Investor presentation. Gexco June april 2010 presentation hos Penser Bankaktiebolaget

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Investor presentation. Gexco June 2007. 20 april 2010 presentation hos Penser Bankaktiebolaget"

Transkript

1 Investor presentation Gexco June april 2010 presentation hos Penser Bankaktiebolaget 1

2 Agenda 1 Vad är New Gexco 2

3 New Gexco Det bästa av två världar: Välutvecklad projekt i Finland Låg teknisk och gelogisk risk i Taivaljärvi Portfölj av möjligheter i Norge Närmaste 18 månader finansierad av starka ägare Börsplats och aktiv handel Bred kunskapsbas i ledning och styrelse 3

4 Mål av New Gexco Mål på kort sikt: Etablera en plan som möjliggör en fortsatt utveckling av silverfyndigheten i Taivaljärvi genom en s k feasibility study samt en fortsatt precisering av mineraltillgångarna. Genomföra den planerade feasibility study för Taivaljärvi och starta financieringsförhandlingar. Inlämna ansökan om miljötillstånd och bevaka koncession för reguljär gruvdrift i Taivaljärvi Etablera samarbetslösning med en eller flera parter för utveckling av fyndigheterna i Mo i Rana, Narvik och Bindal Mål på lång sikt: Ha utvecklat New Gexco till ett producerande gruvföretag med god avkastning för aktieägarna. Fortsätta att utveckla New Gexco s övriga projekt. Att ta del i en framtida strukturutveckling av branschen inom Norden 4

5 Styrelse Bengt Näslund Född: 1954.Fackskola. Lång erfarenhet inom energi o VVS Komplementär i Rörledningsfirma Näslund & Co Kommanditbolag. Styrelseordförande Delägare i Fagelfenix AB och Fagelfenix Service KB (ubv). Ledarmot i Gexco sedan Björn Wolrath Född 1943, Pol.mag. Skandia 26 år, vd fram till 1996 Styrelseordförande i Countermines Technologies AB. Styrelseledamot bl a i Samhall AB, Rederi AB Gotland, Codan A/S. Ledamot av Ingenjörvetenskapsakademin, IVA. Ledarmot i Gexco sedan Teuvo Jurvansuu Född 1948, gift, 2 B.Sc. med 35 års erfarenhet från gruvbranschen Gruvchef och VD för Pyhäsalmi Mine Oy fram till 2009 Outokumpu Oy från Tidigare styrelseledamot i Inmet Mining Oy Mauri Visuri Född 1957, gift, M.Sc. i ekonomi, B.Sc. i maskinteknik Investeringsdirektör på Teknoventure Bred erfarenhet från gruv- och processindustri Styrelseerfarenhet från 11 bolag varav 9 som SO Ilkka Tuokko Född 1950, M.Sc. i geologi och mineralogi Gruv och prospekteringschef på Mondo Minerals Kvalificerad Person enl Svemin/Faeri och JORC Oberoende av ägare och bolaget 5

6 Ny ledning Timo Lindborg VD Jouko Jylänki Teknisk chef född 1955 docent i gruvindustrins affärsprocesser doktorsexamen i industriell ekonomi civilingenjör i miljö- och vattenteknik fil. kand. i geologi född 1959 M.Sc i geologi Lång erfarenhet av prospektering. Andra befattningar/styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Silver Resources Oy 6

7 Finansiering Silver har genomfört en kapitalinhämtning på 27 MSEK Via optioner tillförs 13 MSEK inom 12 månader Finska institutioner satsar 50 % Svenska investerare satsar 50 %. 7

8 En bra investerings objekt? Finansierad MSEK Seriös och kunnig Stabila ägare Riskbedömning Kompetent team med Timo Lindborg och Jouko Jylänki samt mycket bred gruvkunskap i styrelsens Finska institutionella placerare Långsiktiga svenska investerare Geologisk risk: NI Teknisk risk: Historisk detaljerad feasibility study gjord Finansiell risk: Stabila ägare, silver pris 8

9 New Gexco Gamla och nya aktier: Antal miljoner aktier Befintliga aktier 17,92 Riktad emission 8,96 Apport emission 181,44 Teckningsoption 31,50 Totalt, M aktier 239,80 Antal aktier Antal teckningsoptioner Andel inkl optioner Timo Lindborg, bolag ,1 % Jouko Jylänki ,1 % Kaarlo Taipala ,1 % Teknoventure ,1 % Finlands Industriinvestering ,1 % Svenska investerare ,1 % Gamla Gexco ,5 % Gexco genom riktad emission ,8 % Teckningsoptioner Summa ,0 % 9

