Insulin. Sammanfattning. Student: Vida Basti. Kurs: Biologiskt aktiva naturprodukter i läkemedelsutveckling, 7.5hp. Termin: VT-13 VT 13

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Insulin. Sammanfattning. Student: Vida Basti. Kurs: Biologiskt aktiva naturprodukter i läkemedelsutveckling, 7.5hp. Termin: VT-13 VT 13"

Transkript

1 Student:VidaBasti VT 13 Biologisktaktivanaturprodukteriläkemedelsutveckling Insulin Figur 1 Strukturen för en hexamer insulin (Smith G.D., 2012) Student: Vida Basti Kurs: Biologiskt aktiva naturprodukter i läkemedelsutveckling, 7.5hp Termin: VT-13 Sammanfattning 1

2 Student:VidaBasti VT 13 Biologisktaktivanaturprodukteriläkemedelsutveckling Insulin är ett tillväxthormon som bland annat reglerar blodsockerhalten. Om man får brist på insulin så får man sjukdomen diabetes mellitus. Innan man upptäckte insulinet så kallade man sjukdomen för sockersjukan då man endast visste att det fanns en koppling till socker. De som insjuknade dog snart inpå så det var en fruktad sjukdom. Diabetes typ-1 är en autoimmun sjukdom som drabbar yngre personer medan typ-2 drabbar äldre och beror på en ökad insulinkänslighet och är till stor del ärftligt. Typ två beror ofta på faktorer som övervikt och ohälsosam livsstil. Numera är diabetes typ-2 en folksjukdom som lyckligtvis kan förebyggas till stor del genom en radikal livsstilsändring. Forskningen efter nya läkemedel och behandlingsstrateger fortgår gällande båda typerna av diabetes. En eftersträvad metod är att inta humant insulin via inhalationspreparat men detta är fortfarande under utveckling. Parallellt med detta försöker man hitta nya, mindre smärtsamma och mer användarvänliga insulinpennor. 2

3 Student:VidaBasti VT 13 Biologisktaktivanaturprodukteriläkemedelsutveckling Innehållsförteckning Sida Sammanfattning 2 Historisk bakgrund 4 Metodbeskrivning för extraktion och isolering av substansen 5 Beskrivning av biologisk aktivitet 5 Läkemedelbehandling 6 Läkemedelsutveckling 8 Framtiden 9 Referenslista 10 Historisk bakgrund och forskning 3

4 Student:VidaBasti VT 13 Biologisktaktivanaturprodukteriläkemedelsutveckling När man hör ordet insulin så kopplar de flesta utav oss det till sjukdomen diabetes, också känd som sockersjukan. Det innebär att kroppen inte kan producera insulin, vilket innebär att socker inte kan brytas ner och cellerna får i sin tur inte den energi som de behöver. Men vad är egentligen insulin och hur upptäcktes det? Innan man visste vad insulin var för något så var diabetes en dödlig sjukdom utan botemedel. Med tiden såg man att patienterna mådde bättre om man uteslöt socker ur deras kost men att detta fortfarande inte botade patienten utan gav den endast ett par extra år att leva. På 1800-talet upptäckte man att avlidna patienter med sockersjukan hade skador på bukspottkörtel (pankreas). Paul Langerhans var en ung student som år 1869 upptäckte ö-liknande ansamlingar av celler i bukspottkörteln. På senare tid förstod man att det var här som insulin tillverkades och man döpte cellområdet till Langerhanska öarna. 20 år senare gjorde forskaren Oskar Minkowski en rad djurexperiment där han opererade bort bukspottkörteln på hundar. Det visade sig att dessa hundar rätt snabbt utvecklade diabetes. Symptomen var att de blev allt svagare, ständigt törstiga och kissade mycket. Frederick Banting, Charles Best och Bertram Collip spann vidare på detta och fick väldigt goda resultat. År 1923 vann Frederick Banting och John Macleod (som var proffesor vid institutet där labbandet ägde rum och han hade stöttat projektet från start). Det har varit mycket omdebatterat om varför Best inte fick vara med att dela priset istället för Macleod men så vart det i alla fall (Nobel media AB). Insulin botar inte själva sjukdomen diabetes men det ger patienterna en möjlighet att fortsätta leva! Figur2BantingochBestmeden utavdiabeteshundarnafrån derasexperiment(nobelmedia AB,2013) Metodbeskrivning för extraktion och isolering av substansen Man kan extrahera insulin ur rötterna på växter ur familjen Asteraceae och Campanulaceae. Insulin är lättlösligt i varmvatten och ger en utfällning vid nedkylningen, dessa egenskaper utnyttjar man vid isolering av insulin från växtrötterna (Samuelsson och Bohlin 2009, ). 4

