IG PA4. Installationsguide

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IG 559 0162 930PA4. Installationsguide"

Transkript

1 IG PA4 Installationsguide

2

3 Copyright , ASSA AB ASSA AB Förmansvägen Stockholm Telefon:

4

5 Innehåll ARX ACCESS 1 Systemöversikt 1 Om denna installationsguide 3 Typografi i detta dokument 3 ARX ACCESS Server 4 Inledning 4 Installera ARX ACCESS Server 4 Programikoner 7 Servernamn 8 ARX ACCESS Server Manager 9 Licenshantering 11 Privata nycklar 12 Starta ARX ACCESS Server 14 Demoversion 15 Redigera inställningar 16 Databasinställningar 16 Undercentralsinställningar 17 Bildinställningar 17 Licensinställningar 17 Händelselogginställningar 17 Säkerhetsinställningar 17 Firmwareinställningar 17 Inställningar för multipla servrar 18 Webbinställningar 18 Klientinställningar 18 Säkerhetskopiering (backup) 20 Skapa en backup (manuellt) 20 Schemalagd säkerhetskopiering (automatiskt) 21 Installationsguide ARX ACCESS Innehåll v

6 Backup vid serverstart 23 Återställa från backup 23 Katalog- och filstruktur 25 Kataloger 25 Filer 26 ARX ACCESS Klient 28 Inledning 28 Installera ARX ACCESS Klient 28 Starta ARX ACCESS Klient 29 ARX LCU9016II 30 Inledning 30 Ingående delar 30 Hårdvara 31 Skåp (kapsling) 31 Strömförsörjning 32 Nätverkskabel (Ethernet) 32 CPU-kort Kommunikationskort Montering av ytterligare kommunikationskort (4014LC)38 Montering av reläkort 6416RC 40 Konfigurering 45 Inledning 45 Automatisk konfigurering 46 Förutsättningar 46 Checklista 47 Manuell konfigurering 48 Terminalprogram 48 Konfigureringsguide ( Setup Wizard ) 49 Terminalkommandon 52 Nyckelhantering 57 Montering/Installation 58 Allmänna råd 58 vi Innehåll Installationsguide ARX ACCESS

7 Miljö 59 Kabeldragning i undercentral 59 DAC 60 Inledning 60 Hårdvara 60 Teknik 62 Översiktsbilder 62 Förbindningsscheman 67 LCU9016, spänningskälla och DAC 67 Olika konfigurationsfall (exempel) 72 Automatisk konfigurering, litet nät 72 Automatisk konfigurering, större nät 74 Automatisk konfigurering, LCU hos lokalkontor 76 Manuell konfigurering, LCU utanför brandvägg 78 Felsökning 80 ARX LCU9016 (undercentral) 80 Specifikationer 87 Kapacitet ARX ACCESS 87 ARX ACCESS Server 88 ARX ACCESS Klient 88 ARX LCU9016II 88 Licensinformation 89 Termer och förkortningar 91 Index 93 Installationsguide ARX ACCESS Innehåll vii

8

9 ARX ACCESS Systemöversikt ARX ACCESS är en klient/server-baserat system för administration och övervakning av olika säkerhetsmoduler. I ARX ACCESS finns tre huvudkomponenter: ARX ACCESS Server, serverplattformen ARX ACCESS Klient, klientprogrammet ARX LCU, undercentralen Undercentralerna kommunicerar uppåt med ARX ACCESS servermjukvara via Ethernet-kabel och nedåt med de anslutna dörrenheterna DAC via traditionell strömslinga. Installationsguide ARX ACCESS ARX ACCESS 1

10 1 4 7 A B Æ 6485EM A B Æ 6485EM A B Æ 6485EM LCU9101 LCU9017II LCU9016II DAC DAC Principskiss med server/klient, undercentraler samt dörrenheter. 2 ARX ACCESS Installationsguide ARX ACCESS

11 Om denna installationsguide Denna handledning riktar sig i första hand till installatörer, projektörer och personer med liknande arbetsuppgifter. Läsaren förväntas ha grundläggande kunskaper om passersystem och datakommunikation i nätverk (TCP/IP-protokollen och Ethernet). Installationsguiden är skriven för att kunna användas antingen som en komplett instruktion, eller som ett referensdokument där man vid behov kan gå tillbaka och få information om olika delar. Många av texterna i installationsguiden är skrivna i form av stegför-steg-anvisningar för att tydligt beskriva arbetsgången i de olika momenten. I denna handledning beskrivs serverplattformen och undercentralen mer i detalj medan information om klientprogrammet återfinns i ARX ACCESS Användarguide. Typografi i detta dokument Text som skrivs med kursiv stil i löpande text refererar till objekt på skärmen (ex: knappar eller menyalternativ) eller på särskilda tangenter. Text eller kommandon som ska skrivas in ordagrant markeras i texten med typsnittet Courier. Detta typsnitt används också för att symbolisera text som visas i terminalfönster. Installationsguide ARX ACCESS ARX ACCESS 3

12 ARX ACCESS Server Inledning Kärnan i ARX ACCESS är serverapplikationen ARX ACCESS Server. För aktuell information om gällande systemkrav och kapacitet för ARX ACCESS, studera den inlaga som levereras tillsammans med installations-cd:n. Installera ARX ACCESS Server För att installera serverapplikationen, gör på följande sätt: 1. Placera installations-cd:n för ARX ACCESS i datorns cdläsare. 2. Klicka på Start-knappen i Windows och välj menyalternativet Kör. Skriv sedan in D:\SETUP.EXE i fältet Öppna och klicka på OK-knappen. 4 ARX ACCESS Server Installationsguide ARX ACCESS

