Installationsguide LCU9016II/LCU9017II IG A (A4)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Installationsguide LCU9016II/LCU9017II IG 559 0162 930A (A4)"

Transkript

1 Installationsguide LCU9016II/LCU9017II IG A (A4)

2 Copyright , ASSA AB ASSA AB Förmansvägen Stockholm Telefon:

3 Innehåll ARX ACCESS 5 Systemöversikt... 5 Om denna installationsguide... 6 Typografi i detta dokument 6 ARX LCU9016II 7 Inledning... 7 Ingående delar... 7 Hårdvara... 8 Skåp (kapsling) 8 8 Strömförsörjning 8 Nätverkskabel (Ethernet) 8 CPU-kort 9016cII 9 Kommunikationskort 9014LC 12 Montering av ytterligare kommunikationskort (4014LC) 12 Montering av kommunikationskort 9018ES samt 4014LC i LCU9017II Montering av ytterligare kommunikationskort i LCU Indikering på 9019EM kortet Övriga indikeringar på 9019EM kortet ES adressering ES samt ECP30 adressering 17 Montering av reläkort 6416RC 18 ARX ACCESS Server 19 Inledning Installera ARX ACCESS Server Programikoner 20 Servernamn 21 ARX ACCESS Server Manager Licenshantering (ARX ACCESS Server Manager, utan licenser eller privata nycklar) 22 Privata nycklar 22 Starta ARX ACCESS Server 23 Demoversion 23 Redigera inställningar Databasinställningar 24 Undercentralsinställningar 24 Bildinställningar 24 Licensinställningar 24 Händelselogginställningar 24 Säkerhetsinställningar 24 Firmwareinställningar 25 Inställningar för multipla servrar 25 Webbinställningar 25 Klientinställningar 25 Säkerhetskopiering (backup) Skapa en backup (manuellt) 26 Schemalagd säkerhetskopiering (automatiskt) 26 Installationsguide ARX ACCESS Innehåll iii

4 Backup vid serverstart 27 Återställa från backup 27 Katalog- och filstruktur Kataloger 29 Filer 30 ARX ACCESS Klient 31 Inledning Installera ARX ACCESS Klient Starta ARX ACCESS Klient Konfigurering 32 Inledning Automatisk konfigurering Förutsättningar 33 Checklista 33 Manuell konfigurering Terminalprogram 34 Konfigureringsguide ( Setup Wizard ) 34 Terminalkommandon 37 Nyckelhantering 39 Montering/Installation 40 Allmänna råd Miljö Kabeldragning i undercentral DAC 41 Inledning Hårdvara 41 Teknik 42 Översiktsbilder Förbindningsscheman LCU9016, spänningskälla och DAC 46 Uppgradera firmware i DAC via LCU9016/LCU Olika konfigurationsfall (exempel) Automatisk konfigurering, litet nät 50 Automatisk konfigurering, större nät 51 Automatisk konfigurering, LCU hos lokalkontor 52 Manuell konfigurering, LCU utanför brandvägg 53 Felsökning 54 ARX LCU9016 (undercentral) Specifikationer Kapacitet ARX ACCESS ARX ACCESS Server ARX ACCESS Klient ARX LCU9016II Licensinformation 59 Termer och förkortningar Index 63 iv Innehåll Installationsguide ARX ACCESS

5 ARX ACCESS Systemöversikt ARX ACCESS är ett klient/serverbaserat system för administration och övervakning av olika säkerhetsmoduler. I ARX ACCESS finns tre huvudkomponenter: ARX ACCESS Server, serverplattformen ARX ACCESS Klient, klientprogrammet ARX LCU, undercentralen Undercentralerna kommunicerar uppåt med ARX ACCESS servermjukvara via Ethernet-kabel och nedåt med de anslutna dörrenheterna DAC via traditionell strömslinga. Installationsguide ARX ACCESS ARX ACCESS 5

6 1 4 7 A B Æ 6485EM A B Æ 6485EM A B Æ 6485EM LCU9101 LCU9017II LCU9016II DAC DAC Principskiss med server/klient, undercentraler samt dörrenheter. Om denna installationsguide Denna handledning riktar sig i första hand till installatörer, projektörer och personer med liknande arbetsuppgifter. Läsaren förväntas ha grundläggande kunskaper om passersystem och datakommunikation i nätverk (TCP/IP-protokollen och Ethernet). Installationsguiden är skriven för att kunna användas antingen som en komplett instruktion, eller som ett referensdokument där man vid behov kan gå tillbaka och få information om olika delar. Många av texterna i installationsguiden är skrivna i form av steg-för-steg-anvisningar för att tydligt beskriva arbetsgången i de olika momenten. I denna handledning beskrivs serverplattformen och undercentralen mer i detalj medan information om klientprogrammet återfinns i ARX ACCESS Användarguide. Typografi i detta dokument Text som skrivs med kursiv stil i löpande text refererar till objekt på skärmen (exempelvis knappar eller menyalternativ) eller på särskilda tangenter. Text eller kommandon som ska skrivas in ordagrant markeras i texten med typsnittet Courier. Detta typsnitt används också för att symbolisera text som visas i terminalfönster. 6 ARX ACCESS Installationsguide ARX ACCESS

7 ARX LCU9016II Inledning Detta avsnitt om undercentralen LCU9016II går igenom: vad som levereras tillsammans med LCU9016II undercentralens olika delar (hårdvara) Ingående delar I kartongen, som undercentralen LCU9016 levereras i, ska följande delar ingå: 1 låsbart aluminiumskåp, innehållande: o 1 CPU-kort 9016 o 1 kommunikationskort 9014 o flatkablar för sammankoppling av korten 2 nycklar till skåpet/centralen 1 registerblad ( LCU 9016 register sheet ) Installationsguide ARX ACCESS ARX LCU9016II 7

