säkerhet Dokument: DPD00854 Publicerat: vacon 1 ENDAST EN KVALIFICERAD ELEKTRIKER FÅR UTFÖRA DEN ELEKTRISKA INSTALLATIONEN! 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "säkerhet Dokument: DPD00854 Publicerat: 2011-11-10 vacon 1 ENDAST EN KVALIFICERAD ELEKTRIKER FÅR UTFÖRA DEN ELEKTRISKA INSTALLATIONEN! 1."

Transkript

1

2 säkerhet Dokument: DPD0084 Publicerat: vacon 1 Den här snabbguiden innehåller de viktigaste stegen för en enkel installation och start av din Vacon 20 frekvensomriktare. Innan omriktaren tas i drift kan du ladda ned och läsa den kompletta användarhandboken för Vacon 20 från: > Support & Downloads 1. SÄKERHET ENDAST EN KVALIFICERAD ELEKTRIKER FÅR UTFÖRA DEN ELEKTRISKA INSTALLATIONEN! I den här snabbguiden finns tydligt markerade varningstexter, som är avsedda för din personliga säkerhet och för att undvika oavsiktliga skador på produkten och ansluten utrustning. Läs noga igenom varningstexterna: Komponenterna i frekvensomriktarens kraftenhet är under spänning när Vacon 20 är ansluten till nätet. Att komma i beröring med denna spänning är mycket farligt och kan medföra livsfara eller orsaka svåra skador. Motorplintarna U, V, W (T1, T2, T3) och eventuella bromsmotståndsplintar -/+ är spänningssatta när Vacon 20 är ansluten till nätspänningen, även om motorn inte är igång. Styr- och I/O-anslutningarna är isolerade från nätspänningen. Plintarna på reläutgången kan dock ha en farlig manöverspänning även om Vacon 20 är bortkopplad från nätet.! Läckström till jord för Vacon 20-frekvensomriktarna överstiger 3, ma AC. Enligt standarden EN ska en förstärkt anslutning till skyddsjord installeras. Se kapitel 7. Om frekvensomriktaren används som del av en maskin, är maskintillverkaren ansvarig för att förse maskinen med en huvudbrytare (EN ). Om Vacon 20 är bortkopplad från nätspänningen medan motorn är igång, är den fortfarande strömförande om motorn spänningssatts av processen. I detta fall fungerar motorn som en generator och levererar energi till frekvensomriktaren. Vänta tills fläkten stannar och displaysegmenten eller statuslysdioderna på frontpanelen slocknat, efter att frekvensomriktaren bortkopplats från nätspänningen. Vänta ytterligare minuter innan något arbete utförs med anslutningarna till Vacon 20. Motorn kan starta automatiskt efter en felsituation, om funktionen för automatisk återställning är aktiverad. Support dygnet runt +38 (0) E-post: 1

3 BACK RESET OK LOC REM BACK REST E OK LOC REM BACK RESET OK LOC REM BACK REST E OK LOC RE M BACK RESET OK LOC REM 2 vacon installation 2. INSTALLATION 2.1 Mekanisk installation Det finns två olika sätt att väggmontera Vacon 20. MI1 MI3 väggmonteras med skruvar eller DIN-skena, och MI4 MI med skruvar eller flänsar. MI1 =M4 MI2 =M MI3 M Figur 1: Skruvmontering, MI1 MI3 MI4 =M 6 MI =M 6 Figur 2: Skruvmontering, MI4 MI 2 Tel. +38 (0) Fax +38 (0)

4 BACK RESET OK LOC REM installation vacon Figur 3: Montering med DIN-skena, MI1 MI3 Figur 4: Flänsmontering, MI4 MI Obs! Mått för montering är angivna på omriktarens baksida. Lämna fritt utrymme för kylning ovanför (100 mm), under (0 mm) och på sidorna (20 mm) av Vacon 20! (För MI1 MI3 är installation sida vid sida endast tillåten om omgivningstemperaturen är under 40 C. För MI4 MI är installation sida vid sida inte tillåten.) Support dygnet runt +38 (0) E-post: 2

5 . 4 vacon installation Fäst Attach hållaren the support EFTER monteringen AFTER installing av kraftkablarna the power cables Fäst Attach plåten this plate FÖRE monteringen BEFORE installing av kraftkablarna the power cables Figur : Montering av PE-plattan och fästet för API-kabeln, MI1 MI3 Fäst Attach hållaren the support EFTER monteringen AF TER installing Fäst Attach plåten this plate FÖRE monteringen BEFORE installing av kraftkablarna the power cables Figur 6: Montering av PE-plattan och fästet för API-kabeln, MI4 MI 2 Tel. +38 (0) Fax +38 (0)

6 installation vacon 2.1 Kablage och anslutningar Kraftkablar Obs! Åtdragningsmomentet för kraftkablar är 0, 0,6 Nm 3~ (230V, 400V) 1~ (230V) Motor ut Skala bort kabelns plastisolering för jordning 360 NÄT MOTOR Figur 7: Kraftanslutningar till Vacon 20, MI1 3~(230 V,400V,7 V) Externt bromsmotstånd 3~(230 V,400V,7 V) Skala bort kabelns plastisolerin g för jordning 360 1~ ( 230 V) 1~(11V) Motor ut L1 L2/N L3 R+ R- U/T1 V/T2 W/T3 NÄT BROMS- MOTSTÅND MOTOR Figur 8: Kraftanslutningar till Vacon 20, MI2 MI3 Support dygnet runt +38 (0) E-post: 2

7 6 vacon installation 3~ (380, 480 V) Motor ut NÄT BROMSMOTST ÅND MOTOR Figur 9: Kraftanslutningar till Vacon 20, MI4 3~ (380, 480 V) Motor ut NÄT BROMSMOTST ÅND MOTOR Figur 10: Kraftanslutningar till Vacon 20, MI 2 Tel. +38 (0) Fax +38 (0)

8 installation vacon Styrkablar Figur 11: Öppna locket, MI1 MI3 Figur 12: Öppna locket, MI4 MI Support dygnet runt +38 (0) E-post: 2

9 8 vacon installation Åtdragningsmoment Control cable för tightening styrkabel: 0,4 torque: Nm 0.4 Nm Skala Strip bort the kabelns plastic plastisolering cable coating för for jordning 360 earthing Figur 13: Montera styrkablarna, MI1 MI3 Figur 14: Montera styrkablarna, MI4 MI 2 Tel. +38 (0) Fax +38 (0)

10 vacon 20 api vacon k Ω 3. I/O-STYRKORT OCH PLINTAR ma Anslutning Signal Fabriksinställning Beskrivning Vref Ref.-utspänning Maximal last 10 ma 2 AI1 Analog insignal 1 Frekvensref. P) 0 10 V, Ri >= 200 k Ω 3 GND I/O-signal till jord 6 24 V ut 24 V ut för dig. ing. ±20 %, max. last 0 ma 7 DI_C Digital gemensam ingång 4 AI2 Analog insignal 2 Vacon 20 P-ärvärde och frekvensreferens P) Support dygnet runt +38 (0) E-post: Digital gemensam ingång för DI1 DI6, se tabell 2 för DI-flänstyp 8 DI1 Digital ingång 1 Start framåt P) V, Ri > k Ω 9 DI2 Digital ingång 2 Start bakåt P) 10 DI3 Digital ingång 3 Felåterställning P) A A RS48 signal A FB-kommunikation Negativ B B RS48 signal B FB-kommunikation Positiv Standard: 0(4)-20 ma, Ri <= 20 Övrigt: 0 10 V, Ri >= 200 k Ω Väljs via mikrobrytare GND I/O-signal till jord 13 DO- Digital gemensam Digital gemensam utgång utgång 14 DI4 Digital ingång 4 Förvalt varvtal B0 P) V, Ri > k Ω 1 DI Digital ingång Förvalt varvtal B1 P) Som DI Övrigt: Pulsgivaringång A (frekvens upp till 10 khz) Väljs via mikrobrytare 16 DI6 Digital ingång 6 Externt fel P) Som DI Övrigt: Pulsgivaringång B (frekvens upp till 10 khz), pulstågsingång (frekvens upp till khz) 18 AO Analog utgång Utfrekvens P) 0 10 V, RL >1 KΩ 0(4)-20 ma, RL < 00 Ω Väljs via mikrobrytare 20 DO Digital utsignal Aktiv = DRIFTKLAR P) Öppen kollektor, max. last 48 V/0 ma 22 RO 13 Reläutgång 1 Max. brytlast: 23 RO 14 Aktiv = I DRIFT P) 20 VAC/2 A eller 20 VDC/0,4 A Tabell 1: Vacon 20 program för allmän användning, standard I/O-konfigurering och anslutningar till styrkortet P) = Programmerbar funktion, se Användarhandbok: parameterlistor och parameterbeskrivningar för mer information Ω 3

11 10 vacon vacon 20 api 2 Max. Anslutning Signal Fabriksinställning Beskrivning 24 RO 22 Reläutgång brytlast: 2 RO 21 Aktiv = FEL P) 20 VAC/2 A eller RO 24 VDC/0,4 A Tabell 1: Vacon 20 program för allmän användning, standard I/O-konfigurering och anslutningar till styrkortet P) = Programmerbar funktion, se Användarhandbok: parameterlistor och parameterbeskrivningar för mer information Anslutning Signal Fabriksinställning Beskrivning 3 GND I/O-signal till jord 6 24 V ut 24 V ut för dig. ing. ±20 %, max. last 0 ma 7 DI_C Digital gemensam Digital gemensam ingång ingång för DI1 DI6 8 DI1 Digital ingång 1 Start framåt P) V, Ri > kω 9 DI2 Digital ingång 2 Start bakåt P) 10 DI3 Digital ingång 3 Felåterställning P) 14 DI4 Digital ingång 4 Förvalt varvtal B0 P) V, Ri > k Ω 1 DI Digital ingång Förvalt varvtal B1 P) Som DI Övrigt: Pulsgivaringång A (frekvens upp till 10 khz) Väljs via mikrobrytare 16 DI6 Digital ingång 6 Externt fel P) Som DI Övrigt: Pulsgivaringång B (frekvens upp till 10 khz), pulstågsingång (frekvens upp till khz) Tabell 2: DI-flänstyp, ta bort J00-bygling och anslut kabeln med hjälp av tabell 2 J00 S4 S3 S2 S1 ON DI Enco Nor AO V ma AI2 V ma RS48 - term OFF Figur 1: Mikrobrytare Vacon 20 I/O-plintar: AI2 GND DO- DI4 DI DI6 AO DO+ R13 R14 * R VAI1 GND 24V DI-C DI1 DI2 DI3 A B R21 R22 3 Tel. +38 (0) Fax +38 (0)

