Bokslutskommuniké Januari december 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bokslutskommuniké Januari december 2013"

Transkript

1 Bokslutskommuniké Januari december 2013 Henrik Höjsgaard, VD och koncernchef Benno Eliasson, CFO 20 februari

2 Agenda Rapporten i korthet Finansiell utveckling Framåtblick

3 Rapporten i korthet

4 Inledande kommentarer Q Stärkt lönsamhet på samtliga marknader Nettoomsättning (4 876) MSEK EBITA-marginal 2,9 (2,3) procent Fortsatt trög marknad, åtgärdsprogram Q God lönsamhet trots negativ påverkan av helgdagar Nettoomsättning (1 199) MSEK EBITA-marginal 3,3 (-1,2) procent Förbättrad EBITA-marginal i Sverige Svagt affärsklimat på marknaden i Norge Omsättningen ökade kraftigt i Finland och Danmark 4

5 Koncernen i korthet Fjärde kvartalet Helåret Förändring helåret Nettoomsättning, MSEK % EBITA, MSEK % EBITA-marginal, procent 3,3-1,2 2,9 2,3 0,7 Resultat efter skatt, MSEK % Resultat per aktie före utspädning, SEK 0,35-0,06 1,52 1,11 37 % Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK

6 Sverige 2013 Fortsatt svag marknadsutveckling Nettoomsättning (3 679) MSEK EBITA -marginal: 3,9 (3,5) procent Q Nettoomsättning 778 (863) MSEK EBITA-marginal: 4,8 (-1,6) procent Övertagit utvecklingsansvar av affärssystem Åtgärdsprogram Avtal under Q4: 6

7 Inköpschefsindex Inköpschefsindex Inköpschefsindex, säsongsrensat Inköpschefsindex, icke säsongsrensat Källa: Swedbank 7

8 Arbetsförmedlingens varselstatistik Antal berörda personer Källa: Arbetsförmedlingen 8

9 Bemanningsbranschens omsättning MSEK/kvartal Källa: Bemanningsföretagen 9

10 Marknadsandelar ,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% Manpower Proffice Adecco Lernia Academic Work Källa: Bemanningsföretagen 10

11 Norge 2013 Svagt affärsklimat Vikarbyrådirektivet (EU-direktiv) infördes Nettoomsättning 998 (1 110) MSEK Q Stora regionala variationer Nettoomsättning 237 (317) MSEK EBITA-marginal 3,0 (4,4) procent EBITA-marginal 3,5 (3,2) procent Avtal under Q4: 11

12 Finland 2013 Nettoomsättning 118 (68) MSEK EBITA-marginal 2,5 (-5,9) procent Etablering av Proffice Aviation Q Viss återhämtning på marknaden Nettoomsättning 35 (14) MSEK EBITA-marginal 0 (-14,3) procent Avtal under Q4: 12

13 Danmark 2013 Etablering av Proffice Aviation Nettoomsättning 40 (19) MSEK EBITA-marginal 10,0 (0,0) procent Q Tillväxt på marknaden Nettoomsättning 10 (5) MSEK EBITA-marginal 12,5 (0,0) procent 13

14 Finansiell utveckling Benno Eliasson, CFO 14

15 Resultaträkning Fjärde kvartalet Helåret MSEK Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Personalkostnader Övriga rörelsekostnader Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar EBITA Rörelseresultat Resultat efter finansiella poster Skatt Periodens resultat

16 Nettoomsättning och rörelsemarginal MSEK Procent Q Q Q Q Q Q Q Q Nettoomsättning Rörelsemarginal 16

17 Länder Fjärde kvartalet MSEK Förändring kvartalet Nettoomsättning Helåret Förändring helåret Sverige % % Norge % % Finland % % Danmark % % Totalt % % EBITA Sverige % Norge % % Finland Danmark Koncerngemensamt Totalt % EBITA-marginal, procent Sverige 4,8-1,6-3,9 3,5 - Norge 3,0 4,4-3,5 3,2 - Finland 0-14,3-2,5-5,9 - Danmark ,5 0,0 - Totalt 3,3-1,2-2,9 2,3-17

18 Norge MSEK Q Q Q Q Q Q Q Q Kontor/Kundservice Industri/Logistik Ekonomi IT Vård 18

19 Länder Fjärde kvartalet MSEK Förändring kvartalet Nettoomsättning Helåret Förändring helåret Sverige % % Norge % % Finland % % Danmark % % Totalt % % EBITA Sverige % Norge % % Finland Danmark Koncerngemensamt Totalt % EBITA-marginal, procent Sverige 4,8-1,6-3,9 3,5 - Norge 3,0 4,4-3,5 3,2 - Finland 0-14,3-2,5-5,9 - Danmark ,5 0,0 - Totalt 3,3-1,2-2,9 2,3-19

