB Telefon: 040-287090 Bjurögatan 38 Fax: 040-184709 2 FUNKTION FKP Modbus/RTU är kompatibelt med SCADAsystem och stödjer alla standardfunktioner.

Läs mer

Modbus över Ethernet. WAGO Contact SA TSS STR 2011 1

Modbus över Ethernet. WAGO Contact SA TSS STR 2011 1 Modbus över Ethernet WAGO Contact SA TSS STR 2011 1 Modbus över Ethernet En enorm mängd produkter stöder modbus. Modbus kallas ibland för automationens minsta gemensamma nämnare. Kanske är det för att

Läs mer

Manual Regulator för EC-motorer (förkortad version)

Manual Regulator för EC-motorer (förkortad version) Manual Regulator för EC-motorer (förkortad version) Baserat på: programvarudokumentation (alg000228423.doc) ebm-papst AB Äggelundavägen 2 Florettgatan 29B Backabergögatan 8 Bodavägen 73 175 62 JÄRFÄLLA

Läs mer

vacon 100 flow frekvensomriktare applikationshandbok

vacon 100 flow frekvensomriktare applikationshandbok vacon 100 flow frekvensomriktare applikationshandbok vacon 0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Dokumentkod: DPD01263C Datum för publicering av denna version: 7.1.14 Beskriver programvarupaket FW0159V008.vcx 1. Vacon

Läs mer

- - - - SET BRUKSANVISNING FLTA DRIFTTAGNING. Inkoppling. Placering av FLAN-antennen V2.2 (24.09.2015) 1 (9)

- - - - SET BRUKSANVISNING FLTA DRIFTTAGNING. Inkoppling. Placering av FLAN-antennen V2.2 (24.09.2015) 1 (9) V2.2 (24.09.2015) 1 (9) DRIFTTAGNING Inkoppling Installation och drifttagande av apparaten får endast utföras av kvalificerade yrkesmän. Installationen skall alltid utföras med strömmen avslagen. Efter

Läs mer

Exempel PI reglering med SMV frekvensomriktare.

Exempel PI reglering med SMV frekvensomriktare. 2008-08-21 V1.1 Page 1 (6) Exempel PI reglering med SMV frekvensomriktare. Typexempel fläktapplikation. Luft sugs in igenom luftintaget från utsidan in i luftkanelen med hjälp av motorn/fläkten. Luften

Läs mer

Digitalmodul SB3360 Installationsanvisning

Digitalmodul SB3360 Installationsanvisning SIMPLEBUS2 Passerkontroll Digitalmodul SB3360 Installationsanvisning Copyright 2011 Siemens AB Alla rättigheter till detta dokument och till föremålet för det förbehålles. Genom att acceptera dokumentet

Läs mer

Bruksanvisning Kopplingsur 19 164 70

Bruksanvisning Kopplingsur 19 164 70 Bruksanvisning Kopplingsur 19 164 70 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 1. Läs igenom hela bruksanvisningen innan installation. 2. Installation skall göras av behörig elektirker. 3. Bryt strömmen innan installation.

Läs mer

Instrument Link, en snabbguide

Instrument Link, en snabbguide Instrument Link, en snabbguide MJK Automation AB Tel: 0533-177 50 E-post: kontoret@mjk.se Hemsida: www.mjk.se Instrument Link, en snabbguide 120131 1. Innehåll 1. Inledning till Instrument Link... 3 2.

Läs mer

säkerhet Dokument: DPD00854 Publicerat: 2011-11-10 vacon 1 ENDAST EN KVALIFICERAD ELEKTRIKER FÅR UTFÖRA DEN ELEKTRISKA INSTALLATIONEN! 1.

säkerhet Dokument: DPD00854 Publicerat: 2011-11-10 vacon 1 ENDAST EN KVALIFICERAD ELEKTRIKER FÅR UTFÖRA DEN ELEKTRISKA INSTALLATIONEN! 1. säkerhet Dokument: DPD0084 Publicerat: 2011-11-10 vacon 1 Den här snabbguiden innehåller de viktigaste stegen för en enkel installation och start av din Vacon 20 frekvensomriktare. Innan omriktaren tas

Läs mer

ph-transmitter TH-404

ph-transmitter TH-404 ph-transmitter TH-404 Sid 1 ph-transmitter TH-404 Tack för att du valt en mjk produkt Mjk Automation AB Box 105 661 23 SÄFFLE Tel. 0533-177 50 Fax 0533-138 11 E-post kontoret@mjk.se www.mjk.se Sid 2 Sid

Läs mer

WAGO IO System Service Seminar. Diagnostik

WAGO IO System Service Seminar. Diagnostik WAGO IO System Service Seminar Diagnostik 1 Dioder på Controller Link 1/2 Ethernet Länk status Av - ingen ethernet anslutning grön - Ethernet anslutning blinkande grön - Ethernet anslutning skickar / tar

Läs mer

Elektromagnetiska flödesmätare. Modell AMC2100

Elektromagnetiska flödesmätare. Modell AMC2100 Elektromagnetiska flödesmätare Modell AMC2100 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. GIVARE...3 1.1 AMF900 Flänstyp...3 1.2 AMF500 Wafer typ...3 2. INSTALLATION...4 3. MONTERING AV GIVAREN...6 3.1 Koning av rör...6

Läs mer

RS485-gateway Trådlöst

RS485-gateway Trådlöst Trådlöst Dokument översatt från engelska -se 2014-04-22 A001 Innehåll 1 Produktbeskrivning... 1 2 Riktlinjer för installation... 1 3 Beskrivning av gränssnitt... 3 3.1 Anslutningar... 3 3.2 Start... 5

Läs mer

ÅF-manual för styrsystem 3002 till kamin Tyr.

ÅF-manual för styrsystem 3002 till kamin Tyr. 2012-02-15 Sida: 1 / 12 ÅF-manual för styrsystem 3002 till kamin Tyr. Status: Drift Rumstemp Konvektion Drifttid 20.0 C AUTO 234 tim 2012-02-15 Sida: 2 / 12 Innehållsförteckning Inledning 2 2. Inkoppling

Läs mer

SmartDial. Trådlöst. Användarhandbok. -se. Dokument översatt från engelska A001

SmartDial. Trådlöst. Användarhandbok. -se. Dokument översatt från engelska A001 Trådlöst Dokument översatt från engelska -se 2014-04-22 A001 Innehåll 1 Produktbeskrivning... 1 2 Riktlinjer för installation... 1 3 Drift... 2 4 Beskrivning av gränssnitt... 3 4.1 Symboler på displayen...

Läs mer

Modbus. WAGO Contact SA TSS STR

Modbus. WAGO Contact SA TSS STR Modbus WAGO Contact SA TSS STR 2011 1 Modbus över Ethernet En enorm mängd produkter stöder modbus. Modbus kallas ibland för automationens minsta gemensamma nämnare. Kanske är det för att modbus är relativt

Läs mer

Inledning. 1 Inledning Elite-3x. Komma igång. Knappar och kontroller. Frekvens: Den här knappen används för att välja givarfrekvens

Inledning. 1 Inledning Elite-3x. Komma igång. Knappar och kontroller. Frekvens: Den här knappen används för att välja givarfrekvens Inledning Knappar och kontroller TILL/FRÅN, BELYSNING: Till/från och belysningsnivå Pilplatta: Kontrollerar markör och används för att välja poster i menyerna Frekvens: Den här knappen används för att

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

Funktionsguide MIRU Control, GOLD version E/MIRUVENT

Funktionsguide MIRU Control, GOLD version E/MIRUVENT Funktionsguide MIRU Control, GOLD version E/MIRUVENT 1. Allmänt Fläktstyrningen MIRU Control kan styra en takfläkt av typ MIRUVENT. Med hjälp av bus-kommunikation kan upp till tio takfläktar med styrutrustning

Läs mer

MyConnect Link. Konfigurationsverktyg för Flygt MμConnect. Snabbguide

MyConnect Link. Konfigurationsverktyg för Flygt MμConnect. Snabbguide MyConnect Link Konfigurationsverktyg för Flygt MμConnect Snabbguide 1 Innehåll 1 Krav och installation... 3 1.1 Kännetecken och funktion... 3 1.2 Ladda ner, redigera, spara och visa konfigurationsfiler...

