den bekämpas och möts med misstänksamhet!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "den bekämpas och möts med misstänksamhet!"

Transkript

1 EEFNYTT Nyhetsbrev från EnergiEffektiviseringsFöretagen # 1 / 2013 ordföranden energieffektiviseringsdirektivet vitaliserar marknaden för energieffektivsering Efter ett, även för EU, ovanligt långt förhandlingsarbete fick man till sist klart den sista delen av det som varit trollformeln till 2020 för Europas miljöoch klimatarbete. Det blev ett direktiv om att man ska minska den del av energianvändningen som bara är förluster och inte ger nytta i form av kraft, ljus och värme. Det ska innebära en minskad användning med 20 % jämfört med En till sin helhet lönsam affär eftersom slöseriet bedöms vara drygt 30 %. Det är så mycket som vi betalar för men inte får motsvarande utbyte. Motståndet mot detta direktiv har varit märkligt. Effektivisering ger direkt mätbart utslag i plånböckerna hos energianvändarna, men har ändå motverkats. De övriga 20-målen för EU och som avser minskade utsläpp av koldioxid och ökad andel förnybar energi i systemet ger också ekonomiska fördelar men inte lika uppenbara och snabba. Årets framtidsföretag? På EEF:s årsmöte den 19 mars utses Årets framtidsföretag 2013! >>Läs mer här om tidigare års framtidsföretag! Ändå har dessa accepterats med relativt lite motstånd. Energieffektivisering som minskar slöseriet, ger pengar över, ökar energisäkerheten, minskar beroendet av fossila bränslen och av import, ökar sysselsättningen och ger grund för industriutveckling den bekämpas och möts med misstänksamhet! Nu är vi framme men ännu inte i hamn. EU-direktivet ska omsättas i svensk lagstiftning för att träda i kraft Hur vet vi inte riktigt ännu men direktivet ger hållpunkter som lovar en vitalisering av marknaden: Statens byggnader ska vara förebild (snabbare och djupare renovering) Statens inköp ska inriktas mot effektivisering(produkter, tjänster, byggnader) Energiföretagen ska medverka i ef- forts sid 2 Års- & medlemsmöte 19 mars i Stockholm Välkommen! >>Läs mer på hemsidan Hans Nilsson är ordförande i EEF och driver bloggen fourfact.se innehåll 2 Styrelsen rapporterar 2 Kalendarium 2 Nya medlemmar 3 Frukostmötet i Malmö 3 Sälja i Storbritannien? 4 Om Energitjänster 4 Obligatoriska energibesiktningar för företag 5 Build Up Skills Sverige 6 Smeeffen i Gävleborg och Dalarna 7 Energiintelligent Dalarna Färdplan 2050 foto: Peter Hampus EEFNYTT

2 nytt från Styrelsen hänt sen sist! Vi vill börja med att välkomna våra nya medlemmar, Kan Energi, DynaMate, LightSwitch, Filtertrace och Rexel! Ni kan läsa mer om vad de arbetar med på eef.se. Våra 50-talet medlemmar jobbar med allt från belysning, ventilation och elinstallationer till energitjänster. Vårt mål är att bli heltäckande på effektiviseringsområdet men idag finns några områden vi saknar: solskydd, teknisk isolering, isolering (bygg) och fönster. Känner Du till något företag inom dessa branscher som kan vara intresserade av EEF? Kontakta dem gärna, eller skicka ett mejl till styrelsen så kontaktar vi dem. Blir vi heltäckande har vi större möjlighet att få grepp om hela branschen, och vi kan också erbjuda bättre EEF-samordningstjänster. forts från sid 1 fektiviseringen, men här skissar man i Sverige på ett alternativ som eventuellet ska riktas mot kommunala byggnader, näringslivet med varianter på existerande program, frivilliga energitjänster och ett fastighetspaket. Energibesiktningar och energiledning i företag Mätning för hushåll (el, gas, FV, FK, varmvatten, fakturainformation och kostnader) Användarupplysning och makt (skatteincitament, finansiering, bidrag, information, projektmodeller, arbetsplatsaktiviteter) Certifieringssystem (tjänster, besiktningar, installationer mm) Information och utbildning (även för finansiering) Hitintills har den svenska insatsen i förhandlingar och förberedelse till implementeringen varit låt oss säga ambivalent. Men i EEF arbetar vi för att finalen ska göra en tonartsförändring från moll till dur. Hans Nilsson, 8 mars 2013 Tillsammans är vi lösningen! 100 % Förnybart är ett nätverk av organisationer, föreningar och företag som jobbar för att Sverige ska ha ett 100 % förnybart energisystem. Energieffektivisering är en viktig del i lösningen och EEF är en av medlemmarna. Den 21 mars anordnas ett seminarium för att diskutera omställningen av Sveriges energisystem Framtidens Energi. Hans Nilsson deltar som föredragshållare från EEF. Läs mer om nätverket på förnybart.org. Ett årsmöte står för dörren och där bjuds det på hembakta bullar. Kom och var med och tyck till och påverka vad EEF ska göra under året! Förutom de formella punkterna på dagordningen finns tid för diskussion och mingel. Du är väl anmäld? Lotta Bångens Vi hälsar våra nya medlemmar välkomna i EEF! 48 företag är i dagsläget medlemmar i EEF. >>Länk här till EEF Medlemmar kontakta eef EEF St Göransgatan Stockholm Tel: nyhetsbrev EEFnytt Ges ut av Energieffektiviseringsföretagen EEF Redaktör: Yrsa Westerlund, Typa Text kalendarium mötesplatser 13 mars presenterar Energimyndigheten handlingsplanen för Build Up Skills Sverige, BUSS på Nordbygg ecoforum 19 mars EEF:s årsmöte! Fastighetsmässa i Kista mars Energimässa i Nordichallen i Sundsvall 20 mars kl Seminarium Framtidens energi 21 mars. EU:s energieffektiviseringsdirektiv, energipolitiken efter 2020 samt omställningen av dagens energisystem. Seminarium om värmepumpar, 24 april i Stockholm Bergsäker lösning eller glädjekalkyl? Är det lönsamt och i så fall för vem? Hur ser kalkylen ut när taxorna ändras? Fjärrvärmeleverantörer, tillverkare och brf medverkar för att dryfta effektfrågan, kostnader för spetsvärme, behov av nätförstärkning. Goda krafter! april i Halmstad Kraftsamling för smart och förnybar energi! Om sol, vind, vatten, energieffektivisering, bio och vätgas, transporter Elfack maj i Göteborg. Mässa för hela elbranschen. 3 8 juni eceee Summer Study i södra Frankrike. Rethink Renew Restart. Här samlas alla som intresserar sig för energieffektivisering för att i avspända former diskutera det senaste inom området. Anmälan snarast! EEFNYTT

