Den sökande ska fylla minst18 år senast under det år studierna påbörjas.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Den sökande ska fylla minst18 år senast under det år studierna påbörjas."

Transkript

1 Katrinebergs folkhögskola Antagningskriterier Grundläggande förutsättningar för antagning Den sökande ska fylla minst18 år senast under det år studierna påbörjas. Deltagarsammansättningen ska, om möjligt, spegla det mångkulturella samhället. Könsfördelningen bland deltagarna ska, om möjligt, spegla könsfördelningen i samhället. Till ansökan ska bifogas: Personbevis Gymnasiebetyg / betyg från senaste utbildning Eventuella arbetsintyg Personligt brev Bedömning av sökande görs i stor utsträckning genom kontakt med referenser och sökanden. Allmän kurs Eftersom folkhögskolan har ett uppdrag att utjämna utbildningsklyftorna i samhället prioriteras sökande med kort utbildning framför sökande med längre utbildning. Eftersom lärandet är livslångt måste äldres behov av utbildning väga tungt vid antagningen. Äldre sökande går därför före yngre sökande. Boende i lokalsamhället prioriteras.

2 Idrottsledarskap & Hälsa Vi vill nå: Motiverade och idrotts- och hälsointresserade deltagare. Så jämn könsfördelning som möjligt. Deltagare i olika åldrar. Deltagare med olika bakgrund och erfarenhet. Deltagare med olika etnisk/kulturell bakgrund Deltagarna: Bör ha en slutförd gymnasieutbildning, bör däri ha behörighet i ämnet Svenska B eller motsvarande. Bör ha ett brett intresse för idrott och hälsa. Bör vara aktiv idrottsutövare eller motionär. Bör ha referenser som stärker deras lämplighet. Bör ha erfarenhet av ledarskap och föreningsengagemang inom idrottsrörelsen eller tränings-/hälsobranschen. Deltagare antas i första hand utifrån hur väl man uppfyller ovanstående förutsättningar. Hänsyn tas därefter till hur väl man bidrar till gruppens sammansättning med tanke på kön, bakgrund, ålder och intressen. Personlig tränare Vi vill nå: Motiverade och idrotts- och hälsointresserade deltagare. Så jämn könsfördelning som möjligt. Deltagare i olika åldrar. Deltagare med olika bakgrund och erfarenhet. Deltagare med olika etnisk/kulturell bakgrund Deltagare med ambitionen att arbeta som personlig tränare, fystränare eller liknande. Deltagarna: Ska ha dokumenterade grundläggande kunskaper i anatomi och fysiologi. Ska ha betydande egen erfarenhet av systematisk fysisk träning. Ska bedömas kunna ta stort eget ansvar för sina studier Bör ha grundläggande kunskaper i träningslära och näringslära Bör ha referenser som stärker deras lämplighet. Ska vara minst 20 år och ha minst ett års erfarenhet av annan sysselsättning efter avslutad gymnasieskola. Deltagare antas i första hand utifrån hur väl man uppfyller ovanstående. Hänsyn tas därefter till hur väl man bidrar till gruppens sammansättning med tanke på kön, bakgrund, ålder och intressen.

3 Filmlinjen År 1 Filmlinjen antar varje år 12 personer till år 1. En jämn könsfördelning eftersträvas. Som folkhögskola belägen i Halland, försöker vi alltid få med någon eller några deltagare från Halland. Personer med olik kulturell och/eller etnisk bakgrund eftersträvas. Då grupparbete är A och O, strävar vi också efter att hitta lagspelare. Våra kriterier är: Personligt brev. En beskrivning av dig som person, ditt syfte och motiv med att söka filmlinjen. Ålder. Äldre, som bedöms likvärdig med yngre sökande, prioriteras. Avklarat 3-årigt gymnasium eller motsvarande. Intresse för gestaltande med ord och bild (manus och foto). Grundläggande erfarenhet av arbete med rörlig bild. Kunskap om arbete med datorer. Betyg, dock låg prioritet jämfört med övriga kriterier. Minst två referenser ska lämnas som stärker lämpligheten. År 2 Filmlinjen antar varje år 6-8 personer till år 2. Utbildningen vänder sig i första hand till de som läst film årskurs 1 på Katrinebergs folkhögskola samt i andra hand till de som läst motsvarande utbildning på andra skolor. Förutom kriterierna till år 1, gäller följande: Sökande ska bedömas kunna ta stort ansvar för sina studier och respektera arbetstider. Sökande ska känna delaktighet i skolans övergripande verksamhet. Sökande ska ha betydande egen erfarenhet av filmskapande.

