den bekämpas och möts med misstänksamhet!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "den bekämpas och möts med misstänksamhet!"

Transkript

1 EEFNYTT Nyhetsbrev från EnergiEffektiviseringsFöretagen # 1 / 2013 ordföranden energieffektiviseringsdirektivet vitaliserar marknaden för energieffektivsering Efter ett, även för EU, ovanligt långt förhandlingsarbete fick man till sist klart den sista delen av det som varit trollformeln till 2020 för Europas miljöoch klimatarbete. Det blev ett direktiv om att man ska minska den del av energianvändningen som bara är förluster och inte ger nytta i form av kraft, ljus och värme. Det ska innebära en minskad användning med 20 % jämfört med En till sin helhet lönsam affär eftersom slöseriet bedöms vara drygt 30 %. Det är så mycket som vi betalar för men inte får motsvarande utbyte. Motståndet mot detta direktiv har varit märkligt. Effektivisering ger direkt mätbart utslag i plånböckerna hos energianvändarna, men har ändå motverkats. De övriga 20-målen för EU och som avser minskade utsläpp av koldioxid och ökad andel förnybar energi i systemet ger också ekonomiska fördelar men inte lika uppenbara och snabba. Årets framtidsföretag? På EEF:s årsmöte den 19 mars utses Årets framtidsföretag 2013! >>Läs mer här om tidigare års framtidsföretag! Ändå har dessa accepterats med relativt lite motstånd. Energieffektivisering som minskar slöseriet, ger pengar över, ökar energisäkerheten, minskar beroendet av fossila bränslen och av import, ökar sysselsättningen och ger grund för industriutveckling den bekämpas och möts med misstänksamhet! Nu är vi framme men ännu inte i hamn. EU-direktivet ska omsättas i svensk lagstiftning för att träda i kraft Hur vet vi inte riktigt ännu men direktivet ger hållpunkter som lovar en vitalisering av marknaden: Statens byggnader ska vara förebild (snabbare och djupare renovering) Statens inköp ska inriktas mot effektivisering(produkter, tjänster, byggnader) Energiföretagen ska medverka i ef- forts sid 2 Års- & medlemsmöte 19 mars i Stockholm Välkommen! >>Läs mer på hemsidan Hans Nilsson är ordförande i EEF och driver bloggen fourfact.se innehåll 2 Styrelsen rapporterar 2 Kalendarium 2 Nya medlemmar 3 Frukostmötet i Malmö 3 Sälja i Storbritannien? 4 Om Energitjänster 4 Obligatoriska energibesiktningar för företag 5 Build Up Skills Sverige 6 Smeeffen i Gävleborg och Dalarna 7 Energiintelligent Dalarna Färdplan 2050 foto: Peter Hampus EEFNYTT

2 nytt från Styrelsen hänt sen sist! Vi vill börja med att välkomna våra nya medlemmar, Kan Energi, DynaMate, LightSwitch, Filtertrace och Rexel! Ni kan läsa mer om vad de arbetar med på eef.se. Våra 50-talet medlemmar jobbar med allt från belysning, ventilation och elinstallationer till energitjänster. Vårt mål är att bli heltäckande på effektiviseringsområdet men idag finns några områden vi saknar: solskydd, teknisk isolering, isolering (bygg) och fönster. Känner Du till något företag inom dessa branscher som kan vara intresserade av EEF? Kontakta dem gärna, eller skicka ett mejl till styrelsen så kontaktar vi dem. Blir vi heltäckande har vi större möjlighet att få grepp om hela branschen, och vi kan också erbjuda bättre EEF-samordningstjänster. forts från sid 1 fektiviseringen, men här skissar man i Sverige på ett alternativ som eventuellet ska riktas mot kommunala byggnader, näringslivet med varianter på existerande program, frivilliga energitjänster och ett fastighetspaket. Energibesiktningar och energiledning i företag Mätning för hushåll (el, gas, FV, FK, varmvatten, fakturainformation och kostnader) Användarupplysning och makt (skatteincitament, finansiering, bidrag, information, projektmodeller, arbetsplatsaktiviteter) Certifieringssystem (tjänster, besiktningar, installationer mm) Information och utbildning (även för finansiering) Hitintills har den svenska insatsen i förhandlingar och förberedelse till implementeringen varit låt oss säga ambivalent. Men i EEF arbetar vi för att finalen ska göra en tonartsförändring från moll till dur. Hans Nilsson, 8 mars 2013 Tillsammans är vi lösningen! 100 % Förnybart är ett nätverk av organisationer, föreningar och företag som jobbar för att Sverige ska ha ett 100 % förnybart energisystem. Energieffektivisering är en viktig del i lösningen och EEF är en av medlemmarna. Den 21 mars anordnas ett seminarium för att diskutera omställningen av Sveriges energisystem Framtidens Energi. Hans Nilsson deltar som föredragshållare från EEF. Läs mer om nätverket på förnybart.org. Ett årsmöte står för dörren och där bjuds det på hembakta bullar. Kom och var med och tyck till och påverka vad EEF ska göra under året! Förutom de formella punkterna på dagordningen finns tid för diskussion och mingel. Du är väl anmäld? Lotta Bångens Vi hälsar våra nya medlemmar välkomna i EEF! 48 företag är i dagsläget medlemmar i EEF. >>Länk här till EEF Medlemmar kontakta eef EEF St Göransgatan Stockholm Tel: nyhetsbrev EEFnytt Ges ut av Energieffektiviseringsföretagen EEF Redaktör: Yrsa Westerlund, Typa Text kalendarium mötesplatser 13 mars presenterar Energimyndigheten handlingsplanen för Build Up Skills Sverige, BUSS på Nordbygg ecoforum 19 mars EEF:s årsmöte! Fastighetsmässa i Kista mars Energimässa i Nordichallen i Sundsvall 20 mars kl Seminarium Framtidens energi 21 mars. EU:s energieffektiviseringsdirektiv, energipolitiken efter 2020 samt omställningen av dagens energisystem. Seminarium om värmepumpar, 24 april i Stockholm Bergsäker lösning eller glädjekalkyl? Är det lönsamt och i så fall för vem? Hur ser kalkylen ut när taxorna ändras? Fjärrvärmeleverantörer, tillverkare och brf medverkar för att dryfta effektfrågan, kostnader för spetsvärme, behov av nätförstärkning. Goda krafter! april i Halmstad Kraftsamling för smart och förnybar energi! Om sol, vind, vatten, energieffektivisering, bio och vätgas, transporter Elfack maj i Göteborg. Mässa för hela elbranschen. 3 8 juni eceee Summer Study i södra Frankrike. Rethink Renew Restart. Här samlas alla som intresserar sig för energieffektivisering för att i avspända former diskutera det senaste inom området. Anmälan snarast! EEFNYTT

