säkerhet Dokument: DPD00854 Publicerat: vacon 1 ENDAST EN KVALIFICERAD ELEKTRIKER FÅR UTFÖRA DEN ELEKTRISKA INSTALLATIONEN! 1.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "säkerhet Dokument: DPD00854 Publicerat: 2011-11-10 vacon 1 ENDAST EN KVALIFICERAD ELEKTRIKER FÅR UTFÖRA DEN ELEKTRISKA INSTALLATIONEN! 1."

Transkript

1

2 säkerhet Dokument: DPD0084 Publicerat: vacon 1 Den här snabbguiden innehåller de viktigaste stegen för en enkel installation och start av din Vacon 20 frekvensomriktare. Innan omriktaren tas i drift kan du ladda ned och läsa den kompletta användarhandboken för Vacon 20 från: > Support & Downloads 1. SÄKERHET ENDAST EN KVALIFICERAD ELEKTRIKER FÅR UTFÖRA DEN ELEKTRISKA INSTALLATIONEN! I den här snabbguiden finns tydligt markerade varningstexter, som är avsedda för din personliga säkerhet och för att undvika oavsiktliga skador på produkten och ansluten utrustning. Läs noga igenom varningstexterna: Komponenterna i frekvensomriktarens kraftenhet är under spänning när Vacon 20 är ansluten till nätet. Att komma i beröring med denna spänning är mycket farligt och kan medföra livsfara eller orsaka svåra skador. Motorplintarna U, V, W (T1, T2, T3) och eventuella bromsmotståndsplintar -/+ är spänningssatta när Vacon 20 är ansluten till nätspänningen, även om motorn inte är igång. Styr- och I/O-anslutningarna är isolerade från nätspänningen. Plintarna på reläutgången kan dock ha en farlig manöverspänning även om Vacon 20 är bortkopplad från nätet.! Läckström till jord för Vacon 20-frekvensomriktarna överstiger 3, ma AC. Enligt standarden EN ska en förstärkt anslutning till skyddsjord installeras. Se kapitel 7. Om frekvensomriktaren används som del av en maskin, är maskintillverkaren ansvarig för att förse maskinen med en huvudbrytare (EN ). Om Vacon 20 är bortkopplad från nätspänningen medan motorn är igång, är den fortfarande strömförande om motorn spänningssatts av processen. I detta fall fungerar motorn som en generator och levererar energi till frekvensomriktaren. Vänta tills fläkten stannar och displaysegmenten eller statuslysdioderna på frontpanelen slocknat, efter att frekvensomriktaren bortkopplats från nätspänningen. Vänta ytterligare minuter innan något arbete utförs med anslutningarna till Vacon 20. Motorn kan starta automatiskt efter en felsituation, om funktionen för automatisk återställning är aktiverad. Support dygnet runt +38 (0) E-post: 1

3 BACK RESET OK LOC REM BACK REST E OK LOC REM BACK RESET OK LOC REM BACK REST E OK LOC RE M BACK RESET OK LOC REM 2 vacon installation 2. INSTALLATION 2.1 Mekanisk installation Det finns två olika sätt att väggmontera Vacon 20. MI1 MI3 väggmonteras med skruvar eller DIN-skena, och MI4 MI med skruvar eller flänsar. MI1 =M4 MI2 =M MI3 M Figur 1: Skruvmontering, MI1 MI3 MI4 =M 6 MI =M 6 Figur 2: Skruvmontering, MI4 MI 2 Tel. +38 (0) Fax +38 (0)

4 BACK RESET OK LOC REM installation vacon Figur 3: Montering med DIN-skena, MI1 MI3 Figur 4: Flänsmontering, MI4 MI Obs! Mått för montering är angivna på omriktarens baksida. Lämna fritt utrymme för kylning ovanför (100 mm), under (0 mm) och på sidorna (20 mm) av Vacon 20! (För MI1 MI3 är installation sida vid sida endast tillåten om omgivningstemperaturen är under 40 C. För MI4 MI är installation sida vid sida inte tillåten.) Support dygnet runt +38 (0) E-post: 2

5 . 4 vacon installation Fäst Attach hållaren the support EFTER monteringen AFTER installing av kraftkablarna the power cables Fäst Attach plåten this plate FÖRE monteringen BEFORE installing av kraftkablarna the power cables Figur : Montering av PE-plattan och fästet för API-kabeln, MI1 MI3 Fäst Attach hållaren the support EFTER monteringen AF TER installing Fäst Attach plåten this plate FÖRE monteringen BEFORE installing av kraftkablarna the power cables Figur 6: Montering av PE-plattan och fästet för API-kabeln, MI4 MI 2 Tel. +38 (0) Fax +38 (0)

6 installation vacon 2.1 Kablage och anslutningar Kraftkablar Obs! Åtdragningsmomentet för kraftkablar är 0, 0,6 Nm 3~ (230V, 400V) 1~ (230V) Motor ut Skala bort kabelns plastisolering för jordning 360 NÄT MOTOR Figur 7: Kraftanslutningar till Vacon 20, MI1 3~(230 V,400V,7 V) Externt bromsmotstånd 3~(230 V,400V,7 V) Skala bort kabelns plastisolerin g för jordning 360 1~ ( 230 V) 1~(11V) Motor ut L1 L2/N L3 R+ R- U/T1 V/T2 W/T3 NÄT BROMS- MOTSTÅND MOTOR Figur 8: Kraftanslutningar till Vacon 20, MI2 MI3 Support dygnet runt +38 (0) E-post: 2

7 6 vacon installation 3~ (380, 480 V) Motor ut NÄT BROMSMOTST ÅND MOTOR Figur 9: Kraftanslutningar till Vacon 20, MI4 3~ (380, 480 V) Motor ut NÄT BROMSMOTST ÅND MOTOR Figur 10: Kraftanslutningar till Vacon 20, MI 2 Tel. +38 (0) Fax +38 (0)

8 installation vacon Styrkablar Figur 11: Öppna locket, MI1 MI3 Figur 12: Öppna locket, MI4 MI Support dygnet runt +38 (0) E-post: 2

9 8 vacon installation Åtdragningsmoment Control cable för tightening styrkabel: 0,4 torque: Nm 0.4 Nm Skala Strip bort the kabelns plastic plastisolering cable coating för for jordning 360 earthing Figur 13: Montera styrkablarna, MI1 MI3 Figur 14: Montera styrkablarna, MI4 MI 2 Tel. +38 (0) Fax +38 (0)

