CHAMP KATALOGEN. Cycling Heroes Advancing sustainable Mobility Practice. Tips för ett framgångsrikt arbete med cykelfrågor på lokal nivå

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CHAMP KATALOGEN. Cycling Heroes Advancing sustainable Mobility Practice. Tips för ett framgångsrikt arbete med cykelfrågor på lokal nivå"

Transkript

1 Cycling Heroes Advancing sustainable Mobility Practice CHAMP KATALOGEN Tips för ett framgångsrikt arbete med cykelfrågor på lokal nivå cycling.eu

2 Cycling Heroes Advancing sustainable Mobility Practice Kontakter Projektledare Traject Vincent Meerschaert Maria Hendrikaplein 65C, B 9000 Gent, Belgium Informationsansvarig Polis Karen Vancluysen Rue du Trone 98, B 1050 Brussels, Belgium Tel Tel

3 Innehåll CHAMP prestandaanalys 6 Egenanalys 7 Kollegial granskning 8 Analys av utvecklingsområden 10 Nästa steg 10 CHAMP:s Heliga Cykelbud 11 BLI EN CHAMP 12 CHAMPs genvägar 18 CHAMP städer: Bolzano, Italien 22 CHAMP städer Burgos, Spanien 25 CHAMP städer: Edinburgh, Skottland 28 CHAMP städer: Groningen, Nederländerna 31 CHAMP städer: Kaunas, Litauen 34 CHAMP städer: Ljubljana, Slovenien 37 CHAMP städer: Örebro, Sverige 40 Hållbar rörlighet i staden, i en utvecklingsekonomi: Shkodra, Albanien 44 CHAMP utbytesprogram 47 Workshop 1: Förbättring av cykelnätet 48 Workshop 2: Cyklande och associerade policyområden 49 Workshop 3: Marknadsföring och kommunikation 50 Workshop 4: Cykelparkering 51 Workshop 5: Cykelpolicy att komma igång 52 Workshop 6: Uppföljning och utvärdering 53 Workshop 7: Samexistens mellan cyklister och fotgängare 54 Slutord CHAMP konsortiet 56 3

4 Cycling Heroes Advancing sustainable Mobility Practice Varför har en del europeiska städer mycket fler cyklister än andra städer av samma karaktär? Det var en av huvudfrågorna inom projektet CHAMP. Detta europeiska projekt, som startade i oktober 2011 och pågick i tre år, jämförde sju av de mest erfarna europeiska städerna när det gäller cyklande: Bolzano, Burgos, Edinburgh, Groningen, Kaunas, Ljubljana och Örebro. Genom att titta på deras motsvarigheter i Europa och analysera framgångar och misslyckanden, ville CHAMP städerna hitta sätt att ytterligare förbättra och optimera sin cykelpolitik och även samla in nya idéer för att göra cykeln till ett ännu säkrare och attraktivare transportsätt. CHAMP projektet vände sig också till städer med en lägre andel cyklister, för att hjälpa dem att bli bättre cykelstäder. Örebro Edinburgh Groningen Kaunas Burgos Bolzano Ljubljana Åtta städer Åtta konsulter Alla är ledande cykelstäder på nationell eller europeisk nivå med lång erfarenhet av cykelfrågor en hög andel cyklister ambitionen att bli bättre För att hjälpa städerna, inkluderade CHAMP partnerskapet även erfarna konsulter, ett universitet och ett nätverk av europeiska städer och regioner. 4

5 Tre frågor 1. Varför har en del europeiska städer en mycket högre andel cyklande jämfört med andra städer av samma karaktär? 2. Hur blev städer som Groningen, Bolzano och Örebro de ledande cykelstäder de är idag? 3. Hur kan framgångar och misslyckanden hos CHAMP städerna hjälpa andra städer i Europa att bli bättre cykelstäder? Sex syften Att höja medvetenheten bland beslutsfattare i europeiska städer om de ekonomiska, ekologiska och energibesparande fördelarna med cyklande Att höja medvetenheten bland beslutsfattare i europeiska städer om de ekonomiska, ekologiska och energibesparande fördelarna med cyklande Att öka cyklandet i CHAMP städerna med 10 procent Att uppnå en minskning av persontransporternas energianvändning och av utsläppen av växthusgaser med 1 5 procent i CHAMP städerna Att öka livskvaliteten i städerna genom minskad användning av motortrafik och bättre samexistens mellan cyklister och fotgängare Att minska beroendet av fossila bränslen genom att stimulera ett transportsätt som är billigt, tillgängligt för alla medborgare och konkurrenskraftigt med motortrafik Fyra resultat 1. Ett verktyg för att analysera starka och svaga sidor samt utvecklingsområden 2. Ett learning by doing utbytesprogram 3. Minst två innovativa åtgärder i alla CHAMP städer 4. En CHAMP katalog med inspiration, GÖR och GÖR INTE lista och bra exempel på framgångsrika cykelpolicyer för spridning till andra städer i Europa 5

6 Cycling Heroes Advancing sustainable Mobility Practice CHAMP prestandaanalys I början av CHAMP projektet utvecklades ett verktyg för prestandaanalys. Det testades i alla sju CHAMP städerna, och därefter i ett antal andra städer. Verktyget möjliggör för städer att analysera sin cykelpolicy och identifiera styrkor och svagheter. Med analysen som utgångspunkt kan en stad definiera nya mål och välja åtgärder att fokusera på. Verktyget omfattar också en kollegial granskning ( peer review ) för att få in synpunkter och erfarenheter från andra städer för att skapa säkrare och mer attraktiva villkor för cykling.. Tre steg Verktyget för prestanda analys består av tre steg. Det första steget, egenanalysen, är enkel att utföra och ger en god grund för att förbättra cykelpolicyn, genom att identifiera styrkor och svagheter på ett strukturerat sätt. Den kollegiala granskningen och analys av utvecklingsområden är komplement till egenanalysen, och ger ett mer skräddarsytt angrepp och tillfälle att addera kunskap från andra cykelstäder. Att samverka med andra cykelstäder möjliggör ömsesidigt utbyte av kunskaper och minskar kostnaden för konsulter. Den kollegiala granskningen i Bruges, som utfördes av andra flamländska städer, visade att vi behöver fortsätta våra ansträngningar för att bli en verklig cykelstad. Vi kommer att göra detta genom att erbjuda ytterligare parkeringsplatser, fler bilfria gator och gratis lånecyklar. Annick Lambrecht, mobilitetsråd Bruges Self analysis overview of elements in cycling policy Gap analysis Peer review key objectives & priority measure in depth analysis of cycling policy Process of CHAMP Performance Analysis Tool 6

7 Egenanalys Syften Ett första steg i att analysera en stads cykelpolicy är att fullborda enkäten för egenanalys. Efter att enkäten är komplett har och kan staden: En översikt av vad som redan har gjorts, vilka data som finns tillgängliga och vilka som fattas Jämföra cykelpolicyn med ramverket för CHAMP:s egenanalys och kontrollera vilka delar i policyn som redan är bra och var det finns utrymme för ytterligare förbättring. Tio element i en integrerad cykelpolicy Verktyget för CHAMP egenanalys utvecklades baserat på erfarenheter och resultat hos andra (pågående) europeiska projekt såsom BYPAD, QUEST och ADVANCE. Tio element definierades som nyckelfaktorer i en integrerad cykelpolicy på hög nivå: Workshop Örebro Planering: Användarens behov Koordinering/ organisation Skriftlig policy Uppföljning/utvärdering Finansiella aspekter Åtgärder: Infrastruktur Tillgänglighet för cyklar Information och marknadsföring Utbildning och partnerskap Kompletterande åtgärder. Frågorna i verktyget för egenanalys är uppdelade i olika delar och går in i detalj för var och en av dessa. Själva processen att besvara frågorna kan fungera som inspiration till ytterligare förbättringar inom de olika områdena. Ladda ner verktyget för egenanalys från CHAMP:s webbplats: cycling.eu 7

8 Cycling Heroes Advancing sustainable Mobility Practice Kollegial granskning Syften En djupare analys kan uppnås genom en kollegial granskning, där städer bedömer varandras styrkor och svagheter. Syftet är att få synpunkter från andra städer rörande cykelpolicyn. Kollegorna från andra städer delar med sig av sina erfarenheter, och kan föreslå nya idéer och perspektiv. De kan också lära sig från de städer de granskar. Workshop Örebro Städer med likartade bakgrunder är en bra start för en egenanalys. En annan möjlighet är att bjuda in helt annorlunda städer som kanske har ett annat perspektiv när de tittar på förutsättningarna för att cykla i staden. Stad som deltar i utbytesprogrammet Att skapa ett team för kollegial granskning Teamet för kollegial granskning bör bestå av cirka 5 personer med erfarenhet av cykelfrågor. För att få maximalt kunskapsutbyte, bör de ha mött liknande utmaningar i andra städer. Teamet bör också vara involverat i analysen av utvecklingsområden som följer (se nästa sida). TIPS: Nationella eller regionala nätverk kan vara ett användbart sätt att finna intresserade städer och för att organisera processen. 8

9 Kollegial granskning olika steg Genomgång av egenanalysen före besöket bör teamet läsa den ifyllda enkäten för egenanalys. Detta för att förstå stadens policy för cyklande och hur organisatoriska, institutionella och politiska överväganden påverkar den. Platsbesök med cykel teamet för kollegial granskning behöver själva cykla runt i staden. TIPS: Detta platsbesök bör göras utan medverkan från staden, för att få en opartisk bild. Möten med intressenter att möta politiker, ansvariga tjänstemän, företrädare för kollektivtrafiken, och andra organisationer kan hjälpa till att bekräfta de starka punkterna, och finna förklaringar rörande de svaga punkterna och studera möjliga lösningar. Slutmöte teamet av granskare presenterar sina resultat för företrädare för den besökta staden, med rekommendationer om ytterligare förbättringar Rapport från granskningen teamet av granskare ska summera sina resultat. TIPS: En mall kan laddas ner från CHAMP:s webbplats. Det kan vara intressant för städer att ha ett externt expertteam som kommer för att studera stadens arbete med cykelfrågor. Externa experter ger extra trovärdighet och skapar ett större genomslag i media. Örebro kommun Burgos peer review meeting Feb 2012 Ladda ner vägledningen för kollegial granskning från CHAMP:s webbplats: cycling.eu 9

10 Cycling Heroes Advancing sustainable Mobility Practice Analys av utvecklingsområden Burgos peer review meeting Feb 2012 Syften Analysen av utvecklingsområden bör belysa de utmaningar som har högst prioritet bland dem som staden möter. Den kan tjäna som viktig indata för utveckling av en cykelstrategi, med förslag till konkreta åtgärder. Åtgärder för att möta utmaningar Baserat på resultaten från egenanalysen och den kollegiala granskningen, bör teamet som gör granskningen sammanställa en skräddarsydd lista av prioriterade frågor som gäller huvudutmaningarna för cykelpolicyn i värdstaden. För vart och ett av de relevanta syftena, ska specifika åtgärder föreslås, med en beskrivning av hur var och en av dem bidrar till att påverka resandet och hur lätta de är att genomföra. Ladda ner mallen för analys av utvecklingsområden från CHAMP:s webbplats: cycling.eu Nästa steg Ett slutligt beslut om vilka åtgärder som ska vidtas fattas av staden, som behöver integrera slutsatserna från prestandautvärderingen i sin allmänna mobilitets/ transportpolicy och/eller i en ny cykelstrategi. FRAMGÅNG: Resultaten av prestanda analysen i de sju CHAMP städerna användes för att skapa nya cykelstrategier, och att identifiera och implementera viktiga åtgärder i varje stad. Det är mycket intressant och givande att få åsikter från andra experter rörande stadens cykelpolicy. En del slående slutsatser kom ut från analysen av utvecklingsområden, till exempel medvetenheten om det stora antalet cykelstölder, något som anses normalt bland lokala medborgare. Nu arbetar vi på säker cykelparkering. City of Groningen 10

11 CHAMP:s Heliga Cykelbud Baserat på den stora mängd erfarenhet som samlats inom projektet, har CHAMP partnerna sammanställt 12 cykelbud för att hjälpa andra städer att bli en CHAMPion cykelstad. Bestäm dig för att vara analytisk, ha koll på statistiken. Samla kvalitetsdata och analysera ditt nuläge. DATA Engagera andra. Få hjälp med att identifiera utmaningarna i din stad och lär av andras erfarenheter. Centrera: Analysera utmaningarna innan du försöker hitta en lösning. Välj effektiva åtgärder som verkligen angriper problemet. STRATEGI Optimera cyklandets plats i den politiska agendan. Mandat: Skapa ett tydligt ledarskap och någon som kan driva cykelfrågorna framåt. Expandera cykelfrågorna. Involvera andra policyfält och transportslag. Administrationen bör utmanas! Bryt ner barriärer som hindrar framsteg i arbetet. Chansa inte, skapa ett ordentligt genomslag. IMPLEMENTERING Hitta sätt att optimera existerande infrastruktur. Var opportunistisk: gör det bästa av allmänna platser, evenemang, människor och nätverk. Angreppssättet måste vara systematiskt. Planera väl. Testa följ upp utvärdera förbättra upprepa. Marknadsföringstekniker såsom undersökning, varumärkesbyggande och segmentering ska användas. Var målinriktad och använd positiva budskap. Påverka media. Ge dem bra berättelser, upprätthåll en bra image för cyklande och fira det du uppnår. 11