13 3. Först visas dialogrutan Installer Language, med ett val för vilket språk som ska gälla vid installationen. Välj önskat språk och klicka OK för att starta installationsguiden. 4. Det första större fönstret som nu visas i installationsguiden är ett informationsfönster. Du blir här rekommenderad att stänga andra program som eventuellt är igång på din dator. Installationsguiden för ARX ACCESS Server 5. Klicka Nästa för att fortsätta med nästa steg eller Avbryt för att avbryta installationen. 6. Nästa fönster informerar om de licensvillkor som gäller. Läs noga igenom licensavtalet. Om du accepterar villkoren i avtalet, klicka Jag Godkänner för att fortsätta. 7. Nu visar installationsprogrammet vilka komponenter som du bör installera. Markera de komponenter du vill installera eller avmarkera de som du inte vill installera. Nertill i fönstret visas hur mycket utrymme de olika komponenterna tillsammans kommer att behöva på hårddisken. De olika komponenterna är: Installationsguide ARX ACCESS ARX ACCESS Server 5

14 Java JRE - Installationsprogrammet känner automatiskt av om rätt version av Java JRE (Java Runtime Environment) finns installerat. Om inte, kommer detta alternativ kryssas för och installeras i näsa steg. ARX ACCESS Dokumentation - Med detta alternativ förkryssat kommer PDF-versionerna av den tillhörande dokumentationen (bl.a. installations- och användarmanualer) installeras på datorn och genvägar till dokumenten läggs upp i programmenyn. ARX ACCESS Server - Serverapplikationen till ARX ACCESS. ARX ACCESS - Klientprogrammet till ARX ACCESS. ACE - Drivrutiner till eventuell ACE-kodare. OBS! Detta alternativ gäller endast för installationer med offlinedörrar. I de system där en ACE-kodare ska anslutas räcker det att installera dessa drivrutiner på den dator som ACE-kodaren ska anslutas till. 8. Klicka Nästa för att fortsätta med nästa steg, Tillbaka för att gå tillbaka ett steg eller Avbryt för att avbryta installationen. 9. Installationsprogrammet föreslår nu i vilken katalog serverapplikationen ska installeras, exempelvis: C:\Program Files\SOLID\ARX SA Om du vill installera applikationen i en annan katalog klickar du på knappen Bläddra och väljer en annan katalog. 10. Klicka Nästa för att fortsätta med nästa steg, Tillbaka för att gå tillbaka ett steg eller Avbryt för att avbryta installationen. 11. I fönstret som nu visas kan du välja i vilken startmenykatalog som programmets genvägar ska sparas i. Du kan ange ett eget namn för att skapa en ny katalog. 12. Klicka Installera för att starta installationen, Tillbaka för att gå tillbaka ett steg eller Avbryt för att avbryta installationen. 13. Installationen utförs nu och filer och information förs över till din dator. Detta kan ta några minuter. 6 ARX ACCESS Server Installationsguide ARX ACCESS

15 14. När installationen är klar visas ett fönster som talar om att installationen är klar. För att nu avsluta installationsprogrammet klicka Nästa. 15. Slutligen visas ett fönster som informerar om att ARX ACCESS nu installerats på din dator. Klicka på Slutför för att avsluta installationsprogrammet. Programikoner I och med att ARX ACCESS nu är installerat på datorn har det lagts till nya programikoner i listan av program på din dator: ARX ACCESS, ARX ACCESS Server, Uninstall och Website. ARX ACCESS programikoner Installationsguide ARX ACCESS ARX ACCESS Server 7

16 Servernamn Om man senare ska kunna göra en så kallad automatisk konfigurering av anslutna undercentraler, måste servernamnet arx finnas upplagt i DNS-serverns register. (Mer information om automatisk konfigurering finns i avsnittet Automatisk konfigurering på sidan 46.) Om man döpt sin serverdator till arx sker uppläggningen av namnet i DNS-registret oftast automatiskt med hjälp av Windows. (För att kontrollera eller ändra datorns namn i Windows: Start > Kontrollpanelen > System > Datornamn.) Du kan också själv undersöka om namnet är upplagt genom att pinga datornamnet arx. Detta gör du i ett kommandofönster genom att skriva in: ping arx. För att öppna ett kommandofönster i Windows: Start > Program > Tillbehör > Kommandotolken. (En utförligare beskrivning av kommandot ping finns i avsnittet Terminalkommandon på sidan 52.) Om du inte är säker på om servernamnet är satt till arx eller om det är upplagt i DNS-serverns register rekommenderar vi att du kontaktar nätverksadministratören och ber om hjälp. 8 ARX ACCESS Server Installationsguide ARX ACCESS

17 ARX ACCESS Server Manager Med verktyget ARX ACCESS Server Manager hanterar man alla de inställningar som rör ARX ACCESS-servern. Bland annat använder man ARX ACCESS Server Manager för att starta och stoppa servern. För att kunna köra ARX ACCESS krävs att både licenser och privata nycklar är installerade för ARX ACCESS-servern. Detta görs ifrån verktyget ARX ACCESS Server Manager. För att starta ARX ACCESS Server Manager, gör så här: 1. Klicka på Start-knappen i Windows och välj menyalternativet Program och därefter programgruppen ARX ACCESS och klicka där på ARX ACCESS Serverikonen i programmenyn. 2. Första gången man startar ARX ACCESS Server Manager, utan att licenser eller privata nycklar är installerade, visas ett tomt fönster samt ett varningsmeddelande som informerar om att inga licenser eller nycklar är installerade. Installationsguide ARX ACCESS ARX ACCESS Server 9

