Copyright , ASSA ABLOY ASSA ABLOY Förmansvägen 11 SE Stockholm Phone: +46 (0) Fax: +46 (0)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Copyright 2003-2008, ASSA ABLOY ASSA ABLOY Förmansvägen 11 SE-117 43 Stockholm Phone: +46 (0)8-775 16 00 Fax: +46 (0)8-775 16 20"

Transkript

1 Installationsguide

2 Copyright , ASSA ABLOY ASSA ABLOY Förmansvägen 11 SE Stockholm Phone: +46 (0) Fax: +46 (0) IG PA1

3 Innehåll ARX passersystem 9 Om ARX passersystem 9 ARX passersystem 9 ARX passersystem hårdvara 11 ARX passersystem mjukvara 13 Om denna installationsguide 15 Undercentral 9016 och Om undercentral LCU9016 och LCU Undercentral LCU Undercentral LCU LCU9016/ CPU-kortet 17 Basloopkort 9014LC 23 Basloopkort 9019EM 26 Loopkort 4014LC 31 Loopkort 9018ES 33 Installation 37 Kablage 37 Inkopplingsexempel 38 Programmering och driftsättning 40 Automatisk konfigurering 40 Manuell konfigurering 42 Modemuppkopplad undercentral 45 Terminalkommandon 49 Installationsguide ARX Innehåll 3

4 Nyckelhantering 53 Teknisk data 53 Måttskiss 54 Dörrkontrollenhet DAC-420 och DAC Om Dörrkontrollenheten 55 Motorlås som kan kopplas till DAC DAC-420/ Indikeringar på kortet 57 Bygelfält 58 Kopplingsplint 59 Sabotagekontakt 61 Installation 62 Kablage 62 Inkopplingsexempel 63 Master reset 65 Adressering av dörrkontrollenheten 68 Teknisk data 70 Måttskiss 70 Läsare 71 Om kortläsare 71 Indikeringar på kortet 72 Kopplingsplint 72 Sabotagekontakt 73 Låsning av läsare 73 Installation 73 Inkopplingsexempel 73 Adressering av läsare 74 Mifare 75 Teknisk data 76 Reläkort 6416RC 77 Om 6416RC 77 Översiktsbild 77 Indikeringar på kortet 78 4 Innehåll Installationsguide ARX

5 Bygelfält 78 Kopplingsplint 78 Händelser som kan styra relä RC Funktioner som kan styras av ingång 1 81 Installation 82 Ansluta 6416RC 82 Reläkort 400RC64 84 Om 400RC64 84 Översiktsbild 85 Indikeringar på kortet 85 Bygelfält 85 Kopplingsplint 86 Installation 89 Ansluta 400RC64 89 Balanserad dörrövervakningskontakt 90 Reläkort 400RW22 Wiegand 92 Om 400RW22 92 Översiktsbild 93 Bygelfält 93 Kopplingsplintar 94 Installation 96 Ansluta 400RW22 96 Ansluta Wiegandläsare 97 Interface 6390IF 98 Om 6390IF 98 Översiktsbild 99 Bygelfält 99 Kopplingsplintar 100 Installation 103 Adressering av läsare 103 Dörrbladsläsare DBL Om DBL Installationsguide ARX Innehåll 5

6 Översiktsbild 106 Indikeringar på kortet 106 Kopplingsplint 107 Sabotagekontakt 107 Installation 108 Dörröppning ut/in 108 Inkopplingsexempel 109 Adressering av dörrbladsläsaren 109 Teknisk data 110 Porttelefon ECP Om ECP Översiktsbild 112 Indikeringar på kortet 112 Bygelfält 113 Kopplingsplint 113 Sabotagekontakt 116 Installation 116 Inkopplingsexempel 117 Adressering av porttelefonen 117 Teknisk data 118 Avståndsläsare 270NMW 119 Om avståndsläsare 270NMW NMW 120 Indikeringar på kortet 120 Bygelfält 121 Kopplingsplint 121 Installation 122 Inkopplingsexempel 122 Adressering av läsare IF 123 Teknisk data 124 Kompaktläsare PCR40 och PCR Om Kompaktläsare Innehåll Installationsguide ARX

7 Översiktsbild 126 Indikeringar på kortet 126 Bygelfält 127 Kopplingsplint 127 Sabotagekontakt 129 Installation 130 Inkopplingsexempel 130 Adressering av kompaktläsare 131 Teknisk data 132 Index 133 Installationsguide ARX Innehåll 7

8

9 ARX passersystem Om ARX passersystem ARX Passersystem är ett klient/serverbaserat system för administration och övervakning av olika säkerhetsmoduler. Systemuppbyggnaden med hårdvara, logiska enheter och områden i en tydlig trädstruktur ger ett överskådligt och lätthanterat system. ARX passersystem ARX passersystem består av tre delar: Kärnan i systemet är serverprogramvaran ARX server som hanterar kommunikationen mellan hårdvara och mjukvara i systemet. Den andra delen är hårdvaran som styr dörrarna och hanterar passerkort, portkoder och nycklar på det sätt som du bestämt i mjukvaran. Kommunikationen sker på ett Installationsguide ARX ARX passersystem 9

10 säkert sätt, vilket bland annat innebär att hårdvaran fortsätter att fungera även om kablar klipps av. Den sista delen är ARX Klientprogram, klientprogrammet som denna konfigurationsguide beskriver, som används för själva administreringen av systemet, det vill säga styr vilka passerrättigheter användarna har. Denna installationsguide beskriver all hårdvara som kan användas i ett ARX Passersystem 10 ARX passersystem Installationsguide ARX

11 ARX passersystem hårdvara En installation av ARX hårdvara kan se ut på följande sätt: Tabellen visar de fem huvuddelarna i systemet ARX Server Installeras på företagets server och kommunicerar med dörrar och dess hårdvara, samt andra applikationer. Hanterar databasen med all information om systemet. Kommunicerar med undercentralerna. Undercentraler (LCU 9016 och 9017) Kommunicerar med ARX Klientprogramservern och fördelar signaler på upp till 16 dörrar. Undercentralerna avgör om passage ska accepteras eller inte. Dörrkontroll (DAC-420 och DAC-430) Dessa styr hur varje dörr fungerar och öppnar och stänger dörrar på order av undercentralerna. Installationsguide ARX ARX passersystem 11

12 ARX Klient Administratörens programvara som sköter kommunikationen med ARX-servern. Här görs alla inställningar för passersystemet och dess användare. I bilden visas även exempel på andra komponenter: Kortläsare, magnetkontakter, siren. Denna installationsmanual beskriver hur installation av följande hårdvara utförs: Undercentral 9016 och 9017 Dörrkontrollenhet DAC-420 och DAC-430 Läsare Reläkort 6416RC Reläkort 400RC64 Reläkort 400RW22 Wiegand Interface 6390IF Dörrbladsläsare DBL34 Porttelefon ECP-30 Avståndsläsare 270NMW Kompaktläsare PCR40 och PCR ARX passersystem Installationsguide ARX

13 ARX passersystem mjukvara Bilden nedan visar huvudfunktionerna i ARX klientprogram och hur de hänger ihop. För att access ska ges så måste kedjan vara obruten. Behörighetskategorier Passerområden Dörrar (Installation) Personer Dörrtyper Kort Behörighet Säkerhet Scheman Övrigt Kalender Listan nedan beskriver vad som sker i respektive del: Kort Kort sparas i systemet, men fungerar bara om de är knutna till en person. Personer Här lägger man in personer i systemet samt knyter kort till dessa. Tillträde ges bara om respektive person också är knuten till en viss behörighetskategori. Behörighetskategorier Här definieras de olika behörighetskategorierna som behövs i passersystemet. Tillträde till passersystemet ges bara om behörighetskategorin är knuten till ett visst passerområde. Passerområden Här knyts alla delar i passersystemet ihop. Passerområdet definieras av ett antal dörrar. Tillträde ges genom att Installationsguide ARX ARX passersystem 13

14 behörighetskategorier och behörighetsscheman knyts samman och kopplas till ett passerområde. Dörrar Dörrar (Dörrkontroller) kopplas till systemet genom att de läggs in i Installationsträdet. Passage genom en dörr kan bara göras om den är tilldelad en dörrtyp och är inlagd i ett passerområde. Dörrtyper För varje dörrtyp bestäms säkerhetsnivå och vilka driftlägen som gäller (med säkerhetsscheman och övriga scheman). Scheman Behörighetsscheman styr tidsmässigt tillträdet till passersystemet för olika behörighetskategorier. Säkerhetsscheman styr vilken säkerhetslösning som gäller för en viss dörrtyp vid en viss tidpunkt. Övriga scheman anger när dörrarnas olika driftlägen ska gälla. Kalender I kalendern definieras vad som är helgdagar och veckodagar. 14 ARX passersystem Installationsguide ARX