20 Verksamhetsområden Fjärde kvartalet MSEK Förändring kvartalet Helåret Förändring helåret Nettoomsättning Personaluthyrning % % Rekrytering % % Omställning % % Totalt % % 20

21 Antal personer beviljade omställningsstöd Antal personer/månad Källa: TSL 21

22 Personaluthyrning Fördelning per affärsområde Fjärde kvartalet MSEK Förändring kvartalet Helåret Förändring helåret Nettoomsättning Kontor/Kundservice % % Industri/Logistik % % Ekonomi % % IT % % Vård % % Life Science % % Totalt % % 22

23 Balansräkning 31 Dec 31 Dec MSEK Tillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav 1 1 Långfristiga fordringar 1 2 Uppskjutna skattefordringar Kortfristiga fordringar Likvida medel Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Uppskjutna skatteskulder Räntebärande långfristiga skulder 25 8 Räntebärande kortfristiga skulder Icke räntebärande kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Eventualförpliktelser

24 Q Q Q Q Q Q Q Q Kassaflöde från den löpande verksamheten MSEK

25 Kassaflöde från den löpande verksamheten Helåret 2013 MSEK Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Betald/återbetald skatt Förändring av rörelsefordringar Förändring av rörelseskulder SUMMA 25

26 Framåtblick

27 Konsult- och bemanningsmarknaden Omsättning ca 550 miljarder SEK i Norden White collar (omsättning i MD SEK) *CIETT, 2013 Blue collar (omsättning i MD SEK) *CIETT, 2013 Total bemanningsmarknad (omsättning i MD SEK) *CIETT, 2013 Antal anställda bemanning *CIETT, 2013 Total konsult- och bemanningsmarknad (omsättning i MD SEK) *Affärsvärlden Totalt antal anställda konsult- och bemanningsmarknad *Affärsvärlden SE NO DK FI

28 Den nordiska marknaden 1,2 % 0,9 % 1,4 % 0,6 % 0,3 %* Norden cirka 1 % 0,8 %* 0,1 % Europa 1,8 % 2,5 % 3,6 % 2,6 % 2,0 % 2,0 % 0,7 % 1,0 % 1,8 %* 2,2 % 1,7 % 1,0 % 0,1 % 1,6 % 0,5 % Källa: CIETT, 2011 års siffror, *

29 Mål 2014 FOKUSOMRÅDEN ERP-system Försäljning Operational Excellence Norge MÅL LÅNGSIKTIGA MÅL MARKNADSMÅL KUNDMÅL PERSONALMÅL FINANSIELLA MÅL 29

30 30

Delårsrapport Januari september 2014

Delårsrapport Januari september 2014 2014-06-01 vers 1 Delårsrapport Januari september 2014 Henrik Höjsgaard, VD och koncernchef Benno Eliasson, CFO 13 november 2014 1 Agenda Rapporten i korthet Marknaden Finansiell utveckling Framåtblick

Läs mer

Mekonomen Group. Januari - juni 2013. 27 augusti 2013

Mekonomen Group. Januari - juni 2013. 27 augusti 2013 Mekonomen Group Januari - juni 2013 27 augusti 2013 Andra kvartalet 2013 Intäkter: 1 591 MSEK (1 341) Försäljningen i jämförbara enheter ökade med 5 procent EBITA: 195 MSEK (154) EBITA-marginal: 12 procent

Läs mer

Mekonomen. Mekonomen. Group. Januari - mars 2013. 8 maj 2013

Mekonomen. Mekonomen. Group. Januari - mars 2013. 8 maj 2013 Mekonomen Mekonomen Group Januari - mars 2013 8 maj 2013 Första kvartalet 2013 Intäkter: 1 405 MSEK (1 096) EBITA: 129 MSEK (119) EBITA-marginal: 9 procent (11) Rörelseresultat: 103 MSEK (111) Rörelsemarginal:

Läs mer

Mekonomen. Mekonomen. Januari - december 2012. 14 februari 2013

Mekonomen. Mekonomen. Januari - december 2012. 14 februari 2013 Mekonomen Mekonomen Januari - december 2012 14 februari 2013 Fjärde kvartalet 2012 Intäkter: 1 556 MSEK (1 088) Rörelseresultat: 125 MSEK (104) Rörelsemarginal: 8 procent (10) Resultat efter finansiella

