den bekämpas och möts med misstänksamhet!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "den bekämpas och möts med misstänksamhet!"

Transkript

1 EEFNYTT Nyhetsbrev från EnergiEffektiviseringsFöretagen # 1 / 2013 ordföranden energieffektiviseringsdirektivet vitaliserar marknaden för energieffektivsering Efter ett, även för EU, ovanligt långt förhandlingsarbete fick man till sist klart den sista delen av det som varit trollformeln till 2020 för Europas miljöoch klimatarbete. Det blev ett direktiv om att man ska minska den del av energianvändningen som bara är förluster och inte ger nytta i form av kraft, ljus och värme. Det ska innebära en minskad användning med 20 % jämfört med En till sin helhet lönsam affär eftersom slöseriet bedöms vara drygt 30 %. Det är så mycket som vi betalar för men inte får motsvarande utbyte. Motståndet mot detta direktiv har varit märkligt. Effektivisering ger direkt mätbart utslag i plånböckerna hos energianvändarna, men har ändå motverkats. De övriga 20-målen för EU och som avser minskade utsläpp av koldioxid och ökad andel förnybar energi i systemet ger också ekonomiska fördelar men inte lika uppenbara och snabba. Årets framtidsföretag? På EEF:s årsmöte den 19 mars utses Årets framtidsföretag 2013! >>Läs mer här om tidigare års framtidsföretag! Ändå har dessa accepterats med relativt lite motstånd. Energieffektivisering som minskar slöseriet, ger pengar över, ökar energisäkerheten, minskar beroendet av fossila bränslen och av import, ökar sysselsättningen och ger grund för industriutveckling den bekämpas och möts med misstänksamhet! Nu är vi framme men ännu inte i hamn. EU-direktivet ska omsättas i svensk lagstiftning för att träda i kraft Hur vet vi inte riktigt ännu men direktivet ger hållpunkter som lovar en vitalisering av marknaden: Statens byggnader ska vara förebild (snabbare och djupare renovering) Statens inköp ska inriktas mot effektivisering(produkter, tjänster, byggnader) Energiföretagen ska medverka i ef- forts sid 2 Års- & medlemsmöte 19 mars i Stockholm Välkommen! >>Läs mer på hemsidan Hans Nilsson är ordförande i EEF och driver bloggen fourfact.se innehåll 2 Styrelsen rapporterar 2 Kalendarium 2 Nya medlemmar 3 Frukostmötet i Malmö 3 Sälja i Storbritannien? 4 Om Energitjänster 4 Obligatoriska energibesiktningar för företag 5 Build Up Skills Sverige 6 Smeeffen i Gävleborg och Dalarna 7 Energiintelligent Dalarna Färdplan 2050 foto: Peter Hampus EEFNYTT

2 nytt från Styrelsen hänt sen sist! Vi vill börja med att välkomna våra nya medlemmar, Kan Energi, DynaMate, LightSwitch, Filtertrace och Rexel! Ni kan läsa mer om vad de arbetar med på eef.se. Våra 50-talet medlemmar jobbar med allt från belysning, ventilation och elinstallationer till energitjänster. Vårt mål är att bli heltäckande på effektiviseringsområdet men idag finns några områden vi saknar: solskydd, teknisk isolering, isolering (bygg) och fönster. Känner Du till något företag inom dessa branscher som kan vara intresserade av EEF? Kontakta dem gärna, eller skicka ett mejl till styrelsen så kontaktar vi dem. Blir vi heltäckande har vi större möjlighet att få grepp om hela branschen, och vi kan också erbjuda bättre EEF-samordningstjänster. forts från sid 1 fektiviseringen, men här skissar man i Sverige på ett alternativ som eventuellet ska riktas mot kommunala byggnader, näringslivet med varianter på existerande program, frivilliga energitjänster och ett fastighetspaket. Energibesiktningar och energiledning i företag Mätning för hushåll (el, gas, FV, FK, varmvatten, fakturainformation och kostnader) Användarupplysning och makt (skatteincitament, finansiering, bidrag, information, projektmodeller, arbetsplatsaktiviteter) Certifieringssystem (tjänster, besiktningar, installationer mm) Information och utbildning (även för finansiering) Hitintills har den svenska insatsen i förhandlingar och förberedelse till implementeringen varit låt oss säga ambivalent. Men i EEF arbetar vi för att finalen ska göra en tonartsförändring från moll till dur. Hans Nilsson, 8 mars 2013 Tillsammans är vi lösningen! 100 % Förnybart är ett nätverk av organisationer, föreningar och företag som jobbar för att Sverige ska ha ett 100 % förnybart energisystem. Energieffektivisering är en viktig del i lösningen och EEF är en av medlemmarna. Den 21 mars anordnas ett seminarium för att diskutera omställningen av Sveriges energisystem Framtidens Energi. Hans Nilsson deltar som föredragshållare från EEF. Läs mer om nätverket på förnybart.org. Ett årsmöte står för dörren och där bjuds det på hembakta bullar. Kom och var med och tyck till och påverka vad EEF ska göra under året! Förutom de formella punkterna på dagordningen finns tid för diskussion och mingel. Du är väl anmäld? Lotta Bångens Vi hälsar våra nya medlemmar välkomna i EEF! 48 företag är i dagsläget medlemmar i EEF. >>Länk här till EEF Medlemmar kontakta eef EEF St Göransgatan Stockholm Tel: nyhetsbrev EEFnytt Ges ut av Energieffektiviseringsföretagen EEF Redaktör: Yrsa Westerlund, Typa Text kalendarium mötesplatser 13 mars presenterar Energimyndigheten handlingsplanen för Build Up Skills Sverige, BUSS på Nordbygg ecoforum 19 mars EEF:s årsmöte! Fastighetsmässa i Kista mars Energimässa i Nordichallen i Sundsvall 20 mars kl Seminarium Framtidens energi 21 mars. EU:s energieffektiviseringsdirektiv, energipolitiken efter 2020 samt omställningen av dagens energisystem. Seminarium om värmepumpar, 24 april i Stockholm Bergsäker lösning eller glädjekalkyl? Är det lönsamt och i så fall för vem? Hur ser kalkylen ut när taxorna ändras? Fjärrvärmeleverantörer, tillverkare och brf medverkar för att dryfta effektfrågan, kostnader för spetsvärme, behov av nätförstärkning. Goda krafter! april i Halmstad Kraftsamling för smart och förnybar energi! Om sol, vind, vatten, energieffektivisering, bio och vätgas, transporter Elfack maj i Göteborg. Mässa för hela elbranschen. 3 8 juni eceee Summer Study i södra Frankrike. Rethink Renew Restart. Här samlas alla som intresserar sig för energieffektivisering för att i avspända former diskutera det senaste inom området. Anmälan snarast! EEFNYTT

