Vi hoppas att du kommer att trivas på Klarälvdalens folkhögskola!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vi hoppas att du kommer att trivas på Klarälvdalens folkhögskola!"

Transkript

1 SKOLAN & STÖLLET Vi hoppas att du kommer att trivas på Klarälvdalens folkhögskola! Här får du några tips och lite praktisk vägledning för vardagen på skolan och i Stöllet. EXPEDITIONEN Skolans expedition är öppen varje vardag kl med undantag för lunch, fikapaus samt ibland förekommande möten och utbildningar. MÅLTIDER Se anslagstavlan vid matsalsdörren / monitorn i entrén. ÖVRIGA TIDER Skolans lokaler är tillgängliga från frukostdags till stängningsdags kl utom i larmade områden. (Se nedan under LARM). LARM Larmet sätts automatiskt på kl och stängs av kl varje vardag. Alla ytterdörrar låses kl För att gå in i larmat område ska du använda din lilla blå bricka (tag) plus kod som du fått av vaktmästaren. Under helger är det larmat dygnet runt. Om du av misstag utlöser larmet måste du ringa vaktmästaren oavsett tid på dygnet BIBLIOTEKET Biblioteket är tillgängligt på samma villkor som skolans övriga lokaler. Du kan själv låna böcker om inte personal är på plats fyll i en lånelapp och lägg i återlämningslådan. Det är viktigt att alla lån registreras för statistikens skull. STÄDNING Du städar själv ditt rum och lämnar soporna på angiven plats vid miljöstationen utanför köket. Här sorterar du även återvinningsbart material. Du städar också, tillsammans med dina kurskamrater, gemensamma utrymmen som dagrum och pentry. Skolan är miljöcertifierad och det innebär att vi har källsortering. BRANDLARM Automatlarmet på internatet är mycket känsligt! Levande ljus, rökelse och dylikt får inte användas där. Skulle larm utlösas på grund av oaktsamhet från boendes sida blir skolan debiterad en summa av Räddningstjänsten. Motsvarande summa debiterar sedan skolan deltagaren/deltagarna som förorsakat utryckningen. TVÄTT Tvättmaskiner och torktumlare finns på internatet Älgen (allergitvättstuga) och i huvudbyggnadens källare. 2

2 SKOLAN & STÖLLET SKADOR Skador på ditt rum och inventarier där liksom övriga skador på skolans egendom ska anmälas till internatföreståndaren. För dina privata tillhörigheter rekommenderar vi hemförsäkring med allrisk. PARKERING Parkering av bilar sker på elevparkering (se karta). FÖRSÄKRING Skolan har tecknat en olycksfallsförsäkring för alla registrerade deltagare. Denna försäkring gäller även vid studieresa utomlands. Försäkringsbreven förvaras på expeditionen. Du som bor på internatet bör själv komplettera med en hemförsäkring. MOTORVÄRMARE Ett begränsat antal motorvärmare finns att hyra: kostnaden för höstterminen är 200 kronor, vårterminen kostar 300 kronor. Du skriver på ett hyreskontrakt och betalar hyran när du hämtar motorvärmarnyckeln på expeditionen. Den som inte hyr motorvärmare parkerar inte på sådan plats. KOMMUNIKATIONER Se skolans anslagstavla AFFÄRER I samhället finns Coop Nära som har öppet måndag- fredag 9 18 samt lördag OKQ8 i korsningen 2 km norr om skolan har närbutik som är öppen måndag- fredag 8-21 samt lördag och söndag POST OKQ8 i Värnäs har paketservice. Lantbrevbäraren kommer till skolan ca kl Post till kursdeltagarna läggs i ett fack vid ingången till expeditionen. Värdepost hämtas på expeditionen. För avgående post finns en blå postlåda på expeditionen som töms av lantbrevbäraren varje vardag. Brevlådan vid Coop Nära töms vardagar kl 15. Vid OKQ8 finns en brevlåda som även töms på söndagar ca kl Nordvärmlands Livs i Ambjörby har Bussgodsservice. FRISÖR Salong Eva- Lisa, Stöllet, tfn VÅRD/RÅDGIVNING/POLIS/BRANDKÅR/AMBULANS Vårdcentralen i Likenäs är öppen måndag fredag Tfn (reception). Övriga tider hänvisas till vårdcentralen i Torsby, tfn Sjukvårdsrådgivningen, 1177, dygnet runt. 3