Läs mer

Ökad omsättning 2012, trots försämrat marknadsläge

Ökad omsättning 2012, trots försämrat marknadsläge Ökad omsättning 2012, trots försämrat marknadsläge Helåret 2012 jämfört med helåret 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 876 (4 770) MSEK, en ökning med 2 procent Övriga rörelseintäkter uppgick till 40

Läs mer

Mekonomen Group. Januari - mars 2014. 8 maj 2014

Mekonomen Group. Januari - mars 2014. 8 maj 2014 Mekonomen Group Januari - mars 2014 8 maj 2014 Första kvartalet 2014 Intäkter: 1 441 MSEK (1405) EBITA: 133 MSEK (129) EBITA-marginal: 9 procent (9) Rörelseresultat: 103 MSEK (103) Rörelsemarginal: 7 procent

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december

Bokslutskommuniké Januari december Bokslutskommuniké Januari december 2008 18 februari 2009 Summering januari december 2008 Operativt Vikande marknad där Mekonomen fortsätter ta marknadsandelar Nya butikskoncepten Mekonomen Mega och Mekonomen

Läs mer

Mekonomen Group. Januari - september 2013. 7 november 2013

Mekonomen Group. Januari - september 2013. 7 november 2013 Mekonomen Group Januari - september 2013 7 november 2013 Tredje kvartalet 2013 Intäkter: 1 417 MSEK (1 433) Försäljningen i jämförbara enheter ökade med 2 procent EBITA: 178 MSEK (176) EBITA-marginal:

Läs mer

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Koncernens intäkter 2006 uppgick till 1 221,1 MSEK. Marknadsutvecklingen har varit god på samtliga marknader där Poolia är verksamt och samtliga

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Kvartalsrapport 1 Januari - mars 2015

Kvartalsrapport 1 Januari - mars 2015 Kvartalsrapport 1 Januari - mars 2015 Första kvartalet 2015 Intäkter: 1 382 MSEK (1 290) Rörelseresultat: 142 MSEK (126) EBITA: 169 MSEK (156) Rörelsemarginal: 10 procent (10) EBITA-marginal: 12 procent

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december 2007. 15 februari 2008

Bokslutskommuniké Januari december 2007. 15 februari 2008 Bokslutskommuniké Januari december 15 februari 2008 1 Verksamhet Ledande på den skandinaviska marknaden för kvalitetsreservdelar och tillbehör Försäljning till verkstäder och övrigt (75%) och konsumenter

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Fortsatt lönsam tillväxt utökade satsningar i Tyskland och Storbritannien Under andra kvartalet uppgick Pooliakoncernens intäkter

Läs mer

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20130101 20130331 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 439,3 (402,9) MSEK, en ökning med 9%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 64,1 (52,9) MSEK, en ökning

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Fjärde kvartalet 2014 exklusive Danmark Intäkter: 1 373 MSEK (1 318) Rörelseresultat: 145 MSEK (75) EBITA: 184 MSEK (146) Rörelsemarginal: 11 procent (6) EBITA-marginal: 13 procent

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Proffice delårsrapport

Proffice delårsrapport Proffice delårsrapport JANUARI SEPTEMBER 2010 Proffice växer markant i en allt starkare marknad Juli september 2010 Nettoomsättningen uppgick till 1 028 (892) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 42 (42)

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Highlights första tre kvartalen Ökad omsättning jämfört med föregående år Förbättrat rörelseresultat före och efter avskrivningar Ny grafisk profil och ny hemsida Rapportperioden

Läs mer

Perioden 1 januari 31 december 2007 jämfört med samma period 2006 1) Nettoomsättningen uppgick till 1 440 MSEK (1 116), en ökning med 29 procent.

Perioden 1 januari 31 december 2007 jämfört med samma period 2006 1) Nettoomsättningen uppgick till 1 440 MSEK (1 116), en ökning med 29 procent. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 31 december 2007 Kurspåverkande information som rapporteras till Finansinspektionen Resultat per aktie ökade med 32 procent Perioden 1 januari 31 december 2007 jämfört med samma

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2007 Generic Sweden AB (publ)

Delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2007 Generic Sweden AB (publ) Om Generic Sweden: IT- och telekomgruppen Generic Sweden levererar system för verksamhetskritisk kommunikation till kunder med behov av extrem tillförlitlighet. Konsultverksamheten erbjuder högkvalitativa

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer