ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FRAMTIDENS STAD

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FRAMTIDENS STAD"

Transkript

1 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Juni 2012 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 2 FRAMTIDENS STAD Västra Götalandsregionen Ann-Sofie Lodin: Med gemensamma krafter når vi långt. Infrastruktur Catharina Elmsäter-Svärd: Västsvenska paketet har börjat förverkligas. FOTO: (GÖTEBORG)THINKSTOCK, (ANN-SOFIE LODIN) SERGIO JOSELOVSKY (CATHARINA ELMSÄTER-SVÄRD) KRISTIAN POHL HÄR VÄXER DEN MODERNA STADEN FRAM Enorma satsningar på infrastruktur och grönt byggande gör Göteborg till Framtidens Stad NORDENS STÖRSTA FASTIGHETSMÄSSA Elmia Fastighet är sedan 30 år mötesplatsen för alla som berörs av fastigheter i någon form. Hit kommer fastighetsägare och inköpare och möter entreprenörer, konsulter och förvaltare. Här möter den offentliga sektorn den privata och här möter politiker och beslutsfattare verkligheten. Mer info samt intresseanmälan hittar du på: SEPTEMBER

2 2 JUNI 2012 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET UTMANINGAR Som ny regiondirektör i Västra Götaland har det slagit mig att det ibland verkar råda någon slags konkurrensförhållande mellan Göteborg och övriga delarna av länet. I själva verket behövs alla delar för en stabil utveckling och det vill Västra Götalandsregionen bidra till. Låt mig ta ett exempel: en viktig faktor för utvecklingen i ett område är att kollektivtrafiken fungerar. Om du som reser kort eller långt upplever att du kan resa snabbt, enkelt och till en rimlig kostnad och väljer bort bilen, så ger det positiva effekter på tillväxt, klimat, stadsmiljö och mycket annat. Varje dag görs över resor med kollektivtrafiken i Västra Götaland. Med bussar, spårvagnar, tåg och båtar. Till och från arbete, studier och fritidsaktiviteter. De senaste åren har resorna med kollektivtrafiken ökat kraftigt och allt pekar mot att trafiken kommer att fortsätta att öka rejält. Stor utmaning Den förväntade ökningen är samtidigt en av våra största utmaningar. Västra Götalandsregionen är kollektivtrafikmyndighet och sedan årsskiftet också ensam ägare till Med gemensamma krafter når vi långt VI REKOMMENDERAR SIDA 5 Patrik Andersson Vd, Business Region Göteborg Om man i framtiden inte har kompetensen intill sig blir man garanterat akterseglad. Grönt byggande i framkant 8 Krokslätts fabriker blir föregångare för hållbar och lönsam stadsbyggnad Nytt ledarskap krävs för den hållbara staden 14 CMB stimulerar forskning, utbildning och kunskapsutbyte mellan akademi och samhällsbyggnadssektorn Vi får våra läsare att lyckas! kollektivtrafikbolaget Västtrafik. Det innebär att du som invånare är med och bestämmer om hur kollektivtrafiken ska utvecklas, varje gång du går och röstar. Det kan sedan handla om svåra avvägningar för politikerna i regionfullmäktige de har samtidigt att ta ställning till många andra behov inom exempelvis hälso - och sjukvården. Drivande aktör I sitt uppdrag kan politikerna i Västra Götalandsregionen se helheten och ta initiativ till eller bidra till satsningar som gagnar utvecklingen. Genom att främja exempelvis näringslivsutveckling, u t b i l d n i n g s m ö j l i g h e t e r, k u l t u r- livet eller miljömässigt hållbara initiativ, bidrar vi till tillväxt, som i sin tur är en förutsättning för välfärd. Här är Västra Götalandsregionen en samlande och drivande ak t ö r o c h v i j obbar tillsammans med andra organisationer bland andra kommuner, näringsliv, universitet och högskolor för att ta FOTO: SERGIO JOSELOVSKY Ann-Sofi Lodin Regiondirektör Västra Götalandsregionen vara på den utvecklingskraft och idéer som finns i samhället. Samspelet är viktigt och det lönar sig. Lönande samspel Ett mycket bra exempel på vad ett aktivt samspel kan ge är den o m f a t t a n d e i n f r a s t r u k t u r s a t s - ningen Västsvenska paketet. Det är den gemensamma benämningen på ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen,Göteborgs stad, Göteborgsregionens kommunalförbund, Region Halland, Västtrafik, Trafikverket och Transportstyrelsen. Det handlar om stora investeringar i nya tåg, bussar och spårvagnar, nya busskörfält och inte minst i stora infrastrukturprojekt som Västlänken och andra förbindelser. Trängselskatten som införs i Göteborg 2013 ska bidra till att Västsvenska paketet kan genomföras. Styrkeområden Hållbara städer och hållbara transportlösningar är för övrigt två av de fem kluster som identifierats som styrkeområden för Västsverige. Varje kluster innehåller intressanta möjligheter för utveckling. Meningen med klustren är att utveckla gränsöverskridande samarbeten något som Västsverige sedan länge är känt för. Och just sådant här samarbete är nödvändigt när det handlar om de stora, strategiska frågorna som ska göra livet gott för invånarna i Västra Götaland. Med gemensamma krafter är jag övertygad om att vi kan nå långt. FRAMTIDENS STAD NR 2, JUNI 2012 Verkställande direktör: Linus Wennerström Redaktionschef: Martin Björinge Affärsutvecklare: Vedrana Hubanic Layout: Daniel Di Meo Ansvarig för denna utgåva: Projektledare: Sebastian Keta Tel: E-post: Distribution: Göteborgs-Posten, juni 2012 Tryckeri: V-Tab Repro: Bert Lindevall Korrektur: Christian Malmgren Mediaplanet kontaktinformation: Tel: Fax: E-post: Vid förfrågningar kontakta: Vedrana Hubanic Citera oss gärna, men ange källan. Mediaplanets affärsidé är att leverera nya kunder till våra annonsörer. Genom intressanta artiklar med hög kvalitet motiverar vi våra läsare att agera. i byggprocessens alla skeden. Vi arbetar med projekt-, bygg- och miljöledning, kalkyl/byggekonomi, beskrivning, besiktning, upphandling och informationsverksamhet. Vår målsättning är att erbjuda spetskompetens och vara ett naturligt förstaval för beställaren. medarbetare på våra kontor i Göteborg, Halmstad och Borås. CA bildades 1971 och är sedan 2007 personalägt. Vi menar att ett gemensamt ägande ökar medarbetarnas engagemang, kompetens och arbetsglädje. CA är miljödiplomerat och vilar på en värdegrund med ledorden Kompetens, Oberoende och Engagemang. och många spännande uppdrag såsom offentliga byggnader, sjukhus, skolor, bostäder, kontor mm. Våra beställare är både privata och offentliga. Vi tänker nu förstärka organisationen för att på sikt utvecklas och bli ännu bättre. Vill du vara med? Vi på CA engagemang och sin kompetens kan Läs mer om oss på