Läs mer

Installationsanvisning:

Installationsanvisning: Bruksanvisning SE Installationsanvisning: SE Anvisningar för hur fettfiltret tas ut. SE Avtagbart glas upptill Avtagbart glas nedtill 1) Förfarande för att ta bort glaset upptill: OBS: Gör på samma sätt

Läs mer

KALIBRERINGS MENY. För att komma tillbaka till Mätfunktionerna håll inne M -knappen 3s. eller vänta 1 min. 1 =MOD. 9.6 KBaud

KALIBRERINGS MENY. För att komma tillbaka till Mätfunktionerna håll inne M -knappen 3s. eller vänta 1 min. 1 =MOD. 9.6 KBaud 1 (6) FUNKTION HDH-C kalibrerings/konfigureringsverktyg behövs för drifttagning av HDH-M transmittrarna. Med HDH-C kan följande utföras: - Modbus inställningar - Regulator parametrar - Mät kalibrering

Läs mer

Bruksanvisning nivåmätare VM 9820 Blackbox

Bruksanvisning nivåmätare VM 9820 Blackbox Bruksanvisning nivåmätare VM 9820 Blackbox Ultraljudsbaserad nivåmätare för nivåstyrning, volymberäkning och alarm i vätskor och fasta media. Med eller utan display. Utrustas med nivågivare i db-serien

Läs mer

Swema 03. Bruksanvisning vers 1.01 MB

Swema 03. Bruksanvisning vers 1.01 MB Swema 03 Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 SWEMA AB Pepparv. 27 SE-123 56 FARSTA Tel: +46 8 94 00 90 Fax: +46 8 93 44 93 E-mail: swema@swema.se Hemsida: www.swema.se Innehållsförteckning: 1. Introduktion...

Läs mer

NRG-DM. Programvaruversion pentairthermal.com/manuals/ Thermal BUILDING solutions SV-NRGDM-IM-EU0381 R0

NRG-DM. Programvaruversion pentairthermal.com/manuals/ Thermal BUILDING solutions SV-NRGDM-IM-EU0381 R0 NRG-DM Programvaruversion 1.60 pentairthermal.com/manuals/ Thermal BUILDING solutions SV-NRGDM-IM-EU0381 R0 1 Innehåll 1 Innehåll 3 2 Beskrivning 5 3 Navigeringsprincip 6 4 Komma igång 7 5 Navigeringsstruktur

Läs mer

MINI-α PLUS VÄRMEPUMP / AIRCONDITION STYRNING FÖR EN ELLER TVÅ KOMPRESSORER

MINI-α PLUS VÄRMEPUMP / AIRCONDITION STYRNING FÖR EN ELLER TVÅ KOMPRESSORER MINI-α PLUS VÄRMEPUMP / AIRCONDITION STYRNING FÖR EN ELLER TVÅ KOMPRESSORER 1. Introduktion Mini Alfa Plus är en kompact (32x74mm) elektronisk övervakning för luftkonditioneringssystem baserade på en ensam

Läs mer

MaxxECU MDash Android App

MaxxECU MDash Android App MaxxECU MDash Android App 2015-04-27 Viktig information! (bör läsas innan installation) Maxxtuning AB - info@maxxtuning.se 1 - Förord MaxxECU MDash är en Android app som kommunicerar trådlöst via blåtand

Läs mer

Innehåll 1 Konfigurera 2 Gateway Information 3 Drift/ Användning av Appen 4 Felsökning Beskrivning av sensorer. 1 Konfigurera. 1.

Innehåll 1 Konfigurera 2 Gateway Information 3 Drift/ Användning av Appen 4 Felsökning Beskrivning av sensorer. 1 Konfigurera. 1. Manual för Weatherhub start (från TFA) Denna manual skiljer sig något när det gäller bildernas design från motsvarande produkter från LaCross och TechnoLine. Funktionen är dock exakt samma. Innehåll 1

Läs mer

MSR. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

MSR. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen MSR www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen Inledning Intabs MSR är en liten kraftfull datalogger med USB-anslutning som komponeras ihop efter behov. De olika modellerna

Läs mer

Hjälpprogrammet Setup Användarhandbok

Hjälpprogrammet Setup Användarhandbok Hjälpprogrammet Setup Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

Optoisolerat USB Utgångskort

Optoisolerat USB Utgångskort Optoisolerat USB Utgångskort [USB-4X-BOB] Optiskt isolerat USB utgångskort för att enkelt koppla datorn till din CNC-styrning Anslutning USB. Styr upp till 4st axlar Utgångar: 16st + 1st PWM utgång Ingångar:

Läs mer

Typ CXE/AV Digital universalregulator för anslutning till motorstyrningar med 0-10V ingång