3 Frukostmötet i Malmö 13/2 Alla tjänar på Energieffektivisering Man skulle kunna kalla det ett pilotprojekt, eller kanske en testbed. För när EEF bjöd in till frukostmöte i Malmö 13 februari var det första gången man provade ett arrangemang med lokal EEF-värd. Målsättningen var att nå ut till en större skara, att tala om energieffektivisering och skapa ett intresse för flera företag att arbeta med dessa frågor, och naturligtvis även att sprida kunskap om vad EEF gör. Och nog var intresset stort! Drygt 40 anmälda kom från hela Skåne till EkoCentrum på Kirseberg i Malmö. Efter en kopp morgonkaffe och ekologisk macka fick vi lyssna till Hans Nilssons presentation om värdet av energieffektivisering. Din produkt, ditt ansvar Det fanns gott om tid att diskutera och att ställa frågor och det knöts många nya kontakter mellan de representerade företagen. Enkäten efter mötet talar sitt tydliga språk: energieffektiviseringsfrågorna engagerar och berör. Intresset för att skapa ett lokalt EEFnätverk var stort och det lär bli en uppföljare i Malmö inom kort. Monica Hallworth, VD Knycer AB och lokal EEF-värd för frukostmötet Ett 40-tal företag deltog på EEF:s frukostmöte i Malmö den 13 februari. 25 april, kl på Nalen, Stockholm Heldagsseminarium för dig som tillverkar, importerar eller säljer produkter inom EU/EES i syfte att skapa bättre kunskap om regelverket. Representanter från branschorganisationer och myndigheter svarar på: Vad säger regelverket? Vad gör myndigheterna för att motverka snedvriden konkurrens? Vad står CE-märkning för? Och vad gäller vid import från tredje land? Vad kan myndigheter samt branschorganisationer göra för att hjälpa ditt företag? I seminariet ingår också mingel där du som företagare har möjlighet att få svar direkt på dina specifika frågor. Fritt inträde men observera att debitering sker vid utebliven närvaro (500 SEK). Begränsat antal platser! Anmälan senast 27 mars Seminariet arrangeras av Marknadskontrollrådet i samarbete med Svensk Handel och Teknikföretagen. >>Länk här till seminariet Hjälp med att sälja i Storbritannien? Unik möjlighet för svenska energieffektiviseringsföretag att starta/ öka sin exportförsäljning till Storbritannien. Vi söker nu skyndsamt svenska företag, som har produkter eller tjänster och som nu vill och kan börja exportera och leverera följande: Lösningar för bl.a. energibesparing, förnyelsebar energi, buller/luftmiljö, förnyelsebara material, samt hållbart byggande. Vidare måste företagen ha en fungerande produktion på sin hemmamarknad och produkterna ska vara försäljningsbara, med godkända certifikat med mera för Sverige. Företagen ska ha drivit sin verksamhet minst tre år, med en sund ekonomi och dokumenterat goda finanser. Genom ett unikt samarbete mellan företagen Scoreline/LightSwitch och de svenska organisationerna Statens Tekniska Forskningsinstitut (SP), Energieffektiviseringsföretagen (EEF), samt brittiska organisationer, kommer några speciellt utvalda svenska företag med spetskompetens inom energi-effektivisering, att få en möjlighet att vara med i ett projekt i syfte att ge direkta ingångar till denna snabbväxande marknad. Med utgångspunkt från de konkreta behov, som vi har identifierat i nordöstra England, (Newcastleupon-Tyne med omnejd), kommer vi att skapa ett forum för konkreta affärsmöjligheter mellan svenska och brittiska aktörer, inom området. Vid intresse, kontakta omgående: Ewa Johansson på Scoreline Management, (Exporttjänster) Helena Lindquist på LightSwitch, (BenchLearning). EEFNYTT

4 energieffektiviseringsdirektivet EED Energitjänster för små och medelstora företag ska främjas Energieffektiviseringsdirektivet trädde i kraft den 4 december 2012 och ersatte det gamla Energitjänstedirektivet och Kraftvärmedirektivet. >>Länk här till artiklar om Energieffektiviseringsdirektivet på EEF:s hemsida Bakgrunden till detta är att Kommissionens uppskattningar har visat att EU endast kommer att nå upp till hälften av EU:s 2020-mål med befintliga styrmedel. Det nya direktivet ställer hårdare krav på energieffektivisering på medlemsländerna. Enligt artikel 18 i EED ska medlemsstater främja marknaden för energitjänster och tillgången till energitjänster för små och medelstora företag (SMF) genom att sprida information om bland annat olika energitjänstekontrakt och vilka stöd som finns för energitjänsteprojekt. Certifiering av leverantörer av energitjänster Ett certifieringssystem för energitjänster kan bidra till att åtgärda problem kopplade till brist på kompetens, dålig förståelse för vad energitjänster är eller svagt förtroende för energitjänsteföretag. I Artikel 16 i EED ställs det krav på att om det anses nödvändigt, ska medlemsländer se till att det finns ett certifieringseller motsvarande kvalificeringssystem tillgängligt för leverantörer av energi- tjänster, energiansvariga och installatörer av energirelaterade byggnadselement. Läs mer om detta i Energimyndighetens utredning Certifiering av leverantörer av energitjänster. Energitjänster i Sverige Energitjänsternas nuvarande status i Sverige är enligt Energimyndigheten positiv med fungerande energitjänsteavtal inom samtliga samhällssektorer: Om energitjänster En energitjänst kan utformas på många olika sätt och det kan vara en enstaka tjänst eller ett paket av flera tjänster och åtgärder. I energieffektiviseringsdirektivet, EED, finns en definition av energitjänster som kan sammanfattas som den fysiska vinst eller nytta som erhålls genom energieffektiv teknik eller åtgärder, som kan inbegripa den drift, underhåll och kontroll som är nödvändig för att kunna mäta/uppskatta samt kontrollera förbättrad energieffektivitet och/eller primärenergibesparingar. Indirekta energitjänster En energikartläggning eller energibesiktning börjar med en nulägesanalys, vilket innebär Samtidigt återstår en hel del marknads-, informations- och regeltolkningsarbete innan tjänsternas fulla potential kan nyttjas. Både offentliga och privata fastighetsägare önskar mer prestandabundna leverans- och avtalsförhållande. De är dessutom intresserade av att kunna skapa nytt investeringsutrymme genom att kunna tillgodoräkna sig framtida besparingspotentialer. >>Länk här till Energimyndigheten att man kontrollerar om en byggnads tekniska installationer fungerar på ett optimalt sätt. Därefter anges förslag på olika typer av åtgärder för energieffektivisering. En energikartläggning kan levereras som egen tjänst eller vara en del i en större leverans såsom funktions- eller prestationsavtal. Direkta energitjänster Företaget garanterar en energibesparing och/eller samma nivå av energitjänst till en lägre kostnad genom energieffektiviseringseller förnybarenergiprojekt. Tjänsten belönas direkt baserat på uppnådda energibesparingar. Företaget hjälper direkt eller indirekt till med att finansiera projektet. Obligatoriska energibesiktningar senast 5 december 2015 Alla stora företag kommer att åläggas att genomföra obligatoriska energibesiktningar senast den 5 december 2015, skriver Energimyndigheten i nyhetsbrevet Energieffektiv industri i januari-utgåvan. Därefter ska energibesiktningarna göras minst vart fjärde år. Energibesiktningarna ska utföras på ett oberoende sätt och baseras på specificerade minimikriterier. En kvalificerad och/ eller ackrediterad expert ska göra energibesiktningen. Alternativt att den genomförs och övervakas av oberoende myndigheter enligt nationell lagstiftning. Som stora företag räknas alla företag som inte klassificeras som Små- och medelstora företag. Definitionen av små och medelstora företag är: Företag som sysselsätter färre än 250 personer och vilkas årsomsättning inte överstiger 50 miljoner EUR eller vilkas balansomslutning inte överstiger 43 miljoner EUR per år. >>Länk här till nyhetsbrevet EEFNYTT

