SourceTech Tellus Administration R2. Användarhandbok

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SourceTech Tellus Administration R2. Användarhandbok"

Transkript

1 R2 Användarhandbok

2 Copyright SourceTech AB Innehållet i denna manual är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse av utgivaren. Stor noggrannhet har lagts vid att all information i manualen skall vara korrekt, men inget ansvar kan tas för eventuell felaktig eller utelämnad information. Vi förbehåller oss rätten att göra förändringar i produkten. SourceTech Tellus Administration 2.6 sv-se 1

3 Innehåll SourceTech Tellus Administration... 0 Att administrera SourceTech Tellus... 4 Ikonförklaring... 4 Skapa saker i rätt ordning... 5 Fristående objekt... 6 Titlar... 6 Adresser... 6 Kundanpassade fält... 7 Sökord... 7 Hänvisningsprofiler... 7 Skapa orsakskoder... 8 Ändra/Radera orsakskoder... 8 Språk... 8 Roller... 9 Skapa roll Nummeröversättare Skapa/redigera nummeröversättare Telefonmallar Organisationsinställningar Skapa organisation Ändra namn/radera organisation Flytta organisation Bokningsareor Bokningstyper Bokningsobjekt Systemscheman Skapa systemschema Ändra systemschema Helgdagar Telefonister Användarmall Användargrupper Användarstatus SourceTech Tellus Administration 2.6 sv-se 2

4 Skapa/redigera användare Flik 1: Grundläggande användardata Flik 2: Övriga användardata Flik 3: Egendefinierade fält Flik 4: Detajerad användardata Flik 5: Användarens telefoner Flik 6: Sökord Skapa kopia Telefoner Skapa serie Skapa telefon Profiler Profiler Masquerade Återställa lösenord Redigera användare Radera användare Multiredigering Skicka meddelande till flera personer Hänvisa flera personer Ta bort hänvisning för flera personer Multiredigera personer Radera flera personer Etikettlayout Att skapa mallar Avancerade inställningar Epost-servrar Röstbrevlåde-servrar SMS-koppling Automatisk inloggning SourceTech Tellus Administration 2.6 sv-se 3

5 Att administrera SourceTech Tellus SourceTech Tellus administreras via webbgränssnittet. Adressen till denna sida får administratören av tekniker vid installationen. All administration hanteras via fliken Administrera i det övre högra hörnet. Vad som visas i denna flik är styrt av vilken roll man har. Börja med att logga in med det användarnamn och lösenord som du fått av installatören. Välj Administration till höger i menyraden. Ikonförklaring Dessa ikoner används i Tellus administration: Lägg till / Skapa ny Ändra / Redigera Radera Skapa ny/ Redigera Spara SourceTech Tellus Administration 2.6 sv-se 4

6 Skapa saker i rätt ordning I och med att Tellusdatabasen använder referenser mellan olika objekt spar man arbete om man lägger till saker i en viss ordning. T.ex. underlättar det om man har skapat titlar innan man lägger till användare, eftersom en användare associerar till en titel. I vilken ordning bör man då skapa objekten? 1. Skapa upp fristående objekt som inte har referenser till andra objekt. Titlar Adresser Epost-servrar* 1 Noder* Kundanpassade fält Sökord Hänvisningsprofiler Frånvarodefinitioner Språk SMS-inställningar* Etikett layout Röstbrevlåde-servrar* Bokningsområden och typer Roller 2. Därefter skapar man beroendeobjekt som ligger närmast över de fristående Organisationsinställningar Bokningsobjekt Telefonmallar Organisation Företag Underavdelningar Hänvisningsdefinitioner 3. Systemscheman 4. Användarmallar 5. Personer som andra refererar till (Chefer & ersättare) 6. Användare & Telefoner 7. Avancerade användarkonfigurationer Telefonister Användargrupper 1 Objekt som är markerade med en * tillhör avancerad konfiguration och utförs oftast av utbildad tekniker. Under rubriken Avancerade inställningar i slutet av manualen kan man läsa mer om detta. SourceTech Tellus Administration 2.6 sv-se 5

7 Fristående objekt Med fristående objekt menar vi data som inte är beroende av andra objekt. Dessa objekt ligger dock ofta till grund för med avancerade objekt som användarmallar, organisationer etc. Med hjälp av de fristående objekten så blir administrationen väldigt enkel när man har byggt upp sin grundstruktur. Som ett exempel på hur de fristående objekten underlättar administrationen kan vi tänka oss att ett företag ska byta lokal och därmed måste alla adresser ändras på samtliga personer. Om man inte har adresser som ett fristående objekt blir man tvungen att manuellt uppdatera samtliga personer som skall byta adress. I ett system där personerna har en referens till en adress räcker det att ändra adressen. Då kommer samtliga personer som är associerade till adressen automatiskt få rätt adress. Det är på detta sätt SourceTech Tellus är uppbyggt. Titlar En titel är ett exempel på ett väldigt enkelt objekt. Den har bara två stycken fält; namn och beskrivning. Namnet på titeln är ett värde som måste fyllas i, utan detta kommer inte titeln att skapas. Beskrivningen finns för att underlätta för administratörerna av systemet. Adresser Här listas företagets alla adresser. När man skapar adresser är gatunamn ett obligatoriskt fält. SourceTech Tellus Administration 2.6 sv-se 6