12 Cycling Heroes Advancing sustainable Mobility Practice BECOME A CHAMP (BLI EN CHAMP) Bestäm dig för att vara analytisk, ha koll på statistiken. Samla kvalitetsdata och analysera ditt nuläge. Att samla och analysera data av hög kvalitet är ett första viktigt steg mot att bli en CHAMP. Data kommer att hjälpa Det är värt ansträngningen och tiden CHAMP fakta dig förstå din nuvarande situation, att skapa ett cykelbokslut. Om du inte Ljubljana och Örebro skapade sina vägleda policy och följa upp framsteg, känner till nuläget är risken stor att första cykelbokslut inom CHAMP liksom att vara ett viktigt verktyg för du prioriterar fel saker projektet. De visade sig vara viktiga ett ökat politiskt stöd. Anna Åhlgren, Örebro kommun för att identifiera prioriterade områden och att engagera politiker. Ett cykelbokslut är ett idealiskt Båda städerna planerar att göra sätt att systematiskt samla data och är lämpat för städer med hög eller låg regelbundna bokslut framöver. andel cyklister Det är viktigt att de data du samlar har hög kvalitet och på ett konsekvent sätt. Dokumentera alla datakällor och om data saknas, sikta på att korrigera detta och öka det antal indikatorer du samlar in varje år. Engagera andra. Få hjälp med att identifiera utmaningarna i din stad och lär av andras erfarenheter. Att låta en tredje part analysera situationen för cyklande in din stad är ett bra sätt att titta objektivt på situationen, och att finna lösningar på specifika problem. Det är inte bara billigt, enkelt och effektivt, det kan också etablera långvariga relationer som hjälper till att öka cyklandet i båda städerna. Det är viktigt att förstå åsikterna hos lokala intressenter och deras behov och förväntningar. Genom att Denna [kollegiala granskning] var engagera andra kan du också använda ett av de mest användbara verktygen deras kontakter och kunskaper när för staden och det gjordes med du vidtar dina åtgärder för cyklande. en vision mot framtiden, eftersom framtida problem identifierades, som vi nu faktiskt konfronteras med José Maria Diez, Burgos stad Photo: bicycle count & survey Kaunas Source: Kaunas City CHAMP fakta Bolzano genomförde en enkät bland medborgarna rörande cyklande och tog fram en strategi för deltagande bland intressenterna för att förbättra det systematiska deltagandet bland användare och intressenter i beslutsprocessen. 12

13 BECOME A CHAMP (BLI EN CHAMP) Centrera: Analysera utmaningarna innan du försöker hitta en lösning. Välj effektiva åtgärder som verkligen angriper problemet. Det kan vara lätt att bli förförd av smarta lösningar för cyklande, men de kanske inte är de bäst anpassade för din stad. Analysera dina data, lär från andras Ta sikte på Ambitiösa men ändå erfarenheter och säkerställ sedan att du skräddarsyr åtgärder för att passa realistiska åtgärder som du kan lokala behoven. implementera enligt planen. CHAMP fakta Mojca Balant, UIRS Bli inspirerad av de innovativa idéerna Groningens undersökning av men underskatta inte kraften i enkla innovativa parkeringsåtgärder i målinriktade åtgärder och vad de kan stadscentrum ledde till att pengar leda till. avsattes för beteendeförändringar. Alla städer är olika och medan det finns stort värde i att lära sig från vad andra har gjort, är det viktigt att fundera över om de fungerar lokalt och bidrar till ökat cyklande. Till exempel är de läsplattor som finns monterade på hyrcyklarna i Köpenhamn förvisso imponerande, men de kanske inte passar i en stad med lägre andel cyklister. Optimera cyklandets plats i den politiska agendan Starkt politiskt stöd för cyklande är tveklöst en förutsättning för att bli en bra cykelstad. Skapa en plattform och fånga politikernas uppmärksamhet. CHAMP fakta Cyklandet är integrerat i den större Att ta fram en cykelstrategi med mätbara mål och få politiker att ställa sig bakom klimatplanen i CHAMP staden den, ger staden en riktning för förbättringar för cyklande. Skapa enighet över partigränserna för cyklande för att säkerställa att det finns en vision som håller under flera mandatperioder. Koppla dina argument till de nuvarande politiska Örebro, och säkerställer därmed att cyklande rankas högt bland stadens prioriteringar. prioriteterna, t.ex. klimatförändring, energieffektivitet, hälsa etc. för att göra det lätt för politikerna att se fördelarna. Brist på finansiering anges ofta som ett hinder för implementering av cykelåtgärder. Att söka finansiering från externa organisationer och visa politikerna vad man kan uppnå med investeringarna är ett bra alternativ. Photo: CHAMP partners meet with local councillor in Burgos. 13

14 Cycling Heroes Advancing sustainable Mobility Practice BECOME A CHAMP (BLI EN CHAMP) Mandat: Skapa ett tydligt ledarskap och någon som kan driva cykelfrågorna framåt. Framtiden för en stads cykelpolicy kan hänga på en individ, hans/hennes vision och drive. Hjälp till att skapa denna vision och välj lämpliga förebilder. Ledarskap är viktigt. Detta kan vara en politiker som är villig att sätta cykling på den politiska agendan, men också en tjänsteman som är cykelentusiast som kan bevaka det fysiska arbetet eller andra som kan vara ambassadörer för cyklandet. CHAMP fakta En politisk ledare för ökat cyklande kan behöva ledning för att formulera och uppnå sina mål rörande cykelåkning. Exempelvis har den CHAMP associerade staden Shkodra ambitiösa planer på att skapa ett nytt fotgängarcentrum, men det kringliggande vägnätet skulle kräva att folk kör på motorvägen för att nå det. Expandera cykelfrågorna. Involvera andra policyfält och transportslag. Cyklande länkas lätt till många fält såsom hälsa, socialt inkluderande, fordonsträngsel och klimatförändring såväl som kommunala transportmedel och gående. Säkerställ att cyklande finns med i policydokument inom dessa områden och är integrerat i det arbete som utförs av andra avdelningar. Budskap om varför cyklande är mycket bra kan också spegla denna mångfald. Till exempel, barn som cyklar till skolan kommer ofta pigga till skolan, redo att koncentrera sig. Åtgärder som försvårar användning av bil kan också vara ett bra komplement till cykelfrämjande åtgärder, såsom parkeringsavgifter, hastighetsbegränsningar, minskning av antalet parkeringsplatser och att förbjuda bilar i stadens centrum. Å andra sidan bör städer med en hög andel cyklister inte vara rädda att främja andra hållbara transportmetoder som komplement till eller i stället för cykeln för att behålla cyklandets attraktivitet. Vartefter cyklandet ökar, överväg att främja gående i stället för cyklande för korta resor för att förhindra trängsel på cykelbanor, vilket skulle kunna trycka tillbaka människor till sina bilar. Burgos peer review meeting Feb

15 BECOME A CHAMP (BLI EN CHAMP) Administrationen bör utmanas! Bryt ner barriärer som CHAMP fakta hindrar framsteg i arbetet. Groningen lyckades kringgå en del Ibland behöver du ta risker för att lyckas. Var inte rädd att ifrågasätta åsikter, regler eftersom tjänstemän kunde regler och rutiner som står mellan dig och dina mål beträffande cyklande. lita på att deras planer skulle stödjas av organisationens cykelkultur. Alla organisationer har regler och Att kunna säga att åtgärderna var rutiner som måste följas när nya externt finansierade hjälpte också. åtgärder genomförs. När så är möjligt, planera för dem i förväg och för de tidsfördröjningar som de kan förorsaka. Men när hindren är stora, överväg att ifrågasätta reglerna och rutinerna för att bereda vägen för framtida projekt. Photo: Bike box in Groningen Source: Municipality of Groningen Chansa inte, skapa ett ordentligt genomslag. Ibland kan mindre uppenbara åtgärder skapa det största genomslaget. Var innovativ och en föregångare och informera om vad du gör. Det kan löna sig att skilja sig från mängden och fånga människors uppmärksamhet och intresse. Folk kommer att ta till sig dina budskap om cyklande utan att ens märka det. Photo: Bicycle ballet, Edinburgh Source: Edinburgh City Council CHAMP fakta Groningen väckte intresse i internationella media genom att installera en regnavkännare vid trafikljus vilket gav grönt ljus till cyklister oftare under våta och snöiga förutsättningar. När media är intresserade så blir medborgarna intresserade och politiker lyssnar! CHAMP fakta Edinburgh använde en internationell musikfestival för att marknadsföra en nyligen förbättrad cykelväg. Dels nådde kampanjen en ny målgrupp, dels utsågs en cykelbalett för att ge ett uppträdande som var iögonenfallande och mottogs väl. 15

16 Cycling Heroes Advancing sustainable Mobility Practice BECOME A CHAMP (BLI EN CHAMP) Hitta sätt att optimera existerande infrastruktur och gör det bästa av allmänna platser, evenemang, människor och nätverk. Vänta inte med arbetet att bli en bra CHAMP fakta cykelstad. Börja med att göra enkla Kaunas använde CHAMP projektet åtgärder, använd det du redan har och och sociala media för att främja en fira dina framgångar. En hög andel viktig länk i sitt cykelnät, medan cyklister kan uppnås med suboptimal Groningen främjade alternativa, infrastruktur och ansträngningar bör existerande cykelvägar för att göras för att främja användandet minska trängseln, i stället för att av befintlig infrastruktur medan bygga ny infrastruktur i sin smart förbättringar görs. routes kampanj. Små förändringar i infrastrukturen kan vara mycket effektiva, såsom nya skyltar eller ett målat cykelfält på en existerande zon skapad för fotgängare. Snabba åtgärder är billiga, enkla sätt att främja cyklandet. CHAMP städerna har sammanställt en lista för att hjälpa dig att finna lösningar som passar i din stad se sidan 18. CHAMP Fact Bolzano använde allmän plats för att främja cyklande och reparationsverkstäder, och i Ljubljana användes kontakter med en lokal icke myndighetsorganisation (NGO) för att få hjälp med att distribuera flygblad. Photo: Coexistence campaign in Ljubljana Source: Ljubljana City Angreppssättet måste vara systematiskt. Planera väl. Testa följ upp utvärdera förbättra upprepa. Du kan aldrig vara för mycket förberedd. Säkerställ att du förstår igångsättningstider och inköpsprocesser och har tillräckliga resurser, när det gäller både tid och pengar för att genomföra ett projekt. CHAMP fakta Ljubljana insåg att det var för kort tid att genomföra deras kampanj för förbättrad samexistens mellan fotgängare och cyklister under en cykelsäsong och planerar att repetera den årligen för att optimera effekten. Varje projekt ska börja med en väl utarbetad projektplan som skissar uppgifter, resurser, ansvar, tid, uppföljning och utvärdering. Försäkra att du upprepar kampanjer för att utvärdera den kumulativa effekten medan du utvecklar kampanjen jämfört med föregående kampanj och maximerar dess genomslag. CHAMP fakta Samtidigt som cykelbokslutet utvecklades skrev Örebro en uppföljnings och utvärderingsstrategi för cyklande för att försäkra att framtida cykelprojekt utvärderas systematiskt. Photo: Cycling in Örebro Source: City of Örebro 16

17 BECOME A CHAMP (BLI EN CHAMP) Marknadsföringstekniker såsom undersökning, varumärkesbyggande och segmentering ska användas. Var målinriktad och använd positiva budskap. Använd beprövad CHAMP fakta marknadsföringsteknik och ändra Burgos och Groningen använde fokus för ditt budskap för att nå sociala media för att effektivt nå sina olika målgrupper med avseende målgrupper bland studenter. på demografi och stadium av beteendeförändring. Säkerställ att kampanjen passar dina lokala förhållanden, kulturella normer och förväntningar. Att utmärka sig själv som en cykelstad är ett mycket bra sätt att bli erkänd som en bra cykelstad. En väl utformad och konsekvent använd logga för cyklande kan bli ett effektivt kommunikationsverktyg och där det finns en sådan ska den användas i allt kommunikationsmaterial. Använd fokusgrupper och utför enkäter för att fastställa vad din målgrupp vill ha. Photo: Cycling in Bolzano Source: City of Bolzano Kampanjer kan vara humoristiska eller konkurrensmässiga, men budskapet ska alltid vara positivt. CHAMP fakta CHAMP city Bolzano has Ljubljana, Bolzano och Burgos fann att det var viktigt att ingen grupp skulle känna att an instantly recognisable de fått skulden för dåligt uppförande i sina kampanjer för att förbättra samexistensen logo for cycling mellan fotgängare och cyklister. Påverka media. Ge dem bra berättelser, upprätthåll en bra image för cyklande och fira det du uppnår. Stor uppmärksamhet i media kan vara ovärderlig för att nå en bredare målgrupp och sprida ditt budskap. Att vara proaktiv för att öka intresset från media för dina aktiviteter är nyckeln till att få ut så mycket som möjligt från en gratis resurs. Skriv pressreleaser, hellre än att vänta tills de kommer till dig. Alla CHAMP städer fick uppmärksamhet för sina aktiviteter i lokala tidningar och CHAMP uppträdde i radio och TV. Var förberedd att motverka och motargumentera negativa inflytanden och vänd dem till din fördel. CHAMP fakta Kampanjen för bättre samexistens i Burgos skapade stort mediaintresse inom och utanför staden, vilket resulterade i en ökning av antalet incidenter som rapporterades. Detta var effektivt för att få stöd för att ta sig an samexistensen och höja medvetenheten om individers beteende. 17

18 Cycling Heroes Advancing sustainable Mobility Practice CHAMPs genvägar Även om vägen till att bli en CHAMPion cykelstad kan vara lång, och kräver arbete under flera år, finns det ett antal genvägar som kan ge snabba resultat. Här följer CHAMP:s genvägar, baserade på vår erfarenhet inom projektet: Genomför en kollegial granskning. Champ städerna tyckte att det var ovärderligt att ha andra som kritiskt granskade deras arbete. Gör ett utbytesprogram med grannstäder för att lära av andra och lära dig om dig själv. Utse en cykelansvarig. Skapa en roll för någon för att övervaka cykelprojekt i staden och säkerställa att cyklande är representerat i alla policyområden. Förstå politiska prioriteter och skräddarsy dina kampanjer därefter, t.ex. förbättrad folkhälsa, minskad trängsel etc. Skapa ett cykelbokslut. Att systematiskt och metodiskt samla data om cyklande är väsentligt för att förstå ditt nuläge och välja dina prioriteringar. Etablera partnerskap. Närma dig existerande intressegrupper för cyklande och använd deras kontakter och förmåga. Var opportunistisk. Länka cyklande med existerande möten och händelser. Optimera existerande infrastruktur. Gör det bästa av vad du redan har i avseende på infrastruktur och allmänna utrymmen. Gör andra medvetna om att dessa cykelinstallationer finns. Öka cyklandets synlighet. Genomför enkla kampanjer för att höja medvetenheten. Förbättra/addera skyltning eller måla cykelbanor på gatan. Använd förebilder. Pålitliga kända personer kan sprida ditt budskap för att engagera dina målgrupper. Skriv pressreleaser. Informera media för att nå en större grupp. 18