5 energieffektiviseringsdirektivet EED build up skills sverige Hela byggbranschen ska lära sig mer om energieffektivisering Sverige ska halvera energianvändningen i bebyggelsen till år Redan 2020 ska all nybyggnation vara näranollenergibyggnader och energianvändningen efter större renoveringar ska reduceras. Hela branschen ska ställas om till ett mer energieffektivt byggande. Omställningen som behövs för att nå EU:s energi- och klimatmål medför att behovet av utbildning och fortbildning i byggbranschen är stort i hela Europa. Build Up Skills-projektet har 30 deltagande länder i Europa. Varje land ska ta fram en egen handlingsplan för hur hantverkare och installatörers kvalifikationer ska stärkas. För att lyckas behövs mer kunskap. Build Up Skills Sverige, BUSS, är ett verktyg för framgång, hoppas Energimyndigheten. största utbildningsprogrammet inom byggsektorn BUSS är det största utbildningsprogrammet inom den svenska byggsektorn någonsin byggnadsarbetare och VVS-montörer i hela landet ska vidareutbildas för att lära sig att bygga och renovera energieffektivt. Även cirka 2000 yrkeslärare och utbildare behöver vidareutbildas för att klara energieffektiviseringsmålen. Syftet med BUSS är att ta fram en handlingsplan och plattform för vidareutbildning och förstärkning av kompetensen hos alla verksamma på byggplatsen. Handlingsplan för BUSS Projektet har nu tagit fram en handlingsplan: Kompetensutveckling för energieffektivt byggande. Handlingsplanen föreslår ett flertal åtgärder för att öka vidareutbildning och kompetens inom energieffektivt byggande bland hantverkare och installatörer. Flertalet organisationer syftar även till att göra olika åtaganden för att implementera handlingsplanen, under förutsättning att EU-finansiering av implementeringen säkerställs. På Energimyndighetens hemsida finns handlingsplanen att ladda ner. Den 13 mars presenteras handlingsplanen i samband med Nordbygg Ecoforum på Stockholmsmässan. >>BuildUpSkillsSverige 20 miljoner för forskning och innovation för energieffektivt byggande och boende Energiutvecklingsnämnden har beslutat att avsätta 20 miljoner kronor till programmet Forskning och innovation för energieffektivt byggande och boende. Energimyndigheten bjuder nu in intresserade att ansöka om medel i programmets utlysning. Programmet vänder sig till hela bygg- och bebyggelseområdet och ska stödja forsknings- och utvecklingsprojekt vid universitet, högskolor, institut, konsult- och industriföretag. om Programmet Forskning och innovation för energieffektivt byggande och boende är ett brett program som stödjer projekt inom bebyggelsens hela energianvändning. I området ingår såväl bostäder som lokaler, deras produktion, människors livsstilar, val och användande av energi relaterad till boende och brukande, renovering och ombyggnad samt demontering och rivning. Inom utlysningen läggs stor vikt vid samverkan mellan näringsliv, samhälle och akademi. Energimyndigheten ser positivt på att en ansökan tydligt beskriver sådan samverkan, som exempelvis kan ske genom industrins medfinansiering eller sektorsövergripande referensgrupper till de föreslagna projekten. Projektansökan ska vara inlämnad senast måndag 15 april >>Länk här till FOI-utlysningen Vad kommer efter PFE? De flesta företag som deltar i PFE avslutar sitt programdeltagande vid halvårsskiftet Energimyndigheten undersöker möjligheterna att ersätta PFE med ett nytt energieffektiviseringsprogram. Ambitionen sägs vara att bygga vidare på PFE och utveckla och bredda programmet: Energimyndighetens nye generaldirektör Erik Brandsma har liksom sina företrädare en positiv syn på PFE. Har du synpunkter på hur ett nytt program bör utformas? Kontakta Johanna Moberg på telefon eller e-post EEFNYTT

6 SMEEFFEN ger företagare goda råd framgångsrikt projekt i Gävleborg och dalarna Smeeffen är ett projekt med uppdraget att opartiskt sprida information om möjligheter med energieffektivisering till företagare i Gävleborg och Dalarna. Projektet startade 2008 och har sedan dess varit i kontinuerlig kontakt med företag i de båda länen Gävleborg och Dalarna gjordes 21 energianalyser hos några utvalda företag i syfte att skapa goda exempel och få fram goda lokala ambassadörer. Projektets fas två är i gång sedan våren Nu ämnar man sprida information om möjligheter med energieffektivisering till så många företag som möjligt. Man deltar vid företagsträffar, ordnar utbildningsinsatser för de företag som vill lära sig mer om energieffektivisering, och tillsammans med högskolorna i de båda länen ge några studenter möjlighet via Smeeffen genomföra en energianalys. Projektägare är Gävle Dala Energikontor. Finansiärer i Smeeffen 2 är Energimyndigheten, Region Gävleborg, Länsstyrelsen Dalarna, Högskolan Dalarna och Högskolan i Gävle. atlings maskinfabrik i ockelbo Atlings maskinfabrik i Ockelbo kan spara 30 procent av sin energikostnad, motsvarande runt kronor om året. Det upptäcktes när en energirazzia gjordes på företaget. Jag trodde inte det var så mycket, säger Olov Berggren, platschef på Atlings i Ockelbo, till Arbetarbladet. Syftet med energirazzian är att hitta energitjuvar på små till medelstora företag. De största besparingarna kan oftast göras på områden som exempelvis belysning, värme och ventilation. Projektledaren för Smeeffen, Anette Edsvik, menar att de flesta företag inte riktigt vet hur mycket förändringar som kan göras: Det finns jättemycket både värmeoch energikostnader att spara. Maskinfabriken Atlings i Ockelbo gör ungefär av med en miljon kronor i energikostnader. Det vill säga både el och värme. Men om de skulle modernisera värmeanläggningen och ventilationsanläggningen, skulle kostnaderna sjunka rejält. I kombination med en större medvetenhet om elförbrukning skulle det kunna leda till kronor mindre per år i energikostnader. Trots att de köper in ny utrustning skulle det löna sig redan efter ungefär tre år, förklarar energikonsulten Joel Söderberg, Gävle energi. Det konsta- terades också med hjälp av värmekameror att temperaturen var onödigt hög i den stora hallen. Och att elementen var placerade på ofördelaktiga platser. >>Artikeln i Arbetarbladet däckia i gävle Klockan sju på morgonen är förste man på plats på Däckia. Då tänds hela huset, närmare bestämt 284 lysrör. Lampor som står tända hela dagen. Det finns inte behov av så här mycket belysning, säger Anette Edsvik, projektledare på Smeeffen. Konceptet går ut på att energiexperter, miljöinspektörer och klimatrådgivare gästar olika företag för att jaga energibovar. Och de tycks finnas i varenda vrå. I källaren står en tryckluftskompressor som hostar till ibland. En riktig elslukare, enligt Joel Söderberg, energikonsult på Gävle energi. Men värst är belysningen, som står för nära hälften av elanvändningen på däckfirman. Det är en åldersstigen anläggning. Om man stoppade in närvarostyrning på lyset i källaren skulle man kunna spara in 50 procent på elanvändningen, säger han. Han uppskattar att ett företag av Däckias storlek kan spara omkring kronor om året på att uppdatera sin utrustning. >>Artikeln om Däckia, Arbetarbladet bilverkstad i BORLÄNGE Vid en razzia på MTC Service och BC Bilplåt hittades mängder av tjuvar energitjuvar. Företaget har haft besök av ett gäng energiexperter som gått igenom båda företagens energihantering. Det är spännande och intressant att få en ordentlig genomlysning av var energibovarna finns, säger ägaren Gunnar Eriksson som tillsammans med hustrun Ann driver bilverkstad samt plåt- och lackverkstad på Södra Backa, till Dalarnas tidning. Det är bra både för miljön och för ekonomin, säger Gunnar. Bara för bilverkstaden betalar han kronor per år i el och fjärrvärme, varav för elen Genom att byta ut en del av belysningen och sektionera den, det vill säga bara ha på den belysning som används, kan bilverkstaden spara upp till 50 procent. När det gäller ventilation kan man sätta in så kallade vattenburna aerotemprar som minskar driftiden med cirka två tredjedelar och förbrukningen hamnar på fjärrvärmenotan i stället för på den dyrare elnotan. + Genom att investera i fler vattenburna radiatorer i bilverkstaden kan man spara cirka en tredjedel av uppvärmningskostnaden. >>Artikeln i Dalarnas tidning EEFNYTT