3 Frukostmötet i Malmö 13/2 Alla tjänar på Energieffektivisering Man skulle kunna kalla det ett pilotprojekt, eller kanske en testbed. För när EEF bjöd in till frukostmöte i Malmö 13 februari var det första gången man provade ett arrangemang med lokal EEF-värd. Målsättningen var att nå ut till en större skara, att tala om energieffektivisering och skapa ett intresse för flera företag att arbeta med dessa frågor, och naturligtvis även att sprida kunskap om vad EEF gör. Och nog var intresset stort! Drygt 40 anmälda kom från hela Skåne till EkoCentrum på Kirseberg i Malmö. Efter en kopp morgonkaffe och ekologisk macka fick vi lyssna till Hans Nilssons presentation om värdet av energieffektivisering. Din produkt, ditt ansvar Det fanns gott om tid att diskutera och att ställa frågor och det knöts många nya kontakter mellan de representerade företagen. Enkäten efter mötet talar sitt tydliga språk: energieffektiviseringsfrågorna engagerar och berör. Intresset för att skapa ett lokalt EEFnätverk var stort och det lär bli en uppföljare i Malmö inom kort. Monica Hallworth, VD Knycer AB och lokal EEF-värd för frukostmötet Ett 40-tal företag deltog på EEF:s frukostmöte i Malmö den 13 februari. 25 april, kl på Nalen, Stockholm Heldagsseminarium för dig som tillverkar, importerar eller säljer produkter inom EU/EES i syfte att skapa bättre kunskap om regelverket. Representanter från branschorganisationer och myndigheter svarar på: Vad säger regelverket? Vad gör myndigheterna för att motverka snedvriden konkurrens? Vad står CE-märkning för? Och vad gäller vid import från tredje land? Vad kan myndigheter samt branschorganisationer göra för att hjälpa ditt företag? I seminariet ingår också mingel där du som företagare har möjlighet att få svar direkt på dina specifika frågor. Fritt inträde men observera att debitering sker vid utebliven närvaro (500 SEK). Begränsat antal platser! Anmälan senast 27 mars Seminariet arrangeras av Marknadskontrollrådet i samarbete med Svensk Handel och Teknikföretagen. >>Länk här till seminariet Hjälp med att sälja i Storbritannien? Unik möjlighet för svenska energieffektiviseringsföretag att starta/ öka sin exportförsäljning till Storbritannien. Vi söker nu skyndsamt svenska företag, som har produkter eller tjänster och som nu vill och kan börja exportera och leverera följande: Lösningar för bl.a. energibesparing, förnyelsebar energi, buller/luftmiljö, förnyelsebara material, samt hållbart byggande. Vidare måste företagen ha en fungerande produktion på sin hemmamarknad och produkterna ska vara försäljningsbara, med godkända certifikat med mera för Sverige. Företagen ska ha drivit sin verksamhet minst tre år, med en sund ekonomi och dokumenterat goda finanser. Genom ett unikt samarbete mellan företagen Scoreline/LightSwitch och de svenska organisationerna Statens Tekniska Forskningsinstitut (SP), Energieffektiviseringsföretagen (EEF), samt brittiska organisationer, kommer några speciellt utvalda svenska företag med spetskompetens inom energi-effektivisering, att få en möjlighet att vara med i ett projekt i syfte att ge direkta ingångar till denna snabbväxande marknad. Med utgångspunkt från de konkreta behov, som vi har identifierat i nordöstra England, (Newcastleupon-Tyne med omnejd), kommer vi att skapa ett forum för konkreta affärsmöjligheter mellan svenska och brittiska aktörer, inom området. Vid intresse, kontakta omgående: Ewa Johansson på Scoreline Management, (Exporttjänster) Helena Lindquist på LightSwitch, (BenchLearning). EEFNYTT