8 Hårdvara Undercentralen består av ett låsbart aluminiumskåp som i standardutförandet innehåller ett CPU-kort och ett kommunikationskort (även kallat loopkort eller slingkort) för fyra dörrenheter. I skåpet finns plats för inkoppling av ytterligare tre kommunikationskort. Fullt utbyggd kan en undercentral betjäna 16 dörrenheter, det vill säga fyra dörrar per kommunikationskort. Skåp (kapsling) Skåpet har måtten: 390 x 216 x 94 mm (höjd x bredd x djup) och har sex stycken hål för kabelgenomförningar i över och underkant. Strömförsörjning För en säker drift av installationen bör en stabil strömkälla med batterireserv användas för undercentralen. Exempelvis: Kraftaggregat 24V 2450PS (artikelnummer ) Transformator PSS60 (artikelnummer ) Transformator ST60S (artikelnummer ) Kraftaggregat 24V 2450PS är att föredra då den har reservkraft (batteribackup). Nätverkskabel (Ethernet) Undercentralen LCU9016 kommunicerar med ARX ACCESS-servern via traditionell nätverkskabel av Ethernet-typ. OBS! Använd inte skärmad nätverkskabel i er ARX ACCESS-installation. Användning av sådan kabel kan leda till jordfel i installationen. 8 ARX LCU9016II Installationsguide ARX ACCESS

9 ENAB LE DISABLE + C R2032 CPU-kort 9016cII CPU-kortet består av en mikroprocessor med minne, klocka och inbyggd intern backup. All information för kontroll av systemet lagras här, inklusive data om kort och scheman. Ethernetkontakt Serieportskontak n Lysdioder (system) 3 Lysdioder för nätverk Aktivering av sabotagekontakt Batteri för drift av klocka, vid spänningsbortfal l DIP omkopplare ON - OFF Kontakt till loopkort 9014LC samt reläkort 6416RC Kontakter till loopkort 9014LC Kontakter för kommande funktioner Spänningsmatning 17-24V AC/DC Anslutning för sabotagekontakt. Principskiss av CPU-kortet 9016CII, med viktiga delar markerade. OBS! Undercentralens serienummer står på etiketten som sitter på CPU-kortet vid seriekontakten. Installationsguide ARX ACCESS ARX LCU9016II 9

10 DIP-omkopplare på CPU-kortet På CPU-kortet sitter en rad med åtta DIP-omkopplare, det vill säga små strömbrytare som antingen kan vara ON eller OFF. I tabellen nedan beskrivs de olika funktioner som styrs med de olika omkopplarna. DIP- nr. 1 Funktion (ON / OFF) ON: OFF: Om omkopplaren är ON kan man via serieporten kommunicera med undercentralen med ett terminalprogram med inställningarna bps, 8 bitar, ingen paritet, en stoppbit och ingen flödesreglering. (Se även avsnittet Terminalprogram på sidan 34.) Terminalkommunikationen avstängd och serieporten kan användas för att exempelvis ansluta ett modem. (Normal drift) 2 Används ej, ska vara OFF. 3 ON: OFF: Installationstest av dörrmiljö. Öppnarknappen fungerar och kodsymbolen på läsaren tänds. Fyra valfria sifferknappar eller ett kort av rätt typ genererar röd gubbe samt att summern ljuder i läsaren. Normal drift. 4, 5 Används ej, ska vara OFF ON: OFF: Aktiverar Telnet på undercentralen. OBS! I första hand rekommenderas att all konfiguration av undercentralen görs med ett terminalprogram via serieporten. Normal drift. ON: Fast IP-adress för konfigurering OFF: Normal drift. ON: OFF: Rensar databasen på LCU9016 vid uppstart och återställer LCU9016 till fabriksinställningar. OBS! Om detta görs kommer LCU9016 att förlora alla inställningar och ny information måste laddas ut till LCU9016. Normal drift. 10 ARX LCU9016II Installationsguide ARX ACCESS

11 Lysdioder på CPU-kort På CPU-kortet finns ett antal lysdioder som var och en indikerar olika statuslägen. Nedan beskrivs de olika dioderna och deras lägen. De fem lysdioderna vid serieporten (RS-232): Blå [WDOG] Blinkar långsamt (varannan sekund eller med 0,5 Hz) under tiden som systemet håller på att startas upp eller stängas av. Blinkar fort (ca 5 gånger per sekund eller med 5 Hz) när undercentralen är igång. Gul [A] Släckt under uppstart. Blinkar långsamt när undercentralen försöker skapa kontakt med ARX-servern. Lyser med fast sken när undercentralen har kontakt med ARX-servern. Röd [B] Grön [C] Röd [D] Släckt under uppstart. Lyser när undercentralen har meddelanden att sända till ARX-servern. Släckt under uppstart. Lyser när undercentralen tar emot meddelanden från ARX-servern. Normalt släckt. De tre lysdioderna vid Ethernet-kontakten: Grön [LINK] Lyser vid länk. Släckt då ingen länk finns. Röd [100M] Gul [ACT] Lyser vid 100Mbit kommunikation. Släckt då ingen 100Mbit kommunikation finns. Blinkar vid aktivitet på Ethernet-porten. Släckt då ingen aktivitet finns på Ethernet-porten. De två gröna lysdioderna i övre vänstra delen av kortet: Grön +3.3V Grön +13.8V Lyser med fast sken då spänningen (+3.3V) är OK. Lyser med fast sken då spänningen (+13.8V) är OK. Då spänningen till kortet slås på tänds alla lysdioder för att man ska kunna kontrollera att de fungerar. Efter ca 1 sekund släcks alla lysdioder utom den blå WDOG. Installationsguide ARX ACCESS ARX LCU9016II 11