15 Om denna installationsguide Denna handledning är framtagen för dig som installerar ARX hårdvara. För konfiguration och användning av ARX Klientprogram finns separata manualer. Installationsguiden är skriven för att beskriva hårdvara som används i ett ARX Passersystem och kan användas som ett referensdokument där man vid behov kan gå tillbaka och få information om en viss hårdvara. Installationsguide ARX ARX passersystem 15

16 Undercentral 9016 och 9017 Om undercentral LCU9016 och LCU9017 Undercentral LCU9016 och LCU9017 sköter kommunikationen mellan dörrmiljöerna och ARX-servern. I undercentralen sker besluten om vem som äger tillträde genom vilken dörr. Inkopplingen av dörrmiljöerna sker på de loopkort som sitter i undercentralen. Undercentralen består i sitt grundutförande av ett CPU-kort och ett basloopkort. Centralerna kan sedan byggas ut med upp till tre extra loopkort. Skillnaden mellan undercentralerna är att LCU9017 levereras med basloopkort 9019EM som hanterar två stycken porttelefoner, LCU9016 levereras med basloopkort 9014LC som hanterar fyra stycken dörrkontrollenheter, kompaktläsare och dörrbladsläsare. 16 Undercentral 9016 och 9017Installationsguide ARX

17 Undercentral LCU9016 LCU9016 levereras med basloopkort 9014LC som hanterar totalt 4 dörrmiljöer bestående av dörrkontrollenheter, kompaktläsare eller dörrbladsläsare. Undercentralen kan byggas ut med up till 3 loopkort 4014LC som vardera kan hantera totalt 4 dörrkontrollenheter, kompaktläsare eller dörrbladsläsare. Fullt utbyggd kan undercentralen hantera totalt 16 dörrmiljöer. Undercentral LCU9017 LCU9017 levereras med basloopkort 9019EM som hanterar totalt 2 porttelefoner. Undercentralen kan byggas ut med 3 loopkort, antingen loopkort 9018ES eller loopkort 4014LC. För varje loopkort 9018ES som ansluts kan undercentralen hantera ytterligare 2 porttelefoner och för varje loopkort 4014LC som ansluts kan undercentralen hantera ytterligare 4 dörrkontrollenheter, kompaktläsare eller dörrbladsläsare. Detta kapitel tar upp hur en undercentral monteras, kopplas in och driftsätts, som en enhet ansluten till ARX passersystem. LCU9016/9017 CPU-kortet Undercentral LCU9016 och LCU9017 består av samma typ av CPU-kort. På CPU-kortet finns en mikroprocessor med minne, klocka och inbyggd intern backup. All information för kontroll av systemet lagras här, inklusive data om kort och scheman. Installationsguide ARX Undercentral 9016 och

18 +3.3V +13.8V LCU SERIAL NUMBER LABEL LINK 100M ACT COMM-PORT AC/DC AC/DC TAMP-1 TAMP-2 ASYNC-PORT SYNC-PORT USB-PORT IO-PORT WDOG A B C D Principskiss av CPU-kort till LCU9016 och LCU9017 Indikeringar på kortet På kortet finns 10 lysdioder som ger följande indikeringar De fem lysdioderna vid serieporten (RS-232): Blå [WDOG] Gul [A] Blinkar långsamt (varannan sekund eller med 0,5 Hz) under tiden som systemet håller på att startas upp. Blinkar fort (ca 5 gånger per sekund eller med 5 Hz) när undercentralen är igång. Släckt under uppstart. Blinkar långsamt när undercentralen försöker skapa kontakt med ARX-servern. Lyser med fast sken när undercentralen har kontakt med ARX-servern. Röd [B] Släckt under uppstart. Lyser när undercentralen har meddelanden att sända till ARX-servern. 18 Undercentral 9016 och 9017Installationsguide ARX

19 Grön [C] Röd [D] Släckt under uppstart. Lyser när undercentralen tar emot meddelanden från ARX-servern. Normalt släckt. Tänds när modemuppkoppling aktiveras. Kan blinka till korta ögonblick då självtest av undercentralen startas. De tre lysdioderna vid Ethernet-kontakten: Grön [LINK] Lyser vid kontakt med nätverket. Släckt då ingen kontakt finns. Grön [100M] Gul [ACT] Lyser vid 100Mbit kommunikation. Släckt då ingen 100Mbit kommunikation finns. Blinkar vid aktivitet på Ethernet-porten. Släckt då ingen aktivitet finns på Ethernet-porten. De två gröna lysdioderna i övre vänstra delen av kortet: Grön +3.3V Grön +13.8V Lyser med fast sken då spänningen (+3.3V) är OK. Lyser med fast sken då spänningen (+13.8V) är OK. Då spänningen till kortet slås på tänds alla lysdioder för att man ska kunna kontrollera att de fungerar. Efter ca 1 sekund släcks alla lysdioder utom den blå WDOG. Installationsguide ARX Undercentral 9016 och

20 Kopplingsplint Kopplingsplinten består av 4 klämmor, 1-4, här ansluts CPUkortets spänningsmatning, även en sabotagekontakt kan anslutas här. AC/DC AC/DC TAMP-1 TAMP Spänningsmatning CPU-kort Inkoppling sabotagekontakt Kopplingsplint CPU-kort Spänningsmatning, klämma 1 2 Mellan klämma 1 och 2 ansluts spänningsmatningen för undercentralen. Spänningsmatningen skall vara 17 28V AC eller 17 40V DC. Sabotagekontakt, klämma 3 4 Mellan klämma 3 och 4 kan en sabotagekontakt för undercentralen anslutas. När kontakten bryts kommer en logghändelse att genereras i ARX passersystem. Ethernetkontakt Ethernetkontakten ansluts till det nätverksuttag som undercentralen ska använda för att kommunicera med ARX passersystem. OBS! Använd inte skärmad nätverkskabel då användning av sådan kabel kan leda till jordfel i installationen. RS232-kontakt RS232-kontakten har två funktioner. Den ena är att kontakten kan användas för att manuellt konfigurera undercentralen från en dator, och det andra för att ansluta ett modem till undercentralen. För att 20 Undercentral 9016 och 9017Installationsguide ARX

21 göra detta ansluts en seriekabel mellan RS232-kontakten och datorn. Seriekabeln är unik för ARX passersystem och finns i Assas produktsortiment med artikelnummer RS232-kontakten kan även användas för att koppla in ett modem till undercentralen, vilket kan vara användbart då nätverksanslutning saknas. Modemkabeln som används för att koppla in ett modem till undercentralen är unik för ARX passersystem och finns i Assas produktsortiment med artikelnummer DIP-omkopplare på CPU-kortet Nära den övre kanten på CPU-kortet sitter en rad med åtta DIPomkopplare, dvs. små strömbrytare som antingen kan vara ON eller OFF. I tabellen nedan beskrivs de olika funktioner som styrs med de olika omkopplarna. För att förändringar av DIP-omkopplarna ska träda i kraft måste strömmen slås av och sedan slås på. Installationsguide ARX Undercentral 9016 och

22 DIPnr. 1 Funktion (ON/OFF) ON: OFF: Om omkopplaren är ON kan man via serieporten kommunicera med undercentralen med ett terminalprogram med inställningarna 9600 bps, 8 bitar, ingen paritet, en stoppbit och ingen flödesreglering. (Se även avsnittet Terminalkommandon på sidan 49.) (Normal drift) Terminalkommunikationen avstängd och serieporten kan användas för att ansluta ett modem. 2 Används ej, ska vara OFF. 3 ON: OFF: Installationstest av dörrmiljö. Öppnarknappen fungerar och kodsymbolen på läsaren tänds. Fyra valfria sifferknappar eller ett valfritt kort av rätt typ öppnar dörren. Normal drift. 4 Används ej, ska vara OFF. 5 Används ej, ska vara OFF ON: OFF: ON: OFF: ON: OFF: Aktiverar Telnet i undercentralen. OBS! I första hand rekommenderas att all konfiguration av undercentralen görs med ett terminalprogram via serieporten. Normal drift. Aktiverar IP-adressen på undercentralen. Denna bör endast stå i läge ON vid konfiguration av undercentralen som görs via Telnet och en korskopplad nätverkskabel. Normal drift. Rensar databasen i LCU9016 vid uppstart och återställer LCU9016 till fabriksinställningar. OBS! Om detta görs kommer LCU9016 att förlora alla inställningar och ny information måste laddas ut till LCU9016. Normal drift. 22 Undercentral 9016 och 9017Installationsguide ARX

