Vi hoppas att du kommer att trivas på Klarälvdalens folkhögskola!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vi hoppas att du kommer att trivas på Klarälvdalens folkhögskola!"

Transkript

1 SKOLAN & STÖLLET Vi hoppas att du kommer att trivas på Klarälvdalens folkhögskola! Här får du några tips och lite praktisk vägledning för vardagen på skolan och i Stöllet. EXPEDITIONEN Skolans expedition är öppen varje vardag kl med undantag för lunch, fikapaus samt ibland förekommande möten och utbildningar. MÅLTIDER Se anslagstavlan vid matsalsdörren / monitorn i entrén. ÖVRIGA TIDER Skolans lokaler är tillgängliga från frukostdags till stängningsdags kl utom i larmade områden. (Se nedan under LARM). LARM Larmet sätts automatiskt på kl och stängs av kl varje vardag. Alla ytterdörrar låses kl För att gå in i larmat område ska du använda din lilla blå bricka (tag) plus kod som du fått av vaktmästaren. Under helger är det larmat dygnet runt. Om du av misstag utlöser larmet måste du ringa vaktmästaren oavsett tid på dygnet BIBLIOTEKET Biblioteket är tillgängligt på samma villkor som skolans övriga lokaler. Du kan själv låna böcker om inte personal är på plats fyll i en lånelapp och lägg i återlämningslådan. Det är viktigt att alla lån registreras för statistikens skull. STÄDNING Du städar själv ditt rum och lämnar soporna på angiven plats vid miljöstationen utanför köket. Här sorterar du även återvinningsbart material. Du städar också, tillsammans med dina kurskamrater, gemensamma utrymmen som dagrum och pentry. Skolan är miljöcertifierad och det innebär att vi har källsortering. BRANDLARM Automatlarmet på internatet är mycket känsligt! Levande ljus, rökelse och dylikt får inte användas där. Skulle larm utlösas på grund av oaktsamhet från boendes sida blir skolan debiterad en summa av Räddningstjänsten. Motsvarande summa debiterar sedan skolan deltagaren/deltagarna som förorsakat utryckningen. TVÄTT Tvättmaskiner och torktumlare finns på internatet Älgen (allergitvättstuga) och i huvudbyggnadens källare. 2

2 SKOLAN & STÖLLET SKADOR Skador på ditt rum och inventarier där liksom övriga skador på skolans egendom ska anmälas till internatföreståndaren. För dina privata tillhörigheter rekommenderar vi hemförsäkring med allrisk. PARKERING Parkering av bilar sker på elevparkering (se karta). FÖRSÄKRING Skolan har tecknat en olycksfallsförsäkring för alla registrerade deltagare. Denna försäkring gäller även vid studieresa utomlands. Försäkringsbreven förvaras på expeditionen. Du som bor på internatet bör själv komplettera med en hemförsäkring. MOTORVÄRMARE Ett begränsat antal motorvärmare finns att hyra: kostnaden för höstterminen är 200 kronor, vårterminen kostar 300 kronor. Du skriver på ett hyreskontrakt och betalar hyran när du hämtar motorvärmarnyckeln på expeditionen. Den som inte hyr motorvärmare parkerar inte på sådan plats. KOMMUNIKATIONER Se skolans anslagstavla AFFÄRER I samhället finns Coop Nära som har öppet måndag- fredag 9 18 samt lördag OKQ8 i korsningen 2 km norr om skolan har närbutik som är öppen måndag- fredag 8-21 samt lördag och söndag POST OKQ8 i Värnäs har paketservice. Lantbrevbäraren kommer till skolan ca kl Post till kursdeltagarna läggs i ett fack vid ingången till expeditionen. Värdepost hämtas på expeditionen. För avgående post finns en blå postlåda på expeditionen som töms av lantbrevbäraren varje vardag. Brevlådan vid Coop Nära töms vardagar kl 15. Vid OKQ8 finns en brevlåda som även töms på söndagar ca kl Nordvärmlands Livs i Ambjörby har Bussgodsservice. FRISÖR Salong Eva- Lisa, Stöllet, tfn VÅRD/RÅDGIVNING/POLIS/BRANDKÅR/AMBULANS Vårdcentralen i Likenäs är öppen måndag fredag Tfn (reception). Övriga tider hänvisas till vårdcentralen i Torsby, tfn Sjukvårdsrådgivningen, 1177, dygnet runt. 3

3 SKOLAN & STÖLLET Polisen, icke brådskande fall, Brådskande polis, brandkår och ambulans, ring 112. Färdtjänst GYMNASTIKSAL Skolbyns gymnastiksal får disponeras vissa tider av studerande på folkhögskolan. Se anslagstavlan för tider. STYRKETRÄNING / SVETTBOA Skolan har tillgång till en lokal för styrketräning belägen i Klarastrands lokaler (södra Stöllet). Boende på internatet anmäler intresse till internatföreståndaren i början av terminen. SJUKDOM, LEDIGHET ETC Vid sjukdom eller annan frånvaro ska du snarast möjligt meddela expeditionen, tfn eller din kursansvarige lärare. All frånvaro införs i dataprogrammet Presentia. Ledighet från undervisningen ska i så god tid som möjligt avtalas med kursansvarig lärare. Innan du begär ledighet för exempelvis bilbesiktning, tandläkarbesök eller inköpsresor ska du undersöka om detta inte kan förläggas till lovdagar, håltimmar eller annan lektionsfri tid. Begäran om extra ledighet i samband med veckoslut eller skolans lovveckor behandlas restriktivt. Vid föräldraledighet eller sjukskrivning avbryts dina studier men du är garanterad plats för fortsatta studier efter sjukdomstidens eller barnledighetens slut. REGISTRERING AV FRÅNVARO Frånvaro/närvaro registreras av lärarna vid varje lektion/arbetspass. Vid allmänna samlingar, temadagar, studieresor etc. registreras närvaro på särskild lista. Du ansvarar själv för att ditt namn påförs listan. All frånvaro registreras i dataprogrammet Presentia. STUDIEAVBROTT Avbrott från studierna ska omedelbart meddelas kursansvarig och expeditionen. Har du studiemedel från CSN måste du även kontakta dem. KOPIERING För studerande finns en kopieringsapparat i biblioteket. Kopieringsapparaten i korridoren är i första hand avsedd för skolans personal. FÖRVARINGSSKÅP Externa studerande har tillgång till skåp på skolan. Nyckel kan kvitteras ut mot depositionsavgift på 100 kronor som återfås när du återlämnar nyckeln. INKÖP TILL SKOLAN Studerande får inte göra inköp eller beställningar till skolan eller på annat sätt vålla skolan kostnader utan att ha lärares eller rektors tillåtelse. Skulle detta ändå ske är den studerande ekonomiskt ansvarig. 4

4 RÖKNING / SNUSNING VIKTIG INFORMATION Rökning är endast tillåten på anvisad plats. Fimpar gör man i askkopparna, snus kastas i papperskorgarna, ingen annanstans. 5

5 KOST & LOGI FÖR BOENDE PÅ INTERNATET (priserna gäller fr.o.m augusti 2015). 4 veckor i litet enkelrum kr inkl. kost 5 dagar i veckan 4 veckor i stort enkelrum kr inkl. kost 5 dagar i veckan 4 veckor i dubbelrum kr Inkl. kost 5 dagar i veckan För- och eftermiddagsfika ingår i priset för internatboende. I helinackorderingskostnaden ingår tillgång till tvättmaskin, torktumlare, torkskåp och bredbandsuppkoppling. Täcke och kudde ingår inte. Sänglinne finns att hyra för 50 kronor per byte. Internatavgift för hund är 200 kronor per fyra veckor och hund. PENDLARE Dagpendlare kan köpa frukost för 30 kr/dag samt lunch eller middag för 55 kr/dag. Måltiderna antecknas på lista som finns i matsalen. Det går också bra att teckna sig för kaffe/te, dvs för- och eftermiddagsfika, för 100 kr/månad. Anmäl detta till expeditionen. Förtäringen betalas mot faktura. SERVICEAVGIFT För samtliga studerande är avgiften för kopiering, försäkring, bredband, vissa gemensamma måltider mm 700 kronor per läsår, (350 kr per termin). 6