12 Kommunikationskort 9014LC Ett kommunikationskort av typen 9014LC är monterat i undercentralen. Detta kommunikationskort (även kallat loopkort eller slingkort) sitter monterat nedanför CPU-kortet. Anslutningar till DAC dörrenheter görs på detta kort. Till 9014LC-kortet kan fyra dörrenheter kopplas. Spänningsmatningen in på kommunikationskortet sker via AC/DC-IN på kopplingsplint 1 (KP1) och fördelas sedan vidare (internt på kortet) till varje dörrplint på platserna 1 och 2. Dörrplintarna är märkta DOOR X.1 DOOR X.4 på kortet (KP2 KP5). Spänningsmatning till DAC 17-24V AC/DC Anslutning till 4014LC Anslutning hissläsare Anslutning till DAC, PCR, DBL, mm. Anslutning RS485 kommunikation, Galaxy. Principskiss av kommunikationskortet 9014LC III Anslutning till eventuella 4014LC-kort görs med en flatkabel mellan den högra kabelkontakten (10 stift) på 9014LC-kortet och motsvarande kabelkontakt i överkant på 4014-kortet. Montering av ytterligare kommunikationskort (4014LC) Undercentralen kan utrustas med ytterligare tre kommunikationskort, av typen 4014LC. Varje sådant kort gör det möjligt att ansluta ytterligare fyra stycken DAC, det vill säga fyra dörrar. Fullt utbyggd kan en undercentral betjäna 16 dörrenheter, det vill säga fyra dörrar per kommunikationskort. Ytterligare kommunikationskort monteras med de fyra bifogade skruvarna på nästa lediga kortplats i undercentralen. Skruva fast hörnen på kortet i undercentralen. Anslutning till 9014LC kortet görs med den tillhörande flatkabeln mellan den högra kabelkontakten (10 stift) på 9014LC kortet och motsvarande kabelkontakt i överkant på 4014LC kortet. Spänningsmatningen in på kommunikationskortet sker via AC/DC-IN på kopplingsplint 1 (KP1) och fördelas sedan vidare (internt på kortet) till varje dörrplint på platserna 1 och 2. Dörrplintarna är märkta DOOR X.1 DOOR X.4 på kortet (KP2 KP5). Anslutning till 9014LC Spänningsmatning till DAC 17-24V AC/DC 4014 LC II Anslutning till DAC, PCR, DBL, mm. 12 ARX LCU9016II Installationsguide ARX ACCESS

13 Principskiss av kommunikationskortet 4014LC II Installationsguide ARX ACCESS ARX LCU9016II 13

14 Montering av kommunikationskort 9019EM samt 4014LC i LCU9017II Ett kommunikationskort av typen 9019EM är monterat i undercentral LCU9017. Detta kommunikationskort sitter monterat nedanför CPU-kortet. Till 9019EM-kortet kan två ECP30 kopplas. Spänningsmatningen in på kommunikationskortet sker via AC/DC-IN på kopplingsplint 1 (KP1) och fördelas sedan vidare (internt på kortet) till varje dörrplint på platserna 1 och 2. Dörrplintarna är märkta DOOR X.1 DOOR X.4 på kortet (KP2 KP5). En LCU9017 kan antingen hantera en hissläsare eller en Galaxy-anslutning, inte båda samtidigt. 9019EM Spänningsmatning till DAC 17-24V AC/DC Anslutning till 9018ES samt 4014LC Val av RS485 eller Hissanslutning Anslutning till ECO30 dörr 1 och dörr 2 RS485, Galaxy anslutning Anslutning hissläsare Montering av ytterligare kommunikationskort i LCU9017 Undercentralen kan utrustas med ytterligare tre kommunikationskort av typen 9018ES eller 4014LC eller en kombination av dessa kort. Varje 9018ES kort hanterar två porttelefoner av typen ECP30 och 4014LC korten gör det möjligt att ansluta ytterligare fyra stycken DAC, det vill säga fyra dörrar. Fullt utbyggd kan en LCU9017 undercentral med tre 9018ES kort kan betjäna 8 porttelefoner, det vill säga två dörrar per kommunikationskort. Men eftersom man kan kombinera porttelefon kort 9018ES och kommunikationskort 4014LC kan dörr och typ av dörr variera. Ytterligare kommunikationskort monteras med de fyra bifogade skruvarna på nästa lediga kortplats i undercentralen. Skruva fast hörnen på kortet i undercentralen. Anslutning till 9019EM kortet görs med de tillhörande flatkabelanslutningarna och 9018ES och/eller 4014LC kortet. Spänningsmatningen in på kommunikationskortet sker via AC/DC-IN på kopplingsplint 1 (KP1) och fördelas sedan vidare (internt på kortet) till varje dörrplint på platserna 1 och 2. Dörrplintarna är märkta DOOR X.1 DOOR X.4 på kortet. 9018ES Spänningsmatning till DAC 17-24V AC/DC Anslutning till 9019EM 9018ES kortadress DIP Anslutning till ECO30 dörr 3 och dörr 4. Dörr 5 och 6 samt dörr 7 och 8. Beroende på vilken adress kortet har. 14 ARX LCU9016II Installationsguide ARX ACCESS