23 Basloopkort 9014LC Basloopkort 9014LC är det första loopkortet i undercentral LCU9016. Detta loopkort sitter monterat nedanför CPU-kortet. Anslutningar till fyra dörrmiljöer (dörrkontrollenheter, kompaktläsare och dörrbladsläsare) kan göras på detta kort. Det som skiljer basloopkort 9014LC från loopkort 4014LC är att det till detta kort även går att ansluta en Galaxy centralapparat samt hissläsare eller bokningspanel. Det är möjligt att strömförsörja underliggande dörrmiljöer (DAC-420/430, elslutbleck, m.m.) från loopkortet om dessa inte har egen strömförsörjning III +12V 0V CL+ CL PL06 PL01 PL02 PL03 PL04 PL PL07 AC/DC IN AC/DC OUT 1 AC/DC 2 AC/DC 3 CL+ 4 CL- DOOR x.1 DOOR x.2 1 AC/DC 2 AC/DC 3 CL+ 4 CL- DOOR x.3 1 AC/DC 2 AC/DC 3 CL+ 4 CL- 1 AC/DC 2 AC/DC 3 CL+ 4 CLx V 2 A 3 B 4 0V RS485 Basloopkort 9014LC Indikeringar på kortet På kortet finns 4 dioder, en för varje dörrplint. Dessa dioder lyser rött när ingången mellan klämma 3 och 4 på respektive dörrplint är ansluten till en dörrmiljö. Kopplingsplintar På basloopkort 9014LC finns totalt 7 kopplingsplintar, på kortet benämnda som PL01 PL07. Den första plinten, PL01, används för att strömsätta dörrmiljöerna via klämma 1 och 2 på PL02 PL05. PL02 PL05 används för att koppla in dörrmiljöer (dörrkontrollenheter, kompaktläsare och dörrbladsläsare). PL06 används för att koppla in antingen en bokningspanel eller hiss/postboxläsare. Den sista plinten, PL07, används när passersystemet ska integreras mot Galaxy larmsystem via RS485. Installationsguide ARX Undercentral 9016 och

24 AC/DC IN AC/DC IN AC/DC OUT AC/DC OUT Strömplint Strömplint (PL01) Spänningsmatning basloopkort 9014 Spänningsmatning ut Spänningsmatning basloopkort, klämma 1 2 Mellan klämma 1 och 2 ansluts spänningsmatningen. Spänningsmatningen skall vara 12 28V AC eller 17 40V DC. Spänningsmatningen fördelas sedan vidare (internt på kortet) till varje dörrplint på klämma 1 och 2. Spänningsmatning ut, klämma 3 4 Spänningsmatningen mellan klämma 3 och 4 kan användas för att strömsätta andra loopkort och/eller CPU-kort. Dörrplint (PL02-05) AC/DC AC/DC C+ C Spänningsmatning dörrmiljö Kommunikation dörrmiljö Dörrplintar, märkta DOOR X.1 DOOR X.4 24 Undercentral 9016 och 9017Installationsguide ARX

25 Spänningsmatning dörrmiljö, klämma 1 2 Används för att strömsätta dörrmiljön. Kopplas till AC/DC på DAC, kompaktläsare eller dörrbladsläsare. Utgången är avsäkrad med en 1 Amperes automatsäkring. Kommunikation dörrmiljö, klämma 3 4 Kopplas till C+ och C- på DAC, kompaktläsaren eller dörrbladsläsaren. Reader (PL06) 12V 0V C+ C Kopplingsplint Reader Spänningsmatning bokningspanel eller läsare Kommunikation bokningspanel eller läsare Spänningsmatning bokningspanel eller läsare, klämma 1 2 Används för att strömsätta antingen en bokningspanel eller läsare avsedda för hiss eller postboxstyrning. Kopplas till 12V respektive 0V på bokningspanel eller läsare. Kommunikation bokningspanel eller läsare, klämma 3 4 Kopplas till C+ och C- på bokningspanelen eller hiss/postboxläsarna Installationsguide ARX Undercentral 9016 och

26 RS 485 (PL07) 12V A B Kopplas till Galaxy centralapparat OV 4 Kopplingsplint RS485 Koppling till Galaxy centralapparat Denna plint används för att integrera ARX passersystem med Galaxy larmsystem. Kopplas till 12V, A, B och 0V på Galaxy centralapparat. Basloopkort 9019EM Basloopkort 9019EM är det första loopkortet i undercentral LCU9017. Detta loopkort sitter monterat nedanför CPU-kortet. Anslutningar till två porttelefoner, ECP-30, kan göras på detta kort. Det som skiljer basloopkort 9019EM från loopkort 9018ES är att det till 9019EM kortet går att ansluta antingen en Galaxy centralapparat eller hissläsare/bokningspanel. Det är möjligt att strömförsörja underliggande dörrmiljöer (ECP-30, elslutbleck, mm.) från loopkortet om dessa inte har egen strömförsörjning. 9019ES CONFIG ERROR 1 READER RS485 DEVICE 2 3 Rx Tx SYNC SYSTEM AC/DC AC/DC AC/DC OUT IN AC/DC AC/DC CL+ CL- A B C D AC/DC AC/DC CL+ CL- A B C D 12V 0V CL+ CL- Spare 12V A B 0V POWER DOOR 1 SUD-Bus 2 DOOR X.2 SUD-Bus 2 READER RS485 Basloopkort 9019EM 26 Undercentral 9016 och 9017Installationsguide ARX

27 Indikeringar på kortet På kortet finns 7 lysdioder som ger följande indikeringar. De tre lysdioderna ovanför strömplinten (POWER): Gul DEVICE Gul SYNC Blå SYSTEM Lyser om minst en porttelefon är inkopplad och fungerar Lyser när kommunikationen mellan loopkortet och CPU kortet är ok och fungerar Blinkar normalt sett i ca 2Hz (2 ggr/sek.) Fast sken indikerar fel Lysdioden i övre högra delen av kortet: Grön CONFIG ERROR Lyser vid problem med programvaran på 9019EM loopkortet De två lysdioderna bredvid dörrplintarna och dioden ovanför Reader plinten: Röd Lyser rött när ingången mellan klämma 3 och 4 är ansluten till en bokningspanel/läsare. Bygelfält På övre högra delen av kortet sitter en bygel som ställs efter vilken av plintarna RS485 och READER som ska användas. Det är inte möjligt att samtidigt använda både RS485 och READER på Basloopkort 9019EM. Ställ bygeln till vänster om READER-plinten ska användas och till höger om RS485-plinten ska användas. Kopplingsplintar På basloopkort 9019EM finns totalt 5 kopplingsplintar. Kopplingsplinten längst till vänster används för att strömsätta dörrmiljöerna. De två efterföljande kopplingsplintarna används för att koppla in porttelefonmiljöer (ECP-30). Nästa kopplingsplint används för att koppla in antingen en bokningspanel eller hiss/postboxläsare. Kopplingsplinten längst till höger används när passersystemet ska integreras mot Galaxy larmsystem. Installationsguide ARX Undercentral 9016 och

28 När porttelefonerna kopplas in är det viktigt att de adresseras korrekt. Porttelefonen som kopplas in på plinten Door X.1 ska ha adress 1 och porttelefonen som kopplas in på plinten Door X.2 ska ha adress 2. Strömplint AC/DC IN AC/DC IN AC/DC OUT AC/DC OUT Spänningsmatning basloopkort 9019 Spänningsmatning ut Strömplint, märkt POWER Spänningsmatning basloopkort, klämma 1 2 Mellan klämma 1 och 2 ansluts spänningsmatningen för dörrmiljöerna. Spänningsmatningen skall vara 12 28V AC eller 17 40V DC. Spänningsmatningen fördelas sedan vidare (internt på kortet) till varje porttelefonplint på klämma 1 och 2. Spänningsmatning ut, klämma 3 4 Spänningsmatningen mellan klämma 3 och 4 användas för att strömsätta andra loopkort och/eller CPU-kortet. 28 Undercentral 9016 och 9017Installationsguide ARX

29 Porttelefonplint (Door X.1 X.2) AC/DC AC/DC C+ C- A B C D Spänningsmatning ECP30 Kommunikation ECP30 Ljud, till och från ECP30 Porttelefonplint, märkta DOOR X.1 DOOR X.2 Spänningsmatning ECP-30, klämma 1 2 Används för att strömsätta porttelefonen. Kopplas till AC/DC på ECP-30. Utgången är avsäkrad med en 1 Amperes automatsäkring. Kommunikation dörrmiljö, klämma 3 4 Kopplas till C+ och C- på ECP-30. Ljud, till och från ECP-30, klämma 5 8 Kopplas till A, B, C och D på ECP-30. Installationsguide ARX Undercentral 9016 och