3 Frukostmötet i Malmö 13/2 Alla tjänar på Energieffektivisering Man skulle kunna kalla det ett pilotprojekt, eller kanske en testbed. För när EEF bjöd in till frukostmöte i Malmö 13 februari var det första gången man provade ett arrangemang med lokal EEF-värd. Målsättningen var att nå ut till en större skara, att tala om energieffektivisering och skapa ett intresse för flera företag att arbeta med dessa frågor, och naturligtvis även att sprida kunskap om vad EEF gör. Och nog var intresset stort! Drygt 40 anmälda kom från hela Skåne till EkoCentrum på Kirseberg i Malmö. Efter en kopp morgonkaffe och ekologisk macka fick vi lyssna till Hans Nilssons presentation om värdet av energieffektivisering. Din produkt, ditt ansvar Det fanns gott om tid att diskutera och att ställa frågor och det knöts många nya kontakter mellan de representerade företagen. Enkäten efter mötet talar sitt tydliga språk: energieffektiviseringsfrågorna engagerar och berör. Intresset för att skapa ett lokalt EEFnätverk var stort och det lär bli en uppföljare i Malmö inom kort. Monica Hallworth, VD Knycer AB och lokal EEF-värd för frukostmötet Ett 40-tal företag deltog på EEF:s frukostmöte i Malmö den 13 februari. 25 april, kl på Nalen, Stockholm Heldagsseminarium för dig som tillverkar, importerar eller säljer produkter inom EU/EES i syfte att skapa bättre kunskap om regelverket. Representanter från branschorganisationer och myndigheter svarar på: Vad säger regelverket? Vad gör myndigheterna för att motverka snedvriden konkurrens? Vad står CE-märkning för? Och vad gäller vid import från tredje land? Vad kan myndigheter samt branschorganisationer göra för att hjälpa ditt företag? I seminariet ingår också mingel där du som företagare har möjlighet att få svar direkt på dina specifika frågor. Fritt inträde men observera att debitering sker vid utebliven närvaro (500 SEK). Begränsat antal platser! Anmälan senast 27 mars Seminariet arrangeras av Marknadskontrollrådet i samarbete med Svensk Handel och Teknikföretagen. >>Länk här till seminariet Hjälp med att sälja i Storbritannien? Unik möjlighet för svenska energieffektiviseringsföretag att starta/ öka sin exportförsäljning till Storbritannien. Vi söker nu skyndsamt svenska företag, som har produkter eller tjänster och som nu vill och kan börja exportera och leverera följande: Lösningar för bl.a. energibesparing, förnyelsebar energi, buller/luftmiljö, förnyelsebara material, samt hållbart byggande. Vidare måste företagen ha en fungerande produktion på sin hemmamarknad och produkterna ska vara försäljningsbara, med godkända certifikat med mera för Sverige. Företagen ska ha drivit sin verksamhet minst tre år, med en sund ekonomi och dokumenterat goda finanser. Genom ett unikt samarbete mellan företagen Scoreline/LightSwitch och de svenska organisationerna Statens Tekniska Forskningsinstitut (SP), Energieffektiviseringsföretagen (EEF), samt brittiska organisationer, kommer några speciellt utvalda svenska företag med spetskompetens inom energi-effektivisering, att få en möjlighet att vara med i ett projekt i syfte att ge direkta ingångar till denna snabbväxande marknad. Med utgångspunkt från de konkreta behov, som vi har identifierat i nordöstra England, (Newcastleupon-Tyne med omnejd), kommer vi att skapa ett forum för konkreta affärsmöjligheter mellan svenska och brittiska aktörer, inom området. Vid intresse, kontakta omgående: Ewa Johansson på Scoreline Management, (Exporttjänster) Helena Lindquist på LightSwitch, (BenchLearning). EEFNYTT

4 energieffektiviseringsdirektivet EED Energitjänster för små och medelstora företag ska främjas Energieffektiviseringsdirektivet trädde i kraft den 4 december 2012 och ersatte det gamla Energitjänstedirektivet och Kraftvärmedirektivet. >>Länk här till artiklar om Energieffektiviseringsdirektivet på EEF:s hemsida Bakgrunden till detta är att Kommissionens uppskattningar har visat att EU endast kommer att nå upp till hälften av EU:s 2020-mål med befintliga styrmedel. Det nya direktivet ställer hårdare krav på energieffektivisering på medlemsländerna. Enligt artikel 18 i EED ska medlemsstater främja marknaden för energitjänster och tillgången till energitjänster för små och medelstora företag (SMF) genom att sprida information om bland annat olika energitjänstekontrakt och vilka stöd som finns för energitjänsteprojekt. Certifiering av leverantörer av energitjänster Ett certifieringssystem för energitjänster kan bidra till att åtgärda problem kopplade till brist på kompetens, dålig förståelse för vad energitjänster är eller svagt förtroende för energitjänsteföretag. I Artikel 16 i EED ställs det krav på att om det anses nödvändigt, ska medlemsländer se till att det finns ett certifieringseller motsvarande kvalificeringssystem tillgängligt för leverantörer av energi- tjänster, energiansvariga och installatörer av energirelaterade byggnadselement. Läs mer om detta i Energimyndighetens utredning Certifiering av leverantörer av energitjänster. Energitjänster i Sverige Energitjänsternas nuvarande status i Sverige är enligt Energimyndigheten positiv med fungerande energitjänsteavtal inom samtliga samhällssektorer: Om energitjänster En energitjänst kan utformas på många olika sätt och det kan vara en enstaka tjänst eller ett paket av flera tjänster och åtgärder. I energieffektiviseringsdirektivet, EED, finns en definition av energitjänster som kan sammanfattas som den fysiska vinst eller nytta som erhålls genom energieffektiv teknik eller åtgärder, som kan inbegripa den drift, underhåll och kontroll som är nödvändig för att kunna mäta/uppskatta samt kontrollera förbättrad energieffektivitet och/eller primärenergibesparingar. Indirekta energitjänster En energikartläggning eller energibesiktning börjar med en nulägesanalys, vilket innebär Samtidigt återstår en hel del marknads-, informations- och regeltolkningsarbete innan tjänsternas fulla potential kan nyttjas. Både offentliga och privata fastighetsägare önskar mer prestandabundna leverans- och avtalsförhållande. De är dessutom intresserade av att kunna skapa nytt investeringsutrymme genom att kunna tillgodoräkna sig framtida besparingspotentialer. >>Länk här till Energimyndigheten att man kontrollerar om en byggnads tekniska installationer fungerar på ett optimalt sätt. Därefter anges förslag på olika typer av åtgärder för energieffektivisering. En energikartläggning kan levereras som egen tjänst eller vara en del i en större leverans såsom funktions- eller prestationsavtal. Direkta energitjänster Företaget garanterar en energibesparing och/eller samma nivå av energitjänst till en lägre kostnad genom energieffektiviseringseller förnybarenergiprojekt. Tjänsten belönas direkt baserat på uppnådda energibesparingar. Företaget hjälper direkt eller indirekt till med att finansiera projektet. Obligatoriska energibesiktningar senast 5 december 2015 Alla stora företag kommer att åläggas att genomföra obligatoriska energibesiktningar senast den 5 december 2015, skriver Energimyndigheten i nyhetsbrevet Energieffektiv industri i januari-utgåvan. Därefter ska energibesiktningarna göras minst vart fjärde år. Energibesiktningarna ska utföras på ett oberoende sätt och baseras på specificerade minimikriterier. En kvalificerad och/ eller ackrediterad expert ska göra energibesiktningen. Alternativt att den genomförs och övervakas av oberoende myndigheter enligt nationell lagstiftning. Som stora företag räknas alla företag som inte klassificeras som Små- och medelstora företag. Definitionen av små och medelstora företag är: Företag som sysselsätter färre än 250 personer och vilkas årsomsättning inte överstiger 50 miljoner EUR eller vilkas balansomslutning inte överstiger 43 miljoner EUR per år. >>Länk här till nyhetsbrevet EEFNYTT