15 Indikering på 9019EM kortet Det finns fyra driftindikeringar i det övre högra hörnet på 9019EM-kortet som är märkta 1, 2, 3 och 4. LEDindikering 1 och 2 används för att se vilka porttelefoner man har kontakt med och LED-indikering 3 och 4 visar att kortets programvara jobbar och att kortet är i synk med CPU-kortet. Fyra driftindikeringar, 1, 2, 3 och 4 LED-indikeringarna 1 och 2 blinkar för att indikera vilka ECP30 man har kontakt med. LED1 blinkar åtta gånger och gör sedan en paus på 5 sekunder. Efter pausen representerar den första LED1 blinken ECP30 med adress 1, den andra blinken adress 2 osv. På den adress som det finns en ECP30 ansluten tänds samtidigt med LED1 den gröna LED2. Exempel: Om man har tre ECP30 anslutna till centralen på positionerna 1 3, med motsvarande adresser 1, 2 och 3. Vänta till dess LED1 gör en paus, räkna sedan blinken. På de blink där LED2 tänder finns en ECP30 ansluten. I exemplet ovan ska LED2 tända tillsammans med LED1 på de tre första blinken, efter pausen. LED1 ON LED2 Installationsguide ARX ACCESS ARX LCU9016II 15

16 Övriga indikeringar på 9019EM kortet LED indikerar RS485-kommunikation med Galaxy-centralen. LED indikerar att C+ och C- är anslutna till ECP30, LED n flimrar lite, indikerar kommunikation med ECP LED indikerar att hissläsaren är ansluten. 9018ES adressering 9018ES adresserings-dip 9018ES-korten ska adresseras från 1 till 3 beroende av vilken position och önskad adress man ska använda på ECP30 porttelefonerna. Baskortet i LCU9017, 9019EM, hanterar ECP30 porttelefonadresserna 1 och 2. Det första 9018ES-tilläggskortet med adress 1 hanterar ECP30 adresserna 3 och ES med adress 2 hanterar ECP30 med adresserna 5 och 6 samt slutligen 9018ES-kort med adress 3 som hanterar ECP30 med adresserna 7 och 8. Det vill säga, det är adressen på 9018ES som avgör vilken adress ECP30 ska ha, inte positionen. 16 ARX LCU9016II Installationsguide ARX ACCESS

17 9018ES samt ECP30 adressering ECP30 Adress / Plint 1 / 1 ECP30 Adress / Plint 2 / 2 ECP30 Adress / Plint 3 / 1 ECP30 Adress / Plint 5 / 1 ECP30 Adress / Plint 7 / 1 ECP30 Adress / Plint 4 / 2 ECP30 Adress / Plint 6 / 2 ECP30 Adress / Plint 8 / ES kort 1 (ECP30 3&4) Kortadress 1 On Off 9018ES kort 2 (ECP30 5&6) Kortadress 2 Off On 9018ES kort 3 (ECP30 7&8) Kortadress 3 On On OBS! LCU9017 med porttelefon ECP30 kan inte samexistera med DAC30/DAC20. Vanliga dörrmiljöer på samma central måste vara bestyckade med senare versioner av DAC som DAC430, DAC530 eller PCR40II. Installationsguide ARX ACCESS ARX LCU9016II 17

18 Montering av reläkort 6416RC Undercentralen kan utrustas med reläkort av typen 6416RC, som har fyra reläutgångar. Reläkortet monteras i undercentralen med de bifogade skruvarna och distanserna högst upp i undercentralen, utanpå 9016LC-kortet. Anslutning till 9014-kortet görs med den tillhörande flatkabeln mellan den högra kabelkontakten (10 stift) nertill på 9014LC kortet och motsvarande kabelkontakt som är placerad till höger på reläkortet (6416RC). 9016C II ENABLE DISABLE + CR LC III Principskiss av reläkortet 6416RC 18 ARX LCU9016II Installationsguide ARX ACCESS

19 ARX ACCESS Server Inledning Kärnan i ARX ACCESS är serverapplikationen ARX ACCESS Server. För aktuell information om gällande systemkrav och kapacitet för ARX ACCESS, studera den inlaga som levereras tillsammans med installations-cd:n. Installera ARX ACCESS Server För att installera serverapplikationen, gör på följande sätt: 1. Placera installations-cd:n för ARX ACCESS i datorns cd-läsare. 2. Klicka på Start-knappen i Windows och välj menyalternativet Kör. Skriv sedan in D:\SETUP.EXE i fältet Öppna och klicka på OK-knappen. 3. Först visas dialogrutan Installer Language där man väljer vilket språk som ska gälla vid installationen. Välj önskat språk och klicka OK för att starta installationsguiden. 4. Det första större fönstret som nu visas i installationsguiden är ett informationsfönster. Du blir här rekommenderad att stänga andra program som eventuellt är igång på din dator. Installationsguiden för ARX ACCESS Server 5. Klicka Nästa för att fortsätta med nästa steg eller Avbryt för att avbryta installationen. 6. Nästa fönster informerar om de licensvillkor som gäller. Läs noga igenom licensavtalet. Om du accepterar villkoren i avtalet, markera Jag Godkänner för att fortsätta. Installationsguide ARX ACCESS ARX ACCESS Server 19

