Henrik Grind, VD och Koncernchef

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Henrik Grind, VD och Koncernchef"

Transkript

1 Henrik Grind, VD och Koncernchef

2 GRUV- OCH PROSPEKTERINGSBOLAG Gruvproduktion och prospektering Gruva i Pahtavaara, norra Finland 575 kg guld kg guld kg guld 2010 Fäboliden, känd och indikerad mineraltillgång motsvarande omkring kg guld, vid en cut-off på 0,4 g/ton Gruva Rekonstruktion till följd av produktionsstörningar vid Pahtavaaragruvan Lönsamhetsstudie och finansiering 2

3 ATTRAKTIV GRUVREGION Låg landspecifik risk Sverige och Finland för tredje året i rad utsett av Fraser Institute till topp 10 mest attraktiva gruvnationer i världen Stabila politiska och regulatoriska system Utmärkt infrastruktur God tillgång till kvalificerad arbetskraft Lång historik av framgångsrik gruvverksamhet Relativt låg bolagsskatt Sverige 22% Finland 24,5% (20% från 1 januari 2014) Omfattande gruvindustri med erfarna leverantörer Tillgänglig infrastruktur God tillgång på utrustning och leverantörer 3

4 BOLAGETS LEDNING Henrik Grind (f, 1959) VD och Koncernchef Fil, mag, Geologi och mineralogi från Åbo Akademi, Internationell prospekterings- och ledningserfarenhet Jonatan Forsberg (f,1980) Ekonomi- och Finansdirektör Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm, Tidigare erfarenhet inom corporate finance från Evli Bank och Deloitte Markus Karlsson (f,1973) VD Lappland Goldminers Oy Bergsingenjör från Tekniska högskolan i Helsingfors, Tidigare anrikningschef för Pahtavaaragruvan Erika From (f, 1961) Administrationschef Tidigare erfarenhet från Grant Thornton Peter Törnkvist (f,1959) Projektledare Fäboliden Fil, kand, Samhällsplanering Umeå universitet, Tidigare projektledare för Botniabanan och även omfattande erfarenhet som internationell projektledare Bengt-Arne Bergström (f,1952) Teknisk direktör Tidigare anrikningschef för Zinkgruvan Mining, Konsult inom process och metallurgi i över 30 år 4

5 HÄNDELSERIKT 2012 Ny VD och CFO Avveckling av Ersmarksberget genom konkurs Fäboliden Återupptagen och färdigställd lönsamhetsstudie Återupptaget borrprogram Beslut om att inleda en strukturerad process Pahtavaara Uppdaterad mineralreserv Ny produkt Prospekteringsframgångar, totalt meter borrade Guldproduktion 575 kg Svag avslutning på året 5

6 ÄN MER HÄNDELSERIKT 2013 Avveckling av Haveri Fäboliden Strukturerad process avseende Fäboliden initierad Pahtavaara Uppdaterad mineralreserv Produktionsstörningar Åtgärdsprogram och gruvuppehåll Rekonstruktion Ny VD Rekonstruktion svenska verksamheten 6

7 PAHTAVAARAGRUVAN Gruvverksamhet sedan 1996, förvärvad 2008 av Lappland Goldminers Guldproduktion 575 kg guld kg guld kg guld 2010 Bevisade och sannolika mineralreserver om kg guld* Lovande ny strukturgeologisk modell av Dr, Warren Pratt Potential för ett nytt Pahtavaara Fyra högprioriterade mineraliseringar i närheten av existerande infrastruktur Målsättningen är att på sikt nå en mineralreserv motsvarande fem års produktion genom gruvnära prospektering * I en av Micon International Co Ltd. genomförd uppdatering av mineraltillgångarna och mineralreserverna per 1 Januari 2013 (cut-off 1,0 g/t avseende mineralreserven) 7

8 PRODUKTIONSPROBLEM I PAHTAVAARA Ortdrivning och brytning har riktats västerut Produktionsstörningar lägre guldproduktion än planerat Övergripande problem Högre gråbergsinblandning och mer B-malm än väntat Förändrad mineralsammansättning jämfört med tidigare bruten malm Hårdare och mer energikrävande malm att mala Anrikningsprocessen har ej fungerat optimalt 8

