ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FRAMTIDENS STAD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FRAMTIDENS STAD"

Transkript

1 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Juni 2012 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 2 FRAMTIDENS STAD Västra Götalandsregionen Ann-Sofie Lodin: Med gemensamma krafter når vi långt. Infrastruktur Catharina Elmsäter-Svärd: Västsvenska paketet har börjat förverkligas. FOTO: (GÖTEBORG)THINKSTOCK, (ANN-SOFIE LODIN) SERGIO JOSELOVSKY (CATHARINA ELMSÄTER-SVÄRD) KRISTIAN POHL HÄR VÄXER DEN MODERNA STADEN FRAM Enorma satsningar på infrastruktur och grönt byggande gör Göteborg till Framtidens Stad NORDENS STÖRSTA FASTIGHETSMÄSSA Elmia Fastighet är sedan 30 år mötesplatsen för alla som berörs av fastigheter i någon form. Hit kommer fastighetsägare och inköpare och möter entreprenörer, konsulter och förvaltare. Här möter den offentliga sektorn den privata och här möter politiker och beslutsfattare verkligheten. Mer info samt intresseanmälan hittar du på: SEPTEMBER

2 2 JUNI 2012 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET UTMANINGAR Som ny regiondirektör i Västra Götaland har det slagit mig att det ibland verkar råda någon slags konkurrensförhållande mellan Göteborg och övriga delarna av länet. I själva verket behövs alla delar för en stabil utveckling och det vill Västra Götalandsregionen bidra till. Låt mig ta ett exempel: en viktig faktor för utvecklingen i ett område är att kollektivtrafiken fungerar. Om du som reser kort eller långt upplever att du kan resa snabbt, enkelt och till en rimlig kostnad och väljer bort bilen, så ger det positiva effekter på tillväxt, klimat, stadsmiljö och mycket annat. Varje dag görs över resor med kollektivtrafiken i Västra Götaland. Med bussar, spårvagnar, tåg och båtar. Till och från arbete, studier och fritidsaktiviteter. De senaste åren har resorna med kollektivtrafiken ökat kraftigt och allt pekar mot att trafiken kommer att fortsätta att öka rejält. Stor utmaning Den förväntade ökningen är samtidigt en av våra största utmaningar. Västra Götalandsregionen är kollektivtrafikmyndighet och sedan årsskiftet också ensam ägare till Med gemensamma krafter når vi långt VI REKOMMENDERAR SIDA 5 Patrik Andersson Vd, Business Region Göteborg Om man i framtiden inte har kompetensen intill sig blir man garanterat akterseglad. Grönt byggande i framkant 8 Krokslätts fabriker blir föregångare för hållbar och lönsam stadsbyggnad Nytt ledarskap krävs för den hållbara staden 14 CMB stimulerar forskning, utbildning och kunskapsutbyte mellan akademi och samhällsbyggnadssektorn Vi får våra läsare att lyckas! kollektivtrafikbolaget Västtrafik. Det innebär att du som invånare är med och bestämmer om hur kollektivtrafiken ska utvecklas, varje gång du går och röstar. Det kan sedan handla om svåra avvägningar för politikerna i regionfullmäktige de har samtidigt att ta ställning till många andra behov inom exempelvis hälso - och sjukvården. Drivande aktör I sitt uppdrag kan politikerna i Västra Götalandsregionen se helheten och ta initiativ till eller bidra till satsningar som gagnar utvecklingen. Genom att främja exempelvis näringslivsutveckling, u t b i l d n i n g s m ö j l i g h e t e r, k u l t u r- livet eller miljömässigt hållbara initiativ, bidrar vi till tillväxt, som i sin tur är en förutsättning för välfärd. Här är Västra Götalandsregionen en samlande och drivande ak t ö r o c h v i j obbar tillsammans med andra organisationer bland andra kommuner, näringsliv, universitet och högskolor för att ta FOTO: SERGIO JOSELOVSKY Ann-Sofi Lodin Regiondirektör Västra Götalandsregionen vara på den utvecklingskraft och idéer som finns i samhället. Samspelet är viktigt och det lönar sig. Lönande samspel Ett mycket bra exempel på vad ett aktivt samspel kan ge är den o m f a t t a n d e i n f r a s t r u k t u r s a t s - ningen Västsvenska paketet. Det är den gemensamma benämningen på ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen,Göteborgs stad, Göteborgsregionens kommunalförbund, Region Halland, Västtrafik, Trafikverket och Transportstyrelsen. Det handlar om stora investeringar i nya tåg, bussar och spårvagnar, nya busskörfält och inte minst i stora infrastrukturprojekt som Västlänken och andra förbindelser. Trängselskatten som införs i Göteborg 2013 ska bidra till att Västsvenska paketet kan genomföras. Styrkeområden Hållbara städer och hållbara transportlösningar är för övrigt två av de fem kluster som identifierats som styrkeområden för Västsverige. Varje kluster innehåller intressanta möjligheter för utveckling. Meningen med klustren är att utveckla gränsöverskridande samarbeten något som Västsverige sedan länge är känt för. Och just sådant här samarbete är nödvändigt när det handlar om de stora, strategiska frågorna som ska göra livet gott för invånarna i Västra Götaland. Med gemensamma krafter är jag övertygad om att vi kan nå långt. FRAMTIDENS STAD NR 2, JUNI 2012 Verkställande direktör: Linus Wennerström Redaktionschef: Martin Björinge Affärsutvecklare: Vedrana Hubanic Layout: Daniel Di Meo Ansvarig för denna utgåva: Projektledare: Sebastian Keta Tel: E-post: Distribution: Göteborgs-Posten, juni 2012 Tryckeri: V-Tab Repro: Bert Lindevall Korrektur: Christian Malmgren Mediaplanet kontaktinformation: Tel: Fax: E-post: Vid förfrågningar kontakta: Vedrana Hubanic Citera oss gärna, men ange källan. Mediaplanets affärsidé är att leverera nya kunder till våra annonsörer. Genom intressanta artiklar med hög kvalitet motiverar vi våra läsare att agera. i byggprocessens alla skeden. Vi arbetar med projekt-, bygg- och miljöledning, kalkyl/byggekonomi, beskrivning, besiktning, upphandling och informationsverksamhet. Vår målsättning är att erbjuda spetskompetens och vara ett naturligt förstaval för beställaren. medarbetare på våra kontor i Göteborg, Halmstad och Borås. CA bildades 1971 och är sedan 2007 personalägt. Vi menar att ett gemensamt ägande ökar medarbetarnas engagemang, kompetens och arbetsglädje. CA är miljödiplomerat och vilar på en värdegrund med ledorden Kompetens, Oberoende och Engagemang. och många spännande uppdrag såsom offentliga byggnader, sjukhus, skolor, bostäder, kontor mm. Våra beställare är både privata och offentliga. Vi tänker nu förstärka organisationen för att på sikt utvecklas och bli ännu bättre. Vill du vara med? Vi på CA engagemang och sin kompetens kan Läs mer om oss på

