ph-transmitter TH-404

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ph-transmitter TH-404"

Transkript

1 ph-transmitter TH-404 Sid 1

2 ph-transmitter TH-404 Tack för att du valt en mjk produkt Mjk Automation AB Box SÄFFLE Tel Fax E-post Sid 2

3 Sid 3

4 Innehåll 1. Allmänt Mått Montage alternativ Elektrisk inkoppling Inställning... 9 Meny... 9 Inställningar ph-mätning Kontroll ph mätning Kalibrering ph-mätning Drift ph mätning Modbus kommunikationsprotokoll Sid 4

5 1. Allmänt 1 Frontpanel i ABS 2 Alfanumerisk display, 2 rader med 16 tecken 3 3 tryckknappar för inställningar: <ESCAPE> = Backa ett steg i menyn för varje tryck. Håll intryckt cirka 5 sekunder för att lämna mätläget. <SELECT> = Val av det alternativ som blinkar. <ENTER> = Bekräfta det som valts. 4 Kabelgenomföringar 4 3 / 8 " 5 Aluminium hus 6 Monteringsbeslag för vägg, montage på 2" rör eller panelmontage. Sid 5

6 2. Mått Sid 6

7 3. Montage alternativ Sid 7

8 4. Elektrisk inkoppling 1-2 Matning V AC 50/60 Hz 3 Jord 4-5 Kontakt 2 (SP2), max 1A 250 V AC 6-7 Kontakt 1 (SP1), max 1A 250 V AC 8 Analog ut + 9 Analog ut - 10 Digital ut, RS Digital ut, RS Temperaturkompensering pt Referenselektrod (REF), (oftast ph-kabelns skärm) 15 Elektrod (MED) 16 Används Ej F1 Huvudsäkring (3A) F2 Säkring kontakt 1 (1A) F3 Säkring kontakt 2 (1A) Sid 8

9 5. Inställning OBS!: Varje gång som symbolerna < och > syns i displayen så innebär detta att aktuellt värde kan ändras, uppåt eller neråt. För att öka värdet tryck <SELECT> till dess att > blinkar, sedan trycks <ENTER> och där efter kan värdet ökas genom att trycka <SELECT> varje tryck ökar värdet med en enhet. När önskat värde är uppnått sparas detta genom att trycka <ENTER>. Inställningen kan avbrytas genom att trycka på <ESCAPE> innan värdet sparas. För att minska värdet tryck <SELECT> till dess att < blinkar, sedan <ENTER> och värdet kommer att minskas genom tryck på <SELECT>. Meny För att komma in i huvudmenyn tryck <ESCAPE> och håll intryckt tills att displayen visar: Om man släpper <ESCAPE> för tidigt så visas men det går lika bra att fortsätta från detta läge, om inte funktionssättet skall ändras mellan ph och mv. Välj funktion med <SELECT>, funktionen som blinkar väljs sedan genom att trycka <ENTER>. <Set Up> kräver lösenord och detta är som standard att <SELECT>, <ENTER>, <ESCAPE> trycks i den ordningen. 1. Status indikering 2. Uppmätt värde (ph eller mv) 3. Referens temperatur som är vald 4. Uppmätt temperatur om temperaturgivare finns ansluten (visas ej om bargarf är valt) 5. Status för kontakter eller bargraf Sid 9

10 Inställningar ph-mätning Texter markerade med fetstil i följande displaybilder symboliserar att denna text blinkar i instrumentets display. För att ändra tryck <SELECT> och genomför val genom att trycka <ENTER>. Håll <ESCAPE> intryckt ca 5 sekunder till dess att displayen ser ut som det visas till höger. Tryck <ENTER> Tryck <SELECT> så att Set Up blinkar slutför valet med <ENTER> Lösenord krävs för att kunna ändra inställningarna. Tryck sekvensen <SELECT>, <ENTER> och <ESCAPE>. Genom att trycka <SELECT> kan önskat språk väljas. Tryck <ENTER> för att slutföra valet. ph-mätaren kan programmeras för olika typer av elektroder, upplösning mm. Om konfiguration av parametrar inte skall göras tryck <ENTER>, tidigare inställningar kommer att finnas kvar. För ändringar tryck <SELECT> så att Ja blinkar och sedan <ENTER>. Typ av elektrod som används kan väljas. Tryck <SELECT> till dess att önskad typ blinkar. Tryck sedan <ENTER> för att välja denna. Område kan inte ändras, detta är förbestämt från fabrik. Se sid 12 Upplösning kan väljas. Tryck <SELECT> till dess att önskad upplösning blinkar. Tryck sedan <ENTER> för att välja denna. Sid 10

11 ph-mätaren kan återställas till ursprungskalibreringen. Välj Ja och bekräfta så kommer mätaren att återgå till fabriksinställningarna. Detta kan vara användbart om det inte finns någon annan möjlighet att kalibrera. Kalibrering av visning, bör stå i läge Auto. Elektrod typ Glas Antimon Se Sid 12 Val av vilka två buffertnivåer som skall användas för kalibrering. Hur värden ändras beskrivs under 1 Fel! Ogiltigt resultat för tabell. sidan 9. Sid 11

12 Välj referenstemperatur genom att trycka <SELECT> till dess att önskad temperatur (20 eller 25 C) blinkar. Bekräfta valet med <ENTER>. Kalibreringspunkt för Antimon elektrod. Linjäritet för antimonelektrod kan justeras. Tryck <SELECT> till dess att önskat alternativ blinkar och bekräfta med <ENTER>. Bekräfta valet. Tryck <SELECT> till dess att önskat alternativ blinkar och bekräfta med <ENTER>. Om glaselektrod är valt Inställning av elektrodkurvans temperatur. Mät provets temperatur och ställ in denna. Inställning av elektrodens kurva ph-mv (11 punkter). Avläs mv-värde för provet anteckna och mata in alla värden (2pH till 12pH). Val mellan kontinuerlig mätning eller medelvärde under vald tid. Ställ in önskad tid för medelvärdesmätningen. Inställningsmöjligheter för vad som skall visas i displayen. Bargraf, kontakter, ma mm. Tryck <SELECT> till dess att önskat alternativ blinkar och bekräfta med <ENTER>. Väljs bargraf för visning kommer inte kontaktstatus att visas i displayen i mätläget. Sid 12

13 Inställning av min och max-värden för bargrafens visningsområde. Val om kontakterna S1 och S2 skall konfigureras. Endast tillämplig om speciell självrengörande elektrod används. Skall normalt vara NEJ. Se sid 15 Val om kontakt S1 skall användas eller ej. Funktion hos kontakt S1 kan väljas som larmkontakt eller regulator. Inställning av börvärdet för kontakt S1. Val av funktion hos kontakt S1. Direkt Funktion som höglarm. Omvänd Funktion som låglarm. Inställning av larmets hysteres. Hur långt från inställt värde som nivån måste återgå för att larmet skall återställas. Ex. ett höglarm vid 11pH kommer att återställas när ph-värdet sjunker till 10,5 om hysteresen är satt till 0,50pH. Inställning för regulatorfunktion. Inställning för regulatorfunktion. Om larm är valt för kontakt 1 Sid 13

14 Inställning av signalens beteende när ph-mätaren sätts i stand-by läge. Möjliga val är På, Av eller HOLD. Val om kontakterna S2 skall konfigureras. Val om kontakt S2 skall användas eller ej. Funktion hos kontakt S2 kan väljas som larmkontakt, regulator eller rengörning. Se sid 15 Inställning av börvärdet för kontakt S2. Val av funktion hos kontakt S2. Direkt Funktion som höglarm. Omvänd Funktion som låglarm. Inställning av larmets hysteres. Hur långt från inställt värde som nivån måste återgå för att larmet skall återställas. Ex. ett låglarm vid 4pH kommer att återställas när ph-värdet stiger till 4,5 om hysteresen är satt till 0,50pH. Inställning för regulatorfunktion. Inställning för regulatorfunktion. Inställning av signalens beteende när phmätaren sätts i stand-by läge. Möjliga val är På, Av eller HOLD. Om larm är valt för kontakt 2 Sid 14

15 Val om ma-signalen skall konfigureras. ma-utgången kan stängas av helt om den inte skall användas. Se sid 16 Val om ma-utgången skall fungera som normal transmitter eller som regulator (beskrivs inte i denna manual) Inställning av det ph-värde som skall motsvaras av 4mA. Inställning av det ph-värde som skall motsvaras av 20mA. Inställning av signalens beteende när ph-mätaren sätts i stand-by läge. Möjliga val är 4 ma, HOLD, 20 ma Sid 15