18 ARX ACCESS Server Manager (utan licenser eller privata nycklar) 10 ARX ACCESS Server Installationsguide ARX ACCESS

19 Licenshantering Tillsammans med installations-cd:n för ARX ACCESS levereras till varje kund en uppsättning licenshandlingar. Dessa krävs för att kunna installera och köra ARX ACCESS. För att installera licenshandlingarna på ARX ACCESS-servern, gör på följande sätt: 1. I fönstret ARX ACCESS Server Manager under rubriken Licensinformation, välj knappen Lägg till för att lägga till en licens. 2. I den filhanterare som öppnas, stega fram till den katalog/enhet där licensen är lagrad. 3. Markera den aktuella licensfilen (dvs. fil med filändelsen.alc) och klicka Öppna i filhanteraren. 4. I ARX ACCESS Server Manager-fönstret visas nu en ny rad under rubriken Licensinformation med den valda licensen. Vill man lägga till ytterligare licenser är det bara att upprepa denna procedur för varje licens. Det går att studera detaljer om installerade licenser genom att markera den aktuella licensraden och sedan klicka på knappen Detaljer. Då öppnas ett separat fönster med all tillgänglig licensinformation. För att senare eventuellt ta bort en licens, markerar man först den licens som ska tas bort och klickar därefter på Ta bort-knappen. Installationsguide ARX ACCESS ARX ACCESS Server 11

20 Privata nycklar På samma sätt som med licenshandlingarna levereras till varje kund en uppsättning privata servernycklar tillsammans med installationscd:n för ARX ACCESS. Även dessa krävs för att kunna installera och köra ARX ACCESS. För att installera dessa privata nycklar på ARX ACCESS-servern, gör på följande sätt: 1. I fönstret ARX ACCESS Server Manager, under rubriken Serverns privata nycklar, välj knappen Importera för att importera en privat nyckel. Fönster för att importera serverns privata nyckel 2. I Importera serverns privata nyckel-fönstret som nu öppnas, klicka Öppna-knappen. 3. I den filhanterare som nu öppnas, stega fram till den katalog/enhet där nyckeln är lagrad. 4. Markera aktuell nyckel (dvs. fil med filändelsen.pfx) och välj Öppna i filhanteraren. 12 ARX ACCESS Server Installationsguide ARX ACCESS

21 5. I Importera serverns privata nyckel-fönstret, skriv nu in det lösenord (Pass phrase) som levererats tillsammans med den aktuella nyckelfilen och klicka Nästa. 6. Nu visas information om den valda nyckeln, under rubriken Serverns privata nycklar. Om informationen stämmer, klicka på Slutför för att avsluta importen. Installationsguide ARX ACCESS ARX ACCESS Server 13

22 Starta ARX ACCESS Server När licenser och privata nycklar är korrekt installerade kan man gå vidare och starta ARX ACCESS-servern. Även detta görs ifrån verktyget ARX ACCESS Server Manager. 1. Upptill i huvudfönstret för ARX ACCESS Server Manager finns knappen Starta som sätter igång servern. 2. Efter några sekunder när servern igång ändras Statusinformationen till: Tjänsten ARX ACCESS är startad ARX ACCESS Server Manager (med licenser och privata nycklar) I och med att ARX ACCESS-servern är igång kan du nu fortsätta uppbyggnadsarbetet av installationen. Exempelvis genom att ansluta undercentraler (se avsnittet Konfigurering i denna guide) och bygga upp installationens logiska struktur med passerområden och behörighetskategorier (se ARX ACCESS Användarguide ). 14 ARX ACCESS Server Installationsguide ARX ACCESS

23 Verktyget ARX ACCESS Server Manager behöver inte vara igång för att servern ska fungera. Har man väl startat servern (som beskrivits ovan) kan man avsluta/stänga verktyget ARX ACCESS Server Manager. Demoversion Även om man kör en begränsad demoversion av ARX ACCESS måste man installera privata nycklar och licenshandlingar. (Demoversionen finns på installations-cd:n för ARX ACCESS.) Tillvägagångssättet är då detsamma som för en fullt fungerande version av ARX ACCESS. Installationsguide ARX ACCESS ARX ACCESS Server 15

24 Redigera inställningar Med hjälpa av menyalternativet Redigera inställningar i Arkivmenyn i ARX ACCESS Server Manager kan man ställa in ett anta parametrar och inställningar för hur ARX ACCESS servern ska arbeta. Menyalternativet Redigera inställningar (Arkiv-menyn) De inställningar man kan göra berör ett flertal olika delar av ARX Access-serverns konfigurering. Här nedan beskrivs de olika inställningsmöjligheterna, var för sig. Databasinställningar De inställningar som man kan redigera är: Databasens drivrutin Antal samtidiga anslutningar till databasen Databasens URL (adress) Databasanvändare Databaslösenord Databastyp Databasens placering kan ändras i fältet Databasens URL genom att ändra prefixet efter sista : tecknet. 16 ARX ACCESS Server Installationsguide ARX ACCESS