30 Reader 12V 0V C+ C- Spare Spänningsmatning bokningspanel eller läsare Kommunikation bokningspanel eller läsare Fri kopplingspunkt Kopplingsplint Reader Spänningsmatning bokningspanel eller läsare, klämma 1 2 Används för att strömsätta antingen en bokningspanel eller läsare avsedda för hiss eller postboxstyrning. Kopplas till 12V respektive 0V på bokningspanel eller läsare. Kommunikation bokningspanel eller läsare, klämma 3 4 Kopplas till C+ och C- på bokningspanelen eller hiss/postboxläsarna Fri kopplingspunkt, klämma 5 Klämma 5 är en fri kopplingspunkt som inte är ansluten på kortet. Denna kan exempelvis användas när fler än en hiss/postboxläsare används. RS V A B OV Kopplas till Galaxy centralapparat Kopplingsplint RS Undercentral 9016 och 9017Installationsguide ARX

31 Koppling till Galaxy centralapparat Denna plint används för att integrera ARX passersystem med Galaxy larmsystem. Kopplas till 12V, A, B och 0V på Galaxy centralapparat. Loopkort 4014LC Undercentralerna LCU9016 och LCU9017 kan, utöver basloopkortet, utrustas med ytterligare tre loopkort. För varje anslutet loopkort 4014LC kan ytterligare fyra dörrkontrollenheter (DAC, kompaktläsare eller dörrbladsläsare) anslutas. Loopkortet monteras med de fyra bifogade skruvarna på nästa lediga kortplats i undercentralen. Skruva fast hörnen på kortet i den fastmonterade skenan i undercentralen. Anslutning till basloopkortet görs med den tillhörande flatkabeln mellan den högra kabelkontakten (10 stift) på basloopkortet och motsvarande kabelkontakt i överkant på loopkort 4014LC. Det är möjligt att strömförsörja underliggande dörrmiljöer (DAC- 420/430, elslutbleck, mm.) från loopkortet om dessa inte har egen strömförsörjning II AC/DC CL+ CL- AC/DC-IN AC/DC-OUT AC/DC CL+ CL- AC/DC CL+ CL- AC/DC CL+ CL- DOOR X.1 DOOR X.2 DOOR X.3 DOOR X.4 Loopkort 4014LC Indikeringar på kortet På kortet finns 4 dioder, en för varje dörrplint. Dessa dioder lyser rött när ingången mellan klämma 3 och 4 på respektive dörrplint är ansluten till en dörrmiljö. Installationsguide ARX Undercentral 9016 och

32 Kopplingsplintar På loopkort 4014LC finns totalt 5 kopplingsplintar. Plinten längst till vänster används för att strömsätta dörrmiljöerna. Resterande kopplingsplintar, märkta DOOR X.1 DOOR X.4, används för att koppla in dörrmiljöer (dörrkontrollenheter, kompaktläsare och dörrbladsläsare). Strömplint AC/DC IN AC/DC IN AC/DC OUT AC/DC OUT Strömplint Spänningsmatning loopkort 4014 Spänningsmatning ut Spänningsmatning loopkort, klämma 1 2 Mellan klämma 1 och 2 ansluts spänningsmatningen för loopkortet. Spänningsmatningen skall vara 17 24V AC eller 17 40V DC. Spänningsmatningen fördelas sedan vidare (internt på kortet) till varje dörrplint på platserna 1 och 2. Spänningsmatning ut, klämma 3 4 Spänningsmatningen mellan klämma 3 och 4 kan användas för att strömsätta andra loopkort och/eller CPU-kortet. 32 Undercentral 9016 och 9017Installationsguide ARX

33 Dörrplint (Door X.1 X.4) AC/DC AC/DC C+ C Spänningsmatning dörrmiljö Kommunikation dörrmiljö Dörrplintar, märkta DOOR X.1 DOOR X.4 Spänningsmatning dörrmiljö, klämma 1 2 Används för att strömsätta dörrmiljön. Kopplas till AC/DC på dörrkontrollenheten, kompaktläsaren eller dörrbladsläsaren. Utgången är avsäkrad med en 1 Amperes automatsäkring. Kommunikation dörrmiljö, klämma 3 4 Kopplas till C+ och C- på dörrkontrollenheten DAC, kompaktläsaren eller dörrbladsläsaren. Loopkort 9018ES Undercentral LCU9017 kan, utöver basloopkortet, utrustas med ytterligare tre loopkort, antingen loopkort 4014LC, loopkort 9018ES eller en kombination av båda. Om både loopkort 4014LC och loopkort 9018ES kopplas till undercentralen skall alla loopkort 9018ES sitta före loopkort 4014LC. Alla loopkort 9018ES måste dessutom adresseras efter vilken plats det har i undercentralen. För varje anslutet loopkort 9018ES kan ytterligare två stycken porttelefoner anslutas. Loopkortet monteras med de fyra bifogade skruvarna på nästa lediga kortplats i undercentralen. Skruva fast hörnen på kortet i den fastmonterade skenan i undercentralen. Anslutning till basloopkortet görs med de tillhörande flatkablarna mellan kabelkontakterna till höger (10 stift och 16 stift) på basloopkortet och motsvarande kabelkontakt i överkant på loopkort 4014LC. Det Installationsguide ARX Undercentral 9016 och

34 är möjligt att strömförsörja underliggande dörrmiljöer (ECP-30, elslutbleck, mm.) från loopkortet om dessa inte har egen strömförsörjning. 9018ES ADDRESS TABLE A1 A2 ADR OFF OFF NOT VALID ON OFF 1 AC/DC AC/DC AC/DC OUT 1 2 OFF ON ON ON 2 3 IN AC/DC AC/DC CL+ CL- A B C D AC/DC AC/DC CL+ CL- A B C D POWER DOOR X.1 SUD-Bus 2xADR+1 DOOR X.2 SUD-Bus 2xADR+2 ADDRESS Loopkort 9018ES Indikeringar på kortet På kortet finns 2 dioder, en för varje porttelefonplint. Dessa dioder lyser rött när ingången mellan klämma 3 och 4 på respektive dörrplint är ansluten till en dörrmiljö. Adressering av loopkort 9018ES och ECP-30 Alla loopkort 9018ES måste adresseras efter vilken position de har i undercentralen. Adresseringen görs med hjälp av DIP-omkopplarna som sitter till höger om plintarna. Det loopkort 9018ES som sitter direkt under basloopkort ska ha adress 1, det efterföljande loopkortet ska ha adress 2 och det tredje och sista ska ha adress 3. Observera att det bara är loopkort 9018ES som behöver adresseras. När ECP-30 kopplas in ska denna adresseras efter vilket loopkort och vilken utav dörrplintarna som ECP-30 är ansluten till. Följande tabell visar hur kontakterna ska ställas vid adressering av loopkort 9018ES: Loopkort/DIP 1 2 Basloopkort ES (1) 9018ES (2) ON ON 34 Undercentral 9016 och 9017Installationsguide ARX

35 9018ES (3) ON ON Följande tabell visar hur kontakterna ska ställas vid adressering av ECP-30: Dörrmiljö/DIP Dörr X.1, basloopkort Dörr X.2, basloopkort ON ON Dörr X.1 loopkort 1 ON ON Dörr X.2 loopkort 1 ON Dörr X.1 loopkort 2 ON ON Dörr X.2 loopkort 2 ON ON Dörr X.1 loopkort 3 ON ON ON Dörr X.2 loopkort 3 Kopplingsplintar ON På loopkort 9018ES finns totalt 3 kopplingsplintar. Plinten längst till vänster används för att strömsätta dörrmiljöerna. De två efterföljande kopplingsplintarna, märkta DOOR X.1 DOOR X.2, används för att koppla in porttelefonmiljöer (ECP-30). Strömplint AC/DC IN AC/DC IN AC/DC OUT AC/DC OUT Strömplint Spänningsmatning loopkort 9018 Spänningsmatning ut Installationsguide ARX Undercentral 9016 och

36 Spänningsmatning loopkort, klämma 1 2 Mellan klämma 1 och 2 ansluts spänningsmatningen för loopkortet. Spänningsmatningen ska vara 17 24V AC eller 17 40V DC. Spänningsmatningen fördelas sedan vidare (internt på kortet) till varje porttelefonplint på platserna 1 och 2. Spänningsmatning ut, klämma 3 4 Spänningsmatningen mellan klämma 3 och 4 används för att strömsätta andra loopkort och/eller CPU-kort. Dörrplint (Door X.1 X.2) AC/DC AC/DC C+ C- A B C D Spänningsmatning ECP30 Kommunikation ECP30 Ljud, till och från ECP30 Porttelefonplint, märkta DOOR X.1 DOOR X.2 Spänningsmatning ECP-30, klämma 1 2 Används för att strömsätta porttelefonen. Kopplas till AC/DC på ECP-30. Utgången är avsäkrad med en 1 Amperes automatsäkring. Kommunikation dörrmiljö, klämma 3 4 Kopplas till C+ och C- på ECP-30. Ljud, till och från ECP-30, klämma 5 8 Kopplas till A, B, C och D på ECP Undercentral 9016 och 9017Installationsguide ARX