3 Varje år byggs över tiotusen småhus i Sverige så Fjäråskupan räknar med att ha en stor marknad och kan behöva nyanställa så småningom. FOTO: JULIA SJÖBERG möjlig tack vare Västra Götalandsregionen Henrik Turefeldt, produktchef på Fjäråskupan, som håller till på Hisingen i Göteborg. får problem när hus är för vältätade genom att det skapas ett undertryck i blir svårt att öppna dörrar och fönster, och gör måste jobba extra hårt, vilket i sin tur kräver fönster för att ventilationen ska fungera, vilket Det här är ett jätteproblem skulle jag vilja över tiotusen småhus i en stor marknad och kan behöva nyanställa så effektivt kan ventilera bort matos, luktämnen och vattenånga utan att skapa undertryck och Det är svårt att förutse vilka problem vi kan komma att stöta på under utvecklingen här under året och sedan får vi se när vi kan av drygt hundra företag som valts ut och fått extra stöd för forskning och utveckling genom Västra avancerat, som innebär att man får högst 50 ger oss möjlighet att satsa på projekt som vi annars skulle skjutit på framtiden och just detta projekt är större än de vi normalt kan företag i Västra Götalandsregionen få stöd till utveckling för att kunna konkurrera bättre på den små och medelstora företag för att stärka företagets förmåga att utveckla tjänster, varor och processer med hjälp av forsknings Götalandsregionen täcker kostnaderna för insatser utförda av forskningsinstitut och universitet, högskolor eller andra organisationer med forskningskompetens som måste svara för en lika stor del, kontant eller i FAKTA: Västra Götalandsregionen stödjer tillväxtföretag. Västra Götalandsregionen finansierar genom FoU-kortet forsknings- och utvecklingsinsatser för små och medelstora företag. Syftet är att stärka små och medelstora företags möjligheter att konkurrera på globala marknader, att förbättra den ömsesidiga kunskapsöverföringen mellan företag, akademi och forskningsinstitut liksom att skapa nya arbetstillfällen.

4 4 JUNI 2012 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET NYHETER INFRASTRUKTUREN AVGÖRANDE FÖR FRAMTIDENS STÄDER Fråga: Vad måste prägla utvecklingen av en fungerande framtida stad? Svar: Bland annat är det vitalt med satsningar för att få kollektivtrafiken och arbetspendlingen att fungera, svarar infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd. I Göteborgsregionen är de pågående satsningarna på att genomföra det Västsvenska paketet centrala. Det handlar om infrastruktursatsningar på kollektivtrafik, järnvägar och vägar för totalt 34 miljarder kronor, som ska bidra till att skapa en större arbetsmarknad, främja sysselsättning och tillväxt samt minska trafikens negativa inverkan på miljön och samtidigt minska sårbarheten i vägsystemet. Man ser och känner att det västsvenska paketet har börjat förverkligas, säger Catharina Elmsäter Svärd (M). Den nya Partihallsförbindelsen är redan i bruk och man har börjat åtgärda kollektivtrafiken vid Nils Ericsonplatsen för att få ordning på bussarna. Att projektet Bana väg i väst, motorväg och dubbelspårig järnväg mellan Göteborg och Trollhättan, blir klart i år är ytterligare ett tecken på att det händer mycket i infrastrukturen i storstadsregionen. FOTO: KRISTIAN POHL Något mer troligt Många har förväntningar på en framtida snabb och dubbelspårig tågförbindelse mellan Göteborg och Borås, som beskrivs som landets pendlingsintensivaste stråk. Efter det att Trafikverket, på uppdrag av regeringen, nu genomfört sin kapacitetsutredning är infrastrukturministern något lite mer tydlig än tidigare med vad det kan komma att bli. Visst har det blivit något mer troligt att det blir satsningar på en ny järnväg mellan Mölnlycke och Bollebygd via Landvetter med byggstart före 2020 och på sikt till Borås med möjlighet att senare knyta an till Jönköping, säger hon. Som den mest identifierade arbetspendlingen påverkar en järnvägsförbindelse självfallet framtidens västsvenska städer. Det är vettigt att börja där behovet är störst, säger Catharina Elmsäter-Svärd. En ny snabbtågförbindelse Göteborg Borås passar också in i hennes önskan att person- och godstrafik i möjligaste mån ska separeras. Hon är dock tydlig med att det är minst lika viktigt att vårda den infrastruktur som redan finns som att skapa ny. Regeringen arbetar nu på den infrastrukturproposition som ska läggas fram för riksdagen i höst. Catharina Elmsäter-Svärd Infrastrukturminister (M) Där kommer det att framgå om man tar konsekvenserna av Trafikverkets uttalade prioritering av järnvägen Göteborg Borås. Propositionen, som anger ramar, ska komplettera nuvarande plan fram till 2021, men också förlänga perspektiven fram till Beslut om nya satsningar väntas först hösten 2013 eller våren Det är vettigt att börja där behovet är som störst Västsvenska paketet I det Västsvenska paketet ingår bland annat Västlänken, som är en tågtunnel under Göteborg med nya stationer vid Centralen, Haga och Korsvägen, Marieholmstunneln, som är ytterligare en biltunnel under älven, en ny Götaälvbro, samt en rad andra miljö- och trafiksäkerhetsåtgärder. Paketet genomförs i samverkan mellan regionala parter i Västsverige, bland annat VG-regionen, och staten genom Trafikverket. En stor del av finansieringen sker med hjälp av den trängselskatt som tas ut av biltrafiken i centrala Göteborg från nästa årsskifte. GÖSTA LÖFSTRÖM Utveckla Västra Stambanan den spårbundna länken mellan Stockholm och Göteborg. Västra Stambanan är idag och för överskådlig framtid den enda spårbundna länken mellan Stockholm och Göteborg. Banan har stora kapacitetsproblem, i synnerhet på sträckan Alingsås Göteborg. Belastningen på banan kommer att öka genom att trängselskatt införs i Göteborg år För att kunna utnyttja andra investeringar i Göteborgsområdet som utveckling av Hamnbanan, Marieholmsbron och Västlänken är det nödvändigt att också säkerställa matningen via järnväg till och från Göteborg. Därför behöver rejäla satsningar göras på Västra Stambanan, såväl på kort som medellång sikt för att säkerställa banans funktion. Även om en helt ny Götalandsbana mellan Stockholm och Göteborg skulle byggas på lång sikt får det inte hindra att järnvägstrafiken mellan Sveriges två största regioner kan utvecklas idag. Västra Stambanan har slagit i kapacitetstaket och möjligheten att utveckla person- som godstrafik är starkt begränsade. Därför måste det till kapacitetshöjande åtgärder nu. Både en utbyggd Västra Stambana och en framtida Götalandsbana kommer behövas för att säkerställa järnvägstrafiken över tid, säger Leif Walterum (C), kommunalråd i Skövde och ordförande i Västra Stambanegruppen. VÄSTRA STAMBANAN EN PULSÅDER FÖR GÖTEBORGS HAMN Västra stambanan är utpekad av Trafikverket som ett strategiskt godsstråk och viktig för utvecklingen av Göteborgs Hamn som förväntas fördubbla sin godsvolym. Detta handlar om både export och import för svenskt näringsliv inte bara i det industritunga Västsverige utan också för Bergslagen och Mälardalen/Stockholm. På grund av att kapaciteten på Västra Stambanan är otillräcklig går det idag inte att flytta gods från väg till järnväg vilket är en nationell i n r i kt n i ng. Trafikverket tillsammans med regering och riksdag måste agera nu för att lösa situationen på Västra Stambanan. KNYTER SAMMAN ARBETSMARKNADS- REGIONER Pendling med tåg är ett effektivt sätt att arbetspendla både av klimatskäl och eftersom många kan arbeta på tåget kan restiden utnyttjas effektivt. I Västra Götaland är hela området en pendlingsregion för högskoleutbildade och här finns en betydande potential för att koppla samman och stärka arbetsmarknadsregionerna. Redan idag finns regionpendlar men utvecklingen går trögt eftersom kapacitet saknas. Pendeltågen mellan Alingsås och Göteborg är idag mycket stor och efterfrågan förväntas öka då fördubbling av trafiken är ett mål till år Genom att trängselskatten införs år 2013 kommer trycket att öka ytterligare. För att arbetsmarknaden och företagens rekrytering skall fungera måste också pendlingen vara smidig. Det är av nationellt intresse och har betydelse för Sveriges konkurrenskraft att spårkapaciteten på Västra Stambanan utökas konstaterar Leif Walterum. Västra Stambanegruppen: Västra Stambanegruppen består av nio kommuner i anslutning till Västra Stambanan. Gruppen har arbetat sedan 1999 för att utveckla Västra Stambanan som är en av de mest trafikerade järnvägssträckorna i landet. Leif Walterum, (C), kommunalråd i Skövde och ordförande i Västra Stambanegruppen. Inbjudan: Välkommen och fortsätt diskussionen om Västra Stambanans betydelse på Almedalen Torsdagen den 5 juli på Wallers Terass, Visby

