Copyright , ASSA ABLOY ASSA ABLOY Förmansvägen 11 SE Stockholm Phone: +46 (0) Fax: +46 (0)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Copyright 2003-2008, ASSA ABLOY ASSA ABLOY Förmansvägen 11 SE-117 43 Stockholm Phone: +46 (0)8-775 16 00 Fax: +46 (0)8-775 16 20"

Transkript

1 Installationsguide

2 Copyright , ASSA ABLOY ASSA ABLOY Förmansvägen 11 SE Stockholm Phone: +46 (0) Fax: +46 (0) IG PA1

3 Innehåll ARX passersystem 9 Om ARX passersystem 9 ARX passersystem 9 ARX passersystem hårdvara 11 ARX passersystem mjukvara 13 Om denna installationsguide 15 Undercentral 9016 och Om undercentral LCU9016 och LCU Undercentral LCU Undercentral LCU LCU9016/ CPU-kortet 17 Basloopkort 9014LC 23 Basloopkort 9019EM 26 Loopkort 4014LC 31 Loopkort 9018ES 33 Installation 37 Kablage 37 Inkopplingsexempel 38 Programmering och driftsättning 40 Automatisk konfigurering 40 Manuell konfigurering 42 Modemuppkopplad undercentral 45 Terminalkommandon 49 Installationsguide ARX Innehåll 3

4 Nyckelhantering 53 Teknisk data 53 Måttskiss 54 Dörrkontrollenhet DAC-420 och DAC Om Dörrkontrollenheten 55 Motorlås som kan kopplas till DAC DAC-420/ Indikeringar på kortet 57 Bygelfält 58 Kopplingsplint 59 Sabotagekontakt 61 Installation 62 Kablage 62 Inkopplingsexempel 63 Master reset 65 Adressering av dörrkontrollenheten 68 Teknisk data 70 Måttskiss 70 Läsare 71 Om kortläsare 71 Indikeringar på kortet 72 Kopplingsplint 72 Sabotagekontakt 73 Låsning av läsare 73 Installation 73 Inkopplingsexempel 73 Adressering av läsare 74 Mifare 75 Teknisk data 76 Reläkort 6416RC 77 Om 6416RC 77 Översiktsbild 77 Indikeringar på kortet 78 4 Innehåll Installationsguide ARX

5 Bygelfält 78 Kopplingsplint 78 Händelser som kan styra relä RC Funktioner som kan styras av ingång 1 81 Installation 82 Ansluta 6416RC 82 Reläkort 400RC64 84 Om 400RC64 84 Översiktsbild 85 Indikeringar på kortet 85 Bygelfält 85 Kopplingsplint 86 Installation 89 Ansluta 400RC64 89 Balanserad dörrövervakningskontakt 90 Reläkort 400RW22 Wiegand 92 Om 400RW22 92 Översiktsbild 93 Bygelfält 93 Kopplingsplintar 94 Installation 96 Ansluta 400RW22 96 Ansluta Wiegandläsare 97 Interface 6390IF 98 Om 6390IF 98 Översiktsbild 99 Bygelfält 99 Kopplingsplintar 100 Installation 103 Adressering av läsare 103 Dörrbladsläsare DBL Om DBL Installationsguide ARX Innehåll 5

6 Översiktsbild 106 Indikeringar på kortet 106 Kopplingsplint 107 Sabotagekontakt 107 Installation 108 Dörröppning ut/in 108 Inkopplingsexempel 109 Adressering av dörrbladsläsaren 109 Teknisk data 110 Porttelefon ECP Om ECP Översiktsbild 112 Indikeringar på kortet 112 Bygelfält 113 Kopplingsplint 113 Sabotagekontakt 116 Installation 116 Inkopplingsexempel 117 Adressering av porttelefonen 117 Teknisk data 118 Avståndsläsare 270NMW 119 Om avståndsläsare 270NMW NMW 120 Indikeringar på kortet 120 Bygelfält 121 Kopplingsplint 121 Installation 122 Inkopplingsexempel 122 Adressering av läsare IF 123 Teknisk data 124 Kompaktläsare PCR40 och PCR Om Kompaktläsare Innehåll Installationsguide ARX

7 Översiktsbild 126 Indikeringar på kortet 126 Bygelfält 127 Kopplingsplint 127 Sabotagekontakt 129 Installation 130 Inkopplingsexempel 130 Adressering av kompaktläsare 131 Teknisk data 132 Index 133 Installationsguide ARX Innehåll 7

8

9 ARX passersystem Om ARX passersystem ARX Passersystem är ett klient/serverbaserat system för administration och övervakning av olika säkerhetsmoduler. Systemuppbyggnaden med hårdvara, logiska enheter och områden i en tydlig trädstruktur ger ett överskådligt och lätthanterat system. ARX passersystem ARX passersystem består av tre delar: Kärnan i systemet är serverprogramvaran ARX server som hanterar kommunikationen mellan hårdvara och mjukvara i systemet. Den andra delen är hårdvaran som styr dörrarna och hanterar passerkort, portkoder och nycklar på det sätt som du bestämt i mjukvaran. Kommunikationen sker på ett Installationsguide ARX ARX passersystem 9

10 säkert sätt, vilket bland annat innebär att hårdvaran fortsätter att fungera även om kablar klipps av. Den sista delen är ARX Klientprogram, klientprogrammet som denna konfigurationsguide beskriver, som används för själva administreringen av systemet, det vill säga styr vilka passerrättigheter användarna har. Denna installationsguide beskriver all hårdvara som kan användas i ett ARX Passersystem 10 ARX passersystem Installationsguide ARX

11 ARX passersystem hårdvara En installation av ARX hårdvara kan se ut på följande sätt: Tabellen visar de fem huvuddelarna i systemet ARX Server Installeras på företagets server och kommunicerar med dörrar och dess hårdvara, samt andra applikationer. Hanterar databasen med all information om systemet. Kommunicerar med undercentralerna. Undercentraler (LCU 9016 och 9017) Kommunicerar med ARX Klientprogramservern och fördelar signaler på upp till 16 dörrar. Undercentralerna avgör om passage ska accepteras eller inte. Dörrkontroll (DAC-420 och DAC-430) Dessa styr hur varje dörr fungerar och öppnar och stänger dörrar på order av undercentralerna. Installationsguide ARX ARX passersystem 11