6 INTERNATREGLER På skolan kommer du att träffa och bli bekant med människor från hela Sverige och från hela världen. För att alla ska trivas, få ro för studier och få en fin, rolig och givande tid på skolan måste alla följa vissa regler. På följande sidor listar vi några av de viktigaste. Du ska vara aktsam om rummet och de gemensamma utrymmena. Om något går sönder ska du kontakta internatföreståndaren. Du städar själv ditt rum. De gemensamma utrymmena delar du ansvaret för tillsammans med övriga i det hus där du bor. Rökning är förbjuden i skolans samtliga lokaler. Rökning får ske endast på angiven plats. Alkoholförtäring är endast tillåten i särskilt boende. För övrigt råder alkoholförbud på skolans område. Husdjur är tillåtna endast i hus Abborren, Bävern och Cikadan. I övrigt råder förbud mot husdjur. Använd pentryt men diska och gör snyggt efter dig. Två tvättstugor finns till förfogande; bokningslistor finns i tvättstugorna. Följ de regler som finns gällande tvättning. Allergitvättstuga finns på Älgen. Visa hänsyn mot övriga boende. Efter kl 22 ska det vara tyst. Kontakta internatföreståndaren om du vill bo kvar över lov. I skolans krisplan måste det synas vilka som bor här. Du är skyldig att ge internatföreståndaren, lokalvårdare och vaktmästare tillträde till rummet för skötsel av fastigheten. Vill Du ta emot övernattande gäst, måste du meddela internatföreståndaren i förväg. Du har en månads uppsägningstid för ditt rum på internatet. Om du råkar slarva bort din rumsnyckel får du betala 500 kronor. Om städning inte godkänns i samband med utflyttning får du betala en avgift på 500 kronor. 7

7 Alla rum på internatet har bredbandsuttag (där alla användare delar på samma bandbredd). Ingen extra avgift debiteras för uppkoppling mot internet; detta ingår i boendekostnaden. Se också skolans dataregler. FORDONSREGLER När man använder skolans fordon är det viktigt att tänka på att man representerar skolan och att hur fordonen framförs påverkar andra människors syn på vår skola. Det är alltså viktigt när man använder fordonen att man följer hastighetsgränser osv och visar respekt mot medtrafikanter och personer i områden man färdas i. Det är också viktigt att tänka på våra bussar är större fordon som ställer andra krav på hur de framförs jämfört med en personbil och att man även har ett antal passagerare att ta hänsyn till. Skolans fordon skall framföras enligt gällande trafiklagstiftning. Bokning sker i Artologik av vår personal. Föraren är ansvarig för resan och medföljande krav. Klassvisa förare skall utses och endast dessa får köra våra bussar. Bussförare skall före tillträdande genomgå en utbildning. Fordon återlämnas med minst halv tank, föraren ansvarar även för att spolarvätska inte är slut vid återlämnandet. Det här kan kräva att man tankar innan man kommer tillbaka sent på kvällen. Körjournalen skall fyllas i före påbörjad resa och vid avslutad resa. Deltagarlista fylls i och läggs i därför avsedd postlåda före resans påbörjande. Där ska även chauffören anges. Kvitton skall märkas med läslig signatur och reg nr. Fordon städas direkt vid återlämnandet. Djur får endast medfölja i för ändamålet avsatta fordon. V70 körs bara av personal. Vid lån av buss för deltagare vid gemensamma aktiviteter skall anslag sättas upp på anslagstavla senast en dag i förväg så alla har möjlighet att följa med. Det vill säga att om man sätter upp ett anslag på anslagstavlan en dag i förväg är det ok att låna buss även om man ex bara blir två personer och syftet är en gemensam aktivitet. Man får inte låna bussar till aktiviteter där alkohol förekommer. För våra kursdeltagare finns möjlighet att hyra skolans bussar för privata ärenden och då är milkostnaden 63 kronor milen. Bokning görs direkt med vaktmästare. 8

8 Eventuella skador skall anmälas till vaktmästare i Stöllet och fordonsansvarig i Sunne och Kretsloppshuset. Bötesförelägganden står förare för. Möjlighet att nyttja fordonen dras in om man inte följer våra regler. BASTU- & BADTUNNEREGLER Vår bastu och badtunna är till för er som går här på skolan. Våra regler är inte för att vara krångliga eller liknande utan bottnar i att både bastu och badtunnan har brunnit vid flera tillfällen så det här är bara tänkt för att ge er möjligheter att sköta grejerna på ett bra sätt så vi kan nyttja dem lång tid framöver. Bokning och uthämtning av nyckel sker på expeditionen måndag till fredag före bad, bastubadande. Före första bokningen så kontaktar man vaktmästaren och får en genomgång av hur det fungerar. Den som bokar ansvarar för bastu och badtunnan före, under, efter bad tills att alla eldar är utbrunna. Bokaren ansvarar även för att skolans instruktioner/regler följs. Efter bad städar man enlig instruktion. Eventuella skador på utrustningen som uppstår genom oaktsamhet betalas av alla badande gemensamt. Möjlighet att nyttja bad & bastu dras in om man inte följer våra regler. 9

9 TVÄTTSTUGORNA Boka en tvättstugetid i taget, max en vecka framåt Håll tiden för trivselns skull (maskinerna hörs) Använd tvättpåsar vid tvätt av behåar och andra plagg som innehåller delar som kan fastna i maskinen Husdjursägare ska använda särskild tvättmaskin i källaren Boende på internat A- H tvättar i källaren. Tvättstugan i Älgen är avsedd för dem som bor där; den är också en allergisanerad tvättstuga. Luddfiltret i torktumlaren måste rengöras efter varje tvättpass Lämna tvättstugan i det skick du själv vill möta den städutrustning finns på plats! Om något krånglar kontakta vaktmästaren eller lokalvårdaren 10

10 HUSDJURSREGLER Vi erbjuder bostad för ett begränsat antal husdjur på skolans internat. I första hand prioriteras hundar till studerande på våra kurser med inriktning mot natur samt ledarhundar. Innan husdjur tas med till internatet måste ansökan om tillstånd göras. Vi prövning om tillstånd värderas bland annat den studerandes kompetens och erfarenhet av djurhållning. Då görs även en individuell överenskommelse kring frågor gällande detta. Kontakta internat- föreståndaren i god tid om du önskar ta med ditt husdjur till internatet. (se också ovan om prioritering). Din hund ska ha fyllt 7 månader för att kunna följa med till skolan. Detsamma gäller för din katt. Hunden måste vara vaccinerad mot valpsjuka och parvovirus. Katten måste vara kastrerad, örontatuerad eller chipmärkt och registrerad samt vaccinerad mot kattpest. Kopia på giltiga vaccinationsintyg för valpsjuka och parvovirus resp. kattpest samt id- registrering ska lämnas till internatföreståndaren på ankomstdagen, innan djuret får vistas på internatet eller i rastgården. Hundens internatavgift är 200 kr per 4- veckorsperiod. För övriga husdjur är kostnaden 150 kr och för akvarium/terrarium 40 kr för samma period. Husdjur är endast tillåtna i hus Abborren, Bävern och Cikadan. I övrigt råder förbud mot husdjur. Djuren får inte besöka andra elevhem eller övriga lokaler på skolan. (Gäller ej ledarhund). Kom överens med dina medboende om att djuret ska få vistas tillsammans med er i det gemensamma pentryt. Extra förslitning förorsakad av husdjur kommer att debiteras den som hyr rummet. Inom skolans område finns en hundrastgård som endast är avsedd för kortare stunder. Det skall alltid finnas friskt vatten till hunden i rastgården. Hundägaren har ansvar för detta. När hunden lämnar rastgården skall utrymmet städas, alltså varje gång. Storstädning skall göras varje vår och höst och inkluderar även hundkojorna. En ansvarig bland hundägarna, som ansvarar för att städningen fungerar, skall utses. Om behov finns att utöka rastgården till en hundgård så medverkar skolan gärna till det. Det krävs i så fall praktisk medverkan från berörda hundägare. All avföring skall plockas bort ur rastgårdarna och inom skolans område och kastas i speciella kärl. Soptunnor finns utanför rastgården, intill gångvägen vid grillplatsen och 11

