Pojke eller flicka? Inte alltid självklart

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pojke eller flicka? Inte alltid självklart"

Transkript

1 Pojke eller flicka? Inte alltid självklart Handläggning av barn med oklar könstillhörighet Johan Svensson Barnendokrinologiskt centrum Region Skåne

2 Intersex Disorders of Sex Development (DSD)

3 Gemensamma anlag för könsdifferentiering Odifferentierade bipotenta gonader Müllerska gångar Wollfska gångar Anlag för utveckling av externa genitalia

4 Odifferentierade gonader Testiklar alt. ovariet Müllerska gångar Äggledare, livmoder, övre tredjedelen av vagina Wollfska gångar Vas deferens, Vesicae seminales, Ductus ejaculatorius, Epididymis Anlag för externa genitalia Klitoris - Genital tuberkel Yttre blygdläppar -Urethraveck Inre blygdläppar - Labioscrotal svullnad Nedre två tredjedelarna av vagina - Vaginalsträng Penis Penila uretra Pung

5 Odifferentierad gonad 46 XY (SRY) Leydig celler Testikel Sertoli celler Insulin like hormone 3 Testicular descent AR Testosteron DHT 5- α reduktas AMH AMH-R Stabilisering av de Wollfska AR Regress av de Müllerska - Vas deferens - Vesica seminales - Ductus ejaculatorius - Epididymis manliga externa genitalia och prostata

6 Odifferentierad gonad 46XX Ovarium Frånvaro av testosteron Regress av Wollfska Frånvaro av AMH Müllerska -Tubor -Uterus - Övre tredjedelen av vagina Frånvaro av dihydrotestosteron kvinnliga externa genitalia

7 Odifferentierad gonad 46 XX 46 XY Ovarium Leydigceller Testikel Sertoliceller Insulin like hormone 3 Testosteron 5- α reduktas AMH Regress av Wollfska Müllerska Nedvandring av testis AR Dihydrotestosteron AMH-R -Tubor -Uterus - Övre tredjedelen av vagina Wollfska - Vas deferens - Vesica seminales -Ductusejaculatorius - Epididymis AR manliga externa genitalia och prostata Regress av Müllerska

8 Differentieringen av externa genitalia

9 Sertoli cell aktivitet Leydig cell aktivitet Differentiering av yttre genitalia de Wollfska Tesiklarnas nedvandring Tillväxt av yttre genitalia Migration av könscellerna Regress av de Müllerska Differentiering av yttre genitalia follicklar i ovariet Regress av de Wollfska Migration av könscellerna de Müllerska

10 PLACENTA HCG LH Indifferent gonad Testikel Testikel Testosteron Gestationsvecka

11 Mesoderm WT & SF1 Bipotent gonad SRY, SOX9, DAX1, WNT4, DMRT1 Leydig celler Testis Sertoli celler Testosteron AR LHR, StAR, 3βHSD2, CYP 17, HSD17β3, DHCR7, DHT SRD5A2 AMH AMH AMHR Stabilisering av Wollfska gångana Differentiering av yttre manliga genitalia Regress av de Müllerska

12 Mesoderm Odifferentierad gonad SRY, SOX9 Ovarium 3βHSD2, CYP21, CYP11, CYP19, glukokortikoidreceptorn Frånvaro av testosteron Regress av Wollfska Frånvaro av AMH Müllerska -Tubor -Uterus - Övre tredjedelen av vagina Frånvaro av dihydrotestosteron kvinnliga externa genitalia