3 SKOLAN & STÖLLET Polisen, icke brådskande fall, Brådskande polis, brandkår och ambulans, ring 112. Färdtjänst GYMNASTIKSAL Skolbyns gymnastiksal får disponeras vissa tider av studerande på folkhögskolan. Se anslagstavlan för tider. STYRKETRÄNING / SVETTBOA Skolan har tillgång till en lokal för styrketräning belägen i Klarastrands lokaler (södra Stöllet). Boende på internatet anmäler intresse till internatföreståndaren i början av terminen. SJUKDOM, LEDIGHET ETC Vid sjukdom eller annan frånvaro ska du snarast möjligt meddela expeditionen, tfn eller din kursansvarige lärare. All frånvaro införs i dataprogrammet Presentia. Ledighet från undervisningen ska i så god tid som möjligt avtalas med kursansvarig lärare. Innan du begär ledighet för exempelvis bilbesiktning, tandläkarbesök eller inköpsresor ska du undersöka om detta inte kan förläggas till lovdagar, håltimmar eller annan lektionsfri tid. Begäran om extra ledighet i samband med veckoslut eller skolans lovveckor behandlas restriktivt. Vid föräldraledighet eller sjukskrivning avbryts dina studier men du är garanterad plats för fortsatta studier efter sjukdomstidens eller barnledighetens slut. REGISTRERING AV FRÅNVARO Frånvaro/närvaro registreras av lärarna vid varje lektion/arbetspass. Vid allmänna samlingar, temadagar, studieresor etc. registreras närvaro på särskild lista. Du ansvarar själv för att ditt namn påförs listan. All frånvaro registreras i dataprogrammet Presentia. STUDIEAVBROTT Avbrott från studierna ska omedelbart meddelas kursansvarig och expeditionen. Har du studiemedel från CSN måste du även kontakta dem. KOPIERING För studerande finns en kopieringsapparat i biblioteket. Kopieringsapparaten i korridoren är i första hand avsedd för skolans personal. FÖRVARINGSSKÅP Externa studerande har tillgång till skåp på skolan. Nyckel kan kvitteras ut mot depositionsavgift på 100 kronor som återfås när du återlämnar nyckeln. INKÖP TILL SKOLAN Studerande får inte göra inköp eller beställningar till skolan eller på annat sätt vålla skolan kostnader utan att ha lärares eller rektors tillåtelse. Skulle detta ändå ske är den studerande ekonomiskt ansvarig. 4

4 RÖKNING / SNUSNING VIKTIG INFORMATION Rökning är endast tillåten på anvisad plats. Fimpar gör man i askkopparna, snus kastas i papperskorgarna, ingen annanstans. 5

5 KOST & LOGI FÖR BOENDE PÅ INTERNATET (priserna gäller fr.o.m augusti 2015). 4 veckor i litet enkelrum kr inkl. kost 5 dagar i veckan 4 veckor i stort enkelrum kr inkl. kost 5 dagar i veckan 4 veckor i dubbelrum kr Inkl. kost 5 dagar i veckan För- och eftermiddagsfika ingår i priset för internatboende. I helinackorderingskostnaden ingår tillgång till tvättmaskin, torktumlare, torkskåp och bredbandsuppkoppling. Täcke och kudde ingår inte. Sänglinne finns att hyra för 50 kronor per byte. Internatavgift för hund är 200 kronor per fyra veckor och hund. PENDLARE Dagpendlare kan köpa frukost för 30 kr/dag samt lunch eller middag för 55 kr/dag. Måltiderna antecknas på lista som finns i matsalen. Det går också bra att teckna sig för kaffe/te, dvs för- och eftermiddagsfika, för 100 kr/månad. Anmäl detta till expeditionen. Förtäringen betalas mot faktura. SERVICEAVGIFT För samtliga studerande är avgiften för kopiering, försäkring, bredband, vissa gemensamma måltider mm 700 kronor per läsår, (350 kr per termin). 6

6 INTERNATREGLER På skolan kommer du att träffa och bli bekant med människor från hela Sverige och från hela världen. För att alla ska trivas, få ro för studier och få en fin, rolig och givande tid på skolan måste alla följa vissa regler. På följande sidor listar vi några av de viktigaste. Du ska vara aktsam om rummet och de gemensamma utrymmena. Om något går sönder ska du kontakta internatföreståndaren. Du städar själv ditt rum. De gemensamma utrymmena delar du ansvaret för tillsammans med övriga i det hus där du bor. Rökning är förbjuden i skolans samtliga lokaler. Rökning får ske endast på angiven plats. Alkoholförtäring är endast tillåten i särskilt boende. För övrigt råder alkoholförbud på skolans område. Husdjur är tillåtna endast i hus Abborren, Bävern och Cikadan. I övrigt råder förbud mot husdjur. Använd pentryt men diska och gör snyggt efter dig. Två tvättstugor finns till förfogande; bokningslistor finns i tvättstugorna. Följ de regler som finns gällande tvättning. Allergitvättstuga finns på Älgen. Visa hänsyn mot övriga boende. Efter kl 22 ska det vara tyst. Kontakta internatföreståndaren om du vill bo kvar över lov. I skolans krisplan måste det synas vilka som bor här. Du är skyldig att ge internatföreståndaren, lokalvårdare och vaktmästare tillträde till rummet för skötsel av fastigheten. Vill Du ta emot övernattande gäst, måste du meddela internatföreståndaren i förväg. Du har en månads uppsägningstid för ditt rum på internatet. Om du råkar slarva bort din rumsnyckel får du betala 500 kronor. Om städning inte godkänns i samband med utflyttning får du betala en avgift på 500 kronor. 7