11 HUSDJURSREGLER nära södra utgången från Natur- och faunakursens lokaler. Hundar eller katter får inte rastas på skolans innergårdar. Husdjur får endast transporteras i fordonet benämnt HUNDBUSS. Om djurägare vill ta med sin hund under skoltid ordnar och bekostar var och en denna transport. Det ska ske i samråd med ansvarig lärare då det ibland är mindre lämpligt eller störande att ha med hundarna i fält eller till studiebesök. För all djurhållning på skolan gäller att den inte får orsaka störning eller olägenhet för övriga boende. Misskötsel av husdjur medför varning. Upprepad misskötsel medför förbud mot att hålla husdjur på internatet samt polisanmälan. Under tiden 1 mars till 20 augusti måste du hålla din hund kopplad när ni vistas i områden där det kan finnas vilt. Detta framgår av paragraf 16 i lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter. Som deltagare på våra kurser måste du följa detta och det gäller så väl på fritiden som under fältstudier, utflykter och studiebesök. Överträdelse kan innebära att ditt tillstånd att ha hund på internatet upphävs. En husdjursliggare förs och förvaras hos internatföreståndaren. I den ska finnas uppgift om: 1. Djurägarens namn 2. Djurets namn 3. Djurets ras 4. Födelsedata 5. Kön 6. Id-nummer 7. Giltiga vaccinationsintyg 12

12 SKOLANS DATORER Skolans datorer och nätverk är avsedda för undervisning och eget skolarbete. Nätverk, datorer, programvara, skrivare och annan utrustning är en av de mest kostsamma investeringar som skolan måste underhålla. Datorerna är arbetsredskap som ska fungera väl för alla. Du måste därför vara ytterst försiktig när du exempelvis letar information på Internet, får bilagor med e- post eller tar med filer på USB- minne. Egna program får inte installeras. Innan du får börja använda skolans datorer ska du ha deltagit i en obligatorisk genomgång om skolans nätverk och dataregler (se nästa sida) samt om virusrisker, rutiner för viruskontroll av filer etc. INTERNET I BIBLIOTEKET OCH PÅ INTERNATET Studerande på skolan har även förmånen att kunna använda internet för privata ändamål under vissa förutsättningar. (Se regler för datoranvändning). Boende på internatet kan ansluta egen dator på rummet. Du är välkommen att utnyttja denna uppkoppling så länge du håller sig till skolans policy. Läs datareglerna på nästa sida! 13

13 REGLER FÖR SKOLANS DATORER OCH NÄTVERK Stäng av dator och skärm när du lämnar arbetsplatsen eller lås datorn om det är för en kortare stund Det är under inga omständigheter tillåtet att koppla in egen dator på skolans fasta nätverk Skolan erbjuder gratis wi- fi under förutsättning att skolan policy följs. Användningen av Internet för nedladdning av porr och program på icke laglig väg leder till avstängning från skolans Internet Användning av Internet på skolans datorer får bara ske i samband med skolarbete och ska vara godkänt av undervisande lärare Viruskontrollera alla filer som kommer från annan dator eller e- post Radera inga filer (utom möjligen dina egna...) Endast utskrifter för skolarbete får göras Du får inte ladda hem, kopiera, installera och/eller sprida program på skolan datorer Mat eller dryck får inte förtäras vid datorerna Alla former av kränkningar via e- post eller andra forum är otillåtna. Kan leda till omedelbar avstängning. Larmet till undervisningskorridoren och datasalen aktiveras automatiskt kl vardagkvällar och avaktiveras kl Från och med fredag kl till kl på måndag är ovanstående områden larmade hela tiden. Ytterdörrarna låses kl varje kväll och öppnas då med kod. Observera de bokningsscheman som hänger på datasalarnas dörrar lärarnas bokade tider går före enskilt skolarbete Användning av datorer från datavagnen ska bokas av lärare. Om du upptäcker fel på dator eller programvara, vänligen felanmäl detta på mail till dataansvarig. Om du bryter mot reglerna kan det leda till att du inte får använda skolans datorer eller nätverk. 14

14 BRANDSLÄCKARE HUVUDBYGGNAD Källarplanet Vaktmästeriet Övre foajén Biblioteket Korridor utanför expeditionen Blå rummet Laboratoriet Stora matsalen Köket 1 st utanför arkivet 1 st vid hissingången 1 st till höger om ingången till datasalen 1 st pulversläckare 1 st till vänster om stora ingången 1 st vid toalettdörren (nära ytterdörren) 1 st pulversläckare 1 st i korridoren utanför Blå rummet 1 st till höger om dörr till kemikalierum 1 st brandfilt 1 st vid fönster mot väster 1 st kolsyresläckare utanför kallskänken 1 st brandfilt ovanför släckaren INTERNATET VÄSTRA RUMMET GÖKEN TRAKTORGARAGE ÄLGEN 1 st till vänster om samtliga ytterdörrar 1 st under hatthyllan i hallen 1 st i skåpet till vänster i entrén 1 st på höger sida vid ingången 1 st brandfilt vid södra utgången 1 st brandskåp i södra delen 1 st brandskåp i norra delen Brandvarnare finns i varje rum, i korridor och i dagrum på Älgen. Brandslangskåp och brandalarm finns vid skolans båda stora ingångar. 15

15 LÄSÅRSTIDER 2014/15 VÅRTERMINEN 2015 Terminstart alla kurser torsdag 8 januari Sportlov, vecka februari Påsklov, vecka april Terminsavslutning 3 juni OBS! Gemensam terminsavslutning den 3 juni med skolfotografering tillsammans med samtliga kurser. Detta gäller även de kurser som pågår några veckor till. HÖSTTERMINEN 2015 Terminstart Allmän kurs måndag 24 augusti Natur- och faunavård måndag 3 augusti Turism och Uteliv måndag 24 augusti Höstlov v. 44, oktober Terminsavslutning, alla kurser fredag 18 december 16

16 ADRESS & TELEFON Klarälvdalens folkhögskola Kyrkvägen Stöllet E-post: Tfn: Fax: DIREKTNUMMER Rektor Pär- Erik Hansson Biblioteksassistent Laila Norrback Jönsson Administratör Monica Haglund Köket, Anna- Lena Lilläng, Marie- Louise Blom, Susanne Bergström Ekonom Pia- Lena Gund Internatföreståndare Monica Olsson Lärare / It- ansvarig Ewa Jacobsson Vaktmästare Göran Nilsson Lokalvårdare Gunvor Olsson Lärare Petter Johansson Lärare Liz Persson Lärare Carin Svensson Lärare Pär- Eric Thörnquist Lärare Lars Jonsson Lärare Lasse Lanker Lärare Anders Tedeholm FILIALEN I SUNNE FILIALEN I HAGFORS KRETSLOPPSHUSET, Södra Viken

17 ADRESS & TELEFON Bostads-och mobiltelefon till personal E-post adresseras (dubbelnamn skrivs utan bindestreck) där inte undantag anges. REKTOR Pär- Erik Hansson , (per- ADMINISTRATION Pia- Lena Gund Monica Haglund , (pia LÄRARE Ewa Jacobsson , , Maria Jansson , Petter Johansson , Lars Jonsson , Lasse Lanker , Liz Persson , Anders Tedeholm , Pär- Eric Thörnquist , (par- Carin Svensson , KÖK INTERNAT VAKTMÄSTERI Anna- Lena Lilläng Marie- Louise Blom Göran Nilsson , Monica Olsson , , Gunvor Olsson , BIBLIOTEKSASSISTENT Laila Norrback Jönsson

