Västanviks folkhögskola

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Västanviks folkhögskola"

Transkript

1 UTBILDNINGAR läsåret 2015/2016

2 Västanviks folkhögskola Det som skiljer Västanviks folkhögskola från andra folkhögskolor är att skolan erbjuder en teckenspråkig miljö där alla använder teckenspråk. Skolans målgrupper är döva, hörselskadade, personer med dövblindhet och hörande deltagare som vill studera och komplettera sina tidigare studier och få behörighet till högskolestudier eller skaffa sig en yrkesutbildning. Skolan har också veckokurser och helgkurser. På sommaren brukar det vara full aktivitet med olika läger, kurser och konferenser. På skolan finns det internat med ca 130 bäddar. Skolan har även en egen förskola. I skolans omgivning finns en underbar natur som inbjuder till olika sysselsättningar beroende på årstid. Alla som arbetar på skolan har ambitionen att få alla att trivas och utvecklas på skolan och vi vågar lova att vi för det mesta lyckas med det! Välkommen till Västanviks folkhögskola

3

4 Allmän kurs Kurslängd: 1-3 år Målgrupp: Teckenspråkiga döva och hörselskadade Då passar Allmän kurs på Västanviks folkhögskola perfekt! Kursinnehåll: All undervisning sker på teckenspråk. I kursen ingår bland annat svenska, svenskt teckenspråk, samhällskunskap, matematik och friskvård. Du har också möjlighet att läsa engelska, historia, naturkunskap och religionskunskap. Undervisningen utgår från dina behov och önskemål. Tillsammans med skolans lärare planerar du dina studier så att de passar dig. Gymnasiebetyg: Du kan t ex läsa svenska 1,2,3, matematik 1a, b eller c, samhällskunskap 1a1, historia 1a1, engelska 5 och 6, Naturkunskap 1a1 och religionskunskap 1. Körkort: Du har möjlighet att läsa körkortsteori och övningsköra under skoltid. Arbetspraktik: Under studietiden får du möjlighet att göra arbetspraktik. Antagningskrav: Du måste fylla minst 18 år under läsåret. Ansökan: Du kan ansöka till allmän kurs under hela året. Övrigt: Skolan har regelbundet gemensamma aktiviteter och temadagar för alla studerande.

5

6 Allmän kurs med Kurslängd: 1-3 år Målgrupp: Teckenspråkiga döva och hörselskadade Kursinnehåll: Du kan läsa in grundläggande högskolebehörighet samtidigt hälsoprofilsbedömning som kommer att följas regelbundet. Du får också lära dig grundläggande kunskaper om massage, kroppens anatomi och fysiologi, mat och näringslära, stresshantering och folkhälsa. Du får också lära dig mera om friluftsliv. Gymnasiebetyg: Du kan t ex läsa Svenska 1,2,3, Matematik 1a, b eller c, Samhällskunskap 1a1, Historia 1a1, Engelska 5 och 6, Naturkunskap 1a1 och Religionskunskap 1. Antagningskrav: Du måste fylla minst 18 år under läsåret. Ansökan: 15 april Övrigt: Skolan har regelbundet gemensamma aktiviteter och temadagar för alla studerande.

7

8 Allmän kurs för personer med dövblindhet Kurslängd: 1 år Målgrupp: Personer med dövblindhet Kursinnehåll: I kursen ingår bland annat dövblindkunskap och taktilt teckenspråk. Du kan även studera t.ex samhällskunskap, matematik, svenska och friskvård. Undervisningen utgår från dina behov och önskemål. Tillsammans med skolans lärare planerar du dina studier så att de passar dig. Antagningskrav: Du måste fylla minst 18 år under läsåret. Ansökan: 15 april Övrigt: Skolan har regelbundet gemensamma aktiviteter och temadagar för alla studerande.

9

10 Målgrupp: Kursinnehåll: Under kursen får du lära dig svenskt teckenspråk och lära dig läsa och skriva svenska. Du får göra nationella prov i Sfi och kan få betyg. I kursen läser du även matematik, privatekonomi och samhällsorientering samt Du får möjlighet att göra arbetspraktik och att lära dig söka arbete. Efter kursen kan du fortsätta på skolans allmänna kurs eller annan utbildning. Antagningskrav: Du måste ha fått uppehållstillstånd i Sverige och du måste fylla minst 18 år under läsåret. Ansökan: Övrigt: Skolan har regelbundet gemensamma aktiviteter och temadagar för alla studerande.