5 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET JUNI PROPOSITION Regeringen arbetar nu på den infrastruktursproposition som ska läggas fram för riksdagen i höst. FOTO: THINKSTOCK Att vara del av en region är avgörande Fråga: Vad krävs av framtidens stad för att hävda sig i en allt mer internationaliserad värld? Svar: Att den är del av en stor arbetsmarknadsregion, där helheten är viktigare än varje enskild kommun. Patrik Andersson är vd för Business Region Göteborg,BRG, ett samarbete mellan 13 kommuner i Göteborgs omedelbara omland: Göteborgsregionen omfattar i dag människor. Visionen är att vi till år 2020 ska ha en a r b e t s m a r k n a d s r e g i o n o m f a t - tande 1,5 miljoner människor. En sådan är ändå bara att betrakta som en förort i jämförelse med många andra tillväxtregioner i världen. Patrik Andersson tror ändå att det västsvenska området kan bli en mycket väl fungerande region: Våra 400 år gamla traditioner av handel med utlandet är viktiga. De satsningar som gjorts för att bredda näringslivet är jättebra. Vår höga utbildningsnivå har stor betydelse. Göteborg hör till Top 20 bland europeiska tillväxtregioner och enligt institutet Bak Basel är potentialen att om tio år tillhöra Top 5. Göteborgs hamn,nordens största och den enda med oceantrafik och med dagliga tågpendlar för gods Patrik Andersson Vd för Business Region Göteborg, BRG till 20-talet orter över hela landet, bidrar till den starka positionen. Kompetensen avgörande Det finns förstås hot mot att få spela en stark roll i Europa. Kompetensförsörjningen är avgörande. Det gäller att kunna locka hit människor och få dem att stanna. Infrastrukturens utveckling är också helt avgörande, säger Patrik Andersson. Att regionen faktiskt växer illustreras av det faktum att Göteborgsregionen de senaste tio åren vuxit med invånare. Alternativet till Göteborgsregionen är enligt Patrik Andersson att genom en kraftigt utbyggd i n f r a s t r u k t u r n å d e t s o m k a l l a s den skandinaviska 8-miljonerstaden, inkluderande Oslo, Malmö och Köpenhamn. För en så stor region krävs framför allt en utbyggnad av höghastighetsjärnväg mellan Oslo och Köpenhamn via Göteborg. Självfallet också snabbtåg via Landvetter till Borås och på sikt mot Jönköping. Risk att bli akterseglad Redan mot slutet av det här året ligger Trollhättan, med hjälp av den nya dubbelspåriga järnvägen, endast 32 minuter från Göteborg. Arbetsmarknadsregioner driver tillväxt, säger Patrik Andersson och beskriver framtiden. I världen sker en enorm teknisk utveckling. Om man inte i framtiden har kompetensen intill sig blir man garanterat akterseglad. GÖSTA LÖFSTRÖM Regionerna konkurrerar Mellan 200 och 300 regioner i Europa konkurrerar om företag, etableringar och den bästa arbetskraften. Många erbjuder naturliga konkurrensfördelar som stort befolkningsunderlag eller ett centralt geografisk läge. Det är långt ifrån självklart att Västsverige och dess näringsliv hävdar sig i konkurrensen. Därför krävs aktiv satsning på infrastruktur, högre utbildning, kompetensförsörjning, kultur och livskvalitet. Bland näraliggande konkurrerande regioner märks Öresundsregionen, Hamburg och Berlin, som alla har betydligt bättre tillgänglighetsindex, bland annat på flyg-, järnvägsoch vägförbindelser. Driftiga människor Osloregionen ligger i nivå med Göteborg, dock inte beträffande järnväg och väg. Stockholms tillgänglighet är i nivå med G ö t e b o r g s, m e n S t o c k h o l m ä r den otvivelaktigt starkaste tillväxtmotorn i Sverige. De regioner som kan locka till sig och behålla duktiga och driftiga människor är de som vinner i den globala konkurrensen. Många viktiga faktorer För en bra västsvensk regionutveckling krävs enligt bland annat Västsvenska Handelskammaren att infrastrukturen förstärks mellan Sveriges tre största städer, att bostadsbyggandet ökar och att arbetsmarknadsregionen utvidgas i första hand till att omfatta 1,5 miljoner människor. GÖSTA LÖFSTRÖM Modeller får aldrig bli lag gamla tankebanor får aldrig bli eviga. Helt enkelt därför att inget uppdrag är likt något annat. Vår verktygslåda är fylld av flexibla redskap. Med dessa hjälper vi våra kunder att utvecklas och bidra till ett starkt Västsverige. Till infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd: Skulle det vara av intresse att spara 920 miljoner kronor åt svenska folket varje år? Genom samverkan och transparens mellan alla inblandade i ett infrastrukturprojekt kan man undvika kostsamma tilläggsbeställningar. Lösningen heter BIM för infrastruktur och kan spara in miljontals kronor varje år. Läs mer på Managementkonsulter med 25 års erfarenhet av nytänkande för näringsliv och offentlig service. Vianova Systems Sweden AB. Kungsgatan 56, Göteborg ,

6 6 JUNI 2012 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET NYHETER FOTO: THINKSTOCK Spårvagn framtidens sätt att resa Fråga: Hur reser vi miljövänligt, bekvämt och energisnålt i framtidens städer? Svar: Genom att utveckla den klassiska spårvägen och ta den till moderna höjder kan den bli en naturlig del av stadsrummet. Spårvägar var något många betraktade var i vägen för det moderna samhället efter andra världskriget. Men i takt med ett ökat miljö- och urbanitetstänk är spårvagnen tillbaka som ett modernt och framtida transportmedel i staden. Det blir en förtätning i de flesta stora städer eftersom många vill bo där. Därför skapas det ett tryck på att bygga ut spårvagnslinjer. De är dessutom lätta att planera in i stadsrummet och miljövänliga, säger Spårvagnsstädernas samordnare Jens Forsmark. Minska segregationen Forsmark jobbar mycket med att visa att spårvagnen som är ett transportmedel med en lång historia nu utvecklas när det byggs moderna spårvägar. I till exempel Frankrike satsar man mycket på att minska segregation i de större städerna genom att bygga helt nya spårvägar mellan FOTO: SPÅRVAGNSSTÄDERNA Jens Forsmark Samordnare, Spårvagnsstädernas olika mer eller mindre bemedlade områden. Upprustningen av städerna ska gå hand i hand med introduktionen av spårvagnar, säger Forsmark. Lockar nya resenärer Spårvagnar har visat sig locka nya resenärer. De som vanligtvis inte åker med kollektivtrafiken ser det plötsligt som ett fullgott alternativ. Vi strävar efter kombinationen mellan uppfräschningen av städerna och hur man får in ett miljöanpassat, attraktivt transportmedel med hög kapacitet. Städernas ökade konkurrens, att världsbilden och att städerna förändras ska kombineras med att transporterna görs mer effektiva i takt med att städerna växer. Den FAKTA Spårvagnsstäderna arbetar för att det ska bli lättare att bygga spårvägar. Organisationen förmedlar kunskap och främjar samarbete om spårvägsprojekt. Medlemmar är kommuner och regionala kollektivtrafikmyndigheter. Föreningen välkomnar även företag och intresseorganisationer som associerade medlemmar. Verksamheten finansieras av medlemsavgifter. Under 2000-talet har intresset för spårvägar vuxit i flera svenska kommuner. Urbaniseringen, klimat- och miljöfrågor, tillgänglighetsfrågor FOTO: THINKSTOCK formeln i samklang med miljöaspekterna är det vi jobbar med, säger Forsmark. Den viktigaste biten när man drar en spårväg är att den ska vara en del av en stads utveckling. Attraktivare städer Bebyggelse som lokaliseras och anpassas kring spårvägar kan r e d a n s e s i S ve r i ge. N y l i ge n h a r man invigt en ny linje i Norrköping. Ägaren av ett stort köpcentrum såg det som så viktigt att komma nära spårvagnshållplatsen att de byggde över hela sin parkering med nya affärer och ny entré mot hållplatsen. Det var en investering på en miljard kronor. Jag skulle säga att det är ett klockrent exempel på en och behov av ökad kapacitet i kollektivtrafiken har bidragit till att vända den nedläggningstrend som varit rådande sedan mitten av 1900-talet. Trendbrottet har skapat ett stort tryck på att snabbt skapa fungerande strukturer som kan hantera en utbyggnad av spårvägar. Spårvagnsstäderna vill underlätta finansieringen och förenkla regelverket för att bygga och driva spårväg. Spårvagnar är miljövänliga och effektiva. De är bekväma för resenären och skapar attraktiva städer. FOTO: THINKSTOCK stadsutveckling som ger mer attraktiva städer, samtidigt som det blir lättare att resa miljövänligt, säger Forsmark. Det är alltså inte bara Göteborg som är spårvagnsstaden utan västkusten börjar få konkurrens. Bland annat så planerar Malmö två spårvagnslinjer där en sträcker sig mellan Rosengård och Västra Hamnen. Detta gäller även Lund och Helsingborg som båda ligger väldigt långt fram i planeringen av spårvägar. Bara känslan av att det byggs på vissa platser är en positiv injektion till invånarna. Trevlig komfort Det är lätt att öka kapaciteten i gaturummet med spårvagn beroende på om det är låg- eller högtrafik. Egentligen är det så enkelt som att fästa på eller ta bort en ytterligare vagn, säger Forsmark. Jens Forsmark menar avslutningsvis att den moderna spårvägen är framtidens transportsätt på många sätt och ur flera aspekter. Det är definitivt miljövänligt. Dels så släpper spårvagnarna inte ut några avgaser och dels så är det energieffektivt. Många människor upplever att moderna spårvägar har en trevlig komfort, är bekväma och går smidigt fram. Att de dessutom hjälper städerna att bli mer attraktiva gör att vi kommer att få se omfattande satsningar den närmaste framtiden. FREDRIK SÖDERLUND Moderna spårvägar och stadsmiljö Moderna spårvägar ger inte bara en effektiv kollektivtrafik utan bidrar även till att skapa en attraktiv stadsmiljö. Spårvägsbyggen är långsiktiga investeringar. Man brukar tala om att trafiksystemet signalerar permanens. Detta är strukturerande och drar till sig arbetsplatser, bostäder, butiker, service och aktiviteter utmed sträckningen. Spårvägar innebär ofta i internationella exempel att hela gatu miljön renoveras. Biltrafiken minskar och fotgängare och cyklister kan använda gaturummet. De gator där den nya spårvägen går fram får vanligtvis ny markbeläggning på trottoarer och på de ytor som är kvar för biltrafik. Högre fastighetsvärden Spårvägsteknikerna arbetar i regel nära duktiga industridesigners. Spårvagnarna har ofta en färg och form som ska överensstämma med stadens själ. I många fall har framstående konstnärer utsmyckat de nya gatumiljöerna med skulpturer och andra installationer. Den moderna spårvägen utgör heller ingen barriär i gatumiljön. Endast undantagsvis monteras staket eller andra avspärrningar invid spåren. Tvärtom - spåranläggningen hålls öppen och tillgänglig eftersom spåren visar var man kan förvänta sig att en spårvagn kan komma att passera. Värdet på fastigheter och lokaler är ofta högre utmed spårvägar än där spårtrafik inte finns. Värdestegringen kan dock ta olika lång tid i olika städer. FREDRIK SÖDERLUND Framtidens resande Göteborgs Spårvägar är göteborgarnas bolag och varje dag ser vi till att göteborgarna kommer till dagis, skola och jobb. Vi är den enda operatören av kollektivtrafik i Göteborgsregionen som styrs av medborgarna. Därför är vårt uppdrag dubbelt. Självklart är att kollektivtrafiken ska vara enkel, snabb, pålitlig, trygg och säker. Dessutom sätter vi en ära i att vara en positiv kraft för Göteborgs utveckling. Vi sätter därför resenären i förarsätet medarbetare går till jobbet med viljan att ge bästa tänkbara service med spårvagn, buss och trafikantservice.

7 TOPP 40 1 VI SÖKER MÅNGA NYA MEDARBETARE tänk om just du är som klippt och skuren för en av våra lediga tjänster? Gå in direkt och kolla på vectura.se/jobb Vectura är marknadsledande teknikkonsulter inom transportinfrastruktur. Vi är i dag 1200 konsulter och finns på 40 orter i Sverige, Norge och Danmark. På Vectura tror vi på framtiden och har tydliga affärsmässiga mål om att ta marknadsandelar på både nya och befintliga marknader. För att klara det behöver vi fler medarbetare med olika erfarenheter och förmåga att tänka nytt. Vi erbjuder dig en flexibel, innovativ företagskultur med kompetenta och kreativa kollegor, stora utvecklingsmöjligheter och arbetsvillkor där balans mellan arbete och privatliv är av stor vikt. Kompetensutveckling är en strategisk och prioriterad fråga. Tänk om... det är just nu som du tar ett nytt steg i din karriär.