16 Val om utgående ma-signal skall kalibreras. Genom att ansluta en amperemeter till utgången (4-20mA) så är det möjligt att justera denna. Tryck <ENTER> när mätinstrumentet är anslutet. Justera 4mA nivån om nödvändigt. Tryck <SELECT> för att sänka nivån eller <ESCAPE> för att höja. Avsluta med <ENTER> Justering 20mA nivån sker på samma sätt. Avsluta med <ENTER> Val om RS485 skall konfigureras. Val av önskat protokoll. Vala av kommunikations hatighet. Vala av antal databitar som används. Val av paritet. Sid 16

17 Möjlighet att ställa instrumentets idnummer i nätverket, maximalt 256 instrument. Möjlighet att ange kabellängd för temperaturgivaren. Om temperaturgivaren till instrumentet byts är det nödvändigt att kalibrera denna. Välj i så fall Ja och bekräfta detta i nästa dialogruta. Börja med ett prov t.ex. vanligt kranvatten. Bestäm temperaturen på provet och ställ in den temperaturen i displayen. Stoppa ner temperaturgivaren i provet och tryck därefter på <ENTER> OBS! Om temperaturgivare inte är ansluten kommer inställning för kabellängd och kalibrering av temperaturgivare inte att visas. Instrumentet känner automatiskt av om temperaturgivare är ansluten. Sid 17

18 Kontroll ph mätning Med denna funktion kan elektrodens kondition kontrolleras Texter markerade med fetstil i följande displaybilder symboliserar att denna text blinkar i instrumentets display. För att ändra tryck <SELECT> och genomför val genom att trycka <ENTER>. Tryck <SELECT> så att Check blinkar slutför valet med <ENTER> Placera elektroden i buffert med ph 7. (phvärdet är det som valts vid inställning av instrumentet). Tryck <ENTER> när detta är gjort. Högt ISO Bra elektrod Skölj elektroden med rikligt med vatten. Elektroden bör bytas Placera elektroden i buffert med ph 4. (ph-värdet är det som valts vid inställning av instrumentet). Tryck <ENTER> när det är klart Sid 18

19 Sid 19

20 Kalibrering ph-mätning Texter markerade med fetstil i följande displaybilder symboliserar att denna text blinkar i instrumentets display. För att ändra tryck <SELECT> och genomför val genom att trycka <ENTER>. Håll <ESCAPE> intryckt ca 5 sekunder till dess att displayen ser ut som det visas till höger. Tryck <ENTER> Tryck <SELECT> till dess att Matning (mätning) blinkar. Välj genom att trycka <ENTER>. Tryck <SELECT> till dess att Kalibrera blinkar. Tryck <ENTER> Om ingen ändring av temperaturkompensation krävs tryck <ENTER> 2 gånger. För att justera temperaturkompensationen tryck <SELECT> till dess att < eller > blinkar. < om temperaturen skall sänkas och > om den skall höjas. Tryck <ENTER> och sedan ändras temperaturen med <SELECT>. När önskat värde är inställt tryck <ENTER>. Inställningen kan avbrytas genom att trycka <ESCAPE>. Detta är användbart t.ex. om man passerat det önskade värde och behöver göra om inställningen. Placera elektroden i buffert med ph 7 (eller den buffert som anges, om mätaren är inställd för kalibrering med annan buffert) Tryck <ENTER> Vid extern temperaturgivare Sid 20

21 ph mätare kalibrerar nu mot ph 7 och strecken i displayens övre rad fylls på under tiden När kalibreringen mot ph 7 är klar skölj elektroden. När elektroden är sköljd tryck <ENTER> Placera elektroden i buffert med ph 4 (eller den buffert som anges, om mätaren är inställd för kalibrering med annan buffert) Tryck <ENTER> ph mätare kalibrerar nu mot ph 4 och strecken i displayens övre rad fylls på under tiden Kalibreringen klar Skölj elektroden. När elektroden är sköljd tryck <ENTER> Tryck <ENTER> för att återgå till mätläget ph-mätaren återgår till mät läget. Status för kontakter eller bargraf visas i displayens övre rad. ph och temperatur i undre raden. eller Sid 21

22 Drift ph mätning Texter markerade med fetstil i följande displaybilder symboliserar att denna text blinkar i instrumentets display. För att ändra tryck <SELECT> och genomför val genom att trycka <ENTER>. Håll <ESCAPE> intryckt ca 5 sekunder till dess att displayen ser ut som det visas till höger. Tryck <ENTER> Tryck <SELECT> till dess att Matning blinkar. Välj genom att trycka <ENTER>. Tryck <SELECT> till dess att Matning blinkar. Välj genom att trycka <ENTER>. Kontrollera att elektroden är placerad i mätmediet och tryck <ENTER> för att starta mätningen. OK Elektrodproblem Temp.-givarproblem Visas endast om körning som regulator Tillbaka till normal visning vid drift Sid 22

23 6. Modbus kommunikationsprotokoll Address Variable Type Funct. Description Configuration Unit R/W 0x0100 Condition Byte ph Set-Point 1 On = 0x00 Off = 0x01 -- R/W 0x0101 Condition Byte ph Set-Point 2 On = 0x00 Off = 0x01 -- R/W 0x0102 Condition Byte ph Set-Point 3 On = 0x00 Off = 0x01 -- R/W 0x0103 Condition Byte mv Set-Point 1 On = 0x00 Off = 0x01 -- R/W 0x0104 Condition Byte mv Set-Point 2 On = 0x00 Off = 0x01 -- R/W 0x0105 Condition Byte mv Set-Point 3 On = 0x00 Off = 0x01 -- R/W 0x0106 Condition Byte Sb(pH) Set-Point 1 On = 0x00 Off = 0x01 -- R/W 0x0107 Condition Byte Sb(pH) Set-Point 2 On = 0x00 Off = 0x01 -- R/W 0x0108 Condition Byte Sb(pH) Set-Point 3 On = 0x00 Off = 0x01 -- R/W 0x0109 Configuration Byte ph Set-Point 1 Alarm = 0x00 PWM = 0x01 -- R/W 0x010A Configuration Byte ph Set-Point 2 Alarm = 0x00 PWM = 0x01 Cleaning = 0x02 p/th R/W 0x010B Configuration Byte ph Set-Point Cleaning = 0x02 p/th R/W 0x010C Configuration Byte mv Set-Point 1 Alarm = 0x00 PWM = 0x01 -- R/W 0x010D Configuration Byte mv Set-Point 2 Alarm = 0x00 PWM = 0x01 Cleaning = 0x02 p/th R/W 0x010E Configuration Byte mv Set-Point Cleaning = 0x02 p/th R/W 0x010F Configuration Byte Sb(pH) Set-Point 1 Alarm = 0x00 PWM = 0x01 -- R/W 0x0110 Configuration Byte Sb(pH) Set-Point 2 Alarm = 0x00 PWM = 0x01 Cleaning = 0x02 p/th R/W 0x0111 Configuration Byte Sb(pH) Set-Point Cleaning = 0x02 p/th R/W 0x0112 Action Byte ph Set-Point 1 Direct = 0x00 Reverse = 0x01 -- R/W 0x0113 Action Byte ph Set-Point 2 Direct = 0x00 Reverse = 0x01 -- R/W 0x0114 Action Byte mv Set-Point 1 Direct = 0x00 Reverse = 0x01 -- R/W 0x0115 Action Byte mv Set-Point 2 Direct = 0x00 Reverse = 0x01 -- R/W 0x0116 Action Byte Sb(pH) Set-Point 1 Direct = 0x00 Reverse = 0x01 -- R/W 0x0117 Action Byte Sb(pH) Set-Point 2 Direct = 0x00 Reverse = 0x01 -- R/W 0x0118 Burn-Out Byte ph Set-Point 1 Direct = 0x00 Reverse = 0x01 -- R/W Sid 23