Typ CXE/AV Digital universalregulator för anslutning till motorstyrningar med 0-10V ingång Unicon Typ CXE/AV Digital universalregulator för anslutning till motorstyrningar med 0-10V ingång Applikation: Tryckreglering, utetemperaturstyrning och utetemperaturkompenserad tryckreglering mm Äggelundavägen

Läs mer

dametric GMS-SD1 Gap Control Beskrivning GMS-SD1 GapControl SE.docx 2014-04-15 / BL Sida 1 (5)

dametric GMS-SD1 Gap Control Beskrivning GMS-SD1 GapControl SE.docx 2014-04-15 / BL Sida 1 (5) dametric GMS-SD1 Gap Control Beskrivning GMS-SD1 GapControl SE.docx 2014-04-15 / BL Sida 1 (5) 1 Allmänt Detta dokument beskriver hur en malspaltsregulator kan tillämpas för ett GMS mätsystem med AGSgivare.

Läs mer

Guide för installation av programvara NPD4758-00 SV

Guide för installation av programvara NPD4758-00 SV Guide för installation av programvara NPD4758-00 SV Installation av programvara Anmärkning för USB-anslutning: Anslut inte USB-kabeln förrän du instrueras att göra det. Om denna skärm visas, klicka på

Läs mer

HANDHAVANDE LARMIA DUC LS 920

HANDHAVANDE LARMIA DUC LS 920 HANDHAVANDE LARMIA DUC LS 920 DISPLAY Följande val finns i huvudmenyn och undermenyerna. HÄNDELSELISTA > ALLA. På händelselistan visas alla larm, indikeringar och manöver i tidsordning med tid och status.

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning STYRENHET FRITÖS METOS EVO VC-250 T, EVO VC-400T, EVO VC-2200 T EVO VC-250 T/P, EVO VC-400T/P, EVO VC-2200 T/P EVO VC-250 T/P/L, EVO VC-400T/P/L, EVO VC-2200 T/P/L Installations- och bruksanvisning 4153980,

Läs mer

Ethernet kommunikation med hjälp av optionskortet OPT-CI

Ethernet kommunikation med hjälp av optionskortet OPT-CI Ethernet kommunikation med hjälp av optionskortet OPT-CI 1. INLEDNING OPT-CI optionskortet används i första hand för Modbus TCP kommunikation vid styrning av frekvensomriktaren från överordnat system.

Läs mer

Frekvensomriktare FC102 (snabbguide)

Frekvensomriktare FC102 (snabbguide) Innehållsförteckning Sida Säkerhetsinstruktion... 1 IT-nät 3x230VAC... 2 Anslutningar... 2 Manövernehet LCP... 3 Manuell drift... 3 Ändra rotationsriktning... 3 Mer information... 3 Kopplingsschema...

Läs mer

Snabbmanual WM Effektanalysator

Snabbmanual WM Effektanalysator CARLO GAVAZZI AB, Nattvindsgatan 1, SE-652 21 Karlstad Telefon: 054-85 11 25, Telefax: 054-85 11 77 Internet: http://www.carlogavazzi.se E-Mail: info@carlogavazzi.se Snabbmanual WM3-96 - Effektanalysator

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

Programmering av Tidur E 18 978 85

Programmering av Tidur E 18 978 85 Programmering av Tidur E 18 978 85 Programmering av Tidur E 18 978 85... 1 1 Funktion... 2 2 Programmering... 2 2.1 Inställning av aktuella data... 2 2.1.1 Inställning sommar-/vintertid... 2 2.1.2 Inställning

Läs mer

Tele Radio 860. Manual IM-860-001-A3

Tele Radio 860. Manual IM-860-001-A3 Tele Radio 860 Manual IM-860-001-A3 1 860 TX 1= Yellow LED 1 2= Yellow LED 2 3= Red/ Green LED 3 1 2 3 860 TX 4= Charge connector Only 12V DC 1 2 3 4 5 7 1 2 6 8 9 Start Start X 0 Only 12V DC 4 2 1 2 3

Läs mer

Sirius II Installation och Bruksanvisning

Sirius II Installation och Bruksanvisning Sirius II Installation och Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2. Installation av Sirius II programvara... 3. Anslutning Data Linker interface.... 4. Sirius II funktioner.... 5. Bruksanvisning....

Läs mer

111570S-04 2014-06 CS60. Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik

111570S-04 2014-06 CS60. Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik 0S-0 0-0 CS0 Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik Anslutningar CU0. Kretskortslayout Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P P P Anslutningar till styrpaneler Kontakt

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Egenskaper Egenskaper: - Stor tydlig display med blå bakgrundsbelysning. - Klarar MP3 (MPEG 1/2 Layer2) och WMA uppspelning. - Digital röstinspelning. - USB lagring av datafiler.