10 vacon 20 api vacon k Ω 3. I/O-STYRKORT OCH PLINTAR ma Anslutning Signal Fabriksinställning Beskrivning Vref Ref.-utspänning Maximal last 10 ma 2 AI1 Analog insignal 1 Frekvensref. P) 0 10 V, Ri >= 200 k Ω 3 GND I/O-signal till jord 6 24 V ut 24 V ut för dig. ing. ±20 %, max. last 0 ma 7 DI_C Digital gemensam ingång 4 AI2 Analog insignal 2 Vacon 20 P-ärvärde och frekvensreferens P) Support dygnet runt +38 (0) E-post: Digital gemensam ingång för DI1 DI6, se tabell 2 för DI-flänstyp 8 DI1 Digital ingång 1 Start framåt P) V, Ri > k Ω 9 DI2 Digital ingång 2 Start bakåt P) 10 DI3 Digital ingång 3 Felåterställning P) A A RS48 signal A FB-kommunikation Negativ B B RS48 signal B FB-kommunikation Positiv Standard: 0(4)-20 ma, Ri <= 20 Övrigt: 0 10 V, Ri >= 200 k Ω Väljs via mikrobrytare GND I/O-signal till jord 13 DO- Digital gemensam Digital gemensam utgång utgång 14 DI4 Digital ingång 4 Förvalt varvtal B0 P) V, Ri > k Ω 1 DI Digital ingång Förvalt varvtal B1 P) Som DI Övrigt: Pulsgivaringång A (frekvens upp till 10 khz) Väljs via mikrobrytare 16 DI6 Digital ingång 6 Externt fel P) Som DI Övrigt: Pulsgivaringång B (frekvens upp till 10 khz), pulstågsingång (frekvens upp till khz) 18 AO Analog utgång Utfrekvens P) 0 10 V, RL >1 KΩ 0(4)-20 ma, RL < 00 Ω Väljs via mikrobrytare 20 DO Digital utsignal Aktiv = DRIFTKLAR P) Öppen kollektor, max. last 48 V/0 ma 22 RO 13 Reläutgång 1 Max. brytlast: 23 RO 14 Aktiv = I DRIFT P) 20 VAC/2 A eller 20 VDC/0,4 A Tabell 1: Vacon 20 program för allmän användning, standard I/O-konfigurering och anslutningar till styrkortet P) = Programmerbar funktion, se Användarhandbok: parameterlistor och parameterbeskrivningar för mer information Ω 3

11 10 vacon vacon 20 api 2 Max. Anslutning Signal Fabriksinställning Beskrivning 24 RO 22 Reläutgång brytlast: 2 RO 21 Aktiv = FEL P) 20 VAC/2 A eller RO 24 VDC/0,4 A Tabell 1: Vacon 20 program för allmän användning, standard I/O-konfigurering och anslutningar till styrkortet P) = Programmerbar funktion, se Användarhandbok: parameterlistor och parameterbeskrivningar för mer information Anslutning Signal Fabriksinställning Beskrivning 3 GND I/O-signal till jord 6 24 V ut 24 V ut för dig. ing. ±20 %, max. last 0 ma 7 DI_C Digital gemensam Digital gemensam ingång ingång för DI1 DI6 8 DI1 Digital ingång 1 Start framåt P) V, Ri > kω 9 DI2 Digital ingång 2 Start bakåt P) 10 DI3 Digital ingång 3 Felåterställning P) 14 DI4 Digital ingång 4 Förvalt varvtal B0 P) V, Ri > k Ω 1 DI Digital ingång Förvalt varvtal B1 P) Som DI Övrigt: Pulsgivaringång A (frekvens upp till 10 khz) Väljs via mikrobrytare 16 DI6 Digital ingång 6 Externt fel P) Som DI Övrigt: Pulsgivaringång B (frekvens upp till 10 khz), pulstågsingång (frekvens upp till khz) Tabell 2: DI-flänstyp, ta bort J00-bygling och anslut kabeln med hjälp av tabell 2 J00 S4 S3 S2 S1 ON DI Enco Nor AO V ma AI2 V ma RS48 - term OFF Figur 1: Mikrobrytare Vacon 20 I/O-plintar: AI2 GND DO- DI4 DI DI6 AO DO+ R13 R14 * R VAI1 GND 24V DI-C DI1 DI2 DI3 A B R21 R22 3 Tel. +38 (0) Fax +38 (0)

12 navigering och start vacon NAVIGERING OCH START 4.1Huvudmenyer för Vacon 20 REFERENSMENY READY RUN STOP ALARM FAULT READY RUN STOP ALARM FAULT REFERENCE Visar tangentbordsreferensens värde MENU REF REF Dispalys the oavsett vald styrplats. MON MON keypad reference OK value PA R PA R regardless of SYS PRESS TRYCK SYS the selected Hz Hz contron place. FWD R EV I/O KEYPAD BUS FWD REV I/O KEYPAD BUS TRYCK PRESS DRIFTVÄRDESMENY READY RUN STOP ALARM FAULT READY RUN STO P ALARM FAULT MONITORING På denna meny kan REF REF du MENU bläddra bland driftvärdena. In this menu MON MON you can OK browse the PA R PAR monitoring SYS PRESS TRYCK SYS values. FWD REV I/O KEYPAD BUS FW D REV I/O KEY PAD BUS TRYCK PRESS PARAMETERMENY READY RUN STOP ALARM FAULT READY RUN STOP ALARM FAULT På denna meny kan REF REF du MENU bläddra bland parametervärdena In this menu och MON OK MON you can redigera dem. browse and PAR PAR edit the SYS PRESS TRYCK SYS parameters. FWD REV I/O KEYPAD BUS FWD REV I/O KEYPAD BUS TRYCK PRESS READY RUN STOP ALARM FAULT SYSTEMMENY SYSTEM Här kan du bläddra REF igenom MENUundermeny- erna Hereför yousystempara- will be MON metrar able to och browse fel. PAR system parameter and fault SYS submenu. FWD REV I/O KEYPAD BUS Figur 16: Huvudmeny för Vacon 20 OK READY RUN STO P ALARM FAU LT REF MON PAR PRESS TRYCK SYS FWD REV I/O KEYPAD BUS Support dygnet runt +38 (0) E-post: 4