25 Undercentralsinställningar I fältet Katalog anges en katalog för undercentralernas synkroniseringsfiler. Om katalogen saknas skapas den automatiskt när servern starta. Bildinställningar Katalog-fältet används för att ange den katalog på servern där personbilder ska sparas. Fältet Maximal storlek på bildfiler används för att sätta ett tak för hur stora filer man vill tillåta. Anges i kb. Licensinställningar I fältet Katalog anges en katalog på servern där licensfiler sparas. Händelselogginställningar Fältet Katalog anger en katalog på servern där händelseloggen sparas. Katalogen skapas automatiskt när servern startas om den saknas. Du kan även ställa in hur länge servern ska spara loggar. Man kan även välja att ange antal dagar som händelseloggen ska sparas. Värdet noll ( 0 ) är lika med oändligt. Säkerhetsinställningar Välj katalog där serverns privata nyckel samt annan säkerhetsinformation ska sparas. Firmwareinställningar Här kan man ange den Katalog där firmware till undercentralerna ska sparas på servern, samt Firmware-versionsfilens namn. Installationsguide ARX ACCESS ARX ACCESS Server 17

26 Inställningar för multipla servrar Kryssrutan Konfigurera multipla servrar möjliggör att köra flera ARX ACCESS-system på servern. Väljer man detta alternativ måste man även fylla i fälten ARX server adress och Firmwareuppdateringsadress som anger vilken IP-adress konfigurationen ska använda, samt vilken serveradress som ska tilldela firmware. Webbinställningar Ange vilka TCP-portar servern ska lyssna på. Om det är mer än en port separera portarna med kommatecken. (Exempel: 80,8080 ). Välj också mellan att endast tillåta säker, krypterad trafik (https) eller säker och osäker trafik (både http och https). Alternativet Möjliggör Single Sign-On används för att redan inloggade webbanvändare (i annan portal/applikation) inte ska behöva logga in ytterligare en gång för att komma åt webbfunktioner i ARX ACCESS. Dock kräver en sådan Single Sign-On-lösning att det första ledet (inte ARX ACCESS) är konfigurerat på ett korrekt sätt. Klientinställningar I detta fält anges tid (i sekunder) innan servern kopplar ner en inaktiv ansluten klient. Om server inte får svar på ping inom tidsintervallet kopplar servern ner och klienten måste logga in på nytt. 18 ARX ACCESS Server Installationsguide ARX ACCESS

27 Del av fönstret Redigera ARX Server inställningar Installationsguide ARX ACCESS ARX ACCESS Server 19

28 Säkerhetskopiering (backup) Med ARX ACCESS Server Manager kan man både själv skapa säkerhetskopior eller välja att schemalägga säkerhetskopieringen. ARX ACCESS Server Manager används också för att återställa systemet utifrån säkerhetskopierade uppgifter. Backup-menyn i fönstret ARX ACCESS Server Manager Skapa en backup (manuellt) Följande steg beskriver hur du manuellt skapar en backup med hjälp av ARX ACCESS Server Manager: 1. I Backup-menyn välj alternativet Skapa en säkerhetskopia. 2. I det första fönstret som visas, välj vilken eller vilka delar som ska säkerhetskopieras genom att bocka för en eller flera av kryssrutorna. 3. Klicka Nästa för att fortsätta med nästa steg eller Avbryt för att avbryta. 4. Välj nu var säkerhetskopian ska sparas genom att klicka på Välj och stega fram till önskad katalog. Välj denna katalog genom att klicka Öppna. 5. Klicka Klar för att skapa säkerhetskopian eller Avbryt för att avbryta. 6. I den katalog som valts sparas nu en komprimerad fil med namnet: backup.zip (exempel), där första delen av filnamnet utgörs av det datum och klockslag 20 ARX ACCESS Server Installationsguide ARX ACCESS

29 då denna backup skapades. (I detta exempel var det klockan 11:28:35 den 20 april 2005) Schemalagd säkerhetskopiering (automatiskt) Det är också möjligt att schemalägga säkerhetskopiering av systeminformation. Säkerhetskopieringen kommer då automatiskt utföras med regelbundna intervaller, vid särskilda tidpunkter. Exempelvis kan man välja att en ny säkerhetskopia av ARX ACCESS databas ska sparas varje måndag klockan 03:00. Så här går det till att skapa en schemalagd säkerhetskopiering: 1. I Backup-menyn välj alternativet Schemalägg säkerhetskopiering. 2. I det fönster som nu visas kan du välja att lägga till en ny säkerhetskopieringsuppgift (backup), eller redigera en existerande uppgift. Fönstret Säkerhetskopieringsverktyg 3. För att lägga till en ny uppgift, välj knappen Ny. 4. I fönstret som nu visas, ange ett Namn på denna säkerhetskopiering och skriv också in en Beskrivning. Installationsguide ARX ACCESS ARX ACCESS Server 21