3 Varje år byggs över tiotusen småhus i Sverige så Fjäråskupan räknar med att ha en stor marknad och kan behöva nyanställa så småningom. FOTO: JULIA SJÖBERG möjlig tack vare Västra Götalandsregionen Henrik Turefeldt, produktchef på Fjäråskupan, som håller till på Hisingen i Göteborg. får problem när hus är för vältätade genom att det skapas ett undertryck i blir svårt att öppna dörrar och fönster, och gör måste jobba extra hårt, vilket i sin tur kräver fönster för att ventilationen ska fungera, vilket Det här är ett jätteproblem skulle jag vilja över tiotusen småhus i en stor marknad och kan behöva nyanställa så effektivt kan ventilera bort matos, luktämnen och vattenånga utan att skapa undertryck och Det är svårt att förutse vilka problem vi kan komma att stöta på under utvecklingen här under året och sedan får vi se när vi kan av drygt hundra företag som valts ut och fått extra stöd för forskning och utveckling genom Västra avancerat, som innebär att man får högst 50 ger oss möjlighet att satsa på projekt som vi annars skulle skjutit på framtiden och just detta projekt är större än de vi normalt kan företag i Västra Götalandsregionen få stöd till utveckling för att kunna konkurrera bättre på den små och medelstora företag för att stärka företagets förmåga att utveckla tjänster, varor och processer med hjälp av forsknings Götalandsregionen täcker kostnaderna för insatser utförda av forskningsinstitut och universitet, högskolor eller andra organisationer med forskningskompetens som måste svara för en lika stor del, kontant eller i FAKTA: Västra Götalandsregionen stödjer tillväxtföretag. Västra Götalandsregionen finansierar genom FoU-kortet forsknings- och utvecklingsinsatser för små och medelstora företag. Syftet är att stärka små och medelstora företags möjligheter att konkurrera på globala marknader, att förbättra den ömsesidiga kunskapsöverföringen mellan företag, akademi och forskningsinstitut liksom att skapa nya arbetstillfällen.