8 Kundanpassade fält Om de informationsfält som följer med Tellus inte räcker till, kan man skapa egna fält. Dessa fält visas som en egen flik på användarna. De egna fälten är även sökbara. Sökord Sökord är ärenden som associeras med användare i databasen. En användare kan vara associerad med hur många sökord som helst, och ett sökord kan associeras med hur många användare som helst. Man binder ihop användare och sökord i användaradministrationen. De sökord som är bundna mot en person listas sedan i en flik, såväl i webklienten som i telefonistapplikationen. Hänvisningsprofiler I systemet kan man skapa obegränsat antal hänvisningsprofiler. I en hänvisningsprofil lägger man upp orsakskoder. Profilen knyts mot en organisation, på så sätt kan användare som tillhör olika delar av organisationsträdet nyttja olika orsakskoder. Flera profiler används främst där ett Tellus-system delas mellan olika företag. Observera att de orsakskoder man skapat för en profil inte blir synliga för andra organisationer än de som kopplats till profilen. SourceTech Tellus Administration 2.6 sv-se 7

9 Skapa orsakskoder 1. Välj hänvisningsprofil 2. Namnge orsakskoden 3. Välj hänvisningstyp 2 Dessa används främst i kommunikation med kringsystem, t.ex. röstbrevlådesystem. 4. Ange standardlängd för hänvisningen 5. Välj tidstyp, tid eller datum. Värdet i textruta(4) är knutet till tidstypen: Datum / Tid: Värdet anges i antal dagar Tid / datum: Värdet anges i minuter Tillsvidare: Värdet ignoreras 6. Ange snabbkoder för att kunna aktivera hänvisningen via telefon, SMS och kalender 3. En kod per rad Ändra/Radera orsakskoder Tryck på den orsakskod du vill redigera, gör ändringarna och klicka sen på uppdatera Språk Det går att skapa och ändra texter i systemet. I grunden är Tellus på engelska och om någon text saknas kommer alltid den engelska texten att visas. Systemet levereras alltid med svenska och engelska texter. Välj först vilket språk du vill redigera, t ex svenska. Klicka sedan på den bokstav som det engelska ordet börjar på och skriv sen in hur du vill att det ska presenteras i ditt Tellus-system (grundspråket är engelska och därför utgår du från den engelska termen även när du redigerar för svenskt språk). Exempel: Bilden nedan visar hur man skriver in att Keywords ska heta Ärenden på svenska. 2 Hänvisningstyperna är fastställda utav leverantörer av hänvisnings och röstbrevlådesystem och kan därför inte ändras. Hänvisningstyperna är även bundna till färgdefinitionerna i temat. 3 För att kunna skapa ord som aktiverar en hänvisning via kalendern krävs exchange 2007-server. SourceTech Tellus Administration 2.6 sv-se 8

10 Roller Alla användare är knutna till en roll. Rollen beskriver användarens behörighet till olika funktioner i systemet. Man kan här begränsa rättigheter för vanliga användare samt skapa speciella roller för telefonister och administratörer. Systemet levereras med ett antal fördefinierade roller som kan modiferas/utökas utefter Ert behov. Man hittar Roller under Administration/Roller. Följande rättigheter finns fördefinierade i systemet: Administrator Operator Regular user Superadmin För att se vad de olika rollerna kan göra väljer man en roll i rullgardinsmenyn. När man tittar på en roll kan man även se vilka användare som är knutna till den aktuella rollen. SourceTech Tellus Administration 2.6 sv-se 9

11 Skapa roll Klicka på Skapa Rättighet för att skapa en ny roll. Ge rollen ett namn och tryck på Skapa. Bocka sedan i vilka rättigheter rollen ska ha. T ex kanske det endast är vissa tjänster på företaget som ska ha tillgång till att skicka sms, hänvisa andra användare osv. Man kan då förslagsvis döpa den nya rollen till Vanlig användare + sms osv. Superadmin. är den högsta nivån, denna roll får administrera allt. En lägre nivå kan inte skapa en användare med högre nivå, detta för att hindra möjligheten att höja sin egen roll. Följande rättigheter finns i systemet: Administration av hänvisningskoder mm Administration av adresser Administration av bokningssystemet Administration av Autologin funktionalitet Administration av epost-servrar Administration av Ews Administration av den externa katalogen Administration av ärenden Administration av språk Administration av Licenser Administration av egna inställningar Administrera Nätkameror Administration av växelnoder Administration av organisation Administration av telefoner Administration av rapporter Administration av rättigheter Administration av systemschema Administration av anv.def. kolumner Administration av användargrupper Administration av användare Administration av användarmallar Administration av besöksystemet Administration av röstbrevlådor Kan redigera Mikroblogg Kan skapa bokning Kan skapa besök Kan ladda ner program från Tellus (MyTellus) SourceTech Tellus Administration 2.6 sv-se 10

12 Kan redigera och lägga till bild (avatar) Kan redigera andras bokningar Kan redigera personligt schema Kan ändra användares personliga information Kan redigera besökare Kan logga in Kan hänvisa andra användare Kan söka efter användare Kan skicka logg filer Kan skicka meddelanden Kan skicka SMS Kan söka i den externa katalogen Kan se ögonblicksbilder från nätkameror Kan titta på direktströmmar från nätkameror Kan se andra organisationer Kan se och ta ut rapporter Kan överta andra användares konton för redigering SourceTech Tellus Administration 2.6 sv-se 11

13 Nummeröversättare Tack vare nummeröversättaren kan Tellus lista ut hur den ska slå ett nummer från t ex en telefonist. Nummeröversättaren fungerar på det sätt att den jämför den uppringande partens telefon (A) med den som ska ringa upp (B). Först kontrollerar systemet om det går att nå B internt. I detta exempel går inte det, utan systemet måste ta reda på hur numret skall formateras för att A ska kunna nå B. Systemet kommer då att använda nummeröversättarna som är associerade med de båda telefonerna. 1. Först jämförs landskoderna, eftersom dessa är lika använder systemet utslags-prefixet som är angivet för den nod som telefon A tillhör. Om dessa hade varit olika hade landsprefixet från noden även lagts till. 2. Riktnummer jämförs, eftersom dessa skiljer sig kommer systemet använda riktnumret från telefon B. 3. När systemet fått en differens mellan nummeröversättarna kommer efterföljande delar från telefon B att användas. I detta fall är det regionala numret som läggs till. 4 Sist läggs telefonens nummer till. Nu är numret komplett att använda! SourceTech Tellus Administration 2.6 sv-se 12