37 Installation Vid inkoppling samt förändringar av undercentralens inställningar, exempelvis när en dörr kopplas in, skall strömmen alltid vara avslagen. Undercentralen ska i så stor omfattning som möjligt monteras inomhus i ett uppvärmt utrymme. Om undercentralen vid något speciellt tillfälle måste monteras på annat sätt ska uppvärmning av undercentralen finnas. Uppvärmningens huvudsakliga uppgift är att förhindra kondensbildning i undercentralen. Om kondens bildas äventyras på sikt undercentralens funktion. Kablage Vid kabelförläggning är det viktigt att använda rätt typ av kabel och att dimensionera den efter avståndet mellan undercentralen och dörrmiljöerna. Mellan undercentralen och dörrkontrollenheten, kompaktläsaren eller dörrbladsläsaren är det maximala avståndet 500 meter. Rekommenderad kabeltyp är PARTVINNAD KABEL 2x2x0,5. Mellan undercentral LCU9017 och porttelefon ECP-30 är det maximala avståndet 300 meter. Rekommenderad kabeltyp är FTP, 4x2xAWG24. Denna kabel har en skärm som jordas vid undercentralen, vid porttelefonen skall skärmen förläggas i plastslang för att undvika kortslutningar. Installationsguide ARX Undercentral 9016 och

IG 559 0162 930PA4. Installationsguide

IG 559 0162 930PA4. Installationsguide IG 559 0162 930PA4 Installationsguide Copyright 2003-2011, ASSA AB ASSA AB Förmansvägen 11 117 43 Stockholm Telefon: 08-775 16 00 Innehåll ARX ACCESS 1 Systemöversikt 1 Om denna installationsguide 3

Läs mer

Installationsguide LCU9016II/LCU9017II IG 559 0162 930A (A4)

Installationsguide LCU9016II/LCU9017II IG 559 0162 930A (A4) Installationsguide LCU9016II/LCU9017II IG 559 0162 930A (A4) Copyright 2003-2011, ASSA AB ASSA AB Förmansvägen 11 117 43 Stockholm Telefon: 08-775 16 00 Innehåll ARX ACCESS 5 Systemöversikt... 5 Om denna

Läs mer

Användarguide Galaxy ASSA ABLOY

Användarguide Galaxy ASSA ABLOY Användarguide Galaxy ASSA ABLOY Copyright 2003-2008, ASSA ABLOY ASSA ABLOY Förmansvägen 11 SE-117 43 Stockholm Phone: +46 (0)8-775 16 00 Fax: +46 (0)8-775 16 20 UG 559 012 920F Innehåll Galaxy 3 Om Galaxy

Läs mer

Passersystem VAKA 10

Passersystem VAKA 10 Driftsättning & Snabbstart Passersystem VAKA 10 20003-1 Vaka snabbstart axema Sida 1 Copyright Axema Access Control AB, Stockholm 2011. 20003-sv Vaka quick guide Axema Access Control AB är ett svenskt

Läs mer

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0 Prestige 660M Snabbinstallation Version 1.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda din Prestige 660M. Observera att denna installationsguide endast beskriver installation av modemet

Läs mer

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0 P-660H Triple Play modem Snabbinstallation Version 2.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda ditt P-660H Triple Play modem. Följande installationsguide beskriver installation av modemet

Läs mer

Se till att alltid starta om nätverket i den här ordningen:

Se till att alltid starta om nätverket i den här ordningen: Kapitel 2 Felsökning I det här kapitlet får du information om felsökning av routern. Snabbtips Här följer några tips om hur du rättar till enklare problem. Se till att alltid starta om nätverket i den

Läs mer

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installations-

Läs mer

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-53 2014-09-12 Ver. 2.91 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få händelselarm via SMS. Alarmet

Läs mer

Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress

Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress Inomhusnod Comega FTTH-TVMC... 2 Inomhusnod Allied Telesyn img616... 4 Inomhusnod CTS HET-3109... 5 Nätverkskort... 6 Kontakter och kablar...

Läs mer

INSTALLATION GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41

INSTALLATION GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41 INSTALLATION GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41 1. ALLMÄNT Kommunikationsenhet TBLZ-1/2-1-3-41 är avsedd att användas till luftbehandlingsaggregat GOLD version 4, A och B. Enheten består av: 1. 4-modulers normkapsling

Läs mer

Använda bärbar dator som operatörspanel

Använda bärbar dator som operatörspanel Använda bärbar dator som operatörspanel Sammanfattning Genom att koppla en bärbar dator direkt till IQHeat så erhålls en operatörspanel/handterminal i form av web-sidor. På så vis får användaren full tillgång

Läs mer

ASSA RX WEB. Snabbt - Enkelt - Kostnadseffektivt passersystem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1

ASSA RX WEB. Snabbt - Enkelt - Kostnadseffektivt passersystem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 ASSA RX WEB Snabbt - Enkelt - Kostnadseffektivt passersystem ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 En tryggare arbetsplats för alla En person som känner sig trygg på sin arbetsplats

Läs mer

Teknisk Handbok ESPA-interface

Teknisk Handbok ESPA-interface Teknisk Handbok ESPA-interface V1.03 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Allmänt...3 Övriga egenskaper...3 Adressering av ESPA-interface 4051b...4 Inställning av slavadress...4 Skiss över ESPA-interface

Läs mer

TIDOMAT smartone - kortläsare Mifare

TIDOMAT smartone - kortläsare Mifare TIDOMAT smartone - kortläsare Mifare SO-3393 (Mifare ) Elegant designad kortläsare med bakgrundsbelyst touchpanel. n läser beröringsfria kort (Mifare ) och kan indikera t.ex. öppen eller spärrad dörr med

Läs mer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snabbstart Guide Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router För mer detaljerade instruktioner om konfiguration och användning av denna ADSL Modem/Router, hänvisar

Läs mer

Konfigurera Routern manuellt

Konfigurera Routern manuellt Konfigurera Routern manuellt Den här guiden beskriver hur du ställer in din Internetanslutning mot Belkin Routern. Steg 1. Stäng av din Kabel eller ADSL-modem. I det fall det inte finns en på- och avstängningsknapp

Läs mer

Installationsanvisning för Access Direct Bredbands Adapter - Till kortterminalen Thales Artema Desk

Installationsanvisning för Access Direct Bredbands Adapter - Till kortterminalen Thales Artema Desk 1 Installationsanvisning för Access Direct Bredbands Adapter - Till kortterminalen Thales Artema Desk Innehåll Anslut kortterminalen till Access Direct Bredbands...2 1. Kontrollera leveransen:...2 2. Detta

Läs mer

Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress

Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress Inomhusnod Comega FTTH-TVMC... 2 Inomhusnod Allied Telesyn img616... 4 Inomhusnod CTS HET-3109... 5 Nätverkskort... 6 Kontakter och kablar... 6

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

Access Direct Bredband

Access Direct Bredband TM Installationsanvisning för Access Direct Bredband Till kortterminalen Thales Artema Desk Välkommen till tjänsten Access Direct Bredband en snabbare och mer stabil kommunikationslösning för dina kortterminaler!

Läs mer

BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG4. Version 1.00 Utgåva 1

BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG4. Version 1.00 Utgåva 1 BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG4 Version 1.00 Utgåva 1 Revision: 2 FAAC Nordic AB BOX 125, SE-284 22 PERSTORP SWEDEN TEL. +46 435 77 95 00 FAX +46 435 77 95 29 www.daab.se Innehåll Allmän information...3

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

Användarmanual COM1025

Användarmanual COM1025 Användarmanual COM1025 Introduktion COM1025 är en router som dirigerar trafik mellan RS485-baserade SRD-nätverk och TCP/IP-baserade nätverk. Den möjliggör kommunikation mellan befintlig Dataundercentral

Läs mer

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Elektro Relä AB Sördalavägen 22 SE-141 60 Huddinge Telefon +46 (0)8-774 88 00 Telefax +46 (0)8-774 88 14 E-post: info@elektro-rela.se www.erab.com Obs! Operatörspanelen

Läs mer

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten)

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) S INSTALLATION OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) Varning! Rengör svarsapparaten endast med en torr trasa. Ophera en högtalande svarsapparat med färgskärm En svarsapparat

Läs mer

Beröringsfri EM-läsare 3-7440 VDS

Beröringsfri EM-läsare 3-7440 VDS Beröringsfri EM-läsare 3-7440 Installations och användarmanual Se hemsida / support för senaste manualerna. http://www.axema.se/ Ver. 1.5 axema Sida 1 Innehåll - Introduktion 2-3 - Kopplingsscheman 4 -