24 Address Variable Type Funct. Description Configuration Unit R/W 0x0119 Burn-Out Byte ph Set-Point 2 Direct = 0x00 Reverse = 0x01 -- R/W 0x011A Burn-Out Byte mv Set-Point 1 Direct = 0x00 Reverse = 0x01 -- R/W 0x011B Burn-Out Byte mv Set-Point 2 Direct = 0x00 Reverse = 0x01 -- R/W 0x011C Burn-Out Byte Sb(pH) Set-Point 1 Direct = 0x00 Reverse = 0x01 -- R/W 0x011D Burn-Out Byte Sb(pH) Set-Point 2 Direct = 0x00 Reverse = 0x01 -- R/W 0x011E Unit Byte ph Set-Point 1 ph = 0x00 -- R 0x011F Unit Byte ph Set-Point 2 ph = 0x00 -- R 0x0120 Unit Byte mv Set-Point 1 mv = 0x01 -- R 0x0121 Unit Byte mv Set-Point 2 mv = 0x01 -- R 0x0122 Unit Byte Sb(pH) Set-Point 1 ph = 0x00 -- R 0x0123 Unit Byte Sb(pH) Set-Point 2 ph = 0x00 -- R 0x0150 Proportional Band Word ph Set-Point 1 Min = 0 Max = 1000 % R/W 0x0152 Proportional Band Word ph Set-Point 2 Min = 0 Max = 1000 % R/W 0x0154 Proportional Band Word mv Set-Point 1 Min = 0 Max = 1000 % R/W 0x0156 Proportional Band Word mv Set-Point 2 Min = 0 Max = 1000 % R/W 0x0158 Proportional Band Word Sb(pH) Set-Point 1 Min = 0 Max = 1000 % R/W 0x015A Proportional Band Word Sb(pH) Set-Point 2 Min = 0 Max = 1000 % R/W 0x015C Períod Word ph Set-Point 1 Min = 1 Max = 1000 s R/W 0x015E Períod Word ph Set-Point 2 Min = 1 Max = 1000 s R/W 0x0160 Períod Word mv Set-Point 1 Min = 1 Max = 1000 s R/W 0x0162 Períod Word mv Set-Point 2 Min = 1 Max = 1000 s R/W 0x0164 Períod Word Sb(pH) Set-Point 1 Min = 1 Max = 1000 s R/W 0x0166 Períod Word Sb(pH) Set-Point 2 Min = 1 Max = 1000 s R/W 0x0168 Cleaning Interval Word -- Set-Point 2/3 Min = 0 Max = 120 SP2-TH404 SP3-TH401 h R/W 0x016A Cleaning Time Word -- Set-Point 2/3 Min = 5 Max = 1000 SP2-TH404 SP3-TH401 s R/W 0x0200 Value float ph Set-Point 1 Min = 2 Max = 20 ph R/W 0x0204 Value float ph Set-Point 2 Min = 2 Max = 20 ph R/W Sid 24

25 Address Variable Type Funct. Description Configuration Unit R/W 0x0208 Value float mv Set-Point 1 Min = Máx = 2000 mv R/W 0x020C Value float mv Set-Point 2 Min = Máx = 2000 mv R/W 0x0210 Value float Sb(pH) Set-Point 1 Min = 2 Max = 14 ph R/W 0x0214 Value float Sb(pH) Set-Point 2 Min = 2 Max = 14 ph R/W 0x0218 Hystereses float ph Set-Point 1 Min = -2 Max = 20 ph R/W 0x021C Hystereses float ph Set-Point 2 Min = -2 Max = 20 ph R/W 0x0220 Hystereses float mv Set-Point 1 Min = Max = 2000 mv R/W 0x0224 Hystereses float mv Set-Point 2 Min = Max = 2000 mv R/W 0x0228 Hystereses float Sb(pH) Set-Point 1 Min = 2 Max = 14 ph R/W 0x022C Hystereses float Sb(pH) Set-Point 2 Min = 2 Max = 14 ph R/W 0x0300 Condition Byte ph ma 1 On = 0x00 Off = 0x01 -- R/W 0x0301 Condition Byte ph ma 2 (TH401) On = 0x00 Off = 0x01 -- R/W 0x0302 Condition Byte mv ma 1 On = 0x00 Off = 0x01 -- R/W 0x0303 Condition Byte mv ma 2 (TH401) On = 0x00 Off = 0x01 -- R/W 0x0304 Condition Byte Sb(pH) ma 1 On = 0x00 Off = 0x01 -- R/W 0x0305 Condition Byte Sb(pH) ma 2 (TH401) On = 0x00 Off = 0x01 -- R/W 0x0306 Configuration Byte ph ma 1 Transmission = 0x00 Control = 0x01 -- R/W 0x0307 Configuration Byte ph ma 2 (TH401) Transmission = 0x00 Control = 0x01 -- R/W 0x0308 Configuration Byte mv ma 1 Transmission = 0x00 Control = 0x01 -- R/W 0x0309 Configuration Byte mv ma 2 (TH401) Transmission = 0x00 Control = 0x01 -- R/W 0x030A Configuration Byte Sb(pH) ma 1 Transmission = 0x00 Control = 0x01 -- R/W 0x030B Configuration Byte Sb(pH) ma 2 (TH401) Transmission = 0x00 Control = 0x01 -- R/W 0x030C Action Byte ph ma 1 Direct = 0x00 Reverse = 0x01 -- R/W 0x030D Action Byte ph ma 2 (TH401) Direct = 0x00 Reverse = 0x01 -- R/W 0x030E Action Byte mv ma 1 Direct = 0x00 Reverse = 0x01 -- R/W 0x030F Action Byte mv ma 2 (TH401) Direct = 0x00 Reverse = 0x01 -- R/W 0x0310 Action Byte Sb(pH) ma 1 Direct = 0x00 Reverse = 0x01 -- R/W Sid 25

26 Address Variable Type Funct. Description Configuration Unit R/W 0x0311 Action Byte Sb(pH) ma 2 (TH401) Direct = 0x00 Reverse = 0x01 -- R/W 0x0312 Burn-Out Byte ph ma 1 Direct = 0x00 Reverse = 0x01 -- R/W 0x0313 Burn-Out Byte ph ma 2 (TH401) Direct = 0x00 Reverse = 0x01 -- R/W 0x0314 Burn-Out Byte mv ma 1 Direct = 0x00 Reverse = 0x01 -- R/W 0x0315 Burn-Out Byte mv ma 2 (TH401) Direct = 0x00 Reverse = 0x01 -- R/W 0x0316 Burn-Out Byte Sb(pH) ma 1 Direct = 0x00 Reverse = 0x01 -- R/W 0x0317 Burn-Out Byte Sb(pH) ma 2 (TH401) Direct = 0x00 Reverse = 0x01 -- R/W 0x0318 Unit Byte ph ma 1 ph = 0x00 -- R 0x0319 Unit Byte ph ma 2 (TH401) ph = 0x00 C = 0x02 -- R 0x031A Unit Byte mv ma 1 mv = 0x01 -- R 0x031B Unit Byte mv ma 2 (TH401) mv = 0x01 C = 0x02 -- R 0x031C Unit Byte Sb(pH) ma 1 ph = 0x00 -- R 0x031D Unit Byte Sb(pH) ma 2 (TH401) ph = 0x00 C = 0x02 -- R 0x0350 Proportional Band Word ph ma 1 Min = 0 Max = 1000 % R/W 0x0352 Proportional Band Word ph ma 2 (TH401) Min = 0 Max = 1000 % R/W 0x0354 Proportional Band Word mv ma 1 Min = 0 Max = 1000 % R/W 0x0356 Proportional Band Word mv ma 2 (TH401) Min = 0 Max = 1000 % R/W 0x0358 Proportional Band Word Sb(pH) ma 1 Min = 0 Max = 1000 % R/W 0x035A Proportional Band Word Sb(pH) ma 2 (TH401) Min = 0 Max = 1000 % R/W 0x035C Rate Word ph ma 1 Min = 0 Max = 1000 s R/W 0x035E Rate Word ph ma 2 (TH401) Min = 0 Max = 1000 s R/W 0x0360 Rate Word mv ma 1 Min = 0 Max = 1000 s R/W 0x0362 Rate Word mv ma 2 (TH401) Min = 0 Max = 1000 s R/W 0x0364 Rate Word Sb(pH) ma 1 Min = 0 Max = 1000 s R/W 0x0366 Rate Word Sb(pH) ma 2 (TH401) Min = 0 Max = 1000 s R/W 0x0368 Reset Word ph ma 1 Min = 0 Max = 1000 s R/W 0x036A Reset Word ph ma 2 (TH401) Min = 0 Max = 1000 s R/W Sid 26