Läs mer

Ontech Control för Iphone Användarmanual Svenska

Ontech Control för Iphone Användarmanual Svenska Ontech Control för Iphone Användarmanual Svenska På grund av restriktioner hos Apple så är vår Iphone app begränsade i vissa ärenden. Bland annat så skickas SMS ej automatiskt när inställningar är gjorda

Läs mer

1. Introduktion Instruktionen utgörs av Radian Innovas handledning för ML-1.

1. Introduktion Instruktionen utgörs av Radian Innovas handledning för ML-1. 1(6) 1. Introduktion Instruktionen utgörs av Radian Innovas handledning för ML-1. 1.1 Allmänt ML-1 1. 2. 3. Strömbrytare, av/på Anslutning för datorkommunikation Manöverknappar ML-1 startar alltid i klockläge.

Läs mer

Instruktion Basketboll

Instruktion Basketboll Page: 1 of 9 Instruktion för resultattavla multisport och Basic LED- och elektromekaniska versioner Page: 2 of 9 Innehållsförteckning Instruktion... 1 Installation... 3 Detta bör du veta... 3 Display-översikt...

Läs mer

Snabbguide Konftel 300IP

Snabbguide Konftel 300IP Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 300IP SVENSKA Beskrivning Konftel 300IP är en konferenstelefon för IP-telefoni. På www.konftel.com/300ip hittar du en handbok, med utförligare beskrivning

Läs mer

G3076.1 RDF600 RDF600T RDF600KN. Applikationer. sv Installationsinstruktion Rumsregulator. Applikation väljs med DIP-omkopplare 1 3

G3076.1 RDF600 RDF600T RDF600KN. Applikationer. sv Installationsinstruktion Rumsregulator. Applikation väljs med DIP-omkopplare 1 3 G3076.1 sv Installationsinstruktion Rumsregulator T Applikationer Applikation väljs med DIP-omkopplare 1 3 DIP-omkopplare Ställdonets funktion Typbeteckning - Kyltak / radiator T - 2-rörs Fan Coil T med

Läs mer

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Rev B Innehållsförteckning INSTALLATIONSANVISNING: GSM-LARMMODUL TILL IVT VÄRMEPUMP...2 ALLMÄNT...2

Läs mer

Ladibug TM Document Camera Användarmanual för bildbehandlingsprogrammet

Ladibug TM Document Camera Användarmanual för bildbehandlingsprogrammet Ladibug TM Document Camera Användarmanual för bildbehandlingsprogrammet Innehåll 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installera Ladibug... 3 4. Börja använda Ladibug... 5 5. Drift... 6 5.1 Huvudmeny...

Läs mer

Viktig information om laddning av pumparna

Viktig information om laddning av pumparna 1(7) Viktig information om laddning av pumparna För att mätningen ska lyckas gäller det att man har kontrollerat och justerat in den utrustning som man ska använda. Läs därför denna information om hur

Läs mer

Installationsanvisning Automatik J40-J175

Installationsanvisning Automatik J40-J175 Installationsanvisning Automatik J40-J175 Beskrivning meny hantering i Zelio Logic Huvudbild vid normalt läge: Huvudbilden växlar mellan visning av Filtrering och Datum/tid Automatiken är fabriksinställd:

Läs mer

IF96004 är kompatibel med Nemo 96 HD / HD+ Ej med Nemo 96 HDLe

IF96004 är kompatibel med Nemo 96 HD / HD+ Ej med Nemo 96 HDLe Analog modul med 2 utgångar - IF9600 Manual IF9600 är kompatibel med Nemo 96 HD / HD+ Ej med Nemo 96 HDLe 20 0 20 0 100 100 E-nr 2 26 6 Läs informationen nedan och spara din dyrbara tid! ia telefon-support

Läs mer

Bruksanvisning HD 2010 Innehållsförteckning

Bruksanvisning HD 2010 Innehållsförteckning Bruksanvisning HD 2010 Innehållsförteckning 1. HD2010...1 2. Starta Instrumentet...2 3. Knapparnas funktioner...4 3.1 HOLD...4 3.2 ON/OFF...4 3.3 MENU...4 3.4 Print...5 3.5 PROG...5 3.6 PAUSE/CONTINUE...5