11

12 Teckenspråkslinje Kurslängd: 1-2 år Målgrupp: Hörselskadade och hörande som vill lära sig teckenspråk genom att studera i skolans teckenspråkiga miljö. Du kan välja på två inriktningar: teckenspråk. samtidigt som du läser teckenspråk som profilämne. Antagningskrav: Du måste fylla minst 18 år under läsåret. Din studieekonomi måste vara ordnad innan du börjar skolan. Tillsammans med din ansökan skall du bifoga betygskopior och personbevis. Om du inte studerat på skolan förut blir du kallad till intervju. Ansökan: 15 april Övrigt: Skolan har regelbundet gemensamma aktiviteter och för alla studerande.

13

14 Assistentutbildning Kurslängd: 1 år Kursinnehåll: syntolkning till personer med dövblindhet eller som personlig assistent till personer som på grund av olika funktionsnedsättningar har behov av särskilt stöd. Samhällskunskap, handikappkunskap, socialpsykologi, kommunikation, syntolkning, friskvård, praktik, studiebesök Antagningskrav: OBS! All undervisning sker på teckenspråk. Grundläggande behörighet. Du ska kunna inhämta information via skriven svenska. Du ska ha fyllt 20 år, tidigare erfarenheter inom yrket är meriterande. Tillsammans med din ansökan skall betygskopior och intyg från utbildningar, anställningar bifogas samt personbevis. Din studieekonomi måste vara ordnad innan du börjar skolan. Övrigt: Skolan har regelbundet gemensamma aktiviteter och temadagar för alla studerande.

15

16 Internationellt volontärprogram för döva och hörselskadade Vill du resa och upptäcka världen, lära känna en annan kultur och samtidigt ge tillbaka till samhället? Internationellt volontärprogram i samarbete med SDUF (Sveriges Dövas Ungdomsförbund) och DDF (Dalaranas Dövas Förening) på Västanviks folkhögskola i Leksand ger dig möjligheten! Prova att vara volontär i tre månader. Fundera över internationella rättvisefrågor samtidigt som du får vara kreativ i ditt engagemang. Ett år då du lär många saker om dig själv och om världen! Kurslängd: 1 år (heltid med tre månaders utlandspraktik under vårterminen) Målgrupp: Teckenspråkiga döva och hörselskadade Kurstid: 17 aug juni 2016 Ansök senast: 15 april Antagningsvillkor: ningen görs en bedömning utifrån utbildning, arbetslivserfarenhet, föreningsarbete, referenspersonernas utlåtanden och personliga kontakter. Kostnader: All undervisning på folkhögskola är avgiftsfri. Däremot tillkommer deltagaravgift (utlandspraktik, material och litteraturkostnad) på kr. Studiestödsnivå (CSN): Gymnasienivå (A2) Du måste fylla minst 20 år under höstterminen 2015 för att vara berättigad till studiemedel i form av bidrag och lån, möjlighet att ta ett merkostnadslån för utlandspraktik finns.

17 Kursen är på heltid med tre månaders utlandspraktik under vårterminen. Under höstterminen tar vi upp en mängd intressanta ämnen och föreläsningar. - Under praktikperioden har du ett studieuppdrag med dig som du planerar tillsammans med din handledare före utresan och som följs upp regelbundet under praktikperioden. Ämnet bestäms individuellt. Tillbaka på skolan får du bearbeta och presentera ditt arbete. Ta chansen att få möjligheter att möta nya människor i en ny värld. Ett år du kommer att minnas länge!