12 ARX Klient Administratörens programvara som sköter kommunikationen med ARX-servern. Här görs alla inställningar för passersystemet och dess användare. I bilden visas även exempel på andra komponenter: Kortläsare, magnetkontakter, siren. Denna installationsmanual beskriver hur installation av följande hårdvara utförs: Undercentral 9016 och 9017 Dörrkontrollenhet DAC-420 och DAC-430 Läsare Reläkort 6416RC Reläkort 400RC64 Reläkort 400RW22 Wiegand Interface 6390IF Dörrbladsläsare DBL34 Porttelefon ECP-30 Avståndsläsare 270NMW Kompaktläsare PCR40 och PCR ARX passersystem Installationsguide ARX

13 ARX passersystem mjukvara Bilden nedan visar huvudfunktionerna i ARX klientprogram och hur de hänger ihop. För att access ska ges så måste kedjan vara obruten. Behörighetskategorier Passerområden Dörrar (Installation) Personer Dörrtyper Kort Behörighet Säkerhet Scheman Övrigt Kalender Listan nedan beskriver vad som sker i respektive del: Kort Kort sparas i systemet, men fungerar bara om de är knutna till en person. Personer Här lägger man in personer i systemet samt knyter kort till dessa. Tillträde ges bara om respektive person också är knuten till en viss behörighetskategori. Behörighetskategorier Här definieras de olika behörighetskategorierna som behövs i passersystemet. Tillträde till passersystemet ges bara om behörighetskategorin är knuten till ett visst passerområde. Passerområden Här knyts alla delar i passersystemet ihop. Passerområdet definieras av ett antal dörrar. Tillträde ges genom att Installationsguide ARX ARX passersystem 13

14 behörighetskategorier och behörighetsscheman knyts samman och kopplas till ett passerområde. Dörrar Dörrar (Dörrkontroller) kopplas till systemet genom att de läggs in i Installationsträdet. Passage genom en dörr kan bara göras om den är tilldelad en dörrtyp och är inlagd i ett passerområde. Dörrtyper För varje dörrtyp bestäms säkerhetsnivå och vilka driftlägen som gäller (med säkerhetsscheman och övriga scheman). Scheman Behörighetsscheman styr tidsmässigt tillträdet till passersystemet för olika behörighetskategorier. Säkerhetsscheman styr vilken säkerhetslösning som gäller för en viss dörrtyp vid en viss tidpunkt. Övriga scheman anger när dörrarnas olika driftlägen ska gälla. Kalender I kalendern definieras vad som är helgdagar och veckodagar. 14 ARX passersystem Installationsguide ARX

15 Om denna installationsguide Denna handledning är framtagen för dig som installerar ARX hårdvara. För konfiguration och användning av ARX Klientprogram finns separata manualer. Installationsguiden är skriven för att beskriva hårdvara som används i ett ARX Passersystem och kan användas som ett referensdokument där man vid behov kan gå tillbaka och få information om en viss hårdvara. Installationsguide ARX ARX passersystem 15

16 Undercentral 9016 och 9017 Om undercentral LCU9016 och LCU9017 Undercentral LCU9016 och LCU9017 sköter kommunikationen mellan dörrmiljöerna och ARX-servern. I undercentralen sker besluten om vem som äger tillträde genom vilken dörr. Inkopplingen av dörrmiljöerna sker på de loopkort som sitter i undercentralen. Undercentralen består i sitt grundutförande av ett CPU-kort och ett basloopkort. Centralerna kan sedan byggas ut med upp till tre extra loopkort. Skillnaden mellan undercentralerna är att LCU9017 levereras med basloopkort 9019EM som hanterar två stycken porttelefoner, LCU9016 levereras med basloopkort 9014LC som hanterar fyra stycken dörrkontrollenheter, kompaktläsare och dörrbladsläsare. 16 Undercentral 9016 och 9017Installationsguide ARX

17 Undercentral LCU9016 LCU9016 levereras med basloopkort 9014LC som hanterar totalt 4 dörrmiljöer bestående av dörrkontrollenheter, kompaktläsare eller dörrbladsläsare. Undercentralen kan byggas ut med up till 3 loopkort 4014LC som vardera kan hantera totalt 4 dörrkontrollenheter, kompaktläsare eller dörrbladsläsare. Fullt utbyggd kan undercentralen hantera totalt 16 dörrmiljöer. Undercentral LCU9017 LCU9017 levereras med basloopkort 9019EM som hanterar totalt 2 porttelefoner. Undercentralen kan byggas ut med 3 loopkort, antingen loopkort 9018ES eller loopkort 4014LC. För varje loopkort 9018ES som ansluts kan undercentralen hantera ytterligare 2 porttelefoner och för varje loopkort 4014LC som ansluts kan undercentralen hantera ytterligare 4 dörrkontrollenheter, kompaktläsare eller dörrbladsläsare. Detta kapitel tar upp hur en undercentral monteras, kopplas in och driftsätts, som en enhet ansluten till ARX passersystem. LCU9016/9017 CPU-kortet Undercentral LCU9016 och LCU9017 består av samma typ av CPU-kort. På CPU-kortet finns en mikroprocessor med minne, klocka och inbyggd intern backup. All information för kontroll av systemet lagras här, inklusive data om kort och scheman. Installationsguide ARX Undercentral 9016 och

