Ansvarets sköna börda

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ansvarets sköna börda"

Transkript

1 Ansvarets sköna börda

2

3 HANS DALBORG Ansvarets sköna börda MINA ÅR MED NORDEA albert bonniers förlag

4 isbn Hans Dalborg 2014 Tryck: ScandBook AB, Falun 2014

5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord 7 25 September Kapitel I: Att bärga en bank som kört i diket 12 Kapitel II: Framtidstro och vardagsarbete 69 Kapitel III: Gota nya möjligheter 92 Kapitel IV: Återkomsten 107 Kapitel V: Ett svärmeri med förhinder 126 Kapitel VI: Ett djärvt steg över gränsen 154 Kapitel VII: Att leva tillsammans 174 Kapitel VIII: Kreditkassen tålamodets belöning 197 Kapitel IX: Unibank ett systematiskt fusionsförsök 236 Kapitel X: Vaktombyte 258 Kapitel XI: Bolagsstyrning spel med tydliga roller 282 Kapitel XII: På väg mot The Nordic Champion 298 Kapitel XIII: From too many to just one 306 Kapitel XIV: Orosmoln vid horisonten 327 Kapitel XV: Finanskris 337 Kapitel XVI: Att sluta 370 Reflektioner från styrelseordföranden 389 Tack 399 Namnregister 401

6

7 FÖRORD Främst ansvar ger välsignelse och sann glädje. Søren Kirkegaard I början av år 1991 tillträdde jag som vd och koncernchef i den statligt dominerade Nordbanken. Banken var i djupaste kris, på gränsen till totalt sammanbrott. Vid bolagsstämman år 2011 lämnade jag banken i och med att jag avgick som ordförande i styrelsen för vad som numera heter Nordea. Det var då en europeisk storbank, finansiellt stark med ett börsvärde långt över 300 miljarder kronor, en bit över Deutsche Bank. I skrivande stund, sommaren 2014, är Nordea Stockholmsbörsens näst största företag. Detta är berättelsen om de tjugo år som jag ägnade åt koncernen som blev Nordea. Min skildring spänner över den mest dramatiska tiden sedan andra världskriget, såväl i Sverige som globalt. De två decennierna har varit osannolikt händelserika. Det skulle kännas tillfredsställande om läsaren liksom jag själv ser ett samband mellan katastrofhanteringen i början på 1990-talet och robustheten i den svenska ekonomin och det svenska banksystemet under den senaste globala krisen. Vi lyckades med mycket. Dock är det mesta fortfarande ogjort, både vad gäller bankkoncernen Nordea och andra företag också för den delen. Världen är idag ännu mer komplicerad än när jag lämnade banken för några år sedan, och förändringstakten är fortsatt hög. Under de tjugo år som jag verkade i Nordeas högsta ledning, genomgick världen alltså dramatiska förändringar. I november 7

8 1989, ett år innan jag kom till banken, föll Berlinmuren. I december 1991 upplöstes Sovjetunionen. Dessa två fundamentala förändringar hade jag aldrig trott att jag skulle få uppleva. Världen har plågats av otaliga väpnade konflikter och terrordåd, men samtidigt har hundratals miljoner människor lyfts ur djupaste misär och fått ett drägligare liv under framväxten av helt nya geopolitiska balansförhållanden. Det fanns en enorm kraft i att marknaderna globaliserades och att stora delar av Asien därmed industrialiserades och moderniserades. Mest avgörande var att Kinas ledare, Deng Xiaoping, drev en mer reformvänlig politik. Att Kina gradvis accepterade såväl marknadsekonomi som privat ägande ändrade i grunden förutsättningarna för landets ekonomiska aktiviteter. När staten Kina och kinesesiska privatpersoner började spara i amerikanska statsobligationer måste vi i väst gnugga oss i ögonen. Var det verkligen sant? Användningen av internet startade i början av 1990-talet och utvecklades explosionsartat fram till sekelskiftet, när den så kallade IT-bubblan brast. Sedan branschen hämtat sig har utvecklingen inom informationsteknologin expanderat i rasande takt. Mina barnbarn är födda in i denna nya verklighet och rör sig med en självklar lätthet mellan den reella världen och den virtuella. Vi äldre är i stället att betrakta som immigranter i denna nya värld, med de problem som alla erfar vid mötet med något som är helt nytt. Under dessa tjugo år har jag också sett visionen om avregleringar komma och gå. Under hela 1990-talet var slagorden: Öppna marknaderna! Bort med tvångströjor och restriktioner! De senaste fem sex åren har i stället regleringarna blivit allt fler och mer komplicerade än någonsin. Det har hunnit ske stora attitydförskjutningar vad gäller miljöfrågor, utbildning och politik. Sverige har i många avseenden blivit ett mångkulturellt samhälle med de möjligheter och svårigheter som detta innebär, och ingenting talar för att förändringarna kommer att avstanna, tvärtom. Politiska företrädare, företagsledningar och vi enskilda medborgare möts ständigt av nya utmaningar. Under dessa tjugo år ökade till exempel den förväntade livslängden med fem år för män och drygt tre år för kvinnor, något som har dramatisk betydelse för pensioner och sparande. 8

9 Min ambition med boken, utom att skildra ett historiskt förlopp, är att dela med mig av iakttagelser kring och slutsatser om vad jag anser vara gott ledarskap och klokt styrelsearbete. När jag gick på Handelshögskolan på 1960-talet läste jag en bok som gjorde stort intryck på mig. Den hette My years with General Motors och sedermera, som lärare på Institutet för företagsledning, IFL, använde jag den som kurslitteratur. Författare till boken var Alfred P Sloan, vd och därefter styrelseordförande för General Motors, världens största industriföretag på den tiden. Sloan berättar om viktiga händelser han varit med om under sin långa tid i General Motors och redogör för sin ledarfilosofi på ett okonstlat sätt, och utan alla jämförelser i övrigt har jag påmint mig om det upplägget när jag själv har skrivit. En hel del av Sloans ledarfilosofi och dess principer ter sig gammalmodiga i vår tid, men hans grundtanke, att berätta om sitt liv i företaget och dra slutsatser, har känts tilltalande. Det skulle glädja mig om mina läsare inspireras eller får lust att reflektera vidare efter att ha läst om mina erfarenheter. Självklart har jag också ibland trampat snett och satt ner foten fel. Mina misstag har varit lärorika de kan bli det för andra. Under hela mitt yrkesverksamma liv har jag varit kärleksfullt förankrad i ett händelserikt familjeliv och år 2015 har min hustru Anna och jag varit gifta i femtio år. Vårt långa äktenskap och vår starka familjesammanhållning, som består även sedan våra tre barn har blivit vuxna och bildat egna familjer, har för min del inneburit en rik källa till kraft och energi. Starka familjeband kan naturligtvis kräva betydande uppmärksamhet om det uppstår bekymmer. Min avsikt med denna bok har emellertid inte varit att skriva mina memoarer. Jag berör därför endast sporadiskt händelser i vår familj, detta för att inte komplicera framställningen. Under hela mitt liv har jag haft många och varierande intressen. Friluftsliv har varit viktigt för mig, likaså har kultur i vid mening alltid inneburit en lockelse, liksom forskning och akademiskt liv. Eftersom jag har känt en genuin ovilja mot att avstå från den inspiration och de kunskaper som mina intressen utanför den professionella sfären har gett mig, har det stundom uppstått konkurrens om min tid. Mina olika engagemang har dock främst varit en tillgång, 9

10 inte bara på så vis att jag har fått idéer som har varit användbara i arbetet utan därför att mitt engagemang i kulturen har varit lika viktigt för mig som andra mänskliga behov. Närhet till naturen och deltagande i kulturlivet har i alla år varit en väsentlig del av mitt sätt att vara och därmed också av mitt sätt att leda. Mitt engagemang i sfärer utanför det normala bankarbetet har gett mig ett rikare liv, samtidigt som jag påverkats i tanke och handling. Detta är skälet till att jag vill berätta om mina mest omfattande engagemang utanför bankvärlden. Den danske filosofen Søren Kierkegaard har sagt: Främst ansvar ger välsignelse och sann glädje. Jag inser hur privilegierad jag är som fått känna skönheten i det stora ansvaret och som fått samarbeta med och träffa intressanta människor med egna spännande berättelser. Jag är tacksam mot dem som kände förtroende för mig, och som gav mig möjlighet att åstadkomma något som jag kan känna stolthet över. Jag har haft förmånen att få arbeta tillsammans med de mest energiska, begåvade och intressanta personligheter jag kan tänka mig, samtliga beredda att ta ansvar. Många kom att ta ansvar långt utöver vad de kunnat föreställa sig. Ambitionen att skapa något bra, det vill säga ett stabilt och framgångsrikt företag, var stark hos oss alla. Dessutom drevs vi av en önskan om bekräftelse och positiva omdömen från omvärlden. Det enda kapital som en människa verkligen äger är sin återstående livstid. De yngre är därmed rikare än de äldre. För egen del vill jag förvalta mitt återstående kapital så klokt att jag även i framtiden kan uppleva samma känsla av rikedom som varit mig förunnad under alla dessa år. Stockholm sommaren 2014

11 25 SEPTEMBER 1991 Hörsalen på Nordbanken var full till sista plats med journalister och andra intresserade. Det var presskonferens och banken skulle lämna sin delårsrapport. Jag visste att den var katastrofal, med gigantiska kreditförluster, en goodwill-avskrivning på dryga två miljarder och ett kapitalbelopp till Nobel Industrier på lika mycket. Jag visste att kvällens teve- och radionyheter skulle domineras av katastrofen och morgondagens tidningar fyllas med krigsrubriker. Ett drygt halvår tidigare hade jag anställts i den krisdrabbade Nordbanken och lämnat den trygga befattningen som ställföreträdande koncernchef i det traditionsrika försäkringsbolaget Skandia. Bredvid mig på podiet satt min ställföreträdare Lars Thunell, tidigare finanschef i det framgångsrika ABB. Vår uppgift var att bärga den bank som så uppenbart kört av vägen. Men jag kan ännu minnas det obehag som låg i att vara budbärare av dåliga nyheter. Jag kan fortfarande känna hur ögonen sved av att presentera bankens eländiga situation och minnas hur Lars utbrast: Man undrar vad de har haft för sig! Där fanns också tvivlet. Skulle det över huvud taget vara möjligt att få banken att fungera igen? Bara ett halvår tidigare hade jag trott att jag främst skulle ägna tid åt bankens långsiktiga inriktning, dess strategi och framtida struktur. Nu gällde bara överlevnad. 11

