säkerhet Dokument: DPD00854 Publicerat: vacon 1 ENDAST EN KVALIFICERAD ELEKTRIKER FÅR UTFÖRA DEN ELEKTRISKA INSTALLATIONEN! 1.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "säkerhet Dokument: DPD00854 Publicerat: 2011-11-10 vacon 1 ENDAST EN KVALIFICERAD ELEKTRIKER FÅR UTFÖRA DEN ELEKTRISKA INSTALLATIONEN! 1."

Transkript

1

2 säkerhet Dokument: DPD0084 Publicerat: vacon 1 Den här snabbguiden innehåller de viktigaste stegen för en enkel installation och start av din Vacon 20 frekvensomriktare. Innan omriktaren tas i drift kan du ladda ned och läsa den kompletta användarhandboken för Vacon 20 från: > Support & Downloads 1. SÄKERHET ENDAST EN KVALIFICERAD ELEKTRIKER FÅR UTFÖRA DEN ELEKTRISKA INSTALLATIONEN! I den här snabbguiden finns tydligt markerade varningstexter, som är avsedda för din personliga säkerhet och för att undvika oavsiktliga skador på produkten och ansluten utrustning. Läs noga igenom varningstexterna: Komponenterna i frekvensomriktarens kraftenhet är under spänning när Vacon 20 är ansluten till nätet. Att komma i beröring med denna spänning är mycket farligt och kan medföra livsfara eller orsaka svåra skador. Motorplintarna U, V, W (T1, T2, T3) och eventuella bromsmotståndsplintar -/+ är spänningssatta när Vacon 20 är ansluten till nätspänningen, även om motorn inte är igång. Styr- och I/O-anslutningarna är isolerade från nätspänningen. Plintarna på reläutgången kan dock ha en farlig manöverspänning även om Vacon 20 är bortkopplad från nätet.! Läckström till jord för Vacon 20-frekvensomriktarna överstiger 3, ma AC. Enligt standarden EN ska en förstärkt anslutning till skyddsjord installeras. Se kapitel 7. Om frekvensomriktaren används som del av en maskin, är maskintillverkaren ansvarig för att förse maskinen med en huvudbrytare (EN ). Om Vacon 20 är bortkopplad från nätspänningen medan motorn är igång, är den fortfarande strömförande om motorn spänningssatts av processen. I detta fall fungerar motorn som en generator och levererar energi till frekvensomriktaren. Vänta tills fläkten stannar och displaysegmenten eller statuslysdioderna på frontpanelen slocknat, efter att frekvensomriktaren bortkopplats från nätspänningen. Vänta ytterligare minuter innan något arbete utförs med anslutningarna till Vacon 20. Motorn kan starta automatiskt efter en felsituation, om funktionen för automatisk återställning är aktiverad. Support dygnet runt +38 (0) E-post: 1

3 BACK RESET OK LOC REM BACK REST E OK LOC REM BACK RESET OK LOC REM BACK REST E OK LOC RE M BACK RESET OK LOC REM 2 vacon installation 2. INSTALLATION 2.1 Mekanisk installation Det finns två olika sätt att väggmontera Vacon 20. MI1 MI3 väggmonteras med skruvar eller DIN-skena, och MI4 MI med skruvar eller flänsar. MI1 =M4 MI2 =M MI3 M Figur 1: Skruvmontering, MI1 MI3 MI4 =M 6 MI =M 6 Figur 2: Skruvmontering, MI4 MI 2 Tel. +38 (0) Fax +38 (0)

4 BACK RESET OK LOC REM installation vacon Figur 3: Montering med DIN-skena, MI1 MI3 Figur 4: Flänsmontering, MI4 MI Obs! Mått för montering är angivna på omriktarens baksida. Lämna fritt utrymme för kylning ovanför (100 mm), under (0 mm) och på sidorna (20 mm) av Vacon 20! (För MI1 MI3 är installation sida vid sida endast tillåten om omgivningstemperaturen är under 40 C. För MI4 MI är installation sida vid sida inte tillåten.) Support dygnet runt +38 (0) E-post: 2

5 . 4 vacon installation Fäst Attach hållaren the support EFTER monteringen AFTER installing av kraftkablarna the power cables Fäst Attach plåten this plate FÖRE monteringen BEFORE installing av kraftkablarna the power cables Figur : Montering av PE-plattan och fästet för API-kabeln, MI1 MI3 Fäst Attach hållaren the support EFTER monteringen AF TER installing Fäst Attach plåten this plate FÖRE monteringen BEFORE installing av kraftkablarna the power cables Figur 6: Montering av PE-plattan och fästet för API-kabeln, MI4 MI 2 Tel. +38 (0) Fax +38 (0)

6 installation vacon 2.1 Kablage och anslutningar Kraftkablar Obs! Åtdragningsmomentet för kraftkablar är 0, 0,6 Nm 3~ (230V, 400V) 1~ (230V) Motor ut Skala bort kabelns plastisolering för jordning 360 NÄT MOTOR Figur 7: Kraftanslutningar till Vacon 20, MI1 3~(230 V,400V,7 V) Externt bromsmotstånd 3~(230 V,400V,7 V) Skala bort kabelns plastisolerin g för jordning 360 1~ ( 230 V) 1~(11V) Motor ut L1 L2/N L3 R+ R- U/T1 V/T2 W/T3 NÄT BROMS- MOTSTÅND MOTOR Figur 8: Kraftanslutningar till Vacon 20, MI2 MI3 Support dygnet runt +38 (0) E-post: 2

7 6 vacon installation 3~ (380, 480 V) Motor ut NÄT BROMSMOTST ÅND MOTOR Figur 9: Kraftanslutningar till Vacon 20, MI4 3~ (380, 480 V) Motor ut NÄT BROMSMOTST ÅND MOTOR Figur 10: Kraftanslutningar till Vacon 20, MI 2 Tel. +38 (0) Fax +38 (0)

8 installation vacon Styrkablar Figur 11: Öppna locket, MI1 MI3 Figur 12: Öppna locket, MI4 MI Support dygnet runt +38 (0) E-post: 2

9 8 vacon installation Åtdragningsmoment Control cable för tightening styrkabel: 0,4 torque: Nm 0.4 Nm Skala Strip bort the kabelns plastic plastisolering cable coating för for jordning 360 earthing Figur 13: Montera styrkablarna, MI1 MI3 Figur 14: Montera styrkablarna, MI4 MI 2 Tel. +38 (0) Fax +38 (0)

10 vacon 20 api vacon k Ω 3. I/O-STYRKORT OCH PLINTAR ma Anslutning Signal Fabriksinställning Beskrivning Vref Ref.-utspänning Maximal last 10 ma 2 AI1 Analog insignal 1 Frekvensref. P) 0 10 V, Ri >= 200 k Ω 3 GND I/O-signal till jord 6 24 V ut 24 V ut för dig. ing. ±20 %, max. last 0 ma 7 DI_C Digital gemensam ingång 4 AI2 Analog insignal 2 Vacon 20 P-ärvärde och frekvensreferens P) Support dygnet runt +38 (0) E-post: Digital gemensam ingång för DI1 DI6, se tabell 2 för DI-flänstyp 8 DI1 Digital ingång 1 Start framåt P) V, Ri > k Ω 9 DI2 Digital ingång 2 Start bakåt P) 10 DI3 Digital ingång 3 Felåterställning P) A A RS48 signal A FB-kommunikation Negativ B B RS48 signal B FB-kommunikation Positiv Standard: 0(4)-20 ma, Ri <= 20 Övrigt: 0 10 V, Ri >= 200 k Ω Väljs via mikrobrytare GND I/O-signal till jord 13 DO- Digital gemensam Digital gemensam utgång utgång 14 DI4 Digital ingång 4 Förvalt varvtal B0 P) V, Ri > k Ω 1 DI Digital ingång Förvalt varvtal B1 P) Som DI Övrigt: Pulsgivaringång A (frekvens upp till 10 khz) Väljs via mikrobrytare 16 DI6 Digital ingång 6 Externt fel P) Som DI Övrigt: Pulsgivaringång B (frekvens upp till 10 khz), pulstågsingång (frekvens upp till khz) 18 AO Analog utgång Utfrekvens P) 0 10 V, RL >1 KΩ 0(4)-20 ma, RL < 00 Ω Väljs via mikrobrytare 20 DO Digital utsignal Aktiv = DRIFTKLAR P) Öppen kollektor, max. last 48 V/0 ma 22 RO 13 Reläutgång 1 Max. brytlast: 23 RO 14 Aktiv = I DRIFT P) 20 VAC/2 A eller 20 VDC/0,4 A Tabell 1: Vacon 20 program för allmän användning, standard I/O-konfigurering och anslutningar till styrkortet P) = Programmerbar funktion, se Användarhandbok: parameterlistor och parameterbeskrivningar för mer information Ω 3

11 10 vacon vacon 20 api 2 Max. Anslutning Signal Fabriksinställning Beskrivning 24 RO 22 Reläutgång brytlast: 2 RO 21 Aktiv = FEL P) 20 VAC/2 A eller RO 24 VDC/0,4 A Tabell 1: Vacon 20 program för allmän användning, standard I/O-konfigurering och anslutningar till styrkortet P) = Programmerbar funktion, se Användarhandbok: parameterlistor och parameterbeskrivningar för mer information Anslutning Signal Fabriksinställning Beskrivning 3 GND I/O-signal till jord 6 24 V ut 24 V ut för dig. ing. ±20 %, max. last 0 ma 7 DI_C Digital gemensam Digital gemensam ingång ingång för DI1 DI6 8 DI1 Digital ingång 1 Start framåt P) V, Ri > kω 9 DI2 Digital ingång 2 Start bakåt P) 10 DI3 Digital ingång 3 Felåterställning P) 14 DI4 Digital ingång 4 Förvalt varvtal B0 P) V, Ri > k Ω 1 DI Digital ingång Förvalt varvtal B1 P) Som DI Övrigt: Pulsgivaringång A (frekvens upp till 10 khz) Väljs via mikrobrytare 16 DI6 Digital ingång 6 Externt fel P) Som DI Övrigt: Pulsgivaringång B (frekvens upp till 10 khz), pulstågsingång (frekvens upp till khz) Tabell 2: DI-flänstyp, ta bort J00-bygling och anslut kabeln med hjälp av tabell 2 J00 S4 S3 S2 S1 ON DI Enco Nor AO V ma AI2 V ma RS48 - term OFF Figur 1: Mikrobrytare Vacon 20 I/O-plintar: AI2 GND DO- DI4 DI DI6 AO DO+ R13 R14 * R VAI1 GND 24V DI-C DI1 DI2 DI3 A B R21 R22 3 Tel. +38 (0) Fax +38 (0)