4 4 JUNI 2012 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET NYHETER INFRASTRUKTUREN AVGÖRANDE FÖR FRAMTIDENS STÄDER Fråga: Vad måste prägla utvecklingen av en fungerande framtida stad? Svar: Bland annat är det vitalt med satsningar för att få kollektivtrafiken och arbetspendlingen att fungera, svarar infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd. I Göteborgsregionen är de pågående satsningarna på att genomföra det Västsvenska paketet centrala. Det handlar om infrastruktursatsningar på kollektivtrafik, järnvägar och vägar för totalt 34 miljarder kronor, som ska bidra till att skapa en större arbetsmarknad, främja sysselsättning och tillväxt samt minska trafikens negativa inverkan på miljön och samtidigt minska sårbarheten i vägsystemet. Man ser och känner att det västsvenska paketet har börjat förverkligas, säger Catharina Elmsäter Svärd (M). Den nya Partihallsförbindelsen är redan i bruk och man har börjat åtgärda kollektivtrafiken vid Nils Ericsonplatsen för att få ordning på bussarna. Att projektet Bana väg i väst, motorväg och dubbelspårig järnväg mellan Göteborg och Trollhättan, blir klart i år är ytterligare ett tecken på att det händer mycket i infrastrukturen i storstadsregionen. FOTO: KRISTIAN POHL Något mer troligt Många har förväntningar på en framtida snabb och dubbelspårig tågförbindelse mellan Göteborg och Borås, som beskrivs som landets pendlingsintensivaste stråk. Efter det att Trafikverket, på uppdrag av regeringen, nu genomfört sin kapacitetsutredning är infrastrukturministern något lite mer tydlig än tidigare med vad det kan komma att bli. Visst har det blivit något mer troligt att det blir satsningar på en ny järnväg mellan Mölnlycke och Bollebygd via Landvetter med byggstart före 2020 och på sikt till Borås med möjlighet att senare knyta an till Jönköping, säger hon. Som den mest identifierade arbetspendlingen påverkar en järnvägsförbindelse självfallet framtidens västsvenska städer. Det är vettigt att börja där behovet är störst, säger Catharina Elmsäter-Svärd. En ny snabbtågförbindelse Göteborg Borås passar också in i hennes önskan att person- och godstrafik i möjligaste mån ska separeras. Hon är dock tydlig med att det är minst lika viktigt att vårda den infrastruktur som redan finns som att skapa ny. Regeringen arbetar nu på den infrastrukturproposition som ska läggas fram för riksdagen i höst. Catharina Elmsäter-Svärd Infrastrukturminister (M) Där kommer det att framgå om man tar konsekvenserna av Trafikverkets uttalade prioritering av järnvägen Göteborg Borås. Propositionen, som anger ramar, ska komplettera nuvarande plan fram till 2021, men också förlänga perspektiven fram till Beslut om nya satsningar väntas först hösten 2013 eller våren Det är vettigt att börja där behovet är som störst Västsvenska paketet I det Västsvenska paketet ingår bland annat Västlänken, som är en tågtunnel under Göteborg med nya stationer vid Centralen, Haga och Korsvägen, Marieholmstunneln, som är ytterligare en biltunnel under älven, en ny Götaälvbro, samt en rad andra miljö- och trafiksäkerhetsåtgärder. Paketet genomförs i samverkan mellan regionala parter i Västsverige, bland annat VG-regionen, och staten genom Trafikverket. En stor del av finansieringen sker med hjälp av den trängselskatt som tas ut av biltrafiken i centrala Göteborg från nästa årsskifte. GÖSTA LÖFSTRÖM Utveckla Västra Stambanan den spårbundna länken mellan Stockholm och Göteborg. Västra Stambanan är idag och för överskådlig framtid den enda spårbundna länken mellan Stockholm och Göteborg. Banan har stora kapacitetsproblem, i synnerhet på sträckan Alingsås Göteborg. Belastningen på banan kommer att öka genom att trängselskatt införs i Göteborg år För att kunna utnyttja andra investeringar i Göteborgsområdet som utveckling av Hamnbanan, Marieholmsbron och Västlänken är det nödvändigt att också säkerställa matningen via järnväg till och från Göteborg. Därför behöver rejäla satsningar göras på Västra Stambanan, såväl på kort som medellång sikt för att säkerställa banans funktion. Även om en helt ny Götalandsbana mellan Stockholm och Göteborg skulle byggas på lång sikt får det inte hindra att järnvägstrafiken mellan Sveriges två största regioner kan utvecklas idag. Västra Stambanan har slagit i kapacitetstaket och möjligheten att utveckla person- som godstrafik är starkt begränsade. Därför måste det till kapacitetshöjande åtgärder nu. Både en utbyggd Västra Stambana och en framtida Götalandsbana kommer behövas för att säkerställa järnvägstrafiken över tid, säger Leif Walterum (C), kommunalråd i Skövde och ordförande i Västra Stambanegruppen. VÄSTRA STAMBANAN EN PULSÅDER FÖR GÖTEBORGS HAMN Västra stambanan är utpekad av Trafikverket som ett strategiskt godsstråk och viktig för utvecklingen av Göteborgs Hamn som förväntas fördubbla sin godsvolym. Detta handlar om både export och import för svenskt näringsliv inte bara i det industritunga Västsverige utan också för Bergslagen och Mälardalen/Stockholm. På grund av att kapaciteten på Västra Stambanan är otillräcklig går det idag inte att flytta gods från väg till järnväg vilket är en nationell i n r i kt n i ng. Trafikverket tillsammans med regering och riksdag måste agera nu för att lösa situationen på Västra Stambanan. KNYTER SAMMAN ARBETSMARKNADS- REGIONER Pendling med tåg är ett effektivt sätt att arbetspendla både av klimatskäl och eftersom många kan arbeta på tåget kan restiden utnyttjas effektivt. I Västra Götaland är hela området en pendlingsregion för högskoleutbildade och här finns en betydande potential för att koppla samman och stärka arbetsmarknadsregionerna. Redan idag finns regionpendlar men utvecklingen går trögt eftersom kapacitet saknas. Pendeltågen mellan Alingsås och Göteborg är idag mycket stor och efterfrågan förväntas öka då fördubbling av trafiken är ett mål till år Genom att trängselskatten införs år 2013 kommer trycket att öka ytterligare. För att arbetsmarknaden och företagens rekrytering skall fungera måste också pendlingen vara smidig. Det är av nationellt intresse och har betydelse för Sveriges konkurrenskraft att spårkapaciteten på Västra Stambanan utökas konstaterar Leif Walterum. Västra Stambanegruppen: Västra Stambanegruppen består av nio kommuner i anslutning till Västra Stambanan. Gruppen har arbetat sedan 1999 för att utveckla Västra Stambanan som är en av de mest trafikerade järnvägssträckorna i landet. Leif Walterum, (C), kommunalråd i Skövde och ordförande i Västra Stambanegruppen. Inbjudan: Välkommen och fortsätt diskussionen om Västra Stambanans betydelse på Almedalen Torsdagen den 5 juli på Wallers Terass, Visby

