Enkät Återvinningscentral Returen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Enkät 2013. Återvinningscentral Returen"

Transkript

1 Enkät 213 Återvinningscentral Returen

2 Lördagen den tolfte oktober lämnade personal på återvinningscentralen ut enkäten och ett svarskuvert till 5 besökare. Syftet med enkäten var att ta reda på vad återvinningscentralens besökare tycker och tänker kring tillgänglighet, information, öppettider och bemötande. Av de 5 enkäter som lämnades ut har det kommit in 25 svar, 5 procent svarsfrekvens. Sammanställningen är gjord av Inforum, Trollhättans Stad. Nedan redovisas resultatet i frågeordning från enkäten Jag bor i Trollhättan Sjuntorp Vänersborg Lilla Edet Annan kommun De flesta kom från Trollhättans kommun. 7 stycken kom från annan kommun, Vänersborg. 1

3 25 Typ av fastighet Villa eller radhus Flerfamiljshus/lägenhet Fritidshus Annan fastighet De flesta som lämnat in sin enkät bor i villa eller radhus, ca 8 procent. Ca 2 procent bor i flerfamiljshus/lägenhet. Några fåtal kommer från fritidshus och annan fastighet. 12 Din ålder år eller yngre år 45-6 år 61 år eller äldre Bortfall år är den största åldersgruppen som svarat på enkäten, ca 4 procent av de svarande. Nästan lika många svarande är det i åldersgruppen 61 år eller äldre. 2 procent av de svarande tillhör åldersgruppen år. Övriga är 3 år eller yngre. 2

4 Ungefär hur många gånger per år besöker du ÅVC? De flesta besöker återvinningscentralen 7-12 gånger på år. Nästan lika många besöker återvinningscentralen mer än en gång i månaden Hur bedömer du tillgängligheten till kommunens ÅVC, dvs ett samlat omdöme gällande öppettider och närheten till din bostad? Mycket bra Bra Ganska dåligt Dåligt Vet ej / ingen åsikt Bortfall 244 stycken svaranden anser att tillgängligheten till återvinningscentralen är mycket bra eller bra. Kommentarer till denna fråga är: En tunnel eller bro under/över järnvägen i höjd med ÅVC skulle förkorta resvägen för oss i centrala, södra och västra stadsdelarna till fromma för miljön. 3

5 Mycket hjälpsam personal. Öppet längre varannan dag istället som det är idag. Efter ombyggnation mer rörigt och mer köer. Tider ok. Långt från min bostad på Skogshöjden. Mycket bra med kvällstider och lördagsöppet. Önskar öppet längre på lördagar och även öppet söndagar. Man kanske kunde ha öppet 1 söndag i månaden. Stänga 19 varje vardag utan fredag (till 15:). Bor i Norra Björke. Men gärna till kl 16 lördag :) ok med stängd söndag. Bra att lördag = Alltid öppet. Borde vara öppet på söndagar. Önskvärt vore längre öppettider torsdagar. Öppettider mycket bra. Närhet bostad - tveksamt betyg för oss boende på västra sidan älven. Läs: miljöaspekt. Tillgänglighet Tors, Fred kvällstid önskvärd. Möjligen kunde det vara enklare väg. Tråkigt att dom stänger tidigare på torsdag och fredag Är du nöjd eller missnöjd med kommunens ÅVC? Mycket nöjd Ganska nöjd Varken nöjd eller missnöjd Ganska missnöjd Mycket missnöjd Vet ej Bortfall 244 stycken svaranden är mycket nöjda eller ganska nöjda med återvinningscentralen. I procent är det 97,6 procent som är nöjda eller ganska nöjda med återvinningscentralen. Kommentarer till denna fråga är: 4

6 Vid stängd container sitter en liten röd skylt under, vore bättre att täcka över den stora skylten. Flera av personalen har en "non service" attityd, verkar mest "sitta" av tiden! Dock så borde man kunna betala med kort när man har kärra. Snabbt enkelt, miljövänlig sortering. Bra. Skulle uppskatta om man fick ta med sig vad andra har lämnat. Personalen är engagerad och hjälper till. Håller rent på uppkörningsrampen. Vänersborg suger!! Borde sopas oftare. Har fått punktering två gånger. Lite mer hjälp vid avlastning alla är inte unga och starka. Hoppas ni tar vara på saker som ni kan sälja/använda inom kommunen/returen. Folk slänger mycket dugliga saker. Professionell personal när man frågar om något man inte vet vart man ska slänga. Fantastisk ordning - ambitiös personal. Besöker ofta en liknande anläggning i Sölvesborg och dem har mycket att lära av Thn! 25 Får du tillräcklig information om sortering på ÅVC genom skyltning och personal? Ja Nej Vet ej Bortfall 247 stycken har svarat att man får tillräckligt med information om sorteringen på återvinningscentralen genom skyltningen och personalen. 5