18 Teckenspråkstolk- och dövblindtolkutbildning Västanviks folkhögskola anordnar teckenspråkstolk- och dövblindtolkutbildning i samarbete med Myndigheten för Yrkeshögskolan. Kurslängd: 1-4 år Målgrupp: Utbildningen vänder sig till dig som är språkintresserad och tycker om att arbeta med människor. Utbildningen är en yrkesutbildning till tolk för döva och till personer med dövblindhet. Utbildningens mål i ett fyraårigt perspektiv är att ge dig kunskap och färdighet i tolkning mellan teckenspråk och svenska samt tolkning i de vanligaste förekommande tolkmetoderna. Du ska också efter avslutad utbildning fungera tolketiskt korrekt som teckenspråkstolk och dövblindtolk. Under de två första åren ligger betoningen på teckenspråket, dessutom introduceras översättningsövningar och tolkövningar samt ledsagning av personer med dövblindhet. De två avslutande åren inriktas mera på tolkning, tolkningsteknik och tolketik. Praktik ingår med minst 8 veckor. På schemat finns även teckenspråk, svenska, översättning, samhällskunskap, dövstudier och dövblindkunskap. Under förutsättning att samtliga delkurser och moment är godkända utfärdas ett utbildningsbevis efter avslutad utbildning. Skolan erbjuder en teckenspråkig studiemiljö som är ett stort plus för den som vill lära sig teckenspråk och utbilda sig till tolk eftersom man använder teckenspråket i genuina situationer utanför lektionstid och på så sätt automatiskt tillägnar sig kunskaper som språkkoder, kultur m.m. I den teckenspråkiga miljön uppstår också många verkliga tolksituationer där man som tolkstuderande får göra praktiska tolkövningar tillsammans med handledare. På skolans internat umgås man mycket även på fritiden. All personal är teckenspråkiga och hälften av skolans anställda är döva. Skolan har också anställda lärare som har dövblindhet. På skolan finns även en asylmottagning för döva. Det är en växande målgrupp för tolkar och här får man en unik chans att sätta sig in i situationen för denna grupp samt lära sig att kommunicera med döva som inte har svenskt teckenspråk som modersmål.

19 Antagningskrav år 1: Grundläggande behörighet. Goda kunskaper i svenska, samhällskunskap och engelska. Fullgod syn och hörsel samt bedömd lämplig vid skolans antagningsintervju. För antagning till årskurs 1 krävs inga förkunskaper i teckenspråk. Du måste fylla minst 18 år under Din studieekonomi måste vara ordnad innan du börjar skolan. Tillsammans med din ansökan skall du bifoga betygskopior och personbevis. I mån av plats och tillräckliga förkunskaper i teckenspråk och svenska finns möjligheten att kunna påbörja utbildningen i högre årskurser. Kontakta skolan för mer information Ansökan: Ansökan senast 15 april. Du kallas till intervju. Övrigt: Skolan har regelbundet gemensamma aktiviteter och temadagar för alla studerande.

20 Kurslängd: Undervisning varje vecka: tisdagar, onsdagar och torsdagar kl Om du inte kan läsa Sfi på dagtid så finns det kvällskurs, torsdagar kl Målgrupp: Kursinnehåll: svenskt teckenspråk, svenska och samhällskunskap. Du kan göra Sfi-prov och få betyg. Skolan är godkänd av Skolverket. Antagningskrav: Du måste ha fått uppehållstillstånd i Sverige och du måste fylla minst 18 år under läsåret. Ansökan: hörselpedagog Guje Schmidt tel: eller e-post: Du som inte bor i Stockholms stad kontaktar din hemkommun som får kontakta skolan. Adress: Sandsborgsvägen 50, Enskede Besöksadress: Sandsborgsvägen 52.

21

22 Om folkhögskolor Från den 1 juli i år så finns det 151 folkhögskolor i Sverige. 108 av dem drivs av folkrörelser eller andra organisationer. Övriga drivs av regioner/ landsting eller kommuner. Folkhögskolan är en studieform för vuxna. Den nedre åldersgränsen är 18 år för de allmänna kurserna. Till de allmänna kurserna har sökande med kort tidigare skolutbildning vanligtvis företräde. Folkhögskolorna är inte bundna till centralt fastställda läroplaner. Istället arbetar vi efter egna verksamhetsplaner. Folkhögskolan sätter inga betyg utan har ett eget bedömningssystem, studieomdöme. Det är en sammanfattande bedömning av den studerandes studieförmåga. Man får alltså ett personligt studieomdöme för hela årskursen. När man söker till högskolan söker man i en egen urvalsgrupp, bara för folkhögskolestuderande.