7 Alla rum på internatet har bredbandsuttag (där alla användare delar på samma bandbredd). Ingen extra avgift debiteras för uppkoppling mot internet; detta ingår i boendekostnaden. Se också skolans dataregler. FORDONSREGLER När man använder skolans fordon är det viktigt att tänka på att man representerar skolan och att hur fordonen framförs påverkar andra människors syn på vår skola. Det är alltså viktigt när man använder fordonen att man följer hastighetsgränser osv och visar respekt mot medtrafikanter och personer i områden man färdas i. Det är också viktigt att tänka på våra bussar är större fordon som ställer andra krav på hur de framförs jämfört med en personbil och att man även har ett antal passagerare att ta hänsyn till. Skolans fordon skall framföras enligt gällande trafiklagstiftning. Bokning sker i Artologik av vår personal. Föraren är ansvarig för resan och medföljande krav. Klassvisa förare skall utses och endast dessa får köra våra bussar. Bussförare skall före tillträdande genomgå en utbildning. Fordon återlämnas med minst halv tank, föraren ansvarar även för att spolarvätska inte är slut vid återlämnandet. Det här kan kräva att man tankar innan man kommer tillbaka sent på kvällen. Körjournalen skall fyllas i före påbörjad resa och vid avslutad resa. Deltagarlista fylls i och läggs i därför avsedd postlåda före resans påbörjande. Där ska även chauffören anges. Kvitton skall märkas med läslig signatur och reg nr. Fordon städas direkt vid återlämnandet. Djur får endast medfölja i för ändamålet avsatta fordon. V70 körs bara av personal. Vid lån av buss för deltagare vid gemensamma aktiviteter skall anslag sättas upp på anslagstavla senast en dag i förväg så alla har möjlighet att följa med. Det vill säga att om man sätter upp ett anslag på anslagstavlan en dag i förväg är det ok att låna buss även om man ex bara blir två personer och syftet är en gemensam aktivitet. Man får inte låna bussar till aktiviteter där alkohol förekommer. För våra kursdeltagare finns möjlighet att hyra skolans bussar för privata ärenden och då är milkostnaden 63 kronor milen. Bokning görs direkt med vaktmästare. 8

8 Eventuella skador skall anmälas till vaktmästare i Stöllet och fordonsansvarig i Sunne och Kretsloppshuset. Bötesförelägganden står förare för. Möjlighet att nyttja fordonen dras in om man inte följer våra regler. BASTU- & BADTUNNEREGLER Vår bastu och badtunna är till för er som går här på skolan. Våra regler är inte för att vara krångliga eller liknande utan bottnar i att både bastu och badtunnan har brunnit vid flera tillfällen så det här är bara tänkt för att ge er möjligheter att sköta grejerna på ett bra sätt så vi kan nyttja dem lång tid framöver. Bokning och uthämtning av nyckel sker på expeditionen måndag till fredag före bad, bastubadande. Före första bokningen så kontaktar man vaktmästaren och får en genomgång av hur det fungerar. Den som bokar ansvarar för bastu och badtunnan före, under, efter bad tills att alla eldar är utbrunna. Bokaren ansvarar även för att skolans instruktioner/regler följs. Efter bad städar man enlig instruktion. Eventuella skador på utrustningen som uppstår genom oaktsamhet betalas av alla badande gemensamt. Möjlighet att nyttja bad & bastu dras in om man inte följer våra regler. 9

9 TVÄTTSTUGORNA Boka en tvättstugetid i taget, max en vecka framåt Håll tiden för trivselns skull (maskinerna hörs) Använd tvättpåsar vid tvätt av behåar och andra plagg som innehåller delar som kan fastna i maskinen Husdjursägare ska använda särskild tvättmaskin i källaren Boende på internat A- H tvättar i källaren. Tvättstugan i Älgen är avsedd för dem som bor där; den är också en allergisanerad tvättstuga. Luddfiltret i torktumlaren måste rengöras efter varje tvättpass Lämna tvättstugan i det skick du själv vill möta den städutrustning finns på plats! Om något krånglar kontakta vaktmästaren eller lokalvårdaren 10