Läs mer

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT 1. Allmänt Apparatlådan för rökfunktion med spjällmotionering består av en kontrollenhet för rök,en logikenhet

Läs mer

EVCO instrumentbeskrivning EVK242

EVCO instrumentbeskrivning EVK242 EVCO instrumentbeskrivning EVK242 Generella data *Mått front 75 x 33 mm, djup 59 mm *Spänning 230Vac eller 12-24Vac *Programmering sker från instrumentets framsida *Två relä, 16A/250VAC och 8A/250VAC *Mätområde

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

RMH760B-3 G3133.1. a1 a2 3110J02. b2 b1. b6 b5. Montering SYNCO 700 1 RMH760B-3 2 RMZ790 3 RMZ791

RMH760B-3 G3133.1. a1 a2 3110J02. b2 b1. b6 b5. Montering SYNCO 700 1 RMH760B-3 2 RMZ790 3 RMZ791 G3133.1 sv Installationsanvisning Värmeregulator SYNCO 700 RMH760B-3 Montering A 49...70 mm 3110Z10 min. 110 mm 49...70 mm 3110Z11 B 44...65 mm 3110Z12 min. 105 mm 44...65 mm 3110Z13 min. 105 mm 44...65

Läs mer

70G 书纸 105*148mm. Digital-box, bruksanvisning DVBT-41

70G 书纸 105*148mm. Digital-box, bruksanvisning DVBT-41 70G 书纸 105*148mm Digital-box, bruksanvisning DVBT-41 1 1. MUTE: (TYST) Avaktivera ljudet på/av. 2. : Växla till föregående markerad kanal 3. TV-LÄGE: Växla mellan PAL/NTSC färgkodning. 4. INFO: Visar den

Läs mer

INSTALLATIONS- ANVISNING

INSTALLATIONS- ANVISNING INSTALLATIONS- ANVISNING Styrning CC05 för Pelletskamin K6 ARITERM SWEDEN AB Installationsanvisning - 2010.04.09- Sida 1/15 ARITERM SWEDEN AB Installationsanvisning - 2010.04.09- Sida 2/15 Innehållsförteckning

Läs mer

TILLQUIST ELTEKNIK AB

TILLQUIST ELTEKNIK AB DIZ Energimätare Manual TILLQUIST ELTEKNIK AB Tel.: 08 594 632 00 Box 1120 Fax: 08 751 36 95 164 22 KISTA Email: info@tillquist.com Internet: www.tillquist.com 2007-09-04 Med reservation för ändringar

Läs mer

PNSPO! PLC Backup Tool. 14 mars 2012 OMRON Corporation

PNSPO! PLC Backup Tool. 14 mars 2012 OMRON Corporation PNSPO! PLC Backup Tool 14 mars 2012 OMRON Corporation 2/19 Läs detta innan du bläddrar vidare PNSPO! Denna bok är avsedd som ett tillägg till de ursprungliga manualerna för OMRONs produkter. Använd den

Läs mer

Styrutrustning. Climatix. Instruktion till snabbmeny

Styrutrustning. Climatix. Instruktion till snabbmeny Styrutrustning Climatix Instruktion till snabbmeny Innehållsförteckning Allmänt Enkel driftsättning... 1 Säkerhet... 1 Handenhet... 1 Driftsättning Spänning på... 2 Start/stopp... 2 Avläsa status och värden...

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + MONTERINGSANVISNING FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING SNABBGUIDE

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + MONTERINGSANVISNING FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING SNABBGUIDE FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + SV BRUKSANVISNING SNABBGUIDE MONTERINGSANVISNING MANÖVERDON FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT 2 FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION

Läs mer

Ontech Control för Android Användarmanual Svenska

Ontech Control för Android Användarmanual Svenska Ontech Control för Android Användarmanual Svenska Inställningar Innan du använder denna app första gången så måste du ställa in den. Meny knapp Tryck på Meny knappen på startsidan och sedan Settings. Välj

Läs mer

BFT3000. Användarmanual

BFT3000. Användarmanual BFT3000 Användarmanual Introduktion Innehåll 1 Introduktion 4 1.1 Tillhörande dokument 4 1.2 Rengöring 4 2 Panelens knappar och indikeringar 5 2.1 Brandförsvarstablå 5 2.2.1 Tryckknappar 5 2.2.2 Grafisk