13 Klassificering av DSD-tillstånd Sex chromosome DSD 46, XY DSD 46, XX DSD A. 45,X A. Disorders of gonadal (testicular) development Complete or partial gondala dysgenesis (SRY, SOX9, SF1, WT1 DAX1 dupl, WNT4 dupl) Gonadal/testis regression Ovotesticular DSD B. 47, XXY B. Disorders of androgen synthesis and action 1. Disorders of androgen synthesis Leydig cell hypoplasia, aplasia (LHCGR defects) Congenital lipoid adrenal hyperplasia (STAR) Cholesterol side-chain cleavage enzyme deficiency (CYP 11A1) 17α-hydroxylase/17,20-lyase deficiency (CYP17A1) 3β-hydroxysteroid dehydrogenase 2 (HSD3B2) 17β-hydroxysteroid dehydrogenase deficiency (HSD17B3) 5α-reductase 2 deficiency (SRD5A2) P450 oxireductase deficiency (POR) Smith-Lemi-Opitz syndrome (DHCR7) 2. Disorders of androgen action Androgen insensitivity syndrome (AR receptor mutation) Drugs and environmental modulators A. Disorders of gonadal (ovarian) development Gonadal dysgenesis Testicular DSD (SRY, SOX9 dupl, RSP01) Ovotesticular DSD B. Androgen excess 1. Foetal 21-hydroxylase deficiency (CYP21A2) 3β-hydroxysteroidd ehydrogenase 2 (HSD3B2) 11β-hydroxylase deficiency (CYP11B1) P450 oxidoreductase deficiency (POR) 2. Foetoplacental Aromatase deficiency (CYP19) Oxidoreductase deficiency (POR) 3. Maternal Maternal virilising tumors Androgenic drugs C. 45, X/46,XY (mixed gonadal dysgenesis, ovotesticular DSD) D. 46,XX/46,XY (Chimeric, ovotesticular DSD) C. Other Peristant Müllerian duct syndrome (AMH and AMHR) Vanishing testis syndrome Congenital hypogonadotrophic hypogonadism (DAX1) Cryptorchidism (INSL3, GREAT) Isolated hypospadias (CX0rf6) Syndromic associations of male genital development (e.g. cloacal anomalies, Robinow, Aarskog, hand-foot-genital, popliteal pterygium) C. Other Müllerian agenesis/hypoplasia (e.g. MURCS) Vaginal atresis (McKisick-kaufman) Uterine abnormalities (e.g. MODY 5) Labial adhesions Syndromic associations (e.g. cloacal anomalies)

14 Orsaker till DSD-tillstånd Bristfällig virilisering av manligt foster (Barn med XY-karyotyp) Virilisering av kvinnligt foster (Barn med XX-karyotyp)

15 Orsaker till bristfällig virilisering av manligt foster 1. Defekter i testikeldifferentieringen - Denys-Drash och Frasier syndrom (WT1) - WAGR syndrom (Deletioninkl. WT1 och PAX6) - Camptomel dysplasi (SOX9) - Swyer syndrom (komplett XY-gonaddysgenesi) - Gonadal dysgenesi.

16 Mesoderm Odifferentierad gonad Leydigceller Testikel Sertoliceller Testosteron AMH AR 5 α -reduktas Dihydrotestosteron AMH-R Wollfska - Vas deferens - Vesica seminales - Ductus ejaculatorius Epididymis AR manliga externa genitalia och prostata Regress av de Müllerska

17 Orsaker till bristfällig virilisering av manligt foster 1. Defekter i testikeldifferentieringen - Denys-Drash och Frasier syndrom (WT1) - WAGR syndrom (Deletioninkl. WT1 och PAX6) - Camptomel dysplasi (SOX9) - Swyer syndrom (komplett XY-gonaddysgenesi) - Gonadal dysgenesi. 2. Brist på testosteron - Leydigcellaplasi - Mutation i LH-receptorn - Lipoid adrenal hypoplasi (mutation i star-genen) - 3 -β- hydroxysteroiddehydrogenasbrist - 17-hydroxylas/17,20 lyasbrist

18 Mesoderm Odifferentierad gonad Leydigceller Testikel Sertoliceller Testosteron AMH AR 5 α -reduktas Dihydrotestosteron AMH-R Wollfska - Vas deferens - Vesica seminales - Ductus ejaculatorius Epididymis AR manliga externa genitalia och prostata Regress av de Müllerska

19 Orsaker till bristfällig virilisering av manligt foster 1. Defekter i testikeldifferentieringen - Denys-Drash och Frasier syndrom (WT1) - WAGR syndrom (Deletioninkl. WT1 och PAX6) - Camptomel dysplasi (SOX9) - Swyer syndrom (komplett XY-gonaddysgenesi) - Gonadal dysgenesi. 2. Brist på testosteron - Leydigcellaplasi - Mutation i LH-receptorn - Lipoid adrenal hypoplasi (mutation i star-genen) - 3 -β- hydroxysteroiddehydrogenasbrist - 17-hydroxylas/17,20 lyasbrist 3. Dålig androgeneffekt -5-α-reduktasbrist - Androgenreceptordefekter -Partiella -Kompletta