12 navigering och start vacon NAVIGERING OCH START 4.1Huvudmenyer för Vacon 20 REFERENSMENY READY RUN STOP ALARM FAULT READY RUN STOP ALARM FAULT REFERENCE Visar tangentbordsreferensens värde MENU REF REF Dispalys the oavsett vald styrplats. MON MON keypad reference OK value PA R PA R regardless of SYS PRESS TRYCK SYS the selected Hz Hz contron place. FWD R EV I/O KEYPAD BUS FWD REV I/O KEYPAD BUS TRYCK PRESS DRIFTVÄRDESMENY READY RUN STOP ALARM FAULT READY RUN STO P ALARM FAULT MONITORING På denna meny kan REF REF du MENU bläddra bland driftvärdena. In this menu MON MON you can OK browse the PA R PAR monitoring SYS PRESS TRYCK SYS values. FWD REV I/O KEYPAD BUS FW D REV I/O KEY PAD BUS TRYCK PRESS PARAMETERMENY READY RUN STOP ALARM FAULT READY RUN STOP ALARM FAULT På denna meny kan REF REF du MENU bläddra bland parametervärdena In this menu och MON OK MON you can redigera dem. browse and PAR PAR edit the SYS PRESS TRYCK SYS parameters. FWD REV I/O KEYPAD BUS FWD REV I/O KEYPAD BUS TRYCK PRESS READY RUN STOP ALARM FAULT SYSTEMMENY SYSTEM Här kan du bläddra REF igenom MENUundermeny- erna Hereför yousystempara- will be MON metrar able to och browse fel. PAR system parameter and fault SYS submenu. FWD REV I/O KEYPAD BUS Figur 16: Huvudmeny för Vacon 20 OK READY RUN STO P ALARM FAU LT REF MON PAR PRESS TRYCK SYS FWD REV I/O KEYPAD BUS Support dygnet runt +38 (0) E-post: 4

13 12 vacon navigering och start 4.2 Driftsättning och startguide Driftsättning steg för steg: 1. Läs säkerhetsinstruktionerna på sidan Säkerställ jordningen och kontrollera att kablarna uppfyller kraven. 7. Gör en provkörning utan motor, se Användarhandboken på 8. Kör proven utan last och utan att motorn är ansluten till processen. 3. Kontrollera kylluftens kvalitet och kvantitet. 9. Gör en identifikationskörning (Par. 631). 4. Kontrollera att alla start/stopp-omkopplare står i läget STOP. 10. Anslut motorn till processen och utför provkörningen igen.. Anslut omriktaren till nätet. 11. Vacon 20 är nu klar att användas. 6. Kör startguiden och ange alla nödvändiga parametrar. Tabell 3: Driftsättning steg för steg Startguide Vacon 20 kör startguiden vid första start. Guiden kan köras genom man ställer in SYS Par.4.2 = 1. Proceduren visas i följande figurer. Obs! När startguiden används återställs samtliga parametrar till fabriksinställningarna! READY RUN STOP ALARM FAU LT READY RUN STOP ALARM FAU LT REF MON PAR SYS REF MON PAR SYS rpm FWD REV I/O KEY PAD BUS FWD REV I/O KEY PAD BUS OK 1 Gå Enter in på Pa par.menyn, menu, välj select P1.3 (nom. P1.3 motorhastigh.) nominal speed 2 Tryck Presspå OK OK, enter öppna redigeringsläget edit mode READY RUN STOP ALARM FAU LT READY RUN STOP ALARM FAU LT REF MON PAR SYS REF MON PAR SYS A FWD REV I/O KEY PAD BUS FWD REV I/O KEY PAD BUS OK 4 3 Change Ändra värdet P1.3 P1.3 value med Utför 4 Perform samma the procedur same för knappen with Up/Down Upp/Ned, button och P1.4, procedure nominell for motorström P1.4, bekräfta and press med OK to motor nominal current comfirm Figur 17: Startguide för Vacon 20 (standardprogram) Tel. +38 (0) Fax +38 (0)

14 navigering och start vacon 13 READY RUN STOP ALARM FAULT REF MON PAR READY RUN STOP ALARM FAULT REF MON PAR READY RUN STOP ALARM FAULT REF MON PAR SYS SYS SYS FWD REV I/O KEYPAD BUS FWD REV I/O KEYPAD BUS FWD REV I/O KEYPAD BUS OK Startguiden Startup wizard visar Öppna 1 showns par Press redigeringsläget OK to enter numret för par. genom edit mode. att trycka på OK number. Välj Select ett värde between mellan 0-3, see 0 och below! 3 (se nedan). Möjliga Selections: val: P1.1 P1.2 P1.7 P1.8 P1.1 P2.1 P2.2 P2.3 P3.1 P3.2 P3.3 P4.2 P4.3 1, 0/60 x x 00= = 00= = 0 = 0 = 0 = Grund Basic V* Frequecny Not 0= 0= 0/60 I/O 0 Hz 4=AI1 I Frekvenčno Frekvensstyrn Används Ramp Utrulla 3s 3s Hz INMOT krmiljenje ing inte control used Ramp Coast Hz 0-10 V 0 0= = 1,1 x 00= = 1 = Pumpdrift drive 0/60 Frekvensstyrning I/O Ramp Ramp 20 Hz s s 0 = 1 = Används 0/60 V* Frequecny Not 0= 1= 4=AI1 I INMOT Hz inte Hz control used Ramp Ramp 0-10 V 1,1 x 0 x 0= = 00= = Fan drive 0/60 Frekvensstyrning Not I/O Flygande Utrulla 20 Hz 20s 20s 1 = 0 = 2 = Fläktdrift 1= 0= 0/60 4=AI1 V* I Frequecny Används Hz INMOT inte Flying Coast Hz 0-10 V control used 1 1=Open = 1 = 3 = 1, x High Torque 0/60 1= 0 0= = 0 0= = Varvtalsstyrning Används 0/60 4=AI1 V* I loop speed I/O 0 Hz 1s 1s drive Hz utan återkoppling Högmomentsdrift Ramp Utrulla INMOT used Ramp Coast Hz 0-10 V control *Samma *Same as som drive omriktarens voltage, spänning, förutom except i in 11 11V V-omriktare drives där värdet är 230 this Vvalue is 230V Parametrar P1.1 Parameters P1.1 Motor Motor Un (V) Un (V) P2.3 Stoppfunktion function som affected: påverkas: P1.2 P1.2 Motor Motor fn (Hz) fn (Hz) P3.1 Minimifrekvens frequency P1.7 P1.7 Strömgräns Current (A) limit (A) P3.2 Maximifrekvens frequency P1.8 P1.8 Motorstyrningsläge control mode P3.3 I/O-referens reference P1.1 Momentmaximering Torque boost P4.2 Acc.tid (s) time (s) P2.1 Styrplats Control place P4.3 Ret.tid Dec (s) time (s) P2.2 Startfunktion function READY RUN STOP ALARM FAULT REF MON PAR SYS FWD REV I/O KEYPAD BUS OK Bekräfta 4 Press OK omriktarens to inställningar confirm genom att trycka drive setup på OK Figur 18: Installation av omriktaren Support dygnet runt +38 (0) E-post: 4

15 14 vacon övervakning och parametrar. ÖVERVAKNING OCH PARAMETRAR Obs! Den här handboken är avsedd för standardapplikationen Vacon 20. Om du använder en specialapplikation kan du ladda ned en applikationshandbok på: > Support & Downloads..1 Driftvärden Kod Övervakningssignal Enhet Beskrivning V1.1 Utgångsfrekvens Hz 1 Utfrekvens till motorn V1.2 Frekvensreferens Hz 2 Frekvensreferens till motorstyrning V1.3 Motorvarvtal rpm 2 Beräknat motorvarvtal V1.4 Motorström A 3 Uppmätt motorström V1. Motormoment % 4 Beräknat aktuellt/nominellt motormoment V1.6 Uteffekt kw 79 Uteffekt från omriktare till motor V1.7 Motorspänning V 6 Motorspänning V1.8 DC-ledets spänning V 7 Uppmätt spänning för DC-ledet V1.9 Omriktarens temperatur C 8 Temperaturen hos kylflänsarna V1.10 Motortemperatur % 9 Beräknad motortemperatur V1.11 Motoraxeleffekt % Beräknad aktuell/nominell motoreffekt V2.1 Analog ingång 1 % 13 AI1-signalintervall i procent av använt intervall V2.2 Analog ingång 2 % 14 AI2-signalintervall i procent av använt intervall V2.3 Analog utgång % 26 AO-signalintervall i procent av använt intervall V2.4 Status för digital ingång DI1, DI2, DI3 1 Status för digital ingång V2. Status för digital ingång DI4, DI, DI6 16 Status för digital ingång V2.6 RO1, RO2, DO 17 Status för reläutgång och digital utgång V2.7 Ingång för pulståg/pulsgivare % % skalvärde V2.8 Rpm för pulsgivare rpm 123 Skalanpassad efter pulsgivarpulsar/ varvparameter Tabell 4: Vacon 20-driftvärden (Program för allmän användning) Tel. +38 (0) Fax +38 (0)