19 Photo: CHAMP partners Orebro 19

20 Cycling Heroes Advancing sustainable Mobility Practice Bolzano Photo: Cycling in Bolzano Source: City of Bolzano Burgos Photo: Cycling in Burgos Source: City of Burgos Edinburgh Photo: Cycling in Edinburgh Source: City of Edinburgh Groningen Photo: Cycling in Groningen Source: City of Groningen 20

21 Kaunas Photo: Cycling in Kaunas Source: City of Kaunas Ljubljana Photo: Cycling in Ljubljana Source: City of Ljubljana Örebro Photo: Cycling in Örebro Source: City of Örebro 21

22 Cycling Heroes Advancing sustainable Mobility Practice CHAMP städer: Bolzano, Italien Cyklande i Bolzano Bolzano har en lång historia av att göra policyval och investeringar till förmån för cyklande, vilket har resulterat i att nästan 30 procent av resorna inom stadsområdet görs med cykel. CHAMP:s verktyg för prestandaanalys identifierade stadens huvudsakliga styrkor och svagheter enligt följande: Huvudsakliga styrkor Välutvecklat nätverk för cyklande med korridorer av hög kvalitet Främjande av en positiv bild av cyklande Databaserad planering och cykelpolicy Bra politiskt stöd och växelverkan i mobilitetsavdelningen Bolzano nyckelfakta: Plats: Sydtyrolen, Italien Invånare: Trafikfördelning: gående 30%, cyklande 29%, kommunal transport 8% Topografi: mestadels platt och kompakt Klimat: varma somrar, kalla vintrar Områden för förbättringar Fullbordande av cykelnätet Anläggningar för att parkera cyklar, speciellt runt järnvägsstationen Segmenterad kommunikation och främjande Förhindra att säkerhetskrav blir ett hinder för cyklister Växelverkan med medborgare Den nya cykelstrategin för ökat cyklande presenterades för mobilitetskontoret och mobilitetsrådet instämde med innehållet. De två åtgärder som genomfördes inom CHAMP projektet beskrivs nedan. Att Identifiera användarnas och intressenternas behov En strategi för användar och intressentdeltagande togs fram och en detaljerad enkät genomfördes för att fastställa åsikterna hos medborgare och intressenter rörande nuvarande cykelpolicyer och som underlag för det framtida arbetet.. Ett detaljerat dokument som förklarar fördelarna och metoderna för att effektivt engagera medborgare och företag togs fram, baserat på erfarenheter från andra städer. En online enkät distribuerades via e post och sociala medier och inkluderade frågor om val av transportsätt, uppfattningar rörande konflikt, tillfredsställelse med infrastruktur och cykelåtgärder i allmänhet. Intervjuer gjordes också med lokala butiker och företag. De förutsättningar vi redan har för cyklande är mycket värdefullt. Men på en del platser finns det utrymme för förbättringar. En del gator skulle behöva åtgärder för att cykla på enkelriktade gator, för att undvika konflikter eller långa omvägar för cyklister. Intervjubesvarare 22

23 Nyckelresultat Resultaten från enkäten illustrerade den viktig roll som cykeln har i stadens tättbebyggda transportsystem. Det visade sig också att mer arbete behöver göras inom vissa områden, och att det finns en möjlighet för konflikt mellan fotgängare och cyklister i stadens centrum Overall conditions for cycling in Bolzano Perception of conflict potential between cyclist and other road users incl. pedestrians in Bolzano Very good Good Mediocre Bad Very bad Very high High I don t know Low Very low Strategin för intressenter och användares engagemang välkomnades av staden och kommer att förbättra planeringen för cyklande, så att den bättre svarar mot medborgarnas och företagens behov. Den kommer också att öka den uppfattade betydelsen för och ägandeskap av cyklande hos medborgare och ge insikt i motiven bakom stadens beslut. Kampanj för att främja cyklande och förbättra säkerhet Marknadsföringsmaterial, med användning av en positiv känslomässig metod, producerades och distribuerades i Bolzano med syftet att främja cyklande, förbättra säkerhet och förbättra samexistensen mellan olika transportmedel. Tre broschyrer om cyklingssäkerhet i vägtrafik producerades En workshop om cykelreparationer hölls, vid vilken marknadsföringsmaterial distribuerades En klädsel för en maskot i naturlig storlektillverkades och presenterades vid evenemang för allmänheten Affischer visades längs cykelnätet Nyckelresultat 84 procent av de intervjuade var mycket tillfredsställda eller tillfredsställda med initiativet. 84 procent betygsatte kampanjen som användbar eller mycket användbar för att minska konflikten mellan cyklister och fotgängare. 23

24 Cycling Heroes Advancing sustainable Mobility Practice Positiv känslomässig marknadsföring är ett effektivt sätt för att nå människor och förstärka gott uppförande, i motsats till att bestraffa dåligt uppförande. Problem med säkerhet och att lösa konflikter är viktiga frågor i städer med både låg och hög andel cyklister. För den förstnämnda kan oro beträffande säkerhet vara ett hinder för människor att börja cykla och i det sistnämnda fallet, att angripa sådana problem visar förståelse för både cyklister och fotgängare och kan användas som ett tillfälle att ytterligare marknadsföra fördelarna med aktiva transportsätt. Respekt för grundläggande regler är nödvändig för alla vägtrafikanter, så att ytor framgångsrikt kan användas gemensamt och alla kan resa säkert och bekvämt J.K. Peintner, mobilitetsrådman CHAMP tradition i Bolzano Utse en cykelansvarig för att övervaka allt cykelarbete och säkerställa ett integrerat angreppssätt. Studie om cykelparkering rörande genomförbarheten att tillhandahålla ny cykelparkering vid järnvägsstationen. Fler mobila cykelkontroller och reparationsstationer uppföljning från den i CHAMP. Mobil app att utvecklas för unga människor för att lära sig om cykelsäkerhet genom att spela spel. Välkomstpaket för nya boende rörande hållbara alternativ för resande. Mediakampanj rörande ärenden om cyklande i allmänhet men som fokuserar på säkerhet och samexistens. Återkommande workshops för intressenter för att få input fråm intressenter till policyn och åtgärder för cyklande. Kampanj för att cykla till arbetet bygger på idéer utvecklade hos CHAMP. Utvidgning och uppgradering av cykelnätet i enlighet med stadens plan för mobilitet. Vi var mycket glada att utbyta information med en del av Europas ledande cykelstäder. Detta tillfälle att lära oss av varandra var mycket värdefullt för oss för att fortsätta att förbättra cyklandet i vår stad Ivan Moroder, Chef för mobilitetskontoret, när han talade vid besöket för kollegial granskning i Bolzano Source: helios.bz 24

25 CHAMP städer Burgos, Spanien Cyklande in Burgos Burgos är bland de städer som har högst andel cyklister i Spanien och har dubblat antalet cyklister seden de antog sin cykelstrategi Starkt politiskt stöd finns för att ytterligare bygga på dess framgångar. CHAMP:s verktyg för prestandaanalys identifierade stadens styrkor och svagheter enligt följande: Huvudsakliga styrkor Väl underhållet och trevligt nätverk Integration av cyklande i den allmänna trafikplaneringar och olika planer (via Mobilitetskontoret) System för cykeluthyrning Europeiskt stöd: finansiering av infrastruktur, kampanjer, utvärdering,... Burgos nyckelfakta: Plats: Huvudstad för provinsen Burgos, Spanien Invånare: 180,000 Trafikfördelning: gående 45%, cyklande 4%, kommunal transport 23 % Topografi: platt och kompakt Klimat: växlar med säsongen Områden som kan förbättras Konsekvens och säkerhet för cykelnätet Cyklande och gående kompletterar varandra Främjande av cyklande för daglig användning Finansiering av cykelpolicy Som ett resultat av deltagandet i CHAMP projektet, har en permanent cykelkommission etablerats i Burgos och ett antal åtgärder har vidtagits. De två åtgärderna somgenomfördes inom CHAMP projektet beskrivs nedan. Kampanj för ökat cyklande hos studenter Målet med denna kampanj var att öka antalet studerande som cyklade till och från universitetet för att minska andelen bilister, förbättra hälsan och göra cyklande till en trendig vana under lång tid. Det är helt annorlunda att vakna på morgonen och ta cykeln till universitetet. Du andas, du känner dig bättre, du kommer fram full av energi. Ruben González, vinnare av kampanjtävlingen, citerat från hans resedagbok Studenter och personal erbjöds att lämna in t.ex. resedagböcker, fotografier, videos eller konst, i vilken cyklande främjades jämfört med mindre hållbara transportmedel. Kampanjen drevs genom sociala media, e post och med hjälp av universitetets anställda. Tre bidrag valdes som vinnarna fick en varsin läsplatta vid en prisutdelningsceremoni Photo: Burgos City 25

26 Cycling Heroes Advancing sustainable Mobility Practice Nyckelresultat 78 bidrag lämnades in och totalt 202 personer deltog i projektet. 75 procent ändrade sitt resebeteende, bland vilka: 63 procent började cykla i stället för att åka bil till universitetet 23 procent började cykla i stället för att åka buss 14 procent började cykla i stället för att gå eller åka motorcykel 100 procent var mycket nöjda med kampanjen Sammantaget har det skett en ökning från 4 till 5 procent i andelen som cyklar till universitetet före och efter kampanjen. Car (alone) 23,4% Car Sharing 9,0% Bus 34,2% Walking 28,8% Bicycle 4,1% Motorbike 0,5% Car (alone) 21,2% Car Sharing 9,3% Bus 34,1% Walking 29,8% Bicycle 5,1% Motorbike 0,5% Kampanjen var framgångsrik i att öka antalet studenter som väljer att cykla och det resulterade också i att staden installerade nya parkeringsplatser för cyklar vid universitetet. Studerande utgör ett idealiskt mål för främjande av cykel, eftersom de har färre begränsningar än den arbetande befolkningen, har lättare att ändra sitt beteende och är morgondagens arbetsresande. Att förbättra samexistensen Vartefter antalet cyklister i Burgos ökat under senare år så har frekvensen av konflikter mellan fotgängare och cyklister också ökat. En kampanj utvecklades därför för att förbättra samexistensen mellan de två transportmetoderna med speciell fokus på unga cyklister som ansågs vara huvudorsaken till konflikten på grund av att de cyklade i hög hastighet i delade utrymmen. Den marknadsföringsslogan som valdes var Respektera varandra 500 dekaler och 200 flygblad om samexistens delades ut till fotgängare och cyklister i stadscentrum under en fyradagarsperiod. Cyklister borde tänka sig in i en fotgängares plats i staden: bete dig på det sätt som du skulle vilja att andra cyklister gjorde när du själv är en fotgängare Alberto, Ordförande för Burgos cykelorganisation Burgos Conbici 26

27 Nyckelresultat Antalet rapporterade olyckor där fotgängare och cyklister var inblandade ökade från 2 under 2011 och 2012 till 7 i 2013, efter kampanjen. Detta beror sannolikt på ökad medvetenhet om problematiken kring samexistens. Kampanjen var väl stödd av lokala politiker och en lokal cykelförening upprepade kampanjen själva. Den fick också uppmärksamhet från andra spanska städer. Initiativ rörande samexistens kommer att vara av intresse för städer som har en hög eller ökande andel cyklister. En utmaning kan vara att säkerställa att cyklister inte känner sig påhoppade av en kampanj, genom att välja rätt sorts budskap och samtidigt påvisa att det finns problem. Respect each other sticker used in Burgos campaign CHAMP tradition i Burgos Ny cykelräknare installerades som ett resultat av CHAMP Köpenhamn workshopen, för att samla in data och öka cyklandets synlighet i staden. Förbättringar av nätverket inklusive ny skyltning, förbättrat underhållsprogram, genomgång av trafikljusens inställningar och tider samt rådgivande skyltning för bilförare. Mer cykelparkering platser för 450 cyklar installerade på privata och allmänna platser under Förbättrad datainsamling rörande indikatorer för cyklande i stadens årliga översikt, t.ex. förbättrade data rörande olyckor och resors start och slutpunkter. Intermodalitet genom installation av cykelanordningar vid busshållplatser i samband med uthyrningssystemet för cyklar, planerat för Photo: Burgos City 27

28 Cycling Heroes Advancing sustainable Mobility Practice CHAMP städer: Edinburgh, Skottland Cyklande i Edinburgh Edinburgh nyckelfakta: Edinburgh, Skottlands huvudstad, är en kompakt stad Plats: Östkusten av Skottland, UK Invånare: och en nationell ledare när det gäller andelen som cyklar Trafikfördelning: gående 35%, och för sitt engagemang för cyklande. Medan endast cyklande 2%, kommunal transport 17% sex procent av arbetsresorna sker på cykel, så finns Topografi: backig det en allmän uppfattning att cyklande är reserverat Klimat: varierar med säsongen, genomsnittlig regnmängd för medelklassen och kräver användning av speciell utrustning professionell cykelklädsel, dyra cyklar etc. CHAMP:s verktyg för prestandaanalys identifierade stadens huvudsakliga styrkor och svagheter enligt följande: Huvudsakliga styrkor Säkra cykelbanor som ett familjenätverk Integration av cyklande i transportpolicy Engagemang av intressenter via Edinburgh Cykelforum Uppföljning och utvärdering av cyklande Information och främjande av cyklande via evenemang, kartor och kampanjer Områden som kan förbättras Konsekvens i cykelnätet Konflikter med andra transportmedel Underhåll av cykelbanor Marknadsföringskampanjer för att främja cyklande utan att skrämma människor på grund av bekymmer rörande säkerhet Cykelparkerig för boende i stadens centrum Säkerhetsutbildning Som ett resultat genomgicks stadens strategi för cyklande och en reviderad version av den aktiva resehandlingsplanen (Active Travel Action Plan) godkändes av statsfullmäktiges kommitté för transportinfrastruktur och miljö (Transport Infrastructure and Environment Committee) i september Många cykelinitiativ har planerats och startats efter det och de två åtgärder som genomfördes inom CHAMP projektet beskrivs nedan. Banbaserat cykelfrämjande Besökare till Edinburghs MELA, en internationell musiktilldragelse, uppmuntrades att anlända per cykel längs en nyligen förbättrad cykel och gångbana. Lokala segmenteringsdata och fokusgrupper användes för att utforma kampanjmaterial och budskap. Kampanjen innefattade: Information temporär högprofilmärkning av rutten, cykelbaneinformation och online publicitet, flygblad gavs ut till lokalt boende Incitament cykelservice, cykelparkering med skyltning, gratisutdelning 400 vattenflaskor och 45 skjortor, med ett grönt system för belöning av resande Involvering en dansgrupp och en Strictly Cycling balett på cykelrutten, och ett nav för cyklande inne på festivalområdet 28

