Information om Certifieringskursen till:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information om Certifieringskursen till:"

Transkript

1 Information om Certifieringskursen till: Personlig Tränare och/eller Kostrådgivare Presentation av kursen I samverkan med Branschrådet För Hälsa finns möjligheten att ansöka om certifiering till Personlig Tränare (PT) och Kostrådgivare (KRG). Branschrådet För Hälsa är Medlemsfolkhögskolor i samverkan och syftet är att tydliggöra och höja kvalitén inom folkhögskolornas hälsorelaterade utbildningar och stärka kursdeltagarnas konkurrenskraft inom hälsobranschen. Branschrådet För Hälsa har i uppgift att kvalitetssäkra, samordna och utfärdar certifieringar inom Kostrådgivning, Massage och Personlig Träning. En certifiering till PT och KRG är ett kvalitetsintyg inom träningsbranschen som visar att den certifierade har genomfört och blivit godkänd på en grundutbildning inom Hälsa om minst 1 år (ca 750 h) samt genomfört en praktisk certifieringsuppgift som visar att den certifierade har den kompetens som krävs för att arbeta inom yrket. Certifieringskursen är en naturlig fortsättningsutbildning på Hälsovägledarutbildningen på Tärna Folkhögskola. På certifieringskursen tar deltagaren nästa steg mot yrket som PT och KRG. På kursen får deltagaren praktiskt arbeta som PT och KRG med handledning och mentorskap under kursens gång. Certifieringskursen är en specialiserad kurs inom PT & KRG, med en praktisk certifieringsuppgift som är fastställd av Branschrådet för Hälsa. Uppgiften utförs i samverkan med en träningsanläggning som arbetar med klienter inom Kost och Träning. Certifieringsuppgiften innehåller en praktisk tillämpningsdel samt en skriftlig reflektion och analysdel. Den skriftliga delen bedöms och godkänns utifrån en av Branschrådet för hälsa gemensamt utvecklad bedömningsmall.

2 Syfte och mål med Certifieringskursen Syftet med certifieringen är att genom påbyggandskurser ha möjlighet till fördjupade kunskaper inom Personlig Träning och/eller Kostrådgivning. Att under kursen praktisera inom yrket, och på så sätt använda sig av kunskaperna från Hälsovägledarutbildning. Målet med kursen är att specialisera sig till PT och/eller KRG, för att därefter uppnå en godkänd Certifiering. En Certifierad Personlig Tränare och/eller Kostrådgivare är ett kvalitétsintyg som visar på att den certifierade har både teoretisk och praktisk kompetens att arbeta som professionell PT och/eller KRG. Kurstid 8 juni till den 21 augusti veckor. PT och Kostrådgivarkursen är båda heltidkurser och omfattar 330 h. Varav schemalagda kurser, seminarier och övriga aktiviteter som en utvecklingsresa till Skåne på totalt 85 h, både för PT och KRG. Du har möjlighet att välja och ansöka en av kurserna, men rekommenderas att välja båda då träning och kost hör ihop. Kursupplägg Kursen är en distanskurs med 3 obligatoriska träffar. Utöver träffarna arbetar deltagare på distans med certifieringsuppgiften. 1. Första träffen på kursen sker de första två veckorna på Träna Folkhögskola. 2. Andra träffen sker mitt i kursen i vecka 30. Torsdagen den 30 juli till söndagen den 2 augusti på Kullaberg i NV-Skåne, på en kursgård i Naturreservatet på Kullaberg. 3. Tredje och sista träffen i v. 34, utför deltagaren certifieringen på Tärna Folkhögskola. Ett 3-dagars seminarium i helgrupp - onsdagen den 19 augusti till fredagen den 21 augusti. Kursen sista dag är fredagen den 21 augusti som avlutas med en Kost och Träningsfest efter certifieringsseminariets Kursform Teori blandat med praktiska moment både på Tärna Folkhögskola samt på annan plats som exempelvis extern träningsanläggning och i naturen. Kursen bygger på aktivt deltagande där deltagaren får stort utrymme att forma kursen utifrån kursmomenten, och inom ramen för syfte och kursmål. Kursmål som bygger på Branschrådet för Hälsa uppsatta kunskaper för Certifieringen till Personlig Tränare och Kostrådgivare. Undervisningsformen är Workshops, laborationer, gruppövningar samt individuella övningar där deltagaren och gruppen är drivande och håller i olika kursmoment. Under certifieringskursen har kursdeltagaren handledning av ansvarig kursledare under hela kursens gång. Handledningen sker på kursträffarna samt på distans på överenskomen tid via e-post, plattformen First Class och Skyp. Därutöver har

3 kursdeltagaren stöd i en mentor som arbetar som Personlig Tränare och Kostrådgivare på den Träningsanläggning där certifieringsuppgiften utförs. Deltagaren kommer även ha stöd och ge stöd till kurskamrater i den certifieringsgrupp som deltagaren tillhör och som träffas under kursens gång. För godkänd Certifierad Personlig Tränare och/eller Kostrådgivare har deltagaren genomfört och godkänts i följande moment: 100 % närvaro och aktivt deltagande på certifieringskursens obligatoriska träffar. Har skickat in en fullständigt utförd certifieringsuppgift enligt uppgiftsbeskrivningen, och som visar på att den sökande har de kriterier och kvalifikationer som krävs för certifiering till PT och/eller Kostrådgivare. Kriterier som är utformade och fastställda utav Branschrådet för Hälsa. Att som Personlig Tränare och/eller Kostrådgivare arbetat utifrån, och följer Branschrådet för Hälsas värdegrund och etiska regler i yrkesutövandet. Aktivt deltagande på helgruppsseminariet utifrån beskrivningen av seminarieuppgiften, och där kursdeltagaren visar kvalifikationer som PT/KRG, enligt Branschrådet för Hälsas kriterier. Godkänd - Certifierad Personlig Tränare och/eller Kostrådgivare beskriver också vilka påbyggnadskurser samt timmar som deltagaren har genomfört samt en beskrivning av den praktiska uppgiften som den Certifierade har utfört. För godkänt Kursintyg har deltagaren genomför och godkänts i följande moment: 100 % närvaro och aktivt deltagande på Certifieringskursens obligatoriska träffar. Har skickat in en fullständig utförd certifieringsuppgift enligt uppgiftsbeskrivningen, för bedömning enligt Branschrådets för Hälsas bedömningsmall. Godkänt kursintyg beskriver vilka påbyggandskurser och timmar som deltagaren har genomfört samt en beskrivning av den praktiska uppgiften som kursdeltagaren har utfört. Kursintyget beskriver inte att deltagaren har genomfört en kurs till Personlig Tränare och/eller Kostrådgivare som en godkänd Certifiering gör. Har en godkänd Certifiering uppnåtts får kursdeltagaren både ett kursintyg och en Certifiering till Personlig Tränare och/eller Kostrådgivare. Målet i första hand är att den som söker och är antagna till certifieringskursen genomföra de moment som ingår för att bli godkänd till certifierad Personlig Tränare och/eller Kostrådgivare. Men om det av olika anledningar finns orsaker som gör att deltagaren inte kan genomföra seminariet skrivs ett kursintyg ut, om kraven för kursintyg är uppfyllda.

4 Procedur för godkännande efter inlämning av certifieringsuppgiften och utförandet av seminariet 1. Har deltagaren varit aktiv och närvarande på de obligatoriska träffarna. 2. Är uppgiften utförd enligt uppgiftsbeskrivningen utformning (disposition) och innehåll. 3. Har uppgiften utförts utifrån Branschrådets för Hälsas kriterier, kvalifikationer och kompetenskrav för en Certifierad Personlig Tränare och Certifierad Kortrådgivare. 4. Har kursdeltagaren arbetat utifrån Branschrådet för Hälsa uppsatta värdegrund och etiska regler i yrkesutövandet. 5. Har kursdeltagaren genomfört seminariet utifrån seminarieuppgiften och presenterat arbete samt opponerat på annan kursdeltagares arbete. Varit aktiv i helggruppssamtalen på seminariet och visat de kvalifikationer som krävs som PT/KRG. Den samlade bedömning sker efter att deltagaren har utfört alla moment för Certifiering och meddelas senast två veckor efter seminarietillfället (senast i vecka 37) om denna är godkänd och Certifierad eller om det krävs kompletteringar eller omarbetningar för godkännande. Om komplettering krävs för godkännande ska dessa genomföras av deltagaren och skickas tillbaka för återkoppling och godkännande inom en månad från och med det att meddelandet om komplettering skickades.

5 Förkunskaper och behörighet till Certifieringskursen till Personlig Tränare och/eller Kostrådgivare Genomförd och godkänd på alla moment på en Hälsoinriktad grundutbildning på någon av Branschrådets för Hälsas medlemsskolor. Obligatoriska moment som ska ingå i grundutbildningen är Anatomi, Fysiologi, Träningslära, Kost -och Näringslära, Gruppträningsledare i vald gruppträning, Samtalsmetod, Beteende samt Praktik. En samlad bedömning av den sökandes förkunskaper samt motivering för att gå kursen kommer att göras. Bedömningen utförs av representanter från Tärna Folkhögskola samt kursansvarig för Certifieringskursen som är en branschrepresentant. Ansökan Ansökan görs på en blankett som finns på Till din ansökan bifogar du följande information: 1 En kopia på intyg från tidigare friskvårdsutbildning. 2 Din meritförteckning (ditt CV). Inklusive kontaktuppgifter och e-postadress. I ditt CV skickar du med 2 referenser med kontaktuppgifter. Referenserna kan exempelvis vara en tidigare person du har tränat eller tränat med. En person som du har varit ledare för i ett flertal gruppträningspass. En person som du har varit delaktig i dennes förändringsarbete inom kost och/eller träning, en nuvarande eller tidigare lärare, arbetsgivare, arbetskollega eller vän. 3 Ett personligt brev där du berättar om dig själv och varför du söker till ovan nämnda kurs. (max 1 A4) Samt svarar på följande 3 frågor (max 1 A4): 1. Varför vill du arbeta som Personlig Tränare och/eller Kostrådgivare? 2. Vad anser du gör dig till en kompetent Personlig Tränare och/eller Kostrådgivare, beskriv dina egenskaper? 3. Vilken vision och grundidéer (filosofi) har du som Personlig Tränare och/eller Kostrådgivare? 4. Slutligen skriver du i ditt personliga brev om du har ett sammarbete med en Träningsanläggning. En Träningsanläggning där du kan söka och träna/ge kostråd till dina klienter i Certifieringsuppgiften under kursperioden. Har du ett sammarbete anger du vilken anläggning namn och adress, samt en kontaktperson som kan fungera som din mentor. Har du inget sammarbete med en träningsanläggning för ett sammarbete under kursperioden skriver du detta i ditt personliga brev.

6 Din ansökan behandlas när alla handlingar har kommit in. Om den sökande avslutar en Hälsoinriktad 1 årig Grundutbildning under våren, vilket är förkunskapskravet till Certifieringskursen. Ska denna komplettera ansökan genom att kicka in ett Godkänt intyg efter avslutad utbildning. Det innebär att en eventuell erbjuden kursplats gäller om förkunskaperna styrkts. Kursplatser: Den specialiserade Certifieringskursen har inget bestämt antal kursplatser. Utan vi ser till den sökandes realistiska möjlighet att tillgodogöra sig kursen alla moment och nå kursmålet till kompetent och kvalificerad - Certifierad Personlig Tränare/ Kostrådgivare. Ansökningstid och antagningsrutiner Senast den 1 april 2015 ska en komplett ansökan ha registrerats på skolan. Senast i vecka 17, april ska alla antagna ha fått ett skriftligt besked och erbjudande om en kursplats på Certifieringskursen. Om du är antagen ska du svara ja eller nej till din plats på certifieringskursen senast den 7 maj. Efter den 18 maj skickas kursinformation ut till dem som antagits och tackat ja till kursplatsen via e-post. Ekonomi Utbildningen är CSN berättigat och ansökan om studiemedel gör på Den sökande ska vara 20 år. Kursen är kostandsfri dock tillkommer: Litteraturkostnad på ca 700 kr. Rese, mat -och boendekostnad till mitträffen i juli/augusti på Kullaberg i Skåne på ca 1800 kr. Avslutningsfesten i augusti på ca 300 kr. Total ca 2800 kr. Därtill kan eventuell kostnad för tränings och aktivitetskläder/skor tillkomma, samt mat på skolan och en eventuell ansvarsförsäkring. Informationsträff för certifieringskursen 2015 Vecka 49 tisdagen den 2/ , klockan i C-salen på Tärna Folkhögskola Har du frågor om kursen skickar du dem till: Ansvarig för certifieringskursen Johanna Lorentzson eller ringer: Mobil:

Civilekonomprogrammet

Civilekonomprogrammet Civilekonomprogrammet Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Företagsekonomi (15 hp, 30 hp) Praktikanvisningar för studenter INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT OM VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING PÅ CIVILEKONOMPROGRAMMET

Läs mer

Psykologprogrammets LATHUND. Fo r studenter och la rare

Psykologprogrammets LATHUND. Fo r studenter och la rare Psykologprogrammets LATHUND Fo r studenter och la rare Läsåret 2015/2016 Uppdaterad maj 2015 1 Psykologprogrammets lathund Detta är en information om övergripande regler och principer på Psykologprogrammet