12 navigering och start vacon NAVIGERING OCH START 4.1Huvudmenyer för Vacon 20 REFERENSMENY READY RUN STOP ALARM FAULT READY RUN STOP ALARM FAULT REFERENCE Visar tangentbordsreferensens värde MENU REF REF Dispalys the oavsett vald styrplats. MON MON keypad reference OK value PA R PA R regardless of SYS PRESS TRYCK SYS the selected Hz Hz contron place. FWD R EV I/O KEYPAD BUS FWD REV I/O KEYPAD BUS TRYCK PRESS DRIFTVÄRDESMENY READY RUN STOP ALARM FAULT READY RUN STO P ALARM FAULT MONITORING På denna meny kan REF REF du MENU bläddra bland driftvärdena. In this menu MON MON you can OK browse the PA R PAR monitoring SYS PRESS TRYCK SYS values. FWD REV I/O KEYPAD BUS FW D REV I/O KEY PAD BUS TRYCK PRESS PARAMETERMENY READY RUN STOP ALARM FAULT READY RUN STOP ALARM FAULT På denna meny kan REF REF du MENU bläddra bland parametervärdena In this menu och MON OK MON you can redigera dem. browse and PAR PAR edit the SYS PRESS TRYCK SYS parameters. FWD REV I/O KEYPAD BUS FWD REV I/O KEYPAD BUS TRYCK PRESS READY RUN STOP ALARM FAULT SYSTEMMENY SYSTEM Här kan du bläddra REF igenom MENUundermeny- erna Hereför yousystempara- will be MON metrar able to och browse fel. PAR system parameter and fault SYS submenu. FWD REV I/O KEYPAD BUS Figur 16: Huvudmeny för Vacon 20 OK READY RUN STO P ALARM FAU LT REF MON PAR PRESS TRYCK SYS FWD REV I/O KEYPAD BUS Support dygnet runt +38 (0) E-post: 4

13 12 vacon navigering och start 4.2 Driftsättning och startguide Driftsättning steg för steg: 1. Läs säkerhetsinstruktionerna på sidan Säkerställ jordningen och kontrollera att kablarna uppfyller kraven. 7. Gör en provkörning utan motor, se Användarhandboken på 8. Kör proven utan last och utan att motorn är ansluten till processen. 3. Kontrollera kylluftens kvalitet och kvantitet. 9. Gör en identifikationskörning (Par. 631). 4. Kontrollera att alla start/stopp-omkopplare står i läget STOP. 10. Anslut motorn till processen och utför provkörningen igen.. Anslut omriktaren till nätet. 11. Vacon 20 är nu klar att användas. 6. Kör startguiden och ange alla nödvändiga parametrar. Tabell 3: Driftsättning steg för steg Startguide Vacon 20 kör startguiden vid första start. Guiden kan köras genom man ställer in SYS Par.4.2 = 1. Proceduren visas i följande figurer. Obs! När startguiden används återställs samtliga parametrar till fabriksinställningarna! READY RUN STOP ALARM FAU LT READY RUN STOP ALARM FAU LT REF MON PAR SYS REF MON PAR SYS rpm FWD REV I/O KEY PAD BUS FWD REV I/O KEY PAD BUS OK 1 Gå Enter in på Pa par.menyn, menu, välj select P1.3 (nom. P1.3 motorhastigh.) nominal speed 2 Tryck Presspå OK OK, enter öppna redigeringsläget edit mode READY RUN STOP ALARM FAU LT READY RUN STOP ALARM FAU LT REF MON PAR SYS REF MON PAR SYS A FWD REV I/O KEY PAD BUS FWD REV I/O KEY PAD BUS OK 4 3 Change Ändra värdet P1.3 P1.3 value med Utför 4 Perform samma the procedur same för knappen with Up/Down Upp/Ned, button och P1.4, procedure nominell for motorström P1.4, bekräfta and press med OK to motor nominal current comfirm Figur 17: Startguide för Vacon 20 (standardprogram) Tel. +38 (0) Fax +38 (0)

14 navigering och start vacon 13 READY RUN STOP ALARM FAULT REF MON PAR READY RUN STOP ALARM FAULT REF MON PAR READY RUN STOP ALARM FAULT REF MON PAR SYS SYS SYS FWD REV I/O KEYPAD BUS FWD REV I/O KEYPAD BUS FWD REV I/O KEYPAD BUS OK Startguiden Startup wizard visar Öppna 1 showns par Press redigeringsläget OK to enter numret för par. genom edit mode. att trycka på OK number. Välj Select ett värde between mellan 0-3, see 0 och below! 3 (se nedan). Möjliga Selections: val: P1.1 P1.2 P1.7 P1.8 P1.1 P2.1 P2.2 P2.3 P3.1 P3.2 P3.3 P4.2 P4.3 1, 0/60 x x 00= = 00= = 0 = 0 = 0 = Grund Basic V* Frequecny Not 0= 0= 0/60 I/O 0 Hz 4=AI1 I Frekvenčno Frekvensstyrn Används Ramp Utrulla 3s 3s Hz INMOT krmiljenje ing inte control used Ramp Coast Hz 0-10 V 0 0= = 1,1 x 00= = 1 = Pumpdrift drive 0/60 Frekvensstyrning I/O Ramp Ramp 20 Hz s s 0 = 1 = Används 0/60 V* Frequecny Not 0= 1= 4=AI1 I INMOT Hz inte Hz control used Ramp Ramp 0-10 V 1,1 x 0 x 0= = 00= = Fan drive 0/60 Frekvensstyrning Not I/O Flygande Utrulla 20 Hz 20s 20s 1 = 0 = 2 = Fläktdrift 1= 0= 0/60 4=AI1 V* I Frequecny Används Hz INMOT inte Flying Coast Hz 0-10 V control used 1 1=Open = 1 = 3 = 1, x High Torque 0/60 1= 0 0= = 0 0= = Varvtalsstyrning Används 0/60 4=AI1 V* I loop speed I/O 0 Hz 1s 1s drive Hz utan återkoppling Högmomentsdrift Ramp Utrulla INMOT used Ramp Coast Hz 0-10 V control *Samma *Same as som drive omriktarens voltage, spänning, förutom except i in 11 11V V-omriktare drives där värdet är 230 this Vvalue is 230V Parametrar P1.1 Parameters P1.1 Motor Motor Un (V) Un (V) P2.3 Stoppfunktion function som affected: påverkas: P1.2 P1.2 Motor Motor fn (Hz) fn (Hz) P3.1 Minimifrekvens frequency P1.7 P1.7 Strömgräns Current (A) limit (A) P3.2 Maximifrekvens frequency P1.8 P1.8 Motorstyrningsläge control mode P3.3 I/O-referens reference P1.1 Momentmaximering Torque boost P4.2 Acc.tid (s) time (s) P2.1 Styrplats Control place P4.3 Ret.tid Dec (s) time (s) P2.2 Startfunktion function READY RUN STOP ALARM FAULT REF MON PAR SYS FWD REV I/O KEYPAD BUS OK Bekräfta 4 Press OK omriktarens to inställningar confirm genom att trycka drive setup på OK Figur 18: Installation av omriktaren Support dygnet runt +38 (0) E-post: 4

15 14 vacon övervakning och parametrar. ÖVERVAKNING OCH PARAMETRAR Obs! Den här handboken är avsedd för standardapplikationen Vacon 20. Om du använder en specialapplikation kan du ladda ned en applikationshandbok på: > Support & Downloads..1 Driftvärden Kod Övervakningssignal Enhet Beskrivning V1.1 Utgångsfrekvens Hz 1 Utfrekvens till motorn V1.2 Frekvensreferens Hz 2 Frekvensreferens till motorstyrning V1.3 Motorvarvtal rpm 2 Beräknat motorvarvtal V1.4 Motorström A 3 Uppmätt motorström V1. Motormoment % 4 Beräknat aktuellt/nominellt motormoment V1.6 Uteffekt kw 79 Uteffekt från omriktare till motor V1.7 Motorspänning V 6 Motorspänning V1.8 DC-ledets spänning V 7 Uppmätt spänning för DC-ledet V1.9 Omriktarens temperatur C 8 Temperaturen hos kylflänsarna V1.10 Motortemperatur % 9 Beräknad motortemperatur V1.11 Motoraxeleffekt % Beräknad aktuell/nominell motoreffekt V2.1 Analog ingång 1 % 13 AI1-signalintervall i procent av använt intervall V2.2 Analog ingång 2 % 14 AI2-signalintervall i procent av använt intervall V2.3 Analog utgång % 26 AO-signalintervall i procent av använt intervall V2.4 Status för digital ingång DI1, DI2, DI3 1 Status för digital ingång V2. Status för digital ingång DI4, DI, DI6 16 Status för digital ingång V2.6 RO1, RO2, DO 17 Status för reläutgång och digital utgång V2.7 Ingång för pulståg/pulsgivare % % skalvärde V2.8 Rpm för pulsgivare rpm 123 Skalanpassad efter pulsgivarpulsar/ varvparameter Tabell 4: Vacon 20-driftvärden (Program för allmän användning) Tel. +38 (0) Fax +38 (0)