5 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET JUNI PROPOSITION Regeringen arbetar nu på den infrastruktursproposition som ska läggas fram för riksdagen i höst. FOTO: THINKSTOCK Att vara del av en region är avgörande Fråga: Vad krävs av framtidens stad för att hävda sig i en allt mer internationaliserad värld? Svar: Att den är del av en stor arbetsmarknadsregion, där helheten är viktigare än varje enskild kommun. Patrik Andersson är vd för Business Region Göteborg,BRG, ett samarbete mellan 13 kommuner i Göteborgs omedelbara omland: Göteborgsregionen omfattar i dag människor. Visionen är att vi till år 2020 ska ha en a r b e t s m a r k n a d s r e g i o n o m f a t - tande 1,5 miljoner människor. En sådan är ändå bara att betrakta som en förort i jämförelse med många andra tillväxtregioner i världen. Patrik Andersson tror ändå att det västsvenska området kan bli en mycket väl fungerande region: Våra 400 år gamla traditioner av handel med utlandet är viktiga. De satsningar som gjorts för att bredda näringslivet är jättebra. Vår höga utbildningsnivå har stor betydelse. Göteborg hör till Top 20 bland europeiska tillväxtregioner och enligt institutet Bak Basel är potentialen att om tio år tillhöra Top 5. Göteborgs hamn,nordens största och den enda med oceantrafik och med dagliga tågpendlar för gods Patrik Andersson Vd för Business Region Göteborg, BRG till 20-talet orter över hela landet, bidrar till den starka positionen. Kompetensen avgörande Det finns förstås hot mot att få spela en stark roll i Europa. Kompetensförsörjningen är avgörande. Det gäller att kunna locka hit människor och få dem att stanna. Infrastrukturens utveckling är också helt avgörande, säger Patrik Andersson. Att regionen faktiskt växer illustreras av det faktum att Göteborgsregionen de senaste tio åren vuxit med invånare. Alternativet till Göteborgsregionen är enligt Patrik Andersson att genom en kraftigt utbyggd i n f r a s t r u k t u r n å d e t s o m k a l l a s den skandinaviska 8-miljonerstaden, inkluderande Oslo, Malmö och Köpenhamn. För en så stor region krävs framför allt en utbyggnad av höghastighetsjärnväg mellan Oslo och Köpenhamn via Göteborg. Självfallet också snabbtåg via Landvetter till Borås och på sikt mot Jönköping. Risk att bli akterseglad Redan mot slutet av det här året ligger Trollhättan, med hjälp av den nya dubbelspåriga järnvägen, endast 32 minuter från Göteborg. Arbetsmarknadsregioner driver tillväxt, säger Patrik Andersson och beskriver framtiden. I världen sker en enorm teknisk utveckling. Om man inte i framtiden har kompetensen intill sig blir man garanterat akterseglad. GÖSTA LÖFSTRÖM Regionerna konkurrerar Mellan 200 och 300 regioner i Europa konkurrerar om företag, etableringar och den bästa arbetskraften. Många erbjuder naturliga konkurrensfördelar som stort befolkningsunderlag eller ett centralt geografisk läge. Det är långt ifrån självklart att Västsverige och dess näringsliv hävdar sig i konkurrensen. Därför krävs aktiv satsning på infrastruktur, högre utbildning, kompetensförsörjning, kultur och livskvalitet. Bland näraliggande konkurrerande regioner märks Öresundsregionen, Hamburg och Berlin, som alla har betydligt bättre tillgänglighetsindex, bland annat på flyg-, järnvägsoch vägförbindelser. Driftiga människor Osloregionen ligger i nivå med Göteborg, dock inte beträffande järnväg och väg. Stockholms tillgänglighet är i nivå med G ö t e b o r g s, m e n S t o c k h o l m ä r den otvivelaktigt starkaste tillväxtmotorn i Sverige. De regioner som kan locka till sig och behålla duktiga och driftiga människor är de som vinner i den globala konkurrensen. Många viktiga faktorer För en bra västsvensk regionutveckling krävs enligt bland annat Västsvenska Handelskammaren att infrastrukturen förstärks mellan Sveriges tre största städer, att bostadsbyggandet ökar och att arbetsmarknadsregionen utvidgas i första hand till att omfatta 1,5 miljoner människor. GÖSTA LÖFSTRÖM Modeller får aldrig bli lag gamla tankebanor får aldrig bli eviga. Helt enkelt därför att inget uppdrag är likt något annat. Vår verktygslåda är fylld av flexibla redskap. Med dessa hjälper vi våra kunder att utvecklas och bidra till ett starkt Västsverige. Till infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd: Skulle det vara av intresse att spara 920 miljoner kronor åt svenska folket varje år? Genom samverkan och transparens mellan alla inblandade i ett infrastrukturprojekt kan man undvika kostsamma tilläggsbeställningar. Lösningen heter BIM för infrastruktur och kan spara in miljontals kronor varje år. Läs mer på Managementkonsulter med 25 års erfarenhet av nytänkande för näringsliv och offentlig service. Vianova Systems Sweden AB. Kungsgatan 56, Göteborg ,