Läs mer

Hi-O. Intelligent teknologi för dörrmiljöer. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

Hi-O. Intelligent teknologi för dörrmiljöer. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Hi-O Intelligent teknologi för dörrmiljöer ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 Vad är Hi-O? Innehåll Hi-O, Highly intelligent opening, är en standardiserad teknologi som gör att

Läs mer

Handbok Remote Access TBRA

Handbok Remote Access TBRA NESTOR NESTOR NESTOR SV.TBRA web.131219 Handbok Remote Access TBRA 1. ALLMÄNT Remote Access är en kommunikationsenhet som möjliggör stabil och tillförlitlig fjärranslutning, via mobil uppkoppling, till

Läs mer

Konfigurera Xenta från Babs

Konfigurera Xenta från Babs Konfigurera Xenta från Babs Nedan följer en instruktion hur du konfigurerar din nya Xenta terminal från Babs PayLink med JobOffice Kassa. Om du känner dig osäker på det här, kontakta någon lokal data-

Läs mer

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni STARTBOXEN INNEHÅLLER FÖLJANDE UTRUSTNING Trådlös gateway Två nätverkskablar Två telefonkablar Strömadapter Mellanpropp Testplugg Bredbandsbolaget

Läs mer

Kapitel 1 Felsökning. Basfunktioner

Kapitel 1 Felsökning. Basfunktioner Kapitel 1 Felsökning I det här kapitlet får du information om felsökning av router med ADSL-modem. Efter varje problembeskrivning finns det instruktioner som hjälper dig att lokalisera och lösa problemet.

Läs mer

snabbmanual för installation av bredband och telefoni

snabbmanual för installation av bredband och telefoni snabbmanual för installation av bredband och telefoni Startboxen innehåller följande utrustning Nätverkskablar Modem Strömadapter Testplugg Splitter Antenner Väggfäste Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777

Läs mer

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-52 2014-06-11 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få temperaturlarm via SMS. Alarmet triggas

Läs mer

SMC Barricade Routers

SMC Barricade Routers SMC Barricade Routers Användarhandbok SMC7004BR V1.0 Gratulerar till din nya SMC Barricade TM. SMC Barricade är en bredbandsrouter som är till för delad Internettillgång, ökad säkerhet och för att nätverksansluta

Läs mer

IT-lösningar SMARTA PRODUKTER SOM FÖRENKLAR DIN VARDAG. Innehållsregister

IT-lösningar SMARTA PRODUKTER SOM FÖRENKLAR DIN VARDAG. Innehållsregister Ver: 2.94 Innehållsregister Innehållsregister... 2 Funktionsbeskrivning EL-Online... 3 Communicator C-100... 4 Konfigurationsprogram LAN / WiFi / för PC... 5 Konfiguration Communicator... 7 Förklaring

Läs mer

Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet standard

Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet standard Tillgängligheten 3 417 01 Göteborg Tel.nr.031-652285 Fax.nr.031-510706 Utfärdad av: Göran Lövgren Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet standard Reviderad: JJO Datum: 2009-12-08 Antal sid: 11

Läs mer

bredband Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777 000

bredband Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777 000 Snabbmanual för installation av bredband och telefoni Den här guiden visar dig hur du installerarr bredband och telefoni med modemet Zyxel 2812. Startboxen innehåller följande utrustning Bredbandsbolaget

Läs mer

Beröringsfri EM-läsare 3-7440 VDS

Beröringsfri EM-läsare 3-7440 VDS Beröringsfri EM-läsare 3-7440 Installations och användarmanual a x e m a Sida 1 Innehåll - Introduktion 2-3 - Kopplingsscheman 4 - Tekniska funktioner /Standardvärden 4 - Aktivering av läsaren 5 - Ändra

Läs mer

Templog / TempControl PC

Templog / TempControl PC Templog / TempControl PC Templog är en vidareutveckling av RadioStore där i huvudsak alla funktioner har bibehållits, men där den nya elektronikkonstruktionen medger utrymme för framtida vidareutveckling.

Läs mer

TIDOMAT smartone. Säkerhet via webben

TIDOMAT smartone. Säkerhet via webben TIDOMAT smartone Säkerhet via webben Säkerhetssystemet smartone: Har en webbserver integrerad i Centralenheten. Består av en Centralenhet och Dörrmiljöer samt valfria produkter som nätverkskamera och GSM

Läs mer

ASSA passersystem. ARX, RX och Smartair. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

ASSA passersystem. ARX, RX och Smartair. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA passersystem ARX, RX och Smartair ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA passersystem ASSA är kanske inte det första företag du tänker på när det är dags att installera passersystem?

Läs mer

SkeKraft Bredband Installationsguide

SkeKraft Bredband Installationsguide SkeKraft Bredband Installationsguide SkeKraft Bredband Installationsguide Innan du startar installationen av SkeKraft Bredband bör du kontrollera om din dator har ett nätverkskort installerat. OBS! Har

Läs mer

Operatörsmanual JPC Kombipanel

Operatörsmanual JPC Kombipanel Operatörsmanual JPC Kombipanel 2008 JEFF Electronics AB Sida 1(13) Innehåll Produktserie Kombi- och Driftspanel... 3 Datainsamling-/Displayenhet... 3 JPC Kombipanel... 4 JPDM Datainsamlingsenhet, master...

Läs mer

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni STARTBOXEN INNEHÅLLER FÖLJANDE UTRUSTNING Modem Två nätverkskablar Strömadapter Splitter Testplugg Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

tillägg till AnvändarmANUAL För LarmSystemet Lansen Home Installera, Använda och Administrera

tillägg till AnvändarmANUAL För LarmSystemet Lansen Home Installera, Använda och Administrera tillägg till AnvändarmANUAL För LarmSystemet Lansen Home Installera, Använda och Administrera Innehåll 1 Externa antenner 2 GSM/GPRS 3 MMS 4 Ethernet inställningar 5 Fjärrhjälp OBS! För grundläggande information

Läs mer

Fråga: Hur ställer jag in min router utan att använda CD skivan? Svar: Du kan ställa in din router manuellt genom att följa stegen nedan.

Fråga: Hur ställer jag in min router utan att använda CD skivan? Svar: Du kan ställa in din router manuellt genom att följa stegen nedan. Fråga: Hur ställer jag in min router utan att använda CD skivan? Svar: Du kan ställa in din router manuellt genom att följa stegen nedan. Produkter som täcks in av denna guide : De flesta routrar i DIR

Läs mer

ZYXEL PRESTIGE 660H-61 INSTALLATIONSMANUAL

ZYXEL PRESTIGE 660H-61 INSTALLATIONSMANUAL 1 ZYXEL PRESTIGE 660H-61 INSTALLATIONSMANUAL 2 ZYXEL PRESTIGE 660H-61 INSTALLATIONSMANUAL...3 KABLARNAS INKOPPLING... 3 DATORNS INSTÄLLNINGAR... 3 IBRUKTAGNING AV INTERNETFÖRBINDELSEN... 4 MÄRKLAMPOR...

Läs mer

DCS-950G SECURICAM nätverk 802.11g trådlös internetkamera med ljud.

DCS-950G SECURICAM nätverk 802.11g trådlös internetkamera med ljud. Denna produkt kan installeras med Internet Explorer 6.x eller högre. DCS-950G SECURICAM nätverk 802.11g trådlös internetkamera med ljud. Innan du börjar Du måste åtminstone ha följande: Windows XP/2000/Me

Läs mer

Larmsändare sip86. Alla inställningar konfigureras enkelt upp med Windowsprogramvaran IP- Scanner. 2 Larmsändare sip22

Larmsändare sip86. Alla inställningar konfigureras enkelt upp med Windowsprogramvaran IP- Scanner. 2 Larmsändare sip22 Snabbhjälp IT sip86 Detta är en hjälpmanual för IT och nätverkstekniker för att snabbt kunna få en överblick på hur sip86 kan användas i olika nätverk. Om Larmsändare sip86 sip86 Generation 2 är nästa

Läs mer

RETROFITKIT FÖR KONE KRM. Generellt sett så räcker detta kit för att ta över larmhantering på en hiss med Kone KRM.