30 5. Klicka Nästa för att fortsätta eller Avbryt för att avbryta. 6. Nästa steg är att välja vilken eller vilka komponenter som ska säkerhetskopieras genom att bocka för en eller flera av kryssrutorna. 7. Klicka Nästa för att fortsätta eller Avbryt för att avbryta. 8. Ange nu hur ofta denna uppgift ska göras: Dagligen, Varje vecka, Varje månad eller Bara en gång. Välj också vid vilken tidpunkt som uppgiften ska utföras (exempelvis måndagar klockan 03:00). 9. Klicka Nästa för att fortsätta eller Avbryt för att avbryta. 10. Välj nu var säkerhetskopian ska sparas genom att klicka på Välj och stega fram till önskad katalog och sedan klicka Öppna. 11. Klicka Klar för att spara dessa inställningar eller Avbryt för att avbryta. I fönstret för backuphantering visas nu den nya uppgiften till vänster, och under flikarna till höger kan du kontrollera eller ändra de olika inställningarna. Rättigheter och målkataloger I Windows körs ARX ACCESS-servern som en tjänst som i standardfallet har lokala systemrättigheter. För att de schemalagda säkerhetskopieringarna ska lyckas måste denna användare (dvs. servern) ha skriv- och läsrättigheter till den målkatalog man väljer för sina säkerhetskopieringar. Detta är extra viktigt att kontrollera om denna katalog ligger på en nätverksdisk. I Windows ändrar man ARX ACCESS-serverns rättigheter i via Kontrollpanelen > Administrationsverktyg > Tjänster. I Tjänsterfönstret dubbelklickar man sedan på ARX SA för att komma åt serverns inställningar. Bakom fliken Inloggning kan man sedan tilldela servern ett annat konto med andra rättigheter. Om man väljer att lagra sina säkerhetskopior på en nätverksdisk måste man ange den fullständiga nätverkssökvägen till den aktuella 22 ARX ACCESS Server Installationsguide ARX ACCESS

31 målkatalogen. Exempelvis: \\servernamn\resurs\backupkatalog05 (Rätt.) Det fungerar inte att ange sk. mappade nätverksenheter: E:\resurs\Backupkatalog05 (Fel!) Backup vid serverstart Om servern är stoppad utförs inga schemalagda backuper. Däremot när ARX ACCESS-servern startas igen körs de senaste schemalagda backupjobben vars starttider har passerats (om några sådana finns). Detta görs av säkerhetsskäl och utförs oberoende av om denna senaste backup redan utförts eller ej. Exempelvis tas en backup om servern startas på en tisdag och det finns en schemalagd backup registrerad i systemet om att en säkerhetskopiering ska göras varje måndag klockan 03:00. De extra säkerhetskopieringar som eventuellt görs vid en serveruppstart tilldelas ett namn som avspeglar den faktiska tidpunkten då backupen görs, dvs. vid serveruppstartstillfället. Återställa från backup För att återställa från en tidigare säkerhetskopia (backup), gör på följande sätt: 1. Stoppa ARX ACCESS-servern genom att välja knappen Stoppa i ARX ACCESS Server Manager, vänta sedan tills textraden ARX ACCESS Server är stoppad visas. 2. I Backup-menyn, välj alternativet Återställ från säkerhetskopia. 3. Ange vilken säkerhetskopia som ska användas genom att klicka på Bläddra och stega fram till rätt backup-fil. Välj denna och klicka Öppna. (Backupfilerna är komprimerade filer med namn som t.ex.: backup.zip) Installationsguide ARX ACCESS ARX ACCESS Server 23

32 4. Klicka på Nästa > för att gå vidare. Välj nu vilka delar av systemet som ska återställas (t.ex. ARX konfiguration, ARX ACCESS databas eller Händelselogg). Vid en återställning tas existerande (äldre) data bort för de komponenter man väljer att återställa. OBS! Det finns också möjlighet att ta bort all data i en installation innan återställning. (Använd detta alternativ med försiktighet.) 5. Klicka därefter Nästa för att återställa systemet med den valda säkerhetskopian eller Avbryt för att avbryta. 6. Nu visas en kortfattad rapport om återställningen lyckades eller inte. Klicka på Klar för att avluta återställningen. 7. Starta servern på nytt genom att välja knappen Starta i ARX ACCESS Server Manager-föntret. 8. När texten Tjänsten ARX ACCESS Server är startad visas har servern startats om och den återställda systeminformationen är nu tillgänglig. 24 ARX ACCESS Server Installationsguide ARX ACCESS

33 Katalog- och filstruktur När man installerat ARX ACCESS på en dator skapas ett antal nya kataloger (eller mappar) till datorns hårddisk. Katalogerna och filerna som de innehåller utgör själva stommen i ARX ACCESS. I vissa fall kan det underlätta vid support och felsökning om man som administratör känner till vissa av dessa kataloger och filer. De kataloger och filer som beskrivs nedan återfinns i den katalog som man angav under installationsprocessen, exempelvis i: C:\Program Files\SOLID\ARX SA Kataloger Följande kataloger innehåller information som kan vara bra att känna till. Events Innehåller alla loggar som syns i ARX ACCESS klienten, dvs. hela den så kallade händelseloggen. Innehållet i denna katalog ingår vid i en eventuell säkerhetskopiering om man väljer alternativet Säkerhetskopiera händelseloggen. Firmware Katalogen innehåller alla de firmware-versioner som finns tillgängliga. De olika firmware-paketen som ligger här visas i listan över firmware i klienten, förutsatt att de inte är alltför gamla (dvs. har fel versionsnummer). Firmware/DCFW Här placeras firmware för uppgradering av DAC, PCR och andra dörrenheter. Se separat avsnitt för uppdatering av firmware i dörrenheter. Installationsguide ARX ACCESS ARX ACCESS Server 25