6 6 JUNI 2012 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET NYHETER FOTO: THINKSTOCK Spårvagn framtidens sätt att resa Fråga: Hur reser vi miljövänligt, bekvämt och energisnålt i framtidens städer? Svar: Genom att utveckla den klassiska spårvägen och ta den till moderna höjder kan den bli en naturlig del av stadsrummet. Spårvägar var något många betraktade var i vägen för det moderna samhället efter andra världskriget. Men i takt med ett ökat miljö- och urbanitetstänk är spårvagnen tillbaka som ett modernt och framtida transportmedel i staden. Det blir en förtätning i de flesta stora städer eftersom många vill bo där. Därför skapas det ett tryck på att bygga ut spårvagnslinjer. De är dessutom lätta att planera in i stadsrummet och miljövänliga, säger Spårvagnsstädernas samordnare Jens Forsmark. Minska segregationen Forsmark jobbar mycket med att visa att spårvagnen som är ett transportmedel med en lång historia nu utvecklas när det byggs moderna spårvägar. I till exempel Frankrike satsar man mycket på att minska segregation i de större städerna genom att bygga helt nya spårvägar mellan FOTO: SPÅRVAGNSSTÄDERNA Jens Forsmark Samordnare, Spårvagnsstädernas olika mer eller mindre bemedlade områden. Upprustningen av städerna ska gå hand i hand med introduktionen av spårvagnar, säger Forsmark. Lockar nya resenärer Spårvagnar har visat sig locka nya resenärer. De som vanligtvis inte åker med kollektivtrafiken ser det plötsligt som ett fullgott alternativ. Vi strävar efter kombinationen mellan uppfräschningen av städerna och hur man får in ett miljöanpassat, attraktivt transportmedel med hög kapacitet. Städernas ökade konkurrens, att världsbilden och att städerna förändras ska kombineras med att transporterna görs mer effektiva i takt med att städerna växer. Den FAKTA Spårvagnsstäderna arbetar för att det ska bli lättare att bygga spårvägar. Organisationen förmedlar kunskap och främjar samarbete om spårvägsprojekt. Medlemmar är kommuner och regionala kollektivtrafikmyndigheter. Föreningen välkomnar även företag och intresseorganisationer som associerade medlemmar. Verksamheten finansieras av medlemsavgifter. Under 2000-talet har intresset för spårvägar vuxit i flera svenska kommuner. Urbaniseringen, klimat- och miljöfrågor, tillgänglighetsfrågor FOTO: THINKSTOCK formeln i samklang med miljöaspekterna är det vi jobbar med, säger Forsmark. Den viktigaste biten när man drar en spårväg är att den ska vara en del av en stads utveckling. Attraktivare städer Bebyggelse som lokaliseras och anpassas kring spårvägar kan r e d a n s e s i S ve r i ge. N y l i ge n h a r man invigt en ny linje i Norrköping. Ägaren av ett stort köpcentrum såg det som så viktigt att komma nära spårvagnshållplatsen att de byggde över hela sin parkering med nya affärer och ny entré mot hållplatsen. Det var en investering på en miljard kronor. Jag skulle säga att det är ett klockrent exempel på en och behov av ökad kapacitet i kollektivtrafiken har bidragit till att vända den nedläggningstrend som varit rådande sedan mitten av 1900-talet. Trendbrottet har skapat ett stort tryck på att snabbt skapa fungerande strukturer som kan hantera en utbyggnad av spårvägar. Spårvagnsstäderna vill underlätta finansieringen och förenkla regelverket för att bygga och driva spårväg. Spårvagnar är miljövänliga och effektiva. De är bekväma för resenären och skapar attraktiva städer. FOTO: THINKSTOCK stadsutveckling som ger mer attraktiva städer, samtidigt som det blir lättare att resa miljövänligt, säger Forsmark. Det är alltså inte bara Göteborg som är spårvagnsstaden utan västkusten börjar få konkurrens. Bland annat så planerar Malmö två spårvagnslinjer där en sträcker sig mellan Rosengård och Västra Hamnen. Detta gäller även Lund och Helsingborg som båda ligger väldigt långt fram i planeringen av spårvägar. Bara känslan av att det byggs på vissa platser är en positiv injektion till invånarna. Trevlig komfort Det är lätt att öka kapaciteten i gaturummet med spårvagn beroende på om det är låg- eller högtrafik. Egentligen är det så enkelt som att fästa på eller ta bort en ytterligare vagn, säger Forsmark. Jens Forsmark menar avslutningsvis att den moderna spårvägen är framtidens transportsätt på många sätt och ur flera aspekter. Det är definitivt miljövänligt. Dels så släpper spårvagnarna inte ut några avgaser och dels så är det energieffektivt. Många människor upplever att moderna spårvägar har en trevlig komfort, är bekväma och går smidigt fram. Att de dessutom hjälper städerna att bli mer attraktiva gör att vi kommer att få se omfattande satsningar den närmaste framtiden. FREDRIK SÖDERLUND Moderna spårvägar och stadsmiljö Moderna spårvägar ger inte bara en effektiv kollektivtrafik utan bidrar även till att skapa en attraktiv stadsmiljö. Spårvägsbyggen är långsiktiga investeringar. Man brukar tala om att trafiksystemet signalerar permanens. Detta är strukturerande och drar till sig arbetsplatser, bostäder, butiker, service och aktiviteter utmed sträckningen. Spårvägar innebär ofta i internationella exempel att hela gatu miljön renoveras. Biltrafiken minskar och fotgängare och cyklister kan använda gaturummet. De gator där den nya spårvägen går fram får vanligtvis ny markbeläggning på trottoarer och på de ytor som är kvar för biltrafik. Högre fastighetsvärden Spårvägsteknikerna arbetar i regel nära duktiga industridesigners. Spårvagnarna har ofta en färg och form som ska överensstämma med stadens själ. I många fall har framstående konstnärer utsmyckat de nya gatumiljöerna med skulpturer och andra installationer. Den moderna spårvägen utgör heller ingen barriär i gatumiljön. Endast undantagsvis monteras staket eller andra avspärrningar invid spåren. Tvärtom - spåranläggningen hålls öppen och tillgänglig eftersom spåren visar var man kan förvänta sig att en spårvagn kan komma att passera. Värdet på fastigheter och lokaler är ofta högre utmed spårvägar än där spårtrafik inte finns. Värdestegringen kan dock ta olika lång tid i olika städer. FREDRIK SÖDERLUND Framtidens resande Göteborgs Spårvägar är göteborgarnas bolag och varje dag ser vi till att göteborgarna kommer till dagis, skola och jobb. Vi är den enda operatören av kollektivtrafik i Göteborgsregionen som styrs av medborgarna. Därför är vårt uppdrag dubbelt. Självklart är att kollektivtrafiken ska vara enkel, snabb, pålitlig, trygg och säker. Dessutom sätter vi en ära i att vara en positiv kraft för Göteborgs utveckling. Vi sätter därför resenären i förarsätet medarbetare går till jobbet med viljan att ge bästa tänkbara service med spårvagn, buss och trafikantservice.