18 RÅD OCH ARBETSGRUPPER SKOLRÅD Beslutar i vissa gemensamma frågor för skolan, t ex gemensamma aktiviteter, internat och skolmiljö. Består av rektor, internatföreståndare, en representant från varje kurs, en lärarrepresentant och en representant för övrig personal. KURSRÅD Beslutar i ärenden som berör respektive kurs, t ex kursplanering, studieresor, arbetssätt. Består av respektive kurs och kursansvarig lärare. ELEVRÅD Tillvaratar de studerandes intressen. Utses av elevkåren (alla studerande på skolan). Elevkåren kan välja att ansluta sig till SFEF (Sveriges folkhögskoleelevers förbund). ARBETSGRUPPER Mer eller mindre tillfälliga kommittéer, t ex dataråd, festkommitté, idrottskommitté, matråd, planeringsgrupper. Utses av skolrådet vid behov. ARBETSPLATSTRÄFFAR För skolans olika yrkeskategorier: Lärarlag, administration, internat- kök- vaktmästeri, arbetsplatsträff. SAMRÅDSGRUPP För samråd och information mellan arbetsgivare och arbetstagare på skolan. Består av rektor och en representant för varje fackförening på skolan. LEDNINGSGRUPP Består av rektor, samt fem representanter ur personalen. BOENDERÅD Alla internatboende samlas minst tre gånger per termin tillsammans med skolpersonal. STUDERANDESKYDDSOMBUD Utses av de studerande. 19

19 20

20 21

rev 2015-05-20 Policy för elevboende Lå 2015-2016

rev 2015-05-20 Policy för elevboende Lå 2015-2016 rev 2015-05-20 Policy för elevboende Lå 2015-2016 Till elever boende på Östan, Torstas elevboende Övergripande information Som elev på Jämtlands Gymnasium Torsta erbjuds du som elev att bo på elevboende.

Läs mer

Boendekontrakt för boende på Tenhults Naturbruksgymnasium 15-16

Boendekontrakt för boende på Tenhults Naturbruksgymnasium 15-16 Boendekontrakt för boende på Tenhults Naturbruksgymnasium 15-16 Hyreskostnad: Enkelrum 3200 kr/månad. Dubbelrum 2800 kr/månad, tillämpas endast vid brist på rum. Avser logi söndag kl. 19.00 till fredag

Läs mer

VALJEVIKENS FOLKHÖGSKOLA

VALJEVIKENS FOLKHÖGSKOLA 1 av 6 0821 A B C VALJEVIKENS FOLKHÖGSKOLA Ht 20 Vt 2014 2 av 6 0821 Alkohol Arbetsterapi Bad Betalning Bibliotek Biljard s folkhögskola arbetar för en drogfri skolmiljö. Skolan har nolltolerans gällande

Läs mer

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel.

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel. TRIVSELREGLER Brf Flaggan 9 Beckbrännarbacken 7 Det här bör du veta om föreningens Trivselregler Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85 Hemsida: www.traineegymnasiet.se E-post : traineegymnasiet@hylte.se Traineegymnasiet Forum, Norra Industrigatan

Läs mer

Hyreskontrakt Hyresvärdens ex.

Hyreskontrakt Hyresvärdens ex. lördag den 11 april 2009 1/5 Hyreskontrakt Hyresvärdens ex. Var god ange bokningnr vid betalning! Ditt bokningsnr:. Hyresvärd Hyresgäst Föreningen för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar RBU Halland Produkt

Läs mer

2006-09-29 Sidan 1 av 6 Boendepärmen

2006-09-29 Sidan 1 av 6 Boendepärmen 2006-09-29 Sidan 1 av 6 Gemensamhetsutrymmen Tvättstugorna Vi har två tvättstugor på vårt område, en i varje PLUS. Tvättstugorna är avgiftsfria och bokas med speciell cylinder märkt med lägenhetsnumret.

Läs mer

Beskrivning av Utsikten

Beskrivning av Utsikten Brf. Månberget 2009-12-14 Hyr gästrummet Utsikten Beskrivning av Utsikten Rummet har en magnifik utsikt över Mysingen och hamnområdet genom sina stora fönster på långsidan. Här finns matplats för 20 personer

Läs mer

HYRESAVTAL TILLFÄLLIGT BOSTAD FÖR KURSDELTAGARE PÅ FOLKHÖGSKOLA

HYRESAVTAL TILLFÄLLIGT BOSTAD FÖR KURSDELTAGARE PÅ FOLKHÖGSKOLA HYRESAVTAL TILLFÄLLIGT BOSTAD FÖR KURSDELTAGARE PÅ FOLKHÖGSKOLA Skola: Adress: Birka Folkhögskola Birkavägen 25 836 95 Ås Namn: Persnr: Kurs:... 1 Hyresobjekt, upplåtelseändamål m.m en upplåter enligt

Läs mer

PM STUDENTHEMMET SPARAS! Viktiga ändringar meddelas via anslag.

PM STUDENTHEMMET SPARAS! Viktiga ändringar meddelas via anslag. PM STUDENTHEMMET SPARAS! Viktiga ändringar meddelas via anslag. sida 1 VÄLKOMMEN TILL JOHANNELUNDS STUDENTHEM Studenthemmet är en del av Johannelunds organisation. Johannelunds ledning fastställer hyror,

Läs mer

Från A till Ö 2014. En person från ert företag ska vara kontaktperson och ansvarig på plats under trädgårdsmässan. Ansvarig person

Från A till Ö 2014. En person från ert företag ska vara kontaktperson och ansvarig på plats under trädgårdsmässan. Ansvarig person Från A till Ö 2014 Ansvarig person En person från ert företag ska vara kontaktperson och ansvarig på plats under trädgårdsmässan. Barn Mässområdet är en arbetsplats under uppbyggnadstiden, stora fordon

Läs mer

Komvux Södertälje Västergatan 2. Komvux Södertälje. Grundläggande och gymnasiala kurser

Komvux Södertälje Västergatan 2. Komvux Södertälje. Grundläggande och gymnasiala kurser Komvux Södertälje Västergatan 2 Komvux Södertälje Grundläggande och gymnasiala kurser Välkommen till Vuxenutbildning i Södertälje Komvux är en del av Vuxenutbildningen i Södertälje. Vi erbjuder kurser

Läs mer

Föreningshuset Gasellen Hellbergssalen

Föreningshuset Gasellen Hellbergssalen Föreningshuset Gasellen Hellbergssalen Hyresvillkor upprättade 2015-02-17. Fastställda av styrelsen för HSB brf. Gasellen per den 2015-04-14. 1 Bokning av lokalen Hellbergssalen Hyresvillkor för Hellbergssalen

Läs mer

KÅRHUS ÖRAT, PLAN 10 NYTTJANDERÄTTSVILLKOR. 3 Efter festen 3:1 Städning 3:2 Utcheckning 3:2:1 Skador 3:2:2 Fakturering

KÅRHUS ÖRAT, PLAN 10 NYTTJANDERÄTTSVILLKOR. 3 Efter festen 3:1 Städning 3:2 Utcheckning 3:2:1 Skador 3:2:2 Fakturering NYTTJANDERÄTTSVILLKOR KÅRHUS ÖRAT, PLAN 10 1 Före festen 1:1 Bokning 1:1:1 Vem kan boka? 1:1:2 Kostnader 1:1:3 Avbokning 1:2 Incheckning 1:3 Ljud/Ljus 1.3.1 Porslin 2 Under festen 2:1 Lokal 2:1:1 YtterÖrat

Läs mer

MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION. till. ELEVER och deras MÅLSMÄN. inför

MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION. till. ELEVER och deras MÅLSMÄN. inför MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION till ELEVER och deras MÅLSMÄN inför LÄSÅRET 2008-2009 MJÖLBY GYMNASIUM. Från och med 1994 bildar de frivilliga skolformerna en egen förvaltning. Utbildningschef

Läs mer

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg ASPERO Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg Gäller läsåret 14/15 ASPERO Kontakt Kristina Haeffner rektor 0725 17 77 99 Madeleine Dahlqvist administratör 031 337 89 00 För övrig personal se