12 KAPITEL I Att bärga en bank som kört i diket Det största ligger inte i att aldrig falla, utan att resa sig varje gång det händer. Konfucius Det var dagen före julafton 1990, en ovanligt mild vinter, inte ett snökorn i villaträdgården i Knivsta. Klockan var halv fem på eftermiddagen och jag försökte som bäst få ner julgranen i julgransfoten, när telefonen ringde. Den som ringde var Björn Wahlström, den välkände industriledaren, som bland annat lett omstruktureringen av den svenska stålindustrin. Tjenare Hans! Nu har du varit försäkringsdirektör alldeles för länge. Nu ska du bli bankdirektör. Du ska bli chef för Nordbanken! I det här läget var den statligt dominerade Nordbanken i djup kris. Kreditförlusterna hade vällt in under hösten och uppgick till osannolika 3 miljarder kronor. Verkställande direktören hade avgått under dramatiska omständigheter efter påtryckningar från Bankinspektionen som bytte namn till Finansinspektionen år 1991 och dess generaldirektör Anders Sahlén. Finansministern i den socialdemokratiska regeringen, Allan Larsson, hade i sin tur avsatt hela styrelsen. Larsson själv förklarade: När styrelseordförande Tony Hagström uttryckte sitt fulla förtroende för vd, insåg jag att hela styrelsen borde avgå. Mig veterligt har det aldrig tidigare hänt att vd och hela styrelsen så brådstörtat har fått lämna sina uppdrag. Tidningsrubrikerna var av krigsstorlek och allmänhetens intresse var stort. Skulle jag bli vd i den krisdrabbade Nordbanken? Tankarna for 12

13 snabbt genom mitt huvud. Vilket stort jobb! Och svårt! Och hur såg det ut egentligen i banken? I ett försök att vara slagfärdig svarade jag: Jag hörde på nyheterna redan vid fyratiden att du hade blivit utnämnd till styrelseordförande i banken. Och så ringer du först nu? Björn skrockade: Jag är ledsen att det dröjde, men jag står i en telefonkiosk i Frankrike. Jag insåg att han menade allvar, att han ville att jag skulle ta över chefskapet för Sveriges mest utskällda företag, en bank i ett mycket svårt ekonomiskt läge. Det låter jättespännande, men jag behöver betänketid. Och jag måste tala med Anna. Visst, ta några dagar på dig nu i jul. Förresten kan du väl komma ner till Frankrike och resonera om detta, ha det så bra! Jag var tacksam att han inte sa: Visst, jag väntar i telefonen Björn Wahlström, 66 år, var vid den här tiden en av Sveriges mest välkända industriprofiler. Tuff, erkänd, en gigant med ett skarpt öga för människor och strukturer. Han var känd för sin beslutskraft, men också för sin förmåga att entusiasmera och inspirera under tiden som pappersindustrin, stålindustrin och gruvorna hade varit föremål för hans kraftfulla ingrepp. Björn ledde omstruktureringen av en blödande stålindustri till det framgångsrika storföretaget SSAB under svåra omständigheter, såväl politiskt som opinionsmässigt. Precis när han var på väg att trappa ner sina professionella åtaganden hade finansministern bett honom att ta över som ordförande i Nordbanken, som staten ägde till 77 procent. Björn Wahlströms plan för den närmaste tiden hade varit att segla mer och att kunna vistas mer i Frankrike. I stället skulle han sätta ihop en styrelse, få tag i en vd och framför allt få Nordbanken på fötter. Björn Wahlström och jag träffades första gången i styrelsen för bygg- och fastighetsbolaget ABV, ett av Sveriges största byggbolag. Detta var mitt första stora styrelseuppdrag utanför Skandia och Skandia International. Finansmannen Anders Wall, som satt i Skandias styrelse och hade ägarintressen i ABV, hade föreslagit mitt namn. Under min tid i styrelsen gjorde Refaat El-Sayed ett försök att förvärva ABV, men bolaget var skyddat av korsägande. 13

14 Även fastighets- och IT-bolaget Pronator ville förvärva ABV, men slutligen såldes bolaget till Johnson-ägda JCC och blev en del av dagens NCC. Jag hade hört och läst mycket om industrialisten Björn Wahlström och ombildningen av stora, tunga, klassiskt svenska industrier. Dock tillhörde jag aldrig gänget unga företagsledare runt Björn, en grupp som medierna hade döpt till Björnligan. Jag lärde känna honom långt senare. Under min tid i styrelsen för ABV imponerades jag av Björns välformulerade, klara inlägg. Visserligen var det förre SAFledaren Curt-Steffan Giesecke som var ordförande, men Björns ord hade stor genomslagskraft. Exempelvis var vice styrelseordföranden en påstridig bevarare av det bestående och blev Björns motståndare i många viktiga sakfrågor. Det var nästan så att denne vice saboterade styrelsediskussionerna med sin motsträvighet. En dag brast det för Björn: Jag vill att styrelsearbetet ska vara roligt, spännande och inspirerande, men du, B, gör allt för att det inte ska gå. Du är emot allt som stör din egen maktposition! Det blev dödstyst i rummet. Björn hade sagt vad ingen hade vågat säga. Efter en tid var B inte längre styrelseledamot. Jag brukade sitta intill Björn under styrelsemötena och noterade hur han arbetade. Han kunde avvakta länge, gjorde anteckningar. Först därefter kom han med sina minutiöst förberedda inlägg, och han fick nästan alltid med styrelsen på sina förslag. Själv trivdes jag med Björn Wahlström och Björn tycktes gilla mig. Han sa ibland att han uppskattade min brist på bull-shitting. Och nu hade alltså Allan Larsson bett Björn Wahlström att ta på sig ansvaret som styrelseordförande i Nordbanken. Björn hade svarat att ett villkor var att Jacob Palmstierna fick bli vice ordförande. Jacob hade då redan utsatts för husrannsakan i ett skatteärende, på banken och i mediernas närvaro, och under förödmjukande former känt sig tvungen att lämna sitt jobb som koncernchef för SE-banken. Friherre Jacob Palmstierna hade då tillbringat hela sitt yrkesliv först i Stockholms Enskilda Bank och därefter i Skandinaviska Enskilda Banken. Före sin korta tid som koncernchef hade han haft flera positioner, senast som chef för SEB International, så han var välkänd långt utanför Sveriges gränser och hade ett rikt förgrenat kontakt- 14

