Reproduktionssystemen. Testosteronproduktion. Könsorganen 5/15/2013. Människan: biologi och hälsa SJSD11. Reproduktionsorgan/könsorgan = genitalia

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Reproduktionssystemen. Testosteronproduktion. Könsorganen 5/15/2013. Människan: biologi och hälsa SJSD11. Reproduktionsorgan/könsorgan = genitalia"

Transkript

1 Reproduktionssystemen Människan: biologi och hälsa SJSD11 Annelie Augustinsson Testosteronproduktion Foster Nyfödd Barndom Pubertet Vuxen Ålderdom FSH LH Könsorganen Reproduktionsorgan/könsorgan = genitalia Könskörtlar = gonader Testiklar producerar androgener och spermier Äggstockar producerar östrogener och äggceller 1

2 Mannens könsorgan 1. Vesica urinaria 2. Os pubis 3. Penis 4. Corpus cavernosum 5. Glans penis 6. Preputium 7. Uretramynning 8. Colon sigmoideum 9. Rectum 10. Vesicula seminalis 11. Ductus ejaculatorius 12. Prostata 13. Glandula bulbourethralis 14. Anus 15. Ductus deferens 16. Epididymis 17. Testis 18. Scrotum Mannens könsorgan Mannens könsorgan har två uppgifter: Producera könshormoner/androgener Producera spermier samt transportera dem ut ur kroppen Testiklarnas nedvandring Testiklarna (testes) anläggs under fosterstadiet nära njurarna på bakre bukväggen. Efter hand som fostret utvecklas vandrar sedan testiklarna mot ljumskområdet genom att ett ligament som är fästat vid testiklarna och ljumskområdet drar ner testiklarna mot ljumsken. Därefter kommer testiklarna att vandra ända ner i pungen. 2

3 Testiklarnas nedvandring Ljumskbråck När testiklarna vandrar nedåt från den bakre bukväggen till pungen passerar de genom bukväggen i ljumskkanalen. Denna ljumskkanal förblir en svag punkt i bukväggen, vilken kan ge efter för tarmslyngor som kan pressas ut genom denna trånga öppning och bilda en utbuktning i bukhinnan. Kryptorkism Under tiden testiklarna vandrar nedåt kan de också fastna på vägen ner till pungen. Oftast fastnar de i ljumskkanalen, men de kan också bli liggande i bukhålan. Om inte testiklarna flyttar sig av sig själv efter födseln är operation nödvändig. 3

4 Testiklarnas produktion Testosteron produceras från kolesterol av Leydigceller under stimulering av hypofyshormonet LH. Sädesceller (spermieceller) produceras i testiklarnas sädeskanaler under stimulering av testosteron och hypofyshormonet FSH. Spermierna skyddas från skadliga substanser i blodet genom blod-testisbarriären (Sertoliceller). Testosteron Utveckling av mannens primära (manliga könsorgan) och sekundära (skäggväxt, med mera) könskaraktär Skelett- och muskeltillväxt Mannens psykiska utveckling Könsdrift Produktion av spermier Testiklarnas produktion Testosteron produceras från kolesterol av Leydigceller under stimulering av hypofyshormonet LH. Sädesceller (spermieceller) produceras i testiklarnas sädeskanaler under stimulering av testosteron och hypofyshormonet FSH. Spermierna skyddas från skadliga substanser i blodet genom blod-testisbarriären (Sertoliceller). 4

5 Testiklarnas produktion Spermier bildas av odifferentierade stamceller (spermatogonier) i testiklarna (testes). När cellerna delar sig via meios ger de upphov till spermatocyter. Utvecklingen till mogna spermier tar sedan ungefär 10 veckor. Spermieproduktion Spermierna produceras i testiklarnas (testes) sädeskanaler. Spermierna mognar sedan i bitestiklarnas (epididymes) första del, där de uppehåller sig under veckor. Spermierna lagras i den sista delen av bitestiklarna samt i den första delen av sädesledarna (ductus deferens). Sädesblåsorna Sädesblåsorna (vesicula seminalis) är sekretoriska körtlar som är anslutna till sädesledarna strax före inträdet i urinröret. Sädesblåsorna producerar ett sekret som innehåller bland annat: Fruktos (näringskälla till spermiernas energikrävande rörelser) Prostaglandiner (stimulerar till kontraktion av muskelceller i livmoder och äggledare) 5