Läs mer

Info Läsåret 2015-2016

Info Läsåret 2015-2016 Info Läsåret 2015-2016 Leksands folkhögskola Box 281 793 26 Leksand Växel: 0247-648 00 E-post: info@leksand.fhsk.se www.leksand.fhsk.se Läsårstider Hösttermin: 2015-08-24 t.o.m. 2015-12-18 Självstudier

Läs mer

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II Telefon: 0725-425 339 Post till styrelsen i brevlåda 16D Hemsida: www.soltorpet2.se Detta informationsblad är avsett att tillhöra Din lägenhet. Det finns att ladda ner från

Läs mer

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap. Vår målsättning är att alla skall ha det så trivsamt som möjligt och att boendet ska kosta

Läs mer

Telefonnummer: 08-754 32 92. Allmänna Villkor

Telefonnummer: 08-754 32 92. Allmänna Villkor Allmänna Villkor Vi vill gärna informera dig om vilka regler och villkor som gäller då du bokar rum och/eller bor på. Reglerna har utgångspunkt i SHR rekommendationer med några smärre ändringar. är medlem

Läs mer

I olika ämnen krävs varierande arbetssätt, som arbete i grupp och individuella arbetsprestationer.

I olika ämnen krävs varierande arbetssätt, som arbete i grupp och individuella arbetsprestationer. Hälsa & Idrott väljer du om du söker ett alternativ till andra skolformer, behöver komplettera eller bygga på tidigare studier och vill skaffa dig behörighet för högskola. Tiden på folkhögskola är ofta

Läs mer

INFORMATION. ELEVER och FÖRÄLDRAR

INFORMATION. ELEVER och FÖRÄLDRAR MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION till ELEVER och FÖRÄLDRAR LÄSÅRET 2012-2013 MJÖLBY GYMNASIUM. DACKESKOLAN Besöksadress Burensköldsvägen 33 Postadress 595 80 Mjölby Telefon 0142-850 00 (växel)

Läs mer

Information för läsåret

Information för läsåret Information för läsåret 2012/2013 Hej! Vi är glada över att du valt att studera hos oss på Kalix folkhögskola under kommande läsår. Vi anställda på skolan kommer att göra vårt bästa för att du ska trivas

Läs mer

ORDNINGSFÖRESKRIFTER

ORDNINGSFÖRESKRIFTER Brf FLAGGAN 1(6) A Allmänna ordningsföreskrifter Ansvar Trevnad Medlem i Brf Flaggan ska se till att boende i lägenheten och besökare respekterar dessa ordningsföreskrifter. Ta hänsyn till grannar och

Läs mer

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem VIMARHEM AB Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem Besittningsskydd Du har rätt att bo kvar i Din lägenhet så länge Du följer de regler och föreskrifter som finns och betalar Din hyra i tid. Du kommer att bli uppsagd

Läs mer

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till Eklundaskolan F 3 Läsåret 2015/2016 Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till oss! Eklundaskolan är en F 3-skola i Ängens skolområde. På Eklundaskolan

Läs mer

REGLER FÖR UPPLÅTELSE OCH BOKNING AV FÖRSAMLINGENS LOKALER

REGLER FÖR UPPLÅTELSE OCH BOKNING AV FÖRSAMLINGENS LOKALER PETRUSGÅRDEN, JÄMSHÖG REGLER FÖR UPPLÅTELSE OCH BOKNING AV FÖRSAMLINGENS LOKALER OLOFSTRÖMS KYRKA OCH FÖRSAMLINGSGÅRD INNEHÅLLSFÖRTECKNING Planskiss, Petrusgården 3 Planskiss, Olofströms församlingsgård

Läs mer

UTHYRNINGSMANUAL NYTTJANDERÄTTSVILLKOR KÅRHUS ÖRATS

UTHYRNINGSMANUAL NYTTJANDERÄTTSVILLKOR KÅRHUS ÖRATS UTHYRNINGSMANUAL NYTTJANDERÄTTSVILLKOR KÅRHUS ÖRATS FESTLOKAL DRIFTCHEF: DC@ORAT.NU 0733 45 59 31 1 Före festen 1:1 Bokning 1:1:1 Vem kan boka? 1:1:2 Kostnader 1:1:3 Kontrakt 1:1:4 Avbokning 1:2 Incheckning

Läs mer

Låneavtal för personlig elevdator

Låneavtal för personlig elevdator Låneavtal för personlig elevdator Säffle kommun 1 Allmänna förutsättningar Herrgårdsgymnasiet i Säffle kommun erbjuder eleverna att under sin studietid, genom lån disponera en bärbar dator med tillhörande

Läs mer

Imas Hunddagis- där hundar får vara hundar. Innehar F-skattesedel samt Ansvarsförsäkring. Org.nr 820412-8964. Betongvägen 26, 973 45,Luleå

Imas Hunddagis- där hundar får vara hundar. Innehar F-skattesedel samt Ansvarsförsäkring. Org.nr 820412-8964. Betongvägen 26, 973 45,Luleå Imas Hunddagis- där hundar får vara hundar Innehar F-skattesedel samt Ansvarsförsäkring Org.nr 820412-8964 Betongvägen 26, 973 45,Luleå Mail: camilla@imas.nu Telefon:070-379 36 80 Kontrakt Imas Hunddagis

Läs mer

Upplåtelse av Blå Hallen och Gyllene Salen 2015

Upplåtelse av Blå Hallen och Gyllene Salen 2015 SID 1 (6) 2014-01-01 Upplåtelse av Blå Hallen och Gyllene Salen 2015 Lokalhyra För närvarande utgår ingen moms på lokalhyra. Blå Hallen 60 000:- Gyllene Salen 60 000:- Båda lokalerna 110 000:- Tillkommande

Läs mer

Hundgården Lidingö. Avtal om dagisplats. Hundens uppgifter Kundens ex, sid 1(2) Hundägarens uppgifter

Hundgården Lidingö. Avtal om dagisplats. Hundens uppgifter Kundens ex, sid 1(2) Hundägarens uppgifter Hundens uppgifter Kundens ex, sid 1(2) Hundens namn Hundens födelsedatum Hundras Hundens kön Tik/Hane Försäkringsbolag Försäkringsnummer Chippad Ja/Nej Kastrerad Ja/Nej Övrig information t ex Allergier

Läs mer

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015 Klastorp-Essinge skolor 1 Förväntansdokument Som elev kan du förvänta dig av oss Att vi strävar mot att du ska få den bästa möjliga inlärningssituationen. Att vi

Läs mer

2010-08-20 ELEVINFORMATION INDIVIDUELLA PROGRAMMET

2010-08-20 ELEVINFORMATION INDIVIDUELLA PROGRAMMET 2010-08-20 ELEVINFORMATION INDIVIDUELLA PROGRAMMET Läsåret 2010/2011 ÖDESHÖGS GYMNASIESKOLA LÄSÅRET 2010/2011 ELEVINFORMATION Behöver du förstärka ämneskunskaperna för att kunna börja ett nationellt program?

Läs mer

Till dig som flyttar in

Till dig som flyttar in Till dig som flyttar in Rev datum 2011-10-10 Välkommen till oss på Invectus... Ni kommer i kontakt med oss via: Telefon 044-21 91 91 Mejl Info@invectus.net Hemsida www.invectus.net Brev Invectus AB Box

Läs mer

Fjällgården Lindahl Vid foten av Portfjället

Fjällgården Lindahl Vid foten av Portfjället Fjällgården Lindahl Vid foten av Portfjället FJÄLLGÅRDEN LINDAHL Ligger i rofylld omgivning vid foten av Portfjället. Här finns inga grannar på flera kilometrar, så här är tillfället för dig som verkligen

Läs mer

Priser för att hyra Blå Hallen och Gyllene Salen 2013

Priser för att hyra Blå Hallen och Gyllene Salen 2013 STADSLEDNINGSKONTORET SID 1 (6) 2012-01-01 Priser för att hyra Blå Hallen och Gyllene Salen 2013 (Priser för hyra och tillhörande tjänster efter 2013 beslutas under året.) Hyra På hyra utgår för närvarande

Läs mer

MEDLEMSAVTAL AVTAL NR. 2015-0XX

MEDLEMSAVTAL AVTAL NR. 2015-0XX MEDLEMSAVTAL AVTAL NR. 2015-0XX NAMN PERSONNR. DATUM Namn Namnsson 19XX-XX-XX-XXXX 2015-XX-XX GSP Makerspace är en förening där alla är välkomna oavsett ålder, könsidentitet, funktionsskillnad, etnicitet,

Läs mer

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50 Trivselregler: För att alla hyresgäster ska kunna trivas så bra som möjligt har vi här sammanställt våra trivselregler. Detta är reglerna som gäller i Invectus fastigheter. Inflyttning: Inflyttningsdag

Läs mer

Välkommen till Familjehuset!