7 Energiintelligent Dalarna Dalarnas förslag till åtgärder och styrmedel Länsstyrelserna har fått i uppdrag av regeringen att efter regionala dialoger lämna underlag till Naturvårdsverket om hur den regionala nivån kan bidra till att klimatvisionen uppnås till 2050 på ett kostnadseffektivt sätt. I Dalarnas förslag till Färdplan 2050 konstaterar man att förutsättningarna för Dalarna i vissa avseenden är specifika för just den regionen 8 stora processindustrier använder ca 40 % av den totala tillförda energin i Dalarna. I dessa industrier är energi en viktig råvara och stor kostnad. Det innebär att de har ett aktivt arbete för att minska energianvändningen för att behålla konkurrenskraften. Den mindre industrin och resterande näringslivet arbetar inte lika systematiskt med energieffektivisering eftersom energi inte är lika stor del av den totala kostnaden. Men det finns också andra orsaker till att frågan inte prioriteras. Som hinder för mindre företag och industrier listar Färdplanen: Brist på kunskap och insikt om möjligheterna till energieffektivsering Man har inte kunskap om det egna företagens energianvändning och hur den är i jämförelse med andra liknande verksamheter. Det är helt enkelt inte en prioriterad fråga i mindre företag Avsaknad av systematiskt arbete Ej stöd från företagsledningar. Arbetet bedrivs av enskilda eldsjälar. Klimat- och energirådgivare samt andra offentliga aktörer uppfattas som försäljare. Energifrågan ej integrerad i miljötillsynen. Många åtgärder som är tekniskt möjliga och relativt enkla är idag inte tillräckligt lönsamma för att göra. Kompetensbrist hos personal Företag får inte kredit för genomförda miljöinvesteringar. Företag hyr sina lokaler och det uppstår en situation där varken hyresvärd eller hyrestagare känner ansvar för frågan och det blir oklart vem som tjänar på åtgärden. Företag ingår i större kedjor eller företagskoncerner där beslutet ligger långt från det enskilda företaget. Svårt för företag att beräkna miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Brist på kunskap och metoder att integrera energi- och klimatfrågan i offentliga upphandlingar och i handläggning av projekt- och företagsstöd samt företagsrådgivning. I Färdplan 2050 för Dalarna listar man också vilka hinder som man anser finns för att bygga energieffektivt idag. Man menar bland annat att kraven i dagens BBR är för låga: Vid nyproduktion av såväl flerbostadshus som lokaler i länet har energianvändningen minskats med % jämfört med 2011 års BBR. Detta har genomförts med minimal ökning av investeringskostnaderna. Flera aktörer menar att det ur ett LCC perspektiv är oekonomiskt att bygga med den höga energinivå som är tillåtet i nya BBR2012. Problemet med för lågt ställda krav är (bl a): 2013 års energiseminarium Energi & business >>Dalarnas förslag till Färdplan 2050 hittar du för nedladdning här Att kommuner och byggherrar i stället ställer hårdare krav vilket leder till varierande krav som fördyrar och hindrar standardiserande effektivisering. Att byggbolag som bygger för beställare som inte har tillräcklig kompetens att bedöma LCC-kostnaderna, exempelvis privatpersoner som köper småhus respektive bostadsrätter (som säljs av byggbolagens dotterbolag), bygger enligt BBR istället för det som är ekonomiskt rationellt ur ett LCCperspektiv BBR styr i ett miljö- och energisystemperspektiv mot en ökad användning av värmepumpar, dvs. ökar elanvändningen till nackdel för den väl utbyggda fjärrvärmen. Regelverk behöver i ökad grad grunda sig på primär energianvändning och effektbehov. Teknikdalen, Borlänge, 15 maj. Årets energiseminarium vänder sig särskilt till dig som är företagare eller näringslivsutvecklare. Energiseminariet är också den självklara mötesplatsen för alla som arbetar med energi- och hållbarhetsfrågor. Miljöminister Lena Ek är huvudtalare och moderator är Svante Axelsson, generalsekreterare i Svenska Naturskyddsföreningen Så hänger energiomställningen ihop med tillväxt och business. Varför betala för energi du inte behöver? Innovationer på miljödrivna marknader. Kan tillväxt vara hållbar? En het fråga! >>Länk här till Energi & business EEFNYTT

Energieffektivisering Energimyndighetens strategier

Energieffektivisering Energimyndighetens strategier Energieffektivisering Energimyndighetens strategier 2009-11-24 Carin Karlsson Avdelningen för hållbar energianvändning carin.karlsson@energimyndigheten.se Nya satsningar i Sverige I energipropositionen

Läs mer

Hur främjar Energimyndigheten energitjänster?

Hur främjar Energimyndigheten energitjänster? Hur främjar Energimyndigheten energitjänster? Nätverksträff energieffektivisering och energitjänster, Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme 15 maj 2013, Göteborg Glenn Widerström, Energimyndigheten Bakgrund

Läs mer

Innehåll. Varför ett nytt direktiv? 2013-12-04. Vad innebär nya Energieffektiviseringsdirektivet för Sverige? (Uppdatering avseende energitjänster)

Innehåll. Varför ett nytt direktiv? 2013-12-04. Vad innebär nya Energieffektiviseringsdirektivet för Sverige? (Uppdatering avseende energitjänster) Vad innebär nya Energieffektiviseringsdirektivet för Sverige? (Uppdatering avseende energitjänster) Nätverksträff 26-27 november 2013 Henrik Wingfors Svensk Energi Innehåll Varför ett nytt energieffektiviseringsdirektiv?

Läs mer

Martina Berg Örebro Energitillsyn enligt miljöbalken

Martina Berg Örebro Energitillsyn enligt miljöbalken Martina Berg Örebro 2015-11-13 Energitillsyn enligt miljöbalken Innehåll Energimyndigheten Bakgrund energi och mål Så ska energikartläggning genomföras Energihushållning i miljötillsynen Lag om energikartläggning

Läs mer

Vad innebär nya Energieffektiviseringsdirektivet för Sverige? 7 november 2013 Henrik Wingfors Svensk Energi

Vad innebär nya Energieffektiviseringsdirektivet för Sverige? 7 november 2013 Henrik Wingfors Svensk Energi Vad innebär nya Energieffektiviseringsdirektivet för Sverige? 7 november 2013 Henrik Wingfors Svensk Energi Innehåll Varför ett nytt energieffektiviseringsdirektiv? Vilka krav ställs på Sverige? Vad innebär

Läs mer

Energieffektivisering i SME. Marit Ragnarsson IVA 28 augusti 2013

Energieffektivisering i SME. Marit Ragnarsson IVA 28 augusti 2013 Energieffektivisering i SME Marit Ragnarsson IVA 28 augusti 2013 Länsstyrelsernas uppdrag, bl a: Samordna och leda det regionala arbetet med energiomställningen Stödja näringslivets energi- och klimatarbete

Läs mer

Vi kan hjälpas åt att göra något åt detta

Vi kan hjälpas åt att göra något åt detta Jordens klimat påverkas av vår användning av fossila bränslen. Den pågående klimatförändringen är ett av de allvarligaste hoten mot globalt hållbar utveckling, både socialt, miljömässigt och ekonomiskt.

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. VILKEN OMVÄLVANDE TID OCH VILKEN FANTASTISK VÄRLD! Filmer, böcker och rapporter om klimatförändringarna är våra ständiga

Läs mer

Etablering av nya arbetssätt och affärsmodeller för energieffektivisering och förnybar energi i små och medelstora företag.

Etablering av nya arbetssätt och affärsmodeller för energieffektivisering och förnybar energi i små och medelstora företag. 1 Etablering av nya arbetssätt och affärsmodeller för energieffektivisering och förnybar energi i små och medelstora företag. En pågående förstudie: Energieffektiva företag i Östra Mellansverige Syfte

Läs mer

Klarar ditt företag ett elpris på 2-3 kr/kwh? (d v s 2-3 gånger dagens elpris)

Klarar ditt företag ett elpris på 2-3 kr/kwh? (d v s 2-3 gånger dagens elpris) Klarar ditt företag ett elpris på 2-3 kr/kwh? (d v s 2-3 gånger dagens elpris) Priset räknas inte längre i ören De låga svenska energipriserna är ett minne blott. På en allt mer integrerad nordisk och

Läs mer

Bilaga 1 Enkät Frågeformulär. 1 Hinder för energieffektiviseringar. Frågorna besvaras, om inget annat anges med ett kryss (X).

Bilaga 1 Enkät Frågeformulär. 1 Hinder för energieffektiviseringar. Frågorna besvaras, om inget annat anges med ett kryss (X). Bilaga 1 Enkät Frågeformulär Frågorna besvaras, om inget annat anges med ett kryss (X). Typ av hinder 1 Hinder för energieffektiviseringar Studier genomförda av forskare identifierar vanligtvis energieffektiviseringsmöjligheter

Läs mer

Sammanställning av workshops, hearings och intervjuer

Sammanställning av workshops, hearings och intervjuer Sammanställning av workshops, hearings och intervjuer Viktigt för uppdraget har varit att samråda med berörda intressenter och aktörer för att få ta del av deras synpunkter, kunskaper och erfarenheter.