16 övervakning och parametrar vacon 1 Kod Övervakningssignal Enhet Beskrivning V3.1 Omriktarstatusord 43 Omriktarens bitkodsstatus B0 = Driftklar B1 = Idrift B2 = Bakåt B3 = Fel B6 = Driftfrigivning B7 = Aktivt larm B12 = Driftbegäran B13 = Motorreglering aktiverad V3.2 Programstatusord 89 Programmets bitkodsstatus B3 = Ramp 2 aktiverad B = Fjärrstyrningsplats 1 aktiverad B6 = Fjärrstyrningsplats 2 aktiverad B7 = Fältbusstyrning aktiverad B8 = Lokal styrning aktiverad B9 = Datorstyrning aktiverad B10 = Förinställda frekvenser aktiverade V3.3 DIN-statusord 6 V4.1 P-börvärde % 20 Regulatorns börvärde V4.2 P-ärvärde % 21 Regulatorns ärvärde V4.3 P-fel % 22 Regulatorfel V4.4 P-utgång % 23 Regulatorutgång V4. Process 29 Skalanpassad processvariabel se par Tabell 4: Vacon 20-driftvärden (Program för allmän användning) Support dygnet runt +38 (0) E-post:

17 16 vacon övervakning och parametrar.2 Parametrar i snabbmeny (Virtuell meny, visas om par = 1) Kod Parameter Min. Max. Enhet P1.1 P1.2 Motorns märkspänning Motorns märkfrekvens P1.7 P1.1 P2.1 P2.2 P2.3 P3.1 P3.2 P3.3 Standardvärde V Varierar 110 Avläs motorns märkskylt. 30,00 320,00 Hz rpm 0,2 x I Nunit 2,0 x I Nunit 0,00 / 60, / Avläs motorns märkskylt. 112 Standardvärden gäller för en fyrpolig motor. A I Nunit 113 Avläs motorns märkskylt. Motorns cos 0,30 1,00 0,8 120 Avläs motorns märkskylt. Motorns nominella varvtal P1.3 Motorns märkström P1.4 P1. ϕ Strömgräns Momentmaximering Fjärrstyrningsplats 1, val 0,2 x I Nunit 2 x I Nunit A Startfunktion , x I Nunit 107 Maximal motorström 0 = Används inte 1 = Används 0 = I/O-plint 1 = Fältbuss 2 = Panel 0 = Ramp 1 = Flygande start Stoppfunktion = Utrullning 1 = Ramp Min. frekvens 0,00 P3.2 Hz 0, Min. frekvensreferens Max. frekvens P ,00 Hz Fjärrstyrningsplats 1, val av frekvensreferens 0,00 / 60, P3.4 Förinställt varvtal 0 P3.1 P3.2 Hz, P3. Förinställt varvtal 1 P3.1 P3.2 Hz 10,00 10 Tabell : Parametrar för snabbmeny 102 Max. frekvensreferens 1 = Förinställda varvtal 0 2 = Panel 3 = Fältbuss 4 = AI1 = AI2 6 = P 7 = AI1 + AI2 8 = Motorpotentiometer 9 = Pulståg/pulsgivare Förinställt varvtal 0 används som frekvensreferens när P3.3 = 1 Aktiverad via digitala ingångar Tel. +38 (0) Fax +38 (0)

18 övervakning och parametrar vacon 17 Kod Parameter Min. Max. Enhet P3.6 Förinställt varvtal 2 P3.1 P3.2 Hz 1, P3.7 Förinställt varvtal 3 P3.1 P3.2 Hz 20, P4.2 P4.3 Accelerationstid 1 0,1 3000,0 s 3,0 103 Retardationstid 1 0,1 3000,0 s 3,0 104 P6.1 AI1 Signalområde P6. AI2 Signalområde P14.1 P17.2 Automatisk återställning Parameter dölj Tabell : Parametrar för snabbmeny 0 = Alla parametrar synliga 1 = Endast parametrar i snabbmenygruppen synliga Standardvärde Aktiverad via digitala ingångar Aktiverad via digitala ingångar Accelerationstid från 0 Hz till maximal frekvens. Retardationstid från maximal frekvens till 0 Hz. 0 = % 1 = 20 % % 20 % är detsamma som 2 V lägsta signalnivå. 0 = % 1 = 20 % % 20 % är detsamma som 2 V eller 4mA lägsta signalnivå. 0 = Inaktivera 1 = Aktivera Support dygnet runt +38 (0) E-post:

19 18 vacon övervakning och parametrar.3 Motorinställningar (Manöverpanel: Meny PAR > P1) Kod Parameter Min. Max. Enhet P1.1 P1.2 Motorns märkspänning Motorns märkfrekvens P1.6 P1.7 P1.8 P1.9 P1.10 P1.11 P1.12 P1.13 P1.14 P1.1 P1.16 Standardvärde V Varierar 110 Avläs motorns märkskylt 30,00 320,00 Hz rpm 0,2 x I Nunit 2,0 x I Nunit 0,00 / 60, / Avläs motorns märkskylt 112 Standardvärden gäller för en fyrpolig motor. A I Nunit 113 Avläs motorns märkskylt 0,30 1,00 0,8 120 Avläs motorns märkskylt Motortyp = Induktion 1 = Permanentmagnet Strömgräns 0,2 x I Nunit 2 x I Nunit Reglermetod U/f-förhållande Motorns nominella varvtal P1.3 Motorns märkström P1.4 Motorns cosϕ P1. (Effektfaktor) Fältförsvagningspunkt Spänning i fältförsvagningspunkt U/f-mittpunktsfrekvens U/f-mittpunktsspänning Nollfrekvensspänning Momentmaximering Kopplingsfrekvens Tabell 6: Motorinställningar A 8,00 320,00 Hz 1, x I Nunit 107 Maximal motorström 0,00 / 60, ,00 200,00 % 100, ,00 P1.10 Hz 0,00 / 60, ,00 P1.11 % 100, ,00 40,00 % Varierar = Frekvensstyrning 1 = Varvtalsstyrning utan återkoppling 0 = Linjär 1 = Kvadratisk 2 = Programmerbar Frekvens för fältförsvagningspunkt Spänning i fältförsvagningspunkt i % av U nmot Mittpunktsfrekvens för programmerbar U/f Mittpunktsspänning för programmerbar U/f i % av U nmot Spänning vid 0 Hz i % av U nmot = Spärrad 1 = Tillgänglig 1, 16,0 khz 4,0 / 2,0 601 PWM-frekvens. Sänk den aktuella kapaciteten om värdena är högre än standardvärdena. Tel. +38 (0) Fax +38 (0)

20 övervakning och parametrar vacon 19 Kod Parameter Min. Max. Enhet P1.17 Bromschopper P1.18 Motoridentifiering P1.19 P1.20 P1.21 P1.22 Rs-spänningsfall 0,00 100,00 % 0,00 67 Överspänningsregulator Obs! Parametrarna visas när P17.2 = 0. 0 = Spärrad 1 = Tillgänglig, standarddrift 2 = Tillgänglig, chockbelastningsdrift Underspänningsregulator Standardvärde = Spärrad 1 = Tillgänglig: Alltid 2 = Idrift = Inaktivera 1 = Aktivera Sinusfilter Tabell 6: Motorinställningar 0 = Inte aktiv 1 = Stillastående identifiering (måste köra kommandot inom 20 s för att aktiveras) Spänningsfall över motorlindningarna i % av U nmot vid märkström. 0 = Används ej 1 = Används Support dygnet runt +38 (0) E-post:

21 20 vacon övervakning och parametrar.4 Start/stopp-inställningar (Manöverpanel: Meny PAR > P2) Kod Parameter Min. Max. Enhet P2.1 P2.2 P2.3 P2.4 Fjärrstyrningsplats 1, val = I/O-plintar 1 = Fältbuss 2 = Panel Startfunktion = Ramp 1 = Flygande start Stoppfunktion = Utrullning 1 = Ramp Start/stopp-logik för I/O I/O-styrning I/O-styrning signal 1 signal 2 0 Framåt Bakåt 1 Fr.åt (flank) Inverterat stopp 2 Fr.åt (flank) Bakåt (flank) 3 Start Bakåt 4 Start (flank) Bakåt P2. Lokal/fjärr = Fjärrstyrning 1 = Lokal styrning P2.6 P2.7 P2.8 Standardvärde Panelstyrningsriktning Stoppknappen på manöverpanelen Fjärrstyrningsplats 2, val Tabell 7: Start/stopp-inställningar = Framåt 1 = Bakåt = Endast manöverpanelstyrning 1 = Alltid 0 = I/O-plintar 1 = Fältbuss 2 = Panel Tel. +38 (0) Fax +38 (0)