18 +3.3V +13.8V LCU SERIAL NUMBER LABEL LINK 100M ACT COMM-PORT AC/DC AC/DC TAMP-1 TAMP-2 ASYNC-PORT SYNC-PORT USB-PORT IO-PORT WDOG A B C D Principskiss av CPU-kort till LCU9016 och LCU9017 Indikeringar på kortet På kortet finns 10 lysdioder som ger följande indikeringar De fem lysdioderna vid serieporten (RS-232): Blå [WDOG] Gul [A] Blinkar långsamt (varannan sekund eller med 0,5 Hz) under tiden som systemet håller på att startas upp. Blinkar fort (ca 5 gånger per sekund eller med 5 Hz) när undercentralen är igång. Släckt under uppstart. Blinkar långsamt när undercentralen försöker skapa kontakt med ARX-servern. Lyser med fast sken när undercentralen har kontakt med ARX-servern. Röd [B] Släckt under uppstart. Lyser när undercentralen har meddelanden att sända till ARX-servern. 18 Undercentral 9016 och 9017Installationsguide ARX

19 Grön [C] Röd [D] Släckt under uppstart. Lyser när undercentralen tar emot meddelanden från ARX-servern. Normalt släckt. Tänds när modemuppkoppling aktiveras. Kan blinka till korta ögonblick då självtest av undercentralen startas. De tre lysdioderna vid Ethernet-kontakten: Grön [LINK] Lyser vid kontakt med nätverket. Släckt då ingen kontakt finns. Grön [100M] Gul [ACT] Lyser vid 100Mbit kommunikation. Släckt då ingen 100Mbit kommunikation finns. Blinkar vid aktivitet på Ethernet-porten. Släckt då ingen aktivitet finns på Ethernet-porten. De två gröna lysdioderna i övre vänstra delen av kortet: Grön +3.3V Grön +13.8V Lyser med fast sken då spänningen (+3.3V) är OK. Lyser med fast sken då spänningen (+13.8V) är OK. Då spänningen till kortet slås på tänds alla lysdioder för att man ska kunna kontrollera att de fungerar. Efter ca 1 sekund släcks alla lysdioder utom den blå WDOG. Installationsguide ARX Undercentral 9016 och

20 Kopplingsplint Kopplingsplinten består av 4 klämmor, 1-4, här ansluts CPUkortets spänningsmatning, även en sabotagekontakt kan anslutas här. AC/DC AC/DC TAMP-1 TAMP Spänningsmatning CPU-kort Inkoppling sabotagekontakt Kopplingsplint CPU-kort Spänningsmatning, klämma 1 2 Mellan klämma 1 och 2 ansluts spänningsmatningen för undercentralen. Spänningsmatningen skall vara 17 28V AC eller 17 40V DC. Sabotagekontakt, klämma 3 4 Mellan klämma 3 och 4 kan en sabotagekontakt för undercentralen anslutas. När kontakten bryts kommer en logghändelse att genereras i ARX passersystem. Ethernetkontakt Ethernetkontakten ansluts till det nätverksuttag som undercentralen ska använda för att kommunicera med ARX passersystem. OBS! Använd inte skärmad nätverkskabel då användning av sådan kabel kan leda till jordfel i installationen. RS232-kontakt RS232-kontakten har två funktioner. Den ena är att kontakten kan användas för att manuellt konfigurera undercentralen från en dator, och det andra för att ansluta ett modem till undercentralen. För att 20 Undercentral 9016 och 9017Installationsguide ARX

21 göra detta ansluts en seriekabel mellan RS232-kontakten och datorn. Seriekabeln är unik för ARX passersystem och finns i Assas produktsortiment med artikelnummer RS232-kontakten kan även användas för att koppla in ett modem till undercentralen, vilket kan vara användbart då nätverksanslutning saknas. Modemkabeln som används för att koppla in ett modem till undercentralen är unik för ARX passersystem och finns i Assas produktsortiment med artikelnummer DIP-omkopplare på CPU-kortet Nära den övre kanten på CPU-kortet sitter en rad med åtta DIPomkopplare, dvs. små strömbrytare som antingen kan vara ON eller OFF. I tabellen nedan beskrivs de olika funktioner som styrs med de olika omkopplarna. För att förändringar av DIP-omkopplarna ska träda i kraft måste strömmen slås av och sedan slås på. Installationsguide ARX Undercentral 9016 och

22 DIPnr. 1 Funktion (ON/OFF) ON: OFF: Om omkopplaren är ON kan man via serieporten kommunicera med undercentralen med ett terminalprogram med inställningarna 9600 bps, 8 bitar, ingen paritet, en stoppbit och ingen flödesreglering. (Se även avsnittet Terminalkommandon på sidan 49.) (Normal drift) Terminalkommunikationen avstängd och serieporten kan användas för att ansluta ett modem. 2 Används ej, ska vara OFF. 3 ON: OFF: Installationstest av dörrmiljö. Öppnarknappen fungerar och kodsymbolen på läsaren tänds. Fyra valfria sifferknappar eller ett valfritt kort av rätt typ öppnar dörren. Normal drift. 4 Används ej, ska vara OFF. 5 Används ej, ska vara OFF ON: OFF: ON: OFF: ON: OFF: Aktiverar Telnet i undercentralen. OBS! I första hand rekommenderas att all konfiguration av undercentralen görs med ett terminalprogram via serieporten. Normal drift. Aktiverar IP-adressen på undercentralen. Denna bör endast stå i läge ON vid konfiguration av undercentralen som görs via Telnet och en korskopplad nätverkskabel. Normal drift. Rensar databasen i LCU9016 vid uppstart och återställer LCU9016 till fabriksinställningar. OBS! Om detta görs kommer LCU9016 att förlora alla inställningar och ny information måste laddas ut till LCU9016. Normal drift. 22 Undercentral 9016 och 9017Installationsguide ARX