15 nät. Utanför banken var han djupt engagerad i Handelshögskolan och han skötte familjegodset Maltesholm utanför Kristianstad minutiöst noggrant. I domstolen friades Jacob Palmstierna helt från alla misstankar. Men då var det så dags, för åklagarsidans groteska tillslag mot SEbanken och Jacob i syfte att hitta bevis för skattefusk hade redan ägt rum. SE-banken var Jacob Palmstiernas andra hem på denna jord, och i syfte att skydda banken hade han lämnat sin post redan under utredningen, tagit med sig ett par Ica-kassar med papper och flyttat in i en korridor med pensionerade toppdirektörer, bland andra Björn Wahlström. Och nu hade alltså Björn Wahlström ställt som villkor att Jacob Palmstierna skulle bli vice ordförande i Nordbankens nya styrelse. Jag kan inte bank, så jag vill få med Jacob, sa han, och fick så småningom klartecken från statsminister Ingvar Carlsson. Själv hade jag plötsligt ännu mer än vanligt att tänka på till jul. Skulle jag lämna min trygga position som ställföreträdande koncernchef i Skandia? Skulle jag ge mig in i den tidigare okända och nu ökända Nordbanken? Varför skulle jag göra det, jag hade ju god möjlighet att bli vd på Skandia efter Björn Wolrath? Skandia hade Sveriges kanske bästa varumärke och anseende ja, det var då det medan Nordbanken framstod som ett svart hål. Så varför skulle jag flytta? Jag ska inte förringa Björn Wahlströms övertalningsförmåga. Hans personliga charm och trygga utstrålning, kopplat till en enastående förmåga att argumentera, gjorde säkert sitt, men det som drev på mest var faktiskt min äventyrslusta. Kanske hade det hunnit bli lite tråkigt på Skandia? Senare skulle jag även ta till mig ett uttryck som myntats av Ingemar Hedenius, legendarisk professor i praktisk filosofi vid Uppsala universitet: En människa är lycklig om hon kan vara nyttig för andra. Givetvis var min hustru Annas stöd mycket betydelsefullt. I mellandagarna vandrade vi över ängarna i Knivsta och fantiserade tillsammans om ett nytt, dramatiskt liv. Jo, hon var beredd. Uppdraget verkade farligt men spännande, och Anna gav mig sitt helhjärtade stöd. Om det skulle behövas var hon beredd att ställa om hon också, 15

16 för hon hade börjat tröttna på sitt arbete på Gustavianum i Uppsala. Under de här avgörande dygnen talade jag även med min gamle vän Claes Östberg. Han hade startat sin bankkarriär i Sundsvallsbanken under Erik Ehns ledning och var nu regionchef i Nordbanken. Claes kunde stå modell för bankchefer när de är som bäst; han är seriös, noggrann, professionell, aldrig extravagant och strävar efter rättvisa dessutom trevlig. Claes ansåg att Nordbanken behövde ett nytt slags ledarskap, dels för att klara upp bankens äventyrliga affärer, dels för att fullfölja en redan påbörjad fusion, och han var mycket vältalig. Jag skulle kunna göra stor nytta i den sargade Nordbanken, sa han, och själv lyssnade jag och tog intryck. Längre fram blev Claes Östberg Nordeakoncernens kreditchef. Han har lämnat många viktiga avtryck i bankens arbetssätt. Under dessa juldagar överlade jag också med min förtrogne, Karl- Olof Olle Hammarkvist, min efterträdare som vd på Skandia International. På våren 1991 kom han över till Nordbanken och blev en viktig aktör i utvecklingen av banken. Över nyåret for Anna och jag ner till Cannes, till Björn och hans hustru Birgitta. Jag tackade ja till erbjudandet om att bli vd för Nordbanken och passerade därmed min point of no return. På flyget hem till Stockholm skrev Björn fem rader för hand på ett papper och lämnade över till mig. Det var mitt anställningskontrakt, ifall han skulle få en tegelpanna i huvudet. Innebörden i det kortfattade avtalet var att jag skulle anställas som vd på Nordbanken med samma villkor som jag hade som vice vd på Skandia. Jag tog inte jobbet för pengarnas skull. Min chef på Skandia, Björn Wolrath, blev arg, ledsen och förvånad när jag informerade honom om mitt beslut. Han gjorde ett bra försök att få mig att stanna, men jag hade bestämt mig. Knappt hade vi kommit hem från Frankrike, så ringde en journalist från SVT Rapport: Ryktet säger att du blir ny vd för Nordbanken. Kan du kommentera? Jag kommenterar inte rykten, svarade jag, varpå reportern tvekade och väntade någon dag till. Det ångrade han, berättade han för mig långt senare, men för mig var det undanglidande svaret en självklarhet. Andra instanser än 16