22 övervakning och parametrar vacon 21. Frekvensreferenser (Manöverpanel: Meny PAR > P3) Kod Parameter Min. Max. Enhet Standardvärde P3.1 P3.2 P3.3 P3.4 P3. P3.6 P3.7 P3.8 P3.9 P3.10 P3.11 P3.12 P3.13 P3.14 Min. frekvens 0,00 P3.2 Hz 0, Max. frekvens P ,00 Hz Fjärrstyrningsplats 1, val av frekvensreferens Förinställt varvtal 0 Förinställt varvtal 1 Förinställt varvtal 2 Förinställt varvtal 3 Förinställt varvtal 4 Förinställt varvtal Förinställt varvtal 6 Förinställt varvtal 7 Fjärrstyrningsplats 2, val av frekvensreferens Motorpotentiometerramp Återställning av motorpotentiometer Tabell 8: Frekvensreferenser Obs! Parametrarna visas när P17.2 = 0. 0,00 / 60, P3.1 P3.2 Hz, P3.1 P3.2 Hz 10,00 10 P3.1 P3.2 Hz 1, P3.1 P3.2 Hz 20, P3.1 P3.2 Hz 2, P3.1 P3.2 Hz 30, P3.1 P3.2 Hz 40, P3.1 P3.2 Hz 0, = Förinställda varvtal 0 2 = Panel 3 = Fältbuss 4 = AI1 = AI2 6 = P 7 = AI1 + AI2 8 = Motorpotentiometer 9 = Pulståg/pulsgivare Förinställt varvtal 0 används som frekvensreferens när P3.3 = 1 Aktiverad via digitala ingångar Aktiverad via digitala ingångar Aktiverad via digitala ingångar Aktiverad via digitala ingångar Aktiverad via digitala ingångar Aktiverad via digitala ingångar Aktiverad via digitala ingångar Som parametern P Hz/s 331 Varvtalsvariationshastighet = Ingen återställning 1 = Återställning vid stopp 2 = Återställning vid avstängning Support dygnet runt +38 (0) E-post:

23 22 vacon övervakning och parametrar.6 Inställning av ramper och bromsar (Manöverpanel: Meny PAR > P4) Kod Parameter Min. Max. Enhet P4.1 Standardvärde Rampens S-form 0,0 10,0 s 0, = Linjär >0 = Ramptid för S-kurva P4.2 P4.3 P4.4 P4. P4.6 P4.7 P4.8 P4.9 Accelerationstid 1 0,1 3000,0 s 3,0 103 Retardationstid 1 0,1 3000,0 s 3,0 104 Rampens S-form 2 0,0 10,0 s 0,0 01 Accelerationstid 2 0,1 3000,0 s 10,0 02 Retardationstid 2 0,1 3000,0 s 10, = Av 1 = Retardation 2 = Chopper 3 = Fullt läge 2,0 x I A I Nunit 19 Nunit Magnetbroms Strömstyrka i magnetbroms DC-bromsström 0, x I Nunit 0,3 x I Nunit 2,0 x I Nunit A I Nunit 07 Definierar strömmen till motorn under DC-bromsning. P4.10 P4.11 Tid för likströmsstopp Frekvens för likströmsstopp 0,00 600,00 s 0, ,10 10,00 Hz 1,0 1 Avgör om bromsning är PÅ eller AV och anger bromsningstiden för DCbromsen när motorn stannar. 0 = Inte aktiv Den utfrekvens vid vilken DC-bromsning appliceras. P4.12 Tid för likströmsstart 0,00 600,00 s 0, = Inte aktiv P4.13 P4.14 Frekvenströskel för accel. 2 Frekvenströskel för retard. 2 0,00 P3.2 Hz 0, ,00 = spärrad 0,00 P3.2 Hz 0, ,00 = spärrad Extern broms: P4.1 0,00 320,00 s 0, Öppen fördröjning Tabell 9: Inställning av ramper och bromsar Tel. +38 (0) Fax +38 (0)

24 övervakning och parametrar vacon 23 Kod Parameter Min. Max. Enhet P4.16 P4.17 P4.18 P4.19 Extern broms: Öppen frekvensgräns Extern broms: Stängd frekvensgräns Extern broms: Stängd frekvensgräns bakåt Tabell 9: Inställning av ramper och bromsar Extern broms: Öppen/stängd frekvensgräns Standardvärde 0,00 P3.2 Hz 1,0 13 0,00 P3.2 Hz 1, ,00 P3.2 Hz 1, ,0 200,0 % 20,0 18 Support dygnet runt +38 (0) E-post:

25 24 vacon övervakning och parametrar.7 Digitala ingångar (Manöverpanel: Meny PAR > P) Kod Parameter Min. Max. Enhet P.1 I/O-styrsignal = Används inte 1 = DI1 2 = DI = DI3 4 = DI4 = DI 6 = DI6 P.2 I/O-styrsignal Som parameter.1 P.3 Bakåt Som parameter.1 P.4 Ext. fel, slutande Som parameter.1 P. Ext. fel, brytande Som parameter.1 P.6 Felåterställning Som parameter.1 P.7 Driftfrigivning Som parameter.1 P.8 Förinställt varvtal B Som parameter.1 P.9 Förinställt varvtal B Som parameter.1 P.10 Förinställt varvtal B Som parameter.1 P.11 Ramptid 2, val Som parameter.1 P.12 P.13 Standardvärde Motorpotentiometer upp Motorpotentiometer ned Som parameter Som parameter.1 P.14 Fjärrstyrningsplats P.1 Frekvensreferens för fjärrstyrningsplats P.16 P-börvärde P.17 Förvärmning av motor aktiv Tabell 10: Digitala ingångar Aktiverar styrningsplats 2 Som parameter.1 Aktiverar styrningsplats 2 Se parameter.1 Aktiverar referens 2 Som parameter.1 Aktiverar förvärmningen av motorn (likström) i stoppläge när parametern Motorns förvärmningsfunktion ges värdet 2 Som parameter.1 Tel. +38 (0) Fax +38 (0)

26 övervakning och parametrar vacon 2.8 Analoga ingångar (Manöverpanel: Meny PAR -> P6) Stan- Kod Parameter Min. Max. Enhet dard- värde P6.1 AI1 Signalområde = % (0 10 V) = % (2 10 V) P6.2 AI1 Anpassat min. -100,00 100,00 % 0, ,00 = ingen min. skalning P6.3 AI1 Anpassat max. -100,00 300,00 % 100,00 100,00 = ingen max. skalning 381 P6.4 AI1 filtreringstid 0,0 10,0 s 0, = ingen filtrering P6. AI2-signalområde = 0 10 V/0 20 ma = 2 10 V/4 20 ma P6.6 AI2 Anpassat min. -100,00 100,00 % 0, ,00 = ingen min. skalning P6.7 AI2 Anpassat max. -100,00 300,00 % 100,00 100,00 = ingen max. skalning 392 P6.8 AI2-filtreringstid 0,0 10,0 s 0, = ingen filtrering Tabell 11: Analoga ingångar.9 Pulståg/pulsgivare (Manöverpanel: Meny PAR -> P7) Stan- Kod Parameter Min. Max. Enhet dard- värde P7.1 Min. pulsfrekvens Hz 0 Pulsfrekvensen ska tolkas 1229 som en nollprocentig signal. P7.2 Max. pulsfrekvens 0, Hz Pulsfrekvensen ska tolkas som 1230 en hundraprocentig signal. P7.3 Frekvensen motsvarar 0 % Frekv.ref. vid min. 0,00 P3.2 Hz 0, om den används som frekvensreferens. pulsfrekv. P7.4 Frekvensen motsvarar 100 Frekv.ref. vid max. 0,00 / 0,00 P3.2 Hz 1232 % om den används som pulsfrekv. 60,00 frekvensreferens. 0 = Inaktivera P7. Pulsgivarriktning = Aktivera/Normal 2 = Aktivera/Inverterad Pulsräkning i pulsgivaren P7.6 Pulsgivarpulsar/ per varv. Används endast 1 63 ppr varv för skalning av pulsgivarens varvtalsövervakningsvärde. P7.7 Konfig. DI och DI6 Tabell 12: Pulståg/pulsgivare = DI och DI6 är avsedda för normal digital matning 1 = DI6 är avsedd för pulståg 2 = DI och DI6 är avsedda för pulsgivarens frekvensläge Support dygnet runt +38 (0) E-post:

27 26 vacon övervakning och parametrar.10 Digitala utgångar (Manöverpanel: Meny PAR > P8) Stan- Kod Parameter Min. Max. Enhet dard- Alternativ värde P8.1 RO1 signalval = Används inte 1 = Driftklar 2 = Idrift 3 = Fel 4 = Inverterat fel = Varning 6 = Reversering 7 = Vid varvtalet 8 = Motorreglering aktiverad 9 = FB-styrningsord.B13 10 = FB-styrningsord.B14 11 = FB-styrningsord.B1 12 = Utfrekvensövervakn. 13 = Utmomentsövervakn. 14 = Övervakn. av enh.temp. 1 = Övervakn. av analog ing. 16 = Förinställt varvtal aktivt 17 = Extern bromsstyrn. 18 = Manöverpanelsstyrning aktiv 19 = I/O-styrning aktiv P8.2 RO2 signalval Som parameter 8.1 P8.3 DO1 signalval Som parameter 8.1 P8.4 RO2-invertering = Ingen invertering 1 = Inverterad P8. RO2 PÅ-fördröjning 0,00 320,00 s 0, ,00 = Ingen fördröjning P8.6 RO2 AV-fördröjning 0,00 320,00 s 0, ,00 = Ingen fördröjning P8.7 RO1-invertering = Ingen invertering = Inverterad P8.8 RO1 PÅ-fördröjning 0,00 320,00 s 0, ,00 = Ingen fördröjning P8.9 RO1 AV-fördröjning 0,00 320,00 s 0, ,00 = Ingen fördröjning P8.10 RO3-signalval Som parameter 8.1 P8.11 RO4-signalval RO3 RO har implementerats men är dolda tills ett tilläggskort P8.12 RO-signalval ansluts. Tabell 13: Digitala utgångar Tel. +38 (0) Fax +38 (0)