29 Nyckelresultat Cyklande längs de rutter som hade utsetts som mål dubblades under kampanjperioden Som mest var 100 cyklar parkerade vid festivalen under båda dagarna. 37 procent av människorna var medvetna om informationen om att uppmuntra cyklande för sina resor till festivalen. Jag tror att på det hela taget var gensvaret på fjolårets initiativ ganska positivet. Naturligtvis kommer vi att tillhandahålla installationer för cykelparkering vid Mela som en norm Direktör, Edinburgh MELA 352 personer skrev på ett löfte att cykla mer under de närmaste 6 månaderna. Att arbeta med existerande evenemang kan vara ett kostnadseffektivt sätt att främja cyklande och tillgänglig infrastruktur för cyklande. Speciellt kan ett evenemang som inte handlar om transport eller cyklande vara effektivt för att nå en målgrupp som normalt ett inte är exponerad för marknadsföring av cyklande. Cykelballetten, ett uppträdande som subtilt handlade om cyklande men som använde en konst och teaterstil, som framgångsrikt attraherade lokalt intresse och ad hoc täckning on line där andra mer traditionella aktiviteter kanske inte hade gjort det. Pilotstudie för cykelparkering vid bostäder Fem platser för en pilotstudie för installationer för cykelparkering vid bostäder identifierades spridda i Edinburgh med syfte att minska problemen förorsakade av begränsat lagerutrymme i stadens äldre hyreshus. På grund av platsbegränsningar i byggnadernas trapphus, identifierades parkering på gatan som det mest praktiska alternativet. 13 ansökningar om parkeringsplatser mottogs från boende Sex platser prioriterades och undersöktes med hjälp av den lokala polisen Photo: City of Edinburgh Council Lokala boende på dessa platser konsulterades och en plats avfördes på grund av invändningar Nyckelresultat De fem pilotplatserna är geografiskt spridda men alla inom fem kilometer från stadens centrum och de parkeringsplatser som installeras kommer att ge parkeringsutrymme för 51 cyklar. Bland de hushåll som utfrågades: 32 procent av vuxna och 68 procent av barnen ägde åtminstone en cykel. 33 procent av alla som svarade var missnöjda eller mycket missnöjda med sin tillgång till cykelparkering. Det vanligaste problemet med skräp i trapphuset var utpekat som cyklar av 47 procent 41 procent av de cyklister som intervjuades cyklar från och till arbetet: 51 procent använder cyklande för rekreation. 29

30 Cycling Heroes Advancing sustainable Mobility Practice Example of roll top secure parking to be installed in South Oxford Street & Douglas Crescent Bike Lockers in Warrender Park Terrace Långa inköpsprocesser har fördröjt installation av parkeringsinstallationer till juli 2014, och efter detta planeras en omfattande utvärdering för att fastställa huruvida metoden kommer att användas i hela staden. Att det finns säkra cykelparkeringar både centralt och i bostadsområden är viktigt i vilken stad som helst, särskilt i dem med ett högt eller växande antal cyklister. Installationer på gatan är ett mycket synligt sätt att främja cyklande och att uppmuntra till ändrat betteende, såväl som att lösa utrymmesbegränsningarna som ofta finns i gamla byggnader. Räkna med långa ledtider för inköps och kontraktsprocessen. CHAMP tradition i Edinburgh Förbättringar i att hantera nätverk inklusive underhåll, felrapporteringssystem, och utveckling av prioriterade rutter Aktiv plan för reseagerande uppföljningsstrategi inklusive regelbunden uppföljning av cykelräknare, installation av 24 nya räknare och det första cykelbokslutet ska produceras 2015 Lokal transportstrategi har blivit politiskt godkänd för konsulteringar och innehåller 10 policyer för cyklande, inklusive åtgärder för att förbättra standarder för gatudesign för cyklister, att skicka cyklar på räls och med tåg, samexistens, ett hyrcykelstystem och stöd för elektriska cyklar. Cykelparkering installation av 402 nya parkeringsplatser, med ytterligare 1000 platser planerade för varje år. Photo: City of Edinburgh Council Bilparkering på cykelbanor att ta tag i efter en studie av problemet och en genomgång rörande cyklar på enkelriktade gator. Att göra cyklande mer mainstream att kväsa myten att cyklande är en nischaktivitet reserverad för medelklassen. 30

31 CHAMP städer: Groningen, Nederländerna Cyklande i Groningen Groningen har en stark historia rörande cyklande och har ett tätt cykelnät av hög kvalitet. Mer än 50 procent av alla resor i staden görs för närvarande med cykel. CHAMP:s verktyg för prestandaanalys identifierade stadens huvudsakliga styrkor och svagheter enligt följande: Huvudsakliga styrkor Politiskt stöd och en klar aktionsplan Transportpolicy främjar cyklande framför användning av bil Integrering i andra områden Tätt cykelnät med hög kvalitet Utrymme för innovativa resurser Tättbebyggd stad Hög andel cykelägande Groningen nyckelfakta: Plats: Norra Nederländerna Invånare: Trafikfördelning: gående 14%, cyklande 47%, kommunal transport 5% Topografi: platt och kompakt Klimat: varierar med säsongen Områden som kan förbättras Säkerställ kapacitet för ett stort antal cyklister Organisering av säker cykelparkering Strukturella intressenter är involverade Utvärdering av cykelpolicy Den resulterande strategin för CHAMP cyklande välkomnades och stöddes av stadsfullmäktige och den ansvarige åldermannen och ett antal åtgärder har planerats och vidtagits. De två åtgärder som genomfördes inom CHAMP projektet beskrivs nedan. Kreativa lösningar för cykelparkering Det stora antalet cyklister i Groningen har under de senaste åren lett till problem med parkerade cyklar i stadens centrum. En studie rörande cykelparkering och beteende kom fram till att: De mest populära parkeringsplatserna identifierades och deras användning övervakades med intervallfotografering. Cykelställ byttes ut mot målade parkeringsboxar på flera platser i stadens centrum Cykelparkering utanför universitetet ändrades för att säkerställa att ingångar och utgångar inte blockerades, och felaktigt parkerade cyklar medförde straffavgifter. Genomförbarheten och kostnaden för andra parkeringslösningar och platser för anställda och besökare utforskades. Photo: Bicycle box on Guldenstraat city centre Source: Municipality of Groningen 31

32 Cycling Heroes Advancing sustainable Mobility Practice Nyckelresultat Intervallfotografering visade att cykelställen utanför butiker hade samma cyklar parkerade hela dagen medan kunder var tvingade att parkera på annan plats: Målade cykelboxar användes flitigare på butiksgator än på bostadsgator. I början parkerades fler cyklar på gatan än i boxarna, men användningen ökade med tiden. En enkät bland medborgare visade en ökning av tillfredsställelsen med parkeringsinstallation efter att cykelboxarna hade implementerats. Graf som illustrerar parkering före och efter installation av cykelboxar på Guldenstraat 100% 80% 60% 40% 20% 0% 16 April 18 April 19 April 22 April 26 Apri 7 May 16 May 23 May 5June 13 June 20 June Bicycle park Other Varje plats behöver sin egen parkeringslösning och städer bör skräddarsy sina parkeringslösningar för cyklar i enlighet med deras antal cyklister och användarbehov. Studier som använder intervallfotografering kan ge värdefulla insikter om hur varje parkeringsplats faktiskt används och innovativa lösningar, såsom cykelboxar, kan höja intresset hos både cyklister och politiker. Smarta rutter För att tackla problemet med cykelträngsel och cykelsäkerhet orsakade av en mycket belastad cykelrutt till universitet, drevs en kampanj för att främja två närliggande alternativa rutter som var skyltade och markerade som smarta rutter. Åtgärderna inkluderade: Att utveckla kampanjmaterial och karta Att sätta upp skyltar och markeringar på vägen för att ange smarta rutter Jag är ny i staden och visste inte hur man tar sig till universitet. Det var väldigt användbart att se alla dessa skyltar under min resa. Inte bara kom jag i tid, det var också en mycket vacker rutt. Första års student. Kampanjande under studenternas introduktionsvecka via webbplats, sociala media, message boards, distribution av flygblad och vattenflaskor Tävling för att vinna en cykel, för bästa kommentarer och tips om smarta rutter 32

33 Nyckelresultat Uppföljning av cyklande längs resrutten visade att kampanjen var framgångsrik: Fyra procent av cyklisterna bytte till alternativa smarta rutter. 79 procent av de som frågades var bekanta med kampanjen och 20 procent av dessa hade ändrat sin cykelrutt som ett resultat. Kampanjen var väl mottagen av studenterna, läroanstalter och politiker. Kampanjen kommer att upprepas nästa år. Städer med hög andel cyklister som möter problem med trängsel på vissa cykelbanor, bör undersöka möjligheten att optimera sina existerande rutter, med en kampanj som kampanjen för smarta rutter, innan de investerar i ny infrastruktur Photo: signs on route to the university Source: Saskia Zwiers CHAMP Tradition i Groningen Ny logga för stadens cyklande beställd från experten på marknadsföring av cykel, Mikael Colville Andersen. Huvudcykelstråk sammansättning av ett flertal huvudcykelstråk, med planer på fler rutter under kommande år. Förbättring av förbindelser med regionala rutter och viktiga lokala destinationer. Inklusive att skilja cykeltrafik från (tung) biltrafik genom infrastruktur och kommunikation. Att bli en smart cykelstad genom forskning om beteendeändring. På grund av den stora framgången med Smarta rutter kampanjen kommer vi att fortsätta att främja användningen av alternativa cykelrutter och försöka förbättra dem, tack vare idéerna och förslagen som vi samlade in i detta Champ projekt Stadsfullmäktige, december 2013 Uppföljning av cyklande i fotgängarområden är planerad. Mer cykelparkering 1000 fler platser kommer att göras tillgängliga vid Centralstationen under 2014 med ytterligare 1 miljon att investeras i parkering vid transportnav för kommunal transport och en karta över installationer som ska byggas. Främjande av elcyklar som en del av en plan att uppmuntra arbetsgivare att påverka sina anställdas resebeteende. Source: Cor van der Veen, Municipality of Groningen 33

34 Cycling Heroes Advancing sustainable Mobility Practice CHAMP städer: Kaunas, Litauen Cyklande i Kaunas Cyklande är en vanlig rekreationsaktivitet i Kaunas som kan skryta med ett antal attraktiva cykelrutter utanför staden. Under senare år har det funnits ett fokus på att främja hållbart resande i staden och Kaunas municipala huvudplan (Kaunas Municipal Master Plan) skissar planer för att förbättra infrastruktur för cyklande, speciellt förbindelser till och cykelbanor inom stadens centrum. Kaunas nyckelfakta: Plats: Centrala Litauen Invånare: Trafikfördelning: gående 6%, cyklande 4%, kommunal transport 66% Topografi: backig Klimat: varierar med säsongen, svalt CHAMP:s verktyg för prestandaanalys har identifierat stadens huvudsakliga styrkor och svagheter enligt följande: Huvudsakliga styrkor Cykelrutter för rekreation Arbetsgrupp för cyklingspolicy och genomförande Diverse planer och studier Databas som indikerar cyklande Ett flertal cykelevenemang och cykelfrämjande kampanjer Områden som kan förbättras Integrering av cyklande i allmän transportpolicy, och skapande av en cykelvänlig omgivning Säkra förutsättningar för cykling på huvudvägar Främjande av cyklande som ett transportsätt i stället för användning som rekreation Som resultat så genomgicks stadens strategi för cyklande och presenteras för stadsfullmäktige och kommer att integreras i stadens strategiska och planeringsdokument. Ett antal åtgärder har planerats; de två som genomfördes inom CHAMP projektet beskrivs nedan. Marknadsföring av en ny korsning En ny korsning för cykelbanor som förbinder 3 existerande rutter öppnades i november 2013 och, under CHAMP, marknadsfördes för att maximera antalet cyklister som använder rutten. Den nya banan gör den förbindande infrastrukturen bekvämare och säkrare att använda eftersom cyklister nu undviker farliga rondeller nära stadens centrum. Medborgare informerades om hur konstruktionen framskred för öppnandet av den nya banan via: Media tidningar, TV och webbplatser 2000 flygblad och 3000 postkort distribuerades via cykelföreningar, turistinformation, offentliga byggnader, centra för studerande och butiker inklusive bensinstationer Photo: New cycle junction Source: Kaunas City 34

35 Nyckelresultat: Manuellt räknande på två av rutterna nära den nya korsningen visade en total ökning av antalet cyklister på 30 procent efter att korsningen öppnades. Detta är tre gånger högre än det tidigare målet att öka antalet cyklister med 10 procent på specifika platser i staden under CHAMP projektet. Marknadsförande kampanjer använder som hävstång insikten om en säker och direkt rutt, och är dessutom ett verktyg för att höja medvetenheten om själva cyklandet och uppuntrar folk att börja använda ett transportsätt genom att belysa installationerna och fördelarna. Att utveckla en webbplats for cyklande Behovet av en resurs för boende och besökare rörande cyklande i Kaunas identifierades och en webbplats utvecklades. Existerande webbplatser för cyklande utforskades för best practice och information för att använda innehållet samlades. Detta inkluderade: uppdaterad karta över cykelnätet i Kaunas; information om cykelbanornas tillstånd; Jag tycker om webbplatsen Det är strategiska dokument som relaterar till cyklande bekvämare att finna information om cyklande i staden, webbplatsens meny är väldigt praktisk. Jag är en regelbunden hur arbetet med cykelfiler framskrider; läsare av information om cykelstölder och hur de förhindras; Linas Vainius, medlem av rådet för Litauiska cyklisters cykelkampanjer och andra evenemang gemenskap kontakter för ytterligare information Den existerande url en för Litauiska cyklisters gemenskap, användes och webbplatsen marknadsfördes via lokala och sociala medier och distributionen av postkort. En engelsk version kommer också att göras tillgänglig i en nära framtid. Nyckelresultat Den nya webbplatsen lanserades i januari Analys av dess användning visar: Ökning av antalet besökare av webbplatsen från januari till maj Besökare som letar efter information om nya banor, evenemang och hur man cyklar i staden. Andelen som är nöjda med den uppdaterade webbplatsen är 70 procent. Number of users Jan Feb Mar Arp May Screenshot of 35