14 Skapa/redigera nummeröversättare 1. Namn på nummeröversättaren 2. Landskod 3. Första delen av riktnumret. Här skriver man in den del som inte används vid internationella samtal 4. Andra delen av riktnumret, den del som används inom landet. 5. Lokalt nummer. Ex: SourceTech har som växelnummer, anknytningslängden är 3 siffror. Den lokala delen är då Filtret används för att presentera numret på annat sätt än standardvisningen. {CC} = Landskod {A1} = Första delen av riktnumret. {A2} = Andra delen av riktnumret. {REG} = Lokalt nummer. {NUM} = Numret på telefonen. Ex anknytning. SourceTech Tellus Administration 2.6 sv-se 13

15 Telefonmallar Mallar underlättar när man skapar telefoner. Man skapar till exempel en mall för anknytningar och en annan för mobiltelefoner. 1. Namn på mallen 2. Välj nod (växel) 3. Typ av telefon 4. Standardvärde som används när hänvisning startar. 5. Destination som används när man väljer att medflytta vid hänvisning. Om värde ej är angivet måste användaren ange destination vid medflyttning. 6. Standardvärde som används när hänvisning upphör. 7. Destination som används när man väljer att medflytta när hänvisning upphör. Om värde ej är angivet måste användaren ange destination vid medflyttning. 8. Tellus kan uppdatera namn på anknytningar i de växlar som har stöd för detta. Här väljer man om/vilket namn skall skickas över till växeln. Användarnamn= Användarens för och efternamn Telefonnamn= Den beskrivning man fyllt i fältet Beskrivning (se nr 3 ovan phone type ). 9. Val för telefonen. Kontrollerbar = skall Tellus kunna styra telefonen. (Gäller endast anknytningar) Är profil = Om användaren har fler än 1 telefon med detta val, kan användaren själv styra vilken telefon som skall vara aktiv. Följ profil = Anger om anknytningen skall medflyttas till den aktiva telefonen. Använd publikt nummer = Uppringning från Tellus Operator kommer att ske via publika nätet. Privat = numret kommer att ersättas med **** 10. Välj nummeröversättare. SourceTech Tellus Administration 2.6 sv-se 14

16 Organisationsinställningar Då man ska administrera organisationen/-erna som ska finnas i Tellus-systemet börjar man med att se till att organisationsinställningarna stämmer för respektive organisation. Man kan skapa hur många organisationsinställningar som helst. Detta gör att man kan ha olika mailservrar etc. på olika delar i organisationsträdet. 1. Namn på organisationsinställningen. 2. Frånvaroprofil. 3. server. 4. SMS-gateway. (Option) 5. Etikettlayout för besökssystemet. (Option) 6. Röstbrevlådeserver. (Option) 7. Anger om det ska skapas en länk till meddelandesidan i Tellus webbklient. SourceTech Tellus Administration 2.6 sv-se 15

17 Skapa organisation Det finns ingen gräns på hur stort organisationsträdet kan vara. Det enda som inte går att flytta efter det att trädet är skapat är företag. 1. Namn på organisation 2. Val av organisationsinställning. OBS! Det är viktigt att man väljer en organisationsinställning, annars kommer inte de användare som knyts till organisationen att vara sökbara på ett smidigt sätt i systemet. Om man inte skapat någon organisationsinställning så väljer man Default i rullgardinsmenyn. 3. Markera var i organisationsträdet den nya organisationen skall hamna. För att skapa ett företag väljer man toppnivån (Huset på bilden). Ändra namn/radera organisation För att döpa om/radera en organisation kan man högerklicka på den för att få en meny. För att ändra organisationsinställning så väljer man från rullgardinsmenyn till höger. SourceTech Tellus Administration 2.6 sv-se 16

18 Flytta organisation För att flytta en organisation använder man dra och släpp principen. Det går inte att flytta ett företag. Bokningsareor En bokningsarea är en gruppering av bokningsbara objekt. 1. Namn på arean. T ex: Stockholmskontoret 2. Förklaringstext 3. Tidzon, krävs för att bokningar skall fungera med den automatiska tidsjusteringen för sommar/vintertid. I Sverige skall den sättas till (GMT+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna Bokningstyper En bokningstyp är en benämning på ett bokningsbart objekt, t ex: Konferensrum, projektor etc. SourceTech Tellus Administration 2.6 sv-se 17

19 Bokningsobjekt Ett bokningsobjekt är de objekt som ingår i bokningstypen, t ex kan konferensrummet Stora salen och Lilla salen vara två objekt i bokningstypen konferensrum. 1. Namn på objektet 2. Här kan man skriva in t ex vad som finns i ett konferensrum, upplösning på en projektor etc. 3. Kapacitet, detta är ett numeriskt värde. 4. Bokningstyp 5. Bokningsarea SourceTech Tellus Administration 2.6 sv-se 18

20 Systemscheman Ett schema definierar arbetstiden så att systemet automatiskt kan räkna ut återkomsttider. Alla användare måste vara knutna till ett schema. Det finns två typer av scheman; system och personliga. Systemscheman kan användas av alla användare men endast administreras av systemadministratör. Personliga scheman skapas och administreras av användaren själv. Instruktioner för personliga scheman finns i manualen för webbklienten. Skapa systemschema Ge schemat ett namn samt fyll i arbetstiden. Ändra systemschema Välj schema och klicka på arbetstiden som du vill ändra. SourceTech Tellus Administration 2.6 sv-se 19