Läs mer

Energieffektiva företag i samverkan. Bengt Linné, Bengt Dahlgren Syd AB

Energieffektiva företag i samverkan. Bengt Linné, Bengt Dahlgren Syd AB Energieffektiva företag i samverkan Bengt Linné, Bengt Dahlgren Syd AB Fosieby Företagsgrupp 180 medlemsföretag med olika verksamheter, från tillverkande industri till kontor Uppfört 1970-1980-talet Använder

Läs mer

EU:s påverkan på svensk energipolitik och dess styrmedel

EU:s påverkan på svensk energipolitik och dess styrmedel EU:s påverkan på svensk energipolitik och dess styrmedel Värme- och Kraftkonferensen 2012, Morgondagens energisystem Daniel Friberg 12 november 2012, Energimyndigheten Waterfront Congress Centre Stockholm

Läs mer

ENERGILEDNINGSSYSTEM ISO 50001 2014-06-03

ENERGILEDNINGSSYSTEM ISO 50001 2014-06-03 ENERGILEDNINGSSYSTEM ISO 50001 2014-06-03 CIT INDUSTRIELL ENERGI AB Chalmers teknikpark 412 88 Göteborg Susana Municio municio@cit.chalmers.se VERKSAMHETSOMRÅDEN Energieffektivisering Industri Ökad effektivitet

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

Nytt från politiken på energiområdet - energieffektiviseringsdirektivet, byggregler och budgetpropositionen

Nytt från politiken på energiområdet - energieffektiviseringsdirektivet, byggregler och budgetpropositionen Nytt från politiken på energiområdet - energieffektiviseringsdirektivet, byggregler och Erik Thornström 1 Innehåll Genomförandet av EU:s energieffektiviseringsdirektiv Översyn av Boverkets byggregler Budgetpropositionen

Läs mer

Vad är en energi- kartläggning och hur går den till? Nenets rekommendation, april 2009

Vad är en energi- kartläggning och hur går den till? Nenets rekommendation, april 2009 Vad är en energikartläggning och hur går den till? Nenets rekommendation, april 2009 Innehåll Energikartläggning................................ sid 3 Varför göra en energikartläggning?............ sid

Läs mer

Anders Pousette Johan Lundberg Lagen om Energikartläggning i stora företag

Anders Pousette Johan Lundberg Lagen om Energikartläggning i stora företag Anders Pousette Johan Lundberg 2016-03-21 Lagen om Energikartläggning i stora företag EKL Bakgrund Vem berörs av lagen om energikartläggning i stora företag? Så ska energikartläggning genomföras Rapportering

Läs mer

2013-05-03. Storgatan 19 Box 5501 114 85 Stockholm telefon 08-783 84 21 info@byggmaterialindustrierna.se

2013-05-03. Storgatan 19 Box 5501 114 85 Stockholm telefon 08-783 84 21 info@byggmaterialindustrierna.se Remissvar avseende Energimyndighetens rapport Implementering av artikel 7 i energieffektiviseringsdirektivet, Energimyndighetens beräkningar och förslag med kompletteringar och Finansdepartementets promemoria

Läs mer

Ta ansvar för miljö och ekonomi. - spara energi

Ta ansvar för miljö och ekonomi. - spara energi Ta ansvar för miljö och ekonomi - spara energi Ta ansvar för miljö och ekonomi - spara energi Framtagen av Länsstyrelsen i Skåne län 2012 Foton: Roza Czulowska och Björn Olsson Energihushållning är allas

Läs mer

INBJUDAN TILL DELTAG ANDE I PROJEKTET KOMTOP KOMMUNALA TOTALPROJEKT I PRAKTIKEN

INBJUDAN TILL DELTAG ANDE I PROJEKTET KOMTOP KOMMUNALA TOTALPROJEKT I PRAKTIKEN INBJUDAN TILL DELTAG ANDE I PROJEKTET KOMTOP KOMMUNALA TOTALPROJEKT I PRAKTIKEN Var med och utveckla er kommuns strategiska arbete med ekonomiskt lönsam energieffektivisering i det kommunala byggnadsbeståndet

Läs mer

Lokala energistrategier

Lokala energistrategier Lokala energistrategier Kommunens roll att stimulera och främja en hållbar energianvändning och tillförsel på lokal nivå Presentationen Varför energi är en strategisk fråga för en kommun? Hur kan den omsättas

Läs mer

Systematiskt energiarbete. Charlotta Gibrand - ÅF Infrastructure AB, BA Buildings, Region Syd 2015.09.29

Systematiskt energiarbete. Charlotta Gibrand - ÅF Infrastructure AB, BA Buildings, Region Syd 2015.09.29 Systematiskt energiarbete Charlotta Gibrand - ÅF Infrastructure AB, BA Buildings, Region Syd 2015.09.29 1 ÅF i korthet Omsättning: ca 8 500 MSEK Medarbetare och nätverk: Med 7 500 medarbetare och 20 000

Läs mer

Energieffektivisering i Svensk industri-

Energieffektivisering i Svensk industri- Energieffektivisering i Svensk industri- Vad gör Energimyndigheten? Energikonferens ENIG 2010-04-21 Mölndal Thomas Björkman Energimyndigheten Att prata om Stöd till: Forskning, affärsutveckling och företagens

Läs mer

Riksbyggens Renoveringsverkstad

Riksbyggens Renoveringsverkstad Riksbyggens Renoveringsverkstad Jan Kristoffersson 2011-09-21 Sustainable Innovation Utveckling inom energieffektivisering www.sust.se 1 Sustainable Innovation Startade 2008 Kontor i Stockholm, åtta anställda

Läs mer

Utbildningsmodul 1. Grundläggande om Avtal om energiprestanda. Project Transparense Juni 2015. www.transparense.eu

Utbildningsmodul 1. Grundläggande om Avtal om energiprestanda. Project Transparense Juni 2015. www.transparense.eu Utbildningsmodul 1. Grundläggande om Avtal om energiprestanda Project Transparense Juni 2015 Översikt utbildningsmoduler I. Grundläggande om Avtal om energiprestanda II. Processen från projektidentifiering

Läs mer

Fler energieffektiva byggnader i Västra Götaland!

Fler energieffektiva byggnader i Västra Götaland! Miljönämndens program för Energieffektiva byggnader Fler energieffektiva byggnader i Västra Götaland! Etapp 2: 2011-2013 Sammanfattning Bostäder och lokaler använder en tredjedel av all energi i Sverige.

Läs mer

Varför ett nytt direktiv?

Varför ett nytt direktiv? Energieffektiviseringsdirektivet Energibranschens perspektiv Styrmedelsdagen Henrik Wingfors 2013-04-24 Varför ett nytt direktiv? EU:s 20-20-20-mål till år 2020 closing the gap Källa: EU-kommissionen 2

Läs mer

Vad är energieffektivisering och hur gör man? Hans Nilsson FourFact AB FSE Ordförande Emeritus

Vad är energieffektivisering och hur gör man? Hans Nilsson FourFact AB FSE Ordförande Emeritus Vad är energieffektivisering och hur gör man? Hans Nilsson FourFact AB FSE Ordförande Emeritus 1. Energi ger oss ljus, kraft och värme Energi (kwh) Mindre energi (färre kwh) Annan Vi använder energi för

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM43. Energieffektiviseringsdirektivet och direktivet om byggnaders energiprestanda. Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM43. Energieffektiviseringsdirektivet och direktivet om byggnaders energiprestanda. Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria Energieffektiviseringsdirektivet och direktivet om byggnaders energiprestanda Miljö- och energidepartementet 2016-12-22 Dokumentbeteckning KOM (2016) 761 Europaparlamentets

Läs mer

Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030. Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar

Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030. Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030 Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar Faktamaterialet presenterar 1. Statistik gällande klimatutsläpp i Västra Götaland 2. Det

Läs mer

Energieffektivare småföretag

Energieffektivare småföretag Energieffektivare småföretag Sänker kostnaderna och tar klimatansvar Välj energieffektivitet som verktyg för att spara pengar Sveriges småföretag har varit vana vid relativt låga energipriser, men kan

Läs mer

Energisessionen 2006 Energilösningar i Bebyggelse Trollhättan 8-9 februari 2006

Energisessionen 2006 Energilösningar i Bebyggelse Trollhättan 8-9 februari 2006 Bygga-bo-dialogen i ett regionalt perspektiv Yogesh Kumar Bygga-bo-dialogens sekretariat Energisessionen 2006 Energilösningar i Bebyggelse Trollhättan 8-9 februari 2006 Vision En hållbar bygg- och fastighetssektor

Läs mer

Eje Sandberg, ATON Teknikkonsult AB

Eje Sandberg, ATON Teknikkonsult AB Eje Sandberg, ATON Teknikkonsult AB Energikrav i planprocessen Rapporter SKL- rapport: Att bygga skolor och förskolor som passivhus Rapporter finns på: www.aton.se Rådgivning åt kommuner som ställer Energikrav:

Läs mer

Ett hållbart energisystem Målsättningar och styrmedel. Klimatutbildning, 18 mars 2014, Luleå

Ett hållbart energisystem Målsättningar och styrmedel. Klimatutbildning, 18 mars 2014, Luleå Ett hållbart energisystem Målsättningar och styrmedel Klimatutbildning, 18 mars 2014, Luleå Energipolitiska mål för Sverige fram till 2020 Energimyndighetens vision: Ett hållbart energisystem Svensk och

Läs mer

Vår referens: 314/2008 Näringsdepartementet Er referens: Stockholm N2008/2573/E. Remissyttrande

Vår referens: 314/2008 Näringsdepartementet Er referens: Stockholm N2008/2573/E. Remissyttrande Vår referens: 314/2008 Näringsdepartementet Er referens: 103 33 Stockholm N2008/2573/E Stockholm, 2009-01-30 Remissyttrande Ett energieffektivare Sverige (SOU 2008:25), Vägen till ett energieffektivare

Läs mer

Summering av gruppdiskussionerna

Summering av gruppdiskussionerna 2008-03-19 Summering av gruppdiskussionerna Energiseminarium 5 mars Temagrupper: Energieffektivisering Förnybar Energi Planering, kunskap, forskning och näringsliv 1-1 Energieffektivisering 1(6) Vad ser

Läs mer

hur kan energiresursbehov och klimatpåverkan i befintlig bebyggelse minskas? en studie av bygg- och energibranschen i samverkan

hur kan energiresursbehov och klimatpåverkan i befintlig bebyggelse minskas? en studie av bygg- och energibranschen i samverkan hur kan energiresursbehov och klimatpåverkan i befintlig bebyggelse minskas? en studie av bygg- och energibranschen i samverkan Vi måste bli mer energieffektiva På sikt är både vi i Sverige och resten

Läs mer

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag Till: Energimyndigheten Box 310 631 04 Eskilstuna REMISSYTTRANDE Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag SABOs synpunkter Allmänt SABOs medlemsföretag de allmännyttiga kommunala

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.11.2016 SWD(2016) 406 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN Följedokument till Förslag till Europaparlamentets

Läs mer

på väg mot ett hållbart energisystem

på väg mot ett hållbart energisystem på väg mot ett hållbart energisystem 2015 Kort historik Bildas 1999 som ett EU-projekt Energikontoren: en viktig del i EU:s energipolitik. Det finns >400 energikontor i EU, varav 14 i Sverige. Energikontor

Läs mer

2020 så ser det ut i Sverige. Julia Hansson, Energimyndigheten

2020 så ser det ut i Sverige. Julia Hansson, Energimyndigheten EU:s 20/20/20-mål till 2020 så ser det ut i Sverige Julia Hansson, Energimyndigheten EU:s 20/20/20-mål till 2020 EU:s utsläpp av växthusgaser ska minska med 20% jämfört med 1990 års nivå. Minst 20% av

Läs mer

Tillsyn av egenkontroll av energihushållning. Arbetssätt och praktiskt arbete Workshops

Tillsyn av egenkontroll av energihushållning. Arbetssätt och praktiskt arbete Workshops Tillsyn av egenkontroll av energihushållning Arbetssätt och praktiskt arbete Workshops Energifrågan i tillsynen är viktig! Energifrågan är ofta osynlig All energianvändning medför miljöpåverkan Energieffektivisering

Läs mer

Föreskrifter om energikartläggning i stora företag

Föreskrifter om energikartläggning i stora företag EM2010 W-4.0, 2010-11-22 FÖREDRAGNING 1 (5) Datum Avdelningen för energieffektivisering Martina Berg Föreskrifter om energikartläggning i stora företag Bakgrund Den 1 juni 2014 trädde lagen om energikartläggning

Läs mer

Investeringsstöd till bostäder för äldre personer

Investeringsstöd till bostäder för äldre personer Nya stöd och bidrag Investeringsstöd till bostäder för äldre personer För 2016 har regeringen avsatt 150 miljoner kronor, ett belopp som beräknas att successivt öka till 400 miljoner 2018. ny- eller ombyggnad

Läs mer

Ta ansvar för miljö och ekonomi - spara energi

Ta ansvar för miljö och ekonomi - spara energi Ta ansvar för miljö och ekonomi - spara energi 2 Energihushållning är allas ansvar Energieffektiviseringar leder till minskad användning av energi och därmed indirekt till minskade utsläpp av växthusgaser

Läs mer

Lönsamma åtgärder i företag. Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag

Lönsamma åtgärder i företag. Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag Lönsamma åtgärder i företag Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag Små och medelstora företag kan med relativt enkla medel effektivisera sin energianvändning med 15 30 procent. För många

Läs mer

Seminarium om energieffektivt byggande. Skövde 2008-09-04

Seminarium om energieffektivt byggande. Skövde 2008-09-04 Seminarium om energieffektivt byggande Skövde 2008-09-04 Dagens program Inledning Västra Götalandsregionens program för energieffektiva byggnader Passivhuscentrum Smart Energi fokusgruppen för effektiv

Läs mer

Brf Utsikten i Rydebäck

Brf Utsikten i Rydebäck 2009-05-08 Upprättad av JM AB 169 82 Stockholm : Tel nr:08-782 85 52 S 2 av 12 SAMMANFATTNING 3 1. Bakgrund 3 Syfte med energideklarationen 3 Tillgängligt underlag 3 Förutsättningar för upprättande av

Läs mer

Energieffektivisera din bostadsrättsförening GODA EXEMPEL OCH EKONOMISKA STÖD

Energieffektivisera din bostadsrättsförening GODA EXEMPEL OCH EKONOMISKA STÖD 2017 Energieffektivisera din bostadsrättsförening GODA EXEMPEL OCH EKONOMISKA STÖD BRF Seglatsen hittade gömda besparingar på 485 000 kr/år Bostadsrättsföreningen Seglatsens fastigheter byggdes 2007. Ändå

Läs mer

Energimyndighetens arbete med näranollenergibyggande

Energimyndighetens arbete med näranollenergibyggande Diarienr 2013-005779 Programbeskrivning för programmet Energimyndighetens arbete med näranollenergibyggande 2014-06-18 2017-06-30 Beslutsdatum 2014-06-16 2 (22) Innehåll T 1 Sammanfattning 4 2 Bakgrund

Läs mer

Miljö, Klimat och Energi

Miljö, Klimat och Energi Miljö, Klimat och Energi Energi och koldioxidsnål ekonomi Erik Brandsma Politikerforum 23 september 2016 Energimyndigheten: Regionalt energiperspektiv Energieffektivisering via Regionalfonden Därutöver

Läs mer

Proeff III PROjekt för EnergieFfektivisering till Företag genom tillsyn och rådgivning. 2014-11-25 Veronica Lindeberg, Länsstyrelsen Skåne

Proeff III PROjekt för EnergieFfektivisering till Företag genom tillsyn och rådgivning. 2014-11-25 Veronica Lindeberg, Länsstyrelsen Skåne Proeff III PROjekt för EnergieFfektivisering till Företag genom tillsyn och rådgivning 2014-11-25 Veronica Lindeberg, Länsstyrelsen Skåne Detta har hänt I Skåne har vi drivit projekten PROEFF I, PROEFF

Läs mer

Energieffektiva byggnader i sydost. - en satsning på teknik och FoU

Energieffektiva byggnader i sydost. - en satsning på teknik och FoU Energieffektiva byggnader i sydost - en satsning på teknik och FoU VERKSAMHETSIDÉ Energieffektiva byggnader en mötesplats på Växjö Universitet mellan forskningens och marknadens aktörer såsom Fastighetsägare

Läs mer

Energieffektiva myndigheter Riktlinjer och uppföljning

Energieffektiva myndigheter Riktlinjer och uppföljning Energieffektiva myndigheter Riktlinjer och uppföljning Dag Lundblad Energimyndigheten Övergripande om åtgärder valmöjligheter i ett kontinuerligt & systematiskt och strategiskt arbete genomförande under