20 Mesoderm Odifferentierad gonad Leydigceller Testikel Sertoliceller Testosteron AMH AR 5 α -reduktas Dihydrotestosteron AMH-R Wollfska - Vas deferens - Vesica seminales - Ductus ejaculatorius Epididymis AR manliga externa genitalia och prostata Regress av de Müllerska

21 Mesoderm Odifferentierad gonad Leydigceller Testikel Sertoliceller Testosteron AMH AR Wollfska - Vas deferens - Vesica seminales - Ductus ejaculatorius Epididymis 5 α -reduktas Dihydrotestosteron AR manliga externa genitalia och prostata AMH-R Regress av de Müllerska

22 Orsaker till bristfällig virilisering av manligt foster 1. Defekter i testikeldifferentieringen - Denys-Drash och Frasier syndrom (WT1) - WAGR syndrom (Deletioninkl. WT1 och PAX6) - Camptomel dysplasi (SOX9) - Swyer syndrom (komplett XY-gonaddysgenesi) - Gonadal dysgenesi. 2. Brist på testosteron - Leydigcellaplasi - Mutation i LH-receptorn - Lipoid adrenal hypoplasi (mutation i star-genen) - 3 -β- hydroxysteroiddehydrogenasbrist - 17-hydroxylas/17,20 lyasbrist 3. Dålig androgeneffekt -5-α-reduktasbrist - Androgenreceptordefekter -Partiella -Kompletta 4. Brist på AMH/defekt AMH-effekt - Persistant müllerian duct syndrome

23 Mesoderm Odifferentierad gonad Leydigceller Testikel Sertoliceller Testosteron AMH AR 5 α -reduktas Dihydrotestosteron AMH-R Wollfska - Vas deferens - Vesica seminales - Ductus ejaculatorius Epididymis AR manliga externa genitalia och prostata Regress av de Müllerska

24 Orsaker till virilisering av kvinnligt foster Exposition för androgener Producerade av fostret - Kongenital binjurebarkshyperplasi - Aromatasbrist Producerade av modern - Viriliserande tumör - Androgena läkemedel

25 Mesoderm Odifferentierad gonad Ovarium Frånvaro av testosteron Regress av Wollfska Frånvaro av AMH Müllerska -Tubor -Uterus - Övre tredjedelen av vagina Frånvaro av dihydrotestosteron kvinnliga externa genitalia

26 Kolesterol DHEAS Prenenolon 17-OH-pregnenolon DHEA Androstendiol C C C C Progesteron 17-OH-progesteron Androstendion Testosteron A A Desoxykortikosteron 11-desoxykortisol Östron Östradiol B B Kortikosteron Kortisol 18-OH-kortikosteron A: 21-hydroxylas B: 11-beta-hydroxylas C: 3-beta-hydroxysteroiddehydrogenas Aldosteron

27 ACTH - DHEAS DHEA Androstendion Testosteron Kortisol

28 Kolesterol DHEAS Prenenolon 17-OH-pregnenolon DHEA Androstendiol Progesteron 17-OH-progesteron Androstendion Testosteron Desoxykortikosteron 11-desoxykortisol Östron Östradiol Kortikosteron Kortisol 18-OH-kortikosteron A: 21-hydroxylas B: 11-beta-hydroxylas C: 3-beta-hydroxysteroiddehydrogenas Aldosteron

29 ACTH - Kortisol

30 Kolesterol DHEAS Prenenolon 17-OH-pregnenolon DHEA Androstendiol Progesteron 17-OH-progesteron Androstendion Testosteron Desoxykortikosteron 11-desoxykortisol Östron Östradiol Kortikosteron Kortisol 18-OH-kortikosteron A: 21-hydroxylas B: 11-beta-hydroxylas C: 3-beta-hydroxysteroiddehydrogenas Aldosteron

31 ACTH DHEAS DHEA Androstendion Testosteron - Kortisol

32 Prader scores

33 Kliniska fynd hos det nyfödda barnet som ökar möjligheten för DSD Uppenbart manligt kön Bilateralt ej palpabla testiklar hos fullgånget barn Hypospadi med bifid scrotum Samtidig hypospadi och retentio testis Bifid scrotum Uppenbart kvinnligt kön Klitorishypertrofi Liten vulva med en enkel öppning Inguinalbråck innehållande gonad Obestämbart kön

