Ansvarets sköna börda

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ansvarets sköna börda"

Transkript

1 Ansvarets sköna börda

2

3 HANS DALBORG Ansvarets sköna börda MINA ÅR MED NORDEA albert bonniers förlag

4 isbn Hans Dalborg 2014 Tryck: ScandBook AB, Falun 2014

5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord 7 25 September Kapitel I: Att bärga en bank som kört i diket 12 Kapitel II: Framtidstro och vardagsarbete 69 Kapitel III: Gota nya möjligheter 92 Kapitel IV: Återkomsten 107 Kapitel V: Ett svärmeri med förhinder 126 Kapitel VI: Ett djärvt steg över gränsen 154 Kapitel VII: Att leva tillsammans 174 Kapitel VIII: Kreditkassen tålamodets belöning 197 Kapitel IX: Unibank ett systematiskt fusionsförsök 236 Kapitel X: Vaktombyte 258 Kapitel XI: Bolagsstyrning spel med tydliga roller 282 Kapitel XII: På väg mot The Nordic Champion 298 Kapitel XIII: From too many to just one 306 Kapitel XIV: Orosmoln vid horisonten 327 Kapitel XV: Finanskris 337 Kapitel XVI: Att sluta 370 Reflektioner från styrelseordföranden 389 Tack 399 Namnregister 401

6

7 FÖRORD Främst ansvar ger välsignelse och sann glädje. Søren Kirkegaard I början av år 1991 tillträdde jag som vd och koncernchef i den statligt dominerade Nordbanken. Banken var i djupaste kris, på gränsen till totalt sammanbrott. Vid bolagsstämman år 2011 lämnade jag banken i och med att jag avgick som ordförande i styrelsen för vad som numera heter Nordea. Det var då en europeisk storbank, finansiellt stark med ett börsvärde långt över 300 miljarder kronor, en bit över Deutsche Bank. I skrivande stund, sommaren 2014, är Nordea Stockholmsbörsens näst största företag. Detta är berättelsen om de tjugo år som jag ägnade åt koncernen som blev Nordea. Min skildring spänner över den mest dramatiska tiden sedan andra världskriget, såväl i Sverige som globalt. De två decennierna har varit osannolikt händelserika. Det skulle kännas tillfredsställande om läsaren liksom jag själv ser ett samband mellan katastrofhanteringen i början på 1990-talet och robustheten i den svenska ekonomin och det svenska banksystemet under den senaste globala krisen. Vi lyckades med mycket. Dock är det mesta fortfarande ogjort, både vad gäller bankkoncernen Nordea och andra företag också för den delen. Världen är idag ännu mer komplicerad än när jag lämnade banken för några år sedan, och förändringstakten är fortsatt hög. Under de tjugo år som jag verkade i Nordeas högsta ledning, genomgick världen alltså dramatiska förändringar. I november 7

8 1989, ett år innan jag kom till banken, föll Berlinmuren. I december 1991 upplöstes Sovjetunionen. Dessa två fundamentala förändringar hade jag aldrig trott att jag skulle få uppleva. Världen har plågats av otaliga väpnade konflikter och terrordåd, men samtidigt har hundratals miljoner människor lyfts ur djupaste misär och fått ett drägligare liv under framväxten av helt nya geopolitiska balansförhållanden. Det fanns en enorm kraft i att marknaderna globaliserades och att stora delar av Asien därmed industrialiserades och moderniserades. Mest avgörande var att Kinas ledare, Deng Xiaoping, drev en mer reformvänlig politik. Att Kina gradvis accepterade såväl marknadsekonomi som privat ägande ändrade i grunden förutsättningarna för landets ekonomiska aktiviteter. När staten Kina och kinesesiska privatpersoner började spara i amerikanska statsobligationer måste vi i väst gnugga oss i ögonen. Var det verkligen sant? Användningen av internet startade i början av 1990-talet och utvecklades explosionsartat fram till sekelskiftet, när den så kallade IT-bubblan brast. Sedan branschen hämtat sig har utvecklingen inom informationsteknologin expanderat i rasande takt. Mina barnbarn är födda in i denna nya verklighet och rör sig med en självklar lätthet mellan den reella världen och den virtuella. Vi äldre är i stället att betrakta som immigranter i denna nya värld, med de problem som alla erfar vid mötet med något som är helt nytt. Under dessa tjugo år har jag också sett visionen om avregleringar komma och gå. Under hela 1990-talet var slagorden: Öppna marknaderna! Bort med tvångströjor och restriktioner! De senaste fem sex åren har i stället regleringarna blivit allt fler och mer komplicerade än någonsin. Det har hunnit ske stora attitydförskjutningar vad gäller miljöfrågor, utbildning och politik. Sverige har i många avseenden blivit ett mångkulturellt samhälle med de möjligheter och svårigheter som detta innebär, och ingenting talar för att förändringarna kommer att avstanna, tvärtom. Politiska företrädare, företagsledningar och vi enskilda medborgare möts ständigt av nya utmaningar. Under dessa tjugo år ökade till exempel den förväntade livslängden med fem år för män och drygt tre år för kvinnor, något som har dramatisk betydelse för pensioner och sparande. 8

9 Min ambition med boken, utom att skildra ett historiskt förlopp, är att dela med mig av iakttagelser kring och slutsatser om vad jag anser vara gott ledarskap och klokt styrelsearbete. När jag gick på Handelshögskolan på 1960-talet läste jag en bok som gjorde stort intryck på mig. Den hette My years with General Motors och sedermera, som lärare på Institutet för företagsledning, IFL, använde jag den som kurslitteratur. Författare till boken var Alfred P Sloan, vd och därefter styrelseordförande för General Motors, världens största industriföretag på den tiden. Sloan berättar om viktiga händelser han varit med om under sin långa tid i General Motors och redogör för sin ledarfilosofi på ett okonstlat sätt, och utan alla jämförelser i övrigt har jag påmint mig om det upplägget när jag själv har skrivit. En hel del av Sloans ledarfilosofi och dess principer ter sig gammalmodiga i vår tid, men hans grundtanke, att berätta om sitt liv i företaget och dra slutsatser, har känts tilltalande. Det skulle glädja mig om mina läsare inspireras eller får lust att reflektera vidare efter att ha läst om mina erfarenheter. Självklart har jag också ibland trampat snett och satt ner foten fel. Mina misstag har varit lärorika de kan bli det för andra. Under hela mitt yrkesverksamma liv har jag varit kärleksfullt förankrad i ett händelserikt familjeliv och år 2015 har min hustru Anna och jag varit gifta i femtio år. Vårt långa äktenskap och vår starka familjesammanhållning, som består även sedan våra tre barn har blivit vuxna och bildat egna familjer, har för min del inneburit en rik källa till kraft och energi. Starka familjeband kan naturligtvis kräva betydande uppmärksamhet om det uppstår bekymmer. Min avsikt med denna bok har emellertid inte varit att skriva mina memoarer. Jag berör därför endast sporadiskt händelser i vår familj, detta för att inte komplicera framställningen. Under hela mitt liv har jag haft många och varierande intressen. Friluftsliv har varit viktigt för mig, likaså har kultur i vid mening alltid inneburit en lockelse, liksom forskning och akademiskt liv. Eftersom jag har känt en genuin ovilja mot att avstå från den inspiration och de kunskaper som mina intressen utanför den professionella sfären har gett mig, har det stundom uppstått konkurrens om min tid. Mina olika engagemang har dock främst varit en tillgång, 9