23 Basloopkort 9014LC Basloopkort 9014LC är det första loopkortet i undercentral LCU9016. Detta loopkort sitter monterat nedanför CPU-kortet. Anslutningar till fyra dörrmiljöer (dörrkontrollenheter, kompaktläsare och dörrbladsläsare) kan göras på detta kort. Det som skiljer basloopkort 9014LC från loopkort 4014LC är att det till detta kort även går att ansluta en Galaxy centralapparat samt hissläsare eller bokningspanel. Det är möjligt att strömförsörja underliggande dörrmiljöer (DAC-420/430, elslutbleck, m.m.) från loopkortet om dessa inte har egen strömförsörjning III +12V 0V CL+ CL PL06 PL01 PL02 PL03 PL04 PL PL07 AC/DC IN AC/DC OUT 1 AC/DC 2 AC/DC 3 CL+ 4 CL- DOOR x.1 DOOR x.2 1 AC/DC 2 AC/DC 3 CL+ 4 CL- DOOR x.3 1 AC/DC 2 AC/DC 3 CL+ 4 CL- 1 AC/DC 2 AC/DC 3 CL+ 4 CLx V 2 A 3 B 4 0V RS485 Basloopkort 9014LC Indikeringar på kortet På kortet finns 4 dioder, en för varje dörrplint. Dessa dioder lyser rött när ingången mellan klämma 3 och 4 på respektive dörrplint är ansluten till en dörrmiljö. Kopplingsplintar På basloopkort 9014LC finns totalt 7 kopplingsplintar, på kortet benämnda som PL01 PL07. Den första plinten, PL01, används för att strömsätta dörrmiljöerna via klämma 1 och 2 på PL02 PL05. PL02 PL05 används för att koppla in dörrmiljöer (dörrkontrollenheter, kompaktläsare och dörrbladsläsare). PL06 används för att koppla in antingen en bokningspanel eller hiss/postboxläsare. Den sista plinten, PL07, används när passersystemet ska integreras mot Galaxy larmsystem via RS485. Installationsguide ARX Undercentral 9016 och

24 AC/DC IN AC/DC IN AC/DC OUT AC/DC OUT Strömplint Strömplint (PL01) Spänningsmatning basloopkort 9014 Spänningsmatning ut Spänningsmatning basloopkort, klämma 1 2 Mellan klämma 1 och 2 ansluts spänningsmatningen. Spänningsmatningen skall vara 12 28V AC eller 17 40V DC. Spänningsmatningen fördelas sedan vidare (internt på kortet) till varje dörrplint på klämma 1 och 2. Spänningsmatning ut, klämma 3 4 Spänningsmatningen mellan klämma 3 och 4 kan användas för att strömsätta andra loopkort och/eller CPU-kort. Dörrplint (PL02-05) AC/DC AC/DC C+ C Spänningsmatning dörrmiljö Kommunikation dörrmiljö Dörrplintar, märkta DOOR X.1 DOOR X.4 24 Undercentral 9016 och 9017Installationsguide ARX

25 Spänningsmatning dörrmiljö, klämma 1 2 Används för att strömsätta dörrmiljön. Kopplas till AC/DC på DAC, kompaktläsare eller dörrbladsläsare. Utgången är avsäkrad med en 1 Amperes automatsäkring. Kommunikation dörrmiljö, klämma 3 4 Kopplas till C+ och C- på DAC, kompaktläsaren eller dörrbladsläsaren. Reader (PL06) 12V 0V C+ C Kopplingsplint Reader Spänningsmatning bokningspanel eller läsare Kommunikation bokningspanel eller läsare Spänningsmatning bokningspanel eller läsare, klämma 1 2 Används för att strömsätta antingen en bokningspanel eller läsare avsedda för hiss eller postboxstyrning. Kopplas till 12V respektive 0V på bokningspanel eller läsare. Kommunikation bokningspanel eller läsare, klämma 3 4 Kopplas till C+ och C- på bokningspanelen eller hiss/postboxläsarna Installationsguide ARX Undercentral 9016 och

26 RS 485 (PL07) 12V A B Kopplas till Galaxy centralapparat OV 4 Kopplingsplint RS485 Koppling till Galaxy centralapparat Denna plint används för att integrera ARX passersystem med Galaxy larmsystem. Kopplas till 12V, A, B och 0V på Galaxy centralapparat. Basloopkort 9019EM Basloopkort 9019EM är det första loopkortet i undercentral LCU9017. Detta loopkort sitter monterat nedanför CPU-kortet. Anslutningar till två porttelefoner, ECP-30, kan göras på detta kort. Det som skiljer basloopkort 9019EM från loopkort 9018ES är att det till 9019EM kortet går att ansluta antingen en Galaxy centralapparat eller hissläsare/bokningspanel. Det är möjligt att strömförsörja underliggande dörrmiljöer (ECP-30, elslutbleck, mm.) från loopkortet om dessa inte har egen strömförsörjning. 9019ES CONFIG ERROR 1 READER RS485 DEVICE 2 3 Rx Tx SYNC SYSTEM AC/DC AC/DC AC/DC OUT IN AC/DC AC/DC CL+ CL- A B C D AC/DC AC/DC CL+ CL- A B C D 12V 0V CL+ CL- Spare 12V A B 0V POWER DOOR 1 SUD-Bus 2 DOOR X.2 SUD-Bus 2 READER RS485 Basloopkort 9019EM 26 Undercentral 9016 och 9017Installationsguide ARX

27 Indikeringar på kortet På kortet finns 7 lysdioder som ger följande indikeringar. De tre lysdioderna ovanför strömplinten (POWER): Gul DEVICE Gul SYNC Blå SYSTEM Lyser om minst en porttelefon är inkopplad och fungerar Lyser när kommunikationen mellan loopkortet och CPU kortet är ok och fungerar Blinkar normalt sett i ca 2Hz (2 ggr/sek.) Fast sken indikerar fel Lysdioden i övre högra delen av kortet: Grön CONFIG ERROR Lyser vid problem med programvaran på 9019EM loopkortet De två lysdioderna bredvid dörrplintarna och dioden ovanför Reader plinten: Röd Lyser rött när ingången mellan klämma 3 och 4 är ansluten till en bokningspanel/läsare. Bygelfält På övre högra delen av kortet sitter en bygel som ställs efter vilken av plintarna RS485 och READER som ska användas. Det är inte möjligt att samtidigt använda både RS485 och READER på Basloopkort 9019EM. Ställ bygeln till vänster om READER-plinten ska användas och till höger om RS485-plinten ska användas. Kopplingsplintar På basloopkort 9019EM finns totalt 5 kopplingsplintar. Kopplingsplinten längst till vänster används för att strömsätta dörrmiljöerna. De två efterföljande kopplingsplintarna används för att koppla in porttelefonmiljöer (ECP-30). Nästa kopplingsplint används för att koppla in antingen en bokningspanel eller hiss/postboxläsare. Kopplingsplinten längst till höger används när passersystemet ska integreras mot Galaxy larmsystem. Installationsguide ARX Undercentral 9016 och