27 Address Variable Type Funct. Description Configuration Unit R/W 0x036C Reset Word mv ma 1 Min = 0 Max = 1000 s R/W 0x036E Reset Word mv ma 2 (TH401) Min = 0 Max = 1000 s R/W 0x0370 Reset Word Sb(pH) ma 1 Min = 0 Max = 1000 s R/W 0x0372 Reset Word Sb(pH) ma 2 (TH401) Min = 0 Max = 1000 s R/W 0x0400 Value 4mA float ph ma 1 Min = 2 Max = 20 ph R/W 0x0404 Value 4mA float ph ma 2 (TH401) Min = 2 Max = 20 ph R/W 0x0408 Value 4mA float mv ma 1 Min = Max = 2000 mv R/W 0x040C Value 4mA float mv ma 2 (TH401) Min = Max = 2000 mv R/W 0x0410 Value 4mA float Sb(pH) ma 1 Min = 2 Max = 14 ph R/W 0x0414 Value 4mA float Sb(pH) ma 2 (TH401) Min = 2 Max = 14 ph R/W 0x0418 Value 20mA float ph ma 1 Mín = -2 Max = 20 ph R/W 0x041C Value 20mA float ph ma 2 (TH401) Mín = -2 Max = 20 ph R/W 0x0420 Value 20mA float mv ma 1 Min = Max = 2000 mv R/W 0x0424 Value 20mA float mv ma 2 (TH401) Min = Max = 2000 mv R/W 0x0428 Value 20mA float Sb(pH) ma 1 Min = 2 Max = 14 ph R/W 0x042C Value 20mA float Sb(pH) ma 2 (TH401) Min = 2 Max = 14 ph R/W 0x0430 Value SP float ph ma 1 Min = 2 Max = 20 ph R/W 0x0434 Value SP float ph ma 2 (TH401) Min = 2 Max = 20 ph R/W 0x0438 Value SP float mv ma 1 Min = Max = 2000 mv R/W 0x043C Value SP float mv ma 2 (TH401) Min = Max = 2000 mv R/W 0x0440 Value SP float Sb(pH) ma 1 Min = 2 Max = 14 ph R/W 0x0444 Value SP float Sb(pH) ma 2 (TH401) Min = 2 Max = 14 ph R/W 0x0448 Value I maintenance float ph ma 1 Min = -2 Max = 20 ph R/W 0x044C Value I maintenance float ph ma 2 (TH401) Min = -2 Max = 20 ph R/W 0x0450 Value I maintenance float mv ma 1 Min = Max = 2000 mv R/W 0x0454 Value I maintenance float mv ma 2 (TH401) Min = Max = 2000 mv R/W 0x0458 Value I maintenance float Sb(pH) ma 1 Min = 2 Max = 14 ph R/W Sid 27

28 Address Variable Type Funct. Description Configuration Unit R/W 0x045C Value I maintenance float Sb(pH) ma 2 (TH401) Min = 2 Max = 14 ph R/W 0x0500 Main Unit Byte -- Read ph = 0x00 mv = 0x01 ph = 0x00 -- R 0x0550 Principal float -- Read -- R 0x0554 Secondary float -- Read mv R 0x0558 Temperature float -- Read C R 0x055C Current float -- Read - ma2 ma R 0x0560 Current float -- Read - ma2 Only for TH401 ma R Sid 28

ph-transmitter TX-100

ph-transmitter TX-100 -Transmitter TX-100 MJK Automation AB Tel: 0533-177 50 E-post: kontoret@mjk.se Hemsida: www.mjk.se -Transmitter TX-100 111202 Innehåll 1. Inkoppling... 1 Elektrisk anslutning... 1 2. Inställning och driftsättning...

Läs mer

ph-transmitter Sensorex TX3000

ph-transmitter Sensorex TX3000 -transmitter Sensorex TX3000 MJK Automation AB Tel: 0533-177 50 E-post: kontoret@mjk.se Hemsida: www.mjk.se Denna sida är blank. -transmitter Sensorex TX3000 160203 Innehåll 1. Tekniska data... 1 2. Installation...

Läs mer

ph-mätare model 8690 Manual (ver. 2.0) web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 08-50001399

ph-mätare model 8690 Manual (ver. 2.0) web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 08-50001399 ph-mätare model 8690 Manual (ver. 2.0) Innehållsförteckning Förord 2 Funktionsbeskrivning 2 Display 2 Knappar & indikatorer 2 Att mäta ph 3 Övriga inställningar 4 Automatisk temperatur-kompensation (ATC)

Läs mer

MANUAL KNICK PH 73,74 OCH 77

MANUAL KNICK PH 73,74 OCH 77 MANUAL KNICK PH 73,74 OCH 77 1 INLEDNING...3 INKOPPLING...4 INSTRUMENTETS FRAMSIDA...5 DISPLAY...5 KNAPPAR OCH FUNKTIONER...6 KALIBRERING...7 INSTÄLLNING AV INSTRUMENTENS FUNKTIONER...12 KODER VID LEVERANSTILLSTÅND...15

Läs mer

Instruktion ph-mätare phix

Instruktion ph-mätare phix Instruktion ph-mätare phix Instruktion ph-mätare phix Innehållsförteckning 1. Allmän beskrivning...1 2. Tekniska data...2 3. Mekaniska mått...3 4. Elektrisk Inkoppling...4 5. Handhavande...6 6. Programmering

Läs mer

EcoSense ph10 ph-penna

EcoSense ph10 ph-penna EcoSense ph10 ph-penna MJK Automation AB Tel: 0533-177 50 E-post: kontoret@mjk.se Hemsida: www.mjk.se EcoSense ph10 ph-penna 110411 Innehåll 1. Översikt... 1 Beskrivning... 1 Knappar... 1 2. Före användning...

Läs mer

ph-mätare model 8690 Manual (ver. 1.0)

ph-mätare model 8690 Manual (ver. 1.0) ph-mätare model 8690 Manual (ver. 1.0) 1 Innehållsförteckning Förord...3 Funktionsbeskrivning...3 Display...3 Knappar & indikatorer...3 Att mäta ph...3 Sleep mode...4 Övriga inställningar...4 Automatisk

Läs mer

Instruktion Handylab 11

Instruktion Handylab 11 Instruktion Handylab 11 Handylab ph.doc 1 Instruktion ph-mätare handylab 11 Innehållsförteckning Tekniska Data... 3 Display och anslutningar... 4 Starta ph mätaren... 5 Översikt av mätmetoder... 5 Special

Läs mer

EVCO instrumentbeskrivning EVK242

EVCO instrumentbeskrivning EVK242 EVCO instrumentbeskrivning EVK242 Generella data *Mått front 75 x 33 mm, djup 59 mm *Spänning 230Vac eller 12-24Vac *Programmering sker från instrumentets framsida *Två relä, 16A/250VAC och 8A/250VAC *Mätområde

Läs mer

- - - - SET BRUKSANVISNING FLTA DRIFTTAGNING. Inkoppling. Placering av FLAN-antennen V2.2 (24.09.2015) 1 (9)

- - - - SET BRUKSANVISNING FLTA DRIFTTAGNING. Inkoppling. Placering av FLAN-antennen V2.2 (24.09.2015) 1 (9) V2.2 (24.09.2015) 1 (9) DRIFTTAGNING Inkoppling Installation och drifttagande av apparaten får endast utföras av kvalificerade yrkesmän. Installationen skall alltid utföras med strömmen avslagen. Efter

Läs mer

1/32-DIN TEMPERATURREGULATOR (PID

1/32-DIN TEMPERATURREGULATOR (PID CARLO GAVAZZI AB, Nattvindsgatan 1, SE-652 21 Karlstad Telefon: 054-85 11 25, Telefax: 054-85 11 77 Internet: http://www.carlogavazzi.se E-Mail: info@carlogavazzi.se Manual N2300 1/32-DIN TEMPERATURREGULATOR

Läs mer

EVCO Instrumentbeskrivning EVK201 (ersätter FK200X)

EVCO Instrumentbeskrivning EVK201 (ersätter FK200X) www.kruff.se info@kruff.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK201 (ersätter FK200X) Generella data. *Mått front 75 x 33 mm, djup 59mm *Mätområde NTC 40,0 till 105,0 C PTC 50,0 till 150,0 C *Spänning 230 VAC

Läs mer

ETO Manual ETO Innehåll

ETO Manual ETO Innehåll ETO2 4550 Manual ETO2-4550 Innehåll Förklaringar Inledning Uppstart Huvudmeny Information Inställningar Fabriksinställningar Kopplingsscheman Så här kopplas givarna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Förklaring Zon

Läs mer

Rotronic CP11 CO2-logger

Rotronic CP11 CO2-logger Rotronic CP11 CO2-logger Teknisk data Mätområde, noggrannhet: Koldioxid 0...5000ppmCO2 ± 30ppmCO2 ± 5% av mätvärdet Relativ fukt 0.1...99.95%RF ± 2,5%RF (10...90%RF) Temperatur -20...60 C ± 0,3 C (vid

Läs mer

1000TR ORP. Svensk manual

1000TR ORP. Svensk manual 1000TR ORP Svensk manual INNEHÅLL 1. INTRODUKTION... 2 1.1 ALLMÄN INTRODUKTION... 2 1.2 DELAR & TILLBEHÖR... 2 2. INSTALLATION... 3 2.1 KAPSLING... 3 2.2 MONTERING... 3 2.3 ELEKTRISK INSTALLATION... 3