20 7. Nu visar installationsprogrammet vilka komponenter som du bör installera. Markera de komponenter du vill installera eller avmarkera de som du inte vill installera. Nertill i fönstret visas hur mycket utrymme de olika komponenterna tillsammans kommer att behöva på hårddisken. De olika komponenterna är: Java JRE Installationsprogrammet känner automatiskt av om rätt version av Java JRE (Java Runtime Environment) finns installerat. Om inte, kommer detta alternativ kryssas för och installeras i nästa steg. ARX ACCESS Dokumentation Med detta alternativ förkryssat kommer PDF-versionerna av den tillhörande dokumentationen (bland annat installations- och användarmanualer) att installeras på datorn och genvägar till dokumenten läggs upp i programmenyn. ARX ACCESS Server Serverapplikationen till ARX ACCESS. ARX ACCESS Klientprogrammet till ARX ACCESS. ACE Drivrutiner till eventuell ACE-kodare. OBS! Detta alternativ gäller endast för installationer med offline-dörrar. I de system där en ACEkodare ska anslutas räcker det att installera dessa drivrutiner på den dator som ACE-kodaren ska anslutas till. 8. Klicka Nästa för att fortsätta med nästa steg, Tillbaka för att gå tillbaka ett steg eller Avbryt för att avbryta installationen. 9. Installationsprogrammet föreslår nu i vilken katalog serverapplikationen ska installeras, exempelvis: C:\Program Files\SOLID\ARX SA Om du vill installera applikationen i en annan katalog klickar du på knappen Bläddra och väljer en annan katalog. 10. Klicka Nästa för att fortsätta med nästa steg, Tillbaka för att gå tillbaka ett steg eller Avbryt för att avbryta installationen. 11. I fönstret som nu visas kan du välja i vilken katalog i startmenyn som programmets genvägar ska sparas. Du kan ange ett eget namn för att skapa en ny katalog. 12. Klicka Installera för att starta installationen, Tillbaka för att gå tillbaka ett steg eller Avbryt för att avbryta installationen. 13. Installationen utförs nu och filer och information förs över till din dator. Detta kan ta några minuter. 14. När installationen är klar visas ett fönster som talar om det. Genom att klicka Nästa avslutas installationen. 15. Slutligen visas ett fönster som informerar om att ARX ACCESS nu installerats på din dator. Klicka på Slutför för att avsluta installationsprogrammet. Programikoner I och med att ARX ACCESS nu är installerat på datorn har det lagts till nya programikoner i listan av program på din dator: ARX ACCESS, ARX ACCESS Server, Uninstall och Website. ARX ACCESS programikoner 20 ARX ACCESS Server Installationsguide ARX ACCESS

21 Servernamn Om man senare ska kunna göra en automatisk konfigurering av anslutna undercentraler måste servernamnet arx finnas upplagt i DNS-serverns register. (Mer information om automatisk konfigurering finns i avsnittet Automatisk konfigurering på sidan 33.) Om man döpt sin serverdator till arx sker uppläggningen av namnet i DNS-registret oftast automatiskt med hjälp av Windows. (För att kontrollera eller ändra datorns namn i Windows: Start > Kontrollpanelen > System > Datornamn.) Du kan också själv undersöka om namnet är upplagt genom att pinga datornamnet arx. Detta gör du i ett kommandofönster genom att skriva in: ping arx. För att öppna ett kommandofönster i Windows: Start > Program > Tillbehör > Kommandotolken. (En utförligare beskrivning av kommandot ping finns i avsnittet Terminalkommandon på sidan 37.) Om du inte är säker på om servernamnet är satt till arx eller om det är upplagt i DNS-serverns register rekommenderar vi att du kontaktar nätverksadministratören och ber om hjälp. ARX ACCESS Server Manager Med verktyget ARX ACCESS Server Manager hanterar man alla de inställningar som rör ARX ACCESSservern. Bland annat använder man ARX ACCESS Server Manager för att starta och stoppa servern. För att kunna köra ARX ACCESS krävs att både licenser och privata nycklar är installerade för ARX ACCESS-servern. Detta görs ifrån verktyget ARX ACCESS Server Manager. För att starta ARX ACCESS Server Manager, gör så här: 1. Klicka på Start-knappen i Windows och välj menyalternativet Program och därefter programgruppen ARX ACCESS och klicka där på ARX ACCESS Server-ikonen i programmenyn. 2. Första gången man startar ARX ACCESS Server Manager, utan att licenser eller privata nycklar är installerade, visas ett tomt fönster samt ett varningsmeddelande som informerar om att inga licenser eller nycklar är installerade. Installationsguide ARX ACCESS ARX ACCESS Server 21

22 Licenshantering (ARX ACCESS Server Manager, utan licenser eller privata nycklar) Tillsammans med installations-cd:n för ARX ACCESS levereras till varje kund en uppsättning licenshandlingar. Dessa krävs för att kunna installera och köra ARX ACCESS. För att installera licensen på ARX ACCESS-servern, gör på följande sätt: 1. I fönstret ARX ACCESS Server Manager under rubriken Licensinformation, välj knappen Lägg till för att lägga till en licens. 2. I den filhanterare som öppnas, stega fram till den katalog/enhet där licensen är lagrad. 3. Markera den aktuella licensfilen (en fil med filändelsen.alc) och klicka Öppna i filhanteraren. 4. I ARX ACCESS Server Manager-fönstret visas nu en ny rad under rubriken Licensinformation med den valda licensen. Vill man lägga till ytterligare licenser är det bara att upprepa denna procedur för varje licens. Det går att studera detaljer om installerade licenser genom att markera den aktuella licensraden och sedan klicka på knappen Detaljer. Då öppnas ett separat fönster med all tillgänglig licensinformation. För att ta bort en licens markerar man den och klickar därefter på knappen Ta bort. Privata nycklar På samma sätt som med licenshandlingarna levereras en uppsättning privata servernycklar tillsammans med installations-cd:n för ARX ACCESS. Även dessa krävs för att kunna installera och köra ARX ACCESS. För att installera dessa privata nycklar på ARX ACCESS-servern, gör på följande sätt: 1. I fönstret ARX ACCESS Server Manager, under rubriken Serverns privata nycklar, välj knappen Importera för att importera en privat nyckel. Fönster för att importera serverns privata nyckel 2. I fönstret Importera serverns privata nyckel, klicka Öppna. 3. I den filhanterare som nu öppnas, stega fram till den katalog/enhet där nyckeln är lagrad. 4. Markera aktuell nyckel (det vill säga en fil med filändelsen.pfx) och välj Öppna. 5. I fönstret Importera serverns privata nyckel skriver du in det lösenord (Pass phrase) som levererats tillsammans med den aktuella nyckelfilen och klickar Nästa. 6. Nu visas information om den valda nyckeln under rubriken Serverns privata nycklar. Om informationen stämmer, klicka på Slutför för att avsluta importen. 22 ARX ACCESS Server Installationsguide ARX ACCESS