34 Images I denna katalog sparas alla bilder på personer som lagts in i ARC ACCESS klienten. Vill man inkludera innehållet i denna katalog vid i en eventuell säkerhetskopiering kryssar man för alternativet Säkerhetskopiera personbilder. Notera att bilder tar upp stort utrymme och säkerhetskopior med bilder därför kan bli mycket omfattande. Licenses I denna katalog läggs de licenser som man lägger till med ARX ACCESS Server Manager. Innehållet i denna katalog ingår vid i en eventuell säkerhetskopiering om man väljer alternativet Säkerhetskopiera licensen. Logs I denna katalog skapar ARX ACCESS ett antal kompletterande loggfiler. Dessa loggar kan i vissa fall underlätta vid felsökning och support. Innehållet i denna katalog ingår ej vid säkerhetskopiering. Secrets Katalogen innehåller serverns privata nycklar som man importerar med hjälp av ARX ACCESS Server Manager. Innehållet i denna katalog ingår vid i en eventuell säkerhetskopiering om man kryssar för alternativet Ta säkerhetskopia av serverns privata nyckel med certifikat. Filer Följande filer innehåller information som kan vara bra att känna till. Samtliga filer som beskrivs nedan ligger i roten på katalogen..\arx SA. 26 ARX ACCESS Server Installationsguide ARX ACCESS

35 arx.properties Filen arx.properties kan läsas och redigeras med valfri texteditor. Filen innehåller ett antal avancerade inställningar och de olika inställningsmöjligheterna är väl kommenterade, i filen. README_sv.html Denna HTML-fil innehåller till bland annat information om olika programversioner, uppgraderingar och eventuella anmärkningar. uninst.exe Detta är avinstallationsprogrammet för ARX ACCESS. En genväg till programmet finns också i menygruppen ARX ACCESS, bland programalternativen. wrapper.conf En konfigurationsfil som kan läsas och redigeras med valfri texteditor. (Exempelvis kan man här styra hur mycket minne som Java får allokera för ARX ACCESS Server-tjänsten.) Installationsguide ARX ACCESS ARX ACCESS Server 27

36 ARX ACCESS Klient Inledning Klientprogrammet i ARX ACCESS installeras automatiskt på den dator där serverapplikationen ARX ACCESS Server installerats. Men det är också möjligt att installera endast klientprogrammet på en annan dator. Installera ARX ACCESS Klient För att installera klientprogrammet, gör på följande sätt: 1. Öppna en webbläsare och ange ARX ACCESS-serverns namn genom att skriva i webbläsarens adressfält. 2. Nu öppnas en inloggningssida för tjänsten. Ange där Användarnamn och Lösenord och klicka därefter på knappen Logga in. Inloggningsidan för ARX ACCESS Webbklient 28 ARX ACCESS Klient Installationsguide ARX ACCESS

37 3. Du är nu inloggad på ARX ACCESS Webbklient. Om du som användare har rättigheter att ladda ner ARX ACCESSklienten visas nu länken Download of ACSetup.exe should start automatically. If not click here. 4. När filhämtningen påbörjats får du en fråga av typen Vill du köra eller spara den här filen? Välj då alternativet Kör. Starta ARX ACCESS Klient Gör så här för att starta klientprogrammet ARX ACCESS: 1. Klicka på Start-knappen i Windows och välj menyalternativet Program och därefter programgruppen ARX ACCESS och klicka där på ARX ACCESS-ikonen i programmenyn 2. Det första som visas är ett inloggningsfönster. Skriv där in användarnamn, lösenord och välj server. 3. När du gjort detta klicka på OK. För ytterligare information om hur klientprogrammet fungerar hänvisar vi till ARX ACCESS Användarguide eller den inbyggda hjälpen i programmet. Installationsguide ARX ACCESS ARX ACCESS Klient 29

38 ARX LCU9016II Inledning Detta avsnitt om undercentralen LCU9016II går igenom: vad som levereras tillsammans med LCU9016II undercentralens olika delar (hårdvara) Ingående delar I samma kartong som undercentralen LCU9016 levereras i, ska följande delar ingå: 1 låsbart aluminiumskåp, innehållande: o 1 CPU-kort 9016 o 1 kommunikationskort 9014 o 2 flatkablar för sammankoppling av korten 2 nycklar till skåpet/centralen 1 registerblad ( LCU 9016 register sheet ) 30 ARX LCU9016II Installationsguide ARX ACCESS

39 Hårdvara Undercentralen består av ett låsbart aluminiumskåp som i standardutförandet innehåller ett CPU-kort och ett kommunikationskort (även kallat loopkort eller slingkort) för fyra dörrenheter. I skåpet finns plats för inkoppling av ytterligare tre kommunikationskort. Fullt utbyggd kan en undercentral betjäna 16 dörrenheter, det vill säga fyra dörrar per kommunikationskort. Skåp (kapsling) Skåpet har måtten: 390 x 216 x 94 mm (höjd x bredd x djup) och har sex stycken hål för kabelgenomförningar i över och underkant. Installationsguide ARX ACCESS ARX LCU9016II 31

40 Strömförsörjning För att säkerställa en säker drift i installationen bör en stabil strömkälla med batterireserv användas för undercentralen. Exempelvis: Kraftaggregat 24V 2450PS (artikelnummer ) Transformator PSS60 (artikelnummer ) Transformator ST60S (artikelnummer ) Kraftaggregat 24V 2450PS är att föredra då den har reservkraft (batteribackup). Nätverkskabel (Ethernet) Undercentralen LCU9016 kommunicerar med ARX ACCESSservern via traditionell nätverkskabel av sk. Ethernet-typ. OBS! Använd inte skärmad nätverkskabel i er ARX ACCESSinstallation. Användning av sådan kabel kan leda till jordfel i installationen. 32 ARX LCU9016II Installationsguide ARX ACCESS