Välkommen till Familjehuset! Välkommen till Familjehuset! Vad är Familjehuset? Familjehuset är ett akut- utrednings- och behandlingshem för barn och föräldrar. Andledningen till att en familj kommer till Familjehuset varierar. Det

Läs mer

Veckobrev Vecka 48 24/11 28/11

Veckobrev Vecka 48 24/11 28/11 Utbildningsförvaltningen Sid 1 (2) S:t Eriks gymnasium / Scengymnasiet S:t Erik Veckobrev Vecka 48 24/11 28/11 2014 + BILAGOR AKTIVITETER DENNA VECKA SVG Onsdag 26 november kl 08.30-10.30. Plats: Sessionssalen

Läs mer

Uthyrningsregler. Bilaga 1

Uthyrningsregler. Bilaga 1 Bilaga 1 Intendentur och service Chef Fredrik Nilsson POLICY Diarienummer: Ö 2014/215 Datum: 2014-06-18 Författare: Fredrik Nilsson Beslutat av: Förvaltningschef Beslutsdatum: 2014-06-18 Uthyrningsregler

Läs mer

HAGFORSHEM AB HAGFORS KOMMUN

HAGFORSHEM AB HAGFORS KOMMUN HAGFORSHEM AB HAGFORS KOMMUN INFLYTTNING Lägenheten blir tillgänglig för dig senast kl. 12.00 dagen efter att den tidigare hyresgästens kontrakt löper ut. Infaller den dag då lägenheten ska tillträdas

Läs mer

HANDBOK HUR MAN BOR I TORSHAMMAREN

HANDBOK HUR MAN BOR I TORSHAMMAREN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TORSHAMMAREN 1-4 HANDBOK HUR MAN BOR I TORSHAMMAREN Gemensamt boende är gemensam trevnad Rev 081118 1( 6) Innehåll: 1. Inledning 2. Styrelsen 3. Gemensamma utrymmen Tvättstugor Vindar

Läs mer

OBS! För Idrottshallen/Bollhallen gäller särskild ordning beträffande prioritering (bilaga 1).

OBS! För Idrottshallen/Bollhallen gäller särskild ordning beträffande prioritering (bilaga 1). Policy för uthyrning av Töreboda kommuns lokaler Töreboda kommun har lokaler som utanför ordinarie verksamhet kan hyras ut för olika aktiviteter och arrangemang. Föreningslivet i Töreboda kommun är ett

Läs mer

ELEVHANDBOK. tisdag 20 augusti fredag 20 december Höstlov: v. 44, måndag 28okt fredag 1 november Studiedag/ utvecklingssamtalsdag 6 november

ELEVHANDBOK. tisdag 20 augusti fredag 20 december Höstlov: v. 44, måndag 28okt fredag 1 november Studiedag/ utvecklingssamtalsdag 6 november ELEVHANDBOK Besöksadress: Åsgatan 15, Falun Postadress: Box 127 791 23 Falun Skolans telefonnummer: 023-584 20 Sjukanmälan telefon: 023-584 57 Fax: 023-150 52 E-post: Se respektive mentor Följande ifylles

Läs mer

Seniorlägenheter i Malmbäck

Seniorlägenheter i Malmbäck Seniorlägenheter i Malmbäck Vad är en seniorlägenhet? En seniorlägenhet är i princip samma sak som ett vanligt boende. Om du behöver hemtjänst, trygghetslarm eller någon annan sorts hjälp ansöker du om

Läs mer

REGLEMENTE (MED TAXOR OCH AVGIFTER) FÖR LOKALBOKNING GÄLLANDE FRÅN OCH MED 1 AUGUSTI 2015

REGLEMENTE (MED TAXOR OCH AVGIFTER) FÖR LOKALBOKNING GÄLLANDE FRÅN OCH MED 1 AUGUSTI 2015 REGLEMENTE (MED TAXOR OCH AVGIFTER) FÖR LOKALBOKNING GÄLLANDE FRÅN OCH MED 1 AUGUSTI 2015 Gymnastiksalar, sporthallar, ishall och andra kommunala anläggningar Fritidskontoret Tfn 026-831 61, 831 65 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Alla boende är skyldiga att rätta sig efter reglerna.

Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Alla boende är skyldiga att rätta sig efter reglerna. Trivselregler Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren De regler som här beskrivs har tagits fram för att vi alla har ett ansvar för den gemensamma trivseln. Reglerna innefattar allt ifrån hur

Läs mer

TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor

TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också

Läs mer

Vuxenutbildningen. i Älvkarleby Kommun. Vårterminen 2011. Reviderad 110107

Vuxenutbildningen. i Älvkarleby Kommun. Vårterminen 2011. Reviderad 110107 Vuxenutbildningen i Älvkarleby Kommun Vårterminen 2011 Reviderad 110107 Välkommen till KunDa (undervisning) och Centralen (vägledning) Vi ordnar utbildningar på olika nivåer. De kan kombineras till hel-

Läs mer

AVTAL LÅN AV ELEVDATOR

AVTAL LÅN AV ELEVDATOR Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 AVTAL LÅN AV ELEVDATOR Som årskurs 1 elev på Söderslättsgymnasiets Samhälls- och Ekonomiprogram, kommer du under din studietid få möjligheten att låna en bärbar dator

Läs mer

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School Välkommen till Du som nu börjar dina studier vid är naturligtvis nyfiken på skolan. Det här häftet innehåller viktig information om sådant du behöver veta om skolan. Informationen finns även på skolans

Läs mer

1.2 Det är förbjudet att fotografera, filma eller göra ljudinspelningar på skolans område utan att alla inblandade gett sitt tillstånd.

1.2 Det är förbjudet att fotografera, filma eller göra ljudinspelningar på skolans område utan att alla inblandade gett sitt tillstånd. Ordningsregler Under skoltid får endast Önnerödsskolans elever, personal och eventuella gäster vara på skolan. Gästerna ska innan besöket meddela skolans expedition när och varför de kommer. Dessa ordningsregler

Läs mer

Välkommen till vt 2014! I detta häfte har vi samlat lite praktisk information som du ska känna till som studerande på Färnebo folkhögskola i Gävle.

Välkommen till vt 2014! I detta häfte har vi samlat lite praktisk information som du ska känna till som studerande på Färnebo folkhögskola i Gävle. Välkommen till vt 2014! I detta häfte har vi samlat lite praktisk information som du ska känna till som studerande på Färnebo folkhögskola i Gävle. Har du frågor rörande studiemedel och CSN mm kan du ta

Läs mer

GYMNASIESÄRSKOLAN med Fyrisskolans 4-åriga program. Elevinformation. Läsåret 2014/2015

GYMNASIESÄRSKOLAN med Fyrisskolans 4-åriga program. Elevinformation. Läsåret 2014/2015 GYMNASIESÄRSKOLAN med Fyrisskolans 4-åriga program Elevinformation Läsåret 2014/2015 Uppsala kommun FYRISSKOLAN Tel 018-727 97 00, Fax 018-727 97 24 753 75 UPPSALA E-post: info@fyrisskolan.uppsala.se Besöksadress

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL DIN NYA BOSTAD

VÄLKOMMEN TILL DIN NYA BOSTAD VÄLKOMMEN TILL DIN NYA BOSTAD När man flyttar in i en ny bostad kan det vara mycket man funderar över. Om lägenheten, området, service m.m. Även om man tagit reda på en del i förväg så kan säkert många

Läs mer

Låneavtal för personligt digitalt lärverktyg* Strandskolan * Digitalt lärverktyg kan vara PC, Ipad, smartphone och Chromebook förkortas till DLV.