36 Cycling Heroes Advancing sustainable Mobility Practice En one stop informationsresurs om cyklande är värdefull för städer oavsett andelen cyklister. Den möjliggör för medborgare, besökare och intressenter att tillgå nödvändig information lätt och fungerar som ett marknadsföringsverktyg för att uppmuntra cyklister att cykla mera och icke cyklister att börja åka cykel. Städer kan lätt kopiera Kaunas webbplats genom att samla lokal information och utse en avdelning eller organisation för att underhålla och uppdatera webbplatsen. CHAMP tradition i Kaunas Ny infrastruktur för cyklande mellan 2012 och 2014 inkluderade alla nyrenoverade gator i Kaunas en dedicerad cykelfil, vilket utsträckte nätverket till stadens centrum och planer för nya rutter finns i stadens master plan CHAMP projeket belyste behovet av och fördelarna med marknadsföring i Kaunas av infrastruktur för cyklande precis i tid Kaunas borgmästare Andrius Kupčinskas Förbättrat underhåll cykelbanor underhålls nu hela året och vägmarkeringar målas om varje vår. Stadens master plan godkänd i mars 2014 för och inkluderar ett kapitel om Infrastruktur för cyklande vilket ytterligare definierar nätverket av existerande och planerade cykelbanor i Kaunas. Cyklisträknande rutinmässigt räknande av antalet cyklister som använder olika cykelbanor har etablerats. Utbildningskurs för barn under 14 och deras föräldrar har hållits med syftet att ändra bilförare till cyklister. Distribution av nätverkskarta som illustrerar ny och existerande infrastruktur för cyklande är planerad. Färdigställande av SUMP förväntas under Photo: Kaunas City 36

37 CHAMP städer: Ljubljana, Slovenien Cyklande i Ljubljana Ljubljana har upplevt en ökning av antalet cyklister under senare år och siktar på att göra cyklande det första valet som transportmetod för sina boende, pendlare och besökare genom att uppnå en trafikfördelning med 15 procent för cyklande år CHAMP:s verktyg för prestandaanalys identifierade stadens huvudsakliga styrkor och svagheter enligt följande: Ljubljana nyckelfakta: Plats: huvudstad, centrala Slovenien Antal innevånares: Trafikfördelning: gående 10%, cyklande 12%, kommunala transportmedel 13% Topografi: platt, kompakt centrum Klimat: varma somrar, kalla vintrar Huvudsakliga styrkor Cykelnätet täcker det mesta av området Hyrcykelsystem Starkt förespråkande från botten och upp: plattform för cyklande, samordnare för cyklande och organisationen som inte är en myndighet: Ljubljanas Cykelnätverk Marknadsföring via olika kanaler Områden som kan förbättras Bekvämlighet och säkerhet för cyklister på cykelbanorna Integrering av cyklande i alla trafikbeslut Mindre fokus på biltrafik i den allmänna transportpolitiken Balanserad expansion av hyrcykelsystemet Strukturell utvärdering och uppföljning av indikatorer för cyklande. Som ett resultat hade en strategi för cyklande för perioden utvecklats och ett antal prioriterade åtgärder hade belysts. De två åtgärder som vidtagits inom CHAMP projektet beskrivs nedan. Jag går där du cyklar En ökad andel cyklister och utökningen av den centrala fotgängarzonen har lett till en ökning av antalet klagomål från fotgängare rörande cyklisternas beteende. Jag går längs den bana du cyklar kampanjen som siktar på att öka samexistensen mellan två transportsätt i Ljubljanas fotgängarzon och att minska antalet rapporterade incidenter. Vad vi behöver är en stark etik baserad på djup ömsesidig respekt bland alla användare av offentliga utrymmen Cyklist, Ljubljana Photo: campaign poster Pay attention in this area. Cyclists ride slowly and gently. Source: City of Ljubljana 37

38 Cycling Heroes Advancing sustainable Mobility Practice En studie av cyklister och fotgängare utfördes i målområdet, baserad på den holländska (Fietsberaad) metoden att räkna och definiera kritiska platser. En initial enkät som undersökte uppfattade och erfarna konflikter genomfördes både online och genom att stoppa folk i fotgängarzonen flygblad distribuerades och en lastcykel med en kampanjaffisch var också strategiskt placerade i området. Enkäterna online och på plats upprepades efter kampanjen. Nyckelresultat Kampanjen accepterades väl bland cyklister med 50 procent som trodde att regelbundna kampanjer kunde leda till bättre samexistens 77 procent trodde att skyltar behövdes för att uppmuntra cyklister att göra omvägar från fotgängarområdet oh 65 procent skulle använda omvägen. En ökning av antalet klagomål om konflikter från både fotgängare och cyklister, mest sannolikt på grund av ökad publicitet rörande problemet som ett resultat av kampanjen. Jag går längs den bana du cyklar var en framgångsrik kampanj för att bringa fram problemet samexistens mellan cyklister och fotgängare och mottogs väl av medborgare, politiker och media. Sådana kampanjer tjänar att belysa vikten av båda aktiva transportsätt och att upprepa dem regelbundet kan hjälpa till att konsolidera effekten och leda till långsiktig ändring av beteende. Cykelbokslut Ett cykelbokslut togs fram i Ljubljana för att utvärdera planerade och genomföda cykelåtgärder, genom systematisk insamling av tillförlitliga data om cyklande och feedback från medborgarna.. En arbetsgrupp etablerades som tog fram ett minimum av utvalda indikatorer som skulle följas upp: att räkna cykeltrafiken cykelparkering cykelinfrastruktur och underhåll trafikolyckor i vilka cyklister är med trafikfördelningsdata Intervjuer och enkäter bland medborgare för att utvärdera tillfredsställelsen med förutsättningarna för att cykla i staden Dessa data sammanställdes i ett cykelbokslut som presenterades för beslutsfattare och andra viktiga funktioner. En kortversion delades ut till allmänheten. Nyckelresultat Cykelbokslutet fick beröm av borgmästaren och ett flertal av statfullmäktiges avdelningar kopior av cykelbokslutet distribuerades till hushåll i staden. 50 procent av medborgarna var medvetna om cykelbokslutet och av dessa var 98 procent mycket nöjda med det. Som ett resultat av cykelbokslutet kommer staden att uppgradera fyra existerande cykelräknare med displayer och lägga till ytterligare en på huvudavenyn, Slovenskagatan. 38

39 Stark politisk vilja att publicera cykelbokslutet säkerställde att data gjordes tillgängliga. Processen belyste även brister i tillgängliga data, vilket kommer att rättas till för framtida cykelbokslut. Att skriva ett sådant dokument är en viktig början, det möjliggör jämförelse av diverse tal med andra städer i Europa och det är därför en god marknadsföring för cyklande. Medborgare i Ljubljana Cykelbokslutet är ett effektivt sätt att mäta framsteg och resultatet av en stads cykelstrategi. Ett cykelbokslut illustrerar inte bara nuläget, det fångar även politikers och medborgares uppmärksamhet och kan vara ett effektivt verktyg för att öka intresset för cykelfrågor. Genom att involvera alla medborgare i dess skapande och spridning så visar det att staden betraktar cyklande som viktigt. CHAMP tradition i Ljubljana Enkät rörande trafikfördelning en enkät rörande resvanor hos medborgare hade inte genomförts sedan Dessa data togs med i cykelbokslutet. Kommunikationsplan håller på att utvecklas rörande hur man inriktar sig på specifika målgrupper och vilket nyckelbudskap som ska användas. Cykelråd regelbundna möten i ett forum av intressenter för att ge input till cykelpolicyn och prioriteter har etablerats. Cykelnätsplan för prioriterade rutter håller på att utvecklas med planer för skyltning, varumärkning och rutter. Parkeringsplan för cyklar inklusive att inventera tillgänglig parkering och nya standarder för cykelparkering. Säkerhetsplan är under konstruktion med stark betoning på säkerhet genom utformning och minskning av hastigheten med syfte att reducera antalet trafikolyckor som inkluderar cyklister. Cyklande och kommunal trafik år 2012 så blev det gratis att bära en hopfällbar cykel på stadens bussar och en del busshållplatser har utrustats med cykelställ. Återanvändning av cyklar stöd har givits till grupper som samlar in, återanvänder och redistribuerar cyklar. Shopping per cykel en kampanj att få folk att shoppa per cykel planeras, vilken kommer att inkludera främjande av lastcyklar. Source: City of Ljubljana 39

40 Cycling Heroes Advancing sustainable Mobility Practice CHAMP städer: Örebro, Sverige Cykling i Örebro Örebro har en stark historia gällande cyklande och har ett cykelnät med hög kvalitet i hela staden. Var fjärde resa i kommunen görs med cykel och målet är att öka detta till var tredje resa. CHAMP:s verktyg för prestandaanalys identifierade stadens huvudsakliga styrkor och svagheter enligt följande: Örebro nyckelfakta: Plats: 200 km väster om Stockholm Invånare: Trafikfördelning: gående 11%, cyklande 25%, kommunal transport 8% Topografi: platt Klimat: regn mindre än genomsnittet, svåra vintrar Huvudsakliga styrkor Ett väl utvecklat cykelvägnät Bra politiskt stöd och medel för investeringar Cykelfrågor är väl integrerat i planer på alla nivåer Arbetet är väl koordinerat Områden som kan förbättras Korridorer av hög kvalitet som sammanlänkar regionala rutter Förbättrad cykelparkering Fokuserad kommunikation och marknadsföring Ökad dialog med medborgare Den nya strategin för ökat cyklande antogs av kommunstyrelsens utskott för näringsliv och kompetens i oktober Ett flertal åtgärder har redan genomförts eller är i planeringsstadiet. De två åtgärderna som genomfördes inom CHAMP projektet beskrivs nedan. Kampanjen Hälsocyklare Syftet med kampanjen Hälsocyklare var att demonstrera cyklande som ett hälsosamt alternativt transportmedel och att reducera antalet pendlingskilometer med bil i Örebro. 46 bilpendlare rekryterades från flera företag Deltagarna lovade att cykla till och från arbetet under kampanjperioden på 35 veckor och att logga sina resor Hälso och konditionstester samt enkäter genomfördes före och efter testperioden Source: City of Örebro 40

41 Nyckelresultat Totalt 6822 resor rapporterades under kampanjen. Deltagarna cyklade till arbetet i genomsnitt tre dagar i veckan vilket motsvarar km och en minskning av CO2 utsläpp med 8 ton jämfört med om deltagarna hade fortsatt att åka bil. Hälsotester visade en förbättring av konditionen hos mer än hälften av deltagarna, och 67 procent sade att de kände att deras kondition hade förbättrats. 38 procent betygsatte sin allmänna hälsa som mycket bra efter kampanjen, jämfört med 17 procent före kampanjen. How do you feel your physical condition (cardio) has changed? Better then before Same Worse then before Kampanjen hälsocyklare ger mätbara resultat och påvisar att cykling i stället för bilkörning ger både kortsiktiga och långsiktiga fördelar för hälsa och för den lokala ekonomin. HEAT 1 verktyget, utvecklat av WHO, användes för att beräkna värdet av minskad mortalitet på grund av cyklande i stället för bilkörning. Resultaten påvisar en socioekonomisk fördel på SEK ( ) per år, under förutsättning att 35 personer cyklar i genomsnitt 1019 km per år. Kampanjen kräver att det finns tillräckligt bra infrastruktur för cyklande, för att Jag känner att jag är mer alert och kunna övertyga deltagarna att börja cykla till arbetet. friskare. Jag har faktiskt varit mindre Örebros cykelbokslut sjuk i år. Maria Schultz, deltagare Ett cykelbokslut togs fram för att visa resultatet av cykelstrategin i kampanjen och satsningarna på åtgärder för ökat cyklande. En uppföljnings och utvärderingsplan togs fram för att underlätta utvärdering av specifika projekt samt det långsiktiga policyarbetet. Data som presenterades i cykelbokslutet inkluderade: Antal och andel cyklister demografi och detaljer om resor Olycksstatistik Information om cykelvägnätet och investeringar i ny infrastruktur och underhåll Tillgång till cykelparkering, pumpar, skyltning, cykelbarometrar Att kunna visualisera utvecklingen av cyklande och alla de pågående projekten har ökat intresset för ytterligare investeringar i cyklande. Anna Åhlgren, Örebro kommun Resultatet av medborgarenkäter Kommunikation och marknadsföring, samt nätverkande 1 41

42 Cycling Heroes Advancing sustainable Mobility Practice Uppföljnings och utvärderingsplanen (MEP) innehåller en systematisk metod för utvärdering av genomförda åtgärder och hur allmänna trender (t.ex. antalet cyklister, tillfredsställelse hos medborgarna) ska följas upp. Planen testades i ett pilotprojekt för att förbättra möjligheterna att parkera cyklar vid centralstationen. Den inkluderade syfte och mål samt vilka indikatorer som ska följas upp, inklusive hur, när och av vem de ska samlas in. Nyckelresultat Cykelbokslutet distribuerades till beslutsfattare, lokala intressenter och besökare till staden. Det finns tillgängligt online både på svenska och på engelska. 78 procent av kommunens anställda som arbetar med cykelfrågor och som svarade på en enkät om cykelbokslutet, ansåg att dokumentet var användbart. Cykelbokslutet kommer att tas fram årligen eller vartannat år och kommer att integreras in i ett trafikbokslut Ett cykelbokslut är ett effektivt medel för att mäta framstegen av de cykelåtgärder som en stad genomför. Det beskriver inte bara nuläget utan kan öka intresset hos politiker och medborgare, och därmed vara ett effektivt verktyg för att prioritera investeringar i cykelåtgärder. Att ta fram en uppföljnings och utvärderingsplan säkerställer att genomslaget för investeringar i cyklande kan följas upp och åskådliggöras. Photo: Örebro municipality CHAMP tradition i Örebro Nya planer för cyklande inklusive en cykelnätsplan, en kommunikationsplan, en cykelparkeringasplan och en trafiksäkerhetsplan. Huvudcykelstråk av hög kvalitet en plan för 15 huvudcykelstråk som binder ihop viktiga punkter håller på att tas fram. Fem huvudcykelstråk är redan färdiga. Cykelråd ett cykelråd med cirka 30 engagerade deltagare har startats för att få input från stadens cyklister. Genomgång av rutiner för underhåll för att säkerställa att cykelbanorna kan användas året runt. Att uppmuntra hållbart resande inom staden inklusive resor i arbetet Photo: Marcus Lundstedt 42