21 Helgdagar Support för Helgdagar. Denna funktion innebär att man t.ex. kan lägga in julafton den 24/12 som helgdag vilket gör att det datumet kommer att hoppas över när Tellus ger förslag på datum för återkomsttid. Man kan även sätta ett unikt datum för exempelvis en kick off när hela företaget är stängt. Helgdagarna administreras per företag. Börja med att fylla i beskrivning, d.v.s. vad helgdagen kallas. Om helgdagen är av sådan typ att den har olika datum varje år kryssar man i Is absolute och skriver det datum som gäller det aktuella året, kryssar man inte i den rutan gäller helgdagen samma datum varje år. Sist väljer man vilket företag detta gäller för. Spara med knappen längst ner. SourceTech Tellus Administration 2.6 sv-se 20

22 Användare Under huvudrubriken Användare finns följande underrubriker: Skapa/redigera, Telefonister, Mallar, Användargrupper samt Status. Det är mest inställningar att göra på Skapa/redigera och vi börjar därför med att gå igenom de andra avsnitten först. Telefonister Här anger man vilka användare som skall vara telefonister. T ex skriver man in vilken nod telefonisten ska tillhöra. Det är viktigt att telefonisterna har en adress registrerad för att det ska fungera att skicka Tellusmeddelanden som . SourceTech Tellus Administration 2.6 sv-se 21

23 Användarmall När man lägger till en ny användare kan man utgå från en fördefinierad mall för att få viss data ifylld automatiskt. I mallen har du möjlighet att ställa in följande: 1. Namn på mallen 2. Organisationstillhörighet 3. Systemschema 4. Standard återkomsttid 5. Chef 6. Ersättare 7. Titel 8. Adress 9. Språk 10. Tidzon 11. Meddelandeindikering 12. Tid som läggs på före hänvisning gjord via kalender, tid anges i minuter. 13. Tid som läggs på efter hänvisning gjord via kalender, tid anges i minuter. 14. Fyll i domändelen på adressen. 15. Roll 16. Kalender sykronisering SourceTech Tellus Administration 2.6 sv-se 22

24 Användargrupper Användargrupper kan skapas för att t ex kunna göra grupphänvisning, skicka meddelande till flera mottagare eller redigera fler än en användare. Användarstatus De användare som är aktiva i systemet tar upp en licens. Väljer man att göra en användare inaktiv så kan man alltså frigöra en licens. Låt säga att någon blir t ex mamma-ledig och man vill använda personens licens till dennes vikarie. Tar man bort personen helt så måste man sen skriva in alla uppgifter på nytt då personen är tillbaka igen. Sätter vi istället användaren som inaktiv så finns all info sparad. Dock är personen inte sökbar eller synlig så länge den står som inaktiv. SourceTech Tellus Administration 2.6 sv-se 23

25 Skapa/redigera användare Då man skapar/redigerar en användare finns informationen som är knuten till personen indelad på sex flikar. Varje flik kan man klicka på för att se alla fält. Hur du fyller i informationen i dessa beskrivs nedan. Flik 1: Grundläggande användardata Här anges personliga uppgifter. Inaktiv: Denna ruta kryssar man i om användaren ska vara inaktiv, dvs icke sökbar och inte beroende av en licens. Användarmallar: Man kan välja en mall där viss information ifylld. Inloggningsalternativ: Förnamn Efternamn Användarnamn: det namn eller nummer som användaren ska använda för att logga in i Tellus webbklient. T ex de två första bokstäverna i för- resp. efternamn eller anknytning. Lösenord: Skapa ett lösenord. Detta kan användaren sen själv ändra i sin webbklient. e-post: fyll i den mailadress som Tellus ska skicka meddelanden till. Annan identitet: fylls i om man har annan inloggning i t ex Lotus Notes. SourceTech Tellus Administration 2.6 sv-se 24

26 Flik 2: Övriga användardata Födelsedag: Klicka i för att visa användarens födelsedag. Fonetiskt förnamn/efternamn: Här fyller man i alternativ stavning. För att få träff på Karlsson även om man söker Carlsson skriver man in Carlsson som fonetik i efternamn. Telefonistspecifik information: Information som endast telefonisten kan se, t ex privat mobilnummer. Sorteringsordning: Här sätter man ett värde mellan 0-100, där 0 är högst och 100 minst. Defaultvärde som är satt på samtliga användare då systemet levereras är 100. Om alla användare har samma sorteringsordning kommer en sökträfflista i Tellus att visas i bokstavsordning. Om jag t ex söker på samma organisation som Kalle så visas resultatet i bokstavsordning om ingen sorteringsordning skapats. Med en sort.ordning kan man istället välja att visa VD överst i träfflistan, sedan sekreterare, sedan alla ekonomer tillsammans osv. Användarbild: Klicka på bläddra och leta reda på en bild på användaren om sådan finns sparad. Personlig information: Här kan man lägga in information om användaren, t ex kontaktuppgifter till anhöriga. Endast de som är tilldelade den rättigheten se och redigera personlig information. Flik 3: Egendefinierade fält Här ger du användaren ett värde/värden till de egendefinierade fälten. Flik 4: Detajerad användardata Organisation: Klicka i organisationsträdet var användaren hör hemma. För att kunna skapa en ny användare krävs det att man knyter denne till någon del av organisationen. Standardschema: Välj det schema användaren ska tillhöra till att börja med. Rekommendationen är att användaren sedan i sin webbklient skapar ett eget personligt schema. Chef: Sök upp användarens chef och välj. Ersättare: Sök upp användarens ersättare och välj. Titel: Välj ur listan. Endast en är möjlig. Om användaren har två titlar får man skapa en titel med båda, t ex Ekonomichef/Telefoniansvarig Adress: Välj en av de fördefinierade adresserna. Om du saknar någon adress kan du gå in och skapa den under Administration\Adresser. Språk: Det språk som användaren ska ha i sin webbklient. Detta kan användaren sen själv ändra i sin webbklient. Tidzon: Välj tidzon. För användare i Sverige väljer man (GMT+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna. Meddelandeinställningar: Hur användaren ska få sina meddelanden från telefonist, övriga användare och röstmeddelanden. Meddelanden går alltid till webklienten utöver de man fyller i här. SMS är tilläggsmodul. Kalender, Tid före och efter: Tid (minuter) som läggs på en hänvisning som läggs i kalendern (t ex Outlook). Exempel: en användare har inställt 10 min efter; detta innebär att tio minuter läggs till varje gång användaren hänvisar sig via sin kalender. Knappar man in sammanträde kl så kommer hänvisningen gälla tom På så sätt hinner användaren tillbaka till sitt kontor efter mötet. Rättigheter: Välj vilken roll användaren ska ha. (Läs mer om roller under rubriken Roller.) Använd Exchange 2007 Kalender synkronisering: Om användaren ska ha möjlighet att göra hänvisningar via kalendern (t ex Outlook) kryssas denna ruta i. SourceTech Tellus Administration 2.6 sv-se 25