7 25 Jag är nöjd med bemötandet på ÅVC Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer inte alls Vet ej / ingen åsikt Bortfall 8 procent, ca 2 stycken, av de svarande är nöjda med bemötandet de fått på återvinningscentralen. 42 stycken av de svarande instämmer delvis att de är nöjda med bemötandet. 4 är inte alls nöjda med bemötandet de fått. 25 Jag tycker att informationen om hur jag ska sortera mitt avfall är tillräcklig. Skyltarna är lättlästa och tydliga Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer inte alls Vet ej / ingen åsikt Mer än 8 procent av de svarande instämmer i att de fått tillräcklig information om hur de ska sortera sitt avfall. Övriga instämmer delvis. 6

8 25 Jag är nöjd med öppettiderna på ÅVC Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer inte alls Vet ej / ingen åsikt Bortfall 8 procent av de svarande är nöjda med öppettiderna på återvinningscentralen. 46 stycken av de svarande är delvis nöjda. 2 stycken är inte alls nöjda Om du behöver ta reda på vilka öppettider som gäller ÅVC, vart vänder du dig då i första hand? De flesta av de svarande använder Internet för att ta reda på öppettiderna för återvinningscentralen. Näst vanligast är det att se efter i miljöalmanackan. Kommentarer till denna fråga är: Jag lär mig öppettiderna. Sorteringsguiden. 7

9 Klippt ut informationen från lokaltidningen, sitter fasttejpad på insidan av skåplucka i köket. Ett gammalt tidningsutklipp från det att återvinningen flyttade från tingvalla. Vet sedan tidigare öppettiderna. Har en broschyr för öppettider. Läser öppettider vid infarten till återvinningen. Står tydligt angivet. Jag bor nära, kollar på skyltarna. Läser skylten på stationen. Vet, brukar läsa på skylten då jag besöker återvinningscentralen. Skylt på grinden. Kännedom. Tydlig information finns Hur mycket av ditt farliga avfall lämnar du in? Allt Nästan allt Ganska lite Mycket lite eller inget alls 4 2 Vet ej / ingen åsikt Bortfall Nästan 8 procent av de svarande lämnar in allt sitt farliga avfall. 41 personer svarar att de lämnar in nästan allt. Ett fåtal lämnar in lite, inget alls eller vet inte hur mycket de lämnar in. 8

10 Jag är nöjd med möjligheterna att lämna mitt grovavfall/grovsopor Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer inte alls Vet ej / ingen åsikt Bortfall 226 stycken anser sig helt nöjda med möjligheten att lämna sitt grovavfall/grovsopor. 17 stycken instämmer delvis. Övriga instämmer inte alls eller vet ej. 9

11 Saknar du någon typ av service som du tycker borde finnas på en bemannad återvinningscentral? Nej (33 stycken). Inte ännu. Men när jag kommer på något kontaktar jag er. Möjlighet att tvätta händerna efter att ha lämnat avfall. Borde inte plast sorteras för sig? Papper sorteras för sig? Allt slängs i brännbart. Färg och elektronikavdelningen är ofta bemannad med ej serviceinriktad personal och kan vara lite otydlig uppmärkning. Har inte saknat något ännu. Inte vad jag kan komma på. Ett handfat att tvätta händerna i. Saker som jag slänger finns det plats för så är väldigt nöjd. Ja, kanske då att man kan "bedöma" om speciellt möbler och andra grejer kan fräschas upp och använd eller säljas på Returen. Det är ju ändå miljövänligt, skapar arbetsmöjligheter och folk uppmuntrar ju second hand. Vet ej hur jag skall bli av med sopor, tidningar mm om jag blir sjuk eller när jag inte längre kan köra bil. Avlastningshyllor vid/på container så man inte måste ställa kassarna på backen (blöta och böja ryggen). Har alltid fungerat bra. Även tidningsåtervinning borde finnas vid övriga containrar. Ibland kan jag tycka att personalen på rampen bör "hugga i" och hjälpa till att lasta av om det kommer en äldre person, funktionshindrad mm. Har vid två tillfällen sett att dessa fått klara sig själva. Vi övriga klarar oss säkert. Nej, personalen guidar bra. Jag är helnöjd med allt! Bärhjälp. Utanför står det containers för "normal återvinning". Skulle gärna se dessa på insidan så att man effektivt kan slänga i öppna containers. Tvättställ där man kan tvätta händerna, kanske köpa någon dryck. Är nöjd nu. Att det som det gör ibland, står någon och anvisar möjlighet att köra upp på "rampen". Svårt att se när det är många bilar där. Ibland när man kommer själv skulle det vara önskvärt med lite hjälp, annars fortsätt med denna service så som idag, mycket bra!!! Tror inte det. Hjälp med lossning mot ersättning. Nej, jag saknar inget. Önskemål om en återvinningscentral på västra sidan om älven. Lyfthjälp mot betalning. 1