10 inte bara på så vis att jag har fått idéer som har varit användbara i arbetet utan därför att mitt engagemang i kulturen har varit lika viktigt för mig som andra mänskliga behov. Närhet till naturen och deltagande i kulturlivet har i alla år varit en väsentlig del av mitt sätt att vara och därmed också av mitt sätt att leda. Mitt engagemang i sfärer utanför det normala bankarbetet har gett mig ett rikare liv, samtidigt som jag påverkats i tanke och handling. Detta är skälet till att jag vill berätta om mina mest omfattande engagemang utanför bankvärlden. Den danske filosofen Søren Kierkegaard har sagt: Främst ansvar ger välsignelse och sann glädje. Jag inser hur privilegierad jag är som fått känna skönheten i det stora ansvaret och som fått samarbeta med och träffa intressanta människor med egna spännande berättelser. Jag är tacksam mot dem som kände förtroende för mig, och som gav mig möjlighet att åstadkomma något som jag kan känna stolthet över. Jag har haft förmånen att få arbeta tillsammans med de mest energiska, begåvade och intressanta personligheter jag kan tänka mig, samtliga beredda att ta ansvar. Många kom att ta ansvar långt utöver vad de kunnat föreställa sig. Ambitionen att skapa något bra, det vill säga ett stabilt och framgångsrikt företag, var stark hos oss alla. Dessutom drevs vi av en önskan om bekräftelse och positiva omdömen från omvärlden. Det enda kapital som en människa verkligen äger är sin återstående livstid. De yngre är därmed rikare än de äldre. För egen del vill jag förvalta mitt återstående kapital så klokt att jag även i framtiden kan uppleva samma känsla av rikedom som varit mig förunnad under alla dessa år. Stockholm sommaren 2014

11 25 SEPTEMBER 1991 Hörsalen på Nordbanken var full till sista plats med journalister och andra intresserade. Det var presskonferens och banken skulle lämna sin delårsrapport. Jag visste att den var katastrofal, med gigantiska kreditförluster, en goodwill-avskrivning på dryga två miljarder och ett kapitalbelopp till Nobel Industrier på lika mycket. Jag visste att kvällens teve- och radionyheter skulle domineras av katastrofen och morgondagens tidningar fyllas med krigsrubriker. Ett drygt halvår tidigare hade jag anställts i den krisdrabbade Nordbanken och lämnat den trygga befattningen som ställföreträdande koncernchef i det traditionsrika försäkringsbolaget Skandia. Bredvid mig på podiet satt min ställföreträdare Lars Thunell, tidigare finanschef i det framgångsrika ABB. Vår uppgift var att bärga den bank som så uppenbart kört av vägen. Men jag kan ännu minnas det obehag som låg i att vara budbärare av dåliga nyheter. Jag kan fortfarande känna hur ögonen sved av att presentera bankens eländiga situation och minnas hur Lars utbrast: Man undrar vad de har haft för sig! Där fanns också tvivlet. Skulle det över huvud taget vara möjligt att få banken att fungera igen? Bara ett halvår tidigare hade jag trott att jag främst skulle ägna tid åt bankens långsiktiga inriktning, dess strategi och framtida struktur. Nu gällde bara överlevnad. 11

12 KAPITEL I Att bärga en bank som kört i diket Det största ligger inte i att aldrig falla, utan att resa sig varje gång det händer. Konfucius Det var dagen före julafton 1990, en ovanligt mild vinter, inte ett snökorn i villaträdgården i Knivsta. Klockan var halv fem på eftermiddagen och jag försökte som bäst få ner julgranen i julgransfoten, när telefonen ringde. Den som ringde var Björn Wahlström, den välkände industriledaren, som bland annat lett omstruktureringen av den svenska stålindustrin. Tjenare Hans! Nu har du varit försäkringsdirektör alldeles för länge. Nu ska du bli bankdirektör. Du ska bli chef för Nordbanken! I det här läget var den statligt dominerade Nordbanken i djup kris. Kreditförlusterna hade vällt in under hösten och uppgick till osannolika 3 miljarder kronor. Verkställande direktören hade avgått under dramatiska omständigheter efter påtryckningar från Bankinspektionen som bytte namn till Finansinspektionen år 1991 och dess generaldirektör Anders Sahlén. Finansministern i den socialdemokratiska regeringen, Allan Larsson, hade i sin tur avsatt hela styrelsen. Larsson själv förklarade: När styrelseordförande Tony Hagström uttryckte sitt fulla förtroende för vd, insåg jag att hela styrelsen borde avgå. Mig veterligt har det aldrig tidigare hänt att vd och hela styrelsen så brådstörtat har fått lämna sina uppdrag. Tidningsrubrikerna var av krigsstorlek och allmänhetens intresse var stort. Skulle jag bli vd i den krisdrabbade Nordbanken? Tankarna for 12

13 snabbt genom mitt huvud. Vilket stort jobb! Och svårt! Och hur såg det ut egentligen i banken? I ett försök att vara slagfärdig svarade jag: Jag hörde på nyheterna redan vid fyratiden att du hade blivit utnämnd till styrelseordförande i banken. Och så ringer du först nu? Björn skrockade: Jag är ledsen att det dröjde, men jag står i en telefonkiosk i Frankrike. Jag insåg att han menade allvar, att han ville att jag skulle ta över chefskapet för Sveriges mest utskällda företag, en bank i ett mycket svårt ekonomiskt läge. Det låter jättespännande, men jag behöver betänketid. Och jag måste tala med Anna. Visst, ta några dagar på dig nu i jul. Förresten kan du väl komma ner till Frankrike och resonera om detta, ha det så bra! Jag var tacksam att han inte sa: Visst, jag väntar i telefonen Björn Wahlström, 66 år, var vid den här tiden en av Sveriges mest välkända industriprofiler. Tuff, erkänd, en gigant med ett skarpt öga för människor och strukturer. Han var känd för sin beslutskraft, men också för sin förmåga att entusiasmera och inspirera under tiden som pappersindustrin, stålindustrin och gruvorna hade varit föremål för hans kraftfulla ingrepp. Björn ledde omstruktureringen av en blödande stålindustri till det framgångsrika storföretaget SSAB under svåra omständigheter, såväl politiskt som opinionsmässigt. Precis när han var på väg att trappa ner sina professionella åtaganden hade finansministern bett honom att ta över som ordförande i Nordbanken, som staten ägde till 77 procent. Björn Wahlströms plan för den närmaste tiden hade varit att segla mer och att kunna vistas mer i Frankrike. I stället skulle han sätta ihop en styrelse, få tag i en vd och framför allt få Nordbanken på fötter. Björn Wahlström och jag träffades första gången i styrelsen för bygg- och fastighetsbolaget ABV, ett av Sveriges största byggbolag. Detta var mitt första stora styrelseuppdrag utanför Skandia och Skandia International. Finansmannen Anders Wall, som satt i Skandias styrelse och hade ägarintressen i ABV, hade föreslagit mitt namn. Under min tid i styrelsen gjorde Refaat El-Sayed ett försök att förvärva ABV, men bolaget var skyddat av korsägande. 13

14 Även fastighets- och IT-bolaget Pronator ville förvärva ABV, men slutligen såldes bolaget till Johnson-ägda JCC och blev en del av dagens NCC. Jag hade hört och läst mycket om industrialisten Björn Wahlström och ombildningen av stora, tunga, klassiskt svenska industrier. Dock tillhörde jag aldrig gänget unga företagsledare runt Björn, en grupp som medierna hade döpt till Björnligan. Jag lärde känna honom långt senare. Under min tid i styrelsen för ABV imponerades jag av Björns välformulerade, klara inlägg. Visserligen var det förre SAFledaren Curt-Steffan Giesecke som var ordförande, men Björns ord hade stor genomslagskraft. Exempelvis var vice styrelseordföranden en påstridig bevarare av det bestående och blev Björns motståndare i många viktiga sakfrågor. Det var nästan så att denne vice saboterade styrelsediskussionerna med sin motsträvighet. En dag brast det för Björn: Jag vill att styrelsearbetet ska vara roligt, spännande och inspirerande, men du, B, gör allt för att det inte ska gå. Du är emot allt som stör din egen maktposition! Det blev dödstyst i rummet. Björn hade sagt vad ingen hade vågat säga. Efter en tid var B inte längre styrelseledamot. Jag brukade sitta intill Björn under styrelsemötena och noterade hur han arbetade. Han kunde avvakta länge, gjorde anteckningar. Först därefter kom han med sina minutiöst förberedda inlägg, och han fick nästan alltid med styrelsen på sina förslag. Själv trivdes jag med Björn Wahlström och Björn tycktes gilla mig. Han sa ibland att han uppskattade min brist på bull-shitting. Och nu hade alltså Allan Larsson bett Björn Wahlström att ta på sig ansvaret som styrelseordförande i Nordbanken. Björn hade svarat att ett villkor var att Jacob Palmstierna fick bli vice ordförande. Jacob hade då redan utsatts för husrannsakan i ett skatteärende, på banken och i mediernas närvaro, och under förödmjukande former känt sig tvungen att lämna sitt jobb som koncernchef för SE-banken. Friherre Jacob Palmstierna hade då tillbringat hela sitt yrkesliv först i Stockholms Enskilda Bank och därefter i Skandinaviska Enskilda Banken. Före sin korta tid som koncernchef hade han haft flera positioner, senast som chef för SEB International, så han var välkänd långt utanför Sveriges gränser och hade ett rikt förgrenat kontakt- 14