4 energieffektiviseringsdirektivet EED Energitjänster för små och medelstora företag ska främjas Energieffektiviseringsdirektivet trädde i kraft den 4 december 2012 och ersatte det gamla Energitjänstedirektivet och Kraftvärmedirektivet. >>Länk här till artiklar om Energieffektiviseringsdirektivet på EEF:s hemsida Bakgrunden till detta är att Kommissionens uppskattningar har visat att EU endast kommer att nå upp till hälften av EU:s 2020-mål med befintliga styrmedel. Det nya direktivet ställer hårdare krav på energieffektivisering på medlemsländerna. Enligt artikel 18 i EED ska medlemsstater främja marknaden för energitjänster och tillgången till energitjänster för små och medelstora företag (SMF) genom att sprida information om bland annat olika energitjänstekontrakt och vilka stöd som finns för energitjänsteprojekt. Certifiering av leverantörer av energitjänster Ett certifieringssystem för energitjänster kan bidra till att åtgärda problem kopplade till brist på kompetens, dålig förståelse för vad energitjänster är eller svagt förtroende för energitjänsteföretag. I Artikel 16 i EED ställs det krav på att om det anses nödvändigt, ska medlemsländer se till att det finns ett certifieringseller motsvarande kvalificeringssystem tillgängligt för leverantörer av energi- tjänster, energiansvariga och installatörer av energirelaterade byggnadselement. Läs mer om detta i Energimyndighetens utredning Certifiering av leverantörer av energitjänster. Energitjänster i Sverige Energitjänsternas nuvarande status i Sverige är enligt Energimyndigheten positiv med fungerande energitjänsteavtal inom samtliga samhällssektorer: Om energitjänster En energitjänst kan utformas på många olika sätt och det kan vara en enstaka tjänst eller ett paket av flera tjänster och åtgärder. I energieffektiviseringsdirektivet, EED, finns en definition av energitjänster som kan sammanfattas som den fysiska vinst eller nytta som erhålls genom energieffektiv teknik eller åtgärder, som kan inbegripa den drift, underhåll och kontroll som är nödvändig för att kunna mäta/uppskatta samt kontrollera förbättrad energieffektivitet och/eller primärenergibesparingar. Indirekta energitjänster En energikartläggning eller energibesiktning börjar med en nulägesanalys, vilket innebär Samtidigt återstår en hel del marknads-, informations- och regeltolkningsarbete innan tjänsternas fulla potential kan nyttjas. Både offentliga och privata fastighetsägare önskar mer prestandabundna leverans- och avtalsförhållande. De är dessutom intresserade av att kunna skapa nytt investeringsutrymme genom att kunna tillgodoräkna sig framtida besparingspotentialer. >>Länk här till Energimyndigheten att man kontrollerar om en byggnads tekniska installationer fungerar på ett optimalt sätt. Därefter anges förslag på olika typer av åtgärder för energieffektivisering. En energikartläggning kan levereras som egen tjänst eller vara en del i en större leverans såsom funktions- eller prestationsavtal. Direkta energitjänster Företaget garanterar en energibesparing och/eller samma nivå av energitjänst till en lägre kostnad genom energieffektiviseringseller förnybarenergiprojekt. Tjänsten belönas direkt baserat på uppnådda energibesparingar. Företaget hjälper direkt eller indirekt till med att finansiera projektet. Obligatoriska energibesiktningar senast 5 december 2015 Alla stora företag kommer att åläggas att genomföra obligatoriska energibesiktningar senast den 5 december 2015, skriver Energimyndigheten i nyhetsbrevet Energieffektiv industri i januari-utgåvan. Därefter ska energibesiktningarna göras minst vart fjärde år. Energibesiktningarna ska utföras på ett oberoende sätt och baseras på specificerade minimikriterier. En kvalificerad och/ eller ackrediterad expert ska göra energibesiktningen. Alternativt att den genomförs och övervakas av oberoende myndigheter enligt nationell lagstiftning. Som stora företag räknas alla företag som inte klassificeras som Små- och medelstora företag. Definitionen av små och medelstora företag är: Företag som sysselsätter färre än 250 personer och vilkas årsomsättning inte överstiger 50 miljoner EUR eller vilkas balansomslutning inte överstiger 43 miljoner EUR per år. >>Länk här till nyhetsbrevet EEFNYTT

5 energieffektiviseringsdirektivet EED build up skills sverige Hela byggbranschen ska lära sig mer om energieffektivisering Sverige ska halvera energianvändningen i bebyggelsen till år Redan 2020 ska all nybyggnation vara näranollenergibyggnader och energianvändningen efter större renoveringar ska reduceras. Hela branschen ska ställas om till ett mer energieffektivt byggande. Omställningen som behövs för att nå EU:s energi- och klimatmål medför att behovet av utbildning och fortbildning i byggbranschen är stort i hela Europa. Build Up Skills-projektet har 30 deltagande länder i Europa. Varje land ska ta fram en egen handlingsplan för hur hantverkare och installatörers kvalifikationer ska stärkas. För att lyckas behövs mer kunskap. Build Up Skills Sverige, BUSS, är ett verktyg för framgång, hoppas Energimyndigheten. största utbildningsprogrammet inom byggsektorn BUSS är det största utbildningsprogrammet inom den svenska byggsektorn någonsin byggnadsarbetare och VVS-montörer i hela landet ska vidareutbildas för att lära sig att bygga och renovera energieffektivt. Även cirka 2000 yrkeslärare och utbildare behöver vidareutbildas för att klara energieffektiviseringsmålen. Syftet med BUSS är att ta fram en handlingsplan och plattform för vidareutbildning och förstärkning av kompetensen hos alla verksamma på byggplatsen. Handlingsplan för BUSS Projektet har nu tagit fram en handlingsplan: Kompetensutveckling för energieffektivt byggande. Handlingsplanen föreslår ett flertal åtgärder för att öka vidareutbildning och kompetens inom energieffektivt byggande bland hantverkare och installatörer. Flertalet organisationer syftar även till att göra olika åtaganden för att implementera handlingsplanen, under förutsättning att EU-finansiering av implementeringen säkerställs. På Energimyndighetens hemsida finns handlingsplanen att ladda ner. Den 13 mars presenteras handlingsplanen i samband med Nordbygg Ecoforum på Stockholmsmässan. >>BuildUpSkillsSverige 20 miljoner för forskning och innovation för energieffektivt byggande och boende Energiutvecklingsnämnden har beslutat att avsätta 20 miljoner kronor till programmet Forskning och innovation för energieffektivt byggande och boende. Energimyndigheten bjuder nu in intresserade att ansöka om medel i programmets utlysning. Programmet vänder sig till hela bygg- och bebyggelseområdet och ska stödja forsknings- och utvecklingsprojekt vid universitet, högskolor, institut, konsult- och industriföretag. om Programmet Forskning och innovation för energieffektivt byggande och boende är ett brett program som stödjer projekt inom bebyggelsens hela energianvändning. I området ingår såväl bostäder som lokaler, deras produktion, människors livsstilar, val och användande av energi relaterad till boende och brukande, renovering och ombyggnad samt demontering och rivning. Inom utlysningen läggs stor vikt vid samverkan mellan näringsliv, samhälle och akademi. Energimyndigheten ser positivt på att en ansökan tydligt beskriver sådan samverkan, som exempelvis kan ske genom industrins medfinansiering eller sektorsövergripande referensgrupper till de föreslagna projekten. Projektansökan ska vara inlämnad senast måndag 15 april >>Länk här till FOI-utlysningen Vad kommer efter PFE? De flesta företag som deltar i PFE avslutar sitt programdeltagande vid halvårsskiftet Energimyndigheten undersöker möjligheterna att ersätta PFE med ett nytt energieffektiviseringsprogram. Ambitionen sägs vara att bygga vidare på PFE och utveckla och bredda programmet: Energimyndighetens nye generaldirektör Erik Brandsma har liksom sina företrädare en positiv syn på PFE. Har du synpunkter på hur ett nytt program bör utformas? Kontakta Johanna Moberg på telefon eller e-post EEFNYTT