12 Inget direkt. Ok som det är. 2 Om du haft anledning att kontakta vår kundtjänst gällande frågor som rör avfall, hur blev du då bemött? Mycket bra Bra Ganska dåligt Dåligt Vet ej /ingen åsikt 46 Bortfall De flesta av de svarande har ingen åsikt om kundtjänstens bemötande. Bortfallet på denna fråga är ganska hög också. I nedanstående kommentarer är det många som skrivit att de inte har haft någon kontakt med kundtjänst. Av de som har haft kontakt med kundtjänsten tycker 31 stycken att bemötandet varit mycket bra och 15 stycken att det varit bra. 1 har fått ett ganska dåligt bemötande och 1 har fått dåligt bemötande. Övriga synpunkter och idéer Stor tacksamhet att vi inom ordinarie soptaxa kan lämna trädgårdsavfall, frukt och dylikt på Returen. Jag har inte behövt kontakta kundtjänst, därför har jag ingen åsikt. Byt plats på "båsen" för betong och sten och ris och grenar alt. Gräs och löv så att ris och grenbåset ligger bredvid gräs och lövbåset. Lättare att sortera. Man kör oftast gräs, löv samtidigt som ris och grenar. Gärna en container till riset, det blir lite stressigt när det inte går som man vill och en pallastare står och brummar otåligt. Bra som det är. Ej haft någon anledning. Väldigt hjälpsamma. Bättre anvisning om hur man ställer bil och ev släp vid urlastning. Många tror att de är själva och blockerar för andra tills de är klara. T ex bil och släp längs löv och fruktplatsen etc. Har ej kontaktat. Ej haft anledning. 11

13 Varför sorteras inte plast speciellt på återvinningscentralen? Kan man då lägga sorterat brännbart i plastcontainern? För plast på Albertsvägen har en liten och olämplig container placerats. Enl uppgift från ansvarig pga att man annars får tömma den för ofta :(? Har ej kontaktat kundtjänst. Har ej behövt ringa kundtjänst. Däremot är inte bemötandet på själva återvinningen urkul. Jonas är toppen dock! Jag gillar inte att personalen plockar upp föremål som jag slängt i rätt container för att använda för eget bruk!!? Har lämnat i bil däck flera gånger, personalen verkar sortera dem efter mönsterdjup. Varför. Någon som har uppgiften att hjälpa äldre och funktionshindrade. Övrig tycker jag att personalen är trevlig med bra bemötande. Ej haft kontakt. Varför får man inget momskvitto och varför har ni ingen registrerad kassaapparat? Återvinningscentralen fungerar alldeles utmärkt i den form som den drivs idag. Borde vara större fack/utrymmen där man tömmer löv/kvistar/jord/sten. Ofta är det trångt och bökigt när släpvagnar skall backas. Utöka!!! Har ej behövt kontakta. Varför betala med släpkärra med skräp när vi själva gör jobbet åt kommunen? Har aldrig ringt kundtjänst. Ej haft kontakt. Som lägenhetsboende i Trollhättans centrum är jag sommartid ofta i familjens fritidshus i Sjölanda och därifrån lämnar jag årligen mer avfall till återvinningsstationen på Håjum än från lägenheten. Jag tycker att ÅVC det är bästa grejen som kommunen gjorde till Trollhättan boende. Det borde inte vara någon avgift för att kasta kvistar/grenar/löv. Kunnig personal. Önskar en station för plastföremål t ex trädgårdsmöbler och leksaker. Har ej kontaktat er kundtjänst. Har inte haft någon anledning. Har inte haft behov av att kontakta kundtjänst. Ha gärna mer än en container av trä och brännbart öppen pga köbildning. Ingen kontakt. Personalens engagemang är mycket bra. Jämfört med slapptaskarna i Vänersborg. Personalen dirigerar bilar om det är fullt på uppkörningsrampen, etc. Svarar bra på frågor. Extra kostnad för att lämna in däck på fälg gillar jag inte. Reducera höjden på "fartguppen" inom området. Gäller även generellt inom centralorten. F.n tvingas man stanna och försöka passera de VASSA hindren. Är införstådd med att farten bör reduceras men ej till den nu befintliga nivån. Har ej kontaktat kundtjänst. På våra återvinningsstationer (dom som finns ute i kommunen) skulle det vara bra om det finns någon behållare för glödlampor. Räknas glödlampor som miljöfarligt? Vi slänger alltid 12

