Kenya. Hälso- och sjukvård, vårdutbildningar, folkhälsa. Rotarys Läkarbank.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kenya. Hälso- och sjukvård, vårdutbildningar, folkhälsa. Rotarys Läkarbank."

Transkript

1 Kenya. Hälso- och sjukvård, vårdutbildningar, folkhälsa. Rotarys Läkarbank. Sven-Olof Isacsson Malmö augusti 2010 Den 21 januari till den 19 februari 2010 besökte jag för första gången i mitt liv Kenya. Efter min pensionering 2001 har jag haft förmånen att vara professor emeritus vid medicinska fakulteten, Lunds universitet med ett eget rum i CRC (Clinical Research Center), numera Skånes Universitetssjukhus, Malmö. De nätverk av forskare och andra som jag under åren som professor i socialmedicin blivit en del av har jag ända fram till nu haft en oerhörd glädje av kunna kommunicera med när det gäller forskning, studieresor, föredrag, konferenser och mycket annat. Jag har haft flera uppdrag i min egen fakultet. Jag har gjort studieresor i olika delar av världen, vilket möjliggjorts tack vare generösa bidrag från Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund. Om detta har jag skrivit rapporter och artiklar samt hållit föredrag i olika sammanhang. Mitt intresse har varit att försöka få ett grepp om vilken kompetens det finns i det egna landet när det gäller att studera hälsoläget (forskning inom områdena epidemiologi, prevention samt hälso-och sjukvårdsforskning). Dessutom har jag försökt bilda mig en uppfattning om hur resultaten från sådan forskning används praktiskt av politiker och andra beslutsfattare för att planera hälso-och sjukvården samt att arbeta förebyggande. Länder som jag besökt på detta sätt under längre perioder har varit Georgien (där jag medverkat i utbildning av vårdstrateger), Sydafrika, Brasilien, Chile och Argentina. Jag tror jag har träffat de absolut främsta forskarna inom mitt område i dessa länder och dessutom de verkliga nyckelpersonerna (ministrar, generaldirektörer, dekaner, sjukhuschefer) när det gäller praktisk tillämpning i flera av länderna. Nu var det dags för Kenya. Under många år har jag varit engagerad i den verksamhet Rotarys Läkarbank i samarbete med Skandinaviska Läkarbanken bedriver i flera länder, särskilt i Kenya. Läkarbanken arbetar helt ideellt och finansieras av medel som insamlas från landets rotaryklubbar, Erikshjälpen och flera andra bidragsgivare. I Kenya utgör sex jeeplinjer i olika delar av landet basen för verksamheten. Dessutom har läkarbanken spelat en viktig roll vid uppbyggandet av sjukhuset i Garissa där kirurgen Carl-Axel Ekman varit den drivande. Mer om detta längre fram. Ytterligare insatser omfattar bland annat öronläkare vid ett par sjukhus i landet. Mitt intresse var att få en så hygglig helhetsbild som möjligt av Kenya med fokus på studier av befolkningens hälsa, vårdutbildningar (särskilt läkarutbildning) samt hälso-och sjukvårdsplanering. Dessutom ville jag på ort och ställe bilda mig en egen uppfattning om hur Rotarys Läkarbank arbetade. 1

2 Landet Kenya. Kenya blev självständigt 1963 efter att ha varit en del av det Brittiska Samväldet. Landet är republik. Ekvatorn går genom landet, som är cirka en och en halv gånger så stort som Sverige och har cirka 40 miljoner invånare. Cirka 80 % av landet är ofruktbart. Nästan hälften av landets befolkning lever under eller på gränsen för existensminimum. Fattigdom, svält, sjukdomar utgör ett ständigt gissel i stora delar av befolkningen. Hjälpbehoven är ofattbart stora. Korruptionen är utbredd. Demokratin är skakig vilket visade sig vid valet 2007 då oroligheter ledde till 1000 talet dödade och en halv miljon internflyktingar. Vid den senaste folkomröstningen om ny grundlag i juli 2010 gick allt lugnt till. Förhoppningar finns om en fortsatt lugn positiv utveckling de närmaste åren. Hälso-och sjukvård Det finns en ganska väl utbyggd hälso-och sjukvård i Kenya med sjukhus, hälsocentraler och dispensärer. Totalt finns mellan sjukhus där det 2

3 finns läkare och varierande grad av medicinsk utrustning. Dessutom finns det omkring 600 hälsocentraler, i regel utan läkare men med en clinical officer (utbildningslängd drygt så länge som sjuksköterska) som medicinskt ansvarig. Längst ut i systemet finns dispensärer med sjuksköterska, totalt cirka 4000 i hela landet. Ungefär hälften av hälso-och sjukvården finansieras av staten, resten av NGO ( Non Governmental Organisations)från olika delar av världen eller inhemska icke statliga organ( kyrkor etc). Vad jag erfor var att regeringen gärna låtsades att även NGO sjukvården var deras förtjänst. Jag har besökt två större sjukhus (Kenyatta National Hospital i Nairobi samt Moi Teaching and Referral Hospital i Eldoret- ett unveritetssjukhus och tillika provinssjukhus).jag har även besökt provinssjukhuset i Garissa under sakkunnig guidning av Carl-Axel Ekmans medarbetare. Jag blev även inbjuden att inspektera en nybyggd hälsocentral utanför Mombasa som finansierades med privata svenska pengar. En dag tillbringade jag med studenter och lärare på en relativt nybyggd statlig hälsocentral och vid ett annat tillfälle en hälsocentral som drevs i regi av en kyrka. Den begränsade inblick jag fått räcker knappast för att bedöma kvaliteten i vården. Det är oerhört ont om läkare. Mitt intryck var att det rådde trängsel, patienterna satt eller låg i långa köer överallt och hygien och utrustning var ofta undermålig. Salarna på sjukhusen var överfulla med patienter. Den privatfinansierade hälsocentralen utanför Mombasa var av svensk standard, nyligen invigd av det svenska kungaparet och säkert helt unik men en bra förebild i en urfattig del av Kenya. Vad jag vet finns det även privata sjukhus av västerländsk standard som helt finansieras utan statlig inblandning. Efter oroligheterna 2007 kunde man inte komma överens om att ha endast ett hälsoministerium. Det blev två, med var sin generaldirektör. Jag lyckades via bland annat svenska ambassaden få träffa båda, var för sig. Den förste jag träffade var chef för alla statliga sjukvårdsinrättningar i landet. Han är matematiker. Jag berättade att jag just kommit från Garissa, som är provinssjukhus vid gränsen mot Somalia med ett upptagningsområde omfattande cirka en miljon invånare. Garissa sjukhuset var alltså hans sjukhus men han visste inte det. Han verkade ointresserad av sitt jobb. Hans mobil ringde oavbrutet och spelade då tomtarnas vaktparad- kanske litet symboliskt. Den andre generaldirektören, dr Sharif, var raka motsatsen. Han är läkare, utbildad i Kenya med ett förflutet som sjukhuschef och med forskningsmeriter inom bland annat AIDS området. Han kände till Läkarbankens verksamhet. Han brann för sitt område som var folkhälsa och hygien. Intressant är att hälften av den samlade hälso-och sjuvårdsbudgeten gick till hans departement. Visionen var att hålla alla Kenyaner så friska som möjligt där de bodde. Sharif menade att det inte skulle vara läkare ute på hälsocentralerna. Här räcker det med clinical officers. På den privatfinansierade hälsocentralen utanför Mombasa berättade man att man klarade av minst 90 % av sina patienter utan att behöva remittera dem till närmaste sjukhus. Givetvis har man inte råd med våra krav på högkvalificerad vård i första ledet. Naturligtvis är det alldeles rätt att i första hand satsa på preventiva insatser i Kenya liksom i andra fattiga länder. 3

4 Av Sharif fick jag en alldeles färsk rapport om folkhälsoläget i Kenya. Vart annat år gör man en folkhälsorapport på ett slumpurval hushåll. Den jag fick baserades på ett slumpurval på 9000 hushåll från hela Kenya. Hela 98 % av de utvalda ställde upp för intervju i bostaden när undersökningsteamet per bil kom på besök. Här några resultat från undersökningen:folkhälsorapport Antal födslar per kvinna:4, 8 (8,1 år 1978) Döda per 1000 levande födda före fem års ålder: 115 ( 2003).- 74 (2009). Preventivmedelsanvändning: 46% Omskurna kvinnor:27 % Undernärda före fem års ålder: 16 % Sover under myggnät:45 % Andel barn månader gamla som vaccinerats : 77 %(DPT, polio, BCG, mässling). Den här undersökningen genomfördes med finansiellt och vetenskapligt stöd från Kenyas regering, USAID, Unicef och FN. Den håller hög vetenskaplig klass och ger enligt mitt förmenande (jag har sysslat med denna typ av forskning i omkring 40 år) en bra bild av några aspekter på Kenyanernas hälsa och hälsobeteende just nu. Antalet födslar per kvinna har nästan halverats sedan Variationerna inom landet är betydande. I Nairobiområdet är antalet födslar per kvinna bara hälften 4