10 Taivaljärvi Silver Mine: Centrala delar har beräknats enligt NI till drygt 1,8 miljoner ton. Gexco i Finland Silver Resources Oy I hela fyndigheten har det borrats meter som bekräftar en mineralisering på drygt 13 miljoner ton. Nuvärdet av framtida kassaflöden 20 miljoner EUR Investeringar på över 8 miljoner EUR i borrningar, undersökningar och förberedelse för gruvdrift. 2,6 kilometer lång gruvtunnel ner till 350 meters djup Guldet är inte med än. Kan öka resursbasen. Grundläggande miljöstudier och bra infrastruktur. Produktion kan startas inom 3 år. 10

11 Taivaljärvi Silver Mine Klassificering NI Ton Silver g/ton Zink % Bly % Känd ,8 0,5 Indikerad ,9 0,5 Totalt ,9 0,5 Antagen ,8 0,4 Brutto ton

12 Taivaljärvi Silver Mine Mine Decline Silver grade Ventilation shaft Mine Decline km long - Inclination 1:7 - Cross section 20 m 2 - Volume ca m 3 Depth of decline ca. 330m Deep extension of the Malmin ore body syvyysjatke 12

13 Taivaljärvi bilder 13

14 Gexco i Norge Narvik (Guld) 46 undersökningstillstånd Mo i Rana (Zink) 5 bearbetningstillstånd 147 undersökningstillstånd Bindal (Guld) 1 bearbetningstillstånd 72 undersökningstillstånd Stockholm Huvudkontor 1 anställd Gexco Gexco förvärvade Bindal Gruver i 2004 genom ett omvänt förvärv Sedan 2005 har Gexco utvecklat Bindal och har ett mindre pilotverk på plats Förvärvet av Mo i Rana i 2007 breddade Gexcos resursbas + Utvecklingsbar position i ett underprospekterat Norge - Finansiell ställning medför inga större prospekterings insatser 14

15 Slutsatser Gexco är bra för Silver Resources och vice versa Solid gemensam kunskap, spännande projektportfölj med stor potential Bra finansiering och starka ägare Sannolikt fortsatt god likviditet i aktien och optioner 15

16 Silver efterfrågan 16

17 Silver utbud 17

Prospekt för att ta upp nya aktier och teckningsoptioner till handel med anledning av förvärvet av Silver Resources Oy

Prospekt för att ta upp nya aktier och teckningsoptioner till handel med anledning av förvärvet av Silver Resources Oy Prospekt för att ta upp nya aktier och teckningsoptioner till handel med anledning av förvärvet av Silver Resources Oy prospekt 2010 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Riskfaktorer 6 Definitioner 9

Läs mer

Bokslutskommuniké 2010

Bokslutskommuniké 2010 Bokslutskommuniké 2010 1 Viktiga händelser under fjärde kvartalet Prospektera och förädla mineraltillgångar RC-borrprogrammet har ytterligare försenats på grund av logistiska och tekniska problem. Bolaget

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2012

Kvartalsrapport januari - mars 2012 Publicerad 2012-05-10 Kvartalsrapport januari - mars 2012 Nettoomsättningen för perioden uppgick till 75 (588) KSEK. Periodens resultat före skatt för första kvartalet uppgick till -4 623 (-1 534) KSEK.

Läs mer

Wiking Mineral AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2012

Wiking Mineral AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2012 Pressmeddelande Stockholm, 9 maj 2012 (publ) Delårsrapport januari-mars 2012 Nyckeltal Resultat efter finansiella poster: MSEK -1,9 (-1,9) Resultat per aktie: SEK -1,44 (-0,03) Aktiverade prospekteringskostnader:

Läs mer

Botnia Exploration (BOTX) Nytt guldfält växer fram

Botnia Exploration (BOTX) Nytt guldfält växer fram BOLAGSANALYS 24 september 2012 Sammanfattning Botnia Exploration (BOTX) Nytt guldfält växer fram Botnia Exploration är ett prospekteringsbolag med huvudinriktning mot guld. Under 2011 och 2012 har prospekteringen

Läs mer

Delårsrapport för perioden januari - juni 2011

Delårsrapport för perioden januari - juni 2011 Delårsrapport för perioden januari - juni 2011 Informationen är sådan som Arctic Gold AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Läs mer

Inbjudan att teckna aktier i Kopparberg Mineral AB (publ)

Inbjudan att teckna aktier i Kopparberg Mineral AB (publ) Inbjudan att teckna aktier i Kopparberg Mineral AB (publ) September/oktober 2012 Råvarumarknaderna drivs på sikt av tillväxtländernas fortsatta expansion med Kina som främsta drivkraft, där infrastrukturinvesteringar

