Kenya. Hälso- och sjukvård, vårdutbildningar, folkhälsa. Rotarys Läkarbank.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kenya. Hälso- och sjukvård, vårdutbildningar, folkhälsa. Rotarys Läkarbank."

Transkript

1 Kenya. Hälso- och sjukvård, vårdutbildningar, folkhälsa. Rotarys Läkarbank. Sven-Olof Isacsson Malmö augusti 2010 Den 21 januari till den 19 februari 2010 besökte jag för första gången i mitt liv Kenya. Efter min pensionering 2001 har jag haft förmånen att vara professor emeritus vid medicinska fakulteten, Lunds universitet med ett eget rum i CRC (Clinical Research Center), numera Skånes Universitetssjukhus, Malmö. De nätverk av forskare och andra som jag under åren som professor i socialmedicin blivit en del av har jag ända fram till nu haft en oerhörd glädje av kunna kommunicera med när det gäller forskning, studieresor, föredrag, konferenser och mycket annat. Jag har haft flera uppdrag i min egen fakultet. Jag har gjort studieresor i olika delar av världen, vilket möjliggjorts tack vare generösa bidrag från Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund. Om detta har jag skrivit rapporter och artiklar samt hållit föredrag i olika sammanhang. Mitt intresse har varit att försöka få ett grepp om vilken kompetens det finns i det egna landet när det gäller att studera hälsoläget (forskning inom områdena epidemiologi, prevention samt hälso-och sjukvårdsforskning). Dessutom har jag försökt bilda mig en uppfattning om hur resultaten från sådan forskning används praktiskt av politiker och andra beslutsfattare för att planera hälso-och sjukvården samt att arbeta förebyggande. Länder som jag besökt på detta sätt under längre perioder har varit Georgien (där jag medverkat i utbildning av vårdstrateger), Sydafrika, Brasilien, Chile och Argentina. Jag tror jag har träffat de absolut främsta forskarna inom mitt område i dessa länder och dessutom de verkliga nyckelpersonerna (ministrar, generaldirektörer, dekaner, sjukhuschefer) när det gäller praktisk tillämpning i flera av länderna. Nu var det dags för Kenya. Under många år har jag varit engagerad i den verksamhet Rotarys Läkarbank i samarbete med Skandinaviska Läkarbanken bedriver i flera länder, särskilt i Kenya. Läkarbanken arbetar helt ideellt och finansieras av medel som insamlas från landets rotaryklubbar, Erikshjälpen och flera andra bidragsgivare. I Kenya utgör sex jeeplinjer i olika delar av landet basen för verksamheten. Dessutom har läkarbanken spelat en viktig roll vid uppbyggandet av sjukhuset i Garissa där kirurgen Carl-Axel Ekman varit den drivande. Mer om detta längre fram. Ytterligare insatser omfattar bland annat öronläkare vid ett par sjukhus i landet. Mitt intresse var att få en så hygglig helhetsbild som möjligt av Kenya med fokus på studier av befolkningens hälsa, vårdutbildningar (särskilt läkarutbildning) samt hälso-och sjukvårdsplanering. Dessutom ville jag på ort och ställe bilda mig en egen uppfattning om hur Rotarys Läkarbank arbetade. 1

2 Landet Kenya. Kenya blev självständigt 1963 efter att ha varit en del av det Brittiska Samväldet. Landet är republik. Ekvatorn går genom landet, som är cirka en och en halv gånger så stort som Sverige och har cirka 40 miljoner invånare. Cirka 80 % av landet är ofruktbart. Nästan hälften av landets befolkning lever under eller på gränsen för existensminimum. Fattigdom, svält, sjukdomar utgör ett ständigt gissel i stora delar av befolkningen. Hjälpbehoven är ofattbart stora. Korruptionen är utbredd. Demokratin är skakig vilket visade sig vid valet 2007 då oroligheter ledde till 1000 talet dödade och en halv miljon internflyktingar. Vid den senaste folkomröstningen om ny grundlag i juli 2010 gick allt lugnt till. Förhoppningar finns om en fortsatt lugn positiv utveckling de närmaste åren. Hälso-och sjukvård Det finns en ganska väl utbyggd hälso-och sjukvård i Kenya med sjukhus, hälsocentraler och dispensärer. Totalt finns mellan sjukhus där det 2

3 finns läkare och varierande grad av medicinsk utrustning. Dessutom finns det omkring 600 hälsocentraler, i regel utan läkare men med en clinical officer (utbildningslängd drygt så länge som sjuksköterska) som medicinskt ansvarig. Längst ut i systemet finns dispensärer med sjuksköterska, totalt cirka 4000 i hela landet. Ungefär hälften av hälso-och sjukvården finansieras av staten, resten av NGO ( Non Governmental Organisations)från olika delar av världen eller inhemska icke statliga organ( kyrkor etc). Vad jag erfor var att regeringen gärna låtsades att även NGO sjukvården var deras förtjänst. Jag har besökt två större sjukhus (Kenyatta National Hospital i Nairobi samt Moi Teaching and Referral Hospital i Eldoret- ett unveritetssjukhus och tillika provinssjukhus).jag har även besökt provinssjukhuset i Garissa under sakkunnig guidning av Carl-Axel Ekmans medarbetare. Jag blev även inbjuden att inspektera en nybyggd hälsocentral utanför Mombasa som finansierades med privata svenska pengar. En dag tillbringade jag med studenter och lärare på en relativt nybyggd statlig hälsocentral och vid ett annat tillfälle en hälsocentral som drevs i regi av en kyrka. Den begränsade inblick jag fått räcker knappast för att bedöma kvaliteten i vården. Det är oerhört ont om läkare. Mitt intryck var att det rådde trängsel, patienterna satt eller låg i långa köer överallt och hygien och utrustning var ofta undermålig. Salarna på sjukhusen var överfulla med patienter. Den privatfinansierade hälsocentralen utanför Mombasa var av svensk standard, nyligen invigd av det svenska kungaparet och säkert helt unik men en bra förebild i en urfattig del av Kenya. Vad jag vet finns det även privata sjukhus av västerländsk standard som helt finansieras utan statlig inblandning. Efter oroligheterna 2007 kunde man inte komma överens om att ha endast ett hälsoministerium. Det blev två, med var sin generaldirektör. Jag lyckades via bland annat svenska ambassaden få träffa båda, var för sig. Den förste jag träffade var chef för alla statliga sjukvårdsinrättningar i landet. Han är matematiker. Jag berättade att jag just kommit från Garissa, som är provinssjukhus vid gränsen mot Somalia med ett upptagningsområde omfattande cirka en miljon invånare. Garissa sjukhuset var alltså hans sjukhus men han visste inte det. Han verkade ointresserad av sitt jobb. Hans mobil ringde oavbrutet och spelade då tomtarnas vaktparad- kanske litet symboliskt. Den andre generaldirektören, dr Sharif, var raka motsatsen. Han är läkare, utbildad i Kenya med ett förflutet som sjukhuschef och med forskningsmeriter inom bland annat AIDS området. Han kände till Läkarbankens verksamhet. Han brann för sitt område som var folkhälsa och hygien. Intressant är att hälften av den samlade hälso-och sjuvårdsbudgeten gick till hans departement. Visionen var att hålla alla Kenyaner så friska som möjligt där de bodde. Sharif menade att det inte skulle vara läkare ute på hälsocentralerna. Här räcker det med clinical officers. På den privatfinansierade hälsocentralen utanför Mombasa berättade man att man klarade av minst 90 % av sina patienter utan att behöva remittera dem till närmaste sjukhus. Givetvis har man inte råd med våra krav på högkvalificerad vård i första ledet. Naturligtvis är det alldeles rätt att i första hand satsa på preventiva insatser i Kenya liksom i andra fattiga länder. 3

4 Av Sharif fick jag en alldeles färsk rapport om folkhälsoläget i Kenya. Vart annat år gör man en folkhälsorapport på ett slumpurval hushåll. Den jag fick baserades på ett slumpurval på 9000 hushåll från hela Kenya. Hela 98 % av de utvalda ställde upp för intervju i bostaden när undersökningsteamet per bil kom på besök. Här några resultat från undersökningen:folkhälsorapport Antal födslar per kvinna:4, 8 (8,1 år 1978) Döda per 1000 levande födda före fem års ålder: 115 ( 2003).- 74 (2009). Preventivmedelsanvändning: 46% Omskurna kvinnor:27 % Undernärda före fem års ålder: 16 % Sover under myggnät:45 % Andel barn månader gamla som vaccinerats : 77 %(DPT, polio, BCG, mässling). Den här undersökningen genomfördes med finansiellt och vetenskapligt stöd från Kenyas regering, USAID, Unicef och FN. Den håller hög vetenskaplig klass och ger enligt mitt förmenande (jag har sysslat med denna typ av forskning i omkring 40 år) en bra bild av några aspekter på Kenyanernas hälsa och hälsobeteende just nu. Antalet födslar per kvinna har nästan halverats sedan Variationerna inom landet är betydande. I Nairobiområdet är antalet födslar per kvinna bara hälften 4

5 mot vissa fattigare landsbygdsområden. Femårsöverlevnaden har ökat ordentligt senare år. Intressant är att nästan hälften av fertila kvinnor använder preventivmedel av något slag. Mest populärt är hormonsprutor. Ofta smyger man med det. Det berättas att många män undrar varför deras fruar inte får fler barn. Eftersom omskärelse av flickor fortfarande existerar(vanligt vissa stammar, andra ingen alls) svarar många att de är omskurna. Undernärda barn är vanligt. I den här undersökningen har man vägt barn och fått ett säkert mått på undernäring. Uppgifterna om myggnätsanvändning bör tas med en nypa salt. Numera kan man få myggnät( av varierande kvalitet) gratis, en del studier tyder på att man av olika skäl inte använder dem. Vaccinationsgraden är mycket hög i alla delar av landet (DPT står för trippelvaccin). Vaccinationer är helt gratis för den enskilde. År 2009 var medellivslängden i Kenya 57,86 år, med betydande variationer inom landet men med en klar ökning senare år. Hälsoläget förbättras stadigt efter den kraftiga åderlåtning som AIDS epidemin innebar då den drabbade som värst. Utbildning av läkare och annan vårdpersonal Utbildning av läkare finns vid tre universitet i Kenya: Kenyatta National Hospital University of Nairobi, Moi University i Eldoret(västra Kenya)samt sedan några år i Nakuru. Jag var gäst vid de två förstnämnda under sammanlagt fyra dagar. Totalt utbildas omkring 500 läkare per år. (I Sverige med sina 9 miljoner invånare utbildar vi minst 2000 per år och det räcker ändå inte!) Grundutbildningen är fem år plus ett års klinik på sjukhus( intern ). Sedan börjar man jobba på sjukhus, eventuellt specialiserar man. Ytterst få disputerar. Minst hälften av alla sätter efter några år upp privatpraktik i någon större stad eller flyttar utomlands. Läkarutbildningen är ej gratis, man anser sig därför inte ha någon skyldighet att arbeta för dålig betalning och på orter som inte accepteras av familjen. Garissa brottas med sådana problem även om det formellt finns ett 10- tal specialistläkartjänster vid sjukhuset (där finns alltid två läkare från Läkarbanken dessutom). För närvarande har Kenya en läkartäthet på 15 läkare/ invånare( de flesta i större städer )vilket kan jämföras med Sveriges 350 / Läkarbesöken är inte gratis men många har inte råd att betala de KSh( 10 shilling cirka en svensk krona) som det kostar. Läkarutbildningen håller relativt god standard. Jag följde studenters och lärares arbete på flera sätt. I grundutbildningen ingår bland annat flera veckors fältarbete. Studenterna gör hembesök hos ett urval familjer, intervjuar om hälsa, sociala faktorer mm efter ett noga genomtänkt frågeformulär. Dessa besök planeras ytterst noga. När jag var med lärare och studenter från Nairobi University i en by långt utanför Nairobi blev vi väl mottagna av mamman i familjen. Hon bodde med make och fem barn i ett plåtskjul med två små rum och ett litet fönster. Hon var mycket artig, hade själv en åttaårig grundskoleutbildning och var väl medveten om hur man bör sköta sin hälsa, om hälsorisker, hur man skyddar sig för att inte bli gravid, hur man ser till att få pengarna att räcka och mycket mer, ofta ganska närgångna frågor. Latriner (gemensamma för 8 hyddor) inspekterades (ej acceptabla). Minsta barnet vägdes och mättes. 5

6 Alla data sammanställdes sedan och därefter kom lärare och studenter ut till byn där man redogjorde för resultaten en hel dag för kanske mer än 500 bybor. Givetvis inte på individnivå. Man använde resultaten för bland annat hälsoupplysning. Den här typen av utbildning ger ju studenterna en ypperlig kunskap om hur befolkningen har det. Men tyvärr tror jag att den här kunskapen på sikt inte kommer till användning när man etablerat sig som privatpraktiker i någon stad. En annan dag tillbringades vid ett hälsocenter där studenterna tog reda på allt om administration, ekonomi, vårdkvalitet (intervjuer), hygien mm. Sedan redovisade de resultaten för mig ute i det fria och vi hade en intressant diskussion. Vid Moi University utbildade man även tandläkare och folkhälsoarbetare ( public health). Den kvinnliga dekanen vid tandläkarhögskolan presenterade hela sin stab och den forskning man bedriver. Imponerande med hänsyn till de resurser man har. Public health utbildningen(tvåårig masterutbildning)var också av god kvalitet och internationellt sett på hög nivå. Medicinska fakulteten vid Moi University har sedan lång tid ett samarbete med medicinska fakulteten vid Linköpings Universitet(pedagogik mm). En av professorerna vid MOI var hedersdoktor i Linköping och god vän med Carl-Axel Ekman. Dekaner, lärare och studenter tog hand om mig på ett alldeles fantastiskt sätt. Språket är ju inget problem eftersom förstaspråket i Kenya är engelska och swahili, dessutom har man sitt eget stamspråk (omkring 35 olika stammar- tribes ). 6

7 Jeepläkarna Under de år jag varit kontaktperson mellan 62 rotaryklubbar i Södra Sverige (distrikt 2390) och Rotarys Läkarbank har jag träffat många kollegor som varit jeepläkare en eller flera gånger i Kenya. Jag har medverkat i många klubbar som föredragshållare om Läkarbanken och dess verksamhet. Ibland har jag fått kritiska frågor om Läkarbanken verkligen arbetar effektivt. Används de insamlade medlen på ett bra sätt? Vore det inte bättre att snart satsa på något annat? Är inte administrationen alltför dyr? Jag har själv medverkat vid flera tillfällen till att få in medel till Läkarbankens verksamhet. För att bilda mig en egen uppfattning planerade jag under ett par års tid resan till Kenya för att på ort och ställe se hur jeepläkare och sjukhusläkare arbetar. Läkarbanken har omkring 600 läkare och tandläkare i sitt nätverk som är beredda att resa ut när de tillfrågas. De får ingen lön men resa, bostad, visum, försäkring och ett litet dagtraktamente på några dollar betalas av Läkarbanken. Varje tjänstgöringspass omfattar sex veckor. Totalt reser omkring 150 läkare (några tandläkare) ut på detta sätt varje år. Den första jeeplinjen vi besökte( min hustru som är sjukgymnast var med på resan) hade sin bas i Kapsabet i västra Kenya. Tidigt på morgonen körde vi med Läkarbankens koordinator för Västra Kenya Richard Koskey till det enkla hus som Läkarbanken hyr till sina jeepläkare. Barnläkaren Håkan Simonsson från Ystad och hans hustru Ulla(sjuksköterska) tog emot oss. Där fanns även sjuksköterskan Marcella och HIV informatören Julius men ingen chaufför. Tillsammans lastade vi in mediciner, myggnät, vacciner mm i Läkarbankens jeep. 7

8 Sedan körde Håkan själv bilen till en by långt ut i bushen på eländiga vägar. Här var grönskan frodig efter häftiga regn tidigare under året. Vi möter herdar som vallar getter, kor, får och åsnor. Gående eller per cykel ser vi mjölkdistributörer (köper mjölk från pyttesmå gårdar, säljer från någon deciliter till någon liter till olika hushåll). Kvinnor bär utan stöd från händerna kg vatten på sina huvuden. Barn och kvinnor samlar ved till att elda med och att sälja. Här o var taximotorcyklar och minitaxi och flera marknader utefter vägen. Enorma teplantager med fullt av plockare som varannan till var tredje vecka plockar de tre små toppbladen på buskarna. Snart är vi framme i byn. Sedan flera år har Läkarbankens läkare med sitt team haft mottagning en dag i veckan i denna by. Man vet att läkaren kommer idag och redan har flera patienter börjat anlända och fler syns på vägarna runt om i det öppna landskapet. De är välklädda, försynta och förväntansfulla. Man ser direkt att de har stort förtroende för läkarteamet. Mottagningen inhyses i den lokala dispensärsköterskans lilla hus. Det är trångt men rent och snyggt men litet mörkt (elektricitet finns i regel ej på landsbygden). Det finns en lista på alla patienter som anmält sig till dagens mottagning. Allt registreras. Namn, diagnoser, ordinationer, behandling. Patienterna har själva med sin journal och betalar 50 8

9 KSh(cirka 5 kronor) för besöket inklusive mediciner och annan behandling. Alla har inte pengar men får låna tills vidare. Laboratorietester för att påvisa HIV infektion, graviditet, urinabnormiteter, blodsocker finns med i den diagnostiska arsenalen. Håkan undersöker på löpande band med stor klinisk kunnighet (specialist som barnläkare):malaria, HIV, många med värk, en med fosterdöd, graviditetstest, hudinfektioner och sår, bronkit, en som blivit stångad i bröstet av en ko (har med röntgenbild från sjukhuset). Den lokala dispensärsköterskan tolkar och assisterar (de äldre patienterna talar ej engelska). Samtidigt informerar Julius HIV smittade patienter med respekt för integriteten. Dessutom delar han ut läkemedel och informerar om hur de verkar och hur de skall tas. Marcella, sjuksköterskan vaccinerar (kanske ett femtiotal barn denna dag) och informerar ute i det fria de unga kvinnorna om hur de skall skydda sig mot fler graviditeter (många får hormoninjektioner under dagen) och HIV, undervisning om näringsbehov mm. Hon delar också ut myggnät. Otroligt effektivt och med mycket god kvalitet(tycker jag som gammal specialist i invärtesmedicin, kardiologi och allmänmedicin). Regnperioden har inneburit att de flesta barnen, liksom boskapen, ser relativt välnärda ut. Dagen avlutas med kokhett te med socker och het mjölk ute i det fria. 9

10 Under dagen hinner vi också besöka den närbelägna skolan där jag måste hälsa på i alla de åtta klasserna. Spartanska lokaler, underbar rektor, trevliga lärare, alla barn i skoluniform(betalas av föräldrarna, skolan annars gratis t o m åttonde klass, primary school). När jag kommer in i klassrummen reser sig alla barnen och hälsar och när jag lämnar- good bye! På rasten vill alla barn ta oss i hand, symboliskt viktigt! På kvällen en härlig middag och en oförglömlig kväll hos Ulla och Håkan Simonsson som varit i Kenya många gånger. Nästa dag följer vi med Håkan till nästa by. Lika intressant som dagen innan. Men här gör vi även ett hembesök hos en gammal dam ( över 70 år?) med diabetes. Vi vandrar på några smala stigar till hennes och familjens två torftiga lerhyddor. Håkan undersöker kvinnas fötter som haft stora sår som nu börjat läka. Han lägger om såren, ger henne fler tabletter för sin diabetes(borde haft insulin men det fungerar ju inte). Kvinnan har jättestora hängande öronsnibbar med hål i (vilket var högsta mode i hennes generation). Allt sker ute på den lilla tomten. Den här dagen avslutas med ett besök hemma hos Richard Koskey, Läkarbankens koordinator. Han bor i en lerhydda i ett vackert landskap. Han har egen brunn, som han hämtar vatten ur med ämbar, dieselaggregat till TVn och en stor bild på sitt favoritlag Manchester United på väggen. I en annan liten hydda bor hans mor. Han har (liksom så många andra) en liten gård på ett par hektar med ett par kor, höns, odlar avokado, kål, rödbetor, bananer, majs. Är i stor sett självförsörjande med undantag av socker 10

11 och salt. Dessa små plättar räddar många från att gå under. Det är arvegods men blir mindre och mindre för varje generation. På tomten är ett par släktingar begravda- det är regeln i alla familjer på landsbygden. De ligger så djupt så det inte skall var någon risk att träffa på dem när man åkerbrukar. Viktigast av allt är Gud. Gudstron är fullständigt enorm i detta land. Man lever på hoppet. Det behövs! Ett par veckor senare återkommer vi efter utfärder till Garissa, Nairobi och Safaridagar i Masai Mara till Siaya i västra Kenya där Läkarbanken har ytterligare två jeeplinjer. Vi tar in på stadens bästa hotell, som visar sig ha gammal östeuropeisk fängelsestandard. Gallergrindar, märken efter uppbrutna dörrar, sängar med trasiga myggnät. På natten enormt åskväder, blixtar, regnet öser ned, elen går. Man får treva sig fram till vattentoaletten (sannolikt en av de få i staden).måltid på kvällen och frukost på morgonen. Inte särskilt kulinariskt. Ute är marken som en lervälling. Vi kör till doctor s house där vi möter Läkarbankens läkare Otto Paulsson och hans fru Lillemor som är psykolog. Otto är specialist i infektionssjukdomar och tropikmedicin med bred utbildning i farmakologi, röntgen och barnmedicin dessutom. Det är 19e gången han är jeepläkare. Efter att ha lastat bilen kör vi först till det påvra apoteket där Otto köper mediciner för att fylla på förrådet. Därefter fyra mil i lervällingen till byn för dagens klinik. Mottagningen äger rum i en del av en kyrka. Trots regnet kommer omkring 40 patienter under dagen. Rutinerna är i stort sett desamma 11

12 som de jag redovisat när vi följde med Håkan Simonsson. Här är mest barn, de flesta med malaria. Andra har HIV, skador, bronkit, förstorad mjälte, katarakt, öroninflammation, barn med förträngd förhud och urinretention(remitteras till sjukhus för ultraljud). En del har varit på sjukhus, fått fel behandling, har med sig röntgenbilder som man feltolkat. Det finns bra läkare och de som inte är så bra säger Otto. Otto betar med stor skicklighet och utsökt snabbhet av kölistan. Dessutom hinner han vara vänlig mot varje patient och lyssnar noga och antecknar. En äldre, kraftig mycket vackert klädd kvinna kommer med två sjuka barnbarn. Hon sades ha hand om mer än 20 barnbarn eftersom deras föräldrar lämnat dem vind för våg. Vilken kvinna! Och hon såg lugn och trygg ut. Vi avslutar dagen med att gemensamt med hela teamet dricka te och äta goda piroger i ett hörn av kyrkan (det regnar ute). Av en tillfällighet fick vi även information om Läkarbankens två jeeplinjer vid Homa Bay vid Viktoriasjön. Vi pustade ut ett par dagar (lördag, söndag)på den litet lyxiga resorten Rondo Retreat i Kakamegas regnskog i västra Kenya. Där träffade vi jeepläkarna från Homa Bay Ann Charlotte Johansson (infektionsspecialist), Gunilla Zweigberk ( allmänmedicinare) samt ST läkaren Elisabeth Hjort (var med för att lära under sin specialistutbildning till allmänläkare). Samtliga från Karlskrona. De gav en livlig bild av sin verksamhet och upplevde att de gjorde mycket stor nytta. På Rondo Retreat råkade jag även sitta bredvid dr Manuel d Cruz (öronläkare)och hans hustru Clara (barnläkare). Manuel hade varit Director för Kenya Ear Foundation, är internationellt känd och hade tillsammans med Lars Braw (redan 1986)organiserat att sända öronläkare till Kenya i regi av Rotarys Läkarbank, en verksamhet som fortfarande pågår. Han berättade mycket om Läkarbanken och relationerna med Braw m fl. Efter att ha fått en intressant inblick i hur fem av totalt sex av Läkarbankens jeeplinjer arbetar (även om vi inte reste ut med mer än en av linjerna i Siaya) vill jag sammanfatta mina synpunkter på Jeeplinjerna innan jag går vidare. Den bild jag fått av verksamheten med jeeplinjer är naturligtvis bara representativ för det jag sett med egna ögon och hört under mitt besök i Kenya. Men jag är rätt övertygad om att den bild jag fått är representativ för hur jeeplinjerna för närvarande arbetar efter många års erfarenheter. Bilden stämmer med rapporter jag fått från andra jeepläkare senare år samt från årsredovisningar och artiklar i fackpress mm. Jeepläkarna och deras team gör en direkt humanitär långsiktig insats av mycket hög kvalitet på utvalda orter utan tillgång till läkare där hjälpbehovet är enormt stort. Inga korrupta mellanhänder. Jeepläkarna har ett stort förtroende i de byar man har regelbundna kliniker året runt, varje vecka. Kenyaner har en misstro mot folk man inte riktigt känner. Blir man sjuk börjar man kanske gå till den lokale örtdoktorn som mot betalning ordinerar sina dekokter som han tillrett på hemliga örter, bark mm. Alternativt kan man köpa mediciner direkt på apoteket utan recept. Jag tror att många själva behandlar sig med malariamediciner, antibiotika mm utan att söka läkare. I jeepläkarteamet chaufför, läkare och ev.hivrådgivare som betalas av Läkarbanken samt sjuksköterska, som betalas av Kenyas hälsoministerium. Detta är viktigt för att ministeriet skall ta sitt ansvar. Dessutom är den övriga personalen 12

13 lokalt förankrad, några man känner och kan lita på. Jeepläkaren som del i detta team blir respekterad och anlitad och därmed minskar säkert risken för skadligt kvacksalveri. Ingen avvisas på grund av att man inte har råd(cirka 5 kronor). Läkarbankens läkare har en handkassa (fattigfond) och kan låna ut en mindre summa eller betala viktig transport till sjukhus mm. Alla utgifter granskas av Läkarbankens kansli. Gedigen klinisk kunskap är ett måste när tillgången på laboratorieutrustning närmast är obefintlig. Läkarbanken har under åren lyckats knyta ett stort nätverk till sig av mycket kompetenta läkare som ofta år efter år reser ut som jeepläkare. En oskattbar bas för att verksamheten skall kunna fortsätta och respekteras av såväl givare som mottagare. Jeepläkarna arbetar helt som volontärer. De kombinerar empati med sin gedigna kunskap. Garissa Den 4 februari reste vi från Nairobi med bil och vår utmärkte chaufför Daniel till Garissa i nordöstra delen av Kenya nära gränsen till Somalia. Vägen var belagd men med fullt av stora hål som Daniel skickligt kryssade mellan. Nästan hela vägen busklandskap, torka, inga vattensamlingar, kamelhjordar omväxlande med hjordar med kanske upp till 1000 kor och getter. Torftiga hyddor, fattiga byar, skolor här o var inne bland buskarna, en överkörd leopard och en hotfull kameldrivare (när vi ville ta bilder på hans hjord). Efter sex timmar var vi i Garissa, som en stor flod rinner igenom. Här bor omkring invånare, nästan alla muslimer( men 90 % av kenyanerna är kristna). Här fanns ett riktigt lyxigt, nybyggt hotell med aircondition. Jag ringde doctor s house och Carl-Axel Ekman, 86 år, svarade. Vi var välkomna och han planerade snabbt ett program för hela nästa dag. Själv var han nu i Garissa för 33:e gången sedan han pensionerades som klinikchef på kirurgiska kliniken i Borås Det var då, 1989 som han lovade Lars Braw att göra något i Garissa den fattigaste platsen i Kenya. Han reste först dit ensam, började själv mura och bygga på det nedgångna befintliga sjukhuset på uppdrag från Läkarbanken. Med stöd även från DANIDA (danska motsvarigheten till SIDA), UNICEF, olika NGO och betydande summor som Ekman samlat in. 13

14 Nu opererar han inte längre men medverkar som rådgivare och allmänt stöd. Nu har sjukhuset 250 sängplatser, luftkonditionerad operationssal, röntgenavdelning, laboratorium, sterilisering, kök och ett stort antal vårdavdelningar- alla fyllda med patienter och under viss del av dagen även många anhöriga. Nu finns där åtta specialistläkartjänster förutom de två specialistläkare som Läkarbanken alltid bidrar med i sexveckorsperioder året om. Sjukhuset har även blivit utbildningssjukhus. Studenter får sitt kliniska år här och man vidarutbildar annan vårdpersonal. Administrativ chef för sjukhuset var Linyonis Wamabonga, sjuksköterska. Han berättade öppenhjärtigt om verksamheten. Om det skulle bli aktuellt varnade han för att skicka pengar till myndigheter. Säkrast (för att undvika stöld och korruption)var direkta insatser som läkare, utrustning, en skolutbildning eller en byggnad. Problem ibland med att besätta läkartjänsterna i denna avkrok, som även får ta emot sjuka flyktingar från de stora lägren vid Somalias gräns. Inga patienter fick diskrimineras. Rotarys Läkarbank och senare även Ekman foundation har haft nyckelroller i utvecklingen av sjukhuset som har ett upptagningsområde på 1 miljon invånare. Men den sjukvårdsverksamhet som Lars Braw initierade och Carl-Axel Ekman så framgångsrikt förvaltat och utvecklat i Garissa har lett till flera andra aktiviteter. Snart kom även Carl-Axels fru Monica som var tandläkare med till Garissa. Behovet av tandvård var stort men det som med tiden kom att engagera makarna Ekman alltmer var ett projekt för föräldralösa flickor, fem till sex år gamla, som drev omkring på gatorna, våldtogs och trakasserades. Ett litet barnhem startades där 14 flickor fick bo. Ansvarig för verksamheten var Hobbie 14

15 Hussein Al-Haji, av alla kallad Hobbie. Med bidrag från olika internationella organisationer och Ekmans egen familj har paret Ekman och Hobbie utvecklat verksamheten till en mönsteranläggning. Monica Ekman har här spelat en helt central roll. Nu bor ständigt mer än 100 flickor i en anläggning om flera byggnader, välskötta sovsalar och en egen grundskola där alla flickorna får gå i åtta år. Monica skapade begreppet womenkind som bas för att motverka diskriminering av flickor, förhindra prostitution och våldtagning, garantera utbildning och förhindra omskärelse. När Carl-Axel Ekman kom till Garissa var omskärelse av små flickor mycket vanligt. Paret Ekman läste Koranen och fann att där stod inget om omskärelse av flickor. De tog kontakt med den ledande imamen som höll med och inledde ett samarbete som ledde till att alla imamerna i Garissa i moskeerna predikade förbud mot omskärelse. Nu har man utrotat denna barbariska sed i Garissa med sina invånare. En särskild organisation av kvinnor men även några män arbetar året runt för att motverka omskärelse. En gång om året hålls en stor demonstration då hundratals aktiva medlemmar tågar genom staden, vackert klädda, slår på trummor och bär banderoller: Utrota FGM ( Female Genital Mutilation) samt med organisationens namn ( Sisters of Motherhood)i samarbete med Ekman foundation. Dagen råkade infalla samma dag som vi var där så vi kunde deltaga en stund. Hobbie gick givetvis med i tåget. Många byggnader bär Monica Ekmans och Womenkinds namn i stora bokstäver. En ny mödravårdscentral höll på att iordningsställas ute på stan, även den sponsrad av familjen Ekman. Monica 15

16 Ekman avled för ett par år sedan men Carl-Axel fortsätter att komma till Garissa som rådgivare och stöd för att all verksamhet skall fortsätta. Med sina 86 år på nacken är han dessutom fortfarande aktiv som fotbollsläkare i Elfsborg och fortsätter samla in pengar till verksamheten i Garissa. I Borås har fotbollsspelarna T-shirts med Garissa textat och i Garissa har man Elfsborgströjor. Djupt imponerade återvände vi med vår chaufför till Nairobi. Under den månad vi tillbringade i Kenya hann vi även med en Safari till Masai Mara under tre dagar och vi fick en pratstund på tu man hand med Barak Obamas farmor i hennes trädgård i närheten av Viktoriasjön. Sista kvällen var vi på fest på svenska ambassaden med ett 80 tal gäster. Jag passade på att utnämna ambassadören Ann Dismorr samt SIDA chefen Anders Nordström(som senare fick sparken under stor uppmärksamhet) till hedersdoktorer i Rotarys Läkarbank. Der kröntes med Läkarbankens nya keps Rotary Doctors och lovade att göra PR för verksamheten som de kände väl till och beundrade. Avslutande kommentarer Den här resan finansierades helt och hållet med egna medel samt ett forskningsanslag från Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund. Jag fick viktig hjälp från Läkarbankens kansli i Malmö att planera mötena med jeepläkare och besöket i Garissa. Dessutom ovärderlig hjälp att anställa en pålitlig chaufför med en pålitlig bil. Vi färdades kors och tvärs på ofta bedrövliga vägar, sammanlagt ett par hundra mil. Det var jobbigt men väl värt alla ansträngningar. Övrig planering skötte jag själv med hjälp av 16

17 svenska ambassaden i Nairobi, Kenyas ambassad i Stockholm, resebyråer och internet samt dekaner och forskare vid olika universitet i Kenya. Jag tror(efter att ha diskuterat med många kunniga, kloka personer) att man bör vara pessimistisk när det gäller Kenyas framtid på kort sikt men optimistisk på lång sikt. Folkökningen, fattigdomen, sjukdomar, bristfällig infrastruktur på alla plan, motsättningar mellan olika stammar, korruption och demokatribrist kan göra vem som helst pessimistisk. Men på sikt kan man vara optimistisk (det gäller i stort sett alla Subsahara länder). Det finns en stark vilja hos befolkningen att få bättre politiker och att förhindra den utbredda korruptionen som diskuteras flitigt i den öppna pressen. Nästan alla barn går i skola. Den åttaåriga Primary School är gratis. Både flickor och pojkar går i skola. När fler även får möjlighet att gå i secondary school och även få universitetsutbildning ökar landets egna kunskapsmassa. Ökad utbildning för både flickor och pojkar är grunden för samhällsutvecklingen. Universitet inrättas efterhand som man har resurser. Den tredje medicinska fakulteten i landet påbörjade sin verksamhet för några år sedan. Allt eftersom det finns resurser, lärare och på sikt även duktiga forskare kommer den egna kunskapsmassan att öka. Få läkare utbildas idag, men fler kommer att utbildas. Födelsetalen minskar, barnadödligheten minskar, livslängden ökar. Allt tyder på att hälsoutvecklingen går åt rätt håll. Det finns kompetens och vilja att följa den egna hälsoutvecklingen i olika delar av landet. Ett bra exempel är de ovan nämnda folkhälsorapporten. Religionen, en enorm Gudstro, spelar en viktig roll för att kunna leva på hoppet om en bättre framtid. Internationell hjälp som syftar till att stärka landets egen förmåga behövs tills vidare. Inom de områden jag studerat är det insatser utan korrupta mellanhänder som krävs av rent humanitära skäl. Precis så arbetar Läkarbanken. Jag blev och är imponerad. Andra direkta insatser kan vara byggnation av skolor, finansiering av enskilda elevers utbildning, sjukhusbyggnader, ambulanser mm. Det är viktigt att hjälpen är av hög kvalitet och kan utgöra en förebild avseende egna mål. Även om det idag finns kanske fler än 2000 NGO som är verksamma i Kenya (varav 40 % med inriktning på hälsa) är det svårt att samordna de olika intressenternas verksamhet. Det underströks bland annat av 17

18 Sveriges ambassadör. Läkarbanken har hittat sin nisch och gör en förnämlig humanitär insats med små medel och stor effektivitet. Under överskådlig tid bör den fortsätta med den inriktning den har vilket beror på möjligheterna att få in nödvändiga medel Min förhoppning är att denna rapport kanske kan utgöra underlag för inspiration och diskussion i rotaryklubbar och även i andra grupperingar landet runt. Sven-Olof Isacsson är professor emeritus i socialmedicin vid medicinska fakulteten, Lunds Universitet, Skånes Universitetssjukhus (SUS), Malmö. 18

19 19

Reserapport Kenya, sommaren 2013

Reserapport Kenya, sommaren 2013 Reserapport Kenya, sommaren 2013 1. Vilket program läser du på? Sjukgymnastprogrammet 2. Vilket universitet, land och stad åkte du till? Moi university, Eldoret, Kenya 3. Vilken termin åkte du och hur

Läs mer

Tusentals flickor behöver ditt stöd.

Tusentals flickor behöver ditt stöd. Tusentals flickor behöver ditt stöd. Inte ovanligt. Den här flickan, Blacky, hittades i en soptunna. Råttorna hade börjat äta av hennes ansikte. Överleva? Djur, människor och växter kämpar i 40 gradig

Läs mer

Volontär i Kenya. Global Safaris arrangerar volontärarbete i Kenya för minst 2 veckor.

Volontär i Kenya. Global Safaris arrangerar volontärarbete i Kenya för minst 2 veckor. Volontär i Kenya Global Safaris arrangerar volontärarbete i Kenya för minst 2 veckor. Volontärarbete är ett unikt sätt att upptäcka ett land och dess kultur på ett meningsfullt sätt. Du måste vara minst

Läs mer

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke.

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. FÅ KOLL PÅ TANZANIA PÅ 15 MINUTER Det här studiematerialet handlar om varför

Läs mer

Reserapport Kenya VT 2013 Johan SSK

Reserapport Kenya VT 2013 Johan SSK Reserapport Kenya VT 2013 Johan SSK Vilket program läser du på? Sjuksköterskeprogrammet Vilket universitet,stad och land åkte du till? Moi University, Eldoret och Kenya Vilken termin åkte du och hur länge

Läs mer

Mitt utbyte i Shanghai, Kina hösten 2011 Reserapport

Mitt utbyte i Shanghai, Kina hösten 2011 Reserapport Mitt utbyte i Shanghai, Kina hösten 2011 Reserapport 1. Vilket program läser du på? Sjuksköterskeprogrammet i Norrköping. 2. Vilket Universitet, land och stad åkte du till? Jiao Tong University i Shanghai,

Läs mer

Att vårda sin hälsa. i Sverige

Att vårda sin hälsa. i Sverige Att vårda sin hälsa i Sverige Vården och du Som patient ska du ha inflytande över din vård. Din hälso- och sjukvård ska så långt som möjligt planeras och genomföras med dig. Vissa rättigheter är reglerade

Läs mer

Reserapport, Kenya Jessica, AT, sommaren 2013

Reserapport, Kenya Jessica, AT, sommaren 2013 Reserapport, Kenya Jessica, AT, sommaren 2013 1. Vilket program läser du på? Arbetsterapeutprogrammet (AT) 2. Vilket universitet, land och stad åkte du till? Moi university, Eldoret, Kenya 3. Vilken termin

Läs mer

Första operationen september 2010

Första operationen september 2010 Första operationen september 2010 Oliver Vår son föddes med total dubbelsidig LKG-spalt. Första operationen som vi nu har genomfört gjordes när han var nästan 7 månader och då slöt de den mjuka gommen

Läs mer

Reserapport Namibia. Johanna, ssk, ht 2011

Reserapport Namibia. Johanna, ssk, ht 2011 Reserapport Namibia Johanna, ssk, ht 2011 1. Vilket program läser du på? Jag läser på sjuksköterskeprogrammet i Linköping. 2. Vilket universitet, land och stad åkte du till? Jag åkte till University of

Läs mer

Britt Nilsson van den Berg Studienr:6065 Modul 11

Britt Nilsson van den Berg Studienr:6065 Modul 11 Britt Nilsson van den Berg Studienr:6065 Modul 11 SPANIEN 2012 OM SANTA ELENA CLINIC Santa Elena Clinic är uppriktad 1970. Sjukhuset ligger i Los Alamos, mellan Malaga och Torremolinos. Sedan dess har

Läs mer

VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER

VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER FN har som mål att halvera fattigdomen i världen till år 2015. Det innebär att hundratals miljoner människor får ett rikare liv. BÄTTRE HÄLSA GÖR VÄRLDEN

Läs mer

KLOKA FRÅGOR OM ÄLDRES LÄKEMEDELSBEHANDLING ATT STÄLLA I SJUKVÅRDEN

KLOKA FRÅGOR OM ÄLDRES LÄKEMEDELSBEHANDLING ATT STÄLLA I SJUKVÅRDEN KLOKA FRÅGOR OM ÄLDRES LÄKEMEDELSBEHANDLING ATT STÄLLA I SJUKVÅRDEN Kloka frågor vänder sig till dig som är äldre och som använder läkemedel. Med stigande ålder blir det vanligare att man behöver läkemedel.

Läs mer

Reserapport efter utbytesstudier i Kenya sommaren 2013 Kristina, Logopedprogrammet

Reserapport efter utbytesstudier i Kenya sommaren 2013 Kristina, Logopedprogrammet Reserapport efter utbytesstudier i Kenya sommaren 2013 Kristina, Logopedprogrammet 1. Vilket program läser du på? Logopedprogrammet 2. Vilket universitet, land och stad åkte du till? Moi University i staden

Läs mer

Lkg-teamet Malmö Barn med LKG Information til dig som är förälder til ett barn med LKG SUS Malmö, lkg-teamet Jan Waldenströms gata 18 205 02 Malmö 1

Lkg-teamet Malmö Barn med LKG Information til dig som är förälder til ett barn med LKG SUS Malmö, lkg-teamet Jan Waldenströms gata 18 205 02 Malmö 1 Lkg-teamet Malmö Barn med LKG Information till dig som är förälder till ett barn med LKG SUS Malmö, lkg-teamet Jan Waldenströms gata 18 205 02 Malmö 1 2 Text: Kerstin Österlind, kurator, Skånes universitetssjukhus

Läs mer

Foto: Kalle Segebäck SOS BARNBYAR CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN

Foto: Kalle Segebäck SOS BARNBYAR CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN Foto: Kalle Segebäck SOS BARNBYAR CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN Centralafrikanska republiken är ett av de fattigaste länderna i världen. 63 procent av befolkningen lever på

Läs mer

Vi socialdemokrater vill satsa på sjukvåden. Vi är övertygade om att det krävs en bred offentlig sjukvård för att alla ska få vård som behöver det.

Vi socialdemokrater vill satsa på sjukvåden. Vi är övertygade om att det krävs en bred offentlig sjukvård för att alla ska få vård som behöver det. Idag handlar mycket om val. Den 15 maj är det omval till Regionfullmäktige. Alla vi som bor i Västra Götaland ska återigen gå till vallokalen och lägga vår röst. Idag med alla val är det lätt att bli trött,

Läs mer

Kapitel 4: Sjukhuset. fn:s barnkonvention artikel 24 Hälsa och sjukvård 4:1

Kapitel 4: Sjukhuset. fn:s barnkonvention artikel 24 Hälsa och sjukvård 4:1 Kapitel 4: Sjukhuset fn:s barnkonvention artikel 24 Hälsa och sjukvård 4:1 4: Sjukhuset fn:s barnkonvention, artikel 24 Hälsa och sjukvård bukala berättar: Förra veckan var jag tvungen att gå till sjukhuset.

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

opereras för förträngning i halspulsådern

opereras för förträngning i halspulsådern Till dig som skall opereras för förträngning i halspulsådern Information till patient & närstående Dokumentet är skapat 2012-06-01 och är giltigt ett år från detta datum. Välkommen till Kärlkirurgen på

Läs mer

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga sabet ix/eli Scanp Foto: n Omsé 1 Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga När jag bjuder in någon till ett

Läs mer

Min bok. När mamma, pappa eller ett syskon är sjuk

Min bok. När mamma, pappa eller ett syskon är sjuk Min bok När mamma, pappa eller ett syskon är sjuk Förord Tanken med Min bok är att den ska delas ut till alla barn som har en mamma, pappa eller ett syskon som ligger på sjukhus men kan även användas om

Läs mer

STOCKHOLM 2010-07-01 JÄMSTÄLLD VÅRD FÖR FLER LATTEPAPPOR

STOCKHOLM 2010-07-01 JÄMSTÄLLD VÅRD FÖR FLER LATTEPAPPOR SOCIALDEMOKRATERNA I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING STOCKHOLM 2010-07-01 JÄMSTÄLLD VÅRD FÖR FLER LATTEPAPPOR 2 (8) 3 (8) PAPPA PÅ RIKTIGT Jag tror att de allra flesta som skaffar barn vill vara förälder på

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Barnsköterskan, en viktig resurs inom barnsjukvården

Barnsköterskan, en viktig resurs inom barnsjukvården Barnsköterskan, en viktig resurs inom barnsjukvården presenterar en yrkesgrupp som gör vården bättre. www.kommunal.se Barnsköterskan, en viktig yrkesgrupp inom hälso- och sjukvården presenterar en yrkesgrupp

Läs mer

Elin, AT, Kenya sommaren 2011 Reserapport efter utbytesstudier

Elin, AT, Kenya sommaren 2011 Reserapport efter utbytesstudier Elin, AT, Kenya sommaren 2011 Reserapport efter utbytesstudier 1. Vilket program läser du på? Jag läser arbetsterapeutprogrammet i Norrköping på Linköpings Universitet. 2. Vilket universitet, land och

Läs mer

Delrapport - urval. Markera vilken kurs du gick Global hälsa

Delrapport - urval. Markera vilken kurs du gick Global hälsa Delrapport - urval Markera vilken kurs du gick Global hälsa Läkarutbildningen - Breddning- och fördjupningskurs period 2 - VT13 Antal respondenter: 93 : 64 Svarsfrekvens: 68,82 % Markera vilken kurs du

Läs mer

Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A.

Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A. Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A. Uppgift 1. Vad gör du och hur bemöter du kvinnan? Svar. Jag går framtill henne och säger att jag är undersköterska och säger mitt namn, och frågar vad det är,

Läs mer

Rebecca, SG - Reserapport. Kenya- Sommar 2013

Rebecca, SG - Reserapport. Kenya- Sommar 2013 Vilket program läser du på? Sjukgymnastprogrammet Rebecca, SG - Reserapport Kenya- Sommar 2013 Vilket universitet, land och stad åkte du till? Moi University, Eldoret i Kenya Vilken termin åkte du och

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet. Till dig som är med för första gången

Familj och arbetsliv på 2000-talet. Till dig som är med för första gången Familj och arbetsliv på 2000-talet Till dig som är med för första gången 1 Fråga 1. När är du född? Skriv januari som 01, februari som 02 etc Födelseår Födelsemånad Är du 19 Man Kvinna Fråga 2. Inledningsvis

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

fattigdom en rättighetsfråga

fattigdom en rättighetsfråga fattigdom en rättighetsfråga amnesty.se/nuvetdu Var 8:e kvinna riskerar att dö Visste du att risken att dö i samband med graviditet och förlossning är större i Sierra Leone än i nästan alla andra länder

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

Barns och ungdomars rätt inom hälso- och sjukvården

Barns och ungdomars rätt inom hälso- och sjukvården Barns och ungdomars rätt inom hälso- och sjukvården Vilka rättigheter har barn och ungdomar i hälsooch sjukvården? FN:s barnkonvention definierar barns rättigheter. Nordiskt nätverk för barn och ungas

Läs mer

Material för gymnasiet

Material för gymnasiet Material för ARRANGÖR: FÖRMÅNSTAGARE: Engagera din klass - Lyft in Skoljoggen i klassrummet Nu kan du förena hälsa och idrott med ämnen som samhällskunskap, svenska, matematik och geografi. Med detta skolmaterial

Läs mer

Fira FN-dagen med dina elever

Fira FN-dagen med dina elever EN BÄTTRE VÄRLD Fira FN-dagen med dina elever 24 oktober Ett material för grundskolan från Svenska FN-förbundet. Fira FN-dagen med Svenska FN-förbundet och projektet Skolmat blir kunskap. Inför FN-dagen

Läs mer

Malawi. motverkar skogsskövling. + 1 skola

Malawi. motverkar skogsskövling. + 1 skola MALAWI HÄNDELSE Skolan i Fundo kan inte användas för att tak och väggar är så dåliga att barnen får gå hem igen under regnperioden. Ett gäng svenska scoutledare bidrar med arbete, tillsammans med lokala

Läs mer

På Bröstkirurgen: med penna, papper och sax visade en bröstkirurg mig hur man gör en bröstvårta

På Bröstkirurgen: med penna, papper och sax visade en bröstkirurg mig hur man gör en bröstvårta Reserapport efter utbytesstudier - Sara-Li LÄK T 8 - Liverpool 1. Vilket program läser du på? Läkarprogrammet 2. Vilket universitet, land och stad åkte du till? University of Liverpool, Storbritannien,

Läs mer

Kongressprotokoll 5 maj 27 28 september 2011 Medlemsundersökning 2011 - tabellbilaga

Kongressprotokoll 5 maj 27 28 september 2011 Medlemsundersökning 2011 - tabellbilaga Kongressprotokoll maj september Medlemsundersökning - tabellbilaga ( Bilaga. Medlemsundersökning antal (%) antal (%) Biomedicinsk analytiker antal (%) Röntgen sjuksköterska antal (%) antal (%) Anställning

Läs mer

Erikshjälpen grundades 1967, men historien började 38 år tidigare.

Erikshjälpen grundades 1967, men historien började 38 år tidigare. Historik Erikshjälpen grundades 1967, men historien började 38 år tidigare. 1929 föddes Erik Nilsson i en by i Småland. Eriks barndom och ungdom tillbringades på sjukhus och i vila i sitt hem. Erik föddes

Läs mer

Nyhetsbrev # 1. 2013. Stockholm Sverige 20 Mars

Nyhetsbrev # 1. 2013. Stockholm Sverige 20 Mars Nyhetsbrev # 1. 2013 Stockholm Sverige 20 Mars Kära medlemmar, månadsgivare och samarbetspartners! Nytt år, nya utmaningar och möjligheter! Vi är glada att ni vill fortsätta att stödja och följa oss i

Läs mer

Svenska från början 3

Svenska från början 3 Svenska från början 3 1 Fyll i rätt ord Höger patienten studenten hämta vann hjälp CV Viktigt 1. Här kan du få att sluta röka. 2. Bilar ska köra på sida i Sverige. 3. Det är att ha ett körkort. 4. Läkaren

Läs mer

Frågor och Svar om AKUT ÖRONINFLAMMATION hos barn

Frågor och Svar om AKUT ÖRONINFLAMMATION hos barn 1 Frågor och Svar om AKUT ÖRONINFLAMMATION hos barn Näst efter förkylning är akut öroninflammation den vanligaste infektionssjukdomen hos barn. Det är framför allt små barn som drabbas. Fram till 2 års

Läs mer

lyckades. Jag fick sluta på dagis och mamma blev tvungen att stanna hemma från jobbet ibland, eftersom jag inte tyckte om de barnflickor som mina

lyckades. Jag fick sluta på dagis och mamma blev tvungen att stanna hemma från jobbet ibland, eftersom jag inte tyckte om de barnflickor som mina Förlåt mig mamma! D et finns bara en människa här på jorden som älskar mig och det är min mamma. Jag är en svår och besvärlig person som jag ofta är fruktansvärt trött på, en människa jag tycker riktigt

Läs mer

En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad

En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad vem som styr landstinget. Nu vill vi gå vidare och satsa

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

Att äntligen känna sig förstådd och hjälpt

Att äntligen känna sig förstådd och hjälpt Klienternas utmärkande tankar om kliniken Att äntligen känna sig förstådd och hjälpt En av kärnpunkterna till att kunderna tar hjälp av er klinik är att kiropraktik kort och gott har hjälpt dem. Som ni

Läs mer

Vill du bli tandläkare? - information om tandläkarutbildningen

Vill du bli tandläkare? - information om tandläkarutbildningen Vill du bli tandläkare? - information om tandläkarutbildningen Du som håller den här broschyren i din hand är kanske intresserad av att bli tandläkare. Vill du veta mer innan du gör ditt val? Läs igenom

Läs mer

- The Basecamp project, Masai Mara, Kenya -

- The Basecamp project, Masai Mara, Kenya - - The Basecamp project, Masai Mara, Kenya - BaseCamp Foundation Masai Mara Masai Mara i Kenya är en mycket speciell plats, med en vild och vacker natur, ett oerhört rikt djurliv och lokalbor som strålar

Läs mer

Information till patient och närstående Hej och välkommen till avdelning 12-25

Information till patient och närstående Hej och välkommen till avdelning 12-25 Information till patient och närstående Hej och välkommen till avdelning 12-25 Lite bra att veta.. 1 Beskrivning av avdelningen Avdelning 12-25 har 33 vårdplatser och därtill tillkommer 3 vårdplatser på

Läs mer

information till barn/ungdomar/närstående Inför sövning den / 20 på dagoperation, centralsjukhuset Kristianstad

information till barn/ungdomar/närstående Inför sövning den / 20 på dagoperation, centralsjukhuset Kristianstad information till barn/ungdomar/närstående Inför sövning den / 20 på dagoperation, centralsjukhuset Kristianstad Förberedelser inför operation För information inför operation besök eller ring oss några

Läs mer

Säker vård - patientsäkerhet. 3 jumbojet störtar varje år! Ca 1500 dödsfall. När kursen är slut har 13,5 av er blivit skadade!

Säker vård - patientsäkerhet. 3 jumbojet störtar varje år! Ca 1500 dödsfall. När kursen är slut har 13,5 av er blivit skadade! Säker vård - patientsäkerhet ANNELI JÖNSSON, TERMIN 1 3 jumbojet störtar varje år! Ca 1500 dödsfall När kursen är slut har 13,5 av er blivit skadade! 1 Operationsborr kvar i fot i två år För knappt två

Läs mer

Nedan följer en reseberättelse om resan vi gjorde till Mocambique i januari månad.

Nedan följer en reseberättelse om resan vi gjorde till Mocambique i januari månad. Inledning Resedagbok från Mocambique Inledning Nedan följer en reseberättelse om resan vi gjorde till Mocambique i januari månad. Jag beskriver vad vi gjorde på resan och jag kommer även att skriva om

Läs mer

Ständigt bättre vård med Lean healthcare som verksamhetsfilosofi

Ständigt bättre vård med Lean healthcare som verksamhetsfilosofi Ständigt bättre vård med Lean healthcare som verksamhetsfilosofi Lean healthcare har visat sig vara ett oslagbart arbetssätt för att använda de resurser vi har på bästa sätt. Bent Christensen Sjukhuschef

Läs mer

Åkersberga Tennisklubb hjälper båtflyktingar på Samos

Åkersberga Tennisklubb hjälper båtflyktingar på Samos Åkersberga Tennisklubb hjälper båtflyktingar på Samos Bästa klubbmedlemmar, Naturligtvis är tennis något av det bästa och viktigaste i världen. Detta dock under förutsättning att man har mat att äta, torra

Läs mer

MÄVA medicinsk vård för äldre. Vård i samverkan med primärvård och kommuner

MÄVA medicinsk vård för äldre. Vård i samverkan med primärvård och kommuner MÄVA medicinsk vård för äldre Vård i samverkan med primärvård och kommuner 1 300 000 Vi blir äldre 250 000 200 000 150 000 100 000 85 år och äldre 65-84 år 0-64 år 50 000 0 2008 2020 Jämförelse av fördelningen

Läs mer

Alla barn till skolan Schools for Africa

Alla barn till skolan Schools for Africa Alla barn till skolan Schools for Africa Lågstadium Printa ut de här anteckningarna skiljt. Du kan inte läsa dem från skärmen under diaförevisningen! Instruktioner F5 = börja diaförevisning = gå framåt

Läs mer

FINLAND I EUROPA 2004 UNDERSÖKNING

FINLAND I EUROPA 2004 UNDERSÖKNING A FINLAND I EUROPA 2004 UNDERSÖKNING GS1. Här beskrivs kortfattat några personers egenskaper. Läs varje beskrivning och ringa in det alternativ på varje rad som visar hur mycket varje person liknar eller

Läs mer

Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Välkommen till Kardiologisk Vårdavdelning 13 Information till patient och närstående

Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Välkommen till Kardiologisk Vårdavdelning 13 Information till patient och närstående Sahlgrenska Universitetssjukhuset Välkommen till Kardiologisk Vårdavdelning 13 Information till patient och närstående Välkommen till Kardiologisk Vårdavdelning 13 Område 6 Med detta informationshäfte

Läs mer

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den VARFÖR BEHÖVER ÄLDRE MÄNNISKOR MER LÄKEMEDEL ÄN YNGRE? Den biologiska klockan går inte att stoppa hur mycket vi än skulle vilja. Mellan 70 och 75 år börjar vår kropp åldras markant och det är framför allt

Läs mer

Vi kräver att få förutsättningar för att kunna ge trygg och säker vård!

Vi kräver att få förutsättningar för att kunna ge trygg och säker vård! Eva Nordlunds tal vid manifestationen 19 mars 2013 Det är nog nu! Stockholms barnmorskor har fått nog! Sveriges barnmorskor har fått nog! Vi kräver att få förutsättningar för att kunna ge trygg och säker

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

Ett medicinskt universitet. Testamentesgåvor till Karolinska Institutet

Ett medicinskt universitet. Testamentesgåvor till Karolinska Institutet Ett medicinskt universitet Testamentesgåvor till Karolinska Institutet Karolinska Institutet är Sveriges enda renodlade medicinska universitet och landets största centrum för medicinsk utbildning och forskning.

Läs mer

Min resa till Tanzania

Min resa till Tanzania Min resa till Tanzania Jag har för andra gången i mitt liv varit i Tanzania. Jag är nu mer förtjust än jag var sist. Resan gjorde jag med min pappa, John. Min bror Markus var redan där. Första gången jag

Läs mer

HÄLSOFRÅGOR TILL DIG SOM GÅR I GYMNASIET

HÄLSOFRÅGOR TILL DIG SOM GÅR I GYMNASIET HÄLSOFRÅGOR TILL DIG SOM GÅR I GYMNASIET I den här enkäten ställer vi frågor om mat och sovvanor, fysisk aktivitet och fritid, skola och arbetsmiljö, trivsel och relationer och din hälsa som sen utgör

Läs mer

8. Kennet den sjunde hjärtinfarkten

8. Kennet den sjunde hjärtinfarkten Som vanligt kom smärtan plötsligt. Känslan av att ha en elefant gåendes på bröstet börjar bli välbekant. Men nu ligger han äntligen i ambulansen, i tryggt förvar bredvid de erfarna ambulansmännen. Morfinet

Läs mer

CASA DEI BAMBINI ROM den 8 Maj 2008

CASA DEI BAMBINI ROM den 8 Maj 2008 CASA DEI BAMBINI ROM den 8 Maj 2008 Det var en torsdag klockan 13.30 som jag förväntansfull stod utanför dörren som leder in till Casa Dei Bambini. Jag har i många år längtat tills den dagen jag skulle

Läs mer

Först ett kort stopp i Nairobi, där man inte fick ut och gå själv. Hotellet var dock fint.

Först ett kort stopp i Nairobi, där man inte fick ut och gå själv. Hotellet var dock fint. Anders A Först ett kort stopp i Nairobi, där man inte fick ut och gå själv. Hotellet var dock fint. Så kom vi då till Karin Blixens hem, som ju blev världsberömt när den här filmen kom. Detta är verkligen

Läs mer

Samverkansrutin Demens

Samverkansrutin Demens Samverkansrutin Demens I Vellinge kommun Samverkan mellan kommun, primärvård och specialistvård Lokal samverkansrutin Bakgrund: Demenssjukdomar är sjukdomar som leder till kraftiga försämringar i människans

Läs mer

Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm

Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm Information till patient & närstående Dokumentet är skapat 2012-06-19 och är giltigt ett år från detta datum. Välkommen till Kärlkirurgen

Läs mer

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Hej jag heter Felicia och är tio år. Jag bor på en gård i södra Sverige och jag har ett syskon som heter Anna. Hon är ett år äldre än mig. Jag har även en bror som är ett år, han

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

HUNGERPROJEKTET BANGLADESH RAPPORT 2013

HUNGERPROJEKTET BANGLADESH RAPPORT 2013 HUNGERPROJEKTET BANGLADESH RAPPORT 2013 INLEDNING MED DENNA RAPPORT vill vi på Hungerprojektet tacka alla fantastiska individer och företag som under det gångna året har investerat i en framtid fri från

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

#bästajulgåvan. Var brukar du ge blod? Blodcentralen på Fridhemsplan.

#bästajulgåvan. Var brukar du ge blod? Blodcentralen på Fridhemsplan. Min faster Sussi har varit en flitig blod- och plasmagivare i många år och har definitivt ett litet finger med i det hela! För henne var det lika självklart att lämna blod som vilken annan vardagssyssla

Läs mer

Utbytesuniversitet Kyushu University Utbildningsprogram Exchange Studies, Språk och Examensarbete

Utbytesuniversitet Kyushu University Utbildningsprogram Exchange Studies, Språk och Examensarbete RESEBERÄTTELSE Namn År och termin för utbyte Magnus Jansson Utbytesuniversitet Kyushu University Utbildningsprogram Exchange Studies, Språk och Examensarbete 2015 HT- 2016 VT Innan avresa När jag valde

Läs mer

Privilegium San Fernando. Rehabiliteringscenter i Puerto de la Cruz, Teneriffa

Privilegium San Fernando. Rehabiliteringscenter i Puerto de la Cruz, Teneriffa Privilegium San Fernando. Rehabiliteringscenter i Puerto de la Cruz, Teneriffa Privilegium San Fernando är beläget i Puerto de la Cruz, Teneriffa, på Kanarieöarna i Spanien. Centret är ett väletablerat

Läs mer

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Filmer och diktamen Till detta häfte finns en internetsida. Där hittar du filmer om vokalerna. Du kan också träna diktamen. vokalprogrammet.weebly.com Titta

Läs mer

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 LÄTT SVENSKA MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 FÖR ATT JORDEN SKA GÅ ATT LEVA PÅ ÄVEN I FRAMTIDEN Foto: Per-Olof Eriksson/N, Naturfotograferna Det här tycker Miljöpartiet är allra viktigast: Vi måste bry

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning Ordlista stålskena fraktur brott i handleden akuten amputering konvention avtal efterskott omprövning överklaga SJUVÅRD VID ILLFÄLLIG VISELSE UOMLANDS

Läs mer

Lämna skolbänken och ge en annan elev en plats i ett klassrum!

Lämna skolbänken och ge en annan elev en plats i ett klassrum! Lämna skolbänken och ge en annan elev en plats i ett klassrum! 1 UNICEF/Nepal/2012 tillsammans skapar vi en bättre värld Från och med nu genomförs Operation Dagsverke i samarbete med UNICEF. Tillsammans

Läs mer

Samverkansrutin Demens

Samverkansrutin Demens Samverkansrutin Demens I Vellinge kommun Samverkan mellan kommun, primärvård och specialistvård Lokal samverkansrutin Bakgrund: Demenssjukdomar är sjukdomar som leder till kraftiga försämringar i människans

Läs mer

252st patientenkäter. Du har idag behandlats av en, Tandläkarstudent som går på termin: Totalt 252 st

252st patientenkäter. Du har idag behandlats av en, Tandläkarstudent som går på termin: Totalt 252 st 252st patientenkäter Du har idag behandlats av en, Tandläkarstudent som går på termin: Totalt 252 st Vi ber dig att fylla i följande sidor, dina synpunkter är viktiga. Dessa gör att vi hela tiden ska kunna

Läs mer

Elevuppgifter till Spöket i trädgården. Frågor. Kap. 1

Elevuppgifter till Spöket i trädgården. Frågor. Kap. 1 Elevuppgifter till Spöket i trädgården Frågor Kap. 1 1. Varför vaknade Maja mitt i natten? 2. Berätta om när du vaknade mitt i natten. Varför vaknade du? Vad tänkte du? Vad gjorde du? Kap 2 1. Varför valde

Läs mer

Resultat av SBFs kundundersökning 2013

Resultat av SBFs kundundersökning 2013 Resultat av SBFs kundundersökning 2013 Vår auktorisation genom Sveriges Begravningsbyråers Förbund (SBF) innebär bland annat att vi ska genomföra regelbundna kundundersökningar. Nedan kan ni läsa svaren

Läs mer

RAPPORT FRÅN ZAMBIA. Det fanns tom toalett och dusch.

RAPPORT FRÅN ZAMBIA. Det fanns tom toalett och dusch. RAPPORT FRÅN ZAMBIA I november besökte Ulla och jag familjen Linyama i Zambia 5 dagar. Ett besök som var efterlängtat från båda parter. Vi togs verkligen emot med stora famnen. Det visade sig att Michael

Läs mer

Satsa på omvårdnadsforskning för att förbättra vården

Satsa på omvårdnadsforskning för att förbättra vården Satsa på omvårdnadsforskning för att förbättra vården Produktionsfakta Utgivare Svensk sjuksköterskeförening Sakkunnig i forskningsfrågor: Elisabeth Strandberg Grafisk form Losita Design AB, www.lositadesign.se

Läs mer

Reserapport efter utbytesstudier.

Reserapport efter utbytesstudier. Reserapport efter utbytesstudier. Shanghai Kina. Karl SSK hösten 2012 1) Vilket program läser du på? Jag läser till sjuksköterska på campus Norrköping och är nu inne på min femte termin. 2) Vilket universitet,

Läs mer

Etik-kafe vid SFOG-veckan i Skövde Principielle uppbyggnad av etikkaféet:

Etik-kafe vid SFOG-veckan i Skövde Principielle uppbyggnad av etikkaféet: Etik-kafe vid SFOG-veckan i Skövde Principielle uppbyggnad av etikkaféet: 1) Kort introduktion angående hur gör man en etisk analys - 15 min 2) Grupperna a 6-9 personer diskuterar ett eller fler av de

Läs mer

International Roots Meeting i Nairobi, 13-20 november

International Roots Meeting i Nairobi, 13-20 november International Roots Meeting i Nairobi, 13-20 november Globträdet har under 20 års tid utifrån barns livsfrågor arbetat med Barnkonventionen och Agenda 21. Man har skapat mötesplatser där beslutsfattare

Läs mer

9. Hur upplevde du kontakten med Häst & Sport Resor?: mycket bra Kommentar om kontakten med Häst & Sport Resor: -

9. Hur upplevde du kontakten med Häst & Sport Resor?: mycket bra Kommentar om kontakten med Häst & Sport Resor: - Namn: Peggy norman Resa: Transylvanien Datum: 7 juli 1. Hur blev du mottagen vid ankomsten?: mycket bra Kommentar mottagande: - 2. Hur var boendet jämfört med dina förväntningar?: mycket bra Kommentar

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 11 april - torsdag 5 maj

barnhemmet i muang mai måndag 11 april - torsdag 5 maj barnhemmet i muang mai måndag 11 april - torsdag 5 maj En och en halv vecka i Sverige för oss, fyra veckor utan veckobrev och det har hänt så mycket att vi inte vet riktigt var vi ska börja. Lilla Bee

Läs mer

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA Bild 1: Annas bakgrund Anna växte upp i en fattig familj. Många syskon, trångt och lite mat. Föräldrarna arbetade båda två, och även Annas äldre syskon. Anna fick börja arbeta

Läs mer

Dagens föreläsningsbilder finns på tonhuset.blogg.se klicka på Vardagsetik 100412

Dagens föreläsningsbilder finns på tonhuset.blogg.se klicka på Vardagsetik 100412 Dagens föreläsningsbilder finns på tonhuset.blogg.se klicka på Vardagsetik 100412 Etiska dilemman i vardagen kunskap, teamarbete, etisk analys fordras i god palliativ vård Gunnar Eckerdal överläkare Palliativa

Läs mer

VOIPROJEKTETs. Fadderprogram

VOIPROJEKTETs. Fadderprogram VOIPROJEKTETs Fadderprogram Voiprojektets Fadderprogram VOIPROJEKTET Staden Voi med omnejd är svårt drabbad av HIV/AIDS och till följd av detta ökar antalet föräldralösa barn drastiskt. Samarbetet mellan

Läs mer

Välkommen till USÖ Det personliga universitetssjukhuset

Välkommen till USÖ Det personliga universitetssjukhuset Välkommen till USÖ Det personliga universitetssjukhuset Välkommen till det personliga universitetssjukhuset USÖ är ett personligt universitetssjukhus med uppdrag att bedriva avancerad sjukvård, forskning

Läs mer

Diagnostiskt centrum. Stefan Rydén Lund 2013-03-05 SR

Diagnostiskt centrum. Stefan Rydén Lund 2013-03-05 SR Diagnostiskt centrum Stefan Rydén Lund 2013-03-05 SR Diagnostiskt centrum - för tidig diagnostik av cancer eller annan allvarlig sjukdom 2013-03-05 SR Diagnostiskt centrum Mål Kortare tid från symptom

Läs mer

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder!

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! Möt världen. Bli utbytesstudent med AFS. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! AFS ger dig möjligheten att lära känna dig själv samtidigt som du får vänner från hela världen. Som utbytesstudent

Läs mer

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i Ensamhet Danielle hade precis slutat jobbet och var på väg hemåt för en lugn och stilla fredagskväll för sig själv. Hon hade förberett med lite vin och räkor, hade inhandlat doftljus och köpt några bra

Läs mer

INDISKA BERÄTTELSER DEL 8 MANGOTRÄDET av Lena Gramstrup Olofgörs intervju och berättelse. Medverkande: Arvind Chander Pallavi Chander

INDISKA BERÄTTELSER DEL 8 MANGOTRÄDET av Lena Gramstrup Olofgörs intervju och berättelse. Medverkande: Arvind Chander Pallavi Chander INDISKA BERÄTTELSER DEL 8 MANGOTRÄDET av Lena Gramstrup Olofgörs intervju och berättelse Medverkande: Arvind Chander Pallavi Chander Uppläsning av Cecilia Frode Indiska Berättelser del 8 Hej Jag heter

Läs mer