10 HUSDJURSREGLER Vi erbjuder bostad för ett begränsat antal husdjur på skolans internat. I första hand prioriteras hundar till studerande på våra kurser med inriktning mot natur samt ledarhundar. Innan husdjur tas med till internatet måste ansökan om tillstånd göras. Vi prövning om tillstånd värderas bland annat den studerandes kompetens och erfarenhet av djurhållning. Då görs även en individuell överenskommelse kring frågor gällande detta. Kontakta internat- föreståndaren i god tid om du önskar ta med ditt husdjur till internatet. (se också ovan om prioritering). Din hund ska ha fyllt 7 månader för att kunna följa med till skolan. Detsamma gäller för din katt. Hunden måste vara vaccinerad mot valpsjuka och parvovirus. Katten måste vara kastrerad, örontatuerad eller chipmärkt och registrerad samt vaccinerad mot kattpest. Kopia på giltiga vaccinationsintyg för valpsjuka och parvovirus resp. kattpest samt id- registrering ska lämnas till internatföreståndaren på ankomstdagen, innan djuret får vistas på internatet eller i rastgården. Hundens internatavgift är 200 kr per 4- veckorsperiod. För övriga husdjur är kostnaden 150 kr och för akvarium/terrarium 40 kr för samma period. Husdjur är endast tillåtna i hus Abborren, Bävern och Cikadan. I övrigt råder förbud mot husdjur. Djuren får inte besöka andra elevhem eller övriga lokaler på skolan. (Gäller ej ledarhund). Kom överens med dina medboende om att djuret ska få vistas tillsammans med er i det gemensamma pentryt. Extra förslitning förorsakad av husdjur kommer att debiteras den som hyr rummet. Inom skolans område finns en hundrastgård som endast är avsedd för kortare stunder. Det skall alltid finnas friskt vatten till hunden i rastgården. Hundägaren har ansvar för detta. När hunden lämnar rastgården skall utrymmet städas, alltså varje gång. Storstädning skall göras varje vår och höst och inkluderar även hundkojorna. En ansvarig bland hundägarna, som ansvarar för att städningen fungerar, skall utses. Om behov finns att utöka rastgården till en hundgård så medverkar skolan gärna till det. Det krävs i så fall praktisk medverkan från berörda hundägare. All avföring skall plockas bort ur rastgårdarna och inom skolans område och kastas i speciella kärl. Soptunnor finns utanför rastgården, intill gångvägen vid grillplatsen och 11

11 HUSDJURSREGLER nära södra utgången från Natur- och faunakursens lokaler. Hundar eller katter får inte rastas på skolans innergårdar. Husdjur får endast transporteras i fordonet benämnt HUNDBUSS. Om djurägare vill ta med sin hund under skoltid ordnar och bekostar var och en denna transport. Det ska ske i samråd med ansvarig lärare då det ibland är mindre lämpligt eller störande att ha med hundarna i fält eller till studiebesök. För all djurhållning på skolan gäller att den inte får orsaka störning eller olägenhet för övriga boende. Misskötsel av husdjur medför varning. Upprepad misskötsel medför förbud mot att hålla husdjur på internatet samt polisanmälan. Under tiden 1 mars till 20 augusti måste du hålla din hund kopplad när ni vistas i områden där det kan finnas vilt. Detta framgår av paragraf 16 i lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter. Som deltagare på våra kurser måste du följa detta och det gäller så väl på fritiden som under fältstudier, utflykter och studiebesök. Överträdelse kan innebära att ditt tillstånd att ha hund på internatet upphävs. En husdjursliggare förs och förvaras hos internatföreståndaren. I den ska finnas uppgift om: 1. Djurägarens namn 2. Djurets namn 3. Djurets ras 4. Födelsedata 5. Kön 6. Id-nummer 7. Giltiga vaccinationsintyg 12

12 SKOLANS DATORER Skolans datorer och nätverk är avsedda för undervisning och eget skolarbete. Nätverk, datorer, programvara, skrivare och annan utrustning är en av de mest kostsamma investeringar som skolan måste underhålla. Datorerna är arbetsredskap som ska fungera väl för alla. Du måste därför vara ytterst försiktig när du exempelvis letar information på Internet, får bilagor med e- post eller tar med filer på USB- minne. Egna program får inte installeras. Innan du får börja använda skolans datorer ska du ha deltagit i en obligatorisk genomgång om skolans nätverk och dataregler (se nästa sida) samt om virusrisker, rutiner för viruskontroll av filer etc. INTERNET I BIBLIOTEKET OCH PÅ INTERNATET Studerande på skolan har även förmånen att kunna använda internet för privata ändamål under vissa förutsättningar. (Se regler för datoranvändning). Boende på internatet kan ansluta egen dator på rummet. Du är välkommen att utnyttja denna uppkoppling så länge du håller sig till skolans policy. Läs datareglerna på nästa sida! 13