9 ÅTGÄRDSPLAN I PAHTAVAARA Noggrann genomgång av brytning, processteg i verket och malmhantering Mineralogiska analyser och anrikningstester av malm från de nya mineraliseringarna (GTK) Preliminära resultat visar acceptabla utbyten Den nya mineralsammansättningen bedöms främst uppträda i Karoliinaförekomsten Undersökningar indikerar att mer känd malm återkommer i strykningsriktningen Uppehåll i primärbrytning sedan april Hushåller med befintlig malm Stor kostnadsbesparing Rekonstruktionen ger handlingsutrymme att genomföra åtgärdsprogrammet 1 Undersökningar och tillfälligt uppehåll i primärbrytning 2 3 Selektiv brytning från augusti i gamla områden Ca ton/mån Minimalt resursutnyttjande Undersökningsborrningar återupptas Målsättning att påbörja kommersiell brytning i västra delarna under inledningen av

10 FÄBOLIDEN PÅGÅENDE PROCESS Positiv lönsamhetsstudie (Definitive Feasibility Study) 14 års livslängd på gruvan Mineralreserver i dagbrott: 10,0 miljoner ton* Mineraltillgångar för underjordsbrytning: 9,2 miljoner ton** Lönsamhetsstudien ekonomi*** 11 miljarder SEK intäkter 4 miljarder SEK kassaflöde Mineralisering öppen på djupet och i förlängningarna Pågående strukturerad process för att sälja fyndigheten eller hitta en partner Pågående diskussioner med flera parter * Sannolik mineralreserv om 10,0 miljoner ton med en genomsnittlig guldhalt om 1,38 gram per ton, cut-off 0,56 gram per ton ** Känd och indikerad mineraltillgång om 9,2 miljoner ton med en genomsnittlig halt om 2,19 gram per ton, cut-off 1,35 gram per ton *** Före skatt och baseras på ett guldpris om USD/tr.oz, en dollarkurs om SEK/USD 6,8 och en diskonteringsränta om 8 procent 10

11 GULDPRISET SENASTE 5 ÅREN Guldpris i USD/troy ounce Guldpris i kr/gram Guldpris i USD/troy ounce Guldpris i kr/gram Uppdaterad

12 FINANSIELLT RESULTAT 2012 & 2011 (MSEK) Pahtavaara (EBITDA) 54,4 83,9 Ersmarksberget (EBITDA) -2,3-16,2 Prospektering (EBITDA) -4,4-5,0 Fäboliden (EBITDA) -0,5 0,0 Koncernfunktioner (EBITDA) -14,2-15,3 EBITDA koncernen 33,1 47,4 Avskrivningar -58,6-56,1 Nedskrivningar -14,6-152,2 Rörelseresultat -40,2-160,9 Finansnetto -18,1-36,0 Resultat före skatt -58,2-197,0 Skatt 0,0 0,0 Resultat -58,2-197,0 12

13 BALANSRÄKNING 2012 & 2011 (MSEK) Immateriella anläggningstillgångar 240,6 218,8 Materiella anläggningstillgångar 55,2 87,4 Finansiella anläggningstillgångar 6,1 10,5 Omsättningstillgångar 65,1 101,6 Summa tillgångar 367,0 418,4 Eget kapital 107,0 160,7 Räntebärande långfristiga skulder 9,7 144,2 Övriga långfristiga skulder 43,3 45,0 Räntebärande kortfristiga skulder 164,7 31,3 Övriga kortfristiga skulder 42,3 37,2 Summa eget kapital och skulder 367,0 418,4 13

14 JANUARI MARS 2013 Q Q Förändring Guldproduktion, kg % Guldleveranser, kg % Guldproduktion, tr,oz % Guldleveranser, tr,oz % Försäljning, MSEK 26,3 65,6-60% EBITDA Pahtavaara, MSEK -0,4 19,6 n,a, EBITDA koncernen, MSEK -4,5 11,9 n,a, Resultat, MSEK -18,9-4,5 n,a, Produktionsstörningar Åtgårdsprogram och gruvuppehåll Anrikning av B-malm 14