28 övervakning och parametrar vacon Analoga utgångar (Manöverpanel: Meny PAR > P9) Kod Parameter Min. Max. Enhet P9.1 P9.2 P9.3 P9.4 P9. P9.6 P9.7 Val av analog utgångssignal Analogt utgångsminimum Skalning av analog utsignal Filtertid för analog utgång Val av signal från analog utgång 2 Min. för analog utgång 2 Skalning av analog utsignal 2 Tabell 14: Analoga utgångar Standardvärde Alternativ 0 = Används inte 1 = Utfrekv. (0 f max. ) 2 = Utgångsström (0 I nmotor ) 3 = Motormoment (0 T nmotor ) 4 = P-utsignal (0 100 %) = Frekv.ref. (0 f max ) 6 = Motorvarvtal (0 n max ) 7 = Motoreffekt (0 P nmotor ) 8 = Motorspänning (0 U nmotor ) 9 = DC-ledets spänning ( V) 10 = Processdata in 1 ( ) 11 = Processdata in 2 ( ) 12 = Processdata in 3 ( ) 13 = Processdata in 4 ( ) 14 = Test 100 % 0 = 0 V/0 ma 1 = 2 V/4 ma 0,0 1000,0 % 100,0 311 Skalningsfaktor 0,00 10,00 s 0, Filtertid ,0 1000,0 % 100,0 476 Som parameter 9.1. AO2 och AO3 har implementerats men är dolda tills ett tilläggskort ansluts. Som parameter 9.2. AO2 och AO3 har implementerats men är dolda tills ett tilläggskort ansluts. Som parameter 9.3. AO2 och AO3 har implementerats men är dolda tills ett tilläggskort ansluts. Support dygnet runt +38 (0) E-post:

frekvensomriktare snabbguide

frekvensomriktare snabbguide vacon 10 frekvensomriktare snabbguide 1 vacon säkerhet 1. SÄKERHET Den här snabbguiden innehåller de viktigaste stegen för en enkel installation och start av din Vacon 10 frekvensomriktare. Innan omriktaren

Läs mer

vacon 100 frekvensomriktare applikationshandbok

vacon 100 frekvensomriktare applikationshandbok vacon 100 frekvensomriktare applikationshandbok INLEDNING VACON 3 INLEDNING Dokument-id: DPD01100F Datum: 5.12.2013 Programvaruversion: FW0072V012 OM HANDBOKEN Upphovsrätten till handboken ägs av Vacon

Läs mer

nx frekvensomriktare "all in one" applikationshandbok

nx frekvensomriktare all in one applikationshandbok nx frekvensomriktare "all in one" applikationshandbok vacon 3 INNEHÅLL VACON NX "All in One" APPLIKATIONSHANDBOK INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Grundapplikation 2 Standardapplikation 3 Lokal-/Fjärrapplikation

Läs mer

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE VariMax45 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Funktionsbeskrivning 1 Tekniska data 2 Funktioner 2-4 - DIP-omkopplare - Manuell körning (vid test) - Driftindikeringar - Larm

Läs mer

vacon 100 hvac frekvensomriktare applikationshandbok

vacon 100 hvac frekvensomriktare applikationshandbok vacon 100 hvac frekvensomriktare applikationshandbok vacon 0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Dokument-: DPD0055H Beställningskod: DOC-APP02456+DLUK Rev. H Datum för publicering av denna revision: 19.8.1 Motsvarar

Läs mer

EC Vent Installationsinstruktion

EC Vent Installationsinstruktion -SE 15-03-2011V.A-002 Innehåll 1 Försäkran om överensstämmelse... 1 2 Varning... 2 3 Produktbeskrivning... 3 3.1 Allmänt... 3 3.1.1 Beskrivning av rumsenhet... 3 3.1.2 Beskrivning av huvudenhet... 3 3.2

Läs mer

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE. MicroMax180. Artikelnr. F21018201. IBC control Made in Sweden

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE. MicroMax180. Artikelnr. F21018201. IBC control Made in Sweden MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE MicroMax180 Artikelnr. F21018201 IBC control Made in Sweden INNEHÅLLSFÖRTECKNING Installationshänvisning 2 Montering 2 Säkerhetshänvisning 3 Tillverkardeklaration

Läs mer

111570S-04 2014-06 CS60. Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik

111570S-04 2014-06 CS60. Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik 0S-0 0-0 CS0 Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik Anslutningar CU0. Kretskortslayout Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P P P Anslutningar till styrpaneler Kontakt

Läs mer

COMBI-36 36-Kanalers Kombinations Modul

COMBI-36 36-Kanalers Kombinations Modul COMBI-36 36-Kanalers Kombinations Modul Allmänt 12 digitala ingångar, 8 digitala utgångar, 8 analoga ingångar, 8 analoga utgångar Optimal beträffande storlek och funktion Jackbara anslutningsplintar RS-485

Läs mer

Mjuka starter smarta stopp. Emotron MSF 2.0 mjukstartare

Mjuka starter smarta stopp. Emotron MSF 2.0 mjukstartare Mjuka starter smarta stopp Emotron MSF 2.0 mjukstartare Mycket mer än mjuka starter Att starta en elektrisk motor medför en mängd utmaningar, såsom hög startström och mekanisk påfrestning på utrustningen.

Läs mer

Elektriska Drivsystem Laboration 4 FREKVENSOMRIKTARE

Elektriska Drivsystem Laboration 4 FREKVENSOMRIKTARE Elektriska Drivsystem Laboration 4 FREKVENSOMRIKTARE Laborant: Datum: Medlaborant: Godkänd: Teori: Alfredsson, Elkraft, Kap 5 Förberedelseuppgifter Asynkronmotorn vi skall köra har märkdata 1,1 kw, 1410

Läs mer

Emotron PTC/PT100-kort 2.0 Option

Emotron PTC/PT100-kort 2.0 Option Emotron PTC/PT100-kort 2.0 Option Bruksanvisning Svensk Emotron PTC/PT100-kort 2.0 Option Bruksanvisning - Svensk Dokumentnummer: 01-5920-00 Utgåva: r0 Utgivningsdatum: 01-03-2012 Copyright CG Drives

Läs mer

Snabbguide för idrifttagning Frekvensomriktarmoduler ACQ810-04

Snabbguide för idrifttagning Frekvensomriktarmoduler ACQ810-04 ABB industry specific drives for water and wastewater Snabbguide för idrifttagning Frekvensomriktarmoduler ACQ810-04 3AUA0000068593 Rev C / SV Gäller från: 2014-05-30 2014 ABB Oy. Med ensamrätt. Lista

Läs mer

Instruktion styrutrustning för luftvärmare

Instruktion styrutrustning för luftvärmare SE.Styrutrustning luftvärmare.09006 Instruktion styrutrustning för luftvärmare Sid Fläktreglering TDV-... Fläktreglering TDV-... Reglerpaket MII...6 Reglerpaket MAXI...7 Reglerpaket MIXI...8 Reglerpaket

Läs mer

MICROMASTER 420/440. Svensk. Snabbstartguide. Innehåll: Snabbstartguide Augusti 2002 G85139-K1790-SWE

MICROMASTER 420/440. Svensk. Snabbstartguide. Innehåll: Snabbstartguide Augusti 2002 G85139-K1790-SWE Svensk MICROMASTER 420/440 Snabbstartguide Denna snabbstartguide beskriver en enkel och effektiv idriftsättning av frekvensomriktaren MICROMASTER 420/440. Ytterligare teknisk information finns i betjäningsmanualen

Läs mer

Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Multitemp

Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Multitemp Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Multitemp Spara för framtida bruk Dokumentversioner Nr Datum Typ av ändring Reviderad av 1 2014/10/20 Första redigering av dokumentet YM / SG 2 Innehåll 1 - ÖVERSIKT...

Läs mer

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP Tekniska data Produkten levereras med aktuellt datum och klockslag inställt. Automatisk växling vinter-/sommartid. Programmeringsknapp - för förbikoppling

Läs mer

www.kylkom.se info@fridgecom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge

www.kylkom.se info@fridgecom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge Generella data *Mått front 75 x 33 mm, djup 73 mm *Spänning 230 VAC *Programmering sker från instrumentets framsida *4 reläer, 1 x 16A@250VAC

Läs mer

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Elektro Relä AB Sördalavägen 22 SE-141 60 Huddinge Telefon +46 (0)8-774 88 00 Telefax +46 (0)8-774 88 14 E-post: info@elektro-rela.se www.erab.com Obs! Operatörspanelen

Läs mer

Skydda din process mot skador och stillestånd. Emotron M20 axeleffektvakt

Skydda din process mot skador och stillestånd. Emotron M20 axeleffektvakt Skydda din process mot skador och stillestånd Emotron M20 axeleffektvakt Din försäkring mot skador och stillestånd Emotron M20 axeleffektvakt hjälper dig att spara tid och pengar. Den skyddar pumpar och

Läs mer

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-52 2014-06-11 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få temperaturlarm via SMS. Alarmet triggas

Läs mer

ABB:s frekvensomriktare för generella maskinapplikationer

ABB:s frekvensomriktare för generella maskinapplikationer ABB:s frekvensomriktare för generella maskinapplikationer Kort användarhandledning Frekvensomriktare ACS310 Innehåll Säkerhet Mekanisk installation Elektrisk installation Igångkörning och styrning med

Läs mer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Inverter från 24V DC till 220/230V AC Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Spänningsomvandlare

Läs mer

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT 1. Allmänt Apparatlådan för rökfunktion med spjällmotionering består av en kontrollenhet för rök,en logikenhet

Läs mer

PI-El typ WV-109 & WV-110 Elektriska ställdon

PI-El typ WV-109 & WV-110 Elektriska ställdon PI-El typ WV-109 & WV-110 Elektriska ställdon PI-El WV-109 / WV-110 Låg vikt i kombination med stora ställkrafter och enkelt montage Minimalt underhåll Hög reglernoggrannhet Driftsäker & robust konstruktion

Läs mer

dametric GMS-SD1 Gap Control Beskrivning GMS-SD1 GapControl SE.docx 2014-04-15 / BL Sida 1 (5)

dametric GMS-SD1 Gap Control Beskrivning GMS-SD1 GapControl SE.docx 2014-04-15 / BL Sida 1 (5) dametric GMS-SD1 Gap Control Beskrivning GMS-SD1 GapControl SE.docx 2014-04-15 / BL Sida 1 (5) 1 Allmänt Detta dokument beskriver hur en malspaltsregulator kan tillämpas för ett GMS mätsystem med AGSgivare.