28 När porttelefonerna kopplas in är det viktigt att de adresseras korrekt. Porttelefonen som kopplas in på plinten Door X.1 ska ha adress 1 och porttelefonen som kopplas in på plinten Door X.2 ska ha adress 2. Strömplint AC/DC IN AC/DC IN AC/DC OUT AC/DC OUT Spänningsmatning basloopkort 9019 Spänningsmatning ut Strömplint, märkt POWER Spänningsmatning basloopkort, klämma 1 2 Mellan klämma 1 och 2 ansluts spänningsmatningen för dörrmiljöerna. Spänningsmatningen skall vara 12 28V AC eller 17 40V DC. Spänningsmatningen fördelas sedan vidare (internt på kortet) till varje porttelefonplint på klämma 1 och 2. Spänningsmatning ut, klämma 3 4 Spänningsmatningen mellan klämma 3 och 4 användas för att strömsätta andra loopkort och/eller CPU-kortet. 28 Undercentral 9016 och 9017Installationsguide ARX

29 Porttelefonplint (Door X.1 X.2) AC/DC AC/DC C+ C- A B C D Spänningsmatning ECP30 Kommunikation ECP30 Ljud, till och från ECP30 Porttelefonplint, märkta DOOR X.1 DOOR X.2 Spänningsmatning ECP-30, klämma 1 2 Används för att strömsätta porttelefonen. Kopplas till AC/DC på ECP-30. Utgången är avsäkrad med en 1 Amperes automatsäkring. Kommunikation dörrmiljö, klämma 3 4 Kopplas till C+ och C- på ECP-30. Ljud, till och från ECP-30, klämma 5 8 Kopplas till A, B, C och D på ECP-30. Installationsguide ARX Undercentral 9016 och

30 Reader 12V 0V C+ C- Spare Spänningsmatning bokningspanel eller läsare Kommunikation bokningspanel eller läsare Fri kopplingspunkt Kopplingsplint Reader Spänningsmatning bokningspanel eller läsare, klämma 1 2 Används för att strömsätta antingen en bokningspanel eller läsare avsedda för hiss eller postboxstyrning. Kopplas till 12V respektive 0V på bokningspanel eller läsare. Kommunikation bokningspanel eller läsare, klämma 3 4 Kopplas till C+ och C- på bokningspanelen eller hiss/postboxläsarna Fri kopplingspunkt, klämma 5 Klämma 5 är en fri kopplingspunkt som inte är ansluten på kortet. Denna kan exempelvis användas när fler än en hiss/postboxläsare används. RS V A B OV Kopplas till Galaxy centralapparat Kopplingsplint RS Undercentral 9016 och 9017Installationsguide ARX

31 Koppling till Galaxy centralapparat Denna plint används för att integrera ARX passersystem med Galaxy larmsystem. Kopplas till 12V, A, B och 0V på Galaxy centralapparat. Loopkort 4014LC Undercentralerna LCU9016 och LCU9017 kan, utöver basloopkortet, utrustas med ytterligare tre loopkort. För varje anslutet loopkort 4014LC kan ytterligare fyra dörrkontrollenheter (DAC, kompaktläsare eller dörrbladsläsare) anslutas. Loopkortet monteras med de fyra bifogade skruvarna på nästa lediga kortplats i undercentralen. Skruva fast hörnen på kortet i den fastmonterade skenan i undercentralen. Anslutning till basloopkortet görs med den tillhörande flatkabeln mellan den högra kabelkontakten (10 stift) på basloopkortet och motsvarande kabelkontakt i överkant på loopkort 4014LC. Det är möjligt att strömförsörja underliggande dörrmiljöer (DAC- 420/430, elslutbleck, mm.) från loopkortet om dessa inte har egen strömförsörjning II AC/DC CL+ CL- AC/DC-IN AC/DC-OUT AC/DC CL+ CL- AC/DC CL+ CL- AC/DC CL+ CL- DOOR X.1 DOOR X.2 DOOR X.3 DOOR X.4 Loopkort 4014LC Indikeringar på kortet På kortet finns 4 dioder, en för varje dörrplint. Dessa dioder lyser rött när ingången mellan klämma 3 och 4 på respektive dörrplint är ansluten till en dörrmiljö. Installationsguide ARX Undercentral 9016 och

32 Kopplingsplintar På loopkort 4014LC finns totalt 5 kopplingsplintar. Plinten längst till vänster används för att strömsätta dörrmiljöerna. Resterande kopplingsplintar, märkta DOOR X.1 DOOR X.4, används för att koppla in dörrmiljöer (dörrkontrollenheter, kompaktläsare och dörrbladsläsare). Strömplint AC/DC IN AC/DC IN AC/DC OUT AC/DC OUT Strömplint Spänningsmatning loopkort 4014 Spänningsmatning ut Spänningsmatning loopkort, klämma 1 2 Mellan klämma 1 och 2 ansluts spänningsmatningen för loopkortet. Spänningsmatningen skall vara 17 24V AC eller 17 40V DC. Spänningsmatningen fördelas sedan vidare (internt på kortet) till varje dörrplint på platserna 1 och 2. Spänningsmatning ut, klämma 3 4 Spänningsmatningen mellan klämma 3 och 4 kan användas för att strömsätta andra loopkort och/eller CPU-kortet. 32 Undercentral 9016 och 9017Installationsguide ARX