5 mot vissa fattigare landsbygdsområden. Femårsöverlevnaden har ökat ordentligt senare år. Intressant är att nästan hälften av fertila kvinnor använder preventivmedel av något slag. Mest populärt är hormonsprutor. Ofta smyger man med det. Det berättas att många män undrar varför deras fruar inte får fler barn. Eftersom omskärelse av flickor fortfarande existerar(vanligt vissa stammar, andra ingen alls) svarar många att de är omskurna. Undernärda barn är vanligt. I den här undersökningen har man vägt barn och fått ett säkert mått på undernäring. Uppgifterna om myggnätsanvändning bör tas med en nypa salt. Numera kan man få myggnät( av varierande kvalitet) gratis, en del studier tyder på att man av olika skäl inte använder dem. Vaccinationsgraden är mycket hög i alla delar av landet (DPT står för trippelvaccin). Vaccinationer är helt gratis för den enskilde. År 2009 var medellivslängden i Kenya 57,86 år, med betydande variationer inom landet men med en klar ökning senare år. Hälsoläget förbättras stadigt efter den kraftiga åderlåtning som AIDS epidemin innebar då den drabbade som värst. Utbildning av läkare och annan vårdpersonal Utbildning av läkare finns vid tre universitet i Kenya: Kenyatta National Hospital University of Nairobi, Moi University i Eldoret(västra Kenya)samt sedan några år i Nakuru. Jag var gäst vid de två förstnämnda under sammanlagt fyra dagar. Totalt utbildas omkring 500 läkare per år. (I Sverige med sina 9 miljoner invånare utbildar vi minst 2000 per år och det räcker ändå inte!) Grundutbildningen är fem år plus ett års klinik på sjukhus( intern ). Sedan börjar man jobba på sjukhus, eventuellt specialiserar man. Ytterst få disputerar. Minst hälften av alla sätter efter några år upp privatpraktik i någon större stad eller flyttar utomlands. Läkarutbildningen är ej gratis, man anser sig därför inte ha någon skyldighet att arbeta för dålig betalning och på orter som inte accepteras av familjen. Garissa brottas med sådana problem även om det formellt finns ett 10- tal specialistläkartjänster vid sjukhuset (där finns alltid två läkare från Läkarbanken dessutom). För närvarande har Kenya en läkartäthet på 15 läkare/ invånare( de flesta i större städer )vilket kan jämföras med Sveriges 350 / Läkarbesöken är inte gratis men många har inte råd att betala de KSh( 10 shilling cirka en svensk krona) som det kostar. Läkarutbildningen håller relativt god standard. Jag följde studenters och lärares arbete på flera sätt. I grundutbildningen ingår bland annat flera veckors fältarbete. Studenterna gör hembesök hos ett urval familjer, intervjuar om hälsa, sociala faktorer mm efter ett noga genomtänkt frågeformulär. Dessa besök planeras ytterst noga. När jag var med lärare och studenter från Nairobi University i en by långt utanför Nairobi blev vi väl mottagna av mamman i familjen. Hon bodde med make och fem barn i ett plåtskjul med två små rum och ett litet fönster. Hon var mycket artig, hade själv en åttaårig grundskoleutbildning och var väl medveten om hur man bör sköta sin hälsa, om hälsorisker, hur man skyddar sig för att inte bli gravid, hur man ser till att få pengarna att räcka och mycket mer, ofta ganska närgångna frågor. Latriner (gemensamma för 8 hyddor) inspekterades (ej acceptabla). Minsta barnet vägdes och mättes. 5

6 Alla data sammanställdes sedan och därefter kom lärare och studenter ut till byn där man redogjorde för resultaten en hel dag för kanske mer än 500 bybor. Givetvis inte på individnivå. Man använde resultaten för bland annat hälsoupplysning. Den här typen av utbildning ger ju studenterna en ypperlig kunskap om hur befolkningen har det. Men tyvärr tror jag att den här kunskapen på sikt inte kommer till användning när man etablerat sig som privatpraktiker i någon stad. En annan dag tillbringades vid ett hälsocenter där studenterna tog reda på allt om administration, ekonomi, vårdkvalitet (intervjuer), hygien mm. Sedan redovisade de resultaten för mig ute i det fria och vi hade en intressant diskussion. Vid Moi University utbildade man även tandläkare och folkhälsoarbetare ( public health). Den kvinnliga dekanen vid tandläkarhögskolan presenterade hela sin stab och den forskning man bedriver. Imponerande med hänsyn till de resurser man har. Public health utbildningen(tvåårig masterutbildning)var också av god kvalitet och internationellt sett på hög nivå. Medicinska fakulteten vid Moi University har sedan lång tid ett samarbete med medicinska fakulteten vid Linköpings Universitet(pedagogik mm). En av professorerna vid MOI var hedersdoktor i Linköping och god vän med Carl-Axel Ekman. Dekaner, lärare och studenter tog hand om mig på ett alldeles fantastiskt sätt. Språket är ju inget problem eftersom förstaspråket i Kenya är engelska och swahili, dessutom har man sitt eget stamspråk (omkring 35 olika stammar- tribes ). 6

7 Jeepläkarna Under de år jag varit kontaktperson mellan 62 rotaryklubbar i Södra Sverige (distrikt 2390) och Rotarys Läkarbank har jag träffat många kollegor som varit jeepläkare en eller flera gånger i Kenya. Jag har medverkat i många klubbar som föredragshållare om Läkarbanken och dess verksamhet. Ibland har jag fått kritiska frågor om Läkarbanken verkligen arbetar effektivt. Används de insamlade medlen på ett bra sätt? Vore det inte bättre att snart satsa på något annat? Är inte administrationen alltför dyr? Jag har själv medverkat vid flera tillfällen till att få in medel till Läkarbankens verksamhet. För att bilda mig en egen uppfattning planerade jag under ett par års tid resan till Kenya för att på ort och ställe se hur jeepläkare och sjukhusläkare arbetar. Läkarbanken har omkring 600 läkare och tandläkare i sitt nätverk som är beredda att resa ut när de tillfrågas. De får ingen lön men resa, bostad, visum, försäkring och ett litet dagtraktamente på några dollar betalas av Läkarbanken. Varje tjänstgöringspass omfattar sex veckor. Totalt reser omkring 150 läkare (några tandläkare) ut på detta sätt varje år. Den första jeeplinjen vi besökte( min hustru som är sjukgymnast var med på resan) hade sin bas i Kapsabet i västra Kenya. Tidigt på morgonen körde vi med Läkarbankens koordinator för Västra Kenya Richard Koskey till det enkla hus som Läkarbanken hyr till sina jeepläkare. Barnläkaren Håkan Simonsson från Ystad och hans hustru Ulla(sjuksköterska) tog emot oss. Där fanns även sjuksköterskan Marcella och HIV informatören Julius men ingen chaufför. Tillsammans lastade vi in mediciner, myggnät, vacciner mm i Läkarbankens jeep. 7

8 Sedan körde Håkan själv bilen till en by långt ut i bushen på eländiga vägar. Här var grönskan frodig efter häftiga regn tidigare under året. Vi möter herdar som vallar getter, kor, får och åsnor. Gående eller per cykel ser vi mjölkdistributörer (köper mjölk från pyttesmå gårdar, säljer från någon deciliter till någon liter till olika hushåll). Kvinnor bär utan stöd från händerna kg vatten på sina huvuden. Barn och kvinnor samlar ved till att elda med och att sälja. Här o var taximotorcyklar och minitaxi och flera marknader utefter vägen. Enorma teplantager med fullt av plockare som varannan till var tredje vecka plockar de tre små toppbladen på buskarna. Snart är vi framme i byn. Sedan flera år har Läkarbankens läkare med sitt team haft mottagning en dag i veckan i denna by. Man vet att läkaren kommer idag och redan har flera patienter börjat anlända och fler syns på vägarna runt om i det öppna landskapet. De är välklädda, försynta och förväntansfulla. Man ser direkt att de har stort förtroende för läkarteamet. Mottagningen inhyses i den lokala dispensärsköterskans lilla hus. Det är trångt men rent och snyggt men litet mörkt (elektricitet finns i regel ej på landsbygden). Det finns en lista på alla patienter som anmält sig till dagens mottagning. Allt registreras. Namn, diagnoser, ordinationer, behandling. Patienterna har själva med sin journal och betalar 50 8