7 TOPP 40 1 VI SÖKER MÅNGA NYA MEDARBETARE tänk om just du är som klippt och skuren för en av våra lediga tjänster? Gå in direkt och kolla på vectura.se/jobb Vectura är marknadsledande teknikkonsulter inom transportinfrastruktur. Vi är i dag 1200 konsulter och finns på 40 orter i Sverige, Norge och Danmark. På Vectura tror vi på framtiden och har tydliga affärsmässiga mål om att ta marknadsandelar på både nya och befintliga marknader. För att klara det behöver vi fler medarbetare med olika erfarenheter och förmåga att tänka nytt. Vi erbjuder dig en flexibel, innovativ företagskultur med kompetenta och kreativa kollegor, stora utvecklingsmöjligheter och arbetsvillkor där balans mellan arbete och privatliv är av stor vikt. Kompetensutveckling är en strategisk och prioriterad fråga. Tänk om... det är just nu som du tar ett nytt steg i din karriär.

8 8 JUNI 2012 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET INSPIRATION Fråga: Var kombineras en energisnål och hållbar stadsbyggnad med verklig ekonomisk lönsamhet? Svar: Kontors- och bostadsområdet Krokslätts Fabriker i Mölndal ska i alla avseenden bli en hållbar stadsdel. Krokslätts fabriker blir föregångare för hållbar och lönsam stadsbyggnad HÅLLBAR STADSBYGGNAD GÖTEBORG Inte minst energimässigt ska Krokslätts Fabriker bli en förebild. När vi kopplat ihop det gamla men utvecklade fabriksområdet Krokslätts Fabriker norr med det nybyggda området Krokslätts Fabriker söder kommer de tillsammans, kvadratmeter bostäder och kontor, att förbruka mindre energi än vad området gör i dag. Dessutom mindre än vad Boverket i dag kräver av nybyggda fastigheter, samtidigt som 2050 års krav uppfylls redan Det trots att kvadratmeter här utgörs av Q-märkta hus, där man exempelvis inte kan göra tilläggsisoleringar, säger energiexperten Berth Olsson. Delegationen för hållbara städer har gett såväl planerings- som investeringsbidrag till Krokslätts Fabriker som enda privata projekt. Projektet har uppmärksammats i många sammanhang, inte minst internationellt, bland annat vid World Future Energy Summit i Abu Dhabi, där olika energi- och systemlösningar presenterades. Centralt och naturnära Området ligger vid Göteborgsvägen, nära gränsen till Göteborg och Mölndals centrum och i direkt anslutning till natur- och friluftsområdet Safjället. Den nya delen omfattar kvadratmeter fördelat på en kontorsbyggnad om kvadratmeter, sju bostadshus med över 200 lägenheter i alla upplåtelseformer; hyreslägenheter, bostadsrätter och ägarlägenheter, samt ett garage i två plan. Projektet utnyttjar också möjligheten till tredimensionell fastighetsbildning. Olika delar av en byggnad ska kunna ha olika ägare. Modernt bostadsområde Mark och grundarbeten pågår och bo s t ä d e r n a s k a vara påbörjade i slutet av året ska allt vara klart och inflyttat.kontorshusets fasader blir helt i glas. Bostadshusen blir i form av lamellhus. Detta ska bli ett av Sveriges modernaste kontors och b o s t a d s o m r å d e n n ä r d e t gäller energieffektivitet, energiförsörjning, materialval, transporter med mera, s ä ge r f a s t i g h e t s ä g a r e n o c h i n i t i at i v- tagaren Lennart Larsson. Renoverade textilfabriker Under 20 års tid har han utvecklat gamla Krokslätts Fabriker norr till ett område för kontor och småindustri på sammanlagt kvadratmeter. Bland annat har de mer än 100-åriga tegelfasaderna renoverats för 40 miljoner kronor. Flera kreativa verksamheter finns som hyresgäster. Det rör sig om ett hundratal FOTO: GÖSTA LÖFSTÖM FOTO: GÖSTA LÖFSTÖM Berth Olsson Energiexpert Lennart Larsson Fastighetsägare f ö r e t a g, m å n g a d e s i g n-, s p o r t -, m o d e - och it-företag, men också annan teknikutveckling och utbildningsföretag. Omkring personer arbetar i området och cirka 500 gymnasieelever har sin skola där. Vår ledstjärna är att Krokslättsfabriker ska vara modell och förebild för liknande stadsförnyelse. Historisk mark Krokslätts Fabriker är historisk mark från 1850-talet präglad av textilproduktion med spinneri och väveri, bland annat i företaget Mölnlycke. Det nya området söder om det gamla fabriksområdet har tidigare varit obebyggt, men kommer nu att integreras med det gamla till en modern blandstad. Vår ledstjärna är att Krokslätts Fabriker ska vara modell och förebild för liknande stadsförnyelse på andra håll, säger Lennart Larsson. GÖSTA LÖFSTRÖM FOTO: WINGÅRDHS TILLSAMMANS BOR VI VÄRLDEN BÄTTRE Nu bygger vi klimatsmarta lägenheter I Krokslätts Fabriker växer en ny grön stadsdel fram. Ägar-, bostads- och hyresrätter med härliga inglasade terrasser. Preliminär inflytt hösten Kontakt: Heidi Papillero