Läs mer

something new in the air E4T643

something new in the air E4T643 something new in the air E4T643 E4T643 4.1 Smart Touch elektronisk panel med modulering vid fasta hastigheter Den här kontrollen reglerar rumstemperaturen, helt utan externa givare, i fyra fläkthastigheter

Läs mer

Programmering av. PADDY mini

Programmering av. PADDY mini multimedia Programmering av PADDY mini art. nr: CCS037 PRODUKTER SOM ANVÄNDS I DETTA EXEMPEL: PADDY mini CCS037 PADDY mini CCS012 PADDY mini CCS500 VSCOM USB TILL SERIELL DB9 LAPTOP MED WINDOWS 7 QUICKPAD

Läs mer

AKO kanal logger

AKO kanal logger Bruksanvisning AKO 15724 2-kanal logger DS235:1412 1 1 - Varningar Enheten bör installeras där den är skyddad från vatten, vibrationer och korrosiva gaser och där omgivningstemperaturen inte överstiger

Läs mer

Felsökning av bakgavellyft

Felsökning av bakgavellyft Felsökning av bakgavellyft Indikering och avläsning i nya generationens lyft. Felsökning av bakgavellyft 4.1 Felsökning av programstyrd bakgavellyft Indikering och avläsning Styrkortet är bestyckad med

Läs mer

OBS: Denna manual är temporär och ej för permanent bruk. Manual Miniratt GP1R. Senast uppdaterad: 2007-11-07 Uppdaterad av: JÖ

OBS: Denna manual är temporär och ej för permanent bruk. Manual Miniratt GP1R. Senast uppdaterad: 2007-11-07 Uppdaterad av: JÖ OBS: Denna manual är temporär och ej för permanent bruk. Senast uppdaterad: 2007-11-07 Uppdaterad av: JÖ 2 Innehållsförteckning: 1 Introduktion... 4 1.1 Vad är Miniratt GP1R?... 4 1.2 Ratten... 4 1.3 Handhavande

Läs mer

Avant BRUKSANVISNING. FAKTARUTA AVANT Hög utnivå med förstärkning upp till 57 db. Automatiska funktioner för tilt och förstärkning

Avant BRUKSANVISNING. FAKTARUTA AVANT Hög utnivå med förstärkning upp till 57 db. Automatiska funktioner för tilt och förstärkning SE-2 000920 00896 Rev 1 Avant FAKTARUTA Hög utnivå med förstärkning upp till 57 db Automatiska funktioner för tilt och förstärkning Välj mellan 3 UHF-ingångar, BI/BIII, bredbandsingång och satellit-mf)

Läs mer

www.kylkom.se info@kylkom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK241

www.kylkom.se info@kylkom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK241 EVCO Instrumentbeskrivning EVK241 Generella data *Mått front 75 x 33 mm, djup 59 mm *Spänning 230 VAC *Programmering sker från instrumentets framsida *Styr kompressor 16A/250VAC *Mätområde NTC 40.0 till

Läs mer

MANUAL NETALERT FÖR IPHONE VERSION 1.1 WWW.NETALERT.SE

MANUAL NETALERT FÖR IPHONE VERSION 1.1 WWW.NETALERT.SE MANUAL NETALERT FÖR IPHONE VERSION 1.1 Installation Hämta och installera NetAlert till din iphone från App Store. När appen är installerad, starta NetAlert och följ instruktionerna under Första gången.

Läs mer

2011-03-27. Användar-manual. Styrenhet SM-SS-F

2011-03-27. Användar-manual. Styrenhet SM-SS-F Användar-manual Styrenhet SM-SS-F 1 Innehållsförteckning 1 Teknisk Data... 3 2 Elektriskt kopplingsschema... 4 3 Användande av styrenhet... 5 3.1 Första sidan... 5 3.2 Meny sida... 6 3.2.1 Temp Query (Temperatur

Läs mer

MiLAB Oxygen Control MANUAL & INSTALLATION. MOC-100 Ver 3.0

MiLAB Oxygen Control MANUAL & INSTALLATION. MOC-100 Ver 3.0 MiLAB Oxygen Control MANUAL & INSTALLATION MOC-100 Ver 3.0 Innehållsförteckning 1 INLEDNING...3 2 FUNKTIONER...4 2.1 O 2 -STYRNING...4 2.2 DISPLAY FUNKTIONER...4 2.3 KOMMUNIKATION VIA KNAPPSATSEN...5 2.3.1

Läs mer