13 12 vacon navigering och start 4.2 Driftsättning och startguide Driftsättning steg för steg: 1. Läs säkerhetsinstruktionerna på sidan Säkerställ jordningen och kontrollera att kablarna uppfyller kraven. 7. Gör en provkörning utan motor, se Användarhandboken på 8. Kör proven utan last och utan att motorn är ansluten till processen. 3. Kontrollera kylluftens kvalitet och kvantitet. 9. Gör en identifikationskörning (Par. 631). 4. Kontrollera att alla start/stopp-omkopplare står i läget STOP. 10. Anslut motorn till processen och utför provkörningen igen.. Anslut omriktaren till nätet. 11. Vacon 20 är nu klar att användas. 6. Kör startguiden och ange alla nödvändiga parametrar. Tabell 3: Driftsättning steg för steg Startguide Vacon 20 kör startguiden vid första start. Guiden kan köras genom man ställer in SYS Par.4.2 = 1. Proceduren visas i följande figurer. Obs! När startguiden används återställs samtliga parametrar till fabriksinställningarna! READY RUN STOP ALARM FAU LT READY RUN STOP ALARM FAU LT REF MON PAR SYS REF MON PAR SYS rpm FWD REV I/O KEY PAD BUS FWD REV I/O KEY PAD BUS OK 1 Gå Enter in på Pa par.menyn, menu, välj select P1.3 (nom. P1.3 motorhastigh.) nominal speed 2 Tryck Presspå OK OK, enter öppna redigeringsläget edit mode READY RUN STOP ALARM FAU LT READY RUN STOP ALARM FAU LT REF MON PAR SYS REF MON PAR SYS A FWD REV I/O KEY PAD BUS FWD REV I/O KEY PAD BUS OK 4 3 Change Ändra värdet P1.3 P1.3 value med Utför 4 Perform samma the procedur same för knappen with Up/Down Upp/Ned, button och P1.4, procedure nominell for motorström P1.4, bekräfta and press med OK to motor nominal current comfirm Figur 17: Startguide för Vacon 20 (standardprogram) Tel. +38 (0) Fax +38 (0)

14 navigering och start vacon 13 READY RUN STOP ALARM FAULT REF MON PAR READY RUN STOP ALARM FAULT REF MON PAR READY RUN STOP ALARM FAULT REF MON PAR SYS SYS SYS FWD REV I/O KEYPAD BUS FWD REV I/O KEYPAD BUS FWD REV I/O KEYPAD BUS OK Startguiden Startup wizard visar Öppna 1 showns par Press redigeringsläget OK to enter numret för par. genom edit mode. att trycka på OK number. Välj Select ett värde between mellan 0-3, see 0 och below! 3 (se nedan). Möjliga Selections: val: P1.1 P1.2 P1.7 P1.8 P1.1 P2.1 P2.2 P2.3 P3.1 P3.2 P3.3 P4.2 P4.3 1, 0/60 x x 00= = 00= = 0 = 0 = 0 = Grund Basic V* Frequecny Not 0= 0= 0/60 I/O 0 Hz 4=AI1 I Frekvenčno Frekvensstyrn Används Ramp Utrulla 3s 3s Hz INMOT krmiljenje ing inte control used Ramp Coast Hz 0-10 V 0 0= = 1,1 x 00= = 1 = Pumpdrift drive 0/60 Frekvensstyrning I/O Ramp Ramp 20 Hz s s 0 = 1 = Används 0/60 V* Frequecny Not 0= 1= 4=AI1 I INMOT Hz inte Hz control used Ramp Ramp 0-10 V 1,1 x 0 x 0= = 00= = Fan drive 0/60 Frekvensstyrning Not I/O Flygande Utrulla 20 Hz 20s 20s 1 = 0 = 2 = Fläktdrift 1= 0= 0/60 4=AI1 V* I Frequecny Används Hz INMOT inte Flying Coast Hz 0-10 V control used 1 1=Open = 1 = 3 = 1, x High Torque 0/60 1= 0 0= = 0 0= = Varvtalsstyrning Används 0/60 4=AI1 V* I loop speed I/O 0 Hz 1s 1s drive Hz utan återkoppling Högmomentsdrift Ramp Utrulla INMOT used Ramp Coast Hz 0-10 V control *Samma *Same as som drive omriktarens voltage, spänning, förutom except i in 11 11V V-omriktare drives där värdet är 230 this Vvalue is 230V Parametrar P1.1 Parameters P1.1 Motor Motor Un (V) Un (V) P2.3 Stoppfunktion function som affected: påverkas: P1.2 P1.2 Motor Motor fn (Hz) fn (Hz) P3.1 Minimifrekvens frequency P1.7 P1.7 Strömgräns Current (A) limit (A) P3.2 Maximifrekvens frequency P1.8 P1.8 Motorstyrningsläge control mode P3.3 I/O-referens reference P1.1 Momentmaximering Torque boost P4.2 Acc.tid (s) time (s) P2.1 Styrplats Control place P4.3 Ret.tid Dec (s) time (s) P2.2 Startfunktion function READY RUN STOP ALARM FAULT REF MON PAR SYS FWD REV I/O KEYPAD BUS OK Bekräfta 4 Press OK omriktarens to inställningar confirm genom att trycka drive setup på OK Figur 18: Installation av omriktaren Support dygnet runt +38 (0) E-post: 4

15 14 vacon övervakning och parametrar. ÖVERVAKNING OCH PARAMETRAR Obs! Den här handboken är avsedd för standardapplikationen Vacon 20. Om du använder en specialapplikation kan du ladda ned en applikationshandbok på: > Support & Downloads..1 Driftvärden Kod Övervakningssignal Enhet Beskrivning V1.1 Utgångsfrekvens Hz 1 Utfrekvens till motorn V1.2 Frekvensreferens Hz 2 Frekvensreferens till motorstyrning V1.3 Motorvarvtal rpm 2 Beräknat motorvarvtal V1.4 Motorström A 3 Uppmätt motorström V1. Motormoment % 4 Beräknat aktuellt/nominellt motormoment V1.6 Uteffekt kw 79 Uteffekt från omriktare till motor V1.7 Motorspänning V 6 Motorspänning V1.8 DC-ledets spänning V 7 Uppmätt spänning för DC-ledet V1.9 Omriktarens temperatur C 8 Temperaturen hos kylflänsarna V1.10 Motortemperatur % 9 Beräknad motortemperatur V1.11 Motoraxeleffekt % Beräknad aktuell/nominell motoreffekt V2.1 Analog ingång 1 % 13 AI1-signalintervall i procent av använt intervall V2.2 Analog ingång 2 % 14 AI2-signalintervall i procent av använt intervall V2.3 Analog utgång % 26 AO-signalintervall i procent av använt intervall V2.4 Status för digital ingång DI1, DI2, DI3 1 Status för digital ingång V2. Status för digital ingång DI4, DI, DI6 16 Status för digital ingång V2.6 RO1, RO2, DO 17 Status för reläutgång och digital utgång V2.7 Ingång för pulståg/pulsgivare % % skalvärde V2.8 Rpm för pulsgivare rpm 123 Skalanpassad efter pulsgivarpulsar/ varvparameter Tabell 4: Vacon 20-driftvärden (Program för allmän användning) Tel. +38 (0) Fax +38 (0)