15 nät. Utanför banken var han djupt engagerad i Handelshögskolan och han skötte familjegodset Maltesholm utanför Kristianstad minutiöst noggrant. I domstolen friades Jacob Palmstierna helt från alla misstankar. Men då var det så dags, för åklagarsidans groteska tillslag mot SEbanken och Jacob i syfte att hitta bevis för skattefusk hade redan ägt rum. SE-banken var Jacob Palmstiernas andra hem på denna jord, och i syfte att skydda banken hade han lämnat sin post redan under utredningen, tagit med sig ett par Ica-kassar med papper och flyttat in i en korridor med pensionerade toppdirektörer, bland andra Björn Wahlström. Och nu hade alltså Björn Wahlström ställt som villkor att Jacob Palmstierna skulle bli vice ordförande i Nordbankens nya styrelse. Jag kan inte bank, så jag vill få med Jacob, sa han, och fick så småningom klartecken från statsminister Ingvar Carlsson. Själv hade jag plötsligt ännu mer än vanligt att tänka på till jul. Skulle jag lämna min trygga position som ställföreträdande koncernchef i Skandia? Skulle jag ge mig in i den tidigare okända och nu ökända Nordbanken? Varför skulle jag göra det, jag hade ju god möjlighet att bli vd på Skandia efter Björn Wolrath? Skandia hade Sveriges kanske bästa varumärke och anseende ja, det var då det medan Nordbanken framstod som ett svart hål. Så varför skulle jag flytta? Jag ska inte förringa Björn Wahlströms övertalningsförmåga. Hans personliga charm och trygga utstrålning, kopplat till en enastående förmåga att argumentera, gjorde säkert sitt, men det som drev på mest var faktiskt min äventyrslusta. Kanske hade det hunnit bli lite tråkigt på Skandia? Senare skulle jag även ta till mig ett uttryck som myntats av Ingemar Hedenius, legendarisk professor i praktisk filosofi vid Uppsala universitet: En människa är lycklig om hon kan vara nyttig för andra. Givetvis var min hustru Annas stöd mycket betydelsefullt. I mellandagarna vandrade vi över ängarna i Knivsta och fantiserade tillsammans om ett nytt, dramatiskt liv. Jo, hon var beredd. Uppdraget verkade farligt men spännande, och Anna gav mig sitt helhjärtade stöd. Om det skulle behövas var hon beredd att ställa om hon också, 15

16 för hon hade börjat tröttna på sitt arbete på Gustavianum i Uppsala. Under de här avgörande dygnen talade jag även med min gamle vän Claes Östberg. Han hade startat sin bankkarriär i Sundsvallsbanken under Erik Ehns ledning och var nu regionchef i Nordbanken. Claes kunde stå modell för bankchefer när de är som bäst; han är seriös, noggrann, professionell, aldrig extravagant och strävar efter rättvisa dessutom trevlig. Claes ansåg att Nordbanken behövde ett nytt slags ledarskap, dels för att klara upp bankens äventyrliga affärer, dels för att fullfölja en redan påbörjad fusion, och han var mycket vältalig. Jag skulle kunna göra stor nytta i den sargade Nordbanken, sa han, och själv lyssnade jag och tog intryck. Längre fram blev Claes Östberg Nordeakoncernens kreditchef. Han har lämnat många viktiga avtryck i bankens arbetssätt. Under dessa juldagar överlade jag också med min förtrogne, Karl- Olof Olle Hammarkvist, min efterträdare som vd på Skandia International. På våren 1991 kom han över till Nordbanken och blev en viktig aktör i utvecklingen av banken. Över nyåret for Anna och jag ner till Cannes, till Björn och hans hustru Birgitta. Jag tackade ja till erbjudandet om att bli vd för Nordbanken och passerade därmed min point of no return. På flyget hem till Stockholm skrev Björn fem rader för hand på ett papper och lämnade över till mig. Det var mitt anställningskontrakt, ifall han skulle få en tegelpanna i huvudet. Innebörden i det kortfattade avtalet var att jag skulle anställas som vd på Nordbanken med samma villkor som jag hade som vice vd på Skandia. Jag tog inte jobbet för pengarnas skull. Min chef på Skandia, Björn Wolrath, blev arg, ledsen och förvånad när jag informerade honom om mitt beslut. Han gjorde ett bra försök att få mig att stanna, men jag hade bestämt mig. Knappt hade vi kommit hem från Frankrike, så ringde en journalist från SVT Rapport: Ryktet säger att du blir ny vd för Nordbanken. Kan du kommentera? Jag kommenterar inte rykten, svarade jag, varpå reportern tvekade och väntade någon dag till. Det ångrade han, berättade han för mig långt senare, men för mig var det undanglidande svaret en självklarhet. Andra instanser än 16

17 Björn Wahlström skulle godkänna min anställning innan allt var klart, och dessförinnan fanns ingenting att kommentera. Det var jag som löste krisen i Nordbanken, eftersom jag anställde dig, skrev Allan Larsson till mig många år senare, en älskvärdhet med glimten i ögat. Självklart blev jag road, men riktigt korrekt var inte historieskrivningen. För det första är det styrelsen som tillsätter vd och för det andra var vi många som hjälptes åt att lösa Nordbankens problem. Allan Larsson, en övertygad socialdemokrat men ingen dogmatisk vänsterideolog, var finansminister i Ingvar Carlssons ministär. Allan hade i februari 1990 efterträtt Kjell-Olof Feldt efter en turbulent regeringskris. Han kom till Finansdepartementet efter en framgångsrik tid som generaldirektör för Arbetsmarknadsstyrelsen, AMS. Eftersom pragmatiska lösningar är hans kännetecken har han gått hem i flera läger. Allan är en lugn man med humor och gott omdöme, cool, skulle man kunna säga. När Björn och jag besökte honom våren 1991 och undrade hur krisen upplevdes i Finansdepartementet, svarade han med liknelsen om att befinna sig i stormens öga. Runt om blåste det orkanvindar, men inte på Finansen. Finansministern hade naturligtvis stort intresse av att det inte blev fel i rekryteringen av ny vd för Nordbanken och som ett led i anställningsprocessen åt Allan och jag en gemensam lunch för att han skulle kunna bilda sig en uppfattning om mig. Vår professionella relation varade sedan endast i åtta nio månader, eftersom Allan lämnade regeringen i september 1991, men vi hann ändå etablera en kontakt som fortfarande består. Skälet tror jag är att vi lärde känna varandra i en extremt orolig tid i Sverige, med ekonomisk kris, en framväxande fastighets- och bankkris, och en Erik Penser-kris till råga på det. På senare år har Allan Larsson och jag varit kollegor som ordförande i styrelserna för två universitet, Allan Larsson som ordförande i Lund och jag i Uppsala. Det var mycket tack vare Allan Larssons intensiva lobbyarbete som vi fick det prestigefyllda ESS-projektet till Lund och Sverige. Brådskan vid tillsättningen var påfallande, men anställningsprocessen sköttes ändå noggrant. Efter lunchen med Allan Larsson skulle 17