Läs mer

välkommen till vår värld

välkommen till vår värld Frisörutbildning välkommen till vår värld Björn Axén har arbetat med frisörutbildning i Stockholm i snart 50 år. Med vårt starka varumärke har vi inte råd att utbilda dåliga hantverkare. 2004 startade

Läs mer

8. Rekrytering och anställning hos IOGT-NTO

8. Rekrytering och anställning hos IOGT-NTO 8. Rekrytering och anställning hos IOGT-NTO Inledning Vår rekryteringsprocess syftar till att säkerställa att vi finner de bästa medarbetarna för de tjänster vi söker. Vi ska alltid arbeta seriös med rekryteringar

Läs mer

Katrinebergs folkhögskolas Studeranderättsliga standard Läsåret 2015-2016

Katrinebergs folkhögskolas Studeranderättsliga standard Läsåret 2015-2016 Katrinebergs folkhögskolas Studeranderättsliga standard Läsåret 2015-2016 Upprättad april 2015 Fastställd 2015-06-02 Justerad 2015-08-28 VIKTIGA TELEFONNUMMER, ADRESSER OCH KURSTIDER Katrinebergs folkhögskola

Läs mer

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Personligt ledarskap! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk

Läs mer

Ansökningsformulär. Skicka din ansökan via e-post till col.rekrytering@rfsl.se. Skicka in din ansökan senast 7 januari 2015.

Ansökningsformulär. Skicka din ansökan via e-post till col.rekrytering@rfsl.se. Skicka in din ansökan senast 7 januari 2015. Ansökningsformulär Uppdrag som utbildare och samordnare inom Colour of Love För att få den information vi behöver från dig som ansöker och för att kunna rekrytera på ett så rättvist sätt som möjligt vill

Läs mer

Vuxenutbildning hösten 2015

Vuxenutbildning hösten 2015 Vuxenutbildning hösten 2015 Innehållsförteckning: Utbildning i svenska för invandrare 5 Grundläggande vuxenutbildning 5 Kursförteckning Gymvux och Yrkesvux 6 Beskrivning av gymnasiala kurser 7 Beskrivning

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning VFU Kommunikation i omvårdnad OM124G Mikrobiologi och hygien BM191G

Verksamhetsförlagd utbildning VFU Kommunikation i omvårdnad OM124G Mikrobiologi och hygien BM191G Institutionen för hälsa och lärande Sjuksköterskeprogrammet Verksamhetsförlagd utbildning VFU Kommunikation i omvårdnad OM124G Mikrobiologi och hygien BM191G Kursansvariga OM124G Stina Thorstensson, stina.thorstensson@his.se

Läs mer

Praktisk information till studerande

Praktisk information till studerande Praktisk information till studerande Scouternas folkhögskola I det här dokumentet hittar du finns information för dig som studerar vid Scouternas folkhögskola om skolans struktur, våra regler och dina

Läs mer

Katrinebergs folkhögskolas Studeranderättsliga standard 2013-2014

Katrinebergs folkhögskolas Studeranderättsliga standard 2013-2014 Katrinebergs folkhögskolas Studeranderättsliga standard 2013-2014 Upprättad februari 2013 RS dnr 120123 Justerad 130620, 130625 VIKTIGA TELEFONNUMMER, ADRESSER OCH KURSTIDER Katrinebergs folkhögskola 311

Läs mer

Arbetet som friskvårdskonsulent, som det ofta tituleras, innebär i korthet att

Arbetet som friskvårdskonsulent, som det ofta tituleras, innebär i korthet att FLIS 2011/2012 DISTANS- OCH NÄRSTUDIER TILL MASTERS DIPLOMERAD FRISKVÅRDSINFORMATÖR Arbetet som friskvårdskonsulent, som det ofta tituleras, innebär i korthet att Du är anställd på ett företag, myndighet

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Tandsköterska Ansvarig utbildningsanordnare: Kronobergs läns landsting, Kunskapsutveckling Syd Omfattning, poäng: 300 Studieort: Växjö Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer:

Läs mer

KURSPLAN SÄLJARE/MARKNADSFÖRARE

KURSPLAN SÄLJARE/MARKNADSFÖRARE KURSPLAN SÄLJARE/MARKNADSFÖRARE 200 YH-POÄNG Säljare/marknadsförare 200 YHP 1 I N N E H Å L FÖRSÄLJNING... Fel! Bokmärket är inte definierat. MARKNADSFÖRING Teoretisk kurs...fel! Bokmärket är inte definierat.