5 Student:VidaBasti VT 13 Biologisktaktivanaturprodukteriläkemedelsutveckling Forskaren Frederick Banting extraherade insulin direkt från bukspottkörteln. Han frös ner skivade bitar av organet och fryste in de i en koksaltlösning varpå han malde ner bitarna och filtrerade de (Nobel media AB). Numera framställer man insulin syntetiskt, nämligen en analog av humant insulin där man bytt plats på två aminosyror. Insulinet produceras av ett protein o genmodifierade bakterier såsom Escherichia coli (Läkemedelsverket, 2013). Beskrivning av biologisk aktivitet Insulin är ett hormon som utsöndras av kroppen till svar på förhöjda nivåer av glukos i blodet. Detta sker oftast i samband med att vi äter. När insulin utsöndras så skickas det signaler som svar ut till lever, muskel- och fettvävnader som talar om att det finns glukos som behöver brytas ner. Glukos bryts ner till glykogen via glukogenesen som sedan lagras i muskelvävnader och i levern. Men insulin behövs även när vi inte äter då den håller blodsockernivån i balans. Insulin spelar även en viktig roll inom metabolismen av fettsyror. Utan insulin skulle kroppen börja använda sig utan fettceller för att utvinna energi istället för glukos. Insulin produceras i bukspottkörteln, närmare bestämt i langerhanska öarna. Hos en del organismer verkar den även som ett tillväxthormon (Sanofi-aventis). Läkemedelsbehandling Figur3Härkanmanse mankreasochlangerhanska öarna(nobelmediaab, 2013). Man har olika behandlingsstrategier beroende på om man vänder sig till en typ-1 diabetiker eller en typ-2 diabetiker. Typ-1 diabetes innebär att kroppen helt förlorat förmågan att producera insulin och är en autoimmun sjukdom (kroppen angriper och bryter ner de insulinproducerande cellerna) som ofta visar sig i tonåren. Har man väl fått diagnosen typ-1 diabetes så kommer man att ha sjukdomen livet ut. Dessa patienter behandlas med injektioner av insulin via en insulinpenna. Insulinpennornas form och storlek varierar och det finns alltifrån engångsdoser till flergångsdoser. En viktig del av diabetesforskningen går ut på att utveckla de redan existerande insulinpennorna för att få de att bli mer användarvänliga och smidiga samt orsaka mindre smärta. 5

6 Student:VidaBasti VT 13 Biologisktaktivanaturprodukteriläkemedelsutveckling Figur4Såhärkaninsulinpennorseut(ssdf,2013) Typ-2 diabetes däremot uppkommer senare i livet, ofta till följd av övervikt, och innebär att cellerna blivit okänsliga för insulin eller att bukspottkörtelns insulinproduktion minskat. Denna typ av diabetes är den vanligaste sorten och den går att bli av med om man upptäcker det tidigt och ändrar livsstilsmönster. Rekommendationerna är att man omedelbart startar en regim som går ut på en noga övervakad kostplan, viktminskning och fysisk aktivitet. Det är även viktigt att man avstår från rökning och alkohol samt att man drar ner på stressen. (Läkemedelsverket, 2013). För typ-2 diabetes är Metformin förstahandspreparatet. Den har 3 olika verkningsmekanismer (Fass, 2013) 1. Hämmar glukoneogenesen och glykogeolysen vilket leder till att levern minskar sin glukosproduktion. 2. Ökar insulinkänslighet och upptag i muskulaturen. 3. Fördröjer glukosabsorptionen över tarmväggen. Vid typ-1 diabetes ges insulin på olika sätt, vilket individuell anpassas efter behov: Måltidsinsulin - direktverkande insulin Tas i samband med måltid. Maxeffekt efter 30min-2h Exempel på läkemedel är: Apidra, Humalog och NovoRapid. Måltidsinsulin - snabbverkande insulin 6