33 Dörrplint (Door X.1 X.4) AC/DC AC/DC C+ C Spänningsmatning dörrmiljö Kommunikation dörrmiljö Dörrplintar, märkta DOOR X.1 DOOR X.4 Spänningsmatning dörrmiljö, klämma 1 2 Används för att strömsätta dörrmiljön. Kopplas till AC/DC på dörrkontrollenheten, kompaktläsaren eller dörrbladsläsaren. Utgången är avsäkrad med en 1 Amperes automatsäkring. Kommunikation dörrmiljö, klämma 3 4 Kopplas till C+ och C- på dörrkontrollenheten DAC, kompaktläsaren eller dörrbladsläsaren. Loopkort 9018ES Undercentral LCU9017 kan, utöver basloopkortet, utrustas med ytterligare tre loopkort, antingen loopkort 4014LC, loopkort 9018ES eller en kombination av båda. Om både loopkort 4014LC och loopkort 9018ES kopplas till undercentralen skall alla loopkort 9018ES sitta före loopkort 4014LC. Alla loopkort 9018ES måste dessutom adresseras efter vilken plats det har i undercentralen. För varje anslutet loopkort 9018ES kan ytterligare två stycken porttelefoner anslutas. Loopkortet monteras med de fyra bifogade skruvarna på nästa lediga kortplats i undercentralen. Skruva fast hörnen på kortet i den fastmonterade skenan i undercentralen. Anslutning till basloopkortet görs med de tillhörande flatkablarna mellan kabelkontakterna till höger (10 stift och 16 stift) på basloopkortet och motsvarande kabelkontakt i överkant på loopkort 4014LC. Det Installationsguide ARX Undercentral 9016 och

34 är möjligt att strömförsörja underliggande dörrmiljöer (ECP-30, elslutbleck, mm.) från loopkortet om dessa inte har egen strömförsörjning. 9018ES ADDRESS TABLE A1 A2 ADR OFF OFF NOT VALID ON OFF 1 AC/DC AC/DC AC/DC OUT 1 2 OFF ON ON ON 2 3 IN AC/DC AC/DC CL+ CL- A B C D AC/DC AC/DC CL+ CL- A B C D POWER DOOR X.1 SUD-Bus 2xADR+1 DOOR X.2 SUD-Bus 2xADR+2 ADDRESS Loopkort 9018ES Indikeringar på kortet På kortet finns 2 dioder, en för varje porttelefonplint. Dessa dioder lyser rött när ingången mellan klämma 3 och 4 på respektive dörrplint är ansluten till en dörrmiljö. Adressering av loopkort 9018ES och ECP-30 Alla loopkort 9018ES måste adresseras efter vilken position de har i undercentralen. Adresseringen görs med hjälp av DIP-omkopplarna som sitter till höger om plintarna. Det loopkort 9018ES som sitter direkt under basloopkort ska ha adress 1, det efterföljande loopkortet ska ha adress 2 och det tredje och sista ska ha adress 3. Observera att det bara är loopkort 9018ES som behöver adresseras. När ECP-30 kopplas in ska denna adresseras efter vilket loopkort och vilken utav dörrplintarna som ECP-30 är ansluten till. Följande tabell visar hur kontakterna ska ställas vid adressering av loopkort 9018ES: Loopkort/DIP 1 2 Basloopkort ES (1) 9018ES (2) ON ON 34 Undercentral 9016 och 9017Installationsguide ARX

35 9018ES (3) ON ON Följande tabell visar hur kontakterna ska ställas vid adressering av ECP-30: Dörrmiljö/DIP Dörr X.1, basloopkort Dörr X.2, basloopkort ON ON Dörr X.1 loopkort 1 ON ON Dörr X.2 loopkort 1 ON Dörr X.1 loopkort 2 ON ON Dörr X.2 loopkort 2 ON ON Dörr X.1 loopkort 3 ON ON ON Dörr X.2 loopkort 3 Kopplingsplintar ON På loopkort 9018ES finns totalt 3 kopplingsplintar. Plinten längst till vänster används för att strömsätta dörrmiljöerna. De två efterföljande kopplingsplintarna, märkta DOOR X.1 DOOR X.2, används för att koppla in porttelefonmiljöer (ECP-30). Strömplint AC/DC IN AC/DC IN AC/DC OUT AC/DC OUT Strömplint Spänningsmatning loopkort 9018 Spänningsmatning ut Installationsguide ARX Undercentral 9016 och

36 Spänningsmatning loopkort, klämma 1 2 Mellan klämma 1 och 2 ansluts spänningsmatningen för loopkortet. Spänningsmatningen ska vara 17 24V AC eller 17 40V DC. Spänningsmatningen fördelas sedan vidare (internt på kortet) till varje porttelefonplint på platserna 1 och 2. Spänningsmatning ut, klämma 3 4 Spänningsmatningen mellan klämma 3 och 4 används för att strömsätta andra loopkort och/eller CPU-kort. Dörrplint (Door X.1 X.2) AC/DC AC/DC C+ C- A B C D Spänningsmatning ECP30 Kommunikation ECP30 Ljud, till och från ECP30 Porttelefonplint, märkta DOOR X.1 DOOR X.2 Spänningsmatning ECP-30, klämma 1 2 Används för att strömsätta porttelefonen. Kopplas till AC/DC på ECP-30. Utgången är avsäkrad med en 1 Amperes automatsäkring. Kommunikation dörrmiljö, klämma 3 4 Kopplas till C+ och C- på ECP-30. Ljud, till och från ECP-30, klämma 5 8 Kopplas till A, B, C och D på ECP Undercentral 9016 och 9017Installationsguide ARX

37 Installation Vid inkoppling samt förändringar av undercentralens inställningar, exempelvis när en dörr kopplas in, skall strömmen alltid vara avslagen. Undercentralen ska i så stor omfattning som möjligt monteras inomhus i ett uppvärmt utrymme. Om undercentralen vid något speciellt tillfälle måste monteras på annat sätt ska uppvärmning av undercentralen finnas. Uppvärmningens huvudsakliga uppgift är att förhindra kondensbildning i undercentralen. Om kondens bildas äventyras på sikt undercentralens funktion. Kablage Vid kabelförläggning är det viktigt att använda rätt typ av kabel och att dimensionera den efter avståndet mellan undercentralen och dörrmiljöerna. Mellan undercentralen och dörrkontrollenheten, kompaktläsaren eller dörrbladsläsaren är det maximala avståndet 500 meter. Rekommenderad kabeltyp är PARTVINNAD KABEL 2x2x0,5. Mellan undercentral LCU9017 och porttelefon ECP-30 är det maximala avståndet 300 meter. Rekommenderad kabeltyp är FTP, 4x2xAWG24. Denna kabel har en skärm som jordas vid undercentralen, vid porttelefonen skall skärmen förläggas i plastslang för att undvika kortslutningar. Installationsguide ARX Undercentral 9016 och

