IG PA4. Installationsguide

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IG 559 0162 930PA4. Installationsguide"

Transkript

1 IG PA4 Installationsguide

2

3 Copyright , ASSA AB ASSA AB Förmansvägen Stockholm Telefon:

4

5 Innehåll ARX ACCESS 1 Systemöversikt 1 Om denna installationsguide 3 Typografi i detta dokument 3 ARX ACCESS Server 4 Inledning 4 Installera ARX ACCESS Server 4 Programikoner 7 Servernamn 8 ARX ACCESS Server Manager 9 Licenshantering 11 Privata nycklar 12 Starta ARX ACCESS Server 14 Demoversion 15 Redigera inställningar 16 Databasinställningar 16 Undercentralsinställningar 17 Bildinställningar 17 Licensinställningar 17 Händelselogginställningar 17 Säkerhetsinställningar 17 Firmwareinställningar 17 Inställningar för multipla servrar 18 Webbinställningar 18 Klientinställningar 18 Säkerhetskopiering (backup) 20 Skapa en backup (manuellt) 20 Schemalagd säkerhetskopiering (automatiskt) 21 Installationsguide ARX ACCESS Innehåll v

6 Backup vid serverstart 23 Återställa från backup 23 Katalog- och filstruktur 25 Kataloger 25 Filer 26 ARX ACCESS Klient 28 Inledning 28 Installera ARX ACCESS Klient 28 Starta ARX ACCESS Klient 29 ARX LCU9016II 30 Inledning 30 Ingående delar 30 Hårdvara 31 Skåp (kapsling) 31 Strömförsörjning 32 Nätverkskabel (Ethernet) 32 CPU-kort Kommunikationskort Montering av ytterligare kommunikationskort (4014LC)38 Montering av reläkort 6416RC 40 Konfigurering 45 Inledning 45 Automatisk konfigurering 46 Förutsättningar 46 Checklista 47 Manuell konfigurering 48 Terminalprogram 48 Konfigureringsguide ( Setup Wizard ) 49 Terminalkommandon 52 Nyckelhantering 57 Montering/Installation 58 Allmänna råd 58 vi Innehåll Installationsguide ARX ACCESS

7 Miljö 59 Kabeldragning i undercentral 59 DAC 60 Inledning 60 Hårdvara 60 Teknik 62 Översiktsbilder 62 Förbindningsscheman 67 LCU9016, spänningskälla och DAC 67 Olika konfigurationsfall (exempel) 72 Automatisk konfigurering, litet nät 72 Automatisk konfigurering, större nät 74 Automatisk konfigurering, LCU hos lokalkontor 76 Manuell konfigurering, LCU utanför brandvägg 78 Felsökning 80 ARX LCU9016 (undercentral) 80 Specifikationer 87 Kapacitet ARX ACCESS 87 ARX ACCESS Server 88 ARX ACCESS Klient 88 ARX LCU9016II 88 Licensinformation 89 Termer och förkortningar 91 Index 93 Installationsguide ARX ACCESS Innehåll vii

8

9 ARX ACCESS Systemöversikt ARX ACCESS är en klient/server-baserat system för administration och övervakning av olika säkerhetsmoduler. I ARX ACCESS finns tre huvudkomponenter: ARX ACCESS Server, serverplattformen ARX ACCESS Klient, klientprogrammet ARX LCU, undercentralen Undercentralerna kommunicerar uppåt med ARX ACCESS servermjukvara via Ethernet-kabel och nedåt med de anslutna dörrenheterna DAC via traditionell strömslinga. Installationsguide ARX ACCESS ARX ACCESS 1

10 1 4 7 A B Æ 6485EM A B Æ 6485EM A B Æ 6485EM LCU9101 LCU9017II LCU9016II DAC DAC Principskiss med server/klient, undercentraler samt dörrenheter. 2 ARX ACCESS Installationsguide ARX ACCESS

11 Om denna installationsguide Denna handledning riktar sig i första hand till installatörer, projektörer och personer med liknande arbetsuppgifter. Läsaren förväntas ha grundläggande kunskaper om passersystem och datakommunikation i nätverk (TCP/IP-protokollen och Ethernet). Installationsguiden är skriven för att kunna användas antingen som en komplett instruktion, eller som ett referensdokument där man vid behov kan gå tillbaka och få information om olika delar. Många av texterna i installationsguiden är skrivna i form av stegför-steg-anvisningar för att tydligt beskriva arbetsgången i de olika momenten. I denna handledning beskrivs serverplattformen och undercentralen mer i detalj medan information om klientprogrammet återfinns i ARX ACCESS Användarguide. Typografi i detta dokument Text som skrivs med kursiv stil i löpande text refererar till objekt på skärmen (ex: knappar eller menyalternativ) eller på särskilda tangenter. Text eller kommandon som ska skrivas in ordagrant markeras i texten med typsnittet Courier. Detta typsnitt används också för att symbolisera text som visas i terminalfönster. Installationsguide ARX ACCESS ARX ACCESS 3

12 ARX ACCESS Server Inledning Kärnan i ARX ACCESS är serverapplikationen ARX ACCESS Server. För aktuell information om gällande systemkrav och kapacitet för ARX ACCESS, studera den inlaga som levereras tillsammans med installations-cd:n. Installera ARX ACCESS Server För att installera serverapplikationen, gör på följande sätt: 1. Placera installations-cd:n för ARX ACCESS i datorns cdläsare. 2. Klicka på Start-knappen i Windows och välj menyalternativet Kör. Skriv sedan in D:\SETUP.EXE i fältet Öppna och klicka på OK-knappen. 4 ARX ACCESS Server Installationsguide ARX ACCESS

13 3. Först visas dialogrutan Installer Language, med ett val för vilket språk som ska gälla vid installationen. Välj önskat språk och klicka OK för att starta installationsguiden. 4. Det första större fönstret som nu visas i installationsguiden är ett informationsfönster. Du blir här rekommenderad att stänga andra program som eventuellt är igång på din dator. Installationsguiden för ARX ACCESS Server 5. Klicka Nästa för att fortsätta med nästa steg eller Avbryt för att avbryta installationen. 6. Nästa fönster informerar om de licensvillkor som gäller. Läs noga igenom licensavtalet. Om du accepterar villkoren i avtalet, klicka Jag Godkänner för att fortsätta. 7. Nu visar installationsprogrammet vilka komponenter som du bör installera. Markera de komponenter du vill installera eller avmarkera de som du inte vill installera. Nertill i fönstret visas hur mycket utrymme de olika komponenterna tillsammans kommer att behöva på hårddisken. De olika komponenterna är: Installationsguide ARX ACCESS ARX ACCESS Server 5

14 Java JRE - Installationsprogrammet känner automatiskt av om rätt version av Java JRE (Java Runtime Environment) finns installerat. Om inte, kommer detta alternativ kryssas för och installeras i näsa steg. ARX ACCESS Dokumentation - Med detta alternativ förkryssat kommer PDF-versionerna av den tillhörande dokumentationen (bl.a. installations- och användarmanualer) installeras på datorn och genvägar till dokumenten läggs upp i programmenyn. ARX ACCESS Server - Serverapplikationen till ARX ACCESS. ARX ACCESS - Klientprogrammet till ARX ACCESS. ACE - Drivrutiner till eventuell ACE-kodare. OBS! Detta alternativ gäller endast för installationer med offlinedörrar. I de system där en ACE-kodare ska anslutas räcker det att installera dessa drivrutiner på den dator som ACE-kodaren ska anslutas till. 8. Klicka Nästa för att fortsätta med nästa steg, Tillbaka för att gå tillbaka ett steg eller Avbryt för att avbryta installationen. 9. Installationsprogrammet föreslår nu i vilken katalog serverapplikationen ska installeras, exempelvis: C:\Program Files\SOLID\ARX SA Om du vill installera applikationen i en annan katalog klickar du på knappen Bläddra och väljer en annan katalog. 10. Klicka Nästa för att fortsätta med nästa steg, Tillbaka för att gå tillbaka ett steg eller Avbryt för att avbryta installationen. 11. I fönstret som nu visas kan du välja i vilken startmenykatalog som programmets genvägar ska sparas i. Du kan ange ett eget namn för att skapa en ny katalog. 12. Klicka Installera för att starta installationen, Tillbaka för att gå tillbaka ett steg eller Avbryt för att avbryta installationen. 13. Installationen utförs nu och filer och information förs över till din dator. Detta kan ta några minuter. 6 ARX ACCESS Server Installationsguide ARX ACCESS