16 övervakning och parametrar vacon 1 Kod Övervakningssignal Enhet Beskrivning V3.1 Omriktarstatusord 43 Omriktarens bitkodsstatus B0 = Driftklar B1 = Idrift B2 = Bakåt B3 = Fel B6 = Driftfrigivning B7 = Aktivt larm B12 = Driftbegäran B13 = Motorreglering aktiverad V3.2 Programstatusord 89 Programmets bitkodsstatus B3 = Ramp 2 aktiverad B = Fjärrstyrningsplats 1 aktiverad B6 = Fjärrstyrningsplats 2 aktiverad B7 = Fältbusstyrning aktiverad B8 = Lokal styrning aktiverad B9 = Datorstyrning aktiverad B10 = Förinställda frekvenser aktiverade V3.3 DIN-statusord 6 V4.1 P-börvärde % 20 Regulatorns börvärde V4.2 P-ärvärde % 21 Regulatorns ärvärde V4.3 P-fel % 22 Regulatorfel V4.4 P-utgång % 23 Regulatorutgång V4. Process 29 Skalanpassad processvariabel se par Tabell 4: Vacon 20-driftvärden (Program för allmän användning) Support dygnet runt +38 (0) E-post:

17 16 vacon övervakning och parametrar.2 Parametrar i snabbmeny (Virtuell meny, visas om par = 1) Kod Parameter Min. Max. Enhet P1.1 P1.2 Motorns märkspänning Motorns märkfrekvens P1.7 P1.1 P2.1 P2.2 P2.3 P3.1 P3.2 P3.3 Standardvärde V Varierar 110 Avläs motorns märkskylt. 30,00 320,00 Hz rpm 0,2 x I Nunit 2,0 x I Nunit 0,00 / 60, / Avläs motorns märkskylt. 112 Standardvärden gäller för en fyrpolig motor. A I Nunit 113 Avläs motorns märkskylt. Motorns cos 0,30 1,00 0,8 120 Avläs motorns märkskylt. Motorns nominella varvtal P1.3 Motorns märkström P1.4 P1. ϕ Strömgräns Momentmaximering Fjärrstyrningsplats 1, val 0,2 x I Nunit 2 x I Nunit A Startfunktion , x I Nunit 107 Maximal motorström 0 = Används inte 1 = Används 0 = I/O-plint 1 = Fältbuss 2 = Panel 0 = Ramp 1 = Flygande start Stoppfunktion = Utrullning 1 = Ramp Min. frekvens 0,00 P3.2 Hz 0, Min. frekvensreferens Max. frekvens P ,00 Hz Fjärrstyrningsplats 1, val av frekvensreferens 0,00 / 60, P3.4 Förinställt varvtal 0 P3.1 P3.2 Hz, P3. Förinställt varvtal 1 P3.1 P3.2 Hz 10,00 10 Tabell : Parametrar för snabbmeny 102 Max. frekvensreferens 1 = Förinställda varvtal 0 2 = Panel 3 = Fältbuss 4 = AI1 = AI2 6 = P 7 = AI1 + AI2 8 = Motorpotentiometer 9 = Pulståg/pulsgivare Förinställt varvtal 0 används som frekvensreferens när P3.3 = 1 Aktiverad via digitala ingångar Tel. +38 (0) Fax +38 (0)

18 övervakning och parametrar vacon 17 Kod Parameter Min. Max. Enhet P3.6 Förinställt varvtal 2 P3.1 P3.2 Hz 1, P3.7 Förinställt varvtal 3 P3.1 P3.2 Hz 20, P4.2 P4.3 Accelerationstid 1 0,1 3000,0 s 3,0 103 Retardationstid 1 0,1 3000,0 s 3,0 104 P6.1 AI1 Signalområde P6. AI2 Signalområde P14.1 P17.2 Automatisk återställning Parameter dölj Tabell : Parametrar för snabbmeny 0 = Alla parametrar synliga 1 = Endast parametrar i snabbmenygruppen synliga Standardvärde Aktiverad via digitala ingångar Aktiverad via digitala ingångar Accelerationstid från 0 Hz till maximal frekvens. Retardationstid från maximal frekvens till 0 Hz. 0 = % 1 = 20 % % 20 % är detsamma som 2 V lägsta signalnivå. 0 = % 1 = 20 % % 20 % är detsamma som 2 V eller 4mA lägsta signalnivå. 0 = Inaktivera 1 = Aktivera Support dygnet runt +38 (0) E-post:

19 18 vacon övervakning och parametrar.3 Motorinställningar (Manöverpanel: Meny PAR > P1) Kod Parameter Min. Max. Enhet P1.1 P1.2 Motorns märkspänning Motorns märkfrekvens P1.6 P1.7 P1.8 P1.9 P1.10 P1.11 P1.12 P1.13 P1.14 P1.1 P1.16 Standardvärde V Varierar 110 Avläs motorns märkskylt 30,00 320,00 Hz rpm 0,2 x I Nunit 2,0 x I Nunit 0,00 / 60, / Avläs motorns märkskylt 112 Standardvärden gäller för en fyrpolig motor. A I Nunit 113 Avläs motorns märkskylt 0,30 1,00 0,8 120 Avläs motorns märkskylt Motortyp = Induktion 1 = Permanentmagnet Strömgräns 0,2 x I Nunit 2 x I Nunit Reglermetod U/f-förhållande Motorns nominella varvtal P1.3 Motorns märkström P1.4 Motorns cosϕ P1. (Effektfaktor) Fältförsvagningspunkt Spänning i fältförsvagningspunkt U/f-mittpunktsfrekvens U/f-mittpunktsspänning Nollfrekvensspänning Momentmaximering Kopplingsfrekvens Tabell 6: Motorinställningar A 8,00 320,00 Hz 1, x I Nunit 107 Maximal motorström 0,00 / 60, ,00 200,00 % 100, ,00 P1.10 Hz 0,00 / 60, ,00 P1.11 % 100, ,00 40,00 % Varierar = Frekvensstyrning 1 = Varvtalsstyrning utan återkoppling 0 = Linjär 1 = Kvadratisk 2 = Programmerbar Frekvens för fältförsvagningspunkt Spänning i fältförsvagningspunkt i % av U nmot Mittpunktsfrekvens för programmerbar U/f Mittpunktsspänning för programmerbar U/f i % av U nmot Spänning vid 0 Hz i % av U nmot = Spärrad 1 = Tillgänglig 1, 16,0 khz 4,0 / 2,0 601 PWM-frekvens. Sänk den aktuella kapaciteten om värdena är högre än standardvärdena. Tel. +38 (0) Fax +38 (0)