Läs mer

www.kylkom.se info@kylkom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK241

www.kylkom.se info@kylkom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK241 EVCO Instrumentbeskrivning EVK241 Generella data *Mått front 75 x 33 mm, djup 59 mm *Spänning 230 VAC *Programmering sker från instrumentets framsida *Styr kompressor 16A/250VAC *Mätområde NTC 40.0 till

Läs mer

Snabbmanual WM Effektanalysator

Snabbmanual WM Effektanalysator CARLO GAVAZZI AB, Nattvindsgatan 1, SE-652 21 Karlstad Telefon: 054-85 11 25, Telefax: 054-85 11 77 Internet: http://www.carlogavazzi.se E-Mail: info@carlogavazzi.se Snabbmanual WM3-96 - Effektanalysator

Läs mer

Bruksanvisning FMK Satellite

Bruksanvisning FMK Satellite Bruksanvisning FMK Satellite Modell: Analog 4-20 ma Allmänt FMK Satellite är en gasgivare som används för detektering av hälsovådliga gaser, med förprogrammerade elektrokemiska mätceller. FMK Satellite

Läs mer

KALIBRERINGS MENY. För att komma tillbaka till Mätfunktionerna håll inne M -knappen 3s. eller vänta 1 min. 1 =MOD. 9.6 KBaud

KALIBRERINGS MENY. För att komma tillbaka till Mätfunktionerna håll inne M -knappen 3s. eller vänta 1 min. 1 =MOD. 9.6 KBaud 1 (6) FUNKTION HDH-C kalibrerings/konfigureringsverktyg behövs för drifttagning av HDH-M transmittrarna. Med HDH-C kan följande utföras: - Modbus inställningar - Regulator parametrar - Mät kalibrering

Läs mer

Nivåmätare HD700. HONDA HD doc sidan

Nivåmätare HD700. HONDA HD doc sidan Nivåmätare HD700 HONDA HD700.doc sidan 1 Instruktion Nivågivare HD-700 Innehållsförteckning Snabb start...3 Allmänt... 4 Mekaniska mått... 5 Montage... 5 Elektrisk inkoppling... 6 Inkoppling av matningsspänning

Läs mer

Swema 05. Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530

Swema 05. Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 Swema 05 Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 SWEMA AB Pepparv. 27 SE-123 56 FARSTA Tel: +46 8 94 00 90 Fax: +46 8 93 44 93 E-mail: swema@swema.se Hemsida: www.swema.se Innehållsförteckning: 1. Introduktion...

Läs mer

Bruksanvisning. Eutech 35 ph/lt fickmätare. Före användning

Bruksanvisning. Eutech 35 ph/lt fickmätare. Före användning 990147 Bruksanvisning Eutech 35 ph/lt fickmätare Före användning Bli inte orolig om det finns vita kristaller runt elektroden, det är helt normalt. Ta av skyddskåpan och doppa elektroderna i kranvatten

Läs mer

MF-PFT. Programmerbar differenstryckgivare för mätning och reglering av tryck och flöde DIL1. Instruktion : Mi-202Se_010419

MF-PFT. Programmerbar differenstryckgivare för mätning och reglering av tryck och flöde DIL1. Instruktion : Mi-202Se_010419 Programmerbar differenstryckgivare för mätning och reglering av tryck och flöde MF-PFT Instruktion : Mi-0Se_010419 OBSERVERA! Läs igenom instruktionen noggrannt före start. Användning MicaFlex MF-PFT är

Läs mer

Instrument Link, en snabbguide

Instrument Link, en snabbguide Instrument Link, en snabbguide MJK Automation AB Tel: 0533-177 50 E-post: kontoret@mjk.se Hemsida: www.mjk.se Instrument Link, en snabbguide 120131 1. Innehåll 1. Inledning till Instrument Link... 3 2.

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

www.kylkom.se info@fridgecom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge

www.kylkom.se info@fridgecom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge Generella data *Mått front 75 x 33 mm, djup 73 mm *Spänning 230 VAC *Programmering sker från instrumentets framsida *4 reläer, 1 x 16A@250VAC

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL KW

INSTRUKTIONSMANUAL KW INSTRUKTIONSMANUAL KW Innehåll 1. Introduktion sid. 3 2. Knapp förklaringar sid. 3 3. Enkelt handhavande sid. 4 4. Räknevägning sid. 4 5. Kontrollvägning sid. 5 6. Totalvägning sid. 6 7. Djurvägning sid.

Läs mer

Teknisk Handbok ESPA-interface

Teknisk Handbok ESPA-interface Teknisk Handbok ESPA-interface V1.03 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Allmänt...3 Övriga egenskaper...3 Adressering av ESPA-interface 4051b...4 Inställning av slavadress...4 Skiss över ESPA-interface

Läs mer

ISO 4. Användarmanual. Jordfelsövervakning för upp till 4 kanaler

ISO 4. Användarmanual. Jordfelsövervakning för upp till 4 kanaler Sida 1 av 8 2016 11 04 Användarmanual Iso 4 ISO 4 Användarmanual Jordfelsövervakning för upp till 4 kanaler Megacon AB Ranhammarsvägen 20 168 67 Bromma Tel: 08 402 42 50 sales@megacon.se www.megacon.se

Läs mer

IF96003 är kompatibel med Nemo 96 HD / HD+ Ej med Nemo 96 HDLe. Läs informationen nedan och spara din dyrbara tid!

IF96003 är kompatibel med Nemo 96 HD / HD+ Ej med Nemo 96 HDLe. Läs informationen nedan och spara din dyrbara tid! IF96003 - modul med pulsutgångar Manual IF96003 är kompatibel med Nemo 96 HD / HD+ Ej med Nemo 96 HDLe E-nr 6 63 Läs informationen nedan och spara din dyrbara tid! Via telefon-support har vi förstått att

Läs mer

Instruktionsmanual. svenska. Code sve 1

Instruktionsmanual. svenska. Code sve 1 Instruktionsmanual svenska Code 0000136897 sve 1 FÖRPACKNINGSINNEHÅLL A) Basic ASTRALPOOL ph/redox kontrollsystem B) PVC slang Crystal 4x6 (2 m) C) Polyetylen slang (3m) D) Monteringsskruvar (Ф= 6 mm)

Läs mer

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Elektro Relä AB Sördalavägen 22 SE-141 60 Huddinge Telefon +46 (0)8-774 88 00 Telefax +46 (0)8-774 88 14 E-post: info@elektro-rela.se www.erab.com Obs! Operatörspanelen

Läs mer

IF96004 är kompatibel med Nemo 96 HD / HD+ Ej med Nemo 96 HDLe

IF96004 är kompatibel med Nemo 96 HD / HD+ Ej med Nemo 96 HDLe Analog modul med 2 utgångar - IF9600 Manual IF9600 är kompatibel med Nemo 96 HD / HD+ Ej med Nemo 96 HDLe 20 0 20 0 100 100 E-nr 2 26 6 Läs informationen nedan och spara din dyrbara tid! ia telefon-support

Läs mer

IF96013 är kompatibel med Nemo 96 HD / HD+ Ej Nemo 96 HDLe

IF96013 är kompatibel med Nemo 96 HD / HD+ Ej Nemo 96 HDLe M-Bus utgångsmodul IF96013 Manual IF96013 är kompatibel med Nemo 96 HD / HD+ Ej Nemo 96 HDLe E-nr 42 246 68 Läs informationen A... D och spara din dyrbara tid! Via telefon-support har vi förstått att viktiga

Läs mer

EVCO Instrumentbeskrivning EVK203 (ersätter FK203T)

EVCO Instrumentbeskrivning EVK203 (ersätter FK203T) www.kruff.se info@kruff.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK203 (ersätter FK203T) Generella data. *Mått front 75 x 33 mm, djup 59 mm *Mätområde NTC 40.0 till 105.0 C PTC 50.0 till 150.0 C *Spänning 230 VAC

Läs mer

Wöhler CDL 210 CO2-logger

Wöhler CDL 210 CO2-logger Wöhler CDL 210 CO2-logger Allmänt Wöhler CDL 210 CO 2 mäter koldioxidhalten, luftfuktigheten och temperaturen. CDL kan logga och överföra mätdata online till PC. PC:n kan visa de loggade värdena som värden

Läs mer

1000TR. ORP mv. Svensk manual v. 1.1

1000TR. ORP mv. Svensk manual v. 1.1 1000TR ORP mv Svensk manual v. 1.1 INNEHÅLL 1. INTRODUKTION... 2 1.1 ALLMÄN INTRODUKTION... 2 1.2 DELAR & TILLBEHÖR... 2 2. INSTALLATION... 3 2.1 KAPSLING... 3 2.2 MONTERING... 3 2.3 ELEKTRISK INSTALLATION...