6 SMEEFFEN ger företagare goda råd framgångsrikt projekt i Gävleborg och dalarna Smeeffen är ett projekt med uppdraget att opartiskt sprida information om möjligheter med energieffektivisering till företagare i Gävleborg och Dalarna. Projektet startade 2008 och har sedan dess varit i kontinuerlig kontakt med företag i de båda länen Gävleborg och Dalarna gjordes 21 energianalyser hos några utvalda företag i syfte att skapa goda exempel och få fram goda lokala ambassadörer. Projektets fas två är i gång sedan våren Nu ämnar man sprida information om möjligheter med energieffektivisering till så många företag som möjligt. Man deltar vid företagsträffar, ordnar utbildningsinsatser för de företag som vill lära sig mer om energieffektivisering, och tillsammans med högskolorna i de båda länen ge några studenter möjlighet via Smeeffen genomföra en energianalys. Projektägare är Gävle Dala Energikontor. Finansiärer i Smeeffen 2 är Energimyndigheten, Region Gävleborg, Länsstyrelsen Dalarna, Högskolan Dalarna och Högskolan i Gävle. atlings maskinfabrik i ockelbo Atlings maskinfabrik i Ockelbo kan spara 30 procent av sin energikostnad, motsvarande runt kronor om året. Det upptäcktes när en energirazzia gjordes på företaget. Jag trodde inte det var så mycket, säger Olov Berggren, platschef på Atlings i Ockelbo, till Arbetarbladet. Syftet med energirazzian är att hitta energitjuvar på små till medelstora företag. De största besparingarna kan oftast göras på områden som exempelvis belysning, värme och ventilation. Projektledaren för Smeeffen, Anette Edsvik, menar att de flesta företag inte riktigt vet hur mycket förändringar som kan göras: Det finns jättemycket både värmeoch energikostnader att spara. Maskinfabriken Atlings i Ockelbo gör ungefär av med en miljon kronor i energikostnader. Det vill säga både el och värme. Men om de skulle modernisera värmeanläggningen och ventilationsanläggningen, skulle kostnaderna sjunka rejält. I kombination med en större medvetenhet om elförbrukning skulle det kunna leda till kronor mindre per år i energikostnader. Trots att de köper in ny utrustning skulle det löna sig redan efter ungefär tre år, förklarar energikonsulten Joel Söderberg, Gävle energi. Det konsta- terades också med hjälp av värmekameror att temperaturen var onödigt hög i den stora hallen. Och att elementen var placerade på ofördelaktiga platser. >>Artikeln i Arbetarbladet däckia i gävle Klockan sju på morgonen är förste man på plats på Däckia. Då tänds hela huset, närmare bestämt 284 lysrör. Lampor som står tända hela dagen. Det finns inte behov av så här mycket belysning, säger Anette Edsvik, projektledare på Smeeffen. Konceptet går ut på att energiexperter, miljöinspektörer och klimatrådgivare gästar olika företag för att jaga energibovar. Och de tycks finnas i varenda vrå. I källaren står en tryckluftskompressor som hostar till ibland. En riktig elslukare, enligt Joel Söderberg, energikonsult på Gävle energi. Men värst är belysningen, som står för nära hälften av elanvändningen på däckfirman. Det är en åldersstigen anläggning. Om man stoppade in närvarostyrning på lyset i källaren skulle man kunna spara in 50 procent på elanvändningen, säger han. Han uppskattar att ett företag av Däckias storlek kan spara omkring kronor om året på att uppdatera sin utrustning. >>Artikeln om Däckia, Arbetarbladet bilverkstad i BORLÄNGE Vid en razzia på MTC Service och BC Bilplåt hittades mängder av tjuvar energitjuvar. Företaget har haft besök av ett gäng energiexperter som gått igenom båda företagens energihantering. Det är spännande och intressant att få en ordentlig genomlysning av var energibovarna finns, säger ägaren Gunnar Eriksson som tillsammans med hustrun Ann driver bilverkstad samt plåt- och lackverkstad på Södra Backa, till Dalarnas tidning. Det är bra både för miljön och för ekonomin, säger Gunnar. Bara för bilverkstaden betalar han kronor per år i el och fjärrvärme, varav för elen Genom att byta ut en del av belysningen och sektionera den, det vill säga bara ha på den belysning som används, kan bilverkstaden spara upp till 50 procent. När det gäller ventilation kan man sätta in så kallade vattenburna aerotemprar som minskar driftiden med cirka två tredjedelar och förbrukningen hamnar på fjärrvärmenotan i stället för på den dyrare elnotan. + Genom att investera i fler vattenburna radiatorer i bilverkstaden kan man spara cirka en tredjedel av uppvärmningskostnaden. >>Artikeln i Dalarnas tidning EEFNYTT