4 Teaterlinjen År 1 Till teaterlinjens år 1 antas varje år mellan 12 och 14 personer. I möjligaste mån antas lika många män som kvinnor. I möjligaste mån antas deltagare i varierande åldrar. En ambition är att skapa en dynamisk grupp utifrån; jämn fördelning män/kvinnor, etnisk bakgrund, åldersspridning och olikheter i personlighet och energi. Kriterier: Sökande bör ha tidigare erfarenhet av teater/rörelse/sång från estetiskt program på gymnasiet, eller andra former av teatergrupper/scenframställning. Sökande ska vara villig att arbeta med både teater, dans och sång. Sökande ska bedömas ha lust och vilja att göra förelagda uppgifter efter bästa förmåga. Sökande ska bedömas ha en utvecklingspotential. År 2 Till teaterlinjens år 2 kan antas mellan 8 och 12 personer. I möjligaste mån antas lika många män som kvinnor. I möjligaste mån antas deltagare i varierande åldrar, samt med olika etnisk bakgrund. Kriterier: Sökande ska ha tidigare erfarenhet av teaterarbete och såväl dans som röstarbete. Sökande ska ha minst ett års eftergymnasial teaterutbildning. Sökande ska ha god kondition och beredskap att satsa ett år med hårt arbete i högt tempo. Sökande ska ha ett brinnande intresse för teater och dramatik.

5 Allmän kurs med Praktisk inriktning Allmän kurs med Praktisk inriktning vänder sig till ungdomar som har gått i särskola eller på annat sätt haft behov av extra stöd i sin tidigare skolgång. Kursen har plats för 12 deltagare. Det betyder att antalet som blir antagna beror på antalet som slutar läsåret innan. På allmän kurs med Praktisk inriktning bor samtliga deltagare på skolans internat. Det finns assistenter på kvällstid fram till klockan Klockan 8.30 på morgonen börjar skoldagen. För att kunna gå på utbildningen krävs att deltagarna klarar av tiden däremellan utan särskilt stöd. Skolan får bidrag för assistenterna grundat på deltagarnas behov av stöd. Därför krävs att det finns ett stödbehov för att kunna gå på utbildningen. Kriterier: Kriterier av stor vikt: Utvecklingsprognos Sökanden bör ha förutsättningar att utvecklas från någon form av beroende mot en mer självständig tillvaro främst inom områdena boende, arbete/sysselsättning och fritid. Gruppklimat Sökanden bör bidra till ett gott gruppklimat. Viktigast bedöms förhållningssättet till övriga deltagare på linjen men även förhållningssättet till linjens personal, andra linjers deltagare samt övrig personal bedöms. Deltagande efter förmåga Sökanden bör efter förmåga delta i de moment som ingår i Prova på kursen. Det som bedöms är bland annat närvaro, förmåga att passa tider, uthållighet samt vilja att prova moment där sökanden känner sig osäker. Behov Det görs en bedömning av sökandens behov av olika former av stöd under utbildningen. Det görs även en bedömning av sökandens totala behov av utbildningen. Forts.

6 Kriterier av vikt: Motivation Sökanden bör visa att hon/han är motiverad att utvecklas, bjuda till och bidra till linjens bästa. Kön Vi strävar efter en jämn könsfördelning bland linjens deltagare. Intresse av vår verksamhet Sökanden bör visa intresse för de mål som finns för linjen samt för de moment som finns på schemat. Reservplan Det görs en bedömning av den situation som den sökande hamnar i om hon/han inte blir antagen. Vi bedömer bland annat möjligheten att den sökande kan utvecklas i annan verksamhet ett år och göra en ny ansökan året efter. Kriterier av mindre vikt: Speciella talanger Om den sökande har några speciella talanger som kan bidra till att linjens verksamhet berikas kan detta ha betydelse. Exempelvis kan detta vara att sökanden spelar något instrument eller har talang för sång eller teater. Spridning inom gruppen Etnisk härkomst Vår åsikt är att olikheter berikar. Därför ser vi gärna en spridning när det gäller deltagarnas starka och svaga sidor. Vi ser gärna att deltagarna har olika diagnoser samt olika etnisk härkomst.