34 Palpabel gonad SAKNAS FINNS KARYOTYP KARYOTYP CAHscreening XX NEGATIV XY eller mosaik POSITIV - Barnkirurgisk bedömning -Genitografi - Ev. Cystoskopi - Mutationsanalys Hormoner Gonadfunktion - Testosteron -HCG-test -Kortisol - Inhibin B -DHEAs -AMH -Androstendion -DHT - Urinsamling för steroidmetaboliter Morfologi Barnkirurgisk - Ultraljud och MR bedömning av inre genitalia -Genitografi - Laparoskopi med ev biopsi Genetisk bedömning

35 Beslutsunderlag för vilket kön barnet ska få Könskromosomer Potentiell fertilitet Kapacitet för normal sexuell funktion Endokrin funktion Malignitetsutveckling Testosteron imprinting

Pojke eller flicka gissa aldrig! Diagnostik och behandling av tillstånd med avvikande könsutveckling

Pojke eller flicka gissa aldrig! Diagnostik och behandling av tillstånd med avvikande könsutveckling klinisk översikt Pojke eller flicka gissa aldrig! Diagnostik och behandling av tillstånd med avvikande könsutveckling ANNA NORDENSTRÖM, med dr, överläkare, DEMO, Barnens sjukhus och Astrid Lindgrens barnsjukhus

Läs mer

Martin Ritzén. bioscience explained Vol 7 No 2. Pojke eller flicka vad är det som styr utvecklingen och hur kan det bli problem inom idrotten?

Martin Ritzén. bioscience explained Vol 7 No 2. Pojke eller flicka vad är det som styr utvecklingen och hur kan det bli problem inom idrotten? Martin Ritzén Professor emeritus, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige Pojke eller flicka vad är det som styr utvecklingen och hur kan det bli problem inom idrotten? Introduktion Under VM i fri idrott

Läs mer

Försenad eller utebliven pubertet

Försenad eller utebliven pubertet Barnendokrinologiskt Centrum Region Skåne Vårdprogram för omhändertagande av barn och ungdomar med Försenad eller utebliven pubertet Framtaget av: Maria Elfving Granskat av: Ulf Westgren, Åsa Löfgren,

Läs mer

Under graviditeten kommer blodflödet att öka till uterus pga en minskad perifer resistens Det kan gå så högt som 800mL/min (normalt runt 200mL/min)

Under graviditeten kommer blodflödet att öka till uterus pga en minskad perifer resistens Det kan gå så högt som 800mL/min (normalt runt 200mL/min) Blödning i sen graviditet Normalt Under graviditeten kommer blodflödet att öka till uterus pga en minskad perifer resistens Det kan gå så högt som 800mL/min (normalt runt 200mL/min) Genomsnittliga blodförlusten

Läs mer

Missbruk av Anabola Androgena Steroider (AAS) och andra hormonläkemedel

Missbruk av Anabola Androgena Steroider (AAS) och andra hormonläkemedel Nationellt vårdprogram Missbruk av Anabola Androgena Steroider (AAS) och andra hormonläkemedel Illustration: Tove Hennix Layout: Katarzyna Duchnowska, Medicinsk Bild Redigering: Ylva Böttiger och Milja

Läs mer

Kunskapssammanställning av hormonrelaterade effekter i människa och miljö i Sverige

Kunskapssammanställning av hormonrelaterade effekter i människa och miljö i Sverige PM 16/12 Kunskapssammanställning av hormonrelaterade effekter i människa och miljö i Sverige Kemikalieinspektionen www.kemi.se Kunskapssammanställning av hormonrelaterade effekter i människa och miljö

Läs mer

Människans pubertetstillväxt - kan den påverkas?

Människans pubertetstillväxt - kan den påverkas? PEDENDO_SISTE_slutt.qxd 18.12.2003 21:19 Side 13 Pediatrisk Endokrinologi 2003;17: 15-25 Människans pubertetstillväxt - kan den påverkas? Lars Hagenäs 1 Barnendokrinologiska Enheten, Barnkliniken, Karolinska

Läs mer

Sammanfattning Lakrits innehåller triterpenoids, tex glycyrrhizin och glycone glycyrrhizinsyra, olika typer av polyphenoer, och polysaccharider.

Sammanfattning Lakrits innehåller triterpenoids, tex glycyrrhizin och glycone glycyrrhizinsyra, olika typer av polyphenoer, och polysaccharider. Lakrits 1 Sammanfattning Lakrits innehåller triterpenoids, tex glycyrrhizin och glycone glycyrrhizinsyra, olika typer av polyphenoer, och polysaccharider. Botaniska namnet för lakrits är Glycyrrhiza (Fabaceae).