41 CPU-kort 9016cII CPU-kortet består av en mikroprocessor med minne, klocka och inbyggd intern backup. All information för kontroll av systemet lagras här, inklusive data om kort och scheman. Ethernetkontak t Serieportskonta kt 5 Lysdioder (system) 3 Lysdioder för nätverk + CR2032 Batteri för drift av klocka, vid spänningsbortfal l DIP omkopplare ON - OFF Kontakt till loopkort 9014LC samt reläkort 6416RC Aktivering av sabotagekontakt ENABLE DISABLE Kontakter till loopkort 9014LC Kontakter för kommande funktioner Spänningsmatning 17-24V AC/DC Anslutning för sabotagekontakt. Principskiss av CPU-kortet 9016CII, med viktiga delar markerade. OBS! Undercentralens serienummer står på etiketten som sitter på CPU-kortets vid seriekontakten. Installationsguide ARX ACCESS ARX LCU9016II 33

Användarguide. Solid AB

Användarguide. Solid AB Användarguide Solid AB Copyright 2003-2005, Solid AB Solid AB Sjöviksbacken 24 SE - 117 43 Stockholm SWEDEN Telefon: +46 8-685 10 00 Fax: +46 8-685 10 20 E-post: info@solid.se www.solid.se UG 559 050 920D

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Introduktion till programmet... 4 Möjligheter och begränsningar... 4 Installation... 5 Introduktion... 8 Kom igång... 9 Server & Klient... 11 Användare... 12 Användarinformation...

Läs mer

Ingate SIParator 4.9.2

Ingate SIParator 4.9.2 Ingate SIParator 4.9.2 Steg för steg-guide Lisa Hallingström Paul Donald Bogdan Musat Adnan Khalid Per Johnsson Ingate SIParator 4.9.2: Steg för steg-guide by Lisa Hallingström by Paul Donald by Bogdan

Läs mer

Handbok. Pagero Internet för SEB

Handbok. Pagero Internet för SEB Handbok Pagero Internet för SEB Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 3 Innan ni startar 5 Vad

Läs mer

Bankgiro Link. Handbok

Bankgiro Link. Handbok Handbok Innehåll Läsanvisning 1 Innan ni startar 2 Vad är Pagero Bankgiro Link 2 Förutsättningar 2 Installation och start 3 Installation 3 Efter installationen 3 Radera installationen 3 Att börja med Pagero

Läs mer

PC-program för programmering av

PC-program för programmering av Installatörs- och användarhandbok AXBASE 3K PC-program för programmering av AXCARD kortläsare Copyright Axema Passagekontroll 2003 Informationen i detta dokument, inklusive webbadresser och dylikt kan

Läs mer

Handbok. Pagero för Danske Bank

Handbok. Pagero för Danske Bank Handbok Pagero för Danske Bank INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMMET 3 Vad är Pagero för Danske Bank? 3 Hjälpsidor 3 Systemkrav 3 INSTALLATION OCH START 3 Installation 3 Efter installationen

Läs mer

HANDLEDNING KONTAKT. Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles

HANDLEDNING KONTAKT. Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles HANDLEDNING KONTAKT Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles Lund 046-270 48 00 Stockholm 08-562 776 00 Göteborg 031-712 44 00 info@lundalogik.se www.lundalogik.se 1 HANDBOKENS

Läs mer

Installationshandbok för N300 Wireless Router WNR2200

Installationshandbok för N300 Wireless Router WNR2200 Installationshandbok för N300 Wireless Router WNR2200 NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Juli 2010 208-10643-01 v1.0 Varumärken NETGEAR och NETGEAR-logotypen är registrerade varumärken

Läs mer

Installationsmanual för OnCourse

Installationsmanual för OnCourse Installationsmanual för OnCourse Detta dokument beskriver de steg som ni behöver gå igenom för att installera OnCourse på er golfklubb. OnCourse är utvecklat och testat för Windows XP, Windows Vista och

Läs mer

Bewapass Entro. Användarhandbok

Bewapass Entro. Användarhandbok Bewapass Entro SE Användarhandbok Copyright 2003 Bewator AB, Solna. Kopiering ur Bewapass Entro användarhandbok får ske endast efter skriftlig överenskommelse med Bewator. Bewator förbehåller sig rätten

Läs mer

Unifaun Orderkoppling

Unifaun Orderkoppling Unifaun Orderkoppling Unifaun OnlineConnect Installation och användning 2013-01-31 2 Innehåll 1 Översikt... 3 1.1 Orderfilen... 3 1.2 Systemkrav... 3 1.3 Så här fungerar det... 4 2 Installation i Windows-baserade

Läs mer

ASSA. ARX Projektering ASSAABLOY. Med Funktionsguide. ASSAABLOY the global leader in door opening solutions

ASSA. ARX Projektering ASSAABLOY. Med Funktionsguide. ASSAABLOY the global leader in door opening solutions ARX Projektering Med Funktionsguide ASSA ASSAABLOY ASSAABLOY the global leader in door opening solutions Vi reserverar oss för eventuella fel i produkt- och funktionsbeskrivningar, samt förbehåller oss

Läs mer

Hal Skärmläsare version 9.0

Hal Skärmläsare version 9.0 Hal Skärmläsare version 9.0 för Microsoft Windows operativsystem Upphovsrätt 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom www.yourdolphin.com www.dolphinse.com/swedish

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. LW050v2/LW050v2UK Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. LW050v2/LW050v2UK Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps LW050v2/LW050v2UK Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av denna Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps Med Sweex Wireless Broadband Router 54

Läs mer

Installationshandbok Moduler

Installationshandbok Moduler Installationshandbok Moduler Till Pyramid Business Studio version 3.39A -3.41A Version 1.4 - (121211) Installationshandbok för moduler i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna

Läs mer

Norman Virus Control för arbetsstationer Version 5.9. Administratörshandboken

Norman Virus Control för arbetsstationer Version 5.9. Administratörshandboken Norman Virus Control för arbetsstationer Version 5.9 Administratörshandboken ii NVC för arbetsstationer administratörshandbok Begränsad garanti Norman garanterar att den medföljande cd:n och dokumentationen

Läs mer

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003.