IG 559 0162 930PA4. Installationsguide

IG 559 0162 930PA4. Installationsguide IG 559 0162 930PA4 Installationsguide Copyright 2003-2011, ASSA AB ASSA AB Förmansvägen 11 117 43 Stockholm Telefon: 08-775 16 00 Innehåll ARX ACCESS 1 Systemöversikt 1 Om denna installationsguide 3

Läs mer

Installationsguide LCU9016II/LCU9017II IG 559 0162 930A (A4)

Installationsguide LCU9016II/LCU9017II IG 559 0162 930A (A4) Installationsguide LCU9016II/LCU9017II IG 559 0162 930A (A4) Copyright 2003-2011, ASSA AB ASSA AB Förmansvägen 11 117 43 Stockholm Telefon: 08-775 16 00 Innehåll ARX ACCESS 5 Systemöversikt... 5 Om denna

Läs mer

ARX Passersystem Användarmanual. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. M1852.0705-702298

ARX Passersystem Användarmanual. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. M1852.0705-702298 ARX Passersystem Användarmanual ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. M1852.0705-702298 2 3 Innehåll ARX passersystem 14 Om ARX passersystem 14 ARX passersystem 14 ARX passersystem översikt

Läs mer

ASSA. ARX Projektering ASSAABLOY. Med Funktionsguide. ASSAABLOY the global leader in door opening solutions

ASSA. ARX Projektering ASSAABLOY. Med Funktionsguide. ASSAABLOY the global leader in door opening solutions ARX Projektering Med Funktionsguide ASSA ASSAABLOY ASSAABLOY the global leader in door opening solutions Vi reserverar oss för eventuella fel i produkt- och funktionsbeskrivningar, samt förbehåller oss

Läs mer

PiiGAB M-Bus 900 V2. Beskrivning Handhavande. www.piigab.com

PiiGAB M-Bus 900 V2. Beskrivning Handhavande. www.piigab.com PiiGAB M-Bus 900 V2 Beskrivning Handhavande www.piigab.com ETHERNET / M-BUS OMVANDLARE 900 Beskrivning Handhavande PiiGAB Process Information i Göteborg AB Anders Carlssons gata 7, S-417 55 Göteborg, Sweden

Läs mer

Larmsändare sip86 Generation 2 - Manualversion R5 2014-05-06

Larmsändare sip86 Generation 2 - Manualversion R5 2014-05-06 Copyright 2014 FOAB Elektronik AB. Med ensamrätt. Larmsändare sip86 Generation 2 - Manualversion R5 2014-05-06 Innehållet i denna handbok och den medföljande hårdvaran sip86 tillhör FOAB Elektronik AB.

Läs mer

Användarguide. Solid AB

Användarguide. Solid AB Användarguide Solid AB Copyright 2003-2005, Solid AB Solid AB Sjöviksbacken 24 SE - 117 43 Stockholm SWEDEN Telefon: +46 8-685 10 00 Fax: +46 8-685 10 20 E-post: info@solid.se www.solid.se UG 559 050 920D

Läs mer

Bewator Entro Användarhandbok

Bewator Entro Användarhandbok Bewator Entro Användarhandbok SV A Siemens Business Copyright 2005 Bewator AB, Solna. Kopiering ur denna handbok får ske endast efter skriftlig överenskommelse med Bewator. Bewator förbehåller sig rätten

Läs mer

Ingate SIParator. Startguide. Lisa Hallingström Paul Donald Bogdan Musat Adnan Khalid Per Johnsson

Ingate SIParator. Startguide. Lisa Hallingström Paul Donald Bogdan Musat Adnan Khalid Per Johnsson Ingate SIParator Startguide Lisa Hallingström Paul Donald Bogdan Musat Adnan Khalid Per Johnsson Ingate SIParator: Startguide by Lisa Hallingström by Paul Donald by Bogdan Musat by Adnan Khalid by Per

Läs mer

Radio Remote Controll RRC-1258 MKII

Radio Remote Controll RRC-1258 MKII Radio Remote Controll RRC-1258 MKII Innehåll 1. Introduktion... 2 2. Teknisk beskrivning... 5 3. Kontakter och reglage... 9 4. Byglingar för olika tranceivrar... 15 5. Hur jag kommer igång med RC 1258

Läs mer

DC800. Konfigureringshandbok

DC800. Konfigureringshandbok DC800 Konfigureringshandbok Data och konstruktion kan komma att ändras utan föregående meddelande. / Leverans i mån av tillgång. Data and design subject to change without notice. / Supply subject to availability.

Läs mer

Bewapass Entro. Användarhandbok

Bewapass Entro. Användarhandbok Bewapass Entro SE Användarhandbok Copyright 2003 Bewator AB, Solna. Kopiering ur Bewapass Entro användarhandbok får ske endast efter skriftlig överenskommelse med Bewator. Bewator förbehåller sig rätten

Läs mer

PC-programför programmering av AXCARDkortläsare

PC-programför programmering av AXCARDkortläsare PC-programför programmering av AXCARDkortläsare VER. 2.2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INSTALLATION... 3 1.1 DRIFTSÄTTNING AV KORTLÄSARE... 3 1.2 INSTALLERA AXBASE... 5 1.2.1 SYSTEMKRAV... 5 1.2.2 UPPDATERA

Läs mer

DM-420 IP+ AXNET Ver. 1.3

DM-420 IP+ AXNET Ver. 1.3 Installatörshandbok AXCARD DM-0 IP+ AXNET Ver. 1. Ver. 1. DM-0 IP INNEHÅLLSFÖRTECKNING DM-0 IP INTRODUKTION.... INITIERING OCH NOLLSTÄLLNING AV MINNET... ANSLUTNING AV MASTER DM-0 IP... ANSLUTNINGAR PÅ