23

24 Alla drömmar är möjliga

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Fellingsbro folkhögskola

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Fellingsbro folkhögskola ÖREBRO LÄNS LANDSTING Fellingsbro folkhögskola 2015-2016 Innehåll sid 2 sid 3 sid 4-5 sid 6 sid 7 sid 8 sid 9 sid 10 sid 11 sid 12 sid 13 sid 14 sid 15 sid 16 sid 17 sid 18 sid 19 sid 20 Innehåll Välkommen

Läs mer

Välkommen till 2012-2013

Välkommen till 2012-2013 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Välkommen till 2012-2013 Innehåll sid 2 sid 3 sid 4-5 sid 6 sid 7 sid 8 sid 9 sid 10 sid 11 sid 12 sid 13 sid 14 sid 15 sid 16 sid 17 sid 18 sid 19 sid 20 Innehåll Välkommen till

Läs mer

Kunskap över gränserna

Kunskap över gränserna Kunskap över gränserna Litorina folkhögskola Gullberna Park, Vasskär 371 54 Karlskrona Tel: 0455-36 76 00 Fax: 0455-36 76 01 E-post: info@litorina.fhsk.se Hemsida: www.litorina.fhsk.se 02 Vad gör du idag

Läs mer

KOMVUX I LUND 2014/15

KOMVUX I LUND 2014/15 KOMVUX I LUND 2014/15 FRAMTIDEN BÖRJAR HÄR När du besöker Komvux i Lund, stanna gärna till i dörren till det stora caféet. För det mesta är det fullt av människor i olika åldrar. Alla med olika bakgrund

Läs mer

2015/2016 KURS PROGRAM

2015/2016 KURS PROGRAM 2015/2016 KURS PROGRAM Innehållsförteckning Vuxenutbildningen i Karlskrona sid 3 Information sid 4 Svenska för invandrare sid 5 Särskild utbildning för vuxna sid 6 Grundläggande vuxenutbildning sid 7 Gymnasial

Läs mer

KURSKATALOG Höstterminen 2015. Komvux i Kalmar

KURSKATALOG Höstterminen 2015. Komvux i Kalmar KURSKATALOG Höstterminen 2015 Komvux i Kalmar Välkommen till Komvux i Kalmar! Norra vägen 47 - SFI (undervisning i svenska för invandrare) - Grundläggande vuxenutbildning - Gymnasial vuxenutbildning -

Läs mer

Till oss kommer du för att uppleva, inspireras och lära KOMVUX

Till oss kommer du för att uppleva, inspireras och lära KOMVUX Till oss kommer du för att uppleva, inspireras och lära INFO 2013 2 Till oss kommer du för att uppleva, inspireras och lära Funderar du på vad du vill göra med resten av ditt liv? Vill du göra något nytt?

Läs mer

Studeranderättslig standard. för Stadsmissionens folkhögskola

Studeranderättslig standard. för Stadsmissionens folkhögskola Studeranderättslig standard för Stadsmissionens folkhögskola 2011 1 Innehållsförteckning 1. Information innan den studerande är antagen 1.1 Mål med kursen 1.2 Huvudmannens profil 1.3 Statens syfte 1.4

Läs mer

Kurskatalog 2012-2013

Kurskatalog 2012-2013 Kurskatalog 2012-2013 En skola för alla Välkommen Ädelfors folkhögskola är en skola för alla. Här kan du läsa upp din behörighet eller komplettera tidigare studier, stärka din självständighet i vardagen,

Läs mer

Studeranderättslig standard vid Birka och Bäckedals folkhögskolor Jämtland/Härjedalen

Studeranderättslig standard vid Birka och Bäckedals folkhögskolor Jämtland/Härjedalen Studeranderättslig standard vid Birka och Bäckedals folkhögskolor Jämtland/Härjedalen EN DEL AV REGIONFÖRBUNDET JÄMTLANDS LÄN Fastställd av skolornas styrelse i Regionförbundet: 2012-12-17 Revidering görs

Läs mer

LÄSÅRET PROGRAM 2008/2009 PROGRAM KURS

LÄSÅRET PROGRAM 2008/2009 PROGRAM KURS LÄSÅRET 2008 0 0 9 PROGRAM KURS PROGRAM 2008/2009 INNEHÅLL Innehållsförteckning Vuxenutbildningen i Karlskrona sid 3 Information sid 4 Grundläggande vuxenutbildning sid 7 Gymnasiekurser sid 8 Distanspaket

Läs mer

Har du ett samlat betygsdokument?