16 övervakning och parametrar vacon 1 Kod Övervakningssignal Enhet Beskrivning V3.1 Omriktarstatusord 43 Omriktarens bitkodsstatus B0 = Driftklar B1 = Idrift B2 = Bakåt B3 = Fel B6 = Driftfrigivning B7 = Aktivt larm B12 = Driftbegäran B13 = Motorreglering aktiverad V3.2 Programstatusord 89 Programmets bitkodsstatus B3 = Ramp 2 aktiverad B = Fjärrstyrningsplats 1 aktiverad B6 = Fjärrstyrningsplats 2 aktiverad B7 = Fältbusstyrning aktiverad B8 = Lokal styrning aktiverad B9 = Datorstyrning aktiverad B10 = Förinställda frekvenser aktiverade V3.3 DIN-statusord 6 V4.1 P-börvärde % 20 Regulatorns börvärde V4.2 P-ärvärde % 21 Regulatorns ärvärde V4.3 P-fel % 22 Regulatorfel V4.4 P-utgång % 23 Regulatorutgång V4. Process 29 Skalanpassad processvariabel se par Tabell 4: Vacon 20-driftvärden (Program för allmän användning) Support dygnet runt +38 (0) E-post:

17 16 vacon övervakning och parametrar.2 Parametrar i snabbmeny (Virtuell meny, visas om par = 1) Kod Parameter Min. Max. Enhet P1.1 P1.2 Motorns märkspänning Motorns märkfrekvens P1.7 P1.1 P2.1 P2.2 P2.3 P3.1 P3.2 P3.3 Standardvärde V Varierar 110 Avläs motorns märkskylt. 30,00 320,00 Hz rpm 0,2 x I Nunit 2,0 x I Nunit 0,00 / 60, / Avläs motorns märkskylt. 112 Standardvärden gäller för en fyrpolig motor. A I Nunit 113 Avläs motorns märkskylt. Motorns cos 0,30 1,00 0,8 120 Avläs motorns märkskylt. Motorns nominella varvtal P1.3 Motorns märkström P1.4 P1. ϕ Strömgräns Momentmaximering Fjärrstyrningsplats 1, val 0,2 x I Nunit 2 x I Nunit A Startfunktion , x I Nunit 107 Maximal motorström 0 = Används inte 1 = Används 0 = I/O-plint 1 = Fältbuss 2 = Panel 0 = Ramp 1 = Flygande start Stoppfunktion = Utrullning 1 = Ramp Min. frekvens 0,00 P3.2 Hz 0, Min. frekvensreferens Max. frekvens P ,00 Hz Fjärrstyrningsplats 1, val av frekvensreferens 0,00 / 60, P3.4 Förinställt varvtal 0 P3.1 P3.2 Hz, P3. Förinställt varvtal 1 P3.1 P3.2 Hz 10,00 10 Tabell : Parametrar för snabbmeny 102 Max. frekvensreferens 1 = Förinställda varvtal 0 2 = Panel 3 = Fältbuss 4 = AI1 = AI2 6 = P 7 = AI1 + AI2 8 = Motorpotentiometer 9 = Pulståg/pulsgivare Förinställt varvtal 0 används som frekvensreferens när P3.3 = 1 Aktiverad via digitala ingångar Tel. +38 (0) Fax +38 (0)

18 övervakning och parametrar vacon 17 Kod Parameter Min. Max. Enhet P3.6 Förinställt varvtal 2 P3.1 P3.2 Hz 1, P3.7 Förinställt varvtal 3 P3.1 P3.2 Hz 20, P4.2 P4.3 Accelerationstid 1 0,1 3000,0 s 3,0 103 Retardationstid 1 0,1 3000,0 s 3,0 104 P6.1 AI1 Signalområde P6. AI2 Signalområde P14.1 P17.2 Automatisk återställning Parameter dölj Tabell : Parametrar för snabbmeny 0 = Alla parametrar synliga 1 = Endast parametrar i snabbmenygruppen synliga Standardvärde Aktiverad via digitala ingångar Aktiverad via digitala ingångar Accelerationstid från 0 Hz till maximal frekvens. Retardationstid från maximal frekvens till 0 Hz. 0 = % 1 = 20 % % 20 % är detsamma som 2 V lägsta signalnivå. 0 = % 1 = 20 % % 20 % är detsamma som 2 V eller 4mA lägsta signalnivå. 0 = Inaktivera 1 = Aktivera Support dygnet runt +38 (0) E-post:

19 18 vacon övervakning och parametrar.3 Motorinställningar (Manöverpanel: Meny PAR > P1) Kod Parameter Min. Max. Enhet P1.1 P1.2 Motorns märkspänning Motorns märkfrekvens P1.6 P1.7 P1.8 P1.9 P1.10 P1.11 P1.12 P1.13 P1.14 P1.1 P1.16 Standardvärde V Varierar 110 Avläs motorns märkskylt 30,00 320,00 Hz rpm 0,2 x I Nunit 2,0 x I Nunit 0,00 / 60, / Avläs motorns märkskylt 112 Standardvärden gäller för en fyrpolig motor. A I Nunit 113 Avläs motorns märkskylt 0,30 1,00 0,8 120 Avläs motorns märkskylt Motortyp = Induktion 1 = Permanentmagnet Strömgräns 0,2 x I Nunit 2 x I Nunit Reglermetod U/f-förhållande Motorns nominella varvtal P1.3 Motorns märkström P1.4 Motorns cosϕ P1. (Effektfaktor) Fältförsvagningspunkt Spänning i fältförsvagningspunkt U/f-mittpunktsfrekvens U/f-mittpunktsspänning Nollfrekvensspänning Momentmaximering Kopplingsfrekvens Tabell 6: Motorinställningar A 8,00 320,00 Hz 1, x I Nunit 107 Maximal motorström 0,00 / 60, ,00 200,00 % 100, ,00 P1.10 Hz 0,00 / 60, ,00 P1.11 % 100, ,00 40,00 % Varierar = Frekvensstyrning 1 = Varvtalsstyrning utan återkoppling 0 = Linjär 1 = Kvadratisk 2 = Programmerbar Frekvens för fältförsvagningspunkt Spänning i fältförsvagningspunkt i % av U nmot Mittpunktsfrekvens för programmerbar U/f Mittpunktsspänning för programmerbar U/f i % av U nmot Spänning vid 0 Hz i % av U nmot = Spärrad 1 = Tillgänglig 1, 16,0 khz 4,0 / 2,0 601 PWM-frekvens. Sänk den aktuella kapaciteten om värdena är högre än standardvärdena. Tel. +38 (0) Fax +38 (0)

20 övervakning och parametrar vacon 19 Kod Parameter Min. Max. Enhet P1.17 Bromschopper P1.18 Motoridentifiering P1.19 P1.20 P1.21 P1.22 Rs-spänningsfall 0,00 100,00 % 0,00 67 Överspänningsregulator Obs! Parametrarna visas när P17.2 = 0. 0 = Spärrad 1 = Tillgänglig, standarddrift 2 = Tillgänglig, chockbelastningsdrift Underspänningsregulator Standardvärde = Spärrad 1 = Tillgänglig: Alltid 2 = Idrift = Inaktivera 1 = Aktivera Sinusfilter Tabell 6: Motorinställningar 0 = Inte aktiv 1 = Stillastående identifiering (måste köra kommandot inom 20 s för att aktiveras) Spänningsfall över motorlindningarna i % av U nmot vid märkström. 0 = Används ej 1 = Används Support dygnet runt +38 (0) E-post:

21 20 vacon övervakning och parametrar.4 Start/stopp-inställningar (Manöverpanel: Meny PAR > P2) Kod Parameter Min. Max. Enhet P2.1 P2.2 P2.3 P2.4 Fjärrstyrningsplats 1, val = I/O-plintar 1 = Fältbuss 2 = Panel Startfunktion = Ramp 1 = Flygande start Stoppfunktion = Utrullning 1 = Ramp Start/stopp-logik för I/O I/O-styrning I/O-styrning signal 1 signal 2 0 Framåt Bakåt 1 Fr.åt (flank) Inverterat stopp 2 Fr.åt (flank) Bakåt (flank) 3 Start Bakåt 4 Start (flank) Bakåt P2. Lokal/fjärr = Fjärrstyrning 1 = Lokal styrning P2.6 P2.7 P2.8 Standardvärde Panelstyrningsriktning Stoppknappen på manöverpanelen Fjärrstyrningsplats 2, val Tabell 7: Start/stopp-inställningar = Framåt 1 = Bakåt = Endast manöverpanelstyrning 1 = Alltid 0 = I/O-plintar 1 = Fältbuss 2 = Panel Tel. +38 (0) Fax +38 (0)

22 övervakning och parametrar vacon 21. Frekvensreferenser (Manöverpanel: Meny PAR > P3) Kod Parameter Min. Max. Enhet Standardvärde P3.1 P3.2 P3.3 P3.4 P3. P3.6 P3.7 P3.8 P3.9 P3.10 P3.11 P3.12 P3.13 P3.14 Min. frekvens 0,00 P3.2 Hz 0, Max. frekvens P ,00 Hz Fjärrstyrningsplats 1, val av frekvensreferens Förinställt varvtal 0 Förinställt varvtal 1 Förinställt varvtal 2 Förinställt varvtal 3 Förinställt varvtal 4 Förinställt varvtal Förinställt varvtal 6 Förinställt varvtal 7 Fjärrstyrningsplats 2, val av frekvensreferens Motorpotentiometerramp Återställning av motorpotentiometer Tabell 8: Frekvensreferenser Obs! Parametrarna visas när P17.2 = 0. 0,00 / 60, P3.1 P3.2 Hz, P3.1 P3.2 Hz 10,00 10 P3.1 P3.2 Hz 1, P3.1 P3.2 Hz 20, P3.1 P3.2 Hz 2, P3.1 P3.2 Hz 30, P3.1 P3.2 Hz 40, P3.1 P3.2 Hz 0, = Förinställda varvtal 0 2 = Panel 3 = Fältbuss 4 = AI1 = AI2 6 = P 7 = AI1 + AI2 8 = Motorpotentiometer 9 = Pulståg/pulsgivare Förinställt varvtal 0 används som frekvensreferens när P3.3 = 1 Aktiverad via digitala ingångar Aktiverad via digitala ingångar Aktiverad via digitala ingångar Aktiverad via digitala ingångar Aktiverad via digitala ingångar Aktiverad via digitala ingångar Aktiverad via digitala ingångar Som parametern P Hz/s 331 Varvtalsvariationshastighet = Ingen återställning 1 = Återställning vid stopp 2 = Återställning vid avstängning Support dygnet runt +38 (0) E-post:

23 22 vacon övervakning och parametrar.6 Inställning av ramper och bromsar (Manöverpanel: Meny PAR > P4) Kod Parameter Min. Max. Enhet P4.1 Standardvärde Rampens S-form 0,0 10,0 s 0, = Linjär >0 = Ramptid för S-kurva P4.2 P4.3 P4.4 P4. P4.6 P4.7 P4.8 P4.9 Accelerationstid 1 0,1 3000,0 s 3,0 103 Retardationstid 1 0,1 3000,0 s 3,0 104 Rampens S-form 2 0,0 10,0 s 0,0 01 Accelerationstid 2 0,1 3000,0 s 10,0 02 Retardationstid 2 0,1 3000,0 s 10, = Av 1 = Retardation 2 = Chopper 3 = Fullt läge 2,0 x I A I Nunit 19 Nunit Magnetbroms Strömstyrka i magnetbroms DC-bromsström 0, x I Nunit 0,3 x I Nunit 2,0 x I Nunit A I Nunit 07 Definierar strömmen till motorn under DC-bromsning. P4.10 P4.11 Tid för likströmsstopp Frekvens för likströmsstopp 0,00 600,00 s 0, ,10 10,00 Hz 1,0 1 Avgör om bromsning är PÅ eller AV och anger bromsningstiden för DCbromsen när motorn stannar. 0 = Inte aktiv Den utfrekvens vid vilken DC-bromsning appliceras. P4.12 Tid för likströmsstart 0,00 600,00 s 0, = Inte aktiv P4.13 P4.14 Frekvenströskel för accel. 2 Frekvenströskel för retard. 2 0,00 P3.2 Hz 0, ,00 = spärrad 0,00 P3.2 Hz 0, ,00 = spärrad Extern broms: P4.1 0,00 320,00 s 0, Öppen fördröjning Tabell 9: Inställning av ramper och bromsar Tel. +38 (0) Fax +38 (0)

24 övervakning och parametrar vacon 23 Kod Parameter Min. Max. Enhet P4.16 P4.17 P4.18 P4.19 Extern broms: Öppen frekvensgräns Extern broms: Stängd frekvensgräns Extern broms: Stängd frekvensgräns bakåt Tabell 9: Inställning av ramper och bromsar Extern broms: Öppen/stängd frekvensgräns Standardvärde 0,00 P3.2 Hz 1,0 13 0,00 P3.2 Hz 1, ,00 P3.2 Hz 1, ,0 200,0 % 20,0 18 Support dygnet runt +38 (0) E-post:

25 24 vacon övervakning och parametrar.7 Digitala ingångar (Manöverpanel: Meny PAR > P) Kod Parameter Min. Max. Enhet P.1 I/O-styrsignal = Används inte 1 = DI1 2 = DI = DI3 4 = DI4 = DI 6 = DI6 P.2 I/O-styrsignal Som parameter.1 P.3 Bakåt Som parameter.1 P.4 Ext. fel, slutande Som parameter.1 P. Ext. fel, brytande Som parameter.1 P.6 Felåterställning Som parameter.1 P.7 Driftfrigivning Som parameter.1 P.8 Förinställt varvtal B Som parameter.1 P.9 Förinställt varvtal B Som parameter.1 P.10 Förinställt varvtal B Som parameter.1 P.11 Ramptid 2, val Som parameter.1 P.12 P.13 Standardvärde Motorpotentiometer upp Motorpotentiometer ned Som parameter Som parameter.1 P.14 Fjärrstyrningsplats P.1 Frekvensreferens för fjärrstyrningsplats P.16 P-börvärde P.17 Förvärmning av motor aktiv Tabell 10: Digitala ingångar Aktiverar styrningsplats 2 Som parameter.1 Aktiverar styrningsplats 2 Se parameter.1 Aktiverar referens 2 Som parameter.1 Aktiverar förvärmningen av motorn (likström) i stoppläge när parametern Motorns förvärmningsfunktion ges värdet 2 Som parameter.1 Tel. +38 (0) Fax +38 (0)

26 övervakning och parametrar vacon 2.8 Analoga ingångar (Manöverpanel: Meny PAR -> P6) Stan- Kod Parameter Min. Max. Enhet dard- värde P6.1 AI1 Signalområde = % (0 10 V) = % (2 10 V) P6.2 AI1 Anpassat min. -100,00 100,00 % 0, ,00 = ingen min. skalning P6.3 AI1 Anpassat max. -100,00 300,00 % 100,00 100,00 = ingen max. skalning 381 P6.4 AI1 filtreringstid 0,0 10,0 s 0, = ingen filtrering P6. AI2-signalområde = 0 10 V/0 20 ma = 2 10 V/4 20 ma P6.6 AI2 Anpassat min. -100,00 100,00 % 0, ,00 = ingen min. skalning P6.7 AI2 Anpassat max. -100,00 300,00 % 100,00 100,00 = ingen max. skalning 392 P6.8 AI2-filtreringstid 0,0 10,0 s 0, = ingen filtrering Tabell 11: Analoga ingångar.9 Pulståg/pulsgivare (Manöverpanel: Meny PAR -> P7) Stan- Kod Parameter Min. Max. Enhet dard- värde P7.1 Min. pulsfrekvens Hz 0 Pulsfrekvensen ska tolkas 1229 som en nollprocentig signal. P7.2 Max. pulsfrekvens 0, Hz Pulsfrekvensen ska tolkas som 1230 en hundraprocentig signal. P7.3 Frekvensen motsvarar 0 % Frekv.ref. vid min. 0,00 P3.2 Hz 0, om den används som frekvensreferens. pulsfrekv. P7.4 Frekvensen motsvarar 100 Frekv.ref. vid max. 0,00 / 0,00 P3.2 Hz 1232 % om den används som pulsfrekv. 60,00 frekvensreferens. 0 = Inaktivera P7. Pulsgivarriktning = Aktivera/Normal 2 = Aktivera/Inverterad Pulsräkning i pulsgivaren P7.6 Pulsgivarpulsar/ per varv. Används endast 1 63 ppr varv för skalning av pulsgivarens varvtalsövervakningsvärde. P7.7 Konfig. DI och DI6 Tabell 12: Pulståg/pulsgivare = DI och DI6 är avsedda för normal digital matning 1 = DI6 är avsedd för pulståg 2 = DI och DI6 är avsedda för pulsgivarens frekvensläge Support dygnet runt +38 (0) E-post:

27 26 vacon övervakning och parametrar.10 Digitala utgångar (Manöverpanel: Meny PAR > P8) Stan- Kod Parameter Min. Max. Enhet dard- Alternativ värde P8.1 RO1 signalval = Används inte 1 = Driftklar 2 = Idrift 3 = Fel 4 = Inverterat fel = Varning 6 = Reversering 7 = Vid varvtalet 8 = Motorreglering aktiverad 9 = FB-styrningsord.B13 10 = FB-styrningsord.B14 11 = FB-styrningsord.B1 12 = Utfrekvensövervakn. 13 = Utmomentsövervakn. 14 = Övervakn. av enh.temp. 1 = Övervakn. av analog ing. 16 = Förinställt varvtal aktivt 17 = Extern bromsstyrn. 18 = Manöverpanelsstyrning aktiv 19 = I/O-styrning aktiv P8.2 RO2 signalval Som parameter 8.1 P8.3 DO1 signalval Som parameter 8.1 P8.4 RO2-invertering = Ingen invertering 1 = Inverterad P8. RO2 PÅ-fördröjning 0,00 320,00 s 0, ,00 = Ingen fördröjning P8.6 RO2 AV-fördröjning 0,00 320,00 s 0, ,00 = Ingen fördröjning P8.7 RO1-invertering = Ingen invertering = Inverterad P8.8 RO1 PÅ-fördröjning 0,00 320,00 s 0, ,00 = Ingen fördröjning P8.9 RO1 AV-fördröjning 0,00 320,00 s 0, ,00 = Ingen fördröjning P8.10 RO3-signalval Som parameter 8.1 P8.11 RO4-signalval RO3 RO har implementerats men är dolda tills ett tilläggskort P8.12 RO-signalval ansluts. Tabell 13: Digitala utgångar Tel. +38 (0) Fax +38 (0)

28 övervakning och parametrar vacon Analoga utgångar (Manöverpanel: Meny PAR > P9) Kod Parameter Min. Max. Enhet P9.1 P9.2 P9.3 P9.4 P9. P9.6 P9.7 Val av analog utgångssignal Analogt utgångsminimum Skalning av analog utsignal Filtertid för analog utgång Val av signal från analog utgång 2 Min. för analog utgång 2 Skalning av analog utsignal 2 Tabell 14: Analoga utgångar Standardvärde Alternativ 0 = Används inte 1 = Utfrekv. (0 f max. ) 2 = Utgångsström (0 I nmotor ) 3 = Motormoment (0 T nmotor ) 4 = P-utsignal (0 100 %) = Frekv.ref. (0 f max ) 6 = Motorvarvtal (0 n max ) 7 = Motoreffekt (0 P nmotor ) 8 = Motorspänning (0 U nmotor ) 9 = DC-ledets spänning ( V) 10 = Processdata in 1 ( ) 11 = Processdata in 2 ( ) 12 = Processdata in 3 ( ) 13 = Processdata in 4 ( ) 14 = Test 100 % 0 = 0 V/0 ma 1 = 2 V/4 ma 0,0 1000,0 % 100,0 311 Skalningsfaktor 0,00 10,00 s 0, Filtertid ,0 1000,0 % 100,0 476 Som parameter 9.1. AO2 och AO3 har implementerats men är dolda tills ett tilläggskort ansluts. Som parameter 9.2. AO2 och AO3 har implementerats men är dolda tills ett tilläggskort ansluts. Som parameter 9.3. AO2 och AO3 har implementerats men är dolda tills ett tilläggskort ansluts. Support dygnet runt +38 (0) E-post:

VACON NX SNABBHJÄLP. Grundapplikation: I/O referens (P2.14) Standardapplikation: I/O referens (P2.1.11)