Läs mer

VAKA Systembeskrivning

VAKA Systembeskrivning VAKA Systembeskrivning VAKA är utvecklat i Sverige och är väl anpassat enligt svenska marknadskrav med hänsyn till funktionalitet, design och hållbarhet. Den tekniska plattformen är dock, till skillnad

Läs mer

Ingate SIParator 4.9.2

Ingate SIParator 4.9.2 Ingate SIParator 4.9.2 Steg för steg-guide Lisa Hallingström Paul Donald Bogdan Musat Adnan Khalid Per Johnsson Ingate SIParator 4.9.2: Steg för steg-guide by Lisa Hallingström by Paul Donald by Bogdan

Läs mer

Bewator Entro. Projekteringshandbok

Bewator Entro. Projekteringshandbok Bewator Entro Projekteringshandbok SV Copyright 2006 Bewator AB, Solna. Kopiering ur Bewator Entro Projekteringshandbok får ske endast efter skriftlig överenskommelse med Bewator. Bewator förbehåller sig

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Installatörs- och användarhandbok UNIBASE PC-program för programmering av AXCODE AXCARD & UNICALL VER. 2.0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INTRODUKTION... 1 2 INSTALLATION... 2 2.1 DIREKTANSLUTNING...2 2.2 ANSLUTNING

Läs mer

Installationshandbok för N300 Wireless Router WNR2200

Installationshandbok för N300 Wireless Router WNR2200 Installationshandbok för N300 Wireless Router WNR2200 NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Juli 2010 208-10643-01 v1.0 Varumärken NETGEAR och NETGEAR-logotypen är registrerade varumärken

Läs mer

PC-program för programmering av

PC-program för programmering av Installatörs- och användarhandbok AXBASE 3K PC-program för programmering av AXCARD kortläsare Copyright Axema Passagekontroll 2003 Informationen i detta dokument, inklusive webbadresser och dylikt kan

Läs mer

4-Port Cable/DSL Gateway Router Dela filer och Internet-anslutning

4-Port Cable/DSL Gateway Router Dela filer och Internet-anslutning 4-Port Cable/DSL Gateway Router Dela filer och Internet-anslutning nätverk F5D5230-4 Innehållsförteckning Introduktion...1-2 Produktbeskrivning...3-4 Belkins dockningstillbehör...5 Snabbinstallation Installera

Läs mer

MultiModem V3 Manual

MultiModem V3 Manual MultiModem V3 Manual MultiModem V3 - Manual ver. 1.3.1 - Fw: 3.1 - Sw: 1.7.2 Innehåll Sida 1. Introduktion 3 2. Anslutningar 3 2.1 Ingångar 3 2.2 Utgång 3 2.3 Strömförsörjning 3 2.4 Kontakter 4 2.5 Batteribackup

Läs mer

Bankgiro Link. Handbok

Bankgiro Link. Handbok Handbok Innehåll Läsanvisning 1 Innan ni startar 2 Vad är Pagero Bankgiro Link 2 Förutsättningar 2 Installation och start 3 Installation 3 Efter installationen 3 Radera installationen 3 Att börja med Pagero

Läs mer

Bewator Entro. Projektplanering. Building Technologies MP6.5. Fire Safety & Security Products. node1 SR34iversion 4.90.1 1.10.200.

Bewator Entro. Projektplanering. Building Technologies MP6.5. Fire Safety & Security Products. node1 SR34iversion 4.90.1 1.10.200. 6012345789 6012345 789 6012345789 ESC < Vec k a > M T O T F L S 41 < Dag > Fredag 2004-10-08 < Tid> 15:00-18:00 Log ga ut Meny Hjälp Boka - - - + + + 7 8 9 0 node1 SR34iversion 4.90.1 1.10.200.101

Läs mer

ARX. On-Line Passersystem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

ARX. On-Line Passersystem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ARX On-Line Passersystem ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA integrerade säkerhetslösningar Vill du öppna med en nyckel eller kontrollera tillträdet i ett nätverksbaserat passersystem?

Läs mer

MOS SE 0712-5 RCU 10 611647 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING RCU 10. För FIGHTER 360P / 11XX / 12XX / 13XX LEK

MOS SE 0712-5 RCU 10 611647 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING RCU 10. För FIGHTER 360P / 11XX / 12XX / 13XX LEK MOS SE 0712-5 RCU 10 611647 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING RCU 10 För FIGHTER 360P / 11XX / 12XX / 13XX LEK Innehåll Allmänt 2 Produktbeskrivning 3 Snabbstartsguide 4 Felsökning 7 Installation 8 Montering

Läs mer

E tool och Corrigo Web Användarmanual

E tool och Corrigo Web Användarmanual E tool och Corrigo Web Användarmanual 1. Användarmanual E tool... 2 2. Om denna manual... 3 3. Installation... 3 4. Om E tool... 3 5. Startup... 4 6. Menyfält... 5 6.1 Arkiv... 5 6.2 Redigera... 5 6.3

Läs mer

ASSA passersystem. ARX, RX och Smartair. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

ASSA passersystem. ARX, RX och Smartair. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA passersystem ARX, RX och Smartair ASSA passersystem ASSA är kanske inte det första företag du tänker på när det är dags att installera passersystem? Vi förstår dig, vi har efter mer än 100 år skapat

Läs mer

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst Compact Installatörsmanual 1 Innehåll 1.1 Inledning... 2 Larm 2.1 Planera din installation... 3 2.2 Centralapparaten... 3 2.3 Inbrottslarm... 3 2.4 Brandvarning... 3 2.5 Personlarm... 3 2.6 Övriga larmtyper

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Teknisk beskrivning och Installationsanvisning SLK Larmsystem *** 041222 *** 1 Manual RBM-600 Rubrik Punkt Sida Teknisk beskrivning 1.0 1 Grundfunktioner 1.1 1 Mått och vikt 1.2 1 Inkoppling 1.3 1 Matningsspänning

Läs mer