Har du ett samlat betygsdokument? Kurser och utbildningar Våren 2015 Har du ett samlat betygsdokument? Ta chansen och läs till slutbetyg efter 1 juli 2015 är det för sent! Välkommen till oss! Här finns gott om eldsjälar som helhjärtat

Läs mer

LÄSÅRET PROGRAM KURS PROGRAM 2010/2011

LÄSÅRET PROGRAM KURS PROGRAM 2010/2011 LÄSÅRET 2010 0 1 1 PROGRAM KURS PROGRAM 2010/2011 INNEHÅLL Innehållsförteckning Vuxenutbildningen i Karlskrona sid 3 Information sid 4 Grundläggande vuxenutbildning sid 7 Gymnasiekurser sid 8 Distanspaket

Läs mer

Innehållsförteckning. MIN ANSÖKAN Här kan du notera dina inloggningsuppgifter för att ha dem till hands. Användarnamn: Lösenord: E-post: Telefon:

Innehållsförteckning. MIN ANSÖKAN Här kan du notera dina inloggningsuppgifter för att ha dem till hands. Användarnamn: Lösenord: E-post: Telefon: KOMVUX MALMÖ Innehållsförteckning MIN ANSÖKAN Här kan du notera dina inloggningsuppgifter för att ha dem till hands. Användarnamn: Lösenord: E-post: Telefon: Min ansökan hittar du på: www.ansokan Komvux

Läs mer

Vuxenutbildning som du vill ha den! VELLINGE LÄRCENTER. Kommunal vuxenutbildning/sundsgymnasiet

Vuxenutbildning som du vill ha den! VELLINGE LÄRCENTER. Kommunal vuxenutbildning/sundsgymnasiet Vuxenutbildning som du vill ha den! VELLINGE LÄRCENTER Kommunal vuxenutbildning/sundsgymnasiet 2012-2013 Välkommen till vårt studietorg! till datorer, lärare och elever från alla olika kurser. Studietorget

Läs mer

Gotlands folkhögskola

Gotlands folkhögskola Gotlands folkhögskola Kurskatalog 2015/16 Allmänna linjen Enter Livskraft Ella Pop-/Rocklinjen Fotolinjen FilmCrew Storyutbildningen Musiklinjen Skrivarlinjen Socialpedagogisk utbildning Textillinjen Visby

Läs mer

Vuxenutbildning hösten 2015

Vuxenutbildning hösten 2015 Vuxenutbildning hösten 2015 Innehållsförteckning: Utbildning i svenska för invandrare 5 Grundläggande vuxenutbildning 5 Kursförteckning Gymvux och Yrkesvux 6 Beskrivning av gymnasiala kurser 7 Beskrivning

Läs mer

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier Kontakta oss! Adress och telefonnummer: Skolexpedition Tel: 0500 49 77 00 Fax: 0500 49 77 05 E-post: vuxenutbildning@skovde.se Studievägledare Joakim Wetterskoog Tel: 0500 497706 E-post: studievagledning@skovde.se

Läs mer

KOMVUX. Kurskatalog för kommunal vuxenutbildning i Malmö, hösten 2008

KOMVUX. Kurskatalog för kommunal vuxenutbildning i Malmö, hösten 2008 KOMVUX Kurskatalog för kommunal vuxenutbildning i Malmö, hösten 2008 VIKTIG INFORMATION VÄLKOMMEN TILL KOMVUX DENNA KATALOG INNEHÅLLER: I denna katalog kan du upptäcka de möjligheter som finns inom vuxenutbildningen