VACON NX SNABBHJÄLP. Grundapplikation: I/O referens (P2.14) Standardapplikation: I/O referens (P2.1.11) VACON NX SNABBHJÄLP Startup guide Startup guiden aktiveras då spänningen till frekvensomriktaren slås på för första gången, eller då Startup guiden är aktiverad från system menyn (P6.5.3) OCH strömmen

Läs mer

frekvensomriktare snabbguide

frekvensomriktare snabbguide vacon 10 frekvensomriktare snabbguide 1 vacon säkerhet 1. SÄKERHET Den här snabbguiden innehåller de viktigaste stegen för en enkel installation och start av din Vacon 10 frekvensomriktare. Innan omriktaren

Läs mer

vacon 100 frekvensomriktare applikationshandbok

vacon 100 frekvensomriktare applikationshandbok vacon 100 frekvensomriktare applikationshandbok INLEDNING VACON 3 INLEDNING Dokument-id: DPD01100F Datum: 5.12.2013 Programvaruversion: FW0072V012 OM HANDBOKEN Upphovsrätten till handboken ägs av Vacon

Läs mer

Fullständig användarhandbok. SmartDrive Compact. Konstant och variabelt vridmoment Variabelt varvtal för induktionsmotorer

Fullständig användarhandbok. SmartDrive Compact. Konstant och variabelt vridmoment Variabelt varvtal för induktionsmotorer Ho Honeywell Fullständig användarhandbok SmartDrive Compact Konstant och variabelt vridmoment Variabelt varvtal för induktionsmotorer Rätt till ändringar förbehålles 1 Honeywell User s Manual Index 1.

Läs mer

Programmeringsanvisning

Programmeringsanvisning ACS 100 Programmeringsanvisning Manöverpanel Denna anvisning beskriver användningen av manöverpanelen ACS 100-PAN tillsammans med frekvensomriktaren ACS 100. Se även ACS 100 Bruksanvisning. Manöverpanelen

Läs mer

Manual för användning av MODBUS-protokoll

Manual för användning av MODBUS-protokoll Manual för användning av MODBUS-protokoll Rev 1.0 Frabil El AB Telefon: 040-287090 Bjurögatan 38 Fax: 040-184709 2 FUNKTION FKP Modbus/RTU är kompatibelt med SCADAsystem och stödjer alla standardfunktioner.

Läs mer

vacon nx frekvensomriktare all in one applikationshandbok

vacon nx frekvensomriktare all in one applikationshandbok vacon nx frekvensomriktare all in one applikationshandbok vacon 3 INNEHÅLL VACON NX "All in One" APPLIKATIONSHANDBOK INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Grundapplikation 2 Standardapplikation 3 Lokal-/Fjärrapplikation

Läs mer

Lenze 8200 smd. Manual för 1-fas. Typ Effekt Matningsspänning (48 62Hz) ESMD551X2SFA 0,55 kw 230/240 V ESMD751X2SFA 0,75 kw (180V -0% 264V +0%) - 1 -

Lenze 8200 smd. Manual för 1-fas. Typ Effekt Matningsspänning (48 62Hz) ESMD551X2SFA 0,55 kw 230/240 V ESMD751X2SFA 0,75 kw (180V -0% 264V +0%) - 1 - Lenze 8200 smd Manual för 1-fas Typ Effekt Matningsspänning (48 62Hz) ESMD251X2SFA 0,25 kw ESMD371X2SFA 0,37 kw ESMD551X2SFA 0,55 kw 230/240 V ESMD751X2SFA 0,75 kw (180V -0% 264V +0%) ESMD152X2SFA 1,5

Läs mer

Igångkörningsanvisningar

Igångkörningsanvisningar ACS 600 Igångkörningsanvisningar Denna anvisning omfattar: Inställning av ACS 600 via manöverpanelen Start första gången Kontroll av rotationsriktningen Start via en digital ingång Varvtalsreglering via

Läs mer

nx frekvensomriktare "all in one" applikationshandbok

nx frekvensomriktare all in one applikationshandbok nx frekvensomriktare "all in one" applikationshandbok vacon 3 INNEHÅLL VACON NX "All in One" APPLIKATIONSHANDBOK INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Grundapplikation 2 Standardapplikation 3 Lokal-/Fjärrapplikation

Läs mer

Optimerad för lågeffektapplikationer

Optimerad för lågeffektapplikationer Optimerad för lågeffektapplikationer Nyhet! Emotron VS10 / VS30 Optimerad i storlek och pris för lågeffektapplikationer Trots det lilla formatet är våra nya frekvensomriktare Emotron VS10 och VS30 utrustade

Läs mer

Manual Regulator för EC-motorer (förkortad version)

Manual Regulator för EC-motorer (förkortad version) Manual Regulator för EC-motorer (förkortad version) Baserat på: programvarudokumentation (alg000228423.doc) ebm-papst AB Äggelundavägen 2 Florettgatan 29B Backabergögatan 8 Bodavägen 73 175 62 JÄRFÄLLA

Läs mer

INKOPPLINGSANVISNING. MicroMax180

INKOPPLINGSANVISNING. MicroMax180 INKOPPLINGSANVISNING STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE MicroMax180 2003-09-09 Version 1.1 F21018901 Tillverkardeklaration Tillverkarens försäkran om produktens överensstämmelse med kraven i EMC-DIREKTIVET

Läs mer

Exempel PI reglering med SMV frekvensomriktare.

Exempel PI reglering med SMV frekvensomriktare. 2008-08-21 V1.1 Page 1 (6) Exempel PI reglering med SMV frekvensomriktare. Typexempel fläktapplikation. Luft sugs in igenom luftintaget från utsidan in i luftkanelen med hjälp av motorn/fläkten. Luften

Läs mer

ABB komponentfrekvensomriktare ACS50, 0,18 till 2,2 kw / 0,25 till 3 hk

ABB komponentfrekvensomriktare ACS50, 0,18 till 2,2 kw / 0,25 till 3 hk ABB komponentfrekvensomriktare ACS50, 0,18 till 2,2 kw / 0,25 till 3 hk Teknisk katalog PROFIL INDUSTRIER PRODUKTER APPLIKATIONER KOMPETENS PARTNER TJÄNSTER ABB komponentfrekvensomriktare ABB komponentfrekvensomriktare

Läs mer

Vacon Konstanthastighetsapplikation (Programvara ASFIFF04)

Vacon Konstanthastighetsapplikation (Programvara ASFIFF04) vacon Konstanthastighetsapplikation Sida 1 Vacon Konstanthastighetsapplikation (Programvara ASFIFF0) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 2 2. STYRANSLUTNINGAR... 3 3. KONSTANTHASTIGHETSAPPLIKATION PARAMETERLISTOR...

Läs mer

FKM-B. Manual över frekvensomriktare för asynkronmotorer. Rev 1.1

FKM-B. Manual över frekvensomriktare för asynkronmotorer. Rev 1.1 FKM-B Manual över frekvensomriktare för asynkronmotorer Rev 1.1 Frabil El AB Telefon: 040-287090 Bjurögatan 38 Fax: 040-184709 2 FUNKTION FKM-B är en komplett frekvensomriktare för drivning av asynkronmotorer.

Läs mer

Frekvensomriktare FC102 (snabbguide)

Frekvensomriktare FC102 (snabbguide) Innehållsförteckning Sida Säkerhetsinstruktion... 1 IT-nät 3x230VAC... 2 Anslutningar... 2 Manövernehet LCP... 3 Manuell drift... 3 Ändra rotationsriktning... 3 Mer information... 3 Kopplingsschema...

Läs mer

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE VariMax45 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Funktionsbeskrivning 1 Tekniska data 2 Funktioner 2-4 - DIP-omkopplare - Manuell körning (vid test) - Driftindikeringar - Larm

Läs mer

Sortimentöversikt / innehåll

Sortimentöversikt / innehåll Mätomvandlare Sortimentöversikt / innehåll IME presenterar ett komplett program mätomvandlare för mätning inom elkraft och process. Serierna D4,D6,D8 är tillverkade i enighet med kraven som finns angivna

Läs mer

vacon nxl den enkla och imponerande frekvensomriktaren

vacon nxl den enkla och imponerande frekvensomriktaren vacon nxl den enkla och imponerande frekvensomriktaren 1 enkel att plugga in och ännu enklare att använda Vacon är en kraftfull och kompakt frekvensomriktare för användning i både industri- och bostadsfastigheter

Läs mer

Handledning för frekvensomriktare INL

Handledning för frekvensomriktare INL Sida 1 av 18 Version 67 Handledning för frekvensomriktare INL RUN STOP FWD REV. - MODE RESET MIN. MAX. RUN STOP PROG DATA Funktionerna på displayen LED-Indikeringar RUN Lyser vid start-signal FWD Lyser

Läs mer

EC Vent Installationsinstruktion

EC Vent Installationsinstruktion -SE 15-03-2011V.A-002 Innehåll 1 Försäkran om överensstämmelse... 1 2 Varning... 2 3 Produktbeskrivning... 3 3.1 Allmänt... 3 3.1.1 Beskrivning av rumsenhet... 3 3.1.2 Beskrivning av huvudenhet... 3 3.2

Läs mer

FKP-M. Manual för användning av MODBUS-protokoll. Frabil El AB Telefon: 040-287090 Bjurögatan 38 Fax: 040-184709 211 24 Malmö www.frabil.se. Rev 2.

FKP-M. Manual för användning av MODBUS-protokoll. Frabil El AB Telefon: 040-287090 Bjurögatan 38 Fax: 040-184709 211 24 Malmö www.frabil.se. Rev 2. FKP-M Manual för användning av MODBUS-protokoll Rev 2.0 Frabil El AB Telefon: 040-287090 Bjurögatan 38 Fax: 040-184709 2 FUNKTION FKP-M Modbus/RTU är kompatibelt med SCADA-system och stödjer alla standardfunktioner.