7 Energiintelligent Dalarna Dalarnas förslag till åtgärder och styrmedel Länsstyrelserna har fått i uppdrag av regeringen att efter regionala dialoger lämna underlag till Naturvårdsverket om hur den regionala nivån kan bidra till att klimatvisionen uppnås till 2050 på ett kostnadseffektivt sätt. I Dalarnas förslag till Färdplan 2050 konstaterar man att förutsättningarna för Dalarna i vissa avseenden är specifika för just den regionen 8 stora processindustrier använder ca 40 % av den totala tillförda energin i Dalarna. I dessa industrier är energi en viktig råvara och stor kostnad. Det innebär att de har ett aktivt arbete för att minska energianvändningen för att behålla konkurrenskraften. Den mindre industrin och resterande näringslivet arbetar inte lika systematiskt med energieffektivisering eftersom energi inte är lika stor del av den totala kostnaden. Men det finns också andra orsaker till att frågan inte prioriteras. Som hinder för mindre företag och industrier listar Färdplanen: Brist på kunskap och insikt om möjligheterna till energieffektivsering Man har inte kunskap om det egna företagens energianvändning och hur den är i jämförelse med andra liknande verksamheter. Det är helt enkelt inte en prioriterad fråga i mindre företag Avsaknad av systematiskt arbete Ej stöd från företagsledningar. Arbetet bedrivs av enskilda eldsjälar. Klimat- och energirådgivare samt andra offentliga aktörer uppfattas som försäljare. Energifrågan ej integrerad i miljötillsynen. Många åtgärder som är tekniskt möjliga och relativt enkla är idag inte tillräckligt lönsamma för att göra. Kompetensbrist hos personal Företag får inte kredit för genomförda miljöinvesteringar. Företag hyr sina lokaler och det uppstår en situation där varken hyresvärd eller hyrestagare känner ansvar för frågan och det blir oklart vem som tjänar på åtgärden. Företag ingår i större kedjor eller företagskoncerner där beslutet ligger långt från det enskilda företaget. Svårt för företag att beräkna miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Brist på kunskap och metoder att integrera energi- och klimatfrågan i offentliga upphandlingar och i handläggning av projekt- och företagsstöd samt företagsrådgivning. I Färdplan 2050 för Dalarna listar man också vilka hinder som man anser finns för att bygga energieffektivt idag. Man menar bland annat att kraven i dagens BBR är för låga: Vid nyproduktion av såväl flerbostadshus som lokaler i länet har energianvändningen minskats med % jämfört med 2011 års BBR. Detta har genomförts med minimal ökning av investeringskostnaderna. Flera aktörer menar att det ur ett LCC perspektiv är oekonomiskt att bygga med den höga energinivå som är tillåtet i nya BBR2012. Problemet med för lågt ställda krav är (bl a): 2013 års energiseminarium Energi & business >>Dalarnas förslag till Färdplan 2050 hittar du för nedladdning här Att kommuner och byggherrar i stället ställer hårdare krav vilket leder till varierande krav som fördyrar och hindrar standardiserande effektivisering. Att byggbolag som bygger för beställare som inte har tillräcklig kompetens att bedöma LCC-kostnaderna, exempelvis privatpersoner som köper småhus respektive bostadsrätter (som säljs av byggbolagens dotterbolag), bygger enligt BBR istället för det som är ekonomiskt rationellt ur ett LCCperspektiv BBR styr i ett miljö- och energisystemperspektiv mot en ökad användning av värmepumpar, dvs. ökar elanvändningen till nackdel för den väl utbyggda fjärrvärmen. Regelverk behöver i ökad grad grunda sig på primär energianvändning och effektbehov. Teknikdalen, Borlänge, 15 maj. Årets energiseminarium vänder sig särskilt till dig som är företagare eller näringslivsutvecklare. Energiseminariet är också den självklara mötesplatsen för alla som arbetar med energi- och hållbarhetsfrågor. Miljöminister Lena Ek är huvudtalare och moderator är Svante Axelsson, generalsekreterare i Svenska Naturskyddsföreningen Så hänger energiomställningen ihop med tillväxt och business. Varför betala för energi du inte behöver? Innovationer på miljödrivna marknader. Kan tillväxt vara hållbar? En het fråga! >>Länk här till Energi & business EEFNYTT

Unik lönestatistik. på 78 %; totalt skickades den ut till 240 energi- och klimatrådgivare.

Unik lönestatistik. på 78 %; totalt skickades den ut till 240 energi- och klimatrådgivare. dia log Nyhetsbrev för medlemmarna i föreningen EnergiRådgivarna 2/2010 Dags att byta spår? Hur uppfattar vår omgivning (kunder, politiker, press, vanligt folk) oss när är vi pratar om energieffektivisering?