7 Friskvård och Hälsa För att bli antagen bör du ha minst tvåårig gymnasieutbildning eller motsvarande och dessutom minst fyra års erfarenhet av arbetslivet. Det är en fördel om du är engagerad i någon form av friskvårdsaktivitet. Du bör ha ambitionen att arbeta med friskvårdfrågor efter utbildningen.

Hos oss får du möjlighet att växa och utvecklas.

Hos oss får du möjlighet att växa och utvecklas. Hos oss får du möjlighet att växa och utvecklas. Gillar du idrott och att röra på dig? Då är Hälsogymnasiet skolan för dig! Hälsogymnasiet ger dig en gedigen utbildning inom hälsa och kommunikation. Du

Läs mer

R I D S P O R T E N V I L L

R I D S P O R T E N V I L L RIDSPORTEN VILL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vet du vad Ridsporten Vill? 3 Du är en del av svensk ridsport 4 Till ridklubben är alla välkomna! 6 Ridsport ska vara roligt! 8 Ansvar engagerar och utvecklar 10 Ryttare

Läs mer

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet www.ridsport.se Ridsporten VILL Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet Innehållsförteckning Vet du vad Ridsporten Vill?...2 Du är en del av svensk ridsport...4 Till ridklubben är alla välkomna!...6 Ridsport

Läs mer

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den?

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den? Särskolan hur fungerar den? 1 SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Förskola I förskoleåldern deltar barnen i ordinarie förskoleverksamhet. Förskoleklass För barn i förskoleklass

Läs mer

Hur jämställd är elteknikbranschen? En kartläggning av kvinnor och män i branschen

Hur jämställd är elteknikbranschen? En kartläggning av kvinnor och män i branschen Hur jämställd är elteknikbranschen? En kartläggning av kvinnor och män i branschen EIO 2012 1 Innehåll Förord... 4 Sammanfattning... 5 1 Inledning... 6 2 Anställda i EIO:s medlemsföretag... 6 3 Resultat

Läs mer

Vänsterpartiets utbildningspolitiska program

Vänsterpartiets utbildningspolitiska program Allas rätt till kunskap Vänsterpartiets utbildningspolitiska program Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Bryt sorteringen bryt klasskillnaderna i skolan... 4 Kunskap är makt -

Läs mer

Tanja Nyholm Berzeliusskolan Linköping. Vägledning. för nyanlända barn och ungdomar

Tanja Nyholm Berzeliusskolan Linköping. Vägledning. för nyanlända barn och ungdomar Tanja Nyholm Berzeliusskolan Linköping Vägledning för nyanlända barn och ungdomar INLEDNING Att ge vägledning till nyanlända ungdomar tar längre tid än till svensk-födda. De har inte vuxit upp med all

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins

Läs mer

Är du ett med din företagsidé?

Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Testa Dig själv 1 Varför vill Du starta företag? 2 Är det rätt tillfälle för dig? 3 Har du lämpliga erfarenheter och kunskaper? DINA SLUTSATSER

Läs mer

SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan

SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan Hur föräldrar stödjer sina barn att bli vinnare i livet genom idrott Idrott kan vara en fantastisk upplevelse mellan barn och ungdomar och deras

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Det bästa för barnen. introduktion och mottagande av nyanlända

Det bästa för barnen. introduktion och mottagande av nyanlända Det bästa för barnen introduktion och mottagande av nyanlända denna handbok tillhör: handboken är producerad av projekt barnintroduktion hösten 2012. version 1. Längst bak i boken finns ett usb-minne med