Läs mer

CB1 TAC3 FULL. Installationshandbok

CB1 TAC3 FULL. Installationshandbok CB1 TAC3 FULL Installationshandbok Försiktighet: CB får endast öppnas av behörig personal, eftersom spänningsförande komponenter (230 VAC) finns i enheten. 1 05/2006) CB1 TAC3 FULL Installationshandbok

Läs mer

Operatörsmanual JPC Kombipanel

Operatörsmanual JPC Kombipanel Operatörsmanual JPC Kombipanel 2008 JEFF Electronics AB Sida 1(13) Innehåll Produktserie Kombi- och Driftspanel... 3 Datainsamling-/Displayenhet... 3 JPC Kombipanel... 4 JPDM Datainsamlingsenhet, master...

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

- - - - SET BRUKSANVISNING FLTA DRIFTTAGNING. Inkoppling. Placering av FLAN-antennen V2.2 (24.09.2015) 1 (9)

- - - - SET BRUKSANVISNING FLTA DRIFTTAGNING. Inkoppling. Placering av FLAN-antennen V2.2 (24.09.2015) 1 (9) V2.2 (24.09.2015) 1 (9) DRIFTTAGNING Inkoppling Installation och drifttagande av apparaten får endast utföras av kvalificerade yrkesmän. Installationen skall alltid utföras med strömmen avslagen. Efter

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

vacon nx frekvensomriktare användarhandbok

vacon nx frekvensomriktare användarhandbok vacon nx frekvensomriktare användarhandbok 2 vacon ÅTMINSTONE DE FÖLJANDE STEGEN I SNABBGUIDE FÖR DRIFTTAGNING MÅSTE UTFÖRAS UNDER INSTALLATION OCH DRIFTTAGNING. OM PROBLEM UPPSTÅR, VAR VÄNLIG KONTAKTA

Läs mer

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se APEX Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se 1. INNEHÅLL 2 2. SÄKERHET 3 SIDA 3. INSTALLATION 4 3.1. DIMENSIONER 4 4. ANSLUTNINGAR 7 5. KONFIGURERING 8 5.1. INSTÄLLNINGAR

Läs mer

OBS! Detta är ingen komplett bruksanvisning utan endast ett komplement till den tyska/engelska

OBS! Detta är ingen komplett bruksanvisning utan endast ett komplement till den tyska/engelska JUMO DICON 400 JUMO DICON 500 Universal processregulator B 70.3570 Handhavandebeskrivning OBS! Detta är ingen komplett bruksanvisning utan endast ett komplement till den tyska/engelska 1 5.1 Display och

Läs mer

FABER - EGENSKAPER Justerbar PWM frekvens, min/max ström och start/stopp tidramp. Hög/lågfart med individuellt justerbara strömmar.

FABER - EGENSKAPER Justerbar PWM frekvens, min/max ström och start/stopp tidramp. Hög/lågfart med individuellt justerbara strömmar. PWM-förstärkare för 8st dubbelverkande proportionalventiler STU Control Unit FABER - COM BESKRIVNING STU-PWM är en förstärkare gjord för styra proportionalmagneter Möjlighet finns att styra 8st dubbelverkande

Läs mer

Styr- och Reglerteknik för U3/EI2

Styr- och Reglerteknik för U3/EI2 Högskolan i Halmstad Sektionen för Informationsvetenskap, Dator- och Elektroteknik 071111/ Thomas Munther LABORATION 3 i Styr- och Reglerteknik för U3/EI2 Målsättning: Bekanta sig med olika processer.

Läs mer

DC-UPS/DC-system. Komplett serie av DC-system DC-UPS med batteribackup DC-UPS med kondensatorbuffring Strömförsörjning

DC-UPS/DC-system. Komplett serie av DC-system DC-UPS med batteribackup DC-UPS med kondensatorbuffring Strömförsörjning DC-UPS/DC-system Komplett serie av DC-system DC-UPS med batteribackup DC-UPS med kondensatorbuffring Strömförsörjning 2015-2016 91 DC-System / Likströmssystem 48 VDC 220 VDC Elrond kan nu även erbjuda

Läs mer

ÅF-manual för styrsystem 3002 till kamin Tyr.

ÅF-manual för styrsystem 3002 till kamin Tyr. 2012-02-15 Sida: 1 / 12 ÅF-manual för styrsystem 3002 till kamin Tyr. Status: Drift Rumstemp Konvektion Drifttid 20.0 C AUTO 234 tim 2012-02-15 Sida: 2 / 12 Innehållsförteckning Inledning 2 2. Inkoppling

Läs mer

IBC control VÅRA PRODUKTER

IBC control VÅRA PRODUKTER IBC control VÅRA PRODUKTER IBC control producerar och lagerför ett komplett program för styrning av roterande värmeväxlare. Att vi håller vad vi lovar och levererar i tid är för oss A och O. Vi vet av

Läs mer

Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 9416-080-10 / IOM- V_07-02

Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 9416-080-10 / IOM- V_07-02 Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 946-080-0 / IOM- V_07-0 Uponor AB, VVS Sverige förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra de tekniska egenskaperna i enlighet

Läs mer

Installationsanvisning (snabbstart) MicroDrive Serie H med PLC

Installationsanvisning (snabbstart) MicroDrive Serie H med PLC Installationsanvisning (snabbstart) MicroDrive Serie H med PLC Innehållsförteckning Kopplingsschema...3 Starkström...3 Svagström...4 Digitala ingångar...4 Analoga ingångar...4 Potentiometer...4 Digitala

Läs mer

KALIBRERINGS MENY. För att komma tillbaka till Mätfunktionerna håll inne M -knappen 3s. eller vänta 1 min. 1 =MOD. 9.6 KBaud

KALIBRERINGS MENY. För att komma tillbaka till Mätfunktionerna håll inne M -knappen 3s. eller vänta 1 min. 1 =MOD. 9.6 KBaud 1 (6) FUNKTION HDH-C kalibrerings/konfigureringsverktyg behövs för drifttagning av HDH-M transmittrarna. Med HDH-C kan följande utföras: - Modbus inställningar - Regulator parametrar - Mät kalibrering

Läs mer

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4 P1 Manual Innehåll Om instruktionen... 3 Varning... 3 1. Introduktion... 3 1.1 Standardfunktioner... 3 1.2 Specifikationer... 4 1.3 Display... 4 1.4 Tangentbord... 5 1.5 Batteri... 6 1.6 Felmeddelande...

Läs mer

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE. VariMax50. Artikelnr. F21050201. IBC control Made in Sweden

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE. VariMax50. Artikelnr. F21050201. IBC control Made in Sweden MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE VariMax50 Artikelnr. F21050201 IBC control Made in Sweden INNEHÅLLSFÖRTECKNING Installationshänvisning 2 Montering 2 Säkerhetshänvisning 3 Tillverkardeklaration

Läs mer

mecair ELEKTRONISK SEKVENSERARE Modell MT Bruksanvisning

mecair ELEKTRONISK SEKVENSERARE Modell MT Bruksanvisning mecair ELEKTRONISK SEKVENSERARE Modell MT Bruksanvisning MTeng_rev. 3 september 04 MECAIR S.r.l. Membranventiler och elektroniska kontroller för dammavskiljande filter Via per Cinisello 97-20054 Nova Milanese

Läs mer

Instrument Link, en snabbguide

Instrument Link, en snabbguide Instrument Link, en snabbguide MJK Automation AB Tel: 0533-177 50 E-post: kontoret@mjk.se Hemsida: www.mjk.se Instrument Link, en snabbguide 120131 1. Innehåll 1. Inledning till Instrument Link... 3 2.

Läs mer

Optimerande kontrollenheter Vakuumvakter

Optimerande kontrollenheter Vakuumvakter Vakuumvakter, pneumatiska Omvandlar en vakuumnivå till en pneumatisk signal. Vakuumaktiverat membran som är sammanlänkat med en pneumatisk brytare. Finns förinställd eller med justerbar vakuumnivå. Enhet

Läs mer

Högspänningsregulator Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11

Högspänningsregulator Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11 Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11 Utmärkande egenskaper Uppfyller kraven på CE godkännanden Avsedd för industriella och professionella anläggningar Inbyggt fellarm LED indikering för larm och status

Läs mer

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-53 2014-09-12 Ver. 2.91 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få händelselarm via SMS. Alarmet

Läs mer

Brand-/Brandgasspjällstyrning för två spjäll m. rökdetektor 8SC2:004, 8SC2-1:004 (endast ett spjäll)

Brand-/Brandgasspjällstyrning för två spjäll m. rökdetektor 8SC2:004, 8SC2-1:004 (endast ett spjäll) Produktbeskrivning: Brand-/Brandgasspjällstyrning Funktion: SIOX-modul: Processbild: Brand-/Brandgasspjällstyrning för två spjäll m. rökdetektor 8SC2:004, 8SC2-1:004 (endast ett spjäll) 8SC2_004.DFF Inkopplingsbeskrivning

Läs mer

vacon 100 frekvensomriktare enkel och överlägsen

vacon 100 frekvensomriktare enkel och överlägsen vacon 100 frekvensomriktare enkel och överlägsen det är verkligen så enkelt Föreställ dig de energibesparingar som kan göras om alla motorer var styrda av frekvensomriktare. Industriautomatiseringen fortsätter

Läs mer

FELSÖKNING MICROMAX OCH VVX-MOTORER

FELSÖKNING MICROMAX OCH VVX-MOTORER IBC control Made in Sweden FELSÖKNING MICROMAX OCH VVX-MOTORER Innehållsförteckning Sida Felsöknings MicroMax, MicroMax180, MicroMax370, MicroMax750 Styrenheten har löst ut på grund av rotationsvakten

Läs mer

Montage och installationsanvisning MicaFlex reglersystem för dragskåp. Dragskåpsreglering. Innehållsförteckning. Mi-212se_2005-10-21

Montage och installationsanvisning MicaFlex reglersystem för dragskåp. Dragskåpsreglering. Innehållsförteckning. Mi-212se_2005-10-21 MicaFlex Flow 0.5 m/s ormal ormal Caution Alarm TEST ORMAL HIGH LOW FLOW FLOW FLOW RESET t s PGM ESC Keypad functions in programming mode Operator Monitor FHM catrone Montage och installationsanvisning

Läs mer

Laddningsregulator CML05-2, CML08-2, CML10-2, CML15-2, CML20-2 Användarmanual, Svenska

Laddningsregulator CML05-2, CML08-2, CML10-2, CML15-2, CML20-2 Användarmanual, Svenska Kära Användare, Tack för att du valde att köpa en Phocos produkt. Med din nya CML laddningsregulator äger du en State of the Art produkt, vilket är utvecklad enligt de senaste tillgängliga teknikstandarder.