17 Björn Wahlström skulle godkänna min anställning innan allt var klart, och dessförinnan fanns ingenting att kommentera. Det var jag som löste krisen i Nordbanken, eftersom jag anställde dig, skrev Allan Larsson till mig många år senare, en älskvärdhet med glimten i ögat. Självklart blev jag road, men riktigt korrekt var inte historieskrivningen. För det första är det styrelsen som tillsätter vd och för det andra var vi många som hjälptes åt att lösa Nordbankens problem. Allan Larsson, en övertygad socialdemokrat men ingen dogmatisk vänsterideolog, var finansminister i Ingvar Carlssons ministär. Allan hade i februari 1990 efterträtt Kjell-Olof Feldt efter en turbulent regeringskris. Han kom till Finansdepartementet efter en framgångsrik tid som generaldirektör för Arbetsmarknadsstyrelsen, AMS. Eftersom pragmatiska lösningar är hans kännetecken har han gått hem i flera läger. Allan är en lugn man med humor och gott omdöme, cool, skulle man kunna säga. När Björn och jag besökte honom våren 1991 och undrade hur krisen upplevdes i Finansdepartementet, svarade han med liknelsen om att befinna sig i stormens öga. Runt om blåste det orkanvindar, men inte på Finansen. Finansministern hade naturligtvis stort intresse av att det inte blev fel i rekryteringen av ny vd för Nordbanken och som ett led i anställningsprocessen åt Allan och jag en gemensam lunch för att han skulle kunna bilda sig en uppfattning om mig. Vår professionella relation varade sedan endast i åtta nio månader, eftersom Allan lämnade regeringen i september 1991, men vi hann ändå etablera en kontakt som fortfarande består. Skälet tror jag är att vi lärde känna varandra i en extremt orolig tid i Sverige, med ekonomisk kris, en framväxande fastighets- och bankkris, och en Erik Penser-kris till råga på det. På senare år har Allan Larsson och jag varit kollegor som ordförande i styrelserna för två universitet, Allan Larsson som ordförande i Lund och jag i Uppsala. Det var mycket tack vare Allan Larssons intensiva lobbyarbete som vi fick det prestigefyllda ESS-projektet till Lund och Sverige. Brådskan vid tillsättningen var påfallande, men anställningsprocessen sköttes ändå noggrant. Efter lunchen med Allan Larsson skulle 17

18 jag också träffa riksbankschefen Bengt Dennis och generaldirektören för Bankinspektionen, Anders Sahlén. Jag ringde upp Bengt Dennis på hans hemtelefon. Det var helg, men vi hade ingen tid att förlora. Dennis! dundrade det i svarsänden och eftersom jag hade hittat namnet utan titel i telefonkatalogen, frågade jag om jag talade med riksbankschefen Dennis. Det finns bara en Dennis! var svaret, så tonen var lika kärv från början som den sedan förblev under åren framöver. Bengt Dennis tvekade aldrig att understryka sin roll som mäktig centralbankschef. Riksbankschefen var djupt engagerad i den ekonomiska krisen i Sverige. Han uppfattades som så kallad hök, understödd i sina beslut av främst vice riksbankschefen Thomas Franzén. När Sverige gick med i EMU-samarbetet i maj 1991 var den allmänna uppfattningen att nu hade man spikat igen dörren till devalveringar. Alla tendenser till slapphet skulle bekämpas med penningpolitiska åtgärder. Men var det praktiskt möjligt? När landet inte bara led av en strukturell kris med hög sjukfrånvaro och riktigt dålig konkurrenskraft, utan också av en ekonomisk kris med stor offentlig upplåning och en eskalerande bank- och fastighetskris? Bengt Dennis visade en unik ståndaktighet, även när bland andra Nils Lundgren, Nordbankens chefsekonom, påpekade att kronförsvaret var ett kostsamt och alltför svårt projekt. Penningpolitikens verktygslåda var helt enkelt otillräcklig för att skapa tidsfrist för ett finanspolitiskt reparationsarbete. Bankchefernas vandringar till Riksbanken blev rutin. Följande år, 1992 på hösten, skulle Bengt Dennis genomdriva gigantiska räntehöjningar. The sky is the limit! dundrade han till såväl spekulanter som medier. Vi höjer styrräntan till 500 procent, sa han utan minsta darr på rösten. Idag vet vi att kronförsvaret i längden var ogörligt. I november 1992 fick kronan flyta fritt och föll med 20 procent mot dollarn. Men om framtiden visste vi naturligtvis ingenting, när jag ringde Bengt Dennis den där söndagskvällen. Han frågade en del om min bakgrund, och bara något dygn senare åt jag middag med honom, 18

19 finansminister Allan Larsson, generaldirektören Anders Sahlén och Björn Wahlström. Jag fick godkänt av samtliga och nu blev det dags att gå ut med beskedet att Nordbanken hade fått ny verkställande direktör. Vid den här tiden var Nordbanken hårt bevakad av medierna, så det blev ett väldigt ståhej. Presskonferenser, tevesoffa samt tidningsintervjuer avlöste varandra och seriösa ekonomiska analyser blandades med personliga och stundom triviala frågor. Vad har du på nattduksbordet? Vad är din favoriträtt? Tror du på Gud? Spelar du golf? Vad röstar du på? En reporter frågade Björn Wahlström om han brukade gå mot rött ljus. Absolut, svarade Björn, jag är alldeles för otålig för att vänta och jag skulle förresten inte anställa någon som inte gör likadant. Samma fråga ställdes genast till mig, och jag hade ju hört Björns svar: Jag går mot rött, men till skillnad från Björn Wahlström tittar jag först efter om det kommer någon bil! Det var med vemod som jag efter arton år lämnade Skandia där jag hade många vänner, inte minst i koncernledningen och i den internationella ledningen. Förutom vd Björn Wolrath fanns där välkända namn som finanschefen Björn Hall, storföretagschefen Leif Victorin och mina nära medarbetare på Skandia International: Johannes Norrby, Olle Hammarkvist och Håkan Lindkvist. Vid den här tiden var Skandia Sveriges äldsta noterade bolag, med stor tyngd i svenskt näringsliv. Det stora försäkringsbolaget hade en imponerande livoch sakrörelse i Sverige plus en internationell rörelse, som innehöll både glädjeämnen och en del surdegar. Till de senare hörde en affär i USA som hade byggts upp av en egensinnig vd vid namn Laszlo Gonye, som hade åstadkommit svårartade problem. Skandias styrelse beslöt att avskilja den farliga utlandsrörelsen i ett eget bolag redan i början av 1980-talet, och särnoterade det sedan på Stockholmsbörsen. Skandia sålde 53 procent och behövde därefter inte konsolidera bolaget och jag erbjöds att bli vd. Prospektet innehöll allehanda giftstämplar som skulle varna den riskobenägne från att köpa aktien, men Skandia Internationals aktie blev populär. 19