43 Kick off Groningen Kick off Groningen 43

44 Cycling Heroes Advancing sustainable Mobility Practice Hållbar rörlighet i staden, i en utvecklingsekonomi: Shkodra, Albanien Ekonomier i förändring Cykelstäder med utvecklade ekonomier har använt beskrivningar av startare, klättrare och champion för att kategorisera sina nivåer av cyklande (t.ex. ett PRESRO projekt), men dessa termer är inte lika enkelt att tillämpa på städer med utvecklingsekonomier, eftersom en del städer med speciellt höga trafikandelar för gående och cyklande har upprätthållit dessa beroende på en brist på ekonomisk utveckling och historiskt låg andel bilägande. Utmaningen för sådana städer är att försvara det aktiva resandet. Cycling cities in transition economies Level of development Asserter Maintaining cycling share over a period of 5 years Defender Preventing significant loss of cycling share over a period of 5 years Decliner Significant loss of cycling share over a period of 5 years Degrader Dramatic loss of cycling share over a period of 5 years För utvecklingsekonomier, så skulle en hävdare vara en stad som upprätthåller eller ökar andelen aktiva transportsätt meden en reduktion i användningen av hållbara transportsätt kunde betecknas som en sänkare. Om en stad har en katastrofartad minskning av aktivt resande, så kunde den beskrivas som en förstörare eller nedgraderare. Paradoxen i att förespråka hållbar mobilitet i staden i utvecklingsekonomier i allmänhet är att institutioner värdesätter modernisering av vägar, med specifika ekonomiska mål, medan den långa traditionen och kulturen för gående och cyklande på det hela taget är lämnad osedd, och tenderar därför att bli marginaliserade. I motsats till de flesta små och stora städer på Ballkanhalvöns västra sida, så förstår den albanska staden Shkodra att dess stads livsstil med cykel är en tillgång för stadens utveckling. Cycling in Shkodra 44

45 Cyklande i Shkodra Den albanska staden Shkodra (associerad stad i CHAMP projektet) illustrerar de olika utmaningar som måste hanteras. Shkodra har länge varit en beryktad cykelstad, ett rykte som är baserat på dess politiska och ekonomiska historia. Cyklande som rekreation är populärt i och kring Shkodra och har möjligheten att utgöra ett starkt argument för turism. Men med ökande biltrafik så behöver Shkodras ledare snabbt en policy för stadsmobilitet som aktivt försvarar den för närvarande höga andelen cyklande. Shkodra key facts: Location: North Albania Inhabitants: Modal split: walking 44%/ cycling 29% / PT 3% (household travel survey, 2011) Topography: flat Climate: Mediterranean Shkodra in Albania defends its reputation as top cycling town in the Western Balkans, notwithstanding growing pressure from car traffic. 27% to 29 % of Shkodrans are cycle daily. Cycling in Shkodra Cyklandet integrerades i en bredare angreppsmetod för stadsmobilitet i MOBALB projektet (Shkodra Flanders , Följande aktiviteter utfördes med syfte att bygga ett ramverk för planering av hållbar mobilitet i staden: Bedömning av förbindelsen mellan strategisk stadsutveckling och stadsmobilitet i Shkodra; Insamling och analys av nya data för att få en bättre förståelse för mönster i stadsrörlighet, trender, och möjligheter (dagligt resande för hushållen, resande hem till skola, hem till arbete); The theme of the 2012 cycling event was Shkodra cycling city: great tradition bright future for more info see www. mobalb.al Genomgång av policy för cyklande; Introduktion av nytt resemedvetande och kampanjtekniker; Utbildning i SUMP relaterade planeringsverktyg och workshoppar på detta tema; Cykelevenemang 2011 och 2012 med mode, konst och utställningar 45

46 Cycling Heroes Advancing sustainable Mobility Practice Nyckelresultat En kritisk genomgång av policyn för cyklande och rekommendationer för brådskande, kortsiktiga och långsiktiga åtgärder. Plan för stadsutveckling som bekräftar Shkodras kompakta stadsform och mångfald av funktioner i sina 7 distrikt. Pedestrianisering: 1,2 km axel Nya data om resande i staden, inklusive åsikter om stadens trafikproblem och lösningar. Värd för den första nationella konferensen om stadsmobilitet i Albanien. Etablering av NGO GO 2, Gå för Albanien på två fötter och två hjul EPOMM utmärkelse för bästa praxis för hantering av mobilitetsöverföring Shkodra har bestämt sig för att bli en stad som är ett skyltfönster i västra Balkan för försvar och modernisering av sin cykeltradition. Dessutom så skapade deltagande i CHAMP projektet ett tillfälle att lära sig från ledande cykelstäder i EU. Shkodra: Topptips för att klara av utmaningar Nya planer för cyklande Modernisera ett bekvämt och säkert cykelnät inom ett SUMP perspektiv och börja med brådskande säkerhetsåtgärder (säkra korsningar över bältvägen och en hastighetsbegränsning på 30 km/h i hela staden). Länka up med andra policyområden Etablera partnerskap för cyklande med sektorer inom utbildning, ekonomi, hälsa och turism. Förebygg beroende av bilar Undvik väginfrastrukturer inom staden (stor eller liten) som är ineffektiva i ett SUMP perspektiv Contact Jozef Zuallaert: or Nektar Dumar: 46

47 CHAMP utbytesprogram Syftet med CHAMP:s utbytesprogram var både att förbättra strategier för cyklande i CHAMP städer och att dela med sig av bra praktik och lärda erfarenheter. Ambitionen var att diskutera säkrare och attraktivare förutsättningar för cyklande i Europa. Utbytesprogrammet var öppet för städer utanför CHAMP konsortiet. Deltagarna fick tillfälle att öka sina kunskaper och kompetens genom learning by doing. Workshoparna genomfördes i Örebro, Kaunas, Bolzano, Groningen, Edinburgh, Ljubljana och Köpenhamn. Att arbeta i små grupper möjliggjorde för deltagarna att arbeta med skräddarsydda program som fokuserade sig på deras hemstäders utmaningar. Dessutom skapade de utrymme för utbyte mellan deltagarna. Med utgångspunkt i värdstadens erfarenhet eller situation, så utforskades det centrala ämnet via träning, diskussion och expertråd. Alla deltagare var nöjda med workshopparna. På följande sidor presenteras varje värdstads styrkor. CHAMP städerna delar gärna med sig av sina kunskaper. Om du vill ha mer information, kontakta gärna respektive kontaktperson i CHAMP städerna. Burgos peer review meeting 47

48 Cycling Heroes Advancing sustainable Mobility Practice Workshop 1: Förbättring av cykelnätet (Örebro, Sverige) Säkerheten och bekvämligheten med ett cykelnät spelar en mycket viktig roll beträffande antalet cyklister i en stad och det finns alltid utrymme för förbättringar. Med Örebros erfarenheter som utgångspunkt, utforskade alla deltagande städer sina egna styrkor, svagheter och möjligheter för sina cykelnät. Utöver lokala deltagare deltog tre cyklingsexperter från Dendermonde (Belgien), Lille (Frankrike) och Bolzano (Italien) i workshoppen. Att det var en liten grupp gav möjlighet till mycket interaktiva diskussioner och besök på plats. 219km cykelbanor 92% tillgång till cykel 25% andel cyklister 50% vintercyklister Workshop Örebro Första stad i Sverige med huvudcykelstråk: Breda och raka banor Bilar ger företräde till cyklister Prioritet på vintern Fotgängare och cyklister är separerade Korsning med trafikljus Snabb, enkel, säker och grön. Workshop Örebro 48

49 Workshop 2: Cyklande och associerade policyområden (Kaunas, Litauen) Andra policyområden såsom användning av mark, upprätthållande av lag och tekniska avdelningar spelar en väsentlig roll i att utveckla en cykelpolicy. Hur kan vi säkerställa att alla associerade policyområden spelar sin roll i att förbättra villkoren för cyklande? Workshop Kaunas Trots det nuvarande låga antalet cyklister så är staden Kaunas ambitiös med avseende på att utveckla en verklig strategi för cyklande. 40 litauiska städer deltog in denna workshop där både CHAMP och MOBILE2020 projektet presenterades. Workshop Kaunas Workshop Kaunas 49

50 Cycling Heroes Advancing sustainable Mobility Practice Workshop 3: Marknadsföring och kommunikation (Bolzano, Italien) Marknadsföring och kommunikation är väsentliga delar av en policy för cyklande. Med den breda erfarenheten i Bolzano som utgångspunkt, utforskade varje deltagande stad sina egna styrkor, svagheter och möjligheter. Sju internationella deltagare från Belgien (Turnhout), Frankrike (Lille), Tjeckien (Rousinov, Otrokovice), Slovenien (Ljubljana) and Litauen (Kaunas) diskuterade tillsammans med värdstaden Bolzano och dess marknadsföringskonsult Helios vilka marknadsföringsstrategier som är framgångsrikast för att marknadsföra cyklande för olika målgrupper. Workshoppen länkades till Bolzanos in bici festival den 22:a september. Cykling mobilitet i Bolzano: nätverk kommunikation och marknadsföring services användarmotivation Workshop Bolzano Ny bolagsidentitet: Logga Enhetlig design Marknadsföring, åtgärder: Mega utskrifter Annonsaffischer på bussarna Vykort Annonser i biografer Cykeldagen i Bolzano/Bozen Maskot Workshop Bolzano 50

51 Workshop 4: Cykelparkering (Groningen, Nederländerna) Att finna bra lösningar för cykelparkering är en utmaning för champions för cyklande. Inte bara vid huvudattraktionerna (järnvägsstationer, stadscentra ) utan även i bostadsområden. Cykelparkeringsanordningar kräver skräddarsydda lösningar. Denna workshop kombinerade en titt på de innovativa parkeringslösningarna i CHAMP staden Groningen med en analys av möjligheterna till bra parkeringslösningar hos var och en av de deltagande städerna. Vid sidan av CHAMP staden Örebro deltog personer från fem andra städer: Brugge (Belgien), Nantes (Frankrike, San Sebastian (Spanien), Umeå och Borås (Sverige). Tillsammans med lokala trafikplanerare och utformare diskuterades verkliga parkeringsutmaningar i Groningen. Deltagarna åkte tillbaka hem med inspiration och praktiska lösningar för hur man kan förbättra cykelparkeringarna i sina egna städer. 205 km speciell infrastruktur (cykelbanor och cykelfiler) 1,31 resor per person och dag med cykel (genomsnitt i Nederländerna är 0,84) 60% av alla resor med cykel en del rutter har cyklister per dag Workshop Groningen Workshop Groningen Projektet City Bikes: Workshop Groningen Cykelskydd är ryggraden i cykelparkering Gratis användning av skydd för cyklar Introduktion av röda mattan Introduktion av parkeringsplatser för cyklister vid toppbelastade tider på dagen Parkeringsgarage vid de främsta hotspots och vid änden av större cykelrutter 51

52 Cycling Heroes Advancing sustainable Mobility Practice Workshop 5: Cykelpolicy att komma igång (Edinburgh, Skottland) Hur påbröjar man arbetet med en policy för cyklande? Är nätverkande viktigare än kommunikation? Vad gäller för parkeringsanordningar? Hur når vi de första fem procenten cyklande? Vad borde ges prioritet och vilken budget behövs? Nybörjarstäder som Gdynia (Polen) och Kaunas (Litauen) deltog i denna interaktiva workshop. Att öka cyklandet från en låg grundnivå Huvudåtgärder... Marknadsföring (skyltning, cykelkartor och flygblad, webb baserade initiativ) Vägledning för design Göra ordning i skyddsräckena Reseplaner (allmänna/för skolor) Source: city of Edinburgh Nätverk för säkert cyklande Source: city of Edinburgh Source: city of Edinburgh 52

I projektet CHAMP samlas framstående europeiska cykelstäder.

I projektet CHAMP samlas framstående europeiska cykelstäder. I projektet CHAMP samlas framstående europeiska cykelstäder. Genom att lära sig av varandra vill städerna hitta sätt att bli ännu bättre och få nya idéer för att göra cyklingen ännu säkrare och mer attraktiv.

Läs mer

Sveriges bästa cykelstad

Sveriges bästa cykelstad Miljöpartiets förslag för hur Uppsala kan bli Sveriges bästa cykelstad Att fler cyklar är bra för både människor och miljön. För en bråkdel av vad det kostar att bygga nya bilvägar kan satsningar på cykeltrafiken

Läs mer

Svar till Kommunvelometer 2011

Svar till Kommunvelometer 2011 Svar till Kommunvelometer 2011 Del 1. Inledande frågor Kommunens namn Östersunds kommun Antal invånare 59373 År siffran gäller 2011 Kontaktperson Petter Björnsson Titel Trafikrådgivare, Cykelsamordnare

Läs mer

Kalmar kommuns cykelstrategi med tillhörande handlingsplan

Kalmar kommuns cykelstrategi med tillhörande handlingsplan Kalmar kommuns cykelstrategi med tillhörande handlingsplan 2008-11-10 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Cykelstrategi... 3 3 Handlingsplan... 5 - Sid 2 - 1 Inledning Kalmar har som mål att bli en

Läs mer

Tillgänglighet och hållbar mobilitet för alla!