Läs mer

DOL 278 PÅ/AV DOL 278 PÅ/AV-styrd nödöppning Teknisk bruksanvisning

DOL 278 PÅ/AV DOL 278 PÅ/AV-styrd nödöppning Teknisk bruksanvisning DOL 278 PÅ/AV DOL 278 PÅ/AV-styrd nödöppning Teknisk bruksanvisning Version Publicerad 2012. Produkt- och dokumentationsändringar SKOV A/S förbehåller sig rätten att ändra denna bruksanvisning och den

Läs mer

www.profort.dk Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering GSM-enheten indvändigt (oversättelse, se bilaga) Spänning

www.profort.dk Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering GSM-enheten indvändigt (oversättelse, se bilaga) Spänning Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering 1. Förbered ett SIM-kort så att pinkoden är 1234 eller avaktiverad. Montera kortet i enheten som nu har 1234 som pinkod eller är helt utan pinkod. Kortet monteras

Läs mer

MyConnect Link. Konfigurationsverktyg för Flygt MμConnect. Snabbguide

MyConnect Link. Konfigurationsverktyg för Flygt MμConnect. Snabbguide MyConnect Link Konfigurationsverktyg för Flygt MμConnect Snabbguide 1 Innehåll 1 Krav och installation... 3 1.1 Kännetecken och funktion... 3 1.2 Ladda ner, redigera, spara och visa konfigurationsfiler...

Läs mer

Temperaturregulatorer Drews Electronic. Komponenter för automation. Nordela V08.04

Temperaturregulatorer Drews Electronic. Komponenter för automation. Nordela V08.04 Temperaturregulatorer Drews Electronic Komponenter för automation Indikerings & kontrollinstrument Indikering och kontrollinstrument Basfunktion antal absolutvärdeslarm programmerbar givaringång analog

Läs mer

Över och undertemperaturen kan ställas på valfri nivå mellan 0 - +400 o C. (presenteras som 0-400)

Över och undertemperaturen kan ställas på valfri nivå mellan 0 - +400 o C. (presenteras som 0-400) Drift- och skötselanvisning. Rökgastemperatur ER-rt Rökgastemperatur med larm typ ER-rt. Apparatskåp. Apparatskåpet är i plug-in-utförande, för vägg eller panelmontage (litet rack). Det består av display,

Läs mer

2 / 3-axlig joystick med PWM-utgångar

2 / 3-axlig joystick med PWM-utgångar 2 / 3-axlig joystick BESKRIVNING JP är en 2 eller 3-axlig joystick, med möjlighet att styra upp till 6st dubbelverkande proportionalmagneter Utgångarna är proportionella mot joystickens rörelser Joystickens

Läs mer

STYRCENTRAL FÖR 2-LEDARSMÖRJSYSTEM CC1 Alpha Art.nr. 906674 BRUKSANVISNING

STYRCENTRAL FÖR 2-LEDARSMÖRJSYSTEM CC1 Alpha Art.nr. 906674 BRUKSANVISNING I2843-S-06.04 STYRCENTRAL FÖR 2-LEDARSMÖRJSYSTEM CC1 Alpha Art.nr. 906674 BRUKSANVISNING INNEHÅLL 1. BESKRIVNING sid. 2 2. DATA sid. 2 3. HANDHAVANDE sid. 3 4. ELSCHEMA bilaga. 1 5. CE dokument bilaga.

Läs mer

Översiktskatalog. Elektronik. Styrkort C-257 Styrkort SA Styrkort EA Styrkort EX-5000 Styrkort EX-5001

Översiktskatalog. Elektronik. Styrkort C-257 Styrkort SA Styrkort EA Styrkort EX-5000 Styrkort EX-5001 Översiktskatalog Elektronik Styrkort C-257 Styrkort SA Styrkort EA Styrkort EX-5000 Styrkort EX-5001 Proptional förstärkare serie C257-V Spänning: 10-30 VDC ± 10% rippel p-p Skyddsklass: IP20 Max ström:

Läs mer

MF-PFT. Programmerbar differenstryckgivare för mätning och reglering av tryck och flöde DIL1. Instruktion : Mi-202Se_010419

MF-PFT. Programmerbar differenstryckgivare för mätning och reglering av tryck och flöde DIL1. Instruktion : Mi-202Se_010419 Programmerbar differenstryckgivare för mätning och reglering av tryck och flöde MF-PFT Instruktion : Mi-0Se_010419 OBSERVERA! Läs igenom instruktionen noggrannt före start. Användning MicaFlex MF-PFT är

Läs mer

dametric DCU RM1 VAL0100517 / SKC9103180 DISPLAY AND CONTROL UNIT TILL RMS-MÄTSYSTEM MANUAL DCU-RM1 SE.docx 2001-11-02 / BL 1(9) metso

dametric DCU RM1 VAL0100517 / SKC9103180 DISPLAY AND CONTROL UNIT TILL RMS-MÄTSYSTEM MANUAL DCU-RM1 SE.docx 2001-11-02 / BL 1(9) metso dametric DCU RM1 VAL0100517 / SKC9103180 DISPLAY AND CONTROL UNIT TILL RMS-MÄTSYSTEM MANUAL metso SE.docx 2001-11-02 / BL 1(9) INNEHÅLL 1 KOMPONENTPLACERING... 3 2 BESKRIVNING... 4 3 TEKNISKA DATA... 4

Läs mer

Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Djupfrysning

Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Djupfrysning Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Djupfrysning Spara för framtida bruk Dokumentversioner Nr Datum Typ av ändring Reviderad av 1 2014/10/20 Första redigering av dokumentet YM / SG 2 Innehåll 1 - ÖVERSIKT...

Läs mer

JEFF SE92NTC och Ni-1000. Slavenhet med tre reläutgångar, två digitala 230Vac ingångar och två temperaturingång för RD80- och RD90-systemet

JEFF SE92NTC och Ni-1000. Slavenhet med tre reläutgångar, två digitala 230Vac ingångar och två temperaturingång för RD80- och RD90-systemet JEFF SE92NTC och Ni-1000 Slavenhet med tre reläutgångar, två digitala 230Vac ingångar och två temperaturingång för RD80- och RD90-systemet INSTALLATION OCH ANSLUTNING Funktionell beskrivning Innehållsförteckning

Läs mer

MANUAL LUNE SPA. Läs mer om våra spabad på www.prospa.se eller ring 0472-44010

MANUAL LUNE SPA. Läs mer om våra spabad på www.prospa.se eller ring 0472-44010 MANUAL LUNE SPA Läs mer om våra spabad på www.prospa.se eller ring 0472-44010 Warm Cool Jets Blower Press to turn pump 1 on or off, and to shift between low Press to operate the spa light. Turns off after

Läs mer

Kombi-instrument UPM 3010 PK1

Kombi-instrument UPM 3010 PK1 Kombi-instrument UPM 3010 PK1 Beskrivning Flexibiltet UPM 3010 PK1 är ett programmerbart kombi-instrument med extremt höga prestanda samt oöverträffad flexibilitet då hela 4 st tilläggs-moduler samtidigt

Läs mer

BV220. Bruksanvisning

BV220. Bruksanvisning BV220 Bruksanvisning VIGIL BV220 Vigil 2 BV220 är fysiskt kompatibel med den befintliga serien, men med 220W uteffekt. Det är en klass D-förstärkare och har därmed 80% verkningsgrad. Sådana switchade slutsteg

Läs mer

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8 5' VWHJWHUPRVWDW I UOXIWYlUPHSXPSPHGDYIURVWQLQJVIXQNWLRQ 2SHUDW UVPDQXDO 3URJUDPYHUVLRQ -())(OHFWURQLFV$% Sidan 1 av 8 ,QOHGQLQJ JEFF Electronics AB Regulator RD25 är en kompakt tvåstegs termostat med

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Topvex CAV konvertering till VAV

Topvex CAV konvertering till VAV Dokument översatt från engelska 1255951-SE 2014-12-19 A001 Innehåll 1 Maskinvaruinstallation... 1 2 Programvaruinställning för Topvex-aggregat (Corrigo)... 2 2.1 Kablage VAV... 3 3 Tryckgivare... 4 3.1

Läs mer

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 1. Allmänt 2. Knappfunktion 3. Ställa in Värde 3.1. Datum och Tid 3.2. Drifttid 3.3. Min Temp Tilluft 3.4. Börvärde Frånluft 3.5. Blockering Nattkyla 3.6. Börvärde rum natt

Läs mer

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 1 1 Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 2 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Shunt-och