Läs mer

kingsroadstudios.com Hjälmareds allé 20 441 95 Alingsås Telefon 0322-64 40 00 E-post exp@hjalmared.se Hemsida www.hjalmared.se

kingsroadstudios.com Hjälmareds allé 20 441 95 Alingsås Telefon 0322-64 40 00 E-post exp@hjalmared.se Hemsida www.hjalmared.se kingsroadstudios.com Hjälmareds allé 20 441 95 Alingsås Telefon 0322-64 40 00 E-post exp@hjalmared.se Hemsida www.hjalmared.se Allmän kurs Idrott & ledarskap Hälsocoach Bibel Media & kommunikation läsåret

Läs mer

PUNKT 9 SKOLA OCH UTBILDNING

PUNKT 9 SKOLA OCH UTBILDNING PUNKT 9 SKOLA OCH UTBILDNING Förskoleklass. 1 Från det år barnet fyller sex, har det rätt att börja i så kallad förskoleklass. Det är kommunens ansvar att se till att alla sexåringar får plats i förskoleklass

Läs mer

Vuxenutbildning Mariestad. Kursutbud hösten 2015

Vuxenutbildning Mariestad. Kursutbud hösten 2015 Vuxenutbildning Mariestad Kursutbud hösten 2015 Välkommen till Vuxenutbildning i Mariestad! Passar någon av punkterna in på dig? Du har bestämt dig för att fullfölja dina avbrutna studier Du vill komplettera

Läs mer

Kunskap genom studier och upplevelser 09/10

Kunskap genom studier och upplevelser 09/10 Kunskap genom studier och upplevelser 09/10 Välkommen Innehåll Anta en personlig utmaning på Grimslövs folkhögskola och du kommer finna dig stå i centrum vare sig du väljer en av våra allmänna kurser eller

Läs mer

Ett kunskapscenter för vuxna

Ett kunskapscenter för vuxna KUNSKAPSCENTER AB Ett kunskapscenter för vuxna Barnskötare Elevassistent Undersköterska Svenska som andraspråk Engelska Samhällskunskap Öppet hus på SweJa inför nya sökperioder se infoblad/hemsida: www.swejakc.se

Läs mer

Kunskap genom studier och upplevelser 08/09

Kunskap genom studier och upplevelser 08/09 Kunskap genom studier och upplevelser 08/09 Välkommen Innehåll Anta en personlig utmaning på Grimslövs folkhögskola och du kommer finna dig stå i centrum vare sig du väljer en av våra allmänna kurser eller

Läs mer

Antagningsguiden. för dig som söker till gymnasieskolan i Stockholms län och Håbo kommun 2012. www.gyantagningen.se

Antagningsguiden. för dig som söker till gymnasieskolan i Stockholms län och Håbo kommun 2012. www.gyantagningen.se Antagningsguiden för dig som söker till gymnasieskolan i Stockholms län och Håbo kommun 2012 Antagningsguiden 2012 är framtagen i samverkan mellan kommunerna samordnat av Gymnasieantagningen Stockholms

Läs mer

Den sökande ska fylla minst18 år senast under det år studierna påbörjas.

Den sökande ska fylla minst18 år senast under det år studierna påbörjas. Katrinebergs folkhögskola Antagningskriterier Grundläggande förutsättningar för antagning Den sökande ska fylla minst18 år senast under det år studierna påbörjas. Deltagarsammansättningen ska, om möjligt,

Läs mer

KORREKTUR Q2 2012-02-14

KORREKTUR Q2 2012-02-14 2014 01 25 KORREKTUR Q2 2012-02-14 Allmän linje...4 SMF Lev - Lär - Utvecklas! Shalom Fält...6. Musik...7...5 Stråk...8 Kyrkomusiker...9 Kyrkans grundkurs...10. Seniorkurs...12 Vändpunkten...13. Kurs om

Läs mer

Vuxenutbildningen Sunne Läsåret 2013 2014

Vuxenutbildningen Sunne Läsåret 2013 2014 Vuxenutbildningen Sunne Läsåret 2013 2014 www.larcenter.sunne.se 1 Innehåll Vuxenutbildningen i Sunne 3 Allmän information. 4 Läsårstider 4 Viktigt om betyg.. 5 Viktigt om studieekonomi 6 Svenska för invandrare

Läs mer