6 Blåshalskörteln Blåshalskörteln (prostata) är en kastanjestor körtel som ligger placerad runt urinröret precis nedanför urinblåsan. Blåshalskörteln producerar ett sekret som innehåller ämnen som aktiverar spermierna och gör sperman basisk, för att neutralisera den sura miljön kring livmoderhalsen. PSA (prostataspecifikt antigen) Glandula bulbourethralis Glandula bulbourethralis är en körtel i ärtstorlek som finns belägen nedanför prostata. Körteln producerar ett sekret, som frisätts före sädesvätskan (sperman), som fungerar som renare av urinröret och som har en smörjande effekt för att minska friktion vid samlag. 6

7 Mannens könsorgan 1. Testes 2. Epididymes 3. Corpora cavernosa 4. Preputium 5. Frenulum 6. Urethramynning 7. Glans penis 8. Corpus spongiosum 9. PENIS 10. Scrotum Parasympatiska nervsystemet skickar impulser till penisartärerna där kärlvidgande substanser frisätts främst kväveoxid (NO). Läkemedlet Viagra förstärker och förlänger effekten av kväveoxid. Erektion För att kunna genomföra ett samlag och för att föra in spermier i kvinnans könsorgan måste penis vara styv (erigerad). Detta sker då svällkropparna fylls med blod. Detta gör de på grund av att de tillförande artärerna vidgas via det parasympatiska nervsystemet som skickar impulser till kärlen. Då frisätts kärlvidgande substanser främst kväveoxid (NO). Mannens orgasm Mannens orgasm består av ett antal rytmiska sammandragningar i könsorganens muskulatur förknippade med starka lustkänslor. Sammandragningarna har två syften: Sädesledare, sädesblåsor och prostata ska tömma sitt innehåll (bland annat spermier och näring) i urinröret Urinröret ska tömmas på sperma 7

8 Kvinnans könsorgan 1. Tuba uterina eller salpinx 2. Vesica urinaria 3. Os pubis 4. G-punkt 5. Clitoris 6. Uretramynning 7. Vagina 8. Ovarium 9. Colon sigmoideum 10. Uterus 11. Fornix vaginae 12. Cervix uteri 13. Rectum 14. Anus Kvinnans könsorgan Kvinnans fortplantningssystem består av: Könsorgan Bröstkörtlar Kvinnans könsorgan har två uppgifter: Producera könshormoner/östrogener Producera äggceller Östrogener Äggcellsproduktion och ägglossning Tillväxt av livmoderslemhinna Sänkt nivå av kolesterol i blodet Ökat upptag av kalcium 8

9 Äggstockarnas produktion Äggceller bildas under de första 8 10 veckorna av fosterlivet av odifferentierade stamceller (oogonier) i äggstockarna (ovarier) genom mitos. Därefter upphör stamcellerna gradvis att dela sig på detta sätt, och genomgår istället meios. Därmed bildas primära oocyter. Ägglossning Meiosens första celldelning slutförs endast hos de primära oocyter som finns i folliklar som genomgår follikelmognad/ägglossning. I samband med ägglossning (ovulation) spricker en blåsa och det frisläppta ägget fångas upp av äggledaren (salpinx eller tuba uterina), och genomgår därefter den andra celldelningen om det blir befruktad. Ägglossningen är beroende av både hypofyshormonerna LH och FSH samt äggstockshormonet östrogen. Ägglossning Efter ägglossning faller den tomma follikeln samman och bildar en hormonproducerande körtel; gulkroppen (corpus luteum). Cellerna i gulkroppen innehåller kolesterol som används vid hormonproduktion. Om äggcellen inte befruktas tillbakabildas gulkroppen dygn efter ägglossningen. 9