7 Student:VidaBasti Biologisktaktivanaturprodukteriläkemedelsutveckling VT 13 Tas 30min innan måltid. Maxeffekt efter 1-3h Exempel på läkemedel är: Humulin Regular, Insuman Rapid och Actrapid. Basinsulin - medellångverkande insulin Ges en gång per dygn, totaleffekten sitter i 24h men maxeffekt efter 4-8h. Exempel på läkemedel är: Insuman Basal, Humulin NPH och Insulatard. Basinsulin - långverkande insulin Ges en till två gånger per dygn, totaleffekt i 16-28h men har en mer jämn effekt och ingen tydlig maxeffekt som de mer snabbverkande sorterna. Exempel på läkemedel är:lantus och Levemir. Blandinsulin Denna typ av insulin är blandningar mellan direktverkande och medellångverkande insulin i olika proportioner. Ges två gånger per dygn (frukost och middag). Exempel på läkemedel är: Humulin Mix, Insuman Comb 25, Humalog Mix och NovoMix. (Källa: Stockholms läns landsting, 2013) Läkemedelsutveckling Som det ser ut idag är insulininjektioner det administreringssätt som har högst biotillgänglighet. Men att sticka sig med en nål flera gånger dagligen är både smärtsamt, tidskrävande och opraktiskt. Då diabetes är en vanlig folksjukdom finns det en stor marknad för nya sätt att kunna uppfylla insulinbehovet hos diabetiker men som inte involverar sprutor. Mycket forskning bedrivs kring behandlingsmöjligheterna med insulin via inhalation. Redan efter att Bantning vann nobelpriset har man försökt hitta ett sådant alternativ. Problemet såhär långt har varit att biotillgängligheten via inhalation varit för låg. Sen finns det andra sjukdomar och fysiologiska tillstånd som kan försvåra intaget av insulin via inhalation. Andningsbesvär och ålder kan vara en sådan faktor. En studie visade också på att före detta rökare som inhalerade insulin löpte en något större risk för att få lungcancer. Det har funnits ett antal registrerade läkemedel som t.ex. Exubera men dessa har avregistrerats (Mastrandrea, 2010). 7

8 Student:VidaBasti VT 13 Biologisktaktivanaturprodukteriläkemedelsutveckling Men forskarna lär inte ge upp utan detta är en pågående process och i framtiden kommer vi se nya förbättrade preparat på marknaden. Framtiden Jag tror att man inom en snar framtid kommer att ha forskat fram insulin i smartare beredningsformer såsom via oral tablett eller en vidareutveckling på inhalations prepraten. Dessutom tror jag på att man kommer satsa mer på att förebygga typ-2 diabetes som ju är den vanligare typen och som man vet är ärftlig. I ju med att diabetes typ-1 är en autoimmun sjukdom så skulle man kunna hitta en väg att stoppa denna process. Detta genom att man först går in på djupet av den farmakologiska mekanismen bakom initieringsprocessen av denna sjukdom. 8

9 Student:VidaBasti VT 13 Biologisktaktivanaturprodukteriläkemedelsutveckling Referenslista FASS hemsida. Sökord: Metformin URL: &DocTypeID=3 (Hämtad: ). Läkemedelsverkets hemsida. Sökord: humalog, insulin och diabetes URL:http://www.lakemedelsverket.se/malgrupp/Halso---sjukvard/Monografiervarderingar/Humanlakemedel-Arkiv/Humalog-insulin-lispro/ (Hämtad: ). Mastrandrea, L. D Inhaled insulin: overview of a novel route of insulin administration. Vasc Health Risk Manag. 6: URL:http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC / (Hämtad: ). Samuelsson, G., Bohlin, L Drugs of natural origin, A treatise of Pharmacognosy. 6. Uppl. Stockholm: Apotekarsocieteten. Smith G.D. (2012) The Hospital for Sick Children is a health care affiliated with the University of Toronto. URL: (Hämtad: ). Stockholms läns landsting. Sökord: typ-1 diabetes. URL:http://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Rad-omlakemedel/Lakemedel-vid-typ-1-diabetes/ (Hämtad: ) Stor Stockholms diabetesförenings hemsida. URL:http://www.ssdf.nu/tidningen/artikel.php?id=1212 (Hämtad: ). Nobelprisets officiella hemsida. Sökord: The Discovery of Insulin. Nobelprize.org. (Hämtad: ). 9