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003. Icarus 2.6 Manual är utskriven 2003-08-27 22:44 Copyright Keylogic AB 2003. 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...3 1.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...3 1.2 SYSTEMKRAV...3 1.3 HUR FUNGERAR ICARUS...4 1.4 STÖD FINNS

Läs mer

Användarhandbok. Protector Suite 2009

Användarhandbok. Protector Suite 2009 Användarhandbok Protector Suite 2009 Informationen som ges här anses vara korrekt och pålitlig. Upek tar emellertid inget ansvar för följderna av användandet av denna information, och inte heller för patentintrång

Läs mer

1 Översikt 1.1 Denna manual. 1.2 Grafiskt läge? / Textläge?

1 Översikt 1.1 Denna manual. 1.2 Grafiskt läge? / Textläge? 1 Översikt 1.1 Denna manual Denna manual hjälper dig som kund att använda våra backuptjänster. Manualen innehåller instruktioner hur tjänsten fungerar på samtliga operativsystem. Om du har några frågor

Läs mer

Innehållsförteckning. HomeSecure HS-IP-03 manual: 22-01-2015

Innehållsförteckning. HomeSecure HS-IP-03 manual: 22-01-2015 Innehållsförteckning 1. 1. Introduktion... 4 1.1 Funktioner... 4 2. Kom igång... 5 2.1 Paketets innehåll... 5 2.2 Översikt över Kameran... 6 2.3 Installation av Hårdvara... 6 3. Få Tillgång till Kameran...

Läs mer

HansaWorld. FirstOffice. Ett integrerat affärssystem för Macintosh, Linux och Windows. 2003 HansaWorld All rights reserved 5.

HansaWorld. FirstOffice. Ett integrerat affärssystem för Macintosh, Linux och Windows. 2003 HansaWorld All rights reserved 5. HansaWorld FirstOffice Ett integrerat affärssystem för Macintosh, Linux och Windows. 2003 HansaWorld All rights reserved 5.3 2007-10-09 Förord FirstOffice är ett kraftfullt affärssystem för Windows och

Läs mer

Konfigureringsmanual M A N U A L. BAS2 Styr, version 7.1

Konfigureringsmanual M A N U A L. BAS2 Styr, version 7.1 I Konfigureringsmanual M A N U A L BAS2 Styr, version 7.1 II Förord BAS2 styr är ett program som du använder för att styra och övervaka driften vid en anläggning. Programmet är kraftfullt och har mycket

Läs mer

Installationshandbok för trådlös router

Installationshandbok för trådlös router Installationshandbok för trådlös router NETGEAR, Inc. 4500 Great America Parkway Santa Clara, CA 95054 USA 208-10080-01 2006-03 2006 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Varumärken NETGEAR är ett varumärke som

Läs mer

Mageia Kontrollcentral

Mageia Kontrollcentral Mageia Kontrollcentral Verktyg för att konfigurera Mageia Texter och skärmdumpar i denna manual finns under CC BYSA 3.0 licensen http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Denna manual är produserad

Läs mer

VIDA ADMIN HJÄLP INNEHÅLL

VIDA ADMIN HJÄLP INNEHÅLL INNEHÅLL 1 INLEDNING... 4 2 ÖVERSIKT FÖR NYA VIDA ADMIN-ANVÄNDARE... 5 2.1 Företag... 5 2.2 Användare... 5 2.3 VIDA All-in-one... 5 2.4 VIDA on Web... 6 2.5 Prenumeration... 6 2.5.1 Abonnera på VIDA All-in-one...

Läs mer

Hantera datorn. C Personlig dator 1. Kontrollpanelen 2. Skrivbordet 3. Skärmsläckare 4. Genvägar 5. Bildskärmen 6. Volym

Hantera datorn. C Personlig dator 1. Kontrollpanelen 2. Skrivbordet 3. Skärmsläckare 4. Genvägar 5. Bildskärmen 6. Volym Hantera datorn Sitter du bra? Är du nöjd med din arbetsmiljö? Kan du hitta en fil igen efter att du sparat den? Helene visar vad du behöver känna till för att få bra ordning på din dator. I handledningen

Läs mer

LocationFree Basstation LocationFree Player för PC

LocationFree Basstation LocationFree Player för PC LocationFree Basstation LocationFree Player för PC Bruksanvisning LF-PK1 LF-B1 LFA-PC2 2006 Sony Corporation Innehåll Vad är basstation LocationFree?... 4 Identifiera delar och reglage (basstation)...

Läs mer

Handbok för trådlös installation

Handbok för trådlös installation Handbok för trådlös installation 2009 Lexmark International, Inc. Med ensamrätt. Om utgåvan November 2008 Följande stycke gäller inte för länder där sådana bestämmelser inte är förenliga med gällande lagstiftning:

Läs mer

NetSupport Notify Handbok

NetSupport Notify Handbok NetSupport Notify Handbok COPYRIGHT (C) för handbok 2015 NetSupport Ltd. Alla rättigheter förbehållna. Informationen i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande. NetSupport Ltd. förbehåller

Läs mer