18 jag också träffa riksbankschefen Bengt Dennis och generaldirektören för Bankinspektionen, Anders Sahlén. Jag ringde upp Bengt Dennis på hans hemtelefon. Det var helg, men vi hade ingen tid att förlora. Dennis! dundrade det i svarsänden och eftersom jag hade hittat namnet utan titel i telefonkatalogen, frågade jag om jag talade med riksbankschefen Dennis. Det finns bara en Dennis! var svaret, så tonen var lika kärv från början som den sedan förblev under åren framöver. Bengt Dennis tvekade aldrig att understryka sin roll som mäktig centralbankschef. Riksbankschefen var djupt engagerad i den ekonomiska krisen i Sverige. Han uppfattades som så kallad hök, understödd i sina beslut av främst vice riksbankschefen Thomas Franzén. När Sverige gick med i EMU-samarbetet i maj 1991 var den allmänna uppfattningen att nu hade man spikat igen dörren till devalveringar. Alla tendenser till slapphet skulle bekämpas med penningpolitiska åtgärder. Men var det praktiskt möjligt? När landet inte bara led av en strukturell kris med hög sjukfrånvaro och riktigt dålig konkurrenskraft, utan också av en ekonomisk kris med stor offentlig upplåning och en eskalerande bank- och fastighetskris? Bengt Dennis visade en unik ståndaktighet, även när bland andra Nils Lundgren, Nordbankens chefsekonom, påpekade att kronförsvaret var ett kostsamt och alltför svårt projekt. Penningpolitikens verktygslåda var helt enkelt otillräcklig för att skapa tidsfrist för ett finanspolitiskt reparationsarbete. Bankchefernas vandringar till Riksbanken blev rutin. Följande år, 1992 på hösten, skulle Bengt Dennis genomdriva gigantiska räntehöjningar. The sky is the limit! dundrade han till såväl spekulanter som medier. Vi höjer styrräntan till 500 procent, sa han utan minsta darr på rösten. Idag vet vi att kronförsvaret i längden var ogörligt. I november 1992 fick kronan flyta fritt och föll med 20 procent mot dollarn. Men om framtiden visste vi naturligtvis ingenting, när jag ringde Bengt Dennis den där söndagskvällen. Han frågade en del om min bakgrund, och bara något dygn senare åt jag middag med honom, 18

19 finansminister Allan Larsson, generaldirektören Anders Sahlén och Björn Wahlström. Jag fick godkänt av samtliga och nu blev det dags att gå ut med beskedet att Nordbanken hade fått ny verkställande direktör. Vid den här tiden var Nordbanken hårt bevakad av medierna, så det blev ett väldigt ståhej. Presskonferenser, tevesoffa samt tidningsintervjuer avlöste varandra och seriösa ekonomiska analyser blandades med personliga och stundom triviala frågor. Vad har du på nattduksbordet? Vad är din favoriträtt? Tror du på Gud? Spelar du golf? Vad röstar du på? En reporter frågade Björn Wahlström om han brukade gå mot rött ljus. Absolut, svarade Björn, jag är alldeles för otålig för att vänta och jag skulle förresten inte anställa någon som inte gör likadant. Samma fråga ställdes genast till mig, och jag hade ju hört Björns svar: Jag går mot rött, men till skillnad från Björn Wahlström tittar jag först efter om det kommer någon bil! Det var med vemod som jag efter arton år lämnade Skandia där jag hade många vänner, inte minst i koncernledningen och i den internationella ledningen. Förutom vd Björn Wolrath fanns där välkända namn som finanschefen Björn Hall, storföretagschefen Leif Victorin och mina nära medarbetare på Skandia International: Johannes Norrby, Olle Hammarkvist och Håkan Lindkvist. Vid den här tiden var Skandia Sveriges äldsta noterade bolag, med stor tyngd i svenskt näringsliv. Det stora försäkringsbolaget hade en imponerande livoch sakrörelse i Sverige plus en internationell rörelse, som innehöll både glädjeämnen och en del surdegar. Till de senare hörde en affär i USA som hade byggts upp av en egensinnig vd vid namn Laszlo Gonye, som hade åstadkommit svårartade problem. Skandias styrelse beslöt att avskilja den farliga utlandsrörelsen i ett eget bolag redan i början av 1980-talet, och särnoterade det sedan på Stockholmsbörsen. Skandia sålde 53 procent och behövde därefter inte konsolidera bolaget och jag erbjöds att bli vd. Prospektet innehöll allehanda giftstämplar som skulle varna den riskobenägne från att köpa aktien, men Skandia Internationals aktie blev populär. 19

20 Vi gjorde snart vinst och arbetsglädjen var stor i bolaget, vilket gör att fortfarande, tjugofem år senare, träffas hundratals gamla medarbetare till årliga sammankomster. Chefen för den internationella livrörelsen Jan Carendi hade startat en embryonal livrörelse i USA och möjligen var han lättad när jag lämnade Skandia. Carendi uppskattade att jag stödde hans entreprenörskap, men han klagade ofta på att jag var snål: Den enda bonus jag har är att you can fire me at the drop of a hat, var ett av hans favorituttryck. Egentligen gick det lite för bra för Skandia International och hösten 1989 köpte Skandia tillbaka Skandia International från börsen. Ledningen hade ångrat sig. Vid försäljningen fyra år tidigare hade Skandia fått 900 miljoner kronor, men nu kostade det 3,6 miljarder kronor att köpa tillbaka bolaget på nytt. Själv blev jag ställföreträdande koncernchef och arbetade nära Skandiachefen Björn Wolrath och kanske skulle jag efter ytterligare något år ha fått efterträda honom, samtidigt som Björn blivit styrelsens ordförande. Det vet ingen och det spelar heller ingen roll, för Björn Wahlström ringde och sedan hände andra saker. Sju eller åtta år senare blev Lars-Erik Pettersson, som Björn Wolrath hade rekryterat från Sparbankerna, en alltmer synlig aktör i Skandias ledning. Ytterligare något år senare var Pettersson vd för Skandia, men det var inte Wolrath som blev styrelseordförande utan förre Ericssonchefen Lars Ramqvist. På avstånd betraktade jag bedrövad vad som hände med bolaget där jag arbetat så länge och trivts så bra. Först sålde Skandia den stora sakrörelsen, döpt till If, till finländska försäkringsbolaget Sampo. Därefter sålde man stora delar av återförsäkringen till tyska Hannover Re och flygförsäkringen till ytterligare någon annan. Samtidigt tryckte man på gasen för amerikansk pensionsförsäkring och mig tycktes den kombinationen underlig, eftersom satsningar på livförsäkring kräver starka kassaflöden. Sakförsäkring är kanske inte så lönsam, men den genererar onekligen stora kassaflöden. I sin ambition att hålla uppe tillväxten i amerikansk livförsäkring gjorde Skandia farliga produktförändringar. När flödet sinade sålde man det svenska livbolagets kapitalförvaltning, men till slut var även den amerikanska livrörelsen ute till försäljning. 20