Läs mer

Energifrågor i tillsyn, prövning och fysisk planering

Energifrågor i tillsyn, prövning och fysisk planering Energifrågor i tillsyn, prövning och fysisk planering Foto Erik André December 2006 Energifrågor i tillsyn, prövning och fysisk planering Miljösamverkan Västra Götaland dec 2006 Denna handledning har

Läs mer

Minskad energianvändning kräver bra energirådgivning

Minskad energianvändning kräver bra energirådgivning av EnergiRådgivarnas konferens 2014 Stockholm, 27-28 november Minskad energianvändning kräver bra energirådgivning Det ska vara enkelt för beställare att genomföra energieffektiviseringsåtgärder med goda

Läs mer

Analys av den svenska marknaden för energitjänster

Analys av den svenska marknaden för energitjänster Analys av den svenska marknaden för energitjänster RB Uppdrag 13 Dnr 00-10-6567 ER 2011:06 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505

Läs mer

Nå energi- och klimatmålen 2050 svårt men inte omöjligt

Nå energi- och klimatmålen 2050 svårt men inte omöjligt Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (UFOS) Nå energi- och klimatmålen 2050 svårt men inte omöjligt En antologi om vägval för offentliga fastighetsägare Förord Att bygga och förvalta

Läs mer

Edsvik Anette - Gävle Dala Energikontor 2013-06-19

Edsvik Anette - Gävle Dala Energikontor 2013-06-19 REGION GÄVLEBORG SMEEFFEN 2 Slutrapport Edsvik Anette - Gävle Dala Energikontor 2013-06-19 En slutrapport av projekt SMEEFFEN 2, projekttid 20101101-20130431. Projektet handlar främst om att konkretisera

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050 ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050 Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN

Läs mer

Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning!

Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning! Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning! Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009/2010

Verksamhetsberättelse 2009/2010 Verksamhetsberättelse 2009/2010 Svensk Fjärrvärme en del av den framtida energilösningen. Svensk Fjärrvärme en branschorganisation i tiden Svensk Fjärrvärme är en branschorganisation för fjärrvärme, fjärrkyla

Läs mer

Vi går från ord till handling

Vi går från ord till handling och minskad energianvändning med 20 procent så når vi dit! De kom munala bostadsbolagen ligger redan i framkant när det gäller arbetet med energieffektivisering, men det finns mer att göra! konstaterar

Läs mer

Energieffektivisering av Sveriges flerbostadshus

Energieffektivisering av Sveriges flerbostadshus Energieffektivisering av Sveriges flerbostadshus Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050. Ett arbete inom Ingenjörsvetenskapsakademiens avdelning för Samhällsbyggnad finansierat

Läs mer

Skanskas lilla gröna. 21 råd om grönt byggande

Skanskas lilla gröna. 21 råd om grönt byggande Skanskas lilla gröna 21 råd om grönt byggande Innehåll Förord 1 Grön framtid om vägarna dit Läs om varför det är så viktigt med grönt byggande, och få exempel på några användbara verktyg. 2 Grön vilja

Läs mer

Energieffektivisering

Energieffektivisering Energieffektivisering första steget till ett hållbart företagande! Kartläggning av 10 västerbottniska företag 1 redaktör, projektledare ulrika lundberg foto mikael lundgren, bild i norr tryck och layout

Läs mer

Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen

Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (UFOS) Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen En studie av framgångsfaktorer Det här är UFOS Den offentliga sektorn äger och förvaltar tillsammans

Läs mer

15 förslag. för att få fart på energieffektiviseringen. befintliga flerbostadshus. rapport från samhällsbyggnadssektorns energieffektiviseringsprojekt

15 förslag. för att få fart på energieffektiviseringen. befintliga flerbostadshus. rapport från samhällsbyggnadssektorns energieffektiviseringsprojekt 15 förslag för att få fart på energieffektiviseringen av befintliga flerbostadshus rapport från samhällsbyggnadssektorns energieffektiviseringsprojekt Innehåll Sammanfattning och förslag till åtgärder...

Läs mer

15 förslag för att få fart på energieffektiviseringen av befintliga flerbostadshus

15 förslag för att få fart på energieffektiviseringen av befintliga flerbostadshus 15 förslag för att få fart på energieffektiviseringen av befintliga flerbostadshus rapport från Samhällsbyggnadssektorns energieffektiviseringsprojekt Innehåll Sammanfattning och förslag till åtgärder...

Läs mer

BUILD UP Skills Sverige Handlingsplan: Kompetensutveckling för energieffektivt byggande

BUILD UP Skills Sverige Handlingsplan: Kompetensutveckling för energieffektivt byggande BUILD UP Skills Sverige Handlingsplan: Kompetensutveckling för energieffektivt byggande Lars Tullstedt och Åsa Douhan, Sveriges Byggindustrier, 2013-02-11 rev 2013-04-12 1 Bilder på framsidan: Övre raden

Läs mer

Planera Bygga Bo. b o v e r k e t s m a g a s i n. Enklare regler för ökat byggande Sant och falskt om reglerna

Planera Bygga Bo. b o v e r k e t s m a g a s i n. Enklare regler för ökat byggande Sant och falskt om reglerna G nr 2 2013 b o v e r k e t s m a g a s i n Planera Bygga Bo Hållbar energianvändning Deklaration+kylskåp=sant Anders har kollen på kostnaden Fler bostäder åt unga Enklare regler för ökat byggande Sant

Läs mer

Strategi för att minska energianvändningen i nya byggnader och vid ombyggnation i Nacka kommun

Strategi för att minska energianvändningen i nya byggnader och vid ombyggnation i Nacka kommun 1 (14) Dnr MSN 2008/57 2009-11-19 Strategi för att minska energianvändningen i nya byggnader och vid ombyggnation i Nacka kommun Sammanfattning Projektet syftar till att hitta vägar för kommunen att stimulera

Läs mer

Minska företagets energikostnader nu!