Läs mer

Rapport Energideklaration

Rapport Energideklaration Datum för besiktning: 20/2-2015 Fastighetsbeteckning: Drängsered 2:145 Adress /ort: Timotejv 5, Floda Byggnaden är besiktigad av: Nils Eriksson Sammanfattning I denna rapport presenteras nuvarande energianvändning

Läs mer

Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB. Verksamhetsår 2013. Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen

Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB. Verksamhetsår 2013. Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB Verksamhetsår 2013 Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen Energikontoret i Mälardalen AB Syfte Energikontoret i Mälardalen

Läs mer

Förslag till utformning av ett regionalt program för att stärka marknaden för energieffektivt byggande och passivhus

Förslag till utformning av ett regionalt program för att stärka marknaden för energieffektivt byggande och passivhus MN 17-2007 Förslag till utformning av ett regionalt program för att stärka marknaden för energieffektivt byggande och passivhus Sammanfattning Västra Götalandsregionens miljönämnd har för avsikt att starta

Läs mer

VÄLKOMNA TILL. Belysningsdagarna

VÄLKOMNA TILL. Belysningsdagarna VÄLKOMNA TILL Belysningsdagarna Christel Liljegren Vice VD Projektledare för hållbar upphandling kopplat till energieffektivisering av gatubelysning och inomhusbelysning Kontakt: 0706-208 308 Christel.liljegren@energikontorsydost.se

Läs mer

Energimyndighetens kompetenshöjande insats för nära-nollenergibyggnader

Energimyndighetens kompetenshöjande insats för nära-nollenergibyggnader Energimyndighetens kompetenshöjande insats för nära-nollenergibyggnader Avdelningen för Energieffektivisering Enheten för resurseffektiva byggnader Energiting Sydost 2015-11-12 Carin Råberger Bakgrund

Läs mer

Position paper FN:s globala hållbarhetsmål

Position paper FN:s globala hållbarhetsmål Position paper FN:s globala hållbarhetsmål Stockholm juni 2017 Swedisols vision, prioriteringar och åtgärdsprogram för de hållbara utvecklingsmålen, agenda 2030. Swedisol driver frågor av branschgemensam

Läs mer

hur bygger man energieffektiva hus? en studie av bygg- och energibranschen i samverkan

hur bygger man energieffektiva hus? en studie av bygg- och energibranschen i samverkan hur bygger man energieffektiva hus? en studie av bygg- och energibranschen i samverkan Miljöpåverkan berör oss alla Att minska energianvändning och utsläpp av växthusgaser är ett övergripande samhällsmål

Läs mer

PowerPoint-presentation med manus för Tema 3 energi TEMA 3 ENERGI

PowerPoint-presentation med manus för Tema 3 energi TEMA 3 ENERGI PowerPoint-presentation med manus för Tema 3 energi TEMA 3 ENERGI Utsläpp av växthusgaser i Sverige per sektor Energisektorn bidrar med totalt 25 miljoner ton växthusgaser per år, vilket innebär att medelsvensken

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2 Utgåva 1:1 2014-08-27 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Blomkålssvampen 2 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

ÖMS Regionalfonden 2014-2020 ÖMS operativa program för regionalfonden

ÖMS Regionalfonden 2014-2020 ÖMS operativa program för regionalfonden ÖMS operativa program för regionalfonden Östra Mellansverige består av Uppsala, Örebro, Sörmland, Västmanland och Östergötlands län Beslutat i december 2014 Bygger på regionala prioriteringar gjorda i

Läs mer

Kvällen. Inledning och presentation

Kvällen. Inledning och presentation Idrott och energi Kvällen Inledning och presentation Information om projektet Energismart idrottsförening Energiarbete på anläggning Goda exempel Fikapaus Information om material och stöd från SISU Eknomiskt

Läs mer

1. En beskrivning av problemet och vad man vill uppnå 2014-07-04 1 (8) Bakgrund. Myndighet. Statens Energimyndighet, Energimyndigheten.

1. En beskrivning av problemet och vad man vill uppnå 2014-07-04 1 (8) Bakgrund. Myndighet. Statens Energimyndighet, Energimyndigheten. 2014-07-04 1 (8) Myndighet Statens Energimyndighet, Energimyndigheten Diarienummer 2014-4020 Rubrik Konsekvensutredning över förslag till föreskrifter som meddelas i anslutning till lagen (2014:266) om

Läs mer

IQ Samhällsbyggnad - föreningen för innovation och kvalitet inom samhällsbyggandet

IQ Samhällsbyggnad - föreningen för innovation och kvalitet inom samhällsbyggandet IQ Samhällsbyggnad - föreningen för innovation och kvalitet inom samhällsbyggandet IQ Samhällsbyggnads roll och verksamhet Neutral nod och katalysator för sektorsövergripande FoI-frågor Kitt mellan näringsliv,

Läs mer

Aktuellt från Energimyndigheten

Aktuellt från Energimyndigheten Aktuellt från Energimyndigheten Dag Lundblad, avd. Främjande Uppdrag Styrmedel EU-direktiv Nationella initiativ Främjande - Nätverk - Uthållig kommun - LÅGAN Ska vi klara miljömålen? 30000 28000 GWh 10%

Läs mer

BUY SMART Green Procurement for Smart Purchasing. Upphandling och skydd av klimatet. D6.3 Nationell skrift om grön upphandling - Sverige.

BUY SMART Green Procurement for Smart Purchasing. Upphandling och skydd av klimatet. D6.3 Nationell skrift om grön upphandling - Sverige. BUY SMART Green Procurement for Smart Purchasing Upphandling och skydd av klimatet D6.3 Nationell skrift om grön upphandling - Sverige Lighting www.buy-smart.info Det här dokumentet har tagits fram inom

Läs mer

Anders Pousette. Energikartläggning i stora företag

Anders Pousette. Energikartläggning i stora företag Anders Pousette Energikartläggning i stora företag Agenda Bakgrund Vem berörs av lagen om energikartläggning i stora företag? Så ska energikartläggning genomföras Tidplan och arbetet framöver Agenda Bakgrund

Läs mer

Välkommen in i min energivärld! Energisituationen i världen Småhus allmänt

Välkommen in i min energivärld! Energisituationen i världen Småhus allmänt Innehåll Välkommen in i min energivärld! 5 Energisituationen i världen 8 Vad finns det då för alternativ till oljan? 9 Energisituationen i EU-(EG-)området 10 Energisituationen i Sverige 11 Varför har energifrågan

Läs mer

Ledord för Sveriges energipolitik. Styrmedel. Energiförsörjning för ett hållbart samhälle. Förnybartdirektivet. Hållbarhetskriterium

Ledord för Sveriges energipolitik. Styrmedel. Energiförsörjning för ett hållbart samhälle. Förnybartdirektivet. Hållbarhetskriterium Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel Ekologisk hållbarhet Konkurrenskraft Försörjningstrygghet Inom energiområdet Energiförsörjning för ett hållbart samhälle Satsningar på: Försörjningstrygghet

Läs mer

Anders Pousette. Energikartläggning i stora företag

Anders Pousette. Energikartläggning i stora företag Anders Pousette Energikartläggning i stora företag Agenda Bakgrund Vem berörs av lagen om energikartläggning i stora företag? Så ska energikartläggning genomföras Tidplan och arbetet framöver Agenda Bakgrund

Läs mer

Energikontor Norra Småland

Energikontor Norra Småland Tjänsteskrivelse 2015-03-10 Regional utveckling Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö Energikontor Norra Småland Förslag till beslut Projekt Energikontor Norra Småland beviljas 400 000 i projektmedel

Läs mer

Källa bilder: Energivärlden. Energieffektiviseringsstödet. Framgångsrik energieffektivisering

Källa bilder: Energivärlden. Energieffektiviseringsstödet. Framgångsrik energieffektivisering Källa bilder: Energivärlden Energieffektiviseringsstödet Framgångsrik energieffektivisering Presentationens innehåll Kort om Energieffektiviseringsstödet Utvärderingar av stödet Hur går energiarbetet?

Läs mer

Därefter kontaktas de som anmält intresse via telefon för tidsbokning.