10 Äggledare Äggledare (tuba uterina eller salpinx) är två cm långa rörformade organ som ser ut som fransiga trattar när man ser på dem vid äggstockarna. När äggledaren fångat upp ett ägg från en äggstock kommer ägget att transporteras genom detta rör ner till livmoderns övre del (fundus uteri). Livmoder Livmodern (uterus) kan liknas vid ett 7 9 cm långt päron. Livmoderväggen består av tre skikt: Endometriet (slemhinnan) Myometriet (livmoderns muskelvägg) Perimetriet (del av bäckenbukhinnan) Menstruationscykeln Varje månad förbereds livmoderslemhinnan att ta emot ett befruktat ägg. Däremellan stöts den bort, vilket framkallar menstruationsblödning. Menstruationscykeln delas in i tre faser: Dag 1 5 Menstruation Dag 6 13 Proliferationsfas Dag Sekretionsfas 10

11 Dag 1 5 Menstruation Livmoderslemhinnan stöts bort och lämnar livmodern tillsammans med blod. Denna avstötning kommer när blodets östrogen- och progesteronkoncentrationer är som lägst och stimuleringen av slemhinnans tillväxt har upphört. Dag 6 13 Proliferationsfas Under proliferationsfasen (uppbyggnadsfasen) byggs slemhinnan i livmodern upp på nytt på grund av stigande östrogenkoncentration. Slemhinnan blir tjockare samt rik på blodkärl och körtlar. Dag Sekretionsfas Under denna fas ökar progesteronkoncentrationen i blodet successivt, vilket leder till ytterligare ökad kärltillväxt och näringsproduktion från körtlar i livmoderslemhinnan. Progesteron stimulerar också till bildning av en slemplugg i livmoderhalsen. 11

12 Slidan Slidan (vagina) är ett 7 10 cm långt elastiskt rör som leder från livmodertappen ner till slidmynningen. Slidans vägg består av en veckad slemhinna och glatt muskulatur och hålls fuktig av sekret från livmoderhalsens körtlar. Slidan är självrenande genom särskilda bakterier (Döderleins baciller) som omvandlar glykogen till mjölksyra. Kvinnans yttre könsorgan (vulva) Vulva är ett samlingsnamn för kvinnans yttre könsorgan. Vulvan består av: Slidans (vaginas) mynning Stora/yttre blygdläppar (labia majus) Små/inre blygdläppar (labia minus) Klitoris (clitoris) Kvinnans yttre könsorgan (vulva) 1. Os pubis (innanför) 2. Klitoriskappan 3. Clitoris 4. Labium majus 5. Labium minus 6. Perineum 12

13 Kvinnans orgasm Kvinnans orgasm består av ett antal rytmiska sammandragningar i slidans muskulatur, bäckenbottenmuskulaturen och livmoderns muskulatur förknippade med starka lustkänslor. Dessa sammandragningar framkallas sannolikt av liknande reflexer som hos män, men livmoderns kontraktioner är dock troligen även beroende av oxytocinfrisättning från neurohypofysen. Fruktsamhet Spermier kan överleva i upp till ett par dygn i kvinnans könsorgan medan ägget (efter ägglossning) endast är funktionsdugligt i timmar. Möjligheten till befruktning är störst om spermierna förs in under ägglossningsdygnet vilket man kan identifiera genom att kontrollera slidsekretet och/eller att mäta kroppstemperaturen. Bröstkörtel = mamma Bröstkörtlar Bröstkörtlarna utvecklas i puberteten, men blir inte funktionsdugliga förrän i samband med graviditet. Brösten består av fettvävnad och körtelvävnad och körtelvävnadens utförsgångar mynnar ut i bröstvårtan (mamillen), som även innehållet glatt muskulatur. 13

14 Graviditet Befruktning av ett ägg sker oftast i äggledarna (salpinx eller tuba uterina). Själva befruktningen sker då en spermie, med hjälp av en kemisk process, lyckas ta sig igenom äggcellens skyddshinna, smälta samman med äggcellens membran och tömma sin cellkärna i äggcellen. När en spermie trängt igenom cellmembranet förändras det, och blir ogenomträngligt för fler spermier. Graviditet Det befruktade ägget (zygoten) förs sedan från äggledaren till livmoderhålan, där det så småningom inplanteras i slemhinnan. Ägget får till en början sin näring från körtlar i livmoderslemhinnan, men så småningom utvecklas en moderkaka (placenta) vars uppgift är att absorbera näring och syre ut moderns blod, och via navelsträngen föra detta till fostret. Graviditet Moderkakans uppgifter: Absorbera näring och syre ut moderns blod, och via navelsträngen föra detta till fostret Föra avfallsprodukter från fostrets ämnesomsättning i motsatt riktning Producera hormonerna humant choriongonadotropin (hcg), östrogen och progesteron 14