14 glödlamporna på återvinningscentralen. Vid hög belastning på återvinningscentralen kan det vara bra om båda "sidorna" är öppna. Just nu är det ju populärt med second hand. Utnyttja det! Inget för närvarande. Har aldrig behövt ta denna kontakt. Är mycket nöjd med denna service! Vi här i Thn har en stor fördel när det går att gratis/billig peng lämna sina sopor hos er! Tryck upp lappar med öppettider och sätt upp på grinden, typ "stadskartor" som man kan ta vid informationstavlor som finns vid stadsgränser runt om i landet. Har ej behövt att kontakta kundtjänst! Har inte varit i kontakt med kundtjänst. Har ej haft kontakt. Har inte haft någon kontakt. Jag uppskattar att antalet gånger jag får lämna avfall är obegränsat och betalas med skattemedel! Ett flertal av dom som jobbar på centralen är mycket hjälpsamma och trevliga speciellt vid grovsoporna. Tycker inte att ni ska ta betalt för återvinning via släpkärra (gratis på andra återvinningscentraler). Att ta betalt för sopor som kräver släp är dåligt. Andra kommuner klarar hantera detta utan extra avgifter, hur är det möjligt? SD får min röst 214, så är det bara. Jag är trött på att betala för kommunens svinn! Jag skiter i era biljetter, vill bara framföra att jag är trött på alla avgifter som inte behövs. Förstör inte hanteringen genom att begränsa antalet besökstillfällen, som t ex i Vänersborg. En kul grej hade varit om man fick reda på vad alla våra sopor går till. T ex vad händer med porslinet eller trämaterial. Det kan bli kö upp till "rampen" och då är det svårt att köra förbi om man inte ska dit. Markera upp "filkörning" innan uppfart till rampen. 13

Kungälvs kommun alla brukare 2009 EAS = Ej angivet svar per fråga Mv = medelvärdet beräknat på en skala från 1-5 där 5 är Instämmer helt

Kungälvs kommun alla brukare 2009 EAS = Ej angivet svar per fråga Mv = medelvärdet beräknat på en skala från 1-5 där 5 är Instämmer helt Kungälvs kommun alla brukare 2009 EAS = Ej angivet svar per fråga Mv = medelvärdet beräknat på en skala från 1-5 där 5 är Instämmer helt 1. Jag upplever att hemtjänstpersonalen är bra på att utföra den

Läs mer

Styr och ställ - en kundundersökning

Styr och ställ - en kundundersökning Styr och ställ - en kundundersökning 1525983 Teresia Schullström November 2012 Styr och ställ kundundersökning om undersökningen Undersökningen genomfördes under 5-18 november 2012 genom ett utskick till

Läs mer

The client must obtain permission from GfK to publish any results from this market research study. Please refer to our terms and conditions.