Läs mer

Botnia Exploration Holding AB (publ)

Botnia Exploration Holding AB (publ) Årsredovisning 2014 Bot l tt p osp kter n sbolag vars verksamhet syftar til l att bygga långsikti gt akti eägarvärde Botnias verksamhet syftar till att bygga långsiktigt aktieägarvärde genom att fyndighetsutveckla

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKE JANUARI DECEMBER 2011

BOKSLUTSKOMMUNIKE JANUARI DECEMBER 2011 ENDOMINES AB (Publ) BOKSLUTSKOMMUNIKE JANUARI DECEMBER 2011 En lyckosam förvandling från ett prospekteringsbolag till ett gruvbolag Fjärde kvartalet 2011 Intäkterna uppgick till 35 637 KSEK (-) Rörelseresultatet

Läs mer

Crown Energy AB (publ)

Crown Energy AB (publ) 14 maj 2014 Crown Energy AB (publ) Delårsrapport kvartal 1 2014 Crown Energy AB (publ) med dess dotterbolag ( Crown Energy, Bolaget eller Koncernen ) är en internationell olje- och gaskoncern som bedriver

Läs mer

Anslutningsmemorandum 2014-09-08 Maple leaf gold resources AB

Anslutningsmemorandum 2014-09-08 Maple leaf gold resources AB Anslutningsmemorandum 2014-09-08 Maple leaf gold resources AB OBSERVANDUM Detta Memorandum har upprättats i informationssyfte av styrelsen i Maple Leaf Gold Resources AB, organisationsnummer 556971-3737

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 30 mars 2015 Publicerad 2015-05-07 Delårsrapport 1 januari 30 mars 2015 Nettoomsättningen under perioden uppgick till 36 (33) KSEK, Periodens resultat före skatt för första kvartalet uppgick till -3265 (-3 111) KSEK.

Läs mer

Anslutningsmemorandum 2014-11-05 Maple leaf gold resources AB

Anslutningsmemorandum 2014-11-05 Maple leaf gold resources AB Anslutningsmemorandum 2014-11-05 Maple leaf gold resources AB OBSERVANDUM Detta Memorandum har upprättats i informationssyfte av styrelsen i Maple Leaf Gold Resources AB, organisationsnummer 556971-3737

Läs mer

Ulf Adelsohn. Råvaror hetare än aktier. brinner för järnvägen och gruvnäringen FÖR ALLA LED I GRUV- OCH MINERALBRANSCHEN

Ulf Adelsohn. Råvaror hetare än aktier. brinner för järnvägen och gruvnäringen FÖR ALLA LED I GRUV- OCH MINERALBRANSCHEN annons hela denna bilaga är en annons från smart media annons NATURAL RESOURCES FÖR ALLA LED I GRUV- OCH MINERALBRANSCHEN FEBRUARI 2013 Råvaror hetare än aktier Nordisk överblick tillväxtpotentialen i

Läs mer

ÅRSREDOVISNING CROWN ENERGY AB (PUBL)

ÅRSREDOVISNING CROWN ENERGY AB (PUBL) ÅRSREDOVISNING 2014 CROWN ENERGY AB (PUBL) Innehåll ÅRET I KORTHET. 3 VD HAR ORDET. 4 ORDFÖRANDE HAR ORDET. 5 VERKSAMHETSBESKRIVNING. 6 STYRELSE, LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE OCH REVISOR. 13 AKTIEN, ÄGARE

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Kopparberg Mineral AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2006-09-01 -- 2007-08-31. Innehåll Sida VD HAR ORDET

Läs mer

Erbjudandet i sammandrag. Allmän information

Erbjudandet i sammandrag. Allmän information Prospekt mars - april 2007 1 Allmän information Finansinspektionens godkännande: Detta prospekt har registrerats och godkänts av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap 25 och 26 lagen

Läs mer

Årsredovisning. Crown Energy AB (publ)

Årsredovisning. Crown Energy AB (publ) Årsredovisning 2011 Crown Energy AB (publ) Innehåll Kort om Crown energy.................................................... 3 inledning..................................................................