8 8 JUNI 2012 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET INSPIRATION Fråga: Var kombineras en energisnål och hållbar stadsbyggnad med verklig ekonomisk lönsamhet? Svar: Kontors- och bostadsområdet Krokslätts Fabriker i Mölndal ska i alla avseenden bli en hållbar stadsdel. Krokslätts fabriker blir föregångare för hållbar och lönsam stadsbyggnad HÅLLBAR STADSBYGGNAD GÖTEBORG Inte minst energimässigt ska Krokslätts Fabriker bli en förebild. När vi kopplat ihop det gamla men utvecklade fabriksområdet Krokslätts Fabriker norr med det nybyggda området Krokslätts Fabriker söder kommer de tillsammans, kvadratmeter bostäder och kontor, att förbruka mindre energi än vad området gör i dag. Dessutom mindre än vad Boverket i dag kräver av nybyggda fastigheter, samtidigt som 2050 års krav uppfylls redan Det trots att kvadratmeter här utgörs av Q-märkta hus, där man exempelvis inte kan göra tilläggsisoleringar, säger energiexperten Berth Olsson. Delegationen för hållbara städer har gett såväl planerings- som investeringsbidrag till Krokslätts Fabriker som enda privata projekt. Projektet har uppmärksammats i många sammanhang, inte minst internationellt, bland annat vid World Future Energy Summit i Abu Dhabi, där olika energi- och systemlösningar presenterades. Centralt och naturnära Området ligger vid Göteborgsvägen, nära gränsen till Göteborg och Mölndals centrum och i direkt anslutning till natur- och friluftsområdet Safjället. Den nya delen omfattar kvadratmeter fördelat på en kontorsbyggnad om kvadratmeter, sju bostadshus med över 200 lägenheter i alla upplåtelseformer; hyreslägenheter, bostadsrätter och ägarlägenheter, samt ett garage i två plan. Projektet utnyttjar också möjligheten till tredimensionell fastighetsbildning. Olika delar av en byggnad ska kunna ha olika ägare. Modernt bostadsområde Mark och grundarbeten pågår och bo s t ä d e r n a s k a vara påbörjade i slutet av året ska allt vara klart och inflyttat.kontorshusets fasader blir helt i glas. Bostadshusen blir i form av lamellhus. Detta ska bli ett av Sveriges modernaste kontors och b o s t a d s o m r å d e n n ä r d e t gäller energieffektivitet, energiförsörjning, materialval, transporter med mera, s ä ge r f a s t i g h e t s ä g a r e n o c h i n i t i at i v- tagaren Lennart Larsson. Renoverade textilfabriker Under 20 års tid har han utvecklat gamla Krokslätts Fabriker norr till ett område för kontor och småindustri på sammanlagt kvadratmeter. Bland annat har de mer än 100-åriga tegelfasaderna renoverats för 40 miljoner kronor. Flera kreativa verksamheter finns som hyresgäster. Det rör sig om ett hundratal FOTO: GÖSTA LÖFSTÖM FOTO: GÖSTA LÖFSTÖM Berth Olsson Energiexpert Lennart Larsson Fastighetsägare f ö r e t a g, m å n g a d e s i g n-, s p o r t -, m o d e - och it-företag, men också annan teknikutveckling och utbildningsföretag. Omkring personer arbetar i området och cirka 500 gymnasieelever har sin skola där. Vår ledstjärna är att Krokslättsfabriker ska vara modell och förebild för liknande stadsförnyelse. Historisk mark Krokslätts Fabriker är historisk mark från 1850-talet präglad av textilproduktion med spinneri och väveri, bland annat i företaget Mölnlycke. Det nya området söder om det gamla fabriksområdet har tidigare varit obebyggt, men kommer nu att integreras med det gamla till en modern blandstad. Vår ledstjärna är att Krokslätts Fabriker ska vara modell och förebild för liknande stadsförnyelse på andra håll, säger Lennart Larsson. GÖSTA LÖFSTRÖM FOTO: WINGÅRDHS TILLSAMMANS BOR VI VÄRLDEN BÄTTRE Nu bygger vi klimatsmarta lägenheter I Krokslätts Fabriker växer en ny grön stadsdel fram. Ägar-, bostads- och hyresrätter med härliga inglasade terrasser. Preliminär inflytt hösten Kontakt: Heidi Papillero

Detta är Västsvenska paketet

Detta är Västsvenska paketet Västsvenska paketet en satsning som öppnar för framtiden Detta är Västsvenska paketet Foto: Folio Bildbyrå Vi vill skapa ett attraktivt, hållbart och växande Västsverige Västsverige växer, utvecklas och

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FRAMTIDENS STAD

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FRAMTIDENS STAD ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Juni 2012 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 2 FRAMTIDENS STAD Västra Götalandsregionen Ann-Sofie Lodin: Med gemensamma

Läs mer

Västsvenska paketet. En förutsättning för en fördubblad kollektivtrafik

Västsvenska paketet. En förutsättning för en fördubblad kollektivtrafik Västsvenska paketet En förutsättning för en fördubblad kollektivtrafik Stora krav på transportsystemen Befolkningsökningen, urbaniseringen, globaliseringen och miljön ställer nya och hårdare krav på transporter

Läs mer

Foto: Klas Eriksson, Thomas Harrysson, Peter Svenson beskurna bilder. Västsvenska paketet. Februari 2011

Foto: Klas Eriksson, Thomas Harrysson, Peter Svenson beskurna bilder. Västsvenska paketet. Februari 2011 Foto: Klas Eriksson, Thomas Harrysson, Peter Svenson beskurna bilder Västsvenska paketet Göteborg och Västsverige ska vara en attraktiv, hållbar och växande region nu och i framtiden För att skapa god

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Västsvenska paketet Sida 1

Västsvenska paketet Sida 1 Västsvenska paketet Sida 1 Ett paket för en växande region Västra Götaland det goda livet Halland bästa livsplatsen Göteborgsregionen uthållig tillväxt Ett hållbart Göteborg Sida 2 Visionen om Västsverige

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

version Vision 2030 och strategi

version Vision 2030 och strategi version 2012-01-25 Vision 2030 och strategi Två städer - en vision För att stärka utvecklingen i MalmöLund som gemensam storstadsregion fördjupas samarbetet mellan Malmö stad och Lunds kommun. Under år

Läs mer

Position paper FN:s globala hållbarhetsmål

Position paper FN:s globala hållbarhetsmål Position paper FN:s globala hållbarhetsmål Stockholm juni 2017 Swedisols vision, prioriteringar och åtgärdsprogram för de hållbara utvecklingsmålen, agenda 2030. Swedisol driver frågor av branschgemensam

Läs mer

Västlänken - en del av Göteborgs framtid

Västlänken - en del av Göteborgs framtid - en del av Göteborgs framtid Bakgrund Göteborgs lokala arbetsmarknad ska växa med över en halv miljon människor till år 2020 Göteborgs centrala delar, regionens kärna, stärks med fler arbetsplatser, fler

Läs mer

Vi kan hjälpas åt att göra något åt detta

Vi kan hjälpas åt att göra något åt detta Jordens klimat påverkas av vår användning av fossila bränslen. Den pågående klimatförändringen är ett av de allvarligaste hoten mot globalt hållbar utveckling, både socialt, miljömässigt och ekonomiskt.

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Godstransportstrategi. Västra Götaland

Godstransportstrategi. Västra Götaland Godstransportstrategi Västra Götaland 2015-06-12 Vårt uppdrag Underlag till en godsstrategi Ett arbete i flera steg Sammanställa och konkretisera befintliga mål och visioner inom godstransprotområdet i

Läs mer

DEL 1 AV 3: ARBETSPENDLING I SKÅNE MAJ 2013

DEL 1 AV 3: ARBETSPENDLING I SKÅNE MAJ 2013 hela DEL 1 AV 3: ARBETSPENDLING I SKÅNE MAJ 2013 Det är 30 % fler som arbetar i Malmö/Lund än som bor där - effektiv pendling med kollektivtrafik är nödvändig! kåne är en region med 1,3 miljoner invånare,

Läs mer

Vi planerar för framtidens kollektivtrafik i Malmö

Vi planerar för framtidens kollektivtrafik i Malmö Vi planerar för framtidens kollektivtrafik i Malmö Fakta Malmö 290 000 invånare (2008) Ökande befolkning för 22 året i rad 174 nationaliteter 47 % är under 35 år 28 000 arbetstillfällen 55 000 arbetspendlar

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Hållbara städer - så bygger vi nytt

Hållbara städer - så bygger vi nytt Hållbara städer - så bygger vi nytt Kvillebäcken Staffan Bolminger, Älvstranden utveckling AB Krokslätts Fabriker Lennart Larsson, Husvärden AB Berth Olsson, Bengt Dahlgren AB Hållbar kunskapsstad Lund

Läs mer

Seminarium om energieffektivt byggande. Skövde 2008-09-04

Seminarium om energieffektivt byggande. Skövde 2008-09-04 Seminarium om energieffektivt byggande Skövde 2008-09-04 Dagens program Inledning Västra Götalandsregionens program för energieffektiva byggnader Passivhuscentrum Smart Energi fokusgruppen för effektiv

Läs mer

YTTRANDE. Datum 2016-04-07 Dnr 1600335

YTTRANDE. Datum 2016-04-07 Dnr 1600335 Regionstyrelsen YTTRANDE Datum 2016-04-07 Dnr 1600335 1 (7) Näringsdepartementet n.registrator@regeringskansliet.se Remiss. Delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastighetsjärnvägens finansiering och

Läs mer

SnABbT, snyggt och hållbart

SnABbT, snyggt och hållbart Snabbt, snyggt och hållbart 2017-05-27 1 SnABbT, snyggt och hållbart KuLtUR -och DemOKratiMiniStER AliCE BaH KuHnKE, bostads- och digitaliseringsminister PetER ErIKsSON och miljöminister KaroliNA SkOG,

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Miljöcertifiering Miljöcertifiering En miljöcertifiering är en bedömning av hur miljömässigt hållbar en byggnad är. Utifrån ett certifieringssystem får en byggnad ett certifikat som visar dess miljöprestanda.

Läs mer

Mer människor, mindre trafik

Mer människor, mindre trafik Mer människor, mindre trafik Nyckeln till ett större och mer hållbart Göteborg Västlänken En storstad med trivsel och nära till det mesta Året är 2026 och Göteborgsregionen beräknas ha 1,6 miljoner invånare,

Läs mer

Därför behöver vi Götalandsbanan

Därför behöver vi Götalandsbanan Därför behöver vi Götalandsbanan Mindre tid till resan. Mer tid till annat. De nya höghastighetsjärnvägarna kretsar mycket kring tid: 320 km/h, 45 minuter dit, en timme hit, Stockholm Göteborg inom loppet

Läs mer

Västsvenska paketet och kollektivtrafiken inför 2013

Västsvenska paketet och kollektivtrafiken inför 2013 Västsvenska paketet och kollektivtrafiken inför 2013 Statusläge Studiebesök 20120906 Sida 1 Vem står bakom? Västsvenska paketet beslutades i november 2009 genom ett avtal mellan Trafikverket Västra Götalandsregionen

Läs mer

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt västra hamnen, malmö NCC är ett av de ledande nordiska byggoch fastighetsutvecklingsföretagen med en omsättning på 49 Mdr SEK och 17 000 anställda. Med Norden som hemmamarknad är NCC verksamt inom hela

Läs mer

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Uppdaterad: 5 juni 2013 Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Vägstandarden på E20 Vilka sträckor på E20 är fortfarande ännu inte utbyggda? Totalt handlar det om fem etapper eller ungefär 80 kilometer

Läs mer

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg 55 miljarder till Ostlänken, Göteborg-Borås samt investeringar i drift och underhåll som del i investeringssatsning för jobb och tillväxt Regeringen

Läs mer

Västsvenska paketet och kollektivtrafiken

Västsvenska paketet och kollektivtrafiken Västsvenska paketet och kollektivtrafiken Enkel, bekväm och pålitlig. Västsvenska paketet lägger grunden för en attraktiv, hållbar och växande region. Om du har rest i Göteborgstrakten på sistone kanske

Läs mer

Grönt Byggindex 2011. Katarina Anund, Support Marknad, Green & Safety Katarina.anund@skanska.se, 010-448 14 20. Publik information

Grönt Byggindex 2011. Katarina Anund, Support Marknad, Green & Safety Katarina.anund@skanska.se, 010-448 14 20. Publik information Grönt Byggindex 2011 Katarina Anund, Support Marknad, Green & Safety Katarina.anund@skanska.se, 010-448 14 20 Syfte med Grönt Byggindex Ge en bild av grönt byggande i Sverige, hur marknaden ser ut idag,

Läs mer

Program för byggnader med mycket låg energianvändning Åsa Wahlström CIT Energy Managment

Program för byggnader med mycket låg energianvändning Åsa Wahlström CIT Energy Managment Program för byggnader med mycket låg energianvändning Åsa Wahlström CIT Energy Managment 2012-12-07 Mål en nationell plattform LÅGAN ska stimulera till ny- och ombyggnad av energieffektiva byggnader, synliggöra

Läs mer

Lönsam energieffektivisering 2015

Lönsam energieffektivisering 2015 Lönsam energieffektivisering 2015 Galären tolkar hållbarhet Våra fastigheter skall utmana staden invändigt och utvändigt, arkitektoniskt, tekniskt och socialt. Men vi måste göra det långsiktigt hållbart.

Läs mer

Förslag till utformning av ett regionalt program för att stärka marknaden för energieffektivt byggande och passivhus

Förslag till utformning av ett regionalt program för att stärka marknaden för energieffektivt byggande och passivhus MN 17-2007 Förslag till utformning av ett regionalt program för att stärka marknaden för energieffektivt byggande och passivhus Sammanfattning Västra Götalandsregionens miljönämnd har för avsikt att starta

Läs mer

Se en opera från kontoret ÖSTRA HAMNGATAN 16

Se en opera från kontoret ÖSTRA HAMNGATAN 16 Se en opera från kontoret ÖSTRA HAMNGATAN 16 SNABBFAKTA Adress: Östra Hamngatan 16 Kontorsyta: 1 200 4 800 kvm Våning: Plan 4 och 5 Beräknad inflyttning: Sommaren 2017 Miljöcertifiering: Miljöbyggnad Silver

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. VILKEN OMVÄLVANDE TID OCH VILKEN FANTASTISK VÄRLD! Filmer, böcker och rapporter om klimatförändringarna är våra ständiga

Läs mer

Fler energieffektiva byggnader i Västra Götaland!

Fler energieffektiva byggnader i Västra Götaland! Miljönämndens program för Energieffektiva byggnader Fler energieffektiva byggnader i Västra Götaland! Etapp 2: 2011-2013 Sammanfattning Bostäder och lokaler använder en tredjedel av all energi i Sverige.

Läs mer

Nu bygger vi om i Akalla

Nu bygger vi om i Akalla Nu bygger vi om i Akalla Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Akalla Hus för hus Det tar omkring

Läs mer

Kristianstad bygger för framtiden

Kristianstad bygger för framtiden Kristianstad bygger för framtiden Kristianstad behöver bygga och växa Kristianstad växer. Nu är vi nära 80 000 invånare i kommunen. Men de äldre ökar snabbare än de yngre. I praktiken innebär en ökad andel

Läs mer

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen E.ON Värme Hållbar stadsutveckling i Västra Hamnen 2 I maj 2001 invigdes den europeiska bomässan Bo01 i Malmö. Redan från början var utgångspunkten att bomässan skulle lägga grunden för en attraktiv och

Läs mer

Energieffektivisering Energimyndighetens strategier

Energieffektivisering Energimyndighetens strategier Energieffektivisering Energimyndighetens strategier 2009-11-24 Carin Karlsson Avdelningen för hållbar energianvändning carin.karlsson@energimyndigheten.se Nya satsningar i Sverige I energipropositionen

Läs mer

Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Program för byggnader med mycket låg energianvändning LÅGAN Program för byggnader med mycket låg energianvändning Mål en nationell plattform LÅGAN ska stimulera till ny- och ombyggnad av energieffektiva byggnader, synliggöra en nationell marknad för byggnader

Läs mer

Nu bygger vi om i Husby

Nu bygger vi om i Husby Nu bygger vi om i Husby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Husby Hus för hus Det tar upp till

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2537 av Gunilla Carlsson m.fl. (S) Näringspolitiken i Västsverige

Motion till riksdagen 2015/16:2537 av Gunilla Carlsson m.fl. (S) Näringspolitiken i Västsverige Enskild motion Motion till riksdagen 2015/16:2537 av Gunilla Carlsson m.fl. (S) Näringspolitiken i Västsverige Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om näringspolitik

Läs mer

Kunskapsstråket. En unik position

Kunskapsstråket. En unik position Visionsbild för Kunskapsstråket, SBK Lund och visualisering Arrow Kunskapsstråket En unik position Global trend, lokal vision Omvandlingen från industri- till kunskapssamhälle har skapat en efterfrågan