The client must obtain permission from GfK to publish any results from this market research study. Please refer to our terms and conditions. KSRR NKI 203 Rapport framtagen för KSRR Kalmarsundsregionens Renhållare Kontaktperson: Anja Larsson Konsult: Peter Nilsson Fältarbete: Januari 203 Projekt nummer: 20555 The client must obtain permission

Läs mer

Vuxenstuderande, enkätresultat 2007-11-14 Högskolestuderande

Vuxenstuderande, enkätresultat 2007-11-14 Högskolestuderande Vuxenstuderande, enkätresultat 2007-11-14 Högskolestuderande Respondenterna är heltidsstuderande vid sjuksköterskeutbilningarna i Växjö, Karskrona och Kalmar samt lärcentrumstuderande vid Västerviks högskolecentrum

Läs mer

BESÖKARENKÄT. Borlänge bibliotek

BESÖKARENKÄT. Borlänge bibliotek BESÖKARENKÄT Borlänge bibliotek April 8 Antal besvarade enkäter 137 68 47 Ej uppgivit kön 22 Vad är ditt ärende på biblioteket idag? Låna skönlitteratur 54 19 13 86 Låna faktaböcker 18 13 8 39 Låna musik-cd

Läs mer

Bilaga 4, Enkät kundundersökning avfallshantering 2013

Bilaga 4, Enkät kundundersökning avfallshantering 2013 Bilaga 4, Enkät kundundersökning avfallshantering 2013 Avf_13_Svenljunga v1.0 Sweco Environment 2013 Enkät Avfallshantering 2013 Så här gör du Markera ditt svar för varje fråga. Under varje frågeområde

Läs mer

Vatten och avlopp 2014

Vatten och avlopp 2014 Vatten och avlopp 2014 Presentation av enkätresultat Orust kommun 2015-01-16 Rapportens innehåll Sid 3 Urval och resultat Sid 4 Svarsfrekvens Sid 5-15 Vatten Sid 16-22 Avlopp Sid 23-29 Kunskap, attityd

Läs mer

Enkät 2011 - Umeåregionen

Enkät 2011 - Umeåregionen Enkät 2011 - Umeåregionen Jag är A. Man 146 40,1 B. Kvinna 218 59,9 Min ålder A. yngre än 25 år 116 31,9 B. 26-45 år 111 30,5 C. 46-65 år 83 22,8 D. äldre än 65 54 14,8 Tid för mitt besök A. 8-13 120 33

Läs mer

Enkät 2013 - Umeåregionens bibliotek

Enkät 2013 - Umeåregionens bibliotek Enkät 2013 - Umeåregionens bibliotek Jag är A. Man 522 31,4 B. Kvinna 1142 68,6 Min ålder A. yngre än 25 år 371 22,3 B. 26-45 år 534 32,1 C. 46-65 år 465 27,9 D. äldre än 65 294 17,7 Tid för mitt besök

Läs mer

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako LYSTRING FÖRETAGARE som vill ha fler referenser, högre intäkter och fler kunder, klienter eller patienter som jagar dig istället för tvärtom Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Läs mer

2. Vad var dåligt eller mindre bra på kursen? Lämna gärna förslag till förbättringar.

2. Vad var dåligt eller mindre bra på kursen? Lämna gärna förslag till förbättringar. Kursutvärdering för sista momentet - kursförbättrande frågor Kurs/grupp-objekt 1. 1. Vad var bra på kursen? Det är viktigt att veta så att vi inte tar bort det som du är nöjd med. 24 svar 2. 1. Innehållet?

Läs mer

Medborgarpanelen i Eskilstuna

Medborgarpanelen i Eskilstuna Rapport 1 Medborgarpanelen i Eskilstuna Om medborgarkontoren Kommunlogga Vi är nyfikna på dina synpunkter och idéer om Eskilstuna kommun Februari 2009 Sammanfattning Man kan konstatera att de som ingår

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Rapport: Utvärdering av hembesök och uppsökande verksamhet med brand och säkerhetsvärdar eller brandinformatörer Januari 2012, Markör Marknad och Kommunikation

Läs mer

Bilden av Tierp (305) Upp till 35 år

Bilden av Tierp (305) Upp till 35 år Report Filter Filter Item Detail Criteria #1 Ålder equals "- 17" Criteria #2 Ålder equals "18-24" Criteria #3 Ålder equals "25-35" Categories All categories Creation Date Doesn't matter Date Edited Doesn't

Läs mer

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Jag är Namn Antal % Man 480 29,7 Kvinna 1077 66,6 Annan 59 3,7 Total 1616 100 Svarsfrekvens 100% (1616/1616) Min ålder Namn Antal % yngre än 25 år 333 20,6 26 45 år 457