27 Flik 5: Användarens telefoner Här listas användarens telefoner. För att lägga till en telefon: Klicka på Skapa telefon för att komma direkt in på sidan där man skapar nya telefoner. För att redigera en befintlig telefon: Klicka på För att ta bort en befintlig telefon: Klicka på Adress: Välj en av de fördefinierade adresserna. Om du saknar någon adress kan du gå in och skapa den under Administration/Adresser. Flik 6: Sökord Här knyter man sökord till den aktuella användaren. 1. Skriv in och sök eller klicka på Alla för att få upp hela listan. 2. Lägg till ett sökord genom att klicka på det gröna plustecknet. 3. De valda sökorden läggs i en listan högst upp. För att ta bort ett ord klicka på minustecknet. 4. Hittar man inte ett sökord som passar klickar man på Skapa nytt sökord. 5. Glöm inte att spara! Skapa kopia Om man ska skapa flera användare med lika inställningar kan man enkelt göra det genom att klicka Skapa kopia av en användare högst upp i högra hörnet. En kopia av användarens alla inställningar utom grundläggande användardata och telefoner. SourceTech Tellus Administration 2.6 sv-se 26

28 Telefoner Under rubriken Telefoner finns följande underrubriker: Skapa/redigera, Skapa serie, Nummeröversättare samt Telefonmallar. Hur man skapar telefonmallar samt nummeröversättare har beskrivits tidigare i manualen. Nedan går vi igenom hur man skapar enstaka telefoner samt hur man skapar en serie av telefoner. Skapa serie Man kan skapa enstaka telefoner eller en serie. När man skapar en serie telefoner kan man välja hur många telefoner som ska skapas och hur många steg som ska vara mellan varje telefon. SourceTech Tellus Administration 2.6 sv-se 27

29 Skapa telefon Här skriver man in: 1. Mall. Välj ev. en telefonmall ur listan och tryck på Använd mall. 2. Telefonnummer: T ex anknytning eller mobilnummer. 3. Ange nummeröversättare. 4. Beskrivning: Här namnger man telefonen. T ex kan man döpa den till Annas anknytning eller Annas mobil. Det är detta namn som syns i rullgardinsmenyn då telefonisten eller användaren ska välja vilken profil som ska vara aktiv. 5. Primäranvändare: När man skapar en telefon är det viktigt att man knyter den till en användare. Detta görs genom att klicka på hitta användare och söka fram en redan skapad användare. En anknytning kan delas av flera användare, men systemet kräver att en av dem står som primäranvändare. OBS! Det är mycket viktigt att man alltid anger en primäranvändare för telefonen, annars kommer man inte att kunna knyta telefonen till någon! SourceTech Tellus Administration 2.6 sv-se 28

30 6. Nod: Ange den växel som telefonen ska tillhöra. 7. Typ av telefon: Välj om telefonen ska vara en anknytning, mobil, DECT etc. 8. Starthändelse: Här skriver man in vad som ska hända med telefonen då en hänvisning aktiveras. Observera att man alltså gör denna inställning på telefonen och inte i hänvisningskoden. Detta betyder att man kan ha olika inställningar för vad som ska hända då användaren t ex hänvisar sig för lunch på de olika telefoner som är knutna till användaren. Man kan välja mellan alternativen: ingen, öppna, stäng och medflytta. Ingen = telefonen kommer att fortsätta vara precis som den var innan hänvisningen lades. Om den var öppen så kommer den fortsätta att vara det, om den var medflyttad kommer den fortsätta vara det etc. Öppna = telefonen kommer då att vara öppen under hänvisningen. Stäng = telefonen kommer att stängas, oftast innebär detta att den styrs om till telefonist. Medflytta = telefonen medflyttas till annat nummer under hänvisningen. 9. Destination för starthändelse: Om man fyllt i att telefonen ska medflyttas i raden ovan så anger man här vilket nummer den ska medflyttas till. Kom ihåg att skriva in hela numret, utan mellanslag eller bindestreck. Glöm inte 0/00 för linjen ut om det är ett externt nummer. Om samtalen ska gå till röstbrevlådan då telefonen är hänvisad så skriver man in numret till röstbrevlådan. Om värde ej är angivet måste användaren själv ange destination vid medflyttning. 10. Sluthändelse: Här skriver man in vad som ska hända med telefonen då hänvisningen upphör. 11. Destination för sluthändelse: Om man fyllt i att telefonen ska medflyttas i raden ovan så anger man här vilket nummer den ska medflyttas till. Om värde ej är angivet måste användaren själv ange destination vid medflyttning. 12. Namnuppdatering: Tellus kan uppdatera namn på anknytningar i de växlar som har stöd för detta. Här väljer man om/vilket namn skall skickas över till växeln. Användarnamn= Användarens för och efternamn Telefonnamn= Det namn man gett telefonen i fältet Beskrivning. 13. Alternativ: Val för telefonen. Kontrollerbar = skall Tellus kunna styra telefonen. (Gäller endast anknytningar). Är profil = Om användaren har fler än 1 telefon med detta val, kan användaren själv styra vilken telefon som skall vara aktiv. Följ profil = Anger om anknytningen skall medflyttas till den aktiva telefonen. Använd publikt nummer = Uppringning från Tellus Operator kommer att ske via publika nätet. Privat = numret kommer att ersättas med **** Tryck sedan på Spara SourceTech Tellus Administration 2.6 sv-se 29