Läs mer

Daggpunktsreglering ergoflex D

Daggpunktsreglering ergoflex D Daggpunktsreglering är ett system för att undvika kondensutfällning på köldbärarsystemet. Problem med kondens uppstår då yttemperaturen på framledningsrören är lägre än omgivande lufts daggpunkt. Reläutgång

Läs mer

vacon 100 hvac frekvensomriktare applikationshandbok

vacon 100 hvac frekvensomriktare applikationshandbok vacon 100 hvac frekvensomriktare applikationshandbok vacon 0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Dokument-: DPD0055H Beställningskod: DOC-APP02456+DLUK Rev. H Datum för publicering av denna revision: 19.8.1 Motsvarar

Läs mer

111570S-04 2014-06 CS60. Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik

111570S-04 2014-06 CS60. Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik 0S-0 0-0 CS0 Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik Anslutningar CU0. Kretskortslayout Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P P P Anslutningar till styrpaneler Kontakt

Läs mer

kompakta frekvensomriktare från vacon i perfekt samverkan

kompakta frekvensomriktare från vacon i perfekt samverkan kompakta frekvensomriktare från vacon i perfekt samverkan relation produkter harmoni miljö Kundanpassning i perfekt samverkan Frekvensomriktare hjälper till att förbättra styrningen av maskiner och ökar

Läs mer

SNABBMANUAL FÖR IGÅNGKÖRNING AV BOXFAN

SNABBMANUAL FÖR IGÅNGKÖRNING AV BOXFAN SNABBMANUAL FÖR IGÅNGKÖRNING AV BOXFAN Innehållsförteckning 1. Generella anvisningar 2 2. Symbolbeteckningar 2 3. Styrskåpet 2 4. El-anslutning 2 5. Användning av frekvensomriktarens knappsats 2 6. Frekvensomriktarens

Läs mer

Fläkt Woods PM-motor med integrerad FC 106 frekvensomriktare

Fläkt Woods PM-motor med integrerad FC 106 frekvensomriktare Motorn är endast avsedd att användas med den medföljande varvtalsregulatorn (frekvensomriktaren). Direkt ledningsanslutning till elnätet är inte möjlig för PM-motorer. Risk för elstöt: Motoranslutningarna

Läs mer

www.kylkom.se info@kylkom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK241

www.kylkom.se info@kylkom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK241 EVCO Instrumentbeskrivning EVK241 Generella data *Mått front 75 x 33 mm, djup 59 mm *Spänning 230 VAC *Programmering sker från instrumentets framsida *Styr kompressor 16A/250VAC *Mätområde NTC 40.0 till

Läs mer

COMBI-36 36-Kanalers Kombinations Modul

COMBI-36 36-Kanalers Kombinations Modul COMBI-36 36-Kanalers Kombinations Modul Allmänt 12 digitala ingångar, 8 digitala utgångar, 8 analoga ingångar, 8 analoga utgångar Optimal beträffande storlek och funktion Jackbara anslutningsplintar RS-485

Läs mer

EVCO instrumentbeskrivning EVK242

EVCO instrumentbeskrivning EVK242 EVCO instrumentbeskrivning EVK242 Generella data *Mått front 75 x 33 mm, djup 59 mm *Spänning 230Vac eller 12-24Vac *Programmering sker från instrumentets framsida *Två relä, 16A/250VAC och 8A/250VAC *Mätområde

Läs mer

Visst vill även du spara upp till 70% energi ENKELT TYST SÄKERT

Visst vill även du spara upp till 70% energi ENKELT TYST SÄKERT Visst vill även du spara upp till 70% energi ENKELT TYST SÄKERT 1 Styr motorn med REN SINUS! Med frekvensomriktaren NFO Sinus kan du varvtalsreglera motorer till maskiner, fläktar och pumpar m m och därmed

Läs mer

5-29 Distribuerade I/O

5-29 Distribuerade I/O 5-29 Distribuerade I/O XFL 521, 522, 523 AND 524 MODULER AMA 8, UFB.5 BESKRIVNING SPECIFIKATION DATA 2-tråds LON bus mellan regulatorer och I/O Inga ytterligare plintar behövs Addresseras med hexadecimal

Läs mer

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE. MicroMax180. Artikelnr. F21018201. IBC control Made in Sweden

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE. MicroMax180. Artikelnr. F21018201. IBC control Made in Sweden MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE MicroMax180 Artikelnr. F21018201 IBC control Made in Sweden INNEHÅLLSFÖRTECKNING Installationshänvisning 2 Montering 2 Säkerhetshänvisning 3 Tillverkardeklaration

Läs mer

Instruktion värmeväxlarstyrning SILVER C RX, RECOnomic stl. 100/120, RECOsorptic stl. 50-120

Instruktion värmeväxlarstyrning SILVER C RX, RECOnomic stl. 100/120, RECOsorptic stl. 50-120 Instruktion värmeväxlarstyrning SILVER C RX, RECOnomic stl 100/120, RECOsorptic stl 50-120 1 Allmänt Värmeväxlarstyrningen är ett styrsystem för stegmotor, 380 W, Det är avsett för exakt och tyst styrning

Läs mer

Instruktion värmeväxlarstyrning RHX 2M SILVER C RX, RECOnomic stl. 04-80, RECOsorptic stl. 04-40

Instruktion värmeväxlarstyrning RHX 2M SILVER C RX, RECOnomic stl. 04-80, RECOsorptic stl. 04-40 Instruktion värmeväxlarstyrning RHX 2M SILVER C RX, RECOnomic stl. 04-80, RECOsorptic stl. 04-40 1. Allmänt Värmeväxlarstyrning RHX2M är att styrsystem för stegmotorer. Det är avsett för exakt och tyst

Läs mer

ANVÄNDAR. RPSbox1 Manual SE rev2. YTTRE FASÖVERVAKNINGSENHET RPS-BOX 1 FÖR PL5000 och DL8000 DIGITAL

ANVÄNDAR. RPSbox1 Manual SE rev2. YTTRE FASÖVERVAKNINGSENHET RPS-BOX 1 FÖR PL5000 och DL8000 DIGITAL ANVÄNDAR Manual RPSbox1 Manual SE rev2 YTTRE FASÖVERVAKNINGSENHET RPS-BOX 1 FÖR PL5000 och DL8000 DIGITAL INNEHÅLLSFÖRTÄCKNING Fasövervakningsenhet, PS-Box1 Innehållsförteckning...2 Introduktion...3 Beskrivning...4

Läs mer

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE MicroMax750 Tillverkardeklaration Tillverkarens försäkran om produktens överensstämmelse med kraven i EMC-DIREKTIVET 2004/108/EG. Tillverkare Produkt Typbeteckning

Läs mer

MINI-α PLUS VÄRMEPUMP / AIRCONDITION STYRNING FÖR EN ELLER TVÅ KOMPRESSORER

MINI-α PLUS VÄRMEPUMP / AIRCONDITION STYRNING FÖR EN ELLER TVÅ KOMPRESSORER MINI-α PLUS VÄRMEPUMP / AIRCONDITION STYRNING FÖR EN ELLER TVÅ KOMPRESSORER 1. Introduktion Mini Alfa Plus är en kompact (32x74mm) elektronisk övervakning för luftkonditioneringssystem baserade på en ensam

Läs mer

Elektriska Drivsystem Laboration 4 FREKVENSOMRIKTARE

Elektriska Drivsystem Laboration 4 FREKVENSOMRIKTARE Elektriska Drivsystem Laboration 4 FREKVENSOMRIKTARE Laborant: Datum: Medlaborant: Godkänd: Teori: Alfredsson, Elkraft, Kap 5 Förberedelseuppgifter Asynkronmotorn vi skall köra har märkdata 1,1 kw, 1410

Läs mer

ELSATS B-526400 E00 Komplett elsats till skogskran med minispakar för att styra 8st dubbelverkande funktioner

ELSATS B-526400 E00 Komplett elsats till skogskran med minispakar för att styra 8st dubbelverkande funktioner ELSATS B-526400 E00 Komplett elsats till skogskran med minispakar för att styra 8st dubbelverkande funktioner Elsatsen levereras komplett med joysticks och kablage. Det enda som behöver anslutas är matningskabeln.

Läs mer

Emotron AFE-frekvensomriktare

Emotron AFE-frekvensomriktare Emotron AFE-frekvensomriktare Frekvensomriktare med låga nätövertoner Regenerativa frekvensomriktare 55 1 000 kw, 380 690 V Teknisk katalog Kostnadseffektiv och problemfri drift med AFE Emotron frekvensomriktare

Läs mer

Funktionsguide MIRU Control, GOLD version E/MIRUVENT

Funktionsguide MIRU Control, GOLD version E/MIRUVENT Funktionsguide MIRU Control, GOLD version E/MIRUVENT 1. Allmänt Fläktstyrningen MIRU Control kan styra en takfläkt av typ MIRUVENT. Med hjälp av bus-kommunikation kan upp till tio takfläktar med styrutrustning

Läs mer

Installationsmanual 501 GPS Tracker

Installationsmanual 501 GPS Tracker Installationsmanual 501 GPS Tracker 2011-09-14 1. Beskrivning av enhet: Framsida: Baksida: GSM antenn GPS antenn mini USB kontakt Huvudkontakt Funktionsknapp 2. Sätta i SIM kortet: Följ stegen nedan för

Läs mer

Comp-AC. Användarhandbok ACS 400 frekvensomriktare från 2,2 till 37 kw

Comp-AC. Användarhandbok ACS 400 frekvensomriktare från 2,2 till 37 kw Comp-AC Användarhandbok ACS 400 frekvensomriktare från 2,2 till 37 kw ACS 400 Frekvensomriktare Användarhandbok 3AFY 64050648 R0102 REV B SE Gäller från: 6.6. 2000 copyright 2000 ABB Industry Oy. Säkerhetsföreskrifter

Läs mer

MiLAB Oxygen Control MANUAL & INSTALLATION. MOC-100 Ver 3.0

MiLAB Oxygen Control MANUAL & INSTALLATION. MOC-100 Ver 3.0 MiLAB Oxygen Control MANUAL & INSTALLATION MOC-100 Ver 3.0 Innehållsförteckning 1 INLEDNING...3 2 FUNKTIONER...4 2.1 O 2 -STYRNING...4 2.2 DISPLAY FUNKTIONER...4 2.3 KOMMUNIKATION VIA KNAPPSATSEN...5 2.3.1

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

Snabbguide för idrifttagning Frekvensomriktarmoduler ACQ810-04

Snabbguide för idrifttagning Frekvensomriktarmoduler ACQ810-04 ABB industry specific drives for water and wastewater Snabbguide för idrifttagning Frekvensomriktarmoduler ACQ810-04 3AUA0000068593 Rev C / SV Gäller från: 2014-05-30 2014 ABB Oy. Med ensamrätt. Lista

Läs mer

Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Multitemp

Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Multitemp Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Multitemp Spara för framtida bruk Dokumentversioner Nr Datum Typ av ändring Reviderad av 1 2014/10/20 Första redigering av dokumentet YM / SG 2 Innehåll 1 - ÖVERSIKT...