Låneavtal för personligt digitalt lärverktyg* Strandskolan * Digitalt lärverktyg kan vara PC, Ipad, smartphone och Chromebook förkortas till DLV. Låneavtal för personligt digitalt lärverktyg* Strandskolan 1. Bakgrund 2. Handhavande, användning och ansvar 3 Leverans, låneperiod och återlämnande 4 Säkerhetskopiering/lagring 5 Försäkring och garanti

Läs mer

Rådhusgången och Skolgången Seniorlägenheter

Rådhusgången och Skolgången Seniorlägenheter Rådhusgången och Skolgången Seniorlägenheter Vad är en seniorlägenhet? Att bo i en seniorlägenhet är samma sak som att bo i vilken lägenhet som helst. Om du behöver hemtjänst, trygghetslarm eller någon

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen PLOGEN Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden Ansvar Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Alla är skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Ordningsreglerna gäller såväl bostadsrättshavare

Läs mer

Handbok för Kursdeltagare 2013/2014

Handbok för Kursdeltagare 2013/2014 Handbok för Kursdeltagare 2013/2014 Varmt välkommen till ditt nya rum på Dalkarlså folkhögskola. Vi hoppas att du ska trivas, både med boende, klasskamrater och personal. För ditt rum gäller följande:

Läs mer

Välkommen till. HSB Brf Rönnen. Information och praktiska råd för dig som bor i Brf Rönnen. Vänortsringen 2-48, 7-17 i Märsta

Välkommen till. HSB Brf Rönnen. Information och praktiska råd för dig som bor i Brf Rönnen. Vänortsringen 2-48, 7-17 i Märsta Välkommen till HSB Brf Rönnen Information och praktiska råd för dig som bor i Brf Rönnen Vänortsringen 2-48, 7-17 i Märsta 2 Innehåll sidan Välkommen till... 3 Rönnens styrelse... 4 Information om försäkring...

Läs mer

Seniorlägenheter i Bodafors

Seniorlägenheter i Bodafors Seniorlägenheter i Bodafors Vad är en seniorlägenhet? En seniorlägenhet är i princip samma sak som ett vanligt boende. Om du behöver hemtjänst ansöker du om det hos kommunens biståndshandläggare, precis

Läs mer

Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32

Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32 1(6) Norrköping 2008-09-22 Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32 Välkommen till Ert nya boende i Riksbyggens brf. Norrköpingshus 32, Rambogatan 271-371. Föreningen grundades 1988 och består

Läs mer

Industrimässorna Sverige/Danmark 2015 25 26 mars 2015

Industrimässorna Sverige/Danmark 2015 25 26 mars 2015 TEKNISK INFORMATION Industrimässorna Sverige/Danmark 2015 25 26 mars 2015 MalmöMässan Mässgatan 6 215 32 Malmö MalmöMässan och easyfairs hälsar Er välkomna och hoppas att ni ska få två givande mässdagar!

Läs mer

Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna

Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans

Läs mer

TILL MEDLEMMARNA I RIKSBYGGENS BRF VARBERGSHUS NR 5

TILL MEDLEMMARNA I RIKSBYGGENS BRF VARBERGSHUS NR 5 TILL MEDLEMMARNA I RIKSBYGGENS BRF VARBERGSHUS NR 5 Områdesbevakningen nattetid sker fortlöpande. Styrelsen önskar synpunkter från Er för att kunna utvärdera om bevakningen har haft någon effekt. Har stölderna

Läs mer

Ordningsregler för Rudolf Steiner skolan i Helsingfors

Ordningsregler för Rudolf Steiner skolan i Helsingfors Ordningsregler för Rudolf Steiner skolan i Helsingfors Innehållsförteckning I. Skolsamfundet, skolområdet och -tiden II. Skolvägen III. Lektioner och arbetsro IV. Raster V. Skolmåltider VI. Klädsel VII.

Läs mer

Välkommen till Folkuniversitetet

Välkommen till Folkuniversitetet Välkommen till Folkuniversitetet Praktisk information för studerande på Polstjärnegatan HT 2011 Besöksadress: Postadress: Polstjärnegatan 4 D, vån 2, 417 56 Göteborg Box 2542, 403 17 Göteborg Vart vänder

Läs mer

Brandvarnare I alla våra områden är brandvarnare monterade i bostäderna samt ett brandlarmsystem i korridorerna.

Brandvarnare I alla våra områden är brandvarnare monterade i bostäderna samt ett brandlarmsystem i korridorerna. Disponentparken/Studentbostad Din hyresvärd är Herbert Lindgren som har kontor i källaren. Telefonnummer 073-330 41 25 Gemensamma utrymmen Rökning är absolut förbjudet! Vi som äger fastigheten har arbetat

Läs mer

ENBACKSSKOLAN ORDNINGSREGLER 2011-08-22

ENBACKSSKOLAN ORDNINGSREGLER 2011-08-22 ENBACKSSKOLAN ORDNINGSREGLER 2011-08-22 Uppingegränd 27-33, 163 61 Spånga 08 508 03 900 www.enbacksskolan.stockholm.se SID 2 (6) Förord Enbacksskolan ska vara en skola där både elever och personal trivs

Läs mer

MUNKBOGÅRDEN VÄLKOMMEN SOM HYRESGÄST TILL. Telefonnummer: Högstensgatan 3A 777 50 Smedjebacken. www.smedjebacken.se

MUNKBOGÅRDEN VÄLKOMMEN SOM HYRESGÄST TILL. Telefonnummer: Högstensgatan 3A 777 50 Smedjebacken. www.smedjebacken.se Telefonnummer: Enhetschef Ingegerd Eriksson 0240-66 03 41 Äldre och handikappomsorgen Patientansvarig sjuksköterska Rose-Marie Edström 0240-66 03 77 Biståndshandläggare: Karin Jonsson 0240-66 03 86 Jonas

Läs mer

Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE

Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE Version Mars 2014 2 Välkommen till Komvux Eskilstuna! Det här häftet ger dig, som via Komvux i Eskilstuna studerar hos

Läs mer

Reglemente för Föreningens lokaler

Reglemente för Föreningens lokaler Reglemente för Föreningens lokaler Antaget:? Ändrat: 2013-10-01 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Denna instruktion innehåller bestämmelser om nyttjande, drift, skötsel, underhåll och uthyrning av de lokaler

Läs mer

Backe centralskolas plan i systematiskt brandskyddsarbete.