Läs mer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer Uppdaterad 2014-08-15 Rätt till stöd i skolan för elever med cancer INNEHÅLL 5 5 6 6 7 7 9 10 10 10 10 11 12 15 16 19 19 21 21 22 23 25 26 26 Inledning Om skolans styrdokument och rätten till stöd Målgrupp

Läs mer

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö Övergripande granskningsrapport 2009:3 Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:3 Diarienummer 00-2008-474 Stockholm

Läs mer

Alla skolor ska vara bra skolor

Alla skolor ska vara bra skolor 2015-07-02 PM Miljöpartiet Alla skolor ska vara bra skolor Sammanfattning Många elever möter en riktigt bra skola i Sverige med kunniga och engagerade lärare. En skola där de uppmuntras och stimuleras

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2011 Sida: 2 av 30 Sida: 3

Läs mer

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd en undersökning om hur barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har det i skolan och hur det påverkar familjen 2014-02-06 Denna rapport är ett

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Att leka sig in i skolans värld

Att leka sig in i skolans värld Att leka sig in i skolans värld När förskoleklassen presenterades för oss sas det Det här är förskola med skolinslag och det är precis så det är. Mellan fem till sju år händer det så mycket och på det

Läs mer

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND OCH SVENSKA IDROTTSLÄRARFÖRENINGEN. Det räcker inte att rulla in en boll En rapport om idrottslärarnas arbetsvillkor

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND OCH SVENSKA IDROTTSLÄRARFÖRENINGEN. Det räcker inte att rulla in en boll En rapport om idrottslärarnas arbetsvillkor RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND OCH SVENSKA IDROTTSLÄRARFÖRENINGEN Det räcker inte att rulla in en boll En rapport om idrottslärarnas arbetsvillkor Det räcker inte att rulla in en boll En rapport om

Läs mer

Idrottspolitiskt program. Stockholms stad 2013 2017

Idrottspolitiskt program. Stockholms stad 2013 2017 Idrottspolitiskt program Stockholms stad 2013 2017 Idrottsstaden Stockholm Det är med stor glädje som vi nu kan presentera ett nytt idrottspolitiskt program för Stockholms stad. Samtliga partier står bakom

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Du är viktig Du

Läs mer

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015 Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014 Rapport I 2015 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer MYH 2015/711 Västerås 2015-03-11 ISBN 978-91-87073-33-5 1 (33) Datum: 2015-02-03

Läs mer

Om vi vill fortsätta att spela en roll i framtiden måste vi göra två saker: Bli ännu bättre på det vi är bra på nämligen lärandet.

Om vi vill fortsätta att spela en roll i framtiden måste vi göra två saker: Bli ännu bättre på det vi är bra på nämligen lärandet. Vi i skolan har inte längre monopol på kunskap. Idag går det att lära sig saker mycket bra även utanför skolans värld. Inte minst genom den nya tekniken. Om vi vill fortsätta att spela en roll i framtiden

Läs mer

Om ideella ledare i barn- och ungdomsidrotten och idrottsledarskapets sociala dimensioner

Om ideella ledare i barn- och ungdomsidrotten och idrottsledarskapets sociala dimensioner Om ideella ledare i barn- och ungdomsidrotten och idrottsledarskapets sociala dimensioner ERSTA SKÖNDAL HÖGSKOLA Johan von Essen STOCKHOLM MARS 2012 ANDRÈN & HOLM AB (16831) FOTO: Bildbyrån Information

Läs mer

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 Den nya skollagen för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 2 Det här är en proposition med förslag till en ny skollag. Det

Läs mer

Vad menas med att ha kul i sin idrott?

Vad menas med att ha kul i sin idrott? Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap Campus Växjö Vad menas med att ha kul i sin idrott? - En intervjustudie om hur unga fotbollsspelande tonårstjejer upplever sin idrott. Annika

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14 Rätten till kunskap En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Skolinspektionens rapport 2010:14 Diarienummer 40-2009:2037 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning

Läs mer

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Utgåva: Augusti 2013 Dnr UtbN 13-003/5209 Dnr SoN 3.2-399-2013 Sida 1 (56) 2013-06-28 Bilaga Beslutat

Läs mer