Tillgänglighet och hållbar mobilitet för alla! Tillgänglighet och hållbar mobilitet för alla! Hur tillgänglig är din kommun eller region? Mobilitet är en viktig komponent i våra liv vi är i regel rörliga varje dag. Vi går i skolan, besöker läkaren

Läs mer

Dialog kring cykelfrågor

Dialog kring cykelfrågor Dialog kring cykelfrågor Utgångspunkter Internationell utblick Cykelstrategi för ökad och säker cykling Fokus på handlingsplan till cykelstrategin Mobility Management Frågor 2 2013-08-23 Trängsel Tillgänglighet

Läs mer

Checklista för Europeiska Trafikantveckan

Checklista för Europeiska Trafikantveckan 1(5) Checklista för Europeiska Trafikantveckan Se denna checklista som ett stöd i planering och genomförande av Europeiska Trafikantveckan och/eller I stan utan min bil!. Checklistan är alltså inget facit

Läs mer

CYKLA ÄR NÖDVÄNDIGT! 2016-01-14 Av: Stadens utmaningar. Text och foto: Anneli Andersson-Berg

CYKLA ÄR NÖDVÄNDIGT! 2016-01-14 Av: Stadens utmaningar. Text och foto: Anneli Andersson-Berg CYKLA ÄR NÖDVÄNDIGT! 2016-01-14 Av: Stadens utmaningar Text och foto: Anneli Andersson-Berg Bilens dominans i stadsrummet och dess förtur på stadens gator ifrågasätts idag allt oftare. Många av Sveriges

Läs mer

LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE. 2. Möte med. att tänka på före, under och efter besöket

LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE. 2. Möte med. att tänka på före, under och efter besöket LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE 2. Möte med kommunen att tänka på före, under och efter besöket Att ridklubben har en bra dialog och ett gott samarbete med sin kommun är viktigt för ridklubbens

Läs mer

Cykelkommunen Lund

Cykelkommunen Lund Cykelkommunen Lund 2002-2004 Cykeltäta Lund satsar ännu mer Lund är Sveriges cykeltätaste kommun och den kommun i landet som har högst andel gående och cyklande vid korta resor. Cykelkommunen är en del

Läs mer

Cykelplanering en fråga om makt och politik Till Koglin FM Kulturgeografi, Doktorand

Cykelplanering en fråga om makt och politik Till Koglin FM Kulturgeografi, Doktorand Cykelplanering en fråga om makt och politik Till Koglin FM Kulturgeografi, Doktorand HASTA Program för kunskaps- och kompetensuppbyggnad rörande den Hållbara och Attraktiva Stadstrafiken Vid Institutionen

Läs mer

Nationell strategi för ökad och säker cykling. Näringsdepartementet

Nationell strategi för ökad och säker cykling. Näringsdepartementet Nationell strategi för ökad och säker cykling Nationell strategi Regeringen avser att arbeta för en ökad och säker cykling. Ett led i detta arbete är att i dialog med berörda aktörer ta fram en nationell

Läs mer

MM Öresund 20140327 1

MM Öresund 20140327 1 1 Samhället vill att vi ska cykla för klimat och miljö för att skapa en attraktiv stad för folkhälsan Vi har cykelplaner och cykelstrategier Vi genomför cykelkampanjer och cykelaktiviteter Vi ger tips

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

SnABbT, snyggt och hållbart

SnABbT, snyggt och hållbart Snabbt, snyggt och hållbart 2017-05-27 1 SnABbT, snyggt och hållbart KuLtUR -och DemOKratiMiniStER AliCE BaH KuHnKE, bostads- och digitaliseringsminister PetER ErIKsSON och miljöminister KaroliNA SkOG,

Läs mer

ISEMOA:s tillgänglighetsrevision så går den till

ISEMOA:s tillgänglighetsrevision så går den till ISEMOA:s så går den till www.isemoa.eu ISEMOA pågår från maj 2010 till maj 2013. ISEMOA finansieras av EU inom programmet IEE 2009 STEER. Utgivare: Austrian Mobility Research FGM-AMOR (Projektkoordinator).

Läs mer

Grön Trafik hållbara transporter i Östersund Fokus: Minska koldioxidutsläppen

Grön Trafik hållbara transporter i Östersund Fokus: Minska koldioxidutsläppen Grön Trafik hållbara transporter i Östersund Fokus: Minska koldioxidutsläppen Agenda 21-vision, och klimatmål i miljöledningssystem Mål: Koldioxidutsläppen ska minska med 15 % mellan 1998-2005 i kommunförvaltningen

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

Informationskampanj 2014 UTHÅLLIG KOMMUN Etapp 3

Informationskampanj 2014 UTHÅLLIG KOMMUN Etapp 3 Cykelfokus Moheda Informationskampanj 2014 UTHÅLLIG KOMMUN Etapp 3 Bakgrund I december 2014 antogs en fördjupad översiktsplan för Moheda tätort. Processen att ta fram denna var en dominerande del av Alvesta

Läs mer

Erfarenhet av cykel.

Erfarenhet av cykel. Erfarenhet av cykel. - Kommunal erfarenhet i 12 år. Påverka internt att prioritera cykling, påverka innevånarna att cykla. - Fyra år på regional nivå i Trafikverket för att öka hållbart resandet. 1 2012-12-13

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun LUNDS KOMMUN Box 41, 221 00 Lund kommunkontoret@lund.se www.lund.se Stortorget 7 Telefon (vx) 046-35 50 00 Produktion Personalavdelningen, Kommunkontoret Design www.mariannaprieto.com Foto Wirtén PR &

Läs mer

Väsentlighetsanalys för E.ON. Norden

Väsentlighetsanalys för E.ON. Norden Väsentlighetsanalys för E.ON Norden 2014 Väsentlighetsanalys för E.ON Norden 2014 I arbetet med att bidra till ett mer hållbart samhälle har vi tagit hjälp av drygt 250 personer som är viktiga för oss

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 Nordisk Kommunikation AB Olof Palmes gata 13 SE 111 37 Stockholm T +46 8 612 5550 F +46 8 612 5559 info@nordisk-kommunikation.com www.nordisk-kommunikation.se

Läs mer

Synpunkter på Förslag på parkeringsnorm för cykel och bil

Synpunkter på Förslag på parkeringsnorm för cykel och bil Stadsbyggnadsförvaltningen Boden 22 november 2015 Synpunkter på Förslag på parkeringsnorm för cykel och bil Bakgrund om oss Cykelfrämjandet har funnits sedan 1934 och arbetar för att fler politiker och

Läs mer

MENTOR MATCH GUIDE FÖR ADEPTER

MENTOR MATCH GUIDE FÖR ADEPTER Sök... MENTOR MATCH GUIDE FÖR ADEPTER mentormatch@oru.se I 1 Syftet med mentorskap kan beskrivas som att stötta och uppmuntra människor till att ta ansvar för sitt eget lärande så att de kan nå sin fulla

Läs mer

CYKELBESIKTNING 2009 Hållbart resande i Umeåregionen / VIVA arbete unga VIVA resurs / NTF Västerbotten 2009-10-02

CYKELBESIKTNING 2009 Hållbart resande i Umeåregionen / VIVA arbete unga VIVA resurs / NTF Västerbotten 2009-10-02 CYKELBESIKTNING 2009 Hållbart resande i Umeåregionen / VIVA arbete unga VIVA resurs / NTF Västerbotten 2009-10-02 Sammanfattning Projektet Hållbart resande i Umeåregionen arbetar för att resorna i Umeåregionen

Läs mer

Intern impelmentering

Intern impelmentering Intern impelmentering sid 1 Hur kliver vi vinnande in i morgondagen? Vi tror det kan vara en framkomlig väg att tänka basutbud som grundefundament och istället för att diskutera en mängd mindre produkter

Läs mer

Cykelplanering en fråga om makt och politik Till Koglin FM Kulturgeografi, Doktorand

Cykelplanering en fråga om makt och politik Till Koglin FM Kulturgeografi, Doktorand Cykelplanering en fråga om makt och politik Till Koglin FM Kulturgeografi, Doktorand HASTA Program för kunskaps- och kompetensuppbyggnad rörande den Hållbara och Attraktiva Stadstrafiken Vid Institutionen

Läs mer

IBSE Ett självreflekterande(självkritiskt) verktyg för lärare. Riktlinjer för lärare

IBSE Ett självreflekterande(självkritiskt) verktyg för lärare. Riktlinjer för lärare Fibonacci / översättning från engelska IBSE Ett självreflekterande(självkritiskt) verktyg för lärare Riktlinjer för lärare Vad är det? Detta verktyg för självutvärdering sätter upp kriterier som gör det

Läs mer

Vi får ingen cykelrevolution trots att samhället säger sig vilja ha det

Vi får ingen cykelrevolution trots att samhället säger sig vilja ha det 1 Vi får ingen cykelrevolution trots att samhället säger sig vilja ha det 2 Vår tes: Vi gör fel saker och är inte tillräckligt modiga Alla trafikslag ska inte få ökad framkomlighet Vi måste våga prioritera

Läs mer

Cykeltrafik i Östersund. Anne Sörensson & Maria Olsson Grön Trafik, Östersunds kommun

Cykeltrafik i Östersund. Anne Sörensson & Maria Olsson Grön Trafik, Östersunds kommun Cykeltrafik i Östersund Anne Sörensson & Maria Olsson Grön Trafik, Östersunds kommun Östersund är en vinterstad Målsättning om att vara fossilbränslefri och energieffektiv 2030 Sjätte bästa kommun i Cykelfrämjandets

Läs mer

Gå och cykla för ökad hälsa DEN GODA STADEN

Gå och cykla för ökad hälsa DEN GODA STADEN Gå och cykla för ökad hälsa DEN GODA STADEN När vi planerar för att bygga den goda staden är det många aspekter som bör finnas med. En mycket viktig del rör människors hälsa och välbefinnande. Därför behöver

Läs mer

Handledning hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan

Handledning hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan Sida 1 av 6 Handledning hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan Bakgrund För tredje året i rad arrangeras Europeiska Mobilitetsveckan, mellan den 16:e och 22:e september.

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ÖVERENSKOMMELSE OM CYKELPENDLING

HANDLINGSPLAN FÖR ÖVERENSKOMMELSE OM CYKELPENDLING HANDLINGSPLAN FÖR ÖVERENSKOMMELSE OM CYKELPENDLING Bakgrund För att nå klimatmålet om en fossilfri ekonomi år 2030 krävs en omställning till ett hållbart transportsystem. En överflyttning av fler arbetsresor

Läs mer

Nationell strategi för ökad och säker cykling. Näringsdepartementet

Nationell strategi för ökad och säker cykling. Näringsdepartementet Nationell strategi för ökad och säker cykling Nationell strategi Regeringen avser att arbeta för en ökad och säker cykling. Ett led i detta arbete är att i dialog med berörda aktörer ta fram en nationell

Läs mer

LUP för Motala kommun 2015 till 2018

LUP för Motala kommun 2015 till 2018 LUP för Motala kommun 2015 till 2018 Sammanfattning Det lokala utvecklingsprogrammet (LUP) beskriver den politik som styr verksamheten i Motala kommun under mandatperioden. Programmet bygger på majoritetens

Läs mer

Stockholm en ledande cykelstad Budgetsatsningar Daniel Helldén, trafikborgarråd (MP)

Stockholm en ledande cykelstad Budgetsatsningar Daniel Helldén, trafikborgarråd (MP) Stockholm en ledande cykelstad Budgetsatsningar 2016 Daniel Helldén, trafikborgarråd (MP) Detta har vi lovat Vi satsar en miljard på att göra Stockholm till en cykelstad Sammanhängande cykelnät, vi rustar

Läs mer

Introduktion till AIDS Accountability Country Scorecard

Introduktion till AIDS Accountability Country Scorecard Introduktion till AIDS Accountability Country Scorecard AIDS Accountability International 2008 Introduktion till AIDS Accountability Country Scorecard 1 Introduktion till AIDS Accountability Country Scorecard

Läs mer

Citylab - What s in it for me?

Citylab - What s in it for me? Citylab - What s in it for me? Vad är Citylab? Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserad av Sweden Green Building Council (SGBC). Som medverkande får du tillgång

Läs mer

Det goda livet 2013-09-16. TRAFIKEN OCH DET GODA LIVET - medspelare eller motspelare i stadsutvecklingen? TRIVECTOR TRAFFIC.

Det goda livet 2013-09-16. TRAFIKEN OCH DET GODA LIVET - medspelare eller motspelare i stadsutvecklingen? TRIVECTOR TRAFFIC. Välkommen till TRAFIKEN OCH DET GODA LIVET - medspelare eller motspelare i stadsutvecklingen? Det goda livet TRIVECTOR TRAFFIC Grundat 1987 av 4 forskare i Lund Idag 90 anställda, Traffic 50 Kontor i Lund,

Läs mer

Nyckeln till framgång

Nyckeln till framgång Nyckeln till framgång 1 2 En liten bok om Industrilås värderingar att bära nära hjärtat. 3 När vi på Industrilås ville formulera vilka vi är och vad vi står för skapade vi begreppet En filosofi, många

Läs mer

Intervju med Jukka Takala, ordförande för Europeiska arbetsmiljöbyrån. Vad innebär riskbedömning?