23 Starta ARX ACCESS Server När licenser och privata nycklar är korrekt installerade kan man gå vidare och starta ARX ACCESS-servern. Även detta görs ifrån verktyget ARX ACCESS Server Manager. 1. Upptill i huvudfönstret för ARX ACCESS Server Manager finns knappen Starta som sätter igång servern. 2. Efter några sekunder när servern igång ändras Statusinformationen till: Tjänsten ARX ACCESS är startad ARX ACCESS Server Manager (med licenser och privata nycklar) I och med att ARX ACCESS-servern är igång kan du nu fortsätta uppbyggnadsarbetet av installationen. Exempelvis genom att ansluta undercentraler (se avsnittet Fel! Ogiltig självreferens i bokmärke. i denna guide) och bygga upp installationens logiska struktur med passerområden och behörighetskategorier (se ARX ACCESS Användarguide ). Verktyget ARX ACCESS Server Manager behöver inte vara igång för att servern ska fungera. Har man väl startat servern (som beskrivits ovan) kan man avsluta/stänga verktyget ARX ACCESS Server Manager. Demoversion Även om man kör en begränsad demoversion av ARX ACCESS måste man installera privata nycklar och licenser. (Demoversionen finns på installations-cd:n för ARX ACCESS.) Tillvägagångssättet är då detsamma som för en fullt fungerande version av ARX ACCESS. Installationsguide ARX ACCESS ARX ACCESS Server 23

24 Redigera inställningar Med hjälp av menyalternativet Redigera inställningar under menyn Arkiv i ARX ACCESS Server Manager kan man ställa in ett antal parametrar och inställningar för hur ARX ACCESS-servern ska arbeta. Menyalternativet Redigera inställningar (Arkiv-menyn) De inställningar man kan göra berör ett flertal olika delar av ARX ACCESS-serverns konfigurering. Här nedan beskrivs de olika inställningsmöjligheterna var för sig. Databasinställningar De inställningar som man kan redigera är: Databasens drivrutin Antal samtidiga anslutningar till databasen Databasens URL (adress) Databasanvändare Databaslösenord Databastyp Databasens placering kan ändras i fältet Databasens URL genom att ändra prefixet efter sista : tecknet. Undercentralsinställningar I fältet Katalog anges en katalog för undercentralernas synkroniseringsfiler. Om katalogen saknas skapas den automatiskt när servern starta. Bildinställningar Fältet Katalog används för att ange den katalog på servern där personbilder ska sparas och fältet Maximal storlek på bildfiler används för att sätta ett tak för hur stora filer man vill tillåta, anges i kb. Licensinställningar I fältet Katalog anges en katalog på servern där licensfiler sparas. Händelselogginställningar Fältet Katalog anger en katalog på servern där händelseloggen sparas. Katalogen skapas automatiskt när servern startas om den saknas. Man kan även välja att ange antal dagar som händelseloggen ska sparas av servern. Värdet noll ( 0 ) är lika med oändligt. Säkerhetsinställningar Välj katalog där serverns privata nyckel samt annan säkerhetsinformation ska sparas. 24 ARX ACCESS Server Installationsguide ARX ACCESS

25 Firmware-inställningar Här kan man ange den Katalog där firmware till undercentralerna ska sparas på servern, samt Firmwareversionsfilens namn. Inställningar för multipla servrar Kryssrutan Konfigurera multipla servrar gör det möjligt att köra flera ARX ACCESS-system på servern. Väljer man detta alternativ måste man även fylla i fälten ARX server adress och Firmware-uppdateringsadress som anger vilken IP-adress konfigurationen ska använda, samt vilken serveradress som ska tilldela firmware. Webbinställningar Ange vilka TCP-portar servern ska lyssna på. Om det är mer än en port, separera portarna med kommatecken. (Exempel: 80,8080 ). Välj också mellan att endast tillåta säker, krypterad trafik (https) eller säker och osäker trafik (både http och https). Alternativet Möjliggör Single Sign-On används för att redan inloggade webbanvändare (i annan portal/applikation) inte ska behöva logga in ytterligare en gång för att komma åt webbfunktioner i ARX ACCESS. Dock kräver en sådan Single Sign-On-lösning att det första ledet (inte ARX ACCESS) är konfigurerat på ett korrekt sätt. Klientinställningar I detta fält anges tid (i sekunder) innan servern kopplar ner en inaktiv ansluten klient. Om server inte får svar på ping inom tidsintervallet kopplar servern ner och klienten måste logga in på nytt. Fönstret Redigera ARX Server inställningar Installationsguide ARX ACCESS ARX ACCESS Server 25