Läs mer

Västlänken. En pulsåder för det moderna Göteborg

Västlänken. En pulsåder för det moderna Göteborg Västlänken En pulsåder för det moderna Göteborg HÅLLBAR STAD ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 2 Morgondagens Göteborg Regionen beräknas växa med en och en halv miljon invånare till 2035 Enligt prognoser är vi år 2035

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

Västsvenska paketet med Västlänken och trängselskatt. Claes Westberg Trafikingenjör

Västsvenska paketet med Västlänken och trängselskatt. Claes Westberg Trafikingenjör Västsvenska paketet med Västlänken och trängselskatt Claes Westberg Trafikingenjör Västsvenska paketet Västlänken Marieholmstunneln Delfinansiering av nya Hisingsbron Kollektivtrafikbefrämjande åtgärder

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Stina Nilsson Projektledare 040-675 32 58 Stina.J.Nilsson@skane.se YTTRANDE Datum 2016-03-18 Dnr 1600335 1 (7) Näringsdepartementet n.registrator@regeringskansliet.se Remiss.

Läs mer

Gå och cykla för ökad hälsa DEN GODA STADEN

Gå och cykla för ökad hälsa DEN GODA STADEN Gå och cykla för ökad hälsa DEN GODA STADEN När vi planerar för att bygga den goda staden är det många aspekter som bör finnas med. En mycket viktig del rör människors hälsa och välbefinnande. Därför behöver

Läs mer

Lågenergihus för attraktivt boende

Lågenergihus för attraktivt boende Lågenergihus för attraktivt boende 09:00 Inledning 09:15 Därför bygger vi lågenergihus 09:40 Vad är lågenergihus? 11:00 Renovering och energieffektivisering av miljonprogrammet 11:30 Byggprocessen och

Läs mer

Låt oss skapa livskraftiga storstäder

Låt oss skapa livskraftiga storstäder Enligt Boverkets prognos växer Sveriges befolkning med nära 1 miljon människor fram till 2025. Hela 80% av ökningen förväntas ske i Stockholm, Göteborg och Malmö Låt oss skapa livskraftiga storstäder När

Läs mer

Vill ni vara med och skapa ett hållbart Skandinavien?

Vill ni vara med och skapa ett hållbart Skandinavien? Vill ni vara med och skapa ett hållbart Skandinavien? Att söka stöd till projekt inom grön ekonomi från EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak INNEHÅLL Jobba med hållbar energi över gränserna...

Läs mer

Seminarium om energieffektiva byggnader Norra Latin, Stockholm, 15 oktober 2014

Seminarium om energieffektiva byggnader Norra Latin, Stockholm, 15 oktober 2014 Seminarium om energieffektiva byggnader Norra Latin, Stockholm, 15 oktober 2014 2 BBR-krav Lågenergi Nära nollenergi (=?) Energianvändning (kwh/m 2,år) 3 Nationella mål för energieffektivisering i byggnader

Läs mer

Utöka. Sverigebygget. 20 000 nya studentbostäder

Utöka. Sverigebygget. 20 000 nya studentbostäder Utöka Sverigebygget 20 000 nya studentbostäder Utöka Sverigebygget: 20 000 nya studentbostäder Sedan 2006 har över en kvarts miljon fler människor fått ett jobb att gå till. Det här är bara början. Vi

Läs mer

Bygg och bo energismart i Linköping

Bygg och bo energismart i Linköping Bygg och bo energismart i Linköping Snart kommer du att flytta in i ett nybyggt hus i Linköping. Gratulerar! Att få planera och bygga sitt drömhus hör till höjdpunkterna i livet. Det är samtidigt ett stort

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Sammanfattning av delrapport från SVERIGEFÖRHANDLINGEN. Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar

Sammanfattning av delrapport från SVERIGEFÖRHANDLINGEN. Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar Sammanfattning av delrapport från SVERIGEFÖRHANDLINGEN Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar UPPSALA VÄSTERÅS KARLSTAD ÖREBRO ESKILSTUNA STOCKHOLM SÖDERTÄLJE JÄRNA TROLLHÄTTAN

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Stockholm-Mälarregionen en hållbar storstadsregion med global konkurrensoch attraktionskraft. Mälardalsrådet

Stockholm-Mälarregionen en hållbar storstadsregion med global konkurrensoch attraktionskraft. Mälardalsrådet INriktningsmål 2014 Stockholm-Mälarregionen en hållbar storstadsregion med global konkurrensoch attraktionskraft Mälardalsrådet Enligt Mälardalsrådets stadgar ska rådsmötet besluta om inriktningsmål för

Läs mer

Nästa station: Framtiden!

Nästa station: Framtiden! Vi möter framtiden Nästa station: Framtiden! Hur föreställer du dig framtidens transporter? En vanlig bild är svävande fordon som rör sig med ljusets hastighet. Än är vi inte där men vi satsar stort för

Läs mer

S15041 Enskild motion

S15041 Enskild motion Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:892 av Berit Högman m.fl. (S) Infrastruktur Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen

Läs mer

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning Svenska Handelskammarförbundets analys 2009 mars Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning På kort sikt kommer 28 procent av företagen att behöva göra sig av med kritisk kompetens som behövs

Läs mer

LANDVETTER. Boarding Point PROJEKT: HÄRRYDA SKÄLLARED 1:132 TOMTSTORLEK: 11 688 M 2 ADRESS: SKALMEREDSVÄGEN 4, HÄRRYDA

LANDVETTER. Boarding Point PROJEKT: HÄRRYDA SKÄLLARED 1:132 TOMTSTORLEK: 11 688 M 2 ADRESS: SKALMEREDSVÄGEN 4, HÄRRYDA LANDVETTER Boarding Point PROJEKT: HÄRRYDA SKÄLLARED 1:132 TOMTSTORLEK: 11 688 M 2 ADRESS: SKALMEREDSVÄGEN 4, HÄRRYDA BYGGFAKTA Detaljplan: Industri, kontor och handel med skrymmande varor. Maximal byggnadshöjd

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun.

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. Beslutsförslag Kommunstyrelseförvaltningen Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. KS 2015-156 Förslag till beslut

Läs mer

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER.

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. 2015-01- 29 Ida Hult om: A3 vara människa Medborgarvärldar nu och framåt MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. Vad är arbete utan anställning? Vad är

Läs mer

LÅGAN. Program för byggnader med mycket låg energianvändning. Mål en nationell plattform

LÅGAN. Program för byggnader med mycket låg energianvändning. Mål en nationell plattform LÅGAN Program för byggnader med mycket låg energianvändning Mål en nationell plattform LÅGAN ska stimulera till ny- och ombyggnad av energieffektiva byggnader, synliggöra en nationell marknad för byggnader

Läs mer

ÖSTGÖTAREGIONEN 2020. Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland. Kort information om

ÖSTGÖTAREGIONEN 2020. Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland. Kort information om ÖSTGÖTAREGIONEN 2020 Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland Kort information om 1 Regionförbundet Östsams uppgift är att arbeta för Östgötaregionens utveckling. Regionförbundet har bildats av Östergötlands

Läs mer

Avsiktsförklaring. Bakgrund

Avsiktsförklaring. Bakgrund Avsiktsförklaring Denna avsiktsförklaring har idag träffats mellan Jönköpings kommun och Stiftelsen Högskolan i Jönköping, var för sig även kallad part och gemensamt kallade parterna. Bakgrund Syftet med

Läs mer

Infrastruktur för framtiden

Infrastruktur för framtiden Foto: Mostphotos Infrastruktur för framtiden Innovativa lösningar för stärkt konkurrenskraft och hållbar utveckling Prop. 2016/17:21 Anna Johansson Isabella Lövin Ny nationell plan 2018 2029 Regeringsuppdrag