Därefter kontaktas de som anmält intresse via telefon för tidsbokning. Processbeskrivning Rådgivning mot större kunder som företag, organisationer, fastighetsägare och bostadsrättsföreningar kräver både förberedelser och uppföljning. Det kan beskrivas som en process med flera

Läs mer

Rådets möte i TTE energi den 26 juni 2017

Rådets möte i TTE energi den 26 juni 2017 Kommenterad dagordning rådet 2017-06-15 Miljö- och energidepartementet Rådets möte i TTE energi den 26 juni 2017 Kommenterad dagordning 1. Godkännande av dagordningen Icke lagstiftande verksamhet 2. A-punkter

Läs mer

Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel. Energiförsörjning för ett hållbart samhälle. Förnybartdirektivet. Energieffektivisering

Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel. Energiförsörjning för ett hållbart samhälle. Förnybartdirektivet. Energieffektivisering Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel Inom energiområdet Energiläget 2013 sid 56-57, 94-105 En sv-no elcertifikatmarknad Naturvårdverket - NOx Ekologisk hållbarhet Konkurrenskraft Försörjningstrygghet

Läs mer

Energieffektivisera föreningslokalen

Energieffektivisera föreningslokalen Energieffektivisera föreningslokalen Sol, vind och vatten Ett samarbete mellan Idrott & förening, Miljöförvaltningen och Konsument Göteborg. Värme och el Börja med att se över avtal gällande el och värme

Läs mer

Om Ecofective. Företaget

Om Ecofective. Företaget Om Ecofective Företaget Ecofective är ett snabbväxande svenskt-tyskt företag som levererar en beprövad och robust IT lösning för hantering av energibalansen i fastigheter. Med en kombination av Svensk

Läs mer

Finansiering, lån och statliga bidrag

Finansiering, lån och statliga bidrag Finansiering, lån och statliga bidrag - Hur kan vi finansiera klimatarbetet? Ylva Gjetrang, Länsstyrelsen Örebro län STATLIGA STÖD FÖR ENERGI OCH KLIMATÅTGÄRDER 1 Investeringar för mer förnybar energi

Läs mer

Energistrategier. Vision 2040

Energistrategier. Vision 2040 Vision 2040 Liv, lust och läge blir livskvalitet i Hjärtat av Bohuslän Energistrategier Strategier Strategisk plan 2010-2014 Strategi för energieffektivisering Uppdrag och planer Uppdrag i strategisk plan

Läs mer

Certifiering av energikonsulter för livsmedelsbutiker

Certifiering av energikonsulter för livsmedelsbutiker Certifiering av energikonsulter för livsmedelsbutiker Peter Rohlin, INCERT AB BeLivs Seminarium: Energieffektivisering i dagens livsmedelslokaler 2 Installations Certifiering i Stockholm AB Elektriska

Läs mer

Vad är energieffektivisering och hur gör man?

Vad är energieffektivisering och hur gör man? Vad är energieffektivisering och hur gör man? Vad är effektivare energianvändning och vad ska vi ha den till? Är det effektivare att bara använda mindre än vad man skulle ha gjort om man använt mer? FÖRENINGEN

Läs mer

ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG

ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG Roland Jonsson Energichef HSB Riksförbund roland.jonsson@hsb.se 010-4420332 DE FYRA STEGEN Stoppa slöseriet Effektivisera Energieffektivisera Tillförsel 1 STOPPA

Läs mer

Ett energieffektivt samhälle

Ett energieffektivt samhälle Ett energieffektivt samhälle Utgångspunkt Sveriges byggnaders specifika energianvändning ska halveras till år 2050 jämfört med 1995 Tidigare mål revideras nu Skälen Minskad klimatbelastning Minskat omvärldsberoende

Läs mer

Koncept Arkitektur och Energi. Göteborg 2015, 17-18/11

Koncept Arkitektur och Energi. Göteborg 2015, 17-18/11 Koncept Arkitektur och Energi Göteborg 2015, 17-18/11 Bakgrund till idén Skapa en integrerad mötesplats, ett öppet forum mellan arkitekter och teknikleverantörer, Arkitektens summit & expo, ett möte i

Läs mer

Tänk längre! Vinn-vinn när företag sparar energi. Hur företag uppfyller miljöbalkens krav på energihushållning

Tänk längre! Vinn-vinn när företag sparar energi. Hur företag uppfyller miljöbalkens krav på energihushållning Tänk längre! Vinn-vinn när företag sparar energi Hur företag uppfyller miljöbalkens krav på energihushållning Företagen ska spara energi Många företag kan spara upp till 15 procent av sin energianvändning

Läs mer

Virker virkemidlene? Styr styrmedel rätt?

Virker virkemidlene? Styr styrmedel rätt? Virker virkemidlene? Styr styrmedel rätt? Ola Larsson WSP Environmental 3 december 2009 Disposition Information om WSP Bakgrunden till projektet Beskrivning av Fjärrsyn Beskrivning av projektet Analyser

Läs mer

Ekonomiskt stöd för energikartläggning till företag

Ekonomiskt stöd för energikartläggning till företag Ekonomiskt stöd för energikartläggning till företag Hållbar utveckling Väst Västra Götalands regionala energikontor Joakim Achim Friedrich 031 3891483 joakim.friedrich@hallbarutvecklingvast.se Vad är en

Läs mer

BIOGAS SYD. - ett nätverk för samverkan

BIOGAS SYD. - ett nätverk för samverkan BIOGAS SYD - ett nätverk för samverkan »Biogas Syd ska med nätverket som plattform vidareutveckla regionens position som ledande biogasregion i Sverige.« Biogas Syd Ett nätverk för samverkan Biogas Syd

Läs mer

Nu är ansvaret ditt!

Nu är ansvaret ditt! Nu är ansvaret ditt! Information från Länsstyrelsen Dalarna Energihushållning är allas ansvar Alla verksamhetsutövare ska hushålla med energi och i första hand använda förnybara energikällor. Så står det

Läs mer

PFE 4 gånger bättre än om skatten hade verkat

PFE 4 gånger bättre än om skatten hade verkat PFE 4 gånger bättre än om skatten hade verkat STF o Ny Teknik seminarium, 2010-02-18 Thomas Björkman Energimyndigheten Agenda Hinder & drivkrafter för investeringar Hur når Energimyndigheten företagen?

Läs mer

/fe. Ink. 2010-08- 3 1 M2010/3479/H 2010-08-26 REGERINGEN. Naturvårdsverket 106 48 STOCKHOLM NATURVÅRDSVERKET

/fe. Ink. 2010-08- 3 1 M2010/3479/H 2010-08-26 REGERINGEN. Naturvårdsverket 106 48 STOCKHOLM NATURVÅRDSVERKET REGERINGEN Regeringsbeslut 2010-08-26 11 M2010/3479/H Miljödepartementet Naturvårdsverket 106 48 STOCKHOLM NATURVÅRDSVERKET Ink. 2010-08- 3 1 Sak.nr, Uppdrag till Skogsstyrelsen, Statens jordbruksverk,

Läs mer

Industriell plattform för leverantörer

Industriell plattform för leverantörer Industriell plattform för leverantörer Handlingsplan 2013-2015 Beslutad 2013-06-04 Bilagor: 1. Aktivitetsplan inkl. tidsplan och ansvarsfördelning 2. Budget 3. Riskanalys Bakgrund Handlingsplanen tar sin

Läs mer

Energiarbete i företag

Energiarbete i företag Energiarbete i företag Peter Carlsson 0709 64 92 78 peter.carlsson@hifab.se www.hifab.se Agenda Fördelar med systematiskt och effektivt energiarbete Lag om energikartläggning i stora företag Stegvis införande

Läs mer

Energikartläggning i stora företag

Energikartläggning i stora företag 1 (13) Avdelningen för energieffektivisering Energikartläggning i stora företag - Frågor och svar Innehåll Energikartläggning i stora företag... 1 - Frågor och svar... 1 Om detta dokument... 4 Definition

Läs mer

Hållbart byggande i kallt klimat. Thomas Olofsson

Hållbart byggande i kallt klimat. Thomas Olofsson Hållbart byggande i kallt klimat Thomas Olofsson Hållbart byggande i kallt klimat Lokalt och kulturellt influerat -Vernacular Västerbottensgård 3 Parstugan Vernacular i kallt klimat Konstruktion - Varm

Läs mer