Läs mer

REDEYE - ICM. Industrials, Cleantech and Mining. Börsdagarna, November 2011

REDEYE - ICM. Industrials, Cleantech and Mining. Börsdagarna, November 2011 REDEYE - ICM Industrials, Cleantech and Mining Börsdagarna, November 2011 1 Innehållsförteckning Introduktion till Redeye ICM Översikt sektorn Makro och drivkrafter Värdering Redeyes favoriter 2 Introduktion

Läs mer

Från prospekteringsbolag till gruvbolag - Endomines och Pampalo guldgruva

Från prospekteringsbolag till gruvbolag - Endomines och Pampalo guldgruva Från prospekteringsbolag till gruvbolag - Endomines och Pampalo guldgruva AGM April 23 rd 2013 Markus Ekberg, VD Produktion av guldkoncentrat vid anrikningsverket i Pampalo Disclaimer Statements in this

Läs mer

Exklusivt erbjudande att teckna aktier i EMI Invest AB. EMI startar Climeet Skandinaviskt Energi- och Miljöcenter MEMORANDUM

Exklusivt erbjudande att teckna aktier i EMI Invest AB. EMI startar Climeet Skandinaviskt Energi- och Miljöcenter MEMORANDUM Exklusivt erbjudande att teckna aktier i EMI Invest AB EMI startar Climeet Skandinaviskt Energi- och Miljöcenter MEMORANDUM 1 Vi tror på hållbarhet och mångfald för att förbättra miljön och spara resurser

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Texas Onshore AB (publ)

Inbjudan till förvärv av aktier i Texas Onshore AB (publ) PROSPEKT Inbjudan till förvärv av aktier i Texas Onshore AB (publ) 2 Innehållsförteckning 4 Sammanfattning 9 Riskfaktorer 12 Inbjudan till teckning av aktier 14 Erbjudande 16 Organisationen 27 Bolagets

Läs mer

NORDIC MINES AB (publ) Delårsrapport januari juni 2015

NORDIC MINES AB (publ) Delårsrapport januari juni 2015 NORDIC MINES AB (publ) Delårsrapport januari juni 2015 Andra kvartalet 2015 Intäkter uppgick som en följd av produktionsstoppet vid Laivagruvan till 0,0 Mkr (10,0 Mkr). Rörelseresultatet uppgick som en

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 29 september 2014 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Positiva tongångar Bolaget har kommit med en första operationell uppdatering från borrprogrammet på Krasnylicensen som påbörjades

Läs mer

A Nordic Iron Ore opportunity. 2 februari, 2012

A Nordic Iron Ore opportunity. 2 februari, 2012 A Nordic Iron Ore opportunity 2 februari, 2012 Disclaimer THIS DOCUMENT MAY NOT BE TAKEN OR TRANSMITTED INTO OR DISTRIBUTED, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN AUSTRALIA, CANADA, HONG KONG, JAPAN, NEW ZEALAND,

Läs mer

Prospekt. Inbjudan till teckning av aktier i Kopylovskoye AB (publ) september 2009

Prospekt. Inbjudan till teckning av aktier i Kopylovskoye AB (publ) september 2009 Prospekt Inbjudan till teckning av aktier i Kopylovskoye AB (publ) september 2009 Erbjudandet i sammandrag Emission med företrädesrätt för befintliga aktieägare Villkor: Innehav av en (1) befintlig aktie

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i AB Igrene (publ) inför notering på AktieTorget. Teckningsperiod 22 april - 22 maj 2014

Inbjudan till teckning av aktier i AB Igrene (publ) inför notering på AktieTorget. Teckningsperiod 22 april - 22 maj 2014 Inbjudan till teckning av aktier i AB Igrene (publ) inför notering på AktieTorget Teckningsperiod 22 april - 22 maj 2014 Viktig information Med Igrene eller Bolaget avses AB Igrene (publ), org. nr 556027-1305.

Läs mer

Exklusivt erbjudande att teckna aktier i EMI Invest AB För en hållbar miljö

Exklusivt erbjudande att teckna aktier i EMI Invest AB För en hållbar miljö Exklusivt erbjudande att teckna aktier i EMI Invest AB För en hållbar miljö MEMorAndUM 1 Vi tror på mångfald för att förbättra miljön och spara resurser Vi vet en sak: Om vi fortsätter att förbruka resurser

Läs mer

Delårsrapport Q3 2013, koncernen visar vinst för tredje kvartalet

Delårsrapport Q3 2013, koncernen visar vinst för tredje kvartalet 1(11) Delårsrapport Q3 2013, koncernen visar vinst för tredje kvartalet Scandinavian Clinical Nutrition i Sverige AB (publ) Delårsrapport 1 juli 30 sept (Q3) 2013 Juli sep 2013 i korthet för koncernen

Läs mer

Nordisk totalavkastning. Carnegie Strategifond.

Nordisk totalavkastning. Carnegie Strategifond. Nordisk totalavkastning Carnegie Strategifond. Riskhantering och vinstmaximering Carnegie Strategifond investerar i aktier och företagsobligationer i hela Norden. Med dessa två tillgångsslag har fonden

Läs mer