Läs mer

Vad sa läkaren? Liten medicinsk ordlista

Vad sa läkaren? Liten medicinsk ordlista Vad sa läkaren? Liten medicinsk ordlista Ordlista A Ablation testis Analgetika - analgetikum Androgener Anestesi Antitumoral Asteni Atypi Bortopererande av testikel via snitt i pungen Smärtstillande läkemedel

Läs mer

Downs syndrom medicinskt vårdprogram - 0-18 år. 21 mars 2013

Downs syndrom medicinskt vårdprogram - 0-18 år. 21 mars 2013 Downs syndrom medicinskt vårdprogram - 0-18 år 21 mars 2013 2:a revidering 26 augusti 2013 3:a revidering 21 februari 2014 Innehållsförteckning Introduktion... 4 Historik... 4 Genetik... 4 Epidemiologi...

Läs mer

Kukkunskap. [kukker: utväxt på trädstam] En skrift om mannens kön

Kukkunskap. [kukker: utväxt på trädstam] En skrift om mannens kön Kukkunskap [kukker: utväxt på trädstam] En skrift om mannens kön RFSU:s drivkraft är att förändra och förbättra människors liv och har så varit ända sedan 1933 då organisationen grundades. RFSU är en politiskt

Läs mer

Facit tds kapitel 18

Facit tds kapitel 18 Facit tds kapitel 18 Testa dig själv 18.1 1. Arvsanlagen finns i cellkärnan. Inför celldelningen samlas de i kromosomer. 2. Det kemiska ämne som bär på arvet kallas DNA. 3. Instruktionerna i DNA är ritningar,

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning Barn Bröst Diagnos och behandling av extralobära extrapleurala sekvestrerade lunglober Normalisering av alpha-fetoprotein efter resektion av sacrococcygeala teratom

Läs mer

Övervakning av ston i sen dräktighet genom transrektal ultraljudsundersökning av placentan

Övervakning av ston i sen dräktighet genom transrektal ultraljudsundersökning av placentan Övervakning av ston i sen dräktighet genom transrektal ultraljudsundersökning av placentan Cecilia Staaf Handledare: Hans Kindahl Instutitionen för kliniska vetenskaper Sveriges lantbruksuniversitet Examensarbete

Läs mer

TENTAMEN I REPRODUKTION OCH UTVECKLING

TENTAMEN I REPRODUKTION OCH UTVECKLING VÄLKOMMEN till en för KS, HS och DS/Sachs gemensam SKRIFTLIG TENTAMEN I REPRODUKTION OCH UTVECKLING Onsdagen den 2 december 2009 kl 09.00 13.00 (inkl rättning/genomgång) Namn:... Max: 122 p Godkänt: 81

Läs mer

GynObstetrik (STI) the33. Sexuellt överförda infektioner. Health Department

GynObstetrik (STI) the33. Sexuellt överförda infektioner. Health Department GynObstetrik Sexuellt överförda infektioner (STI) Health Department Innehållsförteckning 1 Introduktion.......2 Klamydia........2 Gonorré.........4 Syfilis......5 Mycoplasma genitalium.........6 Smittspridningstakt...

Läs mer

STI-riktlinjer Reviderad 2014-12-11

STI-riktlinjer Reviderad 2014-12-11 STI-riktlinjer Reviderad 2014-12-11 INTRODUKTION 3 HANDLÄGGNING VID MISSTÄNKT/SÄKERSTÄLLD STI 4 REKOMMENDERAD PROVTAGNING 5 GENITALT SÅR 6 SEXUALANAMNES - LATHUND 7 SMITTSKYDDSLAGEN 8 GONORRÉ 9 KLAMYDIA

Läs mer

Alkohol, graviditet och barns utveckling

Alkohol, graviditet och barns utveckling Alkohol, graviditet och barns utveckling Alkohol, graviditet och barns utveckling Statens Folkhälsoinstitut, Östersund 2009 ISBN: 978-91-7257-606-3 Författare: Ihsan Sarman Foto: Ihsan Sarman Illustration:

Läs mer

Kromosom 18-förändringar, familjevistelse

Kromosom 18-förändringar, familjevistelse Dokumentation nr 476 Kromosom 18-förändringar, familjevistelse ÅGRENSKAS FAMILJE- OCH VUXENVISTELSER Kunskap och kompetens om sällsynta diagnoser Ågrenska 2014 www.agrenska.se Kromosom 18-förändringar