Läs mer

livslust här är gott att leva!

livslust här är gott att leva! livslust här är gott att leva! Det är lätt att må bra i Halland. Att hitta kvalitet och enkelhet i vardagen. Här har du nära till allt till de milsvida sandstränderna och den tysta storskogen, till golfbanan

Läs mer

FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR

FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR 2014 FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR VÄLKOMMEN ATT VÄXA MED OSS! Huddinge kommun växer snabbt. Idag har kommunen över 100 000 invånare, vilket gör den till störst i länet efter Stockholms

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

frågor om höghastighetståg

frågor om höghastighetståg 12 frågor om höghastighetståg N Vad är Europakorridoren? är vi inom Europakorridoren möter människor och talar om höghastighetståg, är det några frågor som ofta återkommer. Dessa frågor handlar i hög grad

Läs mer

Studiebesök TÖI måndag 24 oktober. Västsvenska paketet och projektet KomFram Göteborg

Studiebesök TÖI måndag 24 oktober. Västsvenska paketet och projektet KomFram Göteborg Studiebesök TÖI måndag 24 oktober Västsvenska paketet och projektet KomFram Göteborg Punkter Göteborgsområdet Västsvenska paketet lite kort Långsiktiga ambitionen Satsningar inför trängselskatten 2013

Läs mer

Ny regional mässa Stor tillväxtregion Nytt evenemangsområde. 4 6 september 2014

Ny regional mässa Stor tillväxtregion Nytt evenemangsområde. 4 6 september 2014 Ny regional mässa Stor tillväxtregion Nytt evenemangsområde VÄSTSVERIGE, GÖTEBORG 4 6 september 2014 Nu bygger västra Sverige för framtidens behov Göteborg och Västra Götaland är ett viktigt nav för hela

Läs mer

LEED certifiering av fastigheter

LEED certifiering av fastigheter LEED certifiering av fastigheter Projekt Gårda LEED Platinum Precertified Henrik Ahnström, Skanska Fastigheter Göteborg 1 2 Länder med kommersiell projektutveckling Gårda Kontorscenter, Göteborg Byggherre:

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Josephine Nellerup Planeringsarkitekt FRP/MSA PLANCHEF Stadsbyggnadskontoret Josephine.nellerup@malmo.se PRIOTERADE INRIKTNINGAR Regional motor för

Läs mer

Sammanfattning. Uppdraget

Sammanfattning. Uppdraget Sammanfattning Uppdraget Vi har i uppdrag att möjliggöra ett snabbt genomförande av Sveriges första höghastighetsjärnväg, som ska gå mellan Stockholm och Göteborg/Malmö. Den nya järnvägen kommer att knyta

Läs mer

Tal till skånska riksdagsgruppen den 22 november 2011 Sveriges Riksdag, Stockholm. Per Tryding, Vice VD

Tal till skånska riksdagsgruppen den 22 november 2011 Sveriges Riksdag, Stockholm. Per Tryding, Vice VD Tal till skånska riksdagsgruppen den 22 november 2011 Sveriges Riksdag, Stockholm Per Tryding, Vice VD Jag har blivit ombedd att tala om Skåne specifikt och regionens utveckling med särskilt fokus på infrastruktur.

Läs mer

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se Venture Cup Det börjar alltid med en idé! Venture Cup är Sveriges ledande tävling för dig som vill utveckla din affärsidé till ett framgångsrikt affärskoncept och starta företag. Vi tar dig som tävlande

Läs mer

2014-04-03. Utbyggnad av E20 genom Västra Götaland

2014-04-03. Utbyggnad av E20 genom Västra Götaland 2014-04-03 Utbyggnad av E20 genom Västra Götaland Utbyggnad av E20 genom Västra Götaland Regeringens främsta mål är full sysselsättning. En utbyggd och fungerande infrastruktur knyter ihop landet och är

Läs mer

Sammanfattning av förslag till målbild presenterad i juni 2005

Sammanfattning av förslag till målbild presenterad i juni 2005 Sammanfattning av förslag till målbild presenterad i juni 2005 K2020 Framtidens kollektivtrafik i Göteborgsområdet är benämningen på en översyn av kollektivtrafiken, som genomförs i samverkan mellan Trafikkontoret,

Läs mer

Halmstad 2014.03.12 Jörgen Preuss, Ann-Mari Bartholdsson

Halmstad 2014.03.12 Jörgen Preuss, Ann-Mari Bartholdsson Halmstad 2014.03.12 Jörgen Preuss, Ann-Mari Bartholdsson Det regionala utvecklingsuppdraget Genom den regionala tillväxtpolitiken ska människor och företag kunna växa och utvecklas av egen kraft. Strategiskt

Läs mer

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO ÖrebroBostäders medlemskap i Fastighetsägarna MittNord är inte bara ett banbrytande steg för Örebro utan är också

Läs mer

Fysisk samhällsplanering för ett hållbart samhälle. Malmö den 24/5 2013. Jon Resmark

Fysisk samhällsplanering för ett hållbart samhälle. Malmö den 24/5 2013. Jon Resmark Fysisk samhällsplanering för ett hållbart samhälle Malmö den 24/5 2013. Jon Resmark Hur ser det hållbara samhället ut år 2025 om vi ska nå de nationella målen till år 2050? Omvärldsanalyser Dialog med

Läs mer

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal Forsåker En ny central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö Socialdemokraterna i Mölndal Inledning Mölndals stad köpte 2009 området där det gamla pappersbruket Papyrus låg. Idag benämns området Forsåkersområdet.

Läs mer

en dialog och strategi för en stark ekonomi och minskad klimatpåverkan

en dialog och strategi för en stark ekonomi och minskad klimatpåverkan en dialog och strategi för en stark ekonomi och minskad klimatpåverkan Det Goda livet Vision Västra Götaland Hållbar utveckling 5 FOKUSOMRÅDEN EKONOMI 4 PERSPEKTIV 1. Den gemensamma regionen 2. Jämställdhet

Läs mer

Åtgärder för en enklare byggprocess

Åtgärder för en enklare byggprocess Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:2413 av Markus Wiechel (SD) Åtgärder för en enklare byggprocess Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Jobben först i möjligheternas Skåne

Jobben först i möjligheternas Skåne J O B B P R O G R A M F Ö R S K Å N E Jobben först i möjligheternas Skåne Socialdemokraterna i Region Skåne www.socialdemokratena.se/skane Vi socialdemokrater sätter jobben först. Jobb skapas genom att

Läs mer

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING STOCKHOLS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING Kortversion, maj 2009 Framtida Stockholm formas idag! Stockholm har vuxit kraftigt de senaste åren och mycket pekar på en fortsatt tillväxt. Denna utveckling ställer

Läs mer

Lokala energistrategier

Lokala energistrategier Lokala energistrategier Kommunens roll att stimulera och främja en hållbar energianvändning och tillförsel på lokal nivå Presentationen Varför energi är en strategisk fråga för en kommun? Hur kan den omsättas

Läs mer

KOMMUNALFÖRBUNDET GR. GR prioriterar

KOMMUNALFÖRBUNDET GR. GR prioriterar Dnr: 09-154.20 Tjänsteutlåtande 2009-09-14 Georgia Larsson Förslag till yttrande över Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har i skrivelse från Västra

Läs mer

Reflektion från seminarium 5

Reflektion från seminarium 5 Reflektion från seminarium 5 Jonas Borglund Projektledare för GOS-projektet Erfarenheter från forskningsprojekten Klimatsmarta och attraktiva transportnoder och Urbana stationssamhällen - Ulf Ranhagen,

Läs mer