Läs mer

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT 1. Allmänt Apparatlådan för rökfunktion med spjällmotionering består av en kontrollenhet för rök,en logikenhet

Läs mer

Mjuka starter smarta stopp. Emotron MSF 2.0 mjukstartare

Mjuka starter smarta stopp. Emotron MSF 2.0 mjukstartare Mjuka starter smarta stopp Emotron MSF 2.0 mjukstartare Mycket mer än mjuka starter Att starta en elektrisk motor medför en mängd utmaningar, såsom hög startström och mekanisk påfrestning på utrustningen.

Läs mer

vacon nxs robust omriktare för hård drift

vacon nxs robust omriktare för hård drift vacon nxs robust omriktare för hård drift det tillförlitliga valet Vacon är en kompakt frekvensomriktare i effektområdet 0,7-560 kw och matningsspänningar på 208-690 V för hård drift i maskiner, i fastigheter

Läs mer

Emotron MSF 2.0 Mjukstartare

Emotron MSF 2.0 Mjukstartare Emotron MSF 2.0 Mjukstartare Datablad Svenska Tekniska data Elektriska data Tabell 1 Typisk motoreffekt vid matningsspänning 400 V MSF*modell Tung AC-53a 5.0-30:50-10 Effekt vid 400 V Normal AC-53a 3.0-30:50-10

Läs mer

Instruktion motorstyrning, fläkt SILVER C

Instruktion motorstyrning, fläkt SILVER C Instruktion motorstyrning, fläkt SILVER C 1. Allmänt Motorstyrningen används för att styra fläktmotorer av EC-typ, 0,41-10 kw, i SILVER C. Motorstyrningen är monterad på respektive fläktinsats. Inbyggda

Läs mer

G3076.1 RDF600 RDF600T RDF600KN. Applikationer. sv Installationsinstruktion Rumsregulator. Applikation väljs med DIP-omkopplare 1 3

G3076.1 RDF600 RDF600T RDF600KN. Applikationer. sv Installationsinstruktion Rumsregulator. Applikation väljs med DIP-omkopplare 1 3 G3076.1 sv Installationsinstruktion Rumsregulator T Applikationer Applikation väljs med DIP-omkopplare 1 3 DIP-omkopplare Ställdonets funktion Typbeteckning - Kyltak / radiator T - 2-rörs Fan Coil T med

Läs mer

EVCO Instrumentbeskrivning EVK201 (ersätter FK200X)

EVCO Instrumentbeskrivning EVK201 (ersätter FK200X) www.kruff.se info@kruff.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK201 (ersätter FK200X) Generella data. *Mått front 75 x 33 mm, djup 59mm *Mätområde NTC 40,0 till 105,0 C PTC 50,0 till 150,0 C *Spänning 230 VAC

Läs mer

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Elektro Relä AB Sördalavägen 22 SE-141 60 Huddinge Telefon +46 (0)8-774 88 00 Telefax +46 (0)8-774 88 14 E-post: info@elektro-rela.se www.erab.com Obs! Operatörspanelen

Läs mer

MICROMASTER 410. Svensk. Snabbstartguide. Innehåll: Snabbstartguide December 2002 Micromaster 410-SWE

MICROMASTER 410. Svensk. Snabbstartguide. Innehåll: Snabbstartguide December 2002 Micromaster 410-SWE MICROMASTER 410 Snabbstartguide Svensk Denna snabbstartguide beskriver en enkel och effektiv idriftsättning av frekvensomriktaren MICROMASTER 410. Ytterligare teknisk information finns i betjäningsmanualen

Läs mer

Emotron PTC/PT100-kort 2.0 Option

Emotron PTC/PT100-kort 2.0 Option Emotron PTC/PT100-kort 2.0 Option Bruksanvisning Svensk Emotron PTC/PT100-kort 2.0 Option Bruksanvisning - Svensk Dokumentnummer: 01-5920-00 Utgåva: r0 Utgivningsdatum: 01-03-2012 Copyright CG Drives

Läs mer

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-52 2014-06-11 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få temperaturlarm via SMS. Alarmet triggas

Läs mer

1000TR ORP. Svensk manual

1000TR ORP. Svensk manual 1000TR ORP Svensk manual INNEHÅLL 1. INTRODUKTION... 2 1.1 ALLMÄN INTRODUKTION... 2 1.2 DELAR & TILLBEHÖR... 2 2. INSTALLATION... 3 2.1 KAPSLING... 3 2.2 MONTERING... 3 2.3 ELEKTRISK INSTALLATION... 3

Läs mer

UNIVERSALREGULATOR FR-2 Tryckreglering Installation och drifttagning

UNIVERSALREGULATOR FR-2 Tryckreglering Installation och drifttagning UNIVERSALREGULATOR FR-2 Tryckreglering Installation och drifttagning Industrivägen 3 S-760 40 Väddö Tel. 0176-50765 Fax. 0176-52322 E-mail: info@luftreglering.se 2004-01 Innehållsförteckning Inledning.

Läs mer

Manual för hybrid regulator Till WK-450/WK-750

Manual för hybrid regulator Till WK-450/WK-750 Manual för hybrid regulator Till WK-450/WK-750 Allmänt. Denna nya hybridregulator (vind/sol) är en vidareutveckling av tidigare modeller och erbjuder senaste teknik inom området. Den är bla utrustad med

Läs mer

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP Tekniska data Produkten levereras med aktuellt datum och klockslag inställt. Automatisk växling vinter-/sommartid. Programmeringsknapp - för förbikoppling

Läs mer

Instrument Link, en snabbguide

Instrument Link, en snabbguide Instrument Link, en snabbguide MJK Automation AB Tel: 0533-177 50 E-post: kontoret@mjk.se Hemsida: www.mjk.se Instrument Link, en snabbguide 120131 1. Innehåll 1. Inledning till Instrument Link... 3 2.

Läs mer

Motorstyrning Variabel frekvensstyrning Frekvensomriktare VariFlex RVF

Motorstyrning Variabel frekvensstyrning Frekvensomriktare VariFlex RVF Motorstyrning Variabel frekvensstyrning Frekvensomriktare VariFlex RVF Produkt beskrivning Variflex är en enkel och kompakt frekvensomriktare för styrning av 3-fas asynkronmotor. Frekvensomriktarens 10

Läs mer

EVCO Instrumentbeskrivning EVK203 (ersätter FK203T)

EVCO Instrumentbeskrivning EVK203 (ersätter FK203T) www.kruff.se info@kruff.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK203 (ersätter FK203T) Generella data. *Mått front 75 x 33 mm, djup 59 mm *Mätområde NTC 40.0 till 105.0 C PTC 50.0 till 150.0 C *Spänning 230 VAC

Läs mer

Instruktion styrutrustning för luftvärmare

Instruktion styrutrustning för luftvärmare SE.Styrutrustning luftvärmare.09006 Instruktion styrutrustning för luftvärmare Sid Fläktreglering TDV-... Fläktreglering TDV-... Reglerpaket MII...6 Reglerpaket MAXI...7 Reglerpaket MIXI...8 Reglerpaket

Läs mer

OBS! Detta är ingen komplett bruksanvisning utan endast ett komplement till den tyska/engelska

OBS! Detta är ingen komplett bruksanvisning utan endast ett komplement till den tyska/engelska JUMO DICON 400 JUMO DICON 500 Universal processregulator B 70.3570 Handhavandebeskrivning OBS! Detta är ingen komplett bruksanvisning utan endast ett komplement till den tyska/engelska 1 5.1 Display och

Läs mer

Styrutrustning. Climatix. Instruktion till snabbmeny

Styrutrustning. Climatix. Instruktion till snabbmeny Styrutrustning Climatix Instruktion till snabbmeny Innehållsförteckning Allmänt Enkel driftsättning... 1 Säkerhet... 1 Handenhet... 1 Driftsättning Spänning på... 2 Start/stopp... 2 Avläsa status och värden...

Läs mer

SNABBGUIDE. Frekvensomvandlare VAU 7.5/3. www.becker-international.com. Instruktionsbok 28100241401 11/12

SNABBGUIDE. Frekvensomvandlare VAU 7.5/3. www.becker-international.com. Instruktionsbok 28100241401 11/12 Instruktionsbok SNABBGUIDE Frekvensomvandlare VAU 7.5/3 28100241401 11/12 Säkerhetsanvisningar Varning för elektrisk stöt! Livsfara! Elektriska stötar kan orsaka svåra personskador eller leda till döden.

Läs mer

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4 P1 Manual Innehåll Om instruktionen... 3 Varning... 3 1. Introduktion... 3 1.1 Standardfunktioner... 3 1.2 Specifikationer... 4 1.3 Display... 4 1.4 Tangentbord... 5 1.5 Batteri... 6 1.6 Felmeddelande...