15 14. När installationen är klar visas ett fönster som talar om att installationen är klar. För att nu avsluta installationsprogrammet klicka Nästa. 15. Slutligen visas ett fönster som informerar om att ARX ACCESS nu installerats på din dator. Klicka på Slutför för att avsluta installationsprogrammet. Programikoner I och med att ARX ACCESS nu är installerat på datorn har det lagts till nya programikoner i listan av program på din dator: ARX ACCESS, ARX ACCESS Server, Uninstall och Website. ARX ACCESS programikoner Installationsguide ARX ACCESS ARX ACCESS Server 7

16 Servernamn Om man senare ska kunna göra en så kallad automatisk konfigurering av anslutna undercentraler, måste servernamnet arx finnas upplagt i DNS-serverns register. (Mer information om automatisk konfigurering finns i avsnittet Automatisk konfigurering på sidan 46.) Om man döpt sin serverdator till arx sker uppläggningen av namnet i DNS-registret oftast automatiskt med hjälp av Windows. (För att kontrollera eller ändra datorns namn i Windows: Start > Kontrollpanelen > System > Datornamn.) Du kan också själv undersöka om namnet är upplagt genom att pinga datornamnet arx. Detta gör du i ett kommandofönster genom att skriva in: ping arx. För att öppna ett kommandofönster i Windows: Start > Program > Tillbehör > Kommandotolken. (En utförligare beskrivning av kommandot ping finns i avsnittet Terminalkommandon på sidan 52.) Om du inte är säker på om servernamnet är satt till arx eller om det är upplagt i DNS-serverns register rekommenderar vi att du kontaktar nätverksadministratören och ber om hjälp. 8 ARX ACCESS Server Installationsguide ARX ACCESS

17 ARX ACCESS Server Manager Med verktyget ARX ACCESS Server Manager hanterar man alla de inställningar som rör ARX ACCESS-servern. Bland annat använder man ARX ACCESS Server Manager för att starta och stoppa servern. För att kunna köra ARX ACCESS krävs att både licenser och privata nycklar är installerade för ARX ACCESS-servern. Detta görs ifrån verktyget ARX ACCESS Server Manager. För att starta ARX ACCESS Server Manager, gör så här: 1. Klicka på Start-knappen i Windows och välj menyalternativet Program och därefter programgruppen ARX ACCESS och klicka där på ARX ACCESS Serverikonen i programmenyn. 2. Första gången man startar ARX ACCESS Server Manager, utan att licenser eller privata nycklar är installerade, visas ett tomt fönster samt ett varningsmeddelande som informerar om att inga licenser eller nycklar är installerade. Installationsguide ARX ACCESS ARX ACCESS Server 9

18 ARX ACCESS Server Manager (utan licenser eller privata nycklar) 10 ARX ACCESS Server Installationsguide ARX ACCESS

19 Licenshantering Tillsammans med installations-cd:n för ARX ACCESS levereras till varje kund en uppsättning licenshandlingar. Dessa krävs för att kunna installera och köra ARX ACCESS. För att installera licenshandlingarna på ARX ACCESS-servern, gör på följande sätt: 1. I fönstret ARX ACCESS Server Manager under rubriken Licensinformation, välj knappen Lägg till för att lägga till en licens. 2. I den filhanterare som öppnas, stega fram till den katalog/enhet där licensen är lagrad. 3. Markera den aktuella licensfilen (dvs. fil med filändelsen.alc) och klicka Öppna i filhanteraren. 4. I ARX ACCESS Server Manager-fönstret visas nu en ny rad under rubriken Licensinformation med den valda licensen. Vill man lägga till ytterligare licenser är det bara att upprepa denna procedur för varje licens. Det går att studera detaljer om installerade licenser genom att markera den aktuella licensraden och sedan klicka på knappen Detaljer. Då öppnas ett separat fönster med all tillgänglig licensinformation. För att senare eventuellt ta bort en licens, markerar man först den licens som ska tas bort och klickar därefter på Ta bort-knappen. Installationsguide ARX ACCESS ARX ACCESS Server 11

20 Privata nycklar På samma sätt som med licenshandlingarna levereras till varje kund en uppsättning privata servernycklar tillsammans med installationscd:n för ARX ACCESS. Även dessa krävs för att kunna installera och köra ARX ACCESS. För att installera dessa privata nycklar på ARX ACCESS-servern, gör på följande sätt: 1. I fönstret ARX ACCESS Server Manager, under rubriken Serverns privata nycklar, välj knappen Importera för att importera en privat nyckel. Fönster för att importera serverns privata nyckel 2. I Importera serverns privata nyckel-fönstret som nu öppnas, klicka Öppna-knappen. 3. I den filhanterare som nu öppnas, stega fram till den katalog/enhet där nyckeln är lagrad. 4. Markera aktuell nyckel (dvs. fil med filändelsen.pfx) och välj Öppna i filhanteraren. 12 ARX ACCESS Server Installationsguide ARX ACCESS

21 5. I Importera serverns privata nyckel-fönstret, skriv nu in det lösenord (Pass phrase) som levererats tillsammans med den aktuella nyckelfilen och klicka Nästa. 6. Nu visas information om den valda nyckeln, under rubriken Serverns privata nycklar. Om informationen stämmer, klicka på Slutför för att avsluta importen. Installationsguide ARX ACCESS ARX ACCESS Server 13

22 Starta ARX ACCESS Server När licenser och privata nycklar är korrekt installerade kan man gå vidare och starta ARX ACCESS-servern. Även detta görs ifrån verktyget ARX ACCESS Server Manager. 1. Upptill i huvudfönstret för ARX ACCESS Server Manager finns knappen Starta som sätter igång servern. 2. Efter några sekunder när servern igång ändras Statusinformationen till: Tjänsten ARX ACCESS är startad ARX ACCESS Server Manager (med licenser och privata nycklar) I och med att ARX ACCESS-servern är igång kan du nu fortsätta uppbyggnadsarbetet av installationen. Exempelvis genom att ansluta undercentraler (se avsnittet Konfigurering i denna guide) och bygga upp installationens logiska struktur med passerområden och behörighetskategorier (se ARX ACCESS Användarguide ). 14 ARX ACCESS Server Installationsguide ARX ACCESS

23 Verktyget ARX ACCESS Server Manager behöver inte vara igång för att servern ska fungera. Har man väl startat servern (som beskrivits ovan) kan man avsluta/stänga verktyget ARX ACCESS Server Manager. Demoversion Även om man kör en begränsad demoversion av ARX ACCESS måste man installera privata nycklar och licenshandlingar. (Demoversionen finns på installations-cd:n för ARX ACCESS.) Tillvägagångssättet är då detsamma som för en fullt fungerande version av ARX ACCESS. Installationsguide ARX ACCESS ARX ACCESS Server 15

24 Redigera inställningar Med hjälpa av menyalternativet Redigera inställningar i Arkivmenyn i ARX ACCESS Server Manager kan man ställa in ett anta parametrar och inställningar för hur ARX ACCESS servern ska arbeta. Menyalternativet Redigera inställningar (Arkiv-menyn) De inställningar man kan göra berör ett flertal olika delar av ARX Access-serverns konfigurering. Här nedan beskrivs de olika inställningsmöjligheterna, var för sig. Databasinställningar De inställningar som man kan redigera är: Databasens drivrutin Antal samtidiga anslutningar till databasen Databasens URL (adress) Databasanvändare Databaslösenord Databastyp Databasens placering kan ändras i fältet Databasens URL genom att ändra prefixet efter sista : tecknet. 16 ARX ACCESS Server Installationsguide ARX ACCESS