Läs mer

Bruksanvisning IMSE Operatörspanel

Bruksanvisning IMSE Operatörspanel Bruksanvisning IMSE Operatörspanel Abelko Innovation Box 808 971 25 LULEÅ Telefon 0920-22 03 60 Telefax 0920-22 00 68 E-post info@abelko.se www.abelko.se Opertörspanel Obs! Operatörspanelen kan bara anslutas

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning STYRENHET FRITÖS METOS EVO VC-250 T, EVO VC-400T, EVO VC-2200 T EVO VC-250 T/P, EVO VC-400T/P, EVO VC-2200 T/P EVO VC-250 T/P/L, EVO VC-400T/P/L, EVO VC-2200 T/P/L Installations- och bruksanvisning 4153980,

Läs mer

EVCO instrumentbeskrivning EVK412N7VXS Generella data *Mått front 75 x 33 mm, djup 59 mm *Spänning 230 Vac *2 reläer 1 x 16A / 250Vac 1 x 8A / 250Vac Växlande Växlande *Visartavla med 3 siffror, höjd 13,2

Läs mer

2011-03-27. Användar-manual. Styrenhet SM-SS-F

2011-03-27. Användar-manual. Styrenhet SM-SS-F Användar-manual Styrenhet SM-SS-F 1 Innehållsförteckning 1 Teknisk Data... 3 2 Elektriskt kopplingsschema... 4 3 Användande av styrenhet... 5 3.1 Första sidan... 5 3.2 Meny sida... 6 3.2.1 Temp Query (Temperatur

Läs mer

EVCO instrumentbeskrivning EVK411M3/7VHBS Generella data. *Mått front 75 x 33 mm, djup 59 mm *Spänning 230 Vac *Visartavla med 3 siffror, höjd 13,2 mm *Programmering sker från instrumentets framsida *1

Läs mer

Carbon Regulator Quick Guide Den här manualen visar hur du ansluter och startar Carbon Regulator.

Carbon Regulator Quick Guide Den här manualen visar hur du ansluter och startar Carbon Regulator. Carbon Regulator Quick Guide Den här manualen visar hur du ansluter och startar Carbon Regulator. Illustration 1: CarbonRegulator Egenskaper: Blå aqua LEDs för presentation av ph Användarvänlig och enkel

Läs mer

Avancerad ph-mätare 8601

Avancerad ph-mätare 8601 Avancerad ph-mätare 8601 Med extern givare och möjlighet till PC-uppkoppling via RS-232 interface. (ver. 1.0. injektor solutions 2005) INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. FUNKTIONSBESKRIVNING...

Läs mer

Manual för hybrid regulator Till WK-450/WK-750

Manual för hybrid regulator Till WK-450/WK-750 Manual för hybrid regulator Till WK-450/WK-750 Allmänt. Denna nya hybridregulator (vind/sol) är en vidareutveckling av tidigare modeller och erbjuder senaste teknik inom området. Den är bla utrustad med

Läs mer

2 / 3-axlig joystick med PWM-utgångar

2 / 3-axlig joystick med PWM-utgångar 2 / 3-axlig joystick BESKRIVNING JP är en 2 eller 3-axlig joystick, med möjlighet att styra upp till 6st dubbelverkande proportionalmagneter Utgångarna är proportionella mot joystickens rörelser Joystickens

Läs mer

KYLCITY AB Sid 1 av 6

KYLCITY AB Sid 1 av 6 KYLCITY AB Sid 1 av 6 Instrumentbeskrivning FK211A Generella data. *Mått front 75 x 33,5 mm, djup 62 mm *Spänning 12 Vac/dc *Programmering sker från instrumentets framsida *2 reläer K1 10A / 250Vac Slutande

Läs mer

MagFlux ELEKTROMAGNETISK FLÖDESMÄTERE BROCHURE SE 3.05 MAGFLUX BROCHURE 1401

MagFlux ELEKTROMAGNETISK FLÖDESMÄTERE BROCHURE SE 3.05 MAGFLUX BROCHURE 1401 MagFlux ELEKTROMAGNETISK FLÖDESMÄTERE BROCHURE SE 3.05 MAGFLUX BROCHURE 1401 PÅLITLIG FLÖDESMÄTNING MagFlux elektromagnetiska flödesmätare har hög stabilitet och noggrannhet för mätning av flöde i alla

Läs mer

ph-mätare HandyLab 100

ph-mätare HandyLab 100 ph-mätare HandyLab 100 MJK Automation AB Tel: 0533-177 50 E-post: kontoret@mjk.se Hemsida: www.mjk.se Denna sida är blank ph-mätare HandyLab 100 150210 Innehåll 1. Översikt... 1 1.1. Tangenter... 2 1.2.

Läs mer

ph-mätare modell 8680

ph-mätare modell 8680 Proffsinstrument till amatörpriser ph-mätare modell 8680 Manual (ver. 1.1) web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 08-50001399 Innehållsförteckning Innehållsförteckning

Läs mer

DIGITAL CONTROLLER LDCL

DIGITAL CONTROLLER LDCL DIGITAL CONTROLLER LDCL (version 1.2 2006) SVENSK INSTRUKTION GENERELLA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER SÄKERHETSFÖRESKRIFTER VARNING! I nödsituationer ska instrumentet stängas av omedelbart. Lossa spänningskabeln

Läs mer

Instruktion Syremätare OXY

Instruktion Syremätare OXY Instruktion Syremätare OXY Innehållsförteckning Inledning... 3 Mekanisk installation... 4 Mekanisk installation... 5 Elektrisk installation... 6 Driftsättning, initial uppstart... 8 Kalibrering... 9 Underhåll...

Läs mer

Användarmanual Jordfelsövervakning IsoBox 16 / IsoIn / IsoOut

Användarmanual Jordfelsövervakning IsoBox 16 / IsoIn / IsoOut Sida 1 av 18 Användarmanual Jordfelsövervakning IsoBox 16 / IsoIn / IsoOut Vi reserverar oss för eventuella ändringar utan förbehåll 1(18) Sida 2 av 18 Innehållsförteckning 1 IsoBox 16 menyer och optioner...

Läs mer

MINI-α PLUS VÄRMEPUMP / AIRCONDITION STYRNING FÖR EN ELLER TVÅ KOMPRESSORER

MINI-α PLUS VÄRMEPUMP / AIRCONDITION STYRNING FÖR EN ELLER TVÅ KOMPRESSORER MINI-α PLUS VÄRMEPUMP / AIRCONDITION STYRNING FÖR EN ELLER TVÅ KOMPRESSORER 1. Introduktion Mini Alfa Plus är en kompact (32x74mm) elektronisk övervakning för luftkonditioneringssystem baserade på en ensam

Läs mer

EPIP 20 med extern LCD-panel Art.no: 20-1070 & 20-1080

EPIP 20 med extern LCD-panel Art.no: 20-1070 & 20-1080 EPIP 20 med extern LCD-panel Art.no: 20-1070 & 20-1080 Regulator typ: EPIP20-D LCD-panel typ: MT-2 EGENSKAPER Extern LCD-panel med digital visning av alla systemparametrar & systemsymboler. Intelligent

Läs mer

Instrumentbeskrivning FK203

Instrumentbeskrivning FK203 Instrumentbeskrivning FK203 Generella data. *Mått front 75 x 33,5 mm, djup 62 mm *Spänning 230 Vac *Programmering sker från instrumentets framsida *3 reläer 1 x 10A / 250Vac Kompressor 2 x 8A / 250Vac

Läs mer

MONTAGE- OCH DRIFTINSTRUKTION KONSTANTTRYCKREGULATOR STYZ c-d

MONTAGE- OCH DRIFTINSTRUKTION KONSTANTTRYCKREGULATOR STYZ c-d MONTAGE- OCH DRIFTINSTRUKTION KONSTANTTRYCKREGULATOR STYZ-01-10-c-d 1 2 3 4 Trafo 1.8VA Relay NC/ S1 S2 S3 S4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Constant Pressure Controller L1 MO-500 N FLÄKT 23~ 0-500 Pa

Läs mer

MANUAL. Solpanelregulator med extern LCD-panel Art.no: 20-1080. Regulator typ: EPIP20-D LCD-panel typ: MT-2

MANUAL. Solpanelregulator med extern LCD-panel Art.no: 20-1080. Regulator typ: EPIP20-D LCD-panel typ: MT-2 MANUAL Solpanelregulator med extern LCD-panel Art.no: 20-1080 Regulator typ: EPIP20-D LCD-panel typ: MT-2 EGENSKAPER Extern LCD-panel med digital visning av alla systemparametrar & systemsymboler. Intelligent

Läs mer

S 103 Induktiv elektromagnetisk flödesmätare

S 103 Induktiv elektromagnetisk flödesmätare S 103 Induktiv elektromagnetisk flödesmätare Mätrör DN20 till DN1 Analog utsignal 0/4-20 ma Pulsutgång, öppen kollektor Automatisk nollpunktskalibrering Stort urval av mätrör och elektrodmaterial Beskrivning

Läs mer

Bruksanvisning Kopplingsur 19 164 70

Bruksanvisning Kopplingsur 19 164 70 Bruksanvisning Kopplingsur 19 164 70 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 1. Läs igenom hela bruksanvisningen innan installation. 2. Installation skall göras av behörig elektirker. 3. Bryt strömmen innan installation.