RETROFITKIT FÖR KONE KRM. Generellt sett så räcker detta kit för att ta över larmhantering på en hiss med Kone KRM. INSTALLATIONSMANUAL R E T RO F I T K I T FÖR KO N E K RM Ert installationspaket RETROFITKIT FÖR KONE KRM Artikelnummer: 252325 Vikt: 540gram Ingående artiklar: FältCom ECII Flex - 202187-01 Retrofit Kone

Läs mer

Övervakningssystem EKO-KE2

Övervakningssystem EKO-KE2 Övervakningssystem Beskrivning Styr- och övervakningssystem är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av upp till två brand-/brandgasspjäll, brandgasspjäll eller tryckavlastningsspjäll

Läs mer

snabbmanual för installation av bredband och telefoni

snabbmanual för installation av bredband och telefoni snabbmanual för installation av bredband och telefoni STARTBOXEN INNEHÅLLER FÖLJANDE UTRUSTNING Modem Nätverkskabel Strömadapter Splitter Testplugg T0087 Bredbandsbolaget 0770-777 000 www.bredbandsbolaget.se

Läs mer

Installationshandbok För telefonadapter Vood 322. Telia Bredbandstelefoni Geografiskt riktnummer

Installationshandbok För telefonadapter Vood 322. Telia Bredbandstelefoni Geografiskt riktnummer Installationshandbok För telefonadapter Vood 322 Telia Bredbandstelefoni Geografiskt riktnummer introduktion Förutsättningar för Telia bredbandstelefoni med telefonadapter 3 Det här ska finnas i startpaketet

Läs mer

ALLMÄNT 2. Introduktion 2. Åtgärder vid driftsättning 2. Förklaring av termer och begrepp 3. Kommandosyntax 3 HANDHAVANDE 4. Kommandon 4.

ALLMÄNT 2. Introduktion 2. Åtgärder vid driftsättning 2. Förklaring av termer och begrepp 3. Kommandosyntax 3 HANDHAVANDE 4. Kommandon 4. INNEHÅLL ALLMÄNT 2 Introduktion 2 Åtgärder vid driftsättning 2 Förklaring av termer och begrepp 3 Kommandosyntax 3 HANDHAVANDE 4 Kommandon 4 System 5 Aktiviteter 8 Kommandolista 9 TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Läs mer

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual LN - och LN - manual LRMPNEL LN s s s NO / NC / NC+ / NC- s SUMMLRM (,,C,Driftindikering) C 0s 0s INSTÄLLNING V LRMPNELEN TEST 0s 0s. Tryck på PROGRMMER. Välj ingång med KVITT. 0s 0s. Välj ingångskaraktär

Läs mer

Beskrivning - Installation

Beskrivning - Installation Singelgatan 2 212 28 Malmö tel 040-922050 fax 040-193358 Beskrivning - Installation Olje- bensin- fettvarnare Typ ema signal OSA Nivåövervakare OSA Kapacitiv givare ES4 Termistorgivare R6 Läs anvisningen

Läs mer

För att kunna kommunicera i bredbandsnätet krävs följande:

För att kunna kommunicera i bredbandsnätet krävs följande: Inkopplingsbeskrivning aktiv utrustning Innehåll 1.Inkoppling till bredbandsnät 2.Inkoppling till aktiv utrustning (modell CTS) 3.Datorinställningar 3.1.Manuell konfiguration i Windows Vista 3.2.Manuell

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

1. Inkoppling till bredbandsnätet

1. Inkoppling till bredbandsnätet Sid 1 (23) Innehåll 1. Inkoppling till bredbandsnätet a) Aktiv utrustning CPS 500 b) Aktiv utrustning DRG 58x-serien c) Aktiv utrustning DRG 48x och DRG 46x-serien d) Aktiv utrustning DRG Ease e) Aktiv

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Programmering av. PADDY mini

Programmering av. PADDY mini multimedia Programmering av PADDY mini art. nr: CCS037 PRODUKTER SOM ANVÄNDS I DETTA EXEMPEL: PADDY mini CCS037 PADDY mini CCS012 PADDY mini CCS500 VSCOM USB TILL SERIELL DB9 LAPTOP MED WINDOWS 7 QUICKPAD

Läs mer

Access Direct Bredband

Access Direct Bredband TM Installationsanvisning för Access Direct Bredband Till kortterminalen Point S3000 EMV Välkommen till tjänsten Access Direct Bredband en snabbare och mer stabil kommunikationslösning för dina kortterminaler!

Läs mer

Övningar - Datorkommunikation

Övningar - Datorkommunikation Övningar - Datorkommunikation 1. Förklara skillnaden på statisk och dynamisk IP konfiguration. Ange även vad som krävs för att dynamisk IP konfiguration ska fungera. 2. Förklara följande förkortningar

Läs mer

ASSA passersystem. ARX, RX och Smartair. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

ASSA passersystem. ARX, RX och Smartair. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA passersystem ARX, RX och Smartair ASSA passersystem ASSA är kanske inte det första företag du tänker på när det är dags att installera passersystem? Vi förstår dig, vi har efter mer än 100 år skapat

Läs mer

Installatörs- och användarhandbok CL-164 V1.2

Installatörs- och användarhandbok CL-164 V1.2 Installatörs- och användarhandbok UNICODE CL-164 V1.2 . Ver. 1.2 UNICODE 1. INTRODUKTION UNICODE CL-164 CL-164 består av knappsats KP-513 samt kontrollenheten CC-434. Kontrollenheten har två reläer som

Läs mer

Manual för webbsida. GOLD RX, PX, CX, SD version E, programversion 1.16

Manual för webbsida. GOLD RX, PX, CX, SD version E, programversion 1.16 SE.webbE.50 Manual för webbsida GOLD RX, PX, CX, SD version E, programversion.. Allmänt Aggregatet har inbyggd webbserver för att kunna övervaka, göra inställningar och ändra värden på aggegatet.. Inkoppling

Läs mer

PASSERSYSTEM - FÖR SVENSKA KRAFTNÄTS ANLÄGGNINGAR

PASSERSYSTEM - FÖR SVENSKA KRAFTNÄTS ANLÄGGNINGAR SvK4005, v3.3, 2012-08-09 ENHET, VERKSAMHETSOMRÅDE NT, Nätteknik VÅR BETECKNING TR09-07 DATUM SAMRÅD 2009-03-16 NI, SB TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA C PASSERSYSTEM - FÖR SVENSKA KRAFTNÄTS ANLÄGGNINGAR Inledning

Läs mer

Användarmanual För skatteverket

Användarmanual För skatteverket Användarmanual För skatteverket BOXEN KONTROLLENHET skapad version reviderad godkänd: 23.04.09 1.4 31.08.09 31.08.09 2 Innehåll 1. INTRODUKTION... 3 1.1. TYP C... 3 2. ANSLUTNINGAR... 3 2.1. STRÖMFÖRSÖRJNING...

Läs mer

Nu är den här! ELS Vision. All kommunikation i en enhet! Med 5 års garanti!

Nu är den här! ELS Vision. All kommunikation i en enhet! Med 5 års garanti! Nu är den här! ELS Vision All kommunikation i en enhet! Med 5 års garanti! (Electrolux) Bokningstavla ELS Vision ELS Vision är en kommunikationscentral för alla berörda i en fastighet. Inomhusanvändning.

Läs mer

Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor och svar Vanliga frågor och svar Anslutning och konfiguration 2014-04-21 TaHoma, ta kontroll over ditt hem! 1. Hur upprättar jag anslutningarna? Koppla först boxen till bredbandsmodemet med hjälp av medföljande

Läs mer

Installation och setup av Net-controller AXCARD DS-202

Installation och setup av Net-controller AXCARD DS-202 Installation och setup av Net-controller AXCARD DS-202 Setup av Net-Controller DS202 Installation av programvara Stoppa in Axbase CD n i din CD-spelare. När skivan startat installationsprogrammet klickar

Läs mer

BIPAC-7100S / 7100 ADSL Modem/Router

BIPAC-7100S / 7100 ADSL Modem/Router BIPAC-7100S / 7100 ADSL Modem/Router Snabbstartsguide Snabbstartsguide För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en (Trådlös) ADSL Firewall Router, v.g. konsultera on-line-handboken.

Läs mer

Access Direct Bredband

Access Direct Bredband TM Installationsanvisning för Access Direct Bredband Till kortterminalen Point Xenta Välkommen till tjänsten Access Direct Bredband en snabbare och mer stabil kommunikationslösning för dina kortterminaler!

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 SV IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Värmepumpar, 2009-10-05 Artikelnummer: 6720616401 Utgåva 2009/10 Copyright 2010.