Läs mer

Chefer utan högskoleutbildning

Chefer utan högskoleutbildning 2 - ett utvecklings- och samverkansprojekt för kompetensutveckling inom funktionshinderområdet i 23 kommuner och 2 företag i Stockholms län Delprojektet Chefer utan högskoleutbildning 2012-04-01 2014-06-30

Läs mer

Studerandera ttslig standard vid Folkho gskolan i Angered

Studerandera ttslig standard vid Folkho gskolan i Angered Studerandera ttslig standard vid Folkho gskolan i Angered Läsåret 2014/2015 På Folkhögskolan i Angered finns en studeranderättslig standard som är beslutad av skolans styrelse enligt en överenskommelse

Läs mer

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat VÄLKOMMEN! Varmt välkommen till kursen Ledarskap för ökat resultat! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och

Läs mer

Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN

Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN 1 2 Innehåll Konsten att söka jobb... sid 05 Söka annonserade jobb... sid 07 Innehållsidé till grundläggande brev... sid 08 Innehållsidé

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap 2015-03-01 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk information. Kursen är en av ledarskapskurserna i Dalarnas

Läs mer

Anvisningar och tips för planering, genomförande och redovisning av examensarbete (magisterexamen) om 30 hp i biomedicin.

Anvisningar och tips för planering, genomförande och redovisning av examensarbete (magisterexamen) om 30 hp i biomedicin. Uppdaterat 2010-03-08 Anvisningar och tips för planering, genomförande och redovisning av examensarbete (magisterexamen) om 30 hp i biomedicin. Innehållsförteckning: 1. Kursen i examensarbete 2. Dokument

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper 2014-05-13 Information om ledarskapskursen Ledarskap för att motivera grupper VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Ledarskap för motivera grupper! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer

Läs mer

Studieinformation Våren 2011. Solna Vuxenutbildning

Studieinformation Våren 2011. Solna Vuxenutbildning Studieinformation Våren 2011 Solna Vuxenutbildning Solna Vuxenutbildning Adress: Hagalundsgatan 26 BV, 169 64 SOLNA Tel: 08-734 20 93 Fax: 08-734 28 73 E-post: vuxenutbildningen@solna.se Webbsida: www.solna.se/vuxenutbildning

Läs mer

Frågor och svar om steg 1 Conscientia grundutbildning V 2.4. Här har vi sammanställt de vanligaste frågorna och svaren gällande vår utbildning.

Frågor och svar om steg 1 Conscientia grundutbildning V 2.4. Här har vi sammanställt de vanligaste frågorna och svaren gällande vår utbildning. Frågor och svar om steg 1 Conscientia grundutbildning V 2.4 Här har vi sammanställt de vanligaste frågorna och svaren gällande vår utbildning. 1. Vad är Conscientiametoden? Det är en ny form av terapi

Läs mer

Utbildningsplan för konst- och kulturutbildningar

Utbildningsplan för konst- och kulturutbildningar Utbildningsplan för konst- och kulturutbildningar Utbildningens namn: Trä-form och design Ansvarig utbildningsanordnare: Föreningen Nyckelviksskolan 40 veckor Studieort: Lidingö Studieform: Bunden Studietakt:

Läs mer

-Musik på distans- Information & Kursbeskrivning

-Musik på distans- Information & Kursbeskrivning -Musik på distans- Information & Kursbeskrivning Läsåret 2013/2014 -Musik på distans- Läsåret 2013/2014 #2 - Allmän information -Musik på distans- 25% deltid, läsåret 2013/2014 - Vision/Musiklinjens mål

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Musik- och eventarrangör Ansvarig utbildningsanordnare: Campus Nyköping Omfattning, poäng: 450 Studieort: Nyköping Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer: 201317800

Läs mer

Studeranderättslig standard. för Stadsmissionens folkhögskola

Studeranderättslig standard. för Stadsmissionens folkhögskola Studeranderättslig standard för Stadsmissionens folkhögskola 2011 1 Innehållsförteckning 1. Information innan den studerande är antagen 1.1 Mål med kursen 1.2 Huvudmannens profil 1.3 Statens syfte 1.4

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete 2014-05-13 Information om ledarskapskursen Ledarskap för effektivt samarbete VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Ledarskap för effektivt samarbete! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer

Läs mer

Kvalificerad Processoperatör

Kvalificerad Processoperatör Utbildningsplan för Kvalificerad yrkesutbildning (KY) Kvalificerad Processoperatör 60 KY-poäng Norrköpings kommun, Ebersteinska gymnasiet Utbildningsnummer: 200612740 Fastställd av Myndigheten för kvalificerad

Läs mer