13 REGLER FÖR SKOLANS DATORER OCH NÄTVERK Stäng av dator och skärm när du lämnar arbetsplatsen eller lås datorn om det är för en kortare stund Det är under inga omständigheter tillåtet att koppla in egen dator på skolans fasta nätverk Skolan erbjuder gratis wi- fi under förutsättning att skolan policy följs. Användningen av Internet för nedladdning av porr och program på icke laglig väg leder till avstängning från skolans Internet Användning av Internet på skolans datorer får bara ske i samband med skolarbete och ska vara godkänt av undervisande lärare Viruskontrollera alla filer som kommer från annan dator eller e- post Radera inga filer (utom möjligen dina egna...) Endast utskrifter för skolarbete får göras Du får inte ladda hem, kopiera, installera och/eller sprida program på skolan datorer Mat eller dryck får inte förtäras vid datorerna Alla former av kränkningar via e- post eller andra forum är otillåtna. Kan leda till omedelbar avstängning. Larmet till undervisningskorridoren och datasalen aktiveras automatiskt kl vardagkvällar och avaktiveras kl Från och med fredag kl till kl på måndag är ovanstående områden larmade hela tiden. Ytterdörrarna låses kl varje kväll och öppnas då med kod. Observera de bokningsscheman som hänger på datasalarnas dörrar lärarnas bokade tider går före enskilt skolarbete Användning av datorer från datavagnen ska bokas av lärare. Om du upptäcker fel på dator eller programvara, vänligen felanmäl detta på mail till dataansvarig. Om du bryter mot reglerna kan det leda till att du inte får använda skolans datorer eller nätverk. 14

14 BRANDSLÄCKARE HUVUDBYGGNAD Källarplanet Vaktmästeriet Övre foajén Biblioteket Korridor utanför expeditionen Blå rummet Laboratoriet Stora matsalen Köket 1 st utanför arkivet 1 st vid hissingången 1 st till höger om ingången till datasalen 1 st pulversläckare 1 st till vänster om stora ingången 1 st vid toalettdörren (nära ytterdörren) 1 st pulversläckare 1 st i korridoren utanför Blå rummet 1 st till höger om dörr till kemikalierum 1 st brandfilt 1 st vid fönster mot väster 1 st kolsyresläckare utanför kallskänken 1 st brandfilt ovanför släckaren INTERNATET VÄSTRA RUMMET GÖKEN TRAKTORGARAGE ÄLGEN 1 st till vänster om samtliga ytterdörrar 1 st under hatthyllan i hallen 1 st i skåpet till vänster i entrén 1 st på höger sida vid ingången 1 st brandfilt vid södra utgången 1 st brandskåp i södra delen 1 st brandskåp i norra delen Brandvarnare finns i varje rum, i korridor och i dagrum på Älgen. Brandslangskåp och brandalarm finns vid skolans båda stora ingångar. 15

15 LÄSÅRSTIDER 2014/15 VÅRTERMINEN 2015 Terminstart alla kurser torsdag 8 januari Sportlov, vecka februari Påsklov, vecka april Terminsavslutning 3 juni OBS! Gemensam terminsavslutning den 3 juni med skolfotografering tillsammans med samtliga kurser. Detta gäller även de kurser som pågår några veckor till. HÖSTTERMINEN 2015 Terminstart Allmän kurs måndag 24 augusti Natur- och faunavård måndag 3 augusti Turism och Uteliv måndag 24 augusti Höstlov v. 44, oktober Terminsavslutning, alla kurser fredag 18 december 16

16 ADRESS & TELEFON Klarälvdalens folkhögskola Kyrkvägen Stöllet E-post: Tfn: Fax: DIREKTNUMMER Rektor Pär- Erik Hansson Biblioteksassistent Laila Norrback Jönsson Administratör Monica Haglund Köket, Anna- Lena Lilläng, Marie- Louise Blom, Susanne Bergström Ekonom Pia- Lena Gund Internatföreståndare Monica Olsson Lärare / It- ansvarig Ewa Jacobsson Vaktmästare Göran Nilsson Lokalvårdare Gunvor Olsson Lärare Petter Johansson Lärare Liz Persson Lärare Carin Svensson Lärare Pär- Eric Thörnquist Lärare Lars Jonsson Lärare Lasse Lanker Lärare Anders Tedeholm FILIALEN I SUNNE FILIALEN I HAGFORS KRETSLOPPSHUSET, Södra Viken

17 ADRESS & TELEFON Bostads-och mobiltelefon till personal E-post adresseras (dubbelnamn skrivs utan bindestreck) där inte undantag anges. REKTOR Pär- Erik Hansson , (per- ADMINISTRATION Pia- Lena Gund Monica Haglund , (pia LÄRARE Ewa Jacobsson , , Maria Jansson , Petter Johansson , Lars Jonsson , Lasse Lanker , Liz Persson , Anders Tedeholm , Pär- Eric Thörnquist , (par- Carin Svensson , KÖK INTERNAT VAKTMÄSTERI Anna- Lena Lilläng Marie- Louise Blom Göran Nilsson , Monica Olsson , , Gunvor Olsson , BIBLIOTEKSASSISTENT Laila Norrback Jönsson

18 RÅD OCH ARBETSGRUPPER SKOLRÅD Beslutar i vissa gemensamma frågor för skolan, t ex gemensamma aktiviteter, internat och skolmiljö. Består av rektor, internatföreståndare, en representant från varje kurs, en lärarrepresentant och en representant för övrig personal. KURSRÅD Beslutar i ärenden som berör respektive kurs, t ex kursplanering, studieresor, arbetssätt. Består av respektive kurs och kursansvarig lärare. ELEVRÅD Tillvaratar de studerandes intressen. Utses av elevkåren (alla studerande på skolan). Elevkåren kan välja att ansluta sig till SFEF (Sveriges folkhögskoleelevers förbund). ARBETSGRUPPER Mer eller mindre tillfälliga kommittéer, t ex dataråd, festkommitté, idrottskommitté, matråd, planeringsgrupper. Utses av skolrådet vid behov. ARBETSPLATSTRÄFFAR För skolans olika yrkeskategorier: Lärarlag, administration, internat- kök- vaktmästeri, arbetsplatsträff. SAMRÅDSGRUPP För samråd och information mellan arbetsgivare och arbetstagare på skolan. Består av rektor och en representant för varje fackförening på skolan. LEDNINGSGRUPP Består av rektor, samt fem representanter ur personalen. BOENDERÅD Alla internatboende samlas minst tre gånger per termin tillsammans med skolpersonal. STUDERANDESKYDDSOMBUD Utses av de studerande. 19

19 20

20 21

BRA ATT VETA. Viktig information som rör Liljeholmens folkhögskola i Rimforsa 2015/16

BRA ATT VETA. Viktig information som rör Liljeholmens folkhögskola i Rimforsa 2015/16 BRA ATT VETA Viktig information som rör Liljeholmens folkhögskola i Rimforsa 2015/16 Innehållsförteckning Läsårstider... 2 Policy... 3 Information som rör skolan... 3 Information som rör ditt boende...

Läs mer

BRA ATT VETA. Viktig information som rör Liljeholmens folkhögskola i Rimforsa 2014/15

BRA ATT VETA. Viktig information som rör Liljeholmens folkhögskola i Rimforsa 2014/15 BRA ATT VETA Viktig information som rör Liljeholmens folkhögskola i Rimforsa 2014/15 Innehållsförteckning Läsårstider... 2 Policy... 3 Information som rör skolan... 3 Information som rör ditt boende...

Läs mer

Allt du behöver veta om studietiden på Helsjön

Allt du behöver veta om studietiden på Helsjön Allt du behöver veta om studietiden på Helsjön (låt den ligga framme på skrivbordet) Läsåret 2013-2014 Under arbete 1 Telefonnummer och adress Skolans expedition 0320 20 58 30 sjukanmälan, se Närvaro öppen

Läs mer

LUNNEVADS FOLKHÖGSKOLA: STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD

LUNNEVADS FOLKHÖGSKOLA: STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD Sid 1 (30) LUNNEVADS FOLKHÖGSKOLA: STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD Sid 2 (30) INNEHÅLLSFÖRTECKNING INFORMATION INNAN DEN STUDERANDE ÄR ANTAGEN 3 Mål med skolans kurser 3 Huvudmannens profil 4 Statens syfte

Läs mer

Ändrar du adress/telefonnummer så meddela detta till expeditionen. Alkohol och droger

Ändrar du adress/telefonnummer så meddela detta till expeditionen. Alkohol och droger Adress Katrinebergs folkhögskola 311 65 VESSIGEBRO Adressändring Ändrar du adress/telefonnummer så meddela detta till expeditionen. Alkohol och droger Skolan har en restriktiv syn på användning av alkohol

Läs mer

INFORMATION. till deltagare LÄSÅRET

INFORMATION. till deltagare LÄSÅRET INFORMATION till deltagare LÄSÅRET 2012-2013 LÄSÅRET 2012 2013 Höstterminen: 20 aug 2012-19 dec 2012 Vårterminen: 7 jan 2012-5 juni 2012 Lovdagar: Höstlov: 29 okt 1 nov 2012 (avser Allmän kurs, Teori &

Läs mer

terminstider - studiestöd - lovdagar studeranderåd - kostnader - internat - m m

terminstider - studiestöd - lovdagar studeranderåd - kostnader - internat - m m terminstider - studiestöd - lovdagar studeranderåd - kostnader - internat - m m läsåret 2015/2016 Innehåll 3 Välkommen till SVF! 4 Läsåret 2015/2016 5 Personal, linjeledare 6 Allmänt om SVF och folkbildning

Läs mer

INFORMATION. till deltagare LÄSÅRET

INFORMATION. till deltagare LÄSÅRET INFORMATION till deltagare LÄSÅRET 2015-2016 LÄSÅRET 2015 2016 Höstterminen: 17 aug 2015-16 dec 2015 Vårterminen: 11 jan 2016-8 juni 2016 Lovdagar: Höstlov 26 okt 30 okt 2015 (avser Allmän kurs, Teori

Läs mer

Ändrar du adress/telefonnummer så meddela detta till receptionen. Alkohol och droger

Ändrar du adress/telefonnummer så meddela detta till receptionen. Alkohol och droger Adress Katrinebergs folkhögskola 311 65 VESSIGEBRO Adressändring Ändrar du adress/telefonnummer så meddela detta till receptionen. Alkohol och droger Skolan har en restriktiv syn på användning av alkohol

Läs mer

Information vid kursstart ht 2015

Information vid kursstart ht 2015 ht 2015 www.hogalid.nu info.hogalid@folkbildning.net Innehåll SKOLANS ADRESSUPPGIFTER 3 EXPEDITION 3 STÄD 3 VAKTMÄSTARE 3 KÖK 4 IT 4 FRITIDSASSISTENTER 4 SÄKERHETSFRÅGOR 4 DELTAGARKOSTNADER 5 BEHÖRIGHETER

Läs mer

Till dig som är antagen till Naturbruksskolan Sötåsen

Till dig som är antagen till Naturbruksskolan Sötåsen 2015-06-25 Till dig som är antagen till Naturbruksskolan Sötåsen Västra Götalandsregionen är huvudman för de sex naturbruksskolorna Dingle, Nuntorp, Strömma, Svenljunga, Sötåsen och Uddetorp, samt den

Läs mer

Till dig som är antagen till Naturbruksskolan Nuntorp

Till dig som är antagen till Naturbruksskolan Nuntorp 2015-06-25 Till dig som är antagen till Naturbruksskolan Nuntorp Västra Götalandsregionen är huvudman för de sex naturbruksskolorna Dingle, Nuntorp, Strömma, Svenljunga, Sötåsen och Uddetorp, samt den

Läs mer

Katrinebergs folkhögskolas Studeranderättsliga standard Läsåret 2015-2016

Katrinebergs folkhögskolas Studeranderättsliga standard Läsåret 2015-2016 Katrinebergs folkhögskolas Studeranderättsliga standard Läsåret 2015-2016 Upprättad april 2015 Fastställd 2015-06-02 Justerad 2015-08-28 VIKTIGA TELEFONNUMMER, ADRESSER OCH KURSTIDER Katrinebergs folkhögskola

Läs mer

Karibu Kenya! Välkommen till Kenya och internatet på Svenska skolan i Nairobi.

Karibu Kenya! Välkommen till Kenya och internatet på Svenska skolan i Nairobi. Karibu Kenya! Välkommen till Kenya och internatet på Svenska skolan i Nairobi. Du kommer till ett fantastiskt land, med ett behagligt klimat, hjälpsamma och trevliga människor och fantastisk kultur. Kenya

Läs mer

FÖR ELEVER PÅ KULTURAMAS VUXENUTBILDNINGAR. Kulturama.se

FÖR ELEVER PÅ KULTURAMAS VUXENUTBILDNINGAR. Kulturama.se FÖR ELEVER PÅ KULTURAMAS VUXENUTBILDNINGAR LÄSÅRET 2014/2015 Kulturama.se VEM ÄR VEM PÅ KULTURAMA... 3 Institution MUSIK... 3 Institution SCENKONST... 3 Institution BILD... 3 Administration... 4 Service...

Läs mer

Katrinebergs folkhögskolas Studeranderättsliga standard 2013-2014

Katrinebergs folkhögskolas Studeranderättsliga standard 2013-2014 Katrinebergs folkhögskolas Studeranderättsliga standard 2013-2014 Upprättad februari 2013 RS dnr 120123 Justerad 130620, 130625 VIKTIGA TELEFONNUMMER, ADRESSER OCH KURSTIDER Katrinebergs folkhögskola 311

Läs mer

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp...

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp... 2015-2016 Innehåll Program på skolan... 5 Rektorer... 5 Receptionen... 5 Bibliotek... 5 Elevhälsoteam... 6 Kurator... 6 Skolsköterska... 6 Skolläkare... 6 Specialpedagoger... 6 Expeditionen... 7 Vaktmästeriet...