26 Säkerhetskopiering (backup) Med ARX ACCESS Server Manager kan man både själv skapa säkerhetskopior eller välja att schemalägga säkerhetskopieringen. ARX ACCESS Server Manager används också för att återställa systemet utifrån säkerhetskopierade uppgifter. Säkerhetskopieringsmenyn i fönstret ARX ACCESS Server Manager Skapa en backup (manuellt) Följande steg beskriver hur du manuellt skapar en backup med hjälp av ARX ACCESS Server Manager: 1. I menyn Säkerheteskopia, välj alternativet Skapa en säkerhetskopia. 2. I det första fönstret som visas, välj vilken eller vilka delar som ska säkerhetskopieras genom att bocka för en eller flera av kryssrutorna. 3. Klicka Nästa för att fortsätta med nästa steg eller Avbryt för att avbryta. 4. Välj nu var säkerhetskopian ska sparas genom att klicka på Välj och stega fram till önskad katalog. Välj denna katalog genom att klicka Öppna. 5. Klicka Klar för att skapa säkerhetskopian eller Avbryt för att avbryta. 6. I den katalog som valts sparas nu en komprimerad fil med namnet: backup.zip (exempel), där första delen av filnamnet utgörs av det datum och klockslag då denna backup skapades. (I detta exempel var det klockan 11:28:35 den 20 april 2005) Schemalagd säkerhetskopiering (automatiskt) Det är också möjligt att schemalägga säkerhetskopiering av systeminformation. Säkerhetskopieringen kommer då automatiskt utföras med regelbundna intervaller, vid särskilda tidpunkter. Exempelvis kan man välja att en ny säkerhetskopia av ARX ACCESS databas ska sparas varje måndag klockan 03:00. Så här går det till att skapa en schemalagd säkerhetskopiering: 1. I menyn Säkerhetskopia, välj alternativet Schemalägg säkerhetskopiering. 2. I det fönster som nu visas kan du välja att lägga till en ny säkerhetskopieringsuppgift (backup) eller redigera en existerande uppgift. Fönstret Säkerhetskopieringsverktyg 26 ARX ACCESS Server Installationsguide ARX ACCESS

IG 559 0162 930PA4. Installationsguide

IG 559 0162 930PA4. Installationsguide IG 559 0162 930PA4 Installationsguide Copyright 2003-2011, ASSA AB ASSA AB Förmansvägen 11 117 43 Stockholm Telefon: 08-775 16 00 Innehåll ARX ACCESS 1 Systemöversikt 1 Om denna installationsguide 3

Läs mer

Användarguide. Solid AB

Användarguide. Solid AB Användarguide Solid AB Copyright 2003-2005, Solid AB Solid AB Sjöviksbacken 24 SE - 117 43 Stockholm SWEDEN Telefon: +46 8-685 10 00 Fax: +46 8-685 10 20 E-post: info@solid.se www.solid.se UG 559 050 920D

Läs mer

ARX Passersystem Användarmanual. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. M1852.0705-702298

ARX Passersystem Användarmanual. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. M1852.0705-702298 ARX Passersystem Användarmanual ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. M1852.0705-702298 2 3 Innehåll ARX passersystem 14 Om ARX passersystem 14 ARX passersystem 14 ARX passersystem översikt

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Introduktion till programmet... 4 Möjligheter och begränsningar... 4 Installation... 5 Introduktion... 8 Kom igång... 9 Server & Klient... 11 Användare... 12 Användarinformation...

Läs mer

Ingate SIParator 4.9.2

Ingate SIParator 4.9.2 Ingate SIParator 4.9.2 Steg för steg-guide Lisa Hallingström Paul Donald Bogdan Musat Adnan Khalid Per Johnsson Ingate SIParator 4.9.2: Steg för steg-guide by Lisa Hallingström by Paul Donald by Bogdan

Läs mer

Handbok. Pagero Internet för SEB

Handbok. Pagero Internet för SEB Handbok Pagero Internet för SEB Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 3 Innan ni startar 5 Vad

Läs mer

PiiGAB M-Bus 900 V2. Beskrivning Handhavande. www.piigab.com

PiiGAB M-Bus 900 V2. Beskrivning Handhavande. www.piigab.com PiiGAB M-Bus 900 V2 Beskrivning Handhavande www.piigab.com ETHERNET / M-BUS OMVANDLARE 900 Beskrivning Handhavande PiiGAB Process Information i Göteborg AB Anders Carlssons gata 7, S-417 55 Göteborg, Sweden

Läs mer

Bankgiro Link. Handbok

Bankgiro Link. Handbok Handbok Innehåll Läsanvisning 1 Innan ni startar 2 Vad är Pagero Bankgiro Link 2 Förutsättningar 2 Installation och start 3 Installation 3 Efter installationen 3 Radera installationen 3 Att börja med Pagero

Läs mer

PC-programför programmering av AXCARDkortläsare

PC-programför programmering av AXCARDkortläsare PC-programför programmering av AXCARDkortläsare VER. 2.2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INSTALLATION... 3 1.1 DRIFTSÄTTNING AV KORTLÄSARE... 3 1.2 INSTALLERA AXBASE... 5 1.2.1 SYSTEMKRAV... 5 1.2.2 UPPDATERA

Läs mer

PC-program för programmering av

PC-program för programmering av Installatörs- och användarhandbok AXBASE 3K PC-program för programmering av AXCARD kortläsare Copyright Axema Passagekontroll 2003 Informationen i detta dokument, inklusive webbadresser och dylikt kan

Läs mer

Handbok. Pagero för Danske Bank

Handbok. Pagero för Danske Bank Handbok Pagero för Danske Bank INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMMET 3 Vad är Pagero för Danske Bank? 3 Hjälpsidor 3 Systemkrav 3 INSTALLATION OCH START 3 Installation 3 Efter installationen

Läs mer

HANDLEDNING KONTAKT. Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles

HANDLEDNING KONTAKT. Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles HANDLEDNING KONTAKT Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles Lund 046-270 48 00 Stockholm 08-562 776 00 Göteborg 031-712 44 00 info@lundalogik.se www.lundalogik.se 1 HANDBOKENS

Läs mer

Installationshandbok för N300 Wireless Router WNR2200

Installationshandbok för N300 Wireless Router WNR2200 Installationshandbok för N300 Wireless Router WNR2200 NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Juli 2010 208-10643-01 v1.0 Varumärken NETGEAR och NETGEAR-logotypen är registrerade varumärken