20 Vi gjorde snart vinst och arbetsglädjen var stor i bolaget, vilket gör att fortfarande, tjugofem år senare, träffas hundratals gamla medarbetare till årliga sammankomster. Chefen för den internationella livrörelsen Jan Carendi hade startat en embryonal livrörelse i USA och möjligen var han lättad när jag lämnade Skandia. Carendi uppskattade att jag stödde hans entreprenörskap, men han klagade ofta på att jag var snål: Den enda bonus jag har är att you can fire me at the drop of a hat, var ett av hans favorituttryck. Egentligen gick det lite för bra för Skandia International och hösten 1989 köpte Skandia tillbaka Skandia International från börsen. Ledningen hade ångrat sig. Vid försäljningen fyra år tidigare hade Skandia fått 900 miljoner kronor, men nu kostade det 3,6 miljarder kronor att köpa tillbaka bolaget på nytt. Själv blev jag ställföreträdande koncernchef och arbetade nära Skandiachefen Björn Wolrath och kanske skulle jag efter ytterligare något år ha fått efterträda honom, samtidigt som Björn blivit styrelsens ordförande. Det vet ingen och det spelar heller ingen roll, för Björn Wahlström ringde och sedan hände andra saker. Sju eller åtta år senare blev Lars-Erik Pettersson, som Björn Wolrath hade rekryterat från Sparbankerna, en alltmer synlig aktör i Skandias ledning. Ytterligare något år senare var Pettersson vd för Skandia, men det var inte Wolrath som blev styrelseordförande utan förre Ericssonchefen Lars Ramqvist. På avstånd betraktade jag bedrövad vad som hände med bolaget där jag arbetat så länge och trivts så bra. Först sålde Skandia den stora sakrörelsen, döpt till If, till finländska försäkringsbolaget Sampo. Därefter sålde man stora delar av återförsäkringen till tyska Hannover Re och flygförsäkringen till ytterligare någon annan. Samtidigt tryckte man på gasen för amerikansk pensionsförsäkring och mig tycktes den kombinationen underlig, eftersom satsningar på livförsäkring kräver starka kassaflöden. Sakförsäkring är kanske inte så lönsam, men den genererar onekligen stora kassaflöden. I sin ambition att hålla uppe tillväxten i amerikansk livförsäkring gjorde Skandia farliga produktförändringar. När flödet sinade sålde man det svenska livbolagets kapitalförvaltning, men till slut var även den amerikanska livrörelsen ute till försäljning. 20

21 Sammantaget gjordes stora strategiska missgrepp och min uppfattning är att stora delar av ett fint, traditionsrikt bolag förstördes. Denna dramatiska tid i Skandias historia, med generösa belöningssystem och flera rättegångar där ingen i högsta ledningen fälldes, skildras väl i boken Guldregn av Sophie Nachemson-Ekwall och Bengt Carlsson. Skandia fick senare ny ledning och ny framtidstro, men jag gillade inte att bolaget såldes till det sydafrikanska försäkringsbolaget Old Mutual. Idag är ägandet i Skandia åter svenskt. Den ordningen gläder mig och många andra. Den 1 januari 2014 blev Skandia ett ömsesidigt bolag, ägt av försäkringstagarna. Som bank- och försäkringsbolag har bolaget 2,5 miljoner kunder i Sverige, Norge och Danmark. När Björn Wahlström, Jacob Palmstierna och jag kom till Nordbanken, ägdes den till drygt 70 procent av svenska staten. Banken var i djup kris. Jacob kunde bankvärlden efter sina många år på SEbanken, men för mig var bankverksamhet något nytt, även om jag hade lång erfarenhet från tjänstesektorn och finansmarknaden och hade varit vd i Skandia International i fyra år. Skandia Internationals aktier var bland de sexton mest omsatta på börsen. Nordbankens speciella, politiskt influerade miljö var emellertid lika ny för både Jacob och mig, men vi hade inte tid att grubbla över den saken. Vårt uppdrag var att snabbt få upp fordonet som hade kört i diket, så att vi kunde ta oss vidare. Björn Wahlström ledde det omfattande styrelsearbetet och utrikespolitiken, främst relationerna till ägarna. Jacob Palmstierna kastade sig över kreditportföljen, frustande av arbetslust, och jag ledde förvandlingen av banken med alla dess organisatoriska, strategiska och processmässiga problem. Min smekmånad som ny vd i Nordbanken varade en vecka. Sedan vidtog allvaret och något av det viktigaste var att återskapa och bygga upp ett förtroende för banken. Förtroende syns inte i en banks balansräkning, men är likafullt bankens mest väsentliga tillgång. Förtroendet avgör om en privatperson och ett företag vill göra insättningar, det vill säga låna ut sina pengar till banken. Förtroendet 21

Bennys seger över patron. Ett intressant nutidskapitel i den svenska arbetsrättens historia.