31 Profiler Användare och telefoner är två olika typer av objekt som man associerar med varandra. Detta gör att vi kan illustrera verkligheten på ett unikt sätt. I Tellus är olika typer av objekt så administreras de fristående, och systemadministratören kan sen knyta telefoner till användare på det sätt som bäst passar just sin organisation. Detta möjliggör en flexibilitet som inte var möjlig tidigare. Profiler För att underlätta för de användare som har flera telefoner än en så finns möjligheten att definiera telefonerna som profiler. Man kan då enkelt välja vilken av telefonerna man för tillfället vill vara nåbar på. Om användaren t.ex. har fler än 1 telefon som definierats som profil kan man enkelt från Tellus Operator styra vilken telefon som ska vara aktiv. Detta kan även användaren göra själv, från sin webbklient. I de fall då en användare har flera profiler upplagda så finns även möjlighet att utnyttja funktionen följ profil. Detta innebär att om användaren väljer att dennes mobil ska vara aktiv, och hans/hennes anknytning är inställd att följa aktiv profil så kommer anknytningen automatiskt att medflyttas till mobilen. SourceTech Tellus Administration 2.6 sv-se 30

32 Masquerade Masquerade är en avancerad funktion som är enkel att använda för att ta över en användares funktioner. Den är mycket användbar för administratörer av systemet men kan även användas av t.ex. sekreterare etc. Ta över en användares funktioner För att ta över en annan användare så söker man för upp personen och sedan klickar på Masquerade -ikonen. Finns inte ikonen så saknar du rättigheten för detta. När man är inne i Masquerade -läge som en annan användare så markeras detta genom en röd ram runt applikationen (se bild nedan). Man ser även i namnlisten att genom att sitt eget inloggningsnamn skrivs ut innanför parantes. Förklaring för bilden nedan 1. Eget inloggningsnamn. 2. Tryck på X-et för att återgå till egen session. SourceTech Tellus Administration 2.6 sv-se 31

33 Återställa lösenord Ibland så kan användarna ha glömt sitt lösenord, detta kan återställas på flera sätt. Dels kan användaren själv få ett nytt slumpat lösenord skickat till sig genom att klicka på länken för glömt lösenord i inloggningsbilden. Administratörerna kan även hjälpa användaren genom att skapa ett nytt lösenord, detta görs enklast genom att klicka på nyckel-ikonen i detaljvyn på användaren. Redigera användare För att snabbt kunna redigera en användare om du upptäcker fel så finns det en länk för detta i detaljvyn för användaren. Klicka på ikonen för att redigera användarens uppgifter. Radera användare För att radera en användare klickar du på länken markerad på bilden nedan. Du kommer först att få en fråga för att bekräfta borttagningen. SourceTech Tellus Administration 2.6 sv-se 32

34 Multiredigering 1. Inverterar markerade kryssrutor. 2. Kryssrutor Sätt kryss framför de personer du vill köra multihändelse på. 3. Multiredigering Välj typ av händelse för markerade användare. Skicka meddelande till flera personer Klicka på länken enligt bilden nedan för att skicka ett meddelande till flera personer samtidigt. Hänvisa flera personer Klicka på länken enligt bilden nedan för att hänvisa flera personer samtidigt. Dessa bör ha samma hänvisningsprofil för att få önskat resultat. Ta bort hänvisning för flera personer Klicka på länken enligt bilden nedan för att ta bort hänvisning från flera personer samtidigt. SourceTech Tellus Administration 2.6 sv-se 33

35 Multiredigera personer För att redigera ett antal personer så väljer man länken nedan. Man kommer då till en vy där vissa kriterier kan ändras för samtliga användare. De fält som inte ändras kommer heller inte att uppdateras på de valda användarna. Radera flera personer Klicka på länken enligt bilden nedan för att radera flera personer samtidigt. Man får upp en fråga om man vill fullfölja raderingen av personerna innan borttagningen sker. SourceTech Tellus Administration 2.6 sv-se 34

36 Etikettlayout Tellus etikettlayout är ett flexibelt verktyg där man kan skapa etiketter för besökare som registrerats i besöksmodulen. Man kan med fördel skapa flera olika mallar så att det enkelt går att skapa en etikett som används vid en viss kategori av besökare. Hur man registrerar ett besök finns beskrivet i manualen för webbklienten. Etikettlayout återfinns i rullgardinsmenyn under Administration och Besökshantering. Att skapa mallar Överst i namnfältet fyller man i vad mallen ska heta och sedan väljer man vad de olika raderna på etiketten ska innehålla. Då en användare sedan registrerar ett besök i sin webklient och telefonisten/receptionisten skriver ut en besöksetikett hämtas informationen som användare skrivit in och infogas i etiketten. Prefix: Beskrivande text om vad raden visar för information. Om man vill att raden ska visa t.ex. Besökare: Marie-Louise Björklund så anger man på prefixraden: Besökare. SourceTech Tellus Administration 2.6 sv-se 35