5 energieffektiviseringsdirektivet EED build up skills sverige Hela byggbranschen ska lära sig mer om energieffektivisering Sverige ska halvera energianvändningen i bebyggelsen till år Redan 2020 ska all nybyggnation vara näranollenergibyggnader och energianvändningen efter större renoveringar ska reduceras. Hela branschen ska ställas om till ett mer energieffektivt byggande. Omställningen som behövs för att nå EU:s energi- och klimatmål medför att behovet av utbildning och fortbildning i byggbranschen är stort i hela Europa. Build Up Skills-projektet har 30 deltagande länder i Europa. Varje land ska ta fram en egen handlingsplan för hur hantverkare och installatörers kvalifikationer ska stärkas. För att lyckas behövs mer kunskap. Build Up Skills Sverige, BUSS, är ett verktyg för framgång, hoppas Energimyndigheten. största utbildningsprogrammet inom byggsektorn BUSS är det största utbildningsprogrammet inom den svenska byggsektorn någonsin byggnadsarbetare och VVS-montörer i hela landet ska vidareutbildas för att lära sig att bygga och renovera energieffektivt. Även cirka 2000 yrkeslärare och utbildare behöver vidareutbildas för att klara energieffektiviseringsmålen. Syftet med BUSS är att ta fram en handlingsplan och plattform för vidareutbildning och förstärkning av kompetensen hos alla verksamma på byggplatsen. Handlingsplan för BUSS Projektet har nu tagit fram en handlingsplan: Kompetensutveckling för energieffektivt byggande. Handlingsplanen föreslår ett flertal åtgärder för att öka vidareutbildning och kompetens inom energieffektivt byggande bland hantverkare och installatörer. Flertalet organisationer syftar även till att göra olika åtaganden för att implementera handlingsplanen, under förutsättning att EU-finansiering av implementeringen säkerställs. På Energimyndighetens hemsida finns handlingsplanen att ladda ner. Den 13 mars presenteras handlingsplanen i samband med Nordbygg Ecoforum på Stockholmsmässan. >>BuildUpSkillsSverige 20 miljoner för forskning och innovation för energieffektivt byggande och boende Energiutvecklingsnämnden har beslutat att avsätta 20 miljoner kronor till programmet Forskning och innovation för energieffektivt byggande och boende. Energimyndigheten bjuder nu in intresserade att ansöka om medel i programmets utlysning. Programmet vänder sig till hela bygg- och bebyggelseområdet och ska stödja forsknings- och utvecklingsprojekt vid universitet, högskolor, institut, konsult- och industriföretag. om Programmet Forskning och innovation för energieffektivt byggande och boende är ett brett program som stödjer projekt inom bebyggelsens hela energianvändning. I området ingår såväl bostäder som lokaler, deras produktion, människors livsstilar, val och användande av energi relaterad till boende och brukande, renovering och ombyggnad samt demontering och rivning. Inom utlysningen läggs stor vikt vid samverkan mellan näringsliv, samhälle och akademi. Energimyndigheten ser positivt på att en ansökan tydligt beskriver sådan samverkan, som exempelvis kan ske genom industrins medfinansiering eller sektorsövergripande referensgrupper till de föreslagna projekten. Projektansökan ska vara inlämnad senast måndag 15 april >>Länk här till FOI-utlysningen Vad kommer efter PFE? De flesta företag som deltar i PFE avslutar sitt programdeltagande vid halvårsskiftet Energimyndigheten undersöker möjligheterna att ersätta PFE med ett nytt energieffektiviseringsprogram. Ambitionen sägs vara att bygga vidare på PFE och utveckla och bredda programmet: Energimyndighetens nye generaldirektör Erik Brandsma har liksom sina företrädare en positiv syn på PFE. Har du synpunkter på hur ett nytt program bör utformas? Kontakta Johanna Moberg på telefon eller e-post EEFNYTT

6 SMEEFFEN ger företagare goda råd framgångsrikt projekt i Gävleborg och dalarna Smeeffen är ett projekt med uppdraget att opartiskt sprida information om möjligheter med energieffektivisering till företagare i Gävleborg och Dalarna. Projektet startade 2008 och har sedan dess varit i kontinuerlig kontakt med företag i de båda länen Gävleborg och Dalarna gjordes 21 energianalyser hos några utvalda företag i syfte att skapa goda exempel och få fram goda lokala ambassadörer. Projektets fas två är i gång sedan våren Nu ämnar man sprida information om möjligheter med energieffektivisering till så många företag som möjligt. Man deltar vid företagsträffar, ordnar utbildningsinsatser för de företag som vill lära sig mer om energieffektivisering, och tillsammans med högskolorna i de båda länen ge några studenter möjlighet via Smeeffen genomföra en energianalys. Projektägare är Gävle Dala Energikontor. Finansiärer i Smeeffen 2 är Energimyndigheten, Region Gävleborg, Länsstyrelsen Dalarna, Högskolan Dalarna och Högskolan i Gävle. atlings maskinfabrik i ockelbo Atlings maskinfabrik i Ockelbo kan spara 30 procent av sin energikostnad, motsvarande runt kronor om året. Det upptäcktes när en energirazzia gjordes på företaget. Jag trodde inte det var så mycket, säger Olov Berggren, platschef på Atlings i Ockelbo, till Arbetarbladet. Syftet med energirazzian är att hitta energitjuvar på små till medelstora företag. De största besparingarna kan oftast göras på områden som exempelvis belysning, värme och ventilation. Projektledaren för Smeeffen, Anette Edsvik, menar att de flesta företag inte riktigt vet hur mycket förändringar som kan göras: Det finns jättemycket både värmeoch energikostnader att spara. Maskinfabriken Atlings i Ockelbo gör ungefär av med en miljon kronor i energikostnader. Det vill säga både el och värme. Men om de skulle modernisera värmeanläggningen och ventilationsanläggningen, skulle kostnaderna sjunka rejält. I kombination med en större medvetenhet om elförbrukning skulle det kunna leda till kronor mindre per år i energikostnader. Trots att de köper in ny utrustning skulle det löna sig redan efter ungefär tre år, förklarar energikonsulten Joel Söderberg, Gävle energi. Det konsta- terades också med hjälp av värmekameror att temperaturen var onödigt hög i den stora hallen. Och att elementen var placerade på ofördelaktiga platser. >>Artikeln i Arbetarbladet däckia i gävle Klockan sju på morgonen är förste man på plats på Däckia. Då tänds hela huset, närmare bestämt 284 lysrör. Lampor som står tända hela dagen. Det finns inte behov av så här mycket belysning, säger Anette Edsvik, projektledare på Smeeffen. Konceptet går ut på att energiexperter, miljöinspektörer och klimatrådgivare gästar olika företag för att jaga energibovar. Och de tycks finnas i varenda vrå. I källaren står en tryckluftskompressor som hostar till ibland. En riktig elslukare, enligt Joel Söderberg, energikonsult på Gävle energi. Men värst är belysningen, som står för nära hälften av elanvändningen på däckfirman. Det är en åldersstigen anläggning. Om man stoppade in närvarostyrning på lyset i källaren skulle man kunna spara in 50 procent på elanvändningen, säger han. Han uppskattar att ett företag av Däckias storlek kan spara omkring kronor om året på att uppdatera sin utrustning. >>Artikeln om Däckia, Arbetarbladet bilverkstad i BORLÄNGE Vid en razzia på MTC Service och BC Bilplåt hittades mängder av tjuvar energitjuvar. Företaget har haft besök av ett gäng energiexperter som gått igenom båda företagens energihantering. Det är spännande och intressant att få en ordentlig genomlysning av var energibovarna finns, säger ägaren Gunnar Eriksson som tillsammans med hustrun Ann driver bilverkstad samt plåt- och lackverkstad på Södra Backa, till Dalarnas tidning. Det är bra både för miljön och för ekonomin, säger Gunnar. Bara för bilverkstaden betalar han kronor per år i el och fjärrvärme, varav för elen Genom att byta ut en del av belysningen och sektionera den, det vill säga bara ha på den belysning som används, kan bilverkstaden spara upp till 50 procent. När det gäller ventilation kan man sätta in så kallade vattenburna aerotemprar som minskar driftiden med cirka två tredjedelar och förbrukningen hamnar på fjärrvärmenotan i stället för på den dyrare elnotan. + Genom att investera i fler vattenburna radiatorer i bilverkstaden kan man spara cirka en tredjedel av uppvärmningskostnaden. >>Artikeln i Dalarnas tidning EEFNYTT