20 övervakning och parametrar vacon 19 Kod Parameter Min. Max. Enhet P1.17 Bromschopper P1.18 Motoridentifiering P1.19 P1.20 P1.21 P1.22 Rs-spänningsfall 0,00 100,00 % 0,00 67 Överspänningsregulator Obs! Parametrarna visas när P17.2 = 0. 0 = Spärrad 1 = Tillgänglig, standarddrift 2 = Tillgänglig, chockbelastningsdrift Underspänningsregulator Standardvärde = Spärrad 1 = Tillgänglig: Alltid 2 = Idrift = Inaktivera 1 = Aktivera Sinusfilter Tabell 6: Motorinställningar 0 = Inte aktiv 1 = Stillastående identifiering (måste köra kommandot inom 20 s för att aktiveras) Spänningsfall över motorlindningarna i % av U nmot vid märkström. 0 = Används ej 1 = Används Support dygnet runt +38 (0) E-post:

21 20 vacon övervakning och parametrar.4 Start/stopp-inställningar (Manöverpanel: Meny PAR > P2) Kod Parameter Min. Max. Enhet P2.1 P2.2 P2.3 P2.4 Fjärrstyrningsplats 1, val = I/O-plintar 1 = Fältbuss 2 = Panel Startfunktion = Ramp 1 = Flygande start Stoppfunktion = Utrullning 1 = Ramp Start/stopp-logik för I/O I/O-styrning I/O-styrning signal 1 signal 2 0 Framåt Bakåt 1 Fr.åt (flank) Inverterat stopp 2 Fr.åt (flank) Bakåt (flank) 3 Start Bakåt 4 Start (flank) Bakåt P2. Lokal/fjärr = Fjärrstyrning 1 = Lokal styrning P2.6 P2.7 P2.8 Standardvärde Panelstyrningsriktning Stoppknappen på manöverpanelen Fjärrstyrningsplats 2, val Tabell 7: Start/stopp-inställningar = Framåt 1 = Bakåt = Endast manöverpanelstyrning 1 = Alltid 0 = I/O-plintar 1 = Fältbuss 2 = Panel Tel. +38 (0) Fax +38 (0)

22 övervakning och parametrar vacon 21. Frekvensreferenser (Manöverpanel: Meny PAR > P3) Kod Parameter Min. Max. Enhet Standardvärde P3.1 P3.2 P3.3 P3.4 P3. P3.6 P3.7 P3.8 P3.9 P3.10 P3.11 P3.12 P3.13 P3.14 Min. frekvens 0,00 P3.2 Hz 0, Max. frekvens P ,00 Hz Fjärrstyrningsplats 1, val av frekvensreferens Förinställt varvtal 0 Förinställt varvtal 1 Förinställt varvtal 2 Förinställt varvtal 3 Förinställt varvtal 4 Förinställt varvtal Förinställt varvtal 6 Förinställt varvtal 7 Fjärrstyrningsplats 2, val av frekvensreferens Motorpotentiometerramp Återställning av motorpotentiometer Tabell 8: Frekvensreferenser Obs! Parametrarna visas när P17.2 = 0. 0,00 / 60, P3.1 P3.2 Hz, P3.1 P3.2 Hz 10,00 10 P3.1 P3.2 Hz 1, P3.1 P3.2 Hz 20, P3.1 P3.2 Hz 2, P3.1 P3.2 Hz 30, P3.1 P3.2 Hz 40, P3.1 P3.2 Hz 0, = Förinställda varvtal 0 2 = Panel 3 = Fältbuss 4 = AI1 = AI2 6 = P 7 = AI1 + AI2 8 = Motorpotentiometer 9 = Pulståg/pulsgivare Förinställt varvtal 0 används som frekvensreferens när P3.3 = 1 Aktiverad via digitala ingångar Aktiverad via digitala ingångar Aktiverad via digitala ingångar Aktiverad via digitala ingångar Aktiverad via digitala ingångar Aktiverad via digitala ingångar Aktiverad via digitala ingångar Som parametern P Hz/s 331 Varvtalsvariationshastighet = Ingen återställning 1 = Återställning vid stopp 2 = Återställning vid avstängning Support dygnet runt +38 (0) E-post:

23 22 vacon övervakning och parametrar.6 Inställning av ramper och bromsar (Manöverpanel: Meny PAR > P4) Kod Parameter Min. Max. Enhet P4.1 Standardvärde Rampens S-form 0,0 10,0 s 0, = Linjär >0 = Ramptid för S-kurva P4.2 P4.3 P4.4 P4. P4.6 P4.7 P4.8 P4.9 Accelerationstid 1 0,1 3000,0 s 3,0 103 Retardationstid 1 0,1 3000,0 s 3,0 104 Rampens S-form 2 0,0 10,0 s 0,0 01 Accelerationstid 2 0,1 3000,0 s 10,0 02 Retardationstid 2 0,1 3000,0 s 10, = Av 1 = Retardation 2 = Chopper 3 = Fullt läge 2,0 x I A I Nunit 19 Nunit Magnetbroms Strömstyrka i magnetbroms DC-bromsström 0, x I Nunit 0,3 x I Nunit 2,0 x I Nunit A I Nunit 07 Definierar strömmen till motorn under DC-bromsning. P4.10 P4.11 Tid för likströmsstopp Frekvens för likströmsstopp 0,00 600,00 s 0, ,10 10,00 Hz 1,0 1 Avgör om bromsning är PÅ eller AV och anger bromsningstiden för DCbromsen när motorn stannar. 0 = Inte aktiv Den utfrekvens vid vilken DC-bromsning appliceras. P4.12 Tid för likströmsstart 0,00 600,00 s 0, = Inte aktiv P4.13 P4.14 Frekvenströskel för accel. 2 Frekvenströskel för retard. 2 0,00 P3.2 Hz 0, ,00 = spärrad 0,00 P3.2 Hz 0, ,00 = spärrad Extern broms: P4.1 0,00 320,00 s 0, Öppen fördröjning Tabell 9: Inställning av ramper och bromsar Tel. +38 (0) Fax +38 (0)

24 övervakning och parametrar vacon 23 Kod Parameter Min. Max. Enhet P4.16 P4.17 P4.18 P4.19 Extern broms: Öppen frekvensgräns Extern broms: Stängd frekvensgräns Extern broms: Stängd frekvensgräns bakåt Tabell 9: Inställning av ramper och bromsar Extern broms: Öppen/stängd frekvensgräns Standardvärde 0,00 P3.2 Hz 1,0 13 0,00 P3.2 Hz 1, ,00 P3.2 Hz 1, ,0 200,0 % 20,0 18 Support dygnet runt +38 (0) E-post:

25 24 vacon övervakning och parametrar.7 Digitala ingångar (Manöverpanel: Meny PAR > P) Kod Parameter Min. Max. Enhet P.1 I/O-styrsignal = Används inte 1 = DI1 2 = DI = DI3 4 = DI4 = DI 6 = DI6 P.2 I/O-styrsignal Som parameter.1 P.3 Bakåt Som parameter.1 P.4 Ext. fel, slutande Som parameter.1 P. Ext. fel, brytande Som parameter.1 P.6 Felåterställning Som parameter.1 P.7 Driftfrigivning Som parameter.1 P.8 Förinställt varvtal B Som parameter.1 P.9 Förinställt varvtal B Som parameter.1 P.10 Förinställt varvtal B Som parameter.1 P.11 Ramptid 2, val Som parameter.1 P.12 P.13 Standardvärde Motorpotentiometer upp Motorpotentiometer ned Som parameter Som parameter.1 P.14 Fjärrstyrningsplats P.1 Frekvensreferens för fjärrstyrningsplats P.16 P-börvärde P.17 Förvärmning av motor aktiv Tabell 10: Digitala ingångar Aktiverar styrningsplats 2 Som parameter.1 Aktiverar styrningsplats 2 Se parameter.1 Aktiverar referens 2 Som parameter.1 Aktiverar förvärmningen av motorn (likström) i stoppläge när parametern Motorns förvärmningsfunktion ges värdet 2 Som parameter.1 Tel. +38 (0) Fax +38 (0)

26 övervakning och parametrar vacon 2.8 Analoga ingångar (Manöverpanel: Meny PAR -> P6) Stan- Kod Parameter Min. Max. Enhet dard- värde P6.1 AI1 Signalområde = % (0 10 V) = % (2 10 V) P6.2 AI1 Anpassat min. -100,00 100,00 % 0, ,00 = ingen min. skalning P6.3 AI1 Anpassat max. -100,00 300,00 % 100,00 100,00 = ingen max. skalning 381 P6.4 AI1 filtreringstid 0,0 10,0 s 0, = ingen filtrering P6. AI2-signalområde = 0 10 V/0 20 ma = 2 10 V/4 20 ma P6.6 AI2 Anpassat min. -100,00 100,00 % 0, ,00 = ingen min. skalning P6.7 AI2 Anpassat max. -100,00 300,00 % 100,00 100,00 = ingen max. skalning 392 P6.8 AI2-filtreringstid 0,0 10,0 s 0, = ingen filtrering Tabell 11: Analoga ingångar.9 Pulståg/pulsgivare (Manöverpanel: Meny PAR -> P7) Stan- Kod Parameter Min. Max. Enhet dard- värde P7.1 Min. pulsfrekvens Hz 0 Pulsfrekvensen ska tolkas 1229 som en nollprocentig signal. P7.2 Max. pulsfrekvens 0, Hz Pulsfrekvensen ska tolkas som 1230 en hundraprocentig signal. P7.3 Frekvensen motsvarar 0 % Frekv.ref. vid min. 0,00 P3.2 Hz 0, om den används som frekvensreferens. pulsfrekv. P7.4 Frekvensen motsvarar 100 Frekv.ref. vid max. 0,00 / 0,00 P3.2 Hz 1232 % om den används som pulsfrekv. 60,00 frekvensreferens. 0 = Inaktivera P7. Pulsgivarriktning = Aktivera/Normal 2 = Aktivera/Inverterad Pulsräkning i pulsgivaren P7.6 Pulsgivarpulsar/ per varv. Används endast 1 63 ppr varv för skalning av pulsgivarens varvtalsövervakningsvärde. P7.7 Konfig. DI och DI6 Tabell 12: Pulståg/pulsgivare = DI och DI6 är avsedda för normal digital matning 1 = DI6 är avsedd för pulståg 2 = DI och DI6 är avsedda för pulsgivarens frekvensläge Support dygnet runt +38 (0) E-post:

27 26 vacon övervakning och parametrar.10 Digitala utgångar (Manöverpanel: Meny PAR > P8) Stan- Kod Parameter Min. Max. Enhet dard- Alternativ värde P8.1 RO1 signalval = Används inte 1 = Driftklar 2 = Idrift 3 = Fel 4 = Inverterat fel = Varning 6 = Reversering 7 = Vid varvtalet 8 = Motorreglering aktiverad 9 = FB-styrningsord.B13 10 = FB-styrningsord.B14 11 = FB-styrningsord.B1 12 = Utfrekvensövervakn. 13 = Utmomentsövervakn. 14 = Övervakn. av enh.temp. 1 = Övervakn. av analog ing. 16 = Förinställt varvtal aktivt 17 = Extern bromsstyrn. 18 = Manöverpanelsstyrning aktiv 19 = I/O-styrning aktiv P8.2 RO2 signalval Som parameter 8.1 P8.3 DO1 signalval Som parameter 8.1 P8.4 RO2-invertering = Ingen invertering 1 = Inverterad P8. RO2 PÅ-fördröjning 0,00 320,00 s 0, ,00 = Ingen fördröjning P8.6 RO2 AV-fördröjning 0,00 320,00 s 0, ,00 = Ingen fördröjning P8.7 RO1-invertering = Ingen invertering = Inverterad P8.8 RO1 PÅ-fördröjning 0,00 320,00 s 0, ,00 = Ingen fördröjning P8.9 RO1 AV-fördröjning 0,00 320,00 s 0, ,00 = Ingen fördröjning P8.10 RO3-signalval Som parameter 8.1 P8.11 RO4-signalval RO3 RO har implementerats men är dolda tills ett tilläggskort P8.12 RO-signalval ansluts. Tabell 13: Digitala utgångar Tel. +38 (0) Fax +38 (0)