Läs mer

Guide för nätdejting. AV: Dennis Danielsson

Guide för nätdejting. AV: Dennis Danielsson Guide för nätdejting AV: Dennis Danielsson I den här guiden kommer jag att beröra de viktigaste delarna av nätdejting för att ge dig så bra hjälp som möjligt i ditt nätdejtande. I mina exempel kommer jag

Läs mer

Användarenkät om högskolebiblioteket 2013 - Snabbrapport alla

Användarenkät om högskolebiblioteket 2013 - Snabbrapport alla Användarenkät om högskolebiblioteket 2013 - Snabbrapport alla 1. 1.1 Kön Kommentar: skulle gärna ha fått vara fler. Vi lade ut enkäten på högskolans hemsida och försökte locka med biobiljetter. Det totala

Läs mer

Brukarundersökning biblio

Brukarundersökning biblio Brukarundersökning biblio 1. Är du? Total Antal % Antal % Antal % Antal Antal % Antal Antal % Antal % Antal % Antal Antal Antal Antal Antal % Antal % Antal Namn % % % % % % % A. Flicka 18 94,7 27 75 31

Läs mer

en enkätundersökning om att arbeta som personlig assistent

en enkätundersökning om att arbeta som personlig assistent Engagera sig lagom en enkätundersökning om att arbeta som personlig assistent Enkätundersökningen är genomförd av Susanne Sunnermark, programsekreterare Gunnel Dagh, koordinator för personlig assistans

Läs mer

"Content is king" - Vacker Webbdesign & Effektiv Sökmotorsoptimering för företag

Content is king - Vacker Webbdesign & Effektiv Sökmotorsoptimering för företag "Content is king" Skapad den jul 20, Publicerad av Anders Sällstedt Kategori Webbutveckling Jag funderade ett tag på vad jag skulle kalla detta blogginlägg. Problemet som sådant är att många undrar varför

Läs mer

Upptäck Robbans 7 trick för att få 160 000 besökare till sin hemsida varje månad som du enkelt kan kopiera

Upptäck Robbans 7 trick för att få 160 000 besökare till sin hemsida varje månad som du enkelt kan kopiera LYSTRING FÖRETAGARE: När du upptäcker de här hemligheterna kan du få fler kunder på en månad än vad du nu får på ett helt år! Upptäck Robbans 7 trick för att få 160 000 besökare till sin hemsida varje

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Flyglinjen. Torsby - Hagfors - Arlanda. En nödvändighet för näringslivet och en fin service för medborgaren

Flyglinjen. Torsby - Hagfors - Arlanda. En nödvändighet för näringslivet och en fin service för medborgaren Flyglinjen Torsby - Hagfors - Arlanda Foto: Ulrika Andersson En nödvändighet för näringslivet och en fin service för medborgaren Enkätundersökning om flyglinjen Torsby - Hagfors - Arlanda Resvaneundersökning

Läs mer

Idén om att vi behöver förändring i miljonprogrammen är inte ny.

Idén om att vi behöver förändring i miljonprogrammen är inte ny. Idén om att vi behöver förändring i miljonprogrammen är inte ny. Det nya är idén om att vi kan förändra själva. Utan att vänta på att någon annan ska vilja det. Miljardprogrammet är den här idén: Idén

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND

OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND 8 mars 2010 OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND Version 1.0 8 mars 2010 Projektledare: Anders Ankarlid Vårt uppdrag: Att hjälpa företag med service. Invent Observer har funnits sedan

Läs mer

ANVÄNDARUNDERSÖKNING 2014

ANVÄNDARUNDERSÖKNING 2014 ANVÄNDARUNDERSÖKNING 2014 Hur ser användarnas attityder ut till gas som drivmedel? Vilka förbättrings- och utvecklingspunkter finns kring användandet av gas som drivmedel i Skellefteå och Sundsvall? För

Läs mer

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här.

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här. . Vilken tid och veckodag skulle passa dig bäst att besöka biblioteket? "Har barn som går på förskola och vet att de har haft problem att få tider som passar att besöka biblioteket i Hovmantorp på förmiddagarna.

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 20120711 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal

Läs mer

Ett ex: Att man har nya produkter och borde kanske göra ett utskick till några stycken.

Ett ex: Att man har nya produkter och borde kanske göra ett utskick till några stycken. Säljpodden del 2 i Veckan så lyssnade jag på ett webinar som jag har följt ett tag som heter Pitt Williams. Och som har revolutionerat lite grann inom informationsmarknadsföring, ja marknadsföring över

Läs mer