25 Undercentralsinställningar I fältet Katalog anges en katalog för undercentralernas synkroniseringsfiler. Om katalogen saknas skapas den automatiskt när servern starta. Bildinställningar Katalog-fältet används för att ange den katalog på servern där personbilder ska sparas. Fältet Maximal storlek på bildfiler används för att sätta ett tak för hur stora filer man vill tillåta. Anges i kb. Licensinställningar I fältet Katalog anges en katalog på servern där licensfiler sparas. Händelselogginställningar Fältet Katalog anger en katalog på servern där händelseloggen sparas. Katalogen skapas automatiskt när servern startas om den saknas. Du kan även ställa in hur länge servern ska spara loggar. Man kan även välja att ange antal dagar som händelseloggen ska sparas. Värdet noll ( 0 ) är lika med oändligt. Säkerhetsinställningar Välj katalog där serverns privata nyckel samt annan säkerhetsinformation ska sparas. Firmwareinställningar Här kan man ange den Katalog där firmware till undercentralerna ska sparas på servern, samt Firmware-versionsfilens namn. Installationsguide ARX ACCESS ARX ACCESS Server 17

26 Inställningar för multipla servrar Kryssrutan Konfigurera multipla servrar möjliggör att köra flera ARX ACCESS-system på servern. Väljer man detta alternativ måste man även fylla i fälten ARX server adress och Firmwareuppdateringsadress som anger vilken IP-adress konfigurationen ska använda, samt vilken serveradress som ska tilldela firmware. Webbinställningar Ange vilka TCP-portar servern ska lyssna på. Om det är mer än en port separera portarna med kommatecken. (Exempel: 80,8080 ). Välj också mellan att endast tillåta säker, krypterad trafik (https) eller säker och osäker trafik (både http och https). Alternativet Möjliggör Single Sign-On används för att redan inloggade webbanvändare (i annan portal/applikation) inte ska behöva logga in ytterligare en gång för att komma åt webbfunktioner i ARX ACCESS. Dock kräver en sådan Single Sign-On-lösning att det första ledet (inte ARX ACCESS) är konfigurerat på ett korrekt sätt. Klientinställningar I detta fält anges tid (i sekunder) innan servern kopplar ner en inaktiv ansluten klient. Om server inte får svar på ping inom tidsintervallet kopplar servern ner och klienten måste logga in på nytt. 18 ARX ACCESS Server Installationsguide ARX ACCESS

27 Del av fönstret Redigera ARX Server inställningar Installationsguide ARX ACCESS ARX ACCESS Server 19

28 Säkerhetskopiering (backup) Med ARX ACCESS Server Manager kan man både själv skapa säkerhetskopior eller välja att schemalägga säkerhetskopieringen. ARX ACCESS Server Manager används också för att återställa systemet utifrån säkerhetskopierade uppgifter. Backup-menyn i fönstret ARX ACCESS Server Manager Skapa en backup (manuellt) Följande steg beskriver hur du manuellt skapar en backup med hjälp av ARX ACCESS Server Manager: 1. I Backup-menyn välj alternativet Skapa en säkerhetskopia. 2. I det första fönstret som visas, välj vilken eller vilka delar som ska säkerhetskopieras genom att bocka för en eller flera av kryssrutorna. 3. Klicka Nästa för att fortsätta med nästa steg eller Avbryt för att avbryta. 4. Välj nu var säkerhetskopian ska sparas genom att klicka på Välj och stega fram till önskad katalog. Välj denna katalog genom att klicka Öppna. 5. Klicka Klar för att skapa säkerhetskopian eller Avbryt för att avbryta. 6. I den katalog som valts sparas nu en komprimerad fil med namnet: backup.zip (exempel), där första delen av filnamnet utgörs av det datum och klockslag 20 ARX ACCESS Server Installationsguide ARX ACCESS

29 då denna backup skapades. (I detta exempel var det klockan 11:28:35 den 20 april 2005) Schemalagd säkerhetskopiering (automatiskt) Det är också möjligt att schemalägga säkerhetskopiering av systeminformation. Säkerhetskopieringen kommer då automatiskt utföras med regelbundna intervaller, vid särskilda tidpunkter. Exempelvis kan man välja att en ny säkerhetskopia av ARX ACCESS databas ska sparas varje måndag klockan 03:00. Så här går det till att skapa en schemalagd säkerhetskopiering: 1. I Backup-menyn välj alternativet Schemalägg säkerhetskopiering. 2. I det fönster som nu visas kan du välja att lägga till en ny säkerhetskopieringsuppgift (backup), eller redigera en existerande uppgift. Fönstret Säkerhetskopieringsverktyg 3. För att lägga till en ny uppgift, välj knappen Ny. 4. I fönstret som nu visas, ange ett Namn på denna säkerhetskopiering och skriv också in en Beskrivning. Installationsguide ARX ACCESS ARX ACCESS Server 21

30 5. Klicka Nästa för att fortsätta eller Avbryt för att avbryta. 6. Nästa steg är att välja vilken eller vilka komponenter som ska säkerhetskopieras genom att bocka för en eller flera av kryssrutorna. 7. Klicka Nästa för att fortsätta eller Avbryt för att avbryta. 8. Ange nu hur ofta denna uppgift ska göras: Dagligen, Varje vecka, Varje månad eller Bara en gång. Välj också vid vilken tidpunkt som uppgiften ska utföras (exempelvis måndagar klockan 03:00). 9. Klicka Nästa för att fortsätta eller Avbryt för att avbryta. 10. Välj nu var säkerhetskopian ska sparas genom att klicka på Välj och stega fram till önskad katalog och sedan klicka Öppna. 11. Klicka Klar för att spara dessa inställningar eller Avbryt för att avbryta. I fönstret för backuphantering visas nu den nya uppgiften till vänster, och under flikarna till höger kan du kontrollera eller ändra de olika inställningarna. Rättigheter och målkataloger I Windows körs ARX ACCESS-servern som en tjänst som i standardfallet har lokala systemrättigheter. För att de schemalagda säkerhetskopieringarna ska lyckas måste denna användare (dvs. servern) ha skriv- och läsrättigheter till den målkatalog man väljer för sina säkerhetskopieringar. Detta är extra viktigt att kontrollera om denna katalog ligger på en nätverksdisk. I Windows ändrar man ARX ACCESS-serverns rättigheter i via Kontrollpanelen > Administrationsverktyg > Tjänster. I Tjänsterfönstret dubbelklickar man sedan på ARX SA för att komma åt serverns inställningar. Bakom fliken Inloggning kan man sedan tilldela servern ett annat konto med andra rättigheter. Om man väljer att lagra sina säkerhetskopior på en nätverksdisk måste man ange den fullständiga nätverkssökvägen till den aktuella 22 ARX ACCESS Server Installationsguide ARX ACCESS

31 målkatalogen. Exempelvis: \\servernamn\resurs\backupkatalog05 (Rätt.) Det fungerar inte att ange sk. mappade nätverksenheter: E:\resurs\Backupkatalog05 (Fel!) Backup vid serverstart Om servern är stoppad utförs inga schemalagda backuper. Däremot när ARX ACCESS-servern startas igen körs de senaste schemalagda backupjobben vars starttider har passerats (om några sådana finns). Detta görs av säkerhetsskäl och utförs oberoende av om denna senaste backup redan utförts eller ej. Exempelvis tas en backup om servern startas på en tisdag och det finns en schemalagd backup registrerad i systemet om att en säkerhetskopiering ska göras varje måndag klockan 03:00. De extra säkerhetskopieringar som eventuellt görs vid en serveruppstart tilldelas ett namn som avspeglar den faktiska tidpunkten då backupen görs, dvs. vid serveruppstartstillfället. Återställa från backup För att återställa från en tidigare säkerhetskopia (backup), gör på följande sätt: 1. Stoppa ARX ACCESS-servern genom att välja knappen Stoppa i ARX ACCESS Server Manager, vänta sedan tills textraden ARX ACCESS Server är stoppad visas. 2. I Backup-menyn, välj alternativet Återställ från säkerhetskopia. 3. Ange vilken säkerhetskopia som ska användas genom att klicka på Bläddra och stega fram till rätt backup-fil. Välj denna och klicka Öppna. (Backupfilerna är komprimerade filer med namn som t.ex.: backup.zip) Installationsguide ARX ACCESS ARX ACCESS Server 23