Symptom. Stamcellsforskning

Symptom. Stamcellsforskning Stamcellsforskning Det stösta hoppet att finna en bot till diabetes just nu är att framkalla insulinbildande celler i kroppen. Det finns dock två stora problem för tillfället som måste lösas innan metoden

Läs mer

Insulinbehandling. Tillverkning av humaninsulin. Hur gör man insulinet långverkande?

Insulinbehandling. Tillverkning av humaninsulin. Hur gör man insulinet långverkande? Insulinbehandling Målet med all insulinbehandling är att efterlikna den friska bukspottkörtelns sätt att insöndra insulin till blodet. Normalt insöndras en liten konstant mängd insulin under dygnets alla

Läs mer

Utbildningsmaterial inför Insulindelegering

Utbildningsmaterial inför Insulindelegering Utbildningsmaterial inför Insulindelegering Tibro kommun 543 80 TIBRO www.tibro.se kommun@tibro.se Växel: 0504-180 00 Bankgiro: 221-4286 Org nr: 212000-1660 Sida 2 (23) Inledning Detta utbildningsmaterial

Läs mer

Inledning och introduktion till diabetes

Inledning och introduktion till diabetes Inledning och introduktion till diabetes Kristina Lejon Universitetslektor, immunologi, Institutionen för klinisk mikrobiologi Välkomna till den här dagen där vi ska berätta om diabetesforskning, framför

Läs mer

Preparat som stimulerar insulin frisättningen (mot P- Glukosstegring efter måltid) kan ge hypoglykemi (lågt blodsocker).

Preparat som stimulerar insulin frisättningen (mot P- Glukosstegring efter måltid) kan ge hypoglykemi (lågt blodsocker). 2010-04-14 DIABETES Diabetes är en kronisk sjukdom som gör att sockerhalten i blodet är för hög. Diabetes orsakas av brist på hormonet insulin eller av att insulinet inte ger full effekt. Insulin bildas

Läs mer

Diabetes i Zambia/ Diabetes in Zambia

Diabetes i Zambia/ Diabetes in Zambia Diabetes i Zambia/ Diabetes in Zambia Författare: Olivia Magnusson Handledare: Kerstin Heimer Sundström ht/vt 2013-2014 Kungsholmens Gymnasium Abstract This report addresses the increasing problem with

Läs mer

Diabetes en folksjukdom. Ing-Britt Karlin Dagfolkhögskolan April 1998

Diabetes en folksjukdom. Ing-Britt Karlin Dagfolkhögskolan April 1998 Diabetes en folksjukdom Ing-Britt Karlin Dagfolkhögskolan April 1998 2 Innehållsförteckning Diabetes 3 Diabetesforskningens historia fram till 1970 4 Vad är diabetes? 6 Symtom 6 HUR BILDAS INSULIN 7 HUR

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se

SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2014-04-01 DIABETES Diabetes (Diabetes Mellitus där Mellitus betyder sockersöt/honungssöt ) är inte en utan flera olika sjukdomar med

Läs mer

Diabetes en kärlsjukdom. En temaskrift från Hjärt-Lungfonden

Diabetes en kärlsjukdom. En temaskrift från Hjärt-Lungfonden Diabetes en kärlsjukdom En temaskrift från Hjärt-Lungfonden Hjärt-Lungfonden är en ideell opolitisk insamlingsorganisation som finansierar huvuddelen av den oberoende forskningen kring hjärt-, kärl- och

Läs mer

SLUTUPPSATS AKUPUNKTURAKADEMIN / PERNILLA HOLMSTEN, GRUPP 13

SLUTUPPSATS AKUPUNKTURAKADEMIN / PERNILLA HOLMSTEN, GRUPP 13 D I A B E T E S M E L L I T U S SLUTUPPSATS AKUPUNKTURAKADEMIN / PERNILLA HOLMSTEN, GRUPP 13 Email: holmsten.pernilla@telia.com INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 3 2. Bakgrund 4 2.1 Diabetes Mellitus enligt

Läs mer

Bra att veta om diabetes. För dig som vill ha kontroll på ditt blodsocker.

Bra att veta om diabetes. För dig som vill ha kontroll på ditt blodsocker. Bra att veta om diabetes För dig som vill ha kontroll på ditt blodsocker. 1 Innehåll Inledning... 3 Vad är diabetes?... 4 Olika typer av diabetes... 5 Midjemåttet och typ 2-diabetes... 8 Högt blodtryck,

Läs mer

Diabetes en kärlsjukdom En skrift om förhöjt blodsocker

Diabetes en kärlsjukdom En skrift om förhöjt blodsocker Diabetes en kärlsjukdom En skrift om förhöjt blodsocker Den här skriften är en del av Hjärt-Lungfondens arbete med att sprida information om hjärtoch lungsjukdomar. Den är möjlig att ta fram tack vare

Läs mer

Överingress... sidan 3. Personporträtt: Anna lever hellre gott än länge... sidan 4. Faktaartikel: Milstolpar i diabetesforskningens historia..

Överingress... sidan 3. Personporträtt: Anna lever hellre gott än länge... sidan 4. Faktaartikel: Milstolpar i diabetesforskningens historia.. Gåtan Diabetes Anna lever hellre gott än länge Milstolpar i diabetesforskningens historia Vaccination inom räckhåll Höga mål på Diabetes Center Karolinska Södertörns Högskola Journalistik och Multimedia

Läs mer

Insulinbehandling vid typ 1-diabetes Grundkurs

Insulinbehandling vid typ 1-diabetes Grundkurs Insulinbehandling vid typ 1-diabetes Grundkurs Innehållsförteckning: 1. Vad är typ 1 diabetes? Kan man ha ett normalt blodsocker vid diabetes? 2. Varför har vi socker/glukos i blodet? 3. Vad är socker?

Läs mer

Insulinpumpbehandling

Insulinpumpbehandling Ett bakgrundsmaterial om Insulinpumpbehandling Augusti 2004 Ett material för media framtaget av Medtronic Minimed i samarbete med GCI Stockholm. Vid frågor kontakta Karin Centerlind eller Annelie Victorzon

Läs mer

Vi hoppas att du och diabetespatienterna på din mottagning ska få nytta av materialet och vi önskar dig lycka till när du startar din första grupp.

Vi hoppas att du och diabetespatienterna på din mottagning ska få nytta av materialet och vi önskar dig lycka till när du startar din första grupp. Författare: Lillemor Fernström, Åsa Jönsson, Gillian Johansson och Ann Lindström, LUC-D, Centrum för allmänmedicin, Stockholms läns landsting. Första upplagan utgavs 2003, uppdaterad 2006, 2008, 2010 och

Läs mer

Diabetesrapporten 2011 EN ÖVERSIKT ÖVER TYP 2-DIABETES OCH DIABETESVÅRDEN I SVERIGE

Diabetesrapporten 2011 EN ÖVERSIKT ÖVER TYP 2-DIABETES OCH DIABETESVÅRDEN I SVERIGE Diabetesrapporten 2011 EN ÖVERSIKT ÖVER TYP 2-DIABETES OCH DIABETESVÅRDEN I SVERIGE FÖRORD För tredje året i rad har Sanofi sammanställt en rapport om diabetes. Det gör vi eftersom det är viktigt för

Läs mer

Utbildningsmaterial i DIABETES för personal inom Kommunal Hälso- och Sjukvård

Utbildningsmaterial i DIABETES för personal inom Kommunal Hälso- och Sjukvård 2011-08-25 Utbildningsmaterial i DIABETES för personal inom Kommunal Hälso- och Sjukvård Eva Franzén, MAS Britt-Inger Johansson, sjuksköterska Elisabeth Dahlgren, distriktssköterska 1 Läkemedelshantering

Läs mer

JAG FICK JUST DIAGNOSEN DIABETES TYP 1

JAG FICK JUST DIAGNOSEN DIABETES TYP 1 Dominika Bättre kontroll med sin insulinpump sedan 2012 JAG FICK JUST DIAGNOSEN DIABETES TYP 1 Diagnosen typ 1 diabetes kan komma som en chock och leda till många frågor, bland annat: Varför händer det