37 Rad typ: Det finns sju olika kategorier att välja mellan: Ingen: Raden lämnas blank på etiketten Datum: Det datum du skriver in att besökaren ska komma Namn: För och efternamn på ditt besök Företag: Besökarens företag Besökskategori: Man kan dela in besökare i olika kategorier, t.ex. kursdeltagare, leverantör etc. Besöksmottagarens namn Besöksmottagarens företag Vertikal position: Här väljer du var texten ska hamna på raden; vänsterställd, centrerad eller högerställd. SourceTech Tellus Administration 2.6 sv-se 36

Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3

Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3 Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3 2 Innehåll 1. Välkommen till Vision 80/20 Informera 6 2. Introduktion 7 2.1 Innan du börjar 8 2.2 Inloggning 8 Begär nytt lösenord 8 Sök utan att logga in

Läs mer

NORSTEDTS BYRÅ ANVÄNDARMANUAL

NORSTEDTS BYRÅ ANVÄNDARMANUAL NORSTEDTS BYRÅ ANVÄNDARMANUAL Manual för Norstedts Byrå (1.2) Manual för Norstedts Byrå (1.2)... 1 Ord och begrepp i Byrå... 4 Snabbkommandon... 4 Ställa in moment och kontrollpunkter... 5 Anpassa momenten

Läs mer

Mobilus Digital Rehab AB. 3.2 Användarmanual. (Ver. 3.2.1: Rev. A)

Mobilus Digital Rehab AB. 3.2 Användarmanual. (Ver. 3.2.1: Rev. A) Mobilus Digital Rehab AB 3.2 Användarmanual (Ver. 3.2.1: Rev. A) Användarmanual Ver. 3.2.1: Rev. A Innehåll 1. ANVÄNDA PROGRAMMET... 4 1.1 LAYOUT... 4 1.2 NAVIGERA... 5 2. SÖKA BILDER... 7 2.1 SÖK MED

Läs mer

Välkommen till Portalen!... 1 Layout... 1 Lägga till en ny genväg... 1 Redigera en befintlig genväg... 2 Ta bort genväg... 2 E-post... 3 Inkorg...

Välkommen till Portalen!... 1 Layout... 1 Lägga till en ny genväg... 1 Redigera en befintlig genväg... 2 Ta bort genväg... 2 E-post... 3 Inkorg... Välkommen till Portalen!... 1 Layout... 1 Lägga till en ny genväg... 1 Redigera en befintlig genväg... 2 Ta bort genväg... 2 E-post... 3 Inkorg... 3 Mottagna e-postmeddelanden med bilagor... 3 Nytt meddelande...

Läs mer

Administratörshandbok Online

Administratörshandbok Online Administratörshandbok Online Att använda Administratörshandboken Online EPiServer innehåller en komplett dokumentation och beskrivning av EPiServer i ett pdf-baserat hjälpsystem. Administratörshandboken

Läs mer

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-12-04

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-12-04 Medlemsregistret Roller och Behörigheter Uppdaterad 2012-12-04 Innehållsförteckning Klicka på sidan här i innehållsförteckningen och du länkas dit direkt. Du behöver inte skrolla i dokumentet manuellt.

Läs mer

LEVDoc för Visma Administration (SPCS) Inläsning / Återsökning av leverantörsfakturor med kontering & attestering till Visma Administration

LEVDoc för Visma Administration (SPCS) Inläsning / Återsökning av leverantörsfakturor med kontering & attestering till Visma Administration LEVDoc för Visma Administration (SPCS) Inläsning / Återsökning av leverantörsfakturor med kontering & attestering till Visma Administration LEVDoc 2.2 För servicefrågor kontakta er Återförsäljare eller

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

SiteVision - manual för administratörer

SiteVision - manual för administratörer SiteVision - manual för administratörer Senselogic AB Version 2.2_02 Innehållsförteckning 1 Om SiteVision...1 2 Om mallar...1 3 Egenskaper för webbplats...3 3.1 Allmänt... 3 3.1.1 Information... 3 3.1.2

Läs mer

SP_062_-01. Användarmanual Contact Center Administratör

SP_062_-01. Användarmanual Contact Center Administratör SP_062_-01 Användarmanual Contact Center Administratör Spring Mobil Växel Innehållsförteckning Användarmanual Contact Center Administratör... 1 Inledning... 5 Inloggning... 6 Systeminformation... 7 Samtalsflödet...

Läs mer

Copyright EPiServer AB

Copyright EPiServer AB Innehållsförteckning 3 Innehållsförteckning OM DEN HÄR DOKUMENTATIONEN 6 FÅ ÅTKOMST TILL HJÄLPSYSTEMET I EPISERVER 6 FÖRVÄNTAD KUNSKAP 6 REFERENSER 6 ONLINEANVÄNDARNÄTVERK PÅ EPISERVER WORLD 6 COPYRIGHTMEDDELANDE

Läs mer

Handbok Pagero Internet för Handelsbanken

Handbok Pagero Internet för Handelsbanken Handbok Pagero Internet för Handelsbanken Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 2 Innan ni startar

Läs mer

Spring Mobil Växel. Användarhandbok

Spring Mobil Växel. Användarhandbok Spring Mobil Växel Användarhandbok Spring Mobil Växel Välkommen till Tele2 och Spring Mobil Växel! Detta är en handbok för dig som använder Spring Mobil Växel. Med Spring Mobil Växel erbjuder vi Sveriges

Läs mer

LEARNIFYMANUALEN. Lärresurser och Kursplatser

LEARNIFYMANUALEN. Lärresurser och Kursplatser LEARNIFYMANUALEN Lärresurser och Kursplatser Här kan du hitta steg-för-stegmanualer för de flesta funktioner som finns i Learnifys Lärresurser och Kursplatser. Innehållsförteckning Hitta material i biblioteket...