15 REKONSTRUKTION OCH FINANSIERING Rekonstruktionen i Pahtavaara Nödvändigt manöverutrymme för att genomföra åtgärdsprogram Rekonstruktionen i moderbolaget Naturlig följd av att dotterbolaget inte längre kan finansiera koncernen Finansiering Dotterbolaget nuvarande likviditet bedöms för närvarande tillräcklig under rekonstruktionsförfarande Moderbolaget 10 MSEK supportar tre månaders rekonstruktionsförfarande Långsiktiga finansieringsalternativ utvärderas fortsatt verksamhet och refinansiering av konvertibel 15

16 2013 OCH FRAMÅT Återuppta gruvverksamhet i Pahtavaara Fortlöpande prospektering i Pahtavaara Säkra de nya områdena väster om gruvan på sikt nå målet om en mineralreserv motsvarande fem års produktion Strukturerad process i syfte att söka en partner alternativt sälja Fäbolidenprojektet i sin helhet Diskussioner förs idag med ett flertal intressenter Fortsatt fokus på finansiering av verksamheten 16

17 Storgatan 36, LYCKSELE Telefon:

NORDIC MINES AB (publ) Delårsrapport januari juni 2015

NORDIC MINES AB (publ) Delårsrapport januari juni 2015 NORDIC MINES AB (publ) Delårsrapport januari juni 2015 Andra kvartalet 2015 Intäkter uppgick som en följd av produktionsstoppet vid Laivagruvan till 0,0 Mkr (10,0 Mkr). Rörelseresultatet uppgick som en

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2015

DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2015 SOTKAMO SILVER AB (NGM: SOSI; NASDAQ: SOSI1) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2015 DEN AKTUELLA DELÅRSPERIODEN (6 månader; januari juni) Periodens resultat uppgick till -6 205 ksek (-2 573) och resultat per

Läs mer

Botnia Exploration (BOTX) Nytt guldfält växer fram

Botnia Exploration (BOTX) Nytt guldfält växer fram BOLAGSANALYS 24 september 2012 Sammanfattning Botnia Exploration (BOTX) Nytt guldfält växer fram Botnia Exploration är ett prospekteringsbolag med huvudinriktning mot guld. Under 2011 och 2012 har prospekteringen

Läs mer

Inbjudan till teckning av konvertibler Lappland Goldminers AB (publ)

Inbjudan till teckning av konvertibler Lappland Goldminers AB (publ) Inbjudan till teckning av konvertibler Lappland Goldminers AB (publ) INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 1 RISKFAKTORER... 7 INBJUDAN TILL TECKNING AV KONVERTIBLER... 9 MOTIV FÖR EMISSIONEN... 10 VD

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 6

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 6 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 6 Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma i Lappland Goldminers AB kommer att hållas torsdagen den 31 maj 2007 klockan 14.30 på Hotell Lappland i Lycksele. Aktieägare som

Läs mer

Innehåll. År 2013 i korthet 1. Bolagsprofil och strategi, endomines i korthet 2. Vd har ordet 4. Marknad 6. finland som gruvland 8

Innehåll. År 2013 i korthet 1. Bolagsprofil och strategi, endomines i korthet 2. Vd har ordet 4. Marknad 6. finland som gruvland 8 Årsredovisning 2013 B Endomines AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll År 2013 i korthet 1 Bolagsprofil och strategi, endomines i korthet 2 Vd har ordet 4 Marknad 6 finland som gruvland 8 Från prospektering

Läs mer

Nordic Mines (NOMI.ST) Finansiering på plats

Nordic Mines (NOMI.ST) Finansiering på plats BOLAGSANALYS 10 augusti 2010 Sammanfattning Nordic Mines (NOMI.ST) Finansiering på plats Nordic Mines meddelade nyligen att de nu har erhållit den lånefinansiering som krävs för uppbyggnaden av Laivagruvan.