Intervju med Jukka Takala, ordförande för Europeiska arbetsmiljöbyrån. Vad innebär riskbedömning? Intervju med Jukka Takala, ordförande för Europeiska arbetsmiljöbyrån Bilbao den 28 april 2008 Vad innebär riskbedömning? Jukka Takala: Riskbedömning är det viktigaste verktyget för att förhindra olyckor

Läs mer

BILAGA ETT KONCEPT FÖR PLANERING AV HÅLLBAR RÖRLIGHET I STÄDER. till

BILAGA ETT KONCEPT FÖR PLANERING AV HÅLLBAR RÖRLIGHET I STÄDER. till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.12.2013 COM(2013) 913 final ANNEX 1 BILAGA ETT KONCEPT FÖR PLANERING AV HÅLLBAR RÖRLIGHET I STÄDER till MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET,

Läs mer

Bästa cykelstället. jonkoping.se

Bästa cykelstället. jonkoping.se Bästa cykelstället. jonkoping.se Bästa cykelstället. Vilken arbetsplats är bäst att ta cykeln till och från? Vi tror att om det är enkelt att ta cykeln, då kommer fler att cykla. Därför vill vi premiera

Läs mer

Digital strategi för Miljöpartiet

Digital strategi för Miljöpartiet 2012-03-12 Digital strategi för Miljöpartiet Bakgrund Vår webbplats ska förnyas och i processen med att upphandla en ny dök frågan upp om vilket syfte den skulle ha i relation till övrig webbnärvaro. I

Läs mer

Rapport om ungdomsinflytande

Rapport om ungdomsinflytande Rapport om ungdomsinflytande På förbundsstämman 2009 uppdrogs åt Svenska Scoutförbundet styrelse att ta fram en rapport som visar hur ungdomsinflytandet fungerar idag. I rapporten har även tankar om hur

Läs mer

Komplettering av ansökan En cykelstad för alla

Komplettering av ansökan En cykelstad för alla 2011-10-14 Bn 364/2010 Delegationen för hållbara städer Miljövårdsberedningen 103 33 Stockholm Komplettering av ansökan En cykelstad för alla Örebro kommun har ansökt om stöd från Delegationen för hållbara

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

Processinriktning i ISO 9001:2015

Processinriktning i ISO 9001:2015 Processinriktning i ISO 9001:2015 Syftet med detta dokument Syftet med detta dokument är att förklara processinriktning i ISO 9001:2015. Processinriktning kan tillämpas på alla organisationer och alla

Läs mer

Koncernkontoret Avdelning för samhällsplanering

Koncernkontoret Avdelning för samhällsplanering Avdelning för samhällsplanering Enheten för infrastruktur Lars Brümmer Infrastrukturstrateg 044-309 32 03 lars.brummer@skane.se Datum 2013-08-18 1 (8) Inriktning för fortsatt cykelutveckling i Skåne Bakgrund

Läs mer

Frihamnen, Göteborg. Martin Forsberg martin.forsberg@koucky.se www.koucky.se +46(0)31-80 80 52

Frihamnen, Göteborg. Martin Forsberg martin.forsberg@koucky.se www.koucky.se +46(0)31-80 80 52 Frihamnen, Göteborg Martin Forsberg martin.forsberg@koucky.se www.koucky.se +46(0)31-80 80 52 Dagens upplägg Kort om K&P Göteborg Det större perspektivet Pågående utvecklingar Älvstranden Utveckling Näraliggande

Läs mer

04 Stödja utbildning av personalen. 03 En kultur för självutvärdering

04 Stödja utbildning av personalen. 03 En kultur för självutvärdering Införandet av en referensram för kvalitetssäkring av yrkesutbildningar har blivit en allt viktigare fråga på senare år. Anordnare av yrkesutbildningar som befinner sig i det inledande skedet av att utveckla

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:277. Ökad cykeltrafik för miljö och hälsa. Förslag till riksdagsbeslut. Bakgrund. Kommittémotion

Motion till riksdagen 2015/16:277. Ökad cykeltrafik för miljö och hälsa. Förslag till riksdagsbeslut. Bakgrund. Kommittémotion Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:277 av Emma Wallrup m.fl. (V) Ökad cykeltrafik för miljö och hälsa Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att

Läs mer

Att vara ambassadör i Hjärnkoll

Att vara ambassadör i Hjärnkoll Detta dokument beskriver riktlinjerna för uppgiften som i kampanjen Hjärnkoll. Det utgör grunden för en gemensam överenskommelse som sluts mellan varje enskild och Hjärnkolls projektadministration under

Läs mer

Om man googlar på coachande

Om man googlar på coachande Coachande ledarskap Låt medarbetaren Att coacha sina medarbetare är inte alltid lätt. Men det allra viktigaste är att låta medarbetaren finna lösningen själv, att inte ta över och utföra den åt denne.

Läs mer

Regional cykelstrategi för Sörmland. Kortversion utan fördjupade analyser

Regional cykelstrategi för Sörmland. Kortversion utan fördjupade analyser Regional cykelstrategi för Sörmland Kortversion utan fördjupade analyser Regional cykelstrategi för Sörmland Kortversion utan fördjupade analyser Ansvarig utgivare: Regionförbundet Sörmland Foto: Kerstin

Läs mer

Kommunikationskoncept för kommuner som arbetar med hastighetsöversyn

Kommunikationskoncept för kommuner som arbetar med hastighetsöversyn Rätt hastighet för en attraktiv kommun Kommunikationskoncept för kommuner som arbetar med hastighetsöversyn Konkreta förslag för intern och extern kommunikation en vägledning Framtaget av Jenny Appelgren

Läs mer

Kommunikationsplattform

Kommunikationsplattform 1(11) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Malin Bergkvist Kommunikationsplattform för Kristianstads kommun, KS 2011/1002 2013-02-11 044-13 21 00 malin.bergkvist@kristianstad.se Kommunikationsplattform

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Grön vision för ett cyklande Stockholm

Grön vision för ett cyklande Stockholm Grön vision för ett cyklande Stockholm 40 förslag Vi sätter Stockholm i rullning Stockholms befolkning växer och fler människor ska röra sig på samma yta. Det kräver att vi reser mer effektivt. Redan nu

Läs mer

Lektion 3 Cykelvägar i din stad

Lektion 3 Cykelvägar i din stad 1 Cykelvägar i din stad Inledning 2 Exercises 6 Del 1: Inhämtning Övning 1: Fördelarna med att cykla 5 Övning 2: Erfarenheter av att cykla 7 Övning 3: Olika delar på en cykel 8 Övning 4: Förberedelse för

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Klimat och transporter

Klimat och transporter 2010-03-19 Klimat och transporter Jannica Schelin Processledare för Hållbart Resande i Norrköpings kommun Hållbart Resande Hållbart Resande och Mobility Management Arbetet med Hållbart Resande handlar

Läs mer

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 Introduktion 5 Bakgrund 6 Vision 7 Förflyttning 8 Löften 9 Positionering 10 Målgrupper 11 Känsla 12 Kärnvärden 14 INNEHÅLL INTRODUKTION Göteborgs hamn grundades år 1620 och är

Läs mer

Detta dokument är ett utkast för samråd. Lämna dina synpunkter på dokumentet till Samhällsbyggnadsförvaltningen via alexander.dufva@kumla.

Detta dokument är ett utkast för samråd. Lämna dina synpunkter på dokumentet till Samhällsbyggnadsförvaltningen via alexander.dufva@kumla. Trafikplan för Kumla kommun Avsnitt Cykel 1 1. Inledning Kumla har goda förutsättningar att vara en utpräglad cykelstad. När Kumla förverkligar sina ambitioner om stark men hållbar tillväxt är satsningar

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

Så här vill Stockholms politiker öka cykeltrafiken

Så här vill Stockholms politiker öka cykeltrafiken Så här vill Stockholms politiker öka cykeltrafiken Miljövänliga transporter Lastcyklar har idag en kapacitet på 300 kg och är ett alternativ till varutransporter i tätort. Bilfria gator Gator fri från

Läs mer

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING STOCKHOLS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING Kortversion, maj 2009 Framtida Stockholm formas idag! Stockholm har vuxit kraftigt de senaste åren och mycket pekar på en fortsatt tillväxt. Denna utveckling ställer

Läs mer

Cykelplanering i Göteborg Cyklisters riskbeteende. Henrik Petzäll Trafikkontoret

Cykelplanering i Göteborg Cyklisters riskbeteende. Henrik Petzäll Trafikkontoret Cykelplanering i Göteborg Cyklisters riskbeteende Henrik Petzäll Trafikkontoret VISION Attraktiv cykelstad för alla Attraktiv cykelstad Tillgång till cykelbanor Trivsamma, trygga, rena & snygga cykelvägar

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Hållbar utveckling A, Ht. 2014

Hållbar utveckling A, Ht. 2014 Hållbar utveckling A, Ht. 2014 Kommunikation och projektledning för hållbar utveckling Projektplan Bakgrund Som ett stöd i ert projekt kommer ni att arbeta utifrån en projektplan i tre delar, varje ny

Läs mer

Pussel DISC/Morot Kombination

Pussel DISC/Morot Kombination Pussel DISC/Morot Kombination Kommunikation Exempel på agenda för första coaching mötet ID: 72955 Ensize International AB Analysdatum: 2012-06-14 Tid: 14 minuter Utskriftsdatum: 2013-09-23 Ensize International

Läs mer

http://youtu.be/zqzsqkmfghe

http://youtu.be/zqzsqkmfghe http://youtu.be/zqzsqkmfghe Sociala medier vill du ta steget, men vet inte hur? 4 oktober 2012 Lisbeth Larsson, Marknadschef Jenny Stråhle, Marknadskommunikatör Vad använder företag sociala medier till?

Läs mer

Internationellt program för Karlshamns kommun

Internationellt program för Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2012-04-02, Internationellt program för Karlshamns kommun 1 (13) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810 00 E-post:

Läs mer

Förstudie hållbart resande

Förstudie hållbart resande Förstudie hållbart resande Resande i vår region Transporterna står för 37 procent av de totala utsläppen i regionen. Ungefär hälften av alla bilresor är kortare än fem kilometer och många skulle kunna

Läs mer

Intelligent Energy Europe utlysning maj 2013, beviljat nov 2013

Intelligent Energy Europe utlysning maj 2013, beviljat nov 2013 Intelligent Energy Europe utlysning maj 2013, beviljat nov 2013 Färdmedelsfördelning Örebro kommun 2011 Mål 2020 Bilparkeringar - stor effektiviseringspotential 718 fotbollsplaner med tomma bilparkeringsplatser

Läs mer

Fritt fram. En rapport om kommuners arbete med snöröjning av gång- och cykelvägar

Fritt fram. En rapport om kommuners arbete med snöröjning av gång- och cykelvägar Fritt fram En rapport om kommuners arbete med snöröjning av gång- och cykelvägar Statistik från Agenda PR:s Kommunspegel December 2014 Inledning Gång- och cykelvägar som är framkomliga vintertid är viktigt

Läs mer

TRE STEG TILL ETT LYCKAT HÅLLBARHETSARBETE

TRE STEG TILL ETT LYCKAT HÅLLBARHETSARBETE TRE STEG TILL ETT LYCKAT HÅLLBARHETSARBETE STEG 1 BESTÄM VILKA OMRÅDEN NI SKA ARBETA MED Börja med att ta reda på vilka interna och externa krav och önskemål som finns. När ni har gjort det kan ni välja

Läs mer

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE 150 ledningsgrupper senare - vår bild av en dold potential Detaljerade fallstudier av verkliga ledningsgruppssituationer och typiska problem såväl som konkreta tips för

Läs mer

STRATEGISKT PROGRAM FÖR HAMMARÖ KOMMUN

STRATEGISKT PROGRAM FÖR HAMMARÖ KOMMUN STRATEGISKT PROGRAM FÖR HAMMARÖ KOMMUN BOENDE Antaget av kommunfullmäktige 2013-10-21 Vision Hammarö 2030 antogs enhälligt av kommunfullmäktige i juni 2013. Ett strategiskt program som anger riktningen

Läs mer

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank Miljö- och Hållbarhetspolicy Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2016-04-19 110. Datum för fastställelse 2016-04-19 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Svar på motion från Ulrik Bergman (M) om hyrcykelsystem

Svar på motion från Ulrik Bergman (M) om hyrcykelsystem 2015-11-17 2015/37189 1(5) Vår adress Kommunstyrelsen Borlänge kommun Adress Hållbarhetsutskottet Besöksadress Röda vägen 50 Handläggare, telefon, e-post Gustaf Karlsson 0243-74093 gustaf.karlsson@borlange.se

Läs mer

Cykelplan för Sollentuna kommun KORTVERSION. www.sollentuna.se

Cykelplan för Sollentuna kommun KORTVERSION. www.sollentuna.se Cykelplan för Sollentuna kommun KORTVERSION www.sollentuna.se Cykla är lycka Undersökningar visar att cyklister är lyckligare än bilister. Hela tre gånger lyckligare faktiskt. Majoriteten av alla bilresor

Läs mer

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:

Läs mer

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Ockelbo Framtidens centrum i fokus Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Hur kan vi......utveckla en ort eller stad...öka attraktiviteten...och för vem? Ockelbos situation och möjligheter? -

Läs mer

En stad. 9000 medarbetare. En vision.

En stad. 9000 medarbetare. En vision. guide till År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En stad. 9000 medarbetare.

Läs mer

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version Evenemangstrategi för Region Skåne Sammanfattad förkortad version Bakgrund Evenemang är en viktig del av Region Skånes varumärke. Målsättningen att vara en attraktiv och innovativ region kombineras med

Läs mer

Stegen som presenteras här är endast förslag, och behöver inte heller nödvändigtvis ske i den ordning vi presenterar här.

Stegen som presenteras här är endast förslag, och behöver inte heller nödvändigtvis ske i den ordning vi presenterar här. Stegen som presenteras här är endast förslag, och behöver inte heller nödvändigtvis ske i den ordning vi presenterar här. Kör igång, och var inte rädd för att begå misstag. Ha alltid i bakhuvudet varför

Läs mer

K v a l i t e t s p o l i c y Antagen av kommunfullmäktige

K v a l i t e t s p o l i c y Antagen av kommunfullmäktige K v a l i t e t s p o l i c y Antagen av kommunfullmäktige 2006-03-27 Innehållsförteckning Inledning 3 Kvalitetspolicy 4 Värderingar 5 Arbetssätt 6 Ordlista 7 2/7 Inledning Syftet med kvalitetsutveckling

Läs mer

Cykeln först! FRAMTIDENS CYKELPOLITIK I MALMÖ

Cykeln först! FRAMTIDENS CYKELPOLITIK I MALMÖ Cykeln först! FRAMTIDENS CYKELPOLITIK I MALMÖ FÖRORD Vi står vid ett vägval i en global värld med en pågående urbanisering. Städerna växer och fler slåss om gaturummet. Om städerna ska vara framkomliga

Läs mer

Plan för Social hållbarhet

Plan för Social hållbarhet 2016-02-08 Plan för Social hållbarhet i Säters kommun SÄTERS KOMMUN Kommunstyrelsen 1 Sida 2 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Syfte med uppdraget... 3 Vision/Mål... 4 Uppdrag... 4 Tidplan... 4 Organisation...

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden?

1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden? Svar från Folkpartiet Grönområden 1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden? När staden växer och förtätas behövs fler parker, lekplatser och

Läs mer

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: FEM STEG FÖR EN TILLGÄNGLIG VERKSAMHET STEG1 VEM NÅS? STEG 2 VEM TESTAR? STEG 3 VEM GÖR? STEG 4 VEM PÅVERKAR?

Läs mer

CYKELSTADEN STADSPLANERING FÖR MAINSTREAMCYKLISTEN. 1 2 3 4 5 1-3. Vardagscyklister. 4. DIY bike lanes i Mexico 5. Fyrisvallsbron, White.

CYKELSTADEN STADSPLANERING FÖR MAINSTREAMCYKLISTEN. 1 2 3 4 5 1-3. Vardagscyklister. 4. DIY bike lanes i Mexico 5. Fyrisvallsbron, White. INBJUDAN STADSPLANERING FÖR MAINSTREAMCYKLISTEN 1 2 3 4 5 1-3. Vardagscyklister. 4. DIY bike lanes i Mexico 5. Fyrisvallsbron, White. SAMMANFATTNING AV SEMINARIET Cykeln är fantastisk! Den kan ge mindre

Läs mer