Läs mer

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP Tekniska data Produkten levereras med aktuellt datum och klockslag inställt. Automatisk växling vinter-/sommartid. Programmeringsknapp - för förbikoppling

Läs mer

dametric DCU RM1 VAL0100517 / SKC9103180 DISPLAY AND CONTROL UNIT TILL RMS-MÄTSYSTEM MANUAL DCU-RM1 SE.docx 2001-11-02 / BL 1(9) metso

dametric DCU RM1 VAL0100517 / SKC9103180 DISPLAY AND CONTROL UNIT TILL RMS-MÄTSYSTEM MANUAL DCU-RM1 SE.docx 2001-11-02 / BL 1(9) metso dametric DCU RM1 VAL0100517 / SKC9103180 DISPLAY AND CONTROL UNIT TILL RMS-MÄTSYSTEM MANUAL metso SE.docx 2001-11-02 / BL 1(9) INNEHÅLL 1 KOMPONENTPLACERING... 3 2 BESKRIVNING... 4 3 TEKNISKA DATA... 4

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

Bruksanvisning nivåmätare VM 9820 Blackbox

Bruksanvisning nivåmätare VM 9820 Blackbox Bruksanvisning nivåmätare VM 9820 Blackbox Ultraljudsbaserad nivåmätare för nivåstyrning, volymberäkning och alarm i vätskor och fasta media. Med eller utan display. Utrustas med nivågivare i db-serien

Läs mer

Typ CXE/AV Digital universalregulator för anslutning till motorstyrningar med 0-10V ingång

Typ CXE/AV Digital universalregulator för anslutning till motorstyrningar med 0-10V ingång Unicon Typ CXE/AV Digital universalregulator för anslutning till motorstyrningar med 0-10V ingång Applikation: Tryckreglering, utetemperaturstyrning och utetemperaturkompenserad tryckreglering mm Äggelundavägen

Läs mer

G3076.1 RDF600 RDF600T RDF600KN. Applikationer. sv Installationsinstruktion Rumsregulator. Applikation väljs med DIP-omkopplare 1 3

G3076.1 RDF600 RDF600T RDF600KN. Applikationer. sv Installationsinstruktion Rumsregulator. Applikation väljs med DIP-omkopplare 1 3 G3076.1 sv Installationsinstruktion Rumsregulator T Applikationer Applikation väljs med DIP-omkopplare 1 3 DIP-omkopplare Ställdonets funktion Typbeteckning - Kyltak / radiator T - 2-rörs Fan Coil T med

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

Mikroprocessorbaserad fukt- och temperatur- regulator med en kontinuerlig PI-regulator och en MF-HTC två-stegs on-off regulator samt ärvärdesutgång

Mikroprocessorbaserad fukt- och temperatur- regulator med en kontinuerlig PI-regulator och en MF-HTC två-stegs on-off regulator samt ärvärdesutgång Mikroprocessorbaserad fukt- och temperaturregulator med en kontinuerlig PI-regulator och en två-stegs on-off regulator samt ärvärdesutgång MF-HTC Dok.nr. mi-240se / 2006-08-24 OBS! Läs igenom hela instruktionen

Läs mer

PROGRAMMERING RMS RS1

PROGRAMMERING RMS RS1 dametric PROGRAMMERING RMS RS1 RMS POWER UNIT RPU-RM2 7327 126 POWER RMS RELAY UNIT RRU-RM1 7322 705 RMS RELAY UNIT RRU-RM1 7322 705 DTM POM TDC 230 VAC MAIN SUPPLY INPUT (187-264 VAC) Output: 24 VDC,

Läs mer

OBS! Detta är ingen komplett bruksanvisning utan endast ett komplement till den tyska/engelska

OBS! Detta är ingen komplett bruksanvisning utan endast ett komplement till den tyska/engelska JUMO DICON 400 JUMO DICON 500 Universal processregulator B 70.3570 Handhavandebeskrivning OBS! Detta är ingen komplett bruksanvisning utan endast ett komplement till den tyska/engelska 1 5.1 Display och

Läs mer

Swema 03. Bruksanvisning vers 1.01 MB

Swema 03. Bruksanvisning vers 1.01 MB Swema 03 Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 SWEMA AB Pepparv. 27 SE-123 56 FARSTA Tel: +46 8 94 00 90 Fax: +46 8 93 44 93 E-mail: swema@swema.se Hemsida: www.swema.se Innehållsförteckning: 1. Introduktion...

Läs mer

Bruksanvisning IMSE Operatörspanel För Banverket

Bruksanvisning IMSE Operatörspanel För Banverket Bruksanvisning IMSE Operatörspanel För Banverket Abelko Innovation Box 808 971 25 LULEÅ Telefon 0920-22 03 60 Telefax 0920-22 00 68 E-post info@abelko.se www.abelko.se Opertörspanel Obs! Operatörspanelen

Läs mer

Bruksanvisning för ph-mätare

Bruksanvisning för ph-mätare 1 Uttag för adapter 2 RS323-kontakt 3 Elektrod-kontakt 4 Display 5 ON/OFF 6 ALT alternativ knapp Bruksanvisning för ph-mätare HI-98140 HI-98150 7 RANGE/GLP För att välja mätområde, att visa tid och datum

Läs mer

QVANTUM MODBUS. Qvantum värmepumpar MODBUS

QVANTUM MODBUS. Qvantum värmepumpar MODBUS QVANTUM MODBUS QVANTUM MODB1101 1 Qvantum värmepumpar MODBUS Styrsystem CCV PRO programvara 1.00.65 och senare Elektronisk expansionsventil EVD driver Innehållsförteckning Sid 1 ALLMÄNT CCV 1.1 OM DEN

Läs mer

Manual AC Lastcellsmatning : 12 VDC +- 5 % 280 ma (Max) = 8 st 350 ohms lastceller

Manual AC Lastcellsmatning : 12 VDC +- 5 % 280 ma (Max) = 8 st 350 ohms lastceller Analog känslighet och A/D omvandling. Manual AC-9000 Ingångskänslighet : 1,1 uv / skaldel (Min) Insignal från lastcell : 36 mv Nolljusteringsområde : 1,0 mv - 30 mv Lastcellsmatning : 12 VDC +- 5 % Lastcellsström

Läs mer

Avant BRUKSANVISNING. FAKTARUTA AVANT Hög utnivå med förstärkning upp till 57 db. Automatiska funktioner för tilt och förstärkning

Avant BRUKSANVISNING. FAKTARUTA AVANT Hög utnivå med förstärkning upp till 57 db. Automatiska funktioner för tilt och förstärkning SE-2 000920 00896 Rev 1 Avant FAKTARUTA Hög utnivå med förstärkning upp till 57 db Automatiska funktioner för tilt och förstärkning Välj mellan 3 UHF-ingångar, BI/BIII, bredbandsingång och satellit-mf)

Läs mer

Nemo96 HD och Nemo96 HD+ firmware uppdatering

Nemo96 HD och Nemo96 HD+ firmware uppdatering Nemo96 HD och Nemo96 HD+ firmware uppdatering Gå till vår hemsida www.taljemat.se Klicka på Ladda ner programvaror Välj IME Välj Nemo96HD/HD+ IDM = Ime Device Manager Ladda ner IDM_WINXP om Du arbetar

Läs mer

Elektromagnetiska flödesmätare. Modell AMC2100

Elektromagnetiska flödesmätare. Modell AMC2100 Elektromagnetiska flödesmätare Modell AMC2100 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. GIVARE...3 1.1 AMF900 Flänstyp...3 1.2 AMF500 Wafer typ...3 2. INSTALLATION...4 3. MONTERING AV GIVAREN...6 3.1 Koning av rör...6

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL EKW-EW

INSTRUKTIONSMANUAL EKW-EW INSTRUKTIONSMANUAL EKW-EW Innehåll 1. Introduktion sid. 3 2. Knapp förklaringar sid. 3 3. Enkelt handhavande sid. 4 4. Batterifunktion sid. 5 5. Funktioner sid. 6 Scandinavian Scale Company AB Järnvägsgatan

Läs mer

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8 5' VWHJWHUPRVWDW I UOXIWYlUPHSXPSPHGDYIURVWQLQJVIXQNWLRQ 2SHUDW UVPDQXDO 3URJUDPYHUVLRQ -())(OHFWURQLFV$% Sidan 1 av 8 ,QOHGQLQJ JEFF Electronics AB Regulator RD25 är en kompakt tvåstegs termostat med

Läs mer

SmartDial. Trådlöst. Användarhandbok. -se. Dokument översatt från engelska A001

SmartDial. Trådlöst. Användarhandbok. -se. Dokument översatt från engelska A001 Trådlöst Dokument översatt från engelska -se 2014-04-22 A001 Innehåll 1 Produktbeskrivning... 1 2 Riktlinjer för installation... 1 3 Drift... 2 4 Beskrivning av gränssnitt... 3 4.1 Symboler på displayen...