28 övervakning och parametrar vacon Analoga utgångar (Manöverpanel: Meny PAR > P9) Kod Parameter Min. Max. Enhet P9.1 P9.2 P9.3 P9.4 P9. P9.6 P9.7 Val av analog utgångssignal Analogt utgångsminimum Skalning av analog utsignal Filtertid för analog utgång Val av signal från analog utgång 2 Min. för analog utgång 2 Skalning av analog utsignal 2 Tabell 14: Analoga utgångar Standardvärde Alternativ 0 = Används inte 1 = Utfrekv. (0 f max. ) 2 = Utgångsström (0 I nmotor ) 3 = Motormoment (0 T nmotor ) 4 = P-utsignal (0 100 %) = Frekv.ref. (0 f max ) 6 = Motorvarvtal (0 n max ) 7 = Motoreffekt (0 P nmotor ) 8 = Motorspänning (0 U nmotor ) 9 = DC-ledets spänning ( V) 10 = Processdata in 1 ( ) 11 = Processdata in 2 ( ) 12 = Processdata in 3 ( ) 13 = Processdata in 4 ( ) 14 = Test 100 % 0 = 0 V/0 ma 1 = 2 V/4 ma 0,0 1000,0 % 100,0 311 Skalningsfaktor 0,00 10,00 s 0, Filtertid ,0 1000,0 % 100,0 476 Som parameter 9.1. AO2 och AO3 har implementerats men är dolda tills ett tilläggskort ansluts. Som parameter 9.2. AO2 och AO3 har implementerats men är dolda tills ett tilläggskort ansluts. Som parameter 9.3. AO2 och AO3 har implementerats men är dolda tills ett tilläggskort ansluts. Support dygnet runt +38 (0) E-post:

frekvensomriktare snabbguide

frekvensomriktare snabbguide vacon 10 frekvensomriktare snabbguide 1 vacon säkerhet 1. SÄKERHET Den här snabbguiden innehåller de viktigaste stegen för en enkel installation och start av din Vacon 10 frekvensomriktare. Innan omriktaren

Läs mer

nx frekvensomriktare "all in one" applikationshandbok

nx frekvensomriktare all in one applikationshandbok nx frekvensomriktare "all in one" applikationshandbok vacon 3 INNEHÅLL VACON NX "All in One" APPLIKATIONSHANDBOK INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Grundapplikation 2 Standardapplikation 3 Lokal-/Fjärrapplikation

Läs mer

ABB:s frekvensomriktare för generella maskinapplikationer

ABB:s frekvensomriktare för generella maskinapplikationer ABB:s frekvensomriktare för generella maskinapplikationer Kort användarhandledning Frekvensomriktare ACS310 Innehåll Säkerhet Mekanisk installation Elektrisk installation Igångkörning och styrning med

Läs mer

ACSM1. Beskrivning av mjukvara ACSM1 Varvtals- och momentstyrning

ACSM1. Beskrivning av mjukvara ACSM1 Varvtals- och momentstyrning ACSM1 Beskrivning av mjukvara ACSM1 Varvtals- och momentstyrning ACSM1 Varvtals- och momentstyrning Beskrivning av mjukvara 3AFE68987890 REV G SV GÄLLER FRÅN: 30.09.2011 2011 ABB Oy. Med ensamrätt. 5

Läs mer

Användar- och installationshandbok 0,37 15 kw 400V IP20 och IP54

Användar- och installationshandbok 0,37 15 kw 400V IP20 och IP54 Användar- och installationshandbok 0,37 15 kw 400V IP20 och IP54 Introduktion 4 Säkerhetsaspekter 4 Tekniska data 5 Installation 6 Parameterinställningar och handhavande Bromschopper och överspänningsregulator

Läs mer

Motors Automation Energy Transmission & Distribution Coatings. Frekvensomvandlare CFW-10. Användarinstruktioner

Motors Automation Energy Transmission & Distribution Coatings. Frekvensomvandlare CFW-10. Användarinstruktioner Motors Automation Energy Transmission & Distribution Coatings Frekvensomvandlare CFW-10 Användarinstruktioner FREKVENSOMVANDLARE MANUAL Serie: CFW-10 Programvara: version 2.0X och 2.2X Språk: Svenska Dokument:

Läs mer

2354235 11/2008. Altivar 12. Frekvensomvandlare för asynkronmotorer. Användarmanual 10/2009 BBV28581. www.schneider-electric.com

2354235 11/2008. Altivar 12. Frekvensomvandlare för asynkronmotorer. Användarmanual 10/2009 BBV28581. www.schneider-electric.com 2354235 11/2008 Altivar 12 Frekvensomvandlare för asynkronmotorer Användarmanual 10/2009 BBV28581 www.schneider-electric.com Innehåll Viktiga upplysningar 4 Innan du börjar 5 Dokumentets struktur 7 Inställningar

Läs mer

FGC 211. Installations- och användarhandbok

FGC 211. Installations- och användarhandbok FGC 211 Installations- och användarhandbok Innehållsförteckning Innehållsförteckning Läs detta först... 3... 3 Inledning...3 Säkerhetsföreskrifter för ägare/driftsansvarig... 3 Garanti... 3 Symboler som

Läs mer

EWRC 300/500 NT QUICK START. Styrenhet för kyl- och frysrum. Svenska

EWRC 300/500 NT QUICK START. Styrenhet för kyl- och frysrum. Svenska EWRC 300/500 NT Styrenhet för kyl- och frysrum QUICK START INLEDNING Coldface EWRC 300/500 NT styr temperatur i kylda utrymmen med temperatur såväl över som under 0 C. Instrumentet kan även styra dubbla

Läs mer

Användarhandbok UPS 20-30 kva, 230 V 50/60 Hz utgång (3-fas ingångseffekt/ 1-fas utgångseffekt)

Användarhandbok UPS 20-30 kva, 230 V 50/60 Hz utgång (3-fas ingångseffekt/ 1-fas utgångseffekt) UPS 20-30 kva, 230 V 50/60 Hz utgång (3-fas ingångseffekt/ 1-fas utgångseffekt) 2007 Eaton Corporation Innehållet i denna handbok är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras

Läs mer

Manual för C221 / C222 Versioner 1.30-1.39

Manual för C221 / C222 Versioner 1.30-1.39 Manual för C221 / C222 Versioner 1.3 1.39 Man1812121.6G1923 Manual för C2211. och C2221. Versioner v1.31.39 Zone Controls AB Box 64, 13671 Västerhaninge Tel: 8448 56 2 Fax: 8777 36 55 info@zc.se Innehållsförteckning

Läs mer

SUPERINTEND VRE-08/16/32/64

SUPERINTEND VRE-08/16/32/64 SUPERINTEND VRE-08/16/32/64 Felströmsövervakningssystem (GFM) för jordade elektriska system med 8/16/32/64 mätpunkter Användarhandbok v2.00 (svenska rev.1d) Superintend VRE-08/16/32/64 användarhandbok

Läs mer

VÄTSKEKYLT VÄTSKEKYLAGGREGAT

VÄTSKEKYLT VÄTSKEKYLAGGREGAT VÄTSKEKYLT VÄTSKEKYLAGGREGAT FÖR INSTALLATION INOMHUS WSH(H)-EE ELFO Energy SMALL STORLEKAR 17-21-31-41-51-61 71-81-91-101-121 INSTALLATIONSANVISNINGAR SAMT DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTIONER -INNEHÅLLSFÖRTECKNING-

Läs mer

. LOGO! Manual _---------------------------------------------------------------------------------------------------

. LOGO! Manual _--------------------------------------------------------------------------------------------------- Välkommen till LOGO! Bäste kund, Tack för att du valde LOGO!. Vi gratulerar till ditt beslut. I LOGO! finns en logikmodul som uppfyller de stränga kvalitetskraven i ISO 9001. LOGO! är universell i sin

Läs mer

Instruktionsbok. Iwabo 30 & 48 kw. Pelletsbrännare

Instruktionsbok. Iwabo 30 & 48 kw. Pelletsbrännare Instruktionsbok Iwabo 30 & 48 kw Pelletsbrännare METRO THERM AB FRANSKAVÄGEN 24 393 56 KALMAR TEL 0480-42 07 30 FAX 0480-42 07 31 info@metrotherm.se www.metrotherm.se (29) 2013-02 INNEHÅLL Viktig information...3

Läs mer

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Version: 3.1 a Upphovsrätt och varumärken All information och samtliga ritningar i denna bruksanvisning tillhör Biddle och får ej användas (förutom för det faktiska

Läs mer

DOMEKT styrsystem C4 installation och användarmanual SE

DOMEKT styrsystem C4 installation och användarmanual SE DOMEKT styrsystem C4 installation och användarmanual SE Innehåll 1. INSTALLATION...3 1.1. Elanslutning...3 1.2. Anslutning av kontrollpanel...3 1.3. Anslutning till spiskåpa...4 1.4. Anslutning av extern

Läs mer

Instruktioner. EWRC 300-500 Kontroll med multifunktion

Instruktioner. EWRC 300-500 Kontroll med multifunktion Instruktioner EWRC 300-500 Kontroll med multifunktion Cold Face Family Kontroll med multifunktion för kylrum UPP/HACCP Scrollar i meny. Ökar värden. Tryck och håll in för att se HACCP larm, endast i utförande

Läs mer

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) med manövermodul AUMATIC AC 01.2 Non-Intrusive

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) med manövermodul AUMATIC AC 01.2 Non-Intrusive Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) med manövermodul AUMATIC Styrning Parallell Profibus DP Modbus Driftinstruktion Montering, handhavande, idrifttagning Innehållsförteckning

Läs mer

Bruksanvisning. Manöverdon. Bernard

Bruksanvisning. Manöverdon. Bernard 1. Säkerhetsinformation Den här enheten överensstämmer med gällande säkerhetsstandarder. Installation, underhåll och användning av manöverdonet ska göras av kvalificerad och utbildad personal. Läs noggrant

Läs mer

SB 16/230. Aktiv Soundbar Högtalare. Bruksanvisning SVENSKA

SB 16/230. Aktiv Soundbar Högtalare. Bruksanvisning SVENSKA Aktiv Soundbar Högtalare Bruksanvisning SVENSKA Innehållsförteckning Inledning 3 Beskrivning och funktioner 3 Ingående delar 3 Soundbar Topp-Panel Kontroller 4 Soundbar Bak-panelen reglage och anslutningar

Läs mer

DOMEKT REGO / RECU LT EN RU CZ PL DK FI NO SE FR DE

DOMEKT REGO / RECU LT EN RU CZ PL DK FI NO SE FR DE DOMEKT REGO / RECU LT EN RU CZ PL DK FI NO SE FR DE Elektros montavimo ir eksploatavimo instrukcija 3 Electrical installation and Operation Manual 14 Инструкция по электромонтажу и эксплуатации 25 Elektroinstalační

Läs mer

InvisiPac HM25 och HM50 Tank-Free leveranssystem för smältlim

InvisiPac HM25 och HM50 Tank-Free leveranssystem för smältlim Anvisningar delar InvisiPac HM25 och HM50 Tank-Free leveranssystem för smältlim 334952F SV För matning och dispensering av smältlimpellets. Endast för professionellt bruk. Ej godkänt för användning i explosiva

Läs mer

AUTODOS 5000. ph-/klor-mätare för swimming-pooler

AUTODOS 5000. ph-/klor-mätare för swimming-pooler AUTODOS 5000 ph-/klor-mätare för swimming-pooler Register ph-/klor-regulator AUTODOS 5000-2005-01-21 Register...2 1. Installation...3 1.1. Förslag på installation av reningsanläggning för badvatten...

Läs mer

Manual Ulma Basic 25 kw

Manual Ulma Basic 25 kw Manual Ulma Basic 25 kw 1 Kapitel Innehållsförteckning Sida 1. Information 3 2. Beskrivning 4 3. Installation 4 4. Elinstallation 9 5. Uppstart & Inställningar 10 6 Kontrollpanel & Bränslematning 10 7.

Läs mer

TA 450-4500 Luftbehandlingsaggregat Installationsinstruktioner

TA 450-4500 Luftbehandlingsaggregat Installationsinstruktioner Luftbehandlingsaggregat GB SE er Ver. no. 1.1-0-07 Fig. 1 Fig. 2 2 Fig. 3 Fig. 5 3 Fig. 6 Fig. 7 Fig. 8 4 Beskrivning fig. 3-6 TA 450 EL TA 650-2000 EL W TA 1500-4500 HW Fig. 9 A. Speed transformer B.

Läs mer

Teknisk manual för service

Teknisk manual för service Teknisk manual för service För CO2 tankenhet och värmepump SANYO ELECTRIC CO., LTD Tankenhet SHP-TH22DDN-SW SHP-TH22DHN-SW Värmepump SHP-C45DEN DS021:0505 Utgåva 2006-09 Innehåll Specifikationer. Instruktioner

Läs mer

Ver 1.01 2006-09-25. Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10. med tillhörande elpanna

Ver 1.01 2006-09-25. Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10. med tillhörande elpanna Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10 med tillhörande elpanna Innehållsförteckning 1 INLEDNING...3 2 VÄRMEPUMP...3 2.1 TEKNISK BESKRIVNING...3 2.2 INSTALLATION...3 2.3 ELINSTALLATION...5

Läs mer

Pinell Supersound II

Pinell Supersound II Användarhandbok Pinell Supersound II DAB+-/DAB-/FM-/Internetradio www.pinell.no Innehåll Säkerhetsinformation 3 FCC-information 4 Kartongens innehåll 5 Snabbvägledning för Internetradio 6 Detta behöver

Läs mer

Pump Division. Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL

Pump Division. Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL Pump Division Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL PCN=71569128 03-05 (V) (inkluderar C937KH023 och C937KH064) Dessa instruktioner måste

Läs mer