Backe centralskolas plan i systematiskt brandskyddsarbete. Backe rektorsområde Backe centralskola 2007-08-22 1 (12) Backe centralskolas plan i systematiskt brandskyddsarbete. Denna plan skall vara ett hjälpmedel för ett systematiskt brandskyddsarbete vid Backe

Läs mer

Information till boende. för psykiatrisk vård med kvalitet

Information till boende. för psykiatrisk vård med kvalitet Information till boende för psykiatrisk vård med kvalitet Verksamheten utgår från klienterna och vi arbetar efter en helhetssyn på vård och rehabilitering Välkommen till Mjörnviksholm Vi hälsar dig välkommen

Läs mer

TEKNISK INFORMATION Möten & Events Öresund Malmö 29 30 januari 2014

TEKNISK INFORMATION Möten & Events Öresund Malmö 29 30 januari 2014 TEKNISK INFORMATION Möten & Events Öresund Malmö 29 30 januari 2014 MalmöMässan Mässgatan 6 215 32 Malmö MalmöMässan och easyfairs hälsar Er välkomna och hoppas att ni ska få två givande mässdagar! Nedan

Läs mer

Handbok för entreprenörer

Handbok för entreprenörer Handbok för entreprenörer Hej! Att trivas och må bra i sitt hem är för de flesta av oss en av de viktigaste och mest betydelsefyllda delarna i livet. Mitt hem är min borg, som det så bekant heter. Vetskapen

Läs mer

STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD

STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD Studeranderätt JUNE FOLKHÖGSKOLA June folkhögskola är en del av vuxenutbildningen och folkbildningen i Sverige. Samtidigt är folkhögskolan

Läs mer

Praktisk information för dig som studerar på Polstjärnegatan

Praktisk information för dig som studerar på Polstjärnegatan Praktisk information för dig som studerar på Polstjärnegatan Post - och Besöksadress Telefon E-mail Polstjärnegatan 4 D 031-10 65 80 vux.gbg@folkuniversitetet.se 417 56 Göteborg Vart vänder jag mig? Har

Läs mer

Boendeinformation 2015-04-21

Boendeinformation 2015-04-21 Boendeinformation 2015-04-21 1. Terminsstart 2. Bovärd 3. Bredband (10MB) 4. Hyra 5. Nycklar och passerkort 6. Mat 7. Vid sjukdom 8. Tvätt 9. Cykel- och besöksparkering 10. Felanmälan 11. Besök 12. Städning

Läs mer

Gästbok. Information till dig som är boende på Patienthotellet

Gästbok. Information till dig som är boende på Patienthotellet Gästbok Information till dig som är boende på Patienthotellet Innehåll 4 Receptionen 5 Hotellrummet 5 Egen medicin 6 In/Utcheckning 6 Hjälpmedel 6 Böcker och tidskrifter 6-7 Telefoni/Trådlöst Internet

Läs mer

Denna information kan med fördel förvaras i lägenheten så att även nya boende kan ta del av hur

Denna information kan med fördel förvaras i lägenheten så att även nya boende kan ta del av hur Denna information kan med fördel förvaras i lägenheten så att även nya boende kan ta del av hur det fungerar inom bostadsrättsföreningen. Bostadsrättsföreningen Som bostadsrättsinnehavare har du nyttjanderätten

Läs mer

TEKNISK INFORMATION FORDONSVERKSTAD Sverige/Danmark Malmö 16-17 januari 2013

TEKNISK INFORMATION FORDONSVERKSTAD Sverige/Danmark Malmö 16-17 januari 2013 TEKNISK INFORMATION FORDONSVERKSTAD Sverige/Danmark Malmö 16-17 januari 2013 MalmöMässan Mässgatan 6 215 32 Malmö MalmöMässan och easyfairs hälsar Er välkomna och hoppas att ni ska få två givande mässdagar!

Läs mer

Praktisk information om Rädda Barnens Ungdomsförbunds FÖRBUNDSÅRSMÖTE 2013 & TIOÅRSJUBILEUM!

Praktisk information om Rädda Barnens Ungdomsförbunds FÖRBUNDSÅRSMÖTE 2013 & TIOÅRSJUBILEUM! Praktisk information om Rädda Barnens Ungdomsförbunds FÖRBUNDSÅRSMÖTE 2013 & TIOÅRSJUBILEUM! Datum: 13-15 september, 2013 Plats: Marieborgs folkhögskola, Marieborgsvägen 25 i Norrköping (karta: http://goo.gl/maps/umpuu)

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Liten Skola, Samlingslokaler, Hotell, Restaurang, mm

Systematiskt brandskyddsarbete Liten Skola, Samlingslokaler, Hotell, Restaurang, mm Systematiskt brandskyddsarbete Liten Skola, Samlingslokaler, Hotell, Restaurang, mm Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och verka för exempelvis en grundskola.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. Gillesgården. Gemensamma lokaler och resurser samt ordningsregler

Bostadsrättsföreningen. Gillesgården. Gemensamma lokaler och resurser samt ordningsregler Bostadsrättsföreningen Gillesgården Gemensamma lokaler och resurser samt ordningsregler Bra att bo i bostadsrätt bra att bo i Gillesgården Huvudprinciperna för vår bostadsrättsförening finns i våra stadgar.

Läs mer

TEKNISK INFORMATION Möten & Events Sverige/Danmark 2015 MalmöMässan i Hyllie, den 21 22 januari 2015

TEKNISK INFORMATION Möten & Events Sverige/Danmark 2015 MalmöMässan i Hyllie, den 21 22 januari 2015 TEKNISK INFORMATION Möten & Events Sverige/Danmark 2015 MalmöMässan i Hyllie, den 21 22 januari 2015 MalmöMässan Mässgatan 6 215 32 Malmö MalmöMässan och easyfairs hälsar Er välkomna som utställare och

Läs mer

STUDIEHANDBOK HT 2015. för teologistudenter

STUDIEHANDBOK HT 2015. för teologistudenter STUDIEHANDBOK HT 2015 för teologistudenter Välkommen som teologistudent! Vid Ersta Sköndal högskola bedrivs utbildning och forskning inom vårdvetenskap, socialt arbete, psykoterapi, teologi, kyrkomusik

Läs mer

Camp Connect 2015. Ledar- och deltagarinfo

Camp Connect 2015. Ledar- och deltagarinfo Camp Connect 2015 Ledar- och deltagarinfo VARMT VÄLKOMNA TILL CAMP CONNECT 2015 Denna information riktar sig till ledare och deltagare inför årets Camp Connect som arrangeras 7 10 augusti. Viktigt att

Läs mer

Seniorlägenheter i Forserum

Seniorlägenheter i Forserum Seniorlägenheter i Forserum Vad är en seniorlägenhet? En seniorlägenhet är i princip samma sak som ett vanligt boende. Om du behöver hemtjänst, trygghetslarm eller någon annan sorts hjälp ansöker du om

Läs mer

TEKNISK INFORMATION Malmö 28-29 mars 2012

TEKNISK INFORMATION Malmö 28-29 mars 2012 TEKNISK INFORMATION Malmö 28-29 mars 2012 INFRASTRUKTUR & KOMMUNALTEKNIK Öresund MalmöMässan och easyfairs hälsar Er välkomna hit och hoppas att ni ska få två givande mässdagar! Nedan följer information

Läs mer

Välkommen till. Bovärd Einar Markusson. Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00. www.ragundahyreshus.se

Välkommen till. Bovärd Einar Markusson. Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00. www.ragundahyreshus.se Välkommen till Bovärd Einar Markusson Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00 www.ragundahyreshus.se Att bo i hyresrätt har många fördelar Du behöver inte satsa pengar i boendet

Läs mer

Jämtlands Gymnasium Ordningsregler Dnr 90-2009

Jämtlands Gymnasium Ordningsregler Dnr 90-2009 Jämtlands Gymnasium Ordningsregler Dnr 90-2009 Ansvar för vår gemensamma arbetsmiljö Allt arbetsmiljöarbete utgår från Arbetsmiljölagen. Målet för arbetsmiljöarbetet i gymnasiet är att skapa en bra studie-

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 2: Mellan Större grundskola

Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 2: Mellan Större grundskola Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 2: Mellan Större grundskola Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och dokumenteras för en större grundskola. Exemplet

Läs mer

Midnattsboule i Midnattssol

Midnattsboule i Midnattssol Midnattsboule i Midnattssol Så är det dags, boule kommer till Luleå. Som vanligt försöker vi i Luleå att erbjuda en upplevelse med det lilla extra eftersom en del av de som kommer hit aldrig varit ovanför

Läs mer

ORDNINGSREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STENTORGET I SOLNA

ORDNINGSREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STENTORGET I SOLNA ORDNINGSREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STENTORGET I SOLNA Som medlem i Brf Stentorget bekräftar Du att Du har tagit del av och kommer att följa föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens

Läs mer

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG Välkommen hem! Inflyttningsdags Trevligt att du flyttar in hos oss på Willhem, vi hoppas att du kommer att trivas! För att du snabbt ska finna dig tillrätta har vi tagit fram en Flytta-in-hjälp. Här kan

Läs mer