Läs mer

1000TR. Svensk manual

1000TR. Svensk manual 1000TR ph Svensk manual INNEHÅLL 1. INTRODUKTION... 3 1.1 ALLMÄN INTRODUKTION... 3 1.2 DELAR & TILLBEHÖR... 3 2. INSTALLATION... 4 2.1 KAPSLING... 4 2.2 MONTERING... 4 2.3 ELEKTRISK INSTALLATION... 4 2.3.1

Läs mer

EQ CSE Manual Mikroprocessor

EQ CSE Manual Mikroprocessor EQ CSE Manual Mikroprocessor 2.0 Serviceläge Nedan beskrivs inställning som kan göras genom bygling. A) TS Sluten = Serviceläge med kortade tider. B) TS Öppen = Normalläge 2.1 Minnesfunktion Följande inställningar

Läs mer

203RE. ph v 1.0. Svensk manual

203RE. ph v 1.0. Svensk manual 203RE ph v 1.0 Svensk manual INNEHÅLL ALLMÄNT... 2 GRUNDINSTÄLLNINGAR... 2 INSTALLATION... 3 Kapsling... 3 Montering... 3 Elektrisk installation... 3 INSTÄLLNINGAR... 5 Reglerfunktioner... 5 Allmänna funktioner...

Läs mer

Manual UDM 35/40 Digitalt panelinstrument

Manual UDM 35/40 Digitalt panelinstrument Manual UDM 35/40 Digitalt panelinstrument Innehåll 1 Driftläge 1 2 Programmering 1 21 - Inställningar för mätingång 2 22 Kompensering (endast med BQ TRX) 2 23 Alternativ för display (endast UDM35) 2 24

Läs mer

Sirius II Installation och Bruksanvisning

Sirius II Installation och Bruksanvisning Sirius II Installation och Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2. Installation av Sirius II programvara... 3. Anslutning Data Linker interface.... 4. Sirius II funktioner.... 5. Bruksanvisning....

Läs mer

UPP, Används för att öka inställt värde. Hålls tangenten intryckt ökar stegningstakten.

UPP, Används för att öka inställt värde. Hålls tangenten intryckt ökar stegningstakten. Every Control - instrumentbeskrivning, EC3-180 Installation. Instrumentet, EC3-180 är avsett för infällt montage i panel, håltagning 71x29 mm och fastsättning med medlevererad fästbygel Omgivande temperatur

Läs mer

Överblick per dag över de programmerade kopplingstiderna. Exempel: 5 = Fredag

Överblick per dag över de programmerade kopplingstiderna. Exempel: 5 = Fredag 310 788 01 TR 622 top TERMINA 2-kanaligt Veckour Beroende på version Är förprogrammerad Med rätt tid och växlar automatiskt mellan sommar/vintertid Säkerhets- anvisning Inkoppling och installation får

Läs mer

Snabbmanual klordioxidaggregat CDVc

Snabbmanual klordioxidaggregat CDVc Experts in Chem-Feed and Water Treatment Snabbmanual klordioxidaggregat CDVc 1. Stanna och starta produktionen och styrningen (manual 6.2) För alla åtgärder för att ändra eller kalibrera utrustningen,

Läs mer

dametric GMS-SD1 Gap Control Beskrivning GMS-SD1 GapControl SE.docx 2014-04-15 / BL Sida 1 (5)

dametric GMS-SD1 Gap Control Beskrivning GMS-SD1 GapControl SE.docx 2014-04-15 / BL Sida 1 (5) dametric GMS-SD1 Gap Control Beskrivning GMS-SD1 GapControl SE.docx 2014-04-15 / BL Sida 1 (5) 1 Allmänt Detta dokument beskriver hur en malspaltsregulator kan tillämpas för ett GMS mätsystem med AGSgivare.

Läs mer

Bruksanvisning Fördelar med Vision II Plus

Bruksanvisning Fördelar med Vision II Plus Bruksanvisning Fördelar med Vision II Plus Dubbla Bevattningsprogram med: - Tre starttider per dag - 1 minut till 9 timmars bevattningstid Batteri backup uppladdningsbart Ni-MH Automatisk pumpstart Säsongs

Läs mer

Aquasol Reglercentral 01D

Aquasol Reglercentral 01D Aquasol Reglercentral 01D FÖR AUT. VÄXLANDE VISNING AV T1 OCH T2 1. TRYCK OCH HÅLL 2. TRYCK / SLÄPP GULA LYSDIODER BLINKAR OCH LÄGET ÄR AKTIVERAT TRYCK DISPL C IGEN FÖR STEGAD VISNING FÖR INSTÄLLNINGSLÄGEN

Läs mer

www.kylkom.se info@kylkom.se Eliwell Instrumentbeskrivning ID 961

www.kylkom.se info@kylkom.se Eliwell Instrumentbeskrivning ID 961 Eliwell Instrumentbeskrivning ID 961 FRONTPANEL Användaren har en display och 4 tangenter för att hantera status och programmering av instrumentet TANGENTER OCH MENY Upp Scrolla genom menyn Öka värden

Läs mer

.00 E00. Innehåll: Kablage allmänt. Tillägg för drift Radiostyrning Igångkörning Programmering Vinschradio Elschema Felsökning

.00 E00. Innehåll: Kablage allmänt. Tillägg för drift Radiostyrning Igångkörning Programmering Vinschradio Elschema Felsökning B-555300..00 E00 Joystickstyrning för kran manual. Innehåll: Kablage allmänt Kablage anslutning & funktion Tillägg för drift Radiostyrning Igångkörning Programmering Vinschradio Elschema Felsökning B-555300..00

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm Separix ll 1. Presentation 2. Installation 3. Inkoppling 4. Kalibrering / Inställningar 5. Funktion 6. Underhåll / Kontroll 7. Tekniska data 8. Certifikat

Läs mer

1 SÄKERHET FARA VARNING VIKTIGT FUNKTIONER... 4

1 SÄKERHET FARA VARNING VIKTIGT FUNKTIONER... 4 DIGITAL MULTIMETER MED AC/DC STRÖMTÅNG KEW MATE MODEL2001 Innehållsförteckning 1 SÄKERHET... 3 1.1 FARA... 3 1.2 VARNING... 3 1.3 VIKTIGT... 3 2 FUNKTIONER... 4 3 SPECIFIKATIONER... 4 3.1 AC STRÖM... 4

Läs mer

VÅGINSTRUMENT A12ss ANVÄNDARMANUAL

VÅGINSTRUMENT A12ss ANVÄNDARMANUAL VÅGINSTRUMENT A12ss ANVÄNDARMANUAL 2 INSTALLATION I vår leverans ingår: 1st Våginstrument typ A12ss i rostfri kapsling. - Anslut nätsladden från våginstrumentet i ett nätuttag 230VAC. - Slå på strömförsörjningen

Läs mer

Laddningsregulator 12/24V 10A. Bruksanvisning

Laddningsregulator 12/24V 10A. Bruksanvisning Laddningsregulator 12/24V 10A Bruksanvisning 1 Inledning Denna laddningsregulator har statusdisplay och 3-stegs PWM laddningsfunktion. Den har också två USB uttag för laddning av mindre apparater. 2 Anslutningsdiagram

Läs mer

3. ANVÄNDNING. 3.1 Princip

3. ANVÄNDNING. 3.1 Princip 3. ANVÄNDNING 3.1 Princip LVA enheten är från AZTOgraph AB byggd som en enhet. Inne i enheten finns cirkulationskrets och elskåp. Cirkulationskretsen pumpar vatten ut till respektive användningsområde

Läs mer