Bennys seger över patron. Ett intressant nutidskapitel i den svenska arbetsrättens historia. Bennys seger över patron Ett intressant nutidskapitel i den svenska arbetsrättens historia. Innehåll 1. Introduktion 2. Pappersindustriarbetaren Karlsson... 6 3. Förbundsorföranden Ekbåge... 28 4. Förhandlingsombudsmannen

Läs mer

Evigt ung svensk modell? Samtal om lönebildningens framväxt och framtid. Swedish National Mediation Office

Evigt ung svensk modell? Samtal om lönebildningens framväxt och framtid. Swedish National Mediation Office Evigt ung svensk modell? Samtal om lönebildningens framväxt och framtid Swedish National Mediation Office Evigt ung svensk modell? Samtal om lönebildningens framväxt och framtid Stockholm 2015 Medlingsinstitutet

Läs mer

JAK Medlemsbank 1965-2015

JAK Medlemsbank 1965-2015 1 JAK Medlemsbank 1965-2015 Intervjuerna i det här dokumentet har gjorts av Madeleine Bengtsson, utom intervjun med Eva Stenius som är tagen ur JAKs Jubileumsskrift 40 år och skriven av Karin Abrahamsson.

Läs mer

Securing Your World. Good guys. En liten bok om vår gemensamma värdegrund.

Securing Your World. Good guys. En liten bok om vår gemensamma värdegrund. Securing Your World Good guys En liten bok om vår gemensamma värdegrund. Läs den. Använd den. Inget stärker omdömet och håller medvetandet levande så som personligt ansvar. Innehåll Inledning av Monica

Läs mer

påtända osläckbara själar Idéskaparna

påtända osläckbara själar Idéskaparna påtända osläckbara själar Idéskaparna Påtända osläckbara själar Idéskaparna ek. för. 4 Påtända, osläckbara själar 5 Påtända osläckbara själar 2007 idéskaparna ek. för. 1:a upplagan, 1:a tryckningen ISBN:

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

Ritar kartan för nya Karolinska s. 24. Soki Choi. Följ med på en tidsresa kantad av skandaler

Ritar kartan för nya Karolinska s. 24. Soki Choi. Följ med på en tidsresa kantad av skandaler No. 01 2013 KPMG Sweden kpmg.se Soki Choi Ritar kartan för nya Karolinska s. 24 ENKÄT: Biologin styr vår inre kompass s. 08 INTERVJU: Lord Michael Hastings s. 20 Följ med på en tidsresa kantad av skandaler

Läs mer

Det bästa sättet att förutse framtiden är att skapa den.

Det bästa sättet att förutse framtiden är att skapa den. 2013 1 2 Det bästa sättet att förutse framtiden är att skapa den. Peter F. Drucker 1909 2005 3 14 Världen 2014 Annika Winsth är en av Sveriges främsta ekonomer. Här är hennes bild av året. Innehåll 70

Läs mer

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9 Riksbankens roll i samhällsekonomin S v e r i g e s R i k s b a n k Läsanvisning Som alla andra myndigheter har Riksbanken ett ansvar att förklara för medborgarna i Sverige vilken roll vi har i samhället

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Referens: Fackförbundet ST (2014) Inger Ehn Knobblock, utredare inger@st.org Disputerad och sen då?

Läs mer

Jackie Arlbring. Fredrik Uhrström, en av grundarna till Junibacken. Kör på, sa Palme när Jan Hansson surnade till

Jackie Arlbring. Fredrik Uhrström, en av grundarna till Junibacken. Kör på, sa Palme när Jan Hansson surnade till 1 2014 Fredrik Uhrström, en av grundarna till Junibacken Var ett kontonummer. Bytte bank och blev en person. Kör på, sa Palme när Jan Hansson surnade till Jackie Arlbring Gillar motorsport och finansierar

Läs mer

Du borde! Av Alice Christensson www.barfotachefen.se

Du borde! Av Alice Christensson www.barfotachefen.se Om du var Rik och Lycklig... Vem bryr sig? Du borde! Av Alice Christensson www.barfotachefen.se Friskrivningsklausul Författaren ger i denna text enbart sin egen syn på vad materialet innehåller och du

Läs mer

JAG, EN ENT REP RENÖR?

JAG, EN ENT REP RENÖR? Att starta företag har verkligen varit en häf tig resa. Jag har vuxit som människa. Hanna Jörnhammar, Linliving JAG, EN ENT REP RENÖR? Jag vet ingen ENT REP RENÖR som har lyckats med sin första idé. De

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

Innehåll. Inledning 6. Så driver vi Volati framåt 8. Tankar om affären med Kellfri 12. Så fogades TeamOlmed samman 16. Så arbetar Corroventas vd 22

Innehåll. Inledning 6. Så driver vi Volati framåt 8. Tankar om affären med Kellfri 12. Så fogades TeamOlmed samman 16. Så arbetar Corroventas vd 22 2010 VOLATI 2010 5 Innehåll Inledning 6 Så driver vi Volati framåt 8 Tankar om affären med Kellfri 12 Så fogades TeamOlmed samman 16 Så arbetar Corroventas vd 22 Martin investerar åt Volati 24 Volati stöder

Läs mer

Boken är skriven av: Bengt Rolfer. De första hundra åren (1887 1987) Förbundet i modern tid (1987 2012) Finansförbundet i framtiden