7 Energiintelligent Dalarna Dalarnas förslag till åtgärder och styrmedel Länsstyrelserna har fått i uppdrag av regeringen att efter regionala dialoger lämna underlag till Naturvårdsverket om hur den regionala nivån kan bidra till att klimatvisionen uppnås till 2050 på ett kostnadseffektivt sätt. I Dalarnas förslag till Färdplan 2050 konstaterar man att förutsättningarna för Dalarna i vissa avseenden är specifika för just den regionen 8 stora processindustrier använder ca 40 % av den totala tillförda energin i Dalarna. I dessa industrier är energi en viktig råvara och stor kostnad. Det innebär att de har ett aktivt arbete för att minska energianvändningen för att behålla konkurrenskraften. Den mindre industrin och resterande näringslivet arbetar inte lika systematiskt med energieffektivisering eftersom energi inte är lika stor del av den totala kostnaden. Men det finns också andra orsaker till att frågan inte prioriteras. Som hinder för mindre företag och industrier listar Färdplanen: Brist på kunskap och insikt om möjligheterna till energieffektivsering Man har inte kunskap om det egna företagens energianvändning och hur den är i jämförelse med andra liknande verksamheter. Det är helt enkelt inte en prioriterad fråga i mindre företag Avsaknad av systematiskt arbete Ej stöd från företagsledningar. Arbetet bedrivs av enskilda eldsjälar. Klimat- och energirådgivare samt andra offentliga aktörer uppfattas som försäljare. Energifrågan ej integrerad i miljötillsynen. Många åtgärder som är tekniskt möjliga och relativt enkla är idag inte tillräckligt lönsamma för att göra. Kompetensbrist hos personal Företag får inte kredit för genomförda miljöinvesteringar. Företag hyr sina lokaler och det uppstår en situation där varken hyresvärd eller hyrestagare känner ansvar för frågan och det blir oklart vem som tjänar på åtgärden. Företag ingår i större kedjor eller företagskoncerner där beslutet ligger långt från det enskilda företaget. Svårt för företag att beräkna miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Brist på kunskap och metoder att integrera energi- och klimatfrågan i offentliga upphandlingar och i handläggning av projekt- och företagsstöd samt företagsrådgivning. I Färdplan 2050 för Dalarna listar man också vilka hinder som man anser finns för att bygga energieffektivt idag. Man menar bland annat att kraven i dagens BBR är för låga: Vid nyproduktion av såväl flerbostadshus som lokaler i länet har energianvändningen minskats med % jämfört med 2011 års BBR. Detta har genomförts med minimal ökning av investeringskostnaderna. Flera aktörer menar att det ur ett LCC perspektiv är oekonomiskt att bygga med den höga energinivå som är tillåtet i nya BBR2012. Problemet med för lågt ställda krav är (bl a): 2013 års energiseminarium Energi & business >>Dalarnas förslag till Färdplan 2050 hittar du för nedladdning här Att kommuner och byggherrar i stället ställer hårdare krav vilket leder till varierande krav som fördyrar och hindrar standardiserande effektivisering. Att byggbolag som bygger för beställare som inte har tillräcklig kompetens att bedöma LCC-kostnaderna, exempelvis privatpersoner som köper småhus respektive bostadsrätter (som säljs av byggbolagens dotterbolag), bygger enligt BBR istället för det som är ekonomiskt rationellt ur ett LCCperspektiv BBR styr i ett miljö- och energisystemperspektiv mot en ökad användning av värmepumpar, dvs. ökar elanvändningen till nackdel för den väl utbyggda fjärrvärmen. Regelverk behöver i ökad grad grunda sig på primär energianvändning och effektbehov. Teknikdalen, Borlänge, 15 maj. Årets energiseminarium vänder sig särskilt till dig som är företagare eller näringslivsutvecklare. Energiseminariet är också den självklara mötesplatsen för alla som arbetar med energi- och hållbarhetsfrågor. Miljöminister Lena Ek är huvudtalare och moderator är Svante Axelsson, generalsekreterare i Svenska Naturskyddsföreningen Så hänger energiomställningen ihop med tillväxt och business. Varför betala för energi du inte behöver? Innovationer på miljödrivna marknader. Kan tillväxt vara hållbar? En het fråga! >>Länk här till Energi & business EEFNYTT

Energieffektivisering Energimyndighetens strategier

Energieffektivisering Energimyndighetens strategier Energieffektivisering Energimyndighetens strategier 2009-11-24 Carin Karlsson Avdelningen för hållbar energianvändning carin.karlsson@energimyndigheten.se Nya satsningar i Sverige I energipropositionen

Läs mer

Innehåll. Varför ett nytt direktiv? 2013-12-04. Vad innebär nya Energieffektiviseringsdirektivet för Sverige? (Uppdatering avseende energitjänster)

Innehåll. Varför ett nytt direktiv? 2013-12-04. Vad innebär nya Energieffektiviseringsdirektivet för Sverige? (Uppdatering avseende energitjänster) Vad innebär nya Energieffektiviseringsdirektivet för Sverige? (Uppdatering avseende energitjänster) Nätverksträff 26-27 november 2013 Henrik Wingfors Svensk Energi Innehåll Varför ett nytt energieffektiviseringsdirektiv?

Läs mer

Hur främjar Energimyndigheten energitjänster?

Hur främjar Energimyndigheten energitjänster? Hur främjar Energimyndigheten energitjänster? Nätverksträff energieffektivisering och energitjänster, Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme 15 maj 2013, Göteborg Glenn Widerström, Energimyndigheten Bakgrund

Läs mer

Vad innebär nya Energieffektiviseringsdirektivet för Sverige? 7 november 2013 Henrik Wingfors Svensk Energi

Vad innebär nya Energieffektiviseringsdirektivet för Sverige? 7 november 2013 Henrik Wingfors Svensk Energi Vad innebär nya Energieffektiviseringsdirektivet för Sverige? 7 november 2013 Henrik Wingfors Svensk Energi Innehåll Varför ett nytt energieffektiviseringsdirektiv? Vilka krav ställs på Sverige? Vad innebär

Läs mer

2013-05-03. Storgatan 19 Box 5501 114 85 Stockholm telefon 08-783 84 21 info@byggmaterialindustrierna.se

2013-05-03. Storgatan 19 Box 5501 114 85 Stockholm telefon 08-783 84 21 info@byggmaterialindustrierna.se Remissvar avseende Energimyndighetens rapport Implementering av artikel 7 i energieffektiviseringsdirektivet, Energimyndighetens beräkningar och förslag med kompletteringar och Finansdepartementets promemoria

Läs mer

Varför ett nytt direktiv?

Varför ett nytt direktiv? Energieffektiviseringsdirektivet Energibranschens perspektiv Styrmedelsdagen Henrik Wingfors 2013-04-24 Varför ett nytt direktiv? EU:s 20-20-20-mål till år 2020 closing the gap Källa: EU-kommissionen 2

Läs mer

EU:s påverkan på svensk energipolitik och dess styrmedel

EU:s påverkan på svensk energipolitik och dess styrmedel EU:s påverkan på svensk energipolitik och dess styrmedel Värme- och Kraftkonferensen 2012, Morgondagens energisystem Daniel Friberg 12 november 2012, Energimyndigheten Waterfront Congress Centre Stockholm

Läs mer

Vi kan hjälpas åt att göra något åt detta

Vi kan hjälpas åt att göra något åt detta Jordens klimat påverkas av vår användning av fossila bränslen. Den pågående klimatförändringen är ett av de allvarligaste hoten mot globalt hållbar utveckling, både socialt, miljömässigt och ekonomiskt.

Läs mer

Energieffektivare småföretag

Energieffektivare småföretag Energieffektivare småföretag Sänker kostnaderna och tar klimatansvar Välj energieffektivitet som verktyg för att spara pengar Sveriges småföretag har varit vana vid relativt låga energipriser, men kan

Läs mer

Sammanställning av workshops, hearings och intervjuer

Sammanställning av workshops, hearings och intervjuer Sammanställning av workshops, hearings och intervjuer Viktigt för uppdraget har varit att samråda med berörda intressenter och aktörer för att få ta del av deras synpunkter, kunskaper och erfarenheter.

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

Bilaga 1 Enkät Frågeformulär. 1 Hinder för energieffektiviseringar. Frågorna besvaras, om inget annat anges med ett kryss (X).