Läs mer

Bokslutskommuniké 2010

Bokslutskommuniké 2010 Bokslutskommuniké 2010 1 Viktiga händelser under fjärde kvartalet Prospektera och förädla mineraltillgångar RC-borrprogrammet har ytterligare försenats på grund av logistiska och tekniska problem. Bolaget

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2012

Kvartalsrapport januari - mars 2012 Publicerad 2012-05-10 Kvartalsrapport januari - mars 2012 Nettoomsättningen för perioden uppgick till 75 (588) KSEK. Periodens resultat före skatt för första kvartalet uppgick till -4 623 (-1 534) KSEK.

Läs mer

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 3. Femårsöversikt 10. Resultat- och Balansräkning 11. Eget kapital och Kassaflödesanalys 14. Redovisningsprinciper 16

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 3. Femårsöversikt 10. Resultat- och Balansräkning 11. Eget kapital och Kassaflödesanalys 14. Redovisningsprinciper 16 Årsredovisning 2013 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 3 Femårsöversikt 10 Resultat- och Balansräkning 11 Eget kapital och Kassaflödesanalys 14 Redovisningsprinciper 16 Noter 21 Revisionsberättelse 36 Styrelse

Läs mer

Lappland Goldminers det är guld som glimmar.

Lappland Goldminers det är guld som glimmar. Lappland Goldminers det är guld som glimmar. Ersmarksbergets guldgruva i Blaiken startas upp. Gruvproduktion från Pahtavaara guldgruva i finska Lappland har inletts. Lappland Goldminers tillstånd för Fäboliden

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKE JANUARI DECEMBER 2011

BOKSLUTSKOMMUNIKE JANUARI DECEMBER 2011 ENDOMINES AB (Publ) BOKSLUTSKOMMUNIKE JANUARI DECEMBER 2011 En lyckosam förvandling från ett prospekteringsbolag till ett gruvbolag Fjärde kvartalet 2011 Intäkterna uppgick till 35 637 KSEK (-) Rörelseresultatet

Läs mer

Innehållsförteckning. Finansiell kalender

Innehållsförteckning. Finansiell kalender Årsredovisning 2011 Innehållsförteckning Arctic Gold i korthet 3 Viktiga händelser 2011 3 VD har ordet 4 Verksamhet 5 Marknad 12 Aktien och ägarförhållanden 14 Bolagsstyrningsrapport 16 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Botnia Exploration (BOTX)

Botnia Exploration (BOTX) BOLAGSANALYS 26 feb 2013 Sammanfattning Botnia Exploration (BOTX) Utökad potential i Fäbodliden C Botnia Exploration har uppvisat fortsatt positiva prospekteringsresultat vid Fäbodliden C där mineraliseringen

Läs mer

Auriant Mining AB (publ)

Auriant Mining AB (publ) Auriant Mining AB (publ) Bokslutskommuniké avseende räkenskapsåret 1 januari 31 december 2012 Finansiella händelser: Bolagets intäkter från försäljning av guld under 2012 ökade med 77% till MSEK 234 (US$

Läs mer

Från prospekteringsbolag till gruvbolag - Endomines och Pampalo guldgruva

Från prospekteringsbolag till gruvbolag - Endomines och Pampalo guldgruva Från prospekteringsbolag till gruvbolag - Endomines och Pampalo guldgruva AGM April 23 rd 2013 Markus Ekberg, VD Produktion av guldkoncentrat vid anrikningsverket i Pampalo Disclaimer Statements in this

Läs mer

Auriant Mining AB (publ)

Auriant Mining AB (publ) Finansiella händelser: Auriant Mining AB (publ) Delårsrapport för perioden januari - mars 2013 Koncernen intäkter från försäljning av guld under rapporteringsperioden ökade med 83% till 27,4 Mkr (USD 4,2

Läs mer

Delårsrapport för perioden januari - juni 2011

Delårsrapport för perioden januari - juni 2011 Delårsrapport för perioden januari - juni 2011 Informationen är sådan som Arctic Gold AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Läs mer

Arctic Gold (ARCT.ST) Finansiering säkrad

Arctic Gold (ARCT.ST) Finansiering säkrad BOLAGSANALYS 24 november 2010 Sammanfattning Arctic Gold (ARCT.ST) Finansiering säkrad Alcaston Exploration har bytt namn till Arctic Gold då majoriteten av verksamheten numera utgörs av Bidjovaggeprojektet

Läs mer

Innehåll. Årsstämma. Dorétackan på bilden, som göts i februari, innehåller cirka 70 procent guld, 16 procent silver och 13 procent koppar.