Boken är skriven av: Bengt Rolfer. De första hundra åren (1887 1987) Förbundet i modern tid (1987 2012) Finansförbundet i framtiden Den här skriften spänner över 125 år. Mycket har förändrats under den tiden i hela vårt samhälle, på arbetsmarknaden och inte minst inom bankerna och i den finansiella sektorn. De frågor som Svenska Bankmannaföreningen,

Läs mer

Det kommer aldrig bli lugnt

Det kommer aldrig bli lugnt Det kommer aldrig bli lugnt Fem medie- och kommunikationschefer om kompetensutveckling CHARLIE LEVIN, utredare på Unionen, har intervjuat fem mediechefer om kompetensutveckling. Intervjuerna har ägt rum

Läs mer

PERSONLIGA DRIVKRAFTER

PERSONLIGA DRIVKRAFTER PERSONLIGA DRIVKRAFTER Långsiktiga eller kortsiktiga. Personliga, affärsmässiga, ekonomiska, sociala och ideologiska drömmar. Trots olika drivkrafter har människorna i TelecomCitys aktörer samspelat. Det

Läs mer

CHEFENS PERSONAL:GUIDE inspiration och verktyg i modernt ledarskap

CHEFENS PERSONAL:GUIDE inspiration och verktyg i modernt ledarskap InsightGUIDE SERIES CHEFENS PERSONAL:GUIDE inspiration och verktyg i modernt ledarskap CHEFSROLLEN DET DAGLIGA LEDARSKAPET Det är de små och stora sakerna du gör i vardagen som bygger upp ett inspirerande,

Läs mer

Det är kapitalet, dumbom!

Det är kapitalet, dumbom! S Det är kapitalet, dumbom! Stefan Karlsson 2008-04-23 W NW SW NE SE EMUNKHAMMAR ADVISORY Ideas and initiatives for progress and prosperity Innehållsförteckning Förord 2 1. Vad är pengar? 4 2. Vad är investeringar?

Läs mer

ledarskap som gör skillnad

ledarskap som gör skillnad ledarskap som gör skillnad Marcus Strömberg, VD AcadeMedia Våra ledare ska vara goda före bilder, för var andra såväl som för sina medarbetare. Ledarskapet ska präglas av affärsmässighet, integritet, tydlighet

Läs mer

S.16 S.20 S.22 S.26 S.32. HUVUDKONTOR: MÖLNLYCKE Fibervägen Box 252 435 25 Mölnlycke Telefon 031-887000 Telefax 031-3385580

S.16 S.20 S.22 S.26 S.32. HUVUDKONTOR: MÖLNLYCKE Fibervägen Box 252 435 25 Mölnlycke Telefon 031-887000 Telefax 031-3385580 LEN1:10 KANALEN1:10 KANALEN1:10 KAN MAGASINET FRÅN KD PHARMA FÖR DIG SOM VILL HA KOLL PÅ (NU)LÄGET Ovanligt bra på service s.4 // Mannen med raka besked s.10 // KD Pharma Inside s.16 // Nulägeskoll s.20

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

DEN AMERIKANSKA MARDRÖMMEN

DEN AMERIKANSKA MARDRÖMMEN DEN AMERIKANSKA MARDRÖMMEN Lennart Sjöberg lennartsjoberg@gmail.com Februari 2009 (Ingår i novellsamlingen Ett brev från Nigeria, http://www.kapitel1.se/lennart-sjoberg/ett-brev-fran-nigeria) Den amerikanska

Läs mer

100 sätt att börja Älska sig själv

100 sätt att börja Älska sig själv 100 sätt att börja Älska sig själv Ta inte dig själv på för stort allvar! Det leder aldrig till något bra, haha. Om du kan skratta åt sig själv, är du på god väg. Bli kär i dig själv. Tänk på vad som gör

Läs mer

The Work av Byron Katie

The Work av Byron Katie The Work av Byron Katie En introduktion Ingen kan ge dig frihet utom du själv. Denna lilla bok visar hur man gör. Byron Katie Det här häftet presenterar kärnan av The Work av Byron Katie. Tusentals häften

Läs mer

Ägarskifte Hur gör du med ditt företag när du vill göra något annat?

Ägarskifte Hur gör du med ditt företag när du vill göra något annat? Ägarskifte Hur gör du med ditt företag när du vill göra något annat? Våra gamla ägare var väldigt måna om att göra ägarskiftet i god tid så att det inte skulle påverka den dagliga verksamheten. VD/NYBLIVEN

Läs mer

Högskolepepp Utgiven av: Latifeh Tryck: Trydells tryckeri, Laholm 2007 Grafisk form: Sweden Graphics ISBN: 978-91-976569-1-7

Högskolepepp Utgiven av: Latifeh Tryck: Trydells tryckeri, Laholm 2007 Grafisk form: Sweden Graphics ISBN: 978-91-976569-1-7 Högskolepepp Utgiven av: Latifeh Tryck: Trydells tryckeri, Laholm 2007 Grafisk form: Sweden Graphics ISBN: 978-91-976569-1-7 förord Som ung kille hade jag inga som helst planer på att läsa vidare efter

Läs mer

För att inte avslöja vissa inblandades identiteter har en del fakta ändrats. Ett fåtal spekulationer förekommer för att bättre förklara skeenden.

För att inte avslöja vissa inblandades identiteter har en del fakta ändrats. Ett fåtal spekulationer förekommer för att bättre förklara skeenden. Den vedervärdige originalaren -en hatbok Tillägnad Sanna en verkligt fin människa som gjorde fel val och lämnade oss alltför ung. Jag önskar du valt annorlunda, det är det som inspirerar mig att kämpa

Läs mer