15 Graviditet hcg stimulerar tillväxten av gulkroppen (corpus luteum), som i sin tur producerar mer östrogen och progesteron. Östrogen stimulerar tillväxt av livmoder och bröstkörtlar samt gör bäckenets fogar mer elastiska och rörliga. Östrogen hämmar dessutom adenohypofysens frisättning av LH och FSH = ingen ägglossning eller menstruation. Progesteron stimulerar utvecklingen av livmoderslemhinnan, hjälper östrogen att stimulera tillväxt av bröstkörtlar samt verkar hämmande på sammandragningar i livmoderns glatta muskulatur. Klimakteriet Klimakteriet (övergångsåldern) är den period då äggstockarna upphör att producera könshormoner. Under denna period blir menstruationerna oregelbundna, för att slutligen upphöra (menopaus). Kvinnans fertila period är därför begränsad. 15

Kukkunskap. [kukker: utväxt på trädstam] En skrift om mannens kön

Kukkunskap. [kukker: utväxt på trädstam] En skrift om mannens kön Kukkunskap [kukker: utväxt på trädstam] En skrift om mannens kön RFSU:s drivkraft är att förändra och förbättra människors liv och har så varit ända sedan 1933 då organisationen grundades. RFSU är en politiskt

Läs mer

Martin Ritzén. bioscience explained Vol 7 No 2. Pojke eller flicka vad är det som styr utvecklingen och hur kan det bli problem inom idrotten?

Martin Ritzén. bioscience explained Vol 7 No 2. Pojke eller flicka vad är det som styr utvecklingen och hur kan det bli problem inom idrotten? Martin Ritzén Professor emeritus, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige Pojke eller flicka vad är det som styr utvecklingen och hur kan det bli problem inom idrotten? Introduktion Under VM i fri idrott

Läs mer

Tentamen Läkarutbildningen T1:B höstterminen 2007 1

Tentamen Läkarutbildningen T1:B höstterminen 2007 1 Tentamen Läkarutbildningen T1:B höstterminen 2007 1 I vissa allvarliga fall av fetma görs operationer på magsäcken för att hjälpa patienterna att minska i vikt. Vid två av operationerna görs det operativa

Läs mer

Graviditeten vecka för vecka

Graviditeten vecka för vecka Graviditeten vecka för vecka Graviditetskalender - beräkna vecka Mycket händer under graviditeten I den här texten kan du bland annat läsa om hur kvinnans kropp påverkas, till exempel hur moderkakan och

Läs mer

Sexuell hälsa, STI och Hiv/Aids

Sexuell hälsa, STI och Hiv/Aids HANDBOK Sexuell hälsa, STI och Hiv/Aids En handbok för cirkelledare som i förebyggande syfte arbetar med information om sexuellt överförbara sjukdomar, STI och Hiv/Aids. sid X Innehåll Förord... sid 3

Läs mer

www.libresse.se TJEJ & KILLE

www.libresse.se TJEJ & KILLE www.libresse.se TJEJ & KILLE FÖRORD Text och redaktion: Ulla Rode, Libresse Layout: Charlotte Ikjær 5. oplag 2009 Utgiven av: SCA Hygiene Products AB Konsument Sverige 405 03 GÖTEBORG Tel 020-73 55 00

Läs mer

Svar till frågorna Biologi B

Svar till frågorna Biologi B till frågorna Biologi B Biologi B Författarna och Liber AB Får kopieras 1 Cellbiologi Fråga 1 a) Vilka fyra grupper av kemiska ämnen består celler framförallt av? b) Vilka byggstenar består respektive

Läs mer

OM LIVETS BÖRJAN en debattskrift

OM LIVETS BÖRJAN en debattskrift Etiska vägmärken 10 OM LIVETS BÖRJAN en debattskrift STATENS MEDICINSK-ETISKA RÅD 1 Beställningsadress: Fritzes Kundservice, 106 47 Stockholm Fax 08-690 91 91, telefon 08-690 91 90 E-post fritzes.order@liber.se

Läs mer

OBS! Under rubriken lärares namn på gröna omslaget ange istället skrivningsområde. Medicin A, Fysiologi med anatomi 15hp, del 2.