Innehåll. Årsstämma. Dorétackan på bilden, som göts i februari, innehåller cirka 70 procent guld, 16 procent silver och 13 procent koppar. Årsredovisning 2011 Innehåll Nordic Mines i korthet 4 VD har ordet 6 Produktion 8 Fyndighet 12 Miljö 15 Medarbetare 18 Prospektering och övriga projekt 20 Marknaden 24 Mineralreserv och mineraltillgångar

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 25 juni 2014 Sammanfattning Botnia Exploration (BOTX.ST) Operation Fäbodtjärn inledd Botnia Exploration har inlett ett arbete med att erhålla tillstånd för provbrytning i Fäbodtjärn. Bolaget

Läs mer

Prospekt för att ta upp nya aktier och teckningsoptioner till handel med anledning av förvärvet av Silver Resources Oy

Prospekt för att ta upp nya aktier och teckningsoptioner till handel med anledning av förvärvet av Silver Resources Oy Prospekt för att ta upp nya aktier och teckningsoptioner till handel med anledning av förvärvet av Silver Resources Oy prospekt 2010 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Riskfaktorer 6 Definitioner 9

Läs mer

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012 BOLAGSANALYS 3 april 2012 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012 Kopy Goldfields har under andra halvan av 2011 visat positiva prospekteringsresultat, framförallt vid Krasnyylicensen.

Läs mer

KOPY GOLDFIELDS AB (publ) Delårsrapport januari september 2013

KOPY GOLDFIELDS AB (publ) Delårsrapport januari september 2013 KOPY GOLDFIELDS AB (publ) Delårsrapport januari september 2013 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2013 Bolaget gjorde en genomsyn av sin tillgångsportfölj och identifierade licenser och andra

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 30 mars 2015 Publicerad 2015-05-07 Delårsrapport 1 januari 30 mars 2015 Nettoomsättningen under perioden uppgick till 36 (33) KSEK, Periodens resultat före skatt för första kvartalet uppgick till -3265 (-3 111) KSEK.

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 29 september 2014 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Positiva tongångar Bolaget har kommit med en första operationell uppdatering från borrprogrammet på Krasnylicensen som påbörjades

Läs mer

Botnia Exploration Holding AB (publ)

Botnia Exploration Holding AB (publ) Årsredovisning 2014 Bot l tt p osp kter n sbolag vars verksamhet syftar til l att bygga långsikti gt akti eägarvärde Botnias verksamhet syftar till att bygga långsiktigt aktieägarvärde genom att fyndighetsutveckla

Läs mer

Prospekt Januari 2010. Inbjudan till teckning av aktier Upptagande till handel av aktier Teckningstid 20 januari-5 februari 2010

Prospekt Januari 2010. Inbjudan till teckning av aktier Upptagande till handel av aktier Teckningstid 20 januari-5 februari 2010 Prospekt Januari 2010 Inbjudan till teckning av aktier Upptagande till handel av aktier Teckningstid 20 januari-5 februari 2010 I detta prospekt ( Prospektet ) används definitionen Nordic Mines och Bolaget

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Sotkamo Silver AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Sotkamo Silver AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Sotkamo Silver AB (publ) Stockholm - Corporate - Finance Erbjudandet i sammandrag Företrädesrätt till teckning De som på avstämningsdagen den 26 mars 2014 är registrerade

Läs mer

Wiking Mineral AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2012

Wiking Mineral AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2012 Pressmeddelande Stockholm, 9 maj 2012 (publ) Delårsrapport januari-mars 2012 Nyckeltal Resultat efter finansiella poster: MSEK -1,9 (-1,9) Resultat per aktie: SEK -1,44 (-0,03) Aktiverade prospekteringskostnader:

Läs mer