Energi- och klimatprogram

Energi- och klimatprogram falun.se/ Energi- och klimatprogram för Falu kommun Förnybar energi för Falun Framåt mot ett energiintelligent 2050 Fastställt av kommunfullmäktige 2012-10-11 1 2 Innehåll Förnybar energi för Falun Framåt

Läs mer

Fler och bättre jobb i Västsverige

Fler och bättre jobb i Västsverige Fler och bättre jobb i Västsverige En rapport från regionstyrelserna för Unionen Göteborg, Unionen SjuHall och Unionen Skaraborg/Väst Förord Facklig verksamhet handlar om att försvara medlemmars villkor,

Läs mer

Fler bostäder hur gör vi?

Fler bostäder hur gör vi? Fler bostäder hur gör vi? Gemensamt kan vi förbättra bostadsmarknaden i Göteborgsregionen! Fler bostäder hur gör vi? 1 GR Projektledare: Per Kristersson, GR Text: Staffan Sjöberg, Kraftord Layout: GR Info,

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

ANTAGEN AV TRAFIKNÄMNDEN FEBRUARI 2014 GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD

ANTAGEN AV TRAFIKNÄMNDEN FEBRUARI 2014 GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD ANTAGEN AV TRAFIKNÄMNDEN FEBRUARI 2014 GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD Antagen av trafiknämnden den 6 februari 2014 Trafikkontoret dnr

Läs mer

Finsk modell visar vägen. 35 000 vägföreningar tittar mot öst och kräver en ändring av anläggningslagen. SAMHÄLLS- BYGGAREN 14

Finsk modell visar vägen. 35 000 vägföreningar tittar mot öst och kräver en ändring av anläggningslagen. SAMHÄLLS- BYGGAREN 14 Hög tid att ändra livsstil. Om vi vill ha en hållbar planet måste vi förändra vårt sätt att leva inte bara i tanken utan på riktigt. Finsk modell visar vägen. 35 000 vägföreningar tittar mot öst och kräver

Läs mer

Vi antar utmaningen. Är du också med?

Vi antar utmaningen. Är du också med? Hela bilagan Hela bilagan är en är annons en annons från Volvo från Volvo Lastvagnar, Lastvagnar, Preem, Preem, Chalmers, Vägverket Vägverket och Schenker och Schenker Vi antar utmaningen. Är du också

Läs mer

Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen

Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (UFOS) Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen En studie av framgångsfaktorer Det här är UFOS Den offentliga sektorn äger och förvaltar tillsammans

Läs mer

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost OM sveriges största eu-projekt inom stadsutveckling > Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost Utveckling Nordost satsar på nya jobb, fler mötesplatser

Läs mer

SPARA ENERGI DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR. Var med och gör skillnad du också. Pyssla med Energiarbetarna. 28 ENKLA TIPS Så sparar du energi i alla rum

SPARA ENERGI DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR. Var med och gör skillnad du också. Pyssla med Energiarbetarna. 28 ENKLA TIPS Så sparar du energi i alla rum Hela denna bilaga är en annons från SABO SPARA ENERGI Var med och gör skillnad du också Pyssla med Energiarbetarna SIDAN 10 DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR Det är smutsigt, varmt och slitsamt. Följ med oss

Läs mer

Göran Cars Thomas Kalbro Hans Lind NYA REGLER. för ökat BOSTADSBYGGANDE. och bättre INFRASTRUKTUR. Logotyp C. SNS Förlag

Göran Cars Thomas Kalbro Hans Lind NYA REGLER. för ökat BOSTADSBYGGANDE. och bättre INFRASTRUKTUR. Logotyp C. SNS Förlag Göran Cars Thomas Kalbro Hans Lind NYA REGLER för ökat BOSTADSBYGGANDE och bättre INFRASTRUKTUR drat 16 x 16 mm, samt röda. tgår texten Förlag Logotyp C C SNS Förlag NYA REGLER FÖR ÖKAT BOSTADSBYGGANDE

Läs mer

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Mönster som bryts Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Författare: Anna Rennéus Guthrie Statistik: Krister B Andersson Svenskt Näringslivs vision är: Företagsamma människor och konkurrenskraftiga

Läs mer

Hållbarhet göder tillväxten

Hållbarhet göder tillväxten ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr 8 MARS 2014 CERTIFIERING & KVALITETSSÄKRING Missa inte SIKTA PÅ HÅLLBARHET Trovärdigheten är viktigast för kunden EXPERT- PANELEN DET