Läs mer

Manual Elstyrning EL120P - 2 drift

Manual Elstyrning EL120P - 2 drift Manual Elstyrning EL120P - 2 drift Läs noga igenom manualen innan arbetet påbörjas! Titel Reg. Nr Sist sparad Rev.nr Sidor EL120P Tillfällig 2013-06-19 0 16 1 2 Innehållsförteckning Tillverkardeklaration

Läs mer

Innehåll. 1. Så här programmerar du 3. 2. Parameterbeskrivning 25. Programmeringshandboken för frekvensomformaren

Innehåll. 1. Så här programmerar du 3. 2. Parameterbeskrivning 25. Programmeringshandboken för frekvensomformaren Innehåll Innehåll 1. Så här programmerar du 3 Lokal manöverpanel 3 Så styr du den grafiska LCP (GLCP) 3 Manövrering med numerisk LCP (NLPC) 9 Snabböverföring av parameterinställningar mellan flera frekvensomformare

Läs mer

Beskrivning - Installation

Beskrivning - Installation Singelgatan 2 212 28 Malmö tel 040-922050 fax 040-193358 Beskrivning - Installation Olje- bensin- fettvarnare Typ ema signal OSA Nivåövervakare OSA Kapacitiv givare ES4 Termistorgivare R6 Läs anvisningen

Läs mer

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Rev B Innehållsförteckning INSTALLATIONSANVISNING: GSM-LARMMODUL TILL IVT VÄRMEPUMP...2 ALLMÄNT...2

Läs mer

MODBUS 40 IHB 1244-4 031725 LEK

MODBUS 40 IHB 1244-4 031725 LEK LEK SE GB DE FI MODBUS 40 Installatörshandbok Kommunikationsmodul för NIBE F1145, F1245, F1345, F30, F40, F50, VVM500 Installer manual Communications module for NIBE F1145, F1245, F1345, F30, F40, F50,

Läs mer

PROFORT. Fjärrstyrning och mätning. Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer. multiguard-produktserien

PROFORT. Fjärrstyrning och mätning. Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer. multiguard-produktserien -produktserien Fjärrstyrning och mätning Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer UTVECKLAD FÖR NORDISKA FÖRHÅLLANDEN Serien av -produkter är anpassad för alla behov

Läs mer

Installationsmanual ATU 301

Installationsmanual ATU 301 Installationsmanual ATU 301 Manualen gäller för följande: Hårdvara: 2.05 Program: 2.20 Copyright 2004 ITT Flygt AB. Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna dokumentation får reproduceras eller

Läs mer

Katastrofskydd typ ERK. Monterings och skötselinstruktioner

Katastrofskydd typ ERK. Monterings och skötselinstruktioner Katastrofskydd typ ERK. Monterings och skötselinstruktioner Apparatskåp. Apparatskåpet är i plug-in-utförande, för vägg eller panelmontage (litet rack). Det består av strömförsörjningsenhet med funktionsfördröjning,

Läs mer

Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag

Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag INSTALLATIONSMANUAL FÖR VÄRMEPUMP Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag Säsonger Kort säsong Mediumsäsong Lång säsong Maj September April Oktober

Läs mer

MSR-1000. Servoregulator (Lägesregulator) Drift- och Montageinstruktion. ANVÄNDNING MSR-1000 är en servoregulator med två användningsområden.

MSR-1000. Servoregulator (Lägesregulator) Drift- och Montageinstruktion. ANVÄNDNING MSR-1000 är en servoregulator med två användningsområden. Drift- och ontageinstruktion Servoregulator (Lägesregulator) i-200se / 2005-09-05 Trimpotentiometrar Anslutning för återföringssignal från ställdon. Omkopplare för val av styr och återföringssignal Anslutning

Läs mer

STYRCENTRAL FÖR 2 LEDAR FETTSMÖRJSYSTEM och 1 LEDAR OLJESMÖRJSYSTEM

STYRCENTRAL FÖR 2 LEDAR FETTSMÖRJSYSTEM och 1 LEDAR OLJESMÖRJSYSTEM I2867 S 12.06 STYRCENTRAL FÖR 2 LEDAR FETTSMÖRJSYSTEM och 1 LEDAR OLJESMÖRJSYSTEM CC4 MKII Art. nr. 907447 BRUKSANVISNING INNEHÅLL 1. BESKRIVNING sid. 2 2. DATA sid. 2 3. HANDHAVANDE sid. 3 4. INKOPPLING

Läs mer

Användarinstruktioner

Användarinstruktioner Allmän information Motorenheten typ D Compact fungerar tillsammans med Pumptyperna PA-W samt PB-W i alla Ergoswiss hydrauliska system. Systemet styrs med hjälp av en sladdförsedd kontrollpanel. 1 Systemet

Läs mer

T7560 Digitala Rumsenheter till EXCEL 10

T7560 Digitala Rumsenheter till EXCEL 10 T7560 Digitala Rumsenheter till EXCEL 10 AMA 8, UBB.22 PRODUKTINFORMATION EGENSKAPER Kompatibel med Excel 10 systemet. Låg strömförbrukning. Teckenfönstret (LCD) visar kontinuerligt aktuell rumstemperatur,

Läs mer

Swema 05. Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530

Swema 05. Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 Swema 05 Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 SWEMA AB Pepparv. 27 SE-123 56 FARSTA Tel: +46 8 94 00 90 Fax: +46 8 93 44 93 E-mail: swema@swema.se Hemsida: www.swema.se Innehållsförteckning: 1. Introduktion...

Läs mer

QVANTUM MODBUS. Qvantum värmepumpar MODBUS

QVANTUM MODBUS. Qvantum värmepumpar MODBUS QVANTUM MODBUS QVANTUM MODB1101 1 Qvantum värmepumpar MODBUS Styrsystem CCV PRO programvara 1.00.65 och senare Elektronisk expansionsventil EVD driver Innehållsförteckning Sid 1 ALLMÄNT CCV 1.1 OM DEN

Läs mer

Solcellsladdningsregulator med USB-uttag

Solcellsladdningsregulator med USB-uttag Solcellsladdningsregulator med USB-uttag Copyright c Solar Lab sweden Contents LS-EUserien 1 Viktig säkerhetsinformation 2 2 Allmän information 2 3 Installationsinstruktioner 2 3.1 Montering...............................................

Läs mer

Övervakningssystem EKO-KE2

Övervakningssystem EKO-KE2 Övervakningssystem Beskrivning Styr- och övervakningssystem är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av upp till två brand-/brandgasspjäll, brandgasspjäll eller tryckavlastningsspjäll

Läs mer

FlexiSwitch 4 BRUKSANVISNING. GSM-baserad larm och fjärrstyrningsenhet. www.flexidesign.se

FlexiSwitch 4 BRUKSANVISNING. GSM-baserad larm och fjärrstyrningsenhet. www.flexidesign.se GSM-baserad larm och fjärrstyrningsenhet BRUKSANVISNING www.flexidesign.se Ansvarsfriskrivning Läs detta innan du använder FlexiSwitch 4! Skaparna av FlexiSwitch 4 ifrånsäger sig allt ansvar för eventuella

Läs mer

Daggpunktsreglering ecos D

Daggpunktsreglering ecos D Daggpunktsreglering är ett system för att undvika kondensutfällning på köldbärarsystemet. Problem med kondens uppstår då yttemperaturen på framledningsrören är lägre än omgivande lufts daggpunkt. Från

Läs mer

Installationsmanual för Compit pumpstationspaket LTA Del II Elektriker Anläggning: Boviken

Installationsmanual för Compit pumpstationspaket LTA Del II Elektriker Anläggning: Boviken Installationsmanual för Compit pumpstationspaket LTA Del II Elektriker Anläggning: Boviken 1 Innan detta avsnitt påbörjas förutsätts stationen vara installerad enligt Del I - Entreprenör El-montage Allt

Läs mer

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning VAZ H600/1 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

Vägledning för 4-modulenhet. Montering

Vägledning för 4-modulenhet. Montering Vägledning för 4-modulenhet Montering 1. Förbered ett SIM-kort så att pinkoden är 1234 eller avaktiverad. Montera kortet i enheten som nu har 1234 som lösenord eller är helt utan lösenord. Kortet monteras

Läs mer

TEKNISK NOTIS TN AT006

TEKNISK NOTIS TN AT006 TEKNISK NOTIS INDEX DATE AMENDMENTS BY CHECK BY 00 27/12/05 CREATION C. VIAL E. CHABANEIX 01 01/12/06 TRANSLATION TO SWEDISH P-U S 02 Säkerhets information: De instruktioner som föreslås i denna tekniska

Läs mer

KONTROLLSKÅP LAWN MATE 7 & 12

KONTROLLSKÅP LAWN MATE 7 & 12 INSTALLATIONSANVISNING KONTROLLSKÅP LAWN MATE 7 & 12 2000-08-08 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KONTROLLSKÅP Sid. Installationsanvisning 1 Placering 1 Väggmontage 1 Nätanslutning 1 Ventilströmanslutning 2 Pumpstart-

Läs mer

253000 Mobil Fläktutrustning Handbok

253000 Mobil Fläktutrustning Handbok 253000 Mobil Fläktutrustning Handbok Innan systemet tas i bruk måste denna handbok studeras i detalj. Endast av MEDICVENT auktoriserad personal får utföra reparationer och justeringar på denna utrustning.

Läs mer

Styr & Regler. Spänning, betecknas U och mäts i Volt(V) Ström, betecknas I och mäts i Ampere(A) Effekt, betecknas P och mäts i Watt(W) P U x I

Styr & Regler. Spänning, betecknas U och mäts i Volt(V) Ström, betecknas I och mäts i Ampere(A) Effekt, betecknas P och mäts i Watt(W) P U x I Spänning, betecknas U och mäts i Volt(V) Ström, betecknas I och mäts i Ampere(A) P U x I Beräkningsformel Effekt, betecknas P och mäts i Watt(W) Denna formel kallas ohms lag och går att använda när vi

Läs mer