21 Sammantaget gjordes stora strategiska missgrepp och min uppfattning är att stora delar av ett fint, traditionsrikt bolag förstördes. Denna dramatiska tid i Skandias historia, med generösa belöningssystem och flera rättegångar där ingen i högsta ledningen fälldes, skildras väl i boken Guldregn av Sophie Nachemson-Ekwall och Bengt Carlsson. Skandia fick senare ny ledning och ny framtidstro, men jag gillade inte att bolaget såldes till det sydafrikanska försäkringsbolaget Old Mutual. Idag är ägandet i Skandia åter svenskt. Den ordningen gläder mig och många andra. Den 1 januari 2014 blev Skandia ett ömsesidigt bolag, ägt av försäkringstagarna. Som bank- och försäkringsbolag har bolaget 2,5 miljoner kunder i Sverige, Norge och Danmark. När Björn Wahlström, Jacob Palmstierna och jag kom till Nordbanken, ägdes den till drygt 70 procent av svenska staten. Banken var i djup kris. Jacob kunde bankvärlden efter sina många år på SEbanken, men för mig var bankverksamhet något nytt, även om jag hade lång erfarenhet från tjänstesektorn och finansmarknaden och hade varit vd i Skandia International i fyra år. Skandia Internationals aktier var bland de sexton mest omsatta på börsen. Nordbankens speciella, politiskt influerade miljö var emellertid lika ny för både Jacob och mig, men vi hade inte tid att grubbla över den saken. Vårt uppdrag var att snabbt få upp fordonet som hade kört i diket, så att vi kunde ta oss vidare. Björn Wahlström ledde det omfattande styrelsearbetet och utrikespolitiken, främst relationerna till ägarna. Jacob Palmstierna kastade sig över kreditportföljen, frustande av arbetslust, och jag ledde förvandlingen av banken med alla dess organisatoriska, strategiska och processmässiga problem. Min smekmånad som ny vd i Nordbanken varade en vecka. Sedan vidtog allvaret och något av det viktigaste var att återskapa och bygga upp ett förtroende för banken. Förtroende syns inte i en banks balansräkning, men är likafullt bankens mest väsentliga tillgång. Förtroendet avgör om en privatperson och ett företag vill göra insättningar, det vill säga låna ut sina pengar till banken. Förtroendet 21

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice Del 1 Service börjar med relationer Förstklassig kundservice börjar med goda relationer. Här är nio sätt att stärka kundrelationer

Läs mer

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap.

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap. LEDARSKAPETS SANNINGAR (Liber, 2011) James Kouzes är Barry Posner är båda professorer i ledarskap och i boken sammanfattar de det viktigaste de lärt sig efter att ha studerat framgångsrikt ledarskap i

Läs mer

Historik för Ägarföreningen ProSkandia. Det här är ett utdrag ur Programförklaringen mars 2015.

Historik för Ägarföreningen ProSkandia. Det här är ett utdrag ur Programförklaringen mars 2015. Historik för Ägarföreningen ProSkandia Det här är ett utdrag ur Programförklaringen mars 2015. Inledning Skandia är ett kundägt ömsesidigt bolag med ett fullmäktige som högsta instans. Detta ger 1.4 miljoner

Läs mer

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han huvudet längre och nästan dubbelt så bred. Springer Med

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul Vi har en gammal föreställning om att vi föräldrar alltid måste vara överens med varandra. Men man måste inte säga samma sak, man måste inte alltid tycka samma sak. Barn kräver väldigt mycket, men de behöver

Läs mer

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE 150 ledningsgrupper senare - vår bild av en dold potential Detaljerade fallstudier av verkliga ledningsgruppssituationer och typiska problem såväl som konkreta tips för

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget.

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget. Boksammanfattning Ditt professionella rykte - Upptäck DIN främsta tillgång. av Per Frykman & Karin Sandin Företag över hela världen lägger ner enorma summor på att vårda och stärka sitt varumärke, rykte

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 1. Hur uppfattar du kursen som helhet? Mycket värdefull 11 Ganska värdefull 1 Godtagbar 0 Ej godtagbar 0 Utan värde 0 Ange dina viktigaste motiv till markeringen

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning Ordlista stålskena fraktur brott i handleden akuten amputering konvention avtal efterskott omprövning överklaga SJUVÅRD VID ILLFÄLLIG VISELSE UOMLANDS

Läs mer

Stefan hade inte hängt med, det tog ett ögonblick innan han kunde svara. Öh från Sverige? Pojken fick en rynka mellan ögonbrynen, lät lite irriterad

Stefan hade inte hängt med, det tog ett ögonblick innan han kunde svara. Öh från Sverige? Pojken fick en rynka mellan ögonbrynen, lät lite irriterad BARCELONA 2008 Stefan och Karin hade skaffat mobiltelefonen nästan genast när de anlände till Barcelona drygt en månad tidigare. De hade sedan dess haft den inom räckhåll alla dygnets timmar, varit måna

Läs mer

Om man googlar på coachande

Om man googlar på coachande Coachande ledarskap Låt medarbetaren Att coacha sina medarbetare är inte alltid lätt. Men det allra viktigaste är att låta medarbetaren finna lösningen själv, att inte ta över och utföra den åt denne.

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Föreläsningsanteckningar Olof Röhlander 17 mars 2015

Föreläsningsanteckningar Olof Röhlander 17 mars 2015 Föreläsningsanteckningar Olof Röhlander 17 mars 2015 Konsten att ta en chans och få saker att hända! Vad krävs för att vi ska nå våra mål och förverkliga våra drömmar? Hur blir man bra på något? Standardtipset

Läs mer

Utvärdering deltagare

Utvärdering deltagare Utvärdering deltagare 37 svar, 325 deltagare Har det varit roligt på lägret? (%) 1 8 6 4 99 1 Ja Nej Varför, varför inte? - Det har varit lärorikt och kul att använda utrustningen och att skådespela. -

Läs mer

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist En fjärils flykt Gunnel G Bergquist Livet för en del människor, Är kantat av sorg och vemod. Framtiden för dem Saknar oftast ljus och glädje. För andra människor Flyter livet på som en dans. Tillvaron

Läs mer

Stockholm 1999-06-21. Pressmeddelande. Trygg-Hansa Sak säljs till Codan. Överenskommelsen innebär i korthet:

Stockholm 1999-06-21. Pressmeddelande. Trygg-Hansa Sak säljs till Codan. Överenskommelsen innebär i korthet: Stockholm 1999-06-21 Pressmeddelande Trygg-Hansa Sak säljs till Codan SEB expanderar kraftigt i Danmark SEB har idag undertecknat en överenskommelse med danska Codan, och dess moderbolag brittiska Royal

Läs mer

Interaktionen mellan flickor och pojkar under schackpartiet

Interaktionen mellan flickor och pojkar under schackpartiet Lärande och samhälle Schack som pedagogiskt verktyg Interaktionen mellan flickor och pojkar under schackpartiet Författare: Karin Hahlin-Ohlström Examinatorer: Jesper Hall Lars Holmstrand Pesach Laksman

Läs mer

SAPU Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning

SAPU Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning KÄNSLOFOKUSERAD PSYKOTERAPI SAPU Claesson McCullough 2010 Information för dig som söker psykoterapi Det finns många olika former av psykoterapi. Den form jag arbetar med kallas känslofokuserad terapi och

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Någon fortsätter att skjuta. Tom tänker sig in i framtiden. Början Mitten Slut

Någon fortsätter att skjuta. Tom tänker sig in i framtiden. Början Mitten Slut ovellens uppbyggnad I Svenska Direkt 7 fick du lära dig hur en berättelse är uppbyggd med handling, karaktärer och miljöer: Något händer, ett problem uppstår som måste lösas och på vägen mot lösningen

Läs mer

Förvandlingen. Jag vågade inte släppa in honom utan frågade vad han ville. Jag trodde att du behövde mig, sa gubben och log snett.

Förvandlingen. Jag vågade inte släppa in honom utan frågade vad han ville. Jag trodde att du behövde mig, sa gubben och log snett. Förvandlingen Det var sent på kvällen och jag var ensam hemma. Jag måste upp på vinden och leta efter något kul och läskigt att ha på mig på festen hos Henke. Det skulle bli maskerad. Jag vet att jag inte

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

Årsberättelse 2013-2014

Årsberättelse 2013-2014 Årsberättelse 2013-2014 Optima Paul Hallvar gata madebyloveuf@hotmail.com Affärsidé/ Verksamhetsidé Vårt företag virkar mattor och korgar. Vi har gjort en produktionsplan där vi har delat upp uppgifterna

Läs mer

HÄR OCH NU! Tina Persson Hälsoinspiratören

HÄR OCH NU! Tina Persson Hälsoinspiratören HÄR OCH NU! Tiden går fort, även om den under tiden kan gå väldigt långsamt. Det är mycket jag vill här i livet, men livet tar sån tid på sig. Fast jag vet att det är nog jag som behöver tiden för att

Läs mer

200 år av fred i Sverige

200 år av fred i Sverige U N I T E D N A T I O N S N A T I O N S U N I E S 200 år av fred i Sverige -- Anförande av FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson vid firandet av Sveriges Nationaldag Skansen, Stockholm, 6 juni 2014

Läs mer

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Mymlan Isenborg, Restaurang Surfers. Vinnare av tävlingen Gotlands mest företagsamma människa 2014.

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Mymlan Isenborg, Restaurang Surfers. Vinnare av tävlingen Gotlands mest företagsamma människa 2014. MARS 2015 Företagsamheten 2015 Mymlan Isenborg, Restaurang Surfers. Vinnare av tävlingen s mest företagsamma människa 2014. s län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen... 2 Vem är företagsam?...

Läs mer

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 20 februari 2012 Positiva signaler i 2012 års första Företagarpanel från SEB: Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende

Läs mer

TÖI ROLLSPEL E 006 1 (6) Arbetsmarknadstolkning

TÖI ROLLSPEL E 006 1 (6) Arbetsmarknadstolkning ÖI ROLLSPEL E 006 1 (6) Arbetsmarknadstolkning Ordlista arbetslöshetskassa kassakort montera reparera preliminärt gatubelysning övertid projekt gatukontoret fackman installation armatur arbetsmoment högspänning

Läs mer

VÄLKOMMEN frågor som hjälper dig att avsluta 2017 och påbörja 2018

VÄLKOMMEN frågor som hjälper dig att avsluta 2017 och påbörja 2018 VÄLKOMMEN 2018 35 frågor som hjälper dig att avsluta 2017 och påbörja 2018 Du får gärna dela dessa frågor med dina vänner genom att skicka dem via mail, blogga om den eller förmedla den via de sociala

Läs mer

FINLAND I EUROPA 2002 UNDERSÖKNING

FINLAND I EUROPA 2002 UNDERSÖKNING A FINLAND I EUROPA 2002 UNDERSÖKNING TILL INTERVJUPERSONEN: Om Ni är man, svara på frågorna i GS1. Om Ni är kvinna, svara på frågorna i GS2. GS1. MÄN: Här beskrivs kortfattat några personers egenskaper.

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Leroy är en lilamaskad snart 6 årig herre, vår första siames och den mest underbara katten som finns.

Leroy är en lilamaskad snart 6 årig herre, vår första siames och den mest underbara katten som finns. Leroy är en lilamaskad snart 6 årig herre, vår första siames och den mest underbara katten som finns. Han har gått upp i vikt en del varje gång vi haft kattungar hemma, men gick tillbaka rätt fort till

Läs mer

Årsstämma vid Investor AB den 21 mars 2006

Årsstämma vid Investor AB den 21 mars 2006 Styrelsens ordförande Jacob Wallenbergs och Anders Rydins redogörelse för principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen samt om långsiktigt incitamentsprogram för bolagsledningen

Läs mer

Tips och råd för uthållig och lönsam tillväxt

Tips och råd för uthållig och lönsam tillväxt Tips och råd för uthållig och lönsam tillväxt 2 Bara ett fåtal företag lyckas skapa en uthållig och lönsam tillväxt! Under åren 2008-2012 har 3 449 företag blivit Gaseller enligt Dagens industris kriterier.

Läs mer

Skrivglädje i vardagen!

Skrivglädje i vardagen! glädje i vardagen! - distanskursen för dig som vill hitta skrivglädje i vardagen! Inspirationsbrev om framtiden Hej! Förra veckan ägnade vi åt dina tillgångar och nu är vi framme vid sista kursdelen som

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

10 september. 4 september

10 september. 4 september I AM GREGER PUTTESSON 4 september Hej dumma dagbok jag skriver för att min mormor gav mig den i julklapp! Jag heter Greger förresten, Greger Puttesson. Min mamma och pappa är konstiga, de tror att jag

Läs mer

Michael Wolfs anförande vid Swedbanks årsstämma i Stockholm den 24 april 2009

Michael Wolfs anförande vid Swedbanks årsstämma i Stockholm den 24 april 2009 Michael Wolfs anförande vid Swedbanks årsstämma i Stockholm den 24 april 2009 Ärade stämmodeltagare, Jag vill helt kort inleda med att sammanfatta koncernens resultat från fjolåret. Mellan klockan 15 och

Läs mer

Styrelsearbete allt mera tidskrävande och ansvarsfullt

Styrelsearbete allt mera tidskrävande och ansvarsfullt 2009-05-20 Styrelsearbete allt mera tidskrävande och ansvarsfullt Inledning Bolagsstyrelsernas ansvar, arbetsformer och ersättningsmodeller har haft stort fokus i media särskilt under senaste tiden. Samtidigt

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

JAG LÅG BREDVID DIG EN NATT OCH SÅG DIG ANDAS

JAG LÅG BREDVID DIG EN NATT OCH SÅG DIG ANDAS JAG LÅG BREDVID DIG EN NATT OCH SÅG DIG ANDAS Christoffer Mellgren Roller: 3 kvinnor, 3 män Helsingfors 060401 1. MOTELLET. (Ett fönster står öppet mot natten. Man hör kvinnan dra igen det, och sedan dra

Läs mer

Hur arbetar en intraprenör?

Hur arbetar en intraprenör? Hur arbetar en intraprenör? Fördjupningsuppgift i entreprenörskap / entreprenörskap och företagande En entreprenör är som du vet en person som är idérik, lösningsfokuserad, kreativ, riskvillig och driven.

Läs mer

Att vara facklig representant vid uppsägningar

Att vara facklig representant vid uppsägningar Att vara facklig representant vid uppsägningar PASS När beskedet kommit Det är inte lätt att vara en av de få som vet att det är uppsägningar på gång. När kollegorna sedan får beskedet är det inte heller

Läs mer

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Bakrund.2 Syfte,frågeställning,metod...3 Min frågeställning..3 Avhandling.4,

Läs mer

Innehåll. Kan alla sälja? 5

Innehåll. Kan alla sälja? 5 Innehåll Kan alla sälja? 5 Del 1. Dina egenskaper som säljare Vill du sälja? 9 Gillande 12 Lyhördhet 15 Kundförståelse 17 Målfokus 21 Din drivkraft 24 Uthållighet 29 Del 2. Anpassa ditt säljarbete Vad

Läs mer

En Lathund. om kyrkans närvaro i Sociala medier. för anställda och förtroendevalda i Svenska kyrkan i Linköping

En Lathund. om kyrkans närvaro i Sociala medier. för anställda och förtroendevalda i Svenska kyrkan i Linköping En Lathund om kyrkans närvaro i Sociala medier för anställda och förtroendevalda i Svenska kyrkan i Linköping Inledning Nya internetbaserade kommunikationsformer skapar nya möjligheter för kyrkan. Många

Läs mer

SMÅ IDÉER STORA RESULTAT. En bok om kreativitet, motivation och konkurrenskraft LOUISE ÖSTBERG. DEAN M. SCHROEDER. ALLAN G.

SMÅ IDÉER STORA RESULTAT. En bok om kreativitet, motivation och konkurrenskraft LOUISE ÖSTBERG. DEAN M. SCHROEDER. ALLAN G. SMÅ IDÉER STORA RESULTAT LOUISE ÖSTBERG. DEAN M. SCHROEDER. ALLAN G. ROBINSON En bok om kreativitet, motivation och konkurrenskraft 1 2010 SIS Förlag AB SIS HB 345 Små idéer stora resultat En bok om kreativitet,

Läs mer

Arbetslös men inte värdelös

Arbetslös men inte värdelös Nina Jansdotter & Beate Möller Arbetslös men inte värdelös Så behåller du din självkänsla som arbetssökande Karavan förlag Box 1206 221 05 Lund info@karavanforlag.se www.karavanforlag.se Karavan förlag

Läs mer

Finanskriserna 1990 och 2009 - likheter och olikheter? 4 februari 2009 Karl-Henrik Pettersson

Finanskriserna 1990 och 2009 - likheter och olikheter? 4 februari 2009 Karl-Henrik Pettersson Finanskriserna 1990 och 2009 - likheter och olikheter? Seminarium, Almi Företagspartner AB Seminarium, Almi Företagspartner AB 4 februari 2009 Karl-Henrik Pettersson The big five (Spanien 1977, Norge

Läs mer

Man kan lära sig att bli lycklig

Man kan lära sig att bli lycklig Man kan lära sig att bli lycklig Lyckan är till stor del genetiskt programmerad. Men med lite övning går det att bli en lyckligare människa, visar ny forskning. - De flesta tänker att sådant som pengar,

Läs mer

FRÅN SKANDIA TILL SKANDIA

FRÅN SKANDIA TILL SKANDIA FRÅN SKANDIA TILL SKANDIA HUR SKYDDAR VI FÖRSÄKRINGSTAGARNAS INTRESSE? Folksams konferens Ömsesidighet Historiska museet, 20 maj 2014 Per Johan Eckerberg, Advokatfirman Vinge The information contained

Läs mer

Den magiska dörren. Kasper Lindström

Den magiska dörren. Kasper Lindström Den magiska dörren Kasper Lindström Kapitel 1. Hej Hej! Jag heter Marcus berg och jag är 12 år jag går i Centralskolan i Sundsvall. Min klass är ganska stökig. Min bästis heter Johan och vi har känt varandra

Läs mer

FRÅGOR TILL STYRELSEPROFFS UTBILDNING I AKTIVT STYRELSEARBETE

FRÅGOR TILL STYRELSEPROFFS UTBILDNING I AKTIVT STYRELSEARBETE FRÅGOR TILL STYRELSEPROFFS UTBILDNING I AKTIVT STYRELSEARBETE 1 (7) Introduktionsfrågor SP 1. Berätta lite kort om dig själv och din bakgrund. 2. Vad fick dig att börja med styrelsearbete? 3. Inom vilka

Läs mer

Etik i samhälle, företagande och ledarskap

Etik i samhälle, företagande och ledarskap Curt Nicolin Etik i samhälle, företagande och ledarskap UPPFINNARKOLLEGIET Curt Nicolin Etik i samhälle, företagande och ledarskap Förord Sjunkande etisk standard förebådar kulturers och nationers förfall.

Läs mer

Jämställdhetsbluffen

Jämställdhetsbluffen Jämställdhetsbluffen Jämställdhetsbluffen Pelle Billing 2012 Pelle Billing www.pellebilling.se pelle@pellebilling.se Ansvarig utgivare: Pelle Billing Omslag: Sanjo Rajalin Framställd på vulkan.se ISBN:

Läs mer

Komplett intervju med Jacob Wallenberg och frågor till Investor som endast i delar publicerades i Svenska Dagbladet den 25-27/1 2011

Komplett intervju med Jacob Wallenberg och frågor till Investor som endast i delar publicerades i Svenska Dagbladet den 25-27/1 2011 Komplett intervju med Jacob Wallenberg och frågor till Investor som endast i delar publicerades i Svenska Dagbladet den 25-27/1 2011 Svenska Dagbladet (SvD): Många har reagerat på att Börje Ekholm tjänat

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 001 1 (6) Försäkringstolkning. Ordlista

TÖI ROLLSPEL F 001 1 (6) Försäkringstolkning. Ordlista ÖI ROLLSPEL F 001 1 (6) Försäkringstolkning Ordlista arbetsskada operationsbord såg (subst.) ta sig samman arbetsledning anmäla skadan överhängande nerv sena sönderskuren samordningstiden olyckshändelse

Läs mer

Handboken, för familjehem och alla andra som möter människor i

Handboken, för familjehem och alla andra som möter människor i Handboken, för familjehem och alla andra som möter människor i beroendeställning Det är så att närhet, socialt stöd och sociala nätverk har betydelse, inte bara för människans överlevnad utan också för

Läs mer

Entreprenörer som lyckats

Entreprenörer som lyckats Entreprenörer som lyckats ...har alla något gemensamt. Grant Thornton brinner för att hjälpa entreprenörer att utveckla sina bolag. Under årens lopp har vi samlat på oss en mängd erfarenheter om hur ett

Läs mer

Möt morgondagens ledare Om 80-talisternas syn på chef- och ledarskap

Möt morgondagens ledare Om 80-talisternas syn på chef- och ledarskap KAIROS FUTURE Om 80-talisternas syn på chef- och ledarskap En sammanfattning av studien Morgondagens Ledare November 2015 Det pågår ett trendbrott i synen på arbete och arbetsliv. Det blir tydligt när

Läs mer

Inledning. ömsesidig respekt Inledning

Inledning. ömsesidig respekt Inledning Inledning läkaren och min man springer ut ur förlossningsrummet med vår son. Jag ligger kvar omtumlad efter vad jag upplevde som en tuff förlossning. Barnmorskan och ett par sköterskor tar hand om mig.

Läs mer

GRANSÄMJA och GRANNSÄMJA

GRANSÄMJA och GRANNSÄMJA GRANSÄMJA och GRANNSÄMJA Ett julaftonsbestyr Min gode vän Oskar på Höjden kom hem till mig en kväll på höstkanten, och vi satt och småpratade en stund om gamla tider. Eftersom det inte var så långt kvar

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan

Från fotbollsplan till affärsplan Från fotbollsplan till affärsplan Berättelsen om Newbody PRODUKTION Newbody AB, Göteborg 2011 Telefon 031-709 56 50 TEXT Dahn Renholm ILLUSTRATIONER och GRAFISK FORM Ulf Swerin Tryckt på miljövänligt papper

Läs mer

SUNE Tidningen Hästfynd nr 5, 2004

SUNE Tidningen Hästfynd nr 5, 2004 SUNE Tidningen Hästfynd nr 5, 2004 (utdrag ur en horsemanshiptränares dagbok) Text: Sven Forsström Foto: Inger Lantz En vinterdag för ungefär ett år sedan ringde min telefon. Som så många andra gånger

Läs mer

Det självspeglande ledarskapet - så hänger alltsammans ihop

Det självspeglande ledarskapet - så hänger alltsammans ihop INTRODUKTION Boken du håller i din hand beskriver en ny tids ledarskap, ett ledarskap grundat på individen. Individen i dig som ledare och dem du har att leda. Det självspeglande ledarskapet har jag valt

Läs mer

Får jag lov? LÄSFÖRSTÅELSE KIRSTEN AHLBURG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Får jag lov? LÄSFÖRSTÅELSE KIRSTEN AHLBURG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN LÄSFÖRSTÅELSE STORA SÄCKAR väckarklocka (sida 3, rad 1), alarm när man måste vakna brevbärare (sida 3, rad 9), den som delar ut post sorterar (sida 4, rad 7), lägger på rätt

Läs mer

Svenska kyrkan i Linköpings närvaro i Sociala medier. En lathund

Svenska kyrkan i Linköpings närvaro i Sociala medier. En lathund Svenska kyrkan i Linköpings närvaro i Sociala medier En lathund Inledning Nya internetbaserade kommunikationsformer skapar nya möjligheter för kyrkan. Många av Svenska kyrkans anställda använder dagligen

Läs mer

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG ! 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG 50 IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETARENGAGEMANG 1 2 3 4 5 SKAPA EN GOD RELATION Relationen

Läs mer

Följ med på en spännande resa!

Följ med på en spännande resa! Följ med på en spännande resa! » Idag är vi en av Sveriges största teknikkonsulter inom el- och säkerhetsområdet. En utveckling som inte hade varit möjlig utan våra engagerade och kompetenta medarbetare.

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun LUNDS KOMMUN Box 41, 221 00 Lund kommunkontoret@lund.se www.lund.se Stortorget 7 Telefon (vx) 046-35 50 00 Produktion Personalavdelningen, Kommunkontoret Design www.mariannaprieto.com Foto Wirtén PR &

Läs mer

Vägen till en NY RelationsBlueprint...

Vägen till en NY RelationsBlueprint... Vägen till en NY RelationsBlueprint... Kommer du ihåg... sist gick vi igenom den viktigaste delen som kontrollerar din lycka, framgång och tillfredsställelse i kärleksfulla och passionerade relationer

Läs mer

En stad. 9000 medarbetare. En vision.

En stad. 9000 medarbetare. En vision. guide till År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En stad. 9000 medarbetare.

Läs mer

Frågor till dig som söker arbete hos oss

Frågor till dig som söker arbete hos oss Frågor till dig som söker arbete hos oss För att vi ska få en mer utförlig bild av dig och dina förväntningar på oss, samtidigt som du får en bild av oss och våra förväntningar, vill jag be dig läsa igenom

Läs mer

Norrlands ExpoTM Business to businessmässa

Norrlands ExpoTM Business to businessmässa Strategiexperten och managementkonsulten Johan Mathson, Sundbyberg, gör endast ett fåtal föreläsningar per år. De flesta gör han utomlands, men nu är det klart att han kommer till business to businessmässan

Läs mer

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen.

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen. En ko i garderoben j! är jag här igen, Malin från Rukubacka. Det har hänt He Det en hel del sedan sist och isynnerhet den här sommaren då vi lärde känna en pianotant. Ingenting av det här skulle ha hänt

Läs mer

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se Arbetsmaterial LÄSAREN Ensam och fri Författare: Kirsten Ahlburg Bakgrund Ensam och fri är en berättelse om hur livet plötsligt förändras på grund av en skilsmässa. Vi får följa Lena och hennes tankar

Läs mer

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2013. I korthet: I korthet:

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2013. I korthet: I korthet: Strategi under maj Ny all time high Midas kom att utvecklas mycket starkt under maj och avkastningen uppgick till 4,57%, vilket innebar en ny all time high. Som jämförelse steg STOXX Europé 600 med 1,40%

Läs mer

10 TIPS - ditt eget recept För balans och framgång!

10 TIPS - ditt eget recept För balans och framgång! 10 TIPS - ditt eget recept För balans och framgång! Kenth Åkerman Det är värt vilket pris som helst att få se en slocknad blick lysa upp på nytt, få se ett leende tändas hos den som tycktes ha glömt att

Läs mer

Verksamheten 15/16. VIK Support styrelse Säsong 15/16. Antal Medlemmar: 245 (+16)

Verksamheten 15/16. VIK Support styrelse Säsong 15/16. Antal Medlemmar: 245 (+16) Verksamhetsberättelse 2015-2016 Ordförande har ordet Äntligen är den här skitsäsongen över och vi kan med tillförsikt börja blicka mot nästa säsong och förhoppningsvis en ny era inom VIK Hockey. Det var

Läs mer

Ta tuffa samtal på måndagen

Ta tuffa samtal på måndagen Ta tuffa samtal på måndagen Näringsliv SvD 2011-08-18 08.03 Torsdag den 18 augusti Dalarö 16 Klart.se Ta tuffa samtal på måndagen PROFIL Namn: Jenny Rosberg. Ålder: 44. Bor: Söder om söder. Familj: Man

Läs mer

De tre första månaderna på ett nytt jobb

De tre första månaderna på ett nytt jobb De tre första månaderna på ett nytt jobb När du börjar på ett nytt jobb är den första tiden viktig. Vad du gör och vem du är under dina första tre månader lägger grunden till om fortsättningen ska bli

Läs mer

Målplanering för relationer Exempel 3:1

Målplanering för relationer Exempel 3:1 Målplanering för relationer Exempel 3:1 Våra relationer mår bra av en fungerande arbetsfördelning hemma. Ställer upp för maka/make och barn. Sköter allt hemarbete trots mera smärta. Täta konflikter. Känner

Läs mer

Jag står på tröskeln mellan det gamla och det nya året. Januari

Jag står på tröskeln mellan det gamla och det nya året. Januari 15 Januari Vid årsskiftet 1 januari Vår Herre och vår Gud, vi gläder oss i Dig. Vi behöver Din hjälp för att orädda möta året som ligger framför. Jag står på tröskeln mellan det gamla och det nya året.

Läs mer

Har du saknat mig? Prolog Nu är det 12 år sedan och jag tänker fortfarande på det. Hur mamma skriker på pappa att han ska gå medan han skriker tillbaka, det var då han lämnade oss och tillbaka kom han

Läs mer

Aurore Bunge analysera och inspireras av Anne Charlotte Lefflers novell

Aurore Bunge analysera och inspireras av Anne Charlotte Lefflers novell Aurore Bunge analysera och inspireras av Anne Charlotte Lefflers novell Anne Charlotte Leffler var en av 1880-talets mest framgångsrika författare. Hennes pjäser drog stor publik och hennes böcker såldes

Läs mer

ICA Banken AB FI Dnr 13-1522 genom styrelsens ordförande. Finansinspektionens beslut (att meddelas den 26 juni 2013 kl. 8.00)

ICA Banken AB FI Dnr 13-1522 genom styrelsens ordförande. Finansinspektionens beslut (att meddelas den 26 juni 2013 kl. 8.00) 2013-06-25 BESLUT ICA Banken AB FI Dnr 13-1522 genom styrelsens ordförande 171 93 SOLNA Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1 Chefers ledarskap påverkar resultatet Chefsbarometer 2008 Delrapport 1: Chefers ledarskap påverkar resultatet Det finns ett starkt samband mellan ledarskap och

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

Vi är industrimännen som blivit företagsmäklare för att vi kan hjälpa dig att få ett bättre utgångsläge vid

Vi är industrimännen som blivit företagsmäklare för att vi kan hjälpa dig att få ett bättre utgångsläge vid Vi är inte som andra företagsmäklare. Vi är företagsmäklarna som lever i tillverkningsindustrin. Det ger dig avgörande fördelar. Vi är industrimännen som blivit företagsmäklare för att vi kan hjälpa dig

Läs mer

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com BÖCKER INSPIRATION Vår vision är att inspirera minst en miljon människor till att förverkliga sina drömmar och må bra under tiden. Är du en av dem? Personligt entreprenörskap handlar om kraften och förmågan

Läs mer

Främsta kompetenser och erfarenheter

Främsta kompetenser och erfarenheter Främsta kompetenser och erfarenheter Som företagsledare har jag gedigen erfarenhet av att utveckla och leda framförallt professionella organisationer. Jag är van vid att arbeta både strategiskt och i pragmatisk

Läs mer

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Välkomna till det 24:e inspirationsbrevet. Repetera: All förändring börjar med mina tankar. Det är på tankens nivå jag kan göra val. Målet med den här kursen är

Läs mer

Lärarrummet för lättläst lattlast.se/larare

Lärarrummet för lättläst lattlast.se/larare Flicka försvunnen - funderingsfrågor, diskussionsfrågor, och skrivövning Ämne: Svenska, SVA Årskurs: 7-9, gymn, vux Lektionstyp: reflektion, diskussion, skrivövning Lektionsåtgång: 2-5 Introduktion Flicka

Läs mer

Lkg-teamet Malmö Barn med LKG Information til dig som är förälder til ett barn med LKG SUS Malmö, lkg-teamet Jan Waldenströms gata 18 205 02 Malmö 1

Lkg-teamet Malmö Barn med LKG Information til dig som är förälder til ett barn med LKG SUS Malmö, lkg-teamet Jan Waldenströms gata 18 205 02 Malmö 1 Lkg-teamet Malmö Barn med LKG Information till dig som är förälder till ett barn med LKG SUS Malmö, lkg-teamet Jan Waldenströms gata 18 205 02 Malmö 1 2 Text: Kerstin Österlind, kurator, Skånes universitetssjukhus

Läs mer