32 4. Klicka på Nästa > för att gå vidare. Välj nu vilka delar av systemet som ska återställas (t.ex. ARX konfiguration, ARX ACCESS databas eller Händelselogg). Vid en återställning tas existerande (äldre) data bort för de komponenter man väljer att återställa. OBS! Det finns också möjlighet att ta bort all data i en installation innan återställning. (Använd detta alternativ med försiktighet.) 5. Klicka därefter Nästa för att återställa systemet med den valda säkerhetskopian eller Avbryt för att avbryta. 6. Nu visas en kortfattad rapport om återställningen lyckades eller inte. Klicka på Klar för att avluta återställningen. 7. Starta servern på nytt genom att välja knappen Starta i ARX ACCESS Server Manager-föntret. 8. När texten Tjänsten ARX ACCESS Server är startad visas har servern startats om och den återställda systeminformationen är nu tillgänglig. 24 ARX ACCESS Server Installationsguide ARX ACCESS

33 Katalog- och filstruktur När man installerat ARX ACCESS på en dator skapas ett antal nya kataloger (eller mappar) till datorns hårddisk. Katalogerna och filerna som de innehåller utgör själva stommen i ARX ACCESS. I vissa fall kan det underlätta vid support och felsökning om man som administratör känner till vissa av dessa kataloger och filer. De kataloger och filer som beskrivs nedan återfinns i den katalog som man angav under installationsprocessen, exempelvis i: C:\Program Files\SOLID\ARX SA Kataloger Följande kataloger innehåller information som kan vara bra att känna till. Events Innehåller alla loggar som syns i ARX ACCESS klienten, dvs. hela den så kallade händelseloggen. Innehållet i denna katalog ingår vid i en eventuell säkerhetskopiering om man väljer alternativet Säkerhetskopiera händelseloggen. Firmware Katalogen innehåller alla de firmware-versioner som finns tillgängliga. De olika firmware-paketen som ligger här visas i listan över firmware i klienten, förutsatt att de inte är alltför gamla (dvs. har fel versionsnummer). Firmware/DCFW Här placeras firmware för uppgradering av DAC, PCR och andra dörrenheter. Se separat avsnitt för uppdatering av firmware i dörrenheter. Installationsguide ARX ACCESS ARX ACCESS Server 25

34 Images I denna katalog sparas alla bilder på personer som lagts in i ARC ACCESS klienten. Vill man inkludera innehållet i denna katalog vid i en eventuell säkerhetskopiering kryssar man för alternativet Säkerhetskopiera personbilder. Notera att bilder tar upp stort utrymme och säkerhetskopior med bilder därför kan bli mycket omfattande. Licenses I denna katalog läggs de licenser som man lägger till med ARX ACCESS Server Manager. Innehållet i denna katalog ingår vid i en eventuell säkerhetskopiering om man väljer alternativet Säkerhetskopiera licensen. Logs I denna katalog skapar ARX ACCESS ett antal kompletterande loggfiler. Dessa loggar kan i vissa fall underlätta vid felsökning och support. Innehållet i denna katalog ingår ej vid säkerhetskopiering. Secrets Katalogen innehåller serverns privata nycklar som man importerar med hjälp av ARX ACCESS Server Manager. Innehållet i denna katalog ingår vid i en eventuell säkerhetskopiering om man kryssar för alternativet Ta säkerhetskopia av serverns privata nyckel med certifikat. Filer Följande filer innehåller information som kan vara bra att känna till. Samtliga filer som beskrivs nedan ligger i roten på katalogen..\arx SA. 26 ARX ACCESS Server Installationsguide ARX ACCESS

35 arx.properties Filen arx.properties kan läsas och redigeras med valfri texteditor. Filen innehåller ett antal avancerade inställningar och de olika inställningsmöjligheterna är väl kommenterade, i filen. README_sv.html Denna HTML-fil innehåller till bland annat information om olika programversioner, uppgraderingar och eventuella anmärkningar. uninst.exe Detta är avinstallationsprogrammet för ARX ACCESS. En genväg till programmet finns också i menygruppen ARX ACCESS, bland programalternativen. wrapper.conf En konfigurationsfil som kan läsas och redigeras med valfri texteditor. (Exempelvis kan man här styra hur mycket minne som Java får allokera för ARX ACCESS Server-tjänsten.) Installationsguide ARX ACCESS ARX ACCESS Server 27

36 ARX ACCESS Klient Inledning Klientprogrammet i ARX ACCESS installeras automatiskt på den dator där serverapplikationen ARX ACCESS Server installerats. Men det är också möjligt att installera endast klientprogrammet på en annan dator. Installera ARX ACCESS Klient För att installera klientprogrammet, gör på följande sätt: 1. Öppna en webbläsare och ange ARX ACCESS-serverns namn genom att skriva i webbläsarens adressfält. 2. Nu öppnas en inloggningssida för tjänsten. Ange där Användarnamn och Lösenord och klicka därefter på knappen Logga in. Inloggningsidan för ARX ACCESS Webbklient 28 ARX ACCESS Klient Installationsguide ARX ACCESS

37 3. Du är nu inloggad på ARX ACCESS Webbklient. Om du som användare har rättigheter att ladda ner ARX ACCESSklienten visas nu länken Download of ACSetup.exe should start automatically. If not click here. 4. När filhämtningen påbörjats får du en fråga av typen Vill du köra eller spara den här filen? Välj då alternativet Kör. Starta ARX ACCESS Klient Gör så här för att starta klientprogrammet ARX ACCESS: 1. Klicka på Start-knappen i Windows och välj menyalternativet Program och därefter programgruppen ARX ACCESS och klicka där på ARX ACCESS-ikonen i programmenyn 2. Det första som visas är ett inloggningsfönster. Skriv där in användarnamn, lösenord och välj server. 3. När du gjort detta klicka på OK. För ytterligare information om hur klientprogrammet fungerar hänvisar vi till ARX ACCESS Användarguide eller den inbyggda hjälpen i programmet. Installationsguide ARX ACCESS ARX ACCESS Klient 29

38 ARX LCU9016II Inledning Detta avsnitt om undercentralen LCU9016II går igenom: vad som levereras tillsammans med LCU9016II undercentralens olika delar (hårdvara) Ingående delar I samma kartong som undercentralen LCU9016 levereras i, ska följande delar ingå: 1 låsbart aluminiumskåp, innehållande: o 1 CPU-kort 9016 o 1 kommunikationskort 9014 o 2 flatkablar för sammankoppling av korten 2 nycklar till skåpet/centralen 1 registerblad ( LCU 9016 register sheet ) 30 ARX LCU9016II Installationsguide ARX ACCESS

39 Hårdvara Undercentralen består av ett låsbart aluminiumskåp som i standardutförandet innehåller ett CPU-kort och ett kommunikationskort (även kallat loopkort eller slingkort) för fyra dörrenheter. I skåpet finns plats för inkoppling av ytterligare tre kommunikationskort. Fullt utbyggd kan en undercentral betjäna 16 dörrenheter, det vill säga fyra dörrar per kommunikationskort. Skåp (kapsling) Skåpet har måtten: 390 x 216 x 94 mm (höjd x bredd x djup) och har sex stycken hål för kabelgenomförningar i över och underkant. Installationsguide ARX ACCESS ARX LCU9016II 31

40 Strömförsörjning För att säkerställa en säker drift i installationen bör en stabil strömkälla med batterireserv användas för undercentralen. Exempelvis: Kraftaggregat 24V 2450PS (artikelnummer ) Transformator PSS60 (artikelnummer ) Transformator ST60S (artikelnummer ) Kraftaggregat 24V 2450PS är att föredra då den har reservkraft (batteribackup). Nätverkskabel (Ethernet) Undercentralen LCU9016 kommunicerar med ARX ACCESSservern via traditionell nätverkskabel av sk. Ethernet-typ. OBS! Använd inte skärmad nätverkskabel i er ARX ACCESSinstallation. Användning av sådan kabel kan leda till jordfel i installationen. 32 ARX LCU9016II Installationsguide ARX ACCESS

41 CPU-kort 9016cII CPU-kortet består av en mikroprocessor med minne, klocka och inbyggd intern backup. All information för kontroll av systemet lagras här, inklusive data om kort och scheman. Ethernetkontak t Serieportskonta kt 5 Lysdioder (system) 3 Lysdioder för nätverk + CR2032 Batteri för drift av klocka, vid spänningsbortfal l DIP omkopplare ON - OFF Kontakt till loopkort 9014LC samt reläkort 6416RC Aktivering av sabotagekontakt ENABLE DISABLE Kontakter till loopkort 9014LC Kontakter för kommande funktioner Spänningsmatning 17-24V AC/DC Anslutning för sabotagekontakt. Principskiss av CPU-kortet 9016CII, med viktiga delar markerade. OBS! Undercentralens serienummer står på etiketten som sitter på CPU-kortets vid seriekontakten. Installationsguide ARX ACCESS ARX LCU9016II 33

Installationsguide LCU9016II/LCU9017II IG 559 0162 930A (A4)

Installationsguide LCU9016II/LCU9017II IG 559 0162 930A (A4) Installationsguide LCU9016II/LCU9017II IG 559 0162 930A (A4) Copyright 2003-2011, ASSA AB ASSA AB Förmansvägen 11 117 43 Stockholm Telefon: 08-775 16 00 Innehåll ARX ACCESS 5 Systemöversikt... 5 Om denna

Läs mer

LCU9101 Endörrscentral

LCU9101 Endörrscentral LCU9101 Endörrscentral Innehåll Inledning... 3 Kompatibla tillbehör... 3 Motorlås... 3 Läsare... 3 LCU9101... 4 LCU9101 med reläkort... 5 Beskrivning av kortet... 6 Indikeringar... 7 Inställningar med

Läs mer

Copyright 2003-2008, ASSA ABLOY ASSA ABLOY Förmansvägen 11 SE-117 43 Stockholm Phone: +46 (0)8-775 16 00 Fax: +46 (0)8-775 16 20

Copyright 2003-2008, ASSA ABLOY ASSA ABLOY Förmansvägen 11 SE-117 43 Stockholm Phone: +46 (0)8-775 16 00 Fax: +46 (0)8-775 16 20 Installationsguide Copyright 2003-2008, ASSA ABLOY ASSA ABLOY Förmansvägen 11 SE-117 43 Stockholm Phone: +46 (0)8-775 16 00 Fax: +46 (0)8-775 16 20 IG559 050 930PA1 Innehåll ARX passersystem 9 Om ARX passersystem

Läs mer

QUICK GUIDE 6516. Master reset, initiering och adressering. Master Reset av LCU6516

QUICK GUIDE 6516. Master reset, initiering och adressering. Master Reset av LCU6516 Master reset, initiering och adressering Master reset och initiering utförs för att återställa LCU6516 respektive DAC till grundinställningarna så att all oönskad information raderas ur minnet. Därefter

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

LAN Port: 4 X RJ45 10/100BASE-TX Fast Ethernet med Auto MDI/MDIX. Resetknapp: Återställer enheten till fabriks inställningar

LAN Port: 4 X RJ45 10/100BASE-TX Fast Ethernet med Auto MDI/MDIX. Resetknapp: Återställer enheten till fabriks inställningar Denna enhet kan konfigureras genom att använda ett webb program, ex. Internet Explorer 6, Netscape Navigator 6.23. DSL-504T ADSL Router Orientering Användande av annan ström adapter med annan volt/amper

Läs mer

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Denna guide gäller för installation av FAR Komplett Offline 2.1.2 på Windows XP, Windows Vista respektive Windows 7. Dialogrutorna kan skilja sig åt beroende

Läs mer

Konfigurera Xenta från Babs

Konfigurera Xenta från Babs Konfigurera Xenta från Babs Nedan följer en instruktion hur du konfigurerar din nya Xenta terminal från Babs PayLink med JobOffice Kassa. Om du känner dig osäker på det här, kontakta någon lokal data-

Läs mer

SkeKraft Bredband Installationsguide

SkeKraft Bredband Installationsguide SkeKraft Bredband Installationsguide SkeKraft Bredband Installationsguide Innan du startar installationen av SkeKraft Bredband bör du kontrollera om din dator har ett nätverkskort installerat. OBS! Har

Läs mer

Installationsmanual för OnCourse

Installationsmanual för OnCourse Installationsmanual för OnCourse Detta dokument beskriver de steg som ni behöver gå igenom för att installera OnCourse på er golfklubb. OnCourse är utvecklat och testat för Windows XP, Windows Vista och

Läs mer

SMC Barricade Routers

SMC Barricade Routers SMC Barricade Routers Användarhandbok SMC7004BR V1.0 Gratulerar till din nya SMC Barricade TM. SMC Barricade är en bredbandsrouter som är till för delad Internettillgång, ökad säkerhet och för att nätverksansluta

Läs mer

Se till att alltid starta om nätverket i den här ordningen:

Se till att alltid starta om nätverket i den här ordningen: Kapitel 2 Felsökning I det här kapitlet får du information om felsökning av routern. Snabbtips Här följer några tips om hur du rättar till enklare problem. Se till att alltid starta om nätverket i den

Läs mer

ARX på Windows Vista, Windows 7 eller Windows 2008 server

ARX på Windows Vista, Windows 7 eller Windows 2008 server ARX på Windows Vista, Windows 7 eller Windows 2008 server 1. Inledning För att den i Arx interna Jetty Web servern skall kunna skapa temporära filer måste den ha tillgång till en användarkatalog (ett användarkonto)

Läs mer

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Viktig information gällande installation Från version 12.2 av Hogia Personal krävs Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 för att installation skall

Läs mer

Instruktioner för Internetanslutning

Instruktioner för Internetanslutning Nov 2003 Instruktioner för Internetanslutning På dessa sidor finner du instruktioner för att få din bredbandsanslutning att fungera. Du behöver inte använda några inloggningsuppgifter utan är hela tiden

Läs mer

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0 Prestige 660M Snabbinstallation Version 1.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda din Prestige 660M. Observera att denna installationsguide endast beskriver installation av modemet

Läs mer

Win95/98 Nätverks Kompendium. av DRIFTGRUPPEN

Win95/98 Nätverks Kompendium. av DRIFTGRUPPEN Win95/98 Nätverks Kompendium av DRIFTGRUPPEN Sammanfattning Vad håller jag i handen? Detta är en lättförståelig guide till hur man lägger in och ställer in nätverket i Windows 95 och 98 Efter 6 (sex) enkla

Läs mer

Telia Connect för Windows

Telia Connect för Windows Telia Connect för Windows Version 3.0 Användarguide Updaterad: 3 juli 2007 Innehåll Ansluta till Internet...3 Information som presenteras av Telia Connect...4 Konfiguration av Telia Connect...7 Fliken

Läs mer

Flytt av. Vitec Mäklarsystem

Flytt av. Vitec Mäklarsystem Flytt av Vitec Mäklarsystem Augusti 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 Förutsättningar... 2 Läs noga igenom manualen... 2 Systemkrav... 2 Kundservice/Teknisk support... 2 2. Skapa säkerhetskopia...

Läs mer

Startanvisning för Bornets Internet

Startanvisning för Bornets Internet Startanvisning för Bornets Internet Denna guide kommer att hjälpa dig igång med Bornets Internet. Sidan 1 av 41 Innehållsförteckning Titel Sidan Kapitel 1. Introduktion... 3 Kapitel 2. TCP/IP-inställningar

Läs mer

Fjärranslutning. Fjärranslutning med telefonmodem i W95 och W98:

Fjärranslutning. Fjärranslutning med telefonmodem i W95 och W98: Fjarranslutning_ipt.doc 2001-06-08 Sidan 1 av 1 Fjärranslutning Om man vill kommunicera med en IMSE WebMaster som är ansluten till ett telefonmodem eller GSM-modem så måste man etablera en fjärranslutning

Läs mer

Konfigurera Routern manuellt

Konfigurera Routern manuellt Konfigurera Routern manuellt Den här guiden beskriver hur du ställer in din Internetanslutning mot Belkin Routern. Steg 1. Stäng av din Kabel eller ADSL-modem. I det fall det inte finns en på- och avstängningsknapp

Läs mer

Topologi. Utförande: I exemplet så kommer vi att utgå från att man gör laborationen i en Virtuell miljö (Virtualbox).

Topologi. Utförande: I exemplet så kommer vi att utgå från att man gör laborationen i en Virtuell miljö (Virtualbox). Nätverkssäkerhet Remote Access VPN med pfsense I denna laboration kommer vi att skapa en så kallad Remote Access VPN åtkomst (baserad på OpenVPN) så att klienter utifrån det oskyddade nätverket (Internet)

Läs mer

Användarmanual LOCKBEE - Business. En produktion av Avtre AB

Användarmanual LOCKBEE - Business. En produktion av Avtre AB Användarmanual LOCKBEE - Business En produktion av Avtre AB Användarmanual för Lockbee - Business Användarmanualen är avsedd att ge en närmare introduktion av Lockbees funktioner och nyttjande. Vi rekommenderar

Läs mer

DCS-950G SECURICAM nätverk 802.11g trådlös internetkamera med ljud.

DCS-950G SECURICAM nätverk 802.11g trådlös internetkamera med ljud. Denna produkt kan installeras med Internet Explorer 6.x eller högre. DCS-950G SECURICAM nätverk 802.11g trådlös internetkamera med ljud. Innan du börjar Du måste åtminstone ha följande: Windows XP/2000/Me

Läs mer

Innehåll. Installationsguide

Innehåll. Installationsguide Innehåll Innehåll... 2 Förberedelser... 3 Rättigheter... 3 Installera programmen... 3 Konfiguration av databas... 5 Installera databasserver... 5 Konfigurera en databas på en befintlig databasserver...

Läs mer

Installation och setup av Net-controller AXCARD DS-202

Installation och setup av Net-controller AXCARD DS-202 Installation och setup av Net-controller AXCARD DS-202 Setup av Net-Controller DS202 Installation av programvara Stoppa in Axbase CD n i din CD-spelare. När skivan startat installationsprogrammet klickar

Läs mer

Använda bärbar dator som operatörspanel

Använda bärbar dator som operatörspanel Använda bärbar dator som operatörspanel Sammanfattning Genom att koppla en bärbar dator direkt till IQHeat så erhålls en operatörspanel/handterminal i form av web-sidor. På så vis får användaren full tillgång

Läs mer

Användarguide Galaxy ASSA ABLOY

Användarguide Galaxy ASSA ABLOY Användarguide Galaxy ASSA ABLOY Copyright 2003-2008, ASSA ABLOY ASSA ABLOY Förmansvägen 11 SE-117 43 Stockholm Phone: +46 (0)8-775 16 00 Fax: +46 (0)8-775 16 20 UG 559 012 920F Innehåll Galaxy 3 Om Galaxy

Läs mer

Installationsanvisning Bredband

Installationsanvisning Bredband Installationsanvisning Bredband Innehållsförteckning: Inkoppling av ADSL 2 Inkoppling av FIBER 3 Aktivera din Internetuppkoppling 4 Eksjö Energi tipsar: Skaffa dig ett G-Mailkonto 5 Eksjö Energi tipsar:

Läs mer

LC000070 Sweex trådlös bredbandsrouter 11g

LC000070 Sweex trådlös bredbandsrouter 11g LC000070 Sweex trådlös bredbandsrouter 11g Inledning Tack för att du har valt en Sweex trådlös bredbandsrouter 11g. Med den här routern kan du snabbt och enkelt skapa ett trådlöst nätverk. Dessutom är

Läs mer

Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress

Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress Inomhusnod Comega FTTH-TVMC... 2 Inomhusnod Allied Telesyn img616... 4 Inomhusnod CTS HET-3109... 5 Nätverkskort... 6 Kontakter och kablar...

Läs mer

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Det här avsnittet omfattar: "Förberedelser" på sidan 3-15 "Snabbinstallation från cd-skiva" på sidan 3-15 "Andra installationssätt" på sidan 3-16 "Felsökning

Läs mer

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång med Visi Felsökning 1.1. Systemkrav

Läs mer

1. Inkoppling till bredbandsnätet

1. Inkoppling till bredbandsnätet Sid 1 (19) Innehåll 1. Inkoppling till bredbandsnätet a) Aktiv utrustning CTS 2. Nätverksinställningar för datorer med Windows XP eller 2000 3. Nätverksinställningar för datorer med Windows 95, 98, ME

Läs mer

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0 P-660H Triple Play modem Snabbinstallation Version 2.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda ditt P-660H Triple Play modem. Följande installationsguide beskriver installation av modemet

Läs mer

Design Collaboration Suite

Design Collaboration Suite Design Collaboration Suite 2012 IRONCAD IRONCAD DRAFT INOVATE NLM- Network License Manager LICENSAKTIVERINGSGUIDE Innehållsförteckning Viktig information innan installation 1 Installation av NLM- Network

Läs mer

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Elektro Relä AB Sördalavägen 22 SE-141 60 Huddinge Telefon +46 (0)8-774 88 00 Telefax +46 (0)8-774 88 14 E-post: info@elektro-rela.se www.erab.com Obs! Operatörspanelen

Läs mer

Storegate Pro Backup. Innehåll

Storegate Pro Backup. Innehåll Storegate Pro Backup Välkommen! I denna manual kan du bland annat läsa om funktioner och hur du ska konfigurerar programmet. Läs gärna vårt exempel om versionshantering och lagringsmängd innan du konfigurerar

Läs mer

Konfigurationsdokument M1

Konfigurationsdokument M1 Filename: Konfigurationsdokument M1 Page: 1(15) Konfigurationsdokument M1 Revision history Date Version Changes Changed by 2014-10-24 0.1 First draft AB 2015-01-21 0.2 Uppdaterad AB 2015-01-29 0.3 Uppdaterad

Läs mer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snabbstart Guide Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router För mer detaljerade instruktioner om konfiguration och användning av denna ADSL Modem/Router, hänvisar

Läs mer

Gigaset N510 IP PRO (PoE)

Gigaset N510 IP PRO (PoE) Vaka med Gigaset N510 IP Pro Gigaset N510 IP PRO (PoE) & Handenhet C620H Se hemsida / support för senaste manualerna. http://www.axema.se/ axema Sida 1 Driftsättning av VAKA porttelefonisystem med Gigaset

Läs mer

LEX INSTRUKTION LEX LDAP

LEX INSTRUKTION LEX LDAP LEX INSTRUKTION LEX LDAP Innehållsförteckning LEX INSTRUKTION LEX LDAP... 1 1 INLEDNING... 1 2 INSTALLATION... 2 3 LEXLDAPSERVICE - KLIENTEN... 3 3.1 HUVUDFÖNSTER... 3 3.2 INSTÄLLNINGAR... 4 3.2.1 Lex...

Läs mer

Passersystem VAKA 10

Passersystem VAKA 10 Driftsättning & Snabbstart Passersystem VAKA 10 20003-1 Vaka snabbstart axema Sida 1 Copyright Axema Access Control AB, Stockholm 2011. 20003-sv Vaka quick guide Axema Access Control AB är ett svenskt

Läs mer

Administrationsmanual ImageBank 2

Administrationsmanual ImageBank 2 Administrationsmanual ImageBank 2 INNEHÅLL 1. Konventioner i manualen 3 2. Uppmärksamhetssymboler 3 3. Vad är imagebank SysAdmin 4 4. Guide för att snabbt komma igång 5 5. Uppgradera din imagebank 1.2

Läs mer

Kapitel 1 Ansluta Router till Internet

Kapitel 1 Ansluta Router till Internet Kapitel 1 Ansluta Router till Internet I det här kapitlet beskrivs hur du installerar router i ditt lokala nätverk (LAN) och ansluter till Internet. Du får information om hur du installerar router med

Läs mer

Installationsmanual ImageBank 2

Installationsmanual ImageBank 2 Installationsmanual ImageBank 2 INNEHÅLL Konventioner i manualen... 3 Uppmärksamhetssymboler... 3 Miljö och grundkrav... 4 Installera ImageBank MS SQL databas... 4 ImageBank Databas Configuration Wizard...

Läs mer

FIRSTCLASS. Innehåll:

FIRSTCLASS. Innehåll: FIRSTCLASS Innehåll: Hämta klient...2 Installera klient...2 Konfigurera klient...2 Koppla upp...3 Skrivbordet...3 Mailbox...3 Presentation...3 Skapa ett nytt meddelande...4 Söka mottagare för nytt meddelande...4

Läs mer

Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8

Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8 Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8 I den här Viktigt-filen får du anvisningar om hur du installerar drivrutinerna för egen PostScript

Läs mer

REGION SKÅNE VDI KLIENTINSTALLATION

REGION SKÅNE VDI KLIENTINSTALLATION REGION SKÅNE VDI KLIENTINSTALLATION 2014-05-21 Installation av Viewklient för VDI Dokumentation för installation och anslutning till Region Skånes VDI miljö INSTRUKTION VMWARE VIEW... 2 Inledning... 2

Läs mer

TST8102 WEBCM BRUKSANVISNING

TST8102 WEBCM BRUKSANVISNING TST8102 WEBCM BRUKSANVISNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING TST8102 WEBCM - BRUKSANVISNING 1. Översikt... 3 2. Installation... 3 2.1 Nätverksinställningar... 4 3. Startsida... 5 4. Statussida... 6 5. Gruppsida...

Läs mer

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual 3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual ,QQHKnOOVI UWHFNQLQJ,QVWDOODWLRQDY931NOLHQW 'DWRUHUVRPLQJnULHQ)DVW7UDFNPLOM $QYlQGDUHPHGNRQWRL9+6RFKGDWRUPHG:LQGRZV;3 $QYlQGDUHPHGNRQWRLDQQDQGRPlQlQ9+6HOOHUGDWRUPHG:LQGRZV

Läs mer

INSTALLATION AV KLIENT

INSTALLATION AV KLIENT INSTALLATION AV KLIENT BOOK-IT 8.0 2015-03-27 Axiell Sverige AB, Box 24014, 224 21 Lund Fältspatvägen 4, 224 78 Lund, tel: 046-2700 400, e-post: axiellsverige@axiell.com Innehållsförteckning Förberedelse

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (10) Datum 2012-03-16 0.7. Installationsguide ROPA

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (10) Datum 2012-03-16 0.7. Installationsguide ROPA samhällsskydd och beredskap 1 (10) Installationsguide ROPA samhällsskydd och beredskap 2 (10) Installationsguide ROPA ROPA version Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Avdelningen för utbildning,

Läs mer

Installationsguide / Användarmanual

Installationsguide / Användarmanual (Ver. 2.6.0) Installationsguide / Användarmanual Innehåll 1. Välkommen Sid 1 Välkommen som Internet kund hos Seth s Bredband Kontrollera att din Internetlåda innehåller: 2. Anslutningsguide Sid 2 Koppla

Läs mer

Hur man ändrar från statisk till automatisk tilldelning av IP i routern.

Hur man ändrar från statisk till automatisk tilldelning av IP i routern. Hur man ändrar från statisk till automatisk tilldelning av IP i routern. Om du ansluter till Internet via en router, behöver du oftast inte ändra några inställningar i din dator, utan det räcker med att

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

DI-604 Express EtherNetwork bredbandsrouter

DI-604 Express EtherNetwork bredbandsrouter Denna produkt kan installeras med en vanlig, modern webbläsare t.ex. Internet Explorer 5.x och Netscape Navigator,4.x eller nyare.. DI-604 Express EtherNetwork bredbandsrouter Innan du börjar 1. Om du

Läs mer

Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor och svar Vanliga frågor och svar Anslutning och konfiguration 2014-04-21 TaHoma, ta kontroll over ditt hem! 1. Hur upprättar jag anslutningarna? Koppla först boxen till bredbandsmodemet med hjälp av medföljande

Läs mer

Installationsanvisningar VISI Klient

Installationsanvisningar VISI Klient Installationsanvisningar VISI Klient 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång

Läs mer

ÅTVID.NET Startinstruktioner

ÅTVID.NET Startinstruktioner ÅTVID.NET Startinstruktioner Dokumentet hjälper dig med nätverksinställningarna i PC:n Sida: 1(9) Innehållsförteckning Detta måste göras först sida 3 Konfiguration Windows 98 sida 3-5 Konfiguration Windows

Läs mer

FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00

FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00 FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0 Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90 Alla dagar 08:00-22:00 1. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING Er anslutning är klar först när den gröna lampan på Fiberkonverten

Läs mer

1. Inkoppling till bredbandsnätet

1. Inkoppling till bredbandsnätet Sid 1 (23) Innehåll 1. Inkoppling till bredbandsnätet a) Aktiv utrustning CPS 500 b) Aktiv utrustning DRG 58x-serien c) Aktiv utrustning DRG 48x och DRG 46x-serien d) Aktiv utrustning DRG Ease e) Aktiv

Läs mer

GIVETVIS. SKA DU HA INTERNET I DIN LÄGENHET! En guide till hur du installerar internet i ditt nya hem.

GIVETVIS. SKA DU HA INTERNET I DIN LÄGENHET! En guide till hur du installerar internet i ditt nya hem. GIVETVIS SKA DU HA INTERNET I DIN LÄGENHET! En guide till hur du installerar internet i ditt nya hem. INTERNET EN SJÄLVKLARHET Internet är en standard i våra lägenheter, precis som vatten, el och värme.

Läs mer

Antivirus: Identifierar och inaktiverar proaktivt mer känd och till och med okänd skadlig kod än många andra säkerhetsprodukter.

Antivirus: Identifierar och inaktiverar proaktivt mer känd och till och med okänd skadlig kod än många andra säkerhetsprodukter. Snabbstartsguide ESET Cybersecurity ger ett avancerat skydd för din dator mot skadlig kod. Baserat på ThreatSense genomsökningsmotor som först introducerades i det prisbelönta NOD32 antivirussystemet,

Läs mer

Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing

Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing Innehåll 1. Metoder att installera...1 2. Förutsättningar...2 DotNet Framework 3.5...2 MSI Installer 4.5...2 3. Hämta SQL Server 2008 R2

Läs mer

Del 1: Skapa konto i Exchange

Del 1: Skapa konto i Exchange Adminguide Del 1: Skapa kontot i Exchange Del 2: Aktivera kontot i Office 365 Del 3: Anpassa kontot till ITarbetsplatsen Del 4: Installera dator i ITarbetsplatsen Del 5: ITarbertsplatsen - dator till användarkonto

Läs mer

Uppgradering avavigilon Control Center 6

Uppgradering avavigilon Control Center 6 Uppgradering avavigilon Control Center 6 När du uppgraderar till programvaran ACC 6, måste din programvara och dina licenser uppgraderas. OBS: Du kan endast uppgradera ACC 5.x till ACC 6. Om du kör en

Läs mer

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-3300. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON LBP-3300 instruktionsbok

Läs mer

INSTALLATIONSGUIDE. Uppdatering av ditt Mamut-system

INSTALLATIONSGUIDE. Uppdatering av ditt Mamut-system INSTALLATIONSGUIDE Uppdatering av ditt Mamut-system DETALJERAD GUIDE OM HUR DU STEG-FÖR-STEG UPPDATERAR DIN VERSION AV MAMUT BUSINESS SOFTWARE FRÅN VERSION 9.0 ELLER SENARE Mamut Kunskapsserie, nr. 5-2007

Läs mer

Konfigurering av eduroam

Konfigurering av eduroam Konfigurering av eduroam Detta dokument beskriver hur en användare med konto från Chalmers konfigurerar nätverksanslutning till ett trådlöst nätverk på en eduroam-ansluten organisation, t.ex. Chalmers.