Minska företagets energikostnader nu! Minska företagets energikostnader nu! energieffektivisering för smart företagande och bättre miljöarbete EMIL 3 Energi & Ekonomi, Miljö, Industri & Långsiktighet Förord Vi vill med denna skrift inspirera

Läs mer

Utvärdering av externa företagsprojekt 2012

Utvärdering av externa företagsprojekt 2012 RAPPORT Utvärdering av externa företagsprojekt 2012 För Energimyndigheten Anja Karlsson, Susanna Roth och Daniel Holm, IVL Filip Ekander, Energimyndigheten 2012-10-19 Arkivnummer: U3957 Rapporten godkänd:

Läs mer

Mera lokal verkstad! Avstämning våren 2008 FÖRENINGEN SVERIGES ENERGIRÅDGIVARE

Mera lokal verkstad! Avstämning våren 2008 FÖRENINGEN SVERIGES ENERGIRÅDGIVARE Mera lokal verkstad! Avstämning våren 2008 FÖRENINGEN SVERIGES ENERGIRÅDGIVARE Innehållsförteckning Mera lokal verkstad! 3 Ytterst handlar det om oss själva 3 Vår plats i sammanhanget 4 Många byalag men

Läs mer

& ENERGiEFFEKtiviSERiNG. Nummer 4/2013. tema:?

& ENERGiEFFEKtiviSERiNG. Nummer 4/2013. tema:? förnybar energi förnybar energi & ENERGiEFFEKtiviSERiNG Nummer 4/2013 tema:? Få makroekonomiska nyheter skapar lugn på marknaden. Att producera förnybar el kan tyckas svårt nog. Men utöver det gäller det

Läs mer

eneroi Vi smyger runt om natten på industrierna som Sherlock Holmes i jakten på energibovar.

eneroi Vi smyger runt om natten på industrierna som Sherlock Holmes i jakten på energibovar. - eneroi En informationstidningpoolen från Energikontor Sydost i samklang med hela energi branschen. Våren 2011 1 Emåmejeriet energieffektiviserar genom projektet Från ord till handling. Vi smyger runt

Läs mer

Energi- och klimatprogram

Energi- och klimatprogram falun.se/ Energi- och klimatprogram för Falu kommun Förnybar energi för Falun Framåt mot ett energiintelligent 2050 Fastställt av kommunfullmäktige 2012-10-11 1 2 Innehåll Förnybar energi för Falun Framåt

Läs mer

NY ENERGI FÖR MILJONPROGRAMMET. Skärpning av energikraven i byggnader på väg. Profilen: Reinhold Lennebo driver Fastighetsägarna framåt

NY ENERGI FÖR MILJONPROGRAMMET. Skärpning av energikraven i byggnader på väg. Profilen: Reinhold Lennebo driver Fastighetsägarna framåt EN TIDNING OM FÖRNYELSEBAR ENERGI NR 1 2014 Profilen: Reinhold Lennebo driver Fastighetsägarna framåt Skärpning av energikraven i byggnader på väg Ny uppsats: Kan geoenergiborrhål göra intrång hos grannen?

Läs mer

REMISSVERSION. Underlagsrapport till Energi- och klimatstrategi för Dalarna

REMISSVERSION. Underlagsrapport till Energi- och klimatstrategi för Dalarna REMISSVERSION Underlagsrapport till Energi- och klimatstrategi för Dalarna Underlagsrapport till Energi- och klimatstrategi för Dalarna Utgiven av Länsstyrelsen i Dalarnas län 791 84 Falun Tel: 023-810

Läs mer

värmerapporten 2012 1

värmerapporten 2012 1 värmerapporten 2012 1 Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Värme i vår vardag 11 Attityder i Sverige och omvärlden 20 Hållbara städer och goda exempel 26 Framtid 34 Branschfakta inledning ulrika jardfelt,

Läs mer

En rapport om energifrågan. Näringslivets energirapport 2011

En rapport om energifrågan. Näringslivets energirapport 2011 En rapport om energifrågan FRÅN VECKANS AFFÄRER En del av E-pRize 2011 Näringslivets energirapport 2011 2 Näringslivets energirapport 2011 Innehåll Energiläget i Sverige 4 Case study: McDonalds 4 Enorm

Läs mer