Bilaga 1 Enkät Frågeformulär. 1 Hinder för energieffektiviseringar. Frågorna besvaras, om inget annat anges med ett kryss (X). Bilaga 1 Enkät Frågeformulär Frågorna besvaras, om inget annat anges med ett kryss (X). Typ av hinder 1 Hinder för energieffektiviseringar Studier genomförda av forskare identifierar vanligtvis energieffektiviseringsmöjligheter

Läs mer

INBJUDAN TILL DELTAG ANDE I PROJEKTET KOMTOP KOMMUNALA TOTALPROJEKT I PRAKTIKEN

INBJUDAN TILL DELTAG ANDE I PROJEKTET KOMTOP KOMMUNALA TOTALPROJEKT I PRAKTIKEN INBJUDAN TILL DELTAG ANDE I PROJEKTET KOMTOP KOMMUNALA TOTALPROJEKT I PRAKTIKEN Var med och utveckla er kommuns strategiska arbete med ekonomiskt lönsam energieffektivisering i det kommunala byggnadsbeståndet

Läs mer

ENERGILEDNINGSSYSTEM ISO 50001 2014-06-03

ENERGILEDNINGSSYSTEM ISO 50001 2014-06-03 ENERGILEDNINGSSYSTEM ISO 50001 2014-06-03 CIT INDUSTRIELL ENERGI AB Chalmers teknikpark 412 88 Göteborg Susana Municio municio@cit.chalmers.se VERKSAMHETSOMRÅDEN Energieffektivisering Industri Ökad effektivitet

Läs mer

Klarar ditt företag ett elpris på 2-3 kr/kwh? (d v s 2-3 gånger dagens elpris)

Klarar ditt företag ett elpris på 2-3 kr/kwh? (d v s 2-3 gånger dagens elpris) Klarar ditt företag ett elpris på 2-3 kr/kwh? (d v s 2-3 gånger dagens elpris) Priset räknas inte längre i ören De låga svenska energipriserna är ett minne blott. På en allt mer integrerad nordisk och

Läs mer

Energieffektiva företag i samverkan. Bengt Linné, Bengt Dahlgren Syd AB

Energieffektiva företag i samverkan. Bengt Linné, Bengt Dahlgren Syd AB Energieffektiva företag i samverkan Bengt Linné, Bengt Dahlgren Syd AB Fosieby Företagsgrupp 180 medlemsföretag med olika verksamheter, från tillverkande industri till kontor Uppfört 1970-1980-talet Använder

Läs mer

Riksbyggens Renoveringsverkstad

Riksbyggens Renoveringsverkstad Riksbyggens Renoveringsverkstad Jan Kristoffersson 2011-09-21 Sustainable Innovation Utveckling inom energieffektivisering www.sust.se 1 Sustainable Innovation Startade 2008 Kontor i Stockholm, åtta anställda

Läs mer

Energieffektivisering i Svensk industri-

Energieffektivisering i Svensk industri- Energieffektivisering i Svensk industri- Vad gör Energimyndigheten? Energikonferens ENIG 2010-04-21 Mölndal Thomas Björkman Energimyndigheten Att prata om Stöd till: Forskning, affärsutveckling och företagens

Läs mer

Remissvar avseende Boverkets och Energimyndighetens förslag till nationell strategi för energieffektivisering av byggnader

Remissvar avseende Boverkets och Energimyndighetens förslag till nationell strategi för energieffektivisering av byggnader Näringsdepartementet n.registrator@regeringskansliet.se n.remissser-energi@regeringskansliet.se Remissvar avseende Boverkets och Energimyndighetens förslag till nationell strategi för energieffektivisering

Läs mer

Brf Utsikten i Rydebäck

Brf Utsikten i Rydebäck 2009-05-08 Upprättad av JM AB 169 82 Stockholm : Tel nr:08-782 85 52 S 2 av 12 SAMMANFATTNING 3 1. Bakgrund 3 Syfte med energideklarationen 3 Tillgängligt underlag 3 Förutsättningar för upprättande av

Läs mer

Vad är en energi- kartläggning och hur går den till? Nenets rekommendation, april 2009

Vad är en energi- kartläggning och hur går den till? Nenets rekommendation, april 2009 Vad är en energikartläggning och hur går den till? Nenets rekommendation, april 2009 Innehåll Energikartläggning................................ sid 3 Varför göra en energikartläggning?............ sid

Läs mer

Utbildningsmodul 1. Grundläggande om Avtal om energiprestanda. Project Transparense Juni 2015. www.transparense.eu

Utbildningsmodul 1. Grundläggande om Avtal om energiprestanda. Project Transparense Juni 2015. www.transparense.eu Utbildningsmodul 1. Grundläggande om Avtal om energiprestanda Project Transparense Juni 2015 Översikt utbildningsmoduler I. Grundläggande om Avtal om energiprestanda II. Processen från projektidentifiering

Läs mer

Virker virkemidlene? Styr styrmedel rätt?

Virker virkemidlene? Styr styrmedel rätt? Virker virkemidlene? Styr styrmedel rätt? Ola Larsson WSP Environmental 3 december 2009 Disposition Information om WSP Bakgrunden till projektet Beskrivning av Fjärrsyn Beskrivning av projektet Analyser

Läs mer

Ta ansvar för miljö och ekonomi. - spara energi

Ta ansvar för miljö och ekonomi. - spara energi Ta ansvar för miljö och ekonomi - spara energi Ta ansvar för miljö och ekonomi - spara energi Framtagen av Länsstyrelsen i Skåne län 2012 Foton: Roza Czulowska och Björn Olsson Energihushållning är allas

Läs mer

2020 så ser det ut i Sverige. Julia Hansson, Energimyndigheten

2020 så ser det ut i Sverige. Julia Hansson, Energimyndigheten EU:s 20/20/20-mål till 2020 så ser det ut i Sverige Julia Hansson, Energimyndigheten EU:s 20/20/20-mål till 2020 EU:s utsläpp av växthusgaser ska minska med 20% jämfört med 1990 års nivå. Minst 20% av

Läs mer

Ett hållbart energisystem Målsättningar och styrmedel. Klimatutbildning, 18 mars 2014, Luleå

Ett hållbart energisystem Målsättningar och styrmedel. Klimatutbildning, 18 mars 2014, Luleå Ett hållbart energisystem Målsättningar och styrmedel Klimatutbildning, 18 mars 2014, Luleå Energipolitiska mål för Sverige fram till 2020 Energimyndighetens vision: Ett hållbart energisystem Svensk och

Läs mer

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag Till: Energimyndigheten Box 310 631 04 Eskilstuna REMISSYTTRANDE Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag SABOs synpunkter Allmänt SABOs medlemsföretag de allmännyttiga kommunala

Läs mer

HÅLLBARA LÖSNINGAR VI ERBJUDER TJÄNSTER INOM ENERGI, MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING.

HÅLLBARA LÖSNINGAR VI ERBJUDER TJÄNSTER INOM ENERGI, MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING. HÅLLBARA LÖSNINGAR VI ERBJUDER TJÄNSTER INOM ENERGI, MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING. KanEnergi erbjuder kompetent analys, ledning och rådgivning, med utgångspunkt i ekonomi, teknik, marknad och hållbar utveckling.

Läs mer

Föreskrifter om energikartläggning i stora företag

Föreskrifter om energikartläggning i stora företag EM2010 W-4.0, 2010-11-22 FÖREDRAGNING 1 (5) Datum Avdelningen för energieffektivisering Martina Berg Föreskrifter om energikartläggning i stora företag Bakgrund Den 1 juni 2014 trädde lagen om energikartläggning

Läs mer

PowerPoint-presentation med manus för Tema 3 energi TEMA 3 ENERGI

PowerPoint-presentation med manus för Tema 3 energi TEMA 3 ENERGI PowerPoint-presentation med manus för Tema 3 energi TEMA 3 ENERGI Utsläpp av växthusgaser i Sverige per sektor Energisektorn bidrar med totalt 25 miljoner ton växthusgaser per år, vilket innebär att medelsvensken

Läs mer

Systematiskt energiarbete. Charlotta Gibrand - ÅF Infrastructure AB, BA Buildings, Region Syd 2015.09.29

Systematiskt energiarbete. Charlotta Gibrand - ÅF Infrastructure AB, BA Buildings, Region Syd 2015.09.29 Systematiskt energiarbete Charlotta Gibrand - ÅF Infrastructure AB, BA Buildings, Region Syd 2015.09.29 1 ÅF i korthet Omsättning: ca 8 500 MSEK Medarbetare och nätverk: Med 7 500 medarbetare och 20 000

Läs mer

Seminarium om energieffektivt byggande. Skövde 2008-09-04

Seminarium om energieffektivt byggande. Skövde 2008-09-04 Seminarium om energieffektivt byggande Skövde 2008-09-04 Dagens program Inledning Västra Götalandsregionens program för energieffektiva byggnader Passivhuscentrum Smart Energi fokusgruppen för effektiv

Läs mer

Rapport Energideklaration

Rapport Energideklaration Datum för besiktning: 20/2-2015 Fastighetsbeteckning: Drängsered 2:145 Adress /ort: Timotejv 5, Floda Byggnaden är besiktigad av: Nils Eriksson Sammanfattning I denna rapport presenteras nuvarande energianvändning

Läs mer

Nu är ansvaret ditt!

Nu är ansvaret ditt! Nu är ansvaret ditt! Information från Länsstyrelsen Dalarna Energihushållning är allas ansvar Alla verksamhetsutövare ska hushålla med energi och i första hand använda förnybara energikällor. Så står det

Läs mer

Proeff III PROjekt för EnergieFfektivisering till Företag genom tillsyn och rådgivning. 2014-11-25 Veronica Lindeberg, Länsstyrelsen Skåne

Proeff III PROjekt för EnergieFfektivisering till Företag genom tillsyn och rådgivning. 2014-11-25 Veronica Lindeberg, Länsstyrelsen Skåne Proeff III PROjekt för EnergieFfektivisering till Företag genom tillsyn och rådgivning 2014-11-25 Veronica Lindeberg, Länsstyrelsen Skåne Detta har hänt I Skåne har vi drivit projekten PROEFF I, PROEFF

Läs mer

PFE 4 gånger bättre än om skatten hade verkat

PFE 4 gånger bättre än om skatten hade verkat PFE 4 gånger bättre än om skatten hade verkat STF o Ny Teknik seminarium, 2010-02-18 Thomas Björkman Energimyndigheten Agenda Hinder & drivkrafter för investeringar Hur når Energimyndigheten företagen?

Läs mer

1. En beskrivning av problemet och vad man vill uppnå 2014-07-04 1 (8) Bakgrund. Myndighet. Statens Energimyndighet, Energimyndigheten.

1. En beskrivning av problemet och vad man vill uppnå 2014-07-04 1 (8) Bakgrund. Myndighet. Statens Energimyndighet, Energimyndigheten. 2014-07-04 1 (8) Myndighet Statens Energimyndighet, Energimyndigheten Diarienummer 2014-4020 Rubrik Konsekvensutredning över förslag till föreskrifter som meddelas i anslutning till lagen (2014:266) om

Läs mer

BUY SMART Green Procurement for Smart Purchasing. Upphandling och skydd av klimatet. D6.3 Nationell skrift om grön upphandling - Sverige.

BUY SMART Green Procurement for Smart Purchasing. Upphandling och skydd av klimatet. D6.3 Nationell skrift om grön upphandling - Sverige. BUY SMART Green Procurement for Smart Purchasing Upphandling och skydd av klimatet D6.3 Nationell skrift om grön upphandling - Sverige Lighting www.buy-smart.info Det här dokumentet har tagits fram inom

Läs mer

Lönsamma åtgärder i företag. Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag

Lönsamma åtgärder i företag. Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag Lönsamma åtgärder i företag Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag Små och medelstora företag kan med relativt enkla medel effektivisera sin energianvändning med 15 30 procent. För många

Läs mer

Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB. Verksamhetsår 2013. Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen

Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB. Verksamhetsår 2013. Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB Verksamhetsår 2013 Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen Energikontoret i Mälardalen AB Syfte Energikontoret i Mälardalen

Läs mer

Ta ansvar för miljö och ekonomi - spara energi

Ta ansvar för miljö och ekonomi - spara energi Ta ansvar för miljö och ekonomi - spara energi 2 Energihushållning är allas ansvar Energieffektiviseringar leder till minskad användning av energi och därmed indirekt till minskade utsläpp av växthusgaser

Läs mer

ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG

ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG Roland Jonsson Energichef HSB Riksförbund roland.jonsson@hsb.se 010-4420332 DE FYRA STEGEN Stoppa slöseriet Effektivisera Energieffektivisera Tillförsel 1 STOPPA

Läs mer

Guide för små och medelstora företag. Enklaste vägen till energieffektivt företagande

Guide för små och medelstora företag. Enklaste vägen till energieffektivt företagande Guide för små och medelstora företag Enklaste vägen till energieffektivt företagande 2 Guide för små och medelstora företag vi vill hjälpa företag att minska sina kostnader och sin miljöbelastning genom

Läs mer

Energieffektiva myndigheter Riktlinjer och uppföljning

Energieffektiva myndigheter Riktlinjer och uppföljning Energieffektiva myndigheter Riktlinjer och uppföljning Dag Lundblad Energimyndigheten Övergripande om åtgärder valmöjligheter i ett kontinuerligt & systematiskt och strategiskt arbete genomförande under

Läs mer

Hearing. #renoveringsstrategi WIFI: birgerjarl birgerjarl

Hearing. #renoveringsstrategi WIFI: birgerjarl birgerjarl Hearing #renoveringsstrategi WIFI: birgerjarl birgerjarl Bakgrund Energieffektiviseringsdirektivets artikel 4 En första version av strategin ska offentliggöras senast den 30 april 2014 Strategin kommer

Läs mer

Effektivare energianvändning och energitjänster

Effektivare energianvändning och energitjänster Fera 2008-05-14 Effektivare energianvändning och energitjänster Delbetänkande Ett energieffektivare Sverige och Nationell handlingsplan för energieffektivisering EG:s Energitjänstedirektiv Tomas Bruce

Läs mer

En sammanhållen klimat- och energipolitik

En sammanhållen klimat- och energipolitik En sammanhållen klimat- och energipolitik Europas mest ambitiösa klimat och energipolitik En strategi ut ur beroendet av fossil energi Resultatet av en bred process Sverige får en ledande roll i den globala

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2 Utgåva 1:1 2014-08-27 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Blomkålssvampen 2 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Hållbart byggande i kallt klimat. Thomas Olofsson

Hållbart byggande i kallt klimat. Thomas Olofsson Hållbart byggande i kallt klimat Thomas Olofsson Hållbart byggande i kallt klimat Lokalt och kulturellt influerat -Vernacular Västerbottensgård 3 Parstugan Vernacular i kallt klimat Konstruktion - Varm

Läs mer

REMISSVAR. Inledning. 2 maj 2013. I remissen ingår att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i de bifogade texterna särskilt:

REMISSVAR. Inledning. 2 maj 2013. I remissen ingår att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i de bifogade texterna särskilt: 2 maj 2013 REMISSVAR IVAs synpunkter på Energimyndightens rapport Implementering av artikel 7 i energieffektiviseringsdirektivet Energimyndighetens beräkningar och förslag med kompletteringar, samt av

Läs mer

Energieffektivisera föreningslokalen

Energieffektivisera föreningslokalen Energieffektivisera föreningslokalen Sol, vind och vatten Ett samarbete mellan Idrott & förening, Miljöförvaltningen och Konsument Göteborg. Värme och el Börja med att se över avtal gällande el och värme

Läs mer

Miljö- och energidepartementet. Boverkets rapport Förslag till svensk tillämpning av näranollenergibyggnader

Miljö- och energidepartementet. Boverkets rapport Förslag till svensk tillämpning av näranollenergibyggnader Handläggare HDa Datum Diarienummer 2015-08-28 M2015/2507/Ee 1 (5) Miljö- och energidepartementet Boverkets rapport Förslag till svensk tillämpning av näranollenergibyggnader Hyresgästföreningen har beretts

Läs mer

Utveckling av Frivilliga avtal för energibolag och energitjänsteföretag

Utveckling av Frivilliga avtal för energibolag och energitjänsteföretag Utveckling av Frivilliga avtal för energibolag och energitjänsteföretag En utveckling av till Energimyndighetens ER 2013:04 Implementering av artikel 7 i energieffektiviseringsdirektivet Bakgrund Energimyndigheten

Läs mer

Göteborg Energi antar utmaningen

Göteborg Energi antar utmaningen Göteborg Energi antar utmaningen Energisession 2009 Energieffektiva miljonprogramsområden vision eller realitet Skövde 2009-02-05 Vi lever på lånat kapital Vi är idag 6,7 miljarder människor på jorden

Läs mer

Omvärldsanalys. Värmland kraftsamlar inför EU:s nästa programperiod 2014-2020: Tula Ekengren och Lovisa Mellgren, Ecoplan

Omvärldsanalys. Värmland kraftsamlar inför EU:s nästa programperiod 2014-2020: Tula Ekengren och Lovisa Mellgren, Ecoplan Värmland kraftsamlar inför EU:s nästa programperiod 2014-2020: Omvärldsanalys Tula Ekengren och Lovisa Mellgren, Ecoplan Enheten för regional tillväxt Dag Hallén April /Maj 2014 www.regionvarmland.se Det

Läs mer

ENERGIKONTOREN SVERIGE. 27 november 2014 Stockholm

ENERGIKONTOREN SVERIGE. 27 november 2014 Stockholm ENERGIKONTOREN SVERIGE Stockholm DEN REGIONALA KRAFTEN I ENERGIOMSTÄLLNINGEN Samverkansorgan 14 regionala energikontor i Sverige 450 energikontor i Europa VI ARBETAR FÖR ÖKAD ANVÄNDNING AV FÖRNYBAR ENERGI

Läs mer

ÖMS Regionalfonden 2014-2020 ÖMS operativa program för regionalfonden

ÖMS Regionalfonden 2014-2020 ÖMS operativa program för regionalfonden ÖMS operativa program för regionalfonden Östra Mellansverige består av Uppsala, Örebro, Sörmland, Västmanland och Östergötlands län Beslutat i december 2014 Bygger på regionala prioriteringar gjorda i

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

Lagen om energikartläggningar i stora företag och systematisk energieffektiviseringsarbete

Lagen om energikartläggningar i stora företag och systematisk energieffektiviseringsarbete Lagen om energikartläggningar i stora företag och systematisk energieffektiviseringsarbete Johan Svahn 2015-04-23 Agenda Inledning Lagen om energikartläggningar Systematisk energieffektivisering Övriga

Läs mer

Nätverksträff energieffektivisering och energitjänster. 14-15 maj 2013 i Göteborg Henrik Wingfors Svensk Energi

Nätverksträff energieffektivisering och energitjänster. 14-15 maj 2013 i Göteborg Henrik Wingfors Svensk Energi Nätverksträff energieffektivisering och energitjänster 14-15 maj 2013 i Göteborg Henrik Wingfors Svensk Energi Varför ett nytt direktiv? EU:s 20-20-20-mål till år 2020 closing the gap Källa: EU-kommissionen

Läs mer

Energieffektivisering

Energieffektivisering Skellefteå 2012-05-28 Energieffektivisering Erfarenheter Vad händer i övriga landet? Framgångsfaktorer KanEnergi Sweden AB KanEnergi är ett konsultföretag med fokus på områdena energi, miljö och klimat.

Läs mer

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Energieffektivisering i BRF Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Dagens presentation Är det intressant att spara energi? Ett exempel Tre steg mot effektivare energianvändning Energideklarationen

Läs mer

Seminarium om elsystemet

Seminarium om elsystemet 2014-06-04 1 (5) Seminarium om elsystemet Under seminariet om elsystemet ställdes följande frågor till grupperna: Vad krävs för att uppnå långsiktig hållbarhet (ekonomisk, ekologisk och social) i det svenska

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-04-27 Fastighetsbeteckning: Åkersberg 1:143 Adress/ort: Dammg 15, Höör Besiktigad av (certnr): Sebastian Oliwers (5442) Företag: Eklund

Läs mer

Energiarbete i kommunen

Energiarbete i kommunen Energiarbete i kommunen Sänk kostnaderna och ta klimatansvar Var med och bygg framtidens ekologiskt hållbara samhälle Att vår energianvändning påverkar klimatet ifrågasätts inte längre. Alla börjar förstå

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-05-27 Fastighetsbeteckning: Surahammar 10:119 Adress/ort: Harmonivägen 9, Västerås Besiktigad av (certnr): Mikael Bergwall (5511) Företag:

Läs mer

Energistrategier. Vision 2040

Energistrategier. Vision 2040 Vision 2040 Liv, lust och läge blir livskvalitet i Hjärtat av Bohuslän Energistrategier Strategier Strategisk plan 2010-2014 Strategi för energieffektivisering Uppdrag och planer Uppdrag i strategisk plan

Läs mer

Vägledning för energikartläggning i stora företag

Vägledning för energikartläggning i stora företag Vägledning för energikartläggning i stora företag Inför energikartläggningen Så kan företaget avgränsa och prioritera för att få fram en representativ bild av energianvändningen Publikationer utgivna av

Läs mer

Energi- och klimatfrågor till 2020

Energi- och klimatfrågor till 2020 Energi- och klimatfrågor till 2020 Daniel Johansson Statssekreterare Klimatförändringar och andra miljöhot Mänskligheten står inför en global miljöutmaning Jorden utsätts globalt för ett förändringstryck

Läs mer

Energideklaration. Smultronvägen 19 616 91 Åby. Datum: 2015-03-17. Utförd av:

Energideklaration. Smultronvägen 19 616 91 Åby. Datum: 2015-03-17. Utförd av: Energideklaration K VILLINGE-STEN 2:24 Smultronvägen 19 616 91 Åby Datum: 2015-03-17 Utförd av: Certifierad energiexpert: Niklas Sjöberg 0444/08 SP SITAC Bakgrund Sedan en tid tillbaka är det lag på energideklaration

Läs mer

Ett energieffektivt samhälle

Ett energieffektivt samhälle Ett energieffektivt samhälle Utgångspunkt Sveriges byggnaders specifika energianvändning ska halveras till år 2050 jämfört med 1995 Tidigare mål revideras nu Skälen Minskad klimatbelastning Minskat omvärldsberoende

Läs mer

Egenkontroll. för fastighetsägare Energianvändning. Effektivisera din verksamhet med egenkontroll spara energi och pengar

Egenkontroll. för fastighetsägare Energianvändning. Effektivisera din verksamhet med egenkontroll spara energi och pengar Egenkontroll för fastighetsägare Energianvändning Effektivisera din verksamhet med egenkontroll spara energi och pengar September 2006 i n f o r m at i o n t i l l fa s t i g h e t s äg a r e Spara pengar

Läs mer

Energismarta företag

Energismarta företag Energismarta företag Miljöansvar Vi har bara en planet och det gäller att vara rädd om den Minskade energikostnader Vi måste klara energiförsörjningen till en rimlig kostnad Mål Besöka 300 företag i Dalarna

Läs mer

Energirapport. med Energitips. Fastighetsbeteckning: Gullestorp 5:4. Gullestorp Glaskulla 2 / Äspered. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528)

Energirapport. med Energitips. Fastighetsbeteckning: Gullestorp 5:4. Gullestorp Glaskulla 2 / Äspered. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Energirapport med Energitips Datum för besiktning: 2015-09-25 Fastighetsbeteckning: Gullestorp 5:4 Adress/ort: Gullestorp Glaskulla 2 / Äspered Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Företag: Eklund

Läs mer

Ekodesign vad betyda det för industrin?

Ekodesign vad betyda det för industrin? Ekodesign vad betyda det för industrin? Carlos Lopes, Energimyndigheten carlos.lopes@energimyndigheten.se Mölndal 2010-04-21 2010-04-21 1 Ekodesigndirektivet vad betyder det för industrin? Hur kan jag

Läs mer

Kvällen. Inledning och presentation

Kvällen. Inledning och presentation Idrott och energi Kvällen Inledning och presentation Information om projektet Energismart idrottsförening Energiarbete på anläggning Goda exempel Fikapaus Information om material och stöd från SISU Eknomiskt

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Fullblodet 42

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Fullblodet 42 Utgåva 1:1 2014-09-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Fullblodet 42 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Projektdirektiv för energieffektivisering i Katrineholms kommun

Projektdirektiv för energieffektivisering i Katrineholms kommun MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Kommunstyrelsens handling nr 13/2010 Vår handläggare Ert datum Er beteckning Energi och klimatsamordnare Direkttfn 57083 1 (6) Projektdirektiv för energieffektivisering i

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Källsätter 1:9

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Källsätter 1:9 Utgåva 1:1 2014-08-01 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Källsätter 1:9 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Byggkravsutredningen - tre delar

Byggkravsutredningen - tre delar Byggkravsutredningen - tre delar Kommunala särkrav på bostäders tekniska egenskaper dvs sinsemellan olika kommunala krav som går utöver nationella föreskrifter Delat byggansvar Byggfelsförsäkringen Särkraven

Läs mer

Bilaga 3 - Handlingsplan med åtgärder för Älmhults kommun som geografi

Bilaga 3 - Handlingsplan med åtgärder för Älmhults kommun som geografi Bilaga 3 - Handlingsplan med åtgärder för Älmhults kommun som geografi Älmhult Målen för kommunen som geografi Borgmästaråtagande - Älmhults kommun ska minska CO2-emissioner med minst 20% till 2020 och

Läs mer

Per Sommarin Protokollförare: Anders Svensson 2013-09-25 Sida 1 (5)

Per Sommarin Protokollförare: Anders Svensson 2013-09-25 Sida 1 (5) Anders Svensson 2013-09-25 Sida 1 (5) Minnesanteckningar från uppstartsmöte 2013-09-25 Tid: 09:30-16:00 Deltag are, Swerea SWECAST. Anna Lundberg, Swerea SWECAST. Karin Wilson, Swerea IVF. Johan Klinteskog,

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-01-08 Fastighetsbeteckning: Symaskinen 23 Adress/ort: Håkantorpsgatan 110, Västerås Besiktigad av (certnr): Mikael Bergwall (5511) Företag:

Läs mer

Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel. Energiförsörjning för ett hållbart samhälle. Förnybartdirektivet. Energieffektivisering

Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel. Energiförsörjning för ett hållbart samhälle. Förnybartdirektivet. Energieffektivisering Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel Inom energiområdet Energiläget 2013 sid 56-57, 94-105 En sv-no elcertifikatmarknad Naturvårdverket - NOx Ekologisk hållbarhet Konkurrenskraft Försörjningstrygghet

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rindö 3:42

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rindö 3:42 Utgåva 1:1 2014-08-19 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Rindö 3:42 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Isolering och klimatfrågan

Isolering och klimatfrågan Isolering och klimatfrågan T1-03 2008-03 B1-02 2008-03 Med isolering bidrar vi till ett bättre globalt klimat Klimatförändringarna är vår tids stora miljöfråga. Utsläppen av växthusgaser, framförallt koldioxid,

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-04-20 Fastighetsbeteckning: Skultunaby 1:103 Adress/ort: Stockvägen 8, Skultuna Besiktigad av (certnr): Mikael Bergwall (5511) Företag:

Läs mer

FÖRSTUDIE ENERGILEDNINGSSYSTEM I HÄSSLEHOLMS KOMMUN SKÅNES ENERGITING 17 JUNI 2015 CHARLOTTA GIBRAND ENERGIKONSULT, PÖYRY SWEDEN AB

FÖRSTUDIE ENERGILEDNINGSSYSTEM I HÄSSLEHOLMS KOMMUN SKÅNES ENERGITING 17 JUNI 2015 CHARLOTTA GIBRAND ENERGIKONSULT, PÖYRY SWEDEN AB FÖRSTUDIE ENERGILEDNINGSSYSTEM I HÄSSLEHOLMS KOMMUN SKÅNES ENERGITING 17 JUNI CHARLOTTA GIBRAND ENERGIKONSULT, PÖYRY SWEDEN AB PÖYRY DIN GLOBALA LOKALA PARTNER Pöyry är ett internationellt konsult- och

Läs mer

Fjärrvärme enklare, säkrare, renare

Fjärrvärme enklare, säkrare, renare Fjärrvärme enklare, säkrare, renare 1 Innehåll Så fungerar fjärrvärme Här finns Fortums fjärrvärme Kundnytta Ett långsiktigt klimatarbete Tjänstestrategi Energitjänster Vad vi gör nu och framåt Fjärrvärmen

Läs mer

Heidi Norrström Krister Svensson Jan Sundquist Anna-Lena Falk. Grundläggande teori. U Volt [V] I Ampere [A] Resistans R Ohm [? ]

Heidi Norrström Krister Svensson Jan Sundquist Anna-Lena Falk. Grundläggande teori. U Volt [V] I Ampere [A] Resistans R Ohm [? ] Bild 1 Heidi Norrström Krister Svensson Jan Sundquist Anna-Lena Falk Bild 2 Grundläggande teori Storhet Enhet 1 2 3 4 5 6 Elektr. spänning Elektr. ström U Volt [V] I Ampere [A] Resistans R Ohm [? ] Effekt

Läs mer

Innovation by experience

Innovation by experience Samarbete för lägre energikostnad Innovation by experience Det finns mycket som tyder på att energipriserna kommer att öka i framtiden. Oljeutvinningen närmar sig sitt kapacitetstak och konflikter i vår

Läs mer

Checklista Energieffektivisera gatubelysning

Checklista Energieffektivisera gatubelysning Checklista Energieffektivisera gatubelysning Denna broschyr och checklistor kan användas som ett stöd för att komma i gång med arbetet att energieffektivisera och renovera befintlig utomhusbelysning. Checklistan

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Fatet 9

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Fatet 9 Utgåva 1:1 2015-02-02 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Fatet 9 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer

Smart Energi Klimatstrategi för Västra Götaland

Smart Energi Klimatstrategi för Västra Götaland Smart Energi Klimatstrategi för Västra Götaland Fastställd av regionfullmäktige 8 september 2009, 135 Innehåll Förslagets bakgrund och karaktär... 3 Strategi förslag i sammanfattning... 4 Klimatfrågan

Läs mer

Solelsinvestering i Ludvika kommun. Underlag för motion

Solelsinvestering i Ludvika kommun. Underlag för motion Solelsinvestering i Ludvika kommun Underlag för motion Vänsterpartiet i Ludvika 2013 Vänsterpartiet vill att Ludvika kommun tar en aktiv roll i omställningen av samhällets energiproduktion. Genom att använda

Läs mer

Akademiska Hus satsar på solceller

Akademiska Hus satsar på solceller Akademiska Hus satsar på solceller Seminarium Svensk Solenergi/Chalmers Uppsala 2015-10-16 Johan Tjernström, Energistrateg johan.tjernstrom@akademiskahus.se 1 Innehåll Kort om Akademiska Hus Våra energimål

Läs mer

Utbildningsmodul II. EPC-processen från projektidentifiering till upphandling. Project Transparense. www.transparense.eu

Utbildningsmodul II. EPC-processen från projektidentifiering till upphandling. Project Transparense. www.transparense.eu Utbildningsmodul II. EPC-processen från projektidentifiering till upphandling Project Transparense Översikt utbildningsmoduler I. Grundläggande om EPC II. EPC-processen från projektidentifiering till upphandling

Läs mer

Rapportering 2015 av energiuppgifter för 2014

Rapportering 2015 av energiuppgifter för 2014 Rapportering 2015 av energiuppgifter för 2014 Myndighet: Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) Organisationsnr: 202100-5745 Denna rapportering följer upp kraven i förordning (2014:480) om myndigheters

Läs mer

Certifiering av energikonsulter för livsmedelsbutiker

Certifiering av energikonsulter för livsmedelsbutiker Certifiering av energikonsulter för livsmedelsbutiker Peter Rohlin, INCERT AB BeLivs Seminarium: Energieffektivisering i dagens livsmedelslokaler 2 Installations Certifiering i Stockholm AB Elektriska

Läs mer

2013-04-22. Litteraturstudie på uppdrag av Fortum Värme och SABO http://du.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:558864

2013-04-22. Litteraturstudie på uppdrag av Fortum Värme och SABO http://du.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:558864 Vägar och irrvägar till energieffektivisering i samhället -Vägvalet är politiskt Tomas Persson Daniel Hägerby Högskolan Dalarna Avdelningen för energi, skog och byggteknik tel:023-77 87 17 tpe@du.se www.du.se

Läs mer