Läs mer

Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2. 2. Skolans informationsansvar 2

Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2. 2. Skolans informationsansvar 2 Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2 2. Skolans informationsansvar 2 2.1 Information innan antagning 2 2.2 Information vid kursstart 3 3. Deltagarinflytande

Läs mer

Innehåll. Sida 1 av 20

Innehåll. Sida 1 av 20 Innehåll Olika funktioner på skolan... 3 Klasser och studiehandledare 2015-2016... 4 Frånvaro och sjukdom... 5 Kost... 5 Studieekonomi... 5 Försäkring... 6 Studier... 6 Dexter... 7 Ådalsskolans hemsida...

Läs mer

SJÖDALSGYMNASIET. LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14

SJÖDALSGYMNASIET. LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14 SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14 DETTA HÄFTE TILLHÖR KLASS/GRUPP MENTORS NAMN 2 Sjödalsgymnasiet Den goda mötesplatsen Sjödalsgymnasiets elever ska känna sig trygga i sin lärmiljö,

Läs mer

SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN. ABC för elever. Läsåret 15-16

SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN. ABC för elever. Läsåret 15-16 SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN ABC för elever Läsåret 15-16 DETTA HÄFTE TILLHÖR KLASS/GRUPP MENTORS NAMN 2 SJÖDALSGYMNASIET Sjödalsgymnasiets elever ska känna sig trygga i sin lärmiljö, uppnå goda kunskaper och

Läs mer

Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna

Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna Att visa respekt och ta hänsyn till sina grannar är naturligtvis mycket viktigt för att alla i huset ska trivas. Vårda grannsämjan genom att behandla

Läs mer

Information Läsåret 2013-2014

Information Läsåret 2013-2014 Information Läsåret 2013-2014 Innehållsförteckning Organisation Duveholmsgymnasiet omfattar:... 4 Rektorer... 4 Receptionens öppettider... 4 Expeditionen... 5 Elevhälsoteam... 6 Kurator... 6 Skolsköterska...

Läs mer

Till Dig som börjar i åk 1 på Himmelstalundsgymnasiet hösten 2012! Hej och varmt välkommen till Himmelstalundsgymnasiet.

Till Dig som börjar i åk 1 på Himmelstalundsgymnasiet hösten 2012! Hej och varmt välkommen till Himmelstalundsgymnasiet. Augusti 2012 Till Dig som börjar i åk 1 på Himmelstalundsgymnasiet hösten 2012! Hej och varmt välkommen till Himmelstalundsgymnasiet. Vad roligt att just Du ska börja hos oss nu i höst. Du har tre spännande

Läs mer

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Läsåret 2012/2013

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Läsåret 2012/2013 Trädgårdsstadsskolan Information A till Ö Läsåret 2012/2013 Innehållsförteckning Introduktion...3 Allergier och specialkost...4 Arbetsmaterial...4 Besök till skolan...4 Betyg...4 Bilparkering...5 Borttappade

Läs mer

2012 / 2013. Nordiska. folkhögskolan

2012 / 2013. Nordiska. folkhögskolan 2012 / 2013 Nordiska folkhögskolan Telefonnummer som kan vara bra att ha. Nordiska Receptionen 0303-20 62 00 Rektor: Hans-Åke Höber 0303-20 62 50 hans-ake.hober@nordiska.fhsk.se Jourtelefon 0706-31 33

Läs mer

Ordningsregler/Trivselregler för Bostadsrättsföreningen Benzelius

Ordningsregler/Trivselregler för Bostadsrättsföreningen Benzelius Ordningsregler/Trivselregler för Bostadsrättsföreningen Benzelius Det här bör du veta om föreningens ordningsregler/trivselregler. Ansvar för ordningen Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar.

Läs mer

2015-01-14. Välkommen. till ett nytt läsår på. Elevinformation inför läsåret 2014-2015

2015-01-14. Välkommen. till ett nytt läsår på. Elevinformation inför läsåret 2014-2015 1 2015-01-14 Välkommen till ett nytt läsår på Elevinformation inför läsåret 2014-2015 2 Välkomna till Önnestadsgymnasiet! Vill med några enkla ord hälsa alla hjärtligt välkomna till Önnestadsgymnasiet.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen

Bostadsrättsföreningen Bostadsrättsföreningen Bra Boende i Mölndal Trivsel- och ordningsregler Alla medlemmar har ett gemensamt ansvar för att vår bostadsrättsförening förblir en trivsam och väl fungerande förening. Förutom

Läs mer

Fornbys studeranderättsliga standard 2013

Fornbys studeranderättsliga standard 2013 Fornbys studeranderättsliga standard 2013 Vår studeranderättsliga standard är de dokument där studerande, personal och styrelse finner studerandes rättigheter och skyldigheter beskrivna, samt den informationsskyldighet

Läs mer