OBS! Under rubriken lärares namn på gröna omslaget ange istället skrivningsområde. Medicin A, Fysiologi med anatomi 15hp, del 2. Medicin A, Fysiologi med anatomi 15hp, del 2 Kurskod: MC1002 Kursansvarig: Gabriella Eliason Datum: 2014 01 17 Skrivtid:4 timmar Totalpoäng: 52 p Blodet och immunologi, 9 p Matspjälkningen, urinsystemet

Läs mer

Petra Gullberg Mag-tarmkanalens anatomi och fysiologi

Petra Gullberg Mag-tarmkanalens anatomi och fysiologi Linköpings universitet Grundskollärarprogrammet, 4-9 Petra Gullberg Mag-tarmkanalens anatomi och fysiologi Examensarbete 10 poäng Handledare: LIU-ITLG-EX--99/05--SE Lars Höglund, Institutionen för Fysik

Läs mer

Infö r prövet i Fysiölögi, Biölögi B

Infö r prövet i Fysiölögi, Biölögi B Infö r prövet i Fysiölögi, Biölögi B Matspjälkningen Vad sönderdelas födoämnena proteiner, kolhydrater och liptider till? Proteiner: Proteiner sönderdelas till aminosyror. Det börjar i magsäcken, där miljön

Läs mer

Tentamen Läkarutbildningen T1:B höstterminen 2011 1(18) 2012-01-09 Kurskod: 8LAG10

Tentamen Läkarutbildningen T1:B höstterminen 2011 1(18) 2012-01-09 Kurskod: 8LAG10 Tentamen Läkarutbildningen T1:B höstterminen 2011 1(18) Jessica 28 år Jessica har sedan barndomen vägt betydligt mer än sina jämnåriga. Hon lever sedan några år i ett fast förhållande med Juan som är från

Läs mer

Du har ordinerats behandling med Testogel mot testosteronbrist. Innan Du startar behandlingen rekommenderas att Du läser igenom broschyren.

Du har ordinerats behandling med Testogel mot testosteronbrist. Innan Du startar behandlingen rekommenderas att Du läser igenom broschyren. Patientinformation Du har ordinerats behandling med Testogel mot testosteronbrist. Innan Du startar behandlingen rekommenderas att Du läser igenom broschyren. Varför ska jag ta Testogel? Testogel används

Läs mer

2. Med hjälp av taggar, tjock hud, hår, giftiga och illasmakande ämnen.

2. Med hjälp av taggar, tjock hud, hår, giftiga och illasmakande ämnen. KAPITEL 14 1. Alla kan vara näring för någon annan organism livet innebär äta eller ätas. Vi människor blir sällan uppätna, men drabbas av många olika slags parasiter. Och om man inte kan hålla undan parasiterna

Läs mer

Handledning till Sex på kartan

Handledning till Sex på kartan Handledning till Sex på kartan Handledning till Sex på kartan 1 Handledning till Sex på kartan Text: Daniel Foxhage Filmen Sex på kartan har gjorts av RFSU och UR. Huvudfinansiär: Allmänna arvsfonden.

Läs mer

En tablett mot mensvärk. Räcker hela dagen. När du har mensvärk och har andra planer INFORMATION TILL DIG OM MENS OCH MENSVÄRK

En tablett mot mensvärk. Räcker hela dagen. När du har mensvärk och har andra planer INFORMATION TILL DIG OM MENS OCH MENSVÄRK En tablett mot mensvärk. Räcker hela dagen. När du har mensvärk och har andra planer INFORMATION TILL DIG OM MENS OCH MENSVÄRK Här får du svar på frågor som: Vad händer i kroppen och varför får man mens?

Läs mer

Information om etinylöstradiol 20 µg + drospirenon 3 mg

Information om etinylöstradiol 20 µg + drospirenon 3 mg Information om etinylöstradiol 20 µg + drospirenon 3 mg Den här broschyren handlar om ditt nya p-piller Yasminelle. Det är viktigt att du läser den innan du startar med din första p-pillerkarta. Mer information

Läs mer

Vad händer i kroppen när man får mens? en liten skrift om mens och mensvärk

Vad händer i kroppen när man får mens? en liten skrift om mens och mensvärk Vad händer i kroppen när man får mens? en liten skrift om mens och mensvärk En liten informationsskrift med basfakta om mens och mensvärk Framtagen av Orion Pharma AB och faktagranskad av gynekolog Bo

Läs mer

CAH VAD ÄR DET? Av Garry L Warne. Department of Endocrinology and Diabetes. Royal Children s Hospital Parkville, Victoria, Australien

CAH VAD ÄR DET? Av Garry L Warne. Department of Endocrinology and Diabetes. Royal Children s Hospital Parkville, Victoria, Australien CAH - vad är det? Proceeds from the sale of Your Child with Congenital Adrenal Hyperplasia will benefit CAH patients by being invested in the Royal Children s Hospital CAH Research Fund. First published

Läs mer

Huden Innehåll: Innehåll: Sidnummer: Sidnummer:

Huden Innehåll: Innehåll: Sidnummer: Sidnummer: Innehåll: Sidnummer: Huden Innehåll: Sidnummer: Huden (översikt) Utbredning Funktion Makroskopisk struktur Mikroskopisk struktur Epidermis Keratinocyter Keratin Melanocyter Melanin Melanosom Cytokrin sekretion

Läs mer

Så ska endometrios bli lättare att upptäcka

Så ska endometrios bli lättare att upptäcka 2015-06-05 Så ska endometrios bli lättare att upptäcka Forskning & Framsteg Till vänster: Smärtan i underlivet. En röntgenbild tagen av livmodern framifrån avslöjar att äggledarna på båda sidorna är igensatta.

Läs mer

Denna bok är utgiven av Bayer Healthcare Pharmaceuticals Primary Care Tel 08-580 223 00 L.SCAN.05.2011.0052

Denna bok är utgiven av Bayer Healthcare Pharmaceuticals Primary Care Tel 08-580 223 00 L.SCAN.05.2011.0052 Handbok om POJKAR Denna bok är utgiven av Bayer Healthcare Pharmaceuticals Primary Care Tel 08-580 223 00 L.SCAN.05.2011.0052 FÖRORD Denna broschyr vill öka kunskapen om den hormonella utvecklingen av

Läs mer

Del 1_Inledning:Stora sexboken 07-06-27 17.44 Sida 3. stora sex boken. för tjejer som har sex med tjejer. Helene Delilah & Malinda Flodman

Del 1_Inledning:Stora sexboken 07-06-27 17.44 Sida 3. stora sex boken. för tjejer som har sex med tjejer. Helene Delilah & Malinda Flodman Del 1_Inledning:Stora sexboken 07-06-27 17.44 Sida 3 stora sex boken för tjejer som har sex med tjejer Helene Delilah & Malinda Flodman Del 1_Inledning:Stora sexboken 07-06-27 17.44 Sida 4 Normal förlag,

Läs mer

NÄR ALLT KÄNNS JOBBIGT

NÄR ALLT KÄNNS JOBBIGT omfinnar NÄR ALLT KÄNNS JOBBIGT Bröst, skäggväxt och föräldrar som inte förstår. Mens, målbrott, kärlek. Känslan av att allt är möjligt och att allt är kaos. Puberteten är en tid då det händer mycket i

Läs mer

Tema 1: Blod & immunsystemet (15 p)

Tema 1: Blod & immunsystemet (15 p) ORD. TENTAMEN Den friska människan 2, 2011-06-01 Sida 1 (22) Tema 1: Blod & immunsystemet (15 p) 1. (a) En av hudens funktioner är att medverka till kroppens skydd mot infektioner. Beskriv hur detta skydd

Läs mer

Rapport. Rädda mannen. - Miljögifter påverkar fertilitet och utveckling

Rapport. Rädda mannen. - Miljögifter påverkar fertilitet och utveckling Rapport Rädda mannen - Miljögifter påverkar fertilitet och utveckling Innehåll Förord 1 1. Människan i en kemisk cocktail 2 Kemikalieproblem även i Syd 2 Kemikalierna sprids globalt 4 2. Bedömningar av

Läs mer