Läs mer

Installationsmanual för OnCourse

Installationsmanual för OnCourse Installationsmanual för OnCourse Detta dokument beskriver de steg som ni behöver gå igenom för att installera OnCourse på er golfklubb. OnCourse är utvecklat och testat för Windows XP, Windows Vista och

Läs mer

Hal Skärmläsare version 9.0

Hal Skärmläsare version 9.0 Hal Skärmläsare version 9.0 för Microsoft Windows operativsystem Upphovsrätt 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom www.yourdolphin.com www.dolphinse.com/swedish

Läs mer

Unifaun Orderkoppling

Unifaun Orderkoppling Unifaun Orderkoppling Unifaun OnlineConnect Installation och användning 2013-01-31 2 Innehåll 1 Översikt... 3 1.1 Orderfilen... 3 1.2 Systemkrav... 3 1.3 Så här fungerar det... 4 2 Installation i Windows-baserade

Läs mer

Bewapass Entro. Användarhandbok

Bewapass Entro. Användarhandbok Bewapass Entro SE Användarhandbok Copyright 2003 Bewator AB, Solna. Kopiering ur Bewapass Entro användarhandbok får ske endast efter skriftlig överenskommelse med Bewator. Bewator förbehåller sig rätten

Läs mer

Bewator Entro Användarhandbok

Bewator Entro Användarhandbok Bewator Entro Användarhandbok SV A Siemens Business Copyright 2005 Bewator AB, Solna. Kopiering ur denna handbok får ske endast efter skriftlig överenskommelse med Bewator. Bewator förbehåller sig rätten

Läs mer

THOMSON TG576 v7/585 v7. Trådlös ADSL2+-gateway för flera användare. Installations- och användarguide

THOMSON TG576 v7/585 v7. Trådlös ADSL2+-gateway för flera användare. Installations- och användarguide THOMSON TG576 v7/585 v7 Trådlös ADSL2+-gateway för flera användare Installations- och användarguide THOMSON TG576 v7/ 585 v7 Installations- och användarguide Copyright Copyright 1999 2008 Thomson. Med

Läs mer

Installationshandbok Moduler

Installationshandbok Moduler Installationshandbok Moduler Till Pyramid Business Studio version 3.42A Version 2.0 - (150709) Installationshandbok för moduler i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna

Läs mer

E tool och Corrigo Web Användarmanual

E tool och Corrigo Web Användarmanual E tool och Corrigo Web Användarmanual 1. Användarmanual E tool... 2 2. Om denna manual... 3 3. Installation... 3 4. Om E tool... 3 5. Startup... 4 6. Menyfält... 5 6.1 Arkiv... 5 6.2 Redigera... 5 6.3

Läs mer

ASSA. ARX Projektering ASSAABLOY. Med Funktionsguide. ASSAABLOY the global leader in door opening solutions

ASSA. ARX Projektering ASSAABLOY. Med Funktionsguide. ASSAABLOY the global leader in door opening solutions ARX Projektering Med Funktionsguide ASSA ASSAABLOY ASSAABLOY the global leader in door opening solutions Vi reserverar oss för eventuella fel i produkt- och funktionsbeskrivningar, samt förbehåller oss

Läs mer

Norman Virus Control för arbetsstationer Version 5.9. Administratörshandboken

Norman Virus Control för arbetsstationer Version 5.9. Administratörshandboken Norman Virus Control för arbetsstationer Version 5.9 Administratörshandboken ii NVC för arbetsstationer administratörshandbok Begränsad garanti Norman garanterar att den medföljande cd:n och dokumentationen

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. LW050v2/LW050v2UK Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. LW050v2/LW050v2UK Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps LW050v2/LW050v2UK Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av denna Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps Med Sweex Wireless Broadband Router 54

Läs mer

4-Port Cable/DSL Gateway Router Dela filer och Internet-anslutning

4-Port Cable/DSL Gateway Router Dela filer och Internet-anslutning 4-Port Cable/DSL Gateway Router Dela filer och Internet-anslutning nätverk F5D5230-4 Innehållsförteckning Introduktion...1-2 Produktbeskrivning...3-4 Belkins dockningstillbehör...5 Snabbinstallation Installera

Läs mer

VAKA Systembeskrivning

VAKA Systembeskrivning VAKA Systembeskrivning VAKA är utvecklat i Sverige och är väl anpassat enligt svenska marknadskrav med hänsyn till funktionalitet, design och hållbarhet. Den tekniska plattformen är dock, till skillnad

Läs mer

Installationshandbok Moduler

Installationshandbok Moduler Installationshandbok Moduler Till Pyramid Business Studio version 3.39A -3.41A Version 1.4 - (121211) Installationshandbok för moduler i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna

Läs mer

Din manual SMC 7004ABR http://sv.yourpdfguides.com/dref/3457106

Din manual SMC 7004ABR http://sv.yourpdfguides.com/dref/3457106 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SMC 7004ABR. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Bärbar 40 GB USB 2.0-hårddisk med Rapid Restore. Användarhandbok

Bärbar 40 GB USB 2.0-hårddisk med Rapid Restore. Användarhandbok Bärbar 40 GB USB 2.0-hårddisk med Rapid Restore Användarhandbok Bärbar 40 GB USB 2.0-hårddisk med Rapid Restore Användarhandbok Anm: Innan du använder produkten och informationen till den bör du läsa

Läs mer

Användarhandbok. Protector Suite 2009

Användarhandbok. Protector Suite 2009 Användarhandbok Protector Suite 2009 Informationen som ges här anses vara korrekt och pålitlig. Upek tar emellertid inget ansvar för följderna av användandet av denna information, och inte heller för patentintrång

Läs mer