Läs mer

Safeline 1000-Porttelefon Montering och Programmerings manual Augusti 2002

Safeline 1000-Porttelefon Montering och Programmerings manual Augusti 2002 Safeline 1000-Porttelefon Montering och Programmerings manual Augusti 2002 Safeline 1000-P 1 Hela telefonen monteras i hisskorgen Endast ett hål 70X130mm behöver tas upp. Safeline 1000 Montering: Safeline

Läs mer

BiPAC 7402VL/VGL/VGP. VoIP/(802.11g) ADSL2+ Router. Snabbstartsguide

BiPAC 7402VL/VGL/VGP. VoIP/(802.11g) ADSL2+ Router. Snabbstartsguide BiPAC 7402VL/VGL/VGP VoIP/(802.11g) ADSL2+ Router Snabbstartsguide Billion VoIP/(802.11g) ADSL2+ Router För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en VoIP/(802.11g) ADSL2+ Router,

Läs mer

Skyline VDS. Installations och användarmanual 7421 & 7415. Ver. 4.4 axema Sida 1

Skyline VDS. Installations och användarmanual 7421 & 7415. Ver. 4.4 axema Sida 1 7421 & 7415 Installations och användarmanual Ver. 4.4 axema Sida 1 Installationsmanual Montering av moduler 3 Audio & Video modul 4-5 Återställa portapparat 5 Ändra öppningstid 5 Inkopplingsschema 6-7

Läs mer

EDS1130 IP-kamera. Snabbguide. Svenska Version 1.0

EDS1130 IP-kamera. Snabbguide. Svenska Version 1.0 50185 2015-05-26 EDS1130 IP-kamera Snabbguide Paketet innehåller...2 Minimikrav...2 Kamerans delar...2 Kontroll innan installation...3 Anslut till routern...4-5 EnViewer Finder installation...6-7 Anslut

Läs mer

Ethernet TCP/IP. Quantum, Premium och Momentum. Modemkommunikation mellan PC och ett Ethernet TCP/IP nätverk 2004-06-08

Ethernet TCP/IP. Quantum, Premium och Momentum. Modemkommunikation mellan PC och ett Ethernet TCP/IP nätverk 2004-06-08 Ethernet TCP/IP Quantum, Premium och Momentum Modemkommunikation mellan PC och ett Ethernet TCP/IP nätverk 2004-06-08 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING...3 2 KABLAR...3 3 INSTÄLLNINGAR...4 3.1 INLÄSNING

Läs mer

Inkopplingsanvisning

Inkopplingsanvisning Inkopplingsanvisning MGSM 5.0 MGSM 5.0-PS VARNING: Enheten får endast kopplas in av behörig person. Läs igenom instruktionerna innan inkoppling. All inkoppling måste ske med spänningen avstängd Spänningen

Läs mer

ADSL INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.2. Bredbands felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00

ADSL INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.2. Bredbands felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00 ADSL INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.2 Bredbands felanmälan och support nås på 0502-60 65 90 Alla dagar 08:00-22:00 Innehåll 1. LOKALISERA FÖRSTA TELEFONJACKET... 3 2. ANSLUT DITT MODEM... 3 3. ANSLUT OCH

Läs mer

Manual för PC-program Larm

Manual för PC-program Larm Manual för PC-program Larm Rev. 04-06-02 Manual för PC-program...1 Allmänt...3 Programmet...3 Grundinställningar...4 Larmlistor...5 Larmlista - Funktion...5 Larmlista Typ...6 Larmlista - exempel...6 Ingångar

Läs mer

1. Inkoppling till bredbandsnätet

1. Inkoppling till bredbandsnätet Sid 1 (19) Innehåll 1. Inkoppling till bredbandsnätet a) Aktiv utrustning CTS 2. Nätverksinställningar för datorer med Windows XP eller 2000 3. Nätverksinställningar för datorer med Windows 95, 98, ME

Läs mer

BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router

BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router Snabbstartsguide Billion BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en VoIP ADSL Modem/Router, v.g. konsultera

Läs mer

Larmkommunikation. Larmsändare ODEN. Installationsanvisning 80 X1 7108. Uppgjord datum Reviderad datum Antal sidor S-klass 1999-04-22 1999-08-24 14

Larmkommunikation. Larmsändare ODEN. Installationsanvisning 80 X1 7108. Uppgjord datum Reviderad datum Antal sidor S-klass 1999-04-22 1999-08-24 14 Larmkommunikation Installationsanvisning 0 X 70 Uppgjord datum Reviderad datum Antal sidor S-klass 999-0- 999-0- Innehållsförteckning Allmänt 3 Installation Förberedelser Installera larmsändaren 5 Prova

Läs mer

Sirius II Installation och Bruksanvisning

Sirius II Installation och Bruksanvisning Sirius II Installation och Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2. Installation av Sirius II programvara... 3. Anslutning Data Linker interface.... 4. Sirius II funktioner.... 5. Bruksanvisning....

Läs mer

Energy Managment Tillbehör Typ SIU-DL

Energy Managment Tillbehör Typ SIU-DL Energy Managment Tillbehör Typ Universell webbserver för loggning och presentation av mätarvärden Läser in data via RS232/RS485 Modbus RTU Färdiga drivrutiner för EM21, EM24, EM26, EM33, WM14 ADV, CPT

Läs mer

snabbmanual för installation av bredband och telefoni

snabbmanual för installation av bredband och telefoni snabbmanual för installation av bredband och telefoni STARTBOXEN INNEHÅLLER FÖLJANDE UTRUSTNING Modem Nätverkskabel Strömadapter Splitter Testplugg Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777 000 www.bredbandsbolaget.se

Läs mer

INKOPPLINGSBESKRIVNING KABEL-TV-MODEM

INKOPPLINGSBESKRIVNING KABEL-TV-MODEM Sid 1 (19) Innehåll 1. Inkoppling till kabel-tv-nätet a) Med kabel-tv-modem Motorola Surfboard b) Med kabel-tv-modem Scientific Atlanta 2. Nätverksinställningar för datorer med Windows XP eller 2000 3.

Läs mer

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm Separix ll 1. Presentation 2. Installation 3. Inkoppling 4. Kalibrering / Inställningar 5. Funktion 6. Underhåll / Kontroll 7. Tekniska data 8. Certifikat

Läs mer

Inteno FG500 installation

Inteno FG500 installation Anteckningar Kundnummer Inteno FG500 installation Supportnummer 0771-40 44 00 Här kan man klistra in WPA nyckel lappen. 15 Inkoppling av TV Den här installationsguiden hjälper dig att installera Inteno

Läs mer

RUTINBESKRIVNING FÖR INSTALLATION AV KAMERA

RUTINBESKRIVNING FÖR INSTALLATION AV KAMERA SS-ISO 9002/4.5 Kam Mera4342-1.doc Sida 1 av 16 RUTINBESKRIVNING FÖR INSTALLATION AV KAMERA SS-ISO 9002/4.5 Kam Mera4342-1.doc Sida 2 av 16 INNEHÅLL SIDA Tilldelning av IP-adress... 3 Uppsättning av Kamera...

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. ANSLUT KABELMODEMET... 4 2. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING... 5 OM DU VILL ANVÄNDA DIN

Läs mer

Installationsguide. Lynx Mobile RxTx. Dokumentversion: 1.3/131106

Installationsguide. Lynx Mobile RxTx. Dokumentversion: 1.3/131106 Installationsguide Lynx Mobile RxTx Dokumentversion: 1.3/131106 Innehåll Introduktion... 3 1.1 Lynx Mobile RxTx komponenter... 3 1.2 Funktion... 4 1.3 Flera platser... 4 Installation... 5 1.4 Lynx Mobile

Läs mer

LK Webserver ICS.2. Utförande. Användargränssnitt, funktioner. Menyflik Thermostats. Grundläggande funktioner

LK Webserver ICS.2. Utförande. Användargränssnitt, funktioner. Menyflik Thermostats. Grundläggande funktioner LK Webserver ICS.2 Utförande LK Webserver ICS.2 används för åtkomst och styrning av LK Rumsreglering ICS.2 från mobiltelefon, surfplatta eller dator. Ett intuitivt gränssnitt gör det enkelt att både övervaka,

Läs mer

ÅTVID.NET Startinstruktioner

ÅTVID.NET Startinstruktioner ÅTVID.NET Startinstruktioner Dokumentet hjälper dig med nätverksinställningarna i PC:n Sida: 1(9) Innehållsförteckning Detta måste göras först sida 3 Konfiguration Windows 98 sida 3-5 Konfiguration Windows

Läs mer

För att kunna kommunicera i kabel-tv-nätet krävs följande:

För att kunna kommunicera i kabel-tv-nätet krävs följande: Inkopplingsbeskrivning kabel-tv-modem Innehåll 1.Inkoppling till kabel-tv-nätet 2.Koppla in kabel-tv-modem 2.1 Cisco EPC 3010 2.2 Scientific Atlanta 2.3 Motorola Surfboard 3.Datorinställningar 3.1.Manuell

Läs mer

Installationsguide. Allt du behöver veta för att komma igång med ditt höghastighetsbredband! Compal CH7486e

Installationsguide. Allt du behöver veta för att komma igång med ditt höghastighetsbredband! Compal CH7486e Installationsguide Allt du behöver veta för att komma igång med ditt höghastighetsbredband! Compal CH7486e 1 Introduktion Så ska det se ut när det är klart! På bilden ser du hur det ska se ut när du har

Läs mer