Läs mer

Skydda din process mot skador och stillestånd. Emotron M20 axeleffektvakt

Skydda din process mot skador och stillestånd. Emotron M20 axeleffektvakt Skydda din process mot skador och stillestånd Emotron M20 axeleffektvakt Din försäkring mot skador och stillestånd Emotron M20 axeleffektvakt hjälper dig att spara tid och pengar. Den skyddar pumpar och

Läs mer

Installationsanvisning:

Installationsanvisning: Bruksanvisning SE Installationsanvisning: SE Anvisningar för hur fettfiltret tas ut. SE Avtagbart glas upptill Avtagbart glas nedtill 1) Förfarande för att ta bort glaset upptill: OBS: Gör på samma sätt

Läs mer

- - - - SET BRUKSANVISNING FLTA DRIFTTAGNING. Inkoppling. Placering av FLAN-antennen V2.2 (24.09.2015) 1 (9)

- - - - SET BRUKSANVISNING FLTA DRIFTTAGNING. Inkoppling. Placering av FLAN-antennen V2.2 (24.09.2015) 1 (9) V2.2 (24.09.2015) 1 (9) DRIFTTAGNING Inkoppling Installation och drifttagande av apparaten får endast utföras av kvalificerade yrkesmän. Installationen skall alltid utföras med strömmen avslagen. Efter

Läs mer

Instruktionsbok. ExciControl CAN-brygga

Instruktionsbok. ExciControl CAN-brygga Instruktionsbok ExciControl CAN-brygga 0001- ExciControl CAN-brygga 1 Inledning Sida 1 2 Säkerhetsföreskrifter 2 2.1 Allmänna säkerhetsföreskrifter 2 3 Installation 3 3.1 Installationsanvisning 3 3.2

Läs mer

1/32-DIN TEMPERATURREGULATOR (PID

1/32-DIN TEMPERATURREGULATOR (PID CARLO GAVAZZI AB, Nattvindsgatan 1, SE-652 21 Karlstad Telefon: 054-85 11 25, Telefax: 054-85 11 77 Internet: http://www.carlogavazzi.se E-Mail: info@carlogavazzi.se Manual N2300 1/32-DIN TEMPERATURREGULATOR

Läs mer

vacon 100 vacon 100 flow frekvensomriktare installationshandbok

vacon 100 vacon 100 flow frekvensomriktare installationshandbok vacon 100 vacon 100 flow frekvensomriktare installationshandbok vacon 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Dokumentkod: DPD01046D Beställningskod: DOC-INS04123+DLSV Rev. D Datum för publicering av denna version: 12.2.13

Läs mer

SMS-larm L Version Gjutarevägen Stenkullen

SMS-larm L Version Gjutarevägen Stenkullen SMS-larm L-52 2016-10-13 Version 2.91 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få temperaturlarm via SMS. Alarmet

Läs mer

vacon 100 AC-FREKVENSOMRIKTARE applikationshandbok

vacon 100 AC-FREKVENSOMRIKTARE applikationshandbok vacon 100 AC-FREKVENSOMRIKTARE applikationshandbok vacon 0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Dokumentkod: DPD01100E Datum för publicering av denna version: 15.11.12 Beskriver programvarupaket FW0072V00.vcx 1. Vacon

Läs mer

Operatörsmanual JPC Kombipanel

Operatörsmanual JPC Kombipanel Operatörsmanual JPC Kombipanel 2008 JEFF Electronics AB Sida 1(13) Innehåll Produktserie Kombi- och Driftspanel... 3 Datainsamling-/Displayenhet... 3 JPC Kombipanel... 4 JPDM Datainsamlingsenhet, master...

Läs mer

Laddningsregulator 25A MPPT med display

Laddningsregulator 25A MPPT med display Laddningsregulator 25A MPPT med display 12V 25A/300W 12V / 24V 25A/600W Anvisning 1 Inledning Dessa två modeller av MPPT laddningsregulatorer med display är gjorda för optimalt utnyttjande av solelektricitet

Läs mer

253000 Fläktutrustning Installation/underhåll

253000 Fläktutrustning Installation/underhåll 253000 Fläktutrustning Installation/underhåll Innan systemet tas i bruk måste denna handbok studeras i detalj. Endast av MEDICVENT auktoriserad personal får utföra reparationer och justeringar på denna

Läs mer

Typ CXE/AV Digital universalregulator för anslutning till motorstyrningar med 0-10V ingång

Typ CXE/AV Digital universalregulator för anslutning till motorstyrningar med 0-10V ingång Unicon Typ CXE/AV Digital universalregulator för anslutning till motorstyrningar med 0-10V ingång Applikation: Tryckreglering, utetemperaturstyrning och utetemperaturkompenserad tryckreglering mm Äggelundavägen

Läs mer

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-53 2014-09-12 Ver. 2.91 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få händelselarm via SMS. Alarmet

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK. Gateway-tillbehörsbox EKLONPG EKBNPG

INSTALLATIONSHANDBOK. Gateway-tillbehörsbox EKLONPG EKBNPG INSTALLATISHANDBOK INNEHÅLL Sida FUNKTI Tillbehör... Funktion... Komponenternas benämning och funktioner... Välja plats för installationen... Mekanisk installation... Elektriska kopplingar... Försiktighetsåtgärder...

Läs mer

S3 DATOR DATIORINKREMENTALGIV

S3 DATOR DATIORINKREMENTALGIV Minimanual för S3-dator. Innehållsförteckning 1. Innan strömmen slås på 2. Hur fungerar tangentbordet? 3. Backup C 4. Fasfel 5. Justering motorskydd 6. Ställa in parametrar i frekvensstyrning 7. Vad krävs

Läs mer

Laborationsrapport. Elinstallation, begränsad behörighet. Kurs. Lab nr 6. Laborationens namn Asynkronmotorn och frekvensomriktaren. Namn.

Laborationsrapport. Elinstallation, begränsad behörighet. Kurs. Lab nr 6. Laborationens namn Asynkronmotorn och frekvensomriktaren. Namn. Laborationsrapport Kurs Elinstallation, begränsad behörighet Laborationens namn Asynkronmotorn och frekvensomriktaren Lab nr 6 Version 1.3 Namn Kommentarer Utförd den Godkänd den Sign Uppgift 1: Asynkronmotorn

Läs mer

Övervakningssystem EKO-MKE/SKE

Övervakningssystem EKO-MKE/SKE Övervakningssystem EKO-MKE/SKE Beskrivning generellt Styr- och övervakningssystem EKO-MKE/SKE är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av brand-/brandgasspjäll, brandgasspjäll

Läs mer

Avant BRUKSANVISNING. FAKTARUTA AVANT Hög utnivå med förstärkning upp till 57 db. Automatiska funktioner för tilt och förstärkning

Avant BRUKSANVISNING. FAKTARUTA AVANT Hög utnivå med förstärkning upp till 57 db. Automatiska funktioner för tilt och förstärkning SE-2 000920 00896 Rev 1 Avant FAKTARUTA Hög utnivå med förstärkning upp till 57 db Automatiska funktioner för tilt och förstärkning Välj mellan 3 UHF-ingångar, BI/BIII, bredbandsingång och satellit-mf)

Läs mer

Elektromagnetiska flödesmätare. Modell AMC2100

Elektromagnetiska flödesmätare. Modell AMC2100 Elektromagnetiska flödesmätare Modell AMC2100 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. GIVARE...3 1.1 AMF900 Flänstyp...3 1.2 AMF500 Wafer typ...3 2. INSTALLATION...4 3. MONTERING AV GIVAREN...6 3.1 Koning av rör...6

Läs mer

KALIBRERINGS MENY. För att komma tillbaka till Mätfunktionerna håll inne M -knappen 3s. eller vänta 1 min. 1 =MOD. 9.6 KBaud

KALIBRERINGS MENY. För att komma tillbaka till Mätfunktionerna håll inne M -knappen 3s. eller vänta 1 min. 1 =MOD. 9.6 KBaud 1 (6) FUNKTION HDH-C kalibrerings/konfigureringsverktyg behövs för drifttagning av HDH-M transmittrarna. Med HDH-C kan följande utföras: - Modbus inställningar - Regulator parametrar - Mät kalibrering

Läs mer

PI-El typ WV-109 & WV-110 Elektriska ställdon

PI-El typ WV-109 & WV-110 Elektriska ställdon PI-El typ WV-109 & WV-110 Elektriska ställdon PI-El WV-109 / WV-110 Låg vikt i kombination med stora ställkrafter och enkelt montage Minimalt underhåll Hög reglernoggrannhet Driftsäker & robust konstruktion

Läs mer

Eaton Durant. Räknare, processinstrument och drifttidsmätare. www.chscontrols.se

Eaton Durant. Räknare, processinstrument och drifttidsmätare. www.chscontrols.se Alltid Always tillgänglig available - Alltid öppen! - Always open! Elektroniska summaräknare, LCD display - 1/32 DIN 24x mm Eaton Durant Beställnings- Vikt Typ nummer kg/st Summaräknare, addition/subtraktion,

Läs mer

1. Säkerhet... 2 1.1 Fara... 2 1.2 Varningar... 3 1.3 Jordning och jordfelsskydd... 4 1.4 Körning av motorn... 4

1. Säkerhet... 2 1.1 Fara... 2 1.2 Varningar... 3 1.3 Jordning och jordfelsskydd... 4 1.4 Körning av motorn... 4 vacon 0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Dokumentkod: DPD00336C Datum för publicering av denna version: 18.5.10 1. Säkerhet... 2 1.1 Fara... 2 1.2 Varningar... 3 1.3 Jordning och jordfelsskydd... 4 1.4 Körning av

Läs mer

MyConnect Link. Konfigurationsverktyg för Flygt MμConnect. Snabbguide

MyConnect Link. Konfigurationsverktyg för Flygt MμConnect. Snabbguide MyConnect Link Konfigurationsverktyg för Flygt MμConnect Snabbguide 1 Innehåll 1 Krav och installation... 3 1.1 Kännetecken och funktion... 3 1.2 Ladda ner, redigera, spara och visa konfigurationsfiler...

Läs mer

dametric GMS-SD1 Gap Control Beskrivning GMS-SD1 GapControl SE.docx 2014-04-15 / BL Sida 1 (5)

dametric GMS-SD1 Gap Control Beskrivning GMS-SD1 GapControl SE.docx 2014-04-15 / BL Sida 1 (5) dametric GMS-SD1 Gap Control Beskrivning GMS-SD1 GapControl SE.docx 2014-04-15 / BL Sida 1 (5) 1 Allmänt Detta dokument beskriver hur en malspaltsregulator kan tillämpas för ett GMS mätsystem med AGSgivare.

Läs mer