Läs mer

Nationella programrådet Diabetes. Utbildningsverktyg. Fakta för dig som deltar i en typ 2-diabetesutbildning

Nationella programrådet Diabetes. Utbildningsverktyg. Fakta för dig som deltar i en typ 2-diabetesutbildning Nationella programrådet Diabetes Utbildningsverktyg Fakta för dig som deltar i en typ 2-diabetesutbildning Upplysningar om innehållet: Sophia Björk, sophia.bjork@skl.se Sveriges Kommuner och Landsting,

Läs mer

Utbildningsmaterial diabetes

Utbildningsmaterial diabetes Utbildningsmaterial diabetes Diabetes kallas en grupp ämnesomsättningssjukdomar som gör att blodet innehåller för mycket socker, glukos. Insulin bildas i bukspottkörteln För att kroppen ska fungera behövs

Läs mer

Världsdiabetesdagen tjuvstartar idag!

Världsdiabetesdagen tjuvstartar idag! EN TEMATIDNING FRÅN SYDSVENSKA DAGBLADETS FÖRSÄLJNINGS AB Världsdiabetesdagen tjuvstartar idag! Följ vägmärkena genom tidningen och lär dig mer om diabetes. Vinn prisad handbok för ungdomar med diabetes

Läs mer

Fakta om diabetes. Pressmaterial

Fakta om diabetes. Pressmaterial Pressmaterial Fakta om diabetes Diabetes är en sjukdom som beror på att kroppens förmåga att producera hormonet insulin helt eller delvis har upphört. Kroppen behöver insulin för att socker ska komma in

Läs mer

Diabetes Mellitus hos katt - Praktiska råd till personal inom djursjukvården

Diabetes Mellitus hos katt - Praktiska råd till personal inom djursjukvården Diabetes Mellitus hos katt - Praktiska råd till personal inom djursjukvården Diabetes Mellitus in cats - Practical advice to veterinary medical staff Louise Orndal Djursjukvårdarprogrammet Foto Louise

Läs mer

Diabetes typ 1. Den blå ringen är en universell symbol för diabetes. Jörgen Vesti Nielsen

Diabetes typ 1. Den blå ringen är en universell symbol för diabetes. Jörgen Vesti Nielsen Diabetes typ 1 Den blå ringen är en universell symbol för diabetes Jörgen Vesti Nielsen Diabetes typ 1 Sidan 2 Om författaren Jörgen Vesti Nielsen, tidigare överläkare vid Karlshamns Lasarett, numera pensionär,

Läs mer

Diabetes typ 1. Jörgen Vesti Nielsen. Den blå ringen är en universell symbol för diabetes. www.kostdemokrati.se

Diabetes typ 1. Jörgen Vesti Nielsen. Den blå ringen är en universell symbol för diabetes. www.kostdemokrati.se Diabetes typ 1 Den blå ringen är en universell symbol för diabetes Jörgen Vesti Nielsen Diabetes typ 1 Sidan 2 Om författaren Jörgen Vesti Nielsen, tidigare överläkare vid Karlshamns Lasarett, numera pensionär,

Läs mer

VETENSKAP & HÄLSA. Aktuellt om. Leva med diabetes

VETENSKAP & HÄLSA. Aktuellt om. Leva med diabetes Aktuellt om A K T U ELLT O M V E T ENSK A P O CH HÄL SA JUNI 20 05 Juni 2005 VETENSKAP & HÄLSA Leva med diabetes Denna tidskrift ges ut av Medicinska fakulteten vid Lunds universitet och Universitetssjukhuset

Läs mer

Fakta om diabetes. Pressmaterial

Fakta om diabetes. Pressmaterial Pressmaterial Fakta om diabetes Diabetes är en sjukdom som beror på att kroppens förmåga att producera hormonet insulin helt eller delvis har upphört. Kroppen behöver insulin för att blodsocker (glukos)

Läs mer

Läkemedel. måndag 18 november 13. Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti

Läkemedel. måndag 18 november 13. Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Läkemedel Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Vad har läkemedel tillfredsställt? God hälsa Sjukdomar och infektioner Droger Cancer, Alzheimer, AIDS

Läs mer