Läs mer

Cancer med okänd primärtumör (CUP)

Cancer med okänd primärtumör (CUP) Cancer med okänd primärtumör (CUP) NATIONELLT VÅRDPROGRAM 2011 Giltighetstid 2011 2013 Nationella arbetsgruppen för Cancer utan känd primärtumör (CUP) Versionshantering Datum Beskrivning av förändring

Läs mer

Hypotalamisk obesitas

Hypotalamisk obesitas Hypotalamisk obesitas Jovanna Dahlgren Sektorsöverläkare och docent Centrum för Pediatrisk Tillväxtforskning Göteborgs Universitet Orsaker till fetma Huvudsakligen en genetisk komponent (många olika gener)

Läs mer

Benigna bröstsjukdomar

Benigna bröstsjukdomar Bröstcancerkirurgi Kirurgi Lena Johansson 1 av 6 Benigna bröstsjukdomar Samtliga preparat från bröstförändringar skall skickas för histopatologisk analys. Fibroadenom Vanligast i åldern 15-30 år. Mycket

Läs mer

Fosterdiagnostik - information till gravida

Fosterdiagnostik - information till gravida Fosterdiagnostik - information till gravida I detta häfte hittar du det man behöver veta för att kunna ta ställning till om du vill nyttja vårt erbjudande om fosterdiagnostik eller inte. Fosterdiagnostik

Läs mer

Kunskap ger välfärd Finohta / Harmonisering av fosterscreeningar / Ilona Autti-Rämö 1. Fosterscreening och. Ilona Autti-Rämö, doc.

Kunskap ger välfärd Finohta / Harmonisering av fosterscreeningar / Ilona Autti-Rämö 1. Fosterscreening och. Ilona Autti-Rämö, doc. Kunskap ger välfärd Finohta / Harmonisering av fosterscreeningar / Ilona Autti-Rämö 1 Fosterscreening och etiska värderingar Ilona Autti-Rämö, doc. Kunskap ger välfärd Finohta / Harmonisering av fosterscreeningar

Läs mer

Version IV 2013. Riktlinjer. för utredning, diagnostik och behandling av immunbrister

Version IV 2013. Riktlinjer. för utredning, diagnostik och behandling av immunbrister Version IV 2013 Riktlinjer för utredning, diagnostik och behandling av immunbrister Förord Det kan finnas många orsaker till att en person drabbas av återkommande infektioner. En förklaring kan vara att

Läs mer

Behandlingsrekommendationer för äggstockscancer, norra regionen. Regional tillämpning till nationellt vårdprogram för äggstockscancer

Behandlingsrekommendationer för äggstockscancer, norra regionen. Regional tillämpning till nationellt vårdprogram för äggstockscancer Behandlingsrekommendationer för äggstockscancer, norra regionen Regional tillämpning till nationellt vårdprogram för äggstockscancer Innehåll Förord... 2 1. Utredning av ovarialresistenser/cystor... 3

Läs mer

STI-kompendium. för läkarstuderande. 6:e reviderade upplagan

STI-kompendium. för läkarstuderande. 6:e reviderade upplagan STI-kompendium 2012 för läkarstuderande 6:e reviderade upplagan Kompendium i STI och hiv för läkarstuderande Förord Juni 2012 Sektionen för venereologi inom SSDV Svenska Sällskapet för Dermatologi och

Läs mer

STI-kompendium. för läkarstuderande. 5:e reviderade upplagan

STI-kompendium. för läkarstuderande. 5:e reviderade upplagan STI-kompendium 2009 för läkarstuderande 5:e reviderade upplagan Kompendium i STI och hiv för läkarstuderande Förord Augusti 2009 Sektionen för venereologi inom SSDV Svenska Sällskapet för Dermatologi och

Läs mer

Dopning en översikt. Förbjudna preparat: Reflektion kring prevention Örebro 13-14 juni, 2012

Dopning en översikt. Förbjudna preparat: Reflektion kring prevention Örebro 13-14 juni, 2012 Reflektion kring prevention Örebro 13-14 juni, 2012 Dopning en översikt Fred Nyberg Professor Uppsala universitet Förbjudna preparat: Stimulantia Beta-2-agonister Narkotiska analgetika Anabola ämnen Urindrivande

Läs mer