Läs mer

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10 Instruktion till PigWin PocketPigs Del 1 - Installation 2008-07-10 INNEHÅLL Installation...3 Förberedelser - pocket...3 Förberedelser - PC...3 PocketPigs...4 Pocket PC nr. 2...5 Installation av AgroSync...6

Läs mer

Bruksanvisning för Mac

Bruksanvisning för Mac Bruksanvisning för Mac Innehållsförteckning Komma igång... 1 Använda Mac Reformatting Tool (Omformateringsverktyg för Mac)... 1 Installation av FreeAgent... 4 Säker utmatning av enheter... 9 Hantering

Läs mer

Abelko Terminal. Användarmanual. Giltig för FIRMWARE version 2.4/2.5 och 15, 17 och 19 tums modeller

Abelko Terminal. Användarmanual. Giltig för FIRMWARE version 2.4/2.5 och 15, 17 och 19 tums modeller Abelko Terminal Användarmanual Giltig för FIRMWARE version 2.4/2.5 och 15, 17 och 19 tums modeller Abelko terminalen är en panel pc avsedd att monteras i kontrollpaneller eller skåp som display och gateway

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

iphone/ipad Snabbguide för anställda på HB

iphone/ipad Snabbguide för anställda på HB iphone/ipad Snabbguide för anställda på HB Innehållsförteckning: Första uppstarten... 1 Apple-ID... 1 Hitta min iphone... 1 Trådlöst nätverk (Wi-Fi)... 2 Kalender, E-post & Kontakter... 3 GW-Sync konfiguration...

Läs mer

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 "Förberedelser" på sida 3-14 "Snabbinstallation från CD-skiva" på sida 3-14 "Övriga installationssätt" på sida 3-15 "Felsökning i Windows 2000, Windows

Läs mer

Fråga: Hur ställer jag in min router utan att använda CD skivan? Svar: Du kan ställa in din router manuellt genom att följa stegen nedan.

Fråga: Hur ställer jag in min router utan att använda CD skivan? Svar: Du kan ställa in din router manuellt genom att följa stegen nedan. Fråga: Hur ställer jag in min router utan att använda CD skivan? Svar: Du kan ställa in din router manuellt genom att följa stegen nedan. Produkter som täcks in av denna guide : De flesta routrar i DIR

Läs mer

Installation av. Vitec Online

Installation av. Vitec Online Installation av Vitec Online Innehållsförteckning Inledning... 3 Allmän konfiguration av router och brandvägg... 4 Installera Vitec Online Server... 6 Lösenord för inloggning i Mäklarsystemet... 9 Klientinstallation...

Läs mer

Kom igång med Visma Byråpaket

Kom igång med Visma Byråpaket Kom igång med Visma Byråpaket Nedan följer en arbetsgång över hur du kommer igång med ditt Visma Byråpaket. När du har genomfört de instruktioner som är aktuella för dig och din byråpaketslösning, kan

Läs mer

Setup Internet Acess CSE-H55N

Setup Internet Acess CSE-H55N Setup Internet Acess CSE-H55N Installation och konfigurering av converter (omvandlare) CSE-H55N för tillgång till internet Rev 1.0 September 2014 Översatt till Svenska Innehåll 1. Installationsverktyg...

Läs mer

1. Säkerhetskopiera den eller de byråer du har arbetat med via i Visma Klient.

1. Säkerhetskopiera den eller de byråer du har arbetat med via i Visma Klient. Visma Byråstöd Installationsanvisning Innehåll Viktigt att tänka på innan du påbörjar installationen... 1 Nya versioner... 1 Uppdatering från Visma Klient i samband med datorbyte... 1 Gör så här när du

Läs mer

FireDTV. FireDTV-T Installationsguide. Boxers digitaltvutbud i Windows MCE. 051123 Boxer / MCE Sida 1 www.digital-everywhere.com

FireDTV. FireDTV-T Installationsguide. Boxers digitaltvutbud i Windows MCE. 051123 Boxer / MCE Sida 1 www.digital-everywhere.com FireDTV-T Installationsguide Boxers digitaltvutbud i Windows MCE 051123 Boxer / MCE Sida 1 www.digital-everywhere.com Sätt i Boxerkortet Sätt först i den s.k. CA-modulen enligt bilden. Skjut in den hela

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. ANSLUT KABELMODEMET... 4 2. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING... 5 OM DU VILL ANVÄNDA DIN

Läs mer

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning FLEX Personalsystem Uppdateringsanvisning Innehållsförteckning UPPDATERING... 3 Allmänt... 3 Förberedelser... 3 Informera om uppdatering... 3 Ladda hem uppdateringsfiler... 4 Att observera vid uppdatering...

Läs mer

WebOrderInstallation <====================>

WebOrderInstallation <====================> WebOrderInstallation 1 För installation av en kund som klient (en yttre användare som via WebOrderHandeln registrerar order) se vidare dokumentationen RdpKlientInstallation.pdf som kan hämtas ner från

Läs mer

Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress

Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress Inomhusnod Comega FTTH-TVMC... 2 Inomhusnod Allied Telesyn img616... 4 Inomhusnod CTS HET-3109... 5 Nätverkskort... 6 Kontakter och kablar... 6

Läs mer

INSTALLATION AV KLIENT

INSTALLATION AV KLIENT 2016-09-07 INSTALLATION AV KLIENT BOOK-IT version 9.0 Axiell Sverige AB, Box 24014, 224 21 Lund. Besöksadress: Fältspatsvägen 4, 224 78 Lund tel 046-270 04 00, e-post: axiellsverige@axiell.com, www.axiell.se

Läs mer

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Läs det här dokumentet innan du installerar Mac OS X. Det innehåller viktig information om att installera Mac OS X. Systemkrav Om du ska uppgradera till

Läs mer

INSTALLATIONSGUIDE PC

INSTALLATIONSGUIDE PC INSTALLATIONSGUIDE PC TELE2 MOBILT INTERNET Den här guiden beskriver hur du kommer igång med Tele2 Mobilt Internet hur du installerar drivrutinerna samt kopplar upp på Internet. 2 SYSTEMKRAV För att kunna

Läs mer

Kapitel 1 Ansluta routern till Internet

Kapitel 1 Ansluta routern till Internet Kapitel 1 Ansluta routern till Internet I det här kapitlet beskrivs hur du ansluter routern och hur du får åtkomst till Internet via den. Vad finns i lådan? Produktförpackningen bör innehålla följande

Läs mer

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide TIS-Web Startguide Den här guiden hjälper dig komma igång med de vanligaste funktionerna i TIS-Web, ladda upp data och utvärdering av färdskrivardata. För mer detaljerad information se manualerna som finns

Läs mer

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.03

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.03 SharpdeskTM R3.2 Installationsguide Version 3.2.03 Upphovsrätt 2000-2005 av Sharp Corporation. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är

Läs mer

Användarhandbok. Nero BackItUp. Ahead Software AG

Användarhandbok. Nero BackItUp. Ahead Software AG Användarhandbok Nero BackItUp Ahead Software AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till Nero BackItUp och innehållet i den är skyddat av copyright och tillhör Ahead Software. Alla

Läs mer

Kapitel 1 Felsökning. Basfunktioner

Kapitel 1 Felsökning. Basfunktioner Kapitel 1 Felsökning I det här kapitlet får du information om felsökning av router med ADSL-modem. Efter varje problembeskrivning finns det instruktioner som hjälper dig att lokalisera och lösa problemet.

Läs mer

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.04

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.04 SharpdeskTM R3.2 Installationsguide Version 3.2.04 Upphovsrätt 2000-2007 av Sharp Corporation. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är

Läs mer

Användarmanual Elevdator

Användarmanual Elevdator Användarmanual Elevdator UBG Elev-PC Introduktion Innehållsförteckning 1 GENERELL INFORMATION... 2 1.1 Garanti och försäkring... 2 1.2 Innehåll i datorpaket... 2 2 TIPS FÖR ANVÄNDNING AV DIN DATOR... 2

Läs mer

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM Studentversion september 2013 Innehållsförteckning 1. Installera VITEC Mäklarsystem... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Systemkrav... 2 4. Kundservice/Teknisk support...

Läs mer