Läs mer

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning skånskt kompetenscentrum för miljöanpassad offentlig upphandling GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning GUIDEN ÄR FRAMTAGEN INOM PROJEKTET MILOU Tryck: Wallin och

Läs mer

Finspång ovanligt mycket energi

Finspång ovanligt mycket energi Finspång ovanligt mycket energi Energiplan för Finspångs kommun Januari 2010 www.finspang.se E N E R G I P L A N F Ö R F I N S P Å N G S K O M M U N Finspång ovanligt mycket energi Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS

RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS -Implementering av Tysk prefabteknik Andreas Pihl Institutionen för geovetenskaper, Byggteknik, Uppsala universitet Examensarbeten 2009 Denna rapport är tryckt

Läs mer

hyresrätten Hemma hos Ut i världen Hyresrättens historia från mitten av 1700-talet till idag ett temamagasin från ernst rosén

hyresrätten Hemma hos Ut i världen Hyresrättens historia från mitten av 1700-talet till idag ett temamagasin från ernst rosén hyresrätten ett temamagasin från ernst rosén Hemma hos Vi besöker tre familjer i hyresrätt Hyresrättens historia från mitten av 1700-talet till idag Ut i världen hur hyr man en bostad i ett annat land?

Läs mer

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillvaxtverket.se/publikationer.

Läs mer

Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. Välfärd ger näring

Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. Välfärd ger näring Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013 2013 Välfärd ger näring Innehåll Förord... 4 Uppdrag och syfte... 4 Avgränsningar och förtydliganden... 4 Utredning... 5 Näringspolitik för välfärdstjänsterna...

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

Rapport 2013:8. Klimat- och energistrategi. för Stockholms län

Rapport 2013:8. Klimat- och energistrategi. för Stockholms län Rapport 2013:8 Klimat- och energistrategi för Stockholms län Rapport 2013:8 Klimat- och energistrategi för Stockholms län Anna-Lena Lövkvist Andersen har varit sammanhållande för Länsstyrelsens arbete

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET DEN FRAMTIDA CIVILEKONOMEN

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET DEN FRAMTIDA CIVILEKONOMEN ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS September 2011 No. 3 / Febr. 08 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 1 DEN FRAMTIDA CIVILEKONOMEN 3TIPS FOTO: (BARBRO

Läs mer

MÖJLIGHETERNAS KUNGSBACKA

MÖJLIGHETERNAS KUNGSBACKA MÖJLIGHETERNAS KUNGSBACKA Handlingsprogram 2010-2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING MÖJLIGHETERNAS KUNGSBACKA... 3 JOBBEN FÖRST I KUNGSBACKA... 4 ATT BO I KUNGSBACKA... 5 FÖR- OCH GRUNDSKOLA... 7 GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNING...

Läs mer

Skapa goda förutsättningar. med ett strukturerat arbetssätt FRAMGÅNGSRIKA PROJEKT & ORGANISATIONER. Mycket att göra?

Skapa goda förutsättningar. med ett strukturerat arbetssätt FRAMGÅNGSRIKA PROJEKT & ORGANISATIONER. Mycket att göra? ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED ANNONS Mycket att göra? Nr 3 OKTOBER 2013 FRAMGÅNGSRIKA PROJEKT & ORGANISATIONER Missa inte LYCKAS I PROJEKTET Magnus Mähring

Läs mer

Vision för Öresundsregionen år 2070. www.oresund2070.se

Vision för Öresundsregionen år 2070. www.oresund2070.se Vision för Öresundsregionen år 2070 www.oresund2070.se Befolkningen kommer att öka med en miljon invånare och klimatet förändras. (sid 3 5 & 10) För att alla ska få plats behöver vi förtäta städerna och

Läs mer

20 lärande exempel. Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt

20 lärande exempel. Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt 20 lärande exempel Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt Förord Tillväxtverket har sedan 2012 haft regeringens uppdrag att stödja det regionala arbetet för jämställd regional

Läs mer

OM AVGIFTSFRI KOLLEKTIVTRAFIK. Magnus Welroos. Vänsterpartiet i Region Skåne

OM AVGIFTSFRI KOLLEKTIVTRAFIK. Magnus Welroos. Vänsterpartiet i Region Skåne OM AVGIFTSFRI KOLLEKTIVTRAFIK Magnus Welroos Vänsterpartiet i Region Skåne FÖRORD Ett hållbart resande uppnås bara om flera åker kollektivtrafik. I Sverige finns i dag en positiv trend, inte minst i Skåne

Läs mer

Teknikcollege. Där alla är vinnare

Teknikcollege. Där alla är vinnare Teknikcollege Där alla är vinnare Teknikcollege Där alla är vinnare förord Teknikcollege skapar bra förutsättningar Ägare av varumärket Teknikcollege är Industrirådet som består av ledande företrädare

Läs mer

10 steg. för ny industrialisering av Sverige

10 steg. för ny industrialisering av Sverige 10 steg för ny industrialisering av Sverige steg fo r ny industrialisering av Sverige Maj 2014 0 Sverige behöver en långsiktig strategi för industrins vidareutveckling en strategi som fokuserar industrins

Läs mer

Riksbyggens verksamhet 2006

Riksbyggens verksamhet 2006 Riksbyggen Verksamhet 2006 Riksbyggens verksamhet 2006 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Rum för hela livet 3 Vd 7 Förvaltning 15 Byggnation 20 Fastigheter 26 Föreningsverksamhet 30 Medarbetare 35 Bolagsstyrningsrapport

Läs mer