9 KSh(cirka 5 kronor) för besöket inklusive mediciner och annan behandling. Alla har inte pengar men får låna tills vidare. Laboratorietester för att påvisa HIV infektion, graviditet, urinabnormiteter, blodsocker finns med i den diagnostiska arsenalen. Håkan undersöker på löpande band med stor klinisk kunnighet (specialist som barnläkare):malaria, HIV, många med värk, en med fosterdöd, graviditetstest, hudinfektioner och sår, bronkit, en som blivit stångad i bröstet av en ko (har med röntgenbild från sjukhuset). Den lokala dispensärsköterskan tolkar och assisterar (de äldre patienterna talar ej engelska). Samtidigt informerar Julius HIV smittade patienter med respekt för integriteten. Dessutom delar han ut läkemedel och informerar om hur de verkar och hur de skall tas. Marcella, sjuksköterskan vaccinerar (kanske ett femtiotal barn denna dag) och informerar ute i det fria de unga kvinnorna om hur de skall skydda sig mot fler graviditeter (många får hormoninjektioner under dagen) och HIV, undervisning om näringsbehov mm. Hon delar också ut myggnät. Otroligt effektivt och med mycket god kvalitet(tycker jag som gammal specialist i invärtesmedicin, kardiologi och allmänmedicin). Regnperioden har inneburit att de flesta barnen, liksom boskapen, ser relativt välnärda ut. Dagen avlutas med kokhett te med socker och het mjölk ute i det fria. 9

10 Under dagen hinner vi också besöka den närbelägna skolan där jag måste hälsa på i alla de åtta klasserna. Spartanska lokaler, underbar rektor, trevliga lärare, alla barn i skoluniform(betalas av föräldrarna, skolan annars gratis t o m åttonde klass, primary school). När jag kommer in i klassrummen reser sig alla barnen och hälsar och när jag lämnar- good bye! På rasten vill alla barn ta oss i hand, symboliskt viktigt! På kvällen en härlig middag och en oförglömlig kväll hos Ulla och Håkan Simonsson som varit i Kenya många gånger. Nästa dag följer vi med Håkan till nästa by. Lika intressant som dagen innan. Men här gör vi även ett hembesök hos en gammal dam ( över 70 år?) med diabetes. Vi vandrar på några smala stigar till hennes och familjens två torftiga lerhyddor. Håkan undersöker kvinnas fötter som haft stora sår som nu börjat läka. Han lägger om såren, ger henne fler tabletter för sin diabetes(borde haft insulin men det fungerar ju inte). Kvinnan har jättestora hängande öronsnibbar med hål i (vilket var högsta mode i hennes generation). Allt sker ute på den lilla tomten. Den här dagen avslutas med ett besök hemma hos Richard Koskey, Läkarbankens koordinator. Han bor i en lerhydda i ett vackert landskap. Han har egen brunn, som han hämtar vatten ur med ämbar, dieselaggregat till TVn och en stor bild på sitt favoritlag Manchester United på väggen. I en annan liten hydda bor hans mor. Han har (liksom så många andra) en liten gård på ett par hektar med ett par kor, höns, odlar avokado, kål, rödbetor, bananer, majs. Är i stor sett självförsörjande med undantag av socker 10

11 och salt. Dessa små plättar räddar många från att gå under. Det är arvegods men blir mindre och mindre för varje generation. På tomten är ett par släktingar begravda- det är regeln i alla familjer på landsbygden. De ligger så djupt så det inte skall var någon risk att träffa på dem när man åkerbrukar. Viktigast av allt är Gud. Gudstron är fullständigt enorm i detta land. Man lever på hoppet. Det behövs! Ett par veckor senare återkommer vi efter utfärder till Garissa, Nairobi och Safaridagar i Masai Mara till Siaya i västra Kenya där Läkarbanken har ytterligare två jeeplinjer. Vi tar in på stadens bästa hotell, som visar sig ha gammal östeuropeisk fängelsestandard. Gallergrindar, märken efter uppbrutna dörrar, sängar med trasiga myggnät. På natten enormt åskväder, blixtar, regnet öser ned, elen går. Man får treva sig fram till vattentoaletten (sannolikt en av de få i staden).måltid på kvällen och frukost på morgonen. Inte särskilt kulinariskt. Ute är marken som en lervälling. Vi kör till doctor s house där vi möter Läkarbankens läkare Otto Paulsson och hans fru Lillemor som är psykolog. Otto är specialist i infektionssjukdomar och tropikmedicin med bred utbildning i farmakologi, röntgen och barnmedicin dessutom. Det är 19e gången han är jeepläkare. Efter att ha lastat bilen kör vi först till det påvra apoteket där Otto köper mediciner för att fylla på förrådet. Därefter fyra mil i lervällingen till byn för dagens klinik. Mottagningen äger rum i en del av en kyrka. Trots regnet kommer omkring 40 patienter under dagen. Rutinerna är i stort sett desamma 11

12 som de jag redovisat när vi följde med Håkan Simonsson. Här är mest barn, de flesta med malaria. Andra har HIV, skador, bronkit, förstorad mjälte, katarakt, öroninflammation, barn med förträngd förhud och urinretention(remitteras till sjukhus för ultraljud). En del har varit på sjukhus, fått fel behandling, har med sig röntgenbilder som man feltolkat. Det finns bra läkare och de som inte är så bra säger Otto. Otto betar med stor skicklighet och utsökt snabbhet av kölistan. Dessutom hinner han vara vänlig mot varje patient och lyssnar noga och antecknar. En äldre, kraftig mycket vackert klädd kvinna kommer med två sjuka barnbarn. Hon sades ha hand om mer än 20 barnbarn eftersom deras föräldrar lämnat dem vind för våg. Vilken kvinna! Och hon såg lugn och trygg ut. Vi avslutar dagen med att gemensamt med hela teamet dricka te och äta goda piroger i ett hörn av kyrkan (det regnar ute). Av en tillfällighet fick vi även information om Läkarbankens två jeeplinjer vid Homa Bay vid Viktoriasjön. Vi pustade ut ett par dagar (lördag, söndag)på den litet lyxiga resorten Rondo Retreat i Kakamegas regnskog i västra Kenya. Där träffade vi jeepläkarna från Homa Bay Ann Charlotte Johansson (infektionsspecialist), Gunilla Zweigberk ( allmänmedicinare) samt ST läkaren Elisabeth Hjort (var med för att lära under sin specialistutbildning till allmänläkare). Samtliga från Karlskrona. De gav en livlig bild av sin verksamhet och upplevde att de gjorde mycket stor nytta. På Rondo Retreat råkade jag även sitta bredvid dr Manuel d Cruz (öronläkare)och hans hustru Clara (barnläkare). Manuel hade varit Director för Kenya Ear Foundation, är internationellt känd och hade tillsammans med Lars Braw (redan 1986)organiserat att sända öronläkare till Kenya i regi av Rotarys Läkarbank, en verksamhet som fortfarande pågår. Han berättade mycket om Läkarbanken och relationerna med Braw m fl. Efter att ha fått en intressant inblick i hur fem av totalt sex av Läkarbankens jeeplinjer arbetar (även om vi inte reste ut med mer än en av linjerna i Siaya) vill jag sammanfatta mina synpunkter på Jeeplinjerna innan jag går vidare. Den bild jag fått av verksamheten med jeeplinjer är naturligtvis bara representativ för det jag sett med egna ögon och hört under mitt besök i Kenya. Men jag är rätt övertygad om att den bild jag fått är representativ för hur jeeplinjerna för närvarande arbetar efter många års erfarenheter. Bilden stämmer med rapporter jag fått från andra jeepläkare senare år samt från årsredovisningar och artiklar i fackpress mm. Jeepläkarna och deras team gör en direkt humanitär långsiktig insats av mycket hög kvalitet på utvalda orter utan tillgång till läkare där hjälpbehovet är enormt stort. Inga korrupta mellanhänder. Jeepläkarna har ett stort förtroende i de byar man har regelbundna kliniker året runt, varje vecka. Kenyaner har en misstro mot folk man inte riktigt känner. Blir man sjuk börjar man kanske gå till den lokale örtdoktorn som mot betalning ordinerar sina dekokter som han tillrett på hemliga örter, bark mm. Alternativt kan man köpa mediciner direkt på apoteket utan recept. Jag tror att många själva behandlar sig med malariamediciner, antibiotika mm utan att söka läkare. I jeepläkarteamet chaufför, läkare och ev.hivrådgivare som betalas av Läkarbanken samt sjuksköterska, som betalas av Kenyas hälsoministerium. Detta är viktigt för att ministeriet skall ta sitt ansvar. Dessutom är den övriga personalen 12

13 lokalt förankrad, några man känner och kan lita på. Jeepläkaren som del i detta team blir respekterad och anlitad och därmed minskar säkert risken för skadligt kvacksalveri. Ingen avvisas på grund av att man inte har råd(cirka 5 kronor). Läkarbankens läkare har en handkassa (fattigfond) och kan låna ut en mindre summa eller betala viktig transport till sjukhus mm. Alla utgifter granskas av Läkarbankens kansli. Gedigen klinisk kunskap är ett måste när tillgången på laboratorieutrustning närmast är obefintlig. Läkarbanken har under åren lyckats knyta ett stort nätverk till sig av mycket kompetenta läkare som ofta år efter år reser ut som jeepläkare. En oskattbar bas för att verksamheten skall kunna fortsätta och respekteras av såväl givare som mottagare. Jeepläkarna arbetar helt som volontärer. De kombinerar empati med sin gedigna kunskap. Garissa Den 4 februari reste vi från Nairobi med bil och vår utmärkte chaufför Daniel till Garissa i nordöstra delen av Kenya nära gränsen till Somalia. Vägen var belagd men med fullt av stora hål som Daniel skickligt kryssade mellan. Nästan hela vägen busklandskap, torka, inga vattensamlingar, kamelhjordar omväxlande med hjordar med kanske upp till 1000 kor och getter. Torftiga hyddor, fattiga byar, skolor här o var inne bland buskarna, en överkörd leopard och en hotfull kameldrivare (när vi ville ta bilder på hans hjord). Efter sex timmar var vi i Garissa, som en stor flod rinner igenom. Här bor omkring invånare, nästan alla muslimer( men 90 % av kenyanerna är kristna). Här fanns ett riktigt lyxigt, nybyggt hotell med aircondition. Jag ringde doctor s house och Carl-Axel Ekman, 86 år, svarade. Vi var välkomna och han planerade snabbt ett program för hela nästa dag. Själv var han nu i Garissa för 33:e gången sedan han pensionerades som klinikchef på kirurgiska kliniken i Borås Det var då, 1989 som han lovade Lars Braw att göra något i Garissa den fattigaste platsen i Kenya. Han reste först dit ensam, började själv mura och bygga på det nedgångna befintliga sjukhuset på uppdrag från Läkarbanken. Med stöd även från DANIDA (danska motsvarigheten till SIDA), UNICEF, olika NGO och betydande summor som Ekman samlat in. 13

14 Nu opererar han inte längre men medverkar som rådgivare och allmänt stöd. Nu har sjukhuset 250 sängplatser, luftkonditionerad operationssal, röntgenavdelning, laboratorium, sterilisering, kök och ett stort antal vårdavdelningar- alla fyllda med patienter och under viss del av dagen även många anhöriga. Nu finns där åtta specialistläkartjänster förutom de två specialistläkare som Läkarbanken alltid bidrar med i sexveckorsperioder året om. Sjukhuset har även blivit utbildningssjukhus. Studenter får sitt kliniska år här och man vidarutbildar annan vårdpersonal. Administrativ chef för sjukhuset var Linyonis Wamabonga, sjuksköterska. Han berättade öppenhjärtigt om verksamheten. Om det skulle bli aktuellt varnade han för att skicka pengar till myndigheter. Säkrast (för att undvika stöld och korruption)var direkta insatser som läkare, utrustning, en skolutbildning eller en byggnad. Problem ibland med att besätta läkartjänsterna i denna avkrok, som även får ta emot sjuka flyktingar från de stora lägren vid Somalias gräns. Inga patienter fick diskrimineras. Rotarys Läkarbank och senare även Ekman foundation har haft nyckelroller i utvecklingen av sjukhuset som har ett upptagningsområde på 1 miljon invånare. Men den sjukvårdsverksamhet som Lars Braw initierade och Carl-Axel Ekman så framgångsrikt förvaltat och utvecklat i Garissa har lett till flera andra aktiviteter. Snart kom även Carl-Axels fru Monica som var tandläkare med till Garissa. Behovet av tandvård var stort men det som med tiden kom att engagera makarna Ekman alltmer var ett projekt för föräldralösa flickor, fem till sex år gamla, som drev omkring på gatorna, våldtogs och trakasserades. Ett litet barnhem startades där 14 flickor fick bo. Ansvarig för verksamheten var Hobbie 14

15 Hussein Al-Haji, av alla kallad Hobbie. Med bidrag från olika internationella organisationer och Ekmans egen familj har paret Ekman och Hobbie utvecklat verksamheten till en mönsteranläggning. Monica Ekman har här spelat en helt central roll. Nu bor ständigt mer än 100 flickor i en anläggning om flera byggnader, välskötta sovsalar och en egen grundskola där alla flickorna får gå i åtta år. Monica skapade begreppet womenkind som bas för att motverka diskriminering av flickor, förhindra prostitution och våldtagning, garantera utbildning och förhindra omskärelse. När Carl-Axel Ekman kom till Garissa var omskärelse av små flickor mycket vanligt. Paret Ekman läste Koranen och fann att där stod inget om omskärelse av flickor. De tog kontakt med den ledande imamen som höll med och inledde ett samarbete som ledde till att alla imamerna i Garissa i moskeerna predikade förbud mot omskärelse. Nu har man utrotat denna barbariska sed i Garissa med sina invånare. En särskild organisation av kvinnor men även några män arbetar året runt för att motverka omskärelse. En gång om året hålls en stor demonstration då hundratals aktiva medlemmar tågar genom staden, vackert klädda, slår på trummor och bär banderoller: Utrota FGM ( Female Genital Mutilation) samt med organisationens namn ( Sisters of Motherhood)i samarbete med Ekman foundation. Dagen råkade infalla samma dag som vi var där så vi kunde deltaga en stund. Hobbie gick givetvis med i tåget. Många byggnader bär Monica Ekmans och Womenkinds namn i stora bokstäver. En ny mödravårdscentral höll på att iordningsställas ute på stan, även den sponsrad av familjen Ekman. Monica 15

16 Ekman avled för ett par år sedan men Carl-Axel fortsätter att komma till Garissa som rådgivare och stöd för att all verksamhet skall fortsätta. Med sina 86 år på nacken är han dessutom fortfarande aktiv som fotbollsläkare i Elfsborg och fortsätter samla in pengar till verksamheten i Garissa. I Borås har fotbollsspelarna T-shirts med Garissa textat och i Garissa har man Elfsborgströjor. Djupt imponerade återvände vi med vår chaufför till Nairobi. Under den månad vi tillbringade i Kenya hann vi även med en Safari till Masai Mara under tre dagar och vi fick en pratstund på tu man hand med Barak Obamas farmor i hennes trädgård i närheten av Viktoriasjön. Sista kvällen var vi på fest på svenska ambassaden med ett 80 tal gäster. Jag passade på att utnämna ambassadören Ann Dismorr samt SIDA chefen Anders Nordström(som senare fick sparken under stor uppmärksamhet) till hedersdoktorer i Rotarys Läkarbank. Der kröntes med Läkarbankens nya keps Rotary Doctors och lovade att göra PR för verksamheten som de kände väl till och beundrade. Avslutande kommentarer Den här resan finansierades helt och hållet med egna medel samt ett forskningsanslag från Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund. Jag fick viktig hjälp från Läkarbankens kansli i Malmö att planera mötena med jeepläkare och besöket i Garissa. Dessutom ovärderlig hjälp att anställa en pålitlig chaufför med en pålitlig bil. Vi färdades kors och tvärs på ofta bedrövliga vägar, sammanlagt ett par hundra mil. Det var jobbigt men väl värt alla ansträngningar. Övrig planering skötte jag själv med hjälp av 16

17 svenska ambassaden i Nairobi, Kenyas ambassad i Stockholm, resebyråer och internet samt dekaner och forskare vid olika universitet i Kenya. Jag tror(efter att ha diskuterat med många kunniga, kloka personer) att man bör vara pessimistisk när det gäller Kenyas framtid på kort sikt men optimistisk på lång sikt. Folkökningen, fattigdomen, sjukdomar, bristfällig infrastruktur på alla plan, motsättningar mellan olika stammar, korruption och demokatribrist kan göra vem som helst pessimistisk. Men på sikt kan man vara optimistisk (det gäller i stort sett alla Subsahara länder). Det finns en stark vilja hos befolkningen att få bättre politiker och att förhindra den utbredda korruptionen som diskuteras flitigt i den öppna pressen. Nästan alla barn går i skola. Den åttaåriga Primary School är gratis. Både flickor och pojkar går i skola. När fler även får möjlighet att gå i secondary school och även få universitetsutbildning ökar landets egna kunskapsmassa. Ökad utbildning för både flickor och pojkar är grunden för samhällsutvecklingen. Universitet inrättas efterhand som man har resurser. Den tredje medicinska fakulteten i landet påbörjade sin verksamhet för några år sedan. Allt eftersom det finns resurser, lärare och på sikt även duktiga forskare kommer den egna kunskapsmassan att öka. Få läkare utbildas idag, men fler kommer att utbildas. Födelsetalen minskar, barnadödligheten minskar, livslängden ökar. Allt tyder på att hälsoutvecklingen går åt rätt håll. Det finns kompetens och vilja att följa den egna hälsoutvecklingen i olika delar av landet. Ett bra exempel är de ovan nämnda folkhälsorapporten. Religionen, en enorm Gudstro, spelar en viktig roll för att kunna leva på hoppet om en bättre framtid. Internationell hjälp som syftar till att stärka landets egen förmåga behövs tills vidare. Inom de områden jag studerat är det insatser utan korrupta mellanhänder som krävs av rent humanitära skäl. Precis så arbetar Läkarbanken. Jag blev och är imponerad. Andra direkta insatser kan vara byggnation av skolor, finansiering av enskilda elevers utbildning, sjukhusbyggnader, ambulanser mm. Det är viktigt att hjälpen är av hög kvalitet och kan utgöra en förebild avseende egna mål. Även om det idag finns kanske fler än 2000 NGO som är verksamma i Kenya (varav 40 % med inriktning på hälsa) är det svårt att samordna de olika intressenternas verksamhet. Det underströks bland annat av 17

18 Sveriges ambassadör. Läkarbanken har hittat sin nisch och gör en förnämlig humanitär insats med små medel och stor effektivitet. Under överskådlig tid bör den fortsätta med den inriktning den har vilket beror på möjligheterna att få in nödvändiga medel Min förhoppning är att denna rapport kanske kan utgöra underlag för inspiration och diskussion i rotaryklubbar och även i andra grupperingar landet runt. Sven-Olof Isacsson är professor emeritus i socialmedicin vid medicinska fakulteten, Lunds Universitet, Skånes Universitetssjukhus (SUS), Malmö. 18

19 19

Tusentals flickor behöver ditt stöd.

Tusentals flickor behöver ditt stöd. Tusentals flickor behöver ditt stöd. Inte ovanligt. Den här flickan, Blacky, hittades i en soptunna. Råttorna hade börjat äta av hennes ansikte. Överleva? Djur, människor och växter kämpar i 40 gradig

Läs mer

Reserapport efter utbytesstudier i Kenya sommaren 2013 Kristina, Logopedprogrammet

Reserapport efter utbytesstudier i Kenya sommaren 2013 Kristina, Logopedprogrammet Reserapport efter utbytesstudier i Kenya sommaren 2013 Kristina, Logopedprogrammet 1. Vilket program läser du på? Logopedprogrammet 2. Vilket universitet, land och stad åkte du till? Moi University i staden

Läs mer

VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER

VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER FN har som mål att halvera fattigdomen i världen till år 2015. Det innebär att hundratals miljoner människor får ett rikare liv. BÄTTRE HÄLSA GÖR VÄRLDEN

Läs mer

Reserapport Kenya VT 2013 Johan SSK

Reserapport Kenya VT 2013 Johan SSK Reserapport Kenya VT 2013 Johan SSK Vilket program läser du på? Sjuksköterskeprogrammet Vilket universitet,stad och land åkte du till? Moi University, Eldoret och Kenya Vilken termin åkte du och hur länge

Läs mer

Mitt utbyte i Shanghai, Kina hösten 2011 Reserapport

Mitt utbyte i Shanghai, Kina hösten 2011 Reserapport Mitt utbyte i Shanghai, Kina hösten 2011 Reserapport 1. Vilket program läser du på? Sjuksköterskeprogrammet i Norrköping. 2. Vilket Universitet, land och stad åkte du till? Jiao Tong University i Shanghai,

Läs mer

Att vårda sin hälsa. i Sverige

Att vårda sin hälsa. i Sverige Att vårda sin hälsa i Sverige Vården och du Som patient ska du ha inflytande över din vård. Din hälso- och sjukvård ska så långt som möjligt planeras och genomföras med dig. Vissa rättigheter är reglerade

Läs mer

Reserapport efter utbytesstudier.

Reserapport efter utbytesstudier. Reserapport efter utbytesstudier. Shanghai Kina. Karl SSK hösten 2012 1) Vilket program läser du på? Jag läser till sjuksköterska på campus Norrköping och är nu inne på min femte termin. 2) Vilket universitet,

Läs mer

fattigdom en rättighetsfråga

fattigdom en rättighetsfråga fattigdom en rättighetsfråga amnesty.se/nuvetdu Var 8:e kvinna riskerar att dö Visste du att risken att dö i samband med graviditet och förlossning är större i Sierra Leone än i nästan alla andra länder

Läs mer

Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm

Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm Information till patient & närstående Dokumentet är skapat 2012-06-19 och är giltigt ett år från detta datum. Välkommen till Kärlkirurgen

Läs mer

HIV/AIDS i Tanzania. Reserapport Projektarbete termin 6 Nkinga Mission Hospital, Taboraregionen, Tanzania 23 januari - 12 mars 2004

HIV/AIDS i Tanzania. Reserapport Projektarbete termin 6 Nkinga Mission Hospital, Taboraregionen, Tanzania 23 januari - 12 mars 2004 HIV/AIDS i Tanzania Reserapport Projektarbete termin 6 Nkinga Mission Hospital, Taboraregionen, Tanzania 23 januari - 12 mars 2004 Inledning "Ja, det är bra. Vi förbereder allt. Kom!" Var svaret då vi

Läs mer

Foto: Kalle Segebäck SOS BARNBYAR CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN

Foto: Kalle Segebäck SOS BARNBYAR CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN Foto: Kalle Segebäck SOS BARNBYAR CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN Centralafrikanska republiken är ett av de fattigaste länderna i världen. 63 procent av befolkningen lever på

Läs mer

Ständigt bättre vård med Lean healthcare som verksamhetsfilosofi

Ständigt bättre vård med Lean healthcare som verksamhetsfilosofi Ständigt bättre vård med Lean healthcare som verksamhetsfilosofi Lean healthcare har visat sig vara ett oslagbart arbetssätt för att använda de resurser vi har på bästa sätt. Bent Christensen Sjukhuschef

Läs mer

Material för Förskolan - årskurs 3

Material för Förskolan - årskurs 3 Material för Förskolan - årskurs 3 ARRANGÖR: FÖRMÅNSTAGARE: Engagera din klass - Lyft in Skoljoggen i klassrummet Nu kan du förena hälsa och idrott med ämnen som samhällskunskap, svenska, matematik och

Läs mer

9. Hur upplevde du kontakten med Häst & Sport Resor?: mycket bra Kommentar om kontakten med Häst & Sport Resor: -

9. Hur upplevde du kontakten med Häst & Sport Resor?: mycket bra Kommentar om kontakten med Häst & Sport Resor: - Namn: Peggy norman Resa: Transylvanien Datum: 7 juli 1. Hur blev du mottagen vid ankomsten?: mycket bra Kommentar mottagande: - 2. Hur var boendet jämfört med dina förväntningar?: mycket bra Kommentar

Läs mer

Nyhetsbrev # 1. 2013. Stockholm Sverige 20 Mars

Nyhetsbrev # 1. 2013. Stockholm Sverige 20 Mars Nyhetsbrev # 1. 2013 Stockholm Sverige 20 Mars Kära medlemmar, månadsgivare och samarbetspartners! Nytt år, nya utmaningar och möjligheter! Vi är glada att ni vill fortsätta att stödja och följa oss i

Läs mer

Material för årskurs 4-6

Material för årskurs 4-6 Material för årskurs 4-6 ARRANGÖR: FÖRMÅNSTAGARE: Engagera din klass - Lyft in Skoljoggen i klassrummet Nu kan du förena hälsa och idrott med ämnen som samhällskunskap, svenska, matematik och geografi.

Läs mer

Britt Nilsson van den Berg Studienr:6065 Modul 11

Britt Nilsson van den Berg Studienr:6065 Modul 11 Britt Nilsson van den Berg Studienr:6065 Modul 11 SPANIEN 2012 OM SANTA ELENA CLINIC Santa Elena Clinic är uppriktad 1970. Sjukhuset ligger i Los Alamos, mellan Malaga och Torremolinos. Sedan dess har

Läs mer

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke.

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. FÅ KOLL PÅ TANZANIA PÅ 15 MINUTER Det här studiematerialet handlar om varför

Läs mer

På Bröstkirurgen: med penna, papper och sax visade en bröstkirurg mig hur man gör en bröstvårta

På Bröstkirurgen: med penna, papper och sax visade en bröstkirurg mig hur man gör en bröstvårta Reserapport efter utbytesstudier - Sara-Li LÄK T 8 - Liverpool 1. Vilket program läser du på? Läkarprogrammet 2. Vilket universitet, land och stad åkte du till? University of Liverpool, Storbritannien,

Läs mer

Malawi. motverkar skogsskövling. + 1 skola

Malawi. motverkar skogsskövling. + 1 skola MALAWI HÄNDELSE Skolan i Fundo kan inte användas för att tak och väggar är så dåliga att barnen får gå hem igen under regnperioden. Ett gäng svenska scoutledare bidrar med arbete, tillsammans med lokala

Läs mer

HÄR FÅR HANDIKAPPADE

HÄR FÅR HANDIKAPPADE HÄR FÅR HANDIKAPPADE Organisationen Maisha Kara Trust arbetar för att funktionshindrade barn i Kenya ska få bättre livsvillkor. Ett viktigt arbete är stödgruppernas hjälp till föräldrar att inse barnens

Läs mer

VOIPROJEKTETs. Fadderprogram

VOIPROJEKTETs. Fadderprogram VOIPROJEKTETs Fadderprogram Voiprojektets Fadderprogram VOIPROJEKTET Staden Voi med omnejd är svårt drabbad av HIV/AIDS och till följd av detta ökar antalet föräldralösa barn drastiskt. Samarbetet mellan

Läs mer

"50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa

50+ i Europa Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Agency Logo Household-ID 1 2 0 4 2 0 0 Person-ID Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens förnamn: "50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Skriftligt frågeformulär för

Läs mer

Privilegium San Fernando. Rehabiliteringscenter i Puerto de la Cruz, Teneriffa

Privilegium San Fernando. Rehabiliteringscenter i Puerto de la Cruz, Teneriffa Privilegium San Fernando. Rehabiliteringscenter i Puerto de la Cruz, Teneriffa Privilegium San Fernando är beläget i Puerto de la Cruz, Teneriffa, på Kanarieöarna i Spanien. Centret är ett väletablerat

Läs mer

- The Basecamp project, Masai Mara, Kenya -

- The Basecamp project, Masai Mara, Kenya - - The Basecamp project, Masai Mara, Kenya - BaseCamp Foundation Masai Mara Masai Mara i Kenya är en mycket speciell plats, med en vild och vacker natur, ett oerhört rikt djurliv och lokalbor som strålar

Läs mer

Barnsköterskan, en viktig resurs inom barnsjukvården

Barnsköterskan, en viktig resurs inom barnsjukvården Barnsköterskan, en viktig resurs inom barnsjukvården presenterar en yrkesgrupp som gör vården bättre. www.kommunal.se Barnsköterskan, en viktig yrkesgrupp inom hälso- och sjukvården presenterar en yrkesgrupp

Läs mer

Diagnostiskt centrum. Stefan Rydén Lund 2013-03-05 SR

Diagnostiskt centrum. Stefan Rydén Lund 2013-03-05 SR Diagnostiskt centrum Stefan Rydén Lund 2013-03-05 SR Diagnostiskt centrum - för tidig diagnostik av cancer eller annan allvarlig sjukdom 2013-03-05 SR Diagnostiskt centrum Mål Kortare tid från symptom

Läs mer

Ett medicinskt universitet. Testamentesgåvor till Karolinska Institutet

Ett medicinskt universitet. Testamentesgåvor till Karolinska Institutet Ett medicinskt universitet Testamentesgåvor till Karolinska Institutet Karolinska Institutet är Sveriges enda renodlade medicinska universitet och landets största centrum för medicinsk utbildning och forskning.

Läs mer

Material för gymnasiet

Material för gymnasiet Material för ARRANGÖR: FÖRMÅNSTAGARE: Engagera din klass - Lyft in Skoljoggen i klassrummet Nu kan du förena hälsa och idrott med ämnen som samhällskunskap, svenska, matematik och geografi. Med detta skolmaterial

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

Reserapport av Petra, Utbyte vårterminen 2012. Eldoret, Kenya. 1. Vilket program läser du på? Läkarprogrammet

Reserapport av Petra, Utbyte vårterminen 2012. Eldoret, Kenya. 1. Vilket program läser du på? Läkarprogrammet Reserapport av Petra, Utbyte vårterminen 2012. Eldoret, Kenya. 1. Vilket program läser du på? Läkarprogrammet 2. Vilket universitet, land och stad åkte du till? Moi University, Kenya, Eldoret 3. Vilken

Läs mer

4. Vad gjorde du där (kurser, projekt, praktik)? Jag gjorde sex veckor internmedicin och sex veckor ortopedipraktik på sjukhuset.

4. Vad gjorde du där (kurser, projekt, praktik)? Jag gjorde sex veckor internmedicin och sex veckor ortopedipraktik på sjukhuset. Reserapport efter utbytesstudier Märta LÄK T 9, Kenya vårterminen 13 1. Vilket program läser du på? Läkarprogrammet. 2. Vilket universitet, land och stad åkte du till? Moi University, Eldoret i Kenya.

Läs mer

Willefonden. Wilhelm Foundation

Willefonden. Wilhelm Foundation Wilhelm Foundation Willefonden Utomlands kallar vi Willefonden för Wilhelm Foundation För att Willefonden ska kunna hjälpa barnen med odiagnostiserade hjärnsjukdomar behöver vi visa upp och berätta om

Läs mer

Välkommen till Dagkirurgiska enheten! I denna broschyr finns viktig information inför din operation.

Välkommen till Dagkirurgiska enheten! I denna broschyr finns viktig information inför din operation. Välkommen till Dagkirurgiska enheten! I denna broschyr finns viktig information inför din operation. Dagkirurgi innebär att du går hem samma dag som du blir opererad. Ring till dagkirurgiska enheten närmaste

Läs mer

INFORMATION TILL DIG SOM VILL ÅKA SOM VOLONTÄR TILL PHYLLIS MEMORIAL CHILDREN S HOME AND ACADEMY

INFORMATION TILL DIG SOM VILL ÅKA SOM VOLONTÄR TILL PHYLLIS MEMORIAL CHILDREN S HOME AND ACADEMY 2012-03-03 Page 1 of 7 INFORMATION TILL DIG SOM VILL ÅKA SOM VOLONTÄR TILL PHYLLIS MEMORIAL CHILDREN S HOME AND ACADEMY Vad kul att just DU vill åka som volontär till Phyllis Memorial Children s Home i

Läs mer

Vävresa till Kenya. Välkommen till en spännande resa genom vävarlandet Kenya.

Vävresa till Kenya. Välkommen till en spännande resa genom vävarlandet Kenya. Vävresa till Kenya 3-18 mars 2015 Välkommen till en spännande resa genom vävarlandet Kenya. Vi skickar dig förslag på flygavgångar som du själv betalar. Biljetten kommer att ligga på runt 5000 kr ToR till

Läs mer

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE EN GOD OCH RÄTTVIS VÅRD FÖR ALLA Alla medborgare och patienter ska känna trygghet i att de alltid får den bästa vården, oavsett

Läs mer

Samverkansrutin Demens

Samverkansrutin Demens Samverkansrutin Demens I Vellinge kommun Samverkan mellan kommun, primärvård och specialistvård Lokal samverkansrutin Bakgrund: Demenssjukdomar är sjukdomar som leder till kraftiga försämringar i människans

Läs mer

kärlopereras i ljumske/ ben

kärlopereras i ljumske/ ben Till dig som skall kärlopereras i ljumske/ ben Information till patient och närstående Dokumentet är skapat 2012-06-19 och är giltigt ett år från detta datum. Välkommen till Kärlkirurgen på Sahlgrenska

Läs mer

Vi socialdemokrater vill satsa på sjukvåden. Vi är övertygade om att det krävs en bred offentlig sjukvård för att alla ska få vård som behöver det.

Vi socialdemokrater vill satsa på sjukvåden. Vi är övertygade om att det krävs en bred offentlig sjukvård för att alla ska få vård som behöver det. Idag handlar mycket om val. Den 15 maj är det omval till Regionfullmäktige. Alla vi som bor i Västra Götaland ska återigen gå till vallokalen och lägga vår röst. Idag med alla val är det lätt att bli trött,

Läs mer

Information till patient och närstående Hej och välkommen till avdelning 12-25

Information till patient och närstående Hej och välkommen till avdelning 12-25 Information till patient och närstående Hej och välkommen till avdelning 12-25 Lite bra att veta.. 1 Beskrivning av avdelningen Avdelning 12-25 har 33 vårdplatser och därtill tillkommer 3 vårdplatser på

Läs mer

Hudiksvalls sjukhus. Kliniken i fokus

Hudiksvalls sjukhus. Kliniken i fokus Kliniken i fokus I Hudiksvall har det inte funnits en neurologmottagning på tio år. Det drev fram utvecklingen av ett neurologteam av kurator, sjukgymnast, logoped, arbetsterapeut och dietist för att samordna

Läs mer

Man blir ARG, det är obegripligt. Det här är 4 av 100 miljoner barn! Är det någon idé?

Man blir ARG, det är obegripligt. Det här är 4 av 100 miljoner barn! Är det någon idé? Presentation av SOS Barnbyar/Skolpresentation manus 2015-03-11 Presentation Presentera dig/er Vad tänker ni när ni hör SOS Barnbyar? Inled med en film Ex Filmen om Leon (Skoljoggen) Centralafrikanska republiken

Läs mer

Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Välkommen till Kardiologisk Vårdavdelning 13 Information till patient och närstående

Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Välkommen till Kardiologisk Vårdavdelning 13 Information till patient och närstående Sahlgrenska Universitetssjukhuset Välkommen till Kardiologisk Vårdavdelning 13 Information till patient och närstående Välkommen till Kardiologisk Vårdavdelning 13 Område 6 Med detta informationshäfte

Läs mer

Samverkansrutin Demens

Samverkansrutin Demens Samverkansrutin Demens I Vellinge kommun Samverkan mellan kommun, primärvård och specialistvård Lokal samverkansrutin Bakgrund: Demenssjukdomar är sjukdomar som leder till kraftiga försämringar i människans

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

Att öka Hälsokunskapen hos nyanlända flyktingar genom kursen Hälsoskola under etableringsperioden

Att öka Hälsokunskapen hos nyanlända flyktingar genom kursen Hälsoskola under etableringsperioden Att öka Hälsokunskapen hos nyanlända flyktingar genom kursen Hälsoskola under etableringsperioden Tina Eriksson-Sjöö, Processledare för Hälsoskola för nyanlända, Univ. adjunkt och doktorand Hälsa och samhälle

Läs mer

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den VARFÖR BEHÖVER ÄLDRE MÄNNISKOR MER LÄKEMEDEL ÄN YNGRE? Den biologiska klockan går inte att stoppa hur mycket vi än skulle vilja. Mellan 70 och 75 år börjar vår kropp åldras markant och det är framför allt

Läs mer

Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A.

Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A. Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A. Uppgift 1. Vad gör du och hur bemöter du kvinnan? Svar. Jag går framtill henne och säger att jag är undersköterska och säger mitt namn, och frågar vad det är,

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

Välkommen till Dagkirurgiska enheten!

Välkommen till Dagkirurgiska enheten! Välkommen till Dagkirurgiska enheten! Dagkirurgi innebär att du går hem samma dag som du blir opererad. Ring till dagkirurgiska enheten närmaste vardagen före din operationsdag för att få den tid du skall

Läs mer

Sånt du vill veta och inte vill veta om hiv/aids.

Sånt du vill veta och inte vill veta om hiv/aids. Sånt du vill veta och inte vill veta om hiv/aids. Är jag säker? Vi får inte tro att vi går säkra. För även om vi inte är sprutnarkomaner, bosatta i Afrika, har fått blodtransfusioner, är homosexuella,

Läs mer

5. Vad kunde du tillgodoräkna inom ditt program? 5 veckor ortopedi, 2 veckor lungmedicin samt 5 veckor kardiologi.

5. Vad kunde du tillgodoräkna inom ditt program? 5 veckor ortopedi, 2 veckor lungmedicin samt 5 veckor kardiologi. Reserapport efter utbytesstudier 1. Vilket program läser du på? Läkarprogrammet 2. Vilket universitet, land och stad åkte du till? University of Crete, Heraklion, Grekland 3. Vilken termin åkte du och

Läs mer

Min bok. När mamma, pappa eller ett syskon är sjuk

Min bok. När mamma, pappa eller ett syskon är sjuk Min bok När mamma, pappa eller ett syskon är sjuk Förord Tanken med Min bok är att den ska delas ut till alla barn som har en mamma, pappa eller ett syskon som ligger på sjukhus men kan även användas om

Läs mer

Göteborg Kronhuset Rotaryklubb

Göteborg Kronhuset Rotaryklubb Göteborg Kronhuset Rotaryklubb Till dig som är nyfiken på vad ett medlemskap i Rotary kan ge. En introduktion till Rotary och Göteborg Kronhuset Rotaryklubb Detta är Rotary Rotary är en internationell

Läs mer

Linköpings Universitet Eldoret 2014

Linköpings Universitet Eldoret 2014 Linköpings Universitet Eldoret 2014 Basfakta Kenya är rankat som nr 145 av186 stater (UNDP, 2013) Kenya är i gruppen länder som betecknas som low human development. Förväntad livslängd är 57 år. 46 % av

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Barn med hivinfektion

Barn med hivinfektion Personen på bilden har inget samband med texten i broschyren. Barn med hivinfektion Information till vårdnadshavare och anhöriga Den här broschyren är riktad till vårdnadshavare och anhöriga till barn

Läs mer

"50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa

50+ i Europa Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Agency Logo Household-ID 1 2 0 4 2 0 0 Person-ID Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens förnamn: "50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Skriftligt frågeformulär för

Läs mer

Reseberättelse Ilembula Lutheran Hospital

Reseberättelse Ilembula Lutheran Hospital UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för omvårdnad Sjuksköterskeprogrammet Skellefteå Reseberättelse Ilembula Lutheran Hospital Hanna Segerstedt Madeléne Bengtsdotter Folkhälsa och primärvård delkurs 2, 7,5

Läs mer

BAS in Sweden Ideell förening Årsredovisning 2011/2012

BAS in Sweden Ideell förening Årsredovisning 2011/2012 BAS in Sweden Ideell förening Årsredovisning 2011/2012 Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 1/7 2011 30/6 2012 BAS in Swedens styrelsen har under året bestått av ordförande Maria Leiner, kassör Per

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

Nu ser man ljuset i tunneln!

Nu ser man ljuset i tunneln! Nu ser man ljuset i tunneln! För människor som lever i fattigdom är ett riktigt jobb det viktigaste steget mot en tryggare och hälsosammare framtid. Vår mission är att bekämpa fattigdomen genom utbildning

Läs mer

Dag 4 Vid frukosten på terrassen kan vi njuta av utsikten innan vi återvänder till Kathamndu och Harati. Fri eftermiddag.

Dag 4 Vid frukosten på terrassen kan vi njuta av utsikten innan vi återvänder till Kathamndu och Harati. Fri eftermiddag. Himalaya 2015 Att vandra i Nepal hör till en av livets höjdpunkter. På denna resa gör vi en vandring längs Himalayas sluttningar från by till by under 5 dagar. Därutöver besöker vi Djungelområdet Chitwan,

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

Facit Språkvägen. för sfi kurs D

Facit Språkvägen. för sfi kurs D Facit Språkvägen för sfi kurs D Kapitel 1 Insändare 1 Den har skrivits av en person som bor i Tallbogård. 2 Han vill framföra att han tycker att det är fel av kommunen att bygga en väg rakt igenom parken

Läs mer

Rapport från projektarbete i Khartoum, Sudan

Rapport från projektarbete i Khartoum, Sudan 1 av 8 2009-05-06 13:24 Rapport från projektarbete i Khartoum, Sudan Lydia Jubrant & Marie Königsson Hösten 2004 Detta är en reserapport från ett projektarbete vid Läkarprogrammet, 10 poäng. Titeln är

Läs mer

Specialiserade överviktsmottagningar

Specialiserade överviktsmottagningar Underlag Specialiserade överviktsmottagningar Bakgrund Fetma utgör ett stort hot för folkhälsan. Med fetma följer en ökad risk för psykisk ohälsa, ökad sjuklighet och för tidig död. Övervikt/fetma brukar

Läs mer

SVENSKA SKOLAN I NAIROBI

SVENSKA SKOLAN I NAIROBI SVENSKA SKOLAN I NAIROBI Upplev Afrika under din gymnasietid! Ta klivet ut i världen och var med om något som du inte kan uppleva någon annanstans än i just Nairobi, Kenya. Fortsätt samtidigt med dina

Läs mer

Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation

Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation Tanken med denna information är att ni som får era halsmandlar opererade ska må så bra som möjligt efter operationen och återgå till normal kost

Läs mer

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Filmer och diktamen Till detta häfte finns en internetsida. Där hittar du filmer om vokalerna. Du kan också träna diktamen. vokalprogrammet.weebly.com Titta

Läs mer

Vi kräver att få förutsättningar för att kunna ge trygg och säker vård!

Vi kräver att få förutsättningar för att kunna ge trygg och säker vård! Eva Nordlunds tal vid manifestationen 19 mars 2013 Det är nog nu! Stockholms barnmorskor har fått nog! Sveriges barnmorskor har fått nog! Vi kräver att få förutsättningar för att kunna ge trygg och säker

Läs mer

Tre månader i Modena

Tre månader i Modena Tre månader i Modena Jag läser sjuksköterskeprogrammet på Hälsouniversitetet i Linköping och jag har spenderat 12 veckor i italienska Modena. Universitetet där heter Università degli studi di Modena e

Läs mer

Vår resa med Vision For All till Guatemala, maj 2010 Text: Hanna Johansson, Fanny Josefsson, Helena Julin, Elena Netskar Foto: Elena Netskar

Vår resa med Vision For All till Guatemala, maj 2010 Text: Hanna Johansson, Fanny Josefsson, Helena Julin, Elena Netskar Foto: Elena Netskar Vår resa med Vision For All till Guatemala, maj 2010 Text: Hanna Johansson, Fanny Josefsson, Helena Julin, Elena Netskar Foto: Elena Netskar Den 6 maj 2010 åkte vi fem optikerstudenter från Karolinska

Läs mer

Frågor & Svar om Operation Smile

Frågor & Svar om Operation Smile Frågor & Svar om Operation Smile Varför Autogiro? Att skänka via autogiro är enkelt och bekvämt för dig och det hjälper även Operation Smile att hålla nere de administrativa kostnaderna. Dessutom möjliggör

Läs mer

Fira FN-dagen med dina elever

Fira FN-dagen med dina elever EN BÄTTRE VÄRLD Fira FN-dagen med dina elever 24 oktober Ett material för grundskolan från Svenska FN-förbundet. Fira FN-dagen med Svenska FN-förbundet och projektet Skolmat blir kunskap. Inför FN-dagen

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

RAPPORT FRÅN ZAMBIA. Det fanns tom toalett och dusch.

RAPPORT FRÅN ZAMBIA. Det fanns tom toalett och dusch. RAPPORT FRÅN ZAMBIA I november besökte Ulla och jag familjen Linyama i Zambia 5 dagar. Ett besök som var efterlängtat från båda parter. Vi togs verkligen emot med stora famnen. Det visade sig att Michael

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning Ordlista stålskena fraktur brott i handleden akuten amputering konvention avtal efterskott omprövning överklaga SJUVÅRD VID ILLFÄLLIG VISELSE UOMLANDS

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

Bra att veta frågor?

Bra att veta frågor? Inför avresa Bra att veta frågor? Sofie Halldén Internationell koordinator Utbildningssamordnare Läkarprogrammet Termin 10 Sofie.hallden@gu.se Tel: 786 3081 Resehandlingar att förbereda Letter ofinvitation?

Läs mer

Välkommen till avdelning 53 Information till patient och närstående

Välkommen till avdelning 53 Information till patient och närstående Sahlgrenska Universitetssjukhuset Välkommen till avdelning 53 Information till patient och närstående VÄLKOMMEN Denna information är tänkt som en vägledning för dig under ditt besök hos oss. Är det något

Läs mer

Mitt i den frodiga gro nskan frodas ocksa viruset

Mitt i den frodiga gro nskan frodas ocksa viruset Mitt i den frodiga gro nskan frodas ocksa viruset Lars Rönnbäck och Marianne Rönnbäck Farmacevter utan gränser, FUG www.fug.se Trans African Highway är en transportväg (bild 1) genom ett flertal länder

Läs mer

Kvalitetsindex. Rapport 2011-11-03. Änglagårdens Behandlingshem. Standard, anhörig

Kvalitetsindex. Rapport 2011-11-03. Änglagårdens Behandlingshem. Standard, anhörig Kvalitetsindex Standard, anhörig Rapport 20111103 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal bortfall

Läs mer

Biståndsprojekt Afrika

Biståndsprojekt Afrika Biståndsprojekt Afrika Kenya is the Key [to Africa] Läsåret 2014 2015 Karleby svenska gymnasium INFO Deltagare och möjliga sådana. Presentation Flygbiljetterna Bokade, men inte betalda ännu (betalas i

Läs mer

Vården i Kina En liten reseberättelse om vår tid i Kina hösten 2014.

Vården i Kina En liten reseberättelse om vår tid i Kina hösten 2014. Vården i Kina En liten reseberättelse om vår tid i Kina hösten 2014. Vården i Kina skiljer sig på olika sätt från Sveriges sjukvård. Det finns vård som vi inte använder i Sverige och tvärtom. Vi har märkt

Läs mer

HÄLSOFRÅGOR TILL DIG SOM GÅR I GYMNASIET

HÄLSOFRÅGOR TILL DIG SOM GÅR I GYMNASIET HÄLSOFRÅGOR TILL DIG SOM GÅR I GYMNASIET I den här enkäten ställer vi frågor om mat och sovvanor, fysisk aktivitet och fritid, skola och arbetsmiljö, trivsel och relationer och din hälsa som sen utgör

Läs mer

Nu ser man ljuset i tunneln!

Nu ser man ljuset i tunneln! Nu ser man ljuset i tunneln! För människor som lever i fattigdom är ett riktigt jobb det viktigaste steget mot en tryggare och hälsosammare framtid. Vår mission är att bekämpa fattigdomen genom utbildning

Läs mer

Redan efter en vecka hade jeepläkarteamet träffat 600 patienter och kunde konstatera

Redan efter en vecka hade jeepläkarteamet träffat 600 patienter och kunde konstatera NYTT FRÅN LÄKARBANKEN NR 1 2015 Rotarys Läkarbank Foto: Erik Danielsson, Remus production I DETTA NUMMER: Rapport ger svart på vitt sid 4-5 Klubbarnas engagemang gör det möjligt att hjälpa sid 6-7 Salama,

Läs mer

Könsstympning av flickor

Könsstympning av flickor Könsstympning av flickor Lars Almroth Barnkliniken Centralsjukhuset Kristianstad Karolinska Institutet Stockholm Könsstympning av flickor Stockholm 9 maj 14 Vad, var och varför? Kan en djup tradition omvärderas

Läs mer

Manus till Undersökning och utredning av smärta. Bild 2

Manus till Undersökning och utredning av smärta. Bild 2 Manus till Undersökning och utredning av smärta Bild 2 Denna föreläsning handlar om vad vi inom vården gör när du söker för din smärtproblematik. Föreläsningen syftar till att ge svar på vilka frågor som

Läs mer

Information till närstående

Information till närstående Information till närstående Tanken med den här informationen är att ge råd så att ditt barn ska må så bra som möjligt efter halsmandeloperationen och kunna återgå till normal kost och normala aktiviteter

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter Plan arbetar över hela världen för att förbättra situationen för barn som lever i fattigdom

Läs mer

Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten (Ä-O) 2006

Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten (Ä-O) 2006 Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten (Ä-O) 2006 Bakgrund I ett av de mål som formulerades i Socialplanen framhölls vikten av att undersöka vad äldreomsorgens brukare tycker om de insatser som ges.

Läs mer

barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014

barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014 barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014 Oktober och nästan hela november har gått sedan sist och oj vad vi har hunnit med mycket! Barnen har fått sina mitterminsbetyg de har

Läs mer

4. Vad tyckte du om kvaliten på ridningen?: mycket bra Kommentar om ridningen: -man fick rida hur mycket som helst, olika slags turer.

4. Vad tyckte du om kvaliten på ridningen?: mycket bra Kommentar om ridningen: -man fick rida hur mycket som helst, olika slags turer. Namn: Andrea Renström Resa: Arizona Datum: 9/3 2014 Kommentar mottagande: - Kommentar boende: -underbar stuga, sängarna är jättesköna. Städning varje dag om man vill. Kommentar maten: Maten är grymt god.

Läs mer

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA Daniel Lehto 2011 daniellehto@yahoo.se Till Julia PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO Pappa jobbar på ett boende för gamla människor. Det är ett roligt

Läs mer

Mobil tandvård Öppet hus Tips för dina tänder

Mobil tandvård Öppet hus Tips för dina tänder t e d a l Friskb Mobil tandvård Öppet hus Tips för dina tänder Hej! Du är en av alla kloka invånare som har valt Frisktandvården. Tillsammans är vi nu över 16 000 personer i Kalmar län mellan 20 och 85

Läs mer