Läs mer

Bankgiro Link. Handbok

Bankgiro Link. Handbok Handbok Innehåll Läsanvisning 1 Innan ni startar 2 Vad är Pagero Bankgiro Link 2 Förutsättningar 2 Installation och start 3 Installation 3 Efter installationen 3 Radera installationen 3 Att börja med Pagero

Läs mer

www.grade.com LUVIT Education 3.1 Manual för kursdeltagare

www.grade.com LUVIT Education 3.1 Manual för kursdeltagare www.grade.com LUVIT Education 3.1 Manual för kursdeltagare Innehållsförteckning 1. INLEDNING 5 2. BEGREPP 6 3. GENERELLA FUNKTIONER 7 3.1. RSS 7 3.1.1. RSS i Internet Explorer 7 7 3.1.2. RSS i FireFox

Läs mer

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4 klient, version 4.4 RemoteX Technologies AB Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Begrepp i RemoteX Applications... 2 2.1 Begreppsmodell... 2 2.2 Beskrivning av de olika begreppen... 3 3 Installation

Läs mer

SVEMO- OUTLOOK I OFFICE 365

SVEMO- OUTLOOK I OFFICE 365 SVEMO- OUTLOOK I OFFICE 365 Användarmanual & Övningsuppgifter Innehåll Inledning... 2 Inloggning... 3 Inkorgen... 4 Skapa mappar... 4 Skriv ett nytt meddelande... 4 Bifoga fil... 6 Kontakter... 7 Lägg

Läs mer

Administration IdrottOnline Förbund Administration

Administration IdrottOnline Förbund Administration Uppdaterad 2011-03-02 Administration IdrottOnline Förbund Administration Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet,

Läs mer

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt APA för nybörjare Den här texten är tänkt som en snabb introduktion hur du kan använda publiceringssystemet APA (Advanced Publication Application) för att redigera webbplatser. Texten kräver inga förkunskaper

Läs mer

1 Att komma igång 4. 2 Startsida 4 2.1 Status 5 2.2 Händelser 5 2.3 Skicka SMS 5 2.4 Anteckningar 5 2.5 Kontakter 6

1 Att komma igång 4. 2 Startsida 4 2.1 Status 5 2.2 Händelser 5 2.3 Skicka SMS 5 2.4 Anteckningar 5 2.5 Kontakter 6 Home Användarmanual Innehåll 1 Att komma igång 4 2 Startsida 4 2.1 Status 5 2.2 Händelser 5 2.3 Skicka SMS 5 2.4 Anteckningar 5 2.5 Kontakter 6 3 Samtalshantering 8 3.1 Vidarekoppling 8 3.1.1 Hänvisningsdator

Läs mer

Introduktion till Winbas. säljstöd

Introduktion till Winbas. säljstöd Introduktion till Winbas säljstöd Inledning Säljstöd ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 Säljstöd Arkiv------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Doxcentral 6. Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering. Användarmanual v.1.2 2013-02-28

Doxcentral 6. Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering. Användarmanual v.1.2 2013-02-28 Doxcentral 6 Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering Användarmanual v.. 0-0-8 Välkommen till Doxcentral! Möt Doxcentral - Sveriges bästa system för samordning av dokument och

Läs mer

INNEHÅLL. Copyright 2002 EMS

INNEHÅLL. Copyright 2002 EMS Användarmanual Winjet Preparation EMS AB Svalsätersvägen 13 153 38 Järna http: www.elektromaskiner.se Telefon: +46 8 551 734 80 Fax: +46 8 551 734 87 Sida 1 Copyright 2002 EMS INNEHÅLL Starta programmet...

Läs mer

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Manual mjukvara 2014-01- 01 Version 12 1 Förord... 4 2 Sammanfattning... 4 2.1 Använda manualen... 4 2.2 Systemkrav... 4 2.3 Förklaring av

Läs mer

Manual till Skanskas Webbfakturaportal

Manual till Skanskas Webbfakturaportal Manual till Skanskas Webbfakturaportal (Husera TSP/TSP Online) Webbfaktura Version 3.0 Manual Version 1.5 Friskrivning Informationen i denna manual är till för att vägleda användarna av webbsystemet och

Läs mer

INLEDNING... 4 FÖRBEREDELSER... 5 AKTIVERA ER IDROTTONLINE SIDA... 6 REDIGERA... 9

INLEDNING... 4 FÖRBEREDELSER... 5 AKTIVERA ER IDROTTONLINE SIDA... 6 REDIGERA... 9 Manual Innehållsförteckning INLEDNING... 4 FÖRBEREDELSER... 5 AKTIVERA ER IDROTTONLINE SIDA... 6 REDIGERA... 9 Informationsfliken... 10 Toppbild och färgschema... 10 Utseende boxar på startsidan... 11

Läs mer

MANUAL. PIAplus. Manual för externa användare av Jernkontorets projektuppföljningssystem

MANUAL. PIAplus. Manual för externa användare av Jernkontorets projektuppföljningssystem MANUAL PIAplus Manual för externa användare av Jernkontorets projektuppföljningssystem Innehåll 1. Allmänt om PIAplus... 4 2. Logga in i PIAplus... 4 3. Viktiga begrepp... 4 3.1. Grupper... 4 3.2. Dokument...

Läs mer

HANDLEDNING KONTAKT. Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles

HANDLEDNING KONTAKT. Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles HANDLEDNING KONTAKT Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles Lund 046-270 48 00 Stockholm 08-562 776 00 Göteborg 031-712 44 00 info@lundalogik.se www.lundalogik.se 1 HANDBOKENS

Läs mer

Webbverktyg/ eportfolio

Webbverktyg/ eportfolio Webbverktyg/ eportfolio vägledning i programmet och praktisk användarguide Bengt Engström, Projektsamordnare Peter Åhnberg, Projektadministratör Ansvarig företagskontakter Ansvarig webbverktyg/eportfolio

Läs mer